logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 ---..Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii.. Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2.;
2 ---..Az Urangyala.Poszony, Budapest:Kiadja Stampfel Károly.1896..;
3 ---..Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..;
4 ---..Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..;
5 ---..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..;
6 ---..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..;
7 ---..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..;
8 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..;
9 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars verna.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1866..;
10 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiae universitatis hungaricae.1814..;
11 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Typis Regiae Universitatis Hungaricae BUDAE.1814..;
12 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiane universitatis hungaricae.1814..;
13 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..;
14 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:Sumptibus et typis Friderici pustet.1891..;
15 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..;
16 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII..:.1891..;
17 ---..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..;
18 ---..Breviriarium romanum.:.1768 ??..;
19 ---..Catechismi Romani Parst tertia Caput I. de Decalogo, Divinsque Legibus.:.1800 ??..;
20 ---..Cesty k živej viere.[Cambridge]:Dobrá kniha.1982..;
21 ---..Circulares Dioecesanae cassovienses.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1917..;
22 ---..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..;
23 ---..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..;
24 ---..CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1912..;
25 ---..DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1982.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..;
26 ---..DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1983.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..;
27 ---..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1997..;
28 ---..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.;
29 ---..DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.;
30 ---..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.;
31 ---..Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1995. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-068-8.;
32 ---..Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.;
33 ---..DIREKTRIUM.:.1990..;
34 ---..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.;
35 ---..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.;
36 ---..Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.;
37 ---..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.;
38 ---..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.;
39 ---..Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné. .Prešov:Petra.2008.978-80-8099-032-9.;
40 ---..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.;
41 ---..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.;
42 ---..Elenchus e Rituali Slovacchiae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..;
43 ---..Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..;
44 ---..Feriálny lekcionár.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1981..;
45 ---..Festa nec mon Officia Propria Sanctorum Patronorum Ordinnis Sancti Pauli Primi Eremitae.:Typis Academicis Societatis jesu Anno Tyrnaviae.1753..;
46 ---..Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..;
47 ---..Horae diurnae Breviarii Romani. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1774..;
48 ---..INDEX CIRCULARIUM DIOECESANARUM CASSOVIENSIUM de annis 1926 --1932.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1933..;
49 ---..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov - katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1955..;
50 ---..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..;
51 ---..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..;
52 ---..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.;
53 ---..Katechizmus.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1988..;
54 ---..Kázne o ôsmich blahoslavenstvách i telesných a duševných skutkoch milosrdenstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..;
55 ---..Kniha žalmov.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1978..;
56 ---..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.;
57 ---..Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. .Prešov :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-970088-9-5.;
58 ---..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.;
59 ---..Krásna, ale krátka.... .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2010.978-80-89404-14-8.;
60 ---..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1987..;
61 ---..Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1998.80-88741-15-7.;
62 ---..Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..;
63 ---..Mandata Regia intimata per Exelsum Consilium Locumtenentiale regium partes IV..:Typis Francisci Ignatii Ambro Episcopalis Typographi.1775..;
64 ---..Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..;
65 ---..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..;
66 ---..Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae. Inc.:Summi pontificis et typis Benziger Brothers.1941..;
67 ---..Missale Romanum.:ratisbonae sumptibus et typisFriderici Pustet.1939..;
68 ---..Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu ediitum aliorum pontificum cura recognitum a PIO X reformatum et Benedicti XV. Inc.:Sumptibus et typis Benziger Brothers.1942..;
69 ---..Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
70 ---..Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.;
71 ---..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..;
72 ---..Nezamestnanosť. .Bratislava :Sociálna akadémia.2000.80-967764-1-X.;
73 ---..O Božím vedení s Karlem Herbstem..:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-010-6.;
74 ---..Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..;
75 ---..Officia in Plerisque Breviariis Desiderata pro Commodo usu Horas Canonicas Recitantium Collecta.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio SEcunda Auctior.1780?..;
76 ---..officium divinum Kalauz.Pest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1865..;
77 ---..Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.;
78 ---..Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.;
79 ---..Paterfamilias.:Esztergom.1872..;
80 ---..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.;
81 ---..Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..;
82 ---..Poučenie o Sviatostiach chorých. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1985..;
83 ---..Praktické námety a testy. eRko:Bratislava.1997.80-88710-19-7.;
84 ---..Príbehy a rozprávky.:Erko.1997.80-88710-18-9.;
85 ---..Proces.:vydavateľstvo Tatran.1951..;
86 ---..Responsorvm ad eas hvivs temporis obiectiones. perpetvi in Fuskút:Cassoviae typis Ioannis Michaelis Landerer .1789..;
87 ---..Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935..;
88 ---..Rímsky misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1967..;
89 ---..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..;
90 ---..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..;
91 ---..Rímsky Rituál .Obnovený podľa smerníc ustanovených druhým Vatikánskym snemom a výhlásený autoritou Pápeža Pavla VI.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1977..;
92 ---..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Limbraria academica Wagneriana.1869..;
93 ---..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae XXI..:Limbraria academica Wagneriana.1878..;
94 ---..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1899. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1899..;
95 ---..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1887. Reg. Priv. Acad.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1887..;
96 ---..Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1893. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1893..;
97 ---..Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1838..;
98 ---..Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1844. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1844..;
99 ---..Schematismus venerbils cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1853. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1853..;
100 ---..Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..;
101 ---..Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..;
102 ---..Spoločné modliby veriacich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1968..;
103 ---..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..;
104 ---..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.;
105 ---..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.;
106 ---..Svätá biblia.:Praha.1964..;
107 ---..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..;
108 ---..Tesnou bránou 2008.Kežmarok:ViViT.2007.978-80-89264-12-4.;
109 ---..Történeti névtára és emlékkönyve I. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..;
110 ---..Történeti névtára és emlékkönyve II. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..;
111 ---..TÖRVÉNVYCZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1869..;
112 ---..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..;
113 ---..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..;
114 ---..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1872..;
115 ---..TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.:Kiadja Lampel Róbert.1873..;
116 ---..TÖRVÉNY-CZIKKELYEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1862..;
117 ---..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.;
118 ---..Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.;
119 ---..V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.;
120 ---..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..;
121 ---..Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..;
122 ---..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.;
123 ---..Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.;
124 ---..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.;
125 ---..Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.;
126 ---. L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..;
127 ---. Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1900..;
128 ---.A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..;
129 ---.A.P.Francisco Hertzig.Manualle Confessarii, seu Menthodus compendiosa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1769..;
130 ---.Ad. Tanquerey.Synopsis Theologiae Dogmaticae Fundamentalis.:Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae desclée et socii Parisiis-Tornaci -Romae.1937..;
131 ---.ADAMUS FRANCISCUS KOLLARIUS.Historiae diplomaticae ivris patronatvs apostolicorvm hvngariae regvm libri tres.typiseo. lvdov. schvlzii:Vindobonae .1762..;
132 ---.Adrian Henri Roger McGough Brian Patten.Z liverpoolskej scény.:Kruh milovníkov poézie Banská Bystrica.1986..;
133 ---.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.;
134 ---.Alexander Solženicyn.Súostrovie Gulag.Zurich:Poľana.1974..;
135 ---.Alexander Spesz.Špititizmus či parapsychológia.:ARS STIGMY.1990.80-85264-00-5.;
136 ---.Alžbeta Hološová-Jozef Šimončič-Peter Zubko.Z historických koreňov Kapušian.:Vydavateľstvo MIchala Vaška v Prešove.2011.978-80-7165-838-2.;
137 ---.Andrea Maximiliano Zásio.Hermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 1. tipis Antonii Gottlieb:Vacii .1801..;
138 ---.Andrej Fiala Adrian Vallašek GabrielLukač.Spišský hrad.:Vydavateľstvo Osveta.1988..;
139 ---.Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..;
140 ---.Angerbauer József.Szent Beszédek.Szombathely:Özv. Seiler Henrikné Bizománya.1891..;
141 ---.Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..;
142 ---.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.;
143 ---.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.;
144 ---.Antonín Thein.Srdce naše podle srdce Panny Marie.:Cyrilo - Metodějská knihtiskárna a nakladatelství Kotrba Praha.1910..;
145 ---.Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- I.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1883..;
146 ---.Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- III.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1885..;
147 ---.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
148 ---.Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:. typis i beimel et Basilii Kozma :Pestini .1861..;
149 ---.Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:.:TypisI. Beimel et Basiliii Kozma Pestini.1861..;
150 ---.Augustino de Roskovány.Coelibatus, et breviarium.:Typis i Beimel et Basilli Kozma Pestini.1861..;
151 ---.Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.;
152 ---.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.;
153 ---.Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.;
154 ---.autobiografia sv.Ignáca Loyolského.Rozhovory Pútnika. Ont.Canada:Slovenskí jezuitiCambridge.1990.0-919865-37-2.;
155 ---.Avro Manhattan.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.:Tatran Bratislava.1951..;
156 ---.B.Eötvös József.Gondolatok.Pest:Ráth Mór Bizománya.1864..;
157 ---.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.).;
158 ---.Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..;
159 ---.Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..;
160 ---.Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.;
161 ---.Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.;
162 ---.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8.;
163 ---.Balling, Adalbert Ludwig.Ďakujem - Vďaka za to, čo vôbec nie je samozrejmé.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-623-0.;
164 ---.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.;
165 ---.Beke Antal.Egyhazi Irálytan segédkőnyv.Károly-Fehérvártt:Nyomatott a pűspöki könyvnyomdában.1872..;
166 ---.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.;
167 ---.Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.;
168 ---.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Služebníci radosti :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-409-5.;
169 ---.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.;
170 ---.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.;
171 ---.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.;
172 ---.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.;
173 ---.Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.;
174 ---.Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.;
175 ---.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.;
176 ---.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.;
177 ---.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
178 ---.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. ... k 22. svetovému dňu mládeže. ... k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov..:SSV .2007.978-80-7162-656-5.;
179 ---.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
180 ---.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.;
181 ---.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.;
182 ---.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.;
183 ---.Billy Graham.Pokoj s Bohem.:.1980 ??..;
184 ---.Binderová, Grétka.Táborovica. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-04-9.;
185 ---.biskupská synoda.Ježiš Kristus , krorý žije vo svojej cirkvi , prameň nádeje pre európu.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999..;
186 ---.Bohuslav.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.;
187 ---.Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..;
188 ---.Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..;
189 ---.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.;
190 ---.Bourdaloue.Oeuvres de Bordaloue. Libraire-Editerur: A Paris .1834..;
191 ---.Brat Roger z Taizé.Láska nad všetku lásku.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1.;
192 ---.Brziaková, Viera.Zdravá výživa najlepší liek a prevencia zdravia. Občianske združenie Zdravé školy:Košice.1997.80-967850-5-2.;
193 ---.Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.;
194 ---.Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..;
195 ---.Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.;
196 ---.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.;
197 ---.Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.;
198 ---.Cappella, Anna.Prirodzená cesta : Billingsova ovulačná metóda.Dolný Kubín:Zrno.1988.80-900496-0-5.;
199 ---.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
200 ---.Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.;
201 ---.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.;
202 ---.Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..;
203 ---.Coelho, Paulo.Ako rieka, ktorá plynie... : Úvahy a zamyslenia z rokov 1998-2005.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1123-5.;
204 ---.Coelho, Paulo, 1947- - autor.Pátá hora.:Praha :.2006.80-7203-810-9.;
205 ---.Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.;
206 ---.Consilie Maria Lakotta.Klauzura.:Signum Unitatis.1991..;
207 ---.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
208 ---.Čelovský, Martin.Nepreskúmaná zem.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-627-2.;
209 ---.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.;
210 ---.Čižmár, Marian.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.;
211 ---.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.;
212 ---.Daniel Defoe.Moll Flandersová II..:Tatran Bratislava.1977..;
213 ---.Dilong, Rudolf, OFM.Odkaz.Hamilton:Imrich G. Fuzy.1971..;
214 ---.Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7.;
215 ---.Döllinger J.J. Ignácz.Kereszténység es egyház az alapitás Korában.:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1869..;
216 ---.Dominicus Jaquet O.M.C..Praelectiones Historiae Ecclesiasticae ad usum scholarum.:Taurinorum Augistae (Italia) Smptibus et typis Petri Marietti.1922..;
217 ---.Dr .Wick Béla.Beszédei és Beszédvázlatai.Kočice - Kassa:Nyomatott a " Szent erzsébet" - Nyomda R.-T.- Nál..1928..;
218 ---.Dr. Csiky Gercely.Egyházjog Tankonyve.Temesvár:.1873..;
219 ---.Dr. Franciscus Zeibert.Historiae ecclesiasticae.:Brunae.1889..;
220 ---.Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..;
221 ---.Dr. Kovács Izsó.Hemopatia.Budapest:A NAP UJSÁGVÁLLALT NYOMDÁJA .1910..;
222 ---.Dr. Martin Konrád.Püspöki szó a Protestansokhoz.Pest:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1867..;
223 ---.Dr. Nogáll János.Az Urangyala.Nagyvárad:Nagyvárd.1892..;
224 ---.Dr. Nogáll János.Keresztény Vezércikkek.Nágvárad:.1892..;
225 ---.Dr. Robitsch Mátyás.Egyháztörténelem.Budapest:Rudnyánszky a könyvnyomdájából.1875..;
226 ---.Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..;
227 ---.Dr.and Mrs. J. C. Willke.Človekom od počatia. Český Tešín:Katolické nakladateľstvo Cor Jesu.1993..;
228 ---.Dr.Antonio MIichelitsch.Elementa Apologeticae.:Sumptus Fecit Styria.1901..;
229 ---.Dr.Kerschbaumer Antal.Paterfamilias.Esztergom:Nyomatott Horák Egyednél.1872..;
230 ---.Dre Adalberto Šanda.Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis. Typographi editores pontificii:Herder a Co..1922..;
231 ---.Dre.ˇFranciso Egger.Enchiridion Techeologiae dogmaticae specialis.:Brixinae Typis et sumtibus Wegerianis.1894..;
232 ---.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972..;
233 ---.E.F. Schumacher.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..;
234 ---.Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.;
235 ---.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..;
236 ---.Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.Kľúče II..:MSEJK.1997.80-88891-00-0.;
237 ---.Émile Baumann.Apoštol národov.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1947..;
238 ---.Ernesto Müller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..;
239 ---.Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..;
240 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones de deo , ejusque proprietatibus secundis curis emendatae , et auctae in vsum suorum auditorum. typis episcopalibus:Agriae .1791..;
241 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..;
242 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II. de trinitate , et de creatione. typis episcopalibus:Agrie .1791..;
243 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones Thologicae Secundis curis emendatae, et aucta suorum auditorum Tomus III..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..;
244 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Regionis Christianae.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio Secunda Auctior.1784..;
245 ---.F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..;
246 ---.F. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum liber III..:typis Generosi Salomoni superiorum facultate Romae.1778..;
247 ---.F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae. typis episcopalibus:Agrie .1791..;
248 ---.F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus.1791..;
249 ---.F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus IV..:Typis Episcopalibus.1791..;
250 ---.F.Petri Mariae Gazzaniga,.Praelectiones TheologicaeTomus III..:Typis episcopalibus Agriae.1791..;
251 ---.F.W.Faber.Vyšší život.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..;
252 ---.Fabry, Štefan.Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-858-3.;
253 ---.Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..;
254 ---.Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..;
255 ---.Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..;
256 ---.Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..;
257 ---.Filip Heusler.Homiletické listy.:Tiskem Alojsa Wiesnera - nákladem vydavatelovým Praha.1909..;
258 ---.Filip Heusler.Homiletické listy.:Praha.1912..;
259 ---.Filip Heusler.Homiletické listy.:Nákladem spisovatelovým -Tiskem Jana Tomana ve Žďáře na Moravě.1923..;
260 ---.Filip Heusler.Homiletické listy.:Nové Město na Moravě . Nákladem spisovatelovým -Tiskem občanské tiskárny v Brně.1925..;
261 ---.Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..;
262 ---.Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..;
263 ---.Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.;
264 ---.Fogarasy Mihály.Egyházi Beszédkben.Nagyvárad:Tichy alajos Nyomtatása.1861..;
265 ---.Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.;
266 ---.Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..;
267 ---.Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..;
268 ---.Fr. Josephi Bertieri.IN Vindobonensi Universitate SS. Theologiae Professoris publici de sacramentis in genere ,baptismo et confirmatione , libri tres .. typis episcopalibus:Agriae .1791..;
269 ---.Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres. typis episcopalibus:Agrie .1791..;
270 ---.Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..;
271 ---.Fr. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum.:Ex typographia Salvioni Superiorum permiffu Romae.1777..;
272 ---.Fr.Augustini Gervasio.Sacramentis Eucharitiae.:Typis episcopalibus Agriae.1791..;
273 ---.Fr.Josephi Bertieri.Tractatus de legibus. typis episcopalibus:Agriae .1791..;
274 ---.Fr.Jozephi Bertieri.Sacramentis In genere et Genere.:Typis episcopalibus Agriae.1791..;
275 ---.Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..;
276 ---.Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..;
277 ---.Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1996.80-85319-50-0.;
278 ---.Franz Kafka.Proměna.:nakladatelství Primus.1990.80-900078-2-1.;
279 ---.Franz, Kafka.Popis jedného zápasu.:Odeon.1991.80-207-0261-X.;
280 ---.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.;
281 ---.Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:.1989..;
282 ---.Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.;
283 ---.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..;
284 ---.Gáspár János.Magyar Olvasókönyv.Budapest:A Magyar kir, államTulajdona.1881..;
285 ---.Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.;
286 ---.Gejza Sádecký.Politické huncútstva.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-8061-009-6.;
287 ---.Georgio Reinhold.Theologia Fundamentali.:Sumptbus Henrici Kirsch VIENNAE.1905..;
288 ---.Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..;
289 ---.Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..;
290 ---.Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.;
291 ---.Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.;
292 ---.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.;
293 ---.Gorazd A. Timkovič, OSBM.Cyril a Metod boli Gréckokatíkmi.:extractus z Krásnobrodského zborníka Prešov.1996..;
294 ---.Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.;
295 ---.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.;
296 ---.Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..;
297 ---.Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.;
298 ---.Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.;
299 ---.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.;
300 ---.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.;
301 ---.Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.;
302 ---.Grün, Anselm,(1945-).Desať rád pre šťastný život.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741600 (brož.);978-80-8074-160-0.;
303 ---.Grün, Anselm,(1945-).Každý deň je požehnaním.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417170 (viaz.);978-80-7141-717-0.;
304 ---.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.;
305 ---.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
306 ---.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.;
307 ---.Gustavo Pécsi.Cosmologia , Psychologia..:Typis Gustavi Buzárovits Esztergóm (Hungaria).1907..;
308 ---.H.Hurter S. J..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Oeniponti. Libraria academica Wagneriana.1870..;
309 ---.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko .:Lúč.2010.978-80-7114-813-5.;
310 ---.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.;
311 ---.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.;
312 ---.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.;
313 ---.Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.;
314 ---.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.;
315 ---.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.;
316 ---.Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..;
317 ---.Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.;
318 ---.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..;
319 ---.Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..;
320 ---.Horecká, Jana.Zdravá kuchárka oddelenej stravy.:Knižné centrum.1998.80-8064-009-2.;
321 ---.Horváth, Jozef (1730-1808).Az Isten Szülöjenek A Boldogságos Szüz Máriának Védelmezése.Trnava:Jelinek wenczel, betüivel.1791..;
322 ---.Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.;
323 ---.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.;
324 ---.Hurtajová, Zuzana - preklad; ; Z čes. orig. prel. Zuzana Hurtajová.Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy.:Smena.1988..;
325 ---.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.;
326 ---.Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.;
327 ---.I .M .K .SS .theologiae doctore et profesore Emerito.Exercitia spiritualia , juxta mentem et methodum S . Ignatii , ad usum clericorum accommodata .. typis episcopalibus:Agriae .1792..;
328 ---.I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..;
329 ---.Ignác Lepp.Psychoanalýza súčasného ateizmu. Ontario Kanada:Dobrá kniha v Galte .1972..;
330 ---.Ignác Lepp.Viera v modernom svete.:Slovenskí jezuiti Canada.1969..;
331 ---.Imrich Kružliak.Živé stopy.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1975..;
332 ---.Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.;
333 ---.J. G. W..Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987..;
334 ---.J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.;
335 ---.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
336 ---.Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.;
337 ---.James Brodrick SJ.Die ersten jesuiten.:Verlag Herold - Wien Munchen.1956..;
338 ---.Jampolsky, Gerald G..Láska znamená zbavit se strachu.Praha:Pragma.1991.80-85213-09-5.;
339 ---.Ján Hollý.Dielo J. Hollého I. -II..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..;
340 ---.Ján Hollý.Dielo J. Hollého III.-IV..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..;
341 ---.Ján Hollý.Dielo J. Hollého IX. -X..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..;
342 ---.Ján Hollý.Dielo J. Hollého VI. -VIII..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..;
343 ---.Jan Chlumský.Vzory křesťanského života.:Nakladatelství ARCA JIMFA Třebíč.1991.80-900 280-6-3.;
344 ---.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.;
345 ---.Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.;
346 ---.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.;
347 ---.Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.;
348 ---.Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.;
349 ---.Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.;
350 ---.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.;
351 ---.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.;
352 ---.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.;
353 ---.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.;
354 ---.ján Pavol II..Encyklika Pápežské Dokumenty všetkým Biskupom kat. cir. o základných otázkach cir.náuky o mravnosti.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1994..;
355 ---.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
356 ---.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
357 ---.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.;
358 ---.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.;
359 ---.Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.;
360 ---.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
361 ---.Ján Pavol II..Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2003.80-7162-436-5.;
362 ---.Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.;
363 ---.Ján Pavol II..List Pápeža Jána Pavla II. umelcom 18.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999.80-7162-291-5.;
364 ---.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..;
365 ---.Ján Pavol II..O ľudskom živote. Canada:Slovenskí jezuiti.1968..;
366 ---.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.;
367 ---.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.;
368 ---.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.;
369 ---.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.;
370 ---.Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.;
371 ---.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.;
372 ---.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-477-2.;
373 ---.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.;
374 ---.Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.;
375 ---.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.k 19. svetovému dňu mládeže 48.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2004.80-7162-481-0.;
376 ---.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k svetovému dňu pokoja. List Pápeža v roku rodiny..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1995.80-7162-083-1.;
377 ---.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.;
378 ---.Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.;
379 ---.Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.;
380 ---.Ján Pavol II..Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2004.80-7162-472-1.;
381 ---.Ján Postényi.Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..;
382 ---.Ján Tresta.Grafológia pre každého I..:Písmoznalectvo Banská Bystrica.1991..;
383 ---.Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..;
384 ---.Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..;
385 ---.Jean Galot S.J..Milostiplná.:.1986..;
386 ---.Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.;
387 ---.Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..;
388 ---.Joanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen II..:sumbtibus Cogregationis Menchitharisticae Viennae.1864..;
389 ---.Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..;
390 ---.Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen I..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..;
391 ---.Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..;
392 ---.John R. W. Stott.Jediná cesta.:Česká biblická práce Kutná Hora.1968..;
393 ---.Jonanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen I..:Sumptibus Librariae Congregationis Mechitaristicae Viennae.1863..;
394 ---.Joni Eareckson.Joni.:Úsředí bratrské jednoty babtistu Praha 4b.1990..;
395 ---.Jozef Mižák.Najstaršie dejiny obce DRIENOV.:.2008..;
396 ---.Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-268-0.;
397 ---.Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-330-X.;
398 ---.Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.;
399 ---.Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.;
400 ---.Jozef Vrabec.Nemusím sa ja báť.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1996..;
401 ---.Jozef Zlatňanský.Slovo života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980..;
402 ---.Jozephi Márton.Lexicon Trilingve.: Typis Antonii Pichler Typographi .1808..;
403 ---.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.;
404 ---.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.;
405 ---.Jurko, Jozef.Diár jubilea 2000 \h grafika. Bens:Kapušany.1999.80-968225-3-5.;
406 ---.Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.;
407 ---.Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.;
408 ---.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.;
409 ---.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.;
410 ---.Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.;
411 ---.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.;
412 ---.Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..;
413 ---.Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.;
414 ---.Kohut, Andrew.Amerika proti svetu : V čom je iná a prečo ju nemajú radi.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-103-4.;
415 ---.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.;
416 ---.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.;
417 ---.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.;
418 ---.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.;
419 ---.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.;
420 ---.Konferencia biskupov Slovenska, .Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.;
421 ---.Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.;
422 ---.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.;
423 ---.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.;
424 ---.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.;
425 ---.Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.;
426 ---.Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.;
427 ---.Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.;
428 ---.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.;
429 ---.Kongregácia pre náuku viery.Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-426-8.;
430 ---.Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.;
431 ---.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.;
432 ---.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.;
433 ---.Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.;
434 ---.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.;
435 ---.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.;
436 ---.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.;
437 ---.Korem, Albín.Listy synovi.Prešov:VMV.2004.80-7165-464-7.;
438 ---.Korem, Anton.Ako sa niekedy žilo v Drienove.Prešov:VMV.2004.80-7165-463-9.;
439 ---.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.;
440 ---.Kozák, Jozef.Týždeň čo týždeň. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-3-0.;
441 ---.Kožlejová, Maruška.Ako chytať v žite. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-52-7.;
442 ---.Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..;
443 ---.Kubíček, Ladislav.Život : největší umělecké dílo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6.;
444 ---.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.;
445 ---.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..;
446 ---.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.;
447 ---.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.;
448 ---.Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.;
449 ---.Lang János.Kateketika.Vátzon:.1800..;
450 ---.LaRosa, Linda.Štyri farby smrti. Bratislava:Smena.1983..;
451 ---.Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.;
452 ---.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
453 ---.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.;
454 ---.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.;
455 ---.Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - I. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..;
456 ---.Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - II. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..;
457 ---.Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - III. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1798..;
458 ---.Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - IV. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1799 ?..;
459 ---.Louis Evely.Otče náš.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1969..;
460 ---.Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.;
461 ---.Ľubomír Smatana.Jánošíci s těžkou hlavou.Praha:nakladatelství 65. pole.2010.978-80-903944-6-9.;
462 ---.Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..;
463 ---.Machala, Drahoslav.Návrat do Itaky.Bratislava:Národné literárne centrum.1998.80-88878-16-0.;
464 ---.Malý Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1997. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-164-1.;
465 ---.Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.;
466 ---.Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1996. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-120-X.;
467 ---.Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-245-1.;
468 ---.Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
469 ---.Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.;
470 ---.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
471 ---.Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.;
472 ---.Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.;
473 ---.Marián Šangala, Anton Konečný.Kríže Košíc a okolia.Bratislava:LUC.2002.80-7114-371-5.;
474 ---.Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.;
475 ---.Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-333-0.;
476 ---.Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.;
477 ---.Martin, Bosák.Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.;
478 ---.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.;
479 ---.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
480 ---.Martyn, Lloyd.Duchovná depresia.:Návrat domov.2000.80-968354-0-8.;
481 ---.Maruška Kožlejová a Anička Valkučáková.Rozprávky.:Porta libri.2010?.978-80-970113-1-4.;
482 ---.Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..;
483 ---.Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.;
484 ---.Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.;
485 ---.Mázy Engelbert dr., Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1899..;
486 ---.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.;
487 ---.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.;
488 ---.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.;
489 ---.Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
490 ---.Michal Fedor.Spolupatróni Európy.:.1990..;
491 ---.MIchal Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ Bratislava.1987..;
492 ---.Michal Lacko SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..;
493 ---.Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..;
494 ---.Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..;
495 ---.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.;
496 ---.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.;
497 ---.Mudr.Vladimír Barták CSc..Besedy se snoubenci.:Avincenum zdravotnické nakladatelství Praha.1987..;
498 ---.Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.;
499 ---.Munkay János.Korunk Fö Tévedései a Religio Körül..Pesten:Müller Emil Könyvnyomdája Sesvitatér.1853..;
500 ---.Nemčík, Ján, SVD.Farnosť slávi misijnú pobožnosť.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-56-2.;
501 ---.Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..;
502 ---.Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.;
503 ---.Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010..978-80-7195-501-6.;
504 ---.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.;
505 ---.Nogáll János.Liliomszálak.Nagyvárad:Szent-László-Nymda Részvénytársag.1896..;
506 ---.Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.;
507 ---.O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..;
508 ---.Oeuvres de Bourdaloue.Tome second. Libraire-Éditeur Paris:Chez Lefévre .1834..;
509 ---.Oeuvres de Bourdaloue.Tome Troisiméme. n 6.:ches Lefévre .1834..;
510 ---.Ondeková-Barátová, Daniela.Welcome to English pre pokročilých 2. SPN:Bratislava.1991.80-08-01038-X.;
511 ---.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.;
512 ---.Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.;
513 ---.P. Alberti vlastním jménem Antonín Dokoupil..Don Bosko.:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
514 ---.P. Alexovics Basilius .Predikátziók.Esztendóben:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1790..;
515 ---.P. Paulius Gabriel.Theologia moralis. Typis scholae episcopalis:Agrie .1780..;
516 ---.P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..;
517 ---.P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1780..;
518 ---.P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..;
519 ---.P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa tomi prima pars prima. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..;
520 ---.P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..;
521 ---.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.;
522 ---.Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
523 ---.Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..;
524 ---.Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.;
525 ---.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.;
526 ---.Papežská rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.:M.Vaško Prešov.2000..;
527 ---.Pápežská rada pre rodinu.Siedme svetové stretnutie rodín Rodina : Práca a sviatok.:Konferencia biskupov Slovenska.2011..;
528 ---.Papp, Štefan.Biblický katechizmus pre gréckokatolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, Redakcia časopisu "Slovo", Prešov.1982..;
529 ---.Páter Pio.Myšlienky Pátra Pia.Martin:Francesca-Creation, s.r.o..2003?..;
530 ---.Pavel Želivan.Pierre Teilhard De Chardin.Řím:Křesťanská akademie.1968..;
531 ---.Pavol Dráb.Kristus medzi nami.:.1985..;
532 ---.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992..;
533 ---.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.;
534 ---.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.;
535 ---.Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..;
536 ---.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.;
537 ---.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-375-X.;
538 ---.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.;
539 ---.Pavol, Jan.Redamptoris Mater. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.;
540 ---.Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.;
541 ---.Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.;
542 ---.Peter Ratkoš.Sv. Cyril a Metod.:Ústredná katolícka kancelária v Bratislave.1947..;
543 ---.Petko Georgej.Magyar kronika.Kassán:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1753..;
544 ---.Petranská, Darina.Objavovanie Prešova I.. .Prešov :ADIN.2009.978-80-89244-42-3.;
545 ---.Petranská, Darina ; Zubko, Peter ; Dronzek, Jozef.Prešovská Kalvária. .Petrovce nad Laborcom :Jozef Rovňák-EXCEL.2010.978-80-970367-1-3.;
546 ---.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.;
547 ---.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.;
548 ---.Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..;
549 ---.Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..;
550 ---.Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..;
551 ---.Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.;
552 ---.Pintér Kálmán.Irodalmunk a milleniumig.Budapest:Kiadja a Szt - István - Társulat.1896..;
553 ---.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.;
554 ---.Pohorský, Petr.Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7.;
555 ---.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.;
556 ---.posmrtné vydání uspořádal V. Kronus.Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..;
557 ---.Posvätná kongeregácia pre katolickú vieru.Inštrukcia o liturgickej formácií v seminároch.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-916-0.;
558 ---.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.;
559 ---.Potemra, Michal, d 1922-2002 4 zos ; Hvozdík, Stanislav 4 nob ;.Annales Dioecesis Cassoviensis.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.;
560 ---.Prof. Josef Životek.Katechese.:Zábřeh na Moravě.1937 ?..;
561 ---.PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ..;
562 ---.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
563 ---.Pronzato, Alessandro.Pre radosť do každého dňa : Úvahy na celý rok. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-520-5.;
564 ---.Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.;
565 ---.R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.;
566 ---.R. P Francisco Hertzig é S: J:.Manuale Confessarii , Compendiosa. Typis Academicis S: Jesu:Cassovie.1769 ? ?..;
567 ---.R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988..;
568 ---.R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..;
569 ---.R.D. Josephi Ignatii Claus.Spicilegium concionatorium. Vidux & Confortum:sumpt. Joannis Caspari Bencard .1735..;
570 ---.Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..;
571 ---.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.;
572 ---.Rancourt, BenoOt.Zbavit se minulosti : BenoOt Rancourt : jak léčit dávná emoční zranění.Praha:Portál.2008.978-80-7367-363-5.;
573 ---.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.;
574 ---.René Lejeune.Robert Schuman (1886-1963) otec Európy.Prešov:vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.;
575 ---.Répássy János.Szent Beszédek.Eger:Érsek - Lyceumi Nyomda.1886..;
576 ---.Répászky József.Általános Dogmatika II.diel.Kassa:Nyomatott kosch és scharf kö-és könyvnyomdájában.1879..;
577 ---.Répászky József.ÁLtalános Dogmatika I.diel.Eger:Nyomatott az érseki lceum könyvnyomdájában .1878..;
578 ---.Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.;
579 ---.Riccardi, Andrea.Bůh nemá strach : Síla evangelia v měnícím se světě.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-946-8.;
580 ---.Richter, Milan - preklad; ; Z nem. orig. prel. Milan Richter.Objaviteľovo oko 5.:Slov.spisovateľ.1989.80-220-0055-8.;
581 ---.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.;
582 ---.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.;
583 ---.Robert E. Coleman.Mistrův plán zvěstování evangelia. New Jersey:Old Tappan.1963..;
584 ---.Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.;
585 ---.Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.;
586 ---.Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.;
587 ---.Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.;
588 ---.Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.;
589 ---.Rudolf Dilong OFM.Světec z Assisi.:MISTRAL PRAHA.1992..;
590 ---.Rudolf Dilong.S fakľou v ruke.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1983.0-920150-91-8.;
591 ---.Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 2. diel.:.1980 ??..;
592 ---.Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 4. diel. Freiburg - Basel - Wien 1984:Nakladateľstvo Herder .1984..;
593 ---.Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.;
594 ---.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.;
595 ---.Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.;
596 ---.Secondo Franco.Gyorssajftónymat ramazetter kárlynál.Veszprém:.1869..;
597 ---.Sedláček, Juraj.Otcovstvo.1. :Don Bosco.2010.978-80-8074-130-3.;
598 ---.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.;
599 ---.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.;
600 ---.Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
601 ---.Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.;
602 ---.Scheffer, Ondrej.Naše kresťanské crédo.....Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..;
603 ---.Schlink, M. Basilea.New Age : Nový věk z biblického pohledu.Praha:Luxpress.1993.80-7130-009-8.;
604 ---.Schűch Ignác.A Lelkipásztorkodástan Kézikönyve.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1873..;
605 ---.Schűch Ignác.Lelkipásztorkodástan Kezikönyve I.diel.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1872..;
606 ---.Silva, José.Ovládanie vedomia Silvovou metódou.Šamorín:FONTANA Kiadó.1991.80-900492-0-6.;
607 ---.Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.;
608 ---.Slovenská liturgická komisia.Posviacka kostola a oltára .Rímsky Pontifikál. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1980..;
609 ---.Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.;
610 ---.Sočufka, František ; Gábriš, Ondrej.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.;
611 ---.Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1877..;
612 ---.Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1879..;
613 ---.Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..;
614 ---.Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..;
615 ---.sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.;
616 ---.sprac. Katarína Kňazeová.Život s radosťou.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1998.80-88710-25-1.;
617 ---.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.;
618 ---.Stephanos Huszty.Juris Prudenta Practica.:Typis Episcopalibus.1724 ? ?..;
619 ---.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.;
620 ---.Stinissen, Wilfrid.Věčnost uprostřed času.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-437-7.;
621 ---.Stinissen, Wilfrid, 1927-.Otče, odevzdávám se ti.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-451-4.;
622 ---.Stott, J.R..Základy kresťanstva.:.1990..;
623 ---.Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.;
624 ---.Svencickaja, Irina Sergejevna.Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9.;
625 ---.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.80-7162-886-6.;
626 ---.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.;
627 ---.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.;
628 ---.Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1900..;
629 ---.Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1902..;
630 ---.Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1902..;
631 ---.Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1903..;
632 ---.Szokolszky Bertalan.A százéves kassai püspökség 1804-1904.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..;
633 ---.Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.;
634 ---.Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.;
635 ---.Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.;
636 ---.Šoka, Silvester.Psychológia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..;
637 ---.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.;
638 ---.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.;
639 ---.Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor.Živé slovo :. :Velehrad :.1997.80-86045-13-7.;
640 ---.Šprinc, Mikuláš.Pustovníci zo skalky:.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.;
641 ---.Štefan Senčík.Pier Giorgio Frassati.:Dobrá Kniha.1992..;
642 ---.Štefan Senčík.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..;
643 ---.Štefan Vogel.Konečnosť vesmíru.:.1980 ? ?..;
644 ---.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.;
645 ---.Šuppa, Jozef.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.;
646 ---.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..;
647 ---.T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..;
648 ---.Tanuló-Es olvasókönyvül.Gazdasági Kis Tűkör.Pest:Nyomatott Kosci Sándor.1865..;
649 ---.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.;
650 ---.Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.;
651 ---.Tenace, Michelina, 1954-.Služba představených v církvi :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.;
652 ---.ThDr. Marián Šuráb.Homílie rok B.:Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra.1997..;
653 ---.Tihamér Tóth.Ježíš Kristus.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1940..;
654 ---.Tihamér Tóth.Veliký Bůh.:Nakladatelství Universum Praha.1948..;
655 ---.Tihamér Tóth.Vítězství Kristovo - Panna Maria.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941..;
656 ---.Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.;
657 ---.Tokody Ödön .Egyetemes Névtára 1880-RA..Temesvárott:Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvnyomdában.1880..;
658 ---.Tom Forrest, .Modlitby za novú evanjelizáciu.:výdal J. Vojtašaka v Spišskej Kapitule.1990..;
659 ---.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.;
660 ---.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.;
661 ---.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.;
662 ---.Tresmontant, Claude.Výklad učení rabbiho Ješuy.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0.;
663 ---.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.;
664 ---.Uhlyárik Jenó.Apologétika.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1907..;
665 ---.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.;
666 ---.Václav Kocián.Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka.:Jas Zvolen.1995.80-88795-18-4.;
667 ---.Václav Kubíček.Nedělní a sváteční kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1923..;
668 ---.Václav Kubíček.Nedělní kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1910..;
669 ---.Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant.1993..;
670 ---.Vančo, Jozef.Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.:Sociálna akadémia Bratislava.1998..;
671 ---.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.;
672 ---.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.;
673 ---.Viktor E. Frankl.Neuvedomený Boh.Bratislava:Luč.2005.80-7114-469-X.;
674 ---.Viktor Trstenský.Nemôžem mlčať.:Nové mesto .1995.80-80-85487-31-4.;
675 ---.Viktoria Montana.Nebojte sa života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..;
676 ---.Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.;
677 ---.Vladimír Šatura S. J..Psychológia Meditácie.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1988.0-91865-25-9.;
678 ---.Vojtech Stanko.Budeš o tom hovoriť svojim deťom.....:Rodina Bratislava.1994.80-900510-8-1.;
679 ---.Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.;
680 ---.Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990..;
681 ---.Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.;
682 ---.W.R.Z..O poslaní kňaza.:Slovenská duchovná služba.1987..;
683 ---.Walter Kasper.Úvod k viere.:.1983..;
684 ---.Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1970 ??..;
685 ---.Watson, David.Je tam vôbec niekto ?. Návrat:Praha.1992.80-85495-03-1.;
686 ---.Wilhelm Hunermann.Aj diabol pred ním kapituloval.:Krnov.1992.80-7142-008-5.;
687 ---.William Mac Donald.Pravé učednictví.:.1970 ??..;
688 ---.Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.;
689 ---.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
690 ---.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.;
691 ---.Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.;
692 ---.Záň Augustín J..Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia.Johnstown, NY:JOHNSTOWN.1958..;
693 ---.Zdenko Homolka SJ.Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.:Združenie JAS Zvolen.2000.80-88795-15-X.;
694 ---.Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.;
695 ---.zodpovednosť Česká katolícka Charita.Katolícky kňaz v boji za mier.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1951..;
696 ---.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..;
697 ---.zodpovednosť Konferencia Biskupov Slovenska.Pohrebné obrady.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008..;
698 ---.zodpovednosť Kongregácia pre klérus .Direktórium o službe a živote kňazov.:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..;
699 ---.zodpovednosť Pápež Pavol VI..Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1976..;
700 ---.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.;
701 ---.zostavil Ján Maga.Týždenník.:.1990.80-900411-4-0.;
702 ---.zostavil Joannes Kopsz.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine seu compendium theologiae dogmaticae ,moralis , pastoralis et juris ecclesiastici cum appendice de concilio tridentino.:Sabariae typis emerici Bertalanffy.1855..;
703 ---.zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..;
704 ---.zostavil Michael Szibenliszt.Institutiones juris privati romani conscriptae pars II. volumen I..:Pestini Typis nobilis J. M . Trattner de Petróza.1829..;
705 ---.zostavil Pavel Blaho.Kazateľ.:Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla v Skalici.1880..;
706 ---.zostavil v.V. Kronus..Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..;
707 ---.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.;
708 D47..Písmo sväté Starého zákona. 5..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..;
709 r13..Písmo Sväté starého zákona 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..;