logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1650??.Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:..VZ.;
2 1737.Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].(viaz.).VZ.;
3 1856-1869.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky..VZ.;
4 1857-1868.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky..VZ.;
5 1878.Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa..C21.;
6 1883.Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:..latin.;
7 1884.Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n...B27.;
8 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:..latin.;
9 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:..latin.;
10 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:..latin.;
11 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:..latin.;
12 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:..latin.;
13 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:..latin.;
14 1900?? po.Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v...A38.;
15 1908.de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:..LATIN.;
16 1908.Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n...B24.;
17 1908.Rohner, Beat.Život najblahoslavenejše Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D22.;
18 1912.Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.978-80-7415-066-1.A14.;
19 1916.Huska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..B24.;
20 1917/1918.Buday, Jozef V..Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev"..P27.;
21 1918.Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo..A41.;
22 1919.Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo..C13.;
23 1919.Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť..B24.;
24 1920?.Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba..C25.;
25 1921.Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř..C25.;
26 1921.Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost..C17.;
27 1921.Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev..sk1950.;
28 1923.Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B24.;
29 1924.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
30 1925.Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl...B42.;
31 1925.Gramantik, Vavrinec.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B30.;
32 1925.Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna..D23.;
33 1925.Škrábik, Andrej nap. Rajecký.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
34 1926..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B33.;
35 1926?.Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř..B24.;
36 1928.Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč..C14.;
37 1928.Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
38 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..A33.;
39 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..D48.;
40 1929.Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
41 1930.Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.]..B35.;
42 1930.Rajecký (Škrábik, Andrej).Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B29.;
43 1931.Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B27.;
44 1931.Lev XIII.Rerum Novarum.:..U1.;
45 1931.Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl..a47.;
46 1931.Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok..B31.;
47 1931-1941.Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:..A10.;
48 1932.Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B31.;
49 1932.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:..A10.;
50 1932.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:..A10.;
51 1932.Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich..A41.;
52 1932.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.80-7220-064-X.A32.;
53 1932.Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca..B25.;
54 1933.Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
55 1933.Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal..C13.;
56 1933.Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská..b13.;
57 1933.Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost..A44.;
58 1933.Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč..D21.;
59 1934.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:..A10.;
60 1934.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
61 1934.Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ..B30.;
62 1935.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.]..B32.;
63 1935.Braito, Silvester, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl..A34.;
64 1935.Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy..sk1950.;
65 1935.Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga..sk1950.;
66 1935.Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví..U2.;
67 1935.Soukup, Emilián.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc..B16.;
68 1935.Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal..C13.;
69 1936.Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy..sk1950.;
70 1936.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž..A34.;
71 1936.Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal..B25.;
72 1936.Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal..B16.;
73 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
74 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
75 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
76 1937.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol...sk1950.;
77 1937.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol...sk1950.;
78 1937.Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal..D62.;
79 1937.Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal..OP.;
80 1937.Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok..C21.;
81 1937.Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal..OP.;
82 1937.Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
83 1937.Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal..D23.;
84 1937.Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
85 1938.Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal..C12.;
86 1938.Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal..A41.;
87 1938.Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal..OP.;
88 1938.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
89 1938.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
90 1938.Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany..B37.;
91 1938.Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal..B15.;
92 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
93 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..D23.;
94 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
95 1938.Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia..sk1950.;
96 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
97 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
98 1939.Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl...B40.;
99 1939.Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal..u2.;
100 1939.Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C17.;
101 1940..Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:..B24.;
102 1940.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B31.;
103 1940.Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad..B15.;
104 1940.Katarína Sienská.Listy svate Kateřiny Sienské. Olomouc:Krystal..C32.;
105 1940.Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v...B24.;
106 1940.Špale, Antonín.BIBLE její postavy a děje.:CYRILO-METHODĚJSKÁ knihtiskárna..A11.;
107 1940.Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
108 1940.Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..A46.;
109 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
110 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..C35.;
111 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal..OP.;
112 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal..A47.;
113 1941.L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
114 1941.Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK..D21.;
115 1941.Polčín, Jozef; Šimončič, Albert.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :..B27.;
116 1941.Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov..B23.;
117 1942..Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ..B23.;
118 1942.Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia..sk1950.;
119 1942.Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK..D21.;
120 1942.Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:..A47.;
121 1943.Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
122 1943.Mattoška P.L., OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:..B30.;
123 1943.Neubert, E.Môj ideál Ježiš. Kremnica:Serafínsky svet..B31.;
124 1943.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D42.;
125 1943.Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej..D35.;
126 1943.Špirko Jozef, Dr..Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok..sk1950.;
127 1943.Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
128 1943?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint..A27.;
129 1943?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV. .Bratislava:Komprint..A27.;
130 1944.Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:..C21.;
131 1944.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n...sk1950.;
132 1944.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n...sk1950.;
133 1944.Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova..B34.;
134 1944.Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,..sk1950.;
135 1944.Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord..A43.;
136 1945.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D44.;
137 1945.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV..ssv.;
138 1945.Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A31.;
139 1945.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..C34.;
140 1945.P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom..B29.;
141 1945.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
142 1945.Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad..D37.;
143 1945.Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..U2.;
144 1945.Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas..U2.;
145 1946.Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal..C15.;
146 1946.Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal..C25.;
147 1946.Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal..C13.;
148 1946.Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal..A41.;
149 1946.Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal..B34.;
150 1946.Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky..A12.;
151 1946.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra..C34.;
152 1946.Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav..D38.;
153 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
154 1946.Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad..C14.;
155 1946.Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal..A47.;
156 1946.Pius XII.Mystici Corporis.:..U2.;
157 1946.Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B29.;
158 1946.Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav..D38.;
159 1946.Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius..sk1950.;
160 1947.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..c12.;
161 1947.Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum..C36.;
162 1947.Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
163 1947.Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp..D32.;
164 1947.Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..C34.;
165 1947.Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..C33.;
166 1947.Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:..C21.;
167 1947.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP..A41.;
168 1947.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum..C13.;
169 1947.Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad..D43.;
170 1947.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom..C34.;
171 1947.Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B27.;
172 1947.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,..ssv.;
173 1947.Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas..C36.;
174 1947.Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp..C23.;
175 1947.Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad..C12.;
176 1947.Pius XI.Divini Illius Magistri.:..U2.;
177 1947.Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:..U2.;
178 1947.Pius XI.Quadragesimo anno.:..U2.;
179 1947.Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:..sk1950.;
180 1947.Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
181 1947.Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp..C32.;
182 1947.Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A26.;
183 1947.Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
184 1947.Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord..D43.;
185 1947.Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad..A44.;
186 1948..Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B32.;
187 1948..Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ..B25.;
188 1948..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ..D31.;
189 1948.Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal..B34.;
190 1948.Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich..B30.;
191 1948.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A37.;
192 1948.Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal..C13.;
193 1948.Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal..B19.;
194 1948.Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad..C14.;
195 1948.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze..A42.;
196 1948.Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
197 1948.Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
198 1948.Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav..A16.;
199 1948.Hatala, Štefan.Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum..A31.;
200 1948.Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
201 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D38.;
202 1948.Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C34.;
203 1948.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..C34.;
204 1948.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
205 1948.Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad..A42.;
206 1948.Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:..A26.;
207 1948.May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil..A20.;
208 1948.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C34.;
209 1948.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
210 1948.Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..A44.;
211 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
212 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..A47.;
213 1948.Náhalka, Štefan,1916-1975.Sviatosť krstu.Košice:Verbum..B27.;
214 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..B41.;
215 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..B41.;
216 1948.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
217 1948.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer..A46.;
218 1948.Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum..U1.;
219 1948.Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,..sk1950.;
220 1948.Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet..B32.;
221 1948.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C34.;
222 1948.Smržík, Štefan.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B31.;
223 1948.Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
224 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
225 1948.Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum..C35.;
226 1948.Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad..C14.;
227 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..sk1950.;
228 1949.Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť..A25.;
229 1949.Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..C34.;
230 1949.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
231 1949.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
232 1950.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A22.;
233 1950.Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská..D33.;
234 1950.Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská..C32.;
235 1950.Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská..C25.;
236 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..ssv.;
237 1950.Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B22.;
238 1951.Hophan, Otto.Maria. Luzern:Raber & Cie...C17.;
239 1951.Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS..c14.;
240 1951.Spesz, Alexander,1889-1967.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,..C34.;
241 1951.Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C24.;
242 1952..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
243 1952.Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:..B14.;
244 1952.Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
245 1952.Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..D16.;
246 1952.Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta..a48.;
247 1953.Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta..D16.;
248 1954.Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD..D51.;
249 1954.Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL..C13.;
250 1955..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava..ssv.;
251 1955.Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B18.;
252 1955.Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN..D43.;
253 1955.Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN..C36.;
254 1955.Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal..A46.;
255 1955.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL..C32.;
256 1956.Lion, Feuchtwanger.Lišky na vinici. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury..C31.;
257 1957.Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD..D43.;
258 1958.Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie..D21.;
259 1958.Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel..D37.;
260 1958.Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad..A41.;
261 1958.Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL..C26.;
262 1958.Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C25.;
263 1958.Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP..A41.;
264 1958.Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ..C25.;
265 1958.Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg..C15.;
266 1958.Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL..C13.;
267 1959.Gašparová, Eleonóra,.Z rozprávky do rozprávky.Bratislava:Mladé letá..c20.;
268 1959..Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,..B37.;
269 1960.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL..C25.;
270 1960.Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C26.;
271 1960.Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL..C26.;
272 1960.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL..C25.;
273 1960.Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL..C26.;
274 1960.Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C32.;
275 1960.Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá..C36.;
276 1960.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
277 1960.Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C26.;
278 1960.Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit...C26.;
279 1961.Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN..C36.;
280 1961.Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda..U2.;
281 1961.Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C25.;
282 1961.Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C26.;
283 1961.Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL..C25.;
284 1961.Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ..C25.;
285 1962.Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C25.;
286 1962.Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP..D43.;
287 1962.Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ..A47.;
288 1962.Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ..C26.;
289 1962.Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ..C32.;
290 1962.Hunermann, Wilhelm.Brennendes Feuer.:..C25.;
291 1962.Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C25.;
292 1962.Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ..C26.;
293 1962.Mikszáth, Kálmán.Čierne mesto.V Bratislave:Slovenský spisovateľ..C26.;
294 1962.Rudolf, Jašík.Mŕtvi nespievajú.:Slovenský spisovateľ..C31.;
295 1962.Stepan, Ščipačov.Slohy lásky.:Slov.spisovateľ..C26.;
296 1962.Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:..C23.;
297 1962.Šolem, Alejchem.Bludné hviezdy.:Slovenský spisovateľ..C31.;
298 1962.Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ..C31.;
299 1962.Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena..C31.;
300 1963.Harry, Thürk.Hodina mŕtvych očí. Bratislava:Slovenský spisovateľ..C31.;
301 1963.Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..D42.;
302 1963.Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ..C26.;
303 1963.Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..C26.;
304 1963.Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta..D15.;
305 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
306 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..suscm.;
307 1963.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
308 1963.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:..B15.;
309 1963.Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti..B01.;
310 1963.William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..A50.;
311 1964.Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ..C25.;
312 1964.Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo..C10.;
313 1964.Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL..a48.;
314 1964.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
315 1964.Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ..A42.;
316 1964.Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu..D43.;
317 1965.Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ..C26.;
318 1965.Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena..A48.;
319 1965.Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG..R2.;
320 1965.Jack, London.Morský vlk.:Smena..C25.;
321 1965.Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG..C15.;
322 1965.Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit...C14.;
323 1965.Jungk, Robert.Jasnější než tisíc sluncí.Praha:Mladá fronta..C31.;
324 1965.Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH..A37.;
325 1965.Linnankoski, Johannes.Pieseň o červenom kvete. Bratislava:Smena..C25.;
326 1965.Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..D32.;
327 1965.Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag..C15.;
328 1965.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
329 1965.Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL..C12.;
330 1965.Strong, Donald Emrys.Antické umenie. Praha:PALLAS..D12.;
331 1965.Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..a48.;
332 1966..Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C31.;
333 1966..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B32.;
334 1966..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
335 1966..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B32.;
336 1966.Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
337 1966.Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran..A48.;
338 1966.Coll, Pieter.Bolo to už v staroveku.Bratislava:Mladé leta..C12.;
339 1966.Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA..A34.;
340 1966.Druhý vatikánsky koncil.The Documents of vatican II.. New York:The America Press..c12.;
341 1966.Erich, Maria Remarque.Čas žitia a čas umierania.:Vydavateľstvo politickej literatúry..C25.;
342 1966.Erich, Maria Remarque.Noc v Lisabone.:Slovenský spisovateľ..C26.;
343 1966.Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran..A37.;
344 1966.Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ..C31.;
345 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran..A22.;
346 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran..A22.;
347 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran..A22.;
348 1966.Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt..D11.;
349 1966.Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia..b13.;
350 1966.Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava..D14.;
351 1966.Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis..A42.;
352 1966.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran..A33.;
353 1966.Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD..A15.;
354 1966.Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD..A41.;
355 1966?.Alberti,P..Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.neudané.suscm.;
356 1967..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B32.;
357 1967.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie..C34.;
358 1967.FORGAN, Vladislav I..Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..sam.;
359 1967.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM..suscm.;
360 1967.Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena..A48.;
361 1967.Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
362 1967.Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS..A36.;
363 1967.Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ..C35.;
364 1967.John, Galsworthy.Sága rodu Forsytů.:Odeon..C31.;
365 1967.Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD..D38.;
366 1967.Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD..A20.;
367 1967.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Rodinné šťastie. Kreutzerova sonáta.:Smena..C31.;
368 1967.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ..C26.;
369 1967.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 2.:Slovenský spisovateľ..C31.;
370 1967.Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie..A41.;
371 1967.Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ..C26.;
372 1967.Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena..C31.;
373 1967.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:..U2.;
374 1967.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..suscm.;
375 1967.Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:..C21.;
376 1967.Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ..D42.;
377 1967.Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis..A42.;
378 1967.Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran..A33.;
379 1967.Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D14.;
380 1967.Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran..C23.;
381 1967.Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD..A41.;
382 1968..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B22.;
383 1968.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
384 1968.Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA..A47.;
385 1968.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti..C31.;
386 1968.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti..D36.;
387 1968.Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..B29.;
388 1968.Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL..D11.;
389 1968.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
390 1968.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..c22.;
391 1968.Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
392 1968.Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
393 1968.Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD..B16.;
394 1968.Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
395 1968.Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník.Praha:LD..A15.;
396 1968.Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
397 1968.Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
398 1968.Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.80-205-0259-9.C34.;
399 1968.Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA..A35.;
400 1968.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..suscm.;
401 1968.Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:..U2.;
402 1968.Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U2.;
403 1968.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..U2.;
404 1968.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..B31.;
405 1968.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
406 1968.Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
407 1968.Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH..A37.;
408 1968.Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..C34.;
409 1968.Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti..c12.;
410 1968.Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
411 1968.Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
412 1968.Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA..A34.;
413 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..B31.;
414 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..B29.;
415 1968?.Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba..B31.;
416 1969..Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie..D32.;
417 1969..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha..B28.;
418 1969.Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno..A11.;
419 1969.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
420 1969.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky..A44.;
421 1969.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky..A44.;
422 1969.Bel, Matej.Črty spoza mreží.Bratislava:EPOCHA..A45.;
423 1969.Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha..A44.;
424 1969.Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean).Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad..B01.;
425 1969.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad..A32.;
426 1969.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
427 1969.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad..D38.;
428 1969.Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran..C35.;
429 1969.Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta..C12.;
430 1969.Collins, Wilkie.Žena v bielom.:Slovenský spisovateľ..C26.;
431 1969.Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
432 1969.Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad..A16.;
433 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..c12.;
434 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..c12.;
435 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..C34.;
436 1969.Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad..Vys.;
437 1969.Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti..suscm.;
438 1969.Evely, Luis.Cesta radosti.:..sam.;
439 1969.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM..suscm.;
440 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..A45.;
441 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..suscm.;
442 1969.Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
443 1969.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A34.;
444 1969.Janko, Silan.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ..C1X.;
445 1969.Jeremias, Joachim.Die Gleichnisse Jessu.Mníchov:Siebenstern Taschenbuch..kos.;
446 1969.Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA..A35.;
447 1969.Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis..C11.;
448 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B09.;
449 1969.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti..C1X.;
450 1969.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti..C34.;
451 1969.Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON..C12.;
452 1969.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:..B23.;
453 1969.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:..U2.;
454 1969.Pavol VI..Humanae vitae.:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava..B31.;
455 1969.Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad..c12.;
456 1969.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad..c12.;
457 1969.Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita..B14.;
458 1969.Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti..D31.;
459 1969.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM..B29.;
460 1969.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM..suscm.;
461 1969.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad..A21.;
462 1969.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran..C25.;
463 1969.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran..C25.;
464 1969.Wallace, Lewis.Ben Hur.:Tatran..C25.;
465 1969.White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů..C10.;
466 1969.Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM..B29.;
467 1969.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta..A27.;
468 1969.Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..A15.;
469 1969.Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA..A47.;
470 1970..Biblické ženy.[S.l.:s.n...A38.;
471 1970..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B33.;
472 1970..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B29.;
473 1970.Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
474 1970.Bagin, Anton.Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D13.;
475 1970.Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad..A41.;
476 1970.Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad..A45.;
477 1970.Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
478 1970.Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A20.;
479 1970.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
480 1970.Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad..A41.;
481 1970.Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad..vys.;
482 1970.Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad..A46.;
483 1970.Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad..D38.;
484 1970.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..A36.;
485 1970.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..D37.;
486 1970.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH..A36.;
487 1970.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Antické umenie. Praha:PALLAS..D12.;
488 1970.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..Vys.;
489 1970.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D32.;
490 1970.Hofmannová, Erna Hedvika.zpěváčci od Svatého Križe.Praha:Vyšehrad..A44.;
491 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..A45.;
492 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..vys.;
493 1970.Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont..D14.;
494 1970.John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ..C31.;
495 1970.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad..D43.;
496 1970.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad..A45.;
497 1970.Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
498 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B25.;
499 1970.Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
500 1970.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh..B26.;
501 1970.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
502 1970.Picard, Max.Člověk na útěku.:..C14.;
503 1970.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo..D25.;
504 1970.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo..D47.;
505 1970.Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A16.;
506 1970.Senčík, Štefan.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti..D32.;
507 1970.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..C32.;
508 1970.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..C35.;
509 1970.Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas..C20.;
510 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..B29.;
511 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..suscm.;
512 1970.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad..B03.;
513 1970.Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich..D48.;
514 1970.Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:..A46.;
515 1970.Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad..A37.;
516 1970.Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda..D38.;
517 1970.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..A35.;
518 1970?..Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:..Sam.;
519 1970?.Katarína, Sienská.Modlitby.:..A38.;
520 1970?.Voillaume, R.Mezi lidem.:..A22.;
521 1971..Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B30.;
522 1971..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B23.;
523 1971..Znamení poušte.Rim:KA..A45.;
524 1971.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad..A35.;
525 1971.Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
526 1971.Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor..D37.;
527 1971.Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran..C26.;
528 1971.Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad..A45.;
529 1971.Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis..D15.;
530 1971.Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad..Vys.;
531 1971.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad..A33.;
532 1971.Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach..A31.;
533 1971.Garbini, Giovanni.Staroveké kultúry Blízkeho východu.Bratislava:Pallas-Artia..C20.;
534 1971.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Ranokresťanské a Byzanské umenie. Praha:PALLAS..D12.;
535 1971.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Staroveké kultúry blízkeho východu. Praha:PALLAS..D12.;
536 1971.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita..A34.;
537 1971.John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ..C31.;
538 1971.Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
539 1971.Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad..A25.;
540 1971.Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad..D37.;
541 1971.Lackovič, Jozef.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti..C35.;
542 1971.Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas..C20.;
543 1971.Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad..A37.;
544 1971.Neuner, Jozef SJ.Der Glaube der Kirche.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..kos.;
545 1971.Pavol VI.Octogesima adveniens.:..U2.;
546 1971.Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta..D16.;
547 1971.Senčík, Štefan.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota..D61.;
548 1971.Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad..A36.;
549 1971.Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON..D37.;
550 1971.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV..C20.;
551 1971.Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B22.;
552 1971.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran..C31.;
553 1971.Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ..c22.;
554 1972..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
555 1972.Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
556 1972.Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad..A35.;
557 1972.Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON..D38.;
558 1972.Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad..A33.;
559 1972.Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad..A22.;
560 1972.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta..D12.;
561 1972.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta..R6.;
562 1972.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Baroko a Rokoko. Praha:PALLAS..D12.;
563 1972.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Umenie Orientu. Praha:PALLAS..D12.;
564 1972.Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
565 1972.Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON..D38.;
566 1972.Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.3-530-87368-3.C15.;
567 1972.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad..Vys.;
568 1972.Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda..C11.;
569 1972.Jeannine, Auboyer.Umenie orientu.:Pallas..C20.;
570 1972.John, Knittel.Via Mala.:Smena..C31.;
571 1972.KMOTORKA, Stano.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D61.;
572 1972.Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda..D13.;
573 1972.Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita..A31.;
574 1972.Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha..A32.;
575 1972.Lommel, Andreas.Prehistorické a primitívne umenie.Bratislava:Pallas..C20.;
576 1972.Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad..A46.;
577 1972.Martindale, Andrew.Renesancia. Praha:PALLAS..D12.;
578 1972.Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A34.;
579 1972.Sienkiewicz, Henryk.Križiaci.:Slovenský spisovateľ..C31.;
580 1972.Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran..C26.;
581 1972.Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran..C31.;
582 1972.Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis..A41.;
583 1972.Tomko, J ..Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..suscm.;
584 1972.Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ..C26.;
585 1972.Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON..A12.;
586 1972.Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad..C13.;
587 1972.Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda..D38.;
588 1972.Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:..a42.;
589 1972.Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN..D15.;
590 1972.Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad..A15.;
591 1973.Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH..A41.;
592 1973.Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B30.;
593 1973.Bohuslav (Ľudovít Macák).Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
594 1973.DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B28.;
595 1973.Ernst, J. Grube.Islamské umenie.:Pallas..C20.;
596 1973.Goethe.Faust.:Mladá fronta..D37.;
597 1973.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Islamské umenie. Praha:PALLAS..D12.;
598 1973.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Prehistorické a primitívne umenie. Praha:PALLAS..D12.;
599 1973.Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad..A32.;
600 1973.Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.3-222-10747-5.A43.;
601 1973.Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl...D31.;
602 1973.Mór, Jókai.Zlatý vek Sedmohradska.: Tatran..C31.;
603 1973.Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D13.;
604 1973.Nehera, Otakar.Východné Slovensko.Martin:Osveta..D21.;
605 1973.Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad..D43.;
606 1973.Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad..A45.;
607 1973.Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B31.;
608 1973.Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ..D23.;
609 1973.Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství..A45.;
610 1973.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta..D13.;
611 1974..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť..D46.;
612 1974.Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
613 1974.Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
614 1974.Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
615 1974.Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda..D23.;
616 1974.Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
617 1974.Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
618 1974.Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran..C35.;
619 1974.Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad..a12.;
620 1974.Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA..B15.;
621 1974.Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Stredoveké umenie. Praha:PALLAS..D12.;
622 1974.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad..D43.;
623 1974.Mór, Jókai.Zlatý človek.:Pravda..C31.;
624 1974.Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN..A35.;
625 1974.Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel..D21.;
626 1974.Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor..D13.;
627 1974.Polčin, Stanislav.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
628 1974.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad..A41.;
629 1974.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana..C33.;
630 1974.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana..C32.;
631 1974.Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha..R5.;
632 1974.Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad..D43.;
633 1974.Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..A20.;
634 1975..Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U2.;
635 1975..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
636 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:..OP.;
637 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:..OP.;
638 1975.Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor..D22.;
639 1975.Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
640 1975.Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran..D16.;
641 1975.Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor..D16.;
642 1975.Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ..A38.;
643 1975.HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C12.;
644 1975.JANKOLA, Silvester OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda..B31.;
645 1975.Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad..A42.;
646 1975.Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta..D37.;
647 1975.Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
648 1975.Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA..A36.;
649 1975.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B29.;
650 1975.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B04.;
651 1975.Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B34.;
652 1975.Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad..A41.;
653 1975.Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran..SK1.;
654 1975.Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran..SK1.;
655 1975.Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
656 1975.Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda..B15.;
657 1975.Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce..a12.;
658 1975?..Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:..Sam.;
659 1975?.P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:..B30.;
660 1976..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
661 1976..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
662 1976..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
663 1976..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
664 1976..Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
665 1976.Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
666 1976.Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
667 1976.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH..A43.;
668 1976.Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad..C11.;
669 1976.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad..A41.;
670 1976.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad..A15.;
671 1976.DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B27.;
672 1976.Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda..D51.;
673 1976.Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A26.;
674 1976.Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor..D22.;
675 1976.Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad..A15.;
676 1976.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U9.;
677 1976.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B33.;
678 1976.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad..A42.;
679 1976.Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
680 1976.Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
681 1976.Menclová, Dobroslava.České hrady : 1.díl. : vývoj feudálního hradu v západní,jižní a střední Evropě do konce 14.století.Praha:ODEON..D21.;
682 1976.Menclová, Dobroslava.České hrady : 2.díl. : hrady české gotiky v době Karla IV..Praha:ODEON..D21.;
683 1976.Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros..D21.;
684 1976.Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA..A36.;
685 1976.Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH..A44.;
686 1976.Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH..D38.;
687 1976.Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B20.;
688 1976.Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran..C14.;
689 1976.Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
690 1976.TROJANOVÁ, Alina.Umenie čiernej Afriky.Bratislava:Pallas..C20.;
691 1976.Trojanová, Alina.Umenie čiernej Afriky. Bratislava:Pallas..D12.;
692 1976.Vavro, Milan; Lopašovská, Milka.NeDON ChICHOTaj sa.Bratislava:Slov.spis...D22.;
693 1976.Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
694 1976.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran..C33.;
695 1976.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran..D48.;
696 1976?..Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:..Sam.;
697 1977..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
698 1977..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B32.;
699 1977.Alpatov, M.V..Dejiny ruského umenia.:Pallas..C20.;
700 1977.Alpatov, M.V..Umenie sveta-Dejiny ruského umenia. Praha:PALLAS..D12.;
701 1977.Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-013-0.D13.;
702 1977.Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-014-9.D13.;
703 1977.Dumas, Alexandre.Zaľúbený Ascanio.Bratislava:Mladé leta..C26.;
704 1977.Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran..c12.;
705 1977.Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis..A16.;
706 1977.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV..D13.;
707 1977.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV..D13.;
708 1977.Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura..B14.;
709 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1.;
710 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1.;
711 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1.;
712 1977.Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel..C16.;
713 1977.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D61.;
714 1977.Pauliny, Andrej.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
715 1977.Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C12.;
716 1977.Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1.;
717 1977.Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A31.;
718 1977.Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad..A33.;
719 1977.Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum..C23.;
720 1977.Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
721 1977.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A...B25.;
722 1977.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A...A38.;
723 1977.Vansová, Terézia,.Sirota Podhradských.Bratislava:Tatran..C26.;
724 1977.Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ..D21.;
725 1977.Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON..A37.;
726 1977.Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
727 1977.Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON..A15.;
728 1978..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B25.;
729 1978..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
730 1978.Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-034-3.B06.;
731 1978.Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B30.;
732 1978.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH..A43.;
733 1978.Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,..A36.;
734 1978.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..D31.;
735 1978.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..a12.;
736 1978.Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad..Vys.;
737 1978.Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda..C21.;
738 1978.Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor..R5.;
739 1978.Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON..D12.;
740 1978.Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros..A23.;
741 1978.Kočiš, Jozef,(1928-).Bytča 1378-1978.Martin ::Osveta,..A12.;
742 1978.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV..D13.;
743 1978.Kung, Hans.Existiert Gott?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag..A42.;
744 1978.Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis..A26.;
745 1978.Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran..D35.;
746 1978.Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo..D33.;
747 1978.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-030-0.B07.;
748 1978.Luciani, Albino.Ihr ergebener. Mníchov:Verlag Neue Stadt.3-87996-076-3.A34.;
749 1978.Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad..A47.;
750 1978.Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius..A11.;
751 1978.Melchers, Hans; Melchers, Erna.Das grose Buch de Heiligen.Mnichov:Südwest Verl...D23.;
752 1978.Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran..D14.;
753 1978.Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U2.;
754 1978.Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad..A16.;
755 1978.Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta..D16.;
756 1978.Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.80-204-0753-7.C11.;
757 1978.Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.0-564-03222-0.A11.;
758 1978.Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D23.;
759 1978.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.0-8091-2089-5.A36.;
760 1978.Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta..a48.;
761 1978.Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor..D13.;
762 1978.Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena..D24.;
763 1978.Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad..A44.;
764 1978.Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D48.;
765 1978?..Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:..Sam.;
766 1978..Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,..C1y.;
767 1979..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..A40.;
768 1979..Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
769 1979..Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
770 1979.Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ..D35.;
771 1979.Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad..C11.;
772 1979.Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad..D24.;
773 1979.Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
774 1979.Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství..C21.;
775 1979.Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
776 1979.Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON..A15.;
777 1979.Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.3-530-56370-6.C15.;
778 1979.Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta..D14.;
779 1979.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie..C14.;
780 1979.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
781 1979.Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce..A16.;
782 1979.Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum..U3.;
783 1979.Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.3-7171-0731-3.A47.;
784 1979.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B08.;
785 1979.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B08.;
786 1979.Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země..C12.;
787 1979.Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon..C11.;
788 1979.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05121-4.R1.;
789 1979.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05121-4.A11.;
790 1979.Reid, Thomas Mayne.Biely náčelník.Bratislava:Mladé leta..C26.;
791 1979.Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK..C13.;
792 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
793 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
794 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
795 1979.Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda..a42.;
796 1979.Vrablec, Štefan; Pauliny, Andrej.Diakonia - Slovenský kňaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B17.;
797 1979?.Porubčan, Jozef.5 x Krížová cesta.:..B28.;
798 1980..Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C34.;
799 1980.Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
800 1980.Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK..D11.;
801 1980.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia..C14.;
802 1980.Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím..A41.;
803 1980.Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.3-265-10210-6.A46.;
804 1980.Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran..C26.;
805 1980.Kung, Hans.Die Christliche Herausfordeung.Munchen:R. Piper &Co. Verlag..A42.;
806 1980.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C34.;
807 1980.Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON..D38.;
808 1980.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran..D14.;
809 1980.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..suscm.;
810 1980.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
811 1980.Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím..A42.;
812 1980.Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.0-564-03372-3.D33.;
813 1980.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.0-8091-2318-5.A36.;
814 1980.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.0-8091-2283-9.A36.;
815 1980.Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
816 1980?..Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti..B30.;
817 1980?..Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:..Sam.;
818 1980?..Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:..Sam.;
819 1980?..Státni židovské muzeum v Praze.:..B37.;
820 1980?..Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:..sam.;
821 1980?..Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:..D14.;
822 1980?.Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:..Sam.;
823 1980?.Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:..OP.;
824 1980?.Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor..B08.;
825 1980?.Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:..Sam.;
826 1980?.Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:..A22.;
827 1980?.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:..C16.;
828 1980?.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:..C16.;
829 1980?.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde V..:..C16.;
830 1980?.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:..C16.;
831 1980?.Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VII..:..C16.;
832 1980?.Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:..A21.;
833 1980?.Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:..B30.;
834 1980??..Modlitba.:..B41.;
835 1980??.Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:..B41.;
836 1980??.Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:..B32.;
837 1980??.Krajči Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
838 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor l..:..B12.;
839 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:..B12.;
840 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:..B12.;
841 1981..Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
842 1981..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
843 1981.Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
844 1981.Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH..A43.;
845 1981.Čierna, Mária; Géze, Ernest; Juríková, Marta; Menke, Elígius.Nemecko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D13.;
846 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím..C12.;
847 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím..C12.;
848 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím..C12.;
849 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím..C12.;
850 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím..C12.;
851 1981.J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.0-920150-55-1.B23.;
852 1981.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA..u6.;
853 1981.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta..C36.;
854 1981.Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím..B03.;
855 1981.Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.3-545-20515-0.A46.;
856 1981.Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel..a42.;
857 1981.Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran..C35.;
858 1981.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA..A45.;
859 1981.Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B30.;
860 1981.Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON..A15.;
861 1981.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-920150-67-5.C32.;
862 1981.Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran..C17.;
863 1981.Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH..C35.;
864 1981.Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA..A34.;
865 1981.Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
866 1981.Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad..C11.;
867 1981.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,..A35.;
868 1981.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B20.;
869 1981.Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta..D13.;
870 1981.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta..D13.;
871 1981,.Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31.;
872 1982..Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae..B23.;
873 1982..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
874 1982..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..suscm.;
875 1982..Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae..B23.;
876 1982.Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON..A43.;
877 1982.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda..A12.;
878 1982.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda..A12.;
879 1982.Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
880 1982.Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
881 1982.Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus..D22.;
882 1982.Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K...C32.;
883 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..u6.;
884 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..u6.;
885 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..u6.;
886 1982.Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.80-04-25346-6.D43.;
887 1982.Korec, Ján Chryzostom.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.0-920150-55-1.D31.;
888 1982.Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON..D62.;
889 1982.Kung, Hans.Ewiges Leben?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.3-492-02806-3.D11.;
890 1982.Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
891 1982.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0-920150-83-7.C32.;
892 1982.Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH..C13.;
893 1982.Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON..A41.;
894 1982.Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C34.;
895 1982.Rossi, Severo; Oliveira, Aventino de.Fatima. Fatima - Portugalsko:Missoes Consolata..D21.;
896 1982.Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C34.;
897 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
898 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B35.;
899 1982.Sopko, Alexander.Hrady, zámky a kaštiele v okrese Žilina. Martin:Osveta.80-231-0177-3.B33.;
900 1982.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad..Vys.;
901 1982.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad..Vys.;
902 1982.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad..A14.;
903 1982.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad..A15.;
904 1982.Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel..A38.;
905 1982.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower..A37.;
906 1982.Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A...B22.;
907 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
908 1983.Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.]..B32.;
909 1983.Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ..c14.;
910 1983.Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
911 1983.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
912 1983.Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta..C11.;
913 1983.Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA..A34.;
914 1983.Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.0-920150-94-2.B22.;
915 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..C35.;
916 1983.Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
917 1983.Janega, Štefan.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
918 1983.Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
919 1983.Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh..B25.;
920 1983.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.0-920150-96-9.B30.;
921 1983.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor..C21.;
922 1983.Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN..A41.;
923 1983.Krajčík, Augustín.Novodobý ateizmus.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C34.;
924 1983.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..D22.;
925 1983.Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad..A41.;
926 1983.Liščáková, Irena; Grundlerová, Viera; Valent, Ondrej; Beník, Gejza.Francúzsko-slovenský slovník.Bratislava:SPN..D13.;
927 1983.Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita..A50.;
928 1983.Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama..C11.;
929 1983.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,..D62.;
930 1983.Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad..A41.;
931 1983.Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta..D25.;
932 1983.Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran..D15.;
933 1983.Willis, Thayer.Na hraniciach Zeme - nove.Bratislava:Mladé leta..D13.;
934 1983.Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B01.;
935 1984..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
936 1984..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
937 1984..Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda..C36.;
938 1984.Anděl, Rudolf.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (III) : 3.díl. : Severní Čechy.Praha:Svoboda..D21.;
939 1984.Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.3-222-11513-3.C15.;
940 1984.Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B25.;
941 1984.Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
942 1984.Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda..D12.;
943 1984.Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
944 1984.Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ..C34.;
945 1984.František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.neudané.B25.;
946 1984.Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON..A12.;
947 1984.Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON..A12.;
948 1984.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha..D16.;
949 1984.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha..D16.;
950 1984.Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad..D31.;
951 1984.Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda..D16.;
952 1984.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum..A32.;
953 1984.Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama..C11.;
954 1984.Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-920150-99-3.A44.;
955 1984.La Mure, Pierre.Moulin Rouge.Praha:Melantrich..D43.;
956 1984.Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..suscm.;
957 1984.Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran..D14.;
958 1984.Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel..A12.;
959 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.0-8091-2644-3.A36.;
960 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.0-8091-2645-1.A36.;
961 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.0-8091-2648-6.A36.;
962 1984.Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-10-0.A22.;
963 1984.Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
964 1984.Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON..A37.;
965 1984.Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont..A33.;
966 1985..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita..B22.;
967 1985..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.0-919865-24-0.A32.;
968 1985..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
969 1985..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B21.;
970 1985..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B21.;
971 1985..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..ssv.;
972 1985..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-04-6.A26.;
973 1985.Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.0-7220-1917-3.A21.;
974 1985.Bagin, Anton.Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH..A25.;
975 1985.Bagin, Anton.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A25.;
976 1985.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:..D42.;
977 1985.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:..B26.;
978 1985.Bělohlávek, Miloslav.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (IV) : 4.díl. : Západní Čechy.Praha:Svoboda..D21.;
979 1985.Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich..D31.;
980 1985.Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH..A43.;
981 1985.Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo..C36.;
982 1985.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka V.. Bratislava:Veda..C21.;
983 1985.Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin..A21.;
984 1985.Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D14.;
985 1985.Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.0-8189-0485-2.C16.;
986 1985.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,..C33.;
987 1985.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad..A36.;
988 1985.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad..Vys.;
989 1985.Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta..D37.;
990 1985.Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U5.;
991 1985.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Katholischer Erwachsenen Katechismus. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.3-7666-9388-3.D23.;
992 1985.Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia..C35.;
993 1985.Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran..C11.;
994 1985.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
995 1985.Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran..D22.;
996 1985.Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros..D38.;
997 1985.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
998 1985.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B21.;
999 1985.Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. ..A50.;
1000 1985.Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1001 1985.Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C34.;
1002 1985.Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor..C10.;
1003 1985.Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky. Druhá kniha.:Mladé letá..D24.;
1004 1985.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita..D32.;
1005 1985.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
1006 1985.Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ..B01.;
1007 1985.Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.80-968917-5-8.A44.;
1008 1985.Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ..D48.;
1009 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..C35.;
1010 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..A36.;
1011 1985.Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran..D13.;
1012 1985.Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich..D38.;
1013 1985.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad..D37.;
1014 1985.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad..A10.;
1015 1985.Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum..B25.;
1016 1985.Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.83-85008-04-7.C33.;
1017 1985.Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.83-85008-06-3.D25.;
1018 1985.Vrablec, Jozef.Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1019 1985.Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.83-85008-10-1.D33.;
1020 1985?..Moderný človek a zázraky.:..B30.;
1021 1985?.Melo, Ľudovít OP.Salve Regina, exercície.:..OP.;
1022 1985?.Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:..Sam.;
1023 1985?.Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN..D14.;
1024 1985?.Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press..D31.;
1025 1985?.Tenney, Merrill.O novém zákone.:..A21.;
1026 1985?.Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:..B03.;
1027 1985?-neuvedený.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:..D34.;
1028 1986..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
1029 1986..Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B25.;
1030 1986..Písmo sväté Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..ssv.;
1031 1986.Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK..A38.;
1032 1986.Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..ssv.;
1033 1986.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.80-85966-01-8.D38.;
1034 1986.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1035 1986.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A11.;
1036 1986.Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH..A43.;
1037 1986.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka I.. Bratislava:Veda..C21.;
1038 1986.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka IV.. Bratislava:Veda..C21.;
1039 1986.Černý, Rafael.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
1040 1986.Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".8385008241;83-85008-24-1.A27.;
1041 1986.Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D25.;
1042 1986.Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy]..B22.;
1043 1986.Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON..A12.;
1044 1986.Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti..D43.;
1045 1986.Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad..D32.;
1046 1986.James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-26-7.D41.;
1047 1986.Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:..C15.;
1048 1986.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA..u6.;
1049 1986.Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U5.;
1050 1986.Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta..D13.;
1051 1986.Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda..C10.;
1052 1986.Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad..D31.;
1053 1986.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita..D33.;
1054 1986.Poncián.Poncián.:Tatran..C36.;
1055 1986.Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama..A15.;
1056 1986.Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:..A46.;
1057 1986.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá..D25.;
1058 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran..C33.;
1059 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1060 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1061 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1062 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran..C33.;
1063 1986.Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda..a42.;
1064 1986.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..C35.;
1065 1986.Tříska, Karel.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (V) : 5.díl. : Jižní Čechy.Praha:Svoboda..D21.;
1066 1986.Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor..C23.;
1067 1986.Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad..A15.;
1068 1986.Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon..C36.;
1069 1986?.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:..Sam.;
1070 1986?.Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:..A33.;
1071 1987..Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:..B07.;
1072 1987..Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A32.;
1073 1987..Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-11-9.A32.;
1074 1987.Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich..C11.;
1075 1987.Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:..A31.;
1076 1987.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008454.A24.;
1077 1987.Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda..D12.;
1078 1987.Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..C35.;
1079 1987.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka II.. Bratislava:Veda..C21.;
1080 1987.Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-44-5.D61.;
1081 1987.Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.86-397-0126-1.C33.;
1082 1987.Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda..C34.;
1083 1987.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.83-85008-54-3.A26.;
1084 1987.Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis...A47.;
1085 1987.Figura, Jozef.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos..C31.;
1086 1987.Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita..B25.;
1087 1987.Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON..D35.;
1088 1987.James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-38-0.D41.;
1089 1987.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..u6.;
1090 1987.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..u6.;
1091 1987.Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda..a42.;
1092 1987.Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad..A16.;
1093 1987.Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.80-7113-004-4.A34.;
1094 1987.Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008438.A27.;
1095 1987.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX..A24.;
1096 1987.Lohrum, Meinolf.Dominikus. Nemecko:Benno.3-7462-0047-4.D23.;
1097 1987.Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C31.;
1098 1987.Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1099 1987.Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
1100 1987.Neyer, Maria Amata.Edith Stein. Wurzburg:Echter.3-429-01060-8.D42.;
1101 1987.Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ..C36.;
1102 1987.Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH..C13.;
1103 1987.Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad..C35.;
1104 1987.Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH..D15.;
1105 1987.Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..C1X.;
1106 1987.Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran..D25.;
1107 1987.Senčik, Štefan.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1108 1987.Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.3-87209-441-6.B11.;
1109 1987.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran..vys.;
1110 1987.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran..C33.;
1111 1987.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia..C11.;
1112 1987.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia..C11.;
1113 1987.Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport..A27.;
1114 1987.Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad..C35.;
1115 1987.Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita..D25.;
1116 1987.Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.83-85008-37-3.D31.;
1117 1987.Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita..D25.;
1118 1987.Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.80-900537-8-5.A25.;
1119 1987.Vladár, Jozef.Malá encyklopedie Slovenska A-Ž : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska.Bratislava:SAV..D21.;
1120 1987.Vrablec, Jozef.Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B10.;
1121 1987.Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad..D38.;
1122 1987.Werfel, Franz.Das Lied von Bernadette.Frankfurt am Main:Fisher.3-596-21621-4.C15.;
1123 1987.Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:..B08.;
1124 1987.Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
1125 1987.Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.83-85008-58-6.D33.;
1126 1987.Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita..C11.;
1127 1988..Biblické ženy.B.m.:b.v...D36.;
1128 1988..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,..C16.;
1129 1988..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B23.;
1130 1988..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B23.;
1131 1988..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1132 1988.Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.0-7220-8518-4.A21.;
1133 1988.Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:..C10.;
1134 1988.Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka VI.. Bratislava:Veda..C21.;
1135 1988.Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH..C16.;
1136 1988.Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad..A15.;
1137 1988.Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy..A20.;
1138 1988.Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.84-378-0101-X.D15.;
1139 1988.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita..A50.;
1140 1988.Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A47.;
1141 1988.Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-031-9.B03.;
1142 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1143 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1144 1988.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad..C34.;
1145 1988.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran..A40.;
1146 1988.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran..A40.;
1147 1988.Holec, František.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezku : 7. Praha a okolí : Praha a okolí.Praha:Svoboda..d21.;
1148 1988.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita..D26.;
1149 1988.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita..C16.;
1150 1988.Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.0-919865-31-3.C36.;
1151 1988.Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.80-207-0456-6.C14.;
1152 1988.Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U3.;
1153 1988.Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh..A33.;
1154 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.80-05-01096-6.A27.;
1155 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.80-05-01088-5.A27.;
1156 1988.Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM..A16.;
1157 1988.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:..C32.;
1158 1988.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor..C21.;
1159 1988.Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.80-900087-1-2.B03.;
1160 1988.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl...C11.;
1161 1988.Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost..D14.;
1162 1988.Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.80-900087-4-7.B06.;
1163 1988.Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
1164 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.neud.C12.;
1165 1988.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
1166 1988.Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl..A35.;
1167 1988.Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita..D25.;
1168 1988.Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH..B06.;
1169 1988.Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta..D16.;
1170 1988.Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-29-1.A32.;
1171 1988.Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.0-919865-29-1.D33.;
1172 1988.Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros..C11.;
1173 1988.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..B30.;
1174 1988.Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta..D41.;
1175 1988.Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta..A12.;
1176 1988.Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
1177 1988.Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A31.;
1178 1988.Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad..C13.;
1179 1988.Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze..A25.;
1180 1988.Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich..B03.;
1181 1988.Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím..A16.;
1182 1988.Uhlíř, Ludvík.Československo.Praha:Olympia..D12.;
1183 1988.Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor..A35.;
1184 1988.Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá..C35.;
1185 1988.Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.80-89067-00-X.A27.;
1186 1988?.Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:..B23.;
1187 1989..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-29-2.B22.;
1188 1989..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita..B22.;
1189 1989..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:..B21.;
1190 1989.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha..D13.;
1191 1989.Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran..D12.;
1192 1989.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH..A31.;
1193 1989.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH..D25.;
1194 1989.Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:..A38.;
1195 1989.Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich..D31.;
1196 1989.Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
1197 1989.Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1198 1989.Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1199 1989.Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
1200 1989.Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf..D21.;
1201 1989.Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.80-222-0029-8.D16.;
1202 1989.Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH..C16.;
1203 1989.Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.80-200-0069-0.D16.;
1204 1989.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE..A21.;
1205 1989.Faricy, Robert.Dar kontemplacji i rozeznania. (Dar kontemplácie a rozoznávania.).Warszawa:Wydawnictwo Księży Marianów.8385040137;83-85040-13-7.A26.;
1206 1989.Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.80-220-0010-8.A47.;
1207 1989.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH..a42.;
1208 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
1209 1989.Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha..D31.;
1210 1989.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1211 1989.Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.80-7011-020-1.R6.;
1212 1989.Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.80-7021-016-8.D51.;
1213 1989.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos..A45.;
1214 1989.Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH..B01.;
1215 1989.Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.80-7096-063-9.C17.;
1216 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D32.;
1217 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1218 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1219 1989.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.80-7021-008-7.D35.;
1220 1989.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.80-7021-008-7.A37.;
1221 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..u6.;
1222 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B37.;
1223 1989.Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B30.;
1224 1989.Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita..A50.;
1225 1989.Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.0-946352-03-8.D32.;
1226 1989.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0259-3.A33.;
1227 1989.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.80-7114-018-X.A36.;
1228 1989.Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.80-7017-036-0.c1x.;
1229 1989.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie..B41.;
1230 1989.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie..A38.;
1231 1989.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha..C33.;
1232 1989.London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda..D34.;
1233 1989.Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C1X.;
1234 1989.Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos..A44.;
1235 1989.Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.80-07-00128-X.D33.;
1236 1989.Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.83-7014-115-3.D11.;
1237 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..A50.;
1238 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..D25.;
1239 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.A20.;
1240 1989.Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.80-202-0053-3.D43.;
1241 1989.Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..suscm.;
1242 1989.Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U2.;
1243 1989.Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.80-222-0037-9.D14.;
1244 1989.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D36.;
1245 1989.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B02.;
1246 1989.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN..D41.;
1247 1989.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN..C33.;
1248 1989.Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1249 1989.Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.8370330088.A25.;
1250 1989.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..A36.;
1251 1989.Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost..A33.;
1252 1989.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.80-7021-010-9.A41.;
1253 1989.Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH..A24.;
1254 1989.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..suscm.;
1255 1989.Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B28.;
1256 1989.Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-15-2.C32.;
1257 1989.Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.80-7021-013-3.C11.;
1258 1989.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-37-3.ssv.;
1259 1989.Vnuk, František,.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America..D31.;
1260 1989.Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad..A41.;
1261 1989?.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.:..C34.;
1262 1990..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B27.;
1263 1990..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-55-X.ssv.;
1264 1990..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:..B29.;
1265 1990..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.80-85128-76-4.C32.;
1266 1990..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-215-0116-2.suscm.;
1267 1990..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B38.;
1268 1990..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-25-8.B36.;
1269 1990..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-25-8.B21.;
1270 1990..Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society ..D42.;
1271 1990..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.80-85128-63-2.ssv.;
1272 1990..Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:..B25.;
1273 1990.Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.80-7021-026-5.A15.;
1274 1990.Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu..A41.;
1275 1990.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-05-5.A11.;
1276 1990.Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.80-7021-032-X.C36.;
1277 1990.Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.80-221-0092-7.A45.;
1278 1990.Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.80-7017-072-7.C23.;
1279 1990.Clavell, James.Tajpan.Bratislava:Pravda.80-218-0151-4.C26.;
1280 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.A13.;
1281 1990.Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.80-85002-19-1.D37.;
1282 1990.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .80-85139-00-0.D32.;
1283 1990.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .80-85139-00-0.A45.;
1284 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.C32.;
1285 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.A40.;
1286 1990.Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.80-217-0100-5.D16.;
1287 1990.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.80-85265-00-1.D14.;
1288 1990.Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:..B09.;
1289 1990.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.80-05-00720-5.B30.;
1290 1990.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05219-9.R1.;
1291 1990.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.80-7126-000-2.B38.;
1292 1990.Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-01551-X.A36.;
1293 1990.Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.80-217-0146-3.D35.;
1294 1990.Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.80-06-00214-2.D25.;
1295 1990.FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda..a12.;
1296 1990.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.B39.;
1297 1990.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.B05.;
1298 1990.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.B05.;
1299 1990.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.B39.;
1300 1990.Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.B05.;
1301 1990.Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.B39.;
1302 1990.Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-10-X.B05.;
1303 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-13-4.B05.;
1304 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-13-4.B39.;
1305 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.B33.;
1306 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.B05.;
1307 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-14-2.B05.;
1308 1990.Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-09-6.B05.;
1309 1990.Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.B39.;
1310 1990.Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.B05.;
1311 1990.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka..B29.;
1312 1990.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka..B35.;
1313 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..B40.;
1314 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..A44.;
1315 1990.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.80-7114-044-9.A37.;
1316 1990.Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.80-7021-022-2.a12.;
1317 1990.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1318 1990.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C35.;
1319 1990.Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM..suscm.;
1320 1990.Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.80-03-00160-9.A21.;
1321 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.c1x.;
1322 1990.Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.80-85226-01-4.B03.;
1323 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-004-1.A47.;
1324 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-004-1.A16.;
1325 1990.Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.C25.;
1326 1990.Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.A30.;
1327 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.A30.;
1328 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.A24.;
1329 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.80-7113-027-3.a42.;
1330 1990.Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.80-215-0090-5.A34.;
1331 1990.Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.80-222-0211-8.D26.;
1332 1990.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-00-7.B25.;
1333 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.A40.;
1334 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.C1y.;
1335 1990.Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.80-7021-043-5.Vys.;
1336 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.A20.;
1337 1990.James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist...B23.;
1338 1990.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.80-221-0220-2.B38.;
1339 1990.Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].80-85220-01-6.B27.;
1340 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.U4.;
1341 1990.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..u6.;
1342 1990.Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.80-7114-033-3.u6.;
1343 1990.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.C1y.;
1344 1990.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.A24.;
1345 1990.Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-07-00607-9.A22.;
1346 1990.Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-05-3.A36.;
1347 1990.Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-06-1.A35.;
1348 1990.Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.A25.;
1349 1990.Janáč, Pavol,(1942-).Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.80-85198-07-X.A46.;
1350 1990.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.80-7126-002-9.D34.;
1351 1990.Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.80-7113-031-1.A33.;
1352 1990.Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ..D14.;
1353 1990.Katarína, Sienská.Engagiert aus Glauben meditationen.Zurich:Benziger.3-545-20516-9.kos.;
1354 1990.Klement Poláček.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.80-7114-010-4.C1x.;
1355 1990.Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.80-85223-04-X.A30.;
1356 1990.Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.80-85223-04-X.A34.;
1357 1990.Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.80-222-0089-1.D11.;
1358 1990.Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:..U9.;
1359 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B33.;
1360 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U9.;
1361 1990.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.80-7114-005-8.A34.;
1362 1990.Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.D34.;
1363 1990.Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.A35.;
1364 1990.Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6.A45.;
1365 1990.Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.80-7114-007-4.A34.;
1366 1990.Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ..C22.;
1367 1990.Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ..A31.;
1368 1990.Kovač, Ján.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.80-85223-00-7.A34.;
1369 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.80-900123-0-2.A16.;
1370 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.80-900123-1-0.A16.;
1371 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.80-900123-2-9.A16.;
1372 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.D31.;
1373 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.A40.;
1374 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.B03.;
1375 1990.Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie. Zageb:Krščanska sadašnjost.80-7141-414-X.A14.;
1376 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..B38.;
1377 1990.Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf..D31.;
1378 1990.Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.80-204-0199-7.C10.;
1379 1990.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.80-900411-4-0.C36.;
1380 1990.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.80-7021-049-4.C25.;
1381 1990.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.A46.;
1382 1990.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.A20.;
1383 1990.Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.80-06-00234-7.D25.;
1384 1990.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH..A33.;
1385 1990.Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.80-219-0143-8.D33.;
1386 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.A32.;
1387 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.A40.;
1388 1990.Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,..C10.;
1389 1990.Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM..D14.;
1390 1990.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH..D25.;
1391 1990.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH..A24.;
1392 1990.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.:Tlačiareň SNP š.p. Martin závod Prievidza.80-900396-4-2.A34.;
1393 1990.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.80-217-0141-2.A46.;
1394 1990.Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.80-7113-002-8.B14.;
1395 1990.Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.80-221-0084-6.C10.;
1396 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.80-85220-06-7.D48.;
1397 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.80-85220-06-7.A46.;
1398 1990.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-222-0247-9.A26.;
1399 1990.Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.80-221-0085-4.C36.;
1400 1990.Pauliny, Andrej.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.80-7115-000-2.B25.;
1401 1990.Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.80-7021-035-4.A15.;
1402 1990.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-51-8.C1y.;
1403 1990.Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.80-217-0195-1.D15.;
1404 1990.Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.80-7113-028-1.B15.;
1405 1990.Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.80-7113-012-5.B15.;
1406 1990.Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH..C12.;
1407 1990.Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl...C23.;
1408 1990.Porubčan, Jozaf.Myšlienky na každy deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.A20.;
1409 1990.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.A20.;
1410 1990.Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.80-900255-0-1.A20.;
1411 1990.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B43.;
1412 1990.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B40.;
1413 1990.Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B06.;
1414 1990.Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.80-900093-3-6.B23.;
1415 1990.Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.80-217-0113-7.C33.;
1416 1990.Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.80-85319-17-9.A37.;
1417 1990.Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.80-7113-025-7.A32.;
1418 1990.Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni..B20.;
1419 1990.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.80-217-0212-5.D12.;
1420 1990.Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4.A34.;
1421 1990.Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4.A43.;
1422 1990.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.80-217-0150-1.A44.;
1423 1990.Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:..A20.;
1424 1990.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.80-222-0128-6.D35.;
1425 1990.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.80-900087-3-9.B09.;
1426 1990.Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha..A10.;
1427 1990.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-24-X.B21.;
1428 1990.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM..D12.;
1429 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 2. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
1430 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 3. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
1431 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
1432 1990.Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.80-85264-00-5.A46.;
1433 1990.Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??..B39.;
1434 1990.Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.80-207-0096-X.A41.;
1435 1990.Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.80-221-0045-5.C36.;
1436 1990.Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.80-7022-076-7.C33.;
1437 1990.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.A22.;
1438 1990.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.D35.;
1439 1990.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.80-7113-005-2.A27.;
1440 1990.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.80-217-0228-1.A45.;
1441 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST..D51.;
1442 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST..D34.;
1443 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST..A33.;
1444 1990.Vojenčiak, Juraj.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova..A30.;
1445 1990.Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF..B08.;
1446 1990.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower..C14.;
1447 1990.Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.80-207-0237-7.D43.;
1448 1990.Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.80-204-0220-9.C12.;
1449 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.A26.;
1450 1990 ?.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:..C1X.;
1451 1990 |e (Brno :.Hladký, Josef, 1931-2008 - autor;.Zrádná slova v angličtině.:Praha :.80-04-21834-2.C1X.;
1452 1990?..Morálna teológia.:..B05.;
1453 1990?..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:..B36.;
1454 1990?..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:..B29.;
1455 1990?.Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.80-967108-0-X.B30.;
1456 1990?.Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie..A32.;
1457 1990?.Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:..B07.;
1458 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..B41.;
1459 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..A38.;
1460 1990?.Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú..D35.;
1461 1990?.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská...D32.;
1462 1990?.Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:..B03.;
1463 1990?.Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB..B43.;
1464 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint..A27.;
1465 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint..A27.;
1466 1990?.Vácval, Anton Mária, SDB.Žena hrdinka.:..B20.;
1467 1990?.Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok..B30.;
1468 1990?.Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF..B08.;
1469 1990?.Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM..B08.;
1470 1990?.Vrablec, Jozef.Nádej večného života.Olomouc:MCM..B01.;
1471 1990?.White, E. G..Hidden Treasures.:.0-916547-00-0.D36.;
1472 1990?.Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:..B30.;
1473 1990?.Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:..B19.;
1474 1990??.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.978-80-970751-9-4.B43.;
1475 1990??.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.978-80-970751-9-4.B36.;
1476 1991..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-73-9.A27.;
1477 1991..Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky..C33.;
1478 1991..Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
1479 1991..Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.80-900452-1-9.B42.;
1480 1991..Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
1481 1991..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR..A46.;
1482 1991..Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.80-901038-0-4.B23.;
1483 1991..Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
1484 1991..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.80-85358-01-8.B09.;
1485 1991..Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
1486 1991.Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.3-87860-205-7.A21.;
1487 1991.Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-52-5.D33.;
1488 1991.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05401-9.D42.;
1489 1991.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-26038-1.A10.;
1490 1991.Bagin, Anton.Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.80-85541-02-5.A44.;
1491 1991.Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM..D14.;
1492 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.C33.;
1493 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.A40.;
1494 1991.Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.80-215-0204-5.D42.;
1495 1991.Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.80-85335-09-3.A35.;
1496 1991.Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.80-900510-1-4.A20.;
1497 1991.Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.80-900510-1-4.C2X.;
1498 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.80-900510-3-0.A25.;
1499 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.80-900510-2-2.C35.;
1500 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.A11.;
1501 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.A11.;
1502 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.A43.;
1503 1991.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.80-900931-0-8.C33.;
1504 1991.Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Jansen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova..A24.;
1505 1991.Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.8300034641.A31.;
1506 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.A47.;
1507 1991.Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25.;
1508 1991.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bratislava:Lúč.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.).D22.;
1509 1991.Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.80-85220-56-3.B09.;
1510 1991.Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.80-00-00327-9.D21.;
1511 1991.Colleen, McCullough.Vtáky v tŕní.:Slovenský spisovateľ.80-220-0292-5.C26.;
1512 1991.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.80-900496-9-9.B17.;
1513 1991.Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.80-7113-009-5.R1.;
1514 1991.Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.80-85264-32-3.B40.;
1515 1991.Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis..A25.;
1516 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.D34.;
1517 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.A24.;
1518 1991.Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.80-7017-324-6.D51.;
1519 1991.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.80-85247-02-X.A37.;
1520 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera..D36.;
1521 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-1-8.D36.;
1522 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-2-6.D36.;
1523 1991.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.80-7114-040-6.B30.;
1524 1991.Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:..C17.;
1525 1991.Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.80-85237-06-7.B07.;
1526 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-01-9 (1. zv.).B41.;
1527 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-01-9 (1. zv.).B24.;
1528 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-02-7 (2. zv.).B24.;
1529 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-03-5 (3. zv.).B24.;
1530 1991.Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press..A20.;
1531 1991.Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.80-85413-07-8.B02.;
1532 1991.Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.0-225-66640-5.R1.;
1533 1991.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.B39.;
1534 1991.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.B05.;
1535 1991.Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-17-7.B39.;
1536 1991.Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-17-7.B05.;
1537 1991.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.B05.;
1538 1991.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.B39.;
1539 1991.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.B05.;
1540 1991.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.B38.;
1541 1991.Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-18-5.B05.;
1542 1991.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-23-1.B39.;
1543 1991.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-23-1.B05.;
1544 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.C17.;
1545 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.A40.;
1546 1991.Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy..B24.;
1547 1991.George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.80-206-0256-9.D31.;
1548 1991.Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.80-7127-037-7.A15.;
1549 1991.Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:..B12.;
1550 1991.Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-28-2.B28.;
1551 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.A31.;
1552 1991.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis..C35.;
1553 1991.Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.80-85220-38-5.C23.;
1554 1991.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.80-85401-06-1.A27.;
1555 1991.Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon..D25.;
1556 1991.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Arbeitsbuch 1.Bratislava:Slovart.80-85163-62-4.D21.;
1557 1991.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.80-85163-61-6.D21.;
1558 1991.Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.80-85485-00-1.D41.;
1559 1991.Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.80-85193-04-3.C1y.;
1560 1991.Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.80-85193-04-3.A48.;
1561 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.a44.;
1562 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.A10.;
1563 1991.Hlinka, Anton,1926-2011.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.80-05-00589-X.A34.;
1564 1991.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C1y.;
1565 1991.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C34.;
1566 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36.;
1567 1991.Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA..A27.;
1568 1991.Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM..B01.;
1569 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.A24.;
1570 1991.Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:..C15.;
1571 1991.Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská..A41.;
1572 1991.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.80-7095-004-8.D12.;
1573 1991.Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.80-900280-6-3.A41.;
1574 1991.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.80-7094-263-0.A33.;
1575 1991.Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.:Q 111.80-85401-02-9.A40.;
1576 1991.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:..B12.;
1577 1991.Ján Košiar, Arturo Mari, Juraj Králik, Martin Kvasnica, Pavel Meluš.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.80-7141-000-4.C17.;
1578 1991.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.80-7113-050-8.U3.;
1579 1991.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.80-7113-007-9.U3.;
1580 1991.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.A46.;
1581 1991.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.C1y.;
1582 1991.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.80-85198-48-7.C24.;
1583 1991.Janáč, Pavol; Oparty, Anton; Škantár, Jozef.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.80-85198-47-9.C24.;
1584 1991.Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM..B15.;
1585 1991.Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.80-7113-003-6.A34.;
1586 1991.Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.80-85264-33-1.A50.;
1587 1991.Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.80-7115-008-8.A21.;
1588 1991.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.80-7114-027-9.B18.;
1589 1991.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.80-7114-027-9.B37.;
1590 1991.Kandler, Max.Co je víra.:..B15.;
1591 1991.Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.80-85193-12-4.D47.;
1592 1991.Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.A25.;
1593 1991.Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis..B14.;
1594 1991.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat..A16.;
1595 1991.Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.A37.;
1596 1991.Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.A27.;
1597 1991.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.A34.;
1598 1991.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.A13.;
1599 1991.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.A27.;
1600 1991.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.80-7114-038-4.A35.;
1601 1991.Kovácsová, Eleonóra.NEMECKO-SLOVENSKÝ , SLOVENSKO-NEMECKÝ slovník.Bratislava:SPN.80-08-00299-9.A20.;
1602 1991.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.80-224-0080-7.C36.;
1603 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.A41.;
1604 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.D48.;
1605 1991.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.80-900397-6-6.B29.;
1606 1991.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.80-900397-6-6.B05.;
1607 1991.Lacourt, Jacques.Ježíš z nazareta.Praha:Portál.80-85282-03-8.D13.;
1608 1991.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.80-85282-03-8.D13.;
1609 1991.Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis..D31.;
1610 1991.Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis..D38.;
1611 1991.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis..C33.;
1612 1991.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.80-7114-088-0.B36.;
1613 1991.Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-62-3.A26.;
1614 1991.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.80-85487-01-2.B11.;
1615 1991.Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.80-85163-88-8.D13.;
1616 1991.Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:..P11.;
1617 1991.Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis..B38.;
1618 1991.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.80-221-0143-5.D33.;
1619 1991.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.80-221-0151-6.D33.;
1620 1991.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.80-7114-023-6.A46.;
1621 1991.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.80-7114-023-6.A50.;
1622 1991.Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.80-85247-04-6.D12.;
1623 1991.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B41.;
1624 1991.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B36.;
1625 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7115-016-9.C3x.;
1626 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7116-016-4.C22.;
1627 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7115-016-9.D41.;
1628 1991.Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.80-85310-09-0.B06.;
1629 1991.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.80-85527-00-6.B06.;
1630 1991.Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.80-7114-026-0.D24.;
1631 1991.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.80-221-0190-7.A45.;
1632 1991.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-900537-0-X.A13.;
1633 1991.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-900537-0-X.A25.;
1634 1991.Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.83-7014-150-1.D11.;
1635 1991.Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.80-900824-1-6.A44.;
1636 1991.Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím..B03.;
1637 1991.Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc..A22.;
1638 1991.Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.80-7021-068-0.A15.;
1639 1991.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.80-85319-13-6.B12.;
1640 1991.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.80-7113-040-0.A41.;
1641 1991.Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.80-7072-120-0.D25.;
1642 1991.Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D22.;
1643 1991.Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR..B06.;
1644 1991.Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0.A26.;
1645 1991.Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0.C30.;
1646 1991.P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.:.80-7113-033-8.B25.;
1647 1991.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.80-85291-09-6.B25.;
1648 1991.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.suscm.;
1649 1991.Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.80-7057-053-9.A15.;
1650 1991.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.80-7113-010-9.C32.;
1651 1991.Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.80-7097-132-0.B08.;
1652 1991.Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-001-2.C16.;
1653 1991.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.80-900098-1-6.A15.;
1654 1991.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.80-900255-2-8.A34.;
1655 1991.Radváni, Adrian.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-30-4.B06.;
1656 1991.Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM..B08.;
1657 1991.Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis..B06.;
1658 1991.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.80-215-0167-7.D47.;
1659 1991.Ripley, Alexandra.Scarlett.:Slov.spisovateľ.80-220-0375-1.C26.;
1660 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.A37.;
1661 1991.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-05-8.D26.;
1662 1991.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-05-8.A13.;
1663 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.A12.;
1664 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.A33.;
1665 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.A25.;
1666 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.80-900335-7-1.D51.;
1667 1991.Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.83-7033-192-0.D31.;
1668 1991.Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.80-05-00896-1.A46.;
1669 1991.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.80-85310-00-7.A34.;
1670 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.A24.;
1671 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.D31.;
1672 1991.Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON..A37.;
1673 1991.Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.80-85290-01-4.D15.;
1674 1991.Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.80-7029-053-6.A35.;
1675 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.B16.;
1676 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.B38.;
1677 1991.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.80-900806-4-2.B23.;
1678 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.A36.;
1679 1991.Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.80-7021-065-6.A15.;
1680 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.D31.;
1681 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.C25.;
1682 1991.Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum..B35.;
1683 1991.Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).C10.;
1684 1991.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR..D26.;
1685 1991.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.80-900275-1-2.A25.;
1686 1991.Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.80-7023-072-X.A41.;
1687 1991.Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.80-222-0312-2.D13.;
1688 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.C13.;
1689 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.A15.;
1690 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.C13.;
1691 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.A15.;
1692 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X.C13.;
1693 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.C13.;
1694 1991.Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.80-207-0231-8.A46.;
1695 1991.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.80-85247-21-6.D25.;
1696 1991.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-09-0.A50.;
1697 1991.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-09-0.D46.;
1698 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.B09.;
1699 1991.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS..U9.;
1700 1991.Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS..D22.;
1701 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.A34.;
1702 1991.Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.80-7095-005-6.B36.;
1703 1991.Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.80-85260-15-8.C36.;
1704 1991.Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.80-900546-1-7.A27.;
1705 1991.Vnuk, František,.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.80-85193-11-6.D47.;
1706 1991.Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM..D14.;
1707 1991.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1708 1991.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1709 1991.Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6.A24.;
1710 1991.Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.80-7021-063-X.C14.;
1711 1991.Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association..D11.;
1712 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.A44.;
1713 1991.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.80-85319-04-7.B05.;
1714 1991.Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros..B30.;
1715 1991.Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM..A22.;
1716 1991.Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.80-85282-02-X.A46.;
1717 1991?.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM..D14.;
1718 1991?.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM..D14.;
1719 1992..Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-02-4.B23.;
1720 1992..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..B32.;
1721 1992..Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.3-468-18321-6.D32.;
1722 1992..Ruženec.Olomouc:MCM..B12.;
1723 1992..Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo..B22.;
1724 1992..Svobodní zednárstvi.:SVAM..A45.;
1725 1992..Zem a život vo svetle vedy a viery.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-06-6.C35.;
1726 1992..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.80-85223-11-2.B41.;
1727 1992..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.80-85223-11-2.B30.;
1728 1992.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05408-6.R1.;
1729 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.D48.;
1730 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.A27.;
1731 1992.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-223-6.A22.;
1732 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM..A31.;
1733 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D41.;
1734 1992.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.80-85310-01-5.C23.;
1735 1992.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-08-3.B03.;
1736 1992.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-83-5.B07.;
1737 1992.Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.80-7120-021-2.A25.;
1738 1992.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.80-900510-4-9.A27.;
1739 1992.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-002-5.A45.;
1740 1992.Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.80-7113-056-7.D43.;
1741 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.A11.;
1742 1992.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.80-85223-15-5.A15.;
1743 1992.Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami. SÚSCM :Trnava.80-7162-005-X.c1x.;
1744 1992.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská..B09.;
1745 1992.Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
1746 1992.Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-08-1.A32.;
1747 1992.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.80-7114-057-0.D35.;
1748 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.A25.;
1749 1992.Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM..B16.;
1750 1992.Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.80-85752-25-5.A26.;
1751 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.D36.;
1752 1992.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.80-7112-012-X.A36.;
1753 1992.Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM..A44.;
1754 1992.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.80-85443-04-X.A20.;
1755 1992.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.80-85443-04-X.B02.;
1756 1992.Davenport, Marcia.Údolie rozhodnutia. Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0400-6.C26.;
1757 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.C3x.;
1758 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.A37.;
1759 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.D46.;
1760 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.A37.;
1761 1992.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.B39.;
1762 1992.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.B16.;
1763 1992.Dilong, Rudolf,.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.80-7090-236-1.D41.;
1764 1992.Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.80-85310-11-2.B21.;
1765 1992.Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.83-228-0266-8.D26.;
1766 1992.Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.80-900960-2-6.B10.;
1767 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.80-901316-1-1.D38.;
1768 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.80-901316-2-X.D38.;
1769 1992.Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.80-901111-1-4.D37.;
1770 1992.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.80-7090-217-5.A42.;
1771 1992.Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.80-900-892-3-2.A16.;
1772 1992.Engel, Ulrich.Frauen und Manner im Dominikanerorden.Mainz:Matthias grunewald.3-7867-1660-9.kos.;
1773 1992.Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM..B03.;
1774 1992.Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS..B07.;
1775 1992.Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.80-85495-80-5.A26.;
1776 1992.Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.80-222-0383-1.D47.;
1777 1992.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.80-7113-008-7.A21.;
1778 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.A26.;
1779 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.A10.;
1780 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.80-7114-055-4.D41.;
1781 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.A22.;
1782 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.D41.;
1783 1992.Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.80-85282-27-5.C35.;
1784 1992.Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.80-85675-01-3.B10.;
1785 1992.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-62-2.A26.;
1786 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.A40.;
1787 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.A10.;
1788 1992.Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.80-7114-017-1.C31.;
1789 1992.Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L..B03.;
1790 1992.Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM..B01.;
1791 1992.Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:..B07.;
1792 1992.Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM..B08.;
1793 1992.Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-84-3.D14.;
1794 1992.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.80-85527-04-9.B02.;
1795 1992.Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.80-85413-18-3.C34.;
1796 1992.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.80-7145-040-5.D21.;
1797 1992.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.80-7145-040-5.D21.;
1798 1992.Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L..B03.;
1799 1992.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1.;
1800 1992.Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-96-7.A47.;
1801 1992.Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.80-05-01040-0.A44.;
1802 1992.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín..A45.;
1803 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.A40.;
1804 1992.Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.80-900806-1-8.A41.;
1805 1992.Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.80-7119-011-X.D36.;
1806 1992.Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.80-85245-05-1.D21.;
1807 1992.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-03-9.B16.;
1808 1992.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.80-06-00426-9.A13.;
1809 1992.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.80-06-00426-9.c14.;
1810 1992.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-68-1.U3.;
1811 1992.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.80-7113-067-2.U4.;
1812 1992.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.80-7113-053-2.U5.;
1813 1992.Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.80-85589-00-1.B12.;
1814 1992.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.80-85589-01-X.A41.;
1815 1992.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.80-7114-049-X.A24.;
1816 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-91-6.A24.;
1817 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-91-6.D48.;
1818 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-92-4.A24.;
1819 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-92-4.D48.;
1820 1992.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.80-85241-25-0.A32.;
1821 1992.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.80-05-01091-5.A27.;
1822 1992.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.80-85405-02-4.U8.;
1823 1992.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.80-7114-065-1.B23.;
1824 1992.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.80-7114-061-9.A20.;
1825 1992.Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.80-7114-056-2.A22.;
1826 1992.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.A34.;
1827 1992.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.D31.;
1828 1992.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.A24.;
1829 1992.Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.80-85705-00-1.B09.;
1830 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.A36.;
1831 1992.Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.80-05-01110-5.B25.;
1832 1992.Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.80-85439-04-2.a48.;
1833 1992.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.80-7113-061-3.A24.;
1834 1992.Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
1835 1992.Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
1836 1992.Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.A35.;
1837 1992.Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD..B25.;
1838 1992.Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.80-205-0232-7.C34.;
1839 1992.Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-82-7.A25.;
1840 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.80-85223-29-5.A37.;
1841 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.80-85223-31-7.A37.;
1842 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.80-85223-01-5.A26.;
1843 1992.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.80-85310-22-8.A24.;
1844 1992.M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.80-85193-16-7.A15.;
1845 1992.M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U...A11.;
1846 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.B11.;
1847 1992.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.80-221-0194-X.D33.;
1848 1992.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.80-221-0230-X.D33.;
1849 1992.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.80-85282-34-8.A13.;
1850 1992.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.80-85282-34-8.A35.;
1851 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.B33.;
1852 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.A35.;
1853 1992.Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.80-7094-270-3.A22.;
1854 1992.McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.0-8423-1031-2.C2X.;
1855 1992.Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.80-900402-6-8.B29.;
1856 1992.Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.80-7114-054-6.A26.;
1857 1992.Moretti, Marino.Znamenie kríža. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-004-1.A34.;
1858 1992.Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.80-901176-0-0.A35.;
1859 1992.Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.83-7014-191-9.D11.;
1860 1992.Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.80-900773-7-4.A34.;
1861 1992.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.80-7158-001-5.C33.;
1862 1992.Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.80-85639-04-1.D51.;
1863 1992.Papini, Giovani.Gog.:.80-901226-5-5.a42.;
1864 1992.Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B23.;
1865 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.D42.;
1866 1992.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.80-901189-0-9.B07.;
1867 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.C2X.;
1868 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.A35.;
1869 1992.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.A37.;
1870 1992.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.C1y.;
1871 1992.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.80-900435-2-6.A24.;
1872 1992.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-3-6.C32.;
1873 1992.Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.80-900255-4-4.B03.;
1874 1992.Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.80-900255-6-0.A26.;
1875 1992.Press, František.Mária...Košice:Nádej.80-900531-1-4.D25.;
1876 1992.Press, František.Mária...Košice:Nádej.80-900531-1-4.A26.;
1877 1992.Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.80-900255-5-2.B33.;
1878 1992.Press, František,(1932-2004).Máriin nebakľúč :.Košice ::Nádej,.80-900531-2-2.A46.;
1879 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.A50.;
1880 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.A31.;
1881 1992.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:..a48.;
1882 1992.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-103-5.A16.;
1883 1992.Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.80-85528-04-5.A37.;
1884 1992.Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.80-901123-1-5.D43.;
1885 1992.Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM..B33.;
1886 1992.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.80-85282-29-1.A16.;
1887 1992.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-67-3.A37.;
1888 1992.Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.80-7127-030-X.C20.;
1889 1992.Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.80-202-0369-9.C13.;
1890 1992.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.A37.;
1891 1992.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.A36.;
1892 1992.Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha..C35.;
1893 1992.Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.80-05-01041-9.D32.;
1894 1992.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.80-901038-3-9.B25.;
1895 1992.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-65-7.B43.;
1896 1992.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.80-7113-047-8.A26.;
1897 1992.Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA..A31.;
1898 1992.Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.80-85667-00-2.C30.;
1899 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.C15.;
1900 1992.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.80-85310-07-4.A35.;
1901 1992.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-03-0.A35.;
1902 1992.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:..P22.;
1903 1992.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:..A47.;
1904 1992.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.80-85486-01-6.A37.;
1905 1992.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.80-85-264-34-X.B05.;
1906 1992.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.80-900615-8-3.A15.;
1907 1992.Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-009-3.D35.;
1908 1992.sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-59-2.B32.;
1909 1992.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-80-0.A24.;
1910 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.a48.;
1911 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.C2X.;
1912 1992.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.C2X.;
1913 1992.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.A46.;
1914 1992.Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. ..A41.;
1915 1992.Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.80-7108-021-7.D43.;
1916 1992.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM..A22.;
1917 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.A35.;
1918 1992.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.80-04-26123-X.C15.;
1919 1992.Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko..b13.;
1920 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.A24.;
1921 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.D48.;
1922 1992.Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.80-900492-7-3.A25.;
1923 1992.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM..A46.;
1924 1992.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC..D35.;
1925 1992.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC..A24.;
1926 1992.Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..80-7131-007-7.B37.;
1927 1992.Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.80-7165-000-5.A45.;
1928 1992.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:..B28.;
1929 1992.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0417-0.C14.;
1930 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.A33.;
1931 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.A46.;
1932 1992.Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.A32.;
1933 1992.Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.D41.;
1934 1992.Vrablec, Jozef.Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.80-85594-00-5.B18.;
1935 1992.Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM..A27.;
1936 1992.Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.80-7113-062-1.A16.;
1937 1992.Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:..A37.;
1938 1992.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.80-7112-013-8.C1X.;
1939 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.D32.;
1940 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.D48.;
1941 1992.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-00950-X.A16.;
1942 1992?..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso (1887-1947).:Trenčín :.80-900537-3-4.D41.;
1943 1992?.Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM..B03.;
1944 1992?.Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L..B16.;
1945 1992?.Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči..B03.;
1946 1993..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.80-85310-34-1.A24.;
1947 1993..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..80-88739-02-0.D32.;
1948 1993..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH..B26.;
1949 1993..Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.80-05-01117-2.B25.;
1950 1993.Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.80-85527-35-9.B04.;
1951 1993.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-10-1.A35.;
1952 1993.Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU..D36.;
1953 1993.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-27-9.c1x.;
1954 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.80-85405-20-2.B02.;
1955 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.80-85528-27-4.A41.;
1956 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.80-901542-4-7.D38.;
1957 1993.Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria..B11.;
1958 1993.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.80-85658-04-6.A38.;
1959 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.A30.;
1960 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.A24.;
1961 1993.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.80-900950-5-4.A20.;
1962 1993.Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.80-85282-60-7.A15.;
1963 1993.Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.80-7140-028-9.A25.;
1964 1993.Buchta, Ján SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-023-3.A33.;
1965 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.A44.;
1966 1993.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.80-85527-33-2.D45.;
1967 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.C30.;
1968 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.A46.;
1969 1993.Cooling, Margaret.Mám vztek.:.80-85282-71-2.b13.;
1970 1993.Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.80-202-0441-5.D43.;
1971 1993.Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.80-200-0498-X.C3x.;
1972 1993.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.80-900539-9-8.B36.;
1973 1993.Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.0-19-826753-3.C15.;
1974 1993.Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-025-X.A27.;
1975 1993.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.80-05-01127-X.B24.;
1976 1993.Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.80-85766-22-1.C13.;
1977 1993.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-85-1.C2X.;
1978 1993.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-85-1.A38.;
1979 1993.Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A44.;
1980 1993.Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.80-85581-03-5.A40.;
1981 1993.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.80-7114-104-6.A24.;
1982 1993.Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.80-900024-7-1.C36.;
1983 1993.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-023-8.A36.;
1984 1993.Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.80-85576-04-X.A38.;
1985 1993.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.80-85282-45-3.A24.;
1986 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7.A34.;
1987 1993.Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-26-X.B42.;
1988 1993.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-029-2.A26.;
1989 1993.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-028-9.A45.;
1990 1993.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-034-3.D48.;
1991 1993.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-034-3.A44.;
1992 1993.Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.80-7090-255-8.A34.;
1993 1993.Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.80-7090-255-8.D42.;
1994 1993.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.80-901399-3-0.A27.;
1995 1993.Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.80-901399-4-9.A27.;
1996 1993.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.80-05-01125-3.A45.;
1997 1993.Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-89-4.C33.;
1998 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.B09.;
1999 1993.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.80-900548-6-2.B42.;
2000 1993.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.80-900548-8-9.B06.;
2001 1993.Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-030-0.U4.;
2002 1993.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .80-7162-020-3.U3.;
2003 1993.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-052-1.U4.;
2004 1993.Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.80-7113-070-2.U4.;
2005 1993.Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .80-7162-025-4.U4.;
2006 1993.Ján Pavol II..Život v plnosti.:..u6.;
2007 1993.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.80-85527-20-0.B42.;
2008 1993.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.80-85527-20-0.B03.;
2009 1993.Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.80-85527-36-7.A16.;
2010 1993.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.80-85413-16-7.A24.;
2011 1993.John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.80-85163-64-0.R6.;
2012 1993.Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.80-85598-09-4.A44.;
2013 1993.Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-01-7.A27.;
2014 1993.Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Dějiny katolické církve..Olomouc ::Univerzita Palackého,.80-7067-285-4 :.C17.;
2015 1993.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-015-7.D11.;
2016 1993.Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-032-7.B06.;
2017 1993.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier..B35.;
2018 1993.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.80-88696-02-X.D32.;
2019 1993.Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.80-900548-1-1.B18.;
2020 1993.Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.80-7114-094-5.B11.;
2021 1993.Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.80-7114-098-8.A25.;
2022 1993.Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.80-7114-098-8.C1y.;
2023 1993.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.80-7114-087-2.A34.;
2024 1993.Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.80-7114-097-X.A27.;
2025 1993.Korec, Ján Chryzostom.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5.A22.;
2026 1993.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.80-85291-06-1.A37.;
2027 1993.Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny..B35.;
2028 1993.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.80-7142-015-8.B07.;
2029 1993.Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM..B08.;
2030 1993.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D25.;
2031 1993.Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad..A22.;
2032 1993.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad..A25.;
2033 1993.Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.80-85439-13-1.C15.;
2034 1993.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-032-7.B10.;
2035 1993.Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.80-901542-3-9.A45.;
2036 1993.Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.80-901542-0-4.D38.;
2037 1993.Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.80-7114-088-0.B42.;
2038 1993.Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.80-7114-088-0.B42.;
2039 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.C17.;
2040 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.D14.;
2041 1993.Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P19.;
2042 1993.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.80-7114-085-6.C1y.;
2043 1993.Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.80-7095-006-4.D16.;
2044 1993.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.80-7114-089-9.A24.;
2045 1993.Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.80-85527-18-9.C30.;
2046 1993.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.80-85247-46-1.B17.;
2047 1993.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.80-85247-46-1.C3x.;
2048 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.A35.;
2049 1993.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.0-8146-5013-9.B07.;
2050 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.A32.;
2051 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.c22.;
2052 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.B25.;
2053 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.A30.;
2054 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.D48.;
2055 1993.Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM..A20.;
2056 1993.Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.80-901176-1-9.A35.;
2057 1993.Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM..A33.;
2058 1993.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-03-9.B38.;
2059 1993.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-03-9.A45.;
2060 1993.Paul, Balta.Svetové náboženstvá.Bratislava:Mladé leta.80-06-00542-7.A45.;
2061 1993.Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-031-9.U2.;
2062 1993.Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.80-7108-062-4.A31.;
2063 1993.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.80-85571-02-1.A25.;
2064 1993.Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo..B38.;
2065 1993.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.80-7114-101-1.C23.;
2066 1993.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.80-7114-101-1.A35.;
2067 1993.Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-039-4.C33.;
2068 1993.Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-023-8.C32.;
2069 1993.Porubčan, Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-003-9.C35.;
2070 1993.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno..B37.;
2071 1993.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno..B40.;
2072 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.80-85487-06-3.C15.;
2073 1993.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.80-85413-20-5.D47.;
2074 1993.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM..A24.;
2075 1993.Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.A24.;
2076 1993.Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.80-7113-068-0.C23.;
2077 1993.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.0-920150-53-5.A44.;
2078 1993.Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK..A31.;
2079 1993.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.80-966991-0-5.A31.;
2080 1993.Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.80-88702-00-3.A47.;
2081 1993.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B35.;
2082 1993.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B35.;
2083 1993.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.80-85527-24-3.A22.;
2084 1993.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-027-0.C1y.;
2085 1993.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-027-0.A47.;
2086 1993.Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.80-85658-02-X.C1x.;
2087 1993.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-022-X.A47.;
2088 1993.Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.80-900446-5-4.C36.;
2089 1993.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-00-9.D48.;
2090 1993.Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.80-900539-5-5.D32.;
2091 1993.Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.80-05-01163-6.A45.;
2092 1993.Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM..B36.;
2093 1993.Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.80-966967-1-8.A20.;
2094 1993.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.80-85291-18-5.D35.;
2095 1993.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.80-85291-18-5.B23.;
2096 1993.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl..A25.;
2097 1993.Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-017-9.A44.;
2098 1993.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-016-0.D34.;
2099 1993.Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.80-85186-19-5.A32.;
2100 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.C21.;
2101 1993.Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.8096701401; 80-967014-0-1.B33.;
2102 1993.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.80-88743-02-8.B07.;
2103 1993.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.80-7090-244-2.A21.;
2104 1993.Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.80-204-0358-2.A16.;
2105 1993.Vnuk, František,.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-6-9.A42.;
2106 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.B06.;
2107 1993.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.80-85528-26-6.A41.;
2108 1993.Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu..A41.;
2109 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.A10.;
2110 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.A22.;
2111 1993.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-01128-8.A34.;
2112 1993.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-01128-8.D36.;
2113 1993.Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL..D24.;
2114 1993.Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:..A37.;
2115 1993.Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.80-7114-095-3.A44.;
2116 1993.Zvonický, Gorazd.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.80-7090-246-9.A46.;
2117 1994..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-076-9.D48.;
2118 1994..Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-150-1.A13.;
2119 1994..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.80-88696-06-2.B29.;
2120 1994..Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.80-967154-3-7.B35.;
2121 1994..Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.80-88719-15-1.B36.;
2122 1994..Romano Guardini.Bratislava:LUC.80-7114-124-0.C22.;
2123 1994..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.80-85527-74-X.B30.;
2124 1994..Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.80-85310-21-X.C1x.;
2125 1994.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-58-8.A25.;
2126 1994.Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas..B11.;
2127 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.A27.;
2128 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.C1y.;
2129 1994.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.80-901614-3-X.B18.;
2130 1994.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-072-6.A35.;
2131 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..D26.;
2132 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..D15.;
2133 1994.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.80-901528-3-X.A50.;
2134 1994.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.80-901528-3-X.A32.;
2135 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.A47.;
2136 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.A25.;
2137 1994.Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.80-85291-13-4.D36.;
2138 1994.Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.80-900463-6-3.A24.;
2139 1994.Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.80-85528-31-2.A45.;
2140 1994.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.80-85495-22-8.C33.;
2141 1994.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.80-85495-22-8.C2X.;
2142 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.D33.;
2143 1994.Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál..A47.;
2144 1994.Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta..A41.;
2145 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.A25.;
2146 1994.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.80-85495-31-7.C1y.;
2147 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.C2X.;
2148 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.A32.;
2149 1994.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-42-1.A44.;
2150 1994.Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK..U9.;
2151 1994.Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.80-85282-72-0.B02.;
2152 1994.Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.83-85684-38-7.D26.;
2153 1994.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-09-1.B04.;
2154 1994.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-11-3.B04.;
2155 1994.Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.80-967074-7-7.B32.;
2156 1994.Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.80-967074-8-5.B32.;
2157 1994.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.80-85527-56-1.B14.;
2158 1994.Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-059-9.A37.;
2159 1994.Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.80-901240-4-6.A16.;
2160 1994.Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas..A35.;
2161 1994.Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS..B07.;
2162 1994.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.80-967178-9-8.A24.;
2163 1994.Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-069-6.A15.;
2164 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.80-967059-2-X.D36.;
2165 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.80-967059-2-X.A46.;
2166 1994.Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.808522747; 80-8522-74-7.C10.;
2167 1994.Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH..A24.;
2168 1994.Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.80-967099-8-4.B39.;
2169 1994.Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG..B10.;
2170 1994.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05303-9.R1.;
2171 1994.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05303-9.A11.;
2172 1994.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.80-7114-114-3.C36.;
2173 1994.Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.80-901571-1-4.A24.;
2174 1994.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.80-7113-093-1.a42.;
2175 1994.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-12-6.B17.;
2176 1994.Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.80-7021-109-1.A37.;
2177 1994.Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-031-4.A33.;
2178 1994.Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-36-3.A33.;
2179 1994.Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.C1y.;
2180 1994.Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.A44.;
2181 1994.Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.80-05-01130-X.A44.;
2182 1994.Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.80-85405-29-6.A44.;
2183 1994.Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.80-85405-29-6.C1y.;
2184 1994.Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.80-85587-03-3.A42.;
2185 1994.Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.80-7113-112-1.A41.;
2186 1994.Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.80-85662-08-6.A36.;
2187 1994.Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-64-1.C35.;
2188 1994.Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.0-14-062130-X.A26.;
2189 1994.Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.80-85487-25-X.C32.;
2190 1994.Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.80-7118-118-8.C23.;
2191 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.C33.;
2192 1994.Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.80-967099-0-9.B27.;
2193 1994.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-008-4.A40.;
2194 1994.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-008-4.D42.;
2195 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.U4.;
2196 1994.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-060-2.U5.;
2197 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.U3.;
2198 1994.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-057-2.U3.;
2199 1994.Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.80-7113-101-6.U3.;
2200 1994.Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-88-6.A32.;
2201 1994.Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-045-9.A40.;
2202 1994.Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-07-6.B25.;
2203 1994.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-067-X.A34.;
2204 1994.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-067-X.A34.;
2205 1994.Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.80-7165-016-1.C1y.;
2206 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.0-89870-481-2.D15.;
2207 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.80-7113-082-6.A43.;
2208 1994.Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.80-88706-00-9.A44.;
2209 1994.Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.80-7131-022-0.D36.;
2210 1994.Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.80-85768-27-5.C22.;
2211 1994.Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas..D37.;
2212 1994.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima..D36.;
2213 1994.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C2X.;
2214 1994.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..A20.;
2215 1994.Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK..U9.;
2216 1994.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.80-7114-110-0.A35.;
2217 1994.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.C2X.;
2218 1994.Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.80-7114-126-7.A22.;
2219 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-032-2.A32.;
2220 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-033-0.A44.;
2221 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.A25.;
2222 1994.Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.80-200-0191-3.C1y.;
2223 1994.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.83-228-0320-6.D11.;
2224 1994.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-039-X.A22.;
2225 1994.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.A48.;
2226 1994.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.C2X.;
2227 1994.KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:..B33.;
2228 1994.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.D48.;
2229 1994.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.A33.;
2230 1994.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.80-7114-115-1.A50.;
2231 1994.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.80-7114-122-4.A33.;
2232 1994.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.80-7114-122-4.A11.;
2233 1994.Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.80-966957-3-8.B21.;
2234 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.B15.;
2235 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.C1y.;
2236 1994.Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-07-8.C23.;
2237 1994.Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM..A41.;
2238 1994.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-01-5.A10.;
2239 1994.Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :..B33.;
2240 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.A36.;
2241 1994.Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.3-89543-057-9.C16.;
2242 1994.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.80-85487-22-5.A45.;
2243 1994.Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.80-7114-146-1.A46.;
2244 1994.Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.80-204-0237-3.A32.;
2245 1994.Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P19.;
2246 1994.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.80-7114-136-4.B21.;
2247 1994.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.80-7114-136-4.B43.;
2248 1994.Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:..D21.;
2249 1994.Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.80-85487-21-7.B17.;
2250 1994.Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK..D38.;
2251 1994.Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-098-4.D51.;
2252 1994.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.80-85310-39-2.A45.;
2253 1994.Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.80-7140-067-X.C15.;
2254 1994.Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-53-7.A32.;
2255 1994.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-046-2.C1y.;
2256 1994.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-046-2.A46.;
2257 1994.Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.80-88741-02-5.A22.;
2258 1994.Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.80-85282-53-4.A35.;
2259 1994.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.80-901160-4-3.a23.;
2260 1994.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.80-901160-4-3.C36.;
2261 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.80-7097-280-7.A44.;
2262 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.80-7097-281-5.A44.;
2263 1994.Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.80-85013-19-3.B06.;
2264 1994.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.80-967282-0-2.C1y.;
2265 1994.Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka..B27.;
2266 1994.Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM..D43.;
2267 1994.O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-050-5.B12.;
2268 1994.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.A35.;
2269 1994.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.B29.;
2270 1994.Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM..A22.;
2271 1994.Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM..A22.;
2272 1994.Pacovský, Petr.Velká kniha o uspořádání času : Poznejte svůj čtvrtý rozměr-čas...Praha:IDG.80-900872-7-2.D22.;
2273 1994.Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-049-1.A20.;
2274 1994.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.80-85571-03-X.A25.;
2275 1994.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.80-85571-04-8.A25.;
2276 1994.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo..B09.;
2277 1994.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo..B27.;
2278 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.C25.;
2279 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.C2X.;
2280 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8.A50.;
2281 1994.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.80-7114-139-9.B09.;
2282 1994.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.80-7114-139-9.B20.;
2283 1994.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-1-6.C32.;
2284 1994.Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.80-967136-6-3.A24.;
2285 1994.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.80-7114-108-9.A24.;
2286 1994.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-044-6.C35.;
2287 1994.Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.80-7113-100-8.A16.;
2288 1994.Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.80-85527-68-5.A22.;
2289 1994.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM..A24.;
2290 1994.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM..A13.;
2291 1994.Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-026-2.a48.;
2292 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.B39.;
2293 1994.Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
2294 1994.Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost..B31.;
2295 1994.Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-047-5.C33.;
2296 1994.Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.80-85282-85-2.B36.;
2297 1994.St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:..B37.;
2298 1994.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.80-7142-020-4.A27.;
2299 1994.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.80-7142-044-1.A27.;
2300 1994.Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-045-4.a48.;
2301 1994.Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.80-85799-02-2.D32.;
2302 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.D42.;
2303 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.A30.;
2304 1994.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-023-9.A44.;
2305 1994.Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.80-7021-130-X.A37.;
2306 1994.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-24-1.A34.;
2307 1994.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-3-2.A40.;
2308 1994.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.80-85310-38-4.C14.;
2309 1994.Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku..D34.;
2310 1994.Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.80-7114-112-7.C35.;
2311 1994.Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-52-9.A16.;
2312 1994.Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.83-228-0360-5.D26.;
2313 1994?.Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti..B21.;
2314 1995..Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-084-5.C2X.;
2315 1995..Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-110-2.A45.;
2316 1995..K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:..B28.;
2317 1995..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu..B36.;
2318 1995..Ruženec r.0.(1995).Košice:..P23.;
2319 1995..Spiritualita sv. Ignáca.:..B12.;
2320 1995..Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín..B21.;
2321 1995.Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.80-7192-005-3.B04.;
2322 1995.Alessandro Pronzato, Jozef Šimončič.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-178-1.B40.;
2323 1995.Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.80-7192-049-5.a42.;
2324 1995.Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-079-3.B11.;
2325 1995.Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.80-7113-128-8.B05.;
2326 1995.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.80-7192-018-5.A26.;
2327 1995.Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM..A25.;
2328 1995.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..A38.;
2329 1995.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.80-88795-01-X.A37.;
2330 1995.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.80-7097-314-5.A27.;
2331 1995.Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.80-85223-38-4.B14.;
2332 1995.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.80-7192-150-5.A43.;
2333 1995.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-87-1.U9.;
2334 1995.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.80-7165-045-5.B06.;
2335 1995.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-25-1.A26.;
2336 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.A32.;
2337 1995.Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.80-85846-00-4.A24.;
2338 1995.Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.80-85223-34-1.B09.;
2339 1995.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-95-2.A25.;
2340 1995.Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.80-7205-497-X.A47.;
2341 1995.Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie..A32.;
2342 1995.Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.80-7113-113-X.D38.;
2343 1995.Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.80-85929-03-1.A24.;
2344 1995.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-020-X.B23.;
2345 1995.Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L..B16.;
2346 1995.Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.8096706829; 80-967068-2-9.C2X.;
2347 1995.Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.80-7113-138-5.D36.;
2348 1995.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.80-86005-00-3.A16.;
2349 1995.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.80-86005-00-3.C35.;
2350 1995.Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.80-85795-17-5.C11.;
2351 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-154-X.A24.;
2352 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.80-7114-154-2.A40.;
2353 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.80-7114-154-2.A13.A13;
2354 1995.Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1-85326-245-5.C16.;
2355 1995.Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-025-5.C35.;
2356 1995.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H..C34.;
2357 1995.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-078-5.D33.;
2358 1995.Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.80-88743-10-9.B03.;
2359 1995.Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.80-7113-124-5.A50.;
2360 1995.Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-052-5.A15.;
2361 1995.František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.80-967274-9-4.B43.;
2362 1995.František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská..B30.;
2363 1995.Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.80-88776-04-X.C36.;
2364 1995.Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-075-6.A33.;
2365 1995.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.80-85487-18-7.C1y.;
2366 1995.Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano..D36.;
2367 1995.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH..B27.;
2368 1995.Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-153-4.B31.;
2369 1995.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-050-9.B13.;
2370 1995.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-67-7.B42.;
2371 1995.Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.80-7165-031-5.B02.;
2372 1995.Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava..B22.;
2373 1995.Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.80-7113-117-2.D33.;
2374 1995.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.80-7114-141-0.c20.;
2375 1995.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.80-7114-141-0.D16.;
2376 1995.Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK..A22.;
2377 1995.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.80-85291-16-9.B35.;
2378 1995.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.80-85291-16-9.B07.;
2379 1995.Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-36-9.A21.;
2380 1995.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-077-7.A20.;
2381 1995.Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.80-7192-051-7.A20.;
2382 1995.Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.3-929-84925-9.B10.;
2383 1995.Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.80-85310-51-1.C14.;
2384 1995.Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM..C15.;
2385 1995.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.80-7113-126-1.U5.;
2386 1995.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-092-0.U5.;
2387 1995.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-097-1.U3.;
2388 1995.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-121-8.U5.;
2389 1995.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.80-85487-30-6.U6.;
2390 1995.Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-089-0.U6.;
2391 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.A30.;
2392 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.C15.;
2393 1995.Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.80-7113-116-4.U3.;
2394 1995.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-055-X.A43.;
2395 1995.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.80-85527-73-1.A43.;
2396 1995.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-72-3.A13.;
2397 1995.Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.80-85336-31-6.D15.;
2398 1995.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.80-85310-49-X.A43.;
2399 1995.Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.80-7114-157-7.B19.;
2400 1995.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.80-7114-125-9.D46.;
2401 1995.Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-09-2.C2X.;
2402 1995.Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-022-3.A16.;
2403 1995.Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.80-7113-132-6.A47.;
2404 1995.Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.80-7192-065-7.A46.;
2405 1995.Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27.;
2406 1995.Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D26.;
2407 1995.Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.80-901571-4-9.C35.;
2408 1995.Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN..A20.;
2409 1995.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.80-88696-07-0.D32.;
2410 1995.Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.80-88795-06-0.B11.;
2411 1995.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-091-2.A25.;
2412 1995.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..C33.;
2413 1995.Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R2.;
2414 1995.Korec, Ján Chryzostom.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-161-5.A22.;
2415 1995.Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.80-7114-162-3.A24.;
2416 1995.Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).80-967040-0-1.D47.;
2417 1995.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.8022601357.A26.;
2418 1995.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.8022601357.D35.;
2419 1995.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.83-228-0396-6.D11.;
2420 1995.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.83-228-0418-0.D26.;
2421 1995.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.83-228-0418-0.D11.;
2422 1995.Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-080-2.A24.;
2423 1995.Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:..B23.;
2424 1995.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-076-4.D15.;
2425 1995.Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.80-85959-03-8.a42.;
2426 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.80-7165-039-0.A38.;
2427 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-03-1.C1X.;
2428 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-03-1.A38.;
2429 1995.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.80-85 223-33-3.A25.;
2430 1995.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.80-85581-12-4.B11.;
2431 1995.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.80-85581-12-4.B41.;
2432 1995.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-017-7.A21.;
2433 1995.Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.80-901542-7-1.C14.;
2434 1995.Luciani, A.Milosrdný samaritán.:..A46.;
2435 1995.Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.80-85319-44-6.A42.;
2436 1995.Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.80-855880-5-6.C13.;
2437 1995.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-48-1.B10.;
2438 1995.Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P19.;
2439 1995.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.80-88717-04-3.A22.;
2440 1995.Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.80-7178-066-9.D26.;
2441 1995.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.80-967068-4-5.A10.;
2442 1995.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-004-5.a42.;
2443 1995.Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.80-7106-058-5.D51.;
2444 1995.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-44-9.D46.;
2445 1995.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.80-85527-79-0.A35.;
2446 1995.Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.80-7115-106-8.A35.;
2447 1995.Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.80-85319-41-1.A45.;
2448 1995.Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-010-X.A15.;
2449 1995.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.80-85929-04-X.A11.;
2450 1995.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-91-X.A44.;
2451 1995.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.80-967298-0-2.A30.;
2452 1995.Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
2453 1995.Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
2454 1995.Mikluščák, Pavel.Mariológia. Spišské Podhradie:KS..B02.;
2455 1995.Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
2456 1995.Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
2457 1995.Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.80-85929-01-5.A25.;
2458 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.80-85291-19-3.B23.;
2459 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.80-85291-19-3.B38.;
2460 1995.Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.80-85527-96-0.A15.;
2461 1995.Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.80-7178-086-3.A37.;
2462 1995.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-072-1.A22.;
2463 1995.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-072-1.D42.;
2464 1995.Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.80-7113-134-2.A22.;
2465 1995.Nouwen, Henri.Mit offenen händen unser leben als gebet. Freiburg:Herder KG.3-451-23782-2.D43.;
2466 1995.Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.80-7114-138-0.C2X.;
2467 1995.Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-090-x.A16.;
2468 1995.Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela..U9.;
2469 1995.Pauliny, Andrej.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.80-85405-27-X.A37.;
2470 1995.Pauliny, Andrej.Umenie žiť.:Don Bosco.80-85405-26-1.B43.;
2471 1995.Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.80-85405-35-0.B38.;
2472 1995.Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.80-85405-35-0.B35.;
2473 1995.Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-25-3.B43.;
2474 1995.Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-25-3.B06.;
2475 1995.Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu..C13.;
2476 1995.Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.80-85768-68-2.C22.;
2477 1995.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.C1y.;
2478 1995.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.A20.;
2479 1995.Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.B28.;
2480 1995.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.80-7178-041-3.C2X.;
2481 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.C30.;
2482 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.A37.;
2483 1995.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-5-9.C32.;
2484 1995.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-054-3.A24.;
2485 1995.Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.80-7111-018-3.A15.;
2486 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.B30.;
2487 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.A10.;
2488 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.B37.;
2489 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.b13.;
2490 1995.Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.80-7113-118-0.A15.;
2491 1995.Rybár, Ján.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad..B14.;
2492 1995.Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:..b16.;
2493 1995.Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.80-7113-122-9.A35.;
2494 1995.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.80-85527-75-8.R3.;
2495 1995.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.80-88741-05-X.B35.;
2496 1995.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.80-88741-05-X.B18.;
2497 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.A32.;
2498 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.A30.;
2499 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.C10.;
2500 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.A25.;
2501 1995.Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.80-7114-218-2.C24.;
2502 1995.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.80-967041-4-1.D15.;
2503 1995.Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-054-8.C33.;
2504 1995.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.80-85291-14-2.A35.;
2505 1995.Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-025-0.A38.;
2506 1995.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-033-6.A27.;
2507 1995.Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.80-7114-145-3.A46.;
2508 1995.Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM..B08.;
2509 1995.Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-83-9.D43.;
2510 1995.Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-117-X.D31.;
2511 1995.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.80-85527-63-4.A35.;
2512 1995.Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-064-0.D43.;
2513 1995.Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.80-901834-0-9.C2X.;
2514 1995.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.80-901957-1-7.A33.;
2515 1995.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.80-967341-0-5.A35.;
2516 1995.Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.80-7182-004-0.A46.;
2517 1995.Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-080-7.B33.;
2518 1995.Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM..B06.;
2519 1995.Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.80-85495-44-9.A47.;
2520 1995.Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.80-85495-40-6.A47.;
2521 1995.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-31-4.D36.;
2522 1995.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-31-4.A35.;
2523 1995.Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.80-901614-9-9.A11.;
2524 1995.Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-10-5.B18.;
2525 1995.Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
2526 1995.Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.80-7113-146-6.C35.;
2527 1995.Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.80-967296-1-6.A41.;
2528 1995.Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-061-6.B02.;
2529 1995.Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.80-85325-07-1.B33.;
2530 1995.Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.80-967749-1-3.B01.;
2531 1995.Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.80-7113-136-9.A16.;
2532 1995.Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.80-901614-6-4.a42.;
2533 1995.Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.80-901605-0-6.A47.;
2534 1995?..Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA..B17.;
2535 1995?..Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku..B24.;
2536 1995?.Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:..B16.;
2537 1995?.Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.965-280-063-5.D13.;
2538 1995?.Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:..B07.;
2539 1995?.Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko..B33.;
2540 1995?.Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:..B17.;
2541 1995?.Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat..B03.;
2542 1995?.Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA..B19.;
2543 1996..Druhá PEPO príručka.Bratislava:eRko.808871012X;80-88710-12-X.B35.;
2544 1996..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.80-85436-46-9.D32.;
2545 1996..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :.80-85436-47-X.D32.;
2546 1996..Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-149-8.D31.;
2547 1996..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.80-88724-06-6.A38.;
2548 1996..Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-135-8.B27.;
2549 1996..Ruženec r.1.(1996).Košice:..P23.;
2550 1996..Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-043-9.B23.;
2551 1996..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.80-88723-38-8.D16.;
2552 1996.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-097-5.B41.;
2553 1996.Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.80-7192-133-5.B37.;
2554 1996.Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.80-967559-0-0.B42.;
2555 1996.Athanasius,(ca 295-373).Život sv. Antonína Poustevníka.Praha ::Česká křesťanská akademie,.80-901957-5-X (Refugium Velehrad-Roma : brož.).A31.;
2556 1996.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-101-9.A40.;
2557 1996.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-101-9.C22.;
2558 1996.Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.80-85487-41-1.A21.;
2559 1996.Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM..A24.;
2560 1996.Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-158-0.C14.;
2561 1996.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.80-7114-190-9.C3x.;
2562 1996.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.80-7097-341-2.A27.;
2563 1996.Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.80-7192-117-3.B11.;
2564 1996.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-154-8.A43.;
2565 1996.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-094-0.b13.;
2566 1996.Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka..B26.;
2567 1996.Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.80-85405-48-2.B42.;
2568 1996.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-039-5.C2X.;
2569 1996.Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.80-7113-135-0.A20.;
2570 1996.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.80-968634-4-4.B35.;
2571 1996.Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.80-7113-185-7.C1x.;
2572 1996.Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.80-7192-096-7.b13.;
2573 1996.Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh..Zvolen:Združenie Jas.8088795281;80-88795-28-1.B34.;
2574 1996.Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.80-7205-354-X.A21.;
2575 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.D43.;
2576 1996.Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.80-7178-092-8.A25.;
2577 1996.Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.80-85405-40-7.D13.;
2578 1996.Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca..B38.;
2579 1996.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.80-7114-197-6.B27.;
2580 1996.De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.80-85319-58-6.A11.;
2581 1996.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.80-85487-48-9.A31.;
2582 1996.Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.80-85495-65-1.R1.;
2583 1996.Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-041-7.C2X.;
2584 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.A24.;
2585 1996.Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.80-967376-3-5.A47.;
2586 1996.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-155-2.A20.;
2587 1996.Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:..B10.;
2588 1996.Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.80-85959-07-0.A44.;
2589 1996.Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-32-2.A20.;
2590 1996.Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.80-88795-26-5.A27.;
2591 1996.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.80-7165-051-X.B43.;
2592 1996.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.80-7165-052-8.B25.;
2593 1996.Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.80-88778-29-8.A33.;
2594 1996.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.80-88733-36-7.D45.;
2595 1996.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.80-88733-37-5.D45.;
2596 1996.Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.80-901500-9-8.D14.;
2597 1996.Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.80-85815-55-9.D16.;
2598 1996.Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-115-7.A45.;
2599 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.B38.;
2600 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.B38.;
2601 1996.Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.80-85310-58-9.A45.;
2602 1996.Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.80-7114-189-5.a48.;
2603 1996.Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-065-X.B23.;
2604 1996.Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.80-7113-157-1.A45.;
2605 1996.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-15-5.C23.;
2606 1996.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.80-88944-36-8.D34.;
2607 1996.Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.80-7162-169-2.D42.;
2608 1996.Halás, Štefan.Profesor Hlaváč.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-127-7.A40.;
2609 1996.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-128-0.A26.;
2610 1996.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.80-7114-191-7.A13.;
2611 1996.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.80-7114-191-7.C16.;
2612 1996.Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo..B25.;
2613 1996.Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.80-85405-47-4.A44.;
2614 1996.Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.80-85405-47-4.C1y.;
2615 1996.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.80-967485-1-3.A35.;
2616 1996.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-53-9.C2X.;
2617 1996.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.80-85405-49-0.D47.;
2618 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.D31.;
2619 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.A32.;
2620 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.A14.;
2621 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.D48.;
2622 1996.Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.80-85587-04-1.A24.;
2623 1996.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.80-85291-31-2.A35.;
2624 1996.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-085-1.B11.;
2625 1996.Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.:.80-7113-171-7.A42.;
2626 1996.Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-119-1.C2X.;
2627 1996.Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.80-85459-04-3.A35.;
2628 1996.Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.80-85459-03-5.B02.;
2629 1996.Ištvaník, Štefan.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.80-88724-09-0.B28.;
2630 1996.Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.80-7198-066-8.A15.;
2631 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.B41.;
2632 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.B37.;
2633 1996.Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-23-0.B30.;
2634 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.D41.;
2635 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.A26.;
2636 1996.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.80-85487-49-7.A44.;
2637 1996.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-168-4.D45.;
2638 1996.Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-011-4.U4.;
2639 1996.Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.80-85405-57-1.U6.;
2640 1996.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.80-88775-21-3.C32.;
2641 1996.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-181-1.U5.;
2642 1996.Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela..B17.;
2643 1996.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-148-X.U3.;
2644 1996.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-042-4.U4.;
2645 1996.Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-093-2.C2X.;
2646 1996.Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.:Eko-konzult.80-88809-15-0.D48.;
2647 1996.Jozef Šuppa, Mária Michálková.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-105-1.C1y.;
2648 1996.Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-12-2.B26.;
2649 1996.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.80-7114-187-9.A37.;
2650 1996.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.80-7114-187-9.C30.;
2651 1996.Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-88820-01-4.C20.;
2652 1996.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-061-0.D22.;
2653 1996.Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM..A15.;
2654 1996.Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.80-966996-4-4.B21.;
2655 1996.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:..B17.;
2656 1996.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.80-967545-3-X.U8.;
2657 1996.Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-183-6.A22.;
2658 1996.Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.80-85487-45-4.D42.;
2659 1996.Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.80-85487-45-4.D46.;
2660 1996.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.80-08-00305-7.R5.;
2661 1996.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.83-228-0594-2.D25.;
2662 1996.Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-074-8.A24.;
2663 1996.Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.80-7021-179-2.D38.;
2664 1996.Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.80-7178-122-3.D38.;
2665 1996.Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-063-0.D38.;
2666 1996.Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.80-7192-127-0.A41.;
2667 1996.Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.80-7021-177-6.A15.;
2668 1996.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.80-7192-161-0.C10.;
2669 1996.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-146-7.A43.;
2670 1996.Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.80-88717-14-0.A22.;
2671 1996.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.80-88717-12-4.A41.;
2672 1996.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.80-88717-12-4.A10.;
2673 1996.Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.80-88717-15-9.A43.;
2674 1996.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.80-7113-163-6.A31.;
2675 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.C2X.;
2676 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.C33.;
2677 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.A32.;
2678 1996.Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.80-88741-13-0.A13.;
2679 1996.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.80-85405-37-7.C22.;
2680 1996.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.80-85405-37-7.A50.;
2681 1996.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.80-7114-177-1.B06.;
2682 1996.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.80-85310-56-2.B38.;
2683 1996.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.80-85310-56-2.B23.;
2684 1996.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.80-7114-182-8.B04.;
2685 1996.Malý Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-126-9.D36.;
2686 1996.Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P19.;
2687 1996.Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.80-85319-54-3.D21.;
2688 1996.Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-122-1.A50.;
2689 1996.Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.80-7140-077-7.D32.;
2690 1996.Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C3x.;
2691 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.83-228-0484-9.D25.;
2692 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.83-228-0444-X.D11.;
2693 1996.Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.80-85319-55-1.A35.;
2694 1996.Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.80-85319-48-9.A34.;
2695 1996.Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.80-88743-16-8.C32.;
2696 1996.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.80-967298-1-0.C25.;
2697 1996.Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.80-900496-8-0.A34.;
2698 1996.Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.80-900496-7-2.A34.;
2699 1996.Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D33.;
2700 1996.Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.80-85959-08-9.A42.;
2701 1996.Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-110-8.D33.;
2702 1996.Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-102-7.A24.;
2703 1996.Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.80-967400-5-9.A46.;
2704 1996.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.80-7114-198-4.B05.;
2705 1996.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.80-7113-165-2.A15.;
2706 1996.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-090-4.C33.;
2707 1996.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-103-5.A40.;
2708 1996.Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela..B26.;
2709 1996.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-128-5.U8.;
2710 1996.Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.80-85405-28-8.A37.;
2711 1996.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.80-7203-036-1.C23.;
2712 1996.Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.80-85319-60-8.D36.;
2713 1996.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM..D36.;
2714 1996.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM..A40.;
2715 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.A45.;
2716 1996.Porubčan, Jozef.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-132-3.suscm.;
2717 1996.Porubčan, Jozef.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-161-7.A20.;
2718 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.C2X.;
2719 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.C2X.;
2720 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.A44.;
2721 1996.Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.80-7178-098-7.A20.;
2722 1996.Priatelia, PREZIDENTA TISU NA SLOVENSKU A V CUDZINE.Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel. Dr.Jozef Tiso o sebe : jeho obhajovacia reč pred tzv.Národným súdom v Bratislave dňa 17.a 18. marca 1947.Bratislava:S-G-T PLUS.80-85587-05-X.D47.;
2723 1996.Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-32-9.A15.;
2724 1996.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-122-6.B21.;
2725 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.D51.;
2726 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.C20.;
2727 1996.Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.80-967255-0-5.A10.;
2728 1996.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.80-85310-67-8.C10.;
2729 1996.Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.80-85310-62-7.a48.;
2730 1996.Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-16-4.C2X.;
2731 1996.Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-16-4.c14.;
2732 1996.Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.80-85815-49-4.R6.;
2733 1996.Selecký, Anton.M Rosa 4.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
2734 1996.Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.80-7114-172-0.B11.;
2735 1996.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-098-3.B11.;
2736 1996.Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.80-967646-0-8.B31.;
2737 1996.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.80-901957-8-4.D43.;
2738 1996.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.80-7113-152-0.B38.;
2739 1996.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.80-7113-152-0.B14.;
2740 1996.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-147-5.B41.;
2741 1996.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-42-2.D33.;
2742 1996.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-42-2.A34.;
2743 1996.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.80-967620-0-1.A20.;
2744 1996.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.80-7165-071-4.A41.;
2745 1996.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.80-88743-12-5.A25.;
2746 1996.Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.80-7021-200-4.A42.;
2747 1996.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.80-86045-02-1.C13.;
2748 1996.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.80-7114-175-5.A16.;
2749 1996.Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.C34.;
2750 1996.Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.C1y.;
2751 1996.Šuppa, Jozef.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-092-6.C1y.;
2752 1996.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-131-0.C2X.;
2753 1996.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.80-7114-176-3.B04.;
2754 1996.Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.80-7192-152-1.A15.;
2755 1996.Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-143-2.B11.;
2756 1996.Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.80-85405-55-5.B31.;
2757 1996.Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-124-2.B27.;
2758 1996.Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.80-85327-18-X.C35.;
2759 1996.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-035-2.A44.;
2760 1996.Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.80-85495-62-7.D36.;
2761 1996.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.80-7165-055-2.B27.;
2762 1996.Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.80-88717-10-8.A27.;
2763 1996.Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela..B33.;
2764 1996.Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA..C11.;
2765 1996.Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
2766 1996.Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B33.;
2767 1996.Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.80-901571-6-5.A24.;
2768 1996.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.80-967560-9-5.A26.;
2769 1996.Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.8390488906;83-904889-0-6.A34.;
2770 1996.Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL..B19.;
2771 1996, c1991.Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.80-7113-179-2.C20.;
2772 1997..Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.80-85291-43-6.B22.;
2773 1997..Náboženstvá sveta..Bratislava:Mladé letá.8006007543; 80-06-00754-3.C17.;
2774 1997..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].80-7131-031-X.B38.;
2775 1997..Nebe nad močály.Olomouc:MCM..B06.;
2776 1997..Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.80-7114-199-2.A50.;
2777 1997..Ruženec r.2.(1997).Košice:..P23.;
2778 1997.Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.80-85405-60-1.B26.;
2779 1997.Augustyn, Jozef.Kdo je můj bližní? : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-313-3.D43.;
2780 1997.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-313-3.A16.;
2781 1997.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.80-7114-185-2.A12.;
2782 1997.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.80-7114-185-2.A35.;
2783 1997.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.80-88717-20-5.A22.;
2784 1997.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.80-88717-20-5.D48.;
2785 1997.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.80-8081-049-4.A38.;
2786 1997.Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-012-2.D13.;
2787 1997.Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-015-7.D13.;
2788 1997.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-194-3.A26.;
2789 1997.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-194-3.C30.;
2790 1997.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
2791 1997.Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.80-7192-271-4.D43.;
2792 1997.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.80-7192-307-9.A15.;
2793 1997.Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.80-7165-078-1.A32.;
2794 1997.Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.80-902069-6-4.R3.;
2795 1997.Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.80-88795-37-0.B35.;
2796 1997.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.80-85319-67-5.D38.;
2797 1997.Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-258-7.A42.;
2798 1997.Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.80-85495-72-4.C1y.;
2799 1997.Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-05-8.c12.;
2800 1997.Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.80-85515-43-1.D32.;
2801 1997.Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.80-967559-2-7.B35.;
2802 1997.Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.80-967559-2-7.B29.;
2803 1997.Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..D46.;
2804 1997.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-01-5.C23.;
2805 1997.Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.80-85959-29-1.A27.;
2806 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.D41.;
2807 1997.Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.80-88719-66-6.C32.;
2808 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.A20.;
2809 1997.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.80-7165-077-3.B26.;
2810 1997.Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.0-19-422708-1.C15.;
2811 1997.Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.80-06-00778-0.A38.;
2812 1997.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-130-7.D34.;
2813 1997.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-130-7.C1y.;
2814 1997.Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.80-7178-182-7.A31.;
2815 1997.Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-200-1.C1y.;
2816 1997.Filipek, Andrej SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-153-1.A22.;
2817 1997.Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.80-967559-4-3.A27.;
2818 1997.Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.80-85139-63-4.A13.;
2819 1997.Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..80-901601-9-0.C30.;
2820 1997.Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..80-86123-01-4.C30.;
2821 1997.Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.80-85974-18-5 .C30.;
2822 1997.Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.80-967298-4-5.D42.;
2823 1997.Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov..B28.;
2824 1997.G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-188-2.R6.;
2825 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.B03.;
2826 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.B42.;
2827 1997.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.80-7192-181-5.A16.;
2828 1997.Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.80-7114-216-6.A46.;
2829 1997.Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.80-86005-46-1.A24.;
2830 1997.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH..B26.;
2831 1997.Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM..B18.;
2832 1997.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.80-238-0972-5.D38.;
2833 1997.Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.80-7178-143-6.D43.;
2834 1997.Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.80-7021-222-5.A37.;
2835 1997.Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-34-7.B17.;
2836 1997.Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.80-06-00782-9.C14.;
2837 1997.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.80-85405-74-1.A35.;
2838 1997.Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-207-9.A38.;
2839 1997.Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.80-85959-09-7.A20.;
2840 1997.Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-149-3.B25.;
2841 1997.Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.80-7113-197-0.C3x.;
2842 1997.Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.80-86005-61-5.A14.;
2843 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.C22.;
2844 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.D47.;
2845 1997.Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.80-86093-08-5.C11.;
2846 1997.Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.80-902146-2-2.C13.;
2847 1997.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.80-85405-72-5.D35.;
2848 1997.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.80-85405-72-5.C1y.;
2849 1997.Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-29-X.B28.;
2850 1997.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-40-0.B34.;
2851 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-193-5.U3.;
2852 1997.Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:..U3.;
2853 1997.Janáč, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-050-6.A13.;
2854 1997.Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.80-7178-789-2.A16.;
2855 1997.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.80-85161-18-4.B41.;
2856 1997.Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.80-967639-1-1.A34.;
2857 1997.Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-253-6.A26.;
2858 1997.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-19-X.C1y.;
2859 1997.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-19-X.C2X.;
2860 1997.Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-18-1.D14.;
2861 1997.Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.80-7165-107-9.A31.;
2862 1997.Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.80-86019-55-1.D46.;
2863 1997.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-73-2.D42.;
2864 1997.Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.80-85959-28-3.A41.;
2865 1997.Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.80-967756-8-5.D15.;
2866 1997.Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:..B08.;
2867 1997.Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:..B08.;
2868 1997.Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:..B08.;
2869 1997.Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.80-89063-02-0.D33.;
2870 1997.Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska..B33.;
2871 1997.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM..A20.;
2872 1997.Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-234-6.U8.;
2873 1997.Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-185-4.U8.;
2874 1997.Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.80-7114-201-8.A32.;
2875 1997.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.83-907293-1-8.A33.;
2876 1997.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-143-4.C3x.;
2877 1997.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-143-4.C23.;
2878 1997.Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.80-900397-5-8.B34.;
2879 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.D15.;
2880 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.D25.;
2881 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.C2X.;
2882 1997.Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.80-85487-19-5.A47.;
2883 1997.Luscoň, Jozef.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.80-88680-09-3.D31.;
2884 1997.Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.80-88717-19-1.B38.;
2885 1997.Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-158-7.B36.;
2886 1997.Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P19.;
2887 1997.Malý, Vincent 1922-.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.80-85413-32-9.B30.;
2888 1997.Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM..D38.;
2889 1997.Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-168-X.C22.;
2890 1997.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-241-2.D43.;
2891 1997.Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-142-6.A22.;
2892 1997.Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.80-06-00830-2.R6.;
2893 1997.Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.80-85501-08-2.D15.;
2894 1997.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-172-8.A22.;
2895 1997.Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C22.;
2896 1997.Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM..D37.;
2897 1997.Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-049-2.D34.;
2898 1997.Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-174-4.A13.;
2899 1997.Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.80-967249-4-0.A25.;
2900 1997.Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.80-7178-175-4.A41.;
2901 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.C30.;
2902 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.A26.;
2903 1997.Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.80-88775-29-9.A22.;
2904 1997.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-7-5.C32.;
2905 1997.Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva..D14.;
2906 1997.Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.80-967801-3-1.A27.;
2907 1997.Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.80-900931-6-7.B03.;
2908 1997.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-197-8.U8.;
2909 1997.Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.80-85719-08-8.D22.;
2910 1997.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.80-85223-47-3.B38.;
2911 1997.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.80-85223-47-3.A35.;
2912 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.B03.;
2913 1997.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.80-7114-203-4.A24.;
2914 1997.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.80-7114-203-4.C3x.;
2915 1997.Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.80-900496-9-9.C1y.;
2916 1997.Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.80-900496-9-9.A47.;
2917 1997.Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-0-9.A25.;
2918 1997.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-178-7.D46.;
2919 1997.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-178-7.C23.;
2920 1997.Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.80-88717-17-5.D42.;
2921 1997.Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-248-X.A42.;
2922 1997.Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.80-7178-141-X.A16.;
2923 1997.Selecký, Anton.M Rosa 5.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
2924 1997.Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-207-4.A22.;
2925 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.A43.;
2926 1997.Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.80-88795-27-3.B12.;
2927 1997.Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM..B16.;
2928 1997.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-159-0.C36.;
2929 1997.Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-164-5.A16.;
2930 1997.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.D42.;
2931 1997.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.A40.;
2932 1997.Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.80-7114-206-9.C1y.;
2933 1997.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.80-7113-188-1.D43.;
2934 1997.Stanček, Ľubomír.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.80-7142-056-5.A20.;
2935 1997.Stanček, Ľubomír.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.80-7142-055-7.A27.;
2936 1997.Stariček, Imrich.Kozmológia.:..B19.;
2937 1997.Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.80-967620-1-X.C11.;
2938 1997.Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.80-7165-102-8.C32.;
2939 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.A46.;
2940 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.D31.;
2941 1997.Šťastný, Peter.Hokej na dvoch kontinentoch.Bratislava:Timy.80-88799-59-7.D12.;
2942 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.A35.;
2943 1997.Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel..A38.;
2944 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.C13.;
2945 1997.Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.80-85495-69-4.A47.;
2946 1997.Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.80-85495-61-9.C16.;
2947 1997.Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-214-1.a48.;
2948 1997.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.80-85766-98-1.A15.;
2949 1997.Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.80-7021-221-7.A27.;
2950 1997.Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-59-8.B26.;
2951 1997.Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.:.80-202-0655-8.C11.;
2952 1997.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.80-85310-80-5.B36.;
2953 1997.Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.80-88795-34-6.B17.;
2954 1997.William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.80-8053-047-5.R6.;
2955 1997.Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.80-967069-1-8.D33.;
2956 1997.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.80-7114-211-5.D48.;
2957 1997-.Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.80-901834-3-3.c1x.;
2958 1997, 1999.R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.80-7114-275-1.C2X.;
2959 1998..300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.80-85291-54-1.B28.;
2960 1998..Svätý Ruženec r.3 (1998).Košice:DMC Salve..P23.;
2961 1998..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.80-85405-87-3.C1y.;
2962 1998..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.80-85405-87-3.C2X.;
2963 1998.Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-82-2.B42.;
2964 1998.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-191-4.A44.;
2965 1998.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-183-3.C36.;
2966 1998.Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM..A47.;
2967 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.A20.;
2968 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.D45.;
2969 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.A21.;
2970 1998.Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.83-7097-424-4.B26.;
2971 1998.Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM..B15.;
2972 1998.Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.80-88717-28-0.A27.;
2973 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.D42.;
2974 1998.Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.83-7033-250-1.B24.;
2975 1998.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-249-4.C2X.;
2976 1998.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-249-4.D35.;
2977 1998.Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.80-85405-83-0.C1y.;
2978 1998.Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.80-967801-6-6.B37.;
2979 1998.Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.80-88775-89-2.C32.;
2980 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-240-4.A43.;
2981 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.80-7192-174-2.A43.;
2982 1998.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.80-86144-23-2.R3.;
2983 1998.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-361-3.C3x.;
2984 1998.Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.80-85495-77-5.C15.;
2985 1998.Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.80-902146-3-0.C13.;
2986 1998.Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.80-967341-1-3.A20.;
2987 1998.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.80-88704-16-2.D11.;
2988 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3.C23.;
2989 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3.C1y.;
2990 1998.Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.80-7192-218-8.C11.;
2991 1998.Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.80-06-00874-4.R4.;
2992 1998.Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.80-06-00889-2.D14.;
2993 1998.Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.80-85929-28-7.D43.;
2994 1998.Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.80-967857-7-X.A30.;
2995 1998.Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín..B20.;
2996 1998.Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.80-7165-168-0.A22.;
2997 1998.Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.80-967878-0-2.R4.;
2998 1998.Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-184-1.A20.;
2999 1998.Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.80-7192-273-0.A25.;
3000 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.D36.;
3001 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.C3x.;
3002 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.A11.;
3003 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH..B26.;
3004 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH..B35.;
3005 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:..D36.;
3006 1998.Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-201-5.C2X.;
3007 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.A22.;
3008 1998.Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.80-7192-015-0.D43.;
3009 1998.Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-352-4.A24.;
3010 1998.Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.80-7192-326-5.A11.;
3011 1998.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.80-7192-275-7.C2X.;
3012 1998.Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.80-85291-56-8.B17.;
3013 1998.Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.80-968069-0-4.D22.;
3014 1998.Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:..B07.;
3015 1998.Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.80-88775-55-8.C33.;
3016 1998.Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.80-968020-0-3.C11.;
3017 1998.Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.80-7168-607-7.A10.;
3018 1998.Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-188-4.B25.;
3019 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.A37.;
3020 1998.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.80-7021-208-X.A50.;
3021 1998.Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.80-8046-092-2.D24.;
3022 1998.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.80-88933-03-X.U5.;
3023 1998.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.80-88933-06-4.U3.;
3024 1998.Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.80-7192-333-8.B11.;
3025 1998.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.80-7192-183-1.A43.;
3026 1998.Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM..D43.;
3027 1998.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-194-9.B37.;
3028 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.A50.;
3029 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.D15.;
3030 1998.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-25-4.A27.;
3031 1998.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-25-4.C3x.;
3032 1998.Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.80-7165-166-4.A26.;
3033 1998.Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.80-7165-166-4.C2X.;
3034 1998.Jurko, Jozef.Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.80-88680-21-2.D38.;
3035 1998.Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.80-7165-129-X.R3.;
3036 1998.Kaffanke, Jakobus.Heinrich Seuse - Diener ser Ewigen Weisheit.:.3-928698-15-X.C25.;
3037 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.A35.;
3038 1998.Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.8391006123;83-910061-2-3.A27.;
3039 1998.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-230-3.A24.;
3040 1998.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu. Rožňava:BÚ..C24.;
3041 1998.Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:..B27.;
3042 1998.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-233-8.U9.;
3043 1998.Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.80-7114-223-9.A32.;
3044 1998.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.80-7153-174-X.R6.;
3045 1998.Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.80-967762-4-X.C2X.;
3046 1998.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85291-52-5.A25.;
3047 1998.Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-212-9.A24.;
3048 1998.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.83-228-0217-X.D24.;
3049 1998.Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM..B16.;
3050 1998.Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.80-7215-076-6.A47.;
3051 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.C17.;
3052 1998.Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.80-968072-4-2.B03.;
3053 1998.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.80-85310-98-8.C2X.;
3054 1998.Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.80-7106-122-0.D36.;
3055 1998.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.80-85310-85-6.B20.;
3056 1998.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.80-85310-93-7.B04.;
3057 1998.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo..B30.;
3058 1998.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo..B36.;
3059 1998.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.80-967851-3-3.A25.;
3060 1998.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.80-967851-3-3.D45.;
3061 1998.Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.80-85310-91-0.D51.;
3062 1998.Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..80-7130-075-6.C23.;
3063 1998.Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.80-88741-22-X.A20.;
3064 1998.Luscoň, Jozef.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-237-0.A23.;
3065 1998.Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.80-88879-48-5.R3.;
3066 1998.Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
3067 1998.Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.80-88828-12-0.D26.;
3068 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.A26.;
3069 1998.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.83-909705-2X.D26.;
3070 1998.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-92-9.c12.;
3071 1998.McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.80-85190-93-1.R3.;
3072 1998.Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-002-8.D11.;
3073 1998.Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.80-85319-77-2.a12.;
3074 1998.Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.80-7145-228-9.R1.;
3075 1998.Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove..B03.;
3076 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.A41.;
3077 1998.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.80-7114-241-7.A22.;
3078 1998.Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.80-85291-57-6.B42.;
3079 1998.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-206-6.A35.;
3080 1998.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-206-6.B43.;
3081 1998.Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.80-88743-21-4.D35.;
3082 1998.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..80-901876-1-7.D15.;
3083 1998.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.80-85487-54-3.A10.;
3084 1998.Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.80-967376-8-6.D44.;
3085 1998.Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.80-222-0473-0.D14.;
3086 1998.Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM..A21.;
3087 1998.Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-888-20-11-1.D11.;
3088 1998.Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-262-5.A43.;
3089 1998.Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-196-5.A31.;
3090 1998.Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-196-5.A10.;
3091 1998.Porubčan, Jozef.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-204-X.A31.;
3092 1998.Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-175-7.D25.;
3093 1998.Porubčan, Jozef.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.80-7165-158-3.A31.;
3094 1998.Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.80-902179-6-6.C11.;
3095 1998.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-192-2.C30.;
3096 1998.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-192-2.A26.;
3097 1998.Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.80-86108-01-5.C32.;
3098 1998.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.80-85575-17-5.D12.;
3099 1998.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.80-7114-225-5.C12.;
3100 1998.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.80-7021-173-3.A50.;
3101 1998.Rajmund Ondruš.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-219-8.A10.;
3102 1998.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.80-7114-219-0.C1y.;
3103 1998.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.80-7114-219-0.A22.;
3104 1998.Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.80-7021-286-1.A32.;
3105 1998.Selecký, Anton.M Rosa 6.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
3106 1998.Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.80-88849-20-9.A36.;
3107 1998.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.80-86146-05-7.A46.;
3108 1998.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-37-2.D37.;
3109 1998.Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM..A15.;
3110 1998.Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-175-2.C3x.;
3111 1998.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-170-X.C16.;
3112 1998.Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.0-7363-0463-0.A34.;
3113 1998.Stanček, Ľubomír.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-058-1.A25.;
3114 1998.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.80-7114-246-8.C30.;
3115 1998.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.80-7114-246-8.A45.;
3116 1998.Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.80-88741-23-8.A43.;
3117 1998.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-185-X.A34.;
3118 1998.Šmálov, Jozef Kútnik.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.80-7114-210-7.A22.;
3119 1998.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.80-86045-26-9.A11.;
3120 1998.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.80-86045-26-9.A24.;
3121 1998.Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.80-7165-099-4.B11.;
3122 1998.Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.80-967913-4-6.A46.;
3123 1998.Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM..B02.;
3124 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.C2X.;
3125 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.a48.;
3126 1998.Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.80-85495-15-5.A47.;
3127 1998.Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.80-85495-78-3.A47.;
3128 1998.Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje..D43.;
3129 1998.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.80-967330-2-8.A40.;
3130 1998.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.80-967330-2-8.D11.;
3131 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.80-85310-86-4.D42.;
3132 1998.Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.80-85405-91-1.C2X.;
3133 1998.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.OP.;
3134 1998.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.80-7090-485-2.B40.;
3135 1998.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.80-7090-485-2.B01.;
3136 1998.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-120-6.C3x.;
3137 1998.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-120-6.A50.;
3138 1998.Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.80-7178-259-9.A24.;
3139 1998.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.80-7097-372-2.A32.;
3140 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.C3x.;
3141 1999..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.80-88774-61-6.B30.;
3142 1999..Dominikánski laici.:.80-88739-42-X.B22.;
3143 1999..Dominikánski laici.:.80-88739-42-X.B33.;
3144 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.D48.;
3145 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.D34.;
3146 1999..Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.8390970546;83-909705-4-6.A46.;
3147 1999..Svätý Ruženec r.4 (1999).Košice:DMC Salve..P23.;
3148 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.D48.;
3149 1999..Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej..B34.;
3150 1999.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.80-7114-274-3.D46.;
3151 1999.Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.80-86045-38-2.A11.;
3152 1999.Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.80-7192-426-1.A22.;
3153 1999.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-309-7.A26.;
3154 1999.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-244-9.A25.;
3155 1999.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-244-9.A16.;
3156 1999.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-273-2.C3x.;
3157 1999.Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.80-88717-35-3.A22.;
3158 1999.Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-012-8.A47.;
3159 1999.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not..A45.;
3160 1999.Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.80-85929-34-1.A42.;
3161 1999.Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-269-9.D45.;
3162 1999.Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.80-88933-26-9.C33.;
3163 1999.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.80-85310-96-1.D46.;
3164 1999.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-213-9.A20.;
3165 1999.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.80-88795-65-6.B35.;
3166 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.80-88944-08-2.A45.;
3167 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.D45.;
3168 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.A16.;
3169 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.A45.;
3170 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.A31.;
3171 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.A45.;
3172 1999.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.:Kostelní Vydří :.80-7192-417-2.A31.;
3173 1999.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
3174 1999.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
3175 1999.Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.80-7203-242-9.C33.;
3176 1999.Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-262-7.D25.;
3177 1999.Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.80-88939-09-7.A31.;
3178 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.B04.;
3179 1999.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.80-88944-27-9.B04.;
3180 1999.Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-215-6.A11.;
3181 1999.Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.80-85495-66-X.A26.;
3182 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.A50.;
3183 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.A50.;
3184 1999.Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.80-85959-39-9.A15.;
3185 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.A45.;
3186 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.B39.;
3187 1999.Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.80-86005-90-9.A14.;
3188 1999.Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS..B12.;
3189 1999.František Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.80-88933-28-5.D25.;
3190 1999.Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.80-7021-268-3.a42.;
3191 1999.Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.80-967013-9-8.A24.;
3192 1999.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.80-88933-24-2.B20.;
3193 1999.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.80-7114-267-0.C2X.;
3194 1999.Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.80-85319-85-3.D43.;
3195 1999.Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.80-7226-135-5.C2X.;
3196 1999.Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-88944-24-4.A41.;
3197 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.C35.;
3198 1999.Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-375-3.A50.;
3199 1999.Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.80-7165-182-6.B18.;
3200 1999.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-285-0.A34.;
3201 1999.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-285-0.C24.;
3202 1999.Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-261-9.A13.;
3203 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.C2X.;
3204 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.A25.;
3205 1999.Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.80-968191-3-5.C16.;
3206 1999.Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.80-7114-276-X.A10.;
3207 1999.Hudák, Pavol.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC..B29.;
3208 1999.Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma..B28.;
3209 1999.Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-241-4.C1y.;
3210 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.80-88933-38-2.U5.;
3211 1999.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.80-88933-39-0.u6.;
3212 1999.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-280-X.U5.;
3213 1999.Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.80-88933-35-8.u6.;
3214 1999.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.80-7114-248-4.A43.;
3215 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.A43.;
3216 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.C3x.;
3217 1999.Janáč, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.80-968215-8-X.A36.;
3218 1999.Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.80-88978-17-3.C23.;
3219 1999.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.80-85413-11-6.A13.A13;
3220 1999.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.80-968246-5-1.D12.;
3221 1999.Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-28-9.A33.;
3222 1999.Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.80-968225-2-7.A31.;
3223 1999.Jurko, Jozef.CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza..A21.;
3224 1999.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.80-88944-28-7.B04.;
3225 1999.Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.80-7266-022-5.B10.;
3226 1999.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.80-85594-07-2.a35.;
3227 1999.Kláštor sv Štefana, Meteora.I cimeli del Monastero di santo stefano. Meteore:Turistický úrad Kalambaka.960-85455-8-7.D21.;
3228 1999.Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-287-0.A43.;
3229 1999.Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov..B24.;
3230 1999.Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.80-7017-265-7.D32.;
3231 1999.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-279-6.U8.;
3232 1999.Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM..U9.;
3233 1999.Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.80-86040-08-9.C35.;
3234 1999.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-309-1.U10.;
3235 1999.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.80-88980-08-9.R6.;
3236 1999.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-348-6.B11.;
3237 1999.Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:.80-85495-68-6.A42.;
3238 1999.Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.80-85799-48-0.A16.;
3239 1999.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.80-968240-3-1.B01.;
3240 1999.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A50.;
3241 1999.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A21.;
3242 1999.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.80-88944-22-8.A31.;
3243 1999.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.80-7178-346-3.a47.;
3244 1999.Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
3245 1999.Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-303-2.B21.;
3246 1999.Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.80-967800-2-6.B19.;
3247 1999.Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.80-88849-31-4.C14.;
3248 1999.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.83-909705-3-8.D26.;
3249 1999.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.80-85594-08-0.B35.;
3250 1999.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.80-85594-08-0.B27.;
3251 1999.Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.80-7114-278-6.A34.;
3252 1999.Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.80-85319-87-x.D43.;
3253 1999.May, Karol.Cez divý Kurdistan.Ružomberok:EPOS.80-88977-08-8.A20.;
3254 1999.Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.3-545-70006-2.C15.;
3255 1999.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-0-X.B36.;
3256 1999.Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-88944-11-2.A41.;
3257 1999.Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.80-967298-5-3.A27.;
3258 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.B04.;
3259 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.B34.;
3260 1999.Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.80-7192-399-0.A43.;
3261 1999.Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-196-6.B37.;
3262 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.80-88795-66-4.B27.;
3263 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.80-88795-61-3.B27.;
3264 1999.Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.80-86045-39-0.A42.;
3265 1999.Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.80-7192-385-0.A43.;
3266 1999.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-284-2.D47.;
3267 1999.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-284-2.C24.;
3268 1999.Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.80-85319-76-4.C14.;
3269 1999.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-302-4.U9.;
3270 1999.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.80-7114-265-4.B20.;
3271 1999.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-266-4.U2.;
3272 1999.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-310-5.U5.;
3273 1999.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-308-3.U5.;
3274 1999.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.80-7021-331-0.A13.A13;
3275 1999.Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.80-7266-003-9.A22.;
3276 1999.Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-245-5.C22.;
3277 1999.Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-237-6.A31.;
3278 1999.Porubčan, Jozef.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-252-X.D25.;
3279 1999.Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-253-8.D25.;
3280 1999.Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-228-7.B33.;
3281 1999.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-240-6.A13.;
3282 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.D47.;
3283 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.A10.;
3284 1999.Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.80-967321-3-7.D45.;
3285 1999.Rábek, František.Krížová cesta.:..B28.;
3286 1999.Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.80-85662-29-9.C35.;
3287 1999.Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-243-0.A24.;
3288 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.A32.;
3289 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.C2X.;
3290 1999.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.80-7266-038-1.A24.;
3291 1999.Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.80-7192-400-8.A16.;
3292 1999.Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.80-7192-180-7.A35.;
3293 1999.Sandtner, Štefan.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.80-88933-22-6.B17.;
3294 1999.Selecký, Anton.M Rosa 7.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
3295 1999.Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.B33.;
3296 1999.Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.80-7192-403-2.B15.;
3297 1999.Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.80-7165-226-1.B11.;
3298 1999.Slaninka, Augustín.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.80-967639-5-4.c16.;
3299 1999.Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-88820-12-X.D14.;
3300 1999.Srholec, Anton.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-201-6.A38.;
3301 1999.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-13-9.C23.;
3302 1999.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-13-9.A50.;
3303 1999.Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-388-5.R3.;
3304 1999.Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.80-7021-301-9.C16.;
3305 1999.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.80-88890-04-7.A13.;
3306 1999.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.80-88890-04-7.C16.;
3307 1999.Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.80-7207-217-X.D51.;
3308 1999.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.80-86045-33-1.A21.;
3309 1999.Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.80-86045-34-X.A13.;
3310 1999.Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-230-9.A13.;
3311 1999.Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968190-6-2.A31.;
3312 1999.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.80-88933-23-4.C1y.;
3313 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.C13.;
3314 1999.Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.80-7192-286-2.A46.;
3315 1999.Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie: (Stávaš sa mužom).Košice:Slovo.80-85291-71-1.B40.;
3316 1999.Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.80-88739-47-0.B18.;
3317 1999.Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.80-968141-0-9.C10.;
3318 1999.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.80-7192-389-3.D37.;
3319 1999.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.80-86200-12-4.B42.;
3320 1999.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.80-86200-19-1.A15.;
3321 1999.Vrablec, Jozef.Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS..B10.;
3322 1999.Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower..A38.;
3323 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D11.;
3324 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D11.;
3325 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D11.;
3326 1999.Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.80-7114-277-8.A33.;
3327 1999.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.80-7097-402-8.A32.;
3328 1999? -neuvedený.Rybár, Ján.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.80-967147-0-8.D24.;
3329 1999..Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.8372211728.A25.;
3330 2000..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-289-9.D25.;
3331 2000..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27.;
3332 2000..Gottes Kinder 2.:..A47.;
3333 2000..JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:..B12.;
3334 2000..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-306-2.D24.;
3335 2000..Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-253-9.B28.;
3336 2000..Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.80-968318-0-1.B18.;
3337 2000..Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.80-968318-2-8.B18.;
3338 2000..Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.80-7090-582-4.D51.;
3339 2000..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.88-86843-98-4.D23.;
3340 2000..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.88-86843-98-4.A23.;
3341 2000..Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve..P23.;
3342 2000..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-097-6.B34.;
3343 2000.Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.80-968424-8-X.B28.;
3344 2000.Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-494-6.A46.;
3345 2000.Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.80-7192-416-4.A16.;
3346 2000.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-503-0.A32.;
3347 2000.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.80-85291-76-2.C35.;
3348 2000.Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.80-88795-71-0.B35.;
3349 2000.Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.80-7165-250-4.A31.;
3350 2000.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.80-968468-1-7.D51.;
3351 2000.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.80-968468-1-7.D37.;
3352 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.A10.;
3353 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.A21.;
3354 2000.Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-1018-9.A45.;
3355 2000.Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.80-967496-4-1.B15.;
3356 2000.Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.80-968421-1-0.B11.;
3357 2000.Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.80-968327-9-4.B27.;
3358 2000.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-316-X.C23.;
3359 2000.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.80-88933-60-9.B42.;
3360 2000.Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.80-7277-015-2.A20.;
3361 2000.Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.80-88903-10-6.B39.;
3362 2000.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.80-7114-318-9.C23.;
3363 2000.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.80-88855-33-0.A38.;
3364 2000.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.80-7114-550-5.A38.;
3365 2000.Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.80-968917-6-6.B09.;
3366 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.B41.;
3367 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.B02.;
3368 2000.Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.80-89033-48-2.A24.;
3369 2000.Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.80-7145-906-2.A21.;
3370 2000.Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.80-85036-32-0.A24.;
3371 2000.Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky..B06.;
3372 2000.Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.80-85959-61-5.A11.;
3373 2000.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-2-2.A26.;
3374 2000.Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.80-88704-29-4.D31.;
3375 2000.Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.80-88704-36-7.C34.;
3376 2000.Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.80-88704-31-6.D31.;
3377 2000.Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-285-6.A44.;
3378 2000.Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-465-2.A16.;
3379 2000.Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.80-85327-90-2.A35.;
3380 2000.Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-490-5.R2.;
3381 2000.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-527-8.R2.;
3382 2000.Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.80-7114-386-3.A21.;
3383 2000.Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.80-7145-475-3.D16.;
3384 2000.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.80-7114-313-8.D46.;
3385 2000.Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.80-88891-23-X.B04.;
3386 2000.Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.80-968808-4-5.A24.;
3387 2000.Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.80-88998-00-X.A24.;
3388 2000.Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.80-967375-7-0.C36.;
3389 2000.Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.80-85959-58-5.D38.;
3390 2000.Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-454-7.c22.;
3391 2000.Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.80-86263-13-4.C15.;
3392 2000.Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM..A44.;
3393 2000.Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-332-6.A36.;
3394 2000.Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-4-9.A33.;
3395 2000.Gałazka, Grzegorz.Pontifical universites and Roman Athenaea :.Vatican City ::Libreria Editrice Vaticana,.88-209-2966-x.D22.;
3396 2000.Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:..B10.;
3397 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.80-7165-338-1.A22.;
3398 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.80-88998-27-1.A22.;
3399 2000.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37.;
3400 2000.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968348-8-6.B32.;
3401 2000.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968348-8-6.A38.;
3402 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.80-7266-062-4.B09.;
3403 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.80-7165-197-4.B06.;
3404 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8.A32.;
3405 2000.Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-425-3.C32.;
3406 2000.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .80-902786-4-7.C13.;
3407 2000.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-280-8.A12.;
3408 2000.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-280-8.A43.;
3409 2000.Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.80-7262-034-7.D23.;
3410 2000.Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.80-238-6339-8.A33.;
3411 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.D47.;
3412 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.A46.;
3413 2000.Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.80-89098-04-5.A44.;
3414 2000.Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-077-8.A26.;
3415 2000.Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.80-7255-021-7.C22.;
3416 2000.Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-313-5.A10.;
3417 2000.Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-313-5.C16.;
3418 2000.Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.B35.;
3419 2000.Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.B36.;
3420 2000.Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.80-200-0806-3.A33.;
3421 2000.Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.80-200-0807-1.A27.;
3422 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.A27.;
3423 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.D48.;
3424 2000.Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-312-1.U5.;
3425 2000.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-146-3.U4.;
3426 2000.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.80-88933-53-6.u6.;
3427 2000.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-318-0.U5.;
3428 2000.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.80-7192-436-9.A43.;
3429 2000.Jarab, Jarab.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-082-4.B25.;
3430 2000.Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.80-7192-406-7.C3x.;
3431 2000.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-33-5.A31.;
3432 2000.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-33-5.C3x.;
3433 2000.Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.80-7114-294-8.D12.;
3434 2000.Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.80-900931-8-3.A24.;
3435 2000.Jurko, Jozef.... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.80-88998-01-8.A27.;
3436 2000.Jurko, Jozef.Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.80-88998-24-7.A26.;
3437 2000.Jurko, Jozef.Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.80-88998-10-7.A26.;
3438 2000.Jurko, Jozef.Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.80-88998-42-5.A26.;
3439 2000.Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.80-88998-58-1.B09.;
3440 2000.Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.80-7017-505-2.A21.;
3441 2000.Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34.;
3442 2000.Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-439-3.A43.;
3443 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.B20.;
3444 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2.B02.;
3445 2000.Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.80-968592-1-8.D11.;
3446 2000.Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.80-7192-480-6.A36.;
3447 2000.Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.80-7149-358-9.A11.;
3448 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.A21.;
3449 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.C35.;
3450 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.80-968450-9-8.a25.;
3451 2000.Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-327-X.U8.;
3452 2000.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK..U9.;
3453 2000.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-63-3.U8.;
3454 2000.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.D31.;
3455 2000.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.A41.;
3456 2000.Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.80-88944-43-0.B20.;
3457 2000.Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.80-8064-063-7.D36.;
3458 2000.Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:..A11.;
3459 2000.Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-386-9.A43.;
3460 2000.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-305-4.A20.;
3461 2000.Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-35-1.B10.;
3462 2000.Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-32-7.B10.;
3463 2000.Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL..A47.;
3464 2000.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.80-88949-07-6.C3x.;
3465 2000.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.80-88949-07-6.A26.;
3466 2000.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.80-86025-23-3.A16.;
3467 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.A27.;
3468 2000.Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.80-88933-78-1.A37.;
3469 2000.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.80-7142-080-8.C14.;
3470 2000.Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.80-7165-233-4.C15.;
3471 2000.Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.80-7114-309-6.C10.;
3472 2000.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-37-X.B36.;
3473 2000.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-37-X.A37.;
3474 2000.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.A27.;
3475 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.B33.;
3476 2000.Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.80-88933-61-7.D46.;
3477 2000.Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla..P11.;
3478 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.C3x.;
3479 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.C12.;
3480 2000.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-315-4.A38.;
3481 2000.Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
3482 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.A10.;
3483 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.B02.;
3484 2000.Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.80-8064-158-7.D12.;
3485 2000.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.80-967813-5-9.D48.;
3486 2000.Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.8390970589;83-909705-8-9.A26.;
3487 2000.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-06-8.A45.;
3488 2000.Messadié, Gerald.Mojžiš.Bratislava:Ikar.80-7118-912-X.D25.;
3489 2000.Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.80-8046-149-X.D35.;
3490 2000.Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.80-7266-049-7.C22.;
3491 2000.Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.80-88960-44-4.A48.;
3492 2000.Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.80-88795-70-2.B27.;
3493 2000.Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.80-968511-3-6.B03.;
3494 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.a48.;
3495 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.C1y.;
3496 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.R3.;
3497 2000.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-802682-2-3.A45.;
3498 2000.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.80-902682-2-6.C3x.;
3499 2000.Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.3-19-011600-8.D21.;
3500 2000.Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.80-7295-010-X.D33.;
3501 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5.C2X.;
3502 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5.B43.;
3503 2000.Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.80-88993-42-3.A21.;
3504 2000.Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.80-7266-041-1.A41.;
3505 2000.Porubčan, Jozef.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-290-2.D25.;
3506 2000.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.80-85929-38-4.C20.;
3507 2000.Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-414-8.A43.;
3508 2000.Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.80-7017-421-8.A41.;
3509 2000.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.80-7298-012-2.D24.;
3510 2000.Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.80-968029-7-6.C2X.;
3511 2000.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.80-88949-12-2.A24.;
3512 2000.Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.80-88922-09-7.B06.;
3513 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.A22.;
3514 2000.Selecký, Anton.M Rosa 8.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
3515 2000.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-278-3.C23.;
3516 2000.Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-295-3.A20.;
3517 2000.Schwalb, Susanne; Perlmann-Balme, Michaela.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.3-19-001600-3.D21.;
3518 2000.Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.80-85662-49-3.A25.;
3519 2000.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.80-7266-055-1.A20.;
3520 2000.Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.80-200-0394-0.A25.;
3521 2000.Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.80-7114-282-4.A46.;
3522 2000.Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.80-88944-40-6.B20.;
3523 2000.Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.80-06-01009-9.R6.;
3524 2000.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:..A47.;
3525 2000.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.80-86045-54-4.A15.;
3526 2000.Stanček, Ľubomír.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-073-5.A20.;
3527 2000.Stanček, Ľubomír.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.80-968909-5-6.A27.;
3528 2000.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-074-3.D48.;
3529 2000.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-074-3.A27.;
3530 2000.Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.80-85319-92-6.D24.;
3531 2000.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.80-968354-4-0.D45.;
3532 2000.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.80-968354-4-0.A46.;
3533 2000.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-518-7.A13.;
3534 2000.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-518-7.A36.;
3535 2000.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-323-7.A31.;
3536 2000.Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968477-3-2.B02.;
3537 2000.Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.80-8046-189-9.R6.;
3538 2000.Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.80-7165-242-3.A46.;
3539 2000.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.80-7114-289-1.A32.;
3540 2000.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-3-0.B36.;
3541 2000.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-1-4.A38.;
3542 2000.Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.80-85327-74-0.A24.;
3543 2000.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-287-7.C13.;
3544 2000.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.80-88944-30-9.A50.;
3545 2000.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.80-88944-30-9.A44.;
3546 2000.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo.Prešov:VMV.80-7165-225-3.A20.;
3547 2000.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.80-7165-279-2.A20.;
3548 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.80-7145-455-9.D26.;
3549 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.80-7145-477-X.D26.;
3550 2000.Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-015-5.A37.;
3551 2000.Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-476-X.B10.;
3552 2000.White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.80-88960-37-1.D42.;
3553 2000.Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.3-57713506-9.R6.;
3554 2000.Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.80-88686-32-6.A26.;
3555 2000.Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:.893007-05-7 ??.D47.;
3556 2000, 2001.Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-328-3.A13.;
3557 2000, c1958.Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.80-200-0499-8.A47.;
3558 2000?.Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:.3-912439-191.D45.;
3559 2000?.Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:..B20.;
3560 2000?.Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:..B12.;
3561 2000?.Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:..B10.;
3562 2000?.Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:..D14.;
3563 2000?.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:..B36.;
3564 2000?.Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:..B10.;
3565 2000?.Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:..B10.;
3566 2000??..Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR..B36.;
3567 2001..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-372-5.B27.;
3568 2001..Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.3-460-32031-1.D32.;
3569 2001..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.80-88922-49-6.A25.;
3570 2001..Jozef Maximilián Petzval.:..B24.;
3571 2001..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov..B22.;
3572 2001..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.80-968318-8-7.B36.;
3573 2001..Svätý Ruženec r. 6 (2001).Košice:DMC Salve..P23.;
3574 2001.Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.80-7021-420-1.C36.;
3575 2001.Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.80-85486-36-9.R3.;
3576 2001.Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.A35.;
3577 2001.Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-092-6.A46.;
3578 2001.Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-632-9.A36.;
3579 2001.Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..D42.;
3580 2001.Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-517-9.A43.;
3581 2001.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-374-1.R3.;
3582 2001.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.80-85929-47-3.A32.;
3583 2001.Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-364-4.B39.;
3584 2001.Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-304-7.B36.;
3585 2001.Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..80-85810-25-5.D34.;
3586 2001.Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.80-7266-082-9.A44.;
3587 2001.Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.80-85264-16-1.A30.;
3588 2001.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.80-968642-8-9.C15.;
3589 2001.Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-431-8.A43.;
3590 2001.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-332-1.C23.;
3591 2001.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-324-0.C2X.;
3592 2001.Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-445-8.C16.;
3593 2001.Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-5-0.A25.;
3594 2001.Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-7-7.A38.;
3595 2001.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.80-88855-35-7.A38.;
3596 2001.Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-555-1.D35.;
3597 2001.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.80-85929-50-3.A15.;
3598 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.A25.;
3599 2001.Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.80-88704-44-8.D12.;
3600 2001.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.80-85327-75-9.A20.;
3601 2001.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.80-7021-406-6.C16.;
3602 2001.Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.80-88696-30-5.C1y.;
3603 2001.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.80-88933-71-4.A24.;
3604 2001.Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.80-07-00473-4.D32.;
3605 2001.Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-340-2.A13.;
3606 2001.Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-330-3.A43.;
3607 2001.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.80-7114-329-4.A38.;
3608 2001.Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.80-7142-093-X.A21.;
3609 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.C12.;
3610 2001.Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.80-88795-76-1.B28.;
3611 2001.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-543-8.a46.;
3612 2001.Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.80-7178-573-3.D33.;
3613 2001.Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.80-7114-355-3.A26.;
3614 2001.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-377-6.C24.;
3615 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.A14.;
3616 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.D47.;
3617 2001.Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.80-7192-461-X.A43.;
3618 2001.Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.80-7192-498-9.A43.;
3619 2001.Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-347-X.A13.;
3620 2001.Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.80-88933-75-7.D32.;
3621 2001.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.80-85310-20-1.C3x.;
3622 2001.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.80-85310-20-1.A10.;
3623 2001.Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.0-06-061352-1.C24.;
3624 2001.Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.80-89070-01-9.D12.;
3625 2001.Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.80-88795-78-8.B28.;
3626 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8.U5.;
3627 2001.Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-341-5.U4.;
3628 2001.Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.80-7114-347-2.A34.;
3629 2001.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-435-0.A43.;
3630 2001.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-359-3.B42.;
3631 2001.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-37-8.A27.;
3632 2001.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-37-8.C1y.;
3633 2001.Jurko, Jozef.Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.80-88998-15-8.A27.;
3634 2001.Jurko, Jozef.Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.80-88998-04-2.A26.;
3635 2001.Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.80-7295-018-5.A35.;
3636 2001.Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.80-7162-227-3.R3.;
3637 2001.Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-075-6.C2X.;
3638 2001.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.80-88795-77-X.B01.;
3639 2001.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-337-7.U8.;
3640 2001.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.80-7192-507-1.A11.;
3641 2001.Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-334-0.C1y.;
3642 2001.Korec, Ján Chryzostom.Unum sint.Bratislava:LÚČ.80-7114-345-6.A32.;
3643 2001.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-343-1.A33.;
3644 2001.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88696-26-7.C15.;
3645 2001.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88696-26-7.A50.;
3646 2001.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03188-3.C17.;
3647 2001.Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-503-9.A43.;
3648 2001.Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-572-1.A38.;
3649 2001.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.80-966957-9-7.C3x.;
3650 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.C24.;
3651 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.D47.;
3652 2001.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-219-6.A43.;
3653 2001.Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.80-968447-8-4.D12.;
3654 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.A33.;
3655 2001.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.80-85487-63-2.C1x.;
3656 2001.Luscoň, Jozef.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-338-5.C35.;
3657 2001.Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-6-9.B38.;
3658 2001.Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.80-7021-469-4.R5.;
3659 2001.Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.80-968354-7-5.D35.;
3660 2001.Mádr, Oto.Teologické texty r.12.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla..P11.;
3661 2001.Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
3662 2001.Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-371-7.B22.;
3663 2001.Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-70-4.C35.;
3664 2001.Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.80-968525-0-7.B36.;
3665 2001.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.80-88944-34-1.A31.;
3666 2001.Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.80-968272-6X.B11.;
3667 2001.Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.80-967423-2-9.B38.;
3668 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila. Oto Németh:Bratislava.80-88949-25-4.D42.;
3669 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.80-88949-17-3.D36.;
3670 2001.Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-440-7.A43.;
3671 2001.Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-584-5.A46.;
3672 2001.Mišovič, Bernard.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha..B05.;
3673 2001.Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.80-88723-81-7.A46.;
3674 2001.Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:..A32.;
3675 2001.Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-261-7.A43.;
3676 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.B27.;
3677 2001.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.80-88998-22-0.A38.;
3678 2001.Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.80-7090-600-6.C14.;
3679 2001.Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:..A38.;
3680 2001.Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:..B28.;
3681 2001.Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.80-86036-55-3.B37.;
3682 2001.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-343-7.A20.;
3683 2001.Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.80-7203-351-4.C23.;
3684 2001.Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.80-7090-662-6.C3x.;
3685 2001.Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.80-88998-20-4.D14.;
3686 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.80-88998-18-2, 9788088998181.c22.;
3687 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.80-88998-23-9.c22.;
3688 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.A35.;
3689 2001.Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko..B19.;
3690 2001.René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-323-3.A36.;
3691 2001.Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-74-9.A14.;
3692 2001.Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:..B25.;
3693 2001.Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-499-7.A43.;
3694 2001.Selecký, Anton.M Rosa 9.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
3695 2001.Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.80-7112-066-9.D32.;
3696 2001.Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-597-7.R1.;
3697 2001.Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-415-1.A34.;
3698 2001.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.80-7114-335-9.A13.;
3699 2001.Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.80-7021-533-X.C30.;
3700 2001.Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.80-86045-76-5.C30.;
3701 2001.Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-323-2.C23.;
3702 2001.Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-573-X.C3x.;
3703 2001.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
3704 2001.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..R2.;
3705 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.A50.;
3706 2001.Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.80-85401-57-6.A37.;
3707 2001.Vechcovský, Melichar.Schody. s.n.:[Košice].80-968272-6-X.B42.;
3708 2001.Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-60-0.A50.;
3709 2001.Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-60-0.C24.;
3710 2001.Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-339-3.A40.;
3711 2001.Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-369-5.A20.;
3712 2001.Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.80-7114-360-X.D41.;
3713 2001.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.80-7145-485-0.D26.;
3714 2001.Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni..A46.;
3715 2001.Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.80-7114-349-9.D42.;
3716 2001.Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.80-8046-139-2.A10.;
3717 2001.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.80-7192-450-4.C16.;
3718 2002..10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:..B27.;
3719 2002..Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.80-968634-6-0.B38.;
3720 2002..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.80-7192-630-2.D35.;
3721 2002..Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-631-0.D35.;
3722 2002..Laické hnutia. Prešov:VMV..B23.;
3723 2002..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.80-7114-372-3.A10.;
3724 2002..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.80-7114-372-3.D34.;
3725 2002..Svätý Ruženec r. 7 (2002).Košice:DMC Salve..P23.;
3726 2002.Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.80-7192-415-6.R6.;
3727 2002.Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.80-86077-04-7.C24.;
3728 2002.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.80-86025-45-4.C3x.;
3729 2002.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.80-89007-25-2.D33.;
3730 2002.Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-384-4.A46.;
3731 2002.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.80-7266-145-0.A32.;
3732 2002.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.80-88891-42-6.C13.;
3733 2002.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.80-88891-42-6.A13.;
3734 2002.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P25.;
3735 2002.Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.80-968698-6-8.A46.;
3736 2002.Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..80-968859-0-1.A20.;
3737 2002.Buday, Jozef V..Duchovný pastier r.83.Ružomberok:Lev - kníhtlačiasky spolok..P27.;
3738 2002.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.80-968765-4-6.A40.;
3739 2002.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.80-968765-4-6.C2X.;
3740 2002.Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.80-7295-033-9.D32.;
3741 2002.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.80-88855-40-3.A38.;
3742 2002.Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.80-244-0359-5.D14.;
3743 2002.Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-21-X.A21.;
3744 2002.Dancák, františek.Verím v príkladoch.Prešov:Náboženské vydavateľstvo Petra.80-89007-21-X.A38.;
3745 2002.Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.80-89067-08-5.a48.;
3746 2002.Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.80-88863-25-2.A10.;
3747 2002.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-467-9.A26.;
3748 2002.Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-097-2.D31.;
3749 2002.Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.80-88897-85-8.A36.;
3750 2002.Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.80-7255-115-9.A46.;
3751 2002.Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-371-2.A46.;
3752 2002.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-12-4.A10.;
3753 2002.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-12-4.C17.;
3754 2002.Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.80-7165-334-9.B02.;
3755 2002.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.80-7165-337-3.A50.;
3756 2002.Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.80-7114-362-6.B20.;
3757 2002.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.80-7266-110-8.A11.;
3758 2002.Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent..B29.;
3759 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.A10.;
3760 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.A27.;
3761 2002.Gregorius Magnus,sanctus,papa,540-604.Svätý Benedikt.Banská Bystrica:Mnísi z rehole sv. Benedikta.8096868098 (brož.); 80-968680-9-8.D36.;
3762 2002.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.80-7192-482-2.A46.;
3763 2002.Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-563-2.b13.;
3764 2002.Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.80-7021-606-9.B14.;
3765 2002.Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-005-5.D45.;
3766 2002.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.80-85929-54-6.D42.;
3767 2002.Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.80-86036-67-7.a48.;
3768 2002.Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.80-7266-111-6.B14.;
3769 2002.Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.80-7165-351-9.A41.;
3770 2002.Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-402-0.B42.;
3771 2002.Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.80-7178-464-8.C35.;
3772 2002.Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-393-8.U5.;
3773 2002.Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-382-2.u6.;
3774 2002.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-385-7.u6.;
3775 2002.Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-403-9.u6.;
3776 2002.Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-409-8.u6.;
3777 2002.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-390-9.A15.;
3778 2002.John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.80-7145-690-X.A44.;
3779 2002.Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.80-7145-681-0.A25.;
3780 2002.Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.80-89089-01-1.B10.;
3781 2002.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-405-5.D48.;
3782 2002.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-405-5.A44.;
3783 2002.Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-20-3.D48.;
3784 2002.Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.80-89018-26-2.A50.;
3785 2002.Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.80-900931-9-1.A20.;
3786 2002.Jurko, Jozef.Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.80-88998-28-X.D32.;
3787 2002.Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.80-88998-26-3.B32.;
3788 2002.Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-068-6.A37.;
3789 2002.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.80-7295-031-2.A31.;
3790 2002.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-408-X.U8.;
3791 2002.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.80-88784-38-7.A30.;
3792 2002.Kráľ, Fraňo.Čenkovej deti..Bratislava:IKAR.80-551-0290-2.D11.;
3793 2002.Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.80-7192-711-2.C11.;
3794 2002.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.80-89063-04-7.D15.;
3795 2002.Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.80-8046-216-X.R6.;
3796 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0.A10.;
3797 2002.Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.80-7192-611-6.A46.;
3798 2002.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-545-3.D32.;
3799 2002.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.80-7165-317-9.D14.;
3800 2002.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-2-3.B12.;
3801 2002.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-2-3.B42.;
3802 2002.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.80-7114-374-X.D46.;
3803 2002.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.80-7114-374-X.C1y.;
3804 2002.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-377-1.D34.;
3805 2002.Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..B15.;
3806 2002.Mádr, Oto.Teologické texty r.13.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla..P11.;
3807 2002.Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.80-88949-41-6.B22.;
3808 2002.Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-958-1.R6.;
3809 2002.Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-186-8.A25.;
3810 2002.Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-502-0.c22.;
3811 2002.Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.80-7114-377-4.B04.;
3812 2002.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.80-7100-964-4.B26.;
3813 2002.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.80-7100-940-7.B26.;
3814 2002.Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.80-7021-508-9.R5.;
3815 2002.Murgová, Ružena.Diéty.:.80-967523-5-9.B21.;
3816 2002.Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.80-7114-364-2.B41.;
3817 2002.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-366-0.C33.;
3818 2002.Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-370-4.c22.;
3819 2002.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.80-7266-103-5.A27.;
3820 2002.Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:..b16.;
3821 2002.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-395-X.A36.;
3822 2002.Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.80-7114-366-9.A34.;
3823 2002.Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.80-8046-220-8.A40.;
3824 2002.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.A22.;
3825 2002.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.80-88944-78-3.A24.;
3826 2002.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.80-88998-38-7.c22.;
3827 2002.Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:..A25.;
3828 2002.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.80-7114-363-4.A24.;
3829 2002.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.80-7295-032-0.A35.;
3830 2002.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.80-7295-032-0.A50.;
3831 2002.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.80-86045-95-1.C30.;
3832 2002.Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.80-7114-388-X.A10.;
3833 2002.Selecký, Anton.M Rosa 10.r..Bratislava:Mgnificat..P11.;
3834 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.A32.;
3835 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.A45.;
3836 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-1-8.C24.;
3837 2002.Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-380-1.C12.;
3838 2002.Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-392-5.A24.;
3839 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.A46.;
3840 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.D36.;
3841 2002.Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-623-X.D32.;
3842 2002.Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.80-968738-0-6.A32.;
3843 2002.Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.963-204-444-4.D37.;
3844 2002.Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.80-967693-6-7.A16.;
3845 2002.Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.80-7192-433-4.A43.;
3846 2002.Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.80-88880-45-9.A50.;
3847 2002.Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.80-88998-39-5.D25.;
3848 2002.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.80-88795-86-9.D47.;
3849 2002.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.80-968854-0-5.A22.;
3850 2002.Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.80-7021-507-0.R6.;
3851 2002.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.80-8046-205-4.A10.;
3852 2002.Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.80-967749-0-5.A25.;
3853 2002?..Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku..C10.;
3854 2002?.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem, Rajecká Lesná.Rajecká Lesná:RKFÚ..B35.;
3855 2002..Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.839060244X.A35.;
3856 2002..Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.8372213038.A31.;
3857 2003..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku..B41.;
3858 2003..Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima..B21.;
3859 2003..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.80-7165-394-2.B28.;
3860 2003..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-356-X.D34.;
3861 2003..Svätý Ruženec r.13 (2003).Košice:DMC Salve..P24.;
3862 2003..Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:..B20.;
3863 2003.Adam, Konštanc Miroslav.I sacramenti dell' iniziazione.:.80-88922-71-2.C16.;
3864 2003.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.80-968525-7-4.B32.;
3865 2003.Andrej Pauliny.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-463-2.B27.;
3866 2003.Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.80-7192-804-6.A27.;
3867 2003.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.80-89067-13-1.D45.;
3868 2003.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.80-89067-13-1.C24.;
3869 2003.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.80-88717-32-9.C10.;
3870 2003.Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.80-7254-466-7.A15.;
3871 2003.Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.80-7114-402-9.D41.;
3872 2003.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.80-968766-4-3.A22.;
3873 2003.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-049-4.A40.;
3874 2003.Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:..B16.;
3875 2003.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.80-88933-49-8.A50.;
3876 2003.Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.80-7178-734-5.D35.;
3877 2003.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.80-7114-399-5.A38.;
3878 2003.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.80-7114-397-9.A38.;
3879 2003.Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.80-7114-396-0.A38.;
3880 2003.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.80-7114-400-2.A38.;
3881 2003.Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-395-2.A38.;
3882 2003.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-398-7.A38.;
3883 2003.Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-439-X.D11.;
3884 2003.Csontos, Ladislav1952-.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15.;
3885 2003.Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.80-7266-147-7.B12.;
3886 2003.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.80-7192-423-7.R1.;
3887 2003.Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.80-7255-078-0.A46.;
3888 2003.Duka, Dominik.Salve.Praha:Krystal..P17.;
3889 2003.Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.80-85501-25-2.A23.;
3890 2003.Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.80-88891-47-7.B17.;
3891 2003.Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.80-7090-684-7.A25.;
3892 2003.Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-990-X.A37.;
3893 2003.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-412-3.A32.;
3894 2003.Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-086-9.A20.;
3895 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.A24.;
3896 2003.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.80-85413-54-X.B42.;
3897 2003.Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-730-8.A25.;
3898 2003.Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.80-7021-637-9.D14.;
3899 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.D34.;
3900 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.C3x.;
3901 2003.Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.80-88739-60-8.A32.;
3902 2003.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.80-85487-39-X.A26.;
3903 2003.Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.80-7106-547-1.C12.;
3904 2003.Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.80-7192-460-1.A37.;
3905 2003.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.80-7149-529-8.C24.;
3906 2003.Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.80-7021-725-1.R1.;
3907 2003.Hromník, Milan.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-425-5.B17.;
3908 2003.Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.80-7114-424-X.c22.;
3909 2003.Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-460-8.u6.;
3910 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.U3.;
3911 2003.Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-423-3.U5.;
3912 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.C17.;
3913 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.C16.;
3914 2003.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-419-5.B33.;
3915 2003.Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.80-7021-432-5.A41.;
3916 2003.Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-43-2.C20.;
3917 2003.Jurko, Jozef.Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.80-88998-52-2.A11.;
3918 2003.Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.80-88998-44-1.B43.;
3919 2003.Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.80-7114-412-6.A38.;
3920 2003.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.80-7114-413-4.B21.;
3921 2003.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov..B03.;
3922 2003.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov..B37.;
3923 2003.Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.80-551-0524-3.C16.;
3924 2003.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-442-X.U8.;
3925 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7.U9.;
3926 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.80-7266-129-9.B33.;
3927 2003.Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-436-5.U8.;
3928 2003.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-455-8.A36.;
3929 2003.Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.80-88927-74-9.A38.;
3930 2003.Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.80-7192-466-0.A31.;
3931 2003.Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.80-7021-582-8.D33.;
3932 2003.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.80-7114-415-0.D42.;
3933 2003.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.80-7021-670-0.C25.;
3934 2003.Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.80-7114-422-3.D46.;
3935 2003.Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-087-7.A20.;
3936 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-823-2.A24.;
3937 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-827-5.A24.;
3938 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-825-9.A24.;
3939 2003.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-552-6.D34.;
3940 2003.Mádr, Oto.Teologické texty r.2003, 14. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla..P11.;
3941 2003.Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
3942 2003.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.80-88795-94-X.B09.;
3943 2003.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.80-88795-94-X.B34.;
3944 2003.Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.80-7090-690-1.C31.;
3945 2003.Martin, Pavel.Italská kucharka.Praha:Ivo Železný.80-237-3862-3.d21.;
3946 2003.Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.80-8046-249-6.R6.;
3947 2003.Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.80-7021-390-6.D32.;
3948 2003.Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.80-7131-052-2.A48.;
3949 2003.Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.3-935197-29-2.C15.;
3950 2003.Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-762-7.A43.;
3951 2003.Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.80-88939-63-1.C16.;
3952 2003.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.80-551-1086-7.A44.;
3953 2003.Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.80-85487-73-X.A37.;
3954 2003.Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-756-2.A31.;
3955 2003.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-404-7.C33.;
3956 2003.Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:..D12.;
3957 2003.Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.80-86025-54-3.A31.;
3958 2003.Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.80-86025-61-6.A31.;
3959 2003.Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.80-8046-231-3.D11.;
3960 2003.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.80-89067-11-5.C23.;
3961 2003.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.80-88998-46-8.c22.;
3962 2003.Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.80-7165-589-9.C14.;
3963 2003.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-424-1.A32.;
3964 2003.Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.80-89044-57-3.D32.;
3965 2003.Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.80-7240-287-0.B14.;
3966 2003.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.80-86045-99-4.C30.;
3967 2003.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.80-7114-389-8.C14.;
3968 2003.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.80-7114-389-8.C3x.;
3969 2003.Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.80-7114-410-X.A13.;
3970 2003.Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.80-7021-633-6.D33.;
3971 2003.Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-453-5.A31.;
3972 2003.Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.80-7021-591-7.D34.;
3973 2003.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.80-7114-393-6.D46.;
3974 2003.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 4. ročník, r.2003. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
3975 2003.Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-5-8.C13.;
3976 2003.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-03-5.C30.;
3977 2003.Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.80-7149-598-0.C12.;
3978 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.D43.;
3979 2003.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2003. Trnava:..C21.;
3980 2003.Stanček, Ľubomír.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.80-968909-8-0.A22.;
3981 2003.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.80-89120-01-6.A27.;
3982 2003.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.80-89120-01-6.A47.;
3983 2003.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-465-9.U8.;
3984 2003.Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.80-7165-380-2.C32.;
3985 2003.Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:..A46.;
3986 2003.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968587-1-8.B04.;
3987 2003.Teubner, Christian; Wolterová, Anette.Varíme s pôžitkom.:Svojtka & Co..80-88980-91-7.D22.;
3988 2003.Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.80-7255-062-4.A47.;
3989 2003.Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.80-86036-79-0.A24.;
3990 2003.Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.80-85929-59-7.A25.;
3991 2003.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.80-85929-60-0.C15.;
3992 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.A22.;
3993 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.D48.;
3994 2003.Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.80-7165-381-0.C16.;
3995 2003.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.80-7165-400-0.B03.;
3996 2003.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.3(2003). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
3997 2003.Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.80-89165-00-1.C23.;
3998 2003.Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.80-7295-041-X.C33.;
3999 2003.Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.88-209-46335.C16.;
4000 2003.Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-1-3.A22.;
4001 2003.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM..B12.;
4002 2003.Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.80-968852-2-7.B42.;
4003 2003.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-410-7.A32.;
4004 2003.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.80-968964-0-7.D21.;
4005 2003.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.80-88795-90-7.B15.;
4006 2003.Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.80-8046-229-1.A10.;
4007 2003.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.80-89138-09-8.A33.;
4008 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7.A37.;
4009 2004..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-518-3.U10.;
4010 2004..Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar..B28.;
4011 2004..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-86715-23-X.C30.;
4012 2004..Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-86715-32-9 .C30.;
4013 2004..Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška..B35.;
4014 2004..Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.80-89089-25-9.B36.;
4015 2004..Svätý Ruženec r. 9 (2004).Košice:DMC Salve..P24.;
4016 2004..V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.80-969039-1-8.C1y.;
4017 2004.Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.80-7178-869-4.A35.;
4018 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3.A25.;
4019 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
4020 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
4021 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
4022 2004.Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.80-7165-431-0.A13.;
4023 2004.Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.80-86791-17-3.D14.;
4024 2004.Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-468-9.D24.;
4025 2004.Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-305-1.B26.;
4026 2004.Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-1287-4.D32.;
4027 2004.Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-703-0.A26.;
4028 2004.Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.80-88743-59-1.b13.;
4029 2004.Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.80-86715-17-5.D42.;
4030 2004.CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.80-86569-66-7.C24.;
4031 2004.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-8-2.C1y.;
4032 2004.Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.80-85575-45-0.A33.;
4033 2004.Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal..P17.;
4034 2004.Ďurica, Ján.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-447-6.R2.;
4035 2004.Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.80-7114-487-8.B14.;
4036 2004.Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-519-1.a48.;
4037 2004.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-451-4.A24.;
4038 2004.Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.80-7131-039-5.D11.;
4039 2004.Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-27-2.D47.;
4040 2004.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.80-967559-7-8.A15.;
4041 2004.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.80-967559-7-8.A32.;
4042 2004.Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.80-89055-49-4.B29.;
4043 2004.Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.80-7021-531-3.D32.;
4044 2004.Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.80-88827-30-2.D15.;
4045 2004.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.80-7114-491-6.D41.;
4046 2004.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.80-7114-489-4.A34.;
4047 2004.Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.80-7114-484-3.A35.;
4048 2004.Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.80-7114-493-2.D41.;
4049 2004.Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.80-89089-17-8.B19.;
4050 2004.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-810-0.A46.;
4051 2004.Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.80-7266-166-3.A50.;
4052 2004.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-48-3.B07.;
4053 2004.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-48-3.B38.;
4054 2004.Jacko, Jozef.Petrovany.:..B25.;
4055 2004.Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.80-968887-7-3.B39.;
4056 2004.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-478-0.U4.;
4057 2004.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-522-1.U5.;
4058 2004.Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.80-967172-7-8.A36.;
4059 2004.Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-497-7.A44.;
4060 2004.janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:..B38.;
4061 2004.Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ..B11.;
4062 2004.Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ..B35.;
4063 2004.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.80-88944-69-4.B07.;
4064 2004.Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.80-7149-655-3.C12.;
4065 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.D34.;
4066 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.D48.;
4067 2004.Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-53-X.C1y.;
4068 2004.Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.80-7239-169-0.D34.;
4069 2004.Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.80-7149-635-9.C12.;
4070 2004.Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-31-0.C30.;
4071 2004.Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.80-85929-70-8.C16.;
4072 2004.Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.80-7149-714-2.C12.;
4073 2004.Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.80-968583-9-4.B01.;
4074 2004.Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.80-968263-1-X.B01.;
4075 2004.Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-467-5.U9.;
4076 2004.Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.80-969223-6-X.A44.;
4077 2004.Konštantín, Filozof.Proglas.Bratislava:Perfekt.80-8046-277-1.R3.;
4078 2004.Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.80-7114-449-5.C1y.;
4079 2004.Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.80-7114-475-4.A32.;
4080 2004.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.80-902682-9-3.A13.;
4081 2004.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.80-902682-9-3.A45.;
4082 2004.Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-445-X.A22.;
4083 2004.Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.80-7149-654-5.C25.;
4084 2004.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.80-7192-835-6.C30.;
4085 2004.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.80-7192-835-6.A13.;
4086 2004.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.80-8074-014-3.D24.;
4087 2004.Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.80-968793-9-1.D34.;
4088 2004.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.80-969091-0-X.B25.;
4089 2004.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.80-969091-0-X.B29.;
4090 2004.Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P20.;
4091 2004.Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.80-8074-011-9.A24.;
4092 2004.Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7360135-4.D14.;
4093 2004.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.80-7266-180-9.C22.;
4094 2004.Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-22-1.C34.;
4095 2004.Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-671-X.c22.;
4096 2004.Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.80-7114-451-7.D48.;
4097 2004.Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.80-7114-462-2.B04.;
4098 2004.Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.80-8074-012-7.C2X.;
4099 2004.Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.80-89187-00-5.B40.;
4100 2004.Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.80-89170-12-9.A33.;
4101 2004.Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.80-900843-8-9.A10.;
4102 2004.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.80-968887-9-X.C25.;
4103 2004.Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.80-7106-188-3.A48.;
4104 2004.Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.80-88739-64-0.A45.;
4105 2004.Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.80-88739-65-9.A31.;
4106 2004.Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.80-88795-96-6.B27.;
4107 2004.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-9-0.A33.;
4108 2004.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-445-4.C33.;
4109 2004.Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-469-7.D42.;
4110 2004.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-62-4.A43.;
4111 2004.Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.80-7165-438-8.A30.;
4112 2004.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-508-6.U9.;
4113 2004.Paul, Lunde.Islám.:Ikar.80-551-0723-8.C3x.;
4114 2004.Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-473-5.C24.;
4115 2004.Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.80-7114-467-3.C24.;
4116 2004.Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.80-7298-115-3.C24.;
4117 2004.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.80-88998-56-5.c22.;
4118 2004.Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.80-85223-68-6.A50.;
4119 2004.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-444-1.C3x.;
4120 2004.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.80-7192-845-3.A46.;
4121 2004.Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.80-86036-99-5.A25.;
4122 2004.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.80-88944-84-8.A44.;
4123 2004.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.80-967867-8-4.C2X.;
4124 2004.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.80-967867-8-4.A27.;
4125 2004.Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-184-4.A37.;
4126 2004.Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.80-7149-678-2.C12.;
4127 2004.Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.80-7114-454-1.A32.;
4128 2004.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 5. ročník, r.2004. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4129 2004.Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.80-86025-74-8.A11.;
4130 2004.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.1-59297-559-3.A13.;
4131 2004.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.1-59297-559-3.A21.;
4132 2004.Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.80-7007-197-4.B28.;
4133 2004.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2004. Trnava:..C21.;
4134 2004.Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-793-7.A13.;
4135 2004.Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.80-7149-683-9.C12.;
4136 2004.Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.80-7165-432-9.B27.;
4137 2004.Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o...B38.;
4138 2004.Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.80-88949-69-6.A46.;
4139 2004.Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.80-86211-36-3.D45.;
4140 2004.Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.80-7266-167-1.B14.;
4141 2004.Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.80-89018-81-5.A26.;
4142 2004.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.80-7114-470-3.C13.;
4143 2004.Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.80-8074-010-0.A45.;
4144 2004.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.4(2004). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4145 2004.Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-301-9.D31.;
4146 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.A35.;
4147 2004.Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-574-4.A47.;
4148 2004.Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.80-7178-805-8.C23.;
4149 2004.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM..B12.;
4150 2004.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.80-7114-440-1.D31.;
4151 2004.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.80-7114-440-1.C2X.;
4152 2004.Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.80-88741-51-3.C2X.;
4153 2005..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.80-8081-022-2.D42.;
4154 2005..Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-036-8.D48.;
4155 2005..Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve..P24.;
4156 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.D45.;
4157 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.D48.;
4158 2005.Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.80-7192-902-6.A46.;
4159 2005.Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-725-2.C1y.;
4160 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.80-7114-530-0.A12.;
4161 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.80-7114-531-9.A12.;
4162 2005.Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.80-7360-164-8.C24.;
4163 2005.Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.80-7165-530-9.C13.;
4164 2005.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina..B11.;
4165 2005.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina..B40.;
4166 2005.Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.80-969288-3-X.D22.;
4167 2005.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.80-7260-137-7.a42.;
4168 2005.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.80-8081-041-9.a48.;
4169 2005.Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.80-89007-58-9.D11.;
4170 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-709-5.A10.;
4171 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-709-5.D33.;
4172 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.80-7192-801-1.a48.;
4173 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.A25.;
4174 2005.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-44-2.A11.;
4175 2005.Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.80-89765-07-6.C15.;
4176 2005.Bishop, J.Den,kdy zemřel kristus.Kostelní Vydří:KN.978-80-7192-932-1.A35.;
4177 2005.Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim..B32.;
4178 2005.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-501-7.D34.;
4179 2005.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-501-7.D37.;
4180 2005.Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.80-7112-103-7.D35.;
4181 2005.Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.80-7021-819-3.D34.;
4182 2005.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.80-86025-83-7.A38.;
4183 2005.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-972-7.A46.;
4184 2005.Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.80-8074-024-0.B19.;
4185 2005.Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.80-7021-660-3.R5.;
4186 2005.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.80-969264-5-4.D11.;
4187 2005.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.80-8046-310-7.R5.;
4188 2005.Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.80-7149-764-9.D22.;
4189 2005.Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal..P17.;
4190 2005.Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.80-8046-312-3.R6.;
4191 2005.Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.80-8085-058-5.C32.;
4192 2005.Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-036-9.A25.;
4193 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.C30.;
4194 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.A21.;
4195 2005.Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23.;
4196 2005.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.80-7114-469-X.A13.;
4197 2005.Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.80-89055-52-4.B29.;
4198 2005.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-504-9.C16.;
4199 2005.Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.80-7165-534-1.A34.;
4200 2005.Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-061-9.A33.;
4201 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.A22.;
4202 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.A10.;
4203 2005.Halík, Tomáš, 1948-.Noc zpovědníka :.:Praha :.978-80-7106-777-1.D32.;
4204 2005.Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-566-3.C36.;
4205 2005.Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.A21.;
4206 2005.Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.A14.;
4207 2005.Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.80-7106-487-4.A48.;
4208 2005.Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-199-2.A33.;
4209 2005.Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-60-2.A43.;
4210 2005.Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-563-9.U3.;
4211 2005.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-526-4.C31.;
4212 2005.Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-541-8.U6.;
4213 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.A27.;
4214 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.A13.;
4215 2005.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-565-5.U5.;
4216 2005.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-535-3.U5.;
4217 2005.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-525-6.U5.;
4218 2005.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-543-4.U5.;
4219 2005.Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.80-204-1289-1.C16.;
4220 2005.John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.80-7255-050-0.A33.;
4221 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-477-8.A44.;
4222 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-479-4.B42.;
4223 2005.Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:..B40.;
4224 2005.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.80-89219-02-0.B07.;
4225 2005.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné..B41.;
4226 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-547-7.A44.;
4227 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-569-8.U9.;
4228 2005.Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.80-7114-516-5.c1x.;
4229 2005.Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.80-7114-513-0.C32.;
4230 2005.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.80-7165-491-4.C17.;
4231 2005.Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.80-8081-037-0.D48.;
4232 2005.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.80-7266-200-7.A30.;
4233 2005.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.80-7266-200-7.A31.;
4234 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.C20.;
4235 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.R4.;
4236 2005.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.A50.;
4237 2005.Lusens, Edgars.Liepaja-Laikmetu Dzirnavás.:.9984-9190-4-8.D12.;
4238 2005.Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.80-7165-518-X.a48.;
4239 2005.Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia..P21.;
4240 2005.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.80-8081-001-X.A20.;
4241 2005.Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.80-7234-410-2.R6.;
4242 2005.Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.80-7149-742-8.C12.;
4243 2005.Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin..A25.;
4244 2005.Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.].(brož.).B40.;
4245 2005.Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.80-8081-020-6.A15.;
4246 2005.Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.80-88937-19-1.C16.;
4247 2005.Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.80-88937-18-3.C16.;
4248 2005.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-502-7.C33.;
4249 2005.Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.80-200-1054-8.D15.;
4250 2005.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-536-1.U9.;
4251 2005.Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.80-7178-900-3.A14.;
4252 2005.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-86882-01-2.A11.;
4253 2005.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-86882-01-2.A45.;
4254 2005.Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-396-5.D31.;
4255 2005.Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.80-85929-72-4.A20.;
4256 2005.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.80-88998-63-8.c22.;
4257 2005.Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.80-7021-783-9.A27.;
4258 2005.Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.80-88696-39-9.D12.;
4259 2005.Poláková, Jolana.Teologické texty r.16.Praha:..P11.;
4260 2005.Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.80-237-3942-5.A20.;
4261 2005.Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.80-85929-77-5.C24.;
4262 2005.Pupík, Zdeno; Bechný, Ľubomír.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-62-9.B20.;
4263 2005.Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7360-214-8.A43.;
4264 2005.Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.80-968738-2-2.A38.;
4265 2005.Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.80-7207-574-8.C13.;
4266 2005.Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.80-7149-744-4.C24.;
4267 2005.Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.80-8046-311-5.C11.;
4268 2005.Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-037-8.C1x.;
4269 2005.Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.80-969360-7-7.A10.;
4270 2005.Scheidová, Leopoldína.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.80-968861-9-3.R3.;
4271 2005.Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-947-6.C14.;
4272 2005.Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM..B01.;
4273 2005.Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S...B14.;
4274 2005.Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-485-9.B04.;
4275 2005.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4276 2005.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2005. Trnava:..C21.;
4277 2005.Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-788-0.A47.;
4278 2005.Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.80-89067-33-6.C13.;
4279 2005.Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.80-969388-8-6.R5.;
4280 2005.Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.80-85929-78-3.C36.;
4281 2005.Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.80-86755-06-1.B18.;
4282 2005.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-584-1.U8.;
4283 2005.Šmálov, Jozef Kútnik.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.80-7114-514-9.D41.;
4284 2005.Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.80-88741-58-0.C2X.;
4285 2005.Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.80-86882-00-4.A45.;
4286 2005.Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.A34.;
4287 2005.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.5(2005). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4288 2005.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV..D26.;
4289 2005.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.80-89219-03-9.B09.;
4290 2005.Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-801-7.A16.;
4291 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-1-9.A33.;
4292 2005.Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.80-7266-217-1.A13.;
4293 2005.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM..B12.;
4294 2005.Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.80-88937-20-5.B37.;
4295 2005.Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.80-7178-998-4.D37.;
4296 2005.Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.80-7021-710-3.D33.;
4297 2005.Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.80-8071-055-4.A33.;
4298 2005.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-545-0.D35.;
4299 2005.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-545-0.A32.;
4300 2005.Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-881-X.A26.;
4301 2005.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.80-88944-66-X.A27.;
4302 2005??.Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.978-80-7450-192-0.C30.;
4303 2005??.Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.978-80-7112-178-7.C30.;
4304 2006..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-079-1.D48.;
4305 2006..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-0-1.B26.;
4306 2006.Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha..B36.;
4307 2006.Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.80-88817-27-7.C17.;
4308 2006.Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.80-200-1320-2.R5.;
4309 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.80-8081-043-5.A36.;
4310 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.A35.;
4311 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9.A32.;
4312 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9.A13.;
4313 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-617-1.U7.;
4314 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.U7.;
4315 2006.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.80-88998-69-7.C1X.;
4316 2006.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P26.;
4317 2006.Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.80-7149-839-4.C24.;
4318 2006.Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-915-3.A16.;
4319 2006.Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.80-7021-831-2.R5.;
4320 2006.Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.80-7277-088-8.A25.;
4321 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-554-8.A38.;
4322 2006.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.80-89219-04-7.A46.;
4323 2006.Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.80-8081-061-3.A45.;
4324 2006.Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.80-7203-755-2.C1X.;
4325 2006.Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.80-85924-49-8.C15.;
4326 2006.Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.80-8085-137-9.D45.;
4327 2006.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.80-7165-557-0.B41.;
4328 2006.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.80-7165-557-0.B12.;
4329 2006.Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.80-8046-339-5.a12.;
4330 2006.Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.80-89258-05-0.b13.;
4331 2006.De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.80-7363-031-1.C25.;
4332 2006.Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.80-8046-337-9.C11.;
4333 2006.Duka, Dominik.Salve r. 16.Praha:Krystal..P17.;
4334 2006.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-527-8.D47.;
4335 2006.Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.80-7114-572-6.A21.;
4336 2006.Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.80-7114-565-3.B04.;
4337 2006.Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.80-7114-566-1.B04.;
4338 2006.Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.80-7114-485-1.B04.;
4339 2006.Ďurica, Milan.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-533-5.B04.;
4340 2006.Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-532-4.C35.;
4341 2006.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-9-4.D33.;
4342 2006.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-9-4.A20.;
4343 2006.Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.80-7149-806-8.D34.;
4344 2006.Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.80-86715-60-4.A25.;
4345 2006.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.80-8081-044-3.C21.;
4346 2006.Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.80-7360-578-3.R6.;
4347 2006.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.80-8081-062-1.A11.;
4348 2006.Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.80-7195-035-1.A46.;
4349 2006.Grun, Anselm.Pracovat a žít.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-039-4.A31.;
4350 2006.Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-090-4.D35.;
4351 2006.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV..B28.;
4352 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.A22.;
4353 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.A13.A13;
4354 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.A30.;
4355 2006.Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-626-0.C23.;
4356 2006.Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.80-7298-184-6.D34.;
4357 2006.Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.80-8085-090-9.C11.;
4358 2006.Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.80-7145-668-3.D15.;
4359 2006.Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.80-7266-237-6.C25.;
4360 2006.Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.80-967740-6-9.A44.;
4361 2006.Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-541-3.A22.;
4362 2006.Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-918-8.A16.;
4363 2006.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-601-5.U4.;
4364 2006.Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-596-5.U4.;
4365 2006.Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.80-86025-99-3.C24.;
4366 2006.Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.80-8046-326-3.R6.;
4367 2006.Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.80-85929-88-0.A25.;
4368 2006.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-595-7.U7.;
4369 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.C24.;
4370 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.A34.;
4371 2006.Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.80-969542-6-1.B01.;
4372 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.a33.;
4373 2006.Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Alexander GIERTLI-Eugenika.808891325X.D42.;
4374 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.C13.;
4375 2006.Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.80-551-1228-2.C16.;
4376 2006.King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.80-8046-347-6.D37.;
4377 2006.Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-7195-051-3.A38.;
4378 2006.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-585-X.U9.;
4379 2006.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-599-X.U8.;
4380 2006.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.80-7165-570-8.C17.;
4381 2006.Lajosová, Mari.Chutné jedlá z mäsa.Bratislava:Príroda.80-07-01423-3.D21.;
4382 2006.Lajosová, Mari.Chutné jedlá zo zeleniny : 99 receptov.:Príroda.80-07-01278-8.D21.;
4383 2006.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.80-969536-1-3.A31.;
4384 2006.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.80-969536-1-3.D35.;
4385 2006.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.80-89067-38-7.C22.;
4386 2006.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.80-89067-38-7.A40.;
4387 2006.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-25-2.A33.;
4388 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.D48.;
4389 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.A35.;
4390 2006.Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.80-967740-5-0.B03.;
4391 2006.Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.80-7090-829-7.C31.;
4392 2006.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.80-8081-053-2.A46.;
4393 2006.Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.80-8081-051-6.A31.;
4394 2006.Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.80-88949-92-0.C3x.;
4395 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.80-7114-567-X.A31.;
4396 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.80-7114-568-8.A31.;
4397 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.80-7114-569-6.A31.;
4398 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.80-7114-570-X.A31.;
4399 2006.Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-942-5.A46.;
4400 2006.Michalov, Jozef.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.80-7114-545-9.B04.;
4401 2006.Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.80-8046-336-0.R6.;
4402 2006.Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.80-7165-576-7.D23.;
4403 2006.Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.80-85929-83-X.A26.;
4404 2006.Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.88-499-0089-9.C15.;
4405 2006.Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-8-6.A22.;
4406 2006.O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7195-015-7.A36.;
4407 2006.Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.80-7367-153-0.D24.;
4408 2006.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-546-9.C33.;
4409 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4.A27.;
4410 2006.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-613-9.U8.;
4411 2006.Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV..B12.;
4412 2006.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-18-X.D35.;
4413 2006.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-19-8.B28.;
4414 2006.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.1.Poznaň:..P13.;
4415 2006.Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.80-85585-75-8.C35.;
4416 2006.Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.80-7021-779-0.C23.;
4417 2006.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.80-85929-80-5.C17.;
4418 2006.Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.1.Bratislava:Don Bosco..P27.;
4419 2006.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-531-3.A40.;
4420 2006.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-531-3.D31.;
4421 2006.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ..A20.;
4422 2006.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ..B39.;
4423 2006.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-629-5.A48.;
4424 2006.Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.80-969555-1-9.D51.;
4425 2006.Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-343-X.A32.;
4426 2006.Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.80-239-7434-3.D14.;
4427 2006.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.80-88949-89-0.C32.;
4428 2006.Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.80-7321-202-1.C20.;
4429 2006.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4430 2006.Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-538-3.D48.;
4431 2006.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.80-7266-232-5.A34.;
4432 2006.Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa..A36.;
4433 2006.Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-89170-18-8.A33.;
4434 2006.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 16.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
4435 2006.Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.80-968947-7-3.C15.;
4436 2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-635-X.U9.;
4437 2006.Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n...D37.;
4438 2006.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.80-7114-471-1.C13.;
4439 2006.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.80-7114-574-2.C30.;
4440 2006.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.80-7114-574-2.D24.;
4441 2006.Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-612-0.C23.;
4442 2006.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.6(2006). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4443 2006.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-627-9.a48.;
4444 2006.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-522-7.A10.;
4445 2006.Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.80-86882-03-9.C16.;
4446 2006.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.11 (2006).Košice:DMC Salve..P24.;
4447 2006.Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.80-7149-807-6.C12.;
4448 2006.Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-080-5.A33.;
4449 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X.A37.;
4450 2006.Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.80-7165-583-X.d22.;
4451 2006.Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.80-7141-531-6.A35.;
4452 2006, 2007.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-586-2.C35.;
4453 2006, 2007.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-586-2.A15.;
4454 2006?.Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:..B41.;
4455 2006...The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14.;
4456 2007..Fórum pastorálních teologů VI.Olomouc:Centrum Aletti Velehrad-Roma.9788086715810 (brož.); 978-80-86715-81-0.D44.;
4457 2007..Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.978-80-86849-34-8.A10.;
4458 2007..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.978-80-969706-0-5.B28.;
4459 2007..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve..B21.;
4460 2007..Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.978-80-89067-46-6.A13.;
4461 2007.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.978-80-8081-064-1.C12.;
4462 2007.Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-555-8.A35.;
4463 2007.Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.978-80-7114-605-6.C32.;
4464 2007.Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.978-80-89222-35-3.A12.;
4465 2007.Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x.;
4466 2007.Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.978-80-7367-284-3.a23.;
4467 2007.Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.978-80-7321-302-2.R3.;
4468 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-218-3.D43.;
4469 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-647-3.U7.;
4470 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-656-2.U7.;
4471 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.A26.;
4472 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.A40.;
4473 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.U7.;
4474 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.978-80-88998-72-3.D36.;
4475 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.978-80-88998-72-3.C1X.;
4476 2007.Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-792-4.a48.;
4477 2007.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P25.;
4478 2007.Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.978-80-85474-50-3.C3x.;
4479 2007.Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.978-80-7255-169-9.A26.;
4480 2007.Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-578-X.D31.;
4481 2007.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-660-5.D34.;
4482 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.A50.;
4483 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.a42.;
4484 2007.Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-025-7.C23.;
4485 2007.Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-649-7.A26.;
4486 2007.Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.978-80-86949-38-3.B19.;
4487 2007.Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-104-9.A46.;
4488 2007.Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.978-80-88987-82-6.D41.;
4489 2007.Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-354-0.C11.;
4490 2007.Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.978-80-7114-657-5.A32.;
4491 2007.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.978-80-8046-374-8.R5.;
4492 2007.Daniš, Jozef.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.978-80-85223-78-1.D35.;
4493 2007.Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.978-80-7207-628-4.D34.;
4494 2007.Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.978-80-89187-18-8.A34.;
4495 2007.Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.978-80-7266-261-6.A34.;
4496 2007.Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.978-80-7195-148-3.C12.;
4497 2007.Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.978-80-7114-655-1.C33.;
4498 2007.Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal..P17.;
4499 2007.Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-576-3.R2.;
4500 2007.Ďurica, Milan.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-608-7.B11.;
4501 2007.Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-651-3.B11.;
4502 2007.Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-652-0.B11.;
4503 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-606-3.B11.;
4504 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-653-7.B11.;
4505 2007.Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.978-80-7021-858-7.C16.;
4506 2007.Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.978-80-7021-814-3.C16.;
4507 2007.Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.978-80-85501-38-4.A23.;
4508 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.A13.;
4509 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.A25.;
4510 2007.Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.978-80-7165-649-4.C17.;
4511 2007.Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.978-80-85891-99-7.C23.;
4512 2007.Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-7-1.D37.;
4513 2007.Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-969600-4-0.D34.;
4514 2007.Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.80-10-00938-5.D21.;
4515 2007.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.978-80-86949-39-0.R2.;
4516 2007.Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-869-3.A43.;
4517 2007.Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.978-80-85223-77-4.C32.;
4518 2007.Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.978-80-244-1587-1.A10.;
4519 2007.Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-871-6.D34.;
4520 2007.Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.978-80-8071-092-7.A33.;
4521 2007.Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.978-80-8071-093-4.A33.;
4522 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.A45.;
4523 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.D36.;
4524 2007.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.978-80-7165-612-8.B21.;
4525 2007.Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.978-80-7106-907-2.D32.;
4526 2007.Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-642-1.A31.;
4527 2007.Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-567-1.A22.;
4528 2007.Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.978-80-86885-03-2.C15.;
4529 2007.Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-261-1.C24.;
4530 2007.Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.978-80-85223-79-8.c12.;
4531 2007.Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin..A33.;
4532 2007.Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.978-80-903891-1-3.A42.;
4533 2007.Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-191-9.C16.;
4534 2007.Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.978-80-86685-82-3.D24.;
4535 2007.Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-372-4.D22.;
4536 2007.Igor, Svítok, Richard Vrablec.Kniha slovenských rekordov. Pezinok:DATAPRESSCOMP.978-80-968700-2-8.D31.;
4537 2007.Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.978-80-89144-80-8.R6.;
4538 2007.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.80-224-0932-4.R4.;
4539 2007.Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.978-80-7364-039-2.D37.;
4540 2007.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-679-4.C24.;
4541 2007.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-694-7.a48.;
4542 2007.Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-676-3.A38.;
4543 2007.Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.978-80-969659-9-1.a42.;
4544 2007.Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.978-80-7106-903-4.a48.;
4545 2007.Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-695-4.U8.;
4546 2007.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-152-0.C36.;
4547 2007.Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:..U8.;
4548 2007.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.978-2-7468-1836-1.B16.;
4549 2007.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-644-5.A40.;
4550 2007.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-5-7.A35.;
4551 2007.Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-138-4.a48.;
4552 2007.Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.978-80-7281-337-7.C32.;
4553 2007.Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.978-80-7281-326-1.C22.;
4554 2007.Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-887-7.D33.;
4555 2007.Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-658-9.a48.;
4556 2007.Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.978-80-89067-40-4.D43.;
4557 2007.Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.978-80-86949-31-4.C32.;
4558 2007.Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-375-5.R6.;
4559 2007.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.978-80-8081-068-9.A20.;
4560 2007.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.978-80-969663-9-4.B10.;
4561 2007.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.978-80-969663-9-4.B36.;
4562 2007.Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.978-80-7114-631-5.C30.;
4563 2007.McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-019-6.A10.;
4564 2007.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.978-80-85929-90-4.C23.;
4565 2007.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.978-80-85929-90-4.A13.;
4566 2007.Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.978-80-86057-42-2.D47.;
4567 2007.Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.978-80-7165-607-4.B20.;
4568 2007.Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.978-80-8094-126-0.c22.;
4569 2007.Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.978-80-89170-24-1.A31.;
4570 2007.Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.978-80-89237-05-0.A37.;
4571 2007.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-619-8.C33.;
4572 2007.Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.978-80-7195-133-9.U10.;
4573 2007.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-651-0.U9.;
4574 2007.Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-997-7.C14.;
4575 2007.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-192-6.C14.;
4576 2007.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-192-6.A35.;
4577 2007.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.2.Poznaň:..P13.;
4578 2007.Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-666-4.U2.;
4579 2007.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.978-80-8085-287-0.R5.;
4580 2007.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.978-80-8085-287-0.C17.;
4581 2007.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 6. diel.Kapušany:Bens.80-88998-70-0.c22.;
4582 2007.Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-123-0.C17.;
4583 2007.Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.2.Bratislava:Don Bosco..P27.;
4584 2007.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ..A35.;
4585 2007.Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.978-80-969852-0-3.B37.;
4586 2007.Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.978-80-969129-1-9.A35.;
4587 2007.Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-684-8.A48.;
4588 2007.Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika..B11.;
4589 2007.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-562-6.A26.;
4590 2007.Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP..D37.;
4591 2007.Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.978-80-7114-627-8.D34.;
4592 2007.Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-144-5.A45.;
4593 2007.Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.978-80-7367-312-3.D35.;
4594 2007.Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.978-80-86949-27-7.D46.;
4595 2007.Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.978-80-7295-097-3.C35.;
4596 2007.Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-681-7.A35.;
4597 2007.Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.978-80-7203-894-7.C16.;
4598 2007.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4599 2007.Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2007. Trnava:..C21.;
4600 2007.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 17.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
4601 2007.Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.978-80-86849-36-2.C35.;
4602 2007.Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:..B40.;
4603 2007.Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.80-07-00981-7.D32.;
4604 2007.Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-86715-79-7.A10.;
4605 2007.Štúr, Ľudovít.Dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.8071499943.A16.;
4606 2007.Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968567-6-3.D14.;
4607 2007.Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-580-0.A37.;
4608 2007.Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.:.978-0-385-52037-9.A31.;
4609 2007.Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-86715-87-2.D36.;
4610 2007.Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.80-88880-46-7.A50.;
4611 2007.Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-655-8.D37.;
4612 2007.Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-8-2.B06.;
4613 2007.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-7-5.B17.;
4614 2007.Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-969931-1-6.B16.;
4615 2007.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.7(2007). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4616 2007.Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.978-80-86949-09-3.D36.;
4617 2007.Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.978-80-88880-75-2.A23.;
4618 2007.Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.978-80-969226-4-2.D47.;
4619 2007.Vašák, Jaroslav.Ottova veľká hrnčeková kuchárka.:Ottovo nakladatelství.80-7360-563-5.D22.;
4620 2007.Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-735-1.R6.;
4621 2007.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM..B12.;
4622 2007.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.12 (2007).Košice:DMC Salve..P22.;
4623 2007.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-9-5.C13.;
4624 2007-2008.Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.978-80-86882-09-3.A13.;
4625 2007...Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.9788360040355.A23.;
4626 2008..Filokalia :.:Praha :.978-80-7207-678-9.C3x.;
4627 2008..História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.978-80-8070-919-8.D31.;
4628 2008..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.978-80-969906-5-8.B25.;
4629 2008..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-252-7.D45.;
4630 2008..Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:..B42.;
4631 2008..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad..C34.;
4632 2008..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.978-80-7114-664-3.B28.;
4633 2008..Víťazstvo Srdca r.13,2008.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky..P12.;
4634 2008..Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.978-80-969882-1-1.B30.;
4635 2008..Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku"..D26.;
4636 2008.Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.978-80-7367-382-6.A14.;
4637 2008.Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.978-80-970047-1-2.A11.;
4638 2008.Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-168-1.a46.;
4639 2008.Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-071-2.D22.;
4640 2008.Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.978-80-86149-48-6.R5.;
4641 2008.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.978-80-87183-02-1.D32.;
4642 2008.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-289-5.C17.;
4643 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.D43.;
4644 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-737-1.A47.;
4645 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.978-80-86949-54-3.D43.;
4646 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-251-0.D43.;
4647 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.D45.;
4648 2008.Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.978-80-86949-47-5.A41.;
4649 2008.Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P26.;
4650 2008.Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.978-80-7412-003-9.D41.;
4651 2008.Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-238-1.C3x.;
4652 2008.Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina..D45.;
4653 2008.Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.978-80-7349-154-3.D26.;
4654 2008.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.978-80-8081-066-5.A48.;
4655 2008.Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-069-6.B19.;
4656 2008.Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.978-80-86949-42-0.C25.;
4657 2008.Ciccotti, Serge.Lépe porozumět sobě i ostatním :.Praha ::Portál,.978-80-7367-364-2 :.A50.;
4658 2008.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-080-1.C24.;
4659 2008.Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342037.C22.;
4660 2008.Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.978-80-969501-4-0.C22.;
4661 2008.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.978-80-7114-680-3.D41.;
4662 2008.Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.978-80-89187-21-8.C22.;
4663 2008.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-701-2.B33.;
4664 2008.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-701-2.U9.;
4665 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.R2.;
4666 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.A30.;
4667 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.R1.;
4668 2008.Duda, Ján.Nové horizonty 2. roč. (2008).Spišská Nová ves:Vydavateľstvo Lúč pre Klub priateľov ferka Skyčáka..P16.;
4669 2008.Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-625-8.R2.;
4670 2008.Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-668-1.B11.;
4671 2008.Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-669-8.B11.;
4672 2008.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-701-5.B15.;
4673 2008.Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-700-8.B15.;
4674 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-667-4.B11.;
4675 2008.Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.978-80-86715-94-0.D24.;
4676 2008.Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.978-80-246-1505-9.A13.;
4677 2008.Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.978-80-903773-7-0.A14.;
4678 2008.Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.92-894-9343-7.B29.;
4679 2008.Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-610-4.C12.;
4680 2008.Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-702-2.a48.;
4681 2008.Gilbert, Guy, 1935-.Evangelium podle svatého lotra.:Praha :.978-80-7367-450-2.D41.;
4682 2008.Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-595-4.C15.;
4683 2008.Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.978-80-7266-282-1.B41.;
4684 2008.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:..A31.;
4685 2008.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.978-80-7114-683-4.C13.;
4686 2008.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-608-1.D37.;
4687 2008.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-608-1.A42.;
4688 2008.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.978-80-7114-675-9.C15.;
4689 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8.C13.;
4690 2008.Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-743-2.D47.;
4691 2008.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.978-80-967740-8-1.c22.;
4692 2008.Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.978-80-242-2227-1.D22.;
4693 2008.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-11-7.D42.;
4694 2008.Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.B42.;
4695 2008.Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.B17.;
4696 2008.Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:..a48.;
4697 2008.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-764-0.C22.;
4698 2008.Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-239-8.A47.;
4699 2008.Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-726-5.A47.;
4700 2008.Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-623-4.D22.;
4701 2008.Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.978-80-7412-008-4.C30.;
4702 2008.Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-072-6.c14.;
4703 2008.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-16-4.A38.;
4704 2008.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-16-4.C3x.;
4705 2008.Jung, Mathias, 1941-.Malý princ v nás :.:Praha :.978-80-7367-412-0.c1x.;
4706 2008.Juraj, Augustín.Fatima a Montfort.:..B09.;
4707 2008.Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.978-80-7363-193-2.C11.;
4708 2008.Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:..A41.;
4709 2008.Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-142-0.D34.;
4710 2008.Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas..B16.;
4711 2008.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-677-3.D42.;
4712 2008.Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-677-3.D32.;
4713 2008.Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-713-8.A50.;
4714 2008.Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.978-80-969936-7-3.A47.;
4715 2008.Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.978-80-969978-0-0.A41.;
4716 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.C1y.;
4717 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.C15.;
4718 2008.Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.978-80-7391-121-8.R6.;
4719 2008.Kulka, Jiří, 1950-.Psychologie umění.:Praha :.978-80-247-2329-7.D35.;
4720 2008.Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.978-80-969870-8-5.B37.;
4721 2008.Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-705-0.C17.;
4722 2008.Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-408-0.C21.;
4723 2008.Lajosová, Mari; Hemzó, Károly.Chutné jedlá pre štíhlu líniu.Braislava:Príroda.978-80-07-01713-9.D21.;
4724 2008.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-917-1.R5.;
4725 2008.Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.978-80-87127-12-4.D34.;
4726 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.C3x.;
4727 2008.Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-166-6.C24.;
4728 2008.Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.978-80-7090-894-5.A47.;
4729 2008.Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-14-8.B16.;
4730 2008.Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-004-6.U10.;
4731 2008.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.978-80-7195-193-3.C22.;
4732 2008.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.978-80-7195-193-3.C3x.;
4733 2008.Milko, Pavel.Origenes učitel.:.978-80-86420-30-1.D24.;
4734 2008.Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ..B33.;
4735 2008.Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.978-80-87129-10-4.c16.;
4736 2008.Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-827-0.R5.;
4737 2008.Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:..B09.;
4738 2008.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-678-7.C33.;
4739 2008.Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-597-8.C14.;
4740 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.a48.;
4741 2008.Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-367-8.U10.;
4742 2008.Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.978-80-968159-8-2.C3x.;
4743 2008.Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-091-2.D34.;
4744 2008.Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-1-3.D35.;
4745 2008.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.3.Poznaň:..P13.;
4746 2008.Poláková, Jolana.Teologické texty r.19.Praha:..P11.;
4747 2008.Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-089-7.C24.;
4748 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.B14.;
4749 2008.Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-618-0.D43.;
4750 2008.Rábek, František,1949-.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37.;
4751 2008.Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.978-80-8101-103-0.D24.;
4752 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-598-5.C34.;
4753 2008.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.978-80-7367-428-1.A14.;
4754 2008.Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.978-80-551-1974-8.D35.;
4755 2008.Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.978-80-7363-198-7.D34.;
4756 2008.Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.978-80-7021-960-7.D32.;
4757 2008.Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.978-80-86702-47-6.B32.;
4758 2008.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.978-80-7325-146-8.D34.;
4759 2008.Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-073-3.a48.;
4760 2008.Schneider, Theodor.Zeichen der Nähe Gottes.Mainz:Matthias grunewald.978-3-7867-1671-6.D23.;
4761 2008.Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.978-80-969796-1-5.A10.;
4762 2008.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4763 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.978-80-85486-48-3.R1.;
4764 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-52-0.A47.;
4765 2008.Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.978-80-7017-089-2.D35.;
4766 2008.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-02-0.A16.;
4767 2008.Stanček, Ľubomír.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.978-80-89170-29-6.D34.;
4768 2008.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 18.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
4769 2008.Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.978-80-89123-07-0.R4.;
4770 2008.Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:..B40.;
4771 2008.Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.978-80-89138-92-0.D21.;
4772 2008.Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-97-3.C24.;
4773 2008.Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.978-80-968587-9-8.B20.;
4774 2008.Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.978-80-969918-3-9.B17.;
4775 2008.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.978-80-969918-0-8.B43.;
4776 2008.Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-8-1.B18.;
4777 2008.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-969918-2-2.A31.;
4778 2008.Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.978-80-7114-670-4.D34.;
4779 2008.Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.B37.;
4780 2008.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-228-2.A12.;
4781 2008.Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.978-80-7106-588-3.A48.;
4782 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.D47.;
4783 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.A47.;
4784 2008.Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.978-80-969931-0-9.B18.;
4785 2008.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-18-5.A10.;
4786 2008.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-18-5.a48.;
4787 2008.Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-714-2.a42.;
4788 2008.Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-17-8.C24.;
4789 2008.Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-299-4.C24.;
4790 2008.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.8(2008). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4791 2008.Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.978-80-204-1894-4.A47.;
4792 2008.Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.978-80-89261-14-7.c22.;
4793 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-01-7.D37.;
4794 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-01-7.A48.;
4795 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-02-4.A48.;
4796 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.C15.;
4797 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.C3x.;
4798 2008.Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-402-8.D43.;
4799 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.C13.;
4800 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.C3x.;
4801 2008.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-921-8.D35.;
4802 2008.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-921-8.D33.;
4803 2008.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.13 (2008).Košice:DMC Salve..P26.;
4804 2008.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-682-7.C13.;
4805 2008.Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-176-5.C24.;
4806 2008.Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.978-80-969984-1-8.B32.;
4807 2008.Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-027-9.C12.;
4808 2008.Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.8-09041-430-3.C22.;
4809 2008.Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.978-80-7021-923-2.A14.;
4810 2008.Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.978-80-7367-376-5.A47.;
4811 2008.Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-395-3.A10.;
4812 2008.Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-396-0.A10.;
4813 2008.Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.978-80-7165-678-4.B28.;
4814 2008.Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.978-80-970073-0-0.C2X.;
4815 2008 jún.Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne..B36.;
4816 2008-2009 [i.e. 2009.Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.978-80-7412-017-6.D47.;
4817 2008?..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.978-80-7412-002-2.D44.;
4818 2008?..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.978-80-7412-072-5.D44.;
4819 2008?.Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava..C15.;
4820 2009..Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.978-80-87260-00-5 .D36.;
4821 2009..Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.978-80-89067-55-8.D47.;
4822 2009..Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.978-80-967740-9-8.B26.;
4823 2009..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-3-0.B31.;
4824 2009..Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.978-80-969787-7-9.A36.;
4825 2009..Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.978-80-969640-3-1.B42.;
4826 2009..Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.978-80-89412-05-1.B38.;
4827 2009..Víťazstvo Srdca r.14,2009.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky..P12.;
4828 2009..Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-645-6.D42.;
4829 2009.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.978-80-7266-306-4.C33.;
4830 2009.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.978-80-7266-307-1.C33.;
4831 2009.Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.978-80-7412-033-6.D24.;
4832 2009.Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.978-80-86702-61-2.C24.;
4833 2009.Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-640-1.C24.;
4834 2009.Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.978-80-551-2107-9.C1y.;
4835 2009.Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-305-8.C25.;
4836 2009.Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-217-6.D35.;
4837 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.978-80-7195-384-5.C12.;
4838 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.978-80-7266-304-0.c22.;
4839 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-750-0.U7.;
4840 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-766-1.U7.;
4841 2009.Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.978-80-7141-658-6.D44.;
4842 2009.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.978-80-88998-81-5.D36.;
4843 2009.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P27.;
4844 2009.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.978-80-87183-15-1.C25.;
4845 2009.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-751-7.U10.;
4846 2009.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-751-0.C12.;
4847 2009.Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.978-80-8081-083-2.C23.;
4848 2009.Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-801-9.A40.;
4849 2009.Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7021-980-5 .C20.;
4850 2009.Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-261-9.C24.;
4851 2009.CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.978-80-7021-989-8.C10.;
4852 2009.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-07-5.C22.;
4853 2009.Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.978-80-7114-735-0.B18.;
4854 2009.Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.978-80-7363-237-3.D22.;
4855 2009.Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.978-80-551-2176-5.C32.;
4856 2009.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.80-89111-10-6.c22.;
4857 2009.Duka, Dominik.Salve r. 19.Praha:Krystal..P18.;
4858 2009.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..B29.;
4859 2009.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..B20.;
4860 2009.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14.;
4861 2009.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.:Praha :.978-80-86949-77-2.R2.;
4862 2009.Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.978-80-249-1261-5.A33.;
4863 2009.Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.978-80-554-0022-8.D32.;
4864 2009.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-1-8.D51.;
4865 2009.Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.978-80-7367-549-3.C23.;
4866 2009.Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.978-80-86157-27-6.B28.;
4867 2009.Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.978-80-970306-5-0.D33.;
4868 2009.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-085-6.A11.;
4869 2009.Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.978-80-7367-609-4.D36.;
4870 2009.Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.978-80-88724-37-7.D46.;
4871 2009.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-770-8.C25.;
4872 2009.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-770-8.A50.;
4873 2009.Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-06-8.c22.;
4874 2009.Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.978-80-970140-5-6.C3x.;
4875 2009.Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.:Praha :.978-80-7106-989-8.D32.;
4876 2009.Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-266-4.C12.;
4877 2009.Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-159-8.C25.;
4878 2009.Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.978-80-86949-70-3.C24.;
4879 2009.Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.978-80-251-2693-6.D23.;
4880 2009.Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.978-80-970106-9-0.D45.;
4881 2009.Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-719-0.c22.;
4882 2009.Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-762-3.C22.;
4883 2009.Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-114-8.A46.;
4884 2009.Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.978-80-87256-08-4.C24.;
4885 2009.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-797-5.U10.;
4886 2009.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-768-5.U10.;
4887 2009.Korec, Ján Chryzostom.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-733-6.D36.;
4888 2009.Korec, Ján Chryzostom.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-732-9.B18.;
4889 2009.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-10-5.C3x.;
4890 2009.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-10-5.C23.;
4891 2009.Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.978-80-7114-699-5.B18.;
4892 2009.La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.978-80-7412-036-7.D44.;
4893 2009.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-323-4.D36.;
4894 2009.Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-749-7.C3x.;
4895 2009.Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.978-80-8061-365-5.C24.;
4896 2009.Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.978-80-7114-704-6.C23.;
4897 2009.Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.978-80-970227-4-7.C16.;
4898 2009.Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.978-80-87378-13-7.D45.;
4899 2009.Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.978-80-7165-726-2.C23.;
4900 2009.Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.978-80-7367-547-9.C25.;
4901 2009.Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.978-80-7407-058-7.C25.;
4902 2009.Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.978-80-89341-12-2.D26.;
4903 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.C24.;
4904 2009.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-728-9.C33.;
4905 2009.Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.978-80-970241-6-1.B35.;
4906 2009.Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.978-80-7207-712-0.C32.;
4907 2009.Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-720-6.c22.;
4908 2009.Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-407-1.B41.;
4909 2009.Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-273-2.C1X.;
4910 2009.Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.80-7021-963-7.c22.;
4911 2009.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.4.Poznaň:..P13.;
4912 2009.Poláková, Jolana.Teologické texty r.20.Praha:..P11.;
4913 2009.Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.978-80-970117-0-3.C22.;
4914 2009.Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.978-80-7021-934-8.A14.;
4915 2009.Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-188-9.C24.;
4916 2009.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.978-80-7367-607-0.A14.;
4917 2009.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.978-80-7114-776-3.C23.;
4918 2009.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi..P15.;
4919 2009.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi..C10.;
4920 2009.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-3-7.C31.;
4921 2009.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-3-7.C3x.;
4922 2009.Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.978-80-89379-17-0.R6.;
4923 2009.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 19.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
4924 2009.Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.978-80-7165-749-1.D44.;
4925 2009.Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-754-5.D44.;
4926 2009.Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-755-2.D44.;
4927 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-292-3.R3.;
4928 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-293-0.R3.;
4929 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-290-9.R3.;
4930 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-291-6.R3.;
4931 2009.Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-8-0.D37.;
4932 2009.Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-9-7.D37.;
4933 2009.Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-7-3.D37.;
4934 2009.Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.D36.;
4935 2009.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.978-80-969796-3-9.C24.;
4936 2009.Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.978-80-7140-319-7.D23.;
4937 2009.Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.978-80-7367-527-1.C23.;
4938 2009.Trstenský, František,1973-.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37.;
4939 2009.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.9(2009). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..P10.;
4940 2009.Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.978-80-7295-113-0.B21.;
4941 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-03-1.A48.;
4942 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-04-8.D41.;
4943 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-05-5.D41.;
4944 2009.Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-4-7.B41.;
4945 2009.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.14(2009).Košice:DMC Salve..P22.;
4946 2009.Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..978-80-7325-177-2.c22.;
4947 2009.Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.978-80-89379-16-3.R6.;
4948 2009.Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.978-80-7021-908-9.D33.;
4949 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.D22.;
4950 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.D45.;
4951 2009.Young, Wm. Paul.Chatrč. Bratislava: TATRAN.978-80-222-0562-7.A22.;
4952 2009.Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.978-80-970299-7-5.D26.;
4953 2009.Zvolenský, Stanislav,1958-.Škola Pavlovho slova.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071627913 (brož.); 978-80-7162-791-3.C30.;
4954 2010..Krakowski Grodek.:.978-83-60658-02-4.B21.;
4955 2010..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-688-3.A34.;
4956 2010..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-688-3.C30.;
4957 2010..Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.978-80-89170-34-0.A40.;
4958 2010..Víťazstvo Srdca r.15,2010.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky..P12.;
4959 2010..Zasvätený život.Bratislava:Konferencia vyšších rehoľných predstavených..P16.;
4960 2010.Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.978-80-222-0590-0.D41.;
4961 2010.Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.978-80-87378-37-3.C34.;
4962 2010.Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.978-80-556-0296-7.D35.;
4963 2010.Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-697-5.A13.;
4964 2010.Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.978-80-7195-116-2.C31.;
4965 2010.Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-845-3.D31.;
4966 2010.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Ivanka pri Dunaji :Axima.978-80-89475-00-1.C1X.;
4967 2010.Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.978-80-88998-85-3.D36.;
4968 2010.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P27.;
4969 2010.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.978-80-8126-027-8.D36.;
4970 2010.Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.978-80-86702-86-5.D34.;
4971 2010.Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.978-80-7412-045-9.D36.;
4972 2010.De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.978-80-7363-132-1.C24.;
4973 2010.Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.978-80-257-0237-6.D24.;
4974 2010.Dian, Daniel.Direktórium 2011. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-848-4.D45.;
4975 2010.Duka, Dominik.Salve r. 20.Praha:Krystal..P18.;
4976 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.A34.;
4977 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.D34.;
4978 2010.Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.978-80-7217-628-1.C31.;
4979 2010.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.809037736X (brož.);9788087269114 .A14.;
4980 2010.Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-019-0.R3.;
4981 2010.Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.978-80-224-1124-0.D26.;
4982 2010.Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.978-80-7367-770-1.D41.;
4983 2010.Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-441-5.B34.;
4984 2010.Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-696-8.C3x.;
4985 2010.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-13-6.C32.;
4986 2010.Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-986-7.R5.;
4987 2010.Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.978-80-8079-125-4.D33.;
4988 2010.Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-89487-02-8.D31.;
4989 2010.Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.978-80-970525-0-8.B26.;
4990 2010.Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-9-9.D34.;
4991 2010.Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.978-80-200-1737-6.C35.;
4992 2010.Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-125-9.D34.;
4993 2010.Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev..B30.;
4994 2010.Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-132-7.D45.;
4995 2010.Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.978-80-970546-0-1.B26.;
4996 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.C2X.;
4997 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.D51.;
4998 2010.Khidayer, Emire.Život po Arabsky. .Bratislava :Marenčin PT.978-80-8114-050-1.C1y.;
4999 2010.Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.978-80-7140-327-2.D23.;
5000 2010.Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.978-80-87067-60-4.C25.;
5001 2010.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.978-80-89082-26-1.B21.;
5002 2010.Lev Nikolajevič Tolstoj.Čítanie na každý deň.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.978-80-8084-655-8.A23.;
5003 2010.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.978-80-7363-282-3.D33.;
5004 2010.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.978-80-7363-282-3.D35.;
5005 2010.Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-854-5.D31.;
5006 2010.Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.978-80-89386-12-3.D42.;
5007 2010.Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.978-80-88724-47-6.D48.;
5008 2010.Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-14-3.C32.;
5009 2010.Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu.Lomnička:Rímskokatolícky faraký úrad.978-80-89264-44-3.B38.;
5010 2010.Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.978-80-89501-00-7.B31.;
5011 2010.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.978-80-970506-8-9.C30.;
5012 2010.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.978-80-970506-8-9.D44.;
5013 2010.Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.978-80-87386-08-8.B43.;
5014 2010.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.978-80-87378-56-4.A11.;
5015 2010.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.978-80-87378-56-4.D24.;
5016 2010.Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.978-80-87378-62-5.D33.;
5017 2010.Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.978-80-7367-752-7.D34.;
5018 2010.Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.978-80-970478-0-1.B32.;
5019 2010.Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..978-80-7195-259-6.D26.;
5020 2010.Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.978-80-7367-847-0.c1x.;
5021 2010.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-769-2.C33.;
5022 2010.Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.978-80-257-0295-6.D33.;
5023 2010.Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.978-80-224-1113-4.C3x.;
5024 2010.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.5.Poznaň:..P13.;
5025 2010.Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.978-80-970148-3-4.B37.;
5026 2010.Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.978-80-86949-82-6.C1X.;
5027 2010.Poláková, Jolana.Teologické texty r.21.Praha:..P11.;
5028 2010.Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.978-80-970354-4-0.D37.;
5029 2010.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.978-80-7195-465-1.A10.;
5030 2010.Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.978-80-970333-3-0.C24.;
5031 2010.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond..B37.;
5032 2010.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond..B42.;
5033 2010.Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.978-80-87474-04-4.A23.;
5034 2010.Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.978-80-7367-717-6.C25.;
5035 2010.Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-398-2.C34.;
5036 2010.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-444-6.D37.;
5037 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...D32.;
5038 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...A15.;
5039 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...D33.;
5040 2010.Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-397-5.C3x.;
5041 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.C10.;
5042 2010.Stanček, Ľubomír.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.978-80-970281-4-5.C30.;
5043 2010.Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.978-1-84810-354-2.D26.;
5044 2010.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 20.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
5045 2010.Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-803-0.D44.;
5046 2010.Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-793-4.D44.;
5047 2010.Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-782-8.D44.;
5048 2010.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.978-80-970523-2-4.D26.;
5049 2010.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.978-80-970523-2-4.D31.;
5050 2010.Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-090-0.C14.;
5051 2010.Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie..C24.;
5052 2010.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.978-80-7412-051-0.D47.;
5053 2010.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.978-80-969918-4-6.A21.;
5054 2010.Šuppa, Jozef.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-708-8.D36.;
5055 2010.Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-846-0.D36.;
5056 2010.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.978-80-87183-25-0.D34.;
5057 2010.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.978-80-87183-22-9.D34.;
5058 2010.Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.978-80-970268-3-7.C31.;
5059 2010.Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-25-3.C24.;
5060 2010.Trstenský, František.Vezmi a čítaj .:Nová Kapitula.978-80-970509-2-4.B35.;
5061 2010.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..R2.;
5062 2010.Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.978-80-200-1832-8.D24.;
5063 2010.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.978-80-7141-690-6.R1.;
5064 2010.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM..B12.;
5065 2010.Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.15 (2010).Košice:DMC Salve..P25.;
5066 2010.Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.978-80-00-02498-1.D24.;
5067 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.C24.;
5068 2010?.Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice..B33.;
5069 2010??.Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:..C10.;
5070 2010??.Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16.;
5071 2010...Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.9788323125396.D42.;
5072 2010..Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera.:Brno : L. Marek.978-80-87127-23-0.D34.;
5073 2010..Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.9788323125228.a23.;
5074 2010..Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14.;
5075 2011..Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.978-80-970358-5-3.D36.;
5076 2011..Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-076-3.C30.;
5077 2011..Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23.;
5078 2011..Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH..B31.;
5079 2011..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-252-8.C10.;
5080 2011..Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku.978-80-96996-7-7.B26.;
5081 2011..Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-90-4.B40.;
5082 2011..Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43.;
5083 2011..Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-308-7.A14.;
5084 2011..Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.978-88-8492-807-8 (brož.).A23.;
5085 2011..Slovo medzi nami, 12. ročník, r.2011. Bratislava:Redemptoristi..P16.;
5086 2011..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-93-5.D47.;
5087 2011..Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo..A31.;
5088 2011.Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.978-80-87269-23-7 (OPS : brož.);978-80-261-0042-3 (Západočeská univerzita v Plzni : brož.).A14.;
5089 2011.Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42.;
5090 2011.Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-086-2 .C30.;
5091 2011.Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42.;
5092 2011.Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45.;
5093 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.U7.;
5094 2011.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10.;
5095 2011.Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-464-4.D36.;
5096 2011.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.978-80-970477-3-3.D37.;
5097 2011.Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-137-2.B28.;
5098 2011.Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).978-80-7325-246-5 .D41.;
5099 2011.Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.978-80-7407-090-7.C35.;
5100 2011.Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
5101 2011.Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
5102 2011.Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-094-7 .D48.;
5103 2011.Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu..B28.;
5104 2011.Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-490-3.D37.;
5105 2011.Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45.;
5106 2011.Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47.;
5107 2011.Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.978-80-87287-32-3.C10.;
5108 2011.De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.978-80-7367-848-7.a23.;
5109 2011.Degro, Imrich,,1969-.Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45.;
5110 2011.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42.;
5111 2011.Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41.;
5112 2011.Duka, Dominik.Salve r. 21.Praha:Krystal..P18.;
5113 2011.Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.978-80-262-0055-0 .D44.;
5114 2011.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.978-80-970709-6-0.D44.;
5115 2011.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.978-80-969911-8-1.D45.;
5116 2011.Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10.;
5117 2011.Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.978-80-87269-24-4.A14.;
5118 2011.Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.978-80-7412-066-4.D45.;
5119 2011.Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-871-2.B31.;
5120 2011.Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-036-7.D42.;
5121 2011.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.978-80-7450-025-1.R2.;
5122 2011.Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10.;
5123 2011.Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.978-80-7367-840-1.D34.;
5124 2011.Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35.;
5125 2011.Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.978-80-970029-2-3.D46.;
5126 2011.Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36.;
5127 2011.František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-33-8.D41.;
5128 2011.František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-33-8.A41.;
5129 2011.Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n...B37.;
5130 2011.Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n...B34.;
5131 2011.Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45.;
5132 2011.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42.;
5133 2011.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31.;
5134 2011.Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45.;
5135 2011.Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.978-80-7114-840-1.B28.;
5136 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.D37.;
5137 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.D48.;
5138 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh..D36.;
5139 2011.Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.978-80-556-0294-3.A30.;
5140 2011.Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.978-80-970704-4-1.A23.;
5141 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.D37.;
5142 2011.Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45.;
5143 2011.Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44.;
5144 2011.Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-837-1.C30.;
5145 2011.Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.978-80-7325-257-1 .D41.;
5146 2011.Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45.;
5147 2011.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.80-224-1172-1.R4.;
5148 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4.A34.;
5149 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4.D51.;
5150 2011.Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-92-8.D42.;
5151 2011.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.978-80-7165-834-4.D41.;
5152 2011.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.978-80-7165-834-4.D42.;
5153 2011.Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-475-0.D34.;
5154 2011.Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44.;
5155 2011.Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.978-80-7281-437-4.D41.;
5156 2011.Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.978-80-87378-98-4.a23.;
5157 2011.Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.978-80-87186-51-0.D36.;
5158 2011.London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44.;
5159 2011.Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36.;
5160 2011.Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.978-80-85487-96-1.C30.;
5161 2011.Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-135-8.D45.;
5162 2011.McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-20-4.D26.;
5163 2011.Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.978-80-7017-160-8.D36.;
5164 2011.Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.978-80-87287-44-6.D48.;
5165 2011.Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.978-80-7367-833-3.A14.;
5166 2011.Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-091-6 .D42.;
5167 2011.Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-34-2.D47.;
5168 2011.Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42.;
5169 2011.Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.978-80-8074-133-4.D45.;
5170 2011.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-55-3.D44.;
5171 2011.Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13.;
5172 2011.Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13.;
5173 2011.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13.;
5174 2011.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51.;
5175 2011.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-474-3.C30.;
5176 2011.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.6.Poznaň:..P13.;
5177 2011.Poláková, Jolana.Teologické texty r.22.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla..P12.;
5178 2011.Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.978-80-87287-36-1.C20.;
5179 2011.Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.978-80-7429-061-9.R5.;
5180 2011.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.D44.;
5181 2011.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44.;
5182 2011.Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.16.Stará Halič:..P12.;
5183 2011.Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.978-80-260-1558-1.c10.;
5184 2011.Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.80-259-0079-7.A30.;
5185 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.D33.;
5186 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.C3x.;
5187 2011.Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42.;
5188 2011.Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48.;
5189 2011.Seuse, Heinrich,(1295-1366).Knížka pravdy :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-137-1 .D48.;
5190 2011.Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14.;
5191 2011.Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-079-4 .D47.;
5192 2011.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 21.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P22.;
5193 2011.Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44.;
5194 2011.Strauss, Pavol,,1912-1994.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44.;
5195 2011.Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23.;
5196 2011.Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:..B33.;
5197 2011.Šuráb, Marián,,1958-.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45.;
5198 2011.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45.;
5199 2011.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-37-3.A47.;
5200 2011.Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45.;
5201 2011.Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-139-6.D36.;
5202 2011.Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42.;
5203 2011.Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.978-80-7229-267-7 .D44.;
5204 2011.Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45.;
5205 2011.Vnučko, Patrik.Ruženec r.16 (2011).Košice:DMC Salve..P25.;
5206 2011.Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.978-80-87287-37-8.D47.;
5207 2011.Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň ::Koniáš,.978-80-261-0074-4.A14.;
5208 2011.Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.978-80-87053-59-1.D36.;
5209 2011.Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47.;
5210 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9.A13.;
5211 2011?.Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák..B33.;
5212 2011?.Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:..B33.;
5213 2011?.Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:..B33.;
5214 2011...Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.978-80-7429-137-1.D41.;
5215 2011..Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-075-6.D45.;
5216 2011..Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-514-6.D36.;
5217 2011..Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-511-5.D36.;
5218 2011..Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.978-80-7367-860-9.D37.;
5219 2011..Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.978-80-7387-434-6.D45.;
5220 2011..Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-570-2.D32.;
5221 2011..Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-078-7.A13.;
5222 2012..Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40.;
5223 2012..Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:..B36.;
5224 2012..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.u10.;
5225 2012..Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-104-3.C30.;
5226 2012..Naše svedectvo r.13.:..P27.;
5227 2012..Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.978-80-7429-187-6 .D41.;
5228 2012..Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14.;
5229 2012..Slovo medzi nami.:..P16.;
5230 2012.Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-102-9 .D48.;
5231 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13.A13;
5232 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-576-4.C3x.;
5233 2012.Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.978-80-7114-911-8.c1x.;
5234 2012.Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-566-5.D42.;
5235 2012.Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.978-80-89401-66-6.B33.;
5236 2012.Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30.;
5237 2012.Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47.;
5238 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42.;
5239 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40.;
5240 2012.Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská..P27.;
5241 2012.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-39-7.C10.;
5242 2012.Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-530-6.A30.;
5243 2012.Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20.;
5244 2012.Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10.;
5245 2012.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50.;
5246 2012.Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-120-3 .D45.;
5247 2012.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33.;
5248 2012.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13.;
5249 2012.Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.80-264-0126-3.A23.;
5250 2012.Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41.;
5251 2012.De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.80-262-0158-2.a23.;
5252 2012.Dilong, Rudolf.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B33.;
5253 2012.Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.978-80-7394-390-5.A31.;
5254 2012.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3x.;
5255 2012.Duka, Dominik.Salve r. 22.Praha:Krystal..P18.;
5256 2012.Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.978-80-87530-08-5.D42.;
5257 2012.Ďurica, Milan S..Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48.;
5258 2012.Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42.;
5259 2012.Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-232-3 .A38.;
5260 2012.Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.80-262-0157-4.c1x.;
5261 2012.Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.978-80-262-0070-3.D48.;
5262 2012.Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31.;
5263 2012.Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31.;
5264 2012.Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x.;
5265 2012.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-534-4.R1.;
5266 2012.Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.978-80-242-3542-4.A40.;
5267 2012.Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-249-1 .A14.;
5268 2012.Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3x.;
5269 2012.Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-106-7 .C10.;
5270 2012.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39.;
5271 2012.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30.;
5272 2012.Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.978-80-87378-45-8.D48.;
5273 2012.James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-736-1.A37.;
5274 2012.Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.978-80-8082-552-2.a23.;
5275 2012.Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35.;
5276 2012.Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.80-262-0164-7.c1x.;
5277 2012.Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1y.;
5278 2012.King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.978-80-7419-105-3 .A14.;
5279 2012.Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.978-80-7007-380-3.A20.;
5280 2012.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50.;
5281 2012.Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31.;
5282 2012.Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.80-222-0618-0.A14.;
5283 2012.Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.978-80-7207-863-9.A14.;
5284 2012.Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47.;
5285 2012.Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.978-80-246-2098-5.D47.;
5286 2012.Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.978-80-200-2060-4.D42.;
5287 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.978-80-88724-55-1.A20.;
5288 2012.Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31.;
5289 2012.Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41.;
5290 2012.Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14.;
5291 2012.Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31.;
5292 2012.Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x.;
5293 2012.Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20.;
5294 2012.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10.;
5295 2012.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31.;
5296 2012.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41.;
5297 2012.Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40.;
5298 2012.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-876-7.D42.;
5299 2012.Peck, M. Scott(1936-2005).V jiném rytmu :.Praha ::Portál,.978-80-262-0071-0.A14.;
5300 2012.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23.;
5301 2012.Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.7.Poznaň:..P13.;
5302 2012.Poláková, Jolana.Teologické texty r.23.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla..P12.;
5303 2012.Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x.;
5304 2012.Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x.;
5305 2012.Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20.;
5306 2012.Rábek, František,(1949-).Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14.;
5307 2012.Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30.;
5308 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.A50.;
5309 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.A10.;
5310 2012.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.978-80-89261-41-3.c1x.;
5311 2012.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.978-80-89261-41-3.A46.;
5312 2012.Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30.;
5313 2012.Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.17.Stará Halič:..P13.;
5314 2012.Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.978-80-262-0311-7 .A14.;
5315 2012.Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-027-7.A14.;
5316 2012.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30.;
5317 2012.Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10.;
5318 2012.Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31.;
5319 2012.Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31.;
5320 2012.Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-401-5.B34.;
5321 2012.Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1y.;
5322 2012.Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 22.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS..P21.;
5323 2012.Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.978-80-7165-879-5.D44.;
5324 2012.Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.978-80-7165-880-1.D44.;
5325 2012.Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-40-3.D47.;
5326 2012.Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.978-9958-37-057-1.A24.;
5327 2012.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14.;
5328 2012.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45.;
5329 2012.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14.;
5330 2012.Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-109-8.D47.;
5331 2012.Trstenský, František,(1973-).Pavlove listy z väzenia :.Svit ::Katolícke biblické dielo,.978-80-89120-36-9.C10.;
5332 2012.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-910-8.A14.;
5333 2012.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-910-8.A33.;
5334 2012.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D61.;
5335 2012.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31.;
5336 2012.Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.978-80-7295-146-8 .A14.;
5337 2012.Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.978-80-200-2124-3.A14.;
5338 2012.Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31.;
5339 2012.Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39.;
5340 2012.Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31.;
5341 2012.Vnučko, Patrik.Ruženec r.17 (2012).Košice:DMC Salve..P25.;
5342 2012.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30.;
5343 2012.Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12.;
5344 2012.Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x.;
5345 2012.Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.978-80-8046-594-0.D22.;
5346 2013..Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40.;
5347 2013..Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.978-80-8128-068-9.D16.;
5348 2013..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36.;
5349 2013..Kristovci.Žilina:VIFO.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12.;
5350 2013..Novéna k Matke všetkých národov.:.978-3-9814437-7-6.B42.;
5351 2013..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31.;
5352 2013..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42.;
5353 2013..Slovo.Bratislava:Christian Project Support.9788097036164 (brož.); 978-80-970361-6-4.A23.;
5354 2013..Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23.;
5355 2013.Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45.;
5356 2013.Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-131-9 .A22.;
5357 2013.Bezák, Róbert,1960-.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41.;
5358 2013.Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-531-3.A30.;
5359 2013.Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11.;
5360 2013.Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45.;
5361 2013.Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.9788097131814 (viaz.); 978-80-971318-1-4.C17.;
5362 2013.Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.978-80-87864-01-2.A12.;
5363 2013.Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22.;
5364 2013.Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.978-80-87530-28-3.c1x.;
5365 2013.Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.978-80-85501-60-5.A23.;
5366 2013.Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30.;
5367 2013.Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45.;
5368 2013.Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-081-7.a23.;
5369 2013.Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-094-7.A11.;
5370 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U10.;
5371 2013.František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38.;
5372 2013.František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.C3x.;
5373 2013.František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.a23.;
5374 2013.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.978-80-89027-37-8.a23.;
5375 2013.Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45.;
5376 2013.Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-204-1.D45.;
5377 2013.Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45.;
5378 2013.Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45.;
5379 2013.Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40.;
5380 2013.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-180-8.C1X.;
5381 2013.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-180-8.C1y.;
5382 2013.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.978-80-971345-7-0.C1y.;
5383 2013.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.978-80-971345-7-0.C1y.;
5384 2013.Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-194-5.A45.;
5385 2013.Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16.;
5386 2013.Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.978-80-87530-32-0.A30.;
5387 2013.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.978-80-7252-436-5.a23.;
5388 2013.Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30.;
5389 2013.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-766-8.R1.;
5390 2013.Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22.;
5391 2013.Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.978-80-971153-4-0.A30.;
5392 2013.Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-340-5 .A21.;
5393 2013.Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:..B39.;
5394 2013.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47.;
5395 2013.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13.;
5396 2013.Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.978-3-8480-0418-8.d25.;
5397 2013.Luscoň, Jozef,1959-.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45.;
5398 2013.Majzel, pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:..B36.;
5399 2013.Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:..A30.;
5400 2013.Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40.;
5401 2013.Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.978-80-89567-24-9.A30.;
5402 2013.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-661-7.c1x.;
5403 2013.Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-200-3.D45.;
5404 2013.Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13.;
5405 2013.Michalička, Ján,1919-1997.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30.;
5406 2013.Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-058-1.C2X.;
5407 2013.Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-146-3.C3x.;
5408 2013.Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-629-7.c1x.;
5409 2013.Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14.;
5410 2013.Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.978-80-89067-88-6.A30.;
5411 2013.Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-186-9.a23.;
5412 2013.Pupík, Zdeno,1970-.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31.;
5413 2013.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x.;
5414 2013.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13.;
5415 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.C30.;
5416 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.A33.;
5417 2013.Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.978-80-262-0354-4.A16.;
5418 2013.Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30.;
5419 2013.Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-677-8.C30.;
5420 2013.Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30.;
5421 2013.Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45.;
5422 2013.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23.;
5423 2013.Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-206-5.D45.;
5424 2013.Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-658-7.c1x.;
5425 2013.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.978-80-8161-033-2.U10.;
5426 2013.Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45.;
5427 2013.Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41.;
5428 2013.Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17.;
5429 2013.Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x.;
5430 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.A50.;
5431 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.A30.;
5432 2013.Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30.;
5433 2013.Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-52-6.D42.;
5434 2013.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie..B37.;
5435 2013.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie..B36.;
5436 2013.Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45.;
5437 2013.Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-344-3 .A14.;
5438 2013.Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42.;
5439 2013.Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X.;
5440 2013.Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x.;
5441 2014..Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40.;
5442 2014..Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.978-80-86619-46-0.A13.;
5443 2014..Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40.;
5444 2014..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS..B37.;
5445 2014..Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x.;
5446 2014..Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38.;
5447 2014..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30.;
5448 2014..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50.;
5449 2014..Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50.;
5450 2014.Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50.;
5451 2014.Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50.;
5452 2014.Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.978-80-7387-718-7.A30.;
5453 2014.Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3x.;
5454 2014.Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10.;
5455 2014.Gavenda, Marián,1963-.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.9788080742485 (brož.); 978-80-8074-248-5.A45.;
5456 2014.Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-271-3.A45.;
5457 2014.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.978-80-249-2359-8.A30.;
5458 2014.Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým písmom.Bratislava:Don Bosco.9788080742683 (brož.); 978-80-8074-268-3.A45.;
5459 2014.Grilli, Massimo,1948-.\"Paradox\" a \"tajomstvo\".Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40.;
5460 2014.Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30.;
5461 2014.Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-277-5.A45.;
5462 2014.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3x.;
5463 2014.Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40.;
5464 2014.Husár, Marián,1973-.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.9788080742577 (brož.); 978-80-8074-257-7.A45.;
5465 2014.Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17.;
5466 2014.Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50.;
5467 2014.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.978-80-7387-757-6.A40.;
5468 2014.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.978-80-7295-180-2.C30.;
5469 2014.Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-712-6.C1x.;
5470 2014.Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.978-80-970780-8-9.B40.;
5471 2014.Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50.;
5472 2014.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U7.;
5473 2014.Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U10.;
5474 2014.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
5475 2014.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
5476 2014.Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30.;
5477 2014.Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41.;
5478 2014.Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.978-80-7243-683-5.C17.;
5479 2014.Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-281-2.A45.;
5480 2014.Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-289-8.A45.;
5481 2014.Labo, Šebastián,1931-2014.Róbert Bezák.Praha:Ottovo nakladatelství.9788074514036 (viaz.); 978-80-7451-403-6.A30.;
5482 2014.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-245-4.A45.;
5483 2014.Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30.;
5484 2014.Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30.;
5485 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.C2X.;
5486 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.D51.;
5487 2014.Luscoň, Jozef.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-283-6.A45.;
5488 2014.Marčin, Jozef,1964-.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20.;
5489 2014.Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;
5490 2014.Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-264-5.A45.;
5491 2014.Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30.;
5492 2014.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30.;
5493 2014.Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.978-80-7195-753-9.C1x.;
5494 2014.Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30.;
5495 2014.Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-285-0.A45.;
5496 2014.Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23.;
5497 2014.Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-184-5.C30.;
5498 2014.Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50.;
5499 2014.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30.;
5500 2014.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3x.;
5501 2014.Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.978-80-89662-11-1.C1y.;
5502 2014.Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-290-4.A45.;
5503 2014.Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30.;
5504 2014.Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.9788080742539 (brož.); 978-80-8074-253-9.A45.;
5505 2014.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40.;
5506 2014-..Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.978-80-257-0921-4.A50.;
5507 2015..Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.978-80-257-0964-1.A50.;
5508 2015..In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej..B38.;
5509 2015..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.B41.;
5510 2015..Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10.;
5511 2015.Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45.;
5512 2015.Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45.;
5513 2015.Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45.;
5514 2015.Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu.978-80-900746-5-1, EAN 9788090074651.A30.;
5515 2015.Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.9788377857144.A13.;
5516 2015.Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40.;
5517 2015.Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.9788056102930; 978-80-561-0293-0.C30.;
5518 2015.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.C3x.;
5519 2015.Gavenda, Marián,1963-.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45.;
5520 2015.Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45.;
5521 2015.Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17.;
5522 2015.Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15.;
5523 2015.Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45.;
5524 2015.Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11.;
5525 2015.Hromják, Ľuboslav.S výrazom lásky trvám.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.978-80-89170-50-0.A10.;
5526 2015.Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45.;
5527 2015.Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45.;
5528 2015.Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1y.;
5529 2015.Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského..B40.;
5530 2015.Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.978-80-906030-0-4.C2X.;
5531 2015.Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11.;
5532 2015.Repko, Jozef,1940-2014.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081611612 (brož.); 978-80-8161-161-2.D51.;
5533 2015.Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45.;
5534 2015.Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40.;
5535 2015.Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10.;
5536 2015.Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45.;
5537 2015.Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12.;
5538 2015.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-972-3.B42.;
5539 2015.Turanský, Štefan.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45.;
5540 2015.Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu.Kežmarok:ViViT.9788081750038 (viaz.); 978-80-8175-003-8.R1.;
5541 2015.Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:..B42.;
5542 2015; 2015.Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.978-80-87855-16-4.A50.;
5543 2015??.Caban, Peter,1978-.Missa Prima Neosacerdotis :.:.978-88-68381-02-8.A30.;
5544 2016..80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11.;
5545 2016..Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:..B40.;
5546 2016..Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11.;
5547 2016..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12.;
5548 2016..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.978-80-8192-007-3.A10.;
5549 2016..Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42.;
5550 2016.Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12.;
5551 2016.František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-98-3.A13.;
5552 2016.Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11.;
5553 2016.Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-209-7.A15.;
5554 2016.Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15.;
5555 2016.Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-222-0.D51.;
5556 2016.Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11.;
5557 2016.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13.;
5558 2016.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11.;
5559 2016.Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:..B41.;
5560 2016.Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51.;
5561 2016.Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.978-80-86779-42-3.C30.;
5562 2016.Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13.;
5563 2016.Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12.;
5564 2016.Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3x.;
5565 2016.Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3x.;
5566 2016.Trstenský, František,1973-.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13.;
5567 2016.Trstenský, František,1973-.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15.;
5568 2016.Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13.;
5569 2017..... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42.;
5570 2017..Fatima.:..B41.;
5571 2017.Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42.;
5572 2017.Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.978-80-223-4144-8.A15.;
5573 2017?..Kniha pravdy I. diel.:..A11.;
5574 2017?..Kniha pravdy II. diel Varovanie.:..A11.;
5575 2017??..Manuál bioetiky pre mladých /.:.978-80-972036-1-0.B42.;
5576 2017??..Swords, crowns, censers and books :.:.978-953-7975-32-6.C17.;
5577 2018.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42.;
5578 2018.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.978-80-89888-05-4.D46.;
5579 2018.Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46.;
5580 M DCCC LXXIV [= 1874].Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem..VZ.;