logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.Výchova a sexualita;
2 ..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.Bl. Ján Pavol II.;
3 ..Biblia pre rodinu. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-697-1.Detská literatúra;
4 ..Cesta k Bohu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..Katechetika;
5 ..Cyrilometodějský kalendář. Praha:Česká katolícka charita.1969..Zborníky a časopisy;
6 ..Ďakovný akatist. Slovo:Košice.1998.80-85291-38-X.Modlitebné knihy;
7 ..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.Hagiografia - diela svätých;
8 ..Hanibal Mária di Francia. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-686-5.Detská literatúra;
9 ..Charizmatický svätec - S chlapcami.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-92-7.Životopis;
10 ..Chrám svätého Emeráma v Nitre. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-130-5.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
11 ..Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.Rehoľný život a Hnutia;
12 ..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.Katechetika;
13 ..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia;
14 ..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia;
15 ..Krížová cesta – Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
16 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Modlitebné knihy;
17 ..Krížová cesta Pána Ježiša, šanca pre človeka.:.1997..Modlitebné knihy;
18 ..Krížová cesta za rodiny.:.1998..Modlitebné knihy;
19 ..Miejsca swiete.:.1984..Zborníky a časopisy;
20 ..Misijný kalendár 1992.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-06-6.Misiológia a evanjelizácia;
21 ..Mojím povolaním je láska : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-02-1.Životopis;
22 ..Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Filozofia;
23 ..Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
24 ..Pobožnosť ku sv. Otcovi Františkovi cez sedem piatkov v pôste.:.1992..Modlitebné knihy;
25 ..Poučenie o sviatostiach chorých. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
26 ..Pozdrav z juhu. Martin:Matica slovenská.1939..Detská literatúra;
27 ..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy;
28 ..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy;
29 ..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy;
30 ..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy;
31 ..Ruženec.:.2001..Modlitebné knihy;
32 ..Slová otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8.Patrológia;
33 ..Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.Patrológia;
34 ..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.Modlitebné knihy;
35 ..Škola svätého Františka : Pomôcka nielen pre tých ktorí sa pripravuje na vstup do OFS.Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-969245-0-8.Spiritualita;
36 ..Uctievame si Pannu Máriu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61;
37 ..Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..Zborníky a časopisy;
38 ..Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..Cirkevné dokumenty;
39 ..Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.Dejiny Cirkvi;
40 ..Zlatá kniha.:.1929..Modlitebné knihy;
41 . Konig Franz; Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia);
42 . Zvěřina ,Josef.Teologie Agapé.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia);
43 .Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.ľudská zrelosť a psychológia ;
44 .Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.Životopisy;
45 .Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.Hagiografia - diela svätých;
46 .Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.duchovný život ;
47 .Allender, dan b..Pravá tvár lásky.Bratislava :Porta libri.2004.80-89067-25-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
48 .Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.rehoľný život a hnutia;
49 .Alves, Mary Emmanuel.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-80-5.Detská literatúra;
50 .Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka;
51 .Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka;
52 .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia;
53 .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia;
54 .Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
55 .Andrić, Josip .Veľká láska. Bratislava :LÚČ.1999.80-7114-261-1.Beletria;
56 .Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.Výchova a sexualita;
57 .Ange, Daniel.Odpuštění, pramen uzdravení. Praha:Paulínky.2005.80-86025-84-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
58 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
59 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
60 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
61 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
62 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
63 .Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita;
64 .Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.Hagiografia - diela svätých;
65 .Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.Biografia;
66 .Antolovič, Josip .Margita Mária Alacoque. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.Životopisy;
67 .Antonioli, Valerio.Haló, tu je Boh! : Sprievodca modlitbou a meditáciou pre animátorov a mladých.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-037-2.Meditácie a myšlienky;
68 .Aragon, Louis,.Bazilejské zvony.Bratislava:Epocha.1971..Beletria;
69 .Arguelles, N.P.D.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Životopis;
70 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.Exegéza a biblická teológia;
71 .Arnott, John.Dôležitosť odpúšťania. Kresťanský život:Bratislava.2000.80-7120-035-2.duchovný život ;
72 .Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
73 .Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..hagiografia - diela svätých;
74 .Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
75 .Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.Filozofia;
76 .Augustyn, Józef.O láske, manželstve a rodine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-540-5.Výchova a sexualita;
77 .Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.Formácia;
78 .Augustyn, Józef.Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
79 .Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka;
80 .Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka;
81 .Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie;
82 .Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia;
83 .Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia;
84 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Patrológia;
85 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.Exegéza a biblická teológia;
86 .Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky;
87 .Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.Patrológia;
88 .Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.modlitebné knihy ;
89 .Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
90 .Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Studánky očí svaté Zdislavy.:Olomouc :.1997, c1996.80-238-0969-5.Životopis;
91 .Bakerová, Juliette.Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..Bl. Ján Pavol II.;
92 .Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.Životopis;
93 .Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.Meditácie a myšlienky;
94 .Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
95 .Baláž, Rudolf.Nemusíš byť sám.Badín:KS.2008.978-80-88937-30-2.Katechetika;
96 .Baláž, Rudolf.Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-32-6.Katechetika;
97 .Baláž, Rudolf.Úvahy nad katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Boh nie je samotár. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-29-6.Katechetika;
98 .Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.Bl. Ján Pavol II.;
99 .Barbarič, Slavko.Daj mi svoje ranené srdce. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-419-1.Mariológia;
100 .Barbarič, Slavko.Eucharistia. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-465-5.Mariológia;
101 .Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-250-4.Mariológia;
102 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia;
103 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia;
104 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia;
105 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia;
106 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia;
107 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia;
108 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia;
109 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia;
110 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy;
111 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.spiritualita ;
112 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy;
113 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy;
114 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy;
115 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy;
116 .Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.Mariológia;
117 .Barczyňski, Pawel.Nebo - krajina detí.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-589-3.Detská literatúra;
118 .Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.Životopisy;
119 .Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..Modlitebné knihy;
120 .Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..Katechetika;
121 .Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy;
122 .Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy;
123 .Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia;
124 .Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia;
125 .Batesonová.Sárin príbeh. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-694-0.Detská literatúra;
126 .Baudouin.Terezka.Bratislava:LUC.2004.80-7114-464-9.Detská literatúra;
127 .Baumert, Norbert.Rozlišuj duchy. Pozořice:Spoločenstvo mládeže.1991..Formácia;
128 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria;
129 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Beletria;
130 .Beanová, Danielle.Meterinské dúšky šťastia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-566-4.Beletria;
131 .Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.Životopisy;
132 .Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.Exegéza a biblická teológia;
133 .Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopisy;
134 .Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopis;
135 .Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra;
136 .Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra;
137 .Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.Spiritualita;
138 .Behrens, Katja.Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.Biografia;
139 .Behúň, Marián T. .Prázdniny na Dubovej samote.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-431-X.Beletria;
140 .Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..dogmatika (angeologia, ekleziologia);
141 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.Ratzinger, Benedikt XVI;
142 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.Ratzinger, Benedikt XVI;
143 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI;
144 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI;
145 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI;
146 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.Ratzinger, Benedikt XVI;
147 .Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.Ratzinger, Benedikt XVI;
148 .Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI;
149 .Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI;
150 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.Ratzinger, Benedikt XVI;
151 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.Ratzinger, Benedikt XVI;
152 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.Cirkevné dokumenty;
153 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.Cirkevné dokumenty;
154 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.Ratzinger, Benedikt XVI;
155 .Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..dogmatika (angeologia, ekleziologia);
156 .Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.Homiletika - poučné príbehy;
157 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.Homiletika - poučné príbehy;
158 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy;
159 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy;
160 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom II.. Bens:Kapušany.2005.80-88998-66-2.Homiletika - poučné príbehy;
161 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.Homiletika - poučné príbehy;
162 .Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých;
163 .Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých;
164 .Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia;
165 .Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia;
166 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.beletria;
167 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.Beletria;
168 .Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.Hagiografia - diela svätých;
169 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.Životopis;
170 .Bertanzetti, Eileen Dunn.Páter Pio. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-81-3.Detská literatúra;
171 .Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Životopis;
172 .Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy;
173 .Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy;
174 .Bianco, Enzo.Taký bol don Bosco.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-065-8.Životopis;
175 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..Exegéza a biblická teológia;
176 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia;
177 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia;
178 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..Exegéza a biblická teológia;
179 .Biddulph, Steve.Výchova kluků.Praha:Portál.2006.80-7367-161-1.Výchova a sexualita;
180 .Biffi, Giacomo.Prvé prikázanie. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-074-0.Katechetika;
181 .Bill, Joseph K..Duchovné myšlienky Otca Josepha K. Billa v. c.. Kostolná- Záriečie:Koral.2008..Meditácie a myšlienky;
182 .Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia;
183 .Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia;
184 .Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia;
185 .Bill, Joseph K..Ježiš Ťa miluje. Kostolná-Záriečie:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2008..Zborníky a časopisy;
186 .Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy;
187 .Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy;
188 .Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy;
189 .Bindas Stanislav, Vandžura Pavol.Povzbuzení k milosrdenství :.:Olomouc :.2008.978-80-7266-281-4.Meditácie a myšlienky;
190 .Binderová, Margaréta.Vnuknutia lásky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.Ľudská zrelosť a psychológia;
191 .Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.Životopisy;
192 .Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.Katechetika;
193 .bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých;
194 .bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých;
195 .Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.Homiletika - poučné príbehy;
196 .Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia ;
197 .Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia ;
198 .Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia ;
199 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..Životopis;
200 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-003-8.Životopis;
201 .Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita;
202 .Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita;
203 .Bonziová, Silvia.Veľký biblický príbeh. Starý zákon prerozprávaný deťom.Bratislava:LUC.2005.80-7114-525-4.Detská literatúra;
204 .Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.Životopis;
205 .Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.Patrológia;
206 .Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.Bioetika;
207 .Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis;
208 .Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis;
209 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.Životopis;
210 .Bosco, Teresio.Ži odvážne ako Dominik Savio (Deviatnik k Dominikovi Saviovi).Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-056-6.Modlitebné knihy;
211 .Bosco, Teresio.Život mamy Margity : Mama Dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-047-X.Biografia;
212 .Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.Meditácie a myšlienky;
213 .Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky;
214 .Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky;
215 .Bosmans, Phil.Mám ťa rád.Bratislava:LUC.2005.80-7114-520-3.Meditácie a myšlienky;
216 .Bosmans, Phil.Nezabúdaj na radosť.Bratislava:LUC.2005.80-7114-521-1.Meditácie a myšlienky;
217 .Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.Meditácie a myšlienky;
218 .Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.Hagiografia - diela svätých;
219 .Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.Morálka;
220 .Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.Detská literatúra;
221 .Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..Beletria;
222 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria;
223 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria;
224 .Branstchen, Johannes.Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
225 .Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.Biografia;
226 .brat John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-390-9.Exegéza a biblická teológia;
227 .Brat Stanislav OFS .Bratstvo sv. Františka.:Rehoľa menších bratov Františkánov – OFM .1990..Formácia;
228 .Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.Biografia;
229 .Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.Exegéza a biblická teológia;
230 .Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78;
231 .Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
232 .Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
233 .Brezina, Ján.Perly múdrosti.:Tranoscius.1997.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy;
234 .Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.Biografia;
235 .Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Spiritualita;
236 .Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.Životopisy;
237 .Brtko, Kornel.Úlomky zo života.:.1994..---;
238 .Bubala, Ján.Tisuću susreta s Gospom u Medugorju.:JELSA.1985..Mariológia;
239 .Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:.2000?..Mariológia;
240 .Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:.2000?..Mariológia;
241 .Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.Katechetika;
242 .Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia;
243 .Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia;
244 .Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.Životopis;
245 .Buganová Klaudia, Šangala Marián.Naša Sedembolestná Matka. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-371-5.Rehoľný život a Hnutia;
246 .Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.Zborníky a časopisy;
247 .Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy;
248 .Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy;
249 .Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.Katechetika;
250 .Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.Biografia;
251 .Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
252 .Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
253 .Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
254 .Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
255 .Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
256 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
257 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
258 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
259 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
260 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
261 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
262 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
263 .Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika;
264 .Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.Ľudská zrelosť a psychológia;
265 .Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky;
266 .Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky;
267 .Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky;
268 .Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Katechetika;
269 .Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky;
270 .Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.Detská literatúra;
271 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.Formácia;
272 .Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.Ježiš Kristus;
273 .Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.Homiletika - poučné príbehy;
274 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.Formácia;
275 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.Formácia;
276 .Cantalamessa, Raniero.Sestra smrť.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
277 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.Ježiš Kristus;
278 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.Ježiš Kristus;
279 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.Ježiš Kristus;
280 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.Ježiš Kristus;
281 .Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.Ježiš Kristus;
282 .Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.Spiritualita;
283 .Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.Ježiš Kristus;
284 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.:Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6.rehoľný život a hnutia;
285 .Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Spiritualita;
286 .Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.Meditácie a myšlienky;
287 .Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.Meditácie a myšlienky;
288 .Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.Meditácie a myšlienky;
289 .Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.Spiritualita;
290 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..duchovný život ;
291 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.duchovný život ;
292 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.Meditácie a myšlienky;
293 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.Meditácie a myšlienky;
294 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.Meditácie a myšlienky;
295 .Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život ;
296 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy;
297 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy;
298 .Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 13. - 23. týž., 4. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-551-3.Homiletika - poučné príbehy;
299 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-552-1.Homiletika - poučné príbehy;
300 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.Homiletika - poučné príbehy;
301 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Slávnosti a sviatky: január- jún, 6. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-553-X.Homiletika - poučné príbehy;
302 .Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.Homiletika - poučné príbehy;
303 .Carvo, Gabriel.Tvoj kráľ je taký mladý ako ty!. Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2005.80-968513-6-5.Výchova a sexualita;
304 .Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.Mariológia;
305 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita;
306 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita;
307 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy;
308 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy;
309 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy;
310 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy;
311 .Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy;
312 .Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.Mariológia;
313 .Catherine, Elthievant.Vincent.Bratislava:LUC.2000.80-7114-312-X.Detská literatúra;
314 .Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy;
315 .Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy;
316 .Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy;
317 .Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.Formácia;
318 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
319 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
320 .Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy;
321 .Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy;
322 .Cloud, Henry.Hranice v manželstve.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-42-8.Výchova a sexualita;
323 .Collins, David R..Život otca Solana Caseya. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-344-5.Životopis;
324 .Colombo, Giuseppe.Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.Výchova a sexualita;
325 .Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Detská literatúra;
326 .Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis;
327 .Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis;
328 .Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
329 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.Výchova a sexualita;
330 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.výchova a sexualita ;
331 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy, Kňazstvo srdca. Bratislava:Serafín.2006.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita;
332 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:LUC.2006.80-7114-591-2.Beletria;
333 .Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis;
334 .Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis;
335 .Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých;
336 .Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých;
337 .Crucis Via.Meditácie z kolosea. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2005.80-7162-526-4.Modlitebné knihy;
338 .Csontos, Ladislav, SJ.Na slovíčko, Sylvia.Bratislava:LUC.2000.80-7114-310-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
339 .Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.Ľudská zrelosť a psychológia;
340 .Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy;
341 .Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy;
342 .Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
343 .Činovníci laického apoštolátu.Udalosti v Litmanovej a znamenie času. Prešov:Činovníci laického apoštolátu.1991..Mariológia;
344 .Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.Mariológia;
345 .Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.Hagiografia - diela svätých;
346 .Čurmová, Viera.Božie dary. Združenie Jas:Zvolen.1994.80-967099-5-X.Poézia;
347 .Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.Mariológia;
348 .Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra;
349 .Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra;
350 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
351 .Dacík, Reginald Maria, 1907-1988 - autor.Z pramenů duchovního života :.:Olomouc :.1999.80-7266-017-9.Spiritualita;
352 .Dagnino, Maria Luisa.Bakhita. .Pezinok :Familiaris.2008.978-80-969022-6-2.Životopis;
353 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : Svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1993.80-85-527-28-6.Exegéza a biblická teológia;
354 .Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.Spiritualita;
355 .Dam, W. C..Pastorace v moci Ducha. Havličkův Brod:Ichthis.1990..Duch Svätý;
356 .Dancák, F.Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko. Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.2003.80-7114-432-0.Životopisy;
357 .Dancák, františek.Homo viator.Prešov:Petra.2004.80-89007-41-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
358 .Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita;
359 .Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita;
360 .Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita;
361 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia;
362 .Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia;
363 .Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.exorcizmus- ezoterika;
364 .Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
365 .Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.Ľudská zrelosť a psychológia;
366 .Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..Beletria;
367 .Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.Formácia;
368 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy;
369 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy;
370 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.Homiletika - poučné príbehy;
371 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy;
372 .Desbois, Jackie.List depresívnemu človeku. Oto Németh:[Bratislava].2002.80-88949-39-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
373 .Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.Životopis;
374 .Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.Spiritualita;
375 .Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.Životopis;
376 .Dobraczynski, Jan.Klíč moudrosti.Praha:Vyšehrad.1979..Beletria;
377 .Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.Beletria;
378 .Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.Beletria;
379 .Dobraczyński, Ján .Svätý meč. Trnava :Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9.Beletria;
380 .Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.Bioetika;
381 .Doig, Desmond .Matka Terézia. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-266-2.Životopis;
382 .Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..Meditácie a myšlienky;
383 .Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.Výchova a sexualita;
384 .Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
385 .Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam;
386 .Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam;
387 .Drápal, Dan.Na cestu víry. Havl. Brod :ICHTHYS.1990..Katechetika;
388 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.Cirkevné dokumenty;
389 .Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.Exegéza a biblická teológia;
390 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia;
391 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia;
392 .Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.Formácia;
393 .Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.Exegéza a biblická teológia;
394 .Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.Exegéza a biblická teológia;
395 .Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.Exegéza a biblická teológia;
396 .Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.Literatúra faktu;
397 .Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.Biografia;
398 .Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.Literatúra faktu;
399 .Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.Literatúra faktu;
400 .Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.Literatúra faktu;
401 .Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.Literatúra faktu;
402 .Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.Literatúra faktu;
403 .Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.Literatúra faktu;
404 .Ďurica, Milan S. .Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-699-5.Literatúra faktu;
405 .Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.Literatúra faktu;
406 .Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.Literatúra faktu;
407 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.Literatúra faktu;
408 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-386-3.Literatúra faktu;
409 .Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.Literatúra faktu;
410 .Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.Životopis;
411 .Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.Životopis;
412 .Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.Biografia;
413 .Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.Bl. Ján Pavol II.;
414 .Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.Bl. Ján Pavol II.;
415 .Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.Literatúra faktu;
416 .Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.Bioetika;
417 .Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.Ľudská zrelosť a psychológia;
418 .Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.Mariológia;
419 .Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
420 .Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
421 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
422 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
423 .Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
424 .Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
425 .Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia;
426 .Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia;
427 .Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí 1. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.filozofia ;
428 .Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X.filozofia ;
429 .Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 3.:AGORA.1997.80-967210-3-8.filozofia ;
430 .Elisabeth Charpy, Augusta Curreli.Lujza.Bratislava:LUC.2002.80-7114-354-5.Detská literatúra;
431 .Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.Detská literatúra;
432 .Erbrich, Guido.Napríklad: Ty Modlitby pre mladých ľudí.Bratislava:LUC.2005.80-7114-528-9.Modlitebné knihy;
433 .Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy;
434 .Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopis;
435 .Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopisy;
436 .Eyan, Michael....aby pohár nepretiekol : Lepšou komunikáciou k šťastnejšiemu manželstvu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-621-6.Ľudská zrelosť a psychológia;
437 .Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.Spiritualita;
438 .Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.Beletria;
439 .Faustína.Božie milosrdenstvo - naša záchrana. SLOVO:[Košice].1999.80-85291-65-7.Faustína - Božie milosrdenstvo;
440 .Federspiel, Daniel.Dominik : Životný príbeh Dominika Savia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-405-3.Detská literatúra;
441 .Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.1998.80-88944-00-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
442 .Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.Homiletika - poučné príbehy;
443 .Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.Homiletika - poučné príbehy;
444 .Ferrero, Bruno.Nebo v našom dome.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87;
445 .Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.Homiletika - poučné príbehy;
446 .Ferrero, Bruno.Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179;
447 .Ferrero, Bruno .Šimonove sandále. Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-076-4.Detská literatúra;
448 .Ferrero, Bruno.Šťastní rodičia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-85-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
449 .Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.Homiletika - poučné príbehy;
450 .Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125;
451 .Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika - poučné príbehy;
452 .Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.Životopisy;
453 .Ferrucci, Alberto .Od egoizmu k solidarite. Bratislava:Nové Mesto.1995.80-85487-13-6.Literatúra faktu;
454 .Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
455 .Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.Modlitebné knihy;
456 .Finová, Catherine.Mária-Dominika.Bratislava:LUC.2003.80-7114-409-6.Detská literatúra;
457 .Fiorenza, Francis S..Systematická teologie 1.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia);
458 .Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia;
459 .Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia;
460 .Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
461 .Fitte, Hernán.Teológia a spoločnosť.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-617-9.Morálka;
462 .Flossmann, Karel.Liturgický rok A.:Karmelítanské nakladatelství.1995.80-7192-052-5.homiletika - poučné príbehy;
463 .Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.Katechetika;
464 .Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia;
465 .Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia;
466 .Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia;
467 .Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia;
468 .Foucauld, Charles de.Boh je láska.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.Meditácie a myšlienky;
469 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život ;
470 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život ;
471 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život ;
472 .Francois, de Joseph.Muž.Ivanka pri Dunaji:Axima.2008.978-80-969178-7-7.Spiritualita;
473 .Francois, Joseph de.Záchrana mužskej nábožnosti. .Ivanka pri Dunaji :Vydavateľstvo Axima.2009.978-80-969178-9-1.Spiritualita;
474 .Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.Ľudská zrelosť a psychológia;
475 .Frankl, Viktor.Trpiaci človek.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-638-4.Filozofia;
476 .Frankl, Viktor Emanuel.Vôľa k zmyslu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5.Meditácie a myšlienky;
477 .František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.mariológia;
478 .Františkánsky svetský rád.Myšlienky na každý deň.:Františkánsky svetský rád.2000?..Hagiografia - diela svätých;
479 .Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.duchovný život ;
480 .Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.duchovný život ;
481 .Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína;
482 .Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína;
483 .Gabriel.Mapa. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0.Detská literatúra;
484 .Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.Detská literatúra;
485 .Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.detská literatúra ;
486 .Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.Životopis;
487 .Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.Meditácie a myšlienky;
488 .Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
489 .Gardoňová, Eva.Páter Porubčan - človek, ktorý nás mal rád.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-216-3.Biografia;
490 .Gasparino, Andrea.Omša Pánova večera. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-027-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
491 .Gasparino, Andrea.Päť levelov sexuality.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita;
492 .Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka;
493 .Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka;
494 .Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita;
495 .Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita;
496 .Gavenda, Marián.Láska nikdy nezanike .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-710-7.Meditácie a myšlienky;
497 .Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.Mariológia;
498 .Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.Meditácie a myšlienky;
499 .Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Detská literatúra;
500 .Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Životopis;
501 .Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia;
502 .Gerčák, František.Poznaj a ver sviatosti.Prešov:VMV.2002.80-7165-338-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
503 .Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.Exegéza a biblická teológia;
504 .Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.Životopis;
505 .Géze, Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.Biografia;
506 .Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia;
507 .Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia;
508 .Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý;
509 .Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý;
510 .Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
511 .Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp.1990..Misiológia a evanjelizácia;
512 .Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.Modlitebné knihy;
513 .Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.Modlitebné knihy;
514 .Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.Mariológia;
515 .Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.Spiritualita;
516 .Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.Biografia;
517 .Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..Životopis;
518 .Gipard Armand.Svedectvá Medžugoria- Blahoslavená zem.:.2000?..Mariológia;
519 .Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita;
520 .Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita;
521 .Gitt, Werner.Použil Bůh evoluce?.:CLV.1993.3-89397-724-4.Filozofia;
522 .Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.Filozofia;
523 .Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy;
524 .Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy;
525 .Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy;
526 .Glavich, Mary Kathleen.Terézia z Lisieux.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-94-5.Detská literatúra;
527 .Gloesner, Noël.A prebýval medzi nami.[S.l.:s.n..1985..Detská literatúra;
528 .Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1992.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1993..Mariológia;
529 .Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..Mariológia;
530 .Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..Mariológia;
531 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..Mariológia;
532 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..Mariológia;
533 .Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.Spiritualita;
534 .Goldmann,Gereon .Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.duchovný život ;
535 .Gomabala, Eduard.Via Crucis.:Rim. kat. biskupský úrad v BB.1992..modlitebné knihy ;
536 .Goodier, Alban.Hriešnici a svätí. Kamil Mečiar:Prievidza.1993.80-967090-2-X.Životopis;
537 .Govannini, Luigi.Svätý Štefan : Prvý mučeník Cirkvi.Bratislava:LUC.2003.80-7114-416-9.Detská literatúra;
538 .Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Životopis;
539 .Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia;
540 .Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia;
541 .Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia;
542 .Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia;
543 .Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.Spiritualita;
544 .Green, Julien.Brat František.:Serafín.1992.80-85310-15-5.Životopis;
545 .Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita;
546 .Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita;
547 .Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita;
548 .Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita;
549 .Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Exorcizmus- Ezoterika;
550 .Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Spiritualita;
551 .Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita;
552 .Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita;
553 .Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.Životopisy;
554 .Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.Životopisy;
555 .Groeschel, Benedict.Etapy duchovného rastu. .Bratislava :Serafín.2002.80-88944-61-9.Formácia;
556 .Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Exegéza a biblická teológia;
557 .Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
558 .Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.Životopis;
559 .Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Formácia;
560 .Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Formácia;
561 .Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Rehoľný život a Hnutia;
562 .Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.Filozofia;
563 .Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Homiletika - poučné príbehy;
564 .Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.Ľudská zrelosť a psychológia;
565 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.Mariológia;
566 .Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.Ježiš Kristus;
567 .Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
568 .Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
569 .Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.Exegéza a biblická teológia;
570 .Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
571 .Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
572 .Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
573 .Grün, Anselm.Ježiš Kňaz, kontemplácia ikony Krista, V. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2008..Ježiš Kristus;
574 .Grün, Anselm.Ježiš Pastier, kontemplácia ikony Krista, III. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2006..Ježiš Kristus;
575 .Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus;
576 .Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus;
577 .Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus;
578 .Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.Exegéza a biblická teológia;
579 .Grün, Anselm.Láska. Lúč:Bratislava.2003.80-7114-431-2.Katechetika;
580 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia;
581 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia;
582 .Grun, Anselm.Malá kniha o šťastí. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-611-1.Homiletika - poučné príbehy;
583 .Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.meditácie a myšlienky;
584 .Grün, Anselm.Nádej.Bratislava:LUC.2003.80-7114-430-4.Katechetika;
585 .Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.Formácia;
586 .Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.Spiritualita;
587 .Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.Životopisy;
588 .Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
589 .Grűn, Anselm.Umenie starnúť. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-688-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
590 .Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
591 .Grün, Anselm.Viera.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-429-0, 9788071144298.Katechetika;
592 .Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.Medicína;
593 .Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
594 .Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.duchovný život ;
595 .Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..duchovný život ;
596 .Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.duchovný život ;
597 .Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.Morálka;
598 .Guardini, Romano.Technika a človek.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-330-5.Morálka;
599 .Guerrini, Maria Rosa.Anjeli za volantom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-557-2.Detská literatúra;
600 .Guerrini, Maria Rosa.Desatoro priateľstva.Bratislava:LUC.2006.80-7114-556-4.Detská literatúra;
601 .Guerrini, Maria Rosa.Láska znamená....Bratislava:LUC.2006.80-7114-555-6.Detská literatúra;
602 .Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.filozofia ;
603 .Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.2006.80-7114-079-1.Filozofia;
604 .Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.Formácia;
605 .Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy;
606 .Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy;
607 .Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.Morálka;
608 .Habovštiak, Anton.Sestra Zdenka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-423-1.Detská literatúra;
609 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
610 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
611 .Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia;
612 .Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia;
613 .Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia;
614 .Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia;
615 .Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.Biografia;
616 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia;
617 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia;
618 .Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
619 .Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
620 .Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia;
621 .Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia;
622 .Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.Morálka;
623 .Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2.Formácia;
624 .Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.Biografia;
625 .Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.Biografia;
626 .Haľko, Jozef.Osudná SMS-ka.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-2-4.Homiletika - poučné príbehy;
627 .Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.Literatúra faktu;
628 .Haľko, Jozef,.Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Homiletika - poučné príbehy;
629 .Haľko, Jozef,.Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Morálka;
630 .Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..Filozofia;
631 .Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.Dejiny Cirkvi;
632 .Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita;
633 .Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita;
634 .Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.Morálka;
635 .Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.Mariológia;
636 .Harley, Willard F..Moje túžby, tvoje túžby.Bratislava :Porta libri.2008.978-80-89067-49-7.Výchova a sexualita;
637 .Harris, Joshua.Zbohom lásky. Bratislava:CreativPress.2005.80-7131-058-1.Výchova a sexualita;
638 .Harrison, Myers Eugene a Wilson, Walter.Ako niesť evanjelium, Príručka osobnej evanjelizácie.:neznámy.1990?..Misiológia a evanjelizácia;
639 .Hartman, Bob, Raglin , Tim.Obed v levovej jame. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-693-3.Detská literatúra;
640 .Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.Hagiografia - diela svätých;
641 .Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Meditácie a myšlienky;
642 .Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Spiritualita;
643 .Havrilla, Mikuláš .Svätá omša a rozhovor so sv. P. Piom. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-7-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
644 .Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.ľudská zrelosť a psychológia ;
645 .Hefferman, Anne Eilen.Hyacinta a František-Fatimskí vizionári.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-017-6.Detská literatúra;
646 .Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
647 .Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
648 .Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.Meditácie a myšlienky;
649 .Heidi, Schilling.Nedeľné príbehy.:Mladé letá.1992.80-85013-08-8.katechetika;
650 .Hendrich Jozef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 1. Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..Slovníky;
651 .Herdsmann, Georg.Tajomstvo neprávosti už pôsobí.:Verity Press.1995..Exorcizmus- Ezoterika;
652 .Hermant, Dominique.Boží znamení. Kostelní:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-212-9.Spiritualita;
653 .Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..dejiny Cirkvi;
654 .Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.Hagiografia - diela svätých;
655 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia;
656 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia;
657 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia;
658 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia;
659 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia;
660 .Hill, Mary Lea.Edita Steinová.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-005-2.Detská literatúra;
661 .Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.Filozofia;
662 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-346-6.Biografia;
663 .Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.Bioetika;
664 .Hlinka, Anton.Nancy Hamiltonová.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-073-3.Biografia;
665 .Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy;
666 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy;
667 .Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..homiletika - poučné príbehy;
668 .Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo;
669 .Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo;
670 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.Biografia;
671 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.Biografia;
672 .Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia;
673 .Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia;
674 .Hoffmann, Friedrich.A urobíme si betlehem!.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-050-X.Detská literatúra;
675 .Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.Cirkevné dokumenty;
676 .Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.Homiletika - poučné príbehy;
677 .Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.Ľudská zrelosť a psychológia;
678 .Hochmuth, Karol.A svetlo svieti v temnote.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-358-5.Homiletika - poučné príbehy;
679 .Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991..modlitebné knihy ;
680 .Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991..Modlitebné knihy;
681 .Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.Životopis;
682 .Hora, Michal.Po strmých chodníkoch. .Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-2-5.Biografia;
683 .Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.Životopis;
684 .Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy;
685 .Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy;
686 .Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..exegéza a biblická teológia;
687 .Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.exegéza a biblická teológia;
688 .Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.Morálka;
689 .Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.Mariológia;
690 .Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.Biografia;
691 .Hromník, Milan.Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-585-5.Literatúra faktu;
692 .Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
693 .Hromník, Milan.Sväté prijímanie na prvé piatky.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-569-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
694 .Hromník, Milan.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
695 .Hromník, Milan.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
696 .Hromník, Milan.Sviatosť pokánia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-249-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
697 .Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopis;
698 .Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopisy;
699 .Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1994..Zborníky a časopisy;
700 .Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1995..Zborníky a časopisy;
701 .Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1997..Zborníky a časopisy;
702 .Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.Hagiografia - diela svätých;
703 .Hromný, Milan, SJ.Posol č.LXXIV (1995). Trnava:Dobrá kniha.1995..GBF-C;
704 .Hroncová, Adela.Stvorenie.Bratislava:LUC.2004.80-7114-474-6.Katechetika;
705 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..Katechetika;
706 .Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.Životopis;
707 .Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.Výchova a sexualita;
708 .Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
709 .Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Formácia;
710 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.Exegéza a biblická teológia;
711 .Hunčár, Martin.Dopraj duši raj.:Slovo života international Bratislava.2005.80-89165-09-5.Beletria;
712 .Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.Životopis;
713 .Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.Životopisy;
714 .Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.Životopisy;
715 .Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.Redemptoristi - kongregácia;
716 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.---;
717 .Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.Životopisy;
718 .Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.Životopisy;
719 .Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.Životopisy;
720 .Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.Životopis;
721 .Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.Ježiš Kristus;
722 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..Beletria;
723 .Chalupecký, Ivan.Mariánska hora v Levoči. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-614-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
724 .Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.Spiritualita;
725 .Charles, Prince.Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat.:Paulínky.2005.80-86025-82-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
726 .Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus;
727 .Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus;
728 .Chesterton, G.Keith.Svätý František z Assisi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-616-3.Životopisy;
729 .Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..Homiletika - poučné príbehy;
730 .Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra;
731 .Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra;
732 .Chovancová, Mária.Môj anjel strážny.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-438-X.Detská literatúra;
733 .Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra;
734 .Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra;
735 .Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
736 .Chráska, Pavel Josef.Evangelium S. Lukáše. Kutná Hora:Česká Biblická Práce.1947..Exegéza a biblická teológia;
737 .Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.Výchova a sexualita;
738 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.Zborníky a časopisy;
739 .Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-070-2.Životopis;
740 .Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia, Podľa sv. Ignáca.:neznámy.1960?..Hagiografia - diela svätých;
741 .Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.Hagiografia - diela svätých;
742 .Igor, Strinka.Cyril a Metod.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-369-3.Detská literatúra;
743 .Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.Katechetika;
744 .Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
745 .Ištvaník, Štefan.Ľudová čítanka na nedele a sviatky 2..:neznámy.1970?..Homiletika - poučné príbehy;
746 .Ištvaník, Štefan.Ruženec svetla.Michalovce:MISIONÁR.2003.80-88724-22-8.Modlitebné knihy;
747 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.Zborníky a časopisy;
748 .Ivančíć, Tomislav.Hagioterapia- Boh uzdravuje duchovnú dušu. Trnava:UPC sv. Stanislava.2003..Ľudská zrelosť a psychológia;
749 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy;
750 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
751 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-60-5.Zborníky a časopisy;
752 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
753 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy;
754 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
755 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy;
756 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy;
757 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy;
758 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy;
759 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy;
760 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy;
761 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy;
762 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy;
763 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy;
764 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy;
765 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy;
766 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia;
767 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia;
768 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy;
769 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia;
770 .Ivančič, Tomislav.Chcem vás naučiť modliť sa.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-05-5.Mariológia;
771 .Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.Životopis;
772 .Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.Životopisy;
773 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.Životopis;
774 .Jablonski, Patrícia Edward.Maximilián Kolbe.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-97-X.Detská literatúra;
775 .Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.Beletria;
776 .James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.Spiritualita;
777 .Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.Bl. Ján Pavol II.;
778 .Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II.;
779 .Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II.;
780 .Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II.;
781 .Ján Pavol II..Ako muža a ženu ich stvoril.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2007.80-8052-222-7.Bl. Ján Pavol II.;
782 .Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.cirkevné dokumenty;
783 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.cirkevné dokumenty;
784 .Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.:nové mesto.1997..Bl. Ján Pavol II.;
785 .Ján Pavol II..Modlitby s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-054-2.Bl. Ján Pavol II.;
786 .Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.cirkevné dokumenty;
787 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II.;
788 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II.;
789 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II.;
790 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II.;
791 .Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy;
792 .Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy;
793 .Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.Meditácie a myšlienky;
794 .Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Meditácie a myšlienky;
795 .Janáč, Pavol.Mária. .Poprad :ERKAC.2000.80-968332-3-5.Mariológia;
796 .Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia;
797 .Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Beletria;
798 .Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia;
799 .Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.Ježiš Kristus;
800 .Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1991.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1991..Misiológia a evanjelizácia;
801 .Jankeje, Ľudovít.Hlasy z domova a z misii 1993. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993..Misiológia a evanjelizácia;
802 .Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1994.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1994..Misiológia a evanjelizácia;
803 .Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1995.:Spoločnosť Božieho Slova .1995..Misiológia a evanjelizácia;
804 .Jankola, Sylvester, O.F.M..Svätá hodina s Pánom Ježišom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..Modlitebné knihy;
805 .Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.Výchova a sexualita;
806 .Janvrinová, Juliet.Otcom a mamám : 365 rodičovských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-515-4.Výchova a sexualita;
807 .Jeffs, Stephanie.Krásna noc Vianoc.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142;
808 .Jégé.Adam Šangala.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1952..Beletria;
809 .John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.Biografia;
810 .Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky;
811 .Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky;
812 .Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.Meditácie a myšlienky;
813 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.misiológia a evanjelizácia ;
814 .Józef, Augustyn, Jozef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-498-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
815 .Józef, Augustyn, Jozef.Mladosť : malý sprievodca.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.Ľudská zrelosť a psychológia;
816 .Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.Modlitebné knihy;
817 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.Homiletika - poučné príbehy;
818 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.Dejiny Cirkvi;
819 .Judák, Viliam.Pôstne a veľkonočné zamyslenia. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-15-7.Homiletika - poučné príbehy;
820 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.Životopisy;
821 .Jurko, Jozef.Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2002.978-80-88998-75-4.Výchova a sexualita;
822 .Jurko, Jozef.Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.modlitebné knihy ;
823 .Kaľavský, Metod.Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove.2003..literatúra faktu 1855/Z-122;
824 .Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II.;
825 .Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II.;
826 .Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..Beletria;
827 .Kalinčiak, Ján,.Orava. Svätý Duch.Bratislava:SVKL.1957..Beletria;
828 .Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia;
829 .Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia;
830 .Kánský, Alois.Prechádzka po kostole.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-456-5.Detská literatúra;
831 .Kapellari, Egon.Sväté znaky v liturgii a na všedný deň.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-654-4.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
832 .Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Homiletika - poučné príbehy;
833 .Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.Meditácie a myšlienky;
834 .Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
835 .Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
836 .Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
837 .Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
838 .Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
839 .Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0.Meditácie a myšlienky;
840 .Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
841 .Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
842 .Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
843 .Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.Exegéza a biblická teológia;
844 .Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.Spiritualita;
845 .Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.Katechetika;
846 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178;
847 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.Cirkevné dokumenty;
848 .Katuninec, Milan.Hodnotová demokracia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4.Etika;
849 .Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..Beletria;
850 .Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika;
851 .Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika;
852 .Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.Mariológia;
853 .Kernerman, Lionel.Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Bratislava:SPN - Mladé letá.1994.80-08-02418-6.slovníky ;
854 .Kerry, Margaret.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-72-4.Detská literatúra;
855 .Kičinová, Mária 4 zos ;[zostavila: Mária Kičinová].Ruženec k Sedembolestnej.Zvolen:Jas.1999.80-88795-62-1.Modlitebné knihy;
856 .Kiene, Paul F..Ruky preč od okultizmu a povery!.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-36-8.Exorcizmus- Ezoterika;
857 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria;
858 .Klepáčová, Eleonóra .Od Adventu po Krista Kráľa.Bratislava:LUC.1997.80-7114-212-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam ;
859 .Kliman, Andrej.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
860 .Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..Hagiografia - diela svätých;
861 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika;
862 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika;
863 .Kocian, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-07-0.Modlitebné knihy;
864 .Kocián, Václav .Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
865 .Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy;
866 .Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy;
867 .Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
868 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II.;
869 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II.;
870 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II.;
871 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II.;
872 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II.;
873 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II.;
874 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II.;
875 .Kocián, Václav.Zverme sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie c Václav Kocián, Rudolf Toma ; s úvodným slovom o. biskupa Rudolfa Baláža.Zvolen:Jas.1998.80-88795-47-8.Mariológia;
876 .Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia;
877 .Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia;
878 .Kolísek, Karel.Do Dublina na XXXI. medzinárodní eucharistický kongres r. 1932. Brno:Nákladem vlastním.1932..Spiritualita;
879 .Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.Modlitebné knihy;
880 .Komisia KBS.Pútnici v modlitbe.:B. m. n..2000.80-968320-7-7.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
881 .Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.Ježiš, dôverujem v teba. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-643-8.Modlitebné knihy;
882 .Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo;
883 .Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo;
884 .Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo;
885 .Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.Biografia;
886 .Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..Formácia;
887 .Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo;
888 .Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo;
889 .Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo;
890 .Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia;
891 .Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia;
892 .Kopinec, Rudolf.Veľká Drobcova kniha - o povolaní.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-020-8.Formácia;
893 .Körbel, Hugo Maria.Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.Životopisy;
894 .Korec, Ján Chryzostom.Až na dno duše : Meditácie I..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-506-8.Meditácie a myšlienky;
895 .Korec, Ján Chryzostom.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.Meditácie a myšlienky;
896 .Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.Literatúra faktu;
897 .Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-685-8.Literatúra faktu;
898 .Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.Formácia;
899 .Korec, Ján Chryzostom.Experiment bez viery.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-450-9.Filozofia;
900 .Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.filozofia ;
901 .Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.Ježiš Kristus;
902 .Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-539-4.Ježiš Kristus;
903 .Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.výchova a sexualita ;
904 .Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-418-5.Výchova a sexualita;
905 .Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
906 .Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus;
907 .Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus;
908 .Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.Ježiš Kristus;
909 .Korec, Ján Chryzostom.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.Mariológia;
910 .Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.exegéza a biblická teológia;
911 .Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.bioetika ;
912 .Korec, Ján Chryzostom.Najhlbší prameň.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-671-1.Filozofia;
913 .Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
914 .Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-448-7.Rehoľný život a Hnutia;
915 .Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.Mariológia;
916 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-476-2.Literatúra faktu;
917 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.Literatúra faktu;
918 .Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci, Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-488-6.Literatúra faktu;
919 .Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.Exegéza a biblická teológia;
920 .Korec, Ján Chryzostom.Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.Morálka;
921 .Korec, Ján Chryzostom.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.Morálka;
922 .Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1.Literatúra faktu;
923 .Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9.Literatúra faktu;
924 .Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život. Svedectvá doby 1989-1990.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-579-3.Literatúra faktu;
925 .Korec, Ján Chryzostom.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.Filozofia;
926 .Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.Misiológia a evanjelizácia;
927 .Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.Ježiš Kristus;
928 .Korec, Jan Chryzostom.Tajomstvo radosti : Myšlienky na advent a Vianoce.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-536-X.Meditácie a myšlienky;
929 .Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.Literatúra faktu;
930 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.Ježiš Kristus;
931 .Korec, Ján Chryzostom.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.Exegéza a biblická teológia;
932 .Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia;
933 .Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia;
934 .Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy;
935 .Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy;
936 .Košiar, Jan.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.Bl. Ján Pavol II.;
937 .Kovalik-Ústiansky.Balady – Svet - Národ. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1932..Poézia;
938 .Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo;
939 .Kowalská, Faustína, sv. sestra.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC- Palloti.2008.978-80-969842-4-4.Faustína - Božie milosrdenstvo;
940 .Kozlík Boris, Nemcová Viera.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy;
941 .Kozlík Boris, Nemcová Viera.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy;
942 .Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy;
943 .Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.Životopisy;
944 .Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia;
945 .Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia;
946 .Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia;
947 .Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia;
948 .Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita;
949 .Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita;
950 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.katechetika;
951 .Kresánek, Jozef.Národný umelec Eugen Suchoň.Bratislava:Opus.1978..Biografia;
952 .Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva.Viera, veda, spoločnosť.:Alfa konti.1995.80-88739-17-9.Zborníky a časopisy;
953 .Kubíček, Ladislav.Božia vôľa - zbožná fráza?.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-05-5.Biografia;
954 .Kubovič, František.Kvalitna života podľa dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-052-8.Modlitebné knihy;
955 .Kucharski, Bartolomiej Józef.Putovanie k prameňom nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2007.978-80-89231-14-0.Biografia;
956 .Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..Beletria;
957 .Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.Faustína - Božie milosrdenstvo;
958 .Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.Biografia;
959 .Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.Exegéza a biblická teológia;
960 .Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.duchovný život ;
961 .Kútnik Šmálov, Jozef .Prvý učiteľ slovienského národa. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-281-6.Životopisy;
962 .Kútnik, Šmálov Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.Mariológia;
963 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.Ratzinger, Benedikt XVI;
964 .Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.Životopis;
965 .Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-665-7.Bl. Ján Pavol II.;
966 .Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.Bl. Ján Pavol II.;
967 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II.;
968 .Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..Beletria;
969 .Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.Literatúra faktu;
970 .Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
971 .Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.Meditácie a myšlienky;
972 .Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
973 .Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
974 .Lachmanová, Kateřina, 1964-.Kotva naděje.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-195-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
975 .Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.Životopisy;
976 .Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..Beletria;
977 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.Beletria;
978 .Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.Výchova a sexualita;
979 .Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.Exegéza a biblická teológia;
980 .Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.Exegéza a biblická teológia;
981 .Lasconi, Tonino.Zamilované srdce : Témy pre dospievajúcu mládež.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-008-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
982 .Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.Výchova a sexualita;
983 .Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.Bioetika;
984 .Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.Detská literatúra;
985 .Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis;
986 .Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopisy;
987 .Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis;
988 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia;
989 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia;
990 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.duchovný život ;
991 .Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.Exegéza a biblická teológia;
992 .Leclerc, Éloi.Múdrosť Chudáčika. Bratislava :Serafín.2008.80-8081-054-0.Beletria;
993 .Lecureux, Bernadette .Svätá Anna dobrá matka. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-301-4.Detská literatúra;
994 .Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.Homiletika - poučné príbehy;
995 .Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky;
996 .Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky;
997 .Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky;
998 .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.Homiletika - poučné príbehy;
999 .Lemoniová, Jo.Svätá Rita : vzácna pomocnica.Bratislava:LUC.2004.80-7114-455-X.detská literatúra;
1000 .Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.Mariológia;
1001 .Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.Filozofia;
1002 .Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.Exegéza a biblická teológia;
1003 .Lepine, Bob.Kresťanský manžel. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita;
1004 .Lepine, Bob.Kresťanský manžel. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita;
1005 .Lepine, Bob.Kresťanský manžel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita;
1006 .Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Ježiš Kristus;
1007 .Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Literatúra faktu;
1008 .Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.Literatúra faktu;
1009 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.Životopis;
1010 .Lewis, C. S..Návštevníci z mlčíci planety.Praha:Navrát domu.1995.80-7178-027-8.beletria;
1011 .Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.beletria;
1012 .Lewis, C. S..Ta obludná síla. Praha:Návrat domú.1997.80-85495-70-8.beletria;
1013 .Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:Návrat Domu.1997.80-85495-68-6.beletria;
1014 .Libiszewski, Piotr .Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1.Homiletika - poučné príbehy;
1015 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia;
1016 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia;
1017 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia;
1018 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia;
1019 .Liguori, Alfonz Mária.Modlitba veľký prostriedok spásy. Ružomberok:Lev.1944..Redemptoristi - kongregácia;
1020 .Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..Redemptoristi - kongregácia;
1021 .Liguori, Alfonz Mária.Zachránilo nás Dieťa. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia;
1022 .Liguori, Alfonz Mária.Zachránilo nás Dieťa. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia;
1023 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia;
1024 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia;
1025 .Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia;
1026 .Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia;
1027 .Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia;
1028 .Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia;
1029 .Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1030 .Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.Exegéza a biblická teológia;
1031 .Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria;
1032 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.Životopisy;
1033 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.Životopisy;
1034 .Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.Modlitebné knihy;
1035 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia;
1036 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia;
1037 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia;
1038 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia;
1039 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia;
1040 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia;
1041 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia;
1042 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia;
1043 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia;
1044 .Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.Mariológia;
1045 .Lohfink, Gerhard.Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.Ježiš Kristus;
1046 .Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1047 .Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Literatúra faktu;
1048 .Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1049 .Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1050 .Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1051 .Lubich, Chiara,.Rodina-spoločná cesta k svätosti. Nové mesto:Bratislava.2001.80-85487-64-0.Výchova a sexualita;
1052 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.Meditácie a myšlienky;
1053 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.Meditácie a myšlienky;
1054 .Lubichová, Chiara.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1055 .Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.Ježiš Kristus;
1056 .Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1057 .Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.beletria;
1058 .Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia;
1059 .Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia;
1060 .Luciani, Albino.Veľké pravdy v malých príbehoch 4.Bratislava:LUC.2005.80-7114-515-7.Homiletika - poučné príbehy;
1061 .Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.Biografia;
1062 .Lucký, Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.Exegéza a biblická teológia;
1063 .Lucký, Ondrej.Pútnici a bojovníci. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-078-8.Exegéza a biblická teológia;
1064 .Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia;
1065 .Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia;
1066 .Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia;
1067 .Luscoň, Jozef.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..Ľudská zrelosť a psychológia;
1068 .Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1069 .Macák, Dominik.Nové trendy v liturgii. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam;
1070 .Macák, Ernest, SDB.Advent. Šaštín:Saleziánske katechetické stredisko.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1071 .Macák, Ernest, SDB.Malá superstar : Príbeh Michala Magoneho.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-021-6.Homiletika - poučné príbehy;
1072 .Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1073 .Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2000.80-968401-3-4.Exorcizmus- Ezoterika;
1074 .Macnutt, Francis.Uzdravovanie.Hontienske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2005.80-969000-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
1075 .MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita;
1076 .MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita;
1077 .MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita;
1078 .MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita;
1079 .Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Duch Svätý;
1080 .Madre, Philippe.Dar poznání.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X.Duch Svätý;
1081 .Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.Duch Svätý;
1082 .Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.Duch Svätý;
1083 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1084 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1085 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1086 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1087 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1088 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1089 .Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia;
1090 .Magistérium cirkvi .Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-694-7.Cirkevné dokumenty;
1091 .Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.Životopis;
1092 .Machač, Alexander .Tajuplný zázračný kríž v Eisenberku, v Rakousku.:neznámy.1997?..Literatúra faktu;
1093 .Maillardoz, de R. P. CH., S. J..Desatoro rodičovskej výchovy. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1943.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita;
1094 .Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.Bl. Ján Pavol II.;
1095 .Malinski, Mieczyslaw.Prv než povieš Milujem. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-151-6.Výchova a sexualita;
1096 .Malovcová-Staníková, Miroslava,.V mori života. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-967639-8-9.Beletria;
1097 .Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.Modlitebné knihy;
1098 .Malý Vincent, Mons..Tešiteľ Duch Svätý.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-227-1.Modlitebné knihy;
1099 .Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.Modlitebné knihy;
1100 .Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.Mariológia;
1101 .Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.Modlitebné knihy;
1102 .Malý, Vincent.Úcta k svätému Jozefovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-640-4.Modlitebné knihy;
1103 .Mandzák, Atanáz Daniel.V náručí Matky.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2005.80-969286-8-6.Mariológia;
1104 .Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy;
1105 .Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy;
1106 .Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..Dejiny Cirkvi;
1107 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1108 .Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.Spiritualita;
1109 .Maria Stefania de la Corte Celeste .V spoločenstve s anjelmi. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-657-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1110 .Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.Zborníky a časopisy;
1111 .Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Zborníky a časopisy;
1112 .Mariakumar, James.Z matkinho lona do Otcovho náručia. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-08-7.Zborníky a časopisy;
1113 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy;
1114 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy;
1115 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy;
1116 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy;
1117 .Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy;
1118 .Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..Mariológia;
1119 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..Mariológia;
1120 .Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..duchovný život ;
1121 .Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria;
1122 .Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria;
1123 .Martin-Prével, Michel.Slovo rozvedeným.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2007.978-80-969704-3-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1124 .Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.Duch Svätý;
1125 .Martínez, Pablo.Motlitba.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-30-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1126 .Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.Exegéza a biblická teológia;
1127 .Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.1993.80-88944-34-1.Meditácie a myšlienky;
1128 .Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.Životopisy;
1129 .Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus;
1130 .Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus;
1131 .Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.Formácia;
1132 .Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.Exegéza a biblická teológia;
1133 .Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.meditácie a myšlienky;
1134 .Mastrandrea, Tommaso.Chrám múdrosti. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-547-5.Detská literatúra;
1135 .Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..katechetika;
1136 .Matka Tereza.Písané srdcom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-546-7.Meditácie a myšlienky;
1137 .Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.Meditácie a myšlienky;
1138 .Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.Modlitebné knihy;
1139 .Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis;
1140 .Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis;
1141 .Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.Spiritualita;
1142 .Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.Morálka;
1143 .Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Németh Oto.2007.978-80-89277-12-4.Mariológia;
1144 .Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.Mariológia;
1145 .Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-4-9.Modlitebné knihy;
1146 .Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1147 .Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1148 .Mauger, Gilles .Svätá Terézia - učiteľka Cirkvi z Avily.Bratislava:LUC.2000.80-7114-317-0.Životopisy;
1149 .Mauriac, Francois.Osudy. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1950??..Beletria;
1150 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.duchovný život ;
1151 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Katechetika;
1152 .Mauro Cavallini, Mária Beňová.Svätá Margita Mária.Bratislava:LUC.2000.80-7114-298-0.Detská literatúra;
1153 .Mazzi, Antonio.Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-062-7.Výchova a sexualita;
1154 .Mcallisterová, Margaret.Life shop : (...platíš svojou dušou).Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-057-3.Beletria;
1155 .Mcdowel, Josh.Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Bratislava:Creativpress.2006.80-7131-057-3.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1156 .McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia;
1157 .McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia;
1158 .McManus, Jim.Uzdravujíci síla svátosti a modlitby. Praha:Pastorační středisko při AP.1995..Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1159 .Med, Oldřich.Charizmatický svätec, Detstvo. Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-69-2.Životopisy;
1160 .Med, Oldřich.Charizmatický svätec. Mladý kňaz. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-70-6.Životopisy;
1161 .Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
1162 .Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
1163 .Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..Hagiografia - diela svätých;
1164 .Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých;
1165 .Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých;
1166 .Mertens, Pierre.Liesje : Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-632-5, 80-7162-630-9.Biografia;
1167 .Merton, Thomas.Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0.duchovné vedenie a sprevádzanie;
1168 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita;
1169 .Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.Ježiš Kristus;
1170 .Meyer, Joyce.Bojisko v mysli, Získať víťazstvo v boji o svoju myseľ.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.1998.80-969473-8-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1171 .Mihály, Juraj Andrej.Naplň si srdce.Bratislava:LUC.2000.80-7114-306-5.Meditácie a myšlienky;
1172 .Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1173 .Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
1174 .Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.Bioetika;
1175 .Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.Filozofia;
1176 .Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.Životopis;
1177 .Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.Katechetika;
1178 .Michalov, Jozef.Dobrý človek v Starom zákone : Zborník referátov medzinárodnej konferencie.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-701-5.Exegéza a biblická teológia;
1179 .Michalov, Jozef.Formácia dobrého človeka.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-744-9.Formácia;
1180 .Michalov, Jozef.Päť cirkevných prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-463-0.Katechetika;
1181 .Michalov, Jozef.Poznávajme Boha. Zborník referátov z prvého seminára katechétov..Nitra:Fakulta humanitných vied.1995.80-8050-079-7.Zborníky a časopisy;
1182 .Michalov, Jozef.Ranokresťanská filozofia.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-831-3.Filozofia;
1183 .Michalov, Jozef.Sedem darov Ducha Svätého.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-375-8.Duch Svätý;
1184 .Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.Katechetika;
1185 .Michalov, Jozef.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.Katechetika;
1186 .Michalov, Jozef.Šesť hlavných právd.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-544-0.Katechetika;
1187 .Michalov, Jozef.Verím v Boha - Dvanásť článkov kresťanskej viery.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-619-3.Katechetika;
1188 .Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.Výchova a sexualita;
1189 .Michel, A..Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-520-0.Literatúra faktu;
1190 .Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.Biografia;
1191 .Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.Životopis;
1192 .Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.Výchova a sexualita;
1193 .Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..Patrológia;
1194 .Mistrík, Jozef,.Rétorika.Bratislava:SPN.1987..homiletika - poučné príbehy;
1195 .Mistríková-Vasileva, Mária,.Tiché nádeje. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-969245-7-5.Výchova a sexualita;
1196 .Mitchell, Patricia.Svätí rozprávajú o sebe deťom.Bratislava:Redemptoristi.2012.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170;
1197 .Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.Misiológia a evanjelizácia;
1198 .Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis;
1199 .Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis;
1200 .Moia, Luciano.Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.Výchova a sexualita;
1201 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Formácia;
1202 .Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Spiritualita;
1203 .Molnár, Imre.Omilostený na smrť.:METEM Budapešť.2010.978-963-9662-46-9.literatúra faktu;
1204 .Mönckebergová, Paulina .Dobrodružstvá pracovitého oslíka. Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-575-0.Detská literatúra;
1205 .Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.detská literatúra ;
1206 .Mondscheinová, Helga.Svätý Mikuláš : Príbehy a legendy.Bratislava:LUC.2005.80-7114-535-1.Detská literatúra;
1207 .Montana, Victoria.Dom na skale.:TEXTM Prievidza.1993.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie;
1208 .Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1209 .Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.Životopisy;
1210 .Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1963..Misiológia a evanjelizácia;
1211 .Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.Životopis;
1212 .Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..Formácia;
1213 .Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita;
1214 .Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita;
1215 .Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita;
1216 .Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita;
1217 .Motulko, Ján .V Ježiškovej škole.Bratislava:LUC.2000.80-7114-304-9.Detská literatúra;
1218 .Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia;
1219 .Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia;
1220 .Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia;
1221 .Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia;
1222 .Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia;
1223 .Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia;
1224 .Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia;
1225 .Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia;
1226 .Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.Životopis;
1227 .Mrocková, Viera.Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.Biografia;
1228 .Muller, Inocent OP.Smer, II. ročník(1942).Trenčín:Trenčianski dominikáni.1942..GBF-C;
1229 .Muller, Wunibald.Zaľúbenosť, sila, ktorá ťa zmení. Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-9.Výchova a sexualita;
1230 .Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
1231 .Mycielski, Jacek.Manuál pre rodičov. .Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-692-0.Výchova a sexualita;
1232 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika;
1233 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika;
1234 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika;
1235 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika;
1236 .Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika;
1237 .Nagel, Marcel,(1930-1984).Životné pramene Kongregácie.[S.l.]:Postulazione M.A.M..2011.9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124;
1238 .Nagelová, Beáta.Pre maličkých : Kresťanské symboly.Bratislava:LUC.2004.80-7114-473-8.Katechetika;
1239 .Nachtwey, Uwe .O čom rozprávajú zvieratká.Bratislava:LUC.1995.80-7114-140-2.Detská literatúra;
1240 .Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.Biografia;
1241 .Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá.1958..Beletria;
1242 .Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy;
1243 .Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy;
1244 .Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy;
1245 .Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy;
1246 .Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy;
1247 .Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy;
1248 .Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy;
1249 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia;
1250 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy;
1251 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia;
1252 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia;
1253 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy;
1254 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Dejiny Cirkvi;
1255 .Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Dejiny Cirkvi;
1256 .nemeckí biskupi .Príručka vieroučnej výchovy.:Vydali nemeckí biskupi .1971..Katechetika;
1257 .Neuwald, Alfred.Moja prvá kniha o Ježišovi.Bratislava:LUC.1999.80-7114-285-9.Detská literatúra;
1258 .Neuwald, Alfred .Moje prvé Sväté písmo.Bratislava:LUC.1998.80-7114-238-7.Detská literatúra;
1259 .neznámy.Blahoslavená sestra Zdenka . Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-427-4.Životopisy;
1260 .neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:.1950?..Exegéza a biblická teológia;
1261 .neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:.1950?..Exegéza a biblická teológia;
1262 .neznámy.Dogmatika.:neznámy.1997?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1263 .neznámy.Duch Svatý.:neznámy.1968?..Duch Svätý;
1264 .neznámy.Effatha. Praha:Portál.1991..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1265 .neznámy.Jesus Christ Superstar.:neznámy.1997?..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1266 .neznámy.Ježiš zďaleka a zblízka. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Filozofia;
1267 .neznámy.Katechizmus pre veľkých a malých. .Bratislava:LUC.2005.978-80-7114-696-4.Katechetika;
1268 .neznámy.Katolícky modlitebník, spevník. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1269 .neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia;
1270 .neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia;
1271 .neznámy.Kolik za člověka?.:neznámy.1970?..Filozofia;
1272 .neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy;
1273 .neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1274 .neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy;
1275 .neznámy.List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.:neznámy.1990?..Literatúra faktu;
1276 .neznámy.List otca biskupa J. CH. Korca Katolíckym novinám k 40- ročnej činnosti mierového hnutia kňazov.:neznámy.1990?..Literatúra faktu;
1277 .neznámy.Matka zajatých.:neznámy.1968?..Literatúra faktu;
1278 .neznámy.Missale Parvum.:neznámy.1978..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1279 .neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra;
1280 .neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra;
1281 .neznámy.Nenarodení.:neznámy.1990?..Bioetika;
1282 .neznámy.Pane, čo chceš, aby som robil?.:neznámy.1992..Homiletika - poučné príbehy;
1283 .neznámy.Poďte so mnou do večeradla.:.2000?..Mariológia;
1284 .neznámy.Posolstvá Panny Márie z Litmanovej.:.2011..Mariológia;
1285 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1286 .neznámy.Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání. Praha:Česká katolicá Charita.1974..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1287 .neznámy.Rok kňazov, Lectio divina na každý deň XIII., 2Pt, Jak, 1Jn, 3Jn, Júd. Žilina- Závodie:RKFÚ Závodského 392/87.2010..Homiletika - poučné príbehy;
1288 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň II., Skutky 10- 20. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1289 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň III., Skutky 21- Rimanom 4. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1290 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IV., Rimanom 4- 1Kor 1. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1291 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IX., 1Sol, 2Sol, 1Tim 1- 5. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1292 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň V., 1Kor 1- 1Kor 15. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1293 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VII., Gal- Ef. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1294 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1295 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1296 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1297 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XI., Hebr 2- 10. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1298 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XII., Hebr 11- 13, 1Pt. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy;
1299 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň, Skutky 1- 9. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy;
1300 .neznámy.Skutky a listy apoštolov.:.1970?..Exegéza a biblická teológia;
1301 .Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky;
1302 .Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky;
1303 .neznámy.Vánoční čtení.:.1950?..Ježiš Kristus;
1304 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky;
1305 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky;
1306 .Nikič, Mijo.Ako vierou premôcť strach.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-548-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
1307 .Normanová, Dorothy B..Apoštol Kanady - Svätý Ján de Brébeuf.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-083-7.Životopis;
1308 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia;
1309 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia;
1310 .Nouwen, Henri.Návrat márnotratného syna. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Exegéza a biblická teológia;
1311 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia;
1312 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia;
1313 .Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita;
1314 .Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita;
1315 .Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.Homiletika - poučné príbehy;
1316 .Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita;
1317 .Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita;
1318 .Novotný, Adolf.Biblický slovník A-P.Praha:Kalich.1992..exegéza a biblická teológia;
1319 .Novotný, Adolf.Biblický slovník.R-Ž : 2..Praha:Kalich.1992.80-7017-528-1.exegéza a biblická teológia;
1320 .Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis;
1321 .Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis;
1322 .Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1323 .Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.literatúra faktu;
1324 .Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.Ľudská zrelosť a psychológia;
1325 .Ondica, Slavomír.Trnavská Panna Mária, oroduj za nás!. B-print:Trnava.2001.80-968496-4-6.Modlitebné knihy;
1326 .Ondicová, Kamila.Novéna k sv. Pátrovi Piovi. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-731-9.Modlitebné knihy;
1327 .Ondruš SJ, Rajmund .Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-476-X.Životopisy;
1328 .Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.Životopisy;
1329 .Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.Životopis;
1330 .Ondruš, Rajmund .Rytier a reformátor. Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-417-4.Životopisy;
1331 .Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.Životopisy;
1332 .Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.Biografia;
1333 .Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.Životopisy;
1334 .Ortberg, John.Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-88863-44-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1335 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.Spiritualita;
1336 .Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.Biografia;
1337 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..meditácie a myšlienky;
1338 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..meditácie a myšlienky;
1339 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..meditácie a myšlienky;
1340 .Pable, Martin W.Duša muža. Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.Ľudská zrelosť a psychológia;
1341 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Ľudská zrelosť a psychológia;
1342 .Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1343 .Padovese, Luigi.Dialógy svätých z mramoru. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0.Životopis;
1344 .Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.Homiletika - poučné príbehy;
1345 .Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7.beletria;
1346 .Papežská biblická komisia .Interpretácia Biblie v Cirkvi.:KBD na Slovensku.1995..cirkevné dokumenty;
1347 .Papp, Štefan.Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Morálka;
1348 .Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.Biografia;
1349 .Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.Meditácie a myšlienky;
1350 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..Životopis;
1351 .Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.filozofia ;
1352 .Patricia A. Kossmannová, Pavol Petrík.V plnosti času.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-210-4.Zborníky a časopisy;
1353 .Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.katechetika;
1354 .Pauliny, Andrej.Nebol to len sen:.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8.Detská literatúra;
1355 .Pavlo, Ľudovít,.Návraty. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3.Literatúra faktu;
1356 .Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.:Serafín.2003.80-88944-75-9.Detská literatúra;
1357 .Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993.80-967097-0-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1358 .Pegoraro, Tiziano.Proste Pána žatvy.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-616-2.Formácia;
1359 .Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.Dejiny Cirkvi;
1360 .Perreira, Mária.Príď kráľovstvo tvoje. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-09-4.Zborníky a časopisy;
1361 .Pervan, Tomislav.Medžugorie.:GRAF. IZRADA.2000?..Mariológia;
1362 .Peschke, Karl H..kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:LUC.1993..morálka;
1363 .Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.Meditácie a myšlienky;
1364 .Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Biografia;
1365 .Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Rehoľný život a Hnutia;
1366 .Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu;
1367 .Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu;
1368 .Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu;
1369 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita;
1370 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život ;
1371 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita;
1372 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita;
1373 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita;
1374 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita;
1375 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.duchovný život ;
1376 .Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Duch Svätý;
1377 .Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.Duch Svätý;
1378 .Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1379 .Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.filozofia;
1380 .Pichler, Viliam,.Laická apoštolka Lujza. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.Biografia;
1381 .Podolan, Jozef.Z exilu do vlasti.Bratislava:LUC.2004.80-7114-453-3.Spiritualita;
1382 .Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.Literatúra faktu;
1383 .Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1971. Praha:Česká katolícka charita.1971..Zborníky a časopisy;
1384 .Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1984. Praha:Česká katolícka charita.1984..Zborníky a časopisy;
1385 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1990..homiletika - poučné príbehy;
1386 .Poli, Osvaldo.Srdce otca. .Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-082-5.Výchova a sexualita;
1387 .Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4.Životopis;
1388 .Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Biografia;
1389 .Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1390 .Popluhárová, Henrieta.Mám problém. .Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-083-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
1391 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy;
1392 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy;
1393 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy;
1394 .Porubän, Dušan.F.63, 0 - Ja, hráč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-532-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1395 .Porúbčan Štefan .Nový zákon a Žalmy. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Exegéza a biblická teológia;
1396 .Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.Filozofia;
1397 .Porubčan, Jozef.Človek ako chlieb-.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7.Literatúra faktu;
1398 .Porubčan, Jozef.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.Homiletika - poučné príbehy;
1399 .Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia;
1400 .Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia;
1401 .Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.Homiletika - poučné príbehy;
1402 .Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Trnava:Dobrá kniha.1998..homiletika - poučné príbehy;
1403 .Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.Exegéza a biblická teológia;
1404 .Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy;
1405 .Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy;
1406 .Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..exegéza a biblická teológia;
1407 .Powell, Baden Robert.Rady skautským vodcom.Žilina:Skautská stopa.1992.80-85678-00-4.výchova a sexualita ;
1408 .Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1409 .Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1410 .Powell, John.Prečo mám strach milovať.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-605-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
1411 .Powell, John.Prečo mám strach povedať kto som?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6.Ľudská zrelosť a psychológia;
1412 .Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.Ježiš Kristus;
1413 .Press, František.Máriin nebakľúč.Košice:Nádej.1992.80-900531-2-2.Mariológia;
1414 .Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.Mariológia;
1415 .Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.:Brno :.1992.80-900255-5-2.Mariológia;
1416 .Preuschoff, Gisela.Výchova dívek.Praha:Portál.2007.978-80-7367-207-2.Výchova a sexualita;
1417 .Prikryl, Pavol.Rozhovory s anjelikom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-600-5.Detská literatúra;
1418 .Prikryl, Pavol.Život pána Ježiša.Bratislava:LUC.2006.80-7114-577-7.Detská literatúra;
1419 .Prince, Derek.Post : Ako sa úspešne postiť.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-15-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1420 .Principe, Pietro.Všetci pápeži od sv. Petra po Benedikta XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-688-6.Dejiny Cirkvi;
1421 .Pritchard, James B..Biblický atlas.Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.Exegéza a biblická teológia;
1422 .Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 5. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-684-1.Homiletika - poučné príbehy;
1423 .Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 6 .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-628-7.Homiletika - poučné príbehy;
1424 .Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.Katechetika;
1425 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.Meditácie a myšlienky;
1426 .Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.Exegéza a biblická teológia;
1427 .Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1428 .Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1429 .Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy;
1430 .Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy;
1431 .Puškin, Alexander, Sergejevič.Kapitanová dcéra. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..Beletria;
1432 .Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.Biografia;
1433 .Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.Výchova a sexualita;
1434 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.Meditácie a myšlienky;
1435 .Quoist, Michel.Rozprávaj mi o láske.Bratislava:LUC.2003.80-7114-434-7.Výchova a sexualita;
1436 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.2003.80-7114-445-2.Homiletika - poučné príbehy;
1437 .R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.Homiletika - poučné príbehy;
1438 .R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1439 .Račok, Ján.Zamyslení na každý deň. Prešov:VMV.1998..meditácie a myšlienky;
1440 .Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.duchovný život ;
1441 .Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1442 .Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.duchovný život ;
1443 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1444 .Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.Ratzinger, Benedikt XVI;
1445 .Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.Ježiš Kristus;
1446 .Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.Ratzinger, Benedikt XVI;
1447 .Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.Ratzinger, Benedikt XVI;
1448 .Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.Hagiografia - diela svätých;
1449 .Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopis;
1450 .Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopisy;
1451 .Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.Životopisy;
1452 .Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1453 .Redzioch, Vladimír.Mariánske Pútnické miesto Fatima. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia;
1454 .Redzioch, Vladimír.Mariánske Pútnické miesto Fatima. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia;
1455 .Řehák, Tomáš.Sex – šľahačka na torte. Zlaté Moravce:Liga Pár Páru.2005.80-989417-2-0.Výchova a sexualita;
1456 .Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia;
1457 .Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia;
1458 .Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.Životopis;
1459 .Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.redemptoristi - kongregácia ;
1460 .Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..životopisy svätých 1857/Z-123;
1461 .Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis;
1462 .Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis;
1463 .Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis;
1464 .Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.Životopisy;
1465 .Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia;
1466 .Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia;
1467 .Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
1468 .Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
1469 .Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti II.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Homiletika - poučné príbehy;
1470 .Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.Beletria;
1471 .Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia;
1472 .Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia;
1473 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.Exegéza a biblická teológia;
1474 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.Exegéza a biblická teológia;
1475 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia;
1476 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia;
1477 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia;
1478 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia;
1479 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia;
1480 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia;
1481 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.Exegéza a biblická teológia;
1482 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.Exegéza a biblická teológia;
1483 .Roasenda, Mariano z Turína.Kapucínska cesta 1/1993.:.1992..Zborníky a časopisy;
1484 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita;
1485 .Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.Meditácie a myšlienky;
1486 .Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.duchovný život ;
1487 .Roger, z Taizé.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-533-2.Biografia;
1488 .Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.Ľudská zrelosť a psychológia;
1489 .Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.duchovný život ;
1490 .Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.Exegéza a biblická teológia;
1491 .Rohr, Richard.Nahý Boh.:Zrno.2005.80-967867-8-4.duchovný život ;
1492 .Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.Biografia;
1493 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.exegéza a biblická teológia;
1494 .Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy;
1495 .Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy;
1496 .Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy;
1497 .Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy;
1498 .Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy;
1499 .Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.Životopis;
1500 .Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.Mariológia;
1501 .Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky;
1502 .Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky;
1503 .Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.Biografia;
1504 .Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1505 .Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1506 .Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1507 .Rybár, Ján.Útecha v starobe a chorobe. Zohor:Letra & Line.1994..Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1508 .Sadhu Sundar Singh.Sadhu Sundar Singh.:.1984..Biografia;
1509 .Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.Morálka;
1510 .Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.Morálka;
1511 .Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1512 .Salij, Jacek.Veštenie, čary, posadnutosť. .Bratislava :Lúč.2003.80-7114-411-8.Exorcizmus- Ezoterika;
1513 .Sandtner, Štefan.Kňaz naveky.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-8074-000-3.Meditácie a myšlienky;
1514 .Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1515 .Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1516 .Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.Exorcizmus- Ezoterika;
1517 .Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.Exorcizmus- Ezoterika;
1518 .Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.Meditácie a myšlienky;
1519 .Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná.Bratislava:LUC.2006.80-7114-576-9.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1520 .Scalera, Giovanni.10 krokov ku šťastiu.Bratislava:LUC.2003.80-7114-425-8.Detská literatúra;
1521 .Scalera, Giovanni.10 zákrut k radosti.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-658-2.Detská literatúra;
1522 .Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopis;
1523 .Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopisy;
1524 .Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas. .Bratislava :Oto Németh.2002.80-88949-48-3.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1525 .Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.Životopis;
1526 .Sedlák, Jan.Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-139-7.literatúra faktu;
1527 .Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Ratzinger, Benedikt XVI;
1528 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169;
1529 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika;
1530 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika;
1531 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia;
1532 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia;
1533 .Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia;
1534 .Semivan, Juraj.Pomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-284-9.výchova a sexualita ;
1535 .Senčík, Štefan.Ježiš naša cesta.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8.Ježiš Kristus;
1536 .Senčík, Štefan.Matka Tereza.:.1996..Životopis;
1537 .Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..Životopis;
1538 .Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.Mariológia;
1539 .Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..Životopis;
1540 .Senčík, Štefan.Potrebujeme cirkev?.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-287-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1541 .Senčík, Štefan.Potrebujeme ešte náboženstvo?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-218-X.Filozofia;
1542 .Senčík, Štefan.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia;
1543 .Senčík, Štefan.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia;
1544 .Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy;
1545 .Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy;
1546 .Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopis;
1547 .Sestra Emanulea.Pôst - prostriedok na uzdravenie a oslobodenie. Prešov:Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3.Mariológia;
1548 .Sestry Congregatio Jesu.Sestry Congregatio Jesu. Bratislava:Sestry Congregatio Jesu.2004..Rehoľný život a Hnutia;
1549 .Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopisy;
1550 .Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopis;
1551 .Severin, Carl.Rusko si získalo naše srdcia.Bratislava :Slovo Života International.2005.80-89165-10-9.Biografia;
1552 .Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Spiritualita;
1553 .Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
1554 .Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1555 .Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1556 .Scherer, Jiří.Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý.1937..Homiletika - poučné príbehy;
1557 .Schinle, Gertrude.S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..Ježiš Kristus;
1558 .Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.Meditácie a myšlienky;
1559 .Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.Meditácie a myšlienky;
1560 .Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.Meditácie a myšlienky;
1561 .Schneider, Johannes.Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Bratislava:Juraj Mrocek.2007.978-80-89237-03-6.Mariológia;
1562 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.Bioetika;
1563 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Bioetika;
1564 .Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.morálka;
1565 .Schryvers C.Ss.R, J. .Ježíšovo poselství knězi. Olomouc:MCM.1950?..Redemptoristi - kongregácia;
1566 .Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.Životopis;
1567 .Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.Životopis;
1568 .Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.Formácia;
1569 .Sibenaler, Robert, Štrboví-Jarošová, Iva.Objavujeme svätú omšu. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-214-X.Detská literatúra;
1570 .Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.Zborníky a časopisy;
1571 .Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia;
1572 .Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia;
1573 .Sigmund, Freud.Totem a tabu.:Vydavateľstvo SAV.1966..ľudská zrelosť a psychológia ;
1574 .Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1575 .Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1576 .Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1577 .Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.liturgika a príprava k Sviatostiam;
1578 .Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.filozofia ;
1579 .Slaninka, Leopold.Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života.Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
1580 .Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1581 .Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.Biografia;
1582 .Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.Biografia;
1583 .Slavomír, A.B..Sila ideálu.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-066-5.Formácia;
1584 .Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia;
1585 .Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia;
1586 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.Exegéza a biblická teológia;
1587 .Slušná Oľga.Mamina modlitba.Bratislava:LUC.2003.80-7114-444-4.Biografia;
1588 .Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1589 .Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.Katechetika;
1590 .Sočufka, František.Výzva pre kresťana.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-553-7.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
1591 .Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita.1970..Exegéza a biblická teológia;
1592 .Solovjov, Vladimír.Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Bratislava:LUC.2004.80-7114-492-4.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
1593 .Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1594 .Sorg, Anton.Čo znamená meno Ježiš.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.Ježiš Kristus;
1595 .Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1596 .Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1597 .Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1598 .Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky;
1599 .Stadfeld, Sabina .Svätý Martin. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-705-3.Detská literatúra;
1600 .Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia;
1601 .Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia;
1602 .Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..Katechetika;
1603 .Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.Morálka;
1604 .Stariček, Imrich.Kozmologia.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.filozofia ;
1605 .Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.Životopis;
1606 .Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.Meditácie a myšlienky;
1607 .Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.Hagiografia - diela svätých;
1608 .Stork, S.J..Z duchovného života. Ružomberok:"Stanislavov".1934..Spiritualita;
1609 .Stoutzenberger, Joseph M., Bohrer, John D..Modlíme sa s Františkom. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-69-4.Spiritualita;
1610 .Suaudeau, Jacques.Potrat a eutanázia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-54-6.Bioetika;
1611 .Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky;
1612 .Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky;
1613 .Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky;
1614 .Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky;
1615 .Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý;
1616 .Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý;
1617 .sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia;
1618 .sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia;
1619 .Svatoš, Bedřich.Hospůdka na nároží.:Křesťanská akademia.1983..beletria;
1620 .Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1621 .Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.Hagiografia - diela svätých;
1622 .Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.Exegéza a biblická teológia;
1623 .Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka;
1624 .Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka;
1625 .Szkodoň, Ján.Modlitba znechuteného.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2008.978-80-85223-82-8.Morálka;
1626 .Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika;
1627 .Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika;
1628 .Šatura, Vladimír.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1629 .Šatura, Vladimír.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1630 .Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.Biografia;
1631 .Šelinga, Jozef .Najvzácnejší dar, Prvé sväté prijímanie, Slávnosť rodiny a farnosti. Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-447-9.Detská literatúra;
1632 .Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.Bioetika;
1633 .Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.Dejiny Cirkvi;
1634 .Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.spiritualita;
1635 .Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy;
1636 .Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus B, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy;
1637 .Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus C, Řěči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy;
1638 .Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.Životopis;
1639 .Šprunk, Karel, pripravil k tisku.Živá teologie, svazek 1.:Česká katolícka charita v Ústředním církevním nakladatelství.1969..Zborníky a časopisy;
1640 .Štiavnický, Andrej.Milovat bez lásky a sexu?.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita;
1641 .Štiavnický, Andrej.Milovat bez lásky a sexu?.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita;
1642 .Štrboví-Jarošová, Iva, Prskawetzová, Elfriede .Objavujeme Desať Božích Prikázaní. Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-466-5.Detská literatúra;
1643 .Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1644 .Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1645 .Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1646 .Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Modlitebné knihy;
1647 .Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1648 .Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.Zborníky a časopisy;
1649 .Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy;
1650 .Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy;
1651 .Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy;
1652 .Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy;
1653 .Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy;
1654 .Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy;
1655 .Šuránek, Antonín, 1902-1982 - autor.Růžencová rozjímání :.:Olomouc :.1998, c1997.80-238-2951-3.Modlitebné knihy;
1656 .Takáč, Ferdiš.Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.Literatúra faktu;
1657 .Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1658 .Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1659 .Tardif, Emiliano.a dal im moc uzdravovať.Bratislava:LUC.1999.80-7114-286-7.Misiológia a evanjelizácia;
1660 .Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.Duch Svätý;
1661 .Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.Duch Svätý;
1662 .Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.Ježiš Kristus;
1663 .Tenney, Merrill.O Novém zákoně.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990..exegéza a biblická teológia;
1664 .Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis;
1665 .Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis;
1666 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.Hagiografia - diela svätých;
1667 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.Hagiografia - diela svätých;
1668 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.Hagiografia - diela svätých;
1669 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.Hagiografia - diela svätých;
1670 .Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.Meditácie a myšlienky;
1671 .Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1672 .Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.Biografia;
1673 .Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.Meditácie a myšlienky;
1674 .Tihonová, Marie-Claire.Peter Fourier. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0.Životopis;
1675 .Timko, Peter.Aj jed môže liečiť.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-085-6.Katechetika;
1676 .Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1677 .Tischner, Jozef.Ako žiť?.:Serafín.2005.80-8081-033-8.Etika;
1678 .Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.Filozofia;
1679 .Tiskárna Českých Benediktínu.Poselství najsvětejšího srdce Ježišova světu.:Tiskárna Českých Benediktínu.1990?..Mariológia;
1680 .Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita.1968..Katechetika;
1681 .Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..katechetika;
1682 .Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.Detská literatúra;
1683 .Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.---;
1684 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..misiológia a evanjelizácia ;
1685 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia ;
1686 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia ;
1687 .Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.Filozofia;
1688 .Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.Formácia;
1689 .Tondra František a kol..Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru. Košice:Verbum.1999..Zborníky a časopisy;
1690 .Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.Mariológia;
1691 .Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.Mariológia;
1692 .Tostain Jean.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7.Biografia;
1693 .Tóthová, Katarína.Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-571-8.Životopisy;
1694 .Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.Spiritualita;
1695 .Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.Homiletika - poučné príbehy;
1696 .Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.Životopis;
1697 .Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.Exegéza a biblická teológia;
1698 .Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.Exegéza a biblická teológia;
1699 .Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.Literatúra faktu;
1700 .Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia;
1701 .Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia;
1702 .Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.Cirkevné dokumenty;
1703 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy;
1704 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy;
1705 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy;
1706 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy;
1707 .Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy;
1708 .Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy;
1709 .Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy;
1710 .Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy;
1711 .Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant.1993..Misiológia a evanjelizácia;
1712 .Vadilová, Mária.Alžbeta.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8.Detská literatúra;
1713 .Vagová, Mária.Biblia pre deti. Nový zákon.Bratislava:LUC.2005.80-7114-526-2.Detská literatúra;
1714 .Vagovič, Štefan.Od bytia k láske. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0.Filozofia;
1715 .Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.Filozofia;
1716 .Vaidis, Michel.Čo videla Bernadeta. Bratislava:Lúč.1996.80-7114-174-7.Detská literatúra;
1717 .Vajda, Igor, SJ.Viera a život. Trnava:Dobrá kniha.1996..Zborníky a časopisy;
1718 .Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.Biografia;
1719 .Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.Ľudská zrelosť a psychológia;
1720 .Vančo, Jozef.Cirkev a hospodárstvo. Sociálna akadémia:Bratislava.1996.80-967545-6-4.morálka;
1721 .Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.Literatúra faktu;
1722 .Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.Rehoľný život a Hnutia;
1723 .Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.Rehoľný život a Hnutia;
1724 .Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-0.Ľudská zrelosť a psychológia;
1725 .Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy;
1726 .Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy;
1727 .Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.Exegéza a biblická teológia;
1728 .Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.Exegéza a biblická teológia;
1729 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.Poézia;
1730 .Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..Exorcizmus- Ezoterika;
1731 .Vella, Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ. Per Immaculatam:[Bratislava].2002.80-968854-0-5.Ľudská zrelosť a psychológia;
1732 .Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.Exorcizmus- Ezoterika;
1733 .Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy;
1734 .Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy;
1735 .Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1736 .Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1737 .Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1738 .Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1739 .Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika;
1740 .Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
1741 .Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia;
1742 .Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.Exorcizmus- Ezoterika;
1743 .Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý;
1744 .Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý;
1745 .Venden, M. L. .Tvůj přítel Duch Svatý. Praha:Ústřední rada církve adventistů s. d..1988..Duch Svätý;
1746 .Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia);
1747 .Vicenová Mária, Pacholik Andrzej, SDS.Uzdravujúca modlitba ruženca s Kráľovnou Pokoja.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-0-9.Modlitebné knihy;
1748 .Vicenová, Mária.Krížová cesta za uzdravenie rodu. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-2-3.Modlitebné knihy;
1749 .Vicenová, Mária.Tri piliere jednoty kresťanského spoločenstva Modlitbového, rodinného, komunitného. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-1-6.Rehoľný život a Hnutia;
1750 .Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita;
1751 .Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita;
1752 .Vintrouová, Francoise.Matka Terézia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-406-1.Detská literatúra;
1753 .Víťazstvo srdca.Krížová cesta nášho Pána.:.2009..Modlitebné knihy ;
1754 .Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.Literatúra faktu;
1755 .Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny Katolíckej cirkvi : Má pravdu prof. Hans Küng?.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-533-5.Literatúra faktu;
1756 .Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história;
1757 .Vojtko, Stanislav.Novou cestou I. Príbehy zo života svätých, Pre mládež. Bratislava:Vydavateľstvo Svätej rodiny v spolup. s vyd. Oto Németh.2006.80-88949-99-8.Homiletika - poučné príbehy;
1758 .Vojtko, Stanislav.Novou cestou II..:Németh Oto.2007.978-80-89277-02-5.Homiletika - poučné príbehy;
1759 .Vojtko, Stanislav.Novou cestou III..:Németh Oto.2007.978-80-89277-06-3.Homiletika - poučné príbehy;
1760 .Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.Mariológia;
1761 .Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---;
1762 .Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.2005.80-7114-529-7.Ratzinger, Benedikt XVI;
1763 .Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.Modlitebné knihy;
1764 .Vrablec, Štefan.Svetový apoštolát Fatimy-SAF.:Trnava.2007..Mariológia;
1765 .Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.Slovníky;
1766 .Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.Slovníky;
1767 .Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.Zborníky a časopisy;
1768 .Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :Shalom.2009.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky;
1769 .Wallace, Susan Helen.Jana z Arcu.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-98-8.Detská literatúra;
1770 .Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.Filozofia;
1771 .Weag, Gerhard Jeremias.Nové komunity v 3. tisícročí.Bratislava:LUC.2002.80-7114-350-2.Rehoľný život a Hnutia;
1772 .Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.Životopis;
1773 .Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria;
1774 .Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria;
1775 .Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-614-8.Životopisy;
1776 .West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita;
1777 .West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita;
1778 .Whitehead, Charles.Obnova v Duchu Svätom : Podstata a ciele.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-1-8.Duch Svätý;
1779 .Whitehead, Charles.Turíce pre život.Golianovo :Publica.2008.978-80-969867-0-5.Duch Svätý;
1780 .Whitehead, Charles.Zapálení alebo vyhorení? : Charles Whitehead radí vedúcim spoločenstiev.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-0-1.Ľudská zrelosť a psychológia;
1781 .Wilkerson, David - autor.Začalo to dýkou a křížem.:.1992..duchovný život ;
1782 .Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1783 .Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie;
1784 .Wimber, John.Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.:neznámy.1990..Misiológia a evanjelizácia;
1785 .Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Duch Svätý;
1786 .Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Zborníky a časopisy;
1787 .Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1788 .Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo;
1789 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O poslušnosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-503-3.Detská literatúra;
1790 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O prekonaní strachu.Bratislava:LUC.2005.80-7114-502-5.Detská literatúra;
1791 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O upratovaní.Bratislava:LUC.2005.80-7114-504-1.Detská literatúra;
1792 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O maškrtnosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-505-X.Detská literatúra;
1793 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O nájdených veciach.Bratislava:LUC.2005.80-7114-509-2.Detská literatúra;
1794 .Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O radosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-508-4.Detská literatúra;
1795 .Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.Beletria;
1796 .Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.Životopis;
1797 .Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis;
1798 .Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis;
1799 .Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis;
1800 .Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Homiletika - poučné príbehy;
1801 .Wojtyla, Karol.Pri základoch obnovy. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.2003.80-224-0774-7.Bl. Ján Pavol II.;
1802 .Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.Meditácie a myšlienky;
1803 .Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.Exorcizmus- Ezoterika;
1804 .Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.Rehoľný život a Hnutia;
1805 .Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.Exegéza a biblická teológia;
1806 .Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi;
1807 .Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi;
1808 .Wright, Norman H..Budeme sa brať. Nová nádej Slovensko:Bratislava.2004.80-967334-8-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam;
1809 .Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia;
1810 .Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia;
1811 .Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg;
1812 .Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1954..Detská literatúra;
1813 .Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.Poézia;
1814 .Zamboni, Doriana.Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-75-6.Biografia;
1815 .Zanzucchiová, Anna Maria.Umenie byť matkou.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-76-4.Výchova a sexualita;
1816 .Zasepa, Tadeusz - Olekšák, Peter.Človek, slovo a obraz v médiách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-641-1.etika;
1817 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.Exegéza a biblická teológia;
1818 .Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.Životopis;
1819 .Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.Životopis;
1820 .Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1821 .Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia;
1822 .Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
1823 .Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia;
1824 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1.beletria;
1825 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.Beletria;
1826 .Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II.;
1827 .Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II.;
1828 .Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.Bl. Ján Pavol II.;
1829 .Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.Meditácie a myšlienky;