logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 ..Izaiáš =.:.978-80-7545-075-3.BI 6.;
2 ..Komentáre k Starému zákonu /.:.978-80-7141-626-5.BI 4.;
3 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:.978-80-7575-022-8.DL1.;
4 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:.978-80-7575-000-6.DL1.;
5 .Vopalecký, Pavel.Genesis :.:..BI 4.;
6 1888.Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:..DL2.;
7 1900.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:..BI 4.;
8 1901.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa..BI 4.;
9 1947.Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:..DL1.;
10 1948.Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:..DL1.;
11 1948.Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,..DL1.;
12 1959.Saint Bernard.The Nativity.Dublin:..DL2.;
13 1964..Il cuore del mondo.:..DL1.;
14 1964..The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press..BI .;
15 1965-1983..Balthasar, Hans Urs von,1905-1988..La gloire et la croix :.Paris ::Aubier,.2700700228 (v. 3: 2); 2700702220 (v. 4: 1); 2700702964 (v. 4: 2); 2700703332 (v. 4: 3).UB 1/1.;
16 1970.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..DL1.;
17 1974.Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.0818902957.BI 7.;
18 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:..A7.dejiny03;
19 1975.Rahner, Karl,1904-1984.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-17552-5.T,sp..;
20 1978.Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..BI 3.;
21 1983..Mysterium Paschale.:..DL1.;
22 1987.Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad...DL1.;
23 1987.Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.0-8006-2477-7.BI 7.;
24 1989.Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:..Akv..;
25 1989..Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.0802836623 :.BI 7.;
26 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci :.Praha ::Zvon,.80-7113-027-3 :.BI 5.;
27 1991..Výklady ke Starému zákonu :.Praha ::Evangelické nakl.,.80-7017-408-0 :.BI 3.;
28 1991.Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.0-521-35748-9.BI 7.;
29 1991.Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1-85075-287-7.BI 7.;
30 1991.Petiška, Eduard,1924-1987.Příběhy starého Izraele /.[S.l.] ::Martin,.80-900129-1-4 :.BI 5.;
31 1991.Ravik, Slavomír,1932-.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.80-04-25553-1 :.BI 4.;
32 1992.Pípal, Blahoslav,1926-.Moudrost knihy Přísloví /.Praha ::Kalich,.80-7017-504-4 :.BI 5.;
33 1992.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.80-85527-09-X.DL1.;
34 1992..Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.0824570014.BI 7.;
35 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.80-85528-27-4.DL1.;
36 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-85-527-28-6 :.BI 5.;
37 1993.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy :.Praha ::Portál,.80-85282-46-1 :.BI 4.;
38 1993.Tomic, Celestin.Praotcovia Izraela.Bratislava:EFFEKT.8096696718; 80-966967-1-8.BI 5.;
39 1994.Korec, Ján Chryzostom,1924-.Nad Starým zákonom /.Bratislava ::Lúč,.80-7114-107-0.BI 4.;
40 1994.Martin, Francis.The feminist question :.Grand Rapids, Michigan ::W.B. Eerdmans,.0-8028-0794-1.UB 1/2.;
41 1994.Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-85527-65-0.DL1.;
42 1995.Balthasar, Hans-Urs von.Síla křesťanské naděje /.Olomouc ::Velehrad,.80-85966-01-8.DL1.;
43 1996..Sociální encykliky (1891-1991) /.Praha ::Zvon,.80-7113-154-7.D.;
44 1996..Výklady ke Starému zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-154-8.BI 3.;
45 1996.Bič, Miloš,1910-2004.Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-150-5.BI 4.;
46 1996.Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-16-X.DL1.;
47 1996.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-901957-4-1.BI 5.;
48 1996.Zenger, Erich,1939-2010.Na úpatí Sinaje :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-144-0.BI 5.;
49 1997.Richter, Etienne.Proč milovat Izrael? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-206-4 (brož.).BI 5.;
50 1998..Knihy tajemství a moudrosti II :.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-244-6 :.BI 3.;
51 1998..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-274-9.BI 3.;
52 1998..Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-240-4.BI 3.;
53 1998.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-17-8.DL1.;
54 1998.Petrosillo, Piero.Křesťanství od A do Z /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-365-6.T,vš..;
55 1998.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-170-X.DL1.;
56 1999.Deissler, Alfons,1914-2005.Chodit s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-413-X.BI 4.;
57 1999.Zenger, Erich,1939-.První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-401-6.BI 5.;
58 2000..Richard ze Svatého Viktora :.Praha ::Oikoymenh,.80-7298-012-2 :.BI 5.;
59 2000? s.a..Samohýl, Jan,1966-.Židovské inspirace křesťanství /.:.978-80-7195-929-8..;
60 2001.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.80-85929-47-3.DL1.;
61 2001.Hřebík, Josef,1956-.Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.80-246-0280-6.BI 5.;
62 2001.Kopp, Johanna,1921-.Izraelští proroci :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-507-1.BI 5.;
63 2001.Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.80-7192-176-9.DL1.;
64 2001.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-450-4 :.BI 5.;
65 2003.Balhasar, Hans Urs von.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.8071413968; 80-7141-396-8.DL1.;
66 2003.Kopp, Johanna.Starý zákon-kniha pro dnešní dobu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-466-0 :.BI 5.;
67 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň :.Trnava ::Dobrá kniha,.80-7141-474-3.BI 5.;
68 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.80-7192-801-1.DL1.;
69 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.DL1.;
70 2005??..Komentáre k Starému zákonu.:.9788081911354; 978-80-8191-135-4.BI 4.;
71 2006.Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-022-X.DL1.;
72 2006.Heller, Jan,1925-.Obtížné oddíly knih Mojžíšových /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7195-128-5 :.BI 5.;
73 2007..Od Abraháma k nové smlouvě /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-1845-2.BI 5.;
74 2007.Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..978-80-7195-140-7.DL1.;
75 2008.Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.9788086949604; 978-80-86949-60-4.DL1.;
76 2008.Sacks, Jonathan,1948-.O svobodě a náboženství :.V Praze ::P3K,.978-80-87186-00-8 :.BI 4.;
77 2009.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.978-80-87183-15-1.DL1.;
78 2009.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-2472-9.BI 6.;
79 2009?.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.978-80-254-6675-9.DL1.;
80 2009?.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.978-80-254-6675-9.DL1.;
81 2010.Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.978-80-86949-84-0.DL1.;
82 2010.Pacner, Stanislav,1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-2657-0.BI 6.;
83 2010.Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.978-80-7141-690-6.BI 4.;
84 2011.Chalupa, Petr,1954-.Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-2921-2.BI 5.;
85 2011.Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).BI 4.;
86 2011.Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-026-8.DL1.;
87 2011.Tomáš Akvinský,1225-1274.O důvodech víry /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-38-0.A5.;
88 2012..\"Zde jsem, abych plnil tvou vůli\" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.978-80-244-3275-5.BI 5.;
89 2012.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-39-7.DL1.;
90 2013..Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.978-80-7141-766-8.BI 4.;
91 2013.Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.978-80-262-0460-2.DL1.;
92 2013.Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.DL1.;
93 2013.Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.BI 5.;
94 2013.Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků / Martin Prudký, Jan Heller a kol..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-724-9 (váz.).BI 5.;
95 2013.Tomáš Akvinský,1225-1274.Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha /.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-61-8.A6.;
96 2013.Tomáš Akvinský,1225-1274.Otázky o ctnostech III :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-60-1.A5.Akvinsky01;
97 2014.Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-126-5.DL1.;
98 2014.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.978-80-7429-334-4; 978-80-7017-201-8.BI 6.;
99 2015.Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.BI 5.;
100 2015.Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.978-80-86498-56-0.BI 5.;
101 2015.Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-326-6.BI 4.;
102 2015.Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-816-1.T,sp..;
103 2015.White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.978-80-7195-831-4.BI 5.;
104 2016..Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-644-4.BI 5.;
105 2016.Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-377-8.BI 5.;
106 2016.Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-747-8.BI 6.;
107 c1981.Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.0-8245-0541-7.BI 7.;
108 c1981.Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.0-8245-0540-9.BI 7.;
109 c1986..Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898701015.DL1.;
110 c1986..Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7.;
111 c1986..Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7.;
112 c1986..Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7.;
113 c1986..Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7.;
114 c1992..Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.0800625307 (alk. paper) :.BI 7.;