logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..\"Zde jsem, abych plnil tvou vůli\" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2012.978-80-244-3275-5.BI 5;
2 ..Il cuore del mondo.:.1964..DL1;
3 ..Izaiáš =.:..978-80-7545-075-3.BI 6;
4 ..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-644-4.BI 5;
5 ..Knihy tajemství a moudrosti II :.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-244-6 :.BI 3;
6 ..Komentáre k Starému zákonu.:.2005??.9788081911354; 978-80-8191-135-4.BI 4;
7 ..Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.BI 4;
8 ..Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2013.978-80-7141-766-8.BI 4;
9 ..Mysterium Paschale.:.1983..DL1;
10 ..Od Abraháma k nové smlouvě /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2007.978-80-244-1845-2.BI 5;
11 ..Richard ze Svatého Viktora :.Praha ::Oikoymenh,.2000.80-7298-012-2 :.BI 5;
12 ..Sociální encykliky (1891-1991) /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-154-7.D;
13 ..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press.1964..BI ;
14 ..Výklady ke Starému zákonu :.Praha ::Evangelické nakl.,.1991.80-7017-408-0 :.BI 3;
15 ..Výklady ke Starému zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-154-8.BI 3;
16 ..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-274-9.BI 3;
17 ..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-240-4.BI 3;
18 .Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.1989..0802836623 :.BI 7;
19 .Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..DL1;
20 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň :.Trnava ::Dobrá kniha,.2004.80-7141-474-3.BI 5;
21 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..DL1;
22 .Balhasar, Hans Urs von.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071413968; 80-7141-396-8.DL1;
23 .Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.DL1;
24 .Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987..DL1;
25 .Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.1965-1983..2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3).UB 1/1;
26 .Balthasar, Hans-Urs von.Síla křesťanské naděje /.Olomouc ::Velehrad,.1995.80-85966-01-8.DL1;
27 .Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:.1989..Akv.;
28 .Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.DL1;
29 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..DL1;
30 .Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..DL1;
31 .Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.c1986..0898701015.DL1;
32 .Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2007.978-80-7195-140-7.DL1;
33 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1;
34 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1;
35 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.2010.978-80-86949-84-0.DL1;
36 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.DL1;
37 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.DL1;
38 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.DL1;
39 .Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.DL1;
40 .Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0460-2.DL1;
41 .Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-126-5.DL1;
42 .Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.2008.9788086949604; 978-80-86949-60-4.DL1;
43 .Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.DL1;
44 .Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.2015.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.BI 5;
45 .Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.DL1;
46 .Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.DL1;
47 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:..978-80-7575-022-8.DL1;
48 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:..978-80-7575-000-6.DL1;
49 .Bič, Miloš,1910-2004.Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-150-5.BI 4;
50 .Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.1974.0818902957.BI 7;
51 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85-527-28-6 :.BI 5;
52 .Deissler, Alfons,1914-2005.Chodit s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-413-X.BI 4;
53 .Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.2016.978-80-7255-377-8.BI 5;
54 .Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.2015.978-80-86498-56-0.BI 5;
55 .Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.1992..0824570014.BI 7;
56 .Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy :.Praha ::Portál,.1993.80-85282-46-1 :.BI 4;
57 .Heller, Jan,1925-.Obtížné oddíly knih Mojžíšových /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2006.80-7195-128-5 :.BI 5;
58 .Hochmann, František.Když mluvili proroci :.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3 :.BI 5;
59 .Hřebík, Josef,1956-.Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.2001.80-246-0280-6.BI 5;
60 .Chalupa, Petr,1954-.Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2011.978-80-244-2921-2.BI 5;
61 .Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0541-7.BI 7;
62 .Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0540-9.BI 7;
63 .Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-16-X.DL1;
64 .Kopp, Johanna.Starý zákon-kniha pro dnešní dobu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2003.80-7192-466-0 :.BI 5;
65 .Kopp, Johanna,1921-.Izraelští proroci :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-507-1.BI 5;
66 .Korec, Ján Chryzostom,1924-.Nad Starým zákonom /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-107-0.BI 4;
67 .Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).BI 4;
68 .Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-326-6.BI 4;
69 .Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-35748-9.BI 7;
70 .Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7;
71 .Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7;
72 .Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7;
73 .Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7;
74 .Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.1994.0-8028-0794-1.UB 1/2;
75 .Martini, Carlo Maria,1927-2012.Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1996.80-901957-4-1.BI 5;
76 .Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.BI 5;
77 .Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1991.1-85075-287-7.BI 7;
78 .Pacner, Stanislav,1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2010.978-80-244-2657-0.BI 6;
79 .Petiška, Eduard,1924-1987.Příběhy starého Izraele /.[S.l.] ::Martin,.1991.80-900129-1-4 :.BI 5;
80 .Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1998.80-7192-365-6.T,vš.;
81 .Pípal, Blahoslav,1926-.Moudrost knihy Přísloví /.Praha ::Kalich,.1992.80-7017-504-4 :.BI 5;
82 .Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.978-80-7195-816-1.T,sp.;
83 .Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků / Martin Prudký, Jan Heller a kol..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-724-9 (váz.).BI 5;
84 .Rahner, Karl,1904-1984.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-17552-5.T,sp.;
85 .Ravik, Slavomír,1932-.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-25553-1 :.BI 4;
86 .Richter, Etienne.Proč milovat Izrael? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1997.80-7192-206-4 (brož.).BI 5;
87 .Sacks, Jonathan,1948-.O svobodě a náboženství :.V Praze ::P3K,.2008.978-80-87186-00-8 :.BI 4;
88 .Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:.1888..DL2;
89 .Saint Bernard.The Nativity.Dublin:.1959..DL2;
90 .Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.2000? s.a..978-80-7195-929-8.;
91 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..BI 4;
92 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..BI 4;
93 .Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.1987.0-8006-2477-7.BI 7;
94 .Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.c1992..0800625307 (alk. paper) :.BI 7;
95 .Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.DL1;
96 .Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.DL1;
97 .Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-176-9.DL1;
98 .Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-026-8.DL1;
99 .Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-65-0.DL1;
100 .Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1978..BI 3;
101 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-61-8.A6;
102 .Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-38-0.A5;
103 .Tomic, Celestin.Praotcovia Izraela.Bratislava:EFFEKT.1993.8096696718; 80-966967-1-8.BI 5;
104 .Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2010.978-80-7141-690-6.BI 4;
105 .Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-747-8.BI 6;
106 .Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2009.978-80-244-2472-9.BI 6;
107 .Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.2014.978-80-7429-334-4; 978-80-7017-201-8.BI 6;
108 .Vopalecký, Pavel.Genesis :.:...BI 4;
109 .White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.2015.978-80-7195-831-4.BI 5;
110 .Zenger, Erich,1939-.První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.BI 5;
111 .Zenger, Erich,1939-2010.Na úpatí Sinaje :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-144-0.BI 5;
112 .Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2001.80-7192-450-4 :.BI 5;
113 Akvinsky01.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-60-1.A5;
114 dejiny03.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..A7;