logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..Ad caeli reginam.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.f22;
2 ..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.f22;
3 ..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.f22;
4 ..Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.f22;
5 ..Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.f22;
6 ..Sekulárne inštitúty.:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.f26;
7 ..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.f22;
8 .Bednáriková, Janka,(1969-).Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847562 (brož.);978-80-8084-756-2.f26;
9 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Porta fidei.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-889-7.f22;
10 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.f22;
11 .Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.f22;
12 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.f26;
13 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.f22;
14 .Dian Daniel.Duchovný pastier.:.2003..f25;
15 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 1/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26;
16 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26;
17 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26;
18 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 4/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26;
19 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 5/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26;
20 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 6/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26;
21 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č.1/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26;
22 .Dian, Daniel.Duchovný pastier č.4/2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26;
23 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 80, č. 1-10, 1999.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999..f25;
24 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 81, č. 1-10, 2000.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000..f25;
25 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 82, č. 1-10, 2001.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001..f26;
26 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 83, č. 1-10, 2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002..f26;
27 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 84, č. 1-10, 2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26;
28 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 85, č. 1-10, 2004.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004..f26;
29 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 86, č. 1-10, 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005..f26;
30 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 88, č. 1-10, 2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26;
31 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 89, č. 1-10, 2008.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008..f26;
32 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 90, č. 1-10, 2009.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009..f26;
33 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 92, č. 1-10, 2011.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011..f26;
34 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 93, č. 1-10, 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..f26;
35 .František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.f26;
36 .Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.f22;
37 .Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.f22;
38 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.f22;
39 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.f22;
40 .Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.f22;
41 .Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.f22;
42 .Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.f22;
43 .Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.f2;
44 .Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.f22;
45 .Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.f22;
46 .KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.f22;
47 .KBS.Posolstvo sv. Otca Benedikta XVI .k Svetovému dńu pokoja 2013.:SSV Trnava .2013.978-80-7162-964-1.f22;
48 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.f22;
49 .Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.f22;
50 .Malý Vincent.Liturgia č.1/1992.:KBS.1992..f26;
51 .Malý Vincent.Liturgia č.1/2000.:.2000..f26;
52 .Malý Vincent.Liturgia č.2/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26;
53 .Malý Vincent.Liturgia č.3/1994.:.1994..f26;
54 .Malý Vincent.Liturgiač.3/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26;
55 .nie je uvedená.Liturgia č..1/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26;
56 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.F22;
57 .Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.f22;
58 .Pavol, Jan.Otcovi mladých.:Don Bosco.1999.80-88933-32-3.f22;
59 .Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.f22;
60 .Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.f22;
61 .Prikryl Ľubomír.Stručné dejiny farnosti Žilina.:RKU Farnosti Žilina -mesto.2006..f22;
62 .Spoločenstvo kostola svätého Štefana - kráľa.Kostol svätého Štefana -kráľa v Žiline.:.2010..f22;
63 .Stolárik Stanislav.Liturgia č. 3/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26;
64 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26;
65 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26;
66 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26;
67 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26;
68 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26;
69 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26;
70 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26;
71 .Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2006.:SSV Trnava pre KBS.2006..f26;
72 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26;
73 .Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2010.:.2010..f26;
74 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26;
75 .Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2012.:SSV Trnava pre KBS.2012..f26;
76 .Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2009.:.2009..f26;
77 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26;
78 .Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26;
79 .Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2012.:SSV Trnava.2012..f26;
80 .Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26;
81 .Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.f22;
82 .Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.f26;
83 .Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.f22;
84 .Václavová,Hric,Gira.Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.:.2013.978-80-89487-44-8.f26;
85 .Vrablec Štefan.Liturgia č.3/2002.:SSV Trnava pre KBS.2002..f26;