logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.2000? s.a..978-80-7195-929-8.;
2 A5.Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-38-0.;
3 A5.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-60-1.Akvinsky01;
4 A6.Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-61-8.;
5 A7.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..dejiny03;
6 Akv..Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:.1989..;
7 BI ..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press.1964..;
8 BI 3..Knihy tajemství a moudrosti II :.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-244-6 :.;
9 BI 3..Výklady ke Starému zákonu :.Praha ::Evangelické nakl.,.1991.80-7017-408-0 :.;
10 BI 3..Výklady ke Starému zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-154-8.;
11 BI 3..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-274-9.;
12 BI 3..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-240-4.;
13 BI 3.Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1978..;
14 BI 4..Komentáre k Starému zákonu.:.2005??.9788081911354; 978-80-8191-135-4.;
15 BI 4..Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.;
16 BI 4..Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2013.978-80-7141-766-8.;
17 BI 4.Bič, Miloš,1910-2004.Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-150-5.;
18 BI 4.Deissler, Alfons,1914-2005.Chodit s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-413-X.;
19 BI 4.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy :.Praha ::Portál,.1993.80-85282-46-1 :.;
20 BI 4.Korec, Ján Chryzostom,1924-.Nad Starým zákonom /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-107-0.;
21 BI 4.Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).;
22 BI 4.Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-326-6.;
23 BI 4.Ravik, Slavomír,1932-.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-25553-1 :.;
24 BI 4.Sacks, Jonathan,1948-.O svobodě a náboženství :.V Praze ::P3K,.2008.978-80-87186-00-8 :.;
25 BI 4.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..;
26 BI 4.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..;
27 BI 4.Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2010.978-80-7141-690-6.;
28 BI 4.Vopalecký, Pavel.Genesis :.:...;
29 BI 5..\"Zde jsem, abych plnil tvou vůli\" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2012.978-80-244-3275-5.;
30 BI 5..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-644-4.;
31 BI 5..Od Abraháma k nové smlouvě /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2007.978-80-244-1845-2.;
32 BI 5..Richard ze Svatého Viktora :.Praha ::Oikoymenh,.2000.80-7298-012-2 :.;
33 BI 5.Arminjon, Blaise.Veľpieseň :.Trnava ::Dobrá kniha,.2004.80-7141-474-3.;
34 BI 5.Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.2015.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.;
35 BI 5.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85-527-28-6 :.;
36 BI 5.Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.2016.978-80-7255-377-8.;
37 BI 5.Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.2015.978-80-86498-56-0.;
38 BI 5.Heller, Jan,1925-.Obtížné oddíly knih Mojžíšových /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2006.80-7195-128-5 :.;
39 BI 5.Hochmann, František.Když mluvili proroci :.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3 :.;
40 BI 5.Hřebík, Josef,1956-.Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.2001.80-246-0280-6.;
41 BI 5.Chalupa, Petr,1954-.Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2011.978-80-244-2921-2.;
42 BI 5.Kopp, Johanna.Starý zákon-kniha pro dnešní dobu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2003.80-7192-466-0 :.;
43 BI 5.Kopp, Johanna,1921-.Izraelští proroci :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-507-1.;
44 BI 5.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1996.80-901957-4-1.;
45 BI 5.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.;
46 BI 5.Petiška, Eduard,1924-1987.Příběhy starého Izraele /.[S.l.] ::Martin,.1991.80-900129-1-4 :.;
47 BI 5.Pípal, Blahoslav,1926-.Moudrost knihy Přísloví /.Praha ::Kalich,.1992.80-7017-504-4 :.;
48 BI 5.Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků / Martin Prudký, Jan Heller a kol..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-724-9 (váz.).;
49 BI 5.Richter, Etienne.Proč milovat Izrael? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1997.80-7192-206-4 (brož.).;
50 BI 5.Tomic, Celestin.Praotcovia Izraela.Bratislava:EFFEKT.1993.8096696718; 80-966967-1-8.;
51 BI 5.White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.2015.978-80-7195-831-4.;
52 BI 5.Zenger, Erich,1939-.První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.;
53 BI 5.Zenger, Erich,1939-2010.Na úpatí Sinaje :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-144-0.;
54 BI 5.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2001.80-7192-450-4 :.;
55 BI 6..Izaiáš =.:..978-80-7545-075-3.;
56 BI 6.Pacner, Stanislav,1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2010.978-80-244-2657-0.;
57 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-747-8.;
58 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2009.978-80-244-2472-9.;
59 BI 6.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.2014.978-80-7429-334-4; 978-80-7017-201-8.;
60 BI 7.Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.1989..0802836623 :.;
61 BI 7.Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.1974.0818902957.;
62 BI 7.Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.1992..0824570014.;
63 BI 7.Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0541-7.;
64 BI 7.Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0540-9.;
65 BI 7.Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-35748-9.;
66 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).;
67 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).;
68 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).;
69 BI 7.Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).;
70 BI 7.Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1991.1-85075-287-7.;
71 BI 7.Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.1987.0-8006-2477-7.;
72 BI 7.Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.c1992..0800625307 (alk. paper) :.;
73 D..Sociální encykliky (1891-1991) /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-154-7.;
74 DL1..Il cuore del mondo.:.1964..;
75 DL1..Mysterium Paschale.:.1983..;
76 DL1.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
77 DL1.Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..;
78 DL1.Balhasar, Hans Urs von.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071413968; 80-7141-396-8.;
79 DL1.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.;
80 DL1.Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987..;
81 DL1.Balthasar, Hans-Urs von.Síla křesťanské naděje /.Olomouc ::Velehrad,.1995.80-85966-01-8.;
82 DL1.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.;
83 DL1.Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..;
84 DL1.Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..;
85 DL1.Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.c1986..0898701015.;
86 DL1.Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2007.978-80-7195-140-7.;
87 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.;
88 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.;
89 DL1.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.2010.978-80-86949-84-0.;
90 DL1.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.;
91 DL1.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.;
92 DL1.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.;
93 DL1.Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.;
94 DL1.Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0460-2.;
95 DL1.Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-126-5.;
96 DL1.Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.2008.9788086949604; 978-80-86949-60-4.;
97 DL1.Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.;
98 DL1.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.;
99 DL1.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.;
100 DL1.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:..978-80-7575-022-8.;
101 DL1.Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:..978-80-7575-000-6.;
102 DL1.Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-16-X.;
103 DL1.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.;
104 DL1.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.;
105 DL1.Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-176-9.;
106 DL1.Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-026-8.;
107 DL1.Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-65-0.;
108 DL2.Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:.1888..;
109 DL2.Saint Bernard.The Nativity.Dublin:.1959..;
110 T,sp..Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.978-80-7195-816-1.;
111 T,sp..Rahner, Karl,1904-1984.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-17552-5.;
112 T,vš..Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1998.80-7192-365-6.;
113 UB 1/1.Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.1965-1983..2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3).;
114 UB 1/2.Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.1994.0-8028-0794-1.;