logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..-wie die Träumenden :.Leipzig ::Benno,.1990-1992.3-7462-0611-1.k09-3a;
2 .."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..k11-6b;
3 .."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..k11-6b;
4 .."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..k11-6b;
5 .."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1957..k11-6b;
6 .."Évangile".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..k11-6b;
7 ..340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-280-6.R1/3;
8 ..52 Weinbeeren.Basel:Verlag Cratander AG.1967..k15-1a;
9 ..Abschnitte.Stuttgart:Verlag Kepplerhaus.1966..k10-6b;
10 ..Ad sacerdotium.Bratislava:Rímsko-katolícky seminár.1968..Sam 1;
11 ..Agostino e la sua Arca.Pavia:Comunitá Agostiniana San Pietro in Ciel D´oro.2000..k12-1b;
12 ..Ako funguje Európska únia. Vaša príručka o inštitúciách EÚ..Brusel:Európska komisia.2005.9289495383; 92-894-9538-3.D8/7;
13 ..Ako urobíme sviatosť pokánia príťažlivou.Bratislava:TF-KU.1980 (?)..SKRIPTA_5;
14 ..Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.9788089335015 (brož.);978-80-89335-01-5.k26/4;
15 ..Alojz Tkáč.Humenné:LiRea.2014.9788097126827 (brož.); 978-80-971268-2-7.D8/7;
16 ..Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Aventino - Roma:Convento di S. Sabina .1967..k05-2a;
17 ..Analogia w filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2005.8360144001; 83-60144-00-1.D4/6;
18 ..Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..k12-3b;
19 ..Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1990.80-08-01121-1.k15-4c;
20 ..Anglicko-slovenský slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1998.80-88908-14-0.R2/1;
21 ..Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-407-7.k24/5;
22 ..Antiklerikalizmus.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-428-X.k26/3;
23 ..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k14-5a;
24 ..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k14-5a;
25 ..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k05/2;
26 ..Antológia štúdií k sociálnej morálke /.Trnava ::Dobrá kniha,.1995.80-7141-066-7.D4/6;
27 ..Apostolskie posłannictwo zakonów.Poznań ::"Pallottinum",.1987.837014053X.k10-2a;
28 ..Armáda Svätého kríža.Prešov:Komisariát Svätej zeme.1944..D5/8;
29 ..Atomrustung - christlich zu verantworten?.Dusseldorf:Patmos-Verl..1982.3491772664.k14-4b;
30 ..Avortement et respect de la vie humaine.Paris:Éditions du Seuil.1971..k08-2a;
31 ..Bájné plavby do jiných světů. 2010. : Praha : Argo.2010.978-80-257-0365-6.k24/1;
32 ..Baránok boží ktorý sníma hriech sveta.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1995.80-967202-3-6.k16/8;
33 ..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.k07/4;
34 ..Belgian Revie of Social security.Brussels :Federal Ministry of Social Affairs.2001..k13-4a;
35 ..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumenické rady církví v ČSR v Ústredním církevním nakladatelství.1979..k21/5;
36 ..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1989..k07/2;
37 ..Bible a christologie :.:Praha :.1999.80-85929-31-7.k20/5;
38 ..Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.:Biblické dílo.1951 ?..k07/5;
39 ..Biblí svatá aneb Všecka svatá Písma Starého i Nového zákona.:.1966 ?..k09-5a;
40 ..Biblia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628880 (viaz.);978-80-7162-888-0.k09-5a;
41 ..Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.1990.3-438-05218-0.k11-6b;
42 ..Biblia ószovetségi szentírás.Budapest:Szent István, társulat, az apostoli szentszék kónyvkiadója.1976..k11-6b;
43 ..Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona :.:.1800??..k09-6b;
44 ..Biblia to jest Pismo swiete Starego i Nowego testamentu.Waarszawa:Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975..k07/2;
45 ..Biblická konkordance E - K.:samizdat.1965 ?..k07/8;
46 ..Biblická konkordance E - K.:samizdat.1966 ?..k07/8;
47 ..Biblická konkordance P - V.:Samizdat.1966 ?..k07/8;
48 ..Biblická konkordance O - P.:samizdat.1967?..k07/8;
49 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D4/4;
50 ..Biblické otázky.:Brno :.1994.80-900688-8-X.k07/1;
51 ..Biblické ženy.:.1988..k09-5a;
52 ..Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov.1968..k10-3b;
53 ..Biblija.Zagreb:Stvarnost .1969..k10-6a;
54 ..Bischof Zigismund Bubics, Košice - Eisenstadt.Trausdorf:Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten.2007.3901706134 (brož.);3-901706-13-4.k15-6b;
55 ..Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..k19/4;
56 ..Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-043-8.k08/1;
57 ..Bóg i my.Kraków:Wydawnictwo - znak.1965..k10/1;
58 ..Bolešov a jeho ľudia 1224 - 1994. Electa:Žilina.1993.80-88689-01-5.k12-2b;
59 ..Botschafst der Barmherzigen Liebe an die Kleinen Seelen.Lutich:.1980..k05-3b;
60 ..Bratislava v stredoveku.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-397-7.D8/8;
61 ..Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??..k11/2;
62 ..Buddha :.Stuttgart ::Stiftung Gralsbotschaft,.1992.3-87860-214-6.k06/4;
63 ..Buh mezi námi.Praha:Signum unitatis.1991..k11/5;
64 ..Byzantské legendy :.:Červený Kostelec :.2007.978-80-86818-49-8.k14/4;
65 ..Cataloque CTS.London:Catholic truth society.1982..k13-5a;
66 ..Cesta - pravda - život.Brusel:M. Durand, BKK.1975?..k13-6a;
67 ..Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..k13-1a;
68 ..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.k08/3;
69 ..Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-97-8.k10/4;
70 ..Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-7-2.k26/6;
71 ..Communicating the Catholic vision of life :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1993.0-935372-36-9.k14-6b;
72 ..Concilium Documenicum Vaticanum II.Roma - Italia:Stampa: La rotografica .1963..K09/8;
73 ..Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.k14-6b;
74 ..Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.k14-6b;
75 ..Cristiano Oggi.Bari:Edizioni Paoline.1977..k15-1a;
76 ..Cultura e potere politico.Roma:edizioni Cinque lune.1973..k15-3a;
77 ..CUM ECCLESIA.Haarlem Hollande:Editions J. H. Gottmer .1960..k04-2a;
78 ..Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.k16-4c;
79 ..Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.k14-4a;
80 ..Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.k09/4;
81 ..Čítanie zo svetovej literatúry.:Mladé letá.1960..D8/4;
82 ..Člověk romantismu a jeho svět.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7021-818-1 .k24/3;
83 ..Dar víry :.:Praha :.1994.80-7113-086-9.k09/1;
84 ..Das Evangelium nach Matthaus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k09-2a;
85 ..Das Evangellium nach Lukas 2 Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k09-2a;
86 ..Das Leben des heiligen Thomas von Aquino.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1967..k06-4a;
87 ..Das Menschenhaus :.Zurich u.a.:Benziger.1986.3545430391;3766803859;3491732085.k13-4a;
88 ..Das Neue Testament.Stuttgart - Berlin:Kreuz - Verlag.1969..k09-6b;
89 ..Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.K27/2;
90 ..Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.K27/2;
91 ..Dejiny spásy /.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1973..k07/2;
92 ..Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-292-7 :.k24/3;
93 ..Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2012-2014.978-80-7429-241-5.k24/3;
94 ..Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-385-6.k24/3;
95 ..Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-343-6.k24/3;
96 ..Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2014.978-80-7429-436-5.k24/3;
97 ..Dějiny Španělska.:Nakladatelství Lidové noviny.1995.80-7106-117-4.k23/2;
98 ..Den glauben Leben.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k15-1a;
99 ..Der Brief an die Epheser.Leipzig:st. Benno-Verlag GMBH.1961..k09-2a;
100 ..Der erste Brief an die Korinther.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a;
101 ..Der Fall Küng :.München ::R. Piper,.1980.3-492-02583-8.k08-2b;
102 ..Der Fisch und Bar Abbas.Zurich:Arche.1967..k18-2b;
103 ..Der neue Mensch in Christus :.Freiburg ::Herder,.2001.3-451-02190-0.k08-5b;
104 ..Der Religionsunterricht, 1945-1975 :.Aschaffenburg ::Pattloch,.1975..3557910938.k14-3a;
105 ..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.k13-1b;
106 ..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.k13-6a;
107 ..Dialektický a historický materializmus.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1977..R1/2;
108 ..Dialóg a ohlasovanie. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štútu a cirkvi.2001.80-968559-5-6.k19/4;
109 ..Dialog als Selbstvollzug der Kirche?.Freiburg ::Herder,.1997.3-451-02166-8.k08-5b;
110 ..Dialog, vědění, orientace :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-15-3.k05/4;
111 ..Dianoia :.Kielce ::WSZGRiT,.2006...k09-5a;
112 ..Dictionnaire critique de theologie /.Paris ::Presses universitaires de France,.c1998..2130488250.C08/4;
113 ..Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne Gabriel et ses Fils.1936..k12-6b;
114 ..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..k12-6b;
115 ..Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..k12-6b;
116 ..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b;
117 ..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b;
118 ..Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et mystique, doctrine et histoire.Paris:Beauchesne.1953..k12-6b;
119 ..Die Werke der Barmherzigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1962..k05-3b;
120 ..Die Berge tanzten :.Wien ::Herold,.1986.3-7008-0325-7.k09-4a;
121 ..Die Bibel.KG Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1968..k09-6b;
122 ..Die Bibel - das Buch der Jahrtausende.Leipzig:St. Benno - Verlag.1985..k10-6b;
123 ..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.k10-6a;
124 ..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.k10-6a;
125 ..Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1971..k09-3a;
126 ..Die Bibel, Die heilige schrifts des Alten und Neuen Bundes.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..k10-4a;
127 ..Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche :.Freiburg [u.a.]:Herder.1997.3451170906.k13-5b;
128 ..Dieu est vivant :.Paris ::Cerf,.1987, c1979.2-204-01392-7;2-204-01570-9.k13-4a;
129 ..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.k10/6;
130 ..Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.k19/4;
131 ..Dizionario di Sociologia. Milano:Edizioni Paoline.1976..k02-3b;
132 ..Dogmatika I. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5;
133 ..Dogmatika II. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5;
134 ..Dogmatika III. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5;
135 ..Dogmatika IV. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5;
136 ..Dogmatika V. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5;
137 ..Dogmatika VI. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..SKRIPTA_5;
138 ..Dogmatika VII. díl.:Matice cyrilometodějská.1994 (?)..SKRIPTA_5;
139 ..Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..R1/3;
140 ..Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..R1/3;
141 ..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993..k13-3b;
142 ..Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.1995.80-7113-089-3.k19/5;
143 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.k19/4;
144 ..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.k19/5;
145 ..Dokumenty Svätej Stolice č. 68. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-788-3.k19/4;
146 ..Dokumenty tridentského koncilu :.Praha ::Krystal OP, s.r.o.,.2015.978-80-87183-75-5.k8/2;
147 ..Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983..D8/8;
148 ..Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.k14/2;
149 ..Dominikáni v Plzni :.:Praha :.2001.80-85929-46-5.k06-2a;
150 ..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.k16/8;
151 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Nagykorúság Krisztusban v Budapesti.1990..D5/6;
152 ..Dr. Jozef Tiso. Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej.1990?..k04-4a;
153 ..Druhé milénium :.:Brno :.2001.80-85959-91-7.k04-3b;
154 ..Duch svatý.:Velehrad :.2000.80-86045-50-1.k08/4;
155 ..Duchovná hudba v 19. storočí.:Nadácia Jána Levoslava Bellu.1995.80-967415-4-3.k05/7;
156 ..Duchovné korene Európy a súčasnosť. Zborník referátov z rovnomennej konferencie, ktorú usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví vo Svätom Jure v dňoch 12. - 14. novembra 2002.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-02-6.k04/5;
157 ..Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích :.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-223-3 :.R1/1;
158 ..Duchovný život.:samizdat.1988..k07-1b;
159 ..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.k19/4;
160 ..Edyta Stein.Paris:Éditions du Dialogue.1987.2853160521 (brož.);2-85316-052-1.k15/6;
161 ..Ekonomika, biznis, politika a chudoba - spojenci alebo nepriatelia?.Košice-Myslava:Typopress.2010.9788089089970 (brož.); 978-80-89089-97-0.D4/6;
162 ..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.1999.80-224-0554-X.k11-6b;
163 ..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2001.80-224-0671-6.k11-6b;
164 ..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.k11-6b;
165 ..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.k11-6b;
166 ..Encyclopaedia Britannica Volume 13.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
167 ..Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
168 ..Encyklopedia katolicka.Lublin:Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.2006.8386668008 (súbor);8373063005 (viaz. : t. XI);83-7306-300-5.k11-5a;
169 ..Encyklopedický slovník. Odeon ::Praha :.1993.80-207-0438-8.k22/5;
170 ..Enchiridion odpustků :.:Olomouc :.2000.80-7266-052-7.k14-2a;
171 ..ESSAI D´UNE THÉOLOGIE DU PAGANISME.Paris:ÉDITIONS DE LÓRANTE.1965..k07-5a;
172 ..Ethical Principle in Catholic Health Care.Boston:The National Cathholic Bioethics Center.1999..k14-6b;
173 ..Etika.:Kalich.2007.978-80-7017-047-2.k03/5;
174 ..Európska civilizácia :.Bratislava ::Kalligram,.2006.80-7149-734-7.k04/6;
175 ..Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-195-7.k05/2;
176 ..Evangelium pro rodinu dnešní doby :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-166-1.k17/8;
177 ..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..k11-6b;
178 ..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..k11-6b;
179 ..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1959..k11-6b;
180 ..Évangile.:.1967..k11-6b;
181 ..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1967..k11-6b;
182 ..Évangile.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1968..k11-6b;
183 ..Évangile - Cahier trimestriel.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1969..k11-6b;
184 ..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave :.Trnava ::Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta humanistiky,.2002.80-89074-37-5.D8/7;
185 ..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03-4b;
186 ..Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii.Prešov:Prešovská univerzita.2011.9788055503509 (brož.); 978-80-555-0350-9.D4/6;
187 ..Formazione sacerdotale.Napoli, Roma:L. E. R. (Libreria editrice redenzione).1970..k13-5a;
188 ..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.k21/1;
189 ..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..k04-5a;
190 ..Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska.1980??..SKRIPTA_2;
191 ..Gerechtigkeit in einer endlichen Welt :.Ostfildern |::Matthias-Grünewald-Verlag,.2013.978-3-7867-3002-6.K14-3b;
192 ..Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1990.3-7462-0578-6.k14-4b;
193 ..Gestalt des Glaubens :.München ::Pfeiffer,.1982.3-7904-0360-1.k14-4a;
194 ..Glaube zum Leben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20494-0.k08-6b;
195 ..Glaubensverkundigung fur Erwachsene.Freiburg - Basel - Wien:Verlag Herder.1966..k13-2b;
196 ..Gmina Frysztak.Frysztak ::na zlec. Urzędu Gminy,.2006]..8389891255.k17-3a;
197 ..Gravissimum educationis :.:Praha :.1992.80-85528-06-1.k19/4;
198 ..Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu. Verbum:Košice.2000.80-966957-7-0.k22/8;
199 ..Haličsko-volyňský letopis.Praha:Argo.2010.978-80-257-0187-4.k24/1;
200 ..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.k09-4b;
201 ..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.k09-4b;
202 ..Handbook on critical life issues.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1988..0935372245.k14-6b;
203 ..Haus des Gebets :.Mainz ::Grünewald,.1973.3-7867-0419-8.k14-5b;
204 ..Heiligung, umkehr vollendung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k15-1a;
205 ..Helfendes Miteinander, Heilendes Fureinander :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1988..3746202345.k13-4a;
206 ..Hermeneutyka teologiczna.Kraków:Wydaw. WAM.1999.8370975402 (brož.);83-7097-540-2.k21/5;
207 ..Histoire.Paris ::Hachette,.1985..2-01-010466-8.k15-6b;
208 ..Histoire de France.Paris ::Librairie generale francaise,.2001..2-253-06389-4.k15-6b;
209 ..Histoire de l\'Eglise par elle-meme.Paris ::Fayard,.1978.2-213-00649-0 (br);2-213-00706-3 (rel).k16-5a;
210 ..Historia dogmatów. Tom 2, Człowiek i jego zbawienie :.Kraków ::Wydawnictwo "M",.2001.83-7221-368-2.k08/2;
211 ..Historická pamäť a identita.:Spoločenskovedný ústav SAV.1996.80-967621-0-9.k04/5;
212 ..Historické štúdie. Veda:Bratislava.1999.80-224-0572-8.k26/6;
213 ..History of Israel :.London ::SPCK,.1990.0-281-04472-4.k11-4a;
214 ..Hledání pravdy o pravdě. :Svitavy :.2000.80-86036-34-0.k02/6;
215 ..Hodnota života a krehkosť človeka.Bratislava:Siloe.2013.9788097099213 (brož.); 978-80-970992-1-3.D4/2;
216 ..Homéros Ílias.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..k11-2a;
217 ..Homéros Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..k11-2a;
218 ..Homosexualita z katolického pohledu.:Olomouc :.2003.80-7266-138-8.k05/2;
219 ..Human sexuality and personhood :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1990..0935372288.k14-6b;
220 ..Charta pracovníků ve zdravotnictví :.:Praha :.1996.80-7113-168-7.k19/4;
221 ..Chlieb náš každodenný.Lučenec:IN Network Slovakia.2013.9788097001056 (brož.);978-80-970010-5-6.k14-3b;
222 ..Christliche Identität.:Moser Verlag VCPB.1985..k14-5a;
223 ..Christos voskrese!. Misionár:Michalovce.2000.80-88724-19-8.k09-3b;
224 ..Christus - vor Selbstverwirklichung.Schaffhausen:Novalis.1983.3721415051 (viaz.); 3-7214-1505-1.k18-2a;
225 ..Christusbetrachtung und - nachfolge heute.Zürich:Moser Verlag.1986.390702633 (viaz.); 3-907026-33.k18-2a;
226 ..Chronická únava :.:Praha :.2006.80-7367-139-5.D4/3;
227 ..Chudobka z Orlických hor :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6.k16/3;
228 ..I Dominicani a dan Nicola 1951 - 1991.Bari:Finito di stampare nel novembre 1991 dalla Levante Editori arl in Baro.1991..k04-3a;
229 ..Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí /.Trnava :; Kraków ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ;; Spolok Slovákov v Poľsku.2011.978-83-7490-430-8 (brož.).D4/6;
230 ..Ihr sollt meine zeugen sein.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950280 (brož.);3-85395-028-0.k08-6a;
231 ..Il problema teologico oggi.Napoli - Roma:Libreria editrice Redenzione.1968..k08-6a;
232 ..Im Menschen Gott begegnen.Meinz:Matthias - Grunewald - Verlag.1967..k17-5b;
233 ..In fremder Welt zu Hause :.Stuttgart:Verl. Kath. Bibelwerk.2001.3460330481 (kart.).k16-2a;
234 ..In Memoriam Rev. mi P. Fr. Vincentii de Couesnongle.:Excerptum ex Analecta O.P., .1992..k05-3a;
235 ..In ricordo di P. Reginaldo Cambareri.Palermo:.1989..k06-2a;
236 ..Initiation a la pratique de la theologie,.Paris ::les Ed. du Cerf,.1994..2-204-05019-9 (br).k15-4b;
237 ..Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.1999.80-7266-020-9.k19/4;
238 ..Internačné formy politickej perzekúcie :.Košice ::LAUS,.1992.80-901175-03.k26/4;
239 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.K19/4;
240 ..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0087-3 (br).k11-4b;
241 ..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0086-5 (br).k11-4b;
242 ..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0085-7 (Br).k11-4b;
243 ..Introduction critique au Nouveau Testament.Paris ::Desclee,.1976-c1977..2-7189-0072-5 (v. 1).k11-4b;
244 ..Intuice ve vědě a filozofii :.:Praha :.1993.80-7007-043-9.k02/6;
245 ..Israelite and Judaen history.London ::SCM,.1990.0-334-02435-8.k10-5a;
246 ..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1994.80-7142-022-0.k19/7;
247 ..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-031-X.k19/7;
248 ..Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku.Praha:Státní pedaggické nakladatelství.1987..D8/5;
249 ..Jean XXIII//Paul VI Discours au Concile.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b;
250 ..Jeruzalémská bible - 7 zväzok.Praha:Krystal OP.1996.80-85929-12-0.k10-1b;
251 ..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b;
252 ..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b;
253 ..Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.k18-3b;
254 ..Jidášovo evangelium.:KLP.2006.80-86791-37-8.k07/4;
255 ..Jommelli, N..Hong Kong ::Naxos Digital Services Ltd.,.2009..k04-4a;
256 ..Jozef Pichonský.Michalovce:Renoma.2011.9788096936847 (brož.); 978-80-969368-4-7.D8/7;
257 ..Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova :.:Praha :.1994.80-901528-7-2.k02/6;
258 ..Jubilejní sborník k 100. výročí trvání českého gymnázia ve Strážnici a 420. výročí založení vyššího bratrského školství ve Strážnici :. Purkyňovo gymnázium ::Strážnice :.1997.80-238-3373-1.k27/3;
259 ..Junge Eltern reden uber Religion und Kirche :.Zurich:.1986.3858270733.k14-3a;
260 ..K - S 14.:Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel československého opevnění.1999..k16-4b;
261 ..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.k09/8;
262 ..Kant.Cambridge ::Cambridge University Press,.1992.0-521-36768-9 (pbk.);0-521-36587-2.k03-4b;
263 ..Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.k13/2;
264 ..Katechizm religii katolickiej.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sv. Wojciecha.1968..k10/3;
265 ..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-4b;
266 ..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-3a;
267 ..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-3a;
268 ..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160149.k14-3a;
269 ..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.k10/3;
270 ..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.k10/3;
271 ..Katechizmus vo svetelných obrazoch.:.1967..D5/8;
272 ..Katholisscher Katechismus.Munster westf:Verlag Aschendorff.1956..k13-2b;
273 ..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..k13-2b;
274 ..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1989..k13-2b;
275 ..Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.k08/3;
276 ..Kirche und Kernbewaffnung :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1981.3-7887-0645-7.k14-5a;
277 ..Kladivo na čarodějnictví.Praha:Otakar II..2000.8086355829 (viaz);80-86355-82-9.k19/3;
278 ..Klonowanie człowieka :.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1999.83-87703-51-6.k05/2;
279 ..Kniha života pre každého.:Vida.1989..k14-2b;
280 ..Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.K07/7;
281 ..Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r..Lublin ::Red. Wydawnictw KUL,.1986-1995.832280010X (set).k09/8;
282 ..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.k19/4;
283 ..Kongregáciu sestier Najsvätejšej Eucharistie.Bratislava:LÚČ.1992..K14/1;
284 ..Konkordance.:.1965 ?..k07/3;
285 ..Korán.:Praha :.1991.80-207-0444-2.k21/8;
286 ..Kostol sv. Cyrila a Metoda v Radave. .Nové Zámky :AZ Print.2010.978-80-88729-29-7.k18-3b;
287 ..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.k10/6;
288 ..Křesťanská víra ve světle současné teologie :.:Praha :.1993.80-900615-9-1.k08/4;
289 ..Křesťanství a filosofie :.:Praha :.1991.80-900615-1-6.k02/6;
290 ..Křesťanství a lidská práva.Praha ::Vyšehrad; Centrum pro studium demokracie a kultury .2002.80-85959-89-5 ; 80-7021-537-2.k05/1;
291 ..Křesťanství a ostatní náboženství :. :Praha :.1999.80-85929-33-3.k10/6;
292 ..Křesťanství, kultura a svět :.:Praha :.1991.80-900615-0-8.k05/6;
293 ..Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-523-X.k19/4;
294 ..Krížová cesta Ježiša Krista a blahoslavenej Zdenky Schelingovej.Bratislava:Lúč.2013.9788071149415 (brož.);978-80-7114-941-5.k14-3b;
295 ..Křížové výpravy očima arabských kronikářů.:Praha :.2010.978-80-257-0333-5.k24/1;
296 ..Kronika křesťanství /.Praha ::Fortuna Print,.cop. 1998.80-86144-23-2 (Fortuna Print); 80-7176-837-5 (Knižní klub).K-6/7;
297 ..Křsťanská dokonalost a kontemplace.:Samizdat.1980/_..P3/1;
298 ..Kukučín zblízka.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0057-3.k15/8;
299 ..Kurz angličtiny - Englisch for tourism.neuvedené:BBC World service Slovenská redakcia.1993..k15-4c;
300 ..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.k13/6;
301 ..L´ancien Testament.Brouwer:Desclée .1960..k09-4b;
302 ..L´Église l´oecuménisme les églises orientales.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b;
303 ..L'Annonce de l'Evangile.Paris ::Desclee,.1976..2-7189-0074-1.k11-4b;
304 ..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a;
305 ..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a;
306 ..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a;
307 ..La Bibbia in Lingua corrente.Firenze:LDC ABU.1989..k10-6b;
308 ..La Dialectique des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1963..k17-1b;
309 ..La meditazione.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1992..k17-5b;
310 ..La Parole de Dieu en Jésus - Christ.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..k08-2a;
311 ..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..K16/1;
312 ..Le bien commun.Bruxelles:Espaces.1997..k10-4b;
313 ..Leben aus dem Geiste.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950302 (brož.);3-85395-030-2.k08-6a;
314 ..Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1.k28/2;
315 ..Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X.k28/2;
316 ..Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.k28/2;
317 ..Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.k28/2;
318 ..Les Écrits de saint Francois et de sainte Claire d'Assise. Paris:Éditions Franciscaines.1988..k04-5a;
319 ..Leto s Tebou VI..Bratislava:CMBF.1985..K16/7;
320 ..Lexikon der katholischen Dogmatik ; Herausgegeben von Wolfgang Beinert.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0400-3.k09-2b;
321 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-22001-6.k07-6a;
322 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-22002-4.k07-6a;
323 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.k07-6a;
324 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.k07-6a;
325 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22004-0.k07-6a;
326 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1996.3-451-22005-9.k07-6a;
327 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-22006-7.k07-6a;
328 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-22007-5.k07-6a;
329 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-22008-3.k07-6a;
330 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-22009-1.k07-6a;
331 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22010-5.k07-6a;
332 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.k07-6a;
333 ..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.k07-6a;
334 ..Lexikón slovenských dejín.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1999.80-08-02977-3.k26/2;
335 ..Lidská sexualita: pravda a význam : zásady pro výchovu v rodině.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-495-4.k19/4;
336 ..List Efezským.:Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze.1995??.80-85810-47-6.k21/3;
337 ..Listy rodičom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Obzor.1990.80-215-0116-6.k11/5;
338 ..Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.k13-5b;
339 ..Litánie Loretánske v rozjímaní.:.org. 1954..K12/3;
340 ..Literárna rukoväť.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1981..D8/4;
341 ..Liturgika II..Litoměřice:ČKCH.1976..K10/5;
342 ..Liturgika II..:ČKCH.1976..K10/5;
343 ..Loretánske litánie.:Samizdat.1983 (?)..K12/3;
344 ..Ľudské práva.:Archa.1995.80-7115-088-6.k05/1;
345 ..Lumen gentium :.:Praha :.1992.80-85528-07-X.k13-3a;
346 ..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium,.2004.80-86715-23-X :.k5/2;
347 ..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.k05/1;
348 ..Maria, Mystická Růže.Brno ::Mana,.1993.80-90025-8-7.k12/2;
349 ..Martire di caritá.:.1974..k04-5a;
350 ..Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. .Bratislava :ŠEVT.2009.978-80-8106-016-8.D4/6;
351 ..Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu ve vědě :.Praha ::Naše vojsko,.1952..R1/7;
352 ..Matka cirkvi, Blahoslavená Panna Mária.Bratislava ::Vesna,.1990.80-85128-14-4 :.R1/4;
353 ..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-762-2.k12/2;
354 ..Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2.k14/7;
355 ..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..K12/3;
356 ..Medugorje.Medugorje:.2000?..k17-3a;
357 ..Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?..K12/3;
358 ..Meine Liebe macht dich frei.Ravensburg:Immanuel-Verlag.2001?..k17-4a;
359 ..Meister Eckehart DEUTSCHE PREDIGTEN UND TRAKTATE.Zurich:Diogenes Verlag AG .1979..k06-5b;
360 ..Memoria Tyrnavie 2 : Filozofická fakulta v kontinuite dejín Trnavskej univerzity.Trnava :Trnavská univerzita.2005.80-8082-016-3.k03/7;
361 ..Misionáři bez lodi.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-183-4.k15/2;
362 ..MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze.1987..k06-5b;
363 ..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..k06-2b;
364 ..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..k06-2b;
365 ..Modlitba :.:Ostrava :.1991.80-85236-05-2.k17-1a;
366 ..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.K12/3;
367 ..Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.k11/4;
368 ..Modlitby, meditácie a spevy sveta /.Bratislava ::DAAR,.1990.80-85218-01-1.R1/1;
369 ..Morálna obroda spoločnosti.:Vydavateľstvo tlačovej agentúry Novosti.1990..k03-4b;
370 ..Morálna teológia. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-817-0.k05/1;
371 ..Moudrost mystika :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-556-X .k13/5;
372 ..Mše a úcta Eucharistie.:.1980/_..SKRIPTA_2;
373 ..Mutter Teresa.Bergisch-Gladbach:Lubbe.1979.3404014561.k12-4b;
374 ..Mystická ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger.2000?..k19-2b;
375 ..Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectia divino.Rok A.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.k11/7;
376 ..Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..k26/7;
377 ..Nech tak svieti vaše svetlo.Bratislava:Slovenská duchovná služba.1988..k16-4b;
378 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20341-4.k08-6b;
379 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b;
380 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20340-6.k08-6b;
381 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20342-2.k08-6b;
382 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b;
383 ..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20339-2 (brož.);3-466-20345-7.k08-6b;
384 ..Nevolá Nadarmo.:Samizdat.1977..k16/7;
385 ..New Testament.Collins/Fount:Illustrated.1976..k09-3a;
386 ..New Testament.New York:ABS (American Bible Society).1993..k09-6b;
387 ..NICOLAUS STUDI STORICI.Bari:Rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunita dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di s. Nic..1991..k06-2b;
388 ..Normativní a žité náboženství. :V Brně :.1999.80-210-2047-4.k06/1;
389 ..Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.k09/3;
390 ..Nová religiozita.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-01-8.k06/5;
391 ..Nová teológia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-264-4.k08/4;
392 ..Nová Zmluva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gedeonovcov.1995..k07/4;
393 ..Nové poselství z Prahy.:Trigon.1991.80-85320-08-8.k06/6;
394 ..Nové pravidlá cestnej premávky. spol s.r.o.:NOVÁ PRÁCA.2003.80-88929-47-4.k16-2a;
395 ..Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.k13-5b;
396 ..Novij zavet gospoda našego Isusa Christa.Brusel:Izdateľstvo Žizň s Bogom.1964..k10-2a;
397 ..Novum Testamentum Graece.Stuttgart:Dt. Bibelges..1983.3438051044 (Ausg. mit Schreibrand).k07/2;
398 ..Nový dvur - Sept Fons.Nový Dvur:.2006..k14-3b;
399 ..Nový humanizmus - výzva pre univerzitu.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937456 (brož.); 978-80-88937-45-6.D4/6;
400 ..Nový zákon.Praha:Sekretariát České liturgické komise.1989..D5/6;
401 ..Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973..K21/1;
402 ..Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..k09-5a;
403 ..Nový Zákon s ilustracemi.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..k08/7;
404 ..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.k18/8;
405 ..O Ježišovom sebapoznaní. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-407-1.k20/4;
406 ..O katechezi :.:Ústí nad Orlicí :.2009.978-80-7405-061-9.k10/3;
407 ..O sviatosti zmierenia.:pre vnútornú potrebu.1980 (?)..SKRIPTA_5;
408 ..Občianske združenie Pomoc deťom v kríze otvorilo náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti. OZ Pomoc deťom v kríze:Žilina.2000.80-968532-2-8.D4/7;
409 ..Obežník č. V. Celoštátneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva ČSSR v Prahe 7. 3. 1966.Praha:Katolícke duchovenstvo ČSSR.1966..k13-5a;
410 ..Obhajovacia reč Dr. Martina Greču pred tzv. národným súdom na obranu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Priatelia prezidenta Tisu :Partizánske.1993.80-85587-02-5.k26/4;
411 ..Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy :.[Červený Kostelec] ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-094-9.k20/5;
412 ..Obsah zvukovej nahrávky na kazete - dodatok.:.1947..k15-4c;
413 ..Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jíbránit.:Portál.2003.80-7178-810-4.D4/3;
414 ..Obtíže a šance církve v dnešním světě.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-898-4.k09/1;
415 ..Od diktatúry k diktatúre :.Bratislava ::Veda,.1995.80-224-0407-1.k26/3;
416 ..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.k06/6;
417 ..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.k09-3b;
418 ..Od tradice k reflexi.. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-059-6.k03/5;
419 ..Odpoveď Láske.Bratislava:LUC.1992.80-7114-053-8.k09-1a;
420 ..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.k14/1;
421 ..Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1993..k19/4;
422 ..Ontologia.:.1980 (?)..P3/1;
423 ..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..k09-4b;
424 ..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..k09-4a;
425 ..Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.D4/6;
426 ..Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.Litoměřice (?):.1969..SKRIPTA_5;
427 ..Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu :.:Praha :.2000.80-85929-42-2.k10/6;
428 ..Oxford advanced learner\'s dictionary of current English.Oxford ::Oxford University Press,.1995.0-19-431499-5.k15-4c;
429 ..Oživenie farského spoločenstva liturgiou. VIENALA:Košice.2000.80-88922-29-1.k10/5;
430 ..P. Alfred Delp SJ (1907-1945) : Zborník z medzinárodnej konferenciu ku 60. výročiu jeho popravy Brat.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-8082-009-0.k16-4b;
431 ..Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi.Banská Bytrica:Agens.1991.80-900504-0-9.R1/8;
432 ..Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1..Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9.k10/4;
433 ..Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3..Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5.k10/4;
434 ..Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.k10/4;
435 ..Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.k13-3a;
436 ..Pastorale d´aujourd´hui.Bruxelles:Edicioni du CEP.1962..k13-2b;
437 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piaatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950?..k13-5b;
438 ..Páter Paňák a Košice : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-04-5.k16/2;
439 ..Patrológia.Bratislava:Rímsko cyrilometodejská bohoslovecná fakulta.1988..Sam 1;
440 ..Pavel z Tarsu - apoštol národů :.:Ústí nad Orlicí :.2010.978-80-7405-076-3.k20/6;
441 ..Pavol Strauss a katolícka moderna.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2014.9788055805924 (brož.); 978-80-558-0592-4.k18/8;
442 ..Pät ciest k dokonalej láske :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2.k13/7;
443 ..Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej biblie..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.k21/2;
444 ..Personalizmus a súčasnosť I.. .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0135-2.D4/6;
445 ..Písmo Sväté Nového zákona IV..Bratislava:Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve.1970..k09-5a;
446 ..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..K-06/7;
447 ..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..k10-6b;
448 ..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..k10-6b;
449 ..Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..k07/4;
450 ..Pismo święte Starego i Nowego Testamentu ; tłumaczenie, wstęp i komentarz Antoni Paciorek..Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1998.83-228-0674-4.k21/5;
451 ..Pod osmanskou hrozbou.Bratislava :Literárne informačné centrum.2004.80-88878-90-X.k25/3;
452 ..Podstatné prvky učení církve o řeholním životě, vztahující se na instituty zasvěcené apoštolátu.Plzeň:.1991..SKRIPTA_5;
453 ..Pojem krize v dnešním myšlení :.:Praha :.1992.80-7007-034-X.k03-4a;
454 ..Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.2008.978-80-8082-210-1.D4/6;
455 ..Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.2008.978-80-8082-210-1.R1/7;
456 ..Politika a etické hodnoty :.Košice ::Heuréka Evolution,.2010.978-80-970090-1-4.k05/1;
457 ..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.k13-1b;
458 ..Pravoslávny teologický zborník č.17/2-1994.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1994.8070973005 (brož.);80-7097-300-5.k09/1;
459 ..Pravoslávny teologický zborník č.19/4-1996.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1996.8088885116 (brož.);80-88885-11-6.k09/1;
460 ..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.k09/1;
461 ..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.k08-6a;
462 ..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.k13-1b;
463 ..Preklad nového sveta Svätých písiem.New York:Watchtower bible and tract society .1990..k07/2;
464 ..Premeny buržoáznej filozofie.:Nakladateľstvo Pravda.1985..D4/6;
465 ..Presentation du Nouveau Testament.Paris ::Ed. de Paris,.1995.2-85162-004-5 (br).k11-3a;
466 ..Príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Bratislava:G.M.S..1990?.80-85750-00-7;80-85750-00-7.D4/5;
467 ..Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-301-1.k05/2;
468 ..Processionarium - juxta ritum.Roma:Curia reverendissimi Magistri ordinis.1700??..k13-6b;
469 ..Promluvy o milosti.:Krystal OP.2006.80-85929-84-8.k08/4;
470 ..PROVINZ KATALOG.:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2005..k06-3b;
471 ..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..D4/2;
472 ..Psychoterapie IV :.:Praha :.1995.80-85875-15-2.D4/7;
473 ..Putovanie za duchovnom po gotickej ceste.Ružomberok:Katolícka univerzita.2012.9788097124304 (brož.);978-80-971243-0-4.K05/7;
474 ..Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5;
475 ..Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5;
476 ..REGULA FRATERNITATUM LAICALIULM SANCTI DOMINICI.ROMAE:Ex curia generalitia ad s. Sabinae.1968..k05-3a;
477 ..Řehoř z Nyssy :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.K17/3;
478 ..Relativierung der Wahrheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02170-6.k08-5b;
479 ..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.k14-5a;
480 ..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.k14-5a;
481 ..Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Žilina:Zaex.2017.978-80-8192-014-1.k20/5;
482 ..Renesanční filosofie /.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-418-3.K01/3;
483 ..Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945) :.Bratislava ::SNM,.1994.80-85753-35-9 (1.část : brož.).k26/4;
484 ..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.k15-2c;
485 ..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.k15-2c;
486 ..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.k15/8;
487 ..Rub a líce demokracie :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.c2006.80-8082-106-2; 9788080821067.D4/6;
488 ..Rukopisy od Mrtvého moře :.:Praha :.2007.978-80-7298-108-3.k21/2;
489 ..Rukopisy z Nag Hammádí 2 :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7429-017-6.k21/3;
490 ..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.k11/4;
491 ..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.k05-4b;
492 ..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.k13-1b;
493 ..S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Praha :Sefer.1996.80-85924-08-0.k06/5;
494 ..SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..k06-3b;
495 ..Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.k13-3a;
496 ..Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.k13-5a;
497 ..Se znamením kříže.Řím:Křesťanská akademie.1967..k27/3;
498 ..Seelsorge in der modernen Gesellschaft / Symposionband in der Reihe der Stundenbucher Erfahrungen und Perspektiven - Ein Sympos.Hamburg:Furche Verlag.1961..k13-4a;
499 ..Sen o kříži.:Praha :.2005.80-903106-8-0.k18/4;
500 ..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..C08/3;
501 ..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..C08/3;
502 ..Sex and gender :.St. Louis, Mo. ::Pope John Center,.1983..093537213X .k14-6b;
503 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652660.K14-6a;
504 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002.Košice:Vienala.2002.8088922607 (brož.); 80-88922-60-7.K14-6a;
505 ..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.Žilina:Biskupský úrad Žilina.2008..K14-6a;
506 ..Sibyla - proroctvo kráľovnej zo Sáby.Košice:NABAC.1990.80-900487-0-6.k06/6;
507 ..Slávenie svätej omše za účasti detí.Martin:Osveta.1992.80-217-0457-8.k15-2c;
508 ..Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.k26/8;
509 ..Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1997.80-85665-93-X.R2/1;
510 ..Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.k22/5;
511 ..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.k26/4;
512 ..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.k04-3a;
513 ..Slovník biblické kultury.Praha ::Ewa Edition,.1992.80-900175-7-6.k22/2;
514 ..Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419006 (viaz.); 978-80-7141-900-6.k07/6;
515 ..Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.k22/2;
516 ..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.k07/5;
517 ..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.k07-3a;
518 ..Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.k19/4;
519 ..Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Sociologické nakladatelství ::Praha :.1994.80-85850-03-6.k04/1;
520 ..Sociální encykliky (1891-1991).:Praha :.1996.80-7113-154-7.k19/5;
521 ..Soziale Aufgaben der Kirche im Inland ; Herausgegeben Beda Marthy.Einsiedeln ::Benziger,.1976.3-545-21026-X.k14-4a;
522 ..Spiritualita Sv. Ignáca.neuvedené:Spoločnosť Ježišova.1975?..k13-1a;
523 ..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.k13-1b;
524 ..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.k13-6a;
525 ..Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:.1990..k16/2;
526 ..Spór o rozumienie filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2009.9788360144268 (brož.); 978-83-60144-26-8.D4/6;
527 ..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.k18-3b;
528 ..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.D8/1;
529 ..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.k19/4;
530 ..Spytovanie svedomia pre staršie osoby.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724704 (brož); 978-80-88724-70-4.k10/4;
531 ..St Catherine de Ricci.Oxford:Domenican sources.1985..k06-4b;
532 ..Starý zákon - Knihy rozjímavé 3.Praha:Česká katolická Charita.1976..k21/1;
533 ..Starý zákon - Knihy prorocké - 1.Praha:Česká katolická Charita.1986..k21/1;
534 ..Starý zákon - Knihy prorocké - 2.Praha:Česká katolická Charita.1979..k21/1;
535 ..Starý zákon - Knihy prorocké - 3.Praha:Česká katolická Charita.1981..k21/1;
536 ..Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita.1985..k21/1;
537 ..Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1985..k21/1;
538 ..Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..k21/1;
539 ..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.k08-1a;
540 ..Stručný filosofický slovník. Praha:Svoboda.1966..k01/1;
541 ..Studia Academica HIstoriae Ecclesiae Cassoviae IV. Katedra cirkevných dejín:Košice.2002.80-7165-366-7.k13-1a;
542 ..Studia Aloisiana.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-374-7.k08/1;
543 ..Studia Biblica Slovaca 2005.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-06-7.k21/3;
544 ..Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.k16/2;
545 ..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-163-7.k11/7;
546 ..Suggested Cenacle Formation Handbook.St. Francis, Maine 047 74:Cenacles of True Devotion.1989..k18-2a;
547 ..SUMMA CONTRA GENTILES.Olomooc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
548 ..Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.k17/5;
549 ..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
550 ..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
551 ..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
552 ..sv. Tomáš Akvinský SUMMA CONTRA GENTILES.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
553 ..sv. Tomáš Akvinský andělský doktor SUMMA PROTI POHANUM.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a;
554 ..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..k09-5a;
555 ..Sväté kňazstvo.:Zaex.2016.978-80-89676-67-5.k20/5;
556 ..Sväté Písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417972 (viaz.); 978-80-7141-797-2.K07/7;
557 ..Sväté písmo..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1992.80-85198-94-0.K07/2;
558 ..Sväté písmo. Starý zákon 1.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1992.8085128055; 8085128055 (sub.); 80-85128-05-5; 80-85128-05-5 (sub.).K07/2;
559 ..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.k14/6;
560 ..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.).K17-5a;
561 ..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.k11/3;
562 ..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.k08/3;
563 ..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.k08-2a;
564 ..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.k08/3;
565 ..sw, Tomasz z Akwinu - WYKLAD LISTU DO RZYMIAN.Poznaň:W drodze.1987..k06-4a;
566 ..Systematická teologie III:.Brno :; Praha::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK);; Vyšehrad,.2000.80-85959-56-9 (CDK); 80-7021-366-3 (Vyšehrad).k08-2a;
567 ..Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.k12-1b;
568 ..Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku : Zborník.Prešov:VMV.2004.80-7165-430-2.k26/4;
569 ..Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho :.:.2002.80-7165-366-7.K16/2;
570 ..Tajemství srdce.:Velehrad :.1999.80-86045-03-X.k07/1;
571 ..Takí sme boli :.:.2000?? s.a..978-80-8126-108-4.D8/7;
572 ..Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách.:Praha :.2009.978-80-200-1705-5.k24/1;
573 ..Teolog Oto Mádr.:Praha :.1997.80-85795-30-2.k16/1;
574 ..Teológia a sociálne otázky.Brno ::Cesta,.2008.978-80-7295-109-3.k20/8;
575 ..Teológia pred Božou tvárou.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-299-6.k18/5;
576 ..Teologická summa .Olomouc:Krystal.1937..K02/2;
577 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1937..K02/2;
578 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1937..R1/6;
579 ..Teologická summa .:.1938..R1/6;
580 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1938..K02/2;
581 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1938..R1/6;
582 ..Teologická summa .:.1938..K02/2;
583 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1939..R1/6;
584 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1939..K02/2;
585 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1940..R1/6;
586 ..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1940..K02/2;
587 ..Teologická věda a vědecká teologie.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2006.80-7325-084-5.k08/4;
588 ..Teologie v utkání s pluralitou náboženství :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-391-3.k09/1;
589 ..The Holy bible.London Sydney Auckland Toronto:Hodder and Soughton.1979..k09-4b;
590 ..The Bible.London Sydney - Auckland Toronto:Hodder end Stoughton.1989..k10-6b;
591 ..The Blackwell companion to christian ethics.Main Street, Malden ::Blackwell publishing,.2006.1-4051-5051-3.k14-5b;
592 ..The Collegeville Bible commentary :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1989..0814614841.k09-5b;
593 ..The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier.1982.8800851355;88-00-85135-5.k08-6a;
594 ..The Companion to the Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0898704502;0-8987-0450-2.k14-3a;
595 ..The ethics of Aquinas /.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.2002..0878408886 (pbk. : alk. paper).k06-4a;
596 ..The Chesterton review.Saskatoon ::G. K. Chesterton Society,.1974-..k10-2a;
597 ..The church\'s confession of faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701627 .k14-3a;
598 ..The Jerusalem Bible.Garden City, New York:Doubleday and company, Inc..1971..k11-6b;
599 ..The National Shrine of the Immaculate Conception.Washington, D.C.:America´s Tribute to Mary.1985?..k12-1b;
600 ..The New Jerome Bible Handbook.Collegeville Minnesota:The Liturgical Press.1992..k09-5b;
601 ..The new Jerome biblical commentary.London ::G. Chapman,.1993.0-225-66734-7.k09-5b;
602 ..The New Jerusalem Bible.London ::Darton, Longman & Todd,.1985.0-232-51650-2.R1/1;
603 ..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.D5/6;
604 ..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.k11-6b;
605 ..The new technologies of birth and death :.St. Louis ::The Center,.1980..0935372075 .k14-6b;
606 ..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..k09-4b;
607 ..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..k09-4b;
608 ..The Teaching of Christ :.Huntington, Ind. ::Our Sunday Visitor Pub. Division,.1991..0879738502 .k14-3a;
609 ..Theologia moralis I/II.:.1970 (?)..P3/1;
610 ..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.k09-5b;
611 ..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.k09-5b;
612 ..THOMAS VON AQUIN - UBER DAS SEIN UND DAS WAESEN.Frankfurt/M - Hamburg - Germany:FISCHER - BUCHEREI.1959..k06-4a;
613 ..Thomas Aqsuinas SELECTED PHILOSOPHICAL WRITINGS.New York:Oxford university .1993..k06-4a;
614 ..TOMAS VON AQUIN UBER DASS SEIN UND DAS WESEN.:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag.1953..k06-6a;
615 ..TOMMASO D´ AQUINO NEL SUO VII CENTENARIO.Roma - Napoli:Congresso internazionale.1974..k06-5a;
616 ..Trpiace údy Kristove/ Trpiace údy Pána Jažiša.:Vlastným nákladom.1948..K20/5;
617 ..Turci v Uhorsku I. : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII..Bratislava :Literárne informačné centrum.2005.80-89222-00-5.k25/3;
618 ..Uberlegungen uber die Kirche der Zukunft.Chur:Bundnerinnen und Bundner fur eine glaubwurdige Kirche.1994..k08-6a;
619 ..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.k20/5;
620 ..Úcta k presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe. Dobrá kniha:V Trnave.2005.80-7141-505-7.k08/2;
621 ..Učebné texty z praslovávneho domatického bohoslovia.Bratislava:Pravoslávna cirkev v ČSSR.1975..SKRIPTA_5;
622 ..Učebnica pre autoškoly. .Bratislava :Bertelsmann Springer.2001.80-968510-1-2.k16-2a;
623 ..Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4.k13/7;
624 ..Umwege zum Heil?.München ::Herold,.1980.3-7008-0191-2.k16-2a;
625 ..UNA SPERANZA PER LÍTALIA.Milano - Italia:Avvenire Nuova Editoriale Italiana .2006..k05-3a;
626 ..United Bible societies.Jerusalem:P. O. Box 44.1976..k10-2a;
627 ..Úvod do kanonického práva.Olomouc:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.1991..k19/7;
628 ..Úvod do Nového zákona.:Návrat domů.2008.978-80-7255-165-1.k08/1;
629 ..Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1;
630 ..Úvod do theologie.Litoměřice: .1980 (?)..Sam 1;
631 ..Úvod do vierouky o cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-028-4.k09/1;
632 ..V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.k17/8;
633 ..V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.k19/1;
634 ..Ve znamení naděje :.:Brno :.1997.80-85959-19-4.k09/3;
635 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba.1993..k13-1b;
636 ..Veľká kniha milostí.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788089605026 (brož.); 978-80-89605-02-6.k14/7;
637 ..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.D5/6;
638 ..Veronese e Verona.Verona:Museo di Castelvecchio.1988..k08-1b;
639 ..Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.k01-7a;
640 ..Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.k05-4b;
641 ..Von der Sprengkraft der Mystik :.Innsbruck ::Tyrolia,.1989..3702217266.k18-2b;
642 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.R1/3;
643 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.k13-2b;
644 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.k10/3;
645 ..Vtělení ;.:Praha :.1997.80-85795-16-7.k10/6;
646 ..Vy ste toho svedkami. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-804-0.k19/4;
647 ..Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.k19/4;
648 ..Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.:Kostelní Vydří :.1998.80-7192-274-9.k21/2;
649 ..Vyprávění o minulých letech :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-119-9.k17/3;
650 ..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.k13-6a;
651 ..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.k19/4;
652 ..Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.D4/4;
653 ..Vzpomínky na Editu Steinovou. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1992.80-85527-05-7.k15/6;
654 ..W ciszy serca. Medytacje Matki Teresy z Kalkuty. (V tichu srdca. Meditácie Matky Terezy z Kalkaty.).Warszawa:Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.1988.8385009302; 83-85009-30-2.k18-2a;
655 ..Walter Kasper a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-208-3.k08/4;
656 ..Was macht Menschen krank, was macht sie gesund?.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..2004.3878686455 (kart.);3878681526.k17-4a;
657 ..We, the People.Washington:The United States Capitol historical society.1963..k15-5a;
658 ..Western Civilization :.Boston ::Houghton Mifflin,.1989.0-395-48647-5.k15-4a;
659 ..Western civilization :.Boston ::Houghton Mifflin Company,.1989.0-395-36937-1.k15-4a;
660 ..Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02171-4.k08-5b;
661 ..Wiederentdeckung des Fastens /.München ::Herold,.1963..k18-4b;
662 ..Worum geht es in der Rechtfertigungslehre? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02180-3.k08-5b;
663 ..Wpływ koncepcji filozoficznych na sposób pojmowania Boga od starożytności do współczesności.Kraków:Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.2014.9788374383677 (brož.); 978-83-7438-367-7.D4/6;
664 ..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.k09/2;
665 ..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.K17-5a;
666 ..Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6.D4/6;
667 ..Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6.R1/1;
668 ..Základy křesťanské filozofie věku.Litoměřice:CMBF.1978..P3/1;
669 ..Zasvěcení Neposkvrnené.:Samizdat.1960..K12/3;
670 ..Zbawiciel.Kraków:Wydawnictwo Znak.1982..k17-3a;
671 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.k13-6a;
672 ..Zborník z 2. sympózia kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1992.80-7142-016-6.k19/7;
673 ..Zen 2.:CAD Press.1988..k01-6a;
674 ..zivot v plnosti.:.1993..k06/4;
675 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.k10/7;
676 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.k10/7;
677 ..Známé osobnosti tváří v tvář smrti.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-147-6.k13/5;
678 ..Znamení odkazující k nebi.:Vyšehrad.2007.978-80-7021-848-8.k21/5;
679 ..Zoroaster.:Stiftung Gralsbotschaft.1995.80-967209-2-9.k06/4;
680 ..Zostali verní 2. Byzant:Košice.1998.80-85581-20-5.k15/1;
681 ..Žartujme a tešme sa-. Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-002-X.k11/5;
682 ..Židovská moudrost tří tisíciletí /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-771-3.k03/2;
683 ..Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-900-X.k19/4;
684 ..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.k20/5;
685 ..Život se tvoří z přítomné chvíle :.Praha ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1998.80-85959-36-4.k08/3;
686 ..Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-5-X.k17/2;
687 ..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.8088944961 (brož.);80-88944-96-1.k05/1;
688 ..Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1965..D5/6;
689 ..Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..D5/7;
690 ..Žywoty ojców jurajskich.Kraków:.1993.8385433139;83-85433-13-9.k17/2;
691 . Altes Testament - Lutz, Tim, Hirsch, Neues Testament - Iber, Timm.Das Buch der Bucher.Munchen:Piper R. and Co. Verlag.1970..k10-6b;
692 . Bill Perkins.Muži a sexuální pokušení.Michigan, USA:Zondervan.2002..k05/2;
693 . Česká biskupská konference.Pokoj a dobro.Praha:Sekretariát České biskupské konference.2000..k19/4;
694 . Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie.1971..k17/2;
695 . Ľudovít Bakoš, red..Jan Amos Komenský.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1956..D8/5;
696 . Maryknoll Fathers.Maryknoll missal.New York:P. J. Kennedy § Sons, .1966..k13-6b;
697 . P fR. HYACINTHE-MARIE CORMIER.L ÍNSTRUCTION DES NOVICES.Roma - Italia:Convent des dominicains Santa Sabina - Aventino.1950..k05-3a;
698 . Rouet de Journel et J. Dutilleul ..ENCHIRIDION ASCETICUM.:Herder Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci.1965..k06-6a;
699 .?.Pierre Teilhard de Chardin.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1964..k08-3b;
700 .(asi Aristoteles).Liber de Causis. Praha: Petr Rezek.1999.80-86027-14-7.k03/4;
701 .[z latiny přeložila pracovní skupina pod vedením Karla Skalického]..Dokumenty Prvního vatikánského koncilu :; pracovní překlad.:Krystal OP.2006.80-85929-85-6.k19/5;
702 .+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..k13-6b;
703 .+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..k13-6b;
704 .A cura d´un gruppo di specialisti Edizioni Paoline.Enciklopedia Apologetica.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1955..k08-6b;
705 .A cura del Centro Dehoniano.Documenti il concilio Vaticano II.:Edizioni Dehoniane.1966..k13-5a;
706 .a cura della Postulazione."Una voce di tortora in terra nostra".:Casa Generalizia delle Minime dell´Adolorata.1986..k04-6a;
707 .A Cura della Segreteria del congresso.TOMASO D´ AQUINO.Napoli - ITALIA:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-3a;
708 .a cura di Suor M. ELENA CROCIANI OP delle Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio.L´ATTUALITA´ DOMENICANA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1968..k06-3b;
709 .A Journal of bible and theology.Interpretation.Virginia:Union Theological Seminarsy.1985..k09-5a;
710 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 1.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:William Benton, publisher.1966..k11-6a;
711 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 15.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
712 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 16.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
713 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 17.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
714 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 18.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
715 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 19.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
716 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 2.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
717 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a;
718 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b;
719 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 21.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b;
720 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 22.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b;
721 .A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 23.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b;
722 .A. F. Bednarski, OP.LA CULTURA.Torino:Casa Editrice Marietti.1981..k05-3a;
723 .A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..k09/2;
724 .Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.london:BURNS OATES.1952..k07-2a;
725 .Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.lONDON:BURNS OATES.1953..k07-2a;
726 .Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS OF ABBOT VONIER.lONDON:BURNS OATES.1953..k07-2a;
727 .Abbott Walter SJ.The Documents of Vatican II.Baltimore:Introduction by Lawrence Cardinal Shenan.1966..k13-3b;
728 .Abbrescia, Domenico M..Rosa Teresia Brenti.:cittá nuova.1993.88-311-5457-5.k04-6a;
729 .Abélard, Pierre.Dopisy utrpení a lásky.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-619-0.k11/2;
730 .Abélard, Pierre, 1079-1142.Sic et non =.:Praha :.2008.978-80-7021-791-7.k01/5;
731 .Abeln Reinhard / Kner Anton.Such dir einen einsamen.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag .1988..k17-5b;
732 .Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.k16/7;
733 .Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.k11/6;
734 .Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.k11/6;
735 .Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-155-6.k17/8;
736 .Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-34-0.k11/6;
737 .Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.k11/6;
738 .Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.k05/2;
739 .Abot Vonier.THE COLLECTED WORKS.LONDON:BURNS OATES.1952..k07-2a;
740 .Accattoli, Luigi.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 9788071418412.D/5/6;
741 .ad Sanctae Sabinae.TONORUM COMMUNIUM IUXTA RITUM ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae, Italia:AD SANCTAE SABINAE.1968..k05-3a;
742 .Adam bis Kult band I.Handbuch theologischer Grundbegriffe.Munchen:Kosel - Verlag.1962..k07-6a;
743 .Adam Miroslav O. P. .I SACRAMENTI DELL´INIZIAZIONE CRISTIANA NEI RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA I.Roma - Italia:Pont. Universitatem S. Thomae.2003..k06-2b;
744 .Adam, Adolf.Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-269-1.k10/6;
745 .Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.k13-5b;
746 .Adamec, Vladimír.Kto je kto na Slovensku? (1991).:AVÍZO concept team.1991.80-85226-06-5.k26/8;
747 .Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970..k07/1;
748 .Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.k09-1a;
749 .Adamová Karolína - Mates Pavel.Stručný přehled světových dějín v datech 1945 - 1995.Praha:Alba.1996..k24/1;
750 .Adamska, Immakulata.Sv. Terézia od Ježiša.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.978-80-89231-87-4.k13/7;
751 .Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..k13-2b;
752 .Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..k17/8;
753 .Adinoli Marco.Ispirazione e inerranza.Roma:Edizioni Paoline.1962..k10-3b;
754 .Adorno, Theodor Wiesengrund.Estetická teorie. Praha:Panglos.1997.80-902205-4-1.k03/2;
755 .Aelred de Rievaulx.La vie de recluse, La priere pastorale. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b;
756 .Aelred de Rievaulx.Quand Jésus eut douze ans. Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k04-5b;
757 .Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis I..:Marietti.1967..k14-5b;
758 .Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis II..Taur:Marietti.1968..k14-5b;
759 .Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis III..Taur:Marietti.1968..k14-5b;
760 .Agamben, Contri, Dalmasso, Derrida, Levinas, Madera, Marion, Sini.Di-segno.:Jaca Book.1984.88-16-40143-5.k03-6a;
761 .Agasso, Domenico,1921-.Papež Jan XXIII. /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-746-1.K27/1;
762 .Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.k14/7;
763 .Agostino Borromeo.L´INQUISIZIONE.Roma - Italia:Cittá del Vasticano Biblioteca apostolica Vaticana.2003..k06-3b;
764 .akademik Igor Hrušovský.Patristika a scholastika.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1975..k02/3;
765 .Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.k13-3a;
766 .Alain, de Libera.Stredoveká filozofia.:Archa.1994.80-7115-055-X.k02/1;
767 .Aland Kurt, Black Matthew.The Greek New testament.London:Unitend Bible Societies.1966..k09-6b;
768 .Aland Kurt.Synopsis quattuor Evangeliorum.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1964..k07/8;
769 .Alary Gérard.Face á Face avec le Seigneur.Ardant:Droguet.1967..k17-5b;
770 .Alasdair, MacIntyre.Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti.:Oikoymenh.2004.80-7298-082-3.k04/3;
771 .Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..k13/2;
772 .Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.k10/3;
773 .Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.k06-4b;
774 .Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..K19/2;
775 .Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ.1932..K19/2;
776 .Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073 - 1198).Přerov:Nový Národ.1934..K19/2;
777 .Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ.1938..K19/2;
778 .Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..K19/2;
779 .Albertus de Meyer O. P..REGISTRUM LITTERARUM FR. THOMAE DE VIO CAIETANI O. P..Roma - Italia:APUD Institutum historicum fratrum praedicatorum ad s. Sabine.1935..k05-3a;
780 .Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.k09/4;
781 .Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.R1/8;
782 .Albrecht Barbara.Geistliche Fuhrung zu Geistllicher Gemeinschaft.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1980..k17-5b;
783 .Albricht W. F..Cesty k pramenum.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..k07/3;
784 .Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.k18-4a;
785 .Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..k06-5a;
786 .Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..k06-5a;
787 .Alce Venturino P. OP.The Basilica of Saint - Dominic in Bologna.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1997..k12-2b;
788 .Aldinger, Marco.Moudrosti a příběhy zenu. Praha:Portál.2000.80-7178-436-2.k06/3;
789 .Alena Vrbová.V erbu lvice.Praha:Československýl spisovatel.1977..k16/1;
790 .Alexander Kabza.Was Cicero vor 2000 jahren uber Greisenalter und Freundschaft schrieb.:Goldmanns gelbe taschenbucher.1961..k03-6a;
791 .Alexander Puss.Špiritualita podľa katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-386-0.k18/5;
792 .Alexandre, Koyré.Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru.:Vyšehrad.2004.80-7021-586-0.k05/4;
793 .Alfaro Juan.Mysterium Salultis 3.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..k07-6a;
794 .Alfaro Juan.Mysterium Salultis III/1.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..k07-6a;
795 .Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.k17/3;
796 .Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..k16/8;
797 .Alfonso d ´AMATO.Una religione tutta larga.Bologna:Edizioni Tipoarte.2001..k05-3b;
798 .Alfonso d´Amato.COMUNITÁ E COMUNIONE NELLA VITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Edizioni Tipoarte.1995..k06-4b;
799 .Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.k16/8;
800 .Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.k16/7;
801 .Alfonza Mária,1814-1867.Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030; 978-80-89536-03-0.K16/7;
802 .Alfred M. Lilienthal.Sionismus. Praha:Orbis.1989..k06/5;
803 .Algisi Leone.Johannes XXIII.Luzern:Schweizer Volks-Buchgemeinde.1959..k12-4b;
804 .Alighieri, Dante.O rodném jazyce. Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-118-8.k05/6;
805 .Allegro John.Rukopisy od mrtvého moře.Praha:Mladá fronta.1969..k09-3a;
806 .Allmen, Jean-Jacques von,(1917-).Biblický slovník.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991.80-7017-180-4 (Kalich : váz.).k22/2;
807 .Allport, Gordon W..Osobowość i religia. Warszawa:PAX.1988.83-211-0906-3.k09/1;
808 .Allport, Gordon Willard.O povaze předsudků.Praha:Prostor.2004.80-7260-125-3.D4/1;
809 .Alma Motzko.KLARA FIETZ.Mňodling bei Wien:St. - Gabriel - Verlag.1989..k04-1b;
810 .Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Dejiny cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-087-X.k16-5a;
811 .Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Úvod do filozofie neživej prírody.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-091-8.k05/4;
812 .Alphons Foos.THOMAS VON AQUINO.Bonn:VERITAS - Verlag.1934..k06-5a;
813 .Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.k11/6;
814 .Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.k14-4b;
815 .Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.k08-1a;
816 .Altes Testament: Lutz, Timm, Hirsch, Neues Testament: Timm, Iber.Das Buch der Bucher - Neues Testament.Munchen:R. Piper and Co. Verlag.1972..k10-6b;
817 .Altrichter Michal, SJ.Výběr textu k teodicei.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k08/7;
818 .Altvater E., Amin S., Chossudowsky M., Gunder Frank A., Jaffe H..La disoccupazione su scala mondiale.Milano:Jaca Book.1985..k14-5a;
819 .Alvaro Grion O. P..ANALISI DEL PENSIERO CATERINIANO.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..k05-4a;
820 .Alvin, Toffler.Utváranie novej civilizácie.:Open Windows.1996.80-85741-15-6.k03/7;
821 .Amantius, Akimjak.Dejiny liturgie.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-069-7.k10/5;
822 .Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.k10/5;
823 .Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.K10/5;
824 .Amato Alfonso P. OP.IL CAMMINO DI UNA GRANDE IDEA.Bologna - Italia:.1955..k06-2a;
825 .Ambros Pavel.Medzi východem a západem.Societas:Nakladatelství Societas.1994..k10/6;
826 .Ambros, Pavel.O modlitbě : denní modlitba církve na Východě a na Západě.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-52-8.k16/7;
827 .Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.k08/1;
828 .Ambróz,339-397.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.K17/4;
829 .Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum.1990 ?..k06-3a;
830 .American Bible Society.Bible for Todays family.New York:American Bible Society.1991..k10-6a;
831 .Amorth, Gabriele,1925-.Mariánské inspirace /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2008.978-80-7195-168-1 :.k13/5;
832 .Amorth, Gabriele,1925-.Zlí duchové a exorcismy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-740-9.k11/4;
833 .Amos Komenský, Jan.Ako dômyselne používať knihy,hlavný nástroj vzdelávania.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-01127-0.D8/5;
834 .Amrein Alois.Er zeigte mir seine Herrlichkeit.Viznau:Bucher, Druck und Verlag.1979..k17-5b;
835 .Anastáz Opasek.Dvanáct zastavení.Praha:Ústav pro soudobé dějiny ČSAV v nakladatelství TORST.1992..k18/8;
836 .Anatrella, Tony.Rodová teória a pôvod homosexuality.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611827 (brož.); 9788081611827.k05/2;
837 .Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.k17/2;
838 .Anderson Bernhard W..The Living World of the Old testament.London:Longmans.1961..k09-4a;
839 .Andoková, Marcela.Komentáre k Starému zákonu..:.2017??.978-80-8191-066-1.k7/7;
840 .André Maurois.Olympio alebo život Victora Huga.Košice:Tatran.1985..D8/6;
841 .André, M.-J..Refus et acceptation d'autrui. Paris:Alsatia.1967..k01-3b;
842 .Andreanský, Eugen.Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického ko.Bratislava :Iris - vydavateľstvo a tlač.2006.80-89238-08-4.k03/7;
843 .Andreas-Salomé, Lou.Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Praha:Torst.1996.80-85639-75-0.k03/1;
844 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..D4/4;
845 .Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.k13/2;
846 .Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.k11/6;
847 .Andrew, Christopher M., 1941-.Operace KGB a studená válka :. Rozmluvy ::Praha :.2008.978-80-7335-140-3.k25/2;
848 .Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.k05/4;
849 .Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.k13-6a;
850 .Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.k17/8;
851 .Angelini Fiorenzo Card.."Ero infermo ...".Cittá del Vaticano:Pontificio Consiglio della PaCitta del Vaticano.1996..k13-2b;
852 .Angelo Belloni.L ÁRTE DELLA PREGHIERA.Roma - Italia:Edizioni OCD.2008..k05-4b;
853 .Angelo Campodonico.ALLA SCOPERTA DELL´ ESSERE.Milano - Italia:Le Edizioni Universitarie Jaca .1986..k06-5a;
854 .Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.k07/4;
855 .Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.k07/4;
856 .Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.k07/4;
857 .Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.k07/4;
858 .Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.k07/4;
859 .Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.k07/4;
860 .Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.k07/4;
861 .Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.k07/4;
862 .Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.k07/4;
863 .Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.k07/4;
864 .Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.k18/2;
865 .Angenendt, Arnold,(1934-).Liturgik und Historik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02189-7.k08-5b;
866 .Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis.1969..k14/2;
867 .Anicius, Manlius Severinus Boethius.Teologické traktáty.:Krystal OP.2004.80-85929-69-4.k17/4;
868 .Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.k20/5;
869 .Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.k13/7;
870 .Ansaldi Mario.Il Sangue di Cristo in S. Alberto Magno.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1990..k05-6b;
871 .Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.K13/5;
872 .Anselm z Canterbury.Fides quaerens intellectum : Proslogion.O pravdě.O svobodě rozhodování. Praha:Kalich.1990.80-7017-156-1.k01/6;
873 .Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.2002.80-88944-50-3.k18/1;
874 .Anselm, Grün.Svatý Benedikt z Nursie : učitel duchovního života.:Vyšehrad.2004.80-7021-695-6.k14/5;
875 .Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..k07-5b;
876 .Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..k07-5b;
877 .Antalík., Dalibor.Jak srovnávat nesrovnatelné.:Oikoymenh.2005.80-7298-144-7.k04/2;
878 .Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.k11/5;
879 .Anthony, A. Long.Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové.:Oikoymenh.2003.80-7298-077-7.k01/3;
880 .Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.k14/5;
881 .Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1.k11/6;
882 .Anton Hlinka.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..k26/7;
883 .Anton Medvec.Ideme k tebe, Mária....Košice:.2014.978-80-971733-5-7.k12/3;
884 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..k17/8;
885 .Anton, Neuwirth.Liečiť zlo láskou.:Kalligram.2001.80-7149-390-2.k18/8;
886 .Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.D8/5;
887 .Antonín Mokrejš ; odp.red. Z.Bígl ; graf.upr. K.Zieglerová ; odp.red. J.Suk..5 MOKREJŠ, Antonín Odvaha vidět : Friedrich Nietzsche-myslitel a filosof.Jinočany:H & H.1993.80-85787-46-6.k03/1;
888 .Antonyj, Surožskij..Tváří v tvář : modlitba jako živý vztah.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-550-0.k13/5;
889 .Anzenbacher, Arno.Úvod do etiky. Praha:ZVON.1994.80-7113-111-3.k05/1;
890 .Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..k01/1;
891 .Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1989..R1/7;
892 .Appignanesi, Richard.Postmodernismus pro začátečníky.:Praha : Ando Publ..1996.80-902032-5-6.k02/7;
893 .Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.2004.80-7306-152-X.k25/2;
894 .Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.2004.80-7306-152-X.k12-5a;
895 .Apud Institutum historicum orinis fratrum praedicatorum.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Instituto possono essere richieste VIELLA.2005..k05-3a;
896 .Arata, Rodolfo.Il futuro e'in mezzo a noi. Roma:Cinque lune.1970..k01-3b;
897 .Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..k09/2;
898 .Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..k13/2;
899 .Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov, Michalovce:Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi .1992..k13-4a;
900 .Ardusso, Franco((1935- ).).Magisterium Kościoła :.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370977146.k21/5;
901 .Arendt, Hannah.Krize kultury : (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0424-4.k02/1;
902 .Arendt, Hannah.Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-92-5.k01-3b;
903 .Arendt, Hannah.Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha:Oikoymenh.2002..k04/2;
904 .Arendt, Hannah.Původ totalitarismu : 1.-3. Antisemitismus. Imperialismus.Totalitarismus.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-13-5.k04/2;
905 .Arendt, Hannah.Život ducha.Myšlení : 1.díl. Myšlení. Praha:Aurora.2001.80-7299-041-1.k01-3b;
906 .Arendt, Hannah, 1906-1975.Vita activa, neboli, O činném životě.:Praha :.2007.978-80-7298-185-4.k01/5;
907 .Arendt, Hannah, 1906-1975 - autor.O násilí. Praha:OIKOYMENH.1995..k04/2;
908 .Arenhoevel Diego, Deissler Alfons, Vogtle Anton.Die Bibel, Die heilige schrift des alten und neuen Bundes.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1969..k10-6a;
909 .Arias Juan.Il Dio in cui non Credo.Assisi:Cittadella editrice.1970..k17-5b;
910 .Aristofanés,asi 445 př. Kr.-asi 386 př. Kr..Jezdci ;.:.1985??..D8/4;
911 .Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Metafyzika.:Praha :.2003.80-86027-19-8.k01/2;
912 .Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Rétorika ;.:Praha :.1999.80-86027-15-5 (v knihe je uvedené:80-86027-14-7).k01/2;
913 .Aristotelés, asi 384.Etika Níkomachova.Praha:Petr Rezek.1996.80-901796-7-3.k01/2;
914 .Aristotelés, asi 384.Fyzika.Praha:Rezek.1996.80-86027-03-1.k01/2;
915 .Aristotelés, asi 384.Magna moralia.:Rezek.2005.80-86027-22-8.k01/2;
916 .Aristotelés, asi 384.O duši.Praha:Rezek.1995.80-901796-4-9.k01/2;
917 .Aristotelés, asi 384.O nebi.O vzniku a zániku.Bratislava:Pravda.1985..k01/4;
918 .Aristotelés, asi 384.O sofistických důkazech : 6.díl. Organon : Organon VI.Praha:Academia.1978..k02/2;
919 .Aristotelés, asi 384.Poetika.Praha:Svoboda.1996.80-205-0295-5.k05/6;
920 .Aristotelés, asi 384.Politika.Bratislava:Pravda.1988..k01/2;
921 .Aristotelés, asi 384.Politika.Praha:Petr Rezek.1998.80-86027-10-4.k02-3a;
922 .Aristotelés, asi 384.Topiky : 5. Organon : Organon.5.Praha:Academia.1975..k02/2;
923 .Arlacchi, Giuseppe.Zbohom, Cosa Nostra : Život Tommasa Buscettu.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-709-6.k04/6;
924 .Armstrong, A. H..Filosofie pozdní antiky.:Oikoymenh.2002.80-7298-053-X.k01/3;
925 .Armstrong, Karen.Dějiny Boha.Praha:Argo.1996.80-7203-050-7.k06/3;
926 .Armstrongová, Karen.Dejiny mýtov.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-053-4.k06/1;
927 .Armstrongová, Karen.Islam.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-683-7.k04/6;
928 .Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.D4/7;
929 .Arnold Franz Xaver.Pastorale et principe d´incarnation.Bruxelles:Editions du Cep.1964..k13-2b;
930 .Arnold Franz Xaver, Klostermann Ferdinand, Rahner Karl, Schurr Viktor, Weber Leonhard M..Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k13-6b;
931 .Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-427-X.k17/8;
932 .Arnould Alain OP.De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Bruxelles:Vicariat Général des Dominicains.1998..k10-2a;
933 .Aron Robert.Les années obscures de Jésus.Paris:Éditions Bernard Grasset.1960..k10-3b;
934 .Aron, Raymond.Demokracie a totalitarismus : Démocratie et totalitarisme.Brno:Atlantis.1993.80-7108-064-0.k04/3;
935 .Aron, Raymond.Esej o svobodách : Zkoumání moderní civilizace. Bratislava:Archa.1992.80-7115-030-4.k03/3;
936 .Aron, Raymond.Historie XX.století.Praha:Academia.1999.80-200-0778-4.k23/4;
937 .Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..k14-5b;
938 .Arrigo Levasti.KATHARINA VON SIENA.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1952..k06-4b;
939 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku.:SSV.1992.80-85198-93-2.k04-6a;
940 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k13-1a;
941 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k09-1b;
942 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k15/4;
943 .Artbauerová Gizela dr., Schultz Ján, Šándor Viktor.Maďarsko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1963..k16-5c;
944 .Artur, Hertzberg.Židia.:SOFA.1999.80-85752-93-X.k06/4;
945 .Artúr, Sandany.Nemecko-slovenský slovník.:TOPAS.1991.80-85353-01-6.k15-5c;
946 .Ashley, Benedict M..Ethics of health care :.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.1994..0878405488 .k14-5b;
947 .Ashley, Benedict M..The Dominicans.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1990..0814657230.k06-4b;
948 .Asmus, Valentin Ferdinandovič.Antická filozofie.Praha:Svoboda.1986..k-01/1;
949 .Assmann, Jan.Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-052-1.k04/2;
950 .Assmann, Jan.Egypt ve světle teorie kultury. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-05-4.k01-5a;
951 .Assmann, Jan.Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Praha:Prostor.2001.80-7260-051-6.k05/7;
952 .Assmann, Jan.Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-514-3.k05/2;
953 .Assmann, Jan, 1938- - autor.Egypt ve světle teorie kultury.:Praha :.1998.80-86005-72-0.k03/3;
954 .Athenagoras I..Der Patriarch Spricht.:Verlag Herold.1965..k04-6a;
955 .Athénagore.Supplique au sujet des Chrétiens.:.1943..k04-6b;
956 .Ati del congresso internazionale, Tommaso dÁquino nel suo settimo centenario.TOMMASO DÁAQUINO.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-3a;
957 .Atkinson, Gary..A moral evaluation of contraception and sterilization :.St. Louis, Mo. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1979..0935372059.k14-6b;
958 .Atkinson, Rita L..Psychologie.Praha:Victoria Publishing.1995.80-85605-35-X.k06-2b;
959 .Atti del congresso internazionale.TOMMASO d´Aquino.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b;
960 .Atti del congresso internazionale 4.TOMMASO d´Aquino nel suo settimo centenario PROBLEMI DI TEOLOGIA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b;
961 .Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..k10-2a;
962 .Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..k10-2a;
963 .Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 8.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..k10-2a;
964 .Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 9.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..k10-2a;
965 .Atti del congresso internazionale (Roma-Napoli ).TOMMASO d´Aquino L´ U O M O.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1978..k05-2b;
966 .Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.k14/4;
967 .Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.k04-3a;
968 .Attwater, Donald.Slovník svätých.Rudná u Prahy:JEVA.1993.8085776065;8090136575;80-85776-06-5;80-901365-7-5.K14/6;
969 .Aubenque, Pierre.Rozumnost podle Aristotela. Praha:OIKOYMENH.2003.80-7298-075-0.k03/3;
970 .Aubert, R..Nouvelle histoire de l\'Eglise..Paris ::Seuil,.1975.2-02-004289-4.k16-6a;
971 .Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..k11/5;
972 .Auclair, Marcelle, 1899-1983 - autor.Životopis Terezie z Avily.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-457-1.k13/7;
973 .Audet, Jean-Paul.La Didaché.:Librairie Lecoffre.1958..k04-6b;
974 .Audet, Syndicus, Cottier, Galli, Racine.Sacra doctrina.Bologna - Italia:Studio Domenicano .1969..k08-6a;
975 .Auerbach, Erich,(1892-1957).Mimesis :.Praha ::Mladá fronta,.1998.80-204-0738-3.k05/7;
976 .Aufderbeck Hugo.Confirmare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k13-2b;
977 .Aufderbeck Hugo.Illuminare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1972..k13-2b;
978 .Aufderbeck Hugo.Pastorale aufsätze 6. Band.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k13-2b;
979 .Augé, Marc.Antropologie současných světů.Brno:Atlantis.1999.80-7108-154-X.k04/1;
980 .Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.k18/5;
981 .Auger, Marie.Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením.Praha:Portál.2005.80-7178-907-0.D4/4;
982 .Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..k04-4b;
983 .Augustín Jozef.Rozhrnutá opona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..k11/5;
984 .Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.k16/8;
985 .Augustín,354-430.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067 (brož.); 978-80-8191-006-7.K17/4;
986 .Augustin,354-430.O učitel`ovi /.Bratislava ::Archa,.1995.80-7115-096-7.R1/7;
987 .Augustín,354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.k13/4;
988 .Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..R1/4;
989 .Augustini Samuel ab Hortis .Cigáni v Uhorsku 1775, Zigeuner in Ungarn - O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života,.Bratislava:Štúdio - dd.1995..k26/5;
990 .Augustinus Aurelius354-430.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.K17/4;
991 .Augustinus, Aurelius,.O učiteľovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7).K02/1;
992 .Augustinus, AURELIUS, 354.Aurelius Augustinus : Říman,člověk,světec.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-266-7.k01/5;
993 .Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-41-4.R1/4;
994 .Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-41-4.k17/5;
995 .Augustinus, AURELIUS, 354.Vyznání.Praha:Kalich.1997.80-7017-037-9.R1/4;
996 .Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.k11/6;
997 .Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.k11/6;
998 .Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.k11/6;
999 .Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.k11/6;
1000 .Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.k11/6;
1001 .Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.k09/2;
1002 .Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.k10-1b;
1003 .Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.1995.80-85527-99-5.k11/6;
1004 .Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.k11/6;
1005 .Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.k10/4;
1006 .Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.k11/6;
1007 .Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.k10/4;
1008 .Augustyn, Józef, 1950- - autor.Svátost smíření :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-532-2.k13/5;
1009 .Augustyn, Józef, 1950- - Účastník interview;.Oni nás stvořili.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-504-7.k18/8;
1010 .Aurelius Augustinus.Das Handbuchlein des heiligen Augustinus uber glaube, hoffnung und liesbe.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH .1982..k04-3a;
1011 .Aurelius Augustinus.Das religiose leben.Munchen:Verlag ars sacra .1954..k04-2a;
1012 .Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..R1/3;
1013 .Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.k04/4;
1014 .Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.k04/4;
1015 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.k17/5;
1016 .Aurelius, Augustinus.Křesťanská vzdělanost = De doctrina christiana.:Vyšehrad.2004.80-7021-740-5.k17/5;
1017 .ausgewahlt und ubersetzt von Matthias Dietz eingeleitet von Igor Smiolitsch.KLEINE PHILOKALIE.:.1956.3 545 20 503 7.k04-2a;
1018 .Auscher D. - Béguerie PH. - Tournus J..Itinéraires bibliques.Tour:Éditions du Cerf,, Éditions Mame.1974..k09-3a;
1019 .Autorský kolektív strední i starší generace českých historiku uměni.Dějiny českého výtvarního umění.Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..k08-1b;
1020 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.k17/8;
1021 .Avenarius, Alexander.Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí.:Veda.1992.80-224-0359-8.k26/5;
1022 .Avenarius, Alexander.Byzantský ikonoklazmus 726-843.:Veda.1998.80-224-0582-5.k20/4;
1023 .Azevedo, Marcello.Vision und Herausforderung :.Wien ::Tyrolia,.1989.3-7022-1711-8.k08-4b;
1024 .B rtáň Rudo.Osudy Janka Kráľa.Turčiansky Sv. Martin:Všeslovanská slovesnosť.1946..k16/2;
1025 .B. Humberti de Romanis.Opera DE VITA REGULARI Vol. I..Torino:MARIETTI.1956..k05-3b;
1026 .B.Umberto de Romans O. P..LETTERE AI RELIGIOSI.Roma - Italia:Edizioni pro sanctitate.1991..k06-4b;
1027 .Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.k11/6;
1028 .Babic, Marek.Od antiky k stredoveku. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-202-1.k23/4;
1029 .Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.k14/1;
1030 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.k15/1;
1031 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.k15/1;
1032 .Babjak, Ján; Kušnír, Pavol .Zostali verní. Košice:Byzant.1997.80-85581-16-7.k15/1;
1033 .Baccrabére Georges.Le sanctuaire Rural antique d´Ancely.Toulouse:Institut catholique .1988..k15-3a;
1034 .Bacon, Francis.Nové organon. Praha:Svoboda.1990.80-205-0107-X.k01/7;
1035 .Bacon, Roger.De signis, O znacích. Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-315-5.k01/7;
1036 .Bacq Ph., Gantoy, Bouvy, Emrny, Haqsuin, Voye,l Hut, Lardinois, Plissart.Sacré Dimanche / Revue internationale de catéchése et de pastorale.Bruxelles :Bureau de dépét.1992..k13-4a;
1037 .Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.k17/8;
1038 .Bagin, Anton.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Ústř.církevní nakl..1985..K16/2;
1039 .Bagin, Anton.Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.k16/2;
1040 .Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..K16/2;
1041 .Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.k16/2;
1042 .Bagiová, Renáta..Stretli sme Pána. Réma:Prešov.2001.80-968226-3-2.D8/7;
1043 .Bahníková, Alena.Italština.Velehrad:SPN-pedagogické nakl..2000.80-04-25739-9.k15-5c;
1044 .Bahníková, Alena,1948-.Italština.Velehrad ::SPN-pedagogické nakl.,.2000.80-04-25739-9.k15-5c;
1045 .Bahounek Tomáš J., OP.Církev a sdělovací prostředky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1970?..k10/4;
1046 .Bahounek, Jiří, 1947-.Programování lidského srdce : [30 májových zamyšlení].:Brno : Brněnské Angelikum.2010..978-80-254-9965-8 (v knize neuvedeno : brož.).k11/6;
1047 .Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Maska a tvář očisty.:Olomouc :.1997.80-238-2738-3.D4/3;
1048 .Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..D5/6;
1049 .Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..k05/6;
1050 .Bahounek, Tomáš Jiří.Křesťanská sociologie pro každého.Třebíč:Arca Jimfa.1997.80-85766-95-7.k20/8;
1051 .Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-14-3.k120/8;
1052 .Bailey, Jim.Plavby do ráje : objevení Ameriky 7000 let před Kristem.Praha:Argo.2000.80-7203-231-3.k25/3;
1053 .Bainton, Roland H. .Martin Luther. Bratislava:Návrat domov.1999.80-967954-6-5.k19/3;
1054 .Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.k11/2;
1055 .Bakerová Juliíette Sr. , FDNSC.Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..K19/5;
1056 .Bakešová, Ivana.Dějiny Taiwanu.:Praha : Lidové noviny.2004.80-7106-708-3.k23/3;
1057 .Bako, Peter Juan Pablo.Svätá Gemma Galgani.Nitra:Gorazd n.f.; Kňažský seminár sv. Gorazda.2014.9788089481316 (viaz.); 978-80-89481-31-6.k14/6;
1058 .Balabán Milan.Hebrejské člověkosloví.Praha:Herrmann a synové.1996..k07/2;
1059 .Balabán Milan.Hebrejské myšlení.Praha:Nakladatelství Herrmann a synové.1993..k07/1;
1060 .Balabán Milan a Tydlitátová Veronika.Tázání po budoucím.Praha:Herrmann a synové.1998..k07/2;
1061 .Balabán, Milan.Bojovníci a trpitelé.Heršpice:Eman.1994.80-900696-5-7.k21/4;
1062 .Balabán, Milan.Cesty vzhůru.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-38-0.k04/2;
1063 .Balabán, Milan.Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-392-2.k06/3;
1064 .Balabán, Milan.Logos a svět. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-40-2.k03/3;
1065 .Balabán, Milan.Víra-nebo osud?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-11-0.k04/2;
1066 .Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.k20/4;
1067 .Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.k11/6;
1068 .Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.k14-2b;
1069 .Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5.k19/5;
1070 .Baláž, Zoltán .Z klauzuly do vyhnanstva : Rehoľníci a rehoľníčky na území Banskobystrickej diecézy perzekvovaní tot.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-31-9.k09/8;
1071 .Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973..SKRIPTA_5;
1072 .Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.k13-1a;
1073 .Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.k13-1a;
1074 .Balík, Stanislav.Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů.Praha:Dokořán.2004.80-86569-89-6.k04/4;
1075 .Ballestrem, Karl.Politická filosofie 20.století.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-52-8.k03/3;
1076 .Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.k11/4;
1077 .Balling Adalbert Ludwig.Gottes Haustur steht immer offen.Freiburg im Breisgau:Herderbucherei.1984..k15-1a;
1078 .Balling Adalbert Ludwig a Hopfgarten Joseph.Následuj mne!.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s. r. o..1996..k11/6;
1079 .Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.k11/4;
1080 .Balling, Adalbert Ludwig.Zralé klasy se naklánějí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-89-8.K11/4;
1081 .Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..D4/4;
1082 .Balthasar Hans Urs.Cordula.Paris:Beauchesne.1966..k08-4a;
1083 .Balthasar Hans Urs.Cordula oder der Ernstfall.Einsiedeln:Johannes Verlag.1966..k08-4a;
1084 .Balthasar Hans Urs.Das Betrachtende gebet.Einsiedeln:Johannes-Verlag.1959..k08-4a;
1085 .Balthasar Hans Urs.Der Christ und die Angst.Einsiedeln:Johannes Verlag.1954..k08-4a;
1086 .Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..k08-4a;
1087 .Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..k08-4a;
1088 .Balthasar Hans Urs.Dieu et l´homme d´aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1957..k08-4a;
1089 .Balthasar Hans Urs.Du kronst das Jahr mit deiner Huld.Einsiedeln:Johannes Verlag.1982..k08-4a;
1090 .Balthasar Hans Urs.Glaubhaft ist nur liebe.Einsiedeln:Johannes Verlag.1963..k08-4a;
1091 .Balthasar Hans Urs.Gli stati di vita del Cristiano.Milano - Italia:Jaca Book.1985..k08-4a;
1092 .Balthasar Hans Urs.Gloria Antico Patto.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4b;
1093 .Balthasar Hans Urs.Gloria La percezione della forma.Milano - Italia:Jaca Book.1978?..k08-4b;
1094 .Balthasar Hans Urs.Gloria Una estetica teologica.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1977..k08-4b;
1095 .Balthasar Hans Urs.Gloria - Nuovo patto.Milano - Italia:Jaca Book.1977..k08-4b;
1096 .Balthasar Hans Urs.Gloria - Stili ecclesiastici.Milano:Jaca Book.1978..k08-4b;
1097 .Balthasar Hans Urs.Il filo di Arianna attraverso la mia opera.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4a;
1098 .Balthasar Hans Urs.In Gottes Einsatz leben.Einsiedeln:Johannes Verlag.1971..k08-4a;
1099 .Balthasar Hans Urs.Introduzione al dramma.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4b;
1100 .Balthasar Hans Urs.Katholisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1975..k08-4a;
1101 .Balthasar Hans Urs.Klarstellungen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1971..k08-4a;
1102 .Balthasar Hans Urs.Kordula anebo vážný případ.Rím:Křesťanská akadémie.1987..k09/4;
1103 .Balthasar Hans Urs.L´azione.Milano - Italia:Jaca Book.1986..k08-4b;
1104 .Balthasar Hans Urs.L´impegno del cristiano nel mondo.Milano - Italia:Jaca Book.1978..k08-4a;
1105 .Balthasar Hans Urs.La priére contemplative.Einsiedeln:Desclée de Brouwer.1959..k08-4a;
1106 .Balthasar Hans Urs.le complexe antiromain.Éditions Paulines:.1976..k08-4a;
1107 .Balthasar Hans Urs.Suor Elisabetta della trinita.Milano - Italia:Editrice Áncora .1959..k08-4a;
1108 .Balthasar Hans Urs.Théologie de l´histoire.Fayard:Le signe.1970..k08-4b;
1109 .Balthasar Hans Urs.Was geht mein Glaube die Kirche an?.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH, .1981..k08-4a;
1110 .Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.k08/3;
1111 .Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3.k09/3;
1112 .Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.k08-4a;
1113 .Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.k12/2;
1114 .Balthasar, Hans.Pravda je symfonická : aspekty křesťanského pluralismu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-289-6.k11/4;
1115 .Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.R1/4;
1116 .Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.K16/7;
1117 .Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.k08-4a;
1118 .Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.k08/3;
1119 .Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.k12/2;
1120 .Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).The threefold garland :.San Francisco ::Ignatius Press,.1982..0898700159 .k08-4a;
1121 .Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).Truth is symphonic :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701414 .k08-4a;
1122 .Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Henri de Lubac :.Einsiedeln ::Johannes,.1976.3-265-10173-8.k08-4a;
1123 .Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Leben aus dem Tod :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20086-4.k09-2b;
1124 .Bamberg, Corona,1921-.Was Menschsein kostet :.Würzburg ::Echter,.1971.3-429-00206-0.k15-1a;
1125 .Bamm Peter.Alexander Veľký alebo premena sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..k23/1;
1126 .Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.K10/3;
1127 .Bándy, Juraj.Dekalóg. [Evanjelická bohoslovecká fakulta]:Bratislava.1999.80-88827-15-9.k07/1;
1128 .Bannach, Klaus.Gebete der Stille :.Stuttgart:Radius-Verl..1979.3871735523.k15-1a;
1129 .Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..k09-3b;
1130 .Banti Enrico, Dr..Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.nie je uvedené:samizdat.1975 ?..k09-3b;
1131 .Baptiser Faut-Il.Les Enfants?.Paris:Les Éditions du CERF.1967..k07-3b;
1132 .Baráth, Bartolomej.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-52-X.K13/7;
1133 .Baráth, Bartolomej.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2003.80-85223-65-1.k10/4;
1134 .Barátová, Veronika Katarína,1959-.Veľká malá Terézia.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350535 (brož.); 978-80-8135-053-5.k13/2;
1135 .Barba, Emanuele.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.k16/3;
1136 .Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.1993.80-7162-010-6.k16/1;
1137 .Barbaglio Giuseppe e Dianich Severino.Nuovo dizionario di teologia.Alba:Edizioni Paoline.1977..k08-6b;
1138 .Barbara und Hans Hug.Wurzeln die uns tragen.:Kreuz Verlag.1984..k17-1b;
1139 .Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k04-3a;
1140 .Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k14/5;
1141 .Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k04-3a;
1142 .Barbarič Slavko fra.Modli se srdcem!.Medugorje:RKT Župni ured.1990..k11/4;
1143 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-02-3.k08-1a;
1144 .Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.K12/3;
1145 .Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..k11/4;
1146 .Barbe Roberts Henri.Herr, dass ich sehend werde.Graz - Wien - Koln:Verlag Styri.1968..k15-1a;
1147 .Barber, Malcolm,(1943-).Proces s templáři.Praha:Argo.2008.80-257-0018-6.k25/5;
1148 .Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.k12/2;
1149 .Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.k07-3a;
1150 .Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.k09/1;
1151 .Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.K14/5;
1152 .Baron P., OP.La Jeunesse de Lacordaire.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k08-4a;
1153 .Barra Giovanni.Gioia di donare.Torino:Marietti.1967..k15-1a;
1154 .Barrau P., Delaruelle E., Huguet J., Laffargue J..L´invention pastorale.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1968..k13-2b;
1155 .Barreau Jean-Claude.Oú est le mal?.Paris:Éditions du Seuil.1969..k08-4a;
1156 .Barret, Pierre,(1936-1988).Priez pour nous a Compostelle.[Paris] ::Hachette,.1978.2-01-004949-7.k08-4a;
1157 .Barret, Pierre..Priez pour nous a Compostelle.Paris ::le Livre de poche,.1980.2-253-02399-X (br).k15-3a;
1158 .Barrett, David V..Sekty,kulty a alternativní náboženství.Praha:I.Železný.1998.80-240-0066-0.k06/6;
1159 .Barrois A. - D..Manuel D´archéologie biblique Tome 2.Paris:Éditions a. et J. Picard et C..1953..k09-4a;
1160 .Bars Henry.Die gottlichen Tugenden.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1963..k10-3b;
1161 .Barsotti Divo.La Parole de Dieu dans le Mystére chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-6a;
1162 .Barsotti Divo.Vie mystique et Mystére liturgiqe.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-6a;
1163 .Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..k09/3;
1164 .Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Řád L. P..1991..k13-4a;
1165 .Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.k12/2;
1166 .Barták Vladimír, MUDr., CSc..Besedy se snoubenci.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1987..k10/3;
1167 .Barták Vladimír, MUDr., CSc..Čtení před manželstvím.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1968..k17/8;
1168 .Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.k26/3;
1169 .Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 2. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..k13-6b;
1170 .Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 3. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..k13-6b;
1171 .Barth Karl.Ad Limina Apostolorum.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt .1969..k07-2b;
1172 .Barthasar Hans Urs.Le coeur du monde.Paris:Desclée de Brouwer.1956..k08-4a;
1173 .Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.k13/6;
1174 .Bartolomé de Las Casas.KRÓTKA RELACJA O WYNISZCZENIU INDIAN.W drodze Poznaň:Wydawnictwo Polskej Prowincji Dominikanów.1988..k23/5;
1175 .Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.k16-4c;
1176 .Bartošová, Margita.Jako v zrcadle : Psychoterapeut nastavuje zrcadlo pacientovi a pacient nastavuje zrcadlo psychoterapeutovi.Hradec Králové:Konfrontace.1995.80-901773-0-1.D4/7;
1177 .Basil, z Caesareje.Devět kázání o stvoření světa : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2004.80-7298-102-1.k17/3;
1178 .Basile de Césarée.Traité du Saint-Esprit.:Editions du Cerf.1947..k04-6b;
1179 .Basilica Vaticana.Divina liturgia in rito Bizantino - Slavo.Rím:Vatikán, Bazilika sv. Petra.1996..k13-5b;
1180 .Basilio di Cesarea.Lo spirito santo.Roma:Citta Nuova Editrice, via degli Scipioni.1993..k04-4b;
1181 .Basteo Galerie Der grossen maler.Botticelli.Bergisch Gladbach:Druckerei Gustav Lubbe.1967..k08-1a;
1182 .Bastiat, Frédéric.Providence and liberty. Michigan:The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty.1991..k01-2a;
1183 .Baštín, Štefan.Dejiny anglickej a americkej literatúry.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0253-3.k05/7;
1184 .Bataille, Georges.Prokletá část, Teorie náboženství. Praha:Herrmann a synové.1998..k09/2;
1185 .Baťala, Marián.Čierna má zelenú :.[Slovensko] ::Marián Baťala,.2005.80-969345-8-9.k10/7;
1186 .Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.k14/4;
1187 .Bateman, Graham.Zeměpis světa.Encyklopedie.Přehled všech států a závislých území : encyklopedie.Praha:Columbus.1995.80-7176-022-6.k06/7;
1188 .Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..k13-5a;
1189 .Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..k13-5a;
1190 .Bauer Anton.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a;
1191 .Bauer Johannes B., Molari Carlo.Dizionario Teologico.Roma - Italia:Citadella editrice.1974..k08-6b;
1192 .Bauer, J.S..Zen 1.:CAD Press.1986..k01-6a;
1193 .Bauer, J.S..Zen 4.:CAD Press.1991..k01-6a;
1194 .Bauman, Zygmunt.Globalizácia : Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava :Kalligram.2000.80-7149-335-X.k04/4;
1195 .Bauman, Zygmunt.Modernosť a holokaust. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-494-1.k02/7;
1196 .Bauman, Zygmunt.Úvahy o postmoderní době. Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-12-5.k02/7;
1197 .Baumann, Ferdinand SJ.Seelle Christi, heilige mich ....:Kanisius.1965..k01-2a;
1198 .Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.k07/4;
1199 .Baur Benedikt Dr., OSB.Die Haufige beicht.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1959..k17-5b;
1200 .Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.k07/5;
1201 .Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.k14/2;
1202 .Baxter Margaret.Jesus Christ: His Life and His Church.London:SPCK Internacional Study Guide.1987..k11-4a;
1203 .Baxter Margaret.The Formation of the Christian Schriptures.London:SPCJ International Study Guide 26.1988..k11-4a;
1204 .Bayat, Mojdeh.Příběhy z pouští a zahrad : moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů.Praha:Portál.1999.80-7178-300-5.k06/2;
1205 .Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.1999.80-88774-60-8.R1/4;
1206 .Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.1999.80-88774-60-8.k17/5;
1207 .Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.k17/5;
1208 .Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.R1/4;
1209 .BBC World service.Britain now.neuvedené:BBC World service Slovak Sectsion.1993..k15-4c;
1210 .Bea Agostino Card..La Parola di Dio E l´umanitá.Assisi:Citadella editrice.1967..k09-4b;
1211 .Bea Augustin kardinál.Friede zwischen Christen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1966..k07-2b;
1212 .Beata Blandina Merten.La carita non avra mai fine.Siegburg:Reckinger Co,.1987..k04-3a;
1213 .Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.k12/2;
1214 .Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.k21/2;
1215 .Beauchamp, Paul, 1925-2001 - autor.Hovory o Písmu svatém.:Praha :.1993.80-85795-03-5.k07/4;
1216 .Beaumont de Pierre.Aujourd´hui la foi.Mame - Belgique:Librairie Arthéme Fayard.1976..k14-3a;
1217 .Beblavý, Ján,1898-1968.Dve krásne duše.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1928..K14/6;
1218 .Beccaria Cesare, editori Brôstl Alexander a Holländer Pavel.O zločinoch a trestoch.Bratislava:Kaligram.2009..k04/5;
1219 .Beck Karl.Offenbarung und glaube bei Anton Gunther.Wien:Verlag Herder.1967..k08-4a;
1220 .Beck Magnus M., OP.Die Ewigkeit hat schon begonnen.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..k15-1a;
1221 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.D4/4;
1222 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..k10/3;
1223 .Beck, Ulrich.Co je to globalizace?, Omyly a odpovědi. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2007.978-80-7325-123-9.k04/4;
1224 .Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..k13-3b;
1225 .Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1966..k13-3b;
1226 .Beckel Albrescht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..k13-3b;
1227 .Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2002.80-7178-612-8.k22/2;
1228 .Beda Ctihodný,(okolo 672-735).Církevní dějiny národa Anglů.Praha:Argo.2008.80-257-0023-2.k24/1;
1229 .Bednaříková, Jarmila.Stěhování národů.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-506-2.k23/1;
1230 .Bednaříková, Jarmila.Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-787-1.k23/1;
1231 .Bednaříková, Jarmila, 1952-.Frankové a Evropa.:Praha :.2009.978-80-7021-942-3.k23/1;
1232 .Bednarz, Michał((1939- ).).Pisma św. Jana.Tarnów ::"Biblos",.2000..8387952540.k21/5;
1233 .Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.1980??.978-80-7575-001-3.k14/3;
1234 .Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:..9788097012694; 978-80-970126-9-4.K14/2;
1235 .Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.k14/2;
1236 .Bedouelle, Guy(1940-2012)..Na obraz świętego Dominika :.Poznań ::\"W Drodze\",.2001..8370333265.C08/1;
1237 .Bedřich, Nosek, Pavla Damohorská..Úvod do synagogální liturgie.:Karolinum.2005.80-246-0986-X.k10/5;
1238 .Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1974..k08-4a;
1239 .Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1974..k08-4a;
1240 .Begemann Robert.Das grosse Spiel.Wien:Verlag Herder.1960..k15-1a;
1241 .Behler Gebhard Maria OP.Die Abschiedsworte des Herrn.Salzburg:Otto Muller Verlag.1962..k10-2a;
1242 .Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..k16-4a;
1243 .Beierwaltes, Werner.Platonismus a idealismus. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-18-6.k04/2;
1244 .Beilner, Wolfgang,(1931-).Jesus ohne Retuschen.Graz ::Styria,.1974.3-222-10812-9.k09-5b;
1245 .Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o..1994..R1/6;
1246 .Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o..1994..k22/2;
1247 .Beinert, Wolfgang."Katholischer" Fundamentalismus :.Regensburg ::Josef Pustet,.1991.3-7917-1286-1.k08-4b;
1248 .Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.k02/7;
1249 .Beiträge zur Religions-und Glaubensfreiheit 2.Die romisch-katholische Kirche in der Sowjetunion.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1989..k16-3b;
1250 .Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.k09-6a;
1251 .Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.k07/8;
1252 .Bejlovec Josef - Janda Jan - Kamínková Eva - Kucharský Pavel - Quitt Zdeněk.Latina.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..k16-4c;
1253 .Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.D4/3;
1254 .Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.k19/4;
1255 .Belejkanič, Imrich.Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslavná bohoslovecká fakulta,.1998.80-88722-50-0.k09/1;
1256 .Bělina, Pavel.Dějiny evropské civilizace : 2.díl..Praha:Paseka.1995.80-7185-011-X.k03/7;
1257 .Bellet Maurice.Le Dieu pervers.Paris:Les Éditions du Cerf.1987..k08-4a;
1258 .Bellinger, Gerhard J..Sexualita v náboženstvích světa.Praha:Academia.1998.80-200-0642-7.D4/1;
1259 .Belo Fernando.Lecture matérialiste de l´évangile de Marc.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k08-4a;
1260 .Belssel.Fra Angelico.?:?.1950 ?..k08-1b;
1261 .Ben-Ami, Shlomo, 1943-.Válečné šrámy, mírové rány :.:Praha :.2010.978-80-257-0334-2.k03/7;
1262 .Benda Vladimír.Nacházení.Praha:Česká katololická charita.1989..k21/5;
1263 .Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..K21/4;
1264 .Bendlová, Peluška.Gabriel Marcel. Praha:Filoz.ústav AV ČR.1993.80-7007-048-X.k01-2a;
1265 .Benedictus.Suche den Frieden und jage ihm nach.Kevelaer:Butzon [und] Bercker.1989.3766696505.k15-1a;
1266 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.k19/6;
1267 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.k04/5;
1268 .Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.k19/6;
1269 .Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.k19/4;
1270 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.k19/4;
1271 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.k19/4;
1272 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.K19/4;
1273 .Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.k13/2;
1274 .Benedikt z Nursie,ca 480-ca 543.Regula Benedicti =.Břevnov,:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty ;.1998.80-238-2676-X.R1/4;
1275 .Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.k03/2;
1276 .Benedikt,1927-.Velké postavy středověké církve /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-527-6.K19/6;
1277 .Benedikt(1927-).Salz der Erde :.Stuttgart ::Deutsche Verlags-Anstalt,.1996.3-421-05046-5.k07-2a;
1278 .Benedikt1927-.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.K19/6;
1279 .Benedikt1927-.Drahí bratia kňazi.Nitra:Gorazd; Kňazský seminár sv. Gorazda.2017.9788089481392 (viaz.); 978-80-89481-39-2.K19/6;
1280 .Benedikt1927-.Chváloreč na svedomie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.9788071628453 (viaz.); 978-80-7162-845-3.K19/6;
1281 .Benedikt1927-.Pavol, apoštol národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.9788071627357 (viaz.); 978-80-7162-735-7.k19/6;
1282 .Benedikt1927-.Poznanie pravdy.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910951 (viaz.); 978-80-8191-095-1.K19/6;
1283 .Benedikt1927-.Reč a slovo kríža.:..9788089481439; 978-80-89481-43-9.K19/6;
1284 .Benediktiner und Benediktinerinnen in der DDR.Benedikt .Halberstadt:St. Benno Verlag.1984..k18-2b;
1285 .Beneš Edvard Dr..Mnichovské dny.Praha:Svoboda.1968..D8/6;
1286 .Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.k05/1;
1287 .Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.k09/5;
1288 .Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.k08-4b;
1289 .Beneš, Jiří.Desítka : desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-177-4.k07/3;
1290 .Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..k14-4b;
1291 .Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..k04/1;
1292 .Beníček Josef.Starci - duchovní otcové národa.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježišova.1993..k07/4;
1293 .Benkovský, Ján, SJ.Tri sľuby.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7.k13/7;
1294 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Druhý vatikánsky koncil 1962-1965.Nitra:Marián Kolník [vyd.].1992.80-900510-4-9;80-900510-4-9.k19/5;
1295 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.1991.8090051014; 80-900510-1-4.k07/3;
1296 .Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.:Les Éditions du Cerf.1965..k07/8;
1297 .Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1972..k07/8;
1298 .Benoit P. end Boismard M. - E. - Professeurs á l´École Biblique de Jérusalem.Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k07/8;
1299 .Benoit Pierre, OP.Exégése et Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k08-4a;
1300 .Benoit, Claire-Lise de.Áno, je to pravda!.:CREATIVPRESS v.o.s..1991.80-7131-002-6.k13-6a;
1301 .Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).k14-2a;
1302 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 10.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1303 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 11.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1304 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 12.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1305 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1306 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 8.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1307 .Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 9.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1308 .Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 4.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1309 .Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 6.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1310 .Benton William, publischer, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 5.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1311 .Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 3.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1312 .Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 7.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a;
1313 .Beránek, Jiří.Tajemství lóží : Svobodné zednářství bez legend a mýtů.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0423-6.k06/6;
1314 .Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.k04/2;
1315 .Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.k04/2;
1316 .Berďajev, Nikolaj.Filosofie nerovnosti.:Kitěž.2004.80-903383-1-3.k01-3b;
1317 .Berďajev, Nikolaj.Filosofie svobodného ducha, Část 1. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-97-9.k03/2;
1318 .Berďajev, Nikolaj .Filosofie svobodného ducha, Část 2. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-98-6.k03/2;
1319 .Berďajev, Nikolaj .Nový středověk ; úvaha o osudu Ruska a Evropy.:Pavel Mervart.2004.80-86818-05-5.k03/4;
1320 .Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.1991?.80-85459-02-7.k01-3b;
1321 .Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.Dostojevského pojetí světa. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-020-3.k04/2;
1322 .Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.O otroctví a svobodě člověka : Pokus o personalistickou filosofii. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-50-X.k04/2;
1323 .Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Filosofie a náboženství. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-486-8.k01-3b;
1324 .Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-634-0.k01-2a;
1325 .Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Ríša Ducha a ríša Cisárova. Bratislava:Kalligram.2003.80-7149-548-4.k01-2a;
1326 .Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Sebapoznanie, Pokus o filozofickú autobiografiu. Bratislava: AGORA.2005.80-968686-8-3.k01-2b;
1327 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Duše Ruska. Brno:Petrov.1992.80-85247-39-9.k01-3b;
1328 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.k16-4a;
1329 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Původ zla a smysl dějin. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-490-6.k01-3b;
1330 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.Duše Ruska /.Brno ::Petrov,.1992.80-85247-39-9 :.k03/4;
1331 .Béreš Josef Dr. se spolupracovníky.Naše víra.Praha:Česká katolická Charita.1974..D5/6;
1332 .Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.k17/8;
1333 .Bergdolt, Klaus.Černá smrt v Evropě : velký mor a konec středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-541-0.k24/2;
1334 .Berger, Natalia.Na křižovatce kultur : Od středověku do moderní doby : Historie československých Židů.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0305-1.k08-1b;
1335 .Berger, Peter Ludwig.Kapitalistická revoluce. Bratislava:Archa.1993.80-7115-042-8.k03/3;
1336 .Berger, Rupert, 1926-.Liturgický slovník.:Praha :.2008.978-80-7021-965-2.k22/2;
1337 .Bergson Henri.Filozofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..k01/5;
1338 .Bergson, Henri.Čas a svoboda : O bezprostředních datech vědomí. Praha:Filosofia.1994.80-7007-065-X.k01-3b;
1339 .Bergson, Henri.Duchovní energie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-485-6.k03/2;
1340 .Bergson, Henri.Duše a tělo. Bratislava:Fischer.1994.80-967229-0-5.k01-3b;
1341 .Bergson, Henri.Hmota a paměť : esej o vztahu těla k duchu. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-065-3.k01/5;
1342 .Bergson, Henri.Smích : Le rire. Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0404-9.k01-3b;
1343 .Berchmans Egloff OFM Cap..Begnadete Liebe.Luzern:Verlag Räber and Cie..1959..k17-1b;
1344 .Berchmans Egloff OFM Cap..Du gehst nicht allein.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag .1963..k17-1b;
1345 .Berchmans Egloff OFM Cap..Gott ist barmherzig.Luzern:Verlag Räber and Cie..1958..k17-1a;
1346 .Berchmans Egloff OFM Cap..Ich - Heilig werden?.Luzern:Räber-Verlag.1962..k17-1a;
1347 .Berkeley, George.Esej o nové teorii vidění.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-112-9.k01/7;
1348 .Berkeley, George.Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Praha:Svoboda.1995.80-205-0479-6.k01/7;
1349 .Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.2003.80-7255-077-2.K08/4;
1350 .Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.2003.80-7255-077-2.R1/6;
1351 .Bernanos Georg.Die begnadete Angst.Bassel, Freiburg, Wien:Herder - Bucherei.1959..k15-1a;
1352 .Bernard R. P OP.Das Mysterium Jesu Band 3.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1961..k10-6a;
1353 .Bernard R. P. OP.Das Mysterium Jesu, band 2.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1960..k10-6a;
1354 .Bernard R . P. OP.Das Mysterium Jesu, band 1.Basil Freiburg Wien:Herder.1959..k10-6a;
1355 .Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Casterman - Paris - Tournai:Salvator Verlag Mulhouse.1963..k08-4b;
1356 .Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Mulhouse:Éditions Salvator.1963..k08-4b;
1357 .Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.k17/5;
1358 .Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.k13/6;
1359 .Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.k13-1b;
1360 .Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.k17/5;
1361 .Bernard, z Clairvaux.O minulosti a svobodném rozhodování.:Karolinum.2004.80-246-0702-6.k13/6;
1362 .Bernardi Jean.Les premiers siécles de l´Église.Orante:Les Éditions du Cerf.1987..k08-4a;
1363 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.k14/6;
1364 .Bernert Erasmus.Das Gebet.Stans:Verlag Josef von Matt.1981..k15-1a;
1365 .Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH.1968..k18/4;
1366 .Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.k09/3;
1367 .Bernhardt Rudolf.Vorlesebuch.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k13-2b;
1368 .Bernhart Joseph.Bibel und mythus.Kosel - Verlag zu Munchen:Hochland - Bucherei .1954..k09-4a;
1369 .Bernhart Joseph.De profundis.Munchen:Hochland - Bucherei im Kosel - Verlag.1935..k08-4b;
1370 .Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément I. Malesherbes:Maury.1984.2-85229-282-4.k01-1b;
1371 .Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément II. Malesherbes:Maury.1985.2-85229-282-4.k01-1b;
1372 .Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément*. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.k01-1b;
1373 .Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément**. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.k01-1b;
1374 .Berten Ignace.Histoire, révélation et foi.Bruxelles:Editions du CEP.1969..k09-3a;
1375 .Bertetto Domenico.Cacerdozio cattolico.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1956..k08-4b;
1376 .Berthold Waldstein-Wartenberg.DIE HEILIGE ZDISLAWA UND IHRE ZEIT.Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Tschechische Republik:Martin Verlag.2000..k06-3b;
1377 .Bertrand, Yves.Soudobé teorie vzdělávání.Praha:Portál.1998.80-7178-216-5.D4/3;
1378 .Berz August.Mit Gott ins Heute.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1968..k15-1a;
1379 .Berz August.Mit Gott ins Heute 2: Mai - August.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1973..k15-1a;
1380 .Besala, Jerzy, 1951-.Utajené dějiny Evropy.:Frýdek-Místek :.2009.978-80-7362-652-5.k15-4a;
1381 .Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k10-3b;
1382 .Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k10-3b;
1383 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.K09/1;
1384 .Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.k14/6;
1385 .Bettan G..Chiaro sul Domani.Milano:Ancora.1964..k13-2b;
1386 .Betz Otto.Die Welt meditieren.Munchen:Verlag J. Pfeiffer.1967..k15-1a;
1387 .Bezák, Róbert,1960-.Medzi nebom a peklom :.Bratislava ::W Press,.2013.978-80-971196-2-1.k18/8;
1388 .Bezdíčková, Erika,(1931-).Moje dlouhé mlčení :.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2011.978-80-86953-77-9.k08-1a;
1389 .Bezina Petar, Fra, Dr..Progoni.Split:Splitske metropolije i zadarske nadbiskupije .2000..k12-2b;
1390 .Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.k13/5;
1391 .Biale, David.Power and powerlessness in jewish history. New York:Schocken books.1987.0-8052-0841-0.k01-4b;
1392 .Bianco V..Rodičia, na slovíčko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k17/8;
1393 .Bianco, Enzo.Mozaika múdrosti. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-76-5.k22/4;
1394 .Bianchi, Duccio.Pacifisti all'est. Napoli:Dehoniane.1985..k01-3b;
1395 .Bianchi, Enzo, 1943-.Klíčové pojmy křesťanské spirituality.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-326-5.k13/5;
1396 .Bianchi, Enzo((1943- ).).Radykalizm chrześcijański.Kraków ::"Tyniec",.2000..8387525472.k09/3;
1397 .Biathová Katarína (text).Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran .1983..k12-1b;
1398 .Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b;
1399 .Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b;
1400 .Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k09-6b;
1401 .Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k09-5a;
1402 .Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k07/2;
1403 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.K07/2;
1404 .Biblioteca di scienze religiose.Un nuovo volto di Dio.Roma - Italia:Libreria Ateneo Salesiano.1976..k08-4a;
1405 .biblioteka Ojcóv Kosciola 2.Pierwsza Ksiega Starców.Krakow:Wydawnictwo.1993..k17/2;
1406 .Biblioteka ojcóv košciola 5, ANONYM przypisywany sw. Grzegorzowi z Nazjanzu.Chrystus cierpiacy.Kraków:wydawnictwo II.1995..k20/4;
1407 .Bibliotheca Dominicana.DE ORATIONE iuxta B. Humbertum de Romanis, OP.Romae:Apud Sanctam Sabinam.1960..k06-4a;
1408 .Bibliothéque de théologie série 3, Théologie Biblique, Vol. 4.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Paris - Tourna i- New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1956..k09-4a;
1409 .Bibliothéque de Théologie, série 3, Théologie Biblique, Vol. 2 .Théologie de l´ancien testament Tome I.Paris - Tournai - New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1954..k09-4a;
1410 .Bič Miloš.Ze světa Starého zákona I..Praha:Kalich.1986..k08/6;
1411 .Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..k08/6;
1412 .Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..k09-6b;
1413 .Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr..Biblická konkordance P - V.Praha:Kalich, v Ústredním cirkením nakladatelstsví.1966..k09-6a;
1414 .Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr. .Biblická konkordance V - Ž Třetí díl.Praha:Kalich.1967..k07/8;
1415 .Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : Úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Čes.biblická společ..1997.80-85810-15-8.k21/3;
1416 .Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.k06/2;
1417 .Bič, Miloš.V zemi sfing a pyramid : Od faraónů k prorokovi.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-49-8.k06/2;
1418 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.k21/2;
1419 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.k21/2;
1420 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.k21/2;
1421 .Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.k21/2;
1422 .Bielik, František,1928-.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách :.Bratislava ::DaVel,.1991.80-900931-0-8 .k15-6a;
1423 .Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:s. n. a..1994..k14/5;
1424 .Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:Miroslav Bielik .1994..k04-3a;
1425 .Biemel, Walter.Martin Heidegger.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0268-3.k02/1;
1426 .Bieňkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk.Encyklopedia katolicka, Tom 3.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1979..k11-5a;
1427 .Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 3.Lublin:Pallotinum.1979..k11-5a;
1428 .Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 4.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1983..k11-5a;
1429 .Bierach, Alfred J..Čo prezrádzajú tváre : Ako spoznať človeka na prvý pohľad.Šamorín:Fontana Kiadó.1992.80-900492-4-9.D4/3;
1430 .Biesel, Herbert.Von altem und neuem Beten.Düsseldorf ::Patmos,.1972.3-491-00348-2.k15-1a;
1431 .Bihlmeyer - Tuhle.Kirchengeschichte.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1961..k16-6a;
1432 .Bilíková Eva PhDr. .Přehled latinské mluvnice.Brno:MC sdružení.1992..D8/4;
1433 .Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM.1980..k09/3;
1434 .Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1980..k04-2a;
1435 .Bilsker, Richard.Bergson : Osobnosoti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-97-0.k02/1;
1436 .Bílý, Jiří.Jezuita Antonín Koniáš. Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-191-1.k14/5;
1437 .Bílý, Jiří.Trojí lid : panovníci a jejich lid v evropském středověku.Praha:Libri.2000.80-7277-014-4.k19/2;
1438 .Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X.k12/2;
1439 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.k13-1b;
1440 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993.80-85223-16-3.k11/7;
1441 .Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.k08-1b;
1442 .Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.k08-1b;
1443 .Biser, Eugen,(1918-).Der Helfer :.München ::Kösel,.1973.3-466-20157-8.k08-4b;
1444 .Bischof Dr.. Rudolf Graber.THOMAS VON AQUIN.Regensburg:Dominikanerkirche.1974..k06-4b;
1445 .Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.k06/6;
1446 .Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.k13-5a;
1447 .Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.k19/4;
1448 .Bissonnier Henri.Pédagogie de résurrection.Paris:Éditions Fleurus.1959..k13-2b;
1449 .Bistumskommission fur okumenische Fragen .Die Eucharistie im Gespräch der Konfessionen.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker .1986..k08-6b;
1450 .Biškup, Marijan.Blaženi Augustin Kažotič.Zagreb:.1980..k04-4a;
1451 .Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..k17/5;
1452 .bl. Henryk Suzo.ksiega mudrošci przedwiecznej.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1983..k14/2;
1453 .Black Matthew.An Aramaic approach to the gospels and acts.Oxford:Clarendon press.1979..k10-5a;
1454 .Black, Jeremy.Bohové,démoni a symboly starověké Mezopotámie : ilustrovaný slovník.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-266-8.k06/1;
1455 .Black, Jeremy.Evropa 18.století.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-376-0.k24/2;
1456 .Bláha, Inocenc Arnošt.Ethika jako věda : Úvod do dějin a theorie mravnosti.Brno:Atlantis.1992.80-7108-023-3.k05/1;
1457 .Blaha, Jan.Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie,sociologie,etiky a sociální p.Praha:Triton.2004.80-7254-467-5.D4/4;
1458 .Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.k16/8;
1459 .Blainey, Geoffrey.Dějiny Austrálie.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-334-7.k23/2;
1460 .Blanár Vincent doc. dr., Klimanová Alžbeta, Kubalová Ivana, Pohanová Lýdia a Šulhan Jozef.Rozprávate po francúzsky? Mluvíte francouzsky? Parlez-vous francais?.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..k16-5c;
1461 .Blandino, Giovanni SJ.Brevi lezioni di filosofia. Roma:Universita Lateranense.1983.88-311-3318-7.k01-3b;
1462 .Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený.2000?..k13/2;
1463 .Blanchet, Bonvin, Clerc, Gallay, Muller, Roulet, Wisser.Jeremie.Genéve:Labor et Fides.1985..k09-4b;
1464 .Blank Josef.Geistliche schriftlesung 4/3.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-2a;
1465 .Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77129-3.k09-2a;
1466 .Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77124-2.k09-2a;
1467 .Blankenbaker, Frances.O čem všem je Bible-encyklopedické vydání : Na základě populárního klasického díla dr.Henrietty Mearsové.Bratislava:Pokoj.1993.80-85747-02-2.k21/3;
1468 .Blaquiér, Georgette.Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-443-1.D4/3;
1469 .Blasko, Stefan,1915-.Miriam Teresa :.Toronto, Canada ::Maria Magazine,.1984...k15-1a;
1470 .Blaskovics Josef.Učebnice maďarštiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..k16-5c;
1471 .Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..k11/5;
1472 .Blavatská, Helena Petrovna.Klíč k theosofii.Praha:Stratos.1995.80-85962-08-X.k06/6;
1473 .Blažek, Bohuslav.Tváří v tvář obrazovce : Bohuslav Blažek.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-11-7.D4/3;
1474 .Blažíček Oldřich J..Umění baroku v Čechách.Praha:Obelisk, Nakladatelství umění a architektury.1971..k08-1b;
1475 .Blažíček, Oldřich J..Dominikánsky kostel sv. Vavřince v Jablonném.Olomouc:Edícia Krystal.1948..k06-2a;
1476 .Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.R1/2;
1477 .Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.k19/3;
1478 .Blinzler Josef.Der Prozess Jesu.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k10-5b;
1479 .Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1.k02/6;
1480 .Bloch, Marc Leopold Benjamin, 1886-1944.[Société féodale. Česky]Feudální společnost. 2010. : Praha : Argo.2010.978-80-257-0236-9.k24/2;
1481 .Blondel, Maurice.Pravda poznání a činu. Praha:Vyšehrad.1971..k01-2a;
1482 .Blondel, Maurice, 1861-1949.Filosofie akce. Olomouc :Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-009-1.k01/7;
1483 .Bloom Anthony.Weg zur Meditation.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/Mainz:Verlag Gerhard Kaffke.1971..k15-1a;
1484 .Bloom, Anthony(1914-2003)..Odwaga modlitwy.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008403.k15-1a;
1485 .Bloom, Harold.Kánon západní literatury :.Praha ::Prostor,.2000.80-7260-013-3.k22/7;
1486 .Bluchdorn, J..Das Gewissen in der Diskussion. Darmstadt:Wissenschaftliche.1976.3-534-03717-0.k01-2a;
1487 .Bober Bernard Mons..S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..k13-6a;
1488 .Bobulski, Stanisaw..Nasze cmentarze z I wojny swiatowej.Sobolow ::[s.n.],.1996..8386768614.k15-3a;
1489 .Bockle Franz und Holenstein Carl.Die Enzyklika in der Diskussion.Zurich:Benziger Verlag.1968..k13-5a;
1490 .Boekholt Peter.Eucharistie.Roma - Italia:Las - Libreria Ateneo Salesiano.1982..k08-4a;
1491 .Boer, Theo de.Bůh filosofů a Bůh Pascalův. Benešov:EMAN.2003.80-86211-23-1.k05/4;
1492 .Boethius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 48.Boethius Poslední Říman : Výbor z díla.Praha:Vyšehrad.1982..k01/5;
1493 .Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 480-524 - autor.Filosofie utěšitelka.:Olomouc :.1995.80-7198-021-8.k03/2;
1494 .Boff L.,, Kern B., Muller A..Werkbuch Theologie der Befreiung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1988..k08-6b;
1495 .Boff Leonardo.Zeugen Gottes in der Welt.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1985..k08-4b;
1496 .Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X.k04/5;
1497 .Boff, Leonardo.Orel a kuře : o integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás. Praha:Portál.2000.80-7178-442-7.k06/2;
1498 .Boff, Leonardo,(1938-).Kirche :.Düsseldorf ::Patmos,.1985.3-491-77293-1.k08-4b;
1499 .Boff, Leonardo,(1938-).Kreuzweg der Auferstehung.Düsseldorf ::Patmos,.1986.3-491-72136-9.k08-4b;
1500 .Boff, Leonardo,(1938-).Vater unser :.Düsseldorf ::Patmos,.1984.3-491-72103-2.k10-2a;
1501 .Bogdan, Henry, 1936-.Řád německých rytířů.:Praha :.2009.978-80-7407-063-1.k24/1;
1502 .Bogliolo Alojz.Filozofická antropológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k03/5;
1503 .Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..k01-2a;
1504 .Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..k03/5;
1505 .Bogliolo, Luigi.Filosofia cristiana: problema o dramma?. Brescia:Civiltá.1971..k01-2a;
1506 .Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k01-2a;
1507 .Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..k03/5;
1508 .Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k03/5;
1509 .Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..k03/4;
1510 .Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..k03/5;
1511 .Boháč, Vojtech.Krátky liturgický slovník.Prešov:Petra.2002.80-89007-26-0.k10/5;
1512 .Bohlen, Cornelius.Antroposofie a křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-230-7.k06/4;
1513 .Bohm Alfonz.Druhá kniha o láske.Martin:Osveta.1978..k17-4b;
1514 .Bohm E. Dr..Slovenskí výtvarníci v Maďarsku.Košice:Slovenská jednota.1943..k08-1b;
1515 .Bohme Wolfgang.Beichtlehre fur evangelische Christen.Stuttgart:Evangelisches Verlagswerk.1956..k08-4b;
1516 .Böhme, Jakob.Cesta ke Kristu : mystické traktáty konce věků.:Vyšehrad.2003.80-7021-547-X.k01/5;
1517 .Bohren Rudolf.Das Unser Vater - heute.Zurich / Stuttgart:Zwingli verlag .1960..k15-1a;
1518 .Bohumila, Zástěrová.Dějiny Byzance.:Academia.1994.80-200-0454-8.k25/3;
1519 .Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k11/4;
1520 .Bohuslav.Klásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k17-3b;
1521 .Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k13/4;
1522 .Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k08-1a;
1523 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..k14/6;
1524 .Bohuslav (Ľudovít Macák).V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..k13/4;
1525 .Bohuslav, Novotný.Slovom a mečom.:Matica slovenská.1995.80-7090-330-9.k16-1a;
1526 .Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.k10-2a;
1527 .Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.k02/7;
1528 .Bochenski, Józef Maria.Cesta k filosofickému myšlení. Praha:Academia.2001.80-200-0853-5.k01-2a;
1529 .Bochenski, Józef Maria.Cesty k filosofickému myšlení, Úvod do základních pojmů.Praha:Svoboda.1994.80-205-0398-6.R1/7;
1530 .Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.k04/4;
1531 .Bocheński, Józef Maria,(1902-1995).Cesta k filozofickému myšlení.Purley ::Rozmluvy,.1985.0-946352-21-6.k02/7;
1532 .Boice, James Montgomery.Základy křesťanské víry : jednosvazková systematická teologie.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-005-5.k08/1;
1533 .Boinnard Y..Mort de Jésus.Genéve:Labor et Fides.1984..k10-3b;
1534 .Boismard M. E., Lamouille.L´Évangile de Jean.Paris:Les Éditions du Cerf.1977..k10-6b;
1535 .Boismard, Descamps, Gelin, Giblet, Guillet, soeur J. D´ARC A. Lefévre, Dufour, Pierron, Spicq.Grands Thémes Bibliques.Paris:Étions du Feu Nouveau.1958..k09-4a;
1536 .Bok, Václav.Slovník spisovatelu nemeckého jazyka a spisovatelu lužickosrbských.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1987..k22/4;
1537 .Bokenkotter, Thomas S..A concise history of the Catholic Church.New York ::Image Books,.1990..0385411472.k16-5a;
1538 .Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.:Polypress.2000.80-88704-33-2.k19/2;
1539 .Boľšakov, Sergej.Na duchovných výšinách. O ľuďoch, ktorí sa modlia Ježišovu modlitbu. (Osobné spomienky a stretnutia).. Regionálne kultúrne stredisko:Žilina.1995.80-85161-16-8.k18/2;
1540 .Bolzano Bernard.Vlastní životopis.Praha:Odeon.1981..k03/4;
1541 .Bolzano, Bernard.Exhorty.:Praha : Lidové noviny.2006.978-80-7106-827-3.k03/4;
1542 .Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.k13/6;
1543 .Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.:Oikoymenh.2003.80-7298-078-5.k13/6;
1544 .Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.k13/6;
1545 .Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2.k13/6;
1546 .Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.R1/4;
1547 .Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.k13/6;
1548 .Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 4.sv. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku : Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku.Praha:Vokno.1993.80-85239-24-8.k03-5b;
1549 .Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 5.díl. Středověká islámská a židovská filosofie;Filosofie renesance a reformace : Středověká islámská a židovská filosofie.Filosofie renesance a r.:Praha : Státní zdravotnické nakl..1995.80-85239-30-2.k03-5b;
1550 .Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 2, Juliiny otázky. Praha:DharmaGaia.1993.80-901225-6-6.k01-2a;
1551 .Bondy, Egon, 1930-2007.Filosofické eseje, sv. 3. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.k01-2a;
1552 .Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 4. Praha:DharmaGaia.1995.80-85905-00-0.k01-2a;
1553 .Bonhöffer, Dietrich.Na cestě k svobodě : Listy z vězení.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-081-8.k12-5a;
1554 .Bonsirven Joseph.Théologie du Nouveau testament.Paris:Aubier.1951..k10-4b;
1555 .Boor de Werner.Der erste Brief des Paulus an die Korinther.Berlin:Evangelische Haupt-bibelgesellschaft .1967..k11-4a;
1556 .Boorstin, Daniel J..Člověk hledající, Příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. Praha:Prostor.1999.80-7260-018-4.k05/7;
1557 .Borgman, Erik,(1957-).Edward Schillebeeckx :.New York ::Continuum,.2003-.0826461948 (v. 1).k06-4b;
1558 .Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.2001.80-902682-4-2.k14/6;
1559 .Borkowski, Ludwik.Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego.1991.83-85291-21-0.k04/7;
1560 .Bornkamm, G..Ježíš Nazaretský.Praha:Kalich.1986..k20/4;
1561 .Boros Ladislaus.Der anwesende Gott.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1964..k17-5b;
1562 .Boros Ladislaus.Des Menschen Welt und Gott.Zurich:Buchclub Ex Libris.1950?..k17-5b;
1563 .Boros Ladislaus.Erlôstes dasein.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1965..k15-1a;
1564 .Boros Ladislaus.Gott - Welt - Bruder.Freising:Kyrios-Verlag GmbH Meitingen.1967..k17-5b;
1565 .Boros Ladislaus.In der Versuchung.Olten und Freiburg:Walter-Verlag.1967..k17-5b;
1566 .Boros Ladislaus.Mysterium Mortis.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1966..k07/2;
1567 .Boros Ladislaus.Wahrhaftigkeit und Liebe.Freising:Kyrios-Verlag Gmbh Meitingen.1966..k17-5b;
1568 .Boros Ladislaus.Wir sind zukunft.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1969..k15-1a;
1569 .Boros, Ladislaus.Taglich aus dem Glauben leben :.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1979.3786706271.k17-5b;
1570 .Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.k18/7;
1571 .Boros, Ladislaus, 1927-1981 - autor.Osvobození k životu :.:Praha :.1994.80-7113-085-0.k16/7;
1572 .Boros, Ladislaus,1927-1981.Erlöstes Dasein.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0385-X.k17-5b;
1573 .Boros, Ladislaus,1927-1981.Offenheit des Geistes :.Olten ; Freiburg im Breisgau ::Walter,.1977.3-530-09510-9 .k17-5b;
1574 .Boros, Ladislaus1927-1981.Denken in der Begegnung.Olten ::Walter,.1973.3-530-09506-0.k17-5b;
1575 .Boros, Ladislaus1927-1981.Der gute Mensch und sein Gott.Olten ::Walter,.1971.3-530-09504-4.k17-5b;
1576 .Boros, Ladislaus1927-1981.Im Leben Gott erfahren.Olten ::Walter,.1976.3-530-09509-5.k17-5b;
1577 .Boroš, Július,1934-.Experimentálna psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1986..D4/7;
1578 .Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.k14/1;
1579 .Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.k07/5;
1580 .Bosak Pius Czeslaw OP.Slownik-konkordancja osób Nowego Testamentu.Poznaň:W drodze.1991..k08/6;
1581 .Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.k10-6a;
1582 .Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.k07/6;
1583 .Bosak, Pius Czesław((1944- ).).Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::"Bernardinum",.1996.8370331114;8386491396.k21/3;
1584 .Bosak, Pius Czesław(1944- )..Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::\"Bernardinum\",.1996.8370331114;8386491396.k09-1b;
1585 .Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..D5/3;
1586 .Bosco, Ján.Listy Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-031-3.k17/5;
1587 .Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..k13/4;
1588 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.k14/6;
1589 .Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k13/4;
1590 .Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.k17-5a;
1591 .Boss, Medard.Včera v noci se mi zdálo.Praha:Grada.1994.80-85424-74-6.D4/7;
1592 .Bossis, Gabrielle,1874-1950.Er und ich :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1976.3-7867-0579-8.k15-1a;
1593 .Bossuet.Le Jeudi-Saint.Paris:Union générale d´Éditions.1963..k17-5b;
1594 .Bossy, John, 1933-.Křesťanství na Západě 1400-1700.:Praha :.2008.978-80-246-1468-7.k04/4;
1595 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.k05/1;
1596 .Bottero, Jean.Naissance de Dieu :.Paris ::Gallimard,.1992.2-07-032725-6.k09-4a;
1597 .Botto, Július,1848-1926.Slováci : vývin ich národného povedomia.Bratislava:Tatran.1971..k26/5;
1598 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..k08-4b;
1599 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..k09/1;
1600 .Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.k07/1;
1601 .Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.k07/4;
1602 .Boublík, Vladimír, 1928-1974 - autor.Teologická antropologie :. :Kostelní Vydří :.2001.80-7192-490-3.k08-4b;
1603 .Boublík, Vlastimil.Teologie mimokřesťanských náboženství.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-481-4.k07/1;
1604 .Boublílk Vladimír.Boží lid.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1967..k08-4b;
1605 .Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.k11/6;
1606 .Bouéssé Humb ert, OP.Le sacerdoce chrétien.Paris:Desclée de Brouwer.1950..k08-3b;
1607 .Bouchard Joseph.Les pauvres m´ont évangélisé.:Les éditions ouvriérew.1968..k17-5b;
1608 .Bouchner, Jules.Zednářská symbolika,aneb,Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční....Praha:Trigon.1998.80-86159-09-4.k06/6;
1609 .Boulad Henri.Mystische Erfahrung.Salzburg - Wien:Otto Muller Verlag.1997..k17-5b;
1610 .Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.k11/6;
1611 .Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-081-9.k11/6;
1612 .Boulad, Henri.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.k11/6;
1613 .Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.k11/6;
1614 .Boulad, Henri,1931-.Die Vernunft des Herzens.Wien:Herold Verlag.1985.3700803060 (brož.);3-7008-0306-0.k15-1a;
1615 .Bouma, David.Ateismus - teologická reflexe.Hradec Králové ::Typo Studio,.2009.978-80-87363-02-7.k10/1;
1616 .Bouman, Johan,(1918-).Musik zur Ehre Gottes :.Giessen ::Brunnen,.2000..376551201X.k12-4a;
1617 .Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.k07/4;
1618 .Boureau, Alain..La Legende doree :.Paris ::Editions du Cerf,.1984..2204021520.k15-3a;
1619 .Bouretz, Pierre 1958-.Svědkové budoucího času I. H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-297-4.k01-2a;
1620 .Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času II, G. Scholem, M. Buber, E. Bloch. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-298-1.k01-2a;
1621 .Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času III, L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-299-8.k01-2a;
1622 .Bourgeois Henri.Dieu selon les chrétiens.Le Centurion:Croire et comprendre 158.1974..k08-3b;
1623 .Bourgeois, Henri((1934-2001).).Znaki zbawienia :.Kraków ::"M",.2001..8372213550.k08/2;
1624 .Bours Johannes.Ježíš se ho zeptal.Praha:Zvon.1995..k13-2b;
1625 .Bours Johannes.Wo bist du, Gott?.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k15-1a;
1626 .Bours, Johannes.Leidenschaft für Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19435-X.k17-5b;
1627 .Bours, Johannes,1913-1988.Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20755-9.k17-5b;
1628 .Bours, Johannes,1913-1988.Nehmt Gottes Melodie in euch auf :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1985.3-451-20414-2.k17-5b;
1629 .Bouttier M..Du Christ de l´histoire au Jésus des Évangiles.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k10-3b;
1630 .Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b;
1631 .Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b;
1632 .Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b;
1633 .Bouyer Louis.Duch śviety Pocieszyciel.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b;
1634 .Bouyer Louis.La Bible et l´évangile.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k10-3b;
1635 .Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Éditions de Maredsous - Belgique:Casterman - Tournai - Paris.1955..k10-3b;
1636 .Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Tournai - Paris, Belgique:Éditions casterman, Édition de Maredsous.1955..k10-3a;
1637 .Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris: Édition de Maredsous - Belgique.1955..k10-3b;
1638 .Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris:Éditions de Maredsous - Belgique.1955..k10-3b;
1639 .Bouyer Louis.Ojciec Niewidzialny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b;
1640 .Bouyer Louis.Orthodox Spirituality and Protestant and Anglican Spirituality.New York:A crossroad book The Seabury press.1965..k14-2b;
1641 .Bouyer Louis.Syn Przedwieczny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b;
1642 .Bouyer Louis.The Spirituality of the New Testament and the Fathers.New York:A crossroad book The Seabury press.1960..k14-2b;
1643 .Bouyer Louis, de l´Oratoire.La vie de la liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1956..k08-6a;
1644 .Bouyer Louis, de l´Oratoire.Le Mystére Pascal.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k08-4a;
1645 .Bouyer, Louis,1913-2004.Introduction a la vie Spirituelle :.Paris ::Desclée,.1960..k17-5b;
1646 .Bouzek, Jan.Od mýtu k logu. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2;
1647 .Bouzek, Jan.Řeč umení a archaické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1995..k03/2;
1648 .Bovet Théodore.Manželstvo.:neuvedený.1950?..k11/4;
1649 .Bowen Roger.... So I Send You.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1996..k08-4a;
1650 .Bowen Roger.A guide to Romans.London:SPCK.1975..k11-4a;
1651 .Bozzo Giovanni.Estote prudentes.Roma:Edizioni Paoline.1963..k17-5b;
1652 .Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvátná znamení.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k10/5;
1653 .Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..k13-5b;
1654 .Bradáč, Josef,1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti /.Praha ::Malvern,.2011.978-80-86702-86-5.K14/2;
1655 .Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.k19/1;
1656 .Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..k09/3;
1657 .Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:.1941..K9/3;
1658 .Brandscheidt, Renate.Das Buch der Klagelieder.Düsseldorf ::Patmos,.1989.3-7462-0426-7.k17-5b;
1659 .Brandsma, Titus,1881-1942.Krása Karmelu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1992.80-85527-08-1.k13/7;
1660 .Brandstaetter, Roman.Assisi war ein neuer Anfang.:Styria.1983.3-222-11387-4.k04-5a;
1661 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..k16/2;
1662 .Brantschen, Johannes B..Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-271-3.k11/4;
1663 .Brantschen, Johannes B..Hoffnung fur Zeit und Ewigkeit :.Freiburg i. Br. [u.a.]:Herder.1992.3451228505 (Pp.).k17-5b;
1664 .Brantschen, Johannes B.1935-.Warum lässt der gute Gott uns leiden?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20337-5.k17-5b;
1665 .brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.k12/2;
1666 .Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.k11/7;
1667 .Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8.k08/4;
1668 .Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.D5/6;
1669 .Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.K07/1;
1670 .Braunsteiner Gloria, doc. Dr. theol., PhD..Prekonávanie zneužívania moci v Cirkvi a v spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2012..k26/3;
1671 .Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.k18/8;
1672 .Brázda, Radim.Úvod do srovnávací etiky. Praha:KLP.1998.80-85917-46-7.k05/1;
1673 .Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.k20/8;
1674 .Brdiarová, Zuzana.V tichu modlitby.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2012.9788071403982 (viaz.); 978-80-7140-398-2.k13/2;
1675 .Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.K13/5;
1676 .Breid Franz.Die Letzten Dinge.Steyr:W. Ennsthaler Verlag.1992..k08-4b;
1677 .Breig, Maximilian.Ratschläge und Gedanken :.Leutesdorf ::Johannes-Verlag,.1990.3-7794-1161-X.k17-5b;
1678 .Bremond Henri.Heiligkeit und theologie.Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet.1962..k08-4b;
1679 .Brenon, Anne.Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-85-2.k19/3;
1680 .Brentano, Franz.O původu mravního poznání Zlo jako předmět básnického zobrazení. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0360-3.k05/1;
1681 .Brestyánszky Ilona.Kovács Margit.Budapest:Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata.1982..k08-1b;
1682 .Breuers, Dieter.Zemřít za Jeruzalém : rytíři,mniši,mohamedáni a první křížové tažení.Praha:Argo.2001.80-7203-381-6.k23/5;
1683 .Brezinka, Wolfgang .Filozofické základy výchovy. Praha:ZVON.1996.80-7113-169-5.k05/1;
1684 .Brezzi Paolo, Ciprotti Pio, Garofalo Salvatore, Testini Pasquale.Studi Paolini.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1969..k10-4b;
1685 .Bridge, Antony.Křížové výpravy : The Crusades.Praha:Academia.1995.80-200-0512-9.k19/1;
1686 .Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).k11/7;
1687 .British and Foreign Bible Society.Good news New Testament.Glasgow ::Collins Bible,.1993.0-564-04081-9.k16-1a;
1688 .Brnický, Michal.Odpoveď na Augsburské vyznanie.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8.k19/3;
1689 .Brnický, Michal.Odpoveď na Augsburské vyznanie.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8.k8/5;
1690 .Bro, Bernard,1925-.Moc zla /.Praha ::Krystal OP,.2014.978-80-87183-63-2 (brož.).K17-5a;
1691 .Brocker Luise Dr..Die Botschaft des Kreuzes.Bistum Essen:Katholischer Deutscher Frauenbund.1986..k12-4b;
1692 .Brockmoller, Klemens SJ.Industriekultur und religion. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..k01-2a;
1693 .Broderick Robert C..The catholic encyclopedia.Nashville - Camden - New York:Thomas Nelson, publishers.1987..k08-6b;
1694 .Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.k24/2;
1695 .Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.k14/4;
1696 .Bröstl, Alexander.Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-786-X.k02/1;
1697 .brown.duch svaty na turice.:.1990??.807141-337-2.k18/7;
1698 .Brown Raymond E..La communauté du disciple Bien-Aimé.Paris:Les Éditions du Cerf.1983..k10-3a;
1699 .Brown, David A..A Guid to Religions. London:SPCK.1994.0-281-02849-4.k01-5a;
1700 .Brown, Alison.Foucault.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-61-X.k02/1;
1701 .Brown, Peter.Der Heilige Augustinus. Munchen:Wilhelm Heyne.1975.3-453-55013-7.k04-5b;
1702 .Brown, Peter.Tělo a společnost : muži,ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-72-0.k18/5;
1703 .Brown, Peter, 1935- - autor.Autorita a posvátné :. :Brno :.1999.80-85959-54-2.k08-4a;
1704 .Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.k07/1;
1705 .Brown, Raymond.Ježíš v pohledu Nového zákona : úvod do christologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-228-4.k20/5;
1706 .Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.k18/7;
1707 .Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.k11/7;
1708 .Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.k18/7;
1709 .Brown, Tom M..Emergentní psychiatrie /.Praha ::Psychoanalytické nakladatelství,.1992..D4/7;
1710 .Browne Michaeli Fratris, magister Generalis .Completorii Libellus S. Ordinis praedicatorum.Rím:S. Sabina.1957..k13-5b;
1711 .Brox Norbert.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a;
1712 .Brtníková Marta a kolektív.Sex? Aids!.Praha:Horizont.1989..k05/2;
1713 .Bruce, F.F..Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8.k07/1;
1714 .Bruce, Milne.Skúmanie pravdy.:Návrat.1992.80-85495-10-4.k08/4;
1715 .Brugger, W.;Žak, Jan; Bohm, Fr..Stručný přehled evropské filosofické literatury.Brno:Biskupské gymnásium.1933..k03-5b;
1716 .Brugger, Walter.Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0409-X.k01/1;
1717 .Brunner-Traut, Emma.Die funf grosen Weltreligionen. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1997.3-451-04006-9.k01-6b;
1718 .Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03/4;
1719 .Bruno Scott James.Gott suchen.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1964..k17-2b;
1720 .Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0.k14/6;
1721 .Brunschvicg, Léon.Evropský duch. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-412-0.k03/5;
1722 .Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.D4/3;
1723 .Brzeska Krsystyna Bonfilia FDC, S. M., .Habemus Papam.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1979..k07/4;
1724 .Brzezinski, Zbigniew.Bez kontroly, Chaos v předvečer 21.století. Praha:Victoria Publishing.1993.80-85605-83-X.k04/6;
1725 .Brzezinski, Zbigniew.Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1179-8.k04/6;
1726 .Bubák Milan, SVD.Ľudské vzťahy a komunikácia..Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza.1999..k20/8;
1727 .Bubán Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D4/5;
1728 .Buben, Milan M.; Kučera, Rudolf; Kukla, Otakar A..Svatí spojují národy. Praha:PANEVROPA.1994.80-85846-00-4.k14/5;
1729 .Buber, Martin.Das Buch der Preisungen. Wuppertal:R. Brockhaus Verlag.1977.3-417-00648-1.k01-3b;
1730 .Buber, Martin.Gog a Magog : Chasidská kronika.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0604-2.k03/1;
1731 .Buber, Martin.Ich und du. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider.1979..k01-3b;
1732 .Buber, Martin.Já a ty. Olomouc:Votobia.1995.80-7198-042-0.k01/7;
1733 .Buber, Martin.Názory : Výběr z myšlenek Martina Bubera.Praha:Nakl.Franze Kafky.1996.80-85844-25-7.k03/1;
1734 .Buber, Martin.Opowieści Chasidów. Poznań:W drodze.1989..k01-5b;
1735 .Buber, Martin.Problém člověka. Praha:Kalich.1997.80-7017-109-X.k03/4;
1736 .Buber, Martin.Štyri mystériá. Bratislava:Gardenia.1995.80-85662-04-3.k03/1;
1737 .Buber, Martin.Život chasidů. Praha:Arbor vitae.1994..k03/1;
1738 .Buber, Martin,1878-1965..Opowieści chasydów /.Poznań ::\"W drodze\",.1986.8385008136.k21/4;
1739 .Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.k16/8;
1740 .Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..k19/2;
1741 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..k04-6a;
1742 .Budde, Achim.Das Opfer - biblischer Anspruch und liturgische Gestalt.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02186-2.k08-5b;
1743 .Budil, Ivo T..Za obzor Západu Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha:Triton.2001.80-7254-163-3.k03/6;
1744 .Budil, Ivo T., 1965-.Jitro Árijců. Praha:Triton.2009.978-80-7387-274-8.k03/6;
1745 .Budnowski Else.Der heilige Martin von Porres.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979..k08-1a;
1746 .Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979.3779407299 (kart.).k06-4b;
1747 .Buganov, Viktor.Peter Velý.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0043-3.k25/4;
1748 .Buganová, Klaudia .Sakrálne pamiatky v Košiciach. .Košice :ASPRODECUS.2009.978-80-970152-4-4.k08/7;
1749 .Bugár, Béla.Žijem v takej krajine....Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-627-8.;
1750 .Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.k14/5;
1751 .Bühlmann, Walbert.Jan XXIII. : Zápas za budoucnost církve.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-218-7.k11/4;
1752 .Bühlmann, Walbert,1916-2007.Wenn Gott zu allen Menschen geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19186-5.k17-5b;
1753 .Buchanan, James, M..Hranice slobody. Bratislava:Archa.1996.80-7115-072-X.k05/2;
1754 .Buchanan, Patrick J..Smrt Západu, Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1103-8.k03/7;
1755 .Buchta, Ján, SJ.Nad evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.8071410233;80-7141-023-3.k16/8;
1756 .Buchta, Ján, SJ.Tristo rokov skalického gymnázia.Skalica:.1965..k16-5a;
1757 .Buchtová, Božena.Člověk-psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe.Brno:Masarykova univerzita.1996.80-210-1341-9.D4/7;
1758 .Buijssen, Huub.Demence : průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele.Praha:Portál.2006.80-7367-081-X.D4/2;
1759 .Buit M. OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Imprimé en France.1950 ?..k10-3b;
1760 .Buit M. DU , OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k10-3b;
1761 .Buit M., OP.Géographie de la terre sainte.Paris:Les éditions du CERF.1958..k10-3b;
1762 .Bujko, Peter,1968-.Bože, ty si môj Boh-.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417644 (brož.); 978-80-7141-764-4.k11/4;
1763 .Bujko, Peter,1968-2013.Štyri týždne v pôste.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418375 (brož.); 978-80-7141-837-5.k17/1;
1764 .Bujo, Bénézet.Wider den universalanspruch westlicher Moral :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02182-X.k08-5b;
1765 .Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.k07-3b;
1766 .Bukovinská, Júlia.Malá encyklopédia hudby.Košice:Hudobniny Amadeo.2001.8096823923 (brož.);80-968239-2-3.D8/8;
1767 .Bukovski Marcin i Zlat Mieczyslaw.Ratusz Wroclawski.Wroclaw:Zaklad narodowy Im. Ossoliňskich - Wydawnictwo.1958..k08-1b;
1768 .Bukovský, Ján, SVD.Spomienky spoločníka. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2006.80-85223-76-7.k18/8;
1769 .Buljan, Slavica.Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:.1996..k04-4a;
1770 .Bulletin de Littérature Ecclésiastique.Cardinal Lavigerie.Toulouse Cedex:Bulletin de littérature ecclésiastique, redaction et administration.1994..k04-3a;
1771 .Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).k09-3a;
1772 .Bulman, Raymond F.,(1933-).Paul Tillich :.Minnesota ::The Liturgical Press,.1994.0-8146-5828-8.k08-5a;
1773 .Bultmann Rudolf.Das Urchristentum.Zurich:Rowohlt.1966..k10-3b;
1774 .Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1965..k04/2;
1775 .Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1995..k10-3b;
1776 .Bultmann Rudolf.Theologie des Neuen Testaments.Tubingen:Mohr J. C. B. (Paul Siebeck).1953..k10-3b;
1777 .Bultmann, Rudolf.Dějiny a eschatologie.Praha:Ise.1994.80-85241-66-8.k04/2;
1778 .Bunter, Willy..Bildung, Freizeit, Massenmedien.Koln ::Benziger,.1977..3545210286.k16-2a;
1779 .Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-075-4.k18/7;
1780 .Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.k11/2;
1781 .Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.k18/7;
1782 .Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.k18/3;
1783 .Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.k16/7;
1784 .Buob, Hans,.Berufen zur Hingabe :.Linz ::Veritas,.1990..3853298540.k15-1a;
1785 .Buob, Hans,1934-.Cesta obrácení /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-666-2.k11/4;
1786 .Buob, Hans,1934-.Die Gaben des Heiligen Geistes.Linz ::Veritas,.1984.3-85329-411-1.k15-1a;
1787 .Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.D8/6;
1788 .Burckhardt, Jacob Christoph.Úvahy o světových dějinách.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-149-4.k24/1;
1789 .Burger Franz (Hrsg.).Zuruckgeblättert.Wien:Das Neue Groschenblatt.1995..k15-1a;
1790 .Burian Jiří.Katedrála sv. Víta na Pražském hradě.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1980..k12-1b;
1791 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.D4/4;
1792 .Burns, Lynette Sheridan.Žurnalistika : praktická příručka pro novináře.Praha:Portál.2004.80-7178-871-6.k03/8;
1793 .Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Bratislava:Tatran.2011.80-222-0609-1.k16-2a;
1794 .Burri Guido, Jugendmessgruppe Tafers.zwischsen Angst und Hoffnung.Freiburg Schweiz:Paulsverlag.1985..k17-5b;
1795 .Burrow, J.W..Krize rozumu : Evropské myšlení 1848-1914.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-025-X.k04/4;
1796 .Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený.1990..k11/2;
1797 .Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..D8/7;
1798 .Buschleb, Otto.Der Herr begleite dich :.Munchen:Pfeiffer.1987.3790405051 (kart.).k16-2b;
1799 .Bútora, Martin.Odklínanie : Texty z rokov 1967-2004.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-701-0.;
1800 .Byock, Ira.Dobré umírání : možnosti pokojného konce života.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-797-9.k13/5;
1801 .Byrne Andrew.OPUS DEI - Posväcovanie všedného dňa.Bratislava:Vicepostulát OPUS DEI na Slovensku.2000?..k15/2;
1802 .Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..k15-3b;
1803 .Bystrický, Valerián.Vznik slovenského štátu 14. marca 1939.Bratislava :AEPress.2007.978-80-88880-79-0.k26/3;
1804 .Bystrický, Valerián.Vznik slovenského štátu 14. marca 1939, 2.zv.. .Bratislava :AEPress.2008.978-80-88880-82-0.k26/3;
1805 .C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:.1980 (?)..P3/1;
1806 .C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:CMBF UP.1990 (?)..P3/1;
1807 .C. Spicq OP, M.-J. Le Guillou OP, et al..Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1;
1808 .Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.1993.80-966953-1-2.k06-2b;
1809 .Caban, Peter.Vybrané kapitoly z dejín liturgickej hudby pre poslucháčov konzervatórií.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2004.80-88937-00-0.D8/1;
1810 .Cabasilas, Nicolas.Explication de la Divine liturgie.:Editions du Cerf.1943..k04-6b;
1811 .Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.k14/6;
1812 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,1 (A). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..k02-1a;
1813 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,2 (Amende). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..k02-1a;
1814 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,1 (B). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..k02-1a;
1815 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,2 (C). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..k02-1a;
1816 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,1 (Chainage). Paris:Libraire letouzey et ané.1913..k02-1a;
1817 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,2 (Ciacconio). Paris:Libraire letouzey et ané.1914..k02-1a;
1818 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV (Supplementum). Paris:Libraire letouzey et ané.1949..k02-1a;
1819 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,1 (D). Paris:Libraire letouzey et ané.1920..k02-1a;
1820 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,2 (Domestici). Paris:Libraire letouzey et ané.1921..k02-1a;
1821 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V (Supplementum - Kalt-Mycénes). Paris:Libraire letouzey et ané.1957..k02-1a;
1822 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,1 (E). Paris:Libraire letouzey et ané.1922..k02-1a;
1823 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,2 (Fiancailles). Paris:Libraire letouzey et ané.1923..k02-1a;
1824 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI (Supplementum - Mystéres-Passion). Paris:Libraire letouzey et ané.1960..k02-1a;
1825 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,1 (G). Paris:Libraire letouzey et ané.1924..k02-1a;
1826 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,2 (Gothicum). Paris:Libraire letouzey et ané.1925..k02-1a;
1827 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,1 (I). Paris:Libraire letouzey et ané.1926..k02-1a;
1828 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,2 (Iona). Paris:Libraire letouzey et ané.1927..k02-1a;
1829 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,1 (Judaisme). Paris:Libraire letouzey et ané.1928..k02-1a;
1830 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,2 (Latran). Paris:Libraire letouzey et ané.1929..k02-1a;
1831 .Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - XI,1. Paris:Libraire letouzey et ané.1933..k02-1a;
1832 .Caccin Angelo M., P. OP.The Basilica of SS. John and Paul in Venice.Venezia:Edizioni zanipolo.1975?..k09-2b;
1833 .Caesar, Gaius Iulius.Učebnice práva ve čtyřech knihách.Brno:Masarykova univ..1997.80-210-0766-4.k19/7;
1834 .Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne Galskej. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-312-9.k23/1;
1835 .Caffarel, Henri(1903-1996)..Pochwycona przez Boga :.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008837.k17-4b;
1836 .Caffarra Carlo.Viventi in Cristo.Milano - Italia:Jaca Book.1981..k08-3b;
1837 .Cahiers de Fanjeaux.SAINT DOMINIQUE en Languedoc.:Édouard Privat, Editeur.1966..k06-5b;
1838 .Cahiers de Fanjeaux.VAUDOIS LANGUEDOCIENS ET PAUVRES CATHOLIQUES.Toulouse, France:ÉDOUARD PRIVAT, ÉDITEUR.1967..k06-5b;
1839 .Cahiers de l´actualité religieuse.L´Existence de Dieu.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..k08-4b;
1840 .Cahiers saint - Dominique.La vie dans le Christ Eglise du Christ.:.2010, marec..k08-1a;
1841 .Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.k25/5;
1842 .Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.k11/6;
1843 .Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..k11/4;
1844 .Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..k15/8;
1845 .Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.k01-6a;
1846 .Callens L. J., OP.Le Mystére de Notre Conformite au Christ.Paris:Éditions Alsatia.1967..k17-4b;
1847 .Calliari Paolo.Rabboni Maestro mio.Torino:Editrice Lanteriana .1968..k17-4b;
1848 .Calmels Norberts.Concile et vies consacrées.Forcalquier:Róbert Morel.1968..k13-3b;
1849 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.K05/2;
1850 .Calvino, Italo.Odkazy tretiemu tisícročiu.:Drewo a srd.2000.80-88965-12-8.k04/5;
1851 .Camara Hélder Dom, Bischof der Armen und Unterdruckten.Revolution fur den Fieden.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1970??..k14-6b;
1852 .Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..k26/2;
1853 .Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska II.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied.1987..k26/2;
1854 .Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska IV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..k26/2;
1855 .Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska V.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1985..k26/2;
1856 .Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska VI.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1988..k26/2;
1857 .Camelot Th. P. OP.Spiritualité du baptéme.Paris:Les Éditions du cerf.1960..k08-6a;
1858 .Camenzind-Weber Hildegard.Liebe, Sexualität, Ehe.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1975..k14-6b;
1859 .Caminada Costantino Mons..Il regno di Gesú.Milano:Edizione STEM - Pontificia editrice arcivescovile Daverio .1951..k16-2a;
1860 .Campanella, Tommaso.Sluneční stát. Praha:Mladá fronta.1979..k04/4;
1861 .Campatelli, Maria, 1962-.Křest :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-055-8.k14/1;
1862 .Campbell, Joseph.Mýty západu : představy o bozích v dějinách civilizace.Hodkovičky:Pragma.2004.80-7205-874-6.k06/1;
1863 .Campenhausen Hans Freiherr von.La formation de la Bible chrétienne.Paris:Delachaux end Niestlé Éditeurs.1971..k10-6a;
1864 .Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..k20/8;
1865 .Camus, Albert.Cudzinec.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-42-1.k10-2a;
1866 .Camus, Albert.Člověk revoltující. Praha:Český spisovatel.1995.80-202-0584-5.k03/1;
1867 .Camus, Albert.Mýtus o Sisyfovi. Praha:Svoboda.1995.80-205-0477-X.k03/4;
1868 .Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.k14/5;
1869 .Canetti, Elias.Masa a moc. Praha:Arcadia.1994.80-85812-08-8.k03/7;
1870 .Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.2006.80-7367-118-2.D4/2;
1871 .Cantalamessa Raniero P., OFM Cap..Duch svatý.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1992..k17-4b;
1872 .Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.k15/6;
1873 .Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.k15/6;
1874 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.k15/6;
1875 .Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.k12/2;
1876 .Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.k15/6;
1877 .Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.K15/6;
1878 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.k14-2a;
1879 .Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.k15/6;
1880 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.k15/6;
1881 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.K15/6;
1882 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.k15/6;
1883 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1.k15/6;
1884 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.k15/6;
1885 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.k15/6;
1886 .Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.k13/5;
1887 .Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.k15/6;
1888 .Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.k15/6;
1889 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.k15/6;
1890 .Cantelmi, Tonino.Černá kniha satanismu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-220-6.k06/6;
1891 .Capponi, Věra.Asertivně do života.Praha:Grada.1996.80-7169-082-1.D4/3;
1892 .Capponi, Věra.Sám sobě dospělým,dítětem i rodičem.Praha:Grada.1995.80-7169-017-1.D4/4;
1893 .Capra, Fritjof.Wende Zeit im Christentum.Bern, München, Wien:Scherz.1991.3502171068;3-502-17106-8.k08-3b;
1894 .Capuani Gian Maria.Ottone a orta.Milano:Jaca Book - Europia.1981..k15-4a;
1895 .Caratan, S. M. Alojzja.Sestra Luka.:Provincijalat Kćeri Božje ljubavi.1990..k13/4;
1896 .Cardenal Ernesto.Zerschneide den Stacheldraht.Wupertal:Jugenddienst - Verlag.1972..k10-3b;
1897 .Cardenal, Ernesto,1925-.Das Evangelium der Bauern von Solentiname.Wuppertal ::Jugenddienst,.1976.3-7795-7604-X.k17-4b;
1898 .Cardenal, Ernesto..Das Buch von der Liebe.Wuppertal-Barmen ::Hammer,.1971..3872940236 :;9783872940230.k17-4b;
1899 .Caretto Carlo.Gott auf der Spur.Paul Pattloch Verlag - Aschaffenburg:Neue Stadt Verlag - Munchen.1975..k17-4b;
1900 .Caretto Carlo.io, Francesco.Messaggero/Padova:Citadella/Assisi.1980..k17-4b;
1901 .Caretto Carlo.Jenseits aller Dinge.Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1973..k17-4b;
1902 .Caretto Carlo.Lettere dal Deserto.Brescia:La Scuola Editrice.1964..k17-4b;
1903 .Carl Friedrich von Weizsäcker.Die Zeit drängt.Munchen - Wien:Carl Hanser Verlag.1986..k07-2a;
1904 .Carl, R. Rogers.Ako byť sám sebou.:Iris.1995.80-88778-02-6.D4/2;
1905 .Carmignac Jean.Le Mirage de l´Eschatologie.Paris:Letouzey et Ané.1979..k10-6a;
1906 .Carmine, DI SANTE.Postavy viery.:Don Bosco.2001.80-88933-68-4.k11/5;
1907 .Carothers Merlin.Dobrodružství za každou cenu.:Samizdat.1975?..D8/7;
1908 .Carpenter Humphrey.Glí Inklings.Milano:Jaca Book.1985..k15-3a;
1909 .Carpenter, Humphrey.Ježíš.Praha:ODEON.1994.80-207-0497-3.k03/5;
1910 .Carpentier René SJ.Zeugen des Gottesreiches.Wien, Munchen:Verlag Herold.1957..k17-4b;
1911 .Carrasco, David.Náboženství Mezoameriky : Kosmovize a obřadní centra.Praha:Prostor.1998.80-85190-72-9.k06/6;
1912 .Carré A. M., Conférences de Notre-Dame de Paris.Le Pater dans nos vies.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k17-4b;
1913 .Carré A. M., OP.Chaque jour je commence.Paris:Les Éditions du Cerf.1975..k08-5a;
1914 .Carré A. M., OP.Wie mich der Vater gesandt hat.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..k17-4b;
1915 .Carré A. M., OP, de l´Académie francaise.Je n´aimerai jamais assez.Paris:Les Éditions du Cerf.1988..k08-3b;
1916 .Carre, Ambroise-Marie..Compagnons d\'eternite.Paris ::Editions du Cerf,.1978.2-204-01279-3 (Br).k17-4b;
1917 .Carré, Dagonet, Joulin, Liégé, Louvell, Quilici - dominicains.Demeurez en ma parole.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k10-2a;
1918 .Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.k13/2;
1919 .Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.k13/2;
1920 .Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.1994.80-85319-31-4.k18/4;
1921 .Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.k18/4;
1922 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.k13/2;
1923 .Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.1995, c1994.80-85319-43-8.k18/4;
1924 .Carretto, Carlo,1910-1988.Denn du bist mein Vater :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1977.3-451-17323-9.k17-4b;
1925 .Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.k17-4b;
1926 .Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.k17-4b;
1927 .Carretto, Carlo,1910-1988.Gott ist unterwegs zu uns :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-07753-1.k17-4b;
1928 .Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-105-1.k13/2;
1929 .Carretto, Carlo,1910-1988.Warum, Herr? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1986.3-451-20536-X.k17-4b;
1930 .Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-16654-2.k17-4b;
1931 .Carroll Patrick L., SJ.Milovat, dělit se, sloužit.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k14/1;
1932 .Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-13-5.k03/6;
1933 .Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-13-5.R1/7;
1934 .Carrón Julián, Ventorino Francesco.Parole ai preti.Torino:Societa editrice internazionale.1996..k13-4a;
1935 .Carsten, Peter Thiede.Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství.:Volvox Globator.2004.80-7207-549-7.k21/2;
1936 .Casal Hans.Der Weg zum wahren Gluck.Frutigen:Trachsel Verlag.1981..k17-4b;
1937 .Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.k08/3;
1938 .Casel Dom Odo OSB .Le mystére de l´église.Mainz:Fayard - Mame.1965..k08-3b;
1939 .Casel Odon.La Féte de Paques dans l´Église des Péres.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k13-5b;
1940 .Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Faites ceci en mémoire de moi.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k08-6a;
1941 .Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6b;
1942 .Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6a;
1943 .Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6a;
1944 .Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.le Mystére du culte richesse du mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-6a;
1945 .Casper Bernhard, Hemmerle Klaus, Hunermann Peter.Besinnung auf das Heilige.Freiburg . Basel . Wien:Herder.1966..k17-4b;
1946 .Casper, Bernhard.Událost modlitby : základní linie hermeneutiky náboženského dění.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-405-8.k16/7;
1947 .Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.k12/2;
1948 .Cassien Monseigneur, Botte Bernard Dom.La priére des Heures.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k08-6a;
1949 .Castel Francois.Histoire d´Israel et de Juda.Paris:Le Centurion.1983..k09-4a;
1950 .Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..k13/4;
1951 .Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Curia generalitia ad s. Sabina.1992..k06-6a;
1952 .Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1992..k05-6b;
1953 .Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ I L´Incarnation.Paris:Les éditions du cerf.1985..k07-2b;
1954 .Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ II La Résurrection.Paris:Les Éditions du cerf.1989..k07-2b;
1955 .Catéchése orthodoxe Un moine de l´Église d´orient.L´an de gráce du seigneur.Paris:Les éditions du cerf.1988..k07-2b;
1956 .Catherine de Hueck Doherty.PUSTINIA.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k18/4;
1957 .Catherine de Hueck Doherty.Sobornost.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k05-3b;
1958 .Catherine de Hueck Doherty.STRANNIK.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k05-3b;
1959 .Catherine, Clément.Gándhí - sila pravdy.:Slovart.1994.80-7145-122-3.k15/8;
1960 .Cave, Janet.Čarodejnice.:Gemini.1993.80-7161-044-5.k01-6a;
1961 .Cavenaile R..Méthode de Grec.Liege:H. Dessain.1977..k16-4c;
1962 .Caviglione Carlo.Invito alla Parrocchia.Pescara:Edizioni Paoline.1963..k16-2a;
1963 .Cehuľová Ľubomíra.Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.Bratislava:Charis.2013..K14/1;
1964 .Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.k06/5;
1965 .Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.k01-5b;
1966 .Cekotová, Marie - autor.Edita Steinová a fenomenologická tradice.:Olomouc :.1996 [i.e. 1997.80-238-1835-X.k01/7;
1967 .Céline Martin, Schwester Geneviéve vom Heiligsten Antliz.Meine Schwester Therese.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..k12-4b;
1968 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.k19/5;
1969 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.k19/5;
1970 .Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirodzeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..k14-6b;
1971 .Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-010-6.k03/3;
1972 .Ceram C. W..Bohovia Hroby Učenci.Bratislava:Obzor.1965..k06/1;
1973 .Cerfaux L..Le Chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k08-5a;
1974 .Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..k08-4a;
1975 .Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-5a;
1976 .Cerfaux L., Mgr..Le Trésor des Paraboles.Paris:Desclée de Brouwer.1966..k10-3b;
1977 .Cerfaux L.ucien .Jésus aux origines de la Tradition.Louvain:Desclée de Brouwer.1968..k10-3b;
1978 .Cetl, Jiří.Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha:Panorama.1985..k02/3;
1979 .Cibulka, Josef.Smysl a fakticita. SAV:Veda.1996.80-224-0446-2.k01-2b;
1980 .Cicero, Marcus Tullius.O věcech veřejných. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-133-5.k24/5;
1981 .Cicero, Marcus Tullius.Předtuchy a výstrahy : Marcus Tullius Cicero.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-056-0.k03/2;
1982 .Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..k08/4;
1983 .Cinquin, Emmanuelle.Der Ort, zu dem mich Gott geführt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18894-5.k17-4a;
1984 .Cioffari Gerardo .Donna del Rinascimento.Bari:Levante.1996..k15-3a;
1985 .Cioffari Gerardo.Gli zar di serbia la publia e s. Nicola.:Centro Studi Nicolasiani.1989..k12-3a;
1986 .Cioffari Gerardo P., OP.San Nicola - Leggende e cronache russe.Bari:Centro Studi Nicolaiani della Basilica di S. Nicola.1986..k12-2b;
1987 .Cioffari Gerardo P., OP.Storia della chiesa di Bari.Bari :Centro Studi Nicolaiani.1992..k15-6b;
1988 .Cipkowski, Peter.Revolution in Eastern Europe :.New York ::Wiley,.1991.0-471-53967-8.k15-3b;
1989 .Cipriani Settimio.La preghiera nel Nuovo testamento.Milano:Edizioni O. R..1970..k11-4b;
1990 .Cisař Ivo.Jednota křesťanu.Řím:Křesťanská akademie.1987..k10/6;
1991 .Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.k26/8;
1992 .Cittá del Vaticano.CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.Roma - Italia:Libreria editrice Vaticana.1993..k07-3a;
1993 .Claassens Heinz.Schwesternorden ohne zukunft?.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..k17-3b;
1994 .Claudio Russo.Myšlienky na dobrú noc.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-246-1.k16/7;
1995 .Claudius Eduard.Hass.Berlin:Verlag Volk und Welt.1947..k17-3b;
1996 .Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.k15-5a;
1997 .Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.k14/4;
1998 .Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.k05/2;
1999 .Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.k13/1;
2000 .Clément, Olivier, 1921-2009 - autor.Tři modlitby :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-235-8.k16/7;
2001 .Clinton, Arnold.Síly temnoty : Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-60-0.k07/3;
2002 .Clive, Staples Lewis.Návštěvníci z mlčící planety.:Portál.1995.80-85495-42-2.D5/6;
2003 .Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.k09-4a;
2004 .Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.k07/5;
2005 .Cloud, Henry.Hranice \h [AMG]. Návrat domů:Praha.1998.80-85495-83-X.D4/4;
2006 .Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.D4/3;
2007 .Codaccioni.Dějiny 20.století : Encyklopedie politického,ekonomického a kulturního dění.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0403-1.k24/1;
2008 .Coelho, Paulo, 1947- - autor.Jako řeka, jež plyne :.:V Praze :.2006.80-242-1597-7.K17/1;
2009 .Coffy Robert.Teilhard de Chardin.Lyon:Chronique sociale de France.1966..k08-3b;
2010 .Cole, Basil..Pełnia chrześcijaństwa :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331351.k17-4b;
2011 .Collection "Christianisme en mouwement" dirigée par René Marlé.Une religion pour un monde séculier.:Casterman.1967..k07-5a;
2012 .Collection du Centre de Pastorale liturgique.Le mystére de la mort et sa célébration.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..k08-6a;
2013 .Collection Génies et Réalités.Jesus.Dépot:Realités Hachette.1971..k09-5b;
2014 .Collegio Alberoni PIACENZA .DIVUS THOMAS.Piacenza Italia:Collegio Alberoni - 29100 .1988..k05-2b;
2015 .Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..k04-2a;
2016 .Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..k04-1b;
2017 .Collier, Gerald.A new teaching, a new learning :.London ::SPCK,.1989.0-281-04365-5 (pbk).k11-4a;
2018 .Collins Adela Yarbro.The Apocalypse.Dublin:Veritas publications.1979..k09-4b;
2019 .Collins Cobuild.Students dictionary.London:HarperCollinsPublischer.1990..k22/8;
2020 .Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.k24/2;
2021 .Colman O´Neill, O.P..New Approaches to the Eucharist.St. Paul staten Island:Alba house.1967..k07-5b;
2022 .Columba Ryan o. p..SAINT MARTIN DE PORRES.London:Catholic Truth Society.1956..k06-4b;
2023 .Colunga - Turrado.Bibia  Vulgata.Madrid:Biblioteca de autores Cristianos.1965..k11-6b;
2024 .Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965..k07/5;
2025 .Combes André.Gott spricht.Jestetten:Miriam Verlag.1990..k17-4b;
2026 .Comblin Joseph.Der Auferstandene.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1962..k08-3b;
2027 .Comelli Valentino.Documenti per il Rinnovamento della chiesa.:.1968..k13-5a;
2028 .Commissione Editoriale del Catechismo della chiesa cattolicas.Dossier informativo.Rím - Italia:Libreria editrice Vaticana.1992..k06-lb;
2029 .Compagnoni Pia.In terra santa.Milano:Associazione Cardinal Ferari, Opera Italiana Pellegrinaggi Paolini.1967..k09-3a;
2030 .Compagnoni, Francesco.Prawa czlowieka. Krakow:WAM.2000.83-7097-757-x.k05/1;
2031 .Comte-Sponville, André.Malá rozprava o veľkých cnostiach. Sofa:Bratislava.1999.80-85752-60-3.k05/1;
2032 .Concile oecuménique Vatican II.L´eglise dans le monde/L´apostolat des laics/La liberté religieuse/Les moyens de communication sociale.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b;
2033 .Concile oecuménique Vatican II.La liturgie. Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b;
2034 .Concile oecuménique Vatican II.La liturgie /Documents conciliaires 5. Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b;
2035 .Concile oecuménique Vatican II.La révélation l´activité missionnaire, ministére et vie des prétres.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b;
2036 .Concile oecuménique Vatican II.Les évéques/ La vie religieuse/ La formation des prétres/ L´éducation chrétienne/.Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b;
2037 .Condrau, Gion.Sigmund Freud & Martin Heidegger, Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha:Triton.1998.80-85875-74-8.k01/6;
2038 .Conferencia Episcopal Portuguesa.O Rosário com Joáno Paulo II.Fatima - Portugalsko:Santuário de Nossa Senhora do Rosário.2003..k07-3b;
2039 .Conferenza episcopale italiana.Evangelizzazione e ministeri.Bologna:EDB.1977..k13-5a;
2040 .Congar Le Pére.La théologie au service du peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1967..k08-5a;
2041 .Congar Y. M., OP.Au milieu des Orages.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k08-5a;
2042 .Congar Y. M., OP.Le sacerdoce chrétien.Bruxelles:La pensée, Catholiqsue,.1967..k08-5a;
2043 .Congar Yves M. J., OP.Le concile au jour le jour.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k13-3a;
2044 .Congar Yves M. J., OP.Vatican II.Paris:Éditions du Cerf.1963..k13-3a;
2045 .Congar Yves sous la direction.Vocabulaire cecuménique.Paris:Lés éditions du cerf.1970..k07-2b;
2046 .Congar Yves, OP.Á mes fréres.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k08-5a;
2047 .Congar Yves, OP.Der Heilige Geist.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1988..k08-5a;
2048 .Congar Yves, OP.Chrétiens en dialogue.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-5a;
2049 .Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-5a;
2050 .Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-5a;
2051 .Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-5a;
2052 .Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-5a;
2053 .Congar Yves, OP.Jésus - Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1966..k08-5a;
2054 .Congar Yves, OP.l´ecclésiologie du haut Moyen-Age.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k08-5a;
2055 .Congar Yves, OP.La Foi et la Théologie.Tournai - Belgicko:Desclée.1962..k08-5a;
2056 .Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1960..k08-5a;
2057 .Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1963..k08-5a;
2058 .Congar Yves, OP.Le service théologique dans l´´église.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k08-5a;
2059 .Congar Yves, OP.Les vovies du Dieu vivant.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-5a;
2060 .Congar Yves, OP.Sacerdoce et Laicat.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k08-5a;
2061 .Congar Yves, OP.Sainte Église.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k08-5a;
2062 .Congar Yves, OP.Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k08-5a;
2063 .Congar Yves, Kung Hans, O´Hanlon Daniel.Discours au Concile Vatican II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k13-3a;
2064 .Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.k09/3;
2065 .Congar, Yves((1904-1995).).Moim braciom.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1998..8387446580.k09/4;
2066 .Congar, Yves((1904-1995).).Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele.Kraków ::"Znak",.2001..8324001018.k08-5a;
2067 .Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.k09/4;
2068 .Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.k08-5a;
2069 .Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..k06-2a;
2070 .Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..k06-2a;
2071 .Congregatio de causis sanctorum.Sestra Rozália - Božia služobnica.Nitra:Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2000..k14/6;
2072 .Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum.1991..k13-5a;
2073 .Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum.1991..k19/4;
2074 .Congregazione della beata Imelda Venezia.Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..k06-2a;
2075 .Congregazione per il clero.Direttorio per Il ministero e la vita dei presbiteri.Cita del Vasticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..k13-5a;
2076 .Cónová, Ilona.Vitráže na Slovensku.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-215-4.k12-1b;
2077 .Contamine, Philippe.Válka ve středověku.Praha:Argo.2004.80-7203-615-7.k25/5;
2078 .Conte, Gian Biagio.Dějiny římské literatury.Praha:KLP.2003.80-85917-87-4.k05/7;
2079 .Contegiacomo Luigi.Il culto al Preziosissimo Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..k05-6b;
2080 .Conti B..Missioni al popolo per la nuova evangelizzazione.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1992..k05-6b;
2081 .Conti Beniamino.Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare Del Bufalo.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..k05-6b;
2082 .Convento S. Sabina (Aventino) Roma.P. DOMENICO GALLUZZI o. p..Faenza:ARA CRUCIS.1995..k06-4b;
2083 .Convento Santa Sabina.CENTENARIUM S. ALBERTI MAGNI (1280 - 1980), et S. CATHARINAE SENENSIS (1380 - 1980).Roma - Italia:Aventino.1980..k05-3a;
2084 .Convento Santa Sabina.Convento Santa Sabina.Roma - Italia:Aventino.1980..k05-3a;
2085 .Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..k10-6a;
2086 .Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..k10-6a;
2087 .Conzemius, Victor.Proroci a předchůdci.Praha:ZVON.1997.80-7113-220-9.k15/8;
2088 .Cook, Michael.Muhammad.Praha:Argo.1994.80-207-0498-1.k03/5;
2089 .Copleston, Frederick Charles,1907-1994.Dějiny filosofie..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-167-8.k01/4;
2090 .Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.k11/7;
2091 .Coreth, Anna,1915-2008.Pietas Austriaca :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-148-7.k18/2;
2092 .Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2.k05/1;
2093 .Cormack Robin.Malowanie duszy.Kraków:Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych.1999..k08/2;
2094 .Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Náležet Bohu.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-04-5.k06-4b;
2095 .Cornelis, H. OP et Léonard, A. OP.La Gnose éternelle. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1959..k01-2a;
2096 .Cornelius Petrus.Gott unseres lebens.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1993..k17-4b;
2097 .Cornwell, John, 1940-.Hitlerův papež :.:Praha :.2008.978-80-7381-311-6.k19/3;
2098 .Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.k05/4;
2099 .Corvez, M. OP.La liberté religieuse.:Paríž.1967..k01-2a;
2100 .Cosmao Vincent.Changer le monde.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-3b;
2101 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..k16-1a;
2102 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..k16-1a;
2103 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistsrsi orddinis Iussu edita.Proprium ordinis praedicatorum - Documenta I.Rome:S. Sabine.2006..k16-1a;
2104 .Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..k14/2;
2105 .Cottier, Georges((1922- ).).Uświęceni w prawdzie.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996..837033086X.k09/4;
2106 .Couesnongle Pére Vincent RME maitre de l´ordre.Propre de L´ordre des Précheurs.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1983..k13-5b;
2107 .Couesnongle Vincentii, rev. Mi P. Fr., Byrne Damiani , Rev. Mi. P. Fr..Missale et Lectionarium.Rím:Ad Sancte Sabine.1985..k13-5b;
2108 .Couesnongle, Vincent de.Acta capituli generalis electivi ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1974..k05-3a;
2109 .Couesnongle, Vincent de.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1978?..k05-3a;
2110 .Courtois Gaston Abbé.An Hour with Jesus.Westminster, Maryland:The Newman Press.1962..k17-4b;
2111 .Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.k10/4;
2112 .Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.D4/3;
2113 .Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.k11/6;
2114 .Crabb, Lawrence J..Osobnost člověka : Její potřeby a cesty k jejich naplnění.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-36-8.D4/2;
2115 .Crabb, Lawrence J.,1944-.Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř.Praha ::Návrat,.1993.80-85495-27-9.k11/6;
2116 .Crawley - Boevy, O. , SS. CC.Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1968..k17-3b;
2117 .Crawley Mateo - Boevey O., SS. CC..Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo O.O. Karmelitów bosych.1970..k17-4b;
2118 .Crichton, J. D.1907-2001..The ministry of reconciliation :.London ::Geoffrey Chapman,.1974..022566075X.k14-3b;
2119 .Crispino, Enrica.Leonardo.:Praha :.2010.978-80-242-2628-6.k22/7;
2120 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.K08/4;
2121 .Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.k16/7;
2122 .Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.k11/4;
2123 .Cryan, Dan.Logika.Praha:Portál.2003.80-7178-707-8.k04/7;
2124 .Csontos, Ladislav 4 zos ;.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.k10/4;
2125 .Csontos, Ladislav, SJ.Celostné chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-154-X.k13/7;
2126 .Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.1995.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7;
2127 .Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.1995.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7;
2128 .Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.k07-4a;
2129 .Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.k08/1;
2130 .Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.K09/4;
2131 .Cuda, Jerzy((1940- ).).Wiary godna antropologia :.Katowice ::WT. UŚ,.2002..8370302769.k08-3b;
2132 .Culdaut, Francine.Nástin gnostické theologie. Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-87-9.k03/3;
2133 .Cullen, Malachy - autor.Nepokojná srdce :.:Praha :.1992.80-901189-2-5.D5/6;
2134 .Culler, Jonathan.Saussure. Bratislava:Archa.1993.80-7115-053-3.k02/1;
2135 .Cullmann Oscar.Le Nouveau Testament.Paris:Presses Universitaires de France.1966..k10-3b;
2136 .Cullmann Oscar - Karrer Otto.Die Bibel im Gespräch zwischen den Konfessionen.Einsiedeln, Zurich, Koln:Zwingli Verlag, Benziger Verlag.1966..k10-2a;
2137 .Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Gesu e i rivoluzionari del suo tempo.Brescia:Morcelliana.1971..k08-3b;
2138 .Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Le salut dans l´histoire.Neuchatel (Suisse):Éditions delachaux et Niestlé.1966..k08-3b;
2139 .Cullmann Oscar, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze.Christologie Nového zákona.Praha:Kalich.1976..k07/1;
2140 .Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.k16/8;
2141 .Cummins, Denise D..Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení,citech a chování člověka.Praha:Portál.1998.80-7178-186-X.D4/2;
2142 .Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.K13/7;
2143 .Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.R1/4;
2144 .Cunningham, Lawrence..The Catholic faith :.New York ::Paulist Press,.1987..0809128594 .k08-3b;
2145 .Cura Secretariatus Consílii.Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae.Gallen:Conferentiarum Episcopalium Europae.1990..k13-5a;
2146 .curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri Ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino .1981?..k05-3a;
2147 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1992..k05-3a;
2148 .Curia generalitia ad s. Sabinam,m Aventino.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:.1981..k05-3a;
2149 .Curia generalitia ordinis praedicatorum.Curia generalitia ordinis praedicatorum.ROMA:Curia generalitia ordinis praedicatorum, convento s. Sabina.1964..k05-3a;
2150 .Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1980..k05-3b;
2151 .Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI A T T I.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1981..k05-3b;
2152 .cURIA GENERALIZIA o.p..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.ROMA:CURIA GENERALIZIA O.P. .1981..k05-2a;
2153 .Curran Charles E..Transition and Tradition in Moral Theology.London:University of Notre Dame Press.1979..k14-4b;
2154 .Curtius, Ernst Robert.Evropská literatura a latinský středověk.Praha ::Triáda,.1998.80-86138-07-0.k05/7;
2155 .Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.k18/2;
2156 .Cuthbert Butler OSB.Wege Christlichen Lebens.Einsiedeln/ Koln:Benziger Verlag.1944..k18-1b;
2157 .Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.k17/4;
2158 .Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.k15/1;
2159 .Czaapiewski Winfried - herausgegeben.Verlust des Subjekts?.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker.1975..k08-3b;
2160 .Czech, Jan.Biblické příběhy v proměnách času :; příspěvek k duchovní psychoterapii.:Portál.2006.80-7367-143-3.D4/3;
2161 .Czech, Jan.Psychoterapie a víra : základy duchovní psychoterapie.Ostrava:Jupos.2003.80-85832-55-0.D4/3;
2162 .Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.k18/4;
2163 .Czeslaw, Milosz.Záhrada vied.:Kalligram.2002.80-7149-458-5.k05/4;
2164 .Čaadajev, Petr Jakovlevič.Filozofické listy. Apologie bláznova. Praha:ODEON.1989..k03/2;
2165 .Čačka, Otto.Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika.Brno:Doplněk.1997.80-85765-70-5.D4/3;
2166 .Čačka, Otto, 1943- - autor.Psychologie dítěte.:Tišnov :.1997.80-7323-016-X.D4/3;
2167 .Čala Antonín Dr., OP.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..k10/1;
2168 .Čapek, Jakub.Filosofie Henri Bergsona : základní aspekty a problémy. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-071-8.k01-3b;
2169 .Čapek, Miloslav.O mužích,na které se zapomnělo : autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic.Praha:Pragma.2000.80-7205-805-3.k26/6;
2170 .Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.k16-4b;
2171 .Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1.k26/3;
2172 .Čechák, Vladimír.Co víte o novověké filozofii. Praha:Horizont.1984..k01-2b;
2173 .Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..k21/5;
2174 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita.1986..k21/5;
2175 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí VII..Praha:Česká katololická charita.1988..k21/5;
2176 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita.1985..k21/5;
2177 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí VI..Praha:Česká katololická charita.1987..k21/5;
2178 .Čejka Gustav, Prof. Dr..Sborník teologických statí I..Praha:ČKCH.1982..k21/5;
2179 .Čejka, Marek, 1975-.Judaismus a politika v Izraeli.:Brno :.2009.978-80-87029-39-8.23/5;
2180 .Čemus Richard P., SJ.Modlitba Ježíšova a modlitba srdce -.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..k17-3b;
2181 .Čemus, Richard, 1954- - autor.Ježíšova modlitba - modlitba srdce.:Velehrad :.1996.80-901957-6-8.k11/2;
2182 .Čep Jan.Poutník na zemi.Řím:Křesťanské akademie.1965..D8/6;
2183 .Čep Jan.Sestra úzkost.Brno:Knižnice revue Proglas.1993..D8/7;
2184 .Čermák, Ivo.Lidská agrese a její souvislosti.Žďár nad Sázavou:Fakta.1999.80-902614-1-8.D4/3;
2185 .Černá, Ľubica.Sociálne pricípy a sociálny dialóg .:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-08-3.k20/8;
2186 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..k14/3;
2187 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..k06-3a;
2188 .Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..K14/2;
2189 .Černá, Zlata.Duchovní prameny života.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-223-3.k06/1;
2190 .Čerňak Jefim.Dejinné konflikty.Bratislava:Obzor.1987..k24/1;
2191 .Čerňak, Jefim Borisovič.Tajné spoločnosti. Bratislava:Pravda.1990.80-218-0061-5.k06/6;
2192 .Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.k14/3;
2193 .Černušák, Tomáš,(1972-).Historie dominikánů v českých zemích.Praha ::Krystal OP,.2001.80-85929-50-3.k06-2a;
2194 .Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-96-4.k12-5a;
2195 .Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-96-4.k22/7;
2196 .Černý, Jiří.Sémiotika : Jiří Černý, Jan Holeš.Praha:Portál.2004.80-7178-832-5.D4/2;
2197 .Červeň Jozef.7777 myšlienok (psychológov, svätcov, osobností malých i veľkých) pre náročných.:Samizdat.1998..k13-1b;
2198 .Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.k16/1;
2199 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1974..k21/1;
2200 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1977..k21/1;
2201 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1979..k21/1;
2202 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1979..k21/1;
2203 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1;
2204 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1;
2205 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1;
2206 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1;
2207 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1;
2208 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1981..k21/1;
2209 .Českú verzi připr. skupina překladatelu pod patronací České dominikánské provincie.Jeremiáš Nářky Baruch - 13 svazek.Praha: KRYSTAL, OP. s.r.o..2003..k09-6b;
2210 .čestí benediktíni k tisícímu výročí založení Břevnovského arciopatství.Řehole sv. Benedikta.Praha:.1993..k04-3b;
2211 .Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.k22/5;
2212 .Činčura, Juraj.Hlavné mestá európskych štátov.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00206-1.D4/4;
2213 .Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.K14/5;
2214 .Čižmár Marián, Mons. Doc. ThDr., PhD..Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..k10-1a;
2215 .Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.k12-1a;
2216 .Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.k08/7;
2217 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.R1/8;
2218 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.K16/2;
2219 .Čižmár, Marián.Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..R1/8;
2220 .Čižmár, Marián.Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..K16/2;
2221 .Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.k08/7;
2222 .Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.k12-1a;
2223 .Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.D8/8;
2224 .Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.k08/4;
2225 .Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.k04-3b;
2226 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.k16/2;
2227 .Čižmár, Marián,1953-.Kardinál Jozef Tomko.:.2017??.9788097191030; 978-80-971910-3-0.k15/8;
2228 .Čižmár, Marián,1953-.Svätý Ondrej apoštol.Poprad:Popradská tlačiareň.2011.9788097035860 (brož.); 978-80-970358-6-0.k14-3b;
2229 .členovia duchovnej sekcie Príprav. výboru 2. Národ. pochodu za život ako pastoračnú pomôcku.Radosť zo života.Braatislava:Kanet, n. o., Kapitulská 11.2015..D5/6;
2230 .Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.k13/4;
2231 .Čornej, Petr.Dějiny evropské civilizace I.Praha:Paseka.1995.80-7185-010-1.k03/7;
2232 .Čulen, Konštantín.Posledné posedenia.:Matica slovenská.2004.80-7090-741-X.D8/7;
2233 .Čulík, Jan.Graham Greene : dílo a život.Praha:Academia.2002.80-200-0960-4.k15/8;
2234 .D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.K10/1;
2235 .D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.R1/7;
2236 .D'Souza, Dinesh,(1961-).Život po smrti :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-13-7 .k10/1;
2237 .Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.k12/2;
2238 .Daalen David H. van.A guide to Galatians.London:SPCK.1990..k11-4a;
2239 .Daalen David H. van.A guide to the Revelation.London:SPCK.1986..k11-4a;
2240 .Dabrowski Eugeniusz Ks.Prolegomena do Nowego Testamentu.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1959..k07/6;
2241 .Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..k08/6;
2242 .Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..k11-3a;
2243 .Dabrowski Eugeniusz ks..Nowy testament na tle epoki.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1965..k10-3b;
2244 .Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991..k08/4;
2245 .Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..k13/4;
2246 .Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..R1/6;
2247 .Dagmar, Smreková.Zbohom Sartrovi?.:Iris.1996.80-88778-26-3.k03/1;
2248 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85-527-28-6.R1/4;
2249 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.k07/1;
2250 .Dahlheim, Werner.U kolébky Evropy : odkaz antického Říma.V Praze:Vyšehrad.2006.80-7021-728-6.k24/2;
2251 .Dahling-Sander Christoph.Leitfaden Okumenische Theologie.Wuppertal:Foedus - Verlag.1998..k07-2b;
2252 .Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..D8/7;
2253 .Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.k09/1;
2254 .Dalbesio, Anselmo..Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..837097810X.k21/5;
2255 .Dale, Carnegie.Jak se radovat ze života a z práce.:Talpress.1995.80-85609-89-4.D4/3;
2256 .Dallek, Robert.Nedokončený život : John F.Kennedy.Praha:Argo.2006.80-7203-754-4.k03/6;
2257 .Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.k13/7;
2258 .Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1.K06/6;
2259 .damasceňski.wyklad wiary prawdziwej.warszawa:.1969..k17/3;
2260 .Damián, Němec..Manželské právo katolické církve :; s ohledem na platné české právo.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2006.80-7195-065-3.k19/7;
2261 .Dams, Carsten.Gestapo.Litomyšl:Paseka.2010.9788074320187 (viaz.);978-80-7432-018-7.k25/4;
2262 .Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.k09-4b;
2263 .Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.k11/7;
2264 .Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.k12/2;
2265 .Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.k12/2;
2266 .Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.k09-4b;
2267 .Dancák, Pavol.Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II.. Náboženské vydavateľstvo Petra:Prešov.2001.80-89007-12-0.D4/3;
2268 .Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3.k09-2b;
2269 .Dangelmaier A..P. Anselm Schott.Reimlingen oder der Verfasser:Selbstverlag.1971..k12-4b;
2270 .Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.k21/2;
2271 .Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.k09-6a;
2272 .Daniel-Ange, 1932-.Momentky ze života Jana Pavla II..:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-280-0.k07/4;
2273 .Daniel-Ange(1932- )..Zraniony Pasterz.Kraków ::\"M\",.1993.8385541489.k17-5b;
2274 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.R1/1;
2275 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.K21/1;
2276 .Daniel, A. Helminiak.Ježíš Kristus : kým byl-je doopravdy.:Práh.2004.80-7252-105-5.k20/4;
2277 .Daniel, Lagache.Psychoanalýza.:SOFA.1997.80-85752-35-2.k03/2;
2278 .Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.1997.80-7140-134-X.R1/2;
2279 .Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.1997.80-7140-134-X.k19/3;
2280 .Daniélou Jean de l´Académie francaise.La Trinité et le mystére de l´existence.Paris:Desclée de Brouwer.1968..k08-3b;
2281 .Daniélou Jean SJ.Dieu et nous.Paris:Bernard Grasset editeur.1956..k08-3b;
2282 .Daniélou Jean SJ.Et qui est mon prochain?.Paris:Stock.1974..k08-3b;
2283 .Daniélou Jean SJ.L´Église des premiers temps.Paris:Éditions du Seuil.1985..k08-3b;
2284 .Daniélou Jean SJ.Scandaleuse vérité.Fayard:Le signe.1961..k08-3b;
2285 .Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..k08-3b;
2286 .Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..k07/5;
2287 .Daniélou Jean SJ cardinal.La foi de toujours et l´homme d´aujourd´hui.Paris:Beauchesne.1969..k08-3b;
2288 .Danišovský, Jozef.Cesty Božej prozreteľnosti.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788085223972 (brož.); 978-80-85223-97-2.k18/8;
2289 .Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.k06/6;
2290 .Dante Alighieri,1265-1321.Peklo /.Cleveland ;; Roma ;; München ::Slovenský ústav,.1965..D6/1;
2291 .Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..D6/1;
2292 .Dányi Ondrej.Falošní proroci.Bratislava:Matica slovenská vo Vydavateľstve Obzor.1978..k26/4;
2293 .Dányi Ondrej.Politici v sutanách.Bratislava:Obzor.1979..k26/4;
2294 .Darwin, Charles.Môj život.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-260-9.k05/4;
2295 .Darwin, Charles.Natural selection.:Orion Books .1996.1-85799-605-4.k01-2b;
2296 .Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.k13/5;
2297 .Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.K13/2;
2298 .Dautzenberg Gerhard.Christusdogma ohne basis?.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..k08-3b;
2299 .david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..k11/5;
2300 .David, A. Rosalie (Ann Rosalie).Náboženství a magie starověkého Egypta ; Rosalie Davidová ; přeložila Hana Vymazalová..:BB/art.2006.80-7341-698-0.k06/2;
2301 .David, Jiří, 1647-1713.Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska :.:Olomouc :.2008.978-80-86715-96-4.k25/4;
2302 .David, Lyon.Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. Praha:Mladá fronta.2002.80-204-0941-6.k09/2;
2303 .David, Roman.Politologie : Základy společenských věd.Olomouc:Fin.1996.80-7182-030-X.k04/4;
2304 .Davidson Benjamin.The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon.Michigan:Benjamin Davidson.1970..k10-6b;
2305 .Davidson, Benjamin.The analytical hebrew and Chaldee Lexicon. (Analytický hebrejský a chaldejský lexikón.).Grand Rapids:Zondervan Publishing House.1980??.0310202906;0-310-20290-6.k10-6b;
2306 .Davidson, Donald.Čin, myseľ, jazyk. Bratislava:Archa.1997.80-7115-132-7.k02/1;
2307 .Davies, Brian,(1951-).The Thought of Thomas Aquinas.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-826753-3.k06-5a;
2308 .Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.k04/6;
2309 .Davies, Merryl Wyn.Darwin a fundamentalismus.V Praze:Triton.2002.80-7254-267-2.k3/4;
2310 .Davies, P. C. W..God and the new physics.New York ::Simon and Schuster,.1983..0671476882.k08-3b;
2311 .Davis and Others.The Parish in the Modern World.London Melbourne New York:Sheed and Ward/Stagbooks.1965..k17-4a;
2312 .Davy, Marie-Madeleine.Encyklopedie mystiky I..:.2000.80-7203-267-4.k18/3;
2313 .Dawe, Bruce.Sometimes gladness :.Melbourne ::Longman,.1983.0-582-66538-8.k18-4b;
2314 .Dawson Christopher.Krize západní vzdělanosti.Řím:Křesťanská akademie.1970..k04/5;
2315 .Dawson, Christopher.Bohové revoluce.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-171-7.k03/7;
2316 .Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.k04/5;
2317 .Dawson, Christopher.Rozdělení,nebo reforma západního křesťanstva?.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-243-8.k19/2;
2318 .Dawson, Christopher.Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-114-8.k03/7;
2319 .Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.k09/3;
2320 .Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.k16-5a;
2321 .Dawson, Raymond.Konfucius.Praha:ODEON.1994.80-207-0496-5.k03/5;
2322 .Dähler Michael.Id Ouge luege.Bern:Verlag.1994..k17-4a;
2323 .De Alencar Tito.Brasilianische Passion.Basel:Friedrich Reinhardt Verlag.1979..k14-5a;
2324 .de Broucker, José.Helder Camara.:Vyšehrad.1971..k03/4;
2325 .de Cantorbery, Anselme.Porquoi Dieu s´est fait homme.:Les Editions du Cerf.1963..k04-6b;
2326 .De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.k02/6;
2327 .De Chardin Pierre Teilhard .L´apparition de l´homme 2..Paris:Éditions du Seuil.1956..k08-3b;
2328 .De Chardin Pierre Teilhard.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b;
2329 .De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.L ´avenir de l´homme.Paris:Éditions du Seuil.1959..k08-3b;
2330 .De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le milieu divin 4..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b;
2331 .De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le phénoméne humain 1..Paris:Éditions du Seuil.1955..k08-3b;
2332 .De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b;
2333 .De Chardin Teilhard Marguerite-Marie.L´énergie spirituelle de la Souffrance.Paris:aux Éditions du Seuil.1951..k06-2b;
2334 .De Chardin Teilhard Pierre Werke.Die Zukunft des Menschen.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1963..k08-3b;
2335 .de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..k05/4;
2336 .de Chardin, Pierre Teilhard.Die Entstehung des Menschen. Munchen:Verlag C. H. Beck.1961..k02-6a;
2337 .de Chardin, Pierre Teilhard.Chuť žít. Praha:Vyšehrad.1970..R1/7;
2338 .de Chardin, Pierre Teilhard.Le milieu divin. Paris:Seuil.1957..k02-6a;
2339 .de Chardin, Pierre Teilhard.Le phénomene humain. Paris:Seuil.1955..k02-6a;
2340 .de Chardin, Pierre Teilhard.Mein Universum. Olten:Walter-Verlag.1973.3-530-87370-5.k02-6a;
2341 .de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-48-5.k05/4;
2342 .De Locht, Pierre..Visages de la famille.[Paris] ::le Centurion,.1975.2-227-31801-5 (Br).k14-5a;
2343 .de Perseigne, Adam.Lettres I..:Les Editions du Cerf.1960..k04-6b;
2344 .De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.k04-3a;
2345 .De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.k04-4a;
2346 .de Unamuno, Miguel.Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Bratislava:Ars Stigmy.1992.80-85264-41-2.k04/5;
2347 .de Willebois, Alexander.Conversazioni eterodosse.:Jaca Book.1981..k03-6a;
2348 .De, Clerck, Paul.Moudrost liturgie a jak jí porozumět.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-453-9.k10/5;
2349 .De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.k13/2;
2350 .De, MELLO, Anthony.Modlitba žáby : 1.díl. Kniha meditací v povídkách : Kniha meditací v povídkách.Brno:Cesta.1995.80-85319-45-4.k16/7;
2351 .Debergé, Pierre, 1956- - autor.Peníze v Bibli.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-554-3.k07/1;
2352 .Debus Allen G..L´uomo e la natura nel rinascimento.Milano:Jaca Book.1982..k12-3a;
2353 .DECOUVRIR.LE PAYS CATHARE. Vic-en-Bigorre - France:MSM .1992..k06-3b;
2354 .Decret, Francois.Mání a tradice manicheismu.Bratislava:CAD PRESS.1994.80-85349-30-2.k06/6;
2355 .Deedat, Ahmed .The Choice.:.1980?..k01-4b;
2356 .Deeken, Alfonz1932-.V jeseni života.Trnava:Dobrá kniha.1995.8071410799 (brož.); 80-7141-079-9.K13/5;
2357 .Defensor de Ligugé.Livre d'Étincelles. Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k04-5b;
2358 .Degro, Imrich.Hranice ľudskej slobody. .Prešov:RÉMA.2008.978-80-970029-1-6.k04/1;
2359 .Degro, Imrich.Ničivá sila okultizmu.[Košice]:Zachej.2017.9788089866069; 978-80-89866-06-9.k6/6;
2360 .Deissler Alfons.Zwolf Propheten.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1985..k10-3a;
2361 .Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-413-X.k07/1;
2362 .Deissler, Alfons,(1914-2005).Neue Jerusalemer Bibel :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20002-3.k10-6a;
2363 .Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.k14/7;
2364 .Delbrel, Madeleine.Der kleine Monch.Freiburg [Breisgau] ;Basel ;Wien:Herder.1981.3451194074 (kart.).k17-4a;
2365 .Deleuze, Gilles.Foucault. Praha:Herrmann a synové.1996..k03/4;
2366 .Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.k01-2b;
2367 .Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.k02/1;
2368 .DELL´ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI.Canonizzazione del beato PIO DA PIETRELCINA.Rím - Italia:Vatikan.2002..k07-3b;
2369 .Della Volpe, Monica,1944-.Cesta vděčnosti :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-826-0 (brož.).K27/1;
2370 .Delp, Alfred.Worte der Hoffnung.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-17072-8.k17-4a;
2371 .Delumeau, Jean.Strach na západě ve 14.-18.století : 1.díl. Strach doléhající na většinu : Obležená obec.Praha:Argo.1997.80-7203-156-2.k25/5;
2372 .Delumeau, Jean.Strach na Západě ve 14.-18.století : 2.díl. Vládnoucí kultura a strach : obležená obec.Praha:Argo.1999.80-7203-208-9.k25/5;
2373 .Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.k25/5;
2374 .Delzant Antoine.la communication de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1978..k08-5a;
2375 .DeMarco, Donald ; Bubák, Milan.Čnosti .Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-788-6.D5/6;
2376 .Demel,Walter; Thamer Hans-Ulrich.Dějiny světa (5).Praha:Vyšehrad.2014.978-80-7429-430-3.k24/3;
2377 .Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k17-4a;
2378 .Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.k16/1;
2379 .Démuth, Andrej.Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany:Schola Philosophica.2006.80-969487-0-9.D4/5;
2380 .Denis, de Rougemont.Západ a láska.:Kalligram.2001.80-7149-284-1.k25/5;
2381 .Denis, Henri.Jak slavit eucharistii.Kostelní Vydří:KN.2000..k10/5;
2382 .Denny, Frederick.Islám a muslimská obec : náboženské tradice světa.Praha:Prostor.1999.80-85190-96-6.k21/8;
2383 .Denys l´Aréopagite .La hiérarchie céleste.:Les Editions du Cerf.1958..k04-6b;
2384 .Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1932..k08-6a;
2385 .Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1937..k08-4a;
2386 .Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.K20/6;
2387 .Derek Prince.Základ víry.:samizdat.1975 ?..k09/1;
2388 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.k11/2;
2389 .Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-15-1.SKRIPTA_2;
2390 .Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.k11/4;
2391 .Derrida, Jacques.Gramatológia. Bratislava:Archa.1999.80-7115-138-6.k03/1;
2392 .Derrida, Jacques.Ostrohy. Bratislava:Archa.1998.80-7115-134-3.k02/1;
2393 .Derrida, Jacques.Síla zákona, Mystický základ autority. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-049-1.k03/3;
2394 .Derrida, Jacques.Texty k dekonstrukci, Práce z let 1967-72. Bratislava:Archa.1993.80-7115-046-0.k03/3;
2395 .Desaing, Maria Petra.Angela Merici.:Christiana - Verlag.1976.3-7171-0654-6.k04-6a;
2396 .Descartes, René.Meditácie o prvej filozofii. Bratislava:Chronos.1997.80-967860-0-8.k01/7;
2397 .Descartes, René.Pravidla pro vedení rozumu. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-000-9.k01/7;
2398 .Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda.1987..k01/4;
2399 .Descombes, Vincent, 1943- .Stejné a jiné. Praha:ISE.1995.80-85241-74-9.k03/3;
2400 .Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987..D8/7;
2401 .Dessauer Philipp.Der Anfang und das Ende.Leipzig:Verlegt bei Hegner.1939..k08-3a;
2402 .Destrempes, Sylvain,(1961-).Thérese de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer :.Paris ::Cerf,.2002.2-89420-509-0;2-204-07046-7 (Cerf);2-89420-509-0 (Médiaspaul).k08-3a;
2403 .Dethlefsen, Thorwald.Krankheit als Weg./München/:Goldmann Verl..1983?.3442114721;3-442-11472-1.k17-4a;
2404 .Detienne, Marcel.Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-003-3.k03/3;
2405 .Deutschen Bischofskonferenz.Katolischer Erwachsenen-Katechismus :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1985.3-7666-9388-3.k14-3a;
2406 .Dever, William G., 1933-.Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?.:Praha :.2010.978-80-7207-767-0.k21/2;
2407 .Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.k13/7;
2408 .Di Napoli Ioannes.Manuale philosophiae ad usum Seminariorum.Torino:Marietti.1963..k10-2a;
2409 .di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae I..:Marietti.1966..k03-6a;
2410 .di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae II..:Marietti.1966..k03-6a;
2411 .di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae III..:Marietti.1963..k03-6a;
2412 .Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.k01-5a;
2413 .Diadochus,(ca 5. stol.).Cent chapitres sur la perfection spirituelle :.Paříž ::Cerf,.1943..k04-4b;
2414 .Diadoque de Photicé.Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Paris:Éditions du Cerf.1943..k04-5b;
2415 .Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.D4/3;
2416 .Diaz Carlos.Contro Prometeo.Milano:Jaca Book.1985..k14-5b;
2417 .DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..k06-3a;
2418 .DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..k06-3a;
2419 .Diecézne katechetické stredisko.Dozrievame v Duchu Svätom.Spišská Nová Ves:Diecézne katechetické stredisko.1998..k16-1b;
2420 .Diecézní, TEOLOGICKÝ INSTITUT.Farnost na přelomu století : teologická reflexe.Svitavy:Sejkora Pavel-Trinitas.2000.80-86036-47-2.k10/4;
2421 .Diehl, Charles.Postavy z byzantských dejín. .Bratislava :Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-373-0.k23/1;
2422 .Dietzfelbinger, Konrad.Školy mysterií, Od starého Egypta přes prvotní křesťanství až k rosenkruciánům novověku.Praha:Volvox globator .2001.80-7207-445-8.k06/4;
2423 .Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.k08/1;
2424 .Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..k10-1b;
2425 .Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.D8/7;
2426 .Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.k13/6;
2427 .Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.D8/7;
2428 .Dinzelbacher, Peter.Poslední věci člověka : nebe,peklo,očistec ve středověku.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-693-X.k24/2;
2429 .Dinzelbacher, Peter.Světice,nebo čarodějky? : osudy jiných žen ve středověku a novověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-650-6.k24/2;
2430 .Diogenés, LAERTIOS.Životy,názory a výroky proslulých filosofů.Pelhřimov:Nová tiskárna.1995.80-901916-3-0.k02/2;
2431 .Dionisius, Aeropagita.O mystické teologii : s komentáři sv.Maxima Vyznavače.Praha:Dybbuk.2003.80-903001-5-4.k17/5;
2432 .Dionysios Areopagita, - svatý, 5./6. stol..O nebeské hierarchii.:Praha :.2009.978-80-7021-872-3.k13/2;
2433 .Dionysios, Areopagita.Listy ;; O mystické theologii : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2005.80-7298-157-9.k17/3;
2434 .Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.K18/2;
2435 .Directio et administratio.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:EDITORI DI S. TOMMASO, S. SABINA Aventino.1979..k05-3a;
2436 .Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..k05-3a;
2437 .Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..k05-3a;
2438 .diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k05-6b;
2439 .diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA I.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k06-6a;
2440 .Diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k06-6a;
2441 .Dirnbeck Josef.Die Stunde ist da.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..k17-4a;
2442 .Disssemond Paul.Gottesbild - Menschenbild.Leipzig:St. Benno-Verlag.1959..k17-4a;
2443 .Distante Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.Bari:Dominikáni.1991..k04-5a;
2444 .Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy I..Praha :Státní pedagogické nakladatelství.1962..k15-4c;
2445 .Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..k15-4c;
2446 .Dlugoš, František....a do svätyne vedú kroky naše .:MTM.2010.978-80-89187-40-9.k19-1b;
2447 .Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.k08/7;
2448 .Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.k13/7;
2449 .Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.k14/4;
2450 .Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia : Svedectvá o brutalite komunistického režimu.Prešov:VMV.2004.80-7165-447-7.k10/7;
2451 .Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.2007.978-80-7165-632-6.K10/7;
2452 .Dobrotková, M..Slovensko a Svätá stolica. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-238-5.k26/5;
2453 .Dobson John H..A guide to Exodus.London:SPCK.1992..k11-4a;
2454 .Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.D4/4;
2455 .Dobson, James C..Rodičovství chce odvahu.Praha:Návrat.1995.80-85495-45-7.D4/4;
2456 .Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.k16-4c;
2457 .Doc. Michal Altrichter, Th.D..Mají jezuité vlasstní morálku?.Olomouc:Centrum Aletti,.2004..k04-3a;
2458 .Dóci Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..k15-6c;
2459 .Dodd C. H..Historical tradition in the fourth gospel.Cambridge:An the university press.1963..k10-4a;
2460 .Dodd Carles - Harold.La bible aujourd´hui.Belgique:Éditions de Maredsous, Casterman - Tourna - Paris.1957..k10-3b;
2461 .Dodd Carles - Harold.Le Fondateur du Christianisme.Paris:Éditions du Seuil.1972..k10-3b;
2462 .Dodd Charles - Harold.La prédication apostolique et ses développements.Paris:Éditions Universitaires.1964..k10-3b;
2463 .Dodd Charles Harold.The background of the new testament and its eschatology.Cambridge:Cambridge an the university press.1964..k10-4a;
2464 .Dodds, Eric Robertson.Řekové a iracionálno.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-011-4.k03/3;
2465 .Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..K12/3;
2466 .Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997.80-85319-05-7.k14-2a;
2467 .Dohmen, Christoph.Biblischer Kanon, warum und wozu? :.Freiburg [u.a.] ::Herder,.1992.3451021374.k08-5b;
2468 .Dohnány Mikuláš - Štefanovič Samuel D..Slovenské povstanie.Bratislava:Tatran.1988..k26/5;
2469 .Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.k14/7;
2470 .Dolinský, Juraj.Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945.:.1999.80-7141-268-6.k26/3;
2471 .Dolinský, Juraj..Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.k19/2;
2472 .Dolista Josef.Náděje vložená do manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská s. r. o..1994..k10/3;
2473 .Dolista, Josef, 1954-.Misijní úsilí církve.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-558-6.k09/3;
2474 .Dolista, Josef, 1954- - autor.Perspektivy naděje :.:Brno :.1997.80-85319-64-0.k08/4;
2475 .Dolista, Josef, 1954- - autor.Věřím v Ducha svatého :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-576-4.k08/4;
2476 .Dolman D. H..Modlitebný život věřících.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1971..k16/7;
2477 .Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..D4/3;
2478 .Domenico M. Abbrescia O.P..LE PAROLE DI SAN DOMENICO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicana.1986..k06-4a;
2479 .Domenico M. Abbrescia O.P..LAICI DOMENICANI.Friburgo - (Svizzera):GUY BEDOUELLE O. P..1989..k06-3b;
2480 .Domenico, Del Rio.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-471-3.K14/7;
2481 .Dominican publications.THE NINE WAYS OF PRAYER OF SAINT DOMINIC.Dublin:Dominikan publications.1978..k06-3a;
2482 .Dominican sources edited and translated by Simon Tugwell, OP.JORDAN OF SAXONY: on the beginnings of the order of preachers.Dublin:Parable (USA) Dominican Publications.1982..k06-4b;
2483 .Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.AUGSBURG:.2004..k06-2a;
2484 .Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.Augburg - Freiburg/Br.-Munchen:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2003..k06-2a;
2485 .Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.k14/2;
2486 .Dominique Pire Prix Nobel de la paix.BATIR LA PAIX.Limborg Verviers ( Belgicko):Dominique Pire and Editions Gérard .1966..k05-4a;
2487 .Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.k11/5;
2488 .Donadoni, Sergio.Egyptský člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-813-4.k24/3;
2489 .Donald J. Goergen, OP.LETTERS TO MY BROTHERS AND SISTERS.IRELAND, DUBLIN:DOMINICAN PUBLICATIONS.1996..k06-4b;
2490 .Donald, Bernard Cozzens.Měnící se tvář kněžství : reflexe nad krizí kněžské duše.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-7-7.k20/6;
2491 .Donald, Senior.Biblické základy misie.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-2-X.k07/6;
2492 .Donat, Melitta.Lebendige Ehe :.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0024-5.k14-4b;
2493 .Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.k10/5;
2494 .Donghi, Antonio.Hle, všechno tvořím nové : pastorace pokání a obrácení.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-574-8.k17/7;
2495 .Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.k13/1;
2496 .Doppelfeld Basilius.Die Junger sind wir.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1985..k17-3b;
2497 .Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 1.. Kniha o vůdčích osobnostech druhé poloviny XVII.století : (1648-1725).Klatovy:Amlyn.1993.80-901316-8-9.k24/4;
2498 .Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 2.. Kniha o vladařích XVIII.století : (1725-1792).Klatovy:Amlyn.1993.80-901316-7-0.k24/4;
2499 .Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 4.. Rakousko a Rusko v XIX.století.Doba poválečná : (1804-1937).Praha:Amlyn.1993.80-901494-0-5.k24/4;
2500 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.k24/4;
2501 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.R1/7;
2502 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.R1/7;
2503 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.k24/4;
2504 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-0-3.R1/7;
2505 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-0-3.k24/4;
2506 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.1992.80-901316-3-8.R1/7;
2507 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.1992.80-901316-3-8.k24/4;
2508 .Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy (800-1648) : Kniha 5.. Sto let před vestfálským mírem : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-4-6.k24/4;
2509 .Dorazil, Otakar,1889-1979.Mezinárodní Červený kříž v historii světové =.Praha ::Českoslov. Červený kříž,.1927..k16-3a;
2510 .Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.k24/1;
2511 .Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.k07/8;
2512 .Dorn Luitpold A..Anekdoten um Papst Paul VI..Munchen und Esslingen:Bechtle Verlag.1968..k12-4b;
2513 .Dorn Luitpold A. - Seibel Wolgang SJ.Tagebuch des Konzils.Nurnberg und Eichstatt:Johann Michel Sailer - Verlag.1966..k07-1b;
2514 .Dorotej, arcibiskup pražský, Aleš Pavel a členové kanonizační komise.Svatý kníže Rostislav.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství.1994..k15/1;
2515 .Dorovský, Ivan.Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura.Bosenskohercegovská literatura.Bulharská literatura.Chorvatská literatura.Praha:Libri.2001.80-7277-006-3.k22/4;
2516 .Dostálová, Růžena.Antická mystéria.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-217-9.k06/3;
2517 .Dotta M., Bonhoeffer D..Lo strutturarsi della fede nel mondo.Comano:Edizioni Alice.1995..k08-4a;
2518 .Doubravová, Jarmila.Sémiotika v teorii a praxi, Proměny a stav oboru do konce 20.století. Praha:Portál.2002.80-7178-566-0.k04/7;
2519 .Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.k22/5;
2520 .Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1/1;
2521 .Douillet Jaques.Was ist ein Heiliger?.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1962..k17-1b;
2522 .Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.R1/1;
2523 .Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.k10-5b;
2524 .Dowley, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2007.978-80-85486-43-8.k08/7;
2525 .Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.k08/7;
2526 .Dr. Albert Wihler.Nichts ist schwer, wenn man GOTT lieb hat..Munchen:Freundeskreis Maria Goretti e. V. Planegger Strase 22 b.1981..k04-3a;
2527 .Dr. I. Klug.HEINRICH SUSO.Freiburg :Prokurator Dominikanerkloster St. Albert .1953..k06-5b;
2528 .Dr. Karol Murín.Spomienky a svedectvo.Trenčín:Priatelia prezidenta Tisu v cudzine a na Slovensku.1991.80-900537-0-X.k04-3a;
2529 .Dr. M. Roswitha Schneider OP.Begegnung mit der Heiligen aus Siena.Abensberg:Verlagsdruckerei Josef Kral.1979..k06-4b;
2530 .Dr. Nikolaus Pfeiffer.Die Ungarische Dominikanerordensprovinz.Zürich:Verlag von Gebr. Leemann.1913..k05-4a;
2531 .Dráb Pavol.Vstanem a pôjdem k Otcovi.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..k09-4a;
2532 .Dráb Pavol.Život a účinkovanie kňaza uprostred spoločenstva a v prospech spoločnosti.Košice:Vienala.2009..k10/4;
2533 .Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.k10/6;
2534 .Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.R1/3;
2535 .Dráb, Pavol.Jednota v krste. Iniciačné sviatosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-30-5.K08/4;
2536 .Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.k09/1;
2537 .Dráb, Pavol.Sviatosti uzdravenia : Pokánie a pomazanie chorých.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-43-8.k10/3;
2538 .Dragomirecký, Andrej.Hlubinná abreaktivní psychoterapie : Základy teorie a praxe.Praha:Stratos.1994.80-901472-6-7.D4/3;
2539 .Drapela, Victor J..Přehled teorií osobnosti : Freud, Jung, Adler, Horneyová, Sullivan, Fromm, Erikson, Dollard, Miller, Cattell, Lewin, Allport, R.Praha:Portál.2003.80-7178-766-3.D4/2;
2540 .Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k13/4;
2541 .Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.D4/5;
2542 .Drewermann, Eugen.Zeiten der Liebe.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.1992..3451040913.k17-4a;
2543 .Drewermann, Eugen, 1940- - autor.Co vyznáváme? :.:Brno :.2003.80-7325-009-8.k09/1;
2544 .Dreyfus, Francois.Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem?.Poznaň ::W drodze,.1995.83-7033-141-6.k08-3a;
2545 .Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.k21/5;
2546 .Drgonec, Jan.Právne kultury Ázie a Afriky.:Veda.1991.80-224-0227-3.k07/2;
2547 .Drobner, Hubertus R..Lehrbuch der patrologie.:Herder.1994.3-451-23499-8.k04-6b;
2548 .Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.k17/2;
2549 .Dronzek, Jozef.Boh vo filozofii 20. storočia. .Michalovce :FINAL.2008.978-80-969843-7-4.k05/4;
2550 .Drozda, Vladimír.Medzi interakciou a mlčaním. Bratislava:Iris.1996.80-88778-20-4.k04/5;
2551 .Drška, Václav.Dějiny středověké Evropy.Praha:Aleš Skřivan.2004.80-86493-11-3.k23/1;
2552 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.k19/5;
2553 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.k13-3a;
2554 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.k13-3a;
2555 .Dubarle A. - M. OP.Amour et fécondité dans la bible.Toulouse:Privat, Éditeur.1967..k09-4b;
2556 .Dubarle, Dominique,1907-1987.L\'ontologie de Thomas D\'Aquin /.Paris ::Cerf,.1996.2-204-055-44-1.C08/2;
2557 .Dubarle, Charpentier, Dherbomez, Daniélou, Aunet, Hangouet, Widlocher, Matignon.Superiori aggiornati per comunitá rinnovate.Trento:Pubblicazioni religiose.1968..k17-1b;
2558 .Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..k11/5;
2559 .Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad.1966..k19/5;
2560 .Dubovec, Pavol,1966-.Mlynárov tovariš.Turie:Obecný úrad.2015.9788097230227 (viaz.); 978-80-972302-2-7.D8/6;
2561 .Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.k12/3;
2562 .Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.D8/6;
2563 .Dubovská, Zorica.Dějiny Indonésie.Praha:Nakl.Lidové noviny.2005.80-7106-457-2.k23/3;
2564 .Dubovský, Ján Milan,1933-2005.Akcia rehoľníčky :.Martin ::Matica slovenská,.2001.80-7090-597-2.k26/6;
2565 .Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.k07/7;
2566 .Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.k07/7;
2567 .Duby, Georges.Rok tisíc.Praha:Argo.2007.80-7203-819-2.k25/5;
2568 .Duby, Georges.Rytíř,žena a kněz : manželství ve Francii v době feudalismu.Praha:Garamond.2002.80-86379-44-2.k23/5;
2569 .Duby, Georges.Umění a společnost ve středověku.Praha:Paseka.2002.80-7185-448-4.k05/6;
2570 .Duby, Georges,1919-1996.Tři řády, aneb, Představy feudalismu.Praha ::Argo,.2008.978-80-7203-966-1.k24/2;
2571 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.k17/1;
2572 .Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.k09-1b;
2573 .Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.k05/1;
2574 .Duda Ján.Úvod do štúdia kanonického práva.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1995..k19/7;
2575 .Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.k19/7;
2576 .Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.k19/7;
2577 .Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.k19/7;
2578 .Dudáš, Miloš,1966-.Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku.Košice:JES SK.2013.9788088900566 (viaz.); 978-80-88900-56-6.k12-2b;
2579 .Dudzus Otto.Bonhoeffer Brevier.Munchen:Chr. Kaiser verlag.1968..k15-1a;
2580 .Dufour - Xavier Léon .Rječnik Biblijske teologije.Zagreb:Krščaanska sadašnjost.1969..k10-6b;
2581 .Dufour Xavier Léon.Vocabulaire de Theologie Biblique.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k09-4a;
2582 .Dufour Xavier Léon.Slovník biblickej teológie.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1990..R1/1;
2583 .Dufour Xavier Léon SJ.Slownik Nowego Testamentu.Poznaň:Ksiegarnia świetego Wojciecha.1975..k10-6a;
2584 .Duchoň, Jozef.František II. Rákoci a jeho Košice.Košice:Interart.2005.80-969169-4-7.k26/5;
2585 .Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.K11/2;
2586 .Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895.R1/1;
2587 .Duka, Dominik.Úvod do písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101895;80-901018-9-5.K07/1;
2588 .Duka, Dominik, 1943-.Bílá kniha církve :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-440-8.k26/4;
2589 .Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.k11/2;
2590 .Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.k11/2;
2591 .Dulles, Avery Robert,(1918-).Models of the church.New York ::Image Books,.1978.0-385-13368-5.k08-3b;
2592 .Dülmen, Richard van.Bezectní lidé : o katech,děvkách a mlynářích.Praha:Dokořán.2003.80-86569-43-8.D8/5;
2593 .Duméry Henry.Die Drei versuchungen des Modernen apostolates.Wien:Seelsorger Verlag im Verlag Herder.1951..k16-2a;
2594 .Dumézil, Georges.Mýty a bohové Indoevropanů. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-25-9.k04/2;
2595 .Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.k04/4;
2596 .Dumortier, Francis..Croyants en terres paiennes :.Paris ::Ed. ouvrieres,.1982.2-7082-2223-6 (br).k11-3a;
2597 .Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.k02/6;
2598 .Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..R1/1;
2599 .Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..k22/2;
2600 .Dupont Jacques, OSB.Le tentazioni di Gesú nel deserto.Brescia:Paideia editrise.1970..k08-3b;
2601 .Dupré, L..L'autre dimension. Paris:Cerf.1977.2-204-01116-9.k01-2b;
2602 .Dupré, Louis K.((1925- ).).Inny wymiar :.Kraków ::"Znak",.2003..8324002804.k08/4;
2603 .Dupuis R., SJ, - Celier P..Cortesia cristiana e dignitá umana.Milano:Edizioni Paoline.1956..k14-4b;
2604 .Dupuis, Jacques((1923-2004).).Wprowadzenie do chrystologii.Kraków ::Wydaw. WAM,.1999..8370976069.k21/5;
2605 .Duquoc Christian OP.Ambiguité des théologies de la sécularisation.Gembloux:Éditions J. Duculot, s. a..1972..k08-3a;
2606 .Duquoc Christian OP.Kirchen und fortschritt.Wien - Munchen:Verlag Herold.1967..k08-3a;
2607 .Duquoc Christian OP.L´eglise et le progrés.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3a;
2608 .Duquoc Christian OP.Messianisme de Jésus et Discretion de Dieu.Geneve:Labor et fides.1984..k08-3b;
2609 .Dura Rainer.Dort werden wir schauen.Munchen:Verlag Ars sacra.1970..k17-1a;
2610 .Durckheim, Karlfried Graf.Der Alltag als Ubung.:Hans Huber.1972.3-456-30070-0.k01-2b;
2611 .Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.k21/2;
2612 .Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.k26/6;
2613 .Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.R1/8;
2614 .Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.k26/5;
2615 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.k26/1;
2616 .Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4.D4/1;
2617 .During, Élie.L ´ame. GF Flammarion:Corpus.1997.2-08-07-3001-0.k03-6a;
2618 .Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.k12/2;
2619 .Durkheim, Émile.Sociologie a filosofie, Sociologie a sociální vědy. Praha:Sociologické nakladatelství.1998.80-85850-57-5.k03/1;
2620 .Durozoi, Gérard.Filozofický slovník : Pomocná kniha pro výuku estetických předmětů na středních školách.Praha:E.W.A.Edition.1994.80-85764-07-5.k01/1;
2621 .Durrwell Francois - Xavier.La résurrection de Jésus mystére de salut.Paris:Éditions Xavier Mappus.1954..k08-3a;
2622 .Durrwell Francois - Xavier.Le Pére.Paris:Les Éditions du Cerf.1999..k08-3a;
2623 .Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998..k18/7;
2624 .Durych, Jaroslav.Papežové a císaři : Jaroslav Durych.Praha:Paseka.2001.80-7185-381-X.k19/1;
2625 .Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.k16/1;
2626 .Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.k21/3;
2627 .Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.k21/3;
2628 .Dušan, Kováč.Dejiny Slovenska.:Nakladatelství Lidové noviny.1998.80-7106-268-5.k26/5;
2629 .Dušan, Zbavitel.Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti.Praha:DrahmaGaia.1993.80-901225-5-8.R1/2;
2630 .Dušan, Zbavitel.Otazníky starověké Indie : Dušan Zbavitel.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-241-3.k23/5;
2631 .Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.k11/5;
2632 .Dvořák Pavel.Odkryté dejiny.Bratislava:Nakladatelstvo Pravda.1975..k27/3;
2633 .Dvořák, František, 1920-.Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích. 2010. : Praha : Pražská scéna.2010.978-80-86102-68-9.SKRIPTA_2;
2634 .Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 1..Budmerice:Rak.2002.80-85501-22-8.k27/3;
2635 .Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 2.Budmerice:Rak.2003.80-85501-24-4.k27/3;
2636 .Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 3.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2004.80-85501-28-7.k27/3;
2637 .Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 4..Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2005.80-85501-29-5.k27/3;
2638 .Dvořák, Petr.Tomáš a Kajetán o analogii jmen.:Praha :.2007.978-80-85929-96-6.k02/4;
2639 .Dvořáková Vlasta, Krása Josef, Stejskal Karel.Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.Bratislava:Tatran.1978..k08-1b;
2640 .Dvorník František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1969..k26/5;
2641 .Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.k08/1;
2642 .Dvorník, František.Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem.Praha:Prostor.1999.80-7260-005-2.k23/4;
2643 .Dyckhoff, Peter.Jak nalézt cestu : pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-579-9.k16/8;
2644 .Dylevský, Ivan.Somatológia 2. š.p.:Martin.1992.80-217-0535-3.D4/4;
2645 .Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.k05/2;
2646 .Ebach Jurgen.Noah.Leipzig:Biblische Gestalten.2001..k09-4b;
2647 .Ebeling, Gerhard.Podstata křesťanské víry.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-16-X.K04/2;
2648 .Eberle, Henrik.Kniha Hitler.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1208-8.k25/4;
2649 .Ebersbach, Volker.Francisco Pizarro.Berlin:Neues Leben.1986.3355002003;3-355-00200-3.k15-3b;
2650 .Ecclesia Catholica.Katechismus der Katholischen Kirche.Munchen [u.a.]:Oldenbourg [u.a.].1993.3486560387;370290364X;3746211093; 372280325X;3705805509.k09-1b;
2651 .Eck, Werner.Augustus a jeho doba.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-688-3.k23/1;
2652 .Eckersley C. E..Essential English for foreign students, Book I.London:Longmans.1955..k15-4c;
2653 .Eckersley C. E..Essential Englisch.London:Longmans.1955..k15-4c;
2654 .Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1980?..k15-4c;
2655 .Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1982..k15-4c;
2656 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.O rození věčného Slova /.Praha ::Malvern,.2013.978-80-87580-62-2.k14/2;
2657 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.k14/2;
2658 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.R1/4;
2659 .Eco, Umberto.Hledání dokonalého jazyka : V evropské kultuře. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-389-4.k03/4;
2660 .Eco, Umberto.Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava:Archa.1995.80-7115-080-0.k02/1;
2661 .Eco, Umberto.Meno Ruže.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-09-X.k15-1a;
2662 .Eco, Umberto.Meze interpretace.Praha:Karolinum.2004.80-246-0740-9.k02/7;
2663 .Eco, Umberto.Päť úvah o morálke. Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-629-4.k05/2;
2664 .Eco, Umberto.Šest procházek literárními lesy :.V Olomouci ::Votobia,.1997.80-7198-248-2.K2/7;
2665 .Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.1998.80-7203-098-1.k05/6;
2666 .Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.2007.978-80-7203-892-3.k15-4a;
2667 .Edit Stein.Mein Leben beginnt jeden Morgen neu.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1998..k12-4b;
2668 .édité par ordre du Fr. Anicet FERNANDEZ Maitre de lĺ Ordre.Livre des Constitutions et Ordinations de l Órdre des Fréres Précheurs.Toulouse, France:Secrétariat provincial de la Province dominicaine de Toulouse.1979..k06-3b;
2669 .edited by Nagypál Szabolcs - Peter Šajda.A PENTATONIC LANDSCAPE.Budapest:bgol - wscf-cesr.2002..k04-2a;
2670 .Edited with an introduction by Simon Tugwell, O. P..EARLY DOMINICANS Selected Writings.New York - Ramsey - Toronto:Paulist press.1982..k06-5b;
2671 .Editor, Juraj Čorba.Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.Bratislava:Nadácia Kalligram.2003.80-968886-1-7.k09/8;
2672 .Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.D4/3;
2673 .Editor, Miroslav Kollár.Slovensko 2001.:Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-26-1.k26/6;
2674 .Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..k05-6b;
2675 .Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA 1 A - J.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..k05-6b;
2676 .Eduard, Hodoušek.Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska.:Libri.1999.80-85983-54-0.k22/4;
2677 .Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..R1/1;
2678 .Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..k09/8;
2679 .Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..R1/1;
2680 .Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..k09/8;
2681 .Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.K11/6;
2682 .Efrém Jindráček O.P..DOMINIKÁNSKY KLÁŠTER VE ZNOJMĚ.Znojmo:Klášter dominikánu .2001..k14/2;
2683 .Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a;
2684 .Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a;
2685 .Egenolf Hans-Andreas.Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-3a;
2686 .Egenolf Hans-Andreas.Zur Theologie der Arbeit.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1964..k08-3a;
2687 .Eger Josef.Das Herz ist das grosse Ding.Munchen:Verlag Ars sacra.1961..k17-1a;
2688 .Eggensperger, Thomas,(1963-).Bartolomé de las Casas :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1547-5.k06-4b;
2689 .Eggensperger, Thomas,(1963-).Frauen und Männer im Dominikanerorden :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1992.3-7867-1660-9.k06-4b;
2690 .Église Vivante.Semences d´Unité.:Casterman.1965..k07-2b;
2691 .Egloff Berchmans P., OFM Cap..Der weisse Stein.Zurich:Thomas-Verlag.1960?..k17-1a;
2692 .Ehm Josef.České gotické umění.Praha:Pressfoto.1977..D8/8;
2693 .Ehrlich Rudolf J..Teologia protestante e teologia cattolica.Brescia:Paideia .1969..k07-2b;
2694 .Eibl-Eibesfeldt, Irenaus.Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung.Munchen [u.a.]:Piper.1984.3492006299.k14-4b;
2695 .Eicher Peter (Hrsg.).Das Evangelium des Friedens.Munchen:Kosel Verlag GmbH end Co.1982..k10-3b;
2696 .Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Gottingen, Stuttgart, Zurich:Vandsenhoeck and Ruprecht.1959..k09-5a;
2697 .Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Stuttsgart, Gottingen:Ehrenfried Klotz Verlag.1961..k09-5a;
2698 .eine biographie von Peter Brown.Augustinus von Hippo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1972..k04-2a;
2699 .eingefuhrt von HUGO RAHNER.IGNATIUS VON LOYOLA.Zurich - Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1956..k05-3b;
2700 .Eising Hermann.Das Buch Jesaja Teil 1.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..k09-3a;
2701 .Eising Hermann.Das Buch Jesaja 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1969..k09-5a;
2702 .Ekumenická rada cirkví SR.Zmierenie - Boží dar a prameň nového života :.Bratislava ::Tranoscius,.1998.80-7140-166-8.K19/5;
2703 .Ekumenická rada cirkví v ČSR.Český ekumenismus.Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1976..k07-2b;
2704 .Ekumenická skupina pre překlad Nového zákona.Nový zákon s výkladovými poznámkami.Praha:Česká biblická společnosť v Evangelickém nakladatelství.1991..k08/6;
2705 .Elders, Leo.Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-014-9.k05/4;
2706 .ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 3 Guilielmus Seguier.LAUREA BELGICA.:Bruxelles.1997..k05-3a;
2707 .ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 4 Charles-Louis RICHARD.HISTOIRES du couvent DES DOMINICAINS de lille en Flandre et de celui.:bRUXELLES.1997..k05-3a;
2708 .ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 5 Alain Arnould o.p..De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Brussel:.1998..k05-3a;
2709 .Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X.k06/1;
2710 .Eliade, Mircea.Kováři a alchymisté.Praha:Argo.2000.80-7203-320-4.k06/3;
2711 .Eliade, Mircea.Le Zoga immortalite et liberte. Paris:Pazot.1954..k01-6a;
2712 .Eliade, Mircea.Mefisto a androgyn. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-51-8.k03/3;
2713 .Eliade, Mircea.Mýtus o věčném návratu. Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-51-X.k03/3;
2714 .Eliade, Mircea.Mýty,sny a mystéria. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-63-1.k03/3;
2715 .Eliade, Mircea.O islame.Bratislava:AGORA.2001.80-968686-0-8.k03/2;
2716 .Eliade, Mircea.Od Zalmoxida k Čingischánovi.Praha:Argo.1997.80-7203-132-5.k06/3;
2717 .Eliade, Mircea.Posvátné a profánní.Praha:Křesťanská akademie.1994.80-85795-11-6.k06/4;
2718 .Eliade, Mircea.Slovník náboženství : Ve spolupráci s H.S.Wiesnerem.Praha:Čes.spisovatel.1993.80-202-0438-5.k22/1;
2719 .Eliade, Mircea.Šamanismus a nejstarší techniky extáze.Praha:Argo.1997.80-7203-153-8.k06/6;
2720 .Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí.Bratislava:Agora.1997.8096721038 (brož.); 80-967210-3-8.R1/1;
2721 .Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.1997.80-967210-3-8.K06/1;
2722 .Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.c1997.80-967210-2-X :.R1/1;
2723 .Eliade, Mircea,1907-1986.Od doby kamennej po eleusínske mystériá /.Bratislava ::Agora,.1995.80-967210-1-1.R1/1;
2724 .Eliade, Mircea..Les Roumains.Bucarest ::Editions Rosa Vinturilor,.1992..973-9003-22-2 (br).k15-3a;
2725 .Elias, Canetti.Pochodeň v uchu.:Hynek.1996.80-85906-37-6.D8/7;
2726 .Eliáš Michal.Z prameňov národa.Martin:Matica slovenská.1988..k10/7;
2727 .Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.k12-2b;
2728 .Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..k13/5;
2729 .Elisabeth von der Dreifaltigkeit.Lob seiner Herrlichkeit.Einsiedeln . Zurich . Koln:Benziger Verlag.1955..k17-1a;
2730 .Emerson, Ralph, Waldo.Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost :; moudrost jako inspirace pro každodenní život. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-202-0.D4/3;
2731 .Emil, Horák.Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-00001-5.k22/8;
2732 .Emil, Krapka.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.k08/4;
2733 .Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.k12/2;
2734 .Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.k14-2a;
2735 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das dritte Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1999.3-7171-1076-4.k14-3b;
2736 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das erste Lehrjahr Jesu :.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1996.3-7171-0963-4.k14-3b;
2737 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das Leben der heiligen Jungfrau Maria :.Stein am Rhein ::Christiana,.2000..3717109618.k14-3b;
2738 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das zweite Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana,.1998..3717109642.k14-3b;
2739 .Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes.Stein am Rhein ::Christiana,.2001..3717109626.k14-3b;
2740 .Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.k20/5;
2741 .Emminghaus, Johannes H..The Eucharist :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1978..0814610102.k08-3a;
2742 .Emonet, Pierre-Marie.Le cardinal Charles Journet :.Chambray-l?s-Tours ::C.L.D.,.1983.2-85443-051-4.k08-2b;
2743 .Encyklika svätého otca Pavla VI..O rozvoji národov (Začínajúca sa slovami "Populorum progressio).Rím:Vatikán.1967..k13-5a;
2744 .Engel, Ulrich.Umgrenzte Leere :.Munster:Lit.1998.3825834441 (Gb.).k13-6b;
2745 .Engliš, Karel.Věčné ideály lidstva. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-113-X.k01-3b;
2746 .Ennen, Edith.Ženy ve středověku.Praha:Argo.2001.80-7203-369-7.k25/5;
2747 .Ennio Staid.San Domenico.:San Paolo.1995..k06-5b;
2748 .Enomyia.Zenová meditace : s úvodem Tomáše Halíka.Brno:Cesta.1995.80-85319-40-3.R1/2;
2749 .Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.k04/1;
2750 .Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.k01-3b;
2751 .Enrico Nuti.Giuseppe Capograssi (1889 - 1956): Un capitolo del Rinnovato diritto naturale..Milano:Pontificia universitas Gregoriana, Fakultas Theologiae.2000..k14-6b;
2752 .Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.D4/5;
2753 .Entrich Manfred.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004..k16-2a;
2754 .Epiktétos, ca 55.Moudrost stoika Epikteta.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-047-1.k03/2;
2755 .Epikúros, 34.O šťastnom živote.Bratislava:Pravda.1989.80-218-0013-5.k01/4;
2756 .Erasmus Rotterdamský, Desiderius,1469-1536.Chvála bláznivosti :.Praha ::Aurora,.1995.80-85974-00-2 :.k03/5;
2757 .Erasmus, Rotterdamský.O svobodné vůli =; De libero arbitrio.:Oikoymenh.2006.80-7298-186-2.k01/3;
2758 .Erdély, Evžen.Baťa,švec,který dobyl svět.Bratislava:Corinex.1990.80-85199-01-7.k15/8;
2759 .Eremita Josephus.Die Quellen des Heiles.Freiburg/Schweiz:Kanisiusdruckerei.1951..k17-1a;
2760 .Erich, Petlák.Všeobecná didaktika.:Iris.1997.80-88778-49-2.D4/3;
2761 .Erich, Wendland.Biblia a jej výklad vo svetle pravdy.:Efezus.1997.80-967209-3-7.k07/1;
2762 .Erl Willi, Gaiser Fritz.Neue Methoden der Bibelarbeit.Tubingen:Katzmann Verlag.1970..k09-4a;
2763 .Erlinghagen.Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1965..k16-2a;
2764 .Ernst Josef.Das Evangelium nach Lukas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..k11-3a;
2765 .Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.K13/2;
2766 .Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.k13-6a;
2767 .Esch Ludwig P..Jesus Christus Lehrer und Meister.Wurzburg:Arena.1964..k16-2a;
2768 .Esser Kajetan P..Thémes spirituels.Paris:Éditions Franciscaines.1958..k17-4a;
2769 .Esterházy, Péter.Harmonia caelestis.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-717-7.D8/6;
2770 .Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D8/7;
2771 .Eszer Ambrogio Fr., OP - Relatore Generale.Zdislavae de Lemberk Litomericen, canonizationis beatae.Romae:Congregatio de causis sanctorum.1993..k14-3b;
2772 .Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..k17-1b;
2773 .Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..k17-1b;
2774 .Etienne Gilson.TOMIZM.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1960..k02/2;
2775 .Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.k18/8;
2776 .Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.R1/8;
2777 .Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.D8/7;
2778 .Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.k16-1b;
2779 .Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.k12/2;
2780 .European Integration Consoftium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.The Impact of Eastern.:Employment § social affairs Euroopean Commisision.2001..k12-2b;
2781 .Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..K21/4;
2782 .Eutropius a Festus.Stručné dějiny Říma. Praha:Arista.2008.978-80-86410-55-5.k24/6;
2783 .Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-265-1.k18/5;
2784 .Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.k13-1b;
2785 .Evely Louis.Credo.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1966..k16-2a;
2786 .Evely Louis.Das Gebet eines modernen Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1969..k17-4a;
2787 .Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1965..k17-4a;
2788 .Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1965..k17-1b;
2789 .Evely Louis.Manifest der Liebe.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1964..k17-4a;
2790 .Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..k17-1b;
2791 .Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz:Verlag Styria.1966..k17-4a;
2792 .Evely Louis.Otče náš.Košice:Slovo, a. s..1990..K16/7;
2793 .Evely Louis.Sei tu, quest´uomo.Torino:Editrice Marietti.1965..k17-1b;
2794 .Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..k17-4a;
2795 .Évely, L..Krédo.Graz:.1966..k10/3;
2796 .Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.k17-4a;
2797 .Evely, Louis.Wenn das Weizenkorn nicht stirbt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1974.3222107483 (kart.).k17-4a;
2798 .Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.k06-6a;
2799 .Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.k18/3;
2800 .Evert, Jason.Teológia jej tela.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741976 (brož.);978-80-8074-197-6.k17/8;
2801 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1980?..k05-3a;
2802 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983..k05-3a;
2803 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983 - iunius - sept..k05-3a;
2804 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1991 ianuarius - iu..k05-3a;
2805 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1989..k05-3a;
2806 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Convento di S. sabina - Aventino.1992..k05-3a;
2807 .ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Aventino.1997 maius - septemb..k05-3a;
2808 .Exupéry Antoine de Saint.Malý Princ.Praha:Albatros, nakladatelství pro děti a mládež.1977..k14-3b;
2809 .Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.k14/5;
2810 .Fabian, Anton.Vydarený život I. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.D5/6;
2811 .Fabian, Anton.Vydarený život II..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011..D5/6;
2812 .Fabian, Anton,1950-.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.D5/6;
2813 .Fabiani Luigi.La politica per chi per cosa.Milano:Il Sabato Movimento popolare.1987..k14-6b;
2814 .Fabio Giardini.PRAY WITHOUT CEASING.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..k05-4b;
2815 .Fackenheim, Emil.Penser aprés Auschwitz. Paris:Cerf.1986.2-204-02636-0.k02-6b;
2816 .Fairbank, John King.Dějiny Číny.Praha:Nakl.Lidové noviny.1998.80-7106-249-9.k23/2;
2817 .Faltin, Daniel, OFM.Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-030-1.k19/7;
2818 .Famvin.Láska - (Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul).Nitra:Édition du Signe.2009..k15-3b;
2819 .Fándly, Juraj.Priateľské porozumenie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha .1990..k16/2;
2820 .Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..k06-2b;
2821 .Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.D8/7;
2822 .Farenc, Thierry..Une morale du bonheur.Nouan-le-Fuzelier ::Ed. des Beatitudes,.2003.2-8402-4191-9 (br).k14-5b;
2823 .Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.K16/8;
2824 .Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.D8/6;
2825 .Farrugia, Edward G.,1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-019-0 .k08/1;
2826 .Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5.k21/3;
2827 .Faulhaber, Theo.Wenn Gott verloren geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02174-9.k08-5b;
2828 .Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.k07/6;
2829 .Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.K21/4;
2830 .Färber Karl.Brevier zum inneren Leben.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei.1958..k17-4a;
2831 .Febvre, Lucien.La probléme de l´incroyance au XVI siécle.:.1968..k02-6b;
2832 .Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.k26/4;
2833 .Fédorovski, Vladimir.Kremeľské tajomstvá.Bratislava:Slovart.2004.80-7145-955-0.k23/5;
2834 .Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 1.díl. : ve vládách druhé republiky.Brno:Atlantis.1994.80-7108-071-3.k18/8;
2835 .Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 2.díl. : ve vládě v exilu.Brno:Atlantis.1994.80-7108-092-6.k18/8;
2836 .Feil, Ernst,(1932-).Die Aufhebung diktatorischer Unrechtsurteile.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02193-5.k08-5b;
2837 .Feillet Bernard.Christ es - tu un homme?.:Fleurus.1970..k17-1b;
2838 .Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1969..k07-6a;
2839 .Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1972..k07-6a;
2840 .Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1973..k07-6a;
2841 .Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1976..k07-6a;
2842 .Feiner Johannes und Vischser Lukas.Neues Glaubensbuch.Freiburg - Basel - Wien, Theologischer Verlag Zurich:Verlag Herder .1973..k08-6b;
2843 .Feix, Gerhard.Případy Sureté /.Praha ::Panorama,.1979..D5/2;
2844 .Fejtö, Francois, nar..Rekviem za mrtvou říši : o zkáze Rakouska-Uherska.Praha:Academia.1998.80-200-0669-9.k23/3;
2845 .Feldmann Christian.Sny začínají žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..K15/8;
2846 .Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..k14/6;
2847 .Feldmann, Harald.Kompendium lékařské psychologie : Pro studující a lékaře.Praha:Victoria Publishing.1994.80-85605-67-8.D4/7;
2848 .Feldmann, Christian.Friedrich Spee.Procesy s čarodějnicemi.Velehrad:Refugium.2003.80-86715-12-4.k19/3;
2849 .Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..k14/4;
2850 .Felix, Jozef.Francis Villon bohém, básnik, baladik.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-71-2.D8/7;
2851 .Fénelon-Claudius .Wie Gott es fugt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1956..k17-3b;
2852 .Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370330630.R1/7;
2853 .Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370330630.k05/2;
2854 .Feník, Juraj.Given to the church :.Brno ::Tribun EU,.2014.978-80-263-0587-3.k08-1a;
2855 .Fenz Augustinus Kurt.Ich sinne nach.Heiligenkreuz :Ergänzungstexte zur "Vollkommenen Hingabe".1990..k17-1b;
2856 .Ferdinand, Seibt.Karol V..:Ikar.1999.80-7118-668-6.k19/3;
2857 .Ferfecki Stanislav.Byl jsem svědkem Jehovovým.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1991..k16-3c;
2858 .Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.k26/5;
2859 .Ferko, Milan.Velkomoravské záhady.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0195-2.k27/3;
2860 .Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.1998.80-88944-00-7.k08/4;
2861 .Ferko, Vladimír,1925-2002.Martin na čiernom koni.Martin ::Fatrin Books,.1992..D8/6;
2862 .Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.K16/7;
2863 .Fermine, Maxence.Konfuciova moudrost.Praha:Portál.2004.80-7178-841-4.k06/3;
2864 .Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0206-6.K11/2;
2865 .Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.k11/5;
2866 .Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.k11/5;
2867 .Ferretti, Lodovico.Mons. Pio Alberto del Corona.:Edizioni Cantagalli.1994..k04-6a;
2868 .Ferriére André.Tělo i srdce.Paris:Nakladatelství Vyšehrad.1966..k03/4;
2869 .Ferry, Luc.Človek-Boh alebo Zmysel života.Bratislava:AGORA.2003.80-968686-3-2.k10/1;
2870 .Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6.D5/6;
2871 .Fesquet Henri.Humor und Weisheit Johannes´des Guten.Frankfurt am Main:Heinrich Scheffler.1965..k12-4b;
2872 .Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.k13/7;
2873 .Festugiére, André-Jean.Epikúros a jeho bohové. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-30-5.k04/2;
2874 .Feuerbach, Ludwig.Podstata kresťanstva. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1954..k02-6b;
2875 .Feuchtinger Elisabeth.Bluhe wo Er dich gesät ....Wien:Mediatrix-Verlag.1990..k17-4a;
2876 .Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótes.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).1994..k26/6;
2877 .Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..k16-6b;
2878 .Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..k16-4b;
2879 .Fiala Petr/Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Knižnice Revue Proglas.1994..R1/3;
2880 .Fiala, Jan.Hrozné doby protireformace.Heršpice:Eman.1997.80-901854-7-9.k19/2;
2881 .Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.k26/6;
2882 .Fiala, Petr.Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťans.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-052-7.k06/3;
2883 .Fidler, Jiří.21.8.1968.Okupace Československa : bratrská agrese.Praha:Havran.2003.80-86515-35-4.k26/1;
2884 .Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.k11/4;
2885 .Figes, Orlando,(1959-).Natašin tanec :.Plzeň ::Ševčík,.2004.80-7306-162-7 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.);80-7291-122-8 (Jiří Ševčík : váz.).k25/2;
2886 .Fichtinger, Christian.Lexikon der Heiligen und Päpste.Gütersloh ::Prisma,.1980.3-570-08596-1.k16-5a;
2887 .Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6.k10/5;
2888 .Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.k09/3;
2889 .Filipi, Pavel.Křesťanstvo : historie,statistika,charakteristika křesťanských církví.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-35-6.k09/3;
2890 .Filipský, Jan.Dějiny Bangladéše,Bhútánu,Malediv,Nepálu,Pákistánu a Srí Lanky.Praha:Lidové noviny.2003.80-7106-647-8.k23/3;
2891 .Filkusová M., Kollár D., Kučerová E., Malíková M. O., Sekaninová E..Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1980..k15-4c;
2892 .Filo Vladimir.Učiaca úloha cirkvi - tretia kniha, Časné majetky cirkvi - piata kniha, Sankcie v cirkvi - šiesta kniha,.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov .1994..k09/8;
2893 .Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1980..k07/2;
2894 .Filo, Július,.Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.-literánmi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1987.80-7165-080-3.k10/6;
2895 .Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.k09/8;
2896 .Filo, Vladimir.Posväcovacia úloha cirkvi.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov.1997..k08/7;
2897 .Filón, Alexandrijský.O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-038-6.k24/5;
2898 .Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH.1996..k03/3;
2899 .Fink, Eugen.Oáza štěstí. Praha:Mladá fronta.1992.80-204-0224-1.k02/1;
2900 .Finkelstein, Israel.Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.k21/3;
2901 .Finkelstein, Israel,,1949-.David a Šalomoun.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7429-016-9;9788074290169 (viaz.); 978-80-7429-016-9.k21/3;
2902 .Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 2.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-26-7.k08/4;
2903 .Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 3.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-56-9.k08/4;
2904 .Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.k12/2;
2905 .FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.k06-6a;
2906 .FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.k22/2;
2907 .Firkel Eva.Frommigkeit des Sunders.Innsbruck - Wien:Tyrolia-Verlag.1951..k17-4a;
2908 .Firtel, Hilde, 1910-1991.Dorota z Montau : mystička a patronka řádu Německých rytířů. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-062-6.k18/2;
2909 .Fischedick, Heribert.Aufbrechen.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1994.3451088193 (kart.).k17-4a;
2910 .Fischedick, Heribert.Von einem, der auszog, das Leben zu lernen :.München ::Kösel,.1987.3-466-36272-5.k17-4a;
2911 .Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.22/2;
2912 .Fischer bucherei.THOMAS VON AQUIN.Frankfurt am Main und Hamburg - Germany:Fisscher bucherei.1958..k06-4a;
2913 .Fischer Gerhard.Erfullt ist die Zeit.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk.1964..k10-3b;
2914 .Fischer Henry - Greinacher Norbert - Klostermann Ferdinand.Die Gemeinde.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag.1970..k16-2a;
2915 .Fischer Hubert Dr. .Fragen des Biologie - Unterricht an katholischen Privatschulen.Munchen:Arbeitskreis fur katholische freie (private) Schulen.1963..k13-4a;
2916 .Fischer-Wollpert Rudolf.Die alternative Lebensform.Freiburg:Kanisius Verlag.1991..k17-4a;
2917 .Fischer-Wolpert Rudolf a Bruckner-von Eiffová Márie.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a;
2918 .Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.k18/5;
2919 .Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..k11-5b;
2920 .Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..k21/1;
2921 .Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-079-7.k13/5;
2922 .Fita, Misiurek, Rusecki, Stepien, Walkusz, Weiss, Wielgus.Encyklopedia katolicka Tom 6.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993..k11-5a;
2923 .Fitz, Michal.Trpké roky.Košice:Byzant.1993.80-85581-07-8.k26/4;
2924 .Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.k20/5;
2925 .Fitzmyer Joseph A., SJ.Essays on the Semitic Background of the New Testament.London:Geoffrey Chapman.1971..k10-6b;
2926 .Flanagan, Owen.Vedomie. Bratislava:Archa.1995.80-7115-082-7.k02/1;
2927 .Flapan, Simha .The Birth of Israel. New York:Pantheon Books.1987.0-394-55588-x.k01-4b;
2928 .Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.k01-4a;
2929 .Flavius, Josephus.Válka židovská : 2.díl. Zkáza Jeruzaléma : Zkáza Jeruzaléma.Praha:Svoboda.1992.80-205-0210-6.k01-4a;
2930 .Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.1993.80-900767-3-4.k01-4a;
2931 .Fletcher, R. A. (Richard A.).Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci.Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1145-3.k21/8;
2932 .Florenskij, Pavel Aleksandrovič.Sloup a opora pravdy.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-10-8.k08/1;
2933 .Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.k20/4;
2934 .Florentová, Helena.Křesťanské nebe : Svätci v umení a v legendách.Bratislava:Mladé leta.1994.80-06-00615-6.k05/7;
2935 .Flori, Jean, 1936-.Rytíři a rytířství ve středověku.:Praha :.2008.978-80-7021-897-6.k24/2;
2936 .Florja, Boris Nikolajevič,1937-.Církevní rozkol a slovanský svět /.[Červený Kostelec] ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-097-0.k19/3;
2937 .Floss, Karel.Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého.1992.80-7067-186-6.k05/4;
2938 .Floss, Pavel.Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-662-X.k01-2b;
2939 .Floss, Pavel.Mikuláš Kusánský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.1977..k02-2b;
2940 .Flossmann Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1989..k07/3;
2941 .Flossmann Karel.První čtení.Praha:ČKCH.1990..k11/7;
2942 .Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.k04/2;
2943 .Flusser, David,(1917-2000).Ježíš.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-041-6.k20/4;
2944 .Flusser, David,1917-2000.Ježíš /.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-041-6 (brož.).k14--4b;
2945 .Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.k10/3;
2946 .Folkert Rickers (Hrsg.).Religionsunterricht und politische Bildung.Stuttgart, Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1973..k13-5a;
2947 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1990..k12-2a;
2948 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1991..k12-2a;
2949 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1953..k12-6b;
2950 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1957..k12-6b;
2951 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1961..k12-6b;
2952 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1964..k12-6b;
2953 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1967..k12-6b;
2954 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1969..k12-6b;
2955 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Praha:Beauchesne.1988..k12-2a;
2956 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..k12-6b;
2957 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..k12-6b;
2958 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1971..k12-6b;
2959 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..k12-6b;
2960 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1976..k12-6b;
2961 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1980..k12-6b;
2962 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..k12-6b;
2963 .fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b;
2964 .fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..k12-6b;
2965 .fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.:Paris.1984..k12-6b;
2966 .fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..k12-6b;
2967 .Fontana, David.Cesty ducha v moderním světě : možnosti duchovního růstu z pohledu psychologie a spirituálních tradic.Praha:Portál.1999.80-7178-239-4.k06/2;
2968 .Fontana, David.Psychologie ve školní praxi : Příručka pro učitele.Praha:Portál.1997.80-7178-063-4.D4/2;
2969 .Forgáchová Vilma, Valehrachová Margita Dr..Francúzština pre samoukov 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..k16-5c;
2970 .Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K10/3;
2971 .Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.K10/3;
2972 .Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.K10/3;
2973 .Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.K10/3;
2974 .Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.K10/3;
2975 .Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.K10/3;
2976 .Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.k10/3;
2977 .Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.K10/3;
2978 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.K10/3;
2979 .Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.K10/3;
2980 .Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K10/3;
2981 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.K10/3;
2982 .Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.k11/5;
2983 .Forst Vladimír, PhDr., CSc.Lexikon České literatury.Praha:Academia, nnakladatelstsví Československé akademie věd.1985..D8/4;
2984 .Forte, Bruno.Malý úvod do víry.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-172-6.k09/1;
2985 .Foster, John,1898-.Church history.London ::SPCK,.1991-.0281045615 (v. 1).k16-5a;
2986 .Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.k02/4;
2987 .Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.k02/4;
2988 .Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.k02/3;
2989 .Fotta, Peter.Základy filozofie.[Trnava]:SAP - Slovak Academic Press.2006.8089104886 (brož.); 80-89104-88-6.D4/6;
2990 .Fotta, Peter.Základy filozofie.[Trnava]:SAP - Slovak Academic Press.2006.8089104886 (brož.); 80-89104-88-6.R1/7;
2991 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.k14/2;
2992 .Fotta, Peter,1958-.Sociálna filozofia.:..9788056105436; 978-80-561-0543-6.K02/4;
2993 .Foucauld de Charles.On chce naše srdce.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k11/2;
2994 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM.1989..R1/4;
2995 .Foucauld, Charles de,1858-1916.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.1974.3-87996-030-5.k17-4a;
2996 .Foucauld, Charles de,1858-1916.Dem geringsten Bruder :.München ::Neue-Stadt,.1974.3-87996-031-3.k17-4a;
2997 .Foucault, Michel.Archeologie vědění. Praha:Herrmann & synové.2002..k03/4;
2998 .Foucault, Michel.Dozerať a trestať, Zrod väzenia. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-329-5.D4/5;
2999 .Foucault, Michel.Moc, subjekt a sexualita. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-388-0.D4/5;
3000 .Foucault, Michel.Myšlení vnějšku. Praha:Herrmann & synové.1996..k03/4;
3001 .Foucault, Michel.Psychologie a duševní nemoc. Praha - Liberec:Dauphin.1997.80-86019-30-6.k03/1;
3002 .Foucault, Michel.Sen a obraznost. Liberec:Dauphin.1995.80-901842-1-9.k03/1;
3003 .Foucault, Michel.Slová a veci. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-330-9.D4/5;
3004 .Foucault, Michel.Toto nie je fajka. Bratislava:Archa.1994.80-7115-084-3.k02/1;
3005 .Foucault, Michel.Za zrkadlom moderny. Bratislava:Archa.1991.80-7115-025-8.k03/3;
3006 .Fournier Elie.Prédication pastorale et Renouveau liturgique.Bruxelles:Editions de lumen vitae.1965..k08-3a;
3007 .Fourth.Good News - New Testament.New York:ABS American Bible Society.1977..k10-6b;
3008 .Fr. VINCENTII DE COUESNONGLE.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1978..k05-3a;
3009 .Fr. Aniceti Fernandez, magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUTIO NUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:Rehoľa dominikánov.1969..k05-4a;
3010 .Fr. Antolín González Fuente, O.P..IL CARISMA DELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..k05-4b;
3011 .Fr. Carolo Alphonso Azpiroz Costa.ACTA CAPITULI GSENERALIS DIFFINITORUM ORDINIS PRAEDICASTORUM.Roma:Ex curia generalitia ad s. Sabina.2004..k05-2a;
3012 .Fr. Innocentius Venchi O. P..CATALOGUS HAGIOGRAPHICUS ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae:Oostulatio generalis.2001..k05-2a;
3013 .fra Enrico Ibertis.FIGURE DOMENICANE.Torino -Italia :San Domenico.1970..k05-3a;
3014 .Fraisse Piaget.Inteligencia - Osobnosť.Bratislava:Slovenské pedagogické Nakladateľstvo.1968..D4/6;
3015 .Francesco Acsri.Della cognizione secondo S. Tommaso E Aristotele.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 8 Libreria editricse Salesiana .1965..k05-3a;
3016 .Francesco Marinelli.Dimensioni del mistero pasquale.Roma - Italia:Pro sanctitate.1970..k07-5a;
3017 .Francis J. Moloney SDB.Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7192-991-8.k21/2;
3018 .Francois Leprieur, OP.Quand Rome condamne.Plon:Terre Humaine Plon/Cerf.1989..k06-2a;
3019 .Francois, Furet.Fašizmus a komunizmus.:AGORA.2001.80-967210-9-7.k03/6;
3020 .Franek, Jaroslav.Judaizmus.Bratislava:ARCHA.1991.80-7115-028-2.k04/2;
3021 .Frank Ewald.Zjevení.Krefeld:Ewald Frank misionář .1995..k07/1;
3022 .Frank Ewald - misionár.Je psáno ......Krefeld:Freie Volksmision Krefeld.1965..k07/1;
3023 .Frank, Isnard Wilhelm,1930-2010.Kirchengeschichte des Mittelalters.Düsseldorf ::Patmos Verlag,.1984.3-491-77912-X.k16-3a;
3024 .Frank, Isnard Wilhelm..Lexikon des Monchtums und der Orden.Stuttgart ::Reclam,.2005..3150105242 (hd.bd.);9783150105245 (hd.bd.).k16-3a;
3025 .Frankemölle, Hubert,(1939-).Der ungekündigte Bund? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-02172-2.k08-5b;
3026 .Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??.neudané.k07/4;
3027 .Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.1996.80-85190-46-X.k06/6;
3028 .Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.D4/3;
3029 .Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.D4/2;
3030 .Frankl, Viktor E. ; Lapide, Pinchas.Hľadanie Boha a problém zmyslu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-766-4.D4/2;
3031 .Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.D4/2;
3032 .Frankl, Viktor Emil.Co v mých knihách není : Autobiografie.Brno:Cesta.1997.80-85319-66-7.D4/1;
3033 .Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1995.80-85319-39-X.D4/1;
3034 .Frankl, Viktor Emil.Psychoterapie pro laiky.Brno:Cesta.1998.80-85319-80-2.D4/1;
3035 .Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1994.80-85139-29-4.D4/1;
3036 .Fraňková, Slávka.Úvod do etologie člověka. Praha:HZ Systém.1997.80-86009-15-7.k04/1;
3037 .Frantisek Tomasek.Katolicky katechizmus.:Ceska katolicka Charita.1968..k10/3;
3038 .František.Otvorená myseľ, Veriace srdce.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2013.9788089605088 (brož.);978-80-89605-08-8.k19/6;
3039 .František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.K12/2;
3040 .František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.k11/2;
3041 .František Saleský,(1567-1622).Pojednání o lásce k Bohu.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2003 dotisk.80-7266-140-X .k17/5;
3042 .František Saleský,1567-1622.Filotea či Bohomila, aneb, Nawedenj k žiwotu nábožnému /.We Znogmě ::E.J. Fournier,.1843..k13/2;
3043 .František z Assisi, - svatý, 1182-1226 - autor.Františkánské prameny. |n I, |p Spisy sv. Františka a sv. Kláry.:Velehrad :.2001.80-86528-02-2.k04-5a;
3044 .František z Assisi,1182-1226.Die Demut Gottes :.Köln ::Benziger,.1980.3-545-20507-X.k17-4a;
3045 .František, pápež.Evangelii Gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.978-80-8161-044-8.k19/4;
3046 .František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.k19/4;
3047 .František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.k19/4;
3048 .František,1936-.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342983; 978-80-89342-98-3.k14/1;
3049 .František,1936-.Meno Boha je Milosrdenstvo.Bratislava:Fortuna Libri.2016.9788081425592 (viaz.); 978-80-8142-559-2.K19/6;
3050 .František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.k19/4;
3051 .Franz Albert.Bindung an die Kirche oder Autonomie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1999..k08-5b;
3052 .Franz Peter Sonntag.Hieronymus Savonarola.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k06-4b;
3053 .Franz Peter Sonntag.KATHARINA VON SIENA.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1954 ?..k06-4b;
3054 .Franz, Albert.Was ist heute noch katholisch? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02192-7.k08-5b;
3055 .Franz, M. Wuketits.Základy evoluční teorie.:Iris.1997.80-88778-38-7.k05/4;
3056 .Franz, Marie.Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské aechetypové psychologie.Praha:Portál.1998.80-7178-260-2.D4/2;
3057 .Franz, Marie.Sen a smrt : o čem vypovídají sny umírajících.Praha:Portál.2000.80-7178-404-4.D4/1;
3058 .Franz, Marie-Louise von.Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-343-9.D4/1;
3059 .Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.R1/3;
3060 .Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.K19/2;
3061 .Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu.Augsburg:Verlag UCLG.1992..k17-1b;
3062 .Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Gottliche Barmherzigkeit und Liebe.Augsburg:UCLG Betrachtungen.1992..k17-4a;
3063 .Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.k14/2;
3064 .Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.R1/4;
3065 .Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.R1/8;
3066 .Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.D8/5;
3067 .Frazier, Charles,1950-.Cold Mountain :.New York ::Atlantic Monthly Press,.1997.0-87113-679-1 .k09-1b;
3068 .Freeman, Laurence,(1951-).Křesťanská meditace.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-018-3.k16/8;
3069 .Freiherr v. Gagern Friedrich E., Dr. med..Harmonie von Seele und Leib.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1952..k14-6b;
3070 .Freiwald/ Gebhard Moldenhauer/ Dieter Hoof/ Hans-Joachim Fischer, Helmut.Das Deutschllandproblem in den Schulbuchern der BRD.Dusselldorf:Bertelsmann Universitatsverlag.1973.3571090047.k15-3a;
3071 .Frenzel, Ivo.Friedrich Nietzsche.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0517-8.D4/5;
3072 .Frere Jean-Luc Vesco, Prieur provincial de Toulouse.DOMINICAINS L ´Ordre des Précheurs présenté par quelques-uns d´entre eux.Paris:Les éditions du cerf.1980..k06-4b;
3073 .Frére, Roger.Im Heute Gottes leben /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-07591-1.k18-3b;
3074 .Freud, Sigmund.Mojžiš a monoteizmus.Bratislava:Danubiapress.1995.80-218-0185-9.D4/5;
3075 .Freud, Sigmund.Psychopatologie všedního života : 4.kniha. : O zapomínání,přeřeknutí,přehmátnutí,pověře a omylu.Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-8-2.D4/5;
3076 .Freud, Sigmund.Spisy z pozůstalosti 1892-1938 : 17.kniha..Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-7-4.D4/5;
3077 .Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.D4/5;
3078 .Freud, Sigmund.Výklad snů : O snu : Druhá a třetí kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1998.80-86123-07-3.D4/5;
3079 .Freud, Sigmund.Výklad snů : Sigmund Freud.Pelhřimov:Nová tiskárna.1997.80-901916-0-6.D4/5;
3080 .Freybergh, Peter G.Fedor.Psychosomatické charakteristiky prenatálneho a perinatálneho obdobia ako prostredia dieťaťa.Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2008.978-80-89271-32-0.D4/4;
3081 .Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..k10-6a;
3082 .Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..k10-6a;
3083 .Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.k12/2;
3084 .Fridrichsen, Anton.Antikrist. Kresťanská nádej budúcnosti. Cesta biblie a cesta k biblii.:Tranoscius.1992.80-7140-008-4.k21/1;
3085 .Frieder, Emanuel.Z denníka mladého rabína c Emanuel Frieder ; Graf. upr. Vladimír Zvolenský ; Graf. upr. SLOVSOFT, ACTION.Bratislava:Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry.1993.80-85753-01-4.k18/8;
3086 .Friedlander, Albert Hoschander.Ein Streifen Gold.Munchen:Kaiser.1989.3459018291.k17-4a;
3087 .Friedrich, Nietzsche.Dionýské dithyramby a jiné básně.:Aurora.1998.80-85974-45-2.D4/5;
3088 .Friedrich, Nietzsche.Ranní červánky.:Pražská imaginace.1991.80-7110-059-5.D4/5;
3089 .Friedrich, Nietzsche.Zrod tragédie z ducha hudby ; Prípad Wagner ; Nietzsche proti Wagnerovi.:Národné divadelné centrum.1998.80-85455-78-1.D4/5;
3090 .Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4.k10/1;
3091 .Fries, Heinrich.Glaubenserfahrungen - Glaubenskonsequenzen.Graz ;Wien ;Koln:Verl. Styria.1989.3222118744.k14-6b;
3092 .Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.k08-5b;
3093 .Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.k08-5b;
3094 .Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.k19/5;
3095 .Fritz Hennenberg.WOLFGANG AMADEUS MOZART.Leipzig:verlag Philipp Reclam jun..1970..k04-1b;
3096 .Fröhlich, Roland, 1937-.Dva tisíce let dějin církve.:Praha :.2008.978-80-7021-964-5.k19/2;
3097 .Fröhlich, Roland, 1937-.Dva tisíce let dějin církve.:Praha :.2008.978-80-7021-964-5.R1/3;
3098 .Fromm, Erich.Umění milovat.:Praha : Simon and Simon.1997.80-85637-26-X.D4/6;
3099 .Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990..k14/7;
3100 .Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.k10/1;
3101 .Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.k10/1;
3102 .Frossard, André(1915-1995)..36 dowodów na istnienie diabła.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008519.k17-4a;
3103 .Frôlich Karl.Herr zeige uns den Vater.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..k13-4b;
3104 .Frýdecký Ján Dr..Učebnica srbochorvátčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..k16-5c;
3105 .Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.D4/4;
3106 .Frye, Northrop.Anatomie kritiky : čtyři eseje.Brno:Host.2003.80-7294-078-3.k12-5b;
3107 .Frye, Northrop.Velký kód.Brno:Host.2000.808605568X;80-86055-68-X.K07/6;
3108 .Fryová, Helen P..Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha:Kalich.2003.80-7017-925-2.k06/4;
3109 .Fuchs, Adolf,1924-.Gottes Liebe lebt.Freiburg/Schweiz ::Kanisius-Verlag,.1982..3857641339.k17-4a;
3110 .Fuchs, Jiří.Cesta k důkazu Boží existence. Olomouc:TRS.1991..k03/2;
3111 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 2. Kritický problém pravdy. Praha:Krystal OP.1995.80-85929-06-6.k02-6b;
3112 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 3. Návrat k esenci. Praha:Krystal OP.1996.80-85929-14-7.k02-6b;
3113 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 4. Bůh filosofů. Praha:Krystal OP.1997.80-85929-20-1.k02-6b;
3114 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 5. Problém duše. Praha:Krystal OP.1999.80-85929-35-X.k02-6b;
3115 .Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.k04/7;
3116 .Fuchs, Jiří.Kritické úvahy I.. Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.80-901018-6-0.R1/7;
3117 .Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.k12-5b;
3118 .Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.k03/6;
3119 .Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-016-X.D4/1;
3120 .Fulier Michal.Súď ma a skúšaj.Bratislava:Konferencia vyšších ženských rehôľ na Slovensku.2013..k17-5b;
3121 .Fuller, Lon L..Morálka práva. Praha:OIKOYMENH.1998.80-86005-65-8.k03/3;
3122 .Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím.1969..k17/7;
3123 .Funk, Rainer.Erich Fromm.Praha:Lidové noviny.1994.80-7106-086-0.k04-3a;
3124 .Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.k22/1;
3125 .Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.k12-5a;
3126 .Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.k03/7;
3127 .Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.k03/7;
3128 .Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.k12-5a;
3129 .Furet, Francois.Minulosť jednej ilúzie : esej o idei komunizmu v 20.storočí.Bratislava:AGORA.2000.80-967210-4-6.k03/6;
3130 .Furet, François, 1927-1997 - autor.Promýšlet Francouzskou revoluci.:Brno :.1994.80-7108-089-6.k04/3;
3131 .Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.k05/1;
3132 .Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.k14-4b;
3133 .Fürst, Maria.Psychologie : Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-199-0.D4/1;
3134 .Fürst, Walther,(1940-).Pastoralästhetik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02199-4.k08-5b;
3135 .Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X.k15/8;
3136 .Fuzy Imrich Otec, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada.Môj Priateľ.Trnava:Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha.1992..k13-1b;
3137 .G. G. Meersseman O. P. Spicilegium Friburgense.DOSSIER DE l ´ordre de la pénitence au xiii Siecle.Friburg Suisse:Éditions Universitaires .1961..k05-3b;
3138 .G. K. Chesterton.SWIETY TOMASZ Z AKWINU.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1974..k06-4a;
3139 .Gabliková, Suzi.Selhala moderna?. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-20-4.k02/7;
3140 .Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.k19/5;
3141 .Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..k17/7;
3142 .Gabriel Locher Monch der Erzabtei Beuron.AUS VERBORGENHEIT ANS LICHT.Beuron - Hohenz:Beuroner Kunstverlag .1952..k04-1b;
3143 .Gabriel Marcel.Nová naděje pro svět.Mníchov:.1967..K03/4;
3144 .Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.R1/4;
3145 .Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.K14/3;
3146 .Gabriel Peter Hunčaga OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.K14/3;
3147 .Gabriel, Ingeborg.Communismus im Ruckeblick.Stuttgart:Mtthias-Grunewald-Verlag.2010.978-3-7867-2851-1.k14-3b;
3148 .Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.k03/4;
3149 .Gabriela Anodal.IL LINGUAGGIO CATERINIANO.Siena:Edizioni Cantagalli.1983..k05-4b;
3150 .Gabriela Tibenská, David L. Schindler.Pôvod kresťanského nároku.Bratislava:LUC.2002.80-7114-401-0.k08-2b;
3151 .Gabriele, Matzner.Neznáme Slovensko.:Petrus.2002.80-88939-44-5.k26/5;
3152 .Gábriš Karol Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..k17-1a;
3153 .Gábriš Karol, Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1980..k11-4a;
3154 .Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.k17/2;
3155 .Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.k08/6;
3156 .Gábriš, Karol,1919-1998.Ježišove podobenstvá..Bratislava ::Univerzita Komenského,.1991.80-223-0442-5.SKRIPTA_2;
3157 .Gacka, Bogumil.Personalizm Amerikanski.Lublin:RW Lublin.1996.832280587X;83-228-0587-X.k04/1;
3158 .Gadamer, Hans-Georg.Aktualita krásneho. Bratislava:Archa.1995.80-7115-078-9.k02/1;
3159 .Gadamer, Hans-Georg.Člověk a řeč. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-76-3.k03/3;
3160 .Gadamer, Hans-Georg.Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha:ISE.1994.80-85241-46-3.k03/3;
3161 .Gadecki, Stanislaw.Wstep do ewangelii synoptycznych.Gniezno:Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.1999.8387926272;83-87926-27-2.k21/1;
3162 .Gaeta, Saverio.Mé jubileum : co říká Jan Pavel II. o velkém jubileu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-506-3.k07/4;
3163 .Gaeta, Saverio,1958-.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.2013.9788071149279 (brož.); 978-80-7114-927-9.k19/6;
3164 .Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1998.80-88778-77-8.k04/7;
3165 .Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry.1964..k23/5;
3166 .Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.k14/5;
3167 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Slovenský rodoľub Móric Alster. MO-MS Rača:Bratislava.1997.80-967725-2-X.k16/2;
3168 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.k26/3;
3169 .Galandauer Jan, Honzík Miroslav.Osud trónu Habsburského.Bratislava:Obzor.1987..k23/3;
3170 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..D5/6;
3171 .Gálik, Slavomír.Filozofia a mystika.Brezová pod Bradlom:Doc. Mgr. Slavomír Gálik.2005.80-969360-2-6.D4/6;
3172 .Gallagher, Michael-Paul.Sekty a nová náboženská hnutí :.:Praha :.1997.80-7113-207-1.k06/6;
3173 .Gallati Fidelis M., OP.Wenn die Päpste sprechen.Wien:Verlag Herder.1960..k16-2b;
3174 .Gallet Paul.El Padre.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1970..k17-1b;
3175 .Galli Mário, Plate Manfred.Kraft und ohnmacht.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963..k08-3a;
3176 .Galli, Mario von,1904-1987.Gelebte Zukunft: Franz von Assisi.Frankfurt/M, ::C.J. Bucher,.1971.3-7658-0046-5.k17-1b;
3177 .Galli, Mario von,1904-1987.Unser Vater Unser.Zürich ::Pendo-Verlag,.1977.3-85842-021-2.k17-1b;
3178 .Gallus, Martinus,(1066-1145).Kronika a činy polských knížat a vládců.Praha:Argo.2009.80-257-0206-5.k24/1;
3179 .Galluzi Domenico M., P., OP.Dall´ altare alla vita.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1978..k17-1b;
3180 .Galluzzi Domenico M..Una lingua antica per gli uomini moderni.Siena:Cantagalli.1990..k16-4c;
3181 .Galluzzi Domenico M., P., OP.Con Maria, Madre di gesu, non si fa mai sera.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1979..k17-1b;
3182 .Galluzzi Domenico P., O.P..Gli Sguardi si incrociano.Faenza:Faentina.1983..k17-1b;
3183 .Galot J., SJ.Renouveau de la vie consacrée.Paris:Editions J. Duculot, S.A. - Gembloux, P. Lethielleux, editeur, S.A. .1966..k17-1b;
3184 .Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..k17-1b;
3185 .Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..k17-1b;
3186 .Galot Jean S.J..Das Herz Christi.Freiburg Schweiz:Paulusverlag .1956..k17-1b;
3187 .Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.K18/5;
3188 .Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.k14/1;
3189 .Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.k12/2;
3190 .Galot, Jean.Otče, kdo jsi?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.8071924091;80-7192-409-1.k08/4;
3191 .Galvin,P.J..Systematická teologie I :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1996.80-85959-07-0 :.k08/4;
3192 .Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.k08/7;
3193 .Gamboso, Vergilio M..Sv. Anton Paduánsky.:Serafín.1993.80-85310-33-3.k14/5;
3194 .Ganne Pierre.La Création.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-3a;
3195 .Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.k11/2;
3196 .Gardiner, Patrick.Kierkegaard.Praha:Argo.1996.80-7203-004-3.k03/5;
3197 .Gargantini Mario.I Papi e la Scienza.Milano:Jaca Book.1985..k13-5a;
3198 .Garin, Eugenio.Renesanční člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-653-0.k24/3;
3199 .Garofalo Salvatore - Maccarrone Michele, Ruysschaert Jose, Testini Pasqsuale.Studi Petriani.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1968..k10-4b;
3200 .Garrone.Le Concile Orientations.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1966..k13-3b;
3201 .Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.k11/5;
3202 .Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.k11/5;
3203 .Gaston Fessard.La Dialectique des Exercices spirituels des Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1955..k17-1b;
3204 .Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0.k13/7;
3205 .Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.k13/7;
3206 .Gauchet, Marcel.Odkouzlení světa.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-037-3.k06/2;
3207 .Gauthier Paul.Diese meine Hände.Graz:Verlag Styria.1965..k17-1b;
3208 .Gauthier Paul.Chudí a církev.Graz-Seckau:Biskupský ordinariát .1969..k09/3;
3209 .Gavalier Peter.Pastorálna koncepcia medicíny a zdravotníctva.Bratislava:Ústav zdravotnej výchovy.1966..k10/4;
3210 .Gavenda Marián.Blahoslavený Ján Pavol II.- Odkaz Slovensku.Bratislava:Vydavateľstvo LÚČ.2011..k08-1a;
3211 .Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.K17-5a;
3212 .Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..K18/4;
3213 .Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.R1/1;
3214 .Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.K22/2;
3215 .Geffré Claude.Un espace pour Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..k08-3a;
3216 .Geffré Claude OP.Przestrzeń dla Boga.:Cerf - Kairos - Znak.2000..k17-1b;
3217 .Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.K11/4;
3218 .Geiger Georg.Kirche entsteht.Klosterneuburg:Bibelwerk.1980..k10-4b;
3219 .Geisendorf - des - Gouttes.SAVONAROLA.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..k14/2;
3220 .Geisendorf - des - Gouttes.Savonarola Kristov rytier.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..R1/4;
3221 .Geiss, Imanuel.Dějiny světa v souvislostech : První komplexní přehled světových dějin od 2 miliony let před Kristem do současnosti.Praha:I.Železný.1999.80-240-0453-4.k24/1;
3222 .Gel František.Syn čarodejnice.Bratislava:Mladé letá.1974..k05/5;
3223 .Gélase I..Lettre contre les Lupercales et Dix-huit messes du Sacramentaire Léonien. Paris:Les Éditions du Cerf.1959..k04-5b;
3224 .Gellner, Ernest .Podmínky svobody. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-27-5.k05/2;
3225 .Gellner, Ernest André.Pluh,meč a kniha : struktura lidských dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-87-9.k05/6;
3226 .Gellner, Ernest André.Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-44-5.k05/6;
3227 .Gembalová, Anna.Vzťahy a zodpovednosť. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970557-3-8.D4/5;
3228 .Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992..k10-1a;
3229 .Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2001..k14/3;
3230 .Gennep, Charles.Přechodové rituály : Systematické studium rituálů.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-178-6.k06/6;
3231 .Genthon István.Rippl - Rónai József.Budapest:Genthon Istvánné.1958..k12-1b;
3232 .Geoffrey z Monmouthu, ca 1100-1154.Dějiny britských králů.:Praha :.2010.978-80-257-0289-5.k16-4a;
3233 .Georg, Henrik von Wright.Humanizmus ako životný postoj.:Kalligram.2001.80-7149-363-5.k02/1;
3234 .Georg, Scherer.Smrt jako filosofický problém.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-914-X.k05/2;
3235 .Georgeot J-M.La structure de saint Marc tome 6.:.1992..k04-1b;
3236 .Georgeot J. M..A Antioche.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1993..k04-1b;
3237 .Georgeot J. M..Dictionnaire - de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b;
3238 .Georgeot J. M..Dictionnaire de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b;
3239 .Georgeot J. M..Dictionnaire historique de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b;
3240 .Georgeot J. M..Dictionnaire Historique de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b;
3241 .Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3242 .Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3243 .Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3244 .Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3245 .Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b;
3246 .Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b;
3247 .Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..k04-1b;
3248 .Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..k04-1b;
3249 .Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 annexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b;
3250 .Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3251 .Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b;
3252 .Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 Anexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b;
3253 .Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3254 .Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3255 .Georgeot J. M..La Tora.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3256 .Georgeot J. M..La Nouvelle Eglise.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b;
3257 .Georgeot J. M..La Structure de Saint Marc - tome VI.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b;
3258 .Georgeot J. M..Lectio divina par séquence tome IV/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992 - 1995..k28/2;
3259 .Georgeot J. M..Lectio divina par verset tome V/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992 - 1995..k28/2;
3260 .Georgeot J. M..Lecture paienne dévangile.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b;
3261 .Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..k04-1b;
3262 .Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..k04-1b;
3263 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre A.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3264 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre R.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3265 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3266 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3267 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3268 .Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3269 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres D - E.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3270 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres P - Q.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3271 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres T - U.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3272 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres B - C.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3273 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres F - K.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3274 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres L - M.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3275 .Georgeot J. M..Lexique: Lettres N - O.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3276 .Georgeot J. M..Marc Pierre Paul Jean.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3277 .Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:.1994..k04-1b;
3278 .Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b;
3279 .Georgeot J. M..Pilate.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3280 .Georgeot J. M..Rome . . . (Textes paiens).Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b;
3281 .Georgeot J. M..Rome . . . Jérusalem La Vérité.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b;
3282 .Georgeot J. M..Saint Marc et L´alliance.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b;
3283 .Georgeot J. M..Table des Matiéres.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b;
3284 .Georges Brazzola, Paul Chauchar, Jean Daujat, Paul Gernet Olivier Lacombe, Albert Plé.AKTUALNOSC SWIETEGO TOMASZA.Warszawa:Instytut wydawniczy pax.1975..k07/2;
3285 .Georges, Dumézil.Mýtus a epos. II, Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král.:Oikoymenh.2005.80-7298-117-X.k06/2;
3286 .Georges, P..Spiritualita Karmelu /.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8 (brož.) :.K13/4;
3287 .Georges, Tate.Križiaci v Oriente.:Slovart.1996.80-7145-155-X.k18/1;
3288 .Gerardo Cioffari.San Nicola di Bari.:Edizioni San Paolo s.r.l.,.1997..k04-2a;
3289 .Gerát, Ivan.Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava:Veda.2001.80-224-0643-0.k05/6;
3290 .Gerhard von Rab.Das Alte Testament Deutsch.Gottingen:.1967..k09-4a;
3291 .Gerhard von Rad.Théologie de lˇancien testament Tome 1.Genéve:Labor et Fides .1957..k09-4a;
3292 .Gerhard von Rad.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Genéve:Labor et Fides.1965..k09-4a;
3293 .Gerhardsson Birger.Memory and Manuscript - Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22.Ejnar munksgaard - Copenhagen:Gleerup C. W. K. Lund.1964..k10-4a;
3294 .Gerloff, Johannes.Komu patří země Izrael? : židovské osady-válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-065-9.k07/4;
3295 .Gerosa, Libero,.Právo Cirkvi. Petra:Prešov.2005.80-89007-70-8.k19/8;
3296 .Gertrud von le Fort.Das Schweisstuch der Veronika.Munchen:Franz Ehrenwirth Verlalg.1950..k17-4a;
3297 .Gertruda z Helfty,1256-1302.Posel božské lásky /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-160-9.k18/2;
3298 .Gerwing, Manfred.Theologie im Mittelalter :.Stuttgart:Kohlhammer.2000.3506731750.k08-6a;
3299 .Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.R1/5;
3300 .Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.K07/3;
3301 .Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.k14/5;
3302 .Ghiberti Giuseppe.I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni.Brescia:Paideia editrice.1972..k11-4b;
3303 .Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5.k16/7;
3304 .Giacinto Arturo Scaltriti.PIER GIORGIO FRASSATI.Roma - Italia:Edizioni Paoline.1979..k06-3b;
3305 .Gianfranco Bustacchini.RAVENA.Bologna - Italia:edizioni ITALCARDS.1984..k06-4a;
3306 .Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..k12-1b;
3307 .Gianneschi Pietro.In ascolto del Dio vivente.Lucca:Regnum Christi.1968..k17-1b;
3308 .Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.k19-2b;
3309 .Giaquinta Guglielmo.Preti nuovi per Uomini nuovi.Roma - Italia:Edizioni "Pro Sanctitate".1967..k08-3a;
3310 .Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran.1983..k25/3;
3311 .Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran.1983..R1/3;
3312 .Gibellini, Rosino.Teológia 20. storočia. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-223-7.k08/1;
3313 .Giblet, Lefévre, Pierron, Leboisset, Boismerd, Spicq, Gelin, Dufour.Grandi temi biblici.Alba:Edizioni Paoline.1968..k11-3b;
3314 .Giebner, Klunder.Bekenntnis zur katholischen Kirche.Wurzburg:Echter - Verlag.1956..k07-2b;
3315 .Giertych, Wojciech,1951-.Malchusowe ucho.Krakow ::Kairos,.2000..8387446815;9788387446819.k17/7;
3316 .Giertych, Wojciech(1951- )..Rachunek sumienia teologii moralnej.Kraków ::\"M\",.2004..8372219028.k05/2;
3317 .Giesen, Hans,(1940-).Johannes-Apokalypse.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15481-0.k11-4a;
3318 .Giglioni, Paolo.Svátosti Krista a církve :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-115-7 :.K09/1;
3319 .Gijs Jan van.Hledáme pravé štěstí.:samizdat.1950?..k13/2;
3320 .Gilbert Keith Chesterton.THOMAS VON AQUIN.Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1957..k06-4a;
3321 .Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.k17/8;
3322 .Gilbert, Guy.Bratr vyvržených.Praha:Portál.1993.80-7178-958-5.k17/8;
3323 .Gilbert, Guy,1937-.Srdce v ohni :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0070-3.K17/8;
3324 .Gilhaus Hermann.Glauben braucht nähe.Freising:Kyrios-Verlag.1982..k17-1b;
3325 .Gillen Otto.Alles schone ist ein Gleichnis.Zurich / Stuttgart:Aldus Manutius Verlag.1959..k18-3b;
3326 .Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.k07/1;
3327 .Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.K19/2;
3328 .Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.k19/2;
3329 .Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.k07/1;
3330 .Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.1994.80-85241-65-X.k03/3;
3331 .Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.k03/5;
3332 .Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k03-6a;
3333 .Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k02/2;
3334 .Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k03-6a;
3335 .Gilson, Etienne,.Thomist realism and the critique of knowledge /.San Francisco ::Ignatius Press,.1986..0898700949 .k06-5a;
3336 .Gino Loria.Galileo Galilei.Praha:Orbis.1943..k05/4;
3337 .Giordani Igino.Laicato e sacerdozio.Roma - Italia:Cittá Nuova Editrice.1964..k08-3a;
3338 .Giordano da Pisa.PREDICHE SUL SECONDO CAPITOLO DEL GENESI.Roma - Italia:Insstituto storico domenicanov.1999..k05-3a;
3339 .Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..k16/1;
3340 .Giorgio Papasogli.SANGUE E FUOCO SUL PONTE DI DIO.Roma - Italia:Edizioni cateriniane.1971..k05-4a;
3341 .Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.k28/2;
3342 .Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2.k28/2;
3343 .Giovanna, della Croce.Alžběta od Nejsvětější Trojice : život v Boží chvále.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-493-8.k15/2;
3344 .Giovanni Paolo II..Lettera del santo Padre Giovanni Paolo II al sacerdoti per il giovedi santo 1994.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..k13-5a;
3345 .Giovanni Paolo II..Messaggio del Santo padre Giovanni Paolo II in occasione del anniversario della fine in Europa della.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1995..k13-5a;
3346 .Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..D8/6;
3347 .Giovanni, Pico della Mirandola.O důstojnosti člověka =; De dignitate hominis.:Oikoymenh.2005.80-7298-164-1.k01/3;
3348 .Giovanni, Reale.Platón : pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk.:Oikoymenh.2005.80-86005-23-2.k02/2;
3349 .Girard, René.Lež romantismu a pravda románu.:Praha : Dauphin.1998.80-86019-85-3.k03/7;
3350 .Girard, René.Obětní beránek.Praha:Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-255-3.k01-5a;
3351 .Girard, René.Pôvod kultúry .:Vydavateľstvo AGORA.2011.978-80-969394-5-9.k05/7;
3352 .Girard, René, 1923- - Účastník interview;.O původu kultury :.:Brno :.2008.978-80-7325-164-2.k05/6;
3353 .Girault Rene.Evangelium und Leben.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1961..k17-1b;
3354 .Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.k14/6;
3355 .Giuliana Cavallini.S. DOMENICO E I SUOI FRATI.Napoli - Bari :Editrice Domenicana Italiana.1993..k05-3a;
3356 .Giuliana Cavallini - Diega Giunta.LUOGHI CATERINIANI DI ROMA.Roma - Italia:CENTRO NAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.2000..k05-3b;
3357 .Giuseppe Barzaghi.LA FILOSOFIA DELLA PREDICAZIONE.Bologna - Italia:Edizione studio Domenicano.1995..k05-4b;
3358 .Giuseppe Muzio.IL SENSO ORTODOSSO E TOMISTICO DELLE QUARANTA PROPOSIZIONI ROSMINIANE.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 6-7, seconda edizione.1964..k05-3a;
3359 .Giussani Luigi.All´origine della pretesa cristiana.Milano:Jaca Book.1988..k09-2b;
3360 .Giussani Luigi.Alla ricerca del volto umano.Milano - Italia:Rizzoli.1995..k08-2b;
3361 .Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.1991.80-900355-4-7.k10/3;
3362 .Giussani Luigi .Decisione per l´ esistenza.:Jaca Book.1978..k17-1b;
3363 .Giussani Luigi.Le mie letture.Rizzoli:Biblioteca Universale .1996..k11-3b;
3364 .Giussani Luigi .Tracce d´esperienza cristiana.Millano:Jaca Book.1977..k17-1b;
3365 .Giussani Luigi a cura di Robi Ronza.Comunione e Liberazione.Millano:Jaca Book.1976..k17-1b;
3366 .Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.k06/4;
3367 .Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.k11/6;
3368 .Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.k03/2;
3369 .Giussani, Luigi,(1922-2005).Původ křesťanského nároku.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-064-0.k10/1;
3370 .Given, James Buchanan,(1947-).Inkvizice a středověká společnost.Neratovice:Verbum.2008.9788090392007 (viaz.);978-80-903920-0-7.k19/3;
3371 .Glabro il Rodolfo.Storie dell´anno mille.Milano:Jaca Book - Europia.1982..k15-4a;
3372 .Glatzer, Nahum Norbert,1903-1990.Language of faith :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0911-5.k09-1a;
3373 .Glaz, Stanislaw SJ.Doświadczenie religijne. Krakow:WAM.1998.83-7097-469-4.k07/6;
3374 .Gleason Robert.Cristo e il Cristiano.Torino:Editrice Marietti.1963..k17-1b;
3375 .Gleason Robert.Il Mondo futuro.Torino:Editrice Marietti.1962..k17-1b;
3376 .Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..k07-2a;
3377 .Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..k07-2b;
3378 .Glowatzký Herbert G.M..Pobádaní milosrdenstvom.Salzkotten:Meinwerk - Verlag.1960..k13/1;
3379 .Glucksmann, André.Dostojevskij na Manhattane. Bratislava:AGORA.2003.80-968686-5-9.k02/7;
3380 .Gluchman, Vasil.Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. Prešov :UNIVERSUM.1994.80-967001-1-1.k04/5;
3381 .Głowa, Stanisław (1930- )..Breviarium fidei :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151426.k07/5;
3382 .Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a;
3383 .Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a;
3384 .Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b;
3385 .Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b;
3386 .Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b;
3387 .Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b;
3388 .Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b;
3389 .Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b;
3390 .Gnilka, Joachim.Ježíš Nazaretský-poselství a historie.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-534-8.k20/5;
3391 .Gnilka, Joachim.Pierwsi chrześcijanie.:Wydawnictwo M.2004.83-7221-941-9.k09/3;
3392 .Gnilka, Joachim.Teologia Nowego Testamentu.Kraków:Wydawnictwo "M".2002.8372212783;83-7221-278-3.k21/3;
3393 .Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..k09-1a;
3394 .Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..k12/2;
3395 .Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..k19-2a;
3396 .Godin Abbé und seine Pariser Mission.Zwischen Abfall und Bekehrung.Offenburg:Dokumente - Verlag.1950..k14-4a;
3397 .Goetz Diego Hanns OP.Der Feind Des Gläsernen Menschen.Wien:Verlag Herold.1951..k17-1b;
3398 .Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.k24/1;
3399 .Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.k24/3;
3400 .Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.k14/2;
3401 .Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.k06-6a;
3402 .Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.R1/3;
3403 .Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.k08/2;
3404 .Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.k14/1;
3405 .Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.k08-3a;
3406 .Gojdič, Ivan,1948-.Kaštieľ Krásna.Košice:C-PRESS.2014.9788097029494 (brož.); 978-80-970294-9-4.D8/7;
3407 .Goldbrunner Josef.Katechismusunterricht mit dem Werheft.Munchen:Kusel - Verlag.1955..k14-4a;
3408 .Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.k15/2;
3409 .Goldstein, Alexander.Rozlúčka s Narcisom.:Kalligram.2003.80-7149-510-7.D8/7;
3410 .Gollwitzer Helmut.Regno di Dio e socialismo: la critica di Karl Barth.Torino -Italia:Claudiana.1975..k08-3a;
3411 .Golub Ivan.Ich suche Dein Antlitz.Graz, Wien, Koln:Styria.1992..k17-1b;
3412 .Gombár, Eduard.Moderní dějiny islámských zemí.Praha:Karolinum.1999.80-7184-599-X.k06/4;
3413 .Gombár, Eduard.Úvod do dějin islámských zemí.Praha:Najáda.1994.80-85632-22-5.k21/8;
3414 .Gombrich, Ernst Hans.Příběh umění.Praha:Argo.1997.80-7203-143-0.k05/7;
3415 .Gombrich, Ernst Hans.Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře.Praha:Aurora.1999.80-85974-65-7.k24/1;
3416 .Gonda, Jan.Le religioni dell´India l´induismo recente. Milano:Jaca Book.1981..k01-6a;
3417 .Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.1993.80-900425-7-0;80-900425-7-0.k14/4;
3418 .Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X.k07/3;
3419 .Goodman, Martin.Řím a Jeruzalém : střet starověkých civilizací.Praha:Rybka Publ..2007.80-87067-67-3.k03/6;
3420 .Goodman, Nelson.Způsoby světa - tvorby. Bratislava:Archa.1996.80-7115-120-3.k02/1;
3421 .Goodrick-Clarke, Nicholas, 1953- - autor.Okultní kořeny nacismu :.:Praha :.2005.80-7281-278-5.k06/6;
3422 .Goppelt, Leonhard.Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung.Gottingen:Vandenhoeck [und] Ruprecht.1976.3525521510.k11-4b;
3423 .Goppelt, Leonhard.Theologie des Neuen Testaments.Gottingen:Vandenhoek & Ruprecht.1976.3525521502.k11-4b;
3424 .Goppelt, Leonhard,(1911-1973).Theologie des Neuen Testaments.Gőttingen ::Vandenhoeck & Ruprecht,.1980.3-525-52151-0.k11-4b;
3425 .Góra Jan op.Wino dojrzewa powoli.Poznaň:W drodze.1996..k17-1b;
3426 .Góra, Jan.Byl jak przechodzień do domu Ojca.:W drodze.1997.83-7033-368-0.k04-6a;
3427 .Gorazd, Vopatrný..Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita : pohled na člověka a duchovní život z pravoslavn.:L. Marek.2003.80-86263-41-X.k10/1;
3428 .Gorazd, Vopatrný..Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita.:L. Marek.2002.80-86263-28-2.k19/3;
3429 .Gordis, Robert.Koheleth - the man and his world :.New York ::Schocken Books,.1968.0-8052-0166-1.k09-4b;
3430 .Gots Anton.Das Ja zum Kreuz.Linz-Wien:Veritas-Verlag.1984..k17-1a;
3431 .Gots Anton.Igen, Uram!.Eisenstadt:Prugg Verlag.1982..k17-1b;
3432 .Gots, Anton,1934-.Du machst uns neu durch deinen Geist :.Köln ::Styria,.1988.3-222-11861-2.k14-3b;
3433 .Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..k15-4c;
3434 .Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.k16/8;
3435 .Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.1997.80-85319-71-3.k16/8;
3436 .Graber Rudolf Biskup Dr..Atanáš a dnešní Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1998..k19/3;
3437 .Grabner-Haider, Anton.Theorie der Theologie als Wissenschaft.München ::Kösel,.1974.3-466-20003-2.k08-3a;
3438 .Grác, Ján,1930-.Psychológia samoučenia /.Bratislava ::Obzor,.1978..D4/7;
3439 .Gradwohl, Roland.Die Worte aus dem Feuer. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1978.3-451-18143-6.k01-5b;
3440 .Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.k05/2;
3441 .Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.k01/3;
3442 .Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.K01/3;
3443 .Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993..k13/5;
3444 .Graham Billy.Pokoj s Bohem.:samizdat.1950?..k13/2;
3445 .Graham, Gordon.Filosofie umění. Brno:BARRISTER & PRINCIPAL.2000.80-85947-53-6.k05/6;
3446 .Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-52-8.k09/3;
3447 .Grajewski, Andrzej.Jidášův komplex : zraněmá církev: křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací.:Prostor.2002.80-7260-079-6.k26/1;
3448 .Gramatica Aloisius.Bibliorum Sacrorum  - Nova editio.Rím:Polyglottis Vaticanis.1959..k10-6a;
3449 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristsus 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..k08-3a;
3450 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 1.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1981..k09/4;
3451 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 2.Ŕím:Křesťanská akademie.1981..k09/4;
3452 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 3.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1982..k09/4;
3453 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..k08-3a;
3454 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..k09/4;
3455 .Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, Sulowski.Encyklopedia katolicka, Tom 2.Lublin:Wydawnictwo Pallottinum.1976..k11-5a;
3456 .Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..K09/3;
3457 .Grant, Michael.Dějiny antického Říma.Praha:BB art.1999.80-7257-009-9.k23/4;
3458 .Grant, Michael.Dvanásť cisárov.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-052-6.k24/2;
3459 .Grant, Michael.Klasické Řecko.Praha:BB/art.1999.80-7257-079-X.k23/4;
3460 .Grant, Michael.Pád Rímskej ríše.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-114-X.k24/2;
3461 .Grant, Michael.Zrození Řecka.Praha:BB art.2002.80-7257-929-0.k23/4;
3462 .Grant, Michael.Židé v římském světě.Praha:BB art.2003.80-7257-953-3.k06/5;
3463 .Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..k11/7;
3464 .Graubner, Jan, 1948-.Kněžské osobnosti :.:Olomouc :.2010.978-80-7266-335-4.k15/2;
3465 .Graubner., Jan.Jak si představuji farnost dnes.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-219-8.k10/4;
3466 .Gray Martin.Wie ein Baum gepflanzt an Wasser-Bächen.Stuttgart:Goldmann Verlag.1981..k17-3a;
3467 .Gräf Richard.Ich habe Troster gesucht.Wurzburg:Arena.1966..k17-3b;
3468 .Gräf Richard P., CSSP.Selig Die Hungernden.Regensburg:Friedrich Pustet.1949..k17-1b;
3469 .Gredt, Joseph.Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-09-0.k02-2b;
3470 .Green, Julien.Brat František.:Serafín.1992.80-85310-15-5.k13/6;
3471 .Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.k15/2;
3472 .Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.D5/6;
3473 .Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.k16/7;
3474 .Greene Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..k09/3;
3475 .Greene, Liz.Životní cesta v zrcadle mýtů : mytické příběhy jako inspirace pro život. Praha:Portál.2001.80-7178-528-8.k06/2;
3476 .Grégoire de Narek.Le livre de priéres.:Les Editions du Cerf.1961..k04-6b;
3477 .Grégoire de Nysse.Vie de Moise. Paris:Éditions du Cerf.1941..k04-5b;
3478 .Grégoire le Grand.Dialogues.Paris:Téqui 82 rue Bonaparte 75006.1978..k04-2a;
3479 .Gregor, Martin Papucsek.Peštiansky perkelt.:Ikar.2003.80-551-0503-0.k04-2a;
3480 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 1. Perreux:Primedit Richir.1975.2-85229-281-5.k01-1a;
3481 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 10. Paris:S.G.I.É.1973.0-85229-281-3.k01-1b;
3482 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 11. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3483 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 12. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3484 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 13. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3485 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 14. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3486 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 15. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3487 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 16. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3488 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 17. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3489 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 18. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b;
3490 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 19. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.k01-1b;
3491 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.k01-1a;
3492 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 20. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.k01-1b;
3493 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 3. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3494 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 4. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3495 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 5. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3496 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 6. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3497 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 7. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3498 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a;
3499 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 9. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1b;
3500 .Greguš, Ctibor.Slovenskí rodáci svetu :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1999.80-7162-292-3.k16/2;
3501 .Greisch, Jean.Rozumět a interpretovat. Praha:Filosofický ústav AV ČR.1995.80-7007-066-8.k03/5;
3502 .Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).k11-3b;
3503 .Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).k11-3b;
3504 .Grenz, Stanley.Úvod do postmodernismu. Praha:Návrat domů.1997.80-85495-74-0.k02/7;
3505 .Greshake Gisbert .Wierze w Boga trójjedynego, Klucz do zrozumienia Trójcy świetej.Kraków:Wydawnictwo Znak, Verlag Herder.2001..k08/4;
3506 .Greshake, Gisbert,1933-.Gottes Willen tun :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20120-8.k17-3a;
3507 .Grieger, Pavol.Príprava "Pánových robotníkov". Obnovená formácia. Duchovný sprievodca.Bratislava:Lúč.1999.8071142549;80-7114-254-9.k10/4;
3508 .Grieger, Pavol.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.k14/1;
3509 .Grieger, Pavol.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X.k14/1;
3510 .Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.k14/1;
3511 .Griffel, Anton.Der Mensch - Wesen ohne Verantwortung?. Regensburg:Verlag Josef Habbel.1975.3-7748-0332-3.k02-6a;
3512 .Griffiths, Bede.Sňatek mezi Východem a Západem.Brno:Cesta.1997.80-85319-70-5.k06/3;
3513 .Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.k13/2;
3514 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.R1/4;
3515 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.k12/2;
3516 .Grigorenko, Pjotr Grigorjewitsch.Erinnerungen.Munchen:Bertelsmann.1981.3570000974.k12-3a;
3517 .Grilli, Massimo,1948-.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482; 978-80-89120-48-2.k7/3;
3518 .Groer Card. Hans Hermann.Vor dem Herz-Jesu-Bild.Salterrae:Maria Roggendorf.1991..k17-3a;
3519 .Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.k18/4;
3520 .Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.k11/6;
3521 .Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.k18/4;
3522 .Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.k17/5;
3523 .Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.k18/4;
3524 .Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.k11/6;
3525 .Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.k18/4;
3526 .Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.k18/4;
3527 .Grocholewski, Zenon.Filozofia práva v náuke Jána Pavla II.. Vienala:Košice.2001.80-88922-37-2.k19/7;
3528 .Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.k19/7;
3529 .Grocholewski, Zenon.Štúdie z procesného kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-032-8.k19/8;
3530 .Grocholewski, Zenon.Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2002.80-7142-104-9.k09/1;
3531 .Grocholl Wolfgang.Vierzig Jahre lang.Stuttgart:Leobschutzer Heimatarchív.1987..k17-3b;
3532 .Grollenberg L. OP.Atlas Biblique.Paris - Bruxelles:Sequoia - Elsevier.1968..k09-4b;
3533 .Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..k10-6a;
3534 .Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..k10-6a;
3535 .Grondin, Jean.Úvod do hermeneutiky. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-43-7.k03/3;
3536 .Groothuis, Douglas R..Tváří v tvář New Age.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-38-4.k06/6;
3537 .Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..k13/4;
3538 .Grosmann S..Wirkungen.Schlos Craheim:Rolf Kuhne Verlag.1969..k07-3b;
3539 .Gross Heinrich - Reinelt Heinz.Das Buch der Psalmen 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-5a;
3540 .Grossi, Vittorino.Křesťanský život v prvních staletích.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-04-6.k17/4;
3541 .Grossmann.Wirkungen.:Rolf Kuhne Verlag.1969..k03-6a;
3542 .Grossouw W./ Karrerr Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller.1952..k17-1b;
3543 .Grossouw W./Karrer Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller .1952..k17-1b;
3544 .Groško, Imrich,.Július Bukovinský. 1903-1975. Galéria Júliusa Jakobyho:Košice.1993.80-85745-01-1.k12-1b;
3545 .Grous R. D. Albin Jude.The Correlation of the Transcendental.Roma - Italia:Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas theologiae.1999..k08-2b;
3546 .Grudniok, Francizsiek .Byť kňazom. .Levoča:Polypress.2009.978-80-88704-70-6.k13-4b;
3547 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.K12/2;
3548 .Grulich, Rudolf,(1944-)."O Prag, wir zieh'n in die Weite- :.Augsburg ::Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitenfragen,.1992.3-926038-34-9 .k12-4a;
3549 .Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.k17/7;
3550 .Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.k09/2;
3551 .Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.k17/7;
3552 .Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7.k17/7;
3553 .Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.k18/1;
3554 .Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.k09/2;
3555 .Grun, Anselm.Gebet und Selbsterkenntnis.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1979.3878681054.k17-3b;
3556 .Grun, Anselm.Geborgenheit finden - Rituale feiern.Stuttgart:Kreuz-Verl..1997.3783115140 (Pp.).k17-4a;
3557 .Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.k17/7;
3558 .Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.k09/2;
3559 .Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-226-9.k17/7;
3560 .Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1.k17/7;
3561 .Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.K17/7;
3562 .Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.R1/4;
3563 .Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.k17/7;
3564 .Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.k14-3a;
3565 .Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.k09/2;
3566 .Grun, Anselm.Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy.Prešov:VMV.2004.80-7165-475-2.k09/2;
3567 .Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.k09/2;
3568 .Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.K17/7;
3569 .Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-19-1.k17/7;
3570 .Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-167-X.k13/5;
3571 .Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.k14-3a;
3572 .Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-629-9.k13/5;
3573 .Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.k18/1;
3574 .Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X.k17/7;
3575 .Grün, Anselm,1945-.Bilder von Verwandlung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1993.3-87868-460-6.k17-3b;
3576 .Grün, Anselm,1945-.Der Anspruch des Schweigens.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-126-7.k17-3b;
3577 .Grün, Anselm,1945-.Der Himmel beginnt in dir :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-08823-1.k17-3b;
3578 .Grün, Anselm,1945-.Der Umgang mit dem Bösen :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1979.3-87868-123-2.k17-3b;
3579 .Grün, Anselm,1945-.Doprovázení na duchovní cestě /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-705-8.k18/1;
3580 .Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1983.3-87868-166-6.k17-3b;
3581 .Grün, Anselm,1945-.Eucharistie und Selbstwerdung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-423-1.k17-3b;
3582 .Grün, Anselm,1945-.Fasten - Beten mit Leib und Seele.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1984.3-87868-185-2.k17-3b;
3583 .Grün, Anselm,1945-.Gebet als Begegnung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-405-3.k17-3b;
3584 .Grün, Anselm,1945-.Gebetsgebärden.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1988.3-87868-373-1 .k17-3b;
3585 .Grün, Anselm,1945-.Hlubinně psychologický výklad Písma.Praha ::Čes. křesťanská akad.,.1994.80-85795-05-1.k07/4;
3586 .Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.k17-4a;
3587 .Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.k17-3b;
3588 .Grün, Anselm,1945-.Tiefenpsychologische Schriftauslegung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1992.3-87868-447-9.k17-3b;
3589 .Grün, Anselm,1945-.Träume auf dem geistlichen Weg.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1989.3-87868-383-9 .k17-3b;
3590 .Grün, Anselm,1945-.Treue auf dem Weg :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1995.3-87868-528-9.k17-3b;
3591 .Grün, Anselm,1945-.Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt.Freiburg im Breisgau:Herder.1995.3451237784;3-451-23778-4.k17-4a;
3592 .Gründel, Johannes.Schuld und Versöhnung.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0419-4.k08-3a;
3593 .Gründlerová, Viera.Francúzsko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00785-0.k22/8;
3594 .Grundmann Walter.Die Entscheidung Jesu.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1972..k11-3b;
3595 .Grundmann Walter.Die fruhe Christenheit und ihre Schriften.Altenburg:Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.1973..k11-3b;
3596 .Grygar, Jiří.Vesmír, jaký je. Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0637-9.k05/4;
3597 .Gryglewicz Feliks Dr. Ks..Listy katolickie.Poznaň:Pallotinum.1959..k08/6;
3598 .Gryglewicz, Feliks((1909-1991).).Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii.Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.1986.8300009035.k11-4b;
3599 .Grzegorczyk, Andrzej.Mala propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-0992-6.k03/1;
3600 .Gstrein Heinz.Engelwerk oder Teufelsmacht.Mattersburg - Bad Sauerbrunn:Edition Tau.1990..k08-3a;
3601 .Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1961..k17-3b;
3602 .Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1962..k11-3b;
3603 .Guardini Romano.Das Gebet des Herrn.Mainz:Matthias-Grunewald.1932..k17-3a;
3604 .Guardini Romano.Der Herr.Wurzburg:Im Werkbund - Verlag.1951..k08-3a;
3605 .Guardini Romano.Il Rosario della Madonna.Brescia:Il Pelicano Morcelliana.1959..k17-3a;
3606 .Guardini Romano.Koniec czasów nowozytnych *.Kraków:Wydawnictwo - znak .1969..k10/1;
3607 .Guardini Romano.La Figura di Gesú Cristo nel Nuovo Testamento.Brescia:Morcelliana.1964..k11-3b;
3608 .Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1960..k17-3a;
3609 .Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1962..k17-3a;
3610 .Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..k08/4;
3611 .Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..k17-3b;
3612 .Guardini Romano.Priére et Vérité.Paris:Les Editions du Cerf.1966..k17-3b;
3613 .Guardini Romano.Theologische gebete.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolulsdruckerei.1960..k17-3a;
3614 .Guardini Romano.Virtú.Brescia:Morcelliana.1972..k14-4b;
3615 .Guardini Romano.Vom Leben des Glaubens.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1949..k17-3a;
3616 .Guardini Romano.Vom Lebendigen Gott.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1962..k17-3a;
3617 .Guardini Romano.Von heiligen Zeichen.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1927..k17-3a;
3618 .Guardini Romano.Vorschule des Betens.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1954..k17-3a;
3619 .Guardini Romano.ŹIVOT VIERY.Cambridge, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1975..k07-3b;
3620 .Guardini, Romano.Der Rosenkranz Unserer Lieben Frau.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1998.3786713782 (kart.).k17-3a;
3621 .Guardini, Romano.Konec novověku. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-055-9.k02/1;
3622 .Guardini, Romano.Kościoł Pana. (Pánova Cirkev.).Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1988.832110987X;83-211-0987-X.k17-3b;
3623 .Guardini, Romano.Křesťanské vědomí. Brno:Dobromysl.1998.80-67882-12-3.k01/7;
3624 .Guardini, Romano.Myslet jeho myšlenkami : Výbor z díla (1916-1921.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-640-X.k16/8;
3625 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.k10/5;
3626 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.k13-5b;
3627 .Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.k17/1;
3628 .Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.k10/5;
3629 .Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.k16/7;
3630 .Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.k10/1;
3631 .Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.k17-3b;
3632 .Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.k03/2;
3633 .Guardini, Romano.Těžkomyslnost a její smysl. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-49-2.k03/2;
3634 .Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.k16/7;
3635 .Guardini, Romano.Vom Sinn der Schwermut.[Leipzig]:Benno.1990.3746204909 (kart.).k17-3a;
3636 .Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..k09/1;
3637 .Guardini, Romano.Životní období. Praha:ZVON.1997.80-7113-189-X.k03/2;
3638 .Guardini, Romano,(1885-1968).O podstatě uměleckého díla.Praha ::Triáda,.2009.978-80-87256-03-9 .k08-3a;
3639 .Guardini, Romano,1885-1968.Ctnosti.Praha:Triáda.2015.9788074741142 (brož.); 978-80-7474-114-2.k10/1;
3640 .Guardini, Romano,1885-1968.Glaubenserkenntnis :.Freiburg ::Herder,.1986..k17-3b;
3641 .Guardini, Romano,1885-1968.Vom Sinn der Schwermut.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1983.3-7867-1073-2.k17-3b;
3642 .Guardini, Romano,1885-1968..Johanneische Botschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981..3451078864.k17-3a;
3643 .Guardini, Romano(1885-1968).Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns :.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1985.3-506-73454-7.k08-3a;
3644 .Guardini, Romano1885-1968.Briefe über Selbstbildung.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1986.3-7867-1150-X.k17-3b;
3645 .Guardini, Romano1885-1968.Tugenden :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-1309-X.k17-3b;
3646 .Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342990 (brož.); 978-80-89342-99-0.K14/1;
3647 .Guelluy Robert.Présence de Dieu.Tournai:Vivre et croire .Casterman.1970..k17-3a;
3648 .Gueullette Jean - Marie OP.Źyć z Chrystusem.Poznaň:W drodze.1996..k20/4;
3649 .Gucht Robert Vander,et Vorgrimler Herbert.Bilan de la Théologie du 20e siécle.Paris - Freiburg/Br.:Casterman.1970..k08-6a;
3650 .Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 6.Milano:Jaca Book.1982..k15-4a;
3651 .Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 7/1.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a;
3652 .Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 8/2.Milano:Jaca Book.1984..k15-4a;
3653 .Guigo II., zemř. 1188 - autor.Scala paradisi =.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-083-5.k08/4;
3654 .Guigues II le Chartreux.Lettre sur la vie contemplative, Douze méditations. Paris:Éditions du Cerf.1980.2-204-01524-5.k04-5b;
3655 .Guitton Jean.Dialogi z Pawlem VI.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1969..k12-4b;
3656 .Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.k02/7;
3657 .Guitton, Jean.Bůh a věda - k metarealismu. Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1992.80-85439-09-3.D4/6;
3658 .Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..k17/7;
3659 .Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.k02/7;
3660 .Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1.k02/7;
3661 .Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1.R1/7;
3662 .Guitton, Jean.Sens czasu ludzkiego. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-1081-9.k02/7;
3663 .Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.k08/3;
3664 .Gülden, Josef.In den Tagen des Alters. Gebet und Leben. (V dňoch staroby. Modlitba a život.).Leipzig:St. Benno_Verlag GmbH Leipzig.1990.3746204887;3-7462-0488-7.k17-3b;
3665 .Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..k05/1;
3666 .Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..k05/1;
3667 .Gunthor Anselm.Morálna teológia II/a Špeciálna morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k05/1;
3668 .Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.k13/2;
3669 .Gustaf, Aulén.Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete.:Tranoscius.1994.80-7140-027-0.K09/1;
3670 .Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..k05-6b;
3671 .Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..k06-6a;
3672 .Gustavo Gutiérrez.GOTT ODER DAS GOLD.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1990..k06-3b;
3673 .Gutek, František,1959-.Obec Kobyly.Kobyly:Obecný úrad.2017.9788097278984; 978-80-972789-8-4.D8/8;
3674 .Gutiérrez Gustavo.Job.Paris:Cerf.1987..k09-4b;
3675 .Gutiérrez Gustavo.La libération par la foi.Paris:Les Éditions du Cerf.1985..k08-3a;
3676 .Gutl, Martin.Der tanzende Hiob /.Graz ::Verlag Styria,.1986.3-222-10874-9.k17-2b;
3677 .Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1952..k17-3a;
3678 .Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich Koln:Benziger verlag Einsiedeln.1958..k17-3b;
3679 .Gutzwiller Richard.Meditationen uber Matthäus.:.1951..k17-3a;
3680 .Guy Bedouelle.Dominik.Poznaň:W drodze.1987..k14/2;
3681 .Guy Bedouelle.DOMINIKUS.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..k06-5b;
3682 .Guy Bedouelle.DOMINIQUE ou la gracse de la Parole.:Fayard - Mame.1982..k06-5b;
3683 .Guy Bedouelle, O.P..IN THE IMAGE OF SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1994..k06-5b;
3684 .Guy Bedouelle, O.P..SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1987..k06-5b;
3685 .Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.k11/6;
3686 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..k07-6b;
3687 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..k07-6b;
3688 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-6b;
3689 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1966..k07-6b;
3690 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b;
3691 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b;
3692 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Editions du Cerf.1967..k07-6b;
3693 .H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b;
3694 .H. Vries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b;
3695 .Haag Ernst.Das Buch Jeremia 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1973..k09-5a;
3696 .Haag Ernst.Das Buch Jeremia 2.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-5a;
3697 .Haag Georg.Ich sammle deine Ruh.Zurich:Aldus Manutius Verlag.1973..k07-1b;
3698 .Haag Herbert.Dizionario Biblico.Turín:Societa editrice internazionale.1963..k10-6a;
3699 .Haag Herbert.Wanderung und Wandlung.Munchen:Don Bosco Verlag.1973..k07-3b;
3700 .Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.k05/1;
3701 .Haarmann, Harald, 1946-.Historie potopy světa :. :Praha ;.2010.978-80-7432-079-8.k24/1;
3702 .Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1.k11/6;
3703 .Habáň Metoděj PhDr., OP.Přirozená etika.Praha:TRS.1991..k14-5b;
3704 .Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.k03-3a;
3705 .Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.k02/7;
3706 .Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.k16/2;
3707 .Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.1999.80-88978-03-3.k17/8;
3708 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.2000.80-85487-59-4.k10-1a;
3709 .Habovštiak, Anton,.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.2003.80-85487-71-3.k16/2;
3710 .Habsburg, Otto von,(1912-2011).Úvahy o Evropě.Praha ::Panevropa,.1993.80-254-7093-8.k04/5;
3711 .Hadot, Pierre.Plótinos čili prostota pohledu. Praha:ISE.1993.80-85241-55-2.k03/3;
3712 .Hadrián, Radváni.Slovenské učené tovarišstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-61-4.k26/3;
3713 .Hagmann Carmen.Vom Abend bis zum Morgen.:Samizdat.1950?..k17-3a;
3714 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.K09/1;
3715 .Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.k17/8;
3716 .Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.k09/1;
3717 .Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.k09/1;
3718 .Hahn, Stephen.Derrida : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-60-1.k02/1;
3719 .Hajduk, Andrej.Kapitoly o Ježišovi Kristovi. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.2001.80-7140-210-9.k20/4;
3720 .Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.k11/6;
3721 .Hajduk, Zygmunt((1935- ).).Ogólna metodologia nauk.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2001..8322808658;8322806701.k03/1;
3722 .Hajko, Dalimír.Tvorcovia veľkých myšlienok. Bratislava:Smena.1988..k02-5b;
3723 .Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..k16-4c;
3724 .Halada, Jan.Čítanka z dejín filozofie.:Mladá fronta.1978..k02/3;
3725 .Halada, Jan.Sprievodca európskym myslením. Bratislava:Iris.1998.80-88778-70-0.k04/5;
3726 .Halaga Ondrej R..Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc.Košice - Bratislava:Východoslovenský krajský národný výbor.1988..k15-6b;
3727 .Halas, František X..Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Brno:Petrov.1991.80-85247-16-X.k07/1;
3728 .Halas, František X..Neklidné vztahy : k jednomu aspektu výročí 28.října 1918.Svitavy:Trinitas.1998.80-86036-10-3.k26/5;
3729 .Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.k10-1b;
3730 .Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.k09-2b;
3731 .Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7.k09-2b;
3732 .Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2.k09-2b;
3733 .Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8.k09-6b;
3734 .Halász, Juraj,1949-.Cintorín sv. Rozálie v Košiciach.Bratislava:Občianske združenie Tradície a hodnoty; Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.2013.9788097058098 (viaz.); 978-80-970580-9-8.k11/8;
3735 .Halbfas Hubertus.Der Religionsunterricht.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..k14-3a;
3736 .Halbfas Hubertus.Jugend und Kirche.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..k13-5a;
3737 .Halík Tomáš.Žít v dialogu.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2014..k09/2;
3738 .Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.k03/5;
3739 .Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.k09/2;
3740 .Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.k18/8;
3741 .Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.k09/3;
3742 .Halík, Tomáš.Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství.:Lidové noviny.2004.80-7106-692-3.k09/2;
3743 .Halík, Tomáš, 1948-.Divadlo pro anděly :.:Praha :.2010.978-80-7422-051-7.k09/2;
3744 .Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.1991.80-85319-07-01.k13/5;
3745 .Halík, Tomáš, 1948- - autor.Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:Brno :.1993.80-85319-27-6.k17-3a;
3746 .Halík, Tomáš,1948-.Obnovíš tvář země :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2014.978-80-7422-353-2.K09/2;
3747 .Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.k16/2;
3748 .Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.k16/2;
3749 .Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.k26/3;
3750 .Hall, Calvin S..Psychológia osobnosti.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00994-2.D4/1;
3751 .Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..k13/2;
3752 .Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..k17-3a;
3753 .Halligan Nicholas OP.The adminisstration of the Sacraments.Cork:The Mercier press.1962..k14-2b;
3754 .Hamer Jérome.La Chiesa é una comunione.Brescia:Morcelliana.1964..k08-3a;
3755 .Hamlin E. John.A guide to Isaiah 40- 66.London:SPCK.1979..k11-4a;
3756 .Hamlin John.A guide to Deuteronomy.London:SPCJ International study Guide.1995..k11-4a;
3757 .Hamm Johann Anton.Die Macht der Liebe.Luzern:Caritas - Verlag.1950..k17-2b;
3758 .Hamplová Jarmila Dr., Třeštíková Lubuše, Tláskal Jaromír.Francúzština.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..k16-5c;
3759 .Hamplová Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1987..k15-5c;
3760 .Hamplová, Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1995.80-200-0551-X.k15-5c;
3761 .Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.k26/5;
3762 .Hanh, Tchich Nhat.Živý Buddha :.Praha ::Pragma,.1996.80-7205-053-2 :.R1/2;
3763 .Hanna, Delfová.Lexikón filozofie.:Obzor.1993.80-215-0263-0.K01/1;
3764 .Hanola.Tajomstvo skutočnosti.Bratislava:Svornosť.1995.80-85696-02-9.k12/2;
3765 .Hans Waldenfels ; z přel. M.Kolářová..Kontextová fundamentální teologie.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-407-4.k08/3;
3766 .Hans Waldenfels ; z n?m. přel. M.Voplakal..Fenomén křesťanství : křesťanská univerzita v pluralitě náboženství.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-329-9.k06/5;
3767 .Hans-Werner Goetz ; z přel. M.Váňa..4 GOETZ, Hans-Werner, 1947- Život ve středověku.Jinočany:H & H.2005.80-7319-025-7.k24/4;
3768 .Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..R1/1;
3769 .Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..K7/1;
3770 .Hans, Küng.Krédo :; Apoštolské vyznání víry dnes?.:Vyšehrad.2007.978-80-7021-899-0.k08/3;
3771 .Hanus, Ladislav.Človek a kultúra. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-180-1.k05/6;
3772 .Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.k08/7;
3773 .Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.k05/6;
3774 .Hanus, Ladislav.Romano Guardini.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-124-0.k10/1;
3775 .Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-356-1.k05/6;
3776 .Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.k05/6;
3777 .Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.k05/6;
3778 .Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.R1/7;
3779 .Hanuš, Jiří.Pozvání ke studiu církevních dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-45-3.k19/2;
3780 .Hanuš, Jiří.Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-21-6.k06/3;
3781 .Hanuš, Jiří.Stát a církev v roce 1950 : sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií...dne 21.6.2000.Brno:CDK.2000.80-85959-71-2.k26/4;
3782 .Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..k07/3;
3783 .Hanuš, Jiří, 1963- - editor ;Vybíral, Jan, 1973- - editor ;.Evropa a její duchovní tvář :.:Brno :.2005.80-7325-071-3.k04/4;
3784 .Hanušin, Ján.Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach. .Bratislava :Dajama.2009.978-80-89226-87-0.k12-1b;
3785 .Harčar Anton ThDr..František Majoch.Levoča:Anton Harčar ThDr..2000..k16/2;
3786 .Harčar, Anton.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.2003.8071144398 (viaz.);80-7114-439-8.K18/8;
3787 .Hardon, John A., SJ.The Catholic Catechism.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Doubleday.1981.978-0-385-50819-3.k14-3a;
3788 .Hare, Richard Mervyn.Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Praha:Svoboda.1994.80-205-0363-3.k02/7;
3789 .Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7.k06/7;
3790 .Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a;
3791 .Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a;
3792 .Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a;
3793 .Hargreaves John.A guide to philippians.London:SPCK.1991..k11-4a;
3794 .Hargreaves John.A guide to psalms.London:SPCJ International study Guide.1993..k11-4a;
3795 .Hargreaves John.A guide to st Mark´s Gospel.London:SPCK.1969..k11-4a;
3796 .Hargreaves John.A guide to the Parables.London:SPCJ International Study Guide 1.1968..k11-4a;
3797 .Hargreaves, John.A Guide to 1 Corinthians.London:SPCK.1978.0281036179.k11-4a;
3798 .Hargreaves, John,1911-2008.A guide to Acts.London ::SPCK,.1990.0281043671.k14-2b;
3799 .Haring, Bernhard.Meine Erfahrung mit der Kirche.Freiburg/Brsg. u.a.:Herder.1991.3451216205.k12-5a;
3800 .Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.K09/3;
3801 .Harrer Karl Maria.Nejkrásnější eucharistické zázraky.Mnichov:Samizdat.1975..k17-3a;
3802 .Harris Maria.Women and Teaching.New York/Mahwah:Paulist Press.1988..k17-3a;
3803 .Harris, Joshua.Ani ň : jak chránit své srdce před smyslností.:Samuel.2004.80-86849-02-3.k17/8;
3804 .Hart, George.Egyptské mýty. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-223-5.k07/1;
3805 .Hartl, Pavel.Psychologický slovník.Praha:Portál.2000.80-7178-303-X.k21/1;
3806 .Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.k04-3a;
3807 .Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.k16/1;
3808 .Hartshorne, Charles.A Natural Theology for Our Time. Illinois:La Salle.1967..k01-5a;
3809 .Hasenhuttl, Gotthold.Gott ohne Gott. Graz:Verlag Styria.1972.3-222-10682-7.k02-6a;
3810 .Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.k07/4;
3811 .Hassan, Steven.Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů.Brno:Janeček.1994.80-85880-03-2.k06/6;
3812 .Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.k16/7;
3813 .Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k05/4;
3814 .Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k07-3a;
3815 .Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k08-2b;
3816 .Haumann, Heiko.Dějiny východních Židů.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-181-8.k06/5;
3817 .Hausherr I. SJ.Priére de vie . vie de priére.Paris:P. Lethielleux.1965..k17-2b;
3818 .Haussig, Hans-Wilhelm.Historia kultury Bizantyňskiej.Warszawa ::Państwowy Instytut Wydawniczy,.1980.83-06-00212-1.k25/3;
3819 .Havel Jiří .Svět hor.Praha:Panorama.1979..k12-1b;
3820 .Havel, Václav.Hostina. Canada:Sixty-eight Publishers.1989.0-88781-207-4.k03/2;
3821 .Havel, Václav; Glucksmann, André.Quelques mots sur la parole; Sortir du communisme, c´est rentrer dans l´histoire.:Editions de l´Aube.1989.2-87678-027-5.k02-6a;
3822 .Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.1992.80-85617-04-8.k27/3;
3823 .Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.k12/2;
3824 .Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.k12/2;
3825 .Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.k04-3a;
3826 .Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.k24/2;
3827 .Hay, Louise L..Myšlenky srdce : Poklad vnitřní moudrosti.Praha:Radost.1993.80-85189-19-4.k14-2b;
3828 .Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.k13/5;
3829 .Hayes, Z.J..Čtyři pojetí pekla.:Praha :.2001.80-7255-025-X.k08/4;
3830 .Hayoun, Maurice.Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I). Praha:VOLVOX GLOBATOR.1998.80-7207-203-X.k01/1;
3831 .Hayoun, Maurice - Ruben.Stredoveká židovská filozofia. Bratislava:Archa.1997.80-7115-127-0.k02/1;
3832 .Hägermann, Dieter.Karel Veliký : vládce Západu.Praha:Prostor.2002.80-7260-071-0.k25/6;
3833 .Häri, Fadhlalla.Základy islámu : tradice,historie,vývoj,současnost.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-212-1.k21/8;
3834 .Häring Bernhard.Bez východiska?.Prešov:Michal Vaško.1997..k14-5b;
3835 .Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..k14-5b;
3836 .Häring Bernhard.Le chrétien et L´autorité.Paris:Éditions Saint-Paul.1963..k14-5b;
3837 .Häring Bernhard.Liebe ist mehr als Gebot.Munchen und Freiburg im Breisgau:Erich Wewel Verlag.1968..k14-5b;
3838 .Häring Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k14-5b;
3839 .Häring, Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-189-X.K17/7;
3840 .Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.k11/4;
3841 .Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18391-9.k14-5b;
3842 .Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18392-7.k14-5b;
3843 .Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-18393-5.k14-5b;
3844 .Häring, Bernhard,1912-1998.Gebet :.Köln ::Styria,.1975.3-222-10876-5.k14-5b;
3845 .Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.k11/4;
3846 .Häring, Bernhard,1912-1998.Soľ a svetlo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.k11/4;
3847 .Häring, Bernhard,1912-1998.Sünde im Zeitalter der Säkularisation.Graz ::Styria,.1974.3-222-10821-8.k14-5b;
3848 .Häsler Alfred A..Gott ohne Kirche?.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag AG.1977..k08-2b;
3849 .Hättich, Manfred,1925-.Weltfrieden durch Friedfertigkeit? :.München ::Günter Olzog,.1983.3-7892-9899-9.k14-4b;
3850 .Heaney Higb H, SJ.Faith, Reason, and the Gospels.Maryland:The Newman Press, Westminster.1963..k10-4b;
3851 .Heaney, Stephen.Abortion :.Braintree, Massachusetts ::The Pope John XXIII Center,.1992.0-935372-35-0.k14-6b;
3852 .Heckel Vilém.Má vlast.Praha:Orbis.1977..k12-1b;
3853 .Heer Friedrich.Bohatší život.Praha:Vyšehrad.1969..k17-3a;
3854 .Heer Josef.Leben hast Sinn.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1974..k11-4b;
3855 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..k03/4;
3856 .Heer, Friedrich.Evropské duchovní dějiny : Europaeische Geistergeschichte.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-333-7.k24/3;
3857 .Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Malá logika. Praha:Svoboda.1992.80-205-0153-3.k01/7;
3858 .Hecht, Anneliese, 1954-.Kreativní přístupy k bibli.:Brno :.2008.978-80-86953-20-5.k07/1;
3859 .Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.k07/1;
3860 .Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.D4/4;
3861 .Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4.k03/3;
3862 .Heidegger, Martin.Bytí a čas. Praha:OIKOYMENH.1996.80-86005-12-7.k01/6;
3863 .Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.k03/3;
3864 .Heidegger, Martin.Kant a problém metafyziky. Praha:Filosofia.2004.80-7007-193-1.k01/6;
3865 .Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2.k03/3;
3866 .Heidegger, Martin.O humanismu. Rychnov nad Kněžnou:JEŽEK.2000.80-85996-32-4.k01/6;
3867 .Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3.k02/1;
3868 .Heim Dr. Erwin Bernhard.Die Ver Herr - lichung Gottes A - omega.Zurich - Swizerland:Christiana Verlag.1966..k06-2b;
3869 .Heim E. B., Dr..Die Ver - Herr - lichung Gottes.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1968..k17-2b;
3870 .Heinisch Paul.Christus, Der Erloser im Alten Testament.Graz - Wien - Koln:Verlag Styria.1955..k09-4b;
3871 .Heinrich, Johann Baptist, 1816-1891.Joseph Görres (1776-1848) : lze smířit politiku s vírou?. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-060-2.k04/5;
3872 .Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.k12-2a;
3873 .Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.k22/1;
3874 .Heinz.Dějiny papežů.:Fontána.2005.80-7336-220-1.k19/3;
3875 .Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..k07/5;
3876 .Heinz, Schütte.Ekumenický katechismus. II, Církev všech křesťanů.:Vyšehrad.2003.80-7021-667-0.k10/6;
3877 .Heinzmann, Josef.Das Evangelium neu verkünden :.Freiburg ::Kanisius Verlag,.1986.3-85764-211-4.k04-4a;
3878 .Heinzmann, Josef.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím ::Křesťanská akademie,.1989..k16/1;
3879 .Heisenberg, Werner.Fyzika a filosofie. Praha:Aurora.2000.80-85974-91-6.k05/4;
3880 .Hejdánek, Ladislav.Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-39-9.k03/3;
3881 .Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.k16-4c;
3882 .Helene, Helming.Pedagogika M. Montessoriovej.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00281-6.D4/1;
3883 .Heller, Jan.Biblický slovník sedmi jazyků : hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-388-4.k22/5;
3884 .Heller, Jan.Starověká náboženství : Náboženské systémy starého Egypta,Mezopotámie a Kenaanu.Praha:Kalich.1988..k06/3;
3885 .Heller, Jan.Tři svědkové : Mojžíš-Izaiáš-žalmista.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-73-0.k04/2;
3886 .Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.k22/5;
3887 .Heller, Jan, 1925-2008 - komentáre.Hlubinné vrty :.:Praha :.2008.978-80-7017-083-0.k21/5;
3888 .Heller, Jan, 1925-2008 - autor.Bůh sestupující :.:Praha :.1994.80-7017-780-2.k21/5;
3889 .Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.D4/4;
3890 .Heller, M., Michali, A., Zycinski, J..Filozofować w kontekście nauki.:Polskie towarzystwo teologiczne.1987.83-55017-23-2.k03/1;
3891 .Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Drogi Myslacych. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1985.83-00-00593-5.k03/1;
3892 .Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Wszechswiat - Maszyna czy mysl?. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1988.83-85017-33-X.k03/1;
3893 .Hello, Ernest.Mensch und Mysterium. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1959..k02-6a;
3894 .Helmut, Holzhey, Wolfgang Röd.Filosofie 19. a 20. stol.; II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie.:Oikoymenh.2006.80-7298-178-1.k01/3;
3895 .Hemelík, Martin.Spinoza : Život filosofa.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-037-4.k01/6;
3896 .Hemfelt, Robert.Závislosti srdce :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-387-6.D4/3;
3897 .Hemmerle, Klaus.Dreifaltigkeit - Schüssel zum Menschen, Schüssel zur Zeit. Beiträge zu Zeitfragen des Glaubens. (Trojičnosť - kľúč k človeku, kľúč k času. Úvod k časovým otázkam viery.).München, Zürich, Wien:Verlag Neue Stadt.1989.3879962340;3-87996-234-0.k08-2b;
3898 .Hemperek, Kaminski, Misiurek, Stawecka, Stepien, Szlaga, Weiss,.Encyklopedia katolicka Tom 5.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1989..k11-5a;
3899 .Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1972..k16-5c;
3900 .Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1986..k16-5c;
3901 .Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 2.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..k16-5c;
3902 .Hengstenberg Hans-Eduard.Der Leib und die Letzten Dinge.Regensburg:Friedrich Pustet.1955..k17-3a;
3903 .Henri de Lubac.Credo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..k07-5a;
3904 .Henri de Lubac.Katolicyzm.Kraków:Spoleczny instytut wydawniczy, Znak.1988..k10/1;
3905 .Henri de Lubac.Proudhon e Il Cristianesimo.Milano - Italia:Jaca Book.1985..k07-5a;
3906 .Henri de Lubac S. J. de l´Institut.LA PENSÉE RELIGIEUSE du Pére PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.Moontaigne:Aubier.1962..k07-5a;
3907 .Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..k14/5;
3908 .Henri-Charles CHERY, o. p..SAINTS ET BIENHEUREUX DE LA FAMILLE DOMINICAINE.Lyon :Fraternité dominicaine Lacordaire.1991..k05-4a;
3909 .Henri-Irénée Marrou.St. Augustin.Florence:St. Augustin par Filippo Lippi.1983..k04-2a;
3910 .Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.1994.80-85282-94-1.k03/4;
3911 .Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..k06-3b;
3912 .Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..k06-3b;
3913 .Henry de Lubac, S.J..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES Sources chrétiennes Fondateurs.Paris:Les Editions du Cerf.1984.2-204-02209-8.k04-2a;
3914 .Henry, Kissinger.Umění diplomacie.:Prostor.1999.80-7260-025-7.k25/2;
3915 .Henry, Michel.C'est moi la vérité. Paris:Seuil.1996.2-02-025986-9.k02-6a;
3916 .Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.1989.838500887X.R1/4;
3917 .Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.1989.838500887X.K14/2;
3918 .Henryk, Misztal.Svatí a blahoslavení laici.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-183-3.k14/4;
3919 .Hentschel, Georg,(1941-).1 Könige, 2 Könige.Leipzig ::St.-Benno,.1986.3-7462-0165-9.k10-3a;
3920 .Hérakleitos z Efesu.Řeč o povaze bytí.Praha:Herrmann a synové.1993..k03/2;
3921 .Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.k18/1;
3922 .Herbst Winfrid P. SDS.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.P..1970..K10/3;
3923 .Herbst, Karel, 1943- - Účastník interview;.Karel Herbst :.:Praha :.2008.978-80-7367-457-1.k18/8;
3924 .Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.k16/8;
3925 .Herderbucherei - autoren Berichten.Wer wird das Antlitz der Erde erneuern?.Freiburg i - Basel - Wien:Verlag Herder.1983..k07-3a;
3926 .Heriban Jozef.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1/1;
3927 .Heriban Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k07/4;
3928 .Heriban Jozef, SDB.Renovamini spiritu mentis vestrae ...Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre kňazov.Rím:Pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..k11/2;
3929 .Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.k07/3;
3930 .Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2.k07/4;
3931 .Herm Gerhard.Kelti.Bratislava:Obzor.1985..k25/3;
3932 .Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..k17-3a;
3933 .Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..k12-3a;
3934 .Hermann Ingo.Das Experiment mit dem glauben.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1963..k08-2b;
3935 .Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.k20/6;
3936 .Héródianos.Řím po Marku Aureliovi.Praha:Svoboda.1975..k24/6;
3937 .Herrin, Judith.Ženy v purpuru.Praha:Ml.fronta.2005.80-204-1191-7.k23/1;
3938 .Hertling Ludwig SJ.Geschichte der Katholischen kirche.Berlin:Morus.1952..k16-6a;
3939 .Hertling Ludwig SJ.Geschichte der katholischen Kirche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1983..k16-4a;
3940 .Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..K19/2;
3941 .Hertzsch, Klaus-Peter..Der ganze Fisch war voll Gesang :.Stuttgart ::Radius-Verlag,.1970..3871730319.k17-3a;
3942 .Herzog, Chaim, 1918-1997.Arabsko-izraelské války :.:Praha :.2008.978-80-7106-954-6.k06/4;
3943 .Hesse, Hermann.Siddhártha.Bratislava:Petrus.2001.8088939380;80-88939-38-0.k07/2;
3944 .Heun Alfons ABT.Schule fur den Dienst des Herrn.Kevelaer Rheinland:Verlag Butzon § Bercker.1963..k17-3a;
3945 .Hewstone, Miles.Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-092-5.D4/2;
3946 .Hieronymus, Sophronius Eusebius- Sanctus.Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve..Stará Říše na Moravě ::A. L. Stříž,.1917..k17/4;
3947 .Hilarius Barth, OP.Im Feuerofen.Leutesforf am Rhein:Johannes-Verlag.1977..k06-4b;
3948 .Hilberath, Bernd Jochen,(1948-).Communio Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02176-5.k08-5b;
3949 .Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..k14/6;
3950 .Hildebrand Dietrich von.Sittliche Grundhaltungen.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1954..k14-5a;
3951 .Hildebrand von Dietrich.Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes.Regensburg:Verlag Josef Habbel.1968..k08-2b;
3952 .Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.k08/4;
3953 .Hillman, James.Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu.Praha:Portál.2000.80-7178-393-5.D4/3;
3954 .Hillman, James.Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S.Freuda a C.G.Junga.Praha:Portál.1999.80-7178-301-3.D4/2;
3955 .Hilský, Martin, 1943-.Shakespeare a jeviště svět.:Praha :.2010.978-80-200-1857-1.k05/7;
3956 .Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.k06-5a;
3957 .Hinson David F..The books of the old Testament.London:SPCK.1992..k11-4a;
3958 .Hinson, David Francis..Theology of the Old Testament.London ::S.P.C.K.,.1976..028102927X :;0281029288.k11-4a;
3959 .Hintermaier Johann.Die Befreiungswunder in der Apostelgeschichte.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.2000..k10-4a;
3960 .Hippolyte de Rome.La tradition apostolique. Paris:Éditions du Cerf.1946..k04-5b;
3961 .Hippolytos, - svatý, ca 170-235 - autor.Vymítání všeho kacířstva.:Praha :.1997.80-902072-2-7.k17/4;
3962 .Hippolytos, svatý.Apoštolská tradice.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-45-5.k17/4;
3963 .Hirjak Steve, SJ.Oslavujme Ježišovu Matku.Turie:vl. n..1997..k11/4;
3964 .Hirsch, J..Rabínská moudrost : dle Talmudu výborem sepsal J.Hirsch.:Praha : Votobia.1997.80-7220-005-4.k03/2;
3965 .Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.k02/7;
3966 .Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.k14-2a;
3967 .Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.k12-1a;
3968 .Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.k08/7;
3969 .Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.k10/3;
3970 .Hladký, Ladislav.Bosnianska tragédia. Bratislava:USPO Peter Smolík.1997.80-88717-21-3.k18/8;
3971 .Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.k16/2;
3972 .Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.R1/8;
3973 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-187-2.k16/4;
3974 .Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-218-4.k01-4b;
3975 .Hlaváček, Petr,1974-.Čtrnáct svatých Pomocníků :.Praha ::Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,.2014.978-80-7308-534-6.k18/4;
3976 .Hleba, Edmund.Spišská Kapitula prameň viery, literatúry a kultúry. a.s.:Košice.1993.80-85291-11-8.D8/8;
3977 .Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..k16-3b;
3978 .Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..k09/2;
3979 .Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..k08-2a;
3980 .Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k05/4;
3981 .Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VI..Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1980..D5/1;
3982 .Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VIII.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1984..D5/1;
3983 .Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.R1/8;
3984 .Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.K26/5;
3985 .Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.k26/7;
3986 .Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-08-0.k26/7;
3987 .Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.k26/7;
3988 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 3.:Alfa.1992.80-05-00986-0.k26/7;
3989 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.k26/7;
3990 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.k26/7;
3991 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.k26/7;
3992 .Hlinka, Anton.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.k26/7;
3993 .Hlinka, Anton.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.k26/7;
3994 .Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.k26/7;
3995 .Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 3.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-88-1.k26/7;
3996 .Hlinka, Anton.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.k26/7;
3997 .Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.k26/7;
3998 .Hlinka, Anton.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6.k04/1;
3999 .Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..k16-3b;
4000 .Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..k09/2;
4001 .Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.D4/4;
4002 .Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 4. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-27-7.k26/7;
4003 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.k17/7;
4004 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.R1/8;
4005 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.k09/2;
4006 .Hlinka, Anton, SDB (Májsky, A.).Na hraniciach poznania.Zagreb:Logos.1988?..k03/4;
4007 .Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.k26/7;
4008 .Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.1991.80-900138-4-8.k11/2;
4009 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.K16/2;
4010 .Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.K16/2;
4011 .Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.k26/7;
4012 .Hnilica,Ján.Svätí Cyril a Metod Horliví hlásatelia Božieho slova averní pastieri Cirkvi..Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.R1/3;
4013 .Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..k13-3a;
4014 .Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..k17/8;
4015 .Hobsbawm Eric.Věk extrému.Praha:Argo.1998..k24/1;
4016 .Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-370-2.k09/1;
4017 .Hofer Albert.Biblische katechese.Salzburg:Otto Muller Verlag.1966..k13-2b;
4018 .Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.k26/4;
4019 .Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:.1993..k14-5a;
4020 .Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:.1993..k20/8;
4021 .Hoffsümmer, Willi,1941-.Glaube trägt :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1979.3-7867-0732-4.k14-4a;
4022 .Hofmann Norbert Joh. SDB.Die Assumptio Mosis.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.1999..k10-4a;
4023 .Hofmeier Johann.Grundriss des Christlichen glaubens.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..k08-3a;
4024 .Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita.1986..k21/1;
4025 .Hochmann František.Světla a stíny králu.Praha:Česká katolická Charita.1989..k21/1;
4026 .Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH.1989..k21/5;
4027 .Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.k07/3;
4028 .Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.k07/1;
4029 .Holbock F. / Isenegger M. Th..Perlen und Rosen.Jestetten:MiriaM-Verlag.1981..k17-3a;
4030 .Holder John.The Intertestamental Period.London:SPCK.1994..k11-4a;
4031 .Hole, Günter.Fanatismus : sklon k extrému a jeho psychologické kořeny.Praha:Portál.1998.80-7178-183-5.D4/2;
4032 .Holec, Peter.Ius et iustitia : Acta XI. symposii iuris canonici anni 2000. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-07-2.k19/7;
4033 .Holec, Peter.Ius et iustitia : Acta XI. symposii iuris canonici anni 2000. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-07-2.k13-1a;
4034 .Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-095-6.k13-1a;
4035 .Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-095-6.k19/7;
4036 .Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..D5/6;
4037 .Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.k16/1;
4038 .Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.k14/5;
4039 .Hollingdale, R. J..Nietzsche. Olomouc:Votobia.1998.80-7198-334-9.D4/5;
4040 .Holm, Nils G..Úvod do psychologie náboženství.Praha:Portál.1998.80-7178-217-3.D4/2;
4041 .Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta.:Praha : Vyšehrad.1991.80-7021-099-0.K20/4;
4042 .Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta /.Praha ::Vyšehrad,.1991.80-7021-099-0 :.R1/5;
4043 .Homéros.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..k06/7;
4044 .Homéros.Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..k06/7;
4045 .Homersky Józef Ks..Wstep ogólny do Pisma Swietego.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..k07/6;
4046 .Homza Martin.Mulieres suadentes.Bratislava:Lúč.2002..k26/3;
4047 .Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katololická charita.1989..k21/4;
4048 .Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..k09/1;
4049 .Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH.1988..k21/5;
4050 .Honnefelder, Ludger.Otázka po realitě a možnost metafysiky.Praha:Filosofia.1995.80-7007-069-2.k03/5;
4051 .Honzák, František.Evropa v proměnách staletí.Praha:Libri.1997.80-85983-30-3.k123/1;
4052 .Hopcke, Robert H..Průvodce po Sebraných spisech C.G.Junga.Brno:Nakl.T.Janečka.1994.80-900802-9-4.D4/2;
4053 .Hophan Otto.Der Kreuzweg des Kranken.Zurich:Carta-Verlag.1968..k17-1b;
4054 .Hophan Otto.Diie Engel.Luzern:Räber and Cie.1956..k08-2b;
4055 .Hophan Otto.Vorsehung.Einsiedeln:Verlegt bei der Drittordenszentrale .1942..k07-3b;
4056 .Hophan Otto.Wer ist Gott?.Munchen:Verlag Ars sacra.1968..k17-3a;
4057 .Hophan Otto, cCap..Die heilsamen Wunden.Schwyz:Verlegt bei der Drittordenszentrale.1941..k17-1b;
4058 .Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.k07/5;
4059 .Hoppe, Vladimír.Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. Praha:NEKLAN.1992.80-900884-3-0.k05/4;
4060 .Höppnerová, Věra.Německy za tři měsíce : Kurs pro samouky.Praha:Horizont.1991.80-7012-050-9.k15-3c;
4061 .Horák Gejza PhDr., CSc..Česko-slovenský slovník.Bratislava:Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1979..k16-2c;
4062 .Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..k01/5;
4063 .Horat, Armin.Sterbebegleitung :.Konstanz:Kanisiuswerk.1996.3857644583 (kart.).k14-5a;
4064 .Horatczuk Michael SJ.Von den Manieren und vom Reiche Gottes.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..k17-1b;
4065 .Hořec, Jaromír.Proč nejsem komunistou : Odpovědi J.Čapka,K.Čapka,J.Herbena,J.Kallaba,J.Kopty, J.Kříženeckého,F.Langra a F.Peroutky.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-006-2.k16-4b;
4066 .Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1977..k14-4a;
4067 .Horný Jozef.Emigrantove životné príbehy.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská.1993..k18/8;
4068 .Horská, Viola.Koučování ve školní praxi.:Praha :.2009.978-80-247-2450-8.D4/5;
4069 .Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.k23/3;
4070 .Horst, Seidl.Bytí a vědomí : gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici.:Vyšehrad.2005.80-7021-699-9.k03/5;
4071 .Hörster, Gerhard - autor.Úvod do Nového zákona.:[Praha] :.1994.80-85942-04-6.k07/1;
4072 .Horváth Pavel.Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov.Bratislava:Tatran.1988..k26/3;
4073 .Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.k26/3;
4074 .Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.k04/2;
4075 .Hošek, Pavel.C.S. Lewis. Praha:Návrat domů.2004.80-7255-099-3.k03/5;
4076 .Hošek, Radislav.Náboženství antického Řecka.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-516-X.k06/2;
4077 .Hourani, Albert Habib, 1915-1993.Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. 2010. : Praha : NLN.2010.978-80-7422-059-3.k23/5;
4078 .Housková, Anna.Druhý břeh Západu : výbor iberoamerických esejů.Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1139-9.k04/6;
4079 .Hovancová, Alica.Spoveď odvlečeného.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-350-0.k18/8;
4080 .Howard, Thomas.C.S. Lewis: Man of Letters. San Francisco:Ignatius Press.1987.0-89870-305-0.k04-4a;
4081 .Howe, Leslie A..Habermas.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-99-7.k02/1;
4082 .Howell A. E. W. F..Ohně v Namugongu.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k15/4;
4083 .Hoye, William J..Demokracja a chrzescijanstwo. Krakow:WAM.2003.83-7318-072-0.k04/6;
4084 .Hrabovský, Jozef.Marcus Tullius Cicero.:Veda.1996.80-224-0453-5.k05/6;
4085 .Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.k22/8;
4086 .Hranička Jaroslav.Komunisti a katolíci.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..k04/4;
4087 .Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..k13-4b;
4088 .Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..k17/7;
4089 .Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..k13-4b;
4090 .Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..k11/7;
4091 .Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Brno ::Cesta,.1993.80-85319-28-4.k07/4;
4092 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).k17/7;
4093 .Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.k11/7;
4094 .Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.k17/7;
4095 .Hrbek, Ivan - preklad; ; Z arab. orig. prel. Ivan Hrbek.Korán.:Academia.2000.80-200-0246-4.k21/8;
4096 .Hrbek, Mojmír."Smrt Boha" v Nietzschově filosofii. Praha:Academia.1997.80-200-0588-9.k03/1;
4097 .Hrdlička, Michal.Krize středního věku : úskalí a šance.Praha:Portál.2006.80-7367-168-9.D4/4;
4098 .Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.k01-5b;
4099 .Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.k06/3;
4100 .Hrdličková, Věna.Nejkrásnější čínské příběhy. Praha:Portál.2005.80-7178-994-1.k06/3;
4101 .Hrdý, Jaroslav.Sociální a kulturní antropologie.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-1-9.k04/1;
4102 .Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2001.80-89007-15-5.k05/1;
4103 .Hříbková, Lenka, 1951-.Nadání a nadaní :.:Praha :.2009.978-80-247-1998-6.D4/5;
4104 .Hric Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..k13/7;
4105 .Hroch Miroslav.Evropa.Praha:Mladá fronta, Naše vojsko, Smena.1980..k15-3b;
4106 .Hroch, Miroslav.Dějiny Norska.Praha:Lidové noviny.2005.80-7106-407-6.k23/3;
4107 .Hromádka J. L..Evangelium o cestě za člověkem.Praha:Kalich.1986..k07/3;
4108 .Hromják, Ľuboslav,1976-.S výrazom lásky trvám :.:.2017??.978-80-89170-50-0.k16/3;
4109 .Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.k10/3;
4110 .Hromník, Milan.Trpel za nás .Trnava:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-679-1.k11/7;
4111 .Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce.1987..k23/1;
4112 .Hrušovský, Igor, 1907-1978.Antológia z diel filozofov-diel 8.:Epocha.1969..k02/3;
4113 .Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.1998.80-88778-50-6.K01/2;
4114 .Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.1998.80-88778-50-6.R1/7;
4115 .Hryniewicz Waclaw OMI.Chrystus nasza pascha.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1987..k20/5;
4116 .Hryniewicz Waclaw OMI.Nasza passcha z Chrystusem.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1987..k08/2;
4117 .Hubáček Jaroslav.Malý slovník českých slangu.Ostrava:Profil.1988..k22/7;
4118 .Hubbard L. Ron.Die Probleme der Arbeit.Denmark:Publications department advanced organization - Saint Hill.1972..k14-3a;
4119 .Huber Hans.Spirito e lettera del Riposo domenicale.Alba:Edizione Paoline.1961..k14-4a;
4120 .Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.k11/6;
4121 .Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.k14/4;
4122 .Hubert z romans.O formaci kazatelu.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-92-2.k14/3;
4123 .Hubner Siegfried.Cyprian von Karthago.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..k18-2b;
4124 .Hučko Ján.Život a dielo Ľudovíta Štúra.Martin:Osveta.1988..k26/3;
4125 .Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.k04-1b;
4126 .Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.k09-3a;
4127 .Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.k09-3a;
4128 .Hugger, Pirmin.Meine Seele, Preise den Herrn :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1979.3-87868-107-0 .k17-3b;
4129 .Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-88-7.k14/1;
4130 .Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.k11/6;
4131 .Hugo, Victor.Geniové.Brno:Vetus Via.1997.80-86118-20-7.k03/2;
4132 .Hugolin Langkammer.Teologiea Nowego testamentu. Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985..k21/1;
4133 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.k11/5;
4134 .Huizinga, Johan .Kultúra a kríza. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-472-0.k05/6;
4135 .Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.k25/3;
4136 .Hulec, Vladimír.Dějiny Jižní Afriky.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-247-2.k23/2;
4137 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.k07/4;
4138 .Hülsebusch, Bernhard,1937-.Pápeži humorne.Bratislava:Lúč.2013.9788071149187 (brož.); 978-80-7114-918-7.k07/4;
4139 .Hultkrantz, Ake.Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti.Praha:Prostor.1998.80-85190-77-X.k06/6;
4140 .Humbert de Romans.LE DON DE CRAINTE OU L ´ABONDANCE DES EXEMPLES.Lyon:Collection d ´histoire et d árchéologie médiévales.2003..k05-4b;
4141 .Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0521-0.k01/7;
4142 .Humenský Viktor.Útek z raja.Toronto:Zahraničná Matica Slovenská.1994..k18/8;
4143 .Hummel, Reinhart.Reinkarnace : Víra v převtělování a víra křesťanů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-171-8.k06/6;
4144 .Hünermann, Peter.Das neue Europa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-02144-7.k08-5b;
4145 .Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.k09-1a;
4146 .Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.k14/6;
4147 .Hunermann, Viliam.Svätý Vincent de Paul.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.987-80-7162-726-5.k13/4;
4148 .Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.k13/4;
4149 .Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.k14/6;
4150 .Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.K14/4;
4151 .Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.k14/4;
4152 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.k16/1;
4153 .Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.k14/5;
4154 .Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.k14/4;
4155 .Hünermann, Wilhelm, 1900-1975 - autor.Píseň v plamenech :.:Praha :.1993.80-7113-080-X.15/4;
4156 .Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Svätý Vincent de Paul misionár lásky /.Rím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1981.80-85198-40-1.R1/8;
4157 .Hungerleider, Fritz.Mein Weg zur Mystik.Wien ;Freiburg [Breisgau] ;Basel:Herder.1988.3210249083 (kart.).k17-3a;
4158 .Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.k12-5b;
4159 .Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.k03/7;
4160 .Hunter A. M..Un ideál de vie.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k11-3b;
4161 .Hunter Michael J..A Guide to Jeremiah.London:SPCK.1993..k11-4a;
4162 .Huntington, Samuel Phillips.Kam kráčíš, Ameriko?. Praha :Rybka Publishers.2005.80-86182-87-8.k03/6;
4163 .Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.k03/6;
4164 .Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.k12-5b;
4165 .Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..k10/3;
4166 .Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..k14-5a;
4167 .Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..k14/2;
4168 .Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0.k01/7;
4169 .Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7.k01/7;
4170 .Husserl, Edmund.Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha:JEŽEK.1996.80-901625-9-2.k01/7;
4171 .Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4.K01/4;
4172 .Hušek, Vít.Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-89-8.k02/6;
4173 .Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.k16/7;
4174 .Huub Oosterhuis.Weiter sehen als wir sind.Wien, Freiburg, Basel:Herder.1973..k18-4a;
4175 .Huxley, Aldous.Věčná filozofie. Praha:ONYX.2002.80-85228-95-5.k05/4;
4176 .Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01577-2.R1/8;
4177 .Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01577-2.k22/4;
4178 .Hynie, Josef,1900-1989.Dospíváte v muže /.Praha ::Avicenum,.1976..D4/4;
4179 .Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.k02/3;
4180 .Chabod Federico.E La "Nuova storiografia" Italiana.Milano:Jaca Book.1983..k12-4a;
4181 .Chabrol Claude et Marin Louis.Le récit évangélique.Aubier Montaigne:Les Éditions du Cerf.1974..k11-4b;
4182 .Chadraba Rudolf - vedecký redaktor, Denkstein V. - recenzent, Krása J. - výkonný redaktor.Dějiny Českého výtvarného umění I (ac).Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..k12-1b;
4183 .Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9.k03/2;
4184 .Chalier, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1995.80-901625-6-8.k03/2;
4185 .Chalumeau, Jean.Přehled teorií umění : přehled filozofie a historie umění a kritiky.Praha:Portál.2003.80-7178-663-2.k05/6;
4186 .Chalupa, Jiří.Dějiny Argentiny,Uruguaye,Chile.Praha:Nakl.Lidové noviny.1999.80-7106-323-1.k23/2;
4187 .Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.D8/8;
4188 .Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská kapitula =.Spišská Nová Ves ::R.S.U. - vydavateľstvo,.1994.80-967173-0-8.D8/8;
4189 .Chang, Yong.Mao : příběh,který možná neznáte.Praha:Beta-Dobrovský.2006.80-7306-272-0.k25/2;
4190 .Chantry, Walter J. - autor.Dnešné evanjelium autentické, či vymyslené?.:Ostrava :.1992.80-85237-38-5.k10/3;
4191 .Chapman ABT Johannes O.S.B,.Vom Gebet der Hingabe.Freiburg:Verlag Herder.1952..k06-2b;
4192 .Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.k05/3;
4193 .Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.k05/3;
4194 .Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.R1/7;
4195 .Charles Hugo Doyle.Les Eaux Améres (Ex. 15, 23).Casterman . Paris - Tournai:Editions Salvator - Mulhouse.1964..k17-1b;
4196 .Charles Journet.Promluvy o lásce.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-68-7.k09/2;
4197 .Charles Journet.Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-84-7.k09/2;
4198 .Charles Journet.Promluvy o posledních vecech.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-65-6.k09/2;
4199 .Charles Journet.Promluvy o vykoupení.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-66-3.k09/2;
4200 .Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu I..Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-405-3.k01/3;
4201 .Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu II, Obrana ducha zakonu.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-196-0.k01/3;
4202 .Charlesworth, James H..Ježíš a svitky od Mrtvého moře.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-261-6.k21/3;
4203 .Charlier Celestino.La lettura cristiana della Bibbia.Maredsous:Edizioni Paoline.1961..k11-4b;
4204 .Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..k19-2a;
4205 .Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.k12-1b;
4206 .Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..K16/8;
4207 .Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..k03/4;
4208 .Chaunu, Pierre.Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-84-4.k19/3;
4209 .Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.k04/5;
4210 .Chenu M. - Dominique.La "doctrine sociale" de l´Église comme idéologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-3b;
4211 .Chenu M. - Dominique.La Parole de Dieu II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3b;
4212 .Chenu M. - Dominique.Leiblichkeit und Zeitlichkeit.Berlin:Morus Verlag.2001..k08-3b;
4213 .Chenu M. - Dominique.Pour une théologie du travail.Paris:Éditions du Seuil.1955..k08-3b;
4214 .Chenu M. - Dominique, OP.La Parole de Dieu I.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3b;
4215 .Chenu M. - Dominique, maitre en théologie.La théologie est - elle une science?.Paris:Librairie arthéme fayard.1957..k08-3b;
4216 .Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-389-3.k14/2;
4217 .Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-389-3.R1/3;
4218 .Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.D8/7;
4219 .Chesterton Gilbert Keith.Ohromné maličkosti . obrany ..Praha:Vyšehrad.1976..k10/1;
4220 .Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.k10/1;
4221 .Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.k14/2;
4222 .Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.k13/6;
4223 .Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.k11/4;
4224 .Chierse Franz Joseph.Der Brief an die Hebraer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1967..k11-3a;
4225 .Chiocchetta Pietro FSCJ.Dizionario storico religioso.Roma:Editrice studium.1966..k08-6b;
4226 .Chirat Henri.L´assemblée chrétienne á l´áge apostolique.Paris:Les Éditions du Cerf.1949..k08-6a;
4227 .Chittister Joan, OSB.Jobś Daughters.New York/Mahwah:Paulist Press.1990..k17-3a;
4228 .Chlevnjuk, O. V..Historie gulagu.Praha:BB/art.2008.97880-7381-462-5 (viaz.);978-80-7381-462-5.k25/2;
4229 .Chlíbec, Jan, 1953-.Savonarola a Florencie :.:Praha :.2008.978-80-86890-17-3.k05/7;
4230 .Chlup, Radek.Bůh a bohové. Praha:DharmaGaia.2004.80-86685-42-X.k06/3;
4231 .Chmel Rudolf.Myšlienka a tvar.Bratislava:Tatran.1981..k22/4;
4232 .Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta.1984..D4/3;
4233 .Chouraqui, André.Dějiny judaismu. Praha:Victoria Publ..1995.80-85865-81-5.k03/2;
4234 .Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.k26/5;
4235 .Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.k26/7;
4236 .Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.D4/4;
4237 .Chrenková Edita.Slovensko-maďarský turistický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..k16-5c;
4238 .Christ, Karl,1923-2008.Krize a zánik Římské republiky.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-029-9.k24/3;
4239 .Christian Feldmann.Tiší buřiči Boží.Vrchoviny 69 , Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k04-3a;
4240 .Christoph Einiger.DIE SCHONSTEN GEBETE DER WELT.Zurich:Schweizer verlagshaus AG.1964..k04-2a;
4241 .Christoph, kardinál Schönborn.Přijmout Ježíše jako Krista : podněty k prohloubení víry.:Paulínky.2005.80-86025-80-2.k20/4;
4242 .Christoph, Markschies.Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství.:Vyšehrad.2005.80-7021-775-8.k19/2;
4243 .Christopher, Andrew.KGB.Mitrochinův archiv : neznámé špionážní operace.Praha:Academia.2001.80-200-0923-X.k25/2;
4244 .Chromace d'Aquilée.Sermons. Paris:Les Éditions du Cerf.1971..k04-5b;
4245 .Chropovský Bohuslav.Die Slawen.Praha:Presseagentur Orbis.1988..k12-2b;
4246 .Chuguryan, Vahram,1974-.100 rokov ticha :.:.1990??.978-80-557-0874-4.23/5;
4247 .Church Christian.The Oxford dictionary.London - New York - Toronto:Oxford University Press.1957..k08-6b;
4248 .I.Kniha proměn.Praha:Maxima.1996.80-901333-3-9.k01-6a;
4249 .I. R. Grigulevič.Dějiny inkvizice.Praha:Nakladateství Svoboda.1982..K19/3;
4250 .I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..k19/3;
4251 .Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13-6a;
4252 .Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13/4;
4253 .Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.k13/6;
4254 .Ibrahim.Úsměvy a moudrost Persie.Praha:Portál.2004.80-7178-687-X.k06/3;
4255 .Ida Friederike Gorres.Das grose Spiel der MARIA WARD.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1952.3-7462-0477-1.k04-2a;
4256 .Ignác szent Loyolai.Lelki foljegyzései.:A Jézus Társasága magyar Rendtartományának kiadása.1977..k17-3a;
4257 .Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.D5/6;
4258 .II. Vatikanisches konzil.Constitutio Dogmatica de divina Revelatione.Augsburg:Bischofliches Ordinariat .1965..k13-5a;
4259 .II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..k13-5a;
4260 .II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..k13-5a;
4261 .II. vatikánsky snem .Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1976..k13-5b;
4262 .Ildefons Herwegen, OSB opat Benediktinského opatství Maria Laach, 1942.Smysl a duch Benediktovy řehole.Libice nad Cidlinou:Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Nakladatelství Gloriet, s.r.o..2008.80-86644-99-5.k13/6;
4263 .Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.k12/3;
4264 .Illanes, José Luis.Historia teologii.Kraków ::Wydawnictwo "M",.1997.83-87243-97-3.k08/4;
4265 .Illich Ivan.Énergie et équité.Paris:Éditions du Seuil.1971..k14-3a;
4266 .Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.2003.80-224-0740-2.k03/8;
4267 .Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.2003.80-224-0740-2.R1/2;
4268 .Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.k10/1;
4269 .Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.k20/4;
4270 .Imbert, Jean.Trest smrti. Bratislava:Archa.1994.80-7115-064-9.k05/2;
4271 .Imhof Eduard.Gott verläuft sich nicht im Sande.Freiburg - Basel Wien:Herder.1976..k17-2b;
4272 .Immos, Thomas.Ein Bunter Teppich. Leipzig:ST.Benno-Verlag.1989.3-7462-0375-9.k01-6a;
4273 .Ingeborg Gabriel, Renockl Helmut (Hrsg./.Solidarität in der Krise.Verlag:Echter Verlag.2011..k08-1a;
4274 .Inglis, John.Akvinský.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-58-X.k02/1;
4275 .Innocenzo Colosio O.P..II. P. Maestro R. Garrigou - Lagrange O. P. 1877 - 1964.Fiorentina:Libreria editrice Fiorentina.1965..k06-2a;
4276 .Innocenzo Colosio O.P..Un grande maestro domenicano PIERRE MANDONNET.Firenze Italia:ILibreria editrice Fiorentina.1958..k05-3a;
4277 .Innocenzo Venchi O.P..S. CATERINA DA SIENA NEL GIUDIZIO DEI PAPI.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..k05-4a;
4278 .Inocent ; Szaniszló, Mária.Úvod do Špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora božích prikázaní IV.. .Košice :Vienala.2010.978-80-89232-91-8.k05/1;
4279 .Inocent, Mária Szaniszló, Martin Uháľ (ed.)..Teologické pohľady a spoločensko-vedná prax :; [zborník].:Cesta.2008.978-80-7295-101-7.k20/8;
4280 .Inovecká Klára.Od Krišnu ku Kristovi.Prešov:Rím. kat. farský úrad.1950?..R1/2;
4281 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..k07/4;
4282 .Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..k16-3b;
4283 .Instituttum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..k05-3a;
4284 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1976..k05-2b;
4285 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1977..k05-2b;
4286 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1978..k05-2b;
4287 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1979..k05-2b;
4288 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1980..k05-2b;
4289 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1981..k05-2b;
4290 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1982..k05-2b;
4291 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1983..k05-2b;
4292 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..k05-2b;
4293 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..k05-2b;
4294 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1985..k05-2b;
4295 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1986..k05-2b;
4296 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1987..k05-2b;
4297 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..k05-2b;
4298 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..k05-2b;
4299 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1990..k05-2b;
4300 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Rím:Instituto storico domenicano.1991..k05-2a;
4301 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1991..k05-2b;
4302 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..k05-2b;
4303 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..k05-2b;
4304 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2001..k05-2b;
4305 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2002..k05-2b;
4306 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2003..k05-2a;
4307 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:.2004..k05-2a;
4308 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae .Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2005..k05-2a;
4309 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-2a;
4310 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a;
4311 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a;
4312 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..k05-3a;
4313 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..k05-2a;
4314 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..k05-3a;
4315 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MAGISTER RAIMUNDUS Penyafort (1601 - 2001).Roma:Instituto storico domenicano.2002..k05-2a;
4316 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MIRIFICUS PRAEDICATOR.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-2a;
4317 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - I.:Instituto storico domenicano.2004..k05-2b;
4318 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a;
4319 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae a cura di Carlo LONGO.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a;
4320 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Vito Sibilio.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..k05-2a;
4321 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Letízia Pellegrini.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.Roma:Instituto storico domenicano.1999..k05-2a;
4322 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae lETIZIA PELLEGRINI.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.ROMA:Instituto storico domenicano.1999..k05-2a;
4323 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1968..k05-2b;
4324 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1969..k04-2b;
4325 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1963..k05-2b;
4326 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1964..k05-2b;
4327 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1965..k05-2b;
4328 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany.1966..k05-2b;
4329 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1967..k05-2b;
4330 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1970..k05-2b;
4331 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1971..k05-2b;
4332 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..k05-2b;
4333 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1974..k05-2b;
4334 .INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1975..k05-2b;
4335 .Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae tOMMASO m. vIOLANDE OP.LA PROVINCIA DOMENICANA DI GRECIA.Roma :Instituto storico domenicano.1999..k05-2b;
4336 .Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:nstituto possono essere richieste, VIELLA.2001..k05-3a;
4337 .Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..k05-3a;
4338 .Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto possono essere richieste VIELLA .2004..k05-3a;
4339 .Institutum historicumordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.VIELLA ROMA - ITALIA:Instituto possono essere richieste .2003..k05-3a;
4340 .Introduction du Chanoine P. Blanchard.LACORDAIRE ET LA PAROLE DE DIEU.BRUXELLES:lA PENSÉE CATHOLIQUE.1962..k06-3b;
4341 .Introductions de Thoddée MATURA, traduction de Jean-Francois GODET.Claire et Francois d´Assise ÉCRITS.Paris:Les éditions du cerf.1991..k04-1b;
4342 .Introvigne, Massimo.Hamás.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-659-X.k21/8;
4343 .Introvigne, Massimo.Il Capello del Mago. Milano:Sugarco edizioni.1990.88-7198-021-2.k01-6a;
4344 .Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.k09/4;
4345 .Ioanni Bakoš .Stvdia Semitica.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1965..k09-5a;
4346 .Iosephus, Flavius.Válka židovská-II.:Academia.2004.80-200-1173-0.k24/6;
4347 .Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.D4/2;
4348 .Irena, Lokšová.Tvořivé vyučování.:Grada Publishing.2003.80-247-0374-2.D4/4;
4349 .Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k04-5b;
4350 .Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01897-X.k04-5b;
4351 .Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01898-8.k04-5b;
4352 .Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07097-1.k04-5b;
4353 .Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07071-8.k04-5b;
4354 .Irénée de Lyon.Démonstration de la prédication apostolique. Paris:Les Éditions du Cerf.1995.2-204-05110-1.k04-5b;
4355 .Irvin James B..Více než pozemšťané.Nashville /Tenn./:Brodman Press.1983..D5/6;
4356 .Isidor ze Sevilly.Etymologie IX.Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.1998..k03/3;
4357 .iussu fr. Carlos A. Azpiroz Costa magistri Ordinis .Liber Constitutionum et ordinationum.Roma - Italia:Curia Generalitia.2010..k06-3b;
4358 .iussu fr. Aniceti Fernander magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUIONUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1969..k06-3b;
4359 .Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4.k26/3;
4360 .Ivan Kamenec.Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).:SAP - Slovak Academic Press.1992.80-85665-00-X.k26/5;
4361 .Ivan, A. Petranský.Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945-1946.:GARMOND.2001.80-967282-8-8.k26/4;
4362 .Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.k01/7;
4363 .Ivan, Dylevský.Somatológia 1-diel 1.:Osveta.1992.80-217-0534-5.D4/4;
4364 .Ivan, Jozef.Forma slávenia manželstva v Kódexoch Katolíckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-34-6.k19/7;
4365 .Ivan, Jozef.Konvalidácia manželstva. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-36-0.k19/7;
4366 .Ivan, Jozef.Laici v kánonickej normatíve katolíckej cirkvi.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724728 (brož.);978-80-88724-72-8.k19/7;
4367 .Ivan, Jozef.Manželské prekážky.Michalovce:MISIONÁR.2007.978-80-88724-29-2.k19/7;
4368 .Ivan, Jozef.Miešané manželstvá v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-30-8.k19/7;
4369 .Ivan, Jozef.Sviatosť pokánia v kódexoch katolí­ckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-38-4.k19/7;
4370 .Ivan, Jozef.Sviatosť pomazania chorých v kanonickej normatí­ve katolí­ckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-39-1.k19/7;
4371 .Ivan, Jozef.Úvodné kánony Kódexov Katolíckej cirkvi.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-32-2.k19/7;
4372 .Ivan, Jozef.Vlastné právo v systéme práva Katolíckej cirkvi a jeho uplatnenie v cirkvi sui iuris byzantského obr.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-27-9.k19/7;
4373 .Ivan, Jozef.Vysluhovateľ sviatosti myropomazania : Podľa CCEO a CIC v porovnaní s praktizovaním v Slovenskej kat.Michalovce:MISIONÁR.2005.80-969277-7-9.k19/7;
4374 .Ivan, Jozef,1972-.Metropolitné cirkvi v kódexe kánonov východných cirkví.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724698 (brož.);978-80-88724-69-8.k19/8;
4375 .Ivan, Jozef,1972-.Prijatie nekatolíkov do Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.2012.9788088724650 (brož.); 978-80-88724-65-0.k19/7;
4376 .Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.2000.80-7149-353-8.k16/1;
4377 .Ivan, Krasko.Nox et solitudo ; Verše.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0796-X.D8/6;
4378 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.2002.80-7181-768-6.k22/3;
4379 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.2002.80-7181-618-3.k22/3;
4380 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.2002.80-7181-659-0.k22/3;
4381 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.2002.80-7181-708-2.k22/3;
4382 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.k16/7;
4383 .Ivančić, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:Jas.1997.808879529X (brož.); 80-88795-29-X.K17-2a;
4384 .Ivančič, profesor.Zustaňte ve mně, a já ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..k17-2b;
4385 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.k16/7;
4386 .Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..k16/7;
4387 .Ivanov Miroslav.Vražda Václava knížete českého.Praha:Československý spisovatel.1979..k16/1;
4388 .Ivanov, Sergej Arkad\'jevič,1956-.Blázni pro Krista :.Červený Kostelec ::Mervart,.2015.978-80-7465-131-1.k20/5;
4389 .Ivanová, Soňa,1981-.Kult Sv. Alžbety na území Košickej arcidiecézy.Košice:[s.n.].2010..k10-3a;
4390 .Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.k14/4;
4391 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.k14/5;
4392 .Iwanczak, Wojciech.Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví 14.století.Praha:Argo.2001.80-7203-338-7.k25/5;
4393 .Izakovič, Ivan.Biskup a kráľ.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0855-2.k14/5;
4394 .Izedbegovič, Alija A..Islám mezi Východem a Západem.:TWRA.1997.80-902419-0-5.k21/8;
4395 .J. P. Michael.Vom Reichtum unserer Berufung.Freiburg Basel Wien:Herder.1960..k07-5a;
4396 .J. Pavol II.Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1964..k13-3b;
4397 .J.-H. Nicolas, O.P..THE MYSTERY OF GOD´S GRACE.London:Bloomsbury Publishing Co Ltd. .1960..k07-5a;
4398 .Jablonický, Jozef.Podoby násilia.:Kalligram.2000.80-7149-356-2.k16/1;
4399 .Jac. M. Vosté O. P..PETRUS DE TARENTASIA O.P. (b. INNOCENTIUS PAPA V).Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1943..k05-3a;
4400 .Jaca Book.URSS 1918: undici saggi sulla rivoluzione russa. Mlano:Centro Studi RUssia Cristiana.1971..k03-6a;
4401 .Jacek Salij OP.ESSEJE TOMISTYCZNE.Poznaň:W drodze.1995..k02/3;
4402 .Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.k17/8;
4403 .Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.k20/6;
4404 .Jacob Edmond.L´ancien testament.Paris:Presses universitaires de France.1967..k09-4b;
4405 .Jacob Edmond.Théologie de L ´ancien testament.Paris:Delachaux et Niestlé.1955..k09-4a;
4406 .Jacob Marcel.Páter Petr.Nové Město n. Metují:Signum unitatis v spolupráci s agenturou TMG.1991..k15/2;
4407 .Jacobi Bernhard.Zaviate kultúry.Bratislava:Obzor.1965..k06/2;
4408 .JACQUES DE BIVORT DE LA SAUDÉE .GOTT MENSCH UNIVERSUM.Koln - Graz:Verlag Styria.1964..k07-2a;
4409 .Jacques a Raissa Maritainovi.Život z modlitby.:Paulínky.2005.80-86025-85-3.k17/1;
4410 .Jacques, Maritain.Láska a přátelství.:Krystal OP.2005.80-85929-75-9.k16/7;
4411 .Jacques, Philippe.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-25-2.R1/4;
4412 .Jaeschke Arndt.Nemecka klasicka filosofie II., Od Fichta po Hegela.Praha:Oikoymenh.2016.978-80-7298-199-1.k01/3;
4413 .Jaffe Hosea.Stagnazione e sviluppo economico.Milano:Jaca Book.1985..k14-5a;
4414 .Jaffé, Aniela.Vzpomínky,sny,myšlenky C.G.Junga : zapsala a k vydání připravila Aniela Jaffé.Brno:Atlantis.1998.80-7108-178-7.D4/7;
4415 .Jahn Helmut.50 Zeilen mit Gott.St. Polten - Wien:Verlag Niederosterreichisches Pressehaus.1992..k17-2b;
4416 .Jajteles, Moše Samuel,1927-1969.77 židovských anekdot :.:.1995.978-80-905725-3-9.k06/5;
4417 .Jaki Stanley L..Cosmos and creator.Edinburgh:Scottish academic press.1980..k05/3;
4418 .Jaksch, Wenzel.Cesta Evropy do Postupimi : vina a osud v podunajském prostoru.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..2000.80-85846-14-4.k126/5;
4419 .Jakub, A. Zemek..Vatikánský špión : podle autentických magnetofonových nahrávek přepsali, upravili a uspořádali brat.:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-114-0.k16/1;
4420 .Jalics, Franz,1927-.Miteinander im Glauben wachsen :.München ::J. Pfeiffer,.1982.3-7904-0369-5.k14-3a;
4421 .Jalovecký Ján, msgr..Hymny Rímskeho breviára I..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1942..k13-5b;
4422 .James A. Weisheipl OP.TOMASZ Z AKWINU.Poznaň:W drodze.1985..k06-5a;
4423 .James Brodrick S. J.POĆIATKY JEZUITOV.:Dobrá kniha.1986..k13/7;
4424 .James Brodrick S. J..V slabosti a hrdinstve.Printed in Canada:Priatelia dobrej knihy.1987..K13/7;
4425 .James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D5/6;
4426 .James Martin SJ.Môj život so svätými.Trnava:Vydavateľstvo Dobrá kniha.2016..k14/6;
4427 .Jan Amos Komenský.Ve světle svých spisu. Praha:Družstevní práce.1941..D8/5;
4428 .Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.k15/6;
4429 .Jan Čing Hsiung Vu.Umění milovať.Řím:Křesťanská akademie.1960..k13/7;
4430 .Jan Damascenský,675-749.Řeči na obranu obrazů /.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-017-8.k17/3;
4431 .Ján Gašpar a spol..Lexikón košičanov.Košice:Equilibria.2014.978-80-8143-156-2.k11/8;
4432 .Jan Heller..Podvečerní děkování : vzpomínky, texty a rozhovory.:Vyšehrad.2005.80-7021-809-6.k18/8;
4433 .Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.k06/6;
4434 .Jan Chlumský.Vzory křesťanského živ ota.Třebič:nakladatelství ARCA JIMFA.1991..k14/4;
4435 .Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.1997.80-7178-189-4.k18/8;
4436 .Jan od Kříže,1542-1591.Učitel víry II. :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1993.80-85527-20-0.K13/7;
4437 .Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.k19/4;
4438 .Jan Pavel(1912-1978).Ihr ergebener Albino Luciani :.München ::Neue Stadt,.1978.3-87996-076-3.k12-4b;
4439 .Jan Pavel(1920-2005).Enzyklika Die Mutter des Erlösers :.Stein am Rhein ::Christiana,.1987.3-7171-0897-2.k13-5a;
4440 .Jan Pavel(1920-2005).Geschenk und Geheimnis :.Graz ::Styria,.1997.3-222-12501-5.k12-4b;
4441 .Jan Pavel1920-2005.Osoba i miłość.Lublin ::Daimonion,.1991.83-900135-9-2.k14-4b;
4442 .Jan Pavel1920-2005.Zeichen des Widerspruchs :.Zürich ::Benziger,.1979.3-451-18516-4 (Herder); 3-545-20057-4 (Benziger).k18-2b;
4443 .Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.k05/2;
4444 .Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.k19/4;
4445 .Jan Pavol II.Codex iuris canonici.:Libreria Editrice Vaticana.1983..k19/7;
4446 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.k19/4;
4447 .Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.k19/4;
4448 .Ján Pavol II.Sviatosť pokánia .Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.1997.8085405965.K10/2;
4449 .Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.k19/4;
4450 .Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.k13-5a;
4451 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.k16/7;
4452 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.k19/4;
4453 .Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.k19/4;
4454 .Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.k11/2;
4455 .Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.k19/4;
4456 .Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.k13-5a;
4457 .Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.k13-6a;
4458 .Ján Pavol II..Apoštolskij list Svitlo schodu - orientale Lumen Rimskogo archierja Ivana Pavla II..Rím:Vatikán.1995..k13-5a;
4459 .Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..k19/4;
4460 .Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..k13-5a;
4461 .Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.k19/4;
4462 .Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.k09-1b;
4463 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.k19/4;
4464 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.k19/4;
4465 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..K19/4;
4466 .Ján Pavol II..Catechesi tradendae.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1993.80-85405-23-7.k19/4;
4467 .Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k19/4;
4468 .Ján Pavol II..Deň Pána.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosko .1998.80-88933-03-X.K19/4;
4469 .Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.k19/4;
4470 .Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k13-3b;
4471 .Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k13-3b;
4472 .Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k14-4a;
4473 .Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k13-3b;
4474 .Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..R1/3;
4475 .Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k13-3b;
4476 .Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k13-4b;
4477 .Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k13-3b;
4478 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.k19/4;
4479 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.k19/4;
4480 .Ján Pavol II..Encyklika - O sociálnej starostlivosti cirkvi - sollicitudo rei socialis -.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k19/4;
4481 .Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.k19/4;
4482 .Ján Pavol II..Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1991.80-7142-004-2;80-7142-004-2.R1/3;
4483 .Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.k19/4;
4484 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.k19/4;
4485 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.k13-5a;
4486 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.k19/4;
4487 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.k19/4;
4488 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.K19/4;
4489 .Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.K19/4;
4490 .Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.k19/4;
4491 .Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.k13-5a;
4492 .Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.K19/4;
4493 .Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.k19/4;
4494 .Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.k19/4;
4495 .Ján Pavol II..I Dokumenti del Concilio Vaticano II..Rím:Edizioni Paoline.1966..k13-5a;
4496 .Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-51-9.k20/4;
4497 .Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.k16/8;
4498 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.k19/4;
4499 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.k13-5a;
4500 .Ján Pavol II..List Svatého Otce Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a;
4501 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2002. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-385-7.k19/4;
4502 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2004 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-482-9.k19/4;
4503 .Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.k13-6a;
4504 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..k13-5a;
4505 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k13-6b;
4506 .Ján Pavol II..Lo splendore della veritá..Rím:Libreria Editrice Vaticana.1993..k13-3a;
4507 .Ján Pavol II..Mariánske úvahy sv. Otca.Nitra:Komisia KBS pre Duchovnú obnovu Slovenska.1995..k19-2a;
4508 .Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.k19/4;
4509 .Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.k13-6a;
4510 .Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.k07-3b;
4511 .Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.D5/6;
4512 .Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.k13-5a;
4513 .Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k 31. světovému dni modliteb za povolání.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a;
4514 .Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k postní době 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..k13-5a;
4515 .Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k XXVIII. světovému dni sociálních sdělovacích prostředku 15.5.1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a;
4516 .Ján Pavol II..Poselství Svatého Otce Jana Pavla II. k oslavě druhého světového dne nemocných 11. února 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..k13-5a;
4517 .Ján Pavol II..Poselství Svatého otce mladým celého světa u příležitosti IX. a X. světového dne mládeže 1994 - 1995.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994 - 1995..k13-5a;
4518 .Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.k19/4;
4519 .Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0.k19/4;
4520 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 25. svetovému dňu turizmu, List Svätého Otca Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-506-X.k19/4;
4521 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.k19/4;
4522 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.k13-5a;
4523 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.k19/4;
4524 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.R1/3;
4525 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.K19/6;
4526 .Ján Pavol II..Promluva Jana Pavla II. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na zakončení 8. svetového dne mládeže.Rím:Ján Pavol II..1993..k13-5a;
4527 .Ján Pavol II..Przeslanie ojca Swietego Jana Pawla II z okazji 50 rocznicy zakonczenia w Europie II.wojny swiatowej.Watykan:Libreria Editrice Vaticana.1990..k13-5a;
4528 .Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.k19/4;
4529 .Ján Pavol II..Redemptor missio.Bratislava:Pápežské misijné diela.1991..k13-5a;
4530 .Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.k08/7;
4531 .Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.k19/4;
4532 .Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.k13-1b;
4533 .Ján Pavol II..Slavorum apostoli - Pápeža Jána Pavla II. na pamiatku evanjelizač. diela sv. Cyrila a Metoda po 11. storočiach.Rím:Libreria editrice Vatikana.1985..k13-3a;
4534 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..k19/4;
4535 .Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.R1/5;
4536 .Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.K19/6;
4537 .Ján Pavol II..Vatican council II.Collegeville:Liturgical Press.1984..k13-3b;
4538 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.k19/4;
4539 .Jan Pawel II..Laborem exercens.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1982..k13-5b;
4540 .Jan Pawol II..List Ojca swietego Jana Pawla II. do wszystkich kaplanów kosciola na Wielki czwartek 1985 roku.Rím:Jan Pawol II. Pallottinum.1985..k13-5a;
4541 .Ján Pleva, Miloš Tichý.Křesťanské odbory na Slovensku.Bratislava:práca; Vydavateľstvo ROH.1967..D4/6;
4542 .Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.k15/8;
4543 .Ján Tibenský.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran, Bratislava , .1983..k04-3a;
4544 .Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.k13/7;
4545 .Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.k13/7;
4546 .Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.k16/8;
4547 .Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.k13/7;
4548 .Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.k13/7;
4549 .Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.k10-2b;
4550 .Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.k13/7;
4551 .Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.k13/7;
4552 .Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.k13/7;
4553 .Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.2000.80-89007-01-5.k04-3b;
4554 .Ján-Pavol II.Dlaczego dialog z judaizmem?. Kraków:Znak.1999.83-87446-66-1.k01-6b;
4555 .Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.k14-3a;
4556 .Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.k10/4;
4557 .Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.k10/3;
4558 .Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.k10/3;
4559 .Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.k10/3;
4560 .Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.K10/3;
4561 .Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.K10/3;
4562 .Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.k10/5;
4563 .Janáček Josef.Rudolf II. a jeho doba.Praha:Nakladatelství Svoboda.1987..k12-5a;
4564 .Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..k23/3;
4565 .Janák, Jiří, 1976-.Staroegyptské náboženství. |n I, |p Bohové na zemi a v nebesích.:Praha :.2009.978-80-7298-314-8.k06/2;
4566 .Jančiar Tomáš, Ing., OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..k15-6c;
4567 .Jandourek Ján P..O víře trochu jinak.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k09/1;
4568 .Janega Štefan ThDr..Pomocník pastoračného kňaza.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1988..k14-3a;
4569 .Janega, Štefan.Kňazské koncentráky.:samizdat.1960?..k26/4;
4570 .Janešová, Jarmila,1924-.Italština pro samouky.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-22882-8.k15-5c;
4571 .Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.k20/4;
4572 .Janke, Wolfgang.Filosofie existence. Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0510-0.k03/1;
4573 .Jankélévitch, Vladimir.Odpuštění. Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0551-8.k02/1;
4574 .Janko, Silan.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.k10-2b;
4575 .Janko, Silan.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.k10-2b;
4576 .Janko, Silan.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.k10-2b;
4577 .Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..k12-1b;
4578 .Jankovský Brázda Andrej, Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..k09-1a;
4579 .Jankovský, Jiří.Etika pro pomáhající profese.Praha:Triton.2003.80-7254-329-6.k05/1;
4580 .Jankowski Augustyn O. OSB.Listdy wiezienne swietego Pawla do Filipian - do Kolosan, do Filemona - do Efezjan.Poznaň:Pallotinum.1962..k11-3a;
4581 .Jankowski, Augustyn.Dopowiedzenia chrystologii biblijnej.Poznaň:Ksiegarnia swietego Wojciecha.1987.8370150764;83-7015-076-4.k21/5;
4582 .Jankowski, Augustyn.Eschatologia biblijna Nowego Testamentu.Kraków:Polskie towarzystwo teologiczne.1987.8385017216;83-85017-21-6.k21/4;
4583 .Janota, Igor,1921-2008.Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave /.Bratislava ::Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT,.c2008.978-80-89218-65-3.D8/7;
4584 .Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.K16/7;
4585 .Janšák Štefan.Brány do dávnoveku.Bratislava:Tatran.1986..k06/1;
4586 .Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4.k06/5;
4587 .Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6;
4588 .Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6;
4589 .Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6;
4590 .Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6;
4591 .Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-339-9.k07/3;
4592 .Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..D8/7;
4593 .Jaroslav, Peregrin.Význam a struktura.:Oikoymenh.1999.80-86005-93-3.k03/3;
4594 .Jaroslav, Strnad.Dějiny Indie.:Nakladatelství Lidové noviny.2003.80-7106-493-9.k23/3;
4595 .Jarošova Alexandra.Slovník sučasneho slovenskeho jazyka.Bratislava:Veda.2011.978-80-224-1172-1.k22/3;
4596 .Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.k22/3;
4597 .Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..k08-1b;
4598 .Jaspers Karl.Way to Wisdom.New Haven and London:Yale University press.1951..k18-1b;
4599 .Jaspers, Karl.Filosofická víra. Praha:ISE.1994.80-85241-77-3.k03/3;
4600 .Jaspers, Karl.Malá škola filozofického myslenia. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-446-1.k02/1;
4601 .Jaspers, Karl.Rozum a existencia. Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-553-0.k02/1;
4602 .Jaspers, Karl.Šifry transcendence. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-335-3.k03/5;
4603 .Jaspers, Karl.Úvod do filosofie. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-05-4.k03/3;
4604 .Jaspers, Karl, 1883-1969.Duchovní situace doby.:Praha :.2008.978-80-200-1646-1.k03/1;
4605 .Jašík, Rudolf,1919-1960.Námestrie svätej Alžbety.:..9788089929078; 978-80-89929-07-8.D8/6;
4606 .Javor, Martin.Slobodomurárske Košice .:SOFA.2010.978-80-89033-67-6.k06/6;
4607 .Jäger Willigis.Kontemplation.Salzburg:Otto Muller Verlag.1982..k17-2b;
4608 .Jean.Bosorky nevesty Satanove.:Slovart.1994.80-7145-124-X.k18/1;
4609 .Jean.Existencializmus je humanizmus.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0775-7.k03/4;
4610 .Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..k15/2;
4611 .Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1955..k04-5b;
4612 .Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1958..k04-5b;
4613 .Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1959..k04-5b;
4614 .Jean Cassien.Institutions cénobitiques. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b;
4615 .Jean Girou.Saint Dominique en Languedoc.Paris:Les Grands spirituels 0ditions Albin Michel.1959..k06-5b;
4616 .Jean Guitton de l´Académie francaise.PORTRAIT DU PERE LAGRANGE.Paris:chez Robert Laffont.1992..k06-4b;
4617 .Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..D5/6;
4618 .Jean-Marie Gueullette OP.ŹYĆ Z CHRYSTUSEM.Polsko:W drodze Poznan.1996..k05-4a;
4619 .Jean-Pierre Dedieu.L´inquisition.Brodar et Taupin ( France):cerf.1987..k06-3b;
4620 .Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES.Paris:Desclée.1999..k20/4;
4621 .Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES Tome II Jésus et Jésus-Christ 79.Paris:Desclée.1999..k06-5a;
4622 .Jean-Pierre Torrell, O.P..SAINT THOMAS D ÁQUIN, MAITTRE SPIRITUEL.Fribourg - Suisse:Éditions Universitaires.1996..k05-4b;
4623 .Jean, Delumeau.Dějiny ráje; Zahrada rozkoše.:Argo.2003.80-7203-460-X.k25/5;
4624 .Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.1997.80-85752-33-6.k03/2;
4625 .Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.R1/4;
4626 .Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.K17/2;
4627 .Jeanne Ancelet -Hustache.MAITRE ECKHART.Paris:aux Éditions du Seuil.1966..k06-5b;
4628 .Jedraszewski, Marek.Filozofia i modlitwa. Poznaň:Wydawnictwo OP.1986.83-85008-28-4.k16/7;
4629 .Jeger Alois, SJ.Liebe Ehe Kindersegen?.Tyrolia:Kirche und Welt.1966..k14-5a;
4630 .Jenčo, Ján,1969-.Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659556 (brož.); 978-80-7165-955-6.D4/5;
4631 .Jeníková Anna.Česko-srbocharvátská konverzace.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..k16-5c;
4632 .Jeníková Anna.Srbochorvátčina pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..k16-5c;
4633 .Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..K12/3;
4634 .Jenö, Szücs.Tri historické regióny Európy.:Kalligram.2001.80-7149-263-9.k03/7;
4635 .Jepsen Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..k06/3;
4636 .Jeremias Joachim.Jérusalem au temps de Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k11-4b;
4637 .Jeremias Joachim.Le parabole di Gesu.Brescia:Paideia.1967..k11-3b;
4638 .Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.k18/8;
4639 .Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.k17/3;
4640 .Jeroným, svatý ca 342.Legendy o poustevnících.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-050-5.k17/3;
4641 .Jeroným, svatý, ca 342-420.[De viris illustribus. Česky]Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví = Hieronymus, Gennadius, Isidorus: (De viris illustribus). 2010. : V Praze : Herrmann & synové.2010.978-80-87054-22-2.k13/2;
4642 .Jerphagnon, Lucien.Dictionnaire des Grandes Pholosophies. Toulouse:Privat.1973..k02-2b;
4643 .Jerusalem, Wilhelm.Einleitung in die Philosophie.:Wilhelm Braumuller.1923..k03-6a;
4644 .Jessen A. A..Řecká kolonisace severního Černomoří.Praha - Brno:Rovnost.1951..k23/1;
4645 .Jesus M. Lecea Sainz, Sch. P..FE Y JUSTIFICACION EN SANTO TOMAS DE AQSUINO.MADRID:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1976..k06-5a;
4646 .Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.k04-3a;
4647 .Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.k04-4a;
4648 .Jiménez Lozano, José, 1930- - autor.Jan od Kříže.:Praha :.1998.80-7021-277-2.k13/4;
4649 .Jindřich Fibich ; odp.red. Z.Jonáš..4 FIBICH, Jindřich, 1922- Základy politologie : Učební text pro střední školy.Praha:S & M.1992.80-900096-8-9.k04/5;
4650 .Jiří Beneš..Dvanáctka :; úvod do studia Malých proroků.:Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne.2006.80-903827-0-3.k07/3;
4651 .Jiří M. Vesely.La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1981 ?..k06-4b;
4652 .Jiří Mária Veselý.O přátelství s jitřenkou.:Rím.1990..R1/8;
4653 .Jiří Mária Veselý O.P..Svatoklementský listář.Staré Město-Veligrad; Řím:.1963; 1969..D8/7;
4654 .Jiří Maria Veselý, O. P..AVVENNE IN EUROPA.Olomouc - Roma:Dominikánská edicse KRYSTAL.1983..k06-3b;
4655 .Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum.1994..k06-4b;
4656 .Jiří Maria Veselý, O. P..IL MIRACOLO.Roma - Italia:Largo Angeliculm.1994..k06-3b;
4657 .Jiří Maria Veselý, O. P..IL SEGNO DEI TEMPI BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Convento O.P. San Domenico E Xisto Nuovo (Angelicum).1997..k05-4b;
4658 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..k14/3;
4659 .Jiři Rajmund Tretera.Synagoga a cirkve kdysi a dnes.:Jan Krigl.1994..K19/7;
4660 .Jiří, Loukotka.Náboženstvo a ateizmus. Bratislava:Smena.1980..k04/4;
4661 .Joachim, Wanke.Postavit světlo na svícen.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-802-X.k13/5;
4662 .Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.k11/5;
4663 .Job, Pavol.Pane, nauč nás modliť sa. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-88949-04-1.k16/7;
4664 .Johann Joseph Grsuber.Des heiligen Ignatius weg zu Gott.Wurzburg:Frank, gesellschaftsdsruckerei GmbH.1951..k04-3a;
4665 .Johannes Feiner und Magnus Lohrer.Mysterium Salutis 2.Zurich - Koln:Benziger Verlag.1967..k07-6a;
4666 .Johannes Paul.Apostolisches Schreiben Bue und Versohnung =.Stein am Rhein:Christiana-Verl..1985.3717108735.k13-5a;
4667 .Johannes Paul II..Schreiben seiner heiligkeit Johannes Paul II. an alle priester der Kirche zum Grundonnerstag 1976.Rím:Johannes Paul II..1979..k13-5a;
4668 .Johannes Paulus1920-2005.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1997.8085487497 (viaz.); 80-85487-49-7.k14-3b;
4669 .Johannes Tauler.Das Reich Gottes in Uns.Munchen - Engelberg:Drei eichen verlag.1982..k06-5b;
4670 .John Paul II.Message of the holy Father pope John Paul II on the fiftieth anniversary of the end of the second World.Vatican city:Libreria Editrice Vaticana.1995..k13-5a;
4671 .John Paul II.The splendor of truth.Sherbrooke:Éditions Paulines.1993..k13-3a;
4672 .John R. Donahue SJ, Daniel J. Harrington SJ.Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-915-8.k21/2;
4673 .John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.k18/7;
4674 .John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.D4/6;
4675 .John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.D4/1;
4676 .John, Haywood.Atlas svetových dejín.:Slovart.2001.80-7145-471-0.k12-3b;
4677 .John, Stuart Mill.O slobode.:Iris.1995.80-88778-07-7.k05/2;
4678 .Johne, Karin.Dein Wort wird mich verwandeln :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22420-8.k17-2b;
4679 .Johne, Karin.Geistlicher Übungsweg für den Alltag :.Köln ::Styria,.1989.3-222-11693-8.k17-2b;
4680 .Johne, Karin.Modlitba mlčení.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-442-3.k13/5;
4681 .Johnson, Patricia Altenbernd.Gadamer.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-62-8.k02/1;
4682 .Johnson, Paul.Dějiny 20.století.Praha:Rozmluvy.1991.80-85336-07-3.k24/1;
4683 .Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.k06/5;
4684 .Johnson, Paul.Hledání Boha : Osobní pouť.Praha:Panevropa.1997.80-85846-08-X.k10/1;
4685 .Johnson, Paul.Intelektuálové.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-50-3.k04/6;
4686 .Johnson, Paul.Nepřátelé společnosti. Řevnice:Rozmluvy.1999.80-85336-35-9.k04/4;
4687 .Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.k04/6;
4688 .Johnson, Paul.Zrození moderní doby : Devatenácté století.Praha:Academia.1998.80-200-0694-X.k23/4;
4689 .Johnson, Paul,1928-.Dějiny křesťanství.Praha ::Barrister a Principal,.1999.80-85959-41-0.k23/4;
4690 .Johnson, Robert A., 1921- - autor.Věčný příběh romantické lásky :.:Praha :.2003.80-7178-722-1.D4/3;
4691 .Johnston, William.Hledání nové spirituality : Setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku.Praha:Portál.1997.80-7178-169-X.k06/6;
4692 .Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..D5/6;
4693 .Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..k16/7;
4694 .Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..k09/1;
4695 .Jomier, Jacques.Introduction a l'Islam actuel.:Cerf.1964..k01-4b;
4696 .Jonas, Hans.Princip odpovědnosti. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-06-2.k03/3;
4697 .Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.k08/4;
4698 .Jonathan, Luxmoore.Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy : studie o vztahu římskokatolické církve a komu.:Volvox Globator.2003.80-7207-420-2.k26/6;
4699 .Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.k16/7;
4700 .Jordan, Michael.Encyklopedie bohů.Praha:Volvox globator.1997.80-7207-087-8.k22/2;
4701 .Jordan, Michael.Světové mýty.Praha:Volvox globator.1997.80-7207-102-5.k06/1;
4702 .Jordan,-1237..Ksiazeczka o poczatkach Zakonu Kaznodziejow /.Warszawa ::Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna \"Adam\",.2008..9788372327901; 8372327904.K14/2;
4703 .José, Pijoan.Dejiny umenia Zv. 6.:Tatran.1989.80-222-0003-4.k17-6a;
4704 .José, Pijoan.Dejiny umenia, 7.zv..:Tatran.1990.80-222-0122-7.k17-6a;
4705 .José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.1990.80-222-0123-5.k17-6a;
4706 .Josef Zvěřina .Vzdor ducha : z dopisů a kratších zamyšlení.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-524-0.k08/4;
4707 .Josef Bachtík.Giuseppe Verdi.Praha:Státní hudební vydavatelství.1963..D8/5;
4708 .Josef Heinzmann.Das Evangelium neu verkůnden.Freiburg:Kanisius Verlag.1987..k04-3a;
4709 .Josef Heinzmann.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím:.1989..k04-3a;
4710 .Josef Neuner SJ und Heinrich Roos SJ.Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkundigung.Regensburg:Fridrich Pustet.1961..k07-5a;
4711 .Josef Novák.Čtvrtá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1987..K21/4;
4712 .Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.R1/6;
4713 .Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.k08/3;
4714 .Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.k13/2;
4715 .Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.k16/8;
4716 .Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-248-6.k16/8;
4717 .Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b;
4718 .Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE 2. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b;
4719 .Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE I. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b;
4720 .Joseph Eyquem, o.p. Jean Laurenceau, o. p..AUJOURD ´HUI, LE ROSAIRE?.Toulouse, France:CENTRE NATIONAL DU ROSAIRE.1969..k06-4b;
4721 .Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4.k19/6;
4722 .Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4.k07-2b;
4723 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.k19/6;
4724 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.R1/3;
4725 .Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9.R1/3;
4726 .Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9.k19/6;
4727 .Joseph, Pyronnet, Charles Legland..15 dní s Mahátma Gandhím.:Cesta.2002.80-7295-027-4.k16/8;
4728 .Josh, Mac Dowell.Viac ako tesár.:Advent.1990.80-85002-22-1.k09/2;
4729 .Josip Mlinarič OP.SVJEDOCI OBNOVE III. DIO.Zagreb:Roso.1992..k06-3b;
4730 .Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.1996.80-88841-04-6.k18/8;
4731 .Journet Charles.La messe.:Desclée de Brouwer.1957..k08-2b;
4732 .Journet Charles.Origini del Mondo.Pescara:Edizioni Paoline.1962..k16-2a;
4733 .Journet Charles.Vom Geheimnis der Gnade.Freiburg - Schweiz:Paulusverlag.1962..k08-2b;
4734 .Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Entretiens sur la gráce.:Desclée de Brouwer.1959..k08-2b;
4735 .Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Théologie de l´église.:Desclée de Brouwer.1958..k08-2b;
4736 .Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-655-8.k11/2;
4737 .Journet, Charles.Zlo : teologický esej.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-24-4.k08/4;
4738 .Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.k09/5;
4739 .Jozef Bednárik, CSsR..Odpustky.Spišská Kapitula:Vydavateľstvo životom.1947..K09/4;
4740 .Jozef Fadelle.Za každú cenu.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.k26/8;
4741 .Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.k12-3b;
4742 .Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.k08/7;
4743 .Jozef Ivan.Evanjelizácia národov.Michalovce:Misionár.2016.978-80-88724-88-9.k19/7;
4744 .Jozef Ivan.Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.2017.978-80-88724-91-9.k19/7;
4745 .Jozef Michalov.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu.Bratislava:Lúč.2007.978-80-8094-126-0.k01/4;
4746 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 1.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0462-5.k22/4;
4747 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0463-3.k22/4;
4748 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0463-3.k12-2a;
4749 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0464-1.k12-2a;
4750 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0464-1.k22/4;
4751 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0465-X.k12-2a;
4752 .Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0465-X.k22/4;
4753 .Jozef Mydla.Duchovné cvičenia v praxi.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-106-X.k16/8;
4754 .Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..K21/4;
4755 .Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.2001.80-7114-327-8.k11/6;
4756 .Jozef Vateha.Rozlišovanie duchov.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-247-3.k13/7;
4757 .Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.K14/1;
4758 .Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X.k11/6;
4759 .Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.k14/1;
4760 .Jozef, Figura.Spod Tatier pod Fudžijamu.Záhreb:Logos .1987..k16/1;
4761 .Józef, Maria Bochenski, Jozef.4 BOCHEŇSKI, Józef Maria, 1902-1995 Mezi logikou a vírou.Brno:Barrister & Principal.2001.80-85947-74-9.k05/4;
4762 .Józef, Tischner, Jozef.Medzi slobodou a porobou.:Kalligram.2001.80-7149-403-8.k03-4a;
4763 .Jozefčiaková, Silvia.Moderné náboženstvo. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2005.80-89096-23-9.k06/3;
4764 .Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.k16/2;
4765 .Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.k16/2;
4766 .Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.k17/7;
4767 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.k19/2;
4768 .Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.k13-6a;
4769 .Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.k18/1;
4770 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.k14/4;
4771 .Judt, Tony.Povojná Európa : História po roku 1945.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-185-9.k23/4;
4772 .Juchnowski, Jerzy..Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej :.Warszawa ::Dom Wydawniczy Elipsa,.2013..9788371516856.k08-1a;
4773 .Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 1.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-1-4.D8/8;
4774 .Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 2.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-2-2.D8/8;
4775 .Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 4.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2002.80-968239-4-9.D8/8;
4776 .Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.k10-2b;
4777 .Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.k10-2b;
4778 .Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.2002.80-7114-370-7.k22/1;
4779 .Július, Sopko.Kroniky stredovekého Slovenska.:RAK.1995.80-85501-06-6.k26/2;
4780 .Július, Špaňár.Latinčina pre gymnáziá.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-01984-0.k16-4c;
4781 .Jung Hans.Reden musste man konnen!.Munchen:Goldmann Ratgeber.1977..k17-2b;
4782 .Jung, C. G.,1875-1961.Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie. Díl 1.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1999.8085880199; 8085880113; 80-85880-19-9; 80-85880-11-3.D4/7;
4783 .Jung, Carl Gustav.Analytická psychologie : Její teorie a praxe.Tavistocké přednášky.Praha:Academia.1992.80-200-0418-1.D4/7;
4784 .Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.D4/7;
4785 .Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.k03/1;
4786 .Jung, Carl Gustav.Člověk a duše : Z celého díla 1905-1961 vybrala a vydala Jolande Jacobi.Praha:Academia.1995.80-200-0543-9.D4/1;
4787 .Jung, Carl Gustav.Duše moderního člověka.Brno:Atlantis.1994.80-7108-087-X.D4/7;
4788 .Jung, Carl Gustav.Obraz člověka a obraz Boha : výbor z díla IV..Brno:Nakl.T.Janečka.2001.80-85880-11-3.D4/7;
4789 .Jung, Carl Gustav.Osobnost a přenos : 3.sv.. Osobnost a přenos : výbor z díla III.Brno:Janeček.1998.80-85880-18-0.D4/7;
4790 .Jung, Carl Gustav.Paracelsica : dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-548-8.D4/2;
4791 .Jung, Carl Gustav.Výbor z díla : 6.díl. Představy spásy v alchymii : C.G.Jung.Brno:Nakl.T.Janečka.2000.80-85880-21-0.D4/7;
4792 .Jung, Carl Gustav.Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : 1.díl. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : Výbor z díla I.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1996.80-85880-12-1.D4/7;
4793 .Jung, Carl Gustav,1875-1961.Symbol a libido :.Brno ::Nakladatelství Tomáše Janečka,.2004.80-85880-35-0; 80-85880-11-3.D4/7;
4794 .Jünger, Ernst.Chůze lesem. Praha:ISE.1994.80-85241-68-4.k03/3;
4795 .Juraj Dolinský.Dejiny Cirkvi.:Bratislava.1995..k19/2;
4796 .Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.k07/3;
4797 .Juraj, Králik.Letokruhy diplomacie.:Iura Edition.2003.80-89047-51-3.k25/2;
4798 .Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-267-9.R1/8;
4799 .Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-267-9.k18/8;
4800 .Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Mladé letá.1971..k16/1;
4801 .Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Tatran.1976..k12-2a;
4802 .Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.k04-3a;
4803 .Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.k16/2;
4804 .Jurij, M. Lotman.Text a kultúra.:Archa.1994.80-7115-066-5.k02/1;
4805 .Jurina, Jozef.Postmodernizmus a jeho civilizačno-kultúrne konzekvencie. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-452-2.k02/7;
4806 .Jurko Jozef, Beňová Štefánia.Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné.Kapušany:Bens.2009..k13-1b;
4807 .Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.k10/3;
4808 .Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.k19/5;
4809 .Jurko, Jozef.Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.k18/8;
4810 .Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.k11/7;
4811 .Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.k09-4b;
4812 .Jurko, Jozef.Príručka z Ekleziológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-18-2.k09/3;
4813 .Jurko, Jozef.Príručka z Kristológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-19-9.k09/3;
4814 .Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.k16-1b;
4815 .Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.k13-1b;
4816 .Jurko, Jozef.Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.1999.80-968225-8-6.k11/7;
4817 .Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.k07/8;
4818 .Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.;
4819 .Jurko, Jozef.Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.k10/3;
4820 .Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.k04-3a;
4821 .Jurko, Jozef.Vybrané kapitoly z Teológie zjavenia.Košice:Seminár sv.K. Boromejského.2008.9788089361120;978-80-89361-12-0??.k08/4;
4822 .Jusková Maruša.Hovory duše.kanada:Zahraničná Matica Slovenská.1992..k09-1a;
4823 .Justoň, Zdeněk.Hudba přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-4-3.D8/8;
4824 .Jutikkala, Eino.Dějiny Finska : Od nejstarších dob do současnosti.:Praha : Lidové noviny.2001.80-7106-406-8.k23/3;
4825 .Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..k16-4c;
4826 .Kaczor Adam ks..Kaplanstwo powszechne a kaplanstwo hierarchiczne.:.1998..k08/2;
4827 .Kadečková, Helena.Dějiny Islandu : Od nejstarších dob do současnosti.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-408-4.k23/2;
4828 .Kadlec Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby Husitské.Praha:Zvon, české katolické nakladatelství.1990..k25/6;
4829 .Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..k16/3;
4830 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.k08/7;
4831 .Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.k26/6;
4832 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.k26/6;
4833 .Kafka B..Nové základy experimentální psychologie.Červený Kostelec:Tlač Al. Kubáskové v České Skalici.1946..D4/7;
4834 .Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.D4/2;
4835 .Kafka, Břetislav,1891-1967.Kultúra rozumu a vôle :.Bratislava ::ARS Stigmy,.1992.80-85264-38-2 :.R1/7;
4836 .Kafka, Jozef.Psychiatria.:Osveta.1993.80-217-0514-0.D4/7;
4837 .Kahle Paul E..The Cairo Geniza.:.1959..k10-5a;
4838 .Kaiser, Jozef.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.k10/3;
4839 .Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.1993.80-85795-00-0.k04/5;
4840 .Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.D8/7;
4841 .Kalandra, Záviš, 1902-1950 - autor.Parmenidova filosofie.:V Praze :.1996.80-238-0126-0 (v knize neuvedeno).k03/2;
4842 .Kalhous, Zdeněk.Školní didaktika.Praha:Portál.2002.80-7178-253-X.D4/2;
4843 .Kalina, Kamil.Jak žít s psychózou?.Praha:Portál.2001.80-7178-563-6.D4/3;
4844 .Kalináč, Ján.Cesta k pravde. Myslava:Typopress.1994.80-967044-1-9.k03-5a;
4845 .Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.k13/7;
4846 .Kalista, Zdenek.Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí.Praha:Garamond.2005.80-86379-90-6.k05/6;
4847 .Kalista, Zdeněk,(1900-1982).Blahoslavená Zdislava z Lemberka.Praha:ZVON.1991.8071130427;80-7113-042-7.k16/1;
4848 .Kalivoda, Robert.Husitské myšlení. Praha:Filosofia.1997.80-7007-098-6.k25/6;
4849 .Kallistos,1934-.Síla jména /.Brno ::Pravoslavné vydavatelství,.1993.80-901661-0-5.k16/7;
4850 .Kalous, Antonín, 1977-.Matyáš Korvín (1443-1490) :. Veduta:České Budějovice :.2009.978-80-86829-48-7.k26/2;
4851 .Kalvoda, Josef,1923-1999.The Genesis of Czechoslovakia.New York ::distributed by Columbia university press,.1986.0-88033-106-2.k15-6a;
4852 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.k11/7;
4853 .Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.k11/7;
4854 .Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.k19/7;
4855 .Kamenec, Iva..Historik v čase a priestore. Veda:Bratislava.2000.80-224-0651-1.k18/8;
4856 .Kameník, Milan.Burgundsko-kraj mnichů : Citeaux a Bernard z Clairvaux.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-423-6.k14/5;
4857 .Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.k10-1b;
4858 .Kamphaus F., Lentzen-Deis, Schwarz L., Zauzich Chr..... und machen einander reich.Annweiler:Verlag Thomas Ploger .1988..k14-6b;
4859 .Kampits, Peter.Malé dějiny rakouské filozofie : Mezi zdáním a skutečností.Praha:Concordia.1995.80-901389-5-0.D4/6;
4860 .Kandler Max.Dimense katolictví.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..k09/3;
4861 .Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..k12/2;
4862 .Kanovský, Martin.Štruktúra mýtov : štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa.Praha:Cargo Publishers.2001.80-902952-2-3.k06/4;
4863 .Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.k02-5a;
4864 .Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.k03/3;
4865 .Kant, Immanuel.Kritika čistého rozumu. Praha:OIKOYMENH.2001.80-7298-035-1.k01/6;
4866 .Kant, Immanuel.Kritika praktického rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0507-5.k01/6;
4867 .Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0310-2.k01/6;
4868 .Kant, Immanuel.Zmysel tvojho života. Bratislava:Archa.1993.80-7115-054-1.k02/1;
4869 .Kantůrková, Eva.Jan Hus :.Praha ::Melantrich,.1991.80-7023-77-0.k25/6;
4870 .Kantůrková, Eva.Jan Hus : příspěvek k národní identitě.Praha:Hynek.2000.80-86202-86-0.k16-2a;
4871 .Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.1993.80-85528-30-4.k11/2;
4872 .Kaplan, Karel.5 KAPLAN, Karel, 1928- Komunistický režim a politické procesy v Československu.Brno:Barrister & Principal.2001.80-85947-75-7.k26/6;
4873 .Kaplan, Karel.Těžká cesta : spor Československa s Vatikánem 1963-1973.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-83-6.k26/4;
4874 .Kaplan, Karel,(1928-).Stát a církev v Československu v letech 1948-1953.Brno ::Doplněk,.1993.80-85270-22-6 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.);80-85765-27-6 (Doplněk : brož.).k26/4;
4875 .Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.k15/8;
4876 .Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.D8/7;
4877 .Karel Kopřiva.Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.D4/1;
4878 .Karel Svoboda.Estetika sv. Augustina a její zdroje.Praha:univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum.2000..k04-4b;
4879 .Karfík, Filip.Křesťanství a filosofie.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-08-6.k03/5;
4880 .Karfíková, Lenka, 1963-.Ideje a slova : studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. 2010. : Praha : OIKOYMENH.2010.978-80-7298-436-7.k03/3;
4881 .Karfíková, Lenka, 1963- - autor.Řehoř z Nyssy :.:Praha :.1999.80-86005-95-X.k17/4;
4882 .Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.k12/2;
4883 .Karl, Barth.Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-057-8.k09/3;
4884 .Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.k08/3;
4885 .Karl, R. Popper.Hľadanie lepšieho sveta.:Archa.1996.80-7115-113-0.k05/2;
4886 .Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.k03-5a;
4887 .Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.k03/2;
4888 .Karl, Suso Frank.Dějiny křesťanského mnišství.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-8-5.k14/1;
4889 .KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..k16/1;
4890 .Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala.7 slov rozhovory.Praha:Jaroslava Jiskrová - Máj.2004..k04-3a;
4891 .Karol, Marx.Kapitál, 1.zv., 1.kniha. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1959..k02-4b;
4892 .Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.k07/1;
4893 .Karol, Rebro.Rímske právo.:Iura Edition.2003.80-89047-53-X.k19/7;
4894 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.R1/8;
4895 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.k26/4;
4896 .Karssen Gien.Jej meno je žena.:samizdat.1970?..k13/2;
4897 .Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.k17/8;
4898 .Kasper Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:ČKCH.1970..k10/6;
4899 .Kasper Walter.Jesus the Christ.Kent :Burns end Oater, Paulist Press.1985..k08-2b;
4900 .Kasper Walter.O víře - Co převyšuje veškeré poznání.Roma - Italia:Duch a život.1989..k08-2b;
4901 .Kasper Walter, professor fur Dogmatik an der Katholis.Theol. Fakultät der Universität Tubingen.Der personliche Gott.Freiburg:Herder.1979..k08-3b;
4902 .Kasper, Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-186-5.k09/4;
4903 .Kasper, Walter.Duchovní ekumenismus : praktické podněty k jeho uskutečňování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2008.978-80-7195-216-9.k10/6;
4904 .Kasper, Walter.Evanjelium rodiny.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418603 (brož.); 978-80-7141-860-3.k17/8;
4905 .Kasper, Walter.O víře.Brno:Cesta.1990.80-900087-0-4.k21/5;
4906 .Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.k08-2b;
4907 .Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.K09/1;
4908 .Kasper, Walter,(1933-).Der Gott Jesu Christi.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1982.3-7867-0987-4.k08-2b;
4909 .Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.K08/5;
4910 .Kasser Rodolphe.Papyrus Bodmer III - Évangile de Jean et Genése i - IV, 2 en bohairique.Louvain:Secrétariat du CorpusSCO.1958..k10-4a;
4911 .Kastová, Verena.Dynamika symbolů : Základy jungovské psychoterapie.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7178-371-4.D4/1;
4912 .Kašpar, Oldřich.Dějiny Karibské oblasti.:Praha : Lidové noviny.2002.80-7106-557-9.k23/3;
4913 .Kašpar, Oldřich.Dějiny Mexika.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-269-3.k23/2;
4914 .Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.D8/7;
4915 .Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.D4/3;
4916 .Kaššayová Terézia úvod a scenár.Ľudo Ondrejov (1901 - 1962).Martin:Matica slovenská.1977..k15/8;
4917 .Katalin Dávid.Magyar egyházi gyujtemények kincsei.Budapest:Corvina Kiadó.1981..k12-1b;
4918 .Katarína Balleková.Boh sa stal človekom.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-319-4.k16/8;
4919 .Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.k16/7;
4920 .Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.k14/2;
4921 .Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Listy.Poznań ::"W Drodze",.1988.838500856X.k14/2;
4922 .Katedra dialektického a historického materializmu.Dialektický materializmus.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1964..R1/2;
4923 .Katerin Katerinov Maria Clotilde Boriosi.La lingua italiana per stranieri.Perugia:Guerra.1985..k15-5c;
4924 .Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..1993.80-85766-02-7.k20/5;
4925 .Katharina von Siena.Dialog uber die Vorsehung.Luzern:REX - Verlag.1951..k06-4b;
4926 .Katholische Bibelanstalt.Die Bibel.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1980..k10-6a;
4927 .Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.k10/3;
4928 .Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.K10/3;
4929 .Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).k14-2b;
4930 .Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.k10/3;
4931 .Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.k19/5;
4932 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.k19/7;
4933 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.k09/8;
4934 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.k14-5a;
4935 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.k20/8;
4936 .Katolická církev..Dokumenty prvního vatikánského koncilu :.Praha ::Krystal OP,.2006.80-85929-85-6.k19/4;
4937 .Katolícka cirkev..Encykliky Jána Pavla II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610509 (viaz.); 978-80-8161-050-9.k19/5;
4938 .Katolická církev..Pápeži o milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-92-1.K10/2;
4939 .Katolická církev..Spoveď: sviatosť milosrdenstva /.:.2005??.978-80-89342-90-7.K10/2;
4940 .Katolická církev..Svätci v milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-87-7.K10/2;
4941 .Katolická církev..Žalmy milosrdenstva /.:.2010??.978-80-89342-88-4.K10/2;
4942 .Katolicki uniwersytet Lubelski.Encyklopedia katolicka.Lublin: w Miedzywydzialowym Zakladzie Leksykograficzynm KUL.1993..k11-5a;
4943 .Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-443-0 (t. XIII).k11-5a;
4944 .Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-390-7 (t. XIII).k11-5a;
4945 .Kattmann, Ulrich.Biologie und Religion :.Munchen:Kosel.1972.3766803549;3466252334.k13-5a;
4946 .Katuninec, M..Rub a líce demokracie.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-106-2.k04/5;
4947 .Katuninec, Milan.Fašizmus, národný socializmus a komunizmus .:Veda.2009.978-80-224-1084-7.k04/5;
4948 .Katuščák, Dušan.Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.Nitra :Enigma.2004.80-89132-10-3.k16-1c;
4949 .Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.D4/4;
4950 .Kaye, Sharon M..Augustín : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-64-4.k02/1;
4951 .Keating, Thomas - autor.Pozvání k lásce :.:Praha :.1996.80-7113-145-8.k16/8;
4952 .Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.k07/4;
4953 .Keel Othmar.Feinde und Gottesleugner.Freiburg:Verlag Katholisches Bibelwerk.1969..k09-4b;
4954 .Keel, Othmar.Gottesstadt und Gottesgarten :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02191-9.k08-5b;
4955 .Kejř Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..k11/8;
4956 .Kejr, Jiří.Husův proces v Kostnici : Jiří Kejř.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-387-6.k25/6;
4957 .Kejř, Jiří, 1921-.Jan Hus známý i neznámý :.:Praha :.2009.978-80-246-1643-8.k25/6;
4958 .Kelemen, Jozef.Strojovia a agenty. Bratislava:Archa.1994.80-7115-089-4.k02/1;
4959 .Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..k07/6;
4960 .Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..k09-2a;
4961 .Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..k09-2a;
4962 .Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.k09/1;
4963 .Keller, Hagen.Otoni : Jindřich I.Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-733-2.k23/1;
4964 .Keller, Jan.Úvod do sociologie.Praha:Slon.1999.80-85850-25-7.k20/8;
4965 .Keller, Jan.Úvod do sociologie : Studijní texty.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-06-0.k20/8;
4966 .Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.k10/1;
4967 .Keller, Timothy,1950-.Bolesť a utrpenie.:..9788099903037; 978-80-99903-03-7.K13/5;
4968 .Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.k19/3;
4969 .Kelly, John N. D..Poczatki doktryny chrześcijańskiej.:PAX.1988.83-211-0930-6.k08/2;
4970 .Kelly, John N. D..Zlote usta.:homini.2001.83-87933-45-7.K17/2;
4971 .Kempf F., Beck H.-G., Ewig E., Jungmann J. A..Handbuch der Kirchengeschichte, Band III/1.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1966..k16-6a;
4972 .Kenneth Ring.Čelem k věčnosti.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k11/6;
4973 .Kenneth, E. B. - Danner, P. - Roy, R. - Stein, P. - Samuelsson, K. - Sleeman, J..Religia i ekonomia. Warszawa:PAX.1989.83-211-0934-9.k09/1;
4974 .Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.k-01/1;
4975 .Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.;
4976 .Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.k02/4;
4977 .Kenny, Anthony John Patrick.Co je víra?.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-15-9.K09/1;
4978 .Kenny, Anthony John Patrick.Tomáš o lidském duchu.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-18-X.k02/4;
4979 .Kepel, Gilles.Boží pomsta : Křesťané,Židé a muslimové znovu dobývají svět.Brno:Atlantis.1996.80-7108-120-5.k04/3;
4980 .Kepel, Gilles,(1955-).Válka v srdci islámu.Praha ::Karolinum,.2006.80-246-1217-8.k21/8;
4981 .Kerényi, Karl.Mytologie Řeků : 1. Příběhy bohů a lidí : Příběhy bohů a lidí. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-14-3.k04/2;
4982 .Kerényi, Karl.Věda o mytologii. Brno:Janeček.1997.80-85880-13-X.k06/1;
4983 .Kern Walter.Atheismus Marxismus Christentum.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1976..k08-2a;
4984 .Kern, Hans.Přehled psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-240-8.D4/3;
4985 .Kertelge Karl.Der Brief an die Romer.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1971..k11-3a;
4986 .Kertelge Karl.Ger Brief an die Romer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..k11-3a;
4987 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.K19/4;
4988 .Kessler, Hans,(1938-).Sucht den Lebenden nicht bei den Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0300-7.k08-2b;
4989 .Khídayer, Emíre.Arabský svet .:Marenčin PT.2009.978-80-8114-026-6.k21/8;
4990 .Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..k17-6a;
4991 .Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..k17-6a;
4992 .Kierkegaard, S?ren.Svůdcův deník. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-0-9.k03/2;
4993 .Kierkegaard, S?ren 1813-1855.Z deníků a Papírů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2010.978-80-7325-207-6.D4/5;
4994 .Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvění- Nemoc k smrti. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0360-9.k01/7;
4995 .Kierkegaard, Soren.Buď - alebo. Bratislava:Kalligram.2007.80-7149-913-7.k03/5;
4996 .Kierkegaard, Soren.Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie. Olomouc:Votobia.1997.80-7198-197-4.D4/5;
4997 .Kierkegaard, Soren.Nácvik křesťanství- Suďte sami!. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-004-7.D4/5;
4998 .Kierkegaard, Soren.Skutky lásky, Několik křesťanských úvah ve formě proslovů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-68-2.D4/5;
4999 .Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.k02-5b;
5000 .Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.k03/2;
5001 .Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).k11/4;
5002 .Kijas, Zdzisław Józef,(1960-).Początki świata i człowieka.Kraków:Wydawnictwo WAM.2004.8373182357 (brož.);83-7318-235-7.k21/5;
5003 .Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.k16/1;
5004 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.D8/7;
5005 .Kim Young Oon.Unification Theology.New York:Published by The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity.1980..k14-2a;
5006 .Kinder, Hermann.Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-243-X.k23/5;
5007 .Kingová Coretta Scott.Muj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..k15/8;
5008 .Kirch, Conradus.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Barcelona:Herder.1960..k04-5b;
5009 .Kirk, Geoffrey S..Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-110-2.k01/3;
5010 .Kirste, Reinhard.Svátky světových náboženství.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-588-7.k07/1;
5011 .Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.k05/6;
5012 .Kis, János.Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-60-7.k04/2;
5013 .Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.k20/8;
5014 .Kissinger, Henry Alfred.Potřebuje Amerika zahraniční politiku? : cesta k diplomacii pro 21.století.Praha:BB art.2002.80-7257-736-0.k03/7;
5015 .Kitzler, Petr.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Vyšehrad :.2009.978-80-7021-989-8.k14/4;
5016 .Klabouch, Jiří.Stručná antologie z dějin politických učení a filosofie práva : 1.díl..Praha:Karolinum.1994.80-7066-925-X.k04/5;
5017 .Klas Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie na Slovensku.1989..k17-2a;
5018 .Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..k13/2;
5019 .Klasztor Sióstr Dominikanek.Wierna milości.Kraków:Klasztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".2008..k17-1a;
5020 .Klauck, Hans-Josef.Weltgericht und Weltvollendung.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1994.3451021501;3-451-02150-1.k08-5b;
5021 .Klaus, Schatz..Dějiny papežského primátu.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-99-2.k19/2;
5022 .Klauza, Karol((1947- ).).Teologiczna hermeneutyka ikony.Lublin ::Wydaw. KUL,.2002..8373631356.k21/3;
5023 .Kleiner, Josef Rafael.Komm, geh mit mir :.Graz ::Styria,.1985..3-222-11605-9.k17-2b;
5024 .Kleinheyer, Bruno.Heil erfahren in Zeichen :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0546-8.k16-2a;
5025 .Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k05-6B;
5026 .Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k05-6b;
5027 .Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k06-6a;
5028 .Klemens Tilmann, Hedvig-teresia von Peinen.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1978..k05-6b;
5029 .Kléméns z Alexandreie.Stromata V. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-318-6.k17/3;
5030 .Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.K17/3;
5031 .Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Který boháč bude spasen?.:Olomouc :.2008.978-80-7412-001-5.k17/4;
5032 .Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-447-3.k17/3;
5033 .Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VII :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-471-8.k17/3;
5034 .Kléméns z Alexandreie,(ca 150-ca 215).Pobídka Řekům.Praha ::Herrmann & synové,.2001.80-238-7953-7 (v knize neuvedeno : váz.).k17/2;
5035 .Kléméns, Z ALEXANDREIE, ca.Stromata : II-III..Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-149-8.k17/3;
5036 .Klement Alexandrijský.Stromata IV..Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.2008.978-80-7298-309-4.k17/3;
5037 .Klement, Alexandrijský.Stromata. I.:Oikoymenh.2004.80-7298-103-X.k17/3;
5038 .Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.k19-2b;
5039 .Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.k13-3a;
5040 .Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.D8/6;
5041 .Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.k07/5;
5042 .Klíma Josef.Ľudia Mezopotámie.Bratislava:Obzor.1988..k06/1;
5043 .Klima Otakar.Sláva a pád starého Iránu.Praha:Orbis.1977..k06/1;
5044 .Klíma, Jan.Dějiny Brazílie.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-261-8.k23/2;
5045 .Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.Praha:Lidové noviny.1999.80-7106-164-6.k23/3;
5046 .Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k16/2;
5047 .Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..R1/8;
5048 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.k11/7;
5049 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.k11/7;
5050 .Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.k11/7;
5051 .Klimko Jozef.Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc.Bratislava:Obzor.1980..k26/2;
5052 .Klinda, Ferdinand.Organ v kultúre dvoch tisícročí.Bratislava:Hudobné centrum.2000.80-88884-19-5.k08-1b;
5053 .Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.k20/5;
5054 .Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k09-1a;
5055 .Klisz Milosla Mons..Fermentum 1.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..k11/7;
5056 .Klisz Milosla Mons..Fermentum 7.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..k11/7;
5057 .Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k11/7;
5058 .Kloczowski Jerzy.Wspólnoty chrześcijańskie.Kraków:Wydawnictwo znak.1964..k09/3;
5059 .Klomps Heinrich.Tugend nicht gefragt?.Leipzig:St. Benno-verlag.1977..k17-2b;
5060 .Klose Alfred, DDDr..Katholisches soziallexikon.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1964..k14-5a;
5061 .Klusztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".WIERNA MILOSCI.: .2008..k04-2a;
5062 .Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.k15/2;
5063 .Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..A myśmy się spodziewali ... /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.8370331289.k17-2b;
5064 .Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..k14-6b;
5065 .Kmeť, Norbert.Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951. Bratislava:Veda.2000.80-224-0617-1.k26/4;
5066 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1944..k11/2;
5067 .Knapík, Jozef.Dnešné pohľady na umučenie Nášho Pána Ježiša Krista. KBD:Svit.2000.80-968345-0-9.k120/4;
5068 .Knapiński, Ryszard.Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościola.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1997.83-86668-77-6.k08/2;
5069 .Knauer Peter.Der glaube kommt vom hôren.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1978..k07-2b;
5070 .Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.50. výročie násilného uzatvorenia kňazských seminárov na území Československej republiky.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.2000..k13-1a;
5071 .Kner, Anton.Umění všedního dne : Křesťanské ctnosti všedního dne.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-156-4.k11/6;
5072 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1995.8088696070;80-88696-07-0.k16-4c;
5073 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.k16-4c;
5074 .Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.k16-4c;
5075 .Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..k09-1a;
5076 .Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..k11/7;
5077 .Knobloch, Edgar.Nomádi a Rusové : asijské vlivy v ruských dějinách.Praha:Triton.2008.978-80-7254-975-7.k25/2;
5078 .Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.k06-4b;
5079 .Knoch Otto.Der Brief des Apostels Jakobus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a;
5080 .Knoch Otto.Ein sämann ging aus.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk .1963..k13-4b;
5081 .Knoch Otto.Ein Sämann ging aus.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1964..k17-3a;
5082 .Knoch Otto.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag .1964..k09-2a;
5083 .Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.k07/5;
5084 .Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.k19/3;
5085 .Knopp, Guido.Zajatci. .Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1890-1.k25/4;
5086 .Knopp, Guido, 1948-.Holokaust :.:V Praze :.2008.978-80-249-1075-8.k25/4;
5087 .Knorzer Wolfgang.Die Bergpredigt.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1968..k11-3b;
5088 .Knox Mgr.Une Retraite pour laiques.Paris:Aubier.1955..k17-3a;
5089 .Knox Ronald.Il Credo.Milano:Edizioni Paoline.1954..k09-3a;
5090 .Kobusch, Theo,1948-.Filosofie vrcholného a pozdního středověku /.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-486-2.K01/3;
5091 .Kocák Michal.Ján Smrek.Martin:Matica slovenská.1988..k16/2;
5092 .Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..K14-2b;
5093 .Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.k06/6;
5094 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.k13-5b;
5095 .Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.k13-6a;
5096 .Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.k16/2;
5097 .Kočík, Jozef.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.D4/2;
5098 .Kočiš Jozef.Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1984..k15-6a;
5099 .Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.k04-6a;
5100 .Koestler Arthur.I sonnambuli.Milano:Jaca Book.1982..k12-4a;
5101 .Kogler Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes.Linz:Eigenverlag.1991..k09-4b;
5102 .Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-1-1.k09-4b;
5103 .Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-0-3.k09-4b;
5104 .Kohák, Erazim.Člověk,dobro a zlo. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-3-3.k05/2;
5105 .Kohler-Ross Elisabeth, M. D..Odpovědi na otázky o smrti a umírání.Praha:EM Reflex.1995..K14-2b;
5106 .Kohut, Vojtěch, 1969- - autor.15 dní s Hedvikou Slezskou.:Brno :.2001.80-7295-021-5.k16/8;
5107 .Kohutiar, Juraj.Na západ od Západu. Bratislava:Charis.1998.80-88743-22-2.k04/5;
5108 .Koch Klaus.Was ist Formgeschichte?.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1971..k09-5a;
5109 .Koch, Kurt.Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-263-2.k04/5;
5110 .Koch, Kurt,(1950-).Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung.Freiburg, Schweiz:Kanisius-Verlag.1989.3857642777 (brož.);3-85764-277-7.k09-3a;
5111 .Koch, Rudolf.Proroctví.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-189-3.k06/3;
5112 .Kojnok Eduard, Mons..Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad.1998..k10/3;
5113 .Kokeš, Radomír D.,1982-.Rozbor filmu /.Brno ::Masarykova univerzita,.2015.978-80-210-7756-0.D8/7;
5114 .Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..k16/1;
5115 .Koláček, Josef.Ódy z Tarahumary.:česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..k15/4;
5116 .Kolaković, Tomislav,1906-1990.Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo.[Prešov]:Michal Vaško.2015.9788071659716 (brož.); 978-80-7165-971-6.K11/3;
5117 .Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..k04-5a;
5118 .Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.K04/4;
5119 .Kolakowski, Leszek.Metafyzický horor. Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0767-7.k02/6;
5120 .Kolář, Zdeněk.Hodnocení žáků : formy hodnocení,učitel a žák,sebehodnocení,praktické ukázky.Praha:Grada.2005.80-247-0885-X.D4/5;
5121 .Kolář, Zdeněk.Vyučování jako dialog : vedení dialogu, podněcující prostředí, kladení otázek, připravenost učitele i žáků.Praha:Grada.2007.978-80-247-1541-4.D4/5;
5122 .Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k12/2;
5123 .Kolektív.Otrzymacie Jego moc.Poznaň:\"V drodze\".1986.8385008233;83-85008-23-3.k15-1a;
5124 .Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.k10/4;
5125 .kolektiv autorů.Církevní procesy padesátých let : [sborník příspěvků z konference pořádané Českomoravskou generální.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-797-X.k26/4;
5126 .Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad.1980??..k05/1;
5127 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k14-5a;
5128 .Kollárik, Teodor.Sociálna psychológia.Bratislava:SPN.1993.80-08-01828-3.D4/3;
5129 .Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1990.80-08-01039-8.k15-4c;
5130 .Kolník Títus.Rímske a Germánske umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran,.1984..k08-1b;
5131 .Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..D5/3;
5132 .Kolpings Adolf.Weisheit des Herzens.Koln:Kolping Verlag.1962..k17-3a;
5133 .Koltermann, Rainer.Svět, člověk, Bůh, Člověk před otázkami času.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-324-9.k-01/1;
5134 .Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.k13/7;
5135 .Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.k19/3;
5136 .Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1986..R1/5;
5137 .Komenský, Jan Amos,1592-1670.Veľká didaktika.Bratislava:SPN.1954..;
5138 .Komise pro Desetiletí duchovnej obnovy pri ČBK.Obnova Božím slovem.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1995..k09-1a;
5139 .Komisia KBS pre DOS.Duchovná obnova.Nitra:Biskupský úrad.1996..k13-1a;
5140 .Komorovský, Ján.Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.2001.80-89007-17-1.k25/4;
5141 .Komorovský, Ján.Prometeus : Mytologické paralely. Bratislava:Smena.1986..k06/2;
5142 .Komorovský, Jan.Religionistika a náboženská výchova.:F.R. and G..1997.80-85508-36-2.k06/3;
5143 .Konček Emil .Pamiatky - hnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II..Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody .1969..D8/6;
5144 .Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..k06/6;
5145 .Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..k11/5;
5146 .Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.K12/2;
5147 .Kondratov, Alexander.Legendy o potope. Obzor:Bratislava.1989.80-215-0039-5.k06/3;
5148 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.k19/4;
5149 .Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.k19/4;
5150 .Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.k13-3a;
5151 .Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.D5/6;
5152 .Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.R1/3;
5153 .Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.k19/7;
5154 .Konferencia biskupov Slovenska, .Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.k19/4;
5155 .Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.k06/4;
5156 .Konfucius, 552.Rozpravy : Hovory a komentáře.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0295-0.k06/6;
5157 .Kongregace pro katolickou výchovu.Katolická škola (2).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..k13-5a;
5158 .Kongregace pro katolickou výchovu.Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (1).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..k13-5a;
5159 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.k10/5;
5160 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.k19/4;
5161 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.k19/4;
5162 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.k19/5;
5163 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.k19/4;
5164 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.k19/4;
5165 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.k19/4;
5166 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.k19/4;
5167 .Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.k10/3;
5168 .Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad.1994..K19/4;
5169 .Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad.1994..k13-5a;
5170 .Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.k19/4;
5171 .Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.k13-5a;
5172 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..R1/3;
5173 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k19/4;
5174 .Kongregacja nauki wiary.Instrukcja o szacunku dla rodzacego sie žicia ludzkiego i o godnošci jeho przekazywania.Watykan:Kongregacja nauki wiary.1987..k13-5a;
5175 .Koniarová, Anna.Redemptionis sacramentum. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8.k19/4;
5176 .König, Franz.Gibt es einen wissenschaftlichen Atheismus?.:Herder.1960?..k02-5a;
5177 .Konig, Franz.Lexikon náboženství.Praha:Victoria Publ..1994.80-85605-51-1.k22/5;
5178 .Konštantín, Čulen.Po Svätoplukovi druhá naša hlava.:Prvá Katolíc.Slov.Jednota.1992.80-83587-01-X.k04-2a;
5179 .Kontler, László.Dějiny Maďarska.:Praha : Lidové noviny.2001.80-7106-405-X.k23/6;
5180 .Konvent der Dominikaner in Hamburg.PATER MATERNUS EINIGT OP.Hamburg:Konvent der Dominikaner .1992..k06-3b;
5181 .Konvent dominikánu ve Znojme.Dominikánsský klášter sv. kříže ve Znojme - 1243 - 1993.Znojmo:Konvent dominikánov.1993..k14/2;
5182 .Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska (1000-1918) /.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.2013.9788055509211 (viaz.); 978-80-555-0921-1.k23/4;
5183 .Konzal, Jan.Zpověď tajného biskupa. Praha:Portál.1998.80-7178-271-8.k18/8;
5184 .Kopernik, Mikuláš.Obehy nebeských sfér. Bratislava:Veda.1974..k01/7;
5185 .Kopp Clemens.Die Heiligen Stätten der Evangelien.Regensburg:Erschienen bei fFiedrich pustet.1964..k10-4a;
5186 .Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.k07/1;
5187 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.k26/7;
5188 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.k26/7;
5189 .Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.k03/4;
5190 .Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.k26/7;
5191 .Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.k16-3c;
5192 .Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.K26/7;
5193 .Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.k16/1;
5194 .Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.k26/7;
5195 .Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.k26/7;
5196 .Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.k26/7;
5197 .Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.D5/6;
5198 .Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.k26/7;
5199 .Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.k26/7;
5200 .Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.k12/2;
5201 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.k26/7;
5202 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.k11/7;
5203 .Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.k26/7;
5204 .Korec, Ján Chryzostom.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.k26/7;
5205 .Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.k26/7;
5206 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.k26/7;
5207 .Korec, Ján Chryzostom.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.k26/7;
5208 .Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-013-9.k26/7;
5209 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v rozvoji. K situácii Cirkvi dnes..Bratislava:.1986..k07/4;
5210 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz. K jeho povolanie, osobnosti a životu..Bratislava:.1987..k07/4;
5211 .Koreň, Milan.Východná-Kostol sv.Štefana prvomučeníka a ľudia okolo neho. Marmota press:Poprad.1999.80-967055-3-9.D8/7;
5212 .Körner, Reinhard, 1951- - autor."Má jsou nebesa a má je země - " :.:Olomouc :.1998.80-238-3362-6.k13/7;
5213 .Körner, Reinhard,1951-.Geistlich leben /.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0201-9.k17-2b;
5214 .Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..k20/4;
5215 .Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..R1/5;
5216 .Kosiarz Edmund.Námorné bitky.Naše vojsko, Praha:Nakladateľstvo Pravda, Bratislava.1984..k25/3;
5217 .Kosidowski Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..k08/6;
5218 .Kosidowski Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..R1/1;
5219 .Kosidowski Zenon.Příběhy Mrtvého moře.Praha:Práce.1988..k07/1;
5220 .Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.k14/1;
5221 .Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..k07/4;
5222 .Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a Rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..k09-3a;
5223 .Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..R1/8;
5224 .Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-32-4.k16/7;
5225 .Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03/4;
5226 .Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.k11/2;
5227 .Košč, Stanislav - preklad; ; Z iné orig. prel. Stanislav Košč.Nasledovanie Krista v misiách. Pápežské misijné diela :Trnava.2000.80-7162-313-X.k13/2;
5228 .Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.k19/4;
5229 .Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.k16/8;
5230 .Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.k13-4a;
5231 .Koščo, Jozef.Poradenská psychológia.Bratislava:SPN.1987..D4/1;
5232 .Košťa, Dorith,1936-.Na ceste-.Košice:Gallery.2010.9788096998524 (brož.); 978-80-969985-2-4.D8/7;
5233 .Košťa, Dorith,1936-.S tebou- a- bez teba.Košice:Gallery.2008.9788096998500 (brož.); 978-80-969985-0-0.D8/7;
5234 .Košťál Anton.Taliansko-slovenský a Slovensko-taliansky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..k15-5c;
5235 .Košťálová, Hana.Školní hodnocení žáků a studentů : se zaměřením na slovní hodnocení.Praha:Portál.2008.978-80-7367-314-7.D4/5;
5236 .Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.K17-5a;
5237 .Kotalík František.Dobové a kulturní pozadí Starého zákona.Praha:Česká katolická Charita.1980..k07/1;
5238 .Kotalík František.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze - Litoměřicích.1972..k07/1;
5239 .Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita.1978..K07/1;
5240 .Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita.1978..R1/5;
5241 .Kotvan Imrich - Frimmová Eva.Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine.Martin:Matica slovenská.1988..k12-2b;
5242 .Kouba Milán P., Šich Josef P., Mareček Petr.Kanonizace Blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenej Zdislavy.Olomouc:Metropolitní kapitula u sv. Václava.1995..k16/1;
5243 .Koudelka Vladimír.Das Rosenkranzgebet.Freiburg:Paulusdruckerei.1996..k17-2b;
5244 .Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.k17/2;
5245 .Kovács, Attila.Alláhovi bojovníci .:Chronos.2009.978-80-89027-29-3.k21/8;
5246 .Kováč, Dušan.Muži Deklarácie c Dušan Kováč ; Marián Hronský, Natália Krajčovičová, Miroslav Kropilák, Ľubomír Lipták, Anna Magdolenová, Milan Podrimavský, Vladimír Zuberec, Robert Brož.Martin:Osveta.1991.80-217-0289-3.k26/5;
5247 .Kováč, Milan.Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta.Bratislava:Chronos.2005.80-89027-15-6.k06/3;
5248 .Kováč, Milan.Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566. .Bratislava :Slovenský archeologický a historický inštitút.2010.978-80-970325-1-7.k23/5;
5249 .Kovář, František.Filosofické myšlení hellenistického židovstva.V Praze:Herrmann a synové.1996.80-238-0472-3.k03/2;
5250 .Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.k16/8;
5251 .Kowalska, Mária Faustína1905-1938.Denníček.Trnava; Košice:Spolok sv. Vojtecha; Slovo.1998.8085291525 (brož.); 80-85291-52-5.k20/5;
5252 .Kozák Jan mgr..Evangelium "neznámého" boha.neuvedené:Bibliotheca Gnostica.1994..k07/4;
5253 .Kozák Ján, Mgr..Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu.Praha:Nakladatelství Bibliotheca gnostica.1995..k10-3a;
5254 .Kozák, Jan Blahoslav.T.G.Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918. Praha:Melantrich.1968..k26/5;
5255 .Kozanevič, Evžen.Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče.:Matice cyrilometodějská.1995..K14/6;
5256 .Kozel Ján PhDr..Biblická archeologie.Brno:Biskupské gymnázium.1992..k07/1;
5257 .Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.k14-2b;
5258 .Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Zvolen:Jas.1997.8088795397 (brož.); 80-88795-39-7.K17-2a;
5259 .Kožiak, Rastislav.Pohanstvo a kresťanstvo.Bratislava:Chronos.2004.80-89027-12-1.k26/2;
5260 .Kraemer, Joel L..Maimonides :.Praha ::Bergman,.2010.978-80-904207-4-8.k01/6;
5261 .Krafčík Jozef.Rozhovor na diaľku o náboženstve.Kanada:samizdat.1976..k17-2a;
5262 .Krafčíková, Marta.Utekali, aby zostali.[Kežmarok]:Miroslav Števík - Scepusium.2014.9788097183400 (Audio CD); 978-80-971834-0-0.k18-3b;
5263 .Kraft, Heinrich.Slovník starokresťanskej literatúry /.Trnava ::Dobrá kniha,.1994.80-7141-048-9.K17/2;
5264 .Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.k19/7;
5265 .KRAJČÍK, Augustín.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..k04-6a;
5266 .Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..k27/3;
5267 .Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.k09-1a;
5268 .Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.D4/4;
5269 .Krakovič, Miroslav.Vznešený Korán. Praha:AMS.2007.978-80-902419-0-9.k01-4b;
5270 .Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..k16-2c;
5271 .Kralik Ľubor.Stručný etymologický slovník slovenčiny.Bratislava:Veda.2015.978-80-224-1493-7.k22/5;
5272 .Králik Oldřich, univ. prof. dr..Nejstarší legendy Přemyslovských Čech.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..k15-6b;
5273 .Kramara Martin ThLic., CSiLic..Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..k14-3b;
5274 .Kranemann, Benedikt.Wie das Wort Gottes feiern? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02194-3.k08-5b;
5275 .Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.k14/4;
5276 .Krapiec, M.A., Kamiński, S., Zdybicka, Z.J., Jaroszyński, P..Wprowadzenie do filozofii.:Redakcja Wydawnictw KATOLICKIEGO Universytetu Lubelskiego.1992.83-228-0256-0.k01/1;
5277 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.k02-5a;
5278 .Krapiec, Mieczyslaw Albert.Realizm ludzkiego poznania. Poznaň:PALLOTTINUM.1959..k02-5a;
5279 .Krása, Jozef.Umělecké památky Čech, svazek druhý.:Academia, Nakladatelství Československé akademie věd.1978..k08-1b;
5280 .Krasnovský, Blažej.Boh oslovil politikov.. a.s.:Košice.1991.80-85291-03-7.k10/1;
5281 .Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.D8/7;
5282 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..k07/2;
5283 .Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.k26/6;
5284 .Kratochvil, Antonín, 1924-2004 - autor.Žaluji. |n.:Praha :.1990.80-900123-2-9.k26/6;
5285 .Kratochvíl, Stanislav.Skupinová psychoterapie v praxi.Praha:Galén.1995.80-85824-20-5.D4/7;
5286 .Kratochvíl, Zdeněk.Filosofie živé přírody. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2;
5287 .Kratochvíl, Zdeněk.Prolínání světů. Praha:Herrmann a synové.1991..k02/6;
5288 .Kratochvíl, Zdeněk.Řeč o povaze bytí.:Herrmann & synové.1993..k02-3b;
5289 .Kratochvíl, Zdeněk.Studie o křesťanství a řecké filosofii.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-06-X.k02/6;
5290 .Kratochvíl, Zdeněk, 1952- - autor.Výchova, zřejmost, vědomí.:Praha :.1995.80-238-0473-1.k03/2;
5291 .Kraus Hans Joachim.Begegnung mit dem Judentum.Hamburg:Furche Verlag.1963..k09-4b;
5292 .Kraus, Jiří.Rétorika v evropské kultuře.Praha:Academia.1998.80-200-0659-1.k05/7;
5293 .Krauze Andrzej.Sztuka sakralna w Polscse.Warszawa:ARS Christiana.1956..k12-1b;
5294 .Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej I.Bratislava:Tatran.1976..K22/1;
5295 .Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej II.Bratislava:Tatran.1976..k22/1;
5296 .Krčméry, Silvester,.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3.k18/8;
5297 .Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci :.:.1995?? s.a..978-80-89718-09-2.D5/6;
5298 .Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.k07/3;
5299 .Kreeft, Peter,1937-.Modlitba pro začátečníky /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-738-6.k16/7;
5300 .Kreeft, Peter..Fundamentals of the faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1988..089870202X.k09-3a;
5301 .Kregárová M. - Mussoniová E. - Kostolný A. dr..Učebnica maďarčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..D8/4;
5302 .Krejčí Josef.Slovo Boží.Rím:Křesťanská akademia.1971..k13-3b;
5303 .Krejčí Josef.Slovo Boží.Řím:Křesťanská akademie.1971..k07/4;
5304 .Krekovič, Eduard.Mýty naše slovenské.Bratislava:Academic electronic press.2005.80-88880-61-0.k26/4;
5305 .Kremer Jacob.Die Bibel lessen aber wie?.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1965..k11-3b;
5306 .Kremer Jacob.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a;
5307 .Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..k03/4;
5308 .Kremer, Jacob.Budoucnost zemřelých : Biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-142-3.k10-5a;
5309 .Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.k07/1;
5310 .Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.k07/5;
5311 .Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.k20/4;
5312 .Kremer, Jacob,(1924-).Die Osterevangelien - Geschichten um Geschichte.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1977.3-460-31481-8.k10-4b;
5313 .Kremer, Jacob,(1924-).Die Zukunft der Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0472-0.k10-5a;
5314 .Kremer, Jacob,(1924-).Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha ::Vyšehrad,.1996.80-7021-179-2.k07/2;
5315 .Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.k05/4;
5316 .Krempaský, Július.Veda verzus viera?. Bratislava:VEDA.2006.80-224-0896-4.k05/4;
5317 .Křen Jan .V emigraci.Praha:Naše vojsko.1969..k26/5;
5318 .Krenzer, Ferddinand.Taka jest nasza wiara.Paris:Editions du Dialogue.1981.2853160300;2-85316-030-0.k10/1;
5319 .Kreppold, Quido.Die Bibel als Heilungsbuch :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1985.3-87868-195-X.k17-3b;
5320 .Kresing Bruno.Die Botschaft des Konzils.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1966..k13-3a;
5321 .Kress Robert.A RAHNER HANDBOOK.Atlanta, Georgia:John Knox Press .1982..k07-4a;
5322 .Kretosz Józef Ks..Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrzadku Lacińskiego od XV wieku do 1772 roku.Lublin:Towarzystwo naukowe - Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1986..k15-6b;
5323 .Krchňák, Alois.Čechové na basilejském sněmu.Svitavy:Trinitas.1997.80-86036-01-4.k26/6;
5324 .Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..D8/1;
5325 .Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..k06-2b;
5326 .Křikavová, Adéla.Islám,ideál a skutečnost.Praha:Panorama.1990.80-7038-012-8.k21/8;
5327 .Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.k8/5;
5328 .Křivohlavý, Jaro.Mít pro co žít.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-33-3.k17-2b;
5329 .Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-43-0.D4/3;
5330 .Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.D4/4;
5331 .Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.k07/4;
5332 .Kriwaczek, Paul, 1937-.Jidiš civilizace :.:[Praha] :.2010.978-80-7391-261-1.k03/6;
5333 .Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.k18/8;
5334 .Kroll Gerhard.Auf den Spuren Jesu.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k10-6b;
5335 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha:ZVON.1995.80-7113-097-4.k21/3;
5336 .Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.k16/7;
5337 .Kropáček, Luboš.Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-298-5.k21/8;
5338 .Kropáček, Luboš.Duchovní cesty islámu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-287-X.k21/8;
5339 .Kropáček, Luboš.Islámský fundamentalismus.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-168-7.k21/8;
5340 .Kroupa P. Jan Hrabě.Pán přichází.Olomouc:P. Jan Hrabě Kroupa.1994..D8/6;
5341 .Krovina Milan, OP.Johannes Tauler a jeho duchovná cesta - diplomová práca.Teologická fakulta Košice:Katolícka univerzita Ružomberok.2005..k15-6c;
5342 .Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6.k22/1;
5343 .Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.k08/3;
5344 .Krupa, Jozef.Alfa a omega. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-08-4.k09/5;
5345 .Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a;
5346 .Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a;
5347 .Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a;
5348 .Krupa, Jozef.Matka nášho pána.:Oto Németh.2001.80-88949-30-0.k12/2;
5349 .Krupa, Jozef.Pôvodca večnej spásy. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-09-2.k09/5;
5350 .Krupa, Jozef.Sviatosti kresťanskej iniciácie. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-10-6.k09/5;
5351 .Krupp, Michael.Sionismus a Stát Izrael : historický nástin.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-265-9.k23/5;
5352 .Kružliak Imrich Dr. a Okáľ Ján.Svedectvo jednej generácie.Cambridge, Ontario:Dobrá kniha.1990..k26/4;
5353 .Kružliak, Imrich.Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Prešov:VMV.2004.80-7165-426-4.k16/2;
5354 .Kryštof.Byzantologie \n 1 \p Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.1995.80-7097-325-0.k04/5;
5355 .Krzemieňská Barbara.Břetislav I..Praha:Melantrich.1986..k18/8;
5356 .ks. Henryk Pietras SJ.By nie milczec o Bogu.:Krakow.1991..k17/2;
5357 .ks. Karol Journet.MSZA ŠWIETA.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..k10/5;
5358 .Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..k09/1;
5359 .Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..k07-2b;
5360 .Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1984..k06/1;
5361 .Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.R1/6;
5362 .Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.k08/2;
5363 .Kuballík Josef Prof. Dr..Ježíš.Praha:Česká katolická Charita.1989..k09-3a;
5364 .Kubík Wladyslaw Ks.,, SJ.Zarys dydaktyki katechetycznej.Kraków:Filozoficzny towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej.1990..k14-3a;
5365 .Kubíková, Jiřina - autor.Křesťanská misie v 16.-18. století.:Brno :.2001.80-86263-24-X.k19/2;
5366 .Kubiš Ladislav.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k15-4c;
5367 .Kuby Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013..K14-2b;
5368 .Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.k20/8;
5369 .Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981..k11/5;
5370 .Kučera Matúš PhDr, doc.. DrSc. .Slovensko.Bratislava:Mladé letá.1985..k12-2b;
5371 .Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..k08/4;
5372 .Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..k09-3a;
5373 .Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..k01/5;
5374 .Kučera, Matúš.Novoveké Slovensko : Cesta dejinami.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-257-7.k27/3;
5375 .Kučera, Matúš.Slovensko na prahu novověku.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00516-8.k27/3;
5376 .Kučera, Matúš.Slovensko v dobách stredovekých.Bratislava:Mladé leta.1991.80-06-00313-0.k27/3;
5377 .Kudasiewicz Józef Ks..Jezus historii a Chrystus wiary.Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1987..k07/4;
5378 .Kugelman Richard CP.James and Jude.Dublin:Veritas publications.1973..k11-4a;
5379 .Kuchar Bohuš.Biblické "Pravdy" a veda.Bratislava:Obzor.1976..k07/1;
5380 .Kucharská, Anna.Specifické poruchy učení a chování : sborník 1997-98.Praha:Portál.1998.80-7178-244-0.D4/4;
5381 .Kucharski, Bartłomiej Józef,1966-.Putovanie k prameňom nádeje.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350238 (brož.); 978-80-8135-023-8.K13/1;
5382 .Kuiterst H. M..Gott spricht - was heisst das?.Wien - Freiburg - Basel:Herder .1971..k10-4b;
5383 .Kujaníková, Viera.Božia slza.. Slovo a. s.:Košice.1996.80-85291-29-0.D8/7;
5384 .Kuklica, Peter.Slovník stredovekej latinčiny. Bratislava:Svornosť.2000.80-08-01405-9.k22/8;
5385 .Kulisz, Józef.Zasvätenie do teológie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-622-7.k08/1;
5386 .Kulka, Tomáš.Umění a kýč.Praha:Torst.1994.80-85639-17-3.k05/6;
5387 .Kummer, Regina..Albino Luciani, Papst Johannes Paul I. :.Graz ::Styria,.1991..3-222-12004-8.k12-4b;
5388 .Kumpf Alfred.Aus dem Stegreif.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k12-4b;
5389 .Kumpf, Alfred,1925-.Pastýř a kormidelník :.Praha ::Lidová demokracie,.1967..k15/2;
5390 .Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta.1958..k01-6b;
5391 .Kundrát Ján.Od kolísky po šibenicu.:Agentúra SNJ.1991..k16-4b;
5392 .Kunetka František, Doc. Dr., SDB.Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem (Dt 16,11).Olomouc:MCM.1994..k09-1a;
5393 .Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..k10/5;
5394 .Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..k13-6a;
5395 .Kunetka, František.Úvod do liturgie svátostí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-455-5.k10/5;
5396 .Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..k06/5;
5397 .Kung Hans.Bóg a cierpienie.warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1973..k07/2;
5398 .Kung Hans.Concile et retour a l´unité.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k13-3a;
5399 .Kung Hans.Dieu existe-t-il?.Paris:Éditions du Seuil.1978..k08-2b;
5400 .Kung Hans.Freiheit des Christen.Zurich:Buchclub ex libris.1971..k08-2b;
5401 .Kung Hans.Konzil und Wieder - vereinigung.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1960..k13-3a;
5402 .Kung Hans.Unfehlbar?.Koln:Benziger Verlag.1970..k08-2a;
5403 .Kung Hans.Wahrhaftigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k08-2a;
5404 .Kung, Hans.Být křesťanem : křesťanská výzva.Praha:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-76-3.k08-2b;
5405 .Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.1990.3492103642;3-492-10364-2.k08-2a;
5406 .Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.1990.3492103642;3-492-10364-2.R1/3;
5407 .Kung, Hans.Katolícka cirkev : Stručné dejiny.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-751-5.k16-5a;
5408 .Kung, Hans.Křesťanství a buddhismus : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-239-X.k06/2;
5409 .Kung, Hans.Křesťanství a hinduismus : Na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-229-2.k06/2;
5410 .Kung, Hans.Křesťanství a islám : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-262-4.k06/2;
5411 .Kung, Hans.Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-294-2.k06/2;
5412 .Kung, Hans.Mozart : stopy transcendence.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-000-4.k08/4;
5413 .Kung, Hans.Prohlášení ke světovému étosu : Deklarace Parlamentu světových náboženství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-31-3.k04/6;
5414 .Kung, Hans.Světový étos pro politiku a hospodářství.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-327-2.k04/6;
5415 .Kung, Hans.Věčný život?.:Vyšehrad.2006.80-7021-836-3.k08/3;
5416 .Küng, Hans,(1928-).20 Thesen zum Christsein.München ::R. Piper,.1975.3-492-00400-8.k08-2a;
5417 .Küng, Hans,(1928-).Die Hoffnung bewahren :.Zürich ::Benziger Verlag,.1990.3545240762.k08-2b;
5418 .Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.R1/8;
5419 .Kuniak, Juraj,(1955-).Pán Černovský rozpráva o historii Slovákov a Andreji Hlinkovi.Banská Bystrica ::Agens,.1991.80-900504-0-9.k16/2;
5420 .Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-1-2.k19/1;
5421 .Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-0-5.k19/1;
5422 .Kunrath Pedro Alberto.Trindade - Eucaristia - Igreja O Mistério da Comunhao nos escritos de Max Thurian e J. M. Tillard.Roma:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1999..k08-5a;
5423 .Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..k09/1;
5424 .Kuric, Miroslav.Lexikografická analýza pojmu electio v diele Tomáša Akvinského. Badín:KS.2004.80-88937-15-9.k02/2;
5425 .Kuric, Miroslav.O ľudskej voľbe.Bratislava:LUC.2005.80-7114-497-5.k05/2;
5426 .Kurlansky, Mark.1968 : rok, ktorý otriasol svetom.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-097-6.k23/4;
5427 .Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a;
5428 .Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 2. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..k11-3a;
5429 .Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 5/1.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-4b;
5430 .Kusák Dalibor, Burian Jiří, Muchka Ivan.Hrady a zámky.Praha:Panorama.1980..k12-1b;
5431 .Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.k03/2;
5432 .Kuschel, Karl.Spor o Abrahama : Co židy,křestany a muslimy rozděluje a co je spojuje.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-197-0.k06/2;
5433 .Kuschel, Karl.Teologie 20.století : Antologie.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-074-5.k09/4;
5434 .Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.k07/1;
5435 .Kustič Živko.Nedjeljna ABeCeda biblijske vjere.Zagreb:Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila.1988..k14-4a;
5436 .Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.k10/1;
5437 .Kušík, Stanislav.Predpisy o cestnej premávke a skúšobné testy.Bratislava:DLX.1997.80-900972-3-5;80-900972-3-5.k16-2a;
5438 .Kušnír František Ing..Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000..k15-6c;
5439 .Kuťáková Eva, Vidmanová Anežka.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon.1984..k14-6a;
5440 .Kuťáková, Eva.Moudrost věků : lexikon latinských výroků,přísloví a rčení.Praha:Svoboda.1998.80-902300-4-0.k22/4;
5441 .Kutal A., Líbal D., Matějček A..České umění gotické.Praha:S. V. U. Mánes - Sfinx B. Janda.1949..k08-1b;
5442 .Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.k10/3;
5443 .Kútnik, Šmálov Jozef.Kresťanský stredovek Slovenska.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-534-3.k26/3;
5444 .Kutschki Norbert.Gott heute. Chr. Kaiser Verlag Munchen:Matthias - Grunewald - Verlagm Mainz.1967..k08-2a;
5445 .Kutzli, Rudolf.Langobardische Kunst :.Stuttgart ::Verlag Urachhaus,.1974.3-87838-177-8.k08-1b;
5446 .Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda.1979..k01/4;
5447 .kuzmík Jozef.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu.Martin:Matica slovenská.1976..k22/7;
5448 .Kuzmík, František.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu /.Martin ::Matica slov.,.1976..k22/7;
5449 .Kužela, Patrik Maria,1915-1942.Dní sypký suchopár /.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-43-4.k16/1;
5450 .Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.k14/1;
5451 .Kvetko Pavol PhDr..Anglicko-slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1984..D8/4;
5452 .Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.k14/5;
5453 .Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.k14-2a;
5454 .Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.2004.80-7178-965-8.D4/2;
5455 .Kyselica, Jozef.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-036-5.k10/4;
5456 .Kyselica, Jozef.Východná katolícka teológia v premenách časov : Zborník.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-472-7.k08/1;
5457 .L´École Biblique de Jérusalem.La Sainte Bible.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k09-4a;
5458 .Ľ. Václavek a kol..Cesta Misionárov Najsvätejších sŕdc na Slovensku .Žilina:Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..D8/7;
5459 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..k13/4;
5460 .La Gorce, Agnes de,1895-1976.Chudý, který našel radost :.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-141-8.k15/1;
5461 .La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.k05/3;
5462 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.k08/7;
5463 .Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.k15/2;
5464 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.k08/7;
5465 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.k08/7;
5466 .Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.D4/4;
5467 .Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.k08/7;
5468 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.k14/7;
5469 .Lacan Masc - Francois OSB.Petite encyclopédie religieuse.Fayard:Je Sais - Je Crois.1973..k08-2a;
5470 .Lacika, Ivan.Putovanie za Máriou :.Bratislava ::Q 111,.1991.80-85401-02-9.K12/2;
5471 .Lacko M..Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..K16/2;
5472 .Lacko Michal, SJ.Camaldulese Hermits in Slovakia.Cleveland - Rome:Slovak institute.1965..k15-3a;
5473 .Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.k26/3;
5474 .Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..R1/4;
5475 .Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3.D8/6;
5476 .Laclavíková, Miriam.Pramene k dejinám práva na Slovensku I..Trnava :Trnavská univerzita.2007.978-80-8082-153-1.k09/8;
5477 .Laco, Zrubec.Osobnosti našej minulosti.:Slov.pedag.nakl.1991.80-08-01569-1.k27/3;
5478 .Lacourt Jacques.Odvaha k víře.Praha:Portál - katolické nakladatelství.1991..R1/1;
5479 .Lacouture, Jean,(1921-).De Gaulle :.New York (New York) ::W.W. Norton,.1990.0-393-02699-X.k12-4a;
5480 .Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..k04/1;
5481 .Lactance.Institutions divines. Paris:Les Éditions du Cerf.1973..k04-5b;
5482 .Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k04-5b;
5483 .Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k04-5b;
5484 .Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.R1/4;
5485 .Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.K13/7;
5486 .Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.D4/1;
5487 .Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.D4/7;
5488 .Ladislav Řezníček ; graf.upr., M.Novák..Cesta velkého mořského hada : Počátky expanze ruského impéria.Praha:Hermes.1992.80-900677-4-3.k25/2;
5489 .Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-357-7.k18/5;
5490 .Ladislav, Balko.Než k nám príde Euro.:Epos.2006.80-8057-661-0.k03/7;
5491 .Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.1991.80-224-0370-9.k16-4b;
5492 .Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.1991.80-224-0370-9.k26/4;
5493 .Ladislav, Kiczko.Malá antológia z diel filozofov II.:Slov.pedag.nakl.1998.80-08-01825-9.k01/2;
5494 .Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.k03/7;
5495 .Ladislav, Kubíček..O svobodě.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-189-2.k05/2;
5496 .Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.k07/5;
5497 .Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.k08-2a;
5498 .Laertský, Diogenes.Životopisy slávnych filozofov.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-286-3.k02-3a;
5499 .LaFeber, Walter..America, Russia, and the cold war, 1945-1990.New York ::McGraw-Hill,.1991..0-07-557557-4.k15-3b;
5500 .Lafon Guy.Esquisses pour un Christianisme.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-2a;
5501 .Lafon, Michel, 1922-.15 dní s malou sestrou Magdalenou Ježíšovou.:Brno :.2001.80-7295-020-7.k16/8;
5502 .Lafon, Michel, 1922- - autor.15 dní s Karlem de Foucauldem.:Brno :.2000.80-7295-006-1.k16/8;
5503 .Lafrance, Jean.Der Schrei des Gebetes.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1983.3878681658 (kart.).k17-3b;
5504 .Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Jean.Paris:Librairie Lecoffre.1936..k10-2a;
5505 .Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Matthieu.Paris:Librairie Lecoffre.1927..k10-2a;
5506 .Lagrange Garrigou - P. Rég..SYNSTÉZE TOMISMU.:Samizdat Studijní text pro vnitřní potřebu.1975?..k07-6b;
5507 .Lagrange P. M. OP.Évangile selon Saint Marc.Paris:Librairie Lecoffre.1942..k10-2a;
5508 .Lagrange P. M. OP.L´Évangile de Jésus - Christ.Paris:Librairie Lecoffre.1954..k10-2a;
5509 .Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Luzern:Rex - Verlag.1955..k08-2b;
5510 .Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Munchen:Verlag Schnell and Steiner.1957..k08-2b;
5511 .Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..k11-3a;
5512 .Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..k08/6;
5513 .Lach Stanislaw Ks..Wstep do Starego Testamentu.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..k07/6;
5514 .Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1.k13/5;
5515 .Lachmanová, Kateřina.Laická spiritualita Madeleine Delbr?lové s Kateřinou Lachmanovou..:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-870-4.k11/2;
5516 .Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.K11/1;
5517 .Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.k11/6;
5518 .Lachmanová, Kateřina, 1964-.Terezie z Lisieux a Silván z Athosu :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-095-0.k16/7;
5519 .Laín, ENTRALGO, Pedro.Nemoc a hřích : Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-128-8.k09/4;
5520 .Lainati, Chiara Augusta - autor.Svatá Klára z Assisi.:Praha :.1993.80-901426-7-2.k13/6;
5521 .Lajos, Grendel.Moja vlasť, Absurdistan.:Kalligram.1998.80-7149-246-9.k26/1;
5522 .Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.k05/2;
5523 .Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.k18/2;
5524 .Lamballe R. P. E..LA CONTEMPLATION.Paris:Pierre Téqui, Libraire-éditeur.1931..k07-3b;
5525 .Lambert, Malcolm - (Malcolm D.), 1931- - autor.Středověká hereze.:Praha :.2000.80-7203-291-7.k24/2;
5526 .Lambert, Willi,1944-.Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8.k13/2;
5527 .Lamy, Agnes.Saint Bernard a l'écoute de l'Esprit. Paris:Médiaspaul.1989.2-7122-0346-1.k04-5b;
5528 .Landmann, Salcia,1911-2002.Nejlepší židovské vtipy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-720-1.k18/1;
5529 .Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.k05/2;
5530 .Landucci Pier Carlo.Il Dio In Cui Crediamo.Roma - Italia:Centro Editoriale "Pro sanctitate".1968..k08-2a;
5531 .Lane, Tony.Dějiny křesťanského myšlení : The Lion book of Christian Thought.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-47-3.k01/1;
5532 .Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o..1993..K09/3;
5533 .Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o..1993..R1/3;
5534 .Lang A..Kristus.Olomooc:Velehrad spol. s r. o..1993..k08-2a;
5535 .Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..K20/4;
5536 .Langer, Jiří, 1894-1943 - autor.Talmud :.:Praha :.1990 a 1995.80-85809-06-0.k06/5;
5537 .Langkammer Hugolin OFM.Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1987..k21/4;
5538 .Langkammer Hugolin OFM.Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003..k11-5a;
5539 .Langkammer Hugolin OFM.Teologia Nowego testamentu.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985..k21/4;
5540 .Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).k20/4;
5541 .Langkammer, Hugolin((1930- ).).Apokryfy Nowego Testamentu.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1989.837030026X.k21/4;
5542 .Langkammer, Hugolin((1930- ).).Metodologia Nowego Testamentu.Opole ::Wydaw. Św[iętego] Krzyża,.1991.8385025332.k10-4b;
5543 .Langmeier, Josef.Vývojová psychologie pro dětské lékaře.:Avicenum.1983..D4/4;
5544 .Lannuzzi Joseph, OSJ.The Triumpf of God´S Kingdom in the Millennium and End Times.Havertown:St. John the Evangelist Press.1999..k17-3a;
5545 .Lao.O ceste Tao a jej tvorivej energii Te.:HEVI.1993.80-85518-17-1.k07/4;
5546 .Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.k20/5;
5547 .Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.k08-2a;
5548 .Lapierre Dominique, Collins Larry.O pulnoci přijde svoboda.Praha:Mladá fronta.1983..k23/5;
5549 .Lapko, Róbert.Tóbiho chválospev : Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1.Prešov:VMV.2005.80-7165-503-1.k07/3;
5550 .Laplanche, J..Psychoanalytický slovník.:Veda.1996.80-224-0437-3.D4/1;
5551 .Lapple Alfred.Christusverkundigung im Kirchenjahr.Munchen:Don Bosco Verlag.1969..k13-4b;
5552 .Larcher C., OP.L´actualité Chrétienne de L´ancien Testament.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k10-3a;
5553 .Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.k12/2;
5554 .Larson, Edward J..Evolúcia : Neobyčajná história jednej vedeckej teórie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-164-6.k04/6;
5555 .Lassahn, Rudolf.Úvod do pedagogiky c Rudolf Lassahn ; Prekl. Peter Ondrejkovič ; Aut. obál. Dušan Kalmančok.Bratislava:SPN.1992.80-08-01827-5.D4/3;
5556 .Lassus Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..k12-1b;
5557 .Lášticová, Barbara - preklad; ; Z fran. orig. prel. Barbara Lášticová.Tisíc rokov aškenázskej kultúry.:Kalligram.2002.80-7149-460-7.k06/5;
5558 .Lataste, Marie-Jean-Joseph,1832-1869..Prêcheur de la misericorde :.Paris ::Cerf,.1992..2204045489; 0750-1862 (series).C08/1;
5559 .Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..k08-2a;
5560 .Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..k08-2a;
5561 .Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.k07/5;
5562 .Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.1995.80-85310-40-6.k17/8;
5563 .Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.k04/5;
5564 .Laurentin René.L´église et les juifs á Vatican II.Tournai - Paris, Belgique:Casterman.1967..k13-3a;
5565 .Laurentin René.Rozvój a zbawienie.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1972..k09/1;
5566 .Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.k12/2;
5567 .Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.k13/4;
5568 .Laux John Fr. M.A..Church history.Rockford, Illinois:Tan Books and Publishers, Inc..1989..k16-5a;
5569 .Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.k14/5;
5570 .Lavrov, S..Lebo s nami je Boh.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1996.80-7097-342-0.k09/1;
5571 .Lawless, Robert.Co je to kultura.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-106-0.k03/2;
5572 .Lawrence.Praxe provádění přítomnosti Boží od bratra Lawrence.:Praha : Unitaria.1990.80-900305-0-5.k10/4;
5573 .Lawson, E. Thomas.Náboženství Afriky : tradice v proměnách.Praha:Prostor.1998.80-85190-83-4.k06/6;
5574 .Lazecký František.Vladaři.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k25/6;
5575 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-21-X.k13/6;
5576 .Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..k07/3;
5577 .Läpple, Alfred.Arbeitsbuch zum Katechismus der katholischen kirche.Ausgurg:Pattloch.1993.3629006345;3-629-00634-5.k14-3a;
5578 .Läpple, Alfred.Wunder sind Wirklichkeit.Augsburg:Pattloch Verlag.1989.3629005322;3 629 00532 2.k10-3a;
5579 .Läpple, Alfred,(1915-).Jesus von Nazareth :.München ::Don-Bosco,.1972.3-7698-0165-2.k08-2a;
5580 .Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.k13/5;
5581 .LE PÉRE LEBRET.l ´ ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES.Paris:Les Éditions du CERF.1968..k07-3b;
5582 .Le Congrés de Strasbourg.Parole de dieu et Liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k08-6a;
5583 .Le edizioni dehoniane.Enchiridion Vaticanum.Bologna:EDB (Edizioni dehoniane ).1971..k13-3b;
5584 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6.k13/4;
5585 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.k17/8;
5586 .Le Goff, Jacques.Středověký člověk a jeho svět.:Vyšehrad.1999.80-7021-274-8.k24/3;
5587 .Le Goff, Jacques.Svatý František z Assisi. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-651-4.k13/6;
5588 .Le Goff, Jacques, 1924- - autor.Středověká imaginace.:Praha :.1998.80-7203-074-4.k24/2;
5589 .Le Goff, Jacques, 1924- - autor.Za jiný středověk :.:Praha :.2005.80-7203-598-3.k24/2;
5590 .Le livre de poche chrétien dirigés par Daniel-Rops de lÁcadémie francaise.Saint Augustin Confessions.Paris:Le Livre de Poche 4 rue de Galliéra.1947..k04-2a;
5591 .Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.k24/3;
5592 .Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.k105/6;
5593 .Le, Goff, Jacques.Život v znamení histórie.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-552-2.k23/1;
5594 .Leaney A. R. C..The rule of qumran and its meaning.London:SCM Press LTD .1966..k10-5a;
5595 .Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.k18-1a;
5596 .Leanne, Payneová.Uzdravení duše Boží přítomností :; dosažení zralosti prostřednictvím modlitby.:Návrat domů.2007.978-80-7255-164-4.k10/3;
5597 .Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..k16/1;
5598 .Leclercq, Jacques.Il problema della fede e gli intellettuali del XX secolo.:Milano.1966..k02-5a;
5599 .Leclercq, Jean,1911-1993..The spirituality of the Middle Ages.New York ::Seabury Press,.1968.0816403260.k14-2b;
5600 .Lécuyer Joseph.Le sacerdoce dans le mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..k08-6a;
5601 .Leduc, Kean.Historici a čas : Koncepcie, otázky, diela.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-782-7.k23/1;
5602 .Lee, Strobel.Kauza viera.:Porta libri.2002.80-89067-07-7.k08/3;
5603 .Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.k17/8;
5604 .Légasse S..Jésus et l´enfant.Paris:Librairie Lecoffre.1969..k10-4a;
5605 .Légaut Marcel.Preghiere di un credente.Brescia:Morcelliana.1958..k18-1a;
5606 .Légaut, Marcel.Meine Erfahrung mit dem Glauben. Freiburg:Verlag Herder.1974.3-451-16494-9.k04-4a;
5607 .Legowicz, Jan.Prehľad dejín filozofie : Základy doxografie.Bratislava:Obzor.1973..k-01/1;
5608 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.k08/7;
5609 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.k12-3b;
5610 .Lehmann, Karl.Duchovní jednání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-22-7.k11/6;
5611 .Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.k13/6;
5612 .Lechmann Karl.Auferweckt am dritten tag nach der schrift.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k08-5b;
5613 .Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.k26/8;
5614 .Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716 - autor.Theodicea :.:Praha :.2004.80-7298-094-7.k01/3;
5615 .Leifeld, Wendy, 1953-.Matky svatých. 2010. : Olomouc : Matice cyrilometodějská.2010.978-80-7266-337-8.k17/8;
5616 .Leimer Franz.Honig im Munde Galle im Herzen.Taiwan:Erlebnisse eines geweihten Entwicklungshelfers.1997..k16-3b;
5617 .Leitheiser Ludwig.Handbuch zur Katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1960..k10-6b;
5618 .Leitheiser Ludwig.Handbuch zur katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1965..k10-6b;
5619 .Lejeune Ch..Le Dialogue oecumenique en Belqigue.Bruxelles:La pensee catholique.1936..k07-2b;
5620 .Lejtesová Júlia.O rozumnej a nerozumnej láske.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..D4/4;
5621 .Lektor Stanislaw O.P..ŽYCIE I CUDA SW. JACKA ODROWAŹA Z ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO.Kraków:Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów.1994..k14/2;
5622 .Lelong Michel.POUR UN DIALOGUE AVEC LES ATHÉES.Paris:Les Éditions du CERF.1965..k07-3b;
5623 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k11/5;
5624 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..k11/5;
5625 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 5.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..k11/5;
5626 .Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.k02/1;
5627 .Lemaire Paulin P. et Baldi Donato P..Atlas Biblique.Paris:Éditions du Mont César - Louvain.1959..k07/8;
5628 .Lemaire, André.Dějiny hebrejského národa. Praha:Erm.1992.80-901477-6-3.k07/4;
5629 .Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.k17/1;
5630 .Lemaitre, Solange.Ramakrishna et la vitalité de l´hindouisme. Bourges:du Seuil.1959..k01-6a;
5631 .Lemarié Joseph Dom Moine bénédictin.La Manifestation du Seigneur.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..k08-6a;
5632 .Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.k12/2;
5633 .Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.k02-5a;
5634 .Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.k10/3;
5635 .Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.k08/7;
5636 .Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.k12-1a;
5637 .Lendvai, Paul.Na čiernej listine : Zážitky Stredoeurópana.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-665-0.k18/8;
5638 .Lenghardtová, Jana.Španielčina, 1.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00957-8.k15-5c;
5639 .Lenghardtová, Jana.Španielčina, 2.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00958-6.k15-5c;
5640 .Lengyelová, Tünde,1960-.Bosorky, strigy, čarodejnice /.Bratislava ::Trio Publishing,.2013.978-80-89552-93-1.k06/6;
5641 .Lennhoff, Eugen, 1891-1944 - autor.Svobodní zednáři.:Praha :.1993.80-85243-42-3.k06/6;
5642 .Lenoir, Frédéric(1962- )..W sercu miłości :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331343.k09/4;
5643 .Lenz Johann Maria.Christus in Dachau oder Christus der Sieger.Wien:Libri Catholici.1961..k16-4b;
5644 .Leo, Zerhau..Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických for.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-07-8.k10/4;
5645 .Leon, Sokolovský.Správa stredovekej dediny na Slovensku.:Academic Electronic Press.2002.80-88880-24-6.k27/3;
5646 .Leonard von Matt - M. H. Vicaire O. P..DOMINIKUS.Zurich:NZN Buchverlag.1957..k06-5b;
5647 .Léonard, André,1940-.Slyší Bůh naše modlitby? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.978-80-7195-825-3.k11/4;
5648 .Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-028-5.k11/5;
5649 .Lepp Ignác.Viera v modernom svete.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1969..k09/2;
5650 .Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.k11/6;
5651 .Leprince, Daniel.Catéchisme de l`église catholique.Paříž ::Mame,.1992.2-7289-0549-5.k14-3a;
5652 .Leroy Olivier.Signes bibliques aujourd´´ hui Parmi nous.Colmar-Paris:Alsatia.1969..k10-4b;
5653 .Les Fins de la vie religieuse.SELON SAINT THOMAS DÁQUIN.Roma:Edition de la Fraternité de la Trés Sainte Vierge Marie Athenes.1962..k05-3a;
5654 .Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.1998.80-88717-26-4.K26/3;
5655 .Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.1998.80-88717-26-4.R1/8;
5656 .Lesňák, Rudolf.Spätné zrkadlá : Bibliografický súpis publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-392-6.k26/4;
5657 .Lesný, Vincenc.Buddhismus.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-062-5.k01-6a;
5658 .Lester, Robert.Buddhismus : Cesta k osvícení.Praha:Prostor.1997.80-85190-53-2.k06/6;
5659 .Leščinský, Jozef,1955-.Hermeneutika :.Ružomberok ::Verbum,.2013.978-80-561-0084-4.k21/3;
5660 .Leško, Vladimír.Dejiny filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-967013-3-9.k02-2a;
5661 .Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1.K9/5;
5662 .Lethielleux, P..Lettres de Mere Marie de Jésus.:Paris.1965..k04-5b;
5663 .Letz Roman, Dominik OP.Teofanický charakter prírody Diplomová práca.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..k15-6c;
5664 .Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.k16/2;
5665 .Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.D4/6;
5666 .Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.k10-2a;
5667 .Letz, Ján.Fenomenológia náboženstva. Bratislava:Teologický Inštitút sv. Alojza.1994..k01-4b;
5668 .Letz, Ján.Filozofia v celostnom porozumení. ÚSKI:Bratislava.1993.80-85293-00-5.k02-5a;
5669 .Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.1994.80-88743-07-9.k04/1;
5670 .Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektí­vy III. : Neotomistické metafyziky.Trnava:Trnavská univerzita v Trnave.2009.978-80-8082-259-0.k03-3a;
5671 .Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. : Personalistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.80-224-0903-0.k03-3a;
5672 .Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II. : Novotomistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.978-80-8082-114-2.k03-3a;
5673 .Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.K18/2;
5674 .Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.k04-3a;
5675 .Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.k02-5a;
5676 .Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.k02-5a;
5677 .Letz, Ján,1936-.Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia.:.2018.9788089567843; 978-80-89567-84-3.K02/7;
5678 .Letz, Ján,1936-.Dve ohniská siločiar života :.:.2005??.978-80-8082-947-6.k2/7;
5679 .Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.K02-5a;
5680 .Letz, Ján,1936-.Rozhovory s profesorom Jánom Letzom :.:.2017??.978-80-89567-64-5.k2/7;
5681 .Letz, Róbert.Boli traja .:Zväz protikomunistického odboja.2001.80-968597-1-4.k16/2;
5682 .Letz, Róbert.Slovensko v rokoch 1945-1948. Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie:Bratislava.1994.80-85293-03-X.k26/4;
5683 .Letz, Róbert,.Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920-1948). Matica slovenská:Martin.2000.80-7090-575-1.k26/6;
5684 .Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.k16/3;
5685 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.k16/2;
5686 .Leuenberger Theodor.Chinas durchbruch in das zwanzigste Jahrhundert.Zurich:Flamberg Verlag.1971..k12-5a;
5687 .Lévi-Strauss, Claude.Myšlení přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-9-4.k01-4b;
5688 .Lévi-Strauss, Claude.Mýtus a význam.Bratislava:Archa.1993.80-7115-052-5.k02/1;
5689 .Lévi-Strauss, Claude.Rasa a dějiny.Brno:.1999.80-7108-138-8.k04/3;
5690 .Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 1.:Kalligram.2000.80-7149-369-4.k01-4b;
5691 .Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 2.:Kalligram.2000.80-7149-370-8.k01-4b;
5692 .Lévi-Strauss, Claude.Totemismus dnes. Praha:Dauphin.2001.80-7272-007-4.k01-3a;
5693 .Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.D8/7;
5694 .Levie Jean.Ludzkie dzieje slowa Božego.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1972..k07/5;
5695 .Lévinas, Emmanuel.Být pro druhého : (dva rozhovory).Praha:ZVON.1997.80-7113-217-9.k03/1;
5696 .Lévinas, Emmanuel.Čas a jiné.Le temps et lutre.Praha:Dauphin.1997.80-86019-33-0.k03/1;
5697 .Lévinas, Emmanuel.Etika a nekonečno. Praha:ISE.1994.80-85241-67-6.k03/3;
5698 .Lévinas, Emmanuel.Existence a ten, kdo existuje. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-36-4.k03/3;
5699 .Lévinas, Emmanuel.Totalita a nekonečno.:Oikoymenh.1997.80-86005-20-8.k01/6;
5700 .Levy, David J..Politický řád : Filozofická antropologie,modernita a ideologická výzva.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-4-3.k04/4;
5701 .Lewis C. S..The Abolition of Man.New York:Collier books Macmillan publishing company.1986..k12-3a;
5702 .Lewis, Bernard.Dějiny Blízkého východu.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-191-3.k23/2;
5703 .Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.D5/6;
5704 .Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.D5/6;
5705 .Lewis, C. S..Zázraky.:Návrat domů.1999.80-7255-007-1.K05/2;
5706 .Lewis, C. S.1898-1963.Ta obludná síla..Praha ::Návrat domů,.1997.80-85495-70-8.D5/6;
5707 .Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa.1945..K03/4;
5708 .Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7.D5/6;
5709 .Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8.k05/2;
5710 .Lewis, Clive Staples.Poutníkův návrat : Alegorická obhajoba křesťanství,rozumu a romantismu.Ostrava:A-Alef.1992.80-85237-37-7.D5/6;
5711 .Lewis, Clive Staples.Úvahy nad žalmy.Praha:Návrat domů.1999.80-85495-88-0.k07/4;
5712 .Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.D8/7;
5713 .Lexa, František.Egyptská kniha mrtvých : Živá díla minulosti. Bratislava:Glóbus.1995.80-967119-5-4.k06/4;
5714 .Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 1.díl.. Praha:Herrmann a synové.1997..k03/2;
5715 .Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 2.díl..Praha:Herrmann a synové.1997..k03/2;
5716 .Lexmann Juraj, MUDr. BLJ, Sobola Marek, Ing., PhD, KLJ.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.Prešov:Slov. komenda Vojen. a špitál. rádu sv. Lazara Jeruzalemského, České veľkopriorstvo, M. Vaško.2007..k17-1a;
5717 .Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.k23/5;
5718 .Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.k16/8;
5719 .Líbal Dobroslav Dr., Vilímková Milada Dr..Umění věku.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1957..k17-6a;
5720 .Liberda Vladimír.Otec totalitarismu.Opava:OPTYS, s.r.o..1992..k04/5;
5721 .Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Třistakrát z židovského humoru. Praha:Portál.2003.80-7178-776-0.k06/3;
5722 .Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Úsměvné židovské historky. Portál:Praha.2004.80-7178-873-2.k06/3;
5723 .Lightfoot Neil R..Třikrát o bibli.Viedeň:Kristova cirkev (Kongregácie).1984..k07/3;
5724 .Lightfoot R. H..St. John´s Gospel.Oxford:Oxford University Press.1963..k11-4a;
5725 .Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.k13/1;
5726 .Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.k11/2;
5727 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.k11/2;
5728 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.k13/1;
5729 .Likoudis Paul .The legacy of chd.Kanada:The Wanderer press.1994..k14-5a;
5730 .Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..k01-4b;
5731 .Lilienthal, Alfred M..Sionismus /.Praha ::Orbis,.1989..R1/2;
5732 .Limbeck, Meinhard,1934-.Nový zákon 1. Evangelium sv. Matouše :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-146-7 :.k07/5;
5733 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.k07/5;
5734 .Limbeck, Meinrad,(1934-).Markus Evangelium.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15321-0.k11-4a;
5735 .Linhartová, Benedikta - autor.Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis.:Vimperk :.1993.80-901476-1-5.k14/5;
5736 .Linus, Mundy.Bůh není samotář :; duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem.:Paulínky.2006.80-86025-94-2.k16/7;
5737 .Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.k16/8;
5738 .Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..k16/7;
5739 .Lippini Pietro P. OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-2a;
5740 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.k11/2;
5741 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.k11/2;
5742 .Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.k11/2;
5743 .Liptovská, Miriam.Príprava na Turíce.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1995.80-85223-33-3.k16/8;
5744 .Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.k14/6;
5745 .Lisa, Cremaschi (ed.).Pokora a milosrdenství : [ctnosti svatého Makaria].:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-641-8.k13/5;
5746 .Lissner Ivar.So habt ihr gelebt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1950?..k15-4a;
5747 .Listl Joseph, Muller Hubert, Schmitz Heribert.Grundris des nachkonziliaren Kirchenrechts.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1980..k06-lb;
5748 .Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.k06-lb;
5749 .Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.k06-lb;
5750 .Liška Jozef Dr..Tak hovorí Angličan.Turčiansky sv. Martin:Matica slovenská.1969..k16-5c;
5751 .Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.k17/5;
5752 .Livet, Georges.Náboženské války.Praha:Erm.1995.80-85913-03-8.k18/1;
5753 .Livingstone, Elizabeth A..The concise Oxford dictionary of Christian Church.Oxford ::Oxford University Press,.1992.0-19-283014-7.k16-5a;
5754 .Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.k16/8;
5755 .Lobet, Benoît - autor.15 dní s Georgesem Bernanosem.:Brno :.2000.80-7295-003-7.k16/8;
5756 .Lobkowicz, Mikuláš.Duše Evropy.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-403-1.k04/4;
5757 .Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.k13/6;
5758 .Lodato, Saverio.Zabil som Giovanniho Falkoneho (spoveď Giovanniho Bruscu). .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-196-2.k18-1b;
5759 .Loew J. et Cottier G.M. - M..Dynamisme de la foi et incroyance.Paris:Les editions du Cerf.1963..k09-3a;
5760 .Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..k20/4;
5761 .Loewenstein, Bedřich, 1929- - autor.Projekt moderny :.:Praha :.1995.80-238-0474-X.k03/3;
5762 .Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesťanská akademie.1968..k07/1;
5763 .Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du centurion.1969..k10-4a;
5764 .Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du Centurion.1969..k10-4a;
5765 .Lohfink, Gerhard.Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.k20/4;
5766 .Lohfink, Gerhard,(1934-).Wem gilt die Bergpredigt?.Freiburg:Herder.1988.3451087774;3-451-08777-4.k10-4a;
5767 .Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.k14/2;
5768 .Lohrum, Meinolf,(1935-).Albert der Große :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1586-6.k06-4b;
5769 .Lohse Eduard.Le milieu du Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1973..k10-4b;
5770 .Lohse, Eduard,(1924-).Teologická etika Nového zákona.Bratislava ::Serafín,.2008.978-80-8081-072-6.k21/4;
5771 .Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.k06/6;
5772 .Lochman, Jan Milič.O smyslu křesťanských svátků : Meditace o vánocích,velikonocích a letnicích.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-207-1.k10/5;
5773 .Lochman, Jan Milič.Otče náš : Křesťanský život ve světle modlitby Páně.Praha:Kalich.1993.80-7017-696-2.k16/7;
5774 .Lokšová, Irena.Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve škole.Praha:Portál.1999.80-7178-205-X.D4/4;
5775 .Lombardi Luigi Prof..La terre sainte.Narni - Terni:Edizioni plurigraf.1977..k16-2a;
5776 .Lombardi Riccardo P., SJ.Fur eine neue Welt.Heidelberg:F. H. Kerle .1955..k16-6b;
5777 .Lonergan Bernard J. F. SJ.Insight.London - New York - Toronto:Longmans, Green and Co.1958..k08-2a;
5778 .Loon, Hendrik Willem van.Dějiny lidstva : Doplnil John Merriman.Praha:Lidové noviny.2000.80-7106-417-3.k23/1;
5779 .Loon, Hendrik Willem van,1882-1944.Rembrandt :.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..D8/5;
5780 .Loosskij, Nikolaj.O Mystickej intuícii. Poprad:Mornár a syn.2004.80-969129-0-9.k02-5a;
5781 .Lopes, Fern?o, ca 1380-ca 1459.Kronika vlády D. Pedra I..:Praha :.2009.978-80-257-0231-4.k24/1;
5782 .Lorenz Willy.Petrus der Ewige papst.Wien - Munchen:Verlag Herold.1966..k08-2a;
5783 .Lorenz, Konrad Zacharias.Odumírání lidskosti : Konrad Lorenz.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0645-X.k05/2;
5784 .Lorenz, Konrad Zacharias.Osm smrtelných hříchů.Praha:Academia.2001.80-200-0842-X.k04/5;
5785 .Lorenz, Konrad Zacharias,1903-1989.Osm smrtelných hříchů.Praha ::Academia,.2001.80-200-0842-X.k13-6a;
5786 .Lortz J..Histoire de L´Église.Paris:Petite bibliothéqe payot.1955..k16-4a;
5787 .Lortz Joseph.La réforme de Luther Tome 2.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..k08-2a;
5788 .Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a;
5789 .Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a;
5790 .Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Dějiny ruské filosofie.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-26-4.k02-5a;
5791 .Lossky Vladimír.Dogmatická teologie.Praha:Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku.1994..k08/1;
5792 .Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k03/4;
5793 .Lotz, Johannes Baptist, 1903-1992 - autor.Vědění a láska.:Praha :.1999.80-7021-304-3.k03/5;
5794 .Lotz, Johannes Baptist,(1903-1992).In jedem Menschen steckt ein Atheist.Frankfurt am Main ::Knecht,.1981.3-7820-0464-7.k08-2a;
5795 .Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.k09/1;
5796 .Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a;
5797 .Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a;
5798 .Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.k08/1;
5799 .Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.k07-5a;
5800 .Lubac, Henri de,(1896-1991.).Theology in history.San Francisco ::Ignatius Press,.1996..0898704723.k07-5a;
5801 .Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..k10/1;
5802 .Lubac, Henri de((1896-1991).).Katolicyzm :.Kraków ::"Znak",.1988.8370060749.k07-5a;
5803 .Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..k13/2;
5804 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5.k18/7;
5805 .Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Slovo života a jeho účinky v životě křesťana.:Praha :.1995.80-901542-6-3.k18/7;
5806 .Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1.k11/4;
5807 .Lubich, Chiara,(1920-2008).Slovo proměňované v život.Praha ::Nové město,.1999-.80-86146-27-8 (sv. II : brož.);80-86146-16-2 (sv. I : brož.).k13/2;
5808 .Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.k18/7;
5809 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.k11/4;
5810 .Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.k11/4;
5811 .Ľubomír Stanček.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.k11/7;
5812 .Luboš Kropáček..Súfismus :; dějiny islámské mystiky.:Vyšehrad.2008.978-80-7021-817-4.k21/8;
5813 .Lubsczyk Hans.Das Buch Ijob.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-5a;
5814 .Lubsczyk Hans.Das Markus evangelium.Silz:KJG - Katholische Junge Gemeinde .2000?..k17-1b;
5815 .Lubsczyk und Trilling Wolfgang.Die Antwort Gottes.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1958..k10-4b;
5816 .Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.k12/2;
5817 .Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.k09/3;
5818 .Lucie Christine.Geiftlíches Tagebuch.Mainz:matthias-grunewald-verlag.1912..k04-3a;
5819 .Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a;
5820 .Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a;
5821 .Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a;
5822 .Ľudmila, Podjavorinská.Balady.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-79-3.k10-2b;
5823 .Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..k13/4;
5824 .Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.k07/3;
5825 .Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.k09-4b;
5826 .Ludvik A. Winterswyl.Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien.:Freiburg.1942..k04-3a;
5827 .Ludvik Ott.Grundriss der Katholischen dogmatik.Freiburg Basel Wien:Herder.1959..k07-6a;
5828 .Luigi Santucci i ks. Stanislaw Klimaszewski MIC.Legendy Chrzescijanskie.warszawa:Wydawnictwo Ksiežy Marianów.1988..k17/2;
5829 .Luigia Tincani.FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA.Milano:Ancora.1998..k06-4a;
5830 .Lukacs, John.Demokracia a populizmus : Strach a nenávisť.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-860-2.k04/5;
5831 .Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.d4/1;
5832 .Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.D4/1;
5833 .Lukas, Elisabeth.Logoterapie ve výchově.Praha:Portál.1997.80-7178-180-0.D4/3;
5834 .Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka.Kapitoly z epistemologie a noetiky.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-71-7.k02/6;
5835 .Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.k21/2;
5836 .Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen I.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..k14-5b;
5837 .Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen II.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..k14-5b;
5838 .Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3.k22/2;
5839 .Lurker, Manfred.Slovník symbolů ; Manfred Lurker ; [z německého originálu ... přeložili Alena Bakešová ... et al.]..:Knižní klub.2005.80-242-1588-8.k22/2;
5840 .Lurker, Manfred.Slownik obrazów i symboli biblijnych.Poznaň:Pallottinum.1989.8370141196;83-7014-119-6.k22/2;
5841 .Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007 - autor.Tajemství eucharistie :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-700-7.K13/5;
5842 .Luther, H. Martin.Helénistická náboženství. Brno:Masarykova univerzita.1997.80-210-1702-3.k06/1;
5843 .Lutovský, Michal.Sámova říše.Praha:Academia.1995.80-200-0420-3.k26/5;
5844 .Lvová Míla.Mníchov a Edvard Beneš.Praha:Nakladatelství Svoboda.1968..k25/6;
5845 .Lyotard, Jean Francois.Fenomenologie. Praha:Victoria Publishing.1995.80-7187-031-5.k03/4;
5846 .Lyotard, Jean-François.Hrobka intelektuála a iné články. Bratislava:Archa.1997.80-7115-141-6.k02/1;
5847 .Lyotard, Jean-Francois.O postmodernismu. Praha:Filosofia.1993.80-7007-047-1.k02/7;
5848 .Lyotard, Jean-Francois.Rozepře. Praha:Filosofia.1998.80-7007-119-2.k02/7;
5849 .Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.k06/5;
5850 .M. Basilea Schlink.Alles fur einen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1969..k18-2a;
5851 .M. D. Chenu O. P..DAS WERK DES HL. THOMAS VON AQUIN.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1960..k06-3a;
5852 .M. D. Chenu O. P..INTRODUZIONE allo studio di S. TOMMASO D´AQUINO.Fiorentina:Libreria editricse .1953..k06-5a;
5853 .M. Giovanna Cambria.IL MONASTERSO DOMENICANO DI S. AGNESE IN BOLOGNA.Bologna - Italia:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..k06-3b;
5854 .M. H, Vicaire, O. P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris-6:Les éditions du cerf.1957..k06-5b;
5855 .M. H, Vicaire, O. P..SAINT DOMINIQUE DE CALERUEGA.Paris:Les editions du cerf.1955..k06-5b;
5856 .M. H. Vicaire, O.P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b;
5857 .M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b;
5858 .M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b;
5859 .M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..k06-5b;
5860 .M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..k06-5b;
5861 .M. H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIC AND HIS TIMES.Green Bay, Wisconsin:Alt publishing company.1961..k06-5b;
5862 .M. H. Vicaire, O.P..SANT DOMINIQUE LA VIE APOSTOLIQUE.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k06-3b;
5863 .M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:.1970??..k14/6;
5864 .M.-H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIQUE ET SES FRERES ÉVANGILE OU CROISADE?.Paris:Les éditions du cerf.1979..k06-4b;
5865 .M.V. Bernadot, R. Cathala, R. Garrigou-Lagrange, R. Martin, H. Petitot.La Spiritualité Dominicaine.Seine-et-oise:lES éDITIONS jUVISY DU cerf.1933..k05-4a;
5866 .Maasburg, Leo.Matka Terézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629290 (viaz.); 978-80-7162-929-0.k14/7;
5867 .Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.k17/1;
5868 .Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.k10-1b;
5869 .Mac, GRATH, Alister.Křesťanská spiritualita : úvod.Praha:Volvox globator.2001.80-7207-444-X.k18/2;
5870 .Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.k03/8;
5871 .Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.k02-4b;
5872 .Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..k18/8;
5873 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k13-6a;
5874 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k26/4;
5875 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k13-6a;
5876 .Macedo, Stephen.Liberálne cnosti. Bratislava:Archa.1995.80-7115-071-1.k05/2;
5877 .Macejko Vincent, Ing. Mgr., Zubko Peter Prof. ThDr., Gembický Juraj, Mgr., Timuľáková, .Osobná pobožnosť na Svätých schodoch.Košice:Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária.2015..k18-3b;
5878 .Macek Josef.Italská renesance.Praha:Nakladatelství Československé akademie věd.1965..k25/2;
5879 .Macek, Josef.Víra a zbožnost jagellonského věku.Praha:Argo.2001.80-7203-265-8.k25/5;
5880 .Macek, Petr, 1944- - preklad.Novější angloamerická teologie :.:Praha :.2008.978-80-7017-100-4.k09/5;
5881 .Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.k05/4;
5882 .Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.k07-3a;
5883 .Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.k20/6;
5884 .MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36914-2.k15-4a;
5885 .MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36915-0.k15-4a;
5886 .Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.k24/2;
5887 .Mackewn, Jennifer.Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii.Praha:Portál.2004.80-7178-922-4.D4/1;
5888 .Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě :.Praha ::Brána,.1999.80-7243-055-6 :.k1/4;
5889 .Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě : víte,jak to mysleli?.Praha:Brána.1999.80-7243-055-6.k02-5a;
5890 .Mačura Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na Limské dokumenty.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2005..k15-6c;
5891 .Madinger Herbert.Sedmdesát učedníku.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k16/8;
5892 .Madinger Herbert ThDr..Pane, co chceš, abych činil?.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k16/8;
5893 .Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.k17/1;
5894 .Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-40-5.K06/6;
5895 .Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.k17/1;
5896 .Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.k17/1;
5897 .Mag.rehole Vincent de Couesningle OP.Proprium rádu kazateľov.Rím :Generalát OP u sv. Sabíny.1982..K14/2;
5898 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.K07/8;
5899 .Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.k17/7;
5900 .Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.k13/4;
5901 .Magdaléna, Ďuričeková.Psychológia žiaka a učiteľa.:Pedag. fakulta.1996.80-7097-328-5.D4/4;
5902 .Magee, Bryan.The Story of Philosophy. Londýn:Dorling Kindersley Books.2001.0-7513-3332-8.k02-2a;
5903 .Magistérium cirkvi .Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-694-7.k20/8;
5904 .Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.k03/1;
5905 .Macháčková, Lucia.Duchovná scéna na Slovensku. Petra:Prešov.2001.80-968539-1-0.k26/5;
5906 .Macháčková, Lucia - Dojčár, Martin.Duchovná scéna na Slovensku II. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-8-0.k26/6;
5907 .Machalová, Tatiana.Základy filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-900530-2-5.k01/1;
5908 .Machiavelli, Niccoló.Knieža. .Martin :THETIS.2009.978-80-970115-2-9.k04/4;
5909 .Machiavelli, Niccolo.Úvahy o vládnutí a o vojenství : Vladař : vladař.Praha:Argo.2001.80-7203-391-3.k04/4;
5910 .Machiavelli, Niccolo.Vladař.Praha:Železný.1997.80-237-3544-6.k04/4;
5911 .Machovec, Milan.Filosofie tváří v tvář zániku.Brno:Zvláštní vydání.1998.80-85436-61-2.k02-4b;
5912 .Machovec, Milan.Indoevropané v pravlasti,aneb, Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. Praha:Akropolis.2000.80-85770-91-1.k07/2;
5913 .Machovec, Milan.Ježíš pro moderního člověka.Praha:Akropolis.2003.80-235-0015-5.k20/4;
5914 .Machovec, Milan.Problém tolerance v dějinách a perspektivě : k vydání připravil Milan Machovec ...[et al.].Praha:Academia.1995.80-200-0414-9.k03/7;
5915 .Machula, Tomáš, 1971- - autor.De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.:Praha :.2003.80-85929-57-0.k02/4;
5916 .Machula, Tomáš,1971-.Tomismus čtyřiadvaceti tezí /.Praha ::Krystal,.2010.978-80-87183-28-1.k02/4;
5917 .Maier, Hans.Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-43-7.k04/4;
5918 .Maier, Hans.Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie.Brno:CDK.1999.80-85959-50-X.k19/2;
5919 .Maimonides, 1135-1204.Výběr z korespondence.:Praha :.2010.978-80-200-1848-9.k01/6;
5920 .Maimonides, Moses.Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.Praha:Sefer.2001.80-85924-31-5.k01/6;
5921 .Main, John.Meditieren mit den Vatern.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1983.3878681828 (kart.).k17-3b;
5922 .Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.k07/4;
5923 .Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.k09/2;
5924 .Majo, Juraj.Náboženský atlas Slovenska /.:.2010??.978-80-8136-052-7.K11/8;
5925 .Major, Ladislav.Myšlení o divadle. Praha:Herrmann a synové.1993..k02-5a;
5926 .Maksimov V. G..Le francais parlé - les transports.Moskva - Leningrad:Prosveščenie.1966..k16-5c;
5927 .Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.k11/6;
5928 .Malcolm, Barber.Noví rytíři :; dějiny templářského řádu.:Argo.2006.80-7203-764-1.k25/5;
5929 .Malcolm, Norman.Ludwig Wittgenstein v spomienkach : So životopisnou črtou Georga Henrika von Wrighta.:Archa.1993.80-7115-062-2.k02/1;
5930 .Malevez L., SJ.Le message chrétien et le Mythe.Bruxelles - Bruges - Paris:Museum Lessianum Desclée de Brouwer.1954..k11-3b;
5931 .Malia, Martin E. - (Martin Edward), 1924-2004 - autor.Sovětská tragédie :.:Praha :.2004.80-7203-566-5.k25/2;
5932 .Malia, Martin E. - (Martin Edward), 1924-2004 - autor.Sovětská tragédie :.:Praha :.2004.80-7203-566-5.k12-5a;
5933 .Maliński M. KS..Wezwano mnie z dalekiego kraju.Poznaň - Warszawa:Pallotinum.1980..k12-4b;
5934 .Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.k14/7;
5935 .Maliński, Mieczysław,(1923-).Johannes Paul II. :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18504-0.k12-4b;
5936 .Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.k01-5b;
5937 .Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.2002.80-7178-713-2.k06/3;
5938 .Malunowiczówna, Leokadia.Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993.83-85291-46-6.k08/2;
5939 .Malý Tomáš.Ty a on Ty a ona.Řím:Křesťanská akademie.1978..k11/5;
5940 .Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.k13-1a;
5941 .Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.k16/1;
5942 .Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.k13-1b;
5943 .Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.K12/3;
5944 .Malý, Vincent.Legenda o bačovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-692-3.k08-1a;
5945 .Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.k18-4a;
5946 .Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.k12/2;
5947 .Mandelštam, Naděžda Jakovlevna.Dvě knihy vzpomínek.Brno:Atlantis.1996.80-7108-128-0.k12-3b;
5948 .Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001..k16/1;
5949 .Mandzák, Daniel.Životopis Jána Mastiliaka : Slovenský účastník monsterprocesu A.A. Machalka.Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.978-80-89335-03-9.k26/4;
5950 .Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1972..k21/1;
5951 .Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1972..k10-4b;
5952 .Manfred Fuhrmann ; z přel. M.Váňa..Seneca a císař Nero : biografie (Var.).Jinočany:H & H.2002.80-86022-77-3.k23/1;
5953 .Manfred Entrich.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004.3-460-33057-0.k16-2a;
5954 .Manfred, Frank.Štýl vo filozofii. Bratislava:Archa.1995.80-7115-051-7.k02/1;
5955 .Mangoldt, Ursula von.Wer bin ich?.:Herder.1977.3-451-07626-8.k02-4a;
5956 .Mannheim, Karl.Ideologie a utopie : Přednášky a eseje.Bratislava:Archa.1991.80-7115-022-3.k04/2;
5957 .Manson T. W..The Sayings of Jesus.London:SCM Press LTD.1975..k10-4b;
5958 .Marc Oraison.LA TRANSHUMANCE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a;
5959 .Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a;
5960 .Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5b;
5961 .Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a;
5962 .Marc, Stern..Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění.:Vyšehrad.2002.80-7021-551-8.k21/3;
5963 .Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 1.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..k02-4b;
5964 .Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 2.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..k02-4b;
5965 .Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..k03/4;
5966 .Marcelli, Miroslav.Znovuobjavenie času c Miroslav Marcelli ; Dušan Leščinský.Bratislava:Smena.1990.80-221-0049-8.k02/7;
5967 .Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1986..k05-4a;
5968 .Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..k05-4a;
5969 .Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..k05-4b;
5970 .Marco de Ciro C. R. M. P..La tolleranza civile in materia religiosa alla luce dell´insegnamento di I eone XIII e di Pio XII.Romae:Pontificia universitas studiorum a s. Thoma AQ. in Urbe.1964..k14-5a;
5971 .Marcus Aurelius Antoninus.Hovory k sobě.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0799-5.k03/5;
5972 .Marduel F..Regards sur lavie evangélique.Le Puy:Éditions Xavier Mappus.1964..k10-4a;
5973 .Maréchal, Josef.Výbor z filozofického díla : (podle Eugena Wingendorfa).Velehrad:Refugium.1996.80-901957-9-2.k02/7;
5974 .Marek, Alois Dominik - autor.Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.:Olomouc :.2003.80-7266-155-8.k02/6;
5975 .Marek, Alois Maria.Psychologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000.80-7266-047-0.D4/1;
5976 .Marek, Jan.Dějiny Afghánistánu.Praha:Lidové noviny.2006.80-7106-445-9.k23/3;
5977 .Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.K-6/6;
5978 .Margita, Figuli.Tri gaštanové kone.:Tranoscius.1996.80-7140-094-7.D8/6;
5979 .Marguerat, Daniel.Člověk z Nazaretu : Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.Třebenice:Mlýn.1996.80-901589-5-1.k20/4;
5980 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.k12/4;
5981 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.k12/4;
5982 .Marchiano, Grazia.La cognizione estetica tra oriente e occidente. Milano:Guerini e Associati.1987.88-7802-022-2.k02-4a;
5983 .Marchioro Cesarino.Le Chiese Goitesi.Mantova:Ministero per i beni culturali e Ambientali.1990..k12-1b;
5984 .Mária.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-462-4.k12/2;
5985 .Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D6/1;
5986 .Maria Emmanuel, brat.Akordy lásky.Bratislava:Lúč.1994.8071141216 (brož.); 80-7114-121-6.K17/8;
5987 .Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.k11/5;
5988 .Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.k10/1;
5989 .Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.k19/4;
5990 .Maria, Fürst.Filozofia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00279-4.k03/7;
5991 .Mária, Maříková.Angličtina I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-01719-8.k15-4c;
5992 .Mária, Puškárová.Múdry starec.:SOFA.1997.80-85752-31-X.D4/2;
5993 .Mária, Vyvíjalová.Alexander Rudnay v kontexte Slovenského národnoobrodenského hnutia.:Matica slovenská.1998.80-7090-493-3.k10/7;
5994 .Marian Dolores.Entfaltung der Personlichkeit im Ordensleben.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag.1965..k17-1b;
5995 .Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.k11/4;
5996 .Marián Kováčik.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-387-1.k16-2a;
5997 .Marian Veselý, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-418-7.k19/4;
5998 .Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k13-2b;
5999 .Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k13-6a;
6000 .Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k10/3;
6001 .Marián, Leško.Masky a tváre novej elity.:Inštitút pre verejné otázky.2000.80-88935-19-9.k04/5;
6002 .Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.k14/5;
6003 .Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..K12/3;
6004 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..k19-2a;
6005 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..k19-2a;
6006 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..k19-2a;
6007 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..k19-2a;
6008 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..k19-2a;
6009 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..k19-2a;
6010 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1997..k19-2a;
6011 .Marie-André.Saint Pierre Chanel.:EISE.1957..k04-6a;
6012 .Márie-Eug?ne, otec.O pokoře.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-008-4.k09/1;
6013 .Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.k13/7;
6014 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky II..:Argo.2001.80-7203-372-7.k18/3;
6015 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky III..:Agro.2002.80-7203-373-5.k18/3;
6016 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky IV..:Argo.2003.80-7203-479-0.k18/3;
6017 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky V..:Argo.2003.80-7203-459-6.k18/3;
6018 .Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky VI..:Argo.2004.80-7203-571-1.k18/3;
6019 .Marijan Biškup - Franjo Šanjek.Blaženi Augustin Kažotic.Zagreb:.1994..k04-3a;
6020 .Maříková Mária PhDr..Angličtina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..k15-4c;
6021 .Maříková Mária PhDr., Holčíková Ida.Angličtina pro jazykové školy III a IV..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1968..k15-4c;
6022 .Maříková, Mária.Angličtina 3 pre jazykové školy a kurzy c Mária Maříková ; Miroslav Cipár.Bratislava:SPN.1992.80-08-01744-9.k15-4c;
6023 .Maříková, Mária.Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 : 4.časť..Bratislava:Slovenské pedagogické nakl..1990.80-08-01418-0.k15-4c;
6024 .Maříková, Mária,.Angličtina 2 pre jazykové školy a kurzy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1992.80-08-01743-0.k15-4c;
6025 .Maritain Jacques .De la gráce et de l´humanité de Jésus.:Descée de Brouwer.1967..k10-2a;
6026 .Maritain, Jacques.Le Paysan de la Garonne. Paris:Desclee de Brouwer.1966..k02-5a;
6027 .Maritain, Jacques.Sedm lekcí o jsoucnu.:Triada.2009.978-80-86138-91-6.k03/5;
6028 .Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal.1933..k05/6;
6029 .Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..k03/5;
6030 .Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..k02/7;
6031 .Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..k10-1b;
6032 .Maritain, Raïssa(1883-1960)..Doktor Anielski czyli Opowieść o św. Tomaszu z Akwinu /.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2006..8360040125.k02/3;
6033 .Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.k17/3;
6034 .Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.k10-1b;
6035 .Markiewicz Stanislav.Ján XXIII a Pavol VI..Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..k15/2;
6036 .Marko, Ivan Rupnik.Adam a jeho žebro.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-20-5.k13/2;
6037 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..k07/4;
6038 .Markus Huck.ZUM 200. TODESTAG DER SCHWESTER MARIA COLUMBA SCHONATH.Munsterschwarzach:Benedici Press.1987..k06-4b;
6039 .Markuš, Štefan.Maďari pod lupou.Bratislava:Veda.2004.80-224-0785-2.k24/3;
6040 .Markušová, Kristína.Pápež a Košice. Pergamen:Sečovce.1995.80-967372-1-X.k16/2;
6041 .Marlé René, SJ.Bultmann et la foi chrétienne.Montaigne:Aubier Éditions.1967..k10-3a;
6042 .Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..k18/4;
6043 .Marquis-Oggier Claire.Der selige Maurice Tornay.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1993..k12-4b;
6044 .Marranzini Alfredo SJ.Dimensione antropologica della teologia.Milano - Italia:Editrice Ancora.1971..k08-6b;
6045 .Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.D8/7;
6046 .Marsch, Michael.Blahoslavenství Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-149-1.k13/2;
6047 .Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.k13/5;
6048 .Marsina Richard.Tatársky vpád.Budmerice:Rak.2008..k15-6a;
6049 .Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.k26/2;
6050 .Marsina, Richard.Tatársky vpád. .Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2008.978-80-85501-40-7.k26/2;
6051 .Martin, Berndt.Židovská menšina v dějinách.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-311-X.k06/5;
6052 .Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.DMC_3/b;
6053 .Martin, Gottfried.Úvod do všeobecné metafyziky.Praha:Rezek.1996.80-86027-01-5.k02/6;
6054 .Martin, Heidegger.Fenomenologická intepretace Kantovy Kritiky čistého rozumu.:Oikoymenh.2004.80-7298-124-2.k01/3;
6055 .Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.k09/3;
6056 .Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.R1/3;
6057 .Martin, Rees.Iba šesť čísel.:Kalligram.2002.80-7149-507-7.k05/4;
6058 .Martin, Vančo.Stredoveké rotundy na Slovensku.:Chronos.2000.80-89027-00-8.k11/8;
6059 .Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..k08-1b;
6060 .Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..k08-1b;
6061 .Martinček Martin - foografie.Hora.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1978..k08-1b;
6062 .Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě.Řím:Křesťanská akademie.1998.8086036073 (brož.);80-86036-07-3.K04/5;
6063 .Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě :.Svitavy ::Trinitas,.1998.80-86036-07-3 (Trinitas ; brož.).R1/3;
6064 .Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..k20/6;
6065 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.k16/7;
6066 .Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.k09/4;
6067 .Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.k16/8;
6068 .Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..k13/5;
6069 .Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.k20/6;
6070 .Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0.k18-1a;
6071 .Martini, Carlo Maria.Radosť z evanjelia-med. pre mldých. Sp. Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1994.80-7142-018-2.K20/6;
6072 .Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.k13/5;
6073 .Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Slova o církvi :. :Brno :.1998.80-85959-30-5.k11/4;
6074 .Martini,Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v Evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.k20/6;
6075 .Marvin R. Wilson.Náš otec Abraham. Praha:Sborový dopis.1996..k06/5;
6076 .Maryniarczyk, Andrzej.The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality.:Polskie towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.978-83-60144-46-1.k03-6a;
6077 .Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.k01/2;
6078 .Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom II.Lublin:KUL.1996.83-228-0476-8.k01/2;
6079 .Masaryk, Tomáš Garrigue.Moderní člověk a náboženství.Praha:Masarykův ústav AV ČR.2000.80-902659-4-4.k05/4;
6080 .Mascall E. L..Ten, ktory jest. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1958..k03/5;
6081 .Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.k07/3;
6082 .Massimo Giustetti.Vivere nella luce.Pinerolo: Marietti .1967..k17-1b;
6083 .Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..k06/6;
6084 .Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..k01-6b;
6085 .Matějček, Zdeněk,(1922-2004).Co, kdy a jak ve výchově dětí.Praha ::Portál,.2012.80-262-0202-3.D4/1;
6086 .Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.k12/2;
6087 .Matka Myriam.Z otroctva na slobodu.Drienovec:Editunio.2010.978-963 - 08 - 0637 - 4.D4/5;
6088 .Matoušek, Alexandr.Posvátný obraz a zobrazení posvátného :. Praha:Česká křesťanská akademie.1995.80-85795-20-5.k07/1;
6089 .Matoušek, Jaroslav.Gnose. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2;
6090 .Matoušek, Oldřich.Mládež a delikvence.Praha:Portál.1998.80-7178-226-2.D4/1;
6091 .Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.k13/7;
6092 .Matthias, Stubhann.Encyklopedie biblie-diel 2.:Gemini.1992.80-85265-32-X.k07/8;
6093 .Matúš, Kučera.Stredoveké Slovensko. a.s.:Perfekt.2002.80-8046-217-8.k27/3;
6094 .Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.k12/2;
6095 .Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-30-8.k12/2;
6096 .Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.k10/3;
6097 .Matvejevic, Predrag,1932-.Breviář Středomoří :.Praha ::Lidové noviny,.2002.80-7106-545-5.k24/2;
6098 .Matyaszewski, Paweł..La philosophie de la société ou l'idée de l'unité humaine selon Joseph de Maistre.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2002..8322809646.k10-2a;
6099 .Mauriac Francois.Život Isusov.Split:Duvno.1984..k10-4a;
6100 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.k11/5;
6101 .Maurice, Halbwachs.Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Bratislava:Chronos.1997.80-967138-9-2.k03/1;
6102 .Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.k07/4;
6103 .Mauro la Spisa.SAN TOMMASO E IL PENSIERO POST - MODERNO.Massimo - Milano:Studia Universitatis s. Thomae in Urbe.1985??..k06-5a;
6104 .Maurois, André.Dějiny Anglie : Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1995.80-7106-084-4.k23/1;
6105 .Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.k23/1;
6106 .Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..R1/6;
6107 .Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..K2/4;
6108 .Max Seckler.LE SALUT ET L´HISTOIRE.Paris:Les éditions du cerf.1967..k06-5a;
6109 .Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.k03/5;
6110 .Maxa, David.Chanuka /.Praha ::Garamond,.2014.978-80-7407-234-5.k08-1a;
6111 .Maxim, Ladislav,1940-.Duby Zemplína.Ruskovce:Občianske združenie CICONIA.2015.9788097185459 (viaz.); 978-80-971854-5-9.D8/8;
6112 .Maxime le Confesseur.Centuries sur la charité.:Editions du Cerf.1945..k04-6b;
6113 .May, Hope.Sokrates.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-89218-01-6.k02/1;
6114 .Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.k07/5;
6115 .Mayr, Ernst.Čo je to evolúcia.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-662-6.k05/4;
6116 .Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..k14/2;
6117 .Mazierski, Stanislaw.Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznan - Warszawa-lublin:Ksiegarna sw. Wojciecha.1972..k05/3;
6118 .Mazur, Z., Bar, J. R..Wierna utajonej milości.:Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.1989..k04-6a;
6119 .Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.k11/5;
6120 .McBrien Richard.Servante du Royaume et des hommes.Paris - Freiburg:Éditions Saint-Paul.1968..k08-5a;
6121 .Mccall, Henrietta.Mezopotamské mýty : henrietta Mc Callová. Praha :: Nakl. Lidové noviny.1998.80-7106-224-3.k07/1;
6122 .Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.k10/3;
6123 .Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.k11/5;
6124 .Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.k05/4;
6125 .Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.k07-3a;
6126 .McGREAL, Ian P..Velké postavy západního myšlení, Slovník myslitelů. Praha:Prostor.1997.80-85190-61-3.k01/2;
6127 .McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.k01/2;
6128 .McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6.k11/6;
6129 .McKenzie John L..Moc i madrość.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1975..k07/5;
6130 .McKenzie John L. SJ.Geist und Welt des Alten Testamentes.Luzern:Räber-Verlag.1962..k10-4b;
6131 .McKenzie John L.,, SJ.Dictionary of the Bible.New York, London:Collier Books Macmillan publishing company.1965..k22/5;
6132 .Mckenzie, John L..Moc v cirkvi.Prešov:VMV.2003.80-7165-404-3.k09/3;
6133 .Mcleod, Hugh.Náboženství a lidé západní Evropy : (1789-1989).Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-124-6.k19/2;
6134 .McLeod, Hugh, 1944-.Sekularizace v západní Evropě (1848-1914).:Brno :.2008.978-80-7325-161-1.k04/4;
6135 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7.k13-6a;
6136 .Mędala, Stanisław((1935- ).).Chrystologia Ewangelii św. Jana.Kraków ::Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy,.2001..8372162654.k20/5;
6137 .Medek Václav.Cesta České a Moravské církve staletími.Praha:Česká katolická charita.1982..k26/2;
6138 .Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..k15-6b;
6139 .Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..k11/8;
6140 .Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.2003.80-200-1084-X.k25/2;
6141 .Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.2003.80-200-1084-X.k12-5b;
6142 .Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..k13-1b;
6143 .Meeks, Wayne A..The first urban Christians :.London ::Yale University Press,.1983.0-300-03244-7.k10-3a;
6144 .Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.k13/7;
6145 .Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.k02/1;
6146 .Meier, Paul.Od deprese ke štěstí : příznaky,příčiny a léčení depresí.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-82-1.D4/3;
6147 .Meinhold Peter.Die Kirchen auf neuen Wegen.Freiburg - Basel - Wien:Hrder - Bucherei.1964..k07-5a;
6148 .Meinolf Lohrum OP.Dominikus.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1987..k06-5b;
6149 .Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS.lEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1992..k06-5b;
6150 .Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS BETER UND PREDIGER.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1984..k06-4b;
6151 .Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-864-X.k13/5;
6152 .Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-780-5.k13/5;
6153 .Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.k12/2;
6154 .Mel, Thompson.Přehled etiky.:Portál.2004.80-7178-806-6.k05/1;
6155 .Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.k17/3;
6156 .Mellibruda, Jerzy.Ja-ty-my : Možnosti psychológie zlepšovať medziľudské vztahy.Bratislava:Smena.1990.80-221-0052-8.D4/7;
6157 .Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.k16/7;
6158 .Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.k02/1;
6159 .Meň, Alexandr.Rozbít led = Křesťan ve společnosti : (výbor z díla).:Triáda.2004.80-86138-57-7.k11/5;
6160 .Mendel, Miloš.Islámská výzva : Z dějin a současnosti politického islámu.Brno:Atlantis.1994.80-7108-088-8.k21/8;
6161 .Mendel, Miloš.Náboženství v boji o Palestinu : judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu.Brno:Atlantis.2000.80-7108-189-2.k21/8;
6162 .Mendel, Miloš.S puškou a Koránem. Praha:Orientální ústav Akademie věd České republiky.2008.80-85425-63-5.k21/8;
6163 .Mensching, Gustav.Buddha und Christus - ein Vergleich. Stuttgart:Deutsche Verlags-Anstalt.1978.3421018707.k01-6a;
6164 .Mentzos, Stavros.Dynamika duševní nemoci.Praha:Portál.2005.80-7178-992-5.D4/1;
6165 .Mére Teresa, de Calcutta, Frére Roger, de Taizé.Le chemin de croix.Paris:Le Centurion.1986..k18-2a;
6166 .Merell Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha:Česká katolická Charita.1973..K07/3;
6167 .Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita.1987..k07/3;
6168 .Merell Jan, ThDr. 1/.Cesty k dnešní katolické biblistice 1/.Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze.1971..k07/3;
6169 .Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..K09/2;
6170 .Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita.1964..k07/4;
6171 .Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..R1/5;
6172 .Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984..k20/4;
6173 .Merklein, Helmut,(1940-1999).Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1989.3-7462-0427-5.k10-4a;
6174 .Merleau.Chvála moudrosti.Bratislava:Archa.1994.80-7115-077-0.K02/1;
6175 .Mertens, Heinrich A..Religionen in Ost und West. Dusseldorf:Patmos.1972.3-491-00375-X.k01-5b;
6176 .Merton Thomas.Hora sedmi stupnu.Řím:Křesťanská akademie.1968..k13/1;
6177 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.k16/7;
6178 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.R1/4;
6179 .Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.k13/1;
6180 .Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.k13/1;
6181 .Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.k16/8;
6182 .Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.k13/6;
6183 .Messadié, Gerald.Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století.Praha:Práh.2000.80-7252-038-5.k06/5;
6184 .Messori Vittorio.il a souffert sous Ponce Pilate21.Paris:Association des amis de ľ abbé Jean Carmignac.1995..k07-5a;
6185 .Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-560-2.k20/4;
6186 .Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.k20/4;
6187 .Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.R1/5;
6188 .Mešťančík Ján, zostavili: Kirschbaum Jozef Dr. a Fuga František Mons..Andrej Hlinka v slove a obraze.Toronto/Ružomberok:Zahraničná Matica Slovenská.1991..k16/2;
6189 .Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.).The life of Christ :.New York ::C. Scribner,.1989..0870995499 :;0684191423 (Scribner).k08-1b;
6190 .Metz, Johann Babtist.Úvahy o politické theologii.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-69-2.k04/2;
6191 .Metz, Johann Baptist((1928- ).).Teologia polityczna.Kraków ::Wydaw. WAM,.2000..8370977863.k19/5;
6192 .Metzger Bruce M..The early versions of the New Testament.Oxford:Clarendon Press.1977..k14-2b;
6193 .Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..k13/2;
6194 .Meves, Christa.Kindgerechte Sexualerziehung :.Ahnatal/Kassel:Verl. Weisses Kreuz.1995.3878930771 (kart.).k14-4a;
6195 .Meves, Christa,1925-.Freiheit Will gelernt sein.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-07517-2.k14-5a;
6196 .Meyer, Joyce.Bojisko v mysli.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.2006.80-969473-8-9.D5/6;
6197 .Meynet, Roland..Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370978134.k21/5;
6198 .Mičkovic Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..k15-6c;
6199 .Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.k18/5;
6200 .Mihina, František.Metamorfózy poklasickej filozofie.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1994.80-88722-06-3.k01/1;
6201 .Mihóková Mária PhDr..Michal Potemra ako bibliograf.:Ako rukopis.1998..k16/2;
6202 .Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.k16/2;
6203 .Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.k06/5;
6204 .Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.k05/2;
6205 .Michael, Novak.Povedz mi prečo.:DILEMA.2000.80-968029-6-8.D4/3;
6206 .Michael, Paul Gallagher.Čestně o víře.:Cesta.1998.80-85319-74-8.k10/1;
6207 .Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.k05/6;
6208 .Michael, Walzer.Hrubý a tenký. O tolerancii.:Kalligram.2002.80-7149-440-2.k04/4;
6209 .Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.k22/8;
6210 .Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.k15-5c;
6211 .Michaela, Moravčíková.Cirkev a ľudské práva.:Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-89096-00-X.k19/7;
6212 .Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.k15-5c;
6213 .Michal Lacko J.S..Zničenie gréckokatolíckeho buskupstva v Prešove.Clevland, Ohio:.1960..D8/7;
6214 .Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.1993.80-85328-14-3.k26/6;
6215 .Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.2001.80-88778-33-6.D4/3;
6216 .Michal, Suchý.Malá antológia z diel filozofov I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-00487-8.k01/2;
6217 .Michálek, Jiří.Co je filosofie?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1992.80-85241-22-6 (uvedené: 80-85241-19-6).k03/3;
6218 .Michálek, Jiří.Topologie výchovy : Místo výchovy v životě člověka.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1996.80-86005-01-1.k04/2;
6219 .Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.k02-4b;
6220 .Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.k02/7;
6221 .Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).k13-1b;
6222 .Michalowski Kazimierz.Nielen pyramídy.Bratislava:Obzor.1977..k06/2;
6223 .Michalski, Konstanty.Filozofia wiekow srednich. Krakov:Instytut ksieyy misjionarzy.1997.83-7216-016-3.k02-2a;
6224 .Michalski, Marian.Antologia literatury patrystycznej I.:PAX.1975..k17/2;
6225 .Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.D4/4;
6226 .Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k09-1b;
6227 .Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k09-1b;
6228 .Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k07/1;
6229 .Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.k12/2;
6230 .Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.k26/4;
6231 .Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-208-7.k16-1b;
6232 .Mikluščák Pavel.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..k08/4;
6233 .Mikluščák Pavel.Kristológia II..Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule Samizdat.1996..k08/4;
6234 .Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..k08/4;
6235 .Mikluščák Pavel.Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:Rímskokatolícka Cyrilometodejská . bohoslovecká fakulta.1996..k08/4;
6236 .Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.k09/4;
6237 .Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.R1/3;
6238 .Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.k09/4;
6239 .Mikuláš Blažek.Filozofický a fyzikálny pohľad na kozmológiu.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-297-X.k05/4;
6240 .Mikulášek Jiří.Služebník radosti.Brno:Biskupství brněnské.2014..k08-1a;
6241 .Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.k10-4b;
6242 .Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2.k10-1b;
6243 .Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2.k21/5;
6244 .Mikuláštík, Milan,1945-.Komunikační dovednosti v praxi /.Praha ::Grada Publ.,.2003.80-247-0650-4 :.D4/6;
6245 .Mikulec, Jiří.Barokní náboženská bratrstva v Čechách.:Praha : Nakl.Lidové noviny.2000.80-7106-422-X.k14/1;
6246 .Mikulová Thulstrupová., Marie.Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti : ekumenický příspěvek.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-056-X.k03/1;
6247 .Milan Dubovský, Jan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2.k26/6;
6248 .Milan Kolcun.Košické detaily.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.K14-2b;
6249 .Milan Richter.Božia ulička.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-81-5.k26/6;
6250 .Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.k10-2b;
6251 .Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.k26/5;
6252 .Milčevičová Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Kraków.1998..k16/7;
6253 .Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.k09-1a;
6254 .Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.k18/2;
6255 .Milet, Jean, 1922- - autor.Poznáním k víře.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-229-3.k10/1;
6256 .Milik J. T..Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea.London:SCM Press LTD.1958..k10-5b;
6257 .Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.k01/6;
6258 .Mill, John Stuart.Úvahy o vládě ústavní.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0267-X.k01/7;
6259 .Miller, ED. L..Questions That matter.:McGraw-Hill Publishing Company.1987.0-07-042182-X.k03-6a;
6260 .Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.k16/7;
6261 .Milostav Kaňák.John Viklef.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1973..k19/3;
6262 .Miloš Mendel..Hidžra :; náboženská emigrace v dějinách islámských zemí.:Orientální ústav Akademie věd České republiky.2006.80-85425-58-0.k21/8;
6263 .Miloš V. Kratochvíl.Život Jana Amose.Praha:Československýl spisovatel.1979..k15/8;
6264 .Miloš, Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj..Islám v srdci Evropy :; vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí.:Academia.2007.978-80-200-1554-9.k21/8;
6265 .Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..k12-2a;
6266 .Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..k12-3b;
6267 .Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..k12-2a;
6268 .Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..k12-3b;
6269 .Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..D5/1;
6270 .Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..D8/6;
6271 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.k12/2;
6272 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.R1/4;
6273 .Mindell, Arnold.Telo a sny.:Stimul.1992.80-85697-01-7.D4/2;
6274 .Ministerstvo spravodlivosti.Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Goldičovi.Bratislava:Tatran.1951..k26/4;
6275 .Minsky, Marvin.Konštrukcia mysle.. Archa:Zlín.1996.80-7115-107-6.k02/1;
6276 .Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..k13/4;
6277 .Minuta, Tanino.Emigrant a jeho priatelia.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487930 (brož.); 978-80-85487-93-0.k16/1;
6278 .Miovský, Michal.LSD a jiné halucinogeny : Michal Miovský.Boskovice:Albert.1996.80-85834-35-9.D4/3;
6279 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.k12/2;
6280 .Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.:AGORA.1995.80-967210-1-1.k06/1;
6281 .Mircea, Eliade.Pojednání o dějinách náboženství.:Argo.2004.80-7203-589-4.k06/3;
6282 .Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..K16/2;
6283 .Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.k10/5;
6284 .Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.k10/5;
6285 .Miron, Zelina.Sloboda osobnosti alebo Malý kurz kvality života o tom, ako sa stať samým sebou v modernom svete.:FONTANA Kiadó.1995.80-85701-07-3.D4/2;
6286 .Miron, Zelina.Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa.:Iris.1994.80-967013-4-7.D4/3;
6287 .Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220.D8/7;
6288 .Missner, Marshall.Hobbes.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-54-7.k02/1;
6289 .Mistrík J..Štylistika slovenského jazyka.Bratislava:Slovenské pedagogocké nakladateľstvo .1970..k16-2c;
6290 .Mistrík Jozef.Rétorika.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k05/6;
6291 .Mistrík Jozef.Rýchle čítanie.Bratislava:Západoslovenské tlačiarne.1982..D8/4;
6292 .Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-01042-8.k16-2c;
6293 .Mistrík, Jozef.Rečnícke umenie.:INTERLINGUA.1994.80-88721-02-4.k05/6;
6294 .Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..k13-1a;
6295 .Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..k09/8;
6296 .Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..R1/7;
6297 .Mišovič, Bernard, 1954- .Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2.K14/6;
6298 .mit Druckerlaubnis der erzbischcopflichen ordinariates Wien.DI ROSENKRANZ-BASILIKA DER DOMINIKANER zu Wien.Wien:.1957..k06-2a;
6299 .Mitnick, Kevin.Umění klamu.:Helion s.a..2003.83-7361-210-6.D4/2;
6300 .Mlynárik, Ján.Dějiny Židů na Slovensku.Praha:Academia.2005.80-200-1301-6.k26/5;
6301 .Mlynárik, Ján.Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve.Praha:Libri.2005.80-7277-204-X.k26/4;
6302 .Moda Aldo.Hans Urs von Balthasar.Bari - Italia:Ecumenica Editrice.1976..k08-4a;
6303 .Moffett, Samuel H..A history of Christianity in Asia.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.1998-c2005..1570751625 (v. 1 : alk. paper);1570754500.k15-6b;
6304 .Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.k17/8;
6305 .Mokrejš, Antonín.Filozofie a život-Život a umění.Praha:Filosofia.1995.80-7007-068-4.k04/5;
6306 .Mokrý, Ladislav.Kardinál König.Bratislava:LUC.1998.80-7114-239-5.k08/7;
6307 .Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.k11/6;
6308 .Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.k11/6;
6309 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.k11/5;
6310 .Molinié, Marie Dominique, 1918- - autor.Vybírám si všechno :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-483-0.k13/7;
6311 .Molnár prof. dr. a Smolík, prof. dr..Biblické studie.Praha:Kalich.1982..k07/1;
6312 .Moltmann Jurgen.Theologie der Hoffnung.Munchen:Chr. Kaiser Verlag.1969..k07-5a;
6313 .Moltmann Jurgen.THEOLOGY OF HOPE.New Yor, Hagerstown, San Francisco, London:Harper end Row, Publischers.1975..k07-5a;
6314 .Moltmann, Jürgen.Bůh ve stvoření : ekologická nauka o stvoření.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-25-9.k10/1;
6315 .Monache Domenicane monaster Beata Colomba.BEATA COLOMBA da RIETI.Perugia - Italia:.1988..k06-2a;
6316 .Monastero Sacro Cuore - Via Duca dÁosta,l - 10024 Moncalieri (To).I MIEI PENSIERI IN DIO.:Pistoia convento san Domenico.2002..k04-1b;
6317 .Mondin, Battista.Teologowie wyzwolenia.Warszawa:Pax.1988.8321110096;83-211-1009-6.k08-5a;
6318 .Mondin, Battista..Teologowie wyzwolenia.Warszawa ::"Pax",.1988.8321110096.k09/1;
6319 .Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.k17/8;
6320 .Monk, Ray.Wittgenstein : Úděl génia.Praha:Hynek.1996.80-85906-23-6.k16-3c;
6321 .Monshau, Michael..Praying with Dominic /.Winona, Minn. ::Saint Mary\'s Press,.c1993..0884892883 :.C08/1;
6322 .Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.k11/6;
6323 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.k17/8;
6324 .Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.k14-4a;
6325 .Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.k11/2;
6326 .Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran.1986..k12-5a;
6327 .Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran.1986..k25/3;
6328 .Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.k13/6;
6329 .Montet Pierre.Egipt i Biblia.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1968..k11-6b;
6330 .Montiel Agustin Cuamatzi.Xapá, xaípelv Estudio exegético-teológico del recorrido temático.Roma:Pontificia Universitatis Gregoriana, Facultas Theologiae.1999..k10-4a;
6331 .Montoussé, Marc.Přehled sociologie.Praha:Portál.2005.80-7178-976-3.k20/8;
6332 .Montvalon Robert.Trois encycliques sociales. Texte intégral présenté et annoté.Brussels:Éditions du Seuil.1967..k13-3a;
6333 .Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..k05-3a;
6334 .Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..k05-3a;
6335 .Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica .HUMBERTI DE ROMANIS LEGENDAE SANCTI DOMINICI.Roma:Edidit Simon Tugwell OP Apud institutum historicum ordinis frastrum praedicastorum.2008..k05-2a;
6336 .Moody, Theodore W..Dějiny států : Dějiny Irska.Praha:Nakl.Lidové noviny.1996.80-7106-151-4.K23/3;
6337 .Moore, Robert L..C.G.Jung a křesťanská spiritualita : sborník reflexí teologů,psychologů a religionistů.Praha:Portál.1998.80-7178-195-9.D4/2;
6338 .Moore, Thomas.Kniha o duši : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy života.Praha:Portál.1997.80-7178-126-6.k01/6;
6339 .Moore, Thomas.Temný eros : o moci a bezmoci v mezilidských vztazích.Praha:Portál.2001.80-7178-530-X.D4/1;
6340 .Morado Guillermo Juan.También nosotros creemos porque amamos.Roma - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..k08-2a;
6341 .Moravčík, Karol.Ročenka teologického fóra 1/2004.Prešov:VMV.2004.80-7165-459-0.k08-1a;
6342 .Moravčíková, Michaela.Islam v súvislostiach. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-04-2.k21/8;
6343 .Moravčíková, Michaela.Satanizmus. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-9-9.k06/6;
6344 .Morawietz Johan.Anregungen.Leipzig:St. Benno - Verlag .1970..k13-4a;
6345 .Morawietz Johannes.Anregungen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1970..k07-4a;
6346 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..k15/2;
6347 .More, Thomas.Utopie.Praha:Mladá fronta.1978..k04/4;
6348 .Moreau Abel.Ein Pfarrer ist kein Kindermädchen.Wurzburg:Arena-Verlag.1964..k15-3b;
6349 .Moreau, Joseph.Svět Leibnizova myšlení.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-008-4.k03/3;
6350 .Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.k09-1b;
6351 .Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.k16/8;
6352 .Moreland, James Porter.Třikrát evoluce versus stvoření.Praha:Návrat domů.2004.80-7255-028-4.k05/4;
6353 .Moretto Daniele.Il dinamismo intellettuale davanti al mistero.Milano - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana, Fakultas Theologogiae.2001..k08-2a;
6354 .Morgan, Kenneth O..Dějiny Británie.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-347-9.k23/3;
6355 .Moric Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:Katolícka univerzita Ružomberok, .2007..k15-6c;
6356 .Moricová, Jana.Dialóg kresťanstva a judaizmu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-226-0.k06/5;
6357 .Morin, Dominique.Zlo a utrpení.Praha:Paulínky.2000.80-86025-20-9.k13/5;
6358 .Morin, Edgar.Věda a svědomí.Brno:Atlantis.1995.80-7108-108-6.k04/1;
6359 .Mornet Daniel.Le origini intellettuali della rivoluzione francese.Paris:Jaca Book.1982..k12-4a;
6360 .Morrison, Toni..Paradis.[Paris] ::C. Bourgois,.1998..2-267-01455-6 (br).k16-2b;
6361 .Mosab Hassan Yousef.Sohn der Hamas.Holzgerlingen:SCM Hänssler.2006..k16-3a;
6362 .Moscati Sabatino.Foiničané.Praha:Orbis.1965..k06/1;
6363 .Moscati Sabatino.Živoucí minulost.Praha:Panorama.1984..k23/4;
6364 .Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.K13/6;
6365 .Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.k14/7;
6366 .Moszczenska Wanda.Meodologii historii zarys krytyczny.Warszawa:Paňstwowe wydawnictwo naukowe.1977..k08/6;
6367 .Moše, Idel.Kabala : nové pohledy.:Vyšehrad.2004.80-7021-663-8.k06/5;
6368 .Moule C. F. D..La Genése du Nouveau testament.Paris:Delachaux and Niestlé Éditeurs.1971..k10-4b;
6369 .Moulis, Vladislav.Běsové ruské revoluce.Praha:Dokořán.2002.80-86569-07-1.k25/4;
6370 .Moyniham, Anselm - autor.Boží přítomnost.:Praha :.1996.80-85929-10-4.K11/4;
6371 .Možejko Igor.Sny zmizelých králu.Praha:Lidové nakladatelství.1983..k06/4;
6372 .Mracký, Jan.Sarkandrova kaple.Olomouc:Arcus.1995.80-901014-0-2.k16/1;
6373 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje ....:Slovo.1995..R1/3;
6374 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.k09-1a;
6375 .Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.k08/4;
6376 .Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.k25/3;
6377 .Muggeridge, Malcolm.Mutter Teresa :.Freiburg (im Breisgau), Basel, Wien:Herder.1975.3451165562 (kart.).k12-4b;
6378 .Muggeridge, Malcolm,(1903-).Mutter Teresa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-07628-4.k12-4b;
6379 .Muhlen Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k08/3;
6380 .Muchová, Ludmila.Vyslovit nevyslovitelné ; didaktika uvádění do světa symbolů.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2005.80-7325-075-6.k05/6;
6381 .Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Úvod do náboženské pedagogiky.:České Budějovice :.1992.80-7040-052-8.D4/3;
6382 .Muller Alois.Glaube - Kirche - Kirchliche Dienste.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1977..k13-4a;
6383 .Muller Jorg.Von Maria zu reden ist gefahrlich.:Miriam - Verlag.1999..k07-5a;
6384 .Muller Wolfgang.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a;
6385 .Muller Wunibald.Gonne Dich Dir selbst.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlagg.1995..k17-3b;
6386 .Muller-Eckhard, Hans.Das Unzerstorbare. Stuttgardt:Klett.1964..k02-5a;
6387 .Muller-Vogg, Hugo.Deutschland deine Starken :.Koln:Kolner Univ.-Verl..1994.3602143686 (kart.).k14-5a;
6388 .Muller, Gerhard Ludwig.Katholische Dogmatik :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.2003.3451282194 (Kt.).k14-3b;
6389 .Müller, Gerhard Ludwig,1947-.Katholische Dogmatik :.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.2003.3-451-28219-4 (Brož.).k16-1a;
6390 .Müller, Helmut.Dějiny Německa : Helmut Müller, Karl Friedrich Krieger, Karl Friedrich Krieger.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-125-5.k23/2;
6391 .Muller, JeaN-mARIE.L Evangile de la non-violence. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1969..k02-5a;
6392 .Muller, Max.Existenz-Philosophie im Geistigen leben der Gegenwart. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1958..k02-4a;
6393 .Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.k07/5;
6394 .Müller, Zdeněk.Islám : Historie a současnost.Praha:Svoboda.1997.80-205-0534-2.k21/8;
6395 .Müller, Zdeněk, 1947-.Islám a islamismus :.:Praha :.2010.978-80-200-1818-2.k21/8;
6396 .Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.k24/2;
6397 .Mundy, John Hine, 1917-2004.Evropa vrcholného středověku 1150-1300.:Praha :.2008.978-80-7021-927-0.k24/2;
6398 .Munch L. abbé et Montjuvin J. .Panorama d´Histoire de l´Église.Paris:L´École.1957..k16-5a;
6399 .Münz, Teodor,.Listy filozofom. Kalligram:Bratislava.2002.80-7149-459-3.k02/1;
6400 .Munzarová M., Šipr K., Schonborn, .Scripta bioethica.Brno:Kolégium katolických lékařu.1994..k14-6b;
6401 .Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-106-4.D8/1;
6402 .Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.k26/4;
6403 .Murphy, Robert Francis.Úvod do kulturní a sociální antropologie.Praha:Sociologické nakl..1998.80-85850-53-2.k20/8;
6404 .Musei del Mondo.National gallery.Milano - Italia:Mondadori.1970..k08-1b;
6405 .Muschalek, Hubert.Gottbekanntnisse moderner Naturforscher. Berlin:Morus -Verlag.1964..k02-4b;
6406 .Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..K05/4;
6407 .Musil, Jiří.Sociologie bydlení.Praha:Svoboda.1971..k20/8;
6408 .Musil, Jiří V..Speciální psychologie I.Olomouc:Univerzita Palackého.1999.80-244-0008-1.D4/7;
6409 .Musner Franz.Der Brief an die Kolosser.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a;
6410 .Musner Franz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a;
6411 .Musner Franz.Geistliche schriftlesung 12/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a;
6412 .Mussner Franz.The Historical Jesus in the Gospel of st John.Freiburg:Herder.1967..k10-5b;
6413 .Musterle Alfons.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a;
6414 .Muzikář, Josef.Zápas o novodobý stát v islámském světě : Od mešity k parlamentu.Praha:Academia.1989.80-200-0062-3.k21/8;
6415 .Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita.1970..R1/3;
6416 .Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita.1970..k25/6;
6417 .Myšków Józef Ks..Apologetyka stosowana w zarysie.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1973..k07-5a;
6418 .Nagl-Docekalová, Herta.Štyri pohľady do feministickej filozofie. Bratislava:Archa.1994.80-7115-067-3.k02/1;
6419 .Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.k19/7;
6420 .Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.k09-1a;
6421 .Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..k07-2b;
6422 .Nahum, André.Židovsko-arabská moudrost a humor. Praha:Portál.2001.80-7178-523-7.k06/3;
6423 .Nakonečný, Milan.Encyklopedie obecné psychologie.Praha:Academia.1997.80-200-0625-7.k22/3;
6424 .Nakonečný, Milan.Motivace lidského chování : Milan Nakonečný.Praha:Academia.1997.80-200-0592-7.D4/1;
6425 .Nakonečný, Milan.Průvodce dějinami psychologie : Milan Nakonečný.Praha:Státní pedagogické nakl..1995.80-85937-23-9.D4/3;
6426 .Nakonečný, Milan.Psychologie osobnosti.Praha:Academia.1995.80-200-0525-0.D4/1;
6427 .Nakonečný, Milan.Sociální psychologie.Praha:Academia.1999.80-200-0690-7.D4/1;
6428 .Nandrásky, Karol.Ježiš a súčasnosť. .Bratislava :Vydavateľstvo Q111.2010.978-80-89092-57-4.k20/4;
6429 .Naništová, Eva.Domov ako priestor bytia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-216-3.D4/2;
6430 .Naništová, Eva.Miesta návratu :.Trnava ::Tyrnaviensis,.2009.978-80-8082-300-9.D4/6;
6431 .Naništová, Eva - Fotta, Peter.Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. .Trnava :Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-418-1.D4/2;
6432 .Napiórkowski Celestyn, franciszkanin.Jak czic Matke Boža?.Niepokalanów:Wydawnictwo OO. Franciszkanów.1984..k13-5a;
6433 .Napiórkowski, Stanisław Celestyn(1933-).Úvod do teológie.Ružomberok:Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity.2004.8089039413;80-89039-41-3.k08/4;
6434 .Nárada, MAHÁ THÉRA.Buddha a jeho učení : z angličtiny a s přihlédnutím k pálijským originálům přeložil Josef Marx.Olomouc:Votobia.1998.80-7198-341-1.k06/6;
6435 .Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.k08-1b;
6436 .Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.k08-1b;
6437 .Narniensis, Galeottus Martius.Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja venované jeho synovi vojvodovi Jánovi.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-677-4.k26/1;
6438 .Nassikas, Kostas.Oralité et violence. Paris:L Harmatan.1989.2-7384-0564-9.k02-4a;
6439 .Nathanson Bernard N., Dr. med..Die Hand Gottes.Waashington,, D. C.:Regenery Publishing, Inc..1997..k13-4a;
6440 .Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.k11/5;
6441 .Navrátil, Jiří.Ve světě taoismu : Lao-c Tao-te-tng.Moudrost mistra Čunga.Sborník.Praha:Avatar.1992.80-901385-0-0.k06/6;
6442 .Navrátil, Pavel.Romové v české společnosti : jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. Praha:Portál.2003.80-7178-741-8.k01-5b;
6443 .Nazare.Nenechte sebou manipulovat.Praha:Portál.1999.80-7178-256-4.D4/3;
6444 .Nebbia Ugo - úvodní studii.Michelangelo sochař malíř stavitel básník.Praha:Fr. Borový .1950 ?..k08-1b;
6445 .Nečas, Jaroslav.Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů.Praha:Státní pedagogické nakl..1989.80-04-22417-2.k22/8;
6446 .Neenan, Michael.Kognitivní terapie : stručný přehled psychoterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-372-7.k03/4;
6447 .Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.k14/6;
6448 .Neher André.Moise.Paris:Maitres spirituels.1977..k09-4b;
6449 .Neher, André.Studna exilu. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.k06/5;
6450 .Neher, André.Studna exilu : Tradice a modernost.Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel-rabi Löwa,pražského MaHaRaLa 1512-1609. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.k01-5b;
6451 .Nechutová, Jana.Latinská literatura českého středověku do roku 1400 : do roku 1400.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-305-1.k25/6;
6452 .Nelson, Linn Hankinson.Quine.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-96-2.k02/1;
6453 .Nelson, Robert S..Kritické pojmy dejín umenia : Critical Terms for Art History.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-978-X.k05/7;
6454 .Nemcová Viera, Kocián Václav.Krížová cesta oslobodenia.Zvolen:Jas.2001.80-88795-80-X.K17-2a;
6455 .Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..k16/1;
6456 .Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..k16/1;
6457 .Němec Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..k19/2;
6458 .Nemec Jaroslav.Documenti d´archivio per la storia delle conversioni religiose a Firenze nei secoli XVII - XVIII.Firenze:Uniedit.1977..k15-3a;
6459 .Němec Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Rím:Křesťanská akademie.1988..k14/1;
6460 .Němec Jaroslav.Zdislava z Lemberka.Rím - Italia:Postulazione Generale O.P..1988..k16/1;
6461 .Němec Jaroslav Dr..Náš duchovní řádce A. C. Stojan.Roma:Generální postulatura karmelitánu.1990..k18-2b;
6462 .Němec Jaroslav, univ. prof. PhDr..Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa 1. díl.Olomouc:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1991..k09/3;
6463 .Nemec, František.Obrazy z dejín cirkví.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..k19/2;
6464 .Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.k18/8;
6465 .Němec, Jaroslav.Die Verehrung der seligen Agnes von Bohmen und der Prozess ihrer Heiligsprechung.:Osterreichischer Kulturverlag.1989.3-85395-1279.k04-6a;
6466 .Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..K09/3;
6467 .Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1971..K04/1;
6468 .Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969..k09/4;
6469 .Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.k08/2;
6470 .Neskudla Borek, Zytek Jakub.Detmar z Merseburku kronika.Praha:Argo.2008.978-80-257-0088-4.k24/1;
6471 .Nestle Eberhard.Sprachlicher Schlussel zum Griechischen Neuen Testament.Giesen - Basel:Brunnen - Verlag GmbH.1960..k10-3b;
6472 .Nešpor, Karel.Kouření, pití, drogy :.Praha ::Portál,.1994.80-7178-023-5 :.D4/7;
6473 .Neubauer, Zdeněk.Nový Areopág : Řecký odkaz a křesťanství.Radikální skepse.Přírodní vědy a náboženství.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-3-2.k03/5;
6474 .Neufeld Karl H., SJ.Rahner - Register.Zurich Einsiedeln Koln:Benziger Verlag.1974..k07-4a;
6475 .Neugebauer Richard.Legenda o paní Zdislavě.Ždár nad Sázavou:Rímskokatolický farní úřad .1991..k06-2b;
6476 .Neuhaus, Gerd.Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02175-7.k08-5b;
6477 .Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.k09/3;
6478 .Neuner, Peter.Der Laie und das Gottes Volk.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0515-8 .k07-5a;
6479 .Neuner, Peter.Ekumenická teologie : hledání jednoty křesťanských církví.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-408-2.k07-2b;
6480 .Neuner, Peter.Laici a klérus? : Společenství Božího lidu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-141-5.k08/4;
6481 .Neuner, Peter,(1941-).Glaubenswissenschaft? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02195-1.k08-5b;
6482 .Neusner, Jacob, 1932-.Rabín mluví s Ježíšem.:Brno :.2008.978-80-87029-44-2.k09/4;
6483 .neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..k16/1;
6484 .Neuwirth Vladimír.Profesor Josef Vašica.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská.1994..k13-1b;
6485 .New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society.1984..k10-6b;
6486 .NEWMAN opere.GLI ARIANI del IV SECOLO.Brescia:Jaca Book, Editrice Morcelliana.1981..k04-2a;
6487 .Newman, Jakov.Judaizmus od A do Z.Praha:Sefer.1998.80-900895-3-4.k22/1;
6488 .Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..k09/2;
6489 .Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.k07-5b;
6490 .Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.D4/5;
6491 .neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..k11/5;
6492 .Neznámy.Obecná estetika .:.1980 (?)..P3/1;
6493 .Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1.k18-2a;
6494 .Nicétas Stéthatos.Opuscules et lettres.:Les Editions du Cerf.1961..k04-6b;
6495 .Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.Nicky, tak mi teda pomôž!.sanizdat:Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.1950?..D4/4;
6496 .Nicodemi Giorgio - napísal úvodní studii.Leonardo da Vinci - obrazy, kresty, studie.Praha:Frs. Borový.1950?..D2/1;
6497 .Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.:Praha :.2003.80-85929-58-9.k08/1;
6498 .Nicolas, Wiseman.Fabiola. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-290-7.k14/5;
6499 .Nicolaus Cusanus, 1401-1464 - autor.Mikuláš Kusánský :.:Praha :.2001.80-7021-472-4.k01/5;
6500 .Nicole, Lemaîtrová, Marie.Slovník křesťanské kultury.:Garamond.2002.80-86379-41-8.k22/2;
6501 .Nida.Slovník současných filosofů.Praha:Garamond.2001.80-86379-29-9.k01/1;
6502 .Niederle Jindřich, Niederle Václav, Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:Scriptum.1991..k16-4c;
6503 .Nieścior, Leon.Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu.:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.2002.83-86360-88-7.k17/2;
6504 .Nietzsche, Friedrich.Also sprach Zarathustra. Koln:Atlas Verlag.1966?..k02-4a;
6505 .Nietzsche, Friedrich.Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment).Olomouc:Votobia.2001.80-7198-481-7.D4/5;
6506 .Nietzsche, Friedrich.Breviár.:Archa.1995.80-7115-083-5.k02/1;
6507 .Nietzsche, Friedrich.Ecce homo : Soumrak bůžků aneb Jak filosovovat kladivem.Ecce homo aneb Jak se staneme,čím jsme.Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0270-4.D4/5;
6508 .Nietzsche, Friedrich.Genealogie morálky : polemika.Praha:Aurora.2002.80-7299-048-9.D4/5;
6509 .Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.1996.80-85974-12-6.D4/5;
6510 .Nietzsche, Friedrich.O životě a umění.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-54-9.k03/2;
6511 .Nietzsche, Friedrich.Radostná věda : La gaya scienza.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-080-3.D4/5;
6512 .Nietzsche, Friedrich.Ranní červánky : myšlenky o morálních předsudcích.Praha:Aurora.2004.80-7299-077-2.D4/5;
6513 .Nietzsche, Friedrich.Soumrak model,čili,Kterak se filosofuje kladivem.Praha:Kawana.1993.80-85885-33-6.k03/2;
6514 .Nietzsche, Friedrich.Tak pravil Zarathustra : Friedrich Nietzsche.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-79-4.D4/5;
6515 .Nigel, M. de S. Cameron.Sú kresťania ľudia?.:Návrat domov.2001.80-968354-5-9.k11/6;
6516 .Nigg Walter.Svatá Hedvika Slezská.Český Těšín:Cor Jesu.1994..k14/5;
6517 .Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.k14-2a;
6518 .Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.k14/5;
6519 .Nigg, Walter.Fur alle tage.:.1966..k17-5a;
6520 .Nigg, Walter.Muž z Assisi. Brno:CESTA.1990.80-900087-5-5.k13/6;
6521 .Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.k14/6;
6522 .Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.k14/6;
6523 .Nigg, Walter,1903-1988.Der verborgene Glanz oder die Paradoxe Lobpreisung /.Freiburg im Breisgau ::Walter,.1971.3-530-61202-2.k17-4a;
6524 .Nigg, Walter,1903-1988.Kniha kajícníků :.Brno ::Cesta,.2000.80-85319-99-3.k11/5;
6525 .Nigg, Walter,1903-1988.Vom beispielhaften Leben :.Olten ::Walter,.1974.3-530-61205-7.k17-4a;
6526 .Nicholas, Fearn.Jak a o čem přemýšlejí filozofové : [od antiky k postmoderně].:Portál.2004.80-7178-784-1.k02/7;
6527 .Nichols, Aidan..Yves Congar.Wilton, CT ::Morehouse-Barlow,.1989..0225665379;0225665697; 0819214884; 0819214876;0819214884; 0819214876.k06-4b;
6528 .Nikelski Hartmut .Christliche Sterbehilfe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1979..k13-4a;
6529 .Nikolaj, O. Losskij.Filozofia intuitivizmu.:Christiania.2000.80-967301-8-5.k02-5a;
6530 .Nikolaj, O. Losskij.Nauka o reinkarnaci.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-29-9.k02-5a;
6531 .Nižňanský, Eduard,(1955-).Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-3-2.k26/4;
6532 .Noble, Ivana.Konverze a konvertité. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-196-3 .k13/1;
6533 .Noble, Ivana,1966-.Ranní meditace :.Bratislava ::Calder,.2013.978-80-970531-5-4.k16/7;
6534 .Noël, Marie,1883-1967.Erfahrungen mit Gott :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1973.3-7867-0412-0.k17-5a;
6535 .Nolan Albert.Jesus before Christianity.Maryknoll, New York:Orbis Books.1978..k11-3b;
6536 .Nolan Albert.Jesus vor dem Christentum.Luzern:Edition Exodus.1993..k10-3a;
6537 .nORBERST a. lUYTEN o.p..Das menschenverstandnis nach Thomas von Aquin.Freiburg - Schweiz:Herausgeber: prof. dr. E. Montalta Universität Freiburg.1976..k06-5a;
6538 .Norbert Ohler ; z n?m. přel. V.Petkevič..4 OHLER, Norbert, 1935- Umírání a smrt ve středověku.Jinočany:H & H.2001.80-86022-69-2.k24/4;
6539 .Norbert Ohler ; z přel. M.Váňa, V.Váňa..4 OHLER, Norbert, 1935- Válka a mír ve středověku.Praha:H & H.2004.80-86022-91-9.k24/4;
6540 .Norbert Ohler ; z přel. V.Petkevič..5 OHLER, Norbert, 1935- Katedrála : náboženství,politika,architektura, dějiny.Jinočany:H & H.2007.80-7319-040-0.k24/4;
6541 .Norbert Ohler ; z n?m. orig. přel. M.Váňa..4 OHLER, Norbert, 1935- Cestování ve středověku.Jinočany:H&H.2003.80-86022-90-0.k24/4;
6542 .Norman, Vincent Peale.Sila pozitívneho myslenia.:Gardenia.1995.80-85662-18-3.D4/4;
6543 .Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.k11/6;
6544 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.k11/6;
6545 .Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-145-9.k18/7;
6546 .Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2.k11/6;
6547 .Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.k14-4b;
6548 .Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.D4/4;
6549 .Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2.k11/6;
6550 .Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.k11/6;
6551 .Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.k11/6;
6552 .Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.k16/8;
6553 .Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Feuer, das von innen brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19427-9.k17-5a;
6554 .Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Gebete aus der Stille /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19633-6.k17-5a;
6555 .Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.In ihm das Leben finden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19549-6.k17-5a;
6556 .Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20544-0.k17-5a;
6557 .Nouwen,Hneri J.M..Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.k13/5;
6558 .Novák, David.Rozhovory s Nietzschem.:Návrat domů.2004.80-7255-107-8.k03/1;
6559 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..k21/4;
6560 .Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.K21/4;
6561 .Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..K12/4;
6562 .Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..K21/4;
6563 .Novák, Lukáš,1978-.Úvod do logiky aristotelské tradice /.České Budějovice ::Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,.2007.978-80-7040-959-6.k04/7;
6564 .Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3.k04/5;
6565 .Novak, Michael.Vyznání katolíka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-00-3.k09/4;
6566 .Novosad, František.Osud a voľba.:Iris.1997.80-88778-36-0.k20/8;
6567 .Novosád, František.Pozvanie k Heideggerovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-093-2.k02/1;
6568 .Novotný.Všeobecný a zvláštní úvod do Starého Zákona.Příchovice:Nakladatelství BUK.1984 ?..k07/1;
6569 .Novotný Adolf , ThDr..Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..k22/2;
6570 .Novotný, Adolf.Na každý den.:.1970?..k11/2;
6571 .Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.k17/4;
6572 .Novotný, Jiří.Světlo ikon.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1997.80-86045-14-5.k05/6;
6573 .Novotný, Jiří,1921-2002.Mnišství na Blízkém východě :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-124-1.k14/1;
6574 .Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1987..k24/1;
6575 .Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.k15/6;
6576 .Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998.80-238-3763-X.K10/5;
6577 .Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.R1/6;
6578 .Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XX.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b;
6579 .Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XXI.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1977..k05-2b;
6580 .Nussbaum, Martha Craven.Křehkost dobra.Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-089-0.k02-4b;
6581 .Nyssen Wilhelm/Sonntag Franz-Peter.I barbari incontro a Cristo.Roma:Coines Edizioni.1972..k12-1b;
6582 .O, DONOHUE, John.Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí,poezií a požehnáním.Praha:Portál.2002.80-7178-629-2.k06/2;
6583 .O, SULLIVAN, John.Prezident,papež a premiérka : trojice, která změnila svět.:Praha : Ideál.2007.978-80-86995-02-1.k23/5;
6584 .O, SULLIVAN, Noel.Fašismus.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-001-2.k03/7;
6585 .O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..k11/7;
6586 .O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..k05-4b;
6587 .O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..k18/4;
6588 .o. Joachim Roman Bar OFMConv..SWIETY JACEK.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej .1989..k06-3b;
6589 .O. P..STATUTI DEL LAICATO DOMENICANO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicao.1992..k06-4b;
6590 .O. Sylwester van Veghel OFMCap.Milość Krzyža.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych.1989..k18-2a;
6591 .O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D5/6;
6592 .O'Neill, Colman E..Meeting Christ in the sacraments.New York, N.Y. ::Alba House,.1991..0818905980.k10-2a;
6593 .Obermeier, Siegfried.Torquemada. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verlag.1994.3-499-13382-2.k04-4a;
6594 .Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..k20/8;
6595 .Ockenfels, Wolfgang.Katolická sociální nauka.Praha:ZVON.1994.80-7113-081-8.k20/8;
6596 .Očenášová-Štrbová, Slavomíra.Modlitba v teologickom a etnologickom kontexte. Univerzita Mateja Bela:Banská Bystrica.2001.80-8055-560-5.k16/7;
6597 .Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.K09/4;
6598 .Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.R1/1;
6599 .Oerter W.B., Pokorný P..Rukopisy z Nag Hammádí.; 1, Kodex II.:Vyšehrad.2008.978-80-7021-875-4.k21/3;
6600 .Ogiermann, Otto.Bis zum letzten Afemzug.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1983..k04-4a;
6601 .Ogiermann, Otto.In Gottes Kraft.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1965..k04-6a;
6602 .Ohler, Norbert.Náboženské poutě ve středověku a novověku : Pilgerstab und Jakobsmuschel,Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit.V Praze:Vyšehrad.2002.80-7021-510-0.k24/5;
6603 .Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.k18/8;
6604 .Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k12-1b;
6605 .Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k10-1b;
6606 .Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k12-1a;
6607 .Oktavec František, PhDr,.Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923).Martin:Matica slovenská.1980??..k16/2;
6608 .Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Maticse cyrilometodějská.1991..k06-4b;
6609 .Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..k06-4b;
6610 .Oliva, Paľo.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.D8/7;
6611 .Oliva, Paľo.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.D8/7;
6612 .Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.k05/1;
6613 .Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.k21/8;
6614 .Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.k12-2a;
6615 .Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les Éditions du cerf.1968..k07-6b;
6616 .Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les éditions du cerf.1968..k07-6b;
6617 .Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.k11/4;
6618 .Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.k11/7;
6619 .Olšovský, Jiří.Slovník filosofických pojmů současnosti.:Academia.2005.80-200-1266-4.k01/1;
6620 .Omartian, Stormie.Moc modlitby v ťažkých časoch.Bratislava:Slovo života international.2014.9788089165391 (brož.); 978-80-89165-39-1.k16/7;
6621 .Omm Peter.Das Leben hat kein Geländer.Wiesbaden:PR-Verlag.1980..k18-2a;
6622 .Ondok, Josef Petr,1926-2003.Bereme smích vážně? /.Svitavy ;; Řím ::Trinitas :; Křesťanská akademie,.2003.80-86036-81-2.R1/3;
6623 .Ondok, Petr Josef.Bereme smích vážně?.Svitavy:Trinitas.2003.80-86036-81-2.k05/1;
6624 .Ondok, Petr Josef.Důkaz nebo hypotéza Boha? : Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.Svitavy:Trinitas.1998.80-86036-05-7.k10/1;
6625 .Ondok, Petr Josef.Muklovský Vatikán.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-040-3.k18/8;
6626 .Ondok, Petr Josef.Přírodní vědy a teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-93-3.k10/1;
6627 .Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.k04/1;
6628 .Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.k14-5a;
6629 .Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.D5/6;
6630 .Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Eliáš a Ján Krstiteľ.:Matica slovenská.1998.80-7090-474-7.k07/4;
6631 .Ondrej, Kondáš.Psychoterapia a reedukácia.:Osveta.1985..D4/1;
6632 .Ondřej, Stehlík..Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní d. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-587-9.k06/3;
6633 .Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.D4/7;
6634 .Ondruš, Rajmund.Blízki Bohu i ľuďom.Trnava:Dobrá kniha.1995.807141090X (brož.); 80-7141-090-X.K14/4;
6635 .Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.k14/4;
6636 .Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.K16/2;
6637 .Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.k14/5;
6638 .Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.k14/4;
6639 .Ondruš, Rajmund.V teba, Pane, som dúfal .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-638-8.k16/2;
6640 .Ondruš, Rajmund S.J..Blízki Bohu i ľuďom :.Bratislava ::Tatran,.1991.80-222-0277-0.R1/4;
6641 .Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.K14/4;
6642 .Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.k14/4;
6643 .Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.R1/4;
6644 .Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení : Vzpomínky opata břevnovského kláštera.Praha:Torst.1997.80-7215-028-6.R1/8;
6645 .Opatrný A., , Boukal P., Černý J., Žilková E..Credo - Úvahy o apoštolském vyznání víry.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..k09/1;
6646 .Opatrný, Aleš.Cesty pastorace v pluralitní společnosti.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-930-1.k10/4;
6647 .Opatrný, Josef.Amerika v proměnách staletí.Praha:Libri.1998.80-85983-42-7.k23/1;
6648 .Opll, Ferdinand.Fridrich Barbarossa : císař a rytíř.Praha:Paseka.2001.80-7185-342-9.k23/1;
6649 .Opočenská, Jana.Zpovzdálí se dívaly také ženy : Výzva feministické teologie.Praha:Kalich.1995.80-7017-912-0.D5/6;
6650 .Oppenheim, A. Leo.Starověká Mezopotámie : portrét zaniklé civilizace.Praha:Academia.2001.80-200-0749-0.k23/4;
6651 .Opracoval zespól biblistów polskich.Pismo świete Starego i Nowego testamentu.Poznaň - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1971..k10-6b;
6652 .Opus bonum a Benediktinské Arciopatství u sv. Markéty.Benediktinské Arciopatství Břevnov.Praha:Documenta.1994..D8/8;
6653 .Oraison Marc.Vocation.Paris:Desclée de Brouwer.1970..k14-5a;
6654 .Oravcová, Marianna.Filozofia prirodzeného jazyka.Bratislava:ARCHA.1992.80-7115-044-4.k03/3;
6655 .Ordovani - Fernandez - Maggiolo - Spiazzi.lA MISSIONE DEL TOMISMO.Roma - Napoli:SAN SISTO VECHIO.1967..k06-5a;
6656 .Ortega y Gasset, José.Eseje o umení. Bratislava:Archa.1994.80-7115-076-2.k02/1;
6657 .Ortega y Gasset, José.Evropa a idea národa (A jiné eseje o problémech současného člověka). Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0380-9.k02/1;
6658 .Ortega y Gasset, José.Vzpoura davů. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0072-8.k04/5;
6659 .Ortkemper, Franz-Jozef,(1939-).První list Korinťanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-385-0 .k07/5;
6660 .Orwell, George.Barmské dní : Smrť Johna Floryho.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-238-2.k04/5;
6661 .Ostos-Ávila, Alejandro.Calística filosofía de lo bello, la belleza y la beldad de José Vasconcelos.:Pontificia univesitas Gregoriana.1999..k03-6a;
6662 .Ostřanský, Bronislav.Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky : úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn Arabího.Praha:Orientální ústav Akademie věd České repu.2004.80-85425-55-6.k21/8;
6663 .Ostřanský, Bronislav, 1972-.Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti.:Praha :.2009.978-80-7277-404-3.k21/8;
6664 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.k18/1;
6665 .Otis.Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-542-9.k20/8;
6666 .Otisk, Marek.Aristoteles Christianus : peripatetická tradice v latinském myšlení 10.a 11 .století.Ostrava:Montanex.2008.978-80-7368-478-5.k01/2;
6667 .Otisk, Marek.Na cestě ke scholastice : klášterní škola v Le Bec-Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury.Praha:Filosofia.2004.80-7007-192-3.k01/6;
6668 .Otto Hermann Pesch.FREI SEIN AUS GNADE.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1983..k07-5b;
6669 .Otto, Kaiser.Odkaz alexandrijských Židů :; úvod do deuterokanonických knih Starého zákona.:Vyšehrad.2006.80-7021-592-5.k07/1;
6670 .Otto, Rudolf.Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-260-8.k06/4;
6671 .Oursel Raymond - testo.La civilta´- religiosa, culturale e artistica.Milano:Jaca Book.1983..k12-3b;
6672 .Oursel Raymond - testo.La Via Lattea.:Jaca Book.1985..k12-3b;
6673 .Overmyer, Daniel L..Náboženství Číny : Svět jako živý organismus.Praha:Prostor.1998.80-85190-75-3.k06/6;
6674 .Oz, Amos.Mír,láska a kompromis : Výbor z esejů a publicistiky.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0585-2.k05/1;
6675 .P. Agruppe ... [et al.]..Božské Srdce : teologické reflexe.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-86-2.k13/7;
6676 .P. Albert Besnard.Saint Augustin.Paris:Les éditions du cerf.1982..k04-2a;
6677 .P. Ambros ... [et al.]..Fórum pastorálních teologů : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v O.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-14-0.k10/4;
6678 .P. Angelo Walz O. P..I SANTI DOMENICANI.Roma - Italia:DESCLÉE END C Editori PONTIFICI.1968..k06-4b;
6679 .P. Angelo Walz O. P..I DOMENICANI AL CONCILIO DI TRENTO.Roma - Italia:Herder Freiburg im Breisgau.1961..k05-3a;
6680 .P. Angelus Walz O. P..Compendium historiae Ordinis Praedicatorum.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum.1948..k05-3a;
6681 .P. Baron.LA JEUNESSE DE LACORDAIRE.Paris:Les Editions du Cerf.1961..k06-3b;
6682 .P. Bonaventúra Wilhelm.Svatá Ažběta.Františkánska Provincia Česko-Moravská:Nová Práca.1905..D5/8;
6683 .P. Dominikus Planzer O.P..HENRICH SEUSES LEHRE.Freiburg i Br.:Die Ewige Weisheit.1960..k06-5b;
6684 .P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D..VOM BETEN ZUM SCHAUEN.Roma - Italia:Monastero S. Giuseppe Roma, Carmelitane Scalze.1960..k05-4b;
6685 .P. Gabriel od sv. Marii Magdaleny.WSPÓLŽYCIE Z BOGIEM.Kraków:WYDAWNICTVO O.O. KARMELITÓW BOSYCH.1968..k17/7;
6686 .P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..k06-3b;
6687 .P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..k06-3b;
6688 .P. Giocondo Pio Lorgna OP .Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..k06-2a;
6689 .P. Ignacio Iparraguirre, S. J..Obras completas de san Ignacio de Loyola.MADRID:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1952..k05-3b;
6690 .P. Lodovico Ferretti O.P..SAN TOMMASO D´AQUINO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1974..k06-5a;
6691 .P. Luigi Abele Redigonda O. P..Secoli domenicani 1216 - 1966.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1967..k06-3b;
6692 .P. M. Gabriel.OHNE LICHT AUF DUNKLEM PFAD.Wien:Verlag Heiler.1960..k05-4b;
6693 .P. Marcel Bocqssuet SS CC.Kunder des Reiches MATEO CRAWLEY - BOEVEY.:Antonius-Verlag, Solothurn.1966..k04-1b;
6694 .P. Mariano Cordovani O. P..TEOLOGIA E VITA SPIRITUALE.Milano:Masimo.1982..k06-3b;
6695 .P. Mauro Laconi O.P..Dio e Noi.Roma:Edizioni Cateriniane.1966..k17-2b;
6696 .P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-4b;
6697 .P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-3b;
6698 .P. Pio da Pietrelcina.Lettere al padre spirituale.Roma:Centro Editoriale "Pro Sanctitate".1970..k18-4a;
6699 .P. Raimondo Spiazzi O.P..GLI ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1968..k06-3b;
6700 .P. Raimondo Spiazzi O.P..IL CULTO DELLA SAPIENZA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1969..k06-3b;
6701 .P. Raimondo Spiazzi O.P..LA VOCAZIONE DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..k06-3b;
6702 .P. Raimondo Spiazzi O.P..LO SPIRITO E LA REGOLA DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1967..k06-3b;
6703 .P. Timoteo Centi, O. P..MADRE M. ANTONIA LALIA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1972..k06-3b;
6704 .P. Tommaso Tarantino o.p..Il Rosario: Contemplazione del volto di Cristo.:Apostolato del rosario - Madona dell´Arco.2002..k06-4a;
6705 .P. Valerio Ferrua O. P..SANTORALE DOMENICANO.ALBA:Stampato nella Litografia Monastero Suore Domenicane.1990..k05-3a;
6706 .P. Veit Gadient, OFMCap..Mutter und Herrin.Luzern:Verlag Räber und Cie..1958..k17-1b;
6707 .P. Venturino Alce.IL CONVENTO DI SAN DOMENICO IN BOLOGNA NEL SECOLO XIII.Bologna - Italia:Pátron editore.1973..k06-5b;
6708 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K11/2;
6709 .Paciorek, Antoni,(1945-).Q - Ewangelia Galilejska.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.2001.83-7306-047-2.k08/6;
6710 .Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.k08/7;
6711 .Padovanniová, Marcelle.Costa Nostra.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-561-1.k04/6;
6712 .Padovese, Luigi.Wprowadzenie do teologii patrystycznej.:WAM.1994.83-7097-092-3.k17/2;
6713 .Pachman, Luděk.Boha nelze vyhnat : Od marxismu zpět ke křesťanství.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-050-8.k10/1;
6714 .Pál Én.Zsinati rendelet.Róma:.1965..k13-5a;
6715 .Pala František, prom. fil., redaktor českého vydání.Kniha života pre každého.:Vida.1991..k11-3b;
6716 .Palacios Arturo Bernal.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-3a;
6717 .Palacký, František.Úvahy a projevy : Z české literatury,historie a politiky.Praha:Melantrich.1977..k03/7;
6718 .Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..k18/1;
6719 .Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.k26/8;
6720 .Palmer Humphrey.The Logic of Gospel Criticism.London - Melbourne - Toronto:Macmillan.1968..k10-4b;
6721 .Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.K14/6;
6722 .Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.k17/8;
6723 .Palouš, Radim.Světověk a Časování.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-411-2.k03/5;
6724 .Palouš, Radim.Totalismus a holismus.Praha:Karolinum.1997.80-7184-281-8.k04/6;
6725 .Panagiotis, I. Boumis.Kanonické právo pravoslávnej cirkvi.:Prešovská univerzita.1997.80-88885-21-3.k19/7;
6726 .Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.k10/1;
6727 .Panczová, Helena.Ars grammatica. Učebnica latinčiny.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-460-3.k16-4c;
6728 .Panczová, Helena.Egeria. Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-539-1.K17/4;
6729 .Panczová, Helena.O nepravej ženskej kráse.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-572-5.K17/4;
6730 .Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-669-2.K17/4;
6731 .Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-669-2.R1/4;
6732 .Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.k09/1;
6733 .Panzram, Bernhard.Sucht, dann werdet ihr finden :.Leipzig ::Benno-Verl,.1993.3-7462-1084-4.k18-4a;
6734 .Papa, Rodolfo, 1964-.Caravaggio.:Praha :.2009.978-80-242-2512-8.k22/7;
6735 .Papáč, Richard.Pamiatky na gotickej ceste.Košice:Východoslovenské múzeum v Košiciach.2013.9788089093366 (brož.); 978-80-89093-36-6.k05/7;
6736 .Pápai Zsuzsanna.Zakarpatja.Mukačevo-Munkáč-Mukatscheswo:Ministerstvo Nacionalnoj Kulturnoj Spadščini.2003..k12-2b;
6737 .Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.k14/6;
6738 .Pápež Pavol VI..Apoštolský list "Octogesisma adveniens".Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1971..k13-5b;
6739 .Pápež Pavol VI..O Mariánské úctě.Rím:Křesťanská akademie.1977..k11/4;
6740 .Pápežská biblická komise.Výklad bible v církvi (Pracivbá text).Rím:Křesťanská akademia.1994..k07/1;
6741 .Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.k19/4;
6742 .Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.k06/6;
6743 .Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.k19/4;
6744 .Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.k19/4;
6745 .Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.k10/4;
6746 .Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.k19/4;
6747 .Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran.1969..R1/5;
6748 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.k16/8;
6749 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.R1/8;
6750 .Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.k20/4;
6751 .Papsonová, Mária .Ulrich Richental.:Vydavateľstvo Rak.2009.978-80-85501-42-1.k26/2;
6752 .Papst Johannes Paul II..Uber das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie.Stein am Rhein (Schweiz):Christiana Verlag.1980..k08-2a;
6753 .Papuli G..Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milela.1986/89..k11-3b;
6754 .Papuli Giovanni.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1990/92..k11-3b;
6755 .Papuli Giovanni, Universita degli studi di lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..k11-3b;
6756 .Papuli Giovanni, Universita degli studi di Lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..k11-3b;
6757 .Papus.Kabala : Praktická kabala,kabala a magie,invokace. Praha:Volvox globator.1996.80-85769-70-0.k06/5;
6758 .par Charles Muller et Herbert Vorgrimler.Karl Rahner.Paris-6:Collection theologiens et spirituels contemporains .1965..k04-2a;
6759 .Paravicini, Werner.Karel Smělý : zánik domu burgundského.Praha:Paseka.2000.80-7185-312-7.k23/1;
6760 .Pardíková Marie, Koláček Josef, SJ.Z deníku otce Jana Topenčíka.:samizdat.1998..D8/7;
6761 .Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6.k13/5;
6762 .Parratt John.A Reader in African Christian Theology.:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1997..k07-5b;
6763 .Parsch Pius Dr..Volks-Liturgie.Klosterneuburg/ Wien:Volksliturgisches Apostolat .1952..k13-5b;
6764 .Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..R1/5;
6765 .Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..k10/5;
6766 .Partridge, Christopher.Viery a vyznania : Nový sprievodca náboženstvami sveta. Bratislava:Slovart.2006.80-8085-132-8.k06/4;
6767 .Paściak Józef O, OP.Izajasz Wieszczem Chrystusa.Katowice:Ksiegarnia św. Jacka.1987..k20/4;
6768 .Pascucci Antonio.Dove va l´uomo?.Roma:Editrice A. V. E..1978..k13-4a;
6769 .Pascucci Antonio Sac..L´ESCATOLOGIA E L´IMPEGNO TERRENO PER IL FUTURO DELL´UOMO.Romae:Editrice A.V.E..1978..k07-5b;
6770 .Pastirčák, Daniel,1959-.Boží strom zla :.Bratislava ::Calder,.2014.978-80-970531-6-1.k17/7;
6771 .Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.k07/6;
6772 .Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k12-2a;
6773 .Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k22/5;
6774 .Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k12-2a;
6775 .Pašteka, Július.Svet literatúry, literatúra sveta : Analýzy a interpretácie.Bratislava:Petrus Publishers.2004.80-88939-89-5.k22/1;
6776 .Pašteka, Július.Svet literatúry, literatúra sveta : Analýzy a interpretácie.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-99-2.k22/1;
6777 .Pater Pio.Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě.Praha:Ŕád L. .P..1991..k13-6a;
6778 .Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.k11/2;
6779 .Pater, Walter Horatio.Renesance : Studie o výtvarném umění a poezii.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-058-7.D8/5;
6780 .Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.k02-2a;
6781 .Patočka, Jan.Bibliografie 1928-1996.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-34-8.k03/3;
6782 .Patočka, Jan.Češi :; [soubor textů k českému myšlení a českým dějinám].:Oikoymenh.2006.80-7298-181-1.k02-2a;
6783 .Patočka, Jan.Češi II. Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-182-X.k02-2a;
6784 .Patočka, Jan.Fenomenologické spisy I..Praha:Oikoymenh.2008.978-80-7298-307-0.k02-2a;
6785 .Patočka, Jan.Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6.k02-2a;
6786 .Patočka, Jan.Komeniologické studie : 2..Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-03-8.k02-2a;
6787 .Patočka, Jan.Komeniologické studie : soubor textů o J.A. Komenském. III, Nepublikované texty.:Oikoymenh.2003.80-7298-079-3.k02-2a;
6788 .Patočka, Jan.Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-195-4.k02-2a;
6789 .Patočka, Jan.Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.:Praha : Oikoymenh.1996.80-86005-24-0.k02-2a;
6790 .Patočka, Jan.Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-91-7.k02-2a;
6791 .Patočka, Jan.Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-054-8.k02-2a;
6792 .Patočka, Jan.Platón.:SPN.1992.80-04-25609-0.k02-2a;
6793 .Patočka, Jan.Sókratés : Přednášky z antické filosofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25383-0.k02-2a;
6794 .Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.k09-2b;
6795 .Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.k03/3;
6796 .Patočka, Jan.Umění a čas : soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. I, Publikované studie.:Oikoymenh.2004.80-7298-113-7.k02-2a;
6797 .Patočka, Jan.Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-47-1.k03/3;
6798 .Patočka, Jan, 1907-1977 - autor.Umění a čas :. OIKOYMENH ::Praha :.2004.80-7298-114-5.k02-2a;
6799 .Patriarca Massimo IV. .Discorsi di Massimo IV. al Concilio.:.1968..k13-5a;
6800 .Patricia de Menezes.Nenarodení.neuvedené:Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).2000?..k08-1a;
6801 .Patrimoines chriftianifme.Naissance de la méthode critique.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1992..k10-4b;
6802 .Paul André.Parcours évangélique.Paris:Cerf Desclée .1973..k11-4b;
6803 .Paul de Geslin.VINZENZ PALLOTTI.Friedberg bei Augsburg:Pallotti - Verlag .1973.3-87614-036-6.k04-2a;
6804 .Paul-Werner Scheele.ALLE EINS.Druckerei Paderborn:Verlag Bonifacius.1979..k07-5b;
6805 .Paul, Allen (M. Aleen).Katyň : stalinský masakr a triumf pravdy.V Praze:Knižní klub.2008.978-80-242-1978-3.k25/2;
6806 .Paul, Herbert Freyer.Albert Schweitzer - život a dielo.:Tranoscius.1997.80-7140-135-8.k15/8;
6807 .Paul, Lendvai.Tisíc let maďarského národa.:Academia.2002.80-200-0856-X.k23/6;
6808 .Paul, Poupard.Sprievodca Rímom.:Nové Město.1999.80-85487-58-6.D8/8;
6809 .Paul, Spilsbury.Trůn, beránek a drak : výklad knihy Zjevení Janova.:Návrat domů.2005.80-7255-111-6.k07/3;
6810 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.k09/1;
6811 .Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.k15/2;
6812 .Paupert J. - M..Quelle est donc cette bonne nouvelle?.Paris:Librairie Arthéme Fayard.1961..k11-3b;
6813 .Paupert Jean-Marie.POUR UNE POLITIQUE ÉVANGÉLIQUE.Toulouse, France:Privat, Éditeur.1965..k07-5b;
6814 .Paus Ansgar.FREIHEIT DES MENSCHEN.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1974..k07-5b;
6815 .Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.k13-5a;
6816 .Pavel, Aleš.Pravoslávna cirkev u nás.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.1998.80-967801-2-3.k09/1;
6817 .Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k07-3a;
6818 .Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k07-3a;
6819 .Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k18/4;
6820 .Pavel, Hradečný.Dějiny Řecka.:Nakladatelství Lidové noviny.2001.80-7106-192-1.k23/2;
6821 .Pavel, Žáček.ŠtB na Slovensku za "normalizácie".:Ministerstvo spravodlivosti SR.2002.80-968833-0-5.k10/7;
6822 .Pavel, Žigo.Dozrievanie v čase.:Ludoprint.2002.80-968838-6-0.D4/4;
6823 .Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,.1969..K19/4;
6824 .Pavelka Jan.Sedmdesát Danielových sedmiletí.Praha:ČKCH.1990..k21/5;
6825 .Pavić, Milorad.Chazarský slovník. Bratislava:Slovart.2003.80-7145-730-2.k22/2;
6826 .Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.R1/4;
6827 .Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.k17/2;
6828 .Pavlík, Jiří.Apofthegmata II.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2005.80-86882-01-2.k17/2;
6829 .Pavlík, Jiří.Dión Chrýsostomos : o výtvarném umění,náboženství a filozofii.Praha:Karolinum.2004.80-246-0758-1.k05/6;
6830 .Pavlincová, Helena.Filosofie náboženství : Pokus o typologii.Brno:Masarykova univ..1999.80-210-1702-3; 80-210-1978-6.k06/1;
6831 .Pavlincová, Helena.Judaismus,křesťanství,islám : Slovník.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0440-6.k022/1;
6832 .Pavlowski Tomasz OPO.Przewodnik dla zniecheconych spowiedzia imsza swieta.Poznaň:W drodze.1989..k13-4a;
6833 .Pavol Strauss.Zákruty bez ciest.:Smena.1971..k11/4;
6834 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..R1/3;
6835 .Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:.1967..k19/4;
6836 .Pavol VI.Kresťan pred novými otázkami .Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1971..k19/4;
6837 .Pavol VI..Apoštolská exhortace Pavla VI. "EVANGELICA TESTIFICATIO".:.1970?..K19/4;
6838 .Pavol VI..Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Rím :Typis polyglottis vaticanis.1969..k19/4;
6839 .Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..K19/4;
6840 .Pavol VI..Encyklika Humanae vitae.Praha:Vyšehrad.1969..k13-5a;
6841 .Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Trnava:SSV .1993.80-7162-053-X; 807162053X.K19/4;
6842 .Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI..Rím:Pavol VI..1944..k13-5a;
6843 .Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI. O rozvoji národov.Rím:pápež Pavol VI..1968..k13-5a;
6844 .Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.k19/4;
6845 .Pavol VI..Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Řím:Kresťanská akademie.1978..k19/4;
6846 .Pavol VI..Humanae vitae - Encyklika.Praha:Vyšehrad.1969..k13-5a;
6847 .Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..R1/3;
6848 .Pavol VI..Konzilsdekrete l.Recklinghausen:Paulus Verlag .1966..k13-3a;
6849 .Pavol VI..O pokroku národu - Populorum progressio.Rím:Papež Pavel VI, .1967..k19/5;
6850 .Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. "O pokroku národu".Rím:pápež Pavol VI..1968..k13-5a;
6851 .Pavol, Čarnogurský.6. október 1938.:Veda.1993.80-224-0323-7.k26/3;
6852 .Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.k14/1;
6853 .Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.k13-6a;
6854 .Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.k19/4;
6855 .Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.k19/4;
6856 .Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.k19/4;
6857 .Pavol, Kvetjo.Anglicko-slovenský frazeologický slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01343-5.k22/8;
6858 .Pavol, Zlatoš.Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou.:Iris.1995.80-88778-09-3.k04/7;
6859 .Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.k19/4;
6860 .Pawlak Wladyslaw B..Kniha atentátov.Bratislava:Pressfoto.1972..k23/5;
6861 .Pawlowsky, Peter.Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-143-1.k11/4;
6862 .Pawłowski, Tomasz(1927- )..Siła przebicia /.Poznań ::\"W Drodze\",.1986.8385008322.k18-4a;
6863 .Payer, Alja.Der Okumenische Patriarch Athenagoras I. ein Friedensbringer aus dem Osten.:Catholica Unio.1986..k04-6a;
6864 .Payne, Jan.Hermeneutická etika : Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.Praha:Triton.1995.80-85875-07-1.k03/5;
6865 .Payne, Robert.Les Peres de l'Église d'Occident. Paris:Éditions Correa.1953..k04-5b;
6866 .Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.k07-3a;
6867 .Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.k10/1;
6868 .Peale, Norman Vincent,1898-1993.Die Kraft positiven Denkens /.Thalwil ::Oesch,.1979.3-85-833-106-6.k18-4a;
6869 .Pearce, Edward.Machiavelliho děti : Pragmatismus a morálka v činech světových vládců a politiků.:Praha : Lidové noviny.1994.80-7106-094-1.k04/4;
6870 .Pearcy, Nancy R..Duše vědy : Proměny ve vztahu vědy a náboženství.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-73-2.k04/4;
6871 .Pease, Allan.Úspešné komunikačné stratégie.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1247-9.D4/4;
6872 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1963..k10/7;
6873 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1964..k10/7;
6874 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..k10/7;
6875 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..R2/1;
6876 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..k10/7;
6877 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..R2/1;
6878 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka I. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1959..k10/7;
6879 .Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1960..k10/7;
6880 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..R2/1;
6881 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..R2/1;
6882 .Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..R2/1;
6883 .Peciar, Štefan, d 1912-1989 4 red ;.Slovník slovenského jazyka I. diel p a-k.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1959..R2/1;
6884 .Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou : Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.Praha:ODEON.1993.80-207-0469-8.D4/4;
6885 .Peck, M. Scott (Morgan Scott).V jiném rytmu : Vytváření komunit.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-77-6.D4/3;
6886 .Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl..1940..k03/4;
6887 .Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..k03-4b;
6888 .Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..k03/1;
6889 .Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk II. díl.Řím:.1971..k04/1;
6890 .Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk III. díl.Řím:.1971..k04/1;
6891 .Peguy, Charles.Eseje.Olomouc:Votobia.1993.80-85619-37-7.k03/1;
6892 .Péguy, Charles.HOMO VIATOR.Koln und Olten:im verlag Jakob Hegner.1963..k04-2a;
6893 .Pech Vilém.Francouzsky rychle a přehledně.Praha:Nakladatelé Kvasnička a Hampl.1950?..k16-5c;
6894 .Pejřimovský, Josef.Náboženství : původ,zkoumání,srovnávání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998.80-238-3566-1.k06/3;
6895 .Pekař, Josef,1870-1937.O smyslu českých dějin.Praha ::Rozmluvy,.1990.0-946352-70-4.k125/6;
6896 .Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.k11/7;
6897 .Pelcová, Naděžda.Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace.Praha:Pedag.fak.UK.1998.80-86039-46-3.k04/5;
6898 .Pelcová, Naděžda.Filozofická a pedagogická antropologie.Praha:Karolinum.2000.80-246-0076-5.k04/1;
6899 .Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.k21/2;
6900 .Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.k20/4;
6901 .Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.R1/3;
6902 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VII.:Edizioni Paoline.1983..k01-1a;
6903 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione I.:Edizioni Paoline.1974..k01-1a;
6904 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione II.:Edizioni Paoline.1975..k01-1a;
6905 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione III.:Edizioni Paoline.1976..k01-1a;
6906 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione IV.:Edizioni Paoline.1977..k01-1a;
6907 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione V.:Edizioni Paoline.1978..k01-1a;
6908 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VI.:Edizioni Paoline.1980..k01-1a;
6909 .Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VIII.:Edizioni Paoline.1988..k01-1a;
6910 .Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k13-2b;
6911 .Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..k13-2b;
6912 .Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..k13-2b;
6913 .Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Erster Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k13-6b;
6914 .Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Zweiter Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1958..k13-6b;
6915 .Penna Angelo.La religione di Israele.:Morcelliana.1958..k09-4a;
6916 .Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b;
6917 .Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b;
6918 .Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4a;
6919 .Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b;
6920 .Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b;
6921 .Pére Christian.Die Armen von der Ture.Munchen/ Freiburg :Erich Wewel Verlag.1973..k14-4b;
6922 .Peregrin, Jaroslav.Logika a logiky : systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy.:Academia.2004.80-200-1187-0.k04/7;
6923 .Peregrin, Jaroslav.Obrat k jazyku: Druhé kolo : Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů.Praha:Filosofický ústav AV ČR.1998.80-7007-102-8.k03-5b;
6924 .Peregrin, Jaroslav.Úvod do analytické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1992..k03/2;
6925 .Peregrin, Jaroslav, 1957.Co je analytický výrok?.:Praha :.1995.80-238-0469-3.k03/3;
6926 .Peretra Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladatelstsvo Cor Jesu.1992..k13-3a;
6927 .Percheron, Maurice.Le Bouddha et la bouddhisme. Paris:du Seuil.1956..k01-6a;
6928 .Peri Vittorio, Spalato e la sua chiesa nel tema Bizantino di Dalmazia.Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI..Padova:Editrice Antenore.1982..k14-6b;
6929 .Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..D8/6;
6930 .Perle, Besserman.Kabala a židovská mystika. Praha:Pragma.2003.80-7205-869-X.k06/4;
6931 .Perls, Frederick S..Gestalt terapie doslova.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-115-X.D4/7;
6932 .Pernoud Régine.Eleonora d´Aquitania.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a;
6933 .Pernoud Regine.Storia della Borghesia.Milano:Jaca Book.1982..k15-6b;
6934 .Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.k19/3;
6935 .Pernoud, Régine.Žena v době katedrál : Régine Pernoud.V Praze:Vyšehrad.2002.80-7021-544-5.k24/2;
6936 .Pernoud, Régine, 1909-1998.Život a smrt Jany z Arku :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-020-6.k14/1;
6937 .Pernoud, Regine,1909-1998..La femme au temps des cathedrales.[Paris] ::Stock,.1980..2234009472.k15-4a;
6938 .Pernoud, Regine,1909-1998..Those terrible Middle Ages :.San Francisco ::Ignatius Press,.2000..0898707811 .k15-4a;
6939 .Perrin J. M., OP.Žyc z Bogiem w ewangelii radosci.Poznaň, Warszawa, Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..k18-4a;
6940 .Perrot Charles.JÉSUS, CHRIST ET SEIGNEUR DES PREMIERS CHRÉTIENS.Paris:Desclée.1997..k07-5b;
6941 .Perrot, Charles,(1929-).Jésus et l'histoire.Paris ::Desclée,.1993.2-7189-0605-7.k07-5b;
6942 .Pesarchick Robert A..THE TRINITARIAN FOUNDATION OF HUMAN SEXUALITY AS REVEALED BY CHRIST.Romae, Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..k07-5b;
6943 .Pesch, Otto Hermann.Cesty k Lutherovi.Brno:CDK.1999.80-85959-53-4.k19/3;
6944 .Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k19/5;
6945 .Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k13-5a;
6946 .Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k13-3a;
6947 .Pesch, Otto Hermann.Existuje? : poznání Boha dnes.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-241-1.k11/4;
6948 .Pesch, Otto Hermann.Základní otázky katolické víry.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-206-3.k11/4;
6949 .Pesch, Otto Hermann,(1931-).Kleines katholisches Glaubensbuch.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0442-2.k07-1b;
6950 .Pesch, Otto Hermann,1931-.Die zehn Gebote.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-0533-X.k14-5a;
6951 .Pesch, Rudolf.Die biblischen Grundlagen des Primats.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02187-0.k08-5b;
6952 .Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.k05/1;
6953 .Peschke, Karl Heinz.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:Lúč.1993.3790252107 (brož.);3-7902-5210-7.k14-5a;
6954 .Pešek, Jan.Pod kuratelou moci.:Veda.1999.80-224-0589-2.k10/7;
6955 .Pešek, Jan.Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953.:Veda.1999.80-224-0575-2.k10/7;
6956 .Pešek, Jan.Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953.:Veda.1997.80-224-0528-0.k10/7;
6957 .Pešek, Jan.Štruktúry moci na Slovensku 1948-1989.Prešov:VMV.2004.80-7165-469-8.k10/7;
6958 .Peter Brenkus.Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-133-1.k09/1;
6959 .Peter Adalbert.Die Bucher Zefanja, Nahum und Habakuk.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1972..k09-5a;
6960 .Peter Bernardi.Pater Leopold von Castelnovo.Munchen - Paderborn - Wien:Verlag Ferdinand Schoningh Thomas Verlag.1962..k04-2a;
6961 .Peter Sedlak.Kňazské a rehoľné osobnosti z historického územia Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaška.2014.978-80-7165-950-1.k11/8;
6962 .Peter Tavel..Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla :; potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k ot.:Triton.2007.978-80-7254-915-3.D4/2;
6963 .Peter, Blaho.Justiniánske inštitúcie.:Iura Edition.2000.80-88715-80-6.k19/7;
6964 .Peter, Brock.Slovenské národné obrodenie.:Kalligram.2002.80-7149-492-5.k26/1;
6965 .Peter, Cole.Filozofie náboženství. Praha:Portál.2003.80-7178-719-1.k04/1;
6966 .Peter, Juščák.Odvlečení.:Kalligram.2001.80-7149-445-3.k26/6;
6967 .Peter, Mosný.Podkarpatská Rus.:SAP - Slovak Academic Press.2001.80-85665-43-3.k26/4;
6968 .Peter, Mulík.Cirkev v tieni totality.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-042-X.k26/5;
6969 .Peter, Mulík.Nenávideli ma bez príčiny.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-272-5.k26/4;
6970 .Peter, Ratkoš.Slovensko v dobe veľkomoravskej.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-91-X.k27/3;
6971 .Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.1998.80-967961-7-8.k16/2;
6972 .Peterman, John.Platon.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-95-4.k02/1;
6973 .Petit Jean .Un couvent de le Corbusier.Paris:I. I. L. C..1961..k16-2a;
6974 .Petkanič, Milan.Filozofia vášne Sorena Kierkegaarda. Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2010.978-83-7490-303-5.k03/1;
6975 .Petr Ondok., Josef.Čmelák asketický : úvahy o křesťanské spiritualitě.:Trinitas.2004.80-86036-90-1.k18/4;
6976 .Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.k06-4b;
6977 .Petráček, Tomáš.Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize :; život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938).:Krystal OP.2006.80-85929-81-3.k21/1;
6978 .Petráček, Tomáš,1972-.Bible a moderní kritika :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-248-4 .k07/3;
6979 .Petráček, Tomáš,1972-.Marie-Joseph Lagrange :.Praha ::Krystal OP,.2005.80-85929-72-4.k7/4;
6980 .Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.k01/3;
6981 .Petráš Lukáš.Mravouka.Trnava:Sv. Vojtech.1943..k05/1;
6982 .Petri Heinrich Beinert Wolfgang.Učení o Marii.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1996..k12/2;
6983 .Petříček, Miroslav jr..Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek. Praha:Herrmann a synové.1992..k02-6b;
6984 .Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.k17/8;
6985 .Petrík, Vincent.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.k18/8;
6986 .Petrilowitsch.Das Gewissen als Problem. Darmstadt:Wissenschaftliche.1966..k02-5a;
6987 .Petrozzi, Elvira,1937-.Objímat vyhaslá srdce :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-769-0.K27/1;
6988 .Petrříček, Miroslav jr..Znaky každodennosti. Praha:Herrmann a synové.1993..k02-4b;
6989 .Petrus de Tarantasia O. P. S. Sabinae.BEATUS INNOCENTIUS pp. v.Roma - Italia:S. Sabinae.1943..k05-3b;
6990 .Petrusek, Miloslav.Sociologické školy,směry,paradigmata.Praha:Sociologické nakl..1994.80-85850-04-4.k04/1;
6991 .Petuchowski, Jakob J..Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice.Praha:Portál.2003.80-7178-691-8.k06/2;
6992 .Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.k14/4;
6993 .Peyriguere Alberst.Von Gott ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1964..k18-4a;
6994 .Peyriguére Albert.Herr weise mir den Weg.Luzern:Raber verlag.1966..k18-4a;
6995 .Peyriguére Albert.Von Christus ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1967..k18-4a;
6996 .Peyriguere, Albert,1883-1959.Uchvácen Kristem :.Olomouc ::Kněžský seminář,.1967..k18-4a;
6997 .Peyrous, Bernard,1947-.Život Marty Robinové /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-729-4 (váz.).k15/1;
6998 .Pfarrer Benno Jatzwauk + .GEISTLICHE TEXTE.:sT. bENNO - vERLAG gmbh.1963..k05-3b;
6999 .Pfister, Xaver.Der vergessene dritte Klang :.Freiburg i. Br.:Christophorus-Verl..1988.3419508212.k14-4b;
7000 .Pfleger Lucián.Kongregácia sestier Božského vykupiteľa.Rím:Postulácia M. A. M..2012..k14/1;
7001 .PhDr. Slavomír Šišák.ÚVOD DO ARISTOTELSKO - TOMISTICKÉHO REALISMU.Olomouc:MCM.1993..k06-5a;
7002 .PhDr. Věra Remešová.Ikonografie a atributy svatých.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1990..k21/4;
7003 .Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-017-9.k18/2;
7004 .Philip, Yancey.Ohlasy z jiného světa.:Návrat domů.2004.80-7255-098-5.k11/6;
7005 .Philipon M. - M OP.L´Église de Dieu parmi les hommes;.Brouwer:Desclée.1964..k07-1b;
7006 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.D4/4;
7007 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-35-X.k16/8;
7008 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.k16/8;
7009 .Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.k16/8;
7010 .Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.k10-5a;
7011 .Philippe, Thomas.Pre ozajstnú radosť...blahoslavenstvá.:Németh Oto.2004.80-88949-70-X.k13/2;
7012 .Philon d´Alexandrie.De Abrahamo. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b;
7013 .Philon d´Alexandrie.De aeternitate mundi. Paris:Éditions du Cerf.1969..k04-5b;
7014 .Philon d´Alexandrie.De agricultura. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b;
7015 .Philon d´Alexandrie.De confusione linguarum. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b;
7016 .Philon d´Alexandrie.De congressu eruditionis gratia. Paris:Éditions du Cerf.1967..k04-5b;
7017 .Philon d´Alexandrie.De Decalogo. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-6b;
7018 .Philon d´Alexandrie.De ebrietate, De sobrietate. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b;
7019 .Philon d´Alexandrie.De fuga et inventione. Paris:Éditions du Cerf.1970..k04-5b;
7020 .Philon d´Alexandrie.De gigantibus, Quod Deus sit immutabilis. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b;
7021 .Philon d´Alexandrie.De cherubim. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b;
7022 .Philon d´Alexandrie.De Iosepho. Paris:Éditions du Cerf.1964..k04-5b;
7023 .Philon d´Alexandrie.De migratione Abrahami. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b;
7024 .Philon d´Alexandrie.De mutatione nominum. Paris:Éditions du Cerf.1964..k04-5b;
7025 .Philon d´Alexandrie.De opificio mundi. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b;
7026 .Philon d´Alexandrie.De plantatione. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b;
7027 .Philon d´Alexandrie.De praemiis et poenis, De exsecrationibus. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-6b;
7028 .Philon d´Alexandrie.De sacrificiis Abelis et Caini. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b;
7029 .Philon d´Alexandrie.De Somniis. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b;
7030 .Philon d´Alexandrie.De specialibus legibus - lib. III - IV. Paris:Éditions du Cerf.1970..k04-6b;
7031 .Philon d´Alexandrie.De virtutibus. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-6b;
7032 .Philon d´Alexandrie.De vita contemplativa. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-6b;
7033 .Philon d´Alexandrie.De vita Mosis. Paris:Éditions du Cerf.1967..k04-6b;
7034 .Philon d´Alexandrie.Legum allegoriae. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b;
7035 .Philon d´Alexandrie.Quis rerum divinarum heres sit. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b;
7036 .Philon d´Alexandrie.Quod deterius potiori insidiari soleat. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b;
7037 .Philoxéne de Mabboug.Homélies.: Editions du Cerf.1956..k04-6b;
7038 .Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .k18/1;
7039 .Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.k07/4;
7040 .Pieper Josef.DAS VIERGESPANN.Munchen:Kosel - Verlag.1964..k06-2b;
7041 .Pieper Josef.Gluck und contemplation.Munchen:Kosel Verlag.1957..k06-2b;
7042 .Pieper Josef.Gottgeschenkte Atempause.Steinfeld:Salvator Verlag.1980..k06-2b;
7043 .Pieper Josef.Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens.Munchen:Kosel - Verlag.1951..k06-2b;
7044 .Pieper Josef.Traktat uber die Klugheit.Kosel - Verlag:Hegner - Bu herei.1949..k07-3b;
7045 .Pieper Josef.UBER DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD.Munchen:Hochland - Bucherei im kosel - Verlag.1950..k07-3b;
7046 .Pieper Josef.Uber den Begriff der Sunde.Munchen:Kosel - Verlag.1977..k07-3b;
7047 .Pieper Josef.Uber die Gerechtigkeit.Munchen:Im kosel - Verlag.1960..k07-3b;
7048 .Pieper, Josef.Begeisterung und Gottlicher Wahnsinn. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7049 .Pieper, Josef.Co znamená filozofovat?. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-023-3.k02/1;
7050 .Pieper, Josef.Kleine Lesebuch. Stuttgart:Schwabenverlag.1988.3-7966-0649=0.k02-4a;
7051 .Pieper, Josef.Musse und Kult. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7052 .Pieper, Josef.Scholastic.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1984.3-7462-0389-9.k02-4a;
7053 .Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.k03-4b;
7054 .Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.k02/6;
7055 .Pieper, Josef.Tod und Unsterblichkeit. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7056 .Pieper, Josef.Traktat uber die Klugheit. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7057 .Pieper, Josef.Uber den Glauben. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7058 .Pieper, Josef.Verteidigungsrede fur die Philosophie. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a;
7059 .Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.k03/5;
7060 .Pieper, Josef.Základní formy sociálních pravidel hry.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-60-9.k04/2;
7061 .Pieper, Josef,(1904-1997).Über die Liebe.München ::Kösel,.1987.3-466-40131-3.k06-2b;
7062 .Pierre Charles SJ.GOTT IN ALLEN DINGEN.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH.1963..k06-2b;
7063 .Pietras, Henryk.Odpowiedż na Słowo. Najstarsi mistrzowie chreścijanskiej modlitwy. (Odpoveď na Slovo. Najstarší majstri kresťanskej modlitby.).Kraków:WAM.1993.8385304487;83-85304-48-7.k07/2;
7064 .Pietras, Henryk.Poczatki teologii Kościola.:WAM.2000.83-7097-752-9.k21/5;
7065 .Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.k14/7;
7066 .Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran.1988..k17-6a;
7067 .Pijoán, José,.Dejiny umenia 5. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0002-6.k17-6a;
7068 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran.1982..k17-6a;
7069 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran.1986..k17-6a;
7070 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran.1982..k17-6a;
7071 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran.1983..k17-6a;
7072 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran.1986..k17-6a;
7073 .Pilík, Karel, 1918-2007 - Účastník interview;.Není trní bez růže.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7192-958-1.k18/8;
7074 .Pinardon, Véronique - autor.15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.:Brno :.2000.80-85319-93-4.k16/8;
7075 .Pinckaers S., OP.Le renouveau de la morale.Tournai:Casterman.1964..k14-4b;
7076 .Pinckaers Servais Théodore OP.Źródla moralności chrześcijańskiej.Poznań:W drodze.1994..k14-5a;
7077 .Pinckaers, Servais..Les sources de la morale chretienne :.Paris ::Editions du Cerf,.1985..2827102978.k14-5a;
7078 .Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.1998.80-85319-82-9.k16/8;
7079 .Piolanti Antonio.La pienezza di Cristo.:ARES.1958..k07-3b;
7080 .Pipes, Richard.Rusko za starého režimu.Praha:Argo.2004.80-7203-559-2.k12-5a;
7081 .Pipes, Richard.Rusko za starého režimu.Praha:Argo.2004.80-7203-559-2.k25/5;
7082 .Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..D5/8;
7083 .Pirouet, Louise..Christianity worldwide, AD 1800 onwards.London ::SPCK,.1989.0281043604 non-net overseas ed.;0281043612 (netedition).k16-5a;
7084 .Pisarčíková Mária, Michalus Štefan.Malý synonymický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1978..k22/4;
7085 .Piťha, Petr.Sväté patrónky Európy.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-448-4.k13/4;
7086 .Piťha, Petr.Výchova,naděje společnosti.České Budějovice:Poustevník v nakl. Studio Gabreta.2006.80-86610-18-7.D4/3;
7087 .Piťha, Petr, 1938- - autor.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové.:České Budějovice :.2004.80-86610-13-6.D8/8;
7088 .Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.k07/8;
7089 .Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..k19/4;
7090 .Pius XI. pápež.Okružní list Pia XI. Divini redemptoris,.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k13-3a;
7091 .Pius XII.Summi pontificatus.Paris:la bonne presse.1939..k19/4;
7092 .Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..k19/4;
7093 .Placid Jordan, OSB.The Divine Dimension.Dublin, Ireland:Gill and Macmillan.1970..k08-2b;
7094 .Planner František.Misijní činnost církve.Rím:Křesťanská akademia.1976..k09/4;
7095 .Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.k10/3;
7096 .Platón.The Last Days of Socrates.:Penguin Books.1969.0-14-044037-2.k02-3a;
7097 .Platón.The Trial and Death of Socrates. USA:Hackett.1975.0-915144-15-8.k02-3a;
7098 .Platón.Ústava.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-024-6.k02-3a;
7099 .Platón,.Dialógy. /Zv./ 1.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0125-1.k02/2;
7100 .Platón,.Dialógy. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0126-X(zv.2.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2;
7101 .Platón,.Dialógy. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0127-8(zv.3.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2;
7102 .Platón, 427.Alkibiadés I.Alkibiadés II.Hipparchos.Milovníci.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-29-1.k04/2;
7103 .Platón, 427.Dialogy o kráse : Ión.Hippias větší.Faidros.Praha:ODEON.1979..k05/6;
7104 .Platón, 427.Epinomis : Minós.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-42-9.k04/2;
7105 .Platón, 427.Euthydémos : Menón.Praha:Oikoymenh.2000.80-85241-56-0.k04/2;
7106 .Platón, 427.Euthyfrón.Obrana Sókrata.Kritón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-99-2.k04/2;
7107 .Platón, 427.Faidros : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-015-7.k04/2;
7108 .Platón, 427.Filébos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-35-8.k04/2;
7109 .Platón, 427.Gorgias : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-005-X.k04/2;
7110 .Platón, 427.Hippias Větší.Hippias Menší.Ión.Menexenos : Hippias Menší.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-03-8.k04/2;
7111 .Platón, 427.Listy.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-08-9.k04/2;
7112 .Platón, 427.Prótagoras : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-98-4.k04/2;
7113 .Platón, 427.Symposion.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-89-5.k04/2;
7114 .Platón, 427.Theaitétos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-82-X.k04/2;
7115 .Platón, 427.Ústava.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-28-3.k04/2;
7116 .Platón, 427.Zákony : Platón. Praha:Oikúmené.1997.80-86005-31-3.k04/2;
7117 .Plattig, Michael.Doprovázeni Božím Duchem : duchovní doprovázení a rozlišování duchů.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-606-X.k13/5;
7118 .Platz Vinzenz.Ehe - und Familienpastoral.Kevelaer:Verlag Butzon § Bercker.1977..k13-4a;
7119 .Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.k15/2;
7120 .Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.k17/8;
7121 .Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.k07/6;
7122 .Plintovič Ivan.Dva medailóny.Martin:Osveta.1988..k12-5b;
7123 .Ploeg, Barthélemy, Betz, Cerfaux, Coppens, Jaubert, Lambert, Notscher, Schmitt, Woude.La Secte de Qumrán et les Origines du Christianisme.Lovaniens:Desclée de Brouwer.1959..k10-5a;
7124 .Plótínos.Dvě pojednání o kráse.Praha:Rezek.1994.80-901796-2-2.k03/2;
7125 .Plótínos.Sestry duše.Praha:Rezek.1995.80-901796-3-0.k03/2;
7126 .Plotzke, Urban.Bergpredigt :.Frankfurt am Main ::Verlag Josef Knecht,.1960..k18-4a;
7127 .Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D5/8;
7128 .Plútarchos, ca 50.Životopisy slavných Řeků a Římanů I..Praha:Arista.2006.80-86410-46-3.k24/6;
7129 .Plútarchos, ca 50.Životopisy slavných Řeků a Římanů II..Praha:Arista.2007.80-86410-46-3.k24/6;
7130 .Podhradský, Ján.Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať toxikomanom c Ján Podhradský, Emil Komárik ; Jozef Michaláč.Bratislava:SPN.1990.80-08-01145-9.D4/4;
7131 .podľa španiel. vydania otca Candida de Dalmases S.J. Ejercicios Espirituales.Svätý Ignác z Loyoly: DUCHOVNÉ CVIČENIA.Kanada:pre Slovenských jezuitov.1990..k05-3b;
7132 .Podlejski Zygmunt Ks..Milość, humor i cierpienie.Bytom:Oficyna wydawnicza.1995..k18-4a;
7133 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.k14/4;
7134 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.k13-1a;
7135 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-70-9.k14/4;
7136 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.k14/4;
7137 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.k14/4;
7138 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.k14/4;
7139 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.k14/4;
7140 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.k14/4;
7141 .Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.k13-1a;
7142 .Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.k06/5;
7143 .Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.k14-2b;
7144 .Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.k17/8;
7145 .Poche-Couleur.L´Art Roman.:Éditions du Rocher.2000?..k12-3b;
7146 .Pojar, Miloš.Izrael. Praha:Libri.2004.80-7277-268-6.k07/4;
7147 .Pojavnik, Ivan,(1943-).Das Mysterium des Konzils.Meckenheim ::Maxmilian Kolbe,.1996.3-924413-13-4.k13-3a;
7148 .Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..k13-6a;
7149 .Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..k13-6a;
7150 .Pokorný Ladislav.Slovo ke dni.Praha:ČKCH.1990..k11/7;
7151 .Pokorný Ladislav.Teologické studie.Praha:ČKCH.1990..k19/7;
7152 .Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH.1985..k21/5;
7153 .Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:ČKCH.1984..k21/5;
7154 .Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1988..k08-6a;
7155 .Pokorný Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Česká katolická Charita.1969..k10/5;
7156 .Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..k13-5b;
7157 .Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..k10/5;
7158 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika I..Praha - Litoměřice:Ŕímskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta , Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1974..k10/5;
7159 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta .1978..k10/5;
7160 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika IV..Praha:ČKCH.1979..k10/5;
7161 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika V..Litoměřice:Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1972..k10/5;
7162 .Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..k10/5;
7163 .Pokorný Ladislav, ThDr..Světlo svátostí a času.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství .1989..k10/5;
7164 .Pokorný Petr.List Efezským.Praha:Centrum bliblických studií AV ČR a UK .2006..k11-4a;
7165 .Pokorný Petr.Píseň o perle.Praha:Vyšehrad.1986..K21/3;
7166 .Pokorný Petr Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty.Kristus a dějiny - sv. 8.Praha:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta Kalich.1987..k20/5;
7167 .Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..k10/3;
7168 .Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.k02/7;
7169 .Pokorný, Petr.Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace.:Oikoymenh.2005.80-7298-135-8.k04/2;
7170 .Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-052-4.K07/3;
7171 .Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona /.Praha ::Vyšehrad,.1993.80-7021-052-4 :.R1/5;
7172 .Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.R1/3;
7173 .Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.k06/2;
7174 .Pokorný, Petr, 1933- - autor.Apoštolské vyznání :.:Třebenice :.1994.80-901589-2-7.k09/2;
7175 .Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.k13/4;
7176 .Poláčik, Štefan.Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska = Atlas der Religionen, Religiöser Gemeinschaften und Religiosität in der Slowakei. Bratislava:Chronos.2000.80-967860-8-3.k12-1b;
7177 .Poláková, Jolana.Bůh v dialogu : k hledání živého základu filosofické teologie.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-535-6.k03/1;
7178 .Poláková, Jolana.Filosofie dialogu : (Rosenzweig,Ebner,Buber, Lévinas).Praha:Ježek.1995.80-85996-01-4.k03/1;
7179 .Poláková, Jolana.Možnosti transcendence.Praha:ZVON.1994.80-7113-106-7.k03/5;
7180 .Polášek., František.Východní křesťanské církve : (ortodoxní a katolické).:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-127-2.k09/1;
7181 .Polc Jaroslav V,.Posvátná liturgie.:Křesťanská akademie.1981..k10/5;
7182 .Polc, Jaroslav.Světice Anežka Přemyslovna.Praha:Česká katolická charita.1988..k16/1;
7183 .Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..R1/3;
7184 .Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a;
7185 .Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a;
7186 .Polčin Stanislav, SJ.Tým, čo hľadajú Boha.Trnava:Dobrá kniha.1996..K03/4;
7187 .Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..k13-4a;
7188 .Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..K17/1;
7189 .Poliaková, Eva.Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov :.Nitra ::Slovdidac,.1996.80-967339-8-2.D4/3;
7190 .Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.k07-3a;
7191 .Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.k10/1;
7192 .Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.k07-3a;
7193 .Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.k09/3;
7194 .Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..D6/1;
7195 .Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..k15-4a;
7196 .Polo Glorie Dr..Stála jsem u brány nebe a pekla.Olomouc:Týdeník Světlo.2008..k08/4;
7197 .Polybios.Dějiny I. Praha:Arista.2008.978-80-86410-56-2.k24/6;
7198 .Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.k13/5;
7199 .Poncelet M. RSCJ.Das Geheimnis von Blut und Wasser.Trier:Paulinus Verlag.1962..k10-3b;
7200 .Ponichter Magdalena s. CSFN.Moi bliscy z Galilei.Warszava:Siostry Najswietszej Rodziny z Nazaretu.1979..k18-4a;
7201 .Pontifical Lateran University , Catholic University of Lublin.The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier .1982..k08-6a;
7202 .Pontificia Universitá S. Tornmaso d´Aquino.Santa Caterina da Siena LETTERE ALLE RELIGIOSE.Milano - Italia:MASSIMO.1982..k05-3b;
7203 .Popielski, Kazimierz,.Noetická dimenzia osobnosti. Trnavská univerzita:Trnava.2005.80-8082-042-2.D4/2;
7204 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.k11/2;
7205 .Popovič, Justín.Evanjelium podľa svätého Jána. Rektorát Univerzity P.J. Šafárika:Košice.1994.80-7097-278-5.k07/3;
7206 .Popp Benedikt P., OSB.Uberall bist du.Wien:Verlag Dr. Hert Ranner.1980..k18-4a;
7207 .Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-75-7.k04/2;
7208 .Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-007-6.k02-4a;
7209 .Popper, Karl Raimund.Budoucnost je otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-203-9.k04/4;
7210 .Popper, Karl Raimund.Otevřená společnost a její nepřátelé : 1 a 2..díl. Uhranutí Platónem : Uhranutí Platónem.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-54-4.k04/2;
7211 .Popper, Karl Raimund.Věčné hledání.Intelektuální autobiografie.Praha:Prostor.1995.80-85190-37-0.k04/6;
7212 .Popper, Karl Raimund.Život je řešení problémů : O poznání,dějinách a politice.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0686-7.k04/4;
7213 .Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.k07/5;
7214 .Porsch, Felix, 1928-2001 - autor.Mnoho hlasů - jedna víra.:Praha :.1993.80-7113-077-X.k20/5;
7215 .Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-38-1.k14/1;
7216 .Porubčan Jozef P., SJ.Svedectvo pravde V..":Neuvedený.1975..k18-4a;
7217 .Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.K07/1;
7218 .Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.k04/5;
7219 .Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.k09-1a;
7220 .Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.k11/6;
7221 .Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.R1/4;
7222 .Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.k16/8;
7223 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.k11/5;
7224 .Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.k11/2;
7225 .Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..R1/5;
7226 .Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..k07/4;
7227 .Porubčan,Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-003-9.k20/4;
7228 .Posluch, Marián ; Cibulka, Ľubor.Štátne právo Slovenskej republiky. .Bratislava :Heuréka.2009.978-80-89122-56-1.k19/7;
7229 .Pospíšil, C. V..Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..2000.8072660616;80-7266-061-6.k12/2;
7230 .Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.k08/1;
7231 .Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.k08/1;
7232 .Pospíšil, Ctirad Václav.Maria - mateřská tvář Boha.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-949-2.k09/1;
7233 .Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Tajemství srdce vtěleného syna :.:Olomouc :.2001.80-7266-084-5.k13/7;
7234 .Pospíšil, Ctirad Václav,(1958-).Dar Otce i Syna :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1999.80-7266-005-5.k08/4;
7235 .Pospíšil, Ivo.Slovník ruských,ukrajinských a běloruských spisovatelů.Praha:Libri.2001.80-7277-068-3.k22/4;
7236 .Pospíšil, Zdeněk.Marginálie k sociologii umění.:Olomouc : Votobia.1992.80-85619-22-9.k05/6;
7237 .Posvätná kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktórium.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..k13-1b;
7238 .Potaš, Marián,.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X.k08/7;
7239 .Potemra Michal.K dejinám slovenskej bibliografie.Košice:Samizdat.1997..k04/7;
7240 .Potemra Michal.Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc.Košice:Zborník umožnil vydať prof. Ladislav Potemra, PhD..2001..k04/7;
7241 .Potemra Michal.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938 - 1945.:ŠVK Košice.1993..R1/8;
7242 .Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.K16/3;
7243 .Pottmeyer, Hermann J..Die Rolle des Papsttums im dritten Jahrtausend.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02179-X.k08-5b;
7244 .Poulat Émile.Intégrisme et catholicisme intégral.Tournai:Casterman.1969..k07-5b;
7245 .Poupard, Paul.Église et cultures :.Paříž ::SOS,.1980.2-7185-0877-9.k13-4a;
7246 .Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.k16/7;
7247 .Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.k11/6;
7248 .Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.2003.80-7178-770-1.k11/6;
7249 .Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.k11/6;
7250 .Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.k11/4;
7251 .Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.D4/3;
7252 .Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.1995.80-7178-079-0.k16/8;
7253 .Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.k11/6;
7254 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Dokonalé otázky,dokonalé odpovede.Praha:Bhaktivedanta B.Trust.1992.91-7149-047-7.R1/2;
7255 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Šrí Išopanišad : poznání,jež člověka přivádí blíže k Nejvyšší Osobnosti Božství,Kršnovi.b.m.:The Bhaktivedanta Book Trust.1992.91-7149-033-7.R1/2;
7256 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Vědecké poznání duše : Provozování jógy v tomto věku.:Bhaktivedanta Book Trust.1990.80-900098-0-8.k01-6a;
7257 .Pracný, Petr.Český kalendář světců : Petr Pracný.Praha:Ewa Edition.1994.80-85764-05-9.k16/3;
7258 .Prado Flores, José H..Jesus ist der Messias /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.1990.3-87868-403-7.k18-3b;
7259 .Prager, Mirjam.Das Buch meines Lebens /.Graz ::Styria,.1981.3-222-11331-9.k18-4a;
7260 .Prach Václav.Řecko-český slovník.Praha I.:Springer a spol..1942..k16-4c;
7261 .Prach, Václav.Řecko-český slovník : Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů : podle nápisů a rukopisů.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-285-3.k22/8;
7262 .Prachár Marián.Pastoračná situácia v Bratislavsko-trnavskej diecéze.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..k13-4a;
7263 .Prandi, Luisa.Callistene uno Storico tra Aristotele e i re Macedoni. Milano:Jaca.1985.88-16-95017-X.k02-4a;
7264 .Praško, Ján.Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději.Praha:Portál.2003.80-7178-809-0.D4/4;
7265 .Praško, Ján.Nespavost : zvládání nespavosti.Praha:Portál.2004.80-7178-919-4.D4/3;
7266 .Praško, Ján.Poruchy osobnosti.Praha:Portál.2003.80-7178-737-X.D4/2;
7267 .Praško, Ján.Sociální fobie : jak překonat nadměrný stud.Praha:Portál.2005.80-7367-031-3.D4/3;
7268 .Praško, Ján.Stop traumatickým vzpomínkám : jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.Praha:Portál.2003.80-7178-811-2.D4/3;
7269 .Praško, Ján.Úzkost a obavy : jak je překonat.Praha:Portál.2006.80-7367-079-8.D4/4;
7270 .Praško, Ján.Úzkostné poruchy : klasifikace,diagnostika a léčba.Praha:Portál.2005.80-7178-997-6.D4/2;
7271 .Pražák Josef M. Dr., Novotný František Dr., Sedláček Josef Dr..Latinsko-český slovník.Praha :Česká grafická unie.1948..D8/4;
7272 .Preisner, Rio.Když myslím na Evropu : II. : jmenný rejstřík sestavila Eva Fialová.Praha:Torst.2004.80-7215-220-3.k23/5;
7273 .Premm Matthias.Katholische Glaubens Kunde.Wien:Verlag Herder.1960..k09-2b;
7274 .Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1960..k09-2b;
7275 .Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1961..k09-2b;
7276 .Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.1994.80-85800-18-7.k28/4;
7277 .Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.1995.80-85800-25-X.D4/4;
7278 .Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.1993.80-90025-7-9.k12/2;
7279 .Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.k12/2;
7280 .Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.k12/2;
7281 .Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.k05/4;
7282 .Press, František,(1932-2004).Na prahu Kristova Království :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-4-4.k12/2;
7283 .Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .k19-2b;
7284 .Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .K12/2;
7285 .Press, František,(1932-2004).Přijď, Duchu Svatý :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1994.80-901553-1-6 .k12/2;
7286 .Press, František,(1932-2004).Všude zní Mariin hlas :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-6-0.k12/2;
7287 .Pressová Ludwika.Stará Kréta.Praha:Panorama.1978..k06/1;
7288 .Prešovská univerzita..Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslávna bohoslovecká fakulta,.1997.80-88885-40-X.k09/1;
7289 .Preti, Consuelo.Fodor.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-66-0.k02/1;
7290 .Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.k12-1b;
7291 .Přibyl, Stanislav.Ekumenismus a právo ; Stanislav Přibyl..:L. Marek.2006.80-86263-68-1.k10/6;
7292 .Prigent, Pierre.L´epitre de Barnabé I-XVI et ses sources.:Librairie Lecoffre.1961..k04-6b;
7293 .Příkaský, Jiljí Vladimír.Učebnice základů etiky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-505-5.k05/1;
7294 .Příspěvky, Martina Prudkého.Milost podle Písma a starokřesťanských autorů.:Mlýn.2004.80-86498-08-5.k17/2;
7295 .Pro, ministranty.O mši svaté :; podle misálu z roku 1962 schváleného bl. Janem XXIII..:Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-288-3.k10/5;
7296 .Procacci, Giuliano.Dějiny Itálie : Dějiny států.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-152-2.k23/2;
7297 .Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.k11-6b;
7298 .Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.k11-6b;
7299 .Profantová, Naďa.Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha:Libri.2004.80-7277-219-8.k06/4;
7300 .Prokeš, Josef.Nečítankové dospívání : Průhledy do adolescence perspektivou krásné literatury a psychologie.Čtení pro učitele,vychovatele.Brno:Masarykova univ..1994.80-210-0873-3.D4/7;
7301 .Prokop Augustín.Zemřít láskou.Praha 1:Krystal OP.2012..k06-5a;
7302 .Prokop, Dušan.Obecná uměnověda : Stručný přehled a úvod.:Praha : Gryf.1994.80-85829-04-5.k05/6;
7303 .Prokoppová Mária.Lorenzetti.Budapesť, Berlín, Waršava, Bratislava:Corvina, Henschelverlag, Arkady, Tatran.1984..k11-3b;
7304 .Prokoppová Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1986..k08-1b;
7305 .Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.k05/1;
7306 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.k16/8;
7307 .Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.K16/8;
7308 .Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9.k09/4;
7309 .Pronzato, Alessandro,1932-.Krížová cesta hriešnika :.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1986..k18-4a;
7310 .Pronzato, Alessandro(1932- )..Niewygodne ewangelie /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.837033072X.k18-4a;
7311 .Pronzato, Alessandro(1932- )..Rozważania na piasku /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8385008985.k18-4a;
7312 .Proprium ordinis praedicatorum.R I T U A L E.Romae:Ad Sanctae Sabinae.1992..k05-3a;
7313 .Prorok, Vladimír.Politologie.Dobrá Voda:A.Čeněk.2003.80-86473-31-7.k04/4;
7314 .Prosecký, Jiří.Prameny moudrosti : Mudroslovná literatura staré Mezopotámie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995..k04/2;
7315 .Proulx, Annie,1935-.Ostrovní zprávy /.V Praze ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-512-8.D8/7;
7316 .Provincia Santiago de México, provincia deTeutonia.DOMINICOS EN MESOAMÉRICA.MEXICO:.1992..k05-3b;
7317 .Průcha, Jan.Alternativní školy a inovace ve vzdělání.Praha:Portál.2004.80-7178-977-1.D4/7;
7318 .Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.D4/2;
7319 .Pružinský, Štefan.Listy svätého apoštola Pavla \n Dl.4.: \p List Galaťanom. Univerzita P.J.Šafárika:Košice.1993.80-7097-244-0.k07/1;
7320 .Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1989.80-85128-08-X.k17/2;
7321 .Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť. 1. časť c Štefan Pružinský.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-121-5.k14/3;
7322 .Przebylski Anton OP (Praca zbiorowa).Drogi zbawienia.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1970..k08/2;
7323 .Przywara, Erich.Analogia entis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-01-8.k02/4;
7324 .Publie sous la direction et avec une introduction de Jacoques de Bivort de La Saudée.Essai sur Dieu l´homme et l´univers.Paris:La Colombe.1957..k08-4b;
7325 .Puciłowski, Józef((1939- ).).Myśląc głośno ....Pelplin ::Wydaw. Diecezjalne,.1997.8385087567.k06-2a;
7326 .Puhvel, Jaan.Srovnávací mythologie.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-177-8.k06/1;
7327 .Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.k16/8;
7328 .Puskely, Mária.Szerzetesek.:Zrínyi Nyomda Kiadoja.1990.963027955X; 963-02-7955-X.k18-4b;
7329 .Pustet Friedrich.Predigten zu befonderen Anläffen 2.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1970..k13-4b;
7330 .Putna Martin C..My poslední křesťané.Praha:Herrmann a synové.1994..k11/4;
7331 .Putna, Martin C..Órigenés z Alexandrie : kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře.Praha:Torst.2001.80-7215-151-7.k17/4;
7332 .Putna, Martin C..Rusko mimo Rusko : 1.díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991 : Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991.Brno:Petrov.1993.80-85247-45-3.k25/4;
7333 .Putnam, Hilary.Co po metafyzice?. Archa:Bratislava.1997.80-7115-139-4.k02/1;
7334 .Puyo Jean.Congar Pére.Mayenne:Les interviews Le Centurion.1975..k08-5a;
7335 .Puzik, Erich.Kleine Schule des inneren Betens /.Leipzig ::St. Benno,.1966..k18-4b;
7336 .Quentric-Séguy, Martine - autor.Příběhy z moudrosti Indů II.:Praha.2000.80-7178-347-1.k06/3;
7337 .Quine, Wilard van Orman.Hledáni pravdy. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2;
7338 .Quinn, Johna Rafael.Die Reform des Papsttums.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02188-9.k08-5b;
7339 .Quintus Septimus Florens Tertullianus ; , z přel. P.Kitzler..O hrách.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-100-5.k17/3;
7340 .Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J..A University Grammar of English.Longman:Moscow "Vysšaja škola".1982..k15-4c;
7341 .Quispel, Gilles.Gnoza.:PAX.1988.83-211-0774-5.k21/4;
7342 .Quitt Zdeněk - Kucharský Pavel.Latinská mluvnice.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..k16-4c;
7343 .Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.k11/5;
7344 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.k16/7;
7345 .Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..k11/5;
7346 .Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..k11/5;
7347 .Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.k11/5;
7348 .Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.K11/5;
7349 .Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Povídej mi o lásce.:Praha :.1996, c1994.80-7178-047-2.k11/5;
7350 .Quoist, Michel,1921-.Herr da bin ich :.Graz ::Styria,.1966..k18-4b;
7351 .Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..k11/5;
7352 .Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..k11/5;
7353 .Quoist, Michel,1921-1997.Niezwykly dialog.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1966..k18-4b;
7354 .Quoist, Michel,1921-1997.Tvojimi očami /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,.1972..k11/5;
7355 .Quos-collegerunt M. J. Rouet de Journel S. I. et J. Dutilleul S. I..ENCHIRIDION ASCETICUM.Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci:Editio sexta HERDER.1965..k05-6b;
7356 .R. Garriqou Lasgrange OP.TRZY OKRESY ŽYCIA WEWNETRZNEGO 1. diel.Poznaň:Pallottinum.1960..k18/2;
7357 .R. P. Regamey dominicain.CE QUE CROYAIT DOMINIQUE.Paris:Fayard - Mame.1978..k06-3b;
7358 .R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..k18-3a;
7359 .Rábek, František.Ozvěny z ostrova Pathmos :.Olomouc ::MCM,.2001..k16/8;
7360 .Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7.D5/6;
7361 .Rabut Olivier A. OP.Dialogue avec Teilhard de Chardin.Paris:Éditions du CERF.1960..k07-3b;
7362 .Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..D5/6;
7363 .Řád bratří kazatelu.Laická sdružení sv. Dominika.Praha:Ŕád bratří kazatelu.1993..k06-2a;
7364 .Rád kazateľov.PROPRIUM RÁDU KAZATEľOV - výber.Rím - Italia:u Sv. Sabíny.1982..k06-2a;
7365 .Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 8.sv.. Job : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-17-1.k10-1b;
7366 .Radclife, Timothy.Medvěd a mníška.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-845-3.k13/5;
7367 .Radcliffe Timothy Pére.Missel Dominicain des Fidéles.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1999..k13-5b;
7368 .Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.k17/8;
7369 .Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.k11/2;
7370 .Radcliffe, Timothy,1945-.Vrhni sa do vody.Zvolen:Dominikáni.2014.9788097012656 (brož.); 978-80-970126-5-6.K17/8;
7371 .Radcliffe, Timothy..I call you friends.New York ::Continuum,.2003.0826451888 .k06-4b;
7372 .Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1999..1-87155-270-2.k06-4b;
7373 .Radford, Gary P..Eco.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-55-5.k02/1;
7374 .Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie : 1.[díl]. Starověk a středověk : starověk a středověk.Praha:Votobia.1998.80-7220-063-1.k-01/1;
7375 .Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.k-01/1;
7376 .Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Svoboda.1994.80-205-0399-4.k03-4b;
7377 .Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Olomouc:Votobia.2000.80-7198-399-3.k03-4b;
7378 .Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.k07/5;
7379 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..k14-4b;
7380 .Radváni, Hadrián.Kníhtlačiareň Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-88774-15-2.k26/6;
7381 .Radzinskij, Edvard Stanislavovič.Poslední car : Zavraždění Mikuláše II.a jeho rodiny.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0411-2.k25/5;
7382 .Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.k07/5;
7383 .Rahner Karl S. J..WORTE INS SCHWEIGEN.Innsbruck:Verlag Felizian Rauch.1965..k07-4a;
7384 .Rahner Hugo.Der Spielende Mensch.Einsiedeln:Johannes Verlag .1957..k18-4b;
7385 .Rahner Karl.Das Dynamische in der Kirche 5.Basel Freiburg -- Wien:Herder.1958..k07-4a;
7386 .Rahner Karl.GEIST IN WELT.Munchen:Kosel - Verlag.1957..k07-4a;
7387 .Rahner Karl.HORER DES WORTES.Munchen:Kosel - Verlag.1963..k07-4a;
7388 .Rahner Karl.Horizonte der Religiosität.Wien - Munchen:Herold Verlag.1984..k07-5b;
7389 .Rahner Karl.CHIESA E SACRAMENTI.:Morcelliana.1966..k07-4a;
7390 .Rahner Karl.KNECHTE CHRISTI.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..k07-4a;
7391 .Rahner Karl.Kritisches Wort.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..k07-4a;
7392 .Rahner Karl.Sendung und Gnade.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1966..k07-5b;
7393 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1954..k07-4a;
7394 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1955..k07-4a;
7395 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a;
7396 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a;
7397 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1967..k07-4a;
7398 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1970..k07-4a;
7399 .Rahner Karl.Schriften zur theologie.Zurich Einsiedeln Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1972..k07-4a;
7400 .Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VI.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1965..k07-4a;
7401 .Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a;
7402 .Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a;
7403 .Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VII.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1966..k07-4a;
7404 .Rahner Karl.Schriften zur theologie Band III.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1961..k07-4a;
7405 .Rahner Karl.Uber die Schrifts-inspiration.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..k07-4a;
7406 .Rahner Karl.Zur Theologie des Todes 2.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..k07-4a;
7407 .Rahner Karl, SJ.CHRÉTIENS DE DEMAIN.Toulouse - Montreal - Bruxelles:Collection "Le concile vous parles".1965..k07-4a;
7408 .Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Kleines konzilskompendium.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1967..k13-3b;
7409 .Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Theological Dictionary. New York:Herder and Herder.1965..k08-6b;
7410 .Rahner Karol, SJ.Worte vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:Herder.1980..k18-4b;
7411 .Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).K12/2;
7412 .Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).R1/4;
7413 .Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..k18-4b;
7414 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..k03/4;
7415 .Rahner, K., Imhof, P., Loose, H. N..Ignatius von Loyola.:Herder.1978.3-451-18006-5.k04-6a;
7416 .Rahner, Karl.Encyclopedia of Theology. A Concise Sacramentum Mundi. (Encyklopédia teológie. Stručný svet sviatostí.).Kent:Burns & Oates.1993.086012228X;0-86012-228-X.k07-4a;
7417 .Rahner, Karl.Gebete des Lebens.Frieburg:Herder.1984.3451200910.k07-5b;
7418 .Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1976.3451175525 (Pp.).k07-4a;
7419 .Rahner, Karl.Můj problém.Brno:Cesta.1990.80-900087-2-0.k18/7;
7420 .Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.k07-4a;
7421 .Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.K16/7;
7422 .Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.k11/2;
7423 .Rahner, Karl.Slova do mlčení.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-96-0.k16/8;
7424 .Rahner, Karl.Základy křesťanské víry.:Trinitas.2002.80-86036-38-3.k08/3;
7425 .Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.k09/3;
7426 .Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.K16/7;
7427 .Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.k08/4;
7428 .Rahner, Karl,(1904-1984).A Rahner reader.London ::Darton, Longman and Todd,.1975..0-232-51324-4 (paperback);0-232-51325-2 (case bound).k07-4a;
7429 .Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0494-1.k13-5b;
7430 .Rahner, Karl,(1904-1984).Gott - Ratlos vor dem Bösen?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02177-3.k08-5b;
7431 .Rahner, Karl,(1904-1984).Grundkurs des Glaubens.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20297-2.k07-4a;
7432 .Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-088-5.k09-3b;
7433 .Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-088-5.k22/2;
7434 .Rahner, Karl,(1904-1984).Wieviel Theologie verträgt die öffentlichkeit?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02183-8.k08-5b;
7435 .Rahner, Karl,1904-1984.Appels au Dieu du silence :.Paris ::Salvator,.1966..k18-4b;
7436 .Rahner, Karl,1904-1984.Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche /.München ::Kösel,.1970..k18-4b;
7437 .Rahner, Karl,1904-1984.Modlitwy życia /.Kraków ::Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,.1986.83-85032-23-1.k18-4b;
7438 .Rahner, Karl,1904-1984.Über die Sakramente der Kirche :.Freiburg ::Hrder,.1991.3-451-08740-5.k18-4b;
7439 .Rahner, Karl,1904-1984.Von der Not und dem Segen des Gebetes /.Innsbruck ::Felizian Rauch,.1949..k18-4b;
7440 .Rahner, Karl..Worte ins Schweigen :.(Freiburg i. Br ::Herder,.1973..3-451-01937-X.k07-4a;
7441 .Rahner, Karl((1904-1984).).Mały rok kościelny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1988.838503224X.k11/2;
7442 .Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.KLEINES THEOLOGISCHES WORTERBUCH.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1965..k07-4a;
7443 .Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.Petit dictionnaire de théologie catholique.Freiburg - im Brisgau:Éditions du Seuil Verlag Herder.1970..k07-4a;
7444 .Rachmanova, Alja,(1898-1991).Študenti, láska, Čeka a smrť :.Bratislava ::Premedia Group,.2011.978-80-970661-2-3.k17-3a;
7445 .Raimondo da Capua.S. Caterina da Siena.Siena:Basilica Cateriniana.1969..k06-4b;
7446 .Raimondo Spiazzi O. P..L ´ORDINE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..k06-3b;
7447 .Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..k06-5a;
7448 .Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..k06-6a;
7449 .Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.k20/8;
7450 .Raimondo, Spiazzi.Základy sociálnej etiky.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-167-1.k05/2;
7451 .Raineri Osvaldo.Catalogo dei rotoli protettori etiopici della collezione Sandro Angelini.Roma:Edizioni Pia Unione preziosissimo sangue.1990..k05-6a;
7452 .Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha.1984..k14/4;
7453 .Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.k14/4;
7454 .Rákos Peter.Slovník spisovatelu.Praha:Odeon.1971..k22/4;
7455 .Raková, Svatava.Dobrodruzi,puritáni a Indiáni : Angličané v Novém světě.Praha:Libri.1998.80-85983-43-5.k23/5;
7456 .Ramiére Henry SJ.LA DIVINIZZAZIONE DEL CRISTIANO.Milano - Italia:Edizioni Paoline.1955..k07-3b;
7457 .Ramírez Juan Bautista.EL DISCURSO CRISTOLÓGICO DE LA EPISTOLA DE INCARNATIONE VERBI DE SAN ANSELMO.Roma - Italia:Pontificia Universitá Lateranense.2004..k07-3b;
7458 .Rampini, Federico, 1956-.Čínské století :.:Praha :.2008.978-80-7363-128-4.k23/5;
7459 .Ramsey, Boniface.Beginning to read the Fathres.:Paulist Press.1985.0-8091-2691-5.k04-6b;
7460 .Ranaghan Kevin e Dorothy.Il ritorno dello spirito.Milano:Jaca Book.1978..k18-3b;
7461 .Rankin, David.Tertullianus a církev.Brno:CDK.2002.80-85959-95-X.k20/5;
7462 .Ranquet Jean-Gabriel OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:Arena Verlag.1965..k18-3b;
7463 .Raphael, Cohen.Talmud v otázkach a odpovediach.:SOFA.2002.80-89033-19-9.k06/5;
7464 .Rapošová, Mária,1955-.Muzikant boží don Štefan Olos, SDB.Hubová:Obecný úrad.2017.9788097274993; 978-80-972749-9-3.K16/3;
7465 .Rapp, Francis.Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-15-1.k19/2;
7466 .Rašla, Anton.Inkvizícia nezomiera.:Obzor.1991.80-215-0117-0.k19/3;
7467 .Rašlová, Katarína 4 zos ; Košč, Marián 4 zos ; Zdravecká, Júlia 4 nob ;.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1.D4/3;
7468 .Ratcliffe, Elisabeth.Hume.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-98-9.k02/1;
7469 .Ratkoš Peter,.Pramene k dejinám Veľkej Moravy.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1968..k27/3;
7470 .Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0164-2.k26/5;
7471 .Ratzinger Josef.Úvod do křesťanství.Řím:Křesťanská akadémie.1978..R1/3;
7472 .Ratzinger Joseph.Einfuhrung in das Christentum.Munchen:Kosel - Verlag.1968..k07-2a;
7473 .Ratzinger Joseph.Glaube und Zukunft.Munchen:Kosel - Verlag .1970..k07-3b;
7474 .Ratzinger Joseph.Il senso del ministero sacerdotale.Trento:publicazioni religiose .1969..k07-3b;
7475 .Ratzinger Joseph.O víře dnes.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1998..k19/6;
7476 .Ratzinger kardinál Josef , Schonborn kardinál Christoph.Malý úvod do katechismu katolické církve.Praha:Nové město.1994..k10/3;
7477 .Ratzinger, Joseph.Boh a svet : Viera a život dnes. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-544-2.k19/6;
7478 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.k10-1b;
7479 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.k04/5;
7480 .Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.k19/6;
7481 .Rauscher, Anton.Soukromé vlastnictví : ve službách pracujícího člověka.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-23-X.k05/2;
7482 .Ravasi Gianfranco.Sväté Písmo pre každého - Nový zákon.Bratislava:Saleziáni don Bosca vo vydavateľstve Don Bosco.2000..k09-5a;
7483 .Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.k04/4;
7484 .Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-364-8.k14/5;
7485 .Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3.k14/5;
7486 .Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.k14/5;
7487 .Ravik, Slavomír.Bible dnes a pro nás : Nový zákon.Praha:Státní pedagogické nakl..1992.80-04-25705-4.k07/3;
7488 .Raymond A. Moody.Živo po živote. Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.D4/7;
7489 .Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.k14/5;
7490 .Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8.k11/7;
7491 .Reble, Albert.Dejiny pedagogiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1995.80-08-02011-3.D4/1;
7492 .Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.k09/8;
7493 .Reckinger, François.Wird man morgen wieder beichten?.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1974.3-7666-8812-X.k13-4a;
7494 .red. Marcela Jeníčková.Rodinný atlas sveta.:Vojenský kartografický ústav.2001.80-8042-293-1.k12-1b;
7495 .Redgate, Anna Elizabeth.Arméni.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-350-9.k15-3b;
7496 .Redpath, Peter A..A simplified introduction to the wisdom of St. Thomas /.London ::University Press of America,.1980.0-8191-1059-0.k06-5a;
7497 .Redzioch, Vladimír.Mariánske pútnické miesto Fatima.Trnava; Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Don Bosco.2000.8071623296 (brož.); 80-7162-329-6.k19-2a;
7498 .Reetz, Benedikt.\"365mal Guten Morgen\" und andere Worte in den Tag /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1965..k18-4b;
7499 .Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.k11/6;
7500 .Régamey P. R., OP.Portrait spirituel du chrétien.Paris:Les éditions du cerf.1963..k07-4a;
7501 .Regamey, Constantin.Der Buddhismus Indiens. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1964..k01-6a;
7502 .Régamey, R. P,.Gewaltlosigkeit /.Wien ::Herold,.1966..k18-4b;
7503 .Reginald Garrigou-Lagrange, O.P..Křesťanská dokonalost a kontemplace.:.1980 (?)..P3/1;
7504 .Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.k14/5;
7505 .Regner Johannes.Was ich Ihnen sagen wollte.Graz:Josef Schneiber - Edition im Verlag Johann Regner.1992..k18-2b;
7506 .Regula benedicti.Die Benediktusregel.Beuron:Beuroner Kunstverlag.1992.3-87071-061-6.k04-2a;
7507 .rehoľa Palotínov.Pavel VI..Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1971..k07-5b;
7508 .Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Katechetická řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-513-5.K17/3;
7509 .Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Výklad Veĺpiesne..:..978-80-7141-927-3.K17/4;
7510 .Reinhard, Körner.Miluješ ma?.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-292-X.k17/8;
7511 .Reinsberg, Jiří.Hospodin rozjasnil svou tvář. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-638-7.k18/8;
7512 .Reischauer, Edwin O..Dějiny Japonska.Praha:Nakl.Lidové noviny.2001.80-7106-391-6.k23/2;
7513 .Remeš, Prokop.Nahá žena na střeše : psychoterapeutické aspekty biblických příběhů.Praha:Portál.2004.80-7178-921-6.k06/2;
7514 .Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.k22/2;
7515 .Rémond René.Histoire de France Notre siécle.Fayard:Arthéme.1991..k15-6a;
7516 .Rémond, René.Náboženství a společnost v Evropě.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-496-3.k03/4;
7517 .Renard Mgr..De Ecclesia.Lyon:Librairie Saint-Paul - Éditions la Bonté.1966..k13-3a;
7518 .Renard Mgr., évéque de Versaiiles.Vie spirituelle de la religieuse aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1960..k18-4b;
7519 .Renckens H., SJ.La Bible et Les Origines du Monde.Tournai:Desclée.1958..k09-4a;
7520 .Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..D8/6;
7521 .Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Loretánské světlo.:Praha :.1992.80-7021-083-4.k12/2;
7522 .Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.k19/3;
7523 .Rendtorff, Rolf.Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-190-3.k21/3;
7524 .René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.k12/2;
7525 .René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.k04/4;
7526 .Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620718 (brož.); 80-7162-071-8.k11/5;
7527 .Repiský, Ján(1930- ).Som dieťa Božie..Trnava:KON-Press.1994.80-85413-23-X;80-85413-23-X.k13-6b;
7528 .Repka, Richard.Anglický jazyk 1 pre 1. ročník stredných škôl. SPN:Bratislava.1995.80-08-00797-4.k15-5c;
7529 .Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.k16/2;
7530 .Reski, Petra, 1958-.Mafie :.:Praha :.2010.978-80-242-2539-5.R1/2;
7531 .Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3.K11/1;
7532 .Reško, Sándor - Vincze, István.Kosút : A kastélyos falu.Komárno :Komárňanské tlačiarne.2006.80-8056-542-2.k13-2a;
7533 .Reuss Joseph.Der Brief an Titus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k11-3a;
7534 .Reuss Joseph.Der erste Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1963..k11-3a;
7535 .Reuss Joseph.Der zweite Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-3a;
7536 .Reuss Joseph.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a;
7537 .Reuss Joseph.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..k09-2a;
7538 .Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..k13/4;
7539 .Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.k14/6;
7540 .Rev.me P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LA PREDICATION DOMINICAINE A L´HEURE PRESENTE.Roma:CURIE GENERALICE -SAINTE SABINE .1944..k05-3a;
7541 .Rev.mi P. fr. Martini St. Gillet eiusdem Ordinis Magistri Generalis iussu editum.STATUTUM DE STUDIIS in ORDINE PRAEDICATORUM.:APUD DOMUM GENERALITIAM.1935..k05-3a;
7542 .Rev.mi P. Martin Stanislas Gillet.LITTERAE ENCYCLICAE ET ACTA.Roma:Tapis polyglottis Vaticanis.1942..k05-3a;
7543 .REV.MI PATRIS FR. EMMANUELIS SUAREZ.Tabulae geographicae ordinis praedicatorum.Firenze Italia:Studio artistico cartografico "s. Marco".1949..k05-4a;
7544 .Reverendissimi patris Fr. Emanuelis Suarez.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1952-53..k05-2a;
7545 .Revme P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LÉNSEIGNEMENT DE SAINT THOMAS A L´HEURE PRÉSENTE.:TtYPIS POLYGLOTITIS VATICANIS.1943..k05-3a;
7546 .Révme P. Martin Stanislav Gillet.LÉCOLE NORMALE DES PERES MAITRES A SAINTE - SABINE.:Typis polyglottis vaticanis.1946..k05-3a;
7547 .Revue de Pastorale Catéchétique.Catéchése á l´écoute des Parents.:Rennes.1963..k13-4a;
7548 .Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.k14/5;
7549 .Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.k10-1a;
7550 .Rey, Bernard..Pour des celebrations penitentielles dans l'esprit de Vatican II.Paris ::les Ed. du Cerf,.1995.2-204-05199-3 (br).k13-4a;
7551 .Rezek, Petr.Epagógé a epistémé.:Petr Rezek.2004.80-86027-20-1.k02/6;
7552 .Rezek, Petr.Jan Patočka a věc fenomenologie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-48-X.k03/3;
7553 .Rezek, Petr.Spravedlnost jako zdatnost.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-04-6.k03/3;
7554 .Rezek, Petr, 1948- - autor.Kosmos a živly :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-18-8.k05/4;
7555 .Rezník Jaroslav.Po literárnych stopách na Slovensku.Bratislava:Mladé letá.1982..k26/3;
7556 .Řežábek, Karel,1968-.Reptání a duchovní koroze /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-830-7.k08-1a;
7557 .Rheinheimer, Martin.Chudáci,žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850.V Praze:Vyšehrad.2003.80-7021-579-8.k24/2;
7558 .Riccardi, Andrea,1950-.Století mučedníků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-543-6.k14/4;
7559 .Ricken, Friedo, 1934- - autor.Obecná etika. ISE ::Praha :.1995.80-85241-72-2.k03/3;
7560 .Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : 1. Zápletka a historické vyprávění.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-017-3.k02-2a;
7561 .Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : II. Konfigurace ve fiktivním vyprávění : konfigurace ve fiktivním vyprávění.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-051-3.k02-2a;
7562 .Ricoeur, Paul.Filosofie vůle : 1. Fenomenologie svobody : fenomenologie svobody.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-033-5.k02-2a;
7563 .Ricoeur, Paul.La semantica dell´azione.:Jaca Book.1986.88-16-40156-7.k03-6a;
7564 .Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.k03/1;
7565 .Ricoeur, Paul.Rozhovory.Brno:Vetus Via.1999.80-86118-21-5.k03/4;
7566 .Ricoeur, Paul.Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa:Bratislava.1997.80-7115-101-7.k02/1;
7567 .Ricoeur, Paul.Život,pravda,symbol.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-32-3.k03-5a;
7568 .Říčan, Pavel.Cesta životem : vývojová psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-124-7.D4/2;
7569 .Říčan, Pavel.Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií.Praha:Portál.1995.80-7178-084-7.D4/4;
7570 .Říčan, Pavel.Psychologie náboženství.Praha:Portál.2002.80-7178-547-4.D4/2;
7571 .Rideau Emile.Objawienie slowo Božie.Warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1974..k07/2;
7572 .Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.k05/3;
7573 .Ridley, Jasper Godwin.Mussolini.Praha:Themis.2002.80-7312-007-0.k25/4;
7574 .Ridley, Jasper Godwin.Svobodní zednáři : Jasper Ridley.Praha:BB/art.2004.80-7341-358-2.k06/6;
7575 .Riedel-Spangenberger, Ilona.Leitungsstrukturen der katholischen Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02198-6.k08-5b;
7576 .Rienecker, Fritz.Evanielium podľa Matúša.Bratislava ::Creativpress,.1992.8071310085.k09-5a;
7577 .Rienecker, Fritz.Wuppertálska študijná biblia 2 p Nový zákon p Evanjelium podľa Marka c Fritz Rienecker ; Prekl. Magdaléna Richterová.Bratislava:Creativpress.1993.80-7131-010-7.k21/2;
7578 .Rigaux B., OFM.Saint Paul.Paris:Librairie Lecoffre.1956..k11-3a;
7579 .Říha Karel SJ.Filozofie konání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k09-1a;
7580 .Říha, Karel.Filozofie konání.Olomouc:MCM.1993..k03-5a;
7581 .Říha, Karel.Identita a relevance : pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-58-8.k02/4;
7582 .Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..k14/5;
7583 .Richard Woods OP.Mysticism and Prophecy.New York - USA:Maryknoll.1998..k06-4b;
7584 .Richard Greisiger.Boh môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-441-7.k13/5;
7585 .Richard McBrien.SERVANTE DU ROYAUME ET DES HOMMES.Paris:Saint-Paul.1968..k07-5a;
7586 .Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 14.:Literárne informačné centrum.2002.80-88878-75-6.k25/3;
7587 .Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 2.:RAK.1999.80-85501-16-3.k25/3;
7588 .Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 4.:Literárne informačné centrum.2002.80-88878-72-1.k25/3;
7589 .Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 5.:Literárne informačné centrum.2001.80-88878-57-8.k25/3;
7590 .Richard, Marsina.Slovenské dejiny.:Matica slovenská.1990.80-7090-239-6.k27/3;
7591 .Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.k17/8;
7592 .Richard, Rohr.Naděje proti temnotám : dnešním neklidným světem se sv. Františkem.:Cesta.2004.80-7295-059-2.k11/5;
7593 .Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.k13-4a;
7594 .Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.k09/3;
7595 .Richard, Rohr.Radikální milost : meditace na každý den.:Vyšehrad.2005.80-7021-772-3.k11/2;
7596 .Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.k03/3;
7597 .Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.k07/4;
7598 .Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.k11/6;
7599 .Richta Radovan.Progresso tecnico e societa indrustriale.Milano:Jaca Book.1977..k13-6b;
7600 .Richter Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..k06/4;
7601 .Richter Stanislav.Říše faraónu.Praha:Vyšehrad.1973..k06/2;
7602 .Richter, Klemens.Liturgie a život.Co bychom měli vědět o mši, církevním roku a smyslu liturgie : Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-140-7.k10/5;
7603 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.k17/8;
7604 .Rilke, Reiner Maria.Elégie a rekviem.Dunajská Lužná:Milanium.2004.80-968704-8-3.k10-1a;
7605 .Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody ; Partikulárne normy.Košice:Vienala.2006.8089232124 (viaz.); 80-89232-12-4.k19/5;
7606 .Římskokatolická dyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice).Theologické otázky současnosti.Praha:Děkanství CM bohoslov. fakulty v Ústr. cirkev. naklad. .1971..k08-6a;
7607 .Rímskokatolícky biskupský úrad.Postavy Starého zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..k13-6a;
7608 .Risso, Paolo.Pier Giorgio Frassati : Bohatý mladík,který řekl ano.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.k14/2;
7609 .Rist, John M..Stoická filosofie.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-06-2.k04/2;
7610 .Riška, Augustín.Americká filozofia.:Iris.1996.80-88778-27-1.k03-5a;
7611 .Rivas,Catalina.preživaj adoraciu.:.2013.978-80-971345-8-7.k11/2;
7612 .Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.k09-6b;
7613 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.k07/3;
7614 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rút..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-507-3.K7/3;
7615 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.K7/3;
7616 .Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.k17/8;
7617 .Robbers, Gerhard.Stát a církev v zemích EU.Praha:Academia.2002.80-200-0967-1.k19/2;
7618 .ROBERT EDWARD BRENNAN OP.Eine philosophische Analyse der menschliehen Natur.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle H eidelberg.1957..k06-3a;
7619 .Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..k10-6b;
7620 .Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..k10-6b;
7621 .Robert A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..k10-6b;
7622 .Robert, C. Solomon.Vzostup a pád subjektu alebo Od Rousseaua po Derridu.:Enigma.1996.80-85471-30-2.k02/7;
7623 .Róbert, Letz.Náčrt dejín Uhorska a Maďarska.:SAV.1995.80-88780-09-8.k26/3;
7624 .Robert, S. Wistrich.Hitler a holokaust.:Slovart.2002.80-7145-682-9.k04/6;
7625 .Robert, Spencer.Islám bez závoje :; [zneklidňující otázky o světově nejrychleji rostoucím náboženství].:Triton.2006.80-7254-761-5.k21/8;
7626 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.k11/2;
7627 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.k18-4b;
7628 .Roberts A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..k10-6b;
7629 .Robinson John, J..Zrozeni v krvi. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-113-3.k06/6;
7630 .Robinson, Dave.Nietzsche a postmodernismus : Dave Robinson.Praha:Triton.2000.80-7254-146-3.k03/2;
7631 .Rod Wolfgang.Nemecka klasicka filosofie I.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-200-4.k01/3;
7632 .Röd, Wolfgang.Novověká filosofie : 1. Od Francise Bacona po Spinozu : od Francise Bacona po Spinozu.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-039-4.k01/3;
7633 .Rodríguez, Rosa María,1957-.Neexistující Al-Andalus :.Brno ::L. Marek,.2010.978-80-86263-24-7 .k21/8;
7634 .Roger z Taizé, brat.Boh môže iba milovať.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-025-7.k18/1;
7635 .Roger z Taizé,1915-2005.Die Gewalt der Friedfertigen /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1970.3-451-01921-3.k18-3b;
7636 .Roger z Taizé,1915-2005.Die Regel von Taizé =.Freiburg ::Herder,.1974.3-451-01865-9.k18-3b;
7637 .Roger z Taizé,1915-2005.Kampf und Kontemplation :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-01993-0.k18-3b;
7638 .Rogers, Carl Ransdom.Způsob bytí.Praha:Portál.1998.80-7178-233-5.D4/2;
7639 .Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Des origines a Grégoire le Grand 1.Paris:Seuil.1963..k16-6a;
7640 .Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..L´Eglise dans le monde moderne 5.:Seuil.1975..k16-6a;
7641 .Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Le Moyen Age 2.Paris:Seuil.1968..k16-6a;
7642 .Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Réforme et Contre-Réforme 3.Paris:Seuil.1968..k16-6a;
7643 .Roguet A. - M., OP.La Messe.Paris:Les Éditions du Cerf.1953..k13-5b;
7644 .Roguet A. M., OP.La Messa.Alba:Proprieta Riservata - Edizione Paoline.1960..k09-2b;
7645 .Roguet A., M. OP.Les sacrements.Paris:Éditions du Cerf.1952..k07-3b;
7646 .Roháč, Jan.Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-417-5.k10/7;
7647 .Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.k06/4;
7648 .Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.k06/4;
7649 .Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.k13/5;
7650 .Rohr, Richard.Nahý Boh.:Zrno.2005.80-967867-8-4.k10/1;
7651 .Rohr, Richard.Slobodní od slobody.Dolný Kubín:Zrno.1997.8096786709;80-967867-0-9.k11/5;
7652 .Rohr, Richard, 1943-.Skryté věci :.:Brno :.2009.978-80-7295-115-4.k11/5;
7653 .Rohr, Richard, 1943- - autor.Blízké příležitosti k milosti.:Praha :.2005.80-86025-92-6.k11/6;
7654 .Rohr, Richard,(1945-).Das auferstandene Buch :.Freiburg ::Herder,.1992.3-451-22043-1.k10-3b;
7655 .Rolland Romain.Beethoven III..Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1959..k12-5a;
7656 .Rolland Romain.Život Beethovenuv.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1954..k15/8;
7657 .Rollo, Vlastimil.Emocionalita a racionalita,aneb,Jak ďábel na svět přišel.Praha:Slon.1993.80-901059-8-X.D4/2;
7658 .Roma, S. Sabina .BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.Roma - Italia:Edizioni studio Domenicano.1994..k06-4b;
7659 .Román, József.Mýty starého sveta. Bratislava:Obzor.1966..k06/1;
7660 .Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k11-3a;
7661 .Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k11-3a;
7662 .Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k08/6;
7663 .Romaniuk Kazimierz Bp.Krótki zarys historii zbawienia.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1987..k09/3;
7664 .Romaniuk, Kazimierz((1927- ).).Św. Paweł, życie i dzieło.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1988.8370300197.k07/3;
7665 .Romano, Guardini.Svět a osoba.:Trinitas.2005.80-86885-02-X.k10/1;
7666 .Romanus Fabianus Madura OP.ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE POLONIAE ordinis praedicatorum I. (1225 - 1600).Roma - Italia:Pontificium institutum studiorum ecclesiasticorum.1972..k05-3a;
7667 .Romsics, Ignác.Trianonská mierová zmluva.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-828-9.k26/5;
7668 .Rončáková, Terézia, 1980-.Rodina a médiá:.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2009.9788080844219 (brož.);978-80-8084-421-9.D4/4;
7669 .Rondeleux L., J..Isaie et le prophétisme.Seuil:Maitres spirituels aux Éditions.1961..k09-4a;
7670 .Rondot, Pierre.Der Islam und die Mohammedaner von Heute. Stuttgart:Schwabenverlag.1963..k01-4b;
7671 .Rookmaaker, H.R..Moderní umění a smrt kultury.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-49-X.k05/6;
7672 .Rootmensen, Bernard.Čtyřicet slov na poušti : pracovní příručka pro společenství o krizi církve, víry a kultury.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-515-2.k17/8;
7673 .Rops - Henri Daniel.Jesus.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Abendländische Verlagsanstalt.1951..k10-5b;
7674 .Rops Henry Daniel.Die Kirche im fruhmittelalter.Innsbruck:Abendländische verlagsanstalt.1953..k16-6a;
7675 .Rops Henry Daniel.Die Kirche in der Gegenwart.Buchring:Sudland .1951..k16-6a;
7676 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.K20/5;
7677 .Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.k14/4;
7678 .Rordorf Willy.Stichworte.Freiburg:Paulusdruckerei.1998..k18-3a;
7679 .Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.k07-3a;
7680 .Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.k09/3;
7681 .Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.R1/3;
7682 .Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.k09/4;
7683 .Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.k16-3b;
7684 .Rosenbaum Karol PhDr, Dr.Sc..Matica Slovenská (1863 - 1983).Martin:Matica slovenská.1983..k26/5;
7685 .Rosendorfský Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..k15-5c;
7686 .Rosenzweig, Franz, 1886-1929 - autor.Nové myšlení :.:Praha :.1994.80-901625-5-X.k03/2;
7687 .Rosina, Jozef..Psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1973...D4/7;
7688 .Rosmer Allfred.Il movimento operaio durante la prima guerra mondiale.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a;
7689 .Rosmini, Antonio.Komunismus a socialismus : esej z roku 1847 přednesená v Akademii obrozencú v Osimu.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-045-9.k03/4;
7690 .Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.K20/4;
7691 .Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži :.Bratislava ::Nové mesto,.1993.80-85487-06-3.R1/5;
7692 .Rossi Germano Don.Discorsi di Circostanza.Torino:Marietti.1968..k09-2b;
7693 .Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.k12/2;
7694 .Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k14-4a;
7695 .Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k10/5;
7696 .Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.k18/1;
7697 .Roškovský, P. Pantaleon,.Vesperae bacchanales. Veda:Bratislava.1994.80-224-0159-5.k08-1a;
7698 .Roth Paul.Die religiose Situation und Religionsgesetzgebung in der UdSSR/GUS 1990/1991.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1992..k16-3b;
7699 .Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.k11/2;
7700 .Rotter, Hans.Osoba a etika : K základům morální teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-18-6.k14-5b;
7701 .Rotter, Hans.Sexualita a křesťanská morálka.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-669-7.k05/2;
7702 .Rotter, Hans,1932-.Neues Lexikon der Christlichen Moral.Innsbruck ::Tyrolia,.1990.3-7022-1754-1.k14-5b;
7703 .Rotterdamsky, E..Výchova kresťanského vladára. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-224-8.k04/4;
7704 .Rotzetter Anton.Leidenschaft fur Gottes Welt.Zurich:Benziger.1988..k18-3a;
7705 .Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1.k13/6;
7706 .Roubal Radek.Slovensko.Bratislava:Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo.1984..k12-1b;
7707 .Rouček, Libor.Malá politologie.Praha:Ústav mezinárodních vztahů.1993.80-901301-8-6.k04/4;
7708 .Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.k13/6;
7709 .Rousseau, J.-J..OEuvres complétes IV.:Gallimard.1969..k03-6a;
7710 .Rousselot Joseph.L´enfance et ses énigmes.Paris:Éditions Fleurus.1967..k13-2a;
7711 .Roux, Jean-Paul,(1925-).Král.Praha:Argo.2009.80-257-0205-7.k24/2;
7712 .Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.k03-5b;
7713 .Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.k02/7;
7714 .Rovná, Lenka.Dějiny Kanady : Lenka Rovná, Miroslav Jindra.Praha:Lidové noviny.2000.80-7106-211-1.k23/3;
7715 .Roy Jean Dom, Abbé de Fontgombault.L´année Sainte de Paul VI.Bourges:Éditions de Cédre.1974..k13-5a;
7716 .Roy Mauricse cardinal.Social Problems Apostolic Letter of Pope Paul VI "Octogesima Adveniens".London:Catholic Truth society.1971..k13-5a;
7717 .Rozanov, Vasilij Vasiljevič.Svět ve světle ruské ideje : Vasilj V.Rozanov.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-79-8.k03/3;
7718 .Rozdzeński, Roman.Filozofia poznania.:Wydawnictwo naukowe papieskiej akademii teologicznej w Krakowie.1992.83-85245-26-X.k03-6a;
7719 .Rozehnal, Miroslav.Buddhovy rozpravy sv. 1. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.k07/4;
7720 .Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..D4/4;
7721 .Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.k19/6;
7722 .Ruckstuhl, Eugen,(1914-).Schöpfen aus biblischen Quellen :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1983.3-460-32171-7.k10-4a;
7723 .Rudhyar, Dane.Za hranicemi individualismu : Psychologie transformace.:Praha : Půdorys.1995.80-901741-8-3.D4/2;
7724 .Rudiger Hermine.Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen sprache.Halle (Saale):VEB MAX Niemeyer Verlag.1956..k16-5c;
7725 .Rudohradský Štefan dr..Archívy v Slovenskej socialistickej republike.Bratislava:Slovenská archívna správa Ministserstva vnútra SSR.1974..k17-6a;
7726 .Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.k18/8;
7727 .Rudolf, Dreikurs.Logické dôsledky.:Psychoprof.1997.80-967148-7-2.D4/4;
7728 .Rudolf, Ströbinger.Hosté poslední večeře : Osudy dvanácti apoštolů.Brno:Moba.1997.80-7173-582-5.K12/6;
7729 .Rudolph, Kurt, 1929-.Gnóze :.:Praha :.2010.978-80-7021-947-8.k21/3;
7730 .Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.k13-6a;
7731 .Ruland, Richard.Od puritanismu k postmodernismu : Dějiny americké literatury.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0586-0.k22/7;
7732 .Runciman, Steven, sir, 1903-2000.Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821. 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-43-4.k17/3;
7733 .Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.1992.80-218-0113-1.k22/1;
7734 .Rüpke, Jörg.Náboženství Římanů.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-807-5.k06/3;
7735 .Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.1997.80-86045-06-4.k05/6;
7736 .Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním otcovství a rozlišování.:Olomouc :.2001.80-86045-69-2.k10/3;
7737 .Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.k18/4;
7738 .Ruppeldtová Jean - Vácha Zdenek.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..k15-4c;
7739 .Ruppert Lothar.Das Buch Genesis 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1975..k09-5a;
7740 .Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-64-2.K17/7;
7741 .Ruqaiyyah Maqsood.Islam. London:Hodder Headline.1994.0-340-60901-x.k01-4b;
7742 .Ruseckí, M..Wierzcie moim dzielom.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988..k09/4;
7743 .Rush, Myron D..Syndrom vyhoření.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-074-8.D4/2;
7744 .Rusche Helga.Der prophet Amos.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..k09-5a;
7745 .Rusinek, Roman, SAC.Deti Rwandy.:.2005.83-7031-463-5.k14-3b;
7746 .Russell, Bertrand.Logika,věda,filozofie,společnost.Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0219-X.k04/7;
7747 .Russell, Bertrand.Problémy filozofie.Bratislava:P and K.1992.80-85725-00-2.k04/7;
7748 .Russell, Bertrand.Scienza e religione.:Longanesi & C..1974..k03-6a;
7749 .Russell, Bertrand,1872-1970.Logika, věda, filozofie, společnost /.Praha ::Svoboda - Libertas,.1993.80-205-0219-X :.R1/7;
7750 .Ruster, Thomas.Der Verwechselbare Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02181-1.k08-5b;
7751 .Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00890-2.k26/5;
7752 .Ruth Pfau.Wenn du deine grose Liebe triffst.Freiburg - Basel - Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1986..k04-3a;
7753 .Ryčlová, Ivana.Ruské dilema : společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2006.80-7325-063-2.k04/5;
7754 .Ryden, Vassula, 1942-.Jednota :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-302-6.k14-3b;
7755 .Rychlík, Jan.Dějiny Makedonie.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-642-7.k23/2;
7756 .Rychlík, Jan.Rozpad Československa : česko-slovenské vztahy 1989-1992 : česko-slovenské vztahy 1989-1992.:AEP.2002.80-88880-02-5.k26/3;
7757 .Rýpar František, Mons. .Sociální nauka církve.Tišnov:Sursum.1991..k20/8;
7758 .Ryś, Grzegorz.Inkvizice.Praha:Mladá fronta.2004.8020410899 (viaz.);80-204-1089-9.k19/3;
7759 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.k07/1;
7760 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.k07/1;
7761 .Ryšková, Mireia, 1951- - autor.První list Tesalonickým. Centrum biblických studií ::Praha :.2007.978-80-85810-46-2.k21/3;
7762 .S?ren, Kierkegaard.Má literární činnost. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-021-7.D4/5;
7763 .s. Bruno, Guigues, s. Anthelme.Lettres des premiers Chartreux I..:Les Editions du Cerf.1962..k04-6b;
7764 .S. Caterina da Siena.Il Libro della divina dottrina.Siena:Edizioni Cantagalli.1970..k06-4b;
7765 .S. M. Slavica Buljan, .Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:ZRINSKI d.d., Čakovec.1996..k04-3a;
7766 .S. Sabina.BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.S. Sabina, Roma:Edizioni studio Domenicano.1994?..k05-4b;
7767 .Sac. Giampiero Invernizzi.Sinfonia di anime.Torino:Monastero "Sacsro Cuore".1994..k04-3a;
7768 .Sacrosanctum oescumenicum concilium Vaticanum II.Constitutiones decreta declarationes.Rím:Cura et studio secretariae generalis Concilii oecumenici Vaticani II.1963..k09/8;
7769 .Sagardoy Antonio OCD.Medytacje biblijne.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1989..k18-3a;
7770 .Sagardoy Antonio OCD.Von Dir umfangen.Wien:Verlag Christliche Innerlichkeit.1998..k18-3a;
7771 .Sahanovič, Hienadz.Dějiny Běloruska.Praha:Lidové noviny.2006.80-7106-828-4.k23/2;
7772 .Sachar, Howard Morley.Dějiny státu Izrael.Praha:Regia.1999.80-902484-4-6.k23/5;
7773 .Sachse Gerd.Dem kannst du glauben.Leipzig:St. Benno-Verlag.1979..k18-4b;
7774 .Saint - Séverin.Homilien Advent, Vorfastenzeit, Karwoche, Pfingsten.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1967..k13-4b;
7775 .Saint - Séverin Priestergemeinschaft.Homilien aus Saint-Séverin I. Folge.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1968..k13-4b;
7776 .Saint Augustin.Prier dieu les psaumes.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg.1982.2-204-01966-6.k04-2a;
7777 .Saint-Exupery, Antoine de.Der kleine Prinz.Dusseldorf:Rauch.1997.3792000121 (kart.).k14-3b;
7778 .Salajka Antonín Dr..Konstantin - Kyrill aus Thessalonike.Wurzburg:Augustinus - Verlag.1969..k16-3a;
7779 .Sales de St. Francis.Introduction to the devout life.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Image Books Doubleday.1989..k18-4b;
7780 .Sales Lorenzo, I. M. C..Jesus appeals to the World.St. Paul:Alba house.1955..k18-4b;
7781 .Sales Vavřinec P..Ježíšovo srdce světu.Rím:Neuvedený.1968..k20/1;
7782 .Sales, Lorenzo.Trattatello sulla piccolissima via d'amore. Turín:Moriondo Moncalieri.1998..k04-4a;
7783 .Sales, Vavrinec.Ježišovo Srdce Světu.:.1968..k17/5;
7784 .Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.k13/2;
7785 .Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.K17/5;
7786 .Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..k13/4;
7787 .Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.k05/1;
7788 .Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.k09/4;
7789 .Salij, Jacek, OP.Rozmowy ze swietym Augusrynem.Poznaň:Poľskí dominikáni.1997.83-7033-191-2.k02/3;
7790 .Salij, Jacek,(1942-).Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-389-8.k09/4;
7791 .Salij, Jacek,(1942-).Sex, láska, morálka.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-410-X.k09/4;
7792 .Salij, Jacek,(1942-).Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-388-X.k09/4;
7793 .Salij, Jacek,(1942-).Veštenie, čary, posadnutosť.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-411-8.k09/4;
7794 .Salij, Jacek((1942- ).).Dlaczego kocham Kościół?.Warszawa ::Biblioteka "Więzi",.2002..8388032461.k09/3;
7795 .Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.k17/7;
7796 .Salij, Jacek(1942- )..Pytania nieobojętne /.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008659.k18-4b;
7797 .Salij, Jacek(1942- )..Tajemnica Emmanuela dzisiaj /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8370330088.k09/4;
7798 .Salmon Pierre Dom Abbé de l´Abbaye Pontificale de Saint -Jérome in Urbe.L ´Office divin.Paris:Les Éditions du cerf.1959..k08-6a;
7799 .Salotti, Carlo, 1870-1947.Blahoslavená Anna Marie Taigi : matka rodiny. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-063-3.k18/2;
7800 .Salvaneschi, Nino,1886-1968.Tajomstvo bolesti /.Trnava ::Spol. sv. Vojtecha,.1950..k13/5;
7801 .Salvatore, Lupo.Dejiny mafie.:Kalligram.2002.80-7149-443-7.K04/6;
7802 .samizdat.Biblická konkordance.:samizdat.1970 ?..k07/8;
7803 .Samizdat.Dokonalá láska.:Samizdat.1975?..R1/3;
7804 .samizdat.Predmet a metóda náuky o duchovnom živote.:samizdat.1988..k07-1b;
7805 .samizdat.Teologická iniciace.:samizdat.1966 ???..k09-6a;
7806 .Sampley J. Paul.And the two shall bescome one flesh.London:Cambridge an the university press.1971..k10-4a;
7807 .Samsour, Josef,1870-1930.Papežové v dějinách /.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Benediktinské knihkup. v Brně, Bedřich Gross v Olomouci a Cyrillo-Methodějské knihkup. v Praze,.1908..D5/8;
7808 .Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-005-6.k17/8;
7809 .Sandany Artúr dr..Maďarčina do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k16-5c;
7810 .Sandany Artúr Dr. a kolektív.Deutsch-slowakisches Worterbuch.Bratislava:SPN.1966..k15-5c;
7811 .Sandany Artúr, Sowa Franciszek.Poľština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k16-5c;
7812 .Sander, Hans Joachim.Macht in der Ohnmacht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02178-1.k08-5b;
7813 .Sandler, Joseph.Pacient a analytik : Základní pojmy klinické psychoanalýzy.Praha:Psychoanalytické nakl..1994.80-901601-2-3.D4/2;
7814 .Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.k19/4;
7815 .Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.D4/2;
7816 .Sanson Henri.Leben mit Gott in der Welt.Freiburg - Basel Wien:Herder.1961..k18-2a;
7817 .Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-511-X.k11/5;
7818 .Santoro Filippo.La comunitá condizione della fede.Milano:Jaca Book.1976..k18-2a;
7819 .Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.k20/4;
7820 .Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..k08/6;
7821 .Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..k14-3b;
7822 .Sapori Armando.Il mercante italiano nel medioevo.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a;
7823 .Sartori, Giovanni.Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-062-4.k04/5;
7824 .Sartre, Jean-Paul.Cesty k slobode-diel 1.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0561-4.k03/1;
7825 .Satinský, Július.Chlapci z Dunajskej ulice.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-31-8.D8/7;
7826 .Satinský, Július.Polstoročie s Bratislavou : z mojich denníkov.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-33-4.D8/7;
7827 .Satoria, Karel,1953-.Povoláním člověk /.:.2010??.978-80-7295-196-3.K4/1;
7828 .Saussure, Ferdinand de.Kurs obecné lingvistiky.Praha:Academia.1996.80-200-0560-9.k22/7;
7829 .Saviano, Roberto.Camorra.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-068-2.k04/6;
7830 .Saviano, Roberto,(1979-).Krása a peklo.Litomyšl:Paseka.2010.97880-7432-028-6 (viaz.);978-80-7432-028-6.D8/6;
7831 .Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.K14/2;
7832 .Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.R1/4;
7833 .Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.k11/6;
7834 .Scanziani Francesco.SOLIDARIETÁ IN CRISTO E COMPLICITÁ IN ADAMO.Milano - Italia:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.2001..k07-4a;
7835 .Scapin, Santino.Titus Brandsma : učitel lásky k lidem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-39-1.k15/2;
7836 .Scavo, Nello,1972-.Bergogliův seznam :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-753-9 :.K27/1;
7837 .Scgmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..k07-3a;
7838 .Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..k05/2;
7839 .Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.k12/2;
7840 .Scruton, Roger.Kant : Roger Scruton.Praha:Argo.1996.80-85794-92-6.k03/5;
7841 .Scruton, Roger.Krátke dejiny novovekej filozófie.Dominanty antickej gréckej filozófie : Od Descarta po Wittgensteina.Bratislava:Archa.1991.80-7115-023-1.k02-2a;
7842 .Scruton, Roger.Průvodce inteligentního člověka filosofií.Brno:.2003.80-85947-91-9.k04/1;
7843 .Scruton, Roger.Smysl konzervatismu.Praha:Torst.1993.80-85639-10-6.k04/5;
7844 .Scruton, Roger, 1944- - autor.Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře.:Praha :.2003.80-200-1076-9.k04/4;
7845 .Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..k11/2;
7846 .Scupoli Lorenzo.Il Combattimento Spirituale.Pescara:Edizioni Paoline.1960..k18-4b;
7847 .Seberíni, Ondrej,.Slováci a sloboda.V Bratislave:Slovenská liga.1935..D8/6;
7848 .Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5.k14/1;
7849 .Sedlák Jan Dr..M. Jan Hus.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..k25/6;
7850 .Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.1999.80-88704-22-7.k26/5;
7851 .Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.1999.80-88704-22-7.R1/3;
7852 .Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.k08/7;
7853 .Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.k12-1a;
7854 .Sedlák, Vincent,.Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Matica slovenská:Bratislava.1998.80-7090-504-2.k27/3;
7855 .Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.k07/5;
7856 .Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.K19/6;
7857 .Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.R1/3;
7858 .Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.k19/6;
7859 .Seewald, Peter,1954-.Kult.Trnava:Solok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.k9/2;
7860 .Segert Stanislav.Synové světla a synové tmy.Praha:Orbis.1970..K08/6;
7861 .Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970..R1/1;
7862 .Sehnalová, Zlata.Nový taliansko/slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Kniha - spoločník.2004.80-88814-43-X.k22/8;
7863 .Seibt, Ferdinand.Lesk a bída středověku.Praha:Mladá fronta.2000.80-204-0783-9.k25/3;
7864 .Seidensticker Philipp.Paolo l´apostolo perseguitato di Gesu Cristo.Brescia:Paideia editrice.1969..k10-4a;
7865 .Seifert, Josef.Filosofie, pravda, nesmrtelnost. Řím:Křesťanská akademie.1998..k03-5a;
7866 .Seilerová, Božena.Človek vo filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.1995.80-88778-10-7.k04/1;
7867 .Seipolt Adalbert.Brief an den heiligen Benedikt.Wurzburg:Echter Verlag.1980..k18-4b;
7868 .Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.k08/7;
7869 .Sekretaria Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.Catalogus Conventuum et Fratrum sub immediata iurisdictione Magistri Ordinis Praedicatorum.Romae:Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.2010..k14-4a;
7870 .Sekyrka, Tomáš.Sv.Vojtěch-život a smrt mučedníka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-187-4.k08/7;
7871 .Selawry Alla.Das Immerwährende Herzensgebet.Bern:Otto Wilhelm Barth Verlag.1986..k18-4b;
7872 .Selčan, Jano.Továreň aj na lži /.:.1970??.978-80-8128-121-1.D8/7;
7873 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.K14-2b;
7874 .Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.k13/5;
7875 .Sellier, Andre..Atlas des peuples d\'Europe centrale.Paris ::La Decouverte,.1991..2707120324.k15-4a;
7876 .Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.k05/1;
7877 .Semmelroth Otto Prof. Dr..Čo znamená veriť.Mníchov:Duchovná služba v Mníchove.1950..k03/4;
7878 .Semmelroth Otto, S.J..L´ÉGLISE SACREMENT DE LA RÉDEMPTION.Paris:Éditions Saint-Paul.1953..k07-5b;
7879 .Semmelroth Otto, SJ.Das Geistliche amt.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1958..k18-2a;
7880 .Sen, Amartya.Etika a ekonomie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-549-6.k03/5;
7881 .Senčík Štefan, SJ.PierGiorgio Frassati.Trnava:Dobrá kniha.1992..k14/2;
7882 .Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..K03/4;
7883 .Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..k16/1;
7884 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.K16/1;
7885 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.K16/1;
7886 .Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.k10/1;
7887 .Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.k04-4a;
7888 .Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.k03/2;
7889 .Senčík, Štefan.Rozhovory pútnika.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.1990.0-919865-37-2.k13/7;
7890 .Senčík, Štefan.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.1993.0-920150-95-0.k14/4;
7891 .Senčík, Štefan.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8.k16/7;
7892 .Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.k13/4;
7893 .Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.k14/7;
7894 .Sendler, Egon.Byzantské ikony Božej Matky.:Németh Oto.2006.80-88949-91-2.k20/4;
7895 .Sendler, Egon.Tajomstvá Krista.:Németh Oto.2007.978-80-89277-08-7.k20/4;
7896 .Sendler, Egon.Tajomstvá Krista.:Németh Oto.2007.978-80-89277-08-7.k07-5b;
7897 .Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O duševním klidu.:Praha : Odeon.1999.80-207-1020-5.k24/6;
7898 .Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..Vychovatel a utěšitel.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-12-1 (v knihe uvedené:80-85619-42-3).k03/2;
7899 .Seppelt Franz Xaver/Schwaiger Georg.Geschichte der Päpste.Munchen:Kosel - verlag.1964..k16-6a;
7900 .Serafim, Rose.Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti.:Pravoslávny farský úrad.1999.80-968043-1-6.k09/1;
7901 .Sergej, Bulgakov.Nevěsta Beránkova : (o Boholidství).:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-21-3.k08/1;
7902 .Sergejenková M. J..Pompeje.Praha:Státní nakladatelství politické literatury.1953..k23/1;
7903 .Sergiusz M. Solowjow.Zycie i ewolucja twórcza Wlodzimierza Solowjowa.Pozna:W drodze.1986..k04-2a;
7904 .Sesboué Bernard s. j..Jesus - Christ l´unique médiateur * *.Paris:Desclée.1991..k07-4a;
7905 .Sesboué Bernard s. j..Jésus-Christ l´unique Médiateur.Paris:DESCLÉE .1988..k07-4a;
7906 .Sesboué Bernard s. j..N ´AYEZ PAS PEUR.Paris:DESCLÉE DE BROUWER.1996..k07-4a;
7907 .Sesboüé, Bernard.Historia dogmatów..Kraków ::Wydawnictwo "M",.2003.83-7221-490-5.k08/2;
7908 .Sesboüé, Bernard.W?adza w Ko?ciele.Kraków:Wydawnictwo "M".2003.8372214549;83-7221-454-9.k08/2;
7909 .Sesboüé, Bernard,(1929-).Jésus Christ l`unique médiateur :.Paris ::Desclée,.1988.2-7189-0390-2.k07-4a;
7910 .Sesboüé, Bernard((1929- ).).Bóg zbawienia :.Kraków ::.1999.8372211965.k08/2;
7911 .Sesboüé, Bernard((1929- ).).Wierzę :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.2000..8371192975;8370155294.k10/1;
7912 .Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.K27/1;
7913 .Sestra Emmanuela.Pôst.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.9788071657323 (brož.); 978-80-7165-732-3.K17/1;
7914 .Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV.1996..k14/1;
7915 .sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.k11/6;
7916 .sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.k14-2a;
7917 .Setkání, KONFERENCÍ VYŠŠÍCH PŘEDSTAVENÝCH ŽENSKÝCH.Setkání konferencí vyšších představených ženských řeholí střední a východní Evropy : Praha 18.-23.srpna 1997.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-043-6.D5/6;
7918 .Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..k14/5;
7919 .Seweryniak, Henryk(1951- )..Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii.Płock ::Płocki Instytut Wydawniczy,.1997.838740330X.k13-1a;
7920 .Seybold Klaus.Der Prophet Jeremia.Stuttgart Berlín Koln:Verlag W. Kohlhammer.1993..k09-4b;
7921 .Shah, Idries.Příběhy dervišů : tradiční příběhy súfijských mistrů. Praha:Portál.2001.80-7178-527-X.k06/2;
7922 .Shapiro, Ian; Habermas, Jürgen.Teorie demokracie dnes. Praha:Filosofia.2002.80-7007-156-7.k02/7;
7923 .Shaw, Ian.Dějiny starověkého Egypta.Praha:BB art.2003.80-7257-975-4.k06/1;
7924 .Shaw, Russell B..Choosing well /.Notre Dame ::University of Notre Dame Press,.1982..0268007373 (pbk.) :.k18-2b;
7925 .Sheeben M. J..I MISTERI DEL CRISTIANESIMO.Brescia:Morcelliana.1953..k07-5b;
7926 .Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..k07/2;
7927 .Sheen Fulton J..Aufstieg zu Gott.Luzern:Rex-Verlag Luzern.1956..k18-2a;
7928 .Sheen Fulton J..Der Christ, die Liebe und das Gluck.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1962..k18-2b;
7929 .Sheen Fulton J..Es lohnt sich, zu Leben.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1959..k18-2b;
7930 .Sheen Fulton J..Lebensweg und Lebensziel.Munchen:Rex-Verlag Luzern.1964..k18-2a;
7931 .Sheen Fulton J..So sehr liebt Gott die Welt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1955..k18-2a;
7932 .Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.k16/8;
7933 .Sheen, Fulton J.1895-1979.Sedmero hlavních hříchů /.:.2017.978-80-906372-6-9.K05/1;
7934 .Sheikhová Bilquis.Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1981..k11/5;
7935 .Sherrill John L..Oni hovoria inými jazykmi.:Neuvedené.1980?..k11/5;
7936 .Shurmann Heinz.Geistliches Tun.Leipzig:St. Benno-Verlag.1985..k18-2a;
7937 .Schaeffer, Francis.Ten, který je skutečností /.Praha ::Návrat domů,.1994.80-85495-02-3.D4/6;
7938 .Schaeffler, Richard.Filosofie náboženství. Praha:Academia.2003.80-200-1195-1.k05/3;
7939 .Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.k12-5a;
7940 .Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.k03/6;
7941 .Schamoni, Wilhelm.Die Gaben des Heiligen Geistes /.Abensberg ::Josef Kral,.1983.3-87442-002-7.k18-3b;
7942 .Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.k10/1;
7943 .Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Charismatische Heilige. Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1989.3-7171-0921-9.k04-4a;
7944 .Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.k14/5;
7945 .Schatz, Klaus,1938-.Všeobecné koncily :.:.2010??.978-80-7325-345-5.k20/5;
7946 .Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.k14/7;
7947 .Schauff, Johannes(1902-1990)..Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken im Kaiserreich und in der Weimarer Republik :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1975.3786705240; 9783786705246.k08-1a;
7948 .Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-45-6.K10/4;
7949 .Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.K06/5;
7950 .Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.k03-4a;
7951 .Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.k04/4;
7952 .Scheele, Paul-Werner.Opfer des Worters. Paderborn:Ferdinand Schoningh.1960..k01-6b;
7953 .Scheer, Paul.Chcete prijať Ducha Svätého?.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-21-3.k10/3;
7954 .Scheffczyk Leo.Das Sakrament der Weihe im Glauben der Kirche.Freiburg :Pwb .1977..k08-2a;
7955 .Scheidler, Monika.Theologie lehren :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02197-8.k08-5b;
7956 .Scheier, Steven.Varovné svědectví.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-118-3.k08-1a;
7957 .Scheler, Max.O studu.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0354-X.k02/1;
7958 .Schelkle Karl Hermann.Der zweite Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a;
7959 .Schelkle Karl Hermann.Ihr alle seid geistliche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k10-3b;
7960 .Schelkle Karl Hermann.Schuld als Erbteil?.Einsiedeln:Benziger Verlag.1968..k18-3b;
7961 .Schelkle Karol Hermann.Teologia Nowego testamentu.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1984..k21/4;
7962 .Schellenberger Bernardin.Ein anderes Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1980..k18-3b;
7963 .Schellenberger, Bernardin.Nacht leuchtet wie der Tag :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19090-7.k18-3b;
7964 .Schellenberger, Bernardin.Winder den geistlichen Notstand :.Freiburg ::Herder,.1991.3-451-22301-5.k18-3b;
7965 .Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph.Výbor z díla.Rané spisy : Rané spisy.Praha:Svoboda.1990.80-205-0132-0.k01/7;
7966 .Schenke Karl, Aufderbeck Hugo und Fritz Martin.Schwesternseelsorge.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k13-4a;
7967 .Schenker Adrian.Gegrusst seist Du, Maria.Freiburg:Kanisius Verlag.1989..k18-3b;
7968 .Schenker Adrian.Chemins Bbibliqves de la non - violence.Chambray:C. L. D..1987..k09-4a;
7969 .Schenker Adrian.La Legge Dell´antico testamento volto dell´umano.Reggio Emilia:Édizioni San Lorenzo.2001..k09-4a;
7970 .Schenker Adrian.Stuttgarter Bibel - studien 139.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1990..k09-4a;
7971 .Schenker Adrian OP.Hexaplarische Psalmenbruchstucke.Freiburg Schweiz:Universitatsverlag.1975..k09-4a;
7972 .Schenker Adrien.Der Mächtige im schmelzofen des Mitleids.Freiburg Gňottingen:Universitätsverlag , Vandenhoeck - Ruprecht.1982..k09-4a;
7973 .Schenker, Adrian,(1939-).Versöhnung und Sühne.Stuttgart ::Schweizerisches Katholisches Bibelwerk,.1981.3-7203-0015-3.k09-4a;
7974 .Scherer Georg.Der Tod als Frage an die Freiheit.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..k07-4a;
7975 .Scherer Georg, Kerstiens Ferdinand, Schierse Franz u a..Eschatologie und geschichtliche Zukunft.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1972..k07-4a;
7976 .Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.k11/4;
7977 .Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.k13/5;
7978 .Scherer, Georg.Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7192-979-6.k02/1;
7979 .Schermann, Rudolf.Reportage uber den Tod.:Verlag Herold.1967..k03-6a;
7980 .Scheuber J. K..Lieber Mitmensch.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1966..k18-3b;
7981 .Scheuber Josef Konrad.Der Begnadete Tag.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1970..k18-3b;
7982 .Scheuber Josef Konrad.Miteinander gehts besser.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1972..k18-3b;
7983 .Scheuber Josef Konrad, Manz Paul.Guten Tag, lieber Mitmensch!.Luzern und Stuttgart:Räber-verlag.1968..k18-3b;
7984 .Scheuch Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Česká katolická Charita.1988..k07/3;
7985 .Schiavone Pietro, P., SJ.Esercizi spirituali.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1976..k18-2a;
7986 .Schick, Eduard.Die Apokalypse.Düsseldorf ::Patmos,.1971.3-491-00028-9.k09-2a;
7987 .Schierse Franz Joseh.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1967..k09-2a;
7988 .Schierse Franz Joseph.Geistlilche schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1967..k09-2a;
7989 .Schierse Franz Joseph.Patmos - Synopse.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1976..k11-4a;
7990 .Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.k21/5;
7991 .Schillebeeckx E. H., OP.Le Christ, Sacrement de la rencontre de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1960..k08-6a;
7992 .Schillebeeckx Edward.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.London:SCM PRESS LTD.1980..k07-4a;
7993 .Schillebeeckx Edward.EXPÉRIENCE HUMAINE ET FOI EN JÉSUS-CHRIST.Paris:Les Éditions du cerf.1981..k07-4a;
7994 .Schillebeeckx Edward.Jesus.New York - USA:Crossroad.1981..k07-4a;
7995 .Schillebeeckx Edward .Plaidoyer pour le peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du cerf.1987..k07-4a;
7996 .Schillebeeckx Edward Heinrich.I SACRAMENTI PUNTI D´INCONTRO CON DIO.Brescia:Queriniana.1957..k07-4a;
7997 .Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.APPROCHES THSÉOLOGIQUES III.Paris:Editions du CEP.1967..k07-4a;
7998 .Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-4a;
7999 .Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-4a;
8000 .Schillebeeckx Edward, OP.Dieu et l´homme.Bruwelles - Paris:Editions de cep.1965..k07-4a;
8001 .Schillebeeckx Edward, OP.La mision de l´Eglise IV.Bruxelles:Editions du CEP.1969..k07-4a;
8002 .Schillebeeckx Edward. OP.RÉVÉLATION ET THÉOLOGIE (2. édition).Bruxelles:Editions du CEP.1965..k07-4a;
8003 .Schillebeeckx, Edward.To čiňte na mou památku : Studie k eucharistické teologii.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-242-X.k09/4;
8004 .Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.k08/3;
8005 .Schiller, Friedrich Johann.Výbor z filozofických spisů.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0269-6.k01/7;
8006 .Schilling Othmar.Das Alte Testament heute.Leipzig:St. . Benno-Verlag GMBF.1958..k09-4b;
8007 .Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.k14/5;
8008 .Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..k13/2;
8009 .Schiwy, Gunter.Neue Aspekte des Strukturalismus.:Kosel.1971..k03-6a;
8010 .Schleiermacher, Friedrich,1768-1834.O náboženství :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7021-849-5.k10-3a;
8011 .Schlier Heinrich.LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.Casterman - Paris - Tournai:Éditions Salvator - Mulhouse.1969..k07-4a;
8012 .Schlier Heinrich.Mächte und gewalten im Neuen testasment.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1963..k11-3a;
8013 .Schlink Basilea M..Ich will hier bei dir stehen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k18-2b;
8014 .Schlink Basilea M..Um Jerusalems willen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k09-1b;
8015 .Schlink Basilea M. Mutter.Mein Beten.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1972..k18-2b;
8016 .Schlink M. Basilea.Sinai heute.Damstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k09-4b;
8017 .Schlosser Felix.Kirche fur die Welt.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1968..k07-3b;
8018 .Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..k09/4;
8019 .Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1988..R1/6;
8020 .Schmaus Michael.Cirkev.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..k09/4;
8021 .Schmaus Michael.Essenza del Cristianesimo.Alba (Cuneo):Proprieta´riservata.1958..k07-3b;
8022 .Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..R1/6;
8023 .Schmaus Michael.Sviatosti.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..k07-3a;
8024 .Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1978..R1/6;
8025 .Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1982..k07-3a;
8026 .Schmaus Michael und Elisabeth Gossmann.DIE FRAU IM AUFBRUCH DER KIRCHE.Munchen:MAX HUEBER VERLAG.1964..k07-3a;
8027 .Schmaus Michel.AU COEUR DU CHRISTIANISME.Mulhouse:Éditions Salvator .1962..k07-3a;
8028 .Schmaus Michel.VÉRITÉ ET RENCONTRE DE SALUT.Toulouse:Editions Privat.1967..k07-3a;
8029 .Schmaus Michel.WAHRHEIT ALS HEILSBEGEGNUNG.Munchen:MAX  HUEBER  VERLAG.1964..k07-3a;
8030 .Schmaus Michel und Lapple Alfred.WAHRHEIT UND ZEUGNIS.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k07-3a;
8031 .Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.k09/4;
8032 .Schmaus, Michael.Der Glaube der Kirche V/4.Erzabtei St. Ottilien:EOS Verlag.1982.3880960690;3-88096-069-0.k07-3a;
8033 .Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960615.k07-3a;
8034 .Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960607.k07-3a;
8035 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-063-1.k07-3a;
8036 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-062-3.k07-3a;
8037 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-064-X.k07-3a;
8038 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-065-8.k07-3a;
8039 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-066-6.k07-3a;
8040 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-068-2.k07-3a;
8041 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-160-3.k07-3a;
8042 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-162-X.k07-3a;
8043 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-067-4.k07-3a;
8044 .Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-161-1.k07-3a;
8045 .Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..K11/2;
8046 .Schmid Rudolf.Das Bundesopfer in Israel.Munchen:Kosel - Verlag.1964..k09-4a;
8047 .Schmidkonz, Theo.Maria - Gestalt des Glaubens :.Luzern ::Rex Verlag,.1973.3-7252-0239-7.k18-3b;
8048 .Schmidt Albert-Marie.Jean Calvin.Seuil:Maitres spirituels.1957..k16-3a;
8049 .Schmidt Hans.Frieden.Stuttgart - Berlin:Kreuz-Verlag.1969..k14-5b;
8050 .Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.k08/4;
8051 .Schmitt, Jean.Svět středověkých gest.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-729-4.k24/3;
8052 .Schmitz, Philipp.Fortschrichtt ohne Grenzen? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-02164-1.k08-5b;
8053 .Schmoller, Alfred.Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament :.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.2008.978-3-438-06007-5.k10-3b;
8054 .Schmutz Franz.Der Herr wird dich aufrichten.Wien - Linz Passau:Veritas-Verlag.1976..k18-3b;
8055 .Schnackenburg Rudolf.Baptism in the thought of St. Paul.Oxford:Basil Blackwell a selection of theological books.1964..k10-3b;
8056 .Schnackenburg Rudolf.das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..k09-2a;
8057 .Schnackenburg Rudolf.Das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..k09-2a;
8058 .Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesung 2/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..k09-2a;
8059 .Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesungt.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..k09-2a;
8060 .Schnackenburg Rudolf.Herdes theologischer kommentar zum Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..k11-4b;
8061 .Schnackenburg Rudolf.Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.Munchen:Kosel Verlag.1968..k10-3b;
8062 .Schnackenburg Rudolf.L´Église dans le Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k10-3b;
8063 .Schnackenburg Rudolf.La théologie du Nouveau testament.:Desclée de Brouwer.1961..k10-3b;
8064 .Schnackenburg Rudolf.Le Message moral du Nouveau testament.Le Puy, Lyon, Paris:Editions Xavier Mapppus.1963..k10-3b;
8065 .Schnackenburg Rudolf.Neutestamentliche Theologie.Munchen:Kosel Verlag .1963..k10-3b;
8066 .Schnackenburg Rudolf,.Das Johannesevangelium - 1. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder.1972..k11-4b;
8067 .Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b;
8068 .Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Vierter Teil. Ergänzende Auslegungen und Exkurse. (Jánovo evanjelium. Štvrtý diel. Doplnený výber čítaní a exkurz.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b;
8069 .Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Zweiter Teil. Kommentar zu Kapitel 5 - 12. (Jánovo evanjelium. Komentár ku kapitolám 5 - 12.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b;
8070 .Schnackenburg, Rudolf.Všechno zmůže,kdo věří : Kázání na hoře a Otčenáš.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-214-4.K11/4;
8071 .Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Deutet die Zeichen der Zeit :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17342-5 (brož.).k18-3b;
8072 .Schneider Otto.Der Brief an die Philipper - Der Brief an Philemon.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..k11-4a;
8073 .Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-4b;
8074 .Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..k11-4a;
8075 .Schneider Gerhard.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a;
8076 .Schneider Michael.Umkehr zum neuen Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1991..k18-3b;
8077 .Schneider Michal.Wege des neuen Lebens.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1992..k18-3b;
8078 .Schneider Reinhold.Der Troster.Hunfelden:Präsenz-Verlag.1992..k18-3b;
8079 .Schneider Theodor.Wir sind sein Leib.Mainz:Topos - Taschenbucher.1977..k18-3b;
8080 .Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.k17/8;
8081 .Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.k17/8;
8082 .Schneider, Herbert.O láske Ježiša Krista podľa učenia Jána Duns Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7.k11/2;
8083 .Schneider, Herbert.Žiť v láske.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-028-1.k17/8;
8084 .Schneider, Reinhold.Pascal. Frankfurt am M.:Fischer Bucherei.1954..k04-4a;
8085 .Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.D4/4;
8086 .Schoeps, Hans.Dějiny Pruska.Praha:Garamond.2004.80-86379-59-0.k23/5;
8087 .Schokel Luis Alonso SJ.Bóg Ojciec.Warszawa:Wydawnictwo Ksiezy Marianów.1999..k09/4;
8088 .Schollig Otto.DIE VERWALTUNG DER HEILIGEN SAKRAMENTE.Freiburg - Schweiz:Verlag Herder.1958..k07-5b;
8089 .Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.k20/4;
8090 .Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.k14-2a;
8091 .Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.k16/7;
8092 .Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.k09/4;
8093 .Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.R1/5;
8094 .Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.k13/5;
8095 .Schönborn, Christoph.Ikona Krista :.Bratislava ::Oto Németh,.2002.80-88949-56-4.R1/5;
8096 .Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4.k20/4;
8097 .Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4.k07-2b;
8098 .Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.k13/5;
8099 .Schönborn, Christoph((1945- ).).Bóg zesłał Syna swego :.Poznań ::"Pallottinum",.2002..8370144470.k07-5b;
8100 .Schönborn, Christoph((1945- ).).Ikona Chrystusa.Poznań ::"W Drodze",.2001..8370333095.k07-5b;
8101 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.k13-4a;
8102 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.k10/3;
8103 .Schoof Mark.Výzva nového věku.Praha:Vyšehrad.1971..k03/1;
8104 .Schoof, Ted.Aggiornamento na prahu 3.tisíciletí? : vývoj moderní katolické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-668-9.k09/4;
8105 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.k04/5;
8106 .Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.k14-5a;
8107 .Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.k20/8;
8108 .Schopenhauer, Arthur.O spisovatelství a stylu.Praha:Hynek.1994.80-85906-00-7.k03-5a;
8109 .Schopenhauer, Arthur.O životnej m&uacu