logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii.. Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2.---;
2 ..Az Urangyala.Poszony, Budapest:Kiadja Stampfel Károly.1896..---;
3 ..Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---;
4 ..Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---;
5 ..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---;
6 ..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---;
7 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..---;
8 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..---;
9 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars verna.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1866..---;
10 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiae universitatis hungaricae.1814..---;
11 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Typis Regiae Universitatis Hungaricae BUDAE.1814..---;
12 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiane universitatis hungaricae.1814..---;
13 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..---;
14 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:Sumptibus et typis Friderici pustet.1891..---;
15 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..---;
16 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII..:.1891..---;
17 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..---;
18 ..Breviriarium romanum.:.1768 ??..---;
19 ..Catechismi Romani Parst tertia Caput I. de Decalogo, Divinsque Legibus.:.1800 ??..---;
20 ..Cesty k živej viere.[Cambridge]:Dobrá kniha.1982..---;
21 ..Circulares Dioecesanae cassovienses.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1917..---;
22 ..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---;
23 ..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---;
24 ..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1912..---;
25 ..DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1982.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---;
26 ..DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1983.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---;
27 ..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1997..---;
28 ..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---;
29 ..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---;
30 ..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.---;
31 ..Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1995. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-068-8.---;
32 ..Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.---;
33 ..DIREKTRIUM.:.1990..---;
34 ..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---;
35 ..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---;
36 ..Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.---;
37 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.---;
38 ..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.---;
39 ..Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné. .Prešov:Petra.2008.978-80-8099-032-9.---;
40 ..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---;
41 ..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---;
42 ..Elenchus e Rituali Slovacchiae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---;
43 ..Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..---;
44 ..Feriálny lekcionár.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1981..---;
45 ..Festa nec mon Officia Propria Sanctorum Patronorum Ordinnis Sancti Pauli Primi Eremitae.:Typis Academicis Societatis jesu Anno Tyrnaviae.1753..---;
46 ..Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..---;
47 ..Horae diurnae Breviarii Romani. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1774..---;
48 ..INDEX CIRCULARIUM DIOECESANARUM CASSOVIENSIUM de annis 1926 --1932.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1933..---;
49 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov - katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1955..---;
50 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..---;
51 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..---;
52 ..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.---;
53 ..Katechizmus.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1988..---;
54 ..Kázne o ôsmich blahoslavenstvách i telesných a duševných skutkoch milosrdenstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..---;
55 ..Kniha žalmov.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1978..---;
56 ..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.---;
57 ..Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. .Prešov :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-970088-9-5.---;
58 ..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.---;
59 ..Krásna, ale krátka.... .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2010.978-80-89404-14-8.---;
60 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1987..---;
61 ..Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1998.80-88741-15-7.---;
62 ..Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..---;
63 ..Mandata Regia intimata per Exelsum Consilium Locumtenentiale regium partes IV..:Typis Francisci Ignatii Ambro Episcopalis Typographi.1775..---;
64 ..Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..---;
65 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..---;
66 ..Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae. Inc.:Summi pontificis et typis Benziger Brothers.1941..---;
67 ..Missale Romanum.:ratisbonae sumptibus et typisFriderici Pustet.1939..---;
68 ..Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu ediitum aliorum pontificum cura recognitum a PIO X reformatum et Benedicti XV. Inc.:Sumptibus et typis Benziger Brothers.1942..---;
69 ..Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..---;
70 ..Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.---;
71 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..---;
72 ..Nezamestnanosť. .Bratislava :Sociálna akadémia.2000.80-967764-1-X.---;
73 ..O Božím vedení s Karlem Herbstem..:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-010-6.---;
74 ..Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..---;
75 ..Officia in Plerisque Breviariis Desiderata pro Commodo usu Horas Canonicas Recitantium Collecta.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio SEcunda Auctior.1780?..---;
76 ..officium divinum Kalauz.Pest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1865..---;
77 ..Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.---;
78 ..Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.---;
79 ..Paterfamilias.:Esztergom.1872..---;
80 ..Písmo Sväté starého zákona 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..r13;
81 ..Písmo sväté Starého zákona. 5..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..D47;
82 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.---;
83 ..Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..---;
84 ..Poučenie o Sviatostiach chorých. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1985..---;
85 ..Praktické námety a testy. eRko:Bratislava.1997.80-88710-19-7.---;
86 ..Príbehy a rozprávky.:Erko.1997.80-88710-18-9.---;
87 ..Proces.:vydavateľstvo Tatran.1951..---;
88 ..Responsorvm ad eas hvivs temporis obiectiones. perpetvi in Fuskút:Cassoviae typis Ioannis Michaelis Landerer .1789..---;
89 ..Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935..---;
90 ..Rímsky misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1967..---;
91 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..---;
92 ..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..---;
93 ..Rímsky Rituál .Obnovený podľa smerníc ustanovených druhým Vatikánskym snemom a výhlásený autoritou Pápeža Pavla VI.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1977..---;
94 ..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Limbraria academica Wagneriana.1869..---;
95 ..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae XXI..:Limbraria academica Wagneriana.1878..---;
96 ..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1899. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1899..---;
97 ..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1887. Reg. Priv. Acad.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1887..---;
98 ..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1893. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1893..---;
99 ..Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1838..---;
100 ..Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1844. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1844..---;
101 ..Schematismus venerbils cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1853. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1853..---;
102 ..Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---;
103 ..Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..---;
104 ..Spoločné modliby veriacich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1968..---;
105 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---;
106 ..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---;
107 ..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---;
108 ..Svätá biblia.:Praha.1964..---;
109 ..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..---;
110 ..Tesnou bránou 2008.Kežmarok:ViViT.2007.978-80-89264-12-4.---;
111 ..Történeti névtára és emlékkönyve I. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---;
112 ..Történeti névtára és emlékkönyve II. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---;
113 ..TÖRVÉNVYCZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1869..---;
114 ..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---;
115 ..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---;
116 ..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1872..---;
117 ..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.:Kiadja Lampel Róbert.1873..---;
118 ..TÖRVÉNY-CZIKKELYEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1862..---;
119 ..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.---;
120 ..Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.---;
121 ..V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.---;
122 ..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..---;
123 ..Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..---;
124 ..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.---;
125 ..Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.---;
126 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.---;
127 ..Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.---;
128 . L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..---;
129 . Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1900..---;
130 .A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..---;
131 .A.P.Francisco Hertzig.Manualle Confessarii, seu Menthodus compendiosa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1769..---;
132 .Ad. Tanquerey.Synopsis Theologiae Dogmaticae Fundamentalis.:Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae desclée et socii Parisiis-Tornaci -Romae.1937..---;
133 .ADAMUS FRANCISCUS KOLLARIUS.Historiae diplomaticae ivris patronatvs apostolicorvm hvngariae regvm libri tres.typiseo. lvdov. schvlzii:Vindobonae .1762..---;
134 .Adrian Henri Roger McGough Brian Patten.Z liverpoolskej scény.:Kruh milovníkov poézie Banská Bystrica.1986..---;
135 .Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.---;
136 .Alexander Solženicyn.Súostrovie Gulag.Zurich:Poľana.1974..---;
137 .Alexander Spesz.Špititizmus či parapsychológia.:ARS STIGMY.1990.80-85264-00-5.---;
138 .Alžbeta Hološová-Jozef Šimončič-Peter Zubko.Z historických koreňov Kapušian.:Vydavateľstvo MIchala Vaška v Prešove.2011.978-80-7165-838-2.---;
139 .Andrea Maximiliano Zásio.Hermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 1. tipis Antonii Gottlieb:Vacii .1801..---;
140 .Andrej Fiala Adrian Vallašek GabrielLukač.Spišský hrad.:Vydavateľstvo Osveta.1988..---;
141 .Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..---;
142 .Angerbauer József.Szent Beszédek.Szombathely:Özv. Seiler Henrikné Bizománya.1891..---;
143 .Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..---;
144 .Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.---;
145 .Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.---;
146 .Antonín Thein.Srdce naše podle srdce Panny Marie.:Cyrilo - Metodějská knihtiskárna a nakladatelství Kotrba Praha.1910..---;
147 .Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- I.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1883..---;
148 .Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- III.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1885..---;
149 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.---;
150 .Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:. typis i beimel et Basilii Kozma :Pestini .1861..---;
151 .Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:.:TypisI. Beimel et Basiliii Kozma Pestini.1861..---;
152 .Augustino de Roskovány.Coelibatus, et breviarium.:Typis i Beimel et Basilli Kozma Pestini.1861..---;
153 .Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.---;
154 .Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.---;
155 .Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.---;
156 .autobiografia sv.Ignáca Loyolského.Rozhovory Pútnika. Ont.Canada:Slovenskí jezuitiCambridge.1990.0-919865-37-2.---;
157 .Avro Manhattan.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.:Tatran Bratislava.1951..---;
158 .B.Eötvös József.Gondolatok.Pest:Ráth Mór Bizománya.1864..---;
159 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.).---;
160 .Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..---;
161 .Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..---;
162 .Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---;
163 .Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---;
164 .Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8.---;
165 .Balling, Adalbert Ludwig.Ďakujem - Vďaka za to, čo vôbec nie je samozrejmé.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-623-0.---;
166 .Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.---;
167 .Beke Antal.Egyhazi Irálytan segédkőnyv.Károly-Fehérvártt:Nyomatott a pűspöki könyvnyomdában.1872..---;
168 .Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.---;
169 .Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.---;
170 .Benedikt XVI., - papež, 1927-.Služebníci radosti :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-409-5.---;
171 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.---;
172 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.---;
173 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.---;
174 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.---;
175 .Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.---;
176 .Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.---;
177 .Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.---;
178 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.---;
179 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---;
180 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. ... k 22. svetovému dňu mládeže. ... k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov..:SSV .2007.978-80-7162-656-5.---;
181 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.---;
182 .Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.---;
183 .Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.---;
184 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.---;
185 .Billy Graham.Pokoj s Bohem.:.1980 ??..---;
186 .Binderová, Grétka.Táborovica. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-04-9.---;
187 .biskupská synoda.Ježiš Kristus , krorý žije vo svojej cirkvi , prameň nádeje pre európu.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999..---;
188 .Bohuslav.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.---;
189 .Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..---;
190 .Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..---;
191 .Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.---;
192 .Bourdaloue.Oeuvres de Bordaloue. Libraire-Editerur: A Paris .1834..---;
193 .Brat Roger z Taizé.Láska nad všetku lásku.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1.---;
194 .Brziaková, Viera.Zdravá výživa najlepší liek a prevencia zdravia. Občianske združenie Zdravé školy:Košice.1997.80-967850-5-2.---;
195 .Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.---;
196 .Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..---;
197 .Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.---;
198 .Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.---;
199 .Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.---;
200 .Cappella, Anna.Prirodzená cesta : Billingsova ovulačná metóda.Dolný Kubín:Zrno.1988.80-900496-0-5.---;
201 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..---;
202 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.---;
203 .Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.---;
204 .Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..---;
205 .Coelho, Paulo.Ako rieka, ktorá plynie... : Úvahy a zamyslenia z rokov 1998-2005.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1123-5.---;
206 .Coelho, Paulo, 1947- - autor.Pátá hora.:Praha :.2006.80-7203-810-9.---;
207 .Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.---;
208 .Consilie Maria Lakotta.Klauzura.:Signum Unitatis.1991..---;
209 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.---;
210 .Čelovský, Martin.Nepreskúmaná zem.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-627-2.---;
211 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.---;
212 .Čižmár, Marian.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.---;
213 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.---;
214 .Daniel Defoe.Moll Flandersová II..:Tatran Bratislava.1977..---;
215 .Dilong, Rudolf, OFM.Odkaz.Hamilton:Imrich G. Fuzy.1971..---;
216 .Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7.---;
217 .Döllinger J.J. Ignácz.Kereszténység es egyház az alapitás Korában.:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1869..---;
218 .Dominicus Jaquet O.M.C..Praelectiones Historiae Ecclesiasticae ad usum scholarum.:Taurinorum Augistae (Italia) Smptibus et typis Petri Marietti.1922..---;
219 .Dr .Wick Béla.Beszédei és Beszédvázlatai.Kočice - Kassa:Nyomatott a " Szent erzsébet" - Nyomda R.-T.- Nál..1928..---;
220 .Dr. Csiky Gercely.Egyházjog Tankonyve.Temesvár:.1873..---;
221 .Dr. Franciscus Zeibert.Historiae ecclesiasticae.:Brunae.1889..---;
222 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..---;
223 .Dr. Kovács Izsó.Hemopatia.Budapest:A NAP UJSÁGVÁLLALT NYOMDÁJA .1910..---;
224 .Dr. Martin Konrád.Püspöki szó a Protestansokhoz.Pest:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1867..---;
225 .Dr. Nogáll János.Az Urangyala.Nagyvárad:Nagyvárd.1892..---;
226 .Dr. Nogáll János.Keresztény Vezércikkek.Nágvárad:.1892..---;
227 .Dr. Robitsch Mátyás.Egyháztörténelem.Budapest:Rudnyánszky a könyvnyomdájából.1875..---;
228 .Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..---;
229 .Dr.and Mrs. J. C. Willke.Človekom od počatia. Český Tešín:Katolické nakladateľstvo Cor Jesu.1993..---;
230 .Dr.Antonio MIichelitsch.Elementa Apologeticae.:Sumptus Fecit Styria.1901..---;
231 .Dr.Kerschbaumer Antal.Paterfamilias.Esztergom:Nyomatott Horák Egyednél.1872..---;
232 .Dre Adalberto Šanda.Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis. Typographi editores pontificii:Herder a Co..1922..---;
233 .Dre.ˇFranciso Egger.Enchiridion Techeologiae dogmaticae specialis.:Brixinae Typis et sumtibus Wegerianis.1894..---;
234 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972..---;
235 .E.F. Schumacher.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..---;
236 .Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.---;
237 .Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..---;
238 .Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.Kľúče II..:MSEJK.1997.80-88891-00-0.---;
239 .Émile Baumann.Apoštol národov.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1947..---;
240 .Ernesto Müller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---;
241 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---;
242 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones de deo , ejusque proprietatibus secundis curis emendatae , et auctae in vsum suorum auditorum. typis episcopalibus:Agriae .1791..---;
243 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---;
244 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II. de trinitate , et de creatione. typis episcopalibus:Agrie .1791..---;
245 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones Thologicae Secundis curis emendatae, et aucta suorum auditorum Tomus III..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---;
246 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Regionis Christianae.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio Secunda Auctior.1784..---;
247 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..---;
248 .F. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum liber III..:typis Generosi Salomoni superiorum facultate Romae.1778..---;
249 .F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae. typis episcopalibus:Agrie .1791..---;
250 .F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus.1791..---;
251 .F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus IV..:Typis Episcopalibus.1791..---;
252 .F.Petri Mariae Gazzaniga,.Praelectiones TheologicaeTomus III..:Typis episcopalibus Agriae.1791..---;
253 .F.W.Faber.Vyšší život.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..---;
254 .Fabry, Štefan.Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-858-3.---;
255 .Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..---;
256 .Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---;
257 .Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---;
258 .Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---;
259 .Filip Heusler.Homiletické listy.:Tiskem Alojsa Wiesnera - nákladem vydavatelovým Praha.1909..---;
260 .Filip Heusler.Homiletické listy.:Praha.1912..---;
261 .Filip Heusler.Homiletické listy.:Nákladem spisovatelovým -Tiskem Jana Tomana ve Žďáře na Moravě.1923..---;
262 .Filip Heusler.Homiletické listy.:Nové Město na Moravě . Nákladem spisovatelovým -Tiskem občanské tiskárny v Brně.1925..---;
263 .Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..---;
264 .Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..---;
265 .Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.---;
266 .Fogarasy Mihály.Egyházi Beszédkben.Nagyvárad:Tichy alajos Nyomtatása.1861..---;
267 .Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.---;
268 .Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---;
269 .Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---;
270 .Fr. Josephi Bertieri.IN Vindobonensi Universitate SS. Theologiae Professoris publici de sacramentis in genere ,baptismo et confirmatione , libri tres .. typis episcopalibus:Agriae .1791..---;
271 .Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres. typis episcopalibus:Agrie .1791..---;
272 .Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---;
273 .Fr. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum.:Ex typographia Salvioni Superiorum permiffu Romae.1777..---;
274 .Fr.Augustini Gervasio.Sacramentis Eucharitiae.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---;
275 .Fr.Josephi Bertieri.Tractatus de legibus. typis episcopalibus:Agriae .1791..---;
276 .Fr.Jozephi Bertieri.Sacramentis In genere et Genere.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---;
277 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---;
278 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---;
279 .Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1996.80-85319-50-0.---;
280 .Franz Kafka.Proměna.:nakladatelství Primus.1990.80-900078-2-1.---;
281 .Franz, Kafka.Popis jedného zápasu.:Odeon.1991.80-207-0261-X.---;
282 .Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.---;
283 .Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:.1989..---;
284 .Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.---;
285 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..---;
286 .Gáspár János.Magyar Olvasókönyv.Budapest:A Magyar kir, államTulajdona.1881..---;
287 .Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.---;
288 .Gejza Sádecký.Politické huncútstva.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-8061-009-6.---;
289 .Georgio Reinhold.Theologia Fundamentali.:Sumptbus Henrici Kirsch VIENNAE.1905..---;
290 .Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---;
291 .Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---;
292 .Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.---;
293 .Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.---;
294 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.---;
295 .Gorazd A. Timkovič, OSBM.Cyril a Metod boli Gréckokatíkmi.:extractus z Krásnobrodského zborníka Prešov.1996..---;
296 .Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.---;
297 .Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.---;
298 .Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..---;
299 .Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.---;
300 .Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.---;
301 .Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.---;
302 .Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.---;
303 .Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.---;
304 .Grün, Anselm,(1945-).Desať rád pre šťastný život.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741600 (brož.);978-80-8074-160-0.---;
305 .Grün, Anselm,(1945-).Každý deň je požehnaním.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417170 (viaz.);978-80-7141-717-0.---;
306 .Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.---;
307 .Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..---;
308 .Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.---;
309 .Gustavo Pécsi.Cosmologia , Psychologia..:Typis Gustavi Buzárovits Esztergóm (Hungaria).1907..---;
310 .H.Hurter S. J..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Oeniponti. Libraria academica Wagneriana.1870..---;
311 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko .:Lúč.2010.978-80-7114-813-5.---;
312 .Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.---;
313 .Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.---;
314 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.---;
315 .Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.---;
316 .Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.---;
317 .Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.---;
318 .Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..---;
319 .Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.---;
320 .Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..---;
321 .Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..---;
322 .Horecká, Jana.Zdravá kuchárka oddelenej stravy.:Knižné centrum.1998.80-8064-009-2.---;
323 .Horváth, Jozef (1730-1808).Az Isten Szülöjenek A Boldogságos Szüz Máriának Védelmezése.Trnava:Jelinek wenczel, betüivel.1791..---;
324 .Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.---;
325 .Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.---;
326 .Hurtajová, Zuzana - preklad; ; Z čes. orig. prel. Zuzana Hurtajová.Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy.:Smena.1988..---;
327 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.---;
328 .Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.---;
329 .I .M .K .SS .theologiae doctore et profesore Emerito.Exercitia spiritualia , juxta mentem et methodum S . Ignatii , ad usum clericorum accommodata .. typis episcopalibus:Agriae .1792..---;
330 .I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..---;
331 .Ignác Lepp.Psychoanalýza súčasného ateizmu. Ontario Kanada:Dobrá kniha v Galte .1972..---;
332 .Ignác Lepp.Viera v modernom svete.:Slovenskí jezuiti Canada.1969..---;
333 .Imrich Kružliak.Živé stopy.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1975..---;
334 .Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.---;
335 .J. G. W..Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987..---;
336 .J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.---;
337 .Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.---;
338 .Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.---;
339 .James Brodrick SJ.Die ersten jesuiten.:Verlag Herold - Wien Munchen.1956..---;
340 .Jampolsky, Gerald G..Láska znamená zbavit se strachu.Praha:Pragma.1991.80-85213-09-5.---;
341 .Ján Hollý.Dielo J. Hollého I. -II..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---;
342 .Ján Hollý.Dielo J. Hollého III.-IV..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---;
343 .Ján Hollý.Dielo J. Hollého IX. -X..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---;
344 .Ján Hollý.Dielo J. Hollého VI. -VIII..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---;
345 .Jan Chlumský.Vzory křesťanského života.:Nakladatelství ARCA JIMFA Třebíč.1991.80-900 280-6-3.---;
346 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.---;
347 .Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.---;
348 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.---;
349 .Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.---;
350 .Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.---;
351 .Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.---;
352 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.---;
353 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.---;
354 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.---;
355 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.---;
356 .ján Pavol II..Encyklika Pápežské Dokumenty všetkým Biskupom kat. cir. o základných otázkach cir.náuky o mravnosti.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1994..---;
357 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---;
358 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---;
359 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.---;
360 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.---;
361 .Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.---;
362 .Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.---;
363 .Ján Pavol II..Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2003.80-7162-436-5.---;
364 .Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.---;
365 .Ján Pavol II..List Pápeža Jána Pavla II. umelcom 18.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999.80-7162-291-5.---;
366 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..---;
367 .Ján Pavol II..O ľudskom živote. Canada:Slovenskí jezuiti.1968..---;
368 .Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.---;
369 .Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.---;
370 .Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.---;
371 .Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.---;
372 .Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.---;
373 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.---;
374 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-477-2.---;
375 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.---;
376 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.---;
377 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.k 19. svetovému dňu mládeže 48.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2004.80-7162-481-0.---;
378 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k svetovému dňu pokoja. List Pápeža v roku rodiny..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1995.80-7162-083-1.---;
379 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.---;
380 .Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.---;
381 .Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.---;
382 .Ján Pavol II..Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2004.80-7162-472-1.---;
383 .Ján Postényi.Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..---;
384 .Ján Tresta.Grafológia pre každého I..:Písmoznalectvo Banská Bystrica.1991..---;
385 .Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..---;
386 .Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..---;
387 .Jean Galot S.J..Milostiplná.:.1986..---;
388 .Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.---;
389 .Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..---;
390 .Joanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen II..:sumbtibus Cogregationis Menchitharisticae Viennae.1864..---;
391 .Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..---;
392 .Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen I..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---;
393 .Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---;
394 .John R. W. Stott.Jediná cesta.:Česká biblická práce Kutná Hora.1968..---;
395 .Jonanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen I..:Sumptibus Librariae Congregationis Mechitaristicae Viennae.1863..---;
396 .Joni Eareckson.Joni.:Úsředí bratrské jednoty babtistu Praha 4b.1990..---;
397 .Jozef Mižák.Najstaršie dejiny obce DRIENOV.:.2008..---;
398 .Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-268-0.---;
399 .Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-330-X.---;
400 .Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.---;
401 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.---;
402 .Jozef Vrabec.Nemusím sa ja báť.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1996..---;
403 .Jozef Zlatňanský.Slovo života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980..---;
404 .Jozephi Márton.Lexicon Trilingve.: Typis Antonii Pichler Typographi .1808..---;
405 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.---;
406 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.---;
407 .Jurko, Jozef.Diár jubilea 2000 \h grafika. Bens:Kapušany.1999.80-968225-3-5.---;
408 .Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.---;
409 .Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.---;
410 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---;
411 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---;
412 .Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.---;
413 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.---;
414 .Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..---;
415 .Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.---;
416 .Kohut, Andrew.Amerika proti svetu : V čom je iná a prečo ju nemajú radi.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-103-4.---;
417 .Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---;
418 .Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---;
419 .Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.---;
420 .Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.---;
421 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.---;
422 .Konferencia biskupov Slovenska, .Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.---;
423 .Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.---;
424 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---;
425 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---;
426 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.---;
427 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.---;
428 .Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.---;
429 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.---;
430 .Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.---;
431 .Kongregácia pre náuku viery.Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-426-8.---;
432 .Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.---;
433 .Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.---;
434 .Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.---;
435 .Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.---;
436 .Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.---;
437 .Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.---;
438 .Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.---;
439 .Korem, Albín.Listy synovi.Prešov:VMV.2004.80-7165-464-7.---;
440 .Korem, Anton.Ako sa niekedy žilo v Drienove.Prešov:VMV.2004.80-7165-463-9.---;
441 .Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.---;
442 .Kozák, Jozef.Týždeň čo týždeň. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-3-0.---;
443 .Kožlejová, Maruška.Ako chytať v žite. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-52-7.---;
444 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---;
445 .Kubíček, Ladislav.Život : největší umělecké dílo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6.---;
446 .Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.---;
447 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..---;
448 .Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.---;
449 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.---;
450 .Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.---;
451 .Lang János.Kateketika.Vátzon:.1800..---;
452 .LaRosa, Linda.Štyri farby smrti. Bratislava:Smena.1983..---;
453 .Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.---;
454 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..---;
455 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.---;
456 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.---;
457 .Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - I. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---;
458 .Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - II. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---;
459 .Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - III. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1798..---;
460 .Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - IV. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1799 ?..---;
461 .Louis Evely.Otče náš.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1969..---;
462 .Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.---;
463 .Ľubomír Smatana.Jánošíci s těžkou hlavou.Praha:nakladatelství 65. pole.2010.978-80-903944-6-9.---;
464 .Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..---;
465 .Machala, Drahoslav.Návrat do Itaky.Bratislava:Národné literárne centrum.1998.80-88878-16-0.---;
466 .Malý Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1997. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-164-1.---;
467 .Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.---;
468 .Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1996. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-120-X.---;
469 .Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-245-1.---;
470 .Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..---;
471 .Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.---;
472 .Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.---;
473 .Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.---;
474 .Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.---;
475 .Marián Šangala, Anton Konečný.Kríže Košíc a okolia.Bratislava:LUC.2002.80-7114-371-5.---;
476 .Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.---;
477 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-333-0.---;
478 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.---;
479 .Martin, Bosák.Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.---;
480 .Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.---;
481 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.---;
482 .Martyn, Lloyd.Duchovná depresia.:Návrat domov.2000.80-968354-0-8.---;
483 .Maruška Kožlejová a Anička Valkučáková.Rozprávky.:Porta libri.2010?.978-80-970113-1-4.---;
484 .Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..---;
485 .Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.---;
486 .Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.---;
487 .Mázy Engelbert dr., Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1899..---;
488 .Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.---;
489 .Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.---;
490 .Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.---;
491 .Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..---;
492 .Michal Fedor.Spolupatróni Európy.:.1990..---;
493 .MIchal Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ Bratislava.1987..---;
494 .Michal Lacko SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..---;
495 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..---;
496 .Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..---;
497 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.---;
498 .Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.---;
499 .Mudr.Vladimír Barták CSc..Besedy se snoubenci.:Avincenum zdravotnické nakladatelství Praha.1987..---;
500 .Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.---;
501 .Munkay János.Korunk Fö Tévedései a Religio Körül..Pesten:Müller Emil Könyvnyomdája Sesvitatér.1853..---;
502 .Nemčík, Ján, SVD.Farnosť slávi misijnú pobožnosť.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-56-2.---;
503 .Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..---;
504 .Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.---;
505 .Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010..978-80-7195-501-6.---;
506 .Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.---;
507 .Nogáll János.Liliomszálak.Nagyvárad:Szent-László-Nymda Részvénytársag.1896..---;
508 .Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.---;
509 .O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..---;
510 .Oeuvres de Bourdaloue.Tome second. Libraire-Éditeur Paris:Chez Lefévre .1834..---;
511 .Oeuvres de Bourdaloue.Tome Troisiméme. n 6.:ches Lefévre .1834..---;
512 .Ondeková-Barátová, Daniela.Welcome to English pre pokročilých 2. SPN:Bratislava.1991.80-08-01038-X.---;
513 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.---;
514 .Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.---;
515 .P. Alberti vlastním jménem Antonín Dokoupil..Don Bosko.:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..---;
516 .P. Alexovics Basilius .Predikátziók.Esztendóben:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1790..---;
517 .P. Paulius Gabriel.Theologia moralis. Typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---;
518 .P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---;
519 .P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1780..---;
520 .P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---;
521 .P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa tomi prima pars prima. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---;
522 .P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..---;
523 .Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.---;
524 .Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..---;
525 .Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..---;
526 .Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.---;
527 .Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.---;
528 .Papežská rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.:M.Vaško Prešov.2000..---;
529 .Pápežská rada pre rodinu.Siedme svetové stretnutie rodín Rodina : Práca a sviatok.:Konferencia biskupov Slovenska.2011..---;
530 .Papp, Štefan.Biblický katechizmus pre gréckokatolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, Redakcia časopisu "Slovo", Prešov.1982..---;
531 .Páter Pio.Myšlienky Pátra Pia.Martin:Francesca-Creation, s.r.o..2003?..---;
532 .Pavel Želivan.Pierre Teilhard De Chardin.Řím:Křesťanská akademie.1968..---;
533 .Pavol Dráb.Kristus medzi nami.:.1985..---;
534 .Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992..---;
535 .Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.---;
536 .Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.---;
537 .Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..---;
538 .Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.---;
539 .Pavol, Jan.Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-375-X.---;
540 .Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.---;
541 .Pavol, Jan.Redamptoris Mater. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.---;
542 .Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.---;
543 .Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.---;
544 .Peter Ratkoš.Sv. Cyril a Metod.:Ústredná katolícka kancelária v Bratislave.1947..---;
545 .Petko Georgej.Magyar kronika.Kassán:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1753..---;
546 .Petranská, Darina.Objavovanie Prešova I.. .Prešov :ADIN.2009.978-80-89244-42-3.---;
547 .Petranská, Darina ; Zubko, Peter ; Dronzek, Jozef.Prešovská Kalvária. .Petrovce nad Laborcom :Jozef Rovňák-EXCEL.2010.978-80-970367-1-3.---;
548 .Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.---;
549 .Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.---;
550 .Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---;
551 .Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---;
552 .Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---;
553 .Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.---;
554 .Pintér Kálmán.Irodalmunk a milleniumig.Budapest:Kiadja a Szt - István - Társulat.1896..---;
555 .Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.---;
556 .Pohorský, Petr.Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7.---;
557 .Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.---;
558 .posmrtné vydání uspořádal V. Kronus.Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---;
559 .Posvätná kongeregácia pre katolickú vieru.Inštrukcia o liturgickej formácií v seminároch.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-916-0.---;
560 .Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.---;
561 .Potemra, Michal, d 1922-2002 4 zos ; Hvozdík, Stanislav 4 nob ;.Annales Dioecesis Cassoviensis.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.---;
562 .Prof. Josef Životek.Katechese.:Zábřeh na Moravě.1937 ?..---;
563 .PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ..---;
564 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..---;
565 .Pronzato, Alessandro.Pre radosť do každého dňa : Úvahy na celý rok. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-520-5.---;
566 .Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.---;
567 .R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.---;
568 .R. P Francisco Hertzig é S: J:.Manuale Confessarii , Compendiosa. Typis Academicis S: Jesu:Cassovie.1769 ? ?..---;
569 .R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988..---;
570 .R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..---;
571 .R.D. Josephi Ignatii Claus.Spicilegium concionatorium. Vidux & Confortum:sumpt. Joannis Caspari Bencard .1735..---;
572 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..---;
573 .Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.---;
574 .Rancourt, BenoOt.Zbavit se minulosti : BenoOt Rancourt : jak léčit dávná emoční zranění.Praha:Portál.2008.978-80-7367-363-5.---;
575 .Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.---;
576 .René Lejeune.Robert Schuman (1886-1963) otec Európy.Prešov:vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.---;
577 .Répássy János.Szent Beszédek.Eger:Érsek - Lyceumi Nyomda.1886..---;
578 .Répászky József.Általános Dogmatika II.diel.Kassa:Nyomatott kosch és scharf kö-és könyvnyomdájában.1879..---;
579 .Répászky József.ÁLtalános Dogmatika I.diel.Eger:Nyomatott az érseki lceum könyvnyomdájában .1878..---;
580 .Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.---;
581 .Riccardi, Andrea.Bůh nemá strach : Síla evangelia v měnícím se světě.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-946-8.---;
582 .Richter, Milan - preklad; ; Z nem. orig. prel. Milan Richter.Objaviteľovo oko 5.:Slov.spisovateľ.1989.80-220-0055-8.---;
583 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.---;
584 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.---;
585 .Robert E. Coleman.Mistrův plán zvěstování evangelia. New Jersey:Old Tappan.1963..---;
586 .Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.---;
587 .Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.---;
588 .Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.---;
589 .Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.---;
590 .Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.---;
591 .Rudolf Dilong OFM.Světec z Assisi.:MISTRAL PRAHA.1992..---;
592 .Rudolf Dilong.S fakľou v ruke.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1983.0-920150-91-8.---;
593 .Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 2. diel.:.1980 ??..---;
594 .Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 4. diel. Freiburg - Basel - Wien 1984:Nakladateľstvo Herder .1984..---;
595 .Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.---;
596 .Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.---;
597 .Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.---;
598 .Secondo Franco.Gyorssajftónymat ramazetter kárlynál.Veszprém:.1869..---;
599 .Sedláček, Juraj.Otcovstvo.1. :Don Bosco.2010.978-80-8074-130-3.---;
600 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.---;
601 .Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.---;
602 .Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..---;
603 .Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.---;
604 .Scheffer, Ondrej.Naše kresťanské crédo.....Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---;
605 .Schlink, M. Basilea.New Age : Nový věk z biblického pohledu.Praha:Luxpress.1993.80-7130-009-8.---;
606 .Schűch Ignác.A Lelkipásztorkodástan Kézikönyve.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1873..---;
607 .Schűch Ignác.Lelkipásztorkodástan Kezikönyve I.diel.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1872..---;
608 .Silva, José.Ovládanie vedomia Silvovou metódou.Šamorín:FONTANA Kiadó.1991.80-900492-0-6.---;
609 .Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.---;
610 .Slovenská liturgická komisia.Posviacka kostola a oltára .Rímsky Pontifikál. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1980..---;
611 .Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.---;
612 .Sočufka, František ; Gábriš, Ondrej.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.---;
613 .Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1877..---;
614 .Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1879..---;
615 .Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---;
616 .Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..---;
617 .sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.---;
618 .sprac. Katarína Kňazeová.Život s radosťou.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1998.80-88710-25-1.---;
619 .Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.---;
620 .Stephanos Huszty.Juris Prudenta Practica.:Typis Episcopalibus.1724 ? ?..---;
621 .Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.---;
622 .Stinissen, Wilfrid.Věčnost uprostřed času.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-437-7.---;
623 .Stinissen, Wilfrid, 1927-.Otče, odevzdávám se ti.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-451-4.---;
624 .Stott, J.R..Základy kresťanstva.:.1990..---;
625 .Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.---;
626 .Svencickaja, Irina Sergejevna.Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9.---;
627 .Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.80-7162-886-6.---;
628 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.---;
629 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.---;
630 .Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1900..---;
631 .Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1902..---;
632 .Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1902..---;
633 .Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1903..---;
634 .Szokolszky Bertalan.A százéves kassai püspökség 1804-1904.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---;
635 .Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.---;
636 .Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---;
637 .Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---;
638 .Šoka, Silvester.Psychológia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..---;
639 .Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.---;
640 .Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.---;
641 .Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor.Živé slovo :. :Velehrad :.1997.80-86045-13-7.---;
642 .Šprinc, Mikuláš.Pustovníci zo skalky:.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.---;
643 .Štefan Senčík.Pier Giorgio Frassati.:Dobrá Kniha.1992..---;
644 .Štefan Senčík.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..---;
645 .Štefan Vogel.Konečnosť vesmíru.:.1980 ? ?..---;
646 .Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.---;
647 .Šuppa, Jozef.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.---;
648 .T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---;
649 .T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---;
650 .Tanuló-Es olvasókönyvül.Gazdasági Kis Tűkör.Pest:Nyomatott Kosci Sándor.1865..---;
651 .Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.---;
652 .Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.---;
653 .Tenace, Michelina, 1954-.Služba představených v církvi :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.---;
654 .ThDr. Marián Šuráb.Homílie rok B.:Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra.1997..---;
655 .Tihamér Tóth.Ježíš Kristus.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1940..---;
656 .Tihamér Tóth.Veliký Bůh.:Nakladatelství Universum Praha.1948..---;
657 .Tihamér Tóth.Vítězství Kristovo - Panna Maria.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941..---;
658 .Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.---;
659 .Tokody Ödön .Egyetemes Névtára 1880-RA..Temesvárott:Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvnyomdában.1880..---;
660 .Tom Forrest, .Modlitby za novú evanjelizáciu.:výdal J. Vojtašaka v Spišskej Kapitule.1990..---;
661 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.---;
662 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.---;
663 .Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.---;
664 .Tresmontant, Claude.Výklad učení rabbiho Ješuy.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0.---;
665 .Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.---;
666 .Uhlyárik Jenó.Apologétika.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1907..---;
667 .Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.---;
668 .Václav Kocián.Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka.:Jas Zvolen.1995.80-88795-18-4.---;
669 .Václav Kubíček.Nedělní a sváteční kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1923..---;
670 .Václav Kubíček.Nedělní kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1910..---;
671 .Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant.1993..---;
672 .Vančo, Jozef.Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.:Sociálna akadémia Bratislava.1998..---;
673 .Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.---;
674 .Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.---;
675 .Viktor E. Frankl.Neuvedomený Boh.Bratislava:Luč.2005.80-7114-469-X.---;
676 .Viktor Trstenský.Nemôžem mlčať.:Nové mesto .1995.80-80-85487-31-4.---;
677 .Viktoria Montana.Nebojte sa života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---;
678 .Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.---;
679 .Vladimír Šatura S. J..Psychológia Meditácie.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1988.0-91865-25-9.---;
680 .Vojtech Stanko.Budeš o tom hovoriť svojim deťom.....:Rodina Bratislava.1994.80-900510-8-1.---;
681 .Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---;
682 .Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990..---;
683 .Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.---;
684 .W.R.Z..O poslaní kňaza.:Slovenská duchovná služba.1987..---;
685 .Walter Kasper.Úvod k viere.:.1983..---;
686 .Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1970 ??..---;
687 .Watson, David.Je tam vôbec niekto ?. Návrat:Praha.1992.80-85495-03-1.---;
688 .Wilhelm Hunermann.Aj diabol pred ním kapituloval.:Krnov.1992.80-7142-008-5.---;
689 .William Mac Donald.Pravé učednictví.:.1970 ??..---;
690 .Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.---;
691 .Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.---;
692 .Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.---;
693 .Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.---;
694 .Záň Augustín J..Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia.Johnstown, NY:JOHNSTOWN.1958..---;
695 .Zdenko Homolka SJ.Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.:Združenie JAS Zvolen.2000.80-88795-15-X.---;
696 .Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.---;
697 .zodpovednosť Česká katolícka Charita.Katolícky kňaz v boji za mier.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1951..---;
698 .zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..---;
699 .zodpovednosť Konferencia Biskupov Slovenska.Pohrebné obrady.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008..---;
700 .zodpovednosť Kongregácia pre klérus .Direktórium o službe a živote kňazov.:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..---;
701 .zodpovednosť Pápež Pavol VI..Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1976..---;
702 .zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.---;
703 .zostavil Ján Maga.Týždenník.:.1990.80-900411-4-0.---;
704 .zostavil Joannes Kopsz.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine seu compendium theologiae dogmaticae ,moralis , pastoralis et juris ecclesiastici cum appendice de concilio tridentino.:Sabariae typis emerici Bertalanffy.1855..---;
705 .zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..---;
706 .zostavil Michael Szibenliszt.Institutiones juris privati romani conscriptae pars II. volumen I..:Pestini Typis nobilis J. M . Trattner de Petróza.1829..---;
707 .zostavil Pavel Blaho.Kazateľ.:Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla v Skalici.1880..---;
708 .zostavil v.V. Kronus..Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---;
709 .Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.---;