logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="sociológia,morálka"

1 Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.P3.;