logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde zatriedenie="magistérium"

1 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1.;
2 Sociálne encykliky:.Katolícka cirkev.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.P3.;
3 Vita consecrata.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.P1.;