logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde zatriedenie="literatúra česká próza (príbehy humorné)"

1 Humor v církvi dovolen.Hobizal, František, 1933-2001.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.P2.;