logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="poézia"

1 Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7.P3.;
2 Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.P3.;