logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 A10..Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.;
2 A10..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.;
3 A10..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.;
4 A10.Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..;
5 A10.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.;
6 A10.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.;
7 A10.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.;
8 A10.Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.;
9 A10.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:.1932..;
10 A10.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:.1934..;
11 A10.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..;
12 A10.Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.;
13 A10.Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.;
14 A10.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.;
15 A10.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.;
16 A10.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.;
17 A10.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.;
18 A10.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.;
19 A10.Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.;
20 A10.Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.;
21 A10.Hromják, Ľuboslav.S výrazom lásky trvám.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.2015.978-80-89170-50-0.;
22 A10.Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.;
23 A10.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.;
24 A10.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.;
25 A10.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.;
26 A10.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.;
27 A10.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.;
28 A10.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.;
29 A10.McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.;
30 A10.Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.;
31 A10.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.;
32 A10.Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.;
33 A10.Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.;
34 A10.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.;
35 A10.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.;
36 A10.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.;
37 A10.Rajmund Ondruš.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.;
38 A10.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.;
39 A10.Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.;
40 A10.Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.;
41 A10.Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.;
42 A10.Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.;
43 A10.Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha.1990..;
44 A10.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..;
45 A10.Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.;
46 A10.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.;
47 A10.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.;
48 A10.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.;
49 A10.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-205-4.;
50 A10.Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-395-3.;
51 A10.Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-396-0.;
52 A10.Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.2001.80-8046-139-2.;
53 A10.Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-229-1.;
54 A11..80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.2016.9788089567584; 978-80-89567-58-4.;
55 A11..Kniha pravdy I. diel.:.2017?..;
56 A11..Kniha pravdy II. diel Varovanie.:.2017?..;
57 A11..Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.;
58 A11.Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.2008.978-80-970047-1-2.;
59 A11.Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-38-2.;
60 A11.Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno.1969..;
61 A11.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.;
62 A11.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.;
63 A11.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..;
64 A11.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.;
65 A11.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.;
66 A11.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.;
67 A11.Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.;
68 A11.De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.;
69 A11.Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.;
70 A11.Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.;
71 A11.Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-094-7.;
72 A11.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.;
73 A11.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.;
74 A11.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.;
75 A11.Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.;
76 A11.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.;
77 A11.Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-326-5.;
78 A11.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.;
79 A11.Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.;
80 A11.Jurko, Jozef.Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.2003.80-88998-52-2.;
81 A11.Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.;
82 A11.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.;
83 A11.Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.;
84 A11.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.;
85 A11.Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:.2000..;
86 A11.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.;
87 A11.M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..;
88 A11.Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..;
89 A11.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.;
90 A11.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.;
91 A11.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.;
92 A11.Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.2015.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.;
93 A11.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.;
94 A11.Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.;
95 A11.Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.;
96 A11.Špale, Antonín.BIBLE její postavy a děje.:CYRILO-METHODĚJSKÁ knihtiskárna.1940..;
97 A11.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.;
98 A11.Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.;
99 A12..Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.;
100 A12..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.;
101 A12.Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.2005.80-7114-530-0.;
102 A12.Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.2005.80-7114-531-9.;
103 A12.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.;
104 A12.Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.;
105 A12.Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.2016.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.;
106 A12.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda.1982..;
107 A12.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda.1982..;
108 a12.Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-339-5.;
109 a12.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..;
110 A12.Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2013.978-80-87864-01-2.;
111 a12.FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda.1990..;
112 A12.Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON.1986..;
113 a12.Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..;
114 a12.Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-022-2.;
115 A12.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.;
116 A12.Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky.1946..;
117 A12.Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON.1984..;
118 A12.Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON.1984..;
119 A12.Kočiš, Jozef,(1928-).Bytča 1378-1978.Martin ::Osveta,.1978..;
120 a12.Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.1998.80-85319-77-2.;
121 A12.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.;
122 A12.Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta.1988..;
123 A12.Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel.1984..;
124 A12.Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.2016.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.;
125 A12.Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.;
126 A12.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.;
127 a12.Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce.1975..;
128 A12.Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON.1972..;
129 A12.Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.2012.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.;
130 A13..Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-150-1.;
131 A13..Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.2014.978-80-86619-46-0.;
132 A13..Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-46-6.;
133 A13.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13;
134 A13.Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.;
135 A13.Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.;
136 A13.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.;
137 A13.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.;
138 A13.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.;
139 A13.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.;
140 A13.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A13;
141 A13.Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.2015.9788377857144.;
142 A13.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.;
143 A13.Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.2008.978-80-246-1505-9.;
144 A13.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.;
145 A13.Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1997.80-85139-63-4.;
146 A13.František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.;
147 A13.Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.;
148 A13.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A13;
149 A13.Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9.;
150 A13.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.;
151 A13.Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.;
152 A13.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.;
153 A13.Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.2007-2008.978-80-86882-09-3.;
154 A13.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.;
155 A13.Janáč, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6.;
156 A13.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.;
157 A13.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A13;
158 A13.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.;
159 A13.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.;
160 A13.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.;
161 A13.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.;
162 A13.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.;
163 A13.Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.;
164 A13.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.;
165 A13.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.;
166 A13.Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.2013.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.;
167 A13.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.;
168 A13.Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.;
169 A13.Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.;
170 A13.Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.;
171 A13.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.;
172 A13.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.A13;
173 A13.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.;
174 A13.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.;
175 A13.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.;
176 A13.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..;
177 A13.Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.;
178 A13.Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.;
179 A13.Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.;
180 A13.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.;
181 A13.Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-793-7.;
182 A13.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.;
183 A13.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.;
184 A13.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.;
185 A13.Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.;
186 A13.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-078-7.;
187 A13.Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.;
188 A13.Trstenský, František,1973-.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.;
189 A13.Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-217-1.;
190 A13.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.;
191 A13.Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.;
192 A14..Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-308-7.;
193 A14..Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.;
194 A14..The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.2006..0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).;
195 A14.Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.2011.978-80-87269-23-7 (OPS : brož.);978-80-261-0042-3 (Západočeská univerzita v Plzni : brož.).;
196 A14.Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.;
197 A14.Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.1912.978-80-7415-066-1.;
198 A14.Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.2008.978-80-903773-7-0.;
199 A14.Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.2011.978-80-87269-24-4.;
200 A14.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.2009.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.;
201 A14.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.2010.809037736X (brož.);9788087269114 .;
202 A14.Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.;
203 A14.Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-249-1 .;
204 A14.Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.;
205 A14.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.;
206 A14.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.;
207 A14.Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-61-5.;
208 A14.King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.2012.978-80-7419-105-3 .;
209 A14.Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0618-0.;
210 A14.Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.2012.978-80-7207-863-9.;
211 A14.Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie. Zageb:Krščanska sadašnjost.1990.80-7141-414-X.;
212 A14.Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.;
213 A14.Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.2011.978-80-7367-833-3.;
214 A14.Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).;
215 A14.Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.2005.80-7178-900-3.;
216 A14.Peck, M. Scott(1936-2005).V jiném rytmu :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0071-0.;
217 A14.Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.2010..978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).;
218 A14.Rábek, František,(1949-).Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.;
219 A14.Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.;
220 A14.Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.;
221 A14.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.2009.978-80-7367-607-0.;
222 A14.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.2008.978-80-7367-428-1.;
223 A14.Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0311-7 .;
224 A14.Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-027-7.;
225 A14.Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.;
226 A14.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.;
227 A14.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.;
228 A14.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.;
229 A14.Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.2012.978-80-7295-146-8 .;
230 A14.Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2124-3.;
231 A14.Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-344-3 .;
232 A14.Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň ::Koniáš,.2011.978-80-261-0074-4.;
233 A14.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..;
234 A14.Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.;
235 A15.Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-026-5.;
236 A15.Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.2003.80-7254-466-7.;
237 A15.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.;
238 A15.Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.1993.80-85282-60-7.;
239 A15.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.;
240 A15.Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON.1979..;
241 A15.Csontos, Ladislav1952-.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.;
242 A15.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.;
243 A15.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..;
244 A15.Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad.1988..;
245 A15.Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.;
246 A15.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.;
247 A15.Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.;
248 A15.Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.;
249 A15.Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.;
250 A15.Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.;
251 A15.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.;
252 A15.Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.2017.978-80-223-4144-8.;
253 A15.Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2016.978-80-7465-209-7.;
254 A15.Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.;
255 A15.Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.;
256 A15.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.;
257 A15.Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..;
258 A15.Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM.1996..;
259 A15.Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník.Praha:LD.1968..;
260 A15.Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-177-6.;
261 A15.M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.1992.80-85193-16-7.;
262 A15.Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON.1981..;
263 A15.Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-010-X.;
264 A15.Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.;
265 A15.Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.;
266 A15.Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.;
267 A15.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.;
268 A15.Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-035-4.;
269 A15.Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.;
270 A15.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.1991.80-900098-1-6.;
271 A15.Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama.1986..;
272 A15.Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.;
273 A15.Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.1995.80-7111-018-3.;
274 A15.Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.;
275 A15.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..;
276 A15.Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM.1998..;
277 A15.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-54-4.;
278 A15.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.;
279 A15.Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-065-6.;
280 A15.Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.;
281 A15.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.;
282 A15.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.;
283 A15.Trstenský, František,1973-.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.2016.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.;
284 A15.Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD.1966..;
285 A15.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.;
286 A15.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.;
287 A15.Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad.1986..;
288 A15.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..;
289 A15.Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1969..;
290 A15.Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..;
291 A15.Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON.1977..;
292 A16.Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.;
293 A16.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.;
294 A16.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.;
295 A16.Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-915-3.;
296 A16.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.;
297 A16.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.;
298 A16.Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad.1969..;
299 A16.Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-465-2.;
300 A16.Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.1992.80-900-892-3-2.;
301 A16.Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.1994.80-901240-4-6.;
302 A16.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.;
303 A16.Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..;
304 A16.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.;
305 A16.Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-918-8.;
306 A16.Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce.1979..;
307 A16.Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.1997.80-7178-789-2.;
308 A16.Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..;
309 A16.Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.;
310 A16.Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.;
311 A16.Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM.1988..;
312 A16.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..;
313 A16.Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis.1977..;
314 A16.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-0-2.;
315 A16.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.;
316 A16.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-2-9.;
317 A16.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.;
318 A16.Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.;
319 A16.Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.;
320 A16.Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..;
321 A16.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.;
322 A16.Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8.;
323 A16.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.;
324 A16.Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0354-4.;
325 A16.Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
326 A16.Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-400-8.;
327 A16.Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.;
328 A16.Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.;
329 A16.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.;
330 A16.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.;
331 A16.Štúr, Ľudovít.Dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2007.8071499943.;
332 A16.Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.2002.80-967693-6-7.;
333 A16.Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988..;
334 A16.Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2005.80-7149-801-7.;
335 A16.Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.1993.80-204-0358-2.;
336 A16.Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.;
337 A16.Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.;
338 A16.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.;
339 A16.Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.;
340 A20.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.;
341 A20.Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.;
342 A20.Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
343 A20.Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.2012.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.;
344 A20.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.;
345 A20.Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.;
346 A20.Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.;
347 A20.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.;
348 A20.Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.2000.80-7277-015-2.;
349 A20.Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.;
350 A20.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.;
351 A20.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9.;
352 A20.Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..;
353 A20.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.;
354 A20.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.;
355 A20.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.;
356 A20.Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press.1991..;
357 A20.Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-086-9.;
358 A20.Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.;
359 A20.Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.;
360 A20.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.;
361 A20.Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.1997.80-85959-09-7.;
362 A20.Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.;
363 A20.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.;
364 A20.Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.2002.80-900931-9-1.;
365 A20.Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.2012.978-80-7007-380-3.;
366 A20.Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN.1995..;
367 A20.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..;
368 A20.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..;
369 A20.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.;
370 A20.Kovácsová, Eleonóra.NEMECKO-SLOVENSKÝ , SLOVENSKO-NEMECKÝ slovník.Bratislava:SPN.1991.80-08-00299-9.;
371 A20.Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..;
372 A20.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.;
373 A20.Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-087-7.;
374 A20.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.;
375 A20.Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.;
376 A20.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
377 A20.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.;
378 A20.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.;
379 A20.May, Karol.Cez divý Kurdistan.Ružomberok:EPOS.1999.80-88977-08-8.;
380 A20.May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil.1948..;
381 A20.Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM.1993..;
382 A20.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.;
383 A20.Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.;
384 A20.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.;
385 A20.Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.;
386 A20.Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.2005.80-237-3942-5.;
387 A20.Porubčan, Jozaf.Myšlienky na každy deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.;
388 A20.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.;
389 A20.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.;
390 A20.Porubčan, Jozef.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-161-7.;
391 A20.Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.1996.80-7178-098-7.;
392 A20.Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.;
393 A20.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..;
394 A20.Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.;
395 A20.Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-295-3.;
396 A20.Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:.1990..;
397 A20.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.;
398 A20.Stanček, Ľubomír.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-073-5.;
399 A20.Stanček, Ľubomír.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-056-5.;
400 A20.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.;
401 A20.Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.;
402 A20.Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.;
403 A20.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo.Prešov:VMV.2000.80-7165-225-3.;
404 A20.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.;
405 A20.Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1974..;
406 A21.Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.1991.3-87860-205-7.;
407 A21.Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.1985.0-7220-1917-3.;
408 A21.Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.1988.0-7220-8518-4.;
409 A21.Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.;
410 A21.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.;
411 A21.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.;
412 A21.Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.1996.80-7205-354-X.;
413 A21.Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-906-2.;
414 A21.Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin.1985..;
415 A21.Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.2002.80-88724-21-X.;
416 A21.Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.;
417 A21.Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.;
418 A21.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE.1989..;
419 A21.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.;
420 A21.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.;
421 A21.Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.2001.80-7142-093-X.;
422 A21.Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.;
423 A21.Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.1990.80-03-00160-9.;
424 A21.Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.;
425 A21.Jurko, Jozef.CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999..;
426 A21.Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.1991.80-7115-008-8.;
427 A21.Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.2000.80-7017-505-2.;
428 A21.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.;
429 A21.Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-340-5 .;
430 A21.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.;
431 A21.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.;
432 A21.Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.;
433 A21.Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM.1998..;
434 A21.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..;
435 A21.Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:.1980?..;
436 A21.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.;
437 A21.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.;
438 A21.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.;
439 A21.Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?..;
440 A21.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.;
441 A22.Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-131-9 .;
442 A22.Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.;
443 A22.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
444 A22.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.;
445 A22.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.;
446 A22.Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3.;
447 A22.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.;
448 A22.Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.;
449 A22.Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.;
450 A22.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..;
451 A22.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..;
452 A22.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..;
453 A22.Filipek, Andrej SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-153-1.;
454 A22.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.;
455 A22.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.;
456 A22.Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.;
457 A22.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.;
458 A22.Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad.1972..;
459 A22.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.;
460 A22.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.;
461 A22.Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..;
462 A22.Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..;
463 A22.Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.;
464 A22.Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.;
465 A22.Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.;
466 A22.Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.2013.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.;
467 A22.Korec, Ján Chryzostom.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.;
468 A22.Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.;
469 A22.Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.;
470 A22.Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.;
471 A22.Korec, Ján Chryzostom.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.;
472 A22.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.;
473 A22.Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.;
474 A22.Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad.1993..;
475 A22.Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.1996.80-88717-14-0.;
476 A22.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.;
477 A22.Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6.;
478 A22.Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.1992.80-7094-270-3.;
479 A22.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.;
480 A22.Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.1994.80-88741-02-5.;
481 A22.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.;
482 A22.Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..;
483 A22.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.;
484 A22.Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.;
485 A22.Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.;
486 A22.Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM.1994..;
487 A22.Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM.1994..;
488 A22.Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.;
489 A22.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.;
490 A22.Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.1997.80-88775-29-9.;
491 A22.Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.;
492 A22.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.;
493 A22.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.;
494 A22.Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.;
495 A22.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.;
496 A22.Stanček, Ľubomír.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-8-0.;
497 A22.Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.;
498 A22.Šmálov, Jozef Kútnik.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.;
499 A22.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM.1992..;
500 A22.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.;
501 A22.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.;
502 A22.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.;
503 A22.Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.;
504 A22.Voillaume, R.Mezi lidem.:.1970?..;
505 A22.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.;
506 A22.Young, Wm. Paul.Chatrč. Bratislava: TATRAN.2009.978-80-222-0562-7.;
507 A22.Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM.1991..;
508 A23..Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.2011.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.;
509 A23..Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.2011.978-88-8492-807-8 (brož.).;
510 A23..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.;
511 A23..Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.); 978-80-970361-6-4.;
512 A23..Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2007..9788360040355.;
513 A23..Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.2013.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.;
514 a23.Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.;
515 A23.Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.2012.80-264-0126-3.;
516 a23.De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.2011.978-80-7367-848-7.;
517 a23.De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.2012.80-262-0158-2.;
518 A23.Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.2013.978-80-85501-60-5.;
519 A23.Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2007.978-80-85501-38-4.;
520 A23.Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.2003.80-85501-25-2.;
521 a23.Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.;
522 a23.František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.;
523 a23.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.;
524 A23.Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.2011.978-80-970704-4-1.;
525 a23.Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2.;
526 a23.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.;
527 A23.Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros.1978..;
528 a23.Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2011.978-80-87378-98-4.;
529 A23.Lev Nikolajevič Tolstoj.Čítanie na každý deň.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-655-8.;
530 A23.Luscoň, Jozef.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.;
531 a23.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.;
532 a23.Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.2010..9788323125228.;
533 a23.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.;
534 a23.Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-186-9.;
535 A23.Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.2010.978-80-87474-04-4.;
536 a23.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.;
537 A23.Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.2014.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.;
538 a23.Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.;
539 A23.Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.2007.978-80-88880-75-2.;
540 A24..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.;
541 A24.Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM.1996..;
542 A24.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.;
543 A24.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.;
544 A24.Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.1994.80-900463-6-3.;
545 A24.Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Jansen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..;
546 A24.Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4.;
547 A24.Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.2000.80-89033-48-2.;
548 A24.Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.2000.80-85036-32-0.;
549 A24.Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.;
550 A24.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-154-X.;
551 A24.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.;
552 A24.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.;
553 A24.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.;
554 A24.Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.;
555 A24.Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.2000.80-88998-00-X.;
556 A24.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.;
557 A24.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.;
558 A24.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.;
559 A24.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.;
560 A24.Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1999.80-967013-9-8.;
561 A24.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.;
562 A24.Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.;
563 A24.Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..;
564 A24.Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.;
565 A24.Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.;
566 A24.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.;
567 A24.Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.;
568 A24.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
569 A24.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.;
570 A24.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.;
571 A24.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.;
572 A24.Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.2000.80-900931-8-3.;
573 A24.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.;
574 A24.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.;
575 A24.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.;
576 A24.Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.;
577 A24.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.;
578 A24.Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.;
579 A24.Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.;
580 A24.Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.;
581 A24.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.;
582 A24.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX.1987..;
583 A24.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-823-2.;
584 A24.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-827-5.;
585 A24.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-825-9.;
586 A24.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.;
587 A24.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.;
588 A24.Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.;
589 A24.Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.;
590 A24.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..;
591 A24.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.;
592 A24.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.;
593 A24.Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3.;
594 A24.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.;
595 A24.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.;
596 A24.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.;
597 A24.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.;
598 A24.Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.;
599 A24.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..;
600 A24.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM.1993..;
601 A24.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.1999.80-7266-038-1.;
602 A24.Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.;
603 A24.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.;
604 A24.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.;
605 A24.Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-392-5.;
606 A24.Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH.1989..;
607 A24.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.;
608 A24.Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.2012.978-9958-37-057-1.;
609 A24.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.;
610 A24.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.;
611 A24.Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.2003.80-86036-79-0.;
612 A24.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..;
613 A24.Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-74-0.;
614 A24.Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.;
615 A24.Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.1996.80-901571-6-5.;
616 A24.Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.1998.80-7178-259-9.;
617 A25..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.;
618 A25.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.;
619 A25.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.;
620 A25.Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..;
621 A25.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.;
622 A25.Bagin, Anton.Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH.1985..;
623 A25.Bagin, Anton.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
624 A25.Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM.1995..;
625 A25.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.;
626 A25.Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.;
627 A25.Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.;
628 A25.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.;
629 A25.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.;
630 A25.Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.;
631 A25.Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.;
632 A25.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.;
633 A25.Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.;
634 A25.Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.;
635 A25.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.;
636 A25.Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..;
637 A25.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.;
638 A25.Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-036-9.;
639 A25.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.;
640 A25.Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.2006.80-86715-60-4.;
641 A25.Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.;
642 A25.Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-273-0.;
643 A25.Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.;
644 A25.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.;
645 A25.Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.;
646 A25.Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0.;
647 A25.Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.;
648 A25.Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
649 A25.Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..;
650 A25.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.;
651 a25.Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.;
652 A25.Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.;
653 A25.Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.;
654 A25.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.;
655 A25.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..;
656 A25.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.;
657 A25.Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.;
658 A25.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.;
659 A25.Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.1999..8372211728.;
660 A25.Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.;
661 A25.Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin.2005..;
662 A25.Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.;
663 A25.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.;
664 A25.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.;
665 A25.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-04-8.;
666 A25.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-02-1.;
667 A25.Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.1997.80-967249-4-0.;
668 A25.Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:.2002..;
669 A25.Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.;
670 A25.Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.;
671 A25.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.;
672 A25.Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.;
673 A25.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
674 A25.Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.2000.80-85662-49-3.;
675 A25.Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze.1988..;
676 A25.Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0394-0.;
677 A25.Stanček, Ľubomír.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.;
678 A25.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.;
679 A25.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.;
680 A25.Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.1992.80-900492-7-3.;
681 A25.Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.;
682 A25.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..;
683 A25.Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.;
684 A25.Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.;
685 A26..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.;
686 A26.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.;
687 A26.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.;
688 A26.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.;
689 A26.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
690 A26.Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.;
691 A26.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.;
692 A26.Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.2007.978-80-7255-169-9.;
693 A26.Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.;
694 A26.Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.;
695 A26.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.;
696 A26.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.;
697 A26.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.;
698 A26.Faricy, Robert.Dar kontemplacji i rozeznania. (Dar kontemplácie a rozoznávania.).Warszawa:Wydawnictwo Księży Marianów.1989.8385040137;83-85040-13-7.;
699 A26.Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.1999.80-85495-66-X.;
700 A26.Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.;
701 A26.Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.;
702 A26.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.;
703 A26.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.;
704 A26.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.;
705 A26.Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.;
706 A26.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.;
707 A26.Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
708 A26.Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.;
709 A26.Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.1994.0-14-062130-X.;
710 A26.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.;
711 A26.Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-253-6.;
712 A26.Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.;
713 A26.Jurko, Jozef.Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.2000.80-88998-24-7.;
714 A26.Jurko, Jozef.Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.;
715 A26.Jurko, Jozef.Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.;
716 A26.Jurko, Jozef.Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.2001.80-88998-04-2.;
717 A26.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.;
718 A26.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.;
719 A26.Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..;
720 A26.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.;
721 A26.Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.;
722 A26.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.;
723 A26.Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.2000.8390970589;83-909705-8-9.;
724 A26.Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:.1948..;
725 A26.Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.;
726 A26.Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.2006.80-85929-83-X.;
727 A26.Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.;
728 A26.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.;
729 A26.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.;
730 A26.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.;
731 A26.Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.;
732 A26.Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.;
733 A26.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.;
734 A26.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.;
735 A26.Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
736 A26.Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.;
737 A26.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.;
738 A26.Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.;
739 A26.Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.;
740 A26.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.;
741 A27..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.;
742 A27.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.;
743 A27.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
744 A27.Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.;
745 A27.Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.;
746 A27.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.1995.80-7097-314-5.;
747 A27.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.1996.80-7097-341-2.;
748 A27.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.;
749 A27.Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-025-X.;
750 A27.Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.;
751 A27.Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.;
752 A27.Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.;
753 A27.Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.;
754 A27.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.;
755 A27.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.;
756 A27.Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..;
757 A27.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.;
758 A27.Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.;
759 A27.Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.;
760 A27.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
761 A27.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.;
762 A27.Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.;
763 A27.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.;
764 A27.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.;
765 A27.Jurko, Jozef.... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.;
766 A27.Jurko, Jozef.Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.;
767 A27.Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008438.;
768 A27.Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.1995.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.;
769 A27.Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.1998.8391006123;83-910061-2-3.;
770 A27.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.;
771 A27.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.;
772 A27.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.;
773 A27.Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.;
774 A27.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.;
775 A27.Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.;
776 A27.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.;
777 A27.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.;
778 A27.Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.;
779 A27.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.;
780 A27.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
781 A27.Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.;
782 A27.Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.1997.80-967801-3-1.;
783 A27.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.;
784 A27.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.;
785 A27.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.;
786 A27.Stanček, Ľubomír.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-968909-5-6.;
787 A27.Stanček, Ľubomír.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.;
788 A27.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.;
789 A27.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.;
790 A27.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.;
791 A27.Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport.1987..;
792 A27.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..;
793 A27.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?..;
794 A27.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1943?..;
795 A27.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV. .Bratislava:Komprint.1943?..;
796 A27.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.;
797 A27.Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-221-7.;
798 A27.Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.1991.80-900546-1-7.;
799 A27.Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.1996.80-88717-10-8.;
800 A27.Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM.1992..;
801 A27.Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.;
802 A27.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..;
803 A27.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.;
804 A30..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.;
805 A30.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.;
806 A30.Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.;
807 A30.Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-531-3.;
808 A30.Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.2001.80-85264-16-1.;
809 A30.Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu.2015.978-80-900746-5-1, EAN 9788090074651.;
810 A30.Caban, Peter,1978-.Missa Prima Neosacerdotis :.:.2015??.978-88-68381-02-8.;
811 A30.Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-718-7.;
812 A30.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.;
813 A30.Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.1998.80-967857-7-X.;
814 A30.Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.;
815 A30.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.2014.978-80-249-2359-8.;
816 A30.Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.2011.978-80-556-0294-3.;
817 A30.Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.;
818 A30.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.;
819 A30.Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.;
820 A30.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.;
821 A30.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.;
822 A30.Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.2013.978-80-87530-32-0.;
823 A30.Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.2013.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.;
824 A30.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.;
825 A30.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.;
826 A30.Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.;
827 A30.Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.;
828 A30.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.;
829 A30.Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.2014.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.;
830 A30.Labo, Šebastián,1931-2014.Róbert Bezák.Praha:Ottovo nakladatelství.2014.9788074514036 (viaz.); 978-80-7451-403-6.;
831 A30.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.;
832 A30.Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.;
833 A30.Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.;
834 A30.Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:.2013..;
835 A30.Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.2013.978-80-89567-24-9.;
836 A30.Michalička, Ján,1919-1997.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.;
837 A30.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.;
838 A30.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.;
839 A30.Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.;
840 A30.Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.;
841 A30.Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.;
842 A30.Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.;
843 A30.Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.;
844 A30.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2012.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.;
845 A30.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.;
846 A30.Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.2011.80-259-0079-7.;
847 A30.Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.2014.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.;
848 A30.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.;
849 A30.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.;
850 A30.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.;
851 A30.Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.;
852 A30.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.;
853 A30.Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.;
854 A30.Vojenčiak, Juraj.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..;
855 A30.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.2012.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.;
856 A31..Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..;
857 A31.Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..;
858 A31.Athanasius,(ca 295-373).Život sv. Antonína Poustevníka.Praha ::Česká křesťanská akademie,.1996.80-901957-5-X (Refugium Velehrad-Roma : brož.).;
859 A31.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..;
860 A31.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..;
861 A31.Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.;
862 A31.Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.1991.8300034641.;
863 A31.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.;
864 A31.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.;
865 A31.Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.2012.978-80-7394-390-5.;
866 A31.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-48-9.;
867 A31.Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.1999.80-88939-09-7.;
868 A31.Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1997.80-7178-182-7.;
869 A31.Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach.1971..;
870 A31.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:.2008..;
871 A31.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.;
872 A31.Grun, Anselm.Pracovat a žít.Kostelní Vydří:KN.2006.978-80-7195-039-4.;
873 A31.Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.;
874 A31.Hatala, Štefan.Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..;
875 A31.Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..;
876 A31.Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.1981,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).;
877 A31.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.;
878 A31.Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.;
879 A31.Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.;
880 A31.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.;
881 A31.Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.;
882 A31.Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..;
883 A31.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.;
884 A31.Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..;
885 A31.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.;
886 A31.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.;
887 A31.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.;
888 A31.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.;
889 A31.Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.;
890 A31.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.;
891 A31.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.;
892 A31.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.;
893 A31.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.;
894 A31.Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-24-1.;
895 A31.Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-65-9.;
896 A31.Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.;
897 A31.Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.;
898 A31.Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.1993.80-7108-062-4.;
899 A31.Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.2002..8372213038.;
900 A31.Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.2003.80-86025-61-6.;
901 A31.Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.;
902 A31.Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.;
903 A31.Porubčan, Jozef.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.;
904 A31.Porubčan, Jozef.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.;
905 A31.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.;
906 A31.Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.;
907 A31.Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
908 A31.Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
909 A31.Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..;
910 A31.Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK.1993..;
911 A31.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.;
912 A31.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.;
913 A31.Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.;
914 A31.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.;
915 A31.Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.:.2007.978-0-385-52037-9.;
916 A32..Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..;
917 A32..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.;
918 A32..Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.;
919 A32.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.;
920 A32.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.;
921 A32.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.;
922 A32.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.;
923 A32.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.;
924 A32.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..;
925 A32.Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.;
926 A32.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.;
927 A32.Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.;
928 A32.Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..;
929 A32.Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie.1990?..;
930 A32.Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.;
931 A32.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
932 A32.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.;
933 A32.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.;
934 A32.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.;
935 A32.Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.2003.80-88739-60-8.;
936 A32.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.;
937 A32.Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973..;
938 A32.Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.;
939 A32.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum.1984..;
940 A32.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.;
941 A32.Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.;
942 A32.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.;
943 A32.Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.;
944 A32.Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.;
945 A32.Korec, Ján Chryzostom.Unum sint.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-345-6.;
946 A32.Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha.1972..;
947 A32.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.;
948 A32.Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.1994.80-204-0237-3.;
949 A32.Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.;
950 A32.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.;
951 A32.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.;
952 A32.Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:.2001..;
953 A32.Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.;
954 A32.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.;
955 A32.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.;
956 A32.Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.2006.80-7309-343-X.;
957 A32.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.;
958 A32.Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-286-1.;
959 A32.Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.;
960 A32.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.;
961 A32.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.;
962 A32.Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.;
963 A32.Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.;
964 A32.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.;
965 A32.Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.;
966 A32.Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.;
967 A32.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.;
968 A32.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.;
969 A32.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1998.80-7097-372-2.;
970 A32.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.;
971 A33.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..;
972 A33.Buchta, Ján SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.;
973 A33.Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..;
974 A33.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.;
975 A33.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..;
976 A33.Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.2004.80-85575-45-0.;
977 A33.Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.2009.978-80-249-1261-5.;
978 A33.Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.1996.80-88778-29-8.;
979 A33.Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.;
980 A33.Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.;
981 A33.Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.;
982 A33.Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.;
983 A33.Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.;
984 A33.Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.;
985 A33.Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.;
986 A33.Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.;
987 A33.Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.2005.80-7309-199-2.;
988 A33.Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin.2007..;
989 A33.Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.;
990 A33.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.;
991 A33.John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.2005.80-7255-050-0.;
992 A33.Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.80-88741-28-9.;
993 A33.Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.;
994 A33.Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh.1988..;
995 A33.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.;
996 a33.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.;
997 A33.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.1997.83-907293-1-8.;
998 A33.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.;
999 A33.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.;
1000 A33.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.;
1001 A33.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.;
1002 A33.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.;
1003 A33.Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:.1986?..;
1004 A33.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..;
1005 A33.Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-12-9.;
1006 A33.Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..;
1007 A33.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.;
1008 A33.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.;
1009 A33.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.;
1010 A33.Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..;
1011 A33.Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..;
1012 A33.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..;
1013 A33.Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran.1967..;
1014 A33.Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.;
1015 A33.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.;
1016 A33.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.;
1017 A33.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.;
1018 A33.Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..;
1019 A33.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.;
1020 A33.Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.;
1021 A33.Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.;
1022 A33.Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont.1984..;
1023 A33.Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.;
1024 A33.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.;
1025 A34..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.;
1026 A34.Braito, Silvester, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..;
1027 A34.Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.;
1028 A34.Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.2007.978-80-7266-261-6.;
1029 A34.Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1966..;
1030 A34.Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1983..;
1031 A34.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.;
1032 A34.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.;
1033 A34.Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
1034 A34.Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.;
1035 A34.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..;
1036 A34.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.;
1037 A34.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
1038 A34.Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
1039 A34.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
1040 A34.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
1041 A34.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
1042 A34.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.;
1043 A34.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..;
1044 A34.Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.;
1045 A34.Hlinka, Anton,1926-2011.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.;
1046 A34.Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0090-5.;
1047 A34.Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.;
1048 A34.Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.;
1049 A34.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.;
1050 A34.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.;
1051 A34.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.;
1052 A34.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.;
1053 A34.Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.;
1054 A34.Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.;
1055 A34.Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.;
1056 A34.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.;
1057 A34.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.;
1058 A34.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.;
1059 A34.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-087-2.;
1060 A34.Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.;
1061 A34.Kovač, Ján.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.;
1062 A34.Luciani, Albino.Ihr ergebener. Mníchov:Verlag Neue Stadt.1978.3-87996-076-3.;
1063 A34.Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
1064 A34.Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.;
1065 A34.Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.;
1066 A34.Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.;
1067 A34.Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.;
1068 A34.Moretti, Marino.Znamenie kríža. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.;
1069 A34.Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.1992.80-900773-7-4.;
1070 A34.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.:Tlačiareň SNP š.p. Martin závod Prievidza.1990.80-900396-4-2.;
1071 A34.Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.;
1072 A34.Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
1073 A34.Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981..;
1074 A34.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.;
1075 A34.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.;
1076 A34.Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.;
1077 A34.Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968..;
1078 A34.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.;
1079 A34.Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.1998.0-7363-0463-0.;
1080 A34.Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2001.80-7149-415-1.;
1081 A34.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.;
1082 A34.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.;
1083 A34.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.;
1084 A34.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.;
1085 A34.Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.;
1086 A34.Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.;
1087 A34.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.;
1088 A35.Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.2004.80-7178-869-4.;
1089 A35.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..;
1090 A35.Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.;
1091 A35.Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.;
1092 A35.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.;
1093 A35.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.;
1094 A35.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.;
1095 A35.Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.;
1096 A35.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.;
1097 A35.Bishop, J.Den,kdy zemřel kristus.Kostelní Vydří:KN.2005.978-80-7192-932-1.;
1098 A35.Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..;
1099 A35.Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.;
1100 A35.Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas.1994..;
1101 A35.Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.;
1102 A35.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.1996.80-967485-1-3.;
1103 A35.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.;
1104 A35.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.;
1105 A35.Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.1996.80-85459-04-3.;
1106 A35.Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.;
1107 A35.Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA.1969..;
1108 A35.Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.;
1109 a35.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.;
1110 A35.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.;
1111 A35.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.;
1112 A35.Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.;
1113 A35.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.;
1114 A35.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.;
1115 A35.Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.2002..839060244X.;
1116 A35.Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.;
1117 A35.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.;
1118 A35.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.;
1119 A35.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
1120 A35.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.;
1121 A35.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.;
1122 A35.Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.;
1123 A35.Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.;
1124 A35.Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..;
1125 A35.Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.;
1126 A35.Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.1992.80-901176-0-0.;
1127 A35.Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.1993.80-901176-1-9.;
1128 A35.Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl.1988..;
1129 A35.Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN.1974..;
1130 A35.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.;
1131 A35.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.;
1132 A35.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.;
1133 A35.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.;
1134 A35.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.;
1135 A35.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ.2007..;
1136 A35.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.;
1137 A35.Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.;
1138 A35.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.;
1139 A35.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.;
1140 A35.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,.1981..;
1141 A35.Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.;
1142 A35.Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.;
1143 A35.Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.1995.80-7113-122-9.;
1144 A35.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.;
1145 A35.Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.1991.80-7029-053-6.;
1146 A35.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.;
1147 A35.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.;
1148 A35.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.;
1149 A35.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.;
1150 A35.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.;
1151 A35.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.;
1152 A35.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.;
1153 A35.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.;
1154 A35.Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor.1988..;
1155 A35.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..;
1156 A35.Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.;
1157 A36..Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.;
1158 A36.Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-632-9.;
1159 A36.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.;
1160 A36.Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
1161 A36.Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..;
1162 A36.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.;
1163 A36.Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
1164 A36.Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.2002.80-88897-85-8.;
1165 A36.Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-01551-X.;
1166 A36.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.;
1167 A36.Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.;
1168 A36.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..;
1169 A36.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..;
1170 A36.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..;
1171 A36.Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.1994.80-85662-08-6.;
1172 A36.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).;
1173 A36.Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..;
1174 A36.Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.;
1175 A36.Janáč, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968215-8-X.;
1176 A36.Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.;
1177 A36.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.;
1178 A36.Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-480-6.;
1179 A36.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.;
1180 A36.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.;
1181 A36.Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..;
1182 A36.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.;
1183 A36.Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..;
1184 A36.O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-015-7.;
1185 A36.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..;
1186 A36.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
1187 A36.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.;
1188 A36.Pauliny, Andrej.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..;
1189 A36.Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA.1976..;
1190 A36.Polčin, Stanislav.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
1191 A36.René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.;
1192 A36.Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.;
1193 A36.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.;
1194 A36.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..;
1195 A36.Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad.1971..;
1196 A36.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..;
1197 A36.Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa.2006..;
1198 A36.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.;
1199 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2318-5.;
1200 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.1978.0-8091-2089-5.;
1201 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2644-3.;
1202 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2645-1.;
1203 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2648-6.;
1204 A36.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2283-9.;
1205 A36.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.;
1206 A36.Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
1207 A37.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.;
1208 A37.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
1209 A37.Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
1210 A37.Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
1211 A37.Černý, Rafael.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1212 A37.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.;
1213 A37.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.;
1214 A37.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.;
1215 A37.Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.;
1216 A37.Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran.1966..;
1217 A37.Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.2003.80-7309-990-X.;
1218 A37.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.;
1219 A37.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.;
1220 A37.Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.;
1221 A37.Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-222-5.;
1222 A37.Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.;
1223 A37.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.;
1224 A37.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.;
1225 A37.James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.;
1226 A37.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.;
1227 A37.Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.2002.80-7309-068-6.;
1228 A37.Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.;
1229 A37.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.;
1230 A37.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.;
1231 A37.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
1232 A37.Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-78-1.;
1233 A37.Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..;
1234 A37.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.;
1235 A37.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.;
1236 A37.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.;
1237 A37.Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..;
1238 A37.Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.;
1239 A37.Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.;
1240 A37.Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.;
1241 A37.Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.;
1242 A37.Pauliny, Andrej.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.;
1243 A37.Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH.1968..;
1244 A37.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.;
1245 A37.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.;
1246 A37.Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.;
1247 A37.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
1248 A37.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.;
1249 A37.Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.2004.80-7309-184-4.;
1250 A37.Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.;
1251 A37.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.;
1252 A37.Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..;
1253 A37.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.;
1254 A37.Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.;
1255 A37.Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..;
1256 A37.Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.;
1257 A37.Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.2001.80-85401-57-6.;
1258 A37.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1982..;
1259 A37.Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:.1992..;
1260 A37.Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.2000.80-7309-015-5.;
1261 A37.Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON.1984..;
1262 A37.Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON.1977..;
1263 A37.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.;
1264 A37.Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:.1993..;
1265 A38..Biblické ženy.[S.l.:s.n..1970..;
1266 A38..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.;
1267 A38.Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986..;
1268 A38.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.1997.80-8081-049-4.;
1269 A38.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..;
1270 A38.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.;
1271 A38.Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:.1989..;
1272 A38.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.;
1273 A38.Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.;
1274 A38.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.;
1275 A38.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
1276 A38.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.;
1277 A38.Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.;
1278 A38.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.;
1279 A38.Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.;
1280 A38.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.;
1281 A38.Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
1282 A38.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-40-3.;
1283 A38.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).;
1284 A38.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).;
1285 A38.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.;
1286 A38.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.;
1287 A38.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.;
1288 A38.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.;
1289 A38.Dancák, františek.Verím v príkladoch.Prešov:Náboženské vydavateľstvo Petra.2002.80-89007-21-X.;
1290 A38.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.;
1291 A38.Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00778-0.;
1292 A38.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
1293 A38.Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.;
1294 A38.Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-232-3 .;
1295 A38.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.;
1296 A38.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.;
1297 A38.Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..;
1298 A38.Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ.1975..;
1299 A38.Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.;
1300 A38.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..;
1301 A38.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.;
1302 A38.Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..;
1303 A38.Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.;
1304 A38.Katarína, Sienská.Modlitby.:.1970?..;
1305 A38.Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.;
1306 A38.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..;
1307 A38.Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-051-3.;
1308 A38.Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.2003.80-88927-74-9.;
1309 A38.Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-572-1.;
1310 A38.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.;
1311 A38.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.;
1312 A38.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.;
1313 A38.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.;
1314 A38.Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:.2001..;
1315 A38.Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.;
1316 A38.Srholec, Anton.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-201-6.;
1317 A38.Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.;
1318 A38.Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..;
1319 A38.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.;
1320 A38.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..;
1321 A38.Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..;
1322 A38.Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower.1999..;
1323 A38.Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
1324 A38.Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
1325 A40..Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.2014.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.;
1326 A40..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..;
1327 A40..Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..;
1328 A40..Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..;
1329 A40..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..;
1330 A40..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..;
1331 A40..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..;
1332 A40..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..;
1333 A40..Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..;
1334 A40..Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.;
1335 A40..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..;
1336 A40..Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2010.978-80-89170-34-0.;
1337 A40.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.;
1338 A40.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.;
1339 A40.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.2003.80-8070-049-4.;
1340 A40.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
1341 A40.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.;
1342 A40.Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-801-9.;
1343 A40.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.;
1344 A40.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.;
1345 A40.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.;
1346 A40.Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.2015.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.;
1347 A40.Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.;
1348 A40.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
1349 A40.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.;
1350 A40.Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.2013.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.;
1351 A40.Halás, Štefan.Profesor Hlaváč.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.;
1352 A40.Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.2012.978-80-242-3542-4.;
1353 A40.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..;
1354 A40.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran.1988..;
1355 A40.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.;
1356 A40.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.;
1357 A40.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.;
1358 A40.Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.:Q 111.1991.80-85401-02-9.;
1359 A40.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.;
1360 A40.Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.;
1361 A40.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5.;
1362 A40.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.;
1363 A40.Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..;
1364 A40.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.;
1365 A40.Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.2013.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.;
1366 A40.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.;
1367 A40.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.;
1368 A40.Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.2002.80-8046-220-8.;
1369 A40.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..;
1370 A40.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.;
1371 A40.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1372 A40.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1373 A40.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1374 A40.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.;
1375 A40.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.;
1376 A40.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.;
1377 A40.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.;
1378 A40.Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.;
1379 A41.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.;
1380 A41.Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-47-5.;
1381 A41.Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..;
1382 A41.Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1970..;
1383 A41.Bezák, Róbert,1960-.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.;
1384 A41.Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo.1918..;
1385 A41.Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH.1973..;
1386 A41.Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..;
1387 A41.Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..;
1388 A41.Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal.1946..;
1389 A41.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..;
1390 A41.Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad.1958..;
1391 A41.Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich.1932..;
1392 A41.Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..;
1393 A41.František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.;
1394 A41.Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4.;
1395 A41.Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.;
1396 A41.Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.;
1397 A41.Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.;
1398 A41.Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..;
1399 A41.Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím.1980..;
1400 A41.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1947..;
1401 A41.Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.;
1402 A41.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.;
1403 A41.Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.2003.80-7021-432-5.;
1404 A41.Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.;
1405 A41.Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008..;
1406 A41.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.;
1407 A41.Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN.1983..;
1408 A41.Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969978-0-0.;
1409 A41.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.;
1410 A41.Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..;
1411 A41.Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.;
1412 A41.Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM.1994..;
1413 A41.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.;
1414 A41.Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..;
1415 A41.Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP.1958..;
1416 A41.Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-11-2.;
1417 A41.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.;
1418 A41.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.;
1419 A41.Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.1997.80-7178-175-4.;
1420 A41.Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.;
1421 A41.Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON.1982..;
1422 A41.Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.;
1423 A41.Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..;
1424 A41.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..;
1425 A41.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.;
1426 A41.Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad.1983..;
1427 A41.Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.1990.80-207-0096-X.;
1428 A41.Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992..;
1429 A41.Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis.1972..;
1430 A41.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.;
1431 A41.Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.;
1432 A41.Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.1991.80-7023-072-X.;
1433 A41.Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.1995.80-967296-1-6.;
1434 A41.Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD.1966..;
1435 A41.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.;
1436 A41.Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD.1967..;
1437 A41.Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad.1989..;
1438 A41.Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu.1993..;
1439 a42.Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.;
1440 a42.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.;
1441 A42.Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.;
1442 a42.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.;
1443 A42.Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.;
1444 A42.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.;
1445 A42.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..;
1446 A42.Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2012.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.;
1447 a42.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..;
1448 a42.Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.1999.80-7021-268-3.;
1449 A42.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.;
1450 a42.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.;
1451 A42.Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.;
1452 a42.Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.;
1453 A42.Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.:.1996.80-7113-171-7.;
1454 A42.Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.2007.978-80-903891-1-3.;
1455 a42.Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..;
1456 A42.Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad.1975..;
1457 a42.Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.2007.978-80-969659-9-1.;
1458 a42.Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..;
1459 A42.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1976..;
1460 A42.Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..;
1461 A42.Kung, Hans.Die Christliche Herausfordeung.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1980..;
1462 A42.Kung, Hans.Existiert Gott?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1978..;
1463 a42.Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.;
1464 A42.Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:.1999.80-85495-68-6.;
1465 A42.Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.1995.80-85319-44-6.;
1466 a42.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.;
1467 A42.Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.;
1468 A42.Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.;
1469 a42.Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.;
1470 A42.Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím.1980..;
1471 A42.Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..;
1472 A42.Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.;
1473 A42.Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis.1967..;
1474 A42.Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..;
1475 a42.Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda.1979..;
1476 a42.Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda.1986..;
1477 A42.Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-200-4.;
1478 a42.Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-714-2.;
1479 A42.Vnuk, František,.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1993.80-900537-6-9.;
1480 a42.Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:.1972..;
1481 a42.Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.1995.80-901614-6-4.;
1482 A43.Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON.1982..;
1483 A43.Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.;
1484 A43.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.;
1485 A43.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.;
1486 A43.Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-174-2.;
1487 A43.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.;
1488 A43.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.;
1489 A43.Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH.1986..;
1490 A43.Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH.1981..;
1491 A43.Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH.1985..;
1492 A43.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH.1978..;
1493 A43.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH.1976..;
1494 A43.Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.;
1495 A43.Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.;
1496 A43.Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3.;
1497 A43.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.;
1498 A43.Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.;
1499 A43.Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9.;
1500 A43.Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-60-2.;
1501 A43.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.;
1502 A43.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.;
1503 A43.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.;
1504 A43.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.;
1505 A43.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.;
1506 A43.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.;
1507 A43.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.;
1508 A43.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.;
1509 A43.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.;
1510 A43.Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.;
1511 A43.Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.;
1512 A43.Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.1973.3-222-10747-5.;
1513 A43.Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.;
1514 A43.Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.;
1515 A43.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.;
1516 A43.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.;
1517 A43.Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9.;
1518 A43.Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.;
1519 A43.Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-762-7.;
1520 A43.Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-399-0.;
1521 A43.Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.;
1522 A43.Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0.;
1523 A43.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-62-4.;
1524 A43.Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.;
1525 A43.Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.;
1526 A43.Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7360-214-8.;
1527 A43.Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.;
1528 A43.Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.;
1529 A43.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.;
1530 A43.Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8.;
1531 A43.Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4.;
1532 A43.Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord.1944..;
1533 A44.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.;
1534 A44.Bagin, Anton.Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.;
1535 A44.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..;
1536 A44.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..;
1537 A44.Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..;
1538 A44.Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.;
1539 A44.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.;
1540 A44.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.;
1541 A44.Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..;
1542 A44.Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.;
1543 A44.Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..;
1544 A44.Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.;
1545 A44.Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM.2000..;
1546 A44.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..;
1547 A44.Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.;
1548 A44.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.;
1549 A44.Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.;
1550 A44.Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.;
1551 A44.Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.;
1552 A44.Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.;
1553 A44.Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.;
1554 a44.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.;
1555 A44.Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.;
1556 A44.Hofmannová, Erna Hedvika.zpěváčci od Svatého Križe.Praha:Vyšehrad.1970..;
1557 A44.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.;
1558 A44.Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.;
1559 A44.John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.;
1560 A44.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.;
1561 A44.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.;
1562 A44.Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.;
1563 A44.Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.;
1564 A44.Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-920150-99-3.;
1565 A44.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.;
1566 A44.Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.2004.80-969223-6-X.;
1567 A44.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.;
1568 A44.Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..;
1569 A44.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.;
1570 A44.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.;
1571 A44.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.;
1572 A44.Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..;
1573 A44.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.;
1574 A44.Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.1991.80-900824-1-6.;
1575 A44.Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH.1976..;
1576 A44.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
1577 A44.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.;
1578 A44.Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.;
1579 A44.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.;
1580 A44.Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost.1933..;
1581 A44.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.;
1582 A44.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.;
1583 A44.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.;
1584 A44.Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.;
1585 A44.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.;
1586 A44.Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad.1978..;
1587 A44.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.;
1588 A44.Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad.1947..;
1589 A44.Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.;
1590 A45..Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-110-2.;
1591 A45..Svobodní zednárstvi.:SVAM.1992..;
1592 A45..Znamení poušte.Rim:KA.1971..;
1593 A45.Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.;
1594 A45.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..;
1595 A45.Bel, Matej.Črty spoza mreží.Bratislava:EPOCHA.1969..;
1596 A45.Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad.1970..;
1597 A45.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.;
1598 A45.Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1018-9.;
1599 A45.Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.;
1600 A45.Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.;
1601 A45.Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2.;
1602 A45.Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..;
1603 A45.Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.;
1604 A45.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.;
1605 A45.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.;
1606 A45.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.;
1607 A45.Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.;
1608 A45.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.;
1609 A45.Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.;
1610 A45.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.;
1611 A45.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..;
1612 A45.Gavenda, Marián,1963-.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742485 (brož.); 978-80-8074-248-5.;
1613 A45.Gavenda, Marián,1963-.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.;
1614 A45.Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.;
1615 A45.Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.;
1616 A45.Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7.;
1617 A45.Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.;
1618 A45.Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742683 (brož.); 978-80-8074-268-3.;
1619 A45.Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.1996.80-7113-157-1.;
1620 A45.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.;
1621 A45.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.;
1622 A45.Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.;
1623 A45.Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.;
1624 A45.Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.;
1625 A45.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..;
1626 A45.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..;
1627 A45.Husár, Marián,1973-.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742577 (brož.); 978-80-8074-257-7.;
1628 A45.Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.;
1629 A45.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..;
1630 A45.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.;
1631 A45.Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.;
1632 A45.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.;
1633 A45.Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.;
1634 A45.Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.;
1635 A45.Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.;
1636 A45.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..;
1637 A45.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.;
1638 A45.Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.;
1639 A45.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.;
1640 A45.Luscoň, Jozef.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.;
1641 A45.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981..;
1642 A45.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-06-8.;
1643 A45.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.;
1644 A45.Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.;
1645 A45.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.;
1646 A45.Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-64-0.;
1647 A45.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.;
1648 A45.Paul, Balta.Svetové náboženstvá.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00542-7.;
1649 A45.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.;
1650 A45.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.;
1651 A45.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.;
1652 A45.Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.;
1653 A45.Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.;
1654 A45.Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..;
1655 A45.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.;
1656 A45.Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.;
1657 A45.Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.;
1658 A45.Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1973..;
1659 A45.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.;
1660 A45.Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.;
1661 A45.Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.;
1662 A45.Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.;
1663 A45.Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.;
1664 A45.Turanský, Štefan.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.;
1665 A45.Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.;
1666 A45.Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742539 (brož.); 978-80-8074-253-9.;
1667 A45.Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.;
1668 A45.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.;
1669 A46..Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.1999.8390970546;83-909705-4-6.;
1670 A46..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..;
1671 A46.Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.;
1672 a46.Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.;
1673 A46.Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-902-6.;
1674 A46.Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-092-6.;
1675 A46.Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.;
1676 A46.Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.2002.80-968698-6-8.;
1677 A46.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.;
1678 A46.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.;
1679 A46.Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9.;
1680 A46.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.;
1681 A46.Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.;
1682 A46.Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9.;
1683 A46.Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-371-2.;
1684 A46.Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..;
1685 A46.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.;
1686 A46.Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.;
1687 A46.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.;
1688 A46.Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.;
1689 a46.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.;
1690 A46.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.;
1691 A46.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.;
1692 A46.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.;
1693 A46.Janáč, Pavol,(1942-).Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.;
1694 A46.Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.;
1695 A46.Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.1980.3-265-10210-6.;
1696 A46.Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.;
1697 A46.Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.1981.3-545-20515-0.;
1698 A46.Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.;
1699 A46.Luciani, A.Milosrdný samaritán.:.1995..;
1700 A46.Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.;
1701 A46.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
1702 A46.Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad.1972..;
1703 A46.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.;
1704 A46.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.;
1705 A46.Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.;
1706 A46.Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-942-5.;
1707 A46.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.;
1708 A46.Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.2001.80-88723-81-7.;
1709 A46.Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.1996.80-967400-5-9.;
1710 A46.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.;
1711 A46.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.;
1712 A46.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..;
1713 A46.Press, František,(1932-2004).Máriin nebakľúč :.Košice ::Nádej,.1992.80-900531-2-2.;
1714 A46.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.;
1715 A46.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.;
1716 A46.Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:.1986..;
1717 A46.Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00896-1.;
1718 A46.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.;
1719 A46.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.;
1720 A46.Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.;
1721 A46.Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.;
1722 A46.Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.;
1723 A46.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.;
1724 A46.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.;
1725 A46.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.;
1726 A46.Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.;
1727 A46.Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:.2003..;
1728 A46.Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.1995.80-7182-004-0.;
1729 A46.Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.1998.80-967913-4-6.;
1730 A46.Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal.1955..;
1731 A46.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..;
1732 A46.Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.;
1733 A46.Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:.1970..;
1734 A46.Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.2000.80-7165-242-3.;
1735 A46.Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.;
1736 A46.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.;
1737 A46.Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni.2001..;
1738 A46.Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..;
1739 A46.Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.;
1740 A46.Zvonický, Gorazd.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.;
1741 A47..Gottes Kinder 2.:.2000..;
1742 A47.Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM.1998..;
1743 A47.Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-012-8.;
1744 A47.Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.;
1745 A47.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.;
1746 A47.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.;
1747 A47.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.;
1748 A47.Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.2000, c1958.80-200-0499-8.;
1749 A47.Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.1995.80-7205-497-X.;
1750 A47.Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál.1994..;
1751 A47.Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968..;
1752 A47.Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.;
1753 A47.Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0010-8.;
1754 A47.Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis..1987..;
1755 A47.Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..;
1756 A47.Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
1757 A47.Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.;
1758 A47.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.;
1759 A47.Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-239-8.;
1760 A47.Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.;
1761 A47.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..;
1762 A47.Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.;
1763 A47.Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.1979.3-7171-0731-3.;
1764 A47.Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969936-7-3.;
1765 A47.Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.1998.80-7215-076-6.;
1766 A47.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.;
1767 A47.Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL.2000..;
1768 A47.Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.;
1769 A47.Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad.1978..;
1770 A47.Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.;
1771 a47.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.;
1772 A47.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1773 A47.Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:.1942..;
1774 a47.Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl.1931..;
1775 A47.Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal.1946..;
1776 A47.Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.;
1777 A47.Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.1993.80-88702-00-3.;
1778 A47.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.;
1779 A47.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..;
1780 A47.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:.2000..;
1781 A47.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.;
1782 A47.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.;
1783 A47.Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.;
1784 A47.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.;
1785 A47.Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.;
1786 A47.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-37-3.;
1787 A47.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.;
1788 A47.Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4.;
1789 A47.Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.1998.80-85495-15-5.;
1790 A47.Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-78-3.;
1791 A47.Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.;
1792 A47.Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.;
1793 A47.Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.2008.978-80-204-1894-4.;
1794 A47.Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.;
1795 A47.Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.2008.978-80-7367-376-5.;
1796 A47.Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969..;
1797 A47.Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.1995.80-901605-0-6.;
1798 A48.Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena.1965..;
1799 a48.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.;
1800 a48.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.;
1801 a48.Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-792-4.;
1802 A48.Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran.1966..;
1803 A48.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.;
1804 a48.Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.;
1805 A48.Ďurica, Milan S..Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.2012.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.;
1806 a48.Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-519-1.;
1807 A48.Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..;
1808 a48.Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.;
1809 a48.Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.;
1810 A48.Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.;
1811 a48.Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-67-7.;
1812 A48.Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.;
1813 a48.Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:.2008..;
1814 a48.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.;
1815 a48.Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.2007.978-80-7106-903-4.;
1816 a48.Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.;
1817 a48.Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.1992.80-85439-04-2.;
1818 A48.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.;
1819 a48.Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.;
1820 a48.Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.;
1821 A48.Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.;
1822 a48.Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..;
1823 A48.Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-188-3.;
1824 A48.Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.2000.80-88960-44-4.;
1825 a48.Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta.1952..;
1826 a48.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.;
1827 a48.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.;
1828 A48.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.;
1829 A48.Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.;
1830 a48.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..;
1831 a48.Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.;
1832 a48.Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.;
1833 a48.Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.;
1834 a48.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.;
1835 a48.Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.;
1836 a48.Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
1837 a48.Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta.1978..;
1838 A48.Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.2008.978-80-7106-588-3.;
1839 a48.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.;
1840 a48.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.;
1841 a48.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.;
1842 A48.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.;
1843 A48.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.;
1844 A48.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.;
1845 a48.Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.;
1846 A50..Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.;
1847 A50..Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.;
1848 A50..Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.;
1849 A50..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.;
1850 A50..Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.;
1851 A50.Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.;
1852 A50.Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.2015; 2015.978-80-87855-16-4.;
1853 A50.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.;
1854 A50.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.;
1855 A50.Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.;
1856 A50.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.;
1857 A50.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.;
1858 A50.Ciccotti, Serge.Lépe porozumět sobě i ostatním :.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-364-2 :.;
1859 A50.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..;
1860 A50.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.;
1861 A50.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.;
1862 A50.Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.;
1863 A50.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.;
1864 A50.Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.;
1865 A50.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.;
1866 A50.Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.2004.80-7266-166-3.;
1867 A50.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.;
1868 A50.Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.2014.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.;
1869 A50.Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.2014.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.;
1870 A50.Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..;
1871 A50.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.;
1872 A50.Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.2002.80-89018-26-2.;
1873 A50.Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1.;
1874 A50.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.2012.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.;
1875 A50.Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.;
1876 A50.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.;
1877 A50.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.;
1878 A50.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.;
1879 A50.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.;
1880 A50.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.;
1881 A50.Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.;
1882 A50.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.;
1883 A50.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..;
1884 A50.Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..;
1885 A50.Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1983..;
1886 A50.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.;
1887 A50.Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.2004.80-85223-68-6.;
1888 A50.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.;
1889 A50.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.;
1890 A50.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.;
1891 A50.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.;
1892 A50.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.;
1893 A50.Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.;
1894 A50.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.;
1895 A50.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.;
1896 A50.Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.2002.80-88880-45-9.;
1897 A50.Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.2007.80-88880-46-7.;
1898 A50.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.;
1899 A50.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.;
1900 A50.Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.;
1901 A50.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.;
1902 A50.William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..;
1903 B01.Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean).Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad.1969..;
1904 B01.Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM.1992..;
1905 B01.Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH.1989..;
1906 B01.Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..;
1907 B01.Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.2006.80-969542-6-1.;
1908 B01.Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.;
1909 B01.Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.;
1910 B01.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.;
1911 B01.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.;
1912 B01.Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ.1985..;
1913 B01.Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..;
1914 B01.Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..;
1915 B01.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.;
1916 B01.Vrablec, Jozef.Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..;
1917 B01.Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..;
1918 B01.Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.;
1919 B02.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.;
1920 B02.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.;
1921 B02.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.;
1922 B02.Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.1994.80-85282-72-0.;
1923 B02.Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.1991.80-85413-07-8.;
1924 B02.Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.;
1925 B02.Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.;
1926 B02.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.;
1927 B02.Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.;
1928 B02.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.;
1929 B02.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.;
1930 B02.Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
1931 B02.Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
1932 B02.Mikluščák, Pavel.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..;
1933 B02.Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
1934 B02.Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
1935 B02.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..;
1936 B02.Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.;
1937 B02.Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM.1998..;
1938 B02.Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.;
1939 B03.Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM.1992?..;
1940 B03.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.;
1941 B03.Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..;
1942 B03.Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.;
1943 B03.Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1988.80-7140-031-9.;
1944 B03.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.;
1945 B03.Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L.1992..;
1946 B03.Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..;
1947 B03.Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.;
1948 B03.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.;
1949 B03.Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím.1981..;
1950 B03.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..;
1951 B03.Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.;
1952 B03.Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.;
1953 B03.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.;
1954 B03.Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.;
1955 B03.Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove.1998..;
1956 B03.Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím.1991..;
1957 B03.Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.;
1958 B03.Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.;
1959 B03.Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.1997.80-900931-6-7.;
1960 B03.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.;
1961 B03.Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:.1990?..;
1962 B03.Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..;
1963 B03.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..;
1964 B03.Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich.1988..;
1965 B03.Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči.1992?..;
1966 B03.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.;
1967 B03.Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:.1985?..;
1968 B04.Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.;
1969 B04.Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.;
1970 B04.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.;
1971 B04.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.;
1972 B04.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.;
1973 B04.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.;
1974 B04.Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.;
1975 B04.Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.;
1976 B04.Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.;
1977 B04.Ďurica, Milan.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.;
1978 B04.Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.2000.80-88891-23-X.;
1979 B04.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.;
1980 B04.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.;
1981 B04.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.;
1982 B04.Michalov, Jozef.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-545-9.;
1983 B04.Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.;
1984 B04.Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.;
1985 B04.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.;
1986 B04.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..;
1987 B04.Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9.;
1988 B04.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.;
1989 B04.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.;
1990 B05..Morálna teológia.:.1990?..;
1991 B05.Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.1995.80-7113-128-8.;
1992 B05.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.;
1993 B05.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.;
1994 B05.Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.;
1995 B05.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.;
1996 B05.Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.;
1997 B05.Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.;
1998 B05.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.;
1999 B05.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.;
2000 B05.Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.;
2001 B05.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.;
2002 B05.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.;
2003 B05.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.;
2004 B05.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.;
2005 B05.Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.;
2006 B05.Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.;
2007 B05.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.;
2008 B05.Mišovič, Bernard.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha.2001..;
2009 B05.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.;
2010 B05.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.1992.80-85-264-34-X.;
2011 B05.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.;
2012 B06..Nebe nad močály.Olomouc:MCM.1997..;
2013 B06.Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.;
2014 B06.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.;
2015 B06.Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000..;
2016 B06.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.;
2017 B06.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.;
2018 B06.Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-032-7.;
2019 B06.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.;
2020 B06.Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.;
2021 B06.Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.;
2022 B06.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.;
2023 B06.Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.1994.80-85013-19-3.;
2024 B06.Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..;
2025 B06.Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR.1991..;
2026 B06.Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.;
2027 B06.Radváni, Adrian.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.;
2028 B06.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..;
2029 B06.Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..;
2030 B06.Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.2000.80-88922-09-7.;
2031 B06.Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM.1995..;
2032 B06.Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-8-2.;
2033 B06.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
2034 B07..Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:.1987..;
2035 B07.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.;
2036 B07.Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.1991.80-85237-06-7.;
2037 B07.Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS.1994..;
2038 B07.Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..;
2039 B07.Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:.1990?..;
2040 B07.Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:.1995?..;
2041 B07.Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:.1992..;
2042 B07.Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:.1998..;
2043 B07.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.;
2044 B07.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.;
2045 B07.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.;
2046 B07.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.;
2047 B07.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.;
2048 B07.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.;
2049 B07.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.;
2050 B07.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.;
2051 B07.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.;
2052 B08.Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..;
2053 B08.Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..;
2054 B08.Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:.1997..;
2055 B08.Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:.1997..;
2056 B08.Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:.1997..;
2057 B08.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..;
2058 B08.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..;
2059 B08.Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..;
2060 B08.Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.;
2061 B08.Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..;
2062 B08.Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM.1995..;
2063 B08.Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF.1990?..;
2064 B08.Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..;
2065 B08.Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..;
2066 B08.Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:.1987..;
2067 B09..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.;
2068 B09.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
2069 B09.Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.;
2070 B09.Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.1991.80-85220-56-3.;
2071 B09.Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.2000.80-968917-6-6.;
2072 B09.Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:.1990..;
2073 B09.Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.;
2074 B09.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.;
2075 B09.Juraj, Augustín.Fatima a Montfort.:.2008..;
2076 B09.Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.;
2077 B09.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
2078 B09.Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.;
2079 B09.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.;
2080 B09.Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:.2008..;
2081 B09.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..;
2082 B09.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.;
2083 B09.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.;
2084 B09.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.;
2085 B09.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.;
2086 B10.Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.;
2087 B10.Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:.1996..;
2088 B10.Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.1992.80-85675-01-3.;
2089 B10.Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:.2000..;
2090 B10.Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG.1994..;
2091 B10.Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.;
2092 B10.Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.;
2093 B10.Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.;
2094 B10.Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-35-1.;
2095 B10.Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-32-7.;
2096 B10.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.;
2097 B10.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.;
2098 B10.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.;
2099 B10.Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..;
2100 B10.Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:.2000?..;
2101 B10.Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:.2000?..;
2102 B10.Vrablec, Jozef.Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..;
2103 B10.Vrablec, Jozef.Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..;
2104 B10.Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.;
2105 B11.Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas.1994..;
2106 B11.Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-079-3.;
2107 B11.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..;
2108 B11.Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria.1993..;
2109 B11.Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.;
2110 B11.Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.;
2111 B11.Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.;
2112 B11.Ďurica, Milan.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-608-7.;
2113 B11.Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.;
2114 B11.Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.;
2115 B11.Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.;
2116 B11.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.;
2117 B11.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-606-3.;
2118 B11.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.;
2119 B11.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.;
2120 B11.Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.;
2121 B11.Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..;
2122 B11.Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.1995.80-88795-06-0.;
2123 B11.Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.;
2124 B11.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.;
2125 B11.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.;
2126 B11.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.;
2127 B11.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.;
2128 B11.Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.;
2129 B11.Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..;
2130 B11.Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.1987.3-87209-441-6.;
2131 B11.Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.1996.80-7114-172-0.;
2132 B11.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.;
2133 B11.Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.1999.80-7165-226-1.;
2134 B11.Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.;
2135 B11.Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2.;
2136 B12..JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000..;
2137 B12..Ruženec.Olomouc:MCM.1992..;
2138 B12..Spiritualita sv. Ignáca.:.1995..;
2139 B12.Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.2003.80-7266-147-7.;
2140 B12.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.;
2141 B12.Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS.1999..;
2142 B12.Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:.1991..;
2143 B12.Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:.2000?..;
2144 B12.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..;
2145 B12.Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1.;
2146 B12.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.;
2147 B12.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.;
2148 B12.O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.;
2149 B12.Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV.2006..;
2150 B12.Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.;
2151 B12.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003..;
2152 B12.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004..;
2153 B12.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM.2005..;
2154 B12.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM.2007..;
2155 B12.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM.2010..;
2156 B12.Ziebura, František.Mária náš vzor l..:.1980??..;
2157 B12.Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:.1980??..;
2158 B12.Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:.1980??..;
2159 b13.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.;
2160 b13.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..;
2161 b13.Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
2162 b13.Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.2004.80-88743-59-1.;
2163 b13.Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.;
2164 b13.Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.;
2165 b13.Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.2006.80-89258-05-0.;
2166 B13.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.;
2167 b13.Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-563-2.;
2168 b13.Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia.1966..;
2169 b13.Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská.1933..;
2170 b13.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.;
2171 b13.Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
2172 b13.Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko.1992..;
2173 B14.Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.;
2174 B14.Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:.1952..;
2175 B14.Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-487-8.;
2176 B14.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.;
2177 B14.Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.;
2178 B14.Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.2002.80-7266-111-6.;
2179 B14.Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991..;
2180 B14.Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura.1977..;
2181 B14.Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.;
2182 B14.Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita.1969..;
2183 B14.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.;
2184 B14.Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.2003.80-7240-287-0.;
2185 B14.Rybár, Ján.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad.1995..;
2186 B14.Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S..2005..;
2187 B14.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.;
2188 B14.Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-167-1.;
2189 B15.Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..;
2190 B15.Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..;
2191 B15.Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..;
2192 B15.Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM.1998..;
2193 B15.Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.;
2194 B15.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.;
2195 B15.Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.;
2196 B15.Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA.1974..;
2197 B15.Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad.1940..;
2198 B15.Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM.1991..;
2199 B15.Kandler, Max.Co je víra.:.1991..;
2200 B15.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.;
2201 B15.Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..;
2202 B15.Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.;
2203 B15.Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.1990.80-7113-012-5.;
2204 B15.Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2.;
2205 B15.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..;
2206 B15.Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal.1938..;
2207 B15.Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda.1975..;
2208 B15.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.;
2209 B16..Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..;
2210 B16..Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1979..;
2211 B16..Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..;
2212 B16..Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..;
2213 B16..Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..;
2214 B16.Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:.2003..;
2215 B16.Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM.1992..;
2216 B16.Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L.1995..;
2217 B16.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.;
2218 B16.Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:.1995?..;
2219 B16.Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..;
2220 B16.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.;
2221 B16.Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008..;
2222 B16.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.;
2223 B16.Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD.1968..;
2224 B16.Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM.1998..;
2225 B16.Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.;
2226 b16.Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:.2002..;
2227 b16.Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:.1995..;
2228 B16.Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM.1997..;
2229 B16.Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal.1936..;
2230 B16.Soukup, Emilián.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..;
2231 B16.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.;
2232 B16.Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.;
2233 B17..Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA.1995?..;
2234 B17.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.;
2235 B17.Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.2003.80-88891-47-7.;
2236 B17.Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.;
2237 B17.Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.;
2238 B17.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.;
2239 B17.Hromník, Milan.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.;
2240 B17.Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.;
2241 B17.Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..;
2242 B17.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996..;
2243 B17.Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-21-7.;
2244 B17.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.;
2245 B17.Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:.1995?..;
2246 B17.Sandtner, Štefan.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-22-6.;
2247 B17.Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.;
2248 B17.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.;
2249 B17.Vrablec, Štefan; Pauliny, Andrej.Diakonia - Slovenský kňaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
2250 B17.Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.;
2251 B18..Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-0-1.;
2252 B18..Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-2-8.;
2253 B18.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.;
2254 B18.Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-735-0.;
2255 B18.Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM.1997..;
2256 B18.Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.1999.80-7165-182-6.;
2257 B18.Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1955..;
2258 B18.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.;
2259 B18.Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.1993.80-900548-1-1.;
2260 B18.Korec, Ján Chryzostom.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-732-9.;
2261 B18.Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.;
2262 B18.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.;
2263 B18.Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.;
2264 B18.Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.;
2265 B18.Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.2008.978-80-969931-0-9.;
2266 B18.Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.1999.80-88739-47-0.;
2267 B18.Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-10-5.;
2268 B18.Vrablec, Jozef.Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.;
2269 B19.Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.;
2270 B19.Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-38-3.;
2271 B19.Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-069-6.;
2272 B19.Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..;
2273 B19.Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.2004.80-89089-17-8.;
2274 B19.Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-157-7.;
2275 B19.Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.;
2276 B19.Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko.2001..;
2277 B19.Stariček, Imrich.Kozmológia.:.1997..;
2278 B19.Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..;
2279 B19.Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL.1996..;
2280 B19.Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:.1990?..;
2281 B20..Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:.2003..;
2282 B20.Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:.2000?..;
2283 B20.Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín.1998..;
2284 B20.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..;
2285 B20.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.;
2286 B20.Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.;
2287 B20.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.;
2288 B20.Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-43-0.;
2289 B20.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.;
2290 B20.Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.;
2291 B20.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.;
2292 B20.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.;
2293 B20.Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
2294 B20.Pupík, Zdeno; Bechný, Ľubomír.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.;
2295 B20.Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni.1990..;
2296 B20.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
2297 B20.Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.;
2298 B20.Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.;
2299 B20.Vácval, Anton Mária, SDB.Žena hrdinka.:.1990?..;
2300 B21..Krakowski Grodek.:.2010.978-83-60658-02-4.;
2301 B21..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
2302 B21..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.;
2303 B21..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..;
2304 B21..Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima.2003..;
2305 B21..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve.2007..;
2306 B21..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..;
2307 B21..Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín.1995..;
2308 B21.Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.;
2309 B21.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.;
2310 B21.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.;
2311 B21.Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.;
2312 B21.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.;
2313 B21.Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.1994.80-966957-3-8.;
2314 B21.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.;
2315 B21.Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.;
2316 B21.Murgová, Ružena.Diéty.:.2002.80-967523-5-9.;
2317 B21.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
2318 B21.Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti.1994?..;
2319 B21.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.;
2320 B21.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.;
2321 B21.Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.;
2322 B22..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..;
2323 B22..Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.;
2324 B22..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..;
2325 B22..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
2326 B22..Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.;
2327 B22..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..;
2328 B22..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.2001..;
2329 B22..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.;
2330 B22..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..;
2331 B22..Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo.1992..;
2332 B22.Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1986..;
2333 B22.Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.;
2334 B22.Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava.1995..;
2335 B22.Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-371-7.;
2336 B22.Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.;
2337 B22.Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..;
2338 B22.Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
2339 B22.Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1971..;
2340 B22.Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..;
2341 B23..Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae.1982..;
2342 B23..Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.1992.80-85486-02-4.;
2343 B23..Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ.1942..;
2344 B23..Laické hnutia. Prešov:VMV.2002..;
2345 B23..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..;
2346 B23..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..;
2347 B23..Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae.1982..;
2348 B23..Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.1991.80-901038-0-4.;
2349 B23..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..;
2350 B23..Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9.;
2351 B23.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.;
2352 B23.Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.;
2353 B23.J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.;
2354 B23.James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist..1990..;
2355 B23.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.1992.80-7114-065-1.;
2356 B23.Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:.1995..;
2357 B23.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.;
2358 B23.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.;
2359 B23.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..;
2360 B23.Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
2361 B23.Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.;
2362 B23.Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..;
2363 B23.Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:.1988?..;
2364 B23.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.;
2365 B23.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.;
2366 B24..Jozef Maximilián Petzval.:.2001..;
2367 B24..Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..;
2368 B24..Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:.1940..;
2369 B24.Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.1998.83-7033-250-1.;
2370 B24.Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť.1919..;
2371 B24.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.;
2372 B24.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).;
2373 B24.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.).;
2374 B24.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-03-5 (3. zv.).;
2375 B24.Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..;
2376 B24.Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..;
2377 B24.Huska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..;
2378 B24.Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov.1999..;
2379 B24.Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..;
2380 B24.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..;
2381 B24.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..;
2382 B24.Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n..1908..;
2383 B24.Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v..1940..;
2384 B24.Škrábik, Andrej nap. Rajecký.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..;
2385 B24.Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..;
2386 B24.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..;
2387 B25..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.;
2388 B25..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..;
2389 B25..Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948..;
2390 B25..Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
2391 B25..Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2.;
2392 B25..Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:.1990..;
2393 B25.Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
2394 B25.František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984.neudané.;
2395 B25.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.;
2396 B25.Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996..;
2397 B25.Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..;
2398 B25.Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal.1936..;
2399 B25.Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.;
2400 B25.Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-188-4.;
2401 B25.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.;
2402 B25.Jacko, Jozef.Petrovany.:.2004..;
2403 B25.Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..;
2404 B25.Jarab, Jarab.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.80-7142-082-4.;
2405 B25.Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.;
2406 B25.Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5.;
2407 B25.Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..;
2408 B25.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
2409 B25.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.;
2410 B25.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.;
2411 B25.P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.:.1991.80-7113-033-8.;
2412 B25.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.;
2413 B25.Pauliny, Andrej.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.;
2414 B25.Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:.2001..;
2415 B25.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.;
2416 B25.Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..;
2417 B25.Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum.1985..;
2418 B25.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..;
2419 B26..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..;
2420 B26..Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku.2011.978-80-96996-7-7.;
2421 B26..Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.2009.978-80-967740-9-8.;
2422 B26..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.;
2423 B26..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..;
2424 B26.Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.1997.80-85405-60-1.;
2425 B26.Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.1998.83-7097-424-4.;
2426 B26.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..;
2427 B26.Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-305-1.;
2428 B26.Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..;
2429 B26.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.;
2430 B26.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..;
2431 B26.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..;
2432 B26.Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.2010.978-80-970525-0-8.;
2433 B26.Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.;
2434 B26.Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.;
2435 B26.L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..;
2436 B26.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.2002.80-7100-964-4.;
2437 B26.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.2002.80-7100-940-7.;
2438 B26.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..;
2439 B26.Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
2440 B26.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..;
2441 B26.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..;
2442 B26.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..;
2443 B26.Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8.;
2444 B27..10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:.2002..;
2445 B27..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
2446 B27..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.;
2447 B27..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-372-5.;
2448 B27..Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-135-8.;
2449 B27.Andrej Pauliny.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-463-2.;
2450 B27.Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.;
2451 B27.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.;
2452 B27.DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..;
2453 B27.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..;
2454 B27.Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.1994.80-967099-0-9.;
2455 B27.Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.;
2456 B27.Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:.1998..;
2457 B27.Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..;
2458 B27.Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..;
2459 B27.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.;
2460 B27.Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..;
2461 B27.Náhalka, Štefan,1916-1975.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..;
2462 B27.Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.;
2463 B27.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.;
2464 B27.Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.;
2465 B27.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.;
2466 B27.Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.2000.80-88795-70-2.;
2467 B27.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..;
2468 B27.Polčín, Jozef; Šimončič, Albert.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :.1941..;
2469 B27.Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.2004.80-7165-432-9.;
2470 B27.Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1996.80-7162-124-2.;
2471 B27.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.;
2472 B27.Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n..1884..;
2473 B28..300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.1998.80-85291-54-1.;
2474 B28..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.;
2475 B28..K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:.1995..;
2476 B28..Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-253-9.;
2477 B28..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..;
2478 B28..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..;
2479 B28..Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar.2004..;
2480 B28..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..;
2481 B28..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.;
2482 B28..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
2483 B28..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.;
2484 B28.Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.;
2485 B28.Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-137-2.;
2486 B28.Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu.2011..;
2487 B28.DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..;
2488 B28.Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.2009.978-80-86157-27-6.;
2489 B28.Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov.1997..;
2490 B28.Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.2001.80-88795-76-1.;
2491 B28.Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1.;
2492 B28.Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.;
2493 B28.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV.2006..;
2494 B28.Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma.1999..;
2495 B28.Ištvaník, Štefan.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-09-0.;
2496 B28.Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X.;
2497 B28.Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.2001.80-88795-78-8.;
2498 B28.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..;
2499 B28.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
2500 B28.Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:.2001..;
2501 B28.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.;
2502 B28.Porubčan, Jozef.5 x Krížová cesta.:.1979?..;
2503 B28.Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.;
2504 B28.Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..;
2505 B28.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..;
2506 B28.Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.2004.80-7007-197-4.;
2507 B28.Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
2508 B28.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:.1992..;
2509 B28.Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.2008.978-80-7165-678-4.;
2510 B29..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..;
2511 B29..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.;
2512 B29..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..;
2513 B29..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
2514 B29.Bohuslav (Ľudovít Macák).Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
2515 B29.Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.;
2516 B29.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..;
2517 B29.Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.2008.92-894-9343-7.;
2518 B29.Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..;
2519 B29.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..;
2520 B29.Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.;
2521 B29.Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.;
2522 B29.Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent.2002..;
2523 B29.Hudák, Pavol.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..;
2524 B29.Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
2525 B29.Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
2526 B29.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.;
2527 B29.Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
2528 B29.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.;
2529 B29.Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.;
2530 B29.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.;
2531 B29.P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..;
2532 B29.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..;
2533 B29.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..;
2534 B29.Rajecký (Škrábik, Andrej).Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..;
2535 B29.Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..;
2536 B29.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..;
2537 B29.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..;
2538 B29.Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
2539 B29.Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
2540 B29.Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
2541 B29.Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..;
2542 B30..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.;
2543 B30..Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti.1980?..;
2544 B30..Moderný človek a zázraky.:.1985?..;
2545 B30..Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..;
2546 B30..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.;
2547 B30..Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.2008.978-80-969882-1-1.;
2548 B30..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.;
2549 B30.Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich.1948..;
2550 B30.Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
2551 B30.Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
2552 B30.Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?.80-967108-0-X.;
2553 B30.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.;
2554 B30.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.;
2555 B30.František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská.1995..;
2556 B30.Gramantik, Vavrinec.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..;
2557 B30.Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1996.80-88795-23-0.;
2558 B30.Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev.2010..;
2559 B30.Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
2560 B30.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.;
2561 B30.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..;
2562 B30.Malý, Vincent 1922-.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.1997.80-85413-32-9.;
2563 B30.Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..;
2564 B30.Mattoška P.L., OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..;
2565 B30.P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:.1975?..;
2566 B30.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988..;
2567 B30.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.;
2568 B30.Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ.1934..;
2569 B30.Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:.1980?..;
2570 B30.Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok.1990?..;
2571 B30.Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?..;
2572 B30.Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros.1991..;
2573 B31..Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH.2011..;
2574 B31..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..;
2575 B31..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
2576 B31..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.;
2577 B31.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..;
2578 B31.Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..;
2579 B31.Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-871-2.;
2580 B31.Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.;
2581 B31.JANKOLA, Silvester OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..;
2582 B31.Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
2583 B31.Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.2010.978-80-89501-00-7.;
2584 B31.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..;
2585 B31.Neubert, E.Môj ideál Ježiš. Kremnica:Serafínsky svet.1943..;
2586 B31.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..;
2587 B31.Pavol VI..Humanae vitae.:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..;
2588 B31.Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok.1931..;
2589 B31.Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba.1968?..;
2590 B31.Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
2591 B31.Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost.1994..;
2592 B31.Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.1996.80-967646-0-8.;
2593 B31.Smržík, Štefan.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..;
2594 B31.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..;
2595 B31.Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.;
2596 B31.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..;
2597 B32..Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..;
2598 B32..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..;
2599 B32..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..;
2600 B32..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..;
2601 B32..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..;
2602 B32..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..;
2603 B32.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..;
2604 B32.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.;
2605 B32.Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.].1983..;
2606 B32.Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim.2005..;
2607 B32.Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-7-7.;
2608 B32.Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-8-5.;
2609 B32.Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:.1980??..;
2610 B32.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.;
2611 B32.Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.;
2612 B32.Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.2010.978-80-970478-0-1.;
2613 B32.Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..;
2614 B32.Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.2008.978-80-86702-47-6.;
2615 B32.sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.;
2616 B32.Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.2008.978-80-969984-1-8.;
2617 B33..Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.;
2618 B33..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..;
2619 B33..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
2620 B33.Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.;
2621 B33.Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák.2011?..;
2622 B33.Dilong, Rudolf.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012..;
2623 B33.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.;
2624 B33.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.;
2625 B33.Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:.2011?..;
2626 B33.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.;
2627 B33.Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice.2010?..;
2628 B33.Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..;
2629 B33.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.;
2630 B33.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
2631 B33.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
2632 B33.Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..;
2633 B33.Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko.1995?..;
2634 B33.KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:.1994..;
2635 B33.Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :.1994..;
2636 B33.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.;
2637 B33.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
2638 B33.Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ.2008..;
2639 B33.Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.;
2640 B33.Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.;
2641 B33.Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM.1992..;
2642 B33.Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.;
2643 B33.Sopko, Alexander.Hrady, zámky a kaštiele v okrese Žilina. Martin:Osveta.1982.80-231-0177-3.;
2644 B33.Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..;
2645 B33.Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.;
2646 B33.Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1993.8096701401; 80-967014-0-1.;
2647 B33.Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
2648 B33.Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..;
2649 B33.Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-07-1.;
2650 B34..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.;
2651 B34..Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej.1999..;
2652 B34.Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..;
2653 B34.Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh..Zvolen:Združenie Jas.1996.8088795281;80-88795-28-1.;
2654 B34.Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..;
2655 B34.Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-441-5.;
2656 B34.Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..;
2657 B34.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.;
2658 B34.Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.;
2659 B34.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.;
2660 B34.Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova.1944..;
2661 B34.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.;
2662 B34.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..;
2663 B34.Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.;
2664 B35..Druhá PEPO príručka.Bratislava:eRko.1996.808871012X;80-88710-12-X.;
2665 B35..Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.1994.80-967154-3-7.;
2666 B35..Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..;
2667 B35.Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.2000.80-88795-71-0.;
2668 B35.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.;
2669 B35.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.;
2670 B35.Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.;
2671 B35.Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.;
2672 B35.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..;
2673 B35.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..;
2674 B35.Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.].1930..;
2675 B35.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.;
2676 B35.Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.;
2677 B35.Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..;
2678 B35.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..;
2679 B35.Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..;
2680 B35.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.;
2681 B35.Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.;
2682 B35.Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.;
2683 B35.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.;
2684 B35.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
2685 B35.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
2686 B35.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..;
2687 B35.Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum.1991..;
2688 B35.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem, Rajecká Lesná.Rajecká Lesná:RKFÚ.2002?..;
2689 B35.Trstenský, František.Vezmi a čítaj .:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4.;
2690 B36..Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR.2000??..;
2691 B36..Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:.2012..;
2692 B36..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.;
2693 B36..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..;
2694 B36..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..;
2695 B36..Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.1994.80-88719-15-1.;
2696 B36..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.;
2697 B36..Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.2004.80-89089-25-9.;
2698 B36..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.;
2699 B36.Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..;
2700 B36.Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-304-7.;
2701 B36.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.;
2702 B36.Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.;
2703 B36.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.;
2704 B36.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..;
2705 B36.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.;
2706 B36.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.;
2707 B36.Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7.;
2708 B36.Majzel, pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:.2013..;
2709 B36.Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.2001.80-968525-0-7.;
2710 B36.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.;
2711 B36.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.;
2712 B36.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).;
2713 B36.Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne.2008 jún..;
2714 B36.Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.;
2715 B36.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.2000?..;
2716 B36.Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM.1993..;
2717 B36.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.;
2718 B36.Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.1991.80-7095-005-6.;
2719 B36.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..;
2720 B36.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.;
2721 B37..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..;
2722 B37..Státni židovské muzeum v Praze.:.1980?..;
2723 B37.Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.;
2724 B37.Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1998.80-967801-6-6.;
2725 B37.Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..;
2726 B37.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.;
2727 B37.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..;
2728 B37.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.;
2729 B37.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.;
2730 B37.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..;
2731 B37.Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.;
2732 B37.Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-196-6.;
2733 B37.Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.2001.80-86036-55-3.;
2734 B37.Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.;
2735 B37.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..;
2736 B37.Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.2007.978-80-969852-0-3.;
2737 B37.Rábek, František,1949-.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.2008.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.;
2738 B37.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..;
2739 B37.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.;
2740 B37.Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.1938..;
2741 B37.St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:.1994..;
2742 B37.Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.;
2743 B37.Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..1992.80-7131-007-7.;
2744 B37.Trstenský, František,1973-.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.2009.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.;
2745 B37.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..;
2746 B37.Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.;
2747 B37.Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,.1959...;
2748 B38..Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.;
2749 B38..In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej.2015..;
2750 B38..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.;
2751 B38..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..;
2752 B38..Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.;
2753 B38..Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.2009.978-80-89412-05-1.;
2754 B38.Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996..;
2755 B38.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.;
2756 B38.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.;
2757 B38.František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.;
2758 B38.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.;
2759 B38.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.;
2760 B38.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.;
2761 B38.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.;
2762 B38.janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:.2004..;
2763 B38.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..;
2764 B38.Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2001.80-968401-6-9.;
2765 B38.Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.1997.80-88717-19-1.;
2766 B38.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.;
2767 B38.Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu.Lomnička:Rímskokatolícky faraký úrad.2010.978-80-89264-44-3.;
2768 B38.Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..;
2769 B38.Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.2001.80-967423-2-9.;
2770 B38.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.;
2771 B38.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.;
2772 B38.Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.;
2773 B38.Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993..;
2774 B38.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.;
2775 B38.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.;
2776 B38.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.;
2777 B38.Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o..2004..;
2778 B39.Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.;
2779 B39.Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.2000.80-88903-10-6.;
2780 B39.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.;
2781 B39.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.;
2782 B39.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.;
2783 B39.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.;
2784 B39.Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.;
2785 B39.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.;
2786 B39.Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.;
2787 B39.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.;
2788 B39.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.;
2789 B39.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.;
2790 B39.Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.;
2791 B39.Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.1994.80-967099-8-4.;
2792 B39.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.;
2793 B39.Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.;
2794 B39.Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:.2013..;
2795 B39.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..;
2796 B39.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.;
2797 B39.Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??.1990..;
2798 B39.Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2012.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.;
2799 B40..Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.;
2800 B40..Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2013.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.;
2801 B40..Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:.2016..;
2802 B40..Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-90-4.;
2803 B40.Alessandro Pronzato, Jozef Šimončič.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.;
2804 B40.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..;
2805 B40.Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.;
2806 B40.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..;
2807 B40.Grilli, Massimo,1948-.\"Paradox\" a \"tajomstvo\".Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.;
2808 B40.Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.2014.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.;
2809 B40.Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.2014.978-80-970780-8-9.;
2810 B40.Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:.2005..;
2811 B40.Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..;
2812 B40.Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl..1939..;
2813 B40.Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.;
2814 B40.Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.].2005.(brož.).;
2815 B40.Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.;
2816 B40.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..;
2817 B40.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..;
2818 B40.Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.2015.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.;
2819 B40.Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:.2007..;
2820 B40.Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:.2008..;
2821 B40.Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie: (Stávaš sa mužom).Košice:Slovo.1999.80-85291-71-1.;
2822 B40.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.;
2823 B41..Fatima.:.2017..;
2824 B41..Modlitba.:.1980??..;
2825 B41..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..;
2826 B41..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.;
2827 B41..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.;
2828 B41.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.;
2829 B41.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.;
2830 B41.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.;
2831 B41.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).;
2832 B41.Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:.1980??..;
2833 B41.Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.2008.978-80-7266-282-1.;
2834 B41.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..;
2835 B41.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.;
2836 B41.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.;
2837 B41.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..;
2838 B41.Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:.2016..;
2839 B41.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..;
2840 B41.Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.;
2841 B41.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.;
2842 B41.Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.;
2843 B41.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).;
2844 B41.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.;
2845 B41.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..;
2846 B41.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..;
2847 B41.Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.2002.80-7114-364-2.;
2848 B41.Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-407-1.;
2849 B41.Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..;
2850 B41.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.;
2851 B41.Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.;
2852 B42..... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.;
2853 B42..Manuál bioetiky pre mladých /.:.2017??.978-80-972036-1-0.;
2854 B42..Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.1991.80-900452-1-9.;
2855 B42..Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.;
2856 B42..Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:.2008..;
2857 B42..Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.2009.978-80-969640-3-1.;
2858 B42..Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.2016.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.;
2859 B42.Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.;
2860 B42.Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.;
2861 B42.Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.1996.80-967559-0-0.;
2862 B42.Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl..1925..;
2863 B42.Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-48-2.;
2864 B42.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.;
2865 B42.Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.2017.9788089570195; 978-80-89570-19-5.;
2866 B42.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.;
2867 B42.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.;
2868 B42.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.;
2869 B42.Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.;
2870 B42.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.;
2871 B42.Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.;
2872 B42.Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.;
2873 B42.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.;
2874 B42.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.;
2875 B42.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.;
2876 B42.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.;
2877 B42.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.2018.9788081612664; 978-80-8161-266-4.;
2878 B42.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.;
2879 B42.Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.;
2880 B42.Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.;
2881 B42.Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.1998.80-85291-57-6.;
2882 B42.Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.;
2883 B42.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..;
2884 B42.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-972-3.;
2885 B42.Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:.2015..;
2886 B42.Vechcovský, Melichar.Schody. s.n.:[Košice].2001.80-968272-6-X.;
2887 B42.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.;
2888 B42.Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.2003.80-968852-2-7.;
2889 B43..Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.2011.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.;
2890 B43.František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.;
2891 B43.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.;
2892 B43.Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-44-1.;
2893 B43.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.;
2894 B43.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.;
2895 B43.Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.2010.978-80-87386-08-8.;
2896 B43.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.;
2897 B43.Pauliny, Andrej.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.;
2898 B43.Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.;
2899 B43.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.;
2900 B43.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..;
2901 B43.Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..;
2902 B43.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.;
2903 B43.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-0-8.;
2904 C10..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.;
2905 C10..Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku.2002?..;
2906 C10..Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.;
2907 C10.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.;
2908 C10.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.;
2909 C10.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.;
2910 C10.Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:.1988..;
2911 C10.Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.2012.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.;
2912 C10.CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.2009.978-80-7021-989-8.;
2913 C10.Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-32-3.;
2914 C10.Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.2011.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.;
2915 C10.Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.;
2916 C10.Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:.2010??..;
2917 C10.Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.;
2918 C10.Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.;
2919 C10.Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo.1964..;
2920 C10.Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-106-7 .;
2921 C10.Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.;
2922 C10.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.;
2923 C10.Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.;
2924 C10.Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda.1986..;
2925 C10.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.;
2926 C10.Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,.1990..;
2927 C10.Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.;
2928 C10.Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor.1985..;
2929 c10.Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.2011.978-80-260-1558-1.;
2930 C10.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.;
2931 C10.Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.;
2932 C10.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
2933 C10.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..;
2934 C10.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.;
2935 C10.Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.2015.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.;
2936 C10.Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.1991.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).;
2937 C10.Trstenský, František,(1973-).Pavlove listy z väzenia :.Svit ::Katolícke biblické dielo,.2012.978-80-89120-36-9.;
2938 C10.Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.1999.80-968141-0-9.;
2939 C10.White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů.1969..;
2940 C11.Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich.1987..;
2941 C11.Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..;
2942 C11.Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad.1976..;
2943 C11.Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-354-0.;
2944 C11.Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta.1983..;
2945 C11.Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.;
2946 C11.Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.1995.80-85795-17-5.;
2947 C11.Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-337-9.;
2948 C11.Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-090-9.;
2949 C11.Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.;
2950 C11.Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.1997.80-86093-08-5.;
2951 C11.Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda.1972..;
2952 C11.Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.2008.978-80-7363-193-2.;
2953 C11.Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..;
2954 C11.Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis.1969..;
2955 C11.Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..;
2956 C11.Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.;
2957 C11.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..;
2958 C11.Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon.1979..;
2959 C11.Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.1978.80-204-0753-7.;
2960 C11.Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros.1988..;
2961 C11.Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama.1983..;
2962 C11.Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.1998.80-902179-6-6.;
2963 C11.Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad.1981..;
2964 C11.Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-311-5.;
2965 C11.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia.1987..;
2966 C11.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia.1987..;
2967 C11.Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.;
2968 C11.Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.;
2969 C11.Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..;
2970 C11.Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.:.1997.80-202-0655-8.;
2971 C11.Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita.1987..;
2972 C12.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.;
2973 c12.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..;
2974 C12.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.2009.978-80-7195-384-5.;
2975 C12.Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..;
2976 C12.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.;
2977 C12.Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta.1969..;
2978 C12.Coll, Pieter.Bolo to už v staroveku.Bratislava:Mladé leta.1966..;
2979 c12.Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-05-8.;
2980 C12.Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.2007.978-80-7195-148-3.;
2981 c12.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..;
2982 c12.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..;
2983 c12.Druhý vatikánsky koncil.The Documents of vatican II.. New York:The America Press.1966..;
2984 C12.Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.;
2985 C12.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981..;
2986 C12.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981..;
2987 C12.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..;
2988 C12.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981..;
2989 C12.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím.1981..;
2990 C12.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.;
2991 C12.Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.;
2992 C12.Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-266-4.;
2993 c12.Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-79-8.;
2994 C12.HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..;
2995 C12.Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-655-3.;
2996 c12.Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran.1977..;
2997 C12.Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.2004.80-7149-635-9.;
2998 C12.Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2.;
2999 C12.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.;
3000 C12.Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země.1979..;
3001 C12.Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON.1969..;
3002 c12.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.;
3003 C12.Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.;
3004 C12.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.;
3005 c12.Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad.1969..;
3006 c12.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..;
3007 C12.Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad.1947..;
3008 C12.Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH.1990..;
3009 c12.Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..;
3010 C12.Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
3011 C12.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.;
3012 C12.Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.;
3013 C12.Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2.;
3014 C12.Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.2003.80-7149-598-0.;
3015 C12.Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL.1965..;
3016 C12.Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-683-9.;
3017 C12.Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.;
3018 C12.Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.;
3019 C12.Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.;
3020 C13.Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.;
3021 C13.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.;
3022 C13.Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal.1948..;
3023 C13.Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo.1919..;
3024 C13.Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..;
3025 C13.Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.1998.80-902146-3-0.;
3026 C13.Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1.;
3027 C13.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.;
3028 C13.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.;
3029 C13.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.;
3030 C13.Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.1997.80-902146-2-2.;
3031 C13.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum.1947..;
3032 C13.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.;
3033 C13.Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.1995.80-855880-5-6.;
3034 C13.Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL.1954..;
3035 C13.Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..;
3036 C13.Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu.1995..;
3037 C13.Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH.1987..;
3038 C13.Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH.1982..;
3039 C13.Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.;
3040 C13.Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.1992.80-202-0369-9.;
3041 C13.Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK.1979..;
3042 C13.Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad.1988..;
3043 C13.Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.;
3044 C13.Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.;
3045 C13.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.;
3046 C13.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.;
3047 C13.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.;
3048 C13.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.;
3049 C13.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.;
3050 C13.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.;
3051 C13.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.;
3052 C13.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.;
3053 C13.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.;
3054 C13.Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal.1935..;
3055 C13.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-287-7.;
3056 C13.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.;
3057 C13.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.;
3058 C13.Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad.1972..;
3059 C13.Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL.1958..;
3060 C13.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.;
3061 C14.Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel.1974..;
3062 C14.Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel.1974..;
3063 C14.Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel.1974..;
3064 C14.Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.;
3065 c14.Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..;
3066 C14.Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad.1948..;
3067 C14.Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.;
3068 C14.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..;
3069 C14.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..;
3070 c14.Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS.1951..;
3071 c14.Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.;
3072 C14.Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.1988.80-207-0456-6.;
3073 C14.Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.;
3074 c14.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.;
3075 C14.Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit..1965..;
3076 C14.Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč.1928..;
3077 C14.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.;
3078 C14.Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.;
3079 C14.Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.1999.80-88849-31-4.;
3080 C14.Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.2001.80-7090-600-6.;
3081 C14.Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.;
3082 C14.Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.;
3083 C14.Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-997-7.;
3084 C14.Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..;
3085 C14.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.;
3086 C14.Picard, Max.Člověk na útěku.:.1970..;
3087 C14.Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.2003.80-7165-589-9.;
3088 C14.Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran.1976..;
3089 C14.Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
3090 C14.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.;
3091 c14.Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.;
3092 C14.Senčik, Štefan.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
3093 C14.Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.;
3094 C14.Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.2010.978-80-8081-090-0.;
3095 C14.Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad.1948..;
3096 C14.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.;
3097 C14.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0417-0.;
3098 C14.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
3099 C14.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
3100 C14.Vrablec, Jozef.Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
3101 C14.Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-063-X.;
3102 C14.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1990..;
3103 C15.Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.1984.3-222-11513-3.;
3104 C15.Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.;
3105 C15.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.;
3106 C15.Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..;
3107 C15.Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.2006.80-85924-49-8.;
3108 C15.Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.1998.80-85495-77-5.;
3109 C15.Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.1993.0-19-826753-3.;
3110 C15.Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.1979.3-530-56370-6.;
3111 C15.Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.1997.0-19-422708-1.;
3112 C15.Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.;
3113 C15.Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.;
3114 C15.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.;
3115 C15.Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.;
3116 C15.Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:.1991..;
3117 C15.Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.1972.3-530-87368-3.;
3118 C15.Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava.2008?..;
3119 C15.Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..;
3120 C15.Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:.1986..;
3121 C15.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.;
3122 C15.Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG.1965..;
3123 C15.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.;
3124 C15.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.;
3125 C15.Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.;
3126 C15.Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.;
3127 C15.Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.;
3128 C15.Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.1999.3-545-70006-2.;
3129 C15.Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.2003.3-935197-29-2.;
3130 C15.Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.2006.88-499-0089-9.;
3131 C15.Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag.1965..;
3132 C15.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.;
3133 C15.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.;
3134 C15.Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.2006.80-968947-7-3.;
3135 C15.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.;
3136 C15.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.;
3137 C15.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.;
3138 C15.Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg.1958..;
3139 C15.Werfel, Franz.Das Lied von Bernadette.Frankfurt am Main:Fisher.1987.3-596-21621-4.;
3140 C16..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..;
3141 C16.Adam, Konštanc Miroslav.I sacramenti dell' iniziazione.:.2003.80-88922-71-2.;
3142 C16.Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.;
3143 C16.Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..;
3144 C16.Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..;
3145 C16.Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1995.1-85326-245-5.;
3146 C16.Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.;
3147 C16.Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.;
3148 C16.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.;
3149 C16.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.;
3150 C16.Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.1985.0-8189-0485-2.;
3151 C16.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.;
3152 C16.Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.1999.80-968191-3-5.;
3153 C16.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..;
3154 C16.Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.;
3155 C16.Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.;
3156 C16.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.;
3157 C16.Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.;
3158 C16.Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.;
3159 C16.Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1228-2.;
3160 C16.Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.;
3161 C16.Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.2010??.9788089793266; 978-80-89793-26-6.;
3162 C16.Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.1994.3-89543-057-9.;
3163 C16.Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.2009.978-80-970227-4-7.;
3164 C16.Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.2003.80-88939-63-1.;
3165 C16.Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel.1977..;
3166 c16.Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.2008.978-80-87129-10-4.;
3167 C16.Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.;
3168 C16.Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.;
3169 C16.Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.;
3170 C16.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?..;
3171 C16.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..;
3172 C16.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde V..:.1980?..;
3173 C16.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?..;
3174 C16.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VII..:.1980?..;
3175 C16.Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.2007.978-80-7203-894-7.;
3176 c16.Slaninka, Augustín.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.;
3177 C16.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.;
3178 C16.Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.;
3179 C16.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.;
3180 C16.Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.;
3181 C16.Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-61-9.;
3182 C16.Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.2003.88-209-46335.;
3183 C16.Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.;
3184 C16.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.;
3185 C17..Náboženstvá sveta..Bratislava:Mladé letá.1997.8006007543; 80-06-00754-3.;
3186 C17..Swords, crowns, censers and books :.:.2017??.978-953-7975-32-6.;
3187 C17.Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.2006.80-88817-27-7.;
3188 C17.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.;
3189 C17.Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.9788097131814 (viaz.); 978-80-971318-1-4.;
3190 C17.Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.;
3191 C17.Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:.1991..;
3192 C17.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
3193 C17.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.;
3194 C17.Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.;
3195 C17.Hophan, Otto.Maria. Luzern:Raber & Cie..1951..;
3196 C17.Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.1989.80-7096-063-9.;
3197 C17.Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.;
3198 C17.Ján Košiar, Arturo Mari, Juraj Králik, Martin Kvasnica, Pavel Meluš.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.;
3199 C17.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.;
3200 C17.Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Dějiny katolické církve..Olomouc ::Univerzita Palackého,.1993.80-7067-285-4 :.;
3201 C17.Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.2014.978-80-7243-683-5.;
3202 C17.Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.;
3203 C17.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.2005.80-7165-491-4.;
3204 C17.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.;
3205 C17.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.;
3206 C17.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.;
3207 C17.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.;
3208 C17.Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran.1981..;
3209 C17.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.;
3210 C17.Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.;
3211 C17.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5.;
3212 C17.Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost.1921..;
3213 C17.Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.2013.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.;
3214 C17.Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..;
3215 C1x..Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.;
3216 C1x..Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.;
3217 c1x.Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.2012.978-80-7114-911-8.;
3218 c1x.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-27-9.;
3219 C1x.Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.2007.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.;
3220 C1X.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Ivanka pri Dunaji :Axima.2010.978-80-89475-00-1.;
3221 C1X.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.;
3222 C1X.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.;
3223 c1x.Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-005-X.;
3224 C1x.Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.1996.80-7113-185-7.;
3225 C1X.Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.2006.80-7203-755-2.;
3226 c1x.Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.;
3227 c1x.Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.2012.80-262-0157-4.;
3228 C1X.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.;
3229 c1x.Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2012.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.;
3230 C1X.Hladký, Josef, 1931-2008 - autor;.Zrádná slova v angličtině.:Praha :.1990 |e (Brno :.80-04-21834-2.;
3231 c1x.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.;
3232 C1x.Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-712-6.;
3233 C1X.Janko, Silan.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..;
3234 c1x.Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.1997-.80-901834-3-3.;
3235 c1x.Jung, Mathias, 1941-.Malý princ v nás :.:Praha :.2008.978-80-7367-412-0.;
3236 c1x.Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.2012.80-262-0164-7.;
3237 c1x.Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.1989.80-7017-036-0.;
3238 C1x.Klement Poláček.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.;
3239 c1x.Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.;
3240 C1X.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..;
3241 C1X.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.;
3242 C1x.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.;
3243 C1X.Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..;
3244 C1X.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..;
3245 c1x.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-661-7.;
3246 c1x.Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.;
3247 c1x.Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.2010.978-80-7367-847-0.;
3248 c1x.Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-629-7.;
3249 C1X.Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-273-2.;
3250 C1X.Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.2010.978-80-86949-82-6.;
3251 c1x.Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.2012.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.;
3252 c1x.Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.2012.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.;
3253 c1x.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.;
3254 c1x.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.;
3255 C1X.Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..;
3256 C1x.Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.;
3257 C1x.Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.;
3258 c1x.Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-658-7.;
3259 C1x.Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.1993.80-85658-02-X.;
3260 c1x.Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.2013.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.;
3261 C1X.Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.;
3262 C1X.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.;
3263 C1x.Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.2013.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.;
3264 c1x.Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.;
3265 C1y..V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.2004.80-969039-1-8.;
3266 C1y..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.;
3267 C1y.Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-725-2.;
3268 C1y.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.;
3269 C1y.Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2107-9.;
3270 C1y.Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0.;
3271 C1y.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.;
3272 C1y.Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.;
3273 C1y.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.;
3274 C1y.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.;
3275 C1y.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.;
3276 C1y.Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.2001.80-88696-30-5.;
3277 C1y.Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.;
3278 C1y.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.;
3279 C1y.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.;
3280 C1y.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.;
3281 C1y.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.;
3282 C1y.Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.;
3283 C1y.Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.;
3284 C1y.Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.;
3285 C1y.Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.;
3286 C1y.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..;
3287 C1y.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.;
3288 C1y.Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.;
3289 C1y.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.;
3290 C1y.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.;
3291 C1y.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.;
3292 C1y.Jozef Šuppa, Mária Michálková.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.;
3293 C1y.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.;
3294 C1y.Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.;
3295 C1y.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.;
3296 C1y.Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.;
3297 C1y.Khidayer, Emire.Život po Arabsky. .Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-050-1.;
3298 C1y.Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.2012.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.;
3299 C1y.Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.;
3300 C1y.Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.;
3301 C1y.Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.;
3302 C1y.Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.1994.80-200-0191-3.;
3303 C1y.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.;
3304 C1y.Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2015.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.;
3305 C1y.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.;
3306 C1y.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.;
3307 C1y.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.;
3308 C1y.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.;
3309 C1y.Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,.1978...;
3310 C1y.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.;
3311 C1y.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.;
3312 C1y.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.;
3313 C1y.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.;
3314 C1y.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.;
3315 C1y.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.;
3316 C1y.Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.;
3317 C1y.Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.;
3318 C1y.Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.;
3319 C1y.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.;
3320 C1y.Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.;
3321 C1y.Šuppa, Jozef.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.;
3322 C1y.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.;
3323 C1y.Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.2014.978-80-89662-11-1.;
3324 C20.Alpatov, M.V..Dejiny ruského umenia.:Pallas.1977..;
3325 C20.Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-980-5 .;
3326 C20.Ernst, J. Grube.Islamské umenie.:Pallas.1973..;
3327 C20.Garbini, Giovanni.Staroveké kultúry Blízkeho východu.Bratislava:Pallas-Artia.1971..;
3328 c20.Gašparová, Eleonóra,.Z rozprávky do rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1959..;
3329 c20.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.;
3330 C20.Jeannine, Auboyer.Umenie orientu.:Pallas.1972..;
3331 C20.Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.2003.80-88741-43-2.;
3332 C20.Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.1996.80-88820-01-4.;
3333 C20.Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.1996, c1991.80-7113-179-2.;
3334 C20.Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..;
3335 C20.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
3336 C20.Lommel, Andreas.Prehistorické a primitívne umenie.Bratislava:Pallas.1972..;
3337 C20.Marčin, Jozef,1964-.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].2014.9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.;
3338 C20.Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.;
3339 C20.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..;
3340 C20.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..;
3341 C20.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..;
3342 C20.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..;
3343 C20.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..;
3344 C20.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.;
3345 C20.Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-36-1.;
3346 C20.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.;
3347 C20.Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.1992.80-7127-030-X.;
3348 C20.Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.2006.80-7321-202-1.;
3349 C20.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..;
3350 C20.Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas.1970..;
3351 C20.TROJANOVÁ, Alina.Umenie čiernej Afriky.Bratislava:Pallas.1976..;
3352 C21.Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:.1944..;
3353 C21.Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství.1979..;
3354 C21.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka I.. Bratislava:Veda.1986..;
3355 C21.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka II.. Bratislava:Veda.1987..;
3356 C21.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka IV.. Bratislava:Veda.1986..;
3357 C21.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka V.. Bratislava:Veda.1985..;
3358 C21.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka VI.. Bratislava:Veda.1988..;
3359 C21.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.;
3360 C21.Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:.1947..;
3361 C21.Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda.1978..;
3362 C21.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..;
3363 C21.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..;
3364 C21.Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.;
3365 C21.Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa.1878..;
3366 C21.Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:.1967..;
3367 C21.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2003. Trnava:.2003..;
3368 C21.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2004. Trnava:.2004..;
3369 C21.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2005. Trnava:.2005..;
3370 C21.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2007. Trnava:.2007..;
3371 C21.Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..;
3372 C21.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.;
3373 C22..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.;
3374 C22.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.;
3375 c22.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-304-0.;
3376 C22.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.;
3377 C22.Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.;
3378 C22.Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.2008.978-80-969501-4-0.;
3379 C22.Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.;
3380 c22.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.2009.80-89111-10-6.;
3381 c22.Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7.;
3382 c22.Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.;
3383 c22.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.;
3384 C22.Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.;
3385 C22.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.;
3386 C22.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
3387 c22.Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-719-0.;
3388 C22.Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-762-3.;
3389 c22.Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.;
3390 c22.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..;
3391 C22.Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.1994.80-85768-27-5.;
3392 C22.Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..;
3393 C22.Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.2007.978-80-7281-326-1.;
3394 C22.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.;
3395 C22.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.;
3396 C22.Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.;
3397 C22.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.;
3398 C22.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.;
3399 c22.Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.;
3400 c22.Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.;
3401 c22.Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.;
3402 C22.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.;
3403 c22.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.;
3404 C22.Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..;
3405 C22.Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.;
3406 c22.Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.;
3407 c22.Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.;
3408 c22.Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.;
3409 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.;
3410 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.;
3411 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.;
3412 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.;
3413 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 6. diel.Kapušany:Bens.2007.80-88998-70-0.;
3414 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.;
3415 c22.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.;
3416 C22.Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.1995.80-85768-68-2.;
3417 C22.Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.;
3418 C22.Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.2009.978-80-970117-0-3.;
3419 c22.Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.2008.978-80-89261-14-7.;
3420 c22.Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1971..;
3421 c22.Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.;
3422 C22.Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.;
3423 C23.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.;
3424 C23.Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.;
3425 C23.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.;
3426 C23.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.;
3427 C23.Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.1990.80-7017-072-7.;
3428 C23.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.;
3429 C23.Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.;
3430 C23.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.;
3431 C23.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.;
3432 C23.Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.2007.978-80-85891-99-7.;
3433 C23.Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.2009.978-80-7367-549-3.;
3434 C23.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.;
3435 C23.Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.;
3436 C23.Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.;
3437 C23.Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.1994.80-7118-118-8.;
3438 C23.Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.1999.80-88978-17-3.;
3439 C23.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.;
3440 C23.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.;
3441 C23.Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.;
3442 C23.Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..1998.80-7130-075-6.;
3443 C23.Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-704-6.;
3444 C23.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.;
3445 C23.Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.;
3446 C23.Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..;
3447 C23.Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.2001.80-7203-351-4.;
3448 C23.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.1996.80-7203-036-1.;
3449 C23.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.;
3450 C23.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.;
3451 C23.Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.;
3452 C23.Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990..;
3453 C23.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.;
3454 C23.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.;
3455 C23.Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.1993.80-7113-068-0.;
3456 C23.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.;
3457 C23.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.;
3458 C23.Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:.1962..;
3459 C23.Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.;
3460 C23.Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum.1977..;
3461 C23.Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..;
3462 C23.Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.;
3463 C23.Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.2009.978-80-7367-527-1.;
3464 C23.Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.2003.80-89165-00-1.;
3465 C23.Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.2004.80-7178-805-8.;
3466 C23.Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor.1986..;
3467 C24.Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.2002.80-86077-04-7.;
3468 C24.Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.2005.80-7360-164-8.;
3469 C24.Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.2009.978-80-86702-61-2.;
3470 C24.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.;
3471 C24.Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.;
3472 C24.Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-839-4.;
3473 C24.Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.;
3474 C24.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.;
3475 C24.CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.2004.80-86569-66-7.;
3476 C24.De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.2010.978-80-7363-132-1.;
3477 C24.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.;
3478 C24.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.;
3479 C24.Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-70-3.;
3480 C24.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.;
3481 C24.Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1.;
3482 C24.Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.2001.0-06-061352-1.;
3483 C24.Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.;
3484 C24.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.;
3485 C24.Janáč, Pavol; Oparty, Anton; Škantár, Jozef.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.;
3486 C24.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.;
3487 C24.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.;
3488 C24.Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.2009.978-80-87256-08-4.;
3489 C24.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu. Rožňava:BÚ.1998..;
3490 C24.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.;
3491 C24.Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-365-5.;
3492 C24.Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-166-6.;
3493 C24.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.;
3494 C24.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.;
3495 C24.Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-473-5.;
3496 C24.Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.;
3497 C24.Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.;
3498 C24.Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-089-7.;
3499 C24.Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.;
3500 C24.Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970333-3-0.;
3501 C24.Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.;
3502 C24.Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-744-4.;
3503 C24.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-1-8.;
3504 C24.Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.1995.80-7114-218-2.;
3505 C24.Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..;
3506 C24.Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.;
3507 C24.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.;
3508 C24.Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2010.978-80-89120-25-3.;
3509 C24.Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.;
3510 C24.Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.;
3511 C24.Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.;
3512 C24.Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5.;
3513 C24.Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..;
3514 C24.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.;
3515 C25.Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.;
3516 C25.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.;
3517 C25.Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..;
3518 C25.Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-42-0.;
3519 C25.Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..;
3520 C25.De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.;
3521 C25.Erich, Maria Remarque.Čas žitia a čas umierania.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..;
3522 C25.Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..;
3523 C25.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.;
3524 C25.Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-159-8.;
3525 C25.Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-237-6.;
3526 C25.Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.;
3527 C25.Hunermann, Wilhelm.Brennendes Feuer.:.1962..;
3528 C25.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..;
3529 C25.Jack, London.Morský vlk.:Smena.1965..;
3530 C25.Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..;
3531 C25.Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..;
3532 C25.Kaffanke, Jakobus.Heinrich Seuse - Diener ser Ewigen Weisheit.:.1998.3-928698-15-X.;
3533 C25.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..;
3534 C25.Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.;
3535 C25.Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..;
3536 C25.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.;
3537 C25.Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.;
3538 C25.Linnankoski, Johannes.Pieseň o červenom kvete. Bratislava:Smena.1965..;
3539 C25.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.;
3540 C25.Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..;
3541 C25.Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
3542 C25.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.;
3543 C25.Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..;
3544 C25.Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.;
3545 C25.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.;
3546 C25.Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.2009.978-80-7407-058-7.;
3547 C25.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.;
3548 C25.Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.2010.978-80-7367-717-6.;
3549 C25.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.;
3550 C25.Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL.1961..;
3551 C25.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran.1969..;
3552 C25.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran.1969..;
3553 C25.Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba.1920?..;
3554 C25.Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1961..;
3555 C25.Wallace, Lewis.Ben Hur.:Tatran.1969..;
3556 C26.Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..;
3557 C26.Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..;
3558 C26.Clavell, James.Tajpan.Bratislava:Pravda.1990.80-218-0151-4.;
3559 C26.Colleen, McCullough.Vtáky v tŕní.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0292-5.;
3560 C26.Collins, Wilkie.Žena v bielom.:Slovenský spisovateľ.1969..;
3561 C26.Davenport, Marcia.Údolie rozhodnutia. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0400-6.;
3562 C26.Dumas, Alexandre.Zaľúbený Ascanio.Bratislava:Mladé leta.1977..;
3563 C26.Erich, Maria Remarque.Noc v Lisabone.:Slovenský spisovateľ.1966..;
3564 C26.Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..;
3565 C26.Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..;
3566 C26.Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..;
3567 C26.Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
3568 C26.Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..;
3569 C26.Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..;
3570 C26.Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..;
3571 C26.Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran.1980..;
3572 C26.Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..;
3573 C26.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..;
3574 C26.Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..;
3575 C26.Mikszáth, Kálmán.Čierne mesto.V Bratislave:Slovenský spisovateľ.1962..;
3576 C26.Reid, Thomas Mayne.Biely náčelník.Bratislava:Mladé leta.1979..;
3577 C26.Ripley, Alexandra.Scarlett.:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0375-1.;
3578 C26.Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran.1972..;
3579 C26.Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
3580 C26.Stepan, Ščipačov.Slohy lásky.:Slov.spisovateľ.1962..;
3581 C26.Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
3582 C26.Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..;
3583 C26.Vansová, Terézia,.Sirota Podhradských.Bratislava:Tatran.1977..;
3584 C26.Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..;
3585 C2X..Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-084-5.;
3586 C2X..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.;
3587 C2X.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.;
3588 C2X.Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.;
3589 C2X.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.;
3590 C2X.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.;
3591 C2X.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.;
3592 C2X.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.;
3593 C2X.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
3594 C2X.Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.1995.8096706829; 80-967068-2-9.;
3595 C2X.Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.;
3596 C2X.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.;
3597 C2X.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.;
3598 C2X.Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.;
3599 C2X.Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.1999.80-7226-135-5.;
3600 C2X.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.;
3601 C2X.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.;
3602 C2X.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.;
3603 C2X.Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.;
3604 C2X.Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.;
3605 C2X.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.;
3606 C2X.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.;
3607 C2X.Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1995.80-88741-09-2.;
3608 C2X.Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.;
3609 C2X.Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-075-6.;
3610 C2X.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
3611 C2X.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.;
3612 C2X.Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.;
3613 C2X.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.;
3614 C2X.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.;
3615 C2X.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.;
3616 C2X.Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.;
3617 C2X.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
3618 C2X.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.;
3619 C2X.McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.;
3620 C2X.Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.;
3621 C2X.Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-058-1.;
3622 C2X.Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.;
3623 C2X.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.;
3624 C2X.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.;
3625 C2X.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.;
3626 C2X.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.;
3627 C2X.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
3628 C2X.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
3629 C2X.R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.;
3630 C2X.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.;
3631 C2X.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.;
3632 C2X.Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.;
3633 C2X.Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.;
3634 C2X.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.;
3635 C2X.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.;
3636 C2X.Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.1995.80-901834-0-9.;
3637 C2X.Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.;
3638 C2X.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.;
3639 C2X.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.;
3640 C2X.Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.;
3641 C2X.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.;
3642 C2X.Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.;
3643 C2X.Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0.;
3644 C30..Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-104-3.;
3645 C30..Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-076-3.;
3646 C30..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.;
3647 C30..Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-32-9 .;
3648 C30..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.;
3649 C30.Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-086-2 .;
3650 C30.Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.;
3651 C30.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.;
3652 C30.Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.;
3653 C30.Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.;
3654 C30.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.;
3655 C30.Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.2005??.978-80-7450-192-0.;
3656 C30.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.;
3657 C30.Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930; 978-80-561-0293-0.;
3658 C30.Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-901601-9-0.;
3659 C30.Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.;
3660 C30.Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.1997.80-85974-18-5 .;
3661 C30.Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1.;
3662 C30.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.;
3663 C30.Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.2008.978-80-7412-008-4.;
3664 C30.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-180-2.;
3665 C30.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.;
3666 C30.Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.;
3667 C30.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.;
3668 C30.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.;
3669 C30.Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.;
3670 C30.Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.;
3671 C30.Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.;
3672 C30.Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.2005??.978-80-7112-178-7.;
3673 C30.Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.2016.978-80-86779-42-3.;
3674 C30.Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.;
3675 C30.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.;
3676 C30.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.;
3677 C30.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.;
3678 C30.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.;
3679 C30.Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.;
3680 C30.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.;
3681 C30.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.;
3682 C30.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.2003.80-86045-99-4.;
3683 C30.Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.;
3684 C30.Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-677-8.;
3685 C30.Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.;
3686 C30.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-03-5.;
3687 C30.Stanček, Ľubomír.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2010.978-80-970281-4-5.;
3688 C30.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.;
3689 C30.Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-184-5.;
3690 C30.Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.;
3691 C30.Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.;
3692 C30.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.;
3693 C30.Zvolenský, Stanislav,1958-.Škola Pavlovho slova.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627913 (brož.); 978-80-7162-791-3.;
3694 C31..Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..;
3695 C31.Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.2010.978-80-7195-116-2.;
3696 C31.Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.2010.978-80-7217-628-1.;
3697 C31.Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..;
3698 C31.Figura, Jozef.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..;
3699 C31.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..;
3700 C31.Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.;
3701 C31.Harry, Thürk.Hodina mŕtvych očí. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..;
3702 C31.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.;
3703 C31.John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..;
3704 C31.John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..;
3705 C31.John, Galsworthy.Sága rodu Forsytů.:Odeon.1967..;
3706 C31.John, Knittel.Via Mala.:Smena.1972..;
3707 C31.Jungk, Robert.Jasnější než tisíc sluncí.Praha:Mladá fronta.1965..;
3708 C31.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Rodinné šťastie. Kreutzerova sonáta.:Smena.1967..;
3709 C31.Lion, Feuchtwanger.Lišky na vinici. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury.1956..;
3710 C31.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 2.:Slovenský spisovateľ.1967..;
3711 C31.Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.2003.80-7090-690-1.;
3712 C31.Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.2006.80-7090-829-7.;
3713 C31.Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
3714 C31.Mór, Jókai.Zlatý človek.:Pravda.1974..;
3715 C31.Mór, Jókai.Zlatý vek Sedmohradska.: Tatran.1973..;
3716 C31.Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..;
3717 C31.Rudolf, Jašík.Mŕtvi nespievajú.:Slovenský spisovateľ.1962..;
3718 C31.Sienkiewicz, Henryk.Križiaci.:Slovenský spisovateľ.1972..;
3719 C31.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.;
3720 C31.Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran.1972..;
3721 C31.Šolem, Alejchem.Bludné hviezdy.:Slovenský spisovateľ.1962..;
3722 C31.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran.1971..;
3723 C31.Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.2010.978-80-970268-3-7.;
3724 C31.Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
3725 C31.Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..;
3726 C32..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.;
3727 C32..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
3728 C32.Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
3729 C32.Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.;
3730 C32.Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.1998.80-88775-89-2.;
3731 C32.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.;
3732 C32.Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2176-5.;
3733 C32.Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-058-5.;
3734 C32.Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.;
3735 C32.Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-77-4.;
3736 C32.Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-425-3.;
3737 C32.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.;
3738 C32.Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
3739 C32.Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..;
3740 C32.Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.;
3741 C32.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.;
3742 C32.Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..;
3743 C32.Katarína Sienská.Listy svate Kateřiny Sienské. Olomouc:Krystal.1940..;
3744 C32.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..;
3745 C32.Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.2007.978-80-7281-337-7.;
3746 C32.Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.;
3747 C32.Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..;
3748 C32.Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
3749 C32.Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.2007.978-80-86949-31-4.;
3750 C32.Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.;
3751 C32.Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.;
3752 C32.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.;
3753 C32.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.;
3754 C32.Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.;
3755 C32.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.;
3756 C32.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
3757 C32.Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.;
3758 C32.Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.;
3759 C32.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.;
3760 C32.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.;
3761 C32.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.;
3762 C32.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.;
3763 C32.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.;
3764 C32.Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp.1947..;
3765 C32.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..;
3766 C32.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..;
3767 C32.Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.2003.80-7165-380-2.;
3768 C32.Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.;
3769 C32.Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.;
3770 C32.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..;
3771 C33..Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky.1991..;
3772 C33.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-306-4.;
3773 C33.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-307-1.;
3774 C33.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.;
3775 C33.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.;
3776 C33.Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..;
3777 C33.Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.;
3778 C33.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.;
3779 C33.Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
3780 C33.Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.1999.80-7203-242-9.;
3781 C33.Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.;
3782 C33.Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.;
3783 C33.Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
3784 C33.Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.1998.80-88775-55-8.;
3785 C33.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..;
3786 C33.Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.;
3787 C33.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.;
3788 C33.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..;
3789 C33.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..;
3790 C33.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..;
3791 C33.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.;
3792 C33.Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..;
3793 C33.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.;
3794 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.;
3795 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.;
3796 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.;
3797 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.;
3798 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.;
3799 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-546-9.;
3800 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.;
3801 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.;
3802 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-728-9.;
3803 C33.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2.;
3804 C33.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..;
3805 C33.Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.;
3806 C33.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..;
3807 C33.Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.1990.80-217-0113-7.;
3808 C33.Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
3809 C33.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..;
3810 C33.Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran.1986..;
3811 C33.Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran.1986..;
3812 C33.Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5.;
3813 C33.Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8.;
3814 C33.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..;
3815 C33.Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-04-7.;
3816 C33.Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-076-7.;
3817 C33.Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.2003.80-7295-041-X.;
3818 C33.Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
3819 C33.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..;
3820 C34..Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..;
3821 C34..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..;
3822 C34.Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.;
3823 C34.Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
3824 C34.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie.1967..;
3825 C34.Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..;
3826 C34.Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7.;
3827 C34.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..;
3828 C34.Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda.1987..;
3829 C34.Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..;
3830 C34.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..;
3831 C34.Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.;
3832 C34.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..;
3833 C34.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..;
3834 C34.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..;
3835 C34.Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
3836 C34.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
3837 C34.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..;
3838 C34.Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).;
3839 C34.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..;
3840 C34.Krajčík, Augustín.Novodobý ateizmus.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..;
3841 C34.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..;
3842 C34.Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.1968.80-205-0259-9.;
3843 C34.Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.1992.80-205-0232-7.;
3844 C34.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..;
3845 C34.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.:.1989?..;
3846 C34.Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.;
3847 C34.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
3848 C34.Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
3849 C34.Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..;
3850 C34.Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
3851 C34.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.;
3852 C34.Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-398-2.;
3853 C34.Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
3854 C34.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
3855 C34.Spesz, Alexander,1889-1967.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..;
3856 C34.Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.;
3857 C35..Zem a život vo svetle vedy a viery.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-06-6.;
3858 C35.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.;
3859 C35.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.;
3860 C35.Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1987..;
3861 C35.Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.2011.978-80-7407-090-7.;
3862 C35.Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..;
3863 C35.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.;
3864 C35.Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.;
3865 C35.Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.;
3866 C35.Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran.1974..;
3867 C35.Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.;
3868 C35.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.;
3869 C35.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.;
3870 C35.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..;
3871 C35.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
3872 C35.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..;
3873 C35.Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.;
3874 C35.Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.2010.978-80-200-1737-6.;
3875 C35.Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..;
3876 C35.Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.2002.80-7178-464-8.;
3877 C35.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..;
3878 C35.Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.1995.80-901571-4-9.;
3879 C35.Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia.1985..;
3880 C35.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.;
3881 C35.Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.1999.80-86040-08-9.;
3882 C35.Lackovič, Jozef.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti.1971..;
3883 C35.Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..;
3884 C35.Luscoň, Jozef.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-338-5.;
3885 C35.Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-70-4.;
3886 C35.Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.2006.80-85585-75-8.;
3887 C35.Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH.1981..;
3888 C35.Porubčan, Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.;
3889 C35.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.;
3890 C35.Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..;
3891 C35.Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.;
3892 C35.Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.;
3893 C35.Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..;
3894 C35.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..;
3895 C35.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..;
3896 C35.Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.2007.978-80-86849-36-2.;
3897 C35.Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad.1987..;
3898 C35.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..;
3899 C35.Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..;
3900 C35.Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.1996.80-85327-18-X.;
3901 C35.Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.;
3902 C35.Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.;
3903 C35.Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá.1988..;
3904 C36..Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda.1984..;
3905 C36.Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.;
3906 C36.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.;
3907 C36.Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947..;
3908 C36.Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.;
3909 C36.Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN.1961..;
3910 C36.Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..;
3911 C36.Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.2000.80-967375-7-0.;
3912 C36.Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.;
3913 C36.Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.1995.80-88776-04-X.;
3914 C36.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.;
3915 C36.Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.;
3916 C36.Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.1988.0-919865-31-3.;
3917 C36.Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
3918 C36.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..;
3919 C36.Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1971..;
3920 C36.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..;
3921 C36.Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN.1955..;
3922 C36.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-152-0.;
3923 C36.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.;
3924 C36.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.;
3925 C36.Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..;
3926 C36.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.;
3927 C36.Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..;
3928 C36.Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..;
3929 C36.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
3930 C36.Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
3931 C36.Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ.1987..;
3932 C36.Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.1990.80-221-0085-4.;
3933 C36.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..;
3934 C36.Poncián.Poncián.:Tatran.1986..;
3935 C36.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.;
3936 C36.Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.;
3937 C36.Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.1993.80-900446-5-4.;
3938 C36.Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1990.80-221-0045-5.;
3939 C36.Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.;
3940 C36.Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..;
3941 C36.Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..;
3942 C36.Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon.1986..;
3943 C3x..Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.;
3944 C3x.Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-576-4.;
3945 C3x.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.;
3946 C3x.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.;
3947 C3x.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.;
3948 C3x.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.;
3949 C3x.Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-238-1.;
3950 C3x.Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.2007.978-80-85474-50-3.;
3951 C3x.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.;
3952 C3x.Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.1993.80-200-0498-X.;
3953 C3x.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.;
3954 C3x.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.;
3955 C3x.Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.;
3956 C3x.František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.;
3957 C3x.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.;
3958 C3x.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.;
3959 C3x.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
3960 C3x.Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.;
3961 C3x.Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.2009.978-80-970140-5-6.;
3962 C3x.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.;
3963 C3x.Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.;
3964 C3x.Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.;
3965 C3x.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.;
3966 C3x.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.;
3967 C3x.Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-406-7.;
3968 C3x.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.;
3969 C3x.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.;
3970 C3x.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.;
3971 C3x.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.;
3972 C3x.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.;
3973 C3x.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.;
3974 C3x.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.;
3975 C3x.Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-749-7.;
3976 C3x.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.;
3977 C3x.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.;
3978 C3x.Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..;
3979 C3x.Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.2006.80-88949-92-0.;
3980 C3x.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.;
3981 C3x.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.;
3982 C3x.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.;
3983 C3x.Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-146-3.;
3984 C3x.Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.2008.978-80-968159-8-2.;
3985 C3x.Paul, Lunde.Islám.:Ikar.2004.80-551-0723-8.;
3986 C3x.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.;
3987 C3x.Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.;
3988 C3x.Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6.;
3989 C3x.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.;
3990 C3x.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.;
3991 C3x.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.;
3992 C3x.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.;
3993 C3x.Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.;
3994 C3x.Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-175-2.;
3995 C3x.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.;
3996 C3x.Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.;
3997 C3x.Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.;
3998 C3x.Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.;
3999 C3x.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.;
4000 C3x.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.;
4001 C3x.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.;
4002 C3x.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.;
4003 D11.Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.;
4004 D11.Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK.1980..;
4005 D11.Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.;
4006 D11.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.;
4007 D11.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.;
4008 D11.Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.2004.80-7131-039-5.;
4009 D11.Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL.1968..;
4010 D11.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.;
4011 D11.Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1966..;
4012 D11.Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.2000.80-968592-1-8.;
4013 D11.Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.;
4014 D11.Kráľ, Fraňo.Čenkovej deti..Bratislava:IKAR.2002.80-551-0290-2.;
4015 D11.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.1994.83-228-0320-6.;
4016 D11.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.1995.83-228-0396-6.;
4017 D11.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.;
4018 D11.Kung, Hans.Ewiges Leben?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1982.3-492-02806-3.;
4019 D11.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.1996.83-228-0444-X.;
4020 D11.Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.1998.80-7260-002-8.;
4021 D11.Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.1989.83-7014-115-3.;
4022 D11.Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.1991.83-7014-150-1.;
4023 D11.Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.1992.83-7014-191-9.;
4024 D11.Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-231-3.;
4025 D11.Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.1998.80-888-20-11-1.;
4026 D11.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.;
4027 D11.Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association.1991..;
4028 D11.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.;
4029 D11.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.;
4030 D11.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.;
4031 D12.Alpatov, M.V..Umenie sveta-Dejiny ruského umenia. Praha:PALLAS.1977..;
4032 D12.Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran.1989..;
4033 D12.Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda.1987..;
4034 D12.Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda.1984..;
4035 D12.Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.;
4036 D12.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..;
4037 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Antické umenie. Praha:PALLAS.1970..;
4038 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Baroko a Rokoko. Praha:PALLAS.1972..;
4039 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Islamské umenie. Praha:PALLAS.1973..;
4040 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Prehistorické a primitívne umenie. Praha:PALLAS.1973..;
4041 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Ranokresťanské a Byzanské umenie. Praha:PALLAS.1971..;
4042 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Staroveké kultúry blízkeho východu. Praha:PALLAS.1971..;
4043 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Stredoveké umenie. Praha:PALLAS.1974..;
4044 D12.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Umenie Orientu. Praha:PALLAS.1972..;
4045 D12.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.;
4046 D12.Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.;
4047 D12.Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.2000.80-7114-294-8.;
4048 D12.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.;
4049 D12.Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON.1978..;
4050 D12.Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.2001.80-968447-8-4.;
4051 D12.Lusens, Edgars.Liepaja-Laikmetu Dzirnavás.:.2005.9984-9190-4-8.;
4052 D12.Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7.;
4053 D12.Martindale, Andrew.Renesancia. Praha:PALLAS.1972..;
4054 D12.Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.1991.80-85247-04-6.;
4055 D12.Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:.2003..;
4056 D12.Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2005.80-88696-39-9.;
4057 D12.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.;
4058 D12.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.;
4059 D12.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..;
4060 D12.Strong, Donald Emrys.Antické umenie. Praha:PALLAS.1965..;
4061 D12.Šťastný, Peter.Hokej na dvoch kontinentoch.Bratislava:Timy.1997.80-88799-59-7.;
4062 D12.Trojanová, Alina.Umenie čiernej Afriky. Bratislava:Pallas.1976..;
4063 D12.Uhlíř, Ludvík.Československo.Praha:Olympia.1988..;
4064 D13.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha.1989..;
4065 D13.Bagin, Anton.Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
4066 D13.Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-013-0.;
4067 D13.Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-012-2.;
4068 D13.Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.;
4069 D13.Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.;
4070 D13.Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.;
4071 D13.Čierna, Mária; Géze, Ernest; Juríková, Marta; Menke, Elígius.Nemecko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981..;
4072 D13.Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.;
4073 D13.Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda.1972..;
4074 D13.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..;
4075 D13.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..;
4076 D13.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..;
4077 D13.Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta.1986..;
4078 D13.Lacourt, Jacques.Ježíš z nazareta.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.;
4079 D13.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.;
4080 D13.Liščáková, Irena; Grundlerová, Viera; Valent, Ondrej; Beník, Gejza.Francúzsko-slovenský slovník.Bratislava:SPN.1983..;
4081 D13.Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.;
4082 D13.Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
4083 D13.Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor.1974..;
4084 D13.Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985..;
4085 D13.Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta.1981..;
4086 D13.Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0312-2.;
4087 D13.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta.1973..;
4088 D13.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta.1981..;
4089 D13.Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor.1978..;
4090 D13.Willis, Thayer.Na hraniciach Zeme - nove.Bratislava:Mladé leta.1983..;
4091 D14..Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:.1980?..;
4092 D14.Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..;
4093 D14.Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.2004.80-86791-17-3.;
4094 D14.Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.2002.80-244-0359-5.;
4095 D14.Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00889-2.;
4096 D14.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.;
4097 D14.Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1985..;
4098 D14.Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.1996.80-901500-9-8.;
4099 D14.Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.;
4100 D14.Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.;
4101 D14.Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta.1979..;
4102 D14.Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont.1970..;
4103 D14.Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.;
4104 D14.Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ.1990..;
4105 D14.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..;
4106 D14.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..;
4107 D14.Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..;
4108 D14.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.;
4109 D14.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.;
4110 D14.Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2004.80-7360135-4.;
4111 D14.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1980..;
4112 D14.Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran.1978..;
4113 D14.Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM.1990..;
4114 D14.Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.;
4115 D14.Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava.1966..;
4116 D14.Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.;
4117 D14.Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva.1997..;
4118 D14.Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0037-9.;
4119 D14.Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1984..;
4120 D14.Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.;
4121 D14.Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:.2000?..;
4122 D14.Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..;
4123 D14.Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.;
4124 D14.Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN.1985?..;
4125 D14.Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968567-6-3.;
4126 D14.Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..;
4127 D15.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..;
4128 D15.Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis.1971..;
4129 D15.Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.1988.84-378-0101-X.;
4130 D15.Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.;
4131 D15.Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.2006.80-7145-668-3.;
4132 D15.Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.;
4133 D15.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.;
4134 D15.Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.1997.80-967756-8-5.;
4135 D15.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0-89870-481-2.;
4136 D15.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.;
4137 D15.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.;
4138 D15.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.2002.80-89063-04-7.;
4139 D15.Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.;
4140 D15.Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta.1963..;
4141 D15.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.;
4142 D15.Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.2005.80-200-1054-8.;
4143 D15.Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1.;
4144 D15.Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..;
4145 D15.Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.;
4146 D15.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.;
4147 D15.Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran.1983..;
4148 D15.Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN.1972..;
4149 D16..Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.2013.978-80-8128-068-9.;
4150 D16..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.;
4151 D16.Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0029-8.;
4152 D16.Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.1990.80-217-0100-5.;
4153 D16.Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1952..;
4154 D16.Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.1989.80-200-0069-0.;
4155 D16.Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.2000.80-7145-475-3.;
4156 D16.Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1975..;
4157 D16.Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-55-9.;
4158 D16.Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor.1975..;
4159 D16.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.;
4160 D16.Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.2013.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.;
4161 D16.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..;
4162 D16.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..;
4163 D16.Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda.1984..;
4164 D16.Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.1993.80-7095-006-4.;
4165 D16.Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta.1988..;
4166 D16.Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta.1953..;
4167 D16.Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta.1978..;
4168 D16.Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta.1971..;
4169 D21.Anděl, Rudolf.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (III) : 3.díl. : Severní Čechy.Praha:Svoboda.1984..;
4170 D21.Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie.1958..;
4171 D21.Bělohlávek, Miloslav.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (IV) : 4.díl. : Západní Čechy.Praha:Svoboda.1985..;
4172 D21.Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf.1989..;
4173 D21.Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.1991.80-00-00327-9.;
4174 D21.Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.2007.80-10-00938-5.;
4175 D21.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Arbeitsbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-62-4.;
4176 D21.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.;
4177 D21.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.;
4178 D21.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.;
4179 d21.Holec, František.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezku : 7. Praha a okolí : Praha a okolí.Praha:Svoboda.1988..;
4180 D21.Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.1992.80-85245-05-1.;
4181 D21.Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK.1942..;
4182 D21.Kláštor sv Štefana, Meteora.I cimeli del Monastero di santo stefano. Meteore:Turistický úrad Kalambaka.1999.960-85455-8-7.;
4183 D21.Lajosová, Mari.Chutné jedlá z mäsa.Bratislava:Príroda.2006.80-07-01423-3.;
4184 D21.Lajosová, Mari.Chutné jedlá zo zeleniny : 99 receptov.:Príroda.2006.80-07-01278-8.;
4185 D21.Lajosová, Mari; Hemzó, Károly.Chutné jedlá pre štíhlu líniu.Braislava:Príroda.2008.978-80-07-01713-9.;
4186 D21.Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:.1994..;
4187 D21.Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.1996.80-85319-54-3.;
4188 d21.Martin, Pavel.Italská kucharka.Praha:Ivo Železný.2003.80-237-3862-3.;
4189 D21.Menclová, Dobroslava.České hrady : 1.díl. : vývoj feudálního hradu v západní,jižní a střední Evropě do konce 14.století.Praha:ODEON.1976..;
4190 D21.Menclová, Dobroslava.České hrady : 2.díl. : hrady české gotiky v době Karla IV..Praha:ODEON.1976..;
4191 D21.Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK.1941..;
4192 D21.Nehera, Otakar.Východné Slovensko.Martin:Osveta.1973..;
4193 D21.Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel.1974..;
4194 D21.Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-011600-8.;
4195 D21.Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros.1976..;
4196 D21.Rossi, Severo; Oliveira, Aventino de.Fatima. Fatima - Portugalsko:Missoes Consolata.1982..;
4197 D21.Schwalb, Susanne; Perlmann-Balme, Michaela.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-001600-3.;
4198 D21.Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..;
4199 D21.Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.2008.978-80-89138-92-0.;
4200 D21.Tříska, Karel.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (V) : 5.díl. : Jižní Čechy.Praha:Svoboda.1986..;
4201 D21.Vladár, Jozef.Malá encyklopedie Slovenska A-Ž : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska.Bratislava:SAV.1987..;
4202 D21.Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ.1977..;
4203 D21.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.2003.80-968964-0-7.;
4204 D22.Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-071-2.;
4205 D22.Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.2005.80-969288-3-X.;
4206 D22.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bratislava:Lúč.1991.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.).;
4207 D22.Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.2009.978-80-7363-237-3.;
4208 D22.Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-764-9.;
4209 D22.Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..;
4210 D22.Gałazka, Grzegorz.Pontifical universites and Roman Athenaea :.Vatican City ::Libreria Editrice Vaticana,.2000.88-209-2966-x.;
4211 D22.Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus.1982..;
4212 D22.Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.1998.80-968069-0-4.;
4213 D22.Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.2008.978-80-242-2227-1.;
4214 D22.Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.;
4215 D22.Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-372-4.;
4216 D22.Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor.1976..;
4217 D22.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.;
4218 D22.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1983..;
4219 D22.Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran.1985..;
4220 D22.Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..;
4221 D22.Pacovský, Petr.Velká kniha o uspořádání času : Poznejte svůj čtvrtý rozměr-čas...Praha:IDG.1994.80-900872-7-2.;
4222 D22.Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.;
4223 D22.Rohner, Beat.Život najblahoslavenejše Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..;
4224 D22.Teubner, Christian; Wolterová, Anette.Varíme s pôžitkom.:Svojtka & Co..2003.80-88980-91-7.;
4225 D22.Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS.1991..;
4226 D22.Vašák, Jaroslav.Ottova veľká hrnčeková kuchárka.:Ottovo nakladatelství.2007.80-7360-563-5.;
4227 D22.Vavro, Milan; Lopašovská, Milka.NeDON ChICHOTaj sa.Bratislava:Slov.spis..1976..;
4228 D22.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.;
4229 d22.Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.;
4230 D22.Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-594-0.;
4231 D23..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.;
4232 D23.Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..;
4233 D23.Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.;
4234 D23.Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.2000.80-7262-034-7.;
4235 D23.Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.2009.978-80-251-2693-6.;
4236 D23.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Katholischer Erwachsenen Katechismus. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.1985.3-7666-9388-3.;
4237 D23.Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2010.978-80-7140-327-2.;
4238 D23.Lohrum, Meinolf.Dominikus. Nemecko:Benno.1987.3-7462-0047-4.;
4239 D23.Melchers, Hans; Melchers, Erna.Das grose Buch de Heiligen.Mnichov:Südwest Verl..1978..;
4240 D23.Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.;
4241 D23.Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna.1925..;
4242 D23.Schneider, Theodor.Zeichen der Nähe Gottes.Mainz:Matthias grunewald.2008.978-3-7867-1671-6.;
4243 D23.Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ.1973..;
4244 D23.Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..;
4245 D23.Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.;
4246 D23.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..;
4247 D23.Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..;
4248 D24..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.;
4249 D24.Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.2009.978-80-7412-033-6.;
4250 D24.Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.;
4251 D24.Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..;
4252 D24.Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.;
4253 D24.Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.;
4254 D24.Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.1998.80-8046-092-2.;
4255 D24.Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.2007.978-80-86685-82-3.;
4256 D24.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.;
4257 D24.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.;
4258 D24.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.;
4259 D24.Milko, Pavel.Origenes učitel.:.2008.978-80-86420-30-1.;
4260 D24.Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.;
4261 D24.Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.2006.80-7367-153-0.;
4262 D24.Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky. Druhá kniha.:Mladé letá.1985..;
4263 D24.Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-103-0.;
4264 D24.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.;
4265 D24.Rybár, Ján.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.;
4266 D24.Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.;
4267 D24.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.;
4268 D24.Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena.1978..;
4269 D24.Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.;
4270 D24.Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.2010.978-80-00-02498-1.;
4271 D24.Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL.1993..;
4272 D25..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.;
4273 D25.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..;
4274 D25.Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).;
4275 D25.Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.;
4276 D25.Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..;
4277 D25.Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00214-2.;
4278 D25.František Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.;
4279 D25.Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon.1991..;
4280 D25.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.1996.83-228-0594-2.;
4281 D25.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.;
4282 D25.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993..;
4283 d25.Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.2013.978-3-8480-0418-8.;
4284 D25.Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.1990.80-06-00234-7.;
4285 D25.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.;
4286 D25.Messadié, Gerald.Mojžiš.Bratislava:Ikar.2000.80-7118-912-X.;
4287 D25.Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita.1988..;
4288 D25.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..;
4289 D25.Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.;
4290 D25.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..;
4291 D25.Porubčan, Jozef.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-252-X.;
4292 D25.Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.;
4293 D25.Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.;
4294 D25.Porubčan, Jozef.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-290-2.;
4295 D25.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..;
4296 D25.Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.;
4297 D25.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..;
4298 D25.Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran.1987..;
4299 D25.Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita.1987..;
4300 D25.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.;
4301 D25.Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1983..;
4302 D25.Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.2002.80-88998-39-5.;
4303 D25.Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..;
4304 D25.Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.;
4305 D26..Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku".2008..;
4306 D26.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..;
4307 D26.Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.;
4308 D26.Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.1994.83-85684-38-7.;
4309 D26.Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.1992.83-228-0266-8.;
4310 D26.Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.2010.978-80-224-1124-0.;
4311 D26.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..;
4312 D26.Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.;
4313 D26.Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..;
4314 D26.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.;
4315 D26.Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.;
4316 D26.Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.;
4317 D26.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.1998.83-909705-2X.;
4318 D26.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.1999.83-909705-3-8.;
4319 D26.McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-20-4.;
4320 D26.Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.2009.978-80-89341-12-2.;
4321 D26.Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.;
4322 D26.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.;
4323 D26.Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.2010.978-1-84810-354-2.;
4324 D26.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.;
4325 D26.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..;
4326 D26.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005..;
4327 D26.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.;
4328 D26.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.;
4329 D26.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.;
4330 D26.Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.1994.83-228-0360-5.;
4331 D26.Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.2009.978-80-970299-7-5.;
4332 D31..História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.2008.978-80-8070-919-8.;
4333 D31..Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-149-8.;
4334 D31..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.;
4335 D31..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..;
4336 D31.Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-845-3.;
4337 D31.Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..;
4338 D31.Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich.1989..;
4339 D31.Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.2007.80-8070-578-X.;
4340 D31.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..;
4341 D31.Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-29-4.;
4342 D31.Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.;
4343 D31.Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.2002.80-7142-097-2.;
4344 D31.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.;
4345 D31.George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.1991.80-206-0256-9.;
4346 D31.Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.;
4347 D31.Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha.1989..;
4348 D31.Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.;
4349 D31.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.;
4350 D31.Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-02-8.;
4351 D31.Igor, Svítok, Richard Vrablec.Kniha slovenských rekordov. Pezinok:DATAPRESSCOMP.2007.978-80-968700-2-8.;
4352 D31.Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..;
4353 D31.Korec, Ján Chryzostom.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.;
4354 D31.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.;
4355 D31.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.;
4356 D31.Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.;
4357 D31.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.;
4358 D31.Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..;
4359 D31.Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf.1990..;
4360 D31.Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-854-5.;
4361 D31.Luscoň, Jozef.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.;
4362 D31.Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.;
4363 D31.Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.;
4364 D31.Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..;
4365 D31.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.;
4366 D31.Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.2005.80-8070-396-5.;
4367 D31.Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad.1986..;
4368 D31.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.;
4369 D31.Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..;
4370 D31.Pupík, Zdeno,1970-.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.;
4371 D31.Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.1991.83-7033-192-0.;
4372 D31.Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.;
4373 D31.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.;
4374 D31.Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.;
4375 D31.Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.;
4376 D31.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.;
4377 D31.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.;
4378 D31.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.;
4379 D31.Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?..;
4380 D31.Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.;
4381 D31.Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-301-9.;
4382 D31.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.;
4383 D31.Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.;
4384 D31.Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.;
4385 D31.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.;
4386 D31.Vnuk, František,.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America.1989..;
4387 D32..Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969..;
4388 D32..Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.2001.3-460-32031-1.;
4389 D32..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-46-9.;
4390 D32..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-47-X.;
4391 D32..Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.1992.3-468-18321-6.;
4392 D32..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.;
4393 D32.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.;
4394 D32.Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1287-4.;
4395 D32.Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..;
4396 D32.Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.2002.80-7295-033-9.;
4397 D32.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.;
4398 D32.Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.1997.80-85515-43-1.;
4399 D32.Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.2001.80-07-00473-4.;
4400 D32.Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.2009.978-80-554-0022-8.;
4401 D32.Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.;
4402 D32.Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.;
4403 D32.Halík, Tomáš, 1948-.Noc zpovědníka :.:Praha :.2005.978-80-7106-777-1.;
4404 D32.Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.:Praha :.2009.978-80-7106-989-8.;
4405 D32.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
4406 D32.Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.;
4407 D32.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
4408 D32.Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986..;
4409 D32.Jurko, Jozef.Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.;
4410 D32.Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.1989.0-946352-03-8.;
4411 D32.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.;
4412 D32.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.;
4413 D32.Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-570-2.;
4414 D32.Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.1999.80-7017-265-7.;
4415 D32.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.;
4416 D32.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.;
4417 D32.Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.1996.80-7140-077-7.;
4418 D32.Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.;
4419 D32.Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
4420 D32.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..;
4421 D32.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..;
4422 D32.Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-57-3.;
4423 D32.Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-960-7.;
4424 D32.Senčík, Štefan.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970..;
4425 D32.Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.;
4426 D32.Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.;
4427 D32.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..;
4428 D32.Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.2001.80-7112-066-9.;
4429 D32.Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.2007.80-07-00981-7.;
4430 D32.Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.;
4431 D32.Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.;
4432 D32.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
4433 D33.Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.;
4434 D33.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.;
4435 D33.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.;
4436 D33.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.;
4437 D33.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.;
4438 D33.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.;
4439 D33.Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.;
4440 D33.Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1950..;
4441 D33.Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.;
4442 D33.Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.2001.80-7178-573-3.;
4443 D33.Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.2010.978-80-8079-125-4.;
4444 D33.Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1997.80-89063-02-0.;
4445 D33.Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.;
4446 D33.Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-887-7.;
4447 D33.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.;
4448 D33.Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo.1978..;
4449 D33.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.;
4450 D33.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.1991.80-221-0151-6.;
4451 D33.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.1992.80-221-0194-X.;
4452 D33.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.1992.80-221-0230-X.;
4453 D33.Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-62-5.;
4454 D33.Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..;
4455 D33.Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.1990.80-219-0143-8.;
4456 D33.Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-110-8.;
4457 D33.Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00128-X.;
4458 D33.Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.2010.978-80-257-0295-6.;
4459 D33.Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.2000.80-7295-010-X.;
4460 D33.Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.;
4461 D33.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..;
4462 D33.Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.;
4463 D33.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.;
4464 D33.Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.;
4465 D33.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..;
4466 D33.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.;
4467 D33.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.;
4468 D33.Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.;
4469 D33.Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.;
4470 D33.Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.;
4471 D33.Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.;
4472 D33.Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-58-6.;
4473 D34..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.;
4474 D34..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.;
4475 D34..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.;
4476 D34.Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..2001.80-85810-25-5.;
4477 D34.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.;
4478 D34.Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.2010.978-80-86702-86-5.;
4479 D34.Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera.:Brno : L. Marek.2010..978-80-87127-23-0.;
4480 D34.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.;
4481 D34.Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-819-3.;
4482 D34.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.;
4483 D34.Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.2007.978-80-7207-628-4.;
4484 D34.Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.;
4485 D34.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.;
4486 D34.Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.2006.80-7149-806-8.;
4487 D34.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.;
4488 D34.Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.2011.978-80-7367-840-1.;
4489 D34.Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-871-6.;
4490 D34.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
4491 D34.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.;
4492 D34.Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.2006.80-7298-184-6.;
4493 D34.Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.;
4494 D34.Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.;
4495 D34.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.;
4496 D34.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.;
4497 D34.Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.2004.80-7239-169-0.;
4498 D34.Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.;
4499 D34.Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.;
4500 D34.Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-475-0.;
4501 D34.Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.2008.978-80-87127-12-4.;
4502 D34.London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda.1989..;
4503 D34.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.;
4504 D34.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.;
4505 D34.Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.2004.80-968793-9-1.;
4506 D34.Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.2010.978-80-7367-752-7.;
4507 D34.Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.;
4508 D34.Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.;
4509 D34.Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-627-8.;
4510 D34.Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.2008.978-80-7363-198-7.;
4511 D34.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.;
4512 D34.Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7.;
4513 D34.Stanček, Ľubomír.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-29-6.;
4514 D34.Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.;
4515 D34.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.;
4516 D34.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.2010.978-80-87183-22-9.;
4517 D34.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.;
4518 D34.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..;
4519 D34.Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..;
4520 D34.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:.1985?-neuvedený..;
4521 D35..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.;
4522 D35..Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0.;
4523 D35.Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ.1979..;
4524 D35.Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.2010.978-80-556-0296-7.;
4525 D35.Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.;
4526 D35.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.;
4527 D35.Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.2005.80-7112-103-7.;
4528 D35.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.;
4529 D35.Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.;
4530 D35.Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.;
4531 D35.Daniš, Jozef.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2007.978-80-85223-78-1.;
4532 D35.Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.;
4533 D35.Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.2011.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.;
4534 D35.Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.;
4535 D35.Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON.1987..;
4536 D35.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.;
4537 D35.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.;
4538 D35.Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.2012.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.;
4539 D35.Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú.1990?..;
4540 D35.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.;
4541 D35.Kulka, Jiří, 1950-.Psychologie umění.:Praha :.2008.978-80-247-2329-7.;
4542 D35.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.;
4543 D35.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.;
4544 D35.Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..;
4545 D35.Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.2001.80-968354-7-5.;
4546 D35.Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.;
4547 D35.Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.1998.80-88743-21-4.;
4548 D35.Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.;
4549 D35.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.;
4550 D35.Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.2007.978-80-7367-312-3.;
4551 D35.Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.2008.978-80-551-1974-8.;
4552 D35.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.;
4553 D35.Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.2008.978-80-7017-089-2.;
4554 D35.Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.;
4555 D35.Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..;
4556 D35.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..;
4557 D35.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.;
4558 D35.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.;
4559 D35.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.;
4560 D35.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.;
4561 D36..Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.2009.978-80-87260-00-5 .;
4562 D36..Biblické ženy.B.m.:b.v..1988..;
4563 D36..Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-5-3.;
4564 D36.Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..;
4565 D36.Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.;
4566 D36.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.;
4567 D36.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5.;
4568 D36.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.;
4569 D36.Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.;
4570 D36.Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-464-4.;
4571 D36.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.;
4572 D36.Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.2010.978-80-7412-045-9.;
4573 D36.Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-514-6.;
4574 D36.Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.;
4575 D36.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991..;
4576 D36.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.;
4577 D36.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-2-6.;
4578 D36.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..;
4579 D36.Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.2011.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.;
4580 D36.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.;
4581 D36.Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-511-5.;
4582 D36.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.;
4583 D36.Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.2009.978-80-7367-609-4.;
4584 D36.Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano.1995..;
4585 D36.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:.1998..;
4586 D36.Gregorius Magnus,sanctus,papa,540-604.Svätý Benedikt.Banská Bystrica:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2002.8096868098 (brož.); 80-968680-9-8.;
4587 D36.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..;
4588 D36.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.;
4589 D36.Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X.;
4590 D36.Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.;
4591 D36.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..;
4592 D36.Korec, Ján Chryzostom.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.;
4593 D36.Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.2000.80-8064-063-7.;
4594 D36.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.;
4595 D36.Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-122-0.;
4596 D36.Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.2011.978-80-87186-51-0.;
4597 D36.Malý Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-126-9.;
4598 D36.Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.2011.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.;
4599 D36.Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.;
4600 D36.Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.2011.978-80-7017-160-8.;
4601 D36.Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.1996.80-85319-60-8.;
4602 D36.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..;
4603 D36.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
4604 D36.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.;
4605 D36.Šuppa, Jozef.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.;
4606 D36.Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.;
4607 D36.Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-87-2.;
4608 D36.Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0.;
4609 D36.Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-62-7.;
4610 D36.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.;
4611 D36.Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-09-3.;
4612 D36.Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6.;
4613 D36.Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.2011.978-80-87053-59-1.;
4614 D36.White, E. G..Hidden Treasures.:.1990?.0-916547-00-0.;
4615 D36.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.;
4616 D37.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.;
4617 D37.Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor.1971..;
4618 D37.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.;
4619 D37.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.;
4620 D37.Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel.1958..;
4621 D37.Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-490-3.;
4622 D37.Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.1990.80-85002-19-1.;
4623 D37.Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.;
4624 D37.Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-7-1.;
4625 D37.Goethe.Faust.:Mladá fronta.1973..;
4626 D37.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..;
4627 D37.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.;
4628 D37.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.;
4629 D37.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.;
4630 D37.Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.2011..978-80-7367-860-9.;
4631 D37.Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta.1985..;
4632 D37.Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.2007.978-80-7364-039-2.;
4633 D37.Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta.1975..;
4634 D37.King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-347-6.;
4635 D37.Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas.1994..;
4636 D37.Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..;
4637 D37.Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..;
4638 D37.Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad.1945..;
4639 D37.Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.2010.978-80-970354-4-0.;
4640 D37.Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP.2007..;
4641 D37.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.;
4642 D37.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.;
4643 D37.Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON.1971..;
4644 D37.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..;
4645 D37.Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.2002.963-204-444-4.;
4646 D37.Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n..2006..;
4647 D37.Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-8-0.;
4648 D37.Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-9-7.;
4649 D37.Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-7-3.;
4650 D37.Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.;
4651 D37.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.;
4652 D37.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.;
4653 D37.Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.2005.80-7178-998-4.;
4654 D38.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.;
4655 D38.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.;
4656 D38.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..;
4657 D38.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.;
4658 D38.Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON.1972..;
4659 D38.Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.1995.80-7113-113-X.;
4660 D38.Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel.1952..;
4661 D38.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.;
4662 D38.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.;
4663 D38.Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.;
4664 D38.Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad.1970..;
4665 D38.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.;
4666 D38.Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel.1972..;
4667 D38.Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON.1972..;
4668 D38.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
4669 D38.Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..;
4670 D38.Jurko, Jozef.Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.;
4671 D38.Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..;
4672 D38.Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-179-2.;
4673 D38.Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.1996.80-7178-122-3.;
4674 D38.Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.;
4675 D38.Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..;
4676 D38.Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.;
4677 D38.Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM.1997..;
4678 D38.Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..;
4679 D38.Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON.1980..;
4680 D38.Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros.1985..;
4681 D38.Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..;
4682 D38.Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich.1985..;
4683 D38.Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..;
4684 D38.Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel.1975..;
4685 D38.Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda.1970..;
4686 D38.Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad.1987..;
4687 D38.Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda.1972..;
4688 D41..Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.2011..978-80-7429-137-1.;
4689 D41..Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.2012.978-80-7429-187-6 .;
4690 D41..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso (1887-1947).:Trenčín :.1992?.80-900537-3-4.;
4691 D41.Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.;
4692 D41.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
4693 D41.Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.;
4694 D41.Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.2008.978-80-7412-003-9.;
4695 D41.Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2011.978-80-7325-246-5 .;
4696 D41.Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.2007.978-80-88987-82-6.;
4697 D41.Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.2012.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.;
4698 D41.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.;
4699 D41.Dilong, Rudolf,.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.;
4700 D41.Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.;
4701 D41.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.;
4702 D41.František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.;
4703 D41.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.;
4704 D41.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.;
4705 D41.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.;
4706 D41.Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.2010.978-80-7367-770-1.;
4707 D41.Gilbert, Guy, 1935-.Evangelium podle svatého lotra.:Praha :.2008.978-80-7367-450-2.;
4708 D41.Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.;
4709 D41.Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.;
4710 D41.Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.2011.978-80-7325-257-1 .;
4711 D41.James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.;
4712 D41.James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.;
4713 D41.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.;
4714 D41.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.;
4715 D41.Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.2011.978-80-7281-437-4.;
4716 D41.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.;
4717 D41.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..;
4718 D41.Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..;
4719 D41.Šmálov, Jozef Kútnik.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-514-9.;
4720 D41.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.;
4721 D41.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.;
4722 D41.Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.;
4723 D41.Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.;
4724 D42..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.;
4725 D42..Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.2010..9788323125396.;
4726 D42..Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..;
4727 D42..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.;
4728 D42..Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6.;
4729 D42.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9.;
4730 D42.Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.;
4731 D42.Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-566-5.;
4732 D42.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..;
4733 D42.Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.2001..;
4734 D42.Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.;
4735 D42.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.;
4736 D42.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.;
4737 D42.Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.;
4738 D42.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.2011.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.;
4739 D42.Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.;
4740 D42.Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7.;
4741 D42.Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.;
4742 D42.Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.;
4743 D42.Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..;
4744 D42.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.;
4745 D42.Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.;
4746 D42.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-11-7.;
4747 D42.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.;
4748 D42.Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-92-8.;
4749 D42.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.;
4750 D42.Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Alexander GIERTLI-Eugenika.2006.808891325X.;
4751 D42.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.;
4752 D42.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.;
4753 D42.Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.;
4754 D42.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.;
4755 D42.Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2060-4.;
4756 D42.Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.;
4757 D42.Matuška, Peter.Zázračná medaila. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-25-4.;
4758 D42.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.;
4759 D42.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
4760 D42.Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 .;
4761 D42.Neyer, Maria Amata.Edith Stein. Wurzburg:Echter.1987.3-429-01060-8.;
4762 D42.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7.;
4763 D42.Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.;
4764 D42.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.;
4765 D42.Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.1997.80-88717-17-5.;
4766 D42.Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.;
4767 D42.Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ.1967..;
4768 D42.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.;
4769 D42.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.;
4770 D42.Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.;
4771 D42.Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.;
4772 D42.Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.;
4773 D42.Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.;
4774 D42.White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1.;
4775 D42.Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.;
4776 D43.Augustyn, Jozef.Kdo je můj bližní? : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.;
4777 D43.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.;
4778 D43.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-54-3.;
4779 D43.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-251-0.;
4780 D43.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-218-3.;
4781 D43.Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.1992.80-7113-056-7.;
4782 D43.Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.;
4783 D43.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.;
4784 D43.Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.1993.80-202-0441-5.;
4785 D43.Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP.1962..;
4786 D43.Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.;
4787 D43.Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD.1957..;
4788 D43.Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.;
4789 D43.Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.;
4790 D43.Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.;
4791 D43.Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti.1986..;
4792 D43.Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM.1998..;
4793 D43.Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN.1955..;
4794 D43.Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..;
4795 D43.Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.1982.80-04-25346-6.;
4796 D43.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1970..;
4797 D43.La Mure, Pierre.Moulin Rouge.Praha:Melantrich.1984..;
4798 D43.Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.;
4799 D43.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..;
4800 D43.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.;
4801 D43.Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.;
4802 D43.Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994..;
4803 D43.Nouwen, Henri.Mit offenen händen unser leben als gebet. Freiburg:Herder KG.1995.3-451-23782-2.;
4804 D43.Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.1989.80-202-0053-3.;
4805 D43.Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-618-0.;
4806 D43.Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.;
4807 D43.Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..;
4808 D43.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.;
4809 D43.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.;
4810 D43.Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu.1964..;
4811 D43.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.;
4812 D43.Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.;
4813 D43.Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.;
4814 D43.Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.;
4815 D43.Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje.1998..;
4816 D43.Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-402-8.;
4817 D43.Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord.1947..;
4818 D43.Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad.1974..;
4819 D43.Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.1990.80-207-0237-7.;
4820 D44..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.;
4821 D44..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-072-5.;
4822 D44..Fórum pastorálních teologů VI.Olomouc:Centrum Aletti Velehrad-Roma.2007.9788086715810 (brož.); 978-80-86715-81-0.;
4823 D44.Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-658-6.;
4824 D44.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..;
4825 D44.Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .;
4826 D44.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-970709-6-0.;
4827 D44.Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.2011.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.;
4828 D44.Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.;
4829 D44.La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.;
4830 D44.London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.2011.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.;
4831 D44.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.;
4832 D44.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.;
4833 D44.Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.1998.80-967376-8-6.;
4834 D44.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.;
4835 D44.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.;
4836 D44.Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-803-0.;
4837 D44.Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-793-4.;
4838 D44.Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.978-80-7165-749-1.;
4839 D44.Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-782-8.;
4840 D44.Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.;
4841 D44.Strauss, Pavol,,1912-1994.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.;
4842 D44.Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-879-5.;
4843 D44.Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-880-1.;
4844 D44.Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-754-5.;
4845 D44.Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-755-2.;
4846 D44.Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.2011.978-80-7229-267-7 .;
4847 D45..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.;
4848 D45..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.;
4849 D45.Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2013.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.;
4850 D45.Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-075-6.;
4851 D45.Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:.2000?.3-912439-191.;
4852 D45.Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.2011.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.;
4853 D45.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.;
4854 D45.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.;
4855 D45.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.;
4856 D45.Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina.2008..;
4857 D45.Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.;
4858 D45.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.;
4859 D45.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.;
4860 D45.Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-120-3 .;
4861 D45.Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.;
4862 D45.Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-137-9.;
4863 D45.Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.;
4864 D45.Degro, Imrich,,1969-.Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.;
4865 D45.Dian, Daniel.Direktórium 2011. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-848-4.;
4866 D45.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.;
4867 D45.Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.2011.978-80-7412-066-4.;
4868 D45.Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.;
4869 D45.Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.;
4870 D45.Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.;
4871 D45.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.1996.80-88733-36-7.;
4872 D45.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.1996.80-88733-37-5.;
4873 D45.Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.;
4874 D45.Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.;
4875 D45.Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.;
4876 D45.Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.;
4877 D45.Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-005-5.;
4878 D45.Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.;
4879 D45.Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.;
4880 D45.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.;
4881 D45.Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.;
4882 D45.Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.;
4883 D45.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.;
4884 D45.Luscoň, Jozef,1959-.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.;
4885 D45.Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.;
4886 D45.Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.;
4887 D45.Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.;
4888 D45.Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.;
4889 D45.Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.;
4890 D45.Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.;
4891 D45.Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.;
4892 D45.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.;
4893 D45.Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.;
4894 D45.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.;
4895 D45.Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.2004.80-86211-36-3.;
4896 D45.Šuráb, Marián,,1958-.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.2011.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.;
4897 D45.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.;
4898 D45.Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.;
4899 D45.Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.;
4900 D45.Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.;
4901 D45.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.;
4902 D46..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..;
4903 D46.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.;
4904 D46.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.;
4905 D46.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.;
4906 D46.Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..;
4907 D46.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.;
4908 D46.Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3.;
4909 D46.Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.;
4910 D46.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.;
4911 D46.Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.1997.80-86019-55-1.;
4912 D46.Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.;
4913 D46.Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.;
4914 D46.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.;
4915 D46.Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.;
4916 D46.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.;
4917 D46.Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.2007.978-80-86949-27-7.;
4918 D46.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.;
4919 D46.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.;
4920 D46.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.;
4921 D46.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 2. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.;
4922 D46.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 3. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.;
4923 D46.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.;
4924 D46.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.;
4925 D46.Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.;
4926 D47..Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.;
4927 D47..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.;
4928 D47.Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.;
4929 D47.Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.2011.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).;
4930 D47.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.;
4931 D47.Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.;
4932 D47.Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.1992.80-222-0383-1.;
4933 D47.Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.;
4934 D47.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.;
4935 D47.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.;
4936 D47.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.;
4937 D47.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
4938 D47.Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.;
4939 D47.Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).1995.80-967040-0-1.;
4940 D47.Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.;
4941 D47.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.;
4942 D47.Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2098-5.;
4943 D47.Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.2007.978-80-86057-42-2.;
4944 D47.Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.;
4945 D47.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.;
4946 D47.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..;
4947 D47.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.;
4948 D47.Priatelia, PREZIDENTA TISU NA SLOVENSKU A V CUDZINE.Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel. Dr.Jozef Tiso o sebe : jeho obhajovacia reč pred tzv.Národným súdom v Bratislave dňa 17.a 18. marca 1947.Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.;
4949 D47.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.;
4950 D47.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.;
4951 D47.Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-079-4 .;
4952 D47.Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-40-3.;
4953 D47.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.;
4954 D47.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.;
4955 D47.Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-109-8.;
4956 D47.Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.2007.978-80-969226-4-2.;
4957 D47.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.;
4958 D47.Vnuk, František,.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.;
4959 D47.Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-37-8.;
4960 D47.Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2011.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.;
4961 D47.Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:.2000.893007-05-7 ??.;
4962 D48..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.;
4963 D48..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.;
4964 D48..Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.;
4965 D48..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.;
4966 D48..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.;
4967 D48..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.;
4968 D48.Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2012.978-80-7412-102-9 .;
4969 D48.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
4970 D48.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.;
4971 D48.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..;
4972 D48.Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-094-7 .;
4973 D48.Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.2012.978-80-262-0070-3.;
4974 D48.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.;
4975 D48.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.;
4976 D48.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.;
4977 D48.Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2012.978-80-87378-45-8.;
4978 D48.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
4979 D48.Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0.;
4980 D48.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.;
4981 D48.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.;
4982 D48.Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2002.80-88741-20-3.;
4983 D48.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.;
4984 D48.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.;
4985 D48.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.;
4986 D48.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.;
4987 D48.Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.;
4988 D48.Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-47-6.;
4989 D48.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.;
4990 D48.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.;
4991 D48.Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.;
4992 D48.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.;
4993 D48.Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-44-6.;
4994 D48.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.;
4995 D48.Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ.1985..;
4996 D48.Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).;
4997 D48.Seuse, Heinrich,(1295-1366).Knížka pravdy :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-137-1 .;
4998 D48.Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.;
4999 D48.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.;
5000 D48.Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970..;
5001 D48.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-00-9.;
5002 D48.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.;
5003 D48.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.;
5004 D48.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
5005 D48.Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..;
5006 D48.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.;
5007 D48.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..;
5008 D51..Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4.;
5009 D51.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.;
5010 D51.Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.1991.80-7017-324-6.;
5011 D51.Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda.1976..;
5012 D51.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.;
5013 D51.Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.1989.80-7021-016-8.;
5014 D51.Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.;
5015 D51.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.;
5016 D51.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.;
5017 D51.Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.;
5018 D51.Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD.1954..;
5019 D51.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
5020 D51.Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.;
5021 D51.Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-058-5.;
5022 D51.Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.;
5023 D51.Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.;
5024 D51.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.;
5025 D51.Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9.;
5026 D51.Repko, Jozef,1940-2014.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611612 (brož.); 978-80-8161-161-2.;
5027 D51.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.;
5028 D51.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.;
5029 D51.Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.;
5030 D51.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..;
5031 D61.Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.;
5032 D61.KMOTORKA, Stano.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
5033 D61.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..;
5034 D61.Senčík, Štefan.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..;
5035 D61.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.;
5036 D62.Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..;
5037 D62.Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON.1982..;
5038 D62.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,.1983..;
5039 kos.Engel, Ulrich.Frauen und Manner im Dominikanerorden.Mainz:Matthias grunewald.1992.3-7867-1660-9.;
5040 kos.Jeremias, Joachim.Die Gleichnisse Jessu.Mníchov:Siebenstern Taschenbuch.1969..;
5041 kos.Katarína, Sienská.Engagiert aus Glauben meditationen.Zurich:Benziger.1990.3-545-20516-9.;
5042 kos.Neuner, Jozef SJ.Der Glaube der Kirche.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1971..;
5043 LATIN.de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..;
5044 latin.Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:.1883..;
5045 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:.1886..;
5046 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:.1886..;
5047 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:.1886..;
5048 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:.1886..;
5049 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:.1886..;
5050 latin.Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:.1886..;
5051 OP.Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..;
5052 OP.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..;
5053 OP.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..;
5054 OP.Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..;
5055 OP.Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..;
5056 OP.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..;
5057 OP.Melo, Ľudovít OP.Salve Regina, exercície.:.1985?..;
5058 OP.Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937..;
5059 OP.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.;
5060 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..;
5061 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.3(2003). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003..;
5062 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.4(2004). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2004..;
5063 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.5(2005). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2005..;
5064 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.6(2006). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2006..;
5065 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.7(2007). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007..;
5066 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.8(2008). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2008..;
5067 P10.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.9(2009). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2009..;
5068 P11.Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..;
5069 P11.Mádr, Oto.Teologické texty r.12.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2001..;
5070 P11.Mádr, Oto.Teologické texty r.13.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2002..;
5071 P11.Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..;
5072 P11.Mádr, Oto.Teologické texty r.2003, 14. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2003..;
5073 P11.Poláková, Jolana.Teologické texty r.16.Praha:.2005..;
5074 P11.Poláková, Jolana.Teologické texty r.19.Praha:.2008..;
5075 P11.Poláková, Jolana.Teologické texty r.20.Praha:.2009..;
5076 P11.Poláková, Jolana.Teologické texty r.21.Praha:.2010..;
5077 P11.Selecký, Anton.M Rosa 10.r..Bratislava:Mgnificat.2002..;
5078 P11.Selecký, Anton.M Rosa 4.r..Bratislava:Mgnificat.1996..;
5079 P11.Selecký, Anton.M Rosa 5.r..Bratislava:Mgnificat.1997..;
5080 P11.Selecký, Anton.M Rosa 6.r..Bratislava:Mgnificat.1998..;
5081 P11.Selecký, Anton.M Rosa 7.r..Bratislava:Mgnificat.1999..;
5082 P11.Selecký, Anton.M Rosa 8.r..Bratislava:Mgnificat.2000..;
5083 P11.Selecký, Anton.M Rosa 9.r..Bratislava:Mgnificat.2001..;
5084 P12..Víťazstvo Srdca r.13,2008.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2008..;
5085 P12..Víťazstvo Srdca r.14,2009.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2009..;
5086 P12..Víťazstvo Srdca r.15,2010.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2010..;
5087 P12.Poláková, Jolana.Teologické texty r.22.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2011..;
5088 P12.Poláková, Jolana.Teologické texty r.23.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2012..;
5089 P12.Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.16.Stará Halič:.2011..;
5090 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.1.Poznaň:.2006..;
5091 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.2.Poznaň:.2007..;
5092 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.3.Poznaň:.2008..;
5093 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.4.Poznaň:.2009..;
5094 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.5.Poznaň:.2010..;
5095 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.6.Poznaň:.2011..;
5096 P13.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.7.Poznaň:.2012..;
5097 P13.Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.17.Stará Halič:.2012..;
5098 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..;
5099 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 4. ročník, r.2003. Bratislava:Redemptoristi.2003..;
5100 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 5. ročník, r.2004. Bratislava:Redemptoristi.2004..;
5101 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005. Bratislava:Redemptoristi.2005..;
5102 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006. Bratislava:Redemptoristi.2006..;
5103 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007. Bratislava:Redemptoristi.2007..;
5104 P15.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008. Bratislava:Redemptoristi.2008..;
5105 P16..Slovo medzi nami.:.2012..;
5106 P16..Slovo medzi nami, 12. ročník, r.2011. Bratislava:Redemptoristi.2011..;
5107 P16..Zasvätený život.Bratislava:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2010..;
5108 P16.Duda, Ján.Nové horizonty 2. roč. (2008).Spišská Nová ves:Vydavateľstvo Lúč pre Klub priateľov ferka Skyčáka.2008..;
5109 P17.Duka, Dominik.Salve.Praha:Krystal.2003..;
5110 P17.Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..;
5111 P17.Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..;
5112 P17.Duka, Dominik.Salve r. 16.Praha:Krystal.2006..;
5113 P17.Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..;
5114 P18.Duka, Dominik.Salve r. 19.Praha:Krystal.2009..;
5115 P18.Duka, Dominik.Salve r. 20.Praha:Krystal.2010..;
5116 P18.Duka, Dominik.Salve r. 21.Praha:Krystal.2011..;
5117 P18.Duka, Dominik.Salve r. 22.Praha:Krystal.2012..;
5118 P19.Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..;
5119 P19.Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..;
5120 P19.Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..;
5121 P19.Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..;
5122 P19.Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..;
5123 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..;
5124 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..;
5125 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..;
5126 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..;
5127 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..;
5128 P20.Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..;
5129 P21.Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..;
5130 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 16.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2006..;
5131 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 17.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2007..;
5132 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 18.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2008..;
5133 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 19.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2009..;
5134 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 20.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2010..;
5135 P21.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 22.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2012..;
5136 P22.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..;
5137 P22.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 21.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2011..;
5138 P22.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.12 (2007).Košice:DMC Salve.2007..;
5139 P22.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.14(2009).Košice:DMC Salve.2009..;
5140 P23..Ruženec r.0.(1995).Košice:.1995..;
5141 P23..Ruženec r.1.(1996).Košice:.1996..;
5142 P23..Ruženec r.2.(1997).Košice:.1997..;
5143 P23..Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..;
5144 P23..Svätý Ruženec r. 6 (2001).Košice:DMC Salve.2001..;
5145 P23..Svätý Ruženec r. 7 (2002).Košice:DMC Salve.2002..;
5146 P23..Svätý Ruženec r.3 (1998).Košice:DMC Salve.1998..;
5147 P23..Svätý Ruženec r.4 (1999).Košice:DMC Salve.1999..;
5148 P24..Svätý Ruženec r. 9 (2004).Košice:DMC Salve.2004..;
5149 P24..Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..;
5150 P24..Svätý Ruženec r.13 (2003).Košice:DMC Salve.2003..;
5151 P24.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.11 (2006).Košice:DMC Salve.2006..;
5152 P25.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..;
5153 P25.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2007..;
5154 P25.Vnučko, Patrik.Ruženec r.16 (2011).Košice:DMC Salve.2011..;
5155 P25.Vnučko, Patrik.Ruženec r.17 (2012).Košice:DMC Salve.2012..;
5156 P25.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.15 (2010).Košice:DMC Salve.2010..;
5157 P26.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2006..;
5158 P26.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..;
5159 P26.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.13 (2008).Košice:DMC Salve.2008..;
5160 P27..Naše svedectvo r.13.:.2012..;
5161 P27.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2009..;
5162 P27.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2010..;
5163 P27.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2012..;
5164 P27.Buday, Jozef V..Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..;
5165 P27.Buday, Jozef V..Duchovný pastier r.83.Ružomberok:Lev - kníhtlačiasky spolok.2002..;
5166 P27.Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.1.Bratislava:Don Bosco.2006..;
5167 P27.Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.2.Bratislava:Don Bosco.2007..;
5168 R1.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6.;
5169 R1.Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.;
5170 R1.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.;
5171 R1.Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.;
5172 R1.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.;
5173 R1.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9.;
5174 R1.Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.1991.0-225-66640-5.;
5175 R1.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.;
5176 R1.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.;
5177 R1.Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.;
5178 R1.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..;
5179 R1.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.;
5180 R1.Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.1998.80-7145-228-9.;
5181 R1.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.;
5182 R1.Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3.;
5183 R1.Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2001.80-7181-597-7.;
5184 R1.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.;
5185 R1.Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu.Kežmarok:ViViT.2015.9788081750038 (viaz.); 978-80-8175-003-8.;
5186 R2.Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG.1965..;
5187 R2.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.;
5188 R2.Ďurica, Ján.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.;
5189 R2.Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.;
5190 R2.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.;
5191 R2.Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.;
5192 R2.Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.;
5193 R2.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.;
5194 R2.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.;
5195 R2.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.;
5196 R2.Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995..;
5197 R2.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..;
5198 R2.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..;
5199 R2.Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..;
5200 R2.Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..;
5201 R2.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..;
5202 R2.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2010..;
5203 R3.Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9.;
5204 R3.Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.;
5205 R3.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.;
5206 R3.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.;
5207 R3.Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4.;
5208 R3.Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-019-0.;
5209 R3.Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.;
5210 R3.Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.;
5211 R3.Konštantín, Filozof.Proglas.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-277-1.;
5212 R3.Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.1998.80-88879-48-5.;
5213 R3.McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.;
5214 R3.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.;
5215 R3.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.;
5216 R3.Scheidová, Leopoldína.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.;
5217 R3.Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-388-5.;
5218 R3.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-292-3.;
5219 R3.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-293-0.;
5220 R3.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.;
5221 R3.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-291-6.;
5222 R4.Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00874-4.;
5223 R4.Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2.;
5224 R4.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.;
5225 R4.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2011.80-224-1172-1.;
5226 R4.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
5227 R4.Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.;
5228 R5.Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.2008.978-80-86149-48-6.;
5229 R5.Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.2006.80-200-1320-2.;
5230 R5.Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.;
5231 R5.Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.;
5232 R5.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-310-7.;
5233 R5.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-374-8.;
5234 R5.Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.;
5235 R5.Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..;
5236 R5.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.;
5237 R5.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.;
5238 R5.Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.;
5239 R5.Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.;
5240 R5.Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-827-0.;
5241 R5.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.;
5242 R5.Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.;
5243 R5.Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.2005.80-969388-8-6.;
5244 R5.Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha.1974..;
5245 R6.Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-415-6.;
5246 R6.Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-312-3.;
5247 R6.G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-188-2.;
5248 R6.Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.2006.80-7360-578-3.;
5249 R6.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..;
5250 R6.Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.1989.80-7011-020-1.;
5251 R6.Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.2007.978-80-89144-80-8.;
5252 R6.Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-326-3.;
5253 R6.John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.1993.80-85163-64-0.;
5254 R6.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.1998.80-7153-174-X.;
5255 R6.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.1999.80-88980-08-9.;
5256 R6.Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.2008.978-80-7391-121-8.;
5257 R6.Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-216-X.;
5258 R6.Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-375-5.;
5259 R6.Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00830-2.;
5260 R6.Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2002.80-7181-958-1.;
5261 R6.Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-249-6.;
5262 R6.Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.2005.80-7234-410-2.;
5263 R6.Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-336-0.;
5264 R6.Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-49-4.;
5265 R6.Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.2000.80-06-01009-9.;
5266 R6.Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-17-0.;
5267 R6.Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.2000.80-8046-189-9.;
5268 R6.Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.;
5269 R6.Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.;
5270 R6.Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-16-3.;
5271 R6.William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.1997.80-8053-047-5.;
5272 R6.Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.2000.3-57713506-9.;
5273 Sam..Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:.1970?..;
5274 Sam..Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:.1980?..;
5275 Sam..Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:.1976?..;
5276 Sam..Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:.1975?..;
5277 Sam..Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:.1978?..;
5278 Sam..Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:.1980?..;
5279 sam..Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..;
5280 Sam.Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..;
5281 sam.Evely, Luis.Cesta radosti.:.1969..;
5282 sam.FORGAN, Vladislav I..Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..;
5283 Sam.Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:.1980?..;
5284 Sam.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..;
5285 Sam.Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:.1985?..;
5286 SK1.Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
5287 SK1.Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
5288 SK1.Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..;
5289 SK1.Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..;
5290 SK1.Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..;
5291 SK1.Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..;
5292 SK1.Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
5293 SK1.Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
5294 SK1.Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
5295 SK1.Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
5296 SK1.Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
5297 SK1.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
5298 SK1.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
5299 SK1.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
5300 SK1.Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..;
5301 SK1.Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
5302 SK1.Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
5303 SK1.Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
5304 SK1.Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1977..;
5305 SK1.Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran.1975..;
5306 SK1.Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran.1975..;
5307 sk1950.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..;
5308 sk1950.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..;
5309 sk1950.Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..;
5310 sk1950.Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..;
5311 sk1950.Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..;
5312 sk1950.Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga.1935..;
5313 sk1950.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..;
5314 sk1950.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..;
5315 sk1950.Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,.1948..;
5316 sk1950.Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..;
5317 sk1950.Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..;
5318 sk1950.Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev.1921..;
5319 sk1950.Špirko Jozef, Dr..Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..;
5320 sk1950.Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius.1946..;
5321 sk1950.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..;
5322 sk1950.Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..;
5323 ssv..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.;
5324 ssv..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..;
5325 ssv..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..;
5326 ssv..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..;
5327 ssv..Písmo sväté Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..;
5328 ssv..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..;
5329 ssv..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..;
5330 ssv..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.;
5331 ssv.Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..;
5332 ssv.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
5333 ssv.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..;
5334 ssv.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..;
5335 ssv.Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
5336 ssv.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..;
5337 ssv.Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5338 ssv.Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5339 ssv.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..;
5340 ssv.Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5341 ssv.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..;
5342 ssv.Janega, Štefan.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..;
5343 ssv.Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..;
5344 ssv.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5345 ssv.Krajči Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980??..;
5346 ssv.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..;
5347 ssv.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..;
5348 ssv.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
5349 ssv.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5350 ssv.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5351 ssv.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
5352 ssv.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..;
5353 ssv.Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..;
5354 ssv.Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
5355 ssv.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
5356 ssv.Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..;
5357 ssv.Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
5358 ssv.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
5359 ssv.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
5360 ssv.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.;
5361 ssv.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..;
5362 ssv.Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..;
5363 ssv.Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
5364 suscm..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.;
5365 suscm..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..;
5366 suscm..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
5367 suscm.Alberti,P..Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?.neudané.;
5368 suscm.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..;
5369 suscm.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
5370 suscm.Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
5371 suscm.Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
5372 suscm.Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
5373 suscm.Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
5374 suscm.Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
5375 suscm.Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
5376 suscm.Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
5377 suscm.Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5378 suscm.Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5379 suscm.Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..;
5380 suscm.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..;
5381 suscm.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..;
5382 suscm.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..;
5383 suscm.Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
5384 suscm.Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..;
5385 suscm.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5386 suscm.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5387 suscm.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
5388 suscm.Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
5389 suscm.Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
5390 suscm.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..;
5391 suscm.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..;
5392 suscm.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..;
5393 suscm.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.;
5394 suscm.Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5395 suscm.Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..;
5396 suscm.Porubčan, Jozef.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.;
5397 suscm.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..;
5398 suscm.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..;
5399 suscm.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..;
5400 suscm.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..;
5401 suscm.Tomko, J ..Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
5402 U1.Lev XIII.Rerum Novarum.:.1931..;
5403 U1.Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..;
5404 u10..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.;
5405 U10..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.;
5406 U10.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.;
5407 U10.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.;
5408 U10.Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.;
5409 U10.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.;
5410 U10.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.;
5411 U10.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.;
5412 U10.Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-004-6.;
5413 U10.Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-367-8.;
5414 U10.Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.2007.978-80-7195-133-9.;
5415 U10.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.;
5416 U2..Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..;
5417 U2.Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1961..;
5418 U2.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..;
5419 U2.Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-031-9.;
5420 U2.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:.1967..;
5421 U2.Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
5422 U2.Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:.1968..;
5423 U2.Pavol VI.Octogesima adveniens.:.1971..;
5424 U2.Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
5425 U2.Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
5426 U2.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..;
5427 U2.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.;
5428 U2.Pius XI.Divini Illius Magistri.:.1947..;
5429 U2.Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:.1947..;
5430 U2.Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..;
5431 U2.Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví.1935..;
5432 U2.Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..;
5433 u2.Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal.1939..;
5434 U2.Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.;
5435 U2.Pius XII.Mystici Corporis.:.1946..;
5436 U2.Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas.1945..;
5437 U3.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.;
5438 U3.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.;
5439 U3.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.;
5440 U3.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.;
5441 U3.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
5442 U3.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
5443 U3.Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
5444 U3.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.;
5445 U3.Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.;
5446 U3.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.;
5447 U3.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.;
5448 U3.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.;
5449 U3.Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum.1979..;
5450 U3.Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.;
5451 U3.Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.;
5452 U3.Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:.1997..;
5453 U3.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.;
5454 U4.Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.;
5455 U4.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.;
5456 U4.Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.;
5457 U4.Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.;
5458 U4.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.;
5459 U4.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.;
5460 U4.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.;
5461 U4.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.;
5462 U4.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
5463 U4.Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.;
5464 U4.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.;
5465 U4.Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.;
5466 U4.Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.;
5467 U4.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.;
5468 U5.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.;
5469 U5.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.;
5470 U5.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.;
5471 U5.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.;
5472 U5.Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.;
5473 U5.Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.;
5474 U5.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.;
5475 U5.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.;
5476 U5.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.;
5477 U5.Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
5478 U5.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.;
5479 U5.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.;
5480 U5.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.;
5481 U5.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.;
5482 U5.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.;
5483 U5.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.;
5484 U5.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.;
5485 U5.Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.;
5486 U5.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.;
5487 U5.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.;
5488 U5.Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
5489 U5.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.;
5490 U5.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.;
5491 u6.Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.;
5492 u6.Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-460-8.;
5493 u6.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..;
5494 u6.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.;
5495 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA.1981..;
5496 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
5497 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
5498 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
5499 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA.1986..;
5500 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
5501 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
5502 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..;
5503 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.;
5504 u6.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7.;
5505 U6.Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.;
5506 U6.Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.;
5507 u6.Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.;
5508 U6.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.;
5509 u6.Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.;
5510 U6.Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.;
5511 u6.Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.;
5512 u6.Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.;
5513 u6.Ján Pavol II..Život v plnosti.:.1993..;
5514 U7.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.;
5515 U7.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.;
5516 U7.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.;
5517 U7.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.;
5518 U7.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
5519 U7.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.;
5520 U7.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
5521 U7.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
5522 U7.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.;
5523 U7.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.;
5524 U8.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.;
5525 U8.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.;
5526 U8.Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.;
5527 U8.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.;
5528 U8.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.;
5529 U8.Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.;
5530 U8.Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.;
5531 U8.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.;
5532 U8.Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..;
5533 U8.Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.;
5534 U8.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.;
5535 U8.Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.;
5536 U8.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.;
5537 U8.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.;
5538 U8.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.;
5539 U8.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.;
5540 U8.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.;
5541 U8.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.;
5542 U8.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.;
5543 U9.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.;
5544 U9.Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK.1994..;
5545 U9.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.;
5546 U9.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.;
5547 U9.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.;
5548 U9.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
5549 U9.Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK.1994..;
5550 U9.Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.;
5551 U9.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK.2000..;
5552 U9.Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM.1999..;
5553 U9.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.;
5554 U9.Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..;
5555 U9.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
5556 U9.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
5557 U9.Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..;
5558 U9.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.;
5559 U9.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.;
5560 U9.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.;
5561 U9.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.;
5562 U9.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.;
5563 U9.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..;
5564 Vys.Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad.1971..;
5565 Vys.Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..;
5566 vys.Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad.1970..;
5567 Vys.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..;
5568 Vys.Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..;
5569 Vys.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..;
5570 Vys.Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.;
5571 vys.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..;
5572 Vys.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..;
5573 vys.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..;
5574 Vys.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad.1982..;
5575 Vys.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad.1982..;
5576 VZ.Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737.(viaz.).;
5577 VZ.Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.M DCCC LXXIV [= 1874]..;
5578 VZ.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..;
5579 VZ.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..;
5580 VZ.Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:.1650??..;