logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Bugár, Béla.Žijem v takej krajine....Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-627-8.;
2 .Bútora, Martin.Odklínanie : Texty z rokov 1967-2004.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-701-0.;
3 .Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.;
4 .Katolická církev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-91-4.K10/2;
5 .Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.;
6 .Komenský, Jan Amos,1592-1670.Veľká didaktika.Bratislava:SPN.1954..;
7 .Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.1993.80-7113-074-5 :.;
8 .Trstenský, František,1973-.Ježišove podobenstvá :.:.2010.978-80-89120-45-1.K21/7;
9 .Wildiers N. M..Teilhard de Chardin.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1962..;
10 .Zimmermannová, Marie,1961-.ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog /.:.2010.978-80-246-2962-9.K10/2;
11 07/3.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX.1956..;
12 15/4.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975 - autor.Píseň v plamenech :.:Praha :.1993.80-7113-080-X.;
13 22/2.Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.;
14 22/2.Zempliner, Artur.3 ZEMPLINER, Artur, 1921- Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu : Artur Zempliner.S.l.:Lederer & Zempliner Consulting.2000.80-238-5971-4.;
15 23/5.Čejka, Marek, 1975-.Judaismus a politika v Izraeli.:Brno :.2009.978-80-87029-39-8.;
16 23/5.Chuguryan, Vahram,1974-.100 rokov ticha :.:.1990??.978-80-557-0874-4.;
17 C08/1.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Na obraz świętego Dominika :.Poznań ::\"W Drodze\",.2001..8370333265.;
18 C08/1.Lataste, Marie-Jean-Joseph,1832-1869..Prêcheur de la misericorde :.Paris ::Cerf,.1992..2204045489; 0750-1862 (series).;
19 C08/1.Monshau, Michael..Praying with Dominic /.Winona, Minn. ::Saint Mary\'s Press,.c1993..0884892883 :.;
20 C08/1.Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.;
21 C08/1.Vinje, Patricia Mary..Praying with Catherine of Siena /.Winoma, Minn. ::Saint Mary\'s Press,.c1990..0884892301 :.;
22 C08/2.Dubarle, Dominique,1907-1987.L\'ontologie de Thomas D\'Aquin /.Paris ::Cerf,.1996.2-204-055-44-1.;
23 C08/3..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..;
24 C08/3..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..;
25 C08/4..Dictionnaire critique de theologie /.Paris ::Presses universitaires de France,.c1998..2130488250.;
26 D/5/6.Accattoli, Luigi.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 9788071418412.;
27 D2/1.Nicodemi Giorgio - napísal úvodní studii.Leonardo da Vinci - obrazy, kresty, studie.Praha:Frs. Borový.1950?..;
28 D4/1.Allport, Gordon Willard.O povaze předsudků.Praha:Prostor.2004.80-7260-125-3.;
29 D4/1.Bellinger, Gerhard J..Sexualita v náboženstvích světa.Praha:Academia.1998.80-200-0642-7.;
30 D4/1.Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4.;
31 D4/1.Frankl, Viktor Emil.Co v mých knihách není : Autobiografie.Brno:Cesta.1997.80-85319-66-7.;
32 D4/1.Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1995.80-85319-39-X.;
33 D4/1.Frankl, Viktor Emil.Psychoterapie pro laiky.Brno:Cesta.1998.80-85319-80-2.;
34 D4/1.Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1994.80-85139-29-4.;
35 D4/1.Franz, Marie.Sen a smrt : o čem vypovídají sny umírajících.Praha:Portál.2000.80-7178-404-4.;
36 D4/1.Franz, Marie-Louise von.Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-343-9.;
37 D4/1.Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-016-X.;
38 D4/1.Fürst, Maria.Psychologie : Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-199-0.;
39 D4/1.Hall, Calvin S..Psychológia osobnosti.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00994-2.;
40 D4/1.Helene, Helming.Pedagogika M. Montessoriovej.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00281-6.;
41 D4/1.John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.;
42 D4/1.Jung, Carl Gustav.Člověk a duše : Z celého díla 1905-1961 vybrala a vydala Jolande Jacobi.Praha:Academia.1995.80-200-0543-9.;
43 D4/1.Karel Kopřiva.Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.;
44 D4/1.Kastová, Verena.Dynamika symbolů : Základy jungovské psychoterapie.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7178-371-4.;
45 D4/1.Koščo, Jozef.Poradenská psychológia.Bratislava:SPN.1987..;
46 D4/1.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.;
47 D4/1.Laplanche, J..Psychoanalytický slovník.:Veda.1996.80-224-0437-3.;
48 d4/1.Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.;
49 D4/1.Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.;
50 D4/1.Mackewn, Jennifer.Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii.Praha:Portál.2004.80-7178-922-4.;
51 D4/1.Marek, Alois Maria.Psychologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000.80-7266-047-0.;
52 D4/1.Matějček, Zdeněk,(1922-2004).Co, kdy a jak ve výchově dětí.Praha ::Portál,.2012.80-262-0202-3.;
53 D4/1.Matoušek, Oldřich.Mládež a delikvence.Praha:Portál.1998.80-7178-226-2.;
54 D4/1.Mentzos, Stavros.Dynamika duševní nemoci.Praha:Portál.2005.80-7178-992-5.;
55 D4/1.Moore, Thomas.Temný eros : o moci a bezmoci v mezilidských vztazích.Praha:Portál.2001.80-7178-530-X.;
56 D4/1.Nakonečný, Milan.Motivace lidského chování : Milan Nakonečný.Praha:Academia.1997.80-200-0592-7.;
57 D4/1.Nakonečný, Milan.Psychologie osobnosti.Praha:Academia.1995.80-200-0525-0.;
58 D4/1.Nakonečný, Milan.Sociální psychologie.Praha:Academia.1999.80-200-0690-7.;
59 D4/1.Ondrej, Kondáš.Psychoterapia a reedukácia.:Osveta.1985..;
60 D4/1.Reble, Albert.Dejiny pedagogiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1995.80-08-02011-3.;
61 D4/1.Slavoj, Žižek.Mor fantázií.:Kalligram.1998.80-7149-227-2.;
62 D4/1.Šišková, Tatjana.Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník.Praha:Portál.1998.80-7178-285-8.;
63 D4/1.Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.1998.80-88778-73-5.;
64 D4/1.Valenta, Milan.Dramaterapie.Praha:Portál.2001.80-7178-586-5.;
65 D4/1.Vondráček, Vladimír.Fantastické a magické z hlediska psychiatrie.Bratislava:Columbus.1993.80-7136-030-9.;
66 D4/1.Výrost, Jozef.Sociální psychologie.Sociálna psychológia.Praha:Institut sociálních vztahů.1997.80-85866-20-X.;
67 D4/1.Wirtz, Ursula.Vražda duše : incest a jeho terapie.Praha:Portál.2005.80-7178-975-5.;
68 D4/1.Wolff, Uwe.Labyrint : cesta k vlastnímu středu.Praha:Portál.2003.80-7178-760-4.;
69 D4/2..Hodnota života a krehkosť človeka.Bratislava:Siloe.2013.9788097099213 (brož.); 978-80-970992-1-3.;
70 D4/2..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..;
71 D4/2.Buijssen, Huub.Demence : průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele.Praha:Portál.2006.80-7367-081-X.;
72 D4/2.Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.2006.80-7367-118-2.;
73 D4/2.Carl, R. Rogers.Ako byť sám sebou.:Iris.1995.80-88778-02-6.;
74 D4/2.Crabb, Lawrence J..Osobnost člověka : Její potřeby a cesty k jejich naplnění.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-36-8.;
75 D4/2.Cummins, Denise D..Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení,citech a chování člověka.Praha:Portál.1998.80-7178-186-X.;
76 D4/2.Černý, Jiří.Sémiotika : Jiří Černý, Jan Holeš.Praha:Portál.2004.80-7178-832-5.;
77 D4/2.Drapela, Victor J..Přehled teorií osobnosti : Freud, Jung, Adler, Horneyová, Sullivan, Fromm, Erikson, Dollard, Miller, Cattell, Lewin, Allport, R.Praha:Portál.2003.80-7178-766-3.;
78 D4/2.Fontana, David.Psychologie ve školní praxi : Příručka pro učitele.Praha:Portál.1997.80-7178-063-4.;
79 D4/2.Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.;
80 D4/2.Frankl, Viktor E. ; Lapide, Pinchas.Hľadanie Boha a problém zmyslu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-766-4.;
81 D4/2.Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.;
82 D4/2.Franz, Marie.Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské aechetypové psychologie.Praha:Portál.1998.80-7178-260-2.;
83 D4/2.Hewstone, Miles.Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-092-5.;
84 D4/2.Hillman, James.Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S.Freuda a C.G.Junga.Praha:Portál.1999.80-7178-301-3.;
85 D4/2.Hole, Günter.Fanatismus : sklon k extrému a jeho psychologické kořeny.Praha:Portál.1998.80-7178-183-5.;
86 D4/2.Holm, Nils G..Úvod do psychologie náboženství.Praha:Portál.1998.80-7178-217-3.;
87 D4/2.Hopcke, Robert H..Průvodce po Sebraných spisech C.G.Junga.Brno:Nakl.T.Janečka.1994.80-900802-9-4.;
88 D4/2.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.;
89 D4/2.Jung, Carl Gustav.Paracelsica : dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-548-8.;
90 D4/2.Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.;
91 D4/2.Kalhous, Zdeněk.Školní didaktika.Praha:Portál.2002.80-7178-253-X.;
92 D4/2.Kočík, Jozef.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.;
93 D4/2.Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.2004.80-7178-965-8.;
94 D4/2.Mária, Puškárová.Múdry starec.:SOFA.1997.80-85752-31-X.;
95 D4/2.Mindell, Arnold.Telo a sny.:Stimul.1992.80-85697-01-7.;
96 D4/2.Miron, Zelina.Sloboda osobnosti alebo Malý kurz kvality života o tom, ako sa stať samým sebou v modernom svete.:FONTANA Kiadó.1995.80-85701-07-3.;
97 D4/2.Mitnick, Kevin.Umění klamu.:Helion s.a..2003.83-7361-210-6.;
98 D4/2.Moore, Robert L..C.G.Jung a křesťanská spiritualita : sborník reflexí teologů,psychologů a religionistů.Praha:Portál.1998.80-7178-195-9.;
99 D4/2.Naništová, Eva.Domov ako priestor bytia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-216-3.;
100 D4/2.Naništová, Eva - Fotta, Peter.Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. .Trnava :Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-418-1.;
101 D4/2.Peter Tavel..Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla :; potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k ot.:Triton.2007.978-80-7254-915-3.;
102 D4/2.Popielski, Kazimierz,.Noetická dimenzia osobnosti. Trnavská univerzita:Trnava.2005.80-8082-042-2.;
103 D4/2.Praško, Ján.Poruchy osobnosti.Praha:Portál.2003.80-7178-737-X.;
104 D4/2.Praško, Ján.Úzkostné poruchy : klasifikace,diagnostika a léčba.Praha:Portál.2005.80-7178-997-6.;
105 D4/2.Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.;
106 D4/2.Říčan, Pavel.Cesta životem : vývojová psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-124-7.;
107 D4/2.Říčan, Pavel.Psychologie náboženství.Praha:Portál.2002.80-7178-547-4.;
108 D4/2.Rogers, Carl Ransdom.Způsob bytí.Praha:Portál.1998.80-7178-233-5.;
109 D4/2.Rollo, Vlastimil.Emocionalita a racionalita,aneb,Jak ďábel na svět přišel.Praha:Slon.1993.80-901059-8-X.;
110 D4/2.Rudhyar, Dane.Za hranicemi individualismu : Psychologie transformace.:Praha : Půdorys.1995.80-901741-8-3.;
111 D4/2.Rush, Myron D..Syndrom vyhoření.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-074-8.;
112 D4/2.Sandler, Joseph.Pacient a analytik : Základní pojmy klinické psychoanalýzy.Praha:Psychoanalytické nakl..1994.80-901601-2-3.;
113 D4/2.Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.;
114 D4/2.Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.;
115 D4/2.Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.;
116 D4/2.Vágnerová, Marie.Vývojová psychologie : dětství,dospělost,stáří.Praha:Portál.2000.80-7178-308-0.;
117 D4/3..Chronická únava :.:Praha :.2006.80-7367-139-5.;
118 D4/3..Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jíbránit.:Portál.2003.80-7178-810-4.;
119 D4/3.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Maska a tvář očisty.:Olomouc :.1997.80-238-2738-3.;
120 D4/3.Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.;
121 D4/3.Bertrand, Yves.Soudobé teorie vzdělávání.Praha:Portál.1998.80-7178-216-5.;
122 D4/3.Bierach, Alfred J..Čo prezrádzajú tváre : Ako spoznať človeka na prvý pohľad.Šamorín:Fontana Kiadó.1992.80-900492-4-9.;
123 D4/3.Blaquiér, Georgette.Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-443-1.;
124 D4/3.Blažek, Bohuslav.Tváří v tvář obrazovce : Bohuslav Blažek.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-11-7.;
125 D4/3.Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.;
126 D4/3.Capponi, Věra.Asertivně do života.Praha:Grada.1996.80-7169-082-1.;
127 D4/3.Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.;
128 D4/3.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.;
129 D4/3.Czech, Jan.Biblické příběhy v proměnách času :; příspěvek k duchovní psychoterapii.:Portál.2006.80-7367-143-3.;
130 D4/3.Czech, Jan.Psychoterapie a víra : základy duchovní psychoterapie.Ostrava:Jupos.2003.80-85832-55-0.;
131 D4/3.Čačka, Otto.Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika.Brno:Doplněk.1997.80-85765-70-5.;
132 D4/3.Čačka, Otto, 1943- - autor.Psychologie dítěte.:Tišnov :.1997.80-7323-016-X.;
133 D4/3.Čermák, Ivo.Lidská agrese a její souvislosti.Žďár nad Sázavou:Fakta.1999.80-902614-1-8.;
134 D4/3.Dale, Carnegie.Jak se radovat ze života a z práce.:Talpress.1995.80-85609-89-4.;
135 D4/3.Dancák, Pavol.Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II.. Náboženské vydavateľstvo Petra:Prešov.2001.80-89007-12-0.;
136 D4/3.Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.;
137 D4/3.Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..;
138 D4/3.Dragomirecký, Andrej.Hlubinná abreaktivní psychoterapie : Základy teorie a praxe.Praha:Stratos.1994.80-901472-6-7.;
139 D4/3.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.;
140 D4/3.Emerson, Ralph, Waldo.Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost :; moudrost jako inspirace pro každodenní život. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-202-0.;
141 D4/3.Erich, Petlák.Všeobecná didaktika.:Iris.1997.80-88778-49-2.;
142 D4/3.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.;
143 D4/3.Hemfelt, Robert.Závislosti srdce :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-387-6.;
144 D4/3.Hillman, James.Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu.Praha:Portál.2000.80-7178-393-5.;
145 D4/3.Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta.1984..;
146 D4/3.Johnson, Robert A., 1921- - autor.Věčný příběh romantické lásky :.:Praha :.2003.80-7178-722-1.;
147 D4/3.Kalina, Kamil.Jak žít s psychózou?.Praha:Portál.2001.80-7178-563-6.;
148 D4/3.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.;
149 D4/3.Kern, Hans.Přehled psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-240-8.;
150 D4/3.Kollárik, Teodor.Sociálna psychológia.Bratislava:SPN.1993.80-08-01828-3.;
151 D4/3.Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-43-0.;
152 D4/3.Lassahn, Rudolf.Úvod do pedagogiky c Rudolf Lassahn ; Prekl. Peter Ondrejkovič ; Aut. obál. Dušan Kalmančok.Bratislava:SPN.1992.80-08-01827-5.;
153 D4/3.Lukas, Elisabeth.Logoterapie ve výchově.Praha:Portál.1997.80-7178-180-0.;
154 D4/3.Meier, Paul.Od deprese ke štěstí : příznaky,příčiny a léčení depresí.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-82-1.;
155 D4/3.Michael, Novak.Povedz mi prečo.:DILEMA.2000.80-968029-6-8.;
156 D4/3.Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.2001.80-88778-33-6.;
157 D4/3.Miovský, Michal.LSD a jiné halucinogeny : Michal Miovský.Boskovice:Albert.1996.80-85834-35-9.;
158 D4/3.Miron, Zelina.Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa.:Iris.1994.80-967013-4-7.;
159 D4/3.Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Úvod do náboženské pedagogiky.:České Budějovice :.1992.80-7040-052-8.;
160 D4/3.Nakonečný, Milan.Průvodce dějinami psychologie : Milan Nakonečný.Praha:Státní pedagogické nakl..1995.80-85937-23-9.;
161 D4/3.Nazare.Nenechte sebou manipulovat.Praha:Portál.1999.80-7178-256-4.;
162 D4/3.Peck, M. Scott (Morgan Scott).V jiném rytmu : Vytváření komunit.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-77-6.;
163 D4/3.Piťha, Petr.Výchova,naděje společnosti.České Budějovice:Poustevník v nakl. Studio Gabreta.2006.80-86610-18-7.;
164 D4/3.Poliaková, Eva.Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov :.Nitra ::Slovdidac,.1996.80-967339-8-2.;
165 D4/3.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.;
166 D4/3.Praško, Ján.Nespavost : zvládání nespavosti.Praha:Portál.2004.80-7178-919-4.;
167 D4/3.Praško, Ján.Sociální fobie : jak překonat nadměrný stud.Praha:Portál.2005.80-7367-031-3.;
168 D4/3.Praško, Ján.Stop traumatickým vzpomínkám : jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.Praha:Portál.2003.80-7178-811-2.;
169 D4/3.Rašlová, Katarína 4 zos ; Košč, Marián 4 zos ; Zdravecká, Júlia 4 nob ;.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1.;
170 D4/3.Schreiber, Vratislav.Lidský stres.Praha:Academia.1992.80-200-0458-0.;
171 D4/3.Silva, José.Ovládanie vedomia Silvovou metódou : Fantastický spôsob ako zmeniť svoj život.Šamorín:Fontana Kiadó.1992.80-900492-9-X.;
172 D4/3.Singly, Francois de.Sociologie současné rodiny.Praha:Portál.1999.80-7178-249-1.;
173 D4/3.Singule, František.Základy pedagogiky a psychológie.Bratislava:SPN.1992.80-08-01862-3.;
174 D4/3.Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.;
175 D4/3.Šimek, Jiří.Lidské pudy a emoce : Jak jim porozumět a jak s nimi žít.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-121-2.;
176 D4/3.Štefan, Švec.Základné pojmy v pedagogike a andragogike.:Iris.1995.80-88778-15-8.;
177 D4/3.Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.;
178 D4/3.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Jaký je muž & co by o tom měla vědět žena.:Olomouc :.1994.80-901614-2-1.;
179 D4/3.Vygotskij, Lev Semenovič.Psychologie myšlení a řeči : Lev Semenovič Vygotskij.Praha:Portál.2004.80-7178-943-7.;
180 D4/3.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.;
181 D4/4..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
182 D4/4..Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.;
183 D4/4.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..;
184 D4/4.Auger, Marie.Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením.Praha:Portál.2005.80-7178-907-0.;
185 D4/4.Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..;
186 D4/4.Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.;
187 D4/4.Blaha, Jan.Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie,sociologie,etiky a sociální p.Praha:Triton.2004.80-7254-467-5.;
188 D4/4.Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.;
189 D4/4.Capponi, Věra.Sám sobě dospělým,dítětem i rodičem.Praha:Grada.1995.80-7169-017-1.;
190 D4/4.Cloud, Henry.Hranice \h [AMG]. Návrat domů:Praha.1998.80-85495-83-X.;
191 D4/4.Činčura, Juraj.Hlavné mestá európskych štátov.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00206-1.;
192 D4/4.Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.;
193 D4/4.Dobson, James C..Rodičovství chce odvahu.Praha:Návrat.1995.80-85495-45-7.;
194 D4/4.Dylevský, Ivan.Somatológia 2. š.p.:Martin.1992.80-217-0535-3.;
195 D4/4.Freybergh, Peter G.Fedor.Psychosomatické charakteristiky prenatálneho a perinatálneho obdobia ako prostredia dieťaťa.Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2008.978-80-89271-32-0.;
196 D4/4.Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.;
197 D4/4.Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.;
198 D4/4.Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.;
199 D4/4.Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.;
200 D4/4.Hrdlička, Michal.Krize středního věku : úskalí a šance.Praha:Portál.2006.80-7367-168-9.;
201 D4/4.Hynie, Josef,1900-1989.Dospíváte v muže /.Praha ::Avicenum,.1976..;
202 D4/4.Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.;
203 D4/4.Irena, Lokšová.Tvořivé vyučování.:Grada Publishing.2003.80-247-0374-2.;
204 D4/4.Ivan, Dylevský.Somatológia 1-diel 1.:Osveta.1992.80-217-0534-5.;
205 D4/4.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.;
206 D4/4.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.;
207 D4/4.Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.;
208 D4/4.Kucharská, Anna.Specifické poruchy učení a chování : sborník 1997-98.Praha:Portál.1998.80-7178-244-0.;
209 D4/4.Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.;
210 D4/4.Langmeier, Josef.Vývojová psychologie pro dětské lékaře.:Avicenum.1983..;
211 D4/4.Lejtesová Júlia.O rozumnej a nerozumnej láske.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..;
212 D4/4.Lokšová, Irena.Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve škole.Praha:Portál.1999.80-7178-205-X.;
213 D4/4.Magdaléna, Ďuričeková.Psychológia žiaka a učiteľa.:Pedag. fakulta.1996.80-7097-328-5.;
214 D4/4.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.;
215 D4/4.Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.Nicky, tak mi teda pomôž!.sanizdat:Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.1950?..;
216 D4/4.Norman, Vincent Peale.Sila pozitívneho myslenia.:Gardenia.1995.80-85662-18-3.;
217 D4/4.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.;
218 D4/4.Pavel, Žigo.Dozrievanie v čase.:Ludoprint.2002.80-968838-6-0.;
219 D4/4.Pease, Allan.Úspešné komunikačné stratégie.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1247-9.;
220 D4/4.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou : Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.Praha:ODEON.1993.80-207-0469-8.;
221 D4/4.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.;
222 D4/4.Podhradský, Ján.Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať toxikomanom c Ján Podhradský, Emil Komárik ; Jozef Michaláč.Bratislava:SPN.1990.80-08-01145-9.;
223 D4/4.Praško, Ján.Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději.Praha:Portál.2003.80-7178-809-0.;
224 D4/4.Praško, Ján.Úzkost a obavy : jak je překonat.Praha:Portál.2006.80-7367-079-8.;
225 D4/4.Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.1995.80-85800-25-X.;
226 D4/4.Říčan, Pavel.Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií.Praha:Portál.1995.80-7178-084-7.;
227 D4/4.Rončáková, Terézia, 1980-.Rodina a médiá:.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2009.9788080844219 (brož.);978-80-8084-421-9.;
228 D4/4.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..;
229 D4/4.Rudolf, Dreikurs.Logické dôsledky.:Psychoprof.1997.80-967148-7-2.;
230 D4/4.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.;
231 D4/4.Schopler, Eric.Autistické chování.Praha:Portál.1997.80-7178-133-9.;
232 D4/4.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..;
233 D4/4.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.;
234 D4/4.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.;
235 D4/4.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom ... II. diel. Rodina:Nitra.1994.80-900510-8-1.;
236 D4/4.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.;
237 D4/4.Šipr Květoslav MUDr..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum.1985..;
238 D4/4.Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.1995.80-901834-0-9.;
239 D4/4.Tomáš, Pardel.Psychoanalýza včera a dnes.:FORMÁT.1995.80-967469-1-X.;
240 D4/4.Vacek, Jaroslav.O nemocech duše : Kapitoly z psychiatrie.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0535-6.;
241 D4/4.Vácha,Marek.Život je sacra zajímavej.Brno:Cesta.2013.978-80-7295-164-2.;
242 D4/4.Vladislav, Kačáni.Ako zvládať konflikty.:Iris.2001.80-89018-21-1.;
243 D4/4.Vymětal, Jan.Rogersovská psychoterapie : Pomoc psychologickými prostředky.Praha:Český spisovatel.1996.80-202-0605-1.;
244 D4/4.Vymětal, Jan.Úzkost a strach u dětí : [jak jim předcházet a jak je překonávat].Praha:Portál.2004.80-7178-830-9.;
245 D4/4.Vymětal, Jan.Základy lékařské psychologie.Praha:Psychoanalytické nakl..1994.80-901601-3-1.;
246 D4/4.Yablonsky, Lewis.Otcové a synové : O nejnáročnějším rodinném vztahu.Praha:Portál.1995.80-7178-075-8.;
247 D4/5..Príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Bratislava:G.M.S..1990?.80-85750-00-7;80-85750-00-7.;
248 D4/5.Bubán Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..;
249 D4/5.Démuth, Andrej.Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany:Schola Philosophica.2006.80-969487-0-9.;
250 D4/5.Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.;
251 D4/5.Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.;
252 D4/5.Foucault, Michel.Dozerať a trestať, Zrod väzenia. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-329-5.;
253 D4/5.Foucault, Michel.Moc, subjekt a sexualita. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-388-0.;
254 D4/5.Foucault, Michel.Slová a veci. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-330-9.;
255 D4/5.Frenzel, Ivo.Friedrich Nietzsche.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0517-8.;
256 D4/5.Freud, Sigmund.Mojžiš a monoteizmus.Bratislava:Danubiapress.1995.80-218-0185-9.;
257 D4/5.Freud, Sigmund.Psychopatologie všedního života : 4.kniha. : O zapomínání,přeřeknutí,přehmátnutí,pověře a omylu.Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-8-2.;
258 D4/5.Freud, Sigmund.Spisy z pozůstalosti 1892-1938 : 17.kniha..Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-7-4.;
259 D4/5.Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.;
260 D4/5.Freud, Sigmund.Výklad snů : O snu : Druhá a třetí kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1998.80-86123-07-3.;
261 D4/5.Freud, Sigmund.Výklad snů : Sigmund Freud.Pelhřimov:Nová tiskárna.1997.80-901916-0-6.;
262 D4/5.Friedrich, Nietzsche.Dionýské dithyramby a jiné básně.:Aurora.1998.80-85974-45-2.;
263 D4/5.Friedrich, Nietzsche.Ranní červánky.:Pražská imaginace.1991.80-7110-059-5.;
264 D4/5.Friedrich, Nietzsche.Zrod tragédie z ducha hudby ; Prípad Wagner ; Nietzsche proti Wagnerovi.:Národné divadelné centrum.1998.80-85455-78-1.;
265 D4/5.Gembalová, Anna.Vzťahy a zodpovednosť. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970557-3-8.;
266 D4/5.Hollingdale, R. J..Nietzsche. Olomouc:Votobia.1998.80-7198-334-9.;
267 D4/5.Horská, Viola.Koučování ve školní praxi.:Praha :.2009.978-80-247-2450-8.;
268 D4/5.Hříbková, Lenka, 1951-.Nadání a nadaní :.:Praha :.2009.978-80-247-1998-6.;
269 D4/5.Jenčo, Ján,1969-.Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659556 (brož.); 978-80-7165-955-6.;
270 D4/5.Kierkegaard, S?ren 1813-1855.Z deníků a Papírů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2010.978-80-7325-207-6.;
271 D4/5.Kierkegaard, Soren.Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie. Olomouc:Votobia.1997.80-7198-197-4.;
272 D4/5.Kierkegaard, Soren.Nácvik křesťanství- Suďte sami!. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-004-7.;
273 D4/5.Kierkegaard, Soren.Skutky lásky, Několik křesťanských úvah ve formě proslovů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-68-2.;
274 D4/5.Kolář, Zdeněk.Hodnocení žáků : formy hodnocení,učitel a žák,sebehodnocení,praktické ukázky.Praha:Grada.2005.80-247-0885-X.;
275 D4/5.Kolář, Zdeněk.Vyučování jako dialog : vedení dialogu, podněcující prostředí, kladení otázek, připravenost učitele i žáků.Praha:Grada.2007.978-80-247-1541-4.;
276 D4/5.Košťálová, Hana.Školní hodnocení žáků a studentů : se zaměřením na slovní hodnocení.Praha:Portál.2008.978-80-7367-314-7.;
277 D4/5.Matka Myriam.Z otroctva na slobodu.Drienovec:Editunio.2010.978-963 - 08 - 0637 - 4.;
278 D4/5.Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.;
279 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment).Olomouc:Votobia.2001.80-7198-481-7.;
280 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Ecce homo : Soumrak bůžků aneb Jak filosovovat kladivem.Ecce homo aneb Jak se staneme,čím jsme.Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0270-4.;
281 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Genealogie morálky : polemika.Praha:Aurora.2002.80-7299-048-9.;
282 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.1996.80-85974-12-6.;
283 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Radostná věda : La gaya scienza.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-080-3.;
284 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Ranní červánky : myšlenky o morálních předsudcích.Praha:Aurora.2004.80-7299-077-2.;
285 D4/5.Nietzsche, Friedrich.Tak pravil Zarathustra : Friedrich Nietzsche.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-79-4.;
286 D4/5.S?ren, Kierkegaard.Má literární činnost. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-021-7.;
287 D4/5.Sigmund, Freud.Psychoanalytické chorobopisy.:Danubiapress.1994.80-218-0064-X.;
288 D4/5.Sirovič, František, SVD.Sören A. Kierkegaard (1813-1855) : Filozoficko-kritická analýza diela.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2004.80-85223-64-3.;
289 D4/5.Sitná, Dagmar.Metody aktivního vyučování :.:Praha :.2009.978-80-7367-246-1.;
290 D4/5.Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.;
291 D4/5.Štampach, Odilo Ivan.Nástin ekumenické teologie : Informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci.Praha:Karolinum.1995.80-7184-136-6.;
292 D4/6..Analogia w filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2005.8360144001; 83-60144-00-1.;
293 D4/6..Antológia štúdií k sociálnej morálke /.Trnava ::Dobrá kniha,.1995.80-7141-066-7.;
294 D4/6..Ekonomika, biznis, politika a chudoba - spojenci alebo nepriatelia?.Košice-Myslava:Typopress.2010.9788089089970 (brož.); 978-80-89089-97-0.;
295 D4/6..Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii.Prešov:Prešovská univerzita.2011.9788055503509 (brož.); 978-80-555-0350-9.;
296 D4/6..Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí /.Trnava :; Kraków ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ;; Spolok Slovákov v Poľsku.2011.978-83-7490-430-8 (brož.).;
297 D4/6..Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. .Bratislava :ŠEVT.2009.978-80-8106-016-8.;
298 D4/6..Nový humanizmus - výzva pre univerzitu.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937456 (brož.); 978-80-88937-45-6.;
299 D4/6..Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.;
300 D4/6..Personalizmus a súčasnosť I.. .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0135-2.;
301 D4/6..Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.2008.978-80-8082-210-1.;
302 D4/6..Premeny buržoáznej filozofie.:Nakladateľstvo Pravda.1985..;
303 D4/6..Rub a líce demokracie :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.c2006.80-8082-106-2; 9788080821067.;
304 D4/6..Spór o rozumienie filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2009.9788360144268 (brož.); 978-83-60144-26-8.;
305 D4/6..Wpływ koncepcji filozoficznych na sposób pojmowania Boga od starożytności do współczesności.Kraków:Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.2014.9788374383677 (brož.); 978-83-7438-367-7.;
306 D4/6..Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6.;
307 D4/6.Fotta, Peter.Základy filozofie.[Trnava]:SAP - Slovak Academic Press.2006.8089104886 (brož.); 80-89104-88-6.;
308 D4/6.Fraisse Piaget.Inteligencia - Osobnosť.Bratislava:Slovenské pedagogické Nakladateľstvo.1968..;
309 D4/6.Fromm, Erich.Umění milovat.:Praha : Simon and Simon.1997.80-85637-26-X.;
310 D4/6.Gálik, Slavomír.Filozofia a mystika.Brezová pod Bradlom:Doc. Mgr. Slavomír Gálik.2005.80-969360-2-6.;
311 D4/6.Guitton, Jean.Bůh a věda - k metarealismu. Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1992.80-85439-09-3.;
312 D4/6.Ján Pleva, Miloš Tichý.Křesťanské odbory na Slovensku.Bratislava:práca; Vydavateľstvo ROH.1967..;
313 D4/6.John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.;
314 D4/6.Kampits, Peter.Malé dějiny rakouské filozofie : Mezi zdáním a skutečností.Praha:Concordia.1995.80-901389-5-0.;
315 D4/6.Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.;
316 D4/6.Mikuláštík, Milan,1945-.Komunikační dovednosti v praxi /.Praha ::Grada Publ.,.2003.80-247-0650-4 :.;
317 D4/6.Naništová, Eva.Miesta návratu :.Trnava ::Tyrnaviensis,.2009.978-80-8082-300-9.;
318 D4/6.Schaeffer, Francis.Ten, který je skutečností /.Praha ::Návrat domů,.1994.80-85495-02-3.;
319 D4/6.Stolárik, Stanislav.Stručne o dejinách filozofie..Košice:Kňazský seminár sv. K.Boromejského.1998.80-7165-133-8.;
320 D4/6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice, SK).Prírodné vedy, filozofia, teológia: spoločné hľadanie pravdy :.Košice ::Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,.1999.80-7097-402-8.;
321 D4/6.Václav, Umlauf.Kierkegaard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-064-0.;
322 D4/6.Zálešák, Tomáš,1967-.Politická filozofia a politická veda :.Trnava ::Filozofická fakulta TU,.2007.978-80-8082-165-4 (brož.).;
323 D4/7..Občianske združenie Pomoc deťom v kríze otvorilo náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti. OZ Pomoc deťom v kríze:Žilina.2000.80-968532-2-8.;
324 D4/7..Psychoterapie IV :.:Praha :.1995.80-85875-15-2.;
325 D4/7.Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.;
326 D4/7.Bartošová, Margita.Jako v zrcadle : Psychoterapeut nastavuje zrcadlo pacientovi a pacient nastavuje zrcadlo psychoterapeutovi.Hradec Králové:Konfrontace.1995.80-901773-0-1.;
327 D4/7.Boroš, Július,1934-.Experimentálna psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1986..;
328 D4/7.Boss, Medard.Včera v noci se mi zdálo.Praha:Grada.1994.80-85424-74-6.;
329 D4/7.Brown, Tom M..Emergentní psychiatrie /.Praha ::Psychoanalytické nakladatelství,.1992..;
330 D4/7.Buchtová, Božena.Člověk-psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe.Brno:Masarykova univerzita.1996.80-210-1341-9.;
331 D4/7.Feldmann, Harald.Kompendium lékařské psychologie : Pro studující a lékaře.Praha:Victoria Publishing.1994.80-85605-67-8.;
332 D4/7.Grác, Ján,1930-.Psychológia samoučenia /.Bratislava ::Obzor,.1978..;
333 D4/7.Jaffé, Aniela.Vzpomínky,sny,myšlenky C.G.Junga : zapsala a k vydání připravila Aniela Jaffé.Brno:Atlantis.1998.80-7108-178-7.;
334 D4/7.Jung, C. G.,1875-1961.Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie. Díl 1.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1999.8085880199; 8085880113; 80-85880-19-9; 80-85880-11-3.;
335 D4/7.Jung, Carl Gustav.Analytická psychologie : Její teorie a praxe.Tavistocké přednášky.Praha:Academia.1992.80-200-0418-1.;
336 D4/7.Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.;
337 D4/7.Jung, Carl Gustav.Duše moderního člověka.Brno:Atlantis.1994.80-7108-087-X.;
338 D4/7.Jung, Carl Gustav.Obraz člověka a obraz Boha : výbor z díla IV..Brno:Nakl.T.Janečka.2001.80-85880-11-3.;
339 D4/7.Jung, Carl Gustav.Osobnost a přenos : 3.sv.. Osobnost a přenos : výbor z díla III.Brno:Janeček.1998.80-85880-18-0.;
340 D4/7.Jung, Carl Gustav.Výbor z díla : 6.díl. Představy spásy v alchymii : C.G.Jung.Brno:Nakl.T.Janečka.2000.80-85880-21-0.;
341 D4/7.Jung, Carl Gustav.Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : 1.díl. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : Výbor z díla I.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1996.80-85880-12-1.;
342 D4/7.Jung, Carl Gustav,1875-1961.Symbol a libido :.Brno ::Nakladatelství Tomáše Janečka,.2004.80-85880-35-0; 80-85880-11-3.;
343 D4/7.Kafka B..Nové základy experimentální psychologie.Červený Kostelec:Tlač Al. Kubáskové v České Skalici.1946..;
344 D4/7.Kafka, Jozef.Psychiatria.:Osveta.1993.80-217-0514-0.;
345 D4/7.Kratochvíl, Stanislav.Skupinová psychoterapie v praxi.Praha:Galén.1995.80-85824-20-5.;
346 D4/7.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.;
347 D4/7.Mellibruda, Jerzy.Ja-ty-my : Možnosti psychológie zlepšovať medziľudské vztahy.Bratislava:Smena.1990.80-221-0052-8.;
348 D4/7.Musil, Jiří V..Speciální psychologie I.Olomouc:Univerzita Palackého.1999.80-244-0008-1.;
349 D4/7.Nešpor, Karel.Kouření, pití, drogy :.Praha ::Portál,.1994.80-7178-023-5 :.;
350 D4/7.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.;
351 D4/7.Perls, Frederick S..Gestalt terapie doslova.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-115-X.;
352 D4/7.Prokeš, Josef.Nečítankové dospívání : Průhledy do adolescence perspektivou krásné literatury a psychologie.Čtení pro učitele,vychovatele.Brno:Masarykova univ..1994.80-210-0873-3.;
353 D4/7.Průcha, Jan.Alternativní školy a inovace ve vzdělání.Praha:Portál.2004.80-7178-977-1.;
354 D4/7.Raymond A. Moody.Živo po živote. Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.;
355 D4/7.Rosina, Jozef..Psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1973...;
356 D4/7.Thomä, Helmut.Psychoanalytická praxe :.Hradec Králové ::Mach,.1993.80-901050-0-9 :.;
357 D4/7.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Pedagogické spisy.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1954..;
358 D4/7.Ženatá, Kamila.Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru.Praha:Portál.2005.80-7367-033-X.;
359 D5/1.Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VI..Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1980..;
360 D5/1.Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VIII.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1984..;
361 D5/1.Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..;
362 D5/2.Feix, Gerhard.Případy Sureté /.Praha ::Panorama,.1979..;
363 D5/3.Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..;
364 D5/3.Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..;
365 D5/3.Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..;
366 D5/6..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Nagykorúság Krisztusban v Budapesti.1990..;
367 D5/6..Nový zákon.Praha:Sekretariát České liturgické komise.1989..;
368 D5/6..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.;
369 D5/6..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.;
370 D5/6..Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1965..;
371 D5/6.Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..;
372 D5/6.Béreš Josef Dr. se spolupracovníky.Naše víra.Praha:Česká katolická Charita.1974..;
373 D5/6.Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.;
374 D5/6.Clive, Staples Lewis.Návštěvníci z mlčící planety.:Portál.1995.80-85495-42-2.;
375 D5/6.Cullen, Malachy - autor.Nepokojná srdce :.:Praha :.1992.80-901189-2-5.;
376 D5/6.členovia duchovnej sekcie Príprav. výboru 2. Národ. pochodu za život ako pastoračnú pomôcku.Radosť zo života.Braatislava:Kanet, n. o., Kapitulská 11.2015..;
377 D5/6.DeMarco, Donald ; Bubák, Milan.Čnosti .Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-788-6.;
378 D5/6.Fabian, Anton.Vydarený život I. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.;
379 D5/6.Fabian, Anton.Vydarený život II..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011..;
380 D5/6.Fabian, Anton,1950-.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.;
381 D5/6.Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6.;
382 D5/6.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..;
383 D5/6.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.;
384 D5/6.Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..;
385 D5/6.Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.;
386 D5/6.Irvin James B..Více než pozemšťané.Nashville /Tenn./:Brodman Press.1983..;
387 D5/6.James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.;
388 D5/6.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.;
389 D5/6.Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..;
390 D5/6.Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..;
391 D5/6.Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.;
392 D5/6.Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.;
393 D5/6.Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci :.:.1995?? s.a..978-80-89718-09-2.;
394 D5/6.Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.;
395 D5/6.Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.;
396 D5/6.Lewis, C. S.1898-1963.Ta obludná síla..Praha ::Návrat domů,.1997.80-85495-70-8.;
397 D5/6.Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7.;
398 D5/6.Lewis, Clive Staples.Poutníkův návrat : Alegorická obhajoba křesťanství,rozumu a romantismu.Ostrava:A-Alef.1992.80-85237-37-7.;
399 D5/6.Meyer, Joyce.Bojisko v mysli.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.2006.80-969473-8-9.;
400 D5/6.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.;
401 D5/6.Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.;
402 D5/6.Opočenská, Jana.Zpovzdálí se dívaly také ženy : Výzva feministické teologie.Praha:Kalich.1995.80-7017-912-0.;
403 D5/6.Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7.;
404 D5/6.Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..;
405 D5/6.Setkání, KONFERENCÍ VYŠŠÍCH PŘEDSTAVENÝCH ŽENSKÝCH.Setkání konferencí vyšších představených ženských řeholí střední a východní Evropy : Praha 18.-23.srpna 1997.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-043-6.;
406 D5/6.Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:.1948..;
407 D5/6.Skalický, Karel, 1934- - autor.Po cestách angažované teologie :.:Rychnov nad Kněžnou :.2001.80-85996-29-4.;
408 D5/6.Srholec, Anton.Experiment lásky.[S.l.:s.n.].1989..;
409 D5/6.Stolárik, Stanislav,1955-.Súčasný hlas cirkvi kňazom.Prešov:Akcent print.2013.9788089295449 (brož.); 978-80-89295-44-9.;
410 D5/6.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.;
411 D5/6.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
412 D5/7..Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..;
413 D5/8..Armáda Svätého kríža.Prešov:Komisariát Svätej zeme.1944..;
414 D5/8..Katechizmus vo svetelných obrazoch.:.1967..;
415 D5/8.P. Bonaventúra Wilhelm.Svatá Ažběta.Františkánska Provincia Česko-Moravská:Nová Práca.1905..;
416 D5/8.Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
417 D5/8.Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..;
418 D5/8.Samsour, Josef,1870-1930.Papežové v dějinách /.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Benediktinské knihkup. v Brně, Bedřich Gross v Olomouci a Cyrillo-Methodějské knihkup. v Praze,.1908..;
419 D5/8.Smoljonyj, Pavol.Rozpráva bývalý trestanec.Bratislava:K. Vaculík.1943..;
420 D5/8.Ziervogel, Ferdinand.Milosrdný Samaritán :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1905..;
421 D6/1.Dante Alighieri,1265-1321.Peklo /.Cleveland ;; Roma ;; München ::Slovenský ústav,.1965..;
422 D6/1.Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..;
423 D6/1.Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.;
424 D6/1.Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..;
425 D6/1.Zavarský, Ernest,1913-1995.Johann Sebastian Bach /.Praha ::Supraphon,.1979..;
426 D8/1..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.;
427 D8/1.Caban, Peter.Vybrané kapitoly z dejín liturgickej hudby pre poslucháčov konzervatórií.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2004.80-88937-00-0.;
428 D8/1.Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..;
429 D8/1.Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-106-4.;
430 D8/4..Čítanie zo svetovej literatúry.:Mladé letá.1960..;
431 D8/4..Literárna rukoväť.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1981..;
432 D8/4.Aristofanés,asi 445 př. Kr.-asi 386 př. Kr..Jezdci ;.:.1985??..;
433 D8/4.Bilíková Eva PhDr. .Přehled latinské mluvnice.Brno:MC sdružení.1992..;
434 D8/4.Forst Vladimír, PhDr., CSc.Lexikon České literatury.Praha:Academia, nnakladatelstsví Československé akademie věd.1985..;
435 D8/4.Kregárová M. - Mussoniová E. - Kostolný A. dr..Učebnica maďarčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..;
436 D8/4.Kvetko Pavol PhDr..Anglicko-slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1984..;
437 D8/4.Mistrík Jozef.Rýchle čítanie.Bratislava:Západoslovenské tlačiarne.1982..;
438 D8/4.Pražák Josef M. Dr., Novotný František Dr., Sedláček Josef Dr..Latinsko-český slovník.Praha :Česká grafická unie.1948..;
439 D8/4.Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.;
440 D8/4.Stanislav, Ján.Starosloviensky jazyk..Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1978..;
441 D8/4.Špaňár, Július,1917-2007.Gramatika latinského jazyka :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1960..;
442 D8/5..Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku.Praha:Státní pedaggické nakladatelství.1987..;
443 D8/5. Ľudovít Bakoš, red..Jan Amos Komenský.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1956..;
444 D8/5.Amos Komenský, Jan.Ako dômyselne používať knihy,hlavný nástroj vzdelávania.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-01127-0.;
445 D8/5.Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.;
446 D8/5.Dülmen, Richard van.Bezectní lidé : o katech,děvkách a mlynářích.Praha:Dokořán.2003.80-86569-43-8.;
447 D8/5.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.;
448 D8/5.Jan Amos Komenský.Ve světle svých spisu. Praha:Družstevní práce.1941..;
449 D8/5.Josef Bachtík.Giuseppe Verdi.Praha:Státní hudební vydavatelství.1963..;
450 D8/5.Loon, Hendrik Willem van,1882-1944.Rembrandt :.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..;
451 D8/5.Pater, Walter Horatio.Renesance : Studie o výtvarném umění a poezii.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-058-7.;
452 D8/5.Steblin-Kamenskij, Ivan Michajlovič.Svět islandských ság.Praha:Vyšehrad.1975..;
453 D8/5.T. A. Kuzminská.Mé vzpomínky na L. N. Tolstého.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1976..;
454 D8/5.Zemina, Jaromír.Velázquez : esej o vznešenosti malby.Praha:Kovalam.1998.80-901825-8-5.;
455 D8/6.André Maurois.Olympio alebo život Victora Huga.Košice:Tatran.1985..;
456 D8/6.Beneš Edvard Dr..Mnichovské dny.Praha:Svoboda.1968..;
457 D8/6.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.;
458 D8/6.Čep Jan.Poutník na zemi.Řím:Křesťanské akademie.1965..;
459 D8/6.Dubovec, Pavol,1966-.Mlynárov tovariš.Turie:Obecný úrad.2015.9788097230227 (viaz.); 978-80-972302-2-7.;
460 D8/6.Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.;
461 D8/6.Esterházy, Péter.Harmonia caelestis.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-717-7.;
462 D8/6.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.;
463 D8/6.Ferko, Vladimír,1925-2002.Martin na čiernom koni.Martin ::Fatrin Books,.1992..;
464 D8/6.Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..;
465 D8/6.Ivan, Krasko.Nox et solitudo ; Verše.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0796-X.;
466 D8/6.Jašík, Rudolf,1919-1960.Námestrie svätej Alžbety.:..9788089929078; 978-80-89929-07-8.;
467 D8/6.Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.;
468 D8/6.Konček Emil .Pamiatky - hnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II..Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody .1969..;
469 D8/6.Kroupa P. Jan Hrabě.Pán přichází.Olomouc:P. Jan Hrabě Kroupa.1994..;
470 D8/6.Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3.;
471 D8/6.Margita, Figuli.Tri gaštanové kone.:Tranoscius.1996.80-7140-094-7.;
472 D8/6.Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..;
473 D8/6.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..;
474 D8/6.Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..;
475 D8/6.Saviano, Roberto,(1979-).Krása a peklo.Litomyšl:Paseka.2010.97880-7432-028-6 (viaz.);978-80-7432-028-6.;
476 D8/6.Seberíni, Ondrej,.Slováci a sloboda.V Bratislave:Slovenská liga.1935..;
477 D8/6.Strmeň, Karol.Návštěvy :.Rím ::Slovanský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..;
478 D8/6.Šolochov, Michail Aleksandrovič,.Tichý don.Bratislava:Tatran.1952..;
479 D8/6.Wilkerson, David, 1931- - autor.Dýka a kříž.:V Albrechticích u Českého Těšína :.1990.80-7112-000-6.;
480 D8/6.Zvonický, Gorazd,.Smer Mariánska hora.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
481 D8/7..Ako funguje Európska únia. Vaša príručka o inštitúciách EÚ..Brusel:Európska komisia.2005.9289495383; 92-894-9538-3.;
482 D8/7..Alojz Tkáč.Humenné:LiRea.2014.9788097126827 (brož.); 978-80-971268-2-7.;
483 D8/7..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave :.Trnava ::Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta humanistiky,.2002.80-89074-37-5.;
484 D8/7..Jozef Pichonský.Michalovce:Renoma.2011.9788096936847 (brož.); 978-80-969368-4-7.;
485 D8/7..Takí sme boli :.:.2000?? s.a..978-80-8126-108-4.;
486 D8/7.Bagiová, Renáta..Stretli sme Pána. Réma:Prešov.2001.80-968226-3-2.;
487 D8/7.Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..;
488 D8/7.Carothers Merlin.Dobrodružství za každou cenu.:Samizdat.1975?..;
489 D8/7.Čep Jan.Sestra úzkost.Brno:Knižnice revue Proglas.1993..;
490 D8/7.Čulen, Konštantín.Posledné posedenia.:Matica slovenská.2004.80-7090-741-X.;
491 D8/7.Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..;
492 D8/7.Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987..;
493 D8/7.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.;
494 D8/7.Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.;
495 D8/7.Elias, Canetti.Pochodeň v uchu.:Hynek.1996.80-85906-37-6.;
496 D8/7.Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..;
497 D8/7.Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.;
498 D8/7.Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.;
499 D8/7.Felix, Jozef.Francis Villon bohém, básnik, baladik.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-71-2.;
500 D8/7.Gojdič, Ivan,1948-.Kaštieľ Krásna.Košice:C-PRESS.2014.9788097029494 (brož.); 978-80-970294-9-4.;
501 D8/7.Goldstein, Alexander.Rozlúčka s Narcisom.:Kalligram.2003.80-7149-510-7.;
502 D8/7.Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.;
503 D8/7.Janota, Igor,1921-2008.Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave /.Bratislava ::Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT,.c2008.978-80-89218-65-3.;
504 D8/7.Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..;
505 D8/7.Jiří Mária Veselý O.P..Svatoklementský listář.Staré Město-Veligrad; Řím:.1963; 1969..;
506 D8/7.Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.;
507 D8/7.Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.;
508 D8/7.Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.;
509 D8/7.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.;
510 D8/7.Kokeš, Radomír D.,1982-.Rozbor filmu /.Brno ::Masarykova univerzita,.2015.978-80-210-7756-0.;
511 D8/7.Koreň, Milan.Východná-Kostol sv.Štefana prvomučeníka a ľudia okolo neho. Marmota press:Poprad.1999.80-967055-3-9.;
512 D8/7.Košťa, Dorith,1936-.Na ceste-.Košice:Gallery.2010.9788096998524 (brož.); 978-80-969985-2-4.;
513 D8/7.Košťa, Dorith,1936-.S tebou- a- bez teba.Košice:Gallery.2008.9788096998500 (brož.); 978-80-969985-0-0.;
514 D8/7.Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.;
515 D8/7.Kujaníková, Viera.Božia slza.. Slovo a. s.:Košice.1996.80-85291-29-0.;
516 D8/7.Ľ. Václavek a kol..Cesta Misionárov Najsvätejších sŕdc na Slovensku .Žilina:Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..;
517 D8/7.Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.;
518 D8/7.Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.;
519 D8/7.Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.;
520 D8/7.Michal Lacko J.S..Zničenie gréckokatolíckeho buskupstva v Prešove.Clevland, Ohio:.1960..;
521 D8/7.Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220.;
522 D8/7.Oliva, Paľo.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.;
523 D8/7.Oliva, Paľo.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.;
524 D8/7.Pardíková Marie, Koláček Josef, SJ.Z deníku otce Jana Topenčíka.:samizdat.1998..;
525 D8/7.Proulx, Annie,1935-.Ostrovní zprávy /.V Praze ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-512-8.;
526 D8/7.Satinský, Július.Chlapci z Dunajskej ulice.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-31-8.;
527 D8/7.Satinský, Július.Polstoročie s Bratislavou : z mojich denníkov.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-33-4.;
528 D8/7.Selčan, Jano.Továreň aj na lži /.:.1970??.978-80-8128-121-1.;
529 D8/7.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..;
530 D8/7.Tkáč, Alojz.Pohľady z križovatky.Kapušany:Bens.2004.80-88998-53-0.;
531 D8/7.Valentini, Ján,1756-1812.Žalospev, v ktorom sa oplakáva nestálosť priateľa s prímením Dafnis, čo od priateľstva odstúpil /.Martin ::Matica Slovenská,.2007.978-80-7090-842-6.;
532 D8/7.Vilo Širocký.Juraj Dobránsky 1831-1912.Široké:Farnosť Široké a ružencové bratstvo Široké.2017..;
533 D8/7.Yehuda, Lahav.Zjazvený život.:L.C.A..2003.80-88897-93-9.;
534 D8/7.Zubko, Peter,1972-.Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku :.:..978-80-89613-19-9.;
535 D8/8..Bratislava v stredoveku.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-397-7.;
536 D8/8..Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983..;
537 D8/8.Bukovinská, Júlia.Malá encyklopédia hudby.Košice:Hudobniny Amadeo.2001.8096823923 (brož.);80-968239-2-3.;
538 D8/8.Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.;
539 D8/8.Ehm Josef.České gotické umění.Praha:Pressfoto.1977..;
540 D8/8.Gutek, František,1959-.Obec Kobyly.Kobyly:Obecný úrad.2017.9788097278984; 978-80-972789-8-4.;
541 D8/8.Hleba, Edmund.Spišská Kapitula prameň viery, literatúry a kultúry. a.s.:Košice.1993.80-85291-11-8.;
542 D8/8.Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.;
543 D8/8.Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská kapitula =.Spišská Nová Ves ::R.S.U. - vydavateľstvo,.1994.80-967173-0-8.;
544 D8/8.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 1.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-1-4.;
545 D8/8.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 2.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-2-2.;
546 D8/8.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 4.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2002.80-968239-4-9.;
547 D8/8.Justoň, Zdeněk.Hudba přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-4-3.;
548 D8/8.Maxim, Ladislav,1940-.Duby Zemplína.Ruskovce:Občianske združenie CICONIA.2015.9788097185459 (viaz.); 978-80-971854-5-9.;
549 D8/8.Opus bonum a Benediktinské Arciopatství u sv. Markéty.Benediktinské Arciopatství Břevnov.Praha:Documenta.1994..;
550 D8/8.Paul, Poupard.Sprievodca Rímom.:Nové Město.1999.80-85487-58-6.;
551 D8/8.Piťha, Petr, 1938- - autor.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové.:České Budějovice :.2004.80-86610-13-6.;
552 D8/8.Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia.1984..;
553 DMC_3/b.Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.;
554 k-01/1.Asmus, Valentin Ferdinandovič.Antická filozofie.Praha:Svoboda.1986..;
555 k-01/1.Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.;
556 k-01/1.Koltermann, Rainer.Svět, člověk, Bůh, Člověk před otázkami času.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-324-9.;
557 k-01/1.Legowicz, Jan.Prehľad dejín filozofie : Základy doxografie.Bratislava:Obzor.1973..;
558 k-01/1.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie : 1.[díl]. Starověk a středověk : starověk a středověk.Praha:Votobia.1998.80-7220-063-1.;
559 k-01/1.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.;
560 K-06/7..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..;
561 K-6/6.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.;
562 K-6/7..Kronika křesťanství /.Praha ::Fortuna Print,.cop. 1998.80-86144-23-2 (Fortuna Print); 80-7176-837-5 (Knižní klub).;
563 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 1. Perreux:Primedit Richir.1975.2-85229-281-5.;
564 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.;
565 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 3. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.;
566 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 4. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.;
567 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 5. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.;
568 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 6. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.;
569 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 7. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.;
570 k01-1a.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.;
571 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VII.:Edizioni Paoline.1983..;
572 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione I.:Edizioni Paoline.1974..;
573 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione II.:Edizioni Paoline.1975..;
574 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione III.:Edizioni Paoline.1976..;
575 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione IV.:Edizioni Paoline.1977..;
576 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione V.:Edizioni Paoline.1978..;
577 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VI.:Edizioni Paoline.1980..;
578 k01-1a.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VIII.:Edizioni Paoline.1988..;
579 k01-1b.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément I. Malesherbes:Maury.1984.2-85229-282-4.;
580 k01-1b.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément II. Malesherbes:Maury.1985.2-85229-282-4.;
581 k01-1b.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément*. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.;
582 k01-1b.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément**. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.;
583 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 10. Paris:S.G.I.É.1973.0-85229-281-3.;
584 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 11. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
585 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 12. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
586 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 13. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
587 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 14. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
588 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 15. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
589 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 16. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
590 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 17. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
591 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 18. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.;
592 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 19. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.;
593 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 20. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.;
594 k01-1b.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 9. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.;
595 k01-2a.Bastiat, Frédéric.Providence and liberty. Michigan:The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty.1991..;
596 k01-2a.Baumann, Ferdinand SJ.Seelle Christi, heilige mich ....:Kanisius.1965..;
597 k01-2a.Bendlová, Peluška.Gabriel Marcel. Praha:Filoz.ústav AV ČR.1993.80-7007-048-X.;
598 k01-2a.Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-634-0.;
599 k01-2a.Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Ríša Ducha a ríša Cisárova. Bratislava:Kalligram.2003.80-7149-548-4.;
600 k01-2a.Blondel, Maurice.Pravda poznání a činu. Praha:Vyšehrad.1971..;
601 k01-2a.Bluchdorn, J..Das Gewissen in der Diskussion. Darmstadt:Wissenschaftliche.1976.3-534-03717-0.;
602 k01-2a.Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..;
603 k01-2a.Bogliolo, Luigi.Filosofia cristiana: problema o dramma?. Brescia:Civiltá.1971..;
604 k01-2a.Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
605 k01-2a.Bochenski, Józef Maria.Cesta k filosofickému myšlení. Praha:Academia.2001.80-200-0853-5.;
606 k01-2a.Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 2, Juliiny otázky. Praha:DharmaGaia.1993.80-901225-6-6.;
607 k01-2a.Bondy, Egon, 1930-2007.Filosofické eseje, sv. 3. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.;
608 k01-2a.Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 4. Praha:DharmaGaia.1995.80-85905-00-0.;
609 k01-2a.Bouretz, Pierre 1958-.Svědkové budoucího času I. H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-297-4.;
610 k01-2a.Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času II, G. Scholem, M. Buber, E. Bloch. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-298-1.;
611 k01-2a.Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času III, L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-299-8.;
612 k01-2a.Brockmoller, Klemens SJ.Industriekultur und religion. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..;
613 k01-2a.Cornelis, H. OP et Léonard, A. OP.La Gnose éternelle. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1959..;
614 k01-2a.Corvez, M. OP.La liberté religieuse.:Paríž.1967..;
615 k01-2b.Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Sebapoznanie, Pokus o filozofickú autobiografiu. Bratislava: AGORA.2005.80-968686-8-3.;
616 k01-2b.Cibulka, Josef.Smysl a fakticita. SAV:Veda.1996.80-224-0446-2.;
617 k01-2b.Čechák, Vladimír.Co víte o novověké filozofii. Praha:Horizont.1984..;
618 k01-2b.Darwin, Charles.Natural selection.:Orion Books .1996.1-85799-605-4.;
619 k01-2b.Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.;
620 k01-2b.Dupré, L..L'autre dimension. Paris:Cerf.1977.2-204-01116-9.;
621 k01-2b.Durckheim, Karlfried Graf.Der Alltag als Ubung.:Hans Huber.1972.3-456-30070-0.;
622 k01-2b.Floss, Pavel.Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-662-X.;
623 k01-2b.Ueberwegs, Friedrich.Grundriss der Geschicthe der Philosophie, Die patristische und scholastische Philosophie. Basel :Beno Schwabe & Co.1951..;
624 k01-2b.Young-Bruehlová, Elisabeth.Hannah Arendtová, Z lásky k svetu I. diel. Bratislava:AGORA.2004.80-968686-6-7.;
625 k01-2b.Young-Bruehlová, Elisabeth.Hannah Arendtová, Z lásky k svetu II. diel. Bratislava:AGORA.2005.80-968686-9-1.;
626 k01-3a.Lévi-Strauss, Claude.Totemismus dnes. Praha:Dauphin.2001.80-7272-007-4.;
627 k01-3a.Šajda, Peter.Subtle as Serpents, Gentle as Doves. Praha:Oikumené.2005.963-86946-02.;
628 k01-3a.Tracy, David.Plurality and Ambiguity.:University of Chicago.1994.0-226-81126-3.;
629 k01-3a.Zdybicka, Zofia J..Czlowiek i religia. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego.1977..;
630 k01-3b.André, M.-J..Refus et acceptation d'autrui. Paris:Alsatia.1967..;
631 k01-3b.Arata, Rodolfo.Il futuro e'in mezzo a noi. Roma:Cinque lune.1970..;
632 k01-3b.Arendt, Hannah.Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-92-5.;
633 k01-3b.Arendt, Hannah.Život ducha.Myšlení : 1.díl. Myšlení. Praha:Aurora.2001.80-7299-041-1.;
634 k01-3b.Berďajev, Nikolaj.Filosofie nerovnosti.:Kitěž.2004.80-903383-1-3.;
635 k01-3b.Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.1991?.80-85459-02-7.;
636 k01-3b.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Filosofie a náboženství. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-486-8.;
637 k01-3b.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Duše Ruska. Brno:Petrov.1992.80-85247-39-9.;
638 k01-3b.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Původ zla a smysl dějin. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-490-6.;
639 k01-3b.Bergson, Henri.Čas a svoboda : O bezprostředních datech vědomí. Praha:Filosofia.1994.80-7007-065-X.;
640 k01-3b.Bergson, Henri.Duše a tělo. Bratislava:Fischer.1994.80-967229-0-5.;
641 k01-3b.Bergson, Henri.Smích : Le rire. Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0404-9.;
642 k01-3b.Bianchi, Duccio.Pacifisti all'est. Napoli:Dehoniane.1985..;
643 k01-3b.Blandino, Giovanni SJ.Brevi lezioni di filosofia. Roma:Universita Lateranense.1983.88-311-3318-7.;
644 k01-3b.Buber, Martin.Das Buch der Preisungen. Wuppertal:R. Brockhaus Verlag.1977.3-417-00648-1.;
645 k01-3b.Buber, Martin.Ich und du. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider.1979..;
646 k01-3b.Čapek, Jakub.Filosofie Henri Bergsona : základní aspekty a problémy. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-071-8.;
647 k01-3b.Engliš, Karel.Věčné ideály lidstva. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-113-X.;
648 k01-3b.Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.;
649 k01-3b.Sigier, Anne.La Bible de Jérusalem.:.1979.2-204-01399-4.;
650 k01-4a.Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.;
651 k01-4a.Flavius, Josephus.Válka židovská : 2.díl. Zkáza Jeruzaléma : Zkáza Jeruzaléma.Praha:Svoboda.1992.80-205-0210-6.;
652 k01-4a.Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.1993.80-900767-3-4.;
653 k01-4a.Žiak, Miloš.Jewropean.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-707-X.;
654 k01-4b.Biale, David.Power and powerlessness in jewish history. New York:Schocken books.1987.0-8052-0841-0.;
655 k01-4b.Deedat, Ahmed .The Choice.:.1980?..;
656 k01-4b.Flapan, Simha .The Birth of Israel. New York:Pantheon Books.1987.0-394-55588-x.;
657 k01-4b.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-218-4.;
658 k01-4b.Jomier, Jacques.Introduction a l'Islam actuel.:Cerf.1964..;
659 k01-4b.Krakovič, Miroslav.Vznešený Korán. Praha:AMS.2007.978-80-902419-0-9.;
660 k01-4b.Letz, Ján.Fenomenológia náboženstva. Bratislava:Teologický Inštitút sv. Alojza.1994..;
661 k01-4b.Lévi-Strauss, Claude.Myšlení přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-9-4.;
662 k01-4b.Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 1.:Kalligram.2000.80-7149-369-4.;
663 k01-4b.Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 2.:Kalligram.2000.80-7149-370-8.;
664 k01-4b.Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..;
665 k01-4b.Rondot, Pierre.Der Islam und die Mohammedaner von Heute. Stuttgart:Schwabenverlag.1963..;
666 k01-4b.Ruqaiyyah Maqsood.Islam. London:Hodder Headline.1994.0-340-60901-x.;
667 k01-4b.Schuon, Frithjof .Comprendre l'Islam.:Seuil.1976.2-02-004514-1.;
668 k01-5a.Assmann, Jan.Egypt ve světle teorie kultury. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-05-4.;
669 k01-5a.Brown, David A..A Guid to Religions. London:SPCK.1994.0-281-02849-4.;
670 k01-5a.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.;
671 k01-5a.Girard, René.Obětní beránek.Praha:Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-255-3.;
672 k01-5a.Hartshorne, Charles.A Natural Theology for Our Time. Illinois:La Salle.1967..;
673 k01-5b.Buber, Martin.Opowieści Chasidów. Poznań:W drodze.1989..;
674 k01-5b.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.;
675 k01-5b.Gradwohl, Roland.Die Worte aus dem Feuer. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1978.3-451-18143-6.;
676 k01-5b.Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.;
677 k01-5b.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.;
678 k01-5b.Mertens, Heinrich A..Religionen in Ost und West. Dusseldorf:Patmos.1972.3-491-00375-X.;
679 k01-5b.Navrátil, Pavel.Romové v české společnosti : jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. Praha:Portál.2003.80-7178-741-8.;
680 k01-5b.Neher, André.Studna exilu : Tradice a modernost.Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel-rabi Löwa,pražského MaHaRaLa 1512-1609. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.;
681 k01-6a..Zen 2.:CAD Press.1988..;
682 k01-6a.Bauer, J.S..Zen 1.:CAD Press.1986..;
683 k01-6a.Bauer, J.S..Zen 4.:CAD Press.1991..;
684 k01-6a.Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.;
685 k01-6a.Cave, Janet.Čarodejnice.:Gemini.1993.80-7161-044-5.;
686 k01-6a.Eliade, Mircea.Le Zoga immortalite et liberte. Paris:Pazot.1954..;
687 k01-6a.Gonda, Jan.Le religioni dell´India l´induismo recente. Milano:Jaca Book.1981..;
688 k01-6a.I.Kniha proměn.Praha:Maxima.1996.80-901333-3-9.;
689 k01-6a.Immos, Thomas.Ein Bunter Teppich. Leipzig:ST.Benno-Verlag.1989.3-7462-0375-9.;
690 k01-6a.Introvigne, Massimo.Il Capello del Mago. Milano:Sugarco edizioni.1990.88-7198-021-2.;
691 k01-6a.Lemaitre, Solange.Ramakrishna et la vitalité de l´hindouisme. Bourges:du Seuil.1959..;
692 k01-6a.Lesný, Vincenc.Buddhismus.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-062-5.;
693 k01-6a.Mensching, Gustav.Buddha und Christus - ein Vergleich. Stuttgart:Deutsche Verlags-Anstalt.1978.3421018707.;
694 k01-6a.Percheron, Maurice.Le Bouddha et la bouddhisme. Paris:du Seuil.1956..;
695 k01-6a.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Vědecké poznání duše : Provozování jógy v tomto věku.:Bhaktivedanta Book Trust.1990.80-900098-0-8.;
696 k01-6a.Regamey, Constantin.Der Buddhismus Indiens. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1964..;
697 k01-6a.Swami, Harikesa.Varnáśrama Manifest der Sozialen Vernunft. Zurich:The Bahaktivedanta Book Trast.1981.0-89213-043-1.;
698 k01-6a.Swami, Prabhupada.Bhagavad-gítá As It Is. New York:Macmillan Publishing Co..1973..;
699 k01-6a.Thich, NHAT HAHN.Živý Buddha,Živý Kristus.Praha:Pragma.1996.80-7205-053-2.;
700 k01-6a.Varenne, Jean.Zarathushtra et la tradition mazdéenne. Paris:du Seuil.1966..;
701 k01-6b.Brunner-Traut, Emma.Die funf grosen Weltreligionen. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1997.3-451-04006-9.;
702 k01-6b.Ján-Pavol II.Dlaczego dialog z judaizmem?. Kraków:Znak.1999.83-87446-66-1.;
703 k01-6b.Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta.1958..;
704 k01-6b.Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..;
705 k01-6b.Scheele, Paul-Werner.Opfer des Worters. Paderborn:Ferdinand Schoningh.1960..;
706 k01-7a..Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.;
707 k01/1..Stručný filosofický slovník. Praha:Svoboda.1966..;
708 k01/1.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..;
709 k01/1.Brugger, Walter.Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0409-X.;
710 k01/1.Durozoi, Gérard.Filozofický slovník : Pomocná kniha pro výuku estetických předmětů na středních školách.Praha:E.W.A.Edition.1994.80-85764-07-5.;
711 K01/1.Hanna, Delfová.Lexikón filozofie.:Obzor.1993.80-215-0263-0.;
712 k01/1.Hayoun, Maurice.Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I). Praha:VOLVOX GLOBATOR.1998.80-7207-203-X.;
713 k01/1.Krapiec, M.A., Kamiński, S., Zdybicka, Z.J., Jaroszyński, P..Wprowadzenie do filozofii.:Redakcja Wydawnictw KATOLICKIEGO Universytetu Lubelskiego.1992.83-228-0256-0.;
714 k01/1.Lane, Tony.Dějiny křesťanského myšlení : The Lion book of Christian Thought.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-47-3.;
715 k01/1.Machalová, Tatiana.Základy filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-900530-2-5.;
716 k01/1.Mihina, František.Metamorfózy poklasickej filozofie.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1994.80-88722-06-3.;
717 k01/1.Nida.Slovník současných filosofů.Praha:Garamond.2001.80-86379-29-9.;
718 k01/1.Olšovský, Jiří.Slovník filosofických pojmů současnosti.:Academia.2005.80-200-1266-4.;
719 k01/1.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.;
720 k01/1.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.;
721 k01/1.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie novovek 3. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2005.80-85223-70-8.;
722 k01/1.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie, 3.zv. Novovek 2.časť..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-193-0.;
723 k01/1.Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela.Praha:Filos.ústav AV ČR.1993.80-7007-030-7.;
724 k01/1.Störig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.1995.80-7113-115-6.;
725 k01/1.Voltaire.Filosofický slovník,čili,Rozum podle abecedy.Olomouc:Votobia.1997.80-7220-061-5.;
726 k01/1.William, Raeper.Myslenie západnej civilizácie.:Návrat domov.1998.80-967954-1-4.;
727 k01/2.Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Metafyzika.:Praha :.2003.80-86027-19-8.;
728 k01/2.Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Rétorika ;.:Praha :.1999.80-86027-15-5 (v knihe je uvedené:80-86027-14-7).;
729 k01/2.Aristotelés, asi 384.Etika Níkomachova.Praha:Petr Rezek.1996.80-901796-7-3.;
730 k01/2.Aristotelés, asi 384.Fyzika.Praha:Rezek.1996.80-86027-03-1.;
731 k01/2.Aristotelés, asi 384.Magna moralia.:Rezek.2005.80-86027-22-8.;
732 k01/2.Aristotelés, asi 384.O duši.Praha:Rezek.1995.80-901796-4-9.;
733 k01/2.Aristotelés, asi 384.Politika.Bratislava:Pravda.1988..;
734 K01/2.Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.1998.80-88778-50-6.;
735 k01/2.Ladislav, Kiczko.Malá antológia z diel filozofov II.:Slov.pedag.nakl.1998.80-08-01825-9.;
736 k01/2.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.;
737 k01/2.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom II.Lublin:KUL.1996.83-228-0476-8.;
738 k01/2.McGREAL, Ian P..Velké postavy západního myšlení, Slovník myslitelů. Praha:Prostor.1997.80-85190-61-3.;
739 k01/2.McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.;
740 k01/2.Michal, Suchý.Malá antológia z diel filozofov I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-00487-8.;
741 k01/2.Otisk, Marek.Aristoteles Christianus : peripatetická tradice v latinském myšlení 10.a 11 .století.Ostrava:Montanex.2008.978-80-7368-478-5.;
742 K01/3..Renesanční filosofie /.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-418-3.;
743 k01/3.Anthony, A. Long.Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové.:Oikoymenh.2003.80-7298-077-7.;
744 k01/3.Armstrong, A. H..Filosofie pozdní antiky.:Oikoymenh.2002.80-7298-053-X.;
745 k01/3.Erasmus, Rotterdamský.O svobodné vůli =; De libero arbitrio.:Oikoymenh.2006.80-7298-186-2.;
746 k01/3.Giovanni, Pico della Mirandola.O důstojnosti člověka =; De dignitate hominis.:Oikoymenh.2005.80-7298-164-1.;
747 K01/3.Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.;
748 k01/3.Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.;
749 k01/3.Helmut, Holzhey, Wolfgang Röd.Filosofie 19. a 20. stol.; II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie.:Oikoymenh.2006.80-7298-178-1.;
750 k01/3.Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu I..Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-405-3.;
751 k01/3.Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu II, Obrana ducha zakonu.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-196-0.;
752 k01/3.Jaeschke Arndt.Nemecka klasicka filosofie II., Od Fichta po Hegela.Praha:Oikoymenh.2016.978-80-7298-199-1.;
753 k01/3.Kirk, Geoffrey S..Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-110-2.;
754 K01/3.Kobusch, Theo,1948-.Filosofie vrcholného a pozdního středověku /.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-486-2.;
755 k01/3.Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716 - autor.Theodicea :.:Praha :.2004.80-7298-094-7.;
756 k01/3.Martin, Heidegger.Fenomenologická intepretace Kantovy Kritiky čistého rozumu.:Oikoymenh.2004.80-7298-124-2.;
757 k01/3.Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.;
758 k01/3.Rod Wolfgang.Nemecka klasicka filosofie I.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-200-4.;
759 k01/3.Röd, Wolfgang.Novověká filosofie : 1. Od Francise Bacona po Spinozu : od Francise Bacona po Spinozu.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-039-4.;
760 k01/3.Thurnher, Rainer, 1948-.Filosofie 19. a 20. století. |n III, |p Filosofie života a filosofie existence.:Praha :.2009.978-80-7298-177-9.;
761 k01/3.Wolfgang, Röd.Novověká filosofie. II, Od Newtona po Rousseaua.:Oikoymenh.2004.80-7298-109-9.;
762 k01/4.Aristotelés, asi 384.O nebi.O vzniku a zániku.Bratislava:Pravda.1985..;
763 k01/4.Copleston, Frederick Charles,1907-1994.Dějiny filosofie..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-167-8.;
764 k01/4.Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda.1987..;
765 k01/4.Epikúros, 34.O šťastnom živote.Bratislava:Pravda.1989.80-218-0013-5.;
766 K01/4.Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4.;
767 k01/4.Jozef Michalov.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu.Bratislava:Lúč.2007.978-80-8094-126-0.;
768 k01/4.Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda.1979..;
769 k01/4.Whitehead, Alfred North.Veda a moderný svet : Súčasná nemarxistická filozofia.Bratislava:Pravda.1989..;
770 K01/4.Wyller, Egil A..Pozdní Platón : Tübingenské přednášky 1965.Praha:Rezek.1996.80-86027-00-7.;
771 k01/5.Abélard, Pierre, 1079-1142.Sic et non =.:Praha :.2008.978-80-7021-791-7.;
772 k01/5.Arendt, Hannah, 1906-1975.Vita activa, neboli, O činném životě.:Praha :.2007.978-80-7298-185-4.;
773 k01/5.Augustinus, AURELIUS, 354.Aurelius Augustinus : Říman,člověk,světec.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-266-7.;
774 k01/5.Bergson Henri.Filozofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..;
775 k01/5.Bergson, Henri.Hmota a paměť : esej o vztahu těla k duchu. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-065-3.;
776 k01/5.Boethius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 48.Boethius Poslední Říman : Výbor z díla.Praha:Vyšehrad.1982..;
777 k01/5.Böhme, Jakob.Cesta ke Kristu : mystické traktáty konce věků.:Vyšehrad.2003.80-7021-547-X.;
778 k01/5.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..;
779 k01/5.Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..;
780 k01/5.Nicolaus Cusanus, 1401-1464 - autor.Mikuláš Kusánský :.:Praha :.2001.80-7021-472-4.;
781 k01/5.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.1993.80-7113-074-5.;
782 k01/5.Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad.1983..;
783 k01/5.Stanislav Sousedík ; vybr., z lat. orig. přel. S.Sousedík ; odp.red. B.Daněk ; text J.Scot..Jan Duns Scotus : Doctor subtilis a jeho čeští žáci.Praha:Vyšehrad.1989..;
784 k01/6.Anselm z Canterbury.Fides quaerens intellectum : Proslogion.O pravdě.O svobodě rozhodování. Praha:Kalich.1990.80-7017-156-1.;
785 k01/6.Condrau, Gion.Sigmund Freud & Martin Heidegger, Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha:Triton.1998.80-85875-74-8.;
786 k01/6.Heidegger, Martin.Bytí a čas. Praha:OIKOYMENH.1996.80-86005-12-7.;
787 k01/6.Heidegger, Martin.Kant a problém metafyziky. Praha:Filosofia.2004.80-7007-193-1.;
788 k01/6.Heidegger, Martin.O humanismu. Rychnov nad Kněžnou:JEŽEK.2000.80-85996-32-4.;
789 k01/6.Hemelík, Martin.Spinoza : Život filosofa.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-037-4.;
790 k01/6.Kant, Immanuel.Kritika čistého rozumu. Praha:OIKOYMENH.2001.80-7298-035-1.;
791 k01/6.Kant, Immanuel.Kritika praktického rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0507-5.;
792 k01/6.Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0310-2.;
793 k01/6.Kraemer, Joel L..Maimonides :.Praha ::Bergman,.2010.978-80-904207-4-8.;
794 k01/6.Lévinas, Emmanuel.Totalita a nekonečno.:Oikoymenh.1997.80-86005-20-8.;
795 k01/6.Maimonides, 1135-1204.Výběr z korespondence.:Praha :.2010.978-80-200-1848-9.;
796 k01/6.Maimonides, Moses.Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.Praha:Sefer.2001.80-85924-31-5.;
797 k01/6.Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.;
798 k01/6.Moore, Thomas.Kniha o duši : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy života.Praha:Portál.1997.80-7178-126-6.;
799 k01/6.Otisk, Marek.Na cestě ke scholastice : klášterní škola v Le Bec-Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury.Praha:Filosofia.2004.80-7007-192-3.;
800 k01/6.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.;
801 k01/7.Bacon, Francis.Nové organon. Praha:Svoboda.1990.80-205-0107-X.;
802 k01/7.Bacon, Roger.De signis, O znacích. Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-315-5.;
803 k01/7.Berkeley, George.Esej o nové teorii vidění.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-112-9.;
804 k01/7.Berkeley, George.Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Praha:Svoboda.1995.80-205-0479-6.;
805 k01/7.Blondel, Maurice, 1861-1949.Filosofie akce. Olomouc :Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-009-1.;
806 k01/7.Buber, Martin.Já a ty. Olomouc:Votobia.1995.80-7198-042-0.;
807 k01/7.Cekotová, Marie - autor.Edita Steinová a fenomenologická tradice.:Olomouc :.1996 [i.e. 1997.80-238-1835-X.;
808 k01/7.Descartes, René.Meditácie o prvej filozofii. Bratislava:Chronos.1997.80-967860-0-8.;
809 k01/7.Descartes, René.Pravidla pro vedení rozumu. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-000-9.;
810 k01/7.Guardini, Romano.Křesťanské vědomí. Brno:Dobromysl.1998.80-67882-12-3.;
811 k01/7.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Malá logika. Praha:Svoboda.1992.80-205-0153-3.;
812 k01/7.Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0521-0.;
813 k01/7.Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0.;
814 k01/7.Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7.;
815 k01/7.Husserl, Edmund.Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha:JEŽEK.1996.80-901625-9-2.;
816 k01/7.Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.;
817 k01/7.Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvění- Nemoc k smrti. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0360-9.;
818 k01/7.Kopernik, Mikuláš.Obehy nebeských sfér. Bratislava:Veda.1974..;
819 k01/7.Mill, John Stuart.Úvahy o vládě ústavní.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0267-X.;
820 k01/7.Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph.Výbor z díla.Rané spisy : Rané spisy.Praha:Svoboda.1990.80-205-0132-0.;
821 k01/7.Schiller, Friedrich Johann.Výbor z filozofických spisů.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0269-6.;
822 k01/7.Sivák, Jozef.Husserl a Merleau-Ponty.:Veda.1996.80-224-0465-9.;
823 k01/7.Višňovský, Emil .Pragmatizmus.:Iris.1998.80-88778-45-X.;
824 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,1 (A). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..;
825 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,2 (Amende). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..;
826 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,1 (B). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..;
827 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,2 (C). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..;
828 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,1 (Chainage). Paris:Libraire letouzey et ané.1913..;
829 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,2 (Ciacconio). Paris:Libraire letouzey et ané.1914..;
830 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV (Supplementum). Paris:Libraire letouzey et ané.1949..;
831 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,1 (D). Paris:Libraire letouzey et ané.1920..;
832 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,2 (Domestici). Paris:Libraire letouzey et ané.1921..;
833 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V (Supplementum - Kalt-Mycénes). Paris:Libraire letouzey et ané.1957..;
834 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,1 (E). Paris:Libraire letouzey et ané.1922..;
835 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,2 (Fiancailles). Paris:Libraire letouzey et ané.1923..;
836 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI (Supplementum - Mystéres-Passion). Paris:Libraire letouzey et ané.1960..;
837 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,1 (G). Paris:Libraire letouzey et ané.1924..;
838 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,2 (Gothicum). Paris:Libraire letouzey et ané.1925..;
839 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,1 (I). Paris:Libraire letouzey et ané.1926..;
840 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,2 (Iona). Paris:Libraire letouzey et ané.1927..;
841 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,1 (Judaisme). Paris:Libraire letouzey et ané.1928..;
842 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,2 (Latran). Paris:Libraire letouzey et ané.1929..;
843 k02-1a.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - XI,1. Paris:Libraire letouzey et ané.1933..;
844 k02-2a.Leško, Vladimír.Dejiny filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-967013-3-9.;
845 k02-2a.Magee, Bryan.The Story of Philosophy. Londýn:Dorling Kindersley Books.2001.0-7513-3332-8.;
846 k02-2a.Michalski, Konstanty.Filozofia wiekow srednich. Krakov:Instytut ksieyy misjionarzy.1997.83-7216-016-3.;
847 k02-2a.Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.;
848 k02-2a.Patočka, Jan.Češi :; [soubor textů k českému myšlení a českým dějinám].:Oikoymenh.2006.80-7298-181-1.;
849 k02-2a.Patočka, Jan.Češi II. Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-182-X.;
850 k02-2a.Patočka, Jan.Fenomenologické spisy I..Praha:Oikoymenh.2008.978-80-7298-307-0.;
851 k02-2a.Patočka, Jan.Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6.;
852 k02-2a.Patočka, Jan.Komeniologické studie : 2..Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-03-8.;
853 k02-2a.Patočka, Jan.Komeniologické studie : soubor textů o J.A. Komenském. III, Nepublikované texty.:Oikoymenh.2003.80-7298-079-3.;
854 k02-2a.Patočka, Jan.Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-195-4.;
855 k02-2a.Patočka, Jan.Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.:Praha : Oikoymenh.1996.80-86005-24-0.;
856 k02-2a.Patočka, Jan.Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-91-7.;
857 k02-2a.Patočka, Jan.Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-054-8.;
858 k02-2a.Patočka, Jan.Platón.:SPN.1992.80-04-25609-0.;
859 k02-2a.Patočka, Jan.Sókratés : Přednášky z antické filosofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25383-0.;
860 k02-2a.Patočka, Jan.Umění a čas : soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. I, Publikované studie.:Oikoymenh.2004.80-7298-113-7.;
861 k02-2a.Patočka, Jan, 1907-1977 - autor.Umění a čas :. OIKOYMENH ::Praha :.2004.80-7298-114-5.;
862 k02-2a.Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : 1. Zápletka a historické vyprávění.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-017-3.;
863 k02-2a.Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : II. Konfigurace ve fiktivním vyprávění : konfigurace ve fiktivním vyprávění.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-051-3.;
864 k02-2a.Ricoeur, Paul.Filosofie vůle : 1. Fenomenologie svobody : fenomenologie svobody.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-033-5.;
865 k02-2a.Scruton, Roger.Krátke dejiny novovekej filozófie.Dominanty antickej gréckej filozófie : Od Descarta po Wittgensteina.Bratislava:Archa.1991.80-7115-023-1.;
866 k02-2a.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.1991.80-7113-041-9.;
867 k02-2b.Floss, Pavel.Mikuláš Kusánský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.1977..;
868 k02-2b.Gredt, Joseph.Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-09-0.;
869 k02-2b.Jerphagnon, Lucien.Dictionnaire des Grandes Pholosophies. Toulouse:Privat.1973..;
870 k02-2b.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.1991.80-7113-041-9.;
871 k02-2b.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..;
872 k02-2b.Weissmahr, Béla.Filozofie o Bohu, Teodicea.:.1991?..;
873 k02-2b.Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.;
874 k02-3a.Aristotelés, asi 384.Politika.Praha:Petr Rezek.1998.80-86027-10-4.;
875 k02-3a.Laertský, Diogenes.Životopisy slávnych filozofov.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-286-3.;
876 k02-3a.Platón.The Last Days of Socrates.:Penguin Books.1969.0-14-044037-2.;
877 k02-3a.Platón.The Trial and Death of Socrates. USA:Hackett.1975.0-915144-15-8.;
878 k02-3a.Platón.Ústava.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-024-6.;
879 k02-3b..Dizionario di Sociologia. Milano:Edizioni Paoline.1976..;
880 k02-3b.Kratochvíl, Zdeněk.Řeč o povaze bytí.:Herrmann & synové.1993..;
881 k02-3b.Speake, Jennifer.A Dictionary of Philosophy. Londýn:Pan Books.1984.0-330-28359-6.;
882 k02-4a.Mangoldt, Ursula von.Wer bin ich?.:Herder.1977.3-451-07626-8.;
883 k02-4a.Marchiano, Grazia.La cognizione estetica tra oriente e occidente. Milano:Guerini e Associati.1987.88-7802-022-2.;
884 k02-4a.Muller, Max.Existenz-Philosophie im Geistigen leben der Gegenwart. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1958..;
885 k02-4a.Nassikas, Kostas.Oralité et violence. Paris:L Harmatan.1989.2-7384-0564-9.;
886 k02-4a.Nietzsche, Friedrich.Also sprach Zarathustra. Koln:Atlas Verlag.1966?..;
887 k02-4a.Pieper, Josef.Begeisterung und Gottlicher Wahnsinn. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
888 k02-4a.Pieper, Josef.Kleine Lesebuch. Stuttgart:Schwabenverlag.1988.3-7966-0649=0.;
889 k02-4a.Pieper, Josef.Musse und Kult. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
890 k02-4a.Pieper, Josef.Scholastic.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1984.3-7462-0389-9.;
891 k02-4a.Pieper, Josef.Tod und Unsterblichkeit. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
892 k02-4a.Pieper, Josef.Traktat uber die Klugheit. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
893 k02-4a.Pieper, Josef.Uber den Glauben. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
894 k02-4a.Pieper, Josef.Verteidigungsrede fur die Philosophie. Munchen:Kosel Verlag.1962..;
895 k02-4a.Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-007-6.;
896 k02-4a.Prandi, Luisa.Callistene uno Storico tra Aristotele e i re Macedoni. Milano:Jaca.1985.88-16-95017-X.;
897 k02-4a.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum.1993..;
898 k02-4b.Karol, Marx.Kapitál, 1.zv., 1.kniha. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1959..;
899 k02-4b.Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.;
900 k02-4b.Machovec, Milan.Filosofie tváří v tvář zániku.Brno:Zvláštní vydání.1998.80-85436-61-2.;
901 k02-4b.Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 1.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..;
902 k02-4b.Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 2.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..;
903 k02-4b.Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.;
904 k02-4b.Muschalek, Hubert.Gottbekanntnisse moderner Naturforscher. Berlin:Morus -Verlag.1964..;
905 k02-4b.Nussbaum, Martha Craven.Křehkost dobra.Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-089-0.;
906 k02-4b.Petrříček, Miroslav jr..Znaky každodennosti. Praha:Herrmann a synové.1993..;
907 k02-5a.Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.;
908 k02-5a.König, Franz.Gibt es einen wissenschaftlichen Atheismus?.:Herder.1960?..;
909 k02-5a.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.;
910 k02-5a.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Realizm ludzkiego poznania. Poznaň:PALLOTTINUM.1959..;
911 k02-5a.Leclercq, Jacques.Il problema della fede e gli intellettuali del XX secolo.:Milano.1966..;
912 k02-5a.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.;
913 k02-5a.Letz, Ján.Filozofia v celostnom porozumení. ÚSKI:Bratislava.1993.80-85293-00-5.;
914 k02-5a.Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.;
915 k02-5a.Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.;
916 K02-5a.Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.;
917 k02-5a.Loosskij, Nikolaj.O Mystickej intuícii. Poprad:Mornár a syn.2004.80-969129-0-9.;
918 k02-5a.Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Dějiny ruské filosofie.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-26-4.;
919 k02-5a.Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě : víte,jak to mysleli?.Praha:Brána.1999.80-7243-055-6.;
920 k02-5a.Major, Ladislav.Myšlení o divadle. Praha:Herrmann a synové.1993..;
921 k02-5a.Maritain, Jacques.Le Paysan de la Garonne. Paris:Desclee de Brouwer.1966..;
922 k02-5a.Muller-Eckhard, Hans.Das Unzerstorbare. Stuttgardt:Klett.1964..;
923 k02-5a.Muller, JeaN-mARIE.L Evangile de la non-violence. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1969..;
924 k02-5a.Nikolaj, O. Losskij.Filozofia intuitivizmu.:Christiania.2000.80-967301-8-5.;
925 k02-5a.Nikolaj, O. Losskij.Nauka o reinkarnaci.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-29-9.;
926 k02-5a.Petrilowitsch.Das Gewissen als Problem. Darmstadt:Wissenschaftliche.1966..;
927 k02-5b.Hajko, Dalimír.Tvorcovia veľkých myšlienok. Bratislava:Smena.1988..;
928 k02-5b.Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.;
929 k02-5b.von Ivánka, Endre.Plato christianus. Praha:OIKOYMENH.2003.80-7298-075-0.;
930 k02-6a.de Chardin, Pierre Teilhard.Die Entstehung des Menschen. Munchen:Verlag C. H. Beck.1961..;
931 k02-6a.de Chardin, Pierre Teilhard.Le milieu divin. Paris:Seuil.1957..;
932 k02-6a.de Chardin, Pierre Teilhard.Le phénomene humain. Paris:Seuil.1955..;
933 k02-6a.de Chardin, Pierre Teilhard.Mein Universum. Olten:Walter-Verlag.1973.3-530-87370-5.;
934 k02-6a.Griffel, Anton.Der Mensch - Wesen ohne Verantwortung?. Regensburg:Verlag Josef Habbel.1975.3-7748-0332-3.;
935 k02-6a.Hasenhuttl, Gotthold.Gott ohne Gott. Graz:Verlag Styria.1972.3-222-10682-7.;
936 k02-6a.Havel, Václav; Glucksmann, André.Quelques mots sur la parole; Sortir du communisme, c´est rentrer dans l´histoire.:Editions de l´Aube.1989.2-87678-027-5.;
937 k02-6a.Hello, Ernest.Mensch und Mysterium. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1959..;
938 k02-6a.Henry, Michel.C'est moi la vérité. Paris:Seuil.1996.2-02-025986-9.;
939 k02-6a.von Habsburg, Otto.Úvahy o Evropě. Praha:Panevropa.1993.80-900034-6-X.;
940 k02-6a.von Hildebrand, Dietrich.Konservatismus - Progressismus: Eine falsche alternative. Regensburg:Verlag Josef Habbel.1967..;
941 k02-6b.Fackenheim, Emil.Penser aprés Auschwitz. Paris:Cerf.1986.2-204-02636-0.;
942 k02-6b.Febvre, Lucien.La probléme de l´incroyance au XVI siécle.:.1968..;
943 k02-6b.Feuerbach, Ludwig.Podstata kresťanstva. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1954..;
944 k02-6b.Fuchs, Jiří.Filosofie, 2. Kritický problém pravdy. Praha:Krystal OP.1995.80-85929-06-6.;
945 k02-6b.Fuchs, Jiří.Filosofie, 3. Návrat k esenci. Praha:Krystal OP.1996.80-85929-14-7.;
946 k02-6b.Fuchs, Jiří.Filosofie, 4. Bůh filosofů. Praha:Krystal OP.1997.80-85929-20-1.;
947 k02-6b.Fuchs, Jiří.Filosofie, 5. Problém duše. Praha:Krystal OP.1999.80-85929-35-X.;
948 k02-6b.Petříček, Miroslav jr..Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek. Praha:Herrmann a synové.1992..;
949 k02/1.Alain, de Libera.Stredoveká filozofia.:Archa.1994.80-7115-055-X.;
950 k02/1.Arendt, Hannah.Krize kultury : (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0424-4.;
951 K02/1.Augustinus, Aurelius,.O učiteľovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7).;
952 k02/1.Biemel, Walter.Martin Heidegger.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0268-3.;
953 k02/1.Bilsker, Richard.Bergson : Osobnosoti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-97-0.;
954 k02/1.Bröstl, Alexander.Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-786-X.;
955 k02/1.Brown, Alison.Foucault.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-61-X.;
956 k02/1.Culler, Jonathan.Saussure. Bratislava:Archa.1993.80-7115-053-3.;
957 k02/1.Davidson, Donald.Čin, myseľ, jazyk. Bratislava:Archa.1997.80-7115-132-7.;
958 k02/1.Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.;
959 k02/1.Derrida, Jacques.Ostrohy. Bratislava:Archa.1998.80-7115-134-3.;
960 k02/1.Eco, Umberto.Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava:Archa.1995.80-7115-080-0.;
961 k02/1.Fink, Eugen.Oáza štěstí. Praha:Mladá fronta.1992.80-204-0224-1.;
962 k02/1.Flanagan, Owen.Vedomie. Bratislava:Archa.1995.80-7115-082-7.;
963 k02/1.Foucault, Michel.Toto nie je fajka. Bratislava:Archa.1994.80-7115-084-3.;
964 k02/1.Gadamer, Hans-Georg.Aktualita krásneho. Bratislava:Archa.1995.80-7115-078-9.;
965 k02/1.Georg, Henrik von Wright.Humanizmus ako životný postoj.:Kalligram.2001.80-7149-363-5.;
966 k02/1.Goodman, Nelson.Způsoby světa - tvorby. Bratislava:Archa.1996.80-7115-120-3.;
967 k02/1.Guardini, Romano.Konec novověku. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-055-9.;
968 k02/1.Hahn, Stephen.Derrida : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-60-1.;
969 k02/1.Hayoun, Maurice - Ruben.Stredoveká židovská filozofia. Bratislava:Archa.1997.80-7115-127-0.;
970 k02/1.Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3.;
971 k02/1.Howe, Leslie A..Habermas.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-99-7.;
972 k02/1.Inglis, John.Akvinský.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-58-X.;
973 k02/1.Jankélévitch, Vladimir.Odpuštění. Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0551-8.;
974 k02/1.Jaspers, Karl.Malá škola filozofického myslenia. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-446-1.;
975 k02/1.Jaspers, Karl.Rozum a existencia. Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-553-0.;
976 k02/1.Johnson, Patricia Altenbernd.Gadamer.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-62-8.;
977 k02/1.Jurij, M. Lotman.Text a kultúra.:Archa.1994.80-7115-066-5.;
978 k02/1.Kant, Immanuel.Zmysel tvojho života. Bratislava:Archa.1993.80-7115-054-1.;
979 k02/1.Kaye, Sharon M..Augustín : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-64-4.;
980 k02/1.Kelemen, Jozef.Strojovia a agenty. Bratislava:Archa.1994.80-7115-089-4.;
981 k02/1.Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.;
982 k02/1.Lévi-Strauss, Claude.Mýtus a význam.Bratislava:Archa.1993.80-7115-052-5.;
983 k02/1.Lyotard, Jean-François.Hrobka intelektuála a iné články. Bratislava:Archa.1997.80-7115-141-6.;
984 k02/1.Malcolm, Norman.Ludwig Wittgenstein v spomienkach : So životopisnou črtou Georga Henrika von Wrighta.:Archa.1993.80-7115-062-2.;
985 k02/1.Manfred, Frank.Štýl vo filozofii. Bratislava:Archa.1995.80-7115-051-7.;
986 k02/1.May, Hope.Sokrates.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-89218-01-6.;
987 k02/1.Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.;
988 k02/1.Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.;
989 K02/1.Merleau.Chvála moudrosti.Bratislava:Archa.1994.80-7115-077-0.;
990 k02/1.Minsky, Marvin.Konštrukcia mysle.. Archa:Zlín.1996.80-7115-107-6.;
991 k02/1.Missner, Marshall.Hobbes.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-54-7.;
992 k02/1.Münz, Teodor,.Listy filozofom. Kalligram:Bratislava.2002.80-7149-459-3.;
993 k02/1.Nagl-Docekalová, Herta.Štyri pohľady do feministickej filozofie. Bratislava:Archa.1994.80-7115-067-3.;
994 k02/1.Nelson, Linn Hankinson.Quine.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-96-2.;
995 k02/1.Nietzsche, Friedrich.Breviár.:Archa.1995.80-7115-083-5.;
996 k02/1.Novosád, František.Pozvanie k Heideggerovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-093-2.;
997 k02/1.Ortega y Gasset, José.Eseje o umení. Bratislava:Archa.1994.80-7115-076-2.;
998 k02/1.Ortega y Gasset, José.Evropa a idea národa (A jiné eseje o problémech současného člověka). Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0380-9.;
999 k02/1.Peterman, John.Platon.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-95-4.;
1000 k02/1.Pieper, Josef.Co znamená filozofovat?. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-023-3.;
1001 k02/1.Preti, Consuelo.Fodor.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-66-0.;
1002 k02/1.Putnam, Hilary.Co po metafyzice?. Archa:Bratislava.1997.80-7115-139-4.;
1003 k02/1.Radford, Gary P..Eco.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-55-5.;
1004 k02/1.Ratcliffe, Elisabeth.Hume.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-98-9.;
1005 k02/1.Ricoeur, Paul.Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa:Bratislava.1997.80-7115-101-7.;
1006 k02/1.Scheler, Max.O studu.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0354-X.;
1007 k02/1.Scherer, Georg.Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7192-979-6.;
1008 k02/1.Sigmund, Freud.Psychológia masy a analýza ja. Bratislava:Archa.1996.80-7115-123-8.;
1009 k02/1.Solovjov, Vladimír Sergejevič.Zmysel lásky.:Kalligram.2002.80-7149-453-4.;
1010 k02/1.Steinberg, Diane.Spinoza.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-65-2.;
1011 k02/1.Symons, John.Dennett.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-59-8.;
1012 k02/1.Thomson, Garrett.Aristoteles. Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-89218-00-8.;
1013 k02/1.Thomson, Garrett.Descartes.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-63-6.;
1014 k02/1.Thomson, Garrett.Kant.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-57-1.;
1015 k02/1.Thomson, Garrett.Locke.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-73-3.;
1016 k02/1.Višňovský, Emil.Filozofia ako problém? : Dvanásťkrát o zmysle filozofie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-651-0.;
1017 k02/1.Weil, Simone.Dobro,mez a rovnováha : (Výbor ze Sešitů).Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0596-8.;
1018 k02/1.Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.;
1019 K02/1.Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.;
1020 k02/1.Weizsäcker, Carl F..Ideme v ústrety asketickej kultúre?. Archa:Bratislava.1995.80-7115-091-6.;
1021 k02/1.Welsch, Wolfgang.Estetické myslenie.:Archa.1993.80-7115-063-0.;
1022 k02/1.Wheeler, Darrell.Davidson.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-56-3.;
1023 k02/1.Winston, Morton.Chomsky.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-53-9.;
1024 k02/1.Wittgenstein, Ludwig.Modrá a Hnedá kniha : prípravné štúdie k Filozofickým skúmaniam.Bratislava :Kalligram.2002.80-7149-439-9.;
1025 k02/1.Wittgenstein, Ludwig.Rozličné poznámky : Výbor z pozůstalosti vydal G. Henrik von Wright s H.Nymanem.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0360-4.;
1026 K02/2..Teologická summa .Olomouc:Krystal.1937..;
1027 K02/2..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1937..;
1028 K02/2..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1938..;
1029 K02/2..Teologická summa .:.1938..;
1030 K02/2..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1939..;
1031 K02/2..Teologická summa.Olomouc:Krystal.1940..;
1032 k02/2.Aristotelés, asi 384.O sofistických důkazech : 6.díl. Organon : Organon VI.Praha:Academia.1978..;
1033 k02/2.Aristotelés, asi 384.Topiky : 5. Organon : Organon.5.Praha:Academia.1975..;
1034 k02/2.Diogenés, LAERTIOS.Životy,názory a výroky proslulých filosofů.Pelhřimov:Nová tiskárna.1995.80-901916-3-0.;
1035 k02/2.Etienne Gilson.TOMIZM.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1960..;
1036 k02/2.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..;
1037 k02/2.Giovanni, Reale.Platón : pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk.:Oikoymenh.2005.80-86005-23-2.;
1038 k02/2.Kuric, Miroslav.Lexikografická analýza pojmu electio v diele Tomáša Akvinského. Badín:KS.2004.80-88937-15-9.;
1039 k02/2.Platón,.Dialógy. /Zv./ 1.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0125-1.;
1040 k02/2.Platón,.Dialógy. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0126-X(zv.2.). 80-222-0124-3(súbor).;
1041 k02/2.Platón,.Dialógy. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0127-8(zv.3.). 80-222-0124-3(súbor).;
1042 k02/2.Sirovič, František, SVD.Obmeny tomizmu v 20. storočí. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2008.978-80-85223-85-9.;
1043 k02/2.Swie, awski, Stefan.Nový výklad sv.Tomáše : přednášky v Laskách.Brno:Cesta.1998.80-85319-78-0.;
1044 K02/2.Torrell, Jean-Pierre,1927-.Svatý Tomáš Akvinský :.:.2017.978-80-7575-010-5.;
1045 k02/2.Vries, Josef de.Základní pojmy scholastiky.Praha:Rezek.1998.80-86027-11-2.;
1046 k02/2.Xenofón, ca 426.Spomienky na Sokrata.Sokratova obrana.Bratislava:Tatran.1970..;
1047 k02/3.akademik Igor Hrušovský.Patristika a scholastika.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1975..;
1048 k02/3.Cetl, Jiří.Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha:Panorama.1985..;
1049 k02/3.Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.;
1050 k02/3.Halada, Jan.Čítanka z dejín filozofie.:Mladá fronta.1978..;
1051 k02/3.Hrušovský, Igor, 1907-1978.Antológia z diel filozofov-diel 8.:Epocha.1969..;
1052 k02/3.Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.;
1053 k02/3.Jacek Salij OP.ESSEJE TOMISTYCZNE.Poznaň:W drodze.1995..;
1054 k02/3.Maritain, Raïssa(1883-1960)..Doktor Anielski czyli Opowieść o św. Tomaszu z Akwinu /.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2006..8360040125.;
1055 k02/3.Salij, Jacek, OP.Rozmowy ze swietym Augusrynem.Poznaň:Poľskí dominikáni.1997.83-7033-191-2.;
1056 k02/3.Swiezawski, Stefan.Rozum i tajemnica.:Znak.1960..;
1057 k02/3.Tresmontant, Claude,(1925-1997).Otázky naší doby :.Brno ::Barrister a Principal,.2004.80-86598-94-2.;
1058 k02/3.Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.;
1059 k02/4.Dvořák, Petr.Tomáš a Kajetán o analogii jmen.:Praha :.2007.978-80-85929-96-6.;
1060 k02/4.Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.;
1061 k02/4.Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.;
1062 K02/4.Fotta, Peter,1958-.Sociálna filozofia.:..9788056105436; 978-80-561-0543-6.;
1063 k02/4.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.;
1064 k02/4.Kenny, Anthony John Patrick.Tomáš o lidském duchu.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-18-X.;
1065 k02/4.Machula, Tomáš, 1971- - autor.De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.:Praha :.2003.80-85929-57-0.;
1066 k02/4.Machula, Tomáš,1971-.Tomismus čtyřiadvaceti tezí /.Praha ::Krystal,.2010.978-80-87183-28-1.;
1067 k02/4.Przywara, Erich.Analogia entis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-01-8.;
1068 k02/4.Říha, Karel.Identita a relevance : pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-58-8.;
1069 k02/4.Společnost Tomáše Akvinského.Akta Společnosti Tomáše Akvinského..Praha ::Společnost Tomáše Akvinského,.2002.80-238-8968-0.;
1070 K02/4.Šimsa, Martin,1959-.Návrat metafyziky? :.Praha; Ústí nad Labem:Filosofia ;; Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně.2009.9788070073278 (brož.); 978-80-7007-327-8.;
1071 k02/4.Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.;
1072 k02/4.Tomáš Akvinský.Summa proti pohanum. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
1073 K02/4.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.;
1074 k02/4.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.;
1075 k02/4.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.2010.978-80-87183-22-9.;
1076 k02/4.Tomáš Akvinský,(1225-1274).O stvoření :.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183--03-8.;
1077 k02/4.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.;
1078 k02/4.Tomáš Akvinský,1225-1274.O Boží moci.Praha:Krystal OP.2015.9788087183786 (brož.); 978-80-87183-78-6.;
1079 k02/4.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o svědomí /.Praha ::Krystal,.2010.978-80-87183-19-9.;
1080 k02/4.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.;
1081 k02/4.Tomáš, Akvinský.Rozdělení a metody vědy : komentář k Boethiovu spisu De trinitate, Q.5-6.Praha:Krystal OP.2005.80-85929-73-2.;
1082 K02/4.Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.;
1083 k02/4.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.;
1084 k02/6..Hledání pravdy o pravdě. :Svitavy :.2000.80-86036-34-0.;
1085 k02/6..Intuice ve vědě a filozofii :.:Praha :.1993.80-7007-043-9.;
1086 k02/6..Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova :.:Praha :.1994.80-901528-7-2.;
1087 k02/6..Křesťanství a filosofie :.:Praha :.1991.80-900615-1-6.;
1088 k02/6.Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1.;
1089 k02/6.De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.;
1090 k02/6.Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.;
1091 k02/6.Hušek, Vít.Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-89-8.;
1092 k02/6.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..;
1093 k02/6.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..;
1094 k02/6.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..;
1095 k02/6.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..;
1096 k02/6.Kolakowski, Leszek.Metafyzický horor. Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0767-7.;
1097 k02/6.Kratochvíl, Zdeněk.Prolínání světů. Praha:Herrmann a synové.1991..;
1098 k02/6.Kratochvíl, Zdeněk.Studie o křesťanství a řecké filosofii.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-06-X.;
1099 k02/6.Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka.Kapitoly z epistemologie a noetiky.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-71-7.;
1100 k02/6.Marek, Alois Dominik - autor.Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.:Olomouc :.2003.80-7266-155-8.;
1101 k02/6.Martin, Gottfried.Úvod do všeobecné metafyziky.Praha:Rezek.1996.80-86027-01-5.;
1102 k02/6.Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.;
1103 k02/6.Rezek, Petr.Epagógé a epistémé.:Petr Rezek.2004.80-86027-20-1.;
1104 k02/6.Sorabji, Richard.Aristotelés o paměti.Praha:Rezek.1995.80-901796-6-5.;
1105 k02/6.Stanislav Sousedík ; sest. S.Sousedík..Texty ke studiu dějin středověké filosofie.Praha:Karolinum.1994.80-7066-877-6.;
1106 k02/6.Steenberghen, Fernando van.Dějiny středověké filozofie.Praha:TRS.1990..;
1107 k02/6.Tresmontant, Claude.Základní pojmy křesťanské metafyziky.Praha:Aula.1994.80-901626-2-2.;
1108 k02/7.Appignanesi, Richard.Postmodernismus pro začátečníky.:Praha : Ando Publ..1996.80-902032-5-6.;
1109 k02/7.Bauman, Zygmunt.Modernosť a holokaust. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-494-1.;
1110 k02/7.Bauman, Zygmunt.Úvahy o postmoderní době. Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-12-5.;
1111 k02/7.Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.;
1112 k02/7.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.;
1113 k02/7.Bocheński, Józef Maria,(1902-1995).Cesta k filozofickému myšlení.Purley ::Rozmluvy,.1985.0-946352-21-6.;
1114 k02/7.Eco, Umberto.Meze interpretace.Praha:Karolinum.2004.80-246-0740-9.;
1115 k02/7.Gabliková, Suzi.Selhala moderna?. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-20-4.;
1116 k02/7.Glucksmann, André.Dostojevskij na Manhattane. Bratislava:AGORA.2003.80-968686-5-9.;
1117 k02/7.Grenz, Stanley.Úvod do postmodernismu. Praha:Návrat domů.1997.80-85495-74-0.;
1118 k02/7.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.;
1119 k02/7.Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.;
1120 k02/7.Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1.;
1121 k02/7.Guitton, Jean.Sens czasu ludzkiego. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-1081-9.;
1122 k02/7.Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.;
1123 k02/7.Hare, Richard Mervyn.Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Praha:Svoboda.1994.80-205-0363-3.;
1124 k02/7.Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.;
1125 k02/7.Jurina, Jozef.Postmodernizmus a jeho civilizačno-kultúrne konzekvencie. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-452-2.;
1126 K02/7.Letz, Ján,1936-.Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia.:.2018.9788089567843; 978-80-89567-84-3.;
1127 k02/7.Lyotard, Jean-Francois.O postmodernismu. Praha:Filosofia.1993.80-7007-047-1.;
1128 k02/7.Lyotard, Jean-Francois.Rozepře. Praha:Filosofia.1998.80-7007-119-2.;
1129 k02/7.Marcelli, Miroslav.Znovuobjavenie času c Miroslav Marcelli ; Dušan Leščinský.Bratislava:Smena.1990.80-221-0049-8.;
1130 k02/7.Maréchal, Josef.Výbor z filozofického díla : (podle Eugena Wingendorfa).Velehrad:Refugium.1996.80-901957-9-2.;
1131 k02/7.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
1132 k02/7.Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.;
1133 k02/7.Nicholas, Fearn.Jak a o čem přemýšlejí filozofové : [od antiky k postmoderně].:Portál.2004.80-7178-784-1.;
1134 k02/7.Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.;
1135 k02/7.Robert, C. Solomon.Vzostup a pád subjektu alebo Od Rousseaua po Derridu.:Enigma.1996.80-85471-30-2.;
1136 k02/7.Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.;
1137 k02/7.Shapiro, Ian; Habermas, Jürgen.Teorie demokracie dnes. Praha:Filosofia.2002.80-7007-156-7.;
1138 k02/7.Welsch, Wolfgang.Naše postmoderní moderna.Praha:ZVON.1994.80-7113-104-0.;
1139 k02/7.Zigo, Milan,.Pohľady do novovekej filozofie.Bratislava:Pravda.1987..;
1140 k02/7.Zimmer, Robert.Príbeh filozofie : Kľúč ku klasickým dielam.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-051-8.;
1141 k022/1.Pavlincová, Helena.Judaismus,křesťanství,islám : Slovník.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0440-6.;
1142 k03-3a.Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.;
1143 k03-3a.Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektí­vy III. : Neotomistické metafyziky.Trnava:Trnavská univerzita v Trnave.2009.978-80-8082-259-0.;
1144 k03-3a.Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. : Personalistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.80-224-0903-0.;
1145 k03-3a.Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II. : Novotomistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.978-80-8082-114-2.;
1146 k03-3a.Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.;
1147 k03-3a.Weischedel, Wilhelm.Zadní schodiště filosofie.Olomouc:Votobia.1992.80-85619-36-9.;
1148 k03-3a.Wittgenstein, Ludwig.Filosofická zkoumání.Praha:Filos.ústav AV ČR.1993.80-7007-040-4.;
1149 k03-3a.Wittgenstein, Ludwig.Tractatus logico-philosophicus. Kalligram:Bratislava.2003.80-7149-600-6.;
1150 k03-4a..Pojem krize v dnešním myšlení :.:Praha :.1992.80-7007-034-X.;
1151 k03-4a.Józef, Tischner, Jozef.Medzi slobodou a porobou.:Kalligram.2001.80-7149-403-8.;
1152 k03-4a.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.;
1153 k03-4a.Sokol, Jan.Čas a rytmus.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-15-1.;
1154 k03-4a.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Židovstvo a kresťanská otázka. Sergej Chelemendik press:Bratislava.1991.80-85459-00-0.;
1155 k03-4a.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Filosofické základy komplexního vědění.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-73-0.;
1156 k03-4a.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Krize západní filosofie : (proti pozitivistům).Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-72-2.;
1157 k03-4a.Solovjov, Vladimír.Legenda o Antikristu.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-01-3.;
1158 k03-4a.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.;
1159 k03-4a.Stolárik, Stanislav.Život ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku.. Vydavateľstvo Michala Vaška pre Kňazský seminár Košice:Prešov.2000.80-7165-281-4.;
1160 k03-4a.Tenace, Michelina.Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-55-2.;
1161 k03-4a.Tillich, Paul Johannes Oskar.Odvaha být.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-016-0.;
1162 k03-4a.Tischner, Jozef.Ako žiť?.:Serafín.2005.80-8081-033-8.;
1163 k03-4a.Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.;
1164 k03-4a.Tondl, Ladislav.Dialog : Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu.Praha:Filosofia.1997.80-7007-092-7.;
1165 k03-4a.Tresmontant, Claude.Teodicea neboli otázka zla.Košice:Timotej.1997.80-88849-09-8.;
1166 k03-4b..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
1167 k03-4b..Kant.Cambridge ::Cambridge University Press,.1992.0-521-36768-9 (pbk.);0-521-36587-2.;
1168 k03-4b..Morálna obroda spoločnosti.:Vydavateľstvo tlačovej agentúry Novosti.1990..;
1169 k03-4b.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..;
1170 k03-4b.Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.;
1171 k03-4b.Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Svoboda.1994.80-205-0399-4.;
1172 k03-4b.Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Olomouc:Votobia.2000.80-7198-399-3.;
1173 k03-4b.Sokolov, Vasilij Vasiljevič.Středověká filozofie.Praha:Svoboda.1988..;
1174 k03-5a.Kalináč, Ján.Cesta k pravde. Myslava:Typopress.1994.80-967044-1-9.;
1175 k03-5a.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.;
1176 k03-5a.Ricoeur, Paul.Život,pravda,symbol.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-32-3.;
1177 k03-5a.Říha, Karel.Filozofie konání.Olomouc:MCM.1993..;
1178 k03-5a.Riška, Augustín.Americká filozofia.:Iris.1996.80-88778-27-1.;
1179 k03-5a.Seifert, Josef.Filosofie, pravda, nesmrtelnost. Řím:Křesťanská akademie.1998..;
1180 k03-5a.Schopenhauer, Arthur.O spisovatelství a stylu.Praha:Hynek.1994.80-85906-00-7.;
1181 k03-5a.Schopenhauer, Arthur.O životnej múdrosti.:BELIMEX.1997.80-85327-24-4.;
1182 k03-5a.Schopenhauer, Arthur.Svět jako vůle a představa : Sv. 1 a 2..Pelhřimov:Nová tiskárna Pelhřimov.1998.80-901916-4-9.;
1183 k03-5a.Solovjov, Vladimír.Ospravedlnění dobra.Velehrad:Refugium.2002.80-86045-96-X.;
1184 k03-5a.Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.;
1185 k03-5a.Šedina, Miroslav.Sparagmos.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-33-X.;
1186 k03-5b.Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 4.sv. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku : Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku.Praha:Vokno.1993.80-85239-24-8.;
1187 k03-5b.Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 5.díl. Středověká islámská a židovská filosofie;Filosofie renesance a reformace : Středověká islámská a židovská filosofie.Filosofie renesance a r.:Praha : Státní zdravotnické nakl..1995.80-85239-30-2.;
1188 k03-5b.Brugger, W.;Žak, Jan; Bohm, Fr..Stručný přehled evropské filosofické literatury.Brno:Biskupské gymnásium.1933..;
1189 k03-5b.Peregrin, Jaroslav.Obrat k jazyku: Druhé kolo : Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů.Praha:Filosofický ústav AV ČR.1998.80-7007-102-8.;
1190 k03-5b.Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.;
1191 k03-5b.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.;
1192 k03-5b.Sirovič, František, SVD.Ľudské poznanie.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2002.80-85223-61-9.;
1193 k03-5b.Smith, Linda.Úvod do světa idejí : Náboženství a filozofie v minulosti a v současnosti.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-082-6.;
1194 k03-5b.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum.1993..;
1195 k03-6a.Agamben, Contri, Dalmasso, Derrida, Levinas, Madera, Marion, Sini.Di-segno.:Jaca Book.1984.88-16-40143-5.;
1196 k03-6a.Alexander Kabza.Was Cicero vor 2000 jahren uber Greisenalter und Freundschaft schrieb.:Goldmanns gelbe taschenbucher.1961..;
1197 k03-6a.de Willebois, Alexander.Conversazioni eterodosse.:Jaca Book.1981..;
1198 k03-6a.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae I..:Marietti.1966..;
1199 k03-6a.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae II..:Marietti.1966..;
1200 k03-6a.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae III..:Marietti.1963..;
1201 k03-6a.During, Élie.L ´ame. GF Flammarion:Corpus.1997.2-08-07-3001-0.;
1202 k03-6a.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..;
1203 k03-6a.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..;
1204 k03-6a.Grossmann.Wirkungen.:Rolf Kuhne Verlag.1969..;
1205 k03-6a.Jaca Book.URSS 1918: undici saggi sulla rivoluzione russa. Mlano:Centro Studi RUssia Cristiana.1971..;
1206 k03-6a.Jerusalem, Wilhelm.Einleitung in die Philosophie.:Wilhelm Braumuller.1923..;
1207 k03-6a.Maryniarczyk, Andrzej.The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality.:Polskie towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.978-83-60144-46-1.;
1208 k03-6a.Miller, ED. L..Questions That matter.:McGraw-Hill Publishing Company.1987.0-07-042182-X.;
1209 k03-6a.Ostos-Ávila, Alejandro.Calística filosofía de lo bello, la belleza y la beldad de José Vasconcelos.:Pontificia univesitas Gregoriana.1999..;
1210 k03-6a.Ricoeur, Paul.La semantica dell´azione.:Jaca Book.1986.88-16-40156-7.;
1211 k03-6a.Rousseau, J.-J..OEuvres complétes IV.:Gallimard.1969..;
1212 k03-6a.Rozdzeński, Roman.Filozofia poznania.:Wydawnictwo naukowe papieskiej akademii teologicznej w Krakowie.1992.83-85245-26-X.;
1213 k03-6a.Russell, Bertrand.Scienza e religione.:Longanesi & C..1974..;
1214 k03-6a.Schermann, Rudolf.Reportage uber den Tod.:Verlag Herold.1967..;
1215 k03-6a.Schiwy, Gunter.Neue Aspekte des Strukturalismus.:Kosel.1971..;
1216 k03-6a.Simondon, Gilbert.Du mode d´existence des objets techiques.:Aubier.1969..;
1217 k03-6a.Solowjow, Wlodzimierz.Wybór pism.:W drodze.1988.83-85008-71-3.;
1218 k03-6a.Sommavilla, Guido.Il pensiero non e un labirinto.:Jaca Book.1956..;
1219 k03-6a.Spector, Celine.Le Pouvoir. GF Flammarion:Corpus.1997.2-08-073002-9.;
1220 k03-6a.Stumpf, Samuel Enoch.Socrates to Sartre. Inc.:McGraw-Hill.1988.0-07-062380-5.;
1221 k03-6a.Theobald, D.W..Grundzuge der Wissenschaftsphilosophie.:Philipp Reclam jun. Stuttgart.1973.3-15-010227-8.;
1222 k03-6a.Tischner, Józef.Marxism and Christianity.:Georgetown UniversityPress.1987.0-87840-456-2.;
1223 k03-6a.Tresmontant, Claude.L´intellgenza di fronte a Dio.:Jaca Book.1981..;
1224 k03-6a.Vojin, Milić.Sociološki metod. Beograd:Nolit.1965..;
1225 k03-6a.Weissmahr, Béla.Gottesfrage and Vernunft.:St. Benno - Verlag Leipzig.1989..;
1226 k03-6a.Wust, Peter.Das Wagnis der Weisheit.:St. Benno - Verlag Leipzig.1983..;
1227 k03-6a.Zaid, Gabriel.Il progresso improduttivo.:Jaca Book.1986.88-16-40155-9.;
1228 k03-6a.Zycinski.The human person and philosophy in the contemporary world.:PTT Krakow.1980..;
1229 k03-6a.Zycinski.The human person and philosophy in the contemporary world 2.:PTT Krakow.1980..;
1230 k03-6b.Smullyan, Raymond.Forever Undecided A Puzzle guide to Giodel.:Oxford University Press.1988.0-19-282196-2.;
1231 k03-6b.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1970..;
1232 k03-6b.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1970..;
1233 k03-6b.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1970..;
1234 k03/1.Andreas-Salomé, Lou.Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Praha:Torst.1996.80-85639-75-0.;
1235 k03/1.Antonín Mokrejš ; odp.red. Z.Bígl ; graf.upr. K.Zieglerová ; odp.red. J.Suk..5 MOKREJŠ, Antonín Odvaha vidět : Friedrich Nietzsche-myslitel a filosof.Jinočany:H & H.1993.80-85787-46-6.;
1236 k03/1.Buber, Martin.Gog a Magog : Chasidská kronika.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0604-2.;
1237 k03/1.Buber, Martin.Názory : Výběr z myšlenek Martina Bubera.Praha:Nakl.Franze Kafky.1996.80-85844-25-7.;
1238 k03/1.Buber, Martin.Štyri mystériá. Bratislava:Gardenia.1995.80-85662-04-3.;
1239 k03/1.Buber, Martin.Život chasidů. Praha:Arbor vitae.1994..;
1240 k03/1.Camus, Albert.Člověk revoltující. Praha:Český spisovatel.1995.80-202-0584-5.;
1241 k03/1.Dagmar, Smreková.Zbohom Sartrovi?.:Iris.1996.80-88778-26-3.;
1242 k03/1.Derrida, Jacques.Gramatológia. Bratislava:Archa.1999.80-7115-138-6.;
1243 k03/1.Durkheim, Émile.Sociologie a filosofie, Sociologie a sociální vědy. Praha:Sociologické nakladatelství.1998.80-85850-57-5.;
1244 k03/1.Foucault, Michel.Psychologie a duševní nemoc. Praha - Liberec:Dauphin.1997.80-86019-30-6.;
1245 k03/1.Foucault, Michel.Sen a obraznost. Liberec:Dauphin.1995.80-901842-1-9.;
1246 k03/1.Grzegorczyk, Andrzej.Mala propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-0992-6.;
1247 k03/1.Hajduk, Zygmunt((1935- ).).Ogólna metodologia nauk.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2001..8322808658;8322806701.;
1248 k03/1.Heller, M., Michali, A., Zycinski, J..Filozofować w kontekście nauki.:Polskie towarzystwo teologiczne.1987.83-55017-23-2.;
1249 k03/1.Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Drogi Myslacych. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1985.83-00-00593-5.;
1250 k03/1.Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Wszechswiat - Maszyna czy mysl?. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1988.83-85017-33-X.;
1251 k03/1.Hrbek, Mojmír."Smrt Boha" v Nietzschově filosofii. Praha:Academia.1997.80-200-0588-9.;
1252 k03/1.Janke, Wolfgang.Filosofie existence. Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0510-0.;
1253 k03/1.Jaspers, Karl, 1883-1969.Duchovní situace doby.:Praha :.2008.978-80-200-1646-1.;
1254 k03/1.Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.;
1255 k03/1.Lévinas, Emmanuel.Být pro druhého : (dva rozhovory).Praha:ZVON.1997.80-7113-217-9.;
1256 k03/1.Lévinas, Emmanuel.Čas a jiné.Le temps et lutre.Praha:Dauphin.1997.80-86019-33-0.;
1257 k03/1.Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.;
1258 k03/1.Maurice, Halbwachs.Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Bratislava:Chronos.1997.80-967138-9-2.;
1259 k03/1.Mikulová Thulstrupová., Marie.Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti : ekumenický příspěvek.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-056-X.;
1260 k03/1.Novák, David.Rozhovory s Nietzschem.:Návrat domů.2004.80-7255-107-8.;
1261 k03/1.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..;
1262 k03/1.Peguy, Charles.Eseje.Olomouc:Votobia.1993.80-85619-37-7.;
1263 k03/1.Petkanič, Milan.Filozofia vášne Sorena Kierkegaarda. Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2010.978-83-7490-303-5.;
1264 k03/1.Poláková, Jolana.Bůh v dialogu : k hledání živého základu filosofické teologie.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-535-6.;
1265 k03/1.Poláková, Jolana.Filosofie dialogu : (Rosenzweig,Ebner,Buber, Lévinas).Praha:Ježek.1995.80-85996-01-4.;
1266 k03/1.Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.;
1267 k03/1.Sartre, Jean-Paul.Cesty k slobode-diel 1.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0561-4.;
1268 k03/1.Schoof Mark.Výzva nového věku.Praha:Vyšehrad.1971..;
1269 k03/1.Solovjev, Vladimír.Idea nadčlověka.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-230-X.;
1270 k03/1.Štrauss, Tomáš.Toto posrané 20. storočie.Bratislava :Kalligram.2007.978-80-7149-955-8.;
1271 k03/1.Tatranský, Tomáš.Lévinas a metafyzika.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-92-8.;
1272 k03/1.Vrána, Karel.Dialogický personalismus.Praha:ZVON.1996.80-7113-173-3.;
1273 k03/1.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..;
1274 k03/1.Zycinski, Jozef.Teizm i filozofia analityczna Tom II.. Krakow:ZNAK.1988.83-7006-131-1.;
1275 k03/1.Zycinski, Jozef.Trzy kultury. Poznaň:W drodze.1990.83-7033-184-X.;
1276 k03/2..Židovská moudrost tří tisíciletí /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-771-3.;
1277 k03/2.Adorno, Theodor Wiesengrund.Estetická teorie. Praha:Panglos.1997.80-902205-4-1.;
1278 k03/2.Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.;
1279 k03/2.Berďajev, Nikolaj.Filosofie svobodného ducha, Část 1. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-97-9.;
1280 k03/2.Berďajev, Nikolaj .Filosofie svobodného ducha, Část 2. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-98-6.;
1281 k03/2.Bergson, Henri.Duchovní energie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-485-6.;
1282 k03/2.Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 480-524 - autor.Filosofie utěšitelka.:Olomouc :.1995.80-7198-021-8.;
1283 k03/2.Bouzek, Jan.Od mýtu k logu. Praha:Herrmann a synové.1994..;
1284 k03/2.Bouzek, Jan.Řeč umení a archaické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1995..;
1285 k03/2.Cicero, Marcus Tullius.Předtuchy a výstrahy : Marcus Tullius Cicero.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-056-0.;
1286 k03/2.Čaadajev, Petr Jakovlevič.Filozofické listy. Apologie bláznova. Praha:ODEON.1989..;
1287 k03/2.Daniel, Lagache.Psychoanalýza.:SOFA.1997.80-85752-35-2.;
1288 k03/2.Eliade, Mircea.O islame.Bratislava:AGORA.2001.80-968686-0-8.;
1289 k03/2.Epiktétos, ca 55.Moudrost stoika Epikteta.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-047-1.;
1290 k03/2.Fuchs, Jiří.Cesta k důkazu Boží existence. Olomouc:TRS.1991..;
1291 k03/2.Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.;
1292 k03/2.Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.;
1293 k03/2.Guardini, Romano.Těžkomyslnost a její smysl. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-49-2.;
1294 k03/2.Guardini, Romano.Životní období. Praha:ZVON.1997.80-7113-189-X.;
1295 k03/2.Havel, Václav.Hostina. Canada:Sixty-eight Publishers.1989.0-88781-207-4.;
1296 k03/2.Hérakleitos z Efesu.Řeč o povaze bytí.Praha:Herrmann a synové.1993..;
1297 k03/2.Hirsch, J..Rabínská moudrost : dle Talmudu výborem sepsal J.Hirsch.:Praha : Votobia.1997.80-7220-005-4.;
1298 k03/2.Hugo, Victor.Geniové.Brno:Vetus Via.1997.80-86118-20-7.;
1299 k03/2.Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9.;
1300 k03/2.Chalier, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1995.80-901625-6-8.;
1301 k03/2.Chouraqui, André.Dějiny judaismu. Praha:Victoria Publ..1995.80-85865-81-5.;
1302 k03/2.Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.1997.80-85752-33-6.;
1303 k03/2.Kalandra, Záviš, 1902-1950 - autor.Parmenidova filosofie.:V Praze :.1996.80-238-0126-0 (v knize neuvedeno).;
1304 k03/2.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.;
1305 k03/2.Kierkegaard, S?ren.Svůdcův deník. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-0-9.;
1306 k03/2.Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.;
1307 k03/2.Kovář, František.Filosofické myšlení hellenistického židovstva.V Praze:Herrmann a synové.1996.80-238-0472-3.;
1308 k03/2.Kratochvíl, Zdeněk.Filosofie živé přírody. Praha:Herrmann a synové.1994..;
1309 k03/2.Kratochvíl, Zdeněk, 1952- - autor.Výchova, zřejmost, vědomí.:Praha :.1995.80-238-0473-1.;
1310 k03/2.Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.;
1311 k03/2.Lawless, Robert.Co je to kultura.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-106-0.;
1312 k03/2.Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 1.díl.. Praha:Herrmann a synové.1997..;
1313 k03/2.Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 2.díl..Praha:Herrmann a synové.1997..;
1314 k03/2.Matoušek, Jaroslav.Gnose. Praha:Herrmann a synové.1994..;
1315 k03/2.Nietzsche, Friedrich.O životě a umění.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-54-9.;
1316 k03/2.Nietzsche, Friedrich.Soumrak model,čili,Kterak se filosofuje kladivem.Praha:Kawana.1993.80-85885-33-6.;
1317 k03/2.Peregrin, Jaroslav.Úvod do analytické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1992..;
1318 k03/2.Plótínos.Dvě pojednání o kráse.Praha:Rezek.1994.80-901796-2-2.;
1319 k03/2.Plótínos.Sestry duše.Praha:Rezek.1995.80-901796-3-0.;
1320 k03/2.Quine, Wilard van Orman.Hledáni pravdy. Praha:Herrmann a synové.1994..;
1321 k03/2.Robinson, Dave.Nietzsche a postmodernismus : Dave Robinson.Praha:Triton.2000.80-7254-146-3.;
1322 k03/2.Rosenzweig, Franz, 1886-1929 - autor.Nové myšlení :.:Praha :.1994.80-901625-5-X.;
1323 k03/2.Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.;
1324 k03/2.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..Vychovatel a utěšitel.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-12-1 (v knihe uvedené:80-85619-42-3).;
1325 k03/2.Schopenhauer, Arthur.Svět jako vůle a představa : Nesmrtelné stránky z díla A.Schopenhauera ...jak je vybral a vysvětlil Thomas Mann.Olomouc:Votobia.1993.80-85619-57-1.;
1326 k03/2.Schweitzer, Albert.Nauka úcty k životu.Praha:DharmaGaia.1993.80-901225-7-4.;
1327 k03/2.Solovjev, Vladimír.Drama Platónova života. Samotišky:Spolek moravských nakladatelú.1997..;
1328 k03/2.Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.;
1329 k03/2.Thákur, Rabindranath.Česání ovoce.:Olomouc : Votobia.1995.80-85885-35-2.;
1330 k03/2.Thoreau, Henry David.Štyri eseje.:Marek Šulík.2009.978-80-970231-0-2.;
1331 k03/2.Vladimír, Sadek..Židovská mystika. Praha:Fra.2003.80-86603-05-9.;
1332 k03/2.Vollmann, Herbert.Co stojí za tím.Vomperberg ::Herbert Vollmann,.1991.3-87860-166-2.;
1333 k03/2.Whitehead, Alfred North.Symbolismus,jeho význam a účin.Praha:Panglos.1998.80-902205-5-X.;
1334 k03/2.Wilde, Oscar.Epistola in carcere et vinculis.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-24-5.;
1335 k03/2.Žiak, Miloš.Jewropean.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-707-X.;
1336 k03/3.Aron, Raymond.Esej o svobodách : Zkoumání moderní civilizace. Bratislava:Archa.1992.80-7115-030-4.;
1337 k03/3.Assmann, Jan, 1938- - autor.Egypt ve světle teorie kultury.:Praha :.1998.80-86005-72-0.;
1338 k03/3.Aubenque, Pierre.Rozumnost podle Aristotela. Praha:OIKOYMENH.2003.80-7298-075-0.;
1339 k03/3.Balabán, Milan.Logos a svět. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-40-2.;
1340 k03/3.Ballestrem, Karl.Politická filosofie 20.století.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-52-8.;
1341 k03/3.Berger, Peter Ludwig.Kapitalistická revoluce. Bratislava:Archa.1993.80-7115-042-8.;
1342 k03/3.Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-010-6.;
1343 k03/3.Culdaut, Francine.Nástin gnostické theologie. Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-87-9.;
1344 k03/3.Derrida, Jacques.Síla zákona, Mystický základ autority. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-049-1.;
1345 k03/3.Derrida, Jacques.Texty k dekonstrukci, Práce z let 1967-72. Bratislava:Archa.1993.80-7115-046-0.;
1346 k03/3.Descombes, Vincent, 1943- .Stejné a jiné. Praha:ISE.1995.80-85241-74-9.;
1347 k03/3.Detienne, Marcel.Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-003-3.;
1348 k03/3.Dodds, Eric Robertson.Řekové a iracionálno.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-011-4.;
1349 k03/3.Eliade, Mircea.Mefisto a androgyn. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-51-8.;
1350 k03/3.Eliade, Mircea.Mýtus o věčném návratu. Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-51-X.;
1351 k03/3.Eliade, Mircea.Mýty,sny a mystéria. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-63-1.;
1352 k03/3.Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH.1996..;
1353 k03/3.Foucault, Michel.Za zrkadlom moderny. Bratislava:Archa.1991.80-7115-025-8.;
1354 k03/3.Fuller, Lon L..Morálka práva. Praha:OIKOYMENH.1998.80-86005-65-8.;
1355 k03/3.Gadamer, Hans-Georg.Člověk a řeč. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-76-3.;
1356 k03/3.Gadamer, Hans-Georg.Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha:ISE.1994.80-85241-46-3.;
1357 k03/3.Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.1994.80-85241-65-X.;
1358 k03/3.Grondin, Jean.Úvod do hermeneutiky. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-43-7.;
1359 k03/3.Hadot, Pierre.Plótinos čili prostota pohledu. Praha:ISE.1993.80-85241-55-2.;
1360 k03/3.Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4.;
1361 k03/3.Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.;
1362 k03/3.Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2.;
1363 k03/3.Hejdánek, Ladislav.Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-39-9.;
1364 k03/3.Isidor ze Sevilly.Etymologie IX.Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.1998..;
1365 k03/3.Jaroslav, Peregrin.Význam a struktura.:Oikoymenh.1999.80-86005-93-3.;
1366 k03/3.Jaspers, Karl.Filosofická víra. Praha:ISE.1994.80-85241-77-3.;
1367 k03/3.Jaspers, Karl.Úvod do filosofie. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-05-4.;
1368 k03/3.Jonas, Hans.Princip odpovědnosti. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-06-2.;
1369 k03/3.Jünger, Ernst.Chůze lesem. Praha:ISE.1994.80-85241-68-4.;
1370 k03/3.Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.;
1371 k03/3.Karfíková, Lenka, 1963-.Ideje a slova : studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. 2010. : Praha : OIKOYMENH.2010.978-80-7298-436-7.;
1372 k03/3.Lévinas, Emmanuel.Etika a nekonečno. Praha:ISE.1994.80-85241-67-6.;
1373 k03/3.Lévinas, Emmanuel.Existence a ten, kdo existuje. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-36-4.;
1374 k03/3.Loewenstein, Bedřich, 1929- - autor.Projekt moderny :.:Praha :.1995.80-238-0474-X.;
1375 k03/3.Michálek, Jiří.Co je filosofie?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1992.80-85241-22-6 (uvedené: 80-85241-19-6).;
1376 k03/3.Moreau, Joseph.Svět Leibnizova myšlení.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-008-4.;
1377 k03/3.Oravcová, Marianna.Filozofia prirodzeného jazyka.Bratislava:ARCHA.1992.80-7115-044-4.;
1378 k03/3.Patočka, Jan.Bibliografie 1928-1996.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-34-8.;
1379 k03/3.Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.;
1380 k03/3.Patočka, Jan.Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-47-1.;
1381 k03/3.Peregrin, Jaroslav, 1957.Co je analytický výrok?.:Praha :.1995.80-238-0469-3.;
1382 k03/3.Rezek, Petr.Jan Patočka a věc fenomenologie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-48-X.;
1383 k03/3.Rezek, Petr.Spravedlnost jako zdatnost.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-04-6.;
1384 k03/3.Ricken, Friedo, 1934- - autor.Obecná etika. ISE ::Praha :.1995.80-85241-72-2.;
1385 k03/3.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.;
1386 k03/3.Rozanov, Vasilij Vasiljevič.Svět ve světle ruské ideje : Vasilj V.Rozanov.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-79-8.;
1387 k03/3.Sokol, Jan.Čas a rytmus.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-15-1.;
1388 k03/3.Šestov, Lev Isaakovič.Kierkegaard a existenciální filosofie : (Výbor statí).Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-44-5.;
1389 k03/3.Thierry de Chartres, ca 1100-ca 1150 - autor.O stvoření světa =.:Praha :.2000.80-86005-94-1.;
1390 k03/3.Vernant, Jean.Hestia a Hermés : studie k duchovnímu světu Řeků.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-093-9.;
1391 k03/3.Vernant, Jean.Počátky řeckého myšlení.Praha:Oikoymenh.1995.80-85241-45-5.;
1392 k03/3.Weischedel, Wilhelm.Skeptická etika.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-84-4.;
1393 k03/3.Whitehead, Alfred North.Dobrodružství idejí.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-009-2.;
1394 k03/3.Wittgenstein, Ludwig.Tractatus logico-philosophicus.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-30-7.;
1395 k03/4.(asi Aristoteles).Liber de Causis. Praha: Petr Rezek.1999.80-86027-14-7.;
1396 k03/4.Berďajev, Nikolaj .Nový středověk ; úvaha o osudu Ruska a Evropy.:Pavel Mervart.2004.80-86818-05-5.;
1397 k03/4.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.Duše Ruska /.Brno ::Petrov,.1992.80-85247-39-9 :.;
1398 k03/4.Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..;
1399 k03/4.Bolzano Bernard.Vlastní životopis.Praha:Odeon.1981..;
1400 k03/4.Bolzano, Bernard.Exhorty.:Praha : Lidové noviny.2006.978-80-7106-827-3.;
1401 k03/4.Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
1402 k03/4.Buber, Martin.Problém člověka. Praha:Kalich.1997.80-7017-109-X.;
1403 k03/4.Camus, Albert.Mýtus o Sisyfovi. Praha:Svoboda.1995.80-205-0477-X.;
1404 k03/4.de Broucker, José.Helder Camara.:Vyšehrad.1971..;
1405 k03/4.Deleuze, Gilles.Foucault. Praha:Herrmann a synové.1996..;
1406 k03/4.Eco, Umberto.Hledání dokonalého jazyka : V evropské kultuře. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-389-4.;
1407 k03/4.Ferriére André.Tělo i srdce.Paris:Nakladatelství Vyšehrad.1966..;
1408 k03/4.Foucault, Michel.Archeologie vědění. Praha:Herrmann & synové.2002..;
1409 k03/4.Foucault, Michel.Myšlení vnějšku. Praha:Herrmann & synové.1996..;
1410 K03/4.Gabriel Marcel.Nová naděje pro svět.Mníchov:.1967..;
1411 k03/4.Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.;
1412 k03/4.Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..;
1413 k03/4.Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.1994.80-85282-94-1.;
1414 k03/4.Hlinka, Anton, SDB (Májsky, A.).Na hraniciach poznania.Zagreb:Logos.1988?..;
1415 k03/4.Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..;
1416 k03/4.Jean.Existencializmus je humanizmus.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0775-7.;
1417 k03/4.Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.;
1418 k03/4.Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
1419 k03/4.Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..;
1420 K03/4.Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa.1945..;
1421 k03/4.Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
1422 k03/4.Lyotard, Jean Francois.Fenomenologie. Praha:Victoria Publishing.1995.80-7187-031-5.;
1423 k03/4.Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..;
1424 k03/4.Neenan, Michael.Kognitivní terapie : stručný přehled psychoterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-372-7.;
1425 k03/4.Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl..1940..;
1426 K03/4.Polčin Stanislav, SJ.Tým, čo hľadajú Boha.Trnava:Dobrá kniha.1996..;
1427 k03/4.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..;
1428 k03/4.Rémond, René.Náboženství a společnost v Evropě.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-496-3.;
1429 k03/4.Ricoeur, Paul.Rozhovory.Brno:Vetus Via.1999.80-86118-21-5.;
1430 k03/4.Rosmini, Antonio.Komunismus a socialismus : esej z roku 1847 přednesená v Akademii obrozencú v Osimu.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-045-9.;
1431 k03/4.Semmelroth Otto Prof. Dr..Čo znamená veriť.Mníchov:Duchovná služba v Mníchove.1950..;
1432 K03/4.Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
1433 k03/4.Schulze, Hagen.Stát a národ v evropských dějinách : Hagen Schulze.Praha:Lidové noviny.2003.80-7106-393-2.;
1434 k03/4.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..;
1435 k03/4.Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.V Praze ::Vyšehrad,.2000.80-7021-356-6.;
1436 k03/4.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..;
1437 k03/4.Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Chuť žít :.Praha ::Vyšehrad,.1970..;
1438 k03/4.Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..;
1439 k03/5..Etika.:Kalich.2007.978-80-7017-047-2.;
1440 k03/5..Od tradice k reflexi.. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-059-6.;
1441 k03/5.Bogliolo Alojz.Filozofická antropológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
1442 k03/5.Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
1443 k03/5.Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
1444 k03/5.Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
1445 k03/5.Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
1446 k03/5.Brunschvicg, Léon.Evropský duch. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-412-0.;
1447 k03/5.Carpenter, Humphrey.Ježíš.Praha:ODEON.1994.80-207-0497-3.;
1448 k03/5.Cook, Michael.Muhammad.Praha:Argo.1994.80-207-0498-1.;
1449 k03/5.Dawson, Raymond.Konfucius.Praha:ODEON.1994.80-207-0496-5.;
1450 k03/5.Erasmus Rotterdamský, Desiderius,1469-1536.Chvála bláznivosti :.Praha ::Aurora,.1995.80-85974-00-2 :.;
1451 k03/5.Gardiner, Patrick.Kierkegaard.Praha:Argo.1996.80-7203-004-3.;
1452 k03/5.Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.;
1453 k03/5.Greisch, Jean.Rozumět a interpretovat. Praha:Filosofický ústav AV ČR.1995.80-7007-066-8.;
1454 k03/5.Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.;
1455 k03/5.Honnefelder, Ludger.Otázka po realitě a možnost metafysiky.Praha:Filosofia.1995.80-7007-069-2.;
1456 k03/5.Horst, Seidl.Bytí a vědomí : gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici.:Vyšehrad.2005.80-7021-699-9.;
1457 k03/5.Hošek, Pavel.C.S. Lewis. Praha:Návrat domů.2004.80-7255-099-3.;
1458 k03/5.Jaspers, Karl.Šifry transcendence. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-335-3.;
1459 k03/5.Karfík, Filip.Křesťanství a filosofie.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-08-6.;
1460 k03/5.Kierkegaard, Soren.Buď - alebo. Bratislava:Kalligram.2007.80-7149-913-7.;
1461 k03/5.Lotz, Johannes Baptist, 1903-1992 - autor.Vědění a láska.:Praha :.1999.80-7021-304-3.;
1462 k03/5.Marcus Aurelius Antoninus.Hovory k sobě.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0799-5.;
1463 k03/5.Maritain, Jacques.Sedm lekcí o jsoucnu.:Triada.2009.978-80-86138-91-6.;
1464 k03/5.Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..;
1465 k03/5.Mascall E. L..Ten, ktory jest. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1958..;
1466 k03/5.Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.;
1467 k03/5.Neubauer, Zdeněk.Nový Areopág : Řecký odkaz a křesťanství.Radikální skepse.Přírodní vědy a náboženství.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-3-2.;
1468 k03/5.Palouš, Radim.Světověk a Časování.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-411-2.;
1469 k03/5.Payne, Jan.Hermeneutická etika : Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.Praha:Triton.1995.80-85875-07-1.;
1470 k03/5.Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.;
1471 k03/5.Poláková, Jolana.Možnosti transcendence.Praha:ZVON.1994.80-7113-106-7.;
1472 k03/5.Scruton, Roger.Kant : Roger Scruton.Praha:Argo.1996.80-85794-92-6.;
1473 k03/5.Sen, Amartya.Etika a ekonomie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-549-6.;
1474 k03/5.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..;
1475 k03/5.Singer, Peter.Hegel.Praha:Argo.1995.80-85794-46-2.;
1476 k03/5.Skinner, Quentin.Machiavelli : Osobnosti.Praha:Státní zdravotnické nakl..1995.80-85794-61-6.;
1477 k03/5.Sokol, Jan, 1936-.Etika a život : pokus o praktickou filosofii. 2010. : Praha : Vyšehrad.2010.978-80-7429-063-3.;
1478 k03/5.Sokol, Jan, 1936- - autor.Malá filosofie člověka ;.:Praha :.1998.80-7021-253-5.;
1479 K03/5.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.;
1480 k03/5.Stevens, Anthony.Jung : Anthony Stevens.Praha:Argo.1996.80-7203-021-3.;
1481 k03/5.Storr, Anthony.Freud : Anthony Storr.Praha:Argo.1996.80-85794-93-4.;
1482 k03/5.Szabó, Miloslav.Rasa a vôľa : Alfred Rosenberg a Mýtus 20. storočia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-736-3.;
1483 k03/5.Tocqueville, Alexis de.Demokracie v Americe.Praha:Academia.2000.80-200-0829-2.;
1484 k03/5.Žemla, Martin.Jednota a mnohost. Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-523-2.;
1485 k03/6.Budil, Ivo T..Za obzor Západu Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha:Triton.2001.80-7254-163-3.;
1486 k03/6.Budil, Ivo T., 1965-.Jitro Árijců. Praha:Triton.2009.978-80-7387-274-8.;
1487 k03/6.Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-13-5.;
1488 k03/6.Dallek, Robert.Nedokončený život : John F.Kennedy.Praha:Argo.2006.80-7203-754-4.;
1489 k03/6.Francois, Furet.Fašizmus a komunizmus.:AGORA.2001.80-967210-9-7.;
1490 k03/6.Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.;
1491 k03/6.Furet, Francois.Minulosť jednej ilúzie : esej o idei komunizmu v 20.storočí.Bratislava:AGORA.2000.80-967210-4-6.;
1492 k03/6.Goodman, Martin.Řím a Jeruzalém : střet starověkých civilizací.Praha:Rybka Publ..2007.80-87067-67-3.;
1493 k03/6.Huntington, Samuel Phillips.Kam kráčíš, Ameriko?. Praha :Rybka Publishers.2005.80-86182-87-8.;
1494 k03/6.Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.;
1495 k03/6.Kriwaczek, Paul, 1937-.Jidiš civilizace :.:[Praha] :.2010.978-80-7391-261-1.;
1496 k03/6.Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.;
1497 k03/6.Spengler, Oswald, 1880-1936.[Untergang des Abendlandes. Česky]Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin. 2010. : Praha : Academia.2010.978-80-200-1886-1.;
1498 k03/6.Toynbee, Arnold.Lidstvo a matka Země : vyprávění o dějinách světa.Praha:Práh.2001.80-7252-053-9.;
1499 k03/6.Voltaire.Vláda Karola XII. storočie Ľudovíta XIV..Bratislava:Tatran.1988..;
1500 k03/6.Wilson, Derek.Rothschildové : Příběh bohatství a moci.Praha:Svoboda.1993.80-205-0349-8.;
1501 k03/7..Memoria Tyrnavie 2 : Filozofická fakulta v kontinuite dejín Trnavskej univerzity.Trnava :Trnavská univerzita.2005.80-8082-016-3.;
1502 k03/7.Alvin, Toffler.Utváranie novej civilizácie.:Open Windows.1996.80-85741-15-6.;
1503 k03/7.Andreanský, Eugen.Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického ko.Bratislava :Iris - vydavateľstvo a tlač.2006.80-89238-08-4.;
1504 k03/7.Bělina, Pavel.Dějiny evropské civilizace : 2.díl..Praha:Paseka.1995.80-7185-011-X.;
1505 k03/7.Ben-Ami, Shlomo, 1943-.Válečné šrámy, mírové rány :.:Praha :.2010.978-80-257-0334-2.;
1506 k03/7.Buchanan, Patrick J..Smrt Západu, Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1103-8.;
1507 k03/7.Canetti, Elias.Masa a moc. Praha:Arcadia.1994.80-85812-08-8.;
1508 k03/7.Čornej, Petr.Dějiny evropské civilizace I.Praha:Paseka.1995.80-7185-010-1.;
1509 k03/7.Dawson, Christopher.Bohové revoluce.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-171-7.;
1510 k03/7.Dawson, Christopher.Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-114-8.;
1511 k03/7.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.;
1512 k03/7.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.;
1513 k03/7.Girard, René.Lež romantismu a pravda románu.:Praha : Dauphin.1998.80-86019-85-3.;
1514 k03/7.Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.;
1515 k03/7.Jenö, Szücs.Tri historické regióny Európy.:Kalligram.2001.80-7149-263-9.;
1516 k03/7.Kissinger, Henry Alfred.Potřebuje Amerika zahraniční politiku? : cesta k diplomacii pro 21.století.Praha:BB art.2002.80-7257-736-0.;
1517 k03/7.Ladislav, Balko.Než k nám príde Euro.:Epos.2006.80-8057-661-0.;
1518 k03/7.Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.;
1519 k03/7.Machovec, Milan.Problém tolerance v dějinách a perspektivě : k vydání připravil Milan Machovec ...[et al.].Praha:Academia.1995.80-200-0414-9.;
1520 k03/7.Maria, Fürst.Filozofia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00279-4.;
1521 k03/7.O, SULLIVAN, Noel.Fašismus.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-001-2.;
1522 k03/7.Palacký, František.Úvahy a projevy : Z české literatury,historie a politiky.Praha:Melantrich.1977..;
1523 k03/7.Skřivan, Aleš.Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648.Praha:Institut pro středoevrop.kult.a politiku.1995.80-85241-87-0.;
1524 k03/7.Strelka, Joseph Peter.Literatura a politika : pohledy z literárněvědné perspektivy.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-90-9.;
1525 k03/7.Štefan, Markuš.Zápas o otvorenú spoločnosť.:Polygrafia SAV.1997.80-88780-14-4.;
1526 k03/7.Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.;
1527 k03/7.Zasępa, Tadeusz.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-387-1.;
1528 k03/8.Burns, Lynette Sheridan.Žurnalistika : praktická příručka pro novináře.Praha:Portál.2004.80-7178-871-6.;
1529 k03/8.Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.2003.80-224-0740-2.;
1530 k03/8.Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.;
1531 k03/8.Zasępa, Tadeusz,1946-2016.Ako rozumieť televízii.Ružomberok:Verbum.2013.9788056101032 (brož.);978-80-561-0103-2.;
1532 k04-1b.Alma Motzko.KLARA FIETZ.Mňodling bei Wien:St. - Gabriel - Verlag.1989..;
1533 k04-1b.Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..;
1534 k04-1b.Fritz Hennenberg.WOLFGANG AMADEUS MOZART.Leipzig:verlag Philipp Reclam jun..1970..;
1535 k04-1b.Gabriel Locher Monch der Erzabtei Beuron.AUS VERBORGENHEIT ANS LICHT.Beuron - Hohenz:Beuroner Kunstverlag .1952..;
1536 k04-1b.Georgeot J-M.La structure de saint Marc tome 6.:.1992..;
1537 k04-1b.Georgeot J. M..A Antioche.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1993..;
1538 k04-1b.Georgeot J. M..Dictionnaire - de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..;
1539 k04-1b.Georgeot J. M..Dictionnaire de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..;
1540 k04-1b.Georgeot J. M..Dictionnaire historique de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..;
1541 k04-1b.Georgeot J. M..Dictionnaire Historique de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..;
1542 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1543 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1544 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1545 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1546 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..;
1547 k04-1b.Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..;
1548 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..;
1549 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..;
1550 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 annexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..;
1551 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1552 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..;
1553 k04-1b.Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 Anexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..;
1554 k04-1b.Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1555 k04-1b.Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1556 k04-1b.Georgeot J. M..La Tora.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1557 k04-1b.Georgeot J. M..La Nouvelle Eglise.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..;
1558 k04-1b.Georgeot J. M..La Structure de Saint Marc - tome VI.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..;
1559 k04-1b.Georgeot J. M..Lecture paienne dévangile.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..;
1560 k04-1b.Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..;
1561 k04-1b.Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..;
1562 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre A.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1563 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre R.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1564 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1565 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1566 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1567 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1568 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres D - E.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1569 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres P - Q.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1570 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres T - U.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1571 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres B - C.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1572 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres F - K.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1573 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres L - M.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1574 k04-1b.Georgeot J. M..Lexique: Lettres N - O.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1575 k04-1b.Georgeot J. M..Marc Pierre Paul Jean.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1576 k04-1b.Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:.1994..;
1577 k04-1b.Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..;
1578 k04-1b.Georgeot J. M..Pilate.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1579 k04-1b.Georgeot J. M..Rome . . . (Textes paiens).Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..;
1580 k04-1b.Georgeot J. M..Rome . . . Jérusalem La Vérité.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..;
1581 k04-1b.Georgeot J. M..Saint Marc et L´alliance.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..;
1582 k04-1b.Georgeot J. M..Table des Matiéres.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..;
1583 k04-1b.Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.;
1584 k04-1b.Introductions de Thoddée MATURA, traduction de Jean-Francois GODET.Claire et Francois d´Assise ÉCRITS.Paris:Les éditions du cerf.1991..;
1585 k04-1b.Monastero Sacro Cuore - Via Duca dÁosta,l - 10024 Moncalieri (To).I MIEI PENSIERI IN DIO.:Pistoia convento san Domenico.2002..;
1586 k04-1b.P. Marcel Bocqssuet SS CC.Kunder des Reiches MATEO CRAWLEY - BOEVEY.:Antonius-Verlag, Solothurn.1966..;
1587 k04-2a..CUM ECCLESIA.Haarlem Hollande:Editions J. H. Gottmer .1960..;
1588 k04-2a.Aurelius Augustinus.Das religiose leben.Munchen:Verlag ars sacra .1954..;
1589 k04-2a.ausgewahlt und ubersetzt von Matthias Dietz eingeleitet von Igor Smiolitsch.KLEINE PHILOKALIE.:.1956.3 545 20 503 7.;
1590 k04-2a.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1980..;
1591 k04-2a.Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..;
1592 k04-2a.edited by Nagypál Szabolcs - Peter Šajda.A PENTATONIC LANDSCAPE.Budapest:bgol - wscf-cesr.2002..;
1593 k04-2a.eine biographie von Peter Brown.Augustinus von Hippo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1972..;
1594 k04-2a.Gerardo Cioffari.San Nicola di Bari.:Edizioni San Paolo s.r.l.,.1997..;
1595 k04-2a.Grégoire le Grand.Dialogues.Paris:Téqui 82 rue Bonaparte 75006.1978..;
1596 k04-2a.Gregor, Martin Papucsek.Peštiansky perkelt.:Ikar.2003.80-551-0503-0.;
1597 k04-2a.Henri-Irénée Marrou.St. Augustin.Florence:St. Augustin par Filippo Lippi.1983..;
1598 k04-2a.Henry de Lubac, S.J..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES Sources chrétiennes Fondateurs.Paris:Les Editions du Cerf.1984.2-204-02209-8.;
1599 k04-2a.Christoph Einiger.DIE SCHONSTEN GEBETE DER WELT.Zurich:Schweizer verlagshaus AG.1964..;
1600 k04-2a.Ida Friederike Gorres.Das grose Spiel der MARIA WARD.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1952.3-7462-0477-1.;
1601 k04-2a.Klusztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".WIERNA MILOSCI.: .2008..;
1602 k04-2a.Konštantín, Čulen.Po Svätoplukovi druhá naša hlava.:Prvá Katolíc.Slov.Jednota.1992.80-83587-01-X.;
1603 k04-2a.Le livre de poche chrétien dirigés par Daniel-Rops de lÁcadémie francaise.Saint Augustin Confessions.Paris:Le Livre de Poche 4 rue de Galliéra.1947..;
1604 k04-2a.NEWMAN opere.GLI ARIANI del IV SECOLO.Brescia:Jaca Book, Editrice Morcelliana.1981..;
1605 k04-2a.P. Albert Besnard.Saint Augustin.Paris:Les éditions du cerf.1982..;
1606 k04-2a.par Charles Muller et Herbert Vorgrimler.Karl Rahner.Paris-6:Collection theologiens et spirituels contemporains .1965..;
1607 k04-2a.Paul de Geslin.VINZENZ PALLOTTI.Friedberg bei Augsburg:Pallotti - Verlag .1973.3-87614-036-6.;
1608 k04-2a.Péguy, Charles.HOMO VIATOR.Koln und Olten:im verlag Jakob Hegner.1963..;
1609 k04-2a.Peter Bernardi.Pater Leopold von Castelnovo.Munchen - Paderborn - Wien:Verlag Ferdinand Schoningh Thomas Verlag.1962..;
1610 k04-2a.Regula benedicti.Die Benediktusregel.Beuron:Beuroner Kunstverlag.1992.3-87071-061-6.;
1611 k04-2a.Saint Augustin.Prier dieu les psaumes.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg.1982.2-204-01966-6.;
1612 k04-2a.Sergiusz M. Solowjow.Zycie i ewolucja twórcza Wlodzimierza Solowjowa.Pozna:W drodze.1986..;
1613 k04-2a.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j. .ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg.1978..;
1614 k04-2a.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris:Les éditions du cerf.1978..;
1615 k04-2a.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris-6:Les Editions du Cerf.1980.2-204-01538-5.;
1616 k04-2a.Suzanna Vergouwe, Peter Šajda Nagypál Szabolcs.THE RIVER BOOK.Bialystok:BGOI WSCF - CESR.2003..;
1617 k04-2a.ThDr. Josef Beneš.Ač zemřeli ještě mluví.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1964..;
1618 k04-2a.ubersetzt von den benediktinern der Erzabtei Beuron.Das Romische martyrologium.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1962..;
1619 k04-2a.ubersetzt von Joseph Bernhart nachwort und anmerkungen von Hans urs von Balthasar.AUGUSTINUS BEKENNTNISSE.Frankfurt/M - Hamburg:FISCHER - BUCHEREI.1957..;
1620 k04-2a.Ulrich Wickert.Und Gott schuf Paris.Wien, Franziskanerplatz 4:Donauland Kremayr scheriau.1993..;
1621 k04-2a.Walter Nigg und Wilhelm Schamoni.Das Leben des heiligen Ludwig von Frankreich.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1969..;
1622 k04-2a.Wilhelm Hunermann.VINZENZ VON PAUL.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1960..;
1623 k04-2a.Wilhelm Schamoni.Auferweckungen vom Tode.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany.1968..;
1624 k04-2a.Yves Congar, O. P..JESUS - CHRIST.Paris-6:Les editions du cerf.1966..;
1625 k04-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1969..;
1626 k04-3a..I Dominicani a dan Nicola 1951 - 1991.Bari:Finito di stampare nel novembre 1991 dalla Levante Editori arl in Baro.1991..;
1627 k04-3a..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.;
1628 k04-3a.Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.;
1629 k04-3a.Aurelius Augustinus.Das Handbuchlein des heiligen Augustinus uber glaube, hoffnung und liesbe.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH .1982..;
1630 k04-3a.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.;
1631 k04-3a.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.;
1632 k04-3a.Beata Blandina Merten.La carita non avra mai fine.Siegburg:Reckinger Co,.1987..;
1633 k04-3a.Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:Miroslav Bielik .1994..;
1634 k04-3a.Bulletin de Littérature Ecclésiastique.Cardinal Lavigerie.Toulouse Cedex:Bulletin de littérature ecclésiastique, redaction et administration.1994..;
1635 k04-3a.De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.;
1636 k04-3a.Doc. Michal Altrichter, Th.D..Mají jezuité vlasstní morálku?.Olomouc:Centrum Aletti,.2004..;
1637 k04-3a.Dr. Albert Wihler.Nichts ist schwer, wenn man GOTT lieb hat..Munchen:Freundeskreis Maria Goretti e. V. Planegger Strase 22 b.1981..;
1638 k04-3a.Dr. Karol Murín.Spomienky a svedectvo.Trenčín:Priatelia prezidenta Tisu v cudzine a na Slovensku.1991.80-900537-0-X.;
1639 k04-3a.Funk, Rainer.Erich Fromm.Praha:Lidové noviny.1994.80-7106-086-0.;
1640 k04-3a.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.;
1641 k04-3a.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.;
1642 k04-3a.Christian Feldmann.Tiší buřiči Boží.Vrchoviny 69 , Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..;
1643 k04-3a.Ján Tibenský.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran, Bratislava , .1983..;
1644 k04-3a.Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.;
1645 k04-3a.Johann Joseph Grsuber.Des heiligen Ignatius weg zu Gott.Wurzburg:Frank, gesellschaftsdsruckerei GmbH.1951..;
1646 k04-3a.Josef Heinzmann.Das Evangelium neu verkůnden.Freiburg:Kanisius Verlag.1987..;
1647 k04-3a.Josef Heinzmann.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím:.1989..;
1648 k04-3a.Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.;
1649 k04-3a.Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.;
1650 k04-3a.Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala.7 slov rozhovory.Praha:Jaroslava Jiskrová - Máj.2004..;
1651 k04-3a.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.;
1652 k04-3a.Lucie Christine.Geiftlíches Tagebuch.Mainz:matthias-grunewald-verlag.1912..;
1653 k04-3a.Ludvik A. Winterswyl.Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien.:Freiburg.1942..;
1654 k04-3a.Marijan Biškup - Franjo Šanjek.Blaženi Augustin Kažotic.Zagreb:.1994..;
1655 k04-3a.Ruth Pfau.Wenn du deine grose Liebe triffst.Freiburg - Basel - Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1986..;
1656 k04-3a.S. M. Slavica Buljan, .Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:ZRINSKI d.d., Čakovec.1996..;
1657 k04-3a.Sac. Giampiero Invernizzi.Sinfonia di anime.Torino:Monastero "Sacsro Cuore".1994..;
1658 k04-3a.Siegfried Obermeier.Torquemada.Hamburg:Veroffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.1994..;
1659 k04-3a.Skarga, Piotr, SJ.Žiwoty swietych polskich.Krakow:.1986.83-85032-18-5.;
1660 k04-3a.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.;
1661 k04-3a.Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.;
1662 k04-3a.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.;
1663 k04-3b..Druhé milénium :.:Brno :.2001.80-85959-91-7.;
1664 k04-3b.čestí benediktíni k tisícímu výročí založení Břevnovského arciopatství.Řehole sv. Benedikta.Praha:.1993..;
1665 k04-3b.Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.;
1666 k04-3b.Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.2000.80-89007-01-5.;
1667 k04-4a..Dr. Jozef Tiso. Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej.1990?..;
1668 k04-4a..Jommelli, N..Hong Kong ::Naxos Digital Services Ltd.,.2009..;
1669 k04-4a.Biškup, Marijan.Blaženi Augustin Kažotič.Zagreb:.1980..;
1670 k04-4a.Buljan, Slavica.Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:.1996..;
1671 k04-4a.De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.;
1672 k04-4a.Heinzmann, Josef.Das Evangelium neu verkünden :.Freiburg ::Kanisius Verlag,.1986.3-85764-211-4.;
1673 k04-4a.Howard, Thomas.C.S. Lewis: Man of Letters. San Francisco:Ignatius Press.1987.0-89870-305-0.;
1674 k04-4a.Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.;
1675 k04-4a.Légaut, Marcel.Meine Erfahrung mit dem Glauben. Freiburg:Verlag Herder.1974.3-451-16494-9.;
1676 k04-4a.Obermeier, Siegfried.Torquemada. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verlag.1994.3-499-13382-2.;
1677 k04-4a.Ogiermann, Otto.Bis zum letzten Afemzug.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1983..;
1678 k04-4a.Sales, Lorenzo.Trattatello sulla piccolissima via d'amore. Turín:Moriondo Moncalieri.1998..;
1679 k04-4a.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.;
1680 k04-4a.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Charismatische Heilige. Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1989.3-7171-0921-9.;
1681 k04-4a.Schneider, Reinhold.Pascal. Frankfurt am M.:Fischer Bucherei.1954..;
1682 k04-4a.Skarga, Piotr, SJ.Žiwoty swietych polskich.Krakow:.1986.83-85032-18-5.;
1683 k04-4a.Stryczek, Norbert.Meine grossen Freunde.:St. Benno - Verlag Leipzig.1989.3-7462-0511-5.;
1684 k04-4a.Tertz, Abram.Une voix dans le choeur. Paris:Éditions du Seuil.1974..;
1685 k04-4b.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..;
1686 k04-4b.Basilio di Cesarea.Lo spirito santo.Roma:Citta Nuova Editrice, via degli Scipioni.1993..;
1687 k04-4b.Diadochus,(ca 5. stol.).Cent chapitres sur la perfection spirituelle :.Paříž ::Cerf,.1943..;
1688 k04-4b.Karel Svoboda.Estetika sv. Augustina a její zdroje.Praha:univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum.2000..;
1689 k04-4b.Starowieyski, Marek.Ojcowie kościoła :.Warszawa ::Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,.1991.83-85015-83-3.;
1690 k04-4b.Sulpisius Severus.Život svatého Martina.Praha:Herrmann a sznové.2003..;
1691 k04-5a..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..;
1692 k04-5a..Les Écrits de saint Francois et de sainte Claire d'Assise. Paris:Éditions Franciscaines.1988..;
1693 k04-5a..Martire di caritá.:.1974..;
1694 k04-5a.Brandstaetter, Roman.Assisi war ein neuer Anfang.:Styria.1983.3-222-11387-4.;
1695 k04-5a.Distante Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.Bari:Dominikáni.1991..;
1696 k04-5a.František z Assisi, - svatý, 1182-1226 - autor.Františkánské prameny. |n I, |p Spisy sv. Františka a sv. Kláry.:Velehrad :.2001.80-86528-02-2.;
1697 k04-5a.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..;
1698 k04-5a.Visarius, M. Hermenegildis.Die Liebe bleibt.:.1991..;
1699 k04-5a.von Matt, Leonard.Bruder Klaus.:Echter-Verlag Wurzburg.1955..;
1700 k04-5a.von Vittinghoff-Schell, Theodor.Hier ist dein Bruder!.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1967..;
1701 k04-5a.Zobrist, Lilly.Im Namen Jesu!.:Verlag Hans-Rudolf Hintermann.1994..;
1702 k04-5a.Zorr, Michael.Das Fischwunder.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1990.3-7462-0442-9.;
1703 k04-5a.Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.;
1704 k04-5b.Aelred de Rievaulx.La vie de recluse, La priere pastorale. Paris:Éditions du Cerf.1961..;
1705 k04-5b.Aelred de Rievaulx.Quand Jésus eut douze ans. Paris:Les Éditions du Cerf.1958..;
1706 k04-5b.Brown, Peter.Der Heilige Augustinus. Munchen:Wilhelm Heyne.1975.3-453-55013-7.;
1707 k04-5b.Defensor de Ligugé.Livre d'Étincelles. Paris:Les Éditions du Cerf.1961..;
1708 k04-5b.Diadoque de Photicé.Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Paris:Éditions du Cerf.1943..;
1709 k04-5b.Gélase I..Lettre contre les Lupercales et Dix-huit messes du Sacramentaire Léonien. Paris:Les Éditions du Cerf.1959..;
1710 k04-5b.Grégoire de Nysse.Vie de Moise. Paris:Éditions du Cerf.1941..;
1711 k04-5b.Guigues II le Chartreux.Lettre sur la vie contemplative, Douze méditations. Paris:Éditions du Cerf.1980.2-204-01524-5.;
1712 k04-5b.Hippolyte de Rome.La tradition apostolique. Paris:Éditions du Cerf.1946..;
1713 k04-5b.Chromace d'Aquilée.Sermons. Paris:Les Éditions du Cerf.1971..;
1714 k04-5b.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1969..;
1715 k04-5b.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01897-X.;
1716 k04-5b.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01898-8.;
1717 k04-5b.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07097-1.;
1718 k04-5b.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07071-8.;
1719 k04-5b.Irénée de Lyon.Démonstration de la prédication apostolique. Paris:Les Éditions du Cerf.1995.2-204-05110-1.;
1720 k04-5b.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1955..;
1721 k04-5b.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1958..;
1722 k04-5b.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1959..;
1723 k04-5b.Jean Cassien.Institutions cénobitiques. Paris:Éditions du Cerf.1965..;
1724 k04-5b.Kirch, Conradus.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Barcelona:Herder.1960..;
1725 k04-5b.Lactance.Institutions divines. Paris:Les Éditions du Cerf.1973..;
1726 k04-5b.Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..;
1727 k04-5b.Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..;
1728 k04-5b.Lamy, Agnes.Saint Bernard a l'écoute de l'Esprit. Paris:Médiaspaul.1989.2-7122-0346-1.;
1729 k04-5b.Lethielleux, P..Lettres de Mere Marie de Jésus.:Paris.1965..;
1730 k04-5b.Payne, Robert.Les Peres de l'Église d'Occident. Paris:Éditions Correa.1953..;
1731 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De Abrahamo. Paris:Éditions du Cerf.1966..;
1732 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De aeternitate mundi. Paris:Éditions du Cerf.1969..;
1733 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De agricultura. Paris:Éditions du Cerf.1961..;
1734 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De confusione linguarum. Paris:Éditions du Cerf.1963..;
1735 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De congressu eruditionis gratia. Paris:Éditions du Cerf.1967..;
1736 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De ebrietate, De sobrietate. Paris:Éditions du Cerf.1962..;
1737 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De fuga et inventione. Paris:Éditions du Cerf.1970..;
1738 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De gigantibus, Quod Deus sit immutabilis. Paris:Éditions du Cerf.1963..;
1739 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De cherubim. Paris:Éditions du Cerf.1963..;
1740 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De Iosepho. Paris:Éditions du Cerf.1964..;
1741 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De migratione Abrahami. Paris:Éditions du Cerf.1965..;
1742 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De mutatione nominum. Paris:Éditions du Cerf.1964..;
1743 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De opificio mundi. Paris:Éditions du Cerf.1961..;
1744 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De plantatione. Paris:Éditions du Cerf.1963..;
1745 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De sacrificiis Abelis et Caini. Paris:Éditions du Cerf.1966..;
1746 k04-5b.Philon d´Alexandrie.De Somniis. Paris:Éditions du Cerf.1962..;
1747 k04-5b.Philon d´Alexandrie.Legum allegoriae. Paris:Éditions du Cerf.1962..;
1748 k04-5b.Philon d´Alexandrie.Quis rerum divinarum heres sit. Paris:Éditions du Cerf.1966..;
1749 k04-5b.Philon d´Alexandrie.Quod deterius potiori insidiari soleat. Paris:Éditions du Cerf.1965..;
1750 k04-5b.Théodoret de Cyr.Correspondance. Paris:Éditions du Cerf.1955..;
1751 k04-5b.Théodoret de Cyr.Correspondance. Paris:Éditions du Cerf.1965..;
1752 k04-6a.a cura della Postulazione."Una voce di tortora in terra nostra".:Casa Generalizia delle Minime dell´Adolorata.1986..;
1753 k04-6a.Abbrescia, Domenico M..Rosa Teresia Brenti.:cittá nuova.1993.88-311-5457-5.;
1754 k04-6a.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku.:SSV.1992.80-85198-93-2.;
1755 k04-6a.Athenagoras I..Der Patriarch Spricht.:Verlag Herold.1965..;
1756 k04-6a.Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..;
1757 k04-6a.Desaing, Maria Petra.Angela Merici.:Christiana - Verlag.1976.3-7171-0654-6.;
1758 k04-6a.Ferretti, Lodovico.Mons. Pio Alberto del Corona.:Edizioni Cantagalli.1994..;
1759 k04-6a.Góra, Jan.Byl jak przechodzień do domu Ojca.:W drodze.1997.83-7033-368-0.;
1760 k04-6a.Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.;
1761 k04-6a.KRAJČÍK, Augustín.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..;
1762 k04-6a.Marie-André.Saint Pierre Chanel.:EISE.1957..;
1763 k04-6a.Mazur, Z., Bar, J. R..Wierna utajonej milości.:Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.1989..;
1764 k04-6a.Němec, Jaroslav.Die Verehrung der seligen Agnes von Bohmen und der Prozess ihrer Heiligsprechung.:Osterreichischer Kulturverlag.1989.3-85395-1279.;
1765 k04-6a.Ogiermann, Otto.In Gottes Kraft.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1965..;
1766 k04-6a.Payer, Alja.Der Okumenische Patriarch Athenagoras I. ein Friedensbringer aus dem Osten.:Catholica Unio.1986..;
1767 k04-6a.Rahner, K., Imhof, P., Loose, H. N..Ignatius von Loyola.:Herder.1978.3-451-18006-5.;
1768 k04-6a.Six, Jean-Francois.Život Karla de Foucaulda.:.1985??..;
1769 k04-6a.Stabińska, Jadwiga.Blogoslawiona Jadwiga Królowa.:Wydawnictwo Archidiecezjalne.1987..;
1770 k04-6a.Stoddard, Charles Warren - autor.Svatý Antonín z Padovy.:Praha :.1993.80-901189-5-X.;
1771 k04-6a.Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita.1989..;
1772 k04-6a.Veselý, Jiří Mária.Scrivere sull´acqua.:Jaca Book.1983..;
1773 k04-6a.von Bombach, Berchtold.Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen (1291-1348).:Christiana - Verlag.1976.3-7171-0651-1.;
1774 k04-6a.von Duinkerken, Anton.Bernhard von Clairvaux.:Herder.1966..;
1775 k04-6a.Weigl, Alfons Maria.Briefe der Gottesliebe.:Credo-Verlag.1959..;
1776 k04-6b.Athénagore.Supplique au sujet des Chrétiens.:.1943..;
1777 k04-6b.Audet, Jean-Paul.La Didaché.:Librairie Lecoffre.1958..;
1778 k04-6b.Basile de Césarée.Traité du Saint-Esprit.:Editions du Cerf.1947..;
1779 k04-6b.Cabasilas, Nicolas.Explication de la Divine liturgie.:Editions du Cerf.1943..;
1780 k04-6b.de Cantorbery, Anselme.Porquoi Dieu s´est fait homme.:Les Editions du Cerf.1963..;
1781 k04-6b.de Perseigne, Adam.Lettres I..:Les Editions du Cerf.1960..;
1782 k04-6b.Denys l´Aréopagite .La hiérarchie céleste.:Les Editions du Cerf.1958..;
1783 k04-6b.Drobner, Hubertus R..Lehrbuch der patrologie.:Herder.1994.3-451-23499-8.;
1784 k04-6b.Grégoire de Narek.Le livre de priéres.:Les Editions du Cerf.1961..;
1785 k04-6b.Maxime le Confesseur.Centuries sur la charité.:Editions du Cerf.1945..;
1786 k04-6b.Nicétas Stéthatos.Opuscules et lettres.:Les Editions du Cerf.1961..;
1787 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De Decalogo. Paris:Éditions du Cerf.1965..;
1788 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De praemiis et poenis, De exsecrationibus. Paris:Éditions du Cerf.1961..;
1789 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De specialibus legibus - lib. III - IV. Paris:Éditions du Cerf.1970..;
1790 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De virtutibus. Paris:Éditions du Cerf.1962..;
1791 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De vita contemplativa. Paris:Éditions du Cerf.1963..;
1792 k04-6b.Philon d´Alexandrie.De vita Mosis. Paris:Éditions du Cerf.1967..;
1793 k04-6b.Philoxéne de Mabboug.Homélies.: Editions du Cerf.1956..;
1794 k04-6b.Prigent, Pierre.L´epitre de Barnabé I-XVI et ses sources.:Librairie Lecoffre.1961..;
1795 k04-6b.Ramsey, Boniface.Beginning to read the Fathres.:Paulist Press.1985.0-8091-2691-5.;
1796 k04-6b.s. Bruno, Guigues, s. Anthelme.Lettres des premiers Chartreux I..:Les Editions du Cerf.1962..;
1797 k04-6b.Tertullien.La Toilette des Femmes. Paris:Les Éditions du Cerf.1971..;
1798 k04-6b.Véricel, Maurice.L´Évangile commenté par les Péres.:Les Editions Ouvriéres.1965..;
1799 k04/1..Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Sociologické nakladatelství ::Praha :.1994.80-85850-03-6.;
1800 k04/1.Augé, Marc.Antropologie současných světů.Brno:Atlantis.1999.80-7108-154-X.;
1801 k04/1.Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..;
1802 k04/1.Degro, Imrich.Hranice ľudskej slobody. .Prešov:RÉMA.2008.978-80-970029-1-6.;
1803 k04/1.Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.;
1804 k04/1.Fraňková, Slávka.Úvod do etologie člověka. Praha:HZ Systém.1997.80-86009-15-7.;
1805 k04/1.Gacka, Bogumil.Personalizm Amerikanski.Lublin:RW Lublin.1996.832280587X;83-228-0587-X.;
1806 k04/1.Hlinka, Anton.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6.;
1807 k04/1.Hrdý, Jaroslav.Sociální a kulturní antropologie.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-1-9.;
1808 k04/1.Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..;
1809 k04/1.Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.1994.80-88743-07-9.;
1810 k04/1.Morin, Edgar.Věda a svědomí.Brno:Atlantis.1995.80-7108-108-6.;
1811 K04/1.Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1971..;
1812 k04/1.Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.;
1813 k04/1.Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk II. díl.Řím:.1971..;
1814 k04/1.Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk III. díl.Řím:.1971..;
1815 k04/1.Pelcová, Naděžda.Filozofická a pedagogická antropologie.Praha:Karolinum.2000.80-246-0076-5.;
1816 k04/1.Peter, Cole.Filozofie náboženství. Praha:Portál.2003.80-7178-719-1.;
1817 k04/1.Petrusek, Miloslav.Sociologické školy,směry,paradigmata.Praha:Sociologické nakl..1994.80-85850-04-4.;
1818 k04/1.Scruton, Roger.Průvodce inteligentního člověka filosofií.Brno:.2003.80-85947-91-9.;
1819 k04/1.Seilerová, Božena.Človek vo filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.1995.80-88778-10-7.;
1820 k04/1.Sokol, Jan.Člověk a náboženství. Praha:Portál.2004.80-7178-886-4.;
1821 k04/1.Sokol, Jan.Filosofická antropologie : člověk jako osoba.Praha:Portál.2002.80-7178-627-6.;
1822 k04/1.Szczerbiński, Waldemar.Filozofia czlowieka.Lublin:RW KUL.2000.8322806620;83-228-0662-0.;
1823 k04/1.Šlosiar, Ján.Od antropologizmu k filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.2002.80-89018-37-8.;
1824 k04/1.Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.;
1825 k04/1.Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.;
1826 k04/1.Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-23-5.;
1827 k04/1.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum.1993..;
1828 k04/1.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.;
1829 k04/2.Antalík., Dalibor.Jak srovnávat nesrovnatelné.:Oikoymenh.2005.80-7298-144-7.;
1830 k04/2.Arendt, Hannah.Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha:Oikoymenh.2002..;
1831 k04/2.Arendt, Hannah.Původ totalitarismu : 1.-3. Antisemitismus. Imperialismus.Totalitarismus.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-13-5.;
1832 k04/2.Arendt, Hannah, 1906-1975 - autor.O násilí. Praha:OIKOYMENH.1995..;
1833 k04/2.Assmann, Jan.Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-052-1.;
1834 k04/2.Balabán, Milan.Cesty vzhůru.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-38-0.;
1835 k04/2.Balabán, Milan.Víra-nebo osud?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-11-0.;
1836 k04/2.Beierwaltes, Werner.Platonismus a idealismus. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-18-6.;
1837 k04/2.Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.;
1838 k04/2.Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.;
1839 k04/2.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.Dostojevského pojetí světa. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-020-3.;
1840 k04/2.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.O otroctví a svobodě člověka : Pokus o personalistickou filosofii. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-50-X.;
1841 k04/2.Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1965..;
1842 k04/2.Bultmann, Rudolf.Dějiny a eschatologie.Praha:Ise.1994.80-85241-66-8.;
1843 k04/2.Dumézil, Georges.Mýty a bohové Indoevropanů. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-25-9.;
1844 K04/2.Ebeling, Gerhard.Podstata křesťanské víry.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-16-X.;
1845 k04/2.Festugiére, André-Jean.Epikúros a jeho bohové. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-30-5.;
1846 k04/2.Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.;
1847 k04/2.Franek, Jaroslav.Judaizmus.Bratislava:ARCHA.1991.80-7115-028-2.;
1848 k04/2.Heller, Jan.Tři svědkové : Mojžíš-Izaiáš-žalmista.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-73-0.;
1849 k04/2.Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.;
1850 k04/2.Kerényi, Karl.Mytologie Řeků : 1. Příběhy bohů a lidí : Příběhy bohů a lidí. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-14-3.;
1851 k04/2.Kis, János.Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-60-7.;
1852 k04/2.Mannheim, Karl.Ideologie a utopie : Přednášky a eseje.Bratislava:Archa.1991.80-7115-022-3.;
1853 k04/2.Metz, Johann Babtist.Úvahy o politické theologii.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-69-2.;
1854 k04/2.Michálek, Jiří.Topologie výchovy : Místo výchovy v životě člověka.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1996.80-86005-01-1.;
1855 k04/2.Pieper, Josef.Základní formy sociálních pravidel hry.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-60-9.;
1856 k04/2.Platón, 427.Alkibiadés I.Alkibiadés II.Hipparchos.Milovníci.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-29-1.;
1857 k04/2.Platón, 427.Epinomis : Minós.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-42-9.;
1858 k04/2.Platón, 427.Euthydémos : Menón.Praha:Oikoymenh.2000.80-85241-56-0.;
1859 k04/2.Platón, 427.Euthyfrón.Obrana Sókrata.Kritón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-99-2.;
1860 k04/2.Platón, 427.Faidros : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-015-7.;
1861 k04/2.Platón, 427.Filébos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-35-8.;
1862 k04/2.Platón, 427.Gorgias : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-005-X.;
1863 k04/2.Platón, 427.Hippias Větší.Hippias Menší.Ión.Menexenos : Hippias Menší.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-03-8.;
1864 k04/2.Platón, 427.Listy.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-08-9.;
1865 k04/2.Platón, 427.Prótagoras : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-98-4.;
1866 k04/2.Platón, 427.Symposion.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-89-5.;
1867 k04/2.Platón, 427.Theaitétos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-82-X.;
1868 k04/2.Platón, 427.Ústava.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-28-3.;
1869 k04/2.Platón, 427.Zákony : Platón. Praha:Oikúmené.1997.80-86005-31-3.;
1870 k04/2.Pokorný, Petr.Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace.:Oikoymenh.2005.80-7298-135-8.;
1871 k04/2.Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-75-7.;
1872 k04/2.Popper, Karl Raimund.Otevřená společnost a její nepřátelé : 1 a 2..díl. Uhranutí Platónem : Uhranutí Platónem.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-54-4.;
1873 k04/2.Prosecký, Jiří.Prameny moudrosti : Mudroslovná literatura staré Mezopotámie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995..;
1874 k04/2.Rist, John M..Stoická filosofie.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-06-2.;
1875 k04/2.Strauss, Leo, 1899-1973 - autor.Eseje o politické filosofii.:Praha :.1995.80-85241-76-5.;
1876 k04/2.Sutor, Bernhard.Politická etika.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-17-8.;
1877 k04/2.Šedina, Miroslav.Sparagmos.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-33-X.;
1878 k04/2.Trojan, Jakub S..Moc v dějinách.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-63-3.;
1879 k04/2.Trojan, Jakub S..Moc víry a víra v moc.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-12-9.;
1880 k04/2.Veyne, Paul.Věřili Řekové svým mýtům? : esej o konstitutivní imaginaci.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-78-X.;
1881 k04/2.Weber, Max.Metodologie,sociologie a politika.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-48-8.;
1882 k04/3.Alasdair, MacIntyre.Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti.:Oikoymenh.2004.80-7298-082-3.;
1883 k04/3.Aron, Raymond.Demokracie a totalitarismus : Démocratie et totalitarisme.Brno:Atlantis.1993.80-7108-064-0.;
1884 k04/3.Furet, François, 1927-1997 - autor.Promýšlet Francouzskou revoluci.:Brno :.1994.80-7108-089-6.;
1885 k04/3.Kepel, Gilles.Boží pomsta : Křesťané,Židé a muslimové znovu dobývají svět.Brno:Atlantis.1996.80-7108-120-5.;
1886 k04/3.Lévi-Strauss, Claude.Rasa a dějiny.Brno:.1999.80-7108-138-8.;
1887 k04/4.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.;
1888 k04/4.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.;
1889 k04/4.Balík, Stanislav.Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů.Praha:Dokořán.2004.80-86569-89-6.;
1890 k04/4.Bauman, Zygmunt.Globalizácia : Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava :Kalligram.2000.80-7149-335-X.;
1891 k04/4.Beck, Ulrich.Co je to globalizace?, Omyly a odpovědi. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2007.978-80-7325-123-9.;
1892 k04/4.Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.;
1893 k04/4.Bossy, John, 1933-.Křesťanství na Západě 1400-1700.:Praha :.2008.978-80-246-1468-7.;
1894 k04/4.Burrow, J.W..Krize rozumu : Evropské myšlení 1848-1914.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-025-X.;
1895 k04/4.Campanella, Tommaso.Sluneční stát. Praha:Mladá fronta.1979..;
1896 k04/4.David, Roman.Politologie : Základy společenských věd.Olomouc:Fin.1996.80-7182-030-X.;
1897 k04/4.Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.;
1898 k04/4.Hanuš, Jiří, 1963- - editor ;Vybíral, Jan, 1973- - editor ;.Evropa a její duchovní tvář :.:Brno :.2005.80-7325-071-3.;
1899 k04/4.Hranička Jaroslav.Komunisti a katolíci.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..;
1900 k04/4.Jiří, Loukotka.Náboženstvo a ateizmus. Bratislava:Smena.1980..;
1901 k04/4.Johnson, Paul.Nepřátelé společnosti. Řevnice:Rozmluvy.1999.80-85336-35-9.;
1902 K04/4.Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.;
1903 k04/4.Levy, David J..Politický řád : Filozofická antropologie,modernita a ideologická výzva.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-4-3.;
1904 k04/4.Lobkowicz, Mikuláš.Duše Evropy.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-403-1.;
1905 k04/4.Machiavelli, Niccoló.Knieža. .Martin :THETIS.2009.978-80-970115-2-9.;
1906 k04/4.Machiavelli, Niccolo.Úvahy o vládnutí a o vojenství : Vladař : vladař.Praha:Argo.2001.80-7203-391-3.;
1907 k04/4.Machiavelli, Niccolo.Vladař.Praha:Železný.1997.80-237-3544-6.;
1908 k04/4.Maier, Hans.Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-43-7.;
1909 k04/4.McLeod, Hugh, 1944-.Sekularizace v západní Evropě (1848-1914).:Brno :.2008.978-80-7325-161-1.;
1910 k04/4.Michael, Walzer.Hrubý a tenký. O tolerancii.:Kalligram.2002.80-7149-440-2.;
1911 k04/4.More, Thomas.Utopie.Praha:Mladá fronta.1978..;
1912 k04/4.Pearce, Edward.Machiavelliho děti : Pragmatismus a morálka v činech světových vládců a politiků.:Praha : Lidové noviny.1994.80-7106-094-1.;
1913 k04/4.Pearcy, Nancy R..Duše vědy : Proměny ve vztahu vědy a náboženství.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-73-2.;
1914 k04/4.Popper, Karl Raimund.Budoucnost je otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-203-9.;
1915 k04/4.Popper, Karl Raimund.Život je řešení problémů : O poznání,dějinách a politice.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0686-7.;
1916 k04/4.Prorok, Vladimír.Politologie.Dobrá Voda:A.Čeněk.2003.80-86473-31-7.;
1917 k04/4.Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.;
1918 k04/4.René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.;
1919 k04/4.Rotterdamsky, E..Výchova kresťanského vladára. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-224-8.;
1920 k04/4.Rouček, Libor.Malá politologie.Praha:Ústav mezinárodních vztahů.1993.80-901301-8-6.;
1921 k04/4.Scruton, Roger, 1944- - autor.Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře.:Praha :.2003.80-200-1076-9.;
1922 k04/4.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.;
1923 k04/4.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.;
1924 k04/4.Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.2002.80-86263-34-7.;
1925 K04/4.Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.2002.80-86263-34-7.;
1926 k04/4.Tocqueville, Alexis de.Starý režim a Revoluce : Alexis de Tocqueville.Praha:Academia.2003.80-200-0980-9.;
1927 k04/4.Tucker, Aviezer.Fenomenologie a politika : Od J.Patočky k V.Havlovi.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-223-7.;
1928 k04/5..Duchovné korene Európy a súčasnosť. Zborník referátov z rovnomennej konferencie, ktorú usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví vo Svätom Jure v dňoch 12. - 14. novembra 2002.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-02-6.;
1929 k04/5..Historická pamäť a identita.:Spoločenskovedný ústav SAV.1996.80-967621-0-9.;
1930 k04/5.Beccaria Cesare, editori Brôstl Alexander a Holländer Pavel.O zločinoch a trestoch.Bratislava:Kaligram.2009..;
1931 k04/5.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.;
1932 k04/5.Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X.;
1933 k04/5.Calvino, Italo.Odkazy tretiemu tisícročiu.:Drewo a srd.2000.80-88965-12-8.;
1934 k04/5.Dawson Christopher.Krize západní vzdělanosti.Řím:Křesťanská akademie.1970..;
1935 k04/5.Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.;
1936 k04/5.de Unamuno, Miguel.Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Bratislava:Ars Stigmy.1992.80-85264-41-2.;
1937 k04/5.Drozda, Vladimír.Medzi interakciou a mlčaním. Bratislava:Iris.1996.80-88778-20-4.;
1938 k04/5.Gluchman, Vasil.Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. Prešov :UNIVERSUM.1994.80-967001-1-1.;
1939 k04/5.Habsburg, Otto von,(1912-2011).Úvahy o Evropě.Praha ::Panevropa,.1993.80-254-7093-8.;
1940 k04/5.Halada, Jan.Sprievodca európskym myslením. Bratislava:Iris.1998.80-88778-70-0.;
1941 k04/5.Heinrich, Johann Baptist, 1816-1891.Joseph Görres (1776-1848) : lze smířit politiku s vírou?. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-060-2.;
1942 k04/5.Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.;
1943 k04/5.Jindřich Fibich ; odp.red. Z.Jonáš..4 FIBICH, Jindřich, 1922- Základy politologie : Učební text pro střední školy.Praha:S & M.1992.80-900096-8-9.;
1944 k04/5.Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.1993.80-85795-00-0.;
1945 k04/5.Katuninec, M..Rub a líce demokracie.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-106-2.;
1946 k04/5.Katuninec, Milan.Fašizmus, národný socializmus a komunizmus .:Veda.2009.978-80-224-1084-7.;
1947 k04/5.Klabouch, Jiří.Stručná antologie z dějin politických učení a filosofie práva : 1.díl..Praha:Karolinum.1994.80-7066-925-X.;
1948 k04/5.Kohutiar, Juraj.Na západ od Západu. Bratislava:Charis.1998.80-88743-22-2.;
1949 k04/5.Koch, Kurt.Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-263-2.;
1950 k04/5.Kryštof.Byzantologie \n 1 \p Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.1995.80-7097-325-0.;
1951 k04/5.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.;
1952 k04/5.Liberda Vladimír.Otec totalitarismu.Opava:OPTYS, s.r.o..1992..;
1953 k04/5.Lorenz, Konrad Zacharias.Osm smrtelných hříchů.Praha:Academia.2001.80-200-0842-X.;
1954 k04/5.Lukacs, John.Demokracia a populizmus : Strach a nenávisť.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-860-2.;
1955 k04/5.Marián, Leško.Masky a tváre novej elity.:Inštitút pre verejné otázky.2000.80-88935-19-9.;
1956 K04/5.Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě.Řím:Křesťanská akademie.1998.8086036073 (brož.);80-86036-07-3.;
1957 k04/5.Mokrejš, Antonín.Filozofie a život-Život a umění.Praha:Filosofia.1995.80-7007-068-4.;
1958 k04/5.Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3.;
1959 k04/5.Ortega y Gasset, José.Vzpoura davů. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0072-8.;
1960 k04/5.Orwell, George.Barmské dní : Smrť Johna Floryho.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-238-2.;
1961 k04/5.Pelcová, Naděžda.Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace.Praha:Pedag.fak.UK.1998.80-86039-46-3.;
1962 k04/5.Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.;
1963 k04/5.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.;
1964 k04/5.Ryčlová, Ivana.Ruské dilema : společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2006.80-7325-063-2.;
1965 k04/5.Sartori, Giovanni.Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-062-4.;
1966 k04/5.Scruton, Roger.Smysl konzervatismu.Praha:Torst.1993.80-85639-10-6.;
1967 k04/5.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.;
1968 k04/5.Sloterdijk, Peter.Procitne Evropa? : Myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-095-1.;
1969 k04/5.Špetko, Jozef.Človek v sieťach.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-710-X.;
1970 k04/5.Štefan, Polakovič.Eseje o národe.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-468-2.;
1971 k04/5.Umlauf, Václav.Evropské cesty k vlastnímu Já.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-002-0.;
1972 k04/5.Zálešák, T. .Politická filozofia a politická veda. Výber aktuálnych problémov.Trnava :Trnavská univerzita.2007.978-80-8082-165-4.;
1973 k04/5.Zálešák, Tomáš.Diablova práca : Úvahy o totalizme.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-743-6.;
1974 k04/5.Zappalá, Roberto.Komunismus-kapitalismus-společenství : Antropologické úvahy.Praha:Nové město.1993.80-901542-1-2.;
1975 k04/5.zost. Lino VeljakČelovský, Tomáš - preklad.Človek - demokracia - poznanie.:Kalligram.2000.80-7149-331-7.;
1976 k04/6..Európska civilizácia :.Bratislava ::Kalligram,.2006.80-7149-734-7.;
1977 k04/6.Arlacchi, Giuseppe.Zbohom, Cosa Nostra : Život Tommasa Buscettu.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-709-6.;
1978 k04/6.Armstrongová, Karen.Islam.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-683-7.;
1979 k04/6.Brzezinski, Zbigniew.Bez kontroly, Chaos v předvečer 21.století. Praha:Victoria Publishing.1993.80-85605-83-X.;
1980 k04/6.Brzezinski, Zbigniew.Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1179-8.;
1981 k04/6.Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.;
1982 k04/6.Housková, Anna.Druhý břeh Západu : výbor iberoamerických esejů.Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1139-9.;
1983 k04/6.Hoye, William J..Demokracja a chrzescijanstwo. Krakow:WAM.2003.83-7318-072-0.;
1984 k04/6.Johnson, Paul.Intelektuálové.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-50-3.;
1985 k04/6.Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.;
1986 k04/6.Kung, Hans.Prohlášení ke světovému étosu : Deklarace Parlamentu světových náboženství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-31-3.;
1987 k04/6.Kung, Hans.Světový étos pro politiku a hospodářství.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-327-2.;
1988 k04/6.Larson, Edward J..Evolúcia : Neobyčajná história jednej vedeckej teórie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-164-6.;
1989 k04/6.Padovanniová, Marcelle.Costa Nostra.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-561-1.;
1990 k04/6.Palouš, Radim.Totalismus a holismus.Praha:Karolinum.1997.80-7184-281-8.;
1991 k04/6.Popper, Karl Raimund.Věčné hledání.Intelektuální autobiografie.Praha:Prostor.1995.80-85190-37-0.;
1992 k04/6.Robert, S. Wistrich.Hitler a holokaust.:Slovart.2002.80-7145-682-9.;
1993 K04/6.Salvatore, Lupo.Dejiny mafie.:Kalligram.2002.80-7149-443-7.;
1994 k04/6.Saviano, Roberto.Camorra.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-068-2.;
1995 k04/6.Vernant, Jean.Řecký člověk a jeho svět : z anglických originálů přeložily Lucie Fialková a Vlasta Lišková.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-731-6.;
1996 k04/6.Vladimír, Iľjič Lenin.Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu.:Pravda.1975..;
1997 k04/6.Watzlawick, Paul.Úvod do neštěstí.Hradec Králové:Konfrontace.1994.80-900039-8-2.;
1998 k04/6.Webrová, Helena.Křesťan a politika. Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-4-0.;
1999 k04/6.Zimbardo, Philip G..Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět.:.199.80-86181-80-4.;
2000 k04/7.Borkowski, Ludwik.Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego.1991.83-85291-21-0.;
2001 k04/7.Cryan, Dan.Logika.Praha:Portál.2003.80-7178-707-8.;
2002 k04/7.Doubravová, Jarmila.Sémiotika v teorii a praxi, Proměny a stav oboru do konce 20.století. Praha:Portál.2002.80-7178-566-0.;
2003 k04/7.Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.;
2004 k04/7.Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1998.80-88778-77-8.;
2005 k04/7.Novák, Lukáš,1978-.Úvod do logiky aristotelské tradice /.České Budějovice ::Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,.2007.978-80-7040-959-6.;
2006 k04/7.Pavol, Zlatoš.Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou.:Iris.1995.80-88778-09-3.;
2007 k04/7.Peregrin, Jaroslav.Logika a logiky : systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy.:Academia.2004.80-200-1187-0.;
2008 k04/7.Potemra Michal.K dejinám slovenskej bibliografie.Košice:Samizdat.1997..;
2009 k04/7.Potemra Michal.Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc.Košice:Zborník umožnil vydať prof. Ladislav Potemra, PhD..2001..;
2010 k04/7.Russell, Bertrand.Logika,věda,filozofie,společnost.Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0219-X.;
2011 k04/7.Russell, Bertrand.Problémy filozofie.Bratislava:P and K.1992.80-85725-00-2.;
2012 k04/7.Sousedík, Prokop.Logika pro studenty humanitních oborů : pro studenty humanitních oborů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-306-X.;
2013 k04/7.Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..;
2014 k05-2a..Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Aventino - Roma:Convento di S. Sabina .1967..;
2015 k05-2a.cURIA GENERALIZIA o.p..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.ROMA:CURIA GENERALIZIA O.P. .1981..;
2016 k05-2a.Fr. Carolo Alphonso Azpiroz Costa.ACTA CAPITULI GSENERALIS DIFFINITORUM ORDINIS PRAEDICASTORUM.Roma:Ex curia generalitia ad s. Sabina.2004..;
2017 k05-2a.Fr. Innocentius Venchi O. P..CATALOGUS HAGIOGRAPHICUS ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae:Oostulatio generalis.2001..;
2018 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Rím:Instituto storico domenicano.1991..;
2019 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2003..;
2020 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:.2004..;
2021 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae .Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2005..;
2022 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2006..;
2023 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2008..;
2024 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2008..;
2025 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..;
2026 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MAGISTER RAIMUNDUS Penyafort (1601 - 2001).Roma:Instituto storico domenicano.2002..;
2027 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MIRIFICUS PRAEDICATOR.Roma:Instituto storico domenicano.2006..;
2028 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..;
2029 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae a cura di Carlo LONGO.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..;
2030 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Vito Sibilio.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..;
2031 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Letízia Pellegrini.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.Roma:Instituto storico domenicano.1999..;
2032 k05-2a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae lETIZIA PELLEGRINI.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.ROMA:Instituto storico domenicano.1999..;
2033 k05-2a.Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica .HUMBERTI DE ROMANIS LEGENDAE SANCTI DOMINICI.Roma:Edidit Simon Tugwell OP Apud institutum historicum ordinis frastrum praedicastorum.2008..;
2034 k05-2a.Reverendissimi patris Fr. Emanuelis Suarez.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1952-53..;
2035 k05-2b.Atti del congresso internazionale.TOMMASO d´Aquino.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..;
2036 k05-2b.Atti del congresso internazionale 4.TOMMASO d´Aquino nel suo settimo centenario PROBLEMI DI TEOLOGIA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..;
2037 k05-2b.Atti del congresso internazionale (Roma-Napoli ).TOMMASO d´Aquino L´ U O M O.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1978..;
2038 k05-2b.Collegio Alberoni PIACENZA .DIVUS THOMAS.Piacenza Italia:Collegio Alberoni - 29100 .1988..;
2039 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1976..;
2040 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1977..;
2041 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1978..;
2042 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1979..;
2043 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1980..;
2044 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1981..;
2045 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1982..;
2046 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1983..;
2047 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..;
2048 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..;
2049 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1985..;
2050 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1986..;
2051 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1987..;
2052 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..;
2053 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..;
2054 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1990..;
2055 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1991..;
2056 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..;
2057 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..;
2058 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2001..;
2059 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2002..;
2060 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - I.:Instituto storico domenicano.2004..;
2061 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1968..;
2062 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1963..;
2063 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1964..;
2064 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1965..;
2065 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany.1966..;
2066 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1967..;
2067 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1970..;
2068 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1971..;
2069 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..;
2070 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1974..;
2071 k05-2b.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1975..;
2072 k05-2b.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae tOMMASO m. vIOLANDE OP.LA PROVINCIA DOMENICANA DI GRECIA.Roma :Instituto storico domenicano.1999..;
2073 k05-2b.Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XX.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..;
2074 k05-2b.Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XXI.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1977..;
2075 k05-2b.Vladimír Koudelka.S. Tommaso D ˇAquino E La BOEMIA.Napoli:Edizioni Doimenicane Italiane.1950..;
2076 k05-3a..In Memoriam Rev. mi P. Fr. Vincentii de Couesnongle.:Excerptum ex Analecta O.P., .1992..;
2077 k05-3a..REGULA FRATERNITATUM LAICALIULM SANCTI DOMINICI.ROMAE:Ex curia generalitia ad s. Sabinae.1968..;
2078 k05-3a..UNA SPERANZA PER LÍTALIA.Milano - Italia:Avvenire Nuova Editoriale Italiana .2006..;
2079 k05-3a. P fR. HYACINTHE-MARIE CORMIER.L ÍNSTRUCTION DES NOVICES.Roma - Italia:Convent des dominicains Santa Sabina - Aventino.1950..;
2080 k05-3a.A Cura della Segreteria del congresso.TOMASO D´ AQUINO.Napoli - ITALIA:Edizioni domenicane italiane.1976..;
2081 k05-3a.A. F. Bednarski, OP.LA CULTURA.Torino:Casa Editrice Marietti.1981..;
2082 k05-3a.ad Sanctae Sabinae.TONORUM COMMUNIUM IUXTA RITUM ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae, Italia:AD SANCTAE SABINAE.1968..;
2083 k05-3a.Albertus de Meyer O. P..REGISTRUM LITTERARUM FR. THOMAE DE VIO CAIETANI O. P..Roma - Italia:APUD Institutum historicum fratrum praedicatorum ad s. Sabine.1935..;
2084 k05-3a.Apud Institutum historicum orinis fratrum praedicatorum.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Instituto possono essere richieste VIELLA.2005..;
2085 k05-3a.Ati del congresso internazionale, Tommaso dÁquino nel suo settimo centenario.TOMMASO DÁAQUINO.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..;
2086 k05-3a.Convento Santa Sabina.CENTENARIUM S. ALBERTI MAGNI (1280 - 1980), et S. CATHARINAE SENENSIS (1380 - 1980).Roma - Italia:Aventino.1980..;
2087 k05-3a.Convento Santa Sabina.Convento Santa Sabina.Roma - Italia:Aventino.1980..;
2088 k05-3a.Couesnongle, Vincent de.Acta capituli generalis electivi ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1974..;
2089 k05-3a.Couesnongle, Vincent de.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1978?..;
2090 k05-3a.curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri Ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino .1981?..;
2091 k05-3a.Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1992..;
2092 k05-3a.Curia generalitia ad s. Sabinam,m Aventino.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:.1981..;
2093 k05-3a.Curia generalitia ordinis praedicatorum.Curia generalitia ordinis praedicatorum.ROMA:Curia generalitia ordinis praedicatorum, convento s. Sabina.1964..;
2094 k05-3a.Directio et administratio.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:EDITORI DI S. TOMMASO, S. SABINA Aventino.1979..;
2095 k05-3a.Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..;
2096 k05-3a.Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..;
2097 k05-3a.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 3 Guilielmus Seguier.LAUREA BELGICA.:Bruxelles.1997..;
2098 k05-3a.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 4 Charles-Louis RICHARD.HISTOIRES du couvent DES DOMINICAINS de lille en Flandre et de celui.:bRUXELLES.1997..;
2099 k05-3a.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 5 Alain Arnould o.p..De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Brussel:.1998..;
2100 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1980?..;
2101 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983..;
2102 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983 - iunius - sept..;
2103 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1991 ianuarius - iu..;
2104 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1989..;
2105 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Convento di S. sabina - Aventino.1992..;
2106 k05-3a.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Aventino.1997 maius - septemb..;
2107 k05-3a.Fr. VINCENTII DE COUESNONGLE.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1978..;
2108 k05-3a.fra Enrico Ibertis.FIGURE DOMENICANE.Torino -Italia :San Domenico.1970..;
2109 k05-3a.Francesco Acsri.Della cognizione secondo S. Tommaso E Aristotele.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 8 Libreria editricse Salesiana .1965..;
2110 k05-3a.Giordano da Pisa.PREDICHE SUL SECONDO CAPITOLO DEL GENESI.Roma - Italia:Insstituto storico domenicanov.1999..;
2111 k05-3a.Giuliana Cavallini.S. DOMENICO E I SUOI FRATI.Napoli - Bari :Editrice Domenicana Italiana.1993..;
2112 k05-3a.Giuseppe Muzio.IL SENSO ORTODOSSO E TOMISTICO DELLE QUARANTA PROPOSIZIONI ROSMINIANE.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 6-7, seconda edizione.1964..;
2113 k05-3a.Innocenzo Colosio O.P..Un grande maestro domenicano PIERRE MANDONNET.Firenze Italia:ILibreria editrice Fiorentina.1958..;
2114 k05-3a.Instituttum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..;
2115 k05-3a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..;
2116 k05-3a.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..;
2117 k05-3a.Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:nstituto possono essere richieste, VIELLA.2001..;
2118 k05-3a.Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..;
2119 k05-3a.Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto possono essere richieste VIELLA .2004..;
2120 k05-3a.Institutum historicumordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.VIELLA ROMA - ITALIA:Instituto possono essere richieste .2003..;
2121 k05-3a.Jac. M. Vosté O. P..PETRUS DE TARENTASIA O.P. (b. INNOCENTIUS PAPA V).Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1943..;
2122 k05-3a.Les Fins de la vie religieuse.SELON SAINT THOMAS DÁQUIN.Roma:Edition de la Fraternité de la Trés Sainte Vierge Marie Athenes.1962..;
2123 k05-3a.Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..;
2124 k05-3a.Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..;
2125 k05-3a.P. Angelo Walz O. P..I DOMENICANI AL CONCILIO DI TRENTO.Roma - Italia:Herder Freiburg im Breisgau.1961..;
2126 k05-3a.P. Angelus Walz O. P..Compendium historiae Ordinis Praedicatorum.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum.1948..;
2127 k05-3a.P. Valerio Ferrua O. P..SANTORALE DOMENICANO.ALBA:Stampato nella Litografia Monastero Suore Domenicane.1990..;
2128 k05-3a.Palacios Arturo Bernal.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2006..;
2129 k05-3a.Proprium ordinis praedicatorum.R I T U A L E.Romae:Ad Sanctae Sabinae.1992..;
2130 k05-3a.Rev.me P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LA PREDICATION DOMINICAINE A L´HEURE PRESENTE.Roma:CURIE GENERALICE -SAINTE SABINE .1944..;
2131 k05-3a.Rev.mi P. fr. Martini St. Gillet eiusdem Ordinis Magistri Generalis iussu editum.STATUTUM DE STUDIIS in ORDINE PRAEDICATORUM.:APUD DOMUM GENERALITIAM.1935..;
2132 k05-3a.Rev.mi P. Martin Stanislas Gillet.LITTERAE ENCYCLICAE ET ACTA.Roma:Tapis polyglottis Vaticanis.1942..;
2133 k05-3a.Revme P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LÉNSEIGNEMENT DE SAINT THOMAS A L´HEURE PRÉSENTE.:TtYPIS POLYGLOTITIS VATICANIS.1943..;
2134 k05-3a.Révme P. Martin Stanislav Gillet.LÉCOLE NORMALE DES PERES MAITRES A SAINTE - SABINE.:Typis polyglottis vaticanis.1946..;
2135 k05-3a.Romanus Fabianus Madura OP.ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE POLONIAE ordinis praedicatorum I. (1225 - 1600).Roma - Italia:Pontificium institutum studiorum ecclesiasticorum.1972..;
2136 k05-3a.Societas internationalis Thomae de Aqvino.III congressvs internationalis de ETHICA et HVIVS TEMPORIS HVMANA CONSORTIONE.Roma:Largp Angelicum.1991..;
2137 k05-3a.Veselý, Jiří M..La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Doimenicane Italiane.1980??..;
2138 k05-3a.Vydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów .Studia nad historia dominikanow w Polsce (1222 - 1972).Warszawa:.1975..;
2139 k05-3a.Wydawnictvo Polskiej Prowincji Dominikanów.Studia nad hisstoria dominikanow w Polsce (1222 - 1972).warszawa:.1975..;
2140 k05-3b..Botschafst der Barmherzigen Liebe an die Kleinen Seelen.Lutich:.1980..;
2141 k05-3b..Die Werke der Barmherzigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1962..;
2142 k05-3b.Alfonso d ´AMATO.Una religione tutta larga.Bologna:Edizioni Tipoarte.2001..;
2143 k05-3b.B. Humberti de Romanis.Opera DE VITA REGULARI Vol. I..Torino:MARIETTI.1956..;
2144 k05-3b.Catherine de Hueck Doherty.Sobornost.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..;
2145 k05-3b.Catherine de Hueck Doherty.STRANNIK.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..;
2146 k05-3b.Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1980..;
2147 k05-3b.Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI A T T I.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1981..;
2148 k05-3b.eingefuhrt von HUGO RAHNER.IGNATIUS VON LOYOLA.Zurich - Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1956..;
2149 k05-3b.G. G. Meersseman O. P. Spicilegium Friburgense.DOSSIER DE l ´ordre de la pénitence au xiii Siecle.Friburg Suisse:Éditions Universitaires .1961..;
2150 k05-3b.Giuliana Cavallini - Diega Giunta.LUOGHI CATERINIANI DI ROMA.Roma - Italia:CENTRO NAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.2000..;
2151 k05-3b.P. Ignacio Iparraguirre, S. J..Obras completas de san Ignacio de Loyola.MADRID:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1952..;
2152 k05-3b.Petrus de Tarantasia O. P. S. Sabinae.BEATUS INNOCENTIUS pp. v.Roma - Italia:S. Sabinae.1943..;
2153 k05-3b.Pfarrer Benno Jatzwauk + .GEISTLICHE TEXTE.:sT. bENNO - vERLAG gmbh.1963..;
2154 k05-3b.podľa španiel. vydania otca Candida de Dalmases S.J. Ejercicios Espirituales.Svätý Ignác z Loyoly: DUCHOVNÉ CVIČENIA.Kanada:pre Slovenských jezuitov.1990..;
2155 k05-3b.Pontificia Universitá S. Tornmaso d´Aquino.Santa Caterina da Siena LETTERE ALLE RELIGIOSE.Milano - Italia:MASSIMO.1982..;
2156 k05-3b.Provincia Santiago de México, provincia deTeutonia.DOMINICOS EN MESOAMÉRICA.MEXICO:.1992..;
2157 k05-3b.Štivar, Bonaventura J..Modlitba Otců pouště /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998.80-238-3607-2.;
2158 k05-3b.Traduzione e commento di Angelilco Iszak, o. p..LA LEGGENDA DI SAN DOMENICO.Torino -Italia:Picola biblioteca domenicana Gribaudi.1982..;
2159 k05-3b.Ubersetzt und erklärt von Peter Knauer.GEISTLICHE UBUNGEN.LEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1978..;
2160 k05-3b.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LOS NUEVE MODOS DE ORAR DE SANTO DOMINGO.Roma - Italia:.1992..;
2161 k05-3b.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LOS NUEVE MODOS DE ORAR DE SANTO DOMINGO.Roma - Italia:.1992..;
2162 k05-4a.Alvaro Grion O. P..ANALISI DEL PENSIERO CATERINIANO.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..;
2163 k05-4a.Dominique Pire Prix Nobel de la paix.BATIR LA PAIX.Limborg Verviers ( Belgicko):Dominique Pire and Editions Gérard .1966..;
2164 k05-4a.Dr. Nikolaus Pfeiffer.Die Ungarische Dominikanerordensprovinz.Zürich:Verlag von Gebr. Leemann.1913..;
2165 k05-4a.Fr. Aniceti Fernandez, magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUTIO NUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:Rehoľa dominikánov.1969..;
2166 k05-4a.Giorgio Papasogli.SANGUE E FUOCO SUL PONTE DI DIO.Roma - Italia:Edizioni cateriniane.1971..;
2167 k05-4a.Henri-Charles CHERY, o. p..SAINTS ET BIENHEUREUX DE LA FAMILLE DOMINICAINE.Lyon :Fraternité dominicaine Lacordaire.1991..;
2168 k05-4a.Innocenzo Venchi O.P..S. CATERINA DA SIENA NEL GIUDIZIO DEI PAPI.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..;
2169 k05-4a.Jean-Marie Gueullette OP.ŹYĆ Z CHRYSTUSEM.Polsko:W drodze Poznan.1996..;
2170 k05-4a.M.V. Bernadot, R. Cathala, R. Garrigou-Lagrange, R. Martin, H. Petitot.La Spiritualité Dominicaine.Seine-et-oise:lES éDITIONS jUVISY DU cerf.1933..;
2171 k05-4a.Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1986..;
2172 k05-4a.Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..;
2173 k05-4a.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..;
2174 k05-4a.REV.MI PATRIS FR. EMMANUELIS SUAREZ.Tabulae geographicae ordinis praedicatorum.Firenze Italia:Studio artistico cartografico "s. Marco".1949..;
2175 k05-4a.Universitas S. Thomae.REGINALDI GARRIGOU - LAGRANGE.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum.1965..;
2176 k05-4b..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.;
2177 k05-4b..Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.;
2178 k05-4b.Angelo Belloni.L ÁRTE DELLA PREGHIERA.Roma - Italia:Edizioni OCD.2008..;
2179 k05-4b.Fabio Giardini.PRAY WITHOUT CEASING.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..;
2180 k05-4b.Fr. Antolín González Fuente, O.P..IL CARISMA DELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..;
2181 k05-4b.Gabriela Anodal.IL LINGUAGGIO CATERINIANO.Siena:Edizioni Cantagalli.1983..;
2182 k05-4b.Giuseppe Barzaghi.LA FILOSOFIA DELLA PREDICAZIONE.Bologna - Italia:Edizione studio Domenicano.1995..;
2183 k05-4b.Humbert de Romans.LE DON DE CRAINTE OU L ´ABONDANCE DES EXEMPLES.Lyon:Collection d ´histoire et d árchéologie médiévales.2003..;
2184 k05-4b.Jean-Pierre Torrell, O.P..SAINT THOMAS D ÁQUIN, MAITTRE SPIRITUEL.Fribourg - Suisse:Éditions Universitaires.1996..;
2185 k05-4b.Jiří Maria Veselý, O. P..IL SEGNO DEI TEMPI BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Convento O.P. San Domenico E Xisto Nuovo (Angelicum).1997..;
2186 k05-4b.Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..;
2187 k05-4b.O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..;
2188 k05-4b.P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D..VOM BETEN ZUM SCHAUEN.Roma - Italia:Monastero S. Giuseppe Roma, Carmelitane Scalze.1960..;
2189 k05-4b.P. M. Gabriel.OHNE LICHT AUF DUNKLEM PFAD.Wien:Verlag Heiler.1960..;
2190 k05-4b.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..;
2191 k05-4b.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..;
2192 k05-4b.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..;
2193 k05-4b.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..;
2194 k05-4b.S. Sabina.BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.S. Sabina, Roma:Edizioni studio Domenicano.1994?..;
2195 k05-4b.Wiliam Hinnebusch OP.I DOMENICANI.Milano - Italia:Edizioni Paoline.1992..;
2196 k05-4b.Wolfram Hoyer.JORDAN VON SACHSEN.Leipzig:St. Benno Buch - und Zeitschriften verlagegesellschaft mbH.2003.3-7462-1574-9.;
2197 k05-6a.Raineri Osvaldo.Catalogo dei rotoli protettori etiopici della collezione Sandro Angelini.Roma:Edizioni Pia Unione preziosissimo sangue.1990..;
2198 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1981..;
2199 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1981..;
2200 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1982..;
2201 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1982..;
2202 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nell Medioevo.Roma:Edizioni Primavera 92.1993..;
2203 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nell Medioevo II.Roma:Edizioni Primavera 92.1993..;
2204 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratulra cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1983..;
2205 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1983..;
2206 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1983..;
2207 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1983..;
2208 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1983..;
2209 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1984..;
2210 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1984..;
2211 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1984..;
2212 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1984..;
2213 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2214 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2215 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2216 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2217 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2218 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale I.:.1991..;
2219 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2220 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2221 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1987..;
2222 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1987..;
2223 k05-6a.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1987..;
2224 k05-6b.Ansaldi Mario.Il Sangue di Cristo in S. Alberto Magno.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1990..;
2225 k05-6b.Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1992..;
2226 k05-6b.Contegiacomo Luigi.Il culto al Preziosissimo Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2227 k05-6b.Conti B..Missioni al popolo per la nuova evangelizzazione.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1992..;
2228 k05-6b.Conti Beniamino.Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare Del Bufalo.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2229 k05-6b.diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..;
2230 k05-6b.Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..;
2231 k05-6b.Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA 1 A - J.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..;
2232 k05-6b.Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..;
2233 k05-6B.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..;
2234 k05-6b.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..;
2235 k05-6b.Klemens Tilmann, Hedvig-teresia von Peinen.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1978..;
2236 k05-6b.Quos-collegerunt M. J. Rouet de Journel S. I. et J. Dutilleul S. I..ENCHIRIDION ASCETICUM.Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci:Editio sexta HERDER.1965..;
2237 k05-6b.Schreiter Robert J..Con Acqua e Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2238 k05-6b.Spinelli Mario.S. Bonaventura da Bagnoregio.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1994..;
2239 k05-6b.Thomas von Aquin.UBER DAS SEIN UND DAS WESEN.Berlín:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag.1953..;
2240 k05-6b.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo e l´esperienza cristiana I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1987..;
2241 k05-6b.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo e l´esperienza cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1987..;
2242 k05-6b.Triacca Achille M..Il Mistero del sangue di Cristo e la catechesi.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..;
2243 k05-6b.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietá popolare I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2244 k05-6b.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietá popolare II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1989..;
2245 k05-6b.Vanhoye Albert.Il Sangue dell´ Alleanza.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1992..;
2246 k05/1..Křesťanství a lidská práva.Praha ::Vyšehrad; Centrum pro studium demokracie a kultury .2002.80-85959-89-5 ; 80-7021-537-2.;
2247 k05/1..Ľudské práva.:Archa.1995.80-7115-088-6.;
2248 k05/1..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.;
2249 k05/1..Morálna teológia. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-817-0.;
2250 k05/1..Politika a etické hodnoty :.Košice ::Heuréka Evolution,.2010.978-80-970090-1-4.;
2251 k05/1..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.8088944961 (brož.);80-88944-96-1.;
2252 k05/1.Anzenbacher, Arno.Úvod do etiky. Praha:ZVON.1994.80-7113-111-3.;
2253 k05/1.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.;
2254 k05/1.Bláha, Inocenc Arnošt.Ethika jako věda : Úvod do dějin a theorie mravnosti.Brno:Atlantis.1992.80-7108-023-3.;
2255 k05/1.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.;
2256 k05/1.Brázda, Radim.Úvod do srovnávací etiky. Praha:KLP.1998.80-85917-46-7.;
2257 k05/1.Brentano, Franz.O původu mravního poznání Zlo jako předmět básnického zobrazení. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0360-3.;
2258 k05/1.Brezinka, Wolfgang .Filozofické základy výchovy. Praha:ZVON.1996.80-7113-169-5.;
2259 k05/1.Compagnoni, Francesco.Prawa czlowieka. Krakow:WAM.2000.83-7097-757-x.;
2260 k05/1.Comte-Sponville, André.Malá rozprava o veľkých cnostiach. Sofa:Bratislava.1999.80-85752-60-3.;
2261 k05/1.Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2.;
2262 k05/1.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.;
2263 k05/1.Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.;
2264 k05/1.Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
2265 k05/1.Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
2266 k05/1.Gunthor Anselm.Morálna teológia II/a Špeciálna morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
2267 k05/1.Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.;
2268 k05/1.Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2001.80-89007-15-5.;
2269 k05/1.Inocent ; Szaniszló, Mária.Úvod do Špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora božích prikázaní IV.. .Košice :Vienala.2010.978-80-89232-91-8.;
2270 k05/1.Jankovský, Jiří.Etika pro pomáhající profese.Praha:Triton.2003.80-7254-329-6.;
2271 k05/1.Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad.1980??..;
2272 k05/1.Mel, Thompson.Přehled etiky.:Portál.2004.80-7178-806-6.;
2273 k05/1.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.;
2274 k05/1.Ondok, Petr Josef.Bereme smích vážně?.Svitavy:Trinitas.2003.80-86036-81-2.;
2275 k05/1.Oz, Amos.Mír,láska a kompromis : Výbor z esejů a publicistiky.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0585-2.;
2276 k05/1.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.;
2277 k05/1.Petráš Lukáš.Mravouka.Trnava:Sv. Vojtech.1943..;
2278 k05/1.Příkaský, Jiljí Vladimír.Učebnice základů etiky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-505-5.;
2279 k05/1.Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.;
2280 k05/1.Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.;
2281 k05/1.Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.;
2282 K05/1.Sheen, Fulton J.1895-1979.Sedmero hlavních hříchů /.:.2017.978-80-906372-6-9.;
2283 k05/1.Skoblík Jiří ThDr,.Poznámky ke křesťanské etice.Praha:KTF UK.1994..;
2284 k05/1.Skoblík, Jiří.Přehled křesťanské etiky : Poznámky ke křesťanské etice.Praha:Karolinum.1997.80-7184-357-1.;
2285 k05/1.Spesz Alexander Univ. prof. ThDr..Katolícka mravouka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2286 k05/1.Spesz Alexander, univ. prof., Dr..Boj proti vojne.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2287 k05/1.Svoboda, Karel,(1888-1960).Estetika svatého Augustina a její zdroje.Praha ::Karolinum,.2000.80-246-0090-0.;
2288 k05/1.Szaniszló, Inocent; Mária.Nepokradneš .:TypoPress.2009.978-80-89089-88-8.;
2289 k05/1.Szaniszló, Mária.Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I..Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-84-5.;
2290 k05/1.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.;
2291 k05/1.Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.;
2292 k05/1.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.;
2293 k05/1.Uhaľ, Martin.Mons. ThDr. PhDr. Alexander Spesz : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-79-1.;
2294 k05/1.Vajda, Ján.Úvod do etiky.Nitra :Enigma.2004.80-89132-12-X.;
2295 k05/1.Weber, Helmut.Všeobecná morální teologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-292-6.;
2296 k05/1.Woroniecki, Jacek,1878-1949.Katolicka etyka wychowawcza..Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.1986.83-2280-024-X.;
2297 k05/1.Woroniecki, Jacek,1878-1949.Katolicka etyka wychowawcza..Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.1986.83-2280-055-X.;
2298 k05/2..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.;
2299 k05/2..Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-195-7.;
2300 k05/2..Homosexualita z katolického pohledu.:Olomouc :.2003.80-7266-138-8.;
2301 k05/2..Klonowanie człowieka :.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1999.83-87703-51-6.;
2302 k05/2..Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-301-1.;
2303 k05/2. Bill Perkins.Muži a sexuální pokušení.Michigan, USA:Zondervan.2002..;
2304 k05/2.Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.;
2305 k05/2.Anatrella, Tony.Rodová teória a pôvod homosexuality.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611827 (brož.); 9788081611827.;
2306 k05/2.Assmann, Jan.Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-514-3.;
2307 k05/2.Brtníková Marta a kolektív.Sex? Aids!.Praha:Horizont.1989..;
2308 k05/2.Buchanan, James, M..Hranice slobody. Bratislava:Archa.1996.80-7115-072-X.;
2309 K05/2.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.;
2310 k05/2.Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.;
2311 k05/2.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.;
2312 k05/2.Eco, Umberto.Päť úvah o morálke. Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-629-4.;
2313 k05/2.Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370330630.;
2314 k05/2.Gellner, Ernest .Podmínky svobody. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-27-5.;
2315 k05/2.Georg, Scherer.Smrt jako filosofický problém.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-914-X.;
2316 k05/2.Giertych, Wojciech(1951- )..Rachunek sumienia teologii moralnej.Kraków ::\"M\",.2004..8372219028.;
2317 k05/2.Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.;
2318 k05/2.Imbert, Jean.Trest smrti. Bratislava:Archa.1994.80-7115-064-9.;
2319 k05/2.Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.;
2320 k05/2.John, Stuart Mill.O slobode.:Iris.1995.80-88778-07-7.;
2321 k05/2.Karl, R. Popper.Hľadanie lepšieho sveta.:Archa.1996.80-7115-113-0.;
2322 k05/2.Kohák, Erazim.Člověk,dobro a zlo. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-3-3.;
2323 k05/2.Kuric, Miroslav.O ľudskej voľbe.Bratislava:LUC.2005.80-7114-497-5.;
2324 k05/2.Ladislav, Kubíček..O svobodě.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-189-2.;
2325 k05/2.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.;
2326 k05/2.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.;
2327 K05/2.Lewis, C. S..Zázraky.:Návrat domů.1999.80-7255-007-1.;
2328 k05/2.Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8.;
2329 k05/2.Lorenz, Konrad Zacharias.Odumírání lidskosti : Konrad Lorenz.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0645-X.;
2330 k05/2.Macedo, Stephen.Liberálne cnosti. Bratislava:Archa.1995.80-7115-071-1.;
2331 k05/2.Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.;
2332 k05/2.Raimondo, Spiazzi.Základy sociálnej etiky.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-167-1.;
2333 k05/2.Rauscher, Anton.Soukromé vlastnictví : ve službách pracujícího člověka.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-23-X.;
2334 k05/2.Rotter, Hans.Sexualita a křesťanská morálka.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-669-7.;
2335 k05/2.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..;
2336 k05/2.Smith LaGard F..Hnutí homosexuálu.Praha:F. LaGard Smith.2004..;
2337 k05/2.Suaudeau, Jacques.Potrat a eutanázia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-54-6.;
2338 k05/2.Sviták, Ivan.Nesnesitelné břemeno dějin : Novosvětská symfonie : Novosvětská symfonie.Praha:Orbis.1990.80-235-0006-6.;
2339 k05/2.Swiezawski, Stefan.U źródel nowozytnej etyki.:Znak.1987.83-7006-018-8.;
2340 k05/2.Uhaľ, Martin.Otázky katolíckej morálky v aplikácii na reálie súčasnosti : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-74-6.;
2341 k05/2.Virt, Günter.Žít až do konce : etika umírání,smrti a eutanazie.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-330-2.;
2342 k05/2.Vozár, Jozef.Eutanázia : Právne aspekty.Pezinok:Formát.1995.80-967469-2-8.;
2343 k05/2.Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.;
2344 k05/2.Wojtyla Karol, Biskup.Milość i odpowiedzialność.Kraków:Wydawnictwo Znak.1962..;
2345 k05/2.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.;
2346 k05/2.Zakaria, Fareed.Budoucnost svobody.Praha:Academia.2004.80-200-1285-0.;
2347 k05/2.Zakaria, Fareed.Budúcnosť slobody. .Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-285-3.;
2348 k05/3.Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.;
2349 k05/3.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.;
2350 k05/3.Jaki Stanley L..Cosmos and creator.Edinburgh:Scottish academic press.1980..;
2351 k05/3.La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.;
2352 k05/3.Mazierski, Stanislaw.Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznan - Warszawa-lublin:Ksiegarna sw. Wojciecha.1972..;
2353 k05/3.Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.;
2354 k05/3.Schaeffler, Richard.Filosofie náboženství. Praha:Academia.2003.80-200-1195-1.;
2355 K05/3.Slavkovský, Reginald Adrián; Vydrová, Jaroslava; Vydra, Anton.Boh a racionalita. .Pusté Úľany :Schola Philosophica.2010.978-80-969823-8-7.;
2356 k05/3.Sochoń, Jan.Ateizm.:Wydawnictwo Universytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego.2003.83-7072-290-3.;
2357 k05/4..Dialog, vědění, orientace :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-15-3.;
2358 k05/4.Alexandre, Koyré.Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru.:Vyšehrad.2004.80-7021-586-0.;
2359 k05/4.Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Úvod do filozofie neživej prírody.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-091-8.;
2360 k05/4.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.;
2361 k05/4.Boer, Theo de.Bůh filosofů a Bůh Pascalův. Benešov:EMAN.2003.80-86211-23-1.;
2362 k05/4.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.;
2363 k05/4.Czeslaw, Milosz.Záhrada vied.:Kalligram.2002.80-7149-458-5.;
2364 k05/4.Darwin, Charles.Môj život.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-260-9.;
2365 k05/4.de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..;
2366 k05/4.de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-48-5.;
2367 k05/4.Dronzek, Jozef.Boh vo filozofii 20. storočia. .Michalovce :FINAL.2008.978-80-969843-7-4.;
2368 k05/4.Elders, Leo.Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-014-9.;
2369 k05/4.Floss, Karel.Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého.1992.80-7067-186-6.;
2370 k05/4.Franz, M. Wuketits.Základy evoluční teorie.:Iris.1997.80-88778-38-7.;
2371 k05/4.Gino Loria.Galileo Galilei.Praha:Orbis.1943..;
2372 k05/4.Grygar, Jiří.Vesmír, jaký je. Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0637-9.;
2373 k05/4.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.;
2374 k05/4.Heisenberg, Werner.Fyzika a filosofie. Praha:Aurora.2000.80-85974-91-6.;
2375 k05/4.Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..;
2376 k05/4.Hoppe, Vladimír.Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. Praha:NEKLAN.1992.80-900884-3-0.;
2377 k05/4.Huxley, Aldous.Věčná filozofie. Praha:ONYX.2002.80-85228-95-5.;
2378 k05/4.Józef, Maria Bochenski, Jozef.4 BOCHEŇSKI, Józef Maria, 1902-1995 Mezi logikou a vírou.Brno:Barrister & Principal.2001.80-85947-74-9.;
2379 k05/4.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.;
2380 k05/4.Krempaský, Július.Veda verzus viera?. Bratislava:VEDA.2006.80-224-0896-4.;
2381 k05/4.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.;
2382 k05/4.Martin, Rees.Iba šesť čísel.:Kalligram.2002.80-7149-507-7.;
2383 k05/4.Masaryk, Tomáš Garrigue.Moderní člověk a náboženství.Praha:Masarykův ústav AV ČR.2000.80-902659-4-4.;
2384 k05/4.Mayr, Ernst.Čo je to evolúcia.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-662-6.;
2385 k05/4.Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.;
2386 k05/4.Mikuláš Blažek.Filozofický a fyzikálny pohľad na kozmológiu.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-297-X.;
2387 k05/4.Moreland, James Porter.Třikrát evoluce versus stvoření.Praha:Návrat domů.2004.80-7255-028-4.;
2388 K05/4.Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
2389 k05/4.Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.;
2390 k05/4.Rezek, Petr, 1948- - autor.Kosmos a živly :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-18-8.;
2391 k05/4.Slavomír, Ravik.Boh žije.:Alfa.1992.80-05-01060-5.;
2392 k05/4.Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.;
2393 k05/4.Stephen, Hawking.Vesmír v orechovej škrupinke.:Slovart.2002.80-7145-688-8.;
2394 k05/4.Tresmontant, Claude.Dějiny vesmíru a smysl stvoření.Praha:Erm.1993.80-901477-0-4.;
2395 k05/4.Tresmontant, Claude.Teodicea.Košice ::Knižná dielňa Timotej,.1997.80-88849-08-X.;
2396 k05/4.Vácha, Marek Orko,1966-.Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis /.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-184-0.;
2397 k05/4.Wells, Jonathan.Ikony evoluce : ikony evoluce versus vědecké důkazy.Praha:Návrat domů.2005.80-7255-108-6.;
2398 k05/4.Wiker, Benjamin,(1960-).Darwinův mýtus :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-16-8.;
2399 k05/4.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.;
2400 k05/4.Želivan, Pavel.Teilhard de Chardin. Řím:Křesťanská akademie.1968..;
2401 k05/5.Gel František.Syn čarodejnice.Bratislava:Mladé letá.1974..;
2402 k05/5.Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.1999.80-967321-4-5.;
2403 k05/6..Křesťanství, kultura a svět :.:Praha :.1991.80-900615-0-8.;
2404 k05/6.Alighieri, Dante.O rodném jazyce. Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-118-8.;
2405 k05/6.Aristotelés, asi 384.Poetika.Praha:Svoboda.1996.80-205-0295-5.;
2406 k05/6.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..;
2407 k05/6.Duby, Georges.Umění a společnost ve středověku.Praha:Paseka.2002.80-7185-448-4.;
2408 k05/6.Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.1998.80-7203-098-1.;
2409 k05/6.Gellner, Ernest André.Pluh,meč a kniha : struktura lidských dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-87-9.;
2410 k05/6.Gellner, Ernest André.Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-44-5.;
2411 k05/6.Gerát, Ivan.Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava:Veda.2001.80-224-0643-0.;
2412 k05/6.Girard, René, 1923- - Účastník interview;.O původu kultury :.:Brno :.2008.978-80-7325-164-2.;
2413 k05/6.Graham, Gordon.Filosofie umění. Brno:BARRISTER & PRINCIPAL.2000.80-85947-53-6.;
2414 k05/6.Hanus, Ladislav.Človek a kultúra. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-180-1.;
2415 k05/6.Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.;
2416 k05/6.Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-356-1.;
2417 k05/6.Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.;
2418 k05/6.Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.;
2419 k05/6.Hrabovský, Jozef.Marcus Tullius Cicero.:Veda.1996.80-224-0453-5.;
2420 k05/6.Huizinga, Johan .Kultúra a kríza. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-472-0.;
2421 k05/6.Chalumeau, Jean.Přehled teorií umění : přehled filozofie a historie umění a kritiky.Praha:Portál.2003.80-7178-663-2.;
2422 k05/6.Kalista, Zdenek.Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí.Praha:Garamond.2005.80-86379-90-6.;
2423 k05/6.Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.;
2424 k05/6.Kulka, Tomáš.Umění a kýč.Praha:Torst.1994.80-85639-17-3.;
2425 k05/6.Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal.1933..;
2426 k05/6.Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.;
2427 k05/6.Mistrík Jozef.Rétorika.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..;
2428 k05/6.Mistrík, Jozef.Rečnícke umenie.:INTERLINGUA.1994.80-88721-02-4.;
2429 k05/6.Muchová, Ludmila.Vyslovit nevyslovitelné ; didaktika uvádění do světa symbolů.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2005.80-7325-075-6.;
2430 k05/6.Novotný, Jiří.Světlo ikon.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1997.80-86045-14-5.;
2431 k05/6.Pavlík, Jiří.Dión Chrýsostomos : o výtvarném umění,náboženství a filozofii.Praha:Karolinum.2004.80-246-0758-1.;
2432 k05/6.Platón, 427.Dialogy o kráse : Ión.Hippias větší.Faidros.Praha:ODEON.1979..;
2433 k05/6.Pospíšil, Zdeněk.Marginálie k sociologii umění.:Olomouc : Votobia.1992.80-85619-22-9.;
2434 k05/6.Prokop, Dušan.Obecná uměnověda : Stručný přehled a úvod.:Praha : Gryf.1994.80-85829-04-5.;
2435 k05/6.Rookmaaker, H.R..Moderní umění a smrt kultury.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-49-X.;
2436 k05/6.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.1997.80-86045-06-4.;
2437 k05/6.Schulz von Thun, Friedemann(1944- )..Sztuka rozmawiania :.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370978878.;
2438 k05/6.Skladaná zost, Jana.Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Bratislava:Veda.1996.80-224-0493-4.;
2439 k05/6.Skladaná, Jana,.Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Veda:Bratislava.2001.80-224-0676-7.;
2440 k05/6.Spunar, Pavel.Kultura středověku.Praha:Academia.1995.80-200-0547-1.;
2441 k05/6.Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.;
2442 k05/7..Duchovná hudba v 19. storočí.:Nadácia Jána Levoslava Bellu.1995.80-967415-4-3.;
2443 K05/7..Putovanie za duchovnom po gotickej ceste.Ružomberok:Katolícka univerzita.2012.9788097124304 (brož.);978-80-971243-0-4.;
2444 k05/7.Assmann, Jan.Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Praha:Prostor.2001.80-7260-051-6.;
2445 k05/7.Auerbach, Erich,(1892-1957).Mimesis :.Praha ::Mladá fronta,.1998.80-204-0738-3.;
2446 k05/7.Baštín, Štefan.Dejiny anglickej a americkej literatúry.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0253-3.;
2447 k05/7.Boorstin, Daniel J..Člověk hledající, Příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. Praha:Prostor.1999.80-7260-018-4.;
2448 k05/7.Conte, Gian Biagio.Dějiny římské literatury.Praha:KLP.2003.80-85917-87-4.;
2449 k05/7.Curtius, Ernst Robert.Evropská literatura a latinský středověk.Praha ::Triáda,.1998.80-86138-07-0.;
2450 k05/7.Florentová, Helena.Křesťanské nebe : Svätci v umení a v legendách.Bratislava:Mladé leta.1994.80-06-00615-6.;
2451 k05/7.Girard, René.Pôvod kultúry .:Vydavateľstvo AGORA.2011.978-80-969394-5-9.;
2452 k05/7.Gombrich, Ernst Hans.Příběh umění.Praha:Argo.1997.80-7203-143-0.;
2453 k05/7.Hilský, Martin, 1943-.Shakespeare a jeviště svět.:Praha :.2010.978-80-200-1857-1.;
2454 k05/7.Chlíbec, Jan, 1953-.Savonarola a Florencie :.:Praha :.2008.978-80-86890-17-3.;
2455 k05/7.Kraus, Jiří.Rétorika v evropské kultuře.Praha:Academia.1998.80-200-0659-1.;
2456 k05/7.Nelson, Robert S..Kritické pojmy dejín umenia : Critical Terms for Art History.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-978-X.;
2457 k05/7.Papáč, Richard.Pamiatky na gotickej ceste.Košice:Východoslovenské múzeum v Košiciach.2013.9788089093366 (brož.); 978-80-89093-36-6.;
2458 k05/7.Soukup, Václav.Přehled antropologických teorií kultury.Praha:Portál.2004.80-7178-929-1.;
2459 k05/7.Tajkov, Peter1974-.Sakrálna architektúra 11.-13. storočia na juhovýchodnom Slovensku /.V Košiciach:Fakulta umení Technickej univerzity.2012.9788055309309 (viaz.); 978-80-553-0930-9.;
2460 k05/7.Tibenský, Ján.Priekopníci slovenskej kultúry.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975..;
2461 k05/7.Vantuch, Anton.Dejiny francúzskej literatúry.:Causa editio.1995.80-85533-14-6.;
2462 k06-2a..Dominikáni v Plzni :.:Praha :.2001.80-85929-46-5.;
2463 k06-2a..In ricordo di P. Reginaldo Cambareri.Palermo:.1989..;
2464 k06-2a.Amato Alfonso P. OP.IL CAMMINO DI UNA GRANDE IDEA.Bologna - Italia:.1955..;
2465 k06-2a.Blažíček, Oldřich J..Dominikánsky kostel sv. Vavřince v Jablonném.Olomouc:Edícia Krystal.1948..;
2466 k06-2a.Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..;
2467 k06-2a.Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..;
2468 k06-2a.Congregazione della beata Imelda Venezia.Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..;
2469 k06-2a.Černušák, Tomáš,(1972-).Historie dominikánů v českých zemích.Praha ::Krystal OP,.2001.80-85929-50-3.;
2470 k06-2a.Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.AUGSBURG:.2004..;
2471 k06-2a.Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.Augburg - Freiburg/Br.-Munchen:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2003..;
2472 k06-2a.Francois Leprieur, OP.Quand Rome condamne.Plon:Terre Humaine Plon/Cerf.1989..;
2473 k06-2a.Innocenzo Colosio O.P..II. P. Maestro R. Garrigou - Lagrange O. P. 1877 - 1964.Fiorentina:Libreria editrice Fiorentina.1965..;
2474 k06-2a.Lippini Pietro P. OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..;
2475 k06-2a.mit Druckerlaubnis der erzbischcopflichen ordinariates Wien.DI ROSENKRANZ-BASILIKA DER DOMINIKANER zu Wien.Wien:.1957..;
2476 k06-2a.Monache Domenicane monaster Beata Colomba.BEATA COLOMBA da RIETI.Perugia - Italia:.1988..;
2477 k06-2a.P. Giocondo Pio Lorgna OP .Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..;
2478 k06-2a.Puciłowski, Józef((1939- ).).Myśląc głośno ....Pelplin ::Wydaw. Diecezjalne,.1997.8385087567.;
2479 k06-2a.Řád bratří kazatelu.Laická sdružení sv. Dominika.Praha:Ŕád bratří kazatelu.1993..;
2480 k06-2a.Rád kazateľov.PROPRIUM RÁDU KAZATEľOV - výber.Rím - Italia:u Sv. Sabíny.1982..;
2481 k06-2b..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..;
2482 k06-2b..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..;
2483 k06-2b..NICOLAUS STUDI STORICI.Bari:Rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunita dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di s. Nic..1991..;
2484 k06-2b.Adam Miroslav O. P. .I SACRAMENTI DELL´INIZIAZIONE CRISTIANA NEI RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA I.Roma - Italia:Pont. Universitatem S. Thomae.2003..;
2485 k06-2b.Atkinson, Rita L..Psychologie.Praha:Victoria Publishing.1995.80-85605-35-X.;
2486 k06-2b.Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.1993.80-966953-1-2.;
2487 k06-2b.De Chardin Teilhard Marguerite-Marie.L´énergie spirituelle de la Souffrance.Paris:aux Éditions du Seuil.1951..;
2488 k06-2b.Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..;
2489 k06-2b.Heim Dr. Erwin Bernhard.Die Ver Herr - lichung Gottes A - omega.Zurich - Swizerland:Christiana Verlag.1966..;
2490 k06-2b.Chapman ABT Johannes O.S.B,.Vom Gebet der Hingabe.Freiburg:Verlag Herder.1952..;
2491 k06-2b.Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..;
2492 k06-2b.Neugebauer Richard.Legenda o paní Zdislavě.Ždár nad Sázavou:Rímskokatolický farní úřad .1991..;
2493 k06-2b.Pieper Josef.DAS VIERGESPANN.Munchen:Kosel - Verlag.1964..;
2494 k06-2b.Pieper Josef.Gluck und contemplation.Munchen:Kosel Verlag.1957..;
2495 k06-2b.Pieper Josef.Gottgeschenkte Atempause.Steinfeld:Salvator Verlag.1980..;
2496 k06-2b.Pieper Josef.Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens.Munchen:Kosel - Verlag.1951..;
2497 k06-2b.Pieper, Josef,(1904-1997).Über die Liebe.München ::Kösel,.1987.3-466-40131-3.;
2498 k06-2b.Pierre Charles SJ.GOTT IN ALLEN DINGEN.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH.1963..;
2499 k06-2b.Svatoš P. Ambrož M. O.P..Paní Zdislava.Brno:ZO Elektroniky UD.1990..;
2500 k06-2b.Svatoš P. Ambrož M. O.P..Paní Zdislava.Brno:ZO Elektroniky UD.1990..;
2501 k06-2b.Záň Augustín J. , ThM..POKRM NA CESTU.Clevelaand, Ohio:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1977..;
2502 k06-3a.Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum.1990 ?..;
2503 k06-3a.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..;
2504 k06-3a.DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..;
2505 k06-3a.DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..;
2506 k06-3a.Dominican publications.THE NINE WAYS OF PRAYER OF SAINT DOMINIC.Dublin:Dominikan publications.1978..;
2507 k06-3a.M. D. Chenu O. P..DAS WERK DES HL. THOMAS VON AQUIN.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1960..;
2508 k06-3a.ROBERT EDWARD BRENNAN OP.Eine philosophische Analyse der menschliehen Natur.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle H eidelberg.1957..;
2509 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1934..;
2510 k06-3a.Thomas von Aquin.DAS GEHEIMNIS DER EUCHARISTIE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1938..;
2511 k06-3a.Thomas von Aquin.DAS WERK DER SECHS TAGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1934..;
2512 k06-3a.Thomas von Aquin.DES MENSCHENSOHNES SEIN, MITTLERAMT UND MUTTER.Heidelberg:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle .1957..;
2513 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE LETZTEN DINGE Supplement 87 - 99.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1961..;
2514 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE LIEBE.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1966..;
2515 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2516 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2517 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE..Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2518 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE. III 60 - 72.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2519 k06-3a.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE. III 60 - 72.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2520 k06-3a.Thomas von Aquin.Die Liebe (1. Teil).Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1959..;
2521 k06-3a.Thomas von Aquin.ERSCHAFFUNG UND URZUSTAND DES MENSCHEN.Munchen, Heidelberg:Verlag F. H. Kerle.1941..;
2522 k06-3a.Thomas von Aquin.GOTT DER DREIEINIGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1939..;
2523 k06-3a.Thomas von Aquin.GOTT DER DREIEINIGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1939..;
2524 k06-3a.Thomas von Aquin.Gottes da Sein und Wesen.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1934..;
2525 k06-3a.Thomas von Aquin.Gottes Leben Sein Erkennen und Wollen.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1934..;
2526 k06-3a.Thomas von Aquin.GRUNDLAGEN DER MENSCHLICHEN HANDLUNG.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1940..;
2527 k06-3a.Thomas von Aquin.CHRISTI LEBEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2528 k06-3a.Thomas von Aquin.CHRISTI LEBEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1935..;
2529 k06-3a.Thomas von Aquin.SCHOPFUNG UND ENGELWELT.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1936..;
2530 k06-3a.Thomas von Aquin.TUGENDEN DES GEMEINSCHAFTSLEBENS.Munchen, Heidelberg:Verlag F. H. Kerle .1943..;
2531 k06-3a.Thomas von Aquin.WESEN UND AUSSTATTUNG DES MENSCHEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet.1937..;
2532 k06-3b..PROVINZ KATALOG.:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2005..;
2533 k06-3b..SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..;
2534 k06-3b.a cura di Suor M. ELENA CROCIANI OP delle Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio.L´ATTUALITA´ DOMENICANA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1968..;
2535 k06-3b.Agostino Borromeo.L´INQUISIZIONE.Roma - Italia:Cittá del Vasticano Biblioteca apostolica Vaticana.2003..;
2536 k06-3b.Berthold Waldstein-Wartenberg.DIE HEILIGE ZDISLAWA UND IHRE ZEIT.Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Tschechische Republik:Martin Verlag.2000..;
2537 k06-3b.DECOUVRIR.LE PAYS CATHARE. Vic-en-Bigorre - France:MSM .1992..;
2538 k06-3b.Domenico M. Abbrescia O.P..LAICI DOMENICANI.Friburgo - (Svizzera):GUY BEDOUELLE O. P..1989..;
2539 k06-3b.édité par ordre du Fr. Anicet FERNANDEZ Maitre de lĺ Ordre.Livre des Constitutions et Ordinations de l Órdre des Fréres Précheurs.Toulouse, France:Secrétariat provincial de la Province dominicaine de Toulouse.1979..;
2540 k06-3b.Giacinto Arturo Scaltriti.PIER GIORGIO FRASSATI.Roma - Italia:Edizioni Paoline.1979..;
2541 k06-3b.Gustavo Gutiérrez.GOTT ODER DAS GOLD.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1990..;
2542 k06-3b.Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..;
2543 k06-3b.Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..;
2544 k06-3b.Introduction du Chanoine P. Blanchard.LACORDAIRE ET LA PAROLE DE DIEU.BRUXELLES:lA PENSÉE CATHOLIQUE.1962..;
2545 k06-3b.iussu fr. Carlos A. Azpiroz Costa magistri Ordinis .Liber Constitutionum et ordinationum.Roma - Italia:Curia Generalitia.2010..;
2546 k06-3b.iussu fr. Aniceti Fernander magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUIONUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1969..;
2547 k06-3b.Jean-Pierre Dedieu.L´inquisition.Brodar et Taupin ( France):cerf.1987..;
2548 k06-3b.Jiří Maria Veselý, O. P..AVVENNE IN EUROPA.Olomouc - Roma:Dominikánská edicse KRYSTAL.1983..;
2549 k06-3b.Jiří Maria Veselý, O. P..IL MIRACOLO.Roma - Italia:Largo Angeliculm.1994..;
2550 k06-3b.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..;
2551 k06-3b.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE 2. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..;
2552 k06-3b.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE I. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..;
2553 k06-3b.Josip Mlinarič OP.SVJEDOCI OBNOVE III. DIO.Zagreb:Roso.1992..;
2554 k06-3b.Konvent der Dominikaner in Hamburg.PATER MATERNUS EINIGT OP.Hamburg:Konvent der Dominikaner .1992..;
2555 k06-3b.M. Giovanna Cambria.IL MONASTERSO DOMENICANO DI S. AGNESE IN BOLOGNA.Bologna - Italia:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..;
2556 k06-3b.M. H. Vicaire, O.P..SANT DOMINIQUE LA VIE APOSTOLIQUE.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..;
2557 k06-3b.o. Joachim Roman Bar OFMConv..SWIETY JACEK.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej .1989..;
2558 k06-3b.P. Baron.LA JEUNESSE DE LACORDAIRE.Paris:Les Editions du Cerf.1961..;
2559 k06-3b.P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..;
2560 k06-3b.P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..;
2561 k06-3b.P. Luigi Abele Redigonda O. P..Secoli domenicani 1216 - 1966.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1967..;
2562 k06-3b.P. Mariano Cordovani O. P..TEOLOGIA E VITA SPIRITUALE.Milano:Masimo.1982..;
2563 k06-3b.P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..;
2564 k06-3b.P. Raimondo Spiazzi O.P..GLI ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1968..;
2565 k06-3b.P. Raimondo Spiazzi O.P..IL CULTO DELLA SAPIENZA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1969..;
2566 k06-3b.P. Raimondo Spiazzi O.P..LA VOCAZIONE DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..;
2567 k06-3b.P. Raimondo Spiazzi O.P..LO SPIRITO E LA REGOLA DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1967..;
2568 k06-3b.P. Timoteo Centi, O. P..MADRE M. ANTONIA LALIA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1972..;
2569 k06-3b.R. P. Regamey dominicain.CE QUE CROYAIT DOMINIQUE.Paris:Fayard - Mame.1978..;
2570 k06-3b.Raimondo Spiazzi O. P..L ´ORDINE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..;
2571 k06-3b.Sr. Andreina Omedé delle suore domenicane di Asti .UMANITÁ E SPIRITUALITÁ NEL BEATOS GIORDANO DI SASSONIA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1968..;
2572 k06-3b.Sr. Elena Crociani O. P. delle Suore Domenicane di S. Sissto Vecchio - Roma.DOSSIER DOMENICANI 1983.Roma - Italia:Edizioni vivere in.1983..;
2573 k06-3b.V. Walgrave, OP.ESSAI D´ AUTOCRITIQUE D´UN ORDRE RELIGIEUX.Bruxelles:Editions du CEP.1966..;
2574 k06-4a..Das Leben des heiligen Thomas von Aquino.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1967..;
2575 k06-4a..SUMMA CONTRA GENTILES.Olomooc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2576 k06-4a..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2577 k06-4a..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2578 k06-4a..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2579 k06-4a..sv. Tomáš Akvinský SUMMA CONTRA GENTILES.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2580 k06-4a..sv. Tomáš Akvinský andělský doktor SUMMA PROTI POHANUM.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
2581 k06-4a..sw, Tomasz z Akwinu - WYKLAD LISTU DO RZYMIAN.Poznaň:W drodze.1987..;
2582 k06-4a..The ethics of Aquinas /.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.2002..0878408886 (pbk. : alk. paper).;
2583 k06-4a..THOMAS VON AQUIN - UBER DAS SEIN UND DAS WAESEN.Frankfurt/M - Hamburg - Germany:FISCHER - BUCHEREI.1959..;
2584 k06-4a..Thomas Aqsuinas SELECTED PHILOSOPHICAL WRITINGS.New York:Oxford university .1993..;
2585 k06-4a.Bibliotheca Dominicana.DE ORATIONE iuxta B. Humbertum de Romanis, OP.Romae:Apud Sanctam Sabinam.1960..;
2586 k06-4a.Domenico M. Abbrescia O.P..LE PAROLE DI SAN DOMENICO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicana.1986..;
2587 k06-4a.Fischer bucherei.THOMAS VON AQUIN.Frankfurt am Main und Hamburg - Germany:Fisscher bucherei.1958..;
2588 k06-4a.G. K. Chesterton.SWIETY TOMASZ Z AKWINU.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1974..;
2589 k06-4a.Gianfranco Bustacchini.RAVENA.Bologna - Italia:edizioni ITALCARDS.1984..;
2590 k06-4a.Gilbert Keith Chesterton.THOMAS VON AQUIN.Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1957..;
2591 k06-4a.Luigia Tincani.FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA.Milano:Ancora.1998..;
2592 k06-4a.P. Tommaso Tarantino o.p..Il Rosario: Contemplazione del volto di Cristo.:Apostolato del rosario - Madona dell´Arco.2002..;
2593 k06-4a.Societa Biblica in Italia.Vangelo secondo Matteo.Roma - Italia:Societa Biblica Britannica end Rorestiera.2002..;
2594 k06-4a.sw. Tomasz z Akwinu.EWANGELIA OJCÓW KoŚCIOLA.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.2001..;
2595 k06-4a.sw. Tomasz z Akwinu.EWANGELIA OJCÓW KoŚCIOLA.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.2001..;
2596 k06-4a.Tomáš Akvinský,(1225-1274).O stvoření :.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183--03-8.;
2597 k06-4a.UFFICIO LIBRI LITURGICI.DIE NEUN GEBETSWEISEN DES HEILIGEN DOMINIKUS.Roma - Italia:Ufficio libsri liturgici.1992..;
2598 k06-4a.Ufficio libri liturgici.I NOVE MODI DI PREGARE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Ufficio libsri liturgici.1999..;
2599 k06-4a.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LES NEUF MANIERES DE PRIER DE SAINT DOMINIQUE.ROMA:Ufficio libsri liturgici.1992..;
2600 k06-4a.Veterán.SLOVÁCI A SLOBODA.Bratislava:Nakladateľstvo slovenskej ligy v Bratislave.1935..;
2601 k06-4b..St Catherine de Ricci.Oxford:Domenican sources.1985..;
2602 k06-4b.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.;
2603 k06-4b.Alfonso d´Amato.COMUNITÁ E COMUNIONE NELLA VITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Edizioni Tipoarte.1995..;
2604 k06-4b.Arrigo Levasti.KATHARINA VON SIENA.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1952..;
2605 k06-4b.Ashley, Benedict M..The Dominicans.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1990..0814657230.;
2606 k06-4b.B.Umberto de Romans O. P..LETTERE AI RELIGIOSI.Roma - Italia:Edizioni pro sanctitate.1991..;
2607 k06-4b.Bischof Dr.. Rudolf Graber.THOMAS VON AQUIN.Regensburg:Dominikanerkirche.1974..;
2608 k06-4b.Borgman, Erik,(1957-).Edward Schillebeeckx :.New York ::Continuum,.2003-.0826461948 (v. 1).;
2609 k06-4b.Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979.3779407299 (kart.).;
2610 k06-4b.Columba Ryan o. p..SAINT MARTIN DE PORRES.London:Catholic Truth Society.1956..;
2611 k06-4b.Convento S. Sabina (Aventino) Roma.P. DOMENICO GALLUZZI o. p..Faenza:ARA CRUCIS.1995..;
2612 k06-4b.Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Náležet Bohu.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-04-5.;
2613 k06-4b.Dominican sources edited and translated by Simon Tugwell, OP.JORDAN OF SAXONY: on the beginnings of the order of preachers.Dublin:Parable (USA) Dominican Publications.1982..;
2614 k06-4b.Donald J. Goergen, OP.LETTERS TO MY BROTHERS AND SISTERS.IRELAND, DUBLIN:DOMINICAN PUBLICATIONS.1996..;
2615 k06-4b.Dr. M. Roswitha Schneider OP.Begegnung mit der Heiligen aus Siena.Abensberg:Verlagsdruckerei Josef Kral.1979..;
2616 k06-4b.Eggensperger, Thomas,(1963-).Bartolomé de las Casas :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1547-5.;
2617 k06-4b.Eggensperger, Thomas,(1963-).Frauen und Männer im Dominikanerorden :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1992.3-7867-1660-9.;
2618 k06-4b.Franz Peter Sonntag.Hieronymus Savonarola.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
2619 k06-4b.Franz Peter Sonntag.KATHARINA VON SIENA.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1954 ?..;
2620 k06-4b.Frere Jean-Luc Vesco, Prieur provincial de Toulouse.DOMINICAINS L ´Ordre des Précheurs présenté par quelques-uns d´entre eux.Paris:Les éditions du cerf.1980..;
2621 k06-4b.Hilarius Barth, OP.Im Feuerofen.Leutesforf am Rhein:Johannes-Verlag.1977..;
2622 k06-4b.Jean Guitton de l´Académie francaise.PORTRAIT DU PERE LAGRANGE.Paris:chez Robert Laffont.1992..;
2623 k06-4b.Jiří M. Vesely.La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1981 ?..;
2624 k06-4b.Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum.1994..;
2625 k06-4b.Joseph Eyquem, o.p. Jean Laurenceau, o. p..AUJOURD ´HUI, LE ROSAIRE?.Toulouse, France:CENTRE NATIONAL DU ROSAIRE.1969..;
2626 k06-4b.Katharina von Siena.Dialog uber die Vorsehung.Luzern:REX - Verlag.1951..;
2627 k06-4b.Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.;
2628 k06-4b.Lohrum, Meinolf,(1935-).Albert der Große :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1586-6.;
2629 k06-4b.M.-H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIQUE ET SES FRERES ÉVANGILE OU CROISADE?.Paris:Les éditions du cerf.1979..;
2630 k06-4b.Markus Huck.ZUM 200. TODESTAG DER SCHWESTER MARIA COLUMBA SCHONATH.Munsterschwarzach:Benedici Press.1987..;
2631 k06-4b.Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS BETER UND PREDIGER.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1984..;
2632 k06-4b.Nichols, Aidan..Yves Congar.Wilton, CT ::Morehouse-Barlow,.1989..0225665379;0225665697; 0819214884; 0819214876;0819214884; 0819214876.;
2633 k06-4b.O. P..STATUTI DEL LAICATO DOMENICANO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicao.1992..;
2634 k06-4b.Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Maticse cyrilometodějská.1991..;
2635 k06-4b.Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..;
2636 k06-4b.P. Angelo Walz O. P..I SANTI DOMENICANI.Roma - Italia:DESCLÉE END C Editori PONTIFICI.1968..;
2637 k06-4b.P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..;
2638 k06-4b.Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.;
2639 k06-4b.Radcliffe, Timothy..I call you friends.New York ::Continuum,.2003.0826451888 .;
2640 k06-4b.Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1999..1-87155-270-2.;
2641 k06-4b.Raimondo da Capua.S. Caterina da Siena.Siena:Basilica Cateriniana.1969..;
2642 k06-4b.Richard Woods OP.Mysticism and Prophecy.New York - USA:Maryknoll.1998..;
2643 k06-4b.Roma, S. Sabina .BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.Roma - Italia:Edizioni studio Domenicano.1994..;
2644 k06-4b.S. Caterina da Siena.Il Libro della divina dottrina.Siena:Edizioni Cantagalli.1970..;
2645 k06-4b.Sorgia, Raimondo..Breviario savonaroliano :.Firenze ::Ponte alle Grazie,.1996..88-7928-383-9.;
2646 k06-4b.Sr. M. Elena Crociani O. P..S. LUDOVICO BERTRANDO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1973..;
2647 k06-4b.Súddeutsch-osterreichische Provinz der Dominikaner.DOMINIKUS.Augsburg - Wien:Súddeutsch-osterreichische Provinz der Dominikaner.2005..;
2648 k06-4b.Svatá Kateřina Sienská.Dialog s Boží prozřetelností.:Samizdat Česká kongregace sester Dominikánek .1947..;
2649 k06-4b.Thomas Eggensperger.Der Einfluss des Thomas von Aquin auf das politische Denken des Bartolomé de Las Casas im Traktat.Munster :LIT Verlag.2001..;
2650 k06-4b.Timothy Radcliffe.GEMEINSCHAFT IM DIALOG.Leipzig:St. Benno Buch - und Zeitschriftensverlags-gesellschaft.2001..;
2651 k06-4b.Tugwell, Simon,(1943-).Svatý Dominik.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-85929-91-1.;
2652 k06-4b.Ulrich Engel (HG).DOMINIKANISCHE SPIRITUALITET.Leipzig:Dominikanische spiritualitňat Benno Verlag.2000..;
2653 k06-4b.Universitatis a sancto Thoma Aquinate "Angelicum".ANGELICUM.Roma:Largo Angelicum.2004..;
2654 k06-4b.Venturino Alce O.P..HOMILIEN DES SELIGEN ANGELICO.Bologna - Italia:Studio Domenicano.1983..;
2655 k06-4b.Vincent de Couesnongle OP.CONFIDENCE FOR THE FUTURE.Paris:Dominican publications.1982..;
2656 k06-5a..TOMMASO D´ AQUINO NEL SUO VII CENTENARIO.Roma - Napoli:Congresso internazionale.1974..;
2657 k06-5a.Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..;
2658 k06-5a.Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..;
2659 k06-5a.Alphons Foos.THOMAS VON AQUINO.Bonn:VERITAS - Verlag.1934..;
2660 k06-5a.Angelo Campodonico.ALLA SCOPERTA DELL´ ESSERE.Milano - Italia:Le Edizioni Universitarie Jaca .1986..;
2661 k06-5a.Davies, Brian,(1951-).The Thought of Thomas Aquinas.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-826753-3.;
2662 k06-5a.Gilson, Etienne,.Thomist realism and the critique of knowledge /.San Francisco ::Ignatius Press,.1986..0898700949 .;
2663 k06-5a.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.;
2664 k06-5a.James A. Weisheipl OP.TOMASZ Z AKWINU.Poznaň:W drodze.1985..;
2665 k06-5a.Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES Tome II Jésus et Jésus-Christ 79.Paris:Desclée.1999..;
2666 k06-5a.Jesus M. Lecea Sainz, Sch. P..FE Y JUSTIFICACION EN SANTO TOMAS DE AQSUINO.MADRID:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1976..;
2667 k06-5a.M. D. Chenu O. P..INTRODUZIONE allo studio di S. TOMMASO D´AQUINO.Fiorentina:Libreria editricse .1953..;
2668 k06-5a.Mauro la Spisa.SAN TOMMASO E IL PENSIERO POST - MODERNO.Massimo - Milano:Studia Universitatis s. Thomae in Urbe.1985??..;
2669 k06-5a.Max Seckler.LE SALUT ET L´HISTOIRE.Paris:Les éditions du cerf.1967..;
2670 k06-5a.nORBERST a. lUYTEN o.p..Das menschenverstandnis nach Thomas von Aquin.Freiburg - Schweiz:Herausgeber: prof. dr. E. Montalta Universität Freiburg.1976..;
2671 k06-5a.Ordovani - Fernandez - Maggiolo - Spiazzi.lA MISSIONE DEL TOMISMO.Roma - Napoli:SAN SISTO VECHIO.1967..;
2672 k06-5a.P. Lodovico Ferretti O.P..SAN TOMMASO D´AQUINO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1974..;
2673 k06-5a.PhDr. Slavomír Šišák.ÚVOD DO ARISTOTELSKO - TOMISTICKÉHO REALISMU.Olomouc:MCM.1993..;
2674 k06-5a.Prokop Augustín.Zemřít láskou.Praha 1:Krystal OP.2012..;
2675 k06-5a.Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..;
2676 k06-5a.Redpath, Peter A..A simplified introduction to the wisdom of St. Thomas /.London ::University Press of America,.1980.0-8191-1059-0.;
2677 k06-5a.Společnost Tomáše Akvinského.Akta Společnosti Tomáše Akvinského.Praha:Společnost Tomáše Akvinského.2004..;
2678 k06-5a.Štěpán M. Filip O. P. akta 2006 (3).Podstata eucharistické oběti podle sv. Tomáše Akvinského.Olomouc:Splečnosť Tomáše Akvinského.2003..;
2679 k06-5a.von Dr. med. Eberhar Sievers.NATUR ALS WEG.Wurzburg:Kommissionsverlag Verlag Johann Wilhelm Naumann.1966..;
2680 k06-5b..Meister Eckehart DEUTSCHE PREDIGTEN UND TRAKTATE.Zurich:Diogenes Verlag AG .1979..;
2681 k06-5b..MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze.1987..;
2682 k06-5b.Cahiers de Fanjeaux.SAINT DOMINIQUE en Languedoc.:Édouard Privat, Editeur.1966..;
2683 k06-5b.Cahiers de Fanjeaux.VAUDOIS LANGUEDOCIENS ET PAUVRES CATHOLIQUES.Toulouse, France:ÉDOUARD PRIVAT, ÉDITEUR.1967..;
2684 k06-5b.Dr. I. Klug.HEINRICH SUSO.Freiburg :Prokurator Dominikanerkloster St. Albert .1953..;
2685 k06-5b.Edited with an introduction by Simon Tugwell, O. P..EARLY DOMINICANS Selected Writings.New York - Ramsey - Toronto:Paulist press.1982..;
2686 k06-5b.Ennio Staid.San Domenico.:San Paolo.1995..;
2687 k06-5b.Guy Bedouelle.DOMINIKUS.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..;
2688 k06-5b.Guy Bedouelle.DOMINIQUE ou la gracse de la Parole.:Fayard - Mame.1982..;
2689 k06-5b.Guy Bedouelle, O.P..IN THE IMAGE OF SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1994..;
2690 k06-5b.Guy Bedouelle, O.P..SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1987..;
2691 k06-5b.Jean Girou.Saint Dominique en Languedoc.Paris:Les Grands spirituels 0ditions Albin Michel.1959..;
2692 k06-5b.Jeanne Ancelet -Hustache.MAITRE ECKHART.Paris:aux Éditions du Seuil.1966..;
2693 k06-5b.Johannes Tauler.Das Reich Gottes in Uns.Munchen - Engelberg:Drei eichen verlag.1982..;
2694 k06-5b.Leonard von Matt - M. H. Vicaire O. P..DOMINIKUS.Zurich:NZN Buchverlag.1957..;
2695 k06-5b.M. H, Vicaire, O. P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris-6:Les éditions du cerf.1957..;
2696 k06-5b.M. H, Vicaire, O. P..SAINT DOMINIQUE DE CALERUEGA.Paris:Les editions du cerf.1955..;
2697 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..;
2698 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..;
2699 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..;
2700 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..;
2701 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..;
2702 k06-5b.M. H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIC AND HIS TIMES.Green Bay, Wisconsin:Alt publishing company.1961..;
2703 k06-5b.Meinolf Lohrum OP.Dominikus.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1987..;
2704 k06-5b.Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS.lEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1992..;
2705 k06-5b.P. Dominikus Planzer O.P..HENRICH SEUSES LEHRE.Freiburg i Br.:Die Ewige Weisheit.1960..;
2706 k06-5b.P. Venturino Alce.IL CONVENTO DI SAN DOMENICO IN BOLOGNA NEL SECOLO XIII.Bologna - Italia:Pátron editore.1973..;
2707 k06-5b.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.1993.80-7113-074-5.;
2708 k06-5b.Suzanne Eck.INITIATION A JEAN TAULER.Paris:Épiphanie-Tradition dominicaine Initiations Les éditions du cerf.1994..;
2709 k06-5b.Tauler, Jan.Propast k propasti volá : kázání.Praha:Krystal OP.2003.80-85929-62-7.;
2710 k06-5b.Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofia y Letras Instituto de Filosofia .MEISTER ECKHART Teólogo Mistica.Mendoza - republika Argentina:Centro Universitario - Parque Gral San Martin Casila de Correo.1997..;
2711 k06-6a..TOMAS VON AQUIN UBER DASS SEIN UND DAS WESEN.:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag.1953..;
2712 k06-6a. Rouet de Journel et J. Dutilleul ..ENCHIRIDION ASCETICUM.:Herder Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci.1965..;
2713 k06-6a.Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Curia generalitia ad s. Sabina.1992..;
2714 k06-6a.diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA I.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..;
2715 k06-6a.Diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..;
2716 k06-6a.Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.;
2717 k06-6a.FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.;
2718 k06-6a.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.;
2719 k06-6a.Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..;
2720 k06-6a.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..;
2721 k06-6a.Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..;
2722 k06-lb.Commissione Editoriale del Catechismo della chiesa cattolicas.Dossier informativo.Rím - Italia:Libreria editrice Vaticana.1992..;
2723 k06-lb.Listl Joseph, Muller Hubert, Schmitz Heribert.Grundris des nachkonziliaren Kirchenrechts.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1980..;
2724 k06-lb.Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.;
2725 k06-lb.Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.;
2726 k06/1..Normativní a žité náboženství. :V Brně :.1999.80-210-2047-4.;
2727 k06/1.Armstrongová, Karen.Dejiny mýtov.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-053-4.;
2728 k06/1.Black, Jeremy.Bohové,démoni a symboly starověké Mezopotámie : ilustrovaný slovník.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-266-8.;
2729 k06/1.Campbell, Joseph.Mýty západu : představy o bozích v dějinách civilizace.Hodkovičky:Pragma.2004.80-7205-874-6.;
2730 k06/1.Ceram C. W..Bohovia Hroby Učenci.Bratislava:Obzor.1965..;
2731 k06/1.Černá, Zlata.Duchovní prameny života.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-223-3.;
2732 k06/1.Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X.;
2733 K06/1.Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.1997.80-967210-3-8.;
2734 k06/1.Janšák Štefan.Brány do dávnoveku.Bratislava:Tatran.1986..;
2735 k06/1.Jordan, Michael.Světové mýty.Praha:Volvox globator.1997.80-7207-102-5.;
2736 k06/1.Kerényi, Karl.Věda o mytologii. Brno:Janeček.1997.80-85880-13-X.;
2737 k06/1.Klíma Josef.Ľudia Mezopotámie.Bratislava:Obzor.1988..;
2738 k06/1.Klima Otakar.Sláva a pád starého Iránu.Praha:Orbis.1977..;
2739 k06/1.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1984..;
2740 k06/1.Luther, H. Martin.Helénistická náboženství. Brno:Masarykova univerzita.1997.80-210-1702-3.;
2741 k06/1.Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.:AGORA.1995.80-967210-1-1.;
2742 k06/1.Moscati Sabatino.Foiničané.Praha:Orbis.1965..;
2743 k06/1.Pavlincová, Helena.Filosofie náboženství : Pokus o typologii.Brno:Masarykova univ..1999.80-210-1702-3; 80-210-1978-6.;
2744 k06/1.Pressová Ludwika.Stará Kréta.Praha:Panorama.1978..;
2745 k06/1.Puhvel, Jaan.Srovnávací mythologie.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-177-8.;
2746 k06/1.Román, József.Mýty starého sveta. Bratislava:Obzor.1966..;
2747 k06/1.Shaw, Ian.Dějiny starověkého Egypta.Praha:BB art.2003.80-7257-975-4.;
2748 k06/1.Vidman Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.1986..;
2749 k06/1.Watts, Alan.Mýtus a rituál v křesťanství. Brno:Janeček.1995.80-85880-09-1.;
2750 k06/1.Werner, Karel.Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko.Brno:Masarykova univerzita.2002.80-210-2978-1.;
2751 k06/1.Zamarovský Vojtech .Vzkriesenie Olympie.Bratislava:Śport, Slovenské telovýchovné vydavateľstvo.1986..;
2752 K06/1.Zamarovský Vojtech - prebásnil, predhovor, poznámky, vysvetlivky a výber obrázkov.Epos o Gilgamesovi.Bratislava:Tatran.1975..;
2753 k06/1.Zamarovský, Vojtech.Návrat do starověku : Po stopách vlasných kníh.Bratislava:Q111.1992.80-85401-11-8.;
2754 k06/2.Bayat, Mojdeh.Příběhy z pouští a zahrad : moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů.Praha:Portál.1999.80-7178-300-5.;
2755 k06/2.Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.;
2756 k06/2.Bič, Miloš.V zemi sfing a pyramid : Od faraónů k prorokovi.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-49-8.;
2757 k06/2.Boff, Leonardo.Orel a kuře : o integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás. Praha:Portál.2000.80-7178-442-7.;
2758 k06/2.David, A. Rosalie (Ann Rosalie).Náboženství a magie starověkého Egypta ; Rosalie Davidová ; přeložila Hana Vymazalová..:BB/art.2006.80-7341-698-0.;
2759 k06/2.Fontana, David.Cesty ducha v moderním světě : možnosti duchovního růstu z pohledu psychologie a spirituálních tradic.Praha:Portál.1999.80-7178-239-4.;
2760 k06/2.Gauchet, Marcel.Odkouzlení světa.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-037-3.;
2761 k06/2.Georges, Dumézil.Mýtus a epos. II, Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král.:Oikoymenh.2005.80-7298-117-X.;
2762 k06/2.Greene, Liz.Životní cesta v zrcadle mýtů : mytické příběhy jako inspirace pro život. Praha:Portál.2001.80-7178-528-8.;
2763 k06/2.Hošek, Radislav.Náboženství antického Řecka.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-516-X.;
2764 k06/2.Jacobi Bernhard.Zaviate kultúry.Bratislava:Obzor.1965..;
2765 k06/2.Janák, Jiří, 1976-.Staroegyptské náboženství. |n I, |p Bohové na zemi a v nebesích.:Praha :.2009.978-80-7298-314-8.;
2766 k06/2.Komorovský, Ján.Prometeus : Mytologické paralely. Bratislava:Smena.1986..;
2767 k06/2.Kung, Hans.Křesťanství a buddhismus : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-239-X.;
2768 k06/2.Kung, Hans.Křesťanství a hinduismus : Na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-229-2.;
2769 k06/2.Kung, Hans.Křesťanství a islám : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-262-4.;
2770 k06/2.Kung, Hans.Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-294-2.;
2771 k06/2.Kuschel, Karl.Spor o Abrahama : Co židy,křestany a muslimy rozděluje a co je spojuje.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-197-0.;
2772 k06/2.Michalowski Kazimierz.Nielen pyramídy.Bratislava:Obzor.1977..;
2773 k06/2.O, DONOHUE, John.Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí,poezií a požehnáním.Praha:Portál.2002.80-7178-629-2.;
2774 k06/2.Petuchowski, Jakob J..Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice.Praha:Portál.2003.80-7178-691-8.;
2775 k06/2.Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.;
2776 k06/2.Remeš, Prokop.Nahá žena na střeše : psychoterapeutické aspekty biblických příběhů.Praha:Portál.2004.80-7178-921-6.;
2777 k06/2.Richter Stanislav.Říše faraónu.Praha:Vyšehrad.1973..;
2778 k06/2.Shah, Idries.Příběhy dervišů : tradiční příběhy súfijských mistrů. Praha:Portál.2001.80-7178-527-X.;
2779 k06/2.Schwarz, Ernst.Buddhův lotosový květ a dalších sto příběhů a moudrostí zenového buddhismu.Praha:Portál.2001.80-7178-451-6.;
2780 k06/2.Štampach, Odilo Ivan, 1946- - autor.A nahoře nic- :.:Praha :.2000.80-7178-396-X.;
2781 k06/2.Taisen, Dešimaru.Zen a bojová umění : tajemství japonských samurajů.:Portál.2003.80-7178-792-2.;
2782 k06/2.Viktor, Malka.Mistři židovské moudrosti : portréty dávných rabínů.:Portál.2004.80-7178-861-9.;
2783 k06/2.Wiesel, Elie.Příběhy o důvěře : eseje o velkých postavách židovské tradice.Praha:Portál.2001.80-7178-468-0.;
2784 k06/2.Wiesel, Elie.Příběhy o naději : eseje o velkých postavách židovské tradice. Praha:Portál.2001.80-7178-469-9.;
2785 k06/2.Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.1998.80-7178-259-9.;
2786 k06/2.Zamarovský Vojtech.Objavenie Tróje.Bratislava:Mladé letá.1976..;
2787 k06/2.Zamarovský Vojtech Dr..Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Mladé letá.1986..;
2788 k06/2.Zamarovský, Vojtech.Bohové a hrdinové antických bájí : Vojtěch Zamarovský.Praha:Mladá fronta.1965..;
2789 k06/3.Aldinger, Marco.Moudrosti a příběhy zenu. Praha:Portál.2000.80-7178-436-2.;
2790 k06/3.Armstrong, Karen.Dějiny Boha.Praha:Argo.1996.80-7203-050-7.;
2791 k06/3.Balabán, Milan.Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-392-2.;
2792 k06/3.Dostálová, Růžena.Antická mystéria.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-217-9.;
2793 k06/3.Eliade, Mircea.Kováři a alchymisté.Praha:Argo.2000.80-7203-320-4.;
2794 k06/3.Eliade, Mircea.Od Zalmoxida k Čingischánovi.Praha:Argo.1997.80-7203-132-5.;
2795 k06/3.Fermine, Maxence.Konfuciova moudrost.Praha:Portál.2004.80-7178-841-4.;
2796 k06/3.Fiala, Petr.Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťans.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-052-7.;
2797 k06/3.Griffiths, Bede.Sňatek mezi Východem a Západem.Brno:Cesta.1997.80-85319-70-5.;
2798 k06/3.Hanuš, Jiří.Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-21-6.;
2799 k06/3.Heller, Jan.Starověká náboženství : Náboženské systémy starého Egypta,Mezopotámie a Kenaanu.Praha:Kalich.1988..;
2800 k06/3.Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.;
2801 k06/3.Hrdličková, Věna.Nejkrásnější čínské příběhy. Praha:Portál.2005.80-7178-994-1.;
2802 k06/3.Chlup, Radek.Bůh a bohové. Praha:DharmaGaia.2004.80-86685-42-X.;
2803 k06/3.Ibrahim.Úsměvy a moudrost Persie.Praha:Portál.2004.80-7178-687-X.;
2804 k06/3.Jepsen Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..;
2805 k06/3.Jozefčiaková, Silvia.Moderné náboženstvo. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2005.80-89096-23-9.;
2806 k06/3.Koch, Rudolf.Proroctví.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-189-3.;
2807 k06/3.Komorovský, Jan.Religionistika a náboženská výchova.:F.R. and G..1997.80-85508-36-2.;
2808 k06/3.Kondratov, Alexander.Legendy o potope. Obzor:Bratislava.1989.80-215-0039-5.;
2809 k06/3.Kováč, Milan.Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta.Bratislava:Chronos.2005.80-89027-15-6.;
2810 k06/3.Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Třistakrát z židovského humoru. Praha:Portál.2003.80-7178-776-0.;
2811 k06/3.Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Úsměvné židovské historky. Portál:Praha.2004.80-7178-873-2.;
2812 k06/3.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.2002.80-7178-713-2.;
2813 k06/3.Mircea, Eliade.Pojednání o dějinách náboženství.:Argo.2004.80-7203-589-4.;
2814 k06/3.Nahum, André.Židovsko-arabská moudrost a humor. Praha:Portál.2001.80-7178-523-7.;
2815 k06/3.Ondřej, Stehlík..Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní d. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-587-9.;
2816 k06/3.Pejřimovský, Josef.Náboženství : původ,zkoumání,srovnávání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998.80-238-3566-1.;
2817 k06/3.Quentric-Séguy, Martine - autor.Příběhy z moudrosti Indů II.:Praha.2000.80-7178-347-1.;
2818 k06/3.Rüpke, Jörg.Náboženství Římanů.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-807-5.;
2819 k06/3.Schreiber Hermann a Georg.Zaniklá města.Praha:Vyšehrad.1955..;
2820 k06/3.Schultz, Nicholas.Myšlenky z židovské moudrosti. Praha :Portál.2006.80-7367-148-4.;
2821 k06/3.Štampach, Odilo Ivan.Náboženství v dialogu.Praha:Portál.1998.80-7178-168-1.;
2822 k06/3.Turcan, Robert.Mithra a mihraismus. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-708-1.;
2823 k06/3.Veličová, Silvia.Moderné náboženstvo II. Modern Religion II..Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2006.80-89096-26-3.;
2824 k06/4..Buddha :.Stuttgart ::Stiftung Gralsbotschaft,.1992.3-87860-214-6.;
2825 k06/4..zivot v plnosti.:.1993..;
2826 k06/4..Zoroaster.:Stiftung Gralsbotschaft.1995.80-967209-2-9.;
2827 k06/4.Artur, Hertzberg.Židia.:SOFA.1999.80-85752-93-X.;
2828 k06/4.Bohlen, Cornelius.Antroposofie a křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-230-7.;
2829 k06/4.Dietzfelbinger, Konrad.Školy mysterií, Od starého Egypta přes prvotní křesťanství až k rosenkruciánům novověku.Praha:Volvox globator .2001.80-7207-445-8.;
2830 k06/4.Eliade, Mircea.Posvátné a profánní.Praha:Křesťanská akademie.1994.80-85795-11-6.;
2831 k06/4.Fryová, Helen P..Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha:Kalich.2003.80-7017-925-2.;
2832 k06/4.Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.;
2833 k06/4.Gombár, Eduard.Moderní dějiny islámských zemí.Praha:Karolinum.1999.80-7184-599-X.;
2834 k06/4.Herzog, Chaim, 1918-1997.Arabsko-izraelské války :.:Praha :.2008.978-80-7106-954-6.;
2835 k06/4.Kanovský, Martin.Štruktúra mýtov : štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa.Praha:Cargo Publishers.2001.80-902952-2-3.;
2836 k06/4.Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.;
2837 k06/4.Lexa, František.Egyptská kniha mrtvých : Živá díla minulosti. Bratislava:Glóbus.1995.80-967119-5-4.;
2838 k06/4.Možejko Igor.Sny zmizelých králu.Praha:Lidové nakladatelství.1983..;
2839 k06/4.Otto, Rudolf.Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-260-8.;
2840 k06/4.Partridge, Christopher.Viery a vyznania : Nový sprievodca náboženstvami sveta. Bratislava:Slovart.2006.80-8085-132-8.;
2841 k06/4.Perle, Besserman.Kabala a židovská mystika. Praha:Pragma.2003.80-7205-869-X.;
2842 k06/4.Profantová, Naďa.Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha:Libri.2004.80-7277-219-8.;
2843 k06/4.Richter Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..;
2844 k06/4.Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.;
2845 k06/4.Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.;
2846 k06/4.Skalický, Karel.V zápase s posvátnem. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-054-3.;
2847 k06/4.Stamm, Hugo.Pozor esoterika.Praha:Academia.2002.80-200-1018-1.;
2848 k06/4.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.;
2849 k06/4.Vandenberg Philipp.Tajomstvo veštiarní; po stopách bájoslovných veštiarní, kňazi a tajomstvá, veštba o gordickom uzle,.Bratislava:Obzor.1986..;
2850 k06/4.Vilnay, Zev.Legendy Jeruzaléma.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-367-2.;
2851 k06/4.Vojtíšek, Zdeněk.Netradiční náboženství u nás.Praha:Dingir.1998.80-902528-0-X.;
2852 k06/4.Weidner, Gisela.Odkud přicházíme,proč žijeme,kam se vracíme : Zpracováno podle sdělení duchovních učitelů Emanuela,Nella,přátel Roberta,Karla,Baird Spalding.Liberec:Santal.1995.80-901531-6-X.;
2853 k06/4.Widl, Maria.Křesťanství a esoterika : nové duchovní proudy jako výzva církvím.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-217-X.;
2854 k06/4.Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1.;
2855 k06/4.Zamarovský Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Mladé letá.1971..;
2856 k06/4.Zamarovský Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Mladé letá.1968..;
2857 k06/5..Nová religiozita.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-01-8.;
2858 k06/5..S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Praha :Sefer.1996.80-85924-08-0.;
2859 k06/5.Alfred M. Lilienthal.Sionismus. Praha:Orbis.1989..;
2860 k06/5.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.;
2861 k06/5.Grant, Michael.Židé v římském světě.Praha:BB art.2003.80-7257-953-3.;
2862 k06/5.Hans Waldenfels ; z n?m. přel. M.Voplakal..Fenomén křesťanství : křesťanská univerzita v pluralitě náboženství.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-329-9.;
2863 k06/5.Haumann, Heiko.Dějiny východních Židů.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-181-8.;
2864 k06/5.Jajteles, Moše Samuel,1927-1969.77 židovských anekdot :.:.1995.978-80-905725-3-9.;
2865 k06/5.Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4.;
2866 k06/5.Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.;
2867 k06/5.Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..;
2868 k06/5.Langer, Jiří, 1894-1943 - autor.Talmud :.:Praha :.1990 a 1995.80-85809-06-0.;
2869 k06/5.Lášticová, Barbara - preklad; ; Z fran. orig. prel. Barbara Lášticová.Tisíc rokov aškenázskej kultúry.:Kalligram.2002.80-7149-460-7.;
2870 k06/5.Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.;
2871 k06/5.Martin, Berndt.Židovská menšina v dějinách.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-311-X.;
2872 k06/5.Marvin R. Wilson.Náš otec Abraham. Praha:Sborový dopis.1996..;
2873 k06/5.Messadié, Gerald.Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století.Praha:Práh.2000.80-7252-038-5.;
2874 k06/5.Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.;
2875 k06/5.Moricová, Jana.Dialóg kresťanstva a judaizmu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-226-0.;
2876 k06/5.Moše, Idel.Kabala : nové pohledy.:Vyšehrad.2004.80-7021-663-8.;
2877 k06/5.Neher, André.Studna exilu. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.;
2878 k06/5.Papus.Kabala : Praktická kabala,kabala a magie,invokace. Praha:Volvox globator.1996.80-85769-70-0.;
2879 k06/5.Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.;
2880 k06/5.Raphael, Cohen.Talmud v otázkach a odpovediach.:SOFA.2002.80-89033-19-9.;
2881 K06/5.Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.;
2882 k06/5.Schubert, Kurt.Židovské náboženství v proměnách věků. Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-303-5.;
2883 k06/5.Společnost, KŘESŤANŮ A ŽIDŮ.Dialog křesťanů a Židů : Výbor textů ze Zpravodaje Společnosti křesťanů a Židů z let 1991-1998. Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-293-4.;
2884 k06/5.Stemberger, Gunter.Úvod do judaistiky. Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-988-1.;
2885 k06/5.Stemberger, Günter,1940-.Klasické židovství :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-185-2.;
2886 k06/5.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.1992.80-7198-034-X.;
2887 k06/5.Wiesel, Elie.Svět chasidů : Portréty a legendy.Praha:Sefer.1996.80-85924-09-9.;
2888 k06/5.Wiesel, Elie.Talmud : Portréty a legendy.Praha:Sefer.1993.80-900895-5-0.;
2889 k06/6..Nové poselství z Prahy.:Trigon.1991.80-85320-08-8.;
2890 k06/6..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.;
2891 k06/6..Sibyla - proroctvo kráľovnej zo Sáby.Košice:NABAC.1990.80-900487-0-6.;
2892 k06/6.Barrett, David V..Sekty,kulty a alternativní náboženství.Praha:I.Železný.1998.80-240-0066-0.;
2893 k06/6.Beránek, Jiří.Tajemství lóží : Svobodné zednářství bez legend a mýtů.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0423-6.;
2894 k06/6.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.;
2895 k06/6.Blavatská, Helena Petrovna.Klíč k theosofii.Praha:Stratos.1995.80-85962-08-X.;
2896 k06/6.Bouchner, Jules.Zednářská symbolika,aneb,Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční....Praha:Trigon.1998.80-86159-09-4.;
2897 k06/6.Cantelmi, Tonino.Černá kniha satanismu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-220-6.;
2898 k06/6.Carrasco, David.Náboženství Mezoameriky : Kosmovize a obřadní centra.Praha:Prostor.1998.80-85190-72-9.;
2899 k06/6.Čerňak, Jefim Borisovič.Tajné spoločnosti. Bratislava:Pravda.1990.80-218-0061-5.;
2900 K06/6.Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1.;
2901 k06/6.Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.;
2902 k06/6.Decret, Francois.Mání a tradice manicheismu.Bratislava:CAD PRESS.1994.80-85349-30-2.;
2903 k06/6.Eliade, Mircea.Šamanismus a nejstarší techniky extáze.Praha:Argo.1997.80-7203-153-8.;
2904 k06/6.Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.1996.80-85190-46-X.;
2905 k06/6.Gallagher, Michael-Paul.Sekty a nová náboženská hnutí :.:Praha :.1997.80-7113-207-1.;
2906 k06/6.Gennep, Charles.Přechodové rituály : Systematické studium rituálů.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-178-6.;
2907 k06/6.Goodrick-Clarke, Nicholas, 1953- - autor.Okultní kořeny nacismu :.:Praha :.2005.80-7281-278-5.;
2908 k06/6.Groothuis, Douglas R..Tváří v tvář New Age.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-38-4.;
2909 k06/6.Hassan, Steven.Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů.Brno:Janeček.1994.80-85880-03-2.;
2910 k06/6.Hultkrantz, Ake.Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti.Praha:Prostor.1998.80-85190-77-X.;
2911 k06/6.Hummel, Reinhart.Reinkarnace : Víra v převtělování a víra křesťanů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-171-8.;
2912 k06/6.Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.;
2913 k06/6.Javor, Martin.Slobodomurárske Košice .:SOFA.2010.978-80-89033-67-6.;
2914 k06/6.Johnston, William.Hledání nové spirituality : Setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku.Praha:Portál.1997.80-7178-169-X.;
2915 k06/6.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.;
2916 k06/6.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..;
2917 k06/6.Konfucius, 552.Rozpravy : Hovory a komentáře.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0295-0.;
2918 k06/6.Lawson, E. Thomas.Náboženství Afriky : tradice v proměnách.Praha:Prostor.1998.80-85190-83-4.;
2919 k06/6.Lengyelová, Tünde,1960-.Bosorky, strigy, čarodejnice /.Bratislava ::Trio Publishing,.2013.978-80-89552-93-1.;
2920 k06/6.Lennhoff, Eugen, 1891-1944 - autor.Svobodní zednáři.:Praha :.1993.80-85243-42-3.;
2921 k06/6.Lester, Robert.Buddhismus : Cesta k osvícení.Praha:Prostor.1997.80-85190-53-2.;
2922 k06/6.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.;
2923 K06/6.Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-40-5.;
2924 k06/6.Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..;
2925 k06/6.Moravčíková, Michaela.Satanizmus. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-9-9.;
2926 k06/6.Nárada, MAHÁ THÉRA.Buddha a jeho učení : z angličtiny a s přihlédnutím k pálijským originálům přeložil Josef Marx.Olomouc:Votobia.1998.80-7198-341-1.;
2927 k06/6.Navrátil, Jiří.Ve světě taoismu : Lao-c Tao-te-tng.Moudrost mistra Čunga.Sborník.Praha:Avatar.1992.80-901385-0-0.;
2928 k06/6.Overmyer, Daniel L..Náboženství Číny : Svět jako živý organismus.Praha:Prostor.1998.80-85190-75-3.;
2929 k06/6.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.;
2930 k06/6.Ridley, Jasper Godwin.Svobodní zednáři : Jasper Ridley.Praha:BB/art.2004.80-7341-358-2.;
2931 k06/6.Robinson John, J..Zrozeni v krvi. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-113-3.;
2932 k06/6.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.;
2933 k06/6.Štrampach, Odilo; Pribula,Marek.Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí. Prešov:Datapress.1995.80-967289-0-3.;
2934 k06/6.Tändzin, GJAMCCHO, Gedžong.Úvod do buddhismu : 14.dalajlama.Praha:Radost.1990.80-85189-04-6.;
2935 k06/6.Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.;
2936 k06/6.Tomáš, Eduard.Tajné nauky Tibetu : Výňatku z tibetských mysterií.Brno:Svatá Mahatma.1990.80-900-199-0-0.;
2937 k06/6.Vitebsky, Piers.Svět šamanů.Praha:Knižní klub.1996.80-7176-303-9.;
2938 k06/7.Bateman, Graham.Zeměpis světa.Encyklopedie.Přehled všech států a závislých území : encyklopedie.Praha:Columbus.1995.80-7176-022-6.;
2939 k06/7.Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7.;
2940 k06/7.Homéros.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..;
2941 k06/7.Homéros.Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..;
2942 k07-1b..Duchovný život.:samizdat.1988..;
2943 k07-1b.Dorn Luitpold A. - Seibel Wolgang SJ.Tagebuch des Konzils.Nurnberg und Eichstatt:Johann Michel Sailer - Verlag.1966..;
2944 k07-1b.Haag Georg.Ich sammle deine Ruh.Zurich:Aldus Manutius Verlag.1973..;
2945 k07-1b.Pesch, Otto Hermann,(1931-).Kleines katholisches Glaubensbuch.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0442-2.;
2946 k07-1b.Philipon M. - M OP.L´Église de Dieu parmi les hommes;.Brouwer:Desclée.1964..;
2947 k07-1b.samizdat.Predmet a metóda náuky o duchovnom živote.:samizdat.1988..;
2948 k07-1b.Valadier Paul.l´Église en procés.:Calmann-Lévy.1987..;
2949 k07-1b.White Victor OP.Dieu L´inconnu.Paris:Casterman - Tournai.1958..;
2950 k07-2a.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.london:BURNS OATES.1952..;
2951 k07-2a.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.lONDON:BURNS OATES.1953..;
2952 k07-2a.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS OF ABBOT VONIER.lONDON:BURNS OATES.1953..;
2953 k07-2a.Abot Vonier.THE COLLECTED WORKS.LONDON:BURNS OATES.1952..;
2954 k07-2a.Benedikt(1927-).Salz der Erde :.Stuttgart ::Deutsche Verlags-Anstalt,.1996.3-421-05046-5.;
2955 k07-2a.Carl Friedrich von Weizsäcker.Die Zeit drängt.Munchen - Wien:Carl Hanser Verlag.1986..;
2956 k07-2a.Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..;
2957 k07-2a.JACQUES DE BIVORT DE LA SAUDÉE .GOTT MENSCH UNIVERSUM.Koln - Graz:Verlag Styria.1964..;
2958 k07-2a.Ratzinger Joseph.Einfuhrung in das Christentum.Munchen:Kosel - Verlag.1968..;
2959 k07-2a.Tanquerey AD..Brevior Synopsis.Parisiis - Tornaci - Romae - Neo-eboraci:DESCLÉE § SOCII.1956..;
2960 k07-2a.Vidler A. R..Einwände gegen das Christentum.Munchen:Verlag C. H. Beck.1967..;
2961 k07-2a.Walter Eugen.QUELLEN LEBENDIGEN WASSERS.Freiburg:Verlag Herder.1956..;
2962 k07-2a.Walter Seidel (Hrsg.).Kirche - Ort des Heils.Wurzburg:Echter Verlag.1987..;
2963 k07-2a.Welker Michael.Universalität Gottes und Relativität der Welt.Dusseldorf:Neukirchener Verlag.1950??..;
2964 k07-2a.Whitehead, K. D..One, holy, Catholic, and apostolic :.San Francisco ::Ignatius Press,.2000..0898708028.;
2965 k07-2a.Wilson, A. N.,(1950-).Jesus :.New York ::W.W. Norton,.1992.0-393-03087-3.;
2966 k07-2a.Zahrnt, Heinz,(1915-).Gott kann nicht sterben :.München ::Piper,.1970.3-492-01851-3.;
2967 k07-2a.Žychliňski Aleksander Dr. Ks..Rozwažania filozoficzno-teologiczne.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1959..;
2968 k07-2b.Barth Karl.Ad Limina Apostolorum.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt .1969..;
2969 k07-2b.Bea Augustin kardinál.Friede zwischen Christen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1966..;
2970 k07-2b.Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ I L´Incarnation.Paris:Les éditions du cerf.1985..;
2971 k07-2b.Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ II La Résurrection.Paris:Les Éditions du cerf.1989..;
2972 k07-2b.Catéchése orthodoxe Un moine de l´Église d´orient.L´an de gráce du seigneur.Paris:Les éditions du cerf.1988..;
2973 k07-2b.Congar Yves sous la direction.Vocabulaire cecuménique.Paris:Lés éditions du cerf.1970..;
2974 k07-2b.Dahling-Sander Christoph.Leitfaden Okumenische Theologie.Wuppertal:Foedus - Verlag.1998..;
2975 k07-2b.Église Vivante.Semences d´Unité.:Casterman.1965..;
2976 k07-2b.Ehrlich Rudolf J..Teologia protestante e teologia cattolica.Brescia:Paideia .1969..;
2977 k07-2b.Ekumenická rada cirkví v ČSR.Český ekumenismus.Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1976..;
2978 k07-2b.Giebner, Klunder.Bekenntnis zur katholischen Kirche.Wurzburg:Echter - Verlag.1956..;
2979 k07-2b.Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..;
2980 k07-2b.Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4.;
2981 k07-2b.Knauer Peter.Der glaube kommt vom hôren.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1978..;
2982 k07-2b.Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..;
2983 k07-2b.Lejeune Ch..Le Dialogue oecumenique en Belqigue.Bruxelles:La pensee catholique.1936..;
2984 k07-2b.Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..;
2985 k07-2b.Neuner, Peter.Ekumenická teologie : hledání jednoty křesťanských církví.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-408-2.;
2986 k07-2b.Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4.;
2987 k07-2b.Werner Becker - herausgegeben.Der Aufbruch zur einheit der Christen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..;
2988 k07-3a..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.;
2989 k07-3a.Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.;
2990 k07-3a.Cittá del Vaticano.CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.Roma - Italia:Libreria editrice Vaticana.1993..;
2991 k07-3a.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.;
2992 k07-3a.Herderbucherei - autoren Berichten.Wer wird das Antlitz der Erde erneuern?.Freiburg i - Basel - Wien:Verlag Herder.1983..;
2993 k07-3a.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.;
2994 k07-3a.Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.;
2995 k07-3a.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.;
2996 k07-3a.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.;
2997 k07-3a.Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.;
2998 k07-3a.Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.;
2999 k07-3a.Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.;
3000 k07-3a.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.;
3001 k07-3a.Scgmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..;
3002 k07-3a.Schmaus Michael.Sviatosti.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..;
3003 k07-3a.Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1982..;
3004 k07-3a.Schmaus Michael und Elisabeth Gossmann.DIE FRAU IM AUFBRUCH DER KIRCHE.Munchen:MAX HUEBER VERLAG.1964..;
3005 k07-3a.Schmaus Michel.AU COEUR DU CHRISTIANISME.Mulhouse:Éditions Salvator .1962..;
3006 k07-3a.Schmaus Michel.VÉRITÉ ET RENCONTRE DE SALUT.Toulouse:Editions Privat.1967..;
3007 k07-3a.Schmaus Michel.WAHRHEIT ALS HEILSBEGEGNUNG.Munchen:MAX  HUEBER  VERLAG.1964..;
3008 k07-3a.Schmaus Michel und Lapple Alfred.WAHRHEIT UND ZEUGNIS.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..;
3009 k07-3a.Schmaus, Michael.Der Glaube der Kirche V/4.Erzabtei St. Ottilien:EOS Verlag.1982.3880960690;3-88096-069-0.;
3010 k07-3a.Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960615.;
3011 k07-3a.Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960607.;
3012 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-063-1.;
3013 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-062-3.;
3014 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-064-X.;
3015 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-065-8.;
3016 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-066-6.;
3017 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-068-2.;
3018 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-160-3.;
3019 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-162-X.;
3020 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-067-4.;
3021 k07-3a.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-161-1.;
3022 k07-3a.Torrance, Thomas F..Teológia a vedecká kultúra. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-273-0.;
3023 k07-3b.Baptiser Faut-Il.Les Enfants?.Paris:Les Éditions du CERF.1967..;
3024 k07-3b.Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.;
3025 k07-3b.Conferencia Episcopal Portuguesa.O Rosário com Joáno Paulo II.Fatima - Portugalsko:Santuário de Nossa Senhora do Rosário.2003..;
3026 k07-3b.DELL´ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI.Canonizzazione del beato PIO DA PIETRELCINA.Rím - Italia:Vatikan.2002..;
3027 k07-3b.Grosmann S..Wirkungen.Schlos Craheim:Rolf Kuhne Verlag.1969..;
3028 k07-3b.Guardini Romano.ŹIVOT VIERY.Cambridge, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1975..;
3029 k07-3b.Haag Herbert.Wanderung und Wandlung.Munchen:Don Bosco Verlag.1973..;
3030 k07-3b.Hophan Otto.Vorsehung.Einsiedeln:Verlegt bei der Drittordenszentrale .1942..;
3031 k07-3b.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.;
3032 k07-3b.Lamballe R. P. E..LA CONTEMPLATION.Paris:Pierre Téqui, Libraire-éditeur.1931..;
3033 k07-3b.LE PÉRE LEBRET.l ´ ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES.Paris:Les Éditions du CERF.1968..;
3034 k07-3b.Lelong Michel.POUR UN DIALOGUE AVEC LES ATHÉES.Paris:Les Éditions du CERF.1965..;
3035 k07-3b.Pieper Josef.Traktat uber die Klugheit.Kosel - Verlag:Hegner - Bu herei.1949..;
3036 k07-3b.Pieper Josef.UBER DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD.Munchen:Hochland - Bucherei im kosel - Verlag.1950..;
3037 k07-3b.Pieper Josef.Uber den Begriff der Sunde.Munchen:Kosel - Verlag.1977..;
3038 k07-3b.Pieper Josef.Uber die Gerechtigkeit.Munchen:Im kosel - Verlag.1960..;
3039 k07-3b.Piolanti Antonio.La pienezza di Cristo.:ARES.1958..;
3040 k07-3b.Rabut Olivier A. OP.Dialogue avec Teilhard de Chardin.Paris:Éditions du CERF.1960..;
3041 k07-3b.Ramiére Henry SJ.LA DIVINIZZAZIONE DEL CRISTIANO.Milano - Italia:Edizioni Paoline.1955..;
3042 k07-3b.Ramírez Juan Bautista.EL DISCURSO CRISTOLÓGICO DE LA EPISTOLA DE INCARNATIONE VERBI DE SAN ANSELMO.Roma - Italia:Pontificia Universitá Lateranense.2004..;
3043 k07-3b.Ratzinger Joseph.Glaube und Zukunft.Munchen:Kosel - Verlag .1970..;
3044 k07-3b.Ratzinger Joseph.Il senso del ministero sacerdotale.Trento:publicazioni religiose .1969..;
3045 k07-3b.Roguet A., M. OP.Les sacrements.Paris:Éditions du Cerf.1952..;
3046 k07-3b.Schlosser Felix.Kirche fur die Welt.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1968..;
3047 k07-3b.Schmaus Michael.Essenza del Cristianesimo.Alba (Cuneo):Proprieta´riservata.1958..;
3048 k07-3b.Song C. S..The Tears of Lady Meng.Maryknoll, New York:Orbis Books.1982..;
3049 k07-3b.Stierli Josef.Cor Salvatoris.Freiburg:Verlag Herder .1954..;
3050 k07-3b.Tanquerey AD..Brevior Synopsis.Paristis - Tornaci - Romae - Neo-eboraci:DESCLÉE § SOCII.1956..;
3051 k07-3b.Taylor Harold.Tend my sheep.Marylebone Road London:SPCK.1994..;
3052 k07-3b.Templier Joseph.LE SENS CHRÉTIEN DE L´EFFICACITÉ.Tolouse:Privat,,éditeur.1964..;
3053 k07-3b.Ubaldo da Piove.La vittoria sul mondo.Padova:pubblicazione ""i fuochi"".1967..;
3054 k07-3b.Varone Francois.ce Dieu absent qui fait probléme.Paris:Lés Editions du Cerf.1986..;
3055 k07-4a.Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.;
3056 k07-4a.Kress Robert.A RAHNER HANDBOOK.Atlanta, Georgia:John Knox Press .1982..;
3057 k07-4a.Morawietz Johannes.Anregungen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1970..;
3058 k07-4a.Neufeld Karl H., SJ.Rahner - Register.Zurich Einsiedeln Koln:Benziger Verlag.1974..;
3059 k07-4a.Rahner Karl S. J..WORTE INS SCHWEIGEN.Innsbruck:Verlag Felizian Rauch.1965..;
3060 k07-4a.Rahner Karl.Das Dynamische in der Kirche 5.Basel Freiburg -- Wien:Herder.1958..;
3061 k07-4a.Rahner Karl.GEIST IN WELT.Munchen:Kosel - Verlag.1957..;
3062 k07-4a.Rahner Karl.HORER DES WORTES.Munchen:Kosel - Verlag.1963..;
3063 k07-4a.Rahner Karl.CHIESA E SACRAMENTI.:Morcelliana.1966..;
3064 k07-4a.Rahner Karl.KNECHTE CHRISTI.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..;
3065 k07-4a.Rahner Karl.Kritisches Wort.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..;
3066 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1954..;
3067 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1955..;
3068 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..;
3069 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..;
3070 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1967..;
3071 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1970..;
3072 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Zurich Einsiedeln Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1972..;
3073 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VI.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1965..;
3074 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..;
3075 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..;
3076 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VII.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1966..;
3077 k07-4a.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band III.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1961..;
3078 k07-4a.Rahner Karl.Uber die Schrifts-inspiration.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..;
3079 k07-4a.Rahner Karl.Zur Theologie des Todes 2.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..;
3080 k07-4a.Rahner Karl, SJ.CHRÉTIENS DE DEMAIN.Toulouse - Montreal - Bruxelles:Collection "Le concile vous parles".1965..;
3081 k07-4a.Rahner, Karl.Encyclopedia of Theology. A Concise Sacramentum Mundi. (Encyklopédia teológie. Stručný svet sviatostí.).Kent:Burns & Oates.1993.086012228X;0-86012-228-X.;
3082 k07-4a.Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1976.3451175525 (Pp.).;
3083 k07-4a.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.;
3084 k07-4a.Rahner, Karl,(1904-1984).A Rahner reader.London ::Darton, Longman and Todd,.1975..0-232-51324-4 (paperback);0-232-51325-2 (case bound).;
3085 k07-4a.Rahner, Karl,(1904-1984).Grundkurs des Glaubens.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20297-2.;
3086 k07-4a.Rahner, Karl..Worte ins Schweigen :.(Freiburg i. Br ::Herder,.1973..3-451-01937-X.;
3087 k07-4a.Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.KLEINES THEOLOGISCHES WORTERBUCH.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1965..;
3088 k07-4a.Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.Petit dictionnaire de théologie catholique.Freiburg - im Brisgau:Éditions du Seuil Verlag Herder.1970..;
3089 k07-4a.Régamey P. R., OP.Portrait spirituel du chrétien.Paris:Les éditions du cerf.1963..;
3090 k07-4a.Scanziani Francesco.SOLIDARIETÁ IN CRISTO E COMPLICITÁ IN ADAMO.Milano - Italia:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.2001..;
3091 k07-4a.Sesboué Bernard s. j..Jesus - Christ l´unique médiateur * *.Paris:Desclée.1991..;
3092 k07-4a.Sesboué Bernard s. j..Jésus-Christ l´unique Médiateur.Paris:DESCLÉE .1988..;
3093 k07-4a.Sesboué Bernard s. j..N ´AYEZ PAS PEUR.Paris:DESCLÉE DE BROUWER.1996..;
3094 k07-4a.Sesboüé, Bernard,(1929-).Jésus Christ l`unique médiateur :.Paris ::Desclée,.1988.2-7189-0390-2.;
3095 k07-4a.Scherer Georg.Der Tod als Frage an die Freiheit.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..;
3096 k07-4a.Scherer Georg, Kerstiens Ferdinand, Schierse Franz u a..Eschatologie und geschichtliche Zukunft.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1972..;
3097 k07-4a.Schillebeeckx Edward.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.London:SCM PRESS LTD.1980..;
3098 k07-4a.Schillebeeckx Edward.EXPÉRIENCE HUMAINE ET FOI EN JÉSUS-CHRIST.Paris:Les Éditions du cerf.1981..;
3099 k07-4a.Schillebeeckx Edward.Jesus.New York - USA:Crossroad.1981..;
3100 k07-4a.Schillebeeckx Edward .Plaidoyer pour le peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du cerf.1987..;
3101 k07-4a.Schillebeeckx Edward Heinrich.I SACRAMENTI PUNTI D´INCONTRO CON DIO.Brescia:Queriniana.1957..;
3102 k07-4a.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.APPROCHES THSÉOLOGIQUES III.Paris:Editions du CEP.1967..;
3103 k07-4a.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..;
3104 k07-4a.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..;
3105 k07-4a.Schillebeeckx Edward, OP.Dieu et l´homme.Bruwelles - Paris:Editions de cep.1965..;
3106 k07-4a.Schillebeeckx Edward, OP.La mision de l´Eglise IV.Bruxelles:Editions du CEP.1969..;
3107 k07-4a.Schillebeeckx Edward. OP.RÉVÉLATION ET THÉOLOGIE (2. édition).Bruxelles:Editions du CEP.1965..;
3108 k07-4a.Schlier Heinrich.LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.Casterman - Paris - Tournai:Éditions Salvator - Mulhouse.1969..;
3109 k07-4a.Schulte Josef herausgegeben.Glaube elementar.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..;
3110 k07-4a.Schultz Hans Jurgen herausgegeben.Wer ist das eigentlich - Gott?.Munchen:Kosel - Verlag.1969..;
3111 k07-4a.Schutte Heinz.Ziel: Kirchen - gemeinschaft.Leipzig:Bonifatius-Druckerein Paderborn Verlag.1985..;
3112 k07-4a.Schutte Heinz.Ziel: Kirchen - gemeinschaft.Leipzig:Bonifatius-Druckerein Paderborn Verlag.1985..;
3113 k07-4a.Skalický, Karel.Za naději a smysl.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-150-4.;
3114 k07-4a.Studer Basil.Schola christiana.Munchen - Paderborn - Wien - Zurich:Ferdinand Schoningh.1998..;
3115 k07-4a.Sugirtharajah R. S. and Hargreaves Cecil.READINGS IN INDIAN CHRISTIAN THEOLOGY 1.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1993..;
3116 k07-4a.Sulivan Francis A., SJ.Salvation Outside the Church?.:Paulist Press.1992..;
3117 k07-5a..ESSAI D´UNE THÉOLOGIE DU PAGANISME.Paris:ÉDITIONS DE LÓRANTE.1965..;
3118 k07-5a.Collection "Christianisme en mouwement" dirigée par René Marlé.Une religion pour un monde séculier.:Casterman.1967..;
3119 k07-5a.Francesco Marinelli.Dimensioni del mistero pasquale.Roma - Italia:Pro sanctitate.1970..;
3120 k07-5a.Henri de Lubac.Credo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..;
3121 k07-5a.Henri de Lubac.Proudhon e Il Cristianesimo.Milano - Italia:Jaca Book.1985..;
3122 k07-5a.Henri de Lubac S. J. de l´Institut.LA PENSÉE RELIGIEUSE du Pére PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.Moontaigne:Aubier.1962..;
3123 k07-5a.J. P. Michael.Vom Reichtum unserer Berufung.Freiburg Basel Wien:Herder.1960..;
3124 k07-5a.J.-H. Nicolas, O.P..THE MYSTERY OF GOD´S GRACE.London:Bloomsbury Publishing Co Ltd. .1960..;
3125 k07-5a.Josef Neuner SJ und Heinrich Roos SJ.Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkundigung.Regensburg:Fridrich Pustet.1961..;
3126 k07-5a.Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.;
3127 k07-5a.Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.;
3128 k07-5a.Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.;
3129 k07-5a.Lubac, Henri de,(1896-1991.).Theology in history.San Francisco ::Ignatius Press,.1996..0898704723.;
3130 k07-5a.Lubac, Henri de((1896-1991).).Katolicyzm :.Kraków ::"Znak",.1988.8370060749.;
3131 k07-5a.Marc Oraison.LA TRANSHUMANCE.Paris:Éditions du Seuil.1970..;
3132 k07-5a.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..;
3133 k07-5a.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..;
3134 k07-5a.Meinhold Peter.Die Kirchen auf neuen Wegen.Freiburg - Basel - Wien:Hrder - Bucherei.1964..;
3135 k07-5a.Messori Vittorio.il a souffert sous Ponce Pilate21.Paris:Association des amis de ľ abbé Jean Carmignac.1995..;
3136 k07-5a.Moltmann Jurgen.Theologie der Hoffnung.Munchen:Chr. Kaiser Verlag.1969..;
3137 k07-5a.Moltmann Jurgen.THEOLOGY OF HOPE.New Yor, Hagerstown, San Francisco, London:Harper end Row, Publischers.1975..;
3138 k07-5a.Muller Jorg.Von Maria zu reden ist gefahrlich.:Miriam - Verlag.1999..;
3139 k07-5a.Myšków Józef Ks..Apologetyka stosowana w zarysie.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1973..;
3140 k07-5a.Neuner, Peter.Der Laie und das Gottes Volk.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0515-8 .;
3141 k07-5a.Richard McBrien.SERVANTE DU ROYAUME ET DES HOMMES.Paris:Saint-Paul.1968..;
3142 k07-5a.Walter Nigg.Botschafter der Glaubens.Zurich:Buchclub ex libris .1968..;
3143 k07-5a.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX.1956..;
3144 k07-5b.Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..;
3145 k07-5b.Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..;
3146 k07-5b.Colman O´Neill, O.P..New Approaches to the Eucharist.St. Paul staten Island:Alba house.1967..;
3147 k07-5b.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..;
3148 k07-5b.Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.;
3149 k07-5b.Otto Hermann Pesch.FREI SEIN AUS GNADE.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1983..;
3150 k07-5b.Parratt John.A Reader in African Christian Theology.:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1997..;
3151 k07-5b.Pascucci Antonio Sac..L´ESCATOLOGIA E L´IMPEGNO TERRENO PER IL FUTURO DELL´UOMO.Romae:Editrice A.V.E..1978..;
3152 k07-5b.Paul-Werner Scheele.ALLE EINS.Druckerei Paderborn:Verlag Bonifacius.1979..;
3153 k07-5b.Paupert Jean-Marie.POUR UNE POLITIQUE ÉVANGÉLIQUE.Toulouse, France:Privat, Éditeur.1965..;
3154 k07-5b.Paus Ansgar.FREIHEIT DES MENSCHEN.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1974..;
3155 k07-5b.Perrot Charles.JÉSUS, CHRIST ET SEIGNEUR DES PREMIERS CHRÉTIENS.Paris:Desclée.1997..;
3156 k07-5b.Perrot, Charles,(1929-).Jésus et l'histoire.Paris ::Desclée,.1993.2-7189-0605-7.;
3157 k07-5b.Pesarchick Robert A..THE TRINITARIAN FOUNDATION OF HUMAN SEXUALITY AS REVEALED BY CHRIST.Romae, Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..;
3158 k07-5b.Poulat Émile.Intégrisme et catholicisme intégral.Tournai:Casterman.1969..;
3159 k07-5b.Rahner Karl.Horizonte der Religiosität.Wien - Munchen:Herold Verlag.1984..;
3160 k07-5b.Rahner Karl.Sendung und Gnade.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1966..;
3161 k07-5b.Rahner, Karl.Gebete des Lebens.Frieburg:Herder.1984.3451200910.;
3162 k07-5b.rehoľa Palotínov.Pavel VI..Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1971..;
3163 k07-5b.Semmelroth Otto, S.J..L´ÉGLISE SACREMENT DE LA RÉDEMPTION.Paris:Éditions Saint-Paul.1953..;
3164 k07-5b.Sendler, Egon.Tajomstvá Krista.:Németh Oto.2007.978-80-89277-08-7.;
3165 k07-5b.Sheeben M. J..I MISTERI DEL CRISTIANESIMO.Brescia:Morcelliana.1953..;
3166 k07-5b.Schollig Otto.DIE VERWALTUNG DER HEILIGEN SAKRAMENTE.Freiburg - Schweiz:Verlag Herder.1958..;
3167 k07-5b.Schönborn, Christoph((1945- ).).Bóg zesłał Syna swego :.Poznań ::"Pallottinum",.2002..8370144470.;
3168 k07-5b.Schönborn, Christoph((1945- ).).Ikona Chrystusa.Poznań ::"W Drodze",.2001..8370333095.;
3169 k07-5b.Schurr Viktor.WORT IN WELT.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/M.:Verlag Gerhard Kaffke.1968..;
3170 k07-5b.Schweitzer Wolfgang.SCHRIFT UND DOGMA IN DER OKUMENE.:C. Bertelsmann Verlag.1953..;
3171 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-22001-6.;
3172 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-22002-4.;
3173 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.;
3174 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.;
3175 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22004-0.;
3176 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1996.3-451-22005-9.;
3177 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-22006-7.;
3178 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-22007-5.;
3179 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-22008-3.;
3180 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-22009-1.;
3181 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22010-5.;
3182 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.;
3183 k07-6a..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.;
3184 k07-6a.Adam bis Kult band I.Handbuch theologischer Grundbegriffe.Munchen:Kosel - Verlag.1962..;
3185 k07-6a.Alfaro Juan.Mysterium Salultis 3.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..;
3186 k07-6a.Alfaro Juan.Mysterium Salultis III/1.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..;
3187 k07-6a.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1969..;
3188 k07-6a.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1972..;
3189 k07-6a.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1973..;
3190 k07-6a.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1976..;
3191 k07-6a.Johannes Feiner und Magnus Lohrer.Mysterium Salutis 2.Zurich - Koln:Benziger Verlag.1967..;
3192 k07-6a.Ludvik Ott.Grundriss der Katholischen dogmatik.Freiburg Basel Wien:Herder.1959..;
3193 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..;
3194 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..;
3195 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1966..;
3196 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1966..;
3197 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..;
3198 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..;
3199 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Editions du Cerf.1967..;
3200 k07-6b.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..;
3201 k07-6b.H. Vries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..;
3202 k07-6b.Lagrange Garrigou - P. Rég..SYNSTÉZE TOMISMU.:Samizdat Studijní text pro vnitřní potřebu.1975?..;
3203 k07-6b.Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les Éditions du cerf.1968..;
3204 k07-6b.Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les éditions du cerf.1968..;
3205 k07/1..Biblické otázky.:Brno :.1994.80-900688-8-X.;
3206 k07/1..Tajemství srdce.:Velehrad :.1999.80-86045-03-X.;
3207 k07/1.Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970..;
3208 k07/1.Balabán Milan.Hebrejské myšlení.Praha:Nakladatelství Herrmann a synové.1993..;
3209 k07/1.Bándy, Juraj.Dekalóg. [Evanjelická bohoslovecká fakulta]:Bratislava.1999.80-88827-15-9.;
3210 k07/1.Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.;
3211 k07/1.Boublík, Vlastimil.Teologie mimokřesťanských náboženství.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-481-4.;
3212 K07/1.Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.;
3213 k07/1.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.;
3214 k07/1.Bruce, F.F..Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8.;
3215 k07/1.Cullmann Oscar, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze.Christologie Nového zákona.Praha:Kalich.1976..;
3216 k07/1.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.;
3217 k07/1.Debergé, Pierre, 1956- - autor.Peníze v Bibli.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-554-3.;
3218 k07/1.Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-413-X.;
3219 K07/1.Duka, Dominik.Úvod do písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101895;80-901018-9-5.;
3220 k07/1.Erich, Wendland.Biblia a jej výklad vo svetle pravdy.:Efezus.1997.80-967209-3-7.;
3221 k07/1.Frank Ewald.Zjevení.Krefeld:Ewald Frank misionář .1995..;
3222 k07/1.Frank Ewald - misionár.Je psáno ......Krefeld:Freie Volksmision Krefeld.1965..;
3223 k07/1.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.;
3224 k07/1.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.;
3225 k07/1.Halas, František X..Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Brno:Petrov.1991.80-85247-16-X.;
3226 k07/1.Hart, George.Egyptské mýty. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-223-5.;
3227 k07/1.Hecht, Anneliese, 1954-.Kreativní přístupy k bibli.:Brno :.2008.978-80-86953-20-5.;
3228 k07/1.Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.;
3229 k07/1.Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.;
3230 k07/1.Hörster, Gerhard - autor.Úvod do Nového zákona.:[Praha] :.1994.80-85942-04-6.;
3231 k07/1.Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.;
3232 k07/1.Kirste, Reinhard.Svátky světových náboženství.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-588-7.;
3233 k07/1.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.;
3234 k07/1.Kosidowski Zenon.Příběhy Mrtvého moře.Praha:Práce.1988..;
3235 k07/1.Kotalík František.Dobové a kulturní pozadí Starého zákona.Praha:Česká katolická Charita.1980..;
3236 k07/1.Kotalík František.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze - Litoměřicích.1972..;
3237 K07/1.Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita.1978..;
3238 k07/1.Kozel Ján PhDr..Biblická archeologie.Brno:Biskupské gymnázium.1992..;
3239 k07/1.Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.;
3240 k07/1.Kuchar Bohuš.Biblické "Pravdy" a veda.Bratislava:Obzor.1976..;
3241 k07/1.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.;
3242 k07/1.Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesťanská akademie.1968..;
3243 k07/1.Matoušek, Alexandr.Posvátný obraz a zobrazení posvátného :. Praha:Česká křesťanská akademie.1995.80-85795-20-5.;
3244 k07/1.Mccall, Henrietta.Mezopotamské mýty : henrietta Mc Callová. Praha :: Nakl. Lidové noviny.1998.80-7106-224-3.;
3245 k07/1.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.;
3246 k07/1.Molnár prof. dr. a Smolík, prof. dr..Biblické studie.Praha:Kalich.1982..;
3247 k07/1.Novotný.Všeobecný a zvláštní úvod do Starého Zákona.Příchovice:Nakladatelství BUK.1984 ?..;
3248 k07/1.Otto, Kaiser.Odkaz alexandrijských Židů :; úvod do deuterokanonických knih Starého zákona.:Vyšehrad.2006.80-7021-592-5.;
3249 k07/1.Pápežská biblická komise.Výklad bible v církvi (Pracivbá text).Rím:Křesťanská akademia.1994..;
3250 K07/1.Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.;
3251 k07/1.Pružinský, Štefan.Listy svätého apoštola Pavla \n Dl.4.: \p List Galaťanom. Univerzita P.J.Šafárika:Košice.1993.80-7097-244-0.;
3252 k07/1.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.;
3253 k07/1.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.;
3254 k07/1.Smolík Josef.Současné pokusy o interpretaci evangelia.Praha:Edice Kalich.1981..;
3255 k07/1.Thiede, Carsten Peter,(1952-).Ježíšův očitý svědek :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2004.80-7266-177-9.;
3256 K07/1.Tomič Celestín Dr..Biblický pravek.Dunajská Lužná:Sestry dominikánky .1992..;
3257 K07/1.Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.;
3258 k07/1.Trstenský, František.Na ceste do Damasku.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-09-3.;
3259 k07/1.Trstenský, František.Rozumieť Matúšovmu evanjeliu.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-16-1.;
3260 k07/1.Weinreb, Friedrich.Znamení života : Hebrejská abeceda podle židovské tradice. Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-13-2.;
3261 k07/1.Zenger, Erich.Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-144-0.;
3262 k07/1.Zenger, Erich,(1939-).První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.;
3263 k07/1.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.;
3264 k07/2..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1989..;
3265 k07/2..Biblia to jest Pismo swiete Starego i Nowego testamentu.Waarszawa:Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975..;
3266 k07/2..Dejiny spásy /.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1973..;
3267 k07/2..Novum Testamentum Graece.Stuttgart:Dt. Bibelges..1983.3438051044 (Ausg. mit Schreibrand).;
3268 k07/2..Preklad nového sveta Svätých písiem.New York:Watchtower bible and tract society .1990..;
3269 K07/2..Sväté písmo..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1992.80-85198-94-0.;
3270 K07/2..Sväté písmo. Starý zákon 1.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1992.8085128055; 8085128055 (sub.); 80-85128-05-5; 80-85128-05-5 (sub.).;
3271 k07/2.Balabán Milan.Hebrejské člověkosloví.Praha:Herrmann a synové.1996..;
3272 k07/2.Balabán Milan a Tydlitátová Veronika.Tázání po budoucím.Praha:Herrmann a synové.1998..;
3273 k07/2.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.;
3274 K07/2.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.;
3275 k07/2.Boros Ladislaus.Mysterium Mortis.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1966..;
3276 k07/2.Drgonec, Jan.Právne kultury Ázie a Afriky.:Veda.1991.80-224-0227-3.;
3277 k07/2.Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1980..;
3278 k07/2.Georges Brazzola, Paul Chauchar, Jean Daujat, Paul Gernet Olivier Lacombe, Albert Plé.AKTUALNOSC SWIETEGO TOMASZA.Warszawa:Instytut wydawniczy pax.1975..;
3279 k07/2.Hesse, Hermann.Siddhártha.Bratislava:Petrus.2001.8088939380;80-88939-38-0.;
3280 k07/2.Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..;
3281 k07/2.Kremer, Jacob,(1924-).Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha ::Vyšehrad,.1996.80-7021-179-2.;
3282 k07/2.Kung Hans.Bóg a cierpienie.warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1973..;
3283 k07/2.Machovec, Milan.Indoevropané v pravlasti,aneb, Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. Praha:Akropolis.2000.80-85770-91-1.;
3284 k07/2.Pietras, Henryk.Odpowiedż na Słowo. Najstarsi mistrzowie chreścijanskiej modlitwy. (Odpoveď na Slovo. Najstarší majstri kresťanskej modlitby.).Kraków:WAM.1993.8385304487;83-85304-48-7.;
3285 k07/2.Rideau Emile.Objawienie slowo Božie.Warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1974..;
3286 k07/2.Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..;
3287 K07/2.Spolok sv. Vojtecha.Sväté písmo. Nový zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-086-6.;
3288 k07/2.Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.;
3289 k07/2.Višňovský Mikuláš ThDr..Malý teologický lexikon.Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo.1989..;
3290 k07/3..Konkordance.:.1965 ?..;
3291 k07/3.Albricht W. F..Cesty k pramenum.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..;
3292 k07/3.Beneš, Jiří.Desítka : desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-177-4.;
3293 k07/3.Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.1991.8090051014; 80-900510-1-4.;
3294 k07/3.Clinton, Arnold.Síly temnoty : Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-60-0.;
3295 k07/3.Flossmann Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1989..;
3296 K07/3.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.;
3297 k07/3.Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X.;
3298 k07/3.Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..;
3299 k07/3.Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.;
3300 k07/3.Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.;
3301 k07/3.Hromádka J. L..Evangelium o cestě za člověkem.Praha:Kalich.1986..;
3302 k07/3.Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-339-9.;
3303 k07/3.Jiří Beneš..Dvanáctka :; úvod do studia Malých proroků.:Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne.2006.80-903827-0-3.;
3304 k07/3.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.;
3305 k07/3.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.;
3306 k07/3.Lapko, Róbert.Tóbiho chválospev : Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1.Prešov:VMV.2005.80-7165-503-1.;
3307 k07/3.Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..;
3308 k07/3.Lightfoot Neil R..Třikrát o bibli.Viedeň:Kristova cirkev (Kongregácie).1984..;
3309 k07/3.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.;
3310 k07/3.Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.;
3311 K07/3.Merell Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha:Česká katolická Charita.1973..;
3312 k07/3.Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita.1987..;
3313 k07/3.Merell Jan, ThDr. 1/.Cesty k dnešní katolické biblistice 1/.Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze.1971..;
3314 k07/3.Paul, Spilsbury.Trůn, beránek a drak : výklad knihy Zjevení Janova.:Návrat domů.2005.80-7255-111-6.;
3315 k07/3.Petráček, Tomáš,1972-.Bible a moderní kritika :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-248-4 .;
3316 K07/3.Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-052-4.;
3317 k07/3.Popovič, Justín.Evanjelium podľa svätého Jána. Rektorát Univerzity P.J. Šafárika:Košice.1994.80-7097-278-5.;
3318 k07/3.Ravik, Slavomír.Bible dnes a pro nás : Nový zákon.Praha:Státní pedagogické nakl..1992.80-04-25705-4.;
3319 k07/3.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.;
3320 k07/3.Romaniuk, Kazimierz((1927- ).).Św. Paweł, życie i dzieło.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1988.8370300197.;
3321 k07/3.Scheuch Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Česká katolická Charita.1988..;
3322 k07/3.Schubert, Kurt.Bible a dějiny.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-42-1.;
3323 k07/3.Slabý Jindřich.Výklad vybraných míst Janova zjevení.Evangelické nakladatelství ENA:Poradní odbor laiku při synodní radě Českobratrské církve evangelické.1990..;
3324 k07/3.Sokol, Jan.Člověk a svět očima Bible : Pokus o uvedení do biblické antropologie.Praha:Ježek.1993.80-901625-1-7.;
3325 k07/3.Stott, John R. W..Výklad epištoly Efežanom.. Návrat:Praha.1992.80-85495-07-4.;
3326 K07/3.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša. 2. diel.Trnava:Dobrá kniha.1993.8071410179;80-7141-017-9.;
3327 K07/3.Trilling, Wolfgang,(1925-1993).Evanjelium podĺa Matúša..Trnava ::Dobrá kniha,.1993.80-7141-016-0.;
3328 k07/3.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.;
3329 k07/3.Wiliam MacDonald.Efežanom.Báčsky Petrovec:Kristova Cirkev Bratov.1974..;
3330 k07/3.Zdziarstek, Roman Stanisław..Chrystianologia św[iętego] Pawła..Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.1989.8385017364.;
3331 k07/4..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.;
3332 k07/4..Jidášovo evangelium.:KLP.2006.80-86791-37-8.;
3333 k07/4..Nová Zmluva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gedeonovcov.1995..;
3334 k07/4..Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..;
3335 k07/4.Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.;
3336 k07/4.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.;
3337 k07/4.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.;
3338 k07/4.Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.;
3339 k07/4.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.;
3340 k07/4.Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.;
3341 k07/4.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.;
3342 k07/4.Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.;
3343 k07/4.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.;
3344 k07/4.Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.;
3345 k07/4.Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.;
3346 k07/4.Beauchamp, Paul, 1925-2001 - autor.Hovory o Písmu svatém.:Praha :.1993.80-85795-03-5.;
3347 k07/4.Beníček Josef.Starci - duchovní otcové národa.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježišova.1993..;
3348 k07/4.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.;
3349 k07/4.Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.;
3350 k07/4.Brzeska Krsystyna Bonfilia FDC, S. M., .Habemus Papam.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1979..;
3351 k07/4.Daniel-Ange, 1932-.Momentky ze života Jana Pavla II..:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-280-0.;
3352 k07/4.Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??.neudané.;
3353 k07/4.Gaeta, Saverio.Mé jubileum : co říká Jan Pavel II. o velkém jubileu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-506-3.;
3354 k07/4.Gerloff, Johannes.Komu patří země Izrael? : židovské osady-válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-065-9.;
3355 k07/4.Grün, Anselm,1945-.Hlubinně psychologický výklad Písma.Praha ::Čes. křesťanská akad.,.1994.80-85795-05-1.;
3356 k07/4.Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.;
3357 k07/4.Heriban Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
3358 k07/4.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2.;
3359 k07/4.Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Brno ::Cesta,.1993.80-85319-28-4.;
3360 k07/4.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.;
3361 k07/4.Hülsebusch, Bernhard,1937-.Pápeži humorne.Bratislava:Lúč.2013.9788071149187 (brož.); 978-80-7114-918-7.;
3362 k07/4.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..;
3363 k07/4.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.;
3364 k07/4.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v rozvoji. K situácii Cirkvi dnes..Bratislava:.1986..;
3365 k07/4.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz. K jeho povolanie, osobnosti a životu..Bratislava:.1987..;
3366 k07/4.Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..;
3367 k07/4.Kozák Jan mgr..Evangelium "neznámého" boha.neuvedené:Bibliotheca Gnostica.1994..;
3368 k07/4.Krejčí Josef.Slovo Boží.Řím:Křesťanská akademie.1971..;
3369 k07/4.Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.;
3370 k07/4.Kudasiewicz Józef Ks..Jezus historii a Chrystus wiary.Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1987..;
3371 k07/4.Lao.O ceste Tao a jej tvorivej energii Te.:HEVI.1993.80-85518-17-1.;
3372 k07/4.Lemaire, André.Dějiny hebrejského národa. Praha:Erm.1992.80-901477-6-3.;
3373 k07/4.Lewis, Clive Staples.Úvahy nad žalmy.Praha:Návrat domů.1999.80-85495-88-0.;
3374 k07/4.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.;
3375 k07/4.Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..;
3376 k07/4.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.;
3377 k07/4.Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita.1964..;
3378 k07/4.Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Eliáš a Ján Krstiteľ.:Matica slovenská.1998.80-7090-474-7.;
3379 k07/4.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.;
3380 k07/4.Pojar, Miloš.Izrael. Praha:Libri.2004.80-7277-268-6.;
3381 k07/4.Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..;
3382 k07/4.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.;
3383 k07/4.Rozehnal, Miroslav.Buddhovy rozpravy sv. 1. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.;
3384 k07/4.Sidon, Karol Efraim.Evangelium podle Josefa Flavia.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0072-9.;
3385 k07/4.Tóth, Jozef (1925).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.1995.80-85291-17-7.;
3386 k07/4.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..;
3387 k07/4.Varšo, Miroslav.Zjedz, čo máš po ruke-. ZRNO:[Dolný Kubín].1998.80-967867-4-1.;
3388 k07/4.Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2.;
3389 k07/4.Zozuľak, ján.Veľkí starci Optinskej pustovne.:Orthodoxos Kypseli.1993..;
3390 k07/4.Želivan Pavel.Věda a Bible o puvodu světa.Řím:Křesťanská akademie .1966..;
3391 k07/5..Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.:Biblické dílo.1951 ?..;
3392 k07/5..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.;
3393 k07/5.Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.;
3394 k07/5.Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.;
3395 k07/5.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.;
3396 k07/5.Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965..;
3397 k07/5.Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..;
3398 k07/5.Głowa, Stanisław (1930- )..Breviarium fidei :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151426.;
3399 k07/5.Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..;
3400 k07/5.Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.;
3401 k07/5.Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.;
3402 k07/5.Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.;
3403 k07/5.Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.;
3404 k07/5.Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.;
3405 k07/5.Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.;
3406 k07/5.Levie Jean.Ludzkie dzieje slowa Božego.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1972..;
3407 k07/5.Limbeck, Meinhard,1934-.Nový zákon 1. Evangelium sv. Matouše :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-146-7 :.;
3408 k07/5.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.;
3409 k07/5.Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.;
3410 k07/5.McKenzie John L..Moc i madrość.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1975..;
3411 k07/5.Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.;
3412 k07/5.Ortkemper, Franz-Jozef,(1939-).První list Korinťanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-385-0 .;
3413 k07/5.Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.;
3414 k07/5.Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.;
3415 k07/5.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.;
3416 k07/5.Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.;
3417 k07/5.Theobald, Michael,(1948-).List Římanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2002.80-7192-433-4 .;
3418 k07/5.Tresmontant, Claude.Problem istnienia Boga.:PAX.1970..;
3419 k07/5.Varillon Francois.Zarys doktryny katolickiej.Warszawa:Instytut Wydawniczy - Pax.1972..;
3420 k07/6..Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419006 (viaz.); 978-80-7141-900-6.;
3421 k07/6.Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.;
3422 k07/6.Dabrowski Eugeniusz Ks.Prolegomena do Nowego Testamentu.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1959..;
3423 k07/6.Donald, Senior.Biblické základy misie.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-2-X.;
3424 k07/6.Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.;
3425 K07/6.Frye, Northrop.Velký kód.Brno:Host.2000.808605568X;80-86055-68-X.;
3426 k07/6.Glaz, Stanislaw SJ.Doświadczenie religijne. Krakow:WAM.1998.83-7097-469-4.;
3427 k07/6.Homersky Józef Ks..Wstep ogólny do Pisma Swietego.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..;
3428 k07/6.Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..;
3429 k07/6.Lach Stanislaw Ks..Wstep do Starego Testamentu.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..;
3430 k07/6.Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.;
3431 k07/6.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.;
3432 k07/6.ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD..Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.;
3433 k07/6.Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.;
3434 k07/6.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.;
3435 k07/6.Zukowicz, Józef.Socjologia religii. Kraków:Wydawnictwo apostolstwa modlitwy.1982..;
3436 K07/7..Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.;
3437 K07/7..Sväté Písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417972 (viaz.); 978-80-7141-797-2.;
3438 k07/7.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.;
3439 k07/7.Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.;
3440 k07/7.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.;
3441 k07/8..Biblická konkordance E - K.:samizdat.1965 ?..;
3442 k07/8..Biblická konkordance E - K.:samizdat.1966 ?..;
3443 k07/8..Biblická konkordance P - V.:Samizdat.1966 ?..;
3444 k07/8..Biblická konkordance O - P.:samizdat.1967?..;
3445 k07/8.Aland Kurt.Synopsis quattuor Evangeliorum.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1964..;
3446 k07/8.Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.;
3447 k07/8.Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.:Les Éditions du Cerf.1965..;
3448 k07/8.Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1972..;
3449 k07/8.Benoit P. end Boismard M. - E. - Professeurs á l´École Biblique de Jérusalem.Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..;
3450 k07/8.Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr. .Biblická konkordance V - Ž Třetí díl.Praha:Kalich.1967..;
3451 k07/8.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.;
3452 k07/8.Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.;
3453 k07/8.Lemaire Paulin P. et Baldi Donato P..Atlas Biblique.Paris:Éditions du Mont César - Louvain.1959..;
3454 K07/8.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.;
3455 k07/8.Matthias, Stubhann.Encyklopedie biblie-diel 2.:Gemini.1992.80-85265-32-X.;
3456 k07/8.Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.;
3457 k07/8.samizdat.Biblická konkordance.:samizdat.1970 ?..;
3458 k08-1a..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.;
3459 k08-1a.Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.;
3460 k08-1a.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-02-3.;
3461 k08-1a.Basteo Galerie Der grossen maler.Botticelli.Bergisch Gladbach:Druckerei Gustav Lubbe.1967..;
3462 k08-1a.Bezdíčková, Erika,(1931-).Moje dlouhé mlčení :.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2011.978-80-86953-77-9.;
3463 k08-1a.Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..;
3464 k08-1a.Budnowski Else.Der heilige Martin von Porres.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979..;
3465 k08-1a.Cahiers saint - Dominique.La vie dans le Christ Eglise du Christ.:.2010, marec..;
3466 k08-1a.Feník, Juraj.Given to the church :.Brno ::Tribun EU,.2014.978-80-263-0587-3.;
3467 k08-1a.Gavenda Marián.Blahoslavený Ján Pavol II.- Odkaz Slovensku.Bratislava:Vydavateľstvo LÚČ.2011..;
3468 k08-1a.Ingeborg Gabriel, Renockl Helmut (Hrsg./.Solidarität in der Krise.Verlag:Echter Verlag.2011..;
3469 k08-1a.Juchnowski, Jerzy..Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej :.Warszawa ::Dom Wydawniczy Elipsa,.2013..9788371516856.;
3470 k08-1a.Malý, Vincent.Legenda o bačovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-692-3.;
3471 k08-1a.Maxa, David.Chanuka /.Praha ::Garamond,.2014.978-80-7407-234-5.;
3472 k08-1a.Mikulášek Jiří.Služebník radosti.Brno:Biskupství brněnské.2014..;
3473 k08-1a.Moravčík, Karol.Ročenka teologického fóra 1/2004.Prešov:VMV.2004.80-7165-459-0.;
3474 k08-1a.Patricia de Menezes.Nenarodení.neuvedené:Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).2000?..;
3475 k08-1a.Řežábek, Karel,1968-.Reptání a duchovní koroze /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-830-7.;
3476 k08-1a.Roškovský, P. Pantaleon,.Vesperae bacchanales. Veda:Bratislava.1994.80-224-0159-5.;
3477 k08-1a.Schauff, Johannes(1902-1990)..Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken im Kaiserreich und in der Weimarer Republik :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1975.3786705240; 9783786705246.;
3478 k08-1a.Scheier, Steven.Varovné svědectví.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-118-3.;
3479 k08-1a.Slovenská liturgická komisia.Chlapček sa nám narodil.Bratislava:LUC.1999.80-7114-290-5.;
3480 k08-1a.Swiechowski Zygmunt.Románske umenie v Poľsku.Bratislava:Tatran.1984..;
3481 k08-1a.Thalhammer, Dominik.Královna slávy :.[s. l.] ::[s.n.],.1954..;
3482 k08-1a.Thalhammer, Dominik.Mutter der Schmerzen :.Freiburg in der Schweiz ::Paulus,.1956..;
3483 k08-1a.Thalhammer, Dominik.Ursache unserer Freude :.Freiburg ::Paulusverlag,.1948..;
3484 k08-1a.Toranová Eva.Zlatníctvo na Slovensku.Bratislava:Tatran.1983..;
3485 k08-1a.Werner Timm.Leonardo da Vinci.Berlin:Henschelverlag.1969..;
3486 k08-1a.Werner Timm.Leonardo da Vinci.Berlin:Henschelverlag.1969..;
3487 k08-1a.Wust Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..;
3488 k08-1b..Veronese e Verona.Verona:Museo di Castelvecchio.1988..;
3489 k08-1b.Autorský kolektív strední i starší generace českých historiku uměni.Dějiny českého výtvarního umění.Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..;
3490 k08-1b.Belssel.Fra Angelico.?:?.1950 ?..;
3491 k08-1b.Berger, Natalia.Na křižovatce kultur : Od středověku do moderní doby : Historie československých Židů.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0305-1.;
3492 k08-1b.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.;
3493 k08-1b.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.;
3494 k08-1b.Blažíček Oldřich J..Umění baroku v Čechách.Praha:Obelisk, Nakladatelství umění a architektury.1971..;
3495 k08-1b.Bohm E. Dr..Slovenskí výtvarníci v Maďarsku.Košice:Slovenská jednota.1943..;
3496 k08-1b.Brestyánszky Ilona.Kovács Margit.Budapest:Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata.1982..;
3497 k08-1b.Bukovski Marcin i Zlat Mieczyslaw.Ratusz Wroclawski.Wroclaw:Zaklad narodowy Im. Ossoliňskich - Wydawnictwo.1958..;
3498 k08-1b.Dvořáková Vlasta, Krása Josef, Stejskal Karel.Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.Bratislava:Tatran.1978..;
3499 k08-1b.Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..;
3500 k08-1b.Klinda, Ferdinand.Organ v kultúre dvoch tisícročí.Bratislava:Hudobné centrum.2000.80-88884-19-5.;
3501 k08-1b.Kolník Títus.Rímske a Germánske umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran,.1984..;
3502 k08-1b.Krása, Jozef.Umělecké památky Čech, svazek druhý.:Academia, Nakladatelství Československé akademie věd.1978..;
3503 k08-1b.Kutal A., Líbal D., Matějček A..České umění gotické.Praha:S. V. U. Mánes - Sfinx B. Janda.1949..;
3504 k08-1b.Kutzli, Rudolf.Langobardische Kunst :.Stuttgart ::Verlag Urachhaus,.1974.3-87838-177-8.;
3505 k08-1b.Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..;
3506 k08-1b.Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..;
3507 k08-1b.Martinček Martin - foografie.Hora.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1978..;
3508 k08-1b.Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.).The life of Christ :.New York ::C. Scribner,.1989..0870995499 :;0684191423 (Scribner).;
3509 k08-1b.Musei del Mondo.National gallery.Milano - Italia:Mondadori.1970..;
3510 k08-1b.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.;
3511 k08-1b.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.;
3512 k08-1b.Nebbia Ugo - úvodní studii.Michelangelo sochař malíř stavitel básník.Praha:Fr. Borový .1950 ?..;
3513 k08-1b.Prokoppová Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1986..;
3514 k08-1b.Suchodolski, Maria.Poland Nation and Art.Warsaw:Arkady.1989.8321335322;83-213-3532-2.;
3515 k08-1b.Tkáč Štefan.Ikony.Bratislava:Tatran, .1980..;
3516 k08-1b.Trewin Copplestone.Moderní umění.Praha:Státní nakladatelství Krásné literatury a umění.1965..;
3517 k08-1b.Trzeciak Przemyslaw.Hans Memling.Arkady Warszawa:Kunst und Gesellschafts, Berlin.1981..;
3518 k08-1b.Vaross Marian.Martin Benka.Bratislava:Tatran.1981..;
3519 k08-1b.Waber Castherine - Antiglio.Hauterive.Friburg - Suisse:Éditions Universitaires.1976..;
3520 k08-2a..Avortement et respect de la vie humaine.Paris:Éditions du Seuil.1971..;
3521 k08-2a..La Parole de Dieu en Jésus - Christ.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..;
3522 k08-2a..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.;
3523 k08-2a..Systematická teologie III:.Brno :; Praha::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK);; Vyšehrad,.2000.80-85959-56-9 (CDK); 80-7021-366-3 (Vyšehrad).;
3524 k08-2a.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..;
3525 k08-2a.Kern Walter.Atheismus Marxismus Christentum.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1976..;
3526 k08-2a.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.;
3527 k08-2a.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.;
3528 k08-2a.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.;
3529 k08-2a.Kung Hans.Unfehlbar?.Koln:Benziger Verlag.1970..;
3530 k08-2a.Kung Hans.Wahrhaftigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..;
3531 k08-2a.Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.1990.3492103642;3-492-10364-2.;
3532 k08-2a.Küng, Hans,(1928-).20 Thesen zum Christsein.München ::R. Piper,.1975.3-492-00400-8.;
3533 k08-2a.Kutschki Norbert.Gott heute. Chr. Kaiser Verlag Munchen:Matthias - Grunewald - Verlagm Mainz.1967..;
3534 k08-2a.Lacan Masc - Francois OSB.Petite encyclopédie religieuse.Fayard:Je Sais - Je Crois.1973..;
3535 k08-2a.Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.;
3536 k08-2a.Lafon Guy.Esquisses pour un Christianisme.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..;
3537 k08-2a.Landucci Pier Carlo.Il Dio In Cui Crediamo.Roma - Italia:Centro Editoriale "Pro sanctitate".1968..;
3538 k08-2a.Lang A..Kristus.Olomooc:Velehrad spol. s r. o..1993..;
3539 k08-2a.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.;
3540 k08-2a.Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..;
3541 k08-2a.Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..;
3542 k08-2a.Läpple, Alfred,(1915-).Jesus von Nazareth :.München ::Don-Bosco,.1972.3-7698-0165-2.;
3543 k08-2a.Lonergan Bernard J. F. SJ.Insight.London - New York - Toronto:Longmans, Green and Co.1958..;
3544 k08-2a.Lorenz Willy.Petrus der Ewige papst.Wien - Munchen:Verlag Herold.1966..;
3545 k08-2a.Lortz Joseph.La réforme de Luther Tome 2.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..;
3546 k08-2a.Lotz, Johannes Baptist,(1903-1992).In jedem Menschen steckt ein Atheist.Frankfurt am Main ::Knecht,.1981.3-7820-0464-7.;
3547 k08-2a.Morado Guillermo Juan.También nosotros creemos porque amamos.Roma - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..;
3548 k08-2a.Moretto Daniele.Il dinamismo intellettuale davanti al mistero.Milano - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana, Fakultas Theologogiae.2001..;
3549 k08-2a.Papst Johannes Paul II..Uber das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie.Stein am Rhein (Schweiz):Christiana Verlag.1980..;
3550 k08-2a.Scheffczyk Leo.Das Sakrament der Weihe im Glauben der Kirche.Freiburg :Pwb .1977..;
3551 k08-2b..Der Fall Küng :.München ::R. Piper,.1980.3-492-02583-8.;
3552 k08-2b.Emonet, Pierre-Marie.Le cardinal Charles Journet :.Chambray-l?s-Tours ::C.L.D.,.1983.2-85443-051-4.;
3553 k08-2b.Gabriela Tibenská, David L. Schindler.Pôvod kresťanského nároku.Bratislava:LUC.2002.80-7114-401-0.;
3554 k08-2b.Giussani Luigi.Alla ricerca del volto umano.Milano - Italia:Rizzoli.1995..;
3555 k08-2b.Grous R. D. Albin Jude.The Correlation of the Transcendental.Roma - Italia:Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas theologiae.1999..;
3556 k08-2b.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.;
3557 k08-2b.Häsler Alfred A..Gott ohne Kirche?.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag AG.1977..;
3558 k08-2b.Hemmerle, Klaus.Dreifaltigkeit - Schüssel zum Menschen, Schüssel zur Zeit. Beiträge zu Zeitfragen des Glaubens. (Trojičnosť - kľúč k človeku, kľúč k času. Úvod k časovým otázkam viery.).München, Zürich, Wien:Verlag Neue Stadt.1989.3879962340;3-87996-234-0.;
3559 k08-2b.Hermann Ingo.Das Experiment mit dem glauben.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1963..;
3560 k08-2b.Hildebrand von Dietrich.Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes.Regensburg:Verlag Josef Habbel.1968..;
3561 k08-2b.Hophan Otto.Diie Engel.Luzern:Räber and Cie.1956..;
3562 k08-2b.Journet Charles.La messe.:Desclée de Brouwer.1957..;
3563 k08-2b.Journet Charles.Vom Geheimnis der Gnade.Freiburg - Schweiz:Paulusverlag.1962..;
3564 k08-2b.Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Entretiens sur la gráce.:Desclée de Brouwer.1959..;
3565 k08-2b.Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Théologie de l´église.:Desclée de Brouwer.1958..;
3566 k08-2b.Kasper Walter.Jesus the Christ.Kent :Burns end Oater, Paulist Press.1985..;
3567 k08-2b.Kasper Walter.O víře - Co převyšuje veškeré poznání.Roma - Italia:Duch a život.1989..;
3568 k08-2b.Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.;
3569 k08-2b.Kasper, Walter,(1933-).Der Gott Jesu Christi.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1982.3-7867-0987-4.;
3570 k08-2b.Kessler, Hans,(1938-).Sucht den Lebenden nicht bei den Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0300-7.;
3571 k08-2b.Kung Hans.Dieu existe-t-il?.Paris:Éditions du Seuil.1978..;
3572 k08-2b.Kung Hans.Freiheit des Christen.Zurich:Buchclub ex libris.1971..;
3573 k08-2b.Kung, Hans.Být křesťanem : křesťanská výzva.Praha:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-76-3.;
3574 k08-2b.Küng, Hans,(1928-).Die Hoffnung bewahren :.Zürich ::Benziger Verlag,.1990.3545240762.;
3575 k08-2b.Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Luzern:Rex - Verlag.1955..;
3576 k08-2b.Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Munchen:Verlag Schnell and Steiner.1957..;
3577 k08-2b.Placid Jordan, OSB.The Divine Dimension.Dublin, Ireland:Gill and Macmillan.1970..;
3578 k08-3a.Dessauer Philipp.Der Anfang und das Ende.Leipzig:Verlegt bei Hegner.1939..;
3579 k08-3a.Destrempes, Sylvain,(1961-).Thérese de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer :.Paris ::Cerf,.2002.2-89420-509-0;2-204-07046-7 (Cerf);2-89420-509-0 (Médiaspaul).;
3580 k08-3a.Dreyfus, Francois.Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem?.Poznaň ::W drodze,.1995.83-7033-141-6.;
3581 k08-3a.Duquoc Christian OP.Ambiguité des théologies de la sécularisation.Gembloux:Éditions J. Duculot, s. a..1972..;
3582 k08-3a.Duquoc Christian OP.Kirchen und fortschritt.Wien - Munchen:Verlag Herold.1967..;
3583 k08-3a.Duquoc Christian OP.L´eglise et le progrés.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3584 k08-3a.Durrwell Francois - Xavier.La résurrection de Jésus mystére de salut.Paris:Éditions Xavier Mappus.1954..;
3585 k08-3a.Durrwell Francois - Xavier.Le Pére.Paris:Les Éditions du Cerf.1999..;
3586 k08-3a.Egenolf Hans-Andreas.Zur Theologie der Arbeit.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1964..;
3587 k08-3a.Emminghaus, Johannes H..The Eucharist :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1978..0814610102.;
3588 k08-3a.Fournier Elie.Prédication pastorale et Renouveau liturgique.Bruxelles:Editions de lumen vitae.1965..;
3589 k08-3a.Galli Mário, Plate Manfred.Kraft und ohnmacht.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963..;
3590 k08-3a.Ganne Pierre.La Création.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..;
3591 k08-3a.Geffré Claude.Un espace pour Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..;
3592 k08-3a.Giaquinta Guglielmo.Preti nuovi per Uomini nuovi.Roma - Italia:Edizioni "Pro Sanctitate".1967..;
3593 k08-3a.Giordani Igino.Laicato e sacerdozio.Roma - Italia:Cittá Nuova Editrice.1964..;
3594 k08-3a.Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.;
3595 k08-3a.Gollwitzer Helmut.Regno di Dio e socialismo: la critica di Karl Barth.Torino -Italia:Claudiana.1975..;
3596 k08-3a.Grabner-Haider, Anton.Theorie der Theologie als Wissenschaft.München ::Kösel,.1974.3-466-20003-2.;
3597 k08-3a.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristsus 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..;
3598 k08-3a.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..;
3599 k08-3a.Gründel, Johannes.Schuld und Versöhnung.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0419-4.;
3600 k08-3a.Gstrein Heinz.Engelwerk oder Teufelsmacht.Mattersburg - Bad Sauerbrunn:Edition Tau.1990..;
3601 k08-3a.Guardini Romano.Der Herr.Wurzburg:Im Werkbund - Verlag.1951..;
3602 k08-3a.Guardini, Romano,(1885-1968).O podstatě uměleckého díla.Praha ::Triáda,.2009.978-80-87256-03-9 .;
3603 k08-3a.Guardini, Romano(1885-1968).Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns :.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1985.3-506-73454-7.;
3604 k08-3a.Gutiérrez Gustavo.La libération par la foi.Paris:Les Éditions du Cerf.1985..;
3605 k08-3a.Hamer Jérome.La Chiesa é una comunione.Brescia:Morcelliana.1964..;
3606 k08-3a.Hofmeier Johann.Grundriss des Christlichen glaubens.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..;
3607 k08-3b.?.Pierre Teilhard de Chardin.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1964..;
3608 k08-3b.Bouéssé Humb ert, OP.Le sacerdoce chrétien.Paris:Desclée de Brouwer.1950..;
3609 k08-3b.Bourgeois Henri.Dieu selon les chrétiens.Le Centurion:Croire et comprendre 158.1974..;
3610 k08-3b.Caffarra Carlo.Viventi in Cristo.Milano - Italia:Jaca Book.1981..;
3611 k08-3b.Capra, Fritjof.Wende Zeit im Christentum.Bern, München, Wien:Scherz.1991.3502171068;3-502-17106-8.;
3612 k08-3b.Carré A. M., OP, de l´Académie francaise.Je n´aimerai jamais assez.Paris:Les Éditions du Cerf.1988..;
3613 k08-3b.Casel Dom Odo OSB .Le mystére de l´église.Mainz:Fayard - Mame.1965..;
3614 k08-3b.Coffy Robert.Teilhard de Chardin.Lyon:Chronique sociale de France.1966..;
3615 k08-3b.Comblin Joseph.Der Auferstandene.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1962..;
3616 k08-3b.Cosmao Vincent.Changer le monde.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..;
3617 k08-3b.Cuda, Jerzy((1940- ).).Wiary godna antropologia :.Katowice ::WT. UŚ,.2002..8370302769.;
3618 k08-3b.Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Gesu e i rivoluzionari del suo tempo.Brescia:Morcelliana.1971..;
3619 k08-3b.Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Le salut dans l´histoire.Neuchatel (Suisse):Éditions delachaux et Niestlé.1966..;
3620 k08-3b.Cunningham, Lawrence..The Catholic faith :.New York ::Paulist Press,.1987..0809128594 .;
3621 k08-3b.Czaapiewski Winfried - herausgegeben.Verlust des Subjekts?.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker.1975..;
3622 k08-3b.Daniélou Jean de l´Académie francaise.La Trinité et le mystére de l´existence.Paris:Desclée de Brouwer.1968..;
3623 k08-3b.Daniélou Jean SJ.Dieu et nous.Paris:Bernard Grasset editeur.1956..;
3624 k08-3b.Daniélou Jean SJ.Et qui est mon prochain?.Paris:Stock.1974..;
3625 k08-3b.Daniélou Jean SJ.L´Église des premiers temps.Paris:Éditions du Seuil.1985..;
3626 k08-3b.Daniélou Jean SJ.Scandaleuse vérité.Fayard:Le signe.1961..;
3627 k08-3b.Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..;
3628 k08-3b.Daniélou Jean SJ cardinal.La foi de toujours et l´homme d´aujourd´hui.Paris:Beauchesne.1969..;
3629 k08-3b.Dautzenberg Gerhard.Christusdogma ohne basis?.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..;
3630 k08-3b.Davies, P. C. W..God and the new physics.New York ::Simon and Schuster,.1983..0671476882.;
3631 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard .L´apparition de l´homme 2..Paris:Éditions du Seuil.1956..;
3632 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..;
3633 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.L ´avenir de l´homme.Paris:Éditions du Seuil.1959..;
3634 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le milieu divin 4..Paris:Éditions du Seuil.1957..;
3635 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le phénoméne humain 1..Paris:Éditions du Seuil.1955..;
3636 k08-3b.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..;
3637 k08-3b.De Chardin Teilhard Pierre Werke.Die Zukunft des Menschen.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1963..;
3638 k08-3b.Dulles, Avery Robert,(1918-).Models of the church.New York ::Image Books,.1978.0-385-13368-5.;
3639 k08-3b.Dupont Jacques, OSB.Le tentazioni di Gesú nel deserto.Brescia:Paideia editrise.1970..;
3640 k08-3b.Duquoc Christian OP.Messianisme de Jésus et Discretion de Dieu.Geneve:Labor et fides.1984..;
3641 k08-3b.Chenu M. - Dominique.La "doctrine sociale" de l´Église comme idéologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..;
3642 k08-3b.Chenu M. - Dominique.La Parole de Dieu II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3643 k08-3b.Chenu M. - Dominique.Leiblichkeit und Zeitlichkeit.Berlin:Morus Verlag.2001..;
3644 k08-3b.Chenu M. - Dominique.Pour une théologie du travail.Paris:Éditions du Seuil.1955..;
3645 k08-3b.Chenu M. - Dominique, OP.La Parole de Dieu I.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3646 k08-3b.Chenu M. - Dominique, maitre en théologie.La théologie est - elle une science?.Paris:Librairie arthéme fayard.1957..;
3647 k08-3b.Kasper Walter, professor fur Dogmatik an der Katholis.Theol. Fakultät der Universität Tubingen.Der personliche Gott.Freiburg:Herder.1979..;
3648 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Cordula.Paris:Beauchesne.1966..;
3649 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Cordula oder der Ernstfall.Einsiedeln:Johannes Verlag.1966..;
3650 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Das Betrachtende gebet.Einsiedeln:Johannes-Verlag.1959..;
3651 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Der Christ und die Angst.Einsiedeln:Johannes Verlag.1954..;
3652 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..;
3653 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..;
3654 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Dieu et l´homme d´aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1957..;
3655 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Du kronst das Jahr mit deiner Huld.Einsiedeln:Johannes Verlag.1982..;
3656 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Glaubhaft ist nur liebe.Einsiedeln:Johannes Verlag.1963..;
3657 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Gli stati di vita del Cristiano.Milano - Italia:Jaca Book.1985..;
3658 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Il filo di Arianna attraverso la mia opera.Milano - Italia:Jaca Book.1980..;
3659 k08-4a.Balthasar Hans Urs.In Gottes Einsatz leben.Einsiedeln:Johannes Verlag.1971..;
3660 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Katholisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1975..;
3661 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Klarstellungen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1971..;
3662 k08-4a.Balthasar Hans Urs.L´impegno del cristiano nel mondo.Milano - Italia:Jaca Book.1978..;
3663 k08-4a.Balthasar Hans Urs.La priére contemplative.Einsiedeln:Desclée de Brouwer.1959..;
3664 k08-4a.Balthasar Hans Urs.le complexe antiromain.Éditions Paulines:.1976..;
3665 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Suor Elisabetta della trinita.Milano - Italia:Editrice Áncora .1959..;
3666 k08-4a.Balthasar Hans Urs.Was geht mein Glaube die Kirche an?.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH, .1981..;
3667 k08-4a.Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.;
3668 k08-4a.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.;
3669 k08-4a.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).The threefold garland :.San Francisco ::Ignatius Press,.1982..0898700159 .;
3670 k08-4a.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).Truth is symphonic :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701414 .;
3671 k08-4a.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Henri de Lubac :.Einsiedeln ::Johannes,.1976.3-265-10173-8.;
3672 k08-4a.Baron P., OP.La Jeunesse de Lacordaire.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..;
3673 k08-4a.Barreau Jean-Claude.Oú est le mal?.Paris:Éditions du Seuil.1969..;
3674 k08-4a.Barret, Pierre,(1936-1988).Priez pour nous a Compostelle.[Paris] ::Hachette,.1978.2-01-004949-7.;
3675 k08-4a.Barthasar Hans Urs.Le coeur du monde.Paris:Desclée de Brouwer.1956..;
3676 k08-4a.Beck Karl.Offenbarung und glaube bei Anton Gunther.Wien:Verlag Herder.1967..;
3677 k08-4a.Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1974..;
3678 k08-4a.Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1974..;
3679 k08-4a.Bellet Maurice.Le Dieu pervers.Paris:Les Éditions du Cerf.1987..;
3680 k08-4a.Belo Fernando.Lecture matérialiste de l´évangile de Marc.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1976..;
3681 k08-4a.Benoit Pierre, OP.Exégése et Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..;
3682 k08-4a.Bernardi Jean.Les premiers siécles de l´Église.Orante:Les Éditions du Cerf.1987..;
3683 k08-4a.Biblioteca di scienze religiose.Un nuovo volto di Dio.Roma - Italia:Libreria Ateneo Salesiano.1976..;
3684 k08-4a.Boekholt Peter.Eucharistie.Roma - Italia:Las - Libreria Ateneo Salesiano.1982..;
3685 k08-4a.Bouyer Louis, de l´Oratoire.Le Mystére Pascal.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..;
3686 k08-4a.Bowen Roger.... So I Send You.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1996..;
3687 k08-4a.Brown, Peter, 1935- - autor.Autorita a posvátné :. :Brno :.1999.80-85959-54-2.;
3688 k08-4a.Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..;
3689 k08-4a.Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1937..;
3690 k08-4a.Dotta M., Bonhoeffer D..Lo strutturarsi della fede nel mondo.Comano:Edizioni Alice.1995..;
3691 k08-4a.Moda Aldo.Hans Urs von Balthasar.Bari - Italia:Ecumenica Editrice.1976..;
3692 k08-4a.Wencel Korneliusz T. EC.Hans Urs von Balthasar: Teologia chwaly.Krakow:Wydawnictwo "M".2001..;
3693 k08-4b.Azevedo, Marcello.Vision und Herausforderung :.Wien ::Tyrolia,.1989.3-7022-1711-8.;
3694 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Gloria Antico Patto.Milano - Italia:Jaca Book.1980..;
3695 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Gloria La percezione della forma.Milano - Italia:Jaca Book.1978?..;
3696 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Gloria Una estetica teologica.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1977..;
3697 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Gloria - Nuovo patto.Milano - Italia:Jaca Book.1977..;
3698 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Gloria - Stili ecclesiastici.Milano:Jaca Book.1978..;
3699 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Introduzione al dramma.Milano - Italia:Jaca Book.1980..;
3700 k08-4b.Balthasar Hans Urs.L´azione.Milano - Italia:Jaca Book.1986..;
3701 k08-4b.Balthasar Hans Urs.Théologie de l´histoire.Fayard:Le signe.1970..;
3702 k08-4b.Beinert, Wolfgang."Katholischer" Fundamentalismus :.Regensburg ::Josef Pustet,.1991.3-7917-1286-1.;
3703 k08-4b.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.;
3704 k08-4b.Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Casterman - Paris - Tournai:Salvator Verlag Mulhouse.1963..;
3705 k08-4b.Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Mulhouse:Éditions Salvator.1963..;
3706 k08-4b.Bernhart Joseph.De profundis.Munchen:Hochland - Bucherei im Kosel - Verlag.1935..;
3707 k08-4b.Bertetto Domenico.Cacerdozio cattolico.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1956..;
3708 k08-4b.Biser, Eugen,(1918-).Der Helfer :.München ::Kösel,.1973.3-466-20157-8.;
3709 k08-4b.Boff Leonardo.Zeugen Gottes in der Welt.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1985..;
3710 k08-4b.Boff, Leonardo,(1938-).Kirche :.Düsseldorf ::Patmos,.1985.3-491-77293-1.;
3711 k08-4b.Boff, Leonardo,(1938-).Kreuzweg der Auferstehung.Düsseldorf ::Patmos,.1986.3-491-72136-9.;
3712 k08-4b.Bohme Wolfgang.Beichtlehre fur evangelische Christen.Stuttgart:Evangelisches Verlagswerk.1956..;
3713 k08-4b.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..;
3714 k08-4b.Boublík, Vladimír, 1928-1974 - autor.Teologická antropologie :. :Kostelní Vydří :.2001.80-7192-490-3.;
3715 k08-4b.Boublílk Vladimír.Boží lid.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1967..;
3716 k08-4b.Bouyer Louis.Duch śviety Pocieszyciel.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..;
3717 k08-4b.Bouyer Louis.Ojciec Niewidzialny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..;
3718 k08-4b.Bouyer Louis.Syn Przedwieczny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..;
3719 k08-4b.Breid Franz.Die Letzten Dinge.Steyr:W. Ennsthaler Verlag.1992..;
3720 k08-4b.Bremond Henri.Heiligkeit und theologie.Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet.1962..;
3721 k08-4b.Cahiers de l´actualité religieuse.L´Existence de Dieu.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..;
3722 k08-4b.Publie sous la direction et avec une introduction de Jacoques de Bivort de La Saudée.Essai sur Dieu l´homme et l´univers.Paris:La Colombe.1957..;
3723 k08-5a.Bulman, Raymond F.,(1933-).Paul Tillich :.Minnesota ::The Liturgical Press,.1994.0-8146-5828-8.;
3724 k08-5a.Carré A. M., OP.Chaque jour je commence.Paris:Les Éditions du Cerf.1975..;
3725 k08-5a.Cerfaux L..Le Chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..;
3726 k08-5a.Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..;
3727 k08-5a.Congar Le Pére.La théologie au service du peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1967..;
3728 k08-5a.Congar Y. M., OP.Au milieu des Orages.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..;
3729 k08-5a.Congar Y. M., OP.Le sacerdoce chrétien.Bruxelles:La pensée, Catholiqsue,.1967..;
3730 k08-5a.Congar Yves, OP.Á mes fréres.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..;
3731 k08-5a.Congar Yves, OP.Der Heilige Geist.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1988..;
3732 k08-5a.Congar Yves, OP.Chrétiens en dialogue.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3733 k08-5a.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..;
3734 k08-5a.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..;
3735 k08-5a.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..;
3736 k08-5a.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..;
3737 k08-5a.Congar Yves, OP.Jésus - Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1966..;
3738 k08-5a.Congar Yves, OP.l´ecclésiologie du haut Moyen-Age.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..;
3739 k08-5a.Congar Yves, OP.La Foi et la Théologie.Tournai - Belgicko:Desclée.1962..;
3740 k08-5a.Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1960..;
3741 k08-5a.Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1963..;
3742 k08-5a.Congar Yves, OP.Le service théologique dans l´´église.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1974..;
3743 k08-5a.Congar Yves, OP.Les vovies du Dieu vivant.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3744 k08-5a.Congar Yves, OP.Sacerdoce et Laicat.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1965..;
3745 k08-5a.Congar Yves, OP.Sainte Église.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..;
3746 k08-5a.Congar Yves, OP.Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1974..;
3747 k08-5a.Congar, Yves((1904-1995).).Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele.Kraków ::"Znak",.2001..8324001018.;
3748 k08-5a.Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.;
3749 k08-5a.Delzant Antoine.la communication de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1978..;
3750 k08-5a.Kunrath Pedro Alberto.Trindade - Eucaristia - Igreja O Mistério da Comunhao nos escritos de Max Thurian e J. M. Tillard.Roma:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1999..;
3751 k08-5a.McBrien Richard.Servante du Royaume et des hommes.Paris - Freiburg:Éditions Saint-Paul.1968..;
3752 k08-5a.Mondin, Battista.Teologowie wyzwolenia.Warszawa:Pax.1988.8321110096;83-211-1009-6.;
3753 k08-5a.Puyo Jean.Congar Pére.Mayenne:Les interviews Le Centurion.1975..;
3754 k08-5a.Tillard J. M. R..Église d´Églises.Paris:Les Éditions du Cerf.1987..;
3755 k08-5a.Tillard J. M. R. OP.L´éveque de Rome.Paris:Les Éditions du Cerf.1982..;
3756 k08-5a.Tillard J. M. R., OP.Devant Dieu et pour le monde.Paris:Les Éditions du Cerf.1975..;
3757 k08-5a.Tillard J. M. R., OP.L´Eucharistie P Áque de l´Église.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3758 k08-5a.Tillard J. M. R., OP.Le Sacrement, événement du salut.Bruxelles:Le pensée catholique .1964..;
3759 k08-5a.Tillard J. M. R., OP.Le Salut mystére de pauvreté.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..;
3760 k08-5a.Tillich Paul.Dynamique de la foi.Tournai - Belgicko:Casterman.1968..;
3761 k08-5a.Tillich Paul.Le courage d´étre.Tournai - Belgicko:Casterman.1967..;
3762 k08-5b..Der neue Mensch in Christus :.Freiburg ::Herder,.2001.3-451-02190-0.;
3763 k08-5b..Dialog als Selbstvollzug der Kirche?.Freiburg ::Herder,.1997.3-451-02166-8.;
3764 k08-5b..Relativierung der Wahrheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02170-6.;
3765 k08-5b..Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02171-4.;
3766 k08-5b..Worum geht es in der Rechtfertigungslehre? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02180-3.;
3767 k08-5b.Angenendt, Arnold,(1934-).Liturgik und Historik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02189-7.;
3768 k08-5b.Budde, Achim.Das Opfer - biblischer Anspruch und liturgische Gestalt.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02186-2.;
3769 k08-5b.Bujo, Bénézet.Wider den universalanspruch westlicher Moral :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02182-X.;
3770 k08-5b.Dohmen, Christoph.Biblischer Kanon, warum und wozu? :.Freiburg [u.a.] ::Herder,.1992.3451021374.;
3771 k08-5b.Faulhaber, Theo.Wenn Gott verloren geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02174-9.;
3772 k08-5b.Feil, Ernst,(1932-).Die Aufhebung diktatorischer Unrechtsurteile.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02193-5.;
3773 k08-5b.Frankemölle, Hubert,(1939-).Der ungekündigte Bund? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-02172-2.;
3774 k08-5b.Franz Albert.Bindung an die Kirche oder Autonomie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1999..;
3775 k08-5b.Franz, Albert.Was ist heute noch katholisch? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02192-7.;
3776 k08-5b.Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.;
3777 k08-5b.Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.;
3778 k08-5b.Fürst, Walther,(1940-).Pastoralästhetik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02199-4.;
3779 k08-5b.Hilberath, Bernd Jochen,(1948-).Communio Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02176-5.;
3780 k08-5b.Hünermann, Peter.Das neue Europa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-02144-7.;
3781 k08-5b.Keel, Othmar.Gottesstadt und Gottesgarten :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02191-9.;
3782 k08-5b.Klauck, Hans-Josef.Weltgericht und Weltvollendung.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1994.3451021501;3-451-02150-1.;
3783 k08-5b.Kranemann, Benedikt.Wie das Wort Gottes feiern? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02194-3.;
3784 k08-5b.Lechmann Karl.Auferweckt am dritten tag nach der schrift.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..;
3785 k08-5b.Neuhaus, Gerd.Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02175-7.;
3786 k08-5b.Neuner, Peter,(1941-).Glaubenswissenschaft? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02195-1.;
3787 k08-5b.Pesch, Rudolf.Die biblischen Grundlagen des Primats.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02187-0.;
3788 k08-5b.Pottmeyer, Hermann J..Die Rolle des Papsttums im dritten Jahrtausend.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02179-X.;
3789 k08-5b.Quinn, Johna Rafael.Die Reform des Papsttums.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02188-9.;
3790 k08-5b.Rahner, Karl,(1904-1984).Gott - Ratlos vor dem Bösen?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02177-3.;
3791 k08-5b.Rahner, Karl,(1904-1984).Wieviel Theologie verträgt die öffentlichkeit?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02183-8.;
3792 k08-5b.Riedel-Spangenberger, Ilona.Leitungsstrukturen der katholischen Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02198-6.;
3793 k08-5b.Ruster, Thomas.Der Verwechselbare Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02181-1.;
3794 k08-5b.Sander, Hans Joachim.Macht in der Ohnmacht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02178-1.;
3795 k08-5b.Scheidler, Monika.Theologie lehren :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02197-8.;
3796 k08-5b.Schmitz, Philipp.Fortschrichtt ohne Grenzen? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-02164-1.;
3797 k08-5b.Schulz, Hans-Joachim,(1932-).Bekenntnis statt Dogma :.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.1996.3451021633.;
3798 k08-5b.Söding, Thomas.Ist der Glaube Feind der Freiheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2003.3-451-02196-X.;
3799 k08-5b.Stubenrauch, Betram.Dialogisches Dogma :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-02158-7.;
3800 k08-5b.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.1998.3-451-02134-X.;
3801 k08-5b.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.1998.3-451-02134-X.;
3802 k08-5b.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.1998.3-451-02134-X.;
3803 k08-5b.Wagner, Harald,(1944-).Einheit - Aber wie? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02184-6.;
3804 k08-6a..Ihr sollt meine zeugen sein.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950280 (brož.);3-85395-028-0.;
3805 k08-6a..Il problema teologico oggi.Napoli - Roma:Libreria editrice Redenzione.1968..;
3806 k08-6a..Leben aus dem Geiste.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950302 (brož.);3-85395-030-2.;
3807 k08-6a..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.;
3808 k08-6a..The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier.1982.8800851355;88-00-85135-5.;
3809 k08-6a..Uberlegungen uber die Kirche der Zukunft.Chur:Bundnerinnen und Bundner fur eine glaubwurdige Kirche.1994..;
3810 k08-6a.Audet, Syndicus, Cottier, Galli, Racine.Sacra doctrina.Bologna - Italia:Studio Domenicano .1969..;
3811 k08-6a.Barsotti Divo.La Parole de Dieu dans le Mystére chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..;
3812 k08-6a.Barsotti Divo.Vie mystique et Mystére liturgiqe.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..;
3813 k08-6a.Bouyer Louis, de l´Oratoire.La vie de la liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1956..;
3814 k08-6a.Camelot Th. P. OP.Spiritualité du baptéme.Paris:Les Éditions du cerf.1960..;
3815 k08-6a.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Faites ceci en mémoire de moi.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..;
3816 k08-6a.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..;
3817 k08-6a.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..;
3818 k08-6a.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.le Mystére du culte richesse du mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
3819 k08-6a.Cassien Monseigneur, Botte Bernard Dom.La priére des Heures.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..;
3820 k08-6a.Collection du Centre de Pastorale liturgique.Le mystére de la mort et sa célébration.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..;
3821 k08-6a.Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1932..;
3822 k08-6a.Gerwing, Manfred.Theologie im Mittelalter :.Stuttgart:Kohlhammer.2000.3506731750.;
3823 k08-6a.Gucht Robert Vander,et Vorgrimler Herbert.Bilan de la Théologie du 20e siécle.Paris - Freiburg/Br.:Casterman.1970..;
3824 k08-6a.Chirat Henri.L´assemblée chrétienne á l´áge apostolique.Paris:Les Éditions du Cerf.1949..;
3825 k08-6a.Le Congrés de Strasbourg.Parole de dieu et Liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..;
3826 k08-6a.Lécuyer Joseph.Le sacerdoce dans le mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..;
3827 k08-6a.Lemarié Joseph Dom Moine bénédictin.La Manifestation du Seigneur.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..;
3828 k08-6a.Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1988..;
3829 k08-6a.Pontifical Lateran University , Catholic University of Lublin.The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier .1982..;
3830 k08-6a.Římskokatolická dyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice).Theologické otázky současnosti.Praha:Děkanství CM bohoslov. fakulty v Ústr. cirkev. naklad. .1971..;
3831 k08-6a.Salmon Pierre Dom Abbé de l´Abbaye Pontificale de Saint -Jérome in Urbe.L ´Office divin.Paris:Les Éditions du cerf.1959..;
3832 k08-6a.Schillebeeckx E. H., OP.Le Christ, Sacrement de la rencontre de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1960..;
3833 k08-6a.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue.Bratislava:ÚSKD.2002..;
3834 k08-6a.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue, 2. časť.Bratislava:ÚSKI.2002 jeseň/zima..;
3835 k08-6a.Villaverde Fidel.Gebet und leben.Ramstein:Verlag Neue Hoffnung.2000..;
3836 k08-6b..Glaube zum Leben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20494-0.;
3837 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20341-4.;
3838 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.;
3839 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20340-6.;
3840 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20342-2.;
3841 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.;
3842 k08-6b..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20339-2 (brož.);3-466-20345-7.;
3843 k08-6b.A cura d´un gruppo di specialisti Edizioni Paoline.Enciklopedia Apologetica.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1955..;
3844 k08-6b.Barbaglio Giuseppe e Dianich Severino.Nuovo dizionario di teologia.Alba:Edizioni Paoline.1977..;
3845 k08-6b.Bauer Johannes B., Molari Carlo.Dizionario Teologico.Roma - Italia:Citadella editrice.1974..;
3846 k08-6b.Bistumskommission fur okumenische Fragen .Die Eucharistie im Gespräch der Konfessionen.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker .1986..;
3847 k08-6b.Boff L.,, Kern B., Muller A..Werkbuch Theologie der Befreiung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1988..;
3848 k08-6b.Broderick Robert C..The catholic encyclopedia.Nashville - Camden - New York:Thomas Nelson, publishers.1987..;
3849 k08-6b.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..;
3850 k08-6b.Feiner Johannes und Vischser Lukas.Neues Glaubensbuch.Freiburg - Basel - Wien, Theologischer Verlag Zurich:Verlag Herder .1973..;
3851 k08-6b.Chiocchetta Pietro FSCJ.Dizionario storico religioso.Roma:Editrice studium.1966..;
3852 k08-6b.Church Christian.The Oxford dictionary.London - New York - Toronto:Oxford University Press.1957..;
3853 k08-6b.Marranzini Alfredo SJ.Dimensione antropologica della teologia.Milano - Italia:Editrice Ancora.1971..;
3854 k08-6b.Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Theological Dictionary. New York:Herder and Herder.1965..;
3855 k08/1..Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-043-8.;
3856 k08/1..Studia Aloisiana.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-374-7.;
3857 k08/1..Úvod do Nového zákona.:Návrat domů.2008.978-80-7255-165-1.;
3858 k08/1.Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.;
3859 k08/1.Boice, James Montgomery.Základy křesťanské víry : jednosvazková systematická teologie.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-005-5.;
3860 k08/1.Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.;
3861 k08/1.Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.;
3862 k08/1.Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.;
3863 k08/1.Farrugia, Edward G.,1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-019-0 .;
3864 k08/1.Florenskij, Pavel Aleksandrovič.Sloup a opora pravdy.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-10-8.;
3865 k08/1.Gibellini, Rosino.Teológia 20. storočia. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-223-7.;
3866 k08/1.Kulisz, Józef.Zasvätenie do teológie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-622-7.;
3867 k08/1.Kyselica, Jozef.Východná katolícka teológia v premenách časov : Zborník.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-472-7.;
3868 k08/1.Lossky Vladimír.Dogmatická teologie.Praha:Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku.1994..;
3869 k08/1.Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.;
3870 k08/1.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.:Praha :.2003.80-85929-58-9.;
3871 k08/1.Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.;
3872 k08/1.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.;
3873 k08/1.Sergej, Bulgakov.Nevěsta Beránkova : (o Boholidství).:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-21-3.;
3874 k08/1.Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.;
3875 k08/1.Trnavská univerzita Trnava Teologická fakulta [vyd.].Studia Aloisiana 1999.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-270-8.;
3876 k08/1.Trnavská univerzita Trnava Teologická fakulta [vyd.].Studia Aloisiana 2000.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-311-9.;
3877 k08/2..Historia dogmatów. Tom 2, Człowiek i jego zbawienie :.Kraków ::Wydawnictwo "M",.2001.83-7221-368-2.;
3878 k08/2..Úcta k presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe. Dobrá kniha:V Trnave.2005.80-7141-505-7.;
3879 k08/2.Bourgeois, Henri((1934-2001).).Znaki zbawienia :.Kraków ::"M",.2001..8372213550.;
3880 k08/2.Cormack Robin.Malowanie duszy.Kraków:Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych.1999..;
3881 k08/2.Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.;
3882 k08/2.Hryniewicz Waclaw OMI.Nasza passcha z Chrystusem.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1987..;
3883 k08/2.Kaczor Adam ks..Kaplanstwo powszechne a kaplanstwo hierarchiczne.:.1998..;
3884 k08/2.Kelly, John N. D..Poczatki doktryny chrześcijańskiej.:PAX.1988.83-211-0930-6.;
3885 k08/2.Knapiński, Ryszard.Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościola.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1997.83-86668-77-6.;
3886 k08/2.Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.;
3887 k08/2.Malunowiczówna, Leokadia.Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993.83-85291-46-6.;
3888 k08/2.Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.;
3889 k08/2.Przebylski Anton OP (Praca zbiorowa).Drogi zbawienia.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1970..;
3890 k08/2.Sesboüé, Bernard.Historia dogmatów..Kraków ::Wydawnictwo "M",.2003.83-7221-490-5.;
3891 k08/2.Sesboüé, Bernard.W?adza w Ko?ciele.Kraków:Wydawnictwo "M".2003.8372214549;83-7221-454-9.;
3892 k08/2.Sesboüé, Bernard((1929- ).).Bóg zbawienia :.Kraków ::.1999.8372211965.;
3893 K08/2.Stromček, Ladislav,1960-.Cirkev ako communio :.Žilina ::Inštitút Communio,.2010.978-80-970523-2-4.;
3894 k08/2.Szymusiak, J. M., Storowieyski, M..Slownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.:Ksiegarnia św. Wojciecha.1971..;
3895 k08/2.von Campenhausen, Hans.Ojcowie Kościola.:Cyklady.1998.83-86859-34-2.;
3896 k08/2.Wojtyla, Karol.Pri základoch obnovy. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.2003.80-224-0774-7.;
3897 k08/3..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.;
3898 k08/3..Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.;
3899 k08/3..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.;
3900 k08/3..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.;
3901 k08/3..Život se tvoří z přítomné chvíle :.Praha ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1998.80-85959-36-4.;
3902 k08/3.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.;
3903 k08/3.Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.;
3904 k08/3.Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.;
3905 k08/3.Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.;
3906 k08/3.Hans Waldenfels ; z přel. M.Kolářová..Kontextová fundamentální teologie.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-407-4.;
3907 k08/3.Hans, Küng.Krédo :; Apoštolské vyznání víry dnes?.:Vyšehrad.2007.978-80-7021-899-0.;
3908 k08/3.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.;
3909 k08/3.Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.;
3910 k08/3.Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.;
3911 k08/3.Kung, Hans.Věčný život?.:Vyšehrad.2006.80-7021-836-3.;
3912 k08/3.Lee, Strobel.Kauza viera.:Porta libri.2002.80-89067-07-7.;
3913 k08/3.Muhlen Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
3914 k08/3.Rahner, Karl.Základy křesťanské víry.:Trinitas.2002.80-86036-38-3.;
3915 k08/3.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.;
3916 k08/3.Sládek, Karel,(1973-).Mystická teologie východoslovanských křesťanů.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2010.978-80-87378-23-6.;
3917 k08/3.Stott, John R.W..Kristův kříž.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-10-7.;
3918 k08/3.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.;
3919 k08/3.Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.;
3920 k08/3.Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorální teologie :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-86715-97-1.;
3921 k08/3.Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.;
3922 k08/3.Zvěřina, Josef,(1913-1990).Pět cest k radosti :.Praha ::Zvon,.1995.80-7113-136-9.;
3923 k08/4..Duch svatý.:Velehrad :.2000.80-86045-50-1.;
3924 k08/4..Křesťanská víra ve světle současné teologie :.:Praha :.1993.80-900615-9-1.;
3925 k08/4..Nová teológia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-264-4.;
3926 k08/4..Promluvy o milosti.:Krystal OP.2006.80-85929-84-8.;
3927 k08/4..Teologická věda a vědecká teologie.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2006.80-7325-084-5.;
3928 k08/4..Walter Kasper a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-208-3.;
3929 K08/4.Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.2003.80-7255-077-2.;
3930 k08/4.Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8.;
3931 k08/4.Bruce, Milne.Skúmanie pravdy.:Návrat.1992.80-85495-10-4.;
3932 k08/4.Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..;
3933 K08/4.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
3934 k08/4.Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.;
3935 k08/4.Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991..;
3936 k08/4.Dolista, Josef, 1954- - autor.Perspektivy naděje :.:Brno :.1997.80-85319-64-0.;
3937 k08/4.Dolista, Josef, 1954- - autor.Věřím v Ducha svatého :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-576-4.;
3938 K08/4.Dráb, Pavol.Jednota v krste. Iniciačné sviatosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-30-5.;
3939 k08/4.Dupré, Louis K.((1925- ).).Inny wymiar :.Kraków ::"Znak",.2003..8324002804.;
3940 k08/4.Emil, Krapka.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.;
3941 k08/4.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.1998.80-88944-00-7.;
3942 k08/4.Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 2.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-26-7.;
3943 k08/4.Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 3.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-56-9.;
3944 k08/4.Galot, Jean.Otče, kdo jsi?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.8071924091;80-7192-409-1.;
3945 k08/4.Galvin,P.J..Systematická teologie I :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1996.80-85959-07-0 :.;
3946 k08/4.Greshake Gisbert .Wierze w Boga trójjedynego, Klucz do zrozumienia Trójcy świetej.Kraków:Wydawnictwo Znak, Verlag Herder.2001..;
3947 k08/4.Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
3948 k08/4.Guigo II., zemř. 1188 - autor.Scala paradisi =.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-083-5.;
3949 k08/4.Hayes, Z.J..Čtyři pojetí pekla.:Praha :.2001.80-7255-025-X.;
3950 k08/4.Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.;
3951 k08/4.Illanes, José Luis.Historia teologii.Kraków ::Wydawnictwo "M",.1997.83-87243-97-3.;
3952 k08/4.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.;
3953 k08/4.Josef Zvěřina .Vzdor ducha : z dopisů a kratších zamyšlení.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-524-0.;
3954 k08/4.Journet, Charles.Zlo : teologický esej.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-24-4.;
3955 k08/4.Jurko, Jozef.Vybrané kapitoly z Teológie zjavenia.Košice:Seminár sv.K. Boromejského.2008.9788089361120;978-80-89361-12-0??.;
3956 k08/4.Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..;
3957 k08/4.Kung, Hans.Mozart : stopy transcendence.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-000-4.;
3958 k08/4.Mikluščák Pavel.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..;
3959 k08/4.Mikluščák Pavel.Kristológia II..Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule Samizdat.1996..;
3960 k08/4.Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..;
3961 k08/4.Mikluščák Pavel.Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:Rímskokatolícka Cyrilometodejská . bohoslovecká fakulta.1996..;
3962 k08/4.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.;
3963 k08/4.Napiórkowski, Stanisław Celestyn(1933-).Úvod do teológie.Ružomberok:Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity.2004.8089039413;80-89039-41-3.;
3964 k08/4.Neuner, Peter.Laici a klérus? : Společenství Božího lidu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-141-5.;
3965 k08/4.Polo Glorie Dr..Stála jsem u brány nebe a pekla.Olomouc:Týdeník Světlo.2008..;
3966 k08/4.Pospíšil, Ctirad Václav,(1958-).Dar Otce i Syna :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1999.80-7266-005-5.;
3967 k08/4.Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.;
3968 k08/4.Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.;
3969 k08/4.Sineux Raphael R. P., OP.Initiation a la théologie de saint Thomas d´Aquin.Paris:Éditions Téqui.1994..;
3970 k08/4.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.;
3971 k08/4.Skalický, Karel, 1934- - autor.Po cestách angažované teologie :.:Rychnov nad Kněžnou :.2001.80-85996-29-4.;
3972 k08/4.Skowronek, Alfons.Chorzy i ich sakrament Tom 4..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.1997.8385084398;83-85084-39-8.;
3973 k08/4.Skowronek, Alfons.Ma?žeňstwo i kap?aňstwo Tom 3..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.1996.8385084363;83-85084-36-3.;
3974 k08/4.Skowronek, Alfons.Sakramenty w ogolnošci Chrzest, Bierzmowanie Tom 1..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.1995.8385084223;83-85084-22-3.;
3975 k08/4.Skowronek, Alfons Józef((1928- ).).Sakrament pojednania :.Włocławek ::Włocławskie Wydaw. Diecezjalne,.1995.8385084258.;
3976 k08/4.Teologický inštitút v Košiciach.Eucharistia.Košice:UK v Bratislave, Rímskokatol.-Cyrilomet. bohoslovecká fakulta - Teologický inštitút.2000..;
3977 K08/4.Torey, R.A..Duch svatý.:.1990?..;
3978 k08/4.Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.;
3979 k08/4.Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.;
3980 k08/4.Vella, Elias P..O satanovi. .Veľký Lapáš :Per Immaculatam.2009.978-80-970006-3-9.;
3981 k08/4.Wilfried, Joest.Fundamentální theologie :; problémy základů a metody theologie.:Oikoymenh.2007.978-80-7298-276-9.;
3982 k08/4.Winling Raymond.Teologia wspólczesna 1945 - 1980.Kraków:Wydawnictwo Znak.1990..;
3983 K08/5.Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.;
3984 k08/6.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona I..Praha:Kalich.1986..;
3985 k08/6.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..;
3986 k08/6.Bosak Pius Czeslaw OP.Slownik-konkordancja osób Nowego Testamentu.Poznaň:W drodze.1991..;
3987 k08/6.Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..;
3988 k08/6.Ekumenická skupina pre překlad Nového zákona.Nový zákon s výkladovými poznámkami.Praha:Česká biblická společnosť v Evangelickém nakladatelství.1991..;
3989 k08/6.Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.;
3990 k08/6.Gryglewicz Feliks Dr. Ks..Listy katolickie.Poznaň:Pallotinum.1959..;
3991 k08/6.Kosidowski Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..;
3992 k08/6.Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..;
3993 k08/6.Moszczenska Wanda.Meodologii historii zarys krytyczny.Warszawa:Paňstwowe wydawnictwo naukowe.1977..;
3994 k08/6.Paciorek, Antoni,(1945-).Q - Ewangelia Galilejska.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.2001.83-7306-047-2.;
3995 k08/6.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..;
3996 k08/6.Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..;
3997 K08/6.Segert Stanislav.Synové světla a synové tmy.Praha:Orbis.1970..;
3998 k08/6.Stachowiak Lech Ks.Ewangelia wedlug sw. Jana.Poznaň - Warszawa:Pallotinum.1975..;
3999 k08/7..Nový Zákon s ilustracemi.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..;
4000 k08/7.Altrichter Michal, SJ.Výběr textu k teodicei.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
4001 k08/7.Buganová, Klaudia .Sakrálne pamiatky v Košiciach. .Košice :ASPRODECUS.2009.978-80-970152-4-4.;
4002 k08/7.Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.;
4003 k08/7.Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.;
4004 k08/7.Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.;
4005 k08/7.Dowley, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2007.978-80-85486-43-8.;
4006 k08/7.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.;
4007 k08/7.Filo, Vladimir.Posväcovacia úloha cirkvi.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov.1997..;
4008 k08/7.Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.;
4009 k08/7.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.;
4010 k08/7.Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.;
4011 k08/7.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.;
4012 k08/7.Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.;
4013 k08/7.Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.;
4014 k08/7.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.;
4015 k08/7.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.;
4016 k08/7.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.;
4017 k08/7.Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.;
4018 k08/7.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
4019 k08/7.Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.;
4020 k08/7.Mokrý, Ladislav.Kardinál König.Bratislava:LUC.1998.80-7114-239-5.;
4021 k08/7.Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.;
4022 k08/7.Potaš, Marián,.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X.;
4023 k08/7.Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.;
4024 k08/7.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.;
4025 k08/7.Sekyrka, Tomáš.Sv.Vojtěch-život a smrt mučedníka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-187-4.;
4026 k08/7.Uhrín, Jozef.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1975..;
4027 k08/7.Zolárek Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1977..;
4028 k08/7.Zubko, Peter.Dejiny Košického arcibiskupstva I.diel : Dejiny Košickej kapituly (1804-2001).Prešov:VMV.2003.80-7165-383-7.;
4029 k09-1a..Odpoveď Láske.Bratislava:LUC.1992.80-7114-053-8.;
4030 k09-1a.Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.;
4031 k09-1a.Glatzer, Nahum Norbert,1903-1990.Language of faith :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0911-5.;
4032 k09-1a.Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..;
4033 k09-1a.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.;
4034 k09-1a.Jankovský Brázda Andrej, Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..;
4035 k09-1a.Jusková Maruša.Hovory duše.kanada:Zahraničná Matica Slovenská.1992..;
4036 k09-1a.Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
4037 k09-1a.Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..;
4038 k09-1a.Komise pro Desetiletí duchovnej obnovy pri ČBK.Obnova Božím slovem.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1995..;
4039 k09-1a.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.;
4040 k09-1a.Kunetka František, Doc. Dr., SDB.Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem (Dt 16,11).Olomouc:MCM.1994..;
4041 k09-1a.Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.;
4042 k09-1a.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.;
4043 k09-1a.Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.;
4044 k09-1a.Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.;
4045 k09-1a.Říha Karel SJ.Filozofie konání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
4046 k09-1a.Škoda František Dr..Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1991..;
4047 k09-1b.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
4048 k09-1b.Bosak, Pius Czesław(1944- )..Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::\"Bernardinum\",.1996.8370331114;8386491396.;
4049 k09-1b.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.;
4050 k09-1b.Ecclesia Catholica.Katechismus der Katholischen Kirche.Munchen [u.a.]:Oldenbourg [u.a.].1993.3486560387;370290364X;3746211093; 372280325X;3705805509.;
4051 k09-1b.Frazier, Charles,1950-.Cold Mountain :.New York ::Atlantic Monthly Press,.1997.0-87113-679-1 .;
4052 k09-1b.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.;
4053 k09-1b.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.;
4054 k09-1b.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.;
4055 k09-1b.Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.;
4056 k09-1b.Schlink Basilea M..Um Jerusalems willen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..;
4057 k09-1b.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.1993.80-7113-074-5.;
4058 k09-1b.Sv. Ignác.Spiritualita Sv. Ignáca.:Spoločnosť Ježišova.1990?..;
4059 k09-1b.Veselý Jiří Maria, OP.Buh, anděl a já.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
4060 k09-1b.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Bez hraček :.:Rosice :.2000.80-86200-31-0.;
4061 k09-2a..Das Evangelium nach Matthaus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
4062 k09-2a..Das Evangellium nach Lukas 2 Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..;
4063 k09-2a..Der Brief an die Epheser.Leipzig:st. Benno-Verlag GMBH.1961..;
4064 k09-2a..Der erste Brief an die Korinther.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..;
4065 k09-2a.Blank Josef.Geistliche schriftlesung 4/3.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..;
4066 k09-2a.Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77129-3.;
4067 k09-2a.Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77124-2.;
4068 k09-2a.Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..;
4069 k09-2a.Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..;
4070 k09-2a.Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..;
4071 k09-2a.Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..;
4072 k09-2a.Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..;
4073 k09-2a.Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..;
4074 k09-2a.Knoch Otto.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag .1964..;
4075 k09-2a.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..;
4076 k09-2a.Musner Franz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..;
4077 k09-2a.Musner Franz.Geistliche schriftlesung 12/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..;
4078 k09-2a.Reuss Joseph.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..;
4079 k09-2a.Reuss Joseph.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..;
4080 k09-2a.Schick, Eduard.Die Apokalypse.Düsseldorf ::Patmos,.1971.3-491-00028-9.;
4081 k09-2a.Schierse Franz Joseh.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1967..;
4082 k09-2a.Schierse Franz Joseph.Geistlilche schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1967..;
4083 k09-2a.Schnackenburg Rudolf.das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..;
4084 k09-2a.Schnackenburg Rudolf.Das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..;
4085 k09-2a.Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesung 2/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..;
4086 k09-2a.Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesungt.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..;
4087 k09-2a.Schneider Gerhard.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..;
4088 k09-2a.Schurmann Heinz.Der erste Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St Benno-Verlag Gmbh.1961..;
4089 k09-2a.Schurmann Heinz.Der erste Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbg.1961..;
4090 k09-2a.Schurmann Heinz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1961..;
4091 k09-2a.Schwank Benedikt OSB.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1963..;
4092 k09-2a.Stôger Alois.Das Evangelium nach Lukas.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..;
4093 k09-2a.Stôger Alois.Der Brief des Apostels Judas.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1962..;
4094 k09-2a.Thusing Wilhelm.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..;
4095 k09-2a.Trilling Wolfgang.Das Evasngelium nach Matthäus.Dusseldorf :Patmos-Verlag.1965..;
4096 k09-2a.Trilling Wolfgang.Geistliche Schriftlesung 1/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1962..;
4097 k09-2a.Trilling Wolfgang.Geistliche schriftlesung, 2. Teil.:Patmos-Verlag.1965..;
4098 k09-2a.Walter Eugen.Geistliche Schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1968..;
4099 k09-2a.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Epheser.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1961..;
4100 k09-2a.Zerwick Max SJ.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1961..;
4101 k09-2b..Lexikon der katholischen Dogmatik ; Herausgegeben von Wolfgang Beinert.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0400-3.;
4102 k09-2b.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Leben aus dem Tod :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20086-4.;
4103 k09-2b.Caccin Angelo M., P. OP.The Basilica of SS. John and Paul in Venice.Venezia:Edizioni zanipolo.1975?..;
4104 k09-2b.Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3.;
4105 k09-2b.Giussani Luigi.All´origine della pretesa cristiana.Milano:Jaca Book.1988..;
4106 k09-2b.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.;
4107 k09-2b.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7.;
4108 k09-2b.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2.;
4109 k09-2b.Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.;
4110 k09-2b.Premm Matthias.Katholische Glaubens Kunde.Wien:Verlag Herder.1960..;
4111 k09-2b.Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1960..;
4112 k09-2b.Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1961..;
4113 k09-2b.Roguet A. M., OP.La Messa.Alba:Proprieta Riservata - Edizione Paoline.1960..;
4114 k09-2b.Rossi Germano Don.Discorsi di Circostanza.Torino:Marietti.1968..;
4115 k09-2b.Steichen Donna.Population Control Goes to School.Maryland:Human Life International.1988..;
4116 k09-3a..-wie die Träumenden :.Leipzig ::Benno,.1990-1992.3-7462-0611-1.;
4117 k09-3a..Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1971..;
4118 k09-3a..New Testament.Collins/Fount:Illustrated.1976..;
4119 k09-3a.Allegro John.Rukopisy od mrtvého moře.Praha:Mladá fronta.1969..;
4120 k09-3a.Auscher D. - Béguerie PH. - Tournus J..Itinéraires bibliques.Tour:Éditions du Cerf,, Éditions Mame.1974..;
4121 k09-3a.Berten Ignace.Histoire, révélation et foi.Bruxelles:Editions du CEP.1969..;
4122 k09-3a.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).;
4123 k09-3a.Compagnoni Pia.In terra santa.Milano:Associazione Cardinal Ferari, Opera Italiana Pellegrinaggi Paolini.1967..;
4124 k09-3a.Eising Hermann.Das Buch Jesaja Teil 1.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..;
4125 k09-3a.Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.;
4126 k09-3a.Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.;
4127 k09-3a.Knox Ronald.Il Credo.Milano:Edizioni Paoline.1954..;
4128 k09-3a.Koch, Kurt,(1950-).Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung.Freiburg, Schweiz:Kanisius-Verlag.1989.3857642777 (brož.);3-85764-277-7.;
4129 k09-3a.Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a Rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..;
4130 k09-3a.Kreeft, Peter..Fundamentals of the faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1988..089870202X.;
4131 k09-3a.Kuballík Josef Prof. Dr..Ježíš.Praha:Česká katolická Charita.1989..;
4132 k09-3a.Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..;
4133 k09-3a.Loew J. et Cottier G.M. - M..Dynamisme de la foi et incroyance.Paris:Les editions du Cerf.1963..;
4134 k09-3a.Venetz, Hermann-Josef,(1938-).So fing es mit der Kirche an :.Zürich ::Benziger,.1990.3-545-23073-2.;
4135 k09-3a.Vesco Jean - Luc.En Méditerranée avec l´apôtre Paul.Paris:Les Éditions du Cerf.1972..;
4136 k09-3b..Christos voskrese!. Misionár:Michalovce.2000.80-88724-19-8.;
4137 k09-3b..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.;
4138 k09-3b.Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..;
4139 k09-3b.Banti Enrico, Dr..Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.nie je uvedené:samizdat.1975 ?..;
4140 k09-3b.Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-088-5.;
4141 k09-3b.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie :.Praha ::Fénix,.1991.80-85245-12-4.;
4142 k09-3b.Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.;
4143 k09-4a..Die Berge tanzten :.Wien ::Herold,.1986.3-7008-0325-7.;
4144 k09-4a..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..;
4145 k09-4a.Anderson Bernhard W..The Living World of the Old testament.London:Longmans.1961..;
4146 k09-4a.Barrois A. - D..Manuel D´archéologie biblique Tome 2.Paris:Éditions a. et J. Picard et C..1953..;
4147 k09-4a.Bernhart Joseph.Bibel und mythus.Kosel - Verlag zu Munchen:Hochland - Bucherei .1954..;
4148 k09-4a.Bibliothéque de théologie série 3, Théologie Biblique, Vol. 4.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Paris - Tourna i- New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1956..;
4149 k09-4a.Bibliothéque de Théologie, série 3, Théologie Biblique, Vol. 2 .Théologie de l´ancien testament Tome I.Paris - Tournai - New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1954..;
4150 k09-4a.Boismard, Descamps, Gelin, Giblet, Guillet, soeur J. D´ARC A. Lefévre, Dufour, Pierron, Spicq.Grands Thémes Bibliques.Paris:Étions du Feu Nouveau.1958..;
4151 k09-4a.Bottero, Jean.Naissance de Dieu :.Paris ::Gallimard,.1992.2-07-032725-6.;
4152 k09-4a.Castel Francois.Histoire d´Israel et de Juda.Paris:Le Centurion.1983..;
4153 k09-4a.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.;
4154 k09-4a.Dráb Pavol.Vstanem a pôjdem k Otcovi.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..;
4155 k09-4a.Dufour Xavier Léon.Vocabulaire de Theologie Biblique.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..;
4156 k09-4a.Erl Willi, Gaiser Fritz.Neue Methoden der Bibelarbeit.Tubingen:Katzmann Verlag.1970..;
4157 k09-4a.Gerhard von Rab.Das Alte Testament Deutsch.Gottingen:.1967..;
4158 k09-4a.Gerhard von Rad.Théologie de lˇancien testament Tome 1.Genéve:Labor et Fides .1957..;
4159 k09-4a.Gerhard von Rad.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Genéve:Labor et Fides.1965..;
4160 k09-4a.Jacob Edmond.Théologie de L ´ancien testament.Paris:Delachaux et Niestlé.1955..;
4161 k09-4a.L´École Biblique de Jérusalem.La Sainte Bible.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..;
4162 k09-4a.Penna Angelo.La religione di Israele.:Morcelliana.1958..;
4163 k09-4a.Renckens H., SJ.La Bible et Les Origines du Monde.Tournai:Desclée.1958..;
4164 k09-4a.Rondeleux L., J..Isaie et le prophétisme.Seuil:Maitres spirituels aux Éditions.1961..;
4165 k09-4a.Schenker Adrian.Chemins Bbibliqves de la non - violence.Chambray:C. L. D..1987..;
4166 k09-4a.Schenker Adrian.La Legge Dell´antico testamento volto dell´umano.Reggio Emilia:Édizioni San Lorenzo.2001..;
4167 k09-4a.Schenker Adrian.Stuttgarter Bibel - studien 139.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1990..;
4168 k09-4a.Schenker Adrian OP.Hexaplarische Psalmenbruchstucke.Freiburg Schweiz:Universitatsverlag.1975..;
4169 k09-4a.Schenker Adrien.Der Mächtige im schmelzofen des Mitleids.Freiburg Gňottingen:Universitätsverlag , Vandenhoeck - Ruprecht.1982..;
4170 k09-4a.Schenker, Adrian,(1939-).Versöhnung und Sühne.Stuttgart ::Schweizerisches Katholisches Bibelwerk,.1981.3-7203-0015-3.;
4171 k09-4a.Schmid Rudolf.Das Bundesopfer in Israel.Munchen:Kosel - Verlag.1964..;
4172 k09-4a.Smend, Rudolf,(1932-).Die Entstehung des Alten Testaments.Stuttgart ::Kohlhammer,.1984.3-17-008105-5.;
4173 k09-4b..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.;
4174 k09-4b..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.;
4175 k09-4b..L´ancien Testament.Brouwer:Desclée .1960..;
4176 k09-4b..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..;
4177 k09-4b..The Holy bible.London Sydney Auckland Toronto:Hodder and Soughton.1979..;
4178 k09-4b..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..;
4179 k09-4b..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..;
4180 k09-4b.Bea Agostino Card..La Parola di Dio E l´umanitá.Assisi:Citadella editrice.1967..;
4181 k09-4b.Blanchet, Bonvin, Clerc, Gallay, Muller, Roulet, Wisser.Jeremie.Genéve:Labor et Fides.1985..;
4182 k09-4b.Collins Adela Yarbro.The Apocalypse.Dublin:Veritas publications.1979..;
4183 k09-4b.Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.;
4184 k09-4b.Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.;
4185 k09-4b.Dubarle A. - M. OP.Amour et fécondité dans la bible.Toulouse:Privat, Éditeur.1967..;
4186 k09-4b.Ebach Jurgen.Noah.Leipzig:Biblische Gestalten.2001..;
4187 k09-4b.Gordis, Robert.Koheleth - the man and his world :.New York ::Schocken Books,.1968.0-8052-0166-1.;
4188 k09-4b.Grollenberg L. OP.Atlas Biblique.Paris - Bruxelles:Sequoia - Elsevier.1968..;
4189 k09-4b.Gutiérrez Gustavo.Job.Paris:Cerf.1987..;
4190 k09-4b.Heinisch Paul.Christus, Der Erloser im Alten Testament.Graz - Wien - Koln:Verlag Styria.1955..;
4191 k09-4b.Jacob Edmond.L´ancien testament.Paris:Presses universitaires de France.1967..;
4192 k09-4b.Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.;
4193 k09-4b.Keel Othmar.Feinde und Gottesleugner.Freiburg:Verlag Katholisches Bibelwerk.1969..;
4194 k09-4b.Kogler Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes.Linz:Eigenverlag.1991..;
4195 k09-4b.Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-1-1.;
4196 k09-4b.Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-0-3.;
4197 k09-4b.Kraus Hans Joachim.Begegnung mit dem Judentum.Hamburg:Furche Verlag.1963..;
4198 k09-4b.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.;
4199 k09-4b.Neher André.Moise.Paris:Maitres spirituels.1977..;
4200 k09-4b.Seybold Klaus.Der Prophet Jeremia.Stuttgart Berlín Koln:Verlag W. Kohlhammer.1993..;
4201 k09-4b.Schilling Othmar.Das Alte Testament heute.Leipzig:St. . Benno-Verlag GMBF.1958..;
4202 k09-4b.Schlink M. Basilea.Sinai heute.Damstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..;
4203 k09-4b.Susman Margarete.Das Buch Hiob und das Schicksal des judischen Volkes.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1968..;
4204 k09-4b.Tresmontant Claude.La doctrine morale des Prophetes d´Israel.Paris:Editions du Seuil.1958..;
4205 k09-4b.Westermann Claus.Schopfung.Stuttgart - Berlín:Kreuz - Verlag .1971..;
4206 k09-4b.Zimmerli Walther.Das Gesetz und die Propheten.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1970..;
4207 k09-5a..Biblí svatá aneb Všecka svatá Písma Starého i Nového zákona.:.1966 ?..;
4208 k09-5a..Biblia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628880 (viaz.);978-80-7162-888-0.;
4209 k09-5a..Biblické ženy.:.1988..;
4210 k09-5a..Dianoia :.Kielce ::WSZGRiT,.2006...;
4211 k09-5a..Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..;
4212 k09-5a..Písmo Sväté Nového zákona IV..Bratislava:Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve.1970..;
4213 k09-5a..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..;
4214 k09-5a.A Journal of bible and theology.Interpretation.Virginia:Union Theological Seminarsy.1985..;
4215 k09-5a.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.;
4216 k09-5a.Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Gottingen, Stuttgart, Zurich:Vandsenhoeck and Ruprecht.1959..;
4217 k09-5a.Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Stuttsgart, Gottingen:Ehrenfried Klotz Verlag.1961..;
4218 k09-5a.Eising Hermann.Das Buch Jesaja 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1969..;
4219 k09-5a.Gross Heinrich - Reinelt Heinz.Das Buch der Psalmen 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..;
4220 k09-5a.Haag Ernst.Das Buch Jeremia 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1973..;
4221 k09-5a.Haag Ernst.Das Buch Jeremia 2.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..;
4222 k09-5a.Ioanni Bakoš .Stvdia Semitica.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1965..;
4223 k09-5a.Koch Klaus.Was ist Formgeschichte?.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1971..;
4224 k09-5a.Lubsczyk Hans.Das Buch Ijob.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..;
4225 k09-5a.Peter Adalbert.Die Bucher Zefanja, Nahum und Habakuk.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1972..;
4226 k09-5a.Ravasi Gianfranco.Sväté Písmo pre každého - Nový zákon.Bratislava:Saleziáni don Bosca vo vydavateľstve Don Bosco.2000..;
4227 k09-5a.Rienecker, Fritz.Evanielium podľa Matúša.Bratislava ::Creativpress,.1992.8071310085.;
4228 k09-5a.Ruppert Lothar.Das Buch Genesis 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1975..;
4229 k09-5a.Rusche Helga.Der prophet Amos.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..;
4230 k09-5b..The Collegeville Bible commentary :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1989..0814614841.;
4231 k09-5b..The New Jerome Bible Handbook.Collegeville Minnesota:The Liturgical Press.1992..;
4232 k09-5b..The new Jerome biblical commentary.London ::G. Chapman,.1993.0-225-66734-7.;
4233 k09-5b..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.;
4234 k09-5b..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.;
4235 k09-5b.Beilner, Wolfgang,(1931-).Jesus ohne Retuschen.Graz ::Styria,.1974.3-222-10812-9.;
4236 k09-5b.Collection Génies et Réalités.Jesus.Dépot:Realités Hachette.1971..;
4237 k09-6a.Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.;
4238 k09-6a.Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr..Biblická konkordance P - V.Praha:Kalich, v Ústredním cirkením nakladatelstsví.1966..;
4239 k09-6a.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.;
4240 k09-6a.samizdat.Teologická iniciace.:samizdat.1966 ???..;
4241 k09-6a.Walsh Liam G..Theology for today.St. Marys, Tallaght, Village, Dublin Ireland:The Priory institute.2005..;
4242 k09-6b..Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona :.:.1800??..;
4243 k09-6b..Das Neue Testament.Stuttgart - Berlin:Kreuz - Verlag.1969..;
4244 k09-6b..Die Bibel.KG Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1968..;
4245 k09-6b..New Testament.New York:ABS (American Bible Society).1993..;
4246 k09-6b.Aland Kurt, Black Matthew.The Greek New testament.London:Unitend Bible Societies.1966..;
4247 k09-6b.Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.;
4248 k09-6b.Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.;
4249 k09-6b.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.;
4250 k09-6b.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..;
4251 k09-6b.Českú verzi připr. skupina překladatelu pod patronací České dominikánské provincie.Jeremiáš Nářky Baruch - 13 svazek.Praha: KRYSTAL, OP. s.r.o..2003..;
4252 k09-6b.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8.;
4253 k09-6b.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.;
4254 k09-6b.Zolárek Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1977..;
4255 k09/1..Dar víry :.:Praha :.1994.80-7113-086-9.;
4256 k09/1..Obtíže a šance církve v dnešním světě.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-898-4.;
4257 k09/1..Pravoslávny teologický zborník č.17/2-1994.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1994.8070973005 (brož.);80-7097-300-5.;
4258 k09/1..Pravoslávny teologický zborník č.19/4-1996.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1996.8088885116 (brož.);80-88885-11-6.;
4259 k09/1..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.;
4260 k09/1..Teologie v utkání s pluralitou náboženství :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-391-3.;
4261 k09/1..Úvod do vierouky o cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-028-4.;
4262 k09/1.Allport, Gordon W..Osobowość i religia. Warszawa:PAX.1988.83-211-0906-3.;
4263 k09/1.Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.;
4264 k09/1.Belejkanič, Imrich.Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslavná bohoslovecká fakulta,.1998.80-88722-50-0.;
4265 K09/1.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.;
4266 k09/1.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..;
4267 k09/1.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.;
4268 k09/1.Derek Prince.Základ víry.:samizdat.1975 ?..;
4269 k09/1.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.;
4270 k09/1.Drewermann, Eugen, 1940- - autor.Co vyznáváme? :.:Brno :.2003.80-7325-009-8.;
4271 k09/1.Forte, Bruno.Malý úvod do víry.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-172-6.;
4272 K09/1.Giglioni, Paolo.Svátosti Krista a církve :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-115-7 :.;
4273 k09/1.Grocholewski, Zenon.Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2002.80-7142-104-9.;
4274 k09/1.Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..;
4275 K09/1.Gustaf, Aulén.Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete.:Tranoscius.1994.80-7140-027-0.;
4276 K09/1.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.;
4277 k09/1.Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.;
4278 k09/1.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.;
4279 k09/1.Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-370-2.;
4280 k09/1.Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..;
4281 k09/1.Jandourek Ján P..O víře trochu jinak.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..;
4282 k09/1.Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..;
4283 K09/1.Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
4284 k09/1.Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.;
4285 k09/1.Kenneth, E. B. - Danner, P. - Roy, R. - Stein, P. - Samuelsson, K. - Sleeman, J..Religia i ekonomia. Warszawa:PAX.1989.83-211-0934-9.;
4286 K09/1.Kenny, Anthony John Patrick.Co je víra?.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-15-9.;
4287 k09/1.Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..;
4288 k09/1.Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..;
4289 k09/1.Laurentin René.Rozvój a zbawienie.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1972..;
4290 k09/1.Lavrov, S..Lebo s nami je Boh.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1996.80-7097-342-0.;
4291 k09/1.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.;
4292 k09/1.Márie-Eug?ne, otec.O pokoře.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-008-4.;
4293 k09/1.Mondin, Battista..Teologowie wyzwolenia.Warszawa ::"Pax",.1988.8321110096.;
4294 k09/1.Opatrný A., , Boukal P., Černý J., Žilková E..Credo - Úvahy o apoštolském vyznání víry.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..;
4295 k09/1.Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.;
4296 k09/1.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.;
4297 k09/1.Pavel, Aleš.Pravoslávna cirkev u nás.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.1998.80-967801-2-3.;
4298 k09/1.Peter Brenkus.Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-133-1.;
4299 k09/1.Polášek., František.Východní křesťanské církve : (ortodoxní a katolické).:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-127-2.;
4300 k09/1.Pospíšil, Ctirad Václav.Maria - mateřská tvář Boha.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-949-2.;
4301 k09/1.Prešovská univerzita..Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslávna bohoslovecká fakulta,.1997.80-88885-40-X.;
4302 k09/1.Serafim, Rose.Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti.:Pravoslávny farský úrad.1999.80-968043-1-6.;
4303 k09/1.Stott, John R.W..Zápas mladé církve :.Praha ::Návrat domů,.1999.80-7255-009-8.;
4304 k09/1.Torrance, Thomas F..Teológia a vedecká kultúra. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-273-0.;
4305 k09/1.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.;
4306 k09/2..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.;
4307 k09/2.A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..;
4308 k09/2.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..;
4309 k09/2.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.;
4310 k09/2.Bataille, Georges.Prokletá část, Teorie náboženství. Praha:Herrmann a synové.1998..;
4311 k09/2.David, Lyon.Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. Praha:Mladá fronta.2002.80-204-0941-6.;
4312 k09/2.Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.;
4313 k09/2.Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.;
4314 k09/2.Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.;
4315 k09/2.Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.;
4316 k09/2.Grun, Anselm.Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy.Prešov:VMV.2004.80-7165-475-2.;
4317 k09/2.Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.;
4318 k09/2.Halík Tomáš.Žít v dialogu.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2014..;
4319 k09/2.Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.;
4320 k09/2.Halík, Tomáš.Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství.:Lidové noviny.2004.80-7106-692-3.;
4321 k09/2.Halík, Tomáš, 1948-.Divadlo pro anděly :.:Praha :.2010.978-80-7422-051-7.;
4322 K09/2.Halík, Tomáš,1948-.Obnovíš tvář země :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2014.978-80-7422-353-2.;
4323 k09/2.Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..;
4324 k09/2.Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..;
4325 k09/2.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.;
4326 k09/2.Charles Journet.Promluvy o lásce.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-68-7.;
4327 k09/2.Charles Journet.Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-84-7.;
4328 k09/2.Charles Journet.Promluvy o posledních vecech.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-65-6.;
4329 k09/2.Charles Journet.Promluvy o vykoupení.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-66-3.;
4330 k09/2.Josh, Mac Dowell.Viac ako tesár.:Advent.1990.80-85002-22-1.;
4331 k09/2.Lepp Ignác.Viera v modernom svete.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1969..;
4332 k09/2.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.;
4333 K09/2.Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..;
4334 k09/2.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
4335 k09/2.Pokorný, Petr, 1933- - autor.Apoštolské vyznání :.:Třebenice :.1994.80-901589-2-7.;
4336 K09/2.Štefan Vrablec.Je niekto z vás chorý?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metóda.1983..;
4337 k09/2.Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-628-1.;
4338 k09/3..Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.;
4339 k09/3..Ve znamení naděje :.:Brno :.1997.80-85959-19-4.;
4340 k09/3.Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3.;
4341 k09/3.Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..;
4342 k09/3.Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.;
4343 k09/3.Bianchi, Enzo((1943- ).).Radykalizm chrześcijański.Kraków ::"Tyniec",.2000..8387525472.;
4344 k09/3.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM.1980..;
4345 k09/3.Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..;
4346 k09/3.Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.;
4347 k09/3.Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.;
4348 k09/3.Dolista, Josef, 1954-.Misijní úsilí církve.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-558-6.;
4349 k09/3.Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.;
4350 k09/3.Filipi, Pavel.Křesťanstvo : historie,statistika,charakteristika křesťanských církví.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-35-6.;
4351 k09/3.Gauthier Paul.Chudí a církev.Graz-Seckau:Biskupský ordinariát .1969..;
4352 k09/3.Gnilka, Joachim.Pierwsi chrześcijanie.:Wydawnictwo M.2004.83-7221-941-9.;
4353 k09/3.Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-52-8.;
4354 K09/3.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..;
4355 k09/3.Greene Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..;
4356 k09/3.Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.;
4357 K09/3.Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.;
4358 k09/3.Jurko, Jozef.Príručka z Ekleziológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-18-2.;
4359 k09/3.Jurko, Jozef.Príručka z Kristológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-19-9.;
4360 k09/3.Kandler Max.Dimense katolictví.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..;
4361 k09/3.Karl, Barth.Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-057-8.;
4362 k09/3.Kloczowski Jerzy.Wspólnoty chrześcijańskie.Kraków:Wydawnictwo znak.1964..;
4363 K09/3.Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o..1993..;
4364 k09/3.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.;
4365 k09/3.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.;
4366 k09/3.Mckenzie, John L..Moc v cirkvi.Prešov:VMV.2003.80-7165-404-3.;
4367 k09/3.Němec Jaroslav, univ. prof. PhDr..Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa 1. díl.Olomouc:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1991..;
4368 K09/3.Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..;
4369 k09/3.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.;
4370 k09/3.Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.;
4371 k09/3.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.;
4372 k09/3.Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.;
4373 k09/3.Romaniuk Kazimierz Bp.Krótki zarys historii zbawienia.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1987..;
4374 k09/3.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.;
4375 k09/3.Salij, Jacek((1942- ).).Dlaczego kocham Kościół?.Warszawa ::Biblioteka "Więzi",.2002..8388032461.;
4376 k09/3.Tomek, Pavol.Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi. Farský úrad:Sklené Teplice.1997.80-967666-1-9.;
4377 k09/3.Verbraken, Pierre Patrick.Narodziny i wzrost kosciola.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988.8370300065;83-7030-006-5.;
4378 k09/3.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.;
4379 k09/3.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX.1956..;
4380 k09/3.Zulehner, Paul Michael, 1939- - autor.Církev: přístřeší duše :.:Praha :.1997.80-7178-158-4.;
4381 k09/4..Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.;
4382 k09/4.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.;
4383 k09/4.Balthasar Hans Urs.Kordula anebo vážný případ.Rím:Křesťanská akadémie.1987..;
4384 k09/4.Congar, Yves((1904-1995).).Moim braciom.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1998..8387446580.;
4385 k09/4.Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.;
4386 k09/4.Cottier, Georges((1922- ).).Uświęceni w prawdzie.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996..837033086X.;
4387 K09/4.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.;
4388 k09/4.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 1.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1981..;
4389 k09/4.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 2.Ŕím:Křesťanská akademie.1981..;
4390 k09/4.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 3.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1982..;
4391 k09/4.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..;
4392 k09/4.Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.;
4393 K09/4.Jozef Bednárik, CSsR..Odpustky.Spišská Kapitula:Vydavateľstvo životom.1947..;
4394 k09/4.Kasper, Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-186-5.;
4395 k09/4.Kuschel, Karl.Teologie 20.století : Antologie.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-074-5.;
4396 k09/4.Laín, ENTRALGO, Pedro.Nemoc a hřích : Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-128-8.;
4397 k09/4.Lenoir, Frédéric(1962- )..W sercu miłości :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331343.;
4398 k09/4.Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.;
4399 k09/4.Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.;
4400 k09/4.Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.;
4401 k09/4.Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969..;
4402 k09/4.Neusner, Jacob, 1932-.Rabín mluví s Ježíšem.:Brno :.2008.978-80-87029-44-2.;
4403 k09/4.Novak, Michael.Vyznání katolíka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-00-3.;
4404 K09/4.Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.;
4405 k09/4.Planner František.Misijní činnost církve.Rím:Křesťanská akademia.1976..;
4406 k09/4.Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9.;
4407 k09/4.Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.;
4408 k09/4.Ruseckí, M..Wierzcie moim dzielom.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988..;
4409 k09/4.Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.;
4410 k09/4.Salij, Jacek,(1942-).Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-389-8.;
4411 k09/4.Salij, Jacek,(1942-).Sex, láska, morálka.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-410-X.;
4412 k09/4.Salij, Jacek,(1942-).Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-388-X.;
4413 k09/4.Salij, Jacek,(1942-).Veštenie, čary, posadnutosť.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-411-8.;
4414 k09/4.Salij, Jacek(1942- )..Tajemnica Emmanuela dzisiaj /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8370330088.;
4415 k09/4.Schillebeeckx, Edward.To čiňte na mou památku : Studie k eucharistické teologii.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-242-X.;
4416 k09/4.Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..;
4417 k09/4.Schmaus Michael.Cirkev.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..;
4418 k09/4.Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.;
4419 k09/4.Schokel Luis Alonso SJ.Bóg Ojciec.Warszawa:Wydawnictwo Ksiezy Marianów.1999..;
4420 k09/4.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.;
4421 k09/4.Schoof, Ted.Aggiornamento na prahu 3.tisíciletí? : vývoj moderní katolické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-668-9.;
4422 k09/4.Skalický Karel.Radost a naděje.Rím:Křesťanská akademia.1968..;
4423 k09/4.Sousedík, Stanislav,(1931-).Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-245-4.;
4424 k09/4.Speyr, Adrienne von.Trzy kobiety i Pan. Lumina.Poznaň:W drodze.1989.8385008861; 83-85008-86-1.;
4425 k09/4.Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.;
4426 K09/4.Trilling, Wolfgang.Hledání historického Ježíše.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-132-6.;
4427 k09/4.Varšo, Miroslav.Počúvaj, Izrael.... Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-3-3.;
4428 k09/5.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.;
4429 k09/5.Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.;
4430 k09/5.Krupa, Jozef.Alfa a omega. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-08-4.;
4431 k09/5.Krupa, Jozef.Pôvodca večnej spásy. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-09-2.;
4432 k09/5.Krupa, Jozef.Sviatosti kresťanskej iniciácie. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-10-6.;
4433 k09/5.Macek, Petr, 1944- - preklad.Novější angloamerická teologie :.:Praha :.2008.978-80-7017-100-4.;
4434 K09/8..Concilium Documenicum Vaticanum II.Roma - Italia:Stampa: La rotografica .1963..;
4435 k09/8..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.;
4436 k09/8..Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r..Lublin ::Red. Wydawnictw KUL,.1986-1995.832280010X (set).;
4437 k09/8.Baláž, Zoltán .Z klauzuly do vyhnanstva : Rehoľníci a rehoľníčky na území Banskobystrickej diecézy perzekvovaní tot.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-31-9.;
4438 k09/8.Editor, Juraj Čorba.Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.Bratislava:Nadácia Kalligram.2003.80-968886-1-7.;
4439 k09/8.Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..;
4440 k09/8.Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..;
4441 k09/8.Filo Vladimir.Učiaca úloha cirkvi - tretia kniha, Časné majetky cirkvi - piata kniha, Sankcie v cirkvi - šiesta kniha,.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov .1994..;
4442 k09/8.Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.;
4443 k09/8.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.;
4444 k09/8.Laclavíková, Miriam.Pramene k dejinám práva na Slovensku I..Trnava :Trnavská univerzita.2007.978-80-8082-153-1.;
4445 k09/8.Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..;
4446 k09/8.Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.;
4447 k09/8.Sacrosanctum oescumenicum concilium Vaticanum II.Constitutiones decreta declarationes.Rím:Cura et studio secretariae generalis Concilii oecumenici Vaticani II.1963..;
4448 k09/8.Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.1996 [v tiráži 1997.80-238-0913-X.;
4449 k1/4.Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě :.Praha ::Brána,.1999.80-7243-055-6 :.;
4450 k10-1a.Čižmár Marián, Mons. Doc. ThDr., PhD..Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..;
4451 k10-1a.Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992..;
4452 k10-1a.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.2000.80-85487-59-4.;
4453 k10-1a.Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.;
4454 k10-1a.Rilke, Reiner Maria.Elégie a rekviem.Dunajská Lužná:Milanium.2004.80-968704-8-3.;
4455 k10-1a.Slovenská provincia dcér kresťanskej lásky.Dejiny Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.Pre súkromnú potrebu :Materský dom.2000?..;
4456 k10-1a.Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.;
4457 k10-1b..Jeruzalémská bible - 7 zväzok.Praha:Krystal OP.1996.80-85929-12-0.;
4458 k10-1b..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.;
4459 k10-1b..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.;
4460 k10-1b.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.;
4461 k10-1b.Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..;
4462 k10-1b.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.;
4463 k10-1b.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.;
4464 k10-1b.Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.;
4465 k10-1b.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
4466 k10-1b.Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.;
4467 k10-1b.Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2.;
4468 k10-1b.Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.;
4469 k10-1b.Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 8.sv.. Job : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-17-1.;
4470 k10-1b.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.;
4471 k10-1b.Vystrčil Jaroslav.Křesťanský východ.Olomouc:MCM.1992..;
4472 k10-2a..Apostolskie posłannictwo zakonów.Poznań ::"Pallottinum",.1987.837014053X.;
4473 k10-2a..Novij zavet gospoda našego Isusa Christa.Brusel:Izdateľstvo Žizň s Bogom.1964..;
4474 k10-2a..The Chesterton review.Saskatoon ::G. K. Chesterton Society,.1974-..;
4475 k10-2a..United Bible societies.Jerusalem:P. O. Box 44.1976..;
4476 k10-2a.Arnould Alain OP.De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Bruxelles:Vicariat Général des Dominicains.1998..;
4477 k10-2a.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..;
4478 k10-2a.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..;
4479 k10-2a.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 8.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..;
4480 k10-2a.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 9.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..;
4481 k10-2a.Behler Gebhard Maria OP.Die Abschiedsworte des Herrn.Salzburg:Otto Muller Verlag.1962..;
4482 k10-2a.Boff, Leonardo,(1938-).Vater unser :.Düsseldorf ::Patmos,.1984.3-491-72103-2.;
4483 k10-2a.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.;
4484 k10-2a.Camus, Albert.Cudzinec.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-42-1.;
4485 k10-2a.Carré, Dagonet, Joulin, Liégé, Louvell, Quilici - dominicains.Demeurez en ma parole.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..;
4486 k10-2a.Cullmann Oscar - Karrer Otto.Die Bibel im Gespräch zwischen den Konfessionen.Einsiedeln, Zurich, Koln:Zwingli Verlag, Benziger Verlag.1966..;
4487 k10-2a.Di Napoli Ioannes.Manuale philosophiae ad usum Seminariorum.Torino:Marietti.1963..;
4488 k10-2a.Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Jean.Paris:Librairie Lecoffre.1936..;
4489 k10-2a.Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Matthieu.Paris:Librairie Lecoffre.1927..;
4490 k10-2a.Lagrange P. M. OP.Évangile selon Saint Marc.Paris:Librairie Lecoffre.1942..;
4491 k10-2a.Lagrange P. M. OP.L´Évangile de Jésus - Christ.Paris:Librairie Lecoffre.1954..;
4492 k10-2a.Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.;
4493 k10-2a.Maritain Jacques .De la gráce et de l´humanité de Jésus.:Descée de Brouwer.1967..;
4494 k10-2a.Matyaszewski, Paweł..La philosophie de la société ou l'idée de l'unité humaine selon Joseph de Maistre.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2002..8322809646.;
4495 k10-2a.O'Neill, Colman E..Meeting Christ in the sacraments.New York, N.Y. ::Alba House,.1991..0818905980.;
4496 k10-2a.Steiner Anton/ Weymann Volker.Rencontres de Jésus.Zurich - Koln:Verlag Basel.1977..;
4497 k10-2a.Tommaso D´Aquino nel suo settimo centenario.Tommaso D´Aquino nella storia del pensiero.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1975..;
4498 k10-2a.Trilling Wolfgang.Denn Staub bist du.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1965..;
4499 k10-2a.Trilling Wolfgang.Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1967..;
4500 k10-2a.Vladimír, Leško.Dejiny filozofie.:Iris.1994.80-967013-8-X.;
4501 k10-2a.Weber, Helmut.Všeobecná morální teologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-292-6.;
4502 k10-2b.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.;
4503 k10-2b.Janko, Silan.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.;
4504 k10-2b.Janko, Silan.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.;
4505 k10-2b.Janko, Silan.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.;
4506 k10-2b.Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.;
4507 k10-2b.Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.;
4508 k10-2b.Ľudmila, Podjavorinská.Balady.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-79-3.;
4509 k10-2b.Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.;
4510 k10-2b.Silan, Janko,(1914-1984).Básnik o poézii ; Zemepis môjho života ; Básne z mladosti.Bratislava:Lúč.1998.8071142379;8071141496;80-7114-237-9;80-7114-149-6.;
4511 k10-2b.Silan, Janko,(1914-1984).Hymny.Bratislava:LÚČ.1997.807114116X;8071141496;80-7114-116-X;80-7114-149-6.;
4512 k10-2b.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.;
4513 k10-3a.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Tournai - Paris, Belgique:Éditions casterman, Édition de Maredsous.1955..;
4514 k10-3a.Brown Raymond E..La communauté du disciple Bien-Aimé.Paris:Les Éditions du Cerf.1983..;
4515 k10-3a.Deissler Alfons.Zwolf Propheten.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1985..;
4516 k10-3a.Hentschel, Georg,(1941-).1 Könige, 2 Könige.Leipzig ::St.-Benno,.1986.3-7462-0165-9.;
4517 k10-3a.Ivanová, Soňa,1981-.Kult Sv. Alžbety na území Košickej arcidiecézy.Košice:[s.n.].2010..;
4518 k10-3a.Kozák Ján, Mgr..Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu.Praha:Nakladatelství Bibliotheca gnostica.1995..;
4519 k10-3a.Larcher C., OP.L´actualité Chrétienne de L´ancien Testament.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..;
4520 k10-3a.Läpple, Alfred.Wunder sind Wirklichkeit.Augsburg:Pattloch Verlag.1989.3629005322;3 629 00532 2.;
4521 k10-3a.Marlé René, SJ.Bultmann et la foi chrétienne.Montaigne:Aubier Éditions.1967..;
4522 k10-3a.Meeks, Wayne A..The first urban Christians :.London ::Yale University Press,.1983.0-300-03244-7.;
4523 k10-3a.Nolan Albert.Jesus vor dem Christentum.Luzern:Edition Exodus.1993..;
4524 k10-3a.Schleiermacher, Friedrich,1768-1834.O náboženství :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7021-849-5.;
4525 k10-3a.Schurmann Heinz.Jesu Abendmahlshandlung als Zeichen fur die Welt.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..;
4526 k10-3a.Spicq C., OP.Charité et liberté selon le Nouveau Testament.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
4527 k10-3a.Stoger A. - kommentator .Das Neue Testament.Klosterneuburg:Verlag Osterreichisches Katholisches Bibelwersk.1975..;
4528 k10-3a.Trilling Wolfgang.Im Anfang schuf Gott ......Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1967..;
4529 k10-3a.Vanhoye Albert, SJ.La structure littéraire de l´épitre aux hébreux.Lyon:Desclée de Brouwer.1976..;
4530 k10-3a.Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0.;
4531 k10-3a.Vawter Bruce, CM.A path through genesis.London:Sheed § Ward .1955..;
4532 k10-3a.Wiles Mauricse F..The divine apostle.Cambridge:At the university press.1967..;
4533 k10-3a.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Galater.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1964..;
4534 k10-3b..Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov.1968..;
4535 k10-3b.Adinoli Marco.Ispirazione e inerranza.Roma:Edizioni Paoline.1962..;
4536 k10-3b.Aron Robert.Les années obscures de Jésus.Paris:Éditions Bernard Grasset.1960..;
4537 k10-3b.Bars Henry.Die gottlichen Tugenden.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1963..;
4538 k10-3b.Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..;
4539 k10-3b.Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..;
4540 k10-3b.Boinnard Y..Mort de Jésus.Genéve:Labor et Fides.1984..;
4541 k10-3b.Bouttier M..Du Christ de l´histoire au Jésus des Évangiles.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..;
4542 k10-3b.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..;
4543 k10-3b.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..;
4544 k10-3b.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..;
4545 k10-3b.Bouyer Louis.La Bible et l´évangile.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..;
4546 k10-3b.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Éditions de Maredsous - Belgique:Casterman - Tournai - Paris.1955..;
4547 k10-3b.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris: Édition de Maredsous - Belgique.1955..;
4548 k10-3b.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris:Éditions de Maredsous - Belgique.1955..;
4549 k10-3b.Buit M. OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Imprimé en France.1950 ?..;
4550 k10-3b.Buit M. DU , OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..;
4551 k10-3b.Buit M., OP.Géographie de la terre sainte.Paris:Les éditions du CERF.1958..;
4552 k10-3b.Bultmann Rudolf.Das Urchristentum.Zurich:Rowohlt.1966..;
4553 k10-3b.Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1995..;
4554 k10-3b.Bultmann Rudolf.Theologie des Neuen Testaments.Tubingen:Mohr J. C. B. (Paul Siebeck).1953..;
4555 k10-3b.Cardenal Ernesto.Zerschneide den Stacheldraht.Wupertal:Jugenddienst - Verlag.1972..;
4556 k10-3b.Cerfaux L., Mgr..Le Trésor des Paraboles.Paris:Desclée de Brouwer.1966..;
4557 k10-3b.Cerfaux L.ucien .Jésus aux origines de la Tradition.Louvain:Desclée de Brouwer.1968..;
4558 k10-3b.Cullmann Oscar.Le Nouveau Testament.Paris:Presses Universitaires de France.1966..;
4559 k10-3b.Dabrowski Eugeniusz ks..Nowy testament na tle epoki.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1965..;
4560 k10-3b.Dodd Carles - Harold.La bible aujourd´hui.Belgique:Éditions de Maredsous, Casterman - Tourna - Paris.1957..;
4561 k10-3b.Dodd Carles - Harold.Le Fondateur du Christianisme.Paris:Éditions du Seuil.1972..;
4562 k10-3b.Dodd Charles - Harold.La prédication apostolique et ses développements.Paris:Éditions Universitaires.1964..;
4563 k10-3b.Eicher Peter (Hrsg.).Das Evangelium des Friedens.Munchen:Kosel Verlag GmbH end Co.1982..;
4564 k10-3b.Fischer Gerhard.Erfullt ist die Zeit.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk.1964..;
4565 k10-3b.Nestle Eberhard.Sprachlicher Schlussel zum Griechischen Neuen Testament.Giesen - Basel:Brunnen - Verlag GmbH.1960..;
4566 k10-3b.Poncelet M. RSCJ.Das Geheimnis von Blut und Wasser.Trier:Paulinus Verlag.1962..;
4567 k10-3b.Rohr, Richard,(1945-).Das auferstandene Buch :.Freiburg ::Herder,.1992.3-451-22043-1.;
4568 k10-3b.Schelkle Karl Hermann.Ihr alle seid geistliche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..;
4569 k10-3b.Schmoller, Alfred.Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament :.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.2008.978-3-438-06007-5.;
4570 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.Baptism in the thought of St. Paul.Oxford:Basil Blackwell a selection of theological books.1964..;
4571 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.Munchen:Kosel Verlag.1968..;
4572 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.L´Église dans le Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
4573 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.La théologie du Nouveau testament.:Desclée de Brouwer.1961..;
4574 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.Le Message moral du Nouveau testament.Le Puy, Lyon, Paris:Editions Xavier Mapppus.1963..;
4575 k10-3b.Schnackenburg Rudolf.Neutestamentliche Theologie.Munchen:Kosel Verlag .1963..;
4576 k10-3b.Schurmann Heinz.Quand l´esprit surgit.Mulhouse:Editions Salvator .1973..;
4577 k10-3b.Schutz Jakob.Schriftlesungen.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1961..;
4578 k10-3b.Vanhoye Albert, SJ.Prétres anciens - Prétre nouvea , selon le Nouveau Testament.Paris:Éditions du Seuil.1977..;
4579 k10-3b.Zerwick Max SJ.Analysis philologica.:Sumptibus pontificii instituti biblici.1966..;
4580 k10-4a..Die Bibel, Die heilige schrifts des Alten und Neuen Bundes.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..;
4581 k10-4a.Dodd C. H..Historical tradition in the fourth gospel.Cambridge:An the university press.1963..;
4582 k10-4a.Dodd Charles Harold.The background of the new testament and its eschatology.Cambridge:Cambridge an the university press.1964..;
4583 k10-4a.Gerhardsson Birger.Memory and Manuscript - Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22.Ejnar munksgaard - Copenhagen:Gleerup C. W. K. Lund.1964..;
4584 k10-4a.Hintermaier Johann.Die Befreiungswunder in der Apostelgeschichte.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.2000..;
4585 k10-4a.Hofmann Norbert Joh. SDB.Die Assumptio Mosis.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.1999..;
4586 k10-4a.Kasser Rodolphe.Papyrus Bodmer III - Évangile de Jean et Genése i - IV, 2 en bohairique.Louvain:Secrétariat du CorpusSCO.1958..;
4587 k10-4a.Kopp Clemens.Die Heiligen Stätten der Evangelien.Regensburg:Erschienen bei fFiedrich pustet.1964..;
4588 k10-4a.Légasse S..Jésus et l´enfant.Paris:Librairie Lecoffre.1969..;
4589 k10-4a.Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du centurion.1969..;
4590 k10-4a.Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du Centurion.1969..;
4591 k10-4a.Lohfink, Gerhard,(1934-).Wem gilt die Bergpredigt?.Freiburg:Herder.1988.3451087774;3-451-08777-4.;
4592 k10-4a.Marduel F..Regards sur lavie evangélique.Le Puy:Éditions Xavier Mappus.1964..;
4593 k10-4a.Mauriac Francois.Život Isusov.Split:Duvno.1984..;
4594 k10-4a.Merklein, Helmut,(1940-1999).Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1989.3-7462-0427-5.;
4595 k10-4a.Montiel Agustin Cuamatzi.Xapá, xaípelv Estudio exegético-teológico del recorrido temático.Roma:Pontificia Universitatis Gregoriana, Facultas Theologiae.1999..;
4596 k10-4a.Ruckstuhl, Eugen,(1914-).Schöpfen aus biblischen Quellen :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1983.3-460-32171-7.;
4597 k10-4a.Sampley J. Paul.And the two shall bescome one flesh.London:Cambridge an the university press.1971..;
4598 k10-4a.Seidensticker Philipp.Paolo l´apostolo perseguitato di Gesu Cristo.Brescia:Paideia editrice.1969..;
4599 k10-4a.Six Jean - Francois.Jesus.Paris:Somogy.1957..;
4600 k10-4a.Spico C. OP.Théologie morale du Nouveau testament.Paris:Librairie Lecoffre.1965..;
4601 k10-4a.Spico C. OP.Théologie morale du Nouveau testament.Paris:Librairie Lecoffre.1965..;
4602 k10-4a.Steiner M., OFM.La tentation de Jésus.Paris:Librairie Lecoffre.1962..;
4603 k10-4a.Wolf Dieter Hrsg. V..Bibel und Mythos.Paderbom:Ferdinand Schoningh.1980..;
4604 k10-4a.Zins V. M. Abbé.Consummatum est - n 1,30.samizdat:Passion et Sacrifice du Messie.1958 ?..;
4605 k10-4b..Le bien commun.Bruxelles:Espaces.1997..;
4606 k10-4b.Bonsirven Joseph.Théologie du Nouveau testament.Paris:Aubier.1951..;
4607 k10-4b.Brezzi Paolo, Ciprotti Pio, Garofalo Salvatore, Testini Pasquale.Studi Paolini.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1969..;
4608 k10-4b.Garofalo Salvatore - Maccarrone Michele, Ruysschaert Jose, Testini Pasqsuale.Studi Petriani.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1968..;
4609 k10-4b.Geiger Georg.Kirche entsteht.Klosterneuburg:Bibelwerk.1980..;
4610 k10-4b.Heaney Higb H, SJ.Faith, Reason, and the Gospels.Maryland:The Newman Press, Westminster.1963..;
4611 k10-4b.Kremer, Jacob,(1924-).Die Osterevangelien - Geschichten um Geschichte.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1977.3-460-31481-8.;
4612 k10-4b.Kuiterst H. M..Gott spricht - was heisst das?.Wien - Freiburg - Basel:Herder .1971..;
4613 k10-4b.Langkammer, Hugolin((1930- ).).Metodologia Nowego Testamentu.Opole ::Wydaw. Św[iętego] Krzyża,.1991.8385025332.;
4614 k10-4b.Leroy Olivier.Signes bibliques aujourd´´ hui Parmi nous.Colmar-Paris:Alsatia.1969..;
4615 k10-4b.Lohse Eduard.Le milieu du Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1973..;
4616 k10-4b.Lubsczyk und Trilling Wolfgang.Die Antwort Gottes.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1958..;
4617 k10-4b.Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1972..;
4618 k10-4b.Manson T. W..The Sayings of Jesus.London:SCM Press LTD.1975..;
4619 k10-4b.McKenzie John L. SJ.Geist und Welt des Alten Testamentes.Luzern:Räber-Verlag.1962..;
4620 k10-4b.Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.;
4621 k10-4b.Moule C. F. D..La Genése du Nouveau testament.Paris:Delachaux and Niestlé Éditeurs.1971..;
4622 k10-4b.Palmer Humphrey.The Logic of Gospel Criticism.London - Melbourne - Toronto:Macmillan.1968..;
4623 k10-4b.Patrimoines chriftianifme.Naissance de la méthode critique.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1992..;
4624 k10-4b.Schulz Anselm.Junger des Herrn.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
4625 k10-5a..Israelite and Judaen history.London ::SCM,.1990.0-334-02435-8.;
4626 k10-5a.Black Matthew.An Aramaic approach to the gospels and acts.Oxford:Clarendon press.1979..;
4627 k10-5a.Kahle Paul E..The Cairo Geniza.:.1959..;
4628 k10-5a.Kremer, Jacob.Budoucnost zemřelých : Biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-142-3.;
4629 k10-5a.Kremer, Jacob,(1924-).Die Zukunft der Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0472-0.;
4630 k10-5a.Leaney A. R. C..The rule of qumran and its meaning.London:SCM Press LTD .1966..;
4631 k10-5a.Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.;
4632 k10-5a.Ploeg, Barthélemy, Betz, Cerfaux, Coppens, Jaubert, Lambert, Notscher, Schmitt, Woude.La Secte de Qumrán et les Origines du Christianisme.Lovaniens:Desclée de Brouwer.1959..;
4633 k10-5a.Schuerer, Emil.A History of the Jewish People in the Time of Jesus.New York ::Schocken B.,.1961.0-8052-0008-8.;
4634 k10-5a.Vaux Roland, OP.Studies in Old Testament sacrifice.Oxford:Cardiff University of Wales Press.1964..;
4635 k10-5a.Vaux Roland, OP.Studies in Old Testament sacrifice.London:Cardiff University of Wales Press.1964..;
4636 k10-5a.Vaux R., OP.Les Institutions de L´Ancien Testament 1.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..;
4637 k10-5a.Vaux R., OP.Les Institutions de L´Ancien Testament 2.Paris:Les Éditions du Cerf.1960..;
4638 k10-5a.Vaux, Roland de,(1903-1971).Ancient Israel :.London ::Darton, Longman & Todd Ltd,.1973.0-232-51219-1.;
4639 k10-5b.Blinzler Josef.Der Prozess Jesu.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..;
4640 k10-5b.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.;
4641 k10-5b.Milik J. T..Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea.London:SCM Press LTD.1958..;
4642 k10-5b.Mussner Franz.The Historical Jesus in the Gospel of st John.Freiburg:Herder.1967..;
4643 k10-5b.Rops - Henri Daniel.Jesus.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Abendländische Verlagsanstalt.1951..;
4644 k10-6a..Biblija.Zagreb:Stvarnost .1969..;
4645 k10-6a..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.;
4646 k10-6a..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.;
4647 k10-6a..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..;
4648 k10-6a..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..;
4649 k10-6a..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..;
4650 k10-6a.American Bible Society.Bible for Todays family.New York:American Bible Society.1991..;
4651 k10-6a.Arenhoevel Diego, Deissler Alfons, Vogtle Anton.Die Bibel, Die heilige schrift des alten und neuen Bundes.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1969..;
4652 k10-6a.Bernard R. P OP.Das Mysterium Jesu Band 3.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1961..;
4653 k10-6a.Bernard R. P. OP.Das Mysterium Jesu, band 2.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1960..;
4654 k10-6a.Bernard R . P. OP.Das Mysterium Jesu, band 1.Basil Freiburg Wien:Herder.1959..;
4655 k10-6a.Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.;
4656 k10-6a.Campenhausen Hans Freiherr von.La formation de la Bible chrétienne.Paris:Delachaux end Niestlé Éditeurs.1971..;
4657 k10-6a.Carmignac Jean.Le Mirage de l´Eschatologie.Paris:Letouzey et Ané.1979..;
4658 k10-6a.Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..;
4659 k10-6a.Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..;
4660 k10-6a.Deissler, Alfons,(1914-2005).Neue Jerusalemer Bibel :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20002-3.;
4661 k10-6a.Dufour Xavier Léon SJ.Slownik Nowego Testamentu.Poznaň:Ksiegarnia świetego Wojciecha.1975..;
4662 k10-6a.Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..;
4663 k10-6a.Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..;
4664 k10-6a.Gramatica Aloisius.Bibliorum Sacrorum  - Nova editio.Rím:Polyglottis Vaticanis.1959..;
4665 k10-6a.Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..;
4666 k10-6a.Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..;
4667 k10-6a.Haag Herbert.Dizionario Biblico.Turín:Societa editrice internazionale.1963..;
4668 k10-6a.Katholische Bibelanstalt.Die Bibel.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1980..;
4669 k10-6a.Studii biblici franciscani.Liber Annuus XXVIII (1978).Jerusalem:Franciscan Printing Press.1978..;
4670 k10-6b..Abschnitte.Stuttgart:Verlag Kepplerhaus.1966..;
4671 k10-6b..Die Bibel - das Buch der Jahrtausende.Leipzig:St. Benno - Verlag.1985..;
4672 k10-6b..La Bibbia in Lingua corrente.Firenze:LDC ABU.1989..;
4673 k10-6b..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..;
4674 k10-6b..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..;
4675 k10-6b..The Bible.London Sydney - Auckland Toronto:Hodder end Stoughton.1989..;
4676 k10-6b. Altes Testament - Lutz, Tim, Hirsch, Neues Testament - Iber, Timm.Das Buch der Bucher.Munchen:Piper R. and Co. Verlag.1970..;
4677 k10-6b.Altes Testament: Lutz, Timm, Hirsch, Neues Testament: Timm, Iber.Das Buch der Bucher - Neues Testament.Munchen:R. Piper and Co. Verlag.1972..;
4678 k10-6b.Boismard M. E., Lamouille.L´Évangile de Jean.Paris:Les Éditions du Cerf.1977..;
4679 k10-6b.Davidson Benjamin.The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon.Michigan:Benjamin Davidson.1970..;
4680 k10-6b.Davidson, Benjamin.The analytical hebrew and Chaldee Lexicon. (Analytický hebrejský a chaldejský lexikón.).Grand Rapids:Zondervan Publishing House.1980??.0310202906;0-310-20290-6.;
4681 k10-6b.Dufour - Xavier Léon .Rječnik Biblijske teologije.Zagreb:Krščaanska sadašnjost.1969..;
4682 k10-6b.Fitzmyer Joseph A., SJ.Essays on the Semitic Background of the New Testament.London:Geoffrey Chapman.1971..;
4683 k10-6b.Fourth.Good News - New Testament.New York:ABS American Bible Society.1977..;
4684 k10-6b.Kroll Gerhard.Auf den Spuren Jesu.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..;
4685 k10-6b.Leitheiser Ludwig.Handbuch zur Katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1960..;
4686 k10-6b.Leitheiser Ludwig.Handbuch zur katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1965..;
4687 k10-6b.New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society.1984..;
4688 k10-6b.Opracoval zespól biblistów polskich.Pismo świete Starego i Nowego testamentu.Poznaň - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1971..;
4689 k10-6b.Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..;
4690 k10-6b.Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..;
4691 k10-6b.Robert A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..;
4692 k10-6b.Roberts A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..;
4693 k10-6b.Weidinger, Erich.Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel. (Apokryfy. Utajené knihy Biblie.).Ausburg:Pattloch.1990.3629913199;3-629-91319-9.;
4694 k10/1..Bóg i my.Kraków:Wydawnictwo - znak.1965..;
4695 k10/1.Bouma, David.Ateismus - teologická reflexe.Hradec Králové ::Typo Studio,.2009.978-80-87363-02-7.;
4696 k10/1.Čala Antonín Dr., OP.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..;
4697 K10/1.D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.;
4698 k10/1.D'Souza, Dinesh,(1961-).Život po smrti :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-13-7 .;
4699 k10/1.Ferry, Luc.Človek-Boh alebo Zmysel života.Bratislava:AGORA.2003.80-968686-3-2.;
4700 k10/1.Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4.;
4701 k10/1.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.;
4702 k10/1.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.;
4703 k10/1.Giussani, Luigi,(1922-2005).Původ křesťanského nároku.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-064-0.;
4704 k10/1.Gorazd, Vopatrný..Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita : pohled na člověka a duchovní život z pravoslavn.:L. Marek.2003.80-86263-41-X.;
4705 k10/1.Guardini Romano.Koniec czasów nowozytnych *.Kraków:Wydawnictwo - znak .1969..;
4706 k10/1.Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.;
4707 k10/1.Guardini, Romano,1885-1968.Ctnosti.Praha:Triáda.2015.9788074741142 (brož.); 978-80-7474-114-2.;
4708 k10/1.Hanus, Ladislav.Romano Guardini.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-124-0.;
4709 k10/1.Henri de Lubac.Katolicyzm.Kraków:Spoleczny instytut wydawniczy, Znak.1988..;
4710 k10/1.Chesterton Gilbert Keith.Ohromné maličkosti . obrany ..Praha:Vyšehrad.1976..;
4711 k10/1.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.;
4712 k10/1.Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.;
4713 k10/1.Johnson, Paul.Hledání Boha : Osobní pouť.Praha:Panevropa.1997.80-85846-08-X.;
4714 k10/1.Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.;
4715 k10/1.Krasnovský, Blažej.Boh oslovil politikov.. a.s.:Košice.1991.80-85291-03-7.;
4716 k10/1.Krenzer, Ferddinand.Taka jest nasza wiara.Paris:Editions du Dialogue.1981.2853160300;2-85316-030-0.;
4717 k10/1.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.;
4718 k10/1.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..;
4719 k10/1.Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.;
4720 k10/1.Michael, Paul Gallagher.Čestně o víře.:Cesta.1998.80-85319-74-8.;
4721 k10/1.Milet, Jean, 1922- - autor.Poznáním k víře.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-229-3.;
4722 k10/1.Moltmann, Jürgen.Bůh ve stvoření : ekologická nauka o stvoření.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-25-9.;
4723 k10/1.Ondok, Petr Josef.Důkaz nebo hypotéza Boha? : Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.Svitavy:Trinitas.1998.80-86036-05-7.;
4724 k10/1.Ondok, Petr Josef.Přírodní vědy a teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-93-3.;
4725 k10/1.Pachman, Luděk.Boha nelze vyhnat : Od marxismu zpět ke křesťanství.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-050-8.;
4726 k10/1.Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.;
4727 k10/1.Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.;
4728 k10/1.Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.;
4729 k10/1.Rohr, Richard.Nahý Boh.:Zrno.2005.80-967867-8-4.;
4730 k10/1.Romano, Guardini.Svět a osoba.:Trinitas.2005.80-86885-02-X.;
4731 k10/1.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.;
4732 k10/1.Sesboüé, Bernard((1929- ).).Wierzę :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.2000..8371192975;8370155294.;
4733 k10/1.Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.;
4734 k10/1.Skalický, Karel.Po stopách neznámého Boha : Náboženství a Bůh v novodobém religionistickém bádání.:Praha : Aula.1994.80-901626-4-9.;
4735 k10/1.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue 1. časť.Bratislava:ÚSKD.2002..;
4736 k10/1.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue, 2. časť.Bratislava:ÚSKI.2002 jeseň/zima..;
4737 k10/1.Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.;
4738 K10/2.Ján Pavol II.Sviatosť pokánia .Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.1997.8085405965.;
4739 K10/2.Katolická církev..Pápeži o milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-92-1.;
4740 K10/2.Katolická církev..Spoveď: sviatosť milosrdenstva /.:.2005??.978-80-89342-90-7.;
4741 K10/2.Katolická církev..Svätci v milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-87-7.;
4742 K10/2.Katolická církev..Žalmy milosrdenstva /.:.2010??.978-80-89342-88-4.;
4743 k10/3..Katechizm religii katolickiej.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sv. Wojciecha.1968..;
4744 k10/3..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.;
4745 k10/3..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.;
4746 k10/3..O katechezi :.:Ústí nad Orlicí :.2009.978-80-7405-061-9.;
4747 k10/3..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.;
4748 k10/3.Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.;
4749 K10/3.Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.;
4750 k10/3.Barták Vladimír, MUDr., CSc..Besedy se snoubenci.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1987..;
4751 k10/3.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..;
4752 k10/3.Dolista Josef.Náděje vložená do manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská s. r. o..1994..;
4753 k10/3.Dráb, Pavol.Sviatosti uzdravenia : Pokánie a pomazanie chorých.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-43-8.;
4754 k10/3.Évely, L..Krédo.Graz:.1966..;
4755 k10/3.Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.;
4756 K10/3.Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..;
4757 K10/3.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.;
4758 K10/3.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.;
4759 K10/3.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.;
4760 K10/3.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.;
4761 K10/3.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.;
4762 k10/3.Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.;
4763 K10/3.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.;
4764 K10/3.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.;
4765 K10/3.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.;
4766 K10/3.Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..;
4767 K10/3.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.;
4768 k10/3.Frantisek Tomasek.Katolicky katechizmus.:Ceska katolicka Charita.1968..;
4769 k10/3.Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.1991.80-900355-4-7.;
4770 K10/3.Herbst Winfrid P. SDS.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.P..1970..;
4771 k10/3.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.;
4772 k10/3.Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.;
4773 k10/3.Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..;
4774 k10/3.Chantry, Walter J. - autor.Dnešné evanjelium autentické, či vymyslené?.:Ostrava :.1992.80-85237-38-5.;
4775 k10/3.Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.;
4776 k10/3.Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.;
4777 k10/3.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.;
4778 K10/3.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.;
4779 K10/3.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.;
4780 k10/3.Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.;
4781 k10/3.Jurko, Jozef.Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.;
4782 k10/3.Kaiser, Jozef.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.;
4783 k10/3.Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.;
4784 K10/3.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.;
4785 k10/3.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.;
4786 k10/3.Kojnok Eduard, Mons..Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad.1998..;
4787 k10/3.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.;
4788 k10/3.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.;
4789 k10/3.Leanne, Payneová.Uzdravení duše Boží přítomností :; dosažení zralosti prostřednictvím modlitby.:Návrat domů.2007.978-80-7255-164-4.;
4790 k10/3.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.;
4791 k10/3.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.;
4792 k10/3.Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.;
4793 k10/3.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.;
4794 k10/3.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.;
4795 k10/3.Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..;
4796 k10/3.Ratzinger kardinál Josef , Schonborn kardinál Christoph.Malý úvod do katechismu katolické církve.Praha:Nové město.1994..;
4797 k10/3.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním otcovství a rozlišování.:Olomouc :.2001.80-86045-69-2.;
4798 k10/3.Scheer, Paul.Chcete prijať Ducha Svätého?.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-21-3.;
4799 k10/3.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
4800 k10/3.Simajchl Ladislav P..Jak se zpovídat.Věžnice:Nakladatelství "Slunce vysočiny" .1992..;
4801 k10/3.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.;
4802 k10/3.Skoblík Jiří ThDr,.Nova et vetera pro zpovědníka.Praha:Univerzita Karlova/ Nakladatelství Karolinum.1999..;
4803 k10/3.Smith Oswald J., LD.Svätý Duch v práci.:samizdat.1975..;
4804 k10/3.Smolík Josef.Závazek křtu.Praha:Kalich.1974..;
4805 K10/3.Tilmann Klemens Prof. ThDr..Náboženská výchova dříve a nyní.Praha:Česká katolická Charita.1970..;
4806 k10/3.Traxler, Ladislav,1948-.Příprava snoubenců na manželství :.Pardubice ::Mlejnek,.1992.80-85365-98-7 ( brož.).;
4807 k10/3.Ulonska, Reinhold.Duchovné dary v učení a v praxi.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-39-X.;
4808 k10/3.Vargová, Mária - preklad; ;prel. Mária Vargová.Zmierenie.:Tranoscius.1998.80-7140-166-8.;
4809 k10/3.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.;
4810 k10/3.Wallenstein, Antonius,1890-1964.Katechismus křesťanské dokonalosti /.České Budějovice ::Petrinum,.1947..;
4811 k10/3.Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.[Nižný Žipov]:MIROS.1993.80-85443-02-3.;
4812 k10/4..Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-97-8.;
4813 k10/4..Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1..Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9.;
4814 k10/4..Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3..Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5.;
4815 k10/4..Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.;
4816 k10/4..Spytovanie svedomia pre staršie osoby.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724704 (brož); 978-80-88724-70-4.;
4817 k10/4.Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.;
4818 k10/4.Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.;
4819 k10/4.Bahounek Tomáš J., OP.Církev a sdělovací prostředky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1970?..;
4820 k10/4.Baráth, Bartolomej.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2003.80-85223-65-1.;
4821 k10/4.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.;
4822 k10/4.Csontos, Ladislav 4 zos ;.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.;
4823 k10/4.Diecézní, TEOLOGICKÝ INSTITUT.Farnost na přelomu století : teologická reflexe.Svitavy:Sejkora Pavel-Trinitas.2000.80-86036-47-2.;
4824 k10/4.Dráb Pavol.Život a účinkovanie kňaza uprostred spoločenstva a v prospech spoločnosti.Košice:Vienala.2009..;
4825 k10/4.Gavalier Peter.Pastorálna koncepcia medicíny a zdravotníctva.Bratislava:Ústav zdravotnej výchovy.1966..;
4826 k10/4.Graubner., Jan.Jak si představuji farnost dnes.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-219-8.;
4827 k10/4.Grieger, Pavol.Príprava "Pánových robotníkov". Obnovená formácia. Duchovný sprievodca.Bratislava:Lúč.1999.8071142549;80-7114-254-9.;
4828 k10/4.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.;
4829 k10/4.Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.;
4830 k10/4.Kyselica, Jozef.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-036-5.;
4831 k10/4.Lawrence.Praxe provádění přítomnosti Boží od bratra Lawrence.:Praha : Unitaria.1990.80-900305-0-5.;
4832 k10/4.Leo, Zerhau..Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických for.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-07-8.;
4833 k10/4.Opatrný, Aleš.Cesty pastorace v pluralitní společnosti.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-930-1.;
4834 k10/4.P. Ambros ... [et al.]..Fórum pastorálních teologů : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v O.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-14-0.;
4835 k10/4.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.;
4836 K10/4.Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-45-6.;
4837 k10/4.Stanček, Ľubomír.Homiletika Jozefa Vrableca.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišská Kapitula.1997.80-7142-047-6.;
4838 k10/4.Stanček, Ľubomír.Kňaz rétor.Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka.2001.8071420816;80-7142-081-6.;
4839 k10/4.Šosták, Vladimír.Nová skladba pastorácie.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969934-0-6.;
4840 k10/4.Štefanec, Jan.Formácia Formátorov na Slovensku.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-10-8.;
4841 k10/4.Vojtíšek, Zdeněk.Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství ; Zdeněk Vojtíšek..:L. Marek.2005.80-86263-69-X.;
4842 k10/4.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Povolanie laikov do apoštolátu.Bratislava:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.1993..;
4843 k10/4.Vrablec, J., Jarab, J., Stanček, Ľ..Choďte aj vy do mojej vinice. I., II. diel.Trnava:SSV.1997.807162165X (brož.);80-7162-165-X.;
4844 k10/4.Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.;
4845 k10/4.Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.;
4846 K10/4.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
4847 k10/4.Zulehner, Paul M..Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-021-4.;
4848 K10/5..Liturgika II..Litoměřice:ČKCH.1976..;
4849 K10/5..Liturgika II..:ČKCH.1976..;
4850 k10/5..Oživenie farského spoločenstva liturgiou. VIENALA:Košice.2000.80-88922-29-1.;
4851 k10/5.Amantius, Akimjak.Dejiny liturgie.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-069-7.;
4852 k10/5.Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.;
4853 K10/5.Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.;
4854 k10/5.Bedřich, Nosek, Pavla Damohorská..Úvod do synagogální liturgie.:Karolinum.2005.80-246-0986-X.;
4855 k10/5.Boháč, Vojtech.Krátky liturgický slovník.Prešov:Petra.2002.80-89007-26-0.;
4856 k10/5.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvátná znamení.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
4857 k10/5.De, Clerck, Paul.Moudrost liturgie a jak jí porozumět.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-453-9.;
4858 k10/5.Denis, Henri.Jak slavit eucharistii.Kostelní Vydří:KN.2000..;
4859 k10/5.Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.;
4860 k10/5.Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6.;
4861 k10/5.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.;
4862 k10/5.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.;
4863 k10/5.Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.;
4864 k10/5.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.;
4865 k10/5.ks. Karol Journet.MSZA ŠWIETA.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..;
4866 k10/5.Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..;
4867 k10/5.Kunetka, František.Úvod do liturgie svátostí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-455-5.;
4868 k10/5.Lochman, Jan Milič.O smyslu křesťanských svátků : Meditace o vánocích,velikonocích a letnicích.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-207-1.;
4869 k10/5.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.;
4870 k10/5.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.;
4871 K10/5.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998.80-238-3763-X.;
4872 k10/5.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..;
4873 k10/5.Pokorný Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Česká katolická Charita.1969..;
4874 k10/5.Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..;
4875 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika I..Praha - Litoměřice:Ŕímskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta , Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1974..;
4876 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta .1978..;
4877 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika IV..Praha:ČKCH.1979..;
4878 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika V..Litoměřice:Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1972..;
4879 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..;
4880 k10/5.Pokorný Ladislav, ThDr..Světlo svátostí a času.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství .1989..;
4881 k10/5.Polc Jaroslav V,.Posvátná liturgie.:Křesťanská akademie.1981..;
4882 k10/5.Pro, ministranty.O mši svaté :; podle misálu z roku 1962 schváleného bl. Janem XXIII..:Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-288-3.;
4883 k10/5.Richter, Klemens.Liturgie a život.Co bychom měli vědět o mši, církevním roku a smyslu liturgie : Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-140-7.;
4884 k10/5.Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.;
4885 k10/5.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Praha:Fénix.1991.80-85245-12-4.;
4886 k10/5.Štefan, Pružinský.Aby všetci jedno boli.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.1997.80-967801-5-8.;
4887 k10/5.Taft, Robert F., 1932-.Život z liturgie :.:Olomouc :.2008.978-80-86715-95-7.;
4888 K10/5.ThDr. Ladislav Pokorný.Liturgika II..:ČKCH.1976..;
4889 k10/5.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.;
4890 k10/5.Vries, S. Ph. de,(1870-1944).Židovské obřady a symboly.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-963-8 .;
4891 k10/5.Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1950..;
4892 k10/6..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.;
4893 k10/6..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.;
4894 k10/6..Křesťanství a ostatní náboženství :. :Praha :.1999.80-85929-33-3.;
4895 k10/6..Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu :.:Praha :.2000.80-85929-42-2.;
4896 k10/6..Vtělení ;.:Praha :.1997.80-85795-16-7.;
4897 k10/6.Adam, Adolf.Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-269-1.;
4898 k10/6.Ambros Pavel.Medzi východem a západem.Societas:Nakladatelství Societas.1994..;
4899 k10/6.Cisař Ivo.Jednota křesťanu.Řím:Křesťanská akademie.1987..;
4900 k10/6.Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.;
4901 k10/6.Filo, Július,.Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.-literánmi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1987.80-7165-080-3.;
4902 k10/6.Heinz, Schütte.Ekumenický katechismus. II, Církev všech křesťanů.:Vyšehrad.2003.80-7021-667-0.;
4903 k10/6.Kasper Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:ČKCH.1970..;
4904 k10/6.Kasper, Walter.Duchovní ekumenismus : praktické podněty k jeho uskutečňování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2008.978-80-7195-216-9.;
4905 k10/6.Přibyl, Stanislav.Ekumenismus a právo ; Stanislav Přibyl..:L. Marek.2006.80-86263-68-1.;
4906 k10/6.Schütte, Heinz.Ekumenický katechismus : 1.díl. Víra všech křesťanů : Víra všech křesťanů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-267-5.;
4907 k10/6.Stanček, Ľubomír.Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2002.80-7142-102-2.;
4908 k10/6.Stanček, Ľubomír.Fenomén ekumenizmu.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2002.80-7142-101-4.;
4909 k10/6.Vercruysse, Jos E..Wprowadzenie do teologii ekumenicznej.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370978096.;
4910 k10/6.Veselý Jiří Maria, OP.Co dává Velehrad Evropě.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
4911 k10/7..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.;
4912 k10/7..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.;
4913 k10/7.Baťala, Marián.Čierna má zelenú :.[Slovensko] ::Marián Baťala,.2005.80-969345-8-9.;
4914 k10/7.Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia : Svedectvá o brutalite komunistického režimu.Prešov:VMV.2004.80-7165-447-7.;
4915 K10/7.Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.2007.978-80-7165-632-6.;
4916 k10/7.Eliáš Michal.Z prameňov národa.Martin:Matica slovenská.1988..;
4917 k10/7.Mária, Vyvíjalová.Alexander Rudnay v kontexte Slovenského národnoobrodenského hnutia.:Matica slovenská.1998.80-7090-493-3.;
4918 k10/7.Pavel, Žáček.ŠtB na Slovensku za "normalizácie".:Ministerstvo spravodlivosti SR.2002.80-968833-0-5.;
4919 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1963..;
4920 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1964..;
4921 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..;
4922 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..;
4923 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka I. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1959..;
4924 k10/7.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1960..;
4925 k10/7.Pešek, Jan.Pod kuratelou moci.:Veda.1999.80-224-0589-2.;
4926 k10/7.Pešek, Jan.Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953.:Veda.1999.80-224-0575-2.;
4927 k10/7.Pešek, Jan.Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953.:Veda.1997.80-224-0528-0.;
4928 k10/7.Pešek, Jan.Štruktúry moci na Slovensku 1948-1989.Prešov:VMV.2004.80-7165-469-8.;
4929 k10/7.Roháč, Jan.Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-417-5.;
4930 k10/7.Stephane, Courtois.Čierna kniha komunizmu.:AGORA.1999.80-967210-6-2.;
4931 k10/7.Tibenský Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1973..;
4932 k10/7.Veronika Lagova.Smrt za mrezami.:Michala Vaška.2006..;
4933 k10/7.Žudel Juraj.Stolice na Slovensku.Bratislava:Vydavateľstvo Obzor.1984..;
4934 k105/6.Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.;
4935 k11-2a..Homéros Ílias.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..;
4936 k11-2a..Homéros Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..;
4937 k11-3a..Presentation du Nouveau Testament.Paris ::Ed. de Paris,.1995.2-85162-004-5 (br).;
4938 k11-3a.Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..;
4939 k11-3a.Dumortier, Francis..Croyants en terres paiennes :.Paris ::Ed. ouvrieres,.1982.2-7082-2223-6 (br).;
4940 k11-3a.Egenolf Hans-Andreas.Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
4941 k11-3a.Ernst Josef.Das Evangelium nach Lukas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..;
4942 k11-3a.Chierse Franz Joseph.Der Brief an die Hebraer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1967..;
4943 k11-3a.Jankowski Augustyn O. OSB.Listdy wiezienne swietego Pawla do Filipian - do Kolosan, do Filemona - do Efezjan.Poznaň:Pallotinum.1962..;
4944 k11-3a.Kertelge Karl.Der Brief an die Romer.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1971..;
4945 k11-3a.Kertelge Karl.Ger Brief an die Romer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..;
4946 k11-3a.Knoch Otto.Der Brief des Apostels Jakobus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
4947 k11-3a.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 2. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..;
4948 k11-3a.Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..;
4949 k11-3a.Musner Franz.Der Brief an die Kolosser.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
4950 k11-3a.Reuss Joseph.Der Brief an Titus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..;
4951 k11-3a.Reuss Joseph.Der erste Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1963..;
4952 k11-3a.Reuss Joseph.Der zweite Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
4953 k11-3a.Rigaux B., OFM.Saint Paul.Paris:Librairie Lecoffre.1956..;
4954 k11-3a.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..;
4955 k11-3a.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..;
4956 k11-3a.Schelkle Karl Hermann.Der zweite Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
4957 k11-3a.Schlier Heinrich.Mächte und gewalten im Neuen testasment.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1963..;
4958 k11-3a.Schwank Benedikt.Der erste Brief des Apostels Petrus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1963..;
4959 k11-3a.Spicq C.eslav, OP.L´Épitre aux Hébreux.Paris:Gabalda.1977..;
4960 k11-3a.Spicq Ceslav, OP.Les Épitres de Saint Pierre.Paris :Gabalda.1966..;
4961 k11-3a.Stachowiak Lech Ks.Ewangelia wedlug sw. Jana.Poznaň - Warszawa:Pallotinum.1975..;
4962 k11-3a.Stoger Alois.Der Brief des Apostels Judas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1962..;
4963 k11-3a.Szymanek Edward TChr Ks..Lisst do Galatów.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..;
4964 k11-3a.Thusing Wilhelm.Die Johannesbriefe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..;
4965 k11-3a.Trilling, Wolfgang,(1925-1993).Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig ::St.-Benno,.1986.3-7462-0135-7.;
4966 k11-3a.Walter Eugen.Der erste Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1968..;
4967 k11-3b.Giblet, Lefévre, Pierron, Leboisset, Boismerd, Spicq, Gelin, Dufour.Grandi temi biblici.Alba:Edizioni Paoline.1968..;
4968 k11-3b.Giussani Luigi.Le mie letture.Rizzoli:Biblioteca Universale .1996..;
4969 k11-3b.Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).;
4970 k11-3b.Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).;
4971 k11-3b.Grundmann Walter.Die Entscheidung Jesu.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1972..;
4972 k11-3b.Grundmann Walter.Die fruhe Christenheit und ihre Schriften.Altenburg:Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.1973..;
4973 k11-3b.Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1962..;
4974 k11-3b.Guardini Romano.La Figura di Gesú Cristo nel Nuovo Testamento.Brescia:Morcelliana.1964..;
4975 k11-3b.Hunter A. M..Un ideál de vie.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..;
4976 k11-3b.Jeremias Joachim.Le parabole di Gesu.Brescia:Paideia.1967..;
4977 k11-3b.Knorzer Wolfgang.Die Bergpredigt.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1968..;
4978 k11-3b.Kremer Jacob.Die Bibel lessen aber wie?.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1965..;
4979 k11-3b.Malevez L., SJ.Le message chrétien et le Mythe.Bruxelles - Bruges - Paris:Museum Lessianum Desclée de Brouwer.1954..;
4980 k11-3b.Nolan Albert.Jesus before Christianity.Maryknoll, New York:Orbis Books.1978..;
4981 k11-3b.Pala František, prom. fil., redaktor českého vydání.Kniha života pre každého.:Vida.1991..;
4982 k11-3b.Papuli G..Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milela.1986/89..;
4983 k11-3b.Papuli Giovanni.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1990/92..;
4984 k11-3b.Papuli Giovanni, Universita degli studi di lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..;
4985 k11-3b.Papuli Giovanni, Universita degli studi di Lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..;
4986 k11-3b.Paupert J. - M..Quelle est donc cette bonne nouvelle?.Paris:Librairie Arthéme Fayard.1961..;
4987 k11-3b.Prokoppová Mária.Lorenzetti.Budapesť, Berlín, Waršava, Bratislava:Corvina, Henschelverlag, Arkady, Tatran.1984..;
4988 k11-3b.Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.;
4989 k11-4a..History of Israel :.London ::SPCK,.1990.0-281-04472-4.;
4990 k11-4a.Bauer Anton.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
4991 k11-4a.Baxter Margaret.Jesus Christ: His Life and His Church.London:SPCK Internacional Study Guide.1987..;
4992 k11-4a.Baxter Margaret.The Formation of the Christian Schriptures.London:SPCJ International Study Guide 26.1988..;
4993 k11-4a.Boor de Werner.Der erste Brief des Paulus an die Korinther.Berlin:Evangelische Haupt-bibelgesellschaft .1967..;
4994 k11-4a.Bowen Roger.A guide to Romans.London:SPCK.1975..;
4995 k11-4a.Brox Norbert.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
4996 k11-4a.Collier, Gerald.A new teaching, a new learning :.London ::SPCK,.1989.0-281-04365-5 (pbk).;
4997 k11-4a.Daalen David H. van.A guide to Galatians.London:SPCK.1990..;
4998 k11-4a.Daalen David H. van.A guide to the Revelation.London:SPCK.1986..;
4999 k11-4a.Dobson John H..A guide to Exodus.London:SPCK.1992..;
5000 k11-4a.Gábriš Karol, Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1980..;
5001 k11-4a.Giesen, Hans,(1940-).Johannes-Apokalypse.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15481-0.;
5002 k11-4a.Hamlin E. John.A guide to Isaiah 40- 66.London:SPCK.1979..;
5003 k11-4a.Hamlin John.A guide to Deuteronomy.London:SPCJ International study Guide.1995..;
5004 k11-4a.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..;
5005 k11-4a.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..;
5006 k11-4a.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..;
5007 k11-4a.Hargreaves John.A guide to philippians.London:SPCK.1991..;
5008 k11-4a.Hargreaves John.A guide to psalms.London:SPCJ International study Guide.1993..;
5009 k11-4a.Hargreaves John.A guide to st Mark´s Gospel.London:SPCK.1969..;
5010 k11-4a.Hargreaves John.A guide to the Parables.London:SPCJ International Study Guide 1.1968..;
5011 k11-4a.Hargreaves, John.A Guide to 1 Corinthians.London:SPCK.1978.0281036179.;
5012 k11-4a.Hinson David F..The books of the old Testament.London:SPCK.1992..;
5013 k11-4a.Hinson, David Francis..Theology of the Old Testament.London ::S.P.C.K.,.1976..028102927X :;0281029288.;
5014 k11-4a.Holder John.The Intertestamental Period.London:SPCK.1994..;
5015 k11-4a.Hunter Michael J..A Guide to Jeremiah.London:SPCK.1993..;
5016 k11-4a.Kremer Jacob.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5017 k11-4a.Kugelman Richard CP.James and Jude.Dublin:Veritas publications.1973..;
5018 k11-4a.Lightfoot R. H..St. John´s Gospel.Oxford:Oxford University Press.1963..;
5019 k11-4a.Limbeck, Meinrad,(1934-).Markus Evangelium.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15321-0.;
5020 k11-4a.Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.;
5021 k11-4a.Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.;
5022 k11-4a.Muller Wolfgang.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5023 k11-4a.Musterle Alfons.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5024 k11-4a.Pokorný Petr.List Efezským.Praha:Centrum bliblických studií AV ČR a UK .2006..;
5025 k11-4a.Schierse Franz Joseph.Patmos - Synopse.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1976..;
5026 k11-4a.Schneider Otto.Der Brief an die Philipper - Der Brief an Philemon.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..;
5027 k11-4a.Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..;
5028 k11-4a.Speidel Kurt.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5029 k11-4a.Thorogood, Bernard..A guide to the Book of Amos;.London,:S.P.C.K.,.1971..0281025924.;
5030 k11-4a.Wikenhauser Alfred.Die Apostelgeschichte.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1961..;
5031 k11-4a.Winter Alois.Kleiner Kommentar - Neues Testament -.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5032 k11-4a.Winter Alois.Kleiner Kommentar - Neues Testament -.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..;
5033 k11-4a.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Kolosser - Der Brief an die Epheser.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..;
5034 k11-4b..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0087-3 (br).;
5035 k11-4b..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0086-5 (br).;
5036 k11-4b..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0085-7 (Br).;
5037 k11-4b..Introduction critique au Nouveau Testament.Paris ::Desclee,.1976-c1977..2-7189-0072-5 (v. 1).;
5038 k11-4b..L'Annonce de l'Evangile.Paris ::Desclee,.1976..2-7189-0074-1.;
5039 k11-4b.Cipriani Settimio.La preghiera nel Nuovo testamento.Milano:Edizioni O. R..1970..;
5040 k11-4b.Ghiberti Giuseppe.I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni.Brescia:Paideia editrice.1972..;
5041 k11-4b.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.;
5042 k11-4b.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.;
5043 k11-4b.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.;
5044 k11-4b.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.;
5045 k11-4b.Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.;
5046 k11-4b.Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.;
5047 k11-4b.Goppelt, Leonhard.Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung.Gottingen:Vandenhoeck [und] Ruprecht.1976.3525521510.;
5048 k11-4b.Goppelt, Leonhard.Theologie des Neuen Testaments.Gottingen:Vandenhoek & Ruprecht.1976.3525521502.;
5049 k11-4b.Goppelt, Leonhard,(1911-1973).Theologie des Neuen Testaments.Gőttingen ::Vandenhoeck & Ruprecht,.1980.3-525-52151-0.;
5050 k11-4b.Gryglewicz, Feliks((1909-1991).).Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii.Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.1986.8300009035.;
5051 k11-4b.Heer Josef.Leben hast Sinn.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1974..;
5052 k11-4b.Chabrol Claude et Marin Louis.Le récit évangélique.Aubier Montaigne:Les Éditions du Cerf.1974..;
5053 k11-4b.Charlier Celestino.La lettura cristiana della Bibbia.Maredsous:Edizioni Paoline.1961..;
5054 k11-4b.Jeremias Joachim.Jérusalem au temps de Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..;
5055 k11-4b.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 5/1.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
5056 k11-4b.Paul André.Parcours évangélique.Paris:Cerf Desclée .1973..;
5057 k11-4b.Schnackenburg Rudolf.Herdes theologischer kommentar zum Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..;
5058 k11-4b.Schnackenburg Rudolf,.Das Johannesevangelium - 1. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder.1972..;
5059 k11-4b.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.;
5060 k11-4b.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Vierter Teil. Ergänzende Auslegungen und Exkurse. (Jánovo evanjelium. Štvrtý diel. Doplnený výber čítaní a exkurz.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.;
5061 k11-4b.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Zweiter Teil. Kommentar zu Kapitel 5 - 12. (Jánovo evanjelium. Komentár ku kapitolám 5 - 12.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.;
5062 k11-4b.Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
5063 k11-4b.Schurmann Heinz.Das Lukasevangelium 2. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder.1994..;
5064 k11-4b.Schurmans Heinz.Dass Lukasevangelilum 1,1 - 9,50.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder.1969..;
5065 k11-4b.Stoger A. - kommentator.Der Brief an Philemon 12/2.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..;
5066 k11-4b.Stôger Alois.Das Evangelium nach Lukas - 1. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1963..;
5067 k11-5a..Encyklopedia katolicka.Lublin:Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.2006.8386668008 (súbor);8373063005 (viaz. : t. XI);83-7306-300-5.;
5068 k11-5a.Bieňkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk.Encyklopedia katolicka, Tom 3.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1979..;
5069 k11-5a.Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 3.Lublin:Pallotinum.1979..;
5070 k11-5a.Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 4.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1983..;
5071 k11-5a.Fita, Misiurek, Rusecki, Stepien, Walkusz, Weiss, Wielgus.Encyklopedia katolicka Tom 6.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993..;
5072 k11-5a.Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, Sulowski.Encyklopedia katolicka, Tom 2.Lublin:Wydawnictwo Pallottinum.1976..;
5073 k11-5a.Hemperek, Kaminski, Misiurek, Stawecka, Stepien, Szlaga, Weiss,.Encyklopedia katolicka Tom 5.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1989..;
5074 k11-5a.Katolicki uniwersytet Lubelski.Encyklopedia katolicka.Lublin: w Miedzywydzialowym Zakladzie Leksykograficzynm KUL.1993..;
5075 k11-5a.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-443-0 (t. XIII).;
5076 k11-5a.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-390-7 (t. XIII).;
5077 k11-5a.Langkammer Hugolin OFM.Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003..;
5078 k11-5a.Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.Encyklopedia katolicka Tom 1.Lublin:Pallotinum.1973..;
5079 k11-5a.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.1997.83-86668-00-8;83-86668-71-7.;
5080 k11-5a.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2000.83-87703-87-7 (t. 8);83-86668-00-8.;
5081 k11-5a.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2002.83-7306-068-5 (t.9);83-86668-00-8.;
5082 k11-5b.Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..;
5083 K11-5b.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-761-9.;
5084 k11-6a..Encyclopaedia Britannica Volume 13.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5085 k11-6a..Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5086 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 1.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:William Benton, publisher.1966..;
5087 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 15.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5088 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 16.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5089 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 17.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5090 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 18.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5091 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 19.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5092 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 2.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5093 k11-6a.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5094 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 10.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5095 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 11.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5096 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 12.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5097 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5098 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 8.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5099 k11-6a.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 9.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5100 k11-6a.Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 4.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5101 k11-6a.Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 6.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5102 k11-6a.Benton William, publischer, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 5.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5103 k11-6a.Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 3.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5104 k11-6a.Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 7.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..;
5105 k11-6b.."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..;
5106 k11-6b.."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..;
5107 k11-6b.."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..;
5108 k11-6b.."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1957..;
5109 k11-6b.."Évangile".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..;
5110 k11-6b..Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.1990.3-438-05218-0.;
5111 k11-6b..Biblia ószovetségi szentírás.Budapest:Szent István, társulat, az apostoli szentszék kónyvkiadója.1976..;
5112 k11-6b..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.1999.80-224-0554-X.;
5113 k11-6b..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2001.80-224-0671-6.;
5114 k11-6b..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.;
5115 k11-6b..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.;
5116 k11-6b..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..;
5117 k11-6b..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..;
5118 k11-6b..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1959..;
5119 k11-6b..Évangile.:.1967..;
5120 k11-6b..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1967..;
5121 k11-6b..Évangile.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1968..;
5122 k11-6b..Évangile - Cahier trimestriel.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1969..;
5123 k11-6b..The Jerusalem Bible.Garden City, New York:Doubleday and company, Inc..1971..;
5124 k11-6b..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.;
5125 k11-6b.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5126 k11-6b.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 21.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5127 k11-6b.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 22.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5128 k11-6b.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 23.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..;
5129 k11-6b.Colunga - Turrado.Bibia  Vulgata.Madrid:Biblioteca de autores Cristianos.1965..;
5130 k11-6b.Montet Pierre.Egipt i Biblia.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1968..;
5131 k11-6b.Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.;
5132 k11-6b.Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.;
5133 K11/1.Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.;
5134 K11/1.Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3.;
5135 k11/1.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.;
5136 k11/2..Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??..;
5137 k11/2.Abélard, Pierre.Dopisy utrpení a lásky.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-619-0.;
5138 k11/2.Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.;
5139 k11/2.Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.;
5140 k11/2.Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený.1990..;
5141 k11/2.Čemus, Richard, 1954- - autor.Ježíšova modlitba - modlitba srdce.:Velehrad :.1996.80-901957-6-8.;
5142 k11/2.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.;
5143 K11/2.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.;
5144 k11/2.Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.;
5145 k11/2.Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.;
5146 K11/2.Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0206-6.;
5147 k11/2.Foucauld de Charles.On chce naše srdce.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
5148 k11/2.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.;
5149 k11/2.Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.;
5150 k11/2.Heriban Jozef, SDB.Renovamini spiritu mentis vestrae ...Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre kňazov.Rím:Pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..;
5151 k11/2.Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.1991.80-900138-4-8.;
5152 k11/2.Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.;
5153 k11/2.Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-655-8.;
5154 k11/2.Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.1993.80-85528-30-4.;
5155 k11/2.Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1944..;
5156 k11/2.Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.;
5157 k11/2.Lachmanová, Kateřina.Laická spiritualita Madeleine Delbr?lové s Kateřinou Lachmanovou..:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-870-4.;
5158 k11/2.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.;
5159 k11/2.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.;
5160 k11/2.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.;
5161 k11/2.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.;
5162 k11/2.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.;
5163 k11/2.Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.;
5164 k11/2.Novotný, Adolf.Na každý den.:.1970?..;
5165 K11/2.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..;
5166 k11/2.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.;
5167 k11/2.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.;
5168 k11/2.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.;
5169 k11/2.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.;
5170 k11/2.Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.;
5171 k11/2.Rahner, Karl((1904-1984).).Mały rok kościelny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1988.838503224X.;
5172 k11/2.Richard, Rohr.Radikální milost : meditace na každý den.:Vyšehrad.2005.80-7021-772-3.;
5173 k11/2.Rivas,Catalina.preživaj adoraciu.:.2013.978-80-971345-8-7.;
5174 k11/2.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
5175 k11/2.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.;
5176 k11/2.Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
5177 K11/2.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..;
5178 k11/2.Schneider, Herbert.O láske Ježiša Krista podľa učenia Jána Duns Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7.;
5179 k11/2.Soroldoni Mario.Kristus sa nepredáva.Rím:SÚSCM.1981..;
5180 k11/2.Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.;
5181 k11/2.Šuppa, Jozef,1951-.Pod krížom.Trnava:Dobrá kniha.2008.9788071415947 (brož.); 978-80-7141-594-7.;
5182 k11/2.Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.;
5183 k11/2.Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer.1968..;
5184 k11/2.Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..;
5185 k11/2.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
5186 k11/2.Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1970 ??..;
5187 K11/2.Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax.1988..;
5188 k11/3..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.;
5189 K11/3.Kolaković, Tomislav,1906-1990.Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo.[Prešov]:Michal Vaško.2015.9788071659716 (brož.); 978-80-7165-971-6.;
5190 k11/4..Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.;
5191 k11/4..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.;
5192 k11/4.Amorth, Gabriele,1925-.Zlí duchové a exorcismy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-740-9.;
5193 k11/4.Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.;
5194 k11/4.Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.;
5195 K11/4.Balling, Adalbert Ludwig.Zralé klasy se naklánějí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-89-8.;
5196 k11/4.Balthasar, Hans.Pravda je symfonická : aspekty křesťanského pluralismu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-289-6.;
5197 k11/4.Barbarič Slavko fra.Modli se srdcem!.Medugorje:RKT Župni ured.1990..;
5198 k11/4.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..;
5199 k11/4.Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
5200 k11/4.Bovet Théodore.Manželstvo.:neuvedený.1950?..;
5201 k11/4.Brantschen, Johannes B..Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-271-3.;
5202 k11/4.Bühlmann, Walbert.Jan XXIII. : Zápas za budoucnost církve.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-218-7.;
5203 k11/4.Bujko, Peter,1968-.Bože, ty si môj Boh-.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417644 (brož.); 978-80-7141-764-4.;
5204 k11/4.Buob, Hans,1934-.Cesta obrácení /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-666-2.;
5205 k11/4.Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..;
5206 k11/4.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.;
5207 k11/4.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.;
5208 k11/4.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.;
5209 K11/4.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.;
5210 k11/4.Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.;
5211 k11/4.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.;
5212 k11/4.Häring, Bernhard,1912-1998.Soľ a svetlo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.;
5213 k11/4.Hirjak Steve, SJ.Oslavujme Ježišovu Matku.Turie:vl. n..1997..;
5214 k11/4.Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.;
5215 k11/4.Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).;
5216 k11/4.Léonard, André,1940-.Slyší Bůh naše modlitby? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.978-80-7195-825-3.;
5217 k11/4.Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1.;
5218 k11/4.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.;
5219 k11/4.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.;
5220 k11/4.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.;
5221 k11/4.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Slova o církvi :. :Brno :.1998.80-85959-30-5.;
5222 K11/4.Moyniham, Anselm - autor.Boží přítomnost.:Praha :.1996.80-85929-10-4.;
5223 k11/4.Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.;
5224 k11/4.Pápež Pavol VI..O Mariánské úctě.Rím:Křesťanská akademie.1977..;
5225 k11/4.Pavol Strauss.Zákruty bez ciest.:Smena.1971..;
5226 k11/4.Pawlowsky, Peter.Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-143-1.;
5227 k11/4.Pesch, Otto Hermann.Existuje? : poznání Boha dnes.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-241-1.;
5228 k11/4.Pesch, Otto Hermann.Základní otázky katolické víry.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-206-3.;
5229 k11/4.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.;
5230 k11/4.Putna Martin C..My poslední křesťané.Praha:Herrmann a synové.1994..;
5231 k11/4.Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.;
5232 K11/4.Schnackenburg, Rudolf.Všechno zmůže,kdo věří : Kázání na hoře a Otčenáš.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-214-4.;
5233 k11/4.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.;
5234 k11/4.Svätý Cyprián.O smrti a trpělivosti.:samizdat.1970?..;
5235 k11/4.Špidlík Tomáš.Umíme se modlit?.:Societas, Nakladatelství Tovaryšstva Ježíšova.1993..;
5236 k11/4.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.;
5237 k11/4.Špidlík, Tomáš.Vieme sa modliť?. USPO:Bratislava.1993.80-88717-00-0.;
5238 k11/4.Špidlík,T..Maria v tradici křesťanského východu .:.1981..;
5239 k11/4.Šuppa, Jozef.Vyznať sa v sebe samom.Trnava:Dobrá kniha.2012.97880-7141-740-8 (brož.);978-80-7141-740-8.;
5240 k11/4.Šuppa, Jozef,1951-.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417934 (brož.); 978-80-7141-793-4.;
5241 k11/4.Šuppa, Jozef,1951-.Modliť sa a žiť z viery.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418085 (brož.); 978-80-7141-808-5.;
5242 k11/4.Trstenský, František,1973-.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.;
5243 k11/4.Vianney, Ján Mária.Usmernenia pre hriešnikov.:.2010.978-83-61881-52-0.;
5244 k11/4.Weigl A. M..Maria, Mystická Ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger.2000?..;
5245 k11/5..Buh mezi námi.Praha:Signum unitatis.1991..;
5246 k11/5..Listy rodičom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Obzor.1990.80-215-0116-6.;
5247 k11/5..Žartujme a tešme sa-. Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-002-X.;
5248 k11/5.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.;
5249 k11/5.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..;
5250 k11/5.Augustín Jozef.Rozhrnutá opona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
5251 k11/5.Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
5252 k11/5.Carmine, DI SANTE.Postavy viery.:Don Bosco.2001.80-88933-68-4.;
5253 k11/5.david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..;
5254 k11/5.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.;
5255 k11/5.Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
5256 k11/5.Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.;
5257 k11/5.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.;
5258 k11/5.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.;
5259 k11/5.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.;
5260 k11/5.Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.;
5261 k11/5.Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.;
5262 k11/5.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
5263 k11/5.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.;
5264 k11/5.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..;
5265 k11/5.Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981..;
5266 k11/5.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
5267 k11/5.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..;
5268 k11/5.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 5.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
5269 k11/5.Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-028-5.;
5270 k11/5.Malý Tomáš.Ty a on Ty a ona.Řím:Křesťanská akademie.1978..;
5271 k11/5.Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.;
5272 k11/5.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.;
5273 k11/5.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.;
5274 k11/5.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.;
5275 k11/5.Meň, Alexandr.Rozbít led = Křesťan ve společnosti : (výbor z díla).:Triáda.2004.80-86138-57-7.;
5276 k11/5.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.;
5277 k11/5.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.;
5278 k11/5.neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..;
5279 k11/5.Nigg, Walter,1903-1988.Kniha kajícníků :.Brno ::Cesta,.2000.80-85319-99-3.;
5280 k11/5.Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.;
5281 k11/5.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.;
5282 k11/5.Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..;
5283 k11/5.Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..;
5284 k11/5.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.;
5285 K11/5.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.;
5286 k11/5.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Povídej mi o lásce.:Praha :.1996, c1994.80-7178-047-2.;
5287 k11/5.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..;
5288 k11/5.Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..;
5289 k11/5.Quoist, Michel,1921-1997.Tvojimi očami /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,.1972..;
5290 k11/5.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620718 (brož.); 80-7162-071-8.;
5291 k11/5.Richard, Rohr.Naděje proti temnotám : dnešním neklidným světem se sv. Františkem.:Cesta.2004.80-7295-059-2.;
5292 k11/5.Rohr, Richard.Slobodní od slobody.Dolný Kubín:Zrno.1997.8096786709;80-967867-0-9.;
5293 k11/5.Rohr, Richard, 1943-.Skryté věci :.:Brno :.2009.978-80-7295-115-4.;
5294 k11/5.Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-511-X.;
5295 k11/5.Sheikhová Bilquis.Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1981..;
5296 k11/5.Sherrill John L..Oni hovoria inými jazykmi.:Neuvedené.1980?..;
5297 K11/5.Smržík, Štefan .Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4.;
5298 k11/5.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.;
5299 k11/5.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.;
5300 K11/5.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.;
5301 k11/5.Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0.;
5302 k11/5.White, Ellen Gould.Myšlenky z hory blahoslavenství : 1.díl. : Z Ježíšova učení.Praha:Církev adventistů.1990.80-85002-05-1.;
5303 k11/5.Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.;
5304 k11/5.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
5305 k11/5.Zamboniová, Dori.V hĺbke bolesti.Bratislava:Nové mesto.1994.808548144;80-8548-14-4.;
5306 k11/6.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.;
5307 k11/6.Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.;
5308 k11/6.Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-34-0.;
5309 k11/6.Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.;
5310 k11/6.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.;
5311 k11/6.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.;
5312 k11/6.Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1.;
5313 k11/6.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.;
5314 k11/6.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.;
5315 k11/6.Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.;
5316 k11/6.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.;
5317 k11/6.Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.;
5318 k11/6.Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.1995.80-85527-99-5.;
5319 k11/6.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.;
5320 k11/6.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.;
5321 k11/6.Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.;
5322 k11/6.Bahounek, Jiří, 1947-.Programování lidského srdce : [30 májových zamyšlení].:Brno : Brněnské Angelikum.2010..978-80-254-9965-8 (v knize neuvedeno : brož.).;
5323 k11/6.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.;
5324 k11/6.Balling Adalbert Ludwig a Hopfgarten Joseph.Následuj mne!.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s. r. o..1996..;
5325 k11/6.Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.;
5326 k11/6.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.;
5327 k11/6.Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-081-9.;
5328 k11/6.Boulad, Henri.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.;
5329 k11/6.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.;
5330 k11/6.Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.;
5331 k11/6.Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.;
5332 k11/6.Crabb, Lawrence J.,1944-.Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř.Praha ::Návrat,.1993.80-85495-27-9.;
5333 K11/6.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.;
5334 k11/6.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.;
5335 k11/6.Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.;
5336 k11/6.Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.;
5337 k11/6.Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.;
5338 k11/6.Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1.;
5339 k11/6.Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.;
5340 k11/6.Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.;
5341 k11/6.Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.;
5342 k11/6.Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.2001.80-7114-327-8.;
5343 k11/6.Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X.;
5344 k11/6.Kenneth Ring.Čelem k věčnosti.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..;
5345 k11/6.Kner, Anton.Umění všedního dne : Křesťanské ctnosti všedního dne.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-156-4.;
5346 k11/6.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.;
5347 k11/6.Lehmann, Karl.Duchovní jednání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-22-7.;
5348 k11/6.Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.;
5349 k11/6.Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.;
5350 k11/6.McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6.;
5351 k11/6.Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.;
5352 k11/6.Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.;
5353 k11/6.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.;
5354 k11/6.Nigel, M. de S. Cameron.Sú kresťania ľudia?.:Návrat domov.2001.80-968354-5-9.;
5355 k11/6.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.;
5356 k11/6.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.;
5357 k11/6.Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2.;
5358 k11/6.Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2.;
5359 k11/6.Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.;
5360 k11/6.Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.;
5361 k11/6.Philip, Yancey.Ohlasy z jiného světa.:Návrat domů.2004.80-7255-098-5.;
5362 k11/6.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.;
5363 k11/6.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.;
5364 k11/6.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.2003.80-7178-770-1.;
5365 k11/6.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
5366 k11/6.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.;
5367 k11/6.Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.;
5368 k11/6.Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.;
5369 k11/6.Rohr, Richard, 1943- - autor.Blízké příležitosti k milosti.:Praha :.2005.80-86025-92-6.;
5370 k11/6.Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.;
5371 k11/6.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.;
5372 k11/6.Speyr, Adrienne von, 1902-1967 - autor.Slova na kříži.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-65-0.;
5373 k11/6.Speyr, Adrienne von((1902-1967).).Spowiedź.Poznań ::"W Drodze",.1993.8370330029.;
5374 k11/6.Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.;
5375 k11/6.Šatura, Vladimír.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.;
5376 k11/6.Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.;
5377 k11/6.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.;
5378 k11/6.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.;
5379 k11/6.Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.;
5380 k11/6.Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.;
5381 k11/6.Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.;
5382 k11/6.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-0.;
5383 k11/6.Vanier, Jean, 1928- - autor.Rodí se nová naděje :.:Praha :.1997.80-7113-160-1.;
5384 k11/6.Yancey, Philip D..Nekončící milost.Praha:Návrat domů.2001.80-7255-042-X.;
5385 k11/7..Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectia divino.Rok A.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.;
5386 k11/7..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-163-7.;
5387 k11/7.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993.80-85223-16-3.;
5388 k11/7.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.;
5389 k11/7.Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).;
5390 k11/7.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.;
5391 k11/7.Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.;
5392 k11/7.Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.;
5393 k11/7.Flossmann Karel.První čtení.Praha:ČKCH.1990..;
5394 k11/7.Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..;
5395 k11/7.Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..;
5396 k11/7.Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.;
5397 k11/7.Hromník, Milan.Trpel za nás .Trnava:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-679-1.;
5398 k11/7.Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.;
5399 k11/7.Jurko, Jozef.Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.1999.80-968225-8-6.;
5400 k11/7.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.;
5401 k11/7.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.;
5402 k11/7.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.;
5403 k11/7.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.;
5404 k11/7.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.;
5405 k11/7.Klisz Milosla Mons..Fermentum 1.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..;
5406 k11/7.Klisz Milosla Mons..Fermentum 7.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..;
5407 k11/7.Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
5408 k11/7.Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..;
5409 k11/7.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.;
5410 k11/7.Ľubomír Stanček.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.;
5411 k11/7.O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..;
5412 k11/7.Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.;
5413 k11/7.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.;
5414 k11/7.Pokorný Ladislav.Slovo ke dni.Praha:ČKCH.1990..;
5415 k11/7.Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8.;
5416 k11/7.Skoblík, Jiří, 1932- - autor.Na cestě po Jeho stopách :.:Praha :.1993.80-85795-04-3.;
5417 k11/7.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.;
5418 k11/7.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.;
5419 k11/7.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.;
5420 k11/7.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.;
5421 k11/7.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom \n 1. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-043-3.;
5422 K11/7.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-045-X.;
5423 k11/7.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.;
5424 k11/7.Stanček, Ľubomír,(1955-).Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.;
5425 k11/7.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.;
5426 k11/7.Sucháň, Jan.Z tmy na svetlo.:PS MONT.1997.80-967620-2-8.;
5427 k11/7.Urbanec, Bartolomej,1918-1983.Pri prameni.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.9788071656821 (brož.);978-80-7165-682-1.;
5428 k11/7.Vladimír, Sergejevič Soloviov.Listy nedeľné a veľkonočné a iné vybrané spisy.:Tranoscius.1997.80-7140-105-6.;
5429 k11/7.Záň Augustín J. M.T..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1973..;
5430 k11/7.Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1976..;
5431 k11/7.Záň Augustín J. , ThM..Návrat k otcovi.Cleveland, Ohio:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1969..;
5432 k11/7.Záň Augustín J. , ThM..Z večných prameňov.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1967..;
5433 k11/8.Halász, Juraj,1949-.Cintorín sv. Rozálie v Košiciach.Bratislava:Občianske združenie Tradície a hodnoty; Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.2013.9788097058098 (viaz.); 978-80-970580-9-8.;
5434 k11/8.Ján Gašpar a spol..Lexikón košičanov.Košice:Equilibria.2014.978-80-8143-156-2.;
5435 k11/8.Kejř Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..;
5436 K11/8.Majo, Juraj.Náboženský atlas Slovenska /.:.2010??.978-80-8136-052-7.;
5437 k11/8.Martin, Vančo.Stredoveké rotundy na Slovensku.:Chronos.2000.80-89027-00-8.;
5438 k11/8.Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..;
5439 k11/8.Peter Sedlak.Kňazské a rehoľné osobnosti z historického územia Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaška.2014.978-80-7165-950-1.;
5440 k11/8.Veselý Jiří Maria, OP.Svatoklimentský listář.Staré Město-Veligrad / Řím:Universita sv. Tomáše Akvinského.1963 / 1969..;
5441 k11/8.Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.;
5442 k11/8.Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.2013.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.;
5443 k12-1a.Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.;
5444 k12-1a.Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.;
5445 k12-1a.Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.;
5446 k12-1a.Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.;
5447 k12-1a.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.;
5448 k12-1a.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.;
5449 k12-1a.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.;
5450 k12-1a.Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.;
5451 k12-1a.Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.;
5452 k12-1a.Zubko, Peter.Dejiny Košického arcibiskupstva I.diel : Dejiny Košickej kapituly (1804-2001).Prešov:VMV.2003.80-7165-383-7.;
5453 k12-1a.Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.;
5454 k12-1b..Agostino e la sua Arca.Pavia:Comunitá Agostiniana San Pietro in Ciel D´oro.2000..;
5455 k12-1b..Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.;
5456 k12-1b..The National Shrine of the Immaculate Conception.Washington, D.C.:America´s Tribute to Mary.1985?..;
5457 k12-1b.Biathová Katarína (text).Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran .1983..;
5458 k12-1b.Burian Jiří.Katedrála sv. Víta na Pražském hradě.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1980..;
5459 k12-1b.Cónová, Ilona.Vitráže na Slovensku.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-215-4.;
5460 k12-1b.Genthon István.Rippl - Rónai József.Budapest:Genthon Istvánné.1958..;
5461 k12-1b.Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..;
5462 k12-1b.Groško, Imrich,.Július Bukovinský. 1903-1975. Galéria Júliusa Jakobyho:Košice.1993.80-85745-01-1.;
5463 k12-1b.Hanušin, Ján.Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach. .Bratislava :Dajama.2009.978-80-89226-87-0.;
5464 k12-1b.Havel Jiří .Svět hor.Praha:Panorama.1979..;
5465 k12-1b.Heckel Vilém.Má vlast.Praha:Orbis.1977..;
5466 k12-1b.Chadraba Rudolf - vedecký redaktor, Denkstein V. - recenzent, Krása J. - výkonný redaktor.Dějiny Českého výtvarného umění I (ac).Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..;
5467 k12-1b.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.;
5468 k12-1b.Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..;
5469 k12-1b.Katalin Dávid.Magyar egyházi gyujtemények kincsei.Budapest:Corvina Kiadó.1981..;
5470 k12-1b.Krauze Andrzej.Sztuka sakralna w Polscse.Warszawa:ARS Christiana.1956..;
5471 k12-1b.Kusák Dalibor, Burian Jiří, Muchka Ivan.Hrady a zámky.Praha:Panorama.1980..;
5472 k12-1b.Lassus Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..;
5473 k12-1b.Marchioro Cesarino.Le Chiese Goitesi.Mantova:Ministero per i beni culturali e Ambientali.1990..;
5474 k12-1b.Nyssen Wilhelm/Sonntag Franz-Peter.I barbari incontro a Cristo.Roma:Coines Edizioni.1972..;
5475 k12-1b.Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.;
5476 k12-1b.Poláčik, Štefan.Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska = Atlas der Religionen, Religiöser Gemeinschaften und Religiosität in der Slowakei. Bratislava:Chronos.2000.80-967860-8-3.;
5477 k12-1b.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.;
5478 k12-1b.red. Marcela Jeníčková.Rodinný atlas sveta.:Vojenský kartografický ústav.2001.80-8042-293-1.;
5479 k12-1b.Roubal Radek.Slovensko.Bratislava:Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo.1984..;
5480 k12-1b.Schuster, Rudolf.Hlavná. PressPrint:Košice.1997.80-967412-4-1.;
5481 k12-1b.Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda .1982..;
5482 k12-1b.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská.1981..;
5483 k12-1b.Tatarkiewicz Wladyslaw.Dejiny estetiky II.Bratislava:Tatran.1988..;
5484 k12-1b.Tykač Ján, Ing..Jar v záhrade.Bratislava v spolupráci s nakladateľstvom Artia, Praha:Príroda.1980..;
5485 k12-1b.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia.1981..;
5486 k12-1b.Vaculík Karol.Gotické umenie Slovenska.Bratislava:Slovenská národná galéria v spolupráci so Slov. ústavom pamiat. starostlivosti a ochrany prírody.1975..;
5487 k12-1b.Weber, Andrea.Duccio di Buoninsegna :.Koln:Konemann.1997.382900687X (Pp.).;
5488 k12-1b.Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.;
5489 k12-2a.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1990..;
5490 k12-2a.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1991..;
5491 k12-2a.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Praha:Beauchesne.1988..;
5492 k12-2a.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.;
5493 k12-2a.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0463-3.;
5494 k12-2a.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0464-1.;
5495 k12-2a.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0465-X.;
5496 k12-2a.Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Tatran.1976..;
5497 k12-2a.Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..;
5498 k12-2a.Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..;
5499 k12-2a.Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.;
5500 k12-2a.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.;
5501 k12-2a.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.;
5502 k12-2a.Sliacký Ondrej.Slovník slovenských spisovateľov pre detí a mládež.Bratislava:Mladé letá.1970..;
5503 k12-2a.spracoval kolektív autoru za vedení Evy Kuťákové a Anežky Vidmanové.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1984..;
5504 k12-2a.Viller M., Cavallera F., Guibert J. et Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1994..;
5505 k12-2b..Bolešov a jeho ľudia 1224 - 1994. Electa:Žilina.1993.80-88689-01-5.;
5506 k12-2b.Alce Venturino P. OP.The Basilica of Saint - Dominic in Bologna.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1997..;
5507 k12-2b.Bezina Petar, Fra, Dr..Progoni.Split:Splitske metropolije i zadarske nadbiskupije .2000..;
5508 k12-2b.Cioffari Gerardo P., OP.San Nicola - Leggende e cronache russe.Bari:Centro Studi Nicolaiani della Basilica di S. Nicola.1986..;
5509 k12-2b.Dudáš, Miloš,1966-.Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku.Košice:JES SK.2013.9788088900566 (viaz.); 978-80-88900-56-6.;
5510 k12-2b.Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.;
5511 k12-2b.European Integration Consoftium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.The Impact of Eastern.:Employment § social affairs Euroopean Commisision.2001..;
5512 k12-2b.Chropovský Bohuslav.Die Slawen.Praha:Presseagentur Orbis.1988..;
5513 k12-2b.Kotvan Imrich - Frimmová Eva.Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine.Martin:Matica slovenská.1988..;
5514 k12-2b.Kučera Matúš PhDr, doc.. DrSc. .Slovensko.Bratislava:Mladé letá.1985..;
5515 k12-2b.Pápai Zsuzsanna.Zakarpatja.Mukačevo-Munkáč-Mukatscheswo:Ministerstvo Nacionalnoj Kulturnoj Spadščini.2003..;
5516 k12-2b.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská.1981..;
5517 k12-2b.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská.1981..;
5518 k12-2b.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia.1981..;
5519 k12-2b.Vojenčiak, Juraj.K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Nitra:Pápežské misijné diela.1995..;
5520 k12-3a.Cioffari Gerardo.Gli zar di serbia la publia e s. Nicola.:Centro Studi Nicolasiani.1989..;
5521 k12-3a.Debus Allen G..L´uomo e la natura nel rinascimento.Milano:Jaca Book.1982..;
5522 k12-3a.Grigorenko, Pjotr Grigorjewitsch.Erinnerungen.Munchen:Bertelsmann.1981.3570000974.;
5523 k12-3a.Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..;
5524 k12-3a.Lewis C. S..The Abolition of Man.New York:Collier books Macmillan publishing company.1986..;
5525 k12-3a.Tschortner, Heinz Dieter.Gerhart Hauptmann :.Wurzburg:Stiftung Kulturwerk Schlesien.1995.3929817012.;
5526 k12-3b..Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..;
5527 k12-3b.John, Haywood.Atlas svetových dejín.:Slovart.2001.80-7145-471-0.;
5528 k12-3b.Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.;
5529 k12-3b.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
5530 k12-3b.Mandelštam, Naděžda Jakovlevna.Dvě knihy vzpomínek.Brno:Atlantis.1996.80-7108-128-0.;
5531 k12-3b.Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..;
5532 k12-3b.Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..;
5533 k12-3b.Oursel Raymond - testo.La civilta´- religiosa, culturale e artistica.Milano:Jaca Book.1983..;
5534 k12-3b.Oursel Raymond - testo.La Via Lattea.:Jaca Book.1985..;
5535 k12-3b.Poche-Couleur.L´Art Roman.:Éditions du Rocher.2000?..;
5536 k12-3b.Steck Max von.Durer.Zurich:Schweizer druck - und verlalgshaus AG.1950?..;
5537 k12-3b.Svoboda Max OP, Nordegg Cécile, Berkh Jonathan.In deine hände lege ich meinen Geist.Munchen, Wien:edition Kappa.2001..;
5538 k12-3b.Zubko, Peter,1972-.Pútnický Kostol svätej Alžbety v Košiciach.Poprad:Popradská tlačiareň.2014.9788089613076 (viaz.); 978-80-89613-07-6.;
5539 k12-4a.Bouman, Johan,(1918-).Musik zur Ehre Gottes :.Giessen ::Brunnen,.2000..376551201X.;
5540 k12-4a.Grulich, Rudolf,(1944-)."O Prag, wir zieh'n in die Weite- :.Augsburg ::Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitenfragen,.1992.3-926038-34-9 .;
5541 k12-4a.Chabod Federico.E La "Nuova storiografia" Italiana.Milano:Jaca Book.1983..;
5542 k12-4a.Koestler Arthur.I sonnambuli.Milano:Jaca Book.1982..;
5543 k12-4a.Lacouture, Jean,(1921-).De Gaulle :.New York (New York) ::W.W. Norton,.1990.0-393-02699-X.;
5544 k12-4a.Mornet Daniel.Le origini intellettuali della rivoluzione francese.Paris:Jaca Book.1982..;
5545 k12-4a.Teichman Josef.Ludwig van Beethoven.Praha - Bratislava:Edícia Supraphon.1968..;
5546 k12-4b..Mutter Teresa.Bergisch-Gladbach:Lubbe.1979.3404014561.;
5547 k12-4b.Algisi Leone.Johannes XXIII.Luzern:Schweizer Volks-Buchgemeinde.1959..;
5548 k12-4b.Brocker Luise Dr..Die Botschaft des Kreuzes.Bistum Essen:Katholischer Deutscher Frauenbund.1986..;
5549 k12-4b.Céline Martin, Schwester Geneviéve vom Heiligsten Antliz.Meine Schwester Therese.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..;
5550 k12-4b.Dangelmaier A..P. Anselm Schott.Reimlingen oder der Verfasser:Selbstverlag.1971..;
5551 k12-4b.Dorn Luitpold A..Anekdoten um Papst Paul VI..Munchen und Esslingen:Bechtle Verlag.1968..;
5552 k12-4b.Edit Stein.Mein Leben beginnt jeden Morgen neu.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1998..;
5553 k12-4b.Fesquet Henri.Humor und Weisheit Johannes´des Guten.Frankfurt am Main:Heinrich Scheffler.1965..;
5554 k12-4b.Guitton Jean.Dialogi z Pawlem VI.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1969..;
5555 k12-4b.Jan Pavel(1912-1978).Ihr ergebener Albino Luciani :.München ::Neue Stadt,.1978.3-87996-076-3.;
5556 k12-4b.Jan Pavel(1920-2005).Geschenk und Geheimnis :.Graz ::Styria,.1997.3-222-12501-5.;
5557 k12-4b.Kummer, Regina..Albino Luciani, Papst Johannes Paul I. :.Graz ::Styria,.1991..3-222-12004-8.;
5558 k12-4b.Kumpf Alfred.Aus dem Stegreif.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..;
5559 k12-4b.Maliński M. KS..Wezwano mnie z dalekiego kraju.Poznaň - Warszawa:Pallotinum.1980..;
5560 k12-4b.Maliński, Mieczysław,(1923-).Johannes Paul II. :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18504-0.;
5561 k12-4b.Marquis-Oggier Claire.Der selige Maurice Tornay.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1993..;
5562 k12-4b.Muggeridge, Malcolm.Mutter Teresa :.Freiburg (im Breisgau), Basel, Wien:Herder.1975.3451165562 (kart.).;
5563 k12-4b.Muggeridge, Malcolm,(1903-).Mutter Teresa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-07628-4.;
5564 k12-4b.Tereza,(1910-1997).Tu m'apportes l'amour.[Paris] ::Centurion,.1976.2-227-34015-0.;
5565 k12-4b.Thérése d´Avila Sainte.Le livre des Fondations.Paris:Union Generale D´Éditions.1952..;
5566 k12-4b.Zananiri Gaston, OP.Pape et Patriarches.Paris:Nouvelles editions latines.1962..;
5567 k12-5a.Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.2004.80-7306-152-X.;
5568 k12-5a.Bonhöffer, Dietrich.Na cestě k svobodě : Listy z vězení.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-081-8.;
5569 k12-5a.Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-96-4.;
5570 k12-5a.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.;
5571 k12-5a.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.;
5572 k12-5a.Haring, Bernhard.Meine Erfahrung mit der Kirche.Freiburg/Brsg. u.a.:Herder.1991.3451216205.;
5573 k12-5a.Janáček Josef.Rudolf II. a jeho doba.Praha:Nakladatelství Svoboda.1987..;
5574 k12-5a.Leuenberger Theodor.Chinas durchbruch in das zwanzigste Jahrhundert.Zurich:Flamberg Verlag.1971..;
5575 k12-5a.Malia, Martin E. - (Martin Edward), 1924-2004 - autor.Sovětská tragédie :.:Praha :.2004.80-7203-566-5.;
5576 k12-5a.Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran.1986..;
5577 k12-5a.Pipes, Richard.Rusko za starého režimu.Praha:Argo.2004.80-7203-559-2.;
5578 k12-5a.Rolland Romain.Beethoven III..Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1959..;
5579 k12-5a.Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.;
5580 k12-5a.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.1992.80-7198-034-X.;
5581 k12-5b.Frye, Northrop.Anatomie kritiky : čtyři eseje.Brno:Host.2003.80-7294-078-3.;
5582 k12-5b.Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.;
5583 k12-5b.Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.;
5584 k12-5b.Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.;
5585 k12-5b.Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.2003.80-200-1084-X.;
5586 k12-5b.Plintovič Ivan.Dva medailóny.Martin:Osveta.1988..;
5587 k12-5b.Spengler, Oswald, 1880-1936.[Untergang des Abendlandes. Česky]Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin. 2010. : Praha : Academia.2010.978-80-200-1886-1.;
5588 k12-5b.Stender-Petersen, Adolf.Geschichte der russischen Literatur.Munchen:Beck.1974.3406049842.;
5589 k12-5b.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.1992.80-7198-034-X.;
5590 k12-5b.Zakaria, Fareed.Budúcnosť slobody. .Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-285-3.;
5591 k12-6a.Spoločníková, Mária,1926-.Corpus Christi :.Trnava ::Dobrá kniha,.2012.978-80-7141-744-6.;
5592 k12-6a.Stacho, Ľubo,1953-.Moja krajina.Zlín:Kniha Zlín.2011.9788087497432 (viaz.); 978-80-87497-43-2.;
5593 k12-6b..Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne Gabriel et ses Fils.1936..;
5594 k12-6b..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..;
5595 k12-6b..Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..;
5596 k12-6b..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..;
5597 k12-6b..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..;
5598 k12-6b..Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et mystique, doctrine et histoire.Paris:Beauchesne.1953..;
5599 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1953..;
5600 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1957..;
5601 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1961..;
5602 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1964..;
5603 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1967..;
5604 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1969..;
5605 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..;
5606 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..;
5607 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1971..;
5608 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..;
5609 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1976..;
5610 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1980..;
5611 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..;
5612 k12-6b.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..;
5613 k12-6b.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..;
5614 k12-6b.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.:Paris.1984..;
5615 k12-6b.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..;
5616 k12/2..Maria, Mystická Růže.Brno ::Mana,.1993.80-90025-8-7.;
5617 k12/2..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-762-2.;
5618 k12/2.Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.;
5619 k12/2.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.;
5620 k12/2.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.;
5621 k12/2.Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.;
5622 k12/2.Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.;
5623 k12/2.Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X.;
5624 k12/2.brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.;
5625 k12/2.Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.;
5626 k12/2.Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.;
5627 k12/2.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.;
5628 k12/2.Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.;
5629 k12/2.Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.;
5630 k12/2.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.;
5631 k12/2.Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.;
5632 k12/2.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.;
5633 k12/2.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.;
5634 K12/2.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.;
5635 k12/2.Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.;
5636 k12/2.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.;
5637 k12/2.Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..;
5638 k12/2.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.;
5639 K12/2.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.;
5640 k12/2.Hanola.Tajomstvo skutočnosti.Bratislava:Svornosť.1995.80-85696-02-9.;
5641 k12/2.Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.;
5642 k12/2.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.;
5643 k12/2.Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..;
5644 k12/2.Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.;
5645 k12/2.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
5646 K12/2.Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.;
5647 k12/2.Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.;
5648 k12/2.Krupa, Jozef.Matka nášho pána.:Oto Németh.2001.80-88949-30-0.;
5649 K12/2.Lacika, Ivan.Putovanie za Máriou :.Bratislava ::Q 111,.1991.80-85401-02-9.;
5650 k12/2.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.;
5651 k12/2.Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.;
5652 k12/2.Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.;
5653 k12/2.Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.;
5654 k12/2.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
5655 k12/2.Mária.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-462-4.;
5656 k12/2.Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.;
5657 k12/2.Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.;
5658 k12/2.Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-30-8.;
5659 k12/2.Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.;
5660 k12/2.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.;
5661 k12/2.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.;
5662 k12/2.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.;
5663 k12/2.Petri Heinrich Beinert Wolfgang.Učení o Marii.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1996..;
5664 k12/2.Pospíšil, C. V..Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..2000.8072660616;80-7266-061-6.;
5665 k12/2.Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.1993.80-90025-7-9.;
5666 k12/2.Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.;
5667 k12/2.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.;
5668 k12/2.Press, František,(1932-2004).Na prahu Kristova Království :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-4-4.;
5669 K12/2.Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .;
5670 k12/2.Press, František,(1932-2004).Přijď, Duchu Svatý :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1994.80-901553-1-6 .;
5671 k12/2.Press, František,(1932-2004).Všude zní Mariin hlas :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-6-0.;
5672 K12/2.Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).;
5673 k12/2.Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Loretánské světlo.:Praha :.1992.80-7021-083-4.;
5674 k12/2.René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.;
5675 k12/2.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.;
5676 k12/2.Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.;
5677 K12/2.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.;
5678 k12/2.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.;
5679 k12/2.Stolárik, Stanislav,.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.;
5680 k12/2.Sv. Petr Kanisius.Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička II.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..;
5681 k12/2.Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.1998.80-967913-4-6.;
5682 k12/2.Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.;
5683 k12/2.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..;
5684 k12/2.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.;
5685 k12/2.Václav, Wolf..Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-199-X.;
5686 k12/2.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.;
5687 k12/2.Zeyer, Julius,1841-1901.Zahrada Marianská /.Praha ::Unie,.1903..;
5688 K12/3..Litánie Loretánske v rozjímaní.:.org. 1954..;
5689 K12/3..Loretánske litánie.:Samizdat.1983 (?)..;
5690 K12/3..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..;
5691 K12/3..Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?..;
5692 K12/3..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.;
5693 K12/3..Zasvěcení Neposkvrnené.:Samizdat.1960..;
5694 k12/3.Anton Medvec.Ideme k tebe, Mária....Košice:.2014.978-80-971733-5-7.;
5695 K12/3.Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.;
5696 K12/3.Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..;
5697 k12/3.Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.;
5698 k12/3.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.;
5699 K12/3.Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..;
5700 K12/3.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.;
5701 K12/3.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..;
5702 k12/3.Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.;
5703 K12/3.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.;
5704 k12/4.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.;
5705 k12/4.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.;
5706 K12/4.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..;
5707 K12/6.Rudolf, Ströbinger.Hosté poslední večeře : Osudy dvanácti apoštolů.Brno:Moba.1997.80-7173-582-5.;
5708 K12/6.Schreiter, Robert J..Služba zmierenia.[Bratislava]:Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2016.9788089570164; 978-80-89570-16-4.;
5709 k120/4.Knapík, Jozef.Dnešné pohľady na umučenie Nášho Pána Ježiša Krista. KBD:Svit.2000.80-968345-0-9.;
5710 k120/8.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-14-3.;
5711 k123/1.Honzák, František.Evropa v proměnách staletí.Praha:Libri.1997.80-85983-30-3.;
5712 k125/6.Pekař, Josef,1870-1937.O smyslu českých dějin.Praha ::Rozmluvy,.1990.0-946352-70-4.;
5713 k126/5.Jaksch, Wenzel.Cesta Evropy do Postupimi : vina a osud v podunajském prostoru.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..2000.80-85846-14-4.;
5714 k13-1a..Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..;
5715 k13-1a..Spiritualita Sv. Ignáca.neuvedené:Spoločnosť Ježišova.1975?..;
5716 k13-1a..Studia Academica HIstoriae Ecclesiae Cassoviae IV. Katedra cirkevných dejín:Košice.2002.80-7165-366-7.;
5717 k13-1a.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
5718 k13-1a.Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.;
5719 k13-1a.Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.;
5720 k13-1a.Holec, Peter.Ius et iustitia : Acta XI. symposii iuris canonici anni 2000. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-07-2.;
5721 k13-1a.Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-095-6.;
5722 k13-1a.Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.50. výročie násilného uzatvorenia kňazských seminárov na území Československej republiky.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.2000..;
5723 k13-1a.Komisia KBS pre DOS.Duchovná obnova.Nitra:Biskupský úrad.1996..;
5724 k13-1a.Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.;
5725 k13-1a.Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..;
5726 k13-1a.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.;
5727 k13-1a.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.;
5728 k13-1a.Seweryniak, Henryk(1951- )..Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii.Płock ::Płocki Instytut Wydawniczy,.1997.838740330X.;
5729 k13-1a.Štefan Senčík.Duchovné cvičenia - Exercície.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-078-0.;
5730 k13-1b..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.;
5731 k13-1b..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.;
5732 k13-1b..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.;
5733 k13-1b..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.;
5734 k13-1b..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.;
5735 k13-1b..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba.1993..;
5736 k13-1b.Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.;
5737 k13-1b.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.;
5738 k13-1b.Červeň Jozef.7777 myšlienok (psychológov, svätcov, osobností malých i veľkých) pre náročných.:Samizdat.1998..;
5739 k13-1b.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.;
5740 k13-1b.Fuzy Imrich Otec, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada.Môj Priateľ.Trnava:Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha.1992..;
5741 k13-1b.Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.;
5742 k13-1b.Jurko Jozef, Beňová Štefánia.Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné.Kapušany:Bens.2009..;
5743 k13-1b.Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.;
5744 k13-1b.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.;
5745 k13-1b.Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..;
5746 k13-1b.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).;
5747 k13-1b.Neuwirth Vladimír.Profesor Josef Vašica.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská.1994..;
5748 k13-1b.Posvätná kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktórium.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..;
5749 k13-1b.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.;
5750 k13-1b.Univerzita PJ. Šafárika.Prírodné vedy, filozofia, teológia: spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999..;
5751 k13-1b.Vasiľ, Cyril, SJ.Gréckokatolíci.Košice:Byzant.2000.808558123X;80-85581-23-X.;
5752 k13-1b.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.;
5753 k13-2a.Reško, Sándor - Vincze, István.Kosút : A kastélyos falu.Komárno :Komárňanské tlačiarne.2006.80-8056-542-2.;
5754 k13-2a.Rousselot Joseph.L´enfance et ses énigmes.Paris:Éditions Fleurus.1967..;
5755 k13-2a.Smitmans Adolf - Baur Andreas.Il Padre nostro nella catechesi.Modena:Edizioni Paoline.1973..;
5756 k13-2a.Tomko Jozef, Msgr. dr.,.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
5757 k13-2b..Glaubensverkundigung fur Erwachsene.Freiburg - Basel - Wien:Verlag Herder.1966..;
5758 k13-2b..Jean XXIII//Paul VI Discours au Concile.Paris:Éditions du centurion.1966..;
5759 k13-2b..Katholisscher Katechismus.Munster westf:Verlag Aschendorff.1956..;
5760 k13-2b..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..;
5761 k13-2b..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1989..;
5762 k13-2b..L´Église l´oecuménisme les églises orientales.Paris:Éditions du centurion.1966..;
5763 k13-2b..Pastorale d´aujourd´hui.Bruxelles:Edicioni du CEP.1962..;
5764 k13-2b..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.;
5765 k13-2b.Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..;
5766 k13-2b.Angelini Fiorenzo Card.."Ero infermo ...".Cittá del Vaticano:Pontificio Consiglio della PaCitta del Vaticano.1996..;
5767 k13-2b.Arnold Franz Xaver.Pastorale et principe d´incarnation.Bruxelles:Editions du Cep.1964..;
5768 k13-2b.Aufderbeck Hugo.Confirmare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..;
5769 k13-2b.Aufderbeck Hugo.Illuminare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1972..;
5770 k13-2b.Aufderbeck Hugo.Pastorale aufsätze 6. Band.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..;
5771 k13-2b.Barrau P., Delaruelle E., Huguet J., Laffargue J..L´invention pastorale.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1968..;
5772 k13-2b.Bernhardt Rudolf.Vorlesebuch.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
5773 k13-2b.Bettan G..Chiaro sul Domani.Milano:Ancora.1964..;
5774 k13-2b.Bissonnier Henri.Pédagogie de résurrection.Paris:Éditions Fleurus.1959..;
5775 k13-2b.Bours Johannes.Ježíš se ho zeptal.Praha:Zvon.1995..;
5776 k13-2b.Concile oecuménique Vatican II.L´eglise dans le monde/L´apostolat des laics/La liberté religieuse/Les moyens de communication sociale.Paris:Éditions du centurion.1966..;
5777 k13-2b.Concile oecuménique Vatican II.La liturgie. Paris:Éditions du centurion.1965..;
5778 k13-2b.Concile oecuménique Vatican II.La liturgie /Documents conciliaires 5. Paris:Éditions du centurion.1965..;
5779 k13-2b.Concile oecuménique Vatican II.La révélation l´activité missionnaire, ministére et vie des prétres.Paris:Éditions du centurion.1966..;
5780 k13-2b.Concile oecuménique Vatican II.Les évéques/ La vie religieuse/ La formation des prétres/ L´éducation chrétienne/.Paris:Éditions du centurion.1965..;
5781 k13-2b.Hofer Albert.Biblische katechese.Salzburg:Otto Muller Verlag.1966..;
5782 k13-2b.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.;
5783 k13-2b.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..;
5784 k13-2b.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..;
5785 k13-2b.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..;
5786 k13-3a..Lumen gentium :.:Praha :.1992.80-85528-07-X.;
5787 k13-3a..Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.;
5788 k13-3a..Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.;
5789 k13-3a.Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.;
5790 k13-3a.Congar Yves M. J., OP.Le concile au jour le jour.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
5791 k13-3a.Congar Yves M. J., OP.Vatican II.Paris:Éditions du Cerf.1963..;
5792 k13-3a.Congar Yves, Kung Hans, O´Hanlon Daniel.Discours au Concile Vatican II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
5793 k13-3a.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.;
5794 k13-3a.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.;
5795 k13-3a.Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..;
5796 k13-3a.Ján Pavol II..Lo splendore della veritá..Rím:Libreria Editrice Vaticana.1993..;
5797 k13-3a.Ján Pavol II..Slavorum apostoli - Pápeža Jána Pavla II. na pamiatku evanjelizač. diela sv. Cyrila a Metoda po 11. storočiach.Rím:Libreria editrice Vatikana.1985..;
5798 k13-3a.John Paul II.The splendor of truth.Sherbrooke:Éditions Paulines.1993..;
5799 k13-3a.Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.;
5800 k13-3a.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.;
5801 k13-3a.Kresing Bruno.Die Botschaft des Konzils.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1966..;
5802 k13-3a.Kung Hans.Concile et retour a l´unité.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..;
5803 k13-3a.Kung Hans.Konzil und Wieder - vereinigung.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1960..;
5804 k13-3a.Laurentin René.L´église et les juifs á Vatican II.Tournai - Paris, Belgique:Casterman.1967..;
5805 k13-3a.Montvalon Robert.Trois encycliques sociales. Texte intégral présenté et annoté.Brussels:Éditions du Seuil.1967..;
5806 k13-3a.Pavol VI..Konzilsdekrete l.Recklinghausen:Paulus Verlag .1966..;
5807 k13-3a.Peretra Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladatelstsvo Cor Jesu.1992..;
5808 k13-3a.Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.;
5809 k13-3a.Pius XI. pápež.Okružní list Pia XI. Divini redemptoris,.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
5810 k13-3a.Pojavnik, Ivan,(1943-).Das Mysterium des Konzils.Meckenheim ::Maxmilian Kolbe,.1996.3-924413-13-4.;
5811 k13-3a.Renard Mgr..De Ecclesia.Lyon:Librairie Saint-Paul - Éditions la Bonté.1966..;
5812 k13-3a.Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.;
5813 k13-3a.Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.;
5814 k13-3a.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.;
5815 k13-3b..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993..;
5816 k13-3b.Abbott Walter SJ.The Documents of Vatican II.Baltimore:Introduction by Lawrence Cardinal Shenan.1966..;
5817 k13-3b.Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..;
5818 k13-3b.Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1966..;
5819 k13-3b.Beckel Albrescht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..;
5820 k13-3b.Calmels Norberts.Concile et vies consacrées.Forcalquier:Róbert Morel.1968..;
5821 k13-3b.Garrone.Le Concile Orientations.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1966..;
5822 k13-3b.J. Pavol II.Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1964..;
5823 k13-3b.Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
5824 k13-3b.Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
5825 k13-3b.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
5826 k13-3b.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
5827 k13-3b.Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
5828 k13-3b.Ján Pavol II..Vatican council II.Collegeville:Liturgical Press.1984..;
5829 k13-3b.Krejčí Josef.Slovo Boží.Rím:Křesťanská akademia.1971..;
5830 k13-3b.Le edizioni dehoniane.Enchiridion Vaticanum.Bologna:EDB (Edizioni dehoniane ).1971..;
5831 k13-3b.Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Kleines konzilskompendium.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1967..;
5832 k13-3b.Vatican Collection Volume II.Vatican council II.New York:Costello publishing company.1982..;
5833 k13-4a..Belgian Revie of Social security.Brussels :Federal Ministry of Social Affairs.2001..;
5834 k13-4a..Das Menschenhaus :.Zurich u.a.:Benziger.1986.3545430391;3766803859;3491732085.;
5835 k13-4a..Dieu est vivant :.Paris ::Cerf,.1987, c1979.2-204-01392-7;2-204-01570-9.;
5836 k13-4a..Helfendes Miteinander, Heilendes Fureinander :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1988..3746202345.;
5837 k13-4a..Seelsorge in der modernen Gesellschaft / Symposionband in der Reihe der Stundenbucher Erfahrungen und Perspektiven - Ein Sympos.Hamburg:Furche Verlag.1961..;
5838 k13-4a.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov, Michalovce:Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi .1992..;
5839 k13-4a.Bacq Ph., Gantoy, Bouvy, Emrny, Haqsuin, Voye,l Hut, Lardinois, Plissart.Sacré Dimanche / Revue internationale de catéchése et de pastorale.Bruxelles :Bureau de dépét.1992..;
5840 k13-4a.Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Řád L. P..1991..;
5841 k13-4a.Carrón Julián, Ventorino Francesco.Parole ai preti.Torino:Societa editrice internazionale.1996..;
5842 k13-4a.Fischer Hubert Dr. .Fragen des Biologie - Unterricht an katholischen Privatschulen.Munchen:Arbeitskreis fur katholische freie (private) Schulen.1963..;
5843 k13-4a.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.;
5844 k13-4a.Morawietz Johan.Anregungen.Leipzig:St. Benno - Verlag .1970..;
5845 k13-4a.Muller Alois.Glaube - Kirche - Kirchliche Dienste.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1977..;
5846 k13-4a.Nathanson Bernard N., Dr. med..Die Hand Gottes.Waashington,, D. C.:Regenery Publishing, Inc..1997..;
5847 k13-4a.Nikelski Hartmut .Christliche Sterbehilfe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1979..;
5848 k13-4a.Pascucci Antonio.Dove va l´uomo?.Roma:Editrice A. V. E..1978..;
5849 k13-4a.Pavlowski Tomasz OPO.Przewodnik dla zniecheconych spowiedzia imsza swieta.Poznaň:W drodze.1989..;
5850 k13-4a.Platz Vinzenz.Ehe - und Familienpastoral.Kevelaer:Verlag Butzon § Bercker.1977..;
5851 k13-4a.Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..;
5852 k13-4a.Poupard, Paul.Église et cultures :.Paříž ::SOS,.1980.2-7185-0877-9.;
5853 k13-4a.Prachár Marián.Pastoračná situácia v Bratislavsko-trnavskej diecéze.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..;
5854 k13-4a.Reckinger, François.Wird man morgen wieder beichten?.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1974.3-7666-8812-X.;
5855 k13-4a.Revue de Pastorale Catéchétique.Catéchése á l´écoute des Parents.:Rennes.1963..;
5856 k13-4a.Rey, Bernard..Pour des celebrations penitentielles dans l'esprit de Vatican II.Paris ::les Ed. du Cerf,.1995.2-204-05199-3 (br).;
5857 k13-4a.Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.;
5858 k13-4a.Schenke Karl, Aufderbeck Hugo und Fritz Martin.Schwesternseelsorge.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..;
5859 k13-4a.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.;
5860 k13-4a.Schurmann Heinz.Geistliches tun.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..;
5861 k13-4a.Schurr Viktor.Cura d´anime in un mondo nuovo.Alba:Edizione Paoline.1960..;
5862 k13-4a.Schurr Viktor.Pastorale costruttiva.Roma:Edizioni Paoline.1965..;
5863 k13-4a.Schutz, Klaus-Volker..Gruppenarbeit in der Kirche :.Mainz ::Matthias-Grunewald-Verlag,.1989..3786713227.;
5864 k13-4a.Simitis Spiros, Prof. Dr. H.c..Genetische Diagnostik vor und während der Schwangerschaft.Berlin:National Ethikrat.2003..;
5865 k13-4a.Skrzydlewski, Władysław Bernard((1925-2004).).Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1989.8385032576.;
5866 k13-4a.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Apoštolát laikov vo sviatostnej pastorácii 2. diel.Bratislava:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.1993..;
5867 k13-4a.Zulehner Michael Paul.Il problema religioso e la classe operaia.Roma:Edizioni Cinque Lune.1970..;
5868 k13-4b.Frôlich Karl.Herr zeige uns den Vater.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..;
5869 k13-4b.Grudniok, Francizsiek .Byť kňazom. .Levoča:Polypress.2009.978-80-88704-70-6.;
5870 k13-4b.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..;
5871 k13-4b.Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..;
5872 k13-4b.Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
5873 k13-4b.Knoch Otto.Ein sämann ging aus.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk .1963..;
5874 k13-4b.Lapple Alfred.Christusverkundigung im Kirchenjahr.Munchen:Don Bosco Verlag.1969..;
5875 k13-4b.Pustet Friedrich.Predigten zu befonderen Anläffen 2.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1970..;
5876 k13-4b.Saint - Séverin.Homilien Advent, Vorfastenzeit, Karwoche, Pfingsten.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1967..;
5877 k13-4b.Saint - Séverin Priestergemeinschaft.Homilien aus Saint-Séverin I. Folge.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1968..;
5878 k13-5a..Cataloque CTS.London:Catholic truth society.1982..;
5879 k13-5a..Formazione sacerdotale.Napoli, Roma:L. E. R. (Libreria editrice redenzione).1970..;
5880 k13-5a..Obežník č. V. Celoštátneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva ČSSR v Prahe 7. 3. 1966.Praha:Katolícke duchovenstvo ČSSR.1966..;
5881 k13-5a..Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.;
5882 k13-5a.A cura del Centro Dehoniano.Documenti il concilio Vaticano II.:Edizioni Dehoniane.1966..;
5883 k13-5a.Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..;
5884 k13-5a.Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..;
5885 k13-5a.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.;
5886 k13-5a.Bockle Franz und Holenstein Carl.Die Enzyklika in der Diskussion.Zurich:Benziger Verlag.1968..;
5887 k13-5a.Comelli Valentino.Documenti per il Rinnovamento della chiesa.:.1968..;
5888 k13-5a.Conferenza episcopale italiana.Evangelizzazione e ministeri.Bologna:EDB.1977..;
5889 k13-5a.Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum.1991..;
5890 k13-5a.Congregazione per il clero.Direttorio per Il ministero e la vita dei presbiteri.Cita del Vasticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..;
5891 k13-5a.Cura Secretariatus Consílii.Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae.Gallen:Conferentiarum Episcopalium Europae.1990..;
5892 k13-5a.Encyklika svätého otca Pavla VI..O rozvoji národov (Začínajúca sa slovami "Populorum progressio).Rím:Vatikán.1967..;
5893 k13-5a.Fischer-Wolpert Rudolf a Bruckner-von Eiffová Márie.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..;
5894 k13-5a.Folkert Rickers (Hrsg.).Religionsunterricht und politische Bildung.Stuttgart, Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1973..;
5895 k13-5a.Gargantini Mario.I Papi e la Scienza.Milano:Jaca Book.1985..;
5896 k13-5a.Giovanni Paolo II..Lettera del santo Padre Giovanni Paolo II al sacerdoti per il giovedi santo 1994.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..;
5897 k13-5a.Giovanni Paolo II..Messaggio del Santo padre Giovanni Paolo II in occasione del anniversario della fine in Europa della.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1995..;
5898 k13-5a.Halbfas Hubertus.Jugend und Kirche.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..;
5899 k13-5a.II. Vatikanisches konzil.Constitutio Dogmatica de divina Revelatione.Augsburg:Bischofliches Ordinariat .1965..;
5900 k13-5a.II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..;
5901 k13-5a.II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..;
5902 k13-5a.Jan Pavel(1920-2005).Enzyklika Die Mutter des Erlösers :.Stein am Rhein ::Christiana,.1987.3-7171-0897-2.;
5903 k13-5a.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.;
5904 k13-5a.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.;
5905 k13-5a.Ján Pavol II..Apoštolskij list Svitlo schodu - orientale Lumen Rimskogo archierja Ivana Pavla II..Rím:Vatikán.1995..;
5906 k13-5a.Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..;
5907 k13-5a.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
5908 k13-5a.Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.;
5909 k13-5a.Ján Pavol II..I Dokumenti del Concilio Vaticano II..Rím:Edizioni Paoline.1966..;
5910 k13-5a.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.;
5911 k13-5a.Ján Pavol II..List Svatého Otce Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..;
5912 k13-5a.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..;
5913 k13-5a.Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.;
5914 k13-5a.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k 31. světovému dni modliteb za povolání.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..;
5915 k13-5a.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k postní době 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..;
5916 k13-5a.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k XXVIII. světovému dni sociálních sdělovacích prostředku 15.5.1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..;
5917 k13-5a.Ján Pavol II..Poselství Svatého Otce Jana Pavla II. k oslavě druhého světového dne nemocných 11. února 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..;
5918 k13-5a.Ján Pavol II..Poselství Svatého otce mladým celého světa u příležitosti IX. a X. světového dne mládeže 1994 - 1995.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994 - 1995..;
5919 k13-5a.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.;
5920 k13-5a.Ján Pavol II..Promluva Jana Pavla II. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na zakončení 8. svetového dne mládeže.Rím:Ján Pavol II..1993..;
5921 k13-5a.Ján Pavol II..Przeslanie ojca Swietego Jana Pawla II z okazji 50 rocznicy zakonczenia w Europie II.wojny swiatowej.Watykan:Libreria Editrice Vaticana.1990..;
5922 k13-5a.Ján Pavol II..Redemptor missio.Bratislava:Pápežské misijné diela.1991..;
5923 k13-5a.Jan Pawol II..List Ojca swietego Jana Pawla II. do wszystkich kaplanów kosciola na Wielki czwartek 1985 roku.Rím:Jan Pawol II. Pallottinum.1985..;
5924 k13-5a.Johannes Paul.Apostolisches Schreiben Bue und Versohnung =.Stein am Rhein:Christiana-Verl..1985.3717108735.;
5925 k13-5a.Johannes Paul II..Schreiben seiner heiligkeit Johannes Paul II. an alle priester der Kirche zum Grundonnerstag 1976.Rím:Johannes Paul II..1979..;
5926 k13-5a.John Paul II.Message of the holy Father pope John Paul II on the fiftieth anniversary of the end of the second World.Vatican city:Libreria Editrice Vaticana.1995..;
5927 k13-5a.Kattmann, Ulrich.Biologie und Religion :.Munchen:Kosel.1972.3766803549;3466252334.;
5928 k13-5a.Kongregace pro katolickou výchovu.Katolická škola (2).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..;
5929 k13-5a.Kongregace pro katolickou výchovu.Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (1).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..;
5930 k13-5a.Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad.1994..;
5931 k13-5a.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.;
5932 k13-5a.Kongregacja nauki wiary.Instrukcja o szacunku dla rodzacego sie žicia ludzkiego i o godnošci jeho przekazywania.Watykan:Kongregacja nauki wiary.1987..;
5933 k13-5a.Napiórkowski Celestyn, franciszkanin.Jak czic Matke Boža?.Niepokalanów:Wydawnictwo OO. Franciszkanów.1984..;
5934 k13-5a.Pál Én.Zsinati rendelet.Róma:.1965..;
5935 k13-5a.Patriarca Massimo IV. .Discorsi di Massimo IV. al Concilio.:.1968..;
5936 k13-5a.Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.;
5937 k13-5a.Pavol VI..Encyklika Humanae vitae.Praha:Vyšehrad.1969..;
5938 k13-5a.Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI..Rím:Pavol VI..1944..;
5939 k13-5a.Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI. O rozvoji národov.Rím:pápež Pavol VI..1968..;
5940 k13-5a.Pavol VI..Humanae vitae - Encyklika.Praha:Vyšehrad.1969..;
5941 k13-5a.Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. "O pokroku národu".Rím:pápež Pavol VI..1968..;
5942 k13-5a.Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.;
5943 k13-5a.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..;
5944 k13-5a.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..;
5945 k13-5a.Roy Jean Dom, Abbé de Fontgombault.L´année Sainte de Paul VI.Bourges:Éditions de Cédre.1974..;
5946 k13-5a.Roy Mauricse cardinal.Social Problems Apostolic Letter of Pope Paul VI "Octogesima Adveniens".London:Catholic Truth society.1971..;
5947 k13-5a.Sigrid Berg.Kurze literarische Texte fur den Religionsunterricht.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1971..;
5948 k13-5a.Tondra František, Dr., spišský bisku a predseda Biskupskej konferencie ČSFR.Európska biskupská synoda 1991.Rím:Libreria Editrice Vaticana.1991..;
5949 k13-5a.Vatikán.Európska b iskupská synoda 1991 Máme byť svedkami Krista, ktorý nás oslobodil..:Vatikán.1991..;
5950 k13-5a.Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls / 114.Romische Liturgie und Inkulturation.Bonn:Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.1994..;
5951 k13-5b..Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche :.Freiburg [u.a.]:Herder.1997.3451170906.;
5952 k13-5b..Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.;
5953 k13-5b..Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.;
5954 k13-5b..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piaatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950?..;
5955 k13-5b.Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.;
5956 k13-5b.Basilica Vaticana.Divina liturgia in rito Bizantino - Slavo.Rím:Vatikán, Bazilika sv. Petra.1996..;
5957 k13-5b.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..;
5958 k13-5b.Browne Michaeli Fratris, magister Generalis .Completorii Libellus S. Ordinis praedicatorum.Rím:S. Sabina.1957..;
5959 k13-5b.Casel Odon.La Féte de Paques dans l´Église des Péres.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..;
5960 k13-5b.Couesnongle Pére Vincent RME maitre de l´ordre.Propre de L´ordre des Précheurs.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1983..;
5961 k13-5b.Couesnongle Vincentii, rev. Mi P. Fr., Byrne Damiani , Rev. Mi. P. Fr..Missale et Lectionarium.Rím:Ad Sancte Sabine.1985..;
5962 k13-5b.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.;
5963 k13-5b.II. vatikánsky snem .Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1976..;
5964 k13-5b.Jalovecký Ján, msgr..Hymny Rímskeho breviára I..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1942..;
5965 k13-5b.Jan Pawel II..Laborem exercens.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1982..;
5966 k13-5b.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.;
5967 k13-5b.Pápež Pavol VI..Apoštolský list "Octogesisma adveniens".Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1971..;
5968 k13-5b.Parsch Pius Dr..Volks-Liturgie.Klosterneuburg/ Wien:Volksliturgisches Apostolat .1952..;
5969 k13-5b.Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..;
5970 k13-5b.Radcliffe Timothy Pére.Missel Dominicain des Fidéles.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1999..;
5971 k13-5b.Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0494-1.;
5972 k13-5b.Roguet A. - M., OP.La Messe.Paris:Les Éditions du Cerf.1953..;
5973 k13-5b.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1979..;
5974 k13-5b.ZOS, Slovenská liturgická komisia.Kňazská vysviacka / Rímsky pontifikál.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1981..;
5975 k13-5b.Zsbor ordinárov Slovenska, Slovenská liturgická komisias.Pohrebné obrady.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1976..;
5976 k13-6a..Cesta - pravda - život.Brusel:M. Durand, BKK.1975?..;
5977 k13-6a..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.;
5978 k13-6a..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.;
5979 k13-6a..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.;
5980 k13-6a..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.;
5981 k13-6a.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.;
5982 k13-6a.Benoit, Claire-Lise de.Áno, je to pravda!.:CREATIVPRESS v.o.s..1991.80-7131-002-6.;
5983 k13-6a.Bober Bernard Mons..S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..;
5984 k13-6a.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.;
5985 k13-6a.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.;
5986 k13-6a.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.;
5987 k13-6a.Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.;
5988 k13-6a.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.;
5989 k13-6a.Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.;
5990 k13-6a.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.;
5991 k13-6a.Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..;
5992 k13-6a.Lorenz, Konrad Zacharias,1903-1989.Osm smrtelných hříchů.Praha ::Academia,.2001.80-200-0842-X.;
5993 k13-6a.Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.;
5994 k13-6a.Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.;
5995 k13-6a.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.;
5996 k13-6a.Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7.;
5997 k13-6a.Pater Pio.Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě.Praha:Ŕád L. .P..1991..;
5998 k13-6a.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.;
5999 k13-6a.Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..;
6000 k13-6a.Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..;
6001 k13-6a.Rímskokatolícky biskupský úrad.Postavy Starého zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..;
6002 k13-6a.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.;
6003 k13-6a.Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.;
6004 k13-6a.Verwer George.Hlad po realite.:Samizdat.1970??..;
6005 k13-6b..Processionarium - juxta ritum.Roma:Curia reverendissimi Magistri ordinis.1700??..;
6006 k13-6b. Maryknoll Fathers.Maryknoll missal.New York:P. J. Kennedy § Sons, .1966..;
6007 k13-6b.+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..;
6008 k13-6b.+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..;
6009 k13-6b.Arnold Franz Xaver, Klostermann Ferdinand, Rahner Karl, Schurr Viktor, Weber Leonhard M..Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..;
6010 k13-6b.Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 2. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..;
6011 k13-6b.Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 3. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..;
6012 k13-6b.Engel, Ulrich.Umgrenzte Leere :.Munster:Lit.1998.3825834441 (Gb.).;
6013 k13-6b.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
6014 k13-6b.Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Erster Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..;
6015 k13-6b.Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Zweiter Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1958..;
6016 k13-6b.Repiský, Ján(1930- ).Som dieťa Božie..Trnava:KON-Press.1994.80-85413-23-X;80-85413-23-X.;
6017 k13-6b.Richta Radovan.Progresso tecnico e societa indrustriale.Milano:Jaca Book.1977..;
6018 k13-6b.Schreibmayr Franz und Tilmann Klemens.Handbuch zum Katholischen katechismus band 3.Freiburg - Basel :Herder.1962..;
6019 k13-6b.The Roman missal, Revised by decree of the second Vatican council and published by authority of.Lectionary for Mass.New York:Catholic book publishing CO..1970..;
6020 k13-6b.The Roman missal, Revised by decree of the second Vatican council and published by authority of.The Sacramentary.New York:Catholic book publishing CO..1985..;
6021 k13-6b.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
6022 k13/1.Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.;
6023 k13/1.Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.;
6024 k13/1.Glowatzký Herbert G.M..Pobádaní milosrdenstvom.Salzkotten:Meinwerk - Verlag.1960..;
6025 K13/1.Kucharski, Bartłomiej Józef,1966-.Putovanie k prameňom nádeje.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350238 (brož.); 978-80-8135-023-8.;
6026 k13/1.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.;
6027 k13/1.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.;
6028 k13/1.Merton Thomas.Hora sedmi stupnu.Řím:Křesťanská akademie.1968..;
6029 k13/1.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.;
6030 k13/1.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.;
6031 k13/1.Noble, Ivana.Konverze a konvertité. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-196-3 .;
6032 K13/1.Thuan, František Xaver Nguyen van.Svědkové naděje :.Praha ::Paulínky,.2003.80-86025-55-1.;
6033 k13/2..Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.;
6034 k13/2.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
6035 k13/2.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.;
6036 k13/2.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..;
6037 k13/2.Barátová, Veronika Katarína,1959-.Veľká malá Terézia.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350535 (brož.); 978-80-8135-053-5.;
6038 k13/2.Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.;
6039 k13/2.Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený.2000?..;
6040 k13/2.Brdiarová, Zuzana.V tichu modlitby.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2012.9788071403982 (viaz.); 978-80-7140-398-2.;
6041 k13/2.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.;
6042 k13/2.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.;
6043 k13/2.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.;
6044 k13/2.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-105-1.;
6045 K13/2.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.;
6046 k13/2.De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.;
6047 k13/2.Dionysios Areopagita, - svatý, 5./6. stol..O nebeské hierarchii.:Praha :.2009.978-80-7021-872-3.;
6048 K13/2.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.;
6049 k13/2.František Saleský,1567-1622.Filotea či Bohomila, aneb, Nawedenj k žiwotu nábožnému /.We Znogmě ::E.J. Fournier,.1843..;
6050 k13/2.Gijs Jan van.Hledáme pravé štěstí.:samizdat.1950?..;
6051 k13/2.Graham Billy.Pokoj s Bohem.:samizdat.1950?..;
6052 k13/2.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.;
6053 k13/2.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.;
6054 k13/2.Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..;
6055 k13/2.Jeroným, svatý, ca 342-420.[De viris illustribus. Česky]Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví = Hieronymus, Gennadius, Isidorus: (De viris illustribus). 2010. : V Praze : Herrmann & synové.2010.978-80-87054-22-2.;
6056 k13/2.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.;
6057 k13/2.Karssen Gien.Jej meno je žena.:samizdat.1970?..;
6058 k13/2.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..;
6059 k13/2.Košč, Stanislav - preklad; ; Z iné orig. prel. Stanislav Košč.Nasledovanie Krista v misiách. Pápežské misijné diela :Trnava.2000.80-7162-313-X.;
6060 k13/2.Lambert, Willi,1944-.Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8.;
6061 k13/2.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
6062 k13/2.Lubich, Chiara,(1920-2008).Slovo proměňované v život.Praha ::Nové město,.1999-.80-86146-27-8 (sv. II : brož.);80-86146-16-2 (sv. I : brož.).;
6063 k13/2.Marko, Ivan Rupnik.Adam a jeho žebro.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-20-5.;
6064 k13/2.Marsch, Michael.Blahoslavenství Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-149-1.;
6065 k13/2.Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..;
6066 k13/2.Philippe, Thomas.Pre ozajstnú radosť...blahoslavenstvá.:Németh Oto.2004.80-88949-70-X.;
6067 k13/2.Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.;
6068 k13/2.Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
6069 k13/2.Slavomír Ondica.Ukáž nám svoje milosrdenstvo.Bratislava:LUC.2000.80-7114-284-0.;
6070 k13/2.Slovenskí jezuiti.Základy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
6071 k13/2.Strombeck, J.F..Milosť vyučujúca.:.2000?..;
6072 k13/2.Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.;
6073 k13/2.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-92-8.;
6074 k13/2.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.;
6075 k13/2.Veselý Jiří Maria, OP.Myšlenky a prsten.Řím:Angelicum.1991..;
6076 K13/2.W. Melville Capper - H. Morgan Williams.Cesta ku kresťanskému manželstvu .:GRATIS.197?..;
6077 k13/2.Winter, David.Moudrost svatého Augustina.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-321-4.;
6078 K13/3.Tomáš, Kempenský.O nasledovaní Krista.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-220-2.;
6079 k13/4.Augustín,354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.;
6080 k13/4.Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..;
6081 k13/4.Bohuslav (Ľudovít Macák).V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
6082 k13/4.Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..;
6083 k13/4.Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
6084 k13/4.Caratan, S. M. Alojzja.Sestra Luka.:Provincijalat Kćeri Božje ljubavi.1990..;
6085 k13/4.Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..;
6086 k13/4.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.;
6087 k13/4.Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..;
6088 k13/4.Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
6089 K13/4.Georges, P..Spiritualita Karmelu /.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8 (brož.) :.;
6090 k13/4.Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..;
6091 k13/4.Hunermann, Viliam.Svätý Vincent de Paul.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.987-80-7162-726-5.;
6092 k13/4.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.;
6093 k13/4.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.;
6094 k13/4.Jiménez Lozano, José, 1930- - autor.Jan od Kříže.:Praha :.1998.80-7021-277-2.;
6095 k13/4.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..;
6096 k13/4.Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.;
6097 k13/4.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6.;
6098 k13/4.Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..;
6099 k13/4.Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.;
6100 k13/4.Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
6101 k13/4.Piťha, Petr.Sväté patrónky Európy.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-448-4.;
6102 k13/4.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.;
6103 k13/4.Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
6104 k13/4.Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..;
6105 k13/4.Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.;
6106 k13/4.St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970..;
6107 k13/4.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..;
6108 k13/4.Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-261-X.;
6109 K13/4.T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..;
6110 k13/5..Moudrost mystika :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-556-X .;
6111 k13/5..Známé osobnosti tváří v tvář smrti.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-147-6.;
6112 k13/5.Amorth, Gabriele,1925-.Mariánské inspirace /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2008.978-80-7195-168-1 :.;
6113 K13/5.Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.;
6114 k13/5.Antonyj, Surožskij..Tváří v tvář : modlitba jako živý vztah.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-550-0.;
6115 k13/5.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Svátost smíření :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-532-2.;
6116 k13/5.Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.;
6117 k13/5.Bianchi, Enzo, 1943-.Klíčové pojmy křesťanské spirituality.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-326-5.;
6118 K13/5.Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.;
6119 k13/5.Byock, Ira.Dobré umírání : možnosti pokojného konce života.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-797-9.;
6120 k13/5.Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.;
6121 k13/5.Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.;
6122 K13/5.Deeken, Alfonz1932-.V jeseni života.Trnava:Dobrá kniha.1995.8071410799 (brož.); 80-7141-079-9.;
6123 k13/5.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..;
6124 k13/5.Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-079-7.;
6125 k13/5.Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
6126 k13/5.Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-167-X.;
6127 k13/5.Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-629-9.;
6128 k13/5.Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.1991.80-85319-07-01.;
6129 k13/5.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.;
6130 k13/5.Joachim, Wanke.Postavit světlo na svícen.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-802-X.;
6131 k13/5.Johne, Karin.Modlitba mlčení.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-442-3.;
6132 K13/5.Keller, Timothy,1950-.Bolesť a utrpenie.:..9788099903037; 978-80-99903-03-7.;
6133 k13/5.Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1.;
6134 k13/5.Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.;
6135 k13/5.Lisa, Cremaschi (ed.).Pokora a milosrdenství : [ctnosti svatého Makaria].:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-641-8.;
6136 K13/5.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007 - autor.Tajemství eucharistie :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-700-7.;
6137 k13/5.Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.;
6138 k13/5.Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..;
6139 k13/5.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.;
6140 k13/5.Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-864-X.;
6141 k13/5.Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-780-5.;
6142 k13/5.Morin, Dominique.Zlo a utrpení.Praha:Paulínky.2000.80-86025-20-9.;
6143 k13/5.Nouwen,Hneri J.M..Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.;
6144 k13/5.Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6.;
6145 k13/5.Plattig, Michael.Doprovázeni Božím Duchem : duchovní doprovázení a rozlišování duchů.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-606-X.;
6146 k13/5.Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.;
6147 k13/5.Radclife, Timothy.Medvěd a mníška.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-845-3.;
6148 k13/5.Richard Greisiger.Boh môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-441-7.;
6149 k13/5.Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.;
6150 k13/5.Salvaneschi, Nino,1886-1968.Tajomstvo bolesti /.Trnava ::Spol. sv. Vojtecha,.1950..;
6151 k13/5.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.;
6152 k13/5.Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.;
6153 k13/5.Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.;
6154 k13/5.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.;
6155 k13/5.Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.;
6156 k13/5.Stinissen, Wilfrid.Terapie duchem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-730-9.;
6157 k13/5.Stoff, Georg, 1934-.Dobré slovo u lůžka nemocných.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-54-5.;
6158 k13/5.Straaten W. van.Slzy Boží.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..;
6159 k13/5.Svatošová, Marie,1942-.Hospice a umění doprovázet.Praha ::Ecce homo,.1995.80-902049-0-2.;
6160 K13/5.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania..Bratislava:Lúč.1996.8071141773 (brož.); 80-7114-177-3.;
6161 k13/6..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.;
6162 k13/6.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.;
6163 k13/6.Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.;
6164 k13/6.Bernard, z Clairvaux.O minulosti a svobodném rozhodování.:Karolinum.2004.80-246-0702-6.;
6165 k13/6.Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.;
6166 k13/6.Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.:Oikoymenh.2003.80-7298-078-5.;
6167 k13/6.Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.;
6168 k13/6.Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2.;
6169 k13/6.Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.;
6170 k13/6.Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.;
6171 k13/6.Green, Julien.Brat František.:Serafín.1992.80-85310-15-5.;
6172 k13/6.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.;
6173 k13/6.Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.;
6174 k13/6.Ildefons Herwegen, OSB opat Benediktinského opatství Maria Laach, 1942.Smysl a duch Benediktovy řehole.Libice nad Cidlinou:Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Nakladatelství Gloriet, s.r.o..2008.80-86644-99-5.;
6175 k13/6.Lainati, Chiara Augusta - autor.Svatá Klára z Assisi.:Praha :.1993.80-901426-7-2.;
6176 k13/6.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-21-X.;
6177 k13/6.Le Goff, Jacques.Svatý František z Assisi. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-651-4.;
6178 k13/6.Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.;
6179 k13/6.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.;
6180 k13/6.Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.;
6181 k13/6.Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.;
6182 K13/6.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.;
6183 k13/6.Nigg, Walter.Muž z Assisi. Brno:CESTA.1990.80-900087-5-5.;
6184 k13/6.Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1.;
6185 k13/6.Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.;
6186 K13/6.Stewart, Columba,1957-.Modlitba a komunita :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-793-7.;
6187 k13/6.Štivar, Jiří Bonaventura.Legendy o svatém Františkovi z let 1226 - 1235.:Tomáš Ježek - ottobre 12.2003.80-86528-24-3.;
6188 k13/6.Verzich, Maurus,,1911-1992 - autor.Svatý Benedikt.Praha ::Scriptum.1992.80-900355-9-8 - chybné.;
6189 k13/6.William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-779-1.;
6190 k13/6.Z ASSISI, svatý, František.Spisy sv.Františka a sv.Kláry.Velehrad:Ježek - Ottobre 12.2001.80-86528-02-2.;
6191 k13/6.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.;
6192 k13/7..Pät ciest k dokonalej láske :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2.;
6193 k13/7..Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4.;
6194 k13/7.Adamska, Immakulata.Sv. Terézia od Ježiša.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.978-80-89231-87-4.;
6195 k13/7.Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.;
6196 k13/7.Auclair, Marcelle, 1899-1983 - autor.Životopis Terezie z Avily.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-457-1.;
6197 K13/7.Baráth, Bartolomej.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-52-X.;
6198 k13/7.Benkovský, Ján, SJ.Tri sľuby.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7.;
6199 k13/7.Brandsma, Titus,1881-1942.Krása Karmelu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1992.80-85527-08-1.;
6200 k13/7.Csontos, Ladislav, SJ.Celostné chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-154-X.;
6201 K13/7.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.;
6202 k13/7.Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.;
6203 k13/7.Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.;
6204 k13/7.Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.;
6205 k13/7.Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.;
6206 k13/7.Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0.;
6207 k13/7.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.;
6208 k13/7.Hric Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..;
6209 k13/7.James Brodrick S. J.POĆIATKY JEZUITOV.:Dobrá kniha.1986..;
6210 K13/7.James Brodrick S. J..V slabosti a hrdinstve.Printed in Canada:Priatelia dobrej knihy.1987..;
6211 k13/7.Jan Čing Hsiung Vu.Umění milovať.Řím:Křesťanská akademie.1960..;
6212 K13/7.Jan od Kříže,1542-1591.Učitel víry II. :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1993.80-85527-20-0.;
6213 k13/7.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.;
6214 k13/7.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.;
6215 k13/7.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.;
6216 k13/7.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.;
6217 k13/7.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.;
6218 k13/7.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.;
6219 k13/7.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.;
6220 k13/7.Jozef Vateha.Rozlišovanie duchov.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-247-3.;
6221 k13/7.Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.;
6222 k13/7.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.;
6223 k13/7.Körner, Reinhard, 1951- - autor."Má jsou nebesa a má je země - " :.:Olomouc :.1998.80-238-3362-6.;
6224 K13/7.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.;
6225 k13/7.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.;
6226 k13/7.Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.;
6227 k13/7.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.;
6228 k13/7.Molinié, Marie Dominique, 1918- - autor.Vybírám si všechno :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-483-0.;
6229 k13/7.P. Agruppe ... [et al.]..Božské Srdce : teologické reflexe.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-86-2.;
6230 k13/7.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Tajemství srdce vtěleného syna :.:Olomouc :.2001.80-7266-084-5.;
6231 k13/7.Senčík, Štefan.Rozhovory pútnika.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.1990.0-919865-37-2.;
6232 k13/7.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.;
6233 k13/7.Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.;
6234 k13/7.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.;
6235 K13/7.Terézia, z Avily,1515-1582.Kniha života.Košice:Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.2015.9788097221201; 978-80-972212-0-1.;
6236 k13/7.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.;
6237 k13/7.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.;
6238 k13/7.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.;
6239 k13/7.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.;
6240 k13/7.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.;
6241 k13/7.Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3.;
6242 k13/7.Velikovič, Lazar Naumovič.Černá garda Vatikánu.Praha ::Horizont,.1984..;
6243 k13/7.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.;
6244 k13/7.Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.;
6245 k14--4b.Flusser, David,1917-2000.Ježíš /.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-041-6 (brož.).;
6246 k14-2a..Enchiridion odpustků :.:Olomouc :.2000.80-7266-052-7.;
6247 k14-2a.Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).;
6248 k14-2a.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.;
6249 k14-2a.Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997.80-85319-05-7.;
6250 k14-2a.Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.;
6251 k14-2a.Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.;
6252 k14-2a.Kim Young Oon.Unification Theology.New York:Published by The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity.1980..;
6253 k14-2a.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.;
6254 k14-2a.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.;
6255 k14-2a.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.;
6256 k14-2a.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.;
6257 k14-2a.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag, I., II., III. diel.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0324-6.;
6258 k14-2a.Stanislav, Stolárik.Humenské kolégium a traja košickí mučeníci.Humenné:Miestny odbor Matice slovenskej.1995.80-967302-1-5.;
6259 k14-2b..Kniha života pre každého.:Vida.1989..;
6260 k14-2b.Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.;
6261 k14-2b.Bouyer Louis.Orthodox Spirituality and Protestant and Anglican Spirituality.New York:A crossroad book The Seabury press.1965..;
6262 k14-2b.Bouyer Louis.The Spirituality of the New Testament and the Fathers.New York:A crossroad book The Seabury press.1960..;
6263 k14-2b.Halligan Nicholas OP.The adminisstration of the Sacraments.Cork:The Mercier press.1962..;
6264 k14-2b.Hargreaves, John,1911-2008.A guide to Acts.London ::SPCK,.1990.0281043671.;
6265 k14-2b.Hay, Louise L..Myšlenky srdce : Poklad vnitřní moudrosti.Praha:Radost.1993.80-85189-19-4.;
6266 k14-2b.Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).;
6267 K14-2b.Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..;
6268 K14-2b.Kohler-Ross Elisabeth, M. D..Odpovědi na otázky o smrti a umírání.Praha:EM Reflex.1995..;
6269 k14-2b.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.;
6270 K14-2b.Kuby Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013..;
6271 k14-2b.Leclercq, Jean,1911-1993..The spirituality of the Middle Ages.New York ::Seabury Press,.1968.0816403260.;
6272 k14-2b.Metzger Bruce M..The early versions of the New Testament.Oxford:Clarendon Press.1977..;
6273 K14-2b.Milan Kolcun.Košické detaily.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.;
6274 k14-2b.Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.;
6275 K14-2b.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.;
6276 K14-2b.Šimková, Beatrica .Imelda, patrónka prvoprijímajúcich. .Michalovce :FINAL.2008.978-80-969843-3-6.;
6277 k14-2b.Taft, Robert F.,1932-.The liturgy of the hours in east and west :.Collegeville, Minn. ::Liturgical,.1993.0-8146-1405-1.;
6278 k14-3a..Der Religionsunterricht, 1945-1975 :.Aschaffenburg ::Pattloch,.1975..3557910938.;
6279 k14-3a..Junge Eltern reden uber Religion und Kirche :.Zurich:.1986.3858270733.;
6280 k14-3a..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.;
6281 k14-3a..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.;
6282 k14-3a..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160149.;
6283 k14-3a..The Companion to the Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0898704502;0-8987-0450-2.;
6284 k14-3a..The church\'s confession of faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701627 .;
6285 k14-3a..The Teaching of Christ :.Huntington, Ind. ::Our Sunday Visitor Pub. Division,.1991..0879738502 .;
6286 k14-3a.Beaumont de Pierre.Aujourd´hui la foi.Mame - Belgique:Librairie Arthéme Fayard.1976..;
6287 k14-3a.Deutschen Bischofskonferenz.Katolischer Erwachsenen-Katechismus :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1985.3-7666-9388-3.;
6288 k14-3a.Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.;
6289 k14-3a.Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.;
6290 k14-3a.Halbfas Hubertus.Der Religionsunterricht.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..;
6291 k14-3a.Hardon, John A., SJ.The Catholic Catechism.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Doubleday.1981.978-0-385-50819-3.;
6292 k14-3a.Hubbard L. Ron.Die Probleme der Arbeit.Denmark:Publications department advanced organization - Saint Hill.1972..;
6293 k14-3a.Illich Ivan.Énergie et équité.Paris:Éditions du Seuil.1971..;
6294 k14-3a.Jalics, Franz,1927-.Miteinander im Glauben wachsen :.München ::J. Pfeiffer,.1982.3-7904-0369-5.;
6295 k14-3a.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.;
6296 k14-3a.Janega Štefan ThDr..Pomocník pastoračného kňaza.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1988..;
6297 k14-3a.Kubík Wladyslaw Ks.,, SJ.Zarys dydaktyki katechetycznej.Kraków:Filozoficzny towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej.1990..;
6298 k14-3a.Läpple, Alfred.Arbeitsbuch zum Katechismus der katholischen kirche.Ausgurg:Pattloch.1993.3629006345;3-629-00634-5.;
6299 k14-3a.Leprince, Daniel.Catéchisme de l`église catholique.Paříž ::Mame,.1992.2-7289-0549-5.;
6300 K14-3b..Gerechtigkeit in einer endlichen Welt :.Ostfildern |::Matthias-Grünewald-Verlag,.2013.978-3-7867-3002-6.;
6301 k14-3b..Chlieb náš každodenný.Lučenec:IN Network Slovakia.2013.9788097001056 (brož.);978-80-970010-5-6.;
6302 k14-3b..Krížová cesta Ježiša Krista a blahoslavenej Zdenky Schelingovej.Bratislava:Lúč.2013.9788071149415 (brož.);978-80-7114-941-5.;
6303 k14-3b..Nový dvur - Sept Fons.Nový Dvur:.2006..;
6304 k14-3b.Crichton, J. D.1907-2001..The ministry of reconciliation :.London ::Geoffrey Chapman,.1974..022566075X.;
6305 k14-3b.Čižmár, Marián,1953-.Svätý Ondrej apoštol.Poprad:Popradská tlačiareň.2011.9788097035860 (brož.); 978-80-970358-6-0.;
6306 k14-3b.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das dritte Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1999.3-7171-1076-4.;
6307 k14-3b.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das erste Lehrjahr Jesu :.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1996.3-7171-0963-4.;
6308 k14-3b.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das Leben der heiligen Jungfrau Maria :.Stein am Rhein ::Christiana,.2000..3717109618.;
6309 k14-3b.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das zweite Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana,.1998..3717109642.;
6310 k14-3b.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes.Stein am Rhein ::Christiana,.2001..3717109626.;
6311 k14-3b.Eszer Ambrogio Fr., OP - Relatore Generale.Zdislavae de Lemberk Litomericen, canonizationis beatae.Romae:Congregatio de causis sanctorum.1993..;
6312 k14-3b.Exupéry Antoine de Saint.Malý Princ.Praha:Albatros, nakladatelství pro děti a mládež.1977..;
6313 k14-3b.Gabriel, Ingeborg.Communismus im Ruckeblick.Stuttgart:Mtthias-Grunewald-Verlag.2010.978-3-7867-2851-1.;
6314 k14-3b.Gots, Anton,1934-.Du machst uns neu durch deinen Geist :.Köln ::Styria,.1988.3-222-11861-2.;
6315 k14-3b.Johannes Paulus1920-2005.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1997.8085487497 (viaz.); 80-85487-49-7.;
6316 k14-3b.Kramara Martin ThLic., CSiLic..Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..;
6317 k14-3b.Muller, Gerhard Ludwig.Katholische Dogmatik :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.2003.3451282194 (Kt.).;
6318 k14-3b.Rusinek, Roman, SAC.Deti Rwandy.:.2005.83-7031-463-5.;
6319 k14-3b.Ryden, Vassula, 1942-.Jednota :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-302-6.;
6320 k14-3b.Saint-Exupery, Antoine de.Der kleine Prinz.Dusseldorf:Rauch.1997.3792000121 (kart.).;
6321 k14-3b.Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..;
6322 k14-3b.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.;
6323 k14-3b.Tillard, J. M. R., OP.Notre pastorale mise en question.Montréal:.1964..;
6324 k14-4a..Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.;
6325 k14-4a..Gestalt des Glaubens :.München ::Pfeiffer,.1982.3-7904-0360-1.;
6326 k14-4a..Soziale Aufgaben der Kirche im Inland ; Herausgegeben Beda Marthy.Einsiedeln ::Benziger,.1976.3-545-21026-X.;
6327 k14-4a.Godin Abbé und seine Pariser Mission.Zwischen Abfall und Bekehrung.Offenburg:Dokumente - Verlag.1950..;
6328 k14-4a.Goldbrunner Josef.Katechismusunterricht mit dem Werheft.Munchen:Kusel - Verlag.1955..;
6329 k14-4a.Hoffsümmer, Willi,1941-.Glaube trägt :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1979.3-7867-0732-4.;
6330 k14-4a.Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1977..;
6331 k14-4a.Huber Hans.Spirito e lettera del Riposo domenicale.Alba:Edizione Paoline.1961..;
6332 k14-4a.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
6333 k14-4a.Kustič Živko.Nedjeljna ABeCeda biblijske vjere.Zagreb:Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila.1988..;
6334 k14-4a.Meves, Christa.Kindgerechte Sexualerziehung :.Ahnatal/Kassel:Verl. Weisses Kreuz.1995.3878930771 (kart.).;
6335 k14-4a.Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.;
6336 k14-4a.Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.;
6337 k14-4a.Sekretaria Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.Catalogus Conventuum et Fratrum sub immediata iurisdictione Magistri Ordinis Praedicatorum.Romae:Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.2010..;
6338 k14-4b..Atomrustung - christlich zu verantworten?.Dusseldorf:Patmos-Verl..1982.3491772664.;
6339 k14-4b..Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1990.3-7462-0578-6.;
6340 k14-4b..Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.;
6341 k14-4b.Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.;
6342 k14-4b.Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..;
6343 k14-4b.Curran Charles E..Transition and Tradition in Moral Theology.London:University of Notre Dame Press.1979..;
6344 k14-4b.Donat, Melitta.Lebendige Ehe :.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0024-5.;
6345 k14-4b.Dupuis R., SJ, - Celier P..Cortesia cristiana e dignitá umana.Milano:Edizioni Paoline.1956..;
6346 k14-4b.Eibl-Eibesfeldt, Irenaus.Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung.Munchen [u.a.]:Piper.1984.3492006299.;
6347 k14-4b.Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.;
6348 k14-4b.Guardini Romano.Virtú.Brescia:Morcelliana.1972..;
6349 k14-4b.Hättich, Manfred,1925-.Weltfrieden durch Friedfertigkeit? :.München ::Günter Olzog,.1983.3-7892-9899-9.;
6350 k14-4b.Jan Pavel1920-2005.Osoba i miłość.Lublin ::Daimonion,.1991.83-900135-9-2.;
6351 k14-4b.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.;
6352 k14-4b.Pére Christian.Die Armen von der Ture.Munchen/ Freiburg :Erich Wewel Verlag.1973..;
6353 k14-4b.Pfister, Xaver.Der vergessene dritte Klang :.Freiburg i. Br.:Christophorus-Verl..1988.3419508212.;
6354 k14-4b.Pinckaers S., OP.Le renouveau de la morale.Tournai:Casterman.1964..;
6355 k14-4b.Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..;
6356 k14-4b.Szaniszló, Inocent-Mária V..Fundamentalmoral :.Neckenmarkt ::Novum,.2007.978-3-85022-562-5.;
6357 k14-4b.Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír,1962-.Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích prikázaní I..Wien:Novum Verlag Neckenmarkt.2008.9783850228183 (brož.);978-3-85022-818-3.;
6358 k14-4b.Venturi G..Le encicliche sociali.Bologna:sussidio didattico Conquiste.1990..;
6359 k14-4b.Weizsäcker, Carl Friedrich von,1912-2007.Die Zeit drängt :.München ::Carl Hanser,.1986.3-446-14650-4.;
6360 k14-5a..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.;
6361 k14-5a..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.;
6362 k14-5a..Christliche Identität.:Moser Verlag VCPB.1985..;
6363 k14-5a..Kirche und Kernbewaffnung :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1981.3-7887-0645-7.;
6364 k14-5a..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.;
6365 k14-5a..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.;
6366 k14-5a.Altvater E., Amin S., Chossudowsky M., Gunder Frank A., Jaffe H..La disoccupazione su scala mondiale.Milano:Jaca Book.1985..;
6367 k14-5a.De Alencar Tito.Brasilianische Passion.Basel:Friedrich Reinhardt Verlag.1979..;
6368 k14-5a.De Locht, Pierre..Visages de la famille.[Paris] ::le Centurion,.1975.2-227-31801-5 (Br).;
6369 k14-5a.Hildebrand Dietrich von.Sittliche Grundhaltungen.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1954..;
6370 k14-5a.Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:.1993..;
6371 k14-5a.Horat, Armin.Sterbebegleitung :.Konstanz:Kanisiuswerk.1996.3857644583 (kart.).;
6372 k14-5a.Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..;
6373 k14-5a.Jaffe Hosea.Stagnazione e sviluppo economico.Milano:Jaca Book.1985..;
6374 k14-5a.Jeger Alois, SJ.Liebe Ehe Kindersegen?.Tyrolia:Kirche und Welt.1966..;
6375 k14-5a.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.;
6376 k14-5a.Klose Alfred, DDDr..Katholisches soziallexikon.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1964..;
6377 k14-5a.Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..;
6378 k14-5a.Likoudis Paul .The legacy of chd.Kanada:The Wanderer press.1994..;
6379 k14-5a.Marco de Ciro C. R. M. P..La tolleranza civile in materia religiosa alla luce dell´insegnamento di I eone XIII e di Pio XII.Romae:Pontificia universitas studiorum a s. Thoma AQ. in Urbe.1964..;
6380 k14-5a.Meves, Christa,1925-.Freiheit Will gelernt sein.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-07517-2.;
6381 k14-5a.Muller-Vogg, Hugo.Deutschland deine Starken :.Koln:Kolner Univ.-Verl..1994.3602143686 (kart.).;
6382 k14-5a.Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.;
6383 k14-5a.Oraison Marc.Vocation.Paris:Desclée de Brouwer.1970..;
6384 k14-5a.Pesch, Otto Hermann,1931-.Die zehn Gebote.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-0533-X.;
6385 k14-5a.Peschke, Karl Heinz.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:Lúč.1993.3790252107 (brož.);3-7902-5210-7.;
6386 k14-5a.Pinckaers Servais Théodore OP.Źródla moralności chrześcijańskiej.Poznań:W drodze.1994..;
6387 k14-5a.Pinckaers, Servais..Les sources de la morale chretienne :.Paris ::Editions du Cerf,.1985..2827102978.;
6388 k14-5a.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.;
6389 k14-5a.Spiazzi Raimondo.Sociální kodex církve.Tišnov:Sursum.1993..;
6390 k14-5a.Škoda František Dr..Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR - Hnutie kresťanských rodín.1991..;
6391 k14-5a.Uhaľ, Martin.Otázky katolíckej morálky v aplikácii na reálie súčasnosti : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-74-6.;
6392 k14-5a.Zablocki Janusz.Kościól i świat wspólczesny.Warszawa:Biblioteka Wiezi.1967..;
6393 k14-5b..Haus des Gebets :.Mainz ::Grünewald,.1973.3-7867-0419-8.;
6394 k14-5b..The Blackwell companion to christian ethics.Main Street, Malden ::Blackwell publishing,.2006.1-4051-5051-3.;
6395 k14-5b.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis I..:Marietti.1967..;
6396 k14-5b.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis II..Taur:Marietti.1968..;
6397 k14-5b.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis III..Taur:Marietti.1968..;
6398 k14-5b.Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..;
6399 k14-5b.Ashley, Benedict M..Ethics of health care :.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.1994..0878405488 .;
6400 k14-5b.Diaz Carlos.Contro Prometeo.Milano:Jaca Book.1985..;
6401 k14-5b.Farenc, Thierry..Une morale du bonheur.Nouan-le-Fuzelier ::Ed. des Beatitudes,.2003.2-8402-4191-9 (br).;
6402 k14-5b.Habáň Metoděj PhDr., OP.Přirozená etika.Praha:TRS.1991..;
6403 k14-5b.Häring Bernhard.Bez východiska?.Prešov:Michal Vaško.1997..;
6404 k14-5b.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..;
6405 k14-5b.Häring Bernhard.Le chrétien et L´autorité.Paris:Éditions Saint-Paul.1963..;
6406 k14-5b.Häring Bernhard.Liebe ist mehr als Gebot.Munchen und Freiburg im Breisgau:Erich Wewel Verlag.1968..;
6407 k14-5b.Häring Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
6408 k14-5b.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18391-9.;
6409 k14-5b.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18392-7.;
6410 k14-5b.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-18393-5.;
6411 k14-5b.Häring, Bernhard,1912-1998.Gebet :.Köln ::Styria,.1975.3-222-10876-5.;
6412 k14-5b.Häring, Bernhard,1912-1998.Sünde im Zeitalter der Säkularisation.Graz ::Styria,.1974.3-222-10821-8.;
6413 k14-5b.Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen I.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..;
6414 k14-5b.Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen II.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..;
6415 k14-5b.Rotter, Hans.Osoba a etika : K základům morální teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-18-6.;
6416 k14-5b.Rotter, Hans,1932-.Neues Lexikon der Christlichen Moral.Innsbruck ::Tyrolia,.1990.3-7022-1754-1.;
6417 k14-5b.Schmidt Hans.Frieden.Stuttgart - Berlin:Kreuz-Verlag.1969..;
6418 k14-5b.Schrey, Heinz-Horst,1911-.Einführung in die evangelische Soziallehre.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1973..3-534-05282-X.;
6419 k14-5b.Spiazzi Raimondo.L´uomo nella societá.Roma:Idea centro editoriale.1973..;
6420 k14-5b.Spiazzi Raimondo OP.La Chiesa tra il nuovo e l´eterno.Roma:Idea centro editoriale.1973..;
6421 k14-5b.Spiazzi Raimondo P., OP.Etica sociale.Roma:Edizioni La Guglia.1978..;
6422 k14-5b.Van Kol Alphonso SJ.Theologia moralis.Barcinone - Friburgi Brisgoviae - Romae - Neo-Eboraci:Sumptibus Herder.1968..;
6423 k14-5b.Van Kol Alphonso SJ.Theologia moralis II..Barcinone - Friburgi Brisgoviae - Romae - Neo-Eboraci:Sumptibus Herder.1968..;
6424 k14-5b.Vella Di Charles G..La coppia e l´amore.Giugno:Libreria della Famiglia.1978..;
6425 K14-6a..Schematizmus Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652660.;
6426 K14-6a..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002.Košice:Vienala.2002.8088922607 (brož.); 80-88922-60-7.;
6427 K14-6a..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.Žilina:Biskupský úrad Žilina.2008..;
6428 k14-6a.Kuťáková Eva, Vidmanová Anežka.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon.1984..;
6429 k14-6a.Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.;
6430 k14-6b..Communicating the Catholic vision of life :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1993.0-935372-36-9.;
6431 k14-6b..Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.;
6432 k14-6b..Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.;
6433 k14-6b..Ethical Principle in Catholic Health Care.Boston:The National Cathholic Bioethics Center.1999..;
6434 k14-6b..Handbook on critical life issues.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1988..0935372245.;
6435 k14-6b..Human sexuality and personhood :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1990..0935372288.;
6436 k14-6b..Sex and gender :.St. Louis, Mo. ::Pope John Center,.1983..093537213X .;
6437 k14-6b..The new technologies of birth and death :.St. Louis ::The Center,.1980..0935372075 .;
6438 k14-6b.Atkinson, Gary..A moral evaluation of contraception and sterilization :.St. Louis, Mo. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1979..0935372059.;
6439 k14-6b.Camara Hélder Dom, Bischof der Armen und Unterdruckten.Revolution fur den Fieden.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1970??..;
6440 k14-6b.Camenzind-Weber Hildegard.Liebe, Sexualität, Ehe.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1975..;
6441 k14-6b.Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirodzeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..;
6442 k14-6b.Enrico Nuti.Giuseppe Capograssi (1889 - 1956): Un capitolo del Rinnovato diritto naturale..Milano:Pontificia universitas Gregoriana, Fakultas Theologiae.2000..;
6443 k14-6b.Fabiani Luigi.La politica per chi per cosa.Milano:Il Sabato Movimento popolare.1987..;
6444 k14-6b.Freiherr v. Gagern Friedrich E., Dr. med..Harmonie von Seele und Leib.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1952..;
6445 k14-6b.Fries, Heinrich.Glaubenserfahrungen - Glaubenskonsequenzen.Graz ;Wien ;Koln:Verl. Styria.1989.3222118744.;
6446 k14-6b.Heaney, Stephen.Abortion :.Braintree, Massachusetts ::The Pope John XXIII Center,.1992.0-935372-35-0.;
6447 k14-6b.Kamphaus F., Lentzen-Deis, Schwarz L., Zauzich Chr..... und machen einander reich.Annweiler:Verlag Thomas Ploger .1988..;
6448 k14-6b.Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..;
6449 k14-6b.Munzarová M., Šipr K., Schonborn, .Scripta bioethica.Brno:Kolégium katolických lékařu.1994..;
6450 k14-6b.Peri Vittorio, Spalato e la sua chiesa nel tema Bizantino di Dalmazia.Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI..Padova:Editrice Antenore.1982..;
6451 k14-6b.Smith Russell E..Critical Issues in contemporary health care.Washington:Pope John Center.1989..;
6452 k14-6b.Wakefield John C..Artful Childmaking: Artificial Insemination in Catholic Teaching.Missouri:Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Cete St. Louis.1978..;
6453 k14-6b.Walsh Francis Michael.Josef Fuchs´ Proposal for the Renewal of Moral Theology: an Analysis and Critique in the Light of Veritas.Roma:Pontificia Universitá Lateranense.2004..;
6454 k14[2.Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.;
6455 K14/1..Kongregáciu sestier Najsvätejšej Eucharistie.Bratislava:LÚČ.1992..;
6456 k14/1..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.;
6457 k14/1.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.;
6458 k14/1.Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.;
6459 k14/1.Campatelli, Maria, 1962-.Křest :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-055-8.;
6460 k14/1.Carroll Patrick L., SJ.Milovat, dělit se, sloužit.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
6461 K14/1.Cehuľová Ľubomíra.Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.Bratislava:Charis.2013..;
6462 k14/1.František,1936-.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342983; 978-80-89342-98-3.;
6463 k14/1.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.;
6464 k14/1.Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.;
6465 k14/1.Grieger, Pavol.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.;
6466 k14/1.Grieger, Pavol.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X.;
6467 k14/1.Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.;
6468 K14/1.Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342990 (brož.); 978-80-89342-99-0.;
6469 k14/1.Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-88-7.;
6470 K14/1.Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.;
6471 k14/1.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.;
6472 k14/1.Karl, Suso Frank.Dějiny křesťanského mnišství.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-8-5.;
6473 k14/1.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.;
6474 k14/1.Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.;
6475 k14/1.Mikulec, Jiří.Barokní náboženská bratrstva v Čechách.:Praha : Nakl.Lidové noviny.2000.80-7106-422-X.;
6476 k14/1.Němec Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Rím:Křesťanská akademie.1988..;
6477 k14/1.Novotný, Jiří,1921-2002.Mnišství na Blízkém východě :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-124-1.;
6478 k14/1.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.;
6479 k14/1.Pernoud, Régine, 1909-1998.Život a smrt Jany z Arku :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-020-6.;
6480 k14/1.Pfleger Lucián.Kongregácia sestier Božského vykupiteľa.Rím:Postulácia M. A. M..2012..;
6481 k14/1.Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-38-1.;
6482 k14/1.Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5.;
6483 k14/1.Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV.1996..;
6484 K14/1.sv. Alfons z Liguori.Úvahy o řeholním životě .Praha:ŘÁD.1990..;
6485 k14/1.Tenace, Michelina, 1954-.Služba představených v církvi :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.;
6486 k14/1.Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.;
6487 k14/1.Tkáčik, Ladislav.Zasvätený život a sekularizácia:.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2008.978-80-970024-0-4.;
6488 k14/1.Ventura, Václav, 1951-.Spiritualita křesťanského mnišství.:Praha :.2010.978-80-86882-14-7.;
6489 k14/1.Vlček, Vojtěch,1976-.Ženské řehole za komunismu (1948-1989).Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2005.80-7699-195-7.;
6490 k14/2..Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.;
6491 k14/2.Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis.1969..;
6492 k14/2.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.;
6493 K14/2.Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:..9788097012694; 978-80-970126-9-4.;
6494 k14/2.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.;
6495 k14/2.bl. Henryk Suzo.ksiega mudrošci przedwiecznej.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1983..;
6496 K14/2.Bradáč, Josef,1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti /.Praha ::Malvern,.2011.978-80-86702-86-5.;
6497 k14/2.Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..;
6498 K14/2.Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..;
6499 k14/2.Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.;
6500 k14/2.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.O rození věčného Slova /.Praha ::Malvern,.2013.978-80-87580-62-2.;
6501 k14/2.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.;
6502 k14/2.Efrém Jindráček O.P..DOMINIKÁNSKY KLÁŠTER VE ZNOJMĚ.Znojmo:Klášter dominikánu .2001..;
6503 k14/2.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
6504 k14/2.Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.;
6505 k14/2.Geisendorf - des - Gouttes.SAVONAROLA.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..;
6506 k14/2.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.;
6507 k14/2.Guy Bedouelle.Dominik.Poznaň:W drodze.1987..;
6508 K14/2.Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.1989.838500887X.;
6509 k14/2.Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..;
6510 k14/2.Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-389-3.;
6511 k14/2.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.;
6512 K14/2.Jordan,-1237..Ksiazeczka o poczatkach Zakonu Kaznodziejow /.Warszawa ::Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna \"Adam\",.2008..9788372327901; 8372327904.;
6513 k14/2.Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.;
6514 k14/2.Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Listy.Poznań ::"W Drodze",.1988.838500856X.;
6515 k14/2.Konvent dominikánu ve Znojme.Dominikánsský klášter sv. kříže ve Znojme - 1243 - 1993.Znojmo:Konvent dominikánov.1993..;
6516 k14/2.Lektor Stanislaw O.P..ŽYCIE I CUDA SW. JACKA ODROWAŹA Z ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO.Kraków:Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów.1994..;
6517 k14/2.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.;
6518 K14/2.Mag.rehole Vincent de Couesningle OP.Proprium rádu kazateľov.Rím :Generalát OP u sv. Sabíny.1982..;
6519 k14/2.Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..;
6520 k14/2.Risso, Paolo.Pier Giorgio Frassati : Bohatý mladík,který řekl ano.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.;
6521 K14/2.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.;
6522 k14/2.Senčík Štefan, SJ.PierGiorgio Frassati.Trnava:Dobrá kniha.1992..;
6523 K14/2.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.1993.80-7113-074-5 :.;
6524 K14/2.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.1993.80-7113-074-5 :.;
6525 K14/2.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.1993.80-7113-074-5 :.;
6526 k14/2.Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.;
6527 K14/2.Tauler, Jan,1300-1361.Kazania.Poznaň ::W drodze,.1985.83-85008-04-7.;
6528 k14/2.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.;
6529 k14/2.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.;
6530 k14/2.Wehr, Gerhard.Mistr Eckhart.:Olomouc : Votobia.1999.80-7198-411-6.;
6531 k14/2.Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.;
6532 k14/3.Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.1980??.978-80-7575-001-3.;
6533 k14/3.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..;
6534 k14/3.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.;
6535 K14/3.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.;
6536 K14/3.Gabriel Peter Hunčaga OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.;
6537 k14/3.Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2001..;
6538 k14/3.Hubert z romans.O formaci kazatelu.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-92-2.;
6539 k14/3.Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..;
6540 k14/3.Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť. 1. časť c Štefan Pružinský.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-121-5.;
6541 k14/4..Byzantské legendy :.:Červený Kostelec :.2007.978-80-86818-49-8.;
6542 k14/4.Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.;
6543 k14/4.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.;
6544 k14/4.Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.;
6545 k14/4.Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.;
6546 k14/4.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.;
6547 k14/4.Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..;
6548 k14/4.Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.1993.80-900425-7-0;80-900425-7-0.;
6549 k14/4.Henryk, Misztal.Svatí a blahoslavení laici.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-183-3.;
6550 k14/4.Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.;
6551 K14/4.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.;
6552 k14/4.Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.;
6553 k14/4.Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.;
6554 k14/4.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.;
6555 k14/4.Jan Chlumský.Vzory křesťanského živ ota.Třebič:nakladatelství ARCA JIMFA.1991..;
6556 k14/4.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.;
6557 k14/4.Kitzler, Petr.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Vyšehrad :.2009.978-80-7021-989-8.;
6558 k14/4.Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.;
6559 K14/4.Ondruš, Rajmund.Blízki Bohu i ľuďom.Trnava:Dobrá kniha.1995.807141090X (brož.); 80-7141-090-X.;
6560 k14/4.Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.;
6561 k14/4.Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.;
6562 K14/4.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.;
6563 k14/4.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.;
6564 k14/4.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.;
6565 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.;
6566 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-70-9.;
6567 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.;
6568 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.;
6569 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.;
6570 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.;
6571 k14/4.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.;
6572 k14/4.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha.1984..;
6573 k14/4.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.;
6574 k14/4.Riccardi, Andrea,1950-.Století mučedníků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-543-6.;
6575 k14/4.Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.;
6576 k14/4.Senčík, Štefan.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.1993.0-920150-95-0.;
6577 k14/4.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.;
6578 k14/4.Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.;
6579 k14/4.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.;
6580 k14/4.Šuvarský Jaroslav.Biskup Gorazd.Praha:Metropolitní rada Pravoslavné církve v ČSSR.1879 - 1979..;
6581 k14/4.Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.;
6582 k14/5.Anselm, Grün.Svatý Benedikt z Nursie : učitel duchovního života.:Vyšehrad.2004.80-7021-695-6.;
6583 k14/5.Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.;
6584 k14/5.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.;
6585 K14/5.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.;
6586 k14/5.Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:s. n. a..1994..;
6587 k14/5.Bílý, Jiří.Jezuita Antonín Koniáš. Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-191-1.;
6588 k14/5.Buben, Milan M.; Kučera, Rudolf; Kukla, Otakar A..Svatí spojují národy. Praha:PANEVROPA.1994.80-85846-00-4.;
6589 k14/5.Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.;
6590 k14/5.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.;
6591 K14/5.Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.;
6592 k14/5.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.;
6593 k14/5.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.;
6594 k14/5.Gamboso, Vergilio M..Sv. Anton Paduánsky.:Serafín.1993.80-85310-33-3.;
6595 k14/5.Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.;
6596 k14/5.Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..;
6597 k14/5.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.;
6598 k14/5.Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.;
6599 k14/5.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.;
6600 k14/5.Izakovič, Ivan.Biskup a kráľ.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0855-2.;
6601 k14/5.Kameník, Milan.Burgundsko-kraj mnichů : Citeaux a Bernard z Clairvaux.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-423-6.;
6602 k14/5.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.;
6603 k14/5.Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.;
6604 k14/5.Linhartová, Benedikta - autor.Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis.:Vimperk :.1993.80-901476-1-5.;
6605 k14/5.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.;
6606 k14/5.Nicolas, Wiseman.Fabiola. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-290-7.;
6607 k14/5.Nigg Walter.Svatá Hedvika Slezská.Český Těšín:Cor Jesu.1994..;
6608 k14/5.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.;
6609 k14/5.Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.;
6610 k14/5.Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-364-8.;
6611 k14/5.Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3.;
6612 k14/5.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.;
6613 k14/5.Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.;
6614 k14/5.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.;
6615 k14/5.Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.;
6616 k14/5.Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..;
6617 k14/5.Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..;
6618 k14/5.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.;
6619 k14/5.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.;
6620 k14/5.Skarga, Piotr,1536-1612..Zywoty swietych polskich.Krakow ::Wydawn. Apostolstwa Modlitwy,.1988..8385032185.;
6621 k14/5.Stoddard, Charles Warren.Svatý Antonín z Padovy.:Řád.1993.80-901189-5-X.;
6622 k14/5.Vácval, Anton Mária, SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:.1991..;
6623 k14/5.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.;
6624 k14/5.Ziesche, Maria Calasanz.Mrzák, vedec, svätec. SLOVO:Košice.1994.80-85291-15-0.;
6625 k14/6..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.;
6626 K14/6.Attwater, Donald.Slovník svätých.Rudná u Prahy:JEVA.1993.8085776065;8090136575;80-85776-06-5;80-901365-7-5.;
6627 k14/6.Bako, Peter Juan Pablo.Svätá Gemma Galgani.Nitra:Gorazd n.f.; Kňažský seminár sv. Gorazda.2014.9788089481316 (viaz.); 978-80-89481-31-6.;
6628 K14/6.Beblavý, Ján,1898-1968.Dve krásne duše.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1928..;
6629 k14/6.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.;
6630 k14/6.Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.;
6631 k14/6.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
6632 k14/6.Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.2001.80-902682-4-2.;
6633 k14/6.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.;
6634 k14/6.Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0.;
6635 k14/6.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.;
6636 k14/6.Congregatio de causis sanctorum.Sestra Rozália - Božia služobnica.Nitra:Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2000..;
6637 k14/6.Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..;
6638 k14/6.Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.;
6639 k14/6.Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..;
6640 k14/6.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.;
6641 k14/6.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.;
6642 k14/6.James Martin SJ.Môj život so svätými.Trnava:Vydavateľstvo Dobrá kniha.2016..;
6643 K14/6.Kozanevič, Evžen.Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče.:Matice cyrilometodějská.1995..;
6644 k14/6.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.;
6645 k14/6.M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:.1970??..;
6646 K14/6.Mišovič, Bernard, 1954- .Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2.;
6647 k14/6.Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.;
6648 k14/6.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.;
6649 k14/6.Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.;
6650 K14/6.Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.;
6651 k14/6.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.;
6652 k14/6.Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.;
6653 k14/6.Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.;
6654 k14/6.Schug, John, A. .Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-04-5.;
6655 K14/6.Schwager, Georg Franz X..Anna Schäffer.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676651; 978-80-89676-65-1.;
6656 K14/6.Slovenskí jezuiti v Cambridge.Svätý Tomáš Morus.:Slovenskí jezuiti v Cambridge.1984.919865-03-8.;
6657 k14/6.Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2.;
6658 k14/6.Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec.Noví vyznavači.Olomouc:Matice cysrilometodějská .1993..;
6659 K14/6.Wallhof, Hans.Svätý Vincent Pallotti : zvestovateľ budúcnosti.:Editrice VELAR.1993..;
6660 K14/6.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.;
6661 K14/6.Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.;
6662 K14/6.Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.;
6663 k14/6.Weinlick, John R..Hrabě Zinzendorf. Jindřichův Hradec:Stefanos.2000.80-238-6551-X.;
6664 k14/6.Weiser, Francis X..Kateri Tekakwitha /.Ontario ::Dobrá kniha,.1982.0-920150-69-1.;
6665 k14/6.Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-614-8.;
6666 k14/6.Werfel, Franz,1890-1945.Píseň o Bernadettě /.Praha ::Vyšehrad,.2007.978-80-7021-886-0.;
6667 k14/6.Wilhelm, Hünermann.Svätý Ján Berchmans.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-220-1.;
6668 K14/6.Wolf, Gabriel M..Peter-Adrián Toulorge "Mučeník pravdy" (1757-1793).Trnava:Kongregácia sestier Premonštrátok.2012.9788089422203 (brož.);978-80-89422-20-3.;
6669 k14/6.Żychiewicz, Tadeusz, 1922-1994 - autor.Josafat Kuncevič.:Praha :.1995.80-7113-141-5.;
6670 k14/7..Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2.;
6671 k14/7..Veľká kniha milostí.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788089605026 (brož.); 978-80-89605-02-6.;
6672 k14/7.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.;
6673 k14/7.Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.;
6674 k14/7.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.;
6675 K14/7.Domenico, Del Rio.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-471-3.;
6676 k14/7.Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990..;
6677 k14/7.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.;
6678 k14/7.Maasburg, Leo.Matka Terézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629290 (viaz.); 978-80-7162-929-0.;
6679 k14/7.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.;
6680 k14/7.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.;
6681 k14/7.Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.;
6682 k14/7.Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.;
6683 k14/7.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.;
6684 k14/7.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.;
6685 k14/7.Terbos Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981..;
6686 k14/7.Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.;
6687 k14/7.Urbankowski, Bohdan.Svätec.. Silentium:Bratislava.2002.80-89043-08-9.;
6688 k14/7.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.;
6689 k14/7.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.;
6690 k14/7.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.;
6691 k14/7.Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.2005.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.;
6692 k15-1a..52 Weinbeeren.Basel:Verlag Cratander AG.1967..;
6693 k15-1a..Cristiano Oggi.Bari:Edizioni Paoline.1977..;
6694 k15-1a..Den glauben Leben.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
6695 k15-1a..Heiligung, umkehr vollendung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..;
6696 k15-1a.Balling Adalbert Ludwig.Gottes Haustur steht immer offen.Freiburg im Breisgau:Herderbucherei.1984..;
6697 k15-1a.Bamberg, Corona,1921-.Was Menschsein kostet :.Würzburg ::Echter,.1971.3-429-00206-0.;
6698 k15-1a.Bannach, Klaus.Gebete der Stille :.Stuttgart:Radius-Verl..1979.3871735523.;
6699 k15-1a.Barbe Roberts Henri.Herr, dass ich sehend werde.Graz - Wien - Koln:Verlag Styri.1968..;
6700 k15-1a.Barra Giovanni.Gioia di donare.Torino:Marietti.1967..;
6701 k15-1a.Beck Magnus M., OP.Die Ewigkeit hat schon begonnen.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..;
6702 k15-1a.Begemann Robert.Das grosse Spiel.Wien:Verlag Herder.1960..;
6703 k15-1a.Benedictus.Suche den Frieden und jage ihm nach.Kevelaer:Butzon [und] Bercker.1989.3766696505.;
6704 k15-1a.Bernanos Georg.Die begnadete Angst.Bassel, Freiburg, Wien:Herder - Bucherei.1959..;
6705 k15-1a.Bernert Erasmus.Das Gebet.Stans:Verlag Josef von Matt.1981..;
6706 k15-1a.Berz August.Mit Gott ins Heute.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1968..;
6707 k15-1a.Berz August.Mit Gott ins Heute 2: Mai - August.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1973..;
6708 k15-1a.Betz Otto.Die Welt meditieren.Munchen:Verlag J. Pfeiffer.1967..;
6709 k15-1a.Biesel, Herbert.Von altem und neuem Beten.Düsseldorf ::Patmos,.1972.3-491-00348-2.;
6710 k15-1a.Blasko, Stefan,1915-.Miriam Teresa :.Toronto, Canada ::Maria Magazine,.1984...;
6711 k15-1a.Bloom Anthony.Weg zur Meditation.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/Mainz:Verlag Gerhard Kaffke.1971..;
6712 k15-1a.Bloom, Anthony(1914-2003)..Odwaga modlitwy.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008403.;
6713 k15-1a.Bohren Rudolf.Das Unser Vater - heute.Zurich / Stuttgart:Zwingli verlag .1960..;
6714 k15-1a.Boros Ladislaus.Erlôstes dasein.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1965..;
6715 k15-1a.Boros Ladislaus.Wir sind zukunft.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1969..;
6716 k15-1a.Bossis, Gabrielle,1874-1950.Er und ich :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1976.3-7867-0579-8.;
6717 k15-1a.Boulad, Henri,1931-.Die Vernunft des Herzens.Wien:Herold Verlag.1985.3700803060 (brož.);3-7008-0306-0.;
6718 k15-1a.Bours Johannes.Wo bist du, Gott?.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..;
6719 k15-1a.Buob, Hans,.Berufen zur Hingabe :.Linz ::Veritas,.1990..3853298540.;
6720 k15-1a.Buob, Hans,1934-.Die Gaben des Heiligen Geistes.Linz ::Veritas,.1984.3-85329-411-1.;
6721 k15-1a.Burger Franz (Hrsg.).Zuruckgeblättert.Wien:Das Neue Groschenblatt.1995..;
6722 k15-1a.Dudzus Otto.Bonhoeffer Brevier.Munchen:Chr. Kaiser verlag.1968..;
6723 k15-1a.Eco, Umberto.Meno Ruže.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-09-X.;
6724 k15-1a.Kolektív.Otrzymacie Jego moc.Poznaň:\"V drodze\".1986.8385008233;83-85008-23-3.;
6725 k15-2b.Stadelmann, Adolf.Auszug aus dem Getto :.Luzern ::Rex,.1972.3-7252-0213-3.;
6726 k15-2c..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.;
6727 k15-2c..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.;
6728 k15-2c..Slávenie svätej omše za účasti detí.Martin:Osveta.1992.80-217-0457-8.;
6729 k15-2c.Slovenská liturgická komisia.Lekcionár 1.Bratislava:Vesna.1990.80-85128-23-3 (zv. 1.).;
6730 k15-3a..Cultura e potere politico.Roma:edizioni Cinque lune.1973..;
6731 k15-3a.Baccrabére Georges.Le sanctuaire Rural antique d´Ancely.Toulouse:Institut catholique .1988..;
6732 k15-3a.Barret, Pierre..Priez pour nous a Compostelle.Paris ::le Livre de poche,.1980.2-253-02399-X (br).;
6733 k15-3a.Bobulski, Stanisaw..Nasze cmentarze z I wojny swiatowej.Sobolow ::[s.n.],.1996..8386768614.;
6734 k15-3a.Boureau, Alain..La Legende doree :.Paris ::Editions du Cerf,.1984..2204021520.;
6735 k15-3a.Carpenter Humphrey.Glí Inklings.Milano:Jaca Book.1985..;
6736 k15-3a.Cioffari Gerardo .Donna del Rinascimento.Bari:Levante.1996..;
6737 k15-3a.Eliade, Mircea..Les Roumains.Bucarest ::Editions Rosa Vinturilor,.1992..973-9003-22-2 (br).;
6738 k15-3a.Freiwald/ Gebhard Moldenhauer/ Dieter Hoof/ Hans-Joachim Fischer, Helmut.Das Deutschllandproblem in den Schulbuchern der BRD.Dusselldorf:Bertelsmann Universitatsverlag.1973.3571090047.;
6739 k15-3a.Lacko Michal, SJ.Camaldulese Hermits in Slovakia.Cleveland - Rome:Slovak institute.1965..;
6740 k15-3a.Nemec Jaroslav.Documenti d´archivio per la storia delle conversioni religiose a Firenze nei secoli XVII - XVIII.Firenze:Uniedit.1977..;
6741 k15-3a.Spidlik Tommaso, SJ.La preghiera.Milano:Ancora.1957?..;
6742 k15-3a.Uniwersytet Gdaňski.Zeszyty naukowe wydzialu humanistycznego Slawistyka 3.Gdaňsk:Uniwersytet Gdaňski.1982..;
6743 k15-3b.Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..;
6744 k15-3b.Cipkowski, Peter.Revolution in Eastern Europe :.New York ::Wiley,.1991.0-471-53967-8.;
6745 k15-3b.Ebersbach, Volker.Francisco Pizarro.Berlin:Neues Leben.1986.3355002003;3-355-00200-3.;
6746 k15-3b.Famvin.Láska - (Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul).Nitra:Édition du Signe.2009..;
6747 k15-3b.Hroch Miroslav.Evropa.Praha:Mladá fronta, Naše vojsko, Smena.1980..;
6748 k15-3b.LaFeber, Walter..America, Russia, and the cold war, 1945-1990.New York ::McGraw-Hill,.1991..0-07-557557-4.;
6749 k15-3b.Moreau Abel.Ein Pfarrer ist kein Kindermädchen.Wurzburg:Arena-Verlag.1964..;
6750 k15-3b.Redgate, Anna Elizabeth.Arméni.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-350-9.;
6751 k15-3c.Höppnerová, Věra.Německy za tři měsíce : Kurs pro samouky.Praha:Horizont.1991.80-7012-050-9.;
6752 k15-3c.Vinay Valdo.Storia dei Valdesi 3.Torino:Editrice Claudiana.1980..;
6753 k15-3c.Zamarovský, Vojtech.Grécky zázrak.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00122-7.;
6754 k15-4a..Western Civilization :.Boston ::Houghton Mifflin,.1989.0-395-48647-5.;
6755 k15-4a..Western civilization :.Boston ::Houghton Mifflin Company,.1989.0-395-36937-1.;
6756 k15-4a.Besala, Jerzy, 1951-.Utajené dějiny Evropy.:Frýdek-Místek :.2009.978-80-7362-652-5.;
6757 k15-4a.Capuani Gian Maria.Ottone a orta.Milano:Jaca Book - Europia.1981..;
6758 k15-4a.Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.2007.978-80-7203-892-3.;
6759 k15-4a.Glabro il Rodolfo.Storie dell´anno mille.Milano:Jaca Book - Europia.1982..;
6760 k15-4a.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 6.Milano:Jaca Book.1982..;
6761 k15-4a.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 7/1.Milano:Jaca Book.1983..;
6762 k15-4a.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 8/2.Milano:Jaca Book.1984..;
6763 k15-4a.Lissner Ivar.So habt ihr gelebt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1950?..;
6764 k15-4a.MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36914-2.;
6765 k15-4a.MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36915-0.;
6766 k15-4a.Pernoud Régine.Eleonora d´Aquitania.Milano:Jaca Book.1983..;
6767 k15-4a.Pernoud, Regine,1909-1998..La femme au temps des cathedrales.[Paris] ::Stock,.1980..2234009472.;
6768 k15-4a.Pernoud, Regine,1909-1998..Those terrible Middle Ages :.San Francisco ::Ignatius Press,.2000..0898707811 .;
6769 k15-4a.Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..;
6770 k15-4a.Rosmer Allfred.Il movimento operaio durante la prima guerra mondiale.Milano:Jaca Book.1983..;
6771 k15-4a.Sapori Armando.Il mercante italiano nel medioevo.Milano:Jaca Book.1983..;
6772 k15-4a.Sellier, Andre..Atlas des peuples d\'Europe centrale.Paris ::La Decouverte,.1991..2707120324.;
6773 k15-4b..Initiation a la pratique de la theologie,.Paris ::les Ed. du Cerf,.1994..2-204-05019-9 (br).;
6774 k15-4c..Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1990.80-08-01121-1.;
6775 k15-4c..Kurz angličtiny - Englisch for tourism.neuvedené:BBC World service Slovenská redakcia.1993..;
6776 k15-4c..Obsah zvukovej nahrávky na kazete - dodatok.:.1947..;
6777 k15-4c..Oxford advanced learner\'s dictionary of current English.Oxford ::Oxford University Press,.1995.0-19-431499-5.;
6778 k15-4c.BBC World service.Britain now.neuvedené:BBC World service Slovak Sectsion.1993..;
6779 k15-4c.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy I..Praha :Státní pedagogické nakladatelství.1962..;
6780 k15-4c.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..;
6781 k15-4c.Eckersley C. E..Essential English for foreign students, Book I.London:Longmans.1955..;
6782 k15-4c.Eckersley C. E..Essential Englisch.London:Longmans.1955..;
6783 k15-4c.Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1980?..;
6784 k15-4c.Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1982..;
6785 k15-4c.Filkusová M., Kollár D., Kučerová E., Malíková M. O., Sekaninová E..Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1980..;
6786 k15-4c.Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..;
6787 k15-4c.Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1990.80-08-01039-8.;
6788 k15-4c.Kubiš Ladislav.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..;
6789 k15-4c.Mária, Maříková.Angličtina I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-01719-8.;
6790 k15-4c.Maříková Mária PhDr..Angličtina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..;
6791 k15-4c.Maříková Mária PhDr., Holčíková Ida.Angličtina pro jazykové školy III a IV..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1968..;
6792 k15-4c.Maříková, Mária.Angličtina 3 pre jazykové školy a kurzy c Mária Maříková ; Miroslav Cipár.Bratislava:SPN.1992.80-08-01744-9.;
6793 k15-4c.Maříková, Mária.Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 : 4.časť..Bratislava:Slovenské pedagogické nakl..1990.80-08-01418-0.;
6794 k15-4c.Maříková, Mária,.Angličtina 2 pre jazykové školy a kurzy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1992.80-08-01743-0.;
6795 k15-4c.Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J..A University Grammar of English.Longman:Moscow "Vysšaja škola".1982..;
6796 k15-4c.Ruppeldtová Jean - Vácha Zdenek.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..;
6797 k15-4c.Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.1991.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).;
6798 k15-4c.Thorndike E. L. Profesor.Nejužívanější slova v angličtině.Praha:A. Neubert.1947..;
6799 k15-4c.Vilikovská Júlia - Vilikovský Pavel.Slovensko-anglický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..;
6800 k15-4c.Vilikovská Júlia - Vilikovský Pavel.Slovensko-anglický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..;
6801 k15-4c.Vilikovská, Júlia,.Slovensko-anglický slovník c Júlia Vilikovská, Pavel Vilikovský ; Jozef Vachálek.Bratislava:SPN.1991.80-08-01462-8.;
6802 k15-5a..We, the People.Washington:The United States Capitol historical society.1963..;
6803 k15-5a.Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.;
6804 k15-5c.Artúr, Sandany.Nemecko-slovenský slovník.:TOPAS.1991.80-85353-01-6.;
6805 k15-5c.Bahníková, Alena.Italština.Velehrad:SPN-pedagogické nakl..2000.80-04-25739-9.;
6806 k15-5c.Bahníková, Alena,1948-.Italština.Velehrad ::SPN-pedagogické nakl.,.2000.80-04-25739-9.;
6807 k15-5c.Hamplová Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1987..;
6808 k15-5c.Hamplová, Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1995.80-200-0551-X.;
6809 k15-5c.Janešová, Jarmila,1924-.Italština pro samouky.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-22882-8.;
6810 k15-5c.Katerin Katerinov Maria Clotilde Boriosi.La lingua italiana per stranieri.Perugia:Guerra.1985..;
6811 k15-5c.Košťál Anton.Taliansko-slovenský a Slovensko-taliansky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..;
6812 k15-5c.Lenghardtová, Jana.Španielčina, 1.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00957-8.;
6813 k15-5c.Lenghardtová, Jana.Španielčina, 2.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00958-6.;
6814 k15-5c.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.;
6815 k15-5c.Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.;
6816 k15-5c.Repka, Richard.Anglický jazyk 1 pre 1. ročník stredných škôl. SPN:Bratislava.1995.80-08-00797-4.;
6817 k15-5c.Rosendorfský Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..;
6818 k15-5c.Sandany Artúr Dr. a kolektív.Deutsch-slowakisches Worterbuch.Bratislava:SPN.1966..;
6819 k15-5c.Škultéty Jozef - Šulhan Jozef.Španielsko-slovenský a Slovensko-španielsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..;
6820 k15-5c.Šulhan Jozef. Dr., C.Sc., Škultéty Jozef Prof. dr., C.Sc..Španielsko-slovenský a Slovensko-španielsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1974..;
6821 k15-6a.Bielik, František,1928-.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách :.Bratislava ::DaVel,.1991.80-900931-0-8 .;
6822 k15-6a.Kalvoda, Josef,1923-1999.The Genesis of Czechoslovakia.New York ::distributed by Columbia university press,.1986.0-88033-106-2.;
6823 k15-6a.Kočiš Jozef.Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1984..;
6824 k15-6a.Marsina Richard.Tatársky vpád.Budmerice:Rak.2008..;
6825 k15-6a.Rémond René.Histoire de France Notre siécle.Fayard:Arthéme.1991..;
6826 k15-6b..Bischof Zigismund Bubics, Košice - Eisenstadt.Trausdorf:Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten.2007.3901706134 (brož.);3-901706-13-4.;
6827 k15-6b..Histoire.Paris ::Hachette,.1985..2-01-010466-8.;
6828 k15-6b..Histoire de France.Paris ::Librairie generale francaise,.2001..2-253-06389-4.;
6829 k15-6b.Cioffari Gerardo P., OP.Storia della chiesa di Bari.Bari :Centro Studi Nicolaiani.1992..;
6830 k15-6b.Halaga Ondrej R..Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc.Košice - Bratislava:Východoslovenský krajský národný výbor.1988..;
6831 k15-6b.Králik Oldřich, univ. prof. dr..Nejstarší legendy Přemyslovských Čech.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..;
6832 k15-6b.Kretosz Józef Ks..Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrzadku Lacińskiego od XV wieku do 1772 roku.Lublin:Towarzystwo naukowe - Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1986..;
6833 k15-6b.Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..;
6834 k15-6b.Moffett, Samuel H..A history of Christianity in Asia.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.1998-c2005..1570751625 (v. 1 : alk. paper);1570754500.;
6835 k15-6b.Pernoud Regine.Storia della Borghesia.Milano:Jaca Book.1982..;
6836 k15-6b.Walachowicz Tadeusz Ks..Kościól katolicki.Lublin:Redakcja Wydawnictw KUL.1984..;
6837 k15-6b.Zavarský Ernest.Johann Sebastian Bach.Praha: Supraphon.1985..;
6838 k15-6c.Dóci Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..;
6839 k15-6c.Jančiar Tomáš, Ing., OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..;
6840 k15-6c.Krovina Milan, OP.Johannes Tauler a jeho duchovná cesta - diplomová práca.Teologická fakulta Košice:Katolícka univerzita Ružomberok.2005..;
6841 k15-6c.Kušnír František Ing..Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000..;
6842 k15-6c.Letz Roman, Dominik OP.Teofanický charakter prírody Diplomová práca.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..;
6843 k15-6c.Mačura Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na Limské dokumenty.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2005..;
6844 k15-6c.Mičkovic Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..;
6845 k15-6c.Moric Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:Katolícka univerzita Ružomberok, .2007..;
6846 k15-6c.Šajda Peter Mgr..Koncept lásky v diele majstra Eckharta a Sorena Kierkegaarda.Bratislava:Univerzita Komenského, Filozofická fakulta.2007..;
6847 k15-6c.Vavrek Peter.Teológia chudobných v Evanjeliu sv. Lukáša.Košice:Univerzita Komenského, Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava.2002..;
6848 k15-6c.Visokai Peter, OP.Dielo sv. Dominika ako prostriedok pre spásu duší.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2005..;
6849 k15-6c.Vnučko Peter.Rozbor Ježišovho rozhovoru s Lazárovými sestrami Máriou a Martou.Košice:Univerzita Komenského, Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava.2001..;
6850 k15/1..Zostali verní 2. Byzant:Košice.1998.80-85581-20-5.;
6851 k15/1.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.;
6852 k15/1.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.;
6853 k15/1.Babjak, Ján; Kušnír, Pavol .Zostali verní. Košice:Byzant.1997.80-85581-16-7.;
6854 k15/1.Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.;
6855 k15/1.Dorotej, arcibiskup pražský, Aleš Pavel a členové kanonizační komise.Svatý kníže Rostislav.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství.1994..;
6856 k15/1.La Gorce, Agnes de,1895-1976.Chudý, který našel radost :.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-141-8.;
6857 k15/1.Peyrous, Bernard,1947-.Život Marty Robinové /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-729-4 (váz.).;
6858 k15/2..Misionáři bez lodi.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-183-4.;
6859 k15/2.Byrne Andrew.OPUS DEI - Posväcovanie všedného dňa.Bratislava:Vicepostulát OPUS DEI na Slovensku.2000?..;
6860 k15/2.Giovanna, della Croce.Alžběta od Nejsvětější Trojice : život v Boží chvále.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-493-8.;
6861 k15/2.Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.;
6862 k15/2.Graubner, Jan, 1948-.Kněžské osobnosti :.:Olomouc :.2010.978-80-7266-335-4.;
6863 k15/2.Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.;
6864 k15/2.Jacob Marcel.Páter Petr.Nové Město n. Metují:Signum unitatis v spolupráci s agenturou TMG.1991..;
6865 k15/2.Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..;
6866 k15/2.Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.;
6867 k15/2.Kumpf, Alfred,1925-.Pastýř a kormidelník :.Praha ::Lidová demokracie,.1967..;
6868 k15/2.Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.;
6869 k15/2.Markiewicz Stanislav.Ján XXIII a Pavol VI..Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..;
6870 k15/2.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
6871 k15/2.Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.;
6872 k15/2.Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.;
6873 k15/2.Scapin, Santino.Titus Brandsma : učitel lásky k lidem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-39-1.;
6874 K15/2.Siepak, Elżbieta - autor.Obyčejný život proměnila v neobyčejný :.:Olomouc :.1999.80-7266-010-1.;
6875 k15/2.Six, Jean François - autor.Karel de Foucauld dnes.:Praha :.2001.80-86025-37-3.;
6876 k15/2.Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.); 978-80-7114-955-2.;
6877 k15/2.Walser, Gaudentius.Tri razy odsúdený na smrť. SLOVO:Košice.1997.80-85291-32-0.;
6878 k15/2.Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..;
6879 k15/4.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
6880 k15/4.Howell A. E. W. F..Ohně v Namugongu.Praha:Nakladatelství Řád.1991..;
6881 k15/4.Koláček, Josef.Ódy z Tarahumary.:česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..;
6882 K15/4.Sylvestre, André.Ján Gabriel Perboyre.. Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra:Nitra.1996.80-88741-10-6.;
6883 k15/6..Edyta Stein.Paris:Éditions du Dialogue.1987.2853160521 (brož.);2-85316-052-1.;
6884 k15/6..Vzpomínky na Editu Steinovou. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1992.80-85527-05-7.;
6885 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.;
6886 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.;
6887 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.;
6888 k15/6.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.;
6889 K15/6.Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.;
6890 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.;
6891 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.;
6892 K15/6.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.;
6893 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.;
6894 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1.;
6895 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.;
6896 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.;
6897 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.;
6898 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.;
6899 k15/6.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.;
6900 k15/6.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.;
6901 k15/6.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.;
6902 k15/6.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.;
6903 k15/6.Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.;
6904 k15/6.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.;
6905 k15/6.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.;
6906 k15/6.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.;
6907 k15/6.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.;
6908 k15/6.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.;
6909 k15/6.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.;
6910 k15/6.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.;
6911 k15/8..Kukučín zblízka.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0057-3.;
6912 k15/8..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.;
6913 k15/8.Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..;
6914 k15/8.Catherine, Clément.Gándhí - sila pravdy.:Slovart.1994.80-7145-122-3.;
6915 k15/8.Conzemius, Victor.Proroci a předchůdci.Praha:ZVON.1997.80-7113-220-9.;
6916 k15/8.Čižmár, Marián,1953-.Kardinál Jozef Tomko.:.2017??.9788097191030; 978-80-971910-3-0.;
6917 k15/8.Čulík, Jan.Graham Greene : dílo a život.Praha:Academia.2002.80-200-0960-4.;
6918 k15/8.Erdély, Evžen.Baťa,švec,který dobyl svět.Bratislava:Corinex.1990.80-85199-01-7.;
6919 K15/8.Feldmann Christian.Sny začínají žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..;
6920 k15/8.Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X.;
6921 k15/8.Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.;
6922 k15/8.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.;
6923 k15/8.Kaššayová Terézia úvod a scenár.Ľudo Ondrejov (1901 - 1962).Martin:Matica slovenská.1977..;
6924 k15/8.Kingová Coretta Scott.Muj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..;
6925 k15/8.Miloš V. Kratochvíl.Život Jana Amose.Praha:Československýl spisovatel.1979..;
6926 k15/8.Paul, Herbert Freyer.Albert Schweitzer - život a dielo.:Tranoscius.1997.80-7140-135-8.;
6927 k15/8.Rolland Romain.Život Beethovenuv.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1954..;
6928 k15/8.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.;
6929 k15/8.Vanauken, Sheldon.Přísné milosrdenství. Praha:Návrat domů.1998.80-85495-87-2.;
6930 k16-1a.Bohuslav, Novotný.Slovom a mečom.:Matica slovenská.1995.80-7090-330-9.;
6931 k16-1a.British and Foreign Bible Society.Good news New Testament.Glasgow ::Collins Bible,.1993.0-564-04081-9.;
6932 k16-1a.Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..;
6933 k16-1a.Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..;
6934 k16-1a.Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistsrsi orddinis Iussu edita.Proprium ordinis praedicatorum - Documenta I.Rome:S. Sabine.2006..;
6935 k16-1a.Müller, Gerhard Ludwig,1947-.Katholische Dogmatik :.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.2003.3-451-28219-4 (Brož.).;
6936 k16-1a.Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.;
6937 k16-1a.Stubhann, Matthias.Encyklopedie Bible : 1.díl. A-L : A-L.Bratislava:Gemini.1992.80-85265-31-1.;
6938 k16-1b.Diecézne katechetické stredisko.Dozrievame v Duchu Svätom.Spišská Nová Ves:Diecézne katechetické stredisko.1998..;
6939 k16-1b.Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.;
6940 k16-1b.Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.;
6941 k16-1b.Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-208-7.;
6942 k16-1b.Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.;
6943 k16-1b.Špidlík Tomáš, P. SJ.Ve službě slova, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..;
6944 k16-1c.Katuščák, Dušan.Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.Nitra :Enigma.2004.80-89132-10-3.;
6945 k16-2a..In fremder Welt zu Hause :.Stuttgart:Verl. Kath. Bibelwerk.2001.3460330481 (kart.).;
6946 k16-2a..Nové pravidlá cestnej premávky. spol s.r.o.:NOVÁ PRÁCA.2003.80-88929-47-4.;
6947 k16-2a..Učebnica pre autoškoly. .Bratislava :Bertelsmann Springer.2001.80-968510-1-2.;
6948 k16-2a..Umwege zum Heil?.München ::Herold,.1980.3-7008-0191-2.;
6949 k16-2a.Bunter, Willy..Bildung, Freizeit, Massenmedien.Koln ::Benziger,.1977..3545210286.;
6950 k16-2a.Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Bratislava:Tatran.2011.80-222-0609-1.;
6951 k16-2a.Caminada Costantino Mons..Il regno di Gesú.Milano:Edizione STEM - Pontificia editrice arcivescovile Daverio .1951..;
6952 k16-2a.Caviglione Carlo.Invito alla Parrocchia.Pescara:Edizioni Paoline.1963..;
6953 k16-2a.Duméry Henry.Die Drei versuchungen des Modernen apostolates.Wien:Seelsorger Verlag im Verlag Herder.1951..;
6954 k16-2a.Entrich Manfred.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004..;
6955 k16-2a.Erlinghagen.Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1965..;
6956 k16-2a.Esch Ludwig P..Jesus Christus Lehrer und Meister.Wurzburg:Arena.1964..;
6957 k16-2a.Evely Louis.Credo.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1966..;
6958 k16-2a.Fischer Henry - Greinacher Norbert - Klostermann Ferdinand.Die Gemeinde.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag.1970..;
6959 k16-2a.Journet Charles.Origini del Mondo.Pescara:Edizioni Paoline.1962..;
6960 k16-2a.Kantůrková, Eva.Jan Hus : příspěvek k národní identitě.Praha:Hynek.2000.80-86202-86-0.;
6961 k16-2a.Kleinheyer, Bruno.Heil erfahren in Zeichen :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0546-8.;
6962 k16-2a.Kušík, Stanislav.Predpisy o cestnej premávke a skúšobné testy.Bratislava:DLX.1997.80-900972-3-5;80-900972-3-5.;
6963 k16-2a.Lombardi Luigi Prof..La terre sainte.Narni - Terni:Edizioni plurigraf.1977..;
6964 k16-2a.Manfred Entrich.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004.3-460-33057-0.;
6965 k16-2a.Marián Kováčik.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-387-1.;
6966 k16-2a.Petit Jean .Un couvent de le Corbusier.Paris:I. I. L. C..1961..;
6967 k16-2a.Tillard J. M. R. o.p..Notre pastorale mise en question.Montréal:Cahiers de communauté chrétienne 2.1964..;
6968 k16-2a.Tilmann Klemens.Weckung und Fuhrung.Wurzburg:Echter-Verlag.1966..;
6969 k16-2a.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.;
6970 k16-2a.Volk Hermann.Der Priester und sein Dienst.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag.1966..;
6971 k16-2a.Xénia Imrová.Pravidlá cestnej premávky a ďalšie súvisiace predpisy.:GORA.1995.80-901173-3-3.;
6972 k16-2b.Buschleb, Otto.Der Herr begleite dich :.Munchen:Pfeiffer.1987.3790405051 (kart.).;
6973 k16-2b.Gallati Fidelis M., OP.Wenn die Päpste sprechen.Wien:Verlag Herder.1960..;
6974 k16-2b.Morrison, Toni..Paradis.[Paris] ::C. Bourgois,.1998..2-267-01455-6 (br).;
6975 k16-2c.Horák Gejza PhDr., CSc..Česko-slovenský slovník.Bratislava:Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1979..;
6976 k16-2c.Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..;
6977 k16-2c.Mistrík J..Štylistika slovenského jazyka.Bratislava:Slovenské pedagogocké nakladateľstvo .1970..;
6978 k16-2c.Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-01042-8.;
6979 k16-2c.Večerka Radoslav.Staroslověnština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1984..;
6980 k16-3a.Dorazil, Otakar,1889-1979.Mezinárodní Červený kříž v historii světové =.Praha ::Českoslov. Červený kříž,.1927..;
6981 k16-3a.Frank, Isnard Wilhelm,1930-2010.Kirchengeschichte des Mittelalters.Düsseldorf ::Patmos Verlag,.1984.3-491-77912-X.;
6982 k16-3a.Frank, Isnard Wilhelm..Lexikon des Monchtums und der Orden.Stuttgart ::Reclam,.2005..3150105242 (hd.bd.);9783150105245 (hd.bd.).;
6983 k16-3a.Mosab Hassan Yousef.Sohn der Hamas.Holzgerlingen:SCM Hänssler.2006..;
6984 k16-3a.Salajka Antonín Dr..Konstantin - Kyrill aus Thessalonike.Wurzburg:Augustinus - Verlag.1969..;
6985 k16-3a.Schmidt Albert-Marie.Jean Calvin.Seuil:Maitres spirituels.1957..;
6986 k16-3a.Tabaková Katarína Mgr..František Richard Osvald.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001..;
6987 k16-3b.Beiträge zur Religions-und Glaubensfreiheit 2.Die romisch-katholische Kirche in der Sowjetunion.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1989..;
6988 k16-3b.Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..;
6989 k16-3b.Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..;
6990 k16-3b.Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..;
6991 k16-3b.Leimer Franz.Honig im Munde Galle im Herzen.Taiwan:Erlebnisse eines geweihten Entwicklungshelfers.1997..;
6992 k16-3b.Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.;
6993 k16-3b.Roth Paul.Die religiose Situation und Religionsgesetzgebung in der UdSSR/GUS 1990/1991.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1992..;
6994 k16-3c.Ferfecki Stanislav.Byl jsem svědkem Jehovovým.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1991..;
6995 k16-3c.Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.;
6996 k16-3c.Monk, Ray.Wittgenstein : Úděl génia.Praha:Hynek.1996.80-85906-23-6.;
6997 k16-4a.Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..;
6998 k16-4a.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.;
6999 k16-4a.Geoffrey z Monmouthu, ca 1100-1154.Dějiny britských králů.:Praha :.2010.978-80-257-0289-5.;
7000 k16-4a.Hertling Ludwig SJ.Geschichte der katholischen Kirche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1983..;
7001 k16-4a.Lortz J..Histoire de L´Église.Paris:Petite bibliothéqe payot.1955..;
7002 k16-4a.Stourton, Edward.Die Reine Wahrheit :.Mödling ::St. Gabriel,.1999.3-85264-573-5.;
7003 k16-4a.Šimončič Jozef.Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1982..;
7004 k16-4a.Thietmarus Marsipolitanus,(975-1018).Kronika.Praha:Argo.2008.80-257-0088-7.;
7005 k16-4b..K - S 14.:Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel československého opevnění.1999..;
7006 k16-4b..Nech tak svieti vaše svetlo.Bratislava:Slovenská duchovná služba.1988..;
7007 k16-4b..P. Alfred Delp SJ (1907-1945) : Zborník z medzinárodnej konferenciu ku 60. výročiu jeho popravy Brat.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-8082-009-0.;
7008 k16-4b.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.;
7009 k16-4b.Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..;
7010 k16-4b.Hořec, Jaromír.Proč nejsem komunistou : Odpovědi J.Čapka,K.Čapka,J.Herbena,J.Kallaba,J.Kopty, J.Kříženeckého,F.Langra a F.Peroutky.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-006-2.;
7011 k16-4b.Kundrát Ján.Od kolísky po šibenicu.:Agentúra SNJ.1991..;
7012 k16-4b.Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.1991.80-224-0370-9.;
7013 k16-4b.Lenz Johann Maria.Christus in Dachau oder Christus der Sieger.Wien:Libri Catholici.1961..;
7014 k16-4c..Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.;
7015 k16-4c.Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.;
7016 k16-4c.Bejlovec Josef - Janda Jan - Kamínková Eva - Kucharský Pavel - Quitt Zdeněk.Latina.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..;
7017 k16-4c.Cavenaile R..Méthode de Grec.Liege:H. Dessain.1977..;
7018 k16-4c.Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.;
7019 k16-4c.Galluzzi Domenico M..Una lingua antica per gli uomini moderni.Siena:Cantagalli.1990..;
7020 k16-4c.Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..;
7021 k16-4c.Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.;
7022 k16-4c.Július, Špaňár.Latinčina pre gymnáziá.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-01984-0.;
7023 k16-4c.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..;
7024 k16-4c.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1995.8088696070;80-88696-07-0.;
7025 k16-4c.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.;
7026 k16-4c.Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.;
7027 k16-4c.Niederle Jindřich, Niederle Václav, Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:Scriptum.1991..;
7028 k16-4c.Panczová, Helena.Ars grammatica. Učebnica latinčiny.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-460-3.;
7029 k16-4c.Prach Václav.Řecko-český slovník.Praha I.:Springer a spol..1942..;
7030 k16-4c.Quitt Zdeněk - Kucharský Pavel.Latinská mluvnice.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..;
7031 k16-4c.Souček J. B..Recko-český slovník k Novému zákonu.Praha:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta.1973..;
7032 k16-4c.Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.1992.80-85528-18-5.;
7033 k16-4c.Valerian, Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník.:ZING Print.1997.80-967704-0-3.;
7034 k16-4c.Vorst Ch. van de SJ..Grammaire Grecque.Belgique:H. Dessain.1969..;
7035 k16-4c.Weingreen, Jacob.Učebnice biblické hebrejštiny.Praha:Karolinum.1997.80-7184-345-8.;
7036 k16-5a..Histoire de l\'Eglise par elle-meme.Paris ::Fayard,.1978.2-213-00649-0 (br);2-213-00706-3 (rel).;
7037 k16-5a.Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Dejiny cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-087-X.;
7038 k16-5a.Bokenkotter, Thomas S..A concise history of the Catholic Church.New York ::Image Books,.1990..0385411472.;
7039 k16-5a.Buchta, Ján, SJ.Tristo rokov skalického gymnázia.Skalica:.1965..;
7040 k16-5a.Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.;
7041 k16-5a.Fichtinger, Christian.Lexikon der Heiligen und Päpste.Gütersloh ::Prisma,.1980.3-570-08596-1.;
7042 k16-5a.Foster, John,1898-.Church history.London ::SPCK,.1991-.0281045615 (v. 1).;
7043 k16-5a.Kung, Hans.Katolícka cirkev : Stručné dejiny.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-751-5.;
7044 k16-5a.Laux John Fr. M.A..Church history.Rockford, Illinois:Tan Books and Publishers, Inc..1989..;
7045 k16-5a.Livingstone, Elizabeth A..The concise Oxford dictionary of Christian Church.Oxford ::Oxford University Press,.1992.0-19-283014-7.;
7046 k16-5a.Munch L. abbé et Montjuvin J. .Panorama d´Histoire de l´Église.Paris:L´École.1957..;
7047 k16-5a.Pirouet, Louise..Christianity worldwide, AD 1800 onwards.London ::SPCK,.1989.0281043604 non-net overseas ed.;0281043612 (netedition).;
7048 k16-5a.Schuchert August.Kirchengeschichte.Wien - Sst Polten:Buchgemeinschaft der Katholiken Osterreichs.1958..;
7049 k16-5a.Thomson, Alan,1946-..New movements :.London ::SPCK,.1976.0281029296;028102930X.;
7050 k16-5c.Artbauerová Gizela dr., Schultz Ján, Šándor Viktor.Maďarsko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1963..;
7051 k16-5c.Blanár Vincent doc. dr., Klimanová Alžbeta, Kubalová Ivana, Pohanová Lýdia a Šulhan Jozef.Rozprávate po francúzsky? Mluvíte francouzsky? Parlez-vous francais?.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..;
7052 k16-5c.Blaskovics Josef.Učebnice maďarštiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..;
7053 k16-5c.Forgáchová Vilma, Valehrachová Margita Dr..Francúzština pre samoukov 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..;
7054 k16-5c.Frýdecký Ján Dr..Učebnica srbochorvátčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..;
7055 k16-5c.Hamplová Jarmila Dr., Třeštíková Lubuše, Tláskal Jaromír.Francúzština.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..;
7056 k16-5c.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1972..;
7057 k16-5c.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1986..;
7058 k16-5c.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 2.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..;
7059 k16-5c.Chrenková Edita.Slovensko-maďarský turistický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..;
7060 k16-5c.Jeníková Anna.Česko-srbocharvátská konverzace.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..;
7061 k16-5c.Jeníková Anna.Srbochorvátčina pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..;
7062 k16-5c.Liška Jozef Dr..Tak hovorí Angličan.Turčiansky sv. Martin:Matica slovenská.1969..;
7063 k16-5c.Maksimov V. G..Le francais parlé - les transports.Moskva - Leningrad:Prosveščenie.1966..;
7064 k16-5c.Pech Vilém.Francouzsky rychle a přehledně.Praha:Nakladatelé Kvasnička a Hampl.1950?..;
7065 k16-5c.Rudiger Hermine.Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen sprache.Halle (Saale):VEB MAX Niemeyer Verlag.1956..;
7066 k16-5c.Sandany Artúr dr..Maďarčina do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..;
7067 k16-5c.Sandany Artúr, Sowa Franciszek.Poľština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..;
7068 k16-5c.Souček Josef B..Řecko-český slovník k Novému zákonu.Praha:Kalich.1987..;
7069 k16-5c.Stelczer Arpád, Vendégh Imre.Slovensko-maďarský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..;
7070 k16-5c.Šabršula Jan.Vědecká mluvnice francouzštiny.Praha:Academia.1986..;
7071 k16-5c.Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.;
7072 k16-5c.Velišková Olga - Uhlíř Vladimír.Francais commercial.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..;
7073 k16-6a.Aubert, R..Nouvelle histoire de l\'Eglise..Paris ::Seuil,.1975.2-02-004289-4.;
7074 k16-6a.Bihlmeyer - Tuhle.Kirchengeschichte.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1961..;
7075 k16-6a.Hertling Ludwig SJ.Geschichte der Katholischen kirche.Berlin:Morus.1952..;
7076 k16-6a.Kempf F., Beck H.-G., Ewig E., Jungmann J. A..Handbuch der Kirchengeschichte, Band III/1.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1966..;
7077 k16-6a.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Des origines a Grégoire le Grand 1.Paris:Seuil.1963..;
7078 k16-6a.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..L´Eglise dans le monde moderne 5.:Seuil.1975..;
7079 k16-6a.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Le Moyen Age 2.Paris:Seuil.1968..;
7080 k16-6a.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Réforme et Contre-Réforme 3.Paris:Seuil.1968..;
7081 k16-6a.Rops Henry Daniel.Die Kirche im fruhmittelalter.Innsbruck:Abendländische verlagsanstalt.1953..;
7082 k16-6a.Rops Henry Daniel.Die Kirche in der Gegenwart.Buchring:Sudland .1951..;
7083 k16-6a.Seppelt Franz Xaver/Schwaiger Georg.Geschichte der Päpste.Munchen:Kosel - verlag.1964..;
7084 k16-6b.Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..;
7085 k16-6b.Lombardi Riccardo P., SJ.Fur eine neue Welt.Heidelberg:F. H. Kerle .1955..;
7086 k16-6b.Simončič Jozef.Trnavská univerzita 1635 - 1777.Trnava:Trnavská univerzita.1996..;
7087 k16-6b.Ústav pamäti národa.Pamäť národa, nacizmus a komunizmus vo svojej epoche.Bratislava:Ústav pamäti národa.2005..;
7088 K16/1..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..;
7089 k16/1..Teolog Oto Mádr.:Praha :.1997.80-85795-30-2.;
7090 k16/1.Alena Vrbová.V erbu lvice.Praha:Československýl spisovatel.1977..;
7091 k16/1.Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.1993.80-7162-010-6.;
7092 k16/1.Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.;
7093 k16/1.Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.;
7094 k16/1.Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.;
7095 k16/1.Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..;
7096 k16/1.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.;
7097 k16/1.Heinzmann, Josef.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím ::Křesťanská akademie,.1989..;
7098 k16/1.Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.;
7099 k16/1.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
7100 k16/1.Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.2000.80-7149-353-8.;
7101 k16/1.Ivanov Miroslav.Vražda Václava knížete českého.Praha:Československý spisovatel.1979..;
7102 k16/1.Jablonický, Jozef.Podoby násilia.:Kalligram.2000.80-7149-356-2.;
7103 k16/1.Jakub, A. Zemek..Vatikánský špión : podle autentických magnetofonových nahrávek přepsali, upravili a uspořádali brat.:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-114-0.;
7104 k16/1.Jozef, Figura.Spod Tatier pod Fudžijamu.Záhreb:Logos .1987..;
7105 k16/1.Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Mladé letá.1971..;
7106 k16/1.Kalista, Zdeněk,(1900-1982).Blahoslavená Zdislava z Lemberka.Praha:ZVON.1991.8071130427;80-7113-042-7.;
7107 k16/1.KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..;
7108 k16/1.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.;
7109 k16/1.Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..;
7110 k16/1.Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.;
7111 k16/1.Kouba Milán P., Šich Josef P., Mareček Petr.Kanonizace Blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenej Zdislavy.Olomouc:Metropolitní kapitula u sv. Václava.1995..;
7112 k16/1.Kužela, Patrik Maria,1915-1942.Dní sypký suchopár /.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-43-4.;
7113 k16/1.Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..;
7114 k16/1.Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.;
7115 k16/1.Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001..;
7116 k16/1.Minuta, Tanino.Emigrant a jeho priatelia.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487930 (brož.); 978-80-85487-93-0.;
7117 k16/1.Mracký, Jan.Sarkandrova kaple.Olomouc:Arcus.1995.80-901014-0-2.;
7118 k16/1.Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..;
7119 k16/1.Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..;
7120 k16/1.Němec Jaroslav.Zdislava z Lemberka.Rím - Italia:Postulazione Generale O.P..1988..;
7121 k16/1.neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..;
7122 k16/1.Polc, Jaroslav.Světice Anežka Přemyslovna.Praha:Česká katolická charita.1988..;
7123 k16/1.Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
7124 K16/1.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.;
7125 K16/1.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.;
7126 k16/1.Spurný, Matěj, 1979-.Bijeme na poplach!.:Praha :.2009.978-80-7106-463-3.;
7127 K16/1.Svatoš Ambrož.Zdislava z Lemberka.Česká Lípa:ONV a Okresní vlastivědné muzeum.1990?..;
7128 k16/1.Tomáš J. Bahounek.Studánky očí svaté Zdislavy.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1997..;
7129 k16/1.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..;
7130 k16/1.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.;
7131 k16/1.Waldstein-Wartenberg, Berthold,(1925-1992).Svatá Zdislava a její doba.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ::Martin,.2002.80-85955-24-5.;
7132 k16/1.Zlámal Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství.1990..;
7133 k16/2..Páter Paňák a Košice : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-04-5.;
7134 k16/2..Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:.1990..;
7135 k16/2..Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.;
7136 K16/2..Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho :.:.2002.80-7165-366-7.;
7137 k16/2.B rtáň Rudo.Osudy Janka Kráľa.Turčiansky Sv. Martin:Všeslovanská slovesnosť.1946..;
7138 K16/2.Bagin, Anton.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Ústř.církevní nakl..1985..;
7139 k16/2.Bagin, Anton.Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.;
7140 K16/2.Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..;
7141 k16/2.Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.;
7142 k16/2.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..;
7143 K16/2.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.;
7144 K16/2.Čižmár, Marián.Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..;
7145 k16/2.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.;
7146 k16/2.Fándly, Juraj.Priateľské porozumenie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha .1990..;
7147 k16/2.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Slovenský rodoľub Móric Alster. MO-MS Rača:Bratislava.1997.80-967725-2-X.;
7148 k16/2.Greguš, Ctibor.Slovenskí rodáci svetu :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1999.80-7162-292-3.;
7149 k16/2.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.;
7150 k16/2.Habovštiak, Anton,.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.2003.80-85487-71-3.;
7151 k16/2.Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.;
7152 k16/2.Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.;
7153 k16/2.Harčar Anton ThDr..František Majoch.Levoča:Anton Harčar ThDr..2000..;
7154 k16/2.Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.;
7155 K16/2.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.;
7156 K16/2.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.;
7157 k16/2.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.;
7158 k16/2.Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.;
7159 k16/2.Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.;
7160 k16/2.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
7161 k16/2.Kocák Michal.Ján Smrek.Martin:Matica slovenská.1988..;
7162 k16/2.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.;
7163 k16/2.Kružliak, Imrich.Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Prešov:VMV.2004.80-7165-426-4.;
7164 k16/2.Kuniak, Juraj,(1955-).Pán Černovský rozpráva o historii Slovákov a Andreji Hlinkovi.Banská Bystrica ::Agens,.1991.80-900504-0-9.;
7165 K16/2.Lacko M..Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
7166 k16/2.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.;
7167 k16/2.Letz, Róbert.Boli traja .:Zväz protikomunistického odboja.2001.80-968597-1-4.;
7168 k16/2.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.;
7169 k16/2.Markušová, Kristína.Pápež a Košice. Pergamen:Sečovce.1995.80-967372-1-X.;
7170 k16/2.Mešťančík Ján, zostavili: Kirschbaum Jozef Dr. a Fuga František Mons..Andrej Hlinka v slove a obraze.Toronto/Ružomberok:Zahraničná Matica Slovenská.1991..;
7171 k16/2.Mihóková Mária PhDr..Michal Potemra ako bibliograf.:Ako rukopis.1998..;
7172 k16/2.Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.;
7173 K16/2.Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..;
7174 k16/2.Oktavec František, PhDr,.Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923).Martin:Matica slovenská.1980??..;
7175 K16/2.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.;
7176 k16/2.Ondruš, Rajmund.V teba, Pane, som dúfal .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-638-8.;
7177 k16/2.Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.1998.80-967961-7-8.;
7178 k16/2.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.;
7179 k16/2.sr. Atanázia Andrea Dobošová.Ježiš Kristus v živote sestry Stanislavy Ernestovej.Prešov:Michal Vaško.2007.978-807165-643-2.;
7180 k16/2.Stanislav, Ján,1904-1977.Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom.Bratislava:Tatran.1950..;
7181 k16/2.Šimon, Ondruš.Život a dielo Metoda.:Slovenský Tatran.1985..;
7182 k16/2.Štefan, Vragaš.Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov.Bratislava:LUC.1991.80-7114-062-7.;
7183 k16/2.Šturák, Peter.Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888-1960).. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-085-4.;
7184 k16/2.Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.;
7185 k16/2.timkovič.cyril a metod boli greckokatolikmi.:.1996..;
7186 k16/2.Vasiľ, Cyril, SJ.Prví slovanskí svätci.Byzant:Košice.1996.80-85581-15-9.;
7187 k16/3..Chudobka z Orlických hor :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6.;
7188 k16/3.Barba, Emanuele.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.;
7189 k16/3.Hromják, Ľuboslav,1976-.S výrazom lásky trvám :.:.2017??.978-80-89170-50-0.;
7190 k16/3.Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..;
7191 k16/3.Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.;
7192 K16/3.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.;
7193 k16/3.Pracný, Petr.Český kalendář světců : Petr Pracný.Praha:Ewa Edition.1994.80-85764-05-9.;
7194 K16/3.Rapošová, Mária,1955-.Muzikant boží don Štefan Olos, SDB.Hubová:Obecný úrad.2017.9788097274993; 978-80-972749-9-3.;
7195 k16/3.Vlček, Emanuel, 1925-2006 - autor.Jan z Pomuku :.:Praha :.1993.80-901131-3-3.;
7196 k16/4.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-187-2.;
7197 K16/7..Leto s Tebou VI..Bratislava:CMBF.1985..;
7198 k16/7..Nevolá Nadarmo.:Samizdat.1977..;
7199 k16/7.Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.;
7200 k16/7.Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.;
7201 K16/7.Alfonza Mária,1814-1867.Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030; 978-80-89536-03-0.;
7202 k16/7.Ambros, Pavel.O modlitbě : denní modlitba církve na Východě a na Západě.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-52-8.;
7203 K16/7.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.;
7204 k16/7.Boros, Ladislaus, 1927-1981 - autor.Osvobození k životu :.:Praha :.1994.80-7113-085-0.;
7205 k16/7.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.;
7206 k16/7.Casper, Bernhard.Událost modlitby : základní linie hermeneutiky náboženského dění.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-405-8.;
7207 k16/7.Claudio Russo.Myšlienky na dobrú noc.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-246-1.;
7208 k16/7.Clément, Olivier, 1921-2009 - autor.Tři modlitby :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-235-8.;
7209 k16/7.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.;
7210 k16/7.De, MELLO, Anthony.Modlitba žáby : 1.díl. Kniha meditací v povídkách : Kniha meditací v povídkách.Brno:Cesta.1995.80-85319-45-4.;
7211 k16/7.Dolman D. H..Modlitebný život věřících.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1971..;
7212 K16/7.Evely Louis.Otče náš.Košice:Slovo, a. s..1990..;
7213 K16/7.Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.;
7214 k16/7.Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5.;
7215 k16/7.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.;
7216 k16/7.Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.;
7217 k16/7.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.;
7218 k16/7.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.;
7219 k16/7.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.;
7220 k16/7.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.;
7221 k16/7.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.;
7222 k16/7.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..;
7223 k16/7.Jacques, Maritain.Láska a přátelství.:Krystal OP.2005.80-85929-75-9.;
7224 k16/7.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.;
7225 K16/7.Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.;
7226 k16/7.Jedraszewski, Marek.Filozofia i modlitwa. Poznaň:Wydawnictwo OP.1986.83-85008-28-4.;
7227 k16/7.Job, Pavol.Pane, nauč nás modliť sa. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-88949-04-1.;
7228 k16/7.Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..;
7229 k16/7.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.;
7230 k16/7.Kallistos,1934-.Síla jména /.Brno ::Pravoslavné vydavatelství,.1993.80-901661-0-5.;
7231 k16/7.Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.;
7232 k16/7.Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-32-4.;
7233 k16/7.Kreeft, Peter,1937-.Modlitba pro začátečníky /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-738-6.;
7234 k16/7.Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.;
7235 k16/7.Lachmanová, Kateřina, 1964-.Terezie z Lisieux a Silván z Athosu :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-095-0.;
7236 k16/7.Linus, Mundy.Bůh není samotář :; duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem.:Paulínky.2006.80-86025-94-2.;
7237 k16/7.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..;
7238 k16/7.Lochman, Jan Milič.Otče náš : Křesťanský život ve světle modlitby Páně.Praha:Kalich.1993.80-7017-696-2.;
7239 k16/7.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
7240 k16/7.Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.;
7241 k16/7.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.;
7242 k16/7.Milčevičová Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Kraków.1998..;
7243 k16/7.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.;
7244 k16/7.Noble, Ivana,1966-.Ranní meditace :.Bratislava ::Calder,.2013.978-80-970531-5-4.;
7245 k16/7.Očenášová-Štrbová, Slavomíra.Modlitba v teologickom a etnologickom kontexte. Univerzita Mateja Bela:Banská Bystrica.2001.80-8055-560-5.;
7246 k16/7.Omartian, Stormie.Moc modlitby v ťažkých časoch.Bratislava:Slovo života international.2014.9788089165391 (brož.); 978-80-89165-39-1.;
7247 k16/7.Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.;
7248 k16/7.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.;
7249 K16/7.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.;
7250 K16/7.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.;
7251 k16/7.Senčík, Štefan.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8.;
7252 k16/7.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.;
7253 k16/7.Simon Tugwell OP.Modlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze.1988..;
7254 k16/7.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.;
7255 k16/7.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.;
7256 k16/7.Stoutzenberger, Joseph M., Bohrer, John D..Modlíme sa s Františkom. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-69-4.;
7257 k16/7.Surožský Antonij, metropolita.Tvorivá modlitba.neuvedené:Svetlo sveta, vydavateľstvo metropolitnej rady pravoslávnej cirkvi.1993..;
7258 K16/7.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.;
7259 k16/7.Thomas, H. Green.Otvoriť sa Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-215-5.;
7260 k16/7.Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.;
7261 k16/8..Baránok boží ktorý sníma hriech sveta.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1995.80-967202-3-6.;
7262 k16/8..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.;
7263 k16/8.Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..;
7264 k16/8.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.;
7265 k16/8.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.;
7266 k16/8.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.;
7267 k16/8.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.;
7268 k16/8.Buchta, Ján, SJ.Nad evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.8071410233;80-7141-023-3.;
7269 k16/8.Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.;
7270 k16/8.Dyckhoff, Peter.Jak nalézt cestu : pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-579-9.;
7271 K16/8.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.;
7272 k16/8.Freeman, Laurence,(1951-).Křesťanská meditace.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-018-3.;
7273 k16/8.Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.;
7274 k16/8.Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.1997.80-85319-71-3.;
7275 k16/8.Guardini, Romano.Myslet jeho myšlenkami : Výbor z díla (1916-1921.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-640-X.;
7276 k16/8.Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.;
7277 K16/8.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..;
7278 k16/8.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.;
7279 k16/8.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.;
7280 k16/8.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.;
7281 k16/8.Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-248-6.;
7282 k16/8.Joseph, Pyronnet, Charles Legland..15 dní s Mahátma Gandhím.:Cesta.2002.80-7295-027-4.;
7283 k16/8.Jozef Mydla.Duchovné cvičenia v praxi.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-106-X.;
7284 k16/8.Katarína Balleková.Boh sa stal človekom.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-319-4.;
7285 k16/8.Keating, Thomas - autor.Pozvání k lásce :.:Praha :.1996.80-7113-145-8.;
7286 k16/8.Kohut, Vojtěch, 1969- - autor.15 dní s Hedvikou Slezskou.:Brno :.2001.80-7295-021-5.;
7287 k16/8.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.;
7288 k16/8.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.;
7289 k16/8.Lafon, Michel, 1922-.15 dní s malou sestrou Magdalenou Ježíšovou.:Brno :.2001.80-7295-020-7.;
7290 k16/8.Lafon, Michel, 1922- - autor.15 dní s Karlem de Foucauldem.:Brno :.2000.80-7295-006-1.;
7291 k16/8.Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.;
7292 k16/8.Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.;
7293 k16/8.Liptovská, Miriam.Príprava na Turíce.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1995.80-85223-33-3.;
7294 k16/8.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.;
7295 k16/8.Lobet, Benoît - autor.15 dní s Georgesem Bernanosem.:Brno :.2000.80-7295-003-7.;
7296 k16/8.Madinger Herbert.Sedmdesát učedníku.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..;
7297 k16/8.Madinger Herbert ThDr..Pane, co chceš, abych činil?.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..;
7298 k16/8.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.;
7299 k16/8.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.;
7300 k16/8.Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.;
7301 k16/8.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.;
7302 k16/8.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.;
7303 k16/8.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-35-X.;
7304 k16/8.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.;
7305 k16/8.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.;
7306 k16/8.Pinardon, Véronique - autor.15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.:Brno :.2000.80-85319-93-4.;
7307 k16/8.Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.1998.80-85319-82-9.;
7308 k16/8.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.;
7309 k16/8.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.1995.80-7178-079-0.;
7310 k16/8.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.;
7311 K16/8.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.;
7312 k16/8.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.;
7313 k16/8.Rábek, František.Ozvěny z ostrova Pathmos :.Olomouc ::MCM,.2001..;
7314 k16/8.Rahner, Karl.Slova do mlčení.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-96-0.;
7315 k16/8.Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.;
7316 k16/8.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.;
7317 k16/8.Stein, Edith, 1891-1942 - autor.Edita Steinová : myšlenky a meditace.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-43-X.;
7318 k16/8.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.;
7319 k16/8.Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.1998.80-85319-73-X.;
7320 k16/8.Trpin, Erich.Chlieb šťastia :.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00951-8.;
7321 k16/8.Utters Matthias páter, OFM.Ranní rozjímání.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..;
7322 k16/8.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.;
7323 k16/8.Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.;
7324 k17-1a..Modlitba :.:Ostrava :.1991.80-85236-05-2.;
7325 k17-1a.Berchmans Egloff OFM Cap..Gott ist barmherzig.Luzern:Verlag Räber and Cie..1958..;
7326 k17-1a.Berchmans Egloff OFM Cap..Ich - Heilig werden?.Luzern:Räber-Verlag.1962..;
7327 k17-1a.Dura Rainer.Dort werden wir schauen.Munchen:Verlag Ars sacra.1970..;
7328 k17-1a.Eger Josef.Das Herz ist das grosse Ding.Munchen:Verlag Ars sacra.1961..;
7329 k17-1a.Egloff Berchmans P., OFM Cap..Der weisse Stein.Zurich:Thomas-Verlag.1960?..;
7330 k17-1a.Elisabeth von der Dreifaltigkeit.Lob seiner Herrlichkeit.Einsiedeln . Zurich . Koln:Benziger Verlag.1955..;
7331 k17-1a.Eremita Josephus.Die Quellen des Heiles.Freiburg/Schweiz:Kanisiusdruckerei.1951..;
7332 k17-1a.Gábriš Karol Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..;
7333 k17-1a.Gots Anton.Das Ja zum Kreuz.Linz-Wien:Veritas-Verlag.1984..;
7334 k17-1a.Klasztor Sióstr Dominikanek.Wierna milości.Kraków:Klasztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".2008..;
7335 k17-1a.Lexmann Juraj, MUDr. BLJ, Sobola Marek, Ing., PhD, KLJ.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.Prešov:Slov. komenda Vojen. a špitál. rádu sv. Lazara Jeruzalemského, České veľkopriorstvo, M. Vaško.2007..;
7336 k17-1b..La Dialectique des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1963..;
7337 k17-1b.Barbara und Hans Hug.Wurzeln die uns tragen.:Kreuz Verlag.1984..;
7338 k17-1b.Berchmans Egloff OFM Cap..Begnadete Liebe.Luzern:Verlag Räber and Cie..1959..;
7339 k17-1b.Berchmans Egloff OFM Cap..Du gehst nicht allein.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag .1963..;
7340 k17-1b.Douillet Jaques.Was ist ein Heiliger?.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1962..;
7341 k17-1b.Dubarle, Charpentier, Dherbomez, Daniélou, Aunet, Hangouet, Widlocher, Matignon.Superiori aggiornati per comunitá rinnovate.Trento:Pubblicazioni religiose.1968..;
7342 k17-1b.Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..;
7343 k17-1b.Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..;
7344 k17-1b.Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1965..;
7345 k17-1b.Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..;
7346 k17-1b.Evely Louis.Sei tu, quest´uomo.Torino:Editrice Marietti.1965..;
7347 k17-1b.Feillet Bernard.Christ es - tu un homme?.:Fleurus.1970..;
7348 k17-1b.Fenz Augustinus Kurt.Ich sinne nach.Heiligenkreuz :Ergänzungstexte zur "Vollkommenen Hingabe".1990..;
7349 k17-1b.Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu.Augsburg:Verlag UCLG.1992..;
7350 k17-1b.Gallet Paul.El Padre.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1970..;
7351 k17-1b.Galli, Mario von,1904-1987.Gelebte Zukunft: Franz von Assisi.Frankfurt/M, ::C.J. Bucher,.1971.3-7658-0046-5.;
7352 k17-1b.Galli, Mario von,1904-1987.Unser Vater Unser.Zürich ::Pendo-Verlag,.1977.3-85842-021-2.;
7353 k17-1b.Galluzi Domenico M., P., OP.Dall´ altare alla vita.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1978..;
7354 k17-1b.Galluzzi Domenico M., P., OP.Con Maria, Madre di gesu, non si fa mai sera.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1979..;
7355 k17-1b.Galluzzi Domenico P., O.P..Gli Sguardi si incrociano.Faenza:Faentina.1983..;
7356 k17-1b.Galot J., SJ.Renouveau de la vie consacrée.Paris:Editions J. Duculot, S.A. - Gembloux, P. Lethielleux, editeur, S.A. .1966..;
7357 k17-1b.Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..;
7358 k17-1b.Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..;
7359 k17-1b.Galot Jean S.J..Das Herz Christi.Freiburg Schweiz:Paulusverlag .1956..;
7360 k17-1b.Gaston Fessard.La Dialectique des Exercices spirituels des Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1955..;
7361 k17-1b.Gauthier Paul.Diese meine Hände.Graz:Verlag Styria.1965..;
7362 k17-1b.Geffré Claude OP.Przestrzeń dla Boga.:Cerf - Kairos - Znak.2000..;
7363 k17-1b.Gianneschi Pietro.In ascolto del Dio vivente.Lucca:Regnum Christi.1968..;
7364 k17-1b.Gilhaus Hermann.Glauben braucht nähe.Freising:Kyrios-Verlag.1982..;
7365 k17-1b.Girault Rene.Evangelium und Leben.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1961..;
7366 k17-1b.Giussani Luigi .Decisione per l´ esistenza.:Jaca Book.1978..;
7367 k17-1b.Giussani Luigi .Tracce d´esperienza cristiana.Millano:Jaca Book.1977..;
7368 k17-1b.Giussani Luigi a cura di Robi Ronza.Comunione e Liberazione.Millano:Jaca Book.1976..;
7369 k17-1b.Gleason Robert.Cristo e il Cristiano.Torino:Editrice Marietti.1963..;
7370 k17-1b.Gleason Robert.Il Mondo futuro.Torino:Editrice Marietti.1962..;
7371 k17-1b.Goetz Diego Hanns OP.Der Feind Des Gläsernen Menschen.Wien:Verlag Herold.1951..;
7372 k17-1b.Golub Ivan.Ich suche Dein Antlitz.Graz, Wien, Koln:Styria.1992..;
7373 k17-1b.Góra Jan op.Wino dojrzewa powoli.Poznaň:W drodze.1996..;
7374 k17-1b.Gots Anton.Igen, Uram!.Eisenstadt:Prugg Verlag.1982..;
7375 k17-1b.Gräf Richard P., CSSP.Selig Die Hungernden.Regensburg:Friedrich Pustet.1949..;
7376 k17-1b.Grossouw W./ Karrerr Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller.1952..;
7377 k17-1b.Grossouw W./Karrer Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller .1952..;
7378 k17-1b.Hophan Otto.Der Kreuzweg des Kranken.Zurich:Carta-Verlag.1968..;
7379 k17-1b.Hophan Otto, cCap..Die heilsamen Wunden.Schwyz:Verlegt bei der Drittordenszentrale.1941..;
7380 k17-1b.Horatczuk Michael SJ.Von den Manieren und vom Reiche Gottes.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..;
7381 k17-1b.Charles Hugo Doyle.Les Eaux Améres (Ex. 15, 23).Casterman . Paris - Tournai:Editions Salvator - Mulhouse.1964..;
7382 k17-1b.Lubsczyk Hans.Das Markus evangelium.Silz:KJG - Katholische Junge Gemeinde .2000?..;
7383 k17-1b.Marian Dolores.Entfaltung der Personlichkeit im Ordensleben.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag.1965..;
7384 k17-1b.Massimo Giustetti.Vivere nella luce.Pinerolo: Marietti .1967..;
7385 k17-1b.P. Veit Gadient, OFMCap..Mutter und Herrin.Luzern:Verlag Räber und Cie..1958..;
7386 K17-2a.Ivančić, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:Jas.1997.808879529X (brož.); 80-88795-29-X.;
7387 k17-2a.Klas Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie na Slovensku.1989..;
7388 K17-2a.Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Zvolen:Jas.1997.8088795397 (brož.); 80-88795-39-7.;
7389 k17-2a.Krafčík Jozef.Rozhovor na diaľku o náboženstve.Kanada:samizdat.1976..;
7390 K17-2a.Nemcová Viera, Kocián Václav.Krížová cesta oslobodenia.Zvolen:Jas.2001.80-88795-80-X.;
7391 k17-2a.zostavil Ján Maga.Týždenník.:.1990.80-900411-4-0.;
7392 k17-2b.Bruno Scott James.Gott suchen.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1964..;
7393 k17-2b.Gutl, Martin.Der tanzende Hiob /.Graz ::Verlag Styria,.1986.3-222-10874-9.;
7394 k17-2b.Hamm Johann Anton.Die Macht der Liebe.Luzern:Caritas - Verlag.1950..;
7395 k17-2b.Hausherr I. SJ.Priére de vie . vie de priére.Paris:P. Lethielleux.1965..;
7396 k17-2b.Heim E. B., Dr..Die Ver - Herr - lichung Gottes.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1968..;
7397 k17-2b.Imhof Eduard.Gott verläuft sich nicht im Sande.Freiburg - Basel Wien:Herder.1976..;
7398 k17-2b.Ivančič, profesor.Zustaňte ve mně, a já ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..;
7399 k17-2b.Jahn Helmut.50 Zeilen mit Gott.St. Polten - Wien:Verlag Niederosterreichisches Pressehaus.1992..;
7400 k17-2b.Jäger Willigis.Kontemplation.Salzburg:Otto Muller Verlag.1982..;
7401 k17-2b.Johne, Karin.Dein Wort wird mich verwandeln :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22420-8.;
7402 k17-2b.Johne, Karin.Geistlicher Übungsweg für den Alltag :.Köln ::Styria,.1989.3-222-11693-8.;
7403 k17-2b.Jung Hans.Reden musste man konnen!.Munchen:Goldmann Ratgeber.1977..;
7404 k17-2b.Kleiner, Josef Rafael.Komm, geh mit mir :.Graz ::Styria,.1985..3-222-11605-9.;
7405 k17-2b.Klomps Heinrich.Tugend nicht gefragt?.Leipzig:St. Benno-verlag.1977..;
7406 k17-2b.Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..A myśmy się spodziewali ... /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.8370331289.;
7407 k17-2b.Körner, Reinhard,1951-.Geistlich leben /.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0201-9.;
7408 k17-2b.Koudelka Vladimír.Das Rosenkranzgebet.Freiburg:Paulusdruckerei.1996..;
7409 k17-2b.Křivohlavý, Jaro.Mít pro co žít.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-33-3.;
7410 k17-2b.P. Mauro Laconi O.P..Dio e Noi.Roma:Edizioni Cateriniane.1966..;
7411 k17-2b.Willigis Jäger.Kontemplatives Beten, Einfuhrung nach Johannes vom Kreuz.Munsterschwarzach:Vier Turme verlag.1985..;
7412 k17-3a..Gmina Frysztak.Frysztak ::na zlec. Urzędu Gminy,.2006]..8389891255.;
7413 k17-3a..Medugorje.Medugorje:.2000?..;
7414 k17-3a..Zbawiciel.Kraków:Wydawnictwo Znak.1982..;
7415 k17-3a.Gray Martin.Wie ein Baum gepflanzt an Wasser-Bächen.Stuttgart:Goldmann Verlag.1981..;
7416 k17-3a.Greshake, Gisbert,1933-.Gottes Willen tun :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20120-8.;
7417 k17-3a.Groer Card. Hans Hermann.Vor dem Herz-Jesu-Bild.Salterrae:Maria Roggendorf.1991..;
7418 k17-3a.Guardini Romano.Das Gebet des Herrn.Mainz:Matthias-Grunewald.1932..;
7419 k17-3a.Guardini Romano.Il Rosario della Madonna.Brescia:Il Pelicano Morcelliana.1959..;
7420 k17-3a.Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1960..;
7421 k17-3a.Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1962..;
7422 k17-3a.Guardini Romano.Theologische gebete.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolulsdruckerei.1960..;
7423 k17-3a.Guardini Romano.Vom Leben des Glaubens.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1949..;
7424 k17-3a.Guardini Romano.Vom Lebendigen Gott.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1962..;
7425 k17-3a.Guardini Romano.Von heiligen Zeichen.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1927..;
7426 k17-3a.Guardini Romano.Vorschule des Betens.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1954..;
7427 k17-3a.Guardini, Romano.Der Rosenkranz Unserer Lieben Frau.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1998.3786713782 (kart.).;
7428 k17-3a.Guardini, Romano.Vom Sinn der Schwermut.[Leipzig]:Benno.1990.3746204909 (kart.).;
7429 k17-3a.Guardini, Romano,1885-1968..Johanneische Botschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981..3451078864.;
7430 k17-3a.Guelluy Robert.Présence de Dieu.Tournai:Vivre et croire .Casterman.1970..;
7431 k17-3a.Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1952..;
7432 k17-3a.Gutzwiller Richard.Meditationen uber Matthäus.:.1951..;
7433 k17-3a.Hagmann Carmen.Vom Abend bis zum Morgen.:Samizdat.1950?..;
7434 k17-3a.Halík, Tomáš, 1948- - autor.Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:Brno :.1993.80-85319-27-6.;
7435 k17-3a.Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..;
7436 k17-3a.Harrer Karl Maria.Nejkrásnější eucharistické zázraky.Mnichov:Samizdat.1975..;
7437 k17-3a.Harris Maria.Women and Teaching.New York/Mahwah:Paulist Press.1988..;
7438 k17-3a.Heer Friedrich.Bohatší život.Praha:Vyšehrad.1969..;
7439 k17-3a.Hengstenberg Hans-Eduard.Der Leib und die Letzten Dinge.Regensburg:Friedrich Pustet.1955..;
7440 k17-3a.Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..;
7441 k17-3a.Hertzsch, Klaus-Peter..Der ganze Fisch war voll Gesang :.Stuttgart ::Radius-Verlag,.1970..3871730319.;
7442 k17-3a.Heun Alfons ABT.Schule fur den Dienst des Herrn.Kevelaer Rheinland:Verlag Butzon § Bercker.1963..;
7443 k17-3a.Holbock F. / Isenegger M. Th..Perlen und Rosen.Jestetten:MiriaM-Verlag.1981..;
7444 k17-3a.Hophan Otto.Wer ist Gott?.Munchen:Verlag Ars sacra.1968..;
7445 k17-3a.Hungerleider, Fritz.Mein Weg zur Mystik.Wien ;Freiburg [Breisgau] ;Basel:Herder.1988.3210249083 (kart.).;
7446 k17-3a.Chittister Joan, OSB.Jobś Daughters.New York/Mahwah:Paulist Press.1990..;
7447 k17-3a.Ignác szent Loyolai.Lelki foljegyzései.:A Jézus Társasága magyar Rendtartományának kiadása.1977..;
7448 k17-3a.Knoch Otto.Ein Sämann ging aus.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1964..;
7449 k17-3a.Knox Mgr.Une Retraite pour laiques.Paris:Aubier.1955..;
7450 k17-3a.Kolpings Adolf.Weisheit des Herzens.Koln:Kolping Verlag.1962..;
7451 k17-3a.Lannuzzi Joseph, OSJ.The Triumpf of God´S Kingdom in the Millennium and End Times.Havertown:St. John the Evangelist Press.1999..;
7452 k17-3a.Rachmanova, Alja,(1898-1991).Študenti, láska, Čeka a smrť :.Bratislava ::Premedia Group,.2011.978-80-970661-2-3.;
7453 k17-3b.Bohuslav.Klásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
7454 k17-3b.Claassens Heinz.Schwesternorden ohne zukunft?.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..;
7455 k17-3b.Claudius Eduard.Hass.Berlin:Verlag Volk und Welt.1947..;
7456 k17-3b.Crawley - Boevy, O. , SS. CC.Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1968..;
7457 k17-3b.Čemus Richard P., SJ.Modlitba Ježíšova a modlitba srdce -.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..;
7458 k17-3b.Doppelfeld Basilius.Die Junger sind wir.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1985..;
7459 k17-3b.Fénelon-Claudius .Wie Gott es fugt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1956..;
7460 k17-3b.Gräf Richard.Ich habe Troster gesucht.Wurzburg:Arena.1966..;
7461 k17-3b.Grocholl Wolfgang.Vierzig Jahre lang.Stuttgart:Leobschutzer Heimatarchív.1987..;
7462 k17-3b.Grun, Anselm.Gebet und Selbsterkenntnis.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1979.3878681054.;
7463 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Bilder von Verwandlung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1993.3-87868-460-6.;
7464 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Der Anspruch des Schweigens.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-126-7.;
7465 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Der Himmel beginnt in dir :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-08823-1.;
7466 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Der Umgang mit dem Bösen :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1979.3-87868-123-2.;
7467 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1983.3-87868-166-6.;
7468 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Eucharistie und Selbstwerdung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-423-1.;
7469 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Fasten - Beten mit Leib und Seele.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1984.3-87868-185-2.;
7470 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Gebet als Begegnung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-405-3.;
7471 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Gebetsgebärden.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1988.3-87868-373-1 .;
7472 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.;
7473 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Tiefenpsychologische Schriftauslegung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1992.3-87868-447-9.;
7474 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Träume auf dem geistlichen Weg.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1989.3-87868-383-9 .;
7475 k17-3b.Grün, Anselm,1945-.Treue auf dem Weg :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1995.3-87868-528-9.;
7476 k17-3b.Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1961..;
7477 k17-3b.Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..;
7478 k17-3b.Guardini Romano.Priére et Vérité.Paris:Les Editions du Cerf.1966..;
7479 k17-3b.Guardini, Romano.Kościoł Pana. (Pánova Cirkev.).Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1988.832110987X;83-211-0987-X.;
7480 k17-3b.Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.;
7481 k17-3b.Guardini, Romano,1885-1968.Glaubenserkenntnis :.Freiburg ::Herder,.1986..;
7482 k17-3b.Guardini, Romano,1885-1968.Vom Sinn der Schwermut.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1983.3-7867-1073-2.;
7483 k17-3b.Guardini, Romano1885-1968.Briefe über Selbstbildung.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1986.3-7867-1150-X.;
7484 k17-3b.Guardini, Romano1885-1968.Tugenden :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-1309-X.;
7485 k17-3b.Gülden, Josef.In den Tagen des Alters. Gebet und Leben. (V dňoch staroby. Modlitba a život.).Leipzig:St. Benno_Verlag GmbH Leipzig.1990.3746204887;3-7462-0488-7.;
7486 k17-3b.Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich Koln:Benziger verlag Einsiedeln.1958..;
7487 k17-3b.Hugger, Pirmin.Meine Seele, Preise den Herrn :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1979.3-87868-107-0 .;
7488 k17-3b.Kreppold, Quido.Die Bibel als Heilungsbuch :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1985.3-87868-195-X.;
7489 k17-3b.Lafrance, Jean.Der Schrei des Gebetes.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1983.3878681658 (kart.).;
7490 k17-3b.Main, John.Meditieren mit den Vatern.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1983.3878681828 (kart.).;
7491 k17-3b.Muller Wunibald.Gonne Dich Dir selbst.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlagg.1995..;
7492 k17-4a..Meine Liebe macht dich frei.Ravensburg:Immanuel-Verlag.2001?..;
7493 k17-4a..Was macht Menschen krank, was macht sie gesund?.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..2004.3878686455 (kart.);3878681526.;
7494 k17-4a.Cinquin, Emmanuelle.Der Ort, zu dem mich Gott geführt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18894-5.;
7495 k17-4a.Davis and Others.The Parish in the Modern World.London Melbourne New York:Sheed and Ward/Stagbooks.1965..;
7496 k17-4a.Dähler Michael.Id Ouge luege.Bern:Verlag.1994..;
7497 k17-4a.Delbrel, Madeleine.Der kleine Monch.Freiburg [Breisgau] ;Basel ;Wien:Herder.1981.3451194074 (kart.).;
7498 k17-4a.Delp, Alfred.Worte der Hoffnung.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-17072-8.;
7499 k17-4a.Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
7500 k17-4a.Dethlefsen, Thorwald.Krankheit als Weg./München/:Goldmann Verl..1983?.3442114721;3-442-11472-1.;
7501 k17-4a.Dirnbeck Josef.Die Stunde ist da.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..;
7502 k17-4a.Disssemond Paul.Gottesbild - Menschenbild.Leipzig:St. Benno-Verlag.1959..;
7503 k17-4a.Drewermann, Eugen.Zeiten der Liebe.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.1992..3451040913.;
7504 k17-4a.Esser Kajetan P..Thémes spirituels.Paris:Éditions Franciscaines.1958..;
7505 k17-4a.Evely Louis.Das Gebet eines modernen Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1969..;
7506 k17-4a.Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1965..;
7507 k17-4a.Evely Louis.Manifest der Liebe.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1964..;
7508 k17-4a.Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz:Verlag Styria.1966..;
7509 k17-4a.Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..;
7510 k17-4a.Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.;
7511 k17-4a.Evely, Louis.Wenn das Weizenkorn nicht stirbt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1974.3222107483 (kart.).;
7512 k17-4a.Färber Karl.Brevier zum inneren Leben.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei.1958..;
7513 k17-4a.Feuchtinger Elisabeth.Bluhe wo Er dich gesät ....Wien:Mediatrix-Verlag.1990..;
7514 k17-4a.Firkel Eva.Frommigkeit des Sunders.Innsbruck - Wien:Tyrolia-Verlag.1951..;
7515 k17-4a.Fischedick, Heribert.Aufbrechen.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1994.3451088193 (kart.).;
7516 k17-4a.Fischedick, Heribert.Von einem, der auszog, das Leben zu lernen :.München ::Kösel,.1987.3-466-36272-5.;
7517 k17-4a.Fischer-Wollpert Rudolf.Die alternative Lebensform.Freiburg:Kanisius Verlag.1991..;
7518 k17-4a.Foucauld, Charles de,1858-1916.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.1974.3-87996-030-5.;
7519 k17-4a.Foucauld, Charles de,1858-1916.Dem geringsten Bruder :.München ::Neue-Stadt,.1974.3-87996-031-3.;
7520 k17-4a.František z Assisi,1182-1226.Die Demut Gottes :.Köln ::Benziger,.1980.3-545-20507-X.;
7521 k17-4a.Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Gottliche Barmherzigkeit und Liebe.Augsburg:UCLG Betrachtungen.1992..;
7522 k17-4a.Friedlander, Albert Hoschander.Ein Streifen Gold.Munchen:Kaiser.1989.3459018291.;
7523 k17-4a.Frossard, André(1915-1995)..36 dowodów na istnienie diabła.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008519.;
7524 k17-4a.Fuchs, Adolf,1924-.Gottes Liebe lebt.Freiburg/Schweiz ::Kanisius-Verlag,.1982..3857641339.;
7525 k17-4a.Gertrud von le Fort.Das Schweisstuch der Veronika.Munchen:Franz Ehrenwirth Verlalg.1950..;
7526 k17-4a.Grun, Anselm.Geborgenheit finden - Rituale feiern.Stuttgart:Kreuz-Verl..1997.3783115140 (Pp.).;
7527 k17-4a.Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.;
7528 k17-4a.Grün, Anselm,1945-.Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt.Freiburg im Breisgau:Herder.1995.3451237784;3-451-23778-4.;
7529 k17-4a.Nigg, Walter,1903-1988.Der verborgene Glanz oder die Paradoxe Lobpreisung /.Freiburg im Breisgau ::Walter,.1971.3-530-61202-2.;
7530 k17-4a.Nigg, Walter,1903-1988.Vom beispielhaften Leben :.Olten ::Walter,.1974.3-530-61205-7.;
7531 k17-4b.Bohm Alfonz.Druhá kniha o láske.Martin:Osveta.1978..;
7532 k17-4b.Caffarel, Henri(1903-1996)..Pochwycona przez Boga :.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008837.;
7533 k17-4b.Callens L. J., OP.Le Mystére de Notre Conformite au Christ.Paris:Éditions Alsatia.1967..;
7534 k17-4b.Calliari Paolo.Rabboni Maestro mio.Torino:Editrice Lanteriana .1968..;
7535 k17-4b.Cantalamessa Raniero P., OFM Cap..Duch svatý.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1992..;
7536 k17-4b.Cardenal, Ernesto,1925-.Das Evangelium der Bauern von Solentiname.Wuppertal ::Jugenddienst,.1976.3-7795-7604-X.;
7537 k17-4b.Cardenal, Ernesto..Das Buch von der Liebe.Wuppertal-Barmen ::Hammer,.1971..3872940236 :;9783872940230.;
7538 k17-4b.Caretto Carlo.Gott auf der Spur.Paul Pattloch Verlag - Aschaffenburg:Neue Stadt Verlag - Munchen.1975..;
7539 k17-4b.Caretto Carlo.io, Francesco.Messaggero/Padova:Citadella/Assisi.1980..;
7540 k17-4b.Caretto Carlo.Jenseits aller Dinge.Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1973..;
7541 k17-4b.Caretto Carlo.Lettere dal Deserto.Brescia:La Scuola Editrice.1964..;
7542 k17-4b.Carpentier René SJ.Zeugen des Gottesreiches.Wien, Munchen:Verlag Herold.1957..;
7543 k17-4b.Carré A. M., Conférences de Notre-Dame de Paris.Le Pater dans nos vies.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..;
7544 k17-4b.Carré A. M., OP.Wie mich der Vater gesandt hat.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..;
7545 k17-4b.Carre, Ambroise-Marie..Compagnons d\'eternite.Paris ::Editions du Cerf,.1978.2-204-01279-3 (Br).;
7546 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Denn du bist mein Vater :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1977.3-451-17323-9.;
7547 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.;
7548 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.;
7549 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Gott ist unterwegs zu uns :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-07753-1.;
7550 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Warum, Herr? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1986.3-451-20536-X.;
7551 k17-4b.Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-16654-2.;
7552 k17-4b.Casal Hans.Der Weg zum wahren Gluck.Frutigen:Trachsel Verlag.1981..;
7553 k17-4b.Casper Bernhard, Hemmerle Klaus, Hunermann Peter.Besinnung auf das Heilige.Freiburg . Basel . Wien:Herder.1966..;
7554 k17-4b.Cole, Basil..Pełnia chrześcijaństwa :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331351.;
7555 k17-4b.Combes André.Gott spricht.Jestetten:Miriam Verlag.1990..;
7556 k17-4b.Cornelius Petrus.Gott unseres lebens.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1993..;
7557 k17-4b.Courtois Gaston Abbé.An Hour with Jesus.Westminster, Maryland:The Newman Press.1962..;
7558 k17-4b.Crawley Mateo - Boevey O., SS. CC..Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo O.O. Karmelitów bosych.1970..;
7559 k17-4b.Štefan Senčík, Ladislav Donauer.Ja, František.Bratislava:LUC.1993.80-7114-105-4.;
7560 K17-5a..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.).;
7561 K17-5a..Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.;
7562 k17-5a.Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.;
7563 K17-5a.Bro, Bernard,1925-.Moc zla /.Praha ::Krystal OP,.2014.978-80-87183-63-2 (brož.).;
7564 K17-5a.Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.;
7565 K17-5a.Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.;
7566 k17-5a.Nigg, Walter.Fur alle tage.:.1966..;
7567 k17-5a.Noël, Marie,1883-1967.Erfahrungen mit Gott :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1973.3-7867-0412-0.;
7568 k17-5a.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Feuer, das von innen brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19427-9.;
7569 k17-5a.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Gebete aus der Stille /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19633-6.;
7570 k17-5a.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.In ihm das Leben finden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19549-6.;
7571 k17-5a.Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20544-0.;
7572 k17-5b..Im Menschen Gott begegnen.Meinz:Matthias - Grunewald - Verlag.1967..;
7573 k17-5b..La meditazione.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1992..;
7574 k17-5b.Abeln Reinhard / Kner Anton.Such dir einen einsamen.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag .1988..;
7575 k17-5b.Alary Gérard.Face á Face avec le Seigneur.Ardant:Droguet.1967..;
7576 k17-5b.Albrecht Barbara.Geistliche Fuhrung zu Geistllicher Gemeinschaft.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1980..;
7577 k17-5b.Amrein Alois.Er zeigte mir seine Herrlichkeit.Viznau:Bucher, Druck und Verlag.1979..;
7578 k17-5b.Arias Juan.Il Dio in cui non Credo.Assisi:Cittadella editrice.1970..;
7579 k17-5b.Baur Benedikt Dr., OSB.Die Haufige beicht.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1959..;
7580 k17-5b.Boros Ladislaus.Der anwesende Gott.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1964..;
7581 k17-5b.Boros Ladislaus.Des Menschen Welt und Gott.Zurich:Buchclub Ex Libris.1950?..;
7582 k17-5b.Boros Ladislaus.Gott - Welt - Bruder.Freising:Kyrios-Verlag GmbH Meitingen.1967..;
7583 k17-5b.Boros Ladislaus.In der Versuchung.Olten und Freiburg:Walter-Verlag.1967..;
7584 k17-5b.Boros Ladislaus.Wahrhaftigkeit und Liebe.Freising:Kyrios-Verlag Gmbh Meitingen.1966..;
7585 k17-5b.Boros, Ladislaus.Taglich aus dem Glauben leben :.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1979.3786706271.;
7586 k17-5b.Boros, Ladislaus,1927-1981.Erlöstes Dasein.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0385-X.;
7587 k17-5b.Boros, Ladislaus,1927-1981.Offenheit des Geistes :.Olten ; Freiburg im Breisgau ::Walter,.1977.3-530-09510-9 .;
7588 k17-5b.Boros, Ladislaus1927-1981.Denken in der Begegnung.Olten ::Walter,.1973.3-530-09506-0.;
7589 k17-5b.Boros, Ladislaus1927-1981.Der gute Mensch und sein Gott.Olten ::Walter,.1971.3-530-09504-4.;
7590 k17-5b.Boros, Ladislaus1927-1981.Im Leben Gott erfahren.Olten ::Walter,.1976.3-530-09509-5.;
7591 k17-5b.Bossuet.Le Jeudi-Saint.Paris:Union générale d´Éditions.1963..;
7592 k17-5b.Bouchard Joseph.Les pauvres m´ont évangélisé.:Les éditions ouvriérew.1968..;
7593 k17-5b.Boulad Henri.Mystische Erfahrung.Salzburg - Wien:Otto Muller Verlag.1997..;
7594 k17-5b.Bours, Johannes.Leidenschaft für Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19435-X.;
7595 k17-5b.Bours, Johannes,1913-1988.Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20755-9.;
7596 k17-5b.Bours, Johannes,1913-1988.Nehmt Gottes Melodie in euch auf :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1985.3-451-20414-2.;
7597 k17-5b.Bouyer, Louis,1913-2004.Introduction a la vie Spirituelle :.Paris ::Desclée,.1960..;
7598 k17-5b.Bozzo Giovanni.Estote prudentes.Roma:Edizioni Paoline.1963..;
7599 k17-5b.Brandscheidt, Renate.Das Buch der Klagelieder.Düsseldorf ::Patmos,.1989.3-7462-0426-7.;
7600 k17-5b.Brantschen, Johannes B..Hoffnung fur Zeit und Ewigkeit :.Freiburg i. Br. [u.a.]:Herder.1992.3451228505 (Pp.).;
7601 k17-5b.Brantschen, Johannes B.1935-.Warum lässt der gute Gott uns leiden?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20337-5.;
7602 k17-5b.Breig, Maximilian.Ratschläge und Gedanken :.Leutesdorf ::Johannes-Verlag,.1990.3-7794-1161-X.;
7603 k17-5b.Bühlmann, Walbert,1916-2007.Wenn Gott zu allen Menschen geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19186-5.;
7604 k17-5b.Burri Guido, Jugendmessgruppe Tafers.zwischsen Angst und Hoffnung.Freiburg Schweiz:Paulsverlag.1985..;
7605 k17-5b.Daniel-Ange(1932- )..Zraniony Pasterz.Kraków ::\"M\",.1993.8385541489.;
7606 k17-5b.Fulier Michal.Súď ma a skúšaj.Bratislava:Konferencia vyšších ženských rehôľ na Slovensku.2013..;
7607 k17-5b.sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
7608 k17-5b.Z ASSISI, svatý, František.Znamínka vděčnosti.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-696-4.;
7609 k17-6a.José, Pijoan.Dejiny umenia Zv. 6.:Tatran.1989.80-222-0003-4.;
7610 k17-6a.José, Pijoan.Dejiny umenia, 7.zv..:Tatran.1990.80-222-0122-7.;
7611 k17-6a.José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.1990.80-222-0123-5.;
7612 k17-6a.Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..;
7613 k17-6a.Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..;
7614 k17-6a.Líbal Dobroslav Dr., Vilímková Milada Dr..Umění věku.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1957..;
7615 k17-6a.Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran.1988..;
7616 k17-6a.Pijoán, José,.Dejiny umenia 5. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0002-6.;
7617 k17-6a.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran.1982..;
7618 k17-6a.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran.1986..;
7619 k17-6a.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran.1982..;
7620 k17-6a.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran.1983..;
7621 k17-6a.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran.1986..;
7622 k17-6a.Rudohradský Štefan dr..Archívy v Slovenskej socialistickej republike.Bratislava:Slovenská archívna správa Ministserstva vnútra SSR.1974..;
7623 k17/1.Bujko, Peter,1968-2013.Štyri týždne v pôste.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418375 (brož.); 978-80-7141-837-5.;
7624 K17/1.Coelho, Paulo, 1947- - autor.Jako řeka, jež plyne :.:V Praze :.2006.80-242-1597-7.;
7625 k17/1.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.;
7626 k17/1.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.;
7627 k17/1.Jacques a Raissa Maritainovi.Život z modlitby.:Paulínky.2005.80-86025-85-3.;
7628 k17/1.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.;
7629 k17/1.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.;
7630 k17/1.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.;
7631 k17/1.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.;
7632 k17/1.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.;
7633 K17/1.Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..;
7634 K17/1.Sestra Emmanuela.Pôst.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.9788071657323 (brož.); 978-80-7165-732-3.;
7635 K17/1.Sláviková, Helena.Zomrel postojačky. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-805-4.;
7636 k17/1.Spiegel, Dina, 1967-.Oblíbené židovské anekdoty.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-466-8.;
7637 K17/1.zost. Leo KohútKohút, Leo - zostavil; ; Z jidiš. orig. prel. Leo Kohút.Keď strihajú ovce, trasú sa jahňatá.:Q 111.1998.80-85401-68-1.;
7638 k17/2..Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-5-X.;
7639 k17/2..Žywoty ojców jurajskich.Kraków:.1993.8385433139;83-85433-13-9.;
7640 k17/2. Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie.1971..;
7641 k17/2.Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.;
7642 k17/2.biblioteka Ojcóv Kosciola 2.Pierwsza Ksiega Starców.Krakow:Wydawnictwo.1993..;
7643 k17/2.Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.;
7644 k17/2.Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.;
7645 K17/2.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.;
7646 K17/2.Kelly, John N. D..Zlote usta.:homini.2001.83-87933-45-7.;
7647 k17/2.Kléméns z Alexandreie,(ca 150-ca 215).Pobídka Řekům.Praha ::Herrmann & synové,.2001.80-238-7953-7 (v knize neuvedeno : váz.).;
7648 k17/2.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.;
7649 K17/2.Kraft, Heinrich.Slovník starokresťanskej literatúry /.Trnava ::Dobrá kniha,.1994.80-7141-048-9.;
7650 k17/2.ks. Henryk Pietras SJ.By nie milczec o Bogu.:Krakow.1991..;
7651 k17/2.Luigi Santucci i ks. Stanislaw Klimaszewski MIC.Legendy Chrzescijanskie.warszawa:Wydawnictwo Ksiežy Marianów.1988..;
7652 k17/2.Michalski, Marian.Antologia literatury patrystycznej I.:PAX.1975..;
7653 k17/2.Nieścior, Leon.Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu.:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.2002.83-86360-88-7.;
7654 k17/2.Padovese, Luigi.Wprowadzenie do teologii patrystycznej.:WAM.1994.83-7097-092-3.;
7655 k17/2.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.;
7656 k17/2.Pavlík, Jiří.Apofthegmata II.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2005.80-86882-01-2.;
7657 k17/2.Příspěvky, Martina Prudkého.Milost podle Písma a starokřesťanských autorů.:Mlýn.2004.80-86498-08-5.;
7658 k17/2.Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1989.80-85128-08-X.;
7659 k17/2.Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.;
7660 k17/2.Starowaieyski, Ks. Marek.Ojcowie kosciola.:.1990.83-85015-83-3.;
7661 K17/2.Svatý ján Damašský.O Pravé víŕe.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství.1994..;
7662 k17/2.Šmelhaus Vratislav.Řecká patrologie.:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta.1972..;
7663 K17/2.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.;
7664 k17/2.Tauler Jan, Eckhart Mistrz, Suzo Henryk bl..Sciezka do Boga.Poznań:Wydawnictwo "W drodze".1996..;
7665 k17/2.Vít, Hušek, Ladislav Chvátal, Jana Plátová (eds.)..Miscellanea patristica :; studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Max.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2007.978-80-7325-131-4.;
7666 k17/2.Wicks, Jared((1929- ).).Wprowadzenie do metody teologicznej.Kraków ::Wydaw. WAM,.1995.8370971369.;
7667 K17/3..Řehoř z Nyssy :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.;
7668 k17/3..Vyprávění o minulých letech :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-119-9.;
7669 k17/3.Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.;
7670 k17/3.Basil, z Caesareje.Devět kázání o stvoření světa : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2004.80-7298-102-1.;
7671 k17/3.damasceňski.wyklad wiary prawdziwej.warszawa:.1969..;
7672 k17/3.Dionysios, Areopagita.Listy ;; O mystické theologii : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2005.80-7298-157-9.;
7673 k17/3.Jan Damascenský,675-749.Řeči na obranu obrazů /.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-017-8.;
7674 k17/3.Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.;
7675 k17/3.Jeroným, svatý ca 342.Legendy o poustevnících.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-050-5.;
7676 k17/3.Kléméns z Alexandreie.Stromata V. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-318-6.;
7677 K17/3.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.;
7678 k17/3.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-447-3.;
7679 k17/3.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VII :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-471-8.;
7680 k17/3.Kléméns, Z ALEXANDREIE, ca.Stromata : II-III..Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-149-8.;
7681 k17/3.Klement Alexandrijský.Stromata IV..Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.2008.978-80-7298-309-4.;
7682 k17/3.Klement, Alexandrijský.Stromata. I.:Oikoymenh.2004.80-7298-103-X.;
7683 k17/3.Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.;
7684 k17/3.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.;
7685 k17/3.Quintus Septimus Florens Tertullianus ; , z přel. P.Kitzler..O hrách.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-100-5.;
7686 K17/3.Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Katechetická řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-513-5.;
7687 k17/3.Runciman, Steven, sir, 1903-2000.Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821. 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-43-4.;
7688 K17/3.Tatian,120-173.Promluva k Řekům /.:..978-80-7298-210-3.;
7689 K17/3.Tertullianus,asi 160-asi 220.O Kristově těle :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-205-9.;
7690 K17/4.Ambróz,339-397.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.;
7691 k17/4.Anicius, Manlius Severinus Boethius.Teologické traktáty.:Krystal OP.2004.80-85929-69-4.;
7692 K17/4.Augustín,354-430.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067 (brož.); 978-80-8191-006-7.;
7693 K17/4.Augustinus Aurelius354-430.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.;
7694 k17/4.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.;
7695 k17/4.Grossi, Vittorino.Křesťanský život v prvních staletích.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-04-6.;
7696 k17/4.Hieronymus, Sophronius Eusebius- Sanctus.Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve..Stará Říše na Moravě ::A. L. Stříž,.1917..;
7697 k17/4.Hippolytos, - svatý, ca 170-235 - autor.Vymítání všeho kacířstva.:Praha :.1997.80-902072-2-7.;
7698 k17/4.Hippolytos, svatý.Apoštolská tradice.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-45-5.;
7699 k17/4.Karfíková, Lenka, 1963- - autor.Řehoř z Nyssy :.:Praha :.1999.80-86005-95-X.;
7700 k17/4.Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Který boháč bude spasen?.:Olomouc :.2008.978-80-7412-001-5.;
7701 k17/4.Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.;
7702 K17/4.Panczová, Helena.Egeria. Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-539-1.;
7703 K17/4.Panczová, Helena.O nepravej ženskej kráse.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-572-5.;
7704 K17/4.Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-669-2.;
7705 k17/4.Putna, Martin C..Órigenés z Alexandrie : kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře.Praha:Torst.2001.80-7215-151-7.;
7706 K17/4.Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Výklad Veĺpiesne..:..978-80-7141-927-3.;
7707 K17/4.Starowieyski Marek ks. ."Karmie was tym, czym sam zyje".Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej .1984..;
7708 K17/4.Starowieyski Marek ks.."Karmie wastym, czym ssam zyje".Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1984..;
7709 K17/4.Trnavská univerzita, Teologická fakulta.Sv. Makrína, Melánia a Olympia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-604--3.;
7710 k17/5..Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.;
7711 k17/5.Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-41-4.;
7712 k17/5.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.;
7713 k17/5.Aurelius, Augustinus.Křesťanská vzdělanost = De doctrina christiana.:Vyšehrad.2004.80-7021-740-5.;
7714 k17/5.Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.1999.80-88774-60-8.;
7715 k17/5.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.;
7716 k17/5.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.;
7717 k17/5.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.;
7718 k17/5.Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..;
7719 k17/5.Bosco, Ján.Listy Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-031-3.;
7720 k17/5.Dionisius, Aeropagita.O mystické teologii : s komentáři sv.Maxima Vyznavače.Praha:Dybbuk.2003.80-903001-5-4.;
7721 k17/5.František Saleský,(1567-1622).Pojednání o lásce k Bohu.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2003 dotisk.80-7266-140-X .;
7722 k17/5.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.;
7723 k17/5.Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.;
7724 k17/5.Sales, Vavrinec.Ježišovo Srdce Světu.:.1968..;
7725 K17/5.Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.;
7726 k17/5.Sv. Augustína Aurélia.Duchovná rukoväť a rozhovory duše .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..;
7727 k17/5.Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.;
7728 k17/5.Šourek, Petr.Skutky opata Sugera. Praha:Triáda.2003.80-86138-34-8.;
7729 k17/7.Donghi, Antonio.Hle, všechno tvořím nové : pastorace pokání a obrácení.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-574-8.;
7730 k17/7.Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím.1969..;
7731 k17/7.Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..;
7732 k17/7.Giertych, Wojciech,1951-.Malchusowe ucho.Krakow ::Kairos,.2000..8387446815;9788387446819.;
7733 k17/7.Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.;
7734 k17/7.Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.;
7735 k17/7.Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7.;
7736 k17/7.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.;
7737 k17/7.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-226-9.;
7738 k17/7.Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1.;
7739 K17/7.Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.;
7740 k17/7.Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.;
7741 K17/7.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.;
7742 k17/7.Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-19-1.;
7743 k17/7.Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X.;
7744 k17/7.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
7745 K17/7.Häring, Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-189-X.;
7746 k17/7.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.;
7747 k17/7.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..;
7748 k17/7.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).;
7749 k17/7.Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.;
7750 k17/7.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.;
7751 k17/7.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.;
7752 k17/7.P. Gabriel od sv. Marii Magdaleny.WSPÓLŽYCIE Z BOGIEM.Kraków:WYDAWNICTVO O.O. KARMELITÓW BOSYCH.1968..;
7753 k17/7.Pastirčák, Daniel,1959-.Boží strom zla :.Bratislava ::Calder,.2014.978-80-970531-6-1.;
7754 K17/7.Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-64-2.;
7755 k17/7.Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.;
7756 K17/7.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.;
7757 k17/8..Evangelium pro rodinu dnešní doby :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-166-1.;
7758 k17/8..V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.;
7759 k17/8.Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-155-6.;
7760 k17/8.Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..;
7761 k17/8.Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.;
7762 k17/8.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..;
7763 k17/8.Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-427-X.;
7764 k17/8.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.;
7765 k17/8.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.;
7766 k17/8.Barták Vladimír, MUDr., CSc..Čtení před manželstvím.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1968..;
7767 k17/8.Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.;
7768 k17/8.Bianco V..Rodičia, na slovíčko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
7769 k17/8.Evert, Jason.Teológia jej tela.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741976 (brož.);978-80-8074-197-6.;
7770 k17/8.Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.;
7771 k17/8.Gilbert, Guy.Bratr vyvržených.Praha:Portál.1993.80-7178-958-5.;
7772 K17/8.Gilbert, Guy,1937-.Srdce v ohni :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0070-3.;
7773 k17/8.Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.1999.80-88978-03-3.;
7774 k17/8.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.;
7775 k17/8.Harris, Joshua.Ani ň : jak chránit své srdce před smyslností.:Samuel.2004.80-86849-02-3.;
7776 k17/8.Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..;
7777 k17/8.Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.;
7778 k17/8.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.;
7779 k17/8.Kasper, Walter.Evanjelium rodiny.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418603 (brož.); 978-80-7141-860-3.;
7780 k17/8.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.1995.80-85310-40-6.;
7781 k17/8.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.;
7782 k17/8.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.;
7783 k17/8.Leifeld, Wendy, 1953-.Matky svatých. 2010. : Olomouc : Matice cyrilometodějská.2010.978-80-7266-337-8.;
7784 K17/8.Maria Emmanuel, brat.Akordy lásky.Bratislava:Lúč.1994.8071141216 (brož.); 80-7114-121-6.;
7785 k17/8.Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.;
7786 k17/8.Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.;
7787 k17/8.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.;
7788 k17/8.Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.;
7789 k17/8.Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.;
7790 k17/8.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.;
7791 k17/8.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.;
7792 k17/8.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.;
7793 K17/8.Radcliffe, Timothy,1945-.Vrhni sa do vody.Zvolen:Dominikáni.2014.9788097012656 (brož.); 978-80-970126-5-6.;
7794 k17/8.Reinhard, Körner.Miluješ ma?.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-292-X.;
7795 k17/8.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.;
7796 k17/8.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.;
7797 k17/8.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.;
7798 k17/8.Rootmensen, Bernard.Čtyřicet slov na poušti : pracovní příručka pro společenství o krizi církve, víry a kultury.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-515-2.;
7799 k17/8.Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-005-6.;
7800 k17/8.Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.;
7801 k17/8.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.;
7802 k17/8.Schneider, Herbert.Žiť v láske.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-028-1.;
7803 k17/8.Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.1991.80-7029-053-6.;
7804 k17/8.Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..;
7805 k17/8.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.;
7806 k17/8.Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1.;
7807 k17/8.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..;
7808 k17/8.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Miluj sám sebe.:Náchod :.1993.80-901001-1-2.;
7809 k17/8.Vetva, Ján.Na detskej vlne :.Trnava ::Kon-Press,.1991.80-85413-09-4.;
7810 k17/8.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.;
7811 k18-1a.Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.;
7812 k18-1a.Légaut Marcel.Preghiere di un credente.Brescia:Morcelliana.1958..;
7813 k18-1a.Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0.;
7814 k18-1b.Cuthbert Butler OSB.Wege Christlichen Lebens.Einsiedeln/ Koln:Benziger Verlag.1944..;
7815 k18-1b.Jaspers Karl.Way to Wisdom.New Haven and London:Yale University press.1951..;
7816 k18-1b.Lodato, Saverio.Zabil som Giovanniho Falkoneho (spoveď Giovanniho Bruscu). .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-196-2.;
7817 k18-1b.Viktor E. Frankl.Psychoterapia pre laika.Bratislava:.2009.978-80-7114-690-2.;
7818 k18-1b.Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.;
7819 k18-2a..Christus - vor Selbstverwirklichung.Schaffhausen:Novalis.1983.3721415051 (viaz.); 3-7214-1505-1.;
7820 k18-2a..Christusbetrachtung und - nachfolge heute.Zürich:Moser Verlag.1986.390702633 (viaz.); 3-907026-33.;
7821 k18-2a..Suggested Cenacle Formation Handbook.St. Francis, Maine 047 74:Cenacles of True Devotion.1989..;
7822 k18-2a..W ciszy serca. Medytacje Matki Teresy z Kalkuty. (V tichu srdca. Meditácie Matky Terezy z Kalkaty.).Warszawa:Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.1988.8385009302; 83-85009-30-2.;
7823 k18-2a.M. Basilea Schlink.Alles fur einen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1969..;
7824 k18-2a.Mére Teresa, de Calcutta, Frére Roger, de Taizé.Le chemin de croix.Paris:Le Centurion.1986..;
7825 k18-2a.Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1.;
7826 k18-2a.O. Sylwester van Veghel OFMCap.Milość Krzyža.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych.1989..;
7827 k18-2a.Omm Peter.Das Leben hat kein Geländer.Wiesbaden:PR-Verlag.1980..;
7828 k18-2a.Sanson Henri.Leben mit Gott in der Welt.Freiburg - Basel Wien:Herder.1961..;
7829 k18-2a.Santoro Filippo.La comunitá condizione della fede.Milano:Jaca Book.1976..;
7830 k18-2a.Semmelroth Otto, SJ.Das Geistliche amt.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1958..;
7831 k18-2a.Sheen Fulton J..Aufstieg zu Gott.Luzern:Rex-Verlag Luzern.1956..;
7832 k18-2a.Sheen Fulton J..Lebensweg und Lebensziel.Munchen:Rex-Verlag Luzern.1964..;
7833 k18-2a.Sheen Fulton J..So sehr liebt Gott die Welt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1955..;
7834 k18-2a.Shurmann Heinz.Geistliches Tun.Leipzig:St. Benno-Verlag.1985..;
7835 k18-2a.Schiavone Pietro, P., SJ.Esercizi spirituali.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1976..;
7836 k18-2a.Schurmann Heinz.Das Gebet des Herrn.:.1990..;
7837 k18-2a.Solowjow Wlodzimierz.Wybór pism.Poznań:W drodze.1988..;
7838 k18-2a.Spurgeon C. H..Klejnoty obietnic Bozych.Warszawa:Wydawnictwo Chrześcijanin.1958..;
7839 k18-2a.Stertenbrink Rudolf.Damit der Mensch lebe.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1970..;
7840 k18-2a.Stinissen, Wilfrid(1927-2013)..Wieczność pośrodku czasu /.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331432.;
7841 k18-2a.Tenhumberg Heinrich.Bischofsworte zum Emmerick - Jahr 1974.Munster:Verlag Regensberg.1976..;
7842 k18-2a.Thalhammer Dominik S. J..Bevältigte gegenwart.Wien . Munchen:Verlag Herold.1963..;
7843 k18-2a.Thalhammer Dominik S. J..Konigin der Glorie.Laufenburg:IFK.1954..;
7844 k18-2a.Thalhammer Dominik S. J..Mutter der Schmerzen.Laufenburg:IFK.1950..;
7845 k18-2a.Thalhammer Dominik S. J..Ursache unserer freude.Laufenburg:IFK.1948..;
7846 k18-2a.Thalmann Richard.Anfang und Vollendung.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1973..;
7847 k18-2a.Thalmann Richard.Anfang und Vollendung.Mainz:Grunewald Verlag.1974..;
7848 k18-2a.Thalmann Richard.Die Erde schlief, als der Himmel sich offnete.Kyrios-Verlag Meitingen . Freising:Rat-Verlag St. Gallen.1986..;
7849 k18-2a.Thévenot, Xavier.Avance en eau profonde! :.Paříž ::Desclée de Brouwer,.1997.2-220-03916-1.;
7850 k18-2a.Thielicke Helmut.Das Bilderbuch Gottes.Stuttgart:Quell Verlag.1957..;
7851 k18-2a.Thielicke Helmut.Perplessitá del seminarista di fronte al ministero sacerdotale.Brescia:Paideia.1970..;
7852 k18-2a.Thivollier Pierre.Na szlaku Bozym.Warszawa:Instytut Wydawniczy . Pax.1974..;
7853 k18-2a.Tilmann Klemens.Das geistliche Gespräch.Zurich:Christiana Verlag.1980..;
7854 k18-2a.Volk Hermann.Der Priester und sein Dienst.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1966..;
7855 k18-2b..Der Fisch und Bar Abbas.Zurich:Arche.1967..;
7856 k18-2b..Von der Sprengkraft der Mystik :.Innsbruck ::Tyrolia,.1989..3702217266.;
7857 k18-2b.Benediktiner und Benediktinerinnen in der DDR.Benedikt .Halberstadt:St. Benno Verlag.1984..;
7858 k18-2b.Hubner Siegfried.Cyprian von Karthago.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..;
7859 k18-2b.Jan Pavel1920-2005.Zeichen des Widerspruchs :.Zürich ::Benziger,.1979.3-451-18516-4 (Herder); 3-545-20057-4 (Benziger).;
7860 k18-2b.Němec Jaroslav Dr..Náš duchovní řádce A. C. Stojan.Roma:Generální postulatura karmelitánu.1990..;
7861 k18-2b.Regner Johannes.Was ich Ihnen sagen wollte.Graz:Josef Schneiber - Edition im Verlag Johann Regner.1992..;
7862 k18-2b.Shaw, Russell B..Choosing well /.Notre Dame ::University of Notre Dame Press,.1982..0268007373 (pbk.) :.;
7863 k18-2b.Sheen Fulton J..Der Christ, die Liebe und das Gluck.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1962..;
7864 k18-2b.Sheen Fulton J..Es lohnt sich, zu Leben.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1959..;
7865 k18-2b.Schlink Basilea M..Ich will hier bei dir stehen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..;
7866 k18-2b.Schlink Basilea M. Mutter.Mein Beten.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1972..;
7867 k18-2b.Stirnimann Heinrich.Weshalb ist Meister Eckhart so gefragt.Freiburg:Gedruckt in der Paulusdruckerei.1997..;
7868 k18-2b.Stolz Benedikt OSB.Die Stimme des Geliebten.Wels:Verlagsbuchhandlung Franz Reisinger.1954..;
7869 k18-2b.Teresa Maria de Jesus Ortega, OP.Storia di un Si.Roma:Edizioni vivere .1981..;
7870 k18-2b.Vanier Jean.Heile, was gebrochen ist.Freiburg - Basel Wien:Herder.1988..;
7871 k18-2b.Vassula.Das wahre Leben in Gott.Jestetten:Miriam - Verlag.1992..;
7872 k18-2b.Vogtle Anton.Die Dynamik des Anfangs.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1990..;
7873 k18-2b.Voillaume René .Au coeur des Masses.:Les éditions du Cerf foi Vivante 101.1969..;
7874 k18-2b.Voillaume René.Con Gesú nel Deserto.Brescia:Morcelliana.1969..;
7875 k18-2b.Voillaume René.Mitten in der Welt.Freiburg:Verlag Herder.1955..;
7876 k18-2b.Voillaume René Frére.Retraite au Vatican avec sa sainteté Paul VI.Paris:Fayard.1969..;
7877 k18-2b.Voillaume René, des Petits Fréres de Jésus.Au Cceur des Masses.:Lés éditions du Cerf.1969..;
7878 k18-2b.Voillaume, René.Modlić się aby żyć. (Modliť sa, aby sme žili.).Poznań:\"W drodze\".1987.8385008411; 83-85008-41-1.;
7879 k18-2b.Wagner Hermann.Begegnung mit einer Hexe.Stein am Rhein:Christiana-Verlag.1986..;
7880 k18-2b.Wagner Richard.Tierversuche.Wurzburg:Universelles Leben.1988..;
7881 k18-2b.Walter Eugen.Die Mysterien des Wortes und der Liebe.Freiburg - Basel Wien:Herder.1964..;
7882 k18-2b.Weigl A. M..Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche.Altoting:Verlag St. Grignionhaus .1993..;
7883 k18-2b.Wider Dominik O. karmelita bosy.Pójdźcie do źródel.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych.1972..;
7884 k18-2b.Wiederkehr Dietrich.Glaube innerorts.Freiburg:Imba Impulse.1976..;
7885 k18-2b.Wielander Angelus P., OFMCap..Auf zum Berg des Herrn.Dornbirn:Vigl Druck.1998..;
7886 k18-2b.Wojtczak Albert o., OFMConv..Nauczycielka źycia.Warszava:Akademia Teologii Katolickiej.1985..;
7887 k18-2b.Woods Richard, OP.Christian Spirituality.Texas:Christian Classics.1989..;
7888 k18-2b.Woods, Richard,1941-.The spirituality of the Celtic saints /.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.2000..1570753164 (pbk.).;
7889 k18-2b.Woroniecki, Jacek(1878-1949)..Pełnia modlitwy /.Poznań ::\"W Drodze\",.1982.8300004165.;
7890 k18-2b.Woworsky Josef Rudolf.Der unter uns Gewohnt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1964..;
7891 k18-2b.Zoccolini Rosalia Sr. M., OP.Russia, terra mia.Roma:Curia Generalizia delle Suore Domenicane Missionarie di San Sisto.1993..;
7892 k18-2b.Zweig, Stefan,1881-1942.Sternstunden der Menschheit :.Frankfurt am Main ::Fischer Taschenbuch Verlag,.1980.3-596-20595-6.;
7893 k18-3a.R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..;
7894 k18-3a.Rordorf Willy.Stichworte.Freiburg:Paulusdruckerei.1998..;
7895 k18-3a.Rotzetter Anton.Leidenschaft fur Gottes Welt.Zurich:Benziger.1988..;
7896 k18-3a.Sagardoy Antonio OCD.Medytacje biblijne.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1989..;
7897 k18-3a.Sagardoy Antonio OCD.Von Dir umfangen.Wien:Verlag Christliche Innerlichkeit.1998..;
7898 k18-3a.Speyr, Adrienne von.Il Verbo si fa carne. San Giovanni. Esposizione contemplativa del suo vangelo. (Slovo sa telom stalo. Svätý Ján. Kontemplatívna expozícia jeho evanjelia.).Milano:Jaca Book.1982.8816301244; 88-16-30124-4.;
7899 k18-3a.Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-65-0.;
7900 k18-3a.Stertenbrink, Rudolf,1937-.Der Himmel öffnet sich auf Erden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1990.3-451-21843-7.;
7901 k18-3a.Sylwan z Góry Atos.Z zapiskóv.Poznaň:W drodze.1996..;
7902 k18-3a.Špidlik Tomáš.Otčenáš.Řím:Křesťanská akademie.1973..;
7903 k18-3a.Trudo de Ruiter OFM.Das Geheimnis des Ordenslebens.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1960..;
7904 k18-3b..Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.;
7905 k18-3b..Kostol sv. Cyrila a Metoda v Radave. .Nové Zámky :AZ Print.2010.978-80-88729-29-7.;
7906 k18-3b..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.;
7907 k18-3b.Frére, Roger.Im Heute Gottes leben /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-07591-1.;
7908 k18-3b.Gillen Otto.Alles schone ist ein Gleichnis.Zurich / Stuttgart:Aldus Manutius Verlag.1959..;
7909 k18-3b.Krafčíková, Marta.Utekali, aby zostali.[Kežmarok]:Miroslav Števík - Scepusium.2014.9788097183400 (Audio CD); 978-80-971834-0-0.;
7910 k18-3b.Macejko Vincent, Ing. Mgr., Zubko Peter Prof. ThDr., Gembický Juraj, Mgr., Timuľáková, .Osobná pobožnosť na Svätých schodoch.Košice:Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária.2015..;
7911 k18-3b.Prado Flores, José H..Jesus ist der Messias /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.1990.3-87868-403-7.;
7912 k18-3b.Ranaghan Kevin e Dorothy.Il ritorno dello spirito.Milano:Jaca Book.1978..;
7913 k18-3b.Ranquet Jean-Gabriel OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:Arena Verlag.1965..;
7914 k18-3b.Roger z Taizé,1915-2005.Die Gewalt der Friedfertigen /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1970.3-451-01921-3.;
7915 k18-3b.Roger z Taizé,1915-2005.Die Regel von Taizé =.Freiburg ::Herder,.1974.3-451-01865-9.;
7916 k18-3b.Roger z Taizé,1915-2005.Kampf und Kontemplation :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-01993-0.;
7917 k18-3b.Schamoni, Wilhelm.Die Gaben des Heiligen Geistes /.Abensberg ::Josef Kral,.1983.3-87442-002-7.;
7918 k18-3b.Schelkle Karl Hermann.Schuld als Erbteil?.Einsiedeln:Benziger Verlag.1968..;
7919 k18-3b.Schellenberger Bernardin.Ein anderes Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1980..;
7920 k18-3b.Schellenberger, Bernardin.Nacht leuchtet wie der Tag :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19090-7.;
7921 k18-3b.Schellenberger, Bernardin.Winder den geistlichen Notstand :.Freiburg ::Herder,.1991.3-451-22301-5.;
7922 k18-3b.Schenker Adrian.Gegrusst seist Du, Maria.Freiburg:Kanisius Verlag.1989..;
7923 k18-3b.Scheuber J. K..Lieber Mitmensch.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1966..;
7924 k18-3b.Scheuber Josef Konrad.Der Begnadete Tag.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1970..;
7925 k18-3b.Scheuber Josef Konrad.Miteinander gehts besser.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1972..;
7926 k18-3b.Scheuber Josef Konrad, Manz Paul.Guten Tag, lieber Mitmensch!.Luzern und Stuttgart:Räber-verlag.1968..;
7927 k18-3b.Schmidkonz, Theo.Maria - Gestalt des Glaubens :.Luzern ::Rex Verlag,.1973.3-7252-0239-7.;
7928 k18-3b.Schmutz Franz.Der Herr wird dich aufrichten.Wien - Linz Passau:Veritas-Verlag.1976..;
7929 k18-3b.Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Deutet die Zeichen der Zeit :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17342-5 (brož.).;
7930 k18-3b.Schneider Michael.Umkehr zum neuen Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1991..;
7931 k18-3b.Schneider Michal.Wege des neuen Lebens.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1992..;
7932 k18-3b.Schneider Reinhold.Der Troster.Hunfelden:Präsenz-Verlag.1992..;
7933 k18-3b.Schneider Theodor.Wir sind sein Leib.Mainz:Topos - Taschenbucher.1977..;
7934 k18-3b.Schutz Roger, prior von Taizé.Das Heute Gottes.Freiburg - Basel Wien:Herder.1961..;
7935 k18-3b.Schutz Roger, prior von Taizé.Das Heute Gottes.Berlin:Gutersloher Verlagshaus.1961..;
7936 k18-3b.Schutz Roger, prior von Taizé.Ein Fest ohne Ende.Freiburg - Basel Wien:Herder.1973..;
7937 k18-3b.Schutz Roger, Prior von Taizé.Einheit und Zukunft.Freiburg - Basel Wien:Herder-Bucherei.1965..;
7938 k18-3b.Schutz Roger, Prior von Taizé.Warten auf das Ereignis Gottes.Freiburg - Basel Wien:Herder - Bucherei.1970..;
7939 k18-3b.Schutz Roger, Prior von Taizé, Max Thurian, Frére von Taizé.Das Wort Gottes auf dem Konzil.Freiburg - Basel Wien:Herder - Bucherei.1967..;
7940 k18-3b.Sigisbert Regli.Das Sakrament der Firmung.Freiburg:Kanisius Verlag.1975..;
7941 k18-3b.Sorg Anton, O. Carm..Anbeten mit Maria, der Konigin des heiligen Rosenkranzes.Reimlingen:Missionsdruckerei Mariannhill.1988..;
7942 k18-3b.Spaemann Heinrich.Feuer auf die Erde zu werfen ....Freiburg, Basel, Wien:Herder.1962..;
7943 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Anatol.Freiburg:Paulusdruckerei.1998..;
7944 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Blabla.Freiburg:Paulusdruckerei.1995..;
7945 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Der Holzbock.Freiburg:Paulusdruckerei.1995..;
7946 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Ferdinand Gehr.Freiburg:Paulusdruckerei.1996..;
7947 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Kleine Predigtlehre.Freiburg:Paulusdruckerei.1995..;
7948 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Ludvig Stocker.Freiburg:Paulusdruckerei.1997..;
7949 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Psallieren.Freiburg:Paulusdruckerei.1995..;
7950 k18-3b.Stirnimann Heinrich.Repro.Freiburg:Paulusdruckerei.1998..;
7951 k18-3b.Strole Benedikta.Armut und Jubel.Ulm:Suddeutsche Verlagsgesellschaft.1976..;
7952 k18-3b.Strole Benedikta.Nacht und Tag - Tag und Nacht.Ulm:Suddeutsche Verlagsgesellschaft .1978..;
7953 k18-3b.Strolz Walter.Gottes verborgene Gegenwart.Freiburg - Basel Wien:Herder.1976..;
7954 k18-3b.Strombeck J. F..Milosť Vyučujúca.:samizdat.1975..;
7955 k18-3b.Studhalter Kurt.Angst und Zuversicht.Freiburg:Imba Verlag.1982..;
7956 k18-3b.Tardif, Emiliano,1928-.Jesus lebt /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.1988.3-87868-368-5 (brož.).;
7957 k18-3b.Thurian Max, Frére von Taizé.Der Ungeteilte Christ.Freiburg - Basel Wien:Herder-Bucherei.1966..;
7958 k18-3b.Tugwell Simon OP.Osiem blogoslawienstw.Poznaň:W drodze.1986..;
7959 k18-3b.Tuininga Marléne.Raj to inni.Poznaň:Wydawnictwo W drodze.1996..;
7960 k18-4a.Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.;
7961 k18-4a.Huub Oosterhuis.Weiter sehen als wir sind.Wien, Freiburg, Basel:Herder.1973..;
7962 k18-4a.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.;
7963 k18-4a.P. Pio da Pietrelcina.Lettere al padre spirituale.Roma:Centro Editoriale "Pro Sanctitate".1970..;
7964 k18-4a.Panzram, Bernhard.Sucht, dann werdet ihr finden :.Leipzig ::Benno-Verl,.1993.3-7462-1084-4.;
7965 k18-4a.Pawłowski, Tomasz(1927- )..Siła przebicia /.Poznań ::\"W Drodze\",.1986.8385008322.;
7966 k18-4a.Peale, Norman Vincent,1898-1993.Die Kraft positiven Denkens /.Thalwil ::Oesch,.1979.3-85-833-106-6.;
7967 k18-4a.Perrin J. M., OP.Žyc z Bogiem w ewangelii radosci.Poznaň, Warszawa, Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..;
7968 k18-4a.Peyriguere Alberst.Von Gott ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1964..;
7969 k18-4a.Peyriguére Albert.Herr weise mir den Weg.Luzern:Raber verlag.1966..;
7970 k18-4a.Peyriguére Albert.Von Christus ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1967..;
7971 k18-4a.Peyriguere, Albert,1883-1959.Uchvácen Kristem :.Olomouc ::Kněžský seminář,.1967..;
7972 k18-4a.Plotzke, Urban.Bergpredigt :.Frankfurt am Main ::Verlag Josef Knecht,.1960..;
7973 k18-4a.Podlejski Zygmunt Ks..Milość, humor i cierpienie.Bytom:Oficyna wydawnicza.1995..;
7974 k18-4a.Ponichter Magdalena s. CSFN.Moi bliscy z Galilei.Warszava:Siostry Najswietszej Rodziny z Nazaretu.1979..;
7975 k18-4a.Popp Benedikt P., OSB.Uberall bist du.Wien:Verlag Dr. Hert Ranner.1980..;
7976 k18-4a.Porubčan Jozef P., SJ.Svedectvo pravde V..":Neuvedený.1975..;
7977 k18-4a.Prager, Mirjam.Das Buch meines Lebens /.Graz ::Styria,.1981.3-222-11331-9.;
7978 k18-4a.Pronzato, Alessandro,1932-.Krížová cesta hriešnika :.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1986..;
7979 k18-4a.Pronzato, Alessandro(1932- )..Niewygodne ewangelie /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.837033072X.;
7980 k18-4a.Pronzato, Alessandro(1932- )..Rozważania na piasku /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8385008985.;
7981 k18-4a.Sopouch, Jaromír.Rakousko : Průvodce do zahraničí.Praha:Olympia.1991.80-7033-151-8.;
7982 k18-4a.Urban Plotzke, OP.Not und Gnade der Freiheit.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963..;
7983 k18-4b..Wiederentdeckung des Fastens /.München ::Herold,.1963..;
7984 k18-4b.Dawe, Bruce.Sometimes gladness :.Melbourne ::Longman,.1983.0-582-66538-8.;
7985 k18-4b.Puskely, Mária.Szerzetesek.:Zrínyi Nyomda Kiadoja.1990.963027955X; 963-02-7955-X.;
7986 k18-4b.Puzik, Erich.Kleine Schule des inneren Betens /.Leipzig ::St. Benno,.1966..;
7987 k18-4b.Quoist, Michel,1921-.Herr da bin ich :.Graz ::Styria,.1966..;
7988 k18-4b.Quoist, Michel,1921-1997.Niezwykly dialog.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1966..;
7989 k18-4b.Rahner Hugo.Der Spielende Mensch.Einsiedeln:Johannes Verlag .1957..;
7990 k18-4b.Rahner Karol, SJ.Worte vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:Herder.1980..;
7991 k18-4b.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..;
7992 k18-4b.Rahner, Karl,1904-1984.Appels au Dieu du silence :.Paris ::Salvator,.1966..;
7993 k18-4b.Rahner, Karl,1904-1984.Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche /.München ::Kösel,.1970..;
7994 k18-4b.Rahner, Karl,1904-1984.Modlitwy życia /.Kraków ::Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,.1986.83-85032-23-1.;
7995 k18-4b.Rahner, Karl,1904-1984.Über die Sakramente der Kirche :.Freiburg ::Hrder,.1991.3-451-08740-5.;
7996 k18-4b.Rahner, Karl,1904-1984.Von der Not und dem Segen des Gebetes /.Innsbruck ::Felizian Rauch,.1949..;
7997 k18-4b.Reetz, Benedikt.\"365mal Guten Morgen\" und andere Worte in den Tag /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1965..;
7998 k18-4b.Régamey, R. P,.Gewaltlosigkeit /.Wien ::Herold,.1966..;
7999 k18-4b.Renard Mgr., évéque de Versaiiles.Vie spirituelle de la religieuse aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1960..;
8000 k18-4b.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
8001 k18-4b.Sachse Gerd.Dem kannst du glauben.Leipzig:St. Benno-Verlag.1979..;
8002 k18-4b.Sales de St. Francis.Introduction to the devout life.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Image Books Doubleday.1989..;
8003 k18-4b.Sales Lorenzo, I. M. C..Jesus appeals to the World.St. Paul:Alba house.1955..;
8004 k18-4b.Salij, Jacek(1942- )..Pytania nieobojętne /.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008659.;
8005 k18-4b.Scupoli Lorenzo.Il Combattimento Spirituale.Pescara:Edizioni Paoline.1960..;
8006 k18-4b.Seipolt Adalbert.Brief an den heiligen Benedikt.Wurzburg:Echter Verlag.1980..;
8007 k18-4b.Selawry Alla.Das Immerwährende Herzensgebet.Bern:Otto Wilhelm Barth Verlag.1986..;
8008 k18/1.Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.2002.80-88944-50-3.;
8009 k18/1.Georges, Tate.Križiaci v Oriente.:Slovart.1996.80-7145-155-X.;
8010 k18/1.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.;
8011 k18/1.Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.;
8012 k18/1.Grün, Anselm,1945-.Doprovázení na duchovní cestě /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-705-8.;
8013 k18/1.Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.;
8014 k18/1.Jean.Bosorky nevesty Satanove.:Slovart.1994.80-7145-124-X.;
8015 k18/1.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.;
8016 k18/1.Landmann, Salcia,1911-2002.Nejlepší židovské vtipy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-720-1.;
8017 k18/1.Livet, Georges.Náboženské války.Praha:Erm.1995.80-85913-03-8.;
8018 k18/1.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
8019 k18/1.Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
8020 k18/1.Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .;
8021 k18/1.Roger z Taizé, brat.Boh môže iba milovať.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-025-7.;
8022 k18/1.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.;
8023 k18/1.Tournai, Gilbert de.O pokoji. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-088-7.;
8024 k18/1.Vnuk, František,1926-.Polemický pohľad na Dejiny Katolíckej cirkvi :.Bratislava ::Ústav dejín kresťanstva,.2006.80-7114-533-5.;
8025 k18/2.Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.;
8026 k18/2.Boľšakov, Sergej.Na duchovných výšinách. O ľuďoch, ktorí sa modlia Ježišovu modlitbu. (Osobné spomienky a stretnutia).. Regionálne kultúrne stredisko:Žilina.1995.80-85161-16-8.;
8027 k18/2.Coreth, Anna,1915-2008.Pietas Austriaca :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-148-7.;
8028 k18/2.Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.;
8029 K18/2.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.;
8030 k18/2.Firtel, Hilde, 1910-1991.Dorota z Montau : mystička a patronka řádu Německých rytířů. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-062-6.;
8031 k18/2.Gertruda z Helfty,1256-1302.Posel božské lásky /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-160-9.;
8032 k18/2.Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.;
8033 K18/2.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.;
8034 k18/2.Mac, GRATH, Alister.Křesťanská spiritualita : úvod.Praha:Volvox globator.2001.80-7207-444-X.;
8035 k18/2.Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.;
8036 k18/2.Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-017-9.;
8037 k18/2.R. Garriqou Lasgrange OP.TRZY OKRESY ŽYCIA WEWNETRZNEGO 1. diel.Poznaň:Pallottinum.1960..;
8038 k18/2.Salotti, Carlo, 1870-1947.Blahoslavená Anna Marie Taigi : matka rodiny. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-063-3.;
8039 k18/2.Sládek, Karel,1973-.O filokalii :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-144-9.;
8040 k18/2.Spengler, Theodor, 1806-1865.Rabanus Maurus - učitel Německa : lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka?. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-061-9.;
8041 k18/2.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.;
8042 k18/2.Teofan, Zatvornik.Povzbuzení k duchovnímu životu : korespondence.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-33-7.;
8043 k18/3.Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.;
8044 k18/3.Davy, Marie-Madeleine.Encyklopedie mystiky I..:.2000.80-7203-267-4.;
8045 k18/3.Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.;
8046 k18/3.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky II..:Argo.2001.80-7203-372-7.;
8047 k18/3.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky III..:Agro.2002.80-7203-373-5.;
8048 k18/3.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky IV..:Argo.2003.80-7203-479-0.;
8049 k18/3.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky V..:Argo.2003.80-7203-459-6.;
8050 k18/3.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky VI..:Argo.2004.80-7203-571-1.;
8051 k18/3.Špidlik Tomáš.Po tvých stezkách.Brno:Societas, Nakladatelství Tovaryšstva Ježíšova.1994..;
8052 k18/3.Špidlik Tomáš.Spiritualita křesťanského Východu.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983..;
8053 k18/3.Špidlík, Tomáš.Duše poutníka.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-828-3.;
8054 k18/3.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.;
8055 k18/3.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.;
8056 k18/3.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.;
8057 k18/3.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.;
8058 k18/3.Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1995.80-901957-0-9.;
8059 k18/3.Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.;
8060 k18/3.Špidlík, Tomáš kardinál.Ignác z Loyoly a spiritualita Východu : (průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly).Velehrad:Refugium.2001.80-86045-67-6.;
8061 k18/3.Špidlík, Tomáš kardinál.Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-84-6.;
8062 k18/3.Špidlík, Tomáš kardinál.Věřím v život věčný.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-93-3.;
8063 k18/3.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.;
8064 k18/3.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Vědy - umění - náboženství :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-037-4.;
8065 k18/3.Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Prameny světla :.Velehrad ::Refugium,.1995.80-901957-2-5.;
8066 K18/3.Špidlík, Tomáš,1919-2010.My v Trojici :.Velehrad :; Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma ;; Centrum Aletti Velehrad-Roma,.2000.80-86045-53-6.;
8067 k18/3.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Otčenáš.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..;
8068 k18/3.Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.;
8069 k18/3.Tomáš, Špidlík.Svatá Melánie : úsvit nových dějin.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-24-8.;
8070 k18/4..Sen o kříži.:Praha :.2005.80-903106-8-0.;
8071 k18/4.Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH.1968..;
8072 k18/4.Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.1994.80-85319-31-4.;
8073 k18/4.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.;
8074 k18/4.Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.1995, c1994.80-85319-43-8.;
8075 k18/4.Catherine de Hueck Doherty.PUSTINIA.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..;
8076 k18/4.Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.;
8077 K18/4.Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
8078 k18/4.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
8079 k18/4.Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.;
8080 k18/4.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.;
8081 k18/4.Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
8082 k18/4.Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.;
8083 k18/4.Hlaváček, Petr,1974-.Čtrnáct svatých Pomocníků :.Praha ::Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,.2014.978-80-7308-534-6.;
8084 k18/4.Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..;
8085 k18/4.O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..;
8086 k18/4.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.;
8087 k18/4.Petr Ondok., Josef.Čmelák asketický : úvahy o křesťanské spiritualitě.:Trinitas.2004.80-86036-90-1.;
8088 k18/4.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.;
8089 k18/4.Toman, Pavel.Oblak nevědění :.:Praha :.2000.80-7205-707-3.;
8090 k18/4.Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.;
8091 k18/5..Teológia pred Božou tvárou.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-299-6.;
8092 k18/5.Alexander Puss.Špiritualita podľa katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-386-0.;
8093 k18/5.Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.;
8094 k18/5.Brown, Peter.Tělo a společnost : muži,ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-72-0.;
8095 k18/5.Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-265-1.;
8096 k18/5.Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.;
8097 K18/5.Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.;
8098 k18/5.Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-357-7.;
8099 k18/5.Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.;
8100 k18/7.Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.;
8101 k18/7.brown.duch svaty na turice.:.1990??.807141-337-2.;
8102 k18/7.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.;
8103 k18/7.Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.;
8104 k18/7.Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-075-4.;
8105 k18/7.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.;
8106 k18/7.Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998..;
8107 k18/7.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.;
8108 k18/7.Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5.;
8109 k18/7.Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Slovo života a jeho účinky v životě křesťana.:Praha :.1995.80-901542-6-3.;
8110 k18/7.Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.;
8111 k18/7.Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-145-9.;
8112 k18/7.Rahner, Karl.Můj problém.Brno:Cesta.1990.80-900087-2-0.;
8113 k18/7.Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.;
8114 k18/8..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.;
8115 k18/8..Pavol Strauss a katolícka moderna.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2014.9788055805924 (brož.); 978-80-558-0592-4.;
8116 k18/8.Anastáz Opasek.Dvanáct zastavení.Praha:Ústav pro soudobé dějiny ČSAV v nakladatelství TORST.1992..;
8117 k18/8.Anton, Neuwirth.Liečiť zlo láskou.:Kalligram.2001.80-7149-390-2.;
8118 k18/8.Augustyn, Józef, 1950- - Účastník interview;.Oni nás stvořili.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-504-7.;
8119 k18/8.Bezák, Róbert,1960-.Medzi nebom a peklom :.Bratislava ::W Press,.2013.978-80-971196-2-1.;
8120 k18/8.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.;
8121 k18/8.Bukovský, Ján, SVD.Spomienky spoločníka. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2006.80-85223-76-7.;
8122 k18/8.Danišovský, Jozef.Cesty Božej prozreteľnosti.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788085223972 (brož.); 978-80-85223-97-2.;
8123 k18/8.Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.;
8124 k18/8.Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 1.díl. : ve vládách druhé republiky.Brno:Atlantis.1994.80-7108-071-3.;
8125 k18/8.Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 2.díl. : ve vládě v exilu.Brno:Atlantis.1994.80-7108-092-6.;
8126 k18/8.Frieder, Emanuel.Z denníka mladého rabína c Emanuel Frieder ; Graf. upr. Vladimír Zvolenský ; Graf. upr. SLOVSOFT, ACTION.Bratislava:Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry.1993.80-85753-01-4.;
8127 k18/8.Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.;
8128 K18/8.Harčar, Anton.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.2003.8071144398 (viaz.);80-7114-439-8.;
8129 k18/8.Herbst, Karel, 1943- - Účastník interview;.Karel Herbst :.:Praha :.2008.978-80-7367-457-1.;
8130 k18/8.Hladký, Ladislav.Bosnianska tragédia. Bratislava:USPO Peter Smolík.1997.80-88717-21-3.;
8131 k18/8.Horný Jozef.Emigrantove životné príbehy.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská.1993..;
8132 k18/8.Hovancová, Alica.Spoveď odvlečeného.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-350-0.;
8133 k18/8.Humenský Viktor.Útek z raja.Toronto:Zahraničná Matica Slovenská.1994..;
8134 k18/8.Jan Heller..Podvečerní děkování : vzpomínky, texty a rozhovory.:Vyšehrad.2005.80-7021-809-6.;
8135 k18/8.Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.1997.80-7178-189-4.;
8136 k18/8.Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.;
8137 k18/8.Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.1996.80-88841-04-6.;
8138 k18/8.Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-267-9.;
8139 k18/8.Jurko, Jozef.Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.;
8140 k18/8.Kamenec, Iva..Historik v čase a priestore. Veda:Bratislava.2000.80-224-0651-1.;
8141 k18/8.Konzal, Jan.Zpověď tajného biskupa. Praha:Portál.1998.80-7178-271-8.;
8142 k18/8.Krčméry, Silvester,.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3.;
8143 k18/8.Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.;
8144 k18/8.Krzemieňská Barbara.Břetislav I..Praha:Melantrich.1986..;
8145 k18/8.Lendvai, Paul.Na čiernej listine : Zážitky Stredoeurópana.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-665-0.;
8146 k18/8.Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..;
8147 k18/8.Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.;
8148 k18/8.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.;
8149 k18/8.Ondok, Petr Josef.Muklovský Vatikán.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-040-3.;
8150 k18/8.Petrík, Vincent.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.;
8151 k18/8.Pilík, Karel, 1918-2007 - Účastník interview;.Není trní bez růže.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7192-958-1.;
8152 k18/8.Reinsberg, Jiří.Hospodin rozjasnil svou tvář. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-638-7.;
8153 k18/8.Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.;
8154 k18/8.Sidon, Karol, 1942- - Účastník interview;.7 slov :. Máj ::Praha :.2004.80-86569-82-9.;
8155 k18/8.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.;
8156 k18/8.Tajovský, Vít Bohumil.Člověk musí hořeti. Praha:Torst.2001.80-7215-126-6.;
8157 k18/8.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Michal Vaško:Prešov.2005.80-7165-540-6.;
8158 k18/8.Vacková, Růžena.Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-10-8.;
8159 k18/8.Zięba, Maciej,(1954-).Biało czarne zapiski.Poznań ::W drodze,.1987.83-85008-58-6.;
8160 k19-1b.Dlugoš, František....a do svätyne vedú kroky naše .:MTM.2010.978-80-89187-40-9.;
8161 k19-1b.Wolf, Gabriel M..Peter-Adrián Toulorge "Mučeník pravdy" (1757-1793).Trnava:Kongregácia sestier Premonštrátok.2012.9788089422203 (brož.);978-80-89422-20-3.;
8162 k19-2a.Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..;
8163 k19-2a.Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..;
8164 k19-2a.Ján Pavol II..Mariánske úvahy sv. Otca.Nitra:Komisia KBS pre Duchovnú obnovu Slovenska.1995..;
8165 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..;
8166 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..;
8167 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..;
8168 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..;
8169 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..;
8170 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..;
8171 k19-2a.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1997..;
8172 k19-2a.Redzioch, Vladimír.Mariánske pútnické miesto Fatima.Trnava; Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Don Bosco.2000.8071623296 (brož.); 80-7162-329-6.;
8173 k19-2b..Mystická ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger.2000?..;
8174 k19-2b.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.;
8175 k19-2b.Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.;
8176 k19-2b.Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .;
8177 k19-3b.Subilia Vittorio.L ´Evangelo della contestazione.Brescia:Paideia.1971..;
8178 k19-4b.Tarkovskij, Andrej Arsen'jevič,(1932-1986).Zapečetěný čas.Příbram ::Camera obscura,.2009.978-80-903678-4-5.;
8179 k19/1..V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.;
8180 k19/1.Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.;
8181 k19/1.Bridge, Antony.Křížové výpravy : The Crusades.Praha:Academia.1995.80-200-0512-9.;
8182 k19/1.Durych, Jaroslav.Papežové a císaři : Jaroslav Durych.Praha:Paseka.2001.80-7185-381-X.;
8183 k19/1.Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-1-2.;
8184 k19/1.Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-0-5.;
8185 k19/1.Viliam, Apfel.Čas pekelných ohňov.:RAK.2001.80-85501-19-8.;
8186 K19/2.Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..;
8187 K19/2.Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ.1932..;
8188 K19/2.Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073 - 1198).Přerov:Nový Národ.1934..;
8189 K19/2.Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ.1938..;
8190 K19/2.Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..;
8191 k19/2.Bílý, Jiří.Trojí lid : panovníci a jejich lid v evropském středověku.Praha:Libri.2000.80-7277-014-4.;
8192 k19/2.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.:Polypress.2000.80-88704-33-2.;
8193 k19/2.Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..;
8194 k19/2.Dawson, Christopher.Rozdělení,nebo reforma západního křesťanstva?.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-243-8.;
8195 k19/2.Dolinský, Juraj..Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.;
8196 k19/2.Fiala, Jan.Hrozné doby protireformace.Heršpice:Eman.1997.80-901854-7-9.;
8197 K19/2.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.;
8198 k19/2.Fröhlich, Roland, 1937-.Dva tisíce let dějin církve.:Praha :.2008.978-80-7021-964-5.;
8199 K19/2.Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.;
8200 k19/2.Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.;
8201 k19/2.Hanuš, Jiří.Pozv&aacut