logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 DMC_1/A..Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1.;
2 DMC_1/A..Fatima.:..978-80-7450-249-1.;
3 DMC_1/A..Kniha žalmov /.Bratislava ::Lúč,.1991.80-7114-025-2.;
4 DMC_1/a.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.;
5 DMC_1/a.Beňo, Ján Augustín, SDB (Bajan, Silvester).Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
6 DMC_1/a.Carvajal, Francisco.Hovoriť s Bohom. 1. časť Advent, Vianoce.Bratislava:.1999.80-7114-268-9.;
7 DMC_1/a.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).;
8 DMC_1/a.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 3. diel:.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6.;
9 DMC_1/a.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.;
10 DMC_1/a.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.;
11 DMC_1/a.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.;
12 DMC_1/a.Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.;
13 DMC_1/A.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů..:..978-80-7450-242-2.;
14 DMC_1/A.Fausti, Silvano.Skutky apoštolů..:..978-80-7450-243-9.;
15 DMC_1/a.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.;
16 DMC_1/a.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.;
17 DMC_1/a.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.;
18 DMC_1/a.Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.Minutěnka.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4.;
19 DMC_1/a.Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).;
20 DMC_1/A.Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.;
21 DMC_1/a.Popovec, Andrej.Slovo pre každého /.Sereď ::Andrej Popovec,.2000..;
22 DMC_1/A.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.;
23 DMC_1/b..Karl Rahner a my. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7.;
24 DMC_1/b..Nachádzanie Boha.:.2002..;
25 DMC_1/b..Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.;
26 DMC_1/b..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.;
27 DMC_1/B..Zborník z konferencie: FATIMA.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..;
28 DMC_1/b.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.;
29 DMC_1/b.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.;
30 DMC_1/b.Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:.1999..;
31 DMC_1/B.Barta, Jaroslav.FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..;
32 DMC_1/b.Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.;
33 DMC_1/b.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
34 DMC_1/b.Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.;
35 DMC_1/B.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-105-1.;
36 DMC_1/B.Carretto, Carlo,1910-1988.Listy z púšte.Bratislava:Lúč.1993.8071140805; 80-7114-080-5.;
37 DMC_1/B.Carretto, Carlo1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708 (brož.); 80-7114-070-8.;
38 DMC_1/b.Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.;
39 DMC_1/B.Emmerichová, Anna K..Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..;
40 DMC_1/B.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:Misionár.1995.808872404X (brož.); 80-88724-04-X.;
41 DMC_1/B.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.;
42 DMC_1/b.Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.;
43 DMC_1/b.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.;
44 DMC_1/b.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.;
45 DMC_1/b.Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.;
46 DMC_1/b.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.;
47 DMC_1/b.Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.;
48 DMC_1/b.Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.;
49 DMC_1/b.Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.;
50 DMC_1/b.Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.;
51 DMC_1/b.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.;
52 DMC_1/b.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.;
53 DMC_1/b.Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.;
54 DMC_1/b.Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.;
55 DMC_1/b.Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.;
56 DMC_1/b.Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.;
57 DMC_1/b.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.;
58 DMC_1/b.Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.;
59 DMC_1/b.Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.;
60 DMC_1/b.Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.;
61 DMC_1/b.Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.;
62 DMC_1/b.Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.;
63 DMC_1/b.Haľko, Jozef,.Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.;
64 DMC_1/b.Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.;
65 DMC_1/B.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..;
66 DMC_1/B.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..;
67 DMC_1/b.Hučko, Ladislav.Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2.;
68 DMC_1/b.Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.;
69 DMC_1/b.Ján Pavol II.Hľadanie nádeje .:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-11-9.;
70 DMC_1/b.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.;
71 DMC_1/b.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.;
72 DMC_1/b.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.;
73 DMC_1/b.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.;
74 DMC_1/b.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
75 DMC_1/b.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.;
76 DMC_1/B.Johann Hechtl.Učiť sa milovať a žiť vieru.Zvolen:Združenie Jas.1995.90-967099-1-7.;
77 DMC_1/b.Johannes Paulus1920-2005.List z Večeradla.Bratislava; [Trnava]:Don Bosco; Spolok sv. Vojtecha.2000.8088933536 (brož.); 80-88933-53-6.;
78 DMC_1/b.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.;
79 DMC_1/b.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.;
80 DMC_1/b.Kašparů ; Štreit.V spätnom zrdkadle. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-24-9.;
81 DMC_1/b.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.;
82 DMC_1/b.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.;
83 DMC_1/b.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.;
84 DMC_1/b.Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.;
85 DMC_1/b.Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.;
86 DMC_1/b.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.;
87 DMC_1/b.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.;
88 DMC_1/B.Lubich, Chiara,1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.8085487632 (brož.); 80-85487-63-2.;
89 DMC_1/b.Luscoň, Jozef.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.;
90 DMC_1/b.Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.;
91 DMC_1/b.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.;
92 DMC_1/b.Michalov, Jozef.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.;
93 DMC_1/b.Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
94 DMC_1/b.Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..;
95 DMC_1/b.Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.;
96 DMC_1/B.mon calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
97 DMC_1/b.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
98 DMC_1/b.Muchová, Ludmila,1953-.Cíle a cesty :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..;
99 DMC_1/b.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.;
100 DMC_1/B.Pápež František.Zdravas', Mária.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.;
101 DMC_1/b.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.;
102 DMC_1/b.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.;
103 DMC_1/b.Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.;
104 DMC_1/B.S.K.Dakov.Patrím k vám.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..;
105 DMC_1/b.Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.;
106 DMC_1/b.Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.;
107 DMC_1/b.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.;
108 DMC_1/b.Strauss, Pavol,.Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.;
109 DMC_1/b.Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.;
110 DMC_1/b.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.;
111 DMC_1/b.Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.;
112 DMC_1/B.Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.;
113 DMC_1/b.Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.;
114 DMC_1/B.Vignelli, Guido.Najsvätejšie srdce Ježišovo.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.;
115 DMC_2/a..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.;
116 DMC_2/A..Dominikánsky kostol v Košiciach.Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.;
117 DMC_2/a..La fraternite du rosaire.Lyon:.1973..;
118 DMC_2/a..Madona z Ľubice.Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica.2009..;
119 DMC_2/a..Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..;
120 DMC_2/a..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-762-2.;
121 DMC_2/a..Modlitby svätého ruženca. .Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.;
122 DMC_2/a..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.;
123 DMC_2/a..Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria.:.2002..;
124 DMC_2/A..Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..;
125 DMC_2/A..Rozjímania V..Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..;
126 DMC_2/A..Ruženec.Praha:Paulínky.2008.979-80-86025-60-4.;
127 DMC_2/a..Ruženec /33 druhov modlitieb/.:.1990?..;
128 DMC_2/a..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.;
129 DMC_2/a..Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.;
130 DMC_2/a..Ruženec so svätým pápežom.Stará Ľubovňa:Salive.2014.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.;
131 DMC_2/a..Štyri novény k Panne Márii Karmelskej.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.;
132 DMC_2/A..Večeradlo s Pannou Máriou.Košice:DMC Salve.1993?..;
133 DMC_2/a..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.;
134 DMC_2/a..Zlata kniha.:.1990??..;
135 DMC_2/a.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Vznešenost svatého růžence.:Olomouc :.1998.80-238-2955-6.;
136 DMC_2/a.Bahounek, Jiří,(1947-).Svatý růženec :.Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.;
137 DMC_2/a.Balík, Jan,1965-.Objevit tajemství růžence /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-375-0.;
138 DMC_2/a.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.;
139 DMC_2/a.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.;
140 DMC_2/a.Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.;
141 DMC_2/a.Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.;
142 DMC_2/a.Damian.Ruženec v našich rukách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
143 DMC_2/a.Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.;
144 DMC_2/a.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.;
145 DMC_2/a.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Svätý ruženec ; Krížová cesta.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.;
146 DMC_2/a.Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.;
147 DMC_2/a.Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.;
148 DMC_2/a.Fottová, Mária - Fotta, Alojz.90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fričovce:Farský úrad.2007..;
149 DMC_2/a.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.;
150 DMC_2/a.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.;
151 DMC_2/a.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.;
152 DMC_2/a.Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu. Matice cyrilometodějská:Olomouc .1997.80-238-0971-7.;
153 DMC_2/a.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.;
154 DMC_2/a.Hančák, Jozef.Živý ruženec.:.2016.123-12-12123456-1-1.;
155 DMC_2/a.Hesemann, Michael(1964- )..Miriam z Nazaretu :.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.2014..9788370339227.;
156 DMC_2/a.Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.;
157 DMC_2/a.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.;
158 DMC_2/a.Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.;
159 DMC_2/a.Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.;
160 DMC_2/a.Jaśkiewicz-Macek, Julita..Różaniec ikonami pisany /.Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237.;
161 DMC_2/a.Job, Pavol P..Naučila ma ich moja dobrá mama.:Németh Oto.2004.80-88949-68-8.;
162 DMC_2/a.Jurko, Jozef.Nepoškvrnená, pomáhaj mi!. Bens:Kapušany.2003.80-88998-50-6.;
163 DMC_2/a.Kapec, Waldemar, OP.Rozaniec w traducji dominikanskiej.Krakov:.2000?..;
164 DMC_2/a.Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.;
165 DMC_2/a.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.;
166 DMC_2/a.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.;
167 DMC_2/a.Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.;
168 DMC_2/a.Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..;
169 DMC_2/a.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..;
170 DMC_2/a.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.;
171 DMC_2/a.Korec, Ján Chryzostom.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.;
172 DMC_2/a.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.;
173 DMC_2/a.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.;
174 DMC_2/a.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.;
175 DMC_2/a.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.;
176 DMC_2/a.Louis-Marie Grignion de Montfort,(1673-1716).O pravé mariánské úctě.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997.80-238-0972-5 (v knize neuvedeno : brož.).;
177 DMC_2/a.Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).;
178 DMC_2/a.Ľudovít Bebjak.Cesta radosti Panny Márie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-391-X.;
179 DMC_2/a.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.;
180 DMC_2/a.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
181 DMC_2/a.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.;
182 DMC_2/a.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..;
183 DMC_2/a.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-06-8.;
184 DMC_2/a.Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.;
185 DMC_2/a.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.;
186 DMC_2/a.Morovics, Štefan.Ruženec spásy. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.;
187 DMC_2/a.Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.;
188 DMC_2/a.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.;
189 DMC_2/A.Paris, L..Modlitba sv. ruženca.:ICMM.2009.3872631000301.;
190 DMC_2/a.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.;
191 DMC_2/a.Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
192 DMC_2/a.Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.;
193 DMC_2/a.Pistrák, František OP.Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.:.1997..;
194 DMC_2/a.Principe, Pietro.Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-427-6.;
195 DMC_2/a.Pružina, Jan.Sedembolestná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.;
196 DMC_2/a.Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.;
197 DMC_2/a.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..;
198 DMC_2/a.René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.;
199 DMC_2/a.Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.Život Mariin.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-309-8.;
200 DMC_2/a.Salij, Jacek, OP.Potega modlitwy rozancowej.Krakov:.2000?..;
201 DMC_2/a.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.;
202 DMC_2/a.Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Pasáčci z Fatimy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-518-4.;
203 DMC_2/a.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.;
204 DMC_2/a.Stolárik, Stanislav,.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.;
205 DMC_2/a.Šmálov, Jozef Kútnik.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.;
206 DMC_2/a.Tarantino, Tommaso, OP.Il rosario contemplazione del volto di Cristo.:.2002..;
207 DMC_2/a.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..;
208 DMC_2/a.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.;
209 DMC_2/A.Valtorta, Maria,1897-1961.Život Panny Marie /.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1996, c1985.80-901553-8-3.;
210 DMC_2/a.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.;
211 DMC_2/a.Vicenová, Mária.Uzdravujúca moc ruženca.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.;
212 DMC_2/a.Vnučko, Patrik Peter.Ruženec s Fra Angelicom.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.;
213 DMC_2/a.Wadding, George, CSsR.Matka ustavičnej pomoci.:.2013.978-80-89342-74-7.;
214 DMC_2/a.Woiciech Węglicki.Panna Mária, Uzdravenie chorých.Bratislava:LUC.2001.80-7114-319-7.;
215 DMC_2/a.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..;
216 DMC_2/a.Zvonický, Gorazd,1913-1995.Mýtnik pred madonou.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..;
217 DMC_2/b..Deviatnik k blahoslavenej sestre Ulrike z Hegne.:.1990?..;
218 DMC_2/b..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.;
219 DMC_2/b..modlitby a novena k pražskemu jezulatku.:.2009..;
220 DMC_2/b..Novéna k svätému Jánovi Mária Vianney. .Bratisalva :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89321-27-8.;
221 DMC_2/b..Písně k modlitbě.:.1994..;
222 DMC_2/b..Verso la beatificazione di Pio Alberto del Corona.:.2015..;
223 DMC_2/b..Vita di Bartolo Longo a fumetti.:.2001.978-88-8529-1522.;
224 DMC_2/B..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.;
225 DMC_2/b.Adamkovič, Anton.Krížová cesta.:KONPRESS.2000.80-85413-45-0.;
226 DMC_2/b.Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.;
227 DMC_2/b.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Modlitby svatého Augustina.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-897-6.;
228 DMC_2/b.Auletta, Gennaro.The blessed Bartolo Longo.:.1987..;
229 DMC_2/b.Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.1980??.978-80-7575-001-3.;
230 DMC_2/B.Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.;
231 DMC_2/B.Cormier, Hyacint M., OP.Volání Královny Ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..;
232 DMC_2/B.Cormier, Hyacint M., OP.Vznešenost ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..;
233 DMC_2/b.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.;
234 DMC_2/b.Duka, Dominik, 1943- - Účastník interview;.V duchu pravdy :.:Ústí nad Orlicí :.2008.978-80-903652-5-4.;
235 DMC_2/b.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.;
236 DMC_2/b.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
237 DMC_2/b.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.;
238 DMC_2/b.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.;
239 DMC_2/B.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.;
240 DMC_2/b.Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.;
241 DMC_2/b.Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.;
242 DMC_2/b.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.;
243 DMC_2/B.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.;
244 DMC_2/b.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.;
245 DMC_2/b.Jan od Kříže,1542-1591.Poezie /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-60-X.;
246 DMC_2/b.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.;
247 DMC_2/b.Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.;
248 DMC_2/b.Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.:.1999..;
249 DMC_2/b.Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.;
250 DMC_2/b.Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.;
251 DMC_2/B.Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2013.978-80-89277-44-5.;
252 DMC_2/B.Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2015.978-80-89277-54-4.;
253 DMC_2/b.Karmelitánky z Lisieux.Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .:.1995??..;
254 DMC_2/B.Laconi, Mauro.Máriine tajomstvá.1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-092-4.;
255 DMC_2/b.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.;
256 DMC_2/b.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.;
257 DMC_2/b.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.;
258 DMC_2/b.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.;
259 DMC_2/b.Malý, Vincent.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-642-8.;
260 DMC_2/b.Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..;
261 DMC_2/b.Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.;
262 DMC_2/B.Miravalle, Mark I..Mária Spoluvykupiteľka, Prostrednica, Orodovnica.Bratislava:Magnificat.1995.8096734571 (brož.); 80-967345-7-1.;
263 DMC_2/b.Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.Turín:.2012.978-88-7135-802-4.;
264 DMC_2/b.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.;
265 DMC_2/b.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.;
266 DMC_2/b.Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.1998.80-85319-82-9.;
267 DMC_2/b.Pistrák, František, OP.Poďte, klaňajte sa.:.2001..;
268 DMC_2/b.Piťha, Petr.Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Praha:ZVON.1991.80-7113-036-2.;
269 DMC_2/b.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.;
270 DMC_2/B.Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017..;
271 DMC_2/b.Ravasi, Gianfranco, 1942-.Měsíc s Pannou Marií.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-399-9.;
272 DMC_2/b.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.;
273 DMC_2/b.Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0.;
274 DMC_2/B.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.;
275 DMC_2/b.Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.;
276 DMC_2/b.Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..;
277 DMC_2/B.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.;
278 DMC_2/b.Uháľ, Martin.Modlitebná knižka do nemocnice. Typopress:Košice.2003.80-89089-10-0.;
279 DMC_2/b.Vechcovský, Melichar.Schody. s.n.:[Košice].2001.80-968272-6-X.;
280 DMC_2/B.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.;
281 DMC_2/B.Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.;
282 DMC_2/b.Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.;
283 DMC_3/A..Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.;
284 DMC_3/a..Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.1995.80-7113-089-3.;
285 DMC_3/A..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..;
286 DMC_3/a..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.;
287 DMC_3/A..Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.;
288 DMC_3/A..Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.;
289 DMC_3/a..Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie.:.1978..;
290 DMC_3/a..s mariou na križovej ceste.:.2006.8086949-05-2.;
291 DMC_3/a.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..;
292 DMC_3/a.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.;
293 DMC_3/a.Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.;
294 DMC_3/A.Gradoš, Juraj.Hore srdcia. Petra:Prešov.2002.80-89007-29-5.;
295 DMC_3/a.Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.;
296 DMC_3/a.Jurko, Jozef.Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.;
297 DMC_3/a.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.;
298 DMC_3/a.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.;
299 DMC_3/a.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.;
300 DMC_3/A.Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..;
301 DMC_3/a.Konferencia biskupov Slovenska.Príležitostné modlitby a pobožnosti.:.2016..;
302 DMC_3/A.Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
303 DMC_3/A.Kováč Adamov, Štefan,1957-.Najkrajší kvet.Rybník:Štefan Kováč Adamov.2017.9788097259877; 978-80-972598-7-7.;
304 DMC_3/a.Lippert, Peter.S Ježišom na Golgotu. Krížová cesta II..:.1997.80-7141-145-0.;
305 DMC_3/a.Mari, Arturo.Ján Pavol II..:.2000.80-7114-324-3.;
306 DMC_3/a.Michalička, Ján,1919-1997.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.;
307 DMC_3/A.Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.;
308 DMC_3/a.POLÁČEK, Klement.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..;
309 DMC_3/a.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.;
310 DMC_3/a.Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.;
311 DMC_3/a.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.;
312 DMC_3/A.Victoria Montana.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
313 DMC_3/a.Vnuk, František,1926-.Príručný slovník kresťanstva.Bratislava ::Smaragd,.2003.80-89063-13-6.;
314 DMC_3/a.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.;
315 DMC_3/b..J.J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.8071413844 (brož.); 80-7141-384-4.;
316 DMC_3/b..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.;
317 DMC_3/b..Listy rodičom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Obzor.1990.80-215-0116-6.;
318 DMC_3/b..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.;
319 DMC_3/b..San sisto all'appia.Rím:.1991..;
320 DMC_3/b.Babjak, Ján, SJ.P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Trnava:.1997..;
321 DMC_3/B.Bosco, Teresio,1931-.Don Bosco.Bratislava:Salez.katechet.stred..1991.8085405008; 80-85405-00-8.;
322 DMC_3/b.Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.;
323 DMC_3/b.Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..;
324 DMC_3/b.Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.;
325 DMC_3/b.Dlugoš, František.Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Levoča:MTM.2013.978-80-89187-68-3.;
326 DMC_3/b.Ferretti, Lodovico.Pio Alberto del Corona.:.2010.978-88-6434-022-7.;
327 DMC_3/b.Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.;
328 DMC_3/b.Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.;
329 DMC_3/b.Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Cezročné obdobie. II. časť.Bratislava:Studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.;
330 DMC_3/b.Giono, Jean, 1895-1970 - autor.Muž, který sázel stromy.:Praha :.2000.80-7021-452-X.;
331 DMC_3/B.Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Legenda chodí bosá /.Martin ::Osveta,.1990.80-217-0193-5.;
332 DMC_3/b.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.;
333 DMC_3/b.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.;
334 DMC_3/b.Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.;
335 DMC_3/b.Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.;
336 DMC_3/b.Janok, Ján,1929-.Cestou pravdy a služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.;
337 DMC_3/b.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.;
338 DMC_3/b.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.;
339 DMC_3/b.Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..;
340 DMC_3/b.Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.;
341 DMC_3/b.Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.;
342 DMC_3/b.Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.;
343 DMC_3/b.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
344 DMC_3/b.Lýdia, Bednárová.Písomnosti v našom živote.:Príroda.2005.80-07-01192-7.;
345 DMC_3/b.Menotti, Giulia.Lourdes.:.1991.88-7009-024-8.;
346 DMC_3/b.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.;
347 DMC_3/b.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.;
348 DMC_3/b.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.;
349 DMC_3/b.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.;
350 DMC_3/b.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
351 DMC_3/b.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.;
352 DMC_3/b.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.;
353 DMC_3/b.Strmina, Ladislav H..Mních a sestra.Bratislava:Agentúra INFORMEX.2004.80-969207-2-3.;
354 DMC_3/b.Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Žilina:.2012..;
355 DMC_3/b.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.;
356 DMC_3/b.Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.;
357 DMC-1..Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě.:.2009..;
358 DMC-1..Svätá Rita. Oto Németh:[Bratislava].2003.80-88949-64-5.;
359 DMC-1..Žalmy. Chvály.Praha:.2000..;
360 DMC-1.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.;
361 DMC-1.Mocerino, Pasquale.Beato Bartolo Longo.Turín:.2012.978-88-7135-802-4.;
362 DMC-1.Viera Nemcová.Kížová cesta lásky.Sliač:JAS.1999.80-88795-61-3.;
363 DMC-2.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.;
364 DMC-2.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.1999.80-7114-268-9.;
365 DMC-2.Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.;
366 DMC-2.Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.;
367 DMC-2.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.;
368 DMC-2.Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.;
369 DMC-3.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.;
370 DMC-3.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.;
371 DMC-3.Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .;