logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42;
2 ..10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:.2002..B27;
3 ..300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.1998.80-85291-54-1.B28;
4 ..80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.2016.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11;
5 ..Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23;
6 ..Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-084-5.C2X;
7 ..Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40;
8 ..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.D25;
9 ..Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.2009.978-80-87260-00-5 .D36;
10 ..Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.2014.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40;
11 ..Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR.2000??..B36;
12 ..Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..U2;
13 ..Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:.2012..B36;
14 ..Biblické ženy.[S.l.:s.n..1970..A38;
15 ..Biblické ženy.B.m.:b.v..1988..D36;
16 ..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B27;
17 ..Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.B38;
18 ..Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..C31;
19 ..Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B32;
20 ..Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-110-2.A45;
21 ..Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969..D32;
22 ..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A27;
23 ..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.u10;
24 ..Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-5-3.D36;
25 ..Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.A50;
26 ..Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.A50;
27 ..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..B22;
28 ..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27;
29 ..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-372-5.B27;
30 ..Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.2001.3-460-32031-1.D32;
31 ..Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky.1991..C33;
32 ..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.D48;
33 ..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.B30;
34 ..Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B22;
35 ..Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B33;
36 ..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.D35;
37 ..Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0.D35;
38 ..Druhá PEPO príručka.Bratislava:eRko.1996.808871012X;80-88710-12-X.B35;
39 ..Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2013.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40;
40 ..Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:.1987..B07;
41 ..Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-104-3.C30;
42 ..Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-076-3.C30;
43 ..Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.2011.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23;
44 ..Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH.2011..B31;
45 ..Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.2013.978-80-8128-068-9.D16;
46 ..Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.1992.80-85486-02-4.B23;
47 ..Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:.1970?..Sam;
48 ..Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16;
49 ..Fatima.:.2017..B41;
50 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..A40;
51 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.ssv;
52 ..Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..A40;
53 ..Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40;
54 ..Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.C3x;
55 ..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.D44;
56 ..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-072-5.D44;
57 ..Fórum pastorálních teologů VI.Olomouc:Centrum Aletti Velehrad-Roma.2007.9788086715810 (brož.); 978-80-86715-81-0.D44;
58 ..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.D42;
59 ..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A25;
60 ..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.D48;
61 ..Gottes Kinder 2.:.2000..A47;
62 ..História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.2008.978-80-8070-919-8.D31;
63 ..Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.D48;
64 ..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..B22;
65 ..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B22;
66 ..Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ.1942..B23;
67 ..In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej.2015..B38;
68 ..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.C10;
69 ..Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.A10;
70 ..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..B29;
71 ..Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1979..B16;
72 ..JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000..B12;
73 ..Jozef Maximilián Petzval.:.2001..B24;
74 ..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.B28;
75 ..Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:.2016..B40;
76 ..K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:.1995..B28;
77 ..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D48;
78 ..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D34;
79 ..Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-150-1.A13;
80 ..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.D24;
81 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..ssv;
82 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..ssv;
83 ..Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..A32;
84 ..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.C32;
85 ..Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.D47;
86 ..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-46-9.D32;
87 ..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-47-X.D32;
88 ..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..B32;
89 ..Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-253-9.B28;
90 ..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.B29;
91 ..Kniha pravdy I. diel.:.2017?..A11;
92 ..Kniha pravdy II. diel Varovanie.:.2017?..A11;
93 ..Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.2011..978-80-7429-137-1.D41;
94 ..Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-149-8.D31;
95 ..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.U10;
96 ..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36;
97 ..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.A32;
98 ..Krakowski Grodek.:.2010.978-83-60658-02-4.B21;
99 ..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..B33;
100 ..Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12;
101 ..Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti.1980?..B30;
102 ..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B32;
103 ..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B26;
104 ..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.B25;
105 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B28;
106 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B28;
107 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..B31;
108 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B31;
109 ..Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku.2011.978-80-96996-7-7.B26;
110 ..Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar.2004..B28;
111 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B28;
112 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B32;
113 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..B25;
114 ..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A24;
115 ..Laické hnutia. Prešov:VMV.2002..B23;
116 ..Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.1992.3-468-18321-6.D32;
117 ..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..C16;
118 ..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..A40;
119 ..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..C32;
120 ..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.suscm;
121 ..Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-0-1.B18;
122 ..Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-2-8.B18;
123 ..Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.B22;
124 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..B22;
125 ..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23;
126 ..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.C30;
127 ..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..B32;
128 ..Manuál bioetiky pre mladých /.:.2017??.978-80-972036-1-0.B42;
129 ..Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11;
130 ..Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.2009.978-80-967740-9-8.B26;
131 ..Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.A32;
132 ..Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA.1995?..B17;
133 ..Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948..B25;
134 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..ssv;
135 ..Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.2010..9788323125396.D42;
136 ..Moderný človek a zázraky.:.1985?..B30;
137 ..Modlitba.:.1980??..B41;
138 ..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.A38;
139 ..Morálna teológia.:.1990?..B05;
140 ..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..B41;
141 ..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.D34;
142 ..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.A10;
143 ..Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.2014.978-80-86619-46-0.A13;
144 ..Náboženstvá sveta..Bratislava:Mladé letá.1997.8006007543; 80-06-00754-3.C17;
145 ..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.B38;
146 ..Naše svedectvo r.13.:.2012..P27;
147 ..Nebe nad močály.Olomouc:MCM.1997..B06;
148 ..Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..B25;
149 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..suscm;
150 ..Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.A50;
151 ..Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku.2002?..C10;
152 ..Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.1991.80-900452-1-9.B42;
153 ..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.2001..B22;
154 ..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B38;
155 ..Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.B42;
156 ..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.B31;
157 ..Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-90-4.B40;
158 ..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.D45;
159 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23;
160 ..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40;
161 ..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40;
162 ..Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23;
163 ..Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..B24;
164 ..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12;
165 ..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40;
166 ..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..B32;
167 ..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B33;
168 ..Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-32-9 .C30;
169 ..Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34;
170 ..Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:.1940..B24;
171 ..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B36;
172 ..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B29;
173 ..Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.1994.80-967154-3-7.B35;
174 ..Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4.D51;
175 ..Písmo sväté Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..ssv;
176 ..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..ssv;
177 ..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..B36;
178 ..Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40;
179 ..Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.1994.80-88719-15-1.B36;
180 ..Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..B35;
181 ..Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.2011.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43;
182 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.B22;
183 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21;
184 ..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B36;
185 ..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B21;
186 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..B21;
187 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..ssv;
188 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B29;
189 ..Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.1999.8390970546;83-909705-4-6.A46;
190 ..Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40;
191 ..Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16;
192 ..Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..D42;
193 ..Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.2012.978-80-7429-187-6 .D41;
194 ..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..B37;
195 ..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31;
196 ..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42;
197 ..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..B22;
198 ..Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.A36;
199 ..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..A46;
200 ..Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-135-8.B27;
201 ..Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-308-7.A14;
202 ..Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.2011.978-88-8492-807-8 (brož.).A23;
203 ..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.D23;
204 ..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.A23;
205 ..Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..B30;
206 ..Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:.2008..B42;
207 ..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40;
208 ..Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.2009.978-80-969640-3-1.B42;
209 ..Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.2004.80-89089-25-9.B36;
210 ..Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x;
211 ..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.C22;
212 ..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.A34;
213 ..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.C30;
214 ..Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:.1980?..Sam;
215 ..Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:.1976?..Sam;
216 ..Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:.1975?..Sam;
217 ..Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:.1978?..Sam;
218 ..Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:.1980?..Sam;
219 ..Ruženec.Olomouc:MCM.1992..B12;
220 ..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.B30;
221 ..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.D32;
222 ..Ruženec r.0.(1995).Košice:.1995..P23;
223 ..Ruženec r.1.(1996).Košice:.1996..P23;
224 ..Ruženec r.2.(1997).Košice:.1997..P23;
225 ..Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.C1x;
226 ..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.B36;
227 ..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..C34;
228 ..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso (1887-1947).:Trenčín :.1992?.80-900537-3-4.D41;
229 ..Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14;
230 ..Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.); 978-80-970361-6-4.A23;
231 ..Slovo medzi nami.:.2012..P16;
232 ..Slovo medzi nami, 12. ročník, r.2011. Bratislava:Redemptoristi.2011..P16;
233 ..Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.1991.80-901038-0-4.B23;
234 ..Spiritualita sv. Ignáca.:.1995..B12;
235 ..Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima.2003..B21;
236 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.ssv;
237 ..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve.2007..B21;
238 ..Státni židovské muzeum v Praze.:.1980?..B37;
239 ..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.B28;
240 ..Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2010.978-80-89170-34-0.A40;
241 ..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..D46;
242 ..Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo.1992..B22;
243 ..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.D34;
244 ..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.B26;
245 ..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.B41;
246 ..Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..P23;
247 ..Svätý Ruženec r. 6 (2001).Košice:DMC Salve.2001..P23;
248 ..Svätý Ruženec r. 7 (2002).Košice:DMC Salve.2002..P23;
249 ..Svätý Ruženec r. 9 (2004).Košice:DMC Salve.2004..P24;
250 ..Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..P24;
251 ..Svätý Ruženec r.13 (2003).Košice:DMC Salve.2003..P24;
252 ..Svätý Ruženec r.3 (1998).Košice:DMC Salve.1998..P23;
253 ..Svätý Ruženec r.4 (1999).Košice:DMC Salve.1999..P23;
254 ..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..B23;
255 ..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B28;
256 ..Svobodní zednárstvi.:SVAM.1992..A45;
257 ..Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2007..9788360040355.A23;
258 ..Swords, crowns, censers and books :.:.2017??.978-953-7975-32-6.C17;
259 ..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..B21;
260 ..Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-46-6.A13;
261 ..The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.2006..0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14;
262 ..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.B28;
263 ..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.A10;
264 ..Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38;
265 ..Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.2013.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23;
266 ..Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..sam;
267 ..Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:.2003..B20;
268 ..Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:.1980?..D14;
269 ..V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.2004.80-969039-1-8.C1y;
270 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..B26;
271 ..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.B34;
272 ..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30;
273 ..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50;
274 ..Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.2016.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42;
275 ..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..suscm;
276 ..Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.2009.978-80-89412-05-1.B38;
277 ..Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2.B25;
278 ..Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9.B23;
279 ..Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16;
280 ..Víťazstvo Srdca r.13,2008.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2008..P12;
281 ..Víťazstvo Srdca r.14,2009.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2009..P12;
282 ..Víťazstvo Srdca r.15,2010.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2010..P12;
283 ..Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6.D42;
284 ..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.A26;
285 ..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..D31;
286 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.D48;
287 ..Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.2008.978-80-969882-1-1.B30;
288 ..Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10;
289 ..Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej.1999..B34;
290 ..Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku".2008..D26;
291 ..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.D47;
292 ..Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..A31;
293 ..Zasvätený život.Bratislava:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2010..P16;
294 ..Zem a život vo svetle vedy a viery.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-06-6.C35;
295 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.B09;
296 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B41;
297 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B30;
298 ..Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda.1984..C36;
299 ..Znamení poušte.Rim:KA.1971..A45;
300 ..Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:.1990..B25;
301 ..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C1y;
302 ..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C2X;
303 ..Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50;
304 ..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.D16;
305 ..Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16;
306 ..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D45;
307 ..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D48;
308 ..Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín.1995..B21;
309 .Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.D46;
310 .Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.1991.3-87860-205-7.A21;
311 .Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.2011.978-80-87269-23-7 (OPS : brož.);978-80-261-0042-3 (Západočeská univerzita v Plzni : brož.).A14;
312 .Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.B41;
313 .Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.B04;
314 .Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.B37;
315 .Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.B04;
316 .Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.C36;
317 .Adam, Konštanc Miroslav.I sacramenti dell' iniziazione.:.2003.80-88922-71-2.C16;
318 .Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.D33;
319 .Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50;
320 .Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha.1989..D13;
321 .Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.B28;
322 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950;
323 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950;
324 .Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..C26;
325 .Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6.R1;
326 .Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9.D42;
327 .Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.2004.80-7178-869-4.A35;
328 .Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.A14;
329 .Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..A10;
330 .Alberti,P..Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?.neudané.suscm;
331 .Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.D41;
332 .Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..A35;
333 .Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.2015; 2015.978-80-87855-16-4.A50;
334 .Alessandro Pronzato, Jozef Šimončič.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.B40;
335 .Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9.R3;
336 .Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.C34;
337 .Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..B32;
338 .Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-306-4.C33;
339 .Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-307-1.C33;
340 .Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.B32;
341 .Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42;
342 .Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich.1987..C11;
343 .Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.2008.978-80-970047-1-2.A11;
344 .Alpatov, M.V..Dejiny ruského umenia.:Pallas.1977..C20;
345 .Alpatov, M.V..Umenie sveta-Dejiny ruského umenia. Praha:PALLAS.1977..D12;
346 .Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.A25;
347 .Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-415-6.R6;
348 .Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.2009.978-80-7412-033-6.D24;
349 .Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-086-2 .C30;
350 .Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2012.978-80-7412-102-9 .D48;
351 .Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2013.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45;
352 .Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-38-2.A11;
353 .Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas.1994..B11;
354 .Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-131-9 .A22;
355 .Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-075-6.D45;
356 .Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.D47;
357 .Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42;
358 .Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.A46;
359 .Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.a46;
360 .Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-902-6.A46;
361 .Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-576-4.C3x;
362 .Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.A22;
363 .Anděl, Rudolf.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (III) : 3.díl. : Severní Čechy.Praha:Svoboda.1984..D21;
364 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..B31;
365 .Andrej Pauliny.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-463-2.B27;
366 .Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..C32;
367 .Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1;
368 .Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.a42;
369 .Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.A16;
370 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A35;
371 .Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.C12;
372 .Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.B42;
373 .Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.1997.80-85405-60-1.B26;
374 .Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-725-2.C1y;
375 .Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.A35;
376 .Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.A10;
377 .Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..A31;
378 .Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran.1989..D12;
379 .Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A27;
380 .Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.C1y;
381 .Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno.1969..A11;
382 .Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.1996.80-967559-0-0.B42;
383 .Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ.1979..D35;
384 .Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-092-6.A46;
385 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.A25;
386 .Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.2010.978-80-556-0296-7.D35;
387 .Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986..A38;
388 .Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..A22;
389 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.D48;
390 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A27;
391 .Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.2002.80-86077-04-7.C24;
392 .Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..A25;
393 .Athanasius,(ca 295-373).Život sv. Antonína Poustevníka.Praha ::Česká křesťanská akademie,.1996.80-901957-5-X (Refugium Velehrad-Roma : brož.).A31;
394 .Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..suscm;
395 .Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.A40;
396 .Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.C22;
397 .Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..A31;
398 .Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..D25;
399 .Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.C3x;
400 .Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.A26;
401 .Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A25;
402 .Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A16;
403 .Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.C3x;
404 .Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.A27;
405 .Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.B18;
406 .Augustyn, Jozef.Kdo je můj bližní? : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.D43;
407 .Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A16;
408 .Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-632-9.A36;
409 .Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.A32;
410 .Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.A22;
411 .Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.A44;
412 .Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.A13;
413 .Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.2010.978-80-7195-116-2.C31;
414 .Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.1985.0-7220-1917-3.A21;
415 .Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.1988.0-7220-8518-4.A21;
416 .Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:.2000?.3-912439-191.D45;
417 .Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.2005.80-7114-530-0.A12;
418 .Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.2005.80-7114-531-9.A12;
419 .Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..B34;
420 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A12;
421 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A35;
422 .Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-079-3.B11;
423 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.C3x;
424 .Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.2005.80-7360-164-8.C24;
425 .Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14;
426 .Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14;
427 .Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14;
428 .Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-071-2.D22;
429 .Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.2012.978-80-7114-911-8.c1x;
430 .Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.C36;
431 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.C35;
432 .Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.C13;
433 .Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B11;
434 .Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B40;
435 .Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.2011.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45;
436 .Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-566-5.D42;
437 .Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A35;
438 .Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.A21;
439 .Bagin, Anton.Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH.1985..A25;
440 .Bagin, Anton.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..A25;
441 .Bagin, Anton.Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D13;
442 .Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..ssv;
443 .Bagin, Anton.Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A44;
444 .Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.2008.978-80-86149-48-6.R5;
445 .Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..D23;
446 .Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM.1992?..B03;
447 .Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..A31;
448 .Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM.1998..A47;
449 .Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..D14;
450 .Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM.1996..A24;
451 .Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..D41;
452 .Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.2009.978-80-86702-61-2.C24;
453 .Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.].1983..B32;
454 .Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.1995.80-7113-128-8.B05;
455 .Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.2005.80-969288-3-X.D22;
456 .Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15;
457 .Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15;
458 .Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15;
459 .Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.C32;
460 .Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.A35;
461 .Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.A12;
462 .Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45;
463 .Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.2000.80-88795-71-0.B35;
464 .Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich.1948..B30;
465 .Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.D45;
466 .Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.C24;
467 .Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON.1982..A43;
468 .Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.C14;
469 .Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A20;
470 .Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.D45;
471 .Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A21;
472 .Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.D38;
473 .Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.C24;
474 .Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.1998.83-7097-424-4.B26;
475 .Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.A26;
476 .Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena.1965..A48;
477 .Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2107-9.C1y;
478 .Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.a42;
479 .Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..D36;
480 .Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM.1998..B15;
481 .Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.A22;
482 .Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.D48;
483 .Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.A31;
484 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.C10;
485 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-27-9.c1x;
486 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.1997.80-8081-049-4.A38;
487 .Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM.1995..A25;
488 .Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..D42;
489 .Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..B26;
490 .Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.2001..D42;
491 .Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3.A22;
492 .Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.A13;
493 .Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.A27;
494 .Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..A38;
495 .Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.C33;
496 .Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.A40;
497 .Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.C3x;
498 .Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.C25;
499 .Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-026-5.A15;
500 .Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.a48;
501 .Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.2003.80-7254-466-7.A15;
502 .Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.2007.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x;
503 .Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.C23;
504 .Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..B36;
505 .Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.D35;
506 .Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.B33;
507 .Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.2006.80-88817-27-7.C17;
508 .Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.D41;
509 .Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.D42;
510 .Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.B02;
511 .Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.2004.80-86791-17-3.D14;
512 .Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.D42;
513 .Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.1998.83-7033-250-1.B24;
514 .Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.2006.80-200-1320-2.R5;
515 .Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-012-8.A47;
516 .Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..c12;
517 .Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947..C36;
518 .Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30;
519 .Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.A35;
520 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.C2X;
521 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.D35;
522 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44;
523 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44;
524 .Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.A43;
525 .Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.A37;
526 .Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.D33;
527 .Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.A46;
528 .Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.D24;
529 .Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0.C1y;
530 .Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.B03;
531 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..A45;
532 .Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.B06;
533 .Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.a23;
534 .Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..c14;
535 .Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie.1958..D21;
536 .Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-013-0.D13;
537 .Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-012-2.D13;
538 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.D13;
539 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.D13;
540 .Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.1984.3-222-11513-3.C15;
541 .Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.D11;
542 .Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.A24;
543 .Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.D32;
544 .Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.2016.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12;
545 .Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D26;
546 .Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D15;
547 .Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47;
548 .Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.R3;
549 .Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.C17;
550 .Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.A22;
551 .Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.2003.80-8070-049-4.A40;
552 .Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D51;
553 .Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D37;
554 .Bel, Matej.Črty spoza mreží.Bratislava:EPOCHA.1969..A45;
555 .Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.R3;
556 .Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.A26;
557 .Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.C30;
558 .Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.1995.80-7097-314-5.A27;
559 .Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.1996.80-7097-341-2.A27;
560 .Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1998.80-967801-6-6.B37;
561 .Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.A32;
562 .Bělohlávek, Miloslav.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (IV) : 4.díl. : Západní Čechy.Praha:Svoboda.1985..D21;
563 .Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl..1925..B42;
564 .Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák.2011?..B33;
565 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.D43;
566 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A10;
567 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A21;
568 .Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..A44;
569 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.2009.978-80-7195-384-5.C12;
570 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.A47;
571 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.A10;
572 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.D33;
573 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.a48;
574 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-54-3.D43;
575 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-304-0.c22;
576 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-251-0.D43;
577 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.A41;
578 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-218-3.D43;
579 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.A36;
580 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.U7;
581 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.U7;
582 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.U7;
583 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.U7;
584 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.A35;
585 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A32;
586 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A13;
587 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.D38;
588 .Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.D45;
589 .Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-658-6.D44;
590 .Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-845-3.D31;
591 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.A25;
592 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.U7;
593 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.U7;
594 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.U7;
595 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A26;
596 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A40;
597 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.U7;
598 .Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-47-5.A41;
599 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42;
600 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40;
601 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10;
602 .Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..A41;
603 .Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A50;
604 .Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A32;
605 .Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.A32;
606 .Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.B07;
607 .Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria.1993..B11;
608 .Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A25;
609 .Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.C13;
610 .Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.A13;
611 .Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.C2X;
612 .Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.A20;
613 .Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A27;
614 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.A38;
615 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.A25;
616 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.C35;
617 .Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean).Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad.1969..B01;
618 .Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..suscm;
619 .Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Ivanka pri Dunaji :Axima.2010.978-80-89475-00-1.C1X;
620 .Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.D36;
621 .Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.D36;
622 .Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.C1X;
623 .Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5.D36;
624 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.C1X;
625 .Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1970..A41;
626 .Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad.1970..A45;
627 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.A11;
628 .Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-305-1.B26;
629 .Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-792-4.a48;
630 .Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1;
631 .Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A20;
632 .Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2009..P27;
633 .Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2010..P27;
634 .Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2012..P27;
635 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..P25;
636 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2006..P26;
637 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2007..P25;
638 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..P26;
639 .Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.D36;
640 .Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B39;
641 .Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..A32;
642 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.A45;
643 .Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1018-9.A45;
644 .Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.1992.80-7113-056-7.D43;
645 .Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.1998.80-88775-89-2.C32;
646 .Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..C12;
647 .Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.C25;
648 .Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.A42;
649 .Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.B11;
650 .Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.C10;
651 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A24;
652 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A30;
653 .Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-304-7.B36;
654 .Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.B14;
655 .Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..A37;
656 .Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:.1989..A38;
657 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A47;
658 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A25;
659 .Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.D36;
660 .Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.C15;
661 .Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.2008.978-80-7412-003-9.D41;
662 .Bezák, Róbert,1960-.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41;
663 .Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.A30;
664 .Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-531-3.A30;
665 .Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A11;
666 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A11;
667 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A11;
668 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11;
669 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11;
670 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..ssv;
671 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv;
672 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..ssv;
673 .Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45;
674 .Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..2001.80-85810-25-5.D34;
675 .Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.C36;
676 .Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..D31;
677 .Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..C11;
678 .Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..D24;
679 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.A43;
680 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.A43;
681 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-174-2.A43;
682 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.A43;
683 .Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A43;
684 .Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich.1989..D31;
685 .Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.C33;
686 .Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.1994.80-900463-6-3.A24;
687 .Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-238-1.C3x;
688 .Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Jansen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..A24;
689 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.A15;
690 .Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:.2003..B16;
691 .Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.R3;
692 .Bishop, J.Den,kdy zemřel kristus.Kostelní Vydří:KN.2005.978-80-7192-932-1.A35;
693 .Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.b13;
694 .Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.U9;
695 .Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.U10;
696 .Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina.2008..D45;
697 .Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-839-4.C24;
698 .Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..SK1;
699 .Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.2007.978-80-85474-50-3.C3x;
700 .Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..C33;
701 .Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda.1987..D12;
702 .Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.2012.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20;
703 .Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.B06;
704 .Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1287-4.D32;
705 .Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.C12;
706 .Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-464-4.D36;
707 .Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..B30;
708 .Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.D45;
709 .Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal.1948..C13;
710 .Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.A45;
711 .Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.A44;
712 .Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo.1918..A41;
713 .Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..D38;
714 .Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo.1919..C13;
715 .Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..sk1950;
716 .Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor.1971..D37;
717 .Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.2001.80-85264-16-1.A30;
718 .Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..suscm;
719 .Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm;
720 .Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..suscm;
721 .Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm;
722 .Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm;
723 .Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm;
724 .Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH.1986..A43;
725 .Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH.1981..A43;
726 .Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH.1985..A43;
727 .Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH.1978..A43;
728 .Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH.1976..A43;
729 .Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH.1973..A41;
730 .Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B25;
731 .Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A36;
732 .Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B30;
733 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm;
734 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A37;
735 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A37;
736 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-005-X.c1x;
737 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B09;
738 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..b13;
739 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B29;
740 .Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.2002.80-968698-6-8.A46;
741 .Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK.1980..D11;
742 .Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.A20;
743 .Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:.1944..C21;
744 .Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN.1961..C36;
745 .Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:.1952..B14;
746 .Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.A26;
747 .Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.C23;
748 .Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..B26;
749 .Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv;
750 .Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..C34;
751 .Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim.2005..B32;
752 .Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.C15;
753 .Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.D37;
754 .Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.A43;
755 .Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.1991.8300034641.A31;
756 .Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D34;
757 .Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D37;
758 .Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-48-2.B42;
759 .Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..A36;
760 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A47;
761 .Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.1993.80-85282-60-7.A15;
762 .Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-137-2.B28;
763 .Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm;
764 .Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.A20;
765 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.C2X;
766 .Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-915-3.A16;
767 .Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25;
768 .Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.D43;
769 .Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie.1967..C34;
770 .Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.A15;
771 .Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.A26;
772 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D44;
773 .Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..b13;
774 .Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.2010.978-80-86702-86-5.D34;
775 .Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.A20;
776 .Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2011.978-80-7325-246-5 .D41;
777 .Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..C15;
778 .Braito, Silvester, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..A34;
779 .Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..D32;
780 .Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..D62;
781 .Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..OP;
782 .Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.A32;
783 .Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.C33;
784 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..A33;
785 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..D48;
786 .Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2.A45;
787 .Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.D46;
788 .Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.A32;
789 .Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.2004.80-88743-59-1.b13;
790 .Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.2005.80-7112-103-7.D35;
791 .Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.A32;
792 .Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.2007.978-80-7255-169-9.A26;
793 .Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera.:Brno : L. Marek.2010..978-80-87127-23-0.D34;
794 .Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.D35;
795 .Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.A25;
796 .Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.B15;
797 .Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad.1976..C11;
798 .Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel.1958..D37;
799 .Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..C36;
800 .Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:.1988..C10;
801 .Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4.R3;
802 .Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?.80-967108-0-X.B30;
803 .Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.B35;
804 .Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.B11;
805 .Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25;
806 .Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..C26;
807 .Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.B27;
808 .Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1987..C35;
809 .Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.R5;
810 .Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..A45;
811 .Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.A20;
812 .Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.C23;
813 .Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.C23;
814 .Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.2011.978-80-7407-090-7.C35;
815 .Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.B42;
816 .Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.1996.80-7113-185-7.C1x;
817 .Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.A25;
818 .Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30;
819 .Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30;
820 .Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.A25;
821 .Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4.A24;
822 .Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.1990.80-7017-072-7.C23;
823 .Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45;
824 .Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.A50;
825 .Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..sk1950;
826 .Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SK1;
827 .Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.2007.80-8070-578-X.D31;
828 .Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.B09;
829 .Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..Sam;
830 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..B31;
831 .Buday, Jozef V..Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..P27;
832 .Buday, Jozef V..Duchovný pastier r.83.Ružomberok:Lev - kníhtlačiasky spolok.2002..P27;
833 .Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.D34;
834 .Buchta, Ján SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.A33;
835 .Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.2000.80-7277-015-2.A20;
836 .Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství.1979..C21;
837 .Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-094-7 .D48;
838 .Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bratislava:Lúč.1991.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.).D22;
839 .Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM.1992..B16;
840 .Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..C35;
841 .Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50;
842 .Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.b13;
843 .Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh..Zvolen:Združenie Jas.1996.8088795281;80-88795-28-1.B34;
844 .Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.B35;
845 .Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.A25;
846 .Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.B35;
847 .Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.A44;
848 .Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.2000, c1958.80-200-0499-8.A47;
849 .Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.C2X;
850 .Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda.1984..D12;
851 .Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.2000.80-88903-10-6.B39;
852 .Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu.2015.978-80-900746-5-1, EAN 9788090074651.A30;
853 .Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-801-9.A40;
854 .Caban, Peter,1978-.Missa Prima Neosacerdotis :.:.2015??.978-88-68381-02-8.A30;
855 .Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.A50;
856 .Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.a42;
857 .Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran.1966..A48;
858 .Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-980-5 .C20;
859 .Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.1995.80-7205-497-X.A47;
860 .Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.D26;
861 .Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-819-3.D34;
862 .Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.D35;
863 .Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.A40;
864 .Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.C2X;
865 .Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka I.. Bratislava:Veda.1986..C21;
866 .Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka II.. Bratislava:Veda.1987..C21;
867 .Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka IV.. Bratislava:Veda.1986..C21;
868 .Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka V.. Bratislava:Veda.1985..C21;
869 .Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka VI.. Bratislava:Veda.1988..C21;
870 .Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C33;
871 .Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C2X;
872 .Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.C23;
873 .Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.1996.80-7205-354-X.A21;
874 .Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.A26;
875 .Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.2012.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10;
876 .Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.C3x;
877 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.A45;
878 .Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.D43;
879 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.D45;
880 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.A16;
881 .Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.A38;
882 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.D45;
883 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.A45;
884 .Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.C24;
885 .Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.A46;
886 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.A31;
887 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.A45;
888 .Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.C16;
889 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.D33;
890 .Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.A48;
891 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.A31;
892 .Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.C23;
893 .Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.2002.80-7295-033-9.D32;
894 .Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..A32;
895 .Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie.1990?..A32;
896 .Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.1991.80-85220-56-3.B09;
897 .Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.A25;
898 .Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.A38;
899 .Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.A25;
900 .Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm;
901 .Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C33;
902 .Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.A38;
903 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A38;
904 .Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.D38;
905 .Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.A38;
906 .Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.A38;
907 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.A38;
908 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.A38;
909 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.D61;
910 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.A38;
911 .Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..A38;
912 .Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.D36;
913 .Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON.1979..A15;
914 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-40-3.A38;
915 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).A38;
916 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).A38;
917 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.A38;
918 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.A38;
919 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.A38;
920 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.A38;
921 .Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.A26;
922 .Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál.1994..A47;
923 .Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.2000.80-968917-6-6.B09;
924 .Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..A41;
925 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B41;
926 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B02;
927 .Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.A46;
928 .Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..A35;
929 .Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11;
930 .Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.D11;
931 .Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.B19;
932 .Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.A45;
933 .Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-38-3.B19;
934 .Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-069-6.B19;
935 .Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-42-0.C25;
936 .Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50;
937 .Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu.2011..B28;
938 .Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9.A46;
939 .Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis.1971..D15;
940 .Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda.1982..A12;
941 .Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda.1982..A12;
942 .Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.A42;
943 .Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf.1989..D21;
944 .Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.D13;
945 .Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.1991.80-00-00327-9.D21;
946 .Ciccotti, Serge.Lépe porozumět sobě i ostatním :.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-364-2 :.A50;
947 .Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON.1972..D38;
948 .Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0029-8.D16;
949 .Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.2017.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42;
950 .Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:.2000?..B20;
951 .Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-120-3 .D45;
952 .Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45;
953 .Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.1995.80-7113-113-X.D38;
954 .Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.A46;
955 .Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.C30;
956 .Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.2005??.978-80-7450-192-0.C30;
957 .Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.2007.978-80-88987-82-6.D41;
958 .Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta.1969..C12;
959 .Clavell, James.Tajpan.Bratislava:Pravda.1990.80-218-0151-4.C26;
960 .Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.D42;
961 .Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.2010.978-80-7412-045-9.D36;
962 .Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A25;
963 .CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.2009.978-80-7021-989-8.C10;
964 .Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.1999.80-7203-242-9.C33;
965 .Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.2000.80-89033-48-2.A24;
966 .Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.2006.80-7203-755-2.C1X;
967 .Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-354-0.C11;
968 .Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.2006.80-85924-49-8.C15;
969 .Coll, Pieter.Bolo to už v staroveku.Bratislava:Mladé leta.1966..C12;
970 .Colleen, McCullough.Vtáky v tŕní.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0292-5.C26;
971 .Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.R5;
972 .Collins, Wilkie.Žena v bielom.:Slovenský spisovateľ.1969..C26;
973 .Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-906-2.A21;
974 .Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin.1985..A21;
975 .Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-137-9.D45;
976 .Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.b13;
977 .Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.2000.80-85036-32-0.A24;
978 .Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.B17;
979 .Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.C24;
980 .Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.A32;
981 .Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-490-3.D37;
982 .Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A13;
983 .Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta.1983..C11;
984 .Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.C1y;
985 .Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.C1y;
986 .Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.9788097131814 (viaz.); 978-80-971318-1-4.C17;
987 .CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.2004.80-86569-66-7.C24;
988 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.C2X;
989 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.A32;
990 .Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..A33;
991 .Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..C34;
992 .Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.C1y;
993 .Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.C22;
994 .Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A36;
995 .Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-718-7.A30;
996 .Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45;
997 .Csontos, Ladislav1952-.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15;
998 .Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33;
999 .Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13;
1000 .Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.D35;
1001 .Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.1998.80-85495-77-5.C15;
1002 .Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.A44;
1003 .Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.C22;
1004 .Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.D11;
1005 .Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť.1919..B24;
1006 .Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..C25;
1007 .Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..C13;
1008 .Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..A44;
1009 .Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.2012.80-264-0126-3.A23;
1010 .Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.1990.80-85002-19-1.D37;
1011 .Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996..B38;
1012 .Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.D32;
1013 .Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.A45;
1014 .Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.1993.80-202-0441-5.D43;
1015 .Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..C16;
1016 .Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..C16;
1017 .Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.1998.80-902146-3-0.C13;
1018 .Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP.1962..D43;
1019 .Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.1993.80-200-0498-X.C3x;
1020 .Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.2011.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47;
1021 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..OP;
1022 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..OP;
1023 .Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..OP;
1024 .Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.A15;
1025 .Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.2002.80-244-0359-5.D14;
1026 .Černý, Rafael.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..A37;
1027 .Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.2002.80-88724-21-X.A21;
1028 .Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.R1;
1029 .Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-32-3.C10;
1030 .Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK.1994..U9;
1031 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..B19;
1032 .Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.A24;
1033 .Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.2003.80-7266-147-7.B12;
1034 .Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.D25;
1035 .Čierna, Mária; Géze, Ernest; Juríková, Marta; Menke, Elígius.Nemecko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981..D13;
1036 .Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.B40;
1037 .Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.A20;
1038 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.D11;
1039 .Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B41;
1040 .Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B12;
1041 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.B23;
1042 .Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.B27;
1043 .Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-339-5.a12;
1044 .Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..sk1950;
1045 .Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-735-0.B18;
1046 .Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga.1935..sk1950;
1047 .Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.2008.978-80-969501-4-0.C22;
1048 .Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.C32;
1049 .Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.A40;
1050 .Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..A41;
1051 .Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..OP;
1052 .Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal.1946..A41;
1053 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..B08;
1054 .Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L.1995..B16;
1055 .Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-514-6.D36;
1056 .Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C23;
1057 .Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C1y;
1058 .Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..A25;
1059 .Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.1990.80-217-0100-5.D16;
1060 .Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.C11;
1061 .Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.A20;
1062 .Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.B02;
1063 .Dancák, františek.Verím v príkladoch.Prešov:Náboženské vydavateľstvo Petra.2002.80-89007-21-X.A38;
1064 .Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-05-8.c12;
1065 .Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-310-7.R5;
1066 .Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-374-8.R5;
1067 .Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.2012.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41;
1068 .Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.R1;
1069 .Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.1995.8096706829; 80-967068-2-9.C2X;
1070 .Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A25;
1071 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.D34;
1072 .Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.1997.80-85515-43-1.D32;
1073 .Daniš, Jozef.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2007.978-80-85223-78-1.D35;
1074 .Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.2006.80-89258-05-0.b13;
1075 .Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000..B06;
1076 .Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..D31;
1077 .Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..a12;
1078 .Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.D41;
1079 .Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.B36;
1080 .Davenport, Marcia.Údolie rozhodnutia. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0400-6.C26;
1081 .Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.1993.0-19-826753-3.C15;
1082 .Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.2007.978-80-7207-628-4.D34;
1083 .Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.a48;
1084 .Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.2009.978-80-7363-237-3.D22;
1085 .Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2176-5.C32;
1086 .Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.D36;
1087 .Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.1994.80-85282-72-0.B02;
1088 .De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.C25;
1089 .De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.2010.978-80-7363-132-1.C24;
1090 .De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.2011.978-80-7367-848-7.a23;
1091 .De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.2012.80-262-0158-2.a23;
1092 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..LATIN;
1093 .De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.A11;
1094 .Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00874-4.R4;
1095 .Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B35;
1096 .Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B29;
1097 .Degro, Imrich,,1969-.Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45;
1098 .Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1;
1099 .Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2013.978-80-87864-01-2.A12;
1100 .Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00889-2.D14;
1101 .Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.D24;
1102 .Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad.1971..Vys;
1103 .Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad.1948..C14;
1104 .Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG.1965..R2;
1105 .Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.A11;
1106 .Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-025-X.A27;
1107 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.C3x;
1108 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.A37;
1109 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.D46;
1110 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.A37;
1111 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..ssv;
1112 .Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.A16;
1113 .Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.C35;
1114 .Dian, Daniel.Direktórium 2011. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-848-4.D45;
1115 .Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel.1952..D38;
1116 .Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad.1969..A16;
1117 .Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.A46;
1118 .Dilong, Rudolf.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012..B33;
1119 .Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B39;
1120 .Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B16;
1121 .Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.C33;
1122 .Dilong, Rudolf,.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.D41;
1123 .Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.B21;
1124 .Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.A26;
1125 .Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.1995.80-85795-17-5.C11;
1126 .Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.1994.83-85684-38-7.D26;
1127 .Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.1992.83-228-0266-8.D26;
1128 .Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.A34;
1129 .Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-29-4.D31;
1130 .Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7.C34;
1131 .Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.C22;
1132 .Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.D12;
1133 .Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.D31;
1134 .Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.2011.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42;
1135 .Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-154-X.A24;
1136 .Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A40;
1137 .Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A41;
1138 .Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A15;
1139 .Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.A44;
1140 .Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad.1988..A15;
1141 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..A33;
1142 .Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.A10;
1143 .Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-337-9.C11;
1144 .Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..D46;
1145 .Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.A24;
1146 .Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.B10;
1147 .Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:.1932..A10;
1148 .Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:.1934..A10;
1149 .Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..A10;
1150 .Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22;
1151 .Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.1912.978-80-7415-066-1.A14;
1152 .Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.1991.80-7017-324-6.D51;
1153 .Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-465-2.A16;
1154 .DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..B28;
1155 .DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..B27;
1156 .Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.2007.978-80-7266-261-6.A34;
1157 .Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.2007.978-80-7195-148-3.C12;
1158 .Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.A27;
1159 .Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.C23;
1160 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.D38;
1161 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.D38;
1162 .Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.D37;
1163 .Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.D14;
1164 .Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.2012.978-80-7394-390-5.A31;
1165 .Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.2015.9788377857144.A13;
1166 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.2009.80-89111-10-6.c22;
1167 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-48-9.A31;
1168 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9.A20;
1169 .Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1;
1170 .Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.B04;
1171 .Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.B04;
1172 .Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.1999.80-88939-09-7.A31;
1173 .Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.A35;
1174 .Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1995.1-85326-245-5.C16;
1175 .Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.C33;
1176 .Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.B33;
1177 .Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.U9;
1178 .Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-7-7.B32;
1179 .Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-8-5.B32;
1180 .Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:.1990..B09;
1181 .Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A36;
1182 .Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.A27;
1183 .Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.D43;
1184 .Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41;
1185 .Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-764-9.D22;
1186 .Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1966..A34;
1187 .Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1983..A34;
1188 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.R2;
1189 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.A30;
1190 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12;
1191 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12;
1192 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..C34;
1193 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.A26;
1194 .Druhý vatikánsky koncil.The Documents of vatican II.. New York:The America Press.1966..c12;
1195 .Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..D25;
1196 .Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.1998.80-967857-7-X.A30;
1197 .Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.R1;
1198 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.B04;
1199 .Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.B04;
1200 .Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.C35;
1201 .Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.C2X;
1202 .Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.2002.80-7142-097-2.D31;
1203 .Duda, Ján.Nové horizonty 2. roč. (2008).Spišská Nová ves:Vydavateľstvo Lúč pre Klub priateľov ferka Skyčáka.2008..P16;
1204 .Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1952..D16;
1205 .Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3x;
1206 .Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.2004.80-85575-45-0.A33;
1207 .Duka, Dominik.Salve.Praha:Krystal.2003..P17;
1208 .Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..P17;
1209 .Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..P17;
1210 .Duka, Dominik.Salve r. 16.Praha:Krystal.2006..P17;
1211 .Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..P17;
1212 .Duka, Dominik.Salve r. 19.Praha:Krystal.2009..P18;
1213 .Duka, Dominik.Salve r. 20.Praha:Krystal.2010..P18;
1214 .Duka, Dominik.Salve r. 21.Praha:Krystal.2011..P18;
1215 .Duka, Dominik.Salve r. 22.Praha:Krystal.2012..P18;
1216 .Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.A37;
1217 .Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .D44;
1218 .Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.D42;
1219 .Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.c1x;
1220 .Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.1989.80-200-0069-0.D16;
1221 .Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-312-3.R6;
1222 .Dumas, Alexandre.Zaľúbený Ascanio.Bratislava:Mladé leta.1977..C26;
1223 .Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda.1987..C34;
1224 .Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..C34;
1225 .Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3x;
1226 .Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991..D36;
1227 .Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.D36;
1228 .Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-2-6.D36;
1229 .Ďurica, Ján.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.R2;
1230 .Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.R2;
1231 .Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.R2;
1232 .Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.D47;
1233 .Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.R2;
1234 .Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.R2;
1235 .Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.A21;
1236 .Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.B11;
1237 .Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.A21;
1238 .Ďurica, Milan.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-608-7.B11;
1239 .Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.B04;
1240 .Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-487-8.B14;
1241 .Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.B04;
1242 .Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.B04;
1243 .Ďurica, Milan.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.B04;
1244 .Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.B11;
1245 .Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.B11;
1246 .Ďurica, Milan S..Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.2012.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48;
1247 .Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.B11;
1248 .Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.A24;
1249 .Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.B15;
1250 .Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.A42;
1251 .Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.B15;
1252 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.B11;
1253 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE.1989..A21;
1254 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-606-3.B11;
1255 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.B30;
1256 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.B11;
1257 .Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín.1998..B20;
1258 .Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-970709-6-0.D44;
1259 .Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.D45;
1260 .Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad.1958..A41;
1261 .Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich.1932..A41;
1262 .Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD.1957..D43;
1263 .Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..Vys;
1264 .Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.C16;
1265 .Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.C16;
1266 .Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.C16;
1267 .Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-058-5.C32;
1268 .Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-519-1.a48;
1269 .Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.2013.978-80-85501-60-5.A23;
1270 .Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2007.978-80-85501-38-4.A23;
1271 .Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.2003.80-85501-25-2.A23;
1272 .Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.2015.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40;
1273 .Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.1992.80-900-892-3-2.A16;
1274 .Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..A41;
1275 .Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.D24;
1276 .Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968..A47;
1277 .Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..A20;
1278 .Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-036-9.A25;
1279 .Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.C35;
1280 .Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A13;
1281 .Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A25;
1282 .Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.2002.80-88897-85-8.A36;
1283 .Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.C17;
1284 .Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.2003.80-88891-47-7.B17;
1285 .Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.D41;
1286 .Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.C32;
1287 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.A26;
1288 .Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.1979.3-530-56370-6.C15;
1289 .Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.2000.80-7145-475-3.D16;
1290 .Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.2008.978-80-246-1505-9.A13;
1291 .Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.1988.84-378-0101-X.D15;
1292 .Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.B14;
1293 .Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.A20;
1294 .Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.2007.978-80-85891-99-7.C23;
1295 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.C30;
1296 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.A21;
1297 .Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-7-1.D37;
1298 .Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9.A46;
1299 .Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.D34;
1300 .Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.A34;
1301 .Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.D34;
1302 .Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.D33;
1303 .Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.A20;
1304 .Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.B24;
1305 .Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.B26;
1306 .Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.1997.0-19-422708-1.C15;
1307 .Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.A47;
1308 .Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.D46;
1309 .Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..C34;
1310 .Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-371-2.A46;
1311 .Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9.R1;
1312 .Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B29;
1313 .Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B20;
1314 .Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.A24;
1315 .Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1.C13;
1316 .Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.2010.978-80-7217-628-1.C31;
1317 .Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.2006.80-7149-806-8.D34;
1318 .Engel, Ulrich.Frauen und Manner im Dominikanerorden.Mainz:Matthias grunewald.1992.3-7867-1660-9.kos;
1319 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..B03;
1320 .Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30;
1321 .Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45;
1322 .Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.2006.80-86715-60-4.A25;
1323 .Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.2004.80-7131-039-5.D11;
1324 .Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.2000.80-88891-23-X.B04;
1325 .Erich, Maria Remarque.Čas žitia a čas umierania.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..C25;
1326 .Erich, Maria Remarque.Noc v Lisabone.:Slovenský spisovateľ.1966..C26;
1327 .Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..C25;
1328 .Ernst, J. Grube.Islamské umenie.:Pallas.1973..C20;
1329 .Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.2011.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10;
1330 .Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.C2X;
1331 .Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.A38;
1332 .Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.A37;
1333 .Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.A20;
1334 .Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.B38;
1335 .Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.2008.978-80-903773-7-0.A14;
1336 .Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.2011.978-80-87269-24-4.A14;
1337 .Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.2009.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14;
1338 .Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.2010.809037736X (brož.);9788087269114 .A14;
1339 .Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.2008.92-894-9343-7.B29;
1340 .Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..A50;
1341 .Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.D33;
1342 .Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-01551-X.A36;
1343 .Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.2011.978-80-7412-066-4.D45;
1344 .Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..suscm;
1345 .Evely, Luis.Cesta radosti.:.1969..sam;
1346 .Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00778-0.A38;
1347 .Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.B03;
1348 .Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran.1966..A37;
1349 .Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda.1976..D51;
1350 .F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.D34;
1351 .F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.C1y;
1352 .Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.B30;
1353 .Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:.1996..B10;
1354 .Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.A11;
1355 .Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-871-2.B31;
1356 .Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.D35;
1357 .Faricy, Robert.Dar kontemplacji i rozeznania. (Dar kontemplácie a rozoznávania.).Warszawa:Wydawnictwo Księży Marianów.1989.8385040137;83-85040-13-7.A26;
1358 .Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.2001.80-88696-30-5.C1y;
1359 .Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.2007.80-10-00938-5.D21;
1360 .Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-019-0.R3;
1361 .Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.A24;
1362 .Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7.D42;
1363 .Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.a23;
1364 .Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.R2;
1365 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.R2;
1366 .Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.R2;
1367 .Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:.1991..C17;
1368 .Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..A44;
1369 .Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.A40;
1370 .Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.A22;
1371 .Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.1999.80-85495-66-X.A26;
1372 .Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2.R4;
1373 .Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..A42;
1374 .Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.1994.80-901240-4-6.A16;
1375 .Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.2000.80-88998-00-X.A24;
1376 .Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0010-8.A47;
1377 .Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis..1987..A47;
1378 .Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..A47;
1379 .Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.2000.80-967375-7-0.C36;
1380 .Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.1991.80-85237-06-7.B07;
1381 .Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10;
1382 .Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B41;
1383 .Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B24;
1384 .Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.).B24;
1385 .Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-03-5 (3. zv.).B24;
1386 .Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press.1991..A20;
1387 .Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.A25;
1388 .Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.1991.80-85413-07-8.B02;
1389 .Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00214-2.D25;
1390 .Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1985..D14;
1391 .Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-094-7.A11;
1392 .Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1997.80-7178-182-7.A31;
1393 .Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.2011.978-80-7367-840-1.D34;
1394 .Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A24;
1395 .Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50;
1396 .Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50;
1397 .Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad.1970..vys;
1398 .Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.C21;
1399 .Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.D47;
1400 .Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.2003.80-7309-990-X.A37;
1401 .Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..C31;
1402 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..A22;
1403 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..A22;
1404 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..A22;
1405 .Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.2009.978-80-249-1261-5.A33;
1406 .Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas.1994..A35;
1407 .Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.A15;
1408 .Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.A45;
1409 .Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.B39;
1410 .Figura, Jozef.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..C31;
1411 .Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.C1y;
1412 .Filipek, Andrej SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-153-1.A22;
1413 .Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.D38;
1414 .Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.2011.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35;
1415 .Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..C31;
1416 .Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..D36;
1417 .Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.C12;
1418 .Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..D22;
1419 .Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.A43;
1420 .Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
1421 .Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.A44;
1422 .Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.A32;
1423 .Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-086-9.A20;
1424 .Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.A50;
1425 .Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..B29;
1426 .Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:.2010??..C10;
1427 .Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7.c22;
1428 .Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-77-4.C32;
1429 .Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.A20;
1430 .Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.1991.0-225-66640-5.R1;
1431 .Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran.1974..C35;
1432 .FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda.1990..a12;
1433 .Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10;
1434 .Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.C15;
1435 .Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.A20;
1436 .Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.A27;
1437 .Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.A27;
1438 .Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3.D46;
1439 .Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A15;
1440 .Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A32;
1441 .Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.2001.80-07-00473-4.D32;
1442 .Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2012.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42;
1443 .Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.A15;
1444 .Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-273-0.A25;
1445 .Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..a42;
1446 .Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.A14;
1447 .Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B39;
1448 .Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B05;
1449 .Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B05;
1450 .Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B39;
1451 .Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B05;
1452 .Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B39;
1453 .Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B39;
1454 .Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B05;
1455 .Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.B05;
1456 .Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B39;
1457 .Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B05;
1458 .Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B05;
1459 .Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B39;
1460 .Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B05;
1461 .Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B38;
1462 .Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.B05;
1463 .Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B39;
1464 .Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B05;
1465 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B05;
1466 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B39;
1467 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B05;
1468 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B33;
1469 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.B05;
1470 .Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.B05;
1471 .Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B39;
1472 .Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B05;
1473 .FORGAN, Vladislav I..Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..sam;
1474 .Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B29;
1475 .Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B35;
1476 .Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.A24;
1477 .Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.A24;
1478 .Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..A46;
1479 .Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930; 978-80-561-0293-0.C30;
1480 .Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23;
1481 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.C17;
1482 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A40;
1483 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A38;
1484 .Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..A47;
1485 .Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.2009.978-80-554-0022-8.D32;
1486 .Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.A13;
1487 .Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1997.80-85139-63-4.A13;
1488 .Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.2011.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36;
1489 .Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS.1999..B12;
1490 .Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS.1994..B07;
1491 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..B07;
1492 .František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.B43;
1493 .František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská.1995..B30;
1494 .František Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.D25;
1495 .František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.B43;
1496 .František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984.neudané.B25;
1497 .František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.D41;
1498 .František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.A41;
1499 .František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U10;
1500 .František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.A13;
1501 .František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38;
1502 .František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.C3x;
1503 .František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.a23;
1504 .Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.B25;
1505 .Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A26;
1506 .Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.1992.80-222-0383-1.D47;
1507 .Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.A21;
1508 .Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.D51;
1509 .Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.A24;
1510 .Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1988.80-7140-031-9.B03;
1511 .Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.2009.978-80-7367-549-3.C23;
1512 .Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-901601-9-0.C30;
1513 .Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.C30;
1514 .Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A26;
1515 .Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A10;
1516 .Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach.1971..A31;
1517 .Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.C3x;
1518 .Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.1999.80-7021-268-3.a42;
1519 .Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.2009.978-80-86157-27-6.B28;
1520 .Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.1997.80-85974-18-5 .C30;
1521 .Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.D41;
1522 .Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A22;
1523 .Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.D41;
1524 .Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM.2000..A44;
1525 .Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..B40;
1526 .Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..A44;
1527 .Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.C35;
1528 .Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.D42;
1529 .Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.C36;
1530 .Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov.1997..B28;
1531 .Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.A15;
1532 .Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1986..B22;
1533 .Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..B24;
1534 .G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-188-2.R6;
1535 .Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.B29;
1536 .Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.B29;
1537 .Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B37;
1538 .Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B34;
1539 .Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.A36;
1540 .Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..suscm;
1541 .Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..suscm;
1542 .Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.A36;
1543 .Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.a23;
1544 .Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.1995.80-88776-04-X.C36;
1545 .Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.D32;
1546 .Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.A10;
1547 .Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.D15;
1548 .Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:.1980??..B41;
1549 .Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:.1980??..B32;
1550 .Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.2010.978-80-224-1124-0.D26;
1551 .Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1999.80-967013-9-8.A24;
1552 .Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.1996.80-88778-29-8.A33;
1553 .Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:.1995?..B16;
1554 .Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B03;
1555 .Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B42;
1556 .Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.A33;
1557 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.D41;
1558 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..A45;
1559 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..suscm;
1560 .Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.B42;
1561 .Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.1992.80-85675-01-3.B10;
1562 .Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.A10;
1563 .Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.C17;
1564 .Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.A13;
1565 .Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.A26;
1566 .Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.A33;
1567 .Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1;
1568 .Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..A48;
1569 .Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1;
1570 .Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
1571 .Gałazka, Grzegorz.Pontifical universites and Roman Athenaea :.Vatican City ::Libreria Editrice Vaticana,.2000.88-209-2966-x.D22;
1572 .Garbini, Giovanni.Staroveké kultúry Blízkeho východu.Bratislava:Pallas-Artia.1971..C20;
1573 .Gašparová, Eleonóra,.Z rozprávky do rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1959..c20;
1574 .Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.D33;
1575 .Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.A16;
1576 .Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.a48;
1577 .Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45;
1578 .Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42;
1579 .Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31;
1580 .Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45;
1581 .Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.A11;
1582 .Gavenda, Marián,1963-.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742485 (brož.); 978-80-8074-248-5.A45;
1583 .Gavenda, Marián,1963-.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45;
1584 .Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45;
1585 .Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45;
1586 .Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.A34;
1587 .Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.A45;
1588 .Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..suscm;
1589 .Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..A34;
1590 .Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.D36;
1591 .Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.A46;
1592 .Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.A46;
1593 .Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..A16;
1594 .Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.1996.80-88733-36-7.D45;
1595 .Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.1996.80-88733-37-5.D45;
1596 .George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.1991.80-206-0256-9.D31;
1597 .Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-511-5.D36;
1598 .Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.A15;
1599 .Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.1996.80-901500-9-8.D14;
1600 .Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:.2000..B10;
1601 .Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B02;
1602 .Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A50;
1603 .Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A22;
1604 .Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A22;
1605 .Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A40;
1606 .Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A10;
1607 .Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus.1982..D22;
1608 .Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C33;
1609 .Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.C16;
1610 .Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:.1980?..Sam;
1611 .Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.B20;
1612 .Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.D36;
1613 .Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.C3x;
1614 .Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1975..D16;
1615 .Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A11;
1616 .Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-55-9.D16;
1617 .Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.D45;
1618 .Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.A38;
1619 .Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-232-3 .A38;
1620 .Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3.A43;
1621 .Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.A37;
1622 .Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.2006.80-7360-578-3.R6;
1623 .Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7.A45;
1624 .Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.B20;
1625 .Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.A38;
1626 .Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.2010.978-80-7367-770-1.D41;
1627 .Gilbert, Guy, 1935-.Evangelium podle svatého lotra.:Praha :.2008.978-80-7367-450-2.D41;
1628 .Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-441-5.B34;
1629 .Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.2009.978-80-7367-609-4.D36;
1630 .Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.2012.80-262-0157-4.c1x;
1631 .Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.2012.978-80-262-0070-3.D48;
1632 .Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.C10;
1633 .Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A24;
1634 .Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-871-6.D34;
1635 .Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.A24;
1636 .Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.2001.80-7142-093-X.A21;
1637 .Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.C1y;
1638 .Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17;
1639 .Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1950..D33;
1640 .Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.D46;
1641 .Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.C2X;
1642 .Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.C31;
1643 .Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38;
1644 .Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38;
1645 .Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.C15;
1646 .Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano.1995..D36;
1647 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..B27;
1648 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..B26;
1649 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B26;
1650 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B35;
1651 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37;
1652 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:.1998..D36;
1653 .Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..A24;
1654 .Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:.1991..B12;
1655 .Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:.1990?..B07;
1656 .Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.D13;
1657 .Goethe.Faust.:Mladá fronta.1973..D37;
1658 .Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.A25;
1659 .Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.D14;
1660 .Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.A11;
1661 .Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.A34;
1662 .Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.A45;
1663 .Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.B32;
1664 .Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.A38;
1665 .Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.1994.80-967099-8-4.B39;
1666 .Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent.2002..B29;
1667 .Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.2014.978-80-249-2359-8.A30;
1668 .Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.a48;
1669 .Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.A33;
1670 .Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.A33;
1671 .Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.A33;
1672 .Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.D43;
1673 .Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.2008.978-80-7266-282-1.B41;
1674 .Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L.1992..B03;
1675 .Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG.1994..B10;
1676 .Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742683 (brož.); 978-80-8074-268-3.A45;
1677 .Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45;
1678 .Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45;
1679 .Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31;
1680 .Gramantik, Vavrinec.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..B30;
1681 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981..C12;
1682 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981..C12;
1683 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..C12;
1684 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981..C12;
1685 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím.1981..C12;
1686 .Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL.1968..D11;
1687 .Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A38;
1688 .Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.1985.0-8189-0485-2.C16;
1689 .Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.B22;
1690 .Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.C2X;
1691 .Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.B23;
1692 .Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.2013.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40;
1693 .Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.C12;
1694 .Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad.1970..D38;
1695 .Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.A22;
1696 .Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad.1972..A22;
1697 .Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON.1986..A12;
1698 .Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..a12;
1699 .Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-022-2.a12;
1700 .Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..A36;
1701 .Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..D37;
1702 .Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.1999.80-7226-135-5.C2X;
1703 .Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.2001.80-88795-76-1.B28;
1704 .Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..B34;
1705 .Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A10;
1706 .Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A27;
1707 .Gregorius Magnus,sanctus,papa,540-604.Svätý Benedikt.Banská Bystrica:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2002.8096868098 (brož.); 80-968680-9-8.D36;
1708 .Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.1996.80-7113-157-1.A45;
1709 .Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.B31;
1710 .Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1.B28;
1711 .Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.C23;
1712 .Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15;
1713 .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1X;
1714 .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1y;
1715 .Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y;
1716 .Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y;
1717 .Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.B09;
1718 .Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.B06;
1719 .Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM.1997..B18;
1720 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.D38;
1721 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..A34;
1722 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.A34;
1723 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:.2008..A31;
1724 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D37;
1725 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D48;
1726 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..D36;
1727 .Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:.2000?..B12;
1728 .Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM.1992..B01;
1729 .Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:.1995?..B07;
1730 .Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:.1992..B07;
1731 .Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11;
1732 .Grilli, Massimo,1948-.\"Paradox\" a \"tajomstvo\".Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40;
1733 .Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.2011.978-80-556-0294-3.A30;
1734 .Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.].1930..B35;
1735 .Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.D34;
1736 .Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.C3x;
1737 .Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.D43;
1738 .Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.D34;
1739 .Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.A11;
1740 .Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4.A41;
1741 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..B08;
1742 .Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.D14;
1743 .Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.B28;
1744 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.A31;
1745 .Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.A46;
1746 .Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.C13;
1747 .Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.A32;
1748 .Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.A24;
1749 .Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.D37;
1750 .Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.A42;
1751 .Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.C35;
1752 .Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-425-3.C32;
1753 .Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-326-5.A11;
1754 .Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.B13;
1755 .Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.C3x;
1756 .Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.C35;
1757 .Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.A15;
1758 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.A45;
1759 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.D36;
1760 .Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.A46;
1761 .Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.C2X;
1762 .Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.B42;
1763 .Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-563-2.b13;
1764 .Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.2003.80-88739-60-8.A32;
1765 .Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.A50;
1766 .Grun, Anselm.Pracovat a žít.Kostelní Vydří:KN.2006.978-80-7195-039-4.A31;
1767 .Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.B42;
1768 .Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.A35;
1769 .Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.R1;
1770 .Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.A11;
1771 .Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.1999.80-7165-182-6.B18;
1772 .Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA.1974..B15;
1773 .Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.B02;
1774 .Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..A36;
1775 .Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.B02;
1776 .Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.B14;
1777 .Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.a46;
1778 .Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A26;
1779 .Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.B17;
1780 .Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..A34;
1781 .Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..C35;
1782 .Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..Sam;
1783 .Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30;
1784 .Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.2011.978-80-970704-4-1.A23;
1785 .Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha.1989..D31;
1786 .Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.C25;
1787 .Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.A50;
1788 .Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34;
1789 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.D42;
1790 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..A34;
1791 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..C35;
1792 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34;
1793 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A34;
1794 .Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..suscm;
1795 .Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.C36;
1796 .Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.1998.80-968069-0-4.D22;
1797 .Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.D35;
1798 .Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..C26;
1799 .Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV.2006..B28;
1800 .Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.A45;
1801 .Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.C34;
1802 .Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.A34;
1803 .Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.C24;
1804 .Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava.1995..B22;
1805 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.A26;
1806 .Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.C23;
1807 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A22;
1808 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A10;
1809 .Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A22;
1810 .Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.A30;
1811 .Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.C15;
1812 .Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.C13;
1813 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.C13;
1814 .Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.c22;
1815 .Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.D37;
1816 .Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.C32;
1817 .Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:.1998..B07;
1818 .Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor.1975..D16;
1819 .Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..D12;
1820 .Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..R6;
1821 .Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta.1979..D14;
1822 .Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A27;
1823 .Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.B21;
1824 .Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.A45;
1825 .Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45;
1826 .Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.A45;
1827 .Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31;
1828 .Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9.A13;
1829 .Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.2009.978-80-970140-5-6.C3x;
1830 .Halás, Štefan.Profesor Hlaváč.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.A40;
1831 .Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.C12;
1832 .Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.D43;
1833 .Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.D33;
1834 .Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.D32;
1835 .Halík, Tomáš, 1948-.Noc zpovědníka :.:Praha :.2005.978-80-7106-777-1.D32;
1836 .Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.:Praha :.2009.978-80-7106-989-8.D32;
1837 .Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.2011..978-80-7367-860-9.D37;
1838 .Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.2001.80-7178-573-3.D33;
1839 .Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2012.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x;
1840 .Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.D47;
1841 .Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.C23;
1842 .Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.D41;
1843 .Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45;
1844 .Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.2017.978-80-223-4144-8.A15;
1845 .Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.A37;
1846 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Antické umenie. Praha:PALLAS.1970..D12;
1847 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Baroko a Rokoko. Praha:PALLAS.1972..D12;
1848 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Islamské umenie. Praha:PALLAS.1973..D12;
1849 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Prehistorické a primitívne umenie. Praha:PALLAS.1973..D12;
1850 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Ranokresťanské a Byzanské umenie. Praha:PALLAS.1971..D12;
1851 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Staroveké kultúry blízkeho východu. Praha:PALLAS.1971..D12;
1852 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Stredoveké umenie. Praha:PALLAS.1974..D12;
1853 .Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Umenie Orientu. Praha:PALLAS.1972..D12;
1854 .Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.C36;
1855 .Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..sk1950;
1856 .Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..sk1950;
1857 .Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..C34;
1858 .Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon.1991..D25;
1859 .Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.c20;
1860 .Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.D16;
1861 .Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A12;
1862 .Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A43;
1863 .Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.A31;
1864 .Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.A26;
1865 .Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-005-5.D45;
1866 .Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..A22;
1867 .Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.c22;
1868 .Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.A24;
1869 .Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-222-5.A37;
1870 .Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.R1;
1871 .Harry, Thürk.Hodina mŕtvych očí. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..C31;
1872 .Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-266-4.C12;
1873 .Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.a42;
1874 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Arbeitsbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-62-4.D21;
1875 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.D21;
1876 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21;
1877 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21;
1878 .Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.2006.80-7298-184-6.D34;
1879 .Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel.1972..D38;
1880 .Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.A26;
1881 .Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.1989.80-7011-020-1.R6;
1882 .Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.2000.80-7262-034-7.D23;
1883 .Hatala, Štefan.Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..A31;
1884 .Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.C24;
1885 .Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.1989.80-7021-016-8.D51;
1886 .Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11;
1887 .Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.B17;
1888 .Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.B17;
1889 .Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.2004.80-89089-17-8.B19;
1890 .Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B35;
1891 .Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B07;
1892 .Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.2011.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44;
1893 .Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-090-9.C11;
1894 .Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.2006.80-7145-668-3.D15;
1895 .Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.R5;
1896 .Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.A46;
1897 .Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-159-8.C25;
1898 .Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..A34;
1899 .Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.A37;
1900 .Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A26;
1901 .Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3x;
1902 .Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-70-3.C24;
1903 .Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.2012.978-80-242-3542-4.A40;
1904 .Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..Vys;
1905 .Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo.1964..C10;
1906 .Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-249-1 .A14;
1907 .Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C32;
1908 .Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.1998.80-88775-55-8.C33;
1909 .Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.2009.978-80-251-2693-6.D23;
1910 .Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1955..B18;
1911 .Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.R1;
1912 .Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:.1947..C21;
1913 .Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.C14;
1914 .Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..A40;
1915 .Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran.1988..A40;
1916 .Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..B03;
1917 .Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.A21;
1918 .Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1;
1919 .Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..Vys;
1920 .Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.A13;
1921 .Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.C16;
1922 .Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..C35;
1923 .Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.A33;
1924 .Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.2008.978-80-242-2227-1.D22;
1925 .Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.A33;
1926 .Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-237-6.C25;
1927 .Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..D42;
1928 .Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.2014.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40;
1929 .Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..A22;
1930 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.D47;
1931 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.A46;
1932 .Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.A44;
1933 .Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.D42;
1934 .Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996..B25;
1935 .Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.C2X;
1936 .Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.A25;
1937 .Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.1990.80-03-00160-9.A21;
1938 .Hladký, Josef, 1931-2008 - autor;.Zrádná slova v angličtině.:Praha :.1990 |e (Brno :.80-04-21834-2.C1X;
1939 .Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.A33;
1940 .Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.D48;
1941 .Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.A44;
1942 .Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti.1986..D43;
1943 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.c1x;
1944 .Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.C24;
1945 .Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.D41;
1946 .Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.C1y;
1947 .Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A48;
1948 .Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.C1y;
1949 .Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.A44;
1950 .Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A47;
1951 .Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.A34;
1952 .Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.D42;
1953 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.A44;
1954 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.A44;
1955 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.A44;
1956 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.C1y;
1957 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.A44;
1958 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.C1y;
1959 .Hlinka, Anton.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.1996.80-967485-1-3.A35;
1960 .Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.A35;
1961 .Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..A45;
1962 .Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.C2X;
1963 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..D32;
1964 .Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.D47;
1965 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B03;
1966 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.a44;
1967 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A10;
1968 .Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..C32;
1969 .Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..A45;
1970 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A47;
1971 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A16;
1972 .Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.C25;
1973 .Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.A30;
1974 .Hlinka, Anton,1926-2011.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A34;
1975 .Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..C33;
1976 .Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad.1940..B15;
1977 .Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ.1975..A38;
1978 .Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.A38;
1979 .Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..B16;
1980 .Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A21;
1981 .Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A14;
1982 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D31;
1983 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A32;
1984 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A14;
1985 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D48;
1986 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.A40;
1987 .Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A30;
1988 .Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A24;
1989 .Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3x;
1990 .Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.A44;
1991 .Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.A14;
1992 .Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D47;
1993 .Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.1999.80-968191-3-5.C16;
1994 .Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.A41;
1995 .Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..B24;
1996 .Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.A24;
1997 .Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky.1946..A12;
1998 .Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.A42;
1999 .Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-106-7 .C10;
2000 .Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.A22;
2001 .Hofmannová, Erna Hedvika.zpěváčci od Svatého Križe.Praha:Vyšehrad.1970..A44;
2002 .Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.A10;
2003 .Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH.1989..B01;
2004 .Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.a42;
2005 .Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..B25;
2006 .Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.A35;
2007 .Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-67-7.a48;
2008 .Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.C15;
2009 .Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.D45;
2010 .Holec, František.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezku : 7. Praha a okolí : Praha a okolí.Praha:Svoboda.1988..d21;
2011 .Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.A26;
2012 .Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.B11;
2013 .Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.A20;
2014 .Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.2013.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16;
2015 .Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.A41;
2016 .Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..ssv;
2017 .Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1.C30;
2018 .Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-11-7.D42;
2019 .Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C1y;
2020 .Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C34;
2021 .Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..D26;
2022 .Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..C16;
2023 .Hophan, Otto.Maria. Luzern:Raber & Cie..1951..C17;
2024 .Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.A43;
2025 .Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9.A43;
2026 .Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..A36;
2027 .Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..Vys;
2028 .Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.1994.80-85662-08-6.A36;
2029 .Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON.1972..D38;
2030 .Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.1997.80-85959-09-7.A20;
2031 .Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X.D36;
2032 .Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.A48;
2033 .Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.C11;
2034 .Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0090-5.A34;
2035 .Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.C35;
2036 .Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.C22;
2037 .Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.2011.978-80-7325-257-1 .D41;
2038 .Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.2002.80-7266-111-6.B14;
2039 .Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..C14;
2040 .Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..C14;
2041 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36;
2042 .Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..A27;
2043 .Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.A20;
2044 .Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..B01;
2045 .Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.2004.80-7266-166-3.A50;
2046 .Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.A41;
2047 .Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1.C24;
2048 .Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.A10;
2049 .Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal.1936..B25;
2050 .Hromják, Ľuboslav.S výrazom lásky trvám.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.2015.978-80-89170-50-0.A10;
2051 .Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.2010.978-80-8079-125-4.D33;
2052 .Hromník, Milan.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.B17;
2053 .Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.B25;
2054 .Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B42;
2055 .Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B17;
2056 .Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.A10;
2057 .Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.C16;
2058 .Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.A22;
2059 .Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B35;
2060 .Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B36;
2061 .Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-188-4.B25;
2062 .Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.A13;
2063 .Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39;
2064 .Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30;
2065 .Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973..A32;
2066 .Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.1989.80-7096-063-9.C17;
2067 .Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.:.1996.80-7113-171-7.A42;
2068 .Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.C3x;
2069 .Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta.1985..D37;
2070 .Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.D32;
2071 .Hudák, Pavol.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..B29;
2072 .Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:.2008..a48;
2073 .Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.1988.0-919865-31-3.C36;
2074 .Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-61-5.A14;
2075 .Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON.1984..A12;
2076 .Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON.1984..A12;
2077 .Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.2005.80-7309-199-2.A33;
2078 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A24;
2079 .Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.D26;
2080 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.B25;
2081 .Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.1992.80-85245-05-1.D21;
2082 .Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-79-8.c12;
2083 .Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:.2011?..B33;
2084 .HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..C12;
2085 .Hunermann, Wilhelm.Brennendes Feuer.:.1962..C25;
2086 .Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.C22;
2087 .Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.A37;
2088 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.C22;
2089 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.D47;
2090 .Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-239-8.A47;
2091 .Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.C2X;
2092 .Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-719-0.c22;
2093 .Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..C36;
2094 .Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.A47;
2095 .Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-762-3.C22;
2096 .Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.c22;
2097 .Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D32;
2098 .Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm;
2099 .Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm;
2100 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..C34;
2101 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.A40;
2102 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.C1y;
2103 .Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..A31;
2104 .Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45;
2105 .Husár, Marián,1973-.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742577 (brož.); 978-80-8074-257-7.A45;
2106 .Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45;
2107 .Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.1997.80-86093-08-5.C11;
2108 .Huska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..B24;
2109 .Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.C3x;
2110 .Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.A10;
2111 .Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
2112 .Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS.1951..c14;
2113 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..C25;
2114 .Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-02-8.D31;
2115 .Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin.2007..A33;
2116 .Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.2010.978-80-970525-0-8.B26;
2117 .Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.D22;
2118 .Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.2001.0-06-061352-1.C24;
2119 .Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16;
2120 .Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16;
2121 .Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK.1942..D21;
2122 .Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.A27;
2123 .Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.A27;
2124 .Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.D34;
2125 .Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:.1991..C15;
2126 .Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.1981,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31;
2127 .Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17;
2128 .Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.1972.3-530-87368-3.C15;
2129 .Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..A36;
2130 .Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.Vys;
2131 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..A45;
2132 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..vys;
2133 .Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.A50;
2134 .Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.1998.80-8046-092-2.D24;
2135 .Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.2008.978-80-7412-008-4.C30;
2136 .Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..A41;
2137 .Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.D12;
2138 .Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm;
2139 .Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.2010.978-80-200-1737-6.C35;
2140 .Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím.1980..A41;
2141 .Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.1996.80-85459-04-3.A35;
2142 .Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.B02;
2143 .Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.1997.80-902146-2-2.C13;
2144 .Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.1994.0-14-062130-X.A26;
2145 .Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON.1987..D35;
2146 .Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..Vys;
2147 .Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.2007.978-80-903891-1-3.A42;
2148 .Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1947..A41;
2149 .Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum.1947..C13;
2150 .Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.A45;
2151 .Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..C35;
2152 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.D35;
2153 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.A37;
2154 .Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.A33;
2155 .Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.A27;
2156 .Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.C16;
2157 .Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986..D32;
2158 .Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D38;
2159 .Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.B16;
2160 .Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.A41;
2161 .Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.2007.978-80-86685-82-3.D24;
2162 .Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.D12;
2163 .Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-918-8.A16;
2164 .Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma.1999..B28;
2165 .Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.B42;
2166 .Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.2014.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50;
2167 .Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B07;
2168 .Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B38;
2169 .Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-60-2.A43;
2170 .Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.C32;
2171 .Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.C1y;
2172 .Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.1994.80-7118-118-8.C23;
2173 .Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.c14;
2174 .Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.B10;
2175 .Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-372-4.D22;
2176 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.C33;
2177 .Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.1988.80-207-0456-6.C14;
2178 .Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.C14;
2179 .Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.D35;
2180 .Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.C1y;
2181 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737.(viaz.).VZ;
2182 .Igor, Svítok, Richard Vrablec.Kniha slovenských rekordov. Pezinok:DATAPRESSCOMP.2007.978-80-968700-2-8.D31;
2183 .Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2016.978-80-7465-209-7.A15;
2184 .Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.A40;
2185 .Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-180-2.C30;
2186 .Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A33;
2187 .Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor.1976..D22;
2188 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..A38;
2189 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..B41;
2190 .Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.D34;
2191 .Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-712-6.C1x;
2192 .Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.C33;
2193 .Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.2002.80-7178-464-8.C35;
2194 .Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..C26;
2195 .Ištvaník, Štefan.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-09-0.B28;
2196 .Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda.1972..C11;
2197 .Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.A15;
2198 .Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.:Q 111.1991.80-85401-02-9.A40;
2199 .Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X.B28;
2200 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B41;
2201 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B37;
2202 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.B34;
2203 .Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.2001.80-88795-78-8.B28;
2204 .Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1996.80-88795-23-0.B30;
2205 .Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.1994.80-967099-0-9.B27;
2206 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.B09;
2207 .Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava.2008?..C15;
2208 .Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.B42;
2209 .Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.B06;
2210 .Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..B12;
2211 .Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..C15;
2212 .Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.2007.978-80-89144-80-8.R6;
2213 .Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce.1979..A16;
2214 .Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2012.978-80-87378-45-8.D48;
2215 .Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.A40;
2216 .Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.D42;
2217 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A20;
2218 .J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.B23;
2219 .Jack, London.Morský vlk.:Smena.1965..C25;
2220 .Jacko, Jozef.Petrovany.:.2004..B25;
2221 .Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A27;
2222 .Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.D48;
2223 .Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..D31;
2224 .Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.A13;
2225 .Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.c14;
2226 .Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.B39;
2227 .James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D41;
2228 .James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.D41;
2229 .James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist..1990..B23;
2230 .James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.A37;
2231 .Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.2007-2008.978-80-86882-09-3.A13;
2232 .Ján Košiar, Arturo Mari, Juraj Králik, Martin Kvasnica, Pavel Meluš.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.C17;
2233 .Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2.a23;
2234 .Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.U5;
2235 .Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.B38;
2236 .Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.B27;
2237 .Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.U5;
2238 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.U3;
2239 .Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.D41;
2240 .Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.A26;
2241 .Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.A44;
2242 .Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.U4;
2243 .Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.U4;
2244 .Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.U5;
2245 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.D45;
2246 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.U5;
2247 .Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.U5;
2248 .Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.U5;
2249 .Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.u6;
2250 .Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-460-8.u6;
2251 .Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.U4;
2252 .Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.U4;
2253 .Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.U5;
2254 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.U5;
2255 .Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.U5;
2256 .Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..U5;
2257 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.U3;
2258 .Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..u6;
2259 .Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..B37;
2260 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.U4;
2261 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.U4;
2262 .Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.U3;
2263 .Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.U3;
2264 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.U3;
2265 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.U3;
2266 .Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..U3;
2267 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.U3;
2268 .Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.U3;
2269 .Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.U3;
2270 .Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.U4;
2271 .Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.U4;
2272 .Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.U3;
2273 .Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.U4;
2274 .Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.u6;
2275 .Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:.1986..C15;
2276 .Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.C31;
2277 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.U3;
2278 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA.1981..u6;
2279 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6;
2280 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6;
2281 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6;
2282 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA.1986..u6;
2283 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6;
2284 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6;
2285 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..u6;
2286 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.u6;
2287 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7.u6;
2288 .Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.U6;
2289 .Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.U6;
2290 .Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.U5;
2291 .Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.A36;
2292 .Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.u6;
2293 .Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.U5;
2294 .Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.C32;
2295 .Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A27;
2296 .Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A13;
2297 .Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.U6;
2298 .Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.U5;
2299 .Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.U4;
2300 .Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.U4;
2301 .Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.U5;
2302 .Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.u6;
2303 .Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.U6;
2304 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.U5;
2305 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.U5;
2306 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.U5;
2307 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.U5;
2308 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.U5;
2309 .Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..B17;
2310 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A30;
2311 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.C15;
2312 .Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.U4;
2313 .Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum.1979..U3;
2314 .Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.U4;
2315 .Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.U3;
2316 .Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.U3;
2317 .Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C17;
2318 .Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C16;
2319 .Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B33;
2320 .Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.B11;
2321 .Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.U5;
2322 .Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..U5;
2323 .Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1.B12;
2324 .Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.u6;
2325 .Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:.1997..U3;
2326 .Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A41;
2327 .Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.u6;
2328 .Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.C24;
2329 .Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.U3;
2330 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.U4;
2331 .Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.A44;
2332 .Ján Pavol II..Život v plnosti.:.1993..u6;
2333 .Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG.1965..C15;
2334 .Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1961..U2;
2335 .Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.A34;
2336 .Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.A43;
2337 .Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.A43;
2338 .Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.A43;
2339 .Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.A43;
2340 .Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B42;
2341 .Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B03;
2342 .Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.A43;
2343 .Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.A43;
2344 .Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.C3x;
2345 .Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.A43;
2346 .Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev.2010..B30;
2347 .janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:.2004..B38;
2348 .Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.A32;
2349 .Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.C1y;
2350 .Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A24;
2351 .Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A46;
2352 .Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.C1y;
2353 .Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.A22;
2354 .Janáč, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968215-8-X.A36;
2355 .Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A36;
2356 .Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A35;
2357 .Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.C24;
2358 .Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B11;
2359 .Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B35;
2360 .Janáč, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6.A13;
2361 .Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A25;
2362 .Janáč, Pavol,(1942-).Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.A46;
2363 .Janáč, Pavol; Oparty, Anton; Škantár, Jozef.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.C24;
2364 .Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..a42;
2365 .Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda.1978..C21;
2366 .Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.D45;
2367 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..B28;
2368 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..ssv;
2369 .Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.1997.80-7178-789-2.A16;
2370 .Janega, Štefan.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv;
2371 .Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv;
2372 .Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-326-3.R6;
2373 .Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.B07;
2374 .Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..C32;
2375 .Janko, Silan.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..C1X;
2376 .Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..B30;
2377 .JANKOLA, Silvester OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..B31;
2378 .Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..R5;
2379 .Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda.1984..D16;
2380 .Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..B25;
2381 .Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.2012.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35;
2382 .Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34;
2383 .Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM.1998..D43;
2384 .Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM.1991..B15;
2385 .Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.B37;
2386 .Jarab, Jarab.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.80-7142-082-4.B25;
2387 .Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15;
2388 .Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont.1970..D14;
2389 .Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.R4;
2390 .Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2011.80-224-1172-1.R4;
2391 .Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.2013.978-80-87530-32-0.A30;
2392 .Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-655-3.C12;
2393 .Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25;
2394 .Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.B41;
2395 .Jeannine, Auboyer.Umenie orientu.:Pallas.1972..C20;
2396 .Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.1999.80-88978-17-3.C23;
2397 .Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..A16;
2398 .Jeremias, Joachim.Die Gleichnisse Jessu.Mníchov:Siebenstern Taschenbuch.1969..kos;
2399 .Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.A16;
2400 .Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.A13;
2401 .Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0.A25;
2402 .Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..C26;
2403 .Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.2014.978-80-970780-8-9.B40;
2404 .Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.2014.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50;
2405 .Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.a23;
2406 .Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.1997-.80-901834-3-3.c1x;
2407 .Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26;
2408 .Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..C25;
2409 .Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN.1955..D43;
2410 .Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.C2X;
2411 .Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.C16;
2412 .Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0.D48;
2413 .Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.A34;
2414 .Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.A24;
2415 .John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.A15;
2416 .John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.1993.80-85163-64-0.R6;
2417 .John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..C31;
2418 .John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..C31;
2419 .John, Galsworthy.Sága rodu Forsytů.:Odeon.1967..C31;
2420 .John, Knittel.Via Mala.:Smena.1972..C31;
2421 .John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.2005.80-7255-050-0.A33;
2422 .John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.A44;
2423 .Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.2013.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30;
2424 .Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.D15;
2425 .Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.A25;
2426 .Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.2007.978-80-7364-039-2.D37;
2427 .Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.B10;
2428 .Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit..1965..C14;
2429 .Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad.1975..A42;
2430 .Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-253-6.A26;
2431 .Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.D34;
2432 .Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.B26;
2433 .Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.B42;
2434 .Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú.1990?..D35;
2435 .Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38;
2436 .Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.A43;
2437 .Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.2003.80-7021-432-5.A41;
2438 .Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.A44;
2439 .Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.U7;
2440 .Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..A50;
2441 .Jozef Šuppa, Mária Michálková.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.C1y;
2442 .Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.R1;
2443 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.A40;
2444 .Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.B42;
2445 .Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-406-7.C3x;
2446 .Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.A38;
2447 .Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.C3x;
2448 .Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A24;
2449 .Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.D51;
2450 .Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C1y;
2451 .Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C2X;
2452 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.D48;
2453 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.A44;
2454 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D34;
2455 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D48;
2456 .Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.C3x;
2457 .Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.A31;
2458 .Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.A44;
2459 .Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.2003.80-88741-43-2.C20;
2460 .Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.D14;
2461 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.C24;
2462 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.A34;
2463 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.C24;
2464 .Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-157-7.B19;
2465 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.A50;
2466 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.D15;
2467 .Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.B26;
2468 .Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.A27;
2469 .Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.C1y;
2470 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.C2X;
2471 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.D51;
2472 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.A34;
2473 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.D51;
2474 .Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.2000.80-7114-294-8.D12;
2475 .Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.D12;
2476 .Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.A27;
2477 .Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.C1y;
2478 .Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.B25;
2479 .Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.A46;
2480 .Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2002.80-88741-20-3.D48;
2481 .Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.A37;
2482 .Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.C30;
2483 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.D46;
2484 .Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.80-88741-28-9.A33;
2485 .Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-92-8.D42;
2486 .Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.C3x;
2487 .Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.A27;
2488 .Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1995.80-88741-09-2.C2X;
2489 .Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.2006.80-969542-6-1.B01;
2490 .Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..C36;
2491 .Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..c22;
2492 .Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.2002.80-89018-26-2.A50;
2493 .Jung, Mathias, 1941-.Malý princ v nás :.:Praha :.2008.978-80-7367-412-0.c1x;
2494 .Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.2012.80-262-0164-7.c1x;
2495 .Jungk, Robert.Jasnější než tisíc sluncí.Praha:Mladá fronta.1965..C31;
2496 .Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1971..C36;
2497 .Juraj, Augustín.Fatima a Montfort.:.2008..B09;
2498 .Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.1996.80-88820-01-4.C20;
2499 .Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.2004.80-7239-169-0.D34;
2500 .Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..C26;
2501 .Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34;
2502 .Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34;
2503 .Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.2000.80-900931-8-3.A24;
2504 .Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.2002.80-900931-9-1.A20;
2505 .Jurko, Jozef.... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.A27;
2506 .Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.A31;
2507 .Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.A26;
2508 .Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.C2X;
2509 .Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.A31;
2510 .Jurko, Jozef.CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999..A21;
2511 .Jurko, Jozef.Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.D32;
2512 .Jurko, Jozef.Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.2000.80-88998-24-7.A26;
2513 .Jurko, Jozef.Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.D38;
2514 .Jurko, Jozef.Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.A27;
2515 .Jurko, Jozef.Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.A26;
2516 .Jurko, Jozef.Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.2003.80-88998-52-2.A11;
2517 .Jurko, Jozef.Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.A26;
2518 .Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.B32;
2519 .Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-44-1.B43;
2520 .Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.R3;
2521 .Jurko, Jozef.Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.2001.80-88998-04-2.A26;
2522 .Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.B09;
2523 .Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..C34;
2524 .Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
2525 .Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.1997.80-86019-55-1.D46;
2526 .Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..C36;
2527 .Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.A33;
2528 .Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím.1981..B03;
2529 .Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.A34;
2530 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.A34;
2531 .Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Dějiny katolické církve..Olomouc ::Univerzita Palackého,.1993.80-7067-285-4 :.C17;
2532 .Kaffanke, Jakobus.Heinrich Seuse - Diener ser Ewigen Weisheit.:.1998.3-928698-15-X.C25;
2533 .Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1.A50;
2534 .Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.2002.80-7309-068-6.A37;
2535 .Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.2008.978-80-7363-193-2.C11;
2536 .Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh.1988..A33;
2537 .Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.1991.80-7115-008-8.A21;
2538 .Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran.1977..c12;
2539 .Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..C25;
2540 .Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč.1928..C14;
2541 .Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..C35;
2542 .Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..OP;
2543 .Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..A47;
2544 .Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..D43;
2545 .Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA.1969..A35;
2546 .Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.1989.0-946352-03-8.D32;
2547 .Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..C26;
2548 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.A24;
2549 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.D48;
2550 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.A24;
2551 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.D48;
2552 .Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.C1y;
2553 .Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.2013.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22;
2554 .Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ.1990..D14;
2555 .Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B18;
2556 .Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B37;
2557 .Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.D11;
2558 .Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.D42;
2559 .Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.2009.978-80-87256-08-4.C24;
2560 .Kandler, Max.Co je víra.:.1991..B15;
2561 .Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.2004.80-7149-635-9.C12;
2562 .Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.A33;
2563 .Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.2000.80-7017-505-2.A21;
2564 .Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B43;
2565 .Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B36;
2566 .Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.C30;
2567 .Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON.1978..D12;
2568 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.D47;
2569 .Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..A38;
2570 .Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.B04;
2571 .Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.A41;
2572 .Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A25;
2573 .Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.A16;
2574 .Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A35;
2575 .Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.A38;
2576 .Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.B10;
2577 .Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.A31;
2578 .Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.B21;
2579 .Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.a35;
2580 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..C34;
2581 .Katarína Sienská.Listy svate Kateřiny Sienské. Olomouc:Krystal.1940..C32;
2582 .Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.1997.80-967756-8-5.D15;
2583 .Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.C16;
2584 .Katarína, Sienská.Engagiert aus Glauben meditationen.Zurich:Benziger.1990.3-545-20516-9.kos;
2585 .Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.1980.3-265-10210-6.A46;
2586 .Katarína, Sienská.Modlitby.:.1970?..A38;
2587 .Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008438.A27;
2588 .Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.A47;
2589 .Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.A35;
2590 .Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.R3;
2591 .Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.a33;
2592 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0-89870-481-2.D15;
2593 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum.1984..A32;
2594 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Katholischer Erwachsenen Katechismus. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.1985.3-7666-9388-3.D23;
2595 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.A43;
2596 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.D22;
2597 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..D14;
2598 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..D14;
2599 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.a48;
2600 .Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11;
2601 .Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U7;
2602 .Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U10;
2603 .Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13;
2604 .Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11;
2605 .Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Alexander GIERTLI-Eugenika.2006.808891325X.D42;
2606 .Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.C13;
2607 .Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.A36;
2608 .Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..C11;
2609 .Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta.1975..D37;
2610 .Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.A46;
2611 .Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.D45;
2612 .Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.A44;
2613 .Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.A38;
2614 .Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis.1969..C11;
2615 .Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.D36;
2616 .Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A32;
2617 .Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:.2005..B40;
2618 .Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-032-7.B06;
2619 .Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:.1997..B08;
2620 .Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:.1997..B08;
2621 .Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:.1997..B08;
2622 .Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN.1955..C36;
2623 .Khidayer, Emire.Život po Arabsky. .Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-050-1.C1y;
2624 .Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.2012.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1y;
2625 .Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.1995.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27;
2626 .Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.1998.8391006123;83-910061-2-3.A27;
2627 .Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2.C12;
2628 .Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.1989.80-7017-036-0.c1x;
2629 .Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34;
2630 .Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30;
2631 .Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30;
2632 .Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1228-2.C16;
2633 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.A24;
2634 .Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008..A41;
2635 .King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.2012.978-80-7419-105-3 .A14;
2636 .King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-347-6.D37;
2637 .Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..A15;
2638 .Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1;
2639 .Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..D26;
2640 .Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-075-6.C2X;
2641 .Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-920150-99-3.A44;
2642 .Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.D34;
2643 .Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2010.978-80-7140-327-2.D23;
2644 .Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1966..D11;
2645 .Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.2012.978-80-7007-380-3.A20;
2646 .Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.1994.80-85768-27-5.C22;
2647 .Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..B41;
2648 .Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..A38;
2649 .Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice.2010?..B33;
2650 .Kláštor sv Štefana, Meteora.I cimeli del Monastero di santo stefano. Meteore:Turistický úrad Kalambaka.1999.960-85455-8-7.D21;
2651 .Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B03;
2652 .Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B37;
2653 .Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.1981.3-545-20515-0.A46;
2654 .Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros.1978..A23;
2655 .Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.1995.80-901571-4-9.C35;
2656 .Klement Poláček.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.C1x;
2657 .Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.B01;
2658 .Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.2007.978-80-969659-9-1.a42;
2659 .Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.B01;
2660 .Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.A43;
2661 .Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.2007.978-80-7106-903-4.a48;
2662 .Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia.1985..C35;
2663 .Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B09;
2664 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.A27;
2665 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.A27;
2666 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.A27;
2667 .Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN.1995..A20;
2668 .Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.C25;
2669 .Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM.1996..A15;
2670 .Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A30;
2671 .Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A34;
2672 .Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..A25;
2673 .Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..B35;
2674 .KMOTORKA, Stano.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..D61;
2675 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.D32;
2676 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.D32;
2677 .Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991..B14;
2678 .Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.A43;
2679 .Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.C16;
2680 .Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D41;
2681 .Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D42;
2682 .Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.B01;
2683 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.B20;
2684 .Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.1995.80-88795-06-0.B11;
2685 .Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008..B16;
2686 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.B02;
2687 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.B07;
2688 .Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.1993.80-900548-1-1.B18;
2689 .Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.2000.80-968592-1-8.D11;
2690 .Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov.1999..B24;
2691 .Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.B21;
2692 .Kočiš, Jozef,(1928-).Bytča 1378-1978.Martin ::Osveta,.1978..A12;
2693 .Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-051-3.A38;
2694 .Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-480-6.A36;
2695 .Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-570-2.D32;
2696 .Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.2018.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42;
2697 .Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.1999.80-7017-265-7.D32;
2698 .Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu. Rožňava:BÚ.1998..C24;
2699 .Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.1979.3-7171-0731-3.A47;
2700 .Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas.1994..D37;
2701 .Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:.2016..B41;
2702 .Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..D36;
2703 .Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.A11;
2704 .Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..C2X;
2705 .Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.A30;
2706 .Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..C26;
2707 .Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1997.80-89063-02-0.D33;
2708 .Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.1982.80-04-25346-6.D43;
2709 .Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM.1988..A16;
2710 .Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..B33;
2711 .Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.A25;
2712 .Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..B41;
2713 .Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..A16;
2714 .Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..C33;
2715 .Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A20;
2716 .Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..C25;
2717 .Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..A20;
2718 .Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.U8;
2719 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.U8;
2720 .Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.U10;
2721 .Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.U8;
2722 .Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995..R2;
2723 .Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A21;
2724 .Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.C35;
2725 .Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.a25;
2726 .Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.D11;
2727 .Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996..B17;
2728 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-152-0.C36;
2729 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.A44;
2730 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.U8;
2731 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.U9;
2732 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.U8;
2733 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.U9;
2734 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.U9;
2735 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.B33;
2736 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK.1994..U9;
2737 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.U8;
2738 .Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.U8;
2739 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.U8;
2740 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.U9;
2741 .Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..U8;
2742 .Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.U8;
2743 .Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.U8;
2744 .Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:.1998..B27;
2745 .Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.U10;
2746 .Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.U8;
2747 .Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK.2000..U9;
2748 .Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.U8;
2749 .Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM.1999..U9;
2750 .Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.U9;
2751 .Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.U8;
2752 .Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..U9;
2753 .Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..U9;
2754 .Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B33;
2755 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B33;
2756 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..U9;
2757 .Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.A30;
2758 .Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.1992.80-7114-065-1.B23;
2759 .Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.2012.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50;
2760 .Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.B21;
2761 .Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.A36;
2762 .Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.B16;
2763 .Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.2004.80-969223-6-X.A44;
2764 .Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.1973.3-222-10747-5.A43;
2765 .Konštantín, Filozof.Proglas.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-277-1.R3;
2766 .Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.2003.80-88927-74-9.A38;
2767 .Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.2014.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30;
2768 .Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.1999.80-86040-08-9.C35;
2769 .Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.A11;
2770 .Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.A31;
2771 .Korec, Ján Chryzostom.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.D36;
2772 .Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.A35;
2773 .Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D42;
2774 .Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D32;
2775 .Korec, Ján Chryzostom.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.D31;
2776 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.C2X;
2777 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.A20;
2778 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.A34;
2779 .Korec, Ján Chryzostom.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-732-9.B18;
2780 .Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.A32;
2781 .Korec, Ján Chryzostom.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.A22;
2782 .Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.B11;
2783 .Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.A22;
2784 .Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.D34;
2785 .Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A35;
2786 .Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.c1x;
2787 .Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.A22;
2788 .Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A37;
2789 .Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A27;
2790 .Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.A32;
2791 .Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.A44;
2792 .Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A25;
2793 .Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.A22;
2794 .Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.A32;
2795 .Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A45;
2796 .Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.A24;
2797 .Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.A25;
2798 .Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.C1y;
2799 .Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.A50;
2800 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.A34;
2801 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.A34;
2802 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-087-2.A34;
2803 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A13;
2804 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A27;
2805 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.D31;
2806 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.A41;
2807 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5.A40;
2808 .Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.A27;
2809 .Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.C1y;
2810 .Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.A34;
2811 .Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.C1y;
2812 .Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.A32;
2813 .Korec, Ján Chryzostom.Unum sint.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-345-6.A32;
2814 .Korec, Ján Chryzostom.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A22;
2815 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.B30;
2816 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.D31;
2817 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A24;
2818 .Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..C22;
2819 .Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..A31;
2820 .Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..C33;
2821 .Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..C32;
2822 .Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D42;
2823 .Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D46;
2824 .Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-475-0.D34;
2825 .Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-340-5 .A21;
2826 .Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..B27;
2827 .Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON.1982..D62;
2828 .Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..C21;
2829 .Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..C21;
2830 .Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda.1972..D13;
2831 .Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..C34;
2832 .Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..D38;
2833 .Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29;
2834 .Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-43-0.B20;
2835 .Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN.1983..A41;
2836 .Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.U10;
2837 .Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.A35;
2838 .Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:.2013..B39;
2839 .Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.B09;
2840 .Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.2000.80-8064-063-7.D36;
2841 .Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31;
2842 .Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41;
2843 .Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.2010??.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16;
2844 .Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).1995.80-967040-0-1.D47;
2845 .Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD.1968..B16;
2846 .Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A13;
2847 .Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A45;
2848 .Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.2014.978-80-7243-683-5.C17;
2849 .Kovácsová, Eleonóra.NEMECKO-SLOVENSKÝ , SLOVENSKO-NEMECKÝ slovník.Bratislava:SPN.1991.80-08-00299-9.A20;
2850 .Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969936-7-3.A47;
2851 .Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969978-0-0.A41;
2852 .Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.1998.80-7153-174-X.R6;
2853 .Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.1999.80-88980-08-9.R6;
2854 .Kovač, Ján.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.A34;
2855 .Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.C2X;
2856 .Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:.2000..A11;
2857 .Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51;
2858 .Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.A37;
2859 .Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.A25;
2860 .Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A36;
2861 .Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.B11;
2862 .Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..B33;
2863 .Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.1994.80-200-0191-3.C1y;
2864 .Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..a42;
2865 .Krajči Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980??..ssv;
2866 .Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.A26;
2867 .Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.D35;
2868 .Krajčík, Augustín.Novodobý ateizmus.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..C34;
2869 .Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..C11;
2870 .Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.A37;
2871 .Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.C36;
2872 .Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.R5;
2873 .Kráľ, Fraňo.Čenkovej deti..Bratislava:IKAR.2002.80-551-0290-2.D11;
2874 .Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1976..A42;
2875 .Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1970..D43;
2876 .Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.A45;
2877 .Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.A45;
2878 .Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45;
2879 .Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis.1977..A16;
2880 .Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.A24;
2881 .Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.B03;
2882 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.1994.83-228-0320-6.D11;
2883 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.D24;
2884 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.1995.83-228-0396-6.D11;
2885 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D26;
2886 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D11;
2887 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.1996.83-228-0594-2.D25;
2888 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.1997.83-907293-1-8.A33;
2889 .Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.A24;
2890 .Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.A24;
2891 .Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..B35;
2892 .Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM.1998..B16;
2893 .Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-0-2.A16;
2894 .Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.A16;
2895 .Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-2-9.A16;
2896 .Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C1y;
2897 .Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C15;
2898 .Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.A35;
2899 .Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C3x;
2900 .Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C23;
2901 .Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..D37;
2902 .Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.A43;
2903 .Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.B07;
2904 .Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-179-2.D38;
2905 .Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29;
2906 .Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A33;
2907 .Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.B18;
2908 .Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5.B25;
2909 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A41;
2910 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.D48;
2911 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C23;
2912 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C3x;
2913 .Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko.1995?..B33;
2914 .Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.1996.80-7178-122-3.D38;
2915 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.C11;
2916 .Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.1996, c1991.80-7113-179-2.C20;
2917 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..D13;
2918 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..D13;
2919 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..D13;
2920 .Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0618-0.A14;
2921 .Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.2008.978-80-7391-121-8.R6;
2922 .Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.a48;
2923 .Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.1998.80-7215-076-6.A47;
2924 .Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..C11;
2925 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08;
2926 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1983..D22;
2927 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08;
2928 .Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:.1995..B23;
2929 .Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.B34;
2930 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..A42;
2931 .Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.1992.80-85439-04-2.a48;
2932 .Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47;
2933 .Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13;
2934 .Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..A41;
2935 .Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta.1986..D13;
2936 .Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.2002..839060244X.A35;
2937 .Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2015.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1y;
2938 .Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.2007.978-80-7281-337-7.C32;
2939 .Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.2007.978-80-7281-326-1.C22;
2940 .Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran.1980..C26;
2941 .Kulka, Jiří, 1950-.Psychologie umění.:Praha :.2008.978-80-247-2329-7.D35;
2942 .Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..A20;
2943 .Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník.Praha:LD.1968..A15;
2944 .Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..B08;
2945 .Kung, Hans.Die Christliche Herausfordeung.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1980..A42;
2946 .Kung, Hans.Ewiges Leben?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1982.3-492-02806-3.D11;
2947 .Kung, Hans.Existiert Gott?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1978..A42;
2948 .Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44;
2949 .Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B29;
2950 .Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B05;
2951 .Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.B37;
2952 .Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.2011.978-80-7281-437-4.D41;
2953 .Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.C32;
2954 .Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.D33;
2955 .Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.2012.978-80-7207-863-9.A14;
2956 .Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-887-7.D33;
2957 .Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.A20;
2958 .Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.A22;
2959 .Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A48;
2960 .Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.C2X;
2961 .Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.C15;
2962 .Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.A50;
2963 .Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-35-1.B10;
2964 .Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-32-7.B10;
2965 .KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:.1994..B33;
2966 .Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.A24;
2967 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..B26;
2968 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..A37;
2969 .La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.D44;
2970 .La Mure, Pierre.Moulin Rouge.Praha:Melantrich.1984..D43;
2971 .Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX.1987..A24;
2972 .Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.D48;
2973 .Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A33;
2974 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.D15;
2975 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.C17;
2976 .Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.A22;
2977 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D15;
2978 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D25;
2979 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.2002.80-89063-04-7.D15;
2980 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.2005.80-7165-491-4.C17;
2981 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.C17;
2982 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.C17;
2983 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.D31;
2984 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.A40;
2985 .Labo, Šebastián,1931-2014.Róbert Bezák.Praha:Ottovo nakladatelství.2014.9788074514036 (viaz.); 978-80-7451-403-6.A30;
2986 .Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.B03;
2987 .Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.C21;
2988 .Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..C32;
2989 .Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..A36;
2990 .Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993..D25;
2991 .Lackovič, Jozef.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti.1971..C35;
2992 .Lacourt, Jacques.Ježíš z nazareta.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13;
2993 .Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13;
2994 .Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.D38;
2995 .Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C32;
2996 .Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-216-X.R6;
2997 .Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..A45;
2998 .Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..C35;
2999 .Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1;
3000 .Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.C17;
3001 .Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.A10;
3002 .Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.D42;
3003 .Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.A41;
3004 .Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.C2X;
3005 .Lajosová, Mari.Chutné jedlá z mäsa.Bratislava:Príroda.2006.80-07-01423-3.D21;
3006 .Lajosová, Mari.Chutné jedlá zo zeleniny : 99 receptov.:Príroda.2006.80-07-01278-8.D21;
3007 .Lajosová, Mari; Hemzó, Károly.Chutné jedlá pre štíhlu líniu.Braislava:Príroda.2008.978-80-07-01713-9.D21;
3008 .Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..D31;
3009 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.A50;
3010 .Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.C2X;
3011 .Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL.2000..A47;
3012 .Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad.1993..A22;
3013 .Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..A25;
3014 .Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.D36;
3015 .Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.D48;
3016 .Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-122-0.D36;
3017 .Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.C3x;
3018 .Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.A26;
3019 .Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..C26;
3020 .Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A30;
3021 .Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A31;
3022 .Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.a42;
3023 .Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.C25;
3024 .Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..D14;
3025 .Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.A16;
3026 .Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.A27;
3027 .Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD.1954..D51;
3028 .Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-78-1.A37;
3029 .Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..C20;
3030 .Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2011.978-80-87378-98-4.a23;
3031 .Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.A43;
3032 .Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.C14;
3033 .Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.B20;
3034 .Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.D46;
3035 .Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.C15;
3036 .Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.C15;
3037 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..B27;
3038 .Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..A40;
3039 .Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..A31;
3040 .Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.A46;
3041 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.B03;
3042 .Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.D32;
3043 .Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.R5;
3044 .Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..A37;
3045 .Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A33;
3046 .Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A11;
3047 .Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-572-1.A38;
3048 .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.C10;
3049 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.R4;
3050 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.C20;
3051 .Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.1994.80-966957-3-8.B21;
3052 .Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A35;
3053 .Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.2011.978-80-87186-51-0.D36;
3054 .Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-177-6.A15;
3055 .Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.C25;
3056 .Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.B04;
3057 .Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B15;
3058 .Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.C1y;
3059 .Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B30;
3060 .Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B36;
3061 .Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.A45;
3062 .Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.A25;
3063 .Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.D45;
3064 .Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie. Zageb:Krščanska sadašnjost.1990.80-7141-414-X.A14;
3065 .Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..D38;
3066 .Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha.1972..A32;
3067 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C1X;
3068 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C34;
3069 .Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..C33;
3070 .Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.2013.978-3-8480-0418-8.d25;
3071 .Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-087-7.A20;
3072 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.C3x;
3073 .Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..B40;
3074 .Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.A31;
3075 .Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.D35;
3076 .Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.D14;
3077 .Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47;
3078 .Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30;
3079 .Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.a48;
3080 .Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30;
3081 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.C24;
3082 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.D47;
3083 .Lev Nikolajevič Tolstoj.Čítanie na každý deň.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-655-8.A23;
3084 .Lev XIII.Rerum Novarum.:.1931..U1;
3085 .Lev, Nikolajevič Tolstoj.Rodinné šťastie. Kreutzerova sonáta.:Smena.1967..C31;
3086 .Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2098-5.D47;
3087 .Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-823-2.A24;
3088 .Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-827-5.A24;
3089 .Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-825-9.A24;
3090 .Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:.1999.80-85495-68-6.A42;
3091 .Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.C22;
3092 .Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.A40;
3093 .Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.C23;
3094 .Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.D43;
3095 .Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1;
3096 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..B31;
3097 .Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.C2X;
3098 .Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM.1994..A41;
3099 .Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.B36;
3100 .Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.A37;
3101 .Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-749-7.C3x;
3102 .Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2060-4.D42;
3103 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.A38;
3104 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.A50;
3105 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.A10;
3106 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.A27;
3107 .Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.C10;
3108 .Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.B36;
3109 .Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B12;
3110 .Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B42;
3111 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.C1X;
3112 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.A38;
3113 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.A33;
3114 .Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..B25;
3115 .Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.A20;
3116 .Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.2008.978-80-87127-12-4.D34;
3117 .Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..A26;
3118 .Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :.1994..B33;
3119 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.A43;
3120 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.A43;
3121 .Linnankoski, Johannes.Pieseň o červenom kvete. Bratislava:Smena.1965..C25;
3122 .Lion, Feuchtwanger.Lišky na vinici. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury.1956..C31;
3123 .Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.1968.80-205-0259-9.C34;
3124 .Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.1992.80-205-0232-7.C34;
3125 .Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.A25;
3126 .Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.D46;
3127 .Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.C1y;
3128 .Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34;
3129 .Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.B10;
3130 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.A37;
3131 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.A37;
3132 .Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.A36;
3133 .Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.A25;
3134 .Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A26;
3135 .Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.2001.80-968447-8-4.D12;
3136 .Liščáková, Irena; Grundlerová, Viera; Valent, Ondrej; Beník, Gejza.Francúzsko-slovenský slovník.Bratislava:SPN.1983..D13;
3137 .Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.A16;
3138 .Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B11;
3139 .Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B41;
3140 .Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.B01;
3141 .Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.A26;
3142 .Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D33;
3143 .Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D35;
3144 .Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..D35;
3145 .Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.1996.80-88717-14-0.A22;
3146 .Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A41;
3147 .Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A10;
3148 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..B38;
3149 .Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9.A43;
3150 .Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.A31;
3151 .Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo.1978..D33;
3152 .Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..A36;
3153 .Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.M DCCC LXXIV [= 1874]..VZ;
3154 .Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.A33;
3155 .Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.1994.3-89543-057-9.C16;
3156 .Lohrum, Meinolf.Dominikus. Nemecko:Benno.1987.3-7462-0047-4.D23;
3157 .Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:.1883..latin;
3158 .Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.B07;
3159 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.C2X;
3160 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.D51;
3161 .Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.D51;
3162 .Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf.1990..D31;
3163 .Lommel, Andreas.Prehistorické a primitívne umenie.Bratislava:Pallas.1972..C20;
3164 .London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda.1989..D34;
3165 .London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.2011.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44;
3166 .Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.D34;
3167 .Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.A24;
3168 .Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-365-5.C24;
3169 .Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..B29;
3170 .Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura.1977..B14;
3171 .Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.C30;
3172 .Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.A13;
3173 .Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C2X;
3174 .Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C33;
3175 .Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.C3x;
3176 .Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.A21;
3177 .Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..ssv;
3178 .Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..B25;
3179 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.C1x;
3180 .Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.A45;
3181 .Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.C14;
3182 .Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.A32;
3183 .Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.A47;
3184 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.A45;
3185 .Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.B11;
3186 .Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.D38;
3187 .Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..1998.80-7130-075-6.C23;
3188 .Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-854-5.D31;
3189 .Luciani, A.Milosrdný samaritán.:.1995..A46;
3190 .Luciani, Albino.Ihr ergebener. Mníchov:Verlag Neue Stadt.1978.3-87996-076-3.A34;
3191 .Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.A13;
3192 .Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.A20;
3193 .Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A50;
3194 .Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A21;
3195 .Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm;
3196 .Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42;
3197 .Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42;
3198 .Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad.1978..A47;
3199 .Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D42;
3200 .Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-47-6.D48;
3201 .Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-704-6.C23;
3202 .Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-166-6.C24;
3203 .Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl..1939..B40;
3204 .Luscoň, Jozef.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.A23;
3205 .Luscoň, Jozef.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.A45;
3206 .Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..B15;
3207 .Luscoň, Jozef.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.D31;
3208 .Luscoň, Jozef.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-338-5.C35;
3209 .Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31;
3210 .Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41;
3211 .Luscoň, Jozef,1959-.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45;
3212 .Lusens, Edgars.Liepaja-Laikmetu Dzirnavás.:.2005.9984-9190-4-8.D12;
3213 .Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.C10;
3214 .Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.1995.80-85319-44-6.A42;
3215 .Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.:.1989?..C34;
3216 .Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.1995.80-855880-5-6.C13;
3217 .M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.1992.80-85193-16-7.A15;
3218 .M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..A11;
3219 .Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.B33;
3220 .Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2001.80-968401-6-9.B38;
3221 .Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.D13;
3222 .Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.D46;
3223 .Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.D24;
3224 .Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.C22;
3225 .Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.A50;
3226 .Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.D34;
3227 .Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.A46;
3228 .Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.R5;
3229 .Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.2001.80-968354-7-5.D35;
3230 .Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.a48;
3231 .Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.1997.80-88717-19-1.B38;
3232 .Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..P11;
3233 .Mádr, Oto.Teologické texty r.12.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2001..P11;
3234 .Mádr, Oto.Teologické texty r.13.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2002..P11;
3235 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..P11;
3236 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2003, 14. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2003..P11;
3237 .Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.2007.978-80-86949-31-4.C32;
3238 .Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.B10;
3239 .Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.A31;
3240 .Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.B06;
3241 .Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B38;
3242 .Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B23;
3243 .Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.B04;
3244 .Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.C32;
3245 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.D48;
3246 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.A35;
3247 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.C17;
3248 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.D14;
3249 .Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.C36;
3250 .Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..C1X;
3251 .Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7.B36;
3252 .Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.B03;
3253 .Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.A47;
3254 .Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.1994.80-204-0237-3.A32;
3255 .Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.2004.80-968793-9-1.D34;
3256 .Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-375-5.R6;
3257 .Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.1999..8372211728.A25;
3258 .Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu.Lomnička:Rímskokatolícky faraký úrad.2010.978-80-89264-44-3.B38;
3259 .Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B25;
3260 .Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B29;
3261 .Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.B11;
3262 .Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.1998.80-88879-48-5.R3;
3263 .Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.2009.978-80-970227-4-7.C16;
3264 .Majzel, pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:.2013..B36;
3265 .Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa.1878..C21;
3266 .Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..D43;
3267 .Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14;
3268 .Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:.2013..A30;
3269 .Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.2013.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40;
3270 .Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981..A45;
3271 .Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.C25;
3272 .Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.a47;
3273 .Malý Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-126-9.D36;
3274 .Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.2010.978-80-89501-00-7.B31;
3275 .Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.B06;
3276 .Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C3x;
3277 .Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C12;
3278 .Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.A38;
3279 .Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..P20;
3280 .Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..P20;
3281 .Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..P20;
3282 .Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..P20;
3283 .Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..P21;
3284 .Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..P19;
3285 .Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..P19;
3286 .Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..P19;
3287 .Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..P19;
3288 .Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..P19;
3289 .Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..P20;
3290 .Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..P20;
3291 .Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B21;
3292 .Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B43;
3293 .Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-371-7.B22;
3294 .Malý, Vincent 1922-.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.1997.80-85413-32-9.B30;
3295 .Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A46;
3296 .Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A20;
3297 .Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.B21;
3298 .Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B34;
3299 .Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B09;
3300 .Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1;
3301 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1;
3302 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1;
3303 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1;
3304 .Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..A37;
3305 .Marčin, Jozef,1964-.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].2014.9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20;
3306 .Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.C30;
3307 .Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.D44;
3308 .Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..C26;
3309 .Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 2.:Slovenský spisovateľ.1967..C31;
3310 .Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM.1997..D38;
3311 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.A20;
3312 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.A20;
3313 .Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D26;
3314 .Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:.1994..D21;
3315 .Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.C1y;
3316 .Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-21-7.B17;
3317 .Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.1993.80-7095-006-4.D16;
3318 .Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.B16;
3319 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.A10;
3320 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.B02;
3321 .Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.C22;
3322 .Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.A24;
3323 .Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:.1986?..A33;
3324 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.A22;
3325 .Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..B38;
3326 .Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.D43;
3327 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.D33;
3328 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.1991.80-221-0151-6.D33;
3329 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.1992.80-221-0194-X.D33;
3330 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.1992.80-221-0230-X.D33;
3331 .Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.1996.80-85319-54-3.D21;
3332 .Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..B30;
3333 .Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..A41;
3334 .Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.2011.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36;
3335 .Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-70-4.C35;
3336 .Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.A50;
3337 .Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..C1X;
3338 .Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.2003.80-7090-690-1.C31;
3339 .Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.2006.80-7090-829-7.C31;
3340 .Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.B19;
3341 .Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..C36;
3342 .Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země.1979..C12;
3343 .Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6.A22;
3344 .Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00830-2.R6;
3345 .Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.1990.80-06-00234-7.D25;
3346 .Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad.1972..A46;
3347 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A46;
3348 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A50;
3349 .Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.1999.80-88849-31-4.C14;
3350 .Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.D26;
3351 .Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A13;
3352 .Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A35;
3353 .Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.D15;
3354 .Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7.D12;
3355 .Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.2013.978-80-89567-24-9.A30;
3356 .Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.C30;
3357 .Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.B22;
3358 .Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..C25;
3359 .Martin, Pavel.Italská kucharka.Praha:Ivo Železný.2003.80-237-3862-3.d21;
3360 .Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.A26;
3361 .Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.A10;
3362 .Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.D48;
3363 .Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.2001.80-968525-0-7.B36;
3364 .Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.1996.80-7140-077-7.D32;
3365 .Martindale, Andrew.Renesancia. Praha:PALLAS.1972..D12;
3366 .Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..C3x;
3367 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.B33;
3368 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A35;
3369 .Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.A46;
3370 .Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.A24;
3371 .Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.A31;
3372 .Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..D38;
3373 .Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.A31;
3374 .Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.a42;
3375 .Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-661-7.c1x;
3376 .Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.1998.83-909705-2X.D26;
3377 .Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.1999.83-909705-3-8.D26;
3378 .Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.2000.8390970589;83-909705-8-9.A26;
3379 .Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.D25;
3380 .Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.1996.83-228-0444-X.D11;
3381 .Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.C30;
3382 .Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2002.80-7181-958-1.R6;
3383 .Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.1992.80-7094-270-3.A22;
3384 .Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31;
3385 .Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.D45;
3386 .Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-249-6.R6;
3387 .Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..A44;
3388 .Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C31;
3389 .Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A34;
3390 .Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B35;
3391 .Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B27;
3392 .Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B10;
3393 .Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B36;
3394 .Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.B11;
3395 .Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.A34;
3396 .Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.C30;
3397 .Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP.1958..A41;
3398 .Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:.1948..A26;
3399 .Mattoška P.L., OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..B30;
3400 .Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.2001.80-967423-2-9.B38;
3401 .Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.D43;
3402 .Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.2010.978-80-87386-08-8.B43;
3403 .Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.2006.80-88949-92-0.C3x;
3404 .Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-06-8.A45;
3405 .Matuška, Peter.Zázračná medaila. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-25-4.D42;
3406 .Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.D36;
3407 .Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON.1969..C12;
3408 .Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.2005??.978-80-7112-178-7.C30;
3409 .Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON.1980..D38;
3410 .Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.B17;
3411 .Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.C3x;
3412 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.A35;
3413 .Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..SK1;
3414 .Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON.1981..A15;
3415 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..B31;
3416 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..ssv;
3417 .Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-058-5.D51;
3418 .Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.D51;
3419 .Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..C26;
3420 .Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran.1985..D22;
3421 .Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.D32;
3422 .May, Karol.Cez divý Kurdistan.Ružomberok:EPOS.1999.80-88977-08-8.A20;
3423 .May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil.1948..A20;
3424 .Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.A43;
3425 .Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.1991.80-85247-04-6.D12;
3426 .Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.D45;
3427 .Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.D46;
3428 .McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.A10;
3429 .Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2004.80-7360135-4.D14;
3430 .Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.B07;
3431 .McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.C2X;
3432 .Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A48;
3433 .Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A45;
3434 .McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.c12;
3435 .Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.C15;
3436 .McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.R3;
3437 .Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.1998.80-7260-002-8.D11;
3438 .McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-20-4.D26;
3439 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.A31;
3440 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.A31;
3441 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.A31;
3442 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.A31;
3443 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..C33;
3444 .Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-004-6.U10;
3445 .Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..A11;
3446 .Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.A35;
3447 .Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x;
3448 .Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.A35;
3449 .Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.2005.80-7234-410-2.R6;
3450 .Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.A32;
3451 .Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.A46;
3452 .Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-942-5.A46;
3453 .Melchers, Hans; Melchers, Erna.Das grose Buch de Heiligen.Mnichov:Südwest Verl..1978..D23;
3454 .Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C25;
3455 .Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.A11;
3456 .Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.D24;
3457 .Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.A35;
3458 .Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.A34;
3459 .Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.C1y;
3460 .Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.A46;
3461 .Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.A22;
3462 .Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.A45;
3463 .Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.1994.80-88741-02-5.A22;
3464 .Melo, Ľudovít OP.Salve Regina, exercície.:.1985?..OP;
3465 .Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.C12;
3466 .Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-62-5.D33;
3467 .Menclová, Dobroslava.České hrady : 1.díl. : vývoj feudálního hradu v západní,jižní a střední Evropě do konce 14.století.Praha:ODEON.1976..D21;
3468 .Menclová, Dobroslava.České hrady : 2.díl. : hrady české gotiky v době Karla IV..Praha:ODEON.1976..D21;
3469 .Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.2016.978-80-86779-42-3.C30;
3470 .Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..B10;
3471 .Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..D31;
3472 .Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..A33;
3473 .Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia.1966..b13;
3474 .Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-010-X.A15;
3475 .Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.1999.3-545-70006-2.C15;
3476 .Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..A35;
3477 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.A32;
3478 .Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.B36;
3479 .Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.C23;
3480 .Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.A13;
3481 .Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.A11;
3482 .Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.2013.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13;
3483 .Messadié, Gerald.Mojžiš.Bratislava:Ikar.2000.80-7118-912-X.D25;
3484 .Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.A35;
3485 .Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.1998.80-85319-77-2.a12;
3486 .Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.C12;
3487 .Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.1998.80-7145-228-9.R1;
3488 .Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.2003.3-935197-29-2.C15;
3489 .Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.C22;
3490 .Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..B24;
3491 .Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-762-7.A43;
3492 .Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C22;
3493 .Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C3x;
3494 .Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.B29;
3495 .Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.2007.978-80-86057-42-2.D47;
3496 .Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.C32;
3497 .Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.C34;
3498 .Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.A25;
3499 .Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.a23;
3500 .Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.C36;
3501 .Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.2003.80-88939-63-1.C16;
3502 .Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.B20;
3503 .Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..C36;
3504 .Michalička, Ján,1919-1997.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30;
3505 .Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.c22;
3506 .Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.c22;
3507 .Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.c22;
3508 .Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.D48;
3509 .Michalov, Jozef.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-545-9.B04;
3510 .Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.B04;
3511 .Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.B04;
3512 .Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-11-2.A41;
3513 .Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B41;
3514 .Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B36;
3515 .Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.A44;
3516 .Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel.1977..C16;
3517 .Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK.1941..D21;
3518 .Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin.2005..A25;
3519 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..C36;
3520 .Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.C3x;
3521 .Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.C22;
3522 .Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.D41;
3523 .Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.A30;
3524 .Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.A27;
3525 .Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.C25;
3526 .Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02;
3527 .Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02;
3528 .Mikluščák, Pavel.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..B02;
3529 .Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.A34;
3530 .Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.A34;
3531 .Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02;
3532 .Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02;
3533 .Mikszáth, Kálmán.Čierne mesto.V Bratislave:Slovenský spisovateľ.1962..C26;
3534 .Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20;
3535 .Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,.1978...C1y;
3536 .Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta.1963..D15;
3537 .Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.D35;
3538 .Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda.1986..C10;
3539 .Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove.1998..B03;
3540 .Milko, Pavel.Origenes učitel.:.2008.978-80-86420-30-1.D24;
3541 .Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.D45;
3542 .Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..D32;
3543 .Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..D33;
3544 .Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.C2X;
3545 .Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..C25;
3546 .Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.B06;
3547 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.B06;
3548 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.c22;
3549 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.B25;
3550 .Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..C22;
3551 .Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.C23;
3552 .Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.A44;
3553 .Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.A44;
3554 .Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.B40;
3555 .Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova.1944..B34;
3556 .Mišovič, Bernard.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha.2001..B05;
3557 .Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.].2005.(brož.).B40;
3558 .Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.A26;
3559 .Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..a48;
3560 .Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.1990.80-219-0143-8.D33;
3561 .Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.1994.80-85013-19-3.B06;
3562 .Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.C1y;
3563 .Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.2001.80-88723-81-7.A46;
3564 .Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10;
3565 .Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.A42;
3566 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B04;
3567 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B34;
3568 .Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.2011.978-80-7017-160-8.D36;
3569 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..B27;
3570 .Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.D24;
3571 .Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.A30;
3572 .Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.D48;
3573 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C36;
3574 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A32;
3575 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A40;
3576 .Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.A15;
3577 .Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-399-0.A43;
3578 .Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.A45;
3579 .Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.C25;
3580 .Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.2010.978-80-7367-752-7.D34;
3581 .Mór, Jókai.Zlatý človek.:Pravda.1974..C31;
3582 .Mór, Jókai.Zlatý vek Sedmohradska.: Tatran.1973..C31;
3583 .Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.2002.80-7100-964-4.B26;
3584 .Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.2002.80-7100-940-7.B26;
3585 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..ssv;
3586 .Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-24-1.A31;
3587 .Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-12-9.A33;
3588 .Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34;
3589 .Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
3590 .Moretti, Marino.Znamenie kríža. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.A34;
3591 .Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..A44;
3592 .Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.A44;
3593 .Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ.2008..B33;
3594 .Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne.2008 jún..B36;
3595 .Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.2008.978-80-87129-10-4.c16;
3596 .Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.A10;
3597 .Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.A25;
3598 .Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-110-8.D33;
3599 .Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-44-6.D48;
3600 .Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.C25;
3601 .Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.A37;
3602 .Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.2009.978-80-7407-058-7.C25;
3603 .Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.2010..9788323125228.a23;
3604 .Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-336-0.R6;
3605 .Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:.2001..A32;
3606 .Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.2009.978-80-89341-12-2.D26;
3607 .Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.2010.978-80-970478-0-1.B32;
3608 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.B38;
3609 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.B23;
3610 .Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.D23;
3611 .Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM.1993..A20;
3612 .Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.A37;
3613 .Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.A24;
3614 .Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.1992.80-901176-0-0.A35;
3615 .Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.1993.80-901176-1-9.A35;
3616 .Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.1996.80-967400-5-9.A46;
3617 .Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-058-1.C2X;
3618 .Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.D26;
3619 .Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-188-3.A48;
3620 .Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00128-X.D33;
3621 .Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.A43;
3622 .Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.2011.978-80-7367-833-3.A14;
3623 .Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-64-0.A45;
3624 .Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-65-9.A31;
3625 .Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.R5;
3626 .Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-827-0.R5;
3627 .Murgová, Ružena.Diéty.:.2002.80-967523-5-9.B21;
3628 .Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A13;
3629 .Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A25;
3630 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv;
3631 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..A47;
3632 .Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C36;
3633 .Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.A15;
3634 .Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..B26;
3635 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.A41;
3636 .Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.C22;
3637 .Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.1989.83-7014-115-3.D11;
3638 .Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.1991.83-7014-150-1.D11;
3639 .Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.1992.83-7014-191-9.D11;
3640 .Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..D13;
3641 .Náhalka, Štefan,1916-1975.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..B27;
3642 .Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1980..D14;
3643 .Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran.1978..D14;
3644 .Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-196-6.B37;
3645 .Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.A22;
3646 .Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.1998.80-85291-57-6.B42;
3647 .Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.2010.978-80-7367-847-0.c1x;
3648 .Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:.1942..A47;
3649 .Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.1991.80-900824-1-6.A44;
3650 .Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.A31;
3651 .Nehera, Otakar.Východné Slovensko.Martin:Osveta.1973..D21;
3652 .Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.2000.80-88960-44-4.A48;
3653 .Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros.1985..D38;
3654 .Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.B27;
3655 .Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.B27;
3656 .Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.B27;
3657 .Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.B27;
3658 .Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.2000.80-88795-70-2.B27;
3659 .Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.2006.80-85929-83-X.A26;
3660 .Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..D37;
3661 .Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994..D43;
3662 .Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím.1991..B03;
3663 .Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..A33;
3664 .Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl.1988..A35;
3665 .Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..A22;
3666 .Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-146-3.C3x;
3667 .Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,.1990..C10;
3668 .Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.C16;
3669 .Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.C16;
3670 .Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL.1954..C13;
3671 .Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A37;
3672 .Neubert, E.Môj ideál Ježiš. Kremnica:Serafínsky svet.1943..B31;
3673 .Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:.2008..B09;
3674 .Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon.1979..C11;
3675 .Neuner, Jozef SJ.Der Glaube der Kirche.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1971..kos;
3676 .Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM.1990..D14;
3677 .Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.A22;
3678 .Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.D42;
3679 .Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31;
3680 .Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41;
3681 .Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40;
3682 .Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.A15;
3683 .Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D42;
3684 .Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.B12;
3685 .Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 .D42;
3686 .Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.D47;
3687 .Neyer, Maria Amata.Edith Stein. Wurzburg:Echter.1987.3-429-01060-8.D42;
3688 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B28;
3689 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21;
3690 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41;
3691 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41;
3692 .Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:.1985?..Sam;
3693 .Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.2002.80-7114-364-2.B41;
3694 .Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN.1974..A35;
3695 .Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A41;
3696 .Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.B05;
3697 .Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42;
3698 .Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.2006.88-499-0089-9.C15;
3699 .Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ.1987..C36;
3700 .Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.B03;
3701 .Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.A15;
3702 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.C24;
3703 .Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.A22;
3704 .Nouwen, Henri.Mit offenen händen unser leben als gebet. Freiburg:Herder KG.1995.3-451-23782-2.D43;
3705 .Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.A35;
3706 .Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.B43;
3707 .Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.A22;
3708 .Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.A33;
3709 .Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita.1988..D25;
3710 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..A50;
3711 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..D25;
3712 .Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.D25;
3713 .Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..D25;
3714 .Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..A24;
3715 .Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..A50;
3716 .Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..B06;
3717 .Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1983..A50;
3718 .Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.1998.80-88743-21-4.D35;
3719 .Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..D22;
3720 .Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta.1952..a48;
3721 .Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.A42;
3722 .Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.D45;
3723 .Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.1992.80-900773-7-4.A34;
3724 .Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.A38;
3725 .Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..D32;
3726 .O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D15;
3727 .O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.B12;
3728 .O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-015-7.A36;
3729 .Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR.1991..B06;
3730 .Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.C2X;
3731 .Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.D44;
3732 .Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.A20;
3733 .Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel.1974..D21;
3734 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.:Tlačiareň SNP š.p. Martin závod Prievidza.1990.80-900396-4-2.A34;
3735 .Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.C33;
3736 .Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.2006.80-7367-153-0.D24;
3737 .Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..C31;
3738 .Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.D34;
3739 .Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13;
3740 .Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13;
3741 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7.D42;
3742 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.C33;
3743 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.C33;
3744 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.C33;
3745 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.C33;
3746 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.C33;
3747 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-546-9.C33;
3748 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.C33;
3749 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.C33;
3750 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-728-9.C33;
3751 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2.C33;
3752 .Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.A13;
3753 .Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.2001.80-7090-600-6.C14;
3754 .Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.A46;
3755 .Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.A16;
3756 .Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A35;
3757 .Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.B29;
3758 .Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.c22;
3759 .Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.C14;
3760 .Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..suscm;
3761 .Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C34;
3762 .Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.C32;
3763 .Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.C32;
3764 .Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.A40;
3765 .Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.A26;
3766 .Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.C30;
3767 .Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.D51;
3768 .Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-629-7.c1x;
3769 .Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.A27;
3770 .Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM.1994..A22;
3771 .Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM.1994..A22;
3772 .Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.D42;
3773 .Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:.2001..A38;
3774 .Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0.A43;
3775 .Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.B38;
3776 .Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.A45;
3777 .Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-62-4.A43;
3778 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.A27;
3779 .Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..B24;
3780 .Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..B24;
3781 .Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n..1908..B24;
3782 .Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..B22;
3783 .Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.2005.80-200-1054-8.D15;
3784 .P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.:.1991.80-7113-033-8.B25;
3785 .P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..B29;
3786 .P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:.1975?..B30;
3787 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..A36;
3788 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..suscm;
3789 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..suscm;
3790 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..A36;
3791 .Pacovský, Petr.Velká kniha o uspořádání času : Poznejte svůj čtvrtý rozměr-čas...Praha:IDG.1994.80-900872-7-2.D22;
3792 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.a48;
3793 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.C1y;
3794 .Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.a48;
3795 .Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.A20;
3796 .Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.A30;
3797 .Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.D47;
3798 .Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.C24;
3799 .Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag.1965..C15;
3800 .Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.B35;
3801 .Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.B14;
3802 .Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:.2001..B28;
3803 .Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.C10;
3804 .Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.C14;
3805 .Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14;
3806 .Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:.2003..D12;
3807 .Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.B25;
3808 .Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-367-8.U10;
3809 .Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.2007.978-80-7195-133-9.U10;
3810 .Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.U8;
3811 .Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B26;
3812 .Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..U9;
3813 .Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.U9;
3814 .Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.U9;
3815 .Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.U9;
3816 .Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.U9;
3817 .Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV.2006..B12;
3818 .Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.U8;
3819 .Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.a42;
3820 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.D48;
3821 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.A46;
3822 .Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv;
3823 .Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..C23;
3824 .Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.A26;
3825 .Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.2005.80-7178-900-3.A14;
3826 .Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..A46;
3827 .Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.A31;
3828 .Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A10;
3829 .Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.1989.80-202-0053-3.D43;
3830 .Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.1990.80-221-0085-4.C36;
3831 .Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.2008.978-80-968159-8-2.C3x;
3832 .Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.A30;
3833 .Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.R3;
3834 .Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:.2002..b16;
3835 .Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.A36;
3836 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..ssv;
3837 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C33;
3838 .Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti.1994?..B21;
3839 .Paul, Balta.Svetové náboženstvá.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00542-7.A45;
3840 .Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.1998.80-967376-8-6.D44;
3841 .Paul, Lunde.Islám.:Ikar.2004.80-551-0723-8.C3x;
3842 .Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-997-7.C14;
3843 .Pauliny, Andrej.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.B25;
3844 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..D61;
3845 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..suscm;
3846 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C36;
3847 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.suscm;
3848 .Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.A37;
3849 .Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm;
3850 .Pauliny, Andrej.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.A37;
3851 .Pauliny, Andrej.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.B43;
3852 .Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B38;
3853 .Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B35;
3854 .Pauliny, Andrej.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A36;
3855 .Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B43;
3856 .Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B06;
3857 .Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor.1985..C10;
3858 .Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..suscm;
3859 .Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.2001.80-86036-55-3.B37;
3860 .Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.A45;
3861 .Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A11;
3862 .Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A45;
3863 .Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.C3x;
3864 .Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.B20;
3865 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..B23;
3866 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..U2;
3867 .Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-031-9.U2;
3868 .Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:.1967..U2;
3869 .Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..U2;
3870 .Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.A20;
3871 .Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:.1968..U2;
3872 .Pavol VI.Octogesima adveniens.:.1971..U2;
3873 .Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..U2;
3874 .Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..U2;
3875 .Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..U2;
3876 .Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..B31;
3877 .Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.U2;
3878 .Pavol VI..Humanae vitae.:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..B31;
3879 .Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran.1981..C17;
3880 .Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky. Druhá kniha.:Mladé letá.1985..D24;
3881 .Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.U5;
3882 .Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.U5;
3883 .Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.D14;
3884 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..C20;
3885 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..C20;
3886 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..C20;
3887 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..C20;
3888 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..C20;
3889 .Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.2001.80-7203-351-4.C23;
3890 .Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.1996.80-7203-036-1.C23;
3891 .Peck, M. Scott(1936-2005).V jiném rytmu :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0071-0.A14;
3892 .Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.2010.978-80-257-0295-6.D33;
3893 .Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad.1969..c12;
3894 .Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..c12;
3895 .Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..C14;
3896 .Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl.1931..a47;
3897 .Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..C13;
3898 .Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu.1995..C13;
3899 .Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad.1947..C12;
3900 .Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad.1945..D37;
3901 .Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.1993.80-7108-062-4.A31;
3902 .Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.2005.80-8070-396-5.D31;
3903 .Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-473-5.C24;
3904 .Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava.1966..D14;
3905 .Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.A25;
3906 .Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-04-8.A25;
3907 .Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-02-1.A25;
3908 .Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.C3x;
3909 .Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.C32;
3910 .Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.D34;
3911 .Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B09;
3912 .Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B27;
3913 .Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B23;
3914 .Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993..B38;
3915 .Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.D35;
3916 .Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-035-4.A15;
3917 .Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-011600-8.D21;
3918 .Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.C24;
3919 .Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.A15;
3920 .Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13;
3921 .Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51;
3922 .Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23;
3923 .Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1;
3924 .Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.1996.80-85319-60-8.D36;
3925 .Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.2000.80-7295-010-X.D33;
3926 .Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.A22;
3927 .Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.A34;
3928 .Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.2002.80-8046-220-8.A40;
3929 .Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6.C3x;
3930 .Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros.1976..D21;
3931 .Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad.1986..D31;
3932 .Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.A20;
3933 .Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.C14;
3934 .Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.A35;
3935 .Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.C24;
3936 .Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta.1988..D16;
3937 .Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..D36;
3938 .Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..A40;
3939 .Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.C1y;
3940 .Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.D35;
3941 .Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.B28;
3942 .Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.1997.80-967249-4-0.A25;
3943 .Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA.1976..A36;
3944 .Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal.1946..A47;
3945 .Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.C23;
3946 .Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.A35;
3947 .Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.c22;
3948 .Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-407-1.B41;
3949 .Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-273-2.C1X;
3950 .Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1.D15;
3951 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C25;
3952 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C2X;
3953 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.D42;
3954 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.A50;
3955 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.A22;
3956 .Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.A45;
3957 .Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.A24;
3958 .Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.C30;
3959 .Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.c22;
3960 .Picard, Max.Člověk na útěku.:.1970..C14;
3961 .Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..A16;
3962 .Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.C2X;
3963 .Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.B43;
3964 .Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.A21;
3965 .Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10;
3966 .Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.2015.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11;
3967 .Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.2002..8372213038.A31;
3968 .Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.2003.80-86025-61-6.A31;
3969 .Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.B07;
3970 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.1.Poznaň:.2006..P13;
3971 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.2.Poznaň:.2007..P13;
3972 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.3.Poznaň:.2008..P13;
3973 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.4.Poznaň:.2009..P13;
3974 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.5.Poznaň:.2010..P13;
3975 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.6.Poznaň:.2011..P13;
3976 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.7.Poznaň:.2012..P13;
3977 .Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..A34;
3978 .Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:.1995?..B17;
3979 .Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.1997.80-7178-175-4.A41;
3980 .Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.B37;
3981 .Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.B15;
3982 .Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.1990.80-7113-012-5.B15;
3983 .Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.D14;
3984 .Pius XI.Divini Illius Magistri.:.1947..U2;
3985 .Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:.1947..U2;
3986 .Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..U2;
3987 .Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví.1935..U2;
3988 .Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok.1931..B31;
3989 .Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..U2;
3990 .Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal.1939..u2;
3991 .Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.U2;
3992 .Pius XII.Mystici Corporis.:.1946..U2;
3993 .Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas.1945..U2;
3994 .Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..U1;
3995 .Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,.1948..sk1950;
3996 .Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.R5;
3997 .Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.C17;
3998 .Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-231-3.D11;
3999 .Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.C23;
4000 .Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.A32;
4001 .Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.D33;
4002 .Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor.1974..D13;
4003 .Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.C2X;
4004 .Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A35;
4005 .Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta.1953..D16;
4006 .Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta.1978..D16;
4007 .Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta.1971..D16;
4008 .Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.2010.978-80-86949-82-6.C1X;
4009 .Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.1978.80-204-0753-7.C11;
4010 .Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros.1988..C11;
4011 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.c22;
4012 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.c22;
4013 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.c22;
4014 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.c22;
4015 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 6. diel.Kapušany:Bens.2007.80-88998-70-0.c22;
4016 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.c22;
4017 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.c22;
4018 .Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.1995.80-85768-68-2.C22;
4019 .Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.2006.80-85585-75-8.C35;
4020 .Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.A27;
4021 .Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.C32;
4022 .Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama.1983..C11;
4023 .Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.2010..978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14;
4024 .Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:.2002..A25;
4025 .Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM.1998..A21;
4026 .Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.1998.80-888-20-11-1.D11;
4027 .Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH.1976..A44;
4028 .Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..D38;
4029 .Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH.1987..C13;
4030 .Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH.1982..C13;
4031 .Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH.1990..C12;
4032 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..D32;
4033 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..D33;
4034 .Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH.1981..C35;
4035 .Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH.1968..A37;
4036 .Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita.1969..B14;
4037 .Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.C23;
4038 .Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-186-9.a23;
4039 .Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C32;
4040 .Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A37;
4041 .Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.C1y;
4042 .Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.B08;
4043 .Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2005.80-88696-39-9.D12;
4044 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.16.Praha:.2005..P11;
4045 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.19.Praha:.2008..P11;
4046 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.20.Praha:.2009..P11;
4047 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.21.Praha:.2010..P11;
4048 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.22.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2011..P12;
4049 .Poláková, Jolana.Teologické texty r.23.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2012..P12;
4050 .Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím.1980..A42;
4051 .Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981..A34;
4052 .Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.A41;
4053 .Polčín, Jozef; Šimončič, Albert.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :.1941..B27;
4054 .Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..C34;
4055 .Polčin, Stanislav.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..A36;
4056 .Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B29;
4057 .Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B04;
4058 .Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B34;
4059 .Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..c12;
4060 .Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990..C23;
4061 .Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.C22;
4062 .Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.2004.80-85223-68-6.A50;
4063 .Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-089-7.C24;
4064 .Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.B14;
4065 .Poncián.Poncián.:Tatran.1986..C36;
4066 .Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.2010.978-80-970354-4-0.D37;
4067 .Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.2005.80-237-3942-5.A20;
4068 .Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.2012.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x;
4069 .Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.A43;
4070 .Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.C33;
4071 .Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.C32;
4072 .Porubčan, Jozaf.Myšlienky na každy deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20;
4073 .Porubčan, Jozef.5 x Krížová cesta.:.1979?..B28;
4074 .Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.C16;
4075 .Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.A31;
4076 .Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.C1y;
4077 .Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.A20;
4078 .Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20;
4079 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A31;
4080 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A10;
4081 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.A31;
4082 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-252-X.D25;
4083 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.D25;
4084 .Porubčan, Jozef.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.suscm;
4085 .Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.D25;
4086 .Porubčan, Jozef.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-161-7.A20;
4087 .Porubčan, Jozef.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.A31;
4088 .Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B09;
4089 .Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B20;
4090 .Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.B28;
4091 .Porubčan, Jozef.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-290-2.D25;
4092 .Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?..C16;
4093 .Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..C16;
4094 .Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde V..:.1980?..C16;
4095 .Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?..C16;
4096 .Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VII..:.1980?..C16;
4097 .Porubčan, Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.C35;
4098 .Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B22;
4099 .Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B20;
4100 .Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.C24;
4101 .Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.C17;
4102 .Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5.C17;
4103 .Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.C20;
4104 .Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.A10;
4105 .Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.1998.80-902179-6-6.C11;
4106 .Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna.1925..D23;
4107 .Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..ssv;
4108 .Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.A24;
4109 .Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D25;
4110 .Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D47;
4111 .Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ.1985..B01;
4112 .Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.B33;
4113 .Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.C30;
4114 .Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.A26;
4115 .Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.C2X;
4116 .Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.C30;
4117 .Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.A26;
4118 .Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X;
4119 .Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X;
4120 .Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A44;
4121 .Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.C30;
4122 .Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.A37;
4123 .Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.A13;
4124 .Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.1996.80-7178-098-7.A20;
4125 .Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.D47;
4126 .Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.A10;
4127 .Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.1997.80-88775-29-9.A22;
4128 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.1991.80-900098-1-6.A15;
4129 .Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.1.Bratislava:Don Bosco.2006..P27;
4130 .Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.2.Bratislava:Don Bosco.2007..P27;
4131 .Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad.1981..C11;
4132 .Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.C32;
4133 .Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.C32;
4134 .Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.C32;
4135 .Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.C32;
4136 .Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.B03;
4137 .Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.A26;
4138 .Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.D25;
4139 .Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.A26;
4140 .Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.A34;
4141 .Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.B33;
4142 .Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.A20;
4143 .Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.C32;
4144 .Press, František,(1932-2004).Máriin nebakľúč :.Košice ::Nádej,.1992.80-900531-2-2.A46;
4145 .Priatelia, PREZIDENTA TISU NA SLOVENSKU A V CUDZINE.Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel. Dr.Jozef Tiso o sebe : jeho obhajovacia reč pred tzv.Národným súdom v Bratislave dňa 17.a 18. marca 1947.Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.D47;
4146 .Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.D12;
4147 .Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva.1997..D14;
4148 .Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská.1933..b13;
4149 .Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.A40;
4150 .Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.D31;
4151 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-618-0.D43;
4152 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3.A24;
4153 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..A20;
4154 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..B39;
4155 .Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ.2007..A35;
4156 .Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B37;
4157 .Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B40;
4158 .Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.2007.978-80-969852-0-3.B37;
4159 .Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.D45;
4160 .Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-36-1.C20;
4161 .Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0037-9.D14;
4162 .Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1984..D14;
4163 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D36;
4164 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.A24;
4165 .Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A35;
4166 .Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.A48;
4167 .Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.2012.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x;
4168 .Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20;
4169 .Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.1997.80-967801-3-1.A27;
4170 .Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON.1982..A41;
4171 .Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..D31;
4172 .Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.A35;
4173 .Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.2009.978-80-970117-0-3.C22;
4174 .Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970333-3-0.C24;
4175 .Pupík, Zdeno,1970-.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31;
4176 .Pupík, Zdeno; Bechný, Ľubomír.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.B20;
4177 .Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.C3x;
4178 .Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.A48;
4179 .Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34;
4180 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A24;
4181 .Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C12;
4182 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.C12;
4183 .Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A50;
4184 .Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A31;
4185 .Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..suscm;
4186 .R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.C2X;
4187 .R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988..B30;
4188 .Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..B28;
4189 .Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9.D51;
4190 .Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..a48;
4191 .Rábek, František,(1949-).Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14;
4192 .Rábek, František,1949-.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.2008.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37;
4193 .Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.2003.80-7165-589-9.C14;
4194 .Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30;
4195 .Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B37;
4196 .Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B42;
4197 .Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.A46;
4198 .Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A50;
4199 .Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A10;
4200 .Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..B11;
4201 .Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x;
4202 .Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13;
4203 .Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.A32;
4204 .Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.1997.80-900931-6-7.B03;
4205 .Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.A43;
4206 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..VZ;
4207 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..VZ;
4208 .Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.2010.978-80-87474-04-4.A23;
4209 .Radváni, Adrian.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.B06;
4210 .Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B43;
4211 .Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B40;
4212 .Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B06;
4213 .Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.R1;
4214 .Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.A11;
4215 .Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..B02;
4216 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..B29;
4217 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..suscm;
4218 .Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.A50;
4219 .Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.C35;
4220 .Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.A24;
4221 .Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.A14;
4222 .Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.A25;
4223 .Rajecký (Škrábik, Andrej).Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..B29;
4224 .Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko.2001..B19;
4225 .Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.A16;
4226 .Rajmund Ondruš.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A10;
4227 .Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.R5;
4228 .Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama.1986..A15;
4229 .Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.U8;
4230 .Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.D44;
4231 .Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.A26;
4232 .Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8.A16;
4233 .Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.A32;
4234 .Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.A45;
4235 .Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.C24;
4236 .Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.A44;
4237 .Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.2006.80-7309-343-X.A32;
4238 .Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7360-214-8.A43;
4239 .Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.D22;
4240 .Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.A38;
4241 .Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.A22;
4242 .Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.c1x;
4243 .Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.A46;
4244 .Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP.2007..D37;
4245 .Reid, Thomas Mayne.Biely náčelník.Bratislava:Mladé leta.1979..C26;
4246 .Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..C35;
4247 .Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.A15;
4248 .Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.A37;
4249 .Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.D43;
4250 .Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.1995.80-7111-018-3.A15;
4251 .Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran.1976..C14;
4252 .Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.B23;
4253 .Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-627-8.D34;
4254 .Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-103-0.D24;
4255 .Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.A45;
4256 .Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..A21;
4257 .Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.C13;
4258 .René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.A36;
4259 .Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.B21;
4260 .Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.C30;
4261 .Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.A33;
4262 .Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30;
4263 .Repko, Jozef,1940-2014.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611612 (brož.); 978-80-8161-161-2.D51;
4264 .Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44;
4265 .Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-57-3.D32;
4266 .Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.B38;
4267 .Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.A35;
4268 .Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.A10;
4269 .Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.B30;
4270 .Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.A41;
4271 .Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.2007.978-80-7367-312-3.D35;
4272 .Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.A14;
4273 .Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.2010.978-80-7367-717-6.C25;
4274 .Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..B08;
4275 .Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.C35;
4276 .Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A35;
4277 .Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A50;
4278 .Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.D24;
4279 .Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.B37;
4280 .Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.b13;
4281 .Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.B03;
4282 .Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..A41;
4283 .Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..D43;
4284 .Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..A45;
4285 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.C1y;
4286 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.A22;
4287 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.A24;
4288 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.C3x;
4289 .Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-744-4.C24;
4290 .Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..B06;
4291 .Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.D47;
4292 .Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:.1986..A46;
4293 .Ripley, Alexandra.Scarlett.:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0375-1.C26;
4294 .Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..sk1950;
4295 .Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.2003.80-7240-287-0.B14;
4296 .Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM.1992..B33;
4297 .Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A16;
4298 .Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.A44;
4299 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.C34;
4300 .Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.2007.978-80-86949-27-7.D46;
4301 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A37;
4302 .Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.D51;
4303 .Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.C20;
4304 .Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.16.Stará Halič:.2011..P12;
4305 .Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.17.Stará Halič:.2012..P13;
4306 .Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.A15;
4307 .Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.D26;
4308 .Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.A13;
4309 .Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.D33;
4310 .Rohner, Beat.Život najblahoslavenejše Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..D22;
4311 .Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.2009.978-80-7367-607-0.A14;
4312 .Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.2008.978-80-7367-428-1.A14;
4313 .Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0311-7 .A14;
4314 .Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0354-4.A16;
4315 .Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.C1y;
4316 .Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.A47;
4317 .Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.C2X;
4318 .Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.A27;
4319 .Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.A25;
4320 .Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.C35;
4321 .Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.D46;
4322 .Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.C23;
4323 .Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1;
4324 .Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1;
4325 .Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30;
4326 .Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..A42;
4327 .Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.2011.978-80-260-1558-1.c10;
4328 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A12;
4329 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A33;
4330 .Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.A24;
4331 .Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.A32;
4332 .Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.C2X;
4333 .Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.1997.80-88717-17-5.D42;
4334 .Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.C23;
4335 .Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.C15;
4336 .Rossi, Severo; Oliveira, Aventino de.Fatima. Fatima - Portugalsko:Missoes Consolata.1982..D21;
4337 .Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.D47;
4338 .Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..B29;
4339 .Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A37;
4340 .Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.A10;
4341 .Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.C10;
4342 .Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.a48;
4343 .Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-027-7.A14;
4344 .Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.2008.978-80-551-1974-8.D35;
4345 .Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..D41;
4346 .Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..C33;
4347 .Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..D41;
4348 .Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.1990.80-217-0113-7.C33;
4349 .Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.C2X;
4350 .Rudolf, Jašík.Mŕtvi nespievajú.:Slovenský spisovateľ.1962..C31;
4351 .Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..D15;
4352 .Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A25;
4353 .Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.2008.978-80-7363-198-7.D34;
4354 .Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.D14;
4355 .Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.C30;
4356 .Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.2003.80-86045-99-4.C30;
4357 .Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..C1X;
4358 .Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ.1985..D48;
4359 .Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30;
4360 .Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2012.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30;
4361 .Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30;
4362 .Rybár, Ján.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.D24;
4363 .Rybár, Ján.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad.1995..B14;
4364 .Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:.1990?..B03;
4365 .Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:.2001..B25;
4366 .Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A24;
4367 .Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A13;
4368 .Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM.1993..A24;
4369 .Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.1999.80-7266-038-1.A24;
4370 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.D51;
4371 .Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v..1940..B24;
4372 .Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A16;
4373 .Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-286-1.A32;
4374 .Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.2004.80-7309-184-4.A37;
4375 .Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..D25;
4376 .Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta.1988..A12;
4377 .Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-960-7.D32;
4378 .Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran.1987..D25;
4379 .Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,.1981..A35;
4380 .Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:.1995..b16;
4381 .Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..B23;
4382 .Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.A37;
4383 .Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C14;
4384 .Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.A32;
4385 .Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..B43;
4386 .Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni.1990..B20;
4387 .Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.A24;
4388 .Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.A42;
4389 .Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C14;
4390 .Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C3x;
4391 .Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.1991.83-7033-192-0.D31;
4392 .Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.A13;
4393 .Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.A10;
4394 .Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.A25;
4395 .Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-400-8.A16;
4396 .Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv;
4397 .Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv;
4398 .Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..B32;
4399 .Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.A35;
4400 .Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.1992.80-7127-030-X.C20;
4401 .Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00896-1.A46;
4402 .Sandtner, Štefan.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-22-6.B17;
4403 .Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.C2X;
4404 .Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.c14;
4405 .Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.A34;
4406 .Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.a48;
4407 .Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-49-4.R6;
4408 .Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13;
4409 .Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.2011.80-259-0079-7.A30;
4410 .Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.C1x;
4411 .Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.A24;
4412 .Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.C32;
4413 .Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.2008.978-80-86702-47-6.B32;
4414 .Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.2000.80-88922-09-7.B06;
4415 .Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.A43;
4416 .Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.A35;
4417 .Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.A16;
4418 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.D33;
4419 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.C3x;
4420 .Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42;
4421 .Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10;
4422 .Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-311-5.C11;
4423 .Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel.1984..A12;
4424 .Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.1992.80-202-0369-9.C13;
4425 .Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.1993.80-7113-068-0.C23;
4426 .Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.1995.80-7113-122-9.A35;
4427 .Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.D12;
4428 .Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31;
4429 .Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:.1967..C21;
4430 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.A22;
4431 .Selecký, Anton.M Rosa 10.r..Bratislava:Mgnificat.2002..P11;
4432 .Selecký, Anton.M Rosa 4.r..Bratislava:Mgnificat.1996..P11;
4433 .Selecký, Anton.M Rosa 5.r..Bratislava:Mgnificat.1997..P11;
4434 .Selecký, Anton.M Rosa 6.r..Bratislava:Mgnificat.1998..P11;
4435 .Selecký, Anton.M Rosa 7.r..Bratislava:Mgnificat.1999..P11;
4436 .Selecký, Anton.M Rosa 8.r..Bratislava:Mgnificat.2000..P11;
4437 .Selecký, Anton.M Rosa 9.r..Bratislava:Mgnificat.2001..P11;
4438 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A32;
4439 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A45;
4440 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-1-8.C24;
4441 .Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ.1967..D42;
4442 .Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.2014.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30;
4443 .Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.A36;
4444 .Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba.1968?..B31;
4445 .Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C33;
4446 .Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A34;
4447 .Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A43;
4448 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B20;
4449 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A36;
4450 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A37;
4451 .Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.A13;
4452 .Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.A44;
4453 .Senčík, Štefan.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..D61;
4454 .Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..C35;
4455 .Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.C12;
4456 .Senčik, Štefan.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C14;
4457 .Senčík, Štefan.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970..D32;
4458 .Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.B33;
4459 .Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-398-2.C34;
4460 .Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48;
4461 .Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.C1x;
4462 .sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.B39;
4463 .Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.D32;
4464 .Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..A36;
4465 .Seuse, Heinrich,(1295-1366).Knížka pravdy :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-137-1 .D48;
4466 .Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.A10;
4467 .Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis.1967..A42;
4468 .Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1977..SK1;
4469 .Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.C23;
4470 .Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.A22;
4471 .Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.B25;
4472 .Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.B43;
4473 .Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost.1933..A44;
4474 .Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp.1947..C32;
4475 .Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.A24;
4476 .Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.D31;
4477 .Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.R3;
4478 .Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.D33;
4479 .Scheidová, Leopoldína.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.R3;
4480 .Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad.1971..A36;
4481 .Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2.C12;
4482 .Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.C14;
4483 .Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..A33;
4484 .Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A26;
4485 .Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.D34;
4486 .Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31;
4487 .Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B31;
4488 .Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B35;
4489 .Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B18;
4490 .Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-392-5.A24;
4491 .Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-295-3.A20;
4492 .Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.1987.3-87209-441-6.B11;
4493 .Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.1996.80-7114-172-0.B11;
4494 .Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.A31;
4495 .Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A31;
4496 .Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..A31;
4497 .Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..A31;
4498 .Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:.1988?..B23;
4499 .Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK.1993..A31;
4500 .Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34;
4501 .Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..A37;
4502 .Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2.B15;
4503 .Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.a48;
4504 .Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.A44;
4505 .Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.B34;
4506 .Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.D46;
4507 .Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK.1979..C13;
4508 .Schneider, Theodor.Zeichen der Nähe Gottes.Mainz:Matthias grunewald.2008.978-3-7867-1671-6.D23;
4509 .Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A32;
4510 .Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A30;
4511 .Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.A46;
4512 .Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.D36;
4513 .Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.A46;
4514 .Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.D37;
4515 .Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.D32;
4516 .Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.D37;
4517 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.C10;
4518 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.A25;
4519 .Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D32;
4520 .Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..A15;
4521 .Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D33;
4522 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A43;
4523 .Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.A31;
4524 .Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7.D34;
4525 .Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.C30;
4526 .Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.A10;
4527 .Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.C15;
4528 .Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..A33;
4529 .Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..C35;
4530 .Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..A36;
4531 .Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..B15;
4532 .Schwalb, Susanne; Perlmann-Balme, Michaela.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-001600-3.D21;
4533 .Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..A42;
4534 .Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.1993.80-88702-00-3.A47;
4535 .Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..A41;
4536 .Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.A41;
4537 .Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.D15;
4538 .Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-677-8.C30;
4539 .Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:.1990..A20;
4540 .Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1y;
4541 .Sienkiewicz, Henryk.Križiaci.:Slovenský spisovateľ.1972..C31;
4542 .Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..vys;
4543 .Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..C33;
4544 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad.1988..C13;
4545 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran.1986..C33;
4546 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..A40;
4547 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40;
4548 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40;
4549 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran.1986..C33;
4550 .Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON.1971..D37;
4551 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..A33;
4552 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.D35;
4553 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34;
4554 .Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran.1967..A33;
4555 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,.1983..D62;
4556 .Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.B11;
4557 .Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.B12;
4558 .Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..B01;
4559 .Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.1995.80-7114-218-2.C24;
4560 .Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.2000.80-85662-49-3.A25;
4561 .Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A35;
4562 .Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.C3x;
4563 .Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.1999.80-7165-226-1.B11;
4564 .Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.A20;
4565 .Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.1991.80-7029-053-6.A35;
4566 .Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S..2005..B14;
4567 .Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..b13;
4568 .Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM.1998..A15;
4569 .Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35;
4570 .Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35;
4571 .Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..B03;
4572 .Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30;
4573 .Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM.1997..B16;
4574 .Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze.1988..A25;
4575 .Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.A32;
4576 .Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0394-0.A25;
4577 .Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.2007.978-80-7203-894-7.C16;
4578 .Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.A35;
4579 .Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.C36;
4580 .Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.D15;
4581 .Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-175-2.C3x;
4582 .Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.B09;
4583 .Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:.1980?..A21;
4584 .Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.A16;
4585 .Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968..A34;
4586 .Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.2006.80-7321-202-1.C20;
4587 .Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985..D13;
4588 .Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.A46;
4589 .Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.2001.80-7112-066-9.D32;
4590 .Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran.1972..C26;
4591 .Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.B20;
4592 .Slaninka, Augustín.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.c16;
4593 .Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9.B04;
4594 .Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:.2000?..D14;
4595 .Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.D46;
4596 .Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14;
4597 .Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.D42;
4598 .Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.A40;
4599 .Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.A45;
4600 .Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45;
4601 .Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45;
4602 .Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23;
4603 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..P15;
4604 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..C10;
4605 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 4. ročník, r.2003. Bratislava:Redemptoristi.2003..P15;
4606 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 5. ročník, r.2004. Bratislava:Redemptoristi.2004..P15;
4607 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005. Bratislava:Redemptoristi.2005..P15;
4608 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006. Bratislava:Redemptoristi.2006..P15;
4609 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007. Bratislava:Redemptoristi.2007..P15;
4610 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008. Bratislava:Redemptoristi.2008..P15;
4611 .Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.2000.80-06-01009-9.R6;
4612 .Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.C13;
4613 .Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha.1990..A10;
4614 .Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3.R1;
4615 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.A47;
4616 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.C10;
4617 .Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.A11;
4618 .Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..P22;
4619 .Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..A47;
4620 .Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:.2000..A47;
4621 .Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..D14;
4622 .Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.D14;
4623 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26;
4624 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.B21;
4625 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26;
4626 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B28;
4627 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B26;
4628 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B35;
4629 .Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A37;
4630 .Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.2014.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23;
4631 .Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..B01;
4632 .Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C32;
4633 .Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C35;
4634 .Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.A11;
4635 .Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..D12;
4636 .Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.A32;
4637 .Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C31;
4638 .Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C3x;
4639 .Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost.1994..B31;
4640 .Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.D45;
4641 .Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.C1y;
4642 .Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5.C33;
4643 .Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8.C33;
4644 .Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A13;
4645 .Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A21;
4646 .Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.B36;
4647 .Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ.1934..B30;
4648 .Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ.1973..D23;
4649 .Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.1996.80-967646-0-8.B31;
4650 .Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D23;
4651 .Smržík, Štefan.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B31;
4652 .Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.2015.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40;
4653 .Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH.1989..A24;
4654 .Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.D48;
4655 .Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-658-7.c1x;
4656 .Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.1938..B37;
4657 .Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.2008.978-80-7017-089-2.D35;
4658 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-54-4.A15;
4659 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.D43;
4660 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.1992.80-85-264-34-X.B05;
4661 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.D43;
4662 .Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..A26;
4663 .Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-03-5.C30;
4664 .Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal.1936..B16;
4665 .Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu.1964..D43;
4666 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 2. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46;
4667 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 3. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46;
4668 .Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46;
4669 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C33;
4670 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C32;
4671 .Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B31;
4672 .Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B29;
4673 .Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-17-0.R6;
4674 .Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.A34;
4675 .Sopko, Alexander.Hrady, zámky a kaštiele v okrese Žilina. Martin:Osveta.1982.80-231-0177-3.B33;
4676 .Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.2003.80-7149-598-0.C12;
4677 .Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1973..A45;
4678 .Soukup, Emilián.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..B16;
4679 .Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.A15;
4680 .Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.2004.80-7007-197-4.B28;
4681 .Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..ssv;
4682 .Spesz, Alexander,1889-1967.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..C34;
4683 .Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda.1979..a42;
4684 .Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda.1986..a42;
4685 .Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.C16;
4686 .Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.A22;
4687 .Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.A46;
4688 .Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.A35;
4689 .Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.C1y;
4690 .Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.A47;
4691 .Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.D35;
4692 .Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-079-4 .D47;
4693 .Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.1998.0-7363-0463-0.A34;
4694 .Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..D35;
4695 .Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.D43;
4696 .Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..B41;
4697 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2003. Trnava:.2003..C21;
4698 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2004. Trnava:.2004..C21;
4699 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2005. Trnava:.2005..C21;
4700 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2007. Trnava:.2007..C21;
4701 .Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa.2006..A36;
4702 .sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.B32;
4703 .Srholec, Anton.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-201-6.A38;
4704 .Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.A38;
4705 .Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??.1990..B39;
4706 .St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.C23;
4707 .St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.A50;
4708 .St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:.1994..B37;
4709 .Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.A16;
4710 .Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.A33;
4711 .Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.A27;
4712 .Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.A27;
4713 .Stanček, Ľubomír.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-073-5.A20;
4714 .Stanček, Ľubomír.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-056-5.A20;
4715 .Stanček, Ľubomír.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-968909-5-6.A27;
4716 .Stanček, Ľubomír.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.A27;
4717 .Stanček, Ľubomír.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-8-0.A22;
4718 .Stanček, Ľubomír.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.A25;
4719 .Stanček, Ľubomír.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2010.978-80-970281-4-5.C30;
4720 .Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.D48;
4721 .Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.A27;
4722 .Stanček, Ľubomír.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-29-6.D34;
4723 .Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.A27;
4724 .Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad.1983..A41;
4725 .Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..D21;
4726 .Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..sk1950;
4727 .Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv;
4728 .Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.1993.80-85658-02-X.C1x;
4729 .Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.A47;
4730 .Stariček, Imrich.Kozmológia.:.1997..B19;
4731 .Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.A46;
4732 .Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26;
4733 .Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.2015.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10;
4734 .Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.2010.978-1-84810-354-2.D26;
4735 .Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..C20;
4736 .Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B38;
4737 .Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B14;
4738 .Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.D24;
4739 .Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B16;
4740 .Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B38;
4741 .Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.B23;
4742 .Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.C30;
4743 .Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.A45;
4744 .Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.1990.80-207-0096-X.A41;
4745 .Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-388-5.R3;
4746 .Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.C16;
4747 .Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran.1972..C31;
4748 .Stepan, Ščipačov.Slohy lásky.:Slov.spisovateľ.1962..C26;
4749 .Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2001.80-7181-597-7.R1;
4750 .Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A36;
4751 .Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL.1965..C12;
4752 .Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-793-7.A13;
4753 .Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM.1995..B08;
4754 .Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.A47;
4755 .Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.B41;
4756 .Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A27;
4757 .Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A47;
4758 .Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.D43;
4759 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 16.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2006..P21;
4760 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 17.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2007..P21;
4761 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 18.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2008..P21;
4762 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 19.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2009..P21;
4763 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 20.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2010..P21;
4764 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 21.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2011..P22;
4765 .Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 22.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2012..P21;
4766 .Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich.1985..D38;
4767 .Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-803-0.D44;
4768 .Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A24;
4769 .Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv;
4770 .Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-793-4.D44;
4771 .Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.978-80-7165-749-1.D44;
4772 .Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-782-8.D44;
4773 .Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44;
4774 .Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.a48;
4775 .Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.C2X;
4776 .Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.C2X;
4777 .Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.A46;
4778 .Strauss, Pavol,,1912-1994.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44;
4779 .Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-879-5.D44;
4780 .Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-880-1.D44;
4781 .Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2001.80-7149-415-1.A34;
4782 .Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.D31;
4783 .Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia.1987..C11;
4784 .Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia.1987..C11;
4785 .Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.D45;
4786 .Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.A46;
4787 .Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.C13;
4788 .Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.2007.978-80-86849-36-2.C35;
4789 .Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-065-6.A15;
4790 .Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D26;
4791 .Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D31;
4792 .Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas.1970..C20;
4793 .Strong, Donald Emrys.Antické umenie. Praha:PALLAS.1965..D12;
4794 .Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8.A43;
4795 .Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.D31;
4796 .Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.C25;
4797 .Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992..A41;
4798 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2318-5.A36;
4799 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.1978.0-8091-2089-5.A36;
4800 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2644-3.A36;
4801 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2645-1.A36;
4802 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2648-6.A36;
4803 .Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2283-9.A36;
4804 .Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.D33;
4805 .Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.A34;
4806 .Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..B29;
4807 .Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..suscm;
4808 .Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.A35;
4809 .Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.A20;
4810 .Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.C11;
4811 .Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.2006.80-968947-7-3.C15;
4812 .Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45;
4813 .Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.2005.80-969388-8-6.R5;
4814 .Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.2016.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12;
4815 .sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv;
4816 .Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..B03;
4817 .Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.A13;
4818 .Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..D37;
4819 .Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..A10;
4820 .Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.C36;
4821 .Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.A13;
4822 .Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.C16;
4823 .Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.2010.978-80-8081-090-0.C14;
4824 .Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost.1921..C17;
4825 .Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.B18;
4826 .Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.U10;
4827 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.U9;
4828 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.U8;
4829 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.U8;
4830 .Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:.1962..C23;
4831 .Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.D43;
4832 .Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-40-3.D47;
4833 .Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha.1974..R5;
4834 .Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.A22;
4835 .Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis.1972..A41;
4836 .Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-683-9.C12;
4837 .Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45;
4838 .Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A41;
4839 .Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum.1991..B35;
4840 .Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem, Rajecká Lesná.Rajecká Lesná:RKFÚ.2002?..B35;
4841 .Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.2000?..B36;
4842 .Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.D43;
4843 .Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.2002.963-204-444-4.D37;
4844 .Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41;
4845 .Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.2012.978-9958-37-057-1.A24;
4846 .Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev.1921..sk1950;
4847 .Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.R4;
4848 .Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-184-5.C30;
4849 .Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23;
4850 .Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta.1981..D13;
4851 .Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.a48;
4852 .Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.D51;
4853 .Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport.1987..A27;
4854 .Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.2004.80-7165-432-9.B27;
4855 .Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..C24;
4856 .Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..B25;
4857 .Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.1991.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).C10;
4858 .Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.2003.80-7165-380-2.C32;
4859 .Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.C32;
4860 .Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum.1985..B25;
4861 .Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.1995.80-901834-0-9.C2X;
4862 .Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:.2007..B40;
4863 .Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:.2008..B40;
4864 .Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..D26;
4865 .Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.2013.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17;
4866 .Škrábik, Andrej nap. Rajecký.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..B24;
4867 .Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..B33;
4868 .Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.A34;
4869 .Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich.1988..B03;
4870 .Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A46;
4871 .Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.D31;
4872 .Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o..2004..B38;
4873 .Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.A25;
4874 .Šmálov, Jozef Kútnik.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-514-9.D41;
4875 .Šmálov, Jozef Kútnik.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.A22;
4876 .Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12;
4877 .Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.2008.978-80-89138-92-0.D21;
4878 .Šolem, Alejchem.Bludné hviezdy.:Slovenský spisovateľ.1962..C31;
4879 .Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-200-4.A42;
4880 .Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C26;
4881 .Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970..D48;
4882 .Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.2007.80-07-00981-7.D32;
4883 .Špale, Antonín.BIBLE její postavy a děje.:CYRILO-METHODĚJSKÁ knihtiskárna.1940..A11;
4884 .Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14;
4885 .Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45;
4886 .Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A36;
4887 .Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A13;
4888 .Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.A25;
4889 .Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.C24;
4890 .Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.A31;
4891 .Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.C13;
4892 .Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.A21;
4893 .Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.A33;
4894 .Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM.1992..A22;
4895 .Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.A46;
4896 .Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A11;
4897 .Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A24;
4898 .Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.A10;
4899 .Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.C30;
4900 .Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A13;
4901 .Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-078-7.A13;
4902 .Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.D47;
4903 .Špirko Jozef, Dr..Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..sk1950;
4904 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..A27;
4905 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?..A27;
4906 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1943?..A27;
4907 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV. .Bratislava:Komprint.1943?..A27;
4908 .Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..C21;
4909 .Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.A35;
4910 .Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.A16;
4911 .Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A35;
4912 .Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:.2003..A46;
4913 .Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.C15;
4914 .Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko.1992..b13;
4915 .Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.D32;
4916 .Šťastný, Peter.Hokej na dvoch kontinentoch.Bratislava:Timy.1997.80-88799-59-7.D12;
4917 .Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.1991.80-7023-072-X.A41;
4918 .Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1971..B22;
4919 .Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.1993.80-900446-5-4.C36;
4920 .Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.A13;
4921 .Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal.1938..B15;
4922 .Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.2004.80-86211-36-3.D45;
4923 .Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.1995.80-7182-004-0.A46;
4924 .Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN.1985?..D14;
4925 .Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A35;
4926 .Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0312-2.D13;
4927 .Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.B11;
4928 .Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.1998.80-967913-4-6.A46;
4929 .Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3x;
4930 .Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-754-5.D44;
4931 .Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-755-2.D44;
4932 .Štúr, Ľudovít.Dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2007.8071499943.A16;
4933 .Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.B20;
4934 .Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.A21;
4935 .Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968567-6-3.D14;
4936 .Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.B17;
4937 .Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.B02;
4938 .Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.B04;
4939 .Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-0-8.B43;
4940 .Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.B18;
4941 .Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.A31;
4942 .Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.A31;
4943 .Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.C2X;
4944 .Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.D34;
4945 .Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C34;
4946 .Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C1y;
4947 .Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.A37;
4948 .Šuppa, Jozef.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.D36;
4949 .Šuppa, Jozef.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.C1y;
4950 .Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.B37;
4951 .Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.C2X;
4952 .Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-00-9.D48;
4953 .Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-972-3.B42;
4954 .Šuráb, Marián,,1958-.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.2011.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45;
4955 .Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM.1998..B02;
4956 .Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad.1987..C35;
4957 .Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937..OP;
4958 .Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.2000.80-8046-189-9.R6;
4959 .T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..suscm;
4960 .Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n..2006..D37;
4961 .Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.B33;
4962 .Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1990.80-221-0045-5.C36;
4963 .Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3x;
4964 .Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..a48;
4965 .Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.2002.80-967693-6-7.A16;
4966 .Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.B04;
4967 .Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.D42;
4968 .Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.A30;
4969 .Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.A24;
4970 .Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.D48;
4971 .Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.C1y;
4972 .Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-292-3.R3;
4973 .Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-293-0.R3;
4974 .Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3;
4975 .Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-291-6.R3;
4976 .Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-8-0.D37;
4977 .Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-9-7.D37;
4978 .Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-7-3.D37;
4979 .Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL.1961..C25;
4980 .Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.2013.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x;
4981 .Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-167-1.B14;
4982 .Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-04-7.C33;
4983 .Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45;
4984 .Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.A26;
4985 .Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?..D31;
4986 .Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.A15;
4987 .Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.C30;
4988 .Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?..A21;
4989 .Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.D32;
4990 .Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.1992.80-900492-7-3.A25;
4991 .Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..C35;
4992 .Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..B28;
4993 .Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.A12;
4994 .Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.D36;
4995 .Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.:.2007.978-0-385-52037-9.A31;
4996 .Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.C24;
4997 .Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal.1955..A46;
4998 .Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.A45;
4999 .Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2.B11;
5000 .Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..A38;
5001 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.C13;
5002 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.C13;
5003 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.C13;
5004 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.C13;
5005 .Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.A15;
5006 .Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.C13;
5007 .Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.A15;
5008 .Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.C13;
5009 .Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.C13;
5010 .Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988..A16;
5011 .Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.C13;
5012 .Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50;
5013 .Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.C23;
5014 .Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita.1987..D25;
5015 .Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.A45;
5016 .Teubner, Christian; Wolterová, Anette.Varíme s pôžitkom.:Svojtka & Co..2003.80-88980-91-7.D22;
5017 .Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-87-2.D36;
5018 .Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..A46;
5019 .Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.A47;
5020 .Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.C30;
5021 .Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.D24;
5022 .Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4.A43;
5023 .Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.A45;
5024 .Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.A46;
5025 .Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum.1977..C23;
5026 .Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.B31;
5027 .Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38;
5028 .Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta.1978..a48;
5029 .Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.D25;
5030 .Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1983..D25;
5031 .Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta.1973..D13;
5032 .Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta.1981..D13;
5033 .Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor.1978..D13;
5034 .Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran.1983..D15;
5035 .Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.A50;
5036 .Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.D46;
5037 .Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.2003.80-86036-79-0.A24;
5038 .Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.D23;
5039 .Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..C35;
5040 .Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A50;
5041 .Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A30;
5042 .Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran.1975..SK1;
5043 .Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran.1975..SK1;
5044 .Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..C23;
5045 .Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.2008.978-80-7106-588-3.A48;
5046 .Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.2002.80-88880-45-9.A50;
5047 .Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči.1992?..B03;
5048 .Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.2007.80-88880-46-7.A50;
5049 .Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.2002.80-88998-39-5.D25;
5050 .Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM.1995..B06;
5051 .Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-076-7.C33;
5052 .Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran.1971..C31;
5053 .Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran.1969..C25;
5054 .Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran.1969..C25;
5055 .Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel.1975..D38;
5056 .Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.A25;
5057 .Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:.1886..latin;
5058 .Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:.1886..latin;
5059 .Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:.1886..latin;
5060 .Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:.1886..latin;
5061 .Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:.1886..latin;
5062 .Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:.1886..latin;
5063 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2;
5064 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..D23;
5065 .Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2;
5066 .Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..R2;
5067 .Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..R2;
5068 .Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..D23;
5069 .Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0.D36;
5070 .Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.D31;
5071 .Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.D34;
5072 .Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.2010.978-80-87183-22-9.D34;
5073 .Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14;
5074 .Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-37-3.A47;
5075 .Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1996.80-7162-124-2.B27;
5076 .Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.C32;
5077 .Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal.1935..C13;
5078 .Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.C15;
5079 .Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM.1993..B36;
5080 .Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.1996.80-85327-18-X.C35;
5081 .Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:.1970..A46;
5082 .Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.2000.80-7165-242-3.A46;
5083 .Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.D37;
5084 .Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..D35;
5085 .Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..A24;
5086 .Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.A20;
5087 .Tomko, J ..Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..suscm;
5088 .Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..B29;
5089 .Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B29;
5090 .Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.A32;
5091 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.A22;
5092 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.D48;
5093 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.D47;
5094 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.A47;
5095 .Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.B09;
5096 .Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B29;
5097 .Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:.1980?..B30;
5098 .Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.C23;
5099 .Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.2009.978-80-7367-527-1.C23;
5100 .Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..U9;
5101 .Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.A44;
5102 .Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.A44;
5103 .Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS.1991..D22;
5104 .Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30;
5105 .Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.A46;
5106 .Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.C3x;
5107 .Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.2010.978-80-970268-3-7.C31;
5108 .Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30;
5109 .Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3x;
5110 .Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.B36;
5111 .Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-8-2.B06;
5112 .Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.A38;
5113 .Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.B17;
5114 .Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.B16;
5115 .Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.2008.978-80-969931-0-9.B18;
5116 .Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.D42;
5117 .Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.D35;
5118 .Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.B23;
5119 .Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.2014.978-80-89662-11-1.C1y;
5120 .Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie: (Stávaš sa mužom).Košice:Slovo.1999.80-85291-71-1.B40;
5121 .Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.C2X;
5122 .Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.a48;
5123 .Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4.A47;
5124 .Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.1998.80-85495-15-5.A47;
5125 .Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-78-3.A47;
5126 .Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..1992.80-7131-007-7.B37;
5127 .Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.A47;
5128 .Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-62-7.D36;
5129 .Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.A47;
5130 .Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..A37;
5131 .Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..A25;
5132 .Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.A44;
5133 .Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.D34;
5134 .Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.A37;
5135 .Tříska, Karel.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (V) : 5.díl. : Jižní Čechy.Praha:Svoboda.1986..D21;
5136 .Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje.1998..D43;
5137 .TROJANOVÁ, Alina.Umenie čiernej Afriky.Bratislava:Pallas.1976..C20;
5138 .Trojanová, Alina.Umenie čiernej Afriky. Bratislava:Pallas.1976..D12;
5139 .Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-109-8.D47;
5140 .Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A34;
5141 .Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2010.978-80-89120-25-3.C24;
5142 .Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.a48;
5143 .Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.A10;
5144 .Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-714-2.a42;
5145 .Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.C24;
5146 .Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.C24;
5147 .Trstenský, František.Vezmi a čítaj .:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4.B35;
5148 .Trstenský, František,(1973-).Pavlove listy z väzenia :.Svit ::Katolícke biblické dielo,.2012.978-80-89120-36-9.C10;
5149 .Trstenský, František,1973-.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13;
5150 .Trstenský, František,1973-.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.2009.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37;
5151 .Trstenský, František,1973-.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.2016.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15;
5152 .Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.A32;
5153 .Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.A34;
5154 .Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.D36;
5155 .Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.A35;
5156 .Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.A22;
5157 .Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.D35;
5158 .Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.C16;
5159 .Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.C21;
5160 .Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..C26;
5161 .Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.A11;
5162 .Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1993.8096701401; 80-967014-0-1.B33;
5163 .Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.A34;
5164 .Turanský, Štefan.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45;
5165 .Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena.1978..D24;
5166 .Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-61-9.C16;
5167 .Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-74-0.A24;
5168 .Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.B03;
5169 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..P10;
5170 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..R2;
5171 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2010..R2;
5172 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.3(2003). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003..P10;
5173 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.4(2004). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2004..P10;
5174 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.5(2005). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2005..P10;
5175 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.6(2006). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2006..P10;
5176 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.7(2007). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007..P10;
5177 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.8(2008). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2008..P10;
5178 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.9(2009). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2009..P10;
5179 .Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.2008.978-80-204-1894-4.A47;
5180 .Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-09-3.D36;
5181 .Uhlíř, Ludvík.Československo.Praha:Olympia.1988..D12;
5182 .Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.2008.978-80-89261-14-7.c22;
5183 .Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.2003.80-89165-00-1.C23;
5184 .Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.A50;
5185 .Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.1999.80-88739-47-0.B18;
5186 .Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad.1948..C14;
5187 .Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad.1982..Vys;
5188 .Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad.1982..Vys;
5189 .Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-301-9.D31;
5190 .Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.2007.978-80-88880-75-2.A23;
5191 .Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005..D26;
5192 .Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..B24;
5193 .Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.1991.80-7095-005-6.B36;
5194 .Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.2007.978-80-969226-4-2.D47;
5195 .Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A14;
5196 .Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A33;
5197 .Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.A40;
5198 .Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.D11;
5199 .V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..B25;
5200 .V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..A38;
5201 .Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B37;
5202 .Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B36;
5203 .Vácval, Anton Mária, SDB.Žena hrdinka.:.1990?..B20;
5204 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.A35;
5205 .Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.B09;
5206 .Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D61;
5207 .Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31;
5208 .Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45;
5209 .Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.A45;
5210 .Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45;
5211 .Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-10-5.B18;
5212 .Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.B21;
5213 .Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.a48;
5214 .Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.A47;
5215 .Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.2012.978-80-7295-146-8 .A14;
5216 .Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.2003.80-7295-041-X.C33;
5217 .Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30;
5218 .Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.2001.80-85401-57-6.A37;
5219 .Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742539 (brož.); 978-80-8074-253-9.A45;
5220 .Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.2003.88-209-46335.C16;
5221 .Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2005.80-7149-801-7.A16;
5222 .Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.A10;
5223 .Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6.D36;
5224 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.D37;
5225 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.A48;
5226 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.A48;
5227 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.A48;
5228 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.D41;
5229 .Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.D41;
5230 .Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.A40;
5231 .Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.D24;
5232 .Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.1999.80-968141-0-9.C10;
5233 .Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2124-3.A14;
5234 .Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.2004.80-7178-805-8.C23;
5235 .Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.D42;
5236 .Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.A33;
5237 .Vansová, Terézia,.Sirota Podhradských.Bratislava:Tatran.1977..C26;
5238 .Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.R1;
5239 .Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu.Kežmarok:ViViT.2015.9788081750038 (viaz.); 978-80-8175-003-8.R1;
5240 .Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31;
5241 .Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda.1975..B15;
5242 .Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C15;
5243 .Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C3x;
5244 .Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-217-1.A13;
5245 .Vašák, Jaroslav.Ottova veľká hrnčeková kuchárka.:Ottovo nakladatelství.2007.80-7360-563-5.D22;
5246 .Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:.2015..B42;
5247 .Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD.1966..A15;
5248 .Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.a48;
5249 .Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.A45;
5250 .Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.B07;
5251 .Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.D37;
5252 .Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.A27;
5253 .Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-344-3 .A14;
5254 .Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:.1992..B28;
5255 .Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.B27;
5256 .Vavro, Milan; Lopašovská, Milka.NeDON ChICHOTaj sa.Bratislava:Slov.spis..1976..D22;
5257 .Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok.1990?..B30;
5258 .Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.A45;
5259 .Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.A21;
5260 .Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..C26;
5261 .Vechcovský, Melichar.Schody. s.n.:[Košice].2001.80-968272-6-X.B42;
5262 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-287-7.C13;
5263 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.C14;
5264 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0417-0.C14;
5265 .Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-402-8.D43;
5266 .Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C13;
5267 .Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C3x;
5268 .Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.D47;
5269 .Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.A22;
5270 .Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.A22;
5271 .Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42;
5272 .Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40;
5273 .Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.C16;
5274 .Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda.1970..D38;
5275 .Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..D25;
5276 .Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.B42;
5277 .Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.A15;
5278 .Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.A15;
5279 .Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D51;
5280 .Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D34;
5281 .Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..A33;
5282 .Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.2011.978-80-7229-267-7 .D44;
5283 .Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba.1920?..C25;
5284 .Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A25;
5285 .Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.C2X;
5286 .Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A50;
5287 .Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A44;
5288 .Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.D25;
5289 .Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.B41;
5290 .Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2012.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39;
5291 .Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-221-7.A27;
5292 .Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8.B26;
5293 .Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31;
5294 .Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45;
5295 .Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.C36;
5296 .Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.C11;
5297 .Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.R6;
5298 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.OP;
5299 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003..B12;
5300 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004..B12;
5301 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM.2005..B12;
5302 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM.2007..B12;
5303 .Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM.2010..B12;
5304 .Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.ssv;
5305 .Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.B37;
5306 .Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A33;
5307 .Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D35;
5308 .Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D33;
5309 .Vladár, Jozef.Malá encyklopedie Slovenska A-Ž : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska.Bratislava:SAV.1987..D21;
5310 .Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor.1986..C23;
5311 .Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1961..C25;
5312 .Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1971..c22;
5313 .Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:.2000?..B10;
5314 .Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:.2000?..B10;
5315 .Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.1993.80-204-0358-2.A16;
5316 .Vnučko, Patrik.Ruženec r.16 (2011).Košice:DMC Salve.2011..P25;
5317 .Vnučko, Patrik.Ruženec r.17 (2012).Košice:DMC Salve.2012..P25;
5318 .Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.11 (2006).Košice:DMC Salve.2006..P24;
5319 .Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.12 (2007).Košice:DMC Salve.2007..P22;
5320 .Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.13 (2008).Košice:DMC Salve.2008..P26;
5321 .Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.14(2009).Košice:DMC Salve.2009..P22;
5322 .Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.15 (2010).Košice:DMC Salve.2010..P25;
5323 .Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.C13;
5324 .Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.1991.80-900546-1-7.A27;
5325 .Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.1996.80-88717-10-8.A27;
5326 .Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.D31;
5327 .Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.C2X;
5328 .Vnuk, František,.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.D47;
5329 .Vnuk, František,.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1993.80-900537-6-9.A42;
5330 .Vnuk, František,.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America.1989..D31;
5331 .Voillaume, R.Mezi lidem.:.1970?..A22;
5332 .Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.A50;
5333 .Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.C24;
5334 .Vojenčiak, Juraj.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..A30;
5335 .Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B33;
5336 .Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..D34;
5337 .Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A46;
5338 .Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..D14;
5339 .Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF.1990?..B08;
5340 .Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..B08;
5341 .Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..B08;
5342 .Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.C2X;
5343 .Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-37-8.D47;
5344 .Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..B19;
5345 .Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..C11;
5346 .Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46;
5347 .Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň ::Koniáš,.2011.978-80-261-0074-4.A14;
5348 .Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B40;
5349 .Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B01;
5350 .Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..C36;
5351 .Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14;
5352 .Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14;
5353 .Vrablec, Jozef.Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..B10;
5354 .Vrablec, Jozef.Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..B10;
5355 .Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.A40;
5356 .Vrablec, Jozef.Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C14;
5357 .Vrablec, Jozef.Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..B01;
5358 .Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..C36;
5359 .Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.A20;
5360 .Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A32;
5361 .Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.D41;
5362 .Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.A24;
5363 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.B06;
5364 .Vrablec, Jozef.Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.B18;
5365 .Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo.Prešov:VMV.2000.80-7165-225-3.A20;
5366 .Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.A20;
5367 .Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..B33;
5368 .Vrablec, Štefan; Pauliny, Andrej.Diakonia - Slovenský kňaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..B17;
5369 .Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.D41;
5370 .Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42;
5371 .Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X;
5372 .Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ.1977..D21;
5373 .Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.C35;
5374 .Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad.1986..A15;
5375 .Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A15;
5376 .Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A14;
5377 .Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad.1987..D38;
5378 .Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..A38;
5379 .Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.2011.978-80-87053-59-1.D36;
5380 .Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5.C24;
5381 .Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.c22;
5382 .Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.2005.80-7178-998-4.D37;
5383 .Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.2008.978-80-969984-1-8.B32;
5384 .Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM.1992..A27;
5385 .Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.:.1997.80-202-0655-8.C11;
5386 .Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:.1650??..VZ;
5387 .Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.C35;
5388 .Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.A16;
5389 .Wallace, Lewis.Ben Hur.:Tatran.1969..C25;
5390 .Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius.1946..sk1950;
5391 .Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad.1978..A44;
5392 .Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-063-X.C14;
5393 .Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce.1975..a12;
5394 .Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.D33;
5395 .Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg.1958..C15;
5396 .Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord.1947..D43;
5397 .Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.1996.80-901571-6-5.A24;
5398 .Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1982..A37;
5399 .Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1990..C14;
5400 .Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower.1999..A38;
5401 .Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association.1991..D11;
5402 .Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A44;
5403 .Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad.1974..D43;
5404 .Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.B36;
5405 .Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.R6;
5406 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.D26;
5407 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.D26;
5408 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.D26;
5409 .Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:.1992..A37;
5410 .Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.C12;
5411 .Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.1995.80-967296-1-6.A41;
5412 .Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.C12;
5413 .Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,.1959...B37;
5414 .Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.D33;
5415 .Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD.1966..A41;
5416 .Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.A16;
5417 .Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.A41;
5418 .Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON.1972..A12;
5419 .Werfel, Franz.Das Lied von Bernadette.Frankfurt am Main:Fisher.1987.3-596-21621-4.C15;
5420 .Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD.1967..A41;
5421 .Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.1990.80-207-0237-7.D43;
5422 .Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.2000.80-7309-015-5.A37;
5423 .Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad.1972..C13;
5424 .Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad.1989..A41;
5425 .Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL.1958..C13;
5426 .Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.C12;
5427 .Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..sk1950;
5428 .Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor.1988..A35;
5429 .Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.2010.978-80-00-02498-1.D24;
5430 .West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.C13;
5431 .Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-16-3.R6;
5432 .Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.B10;
5433 .White, E. G..Hidden Treasures.:.1990?.0-916547-00-0.D36;
5434 .White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1.D42;
5435 .White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů.1969..C10;
5436 .White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.2012.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30;
5437 .Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.A33;
5438 .Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.A33;
5439 .Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:.1985?..B03;
5440 .Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.C3x;
5441 .Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.A50;
5442 .Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.1998.80-7178-259-9.A24;
5443 .Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon.1986..C36;
5444 .Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.B17;
5445 .Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B31;
5446 .Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..ssv;
5447 .Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B24;
5448 .Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON.1984..A37;
5449 .Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá.1988..C35;
5450 .Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1974..A20;
5451 .Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..B29;
5452 .Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:.1985?-neuvedený..D34;
5453 .Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.C1X;
5454 .Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..sk1950;
5455 .Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C17;
5456 .William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.1997.80-8053-047-5.R6;
5457 .William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..A50;
5458 .Willis, Thayer.Na hraniciach Zeme - nove.Bratislava:Mladé leta.1983..D13;
5459 .Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu.1993..A41;
5460 .Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.2003.80-968852-2-7.B42;
5461 .Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni.2001..A46;
5462 .Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.A26;
5463 .Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..ssv;
5464 .Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.2000.3-57713506-9.R6;
5465 .Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11;
5466 .Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11;
5467 .Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11;
5468 .Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON.1977..A37;
5469 .Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.D35;
5470 .Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.A32;
5471 .Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A10;
5472 .Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A22;
5473 .Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.A32;
5474 .Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:.1987..B08;
5475 .Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.A34;
5476 .Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D32;
5477 .Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D48;
5478 .Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A36;
5479 .Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont.1984..A33;
5480 .Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C31;
5481 .Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.D42;
5482 .Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.A26;
5483 .Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.C22;
5484 .Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2011.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47;
5485 .Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.A14;
5486 .Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.2003.80-968964-0-7.D21;
5487 .Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B05;
5488 .Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.A16;
5489 .Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A34;
5490 .Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.D36;
5491 .Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..A35;
5492 .Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda.1972..D38;
5493 .Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.2008.978-80-7367-376-5.A47;
5494 .Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A27;
5495 .Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.D33;
5496 .Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.2013.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x;
5497 .Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D22;
5498 .Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D45;
5499 .Young, Wm. Paul.Chatrč. Bratislava: TATRAN.2009.978-80-222-0562-7.A22;
5500 .Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.2012.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12;
5501 .Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.B15;
5502 .Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.A26;
5503 .Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x;
5504 .Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.B02;
5505 .Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad.1947..A44;
5506 .Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord.1944..A43;
5507 .Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..A27;
5508 .Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-205-4.A10;
5509 .Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-395-3.A10;
5510 .Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-396-0.A10;
5511 .Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:.1972..a42;
5512 .Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.2001.80-8046-139-2.A10;
5513 .Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-229-1.A10;
5514 .Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?..B30;
5515 .Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros.1991..B30;
5516 .Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B01;
5517 .Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv;
5518 .Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..C24;
5519 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.A37;
5520 .Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.A27;
5521 .Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n..1884..B27;
5522 .Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.A33;
5523 .Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..C31;
5524 .Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN.1972..D15;
5525 .Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.D33;
5526 .Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-07-1.B33;
5527 .Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.A25;
5528 .Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:.2000.893007-05-7 ??.D47;
5529 .Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL.1996..B19;
5530 .Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.1994.83-228-0360-5.D26;
5531 .Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..C32;
5532 .Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D48;
5533 .Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM.1991..A22;
5534 .Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.2009.978-80-970299-7-5.D26;
5535 .Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.A13;
5536 .Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.C24;
5537 .Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1998.80-7097-372-2.A32;
5538 .Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.A32;
5539 .Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..A46;
5540 .Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1969..A15;
5541 .Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..A15;
5542 .Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-58-6.D33;
5543 .Ziebura, František.Mária náš vzor l..:.1980??..B12;
5544 .Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:.1980??..B12;
5545 .Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:.1980??..B12;
5546 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.D48;
5547 .Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.A46;
5548 .Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.C16;
5549 .Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969..A47;
5550 .Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C33;
5551 .Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A38;
5552 .Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A38;
5553 .Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:.1990?..B19;
5554 .Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL.1993..D24;
5555 .Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.B01;
5556 .Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:.1993..A37;
5557 .Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A44;
5558 .Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..B22;
5559 .Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita.1987..C11;
5560 .Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.d22;
5561 .Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.2008.978-80-7165-678-4.B28;
5562 .Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..C33;
5563 .Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..D48;
5564 .Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.A35;
5565 .Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.A16;
5566 .Zvolenský, Stanislav,1958-.Škola Pavlovho slova.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627913 (brož.); 978-80-7162-791-3.C30;
5567 .Zvonický, Gorazd.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.A46;
5568 .Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13;
5569 .Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.A26;
5570 .Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.1995.80-901614-6-4.a42;
5571 .Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.1995.80-901605-0-6.A47;
5572 .Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0.C2X;
5573 .Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-594-0.D22;
5574 .Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.A33;
5575 .Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON.1977..A15;
5576 A13.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13;
5577 A13.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A13;
5578 A13.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A13;
5579 A13.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A13;
5580 A13.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.A13;