logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie"

1 Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Centrum Aletti,.1996.80-901957-4-1 .P2.;
2 Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).P1.;