logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 f2.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.;
2 f22..Ad caeli reginam.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.;
3 f22..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.;
4 f22..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.;
5 f22..Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.;
6 f22..Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.;
7 f22..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.;
8 f22.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Porta fidei.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-889-7.;
9 f22.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.;
10 f22.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.;
11 f22.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
12 f22.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.;
13 f22.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.;
14 f22.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.;
15 f22.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.;
16 f22.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.;
17 f22.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.;
18 f22.Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.;
19 f22.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.;
20 f22.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.;
21 f22.KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.;
22 f22.KBS.Posolstvo sv. Otca Benedikta XVI .k Svetovému dńu pokoja 2013.:SSV Trnava .2013.978-80-7162-964-1.;
23 f22.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.;
24 f22.Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.;
25 F22.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.;
26 f22.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.;
27 f22.Pavol, Jan.Otcovi mladých.:Don Bosco.1999.80-88933-32-3.;
28 f22.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.;
29 f22.Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.;
30 f22.Prikryl Ľubomír.Stručné dejiny farnosti Žilina.:RKU Farnosti Žilina -mesto.2006..;
31 f22.Spoločenstvo kostola svätého Štefana - kráľa.Kostol svätého Štefana -kráľa v Žiline.:.2010..;
32 f22.Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.;
33 f22.Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.;
34 f25.Dian Daniel.Duchovný pastier.:.2003..;
35 f25.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 80, č. 1-10, 1999.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999..;
36 f25.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 81, č. 1-10, 2000.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000..;
37 f26..Sekulárne inštitúty.:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.;
38 f26.Bednáriková, Janka,(1969-).Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847562 (brož.);978-80-8084-756-2.;
39 f26.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
40 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 1/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..;
41 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..;
42 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..;
43 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 4/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..;
44 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 5/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..;
45 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 6/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..;
46 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č.1/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..;
47 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier č.4/2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..;
48 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 82, č. 1-10, 2001.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001..;
49 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 83, č. 1-10, 2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002..;
50 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 84, č. 1-10, 2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..;
51 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 85, č. 1-10, 2004.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004..;
52 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 86, č. 1-10, 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005..;
53 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 88, č. 1-10, 2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..;
54 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 89, č. 1-10, 2008.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008..;
55 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 90, č. 1-10, 2009.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009..;
56 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 92, č. 1-10, 2011.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011..;
57 f26.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 93, č. 1-10, 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..;
58 f26.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.;
59 f26.Malý Vincent.Liturgia č.1/1992.:KBS.1992..;
60 f26.Malý Vincent.Liturgia č.1/2000.:.2000..;
61 f26.Malý Vincent.Liturgia č.2/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..;
62 f26.Malý Vincent.Liturgia č.3/1994.:.1994..;
63 f26.Malý Vincent.Liturgiač.3/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..;
64 f26.nie je uvedená.Liturgia č..1/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..;
65 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č. 3/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..;
66 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..;
67 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..;
68 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..;
69 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..;
70 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..;
71 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..;
72 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..;
73 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2006.:SSV Trnava pre KBS.2006..;
74 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..;
75 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2010.:.2010..;
76 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..;
77 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2012.:SSV Trnava pre KBS.2012..;
78 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2009.:.2009..;
79 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..;
80 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..;
81 f26.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2012.:SSV Trnava.2012..;
82 f26.Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..;
83 f26.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.;
84 f26.Václavová,Hric,Gira.Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.:.2013.978-80-89487-44-8.;
85 f26.Vrablec Štefan.Liturgia č.3/2002.:SSV Trnava pre KBS.2002..;