logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 ..Komentáre k Starému zákonu /.:.978-80-7141-626-5.K07/7.;
2 .Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:.9788097012694; 978-80-970126-9-4.K14/2.;
3 .Benedikt1927-.Reč a slovo kríža.:.9788089481439; 978-80-89481-43-9.K19/6.;
4 .Fotta, Peter,1958-.Sociálna filozofia.:.9788056105436; 978-80-561-0543-6.K02/4.;
5 .Jašík, Rudolf,1919-1960.Námestrie svätej Alžbety.:.9788089929078; 978-80-89929-07-8.D8/6.;
6 .Keller, Timothy,1950-.Bolesť a utrpenie.:.9788099903037; 978-80-99903-03-7.K13/5.;
7 .Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Výklad Veĺpiesne..:.978-80-7141-927-3.K17/4.;
8 .Tatian,120-173.Promluva k Řekům /.:.978-80-7298-210-3.K17/3.;
9 .Zubko, Peter,1972-.Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku :.:.978-80-89613-19-9.D8/7.;
10 1700??..Processionarium - juxta ritum.Roma:Curia reverendissimi Magistri ordinis..k13-6b.;
11 1800??..Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona :.:..k09-6b.;
12 1843.František Saleský,1567-1622.Filotea či Bohomila, aneb, Nawedenj k žiwotu nábožnému /.We Znogmě ::E.J. Fournier,..k13/2.;
13 1879 - 1979.Šuvarský Jaroslav.Biskup Gorazd.Praha:Metropolitní rada Pravoslavné církve v ČSSR..k14/4.;
14 1881..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli..C08/3.;
15 1881..Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli..C08/3.;
16 1903.Zeyer, Julius,1841-1901.Zahrada Marianská /.Praha ::Unie,..k12/2.;
17 1905.P. Bonaventúra Wilhelm.Svatá Ažběta.Františkánska Provincia Česko-Moravská:Nová Práca..D5/8.;
18 1905.Ziervogel, Ferdinand.Milosrdný Samaritán :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,..D5/8.;
19 1907..Životopis sv. Jana z Kříže.:..D5/7.;
20 1907.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,1 (A). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
21 1907.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,2 (Amende). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
22 1908.Samsour, Josef,1870-1930.Papežové v dějinách /.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Benediktinské knihkup. v Brně, Bedřich Gross v Olomouci a Cyrillo-Methodějské knihkup. v Praze,..D5/8.;
23 1910.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,1 (B). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
24 1910.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,2 (C). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
25 1912.Lucie Christine.Geiftlíches Tagebuch.Mainz:matthias-grunewald-verlag..k04-3a.;
26 1913.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,1 (Chainage). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
27 1913.Dr. Nikolaus Pfeiffer.Die Ungarische Dominikanerordensprovinz.Zürich:Verlag von Gebr. Leemann..k05-4a.;
28 1914.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,2 (Ciacconio). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
29 1917.Hieronymus, Sophronius Eusebius- Sanctus.Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve..Stará Říše na Moravě ::A. L. Stříž,..k17/4.;
30 1920.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,1 (D). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
31 1921.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,2 (Domestici). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
32 1922.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,1 (E). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
33 1923.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,2 (Fiancailles). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
34 1923.Jerusalem, Wilhelm.Einleitung in die Philosophie.:Wilhelm Braumuller..k03-6a.;
35 1924.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,1 (G). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
36 1925.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,2 (Gothicum). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
37 1926.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,1 (I). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
38 1927.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,2 (Iona). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
39 1927.Dorazil, Otakar,1889-1979.Mezinárodní Červený kříž v historii světové =.Praha ::Českoslov. Červený kříž,..k16-3a.;
40 1927.Guardini Romano.Von heiligen Zeichen.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag..k17-3a.;
41 1927.Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Matthieu.Paris:Librairie Lecoffre..k10-2a.;
42 1928.Beblavý, Ján,1898-1968.Dve krásne duše.Liptovský Mikuláš:Tranoscius..K14/6.;
43 1928.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,1 (Judaisme). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
44 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..k16/2.;
45 1929.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,2 (Latran). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
46 1931.Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ..K19/2.;
47 1931.Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku..k07/4.;
48 1931.Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a Rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku..k09-3a.;
49 1931.Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku..R1/8.;
50 1931.Lamballe R. P. E..LA CONTEMPLATION.Paris:Pierre Téqui, Libraire-éditeur..k07-3b.;
51 1932.Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ..K19/2.;
52 1932.Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co..k08-6a.;
53 1932.Guardini Romano.Das Gebet des Herrn.Mainz:Matthias-Grunewald..k17-3a.;
54 1932.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.80-7220-064-X.k-01/1.;
55 1933.Brugger, W.;Žak, Jan; Bohm, Fr..Stručný přehled evropské filosofické literatury.Brno:Biskupské gymnásium..k03-5b.;
56 1933.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - XI,1. Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
57 1933.M.V. Bernadot, R. Cathala, R. Garrigou-Lagrange, R. Martin, H. Petitot.La Spiritualité Dominicaine.Seine-et-oise:lES éDITIONS jUVISY DU cerf..k05-4a.;
58 1933.Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal..k05/6.;
59 1934.Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073 - 1198).Přerov:Nový Národ..K19/2.;
60 1934.Alphons Foos.THOMAS VON AQUINO.Bonn:VERITAS - Verlag..k06-5a.;
61 1934.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
62 1934.Thomas von Aquin.DAS WERK DER SECHS TAGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
63 1934.Thomas von Aquin.Gottes da Sein und Wesen.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
64 1934.Thomas von Aquin.Gottes Leben Sein Erkennen und Wollen.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
65 1935.Albertus de Meyer O. P..REGISTRUM LITTERARUM FR. THOMAE DE VIO CAIETANI O. P..Roma - Italia:APUD Institutum historicum fratrum praedicatorum ad s. Sabine..k05-3a.;
66 1935.Bernhart Joseph.De profundis.Munchen:Hochland - Bucherei im Kosel - Verlag..k08-4b.;
67 1935.DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet ..k06-3a.;
68 1935.DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet ..k06-3a.;
69 1935.Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k14/2.;
70 1935.Rev.mi P. fr. Martini St. Gillet eiusdem Ordinis Magistri Generalis iussu editum.STATUTUM DE STUDIIS in ORDINE PRAEDICATORUM.:APUD DOMUM GENERALITIAM..k05-3a.;
71 1935.Seberíni, Ondrej,.Slováci a sloboda.V Bratislave:Slovenská liga..D8/6.;
72 1935.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
73 1935.Thomas von Aquin.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
74 1935.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE..Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
75 1935.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE. III 60 - 72.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
76 1935.Thomas von Aquin.DIE SAKRAMENTE. III 60 - 72.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
77 1935.Thomas von Aquin.CHRISTI LEBEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
78 1935.Thomas von Aquin.CHRISTI LEBEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
79 1935.Veterán.SLOVÁCI A SLOBODA.Bratislava:Nakladateľstvo slovenskej ligy v Bratislave..k06-4a.;
80 1936..Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne Gabriel et ses Fils..k12-6b.;
81 1936.Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k04-6a.;
82 1936.Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Jean.Paris:Librairie Lecoffre..k10-2a.;
83 1936.Lejeune Ch..Le Dialogue oecumenique en Belqigue.Bruxelles:La pensee catholique..k07-2b.;
84 1936.Thomas von Aquin.SCHOPFUNG UND ENGELWELT.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
85 1936.Wick Vojtech.Dóm svätej Alžbety v Košiciach.:..R1/8.;
86 1937..Teologická summa .Olomouc:Krystal..K02/2.;
87 1937..Teologická summa.Olomouc:Krystal..K02/2.;
88 1937..Teologická summa.Olomouc:Krystal..R1/6.;
89 1937.Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co..k08-4a.;
90 1937.Thomas von Aquin.WESEN UND AUSSTATTUNG DES MENSCHEN.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
91 1937.Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D5/3.;
92 1938..Teologická summa .:..R1/6.;
93 1938..Teologická summa.Olomouc:Krystal..K02/2.;
94 1938..Teologická summa.Olomouc:Krystal..R1/6.;
95 1938..Teologická summa .:..K02/2.;
96 1938.Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ..K19/2.;
97 1938.Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:..D5/3.;
98 1938.Thomas von Aquin.DAS GEHEIMNIS DER EUCHARISTIE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
99 1939..Teologická summa.Olomouc:Krystal..R1/6.;
100 1939..Teologická summa.Olomouc:Krystal..K02/2.;
101 1939.Dessauer Philipp.Der Anfang und das Ende.Leipzig:Verlegt bei Hegner..k08-3a.;
102 1939.Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal..k14/3.;
103 1939.Pius XII.Summi pontificatus.Paris:la bonne presse..k19/4.;
104 1939.Thomas von Aquin.GOTT DER DREIEINIGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
105 1939.Thomas von Aquin.GOTT DER DREIEINIGE.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
106 1939.William, Franz Michel.Život Ježiša v kraji a národe izraelskom.Prešov:Čsl. Graf. Unia..k20/5.;
107 1940..Teologická summa.Olomouc:Krystal..R1/6.;
108 1940..Teologická summa.Olomouc:Krystal..K02/2.;
109 1940.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D4/4.;
110 1940.Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:..k13/4.;
111 1940.Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl...k03/4.;
112 1940.Thomas von Aquin.GRUNDLAGEN DER MENSCHLICHEN HANDLUNG.Salzburg - Leipzig:Verlag Anton Pustet..k06-3a.;
113 1941.Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ..K19/2.;
114 1941.Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:..K9/3.;
115 1941.Grégoire de Nysse.Vie de Moise. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
116 1941.Hophan Otto, cCap..Die heilsamen Wunden.Schwyz:Verlegt bei der Drittordenszentrale..k17-1b.;
117 1941.Jan Amos Komenský.Ve světle svých spisu. Praha:Družstevní práce..D8/5.;
118 1941.Thomas von Aquin.ERSCHAFFUNG UND URZUSTAND DES MENSCHEN.Munchen, Heidelberg:Verlag F. H. Kerle..k06-3a.;
119 1942.Hophan Otto.Vorsehung.Einsiedeln:Verlegt bei der Drittordenszentrale ..k07-3b.;
120 1942.Jalovecký Ján, msgr..Hymny Rímskeho breviára I..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
121 1942.Lagrange P. M. OP.Évangile selon Saint Marc.Paris:Librairie Lecoffre..k10-2a.;
122 1942.Ludvik A. Winterswyl.Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien.:Freiburg..k04-3a.;
123 1942.Prach Václav.Řecko-český slovník.Praha I.:Springer a spol...k16-4c.;
124 1942.Rev.mi P. Martin Stanislas Gillet.LITTERAE ENCYCLICAE ET ACTA.Roma:Tapis polyglottis Vaticanis..k05-3a.;
125 1943.Athénagore.Supplique au sujet des Chrétiens.:..k04-6b.;
126 1943.Bohm E. Dr..Slovenskí výtvarníci v Maďarsku.Košice:Slovenská jednota..k08-1b.;
127 1943.Cabasilas, Nicolas.Explication de la Divine liturgie.:Editions du Cerf..k04-6b.;
128 1943.Diadochus,(ca 5. stol.).Cent chapitres sur la perfection spirituelle :.Paříž ::Cerf,..k04-4b.;
129 1943.Diadoque de Photicé.Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
130 1943.Gino Loria.Galileo Galilei.Praha:Orbis..k05/4.;
131 1943.Jac. M. Vosté O. P..PETRUS DE TARENTASIA O.P. (b. INNOCENTIUS PAPA V).Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS..k05-3a.;
132 1943.Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13/4.;
133 1943.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..k09/2.;
134 1943.Petráš Lukáš.Mravouka.Trnava:Sv. Vojtech..k05/1.;
135 1943.Petrus de Tarantasia O. P. S. Sabinae.BEATUS INNOCENTIUS pp. v.Roma - Italia:S. Sabinae..k05-3b.;
136 1943.Revme P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LÉNSEIGNEMENT DE SAINT THOMAS A L´HEURE PRÉSENTE.:TtYPIS POLYGLOTITIS VATICANIS..k05-3a.;
137 1943.Smoljonyj, Pavol.Rozpráva bývalý trestanec.Bratislava:K. Vaculík..D5/8.;
138 1943.Thomas von Aquin.TUGENDEN DES GEMEINSCHAFTSLEBENS.Munchen, Heidelberg:Verlag F. H. Kerle ..k06-3a.;
139 1943?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint..k19/2.;
140 1943?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV. .Bratislava:Komprint..k19/2.;
141 1944..Armáda Svätého kríža.Prešov:Komisariát Svätej zeme..D5/8.;
142 1944.Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV..k19/2.;
143 1944.Cuthbert Butler OSB.Wege Christlichen Lebens.Einsiedeln/ Koln:Benziger Verlag..k18-1b.;
144 1944.Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..k11/2.;
145 1944.Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI..Rím:Pavol VI...k13-5a.;
146 1944.Rev.me P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LA PREDICATION DOMINICAINE A L´HEURE PRESENTE.Roma:CURIE GENERALICE -SAINTE SABINE ..k05-3a.;
147 1945.Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa..K03/4.;
148 1945.Maxime le Confesseur.Centuries sur la charité.:Editions du Cerf..k04-6b.;
149 1945.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D8/6.;
150 1945.Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..k14-4b.;
151 1946.B rtáň Rudo.Osudy Janka Kráľa.Turčiansky Sv. Martin:Všeslovanská slovesnosť..k16/2.;
152 1946.Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal..k09/3.;
153 1946.Bubán Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D4/5.;
154 1946.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF..k08-6b.;
155 1946.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF..k08-6a.;
156 1946.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF..k08-6a.;
157 1946.Hippolyte de Rome.La tradition apostolique. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
158 1946.Kafka B..Nové základy experimentální psychologie.Červený Kostelec:Tlač Al. Kubáskové v České Skalici..D4/7.;
159 1946.Révme P. Martin Stanislav Gillet.LÉCOLE NORMALE DES PERES MAITRES A SAINTE - SABINE.:Typis polyglottis vaticanis..k05-3a.;
160 1946.Sv. Augustína Aurélia.Duchovná rukoväť a rozhovory duše .Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k17/5.;
161 1947..Obsah zvukovej nahrávky na kazete - dodatok.:..k15-4c.;
162 1947.Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla..D4/4.;
163 1947.Basile de Césarée.Traité du Saint-Esprit.:Editions du Cerf..k04-6b.;
164 1947.Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..D5/3.;
165 1947.Claudius Eduard.Hass.Berlin:Verlag Volk und Welt..k17-3b.;
166 1947.Jozef Bednárik, CSsR..Odpustky.Spišská Kapitula:Vydavateľstvo životom..K09/4.;
167 1947.Le livre de poche chrétien dirigés par Daniel-Rops de lÁcadémie francaise.Saint Augustin Confessions.Paris:Le Livre de Poche 4 rue de Galliéra..k04-2a.;
168 1947.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,..k10/1.;
169 1947.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..k02/7.;
170 1947.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..k10-1b.;
171 1947.Nemec, František.Obrazy z dejín cirkví.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k19/2.;
172 1947.Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k18/1.;
173 1947.Pius XI.Quadragesimo anno.:..k19/4.;
174 1947.Svatá Kateřina Sienská.Dialog s Boží prozřetelností.:Samizdat Česká kongregace sester Dominikánek ..k06-4b.;
175 1947.Svatý František Saleský.Úvod do zbožného života.Olomouc:Krystal..R1/4.;
176 1947.Špirko, Jozef.Snem v Tridente.Košice:Verbum..k19/2.;
177 1947.Thorndike E. L. Profesor.Nejužívanější slova v angličtině.Praha:A. Neubert..k15-4c.;
178 1947.Wallenstein, Antonius,1890-1964.Katechismus křesťanské dokonalosti /.České Budějovice ::Petrinum,..k10/3.;
179 1948..Trpiace údy Kristove/ Trpiace údy Pána Jažiša.:Vlastným nákladom..K20/5.;
180 1948.Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..R1/4.;
181 1948.Blažíček, Oldřich J..Dominikánsky kostel sv. Vavřince v Jablonném.Olomouc:Edícia Krystal..k06-2a.;
182 1948.P. Angelus Walz O. P..Compendium historiae Ordinis Praedicatorum.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum..k05-3a.;
183 1948.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer..R1/5.;
184 1948.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer..k10/5.;
185 1948.Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum..k19/4.;
186 1948.Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D5/8.;
187 1948.Pražák Josef M. Dr., Novotný František Dr., Sedláček Josef Dr..Latinsko-český slovník.Praha :Česká grafická unie..D8/4.;
188 1948.Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k11/2.;
189 1948.Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:..D5/6.;
190 1948.Spesz Alexander Univ. prof. ThDr..Katolícka mravouka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k05/1.;
191 1948.Spesz Alexander, univ. prof., Dr..Boj proti vojne.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k05/1.;
192 1948.Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..R2/6.;
193 1948.Strauss, P..Mozaika nádeje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..R1/4.;
194 1948.sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k17-5b.;
195 1948.Thalhammer Dominik S. J..Ursache unserer freude.Laufenburg:IFK..k18-2a.;
196 1948.Thalhammer, Dominik.Ursache unserer Freude :.Freiburg ::Paulusverlag,..k08-1a.;
197 1949.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV (Supplementum). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
198 1949.Gräf Richard P., CSSP.Selig Die Hungernden.Regensburg:Friedrich Pustet..k17-1b.;
199 1949.Guardini Romano.Vom Leben des Glaubens.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag..k17-3a.;
200 1949.Chirat Henri.L´assemblée chrétienne á l´áge apostolique.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
201 1949.Kutal A., Líbal D., Matějček A..České umění gotické.Praha:S. V. U. Mánes - Sfinx B. Janda..k08-1b.;
202 1949.Pieper Josef.Traktat uber die Klugheit.Kosel - Verlag:Hegner - Bu herei..k07-3b.;
203 1949.Rahner, Karl,1904-1984.Von der Not und dem Segen des Gebetes /.Innsbruck ::Felizian Rauch,..k18-4b.;
204 1949.REV.MI PATRIS FR. EMMANUELIS SUAREZ.Tabulae geographicae ordinis praedicatorum.Firenze Italia:Studio artistico cartografico "s. Marco"..k05-4a.;
205 1950. P fR. HYACINTHE-MARIE CORMIER.L ÍNSTRUCTION DES NOVICES.Roma - Italia:Convent des dominicains Santa Sabina - Aventino..k05-3a.;
206 1950.Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad..R1/3.;
207 1950.Bouéssé Humb ert, OP.Le sacerdoce chrétien.Paris:Desclée de Brouwer..k08-3b.;
208 1950.Gertrud von le Fort.Das Schweisstuch der Veronika.Munchen:Franz Ehrenwirth Verlalg..k17-4a.;
209 1950.Godin Abbé und seine Pariser Mission.Zwischen Abfall und Bekehrung.Offenburg:Dokumente - Verlag..k14-4a.;
210 1950.Hamm Johann Anton.Die Macht der Liebe.Luzern:Caritas - Verlag..k17-2b.;
211 1950.Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13/4.;
212 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k15/2.;
213 1950.Pieper Josef.UBER DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD.Munchen:Hochland - Bucherei im kosel - Verlag..k07-3b.;
214 1950.Salvaneschi, Nino,1886-1968.Tajomstvo bolesti /.Trnava ::Spol. sv. Vojtecha,..k13/5.;
215 1950.Semmelroth Otto Prof. Dr..Čo znamená veriť.Mníchov:Duchovná služba v Mníchove..k03/4.;
216 1950.Stanislav, Ján,1904-1977.Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom.Bratislava:Tatran..k16/2.;
217 1950.Thalhammer Dominik S. J..Mutter der Schmerzen.Laufenburg:IFK..k18-2a.;
218 1950.Vladimír Koudelka.S. Tommaso D ˇAquino E La BOEMIA.Napoli:Edizioni Doimenicane Italiane..k05-2b.;
219 1950.Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..k10/5.;
220 1950 ?.Belssel.Fra Angelico.?:?..k08-1b.;
221 1950 ?.Buit M. OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Imprimé en France..k10-3b.;
222 1950 ?.Nebbia Ugo - úvodní studii.Michelangelo sochař malíř stavitel básník.Praha:Fr. Borový ..k08-1b.;
223 1950?..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piaatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
224 1950?.Boros Ladislaus.Des Menschen Welt und Gott.Zurich:Buchclub Ex Libris..k17-5b.;
225 1950?.Bovet Théodore.Manželstvo.:neuvedený..k11/4.;
226 1950?.Gijs Jan van.Hledáme pravé štěstí.:samizdat..k13/2.;
227 1950?.Graham Billy.Pokoj s Bohem.:samizdat..k13/2.;
228 1950?.Hagmann Carmen.Vom Abend bis zum Morgen.:Samizdat..k17-3a.;
229 1950?.Inovecká Klára.Od Krišnu ku Kristovi.Prešov:Rím. kat. farský úrad..R1/2.;
230 1950?.Lissner Ivar.So habt ihr gelebt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag..k15-4a.;
231 1950?.Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.Nicky, tak mi teda pomôž!.sanizdat:Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová..D4/4.;
232 1950?.Nicodemi Giorgio - napísal úvodní studii.Leonardo da Vinci - obrazy, kresty, studie.Praha:Frs. Borový..D2/1.;
233 1950?.Pech Vilém.Francouzsky rychle a přehledně.Praha:Nakladatelé Kvasnička a Hampl..k16-5c.;
234 1950?.Steck Max von.Durer.Zurich:Schweizer druck - und verlalgshaus AG..k12-3b.;
235 1950??.Welker Michael.Universalität Gottes und Relativität der Welt.Dusseldorf:Neukirchener Verlag..k07-2a.;
236 1951.Bonsirven Joseph.Théologie du Nouveau testament.Paris:Aubier..k10-4b.;
237 1951.Caminada Costantino Mons..Il regno di Gesú.Milano:Edizione STEM - Pontificia editrice arcivescovile Daverio ..k16-2a.;
238 1951.Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
239 1951.Collection du Centre de Pastorale liturgique.Le mystére de la mort et sa célébration.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
240 1951.De Chardin Teilhard Marguerite-Marie.L´énergie spirituelle de la Souffrance.Paris:aux Éditions du Seuil..k06-2b.;
241 1951.Duméry Henry.Die Drei versuchungen des Modernen apostolates.Wien:Seelsorger Verlag im Verlag Herder..k16-2a.;
242 1951.Eremita Josephus.Die Quellen des Heiles.Freiburg/Schweiz:Kanisiusdruckerei..k17-1a.;
243 1951.Firkel Eva.Frommigkeit des Sunders.Innsbruck - Wien:Tyrolia-Verlag..k17-4a.;
244 1951.Gábriš Karol Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius..k17-1a.;
245 1951.Geisendorf - des - Gouttes.SAVONAROLA.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius..k14/2.;
246 1951.Geisendorf - des - Gouttes.Savonarola Kristov rytier.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius..R1/4.;
247 1951.Goetz Diego Hanns OP.Der Feind Des Gläsernen Menschen.Wien:Verlag Herold..k17-1b.;
248 1951.Guardini Romano.Der Herr.Wurzburg:Im Werkbund - Verlag..k08-3a.;
249 1951.Gutzwiller Richard.Meditationen uber Matthäus.:..k17-3a.;
250 1951.Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag ..k06-3b.;
251 1951.Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag ..k06-3b.;
252 1951.Jaspers Karl.Way to Wisdom.New Haven and London:Yale University press..k18-1b.;
253 1951.Jessen A. A..Řecká kolonisace severního Černomoří.Praha - Brno:Rovnost..k23/1.;
254 1951.Johann Joseph Grsuber.Des heiligen Ignatius weg zu Gott.Wurzburg:Frank, gesellschaftsdsruckerei GmbH..k04-3a.;
255 1951.Katharina von Siena.Dialog uber die Vorsehung.Luzern:REX - Verlag..k06-4b.;
256 1951.Ministerstvo spravodlivosti.Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Goldičovi.Bratislava:Tatran..k26/4.;
257 1951.Pieper Josef.Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens.Munchen:Kosel - Verlag..k06-2b.;
258 1951.Rops - Henri Daniel.Jesus.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Abendländische Verlagsanstalt..k10-5b.;
259 1951.Rops Henry Daniel.Die Kirche in der Gegenwart.Buchring:Sudland ..k16-6a.;
260 1951.Ueberwegs, Friedrich.Grundriss der Geschicthe der Philosophie, Die patristische und scholastische Philosophie. Basel :Beno Schwabe & Co..k01-2b.;
261 1951 ?..Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.:Biblické dílo..k07/5.;
262 1952..Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu ve vědě :.Praha ::Naše vojsko,..R1/7.;
263 1952.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.london:BURNS OATES..k07-2a.;
264 1952.Abot Vonier.THE COLLECTED WORKS.LONDON:BURNS OATES..k07-2a.;
265 1952.Arrigo Levasti.KATHARINA VON SIENA.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k06-4b.;
266 1952.Freiherr v. Gagern Friedrich E., Dr. med..Harmonie von Seele und Leib.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei..k14-6b.;
267 1952.Gabriel Locher Monch der Erzabtei Beuron.AUS VERBORGENHEIT ANS LICHT.Beuron - Hohenz:Beuroner Kunstverlag ..k04-1b.;
268 1952.Grossouw W./ Karrerr Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller..k17-1b.;
269 1952.Grossouw W./Karrer Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller ..k17-1b.;
270 1952.Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln..k17-3a.;
271 1952.Hertling Ludwig SJ.Geschichte der Katholischen kirche.Berlin:Morus..k16-6a.;
272 1952.Chapman ABT Johannes O.S.B,.Vom Gebet der Hingabe.Freiburg:Verlag Herder..k06-2b.;
273 1952.Ida Friederike Gorres.Das grose Spiel der MARIA WARD.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.3-7462-0477-1.k04-2a.;
274 1952.P. Ignacio Iparraguirre, S. J..Obras completas de san Ignacio de Loyola.MADRID:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS..k05-3b.;
275 1952.Parsch Pius Dr..Volks-Liturgie.Klosterneuburg/ Wien:Volksliturgisches Apostolat ..k13-5b.;
276 1952.Roguet A., M. OP.Les sacrements.Paris:Éditions du Cerf..k07-3b.;
277 1952.Šolochov, Michail Aleksandrovič,.Tichý don.Bratislava:Tatran..D8/6.;
278 1952.Thérése d´Avila Sainte.Le livre des Fondations.Paris:Union Generale D´Éditions..k12-4b.;
279 1952-53.Reverendissimi patris Fr. Emanuelis Suarez.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino..k05-2a.;
280 1953.."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
281 1953.."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
282 1953..Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et mystique, doctrine et histoire.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
283 1953..TOMAS VON AQUIN UBER DASS SEIN UND DAS WESEN.:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag..k06-6a.;
284 1953.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.lONDON:BURNS OATES..k07-2a.;
285 1953.Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS OF ABBOT VONIER.lONDON:BURNS OATES..k07-2a.;
286 1953.Barrois A. - D..Manuel D´archéologie biblique Tome 2.Paris:Éditions a. et J. Picard et C...k09-4a.;
287 1953.Bultmann Rudolf.Theologie des Neuen Testaments.Tubingen:Mohr J. C. B. (Paul Siebeck)..k10-3b.;
288 1953.Dr. I. Klug.HEINRICH SUSO.Freiburg :Prokurator Dominikanerkloster St. Albert ..k06-5b.;
289 1953.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
290 1953.M. D. Chenu O. P..INTRODUZIONE allo studio di S. TOMMASO D´AQUINO.Fiorentina:Libreria editricse ..k06-5a.;
291 1953.Payne, Robert.Les Peres de l'Église d'Occident. Paris:Éditions Correa..k04-5b.;
292 1953.Roguet A. - M., OP.La Messe.Paris:Les Éditions du Cerf..k13-5b.;
293 1953.Rops Henry Daniel.Die Kirche im fruhmittelalter.Innsbruck:Abendländische verlagsanstalt..k16-6a.;
294 1953.Semmelroth Otto, S.J..L´ÉGLISE SACREMENT DE LA RÉDEMPTION.Paris:Éditions Saint-Paul..k07-5b.;
295 1953.Sergejenková M. J..Pompeje.Praha:Státní nakladatelství politické literatury..k23/1.;
296 1953.Sheeben M. J..I MISTERI DEL CRISTIANESIMO.Brescia:Morcelliana..k07-5b.;
297 1953.Schweitzer Wolfgang.SCHRIFT UND DOGMA IN DER OKUMENE.:C. Bertelsmann Verlag..k07-5b.;
298 1953.Thomas von Aquin.UBER DAS SEIN UND DAS WESEN.Berlín:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag..k05-6b.;
299 1953.Zwingli Huldrych.Počet z víry a výklad víry.Praha:Kalich ..k19/3.;
300 1954.."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
301 1954.."Évangile".Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
302 1954.Aurelius Augustinus.Das religiose leben.Munchen:Verlag ars sacra ..k04-2a.;
303 1954.Balthasar Hans Urs.Der Christ und die Angst.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
304 1954.Barsotti Divo.La Parole de Dieu dans le Mystére chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
305 1954.Barsotti Divo.Vie mystique et Mystére liturgiqe.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
306 1954.Bernhart Joseph.Bibel und mythus.Kosel - Verlag zu Munchen:Hochland - Bucherei ..k09-4a.;
307 1954.Bibliothéque de Théologie, série 3, Théologie Biblique, Vol. 2 .Théologie de l´ancien testament Tome I.Paris - Tournai - New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs..k09-4a.;
308 1954.Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
309 1954.Durrwell Francois - Xavier.La résurrection de Jésus mystére de salut.Paris:Éditions Xavier Mappus..k08-3a.;
310 1954.Eliade, Mircea.Le Zoga immortalite et liberte. Paris:Pazot..k01-6a.;
311 1954.Feuerbach, Ludwig.Podstata kresťanstva. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry..k02-6b.;
312 1954.Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier..k10-6a.;
313 1954.Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier..k10-6a.;
314 1954.Guardini Romano.Vorschule des Betens.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln..k17-3a.;
315 1954.Hildebrand Dietrich von.Sittliche Grundhaltungen.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag..k14-5a.;
316 1954.Knox Ronald.Il Credo.Milano:Edizioni Paoline..k09-3a.;
317 1954.Komenský, Jan Amos,1592-1670.Veľká didaktika.Bratislava:SPN...;
318 1954.Lagrange P. M. OP.L´Évangile de Jésus - Christ.Paris:Librairie Lecoffre..k10-2a.;
319 1954.Malevez L., SJ.Le message chrétien et le Mythe.Bruxelles - Bruges - Paris:Museum Lessianum Desclée de Brouwer..k11-3b.;
320 1954.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
321 1954.Rolland Romain.Život Beethovenuv.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění..k15/8.;
322 1954.Schneider, Reinhold.Pascal. Frankfurt am M.:Fischer Bucherei..k04-4a.;
323 1954.Stierli Josef.Cor Salvatoris.Freiburg:Verlag Herder ..k07-3b.;
324 1954.Stolz Benedikt OSB.Die Stimme des Geliebten.Wels:Verlagsbuchhandlung Franz Reisinger..k18-2b.;
325 1954.Thalhammer Dominik S. J..Konigin der Glorie.Laufenburg:IFK..k18-2a.;
326 1954.Thalhammer, Dominik.Královna slávy :.[s. l.] ::[s.n.],..k08-1a.;
327 1954.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Pedagogické spisy.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D4/7.;
328 1954 ?.Franz Peter Sonntag.KATHARINA VON SIENA.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH..k06-4b.;
329 1955..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava..K-06/7.;
330 1955.A cura d´un gruppo di specialisti Edizioni Paoline.Enciklopedia Apologetica.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline..k08-6b.;
331 1955.Amato Alfonso P. OP.IL CAMMINO DI UNA GRANDE IDEA.Bologna - Italia:..k06-2a.;
332 1955.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Éditions de Maredsous - Belgique:Casterman - Tournai - Paris..k10-3b.;
333 1955.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Tournai - Paris, Belgique:Éditions casterman, Édition de Maredsous..k10-3a.;
334 1955.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris: Édition de Maredsous - Belgique..k10-3b.;
335 1955.Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris:Éditions de Maredsous - Belgique..k10-3b.;
336 1955.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le phénoméne humain 1..Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
337 1955.de Chardin, Pierre Teilhard.Le phénomene humain. Paris:Seuil..k02-6a.;
338 1955.Eckersley C. E..Essential English for foreign students, Book I.London:Longmans..k15-4c.;
339 1955.Eckersley C. E..Essential Englisch.London:Longmans..k15-4c.;
340 1955.Elisabeth von der Dreifaltigkeit.Lob seiner Herrlichkeit.Einsiedeln . Zurich . Koln:Benziger Verlag..k17-1a.;
341 1955.Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder..k17-1b.;
342 1955.Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder..k17-1b.;
343 1955.Gaston Fessard.La Dialectique des Exercices spirituels des Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier..k17-1b.;
344 1955.Goldbrunner Josef.Katechismusunterricht mit dem Werheft.Munchen:Kusel - Verlag..k14-4a.;
345 1955.Heinisch Paul.Christus, Der Erloser im Alten Testament.Graz - Wien - Koln:Verlag Styria..k09-4b.;
346 1955.Hengstenberg Hans-Eduard.Der Leib und die Letzten Dinge.Regensburg:Friedrich Pustet..k17-3a.;
347 1955.Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL..k14/5.;
348 1955.Chenu M. - Dominique.Pour une théologie du travail.Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
349 1955.Jacob Edmond.Théologie de L ´ancien testament.Paris:Delachaux et Niestlé..k09-4a.;
350 1955.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
351 1955.Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH ..k09-2a.;
352 1955.Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH ..k09-2a.;
353 1955.Knox Mgr.Une Retraite pour laiques.Paris:Aubier..k17-3a.;
354 1955.Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Luzern:Rex - Verlag..k08-2b.;
355 1955.Lombardi Riccardo P., SJ.Fur eine neue Welt.Heidelberg:F. H. Kerle ..k16-6b.;
356 1955.Lortz J..Histoire de L´Église.Paris:Petite bibliothéqe payot..k16-4a.;
357 1955.M. H, Vicaire, O. P..SAINT DOMINIQUE DE CALERUEGA.Paris:Les editions du cerf..k06-5b.;
358 1955.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
359 1955.Ramiére Henry SJ.LA DIVINIZZAZIONE DEL CRISTIANO.Milano - Italia:Edizioni Paoline..k07-3b.;
360 1955.Sales Lorenzo, I. M. C..Jesus appeals to the World.St. Paul:Alba house..k18-4b.;
361 1955.Sheen Fulton J..So sehr liebt Gott die Welt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag..k18-2a.;
362 1955.Schreiber Hermann a Georg.Zaniklá města.Praha:Vyšehrad..k06/3.;
363 1955.Théodoret de Cyr.Correspondance. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
364 1955.Vawter Bruce, CM.A path through genesis.London:Sheed § Ward ..k10-3a.;
365 1955.Voillaume René.Mitten in der Welt.Freiburg:Verlag Herder..k18-2b.;
366 1955.von Matt, Leonard.Bruder Klaus.:Echter-Verlag Wurzburg..k04-5a.;
367 1956..Katholisscher Katechismus.Munster westf:Verlag Aschendorff..k13-2b.;
368 1956. Ľudovít Bakoš, red..Jan Amos Komenský.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D8/5.;
369 1956.ausgewahlt und ubersetzt von Matthias Dietz eingeleitet von Igor Smiolitsch.KLEINE PHILOKALIE.:.3 545 20 503 7.k04-2a.;
370 1956.B. Humberti de Romanis.Opera DE VITA REGULARI Vol. I..Torino:MARIETTI..k05-3b.;
371 1956.Barthasar Hans Urs.Le coeur du monde.Paris:Desclée de Brouwer..k08-4a.;
372 1956.Bertetto Domenico.Cacerdozio cattolico.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline..k08-4b.;
373 1956.Bibliothéque de théologie série 3, Théologie Biblique, Vol. 4.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Paris - Tourna i- New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs..k09-4a.;
374 1956.Bohme Wolfgang.Beichtlehre fur evangelische Christen.Stuttgart:Evangelisches Verlagswerk..k08-4b.;
375 1956.Bouyer Louis, de l´Oratoire.La vie de la liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
376 1956.Columba Ryan o. p..SAINT MARTIN DE PORRES.London:Catholic Truth Society..k06-4b.;
377 1956.Daniélou Jean SJ.Dieu et nous.Paris:Bernard Grasset editeur..k08-3b.;
378 1956.De Chardin Pierre Teilhard .L´apparition de l´homme 2..Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
379 1956.Dupuis R., SJ, - Celier P..Cortesia cristiana e dignitá umana.Milano:Edizioni Paoline..k14-4b.;
380 1956.eingefuhrt von HUGO RAHNER.IGNATIUS VON LOYOLA.Zurich - Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln..k05-3b.;
381 1956.Fénelon-Claudius .Wie Gott es fugt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag..k17-3b.;
382 1956.Galot Jean S.J..Das Herz Christi.Freiburg Schweiz:Paulusverlag ..k17-1b.;
383 1956.Giebner, Klunder.Bekenntnis zur katholischen Kirche.Wurzburg:Echter - Verlag..k07-2b.;
384 1956.Hophan Otto.Diie Engel.Luzern:Räber and Cie..k08-2b.;
385 1956.Krauze Andrzej.Sztuka sakralna w Polscse.Warszawa:ARS Christiana..k12-1b.;
386 1956.Novotný Adolf , ThDr..Biblický slovník.Praha:Kalich..k22/2.;
387 1956.Percheron, Maurice.Le Bouddha et la bouddhisme. Paris:du Seuil..k01-6a.;
388 1956.Philoxéne de Mabboug.Homélies.: Editions du Cerf..k04-6b.;
389 1956.Rigaux B., OFM.Saint Paul.Paris:Librairie Lecoffre..k11-3a.;
390 1956.Rudiger Hermine.Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen sprache.Halle (Saale):VEB MAX Niemeyer Verlag..k16-5c.;
391 1956.Sheen Fulton J..Aufstieg zu Gott.Luzern:Rex-Verlag Luzern..k18-2a.;
392 1956.Sommavilla, Guido.Il pensiero non e un labirinto.:Jaca Book..k03-6a.;
393 1956.Tanquerey AD..Brevior Synopsis.Parisiis - Tornaci - Romae - Neo-eboraci:DESCLÉE § SOCII..k07-2a.;
394 1956.Tanquerey AD..Brevior Synopsis.Paristis - Tornaci - Romae - Neo-eboraci:DESCLÉE § SOCII..k07-3b.;
395 1956.Thalhammer, Dominik.Mutter der Schmerzen :.Freiburg in der Schweiz ::Paulus,..k08-1a.;
396 1956.Varsik Branislav.Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storočia I.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k26/2.;
397 1956.Walter Eugen.QUELLEN LEBENDIGEN WASSERS.Freiburg:Verlag Herder..k07-2a.;
398 1956.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX..k07-5a.;
399 1956.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX..k09/3.;
400 1956.Yves de Montcheuil S. J..Wyklady o kosciele.Warszawa:Wydawnictwo PAX..07/3.;
401 1957.."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
402 1957.Balthasar Hans Urs.Dieu et l´homme d´aujourd´hui.:Desclée de Brouwer..k08-4a.;
403 1957.Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 2. Band.Stuttgart:Schwabenverlag..k13-6b.;
404 1957.Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 3. Band.Stuttgart:Schwabenverlag..k13-6b.;
405 1957.Browne Michaeli Fratris, magister Generalis .Completorii Libellus S. Ordinis praedicatorum.Rím:S. Sabina..k13-5b.;
406 1957.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V (Supplementum - Kalt-Mycénes). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
407 1957.Carpentier René SJ.Zeugen des Gottesreiches.Wien, Munchen:Verlag Herold..k17-4b.;
408 1957.De Chardin Pierre Teilhard.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
409 1957.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le milieu divin 4..Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
410 1957.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
411 1957.de Chardin, Pierre Teilhard.Le milieu divin. Paris:Seuil..k02-6a.;
412 1957.Dodd Carles - Harold.La bible aujourd´hui.Belgique:Éditions de Maredsous, Casterman - Tourna - Paris..k10-3b.;
413 1957.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
414 1957.Gerhard von Rad.Théologie de lˇancien testament Tome 1.Genéve:Labor et Fides ..k09-4a.;
415 1957.Gilbert Keith Chesterton.THOMAS VON AQUIN.Heidelberg:F. H. Kerle Verlag..k06-4a.;
416 1957.Chenu M. - Dominique, maitre en théologie.La théologie est - elle une science?.Paris:Librairie arthéme fayard..k08-3b.;
417 1957.Church Christian.The Oxford dictionary.London - New York - Toronto:Oxford University Press..k08-6b.;
418 1957.Journet Charles.La messe.:Desclée de Brouwer..k08-2b.;
419 1957.Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Munchen:Verlag Schnell and Steiner..k08-2b.;
420 1957.Lécuyer Joseph.Le sacerdoce dans le mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
421 1957.Lemarié Joseph Dom Moine bénédictin.La Manifestation du Seigneur.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
422 1957.Leonard von Matt - M. H. Vicaire O. P..DOMINIKUS.Zurich:NZN Buchverlag..k06-5b.;
423 1957.Líbal Dobroslav Dr., Vilímková Milada Dr..Umění věku.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k17-6a.;
424 1957.M. H, Vicaire, O. P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris-6:Les éditions du cerf..k06-5b.;
425 1957.M. H. Vicaire, O.P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5b.;
426 1957.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5b.;
427 1957.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5b.;
428 1957.Marie-André.Saint Pierre Chanel.:EISE..k04-6a.;
429 1957.mit Druckerlaubnis der erzbischcopflichen ordinariates Wien.DI ROSENKRANZ-BASILIKA DER DOMINIKANER zu Wien.Wien:..k06-2a.;
430 1957.Munch L. abbé et Montjuvin J. .Panorama d´Histoire de l´Église.Paris:L´École..k16-5a.;
431 1957.Pieper Josef.Gluck und contemplation.Munchen:Kosel Verlag..k06-2b.;
432 1957.Publie sous la direction et avec une introduction de Jacoques de Bivort de La Saudée.Essai sur Dieu l´homme et l´univers.Paris:La Colombe..k08-4b.;
433 1957.Rahner Hugo.Der Spielende Mensch.Einsiedeln:Johannes Verlag ..k18-4b.;
434 1957.Rahner Karl.GEIST IN WELT.Munchen:Kosel - Verlag..k07-4a.;
435 1957.ROBERT EDWARD BRENNAN OP.Eine philosophische Analyse der menschliehen Natur.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle H eidelberg..k06-3a.;
436 1957.Schillebeeckx Edward Heinrich.I SACRAMENTI PUNTI D´INCONTRO CON DIO.Brescia:Queriniana..k07-4a.;
437 1957.Schmidt Albert-Marie.Jean Calvin.Seuil:Maitres spirituels..k16-3a.;
438 1957.Six Jean - Francois.Jesus.Paris:Somogy..k10-4a.;
439 1957.Thielicke Helmut.Das Bilderbuch Gottes.Stuttgart:Quell Verlag..k18-2a.;
440 1957.Thomas von Aquin.DES MENSCHENSOHNES SEIN, MITTLERAMT UND MUTTER.Heidelberg:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle ..k06-3a.;
441 1957.ubersetzt von Joseph Bernhart nachwort und anmerkungen von Hans urs von Balthasar.AUGUSTINUS BEKENNTNISSE.Frankfurt/M - Hamburg:FISCHER - BUCHEREI..k04-2a.;
442 1957?.Spidlik Tommaso, SJ.La preghiera.Milano:Ancora..k15-3a.;
443 1958..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
444 1958..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
445 1958.Aelred de Rievaulx.Quand Jésus eut douze ans. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
446 1958.Audet, Jean-Paul.La Didaché.:Librairie Lecoffre..k04-6b.;
447 1958.Berchmans Egloff OFM Cap..Gott ist barmherzig.Luzern:Verlag Räber and Cie...k17-1a.;
448 1958.Boismard, Descamps, Gelin, Giblet, Guillet, soeur J. D´ARC A. Lefévre, Dufour, Pierron, Spicq.Grands Thémes Bibliques.Paris:Étions du Feu Nouveau..k09-4a.;
449 1958.Bouyer Louis.La Bible et l´évangile.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
450 1958.Buit M. DU , OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
451 1958.Buit M., OP.Géographie de la terre sainte.Paris:Les éditions du CERF..k10-3b.;
452 1958.Bukovski Marcin i Zlat Mieczyslaw.Ratusz Wroclawski.Wroclaw:Zaklad narodowy Im. Ossoliňskich - Wydawnictwo..k08-1b.;
453 1958.Denys l´Aréopagite .La hiérarchie céleste.:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
454 1958.Esser Kajetan P..Thémes spirituels.Paris:Éditions Franciscaines..k17-4a.;
455 1958.Färber Karl.Brevier zum inneren Leben.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei..k17-4a.;
456 1958.Fischer bucherei.THOMAS VON AQUIN.Frankfurt am Main und Hamburg - Germany:Fisscher bucherei..k06-4a.;
457 1958.Genthon István.Rippl - Rónai József.Budapest:Genthon Istvánné..k12-1b.;
458 1958.Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich Koln:Benziger verlag Einsiedeln..k17-3b.;
459 1958.Innocenzo Colosio O.P..Un grande maestro domenicano PIERRE MANDONNET.Firenze Italia:ILibreria editrice Fiorentina..k05-3a.;
460 1958.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
461 1958.Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Théologie de l´église.:Desclée de Brouwer..k08-2b.;
462 1958.Kasser Rodolphe.Papyrus Bodmer III - Évangile de Jean et Genése i - IV, 2 en bohairique.Louvain:Secrétariat du CorpusSCO..k10-4a.;
463 1958.Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta..k01-6b.;
464 1958.Le Congrés de Strasbourg.Parole de dieu et Liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
465 1958.Légaut Marcel.Preghiere di un credente.Brescia:Morcelliana..k18-1a.;
466 1958.Lippini Pietro P. OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna..k06-2a.;
467 1958.Lonergan Bernard J. F. SJ.Insight.London - New York - Toronto:Longmans, Green and Co..k08-2a.;
468 1958.Loon, Hendrik Willem van,1882-1944.Rembrandt :.Bratislava ::Slov. spis.,..D8/5.;
469 1958.Lubsczyk und Trilling Wolfgang.Die Antwort Gottes.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-4b.;
470 1958.Mascall E. L..Ten, ktory jest. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax..k03/5.;
471 1958.Milik J. T..Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea.London:SCM Press LTD..k10-5b.;
472 1958.Muller, Max.Existenz-Philosophie im Geistigen leben der Gegenwart. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag..k02-4a.;
473 1958.P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna..k06-4b.;
474 1958.P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna..k06-3b.;
475 1958.P. Veit Gadient, OFMCap..Mutter und Herrin.Luzern:Verlag Räber und Cie...k17-1b.;
476 1958.Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Zweiter Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-6b.;
477 1958.Penna Angelo.La religione di Israele.:Morcelliana..k09-4a.;
478 1958.Piolanti Antonio.La pienezza di Cristo.:ARES..k07-3b.;
479 1958.Rahner Karl.Das Dynamische in der Kirche 5.Basel Freiburg -- Wien:Herder..k07-4a.;
480 1958.Rahner Karl.Uber die Schrifts-inspiration.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k07-4a.;
481 1958.Rahner Karl.Zur Theologie des Todes 2.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k07-4a.;
482 1958.Renckens H., SJ.La Bible et Les Origines du Monde.Tournai:Desclée..k09-4a.;
483 1958.Semmelroth Otto, SJ.Das Geistliche amt.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei..k18-2a.;
484 1958.Schilling Othmar.Das Alte Testament heute.Leipzig:St. . Benno-Verlag GMBF..k09-4b.;
485 1958.Schmaus Michael.Essenza del Cristianesimo.Alba (Cuneo):Proprieta´riservata..k07-3b.;
486 1958.Schollig Otto.DIE VERWALTUNG DER HEILIGEN SAKRAMENTE.Freiburg - Schweiz:Verlag Herder..k07-5b.;
487 1958.Schuchert August.Kirchengeschichte.Wien - Sst Polten:Buchgemeinschaft der Katholiken Osterreichs..k16-5a.;
488 1958.Spurgeon C. H..Klejnoty obietnic Bozych.Warszawa:Wydawnictwo Chrześcijanin..k18-2a.;
489 1958.Tresmontant Claude.La doctrine morale des Prophetes d´Israel.Paris:Editions du Seuil..k09-4b.;
490 1958.Vaux R., OP.Les Institutions de L´Ancien Testament 1.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-5a.;
491 1958.White Victor OP.Dieu L´inconnu.Paris:Casterman - Tournai..k07-1b.;
492 1958 ?.Zins V. M. Abbé.Consummatum est - n 1,30.samizdat:Passion et Sacrifice du Messie..k10-4a.;
493 1959..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
494 1959..THOMAS VON AQUIN - UBER DAS SEIN UND DAS WAESEN.Frankfurt/M - Hamburg - Germany:FISCHER - BUCHEREI..k06-4a.;
495 1959.Algisi Leone.Johannes XXIII.Luzern:Schweizer Volks-Buchgemeinde..k12-4b.;
496 1959.Balthasar Hans Urs.Das Betrachtende gebet.Einsiedeln:Johannes-Verlag..k08-4a.;
497 1959.Balthasar Hans Urs.La priére contemplative.Einsiedeln:Desclée de Brouwer..k08-4a.;
498 1959.Balthasar Hans Urs.Suor Elisabetta della trinita.Milano - Italia:Editrice Áncora ..k08-4a.;
499 1959.Baur Benedikt Dr., OSB.Die Haufige beicht.Basel, Freiburg, Wien:Herder..k17-5b.;
500 1959.Berchmans Egloff OFM Cap..Begnadete Liebe.Luzern:Verlag Räber and Cie...k17-1b.;
501 1959.Bernanos Georg.Die begnadete Angst.Bassel, Freiburg, Wien:Herder - Bucherei..k15-1a.;
502 1959.Bernard R . P. OP.Das Mysterium Jesu, band 1.Basil Freiburg Wien:Herder..k10-6a.;
503 1959.Bissonnier Henri.Pédagogie de résurrection.Paris:Éditions Fleurus..k13-2b.;
504 1959.Cornelis, H. OP et Léonard, A. OP.La Gnose éternelle. Paríž:Librairie Arthéme Fayard..k01-2a.;
505 1959.Dabrowski Eugeniusz Ks.Prolegomena do Nowego Testamentu.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha..k07/6.;
506 1959.De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.L ´avenir de l´homme.Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
507 1959.Disssemond Paul.Gottesbild - Menschenbild.Leipzig:St. Benno-Verlag..k17-4a.;
508 1959.Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Gottingen, Stuttgart, Zurich:Vandsenhoeck and Ruprecht..k09-5a.;
509 1959.Gélase I..Lettre contre les Lupercales et Dix-huit messes du Sacramentaire Léonien. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
510 1959.Gillen Otto.Alles schone ist ein Gleichnis.Zurich / Stuttgart:Aldus Manutius Verlag..k18-3b.;
511 1959.Gramatica Aloisius.Bibliorum Sacrorum  - Nova editio.Rím:Polyglottis Vaticanis..k10-6a.;
512 1959.Gryglewicz Feliks Dr. Ks..Listy katolickie.Poznaň:Pallotinum..k08/6.;
513 1959.Guardini Romano.Il Rosario della Madonna.Brescia:Il Pelicano Morcelliana..k17-3a.;
514 1959.Hello, Ernest.Mensch und Mysterium. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag..k02-6a.;
515 1959.Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
516 1959.Jean Girou.Saint Dominique en Languedoc.Paris:Les Grands spirituels 0ditions Albin Michel..k06-5b.;
517 1959.Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Entretiens sur la gráce.:Desclée de Brouwer..k08-2b.;
518 1959.Kahle Paul E..The Cairo Geniza.:..k10-5a.;
519 1959.Karol, Marx.Kapitál, 1.zv., 1.kniha. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry..k02-4b.;
520 1959.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Realizm ludzkiego poznania. Poznaň:PALLOTTINUM..k02-5a.;
521 1959.ks. Karol Journet.MSZA ŠWIETA.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha..k10/5.;
522 1959.Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum..k08/6.;
523 1959.Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum..k11-3a.;
524 1959.Lemaire Paulin P. et Baldi Donato P..Atlas Biblique.Paris:Éditions du Mont César - Louvain..k07/8.;
525 1959.Lemaitre, Solange.Ramakrishna et la vitalité de l´hindouisme. Bourges:du Seuil..k01-6a.;
526 1959.Ludvik Ott.Grundriss der Katholischen dogmatik.Freiburg Basel Wien:Herder..k07-6a.;
527 1959.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka I. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
528 1959.Peciar, Štefan, d 1912-1989 4 red ;.Slovník slovenského jazyka I. diel p a-k.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..R2/1.;
529 1959.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-2b.;
530 1959.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-2b.;
531 1959.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine..k05-4b.;
532 1959.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine..k05-4b.;
533 1959.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine..k05-4a.;
534 1959.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine..k05-4b.;
535 1959.Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine..k05-4b.;
536 1959.Perrin J. M., OP.Žyc z Bogiem w ewangelii radosci.Poznaň, Warszawa, Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha..k18-4a.;
537 1959.Ploeg, Barthélemy, Betz, Cerfaux, Coppens, Jaubert, Lambert, Notscher, Schmitt, Woude.La Secte de Qumrán et les Origines du Christianisme.Lovaniens:Desclée de Brouwer..k10-5a.;
538 1959.Rolland Romain.Beethoven III..Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění..k12-5a.;
539 1959.Salmon Pierre Dom Abbé de l´Abbaye Pontificale de Saint -Jérome in Urbe.L ´Office divin.Paris:Les Éditions du cerf..k08-6a.;
540 1959.Sheen Fulton J..Es lohnt sich, zu Leben.Luzern/Munchen:Rex-Verlag ..k18-2b.;
541 1959.Thomas von Aquin.Die Liebe (1. Teil).Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg..k06-3a.;
542 1959.Weigl, Alfons Maria.Briefe der Gottesliebe.:Credo-Verlag..k04-6a.;
543 1959.Žychliňski Aleksander Dr. Ks..Rozwažania filozoficzno-teologiczne.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha..k07-2a.;
544 1960..CUM ECCLESIA.Haarlem Hollande:Editions J. H. Gottmer ..k04-2a.;
545 1960..Čítanie zo svetovej literatúry.:Mladé letá..D8/4.;
546 1960..L´ancien Testament.Brouwer:Desclée ..k09-4b.;
547 1960..Zasvěcení Neposkvrnené.:Samizdat..K12/3.;
548 1960.Aron Robert.Les années obscures de Jésus.Paris:Éditions Bernard Grasset..k10-3b.;
549 1960.Begemann Robert.Das grosse Spiel.Wien:Verlag Herder..k15-1a.;
550 1960.Bernard R. P. OP.Das Mysterium Jesu, band 2.Basel, Freiburg, Wien:Herder..k10-6a.;
551 1960.Bibliotheca Dominicana.DE ORATIONE iuxta B. Humbertum de Romanis, OP.Romae:Apud Sanctam Sabinam..k06-4a.;
552 1960.Blinzler Josef.Der Prozess Jesu.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k10-5b.;
553 1960.Bohren Rudolf.Das Unser Vater - heute.Zurich / Stuttgart:Zwingli verlag ..k15-1a.;
554 1960.Bouyer Louis.The Spirituality of the New Testament and the Fathers.New York:A crossroad book The Seabury press..k14-2b.;
555 1960.Bouyer, Louis,1913-2004.Introduction a la vie Spirituelle :.Paris ::Desclée,..k17-5b.;
556 1960.Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI (Supplementum - Mystéres-Passion). Paris:Libraire letouzey et ané..k02-1a.;
557 1960.Camelot Th. P. OP.Spiritualité du baptéme.Paris:Les Éditions du cerf..k08-6a.;
558 1960.Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard..k08-5a.;
559 1960.de Perseigne, Adam.Lettres I..:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
560 1960.Etienne Gilson.TOMIZM.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX..k02/2.;
561 1960.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
562 1960.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
563 1960.Gallati Fidelis M., OP.Wenn die Päpste sprechen.Wien:Verlag Herder..k16-2b.;
564 1960.Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag..k17-1b.;
565 1960.Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag..k17-1b.;
566 1960.Glowatzký Herbert G.M..Pobádaní milosrdenstvom.Salzkotten:Meinwerk - Verlag..k13/1.;
567 1960.Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag..k17-3a.;
568 1960.Guardini Romano.Theologische gebete.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolulsdruckerei..k17-3a.;
569 1960.J. P. Michael.Vom Reichtum unserer Berufung.Freiburg Basel Wien:Herder..k07-5a.;
570 1960.J.-H. Nicolas, O.P..THE MYSTERY OF GOD´S GRACE.London:Bloomsbury Publishing Co Ltd. ..k07-5a.;
571 1960.Jan Čing Hsiung Vu.Umění milovať.Řím:Křesťanská akademie..k13/7.;
572 1960.Kirch, Conradus.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Barcelona:Herder..k04-5b.;
573 1960.Kung Hans.Konzil und Wieder - vereinigung.Wien - Freiburg - Basel:Herder..k13-3a.;
574 1960.Leitheiser Ludwig.Handbuch zur Katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k10-6b.;
575 1960.Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen I.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum"..k14-5b.;
576 1960.Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen II.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum"..k14-5b.;
577 1960.M. D. Chenu O. P..DAS WERK DES HL. THOMAS VON AQUIN.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg..k06-3a.;
578 1960.Michal Lacko J.S..Zničenie gréckokatolíckeho buskupstva v Prešove.Clevland, Ohio:..D8/7.;
579 1960.Nestle Eberhard.Sprachlicher Schlussel zum Griechischen Neuen Testament.Giesen - Basel:Brunnen - Verlag GmbH..k10-3b.;
580 1960.P. Dominikus Planzer O.P..HENRICH SEUSES LEHRE.Freiburg i Br.:Die Ewige Weisheit..k06-5b.;
581 1960.P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D..VOM BETEN ZUM SCHAUEN.Roma - Italia:Monastero S. Giuseppe Roma, Carmelitane Scalze..k05-4b.;
582 1960.P. M. Gabriel.OHNE LICHT AUF DUNKLEM PFAD.Wien:Verlag Heiler..k05-4b.;
583 1960.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
584 1960.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..R2/1.;
585 1960.Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-2b.;
586 1960.Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Erster Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-6b.;
587 1960.Pieper Josef.Uber die Gerechtigkeit.Munchen:Im kosel - Verlag..k07-3b.;
588 1960.Plotzke, Urban.Bergpredigt :.Frankfurt am Main ::Verlag Josef Knecht,..k18-4a.;
589 1960.Premm Matthias.Katholische Glaubens Kunde.Wien:Verlag Herder..k09-2b.;
590 1960.Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder..k09-2b.;
591 1960.R. Garriqou Lasgrange OP.TRZY OKRESY ŽYCIA WEWNETRZNEGO 1. diel.Poznaň:Pallottinum..k18/2.;
592 1960.Rabut Olivier A. OP.Dialogue avec Teilhard de Chardin.Paris:Éditions du CERF..k07-3b.;
593 1960.Renard Mgr., évéque de Versaiiles.Vie spirituelle de la religieuse aujourd´hui.:Desclée de Brouwer..k18-4b.;
594 1960.Roguet A. M., OP.La Messa.Alba:Proprieta Riservata - Edizione Paoline..k09-2b.;
595 1960.Scupoli Lorenzo.Il Combattimento Spirituale.Pescara:Edizioni Paoline..k18-4b.;
596 1960.Scheele, Paul-Werner.Opfer des Worters. Paderborn:Ferdinand Schoningh..k01-6b.;
597 1960.Schillebeeckx E. H., OP.Le Christ, Sacrement de la rencontre de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
598 1960.Schurr Viktor.Cura d´anime in un mondo nuovo.Alba:Edizione Paoline..k13-4a.;
599 1960.Swiezawski, Stefan.Rozum i tajemnica.:Znak..k02/3.;
600 1960.Špaňár, Július,1917-2007.Gramatika latinského jazyka :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..D8/4.;
601 1960.Špoňár Július dr. - Horecký Ján dr..Gramatika latinského jazyka.Bratislava:Slovenské pedaogické nakladateľstvo..k22/8.;
602 1960.Trudo de Ruiter OFM.Das Geheimnis des Ordenslebens.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k18-3a.;
603 1960.Vaux R., OP.Les Institutions de L´Ancien Testament 2.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-5a.;
604 1960.Wilhelm Hunermann.VINZENZ VON PAUL.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau..k04-2a.;
605 1960?.Egloff Berchmans P., OFM Cap..Der weisse Stein.Zurich:Thomas-Verlag..k17-1a.;
606 1960?.Janega, Štefan.Kňazské koncentráky.:samizdat..k26/4.;
607 1960?.König, Franz.Gibt es einen wissenschaftlichen Atheismus?.:Herder..k02-5a.;
608 1961..Der Brief an die Epheser.Leipzig:st. Benno-Verlag GMBH..k09-2a.;
609 1961..La Parole de Dieu en Jésus - Christ.Tournai - Belgicko:Casterman..k08-2a.;
610 1961..Seelsorge in der modernen Gesellschaft / Symposionband in der Reihe der Stundenbucher Erfahrungen und Perspektiven - Ein Sympos.Hamburg:Furche Verlag..k13-4a.;
611 1961.Aelred de Rievaulx.La vie de recluse, La priere pastorale. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
612 1961.Alexander Kabza.Was Cicero vor 2000 jahren uber Greisenalter und Freundschaft schrieb.:Goldmanns gelbe taschenbucher..k03-6a.;
613 1961.Anderson Bernhard W..The Living World of the Old testament.London:Longmans..k09-4a.;
614 1961.Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús..k14-5b.;
615 1961.Baron P., OP.La Jeunesse de Lacordaire.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
616 1961.Benoit Pierre, OP.Exégése et Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
617 1961.Bernard R. P OP.Das Mysterium Jesu Band 3.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k10-6a.;
618 1961.Bihlmeyer - Tuhle.Kirchengeschichte.Paderborn:Ferdinand Schoningh..k16-6a.;
619 1961.Cahiers de l´actualité religieuse.L´Existence de Dieu.Tournai - Belgicko:Casterman..k08-4b.;
620 1961.Céline Martin, Schwester Geneviéve vom Heiligsten Antliz.Meine Schwester Therese.Wien - Munchen:Verlag Herold..k12-4b.;
621 1961.Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum..k08/6.;
622 1961.Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum..k11-3a.;
623 1961.Daniélou Jean SJ.Scandaleuse vérité.Fayard:Le signe..k08-3b.;
624 1961.de Chardin, Pierre Teilhard.Die Entstehung des Menschen. Munchen:Verlag C. H. Beck..k02-6a.;
625 1961.Defensor de Ligugé.Livre d'Étincelles. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
626 1961.Eger Josef.Das Herz ist das grosse Ding.Munchen:Verlag Ars sacra..k17-1a.;
627 1961.Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Stuttsgart, Gottingen:Ehrenfried Klotz Verlag..k09-5a.;
628 1961.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
629 1961.G. G. Meersseman O. P. Spicilegium Friburgense.DOSSIER DE l ´ordre de la pénitence au xiii Siecle.Friburg Suisse:Éditions Universitaires ..k05-3b.;
630 1961.Girault Rene.Evangelium und Leben.Graz Wien Koln:Verlag Styria ..k17-1b.;
631 1961.Grégoire de Narek.Le livre de priéres.:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
632 1961.Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei..k17-3b.;
633 1961.Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag..k05-6b.;
634 1961.Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag..k06-6a.;
635 1961.Horatczuk Michael SJ.Von den Manieren und vom Reiche Gottes.Wien - Munchen:Verlag Herold..k17-1b.;
636 1961.Huber Hans.Spirito e lettera del Riposo domenicale.Alba:Edizione Paoline..k14-4a.;
637 1961.Hubner Siegfried.Cyprian von Karthago.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k18-2b.;
638 1961.Charlier Celestino.La lettura cristiana della Bibbia.Maredsous:Edizioni Paoline..k11-4b.;
639 1961.Josef Neuner SJ und Heinrich Roos SJ.Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkundigung.Regensburg:Fridrich Pustet..k07-5a.;
640 1961.L´École Biblique de Jérusalem.La Sainte Bible.Paris:Les Éditions du Cerf..k09-4a.;
641 1961.Lenz Johann Maria.Christus in Dachau oder Christus der Sieger.Wien:Libri Catholici..k16-4b.;
642 1961.M. H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIC AND HIS TIMES.Green Bay, Wisconsin:Alt publishing company..k06-5b.;
643 1961.Nicétas Stéthatos.Opuscules et lettres.:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
644 1961.P. Angelo Walz O. P..I DOMENICANI AL CONCILIO DI TRENTO.Roma - Italia:Herder Freiburg im Breisgau..k05-3a.;
645 1961.P. Baron.LA JEUNESSE DE LACORDAIRE.Paris:Les Editions du Cerf..k06-3b.;
646 1961.Paupert J. - M..Quelle est donc cette bonne nouvelle?.Paris:Librairie Arthéme Fayard..k11-3b.;
647 1961.Petit Jean .Un couvent de le Corbusier.Paris:I. I. L. C...k16-2a.;
648 1961.Philon d´Alexandrie.De agricultura. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
649 1961.Philon d´Alexandrie.De opificio mundi. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
650 1961.Philon d´Alexandrie.De praemiis et poenis, De exsecrationibus. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
651 1961.Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder..k09-2b.;
652 1961.Prigent, Pierre.L´epitre de Barnabé I-XVI et ses sources.:Librairie Lecoffre..k04-6b.;
653 1961.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band III.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
654 1961.Rondeleux L., J..Isaie et le prophétisme.Seuil:Maitres spirituels aux Éditions..k09-4a.;
655 1961.Sanson Henri.Leben mit Gott in der Welt.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-2a.;
656 1961.Schnackenburg Rudolf.La théologie du Nouveau testament.:Desclée de Brouwer..k10-3b.;
657 1961.Schuerer, Emil.A History of the Jewish People in the Time of Jesus.New York ::Schocken B.,.0-8052-0008-8.k10-5a.;
658 1961.Schurmann Heinz.Der erste Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St Benno-Verlag Gmbh..k09-2a.;
659 1961.Schurmann Heinz.Der erste Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbg..k09-2a.;
660 1961.Schurmann Heinz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
661 1961.Schurmann Heinz.Geistliches tun.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-4a.;
662 1961.Schutz Jakob.Schriftlesungen.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag..k10-3b.;
663 1961.Schutz Roger, prior von Taizé.Das Heute Gottes.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-3b.;
664 1961.Schutz Roger, prior von Taizé.Das Heute Gottes.Berlin:Gutersloher Verlagshaus..k18-3b.;
665 1961.Stoger A. - kommentator.Der Brief an Philemon 12/2.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-4b.;
666 1961.Thomas von Aquin.DIE LETZTEN DINGE Supplement 87 - 99.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg..k06-3a.;
667 1961.Werner Becker - herausgegeben.Der Aufbruch zur einheit der Christen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k07-2b.;
668 1961.Wikenhauser Alfred.Die Apostelgeschichte.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k11-4a.;
669 1961.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Epheser.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
670 1961.Zerwick Max SJ.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
671 1962..Die Werke der Barmherzigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei..k05-3b.;
672 1962..Pastorale d´aujourd´hui.Bruxelles:Edicioni du CEP..k13-2b.;
673 1962.Adam bis Kult band I.Handbuch theologischer Grundbegriffe.Munchen:Kosel - Verlag..k07-6a.;
674 1962.Adinoli Marco.Ispirazione e inerranza.Roma:Edizioni Paoline..k10-3b.;
675 1962.Behler Gebhard Maria OP.Die Abschiedsworte des Herrn.Salzburg:Otto Muller Verlag..k10-2a.;
676 1962.Berchmans Egloff OFM Cap..Ich - Heilig werden?.Luzern:Räber-Verlag..k17-1a.;
677 1962.Bremond Henri.Heiligkeit und theologie.Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet..k08-4b.;
678 1962.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Faites ceci en mémoire de moi.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
679 1962.Cerfaux L..Le Chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
680 1962.Comblin Joseph.Der Auferstandene.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k08-3b.;
681 1962.Congar Yves, OP.La Foi et la Théologie.Tournai - Belgicko:Desclée..k08-5a.;
682 1962.Courtois Gaston Abbé.An Hour with Jesus.Westminster, Maryland:The Newman Press..k17-4b.;
683 1962.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy I..Praha :Státní pedagogické nakladatelství..k15-4c.;
684 1962.Douillet Jaques.Was ist ein Heiliger?.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag..k17-1b.;
685 1962.Dufour Xavier Léon.Vocabulaire de Theologie Biblique.Paris:Les Éditions du Cerf..k09-4a.;
686 1962.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX..k03-6a.;
687 1962.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX..k02/2.;
688 1962.Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX..k03-6a.;
689 1962.Gleason Robert.Il Mondo futuro.Torino:Editrice Marietti..k17-1b.;
690 1962.Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei..k11-3b.;
691 1962.Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag..k17-3a.;
692 1962.Guardini Romano.Vom Lebendigen Gott.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag..k17-3a.;
693 1962.Halligan Nicholas OP.The adminisstration of the Sacraments.Cork:The Mercier press..k14-2b.;
694 1962.Henri de Lubac S. J. de l´Institut.LA PENSÉE RELIGIEUSE du Pére PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.Moontaigne:Aubier..k07-5a.;
695 1962.Homéros.Ílias.:Slovenský spisovateľ..k06/7.;
696 1962.Introduction du Chanoine P. Blanchard.LACORDAIRE ET LA PAROLE DE DIEU.BRUXELLES:lA PENSÉE CATHOLIQUE..k06-3b.;
697 1962.Jankowski Augustyn O. OSB.Listdy wiezienne swietego Pawla do Filipian - do Kolosan, do Filemona - do Efezjan.Poznaň:Pallotinum..k11-3a.;
698 1962.Journet Charles.Origini del Mondo.Pescara:Edizioni Paoline..k16-2a.;
699 1962.Journet Charles.Vom Geheimnis der Gnade.Freiburg - Schweiz:Paulusverlag..k08-2b.;
700 1962.Kolpings Adolf.Weisheit des Herzens.Koln:Kolping Verlag..k17-3a.;
701 1962.Kung Hans.Concile et retour a l´unité.Paris:Les Éditions du Cerf..k13-3a.;
702 1962.Larcher C., OP.L´actualité Chrétienne de L´ancien Testament.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3a.;
703 1962.Les Fins de la vie religieuse.SELON SAINT THOMAS DÁQUIN.Roma:Edition de la Fraternité de la Trés Sainte Vierge Marie Athenes..k05-3a.;
704 1962.McKenzie John L. SJ.Geist und Welt des Alten Testamentes.Luzern:Räber-Verlag..k10-4b.;
705 1962.Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..R1/7.;
706 1962.Peter Bernardi.Pater Leopold von Castelnovo.Munchen - Paderborn - Wien:Verlag Ferdinand Schoningh Thomas Verlag..k04-2a.;
707 1962.Philon d´Alexandrie.De ebrietate, De sobrietate. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
708 1962.Philon d´Alexandrie.De Somniis. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
709 1962.Philon d´Alexandrie.De virtutibus. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
710 1962.Philon d´Alexandrie.Legum allegoriae. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
711 1962.Pieper, Josef.Begeisterung und Gottlicher Wahnsinn. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
712 1962.Pieper, Josef.Musse und Kult. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
713 1962.Pieper, Josef.Tod und Unsterblichkeit. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
714 1962.Pieper, Josef.Traktat uber die Klugheit. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
715 1962.Pieper, Josef.Uber den Glauben. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
716 1962.Pieper, Josef.Verteidigungsrede fur die Philosophie. Munchen:Kosel Verlag..k02-4a.;
717 1962.Poncelet M. RSCJ.Das Geheimnis von Blut und Wasser.Trier:Paulinus Verlag..k10-3b.;
718 1962.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
719 1962.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
720 1962.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
721 1962.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
722 1962.s. Bruno, Guigues, s. Anthelme.Lettres des premiers Chartreux I..:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
723 1962.Sheen Fulton J..Der Christ, die Liebe und das Gluck.Luzern/Munchen:Rex-Verlag ..k18-2b.;
724 1962.Schmaus Michel.AU COEUR DU CHRISTIANISME.Mulhouse:Éditions Salvator ..k07-3a.;
725 1962.Schreibmayr Franz und Tilmann Klemens.Handbuch zum Katholischen katechismus band 3.Freiburg - Basel :Herder..k13-6b.;
726 1962.Spaemann Heinrich.Feuer auf die Erde zu werfen ....Freiburg, Basel, Wien:Herder..k18-3b.;
727 1962.Steiner M., OFM.La tentation de Jésus.Paris:Librairie Lecoffre..k10-4a.;
728 1962.Stoger Alois.Der Brief des Apostels Judas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
729 1962.Stôger Alois.Der Brief des Apostels Judas.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
730 1962.Trilling Wolfgang.Geistliche Schriftlesung 1/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
731 1962.ubersetzt von den benediktinern der Erzabtei Beuron.Das Romische martyrologium.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k04-2a.;
732 1962.Wildiers N. M..Teilhard de Chardin.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei...;
733 1962.Wojtyla Karol, Biskup.Milość i odpowiedzialność.Kraków:Wydawnictwo Znak..k05/2.;
734 1962.Zananiri Gaston, OP.Pape et Patriarches.Paris:Nouvelles editions latines..k12-4b.;
735 1963..Concilium Documenicum Vaticanum II.Roma - Italia:Stampa: La rotografica ..K09/8.;
736 1963..La Dialectique des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier..k17-1b.;
737 1963..We, the People.Washington:The United States Capitol historical society..k15-5a.;
738 1963..Wiederentdeckung des Fastens /.München ::Herold,..k18-4b.;
739 1963.Artbauerová Gizela dr., Schultz Ján, Šándor Viktor.Maďarsko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
740 1963.Balthasar Hans Urs.Glaubhaft ist nur liebe.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
741 1963.Bars Henry.Die gottlichen Tugenden.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag..k10-3b.;
742 1963.Berchmans Egloff OFM Cap..Du gehst nicht allein.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag ..k17-1b.;
743 1963.Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Casterman - Paris - Tournai:Salvator Verlag Mulhouse..k08-4b.;
744 1963.Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Mulhouse:Éditions Salvator..k08-4b.;
745 1963.Bossuet.Le Jeudi-Saint.Paris:Union générale d´Éditions..k17-5b.;
746 1963.Bozzo Giovanni.Estote prudentes.Roma:Edizioni Paoline..k17-5b.;
747 1963.Casel Odon.La Féte de Paques dans l´Église des Péres.Paris:Les Éditions du Cerf..k13-5b.;
748 1963.Cassien Monseigneur, Botte Bernard Dom.La priére des Heures.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
749 1963.Caviglione Carlo.Invito alla Parrocchia.Pescara:Edizioni Paoline..k16-2a.;
750 1963.Congar Yves M. J., OP.Vatican II.Paris:Éditions du Cerf..k13-3a.;
751 1963.Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard..k08-5a.;
752 1963.Congar Yves, OP.Sainte Église.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
753 1963.de Cantorbery, Anselme.Porquoi Dieu s´est fait homme.:Les Editions du Cerf..k04-6b.;
754 1963.De Chardin Teilhard Pierre Werke.Die Zukunft des Menschen.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag..k08-3b.;
755 1963.Di Napoli Ioannes.Manuale philosophiae ad usum Seminariorum.Torino:Marietti..k10-2a.;
756 1963.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae III..:Marietti..k03-6a.;
757 1963.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k15-4c.;
758 1963.Dodd C. H..Historical tradition in the fourth gospel.Cambridge:An the university press..k10-4a.;
759 1963.Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k17-4a.;
760 1963.Fischer Hubert Dr. .Fragen des Biologie - Unterricht an katholischen Privatschulen.Munchen:Arbeitskreis fur katholische freie (private) Schulen..k13-4a.;
761 1963.Galli Mário, Plate Manfred.Kraft und ohnmacht.Frankfurt am Main:Josef Knecht..k08-3a.;
762 1963.Gleason Robert.Cristo e il Cristiano.Torino:Editrice Marietti..k17-1b.;
763 1963.Haag Herbert.Dizionario Biblico.Turín:Societa editrice internazionale..k10-6a.;
764 1963.Häring Bernhard.Le chrétien et L´autorité.Paris:Éditions Saint-Paul..k14-5b.;
765 1963.Heaney Higb H, SJ.Faith, Reason, and the Gospels.Maryland:The Newman Press, Westminster..k10-4b.;
766 1963.Hermann Ingo.Das Experiment mit dem glauben.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k08-2b.;
767 1963.Heun Alfons ABT.Schule fur den Dienst des Herrn.Kevelaer Rheinland:Verlag Butzon § Bercker..k17-3a.;
768 1963.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
769 1963.Josef Bachtík.Giuseppe Verdi.Praha:Státní hudební vydavatelství..D8/5.;
770 1963.Knoch Otto.Ein sämann ging aus.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk ..k13-4b.;
771 1963.Kraus Hans Joachim.Begegnung mit dem Judentum.Hamburg:Furche Verlag..k09-4b.;
772 1963.Lightfoot R. H..St. John´s Gospel.Oxford:Oxford University Press..k11-4a.;
773 1963.Loew J. et Cottier G.M. - M..Dynamisme de la foi et incroyance.Paris:Les editions du Cerf..k09-3a.;
774 1963.Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita..K09/2.;
775 1963.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
776 1963.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..R2/1.;
777 1963.Péguy, Charles.HOMO VIATOR.Koln und Olten:im verlag Jakob Hegner..k04-2a.;
778 1963.Pfarrer Benno Jatzwauk + .GEISTLICHE TEXTE.:sT. bENNO - vERLAG gmbh..k05-3b.;
779 1963.Philon d´Alexandrie.De confusione linguarum. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
780 1963.Philon d´Alexandrie.De gigantibus, Quod Deus sit immutabilis. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
781 1963.Philon d´Alexandrie.De cherubim. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
782 1963.Philon d´Alexandrie.De plantatione. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
783 1963.Philon d´Alexandrie.De vita contemplativa. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
784 1963.Pierre Charles SJ.GOTT IN ALLEN DINGEN.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH..k06-2b.;
785 1963.Rahner Karl.HORER DES WORTES.Munchen:Kosel - Verlag..k07-4a.;
786 1963.Régamey P. R., OP.Portrait spirituel du chrétien.Paris:Les éditions du cerf..k07-4a.;
787 1963.Reuss Joseph.Der erste Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
788 1963.Revue de Pastorale Catéchétique.Catéchése á l´écoute des Parents.:Rennes..k13-4a.;
789 1963.Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder..k10-6b.;
790 1963.Robert A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder..k10-6b.;
791 1963.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Des origines a Grégoire le Grand 1.Paris:Seuil..k16-6a.;
792 1963.Rondot, Pierre.Der Islam und die Mohammedaner von Heute. Stuttgart:Schwabenverlag..k01-4b.;
793 1963.Sacrosanctum oescumenicum concilium Vaticanum II.Constitutiones decreta declarationes.Rím:Cura et studio secretariae generalis Concilii oecumenici Vaticani II..k09/8.;
794 1963.Schlier Heinrich.Mächte und gewalten im Neuen testasment.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k11-3a.;
795 1963.Schnackenburg Rudolf.Le Message moral du Nouveau testament.Le Puy, Lyon, Paris:Editions Xavier Mapppus..k10-3b.;
796 1963.Schnackenburg Rudolf.Neutestamentliche Theologie.Munchen:Kosel Verlag ..k10-3b.;
797 1963.Schwank Benedikt.Der erste Brief des Apostels Petrus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
798 1963.Schwank Benedikt OSB.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
799 1963.Stôger Alois.Das Evangelium nach Lukas - 1. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-4b.;
800 1963.Šnejdárek Antonín.Druhá světová válka.Praha:Naše vojsko, Smena, Mladá fronta..k25/4.;
801 1963.Thalhammer Dominik S. J..Bevältigte gegenwart.Wien . Munchen:Verlag Herold..k18-2a.;
802 1963.Urban Plotzke, OP.Not und Gnade der Freiheit.Frankfurt am Main:Josef Knecht..k18-4a.;
803 1963 / 1969.Veselý Jiří Maria, OP.Svatoklimentský listář.Staré Město-Veligrad / Řím:Universita sv. Tomáše Akvinského..k11/8.;
804 1963; 1969.Jiří Mária Veselý O.P..Svatoklementský listář.Staré Město-Veligrad; Řím:..D8/7.;
805 1964..Novij zavet gospoda našego Isusa Christa.Brusel:Izdateľstvo Žizň s Bogom..k10-2a.;
806 1964.?.Pierre Teilhard de Chardin.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag..k08-3b.;
807 1964.Aland Kurt.Synopsis quattuor Evangeliorum.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt..k07/8.;
808 1964.Arnold Franz Xaver.Pastorale et principe d´incarnation.Bruxelles:Editions du Cep..k13-2b.;
809 1964.Beck Magnus M., OP.Die Ewigkeit hat schon begonnen.Frankfurt am Main:Josef Knecht..k15-1a.;
810 1964.Bettan G..Chiaro sul Domani.Milano:Ancora..k13-2b.;
811 1964.Boros Ladislaus.Der anwesende Gott.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag..k17-5b.;
812 1964.Brockmoller, Klemens SJ.Industriekultur und religion. Frankfurt am Main:Josef Knecht..k01-2a.;
813 1964.Bruno Scott James.Gott suchen.Paderborn:Ferdinand Schoningh..k17-2b.;
814 1964.Caretto Carlo.Lettere dal Deserto.Brescia:La Scuola Editrice..k17-4b.;
815 1964.Carré A. M., Conférences de Notre-Dame de Paris.Le Pater dans nos vies.Paris:Les Éditions du Cerf..k17-4b.;
816 1964.Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.le Mystére du culte richesse du mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-6a.;
817 1964.Congar Yves M. J., OP.Le concile au jour le jour.Paris:Les Éditions du Cerf..k13-3a.;
818 1964.Congar Yves, OP.Chrétiens en dialogue.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
819 1964.Congar Yves, OP.Les vovies du Dieu vivant.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
820 1964.Congar Yves, Kung Hans, O´Hanlon Daniel.Discours au Concile Vatican II.Paris:Les Éditions du Cerf..k13-3a.;
821 1964.Congregazione della beata Imelda Venezia.Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda..k06-2a.;
822 1964.Curia generalitia ordinis praedicatorum.Curia generalitia ordinis praedicatorum.ROMA:Curia generalitia ordinis praedicatorum, convento s. Sabina..k05-3a.;
823 1964.Dodd Charles - Harold.La prédication apostolique et ses développements.Paris:Éditions Universitaires..k10-3b.;
824 1964.Dodd Charles Harold.The background of the new testament and its eschatology.Cambridge:Cambridge an the university press..k10-4a.;
825 1964.Duquoc Christian OP.L´eglise et le progrés.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3a.;
826 1964.Egenolf Hans-Andreas.Zur Theologie der Arbeit.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH ..k08-3a.;
827 1964.Esch Ludwig P..Jesus Christus Lehrer und Meister.Wurzburg:Arena..k16-2a.;
828 1964.Evely Louis.Manifest der Liebe.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k17-4a.;
829 1964.Fischer Gerhard.Erfullt ist die Zeit.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk..k10-3b.;
830 1964.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
831 1964.Franz Peter Sonntag.Hieronymus Savonarola.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k06-4b.;
832 1964.Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry..k23/5.;
833 1964.Gerhardsson Birger.Memory and Manuscript - Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22.Ejnar munksgaard - Copenhagen:Gleerup C. W. K. Lund..k10-4a.;
834 1964.Giordani Igino.Laicato e sacerdozio.Roma - Italia:Cittá Nuova Editrice..k08-3a.;
835 1964.Giuseppe Muzio.IL SENSO ORTODOSSO E TOMISTICO DELLE QUARANTA PROPOSIZIONI ROSMINIANE.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 6-7, seconda edizione..k05-3a.;
836 1964.Guardini Romano.La Figura di Gesú Cristo nel Nuovo Testamento.Brescia:Morcelliana..k11-3b.;
837 1964.Hamer Jérome.La Chiesa é una comunione.Brescia:Morcelliana..k08-3a.;
838 1964.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 2.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
839 1964.Charles Hugo Doyle.Les Eaux Améres (Ex. 15, 23).Casterman . Paris - Tournai:Editions Salvator - Mulhouse..k17-1b.;
840 1964.Chenu M. - Dominique.La Parole de Dieu II.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3b.;
841 1964.Chenu M. - Dominique, OP.La Parole de Dieu I.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3b.;
842 1964.Christoph Einiger.DIE SCHONSTEN GEBETE DER WELT.Zurich:Schweizer verlagshaus AG..k04-2a.;
843 1964.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
844 1964.J. Pavol II.Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm..k13-3b.;
845 1964.JACQUES DE BIVORT DE LA SAUDÉE .GOTT MENSCH UNIVERSUM.Koln - Graz:Verlag Styria..k07-2a.;
846 1964.Jomier, Jacques.Introduction a l'Islam actuel.:Cerf..k01-4b.;
847 1964.Katedra dialektického a historického materializmu.Dialektický materializmus.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..R1/2.;
848 1964.Kloczowski Jerzy.Wspólnoty chrześcijańskie.Kraków:Wydawnictwo znak..k09/3.;
849 1964.Klose Alfred, DDDr..Katholisches soziallexikon.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag..k14-5a.;
850 1964.Knoch Otto.Der Brief des Apostels Jakobus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
851 1964.Knoch Otto.Ein Sämann ging aus.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk..k17-3a.;
852 1964.Knoch Otto.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag ..k09-2a.;
853 1964.Kopp Clemens.Die Heiligen Stätten der Evangelien.Regensburg:Erschienen bei fFiedrich pustet..k10-4a.;
854 1964.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
855 1964.Marco de Ciro C. R. M. P..La tolleranza civile in materia religiosa alla luce dell´insegnamento di I eone XIII e di Pio XII.Romae:Pontificia universitas studiorum a s. Thoma AQ. in Urbe..k14-5a.;
856 1964.Marduel F..Regards sur lavie evangélique.Le Puy:Éditions Xavier Mappus..k10-4a.;
857 1964.Meinhold Peter.Die Kirchen auf neuen Wegen.Freiburg - Basel - Wien:Hrder - Bucherei..k07-5a.;
858 1964.Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita..k07/4.;
859 1964.Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13/2.;
860 1964.Moreau Abel.Ein Pfarrer ist kein Kindermädchen.Wurzburg:Arena-Verlag..k15-3b.;
861 1964.Muller-Eckhard, Hans.Das Unzerstorbare. Stuttgardt:Klett..k02-5a.;
862 1964.Muschalek, Hubert.Gottbekanntnisse moderner Naturforscher. Berlin:Morus -Verlag..k02-4b.;
863 1964.Musner Franz.Der Brief an die Kolosser.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
864 1964.Musner Franz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
865 1964.Musner Franz.Geistliche schriftlesung 12/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
866 1964.P. Giocondo Pio Lorgna OP .Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda..k06-2a.;
867 1964.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
868 1964.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..R2/1.;
869 1964.Peyriguere Alberst.Von Gott ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag ..k18-4a.;
870 1964.Philipon M. - M OP.L´Église de Dieu parmi les hommes;.Brouwer:Desclée..k07-1b.;
871 1964.Philon d´Alexandrie.De Iosepho. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
872 1964.Philon d´Alexandrie.De mutatione nominum. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
873 1964.Pieper Josef.DAS VIERGESPANN.Munchen:Kosel - Verlag..k06-2b.;
874 1964.Pinckaers S., OP.Le renouveau de la morale.Tournai:Casterman..k14-4b.;
875 1964.Regamey, Constantin.Der Buddhismus Indiens. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag..k01-6a.;
876 1964.Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder..k10-6b.;
877 1964.Roberts A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder..k10-6b.;
878 1964.Rosendorfský Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k15-5c.;
879 1964.Seppelt Franz Xaver/Schwaiger Georg.Geschichte der Päpste.Munchen:Kosel - verlag..k16-6a.;
880 1964.Sheen Fulton J..Lebensweg und Lebensziel.Munchen:Rex-Verlag Luzern..k18-2a.;
881 1964.Schelkle Karl Hermann.Der zweite Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
882 1964.Schenke Karl, Aufderbeck Hugo und Fritz Martin.Schwesternseelsorge.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-4a.;
883 1964.Schmaus Michael und Elisabeth Gossmann.DIE FRAU IM AUFBRUCH DER KIRCHE.Munchen:MAX HUEBER VERLAG..k07-3a.;
884 1964.Schmaus Michel.WAHRHEIT ALS HEILSBEGEGNUNG.Munchen:MAX  HUEBER  VERLAG..k07-3a.;
885 1964.Schmaus Michel und Lapple Alfred.WAHRHEIT UND ZEUGNIS.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k07-3a.;
886 1964.Schmid Rudolf.Das Bundesopfer in Israel.Munchen:Kosel - Verlag..k09-4a.;
887 1964.Schnackenburg Rudolf.Baptism in the thought of St. Paul.Oxford:Basil Blackwell a selection of theological books..k10-3b.;
888 1964.Schnackenburg Rudolf.L´Église dans le Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
889 1964.Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-4b.;
890 1964.Schneider Gerhard.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
891 1964.Schulz Anselm.Junger des Herrn.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-4b.;
892 1964.Spicq C., OP.Charité et liberté selon le Nouveau Testament.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3a.;
893 1964.Templier Joseph.LE SENS CHRÉTIEN DE L´EFFICACITÉ.Tolouse:Privat,,éditeur..k07-3b.;
894 1964.ThDr. Josef Beneš.Ač zemřeli ještě mluví.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k04-2a.;
895 1964.Tillard J. M. R. o.p..Notre pastorale mise en question.Montréal:Cahiers de communauté chrétienne 2..k16-2a.;
896 1964.Tillard J. M. R., OP.L´Eucharistie P Áque de l´Église.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
897 1964.Tillard J. M. R., OP.Le Sacrement, événement du salut.Bruxelles:Le pensée catholique ..k08-5a.;
898 1964.Tillard, J. M. R., OP.Notre pastorale mise en question.Montréal:..k14-3b.;
899 1964.Vaux Roland, OP.Studies in Old Testament sacrifice.Oxford:Cardiff University of Wales Press..k10-5a.;
900 1964.Vaux Roland, OP.Studies in Old Testament sacrifice.London:Cardiff University of Wales Press..k10-5a.;
901 1964.Velišková Olga - Uhlíř Vladimír.Francais commercial.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
902 1964.Walter Eugen.Die Mysterien des Wortes und der Liebe.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-2b.;
903 1964.Woworsky Josef Rudolf.Der unter uns Gewohnt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria..k18-2b.;
904 1964.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Galater.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k10-3a.;
905 1965..Bóg i my.Kraków:Wydawnictwo - znak..k10/1.;
906 1965..Das Evangelium nach Matthaus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k09-2a.;
907 1965..Den glauben Leben.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k15-1a.;
908 1965..ESSAI D´UNE THÉOLOGIE DU PAGANISME.Paris:ÉDITIONS DE LÓRANTE..k07-5a.;
909 1965..Heiligung, umkehr vollendung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k15-1a.;
910 1965..Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,..D5/6.;
911 1965. Rouet de Journel et J. Dutilleul ..ENCHIRIDION ASCETICUM.:Herder Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci..k06-6a.;
912 1965.Athenagoras I..Der Patriarch Spricht.:Verlag Herold..k04-6a.;
913 1965.Baumann, Ferdinand SJ.Seelle Christi, heilige mich ....:Kanisius..k01-2a.;
914 1965.Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm..k13-3b.;
915 1965.Beckel Albrescht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm..k13-3b.;
916 1965.Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.:Les Éditions du Cerf..k07/8.;
917 1965.Benoit P. end Boismard M. - E. - Professeurs á l´École Biblique de Jérusalem.Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf..k07/8.;
918 1965.Bernhardt Rudolf.Vorlesebuch.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-2b.;
919 1965.Blanár Vincent doc. dr., Klimanová Alžbeta, Kubalová Ivana, Pohanová Lýdia a Šulhan Jozef.Rozprávate po francúzsky? Mluvíte francouzsky? Parlez-vous francais?.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
920 1965.Boros Ladislaus.Erlôstes dasein.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag..k15-1a.;
921 1965.Bouyer Louis.Orthodox Spirituality and Protestant and Anglican Spirituality.New York:A crossroad book The Seabury press..k14-2b.;
922 1965.Bouyer Louis, de l´Oratoire.Le Mystére Pascal.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
923 1965.Buchta, Ján, SJ.Tristo rokov skalického gymnázia.Skalica:..k16-5a.;
924 1965.Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh..k04/2.;
925 1965.Casel Dom Odo OSB .Le mystére de l´église.Mainz:Fayard - Mame..k08-3b.;
926 1965.Ceram C. W..Bohovia Hroby Učenci.Bratislava:Obzor..k06/1.;
927 1965.Colunga - Turrado.Bibia  Vulgata.Madrid:Biblioteca de autores Cristianos..k11-6b.;
928 1965.Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS..k07/5.;
929 1965.Concile oecuménique Vatican II.La liturgie. Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
930 1965.Concile oecuménique Vatican II.La liturgie /Documents conciliaires 5. Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
931 1965.Concile oecuménique Vatican II.Les évéques/ La vie religieuse/ La formation des prétres/ L´éducation chrétienne/.Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
932 1965.Congar Yves, OP.Sacerdoce et Laicat.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
933 1965.Čep Jan.Poutník na zemi.Řím:Křesťanské akademie..D8/6.;
934 1965.Dabrowski Eugeniusz ks..Nowy testament na tle epoki.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha..k10-3b.;
935 1965.Dante Alighieri,1265-1321.Peklo /.Cleveland ;; Roma ;; München ::Slovenský ústav,..D6/1.;
936 1965.Davis and Others.The Parish in the Modern World.London Melbourne New York:Sheed and Ward/Stagbooks..k17-4a.;
937 1965.Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
938 1965.Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
939 1965.Egenolf Hans-Andreas.Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
940 1965.Église Vivante.Semences d´Unité.:Casterman..k07-2b.;
941 1965.Erlinghagen.Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei..k16-2a.;
942 1965.Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k17-4a.;
943 1965.Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria..k17-1b.;
944 1965.Evely Louis.Sei tu, quest´uomo.Torino:Editrice Marietti..k17-1b.;
945 1965.Fesquet Henri.Humor und Weisheit Johannes´des Guten.Frankfurt am Main:Heinrich Scheffler..k12-4b.;
946 1965.Fournier Elie.Prédication pastorale et Renouveau liturgique.Bruxelles:Editions de lumen vitae..k08-3a.;
947 1965.Francesco Acsri.Della cognizione secondo S. Tommaso E Aristotele.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 8 Libreria editricse Salesiana ..k05-3a.;
948 1965.Frank Ewald - misionár.Je psáno ......Krefeld:Freie Volksmision Krefeld..k07/1.;
949 1965.Gauthier Paul.Diese meine Hände.Graz:Verlag Styria..k17-1b.;
950 1965.Gerhard von Rad.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Genéve:Labor et Fides..k09-4a.;
951 1965.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf..k07-6b.;
952 1965.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf..k07-6b.;
953 1965.Hausherr I. SJ.Priére de vie . vie de priére.Paris:P. Lethielleux..k17-2b.;
954 1965.II. Vatikanisches konzil.Constitutio Dogmatica de divina Revelatione.Augsburg:Bischofliches Ordinariat ..k13-5a.;
955 1965.Innocenzo Colosio O.P..II. P. Maestro R. Garrigou - Lagrange O. P. 1877 - 1964.Fiorentina:Libreria editrice Fiorentina..k06-2a.;
956 1965.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
957 1965.Ioanni Bakoš .Stvdia Semitica.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k09-5a.;
958 1965.Jacobi Bernhard.Zaviate kultúry.Bratislava:Obzor..k06/2.;
959 1965.Jean Cassien.Institutions cénobitiques. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
960 1965.Kremer Jacob.Die Bibel lessen aber wie?.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-3b.;
961 1965.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 5/1.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-4b.;
962 1965.Lacko Michal, SJ.Camaldulese Hermits in Slovakia.Cleveland - Rome:Slovak institute..k15-3a.;
963 1965.Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH..k16/1.;
964 1965.Leitheiser Ludwig.Handbuch zur katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k10-6b.;
965 1965.Lelong Michel.POUR UN DIALOGUE AVEC LES ATHÉES.Paris:Les Éditions du CERF..k07-3b.;
966 1965.Lethielleux, P..Lettres de Mere Marie de Jésus.:Paris..k04-5b.;
967 1965.M. H. Vicaire, O.P..SANT DOMINIQUE LA VIE APOSTOLIQUE.Paris:Les Éditions du Cerf..k06-3b.;
968 1965.Macek Josef.Italská renesance.Praha:Nakladatelství Československé akademie věd..k25/2.;
969 1965.Marian Dolores.Entfaltung der Personlichkeit im Ordensleben.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag..k17-1b.;
970 1965.McKenzie John L.,, SJ.Dictionary of the Bible.New York, London:Collier Books Macmillan publishing company..k22/5.;
971 1965.Moscati Sabatino.Foiničané.Praha:Orbis..k06/1.;
972 1965.O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych..k05-4b.;
973 1965.O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych..k18/4.;
974 1965.Ogiermann, Otto.In Gottes Kraft.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig..k04-6a.;
975 1965.Pál Én.Zsinati rendelet.Róma:..k13-5a.;
976 1965.par Charles Muller et Herbert Vorgrimler.Karl Rahner.Paris-6:Collection theologiens et spirituels contemporains ..k04-2a.;
977 1965.Paupert Jean-Marie.POUR UNE POLITIQUE ÉVANGÉLIQUE.Toulouse, France:Privat, Éditeur..k07-5b.;
978 1965.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..R2/1.;
979 1965.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
980 1965.Philon d´Alexandrie.De Decalogo. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
981 1965.Philon d´Alexandrie.De migratione Abrahami. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
982 1965.Philon d´Alexandrie.Quod deterius potiori insidiari soleat. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
983 1965.Quos-collegerunt M. J. Rouet de Journel S. I. et J. Dutilleul S. I..ENCHIRIDION ASCETICUM.Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci:Editio sexta HERDER..k05-6b.;
984 1965.Rahner Karl S. J..WORTE INS SCHWEIGEN.Innsbruck:Verlag Felizian Rauch..k07-4a.;
985 1965.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VI.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
986 1965.Rahner Karl, SJ.CHRÉTIENS DE DEMAIN.Toulouse - Montreal - Bruxelles:Collection "Le concile vous parles"..k07-4a.;
987 1965.Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Theological Dictionary. New York:Herder and Herder..k08-6b.;
988 1965.Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.KLEINES THEOLOGISCHES WORTERBUCH.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei..k07-4a.;
989 1965.Ranquet Jean-Gabriel OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:Arena Verlag..k18-3b.;
990 1965.Reetz, Benedikt.\"365mal Guten Morgen\" und andere Worte in den Tag /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,..k18-4b.;
991 1965.Reuss Joseph.Der zweite Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
992 1965.Reuss Joseph.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
993 1965.Schillebeeckx Edward, OP.Dieu et l´homme.Bruwelles - Paris:Editions de cep..k07-4a.;
994 1965.Schillebeeckx Edward. OP.RÉVÉLATION ET THÉOLOGIE (2. édition).Bruxelles:Editions du CEP..k07-4a.;
995 1965.Schurr Viktor.Pastorale costruttiva.Roma:Edizioni Paoline..k13-4a.;
996 1965.Schutz Roger, Prior von Taizé.Einheit und Zukunft.Freiburg - Basel Wien:Herder-Bucherei..k18-3b.;
997 1965.Spico C. OP.Théologie morale du Nouveau testament.Paris:Librairie Lecoffre..k10-4a.;
998 1965.Spico C. OP.Théologie morale du Nouveau testament.Paris:Librairie Lecoffre..k10-4a.;
999 1965.Théodoret de Cyr.Correspondance. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1000 1965.Trewin Copplestone.Moderní umění.Praha:Státní nakladatelství Krásné literatury a umění..k08-1b.;
1001 1965.Trilling Wolfgang.Das Evasngelium nach Matthäus.Dusseldorf :Patmos-Verlag..k09-2a.;
1002 1965.Trilling Wolfgang.Denn Staub bist du.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH..k10-2a.;
1003 1965.Trilling Wolfgang.Geistliche schriftlesung, 2. Teil.:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1004 1965.Universitas S. Thomae.REGINALDI GARRIGOU - LAGRANGE.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum..k05-4a.;
1005 1965.Véricel, Maurice.L´Évangile commenté par les Péres.:Les Editions Ouvriéres..k04-6b.;
1006 1965.Vojin, Milić.Sociološki metod. Beograd:Nolit..k03-6a.;
1007 1965.Zamarovský, Vojtech.Bohové a hrdinové antických bájí : Vojtěch Zamarovský.Praha:Mladá fronta..k06/2.;
1008 1965 ?..Biblická konkordance E - K.:samizdat..k07/8.;
1009 1965 ?..Konkordance.:..k07/3.;
1010 1965?.Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat..k14-6b.;
1011 1966..Abschnitte.Stuttgart:Verlag Kepplerhaus..k10-6b.;
1012 1966..Das Evangellium nach Lukas 2 Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k09-2a.;
1013 1966..Encyclopaedia Britannica Volume 13.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1014 1966..Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1015 1966..Glaubensverkundigung fur Erwachsene.Freiburg - Basel - Wien:Verlag Herder..k13-2b.;
1016 1966..Jean XXIII//Paul VI Discours au Concile.Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
1017 1966..L´Église l´oecuménisme les églises orientales.Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
1018 1966..Obežník č. V. Celoštátneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva ČSSR v Prahe 7. 3. 1966.Praha:Katolícke duchovenstvo ČSSR..k13-5a.;
1019 1966..Stručný filosofický slovník. Praha:Svoboda..k01/1.;
1020 1966. Maryknoll Fathers.Maryknoll missal.New York:P. J. Kennedy § Sons, ..k13-6b.;
1021 1966.A cura del Centro Dehoniano.Documenti il concilio Vaticano II.:Edizioni Dehoniane..k13-5a.;
1022 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 1.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:William Benton, publisher..k11-6a.;
1023 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 15.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1024 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 16.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1025 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 17.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1026 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 18.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1027 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 19.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1028 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 2.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1029 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6a.;
1030 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6b.;
1031 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 21.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6b.;
1032 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 22.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6b.;
1033 1966.A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 23.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:..k11-6b.;
1034 1966.Abbott Walter SJ.The Documents of Vatican II.Baltimore:Introduction by Lawrence Cardinal Shenan..k13-3b.;
1035 1966.Aland Kurt, Black Matthew.The Greek New testament.London:Unitend Bible Societies..k09-6b.;
1036 1966.Balthasar Hans Urs.Cordula.Paris:Beauchesne..k08-4a.;
1037 1966.Balthasar Hans Urs.Cordula oder der Ernstfall.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
1038 1966.Bea Augustin kardinál.Friede zwischen Christen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei..k07-2b.;
1039 1966.Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm..k13-3b.;
1040 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 10.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1041 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 11.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1042 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 12.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1043 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1044 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 8.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1045 1966.Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 9.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1046 1966.Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 4.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1047 1966.Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 6.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1048 1966.Benton William, publischer, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 5.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1049 1966.Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 3.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1050 1966.Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 7.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc...k11-6a.;
1051 1966.Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr..Biblická konkordance P - V.Praha:Kalich, v Ústredním cirkením nakladatelstsví..k09-6a.;
1052 1966.Blaskovics Josef.Učebnice maďarštiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
1053 1966.Boros Ladislaus.Mysterium Mortis.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag..k07/2.;
1054 1966.Boros Ladislaus.Wahrhaftigkeit und Liebe.Freising:Kyrios-Verlag Gmbh Meitingen..k17-5b.;
1055 1966.Bultmann Rudolf.Das Urchristentum.Zurich:Rowohlt..k10-3b.;
1056 1966.Cahiers de Fanjeaux.SAINT DOMINIQUE en Languedoc.:Édouard Privat, Editeur..k06-5b.;
1057 1966.Carré A. M., OP.Wie mich der Vater gesandt hat.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria..k17-4b.;
1058 1966.Casper Bernhard, Hemmerle Klaus, Hunermann Peter.Besinnung auf das Heilige.Freiburg . Basel . Wien:Herder..k17-4b.;
1059 1966.Cerfaux L., Mgr..Le Trésor des Paraboles.Paris:Desclée de Brouwer..k10-3b.;
1060 1966.Coffy Robert.Teilhard de Chardin.Lyon:Chronique sociale de France..k08-3b.;
1061 1966.Concile oecuménique Vatican II.L´eglise dans le monde/L´apostolat des laics/La liberté religieuse/Les moyens de communication sociale.Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
1062 1966.Concile oecuménique Vatican II.La révélation l´activité missionnaire, ministére et vie des prétres.Paris:Éditions du centurion..k13-2b.;
1063 1966.Congar Yves, OP.Jésus - Christ.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1064 1966.Cullmann Oscar.Le Nouveau Testament.Paris:Presses Universitaires de France..k10-3b.;
1065 1966.Cullmann Oscar - Karrer Otto.Die Bibel im Gespräch zwischen den Konfessionen.Einsiedeln, Zurich, Koln:Zwingli Verlag, Benziger Verlag..k10-2a.;
1066 1966.Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Le salut dans l´histoire.Neuchatel (Suisse):Éditions delachaux et Niestlé..k08-3b.;
1067 1966.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae I..:Marietti..k03-6a.;
1068 1966.di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae II..:Marietti..k03-6a.;
1069 1966.Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:..D4/3.;
1070 1966.Dominique Pire Prix Nobel de la paix.BATIR LA PAIX.Limborg Verviers ( Belgicko):Dominique Pire and Editions Gérard ..k05-4a.;
1071 1966.Dorn Luitpold A. - Seibel Wolgang SJ.Tagebuch des Konzils.Nurnberg und Eichstatt:Johann Michel Sailer - Verlag..k07-1b.;
1072 1966.Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad..k19/5.;
1073 1966.Evely Louis.Credo.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k16-2a.;
1074 1966.Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria..k17-1b.;
1075 1966.Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz:Verlag Styria..k17-4a.;
1076 1966.Évely, L..Krédo.Graz:..k10/3.;
1077 1966.Ferriére André.Tělo i srdce.Paris:Nakladatelství Vyšehrad..k03/4.;
1078 1966.Galot J., SJ.Renouveau de la vie consacrée.Paris:Editions J. Duculot, S.A. - Gembloux, P. Lethielleux, editeur, S.A. ..k17-1b.;
1079 1966.Garrone.Le Concile Orientations.Paris:Les Éditions Ouvriéres..k13-3b.;
1080 1966.Gavalier Peter.Pastorálna koncepcia medicíny a zdravotníctva.Bratislava:Ústav zdravotnej výchovy..k10/4.;
1081 1966.Gräf Richard.Ich habe Troster gesucht.Wurzburg:Arena..k17-3b.;
1082 1966.Guardini Romano.Priére et Vérité.Paris:Les Editions du Cerf..k17-3b.;
1083 1966.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1084 1966.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf..k07-6b.;
1085 1966.Halbfas Hubertus.Der Religionsunterricht.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k14-3a.;
1086 1966.Halbfas Hubertus.Jugend und Kirche.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k13-5a.;
1087 1966.Heim Dr. Erwin Bernhard.Die Ver Herr - lichung Gottes A - omega.Zurich - Swizerland:Christiana Verlag..k06-2b.;
1088 1966.Hofer Albert.Biblische katechese.Salzburg:Otto Muller Verlag..k13-2b.;
1089 1966.Homéros.Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..k06/7.;
1090 1966.Chiocchetta Pietro FSCJ.Dizionario storico religioso.Roma:Editrice studium..k08-6b.;
1091 1966.II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag..k13-5a.;
1092 1966.II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag..k13-5a.;
1093 1966.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany..k05-2b.;
1094 1966.Ján Pavol II..I Dokumenti del Concilio Vaticano II..Rím:Edizioni Paoline..k13-5a.;
1095 1966.Jeanne Ancelet -Hustache.MAITRE ECKHART.Paris:aux Éditions du Seuil..k06-5b.;
1096 1966.Jeger Alois, SJ.Liebe Ehe Kindersegen?.Tyrolia:Kirche und Welt..k14-5a.;
1097 1966.Jeníková Anna.Česko-srbocharvátská konverzace.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
1098 1966.Kempf F., Beck H.-G., Ewig E., Jungmann J. A..Handbuch der Kirchengeschichte, Band III/1.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k16-6a.;
1099 1966.Kresing Bruno.Die Botschaft des Konzils.Paderborn:Ferdinand Schoningh..k13-3a.;
1100 1966.Kumpf Alfred.Aus dem Stegreif.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k12-4b.;
1101 1966.Leaney A. R. C..The rule of qumran and its meaning.London:SCM Press LTD ..k10-5a.;
1102 1966.Leclercq, Jacques.Il problema della fede e gli intellettuali del XX secolo.:Milano..k02-5a.;
1103 1966.Lejtesová Júlia.O rozumnej a nerozumnej láske.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D4/4.;
1104 1966.Lorenz Willy.Petrus der Ewige papst.Wien - Munchen:Verlag Herold..k08-2a.;
1105 1966.Maksimov V. G..Le francais parlé - les transports.Moskva - Leningrad:Prosveščenie..k16-5c.;
1106 1966.Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 1.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig..k02-4b.;
1107 1966.Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 2.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig..k02-4b.;
1108 1966.Maritain, Jacques.Le Paysan de la Garonne. Paris:Desclee de Brouwer..k02-5a.;
1109 1966.Markiewicz Stanislav.Ján XXIII a Pavol VI..Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..k15/2.;
1110 1966.Nigg, Walter.Fur alle tage.:..k17-5a.;
1111 1966.P. Marcel Bocqssuet SS CC.Kunder des Reiches MATEO CRAWLEY - BOEVEY.:Antonius-Verlag, Solothurn..k04-1b.;
1112 1966.P. Mauro Laconi O.P..Dio e Noi.Roma:Edizioni Cateriniane..k17-2b.;
1113 1966.P. Raimondo Spiazzi O.P..LA VOCAZIONE DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-3b.;
1114 1966.Pavol VI..Konzilsdekrete l.Recklinghausen:Paulus Verlag ..k13-3a.;
1115 1966.Petrilowitsch.Das Gewissen als Problem. Darmstadt:Wissenschaftliche..k02-5a.;
1116 1966.Peyriguére Albert.Herr weise mir den Weg.Luzern:Raber verlag..k18-4a.;
1117 1966.Philon d´Alexandrie.De Abrahamo. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1118 1966.Philon d´Alexandrie.De sacrificiis Abelis et Caini. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1119 1966.Philon d´Alexandrie.Quis rerum divinarum heres sit. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1120 1966.Puzik, Erich.Kleine Schule des inneren Betens /.Leipzig ::St. Benno,..k18-4b.;
1121 1966.Quoist, Michel,1921-.Herr da bin ich :.Graz ::Styria,..k18-4b.;
1122 1966.Quoist, Michel,1921-1997.Niezwykly dialog.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek..k18-4b.;
1123 1966.Rahner Karl.CHIESA E SACRAMENTI.:Morcelliana..k07-4a.;
1124 1966.Rahner Karl.Sendung und Gnade.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag..k07-5b.;
1125 1966.Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VII.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
1126 1966.Rahner, Karl,1904-1984.Appels au Dieu du silence :.Paris ::Salvator,..k18-4b.;
1127 1966.Raimondo Spiazzi O. P..L ´ORDINE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-3b.;
1128 1966.Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice..k06-5a.;
1129 1966.Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice..k06-6a.;
1130 1966.Régamey, R. P,.Gewaltlosigkeit /.Wien ::Herold,..k18-4b.;
1131 1966.Renard Mgr..De Ecclesia.Lyon:Librairie Saint-Paul - Éditions la Bonté..k13-3a.;
1132 1966.Reuss Joseph.Der Brief an Titus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1133 1966.Reuss Joseph.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1134 1966.Román, József.Mýty starého sveta. Bratislava:Obzor..k06/1.;
1135 1966.Sandany Artúr Dr. a kolektív.Deutsch-slowakisches Worterbuch.Bratislava:SPN..k15-5c.;
1136 1966.Schelkle Karl Hermann.Ihr alle seid geistliche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-3b.;
1137 1966.Scheuber J. K..Lieber Mitmensch.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag ..k18-3b.;
1138 1966.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf..k07-4a.;
1139 1966.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf..k07-4a.;
1140 1966.Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesung 2/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1141 1966.Spicq Ceslav, OP.Les Épitres de Saint Pierre.Paris :Gabalda..k11-3a.;
1142 1966.Stôger Alois.Das Evangelium nach Lukas.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1143 1966.Thomas von Aquin.DIE LIEBE.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg..k06-3a.;
1144 1966.Thurian Max, Frére von Taizé.Der Ungeteilte Christ.Freiburg - Basel Wien:Herder-Bucherei..k18-3b.;
1145 1966.Tilmann Klemens.Weckung und Fuhrung.Wurzburg:Echter-Verlag..k16-2a.;
1146 1966.V. Walgrave, OP.ESSAI D´ AUTOCRITIQUE D´UN ORDRE RELIGIEUX.Bruxelles:Editions du CEP..k06-3b.;
1147 1966.Varenne, Jean.Zarathushtra et la tradition mazdéenne. Paris:du Seuil..k01-6a.;
1148 1966.Volk Hermann.Der Priester und sein Dienst.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag..k18-2a.;
1149 1966.Volk Hermann.Der Priester und sein Dienst.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag..k16-2a.;
1150 1966.von Dr. med. Eberhar Sievers.NATUR ALS WEG.Wurzburg:Kommissionsverlag Verlag Johann Wilhelm Naumann..k06-5a.;
1151 1966.von Duinkerken, Anton.Bernhard von Clairvaux.:Herder..k04-6a.;
1152 1966.Yves Congar, O. P..JESUS - CHRIST.Paris-6:Les editions du cerf..k04-2a.;
1153 1966.Zerwick Max SJ.Analysis philologica.:Sumptibus pontificii instituti biblici..k10-3b.;
1154 1966.Želivan Pavel.Věda a Bible o puvodu světa.Řím:Křesťanská akademie ..k07/4.;
1155 1966 ?..Biblí svatá aneb Všecka svatá Písma Starého i Nového zákona.:..k09-5a.;
1156 1966 ?..Biblická konkordance E - K.:samizdat..k07/8.;
1157 1966 ?..Biblická konkordance P - V.:Samizdat..k07/8.;
1158 1966 ???.samizdat.Teologická iniciace.:samizdat..k09-6a.;
1159 1966?.Nietzsche, Friedrich.Also sprach Zarathustra. Koln:Atlas Verlag..k02-4a.;
1160 1967..52 Weinbeeren.Basel:Verlag Cratander AG..k15-1a.;
1161 1967..Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Aventino - Roma:Convento di S. Sabina ..k05-2a.;
1162 1967..Das Leben des heiligen Thomas von Aquino.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH..k06-4a.;
1163 1967..Der Fisch und Bar Abbas.Zurich:Arche..k18-2b.;
1164 1967..Évangile.:..k11-6b.;
1165 1967..Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
1166 1967..Im Menschen Gott begegnen.Meinz:Matthias - Grunewald - Verlag..k17-5b.;
1167 1967..Katechizmus vo svetelných obrazoch.:..D5/8.;
1168 1967..Se znamením kříže.Řím:Křesťanská akademie..k27/3.;
1169 1967.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis I..:Marietti..k14-5b.;
1170 1967.Alary Gérard.Face á Face avec le Seigneur.Ardant:Droguet..k17-5b.;
1171 1967.André, M.-J..Refus et acceptation d'autrui. Paris:Alsatia..k01-3b.;
1172 1967.Baptiser Faut-Il.Les Enfants?.Paris:Les Éditions du CERF..k07-3b.;
1173 1967.Barra Giovanni.Gioia di donare.Torino:Marietti..k15-1a.;
1174 1967.Basteo Galerie Der grossen maler.Botticelli.Bergisch Gladbach:Druckerei Gustav Lubbe..k08-1a.;
1175 1967.Bea Agostino Card..La Parola di Dio E l´umanitá.Assisi:Citadella editrice..k09-4b.;
1176 1967.Beck Karl.Offenbarung und glaube bei Anton Gunther.Wien:Verlag Herder..k08-4a.;
1177 1967.Betz Otto.Die Welt meditieren.Munchen:Verlag J. Pfeiffer..k15-1a.;
1178 1967.Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr. .Biblická konkordance V - Ž Třetí díl.Praha:Kalich..k07/8.;
1179 1967.Boor de Werner.Der erste Brief des Paulus an die Korinther.Berlin:Evangelische Haupt-bibelgesellschaft ..k11-4a.;
1180 1967.Boros Ladislaus.Gott - Welt - Bruder.Freising:Kyrios-Verlag GmbH Meitingen..k17-5b.;
1181 1967.Boros Ladislaus.In der Versuchung.Olten und Freiburg:Walter-Verlag..k17-5b.;
1182 1967.Boublílk Vladimír.Boží lid.Rím - Italia:Křesťanská akademie..k08-4b.;
1183 1967.Cahiers de Fanjeaux.VAUDOIS LANGUEDOCIENS ET PAUVRES CATHOLIQUES.Toulouse, France:ÉDOUARD PRIVAT, ÉDITEUR..k06-5b.;
1184 1967.Callens L. J., OP.Le Mystére de Notre Conformite au Christ.Paris:Éditions Alsatia..k17-4b.;
1185 1967.Claassens Heinz.Schwesternorden ohne zukunft?.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k17-3b.;
1186 1967.Collection "Christianisme en mouwement" dirigée par René Marlé.Une religion pour un monde séculier.:Casterman..k07-5a.;
1187 1967.Colman O´Neill, O.P..New Approaches to the Eucharist.St. Paul staten Island:Alba house..k07-5b.;
1188 1967.Compagnoni Pia.In terra santa.Milano:Associazione Cardinal Ferari, Opera Italiana Pellegrinaggi Paolini..k09-3a.;
1189 1967.Congar Le Pére.La théologie au service du peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1190 1967.Congar Y. M., OP.Le sacerdoce chrétien.Bruxelles:La pensée, Catholiqsue,..k08-5a.;
1191 1967.Corvez, M. OP.La liberté religieuse.:Paríž..k01-2a.;
1192 1967.Dubarle A. - M. OP.Amour et fécondité dans la bible.Toulouse:Privat, Éditeur..k09-4b.;
1193 1967.Duquoc Christian OP.Kirchen und fortschritt.Wien - Munchen:Verlag Herold..k08-3a.;
1194 1967.Encyklika svätého otca Pavla VI..O rozvoji národov (Začínajúca sa slovami "Populorum progressio).Rím:Vatikán..k13-5a.;
1195 1967.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
1196 1967.Gabriel Marcel.Nová naděje pro svět.Mníchov:..K03/4.;
1197 1967.Gerhard von Rab.Das Alte Testament Deutsch.Gottingen:..k09-4a.;
1198 1967.Giaquinta Guglielmo.Preti nuovi per Uomini nuovi.Roma - Italia:Edizioni "Pro Sanctitate"..k08-3a.;
1199 1967.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1200 1967.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1201 1967.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Editions du Cerf..k07-6b.;
1202 1967.H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1203 1967.H. Vries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1204 1967.Hartshorne, Charles.A Natural Theology for Our Time. Illinois:La Salle..k01-5a.;
1205 1967.Hranička Jaroslav.Komunisti a katolíci.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..k04/4.;
1206 1967.Chierse Franz Joseph.Der Brief an die Hebraer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1207 1967.Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag..k16-3b.;
1208 1967.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1209 1967.Jacob Edmond.L´ancien testament.Paris:Presses universitaires de France..k09-4b.;
1210 1967.Ján Pleva, Miloš Tichý.Křesťanské odbory na Slovensku.Bratislava:práca; Vydavateľstvo ROH..D4/6.;
1211 1967.Jeremias Joachim.Le parabole di Gesu.Brescia:Paideia..k11-3b.;
1212 1967.Johannes Feiner und Magnus Lohrer.Mysterium Salutis 2.Zurich - Koln:Benziger Verlag..k07-6a.;
1213 1967.Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,..k09/1.;
1214 1967.Kumpf, Alfred,1925-.Pastýř a kormidelník :.Praha ::Lidová demokracie,..k15/2.;
1215 1967.Kutschki Norbert.Gott heute. Chr. Kaiser Verlag Munchen:Matthias - Grunewald - Verlagm Mainz..k08-2a.;
1216 1967.Laurentin René.L´église et les juifs á Vatican II.Tournai - Paris, Belgique:Casterman..k13-3a.;
1217 1967.Maritain Jacques .De la gráce et de l´humanité de Jésus.:Descée de Brouwer..k10-2a.;
1218 1967.Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie..k03/5.;
1219 1967.Marlé René, SJ.Bultmann et la foi chrétienne.Montaigne:Aubier Éditions..k10-3a.;
1220 1967.Massimo Giustetti.Vivere nella luce.Pinerolo: Marietti ..k17-1b.;
1221 1967.Max Seckler.LE SALUT ET L´HISTOIRE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5a.;
1222 1967.Montvalon Robert.Trois encycliques sociales. Texte intégral présenté et annoté.Brussels:Éditions du Seuil..k13-3a.;
1223 1967.Mussner Franz.The Historical Jesus in the Gospel of st John.Freiburg:Herder..k10-5b.;
1224 1967.Ordovani - Fernandez - Maggiolo - Spiazzi.lA MISSIONE DEL TOMISMO.Roma - Napoli:SAN SISTO VECHIO..k06-5a.;
1225 1967.P. Luigi Abele Redigonda O. P..Secoli domenicani 1216 - 1966.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna..k06-3b.;
1226 1967.P. Raimondo Spiazzi O.P..LO SPIRITO E LA REGOLA DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-3b.;
1227 1967.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:..k19/4.;
1228 1967.Pavol VI..O pokroku národu - Populorum progressio.Rím:Papež Pavel VI, ..k19/5.;
1229 1967.Peyriguére Albert.Von Christus ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag ..k18-4a.;
1230 1967.Peyriguere, Albert,1883-1959.Uchvácen Kristem :.Olomouc ::Kněžský seminář,..k18-4a.;
1231 1967.Philon d´Alexandrie.De congressu eruditionis gratia. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1232 1967.Philon d´Alexandrie.De vita Mosis. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
1233 1967.Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie..k11/5.;
1234 1967.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..k11/5.;
1235 1967.Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..k11/5.;
1236 1967.Rahner Karl.KNECHTE CHRISTI.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k07-4a.;
1237 1967.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
1238 1967.Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Kleines konzilskompendium.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei..k13-3b.;
1239 1967.Rousselot Joseph.L´enfance et ses énigmes.Paris:Éditions Fleurus..k13-2a.;
1240 1967.Saint - Séverin.Homilien Advent, Vorfastenzeit, Karwoche, Pfingsten.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei..k13-4b.;
1241 1967.Schermann, Rudolf.Reportage uber den Tod.:Verlag Herold..k03-6a.;
1242 1967.Schierse Franz Joseh.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1243 1967.Schierse Franz Joseph.Geistlilche schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh..k09-2a.;
1244 1967.Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.APPROCHES THSÉOLOGIQUES III.Paris:Editions du CEP..k07-4a.;
1245 1967.Schmaus Michel.VÉRITÉ ET RENCONTRE DE SALUT.Toulouse:Editions Privat..k07-3a.;
1246 1967.Schutz Roger, Prior von Taizé, Max Thurian, Frére von Taizé.Das Wort Gottes auf dem Konzil.Freiburg - Basel Wien:Herder - Bucherei..k18-3b.;
1247 1967.Tillich Paul.Le courage d´étre.Tournai - Belgicko:Casterman..k08-5a.;
1248 1967.Trilling Wolfgang.Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH..k10-2a.;
1249 1967.Trilling Wolfgang.Im Anfang schuf Gott ......Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-3a.;
1250 1967.Ubaldo da Piove.La vittoria sul mondo.Padova:pubblicazione ""i fuochi""..k07-3b.;
1251 1967.Vidler A. R..Einwände gegen das Christentum.Munchen:Verlag C. H. Beck..k07-2a.;
1252 1967.von Hildebrand, Dietrich.Konservatismus - Progressismus: Eine falsche alternative. Regensburg:Verlag Josef Habbel..k02-6a.;
1253 1967.von Vittinghoff-Schell, Theodor.Hier ist dein Bruder!.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig..k04-5a.;
1254 1967.Wiles Mauricse F..The divine apostle.Cambridge:At the university press..k10-3a.;
1255 1967.Zablocki Janusz.Kościól i świat wspólczesny.Warszawa:Biblioteka Wiezi..k14-5a.;
1256 1967.Záň Augustín J. , ThM..Z večných prameňov.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..k11/7.;
1257 1967?..Biblická konkordance O - P.:samizdat..k07/8.;
1258 1968..Ad sacerdotium.Bratislava:Rímsko-katolícky seminár..Sam 1.;
1259 1968..Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov..k10-3b.;
1260 1968..Der erste Brief an die Korinther.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1261 1968..Die Bibel.KG Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei..k09-6b.;
1262 1968..Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1/3.;
1263 1968..Évangile.Paris:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
1264 1968..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03-4b.;
1265 1968..Il problema teologico oggi.Napoli - Roma:Libreria editrice Redenzione..k08-6a.;
1266 1968..Katechizm religii katolickiej.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sv. Wojciecha..k10/3.;
1267 1968..REGULA FRATERNITATUM LAICALIULM SANCTI DOMINICI.ROMAE:Ex curia generalitia ad s. Sabinae..k05-3a.;
1268 1968.a cura di Suor M. ELENA CROCIANI OP delle Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio.L´ATTUALITA´ DOMENICANA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI..k06-3b.;
1269 1968.ad Sanctae Sabinae.TONORUM COMMUNIUM IUXTA RITUM ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae, Italia:AD SANCTAE SABINAE..k05-3a.;
1270 1968.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis II..Taur:Marietti..k14-5b.;
1271 1968.Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis III..Taur:Marietti..k14-5b.;
1272 1968.Anton Hlinka.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda..k26/7.;
1273 1968.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita..k17/8.;
1274 1968.Arnold Franz Xaver, Klostermann Ferdinand, Rahner Karl, Schurr Viktor, Weber Leonhard M..Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k13-6b.;
1275 1968.Barbe Roberts Henri.Herr, dass ich sehend werde.Graz - Wien - Koln:Verlag Styri..k15-1a.;
1276 1968.Barrau P., Delaruelle E., Huguet J., Laffargue J..L´invention pastorale.Paris:Les Éditions Ouvriéres..k13-2b.;
1277 1968.Barták Vladimír, MUDr., CSc..Čtení před manželstvím.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství..k17/8.;
1278 1968.Beneš Edvard Dr..Mnichovské dny.Praha:Svoboda..D8/6.;
1279 1968.Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH..k18/4.;
1280 1968.Berz August.Mit Gott ins Heute.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag..k15-1a.;
1281 1968.Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
1282 1968.Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
1283 1968.Bockle Franz und Holenstein Carl.Die Enzyklika in der Diskussion.Zurich:Benziger Verlag..k13-5a.;
1284 1968.Bouchard Joseph.Les pauvres m´ont évangélisé.:Les éditions ouvriérew..k17-5b.;
1285 1968.Bours Johannes.Wo bist du, Gott?.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k15-1a.;
1286 1968.Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/4.;
1287 1968.Calliari Paolo.Rabboni Maestro mio.Torino:Editrice Lanteriana ..k17-4b.;
1288 1968.Calmels Norberts.Concile et vies consacrées.Forcalquier:Róbert Morel..k13-3b.;
1289 1968.Cerfaux L.ucien .Jésus aux origines de la Tradition.Louvain:Desclée de Brouwer..k10-3b.;
1290 1968.Comelli Valentino.Documenti per il Rinnovamento della chiesa.:..k13-5a.;
1291 1968.Congar Yves, OP.Á mes fréres.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1292 1968.Congar Yves, OP.l´ecclésiologie du haut Moyen-Age.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1293 1968.Crawley - Boevy, O. , SS. CC.Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych..k17-3b.;
1294 1968.Daniélou Jean de l´Académie francaise.La Trinité et le mystére de l´existence.Paris:Desclée de Brouwer..k08-3b.;
1295 1968.Dorn Luitpold A..Anekdoten um Papst Paul VI..Munchen und Esslingen:Bechtle Verlag..k12-4b.;
1296 1968.Dubarle, Charpentier, Dherbomez, Daniélou, Aunet, Hangouet, Widlocher, Matignon.Superiori aggiornati per comunitá rinnovate.Trento:Pubblicazioni religiose..k17-1b.;
1297 1968.Dudzus Otto.Bonhoeffer Brevier.Munchen:Chr. Kaiser verlag..k15-1a.;
1298 1968.Febvre, Lucien.La probléme de l´incroyance au XVI siécle.:..k02-6b.;
1299 1968.Fischer-Wolpert Rudolf a Bruckner-von Eiffová Márie.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti ..k13-5a.;
1300 1968.Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..K10/3.;
1301 1968.Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..K10/3.;
1302 1968.Fraisse Piaget.Inteligencia - Osobnosť.Bratislava:Slovenské pedagogické Nakladateľstvo..D4/6.;
1303 1968.Frantisek Tomasek.Katolicky katechizmus.:Ceska katolicka Charita..k10/3.;
1304 1968.Frôlich Karl.Herr zeige uns den Vater.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-4b.;
1305 1968.Garofalo Salvatore - Maccarrone Michele, Ruysschaert Jose, Testini Pasqsuale.Studi Petriani.Roma:Instituto di Studi Romani Editore..k10-4b.;
1306 1968.Gianneschi Pietro.In ascolto del Dio vivente.Lucca:Regnum Christi..k17-1b.;
1307 1968.Giblet, Lefévre, Pierron, Leboisset, Boismerd, Spicq, Gelin, Dufour.Grandi temi biblici.Alba:Edizioni Paoline..k11-3b.;
1308 1968.Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1309 1968.Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1310 1968.Gordis, Robert.Koheleth - the man and his world :.New York ::Schocken Books,.0-8052-0166-1.k09-4b.;
1311 1968.Grollenberg L. OP.Atlas Biblique.Paris - Bruxelles:Sequoia - Elsevier..k09-4b.;
1312 1968.Hargreaves John.A guide to the Parables.London:SPCJ International Study Guide 1..k11-4a.;
1313 1968.Häring Bernhard.Liebe ist mehr als Gebot.Munchen und Freiburg im Breisgau:Erich Wewel Verlag..k14-5b.;
1314 1968.Heim E. B., Dr..Die Ver - Herr - lichung Gottes.Stein am Rhein:Christiana Verlag..k17-2b.;
1315 1968.Hildebrand von Dietrich.Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes.Regensburg:Verlag Josef Habbel..k08-2b.;
1316 1968.Hofmeier Johann.Grundriss des Christlichen glaubens.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k08-3a.;
1317 1968.Hophan Otto.Der Kreuzweg des Kranken.Zurich:Carta-Verlag..k17-1b.;
1318 1968.Hophan Otto.Wer ist Gott?.Munchen:Verlag Ars sacra..k17-3a.;
1319 1968.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1320 1968.Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-4b.;
1321 1968.Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-3b.;
1322 1968.Knorzer Wolfgang.Die Bergpredigt.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-3b.;
1323 1968.Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/4.;
1324 1968.Kozák, Jan Blahoslav.T.G.Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918. Praha:Melantrich..k26/5.;
1325 1968.Kregárová M. - Mussoniová E. - Kostolný A. dr..Učebnica maďarčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D8/4.;
1326 1968.Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM..k03/4.;
1327 1968.Kung Hans.Wahrhaftigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k08-2a.;
1328 1968.Landucci Pier Carlo.Il Dio In Cui Crediamo.Roma - Italia:Centro Editoriale "Pro sanctitate"..k08-2a.;
1329 1968.LE PÉRE LEBRET.l ´ ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES.Paris:Les Éditions du CERF..k07-3b.;
1330 1968.Leclercq, Jean,1911-1993..The spirituality of the Middle Ages.New York ::Seabury Press,.0816403260.k14-2b.;
1331 1968.Lechmann Karl.Auferweckt am dritten tag nach der schrift.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k08-5b.;
1332 1968.Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesťanská akademie..k07/1.;
1333 1968.Lubsczyk Hans.Das Buch Ijob.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1334 1968.Lvová Míla.Mníchov a Edvard Beneš.Praha:Nakladatelství Svoboda..k25/6.;
1335 1968.Maříková Mária PhDr., Holčíková Ida.Angličtina pro jazykové školy III a IV..Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k15-4c.;
1336 1968.McBrien Richard.Servante du Royaume et des hommes.Paris - Freiburg:Éditions Saint-Paul..k08-5a.;
1337 1968.Merton Thomas.Hora sedmi stupnu.Řím:Křesťanská akademie..k13/1.;
1338 1968.Montet Pierre.Egipt i Biblia.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax..k11-6b.;
1339 1968.Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les Éditions du cerf..k07-6b.;
1340 1968.Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les éditions du cerf..k07-6b.;
1341 1968.P. Angelo Walz O. P..I SANTI DOMENICANI.Roma - Italia:DESCLÉE END C Editori PONTIFICI..k06-4b.;
1342 1968.P. Gabriel od sv. Marii Magdaleny.WSPÓLŽYCIE Z BOGIEM.Kraków:WYDAWNICTVO O.O. KARMELITÓW BOSYCH..k17/7.;
1343 1968.P. Raimondo Spiazzi O.P..GLI ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-3b.;
1344 1968.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..K11/2.;
1345 1968.Palmer Humphrey.The Logic of Gospel Criticism.London - Melbourne - Toronto:Macmillan..k10-4b.;
1346 1968.Patriarca Massimo IV. .Discorsi di Massimo IV. al Concilio.:..k13-5a.;
1347 1968.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..K19/4.;
1348 1968.Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI. O rozvoji národov.Rím:pápež Pavol VI...k13-5a.;
1349 1968.Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. "O pokroku národu".Rím:pápež Pavol VI...k13-5a.;
1350 1968.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..R2/1.;
1351 1968.Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied..k10/7.;
1352 1968.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti ..R1/3.;
1353 1968.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti ..k13-5a.;
1354 1968.Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti ..k13-5a.;
1355 1968.Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..k13-4a.;
1356 1968.Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti..K17/1.;
1357 1968.Ratkoš Peter,.Pramene k dejinám Veľkej Moravy.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k27/3.;
1358 1968.Ratzinger Joseph.Einfuhrung in das Christentum.Munchen:Kosel - Verlag..k07-2a.;
1359 1968.Richard McBrien.SERVANTE DU ROYAUME ET DES HOMMES.Paris:Saint-Paul..k07-5a.;
1360 1968.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Le Moyen Age 2.Paris:Seuil..k16-6a.;
1361 1968.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Réforme et Contre-Réforme 3.Paris:Seuil..k16-6a.;
1362 1968.Rossi Germano Don.Discorsi di Circostanza.Torino:Marietti..k09-2b.;
1363 1968.Saint - Séverin Priestergemeinschaft.Homilien aus Saint-Séverin I. Folge.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei..k13-4b.;
1364 1968.Sales Vavřinec P..Ježíšovo srdce světu.Rím:Neuvedený..k20/1.;
1365 1968.Sales, Vavrinec.Ježišovo Srdce Světu.:..k17/5.;
1366 1968.Schelkle Karl Hermann.Schuld als Erbteil?.Einsiedeln:Benziger Verlag..k18-3b.;
1367 1968.Scheuber Josef Konrad, Manz Paul.Guten Tag, lieber Mitmensch!.Luzern und Stuttgart:Räber-verlag..k18-3b.;
1368 1968.Schlosser Felix.Kirche fur die Welt.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag..k07-3b.;
1369 1968.Schnackenburg Rudolf.Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.Munchen:Kosel Verlag..k10-3b.;
1370 1968.Schurr Viktor.WORT IN WELT.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/M.:Verlag Gerhard Kaffke..k07-5b.;
1371 1968.Skalický Karel.Radost a naděje.Rím:Křesťanská akademia..k09/4.;
1372 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..k03/4.;
1373 1968.Sr. Andreina Omedé delle suore domenicane di Asti .UMANITÁ E SPIRITUALITÁ NEL BEATOS GIORDANO DI SASSONIA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI..k06-3b.;
1374 1968.Susman Margarete.Das Buch Hiob und das Schicksal des judischen Volkes.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei..k09-4b.;
1375 1968.Teichman Josef.Ludwig van Beethoven.Praha - Bratislava:Edícia Supraphon..k12-4a.;
1376 1968.Tillard J. M. R., OP.Le Salut mystére de pauvreté.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1377 1968.Tillich Paul.Dynamique de la foi.Tournai - Belgicko:Casterman..k08-5a.;
1378 1968.Van Kol Alphonso SJ.Theologia moralis.Barcinone - Friburgi Brisgoviae - Romae - Neo-Eboraci:Sumptibus Herder..k14-5b.;
1379 1968.Van Kol Alphonso SJ.Theologia moralis II..Barcinone - Friburgi Brisgoviae - Romae - Neo-Eboraci:Sumptibus Herder..k14-5b.;
1380 1968.Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer..k11/2.;
1381 1968.Walter Eugen.Der erste Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1382 1968.Walter Eugen.Geistliche Schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh..k09-2a.;
1383 1968.Walter Nigg.Botschafter der Glaubens.Zurich:Buchclub ex libris ..k07-5a.;
1384 1968.Wilhelm Schamoni.Auferweckungen vom Tode.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany..k04-2a.;
1385 1968.Zamarovský Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Mladé letá..k06/4.;
1386 1968.Želivan, Pavel.Teilhard de Chardin. Řím:Křesťanská akademie..k05/4.;
1387 1969..Biblija.Zagreb:Stvarnost ..k10-6a.;
1388 1969..Das Neue Testament.Stuttgart - Berlin:Kreuz - Verlag..k09-6b.;
1389 1969..Die Bibel, Die heilige schrifts des Alten und Neuen Bundes.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH..k10-4a.;
1390 1969..Évangile - Cahier trimestriel.Paris:Ligue catholique de l´Évangile..k11-6b.;
1391 1969..Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.Litoměřice (?):..SKRIPTA_5.;
1392 1969.Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a...k06-5a.;
1393 1969.Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a...k06-5a.;
1394 1969.Allegro John.Rukopisy od mrtvého moře.Praha:Mladá fronta..k09-3a.;
1395 1969.Alvaro Grion O. P..ANALISI DEL PENSIERO CATERINIANO.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa..k05-4a.;
1396 1969.Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis..k14/2.;
1397 1969.Arenhoevel Diego, Deissler Alfons, Vogtle Anton.Die Bibel, Die heilige schrift des alten und neuen Bundes.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh..k10-6a.;
1398 1969.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/5.;
1399 1969.Audet, Syndicus, Cottier, Galli, Racine.Sacra doctrina.Bologna - Italia:Studio Domenicano ..k08-6a.;
1400 1969.Barreau Jean-Claude.Oú est le mal?.Paris:Éditions du Seuil..k08-4a.;
1401 1969.Barth Karl.Ad Limina Apostolorum.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt ..k07-2b.;
1402 1969.Berten Ignace.Histoire, révélation et foi.Bruxelles:Editions du CEP..k09-3a.;
1403 1969.Boros Ladislaus.Wir sind zukunft.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag..k15-1a.;
1404 1969.Bouttier M..Du Christ de l´histoire au Jésus des Évangiles.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3b.;
1405 1969.Brezzi Paolo, Ciprotti Pio, Garofalo Salvatore, Testini Pasquale.Studi Paolini.Roma:Instituto di Studi Romani Editore..k10-4b.;
1406 1969.Congar Y. M., OP.Au milieu des Orages.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1407 1969.Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris..k10-6a.;
1408 1969.Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris..k10-6a.;
1409 1969.damasceňski.wyklad wiary prawdziwej.warszawa:..k17/3.;
1410 1969.Daniélou Jean SJ cardinal.La foi de toujours et l´homme d´aujourd´hui.Paris:Beauchesne..k08-3b.;
1411 1969.Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k11/5.;
1412 1969.Dufour - Xavier Léon .Rječnik Biblijske teologije.Zagreb:Krščaanska sadašnjost..k10-6b.;
1413 1969.Dvorník František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad..k26/5.;
1414 1969.Ehrlich Rudolf J..Teologia protestante e teologia cattolica.Brescia:Paideia ..k07-2b.;
1415 1969.Eising Hermann.Das Buch Jesaja Teil 1.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH..k09-3a.;
1416 1969.Eising Hermann.Das Buch Jesaja 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1417 1969.Evely Louis.Das Gebet eines modernen Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k17-4a.;
1418 1969.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-6a.;
1419 1969.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
1420 1969.Fr. Aniceti Fernandez, magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUTIO NUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:Rehoľa dominikánov..k05-4a.;
1421 1969.Frýdecký Ján Dr..Učebnica srbochorvátčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
1422 1969.Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím..k17/7.;
1423 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..D5/6.;
1424 1969.Gauthier Paul.Chudí a církev.Graz-Seckau:Biskupský ordinariát ..k09/3.;
1425 1969.Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran..k12-1b.;
1426 1969.Grosmann S..Wirkungen.Schlos Craheim:Rolf Kuhne Verlag..k07-3b.;
1427 1969.Grossmann.Wirkungen.:Rolf Kuhne Verlag..k03-6a.;
1428 1969.Guardini Romano.Koniec czasów nowozytnych *.Kraków:Wydawnictwo - znak ..k10/1.;
1429 1969.Guitton Jean.Dialogi z Pawlem VI.Poznaň - Warszawa :Pallotinum..k12-4b.;
1430 1969.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k17/7.;
1431 1969.Hargreaves John.A guide to st Mark´s Gospel.London:SPCK..k11-4a.;
1432 1969.Heer Friedrich.Bohatší život.Praha:Vyšehrad..k17-3a.;
1433 1969.Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad..k03/4.;
1434 1969.Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche..k17-3a.;
1435 1969.Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche..k12-3a.;
1436 1969.Hrušovský, Igor, 1907-1978.Antológia z diel filozofov-diel 8.:Epocha..k02/3.;
1437 1969.Innocenzo Venchi O.P..S. CATERINA DA SIENA NEL GIUDIZIO DEI PAPI.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa..k05-4a.;
1438 1969.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina..k04-2b.;
1439 1969.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
1440 1969.iussu fr. Aniceti Fernander magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUIONUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS..k06-3b.;
1441 1969.Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-3b.;
1442 1969.Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-3b.;
1443 1969.Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:..D8/7.;
1444 1969.Joseph Eyquem, o.p. Jean Laurenceau, o. p..AUJOURD ´HUI, LE ROSAIRE?.Toulouse, France:CENTRE NATIONAL DU ROSAIRE..k06-4b.;
1445 1969.Keel Othmar.Feinde und Gottesleugner.Freiburg:Verlag Katholisches Bibelwerk..k09-4b.;
1446 1969.Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran..k07/6.;
1447 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k16/2.;
1448 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..R1/8.;
1449 1969.Konček Emil .Pamiatky - hnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II..Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ..D8/6.;
1450 1969.Králik Oldřich, univ. prof. dr..Nejstarší legendy Přemyslovských Čech.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..k15-6b.;
1451 1969.Křen Jan .V emigraci.Praha:Naše vojsko..k26/5.;
1452 1969.Lapple Alfred.Christusverkundigung im Kirchenjahr.Munchen:Don Bosco Verlag..k13-4b.;
1453 1969.Légasse S..Jésus et l´enfant.Paris:Librairie Lecoffre..k10-4a.;
1454 1969.Lepp Ignác.Viera v modernom svete.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..k09/2.;
1455 1969.Leroy Olivier.Signes bibliques aujourd´´ hui Parmi nous.Colmar-Paris:Alsatia..k10-4b.;
1456 1969.Liška Jozef Dr..Tak hovorí Angličan.Turčiansky sv. Martin:Matica slovenská..k16-5c.;
1457 1969.Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du centurion..k10-4a.;
1458 1969.Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du Centurion..k10-4a.;
1459 1969.M. Basilea Schlink.Alles fur einen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft..k18-2a.;
1460 1969.Moltmann Jurgen.Theologie der Hoffnung.Munchen:Chr. Kaiser Verlag..k07-5a.;
1461 1969.Muller, JeaN-mARIE.L Evangile de la non-violence. Paríž:Librairie Arthéme Fayard..k02-5a.;
1462 1969.Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont..k09/4.;
1463 1969.P. Raimondo Spiazzi O.P..IL CULTO DELLA SAPIENZA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI..k06-3b.;
1464 1969.Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran..R1/5.;
1465 1969.Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,..K19/4.;
1466 1969.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:..R1/3.;
1467 1969.Pavol VI..Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Rím :Typis polyglottis vaticanis..k19/4.;
1468 1969.Pavol VI..Encyklika Humanae vitae.Praha:Vyšehrad..k13-5a.;
1469 1969.Pavol VI..Humanae vitae - Encyklika.Praha:Vyšehrad..k13-5a.;
1470 1969.Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe..R1/3.;
1471 1969.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad..k03-4b.;
1472 1969.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad..k03/1.;
1473 1969.Philon d´Alexandrie.De aeternitate mundi. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1474 1969.Platón.The Last Days of Socrates.:Penguin Books.0-14-044037-2.k02-3a.;
1475 1969.Pokorný Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Česká katolická Charita..k10/5.;
1476 1969.Poulat Émile.Intégrisme et catholicisme intégral.Tournai:Casterman..k07-5b.;
1477 1969.Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH..k11/5.;
1478 1969.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM..k03/4.;
1479 1969.Raimondo da Capua.S. Caterina da Siena.Siena:Basilica Cateriniana..k06-4b.;
1480 1969.Ratzinger Joseph.Il senso del ministero sacerdotale.Trento:publicazioni religiose ..k07-3b.;
1481 1969.Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..D8/6.;
1482 1969.Rousseau, J.-J..OEuvres complétes IV.:Gallimard..k03-6a.;
1483 1969.Ruppeldtová Jean - Vácha Zdenek.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
1484 1969.Salajka Antonín Dr..Konstantin - Kyrill aus Thessalonike.Wurzburg:Augustinus - Verlag..k16-3a.;
1485 1969.Seidensticker Philipp.Paolo l´apostolo perseguitato di Gesu Cristo.Brescia:Paideia editrice..k10-4a.;
1486 1969.Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k07/2.;
1487 1969.Schillebeeckx Edward, OP.La mision de l´Eglise IV.Bruxelles:Editions du CEP..k07-4a.;
1488 1969.Schlier Heinrich.LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.Casterman - Paris - Tournai:Éditions Salvator - Mulhouse..k07-4a.;
1489 1969.Schmidt Hans.Frieden.Stuttgart - Berlin:Kreuz-Verlag..k14-5b.;
1490 1969.Schneider Otto.Der Brief an die Philipper - Der Brief an Philemon.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
1491 1969.Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
1492 1969.Schultz Hans Jurgen herausgegeben.Wer ist das eigentlich - Gott?.Munchen:Kosel - Verlag..k07-4a.;
1493 1969.Schurmans Heinz.Dass Lukasevangelilum 1,1 - 9,50.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder..k11-4b.;
1494 1969.Simondon, Gilbert.Du mode d´existence des objets techiques.:Aubier..k03-6a.;
1495 1969.Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..k17/8.;
1496 1969.Tomapra J. M. M..Cesta z chaosu.prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška..k19/7.;
1497 1969.Voillaume René .Au coeur des Masses.:Les éditions du Cerf foi Vivante 101..k18-2b.;
1498 1969.Voillaume René.Con Gesú nel Deserto.Brescia:Morcelliana..k18-2b.;
1499 1969.Voillaume René Frére.Retraite au Vatican avec sa sainteté Paul VI.Paris:Fayard..k18-2b.;
1500 1969.Voillaume René, des Petits Fréres de Jésus.Au Cceur des Masses.:Lés éditions du Cerf..k18-2b.;
1501 1969.Vorst Ch. van de SJ..Grammaire Grecque.Belgique:H. Dessain..k16-4c.;
1502 1969.Walter Nigg und Wilhelm Schamoni.Das Leben des heiligen Ludwig von Frankreich.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k04-2a.;
1503 1969.Werner Timm.Leonardo da Vinci.Berlin:Henschelverlag..k08-1a.;
1504 1969.Werner Timm.Leonardo da Vinci.Berlin:Henschelverlag..k08-1a.;
1505 1969.White, Ellen Gould.Drama věků.Vítězství lásky boží : 5.díl. Vítězství lásky Boží.Praha:Ústřední rada církve adventistů.80-7172-133-6.k19/2.;
1506 1969.Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM..k03/4.;
1507 1969.Záň Augustín J. , ThM..Návrat k otcovi.Cleveland, Ohio:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..k11/7.;
1508 1969.Zerwick Max SJ.Der Brief an die Kolosser - Der Brief an die Epheser.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
1509 197?.W. Melville Capper - H. Morgan Williams.Cesta ku kresťanskému manželstvu .:GRATIS..K13/2.;
1510 1970..Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská..k12-3b.;
1511 1970..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D4/4.;
1512 1970..Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..R1/3.;
1513 1970..Formazione sacerdotale.Napoli, Roma:L. E. R. (Libreria editrice redenzione)..k13-5a.;
1514 1970..Písmo Sväté Nového zákona IV..Bratislava:Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve..k09-5a.;
1515 1970. Altes Testament - Lutz, Tim, Hirsch, Neues Testament - Iber, Timm.Das Buch der Bucher.Munchen:Piper R. and Co. Verlag..k10-6b.;
1516 1970.+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k13-6b.;
1517 1970.Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství..k07/1.;
1518 1970.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k13/2.;
1519 1970.Alfaro Juan.Mysterium Salultis 3.Zurich, Einsiedeln, Koln:..k07-6a.;
1520 1970.Alfaro Juan.Mysterium Salultis III/1.Zurich, Einsiedeln, Koln:..k07-6a.;
1521 1970.Arata, Rodolfo.Il futuro e'in mezzo a noi. Roma:Cinque lune..k01-3b.;
1522 1970.Arias Juan.Il Dio in cui non Credo.Assisi:Cittadella editrice..k17-5b.;
1523 1970.Balthasar Hans Urs.Théologie de l´histoire.Fayard:Le signe..k08-4b.;
1524 1970.Bergson Henri.Filozofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..k01/5.;
1525 1970.Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k13/4.;
1526 1970.Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k08-1a.;
1527 1970.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie..k08-4b.;
1528 1970.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie..k09/1.;
1529 1970.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani..k10-3b.;
1530 1970.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani..k10-3b.;
1531 1970.Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani..k10-3b.;
1532 1970.Cipriani Settimio.La preghiera nel Nuovo testamento.Milano:Edizioni O. R...k11-4b.;
1533 1970.Congar Yves sous la direction.Vocabulaire cecuménique.Paris:Lés éditions du cerf..k07-2b.;
1534 1970.Crawley Mateo - Boevey O., SS. CC..Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo O.O. Karmelitów bosych..k17-4b.;
1535 1970.Dacík, R.M..Úvod do teológie.:..R1/6.;
1536 1970.Davidson Benjamin.The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon.Michigan:Benjamin Davidson..k10-6b.;
1537 1970.Dawson Christopher.Krize západní vzdělanosti.Řím:Křesťanská akademie..k04/5.;
1538 1970.de Chardin, Pierre Teilhard.Chuť žít. Praha:Vyšehrad..R1/7.;
1539 1970.Dupont Jacques, OSB.Le tentazioni di Gesú nel deserto.Brescia:Paideia editrise..k08-3b.;
1540 1970.Dura Rainer.Dort werden wir schauen.Munchen:Verlag Ars sacra..k17-1a.;
1541 1970.Erl Willi, Gaiser Fritz.Neue Methoden der Bibelarbeit.Tubingen:Katzmann Verlag..k09-4a.;
1542 1970.Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D8/7.;
1543 1970.Feillet Bernard.Christ es - tu un homme?.:Fleurus..k17-1b.;
1544 1970.Fischer Henry - Greinacher Norbert - Klostermann Ferdinand.Die Gemeinde.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag..k16-2a.;
1545 1970.Forgáchová Vilma, Valehrachová Margita Dr..Francúzština pre samoukov 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
1546 1970.fra Enrico Ibertis.FIGURE DOMENICANE.Torino -Italia :San Domenico..k05-3a.;
1547 1970.Francesco Marinelli.Dimensioni del mistero pasquale.Roma - Italia:Pro sanctitate..k07-5a.;
1548 1970.Fritz Hennenberg.WOLFGANG AMADEUS MOZART.Leipzig:verlag Philipp Reclam jun...k04-1b.;
1549 1970.Gallet Paul.El Padre.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k17-1b.;
1550 1970.Geffré Claude.Un espace pour Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3a.;
1551 1970.Greene Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..k09/3.;
1552 1970.Guelluy Robert.Présence de Dieu.Tournai:Vivre et croire .Casterman..k17-3a.;
1553 1970.Gucht Robert Vander,et Vorgrimler Herbert.Bilan de la Théologie du 20e siécle.Paris - Freiburg/Br.:Casterman..k08-6a.;
1554 1970.Hamplová Jarmila Dr., Třeštíková Lubuše, Tláskal Jaromír.Francúzština.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
1555 1970.Herbst Winfrid P. SDS.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.P...K10/3.;
1556 1970.Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k05/4.;
1557 1970.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1558 1970.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k14-4a.;
1559 1970.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-3b.;
1560 1970.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1/3.;
1561 1970.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-3b.;
1562 1970.Kasper Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:ČKCH..k10/6.;
1563 1970.Kertelge Karl.Ger Brief an die Romer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1564 1970.Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad..k07/2.;
1565 1970.Kung Hans.Unfehlbar?.Koln:Benziger Verlag..k08-2a.;
1566 1970.Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 2. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1567 1970.Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad..k04/1.;
1568 1970.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/5.;
1569 1970.Lortz Joseph.La réforme de Luther Tome 2.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-2a.;
1570 1970.Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/4.;
1571 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k13/2.;
1572 1970.Marc Oraison.LA TRANSHUMANCE.Paris:Éditions du Seuil..k07-5a.;
1573 1970.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil..k07-5a.;
1574 1970.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil..k07-5b.;
1575 1970.Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil..k07-5a.;
1576 1970.Mistrík J..Štylistika slovenského jazyka.Bratislava:Slovenské pedagogocké nakladateľstvo ..k16-2c.;
1577 1970.Morawietz Johan.Anregungen.Leipzig:St. Benno - Verlag ..k13-4a.;
1578 1970.Morawietz Johannes.Anregungen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH ..k07-4a.;
1579 1970.Musei del Mondo.National gallery.Milano - Italia:Mondadori..k08-1b.;
1580 1970.Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita..R1/3.;
1581 1970.Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita..k25/6.;
1582 1970.neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie..k16/1.;
1583 1970.Oraison Marc.Vocation.Paris:Desclée de Brouwer..k14-5a.;
1584 1970.P. Pio da Pietrelcina.Lettere al padre spirituale.Roma:Centro Editoriale "Pro Sanctitate"..k18-4a.;
1585 1970.Philon d´Alexandrie.De fuga et inventione. Paris:Éditions du Cerf..k04-5b.;
1586 1970.Philon d´Alexandrie.De specialibus legibus - lib. III - IV. Paris:Éditions du Cerf..k04-6b.;
1587 1970.Placid Jordan, OSB.The Divine Dimension.Dublin, Ireland:Gill and Macmillan..k08-2b.;
1588 1970.Przebylski Anton OP (Praca zbiorowa).Drogi zbawienia.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha..k08/2.;
1589 1970.Pustet Friedrich.Predigten zu befonderen Anläffen 2.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k13-4b.;
1590 1970.Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,..D5/6.;
1591 1970.Rahner Karl.Kritisches Wort.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k07-4a.;
1592 1970.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
1593 1970.Rahner, Karl,1904-1984.Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche /.München ::Kösel,..k18-4b.;
1594 1970.Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.Petit dictionnaire de théologie catholique.Freiburg - im Brisgau:Éditions du Seuil Verlag Herder..k07-4a.;
1595 1970.Ratzinger Joseph.Glaube und Zukunft.Munchen:Kosel - Verlag ..k07-3b.;
1596 1970.Roger z Taizé,1915-2005.Die Gewalt der Friedfertigen /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-01921-3.k18-3b.;
1597 1970.S. Caterina da Siena.Il Libro della divina dottrina.Siena:Edizioni Cantagalli..k06-4b.;
1598 1970.Segert Stanislav.Synové světla a synové tmy.Praha:Orbis..K08/6.;
1599 1970.Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis..R1/1.;
1600 1970.Scheuber Josef Konrad.Der Begnadete Tag.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag ..k18-3b.;
1601 1970.Schnackenburg Rudolf.das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1602 1970.Schnackenburg Rudolf.Das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1603 1970.Schurmann Heinz.Jesu Abendmahlshandlung als Zeichen fur die Welt.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-3a.;
1604 1970.Schutz Roger, Prior von Taizé.Warten auf das Ereignis Gottes.Freiburg - Basel Wien:Herder - Bucherei..k18-3b.;
1605 1970.Sliacký Ondrej.Slovník slovenských spisovateľov pre detí a mládež.Bratislava:Mladé letá..k12-2a.;
1606 1970.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..D4/4.;
1607 1970.St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U...k13/4.;
1608 1970.Stertenbrink Rudolf.Damit der Mensch lebe.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k18-2a.;
1609 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..k03/4.;
1610 1970.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad..k13/4.;
1611 1970.Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Chuť žít :.Praha ::Vyšehrad,..k03/4.;
1612 1970.The Roman missal, Revised by decree of the second Vatican council and published by authority of.Lectionary for Mass.New York:Catholic book publishing CO...k13-6b.;
1613 1970.Thielicke Helmut.Perplessitá del seminarista di fronte al ministero sacerdotale.Brescia:Paideia..k18-2a.;
1614 1970.Thusing Wilhelm.Die Johannesbriefe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
1615 1970.Thusing Wilhelm.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1616 1970.Tilmann Klemens Prof. ThDr..Náboženská výchova dříve a nyní.Praha:Česká katolická Charita..K10/3.;
1617 1970.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad..k07/4.;
1618 1970.Tresmontant, Claude.Problem istnienia Boga.:PAX..k07/5.;
1619 1970.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN..k03-6b.;
1620 1970.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN..k03-6b.;
1621 1970.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN..k03-6b.;
1622 1970.Wust Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..k08-1a.;
1623 1970.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..k03/1.;
1624 1970.Xenofón, ca 426.Spomienky na Sokrata.Sokratova obrana.Bratislava:Tatran..k02/2.;
1625 1970.Zahrnt, Heinz,(1915-).Gott kann nicht sterben :.München ::Piper,.3-492-01851-3.k07-2a.;
1626 1970.Zimmerli Walther.Das Gesetz und die Propheten.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt..k09-4b.;
1627 1970.Zulehner Michael Paul.Il problema religioso e la classe operaia.Roma:Edizioni Cinque Lune..k13-4a.;
1628 1970 ?.Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat..k09-3b.;
1629 1970 ?.samizdat.Biblická konkordance.:samizdat..k07/8.;
1630 1970 ??.Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:..k11/2.;
1631 1970 (?)..Theologia moralis I/II.:..P3/1.;
1632 1970?.Bahounek Tomáš J., OP.Církev a sdělovací prostředky.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k10/4.;
1633 1970?.Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat..D8/7.;
1634 1970?.Karssen Gien.Jej meno je žena.:samizdat..k13/2.;
1635 1970?.Novotný, Adolf.Na každý den.:..k11/2.;
1636 1970?.Pavol VI..Apoštolská exhortace Pavla VI. "EVANGELICA TESTIFICATIO".:..K19/4.;
1637 1970?.Svätý Cyprián.O smrti a trpělivosti.:samizdat..k11/4.;
1638 1970??.Camara Hélder Dom, Bischof der Armen und Unterdruckten.Revolution fur den Fieden.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei..k14-6b.;
1639 1970??.M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:..k14/6.;
1640 1970??.Selčan, Jano.Továreň aj na lži /.:.978-80-8128-121-1.D8/7.;
1641 1970??.Verwer George.Hlad po realite.:Samizdat..k13-6a.;
1642 1970..Hertzsch, Klaus-Peter..Der ganze Fisch war voll Gesang :.Stuttgart ::Radius-Verlag,.3871730319.k17-3a.;
1643 1971..Avortement et respect de la vie humaine.Paris:Éditions du Seuil..k08-2a.;
1644 1971..Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt..k09-3a.;
1645 1971..The Jerusalem Bible.Garden City, New York:Doubleday and company, Inc...k11-6b.;
1646 1971. Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie..k17/2.;
1647 1971.+Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k13-6b.;
1648 1971.Albricht W. F..Cesty k pramenum.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..k07/3.;
1649 1971.Balthasar Hans Urs.In Gottes Einsatz leben.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
1650 1971.Balthasar Hans Urs.Klarstellungen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei..k08-4a.;
1651 1971.Bamberg, Corona,1921-.Was Menschsein kostet :.Würzburg ::Echter,.3-429-00206-0.k15-1a.;
1652 1971.Bamm Peter.Alexander Veľký alebo premena sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ..k23/1.;
1653 1971.Blažíček Oldřich J..Umění baroku v Čechách.Praha:Obelisk, Nakladatelství umění a architektury..k08-1b.;
1654 1971.Blondel, Maurice.Pravda poznání a činu. Praha:Vyšehrad..k01-2a.;
1655 1971.Bloom Anthony.Weg zur Meditation.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/Mainz:Verlag Gerhard Kaffke..k15-1a.;
1656 1971.Bogliolo, Luigi.Filosofia cristiana: problema o dramma?. Brescia:Civiltá..k01-2a.;
1657 1971.Boros, Ladislaus1927-1981.Der gute Mensch und sein Gott.Olten ::Walter,.3-530-09504-4.k17-5b.;
1658 1971.Botto, Július,1848-1926.Slováci : vývin ich národného povedomia.Bratislava:Tatran..k26/5.;
1659 1971.Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad..k15/8.;
1660 1971.Campenhausen Hans Freiherr von.La formation de la Bible chrétienne.Paris:Delachaux end Niestlé Éditeurs..k10-6a.;
1661 1971.Collection Génies et Réalités.Jesus.Dépot:Realités Hachette..k09-5b.;
1662 1971.Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Gesu e i rivoluzionari del suo tempo.Brescia:Morcelliana..k08-3b.;
1663 1971.Dangelmaier A..P. Anselm Schott.Reimlingen oder der Verfasser:Selbstverlag..k12-4b.;
1664 1971.Dautzenberg Gerhard.Christusdogma ohne basis?.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen..k08-3b.;
1665 1971.de Broucker, José.Helder Camara.:Vyšehrad..k03/4.;
1666 1971.Dolman D. H..Modlitebný život věřících.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu..k16/7.;
1667 1971.Fitzmyer Joseph A., SJ.Essays on the Semitic Background of the New Testament.London:Geoffrey Chapman..k10-6b.;
1668 1971.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
1669 1971.Galli, Mario von,1904-1987.Gelebte Zukunft: Franz von Assisi.Frankfurt/M, ::C.J. Bucher,.3-7658-0046-5.k17-1b.;
1670 1971.Giorgio Papasogli.SANGUE E FUOCO SUL PONTE DI DIO.Roma - Italia:Edizioni cateriniane..k05-4a.;
1671 1971.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita..k14-5b.;
1672 1971.Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad..k03/4.;
1673 1971.Chromace d'Aquilée.Sermons. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
1674 1971.Illich Ivan.Énergie et équité.Paris:Éditions du Seuil..k14-3a.;
1675 1971.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1676 1971.Jaca Book.URSS 1918: undici saggi sulla rivoluzione russa. Mlano:Centro Studi RUssia Cristiana..k03-6a.;
1677 1971.Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Mladé letá..k16/1.;
1678 1971.Kertelge Karl.Der Brief an die Romer.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k11-3a.;
1679 1971.Koch Klaus.Was ist Formgeschichte?.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt..k09-5a.;
1680 1971.Krejčí Josef.Slovo Boží.Rím:Křesťanská akademia..k13-3b.;
1681 1971.Krejčí Josef.Slovo Boží.Řím:Křesťanská akademie..k07/4.;
1682 1971.Kuiterst H. M..Gott spricht - was heisst das?.Wien - Freiburg - Basel:Herder ..k10-4b.;
1683 1971.Kung Hans.Freiheit des Christen.Zurich:Buchclub ex libris..k08-2b.;
1684 1971.Lassus Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas..k12-1b.;
1685 1971.Le edizioni dehoniane.Enchiridion Vaticanum.Bologna:EDB (Edizioni dehoniane )..k13-3b.;
1686 1971.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/5.;
1687 1971.Leuenberger Theodor.Chinas durchbruch in das zwanzigste Jahrhundert.Zurich:Flamberg Verlag..k12-5a.;
1688 1971.Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad..k03/4.;
1689 1971.Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,..k07/4.;
1690 1971.Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia..k18/4.;
1691 1971.Marranzini Alfredo SJ.Dimensione antropologica della teologia.Milano - Italia:Editrice Ancora..k08-6b.;
1692 1971.Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita..k15-6b.;
1693 1971.Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita..k11/8.;
1694 1971.Merell Jan, ThDr. 1/.Cesty k dnešní katolické biblistice 1/.Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze..k07/3.;
1695 1971.Moule C. F. D..La Genése du Nouveau testament.Paris:Delachaux and Niestlé Éditeurs..k10-4b.;
1696 1971.Musil, Jiří.Sociologie bydlení.Praha:Svoboda..k20/8.;
1697 1971.Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad..K04/1.;
1698 1971.Nigg, Walter,1903-1988.Der verborgene Glanz oder die Paradoxe Lobpreisung /.Freiburg im Breisgau ::Walter,.3-530-61202-2.k17-4a.;
1699 1971.Opracoval zespól biblistów polskich.Pismo świete Starego i Nowego testamentu.Poznaň - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum..k10-6b.;
1700 1971.Pápež Pavol VI..Apoštolský list "Octogesisma adveniens".Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..k13-5b.;
1701 1971.Pavol Strauss.Zákruty bez ciest.:Smena..k11/4.;
1702 1971.Pavol VI.Kresťan pred novými otázkami .Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..k19/4.;
1703 1971.Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk II. díl.Řím:..k04/1.;
1704 1971.Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk III. díl.Řím:..k04/1.;
1705 1971.Rákos Peter.Slovník spisovatelu.Praha:Odeon..k22/4.;
1706 1971.rehoľa Palotínov.Pavel VI..Poznaň - Warszawa:Pallottinum..k07-5b.;
1707 1971.Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie..k14/5.;
1708 1971.Římskokatolická dyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice).Theologické otázky současnosti.Praha:Děkanství CM bohoslov. fakulty v Ústr. cirkev. naklad. ..k08-6a.;
1709 1971.Roy Mauricse cardinal.Social Problems Apostolic Letter of Pope Paul VI "Octogesima Adveniens".London:Catholic Truth society..k13-5a.;
1710 1971.Rusche Helga.Der prophet Amos.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1711 1971.Sampley J. Paul.And the two shall bescome one flesh.London:Cambridge an the university press..k10-4a.;
1712 1971.Scherer Georg.Der Tod als Frage an die Freiheit.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen..k07-4a.;
1713 1971.Schick, Eduard.Die Apokalypse.Düsseldorf ::Patmos,.3-491-00028-9.k09-2a.;
1714 1971.Schiwy, Gunter.Neue Aspekte des Strukturalismus.:Kosel..k03-6a.;
1715 1971.Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesungt.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
1716 1971.Schnackenburg Rudolf.Herdes theologischer kommentar zum Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k11-4b.;
1717 1971.Schoof Mark.Výzva nového věku.Praha:Vyšehrad..k03/1.;
1718 1971.Schulte Josef herausgegeben.Glaube elementar.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen..k07-4a.;
1719 1971.Sigrid Berg.Kurze literarische Texte fur den Religionsunterricht.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag..k13-5a.;
1720 1971.Subilia Vittorio.L ´Evangelo della contestazione.Brescia:Paideia..k19-3b.;
1721 1971.Szymusiak, J. M., Storowieyski, M..Slownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.:Ksiegarnia św. Wojciecha..k08/2.;
1722 1971.Tertullien.La Toilette des Femmes. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-6b.;
1723 1971.ThDr. Otokar Balcar.Dějiny filosofie / Sociologie.Olomouc:CMBF v Praze..P3/1.;
1724 1971.Westermann Claus.Schopfung.Stuttgart - Berlín:Kreuz - Verlag ..k09-4b.;
1725 1971.Zamarovský Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Mladé letá..k06/4.;
1726 1971.Zespól biblistów Polskich z iniciatywy benedyktynów Tynieskich.Pismo Świete.Poznaň - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum..k21/5.;
1727 1971..Cardenal, Ernesto..Das Buch von der Liebe.Wuppertal-Barmen ::Hammer,.3872940236 :;9783872940230.k17-4b.;
1728 1971..Thorogood, Bernard..A guide to the Book of Amos;.London,:S.P.C.K.,.0281025924.k11-4a.;
1729 1972.Altes Testament: Lutz, Timm, Hirsch, Neues Testament: Timm, Iber.Das Buch der Bucher - Neues Testament.Munchen:R. Piper and Co. Verlag..k10-6b.;
1730 1972.Aufderbeck Hugo.Illuminare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-2b.;
1731 1972.Augustín Jozef.Rozhrnutá opona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k11/5.;
1732 1972.Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
1733 1972.Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
1734 1972.Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag..k13-5a.;
1735 1972.Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag..k13-5a.;
1736 1972.Bejlovec Josef - Janda Jan - Kamínková Eva - Kucharský Pavel - Quitt Zdeněk.Latina.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství..k16-4c.;
1737 1972.Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf..k07/8.;
1738 1972.Biesel, Herbert.Von altem und neuem Beten.Düsseldorf ::Patmos,.3-491-00348-2.k15-1a.;
1739 1972.Bohuslav (Ľudovít Macák).V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13/4.;
1740 1972.Cardenal Ernesto.Zerschneide den Stacheldraht.Wupertal:Jugenddienst - Verlag..k10-3b.;
1741 1972.Dodd Carles - Harold.Le Fondateur du Christianisme.Paris:Éditions du Seuil..k10-3b.;
1742 1972.Duquoc Christian OP.Ambiguité des théologies de la sécularisation.Gembloux:Éditions J. Duculot, s. a...k08-3a.;
1743 1972.Durckheim, Karlfried Graf.Der Alltag als Ubung.:Hans Huber.3-456-30070-0.k01-2b.;
1744 1972.eine biographie von Peter Brown.Augustinus von Hippo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig..k04-2a.;
1745 1972.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-6a.;
1746 1972.Ghiberti Giuseppe.I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni.Brescia:Paideia editrice..k11-4b.;
1747 1972.Grundmann Walter.Die Entscheidung Jesu.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt..k11-3b.;
1748 1972.Guardini Romano.Virtú.Brescia:Morcelliana..k14-4b.;
1749 1972.Hasenhuttl, Gotthold.Gott ohne Gott. Graz:Verlag Styria.3-222-10682-7.k02-6a.;
1750 1972.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
1751 1972.Hubbard L. Ron.Die Probleme der Arbeit.Denmark:Publications department advanced organization - Saint Hill..k14-3a.;
1752 1972.Kattmann, Ulrich.Biologie und Religion :.Munchen:Kosel.3766803549;3466252334.k13-5a.;
1753 1972.Košťál Anton.Taliansko-slovenský a Slovensko-taliansky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-5c.;
1754 1972.Kotalík František.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze - Litoměřicích..k07/1.;
1755 1972.Laurentin René.Rozvój a zbawienie.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX..k09/1.;
1756 1972.Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita..k07/3.;
1757 1972.Läpple, Alfred,(1915-).Jesus von Nazareth :.München ::Don-Bosco,.3-7698-0165-2.k08-2a.;
1758 1972.Levie Jean.Ludzkie dzieje slowa Božego.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax..k07/5.;
1759 1972.Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství..k21/1.;
1760 1972.Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství..k10-4b.;
1761 1972.Mazierski, Stanislaw.Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznan - Warszawa-lublin:Ksiegarna sw. Wojciecha..k05/3.;
1762 1972.Mertens, Heinrich A..Religionen in Ost und West. Dusseldorf:Patmos.3-491-00375-X.k01-5b.;
1763 1972.Nyssen Wilhelm/Sonntag Franz-Peter.I barbari incontro a Cristo.Roma:Coines Edizioni..k12-1b.;
1764 1972.P. Timoteo Centi, O. P..MADRE M. ANTONIA LALIA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-3b.;
1765 1972.Pawlak Wladyslaw B..Kniha atentátov.Bratislava:Pressfoto..k23/5.;
1766 1972.Peter Adalbert.Die Bucher Zefanja, Nahum und Habakuk.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1767 1972.Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D5/8.;
1768 1972.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika V..Litoměřice:Katedra praktických nauk - stolice liturgiky..k10/5.;
1769 1972.Quitt Zdeněk - Kucharský Pavel.Latinská mluvnice.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství..k16-4c.;
1770 1972.Quoist, Michel,1921-1997.Tvojimi očami /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,..k11/5.;
1771 1972.Rahner Karl.Schriften zur theologie.Zurich Einsiedeln Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln..k07-4a.;
1772 1972.Romanus Fabianus Madura OP.ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE POLONIAE ordinis praedicatorum I. (1225 - 1600).Roma - Italia:Pontificium institutum studiorum ecclesiasticorum..k05-3a.;
1773 1972.Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k16/1.;
1774 1972.Scherer Georg, Kerstiens Ferdinand, Schierse Franz u a..Eschatologie und geschichtliche Zukunft.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen..k07-4a.;
1775 1972.Scheuber Josef Konrad.Miteinander gehts besser.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag ..k18-3b.;
1776 1972.Schlink Basilea M. Mutter.Mein Beten.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft..k18-2b.;
1777 1972.Schnackenburg Rudolf,.Das Johannesevangelium - 1. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder..k11-4b.;
1778 1972.Stadelmann, Adolf.Auszug aus dem Getto :.Luzern ::Rex,.3-7252-0213-3.k15-2b.;
1779 1972.Strmeň, Karol.Návštěvy :.Rím ::Slovanský ústav sv. Cyrila a Metoda,..D8/6.;
1780 1972.Šmelhaus Vratislav.Řecká patrologie.:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta..k17/2.;
1781 1972.Varillon Francois.Zarys doktryny katolickiej.Warszawa:Instytut Wydawniczy - Pax..k07/5.;
1782 1972.Vesco Jean - Luc.En Méditerranée avec l´apôtre Paul.Paris:Les Éditions du Cerf..k09-3a.;
1783 1972.Wider Dominik O. karmelita bosy.Pójdźcie do źródel.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych..k18-2b.;
1784 1973..Cultura e potere politico.Roma:edizioni Cinque lune..k15-3a.;
1785 1973..Dejiny spásy /.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..k07/2.;
1786 1973..Haus des Gebets :.Mainz ::Grünewald,.3-7867-0419-8.k14-5b.;
1787 1973..Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich..K21/1.;
1788 1973..Pismo swiete nowego testamentu.:..k07/4.;
1789 1973..Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze..SKRIPTA_5.;
1790 1973..Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze..SKRIPTA_5.;
1791 1973.Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Praha:C M bohoslovecká fakulta..SKRIPTA_5.;
1792 1973.Berz August.Mit Gott ins Heute 2: Mai - August.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag..k15-1a.;
1793 1973.Biser, Eugen,(1918-).Der Helfer :.München ::Kösel,.3-466-20157-8.k08-4b.;
1794 1973.Boros, Ladislaus1927-1981.Denken in der Begegnung.Olten ::Walter,.3-530-09506-0.k17-5b.;
1795 1973.Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad..k20/8.;
1796 1973.Caretto Carlo.Jenseits aller Dinge.Stein am Rhein:Christiana - Verlag..k17-4b.;
1797 1973.de Chardin, Pierre Teilhard.Mein Universum. Olten:Walter-Verlag.3-530-87370-5.k02-6a.;
1798 1973.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag..k07-6a.;
1799 1973.Feiner Johannes und Vischser Lukas.Neues Glaubensbuch.Freiburg - Basel - Wien, Theologischer Verlag Zurich:Verlag Herder ..k08-6b.;
1800 1973.Folkert Rickers (Hrsg.).Religionsunterricht und politische Bildung.Stuttgart, Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag..k13-5a.;
1801 1973.Freiwald/ Gebhard Moldenhauer/ Dieter Hoof/ Hans-Joachim Fischer, Helmut.Das Deutschllandproblem in den Schulbuchern der BRD.Dusselldorf:Bertelsmann Universitatsverlag.3571090047.k15-3a.;
1802 1973.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 10. Paris:S.G.I.É.0-85229-281-3.k01-1b.;
1803 1973.Grundmann Walter.Die fruhe Christenheit und ihre Schriften.Altenburg:Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft..k11-3b.;
1804 1973.Haag Ernst.Das Buch Jeremia 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1805 1973.Haag Georg.Ich sammle deine Ruh.Zurich:Aldus Manutius Verlag..k07-1b.;
1806 1973.Haag Herbert.Wanderung und Wandlung.Munchen:Don Bosco Verlag..k07-3b.;
1807 1973.Homersky Józef Ks..Wstep ogólny do Pisma Swietego.Poznaň - Warszawa:Pallottinum..k07/6.;
1808 1973.Huub Oosterhuis.Weiter sehen als wir sind.Wien, Freiburg, Basel:Herder..k18-4a.;
1809 1973.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1810 1973.Jerphagnon, Lucien.Dictionnaire des Grandes Pholosophies. Toulouse:Privat..k02-2b.;
1811 1973.Kugelman Richard CP.James and Jude.Dublin:Veritas publications..k11-4a.;
1812 1973.Kung Hans.Bóg a cierpienie.warszawa:Instytut wydawniczy "PAX"..k07/2.;
1813 1973.Lacan Masc - Francois OSB.Petite encyclopédie religieuse.Fayard:Je Sais - Je Crois..k08-2a.;
1814 1973.Lactance.Institutions divines. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
1815 1973.Lach Stanislaw Ks..Wstep do Starego Testamentu.Poznaň - Warszawa:Pallottinum..k07/6.;
1816 1973.Legowicz, Jan.Prehľad dejín filozofie : Základy doxografie.Bratislava:Obzor..k-01/1.;
1817 1973.Lohse Eduard.Le milieu du Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k10-4b.;
1818 1973.M. Giovanna Cambria.IL MONASTERSO DOMENICANO DI S. AGNESE IN BOLOGNA.Bologna - Italia:Instituto storico domenicano S. Sabina..k06-3b.;
1819 1973.Merell Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha:Česká katolická Charita..K07/3.;
1820 1973.Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl...R1/5.;
1821 1973.Milostav Kaňák.John Viklef.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství..k19/3.;
1822 1973.Myšków Józef Ks..Apologetyka stosowana w zarysie.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej..k07-5a.;
1823 1973.Noël, Marie,1883-1967.Erfahrungen mit Gott :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0412-0.k17-5a.;
1824 1973.P. Venturino Alce.IL CONVENTO DI SAN DOMENICO IN BOLOGNA NEL SECOLO XIII.Bologna - Italia:Pátron editore..k06-5b.;
1825 1973.Paul André.Parcours évangélique.Paris:Cerf Desclée ..k11-4b.;
1826 1973.Paul de Geslin.VINZENZ PALLOTTI.Friedberg bei Augsburg:Pallotti - Verlag .3-87614-036-6.k04-2a.;
1827 1973.Pére Christian.Die Armen von der Ture.Munchen/ Freiburg :Erich Wewel Verlag..k14-4b.;
1828 1973.Richter Stanislav.Říše faraónu.Praha:Vyšehrad..k06/2.;
1829 1973.Schmidkonz, Theo.Maria - Gestalt des Glaubens :.Luzern ::Rex Verlag,.3-7252-0239-7.k18-3b.;
1830 1973.Schurmann Heinz.Quand l´esprit surgit.Mulhouse:Editions Salvator ..k10-3b.;
1831 1973.Schutz Roger, prior von Taizé.Ein Fest ohne Ende.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-3b.;
1832 1973.Smitmans Adolf - Baur Andreas.Il Padre nostro nella catechesi.Modena:Edizioni Paoline..k13-2a.;
1833 1973.Souček J. B..Recko-český slovník k Novému zákonu.Praha:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta..k16-4c.;
1834 1973.Spiazzi Raimondo.L´uomo nella societá.Roma:Idea centro editoriale..k14-5b.;
1835 1973.Spiazzi Raimondo OP.La Chiesa tra il nuovo e l´eterno.Roma:Idea centro editoriale..k14-5b.;
1836 1973.Sr. M. Elena Crociani O. P..S. LUDOVICO BERTRANDO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-4b.;
1837 1973.Stelczer Arpád, Vendégh Imre.Slovensko-maďarský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
1838 1973.Swami, Prabhupada.Bhagavad-gítá As It Is. New York:Macmillan Publishing Co...k01-6a.;
1839 1973.Špidlik Tomáš.Otčenáš.Řím:Křesťanská akademie..k18-3a.;
1840 1973.Špidlík, Tomáš,1919-2010.Otčenáš.Řím ::Křesťanská akademie,..k18/3.;
1841 1973.Thalmann Richard.Anfang und Vollendung.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag..k18-2a.;
1842 1973.Theobald, D.W..Grundzuge der Wissenschaftsphilosophie.:Philipp Reclam jun. Stuttgart.3-15-010227-8.k03-6a.;
1843 1973.Tibenský Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k10/7.;
1844 1973.Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.Encyklopedia katolicka Tom 1.Lublin:Pallotinum..k11-5a.;
1845 1973.Vaux, Roland de,(1903-1971).Ancient Israel :.London ::Darton, Longman & Todd Ltd,.0-232-51219-1.k10-5a.;
1846 1973.Záň Augustín J. M.T..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..k11/7.;
1847 1973..Rahner, Karl..Worte ins Schweigen :.(Freiburg i. Br ::Herder,.3-451-01937-X.k07-4a.;
1848 1973..Rosina, Jozef..Psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,..D4/7.;
1849 1973..Schrey, Heinz-Horst,1911-.Einführung in die evangelische Soziallehre.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.3-534-05282-X.k14-5b.;
1850 1974..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
1851 1974..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora..k10-6a.;
1852 1974..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora..k10-6a.;
1853 1974..La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora..k10-6a.;
1854 1974..Martire di caritá.:..k04-5a.;
1855 1974..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť..k09-5a.;
1856 1974..TOMMASO D´ AQUINO NEL SUO VII CENTENARIO.Roma - Napoli:Congresso internazionale..k06-5a.;
1857 1974.Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k07-5b.;
1858 1974.Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k07-5b.;
1859 1974.Aufderbeck Hugo.Confirmare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-2b.;
1860 1974.Aufderbeck Hugo.Pastorale aufsätze 6. Band.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-2b.;
1861 1974.Auscher D. - Béguerie PH. - Tournus J..Itinéraires bibliques.Tour:Éditions du Cerf,, Éditions Mame..k09-3a.;
1862 1974.Bauer Johannes B., Molari Carlo.Dizionario Teologico.Roma - Italia:Citadella editrice..k08-6b.;
1863 1974.Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH..k08-4a.;
1864 1974.Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH..k08-4a.;
1865 1974.Beilner, Wolfgang,(1931-).Jesus ohne Retuschen.Graz ::Styria,.3-222-10812-9.k09-5b.;
1866 1974.Béreš Josef Dr. se spolupracovníky.Naše víra.Praha:Česká katolická Charita..D5/6.;
1867 1974.Bischof Dr.. Rudolf Graber.THOMAS VON AQUIN.Regensburg:Dominikanerkirche..k06-4b.;
1868 1974.Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/5.;
1869 1974.Boros, Ladislaus,1927-1981.Erlöstes Dasein.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0385-X.k17-5b.;
1870 1974.Bourgeois Henri.Dieu selon les chrétiens.Le Centurion:Croire et comprendre 158..k08-3b.;
1871 1974.Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,..k04-2a.;
1872 1974.Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,..k04-1b.;
1873 1974.Congar Yves, OP.Le service théologique dans l´´église.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1874 1974.Congar Yves, OP.Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1875 1974.Couesnongle, Vincent de.Acta capituli generalis electivi ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina..k05-3a.;
1876 1974.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
1877 1974.Daniélou Jean SJ.Et qui est mon prochain?.Paris:Stock..k08-3b.;
1878 1974.david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst..k11/5.;
1879 1974.de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha..k05/4.;
1880 1974.Delp, Alfred.Worte der Hoffnung.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-17072-8.k17-4a.;
1881 1974.Evely, Louis.Wenn das Weizenkorn nicht stirbt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.3222107483 (kart.).k17-4a.;
1882 1974.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
1883 1974.Foucauld, Charles de,1858-1916.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.3-87996-030-5.k17-4a.;
1884 1974.Foucauld, Charles de,1858-1916.Dem geringsten Bruder :.München ::Neue-Stadt,.3-87996-031-3.k17-4a.;
1885 1974.G. K. Chesterton.SWIETY TOMASZ Z AKWINU.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX..k06-4a.;
1886 1974.Gel František.Syn čarodejnice.Bratislava:Mladé letá..k05/5.;
1887 1974.Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k15-4c.;
1888 1974.Grabner-Haider, Anton.Theorie der Theologie als Wissenschaft.München ::Kösel,.3-466-20003-2.k08-3a.;
1889 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 11. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1890 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 12. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1891 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 13. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1892 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 14. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1893 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 15. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1894 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 16. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1895 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 17. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1896 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 18. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1897 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 3. Paris:Ch. Bernard.0-85229-281-3.k01-1a.;
1898 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 4. Paris:Ch. Bernard.0-85229-281-3.k01-1a.;
1899 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 5. Paris:Ch. Bernard.0-85229-281-3.k01-1a.;
1900 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 6. Paris:S.G.I.É.0-85229-281-3.k01-1a.;
1901 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 7. Paris:S.G.I.É.0-85229-281-3.k01-1a.;
1902 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.0-85229-281-3.k01-1a.;
1903 1974.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 9. Paris:S.G.I.É.0-85229-281-3.k01-1b.;
1904 1974.Häring, Bernhard,1912-1998.Sünde im Zeitalter der Säkularisation.Graz ::Styria,.3-222-10821-8.k14-5b.;
1905 1974.Heer Josef.Leben hast Sinn.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4b.;
1906 1974.Chabrol Claude et Marin Louis.Le récit évangélique.Aubier Montaigne:Les Éditions du Cerf..k11-4b.;
1907 1974.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina..k05-2b.;
1908 1974.Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas..k17-6a.;
1909 1974.Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas..k17-6a.;
1910 1974.Kopernik, Mikuláš.Obehy nebeských sfér. Bratislava:Veda..k01/7.;
1911 1974.Kroll Gerhard.Auf den Spuren Jesu.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-6b.;
1912 1974.Kutzli, Rudolf.Langobardische Kunst :.Stuttgart ::Verlag Urachhaus,.3-87838-177-8.k08-1b.;
1913 1974.Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
1914 1974.Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf..k04-5b.;
1915 1974.Légaut, Marcel.Meine Erfahrung mit dem Glauben. Freiburg:Verlag Herder.3-451-16494-9.k04-4a.;
1916 1974.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.80-222-0100-6.k08-1b.;
1917 1974.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.80-222-0100-6.k08-1b.;
1918 1974.Neufeld Karl H., SJ.Rahner - Register.Zurich Einsiedeln Koln:Benziger Verlag..k07-4a.;
1919 1974.Nigg, Walter,1903-1988.Vom beispielhaften Leben :.Olten ::Walter,.3-530-61205-7.k17-4a.;
1920 1974.P. Lodovico Ferretti O.P..SAN TOMMASO D´AQUINO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio..k06-5a.;
1921 1974.Paus Ansgar.FREIHEIT DES MENSCHEN.Graz Wien Koln:Verlag Styria ..k07-5b.;
1922 1974.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione I.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
1923 1974.Pesch, Otto Hermann,(1931-).Kleines katholisches Glaubensbuch.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0442-2.k07-1b.;
1924 1974.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika I..Praha - Litoměřice:Ŕímskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta , Katedra praktických nauk - stolice liturgiky..k10/5.;
1925 1974.Reckinger, François.Wird man morgen wieder beichten?.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.3-7666-8812-X.k13-4a.;
1926 1974.Rideau Emile.Objawienie slowo Božie.Warszawa:Instytut wydawniczy "PAX"..k07/2.;
1927 1974.Roger z Taizé,1915-2005.Die Regel von Taizé =.Freiburg ::Herder,.3-451-01865-9.k18-3b.;
1928 1974.Roy Jean Dom, Abbé de Fontgombault.L´année Sainte de Paul VI.Bourges:Éditions de Cédre..k13-5a.;
1929 1974.Rudohradský Štefan dr..Archívy v Slovenskej socialistickej republike.Bratislava:Slovenská archívna správa Ministserstva vnútra SSR..k17-6a.;
1930 1974.Russell, Bertrand.Scienza e religione.:Longanesi & C...k03-6a.;
1931 1974.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad..D8/7.;
1932 1974.Smolík Josef.Závazek křtu.Praha:Kalich..k10/3.;
1933 1974.Stender-Petersen, Adolf.Geschichte der russischen Literatur.Munchen:Beck.3406049842.k12-5b.;
1934 1974.Šulhan Jozef. Dr., C.Sc., Škultéty Jozef Prof. dr., C.Sc..Španielsko-slovenský a Slovensko-španielsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-5c.;
1935 1974.Tertz, Abram.Une voix dans le choeur. Paris:Éditions du Seuil..k04-4a.;
1936 1974.Thalmann Richard.Anfang und Vollendung.Mainz:Grunewald Verlag..k18-2a.;
1937 1974.Thivollier Pierre.Na szlaku Bozym.Warszawa:Instytut Wydawniczy . Pax..k18-2a.;
1938 1974.Tomko Jozef, Msgr. dr.,.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-2a.;
1939 1974.Tomko, Jozef.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k26/7.;
1940 1974.Wiliam MacDonald.Efežanom.Báčsky Petrovec:Kristova Cirkev Bratov..k07/3.;
1941 1974-..The Chesterton review.Saskatoon ::G. K. Chesterton Society,..k10-2a.;
1942 1974..Crichton, J. D.1907-2001..The ministry of reconciliation :.London ::Geoffrey Chapman,.022566075X.k14-3b.;
1943 1975..Biblia to jest Pismo swiete Starego i Nowego testamentu.Waarszawa:Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo Biblijne..k07/2.;
1944 1975..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.0-8052-0032-0.k09-4b.;
1945 1975..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.0-8052-0032-0.k09-4b.;
1946 1975..Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich..k21/1.;
1947 1975..Učebné texty z praslovávneho domatického bohoslovia.Bratislava:Pravoslávna cirkev v ČSSR..SKRIPTA_5.;
1948 1975.akademik Igor Hrušovský.Patristika a scholastika.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda..k02/3.;
1949 1975.Aristotelés, asi 384.Topiky : 5. Organon : Organon.5.Praha:Academia..k02/2.;
1950 1975.Aubert, R..Nouvelle histoire de l\'Eglise..Paris ::Seuil,.2-02-004289-4.k16-6a.;
1951 1975.Balthasar Hans Urs.Katholisch.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
1952 1975.Bowen Roger.A guide to Romans.London:SPCK..k11-4a.;
1953 1975.Brown, Peter.Der Heilige Augustinus. Munchen:Wilhelm Heyne.3-453-55013-7.k04-5b.;
1954 1975.Camenzind-Weber Hildegard.Liebe, Sexualität, Ehe.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k14-6b.;
1955 1975.Caretto Carlo.Gott auf der Spur.Paul Pattloch Verlag - Aschaffenburg:Neue Stadt Verlag - Munchen..k17-4b.;
1956 1975.Carré A. M., OP.Chaque jour je commence.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
1957 1975.Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-16654-2.k17-4b.;
1958 1975.Czaapiewski Winfried - herausgegeben.Verlust des Subjekts?.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker..k08-3b.;
1959 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:..k14/3.;
1960 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:..k06-3a.;
1961 1975.De Locht, Pierre..Visages de la famille.[Paris] ::le Centurion,.2-227-31801-5 (Br).k14-5a.;
1962 1975.diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium..k05-6b.;
1963 1975.diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA I.Roma - Italia:Edizioni studium..k06-6a.;
1964 1975.Diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium..k06-6a.;
1965 1975.Dufour Xavier Léon SJ.Slownik Nowego Testamentu.Poznaň:Ksiegarnia świetego Wojciecha..k10-6a.;
1966 1975.Dvořák Pavel.Odkryté dejiny.Bratislava:Nakladatelstvo Pravda..k27/3.;
1967 1975.Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA.Roma - Italia:Edizioni Studium..k05-6b.;
1968 1975.Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA 1 A - J.Roma - Italia:Edizioni Studium..k05-6b.;
1969 1975.Georges Brazzola, Paul Chauchar, Jean Daujat, Paul Gernet Olivier Lacombe, Albert Plé.AKTUALNOSC SWIETEGO TOMASZA.Warszawa:Instytut wydawniczy pax..k07/2.;
1970 1975.Glatzer, Nahum Norbert,1903-1990.Language of faith :.New York ::Schocken Books,.0-8052-0911-5.k09-1a.;
1971 1975.Gollwitzer Helmut.Regno di Dio e socialismo: la critica di Karl Barth.Torino -Italia:Claudiana..k08-3a.;
1972 1975.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 1. Perreux:Primedit Richir.2-85229-281-5.k01-1a.;
1973 1975.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 19. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1974 1975.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.2-85229-281-5.k01-1a.;
1975 1975.Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 20. Paris:S.G.I.É.2-85229-281-5.k01-1b.;
1976 1975.Griffel, Anton.Der Mensch - Wesen ohne Verantwortung?. Regensburg:Verlag Josef Habbel.3-7748-0332-3.k02-6a.;
1977 1975.Guardini Romano.ŹIVOT VIERY.Cambridge, Ontario, Kanada:Dobrá kniha..k07-3b.;
1978 1975.Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..k09/1.;
1979 1975.Harrer Karl Maria.Nejkrásnější eucharistické zázraky.Mnichov:Samizdat..k17-3a.;
1980 1975.Häring, Bernhard,1912-1998.Gebet :.Köln ::Styria,.3-222-10876-5.k14-5b.;
1981 1975.Héródianos.Řím po Marku Aureliovi.Praha:Svoboda..k24/6.;
1982 1975.INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina..k05-2b.;
1983 1975.Küng, Hans,(1928-).20 Thesen zum Christsein.München ::R. Piper,.3-492-00400-8.k08-2a.;
1984 1975.Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA..k20/4.;
1985 1975.Manson T. W..The Sayings of Jesus.London:SCM Press LTD..k10-4b.;
1986 1975.McKenzie John L..Moc i madrość.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax..k07/5.;
1987 1975.Meves, Christa,1925-.Freiheit Will gelernt sein.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-07517-2.k14-5a.;
1988 1975.Michalski, Marian.Antologia literatury patrystycznej I.:PAX..k17/2.;
1989 1975.Moltmann Jurgen.THEOLOGY OF HOPE.New Yor, Hagerstown, San Francisco, London:Harper end Row, Publischers..k07-5a.;
1990 1975.Muggeridge, Malcolm.Mutter Teresa :.Freiburg (im Breisgau), Basel, Wien:Herder.3451165562 (kart.).k12-4b.;
1991 1975.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione II.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
1992 1975.Platón.The Trial and Death of Socrates. USA:Hackett.0-915144-15-8.k02-3a.;
1993 1975.Porubčan Jozef P., SJ.Svedectvo pravde V..":Neuvedený..k18-4a.;
1994 1975.Puyo Jean.Congar Pére.Mayenne:Les interviews Le Centurion..k08-5a.;
1995 1975.Richter Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad..k06/4.;
1996 1975.Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..L´Eglise dans le monde moderne 5.:Seuil..k16-6a.;
1997 1975.Ruppert Lothar.Das Buch Genesis 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
1998 1975.Schauff, Johannes(1902-1990)..Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken im Kaiserreich und in der Weimarer Republik :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.3786705240; 9783786705246.k08-1a.;
1999 1975.Schenker Adrian OP.Hexaplarische Psalmenbruchstucke.Freiburg Schweiz:Universitatsverlag..k09-4a.;
2000 1975.Schlink Basilea M..Ich will hier bei dir stehen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft..k18-2b.;
2001 1975.Schlink Basilea M..Um Jerusalems willen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft..k09-1b.;
2002 1975.Schlink M. Basilea.Sinai heute.Damstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft..k09-4b.;
2003 1975.Sigisbert Regli.Das Sakrament der Firmung.Freiburg:Kanisius Verlag..k18-3b.;
2004 1975.Smith Oswald J., LD.Svätý Duch v práci.:samizdat..k10/3.;
2005 1975.Stachowiak Lech Ks.Ewangelia wedlug sw. Jana.Poznaň - Warszawa:Pallotinum..k11-3a.;
2006 1975.Stachowiak Lech Ks.Ewangelia wedlug sw. Jana.Poznaň - Warszawa:Pallotinum..k08/6.;
2007 1975.Steblin-Kamenskij, Ivan Michajlovič.Svět islandských ság.Praha:Vyšehrad..D8/5.;
2008 1975.Stoger A. - kommentator .Das Neue Testament.Klosterneuburg:Verlag Osterreichisches Katholisches Bibelwersk..k10-3a.;
2009 1975.Strombeck J. F..Milosť Vyučujúca.:samizdat..k18-3b.;
2010 1975.Tibenský, Ján.Priekopníci slovenskej kultúry.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k05/7.;
2011 1975.Tillard J. M. R., OP.Devant Dieu et pour le monde.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2012 1975.Tommaso D´Aquino nel suo settimo centenario.Tommaso D´Aquino nella storia del pensiero.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane..k10-2a.;
2013 1975.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie..k17/8.;
2014 1975.Uhrín, Jozef.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..k08/7.;
2015 1975.Vaculík Karol.Gotické umenie Slovenska.Bratislava:Slovenská národná galéria v spolupráci so Slov. ústavom pamiat. starostlivosti a ochrany prírody..k12-1b.;
2016 1975.Vladimír, Iľjič Lenin.Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu.:Pravda..k04/6.;
2017 1975.Vydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów .Studia nad historia dominikanow w Polsce (1222 - 1972).Warszawa:..k05-3a.;
2018 1975.Wydawnictvo Polskiej Prowincji Dominikanów.Studia nad hisstoria dominikanow w Polsce (1222 - 1972).warszawa:..k05-3a.;
2019 1975.Zamarovský Vojtech - prebásnil, predhovor, poznámky, vysvetlivky a výber obrázkov.Epos o Gilgamesovi.Bratislava:Tatran..K06/1.;
2020 1975.Zamarovský Vojtech - prebásnil, predhovor, poznámky, vysvetlivky a výber obrázkov.Epos o Gilgamešovi.Bratislava:Tatran..R1/1.;
2021 1975 ?.Banti Enrico, Dr..Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.nie je uvedené:samizdat..k09-3b.;
2022 1975 ?.Derek Prince.Základ víry.:samizdat..k09/1.;
2023 1975?..Cesta - pravda - život.Brusel:M. Durand, BKK..k13-6a.;
2024 1975?..Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy..k13-1a.;
2025 1975?..Spiritualita Sv. Ignáca.neuvedené:Spoločnosť Ježišova..k13-1a.;
2026 1975?.Caccin Angelo M., P. OP.The Basilica of SS. John and Paul in Venice.Venezia:Edizioni zanipolo..k09-2b.;
2027 1975?.Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu..k11/4.;
2028 1975?.Carothers Merlin.Dobrodružství za každou cenu.:Samizdat..D8/7.;
2029 1975?.Lagrange Garrigou - P. Rég..SYNSTÉZE TOMISMU.:Samizdat Studijní text pro vnitřní potřebu..k07-6b.;
2030 1975?.Samizdat.Dokonalá láska.:Samizdat..R1/3.;
2031 1975??..Bratovi:.:Vydané ako rukopis...k11/2.;
2032 1975??.Mazálková, Vojtěška.Domengo.:..k14/2.;
2033 1975...Der Religionsunterricht, 1945-1975 :.Aschaffenburg ::Pattloch,.3557910938.k14-3a.;
2034 1975..Rahner, Karl,(1904-1984).A Rahner reader.London ::Darton, Longman and Todd,.0-232-51324-4 (paperback);0-232-51325-2 (case bound).k07-4a.;
2035 1976..Biblia ószovetségi szentírás.Budapest:Szent István, társulat, az apostoli szentszék kónyvkiadója..k11-6b.;
2036 1976..Dizionario di Sociologia. Milano:Edizioni Paoline..k02-3b.;
2037 1976..Liturgika II..Litoměřice:ČKCH..K10/5.;
2038 1976..Liturgika II..:ČKCH..K10/5.;
2039 1976..New Testament.Collins/Fount:Illustrated..k09-3a.;
2040 1976..Soziale Aufgaben der Kirche im Inland ; Herausgegeben Beda Marthy.Einsiedeln ::Benziger,.3-545-21026-X.k14-4a.;
2041 1976..Starý zákon - Knihy rozjímavé 3.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2042 1976..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World..k09-4b.;
2043 1976..The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World..k09-4b.;
2044 1976..United Bible societies.Jerusalem:P. O. Box 44..k10-2a.;
2045 1976.A Cura della Segreteria del congresso.TOMASO D´ AQUINO.Napoli - ITALIA:Edizioni domenicane italiane..k05-3a.;
2046 1976.Ati del congresso internazionale, Tommaso dÁquino nel suo settimo centenario.TOMMASO DÁAQUINO.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-3a.;
2047 1976.Atti del congresso internazionale.TOMMASO d´Aquino.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-2b.;
2048 1976.Atti del congresso internazionale 4.TOMMASO d´Aquino nel suo settimo centenario PROBLEMI DI TEOLOGIA.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-2b.;
2049 1976.Balthasar Hans Urs.le complexe antiromain.Éditions Paulines:..k08-4a.;
2050 1976.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Henri de Lubac :.Einsiedeln ::Johannes,.3-265-10173-8.k08-4a.;
2051 1976.Beaumont de Pierre.Aujourd´hui la foi.Mame - Belgique:Librairie Arthéme Fayard..k14-3a.;
2052 1976.Belo Fernando.Lecture matérialiste de l´évangile de Marc.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
2053 1976.Biblioteca di scienze religiose.Un nuovo volto di Dio.Roma - Italia:Libreria Ateneo Salesiano..k08-4a.;
2054 1976.Bluchdorn, J..Das Gewissen in der Diskussion. Darmstadt:Wissenschaftliche.3-534-03717-0.k01-2a.;
2055 1976.Bogliolo Alojz.Filozofická antropológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/5.;
2056 1976.Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k01-2a.;
2057 1976.Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/5.;
2058 1976.Boros, Ladislaus1927-1981.Im Leben Gott erfahren.Olten ::Walter,.3-530-09509-5.k17-5b.;
2059 1976.Bossis, Gabrielle,1874-1950.Er und ich :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0579-8.k15-1a.;
2060 1976.Cardenal, Ernesto,1925-.Das Evangelium der Bauern von Solentiname.Wuppertal ::Jugenddienst,.3-7795-7604-X.k17-4b.;
2061 1976.Cullmann Oscar, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze.Christologie Nového zákona.Praha:Kalich..k07/1.;
2062 1976.Desaing, Maria Petra.Angela Merici.:Christiana - Verlag.3-7171-0654-6.k04-6a.;
2063 1976.Ekumenická rada cirkví v ČSR.Český ekumenismus.Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství..k07-2b.;
2064 1976.Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k07-6a.;
2065 1976.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2066 1976.Frére, Roger.Im Heute Gottes leben /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-07591-1.k18-3b.;
2067 1976.Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart..k10-6a.;
2068 1976.Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart..k10-6a.;
2069 1976.Giussani Luigi a cura di Robi Ronza.Comunione e Liberazione.Millano:Jaca Book..k17-1b.;
2070 1976.Goppelt, Leonhard.Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung.Gottingen:Vandenhoeck [und] Ruprecht.3525521510.k11-4b.;
2071 1976.Goppelt, Leonhard.Theologie des Neuen Testaments.Gottingen:Vandenhoek & Ruprecht.3525521502.k11-4b.;
2072 1976.Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, Sulowski.Encyklopedia katolicka, Tom 2.Lublin:Wydawnictwo Pallottinum..k11-5a.;
2073 1976.Häring Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k14-5b.;
2074 1976.Hunter A. M..Un ideál de vie.Paris:Les Éditions du Cerf..k11-3b.;
2075 1976.Hynie, Josef,1900-1989.Dospíváte v muže /.Praha ::Avicenum,..D4/4.;
2076 1976.Chesterton Gilbert Keith.Ohromné maličkosti . obrany ..Praha:Vyšehrad..k10/1.;
2077 1976.II. vatikánsky snem .Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
2078 1976.Imhof Eduard.Gott verläuft sich nicht im Sande.Freiburg - Basel Wien:Herder..k17-2b.;
2079 1976.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2080 1976.Jeremias Joachim.Jérusalem au temps de Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf..k11-4b.;
2081 1976.Jesus M. Lecea Sainz, Sch. P..FE Y JUSTIFICACION EN SANTO TOMAS DE AQSUINO.MADRID:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae..k06-5a.;
2082 1976.Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Tatran..k12-2a.;
2083 1976.Kern Walter.Atheismus Marxismus Christentum.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag..k08-2a.;
2084 1976.Kingová Coretta Scott.Muj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad..k15/8.;
2085 1976.Krafčík Jozef.Rozhovor na diaľku o náboženstve.Kanada:samizdat..k17-2a.;
2086 1976.Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej I.Bratislava:Tatran..K22/1.;
2087 1976.Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej II.Bratislava:Tatran..k22/1.;
2088 1976.Kuchar Bohuš.Biblické "Pravdy" a veda.Bratislava:Obzor..k07/1.;
2089 1976.kuzmík Jozef.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu.Martin:Matica slovenská..k22/7.;
2090 1976.Kuzmík, František.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu /.Martin ::Matica slov.,..k22/7.;
2091 1976.Moda Aldo.Hans Urs von Balthasar.Bari - Italia:Ecumenica Editrice..k08-4a.;
2092 1976.nORBERST a. lUYTEN o.p..Das menschenverstandnis nach Thomas von Aquin.Freiburg - Schweiz:Herausgeber: prof. dr. E. Montalta Universität Freiburg..k06-5a.;
2093 1976.Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XX.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-2b.;
2094 1976.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione III.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
2095 1976.Planner František.Misijní činnost církve.Rím:Křesťanská akademia..k09/4.;
2096 1976.Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita..k13-5b.;
2097 1976.Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita..k10/5.;
2098 1976.Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.3451175525 (Pp.).k07-4a.;
2099 1976.Santoro Filippo.La comunitá condizione della fede.Milano:Jaca Book..k18-2a.;
2100 1976.Schiavone Pietro, P., SJ.Esercizi spirituali.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane..k18-2a.;
2101 1976.Schierse Franz Joseph.Patmos - Synopse.Dusseldorf:Patmos - Verlag..k11-4a.;
2102 1976.Schmutz Franz.Der Herr wird dich aufrichten.Wien - Linz Passau:Veritas-Verlag..k18-3b.;
2103 1976.Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Deutet die Zeichen der Zeit :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-17342-5 (brož.).k18-3b.;
2104 1976.Schuon, Frithjof .Comprendre l'Islam.:Seuil.2-02-004514-1.k01-4b.;
2105 1976.Strole Benedikta.Armut und Jubel.Ulm:Suddeutsche Verlagsgesellschaft..k18-3b.;
2106 1976.Strolz Walter.Gottes verborgene Gegenwart.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-3b.;
2107 1976.T. A. Kuzminská.Mé vzpomínky na L. N. Tolstého.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..D8/5.;
2108 1976.Tenhumberg Heinrich.Bischofsworte zum Emmerick - Jahr 1974.Munster:Verlag Regensberg..k18-2a.;
2109 1976.Tereza,(1910-1997).Tu m'apportes l'amour.[Paris] ::Centurion,.2-227-34015-0.k12-4b.;
2110 1976.ThDr. Ladislav Pokorný.Liturgika II..:ČKCH..K10/5.;
2111 1976.Thomson, Alan,1946-..New movements :.London ::SPCK,.0281029296;028102930X.k16-5a.;
2112 1976.Vanhoye Albert, SJ.La structure littéraire de l´épitre aux hébreux.Lyon:Desclée de Brouwer..k10-3a.;
2113 1976.von Bombach, Berchtold.Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen (1291-1348).:Christiana - Verlag.3-7171-0651-1.k04-6a.;
2114 1976.Waber Castherine - Antiglio.Hauterive.Friburg - Suisse:Éditions Universitaires..k08-1b.;
2115 1976.Wiederkehr Dietrich.Glaube innerorts.Freiburg:Imba Impulse..k18-2b.;
2116 1976.Zamarovský Vojtech.Objavenie Tróje.Bratislava:Mladé letá..k06/2.;
2117 1976.Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..k11/7.;
2118 1976.Zsbor ordinárov Slovenska, Slovenská liturgická komisias.Pohrebné obrady.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
2119 1976-c1977...Introduction critique au Nouveau Testament.Paris ::Desclee,.2-7189-0072-5 (v. 1).k11-4b.;
2120 1976...L'Annonce de l'Evangile.Paris ::Desclee,.2-7189-0074-1.k11-4b.;
2121 1976..Hinson, David Francis..Theology of the Old Testament.London ::S.P.C.K.,.028102927X :;0281029288.k11-4a.;
2122 1977..Cristiano Oggi.Bari:Edizioni Paoline..k15-1a.;
2123 1977..Dialektický a historický materializmus.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda..R1/2.;
2124 1977..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.2-7189-0087-3 (br).k11-4b.;
2125 1977..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.2-7189-0086-5 (br).k11-4b.;
2126 1977..Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.2-7189-0085-7 (Br).k11-4b.;
2127 1977..Nevolá Nadarmo.:Samizdat..k16/7.;
2128 1977.Alena Vrbová.V erbu lvice.Praha:Československýl spisovatel..k16/1.;
2129 1977.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane ..k10-2a.;
2130 1977.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane ..k10-2a.;
2131 1977.Balthasar Hans Urs.Gloria Una estetica teologica.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book..k08-4b.;
2132 1977.Balthasar Hans Urs.Gloria - Nuovo patto.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4b.;
2133 1977.Barbaglio Giuseppe e Dianich Severino.Nuovo dizionario di teologia.Alba:Edizioni Paoline..k08-6b.;
2134 1977.Blank Josef.Geistliche schriftlesung 4/3.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-2a.;
2135 1977.Boismard M. E., Lamouille.L´Évangile de Jean.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-6b.;
2136 1977.Boros, Ladislaus,1927-1981.Offenheit des Geistes :.Olten ; Freiburg im Breisgau ::Walter,.3-530-09510-9 .k17-5b.;
2137 1977.Buber, Martin.Das Buch der Preisungen. Wuppertal:R. Brockhaus Verlag.3-417-00648-1.k01-3b.;
2138 1977.Carretto, Carlo,1910-1988.Denn du bist mein Vater :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-17323-9.k17-4b.;
2139 1977.Cavenaile R..Méthode de Grec.Liege:H. Dessain..k16-4c.;
2140 1977.Conferenza episcopale italiana.Evangelizzazione e ministeri.Bologna:EDB..k13-5a.;
2141 1977.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2142 1977.Dupré, L..L'autre dimension. Paris:Cerf.2-204-01116-9.k01-2b.;
2143 1977.Ehm Josef.České gotické umění.Praha:Pressfoto..D8/8.;
2144 1977.Ernst Josef.Das Evangelium nach Lukas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k11-3a.;
2145 1977.Exupéry Antoine de Saint.Malý Princ.Praha:Albatros, nakladatelství pro děti a mládež..k14-3b.;
2146 1977.Floss, Pavel.Mikuláš Kusánský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad..k02-2b.;
2147 1977.Fourth.Good News - New Testament.New York:ABS American Bible Society..k10-6b.;
2148 1977.Galli, Mario von,1904-1987.Unser Vater Unser.Zürich ::Pendo-Verlag,.3-85842-021-2.k17-1b.;
2149 1977.Giussani Luigi .Tracce d´esperienza cristiana.Millano:Jaca Book..k17-1b.;
2150 1977.Gross Heinrich - Reinelt Heinz.Das Buch der Psalmen 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
2151 1977.Haag Ernst.Das Buch Jeremia 2.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k09-5a.;
2152 1977.Häsler Alfred A..Gott ohne Kirche?.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag AG..k08-2b.;
2153 1977.Heckel Vilém.Má vlast.Praha:Orbis..k12-1b.;
2154 1977.Henri de Lubac.Credo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k07-5a.;
2155 1977.Hilarius Barth, OP.Im Feuerofen.Leutesforf am Rhein:Johannes-Verlag..k06-4b.;
2156 1977.Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu..k14-4a.;
2157 1977.Ignác szent Loyolai.Lelki foljegyzései.:A Jézus Társasága magyar Rendtartományának kiadása..k17-3a.;
2158 1977.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2159 1977.Jung Hans.Reden musste man konnen!.Munchen:Goldmann Ratgeber..k17-2b.;
2160 1977.Kaššayová Terézia úvod a scenár.Ľudo Ondrejov (1901 - 1962).Martin:Matica slovenská..k15/8.;
2161 1977.Klima Otakar.Sláva a pád starého Iránu.Praha:Orbis..k06/1.;
2162 1977.Klomps Heinrich.Tugend nicht gefragt?.Leipzig:St. Benno-verlag..k17-2b.;
2163 1977.Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie..k16/1.;
2164 1977.Kremer, Jacob,(1924-).Die Osterevangelien - Geschichten um Geschichte.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.3-460-31481-8.k10-4b.;
2165 1977.Lombardi Luigi Prof..La terre sainte.Narni - Terni:Edizioni plurigraf..k16-2a.;
2166 1977.Mangoldt, Ursula von.Wer bin ich?.:Herder.3-451-07626-8.k02-4a.;
2167 1977.Metzger Bruce M..The early versions of the New Testament.Oxford:Clarendon Press..k14-2b.;
2168 1977.Michalowski Kazimierz.Nielen pyramídy.Bratislava:Obzor..k06/2.;
2169 1977.Moszczenska Wanda.Meodologii historii zarys krytyczny.Warszawa:Paňstwowe wydawnictwo naukowe..k08/6.;
2170 1977.Muller Alois.Glaube - Kirche - Kirchliche Dienste.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k13-4a.;
2171 1977.Neher André.Moise.Paris:Maitres spirituels..k09-4b.;
2172 1977.Nemec Jaroslav.Documenti d´archivio per la storia delle conversioni religiose a Firenze nei secoli XVII - XVIII.Firenze:Uniedit..k15-3a.;
2173 1977.Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XXI.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-2b.;
2174 1977.O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota..k11/7.;
2175 1977.Palacký, František.Úvahy a projevy : Z české literatury,historie a politiky.Praha:Melantrich..k03/7.;
2176 1977.Pápež Pavol VI..O Mariánské úctě.Rím:Křesťanská akademie..k11/4.;
2177 1977.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione IV.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
2178 1977.Pieper Josef.Uber den Begriff der Sunde.Munchen:Kosel - Verlag..k07-3b.;
2179 1977.Platz Vinzenz.Ehe - und Familienpastoral.Kevelaer:Verlag Butzon § Bercker..k13-4a.;
2180 1977.Richta Radovan.Progresso tecnico e societa indrustriale.Milano:Jaca Book..k13-6b.;
2181 1977.Scheffczyk Leo.Das Sakrament der Weihe im Glauben der Kirche.Freiburg :Pwb ..k08-2a.;
2182 1977.Schmaus Michael.Cirkev.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k09/4.;
2183 1977.Schneider Theodor.Wir sind sein Leib.Mainz:Topos - Taschenbucher..k18-3b.;
2184 1977.Smiešková E..Malý frazeologický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k22/4.;
2185 1977.Spicq C.eslav, OP.L´Épitre aux Hébreux.Paris:Gabalda..k11-3a.;
2186 1977.Steiner Anton/ Weymann Volker.Rencontres de Jésus.Zurich - Koln:Verlag Basel..k10-2a.;
2187 1977.Vanhoye Albert, SJ.Prétres anciens - Prétre nouvea , selon le Nouveau Testament.Paris:Éditions du Seuil..k10-3b.;
2188 1977.Záň Augustín J. , ThM..POKRM NA CESTU.Clevelaand, Ohio:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..k06-2b.;
2189 1977.Zdybicka, Zofia J..Czlowiek i religia. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego..k01-3a.;
2190 1977.Zolárek Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost..k09-6b.;
2191 1977.Zolárek Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost..k08/7.;
2192 1977...Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.2853160157.k14-4b.;
2193 1977...Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.2853160157.k14-3a.;
2194 1977...Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.2853160157.k14-3a.;
2195 1977...Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.2853160149.k14-3a.;
2196 1977..Bunter, Willy..Bildung, Freizeit, Massenmedien.Koln ::Benziger,.3545210286.k16-2a.;
2197 1978..Histoire de l\'Eglise par elle-meme.Paris ::Fayard,.2-213-00649-0 (br);2-213-00706-3 (rel).k16-5a.;
2198 1978..Základy křesťanské filozofie věku.Litoměřice:CMBF..P3/1.;
2199 1978.Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy..k13-2b.;
2200 1978.Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy..k17/8.;
2201 1978.Aristotelés, asi 384.O sofistických důkazech : 6.díl. Organon : Organon VI.Praha:Academia..k02/2.;
2202 1978.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 8.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane ..k10-2a.;
2203 1978.Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 9.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane ..k10-2a.;
2204 1978.Atti del congresso internazionale (Roma-Napoli ).TOMMASO d´Aquino L´ U O M O.Napoli:Edizioni domenicane italiane..k05-2b.;
2205 1978.Balthasar Hans Urs.Gloria - Stili ecclesiastici.Milano:Jaca Book..k08-4b.;
2206 1978.Balthasar Hans Urs.L´impegno del cristiano nel mondo.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4a.;
2207 1978.Barret, Pierre,(1936-1988).Priez pour nous a Compostelle.[Paris] ::Hachette,.2-01-004949-7.k08-4a.;
2208 1978.Bohm Alfonz.Druhá kniha o láske.Martin:Osveta..k17-4b.;
2209 1978.Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,..k13/4.;
2210 1978.Carre, Ambroise-Marie..Compagnons d\'eternite.Paris ::Editions du Cerf,.2-204-01279-3 (Br).k17-4b.;
2211 1978.Dányi Ondrej.Falošní proroci.Bratislava:Matica slovenská vo Vydavateľstve Obzor..k26/4.;
2212 1978.Delzant Antoine.la communication de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2213 1978.Dominican publications.THE NINE WAYS OF PRAYER OF SAINT DOMINIC.Dublin:Dominikan publications..k06-3a.;
2214 1978.Dulles, Avery Robert,(1918-).Models of the church.New York ::Image Books,.0-385-13368-5.k08-3b.;
2215 1978.Dvořáková Vlasta, Krása Josef, Stejskal Karel.Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.Bratislava:Tatran..k08-1b.;
2216 1978.Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita..k11-5b.;
2217 1978.Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2218 1978.Fr. VINCENTII DE COUESNONGLE.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino..k05-3a.;
2219 1978.Galluzi Domenico M., P., OP.Dall´ altare alla vita.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25..k17-1b.;
2220 1978.Giussani Luigi .Decisione per l´ esistenza.:Jaca Book..k17-1b.;
2221 1978.Grác, Ján,1930-.Psychológia samoučenia /.Bratislava ::Obzor,..D4/7.;
2222 1978.Gradwohl, Roland.Die Worte aus dem Feuer. Freiburg - Basel - Wien:Herder.3-451-18143-6.k01-5b.;
2223 1978.Grégoire le Grand.Dialogues.Paris:Téqui 82 rue Bonaparte 75006..k04-2a.;
2224 1978.Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.2-7189-0136-5 (br).k11-3b.;
2225 1978.Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.2-7189-0136-5 (br).k11-3b.;
2226 1978.Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství..k16-4c.;
2227 1978.Halada, Jan.Čítanka z dejín filozofie.:Mladá fronta..k02/3.;
2228 1978.Hargreaves, John.A Guide to 1 Corinthians.London:SPCK.0281036179.k11-4a.;
2229 1978.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2230 1978.Jan Pavel(1912-1978).Ihr ergebener Albino Luciani :.München ::Neue Stadt,.3-87996-076-3.k12-4b.;
2231 1978.Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor..k12-1b.;
2232 1978.Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..K12/3.;
2233 1978.Klemens Tilmann, Hedvig-teresia von Peinen.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k05-6b.;
2234 1978.Knauer Peter.Der glaube kommt vom hôren.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k07-2b.;
2235 1978.Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita..K07/1.;
2236 1978.Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita..R1/5.;
2237 1978.Krása, Jozef.Umělecké památky Čech, svazek druhý.:Academia, Nakladatelství Československé akademie věd..k08-1b.;
2238 1978.Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k09/1.;
2239 1978.Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k07-2b.;
2240 1978.Kung Hans.Dieu existe-t-il?.Paris:Éditions du Seuil..k08-2b.;
2241 1978.Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie..k09/1.;
2242 1978.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 5.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/5.;
2243 1978.Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis..k01-4b.;
2244 1978.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-030-0.k06/6.;
2245 1978.Malý Tomáš.Ty a on Ty a ona.Řím:Křesťanská akademie..k11/5.;
2246 1978.Martinček Martin - foografie.Hora.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k08-1b.;
2247 1978.Mensching, Gustav.Buddha und Christus - ein Vergleich. Stuttgart:Deutsche Verlags-Anstalt.3421018707.k01-6a.;
2248 1978.More, Thomas.Utopie.Praha:Mladá fronta..k04/4.;
2249 1978.Nolan Albert.Jesus before Christianity.Maryknoll, New York:Orbis Books..k11-3b.;
2250 1978.Pascucci Antonio.Dove va l´uomo?.Roma:Editrice A. V. E...k13-4a.;
2251 1978.Pascucci Antonio Sac..L´ESCATOLOGIA E L´IMPEGNO TERRENO PER IL FUTURO DELL´UOMO.Romae:Editrice A.V.E...k07-5b.;
2252 1978.Pavol VI..Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Řím:Kresťanská akademie..k19/4.;
2253 1978.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione V.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
2254 1978.Pisarčíková Mária, Michalus Štefan.Malý synonymický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k22/4.;
2255 1978.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta ..k10/5.;
2256 1978.Pressová Ludwika.Stará Kréta.Praha:Panorama..k06/1.;
2257 1978.R. P. Regamey dominicain.CE QUE CROYAIT DOMINIQUE.Paris:Fayard - Mame..k06-3b.;
2258 1978.Rahner, K., Imhof, P., Loose, H. N..Ignatius von Loyola.:Herder.3-451-18006-5.k04-6a.;
2259 1978.Ranaghan Kevin e Dorothy.Il ritorno dello spirito.Milano:Jaca Book..k18-3b.;
2260 1978.Ratzinger Josef.Úvod do křesťanství.Řím:Křesťanská akadémie..R1/3.;
2261 1978.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum..k11-3a.;
2262 1978.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum..k11-3a.;
2263 1978.Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum..k08/6.;
2264 1978.Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..R1/6.;
2265 1978.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j. .ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg..k04-2a.;
2266 1978.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris:Les éditions du cerf..k04-2a.;
2267 1978.Spiazzi Raimondo P., OP.Etica sociale.Roma:Edizioni La Guglia..k14-5b.;
2268 1978.Stanislav, Ján.Starosloviensky jazyk..Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..D8/4.;
2269 1978.Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2270 1978.Strole Benedikta.Nacht und Tag - Tag und Nacht.Ulm:Suddeutsche Verlagsgesellschaft ..k18-3b.;
2271 1978.Studii biblici franciscani.Liber Annuus XXVIII (1978).Jerusalem:Franciscan Printing Press..k10-6a.;
2272 1978.Szymanek Edward TChr Ks..Lisst do Galatów.Poznaň - Warszawa :Pallotinum..k11-3a.;
2273 1978.Ubersetzt und erklärt von Peter Knauer.GEISTLICHE UBUNGEN.LEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH..k05-3b.;
2274 1978.Vella Di Charles G..La coppia e l´amore.Giugno:Libreria della Famiglia..k14-5b.;
2275 1978.Wakefield John C..Artful Childmaking: Artificial Insemination in Catholic Teaching.Missouri:Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Cete St. Louis..k14-6b.;
2276 1978.z řec. textu prelož. ekumenická prac. skupina pro Nový zákon.Nový zákon - Překlad s poznámkami, svazek 16.Praha:Kalich..K21/1.;
2277 1978?.Balthasar Hans Urs.Gloria La percezione della forma.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4b.;
2278 1978?.Couesnongle, Vincent de.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:..k05-3a.;
2279 1978..Emminghaus, Johannes H..The Eucharist :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.0814610102.k08-3a.;
2280 1979..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumenické rady církví v ČSR v Ústredním církevním nakladatelství..k21/5.;
2281 1979..Ihr sollt meine zeugen sein.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.3853950280 (brož.);3-85395-028-0.k08-6a.;
2282 1979..Leben aus dem Geiste.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.3853950302 (brož.);3-85395-030-2.k08-6a.;
2283 1979..Meister Eckehart DEUTSCHE PREDIGTEN UND TRAKTATE.Zurich:Diogenes Verlag AG ..k06-5b.;
2284 1979..Mutter Teresa.Bergisch-Gladbach:Lubbe.3404014561.k12-4b.;
2285 1979..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax..k10-6b.;
2286 1979..Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax..k10-6b.;
2287 1979..Starý zákon - Knihy prorocké - 2.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2288 1979..The Holy bible.London Sydney Auckland Toronto:Hodder and Soughton..k09-4b.;
2289 1979.Amrein Alois.Er zeigte mir seine Herrlichkeit.Viznau:Bucher, Druck und Verlag..k17-5b.;
2290 1979.Bannach, Klaus.Gebete der Stille :.Stuttgart:Radius-Verl..3871735523.k15-1a.;
2291 1979.Bieňkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk.Encyklopedia katolicka, Tom 3.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..k11-5a.;
2292 1979.Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 3.Lublin:Pallotinum..k11-5a.;
2293 1979.Black Matthew.An Aramaic approach to the gospels and acts.Oxford:Clarendon press..k10-5a.;
2294 1979.Boros, Ladislaus.Taglich aus dem Glauben leben :.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..3786706271.k17-5b.;
2295 1979.Brzeska Krsystyna Bonfilia FDC, S. M., .Habemus Papam.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy..k07/4.;
2296 1979.Buber, Martin.Ich und du. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider..k01-3b.;
2297 1979.Budnowski Else.Der heilige Martin von Porres.Leutesdorf:Johannes-Verlag..k08-1a.;
2298 1979.Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.3779407299 (kart.).k06-4b.;
2299 1979.Campanella, Tommaso.Sluneční stát. Praha:Mladá fronta..k04/4.;
2300 1979.Carmignac Jean.Le Mirage de l´Eschatologie.Paris:Letouzey et Ané..k10-6a.;
2301 1979.Collins Adela Yarbro.The Apocalypse.Dublin:Veritas publications..k09-4b.;
2302 1979.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2303 1979.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2304 1979.Curran Charles E..Transition and Tradition in Moral Theology.London:University of Notre Dame Press..k14-4b.;
2305 1979.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2306 1979.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2307 1979.Dányi Ondrej.Politici v sutanách.Bratislava:Obzor..k26/4.;
2308 1979.De Alencar Tito.Brasilianische Passion.Basel:Friedrich Reinhardt Verlag..k14-5a.;
2309 1979.Directio et administratio.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:EDITORI DI S. TOMMASO, S. SABINA Aventino..k05-3a.;
2310 1979.Dr. M. Roswitha Schneider OP.Begegnung mit der Heiligen aus Siena.Abensberg:Verlagsdruckerei Josef Kral..k06-4b.;
2311 1979.édité par ordre du Fr. Anicet FERNANDEZ Maitre de lĺ Ordre.Livre des Constitutions et Ordinations de l Órdre des Fréres Précheurs.Toulouse, France:Secrétariat provincial de la Province dominicaine de Toulouse..k06-3b.;
2312 1979.Feix, Gerhard.Případy Sureté /.Praha ::Panorama,..D5/2.;
2313 1979.Galluzzi Domenico M., P., OP.Con Maria, Madre di gesu, non si fa mai sera.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25..k17-1b.;
2314 1979.Ganne Pierre.La Création.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3a.;
2315 1979.Giacinto Arturo Scaltriti.PIER GIORGIO FRASSATI.Roma - Italia:Edizioni Paoline..k06-3b.;
2316 1979.Grun, Anselm.Gebet und Selbsterkenntnis.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..3878681054.k17-3b.;
2317 1979.Grün, Anselm,1945-.Der Umgang mit dem Bösen :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-123-2.k17-3b.;
2318 1979.Hamlin E. John.A guide to Isaiah 40- 66.London:SPCK..k11-4a.;
2319 1979.Havel Jiří .Svět hor.Praha:Panorama..k12-1b.;
2320 1979.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-18391-9.k14-5b.;
2321 1979.Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K...k16-3b.;
2322 1979.Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K...k09/2.;
2323 1979.Hoffsümmer, Willi,1941-.Glaube trägt :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0732-4.k14-4a.;
2324 1979.Horák Gejza PhDr., CSc..Česko-slovenský slovník.Bratislava:Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k16-2c.;
2325 1979.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie..k17/7.;
2326 1979.Hugger, Pirmin.Meine Seele, Preise den Herrn :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-107-0 .k17-3b.;
2327 1979.Chenu M. - Dominique.La "doctrine sociale" de l´Église comme idéologie.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3b.;
2328 1979.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2329 1979.Ivanov Miroslav.Vražda Václava knížete českého.Praha:Československý spisovatel..k16/1.;
2330 1979.Jan Pavel1920-2005.Zeichen des Widerspruchs :.Zürich ::Benziger,.3-451-18516-4 (Herder); 3-545-20057-4 (Benziger).k18-2b.;
2331 1979.Johannes Paul II..Schreiben seiner heiligkeit Johannes Paul II. an alle priester der Kirche zum Grundonnerstag 1976.Rím:Johannes Paul II...k13-5a.;
2332 1979.Kasper Walter, professor fur Dogmatik an der Katholis.Theol. Fakultät der Universität Tubingen.Der personliche Gott.Freiburg:Herder..k08-3b.;
2333 1979.Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda..k01/4.;
2334 1979.Lafon Guy.Esquisses pour un Christianisme.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-2a.;
2335 1979.M.-H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIQUE ET SES FRERES ÉVANGILE OU CROISADE?.Paris:Les éditions du cerf..k06-4b.;
2336 1979.Maliński, Mieczysław,(1923-).Johannes Paul II. :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-18504-0.k12-4b.;
2337 1979.Miloš V. Kratochvíl.Život Jana Amose.Praha:Československýl spisovatel..k15/8.;
2338 1979.Muggeridge, Malcolm,(1903-).Mutter Teresa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-07628-4.k12-4b.;
2339 1979.Nikelski Hartmut .Christliche Sterbehilfe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k13-4a.;
2340 1979.Paul-Werner Scheele.ALLE EINS.Druckerei Paderborn:Verlag Bonifacius..k07-5b.;
2341 1979.Peale, Norman Vincent,1898-1993.Die Kraft positiven Denkens /.Thalwil ::Oesch,.3-85-833-106-6.k18-4a.;
2342 1979.Platón, 427.Dialogy o kráse : Ión.Hippias větší.Faidros.Praha:ODEON..k05/6.;
2343 1979.Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika IV..Praha:ČKCH..k10/5.;
2344 1979.Ponichter Magdalena s. CSFN.Moi bliscy z Galilei.Warszava:Siostry Najswietszej Rodziny z Nazaretu..k18-4a.;
2345 1979.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05121-4.k07/5.;
2346 1979.Sachse Gerd.Dem kannst du glauben.Leipzig:St. Benno-Verlag..k18-4b.;
2347 1979.Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.3880960615.k07-3a.;
2348 1979.Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.3880960607.k07-3a.;
2349 1979.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-063-1.k07-3a.;
2350 1979.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-062-3.k07-3a.;
2351 1979.Sigier, Anne.La Bible de Jérusalem.:.2-204-01399-4.k01-3b.;
2352 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
2353 1979.Zavarský, Ernest,1913-1995.Johann Sebastian Bach /.Praha ::Supraphon,..D6/1.;
2354 1979..Atkinson, Gary..A moral evaluation of contraception and sterilization :.St. Louis, Mo. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.0935372059.k14-6b.;
2355 1980..Botschafst der Barmherzigen Liebe an die Kleinen Seelen.Lutich:..k05-3b.;
2356 1980..Der Fall Küng :.München ::R. Piper,.3-492-02583-8.k08-2b.;
2357 1980..Umwege zum Heil?.München ::Herold,.3-7008-0191-2.k16-2a.;
2358 1980.Albrecht Barbara.Geistliche Fuhrung zu Geistllicher Gemeinschaft.Leutesdorf:Johannes-Verlag..k17-5b.;
2359 1980.Balthasar Hans Urs.Gloria Antico Patto.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4b.;
2360 1980.Balthasar Hans Urs.Il filo di Arianna attraverso la mia opera.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4a.;
2361 1980.Balthasar Hans Urs.Introduzione al dramma.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4b.;
2362 1980.Barret, Pierre..Priez pour nous a Compostelle.Paris ::le Livre de poche,.2-253-02399-X (br).k15-3a.;
2363 1980.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément*. Malesherbes:Maury.2-85229-281-5.k01-1b.;
2364 1980.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément**. Malesherbes:Maury.2-85229-281-5.k01-1b.;
2365 1980.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM..k09/3.;
2366 1980.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k04-2a.;
2367 1980.Biškup, Marijan.Blaženi Augustin Kažotič.Zagreb:..k04-4a.;
2368 1980.Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/5.;
2369 1980.Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/5.;
2370 1980.Burian Jiří.Katedrála sv. Víta na Pražském hradě.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění..k12-1b.;
2371 1980.Caretto Carlo.io, Francesco.Messaggero/Padova:Citadella/Assisi..k17-4b.;
2372 1980.Carré, Dagonet, Joulin, Liégé, Louvell, Quilici - dominicains.Demeurez en ma parole.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-2a.;
2373 1980.Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19018-4.k17-4b.;
2374 1980.Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19018-4.k17-4b.;
2375 1980.Carretto, Carlo,1910-1988.Gott ist unterwegs zu uns :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-07753-1.k17-4b.;
2376 1980.Cinquin, Emmanuelle.Der Ort, zu dem mich Gott geführt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-18894-5.k17-4a.;
2377 1980.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2378 1980.Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2379 1980.Convento Santa Sabina.CENTENARIUM S. ALBERTI MAGNI (1280 - 1980), et S. CATHARINAE SENENSIS (1380 - 1980).Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
2380 1980.Convento Santa Sabina.Convento Santa Sabina.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
2381 1980.Cosmao Vincent.Changer le monde.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3b.;
2382 1980.Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.Roma - Italia:curia generalilzia Sien ..k05-3b.;
2383 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2384 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2385 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2386 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2387 1980.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2388 1980.Fichtinger, Christian.Lexikon der Heiligen und Päpste.Gütersloh ::Prisma,.3-570-08596-1.k16-5a.;
2389 1980.Filkusová M., Kollár D., Kučerová E., Malíková M. O., Sekaninová E..Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
2390 1980.Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k07/2.;
2391 1980.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2392 1980.František z Assisi,1182-1226.Die Demut Gottes :.Köln ::Benziger,.3-545-20507-X.k17-4a.;
2393 1980.Frere Jean-Luc Vesco, Prieur provincial de Toulouse.DOMINICAINS L ´Ordre des Précheurs présenté par quelques-uns d´entre eux.Paris:Les éditions du cerf..k06-4b.;
2394 1980.Gábriš Karol, Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský Mikuláš:Tranoscius..k11-4a.;
2395 1980.Geiger Georg.Kirche entsteht.Klosterneuburg:Bibelwerk..k10-4b.;
2396 1980.Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran..D8/6.;
2397 1980.Goppelt, Leonhard,(1911-1973).Theologie des Neuen Testaments.Gőttingen ::Vandenhoeck & Ruprecht,.3-525-52151-0.k11-4b.;
2398 1980.Grün, Anselm,1945-.Der Anspruch des Schweigens.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-126-7.k17-3b.;
2399 1980.Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-128-3.k17-4a.;
2400 1980.Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-128-3.k17-3b.;
2401 1980.Guigues II le Chartreux.Lettre sur la vie contemplative, Douze méditations. Paris:Éditions du Cerf.2-204-01524-5.k04-5b.;
2402 1980.Haussig, Hans-Wilhelm.Historia kultury Bizantyňskiej.Warszawa ::Państwowy Instytut Wydawniczy,.83-06-00212-1.k25/3.;
2403 1980.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-18392-7.k14-5b.;
2404 1980.Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VI..Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..D5/1.;
2405 1980.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia..k13-4b.;
2406 1980.Hroch Miroslav.Evropa.Praha:Mladá fronta, Naše vojsko, Smena..k15-3b.;
2407 1980.Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.3-87868-111-9.k09-3a.;
2408 1980.Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.3-87868-111-9.k09-3a.;
2409 1980.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2410 1980.Jaki Stanley L..Cosmos and creator.Edinburgh:Scottish academic press..k05/3.;
2411 1980.Jiří, Loukotka.Náboženstvo a ateizmus. Bratislava:Smena..k04/4.;
2412 1980.Katholische Bibelanstalt.Die Bibel.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k10-6a.;
2413 1980.Kim Young Oon.Unification Theology.New York:Published by The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity..k14-2a.;
2414 1980.Klimko Jozef.Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc.Bratislava:Obzor..k26/2.;
2415 1980.Kotalík František.Dobové a kulturní pozadí Starého zákona.Praha:Česká katolická Charita..k07/1.;
2416 1980.Kusák Dalibor, Burian Jiří, Muchka Ivan.Hrady a zámky.Praha:Panorama..k12-1b.;
2417 1980.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k16/7.;
2418 1980.Listl Joseph, Muller Hubert, Schmitz Heribert.Grundris des nachkonziliaren Kirchenrechts.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet..k06-lb.;
2419 1980.Maliński M. KS..Wezwano mnie z dalekiego kraju.Poznaň - Warszawa:Pallotinum..k12-4b.;
2420 1980.Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..K05/4.;
2421 1980.Omm Peter.Das Leben hat kein Geländer.Wiesbaden:PR-Verlag..k18-2a.;
2422 1980.Papst Johannes Paul II..Uber das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie.Stein am Rhein (Schweiz):Christiana Verlag..k08-2a.;
2423 1980.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VI.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
2424 1980.Pieper Josef.Gottgeschenkte Atempause.Steinfeld:Salvator Verlag..k06-2b.;
2425 1980.Popp Benedikt P., OSB.Uberall bist du.Wien:Verlag Dr. Hert Ranner..k18-4a.;
2426 1980.Poupard, Paul.Église et cultures :.Paříž ::SOS,.2-7185-0877-9.k13-4a.;
2427 1980.Rahner Karol, SJ.Worte vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:Herder..k18-4b.;
2428 1980.Redpath, Peter A..A simplified introduction to the wisdom of St. Thomas /.London ::University Press of America,.0-8191-1059-0.k06-5a.;
2429 1980.Seipolt Adalbert.Brief an den heiligen Benedikt.Wurzburg:Echter Verlag..k18-4b.;
2430 1980.Schellenberger Bernardin.Ein anderes Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-3b.;
2431 1980.Schillebeeckx Edward.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.London:SCM PRESS LTD..k07-4a.;
2432 1980.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-064-X.k07-3a.;
2433 1980.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-065-8.k07-3a.;
2434 1980.Sources chrétiennes Fondateurs: H. de Lubac, s. j.,, et +J. Daniélou, s. j..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES.Paris-6:Les Editions du Cerf.2-204-01538-5.k04-2a.;
2435 1980.Tilmann Klemens.Das geistliche Gespräch.Zurich:Christiana Verlag..k18-2a.;
2436 1980.Tkáč Štefan.Ikony.Bratislava:Tatran, ..k08-1b.;
2437 1980.Tykač Ján, Ing..Jar v záhrade.Bratislava v spolupráci s nakladateľstvom Artia, Praha:Príroda..k12-1b.;
2438 1980.Vinay Valdo.Storia dei Valdesi 3.Torino:Editrice Claudiana..k15-3c.;
2439 1980.Wolf Dieter Hrsg. V..Bibel und Mythos.Paderbom:Ferdinand Schoningh..k10-4a.;
2440 1980.Zweig, Stefan,1881-1942.Sternstunden der Menschheit :.Frankfurt am Main ::Fischer Taschenbuch Verlag,.3-596-20595-6.k18-2b.;
2441 1980.Zycinski.The human person and philosophy in the contemporary world.:PTT Krakow..k03-6a.;
2442 1980.Zycinski.The human person and philosophy in the contemporary world 2.:PTT Krakow..k03-6a.;
2443 1980 ??.A. Hlinka.Na cestu.:..k09/2.;
2444 1980 ??.Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat..k06-2b.;
2445 1980 (?)..Ako urobíme sviatosť pokánia príťažlivou.Bratislava:TF-KU..SKRIPTA_5.;
2446 1980 (?)..O sviatosti zmierenia.:pre vnútornú potrebu..SKRIPTA_5.;
2447 1980 (?)..Ontologia.:..P3/1.;
2448 1980 (?)..Úvod do teologie.:..P3/1.;
2449 1980 (?)..Úvod do theologie.Litoměřice: ..Sam 1.;
2450 1980 (?).C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:..P3/1.;
2451 1980 (?).C. Spicq OP, M.-J. Le Guillou OP, et al..Úvod do teologie.:..P3/1.;
2452 1980 (?).L. Otta.Dogmatika VIII. díl.:CMBF..SKRIPTA_5.;
2453 1980 (?).Neznámy.Obecná estetika .:..P3/1.;
2454 1980 (?).Reginald Garrigou-Lagrange, O.P..Křesťanská dokonalost a kontemplace.:..P3/1.;
2455 1980?..Eseje.:..P3/1.;
2456 1980?.Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:..K14/2.;
2457 1980?.Deedat, Ahmed .The Choice.:..k01-4b.;
2458 1980?.Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:..k05-3a.;
2459 1980?.Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:..k05-3a.;
2460 1980?.Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans..k15-4c.;
2461 1980?.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
2462 1980?.Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:..k14/6.;
2463 1980?.Sherrill John L..Oni hovoria inými jazykmi.:Neuvedené..k11/5.;
2464 1980??..Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska..SKRIPTA_2.;
2465 1980??.Bauer Anton.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2466 1980??.Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.978-80-7575-001-3.k14/3.;
2467 1980??.Brox Norbert.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2468 1980??.Davidson, Benjamin.The analytical hebrew and Chaldee Lexicon. (Analytický hebrejský a chaldejský lexikón.).Grand Rapids:Zondervan Publishing House.0310202906;0-310-20290-6.k10-6b.;
2469 1980??.Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený..k13/2.;
2470 1980??.Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený..k17-3a.;
2471 1980??.Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad..k05/1.;
2472 1980??.Kremer Jacob.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2473 1980??.Muller Wolfgang.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2474 1980??.Musterle Alfons.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2475 1980??.Oktavec František, PhDr,.Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923).Martin:Matica slovenská..k16/2.;
2476 1980??.Speidel Kurt.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2477 1980??.Veselý, Jiří M..La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Doimenicane Italiane..k05-3a.;
2478 1980??.Winter Alois.Kleiner Kommentar - Neues Testament -.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2479 1980??.Winter Alois.Kleiner Kommentar - Neues Testament -.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH..k11-4a.;
2480 1980...The new technologies of birth and death :.St. Louis ::The Center,.0935372075 .k14-6b.;
2481 1980..Pernoud, Regine,1909-1998..La femme au temps des cathedrales.[Paris] ::Stock,.2234009472.k15-4a.;
2482 1980/_..Křsťanská dokonalost a kontemplace.:Samizdat..P3/1.;
2483 1980/_..Mše a úcta Eucharistie.:..SKRIPTA_2.;
2484 1980/85.Papuli Giovanni, Universita degli studi di lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella..k11-3b.;
2485 1980/85.Papuli Giovanni, Universita degli studi di Lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella..k11-3b.;
2486 1981..Kirche und Kernbewaffnung :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.3-7887-0645-7.k14-5a.;
2487 1981..Literárna rukoväť.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..D8/4.;
2488 1981..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,..K12/3.;
2489 1981..Starý zákon - Knihy prorocké - 3.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2490 1981.A. F. Bednarski, OP.LA CULTURA.Torino:Casa Editrice Marietti..k05-3a.;
2491 1981.Balthasar Hans Urs.Was geht mein Glaube die Kirche an?.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH, ..k08-4a.;
2492 1981.Bernert Erasmus.Das Gebet.Stans:Verlag Josef von Matt..k15-1a.;
2493 1981.Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.3-491-77129-3.k09-2a.;
2494 1981.Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.3-491-77124-2.k09-2a.;
2495 1981.Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k03/5.;
2496 1981.Bolzano Bernard.Vlastní životopis.Praha:Odeon..k03/4.;
2497 1981.Bühlmann, Walbert,1916-2007.Wenn Gott zu allen Menschen geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19186-5.k17-5b.;
2498 1981.Caffarra Carlo.Viventi in Cristo.Milano - Italia:Jaca Book..k08-3b.;
2499 1981.Capuani Gian Maria.Ottone a orta.Milano:Jaca Book - Europia..k15-4a.;
2500 1981.Casal Hans.Der Weg zum wahren Gluck.Frutigen:Trachsel Verlag..k17-4b.;
2501 1981.Catherine de Hueck Doherty.PUSTINIA.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book..k18/4.;
2502 1981.Catherine de Hueck Doherty.Sobornost.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book..k05-3b.;
2503 1981.Catherine de Hueck Doherty.STRANNIK.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book..k05-3b.;
2504 1981.Curia generalitia ad s. Sabinam,m Aventino.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:..k05-3a.;
2505 1981.Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI A T T I.Roma - Italia:curia generalilzia Sien ..k05-3b.;
2506 1981.cURIA GENERALIZIA o.p..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.ROMA:CURIA GENERALIZIA O.P. ..k05-2a.;
2507 1981.Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2508 1981.de Willebois, Alexander.Conversazioni eterodosse.:Jaca Book..k03-6a.;
2509 1981.Delbrel, Madeleine.Der kleine Monch.Freiburg [Breisgau] ;Basel ;Wien:Herder.3451194074 (kart.).k17-4a.;
2510 1981.Dr. Albert Wihler.Nichts ist schwer, wenn man GOTT lieb hat..Munchen:Freundeskreis Maria Goretti e. V. Planegger Strase 22 b..k04-3a.;
2511 1981.Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..K18/4.;
2512 1981.Gonda, Jan.Le religioni dell´India l´induismo recente. Milano:Jaca Book..k01-6a.;
2513 1981.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 1.Řím:Velehrad - křesťanská akademie..k09/4.;
2514 1981.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 2.Ŕím:Křesťanská akademie..k09/4.;
2515 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím..K09/3.;
2516 1981.Gray Martin.Wie ein Baum gepflanzt an Wasser-Bächen.Stuttgart:Goldmann Verlag..k17-3a.;
2517 1981.Grigorenko, Pjotr Grigorjewitsch.Erinnerungen.Munchen:Bertelsmann.3570000974.k12-3a.;
2518 1981.Hardon, John A., SJ.The Catholic Catechism.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Doubleday.978-0-385-50819-3.k14-3a.;
2519 1981.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina..k08-2a.;
2520 1981.Holbock F. / Isenegger M. Th..Perlen und Rosen.Jestetten:MiriaM-Verlag..k17-3a.;
2521 1981.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Svätý Vincent de Paul misionár lásky /.Rím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.80-85198-40-1.R1/8.;
2522 1981.Chmel Rudolf.Myšlienka a tvar.Bratislava:Tatran..k22/4.;
2523 1981.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2524 1981.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..K19/4.;
2525 1981.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta..k16-4c.;
2526 1981.Katalin Dávid.Magyar egyházi gyujtemények kincsei.Budapest:Corvina Kiadó..k12-1b.;
2527 1981.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k05-6B.;
2528 1981.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k05-6b.;
2529 1981.Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k06-6a.;
2530 1981.Krenzer, Ferddinand.Taka jest nasza wiara.Paris:Editions du Dialogue.2853160300;2-85316-030-0.k10/1.;
2531 1981.Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie..k11/5.;
2532 1981.Lotz, Johannes Baptist,(1903-1992).In jedem Menschen steckt ein Atheist.Frankfurt am Main ::Knecht,.3-7820-0464-7.k08-2a.;
2533 1981.NEWMAN opere.GLI ARIANI del IV SECOLO.Brescia:Jaca Book, Editrice Morcelliana..k04-2a.;
2534 1981.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-920150-67-5.K14/4.;
2535 1981.Polc Jaroslav V,.Posvátná liturgie.:Křesťanská akademie..k10/5.;
2536 1981.Prager, Mirjam.Das Buch meines Lebens /.Graz ::Styria,.3-222-11331-9.k18-4a.;
2537 1981.Roger z Taizé,1915-2005.Kampf und Kontemplation :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-01993-0.k18-3b.;
2538 1981.Sheikhová Bilquis.Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM..k11/5.;
2539 1981.Schellenberger, Bernardin.Nacht leuchtet wie der Tag :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19090-7.k18-3b.;
2540 1981.Schenker, Adrian,(1939-).Versöhnung und Sühne.Stuttgart ::Schweizerisches Katholisches Bibelwerk,.3-7203-0015-3.k09-4a.;
2541 1981.Schillebeeckx Edward.EXPÉRIENCE HUMAINE ET FOI EN JÉSUS-CHRIST.Paris:Les Éditions du cerf..k07-4a.;
2542 1981.Schillebeeckx Edward.Jesus.New York - USA:Crossroad..k07-4a.;
2543 1981.Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda..R1/6.;
2544 1981.Schmaus Michael.Sviatosti.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k07-3a.;
2545 1981.Smolík Josef.Současné pokusy o interpretaci evangelia.Praha:Edice Kalich..k07/1.;
2546 1981.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská..k12-2b.;
2547 1981.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská..k12-2b.;
2548 1981.Sopko Július.Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.Martin:Matica slovenská..k12-1b.;
2549 1981.Soroldoni Mario.Kristus sa nepredáva.Rím:SÚSCM..k11/2.;
2550 1981.Swami, Harikesa.Varnáśrama Manifest der Sozialen Vernunft. Zurich:The Bahaktivedanta Book Trast.0-89213-043-1.k01-6a.;
2551 1981.Špidlík,T..Maria v tradici křesťanského východu .:..k11/4.;
2552 1981.Terbos Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K...k14/7.;
2553 1981.Teresa Maria de Jesus Ortega, OP.Storia di un Si.Roma:Edizioni vivere ..k18-2b.;
2554 1981.Tresmontant, Claude.L´intellgenza di fronte a Dio.:Jaca Book..k03-6a.;
2555 1981.Trzeciak Przemyslaw.Hans Memling.Arkady Warszawa:Kunst und Gesellschafts, Berlin..k08-1b.;
2556 1981.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia..k12-1b.;
2557 1981.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia..k12-2b.;
2558 1981.Vančura Vladislav.Obrazy z dějín národa českého.:Český spisovatel1981..k25/6.;
2559 1981.Vančura Vladislav.Obrazy z dějín národa českého, díl 1..Praha:Československý spisovatel..k25/6.;
2560 1981.Vaross Marian.Martin Benka.Bratislava:Tatran..k08-1b.;
2561 1981.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2562 1981.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2563 1981.ZOS, Slovenská liturgická komisia.Kňazská vysviacka / Rímsky pontifikál.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-5b.;
2564 1981 ?.Jiří M. Vesely.La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane..k06-4b.;
2565 1981?.curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri Ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino ..k05-3a.;
2566 1981..Guardini, Romano,1885-1968..Johanneische Botschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3451078864.k17-3a.;
2567 1982..Atomrustung - christlich zu verantworten?.Dusseldorf:Patmos-Verl..3491772664.k14-4b.;
2568 1982..Cataloque CTS.London:Catholic truth society..k13-5a.;
2569 1982..Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne..k12-6b.;
2570 1982..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD..k04-5a.;
2571 1982..Gestalt des Glaubens :.München ::Pfeiffer,.3-7904-0360-1.k14-4a.;
2572 1982..The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier.8800851355;88-00-85135-5.k08-6a.;
2573 1982..Zbawiciel.Kraków:Wydawnictwo Znak..k17-3a.;
2574 1982.Aurelius Augustinus.Das Handbuchlein des heiligen Augustinus uber glaube, hoffnung und liesbe.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH ..k04-3a.;
2575 1982.Balthasar Hans Urs.Du kronst das Jahr mit deiner Huld.Einsiedeln:Johannes Verlag..k08-4a.;
2576 1982.Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..k16-4a.;
2577 1982.Boekholt Peter.Eucharistie.Roma - Italia:Las - Libreria Ateneo Salesiano..k08-4a.;
2578 1982.Boethius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 48.Boethius Poslední Říman : Výbor z díla.Praha:Vyšehrad..k01/5.;
2579 1982.Bours, Johannes.Leidenschaft für Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19435-X.k17-5b.;
2580 1982.Brestyánszky Ilona.Kovács Margit.Budapest:Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata..k08-1b.;
2581 1982.Čejka Gustav, Prof. Dr..Sborník teologických statí I..Praha:ČKCH..k21/5.;
2582 1982.Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran..D6/1.;
2583 1982.Debus Allen G..L´uomo e la natura nel rinascimento.Milano:Jaca Book..k12-3a.;
2584 1982.Dominican sources edited and translated by Simon Tugwell, OP.JORDAN OF SAXONY: on the beginnings of the order of preachers.Dublin:Parable (USA) Dominican Publications..k06-4b.;
2585 1982.Dumortier, Francis..Croyants en terres paiennes :.Paris ::Ed. ouvrieres,.2-7082-2223-6 (br).k11-3a.;
2586 1982.Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans..k15-4c.;
2587 1982.Edited with an introduction by Simon Tugwell, O. P..EARLY DOMINICANS Selected Writings.New York - Ramsey - Toronto:Paulist press..k06-5b.;
2588 1982.Eicher Peter (Hrsg.).Das Evangelium des Friedens.Munchen:Kosel Verlag GmbH end Co..k10-3b.;
2589 1982.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne..k12-6b.;
2590 1982.Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:..k17/7.;
2591 1982.Gilhaus Hermann.Glauben braucht nähe.Freising:Kyrios-Verlag..k17-1b.;
2592 1982.Glabro il Rodolfo.Storie dell´anno mille.Milano:Jaca Book - Europia..k15-4a.;
2593 1982.Gots Anton.Igen, Uram!.Eisenstadt:Prugg Verlag..k17-1b.;
2594 1982.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 3.Rím - Italia:Křesťanská akademie..k09/4.;
2595 1982.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 6.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2596 1982.Guy Bedouelle.DOMINIQUE ou la gracse de la Parole.:Fayard - Mame..k06-5b.;
2597 1982.Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-18393-5.k14-5b.;
2598 1982.Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K...k16-3b.;
2599 1982.Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K...k09/2.;
2600 1982.I. R. Grigulevič.Dějiny inkvizice.Praha:Nakladateství Svoboda..K19/3.;
2601 1982.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2602 1982.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2-204-01897-X.k04-5b.;
2603 1982.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2-204-01898-8.k04-5b.;
2604 1982.Jalics, Franz,1927-.Miteinander im Glauben wachsen :.München ::J. Pfeiffer,.3-7904-0369-5.k14-3a.;
2605 1982.Jan Pawel II..Laborem exercens.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej..k13-5b.;
2606 1982.Jäger Willigis.Kontemplation.Salzburg:Otto Muller Verlag..k17-2b.;
2607 1982.Johannes Tauler.Das Reich Gottes in Uns.Munchen - Engelberg:Drei eichen verlag..k06-5b.;
2608 1982.Kasper, Walter,(1933-).Der Gott Jesu Christi.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0987-4.k08-2b.;
2609 1982.Koestler Arthur.I sonnambuli.Milano:Jaca Book..k12-4a.;
2610 1982.Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-2c.;
2611 1982.Kress Robert.A RAHNER HANDBOOK.Atlanta, Georgia:John Knox Press ..k07-4a.;
2612 1982.Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,..D8/1.;
2613 1982.Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,..k06-2b.;
2614 1982.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5b.;
2615 1982.M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf..k06-5b.;
2616 1982.Mag.rehole Vincent de Couesningle OP.Proprium rádu kazateľov.Rím :Generalát OP u sv. Sabíny..K14/2.;
2617 1982.Maříková Mária PhDr..Angličtina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
2618 1982.Medek Václav.Cesta České a Moravské církve staletími.Praha:Česká katolická charita..k26/2.;
2619 1982.Mistrík Jozef.Rýchle čítanie.Bratislava:Západoslovenské tlačiarne..D8/4.;
2620 1982.Molnár prof. dr. a Smolík, prof. dr..Biblické studie.Praha:Kalich..k07/1.;
2621 1982.Mornet Daniel.Le origini intellettuali della rivoluzione francese.Paris:Jaca Book..k12-4a.;
2622 1982.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Feuer, das von innen brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19427-9.k17-5a.;
2623 1982.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Gebete aus der Stille /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19633-6.k17-5a.;
2624 1982.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0-920150-83-7.k14/4.;
2625 1982.P. Albert Besnard.Saint Augustin.Paris:Les éditions du cerf..k04-2a.;
2626 1982.P. Mariano Cordovani O. P..TEOLOGIA E VITA SPIRITUALE.Milano:Masimo..k06-3b.;
2627 1982.Peri Vittorio, Spalato e la sua chiesa nel tema Bizantino di Dalmazia.Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI..Padova:Editrice Antenore..k14-6b.;
2628 1982.Pernoud Regine.Storia della Borghesia.Milano:Jaca Book..k15-6b.;
2629 1982.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran..k17-6a.;
2630 1982.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran..k17-6a.;
2631 1982.Pontifical Lateran University , Catholic University of Lublin.The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier ..k08-6a.;
2632 1982.Pontificia Universitá S. Tornmaso d´Aquino.Santa Caterina da Siena LETTERE ALLE RELIGIOSE.Milano - Italia:MASSIMO..k05-3b.;
2633 1982.Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J..A University Grammar of English.Longman:Moscow "Vysšaja škola"..k15-4c.;
2634 1982.Rád kazateľov.PROPRIUM RÁDU KAZATEľOV - výber.Rím - Italia:u Sv. Sabíny..k06-2a.;
2635 1982.Rezník Jaroslav.Po literárnych stopách na Slovensku.Bratislava:Mladé letá..k26/3.;
2636 1982.Saint Augustin.Prier dieu les psaumes.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg.2-204-01966-6.k04-2a.;
2637 1982.Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..K03/4.;
2638 1982.Schenker Adrien.Der Mächtige im schmelzofen des Mitleids.Freiburg Gňottingen:Universitätsverlag , Vandenhoeck - Ruprecht..k09-4a.;
2639 1982.Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k07-3a.;
2640 1982.Schmaus, Michael.Der Glaube der Kirche V/4.Erzabtei St. Ottilien:EOS Verlag.3880960690;3-88096-069-0.k07-3a.;
2641 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-066-6.k07-3a.;
2642 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-068-2.k07-3a.;
2643 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-160-3.k07-3a.;
2644 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-162-X.k07-3a.;
2645 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-067-4.k07-3a.;
2646 1982.Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.3-88096-161-1.k07-3a.;
2647 1982.Song C. S..The Tears of Lady Meng.Maryknoll, New York:Orbis Books..k07-3b.;
2648 1982.Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda ..k12-1b.;
2649 1982.Speyr, Adrienne von.Il Verbo si fa carne. San Giovanni. Esposizione contemplativa del suo vangelo. (Slovo sa telom stalo. Svätý Ján. Kontemplatívna expozícia jeho evanjelia.).Milano:Jaca Book.8816301244; 88-16-30124-4.k18-3a.;
2650 1982.Studhalter Kurt.Angst und Zuversicht.Freiburg:Imba Verlag..k18-3b.;
2651 1982.Šimončič Jozef.Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo..k16-4a.;
2652 1982.Tillard J. M. R. OP.L´éveque de Rome.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
2653 1982.Traduzione e commento di Angelilco Iszak, o. p..LA LEGGENDA DI SAN DOMENICO.Torino -Italia:Picola biblioteca domenicana Gribaudi..k05-3b.;
2654 1982.Uniwersytet Gdaňski.Zeszyty naukowe wydzialu humanistycznego Slawistyka 3.Gdaňsk:Uniwersytet Gdaňski..k15-3a.;
2655 1982.Vatican Collection Volume II.Vatican council II.New York:Costello publishing company..k13-3b.;
2656 1982.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2657 1982.Vattioni Francesco.Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2658 1982.Vincent de Couesnongle OP.CONFIDENCE FOR THE FUTURE.Paris:Dominican publications..k06-4b.;
2659 1982.Weiser, Francis X..Kateri Tekakwitha /.Ontario ::Dobrá kniha,.0-920150-69-1.k14/6.;
2660 1982.Woroniecki, Jacek(1878-1949)..Pełnia modlitwy /.Poznań ::\"W Drodze\",.8300004165.k18-2b.;
2661 1982.Zukowicz, Józef.Socjologia religii. Kraków:Wydawnictwo apostolstwa modlitwy..k07/6.;
2662 1982..Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).The threefold garland :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898700159 .k08-4a.;
2663 1982..Fuchs, Adolf,1924-.Gottes Liebe lebt.Freiburg/Schweiz ::Kanisius-Verlag,.3857641339.k17-4a.;
2664 1982..Shaw, Russell B..Choosing well /.Notre Dame ::University of Notre Dame Press,.0268007373 (pbk.) :.k18-2b.;
2665 1983..Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor..D8/8.;
2666 1983..Christus - vor Selbstverwirklichung.Schaffhausen:Novalis.3721415051 (viaz.); 3-7214-1505-1.k18-2a.;
2667 1983..Novum Testamentum Graece.Stuttgart:Dt. Bibelges..3438051044 (Ausg. mit Schreibrand).k07/2.;
2668 1983.Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.3-492-00584-5.k14-4b.;
2669 1983.Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.3-492-00584-5.k08-1a.;
2670 1983.Biathová Katarína (text).Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran ..k12-1b.;
2671 1983.Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 4.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..k11-5a.;
2672 1983.bl. Henryk Suzo.ksiega mudrošci przedwiecznej.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów..k14/2.;
2673 1983.Blandino, Giovanni SJ.Brevi lezioni di filosofia. Roma:Universita Lateranense.88-311-3318-7.k01-3b.;
2674 1983.Brandstaetter, Roman.Assisi war ein neuer Anfang.:Styria.3-222-11387-4.k04-5a.;
2675 1983.Brown Raymond E..La communauté du disciple Bien-Aimé.Paris:Les Éditions du Cerf..k10-3a.;
2676 1983.Castel Francois.Histoire d´Israel et de Juda.Paris:Le Centurion..k09-4a.;
2677 1983.Couesnongle Pére Vincent RME maitre de l´ordre.Propre de L´ordre des Précheurs.Paris:Provinces Dominicaines Francophones..k13-5b.;
2678 1983.Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH..k21/5.;
2679 1983.Dawe, Bruce.Sometimes gladness :.Melbourne ::Longman,.0-582-66538-8.k18-4b.;
2680 1983.Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:..K12/3.;
2681 1983.Emonet, Pierre-Marie.Le cardinal Charles Journet :.Chambray-l?s-Tours ::C.L.D.,.2-85443-051-4.k08-2b.;
2682 1983.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
2683 1983.Gabriela Anodal.IL LINGUAGGIO CATERINIANO.Siena:Edizioni Cantagalli..k05-4b.;
2684 1983.Galluzzi Domenico P., O.P..Gli Sguardi si incrociano.Faenza:Faentina..k17-1b.;
2685 1983.Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran..k25/3.;
2686 1983.Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran..R1/3.;
2687 1983.Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-166-6.k17-3b.;
2688 1983.Guardini, Romano,1885-1968.Vom Sinn der Schwermut.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-1073-2.k17-3b.;
2689 1983.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 7/1.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2690 1983.Hättich, Manfred,1925-.Weltfrieden durch Friedfertigkeit? :.München ::Günter Olzog,.3-7892-9899-9.k14-4b.;
2691 1983.Henri-Irénée Marrou.St. Augustin.Florence:St. Augustin par Filippo Lippi..k04-2a.;
2692 1983.Herderbucherei - autoren Berichten.Wer wird das Antlitz der Erde erneuern?.Freiburg i - Basel - Wien:Verlag Herder..k07-3a.;
2693 1983.Hertling Ludwig SJ.Geschichte der katholischen Kirche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k16-4a.;
2694 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..K19/2.;
2695 1983.Chabod Federico.E La "Nuova storiografia" Italiana.Milano:Jaca Book..k12-4a.;
2696 1983.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2697 1983.Irvin James B..Více než pozemšťané.Nashville /Tenn./:Brodman Press..D5/6.;
2698 1983.Jan Pavol II.Codex iuris canonici.:Libreria Editrice Vaticana..k19/7.;
2699 1983.Ján Tibenský.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran, Bratislava , ..k04-3a.;
2700 1983.Jiří Maria Veselý, O. P..AVVENNE IN EUROPA.Olomouc - Roma:Dominikánská edicse KRYSTAL..k06-3b.;
2701 1983.Kosidowski Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor..R1/1.;
2702 1983.KRAJČÍK, Augustín.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k04-6a.;
2703 1983.Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad..k01/5.;
2704 1983.Lafrance, Jean.Der Schrei des Gebetes.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..3878681658 (kart.).k17-3b.;
2705 1983.Langmeier, Josef.Vývojová psychologie pro dětské lékaře.:Avicenum..D4/4.;
2706 1983.Lapierre Dominique, Collins Larry.O pulnoci přijde svoboda.Praha:Mladá fronta..k23/5.;
2707 1983.Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.3-7917-0860-0.k06-lb.;
2708 1983.Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.3-7917-0860-0.k06-lb.;
2709 1983.Main, John.Meditieren mit den Vatern.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.3878681828 (kart.).k17-3b.;
2710 1983.Meeks, Wayne A..The first urban Christians :.London ::Yale University Press,.0-300-03244-7.k10-3a.;
2711 1983.Možejko Igor.Sny zmizelých králu.Praha:Lidové nakladatelství..k06/4.;
2712 1983.Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.In ihm das Leben finden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-19549-6.k17-5a.;
2713 1983.Ogiermann, Otto.Bis zum letzten Afemzug.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig..k04-4a.;
2714 1983.Otto Hermann Pesch.FREI SEIN AUS GNADE.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k07-5b.;
2715 1983.Oursel Raymond - testo.La civilta´- religiosa, culturale e artistica.Milano:Jaca Book..k12-3b.;
2716 1983.P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in..k06-3b.;
2717 1983.P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in..k06-3b.;
2718 1983.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VII.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
2719 1983.Pernoud Régine.Eleonora d´Aquitania.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2720 1983.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran..k17-6a.;
2721 1983.Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13/4.;
2722 1983.Rosenbaum Karol PhDr, Dr.Sc..Matica Slovenská (1863 - 1983).Martin:Matica slovenská..k26/5.;
2723 1983.Rosmer Allfred.Il movimento operaio durante la prima guerra mondiale.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2724 1983.Ruckstuhl, Eugen,(1914-).Schöpfen aus biblischen Quellen :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.3-460-32171-7.k10-4a.;
2725 1983.Sapori Armando.Il mercante italiano nel medioevo.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2726 1983.Schamoni, Wilhelm.Die Gaben des Heiligen Geistes /.Abensberg ::Josef Kral,.3-87442-002-7.k18-3b.;
2727 1983.Sr. Elena Crociani O. P. delle Suore Domenicane di S. Sissto Vecchio - Roma.DOSSIER DOMENICANI 1983.Roma - Italia:Edizioni vivere in..k06-3b.;
2728 1983.Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad..k01/5.;
2729 1983.Špidlik Tomáš.Spiritualita křesťanského Východu.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie..k18/3.;
2730 1983.Štefan Vrablec.Je niekto z vás chorý?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metóda..K09/2.;
2731 1983.Toranová Eva.Zlatníctvo na Slovensku.Bratislava:Tatran..k08-1a.;
2732 1983.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratulra cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2733 1983.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2734 1983.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2735 1983.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2736 1983.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella letteratura cristiana III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2737 1983.Venturino Alce O.P..HOMILIEN DES SELIGEN ANGELICO.Bologna - Italia:Studio Domenicano..k06-4b.;
2738 1983.Veselý, Jiří Mária.Scrivere sull´acqua.:Jaca Book..k04-6a.;
2739 1983.Westermann Claus.Tisíc let a jeden den.Praha:Kalich..k21/1.;
2740 1983.Wust, Peter.Das Wagnis der Weisheit.:St. Benno - Verlag Leipzig..k03-6a.;
2741 1983.Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..k15/2.;
2742 1983 - iunius - sept.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
2743 1983 (?)..Loretánske litánie.:Samizdat..K12/3.;
2744 1983?.Dethlefsen, Thorwald.Krankheit als Weg./München/:Goldmann Verl..3442114721;3-442-11472-1.k17-4a.;
2745 1983...Sex and gender :.St. Louis, Mo. ::Pope John Center,.093537213X .k14-6b.;
2746 1983..Davies, P. C. W..God and the new physics.New York ::Simon and Schuster,.0671476882.k08-3b.;
2747 1984.Agamben, Contri, Dalmasso, Derrida, Levinas, Madera, Marion, Sini.Di-segno.:Jaca Book.88-16-40143-5.k03-6a.;
2748 1984.Autorský kolektív strední i starší generace českých historiku uměni.Dějiny českého výtvarního umění.Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd..k08-1b.;
2749 1984.Balling Adalbert Ludwig.Gottes Haustur steht immer offen.Freiburg im Breisgau:Herderbucherei..k15-1a.;
2750 1984.Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Leben aus dem Tod :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20086-4.k09-2b.;
2751 1984.Barbara und Hans Hug.Wurzeln die uns tragen.:Kreuz Verlag..k17-1b.;
2752 1984.Benediktiner und Benediktinerinnen in der DDR.Benedikt .Halberstadt:St. Benno Verlag..k18-2b.;
2753 1984.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément I. Malesherbes:Maury.2-85229-282-4.k01-1b.;
2754 1984.Bianco V..Rodičia, na slovíčko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k17/8.;
2755 1984.Boff, Leonardo,(1938-).Vater unser :.Düsseldorf ::Patmos,.3-491-72103-2.k10-2a.;
2756 1984.Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/4.;
2757 1984.Bohuslav.Klásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k17-3b.;
2758 1984.Boinnard Y..Mort de Jésus.Genéve:Labor et Fides..k10-3b.;
2759 1984.Buob, Hans,1934-.Die Gaben des Heiligen Geistes.Linz ::Veritas,.3-85329-411-1.k15-1a.;
2760 1984.Čechák, Vladimír.Co víte o novověké filozofii. Praha:Horizont..k01-2b.;
2761 1984.Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k17-4a.;
2762 1984.Dirnbeck Josef.Die Stunde ist da.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k17-4a.;
2763 1984.Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13/4.;
2764 1984.Duquoc Christian OP.Messianisme de Jésus et Discretion de Dieu.Geneve:Labor et fides..k08-3b.;
2765 1984.Eibl-Eibesfeldt, Irenaus.Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung.Munchen [u.a.]:Piper.3492006299.k14-4b.;
2766 1984.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2767 1984.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.:Paris..k12-6b.;
2768 1984.fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2769 1984.Foucauld de Charles.On chce naše srdce.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k11/2.;
2770 1984.Frank, Isnard Wilhelm,1930-2010.Kirchengeschichte des Mittelalters.Düsseldorf ::Patmos Verlag,.3-491-77912-X.k16-3a.;
2771 1984.Gianfranco Bustacchini.RAVENA.Bologna - Italia:edizioni ITALCARDS..k06-4a.;
2772 1984.Gots Anton.Das Ja zum Kreuz.Linz-Wien:Veritas-Verlag..k17-1a.;
2773 1984.Greshake, Gisbert,1933-.Gottes Willen tun :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20120-8.k17-3a.;
2774 1984.Grün, Anselm,1945-.Fasten - Beten mit Leib und Seele.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-185-2.k17-3b.;
2775 1984.Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 8/2.Milano:Jaca Book..k15-4a.;
2776 1984.Guy Bedouelle.DOMINIKUS.Graz Wien Koln:Verlag Styria..k06-5b.;
2777 1984.Henry de Lubac, S.J..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES Sources chrétiennes Fondateurs.Paris:Les Editions du Cerf.2-204-02209-8.k04-2a.;
2778 1984.Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VIII.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..D5/1.;
2779 1984.Chadraba Rudolf - vedecký redaktor, Denkstein V. - recenzent, Krása J. - výkonný redaktor.Dějiny Českého výtvarného umění I (ac).Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd..k12-1b.;
2780 1984.Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta..D4/3.;
2781 1984.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2782 1984.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2783 1984.Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k19/4.;
2784 1984.Ján Pavol II..Vatican council II.Collegeville:Liturgical Press..k13-3b.;
2785 1984.Kejř Jiří.Husité.Praha:Panorama..k11/8.;
2786 1984.Kočiš Jozef.Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k15-6a.;
2787 1984.Kolník Títus.Rímske a Germánske umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran,..k08-1b.;
2788 1984.Kosiarz Edmund.Námorné bitky.Naše vojsko, Praha:Nakladateľstvo Pravda, Bratislava..k25/3.;
2789 1984.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakladatelství..k06/1.;
2790 1984.Kuťáková Eva, Vidmanová Anežka.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon..k14-6a.;
2791 1984.Kvetko Pavol PhDr..Anglicko-slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..D8/4.;
2792 1984.Lightfoot Neil R..Třikrát o bibli.Viedeň:Kristova cirkev (Kongregácie)..k07/3.;
2793 1984.Mauriac Francois.Život Isusov.Split:Duvno..k10-4a.;
2794 1984.Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS BETER UND PREDIGER.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag..k06-4b.;
2795 1984.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita..k20/4.;
2796 1984.Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran..k12-2a.;
2797 1984.Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran..k12-3b.;
2798 1984.Moscati Sabatino.Živoucí minulost.Praha:Panorama..k23/4.;
2799 1984.Napiórkowski Celestyn, franciszkanin.Jak czic Matke Boža?.Niepokalanów:Wydawnictwo OO. Franciszkanów..k13-5a.;
2800 1984.New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society..k10-6b.;
2801 1984.Pieper, Josef.Scholastic.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.3-7462-0389-9.k02-4a.;
2802 1984.Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:ČKCH..k21/5.;
2803 1984.Prokoppová Mária.Lorenzetti.Budapesť, Berlín, Waršava, Bratislava:Corvina, Henschelverlag, Arkady, Tatran..k11-3b.;
2804 1984.Rahner Karl.Horizonte der Religiosität.Wien - Munchen:Herold Verlag..k07-5b.;
2805 1984.Rahner, Karl.Gebete des Lebens.Frieburg:Herder.3451200910.k07-5b.;
2806 1984.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha..k14/4.;
2807 1984.Roubal Radek.Slovensko.Bratislava:Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo..k12-1b.;
2808 1984.Schelkle Karol Hermann.Teologia Nowego testamentu.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy..k21/4.;
2809 1984.Slovenskí jezuiti.Základy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k13/2.;
2810 1984.Slovenskí jezuiti v Cambridge.Svätý Tomáš Morus.:Slovenskí jezuiti v Cambridge.919865-03-8.K14/6.;
2811 1984.Smend, Rudolf,(1932-).Die Entstehung des Alten Testaments.Stuttgart ::Kohlhammer,.3-17-008105-5.k09-4a.;
2812 1984.Speake, Jennifer.A Dictionary of Philosophy. Londýn:Pan Books.0-330-28359-6.k02-3b.;
2813 1984.spracoval kolektív autoru za vedení Evy Kuťákové a Anežky Vidmanové.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění..k12-2a.;
2814 1984.Starowieyski Marek ks. ."Karmie was tym, czym sam zyje".Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej ..K17/4.;
2815 1984.Starowieyski Marek ks.."Karmie wastym, czym ssam zyje".Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej..K17/4.;
2816 1984.Swiechowski Zygmunt.Románske umenie v Poľsku.Bratislava:Tatran..k08-1a.;
2817 1984.Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia..D8/8.;
2818 1984.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2819 1984.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2820 1984.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2821 1984.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella Liturgia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
2822 1984.Večerka Radoslav.Staroslověnština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-2c.;
2823 1984.Velikovič, Lazar Naumovič.Černá garda Vatikánu.Praha ::Horizont,..k13/7.;
2824 1984.Walachowicz Tadeusz Ks..Kościól katolicki.Lublin:Redakcja Wydawnictw KUL..k15-6b.;
2825 1984.Žudel Juraj.Stolice na Slovensku.Bratislava:Vydavateľstvo Obzor..k10/7.;
2826 1984 ?.Novotný.Všeobecný a zvláštní úvod do Starého Zákona.Příchovice:Nakladatelství BUK..k07/1.;
2827 1984..Blasko, Stefan,1915-.Miriam Teresa :.Toronto, Canada ::Maria Magazine,..k15-1a.;
2828 1984..Boureau, Alain..La Legende doree :.Paris ::Editions du Cerf,.2204021520.k15-3a.;
2829 1985..Die Bibel - das Buch der Jahrtausende.Leipzig:St. Benno - Verlag..k10-6b.;
2830 1985..Christliche Identität.:Moser Verlag VCPB..k14-5a.;
2831 1985..Leto s Tebou VI..Bratislava:CMBF..K16/7.;
2832 1985..Premeny buržoáznej filozofie.:Nakladateľstvo Pravda..D4/6.;
2833 1985..St Catherine de Ricci.Oxford:Domenican sources..k06-4b.;
2834 1985..Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2835 1985..Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich..k21/1.;
2836 1985..The New Jerusalem Bible.London ::Darton, Longman & Todd,.0-232-51650-2.R1/1.;
2837 1985..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.0232516502;0-232-51650-2.D5/6.;
2838 1985..The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.0232516502;0-232-51650-2.k11-6b.;
2839 1985.A Journal of bible and theology.Interpretation.Virginia:Union Theological Seminarsy..k09-5a.;
2840 1985.Altvater E., Amin S., Chossudowsky M., Gunder Frank A., Jaffe H..La disoccupazione su scala mondiale.Milano:Jaca Book..k14-5a.;
2841 1985.André Maurois.Olympio alebo život Victora Huga.Košice:Tatran..D8/6.;
2842 1985.Aristotelés, asi 384.O nebi.O vzniku a zániku.Bratislava:Pravda..k01/4.;
2843 1985.Bagin, Anton.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Ústř.církevní nakl...K16/2.;
2844 1985.Balthasar Hans Urs.Gli stati di vita del Cristiano.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4a.;
2845 1985.Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément II. Malesherbes:Maury.2-85229-282-4.k01-1b.;
2846 1985.Bianchi, Duccio.Pacifisti all'est. Napoli:Dehoniane..k01-3b.;
2847 1985.Blanchet, Bonvin, Clerc, Gallay, Muller, Roulet, Wisser.Jeremie.Genéve:Labor et Fides..k09-4b.;
2848 1985.Boff Leonardo.Zeugen Gottes in der Welt.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag..k08-4b.;
2849 1985.Boff, Leonardo,(1938-).Kirche :.Düsseldorf ::Patmos,.3-491-77293-1.k08-4b.;
2850 1985.Bocheński, Józef Maria,(1902-1995).Cesta k filozofickému myšlení.Purley ::Rozmluvy,.0-946352-21-6.k02/7.;
2851 1985.Boulad, Henri,1931-.Die Vernunft des Herzens.Wien:Herold Verlag.3700803060 (brož.);3-7008-0306-0.k15-1a.;
2852 1985.Bours, Johannes,1913-1988.Nehmt Gottes Melodie in euch auf :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20414-2.k17-5b.;
2853 1985.Burri Guido, Jugendmessgruppe Tafers.zwischsen Angst und Hoffnung.Freiburg Schweiz:Paulsverlag..k17-5b.;
2854 1985.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska V.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k26/2.;
2855 1985.Carpenter Humphrey.Glí Inklings.Milano:Jaca Book..k15-3a.;
2856 1985.Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ I L´Incarnation.Paris:Les éditions du cerf..k07-2b.;
2857 1985.Cetl, Jiří.Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha:Panorama..k02/3.;
2858 1985.Couesnongle Vincentii, rev. Mi P. Fr., Byrne Damiani , Rev. Mi. P. Fr..Missale et Lectionarium.Rím:Ad Sancte Sabine..k13-5b.;
2859 1985.Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita..k21/5.;
2860 1985.Daniélou Jean SJ.L´Église des premiers temps.Paris:Éditions du Seuil..k08-3b.;
2861 1985.Deissler Alfons.Zwolf Propheten.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k10-3a.;
2862 1985.Deissler, Alfons,(1914-2005).Neue Jerusalemer Bibel :.Freiburg ::Herder,.3-451-20002-3.k10-6a.;
2863 1985.Deutschen Bischofskonferenz.Katolischer Erwachsenen-Katechismus :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.3-7666-9388-3.k14-3a.;
2864 1985.Diaz Carlos.Contro Prometeo.Milano:Jaca Book..k14-5b.;
2865 1985.Doppelfeld Basilius.Die Junger sind wir.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag..k17-3b.;
2866 1985.Forst Vladimír, PhDr., CSc.Lexikon České literatury.Praha:Academia, nnakladatelstsví Československé akademie věd..D8/4.;
2867 1985.Gargantini Mario.I Papi e la Scienza.Milano:Jaca Book..k13-5a.;
2868 1985.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristsus 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie..k08-3a.;
2869 1985.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie..k08-3a.;
2870 1985.Guardini, Romano(1885-1968).Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns :.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.3-506-73454-7.k08-3a.;
2871 1985.Gutiérrez Gustavo.La libération par la foi.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3a.;
2872 1985.Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Drogi Myslacych. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.83-00-00593-5.k03/1.;
2873 1985.Henri de Lubac.Proudhon e Il Cristianesimo.Milano - Italia:Jaca Book..k07-5a.;
2874 1985.Herm Gerhard.Kelti.Bratislava:Obzor..k25/3.;
2875 1985.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad..k01/5.;
2876 1985.Hugolin Langkammer.Teologiea Nowego testamentu. Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej..k21/1.;
2877 1985.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..K16/8.;
2878 1985.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2879 1985.Jaffe Hosea.Stagnazione e sviluppo economico.Milano:Jaca Book..k14-5a.;
2880 1985.James A. Weisheipl OP.TOMASZ Z AKWINU.Poznaň:W drodze..k06-5a.;
2881 1985.Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM..k13-5a.;
2882 1985.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM..k13-5a.;
2883 1985.Ján Pavol II..Slavorum apostoli - Pápeža Jána Pavla II. na pamiatku evanjelizač. diela sv. Cyrila a Metoda po 11. storočiach.Rím:Libreria editrice Vatikana..k13-3a.;
2884 1985.Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM..k19/4.;
2885 1985.Jan Pawol II..List Ojca swietego Jana Pawla II. do wszystkich kaplanów kosciola na Wielki czwartek 1985 roku.Rím:Jan Pawol II. Pallottinum..k13-5a.;
2886 1985.Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p...k08-1b.;
2887 1985.Johannes Paul.Apostolisches Schreiben Bue und Versohnung =.Stein am Rhein:Christiana-Verl..3717108735.k13-5a.;
2888 1985.Kasper Walter.Jesus the Christ.Kent :Burns end Oater, Paulist Press..k08-2b.;
2889 1985.Katerin Katerinov Maria Clotilde Boriosi.La lingua italiana per stranieri.Perugia:Guerra..k15-5c.;
2890 1985.Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran..k27/3.;
2891 1985.Kreppold, Quido.Die Bibel als Heilungsbuch :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-195-X.k17-3b.;
2892 1985.Kučera Matúš PhDr, doc.. DrSc. .Slovensko.Bratislava:Mladé letá..k12-2b.;
2893 1985.Langkammer Hugolin OFM.Teologia Nowego testamentu.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej..k21/4.;
2894 1985.Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran..k12-2a.;
2895 1985.Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran..k12-3b.;
2896 1985.Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.3-451-20544-0.k17-5a.;
2897 1985.Ondrej, Kondáš.Psychoterapia a reedukácia.:Osveta..D4/1.;
2898 1985.Oursel Raymond - testo.La Via Lattea.:Jaca Book..k12-3b.;
2899 1985.Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH..k21/5.;
2900 1985.Prandi, Luisa.Callistene uno Storico tra Aristotele e i re Macedoni. Milano:Jaca.88-16-95017-X.k02-4a.;
2901 1985.Rahner, Karl,(1904-1984).Grundkurs des Glaubens.Freiburg ::Herder,.3-451-20297-2.k07-4a.;
2902 1985.Ramsey, Boniface.Beginning to read the Fathres.:Paulist Press.0-8091-2691-5.k04-6b.;
2903 1985.Shurmann Heinz.Geistliches Tun.Leipzig:St. Benno-Verlag..k18-2a.;
2904 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..k03/5.;
2905 1985.Schutte Heinz.Ziel: Kirchen - gemeinschaft.Leipzig:Bonifatius-Druckerein Paderborn Verlag..k07-4a.;
2906 1985.Schutte Heinz.Ziel: Kirchen - gemeinschaft.Leipzig:Bonifatius-Druckerein Paderborn Verlag..k07-4a.;
2907 1985.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad..k02-2b.;
2908 1985.Šimon, Ondruš.Život a dielo Metoda.:Slovenský Tatran..k16/2.;
2909 1985.Šipr Květoslav MUDr..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum..D4/4.;
2910 1985.Tauler, Jan,1300-1361.Kazania.Poznaň ::W drodze,.83-85008-04-7.K14/2.;
2911 1985.The Roman missal, Revised by decree of the second Vatican council and published by authority of.The Sacramentary.New York:Catholic book publishing CO...k13-6b.;
2912 1985.Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.83-85008-06-3.C08/1.;
2913 1985.Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.83-85008-10-1.k02/3.;
2914 1985.Willigis Jäger.Kontemplatives Beten, Einfuhrung nach Johannes vom Kreuz.Munsterschwarzach:Vier Turme verlag..k17-2b.;
2915 1985.Wojtczak Albert o., OFMConv..Nauczycielka źycia.Warszava:Akademia Teologii Katolickiej..k18-2b.;
2916 1985.Zavarský Ernest.Johann Sebastian Bach.Praha: Supraphon..k15-6b.;
2917 1985.Zúbek Rudolf.Ríša Svätoplukova.Bratislava:Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež..k26/4.;
2918 1985?..Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa..k09-5a.;
2919 1985?..The National Shrine of the Immaculate Conception.Washington, D.C.:America´s Tribute to Mary..k12-1b.;
2920 1985?.Tenney, Merrill.O novém zákone.:..R1/1.;
2921 1985??.Aristofanés,asi 445 př. Kr.-asi 386 př. Kr..Jezdci ;.:..D8/4.;
2922 1985??.Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.neudané.k07/4.;
2923 1985??.Mauro la Spisa.SAN TOMMASO E IL PENSIERO POST - MODERNO.Massimo - Milano:Studia Universitatis s. Thomae in Urbe..k06-5a.;
2924 1985??.Six, Jean-Francois.Život Karla de Foucaulda.:..k04-6a.;
2925 1985...Histoire.Paris ::Hachette,.2-01-010466-8.k15-6b.;
2926 1985..Kleiner, Josef Rafael.Komm, geh mit mir :.Graz ::Styria,.3-222-11605-9.k17-2b.;
2927 1985..Pinckaers, Servais..Les sources de la morale chretienne :.Paris ::Editions du Cerf,.2827102978.k14-5a.;
2928 1986..Das Menschenhaus :.Zurich u.a.:Benziger.3545430391;3766803859;3491732085.k13-4a.;
2929 1986..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2930 1986..Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2931 1986..Die Berge tanzten :.Wien ::Herold,.3-7008-0325-7.k09-4a.;
2932 1986..Homéros Ílias.Bratislava:Slovenský spisovateľ..k11-2a.;
2933 1986..Homéros Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..k11-2a.;
2934 1986..Christusbetrachtung und - nachfolge heute.Zürich:Moser Verlag.390702633 (viaz.); 3-907026-33.k18-2a.;
2935 1986..Junge Eltern reden uber Religion und Kirche :.Zurich:.3858270733.k14-3a.;
2936 1986..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita..k13-2b.;
2937 1986..Starý zákon - Knihy prorocké - 1.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2938 1986.a cura della Postulazione."Una voce di tortora in terra nostra".:Casa Generalizia delle Minime dell´Adolorata..k04-6a.;
2939 1986.Angelo Campodonico.ALLA SCOPERTA DELL´ ESSERE.Milano - Italia:Le Edizioni Universitarie Jaca ..k06-5a.;
2940 1986.Asmus, Valentin Ferdinandovič.Antická filozofie.Praha:Svoboda..k-01/1.;
2941 1986.Balthasar Hans Urs.L´azione.Milano - Italia:Jaca Book..k08-4b.;
2942 1986.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.80-85966-01-8.k08-4a.;
2943 1986.Bauer, J.S..Zen 1.:CAD Press..k01-6a.;
2944 1986.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona I..Praha:Kalich..k08/6.;
2945 1986.Bistumskommission fur okumenische Fragen .Die Eucharistie im Gespräch der Konfessionen.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker ..k08-6b.;
2946 1986.Boff, Leonardo,(1938-).Kreuzweg der Auferstehung.Düsseldorf ::Patmos,.3-491-72136-9.k08-4b.;
2947 1986.Bornkamm, G..Ježíš Nazaretský.Praha:Kalich..k20/4.;
2948 1986.Boroš, Július,1934-.Experimentálna psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..D4/7.;
2949 1986.Brocker Luise Dr..Die Botschaft des Kreuzes.Bistum Essen:Katholischer Deutscher Frauenbund..k12-4b.;
2950 1986.Buber, Martin,1878-1965..Opowieści chasydów /.Poznań ::\"W drodze\",.8385008136.k21/4.;
2951 1986.Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie..k15-3b.;
2952 1986.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k26/2.;
2953 1986.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska IV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k26/2.;
2954 1986.Carl Friedrich von Weizsäcker.Die Zeit drängt.Munchen - Wien:Carl Hanser Verlag..k07-2a.;
2955 1986.Carretto, Carlo,1910-1988.Warum, Herr? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20536-X.k17-4b.;
2956 1986.Cioffari Gerardo P., OP.San Nicola - Leggende e cronache russe.Bari:Centro Studi Nicolaiani della Basilica di S. Nicola..k12-2b.;
2957 1986.Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita..k21/5.;
2958 1986.Daalen David H. van.A guide to the Revelation.London:SPCK..k11-4a.;
2959 1986.Domenico M. Abbrescia O.P..LE PAROLE DI SAN DOMENICO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicana..k06-4a.;
2960 1986.Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".8385008241;83-85008-24-1.k14/2.;
2961 1986.Donat, Melitta.Lebendige Ehe :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0024-5.k14-4b.;
2962 1986.Ebersbach, Volker.Francisco Pizarro.Berlin:Neues Leben.3355002003;3-355-00200-3.k15-3b.;
2963 1986.Fackenheim, Emil.Penser aprés Auschwitz. Paris:Cerf.2-204-02636-0.k02-6b.;
2964 1986.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-6b.;
2965 1986.Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie..k09/4.;
2966 1986.Gryglewicz, Feliks((1909-1991).).Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii.Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.8300009035.k11-4b.;
2967 1986.Guardini, Romano,1885-1968.Glaubenserkenntnis :.Freiburg ::Herder,..k17-3b.;
2968 1986.Guardini, Romano1885-1968.Briefe über Selbstbildung.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.3-7867-1150-X.k17-3b.;
2969 1986.Gutl, Martin.Der tanzende Hiob /.Graz ::Verlag Styria,.3-222-10874-9.k17-2b.;
2970 1986.Heinzmann, Josef.Das Evangelium neu verkünden :.Freiburg ::Kanisius Verlag,.3-85764-211-4.k04-4a.;
2971 1986.Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..k16-5c.;
2972 1986.Hentschel, Georg,(1941-).1 Könige, 2 Könige.Leipzig ::St.-Benno,.3-7462-0165-9.k10-3a.;
2973 1986.Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
2974 1986.Hromádka J. L..Evangelium o cestě za člověkem.Praha:Kalich..k07/3.;
2975 1986.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
2976 1986.James Brodrick S. J.POĆIATKY JEZUITOV.:Dobrá kniha..k13/7.;
2977 1986.James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-26-7.D5/6.;
2978 1986.Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k19/4.;
2979 1986.Janšák Štefan.Brány do dávnoveku.Bratislava:Tatran..k06/1.;
2980 1986.Jedraszewski, Marek.Filozofia i modlitwa. Poznaň:Wydawnictwo OP.83-85008-28-4.k16/7.;
2981 1986.Jeníková Anna.Srbochorvátčina pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
2982 1986.Kalvoda, Josef,1923-1999.The Genesis of Czechoslovakia.New York ::distributed by Columbia university press,.0-88033-106-2.k15-6a.;
2983 1986.KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK..k16/1.;
2984 1986.Kolektív.Otrzymacie Jego moc.Poznaň:\"V drodze\".8385008233;83-85008-23-3.k15-1a.;
2985 1986.Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství..R1/5.;
2986 1986.Komorovský, Ján.Prometeus : Mytologické paralely. Bratislava:Smena..k06/2.;
2987 1986.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v rozvoji. K situácii Cirkvi dnes..Bratislava:..k07/4.;
2988 1986.Kretosz Józef Ks..Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrzadku Lacińskiego od XV wieku do 1772 roku.Lublin:Towarzystwo naukowe - Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego..k15-6b.;
2989 1986.Krzemieňská Barbara.Břetislav I..Praha:Melantrich..k18/8.;
2990 1986.Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze..k09-3a.;
2991 1986.Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze..k08/4.;
2992 1986.Lewis C. S..The Abolition of Man.New York:Collier books Macmillan publishing company..k12-3a.;
2993 1986.Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów..k05-4a.;
2994 1986.Mére Teresa, de Calcutta, Frére Roger, de Taizé.Le chemin de croix.Paris:Le Centurion..k18-2a.;
2995 1986.Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran..k12-5a.;
2996 1986.Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran..k25/3.;
2997 1986.Pawłowski, Tomasz(1927- )..Siła przebicia /.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008322.k18-4a.;
2998 1986.Payer, Alja.Der Okumenische Patriarch Athenagoras I. ein Friedensbringer aus dem Osten.:Catholica Unio..k04-6a.;
2999 1986.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran..k17-6a.;
3000 1986.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran..k17-6a.;
3001 1986.Pokorný Petr.Píseň o perle.Praha:Vyšehrad..K21/3.;
3002 1986.Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave..D6/1.;
3003 1986.Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave..k15-4a.;
3004 1986.Prokoppová Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran..k08-1b.;
3005 1986.Pronzato, Alessandro,1932-.Krížová cesta hriešnika :.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,..k18-4a.;
3006 1986.Rahner, Karl,1904-1984.Modlitwy życia /.Kraków ::Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,.83-85032-23-1.k18-4b.;
3007 1986.Ricoeur, Paul.La semantica dell´azione.:Jaca Book.88-16-40156-7.k03-6a.;
3008 1986.Ruth Pfau.Wenn du deine grose Liebe triffst.Freiburg - Basel - Wien:Herder Freiburg im Breisgau..k04-3a.;
3009 1986.Scgmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k07-3a.;
3010 1986.Selawry Alla.Das Immerwährende Herzensgebet.Bern:Otto Wilhelm Barth Verlag..k18-4b.;
3011 1986.Sergiusz M. Solowjow.Zycie i ewolucja twórcza Wlodzimierza Solowjowa.Pozna:W drodze..k04-2a.;
3012 1986.Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..k09/4.;
3013 1986.Skarga, Piotr, SJ.Žiwoty swietych polskich.Krakow:.83-85032-18-5.k04-3a.;
3014 1986.Skarga, Piotr, SJ.Žiwoty swietych polskich.Krakow:.83-85032-18-5.k04-4a.;
3015 1986.Šabršula Jan.Vědecká mluvnice francouzštiny.Praha:Academia..k16-5c.;
3016 1986.Thalmann Richard.Die Erde schlief, als der Himmel sich offnete.Kyrios-Verlag Meitingen . Freising:Rat-Verlag St. Gallen..k18-2a.;
3017 1986.Trilling, Wolfgang,(1925-1993).Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig ::St.-Benno,.3-7462-0135-7.k11-3a.;
3018 1986.Tugwell Simon OP.Osiem blogoslawienstw.Poznaň:W drodze..k18-3b.;
3019 1986.Vandenberg Philipp.Tajomstvo veštiarní; po stopách bájoslovných veštiarní, kňazi a tajomstvá, veštba o gordickom uzle,.Bratislava:Obzor..k06/4.;
3020 1986.Varone Francois.ce Dieu absent qui fait probléme.Paris:Lés Editions du Cerf..k07-3b.;
3021 1986.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D5/6.;
3022 1986.Vidman Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad..k06/1.;
3023 1986.Vidman Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad..R1/1.;
3024 1986.Wagner Hermann.Begegnung mit einer Hexe.Stein am Rhein:Christiana-Verlag..k18-2b.;
3025 1986.Weizsäcker, Carl Friedrich von,1912-2007.Die Zeit drängt :.München ::Carl Hanser,.3-446-14650-4.k14-4b.;
3026 1986.Woroniecki, Jacek,1878-1949.Katolicka etyka wychowawcza..Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.83-2280-024-X.k05/1.;
3027 1986.Woroniecki, Jacek,1878-1949.Katolicka etyka wychowawcza..Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.83-2280-055-X.k05/1.;
3028 1986.Zaid, Gabriel.Il progresso improduttivo.:Jaca Book.88-16-40155-9.k03-6a.;
3029 1986.Zamarovský Vojtech .Vzkriesenie Olympie.Bratislava:Śport, Slovenské telovýchovné vydavateľstvo..k06/1.;
3030 1986.Zamarovský Vojtech Dr..Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Mladé letá..k06/2.;
3031 1986.Zamarovský, Vojtech,.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Mladé letá..R1/1.;
3032 1986-1995..Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r..Lublin ::Red. Wydawnictw KUL,.832280010X (set).k09/8.;
3033 1986..Gilson, Etienne,.Thomist realism and the critique of knowledge /.San Francisco ::Ignatius Press,.0898700949 .k06-5a.;
3034 1986/89.Papuli G..Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milela..k11-3b.;
3035 1987..Apostolskie posłannictwo zakonów.Poznań ::"Pallottinum",.837014053X.k10-2a.;
3036 1987..Edyta Stein.Paris:Éditions du Dialogue.2853160521 (brož.);2-85316-052-1.k15/6.;
3037 1987..Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku.Praha:Státní pedaggické nakladatelství..D8/5.;
3038 1987..MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze..k06-5b.;
3039 1987..Nový Zákon s ilustracemi.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR..k08/7.;
3040 1987..sw, Tomasz z Akwinu - WYKLAD LISTU DO RZYMIAN.Poznaň:W drodze..k06-4a.;
3041 1987.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:..k01/1.;
3042 1987.Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..K16/2.;
3043 1987.Balthasar Hans Urs.Kordula anebo vážný případ.Rím:Křesťanská akadémie..k09/4.;
3044 1987.Barták Vladimír, MUDr., CSc..Besedy se snoubenci.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství..k10/3.;
3045 1987.Baxter Margaret.Jesus Christ: His Life and His Church.London:SPCK Internacional Study Guide..k11-4a.;
3046 1987.Beata Blandina Merten.La carita non avra mai fine.Siegburg:Reckinger Co,..k04-3a.;
3047 1987.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008454.k14/2.;
3048 1987.Bellet Maurice.Le Dieu pervers.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
3049 1987.Bernardi Jean.Les premiers siécles de l´Église.Orante:Les Éditions du Cerf..k08-4a.;
3050 1987.Biale, David.Power and powerlessness in jewish history. New York:Schocken books.0-8052-0841-0.k01-4b.;
3051 1987.Bloom, Anthony(1914-2003)..Odwaga modlitwy.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008403.k15-1a.;
3052 1987.Bok, Václav.Slovník spisovatelu nemeckého jazyka a spisovatelu lužickosrbských.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění..k22/4.;
3053 1987.Broderick Robert C..The catholic encyclopedia.Nashville - Camden - New York:Thomas Nelson, publishers..k08-6b.;
3054 1987.Buschleb, Otto.Der Herr begleite dich :.Munchen:Pfeiffer.3790405051 (kart.).k16-2b.;
3055 1987.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska II.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied..k26/2.;
3056 1987.Cisař Ivo.Jednota křesťanu.Řím:Křesťanská akademie..k10/6.;
3057 1987.Čejka Gustav.Sborník teologických statí VI..Praha:Česká katololická charita..k21/5.;
3058 1987.Čerňak Jefim.Dejinné konflikty.Bratislava:Obzor..k24/1.;
3059 1987.Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.8321106072.k09/3.;
3060 1987.Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.8321106072.k16-5a.;
3061 1987.Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda..k01/4.;
3062 1987.Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran..D8/7.;
3063 1987.Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.86-397-0126-1.k13/6.;
3064 1987.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.83-85008-54-3.k14/2.;
3065 1987.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.83-85008-54-3.R1/4.;
3066 1987.Fabiani Luigi.La politica per chi per cosa.Milano:Il Sabato Movimento popolare..k14-6b.;
3067 1987.Filo, Július,.Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.-literánmi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-080-3.k10/6.;
3068 1987.Fischedick, Heribert.Von einem, der auszog, das Leben zu lernen :.München ::Kösel,.3-466-36272-5.k17-4a.;
3069 1987.Flapan, Simha .The Birth of Israel. New York:Pantheon Books.0-394-55588-x.k01-4b.;
3070 1987.Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0034-2.k08-5b.;
3071 1987.Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0034-2.k08-5b.;
3072 1987.Frossard, André(1915-1995)..36 dowodów na istnienie diabła.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008519.k17-4a.;
3073 1987.Galandauer Jan, Honzík Miroslav.Osud trónu Habsburského.Bratislava:Obzor..k23/3.;
3074 1987.Grocholl Wolfgang.Vierzig Jahre lang.Stuttgart:Leobschutzer Heimatarchív..k17-3b.;
3075 1987.Guardini, Romano1885-1968.Tugenden :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-1309-X.k17-3b.;
3076 1987.Gutiérrez Gustavo.Job.Paris:Cerf..k09-4b.;
3077 1987.Guy Bedouelle.Dominik.Poznaň:W drodze..k14/2.;
3078 1987.Guy Bedouelle, O.P..SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press..k06-5b.;
3079 1987.Hamplová Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia..k15-5c.;
3080 1987.Heller, M., Michali, A., Zycinski, J..Filozofować w kontekście nauki.:Polskie towarzystwo teologiczne.83-55017-23-2.k03/1.;
3081 1987.Howard, Thomas.C.S. Lewis: Man of Letters. San Francisco:Ignatius Press.0-89870-305-0.k04-4a.;
3082 1987.Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce..k23/1.;
3083 1987.Hryniewicz Waclaw OMI.Chrystus nasza pascha.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego..k20/5.;
3084 1987.Hryniewicz Waclaw OMI.Nasza passcha z Chrystusem.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego..k08/2.;
3085 1987.I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava..k19/3.;
3086 1987.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
3087 1987.James Brodrick S. J..V slabosti a hrdinstve.Printed in Canada:Priatelia dobrej knihy..K13/7.;
3088 1987.Jan Pavel(1920-2005).Enzyklika Die Mutter des Erlösers :.Stein am Rhein ::Christiana,.3-7171-0897-2.k13-5a.;
3089 1987.Janáček Josef.Rudolf II. a jeho doba.Praha:Nakladatelství Svoboda..k12-5a.;
3090 1987.Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda..k23/3.;
3091 1987.Jankowski, Augustyn.Dopowiedzenia chrystologii biblijnej.Poznaň:Ksiegarnia swietego Wojciecha.8370150764;83-7015-076-4.k21/5.;
3092 1987.Jankowski, Augustyn.Eschatologia biblijna Nowego Testamentu.Kraków:Polskie towarzystwo teologiczne.8385017216;83-85017-21-6.k21/4.;
3093 1987.Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství..D5/6.;
3094 1987.Jean-Pierre Dedieu.L´inquisition.Brodar et Taupin ( France):cerf..k06-3b.;
3095 1987.Jepsen Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad..k06/3.;
3096 1987.Josef Heinzmann.Das Evangelium neu verkůnden.Freiburg:Kanisius Verlag..k04-3a.;
3097 1987.Josef Novák.Čtvrtá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita..K21/4.;
3098 1987.Jozef, Figura.Spod Tatier pod Fudžijamu.Záhreb:Logos ..k16/1.;
3099 1987.Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.80-7113-004-4.k26/6.;
3100 1987.Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.8385008438.k14/2.;
3101 1987.Kongregacja nauki wiary.Instrukcja o szacunku dla rodzacego sie žicia ludzkiego i o godnošci jeho przekazywania.Watykan:Kongregacja nauki wiary..k13-5a.;
3102 1987.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz. K jeho povolanie, osobnosti a životu..Bratislava:..k07/4.;
3103 1987.Koščo, Jozef.Poradenská psychológia.Bratislava:SPN..D4/1.;
3104 1987.Kubiš Ladislav.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
3105 1987.Kudasiewicz Józef Ks..Jezus historii a Chrystus wiary.Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..k07/4.;
3106 1987.Langkammer Hugolin OFM.Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej..k21/4.;
3107 1987.Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house..k08-2a.;
3108 1987.Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house..k08-2a.;
3109 1987.Marchiano, Grazia.La cognizione estetica tra oriente e occidente. Milano:Guerini e Associati.88-7802-022-2.k02-4a.;
3110 1987.Markus Huck.ZUM 200. TODESTAG DER SCHWESTER MARIA COLUMBA SCHONATH.Munsterschwarzach:Benedici Press..k06-4b.;
3111 1987.Meinolf Lohrum OP.Dominikus.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH..k06-5b.;
3112 1987.Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita..k07/3.;
3113 1987.Miller, ED. L..Questions That matter.:McGraw-Hill Publishing Company.0-07-042182-X.k03-6a.;
3114 1987.Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran..D5/1.;
3115 1987.Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran..D8/6.;
3116 1987.Mistrík Jozef.Rétorika.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k05/6.;
3117 1987.Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..k24/1.;
3118 1987.Paściak Józef O, OP.Izajasz Wieszczem Chrystusa.Katowice:Ksiegarnia św. Jacka..k20/4.;
3119 1987.Pesch, Otto Hermann,1931-.Die zehn Gebote.Mainz ::Matthias-Grünewald,.3-7867-0533-X.k14-5a.;
3120 1987.Pieper, Josef,(1904-1997).Über die Liebe.München ::Kösel,.3-466-40131-3.k06-2b.;
3121 1987.Pokorný Petr Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty.Kristus a dějiny - sv. 8.Praha:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta Kalich..k20/5.;
3122 1987.Romaniuk Kazimierz Bp.Krótki zarys historii zbawienia.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej..k09/3.;
3123 1987.Sandany Artúr dr..Maďarčina do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
3124 1987.Sandany Artúr, Sowa Franciszek.Poľština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
3125 1987.Schenker Adrian.Chemins Bbibliqves de la non - violence.Chambray:C. L. D...k09-4a.;
3126 1987.Schillebeeckx Edward .Plaidoyer pour le peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du cerf..k07-4a.;
3127 1987.Souček Josef B..Řecko-český slovník k Novému zákonu.Praha:Kalich..k16-5c.;
3128 1987.Stabińska, Jadwiga.Blogoslawiona Jadwiga Królowa.:Wydawnictwo Archidiecezjalne..k04-6a.;
3129 1987.Swiezawski, Stefan.U źródel nowozytnej etyki.:Znak.83-7006-018-8.k05/2.;
3130 1987.Tillard J. M. R..Église d´Églises.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-5a.;
3131 1987.Tischner, Józef.Marxism and Christianity.:Georgetown UniversityPress.0-87840-456-2.k03-6a.;
3132 1987.Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.83-85008-37-3.k07/6.;
3133 1987.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo e l´esperienza cristiana I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3134 1987.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo e l´esperienza cristiana II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3135 1987.Valadier Paul.l´Église en procés.:Calmann-Lévy..k07-1b.;
3136 1987.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3137 1987.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3138 1987.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia Riti e culto III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3139 1987.Verner František P..Bibliografie Českých překladu celé bible i jejich částí.:ČKCH..k21/1.;
3140 1987.Veteška, Tomáš J..Veľkoslovenská ríša.Trenčín ::Ivan Štelcer,.80-900537-8-5.k26/5.;
3141 1987.Voillaume, René.Modlić się aby żyć. (Modliť sa, aby sme žili.).Poznań:\"W drodze\".8385008411; 83-85008-41-1.k18-2b.;
3142 1987.Walter Seidel (Hrsg.).Kirche - Ort des Heils.Wurzburg:Echter Verlag..k07-2a.;
3143 1987.Zamarovský Vojtech (prerozprával).Sinuhet.:..R1/2.;
3144 1987.Zięba, Maciej,(1954-).Biało czarne zapiski.Poznań ::W drodze,.83-85008-58-6.k18/8.;
3145 1987.Zigo, Milan,.Pohľady do novovekej filozofie.Bratislava:Pravda..k02/7.;
3146 1987, c1979..Dieu est vivant :.Paris ::Cerf,.2-204-01392-7;2-204-01570-9.k13-4a.;
3147 1987...The church\'s confession of faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898701627 .k14-3a.;
3148 1987..Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).Truth is symphonic :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898701414 .k08-4a.;
3149 1987..Cunningham, Lawrence..The Catholic faith :.New York ::Paulist Press,.0809128594 .k08-3b.;
3150 1988..Biblické ženy.:..k09-5a.;
3151 1988..Duchovný život.:samizdat..k07-1b.;
3152 1988..Glaube zum Leben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20494-0.k08-6b.;
3153 1988..Les Écrits de saint Francois et de sainte Claire d'Assise. Paris:Éditions Franciscaines..k04-5a.;
3154 1988..Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba..k26/7.;
3155 1988..Nech tak svieti vaše svetlo.Bratislava:Slovenská duchovná služba..k16-4b.;
3156 1988..Patrológia.Bratislava:Rímsko cyrilometodejská bohoslovecná fakulta..Sam 1.;
3157 1988..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..3290100340.k14-5a.;
3158 1988..Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..3290100340.k14-5a.;
3159 1988..Veronese e Verona.Verona:Museo di Castelvecchio..k08-1b.;
3160 1988..W ciszy serca. Medytacje Matki Teresy z Kalkuty. (V tichu srdca. Meditácie Matky Terezy z Kalkaty.).Warszawa:Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.8385009302; 83-85009-30-2.k18-2a.;
3161 1988..Zen 2.:CAD Press..k01-6a.;
3162 1988.Abeln Reinhard / Kner Anton.Such dir einen einsamen.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag ..k17-5b.;
3163 1988.Allport, Gordon W..Osobowość i religia. Warszawa:PAX.83-211-0906-3.k09/1.;
3164 1988.Aristotelés, asi 384.Politika.Bratislava:Pravda..k01/2.;
3165 1988.Baccrabére Georges.Le sanctuaire Rural antique d´Ancely.Toulouse:Institut catholique ..k15-3a.;
3166 1988.Bartolomé de Las Casas.KRÓTKA RELACJA O WYNISZCZENIU INDIAN.W drodze Poznaň:Wydawnictwo Polskej Prowincji Dominikanów..k23/5.;
3167 1988.Baxter Margaret.The Formation of the Christian Schriptures.London:SPCJ International Study Guide 26..k11-4a.;
3168 1988.Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita..K21/4.;
3169 1988.Boff L.,, Kern B., Muller A..Werkbuch Theologie der Befreiung.Dusseldorf:Patmos-Verlag..k08-6b.;
3170 1988.Bours, Johannes,1913-1988.Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20755-9.k17-5b.;
3171 1988.Brantschen, Johannes B.1935-.Warum lässt der gute Gott uns leiden?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-20337-5.k17-5b.;
3172 1988.Caffarel, Henri(1903-1996)..Pochwycona przez Boga :.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008837.k17-4b.;
3173 1988.Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska VI.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied..k26/2.;
3174 1988.Carré A. M., OP, de l´Académie francaise.Je n´aimerai jamais assez.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3b.;
3175 1988.Catéchése orthodoxe Un moine de l´Église d´orient.L´an de gráce du seigneur.Paris:Les éditions du cerf..k07-2b.;
3176 1988.Collegio Alberoni PIACENZA .DIVUS THOMAS.Piacenza Italia:Collegio Alberoni - 29100 ..k05-2b.;
3177 1988.Congar Yves, OP.Der Heilige Geist.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH ..k08-5a.;
3178 1988.Čejka Gustav.Sborník teologických statí VII..Praha:Česká katololická charita..k21/5.;
3179 1988.Dohnány Mikuláš - Štefanovič Samuel D..Slovenské povstanie.Bratislava:Tatran..k26/5.;
3180 1988.Eliáš Michal.Z prameňov národa.Martin:Matica slovenská..k10/7.;
3181 1988.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita..K21/4.;
3182 1988.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Praha:Beauchesne..k12-2a.;
3183 1988.Frankemölle, Hubert,(1939-).Der ungekündigte Bund? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02172-2.k08-5b.;
3184 1988.Giussani Luigi.All´origine della pretesa cristiana.Milano:Jaca Book..k09-2b.;
3185 1988.Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha..k07-2a.;
3186 1988.Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha..k07-2b.;
3187 1988.Gots, Anton,1934-.Du machst uns neu durch deinen Geist :.Köln ::Styria,.3-222-11861-2.k14-3b.;
3188 1988.Grün, Anselm,1945-.Gebetsgebärden.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-373-1 .k17-3b.;
3189 1988.Gründel, Johannes.Schuld und Versöhnung.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0419-4.k08-3a.;
3190 1988.Guardini, Romano.Kościoł Pana. (Pánova Cirkev.).Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.832110987X;83-211-0987-X.k17-3b.;
3191 1988.Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k05/1.;
3192 1988.Hajko, Dalimír.Tvorcovia veľkých myšlienok. Bratislava:Smena..k02-5b.;
3193 1988.Halaga Ondrej R..Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc.Košice - Bratislava:Východoslovenský krajský národný výbor..k15-6b.;
3194 1988.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad..R1/1.;
3195 1988.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad..K7/1.;
3196 1988.Harris Maria.Women and Teaching.New York/Mahwah:Paulist Press..k17-3a.;
3197 1988.Heller, Jan.Starověká náboženství : Náboženské systémy starého Egypta,Mezopotámie a Kenaanu.Praha:Kalich..k06/3.;
3198 1988.Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Wszechswiat - Maszyna czy mysl?. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.83-85017-33-X.k03/1.;
3199 1988.Henri de Lubac.Katolicyzm.Kraków:Spoleczny instytut wydawniczy, Znak..k10/1.;
3200 1988.Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH..k21/5.;
3201 1988.Horváth Pavel.Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov.Bratislava:Tatran..k26/3.;
3202 1988.Hubáček Jaroslav.Malý slovník českých slangu.Ostrava:Profil..k22/7.;
3203 1988.Hučko Ján.Život a dielo Ľudovíta Štúra.Martin:Osveta..k26/3.;
3204 1988.Hungerleider, Fritz.Mein Weg zur Mystik.Wien ;Freiburg [Breisgau] ;Basel:Herder.3210249083 (kart.).k17-3a.;
3205 1988.Chrenková Edita.Slovensko-maďarský turistický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k16-5c.;
3206 1988.Chropovský Bohuslav.Die Slawen.Praha:Presseagentur Orbis..k12-2b.;
3207 1988.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
3208 1988.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
3209 1988.Janega Štefan ThDr..Pomocník pastoračného kňaza.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k14-3a.;
3210 1988.Kamphaus F., Lentzen-Deis, Schwarz L., Zauzich Chr..... und machen einander reich.Annweiler:Verlag Thomas Ploger ..k14-6b.;
3211 1988.Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Listy.Poznań ::"W Drodze",.838500856X.k14/2.;
3212 1988.Kelly, John N. D..Poczatki doktryny chrześcijańskiej.:PAX.83-211-0930-6.k08/2.;
3213 1988.Klíma Josef.Ľudia Mezopotámie.Bratislava:Obzor..k06/1.;
3214 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.80-05-01096-6.k11/7.;
3215 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.80-05-01088-5.k11/7.;
3216 1988.Kocák Michal.Ján Smrek.Martin:Matica slovenská..k16/2.;
3217 1988.Kosidowski Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor..k08/6.;
3218 1988.Kosidowski Zenon.Příběhy Mrtvého moře.Praha:Práce..k07/1.;
3219 1988.Kotvan Imrich - Frimmová Eva.Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine.Martin:Matica slovenská..k12-2b.;
3220 1988.Kustič Živko.Nedjeljna ABeCeda biblijske vjere.Zagreb:Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila..k14-4a.;
3221 1988.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k13/4.;
3222 1988.Lohfink, Gerhard,(1934-).Wem gilt die Bergpredigt?.Freiburg:Herder.3451087774;3-451-08777-4.k10-4a.;
3223 1988.Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a.;
3224 1988.Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a.;
3225 1988.Lubac, Henri de((1896-1991).).Katolicyzm :.Kraków ::"Znak",.8370060749.k07-5a.;
3226 1988.Luigi Santucci i ks. Stanislaw Klimaszewski MIC.Legendy Chrzescijanskie.warszawa:Wydawnictwo Ksiežy Marianów..k17/2.;
3227 1988.MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.0-395-36914-2.k15-4a.;
3228 1988.MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.0-395-36915-0.k15-4a.;
3229 1988.Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.80-900087-4-7.k16/1.;
3230 1988.Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k08-1b.;
3231 1988.Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k08-1b.;
3232 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.neud.R1/5.;
3233 1988.Monache Domenicane monaster Beata Colomba.BEATA COLOMBA da RIETI.Perugia - Italia:..k06-2a.;
3234 1988.Mondin, Battista.Teologowie wyzwolenia.Warszawa:Pax.8321110096;83-211-1009-6.k08-5a.;
3235 1988.Mondin, Battista..Teologowie wyzwolenia.Warszawa ::"Pax",.8321110096.k09/1.;
3236 1988.Němec Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Rím:Křesťanská akademie..k14/1.;
3237 1988.Němec Jaroslav.Zdislava z Lemberka.Rím - Italia:Postulazione Generale O.P...k16/1.;
3238 1988.Neuner, Peter.Der Laie und das Gottes Volk.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0515-8 .k07-5a.;
3239 1988.Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH..K21/4.;
3240 1988.Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VIII.:Edizioni Paoline..k01-1a.;
3241 1988.Pfister, Xaver.Der vergessene dritte Klang :.Freiburg i. Br.:Christophorus-Verl..3419508212.k14-4b.;
3242 1988.Pieper, Josef.Kleine Lesebuch. Stuttgart:Schwabenverlag.3-7966-0649=0.k02-4a.;
3243 1988.Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran..k17-6a.;
3244 1988.Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.0-919865-29-1.k15/2.;
3245 1988.Plintovič Ivan.Dva medailóny.Martin:Osveta..k12-5b.;
3246 1988.Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita..k08-6a.;
3247 1988.Polc, Jaroslav.Světice Anežka Přemyslovna.Praha:Česká katolická charita..k16/1.;
3248 1988.Quispel, Gilles.Gnoza.:PAX.83-211-0774-5.k21/4.;
3249 1988.R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba..k18-3a.;
3250 1988.Rahner, Karl((1904-1984).).Mały rok kościelny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.838503224X.k11/2.;
3251 1988.Romaniuk, Kazimierz((1927- ).).Św. Paweł, życie i dzieło.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.8370300197.k07/3.;
3252 1988.Rotzetter Anton.Leidenschaft fur Gottes Welt.Zurich:Benziger..k18-3a.;
3253 1988.Ruseckí, M..Wierzcie moim dzielom.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka..k09/4.;
3254 1988.Salij, Jacek(1942- )..Pytania nieobojętne /.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008659.k18-4b.;
3255 1988.samizdat.Predmet a metóda náuky o duchovnom živote.:samizdat..k07-1b.;
3256 1988.Sesboué Bernard s. j..Jésus-Christ l´unique Médiateur.Paris:DESCLÉE ..k07-4a.;
3257 1988.Sesboüé, Bernard,(1929-).Jésus Christ l`unique médiateur :.Paris ::Desclée,.2-7189-0390-2.k07-4a.;
3258 1988.Scheuch Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Česká katolická Charita..k07/3.;
3259 1988.Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..R1/6.;
3260 1988.Simon Tugwell OP.Modlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze..k16/7.;
3261 1988.Smullyan, Raymond.Forever Undecided A Puzzle guide to Giodel.:Oxford University Press.0-19-282196-2.k03-6b.;
3262 1988.Sokolov, Vasilij Vasiljevič.Středověká filozofie.Praha:Svoboda..k03-4b.;
3263 1988.Solowjow Wlodzimierz.Wybór pism.Poznań:W drodze..k18-2a.;
3264 1988.Solowjow, Wlodzimierz.Wybór pism.:W drodze.83-85008-71-3.k03-6a.;
3265 1988.Sorg Anton, O. Carm..Anbeten mit Maria, der Konigin des heiligen Rosenkranzes.Reimlingen:Missionsdruckerei Mariannhill..k18-3b.;
3266 1988.Steichen Donna.Population Control Goes to School.Maryland:Human Life International..k09-2b.;
3267 1988.Stumpf, Samuel Enoch.Socrates to Sartre. Inc.:McGraw-Hill.0-07-062380-5.k03-6a.;
3268 1988.Škultéty Jozef - Šulhan Jozef.Španielsko-slovenský a Slovensko-španielsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-5c.;
3269 1988.T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..K13/4.;
3270 1988.Tardif, Emiliano,1928-.Jesus lebt /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.3-87868-368-5 (brož.).k18-3b.;
3271 1988.Tatarkiewicz Wladyslaw.Dejiny estetiky II.Bratislava:Tatran..k12-1b.;
3272 1988.Tatran R. V..Bratislavský Veľký piatok.:..k26/1.;
3273 1988.Turek Rudolf.Počátky České vzdělanosti.Praha:Vyšehrad..k25/6.;
3274 1988.Vanier Jean.Heile, was gebrochen ist.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-2b.;
3275 1988.Varsik Milan.Dotyky s minulosťou.Martin:Vydavateľstvo Osveta..k26/2.;
3276 1988.Verbraken, Pierre Patrick.Narodziny i wzrost kosciola.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.8370300065;83-7030-006-5.k09/3.;
3277 1988.Vnuk, František.Slovenský misionár v Afrike.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-15-1.k26/8.;
3278 1988.Voltaire.Vláda Karola XII. storočie Ľudovíta XIV..Bratislava:Tatran..k03/6.;
3279 1988.Wagner Richard.Tierversuche.Wurzburg:Universelles Leben..k18-2b.;
3280 1988.Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax..K11/2.;
3281 1988.Zvonický, Gorazd,.Smer Mariánska hora.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D8/6.;
3282 1988.Zycinski, Jozef.Teizm i filozofia analityczna Tom II.. Krakow:ZNAK.83-7006-131-1.k03/1.;
3283 1988?.Hlinka, Anton, SDB (Májsky, A.).Na hraniciach poznania.Zagreb:Logos..k03/4.;
3284 1988...Handbook on critical life issues.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.0935372245.k14-6b.;
3285 1988...Helfendes Miteinander, Heilendes Fureinander :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.3746202345.k13-4a.;
3286 1988..Kreeft, Peter..Fundamentals of the faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.089870202X.k09-3a.;
3287 1988..Skarga, Piotr,1536-1612..Zywoty swietych polskich.Krakow ::Wydawn. Apostolstwa Modlitwy,.8385032185.k14/5.;
3288 1989..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR..k07/2.;
3289 1989..In ricordo di P. Reginaldo Cambareri.Palermo:..k06-2a.;
3290 1989..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita..k13-2b.;
3291 1989..Kniha života pre každého.:Vida..k14-2b.;
3292 1989..Kukučín zblízka.:Slovenský Tatran.80-222-0057-3.k15/8.;
3293 1989..La Bibbia in Lingua corrente.Firenze:LDC ABU..k10-6b.;
3294 1989..Lexikon der katholischen Dogmatik ; Herausgegeben von Wolfgang Beinert.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0400-3.k09-2b.;
3295 1989..Nový zákon.Praha:Sekretariát České liturgické komise..D5/6.;
3296 1989..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.83-7030-015-4.k07/5.;
3297 1989..Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.83-7030-015-4.k07-3a.;
3298 1989..Suggested Cenacle Formation Handbook.St. Francis, Maine 047 74:Cenacles of True Devotion..k18-2a.;
3299 1989..The Bible.London Sydney - Auckland Toronto:Hodder end Stoughton..k10-6b.;
3300 1989..Western Civilization :.Boston ::Houghton Mifflin,.0-395-48647-5.k15-4a.;
3301 1989..Western civilization :.Boston ::Houghton Mifflin Company,.0-395-36937-1.k15-4a.;
3302 1989.Alfred M. Lilienthal.Sionismus. Praha:Orbis..k06/5.;
3303 1989.Alma Motzko.KLARA FIETZ.Mňodling bei Wien:St. - Gabriel - Verlag..k04-1b.;
3304 1989.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:..R1/7.;
3305 1989.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH..k04-4b.;
3306 1989.Azevedo, Marcello.Vision und Herausforderung :.Wien ::Tyrolia,.3-7022-1711-8.k08-4b.;
3307 1989.Beiträge zur Religions-und Glaubensfreiheit 2.Die romisch-katholische Kirche in der Sowjetunion.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe..k16-3b.;
3308 1989.Benda Vladimír.Nacházení.Praha:Česká katololická charita..k21/5.;
3309 1989.Benedictus.Suche den Frieden und jage ihm nach.Kevelaer:Butzon [und] Bercker.3766696505.k15-1a.;
3310 1989.Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b.;
3311 1989.Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b.;
3312 1989.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich..k08/6.;
3313 1989.Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich..k09-6b.;
3314 1989.Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13/4.;
3315 1989.Brandscheidt, Renate.Das Buch der Klagelieder.Düsseldorf ::Patmos,.3-7462-0426-7.k17-5b.;
3316 1989.Brtníková Marta a kolektív.Sex? Aids!.Praha:Horizont..k05/2.;
3317 1989.Buber, Martin.Opowieści Chasidów. Poznań:W drodze..k01-5b.;
3318 1989.Buganov, Viktor.Peter Velý.Bratislava:Obzor.80-215-0043-3.k25/4.;
3319 1989.Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ II La Résurrection.Paris:Les Éditions du cerf..k07-2b.;
3320 1989.Cioffari Gerardo.Gli zar di serbia la publia e s. Nicola.:Centro Studi Nicolasiani..k12-3a.;
3321 1989.Collier, Gerald.A new teaching, a new learning :.London ::SPCK,.0-281-04365-5 (pbk).k11-4a.;
3322 1989.Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.83-7030-025-1.k18/4.;
3323 1989.Čaadajev, Petr Jakovlevič.Filozofické listy. Apologie bláznova. Praha:ODEON..k03/2.;
3324 1989.Domenico M. Abbrescia O.P..LAICI DOMENICANI.Friburgo - (Svizzera):GUY BEDOUELLE O. P...k06-3b.;
3325 1989.Epikúros, 34.O šťastnom živote.Bratislava:Pravda.80-218-0013-5.k01/4.;
3326 1989.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina..k05-3a.;
3327 1989.Flossmann Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k07/3.;
3328 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM..R1/4.;
3329 1989.Francois Leprieur, OP.Quand Rome condamne.Plon:Terre Humaine Plon/Cerf..k06-2a.;
3330 1989.Friedlander, Albert Hoschander.Ein Streifen Gold.Munchen:Kaiser.3459018291.k17-4a.;
3331 1989.Fries, Heinrich.Glaubenserfahrungen - Glaubenskonsequenzen.Graz ;Wien ;Koln:Verl. Styria.3222118744.k14-6b.;
3332 1989.Giesen, Hans,(1940-).Johannes-Apokalypse.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.3-460-15481-0.k11-4a.;
3333 1989.Głowa, Stanisław (1930- )..Breviarium fidei :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.8370151426.k07/5.;
3334 1989.Grün, Anselm,1945-.Träume auf dem geistlichen Weg.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.3-87868-383-9 .k17-3b.;
3335 1989.Grzegorczyk, Andrzej.Mala propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.83-211-0992-6.k03/1.;
3336 1989.Guitton, Jean.Sens czasu ludzkiego. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.83-211-1081-9.k02/7.;
3337 1989.Havel, Václav.Hostina. Canada:Sixty-eight Publishers.0-88781-207-4.k03/2.;
3338 1989.Havel, Václav; Glucksmann, André.Quelques mots sur la parole; Sortir du communisme, c´est rentrer dans l´histoire.:Editions de l´Aube.2-87678-027-5.k02-6a.;
3339 1989.Heinzmann, Josef.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím ::Křesťanská akademie,..k16/1.;
3340 1989.Hemmerle, Klaus.Dreifaltigkeit - Schüssel zum Menschen, Schüssel zur Zeit. Beiträge zu Zeitfragen des Glaubens. (Trojičnosť - kľúč k človeku, kľúč k času. Úvod k časovým otázkam viery.).München, Zürich, Wien:Verlag Neue Stadt.3879962340;3-87996-234-0.k08-2b.;
3341 1989.Hemperek, Kaminski, Misiurek, Stawecka, Stepien, Szlaga, Weiss,.Encyklopedia katolicka Tom 5.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..k11-5a.;
3342 1989.Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.838500887X.R1/4.;
3343 1989.Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.838500887X.K14/2.;
3344 1989.Heriban Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k07/4.;
3345 1989.Hochmann František.Světla a stíny králu.Praha:Česká katolická Charita..k21/1.;
3346 1989.Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH..k21/5.;
3347 1989.Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita..D5/6.;
3348 1989.Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katololická charita..k21/4.;
3349 1989.Immos, Thomas.Ein Bunter Teppich. Leipzig:ST.Benno-Verlag.3-7462-0375-9.k01-6a.;
3350 1989.Ján Pavol II..Encyklika - O sociálnej starostlivosti cirkvi - sollicitudo rei socialis -.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k19/4.;
3351 1989.Johne, Karin.Geistlicher Übungsweg für den Alltag :.Köln ::Styria,.3-222-11693-8.k17-2b.;
3352 1989.Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie..D5/6.;
3353 1989.Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie..k16/7.;
3354 1989.José, Pijoan.Dejiny umenia Zv. 6.:Tatran.80-222-0003-4.k17-6a.;
3355 1989.Josef Heinzmann.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím:..k04-3a.;
3356 1989.Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita..K21/4.;
3357 1989.Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita..k16/3.;
3358 1989.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0259-3.k15/8.;
3359 1989.Kasper Walter.O víře - Co převyšuje veškeré poznání.Roma - Italia:Duch a život..k08-2b.;
3360 1989.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.80-7114-018-X.k07/4.;
3361 1989.Kenneth, E. B. - Danner, P. - Roy, R. - Stein, P. - Samuelsson, K. - Sleeman, J..Religia i ekonomia. Warszawa:PAX.83-211-0934-9.k09/1.;
3362 1989.Kessler, Hans,(1938-).Sucht den Lebenden nicht bei den Toten :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0300-7.k08-2b.;
3363 1989.Klas Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie na Slovensku..k17-2a.;
3364 1989.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie..k13/2.;
3365 1989.Kleinheyer, Bruno.Heil erfahren in Zeichen :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0546-8.k16-2a.;
3366 1989.Koch, Kurt,(1950-).Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung.Freiburg, Schweiz:Kanisius-Verlag.3857642777 (brož.);3-85764-277-7.k09-3a.;
3367 1989.Kondratov, Alexander.Legendy o potope. Obzor:Bratislava.80-215-0039-5.k06/3.;
3368 1989.Körner, Reinhard,1951-.Geistlich leben /.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0201-9.k17-2b.;
3369 1989.Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita..k20/4.;
3370 1989.Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita..R1/5.;
3371 1989.Kuballík Josef Prof. Dr..Ježíš.Praha:Česká katolická Charita..k09-3a.;
3372 1989.Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.8321110665;83-211-1066-5.k07/5.;
3373 1989.Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.8321110665;83-211-1066-5.k08-2a.;
3374 1989.Lamy, Agnes.Saint Bernard a l'écoute de l'Esprit. Paris:Médiaspaul.2-7122-0346-1.k04-5b.;
3375 1989.Langkammer, Hugolin((1930- ).).Apokryfy Nowego Testamentu.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.837030026X.k21/4.;
3376 1989.Laux John Fr. M.A..Church history.Rockford, Illinois:Tan Books and Publishers, Inc...k16-5a.;
3377 1989.Läpple, Alfred.Wunder sind Wirklichkeit.Augsburg:Pattloch Verlag.3629005322;3 629 00532 2.k10-3a.;
3378 1989.Lilienthal, Alfred M..Sionismus /.Praha ::Orbis,..R1/2.;
3379 1989.Limbeck, Meinrad,(1934-).Markus Evangelium.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.3-460-15321-0.k11-4a.;
3380 1989.Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a.;
3381 1989.Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a.;
3382 1989.Lurker, Manfred.Slownik obrazów i symboli biblijnych.Poznaň:Pallottinum.8370141196;83-7014-119-6.k22/2.;
3383 1989.Mazur, Z., Bar, J. R..Wierna utajonej milości.:Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych..k04-6a.;
3384 1989.Merklein, Helmut,(1940-1999).Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.3-7462-0427-5.k10-4a.;
3385 1989.Muzikář, Josef.Zápas o novodobý stát v islámském světě : Od mešity k parlamentu.Praha:Academia.80-200-0062-3.k21/8.;
3386 1989.Nassikas, Kostas.Oralité et violence. Paris:L Harmatan.2-7384-0564-9.k02-4a.;
3387 1989.Nečas, Jaroslav.Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-22417-2.k22/8.;
3388 1989.Němec, Jaroslav.Die Verehrung der seligen Agnes von Bohmen und der Prozess ihrer Heiligsprechung.:Osterreichischer Kulturverlag.3-85395-1279.k04-6a.;
3389 1989.neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida..k11/5.;
3390 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..k21/4.;
3391 1989.o. Joachim Roman Bar OFMConv..SWIETY JACEK.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej ..k06-3b.;
3392 1989.O. Sylwester van Veghel OFMCap.Milość Krzyža.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych..k18-2a.;
3393 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.k18/8.;
3394 1989.Pavlowski Tomasz OPO.Przewodnik dla zniecheconych spowiedzia imsza swieta.Poznaň:W drodze..k13-4a.;
3395 1989.Pijoán, José,.Dejiny umenia 5. Tatran:Bratislava.80-222-0002-6.k17-6a.;
3396 1989.Pirouet, Louise..Christianity worldwide, AD 1800 onwards.London ::SPCK,.0281043604 non-net overseas ed.;0281043612 (netedition).k16-5a.;
3397 1989.Pokorný Ladislav, ThDr..Světlo svátostí a času.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství ..k10/5.;
3398 1989.Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita..k10/3.;
3399 1989.Pronzato, Alessandro(1932- )..Rozważania na piasku /.Poznań ::\"W Drodze\",.8385008985.k18-4a.;
3400 1989.Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..80-85128-08-X.k17/2.;
3401 1989.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k18-4b.;
3402 1989.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN..D4/4.;
3403 1989.Sagardoy Antonio OCD.Medytacje biblijne.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych..k18-3a.;
3404 1989.Sales de St. Francis.Introduction to the devout life.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Image Books Doubleday..k18-4b.;
3405 1989.Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.8370330088.k17/7.;
3406 1989.Salij, Jacek(1942- )..Tajemnica Emmanuela dzisiaj /.Poznań ::\"W Drodze\",.8370330088.k09/4.;
3407 1989.Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..k14/5.;
3408 1989.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Charismatische Heilige. Stein am Rhein:Christiana - Verlag.3-7171-0921-9.k04-4a.;
3409 1989.Schenker Adrian.Gegrusst seist Du, Maria.Freiburg:Kanisius Verlag..k18-3b.;
3410 1989.Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k13/2.;
3411 1989.Schreiter Robert J..Con Acqua e Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3412 1989.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.80-7021-010-9.k21/4.;
3413 1989.Skrzydlewski, Władysław Bernard((1925-2004).).Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.8385032576.k13-4a.;
3414 1989.Smith Russell E..Critical Issues in contemporary health care.Washington:Pope John Center..k14-6b.;
3415 1989.Speyr, Adrienne von.Trzy kobiety i Pan. Lumina.Poznaň:W drodze.8385008861; 83-85008-86-1.k09/4.;
3416 1989.Srholec, Anton.Experiment lásky.[S.l.:s.n.]..D5/6.;
3417 1989.Stanislav Sousedík ; vybr., z lat. orig. přel. S.Sousedík ; odp.red. B.Daněk ; text J.Scot..Jan Duns Scotus : Doctor subtilis a jeho čeští žáci.Praha:Vyšehrad..k01/5.;
3418 1989.Stryczek, Norbert.Meine grossen Freunde.:St. Benno - Verlag Leipzig.3-7462-0511-5.k04-4a.;
3419 1989.Suchodolski, Maria.Poland Nation and Art.Warsaw:Arkady.8321335322;83-213-3532-2.k08-1b.;
3420 1989.Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita..k04-6a.;
3421 1989.Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Psychológia - etika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-49-7.P3/1.;
3422 1989.Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k26/7.;
3423 1989.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietá popolare I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3424 1989.Triacca Achille M..Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietá popolare II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3425 1989.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia I.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3426 1989.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3427 1989.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3428 1989.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
3429 1989.Veselý Jiří Maria, OP.Most a cesta domu.Roma:PUST-Angelicum..k26/8.;
3430 1989.Veselý Jiří Maria, OP.Most a cesta domu.Roma:PUST-Angelicum..R1/8.;
3431 1989.Vilikovská Júlia - Vilikovský Pavel.Slovensko-anglický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
3432 1989.Vilikovská Júlia - Vilikovský Pavel.Slovensko-anglický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..k15-4c.;
3433 1989.Višňovský Mikuláš ThDr..Malý teologický lexikon.Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo..k07/2.;
3434 1989.Vohryzka-Konopa F. J..Venkov v temnu.Highland Park USA, Munchen:Mezinárodní rolnická unie..k26/1.;
3435 1989.Walter Kasper.O víře.neznámy:Samizdat..R1/3.;
3436 1989.Weissmahr, Béla.Gottesfrage and Vernunft.:St. Benno - Verlag Leipzig..k03-6a.;
3437 1989.Whitehead, Alfred North.Veda a moderný svet : Súčasná nemarxistická filozofia.Bratislava:Pravda..k01/4.;
3438 1989.Woods Richard, OP.Christian Spirituality.Texas:Christian Classics..k18-2b.;
3439 1989.Zdziarstek, Roman Stanisław..Chrystianologia św[iętego] Pawła..Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.8385017364.k07/3.;
3440 1989.Zdziarstek, Roman Stanisław..Chrystianologia św[iętego] Pawła..Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.8385017364.NR1/5.;
3441 1989...Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.0935372261.k14-6b.;
3442 1989...Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.0935372261.k14-6b.;
3443 1989...The Collegeville Bible commentary :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.0814614841.k09-5b.;
3444 1989...Von der Sprengkraft der Mystik :.Innsbruck ::Tyrolia,.3702217266.k18-2b.;
3445 1989..Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.).The life of Christ :.New York ::C. Scribner,.0870995499 :;0684191423 (Scribner).k08-1b.;
3446 1989..Nichols, Aidan..Yves Congar.Wilton, CT ::Morehouse-Barlow,.0225665379;0225665697; 0819214884; 0819214876;0819214884; 0819214876.k06-4b.;
3447 1989..Schutz, Klaus-Volker..Gruppenarbeit in der Kirche :.Mainz ::Matthias-Grunewald-Verlag,.3786713227.k13-4a.;
3448 199.Zimbardo, Philip G..Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět.:.80-86181-80-4.k04/6.;
3449 1990..Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.80-08-01121-1.k15-4c.;
3450 1990..Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.3-438-05218-0.k11-6b.;
3451 1990..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Nagykorúság Krisztusban v Budapesti..D5/6.;
3452 1990..Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.3-7462-0578-6.k14-4b.;
3453 1990..History of Israel :.London ::SPCK,.0-281-04472-4.k11-4a.;
3454 1990..Israelite and Judaen history.London ::SCM,.0-334-02435-8.k10-5a.;
3455 1990..Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.80-85128-76-4.k10/3.;
3456 1990..Listy rodičom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Obzor.80-215-0116-6.k11/5.;
3457 1990..Matka cirkvi, Blahoslavená Panna Mária.Bratislava ::Vesna,.80-85128-14-4 :.R1/4.;
3458 1990..Modlitby, meditácie a spevy sveta /.Bratislava ::DAAR,.80-85218-01-1.R1/1.;
3459 1990..Morálna obroda spoločnosti.:Vydavateľstvo tlačovej agentúry Novosti..k03-4b.;
3460 1990..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad..k09-4b.;
3461 1990..Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad..k09-4a.;
3462 1990..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-25-8.k13-1b.;
3463 1990..Preklad nového sveta Svätých písiem.New York:Watchtower bible and tract society ..k07/2.;
3464 1990..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-85198-55-X.k15-2c.;
3465 1990..Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-85198-55-X.k15-2c.;
3466 1990..Sibyla - proroctvo kráľovnej zo Sáby.Košice:NABAC.80-900487-0-6.k06/6.;
3467 1990..Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.0919865585;0-919865-58-5.k26/8.;
3468 1990..Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:..k16/2.;
3469 1990.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.80-217-0193-5.k14/7.;
3470 1990.Amos Komenský, Jan.Ako dômyselne používať knihy,hlavný nástroj vzdelávania.:Slov.pedag.nakl.80-08-01127-0.D8/5.;
3471 1990.Ansaldi Mario.Il Sangue di Cristo in S. Alberto Magno.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3472 1990.Anselm z Canterbury.Fides quaerens intellectum : Proslogion.O pravdě.O svobodě rozhodování. Praha:Kalich.80-7017-156-1.k01/6.;
3473 1990.Bacon, Francis.Nové organon. Praha:Svoboda.80-205-0107-X.k01/7.;
3474 1990.Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.80-900087-6-3.k09/3.;
3475 1990.Barbarič Slavko fra.Modli se srdcem!.Medugorje:RKT Župni ured..k11/4.;
3476 1990.Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.80-7021-032-X.k06/2.;
3477 1990.Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.80-221-0092-7.R1/2.;
3478 1990.Breig, Maximilian.Ratschläge und Gedanken :.Leutesdorf ::Johannes-Verlag,.3-7794-1161-X.k17-5b.;
3479 1990.Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).k09-3a.;
3480 1990.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.80-85264-01-3.D8/6.;
3481 1990.Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený..k11/2.;
3482 1990.Caratan, S. M. Alojzja.Sestra Luka.:Provincijalat Kćeri Božje ljubavi..k13/4.;
3483 1990.Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirodzeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život..k14-6b.;
3484 1990.Collins Cobuild.Students dictionary.London:HarperCollinsPublischer..k22/8.;
3485 1990.Combes André.Gott spricht.Jestetten:Miriam Verlag..k17-4b.;
3486 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.k10/4.;
3487 1990.Cura Secretariatus Consílii.Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae.Gallen:Conferentiarum Episcopalium Europae..k13-5a.;
3488 1990.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .80-85139-00-0.k16-4b.;
3489 1990.Čerňak, Jefim Borisovič.Tajné spoločnosti. Bratislava:Pravda.80-218-0061-5.k06/6.;
3490 1990.Činčura, Juraj.Hlavné mestá európskych štátov.Bratislava:Mladé leta.80-06-00206-1.D4/4.;
3491 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.k12/2.;
3492 1990.Daalen David H. van.A guide to Galatians.London:SPCK..k11-4a.;
3493 1990.Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.0-564-07872-7.k16-4c.;
3494 1990.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.80-85265-00-1.k07/8.;
3495 1990.Dráb Pavol.Vstanem a pôjdem k Otcovi.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad..k09-4a.;
3496 1990.Dufour Xavier Léon.Slovník biblickej teológie.Zagreb:Krščanska sadašnjost..R1/1.;
3497 1990.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.80-05-00720-5.k26/1.;
3498 1990.Erdély, Evžen.Baťa,švec,který dobyl svět.Bratislava:Corinex.80-85199-01-7.k15/8.;
3499 1990.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.80-7126-000-2.k12/2.;
3500 1990.Evely Louis.Otče náš.Košice:Slovo, a. s...K16/7.;
3501 1990.Fándly, Juraj.Priateľské porozumenie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha ..k16/2.;
3502 1990.Fenz Augustinus Kurt.Ich sinne nach.Heiligenkreuz :Ergänzungstexte zur "Vollkommenen Hingabe"..k17-1b.;
3503 1990.Ferko, Milan.Velkomoravské záhady.Bratislava:Tatran.80-222-0195-2.k27/3.;
3504 1990.Feuchtinger Elisabeth.Bluhe wo Er dich gesät ....Wien:Mediatrix-Verlag..k17-4a.;
3505 1990.Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.80-205-0118-5.k01-4a.;
3506 1990.Flossmann Karel.První čtení.Praha:ČKCH..k11/7.;
3507 1990.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-2a.;
3508 1990.Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.K10/3.;
3509 1990.Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.K10/3.;
3510 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.K10/3.;
3511 1990.Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-14-2.K10/3.;
3512 1990.Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství..k14/7.;
3513 1990.Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.80-215-0076-X.k15/8.;
3514 1990.Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.80-85128-48-9.k08/6.;
3515 1990.Galluzzi Domenico M..Una lingua antica per gli uomini moderni.Siena:Cantagalli..k16-4c.;
3516 1990.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.80-218-0038-0.R1/1.;
3517 1990.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.80-218-0038-0.K22/2.;
3518 1990.Grün, Anselm,1945-.Eucharistie und Selbstwerdung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-423-1.k17-3b.;
3519 1990.Grün, Anselm,1945-.Gebet als Begegnung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-405-3.k17-3b.;
3520 1990.Gründlerová, Viera.Francúzsko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00785-0.k22/8.;
3521 1990.Gstrein Heinz.Engelwerk oder Teufelsmacht.Mattersburg - Bad Sauerbrunn:Edition Tau..k08-3a.;
3522 1990.Guardini, Romano.Vom Sinn der Schwermut.[Leipzig]:Benno.3746204909 (kart.).k17-3a.;
3523 1990.Gülden, Josef.In den Tagen des Alters. Gebet und Leben. (V dňoch staroby. Modlitba a život.).Leipzig:St. Benno_Verlag GmbH Leipzig.3746204887;3-7462-0488-7.k17-3b.;
3524 1990.Gunthor Anselm.Morálna teológia II/a Špeciálna morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k05/1.;
3525 1990.Gustavo Gutiérrez.GOTT ODER DAS GOLD.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau..k06-3b.;
3526 1990.Hargreaves, John,1911-2008.A guide to Acts.London ::SPCK,.0281043671.k14-2b.;
3527 1990.Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-001-9.R1/8.;
3528 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-004-1.k17/7.;
3529 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.80-05-00773-6.R1/8.;
3530 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.80-05-00773-6.k09/2.;
3531 1990.Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.k26/7.;
3532 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.K16/2.;
3533 1990.Hnilica,Ján.Svätí Cyril a Metod Horliví hlásatelia Božieho slova averní pastieri Cirkvi..Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.R1/3.;
3534 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.80-7113-027-3.k07/3.;
3535 1990.Hořec, Jaromír.Proč nejsem komunistou : Odpovědi J.Čapka,K.Čapka,J.Herbena,J.Kallaba,J.Kopty, J.Kříženeckého,F.Langra a F.Peroutky.Praha:Lidové noviny.80-7106-006-2.k16-4b.;
3536 1990.Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.80-222-0211-8.k25/3.;
3537 1990.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-00-7.k07/4.;
3538 1990.Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.80-7021-043-5.k05/3.;
3539 1990.Chittister Joan, OSB.Jobś Daughters.New York/Mahwah:Paulist Press..k17-3a.;
3540 1990.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
3541 1990.Introvigne, Massimo.Il Capello del Mago. Milano:Sugarco edizioni.88-7198-021-2.k01-6a.;
3542 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.k14/5.;
3543 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.k19/4.;
3544 1990.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-6b.;
3545 1990.Ján Pavol II..Przeslanie ojca Swietego Jana Pawla II z okazji 50 rocznicy zakonczenia w Europie II.wojny swiatowej.Watykan:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
3546 1990.Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.k10/5.;
3547 1990.Jiří Mária Veselý.O přátelství s jitřenkou.:Rím..R1/8.;
3548 1990.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.80-7126-002-9.k08/4.;
3549 1990.José, Pijoan.Dejiny umenia, 7.zv..:Tatran.80-222-0122-7.k17-6a.;
3550 1990.José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.80-222-0123-5.k17-6a.;
3551 1990.Josh, Mac Dowell.Viac ako tesár.:Advent.80-85002-22-1.k09/2.;
3552 1990.Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.80-06-00276-2.k04-3a.;
3553 1990.Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.80-06-00276-2.k16/2.;
3554 1990.Kadlec Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby Husitské.Praha:Zvon, české katolické nakladatelství..k25/6.;
3555 1990.Kasper, Walter.O víře.Brno:Cesta.80-900087-0-4.k21/5.;
3556 1990.Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..A myśmy się spodziewali ... /.Poznań ::\"W Drodze\",.8370331289.k17-2b.;
3557 1990.Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..80-08-01039-8.k15-4c.;
3558 1990.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.0-919865-54-2.k13/7.;
3559 1990.Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.80-222-0089-1.k06/4.;
3560 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1/3.;
3561 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k19/4.;
3562 1990.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.80-7114-005-8.k26/7.;
3563 1990.Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.k26/7.;
3564 1990.Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.k16-3c.;
3565 1990.Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6.k26/7.;
3566 1990.Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.80-7114-007-4.k26/7.;
3567 1990.Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:Lúč.80-7114-013-9.k26/7.;
3568 1990.Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.80-85291-01-0.D8/7.;
3569 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.80-900123-1-0.k26/6.;
3570 1990.Kratochvil, Antonín, 1924-2004 - autor.Žaluji. |n.:Praha :.80-900123-2-9.k26/6.;
3571 1990.Kremer, Jacob,(1924-).Die Zukunft der Toten :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0472-0.k10-5a.;
3572 1990.Křikavová, Adéla.Islám,ideál a skutečnost.Praha:Panorama.80-7038-012-8.k21/8.;
3573 1990.Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.80-85128-70-5.k8/5.;
3574 1990.Kružliak Imrich Dr. a Okáľ Ján.Svedectvo jednej generácie.Cambridge, Ontario:Dobrá kniha..k26/4.;
3575 1990.Kubík Wladyslaw Ks.,, SJ.Zarys dydaktyki katechetycznej.Kraków:Filozoficzny towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej..k14-3a.;
3576 1990.Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.3492103642;3-492-10364-2.k08-2a.;
3577 1990.Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.3492103642;3-492-10364-2.R1/3.;
3578 1990.Küng, Hans,(1928-).Die Hoffnung bewahren :.Zürich ::Benziger Verlag,.3545240762.k08-2b.;
3579 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.k14/7.;
3580 1990.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1/4.;
3581 1990.Lacouture, Jean,(1921-).De Gaulle :.New York (New York) ::W.W. Norton,.0-393-02699-X.k12-4a.;
3582 1990.Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.80-7021-054-0.k05/2.;
3583 1990.Lawrence.Praxe provádění přítomnosti Boží od bratra Lawrence.:Praha : Unitaria.80-900305-0-5.k10/4.;
3584 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.k17/8.;
3585 1990.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.80-85128-74-8.k07/3.;
3586 1990.Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.80-85128-74-8.k09-4b.;
3587 1990.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.80-900411-4-0.k17/7.;
3588 1990.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.80-7021-049-4.k14/7.;
3589 1990.Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.k12/2.;
3590 1990.Marcelli, Miroslav.Znovuobjavenie času c Miroslav Marcelli ; Dušan Leščinský.Bratislava:Smena.80-221-0049-8.k02/7.;
3591 1990.Marchioro Cesarino.Le Chiese Goitesi.Mantova:Ministero per i beni culturali e Ambientali..k12-1b.;
3592 1990.Maříková, Mária.Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 : 4.časť..Bratislava:Slovenské pedagogické nakl..80-08-01418-0.k15-4c.;
3593 1990.Mellibruda, Jerzy.Ja-ty-my : Možnosti psychológie zlepšovať medziľudské vztahy.Bratislava:Smena.80-221-0052-8.D4/7.;
3594 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.k17/8.;
3595 1990.Němec Jaroslav Dr..Náš duchovní řádce A. C. Stojan.Roma:Generální postulatura karmelitánu..k18-2b.;
3596 1990.Nigg, Walter.Muž z Assisi. Brno:CESTA.80-900087-5-5.k13/6.;
3597 1990.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH..K12/4.;
3598 1990.Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín..k20/8.;
3599 1990.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.80-217-0141-2.D4/7.;
3600 1990.P. Valerio Ferrua O. P..SANTORALE DOMENICANO.ALBA:Stampato nella Litografia Monastero Suore Domenicane..k05-3a.;
3601 1990.Pachman, Luděk.Boha nelze vyhnat : Od marxismu zpět ke křesťanství.Praha:Vyšehrad.80-7021-050-8.k10/1.;
3602 1990.Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.80-7113-002-8.k17/8.;
3603 1990.Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.80-221-0084-6.k10/1.;
3604 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.80-85220-06-7.k16/8.;
3605 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.80-85220-06-7.R1/8.;
3606 1990.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-222-0247-9.k20/4.;
3607 1990.Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.80-7113-026-5.k13-5a.;
3608 1990.Pavelka Jan.Sedmdesát Danielových sedmiletí.Praha:ČKCH..k21/5.;
3609 1990.Pekař, Josef,1870-1937.O smyslu českých dějin.Praha ::Rozmluvy,.0-946352-70-4.k125/6.;
3610 1990.Peter, Ratkoš.Slovensko v dobe veľkomoravskej.:Východoslovenské vydavateľstvo.80-85174-91-X.k27/3.;
3611 1990.PhDr. Věra Remešová.Ikonografie a atributy svatých.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství..k21/4.;
3612 1990.Platón,.Dialógy. /Zv./ 1.Bratislava:Tatran.80-222-0125-1.k02/2.;
3613 1990.Platón,.Dialógy. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.80-222-0126-X(zv.2.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2.;
3614 1990.Platón,.Dialógy. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.80-222-0127-8(zv.3.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2.;
3615 1990.Podhradský, Ján.Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať toxikomanom c Ján Podhradský, Emil Komárik ; Jozef Michaláč.Bratislava:SPN.80-08-01145-9.D4/4.;
3616 1990.podľa španiel. vydania otca Candida de Dalmases S.J. Ejercicios Espirituales.Svätý Ignác z Loyoly: DUCHOVNÉ CVIČENIA.Kanada:pre Slovenských jezuitov..k05-3b.;
3617 1990.Pokorný Ladislav.Slovo ke dni.Praha:ČKCH..k11/7.;
3618 1990.Pokorný Ladislav.Teologické studie.Praha:ČKCH..k19/7.;
3619 1990.Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita..k10/5.;
3620 1990.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.R1/4.;
3621 1990.Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..R1/5.;
3622 1990.Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..k07/4.;
3623 1990.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Vědecké poznání duše : Provozování jógy v tomto věku.:Bhaktivedanta Book Trust.80-900098-0-8.k01-6a.;
3624 1990.Prado Flores, José H..Jesus ist der Messias /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.3-87868-403-7.k18-3b.;
3625 1990.Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.80-900255-0-1.k05/4.;
3626 1990.Pronzato, Alessandro(1932- )..Niewygodne ewangelie /.Poznań ::\"W Drodze\",.837033072X.k18-4a.;
3627 1990.Puskely, Mária.Szerzetesek.:Zrínyi Nyomda Kiadoja.963027955X; 963-02-7955-X.k18-4b.;
3628 1990.Rahner, Karl.Můj problém.Brno:Cesta.80-900087-2-0.k18/7.;
3629 1990.Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.3-7462-0494-1.k13-5b.;
3630 1990.Raineri Osvaldo.Catalogo dei rotoli protettori etiopici della collezione Sandro Angelini.Roma:Edizioni Pia Unione preziosissimo sangue..k05-6a.;
3631 1990.Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.80-222-0164-2.k26/5.;
3632 1990.Richard, Marsina.Slovenské dejiny.:Matica slovenská.80-7090-239-6.k27/3.;
3633 1990.Rímskokatolícky biskupský úrad.Postavy Starého zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad..k13-6a.;
3634 1990.Rotter, Hans,1932-.Neues Lexikon der Christlichen Moral.Innsbruck ::Tyrolia,.3-7022-1754-1.k14-5b.;
3635 1990.Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.80-85247-00-3.k13/6.;
3636 1990.Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.80-85319-17-9.k13/2.;
3637 1990.Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.80-7113-025-7.K17/5.;
3638 1990.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.80-217-0212-5.k08/7.;
3639 1990.Senčík, Štefan.Rozhovory pútnika.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.0-919865-37-2.k13/7.;
3640 1990.Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.091986550X;0-919865-50-X.k14/7.;
3641 1990.Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph.Výbor z díla.Rané spisy : Rané spisy.Praha:Svoboda.80-205-0132-0.k01/7.;
3642 1990.Schenker Adrian.Stuttgarter Bibel - studien 139.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH..k09-4a.;
3643 1990.Schurmann Heinz.Das Gebet des Herrn.:..k18-2a.;
3644 1990.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.80-900087-3-9.k15/6.;
3645 1990.Slabý Jindřich.Výklad vybraných míst Janova zjevení.Evangelické nakladatelství ENA:Poradní odbor laiku při synodní radě Českobratrské církve evangelické..k07/3.;
3646 1990.Slovenská liturgická komisia.Lekcionár 1.Bratislava:Vesna.80-85128-23-3 (zv. 1.).k15-2c.;
3647 1990.Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.80-85264-00-5.D4/3.;
3648 1990.Starowaieyski, Ks. Marek.Ojcowie kosciola.:.83-85015-83-3.k17/2.;
3649 1990.Steenberghen, Fernando van.Dějiny středověké filozofie.Praha:TRS..R1/7.;
3650 1990.Steenberghen, Fernando van.Dějiny středověké filozofie.Praha:TRS..k02/6.;
3651 1990.Stertenbrink, Rudolf,1937-.Der Himmel öffnet sich auf Erden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-21843-7.k18-3a.;
3652 1990.sv. Alfons z Liguori.Úvahy o řeholním životě .Praha:ŘÁD..K14/1.;
3653 1990.Svatoš P. Ambrož M. O.P..Paní Zdislava.Brno:ZO Elektroniky UD..k06-2b.;
3654 1990.Svatoš P. Ambrož M. O.P..Paní Zdislava.Brno:ZO Elektroniky UD..k06-2b.;
3655 1990.Svencickaja, Irina Sergejevna.Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Bratislava:Spektrum.80-218-0154-9.k21/4.;
3656 1990.Sviták, Ivan.Nesnesitelné břemeno dějin : Novosvětská symfonie : Novosvětská symfonie.Praha:Orbis.80-235-0006-6.k05/2.;
3657 1990.Tändzin, GJAMCCHO, Gedžong.Úvod do buddhismu : 14.dalajlama.Praha:Radost.80-85189-04-6.k06/6.;
3658 1990.Tomáš, Eduard.Tajné nauky Tibetu : Výňatku z tibetských mysterií.Brno:Svatá Mahatma.80-900-199-0-0.k06/6.;
3659 1990.Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.k26/8.;
3660 1990.Ulonska, Reinhold.Duchovné dary v učení a v praxi.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-39-X.k10/3.;
3661 1990.Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.80-7113-000-1.R1/8.;
3662 1990.Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.80-7113-000-1.K26/6.;
3663 1990.Vaško, Václav.Neumlčená : 2.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.80-7113-001-X.K26/6.;
3664 1990.Vaško, Václav.Neumlčená : 2.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.80-7113-001-X.R1/8.;
3665 1990.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.80-7113-005-2.k10/3.;
3666 1990.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.80-217-0228-1.k13-1b.;
3667 1990.Venetz, Hermann-Josef,(1938-).So fing es mit der Kirche an :.Zürich ::Benziger,.3-545-23073-2.k09-3a.;
3668 1990.Venturi G..Le encicliche sociali.Bologna:sussidio didattico Conquiste..k14-4b.;
3669 1990.Veselý Jiří Maria, OP.O přátelství s jitřenkou.Angelicum, Roma:Dominikánská edice Krystal..K26/8.;
3670 1990.Vogtle Anton.Die Dynamik des Anfangs.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH..k18-2b.;
3671 1990.Weidinger, Erich.Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel. (Apokryfy. Utajené knihy Biblie.).Ausburg:Pattloch.3629913199;3-629-91319-9.k10-6b.;
3672 1990.White, Ellen Gould.Myšlenky z hory blahoslavenství : 1.díl. : Z Ježíšova učení.Praha:Církev adventistů.80-85002-05-1.k11/5.;
3673 1990.Wilkerson, David, 1931- - autor.Dýka a kříž.:V Albrechticích u Českého Těšína :.80-7112-000-6.D8/6.;
3674 1990.Winling Raymond.Teologia wspólczesna 1945 - 1980.Kraków:Wydawnictwo Znak..k08/4.;
3675 1990.Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.80-85218-01-1.k06/4.;
3676 1990.Zamarovský, Vojtech.Grécky zázrak.Bratislava:Mladé letá.80-06-00122-7.k15-3c.;
3677 1990.Zlámal Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství..k16/1.;
3678 1990.Zorr, Michael.Das Fischwunder.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.3-7462-0442-9.k04-5a.;
3679 1990.zostavil Ján Maga.Týždenník.:.80-900411-4-0.k17-2a.;
3680 1990.Zycinski, Jozef.Trzy kultury. Poznaň:W drodze.83-7033-184-X.k03/1.;
3681 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.R1/8.;
3682 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.K26/4.;
3683 1990 ?.Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum..k06-3a.;
3684 1990 (?)..Úvod do theologie.Litoměřice:..P3/1.;
3685 1990 (?).C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:CMBF UP..P3/1.;
3686 1990 a 1995.Langer, Jiří, 1894-1943 - autor.Talmud :.:Praha :.80-85809-06-0.k06/5.;
3687 1990-1992..-wie die Träumenden :.Leipzig ::Benno,.3-7462-0611-1.k09-3a.;
3688 1990?..Dr. Jozef Tiso. Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej..k04-4a.;
3689 1990?..Príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Bratislava:G.M.S..80-85750-00-7;80-85750-00-7.D4/5.;
3690 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..k07/4.;
3691 1990?.Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:..k16/1.;
3692 1990?.Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB..k13/4.;
3693 1990?.Sv. Ignác.Spiritualita Sv. Ignáca.:Spoločnosť Ježišova..k09-1b.;
3694 1990?.Svatoš Ambrož.Zdislava z Lemberka.Česká Lípa:ONV a Okresní vlastivědné muzeum..K16/1.;
3695 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint..K19/2.;
3696 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint..k19/2.;
3697 1990?.Torey, R.A..Duch svatý.:..K08/4.;
3698 1990??.brown.duch svaty na turice.:.807141-337-2.k18/7.;
3699 1990??.Chuguryan, Vahram,1974-.100 rokov ticha :.:.978-80-557-0874-4.23/5.;
3700 1990??.Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:..k15/2.;
3701 1990...Human sexuality and personhood :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.0935372288.k14-6b.;
3702 1990..Ashley, Benedict M..The Dominicans.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.0814657230.k06-4b.;
3703 1990..Bokenkotter, Thomas S..A concise history of the Catholic Church.New York ::Image Books,.0385411472.k16-5a.;
3704 1990..Buob, Hans,.Berufen zur Hingabe :.Linz ::Veritas,.3853298540.k15-1a.;
3705 1990/92.Papuli Giovanni.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella..k11-3b.;
3706 1991..Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana..k19/4.;
3707 1991..Buh mezi námi.Praha:Signum unitatis..k11/5.;
3708 1991..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-73-9.k08/3.;
3709 1991..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.3-451-18988-7.k10-6a.;
3710 1991..Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.3-451-18988-7.k10-6a.;
3711 1991..I Dominicani a dan Nicola 1951 - 1991.Bari:Finito di stampare nel novembre 1991 dalla Levante Editori arl in Baro..k04-3a.;
3712 1991..Korán.:Praha :.80-207-0444-2.k21/8.;
3713 1991..Křesťanství a filosofie :.:Praha :.80-900615-1-6.k02/6.;
3714 1991..Křesťanství, kultura a svět :.:Praha :.80-900615-0-8.k05/6.;
3715 1991..Modlitba :.:Ostrava :.80-85236-05-2.k17-1a.;
3716 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20341-4.k08-6b.;
3717 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b.;
3718 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20340-6.k08-6b.;
3719 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20342-2.k08-6b.;
3720 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b.;
3721 1991..Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.3-466-20339-2 (brož.);3-466-20345-7.k08-6b.;
3722 1991..NICOLAUS STUDI STORICI.Bari:Rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunita dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di s. Nic...k06-2b.;
3723 1991..Nové poselství z Prahy.:Trigon.80-85320-08-8.k06/6.;
3724 1991..Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi.Banská Bytrica:Agens.80-900504-0-9.R1/8.;
3725 1991..Podstatné prvky učení církve o řeholním životě, vztahující se na instituty zasvěcené apoštolátu.Plzeň:..SKRIPTA_5.;
3726 1991..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR..D4/2.;
3727 1991..Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.80-85527-01-4.k13/7.;
3728 1991..Úvod do kanonického práva.Olomouc:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK..k19/7.;
3729 1991.Adamec, Vladimír.Kto je kto na Slovensku? (1991).:AVÍZO concept team.80-85226-06-5.k26/8.;
3730 1991.Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-52-5.k09-1a.;
3731 1991.Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.80-900275-4-7.k18-4a.;
3732 1991.Allmen, Jean-Jacques von,(1917-).Biblický slovník.Praha ::Evangelické nakladatelství,.80-7017-180-4 (Kalich : váz.).k22/2.;
3733 1991.American Bible Society.Bible for Todays family.New York:American Bible Society..k10-6a.;
3734 1991.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.80-7131-005-0.k05/4.;
3735 1991.Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.80-7131-005-0.k13-6a.;
3736 1991.Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..80-85319-05-5.D8/5.;
3737 1991.Artúr, Sandany.Nemecko-slovenský slovník.:TOPAS.80-85353-01-6.k15-5c.;
3738 1991.B.Umberto de Romans O. P..LETTERE AI RELIGIOSI.Roma - Italia:Edizioni pro sanctitate..k06-4b.;
3739 1991.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.80-85247-14-3.k120/8.;
3740 1991.Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.80-85528-46-0.k08-4a.;
3741 1991.Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.80-85528-46-0.k12/2.;
3742 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-02-3.k08-1a.;
3743 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.k12/2.;
3744 1991.Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský..k09/3.;
3745 1991.Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Řád L. P...k13-4a.;
3746 1991.Bastiat, Frédéric.Providence and liberty. Michigan:The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty..k01-2a.;
3747 1991.Bauer, J.S..Zen 4.:CAD Press..k01-6a.;
3748 1991.Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.80-85335-09-3.k07/4.;
3749 1991.Beinert, Wolfgang."Katholischer" Fundamentalismus :.Regensburg ::Josef Pustet,.3-7917-1286-1.k08-4b.;
3750 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.8090051014; 80-900510-1-4.k07/3.;
3751 1991.Benoit, Claire-Lise de.Áno, je to pravda!.:CREATIVPRESS v.o.s..80-7131-002-6.k13-6a.;
3752 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.K07/2.;
3753 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.k21/2.;
3754 1991.Bielik, František,1928-.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách :.Bratislava ::DaVel,.80-900931-0-8 .k15-6a.;
3755 1991.Bonhöffer, Dietrich.Na cestě k svobodě : Listy z vězení.Praha:Vyšehrad.80-7021-081-8.k12-5a.;
3756 1991.Borkowski, Ludwik.Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego.83-85291-21-0.k04/7.;
3757 1991.Bosak Pius Czeslaw OP.Slownik-konkordancja osób Nowego Testamentu.Poznaň:W drodze..k08/6.;
3758 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.k14/6.;
3759 1991.Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-14-7 (zv. 1.).k11/7.;
3760 1991.Capra, Fritjof.Wende Zeit im Christentum.Bern, München, Wien:Scherz.3502171068;3-502-17106-8.k08-3b.;
3761 1991.Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k08/4.;
3762 1991.Cipkowski, Peter.Revolution in Eastern Europe :.New York ::Wiley,.0-471-53967-8.k15-3b.;
3763 1991.Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum..k13-5a.;
3764 1991.Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum..k19/4.;
3765 1991.Contegiacomo Luigi.Il culto al Preziosissimo Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3766 1991.Conti Beniamino.Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare Del Bufalo.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
3767 1991.Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01408-3.k22/5.;
3768 1991.Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny..k08/4.;
3769 1991.Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád..D8/7.;
3770 1991.Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.80-85397-02-1.K06/6.;
3771 1991.Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.80-85443-03-1.k12/2.;
3772 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.R1/1.;
3773 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.K21/1.;
3774 1991.Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-12-0.k16/1.;
3775 1991.Distante Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.Bari:Dominikáni..k04-5a.;
3776 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.k14/7.;
3777 1991.Dr. Karol Murín.Spomienky a svedectvo.Trenčín:Priatelia prezidenta Tisu v cudzine a na Slovensku.80-900537-0-X.k04-3a.;
3778 1991.Drgonec, Jan.Právne kultury Ázie a Afriky.:Veda.80-224-0227-3.k07/2.;
3779 1991.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.80-85247-02-X.K11/2.;
3780 1991.Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF..R1/1.;
3781 1991.Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF..k22/2.;
3782 1991.Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.80-7021-062-1.k16/1.;
3783 1991.Eggensperger, Thomas,(1963-).Bartolomé de las Casas :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.3-7867-1547-5.k06-4b.;
3784 1991.Ekumenická skupina pre překlad Nového zákona.Nový zákon s výkladovými poznámkami.Praha:Česká biblická společnosť v Evangelickém nakladatelství..k08/6.;
3785 1991.Emil, Horák.Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00001-5.k22/8.;
3786 1991.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.80-7114-040-6.k14/5.;
3787 1991.Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.80-7118-016-5.k21/3.;
3788 1991.Feldmann Christian.Sny začínají žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis..K15/8.;
3789 1991.Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis..k14/6.;
3790 1991.Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis..k14/4.;
3791 1991.Ferfecki Stanislav.Byl jsem svědkem Jehovovým.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu..k16-3c.;
3792 1991.Fischer-Wollpert Rudolf.Die alternative Lebensform.Freiburg:Kanisius Verlag..k17-4a.;
3793 1991.fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-2a.;
3794 1991.Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.K10/3.;
3795 1991.Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.K10/3.;
3796 1991.Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.K10/3.;
3797 1991.Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-18-5.k10/3.;
3798 1991.Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-23-1.K10/3.;
3799 1991.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-17-7.K10/3.;
3800 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.k14/2.;
3801 1991.Foucault, Michel.Za zrkadlom moderny. Bratislava:Archa.80-7115-025-8.k03/3.;
3802 1991.Franek, Jaroslav.Judaizmus.Bratislava:ARCHA.80-7115-028-2.k04/2.;
3803 1991.Friedrich, Nietzsche.Ranní červánky.:Pražská imaginace.80-7110-059-5.D4/5.;
3804 1991.Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.80-7130-005-5.D4/4.;
3805 1991.Fuchs, Jiří.Cesta k důkazu Boží existence. Olomouc:TRS..k03/2.;
3806 1991.Gábriš, Karol,1919-1998.Ježišove podobenstvá..Bratislava ::Univerzita Komenského,.80-223-0442-5.SKRIPTA_2.;
3807 1991.Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
3808 1991.Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
3809 1991.Georges, P..Spiritualita Karmelu /.Praha ::Zvon,.80-7113-033-8 (brož.) :.K13/4.;
3810 1991.Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.80-900355-4-7.k10/3.;
3811 1991.Groer Card. Hans Hermann.Vor dem Herz-Jesu-Bild.Salterrae:Maria Roggendorf..k17-3a.;
3812 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.K12/2.;
3813 1991.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.80-7113-038-9.k17/1.;
3814 1991.Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k05/1.;
3815 1991.Habáň Metoděj PhDr., OP.Přirozená etika.Praha:TRS..k14-5b.;
3816 1991.Halas, František X..Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Brno:Petrov.80-85247-16-X.k07/1.;
3817 1991.Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.80-85319-07-01.k13/5.;
3818 1991.Hargreaves John.A guide to philippians.London:SPCK..k11-4a.;
3819 1991.Haring, Bernhard.Meine Erfahrung mit der Kirche.Freiburg/Brsg. u.a.:Herder.3451216205.k12-5a.;
3820 1991.Henri-Charles CHERY, o. p..SAINTS ET BIENHEUREUX DE LA FAMILLE DOMINICAINE.Lyon :Fraternité dominicaine Lacordaire..k05-4a.;
3821 1991.Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.80-85485-00-1.R1/8.;
3822 1991.Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.80-85485-00-1.K26/5.;
3823 1991.Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.80-900138-4-8.k11/2.;
3824 1991.Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.80-85319-14-4.k16/1.;
3825 1991.Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta.:Praha : Vyšehrad.80-7021-099-0.K20/4.;
3826 1991.Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta /.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-099-0 :.R1/5.;
3827 1991.Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený..k09/1.;
3828 1991.Höppnerová, Věra.Německy za tři měsíce : Kurs pro samouky.Praha:Horizont.80-7012-050-9.k15-3c.;
3829 1991.Howell A. E. W. F..Ohně v Namugongu.Praha:Nakladatelství Řád..k15/4.;
3830 1991.Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství..k13-4b.;
3831 1991.Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství..k11/7.;
3832 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).k17/7.;
3833 1991.Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.80-900746-1-8.k17/7.;
3834 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.k11/5.;
3835 1991.Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01577-2.R1/8.;
3836 1991.Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01577-2.k22/4.;
3837 1991.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.80-7095-004-8.k12-1b.;
3838 1991.Christian Feldmann.Tiší buřiči Boží.Vrchoviny 69 , Nové Město n. Met.:Signum unitatis..k04-3a.;
3839 1991.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.80-7094-263-0.k20/4.;
3840 1991.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Rím:Instituto storico domenicano..k05-2a.;
3841 1991.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
3842 1991.Introductions de Thoddée MATURA, traduction de Jean-Francois GODET.Claire et Francois d´Assise ÉCRITS.Paris:Les éditions du cerf..k04-1b.;
3843 1991.Ivančič, profesor.Zustaňte ve mně, a já ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/..k17-2b.;
3844 1991.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:..k16/7.;
3845 1991.Jacob Marcel.Páter Petr.Nové Město n. Metují:Signum unitatis v spolupráci s agenturou TMG..k15/2.;
3846 1991.Jan Chlumský.Vzory křesťanského živ ota.Třebič:nakladatelství ARCA JIMFA..k14/4.;
3847 1991.Jan Pavel1920-2005.Osoba i miłość.Lublin ::Daimonion,.83-900135-9-2.k14-4b.;
3848 1991.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.80-7142-004-2;80-7142-004-2.R1/3.;
3849 1991.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.80-7113-007-9.k19/4.;
3850 1991.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.80-7113-007-9.k13-5a.;
3851 1991.Ján Pavol II..Redemptor missio.Bratislava:Pápežské misijné diela..k13-5a.;
3852 1991.Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.k10/3.;
3853 1991.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.80-85198-48-7.K10/3.;
3854 1991.Jandourek Ján P..O víře trochu jinak.Nové Město n. Met.:Signum unitatis..k09/1.;
3855 1991.Janešová, Jarmila,1924-.Italština pro samouky.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.80-04-22882-8.k15-5c.;
3856 1991.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS..k02/6.;
3857 1991.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS..k02/6.;
3858 1991.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS..k02/6.;
3859 1991.Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS..k02/6.;
3860 1991.Johne, Karin.Dein Wort wird mich verwandeln :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22420-8.k17-2b.;
3861 1991.Johnson, Paul.Dějiny 20.století.Praha:Rozmluvy.80-85336-07-3.k24/1.;
3862 1991.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.80-85247-13-5.k19/6.;
3863 1991.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.80-85247-13-5.R1/3.;
3864 1991.Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.80-7113-003-6.k26/6.;
3865 1991.Kalista, Zdeněk,(1900-1982).Blahoslavená Zdislava z Lemberka.Praha:ZVON.8071130427;80-7113-042-7.k16/1.;
3866 1991.Kandler Max.Dimense katolictví.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice..k09/3.;
3867 1991.Kantůrková, Eva.Jan Hus :.Praha ::Melantrich,.80-7023-77-0.k25/6.;
3868 1991.Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.80-85193-12-4.R1/8.;
3869 1991.Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.80-85193-12-4.k26/4.;
3870 1991.Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.K09/1.;
3871 1991.Kenneth Ring.Čelem k věčnosti.Nové Město n. Met.:Signum unitatis..k11/6.;
3872 1991.Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.80-7113-044-3.k15/2.;
3873 1991.Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis..k09-1a.;
3874 1991.Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis..k11/7.;
3875 1991.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.80-900548-0-3.k13-6a.;
3876 1991.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.80-900548-0-3.k16/2.;
3877 1991.Kogler Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes.Linz:Eigenverlag..k09-4b.;
3878 1991.Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád..k14-5a.;
3879 1991.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat..k11/5.;
3880 1991.Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.k16/1.;
3881 1991.Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.k26/7.;
3882 1991.Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.k26/7.;
3883 1991.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.80-7114-038-4.k16/8.;
3884 1991.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.80-7114-038-4.k13-4a.;
3885 1991.Kováč, Dušan.Muži Deklarácie c Dušan Kováč ; Marián Hronský, Natália Krajčovičová, Miroslav Kropilák, Ľubomír Lipták, Anna Magdolenová, Milan Podrimavský, Vladimír Zuberec, Robert Brož.Martin:Osveta.80-217-0289-3.k26/5.;
3886 1991.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.80-7120-002-6.k14-2b.;
3887 1991.Krasnovský, Blažej.Boh oslovil politikov.. a.s.:Košice.80-85291-03-7.k10/1.;
3888 1991.Kratochvíl, Zdeněk.Prolínání světů. Praha:Herrmann a synové..k02/6.;
3889 1991.ks. Henryk Pietras SJ.By nie milczec o Bogu.:Krakow..k17/2.;
3890 1991.Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.80-7122-001-9.R1/6.;
3891 1991.Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.80-7122-001-9.k08/2.;
3892 1991.Kučera, Matúš.Slovensko v dobách stredovekých.Bratislava:Mladé leta.80-06-00313-0.k27/3.;
3893 1991.Kundrát Ján.Od kolísky po šibenicu.:Agentúra SNJ..k16-4b.;
3894 1991.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.80-900397-6-6.R1/8.;
3895 1991.Kuniak, Juraj,(1955-).Pán Černovský rozpráva o historii Slovákov a Andreji Hlinkovi.Banská Bystrica ::Agens,.80-900504-0-9.k16/2.;
3896 1991.Lacika, Ivan.Putovanie za Máriou :.Bratislava ::Q 111,.80-85401-02-9.K12/2.;
3897 1991.Lacko M..Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..K16/2.;
3898 1991.Laco, Zrubec.Osobnosti našej minulosti.:Slov.pedag.nakl.80-08-01569-1.k27/3.;
3899 1991.Lacourt Jacques.Odvaha k víře.Praha:Portál - katolické nakladatelství..R1/1.;
3900 1991.Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.80-224-0370-9.k16-4b.;
3901 1991.Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.80-224-0370-9.k26/4.;
3902 1991.Langkammer, Hugolin((1930- ).).Metodologia Nowego Testamentu.Opole ::Wydaw. Św[iętego] Krzyża,.8385025332.k10-4b.;
3903 1991.Lazecký František.Vladaři.Praha:Nakladatelství Řád..k25/6.;
3904 1991.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.80-7114-088-0.k11/2.;
3905 1991.Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-62-3.k17/5.;
3906 1991.Lohrum, Meinolf,(1935-).Albert der Große :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.3-7867-1586-6.k06-4b.;
3907 1991.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.80-85487-01-2.k11/4.;
3908 1991.Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.80-85163-88-8.k10-1b.;
3909 1991.Mannheim, Karl.Ideologie a utopie : Přednášky a eseje.Bratislava:Archa.80-7115-022-3.k04/2.;
3910 1991.Mária, Maříková.Angličtina I.:Slov.pedag.nakl..80-08-01719-8.k15-4c.;
3911 1991.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
3912 1991.Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice..R1/6.;
3913 1991.Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice..K2/4.;
3914 1991.Mešťančík Ján, zostavili: Kirschbaum Jozef Dr. a Fuga František Mons..Andrej Hlinka v slove a obraze.Toronto/Ružomberok:Zahraničná Matica Slovenská..k16/2.;
3915 1991.Michal, Suchý.Malá antológia z diel filozofov I.:Slov.pedag.nakl..80-08-00487-8.k01/2.;
3916 1991.Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).k13-1b.;
3917 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7115-016-9.k26/4.;
3918 1991.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.80-85527-00-6.R1/4.;
3919 1991.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.80-85527-00-6.k12/2.;
3920 1991.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-900537-0-X.k26/4.;
3921 1991.Němec Jaroslav, univ. prof. PhDr..Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa 1. díl.Olomouc:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..k09/3.;
3922 1991.Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc..K09/3.;
3923 1991.Neugebauer Richard.Legenda o paní Zdislavě.Ždár nad Sázavou:Rímskokatolický farní úřad ..k06-2b.;
3924 1991.Niederle Jindřich, Niederle Václav, Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:Scriptum..k16-4c.;
3925 1991.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.80-7113-040-0.k14-2a.;
3926 1991.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.80-7113-040-0.k14/5.;
3927 1991.Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.80-7072-120-0.K21/4.;
3928 1991.Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Maticse cyrilometodějská..k06-4b.;
3929 1991.Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k06-4b.;
3930 1991.Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.0-919865-68-2.k14/5.;
3931 1991.Ondruš, Rajmund S.J..Blízki Bohu i ľuďom :.Bratislava ::Tatran,.80-222-0277-0.R1/4.;
3932 1991.Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0.R1/4.;
3933 1991.Pala František, prom. fil., redaktor českého vydání.Kniha života pre každého.:Vida..k11-3b.;
3934 1991.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.80-85291-09-6.k14/6.;
3935 1991.Pater Pio.Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě.Praha:Ŕád L. .P...k13-6a.;
3936 1991.Patočka, Jan.Sókratés : Přednášky z antické filosofie.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-25383-0.k02-2a.;
3937 1991.Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.k09/1.;
3938 1991.Pavol, Kvetjo.Anglicko-slovenský frazeologický slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01343-5.k22/8.;
3939 1991.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.80-7113-010-9.k17/8.;
3940 1991.Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-001-2.K07/1.;
3941 1991.Porubčan,Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-003-9.k20/4.;
3942 1991.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.80-900255-2-8.k12/2.;
3943 1991.Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť. 1. časť c Štefan Pružinský.Košice:UPJŠ.80-7097-121-5.k14/3.;
3944 1991.Rahner, Karl,1904-1984.Über die Sakramente der Kirche :.Freiburg ::Hrder,.3-451-08740-5.k18-4b.;
3945 1991.Rašla, Anton.Inkvizícia nezomiera.:Obzor.80-215-0117-0.k19/3.;
3946 1991.Raymond A. Moody.Živo po živote. Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.80-234-0032-0.D4/7.;
3947 1991.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.80-7113-045-1.k22/2.;
3948 1991.Rémond René.Histoire de France Notre siécle.Fayard:Arthéme..k15-6a.;
3949 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.k11/2.;
3950 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.k18-4b.;
3951 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.K20/5.;
3952 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.k13-6a.;
3953 1991.Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.80-05-00890-2.k26/5.;
3954 1991.Rýpar František, Mons. .Sociální nauka církve.Tišnov:Sursum..k20/8.;
3955 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.80-900335-6-3.k07/1.;
3956 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.80-900335-7-1.k07/1.;
3957 1991.Scruton, Roger.Krátke dejiny novovekej filozófie.Dominanty antickej gréckej filozófie : Od Descarta po Wittgensteina.Bratislava:Archa.80-7115-023-1.k02-2a.;
3958 1991.Sesboué Bernard s. j..Jesus - Christ l´unique médiateur * *.Paris:Desclée..k07-4a.;
3959 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.k14/5.;
3960 1991.Schellenberger, Bernardin.Winder den geistlichen Notstand :.Freiburg ::Herder,.3-451-22301-5.k18-3b.;
3961 1991.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon ..K11/2.;
3962 1991.Schneider Michael.Umkehr zum neuen Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder..k18-3b.;
3963 1991.Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.80-85290-01-4.D8/4.;
3964 1991.Sidon, Karol Efraim.Evangelium podle Josefa Flavia.Praha:Mladá fronta.80-204-0072-9.k07/4.;
3965 1991.Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.80-7029-053-6.k17/8.;
3966 1991.Societas internationalis Thomae de Aqvino.III congressvs internationalis de ETHICA et HVIVS TEMPORIS HVMANA CONSORTIONE.Roma:Largp Angelicum..k05-3a.;
3967 1991.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Židovstvo a kresťanská otázka. Sergej Chelemendik press:Bratislava.80-85459-00-0.k03-4a.;
3968 1991.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag, I., II., III. diel.Bratislava:Tatran.80-222-0324-6.k14-2a.;
3969 1991.Sopouch, Jaromír.Rakousko : Průvodce do zahraničí.Praha:Olympia.80-7033-151-8.k18-4a.;
3970 1991.Starowieyski, Marek.Ojcowie kościoła :.Warszawa ::Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,.83-85015-83-3.k04-4b.;
3971 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.k15/6.;
3972 1991.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.80-900806-4-2.k15/6.;
3973 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.k11/4.;
3974 1991.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.80-7113-041-9.k02-2b.;
3975 1991.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.80-7113-041-9.k02-2a.;
3976 1991.Störig, Hans Joachim,1915-2012.Malé dějiny filozofie :.Praha ::Zvon,.80-7113-041-9 :.R1/7.;
3977 1991.Straaten W. van.Slzy Boží.Hradec Králové:Signum unitatis..k13/5.;
3978 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.k14/4.;
3979 1991.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie :.Praha ::Fénix,.80-85245-12-4.k09-3b.;
3980 1991.Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Praha:Fénix.80-85245-12-4.k10/5.;
3981 1991.Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).k15-4c.;
3982 1991.Škoda František Dr..Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:Hnutie kresťanských rodín..k09-1a.;
3983 1991.Škoda František Dr..Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR - Hnutie kresťanských rodín..k14-5a.;
3984 1991.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR..k20/8.;
3985 1991.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.80-900275-1-2.k11/4.;
3986 1991.Šrí Šrímad.Bhagavadgídta taková, jaká je.Praha:The bhaktivedanta book trust.80-900098-1-6.R1/2.;
3987 1991.Štefan Mordel.Patrológia.Spišská Kapitula:Rímskokatolícky cyrilometodejská bohoslovecná fakulta KU..P3/1.;
3988 1991.Štefan, Vragaš.Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov.Bratislava:LUC.80-7114-062-7.k16/2.;
3989 1991.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.80-900807-5-8.k13/7.;
3990 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.k13/7.;
3991 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.k13/7.;
3992 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X.k13/7.;
3993 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.k13/7.;
3994 1991.Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.80-900807-2-3.k13/7.;
3995 1991.Terner, Erich.Dějiny státu Izrael. Pardubice:Kora.80-901092-0-9.k23/5.;
3996 1991.Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.80-207-0231-8.k06/6.;
3997 1991.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.80-85247-21-6.k12/2.;
3998 1991.Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k26/7.;
3999 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.k26/7.;
4000 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.k04-3a.;
4001 1991.Tondra František, Dr., spišský bisku a predseda Biskupskej konferencie ČSFR.Európska biskupská synoda 1991.Rím:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
4002 1991.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS..K19/4.;
4003 1991.Triacca Achille M..Il Mistero del sangue di Cristo e la catechesi.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
4004 1991.Trpin, Erich.Chlieb šťastia :.Bratislava ::Alfa,.80-05-00951-8.k16/8.;
4005 1991.Urban Ján.Tři kapitoly.Brno:Cirkev bratrská..k21/5.;
4006 1991.Urban, Otto.České a slovenské dějiny do roku 1918 : Pomůcka pro výuku dějepisu v SŠ a v 9.roč.ZŠ.Praha:Svoboda.80-205-0193-2.k26/5.;
4007 1991.Utters Matthias páter, OFM.Ranní rozjímání.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis..k16/8.;
4008 1991.Vácval, Anton Mária, SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:..k14/5.;
4009 1991.Vároš, Milan.Posledný let generála Štefánika.Bratislava:Obzor.80-215-0149-9.k26/5.;
4010 1991.Vatikán.Európska b iskupská synoda 1991 Máme byť svedkami Krista, ktorý nás oslobodil..:Vatikán..k13-5a.;
4011 1991.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
4012 1991.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale I.:..k05-6a.;
4013 1991.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale II.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
4014 1991.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nella teologia medievale III.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6a.;
4015 1991.Veselý Jiří Maria, OP.Myšlenky a prsten.Řím:Angelicum..k13/2.;
4016 1991.Vetva, Ján.Na detskej vlne :.Trnava ::Kon-Press,.80-85413-09-4.k17/8.;
4017 1991.Vilikovská, Júlia,.Slovensko-anglický slovník c Júlia Vilikovská, Pavel Vilikovský ; Jozef Vachálek.Bratislava:SPN.80-08-01462-8.k15-4c.;
4018 1991.Visarius, M. Hermenegildis.Die Liebe bleibt.:..k04-5a.;
4019 1991.Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.80-900546-1-7.k26/5.;
4020 1991.Vnuk, František,.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.80-85193-11-6.k26/4.;
4021 1991.Vollmann, Herbert.Co stojí za tím.Vomperberg ::Herbert Vollmann,.3-87860-166-2.k03/2.;
4022 1991.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k13-6b.;
4023 1991.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..k11/2.;
4024 1991.Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6.k16/8.;
4025 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.K14/6.;
4026 1991.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.80-85319-04-7.k05/2.;
4027 1991.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.80-85513-00-5.k17/8.;
4028 1991 ianuarius - iu.ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
4029 1991-.Foster, John,1898-.Church history.London ::SPCK,.0281045615 (v. 1).k16-5a.;
4030 1991?.Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.80-85459-02-7.k01-3b.;
4031 1991?.Weissmahr, Béla.Filozofie o Bohu, Teodicea.:..k02-2b.;
4032 1991...The Teaching of Christ :.Huntington, Ind. ::Our Sunday Visitor Pub. Division,.0879738502 .k14-3a.;
4033 1991..Kummer, Regina..Albino Luciani, Papst Johannes Paul I. :.Graz ::Styria,.3-222-12004-8.k12-4b.;
4034 1991..LaFeber, Walter..America, Russia, and the cold war, 1945-1990.New York ::McGraw-Hill,.0-07-557557-4.k15-3b.;
4035 1991..O'Neill, Colman E..Meeting Christ in the sacraments.New York, N.Y. ::Alba House,.0818905980.k10-2a.;
4036 1991..Sellier, Andre..Atlas des peuples d\'Europe centrale.Paris ::La Decouverte,.2707120324.k15-4a.;
4037 1992..Buddha :.Stuttgart ::Stiftung Gralsbotschaft,.3-87860-214-6.k06/4.;
4038 1992..Dialog, vědění, orientace :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.80-85241-15-3.k05/4.;
4039 1992..Gravissimum educationis :.:Praha :.80-85528-06-1.k19/4.;
4040 1992..In Memoriam Rev. mi P. Fr. Vincentii de Couesnongle.:Excerptum ex Analecta O.P., ..k05-3a.;
4041 1992..Internačné formy politickej perzekúcie :.Košice ::LAUS,.80-901175-03.k26/4.;
4042 1992..Kant.Cambridge ::Cambridge University Press,.0-521-36768-9 (pbk.);0-521-36587-2.k03-4b.;
4043 1992..Kongregáciu sestier Najsvätejšej Eucharistie.Bratislava:LÚČ..K14/1.;
4044 1992..La meditazione.Bologna:Edizioni Studio Domenicano..k17-5b.;
4045 1992..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu..K16/1.;
4046 1992..Lumen gentium :.:Praha :.80-85528-07-X.k13-3a.;
4047 1992..Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.80-85527-13-8.k11/4.;
4048 1992..Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.80-7114-072-4.k09/3.;
4049 1992..Odpoveď Láske.Bratislava:LUC.80-7114-053-8.k09-1a.;
4050 1992..Pojem krize v dnešním myšlení :.:Praha :.80-7007-034-X.k03-4a.;
4051 1992..SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE..k06-3b.;
4052 1992..Slávenie svätej omše za účasti detí.Martin:Osveta.80-217-0457-8.k15-2c.;
4053 1992..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900 537-3-4.k26/4.;
4054 1992..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900 537-3-4.k04-3a.;
4055 1992..Slovník biblické kultury.Praha ::Ewa Edition,.80-900175-7-6.k22/2.;
4056 1992..Sväté písmo..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-85198-94-0.K07/2.;
4057 1992..Sväté písmo. Starý zákon 1.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.8085128055; 8085128055 (sub.); 80-85128-05-5; 80-85128-05-5 (sub.).K07/2.;
4058 1992..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.0919865747;0-919865-74-7.k11/3.;
4059 1992..Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.0919865747;0-919865-74-7.k08/3.;
4060 1992..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.0919865763;0-919865-76-3.k08-2a.;
4061 1992..Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.0919865763;0-919865-76-3.k08/3.;
4062 1992..The New Jerome Bible Handbook.Collegeville Minnesota:The Liturgical Press..k09-5b.;
4063 1992..Vzpomínky na Editu Steinovou. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-05-7.k15/6.;
4064 1992..Zborník z 2. sympózia kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-016-6.k19/7.;
4065 1992.Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P...k16/8.;
4066 1992.Anastáz Opasek.Dvanáct zastavení.Praha:Ústav pro soudobé dějiny ČSAV v nakladatelství TORST..k18/8.;
4067 1992.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku..k09/2.;
4068 1992.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku..k13/2.;
4069 1992.Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov, Michalovce:Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi ..k13-4a.;
4070 1992.Aron, Raymond.Esej o svobodách : Zkoumání moderní civilizace. Bratislava:Archa.80-7115-030-4.k03/3.;
4071 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku.:SSV.80-85198-93-2.k04-6a.;
4072 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.k13-1a.;
4073 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.k09-1b.;
4074 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.k15/4.;
4075 1992.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-223-6.k11/6.;
4076 1992.Avenarius, Alexander.Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí.:Veda.80-224-0359-8.k26/5.;
4077 1992.Bacq Ph., Gantoy, Bouvy, Emrny, Haqsuin, Voye,l Hut, Lardinois, Plissart.Sacré Dimanche / Revue internationale de catéchése et de pastorale.Bruxelles :Bureau de dépét..k13-4a.;
4078 1992.Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.80-900410-3-5.k16/2.;
4079 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM..k05/6.;
4080 1992.Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".84-7151-706-X.D4/4.;
4081 1992.Beňo, Ján Augustín, SDB.Druhý vatikánsky koncil 1962-1965.Nitra:Marián Kolník [vyd.].80-900510-4-9;80-900510-4-9.k19/5.;
4082 1992.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Duše Ruska. Brno:Petrov.80-85247-39-9.k01-3b.;
4083 1992.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.Duše Ruska /.Brno ::Petrov,.80-85247-39-9 :.k03/4.;
4084 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.k09-5a.;
4085 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.k09-6b.;
4086 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.k07/2.;
4087 1992.Bierach, Alfred J..Čo prezrádzajú tváre : Ako spoznať človeka na prvý pohľad.Šamorín:Fontana Kiadó.80-900492-4-9.D4/3.;
4088 1992.Bilíková Eva PhDr. .Přehled latinské mluvnice.Brno:MC sdružení..D8/4.;
4089 1992.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.80-85223-15-5.k13-1b.;
4090 1992.Bláha, Inocenc Arnošt.Ethika jako věda : Úvod do dějin a theorie mravnosti.Brno:Atlantis.80-7108-023-3.k05/1.;
4091 1992.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská..k14/6.;
4092 1992.Bottero, Jean.Naissance de Dieu :.Paris ::Gallimard,.2-07-032725-6.k09-4a.;
4093 1992.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..k13-5b.;
4094 1992.Brandsma, Titus,1881-1942.Krása Karmelu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-85527-08-1.k13/7.;
4095 1992.Brantschen, Johannes B..Hoffnung fur Zeit und Ewigkeit :.Freiburg i. Br. [u.a.]:Herder.3451228505 (Pp.).k17-5b.;
4096 1992.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.80-7114-057-0.k18/8.;
4097 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.k20/8.;
4098 1992.Breid Franz.Die Letzten Dinge.Steyr:W. Ennsthaler Verlag..k08-4b.;
4099 1992.Brown, Tom M..Emergentní psychiatrie /.Praha ::Psychoanalytické nakladatelství,..D4/7.;
4100 1992.Bruce, F.F..Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Praha:Návrat.80-85495-05-8.k07/1.;
4101 1992.Bruce, Milne.Skúmanie pravdy.:Návrat.80-85495-10-4.k08/4.;
4102 1992.Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.80-7114-071-6.k14/5.;
4103 1992.Cantalamessa Raniero P., OFM Cap..Duch svatý.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském..k17-4b.;
4104 1992.Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Curia generalitia ad s. Sabina..k06-6a.;
4105 1992.Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina..k05-6b.;
4106 1992.Cioffari Gerardo P., OP.Storia della chiesa di Bari.Bari :Centro Studi Nicolaiani..k15-6b.;
4107 1992.Commissione Editoriale del Catechismo della chiesa cattolicas.Dossier informativo.Rím - Italia:Libreria editrice Vaticana..k06-lb.;
4108 1992.Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:..k06-2a.;
4109 1992.Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:..k06-2a.;
4110 1992.Conti B..Missioni al popolo per la nuova evangelizzazione.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
4111 1992.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.80-7112-012-X.k11/4.;
4112 1992.Cullen, Malachy - autor.Nepokojná srdce :.:Praha :.80-901189-2-5.D5/6.;
4113 1992.Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
4114 1992.Čala Antonín Dr., OP.Základy víry.Olomouc:MCM..k10/1.;
4115 1992.Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.80-224-0388-1.k26/3.;
4116 1992.Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.80-85443-05-8.k09-4b.;
4117 1992.Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.80-85443-05-8.k11/7.;
4118 1992.de Unamuno, Miguel.Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Bratislava:Ars Stigmy.80-85264-41-2.k04/5.;
4119 1992.DECOUVRIR.LE PAYS CATHARE. Vic-en-Bigorre - France:MSM ..k06-3b.;
4120 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.k11/2.;
4121 1992.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-09-1.k11/4.;
4122 1992.Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.D8/7.;
4123 1992.Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.80-85310-11-2.D8/7.;
4124 1992.Dobson John H..A guide to Exodus.London:SPCK..k11-4a.;
4125 1992.Dohmen, Christoph.Biblischer Kanon, warum und wozu? :.Freiburg [u.a.] ::Herder,.3451021374.k08-5b.;
4126 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.80-901316-1-1.k24/4.;
4127 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.80-901316-1-1.R1/7.;
4128 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.80-901316-2-X.R1/7.;
4129 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.80-901316-2-X.k24/4.;
4130 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.80-901316-0-3.R1/7.;
4131 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.80-901316-0-3.k24/4.;
4132 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.80-901316-3-8.R1/7.;
4133 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.80-901316-3-8.k24/4.;
4134 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy (800-1648) : Kniha 5.. Sto let před vestfálským mírem : (800-1648).Klatovy:Amlyn.80-901316-4-6.k24/4.;
4135 1992.Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.80-901111-1-4.k24/1.;
4136 1992.Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.8090101895.R1/1.;
4137 1992.Duka, Dominik.Úvod do písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti.Aegidii.8090101895;80-901018-9-5.K07/1.;
4138 1992.Dylevský, Ivan.Somatológia 2. š.p.:Martin.80-217-0535-3.D4/4.;
4139 1992.Eggensperger, Thomas,(1963-).Frauen und Männer im Dominikanerorden :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.3-7867-1660-9.k06-4b.;
4140 1992.Engliš, Karel.Věčné ideály lidstva. Praha:Vyšehrad.80-7021-113-X.k01-3b.;
4141 1992.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Convento di S. sabina - Aventino..k05-3a.;
4142 1992.Ferko, Vladimír,1925-2002.Martin na čiernom koni.Martin ::Fatrin Books,..D8/6.;
4143 1992.Fink, Eugen.Oáza štěstí. Praha:Mladá fronta.80-204-0224-1.k02/1.;
4144 1992.Flavius, Josephus.Válka židovská : 2.díl. Zkáza Jeruzaléma : Zkáza Jeruzaléma.Praha:Svoboda.80-205-0210-6.k01-4a.;
4145 1992.Floss, Karel.Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého.80-7067-186-6.k05/4.;
4146 1992.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.80-85527-07-3.K12/2.;
4147 1992.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.80-7113-008-7.R1/3.;
4148 1992.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.80-7113-008-7.K19/2.;
4149 1992.Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu.Augsburg:Verlag UCLG..k17-1b.;
4150 1992.Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Gottliche Barmherzigkeit und Liebe.Augsburg:UCLG Betrachtungen..k17-4a.;
4151 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.k12/2.;
4152 1992.Fridrichsen, Anton.Antikrist. Kresťanská nádej budúcnosti. Cesta biblie a cesta k biblii.:Tranoscius.80-7140-008-4.k21/1.;
4153 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.80-7114-055-4.k10/1.;
4154 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.k10/1.;
4155 1992.Fuchs, Jiří.Kritické úvahy I.. Praha:Editio Sti. Aegidii.80-901018-6-0.R1/7.;
4156 1992.Fuzy Imrich Otec, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada.Môj Priateľ.Trnava:Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha..k13-1b.;
4157 1992.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-62-2.k12/2.;
4158 1992.Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.80-901038-2-0.k11/2.;
4159 1992.Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát..k10-1a.;
4160 1992.Georgeot J-M.La structure de saint Marc tome 6.:..k04-1b.;
4161 1992.Georgeot J. M..La Nouvelle Eglise.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4162 1992.Georgeot J. M..La Structure de Saint Marc - tome VI.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4163 1992.Georgeot J. M..Lecture paienne dévangile.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4164 1992.Georgeot J. M..Saint Marc et L´alliance.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4165 1992.Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.80-7114-043-0.k06/4.;
4166 1992.Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.80-7114-017-1.k03/2.;
4167 1992.Golub Ivan.Ich suche Dein Antlitz.Graz, Wien, Koln:Styria..k17-1b.;
4168 1992.Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.80-901189-3-3.k05/2.;
4169 1992.Green, Julien.Brat František.:Serafín.80-85310-15-5.k13/6.;
4170 1992.Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava..k13/4.;
4171 1992.Grulich, Rudolf,(1944-)."O Prag, wir zieh'n in die Weite- :.Augsburg ::Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitenfragen,.3-926038-34-9 .k12-4a.;
4172 1992.Grün, Anselm,1945-.Tiefenpsychologische Schriftauslegung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-447-9.k17-3b.;
4173 1992.Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k08/4.;
4174 1992.Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..k17-3b.;
4175 1992.Guardini, Romano.Konec novověku. Praha:Vyšehrad.80-7021-055-9.k02/1.;
4176 1992.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.80-85527-04-9.k10/5.;
4177 1992.Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.80-85223-12-0.k10/1.;
4178 1992.Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.80-85223-12-0.k17-3b.;
4179 1992.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.80-7114-079-1.k02/7.;
4180 1992.Guitton, Jean.Bůh a věda - k metarealismu. Nové Město n. Metují:Signum unitatis.80-85439-09-3.D4/6.;
4181 1992.Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.80-85247-28-3.k02/7.;
4182 1992.Hadrián, Radváni.Slovenské učené tovarišstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-61-4.k26/3.;
4183 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.8090101879; 80-901018-7-9.k10-1b.;
4184 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.8090101879; 80-901018-7-9.k09-2b.;
4185 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.8090101887; 80-901018-8-7.k09-2b.;
4186 1992.Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.8090125212; 80-901252-1-2.k09-2b.;
4187 1992.Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.80-900615-5-9.k03/5.;
4188 1992.Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.80-7142-000-X.k05/6.;
4189 1992.Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.80-7142-000-X.R1/7.;
4190 1992.Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.80-7153-038-7.k06/7.;
4191 1992.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK..k11-4a.;
4192 1992.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK..k11-4a.;
4193 1992.Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK..k11-4a.;
4194 1992.Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.80-85617-04-8.k27/3.;
4195 1992.Heaney, Stephen.Abortion :.Braintree, Massachusetts ::The Pope John XXIII Center,.0-935372-35-0.k14-6b.;
4196 1992.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Malá logika. Praha:Svoboda.80-205-0153-3.k01/7.;
4197 1992.Heriban Jozef.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1/1.;
4198 1992.Hinson David F..The books of the old Testament.London:SPCK..k11-4a.;
4199 1992.Hlinka, Anton.Ozvena slova 3.:Alfa.80-05-00986-0.k26/7.;
4200 1992.Hlinka, Anton.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.80-900496-5-6.k04/1.;
4201 1992.Hoppe, Vladimír.Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. Praha:NEKLAN.80-900884-3-0.k05/4.;
4202 1992.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.80-7142-008-5.k13/4.;
4203 1992.Chantry, Walter J. - autor.Dnešné evanjelium autentické, či vymyslené?.:Ostrava :.80-85237-38-5.k10/3.;
4204 1992.Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.80-85487-02-0.k11/4.;
4205 1992.Ivan Kamenec.Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).:SAP - Slovak Academic Press.80-85665-00-X.k26/5.;
4206 1992.Ivan, Dylevský.Somatológia 1-diel 1.:Osveta.80-217-0534-5.D4/4.;
4207 1992.Jahn Helmut.50 Zeilen mit Gott.St. Polten - Wien:Verlag Niederosterreichisches Pressehaus..k17-2b.;
4208 1992.Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.80-7114-069-4.k06/6.;
4209 1992.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-68-1.k19/4.;
4210 1992.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.80-7113-053-2.k19/4.;
4211 1992.Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-85527-06-5.K16/7.;
4212 1992.Jean Guitton de l´Académie francaise.PORTRAIT DU PERE LAGRANGE.Paris:chez Robert Laffont..k06-4b.;
4213 1992.Jindřich Fibich ; odp.red. Z.Jonáš..4 FIBICH, Jindřich, 1922- Základy politologie : Učební text pro střední školy.Praha:S & M.80-900096-8-9.k04/5.;
4214 1992.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE.Zagreb:Birotisak - Roso..k06-3b.;
4215 1992.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE 2. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso..k06-3b.;
4216 1992.Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE I. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso..k06-3b.;
4217 1992.Josip Mlinarič OP.SVJEDOCI OBNOVE III. DIO.Zagreb:Roso..k06-3b.;
4218 1992.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.80-7114-049-X.k16/2.;
4219 1992.Jung, Carl Gustav.Analytická psychologie : Její teorie a praxe.Tavistocké přednášky.Praha:Academia.80-200-0418-1.D4/7.;
4220 1992.Jusková Maruša.Hovory duše.kanada:Zahraničná Matica Slovenská..k09-1a.;
4221 1992.Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.80-85264-38-2.D4/2.;
4222 1992.Kafka, Břetislav,1891-1967.Kultúra rozumu a vôle :.Bratislava ::ARS Stigmy,.80-85264-38-2 :.R1/7.;
4223 1992.Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-02-2.k13/7.;
4224 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-91-6.k11/7.;
4225 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-92-4.k11/7.;
4226 1992.Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0310-2.k01/6.;
4227 1992.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.80-85241-25-0.k02/4.;
4228 1992.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.80-05-01091-5.k11/7.;
4229 1992.Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.3-9500079-1-1.k09-4b.;
4230 1992.Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.3-9500079-0-3.k09-4b.;
4231 1992.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.80-85405-02-4.k10/3.;
4232 1992.Konštantín, Čulen.Po Svätoplukovi druhá naša hlava.:Prvá Katolíc.Slov.Jednota.80-83587-01-X.k04-2a.;
4233 1992.Konvent der Dominikaner in Hamburg.PATER MATERNUS EINIGT OP.Hamburg:Konvent der Dominikaner ..k06-3b.;
4234 1992.Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.k26/7.;
4235 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.k16/8.;
4236 1992.Kozel Ján PhDr..Biblická archeologie.Brno:Biskupské gymnázium..k07/1.;
4237 1992.Krapiec, M.A., Kamiński, S., Zdybicka, Z.J., Jaroszyński, P..Wprowadzenie do filozofii.:Redakcja Wydawnictw KATOLICKIEGO Universytetu Lubelskiego.83-228-0256-0.k01/1.;
4238 1992.Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM..k10/5.;
4239 1992.Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM..k13-6a.;
4240 1992.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.80-7113-061-3.k14/5.;
4241 1992.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.80-7113-061-3.k14-2a.;
4242 1992.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00433-9.D4/1.;
4243 1992.Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00433-9.D4/7.;
4244 1992.Ladislav Řezníček ; graf.upr., M.Novák..Cesta velkého mořského hada : Počátky expanze ruského impéria.Praha:Hermes.80-900677-4-3.k25/2.;
4245 1992.Lassahn, Rudolf.Úvod do pedagogiky c Rudolf Lassahn ; Prekl. Peter Ondrejkovič ; Aut. obál. Dušan Kalmančok.Bratislava:SPN.80-08-01827-5.D4/3.;
4246 1992.Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.80-7162-014-9.k13/4.;
4247 1992.Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.80-207-0206-7.k105/6.;
4248 1992.Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.k26/8.;
4249 1992.Lemaire, André.Dějiny hebrejského národa. Praha:Erm.80-901477-6-3.k07/4.;
4250 1992.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.80-85487-08-X.k02-5a.;
4251 1992.Leprince, Daniel.Catéchisme de l`église catholique.Paříž ::Mame,.2-7289-0549-5.k14-3a.;
4252 1992.Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.80-85293-01-3.k02-5a.;
4253 1992.Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.80-85495-06-6.D5/6.;
4254 1992.Lewis, Clive Staples.Poutníkův návrat : Alegorická obhajoba křesťanství,rozumu a romantismu.Ostrava:A-Alef.80-85237-37-7.D5/6.;
4255 1992.Liberda Vladimír.Otec totalitarismu.Opava:OPTYS, s.r.o...k04/5.;
4256 1992.Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-82-7.k16/8.;
4257 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.80-85223-31-7.k11/2.;
4258 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.80-85223-09-0.k11/2.;
4259 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.80-85223-01-5.k14/6.;
4260 1992.Livingstone, Elizabeth A..The concise Oxford dictionary of Christian Church.Oxford ::Oxford University Press,.0-19-283014-7.k16-5a.;
4261 1992.Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.8085487071; 80-85487-07-1.k11/4.;
4262 1992.Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-01-9.k06/5.;
4263 1992.Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.80-85247-33-x.k03/1.;
4264 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.k07/4.;
4265 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.k09/2.;
4266 1992.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
4267 1992.Maříková, Mária.Angličtina 3 pre jazykové školy a kurzy c Mária Maříková ; Miroslav Cipár.Bratislava:SPN.80-08-01744-9.k15-4c.;
4268 1992.Maříková, Mária,.Angličtina 2 pre jazykové školy a kurzy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.80-08-01743-0.k15-4c.;
4269 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.k16/7.;
4270 1992.Matthias, Stubhann.Encyklopedie biblie-diel 2.:Gemini.80-85265-32-X.k07/8.;
4271 1992.Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS.lEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH..k06-5b.;
4272 1992.Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.80-85320-23-1.k06/5.;
4273 1992.Michálek, Jiří.Co je filosofie?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-22-6 (uvedené: 80-85241-19-6).k03/3.;
4274 1992.Mill, John Stuart.Úvahy o vládě ústavní.Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0267-X.k01/7.;
4275 1992.Mindell, Arnold.Telo a sny.:Stimul.80-85697-01-7.D4/2.;
4276 1992.Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.80-7114-047-3.k17/8.;
4277 1992.Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-63-0.k14-4a.;
4278 1992.Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-63-0.k11/2.;
4279 1992.Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Úvod do náboženské pedagogiky.:České Budějovice :.80-7040-052-8.D4/3.;
4280 1992.Navrátil, Jiří.Ve světě taoismu : Lao-c Tao-te-tng.Moudrost mistra Čunga.Sborník.Praha:Avatar.80-901385-0-0.k06/6.;
4281 1992.Neubauer, Zdeněk.Nový Areopág : Řecký odkaz a křesťanství.Radikální skepse.Přírodní vědy a náboženství.Praha:Křesťanská akademie.80-900615-3-2.k03/5.;
4282 1992.Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.80-900190-1-3.k04/5.;
4283 1992.O. P..STATUTI DEL LAICATO DOMENICANO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicao..k06-4b.;
4284 1992.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.80-7158-001-5.k05/1.;
4285 1992.Oravcová, Marianna.Filozofia prirodzeného jazyka.Bratislava:ARCHA.80-7115-044-4.k03/3.;
4286 1992.Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.80-85282-22-4.k08/7.;
4287 1992.Patočka, Jan.Platón.:SPN.80-04-25609-0.k02-2a.;
4288 1992.Patrimoines chriftianifme.Naissance de la méthode critique.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf..k10-4b.;
4289 1992.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .80-900548-4-6; 8090054846.k19/4.;
4290 1992.Peregrin, Jaroslav.Úvod do analytické filosofie. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
4291 1992.Peretra Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladatelstsvo Cor Jesu..k13-3a.;
4292 1992.Petříček, Miroslav jr..Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek. Praha:Herrmann a synové..k02-6b.;
4293 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-10-4.k16/8.;
4294 1992.Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.80-900615-6-7.k03/5.;
4295 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.k17/8.;
4296 1992.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.k13/4.;
4297 1992.Pospíšil, Zdeněk.Marginálie k sociologii umění.:Olomouc : Votobia.80-85619-22-9.k05/6.;
4298 1992.Posvätná kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktórium.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko..k13-1b.;
4299 1992.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.80-900435-2-6.K16/3.;
4300 1992.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Dokonalé otázky,dokonalé odpovede.Praha:Bhaktivedanta B.Trust.91-7149-047-7.R1/2.;
4301 1992.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Šrí Išopanišad : poznání,jež člověka přivádí blíže k Nejvyšší Osobnosti Božství,Kršnovi.b.m.:The Bhaktivedanta Book Trust.91-7149-033-7.R1/2.;
4302 1992.Press, František.Mária...Košice:Nádej.80-900531-1-4.k12/2.;
4303 1992.Press, František,(1932-2004).Na prahu Kristova Království :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-900255-4-4.k12/2.;
4304 1992.Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-900255-5-2 .k19-2b.;
4305 1992.Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-900255-5-2 .K12/2.;
4306 1992.Press, František,(1932-2004).Všude zní Mariin hlas :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-900255-6-0.k12/2.;
4307 1992.Proprium ordinis praedicatorum.R I T U A L E.Romae:Ad Sanctae Sabinae..k05-3a.;
4308 1992.Provincia Santiago de México, provincia deTeutonia.DOMINICOS EN MESOAMÉRICA.MEXICO:..k05-3b.;
4309 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.k11/5.;
4310 1992.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.80-7142-003-4.K16/7.;
4311 1992.Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-103-5.k14/4.;
4312 1992.Rašlová, Katarína 4 zos ; Košč, Marián 4 zos ; Zdravecká, Júlia 4 nob ;.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.80-85595-00-1.D4/3.;
4313 1992.Ravik, Slavomír.Bible dnes a pro nás : Nový zákon.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-25705-4.k07/3.;
4314 1992.Regner Johannes.Was ich Ihnen sagen wollte.Graz:Josef Schneiber - Edition im Verlag Johann Regner..k18-2b.;
4315 1992.Regula benedicti.Die Benediktusregel.Beuron:Beuroner Kunstverlag.3-87071-061-6.k04-2a.;
4316 1992.Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Loretánské světlo.:Praha :.80-7021-083-4.k12/2.;
4317 1992.Rezek, Petr, 1948- - autor.Kosmos a živly :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.80-85241-18-8.k05/4.;
4318 1992.Rienecker, Fritz.Evanielium podľa Matúša.Bratislava ::Creativpress,.8071310085.k09-5a.;
4319 1992.Risso, Paolo.Pier Giorgio Frassati : Bohatý mladík,který řekl ano.Praha:Portál.80-85282-29-1.k14/2.;
4320 1992.Rohr, Richard,(1945-).Das auferstandene Buch :.Freiburg ::Herder,.3-451-22043-1.k10-3b.;
4321 1992.Roth Paul.Die religiose Situation und Religionsgesetzgebung in der UdSSR/GUS 1990/1991.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe..k16-3b.;
4322 1992.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-67-3.k11/2.;
4323 1992.Rozdzeński, Roman.Filozofia poznania.:Wydawnictwo naukowe papieskiej akademii teologicznej w Krakowie.83-85245-26-X.k03-6a.;
4324 1992.Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.80-218-0113-1.k22/1.;
4325 1992.Russell, Bertrand.Problémy filozofie.Bratislava:P and K.80-85725-00-2.k04/7.;
4326 1992.Senčík Štefan, SJ.PierGiorgio Frassati.Trnava:Dobrá kniha..k14/2.;
4327 1992.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.K16/1.;
4328 1992.Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.K16/1.;
4329 1992.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.80-7113-047-8.k21/5.;
4330 1992.Schiller, Friedrich Johann.Výbor z filozofických spisů.Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0269-6.k01/7.;
4331 1992.Schneider Michal.Wege des neuen Lebens.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k18-3b.;
4332 1992.Schneider Reinhold.Der Troster.Hunfelden:Präsenz-Verlag..k18-3b.;
4333 1992.Schreiber, Vratislav.Lidský stres.Praha:Academia.80-200-0458-0.D4/3.;
4334 1992.Silva, José.Ovládanie vedomia Silvovou metódou : Fantastický spôsob ako zmeniť svoj život.Šamorín:Fontana Kiadó.80-900492-9-X.D4/3.;
4335 1992.Simajchl Ladislav P..Jak se zpovídat.Věžnice:Nakladatelství "Slunce vysočiny" ..k10/3.;
4336 1992.Singule, František.Základy pedagogiky a psychológie.Bratislava:SPN.80-08-01862-3.D4/3.;
4337 1992.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-03-0.k13/7.;
4338 1992.Slavomír, Ravik.Boh žije.:Alfa.80-05-01060-5.k05/4.;
4339 1992.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.80-900615-8-3.K03/5.;
4340 1992.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.80-900615-8-3.R1/7.;
4341 1992.Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.80-85527-09-X.k16/8.;
4342 1992.Stott, John R. W..Výklad epištoly Efežanom.. Návrat:Praha.80-85495-07-4.k07/3.;
4343 1992.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-80-0.k11/5.;
4344 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.k11/5.;
4345 1992.Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.K11/5.;
4346 1992.Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.80-85528-18-5.k16-4c.;
4347 1992.Stubhann, Matthias.Encyklopedie Bible : 1.díl. A-L : A-L.Bratislava:Gemini.80-85265-31-1.k16-1a.;
4348 1992.Studený Jaroslav ThDr..Křesťanské symboly.Olomouc:..k22/2.;
4349 1992.Sulivan Francis A., SJ.Salvation Outside the Church?.:Paulist Press..k07-4a.;
4350 1992.Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.80-7108-021-7.k03-5a.;
4351 1992.Špidlík Tomáš, P. SJ.Ve službě slova, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k16-1b.;
4352 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.k18/8.;
4353 1992.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.80-04-26123-X.k06/4.;
4354 1992.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.80-7198-034-X.k12-5a.;
4355 1992.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.80-7198-034-X.k06/5.;
4356 1992.Tazbir, Janusz.Protokoly sionských mudrců : Pravda nebo podvrh?.Olomouc:Votobia.80-7198-034-X.k12-5b.;
4357 1992.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.80-85527-11-1.k13/7.;
4358 1992.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM..k12/2.;
4359 1992.Tomič Celestín Dr..Biblický pravek.Dunajská Lužná:Sestry dominikánky ..K07/1.;
4360 1992.Tomič Celestín, Dr..Biblický pravek.Bratislava:Lúč..R1/1.;
4361 1992.Traxler, Ladislav,1948-.Příprava snoubenců na manželství :.Pardubice ::Mlejnek,.80-85365-98-7 ( brož.).k10/3.;
4362 1992.UFFICIO LIBRI LITURGICI.DIE NEUN GEBETSWEISEN DES HEILIGEN DOMINIKUS.Roma - Italia:Ufficio libsri liturgici..k06-4a.;
4363 1992.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LES NEUF MANIERES DE PRIER DE SAINT DOMINIQUE.ROMA:Ufficio libsri liturgici..k06-4a.;
4364 1992.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LOS NUEVE MODOS DE ORAR DE SANTO DOMINGO.Roma - Italia:..k05-3b.;
4365 1992.UFFICIO LIBRI LITURGICI.LOS NUEVE MODOS DE ORAR DE SANTO DOMINGO.Roma - Italia:..k05-3b.;
4366 1992.Vanhoye Albert.Il Sangue dell´ Alleanza.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
4367 1992.Vassula.Das wahre Leben in Gott.Jestetten:Miriam - Verlag..k18-2b.;
4368 1992.Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.80-7165-000-5.k04/1.;
4369 1992.Verzich, Maurus,,1911-1992 - autor.Svatý Benedikt.Praha ::Scriptum.80-900355-9-8 - chybné.k13/6.;
4370 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.k07/3.;
4371 1992.Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.80-901038-4-7.k14/2.;
4372 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.K17/7.;
4373 1992.Vrablec, Jozef.Pozvanie k zenovej meditácii.:GENEZIS.80-85220-63-6.R1/2.;
4374 1992.Vrablec, Jozef.Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.80-85594-00-5.R1/2.;
4375 1992.Vystrčil Jaroslav.Křesťanský východ.Olomouc:MCM..k10-1b.;
4376 1992.Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM..k19/2.;
4377 1992.Webrová, Helena.Křesťan a politika. Praha:Křesťanská akademie.80-900615-4-0.k04/6.;
4378 1992.Weischedel, Wilhelm.Zadní schodiště filosofie.Olomouc:Votobia.80-85619-36-9.k03-3a.;
4379 1992.Wiliam Hinnebusch OP.I DOMENICANI.Milano - Italia:Edizioni Paoline..k05-4b.;
4380 1992.Wilson, A. N.,(1950-).Jesus :.New York ::W.W. Norton,.0-393-03087-3.k07-2a.;
4381 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.k11/5.;
4382 1992.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-00950-X.k05/4.;
4383 1992.Zamarovský, Vojtech.Návrat do starověku : Po stopách vlasných kníh.Bratislava:Q111.80-85401-11-8.k06/1.;
4384 1992.Zvěřina, Josef.Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-19-3.K8/3.;
4385 1992 - 1995.Georgeot J. M..Lectio divina par séquence tome IV/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k28/2.;
4386 1992 - 1995.Georgeot J. M..Lectio divina par verset tome V/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k28/2.;
4387 1992..Drewermann, Eugen.Zeiten der Liebe.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.3451040913.k17-4a.;
4388 1992..Eliade, Mircea..Les Roumains.Bucarest ::Editions Rosa Vinturilor,.973-9003-22-2 (br).k15-3a.;
4389 1992..Lataste, Marie-Jean-Joseph,1832-1869..Prêcheur de la misericorde :.Paris ::Cerf,.2204045489; 0750-1862 (series).C08/1.;
4390 1993..Bolešov a jeho ľudia 1224 - 1994. Electa:Žilina.80-88689-01-5.k12-2b.;
4391 1993..Communicating the Catholic vision of life :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.0-935372-36-9.k14-6b.;
4392 1993..Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.80-85528-25-8.k16-4c.;
4393 1993..Dogmatika I. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4394 1993..Dogmatika II. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4395 1993..Dogmatika III. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4396 1993..Dogmatika IV. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4397 1993..Dogmatika V. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4398 1993..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..k13-3b.;
4399 1993..Encyklopedický slovník. Odeon ::Praha :.80-207-0438-8.k22/5.;
4400 1993..Intuice ve vědě a filozofii :.:Praha :.80-7007-043-9.k02/6.;
4401 1993..Křesťanská víra ve světle současné teologie :.:Praha :.80-900615-9-1.k08/4.;
4402 1993..Kurz angličtiny - Englisch for tourism.neuvedené:BBC World service Slovenská redakcia..k15-4c.;
4403 1993..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.80-85310-34-1.k13/6.;
4404 1993..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22001-6.k07-6a.;
4405 1993..Maria, Mystická Růže.Brno ::Mana,.80-90025-8-7.k12/2.;
4406 1993..New Testament.New York:ABS (American Bible Society)..k09-6b.;
4407 1993..Obhajovacia reč Dr. Martina Greču pred tzv. národným súdom na obranu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Priatelia prezidenta Tisu :Partizánske.80-85587-02-5.k26/4.;
4408 1993..Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..k19/4.;
4409 1993..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..80-88739-02-0.k05-4b.;
4410 1993..SUMMA CONTRA GENTILES.Olomooc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4411 1993..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4412 1993..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4413 1993..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4414 1993..sv. Tomáš Akvinský SUMMA CONTRA GENTILES.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4415 1993..sv. Tomáš Akvinský andělský doktor SUMMA PROTI POHANUM.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k06-4a.;
4416 1993..The new Jerome biblical commentary.London ::G. Chapman,.0-225-66734-7.k09-5b.;
4417 1993..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.3-579-01807-8.k09-5b.;
4418 1993..Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.3-579-01807-8.k09-5b.;
4419 1993..Thomas Aqsuinas SELECTED PHILOSOPHICAL WRITINGS.New York:Oxford university ..k06-4a.;
4420 1993..Úvod do vierouky o cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-028-4.k09/1.;
4421 1993..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba..k13-1b.;
4422 1993..zivot v plnosti.:..k06/4.;
4423 1993..Žywoty ojców jurajskich.Kraków:.8385433139;83-85433-13-9.k17/2.;
4424 1993.Abbrescia, Domenico M..Rosa Teresia Brenti.:cittá nuova.88-311-5457-5.k04-6a.;
4425 1993.Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.80-85527-34-0.k11/6.;
4426 1993.Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.80-85527-35-9.k05/2.;
4427 1993.Altrichter Michal, SJ.Výběr textu k teodicei.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k08/7.;
4428 1993.Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.80-7113-084-2.k18/2.;
4429 1993.Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.80-85527-19-7.k13/7.;
4430 1993.Antonín Mokrejš ; odp.red. Z.Bígl ; graf.upr. K.Zieglerová ; odp.red. J.Suk..5 MOKREJŠ, Antonín Odvaha vidět : Friedrich Nietzsche-myslitel a filosof.Jinočany:H & H.80-85787-46-6.k03/1.;
4431 1993.Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02006-7.D4/7.;
4432 1993.Aron, Raymond.Demokracie a totalitarismus : Démocratie et totalitarisme.Brno:Atlantis.80-7108-064-0.k04/3.;
4433 1993.Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.80-85776-06-5.k14/4.;
4434 1993.Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.80-85776-06-5.k04-3a.;
4435 1993.Attwater, Donald.Slovník svätých.Rudná u Prahy:JEVA.8085776065;8090136575;80-85776-06-5;80-901365-7-5.K14/6.;
4436 1993.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-10-1.k17/8.;
4437 1993.Bagin, Anton.Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.80-85665-08-5.k16/2.;
4438 1993.Balabán Milan.Hebrejské myšlení.Praha:Nakladatelství Herrmann a synové..k07/1.;
4439 1993.Balabán, Milan.Víra-nebo osud?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-11-0.k04/2.;
4440 1993.Ballestrem, Karl.Politická filosofie 20.století.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-52-8.k03/3.;
4441 1993.Barba, Emanuele.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .80-7162-009-2.k16/3.;
4442 1993.Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.80-7162-010-6.k16/1.;
4443 1993.Basilio di Cesarea.Lo spirito santo.Roma:Citta Nuova Editrice, via degli Scipioni..k04-4b.;
4444 1993.Baštín, Štefan.Dejiny anglickej a americkej literatúry.Bratislava:Obzor.80-215-0253-3.k05/7.;
4445 1993.BBC World service.Britain now.neuvedené:BBC World service Slovak Sectsion..k15-4c.;
4446 1993.Beauchamp, Paul, 1925-2001 - autor.Hovory o Písmu svatém.:Praha :.80-85795-03-5.k07/4.;
4447 1993.Bendlová, Peluška.Gabriel Marcel. Praha:Filoz.ústav AV ČR.80-7007-048-X.k01-2a.;
4448 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.80-85528-27-4.k04/5.;
4449 1993.Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:..k14-4b.;
4450 1993.Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko..k04/1.;
4451 1993.Beníček Josef.Starci - duchovní otcové národa.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježišova..k07/4.;
4452 1993.Berger, Natalia.Na křižovatce kultur : Od středověku do moderní doby : Historie československých Židů.Praha:Mladá fronta.80-204-0305-1.k08-1b.;
4453 1993.Berger, Peter Ludwig.Kapitalistická revoluce. Bratislava:Archa.80-7115-042-8.k03/3.;
4454 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.k14/6.;
4455 1993.biblioteka Ojcóv Kosciola 2.Pierwsza Ksiega Starców.Krakow:Wydawnictwo..k17/2.;
4456 1993.Bič, Miloš.V zemi sfing a pyramid : Od faraónů k prorokovi.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-49-8.k06/2.;
4457 1993.Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-21-X.k12/2.;
4458 1993.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-16-3.k11/7.;
4459 1993.Blankenbaker, Frances.O čem všem je Bible-encyklopedické vydání : Na základě populárního klasického díla dr.Henrietty Mearsové.Bratislava:Pokoj.80-85747-02-2.k21/3.;
4460 1993.Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF..k01-2a.;
4461 1993.Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF..k03/4.;
4462 1993.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.80-900950-5-4.k10-2a.;
4463 1993.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.80-900950-5-4.k02/7.;
4464 1993.Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 4.sv. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku : Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku.Praha:Vokno.80-85239-24-8.k03-5b.;
4465 1993.Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 2, Juliiny otázky. Praha:DharmaGaia.80-901225-6-6.k01-2a.;
4466 1993.Brentano, Franz.O původu mravního poznání Zlo jako předmět básnického zobrazení. Praha:Naše vojsko.80-206-0360-3.k05/1.;
4467 1993.British and Foreign Bible Society.Good news New Testament.Glasgow ::Collins Bible,.0-564-04081-9.k16-1a.;
4468 1993.Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.80-7140-028-9.D4/3.;
4469 1993.Brzezinski, Zbigniew.Bez kontroly, Chaos v předvečer 21.století. Praha:Victoria Publishing.80-85605-83-X.k04/6.;
4470 1993.Buchta, Ján, SJ.Nad evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.8071410233;80-7141-023-3.k16/8.;
4471 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.k16/7.;
4472 1993.Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.80-966953-1-2.k06-2b.;
4473 1993.Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.80-85527-27-8.K15/6.;
4474 1993.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-080-5.k13/2.;
4475 1993.Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.80-7114-105-1.k13/2.;
4476 1993.Carroll Patrick L., SJ.Milovat, dělit se, sloužit.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k14/1.;
4477 1993.Cave, Janet.Čarodejnice.:Gemini.80-7161-044-5.k01-6a.;
4478 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.k26/8.;
4479 1993.Cittá del Vaticano.CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.Roma - Italia:Libreria editrice Vaticana..k07-3a.;
4480 1993.Cornelius Petrus.Gott unseres lebens.Leutesdorf:Johannes-Verlag..k17-4b.;
4481 1993.Crabb, Lawrence J.,1944-.Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř.Praha ::Návrat,.80-85495-27-9.k11/6.;
4482 1993.Csontos, Ladislav 4 zos ;.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-021-7.k10/4.;
4483 1993.Culler, Jonathan.Saussure. Bratislava:Archa.80-7115-053-3.k02/1.;
4484 1993.Čemus Richard P., SJ.Modlitba Ježíšova a modlitba srdce -.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova..k17-3b.;
4485 1993.Čep Jan.Sestra úzkost.Brno:Knižnice revue Proglas..D8/7.;
4486 1993.čestí benediktíni k tisícímu výročí založení Břevnovského arciopatství.Řehole sv. Benedikta.Praha:..k04-3b.;
4487 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-85-527-28-6.R1/4.;
4488 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.80-85527-28-6.k07/1.;
4489 1993.Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.80-85443-06-6.k12/2.;
4490 1993.Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.80-85443-06-6.k09-4b.;
4491 1993.Daniel-Ange(1932- )..Zraniony Pasterz.Kraków ::\"M\",.8385541489.k17-5b.;
4492 1993.Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.80-85527-38-3.k06/6.;
4493 1993.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.80-900539-9-8.K13/2.;
4494 1993.Davies, Brian,(1951-).The Thought of Thomas Aquinas.Oxford ::Clarendon Press,.0-19-826753-3.k06-5a.;
4495 1993.Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.80-7115-050-9.k01-2b.;
4496 1993.Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.80-7115-050-9.k02/1.;
4497 1993.Derrida, Jacques.Texty k dekonstrukci, Práce z let 1967-72. Bratislava:Archa.80-7115-046-0.k03/3.;
4498 1993.Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 1.. Kniha o vůdčích osobnostech druhé poloviny XVII.století : (1648-1725).Klatovy:Amlyn.80-901316-8-9.k24/4.;
4499 1993.Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 2.. Kniha o vladařích XVIII.století : (1725-1792).Klatovy:Amlyn.80-901316-7-0.k24/4.;
4500 1993.Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 4.. Rakousko a Rusko v XIX.století.Doba poválečná : (1804-1937).Praha:Amlyn.80-901494-0-5.k24/4.;
4501 1993.Dušan, Zbavitel.Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti.Praha:DrahmaGaia.80-901225-5-8.R1/2.;
4502 1993.Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.80-900539-0-4.k11/5.;
4503 1993.Ecclesia Catholica.Katechismus der Katholischen Kirche.Munchen [u.a.]:Oldenbourg [u.a.].3486560387;370290364X;3746211093; 372280325X;3705805509.k09-1b.;
4504 1993.Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o...R1/1.;
4505 1993.Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o...k09/8.;
4506 1993.Eliade, Mircea.Mýtus o věčném návratu. Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-51-X.k03/3.;
4507 1993.Eliade, Mircea.Slovník náboženství : Ve spolupráci s H.S.Wiesnerem.Praha:Čes.spisovatel.80-202-0438-5.k22/1.;
4508 1993.Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.80-85617-07-2.k14-2a.;
4509 1993.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-85-1.K13/2.;
4510 1993.Eszer Ambrogio Fr., OP - Relatore Generale.Zdislavae de Lemberk Litomericen, canonizationis beatae.Romae:Congregatio de causis sanctorum..k14-3b.;
4511 1993.Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.80-85581-03-5.k26/4.;
4512 1993.Fita, Misiurek, Rusecki, Stepien, Walkusz, Weiss, Wielgus.Encyklopedia katolicka Tom 6.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..k11-5a.;
4513 1993.Fitz, Michal.Trpké roky.Košice:Byzant.80-85581-07-8.k26/4.;
4514 1993.Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.80-900767-3-4.k01-4a.;
4515 1993.Frieder, Emanuel.Z denníka mladého rabína c Emanuel Frieder ; Graf. upr. Vladimír Zvolenský ; Graf. upr. SLOVSOFT, ACTION.Bratislava:Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry.80-85753-01-4.k18/8.;
4516 1993.Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.80-900024-7-1.k04/7.;
4517 1993.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-023-8.R1/4.;
4518 1993.Gamboso, Vergilio M..Sv. Anton Paduánsky.:Serafín.80-85310-33-3.k14/5.;
4519 1993.Georgeot J. M..A Antioche.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4520 1993.Gilbert, Guy.Bratr vyvržených.Praha:Portál.80-7178-958-5.k17/8.;
4521 1993.Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.80-85282-46-1.k07/1.;
4522 1993.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.80-85282-45-3.k07/1.;
4523 1993.Giuliana Cavallini.S. DOMENICO E I SUOI FRATI.Napoli - Bari :Editrice Domenicana Italiana..k05-3a.;
4524 1993.Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.80-900425-7-0;80-900425-7-0.k14/4.;
4525 1993.Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o...k13/5.;
4526 1993.Grieger, Pavol.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.80-7114-103-8.k14/1.;
4527 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7.k12/2.;
4528 1993.Groško, Imrich,.Július Bukovinský. 1903-1975. Galéria Júliusa Jakobyho:Košice.80-85745-01-1.k12-1b.;
4529 1993.Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-26-X.K17/7.;
4530 1993.Grün, Anselm,1945-.Bilder von Verwandlung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-460-6.k17-3b.;
4531 1993.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-02-7.k10/5.;
4532 1993.Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-02-7.k13-5b.;
4533 1993.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-029-2.k16/7.;
4534 1993.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-028-9.k16/2.;
4535 1993.Habsburg, Otto von,(1912-2011).Úvahy o Evropě.Praha ::Panevropa,.80-254-7093-8.k04/5.;
4536 1993.Hadot, Pierre.Plótinos čili prostota pohledu. Praha:ISE.80-85241-55-2.k03/3.;
4537 1993.Halík, Tomáš, 1948- - autor.Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:Brno :.80-85319-27-6.k17-3a.;
4538 1993.Hanna, Delfová.Lexikón filozofie.:Obzor.80-215-0263-0.K01/1.;
4539 1993.Hargreaves John.A guide to psalms.London:SPCJ International study Guide..k11-4a.;
4540 1993.Hay, Louise L..Myšlenky srdce : Poklad vnitřní moudrosti.Praha:Radost.80-85189-19-4.k14-2b.;
4541 1993.Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.80-85241-40-4.k03/3.;
4542 1993.Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.80-85241-39-0.k03/3.;
4543 1993.Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.80-85241-41-2.k03/3.;
4544 1993.Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.80-204-0416-3.k02/1.;
4545 1993.Hérakleitos z Efesu.Řeč o povaze bytí.Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
4546 1993.Hleba, Edmund.Spišská Kapitula prameň viery, literatúry a kultúry. a.s.:Košice.80-85291-11-8.D8/8.;
4547 1993.Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.80-7090-255-8.k26/7.;
4548 1993.Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:..k14-5a.;
4549 1993.Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:..k20/8.;
4550 1993.Horný Jozef.Emigrantove životné príbehy.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská..k18/8.;
4551 1993.Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Brno ::Cesta,.80-85319-28-4.k07/4.;
4552 1993.Hrdý, Jaroslav.Sociální a kulturní antropologie.Praha:Sociologické nakladatelství.80-901424-1-9.k04/1.;
4553 1993.Hünermann, Peter.Das neue Europa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02144-7.k08-5b.;
4554 1993.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975 - autor.Píseň v plamenech :.:Praha :.80-7113-080-X.15/4.;
4555 1993.Hunter Michael J..A Guide to Jeremiah.London:SPCK..k11-4a.;
4556 1993.Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0311-0.k01/7.;
4557 1993.Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.80-901625-0-9.k03/2.;
4558 1993.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.80-900802-4-3.k10/1.;
4559 1993.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.8090152813 (brož);80-901528-1-3.k14/2.;
4560 1993.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.80-05-01125-3.k13/6.;
4561 1993.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13-6a.;
4562 1993.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13/4.;
4563 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.k16/7.;
4564 1993.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.80-7114-083-X.k14/4.;
4565 1993.Jacques, Philippe.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom. Serafín:Bratislava.80-85310-25-2.R1/4.;
4566 1993.Jan od Kříže,1542-1591.Učitel víry II. :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-85527-20-0.K13/7.;
4567 1993.Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.80-85571-05-6.k11/2.;
4568 1993.Ján Pavol II..Catechesi tradendae.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-23-7.k19/4.;
4569 1993.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .80-7162-020-3.k19/4.;
4570 1993.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-052-1.K19/4.;
4571 1993.Ján Pavol II..Lo splendore della veritá..Rím:Libreria Editrice Vaticana..k13-3a.;
4572 1993.Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.80-7113-070-2.k13-5a.;
4573 1993.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k postní době 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
4574 1993.Ján Pavol II..Poselství Svatého Otce Jana Pavla II. k oslavě druhého světového dne nemocných 11. února 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
4575 1993.Ján Pavol II..Promluva Jana Pavla II. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na zakončení 8. svetového dne mládeže.Rím:Ján Pavol II...k13-5a.;
4576 1993.Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .80-7162-025-4.k19/4.;
4577 1993.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.80-85527-20-0.k13/7.;
4578 1993.Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.80-07-00604-4.k10/3.;
4579 1993.Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.80-07-00610-9.K10/3.;
4580 1993.Jankovský Brázda Andrej, Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská ..k09-1a.;
4581 1993.Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.80-85753-15-4.k06/5.;
4582 1993.Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.80-85527-36-7.k18/8.;
4583 1993.John Paul II.The splendor of truth.Sherbrooke:Éditions Paulines..k13-3a.;
4584 1993.Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.80-7067-285-4.k08/7.;
4585 1993.Kafka, Jozef.Psychiatria.:Osveta.80-217-0514-0.D4/7.;
4586 1993.Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.80-85795-00-0.k04/5.;
4587 1993.Kallistos,1934-.Síla jména /.Brno ::Pravoslavné vydavatelství,.80-901661-0-5.k16/7.;
4588 1993.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-015-7.k10-1b.;
4589 1993.Kant, Immanuel.Zmysel tvojho života. Bratislava:Archa.80-7115-054-1.k02/1.;
4590 1993.Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.80-85528-30-4.k11/2.;
4591 1993.Kaplan, Karel,(1928-).Stát a církev v Československu v letech 1948-1953.Brno ::Doplněk,.80-85270-22-6 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.);80-85765-27-6 (Doplněk : brož.).k26/4.;
4592 1993.Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..80-85766-02-7.k20/5.;
4593 1993.Katolicki uniwersytet Lubelski.Encyklopedia katolicka.Lublin: w Miedzywydzialowym Zakladzie Leksykograficzynm KUL..k11-5a.;
4594 1993.Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvění- Nemoc k smrti. Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0360-9.k01/7.;
4595 1993.Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k11/7.;
4596 1993.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.80-88696-02-X.k16-4c.;
4597 1993.Kohák, Erazim.Člověk,dobro a zlo. Praha:JEŽEK.80-901625-3-3.k05/2.;
4598 1993.Koláček, Josef.Ódy z Tarahumary.:česká provincie Tovaryšstva Ježíšova..k15/4.;
4599 1993.Kollárik, Teodor.Sociálna psychológia.Bratislava:SPN.80-08-01828-3.D4/3.;
4600 1993.Konvent dominikánu ve Znojme.Dominikánsský klášter sv. kříže ve Znojme - 1243 - 1993.Znojmo:Konvent dominikánov..k14/2.;
4601 1993.Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.80-7114-094-5.k03/4.;
4602 1993.Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.80-7114-097-X.k26/7.;
4603 1993.Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.80-85527-32-4.k16/7.;
4604 1993.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.80-85291-06-1.k09-1a.;
4605 1993.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.80-85291-06-1.D4/4.;
4606 1993.Kratochvíl, Zdeněk.Řeč o povaze bytí.:Herrmann & synové..k02-3b.;
4607 1993.Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-012-8.k07/1.;
4608 1993.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.80-7142-015-8.k20/4.;
4609 1993.Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.80-85495-18-X.D4/4.;
4610 1993.Kučera, Matúš.Slovensko na prahu novověku.Bratislava:Mladé leta.80-06-00516-8.k27/3.;
4611 1993.Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM..k06/5.;
4612 1993.Lainati, Chiara Augusta - autor.Svatá Klára z Assisi.:Praha :.80-901426-7-2.k13/6.;
4613 1993.Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o...K09/3.;
4614 1993.Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o...R1/3.;
4615 1993.Lang A..Kristus.Olomooc:Velehrad spol. s r. o...k08-2a.;
4616 1993.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad..K20/4.;
4617 1993.Lao.O ceste Tao a jej tvorivej energii Te.:HEVI.80-85518-17-1.k07/4.;
4618 1993.Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.80-85439-13-1.k12/2.;
4619 1993.Läpple, Alfred.Arbeitsbuch zum Katechismus der katholischen kirche.Ausgurg:Pattloch.3629006345;3-629-00634-5.k14-3a.;
4620 1993.Lehmann, Karl.Duchovní jednání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-22-7.k11/6.;
4621 1993.Lennhoff, Eugen, 1891-1944 - autor.Svobodní zednáři.:Praha :.80-85243-42-3.k06/6.;
4622 1993.Leško, Vladimír.Dejiny filozofie.Bratislava:IRIS.80-967013-3-9.k02-2a.;
4623 1993.Letz, Ján.Filozofia v celostnom porozumení. ÚSKI:Bratislava.80-85293-00-5.k02-5a.;
4624 1993.Lévi-Strauss, Claude.Mýtus a význam.Bratislava:Archa.80-7115-052-5.k02/1.;
4625 1993.Levy, David J..Politický řád : Filozofická antropologie,modernita a ideologická výzva.Praha:Sociologické nakladatelství.80-901424-4-3.k04/4.;
4626 1993.Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.80-85495-19-8.k05/2.;
4627 1993.Linhartová, Benedikta - autor.Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis.:Vimperk :.80-901476-1-5.k14/5.;
4628 1993.Lochman, Jan Milič.Otče náš : Křesťanský život ve světle modlitby Páně.Praha:Kalich.80-7017-696-2.k16/7.;
4629 1993.Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.80-85487-05-5.k18/7.;
4630 1993.Lyotard, Jean-Francois.O postmodernismu. Praha:Filosofia.80-7007-047-1.k02/7.;
4631 1993.Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove..k18/8.;
4632 1993.Madinger Herbert.Sedmdesát učedníku.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k16/8.;
4633 1993.Madinger Herbert ThDr..Pane, co chceš, abych činil?.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k16/8.;
4634 1993.Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.80-85527-40-5.K06/6.;
4635 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.K07/8.;
4636 1993.Machalová, Tatiana.Základy filozofie.Bratislava:IRIS.80-900530-2-5.k01/1.;
4637 1993.Major, Ladislav.Myšlení o divadle. Praha:Herrmann a synové..k02-5a.;
4638 1993.Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-23-5.k11/6.;
4639 1993.Malcolm, Norman.Ludwig Wittgenstein v spomienkach : So životopisnou črtou Georga Henrika von Wrighta.:Archa.80-7115-062-2.k02/1.;
4640 1993.Malunowiczówna, Leokadia.Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.83-85291-46-6.k08/2.;
4641 1993.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.80-7114-099-6.k11/4.;
4642 1993.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.80-7114-089-9.k14/5.;
4643 1993.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
4644 1993.Marquis-Oggier Claire.Der selige Maurice Tornay.Stein am Rhein:Christiana Verlag..k12-4b.;
4645 1993.Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.80-85527-18-9.k07/3.;
4646 1993.Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA..k06/6.;
4647 1993.Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA..k01-6b.;
4648 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.k11/5.;
4649 1993.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.0-8146-5013-9.k10/3.;
4650 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.k16/7.;
4651 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.R1/4.;
4652 1993.Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.80-85328-14-3.k26/6.;
4653 1993.Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.80-901189-7-6.k10-4b.;
4654 1993.Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.80-217-0502-7.k26/5.;
4655 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.k12/2.;
4656 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.k11/6.;
4657 1993.Muhlen Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k08/3.;
4658 1993.Neher, André.Studna exilu. Praha:Sefer.80-900895-6-9.k06/5.;
4659 1993.Neher, André.Studna exilu : Tradice a modernost.Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel-rabi Löwa,pražského MaHaRaLa 1512-1609. Praha:Sefer.80-900895-6-9.k01-5b.;
4660 1993.Nietzsche, Friedrich.Ecce homo : Soumrak bůžků aneb Jak filosovovat kladivem.Ecce homo aneb Jak se staneme,čím jsme.Praha:Naše vojsko.80-206-0270-4.D4/5.;
4661 1993.Nietzsche, Friedrich.Soumrak model,čili,Kterak se filosofuje kladivem.Praha:Kawana.80-85885-33-6.k03/2.;
4662 1993.Nolan Albert.Jesus vor dem Christentum.Luzern:Edition Exodus..k10-3a.;
4663 1993.Opatrný A., , Boukal P., Černý J., Žilková E..Credo - Úvahy o apoštolském vyznání víry.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském..k09/1.;
4664 1993.Ortega y Gasset, José.Evropa a idea národa (A jiné eseje o problémech současného člověka). Praha:Mladá fronta.80-204-0380-9.k02/1.;
4665 1993.Ortega y Gasset, José.Vzpoura davů. Praha:Naše vojsko.80-206-0072-8.k04/5.;
4666 1993.Panzram, Bernhard.Sucht, dann werdet ihr finden :.Leipzig ::Benno-Verl,.3-7462-1084-4.k18-4a.;
4667 1993.Patočka, Jan.Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-47-1.k03/3.;
4668 1993.Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Trnava:SSV .80-7162-053-X; 807162053X.K19/4.;
4669 1993.Pavol, Čarnogurský.6. október 1938.:Veda.80-224-0323-7.k26/3.;
4670 1993.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou : Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.Praha:ODEON.80-207-0469-8.D4/4.;
4671 1993.Peguy, Charles.Eseje.Olomouc:Votobia.80-85619-37-7.k03/1.;
4672 1993.Perrot, Charles,(1929-).Jésus et l'histoire.Paris ::Desclée,.2-7189-0605-7.k07-5b.;
4673 1993.Peschke, Karl Heinz.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:Lúč.3790252107 (brož.);3-7902-5210-7.k14-5a.;
4674 1993.Petrík, Vincent.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-013-6.k18/8.;
4675 1993.Petrříček, Miroslav jr..Znaky každodennosti. Praha:Herrmann a synové..k02-4b.;
4676 1993.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.80-7114-101-1.k14/4.;
4677 1993.PhDr. Slavomír Šišák.ÚVOD DO ARISTOTELSKO - TOMISTICKÉHO REALISMU.Olomouc:MCM..k06-5a.;
4678 1993.Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.80-7021-131-8.k03-4b.;
4679 1993.Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.80-7021-131-8.k02/6.;
4680 1993.Pietras, Henryk.Odpowiedż na Słowo. Najstarsi mistrzowie chreścijanskiej modlitwy. (Odpoveď na Slovo. Najstarší majstri kresťanskej modlitby.).Kraków:WAM.8385304487;83-85304-48-7.k07/2.;
4681 1993.Pius XI. pápež.Okružní list Pia XI. Divini redemptoris,.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k13-3a.;
4682 1993.Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona.Praha:Vyšehrad.80-7021-052-4.K07/3.;
4683 1993.Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona /.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-052-4 :.R1/5.;
4684 1993.Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-50-1.R1/3.;
4685 1993.Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-50-1.k06/2.;
4686 1993.Porsch, Felix, 1928-2001 - autor.Mnoho hlasů - jedna víra.:Praha :.80-7113-077-X.k20/5.;
4687 1993.Potemra Michal.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938 - 1945.:ŠVK Košice..R1/8.;
4688 1993.Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.80-90025-7-9.k12/2.;
4689 1993.Pružinský, Štefan.Listy svätého apoštola Pavla \n Dl.4.: \p List Galaťanom. Univerzita P.J.Šafárika:Košice.80-7097-244-0.k07/1.;
4690 1993.Putna, Martin C..Rusko mimo Rusko : 1.díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991 : Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991.Brno:Petrov.80-85247-45-3.k25/4.;
4691 1993.Řád bratří kazatelu.Laická sdružení sv. Dominika.Praha:Ŕád bratří kazatelu..k06-2a.;
4692 1993.Radzinskij, Edvard Stanislavovič.Poslední car : Zavraždění Mikuláše II.a jeho rodiny.Praha:Mladá fronta.80-204-0411-2.k25/5.;
4693 1993.Rahner, Karl.Encyclopedia of Theology. A Concise Sacramentum Mundi. (Encyklopédia teológie. Stručný svet sviatostí.).Kent:Burns & Oates.086012228X;0-86012-228-X.k07-4a.;
4694 1993.Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.80-85528-28-2.k11/2.;
4695 1993.Rezek, Petr.Jan Patočka a věc fenomenologie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-48-X.k03/3.;
4696 1993.Ricoeur, Paul.Život,pravda,symbol.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-32-3.k03-5a.;
4697 1993.Rienecker, Fritz.Wuppertálska študijná biblia 2 p Nový zákon p Evanjelium podľa Marka c Fritz Rienecker ; Prekl. Magdaléna Richterová.Bratislava:Creativpress.80-7131-010-7.k21/2.;
4698 1993.Říha Karel SJ.Filozofie konání.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k09-1a.;
4699 1993.Říha, Karel.Filozofie konání.Olomouc:MCM..k03-5a.;
4700 1993.Rollo, Vlastimil.Emocionalita a racionalita,aneb,Jak ďábel na svět přišel.Praha:Slon.80-901059-8-X.D4/2.;
4701 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.80-85487-06-3.K20/4.;
4702 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži :.Bratislava ::Nové mesto,.80-85487-06-3.R1/5.;
4703 1993.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.80-85413-20-5.k12/2.;
4704 1993.Rouček, Libor.Malá politologie.Praha:Ústav mezinárodních vztahů.80-901301-8-6.k04/4.;
4705 1993.Russell, Bertrand.Logika,věda,filozofie,společnost.Praha:Svoboda-Libertas.80-205-0219-X.k04/7.;
4706 1993.Russell, Bertrand,1872-1970.Logika, věda, filozofie, společnost /.Praha ::Svoboda - Libertas,.80-205-0219-X :.R1/7.;
4707 1993.Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.k05/1.;
4708 1993.Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.80-7165-005-6.k17/8.;
4709 1993.Scruton, Roger.Smysl konzervatismu.Praha:Torst.80-85639-10-6.k04/5.;
4710 1993.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.0-920150-53-5.k10/1.;
4711 1993.Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.0-920150-53-5.k04-4a.;
4712 1993.Senčík, Štefan.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.0-920150-95-0.k14/4.;
4713 1993.Seybold Klaus.Der Prophet Jeremia.Stuttgart Berlín Koln:Verlag W. Kohlhammer..k09-4b.;
4714 1993.Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.80-85291-07-X.k10/1.;
4715 1993.Scheer, Paul.Chcete prijať Ducha Svätého?.Trnava:KON-PRESS.80-85413-21-3.k10/3.;
4716 1993.Scheler, Max.O studu.Praha:Mladá fronta.80-204-0354-X.k02/1.;
4717 1993.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.80-966991-0-5.k14-5a.;
4718 1993.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.80-966991-0-5.k20/8.;
4719 1993.Schopenhauer, Arthur.Svět jako vůle a představa : Nesmrtelné stránky z díla A.Schopenhauera ...jak je vybral a vysvětlil Thomas Mann.Olomouc:Votobia.80-85619-57-1.k03/2.;
4720 1993.Schug, John, A. .Páter Pio.Bratislava:Presto Press.80-85667-04-5.k14/6.;
4721 1993.Schweitzer, Albert.Nauka úcty k životu.Praha:DharmaGaia.80-901225-7-4.k03/2.;
4722 1993.Schweitzer, Albert,1875-1965.Nauka úcty k životu /.Praha ::DharmaGaia,.80-901225-7-4 :.K3/4.;
4723 1993.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.80-85495-00-7.k03-5b.;
4724 1993.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.80-85495-00-7.k04/4.;
4725 1993.Skoblík, Jiří, 1932- - autor.Na cestě po Jeho stopách :.:Praha :.80-85795-04-3.k11/7.;
4726 1993.Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela.Praha:Filos.ústav AV ČR.80-7007-030-7.k01/1.;
4727 1993.Sokol, Jan.Člověk a svět očima Bible : Pokus o uvedení do biblické antropologie.Praha:Ježek.80-901625-1-7.k07/3.;
4728 1993.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.80-7113-074-5.k01/5.;
4729 1993.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.80-7113-074-5.k06-5b.;
4730 1993.Sokol, Jan.Mistr Eckhart a středověká mystika.Praha:ZVON.80-7113-074-5.k09-1b.;
4731 1993.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.80-7113-074-5 :.K14/2.;
4732 1993.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.80-7113-074-5 :.K14/2.;
4733 1993.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.80-7113-074-5 :.K14/2.;
4734 1993.Sokol, Jan,1936-.Mistr Eckhart a středověká mystika /.Praha ::Zvon,.80-7113-074-5 :..;
4735 1993.Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-013-0.R1/7.;
4736 1993.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.80-85527-24-3.K12/2.;
4737 1993.Speyr, Adrienne von((1902-1967).).Spowiedź.Poznań ::"W Drodze",.8370330029.k11/6.;
4738 1993.Spiazzi Raimondo.Sociální kodex církve.Tišnov:Sursum..k14-5a.;
4739 1993.Spiazzi Raimondo.Sociálny kodex církve.:Sursum..k20/8.;
4740 1993.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-022-X.k03-4a.;
4741 1993.Staríček, Imrich,1920-2002.Život a viera v jednote a v mnohosti /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-7162-022-X.k5/3.;
4742 1993.Steiner, Rudolf.Hlavní body sociální otázky jako životní nutnost pro přítomnost i budoucnost : Jako životní nutnost pro přítomnost i budoucnost.Praha:Baltazar.80-900307-8-5.k20/8.;
4743 1993.Stoddard, Charles Warren.Svatý Antonín z Padovy.:Řád.80-901189-5-X.k14/5.;
4744 1993.Stoddard, Charles Warren - autor.Svatý Antonín z Padovy.:Praha :.80-901189-5-X.k04-6a.;
4745 1993.Sugirtharajah R. S. and Hargreaves Cecil.READINGS IN INDIAN CHRISTIAN THEOLOGY 1.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced)..k07-4a.;
4746 1993.Surožský Antonij, metropolita.Tvorivá modlitba.neuvedené:Svetlo sveta, vydavateľstvo metropolitnej rady pravoslávnej cirkvi..k16/7.;
4747 1993.Špidlík Tomáš.Umíme se modlit?.:Societas, Nakladatelství Tovaryšstva Ježíšova..k11/4.;
4748 1993.Špidlík, Tomáš.Vieme sa modliť?. USPO:Bratislava.80-88717-00-0.k11/4.;
4749 1993.Štefan Senčík, Ladislav Donauer.Ja, František.Bratislava:LUC.80-7114-105-4.k17-4b.;
4750 1993.Taft, Robert F.,1932-.The liturgy of the hours in east and west :.Collegeville, Minn. ::Liturgical,.0-8146-1405-1.k14-2b.;
4751 1993.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.80-7114-113-5.K16/7.;
4752 1993.Thomä, Helmut.Psychoanalytická praxe :.Hradec Králové ::Mach,.80-901050-0-9 :.D4/7.;
4753 1993.Tomáš Akvinský.Summa proti pohanum. Olomouc:Matice cyrilometodějská..k02/4.;
4754 1993.Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.80-966967-1-8.K07/1.;
4755 1993.Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.80-85291-18-5.k15/8.;
4756 1993.Tresmontant Claude.Výklad učení rabbiho Ješuy.Košice:Erik Groch..k21/3.;
4757 1993.Tresmontant, Claude.Dějiny vesmíru a smysl stvoření.Praha:Erm.80-901477-0-4.k05/4.;
4758 1993.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl..k19/7.;
4759 1993.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša. 2. diel.Trnava:Dobrá kniha.8071410179;80-7141-017-9.K07/3.;
4760 1993.Trilling, Wolfgang.Hledání historického Ježíše.Praha:Vyšehrad.80-7021-132-6.R1/3.;
4761 1993.Trilling, Wolfgang.Hledání historického Ježíše.Praha:Vyšehrad.80-7021-132-6.K09/4.;
4762 1993.Trilling, Wolfgang,(1925-1993).Evanjelium podĺa Matúša..Trnava ::Dobrá kniha,.80-7141-016-0.K07/3.;
4763 1993.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Miluj sám sebe.:Náchod :.80-901001-1-2.k17/8.;
4764 1993.Trojan, Jakub S..Moc víry a víra v moc.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-12-9.k04/2.;
4765 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.k07/6.;
4766 1993.Ulrich Wickert.Und Gott schuf Paris.Wien, Franziskanerplatz 4:Donauland Kremayr scheriau..k04-2a.;
4767 1993.Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec.Noví vyznavači.Olomouc:Matice cysrilometodějská ..k14/6.;
4768 1993.Václav, Patočka.Válečníci pod plachtami korábů I.:Naše vojsko.80-206-0268-2.k24/1.;
4769 1993.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.80-88743-02-8.k16/1.;
4770 1993.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nell Medioevo.Roma:Edizioni Primavera 92..k05-6a.;
4771 1993.Vattioni Francesco.Sangue e antropologia nell Medioevo II.Roma:Edizioni Primavera 92..k05-6a.;
4772 1993.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.80-7090-244-2.k10/5.;
4773 1993.Veselý Jiří Maria, OP.Buh,, anděl a já.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k26/8.;
4774 1993.Veselý Jiří Maria, OP.Buh, anděl a já.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k09-1b.;
4775 1993.Vlček, Emanuel, 1925-2006 - autor.Jan z Pomuku :.:Praha :.80-901131-3-3.k16/3.;
4776 1993.Vnuk, František,.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-6-9.k26/4.;
4777 1993.von Habsburg, Otto.Úvahy o Evropě. Praha:Panevropa.80-900034-6-X.k02-6a.;
4778 1993.Vondráček, Vladimír.Fantastické a magické z hlediska psychiatrie.Bratislava:Columbus.80-7136-030-9.D4/1.;
4779 1993.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Apoštolát laikov vo sviatostnej pastorácii 2. diel.Bratislava:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK..k13-4a.;
4780 1993.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Povolanie laikov do apoštolátu.Bratislava:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK..k10/4.;
4781 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.K10/4.;
4782 1993.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum..k03-5b.;
4783 1993.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum..k04/1.;
4784 1993.Vymětalík, Bedřich.Ceta k člověku. Praha:Scriptum..k02-4a.;
4785 1993.Wallhof, Hans.Svätý Vincent Pallotti : zvestovateľ budúcnosti.:Editrice VELAR..K14/6.;
4786 1993.Weigl A. M..Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche.Altoting:Verlag St. Grignionhaus ..k18-2b.;
4787 1993.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.80-85528-26-6.k04/1.;
4788 1993.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.80-85528-26-6.R1/7.;
4789 1993.Welsch, Wolfgang.Estetické myslenie.:Archa.80-7115-063-0.k02/1.;
4790 1993.Wiesel, Elie.Talmud : Portréty a legendy.Praha:Sefer.80-900895-5-0.k06/5.;
4791 1993.Wilson, Derek.Rothschildové : Příběh bohatství a moci.Praha:Svoboda.80-205-0349-8.k03/6.;
4792 1993.Wittgenstein, Ludwig.Filosofická zkoumání.Praha:Filos.ústav AV ČR.80-7007-040-4.k03-3a.;
4793 1993.Wittgenstein, Ludwig.Rozličné poznámky : Výbor z pozůstalosti vydal G. Henrik von Wright s H.Nymanem.Praha:Mladá fronta.80-204-0360-4.k02/1.;
4794 1993.Wittgenstein, Ludwig.Tractatus logico-philosophicus.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-30-7.k03/3.;
4795 1993.Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.[Nižný Žipov]:MIROS.80-85443-02-3.k10/3.;
4796 1993.Zappalá, Roberto.Komunismus-kapitalismus-společenství : Antropologické úvahy.Praha:Nové město.80-901542-1-2.k04/5.;
4797 1993.Zoccolini Rosalia Sr. M., OP.Russia, terra mia.Roma:Curia Generalizia delle Suore Domenicane Missionarie di San Sisto..k18-2b.;
4798 1993.Zozuľak, ján.Veľkí starci Optinskej pustovne.:Orthodoxos Kypseli..k07/4.;
4799 1993.Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.80-7114-095-3.k04-5a.;
4800 1994..Biblické otázky.:Brno :.80-900688-8-X.k07/1.;
4801 1994..Dar víry :.:Praha :.80-7113-086-9.k09/1.;
4802 1994..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-076-9.k10/6.;
4803 1994..Dogmatika VI. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
4804 1994..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-022-0.k19/7.;
4805 1994..Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova :.:Praha :.80-901528-7-2.k02/6.;
4806 1994..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22002-4.k07-6a.;
4807 1994..Pravoslávny teologický zborník č.17/2-1994.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.8070973005 (brož.);80-7097-300-5.k09/1.;
4808 1994..Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945) :.Bratislava ::SNM,.80-85753-35-9 (1.část : brož.).k26/4.;
4809 1994..Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.80-85527-74-X.k11/4.;
4810 1994..Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Sociologické nakladatelství ::Praha :.80-85850-03-6.k04/1.;
4811 1994..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.80-967173-0-8.k13-1b.;
4812 1994..Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.80-967173-0-8.k13-6a.;
4813 1994..The Companion to the Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.0898704502;0-8987-0450-2.k14-3a.;
4814 1994..Uberlegungen uber die Kirche der Zukunft.Chur:Bundnerinnen und Bundner fur eine glaubwurdige Kirche..k08-6a.;
4815 1994..V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-026-8.k19/1.;
4816 1994..Völuspá. Bratislava:Chronos.80-967138-3-3.k01-7a.;
4817 1994..Völuspá. Bratislava:Chronos.80-967138-3-3.k05-4b.;
4818 1994.Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-62-6.k16/7.;
4819 1994.Alain, de Libera.Stredoveká filozofia.:Archa.80-7115-055-X.k02/1.;
4820 1994.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-58-8.k11/6.;
4821 1994.Ambros Pavel.Medzi východem a západem.Societas:Nakladatelství Societas..k10/6.;
4822 1994.Anzenbacher, Arno.Úvod do etiky. Praha:ZVON.80-7113-111-3.k05/1.;
4823 1994.Arendt, Hannah.Krize kultury : (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha:Mladá fronta.80-204-0424-4.k02/1.;
4824 1994.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.80-901614-3-X.k10-1b.;
4825 1994.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.80-901614-3-X.k09/2.;
4826 1994.Balabán, Milan.Bojovníci a trpitelé.Heršpice:Eman.80-900696-5-7.k21/4.;
4827 1994.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-072-6.k11/6.;
4828 1994.Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.:Kostelní Vydří :.80-85527-61-8.k11/4.;
4829 1994.Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.80-7066-934-9.k16-4c.;
4830 1994.Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o...R1/6.;
4831 1994.Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o...k22/2.;
4832 1994.Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.80-967148-0-5.D4/3.;
4833 1994.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.80-901528-3-X.k05/1.;
4834 1994.Beránek, Jiří.Tajemství lóží : Svobodné zednářství bez legend a mýtů.Praha:Mladá fronta.80-204-0423-6.k06/6.;
4835 1994.Bergson, Henri.Čas a svoboda : O bezprostředních datech vědomí. Praha:Filosofia.80-7007-065-X.k01-3b.;
4836 1994.Bergson, Henri.Duše a tělo. Bratislava:Fischer.80-967229-0-5.k01-3b.;
4837 1994.Bergson, Henri.Smích : Le rire. Praha:Naše vojsko.80-206-0404-9.k01-3b.;
4838 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.K09/1.;
4839 1994.Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.80-85291-13-4.k14/6.;
4840 1994.Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:s. n. a...k14/5.;
4841 1994.Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:Miroslav Bielik ..k04-3a.;
4842 1994.Bohumila, Zástěrová.Dějiny Byzance.:Academia.80-200-0454-8.k25/3.;
4843 1994.Bochenski, Józef Maria.Cesty k filosofickému myšlení, Úvod do základních pojmů.Praha:Svoboda.80-205-0398-6.R1/7.;
4844 1994.Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .80-901614-5-6.k04/4.;
4845 1994.Bondy, Egon, 1930-2007.Filosofické eseje, sv. 3. Praha:DharmaGaia.80-901225-8-2.k01-2a.;
4846 1994.Boros, Ladislaus, 1927-1981 - autor.Osvobození k životu :.:Praha :.80-7113-085-0.k16/7.;
4847 1994.Boss, Medard.Včera v noci se mi zdálo.Praha:Grada.80-85424-74-6.D4/7.;
4848 1994.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.:Kostelní Vydří :.80-85527-51-0.k11/6.;
4849 1994.Bouzek, Jan.Od mýtu k logu. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
4850 1994.Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvátná znamení.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k10/5.;
4851 1994.Brown, David A..A Guid to Religions. London:SPCK.0-281-02849-4.k01-5a.;
4852 1994.Brugger, Walter.Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Praha:Naše vojsko.80-206-0409-X.k01/1.;
4853 1994.Buben, Milan M.; Kučera, Rudolf; Kukla, Otakar A..Svatí spojují národy. Praha:PANEVROPA.80-85846-00-4.k14/5.;
4854 1994.Buber, Martin.Život chasidů. Praha:Arbor vitae..k03/1.;
4855 1994.Bulletin de Littérature Ecclésiastique.Cardinal Lavigerie.Toulouse Cedex:Bulletin de littérature ecclésiastique, redaction et administration..k04-3a.;
4856 1994.Bulman, Raymond F.,(1933-).Paul Tillich :.Minnesota ::The Liturgical Press,.0-8146-5828-8.k08-5a.;
4857 1994.Bultmann, Rudolf.Dějiny a eschatologie.Praha:Ise.80-85241-66-8.k04/2.;
4858 1994.Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.80-966994-2-3.D4/4.;
4859 1994.Canetti, Elias.Masa a moc. Praha:Arcadia.80-85812-08-8.k03/7.;
4860 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.k15/6.;
4861 1994.Carpenter, Humphrey.Ježíš.Praha:ODEON.80-207-0497-3.k03/5.;
4862 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.k13/2.;
4863 1994.Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.80-85319-31-4.k18/4.;
4864 1994.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.80-7114-142-9.k13/2.;
4865 1994.Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta..k13/4.;
4866 1994.Catherine, Clément.Gándhí - sila pravdy.:Slovart.80-7145-122-3.k15/8.;
4867 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.k09-4a.;
4868 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.k07/5.;
4869 1994.Codaccioni.Dějiny 20.století : Encyklopedie politického,ekonomického a kulturního dění.Praha:Mladá fronta.80-204-0403-1.k24/1.;
4870 1994.Congregazione per il clero.Direttorio per Il ministero e la vita dei presbiteri.Cita del Vasticano:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
4871 1994.Cook, Michael.Muhammad.Praha:Argo.80-207-0498-1.k03/5.;
4872 1994.Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.80-7113-098-2.k05/1.;
4873 1994.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.80-85495-31-7.D4/3.;
4874 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.K08/4.;
4875 1994.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-42-1.K13/7.;
4876 1994.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-42-1.R1/4.;
4877 1994.Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-70-7.k18/2.;
4878 1994.Dawson, Christopher.Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty.Praha:Vyšehrad.80-7021-114-8.k03/7.;
4879 1994.Dawson, Raymond.Konfucius.Praha:ODEON.80-207-0496-5.k03/5.;
4880 1994.Dähler Michael.Id Ouge luege.Bern:Verlag..k17-4a.;
4881 1994.De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.0-89283-849-3.k04-3a.;
4882 1994.De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.0-89283-849-3.k04-4a.;
4883 1994.Decret, Francois.Mání a tradice manicheismu.Bratislava:CAD PRESS.80-85349-30-2.k06/6.;
4884 1994.Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-57-X.k13/7.;
4885 1994.Dolista Josef.Náděje vložená do manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská s. r. o...k10/3.;
4886 1994.Dorotej, arcibiskup pražský, Aleš Pavel a členové kanonizační komise.Svatý kníže Rostislav.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství..k15/1.;
4887 1994.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-09-1.R1/1.;
4888 1994.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-09-1.k10-5b.;
4889 1994.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-11-3.k08/7.;
4890 1994.Dragomirecký, Andrej.Hlubinná abreaktivní psychoterapie : Základy teorie a praxe.Praha:Stratos.80-901472-6-7.D4/3.;
4891 1994.Drobner, Hubertus R..Lehrbuch der patrologie.:Herder.3-451-23499-8.k04-6b.;
4892 1994.Durozoi, Gérard.Filozofický slovník : Pomocná kniha pro výuku estetických předmětů na středních školách.Praha:E.W.A.Edition.80-85764-07-5.k01/1.;
4893 1994.Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...R1/1.;
4894 1994.Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k09/8.;
4895 1994.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.80-85527-56-1.K11/6.;
4896 1994.Eliade, Mircea.Posvátné a profánní.Praha:Křesťanská akademie.80-85795-11-6.k06/4.;
4897 1994.Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 1.díl. : ve vládách druhé republiky.Brno:Atlantis.80-7108-071-3.k18/8.;
4898 1994.Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 2.díl. : ve vládě v exilu.Brno:Atlantis.80-7108-092-6.k18/8.;
4899 1994.Feldmann, Harald.Kompendium lékařské psychologie : Pro studující a lékaře.Praha:Victoria Publishing.80-85605-67-8.D4/7.;
4900 1994.Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.80-85527-37-5.K16/7.;
4901 1994.Ferretti, Lodovico.Mons. Pio Alberto del Corona.:Edizioni Cantagalli..k04-6a.;
4902 1994.Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótes.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)..k26/6.;
4903 1994.Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas..k16-6b.;
4904 1994.Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas..k16-4b.;
4905 1994.Fiala Petr/Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Knižnice Revue Proglas..R1/3.;
4906 1994.Filo Vladimir.Učiaca úloha cirkvi - tretia kniha, Časné majetky cirkvi - piata kniha, Sankcie v cirkvi - šiesta kniha,.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov ..k09/8.;
4907 1994.Fischedick, Heribert.Aufbrechen.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.3451088193 (kart.).k17-4a.;
4908 1994.Florentová, Helena.Křesťanské nebe : Svätci v umení a v legendách.Bratislava:Mladé leta.80-06-00615-6.k05/7.;
4909 1994.Foucault, Michel.Toto nie je fajka. Bratislava:Archa.80-7115-084-3.k02/1.;
4910 1994.Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.80-85139-29-4.D4/1.;
4911 1994.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.80-967178-9-8.R1/8.;
4912 1994.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.80-967178-9-8.D8/5.;
4913 1994.Funk, Rainer.Erich Fromm.Praha:Lidové noviny.80-7106-086-0.k04-3a.;
4914 1994.Furet, François, 1927-1997 - autor.Promýšlet Francouzskou revoluci.:Brno :.80-7108-089-6.k04/3.;
4915 1994.Gadamer, Hans-Georg.Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha:ISE.80-85241-46-3.k03/3.;
4916 1994.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-056-X.k14/1.;
4917 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.80-967059-2-X.K11/4.;
4918 1994.Georgeot J. M..Dictionnaire - de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4919 1994.Georgeot J. M..Dictionnaire de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4920 1994.Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:..k04-1b.;
4921 1994.Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
4922 1994.Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.80-7178-008-1.k17/8.;
4923 1994.Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.80-85282-74-7.K19/2.;
4924 1994.Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.808522747; 80-8522-74-7.k19/2.;
4925 1994.Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.80-85241-65-X.k03/3.;
4926 1994.Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov..k16/1.;
4927 1994.Giovanni Paolo II..Lettera del santo Padre Giovanni Paolo II al sacerdoti per il giovedi santo 1994.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
4928 1994.Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.80-85282-47-X.k14/6.;
4929 1994.Gluchman, Vasil.Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. Prešov :UNIVERSUM.80-967001-1-1.k04/5.;
4930 1994.Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba..k09-1a.;
4931 1994.Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba..k12/2.;
4932 1994.Gombár, Eduard.Úvod do dějin islámských zemí.Praha:Najáda.80-85632-22-5.k21/8.;
4933 1994.Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-48-0.R1/4.;
4934 1994.Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-48-0.k17/7.;
4935 1994.Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.80-901457-1-X.k17/7.;
4936 1994.Grün, Anselm,1945-.Der Himmel beginnt in dir :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-08823-1.k17-3b.;
4937 1994.Grün, Anselm,1945-.Hlubinně psychologický výklad Písma.Praha ::Čes. křesťanská akad.,.80-85795-05-1.k07/4.;
4938 1994.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.80-7114-114-3.k13/2.;
4939 1994.Gustaf, Aulén.Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete.:Tranoscius.80-7140-027-0.K09/1.;
4940 1994.Guy Bedouelle, O.P..IN THE IMAGE OF SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press..k06-5b.;
4941 1994.Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-46-4.k11/6.;
4942 1994.Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.80-901528-4-8.k09-6b.;
4943 1994.Hanus, Ladislav.Romano Guardini.Bratislava:Lúč.80-7114-124-0.k10/1.;
4944 1994.Hare, Richard Mervyn.Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Praha:Svoboda.80-205-0363-3.k02/7.;
4945 1994.Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.80-901571-1-4.K09/3.;
4946 1994.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.80-7113-093-1.k04-3a.;
4947 1994.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.80-7113-093-1.k16/1.;
4948 1994.Hassan, Steven.Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů.Brno:Janeček.80-85880-03-2.k06/6.;
4949 1994.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-12-6.k12/2.;
4950 1994.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-12-6.k04-3a.;
4951 1994.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-048-9.k12-2a.;
4952 1994.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-048-9.k22/1.;
4953 1994.Heller, Jan, 1925-2008 - autor.Bůh sestupující :.:Praha :.80-7017-780-2.k21/5.;
4954 1994.Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.80-85282-94-1.k03/4.;
4955 1994.Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.80-85527-66-9.k16/8.;
4956 1994.Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-36-3.k16/2.;
4957 1994.Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.k26/7.;
4958 1994.Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.80-05-01130-X.k26/7.;
4959 1994.Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.80-85405-29-6.k26/7.;
4960 1994.Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.80-85587-03-3.k26/4.;
4961 1994.Holder John.The Intertestamental Period.London:SPCK..k11-4a.;
4962 1994.Hopcke, Robert H..Průvodce po Sebraných spisech C.G.Junga.Brno:Nakl.T.Janečka.80-900802-9-4.D4/2.;
4963 1994.Hörster, Gerhard - autor.Úvod do Nového zákona.:[Praha] :.80-85942-04-6.k07/1.;
4964 1994.Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-64-1.k04/2.;
4965 1994.Humenský Viktor.Útek z raja.Toronto:Zahraničná Matica Slovenská..k18/8.;
4966 1994.Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská kapitula =.Spišská Nová Ves ::R.S.U. - vydavateľstvo,.80-967173-0-8.D8/8.;
4967 1994.Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.80-85487-25-X.D4/4.;
4968 1994.Imbert, Jean.Trest smrti. Bratislava:Archa.80-7115-064-9.k05/2.;
4969 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.D4/2.;
4970 1994.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-018-7.k15/6.;
4971 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.k19/4.;
4972 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.k13-5a.;
4973 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.k19/4.;
4974 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.k13-5a.;
4975 1994.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-057-2.K19/4.;
4976 1994.Ján Pavol II..List Svatého Otce Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
4977 1994.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k 31. světovému dni modliteb za povolání.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
4978 1994.Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k XXVIII. světovému dni sociálních sdělovacích prostředku 15.5.1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
4979 1994.Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-88-6.k10/3.;
4980 1994.Janke, Wolfgang.Filosofie existence. Praha:Mladá fronta.80-204-0510-0.k03/1.;
4981 1994.Jaspers, Karl.Filosofická víra. Praha:ISE.80-85241-77-3.k03/3.;
4982 1994.Jean.Bosorky nevesty Satanove.:Slovart.80-7145-124-X.k18/1.;
4983 1994.Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum..k06-4b.;
4984 1994.Jiří Maria Veselý, O. P..IL MIRACOLO.Roma - Italia:Largo Angeliculm..k06-3b.;
4985 1994.Jiři Rajmund Tretera.Synagoga a cirkve kdysi a dnes.:Jan Krigl..K19/7.;
4986 1994.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-20-7.R1/6.;
4987 1994.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-20-7.k08/3.;
4988 1994.Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.80-7113-102-4.k19/6.;
4989 1994.Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.80-7113-102-4.k07-2b.;
4990 1994.Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.80-9005-39-7-1.k12-3b.;
4991 1994.Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.80-9005-39-7-1.k08/7.;
4992 1994.Július, Špaňár.Latinčina pre gymnáziá.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01984-0.k16-4c.;
4993 1994.Jung, Carl Gustav.Duše moderního člověka.Brno:Atlantis.80-7108-087-X.D4/7.;
4994 1994.Jünger, Ernst.Chůze lesem. Praha:ISE.80-85241-68-4.k03/3.;
4995 1994.Jurij, M. Lotman.Text a kultúra.:Archa.80-7115-066-5.k02/1.;
4996 1994.Kalináč, Ján.Cesta k pravde. Myslava:Typopress.80-967044-1-9.k03-5a.;
4997 1994.Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.80-7165-016-1.k19/7.;
4998 1994.Karfík, Filip.Křesťanství a filosofie.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-08-6.k03/5.;
4999 1994.Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.80-85733-16-1.k07/1.;
5000 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.80-7113-082-6.k19/7.;
5001 1994.Kelemen, Jozef.Strojovia a agenty. Bratislava:Archa.80-7115-089-4.k02/1.;
5002 1994.Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.80-88706-00-9.k19/3.;
5003 1994.Kierkegaard, S?ren.Svůdcův deník. Bratislava:Chronos.80-967138-0-9.k03/2.;
5004 1994.Klabouch, Jiří.Stručná antologie z dějin politických učení a filosofie práva : 1.díl..Praha:Karolinum.80-7066-925-X.k04/5.;
5005 1994.Klauck, Hans-Josef.Weltgericht und Weltvollendung.Freiburg, Basel, Wien:Herder.3451021501;3-451-02150-1.k08-5b.;
5006 1994.Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k09-1a.;
5007 1994.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima..k04-5a.;
5008 1994.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k12/2.;
5009 1994.Kongregace pro katolickou výchovu.Katolická škola (2).Praha:Selretariát České biskupské konference..k13-5a.;
5010 1994.Kongregace pro katolickou výchovu.Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (1).Praha:Selretariát České biskupské konference..k13-5a.;
5011 1994.Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad..K19/4.;
5012 1994.Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad..k13-5a.;
5013 1994.Konig, Franz.Lexikon náboženství.Praha:Victoria Publ..80-85605-51-1.k22/5.;
5014 1994.Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.k26/7.;
5015 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-032-2.k26/7.;
5016 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-033-0.k26/7.;
5017 1994.Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.D5/6.;
5018 1994.Kozák Jan mgr..Evangelium "neznámého" boha.neuvedené:Bibliotheca Gnostica..k07/4.;
5019 1994.Kraft, Heinrich.Slovník starokresťanskej literatúry /.Trnava ::Dobrá kniha,.80-7141-048-9.K17/2.;
5020 1994.Kratochvíl, Zdeněk.Filosofie živé přírody. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
5021 1994.Kratochvíl, Zdeněk.Studie o křesťanství a řecké filosofii.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-06-X.k02/6.;
5022 1994.Křivohlavý, Jaro.Mít pro co žít.Praha:Návrat domů.80-85495-33-3.k17-2b.;
5023 1994.Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.80-85527-41-3.k16/7.;
5024 1994.Kroupa P. Jan Hrabě.Pán přichází.Olomouc:P. Jan Hrabě Kroupa..D8/6.;
5025 1994.Kulka, Tomáš.Umění a kýč.Praha:Torst.80-85639-17-3.k05/6.;
5026 1994.Kunetka František, Doc. Dr., SDB.Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem (Dt 16,11).Olomouc:MCM..k09-1a.;
5027 1994.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-039-X.k10/1.;
5028 1994.Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.k10/3.;
5029 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.R1/4.;
5030 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.K13/7.;
5031 1994.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.80-7114-122-4.k17/8.;
5032 1994.Lektor Stanislaw O.P..ŽYCIE I CUDA SW. JACKA ODROWAŹA Z ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO.Kraków:Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów..k14/2.;
5033 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.k10/3.;
5034 1994.Letz, Ján.Fenomenológia náboženstva. Bratislava:Teologický Inštitút sv. Alojza..k01-4b.;
5035 1994.Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.80-88743-07-9.k04/1.;
5036 1994.Letz, Róbert.Slovensko v rokoch 1945-1948. Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie:Bratislava.80-85293-03-X.k26/4.;
5037 1994.Lévinas, Emmanuel.Etika a nekonečno. Praha:ISE.80-85241-67-6.k03/3.;
5038 1994.Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-07-8.D8/7.;
5039 1994.Likoudis Paul .The legacy of chd.Kanada:The Wanderer press..k14-5a.;
5040 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.k11/2.;
5041 1994.Lossky Vladimír.Dogmatická teologie.Praha:Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku..k08/1.;
5042 1994.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.80-85487-22-5.k11/4.;
5043 1994.Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.80-7114-146-1.k20/6.;
5044 1994.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.80-7114-136-4.k18-4a.;
5045 1994.Maria Emmanuel, brat.Akordy lásky.Bratislava:Lúč.8071141216 (brož.); 80-7114-121-6.K17/8.;
5046 1994.Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-035-7.k11/5.;
5047 1994.Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-035-7.k10/1.;
5048 1994.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
5049 1994.Marijan Biškup - Franjo Šanjek.Blaženi Augustin Kažotic.Zagreb:..k04-3a.;
5050 1994.Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK..k13/5.;
5051 1994.Martini, Carlo Maria.Radosť z evanjelia-med. pre mldých. Sp. Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-018-2.K20/6.;
5052 1994.Matoušek, Jaroslav.Gnose. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
5053 1994.Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-098-4.k23/1.;
5054 1994.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.80-85310-39-2.k11/5.;
5055 1994.Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-53-7.k12/2.;
5056 1994.Mendel, Miloš.Islámská výzva : Z dějin a současnosti politického islámu.Brno:Atlantis.80-7108-088-8.k21/8.;
5057 1994.Merleau.Chvála moudrosti.Bratislava:Archa.80-7115-077-0.K02/1.;
5058 1994.Metz, Johann Babtist.Úvahy o politické theologii.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-69-2.k04/2.;
5059 1994.Mihina, František.Metamorfózy poklasickej filozofie.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.80-88722-06-3.k01/1.;
5060 1994.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.80-901160-4-3.k15-5c.;
5061 1994.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.80-7114-106-2.k09-1b.;
5062 1994.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.80-7114-106-2.k09-1b.;
5063 1994.Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.80-7114-106-2.k07/1.;
5064 1994.Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.80-901189-9-2.k10-1b.;
5065 1994.Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.80-901189-9-2.k21/5.;
5066 1994.Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská..K16/2.;
5067 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.80-7097-280-7.k10/5.;
5068 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.80-7097-281-5.k10/5.;
5069 1994.Miron, Zelina.Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa.:Iris.80-967013-4-7.D4/3.;
5070 1994.Mistrík, Jozef.Rečnícke umenie.:INTERLINGUA.80-88721-02-4.k05/6.;
5071 1994.Muller-Vogg, Hugo.Deutschland deine Starken :.Koln:Kolner Univ.-Verl..3602143686 (kart.).k14-5a.;
5072 1994.Munzarová M., Šipr K., Schonborn, .Scripta bioethica.Brno:Kolégium katolických lékařu..k14-6b.;
5073 1994.Nagl-Docekalová, Herta.Štyri pohľady do feministickej filozofie. Bratislava:Archa.80-7115-067-3.k02/1.;
5074 1994.Nešpor, Karel.Kouření, pití, drogy :.Praha ::Portál,.80-7178-023-5 :.D4/7.;
5075 1994.Neuwirth Vladimír.Profesor Josef Vašica.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská..k13-1b.;
5076 1994.Nigg Walter.Svatá Hedvika Slezská.Český Těšín:Cor Jesu..k14/5.;
5077 1994.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.80-7113-103-2.k14-4b.;
5078 1994.Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.80-7113-103-2.D4/4.;
5079 1994.Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.80-7178-021-9.k11/6.;
5080 1994.Obermeier, Siegfried.Torquemada. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verlag.3-499-13382-2.k04-4a.;
5081 1994.Ockenfels, Wolfgang.Katolická sociální nauka.Praha:ZVON.80-7113-081-8.k20/8.;
5082 1994.Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.K16/2.;
5083 1994.Opus bonum a Benediktinské Arciopatství u sv. Markéty.Benediktinské Arciopatství Břevnov.Praha:Documenta..D8/8.;
5084 1994.Ortega y Gasset, José.Eseje o umení. Bratislava:Archa.80-7115-076-2.k02/1.;
5085 1994.Padovese, Luigi.Wprowadzenie do teologii patrystycznej.:WAM.83-7097-092-3.k17/2.;
5086 1994.Pápežská biblická komise.Výklad bible v církvi (Pracivbá text).Rím:Křesťanská akademia..k07/1.;
5087 1994.Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.80-7021-067-2.k02-2a.;
5088 1994.Pavlincová, Helena.Judaismus,křesťanství,islám : Slovník.Praha:Mladá fronta.80-204-0440-6.k022/1.;
5089 1994.Pearce, Edward.Machiavelliho děti : Pragmatismus a morálka v činech světových vládců a politiků.:Praha : Lidové noviny.80-7106-094-1.k04/4.;
5090 1994.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.80-85571-03-X.k11/7.;
5091 1994.Peter, Mulík.Cirkev v tieni totality.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-042-X.k26/5.;
5092 1994.Petrusek, Miloslav.Sociologické školy,směry,paradigmata.Praha:Sociologické nakl..80-85850-04-4.k04/1.;
5093 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.D4/4.;
5094 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-35-X.k16/8.;
5095 1994.Pieper, Josef.Základní formy sociálních pravidel hry.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-60-9.k04/2.;
5096 1994.Pinckaers Servais Théodore OP.Źródla moralności chrześcijańskiej.Poznań:W drodze..k14-5a.;
5097 1994.Platón, 427.Filébos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-35-8.k04/2.;
5098 1994.Plótínos.Dvě pojednání o kráse.Praha:Rezek.80-901796-2-2.k03/2.;
5099 1994.Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-019-0.k14-2b.;
5100 1994.Pokorný, Petr, 1933- - autor.Apoštolské vyznání :.:Třebenice :.80-901589-2-7.k09/2.;
5101 1994.Poláková, Jolana.Možnosti transcendence.Praha:ZVON.80-7113-106-7.k03/5.;
5102 1994.Popovič, Justín.Evanjelium podľa svätého Jána. Rektorát Univerzity P.J. Šafárika:Košice.80-7097-278-5.k07/3.;
5103 1994.Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-75-7.k04/2.;
5104 1994.Popper, Karl Raimund.Otevřená společnost a její nepřátelé : 1 a 2..díl. Uhranutí Platónem : Uhranutí Platónem.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-54-4.k04/2.;
5105 1994.Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.80-7114-139-9.k11/2.;
5106 1994.Pracný, Petr.Český kalendář světců : Petr Pracný.Praha:Ewa Edition.80-85764-05-9.k16/3.;
5107 1994.Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.80-85800-18-7.k28/4.;
5108 1994.Press, František,(1932-2004).Přijď, Duchu Svatý :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-901553-1-6 .k12/2.;
5109 1994.Prokeš, Josef.Nečítankové dospívání : Průhledy do adolescence perspektivou krásné literatury a psychologie.Čtení pro učitele,vychovatele.Brno:Masarykova univ..80-210-0873-3.D4/7.;
5110 1994.Prokop, Dušan.Obecná uměnověda : Stručný přehled a úvod.:Praha : Gryf.80-85829-04-5.k05/6.;
5111 1994.Putna Martin C..My poslední křesťané.Praha:Herrmann a synové..k11/4.;
5112 1994.Quine, Wilard van Orman.Hledáni pravdy. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
5113 1994.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.80-7114-108-9.k16/7.;
5114 1994.Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Svoboda.80-205-0399-4.k03-4b.;
5115 1994.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-044-6.k09/3.;
5116 1994.Ratzinger kardinál Josef , Schonborn kardinál Christoph.Malý úvod do katechismu katolické církve.Praha:Nové město..k10/3.;
5117 1994.Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.80-85527-68-5.k11/6.;
5118 1994.Repiský, Ján(1930- ).Som dieťa Božie..Trnava:KON-Press.80-85413-23-X;80-85413-23-X.k13-6b.;
5119 1994.Roma, S. Sabina .BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.Roma - Italia:Edizioni studio Domenicano..k06-4b.;
5120 1994.Rosenzweig, Franz, 1886-1929 - autor.Nové myšlení :.:Praha :.80-901625-5-X.k03/2.;
5121 1994.Roškovský, P. Pantaleon,.Vesperae bacchanales. Veda:Bratislava.80-224-0159-5.k08-1a.;
5122 1994.Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.80-85405-33-4.k03-5b.;
5123 1994.Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.80-85405-33-4.k02/7.;
5124 1994.Rozehnal, Miroslav.Buddhovy rozpravy sv. 1. Praha:DharmaGaia.80-901225-8-2.k07/4.;
5125 1994.Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.80-85527-64-2.K17/7.;
5126 1994.Ruqaiyyah Maqsood.Islam. London:Hodder Headline.0-340-60901-x.k01-4b.;
5127 1994.Sac. Giampiero Invernizzi.Sinfonia di anime.Torino:Monastero "Sacsro Cuore"..k04-3a.;
5128 1994.Sandler, Joseph.Pacient a analytik : Základní pojmy klinické psychoanalýzy.Praha:Psychoanalytické nakl..80-901601-2-3.D4/2.;
5129 1994.Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-026-2.k20/4.;
5130 1994.Sartre, Jean-Paul.Cesty k slobode-diel 1.:Slovenský spisovateľ.80-220-0561-4.k03/1.;
5131 1994.Scapin, Santino.Titus Brandsma : učitel lásky k lidem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-39-1.k15/2.;
5132 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.k11/6.;
5133 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.k14-2a.;
5134 1994.Schaeffer, Francis.Ten, který je skutečností /.Praha ::Návrat domů,.80-85495-02-3.D4/6.;
5135 1994.Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-45-6.K10/4.;
5136 1994.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.80-85495-02-3.k03-4a.;
5137 1994.Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.80-85495-02-3.k04/4.;
5138 1994.Schopenhauer, Arthur.O spisovatelství a stylu.Praha:Hynek.80-85906-00-7.k03-5a.;
5139 1994.Schurmann Heinz.Das Lukasevangelium 2. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder..k11-4b.;
5140 1994.Siegfried Obermeier.Torquemada.Hamburg:Veroffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH..k04-3a.;
5141 1994.Sigmund, Freud.Psychoanalytické chorobopisy.:Danubiapress.80-218-0064-X.D4/5.;
5142 1994.Sineux Raphael R. P., OP.Initiation a la théologie de saint Thomas d´Aquin.Paris:Éditions Téqui..k08/4.;
5143 1994.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-28-7.k08/4.;
5144 1994.Skalický, Karel.Po stopách neznámého Boha : Náboženství a Bůh v novodobém religionistickém bádání.:Praha : Aula.80-901626-4-9.k10/1.;
5145 1994.Skoblík Jiří ThDr,.Poznámky ke křesťanské etice.Praha:KTF UK..k05/1.;
5146 1994.Smith, Linda.Úvod do světa idejí : Náboženství a filozofie v minulosti a v současnosti.Praha:Vyšehrad.80-7021-082-6.k03-5b.;
5147 1994.Speyr, Adrienne von, 1902-1967 - autor.Slova na kříži.:Kostelní Vydří :.80-85527-65-0.k11/6.;
5148 1994.Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-85527-65-0.k18-3a.;
5149 1994.Spinelli Mario.S. Bonaventura da Bagnoregio.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue..k05-6b.;
5150 1994.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.80-7142-020-4.k11/7.;
5151 1994.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.80-7142-044-1.k11/7.;
5152 1994.Stanislav Sousedík ; sest. S.Sousedík..Texty ke studiu dějin středověké filosofie.Praha:Karolinum.80-7066-877-6.k02/6.;
5153 1994.Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom ... II. diel. Rodina:Nitra.80-900510-8-1.D4/4.;
5154 1994.Stoff, Georg, 1934-.Dobré slovo u lůžka nemocných.Kostelní Vydří:KN.80-85527-54-5.k13/5.;
5155 1994.Suzanne Eck.INITIATION A JEAN TAULER.Paris:Épiphanie-Tradition dominicaine Initiations Les éditions du cerf..k06-5b.;
5156 1994.Svatý ján Damašský.O Pravé víŕe.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství..K17/2.;
5157 1994.Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-045-4.D4/2.;
5158 1994.Šimončič, Jozef 4 zos ;.Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Trnava:Trnavská univerzita.80-88774-00-4.R1/8.;
5159 1994.Šimončič, Jozef 4 zos ;.Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Trnava:Trnavská univerzita.80-88774-00-4.k26/6.;
5160 1994.Špidlik Tomáš.Po tvých stezkách.Brno:Societas, Nakladatelství Tovaryšstva Ježíšova..k18/3.;
5161 1994.Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.80-85799-02-2.k03/2.;
5162 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.k21/4.;
5163 1994.Tarsicius van Bavel osa.regula Augustína z Hippo.:združenie jas zvolen..R1/4.;
5164 1994.Taylor Harold.Tend my sheep.Marylebone Road London:SPCK..k07-3b.;
5165 1994.Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-71-5.k18/7.;
5166 1994.Tindall, George Brown.USA : Dějiny států.Praha:Lidové noviny.80-7106-088-7.k23/2.;
5167 1994.Tracy, David.Plurality and Ambiguity.:University of Chicago.0-226-81126-3.k01-3a.;
5168 1994.Tresmontant, Claude.Základní pojmy křesťanské metafyziky.Praha:Aula.80-901626-2-2.k02/6.;
5169 1994.Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Jaký je muž & co by o tom měla vědět žena.:Olomouc :.80-901614-2-1.D4/3.;
5170 1994.Trojan, Jakub S..Moc v dějinách.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-63-3.k04/2.;
5171 1994.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-24-1.K26/8.;
5172 1994.Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.80-205-0425-7.k16-5c.;
5173 1994.Vacková, Růžena.Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-10-8.k18/8.;
5174 1994.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-3-2.k12/2.;
5175 1994.Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.80-88743-04-4.k11/6.;
5176 1994.Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls / 114.Romische Liturgie und Inkulturation.Bonn:Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz..k13-5a.;
5177 1994.Veselý Jiří Maria, OP.Co dává Velehrad Evropě.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k10/6.;
5178 1994.Veselý Jiří Maria, OP.Zázrak v Želivě.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k26/8.;
5179 1994.Veselý Jiří Maria, OP.Zázrak v Želivě.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...R1/8.;
5180 1994.Veselý, Daniel,.Dejiny kresťanstva.. Tranoscius:Bratislava.80-7140-051-3.k19/2.;
5181 1994.Viller M., Cavallera F., Guibert J. et Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne..k12-2a.;
5182 1994.Višňovan, J..Krvácajúca hranica.:Miestny odbor Matice slovenskej.80-7090-131-4.k26/5.;
5183 1994.Vladimír, Leško.Dejiny filozofie.:Iris.80-967013-8-X.k10-2a.;
5184 1994.Vymětal, Jan.Základy lékařské psychologie.Praha:Psychoanalytické nakl..80-901601-3-1.D4/4.;
5185 1994.Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.80-7114-112-7.k14/4.;
5186 1994.Watzlawick, Paul.Úvod do neštěstí.Hradec Králové:Konfrontace.80-900039-8-2.k04/6.;
5187 1994.Weinreb, Friedrich.Znamení života : Hebrejská abeceda podle židovské tradice. Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-13-2.k07/1.;
5188 1994.Welsch, Wolfgang.Naše postmoderní moderna.Praha:ZVON.80-7113-104-0.k02/7.;
5189 1994.Zamboniová, Dori.V hĺbke bolesti.Bratislava:Nové mesto.808548144;80-8548-14-4.k11/5.;
5190 1994.Ziesche, Maria Calasanz.Mrzák, vedec, svätec. SLOVO:Košice.80-85291-15-0.k14/5.;
5191 1994.Zobrist, Lilly.Im Namen Jesu!.:Verlag Hans-Rudolf Hintermann..k04-5a.;
5192 1994 - 1995.Ján Pavol II..Poselství Svatého otce mladým celého světa u příležitosti IX. a X. světového dne mládeže 1994 - 1995.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k13-5a.;
5193 1994 (?)..Dogmatika VII. díl.:Matice cyrilometodějská..SKRIPTA_5.;
5194 1994?.S. Sabina.BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.S. Sabina, Roma:Edizioni studio Domenicano..k05-4b.;
5195 1994...Initiation a la pratique de la theologie,.Paris ::les Ed. du Cerf,.2-204-05019-9 (br).k15-4b.;
5196 1994..Ashley, Benedict M..Ethics of health care :.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.0878405488 .k14-5b.;
5197 1995..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-066-7.k14-5a.;
5198 1995..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-066-7.k14-5a.;
5199 1995..Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-066-7.k05/2.;
5200 1995..Antológia štúdií k sociálnej morálke /.Trnava ::Dobrá kniha,.80-7141-066-7.D4/6.;
5201 1995..Baránok boží ktorý sníma hriech sveta.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-967202-3-6.k16/8.;
5202 1995..Dějiny Španělska.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-117-4.k23/2.;
5203 1995..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-060-8.k13-6a.;
5204 1995..Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.80-7113-089-3.k19/5.;
5205 1995..Duchovná hudba v 19. storočí.:Nadácia Jána Levoslava Bellu.80-967415-4-3.k05/7.;
5206 1995..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.80-7142-024-7.K19/4.;
5207 1995..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-031-X.k19/7.;
5208 1995..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22003-2.k07-6a.;
5209 1995..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22003-2.k07-6a.;
5210 1995..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22004-0.k07-6a.;
5211 1995..Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-032-3.k13-5b.;
5212 1995..Ľudské práva.:Archa.80-7115-088-6.k05/1.;
5213 1995..Nová Zmluva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gedeonovcov..k07/4.;
5214 1995..Od diktatúry k diktatúre :.Bratislava ::Veda,.80-224-0407-1.k26/3.;
5215 1995..Oxford advanced learner\'s dictionary of current English.Oxford ::Oxford University Press,.0-19-431499-5.k15-4c.;
5216 1995..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.80-7097-330-7.k09/1.;
5217 1995..Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.80-7097-330-7.k08-6a.;
5218 1995..Presentation du Nouveau Testament.Paris ::Ed. de Paris,.2-85162-004-5 (br).k11-3a.;
5219 1995..Psychoterapie IV :.:Praha :.80-85875-15-2.D4/7.;
5220 1995..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.k13-1b.;
5221 1995..Salvifici doloris :.:Praha :.80-7113-151-2.k13-3a.;
5222 1995..Salvifici doloris :.:Praha :.80-7113-151-2.k13-5a.;
5223 1995..Zoroaster.:Stiftung Gralsbotschaft.80-967209-2-9.k06/4.;
5224 1995.Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.80-7192-005-3.k11/6.;
5225 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.k09/4.;
5226 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.R1/8.;
5227 1995.Alfonso d´Amato.COMUNITÁ E COMUNIONE NELLA VITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Edizioni Tipoarte..k06-4b.;
5228 1995.Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Dejiny cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-087-X.k16-5a.;
5229 1995.Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Úvod do filozofie neživej prírody.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-091-8.k05/4.;
5230 1995.Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-066-1.k11/6.;
5231 1995.Arendt, Hannah, 1906-1975 - autor.O násilí. Praha:OIKOYMENH..k04/2.;
5232 1995.Aristotelés, asi 384.O duši.Praha:Rezek.80-901796-4-9.k01/2.;
5233 1995.Atkinson, Rita L..Psychologie.Praha:Victoria Publishing.80-85605-35-X.k06-2b.;
5234 1995.Augustin,354-430.O učitel`ovi /.Bratislava ::Archa,.80-7115-096-7.R1/7.;
5235 1995.Augustini Samuel ab Hortis .Cigáni v Uhorsku 1775, Zigeuner in Ungarn - O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života,.Bratislava:Štúdio - dd..k26/5.;
5236 1995.Augustinus, Aurelius,.O učiteľovi. Archa:Bratislava.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7).K02/1.;
5237 1995.Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.80-7192-054-1.k11/6.;
5238 1995.Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.80-85527-99-5.k11/6.;
5239 1995.Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.80-7165-017-X.k11/6.;
5240 1995.Balling, Adalbert Ludwig.Zralé klasy se naklánějí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-89-8.K11/4.;
5241 1995.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.80-7192-018-5.k12/2.;
5242 1995.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..k11/4.;
5243 1995.Bartošová, Margita.Jako v zrcadle : Psychoterapeut nastavuje zrcadlo pacientovi a pacient nastavuje zrcadlo psychoterapeutovi.Hradec Králové:Konfrontace.80-901773-0-1.D4/7.;
5244 1995.Bateman, Graham.Zeměpis světa.Encyklopedie.Přehled všech států a závislých území : encyklopedie.Praha:Columbus.80-7176-022-6.k06/7.;
5245 1995.Bauman, Zygmunt.Úvahy o postmoderní době. Praha:Sociologické nakladatelství.80-85850-12-5.k02/7.;
5246 1995.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.80-88795-01-X.k14/2.;
5247 1995.Bělina, Pavel.Dějiny evropské civilizace : 2.díl..Praha:Paseka.80-7185-011-X.k03/7.;
5248 1995.Berkeley, George.Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Praha:Svoboda.80-205-0479-6.k01/7.;
5249 1995.Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.80-85223-38-4.k09/3.;
5250 1995.Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.80-7192-048-7.k13/5.;
5251 1995.Biblioteka ojcóv košciola 5, ANONYM przypisywany sw. Grzegorzowi z Nazjanzu.Chrystus cierpiacy.Kraków:wydawnictwo II..k20/4.;
5252 1995.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.80-7192-150-5.k21/2.;
5253 1995.Biemel, Walter.Martin Heidegger.Praha:Mladá fronta.80-204-0268-3.k02/1.;
5254 1995.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-87-1.k13-5a.;
5255 1995.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-87-1.k19/4.;
5256 1995.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.80-7165-045-5.k16/8.;
5257 1995.Blavatská, Helena Petrovna.Klíč k theosofii.Praha:Stratos.80-85962-08-X.k06/6.;
5258 1995.Blažek, Bohuslav.Tváří v tvář obrazovce : Bohuslav Blažek.Praha:Sociologické nakladatelství.80-85850-11-7.D4/3.;
5259 1995.Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 480-524 - autor.Filosofie utěšitelka.:Olomouc :.80-7198-021-8.k03/2.;
5260 1995.Bohuslav, Novotný.Slovom a mečom.:Matica slovenská.80-7090-330-9.k16-1a.;
5261 1995.Boľšakov, Sergej.Na duchovných výšinách. O ľuďoch, ktorí sa modlia Ježišovu modlitbu. (Osobné spomienky a stretnutia).. Regionálne kultúrne stredisko:Žilina.80-85161-16-8.k18/2.;
5262 1995.Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 5.díl. Středověká islámská a židovská filosofie;Filosofie renesance a reformace : Středověká islámská a židovská filosofie.Filosofie renesance a r.:Praha : Státní zdravotnické nakl..80-85239-30-2.k03-5b.;
5263 1995.Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 4. Praha:DharmaGaia.80-85905-00-0.k01-2a.;
5264 1995.Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".8370331092;83-7033-109-2.k10-6a.;
5265 1995.Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".8370331092;83-7033-109-2.k07/6.;
5266 1995.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-25-1.k11/6.;
5267 1995.Bours Johannes.Ježíš se ho zeptal.Praha:Zvon..k13-2b.;
5268 1995.Bouzek, Jan.Řeč umení a archaické filosofie. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
5269 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.k11/7.;
5270 1995.Bridge, Antony.Křížové výpravy : The Crusades.Praha:Academia.80-200-0512-9.k19/1.;
5271 1995.Buber, Martin.Já a ty. Olomouc:Votobia.80-7198-042-0.k01/7.;
5272 1995.Buber, Martin.Štyri mystériá. Bratislava:Gardenia.80-85662-04-3.k03/1.;
5273 1995.Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh..k10-3b.;
5274 1995.Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.80-88795-02-8.k11/2.;
5275 1995.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-95-2.k18/7.;
5276 1995.Burger Franz (Hrsg.).Zuruckgeblättert.Wien:Das Neue Groschenblatt..k15-1a.;
5277 1995.Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-308-7.k11/6.;
5278 1995.Camus, Albert.Člověk revoltující. Praha:Český spisovatel.80-202-0584-5.k03/1.;
5279 1995.Camus, Albert.Mýtus o Sisyfovi. Praha:Svoboda.80-205-0477-X.k03/4.;
5280 1995.Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.80-85527-80-4.k12/2.;
5281 1995.Capponi, Věra.Sám sobě dospělým,dítětem i rodičem.Praha:Grada.80-7169-017-1.D4/4.;
5282 1995.Carl, R. Rogers.Ako byť sám sebou.:Iris.80-88778-02-6.D4/2.;
5283 1995.Clive, Staples Lewis.Návštěvníci z mlčící planety.:Portál.80-85495-42-2.D5/6.;
5284 1995.Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-006-1.k09/3.;
5285 1995.Convento S. Sabina (Aventino) Roma.P. DOMENICO GALLUZZI o. p..Faenza:ARA CRUCIS..k06-4b.;
5286 1995.Crabb, Lawrence J..Osobnost člověka : Její potřeby a cesty k jejich naplnění.Praha:Návrat domů.80-85495-36-8.D4/2.;
5287 1995.Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7.;
5288 1995.Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7.;
5289 1995.Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.80-85929-03-1.k16/1.;
5290 1995.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-020-X.k16/2.;
5291 1995.Čornej, Petr.Dějiny evropské civilizace I.Praha:Paseka.80-7185-010-1.k03/7.;
5292 1995.Dale, Carnegie.Jak se radovat ze života a z práce.:Talpress.80-85609-89-4.D4/3.;
5293 1995.Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.80-7113-138-5.k04/5.;
5294 1995.De, MELLO, Anthony.Modlitba žáby : 1.díl. Kniha meditací v povídkách : Kniha meditací v povídkách.Brno:Cesta.80-85319-45-4.k16/7.;
5295 1995.Deeken, Alfonz1932-.V jeseni života.Trnava:Dobrá kniha.8071410799 (brož.); 80-7141-079-9.K13/5.;
5296 1995.Descombes, Vincent, 1943- .Stejné a jiné. Praha:ISE.80-85241-74-9.k03/3.;
5297 1995.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.80-86005-00-3.k01-5a.;
5298 1995.Diogenés, LAERTIOS.Životy,názory a výroky proslulých filosofů.Pelhřimov:Nová tiskárna.80-901916-3-0.k02/2.;
5299 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.80-7114-154-2.k14/4.;
5300 1995.Dobson, James C..Rodičovství chce odvahu.Praha:Návrat.80-85495-45-7.D4/4.;
5301 1995.Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.80-7192-008-8.k10/5.;
5302 1995.Dotta M., Bonhoeffer D..Lo strutturarsi della fede nel mondo.Comano:Edizioni Alice..k08-4a.;
5303 1995.Dreyfus, Francois.Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem?.Poznaň ::W drodze,.83-7033-141-6.k08-3a.;
5304 1995.Duda Ján.Úvod do štúdia kanonického práva.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka..k19/7.;
5305 1995.Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-025-5.k19/7.;
5306 1995.Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.80-88743-05-2.k04/4.;
5307 1995.Eco, Umberto.Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava:Archa.80-7115-080-0.k02/1.;
5308 1995.Eliade, Mircea,1907-1986.Od doby kamennej po eleusínske mystériá /.Bratislava ::Agora,.80-967210-1-1.R1/1.;
5309 1995.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H..k13/5.;
5310 1995.Ennio Staid.San Domenico.:San Paolo..k06-5b.;
5311 1995.Enomyia.Zenová meditace : s úvodem Tomáše Halíka.Brno:Cesta.80-85319-40-3.R1/2.;
5312 1995.Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.80-85495-29-5.D4/5.;
5313 1995.Erasmus Rotterdamský, Desiderius,1469-1536.Chvála bláznivosti :.Praha ::Aurora,.80-85974-00-2 :.k03/5.;
5314 1995.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-078-5.k13-1b.;
5315 1995.Faltin, Daniel, OFM.Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-030-1.k19/7.;
5316 1995.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.80-7165-026-9.K16/8.;
5317 1995.Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.80-7113-124-5.22/2.;
5318 1995.Flanagan, Owen.Vedomie. Bratislava:Archa.80-7115-082-7.k02/1.;
5319 1995.Foucault, Michel.Sen a obraznost. Liberec:Dauphin.80-901842-1-9.k03/1.;
5320 1995.Frank Ewald.Zjevení.Krefeld:Ewald Frank misionář ..k07/1.;
5321 1995.Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.80-85319-39-X.D4/1.;
5322 1995.Frenzel, Ivo.Friedrich Nietzsche.Praha:Mladá fronta.80-204-0517-8.D4/5.;
5323 1995.Freud, Sigmund.Mojžiš a monoteizmus.Bratislava:Danubiapress.80-218-0185-9.D4/5.;
5324 1995.Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-94-4.k10/1.;
5325 1995.Fuchs, Jiří.Filosofie, 2. Kritický problém pravdy. Praha:Krystal OP.80-85929-06-6.k02-6b.;
5326 1995.Gabliková, Suzi.Selhala moderna?. Olomouc:Votobia.80-85885-20-4.k02/7.;
5327 1995.Gadamer, Hans-Georg.Aktualita krásneho. Bratislava:Archa.80-7115-078-9.k02/1.;
5328 1995.Georgeot J. M..Dictionnaire historique de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5329 1995.Georgeot J. M..Dictionnaire Historique de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5330 1995.Georgeot J. M..Table des Matiéres.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5331 1995.Giovanni Paolo II..Messaggio del Santo padre Giovanni Paolo II in occasione del anniversario della fine in Europa della.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
5332 1995.Giuseppe Barzaghi.LA FILOSOFIA DELLA PREDICAZIONE.Bologna - Italia:Edizione studio Domenicano..k05-4b.;
5333 1995.Giussani Luigi.Alla ricerca del volto umano.Milano - Italia:Rizzoli..k08-2b.;
5334 1995.Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.80-85495-04-X.k07/3.;
5335 1995.Greisch, Jean.Rozumět a interpretovat. Praha:Filosofický ústav AV ČR.80-7007-066-8.k03/5.;
5336 1995.Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-153-4.k14/1.;
5337 1995.Grocholewski, Zenon.Štúdie z procesného kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-032-8.k19/8.;
5338 1995.Groothuis, Douglas R..Tváří v tvář New Age.Praha:Návrat domů.80-85495-38-4.k06/6.;
5339 1995.Grossi, Vittorino.Křesťanský život v prvních staletích.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-04-6.k17/4.;
5340 1995.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-050-9.k17/7.;
5341 1995.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-67-7.K17/7.;
5342 1995.Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-19-1.k17/7.;
5343 1995.Grün, Anselm,1945-.Treue auf dem Weg :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.3-87868-528-9.k17-3b.;
5344 1995.Grün, Anselm,1945-.Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt.Freiburg im Breisgau:Herder.3451237784;3-451-23778-4.k17-4a.;
5345 1995.Guardini, Romano.Těžkomyslnost a její smysl. Olomouc:Votobia.80-85885-49-2.k03/2.;
5346 1995.Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-90-1.k11/6.;
5347 1995.Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.80-7113-117-2.k09/3.;
5348 1995.Hamlin John.A guide to Deuteronomy.London:SPCJ International study Guide..k11-4a.;
5349 1995.Hamplová, Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.80-200-0551-X.k15-5c.;
5350 1995.Hanola.Tajomstvo skutočnosti.Bratislava:Svornosť.80-85696-02-9.k12/2.;
5351 1995.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.80-7114-141-0.k08/7.;
5352 1995.Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK..k07/3.;
5353 1995.Heller, Jan.Tři svědkové : Mojžíš-Izaiáš-žalmista.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-73-0.k04/2.;
5354 1995.Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-36-9.k07/3.;
5355 1995.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-077-7.k14/5.;
5356 1995.Honnefelder, Ludger.Otázka po realitě a možnost metafysiky.Praha:Filosofia.80-7007-069-2.k03/5.;
5357 1995.Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.80-224-0439-X.k22/8.;
5358 1995.Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.80-7192-051-7.k11/7.;
5359 1995.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.80-85319-38-1.k09-1a.;
5360 1995.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.80-85319-38-1.k14/6.;
5361 1995.Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.80-7114-165-8.k14/4.;
5362 1995.Chalier, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.80-901625-6-8.k03/2.;
5363 1995.Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.80-967388-2-8.D8/7.;
5364 1995.Chouraqui, André.Dějiny judaismu. Praha:Victoria Publ..80-85865-81-5.k03/2.;
5365 1995.Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.80-7114-166-6.k26/7.;
5366 1995.Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.80-85310-51-1.k13/6.;
5367 1995.Irénée de Lyon.Démonstration de la prédication apostolique. Paris:Les Éditions du Cerf.2-204-05110-1.k04-5b.;
5368 1995.Jacek Salij OP.ESSEJE TOMISTYCZNE.Poznaň:W drodze..k02/3.;
5369 1995.Jajteles, Moše Samuel,1927-1969.77 židovských anekdot :.:.978-80-905725-3-9.k06/5.;
5370 1995.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.80-7113-126-1.k19/4.;
5371 1995.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-092-0.k19/4.;
5372 1995.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-097-1.k19/4.;
5373 1995.Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-081-5.k19/4.;
5374 1995.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.80-7113-140-7.k13-5a.;
5375 1995.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.80-7113-140-7.k13-6a.;
5376 1995.Ján Pavol II..Apoštolskij list Svitlo schodu - orientale Lumen Rimskogo archierja Ivana Pavla II..Rím:Vatikán..k13-5a.;
5377 1995.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-121-8.k19/4.;
5378 1995.Ján Pavol II..Mariánske úvahy sv. Otca.Nitra:Komisia KBS pre Duchovnú obnovu Slovenska..k19-2a.;
5379 1995.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.80-85487-30-6.D5/6.;
5380 1995.Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-089-0.k19/4.;
5381 1995.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-083-1.k13-5a.;
5382 1995.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-083-1.k19/4.;
5383 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.R1/3.;
5384 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.K19/6.;
5385 1995.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-055-X.k13/7.;
5386 1995.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.80-85527-73-1.k10-2b.;
5387 1995.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.80-85527-73-1.k13/7.;
5388 1995.John Paul II.Message of the holy Father pope John Paul II on the fiftieth anniversary of the end of the second World.Vatican city:Libreria Editrice Vaticana..k13-5a.;
5389 1995.John, Stuart Mill.O slobode.:Iris.80-88778-07-7.k05/2.;
5390 1995.Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.80-85336-31-6.k06/5.;
5391 1995.Johnson, Paul.Intelektuálové.Praha:Návrat domů.80-85495-50-3.k04/6.;
5392 1995.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.80-85319-42-X.k13/2.;
5393 1995.Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.80-85319-42-X.k16/8.;
5394 1995.Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.80-7192-007-X.k11/6.;
5395 1995.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.80-7114-125-9.k14/4.;
5396 1995.Július, Sopko.Kroniky stredovekého Slovenska.:RAK.80-85501-06-6.k26/2.;
5397 1995.Jung, Carl Gustav.Člověk a duše : Z celého díla 1905-1961 vybrala a vydala Jolande Jacobi.Praha:Academia.80-200-0543-9.D4/1.;
5398 1995.Juraj Dolinský.Dejiny Cirkvi.:Bratislava..k19/2.;
5399 1995.Kampits, Peter.Malé dějiny rakouské filozofie : Mezi zdáním a skutečností.Praha:Concordia.80-901389-5-0.D4/6.;
5400 1995.Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-022-3.D8/7.;
5401 1995.Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.80-7113-132-6.k10/3.;
5402 1995.Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.80-7192-065-7.k09/1.;
5403 1995.Keller, Jan.Úvod do sociologie : Studijní texty.Praha:Sociologické nakladatelství.80-85850-06-0.k20/8.;
5404 1995.Kenny, Anthony John Patrick.Co je víra?.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-15-9.K09/1.;
5405 1995.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.8088696070;80-88696-07-0.k16-4c.;
5406 1995.Kohler-Ross Elisabeth, M. D..Odpovědi na otázky o smrti a umírání.Praha:EM Reflex..K14-2b.;
5407 1995.Komise pro Desetiletí duchovnej obnovy pri ČBK.Obnova Božím slovem.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském..k09-1a.;
5408 1995.Konfucius, 552.Rozpravy : Hovory a komentáře.Praha:Mladá fronta.80-204-0295-0.k06/6.;
5409 1995.Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.80-7114-123-2.k12/2.;
5410 1995.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-09-5.k14/1.;
5411 1995.Kouba Milán P., Šich Josef P., Mareček Petr.Kanonizace Blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenej Zdislavy.Olomouc:Metropolitní kapitula u sv. Václava..k16/1.;
5412 1995.Kozák Ján, Mgr..Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu.Praha:Nakladatelství Bibliotheca gnostica..k10-3a.;
5413 1995.Kozanevič, Evžen.Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče.:Matice cyrilometodějská..K14/6.;
5414 1995.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.8022601357.k19/7.;
5415 1995.Kratochvíl, Stanislav.Skupinová psychoterapie v praxi.Praha:Galén.80-85824-20-5.D4/7.;
5416 1995.Kratochvíl, Zdeněk, 1952- - autor.Výchova, zřejmost, vědomí.:Praha :.80-238-0473-1.k03/2.;
5417 1995.Kremer, Jacob.Budoucnost zemřelých : Biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času.Praha:Vyšehrad.80-7021-142-3.k10-5a.;
5418 1995.Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.80-85495-43-0.D4/3.;
5419 1995.Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.80-7113-147-4.k18/8.;
5420 1995.Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha:ZVON.80-7113-097-4.k21/3.;
5421 1995.Kryštof.Byzantologie \n 1 \p Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.80-7097-325-0.k04/5.;
5422 1995.Kuschel, Karl.Teologie 20.století : Antologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-074-5.k09/4.;
5423 1995.Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.80-88717-06-X.k14/1.;
5424 1995.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-076-4.k08/7.;
5425 1995.Laín, ENTRALGO, Pedro.Nemoc a hřích : Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze.Praha:Vyšehrad.80-7021-128-8.k09/4.;
5426 1995.Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.80-85959-03-8.k20/5.;
5427 1995.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.80-85310-40-6.k17/8.;
5428 1995.Lenghardtová, Jana.Španielčina, 1.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00957-8.k15-5c.;
5429 1995.Lenghardtová, Jana.Španielčina, 2.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00958-6.k15-5c.;
5430 1995.Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.80-7165-028-5.k11/5.;
5431 1995.Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.80-85495-51-1.D5/6.;
5432 1995.Lexa, František.Egyptská kniha mrtvých : Živá díla minulosti. Bratislava:Glóbus.80-967119-5-4.k06/4.;
5433 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-03-1.k11/2.;
5434 1995.Liptovská, Miriam.Príprava na Turíce.Nitra:Misijný dom Matky Božej.80-85223-33-3.k16/8.;
5435 1995.Livet, Georges.Náboženské války.Praha:Erm.80-85913-03-8.k18/1.;
5436 1995.Loewenstein, Bedřich, 1929- - autor.Projekt moderny :.:Praha :.80-238-0474-X.k03/3.;
5437 1995.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-017-7.k09/1.;
5438 1995.Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Slovo života a jeho účinky v životě křesťana.:Praha :.80-901542-6-3.k18/7.;
5439 1995.Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.80-901542-7-1.k18/7.;
5440 1995.Lutovský, Michal.Sámova říše.Praha:Academia.80-200-0420-3.k26/5.;
5441 1995.Lyotard, Jean Francois.Fenomenologie. Praha:Victoria Publishing.80-7187-031-5.k03/4.;
5442 1995.Macedo, Stephen.Liberálne cnosti. Bratislava:Archa.80-7115-071-1.k05/2.;
5443 1995.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-48-1.k17/1.;
5444 1995.Machovec, Milan.Problém tolerance v dějinách a perspektivě : k vydání připravil Milan Machovec ...[et al.].Praha:Academia.80-200-0414-9.k03/7.;
5445 1995.Manfred, Frank.Štýl vo filozofii. Bratislava:Archa.80-7115-051-7.k02/1.;
5446 1995.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
5447 1995.Markušová, Kristína.Pápež a Košice. Pergamen:Sečovce.80-967372-1-X.k16/2.;
5448 1995.Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.80-7178-066-9.k13/5.;
5449 1995.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-004-5.k13/5.;
5450 1995.Matoušek, Alexandr.Posvátný obraz a zobrazení posvátného :. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-20-5.k07/1.;
5451 1995.Maurois, André.Dějiny Anglie : Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-084-4.k23/1.;
5452 1995.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-44-9.k11/5.;
5453 1995.Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela..k13-1b.;
5454 1995.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.80-85527-79-0.k13/7.;
5455 1995.Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.80-7115-106-8.k02/1.;
5456 1995.Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.80-85319-41-1.k16/7.;
5457 1995.Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.80-7113-121-0.k16/8.;
5458 1995.Messori Vittorio.il a souffert sous Ponce Pilate21.Paris:Association des amis de ľ abbé Jean Carmignac..k07-5a.;
5459 1995.Meves, Christa.Kindgerechte Sexualerziehung :.Ahnatal/Kassel:Verl. Weisses Kreuz.3878930771 (kart.).k14-4a.;
5460 1995.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-91-X.k12/2.;
5461 1995.Mikluščák Pavel.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút ..k08/4.;
5462 1995.Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule..k08/4.;
5463 1995.Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.:AGORA.80-967210-1-1.k06/1.;
5464 1995.Miron, Zelina.Sloboda osobnosti alebo Malý kurz kvality života o tom, ako sa stať samým sebou v modernom svete.:FONTANA Kiadó.80-85701-07-3.D4/2.;
5465 1995.Mokrejš, Antonín.Filozofie a život-Život a umění.Praha:Filosofia.80-7007-068-4.k04/5.;
5466 1995.Morin, Edgar.Věda a svědomí.Brno:Atlantis.80-7108-108-6.k04/1.;
5467 1995.Mracký, Jan.Sarkandrova kaple.Olomouc:Arcus.80-901014-0-2.k16/1.;
5468 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje ....:Slovo..R1/3.;
5469 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.80-85291-19-3.k09-1a.;
5470 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.80-85291-19-3.k08/4.;
5471 1995.Muller Wunibald.Gonne Dich Dir selbst.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlagg..k17-3b.;
5472 1995.Müller, Helmut.Dějiny Německa : Helmut Müller, Karl Friedrich Krieger, Karl Friedrich Krieger.Praha:Lidové noviny.80-7106-125-5.k23/2.;
5473 1995.Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-106-4.D8/1.;
5474 1995.Nakonečný, Milan.Průvodce dějinami psychologie : Milan Nakonečný.Praha:Státní pedagogické nakl..80-85937-23-9.D4/3.;
5475 1995.Nakonečný, Milan.Psychologie osobnosti.Praha:Academia.80-200-0525-0.D4/1.;
5476 1995.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-072-1.k09/3.;
5477 1995.Nietzsche, Friedrich.Breviár.:Archa.80-7115-083-5.k02/1.;
5478 1995.Nietzsche, Friedrich.O životě a umění.Olomouc:Votobia.80-85885-54-9.k03/2.;
5479 1995.Nietzsche, Friedrich.Tak pravil Zarathustra : Friedrich Nietzsche.Olomouc:Votobia.80-85885-79-4.D4/5.;
5480 1995.Norman, Vincent Peale.Sila pozitívneho myslenia.:Gardenia.80-85662-18-3.D4/4.;
5481 1995.Novak, Michael.Vyznání katolíka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-00-3.k09/4.;
5482 1995.Novosád, František.Pozvanie k Heideggerovi. Archa:Bratislava.80-7115-093-2.k02/1.;
5483 1995.Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.80-7108-109-4.k21/8.;
5484 1995.Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.80-7108-109-4.k12-2a.;
5485 1995.Ondruš, Rajmund.Blízki Bohu i ľuďom.Trnava:Dobrá kniha.807141090X (brož.); 80-7141-090-X.K14/4.;
5486 1995.Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-090-x.k14/4.;
5487 1995.Opočenská, Jana.Zpovzdálí se dívaly také ženy : Výzva feministické teologie.Praha:Kalich.80-7017-912-0.D5/6.;
5488 1995.Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-90-0.k09-2b.;
5489 1995.Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-90-0.k03/3.;
5490 1995.Pavol, Zlatoš.Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou.:Iris.80-88778-09-3.k04/7.;
5491 1995.Payne, Jan.Hermeneutická etika : Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.Praha:Triton.80-85875-07-1.k03/5.;
5492 1995.Peck, M. Scott (Morgan Scott).V jiném rytmu : Vytváření komunit.Olomouc:Votobia.80-85619-77-6.D4/3.;
5493 1995.Peregrin, Jaroslav, 1957.Co je analytický výrok?.:Praha :.80-238-0469-3.k03/3.;
5494 1995.Platón, 427.Theaitétos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-82-X.k04/2.;
5495 1995.Plótínos.Sestry duše.Praha:Rezek.80-901796-3-0.k03/2.;
5496 1995.Podlejski Zygmunt Ks..Milość, humor i cierpienie.Bytom:Oficyna wydawnicza..k18-4a.;
5497 1995.Poláková, Jolana.Filosofie dialogu : (Rosenzweig,Ebner,Buber, Lévinas).Praha:Ježek.80-85996-01-4.k03/1.;
5498 1995.Popper, Karl Raimund.Věčné hledání.Intelektuální autobiografie.Praha:Prostor.80-85190-37-0.k04/6.;
5499 1995.Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.k11/6.;
5500 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.k11/4.;
5501 1995.Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.80-7178-079-0.k16/8.;
5502 1995.Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.80-85800-25-X.D4/4.;
5503 1995.Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.80-901457-7-9.k09/4.;
5504 1995.Prosecký, Jiří.Prameny moudrosti : Mudroslovná literatura staré Mezopotámie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit...k04/2.;
5505 1995.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.80-85527-84-7.k11/5.;
5506 1995.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-054-3.K16/7.;
5507 1995.Rauscher, Anton.Soukromé vlastnictví : ve službách pracujícího člověka.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-23-X.k05/2.;
5508 1995.Reble, Albert.Dejiny pedagogiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..80-08-02011-3.D4/1.;
5509 1995.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.8071620718 (brož.); 80-7162-071-8.k11/5.;
5510 1995.Repka, Richard.Anglický jazyk 1 pre 1. ročník stredných škôl. SPN:Bratislava.80-08-00797-4.k15-5c.;
5511 1995.Rey, Bernard..Pour des celebrations penitentielles dans l'esprit de Vatican II.Paris ::les Ed. du Cerf,.2-204-05199-3 (br).k13-4a.;
5512 1995.Ricken, Friedo, 1934- - autor.Obecná etika. ISE ::Praha :.80-85241-72-2.k03/3.;
5513 1995.Říčan, Pavel.Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií.Praha:Portál.80-7178-084-7.D4/4.;
5514 1995.Róbert, Letz.Náčrt dejín Uhorska a Maďarska.:SAV.80-88780-09-8.k26/3.;
5515 1995.Rudhyar, Dane.Za hranicemi individualismu : Psychologie transformace.:Praha : Půdorys.80-901741-8-3.D4/2.;
5516 1995.Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-45-7.D4/2.;
5517 1995.Seilerová, Božena.Človek vo filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.80-88778-10-7.k04/1.;
5518 1995.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..Vychovatel a utěšitel.Olomouc:Votobia.80-85619-12-1 (v knihe uvedené:80-85619-42-3).k03/2.;
5519 1995.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.80-85527-75-8.k14/7.;
5520 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.D4/4.;
5521 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.k13-4a.;
5522 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.k10/3.;
5523 1995.Schubert, Kurt.Židovské náboženství v proměnách věků :.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-075-3.k21/3.;
5524 1995.Singer, Peter.Hegel.Praha:Argo.80-85794-46-2.k03/5.;
5525 1995.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-058-6.k01/1.;
5526 1995.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.80-967041-4-1.k14/7.;
5527 1995.Skinner, Quentin.Machiavelli : Osobnosti.Praha:Státní zdravotnické nakl..80-85794-61-6.k03/5.;
5528 1995.Skowronek, Alfons.Sakramenty w ogolnošci Chrzest, Bierzmowanie Tom 1..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.8385084223;83-85084-22-3.k08/4.;
5529 1995.Skowronek, Alfons Józef((1928- ).).Sakrament pojednania :.Włocławek ::Włocławskie Wydaw. Diecezjalne,.8385084258.k08/4.;
5530 1995.Skřivan, Aleš.Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648.Praha:Institut pro středoevrop.kult.a politiku.80-85241-87-0.k03/7.;
5531 1995.Smržík, Štefan .Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-059-4.K11/5.;
5532 1995.Sorabji, Richard.Aristotelés o paměti.Praha:Rezek.80-901796-6-5.k02/6.;
5533 1995.Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti I. : 1. Mimobiblické židovské spisy:Pseudepigrafy : Mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.80-7021-144-X.k21/3.;
5534 1995.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.80-85291-14-2.k12/2.;
5535 1995.Spolok sv. Vojtecha.Sväté písmo. Nový zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-086-6.K07/2.;
5536 1995.Spunar, Pavel.Kultura středověku.Praha:Academia.80-200-0547-1.k05/6.;
5537 1995.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-033-6.k11/7.;
5538 1995.Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-033-6.k11/7.;
5539 1995.Stanislav, Stolárik.Humenské kolégium a traja košickí mučeníci.Humenné:Miestny odbor Matice slovenskej.80-967302-1-5.k14-2a.;
5540 1995.Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.80-7114-145-3.k05/4.;
5541 1995.Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.80-7114-148-8.k14/4.;
5542 1995.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-85527-88-X.k16/7.;
5543 1995.Stirnimann Heinrich.Blabla.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
5544 1995.Stirnimann Heinrich.Der Holzbock.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
5545 1995.Stirnimann Heinrich.Kleine Predigtlehre.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
5546 1995.Stirnimann Heinrich.Psallieren.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
5547 1995.Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-83-9.k11/6.;
5548 1995.Stolárik, Stanislav,.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-022-6.k12/2.;
5549 1995.Störig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.80-7113-115-6.k01/1.;
5550 1995.Strauss, Leo, 1899-1973 - autor.Eseje o politické filosofii.:Praha :.80-85241-76-5.k04/2.;
5551 1995.Stubenrauch, Betram.Dialogisches Dogma :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02158-7.k08-5b.;
5552 1995.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.80-85527-63-4.k18/2.;
5553 1995.Svatošová, Marie,1942-.Hospice a umění doprovázet.Praha ::Ecce homo,.80-902049-0-2.k13/5.;
5554 1995.Šimek, Jiří.Lidské pudy a emoce : Jak jim porozumět a jak s nimi žít.Praha:Lidové noviny.80-7106-121-2.D4/3.;
5555 1995.Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.80-901834-0-9.D4/4.;
5556 1995.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.80-901957-1-7.k18/3.;
5557 1995.Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-901957-0-9.k18/3.;
5558 1995.Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Prameny světla :.Velehrad ::Refugium,.80-901957-2-5.k18/3.;
5559 1995.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.80-967341-0-5.K17/2.;
5560 1995.Štampach, Odilo Ivan.Nástin ekumenické teologie : Informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci.Praha:Karolinum.80-7184-136-6.D4/5.;
5561 1995.Štefan Senčík.Duchovné cvičenia - Exercície.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-078-0.k13-1a.;
5562 1995.Štefan, Švec.Základné pojmy v pedagogike a andragogike.:Iris.80-88778-15-8.D4/3.;
5563 1995.Štrampach, Odilo; Pribula,Marek.Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí. Prešov:Datapress.80-967289-0-3.k06/6.;
5564 1995.Švankmajer, Milan.Dějiny Ruska.Praha:Lidové noviny.80-7106-128-X.k23/2.;
5565 1995.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-92-8.k13/2.;
5566 1995.Thákur, Rabindranath.Česání ovoce.:Olomouc : Votobia.80-85885-35-2.k03/2.;
5567 1995.Tomáš, Pardel.Psychoanalýza včera a dnes.:FORMÁT.80-967469-1-X.D4/4.;
5568 1995.Tóth, Jozef (1925).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.80-85291-17-7.k07/4.;
5569 1995.Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.80-85495-40-6.D4/3.;
5570 1995.Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.80-85947-08-0.k08/4.;
5571 1995.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-31-4.k26/8.;
5572 1995.Tschortner, Heinz Dieter.Gerhart Hauptmann :.Wurzburg:Stiftung Kulturwerk Schlesien.3929817012.k12-3a.;
5573 1995.Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.80-901614-9-9.k10-1a.;
5574 1995.Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-4-0.k20/5.;
5575 1995.Vantuch, Anton.Dejiny francúzskej literatúry.:Causa editio.80-85533-14-6.k05/7.;
5576 1995.Vernant, Jean.Počátky řeckého myšlení.Praha:Oikoymenh.80-85241-45-5.k03/3.;
5577 1995.Vnuk, František.Akcie "K" a "R". Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.80-88696-04-6.k26/4.;
5578 1995.Vojenčiak, Juraj.K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Nitra:Pápežské misijné diela..k12-2b.;
5579 1995.Vozár, Jozef.Eutanázia : Právne aspekty.Pezinok:Formát.80-967469-2-8.k05/2.;
5580 1995.Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k11/2.;
5581 1995.Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.80-7113-146-6.k05/2.;
5582 1995.Watts, Alan.Cesta zenu.Olomouc:Votobia.80-900614-8-6.R1/2.;
5583 1995.Watts, Alan.Mýtus a rituál v křesťanství. Brno:Janeček.80-85880-09-1.k06/1.;
5584 1995.Wehr, Gerhard.Buber.Olomouc:Votobia.80-85885-31-X.k21/5.;
5585 1995.Weidner, Gisela.Odkud přicházíme,proč žijeme,kam se vracíme : Zpracováno podle sdělení duchovních učitelů Emanuela,Nella,přátel Roberta,Karla,Baird Spalding.Liberec:Santal.80-901531-6-X.k06/4.;
5586 1995.Weizsäcker, Carl F..Ideme v ústrety asketickej kultúre?. Archa:Bratislava.80-7115-091-6.k02/1.;
5587 1995.Wicks, Jared((1929- ).).Wprowadzenie do metody teologicznej.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370971369.k17/2.;
5588 1995.Wilde, Oscar.Epistola in carcere et vinculis.Olomouc:Votobia.80-85619-24-5.k03/2.;
5589 1995.Xénia Imrová.Pravidlá cestnej premávky a ďalšie súvisiace predpisy.:GORA.80-901173-3-3.k16-2a.;
5590 1995.Yablonsky, Lewis.Otcové a synové : O nejnáročnějším rodinném vztahu.Praha:Portál.80-7178-075-8.D4/4.;
5591 1995.Zvěřina, Josef,(1913-1990).Pět cest k radosti :.Praha ::Zvon,.80-7113-136-9.k08/3.;
5592 1995.Żychiewicz, Tadeusz, 1922-1994 - autor.Josafat Kuncevič.:Praha :.80-7113-141-5.k14/6.;
5593 1995, c1994.Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.80-85319-43-8.k18/4.;
5594 1995??..List Efezským.:Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze.80-85810-47-6.k21/3.;
5595 1995?? s.a..Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci :.:.978-80-89718-09-2.D5/6.;
5596 1996..Dominikáni.:Praha :.80-85929-15-5.k14/2.;
5597 1996..Historická pamäť a identita.:Spoločenskovedný ústav SAV.80-967621-0-9.k04/5.;
5598 1996..Charta pracovníků ve zdravotnictví :.:Praha :.80-7113-168-7.k19/4.;
5599 1996..Jeruzalémská bible - 7 zväzok.Praha:Krystal OP.80-85929-12-0.k10-1b.;
5600 1996..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22005-9.k07-6a.;
5601 1996..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.80-88724-06-6.K12/3.;
5602 1996..Pravoslávny teologický zborník č.19/4-1996.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.8088885116 (brož.);80-88885-11-6.k09/1.;
5603 1996..S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Praha :Sefer.80-85924-08-0.k06/5.;
5604 1996..Sociální encykliky (1891-1991).:Praha :.80-7113-154-7.k19/5.;
5605 1996..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-163-7.k11/7.;
5606 1996..Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.80-901957-5-X.k17/2.;
5607 1996.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.80-7192-097-5.k11/6.;
5608 1996.Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.80-7192-155-6.k17/8.;
5609 1996.Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.80-7192-133-5.k11/6.;
5610 1996.Adamová Karolína - Mates Pavel.Stručný přehled světových dějín v datech 1945 - 1995.Praha:Alba..k24/1.;
5611 1996.Alvin, Toffler.Utváranie novej civilizácie.:Open Windows.80-85741-15-6.k03/7.;
5612 1996.Amantius, Akimjak.Dejiny liturgie.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-069-7.k10/5.;
5613 1996.Andreas-Salomé, Lou.Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Praha:Torst.80-85639-75-0.k03/1.;
5614 1996.Angelini Fiorenzo Card.."Ero infermo ...".Cittá del Vaticano:Pontificio Consiglio della PaCitta del Vaticano..k13-2b.;
5615 1996.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.80-7141-116-7.k11/5.;
5616 1996.Appignanesi, Richard.Postmodernismus pro začátečníky.:Praha : Ando Publ..80-902032-5-6.k02/7.;
5617 1996.Arendt, Hannah.Původ totalitarismu : 1.-3. Antisemitismus. Imperialismus.Totalitarismus.Praha:Oikoymenh.80-86005-13-5.k04/2.;
5618 1996.Aristotelés, asi 384.Etika Níkomachova.Praha:Petr Rezek.80-901796-7-3.k01/2.;
5619 1996.Aristotelés, asi 384.Fyzika.Praha:Rezek.80-86027-03-1.k01/2.;
5620 1996.Aristotelés, asi 384.Poetika.Praha:Svoboda.80-205-0295-5.k05/6.;
5621 1996.Armstrong, Karen.Dějiny Boha.Praha:Argo.80-7203-050-7.k06/3.;
5622 1996.Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-154-4.k11/2.;
5623 1996.Bakerová Juliíette Sr. , FDNSC.Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela..K19/5.;
5624 1996.Balabán Milan.Hebrejské člověkosloví.Praha:Herrmann a synové..k07/2.;
5625 1996.Balling Adalbert Ludwig a Hopfgarten Joseph.Následuj mne!.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s. r. o...k11/6.;
5626 1996.Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-158-0.k11/4.;
5627 1996.Basilica Vaticana.Divina liturgia in rito Bizantino - Slavo.Rím:Vatikán, Bazilika sv. Petra..k13-5b.;
5628 1996.Beierwaltes, Werner.Platonismus a idealismus. Praha:Oikoymenh.80-86005-18-6.k04/2.;
5629 1996.Benedikt(1927-).Salz der Erde :.Stuttgart ::Deutsche Verlags-Anstalt,.3-421-05046-5.k07-2a.;
5630 1996.Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.80-7192-117-3.k13-1b.;
5631 1996.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-154-8.k21/2.;
5632 1996.Bílý, Jiří.Jezuita Antonín Koniáš. Praha:Vyšehrad.80-7021-191-1.k14/5.;
5633 1996.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-094-0.k06/6.;
5634 1996.Bosak, Pius Czesław((1944- ).).Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::"Bernardinum",.8370331114;8386491396.k21/3.;
5635 1996.Bosak, Pius Czesław(1944- )..Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::\"Bernardinum\",.8370331114;8386491396.k09-1b.;
5636 1996.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-039-5.k05/1.;
5637 1996.Boulad, Henri.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-093-2.k11/6.;
5638 1996.Bowen Roger.... So I Send You.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced)..k08-4a.;
5639 1996.Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.80-7113-135-0.k19/1.;
5640 1996.Brezinka, Wolfgang .Filozofické základy výchovy. Praha:ZVON.80-7113-169-5.k05/1.;
5641 1996.Buber, Martin.Gog a Magog : Chasidská kronika.Praha:Mladá fronta.80-204-0604-2.k03/1.;
5642 1996.Buber, Martin.Názory : Výběr z myšlenek Martina Bubera.Praha:Nakl.Franze Kafky.80-85844-25-7.k03/1.;
5643 1996.Buchanan, James, M..Hranice slobody. Bratislava:Archa.80-7115-072-X.k05/2.;
5644 1996.Buchtová, Božena.Člověk-psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe.Brno:Masarykova univerzita.80-210-1341-9.D4/7.;
5645 1996.Buljan, Slavica.Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:..k04-4a.;
5646 1996.Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.80-7192-075-4.k18/7.;
5647 1996.Burckhardt, Jacob Christoph.Úvahy o světových dějinách.Olomouc:Votobia.80-7198-149-4.k24/1.;
5648 1996.Capponi, Věra.Asertivně do života.Praha:Grada.80-7169-082-1.D4/3.;
5649 1996.Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-13-5.k03/6.;
5650 1996.Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-13-5.R1/7.;
5651 1996.Carrón Julián, Ventorino Francesco.Parole ai preti.Torino:Societa editrice internazionale..k13-4a.;
5652 1996.Cibulka, Josef.Smysl a fakticita. SAV:Veda.80-224-0446-2.k01-2b.;
5653 1996.Cicero, Marcus Tullius.Předtuchy a výstrahy : Marcus Tullius Cicero.:Olomouc : Votobia.80-7198-056-0.k03/2.;
5654 1996.Cioffari Gerardo .Donna del Rinascimento.Bari:Levante..k15-3a.;
5655 1996.Čemus, Richard, 1954- - autor.Ježíšova modlitba - modlitba srdce.:Velehrad :.80-901957-6-8.k11/2.;
5656 1996.Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.80-85885-96-4.k12-5a.;
5657 1996.Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.80-85885-96-4.k22/7.;
5658 1996.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.80-7114-197-6.k13/4.;
5659 1996.Dagmar, Smreková.Zbohom Sartrovi?.:Iris.80-88778-26-3.k03/1.;
5660 1996.Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-121-3.k09-2b.;
5661 1996.Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak..k08-3b.;
5662 1996.Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak..k07/5.;
5663 1996.Darwin, Charles.Natural selection.:Orion Books .1-85799-605-4.k01-2b.;
5664 1996.David, Roman.Politologie : Základy společenských věd.Olomouc:Fin.80-7182-030-X.k04/4.;
5665 1996.De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.80-85319-58-6.k13/2.;
5666 1996.Deleuze, Gilles.Foucault. Praha:Herrmann a synové..k03/4.;
5667 1996.Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.80-85495-58-9.D4/4.;
5668 1996.Donald J. Goergen, OP.LETTERS TO MY BROTHERS AND SISTERS.IRELAND, DUBLIN:DOMINICAN PUBLICATIONS..k06-4b.;
5669 1996.Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.80-85495-65-1.k22/5.;
5670 1996.Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.80-85495-65-1.R1/1.;
5671 1996.Drozda, Vladimír.Medzi interakciou a mlčaním. Bratislava:Iris.80-88778-20-4.k04/5.;
5672 1996.Dubarle, Dominique,1907-1987.L\'ontologie de Thomas D\'Aquin /.Paris ::Cerf,.2-204-055-44-1.C08/2.;
5673 1996.Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-041-7.k19/7.;
5674 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.R1/8.;
5675 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.k26/5.;
5676 1996.Ebeling, Gerhard.Podstata křesťanské víry.Praha:Oikoymenh.80-86005-16-X.K04/2.;
5677 1996.Elias, Canetti.Pochodeň v uchu.:Hynek.80-85906-37-6.D8/7.;
5678 1996.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das erste Lehrjahr Jesu :.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.3-7171-0963-4.k14-3b.;
5679 1996.Epiktétos, ca 55.Moudrost stoika Epikteta.Olomouc:Votobia.80-7198-047-1.k03/2.;
5680 1996.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-155-2.k13-6a.;
5681 1996.Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-113-2.k17-4a.;
5682 1996.Festugiére, André-Jean.Epikúros a jeho bohové. Praha:Oikoymenh.80-86005-30-5.k04/2.;
5683 1996.Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH..k03/3.;
5684 1996.Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.80-7192-079-7.k13/5.;
5685 1996.Foucault, Michel.Myšlení vnějšku. Praha:Herrmann & synové..k03/4.;
5686 1996.Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.80-85190-46-X.k06/6.;
5687 1996.Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.80-7192-095-9.D4/2.;
5688 1996.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.80-7165-051-X.k11/2.;
5689 1996.Freud, Sigmund.Psychopatologie všedního života : 4.kniha. : O zapomínání,přeřeknutí,přehmátnutí,pověře a omylu.Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.80-901601-8-2.D4/5.;
5690 1996.Freud, Sigmund.Spisy z pozůstalosti 1892-1938 : 17.kniha..Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.80-901601-7-4.D4/5.;
5691 1996.Fuchs, Jiří.Filosofie, 3. Návrat k esenci. Praha:Krystal OP.80-85929-14-7.k02-6b.;
5692 1996.Gacka, Bogumil.Personalizm Amerikanski.Lublin:RW Lublin.832280587X;83-228-0587-X.k04/1.;
5693 1996.Galvin,P.J..Systematická teologie I :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.80-85959-07-0 :.k08/4.;
5694 1996.Gardiner, Patrick.Kierkegaard.Praha:Argo.80-7203-004-3.k03/5.;
5695 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettre A.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5696 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres D - E.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5697 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres P - Q.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5698 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres T - U.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5699 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres B - C.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5700 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres F - K.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5701 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres L - M.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5702 1996.Georgeot J. M..Lexique: Lettres N - O.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5703 1996.Georgeot J. M..Marc Pierre Paul Jean.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5704 1996.Georgeot J. M..Pilate.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5705 1996.Georgeot J. M..Rome . . . Jérusalem La Vérité.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
5706 1996.Georges, Tate.Križiaci v Oriente.:Slovart.80-7145-155-X.k18/1.;
5707 1996.Giglioni, Paolo.Svátosti Krista a církve :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-115-7 :.K09/1.;
5708 1996.Giussani Luigi.Le mie letture.Rizzoli:Biblioteca Universale ..k11-3b.;
5709 1996.Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
5710 1996.Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.80-85310-58-9.k15/2.;
5711 1996.Goodman, Nelson.Způsoby světa - tvorby. Bratislava:Archa.80-7115-120-3.k02/1.;
5712 1996.Góra Jan op.Wino dojrzewa powoli.Poznaň:W drodze..k17-1b.;
5713 1996.Grieger, Pavol.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.80-7114-195-X.k14/1.;
5714 1996.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.80-88944-36-8.k18/4.;
5715 1996.Gueullette Jean - Marie OP.Źyć z Chrystusem.Poznaň:W drodze..k20/4.;
5716 1996.Guigo II., zemř. 1188 - autor.Scala paradisi =.:Kostelní Vydří :.80-7192-083-5.k08/4.;
5717 1996.Hanh, Tchich Nhat.Živý Buddha :.Praha ::Pragma,.80-7205-053-2 :.R1/2.;
5718 1996.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-128-0.k16/7.;
5719 1996.Häring, Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Vyšehrad.80-7021-189-X.K17/7.;
5720 1996.Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.80-7021-196-2.k11/4.;
5721 1996.Heidegger, Martin.Bytí a čas. Praha:OIKOYMENH.80-86005-12-7.k01/6.;
5722 1996.Helene, Helming.Pedagogika M. Montessoriovej.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00281-6.D4/1.;
5723 1996.Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.80-7169-277-8.D4/4.;
5724 1996.Hemelík, Martin.Spinoza : Život filosofa.:Olomouc : Votobia.80-7198-037-4.k01/6.;
5725 1996.Henry, Michel.C'est moi la vérité. Paris:Seuil.2-02-025986-9.k02-6a.;
5726 1996.Heriban Jozef, SDB.Renovamini spiritu mentis vestrae ...Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre kňazov.Rím:Pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..k11/2.;
5727 1996.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.80-7114-191-7.k20/6.;
5728 1996.Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.80-85405-47-4.k26/7.;
5729 1996.Hlinka, Anton.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.80-85405-41-5.k26/7.;
5730 1996.Hlinka, Anton.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.80-85405-43-1.k26/7.;
5731 1996.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.80-85405-56-3.k26/7.;
5732 1996.Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-53-9.k26/7.;
5733 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.K16/2.;
5734 1996.Horat, Armin.Sterbebegleitung :.Konstanz:Kanisiuswerk.3857644583 (kart.).k14-5a.;
5735 1996.Hrabovský, Jozef.Marcus Tullius Cicero.:Veda.80-224-0453-5.k05/6.;
5736 1996.Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha:Svoboda.80-205-0521-0.k01/7.;
5737 1996.Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-119-1.k14/5.;
5738 1996.Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku..k10/3.;
5739 1996.Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku..k14-5a.;
5740 1996.Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.80-200-0561-7.k01/7.;
5741 1996.Husserl, Edmund.Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha:JEŽEK.80-901625-9-2.k01/7.;
5742 1996.Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.80-85459-03-5.k04/5.;
5743 1996.I.Kniha proměn.Praha:Maxima.80-901333-3-9.k01-6a.;
5744 1996.Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.80-7198-066-8.k01/7.;
5745 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.k16/7.;
5746 1996.Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.80-85752-26-3.k17/8.;
5747 1996.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-168-4.k16/7.;
5748 1996.Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-011-4.k19/4.;
5749 1996.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.80-88775-21-3.k13-6a.;
5750 1996.Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-111-0.k19/4.;
5751 1996.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-042-4.k19/4.;
5752 1996.Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-111-6.k15/8.;
5753 1996.Jankélévitch, Vladimir.Odpuštění. Praha:Mladá fronta.80-204-0551-8.k02/1.;
5754 1996.Janko, Silan.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.80-7114-163-1.k10-2b.;
5755 1996.Janko, Silan.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.80-7114-164-X.k10-2b.;
5756 1996.Jaspers, Karl.Úvod do filosofie. Praha:Oikoymenh.80-86005-05-4.k03/3.;
5757 1996.Jean-Marie Gueullette OP.ŹYĆ Z CHRYSTUSEM.Polsko:W drodze Poznan..k05-4a.;
5758 1996.Jean-Pierre Torrell, O.P..SAINT THOMAS D ÁQUIN, MAITTRE SPIRITUEL.Fribourg - Suisse:Éditions Universitaires..k05-4b.;
5759 1996.John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.80-7115-111-4.D4/6.;
5760 1996.John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.80-7115-111-4.D4/1.;
5761 1996.Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-11-9.R1/3.;
5762 1996.Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-11-9.k19/6.;
5763 1996.Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.80-88841-04-6.k18/8.;
5764 1996.Jozef Mydla.Duchovné cvičenia v praxi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-106-X.k16/8.;
5765 1996.Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-12-2.k13-6a.;
5766 1996.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.80-7114-187-9.k18/1.;
5767 1996.Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.80-7114-193-3.k10-2b.;
5768 1996.Jung, Carl Gustav.Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : 1.díl. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : Výbor z díla I.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.80-85880-12-1.D4/7.;
5769 1996.Justoň, Zdeněk.Hudba přírodních národů.Liberec:Dauphin.80-901842-4-3.D8/8.;
5770 1996.Kalandra, Záviš, 1902-1950 - autor.Parmenidova filosofie.:V Praze :.80-238-0126-0 (v knize neuvedeno).k03/2.;
5771 1996.Kant, Immanuel.Kritika praktického rozumu. Praha:Svoboda.80-205-0507-5.k01/6.;
5772 1996.Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-112-4.k12/2.;
5773 1996.Karl, R. Popper.Hľadanie lepšieho sveta.:Archa.80-7115-113-0.k05/2.;
5774 1996.Kasper, Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:Vyšehrad.80-7021-186-5.k09/4.;
5775 1996.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-061-0.k09/8.;
5776 1996.Keating, Thomas - autor.Pozvání k lásce :.:Praha :.80-7113-145-8.k16/8.;
5777 1996.Kepel, Gilles.Boží pomsta : Křesťané,Židé a muslimové znovu dobývají svět.Brno:Atlantis.80-7108-120-5.k04/3.;
5778 1996.Kerényi, Karl.Mytologie Řeků : 1. Příběhy bohů a lidí : Příběhy bohů a lidí. Praha:Oikoymenh.80-86005-14-3.k04/2.;
5779 1996.Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.80-7198-089-7.k02-5b.;
5780 1996.Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.80-7198-089-7.k03/2.;
5781 1996.Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.80-88696-12-7.k16-4c.;
5782 1996.Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.80-966996-4-4.k04-6a.;
5783 1996.Komisia KBS pre DOS.Duchovná obnova.Nitra:Biskupský úrad..k13-1a.;
5784 1996.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.80-967545-3-X.k19/5.;
5785 1996.Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.80-7114-184-4.K26/7.;
5786 1996.Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.80-85310-64-3.k11/2.;
5787 1996.Koudelka Vladimír.Das Rosenkranzgebet.Freiburg:Paulusdruckerei..k17-2b.;
5788 1996.Kovář, František.Filosofické myšlení hellenistického židovstva.V Praze:Herrmann a synové.80-238-0472-3.k03/2.;
5789 1996.Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.80-7114-181-X.k14/4.;
5790 1996.Krčméry, Silvester,.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.80-88743-13-3.k18/8.;
5791 1996.Kremer, Jacob,(1924-).Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-179-2.k07/2.;
5792 1996.Kropáček, Luboš.Islámský fundamentalismus.Praha:Vyšehrad.80-7021-168-7.k21/8.;
5793 1996.Kujaníková, Viera.Božia slza.. Slovo a. s.:Košice.80-85291-29-0.D8/7.;
5794 1996.Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.80-7192-127-0.K11/1.;
5795 1996.Lane, Tony.Dějiny křesťanského myšlení : The Lion book of Christian Thought.Praha:Návrat domů.80-85495-47-3.k01/1.;
5796 1996.Laplanche, J..Psychoanalytický slovník.:Veda.80-224-0437-3.D4/1.;
5797 1996.Lavrov, S..Lebo s nami je Boh.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.80-7097-342-0.k09/1.;
5798 1996.Lawless, Robert.Co je to kultura.:Olomouc : Votobia.80-7198-106-0.k03/2.;
5799 1996.Lesný, Vincenc.Buddhismus.Olomouc:Votobia.80-7198-062-5.k01-6a.;
5800 1996.Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.80-88743-15-X.k02-5a.;
5801 1996.Lévi-Strauss, Claude.Myšlení přírodních národů.Liberec:Dauphin.80-901842-9-4.k01-4b.;
5802 1996.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.80-7192-161-0.k13/1.;
5803 1996.Limbeck, Meinhard,1934-.Nový zákon 1. Evangelium sv. Matouše :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-146-7 :.k07/5.;
5804 1996.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.80-7113-163-6.k13/6.;
5805 1996.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.80-7114-177-1.k17/1.;
5806 1996.Magdaléna, Ďuričeková.Psychológia žiaka a učiteľa.:Pedag. fakulta.80-7097-328-5.D4/4.;
5807 1996.Mandelštam, Naděžda Jakovlevna.Dvě knihy vzpomínek.Brno:Atlantis.80-7108-128-0.k12-3b.;
5808 1996.Maréchal, Josef.Výbor z filozofického díla : (podle Eugena Wingendorfa).Velehrad:Refugium.80-901957-9-2.k02/7.;
5809 1996.Margita, Figuli.Tri gaštanové kone.:Tranoscius.80-7140-094-7.D8/6.;
5810 1996.Marguerat, Daniel.Člověk z Nazaretu : Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.Třebenice:Mlýn.80-901589-5-1.k20/4.;
5811 1996.Maria, Fürst.Filozofia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00279-4.k03/7.;
5812 1996.Marsch, Michael.Blahoslavenství Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-149-1.k13/2.;
5813 1996.Martin, Gottfried.Úvod do všeobecné metafyziky.Praha:Rezek.80-86027-01-5.k02/6.;
5814 1996.Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k20/6.;
5815 1996.Marvin R. Wilson.Náš otec Abraham. Praha:Sborový dopis..k06/5.;
5816 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.83-228-0484-9.k01/2.;
5817 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom II.Lublin:KUL.83-228-0476-8.k01/2.;
5818 1996.Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.80-966957-5-4.k16/2.;
5819 1996.Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.80-88743-16-8.k05/2.;
5820 1996.Michálek, Jiří.Topologie výchovy : Místo výchovy v životě člověka.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-86005-01-1.k04/2.;
5821 1996.Mikluščák Pavel.Kristológia II..Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule Samizdat..k08/4.;
5822 1996.Mikluščák Pavel.Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:Rímskokatolícka Cyrilometodejská . bohoslovecká fakulta..k08/4.;
5823 1996.Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.80-900496-8-0.k09/4.;
5824 1996.Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.80-900496-7-2.k09/4.;
5825 1996.Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.80-900496-7-2.R1/3.;
5826 1996.Minsky, Marvin.Konštrukcia mysle.. Archa:Zlín.80-7115-107-6.k02/1.;
5827 1996.Miovský, Michal.LSD a jiné halucinogeny : Michal Miovský.Boskovice:Albert.80-85834-35-9.D4/3.;
5828 1996.Mišovič, Bernard, 1954- .Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-094-2.K14/6.;
5829 1996.Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.80-7113-164-4.k11/6.;
5830 1996.Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.80-85959-08-9.k11/6.;
5831 1996.Monk, Ray.Wittgenstein : Úděl génia.Praha:Hynek.80-85906-23-6.k16-3c.;
5832 1996.Moody, Theodore W..Dějiny států : Dějiny Irska.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-151-4.K23/3.;
5833 1996.Moyniham, Anselm - autor.Boží přítomnost.:Praha :.80-85929-10-4.K11/4.;
5834 1996.Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.80-85974-12-6.D4/5.;
5835 1996.Nietzsche, Friedrich.Radostná věda : La gaya scienza.Olomouc:Votobia.80-7198-080-3.D4/5.;
5836 1996.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.80-7114-198-4.k14/6.;
5837 1996.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.80-7113-165-2.k11/6.;
5838 1996.Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.80-7192-145-9.k18/7.;
5839 1996.Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.80-7178-078-2.k11/6.;
5840 1996.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-128-5.k19/4.;
5841 1996.Papus.Kabala : Praktická kabala,kabala a magie,invokace. Praha:Volvox globator.80-85769-70-0.k06/5.;
5842 1996.Pater, Walter Horatio.Renesance : Studie o výtvarném umění a poezii.Olomouc:Votobia.80-7198-058-7.D8/5.;
5843 1996.Patočka, Jan.Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Praha:Vyšehrad.80-7021-195-4.k02-2a.;
5844 1996.Patočka, Jan.Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.:Praha : Oikoymenh.80-86005-24-0.k02-2a.;
5845 1996.Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.80-85405-28-8.k15/2.;
5846 1996.Pawlowsky, Peter.Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí.Praha:Vyšehrad.80-7021-143-1.k11/4.;
5847 1996.Perls, Frederick S..Gestalt terapie doslova.Olomouc:Votobia.80-7198-115-X.D4/7.;
5848 1996.Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.80-7021-194-6.k19/5.;
5849 1996.Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.80-7021-194-6.k13-5a.;
5850 1996.Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.80-7021-194-6.k13-3a.;
5851 1996.Peter Brenkus.Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-133-1.k09/1.;
5852 1996.Petri Heinrich Beinert Wolfgang.Učení o Marii.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o...k12/2.;
5853 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.k16/8.;
5854 1996.Platón, 427.Alkibiadés I.Alkibiadés II.Hipparchos.Milovníci.Praha:Oikoymenh.80-86005-29-1.k04/2.;
5855 1996.Platón, 427.Hippias Větší.Hippias Menší.Ión.Menexenos : Hippias Menší.Praha:Oikoymenh.80-86005-03-8.k04/2.;
5856 1996.Platón, 427.Listy.Praha:Oikoymenh.80-86005-08-9.k04/2.;
5857 1996.Platón, 427.Ústava.Praha:Oikoymenh.80-86005-28-3.k04/2.;
5858 1996.Pojavnik, Ivan,(1943-).Das Mysterium des Konzils.Meckenheim ::Maxmilian Kolbe,.3-924413-13-4.k13-3a.;
5859 1996.Polčin Stanislav, SJ.Tým, čo hľadajú Boha.Trnava:Dobrá kniha..K03/4.;
5860 1996.Poliaková, Eva.Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov :.Nitra ::Slovdidac,.80-967339-8-2.D4/3.;
5861 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.k11/6.;
5862 1996.Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).K12/2.;
5863 1996.Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).R1/4.;
5864 1996.Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.80-7113-088-5.k09-3b.;
5865 1996.Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.80-7113-088-5.k22/2.;
5866 1996.Rapp, Francis.Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-15-1.k19/2.;
5867 1996.Rendtorff, Rolf.Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury.Praha:Vyšehrad.80-7021-190-3.k21/3.;
5868 1996.Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-070-6.k14/5.;
5869 1996.Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.80-7165-070-6.k10-1a.;
5870 1996.Rezek, Petr.Spravedlnost jako zdatnost.Praha:Oikoymenh.80-86005-04-6.k03/3.;
5871 1996.Richter, Klemens.Liturgie a život.Co bychom měli vědět o mši, církevním roku a smyslu liturgie : Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie.Praha:Vyšehrad.80-7021-140-7.k10/5.;
5872 1996.Riška, Augustín.Americká filozofia.:Iris.80-88778-27-1.k03-5a.;
5873 1996.Robert, C. Solomon.Vzostup a pád subjektu alebo Od Rousseaua po Derridu.:Enigma.80-85471-30-2.k02/7.;
5874 1996.Robinson John, J..Zrozeni v krvi. Olomouc:Votobia.80-7198-113-3.k06/6.;
5875 1996.Rookmaaker, H.R..Moderní umění a smrt kultury.Praha:Návrat domů.80-85495-49-X.k05/6.;
5876 1996.S. M. Slavica Buljan, .Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:ZRINSKI d.d., Čakovec..k04-3a.;
5877 1996.Saussure, Ferdinand de.Kurs obecné lingvistiky.Praha:Academia.80-200-0560-9.k22/7.;
5878 1996.Scruton, Roger.Kant : Roger Scruton.Praha:Argo.80-85794-92-6.k03/5.;
5879 1996.Sedlák Jan Dr..M. Jan Hus.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k25/6.;
5880 1996.Sesboué Bernard s. j..N ´AYEZ PAS PEUR.Paris:DESCLÉE DE BROUWER..k07-4a.;
5881 1996.Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV..k14/1.;
5882 1996.Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-142-4.k20/4.;
5883 1996.Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-142-4.k07-2b.;
5884 1996.Schulz, Hans-Joachim,(1932-).Bekenntnis statt Dogma :.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.3451021633.k08-5b.;
5885 1996.Sigmund, Freud.Psychológia masy a analýza ja. Bratislava:Archa.80-7115-123-8.k02/1.;
5886 1996.Simončič Jozef.Trnavská univerzita 1635 - 1777.Trnava:Trnavská univerzita..k16-6b.;
5887 1996.Sivák, Jozef.Husserl a Merleau-Ponty.:Veda.80-224-0465-9.k01/7.;
5888 1996.Skalický, Karel.Za naději a smysl.Praha ::Zvon,.80-7113-150-4.k26/6.;
5889 1996.Skalický, Karel.Za naději a smysl.Praha ::Zvon,.80-7113-150-4.k07-4a.;
5890 1996.Skladaná zost, Jana.Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Bratislava:Veda.80-224-0493-4.k05/6.;
5891 1996.Skowronek, Alfons.Ma?žeňstwo i kap?aňstwo Tom 3..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.8385084363;83-85084-36-3.k08/4.;
5892 1996.Sloterdijk, Peter.Procitne Evropa? : Myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence.Olomouc:Votobia.80-7198-095-1.k04/5.;
5893 1996.Sokol, Jan.Čas a rytmus.Praha:Oikoymenh.80-86005-15-1.k03-4a.;
5894 1996.Sokol, Jan.Čas a rytmus.Praha:Oikoymenh.80-86005-15-1.k03/3.;
5895 1996.Solovjov, Vladimír.Legenda o Antikristu.Velehrad:Refugium.80-86045-01-3.k03-4a.;
5896 1996.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom \n 1. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-043-3.k11/7.;
5897 1996.Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-045-X.K11/7.;
5898 1996.Stanček, Ľubomír,(1955-).Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.8071420107;80-7142-010-7.k11/7.;
5899 1996.Stevens, Anthony.Jung : Anthony Stevens.Praha:Argo.80-7203-021-3.k03/5.;
5900 1996.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-147-5.k16/7.;
5901 1996.Stirnimann Heinrich.Ferdinand Gehr.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
5902 1996.Storr, Anthony.Freud : Anthony Storr.Praha:Argo.80-85794-93-4.k03/5.;
5903 1996.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.80-967620-0-1.k11/7.;
5904 1996.Sutor, Bernhard.Politická etika.Praha:Oikoymenh.80-86005-17-8.k04/2.;
5905 1996.Sylvestre, André.Ján Gabriel Perboyre.. Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra:Nitra.80-88741-10-6.K15/4.;
5906 1996.Sylwan z Góry Atos.Z zapiskóv.Poznaň:W drodze..k18-3a.;
5907 1996.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.80-7165-071-4.D4/4.;
5908 1996.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.80-88743-12-5.k26/4.;
5909 1996.Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.80-7021-200-4.k25/6.;
5910 1996.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.80-86045-02-1.k18/3.;
5911 1996.Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.k20/6.;
5912 1996.Šuppa, Jozef.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-092-6.k20/6.;
5913 1996.Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-131-0.k16/8.;
5914 1996.Švec, Luboš.Dějiny pobaltských zemí : Dějiny Pobaltských zemí : Litva.Lotyšsko.Estonsko.Praha:Lidové noviny.80-7106-154-9.k23/2.;
5915 1996.Takáčová, Libuša.Kresťanská terminológia.. Jas:Zvolen.80-88795-19-2.k22/2.;
5916 1996.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania..Bratislava:Lúč.8071141773 (brož.); 80-7114-177-3.K13/5.;
5917 1996.Tauler Jan, Eckhart Mistrz, Suzo Henryk bl..Sciezka do Boga.Poznań:Wydawnictwo "W drodze"..k17/2.;
5918 1996.Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.80-7192-152-1.k11/6.;
5919 1996.Thich, NHAT HAHN.Živý Buddha,Živý Kristus.Praha:Pragma.80-7205-053-2.k01-6a.;
5920 1996.timkovič.cyril a metod boli greckokatolikmi.:..k16/2.;
5921 1996.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-035-2.k05/1.;
5922 1996.Tresmontant, Claude.Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Košice:Knižná dielňa Timotej.80-966961-8-1.k20/5.;
5923 1996.Tuininga Marléne.Raj to inni.Poznaň:Wydawnictwo W drodze..k18-3b.;
5924 1996.Vacek, Jaroslav.O nemocech duše : Kapitoly z psychiatrie.Praha:Mladá fronta.80-204-0535-6.D4/4.;
5925 1996.Vasiľ, Cyril, SJ.Prví slovanskí svätci.Byzant:Košice.80-85581-15-9.k16/2.;
5926 1996.Veverka, Vladimír.Základy teorie práva a právní filozofie.Praha:Codex.80-85963-06-X.k19/7.;
5927 1996.Vitebsky, Piers.Svět šamanů.Praha:Knižní klub.80-7176-303-9.k06/6.;
5928 1996.Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA..k04/7.;
5929 1996.Vragaš, Štefan,.Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.80-88696-13-5.k20/8.;
5930 1996.Vrána, Karel.Dialogický personalismus.Praha:ZVON.80-7113-173-3.k03/1.;
5931 1996.Vymětal, Jan.Rogersovská psychoterapie : Pomoc psychologickými prostředky.Praha:Český spisovatel.80-202-0605-1.D4/4.;
5932 1996.Weil, Simone.Dobro,mez a rovnováha : (Výbor ze Sešitů).Praha:Mladá fronta.80-204-0596-8.k02/1.;
5933 1996.Werner, Karel.Malá encyklopedie hinduismu.Brno:Atlantis.80-7108-129-9.k22/1.;
5934 1996.Wiesel, Elie.Svět chasidů : Portréty a legendy.Praha:Sefer.80-85924-09-9.k06/5.;
5935 1996.Wyller, Egil A..Pozdní Platón : Tübingenské přednášky 1965.Praha:Rezek.80-86027-00-7.K01/4.;
5936 1996.Zenger, Erich.Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-144-0.k07/1.;
5937 1996 [i.e. 1997.Cekotová, Marie - autor.Edita Steinová a fenomenologická tradice.:Olomouc :.80-238-1835-X.k01/7.;
5938 1996 [v tiráži 1997.Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.80-238-0913-X.k09/8.;
5939 1996, c1994.Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Povídej mi o lásce.:Praha :.80-7178-047-2.k11/5.;
5940 1996..Bobulski, Stanisaw..Nasze cmentarze z I wojny swiatowej.Sobolow ::[s.n.],.8386768614.k15-3a.;
5941 1996..Cottier, Georges((1922- ).).Uświęceni w prawdzie.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.837033086X.k09/4.;
5942 1996..Lubac, Henri de,(1896-1991.).Theology in history.San Francisco ::Ignatius Press,.0898704723.k07-5a.;
5943 1996..Sorgia, Raimondo..Breviario savonaroliano :.Firenze ::Ponte alle Grazie,.88-7928-383-9.k06-4b.;
5944 1997..Dialog als Selbstvollzug der Kirche?.Freiburg ::Herder,.3-451-02166-8.k08-5b.;
5945 1997..Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche :.Freiburg [u.a.]:Herder.3451170906.k13-5b.;
5946 1997..Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích :.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-223-3 :.R1/1.;
5947 1997..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b.;
5948 1997..Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b.;
5949 1997..Jubilejní sborník k 100. výročí trvání českého gymnázia ve Strážnici a 420. výročí založení vyššího bratrského školství ve Strážnici :. Purkyňovo gymnázium ::Strážnice :.80-238-3373-1.k27/3.;
5950 1997..Le bien commun.Bruxelles:Espaces..k10-4b.;
5951 1997..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22006-7.k07-6a.;
5952 1997..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,..k06-2b.;
5953 1997..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,..k06-2b.;
5954 1997..Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.80-85665-93-X.R2/1.;
5955 1997..Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00276-X.k22/5.;
5956 1997..Teolog Oto Mádr.:Praha :.80-85795-30-2.k16/1.;
5957 1997..Ve znamení naděje :.:Brno :.80-85959-19-4.k09/3.;
5958 1997..Vtělení ;.:Praha :.80-85795-16-7.k10/6.;
5959 1997.Adorno, Theodor Wiesengrund.Estetická teorie. Praha:Panglos.80-902205-4-1.k03/2.;
5960 1997.Alce Venturino P. OP.The Basilica of Saint - Dominic in Bologna.Bologna:Edizioni Studio Domenicano..k12-2b.;
5961 1997.Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-071-9.k10/5.;
5962 1997.Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.80-88704-08-1.K10/5.;
5963 1997.Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.80-967699-4-4.k13/2.;
5964 1997.Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-156-6.k14/5.;
5965 1997.Augustinus, AURELIUS, 354.Vyznání.Praha:Kalich.80-7017-037-9.R1/4.;
5966 1997.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-158-2.k11/6.;
5967 1997.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.80-7114-185-2.k17/5.;
5968 1997.Babjak, Ján; Kušnír, Pavol .Zostali verní. Košice:Byzant.80-85581-16-7.k15/1.;
5969 1997.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Maska a tvář očisty.:Olomouc :.80-238-2738-3.D4/3.;
5970 1997.Bahounek, Tomáš Jiří.Křesťanská sociologie pro každého.Třebíč:Arca Jimfa.80-85766-95-7.k20/8.;
5971 1997.Balabán, Milan.Cesty vzhůru.Praha:Oikoymenh.80-86005-38-0.k04/2.;
5972 1997.Balabán, Milan.Logos a svět. Praha:OIKOYMENH.80-86005-40-2.k03/3.;
5973 1997.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.O otroctví a svobodě člověka : Pokus o personalistickou filosofii. Praha:Oikoymenh.80-86005-50-X.k04/2.;
5974 1997.Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : Úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Čes.biblická společ..80-85810-15-8.k21/3.;
5975 1997.Bohlen, Cornelius.Antroposofie a křesťanství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-230-7.k06/4.;
5976 1997.Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.80-85929-22-8.R1/4.;
5977 1997.Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.80-85929-22-8.k13/6.;
5978 1997.Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.80-86025-11-X.k14/1.;
5979 1997.Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.80-7192-271-4.k07/1.;
5980 1997.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.80-7192-307-9.k07/4.;
5981 1997.Boulad Henri.Mystische Erfahrung.Salzburg - Wien:Otto Muller Verlag..k17-5b.;
5982 1997.Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.80-7165-078-1.D5/6.;
5983 1997.Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.80-7114-215-8.k14/4.;
5984 1997.Brunner-Traut, Emma.Die funf grosen Weltreligionen. Freiburg - Basel - Wien:Herder.3-451-04006-9.k01-6b.;
5985 1997.Buber, Martin.Problém člověka. Praha:Kalich.80-7017-109-X.k03/4.;
5986 1997.Bühlmann, Walbert.Jan XXIII. : Zápas za budoucnost církve.Praha:Vyšehrad.80-7021-218-7.k11/4.;
5987 1997.Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.80-88795-37-0.k18/3.;
5988 1997.Caesar, Gaius Iulius.Učebnice práva ve čtyřech knihách.Brno:Masarykova univ..80-210-0766-4.k19/7.;
5989 1997.Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.80-7192-178-5.k15/6.;
5990 1997.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.80-85319-67-5.k18/4.;
5991 1997.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.80-85310-87-2.k19/5.;
5992 1997.Clément, Olivier, 1921-2009 - autor.Tři modlitby :.:Kostelní Vydří :.80-7192-235-8.k16/7.;
5993 1997.Clinton, Arnold.Síly temnoty : Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla.Praha:Návrat domů.80-85495-60-0.k07/3.;
5994 1997.Cole, Basil..Pełnia chrześcijaństwa :.Poznań ::\"W Drodze\",.8370331351.k17-4b.;
5995 1997.Conzemius, Victor.Proroci a předchůdci.Praha:ZVON.80-7113-220-9.k15/8.;
5996 1997.Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.80-85495-72-4.k11/6.;
5997 1997.Csontos, Ladislav, SJ.Celostné chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-154-X.k13/7.;
5998 1997.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.80-86045-09-9.k17/4.;
5999 1997.Čačka, Otto.Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika.Brno:Doplněk.80-85765-70-5.D4/3.;
6000 1997.Čačka, Otto, 1943- - autor.Psychologie dítěte.:Tišnov :.80-7323-016-X.D4/3.;
6001 1997.Černá, Zlata.Duchovní prameny života.Praha:Vyšehrad.80-7021-223-3.k06/1.;
6002 1997.Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-097-8.k04-3b.;
6003 1997.Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-097-8.k08/4.;
6004 1997.Daniel, Lagache.Psychoanalýza.:SOFA.80-85752-35-2.k03/2.;
6005 1997.Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.80-7140-134-X.R1/2.;
6006 1997.Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.80-7140-134-X.k19/3.;
6007 1997.Davidson, Donald.Čin, myseľ, jazyk. Bratislava:Archa.80-7115-132-7.k02/1.;
6008 1997.Dawson, Christopher.Bohové revoluce.Praha:Vyšehrad.80-7021-171-7.k03/7.;
6009 1997.Delumeau, Jean.Strach na západě ve 14.-18.století : 1.díl. Strach doléhající na většinu : Obležená obec.Praha:Argo.80-7203-156-2.k25/5.;
6010 1997.Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.80-88696-15-1.SKRIPTA_2.;
6011 1997.Descartes, René.Meditácie o prvej filozofii. Bratislava:Chronos.80-967860-0-8.k01/7.;
6012 1997.Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.80-85319-05-7.k14-2a.;
6013 1997.Dolinský, Juraj..Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.80-7141-160-4.k19/2.;
6014 1997.Dolista, Josef, 1954- - autor.Perspektivy naděje :.:Brno :.80-85319-64-0.k08/4.;
6015 1997.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-01-5.k11/5.;
6016 1997.Dostálová, Růžena.Antická mystéria.Praha:Vyšehrad.80-7021-217-9.k06/3.;
6017 1997.Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.80-85959-29-1.D4/5.;
6018 1997.Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.80-85310-75-9.k19/7.;
6019 1997.Dumézil, Georges.Mýty a bohové Indoevropanů. Praha:Oikoymenh.80-86005-25-9.k04/2.;
6020 1997.Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02498-4.D4/1.;
6021 1997.During, Élie.L ´ame. GF Flammarion:Corpus.2-08-07-3001-0.k03-6a.;
6022 1997.Dušan, Zbavitel.Otazníky starověké Indie : Dušan Zbavitel.Praha:Lidové noviny.80-7106-241-3.k23/5.;
6023 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.k05/2.;
6024 1997.Eco, Umberto.Šest procházek literárními lesy :.V Olomouci ::Votobia,.80-7198-248-2.K2/7.;
6025 1997.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 3 Guilielmus Seguier.LAUREA BELGICA.:Bruxelles..k05-3a.;
6026 1997.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 4 Charles-Louis RICHARD.HISTOIRES du couvent DES DOMINICAINS de lille en Flandre et de celui.:bRUXELLES..k05-3a.;
6027 1997.Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.80-967210-2-X.k06/1.;
6028 1997.Eliade, Mircea.Mefisto a androgyn. Praha:Oikoymenh.80-86005-51-8.k03/3.;
6029 1997.Eliade, Mircea.Od Zalmoxida k Čingischánovi.Praha:Argo.80-7203-132-5.k06/3.;
6030 1997.Eliade, Mircea.Šamanismus a nejstarší techniky extáze.Praha:Argo.80-7203-153-8.k06/6.;
6031 1997.Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí.Bratislava:Agora.8096721038 (brož.); 80-967210-3-8.R1/1.;
6032 1997.Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.80-967210-3-8.K06/1.;
6033 1997.Erich, Petlák.Všeobecná didaktika.:Iris.80-88778-49-2.D4/3.;
6034 1997.Erich, Wendland.Biblia a jej výklad vo svetle pravdy.:Efezus.80-967209-3-7.k07/1.;
6035 1997.Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-062-5.D8/7.;
6036 1997.Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.8370330630.R1/7.;
6037 1997.Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.8370330630.k05/2.;
6038 1997.Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.80-7113-194-6.D5/6.;
6039 1997.Fiala, Jan.Hrozné doby protireformace.Heršpice:Eman.80-901854-7-9.k19/2.;
6040 1997.Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.80-88696-14-3.k09/8.;
6041 1997.Filo, Vladimir.Posväcovacia úloha cirkvi.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov..k08/7.;
6042 1997.Fontana, David.Psychologie ve školní praxi : Příručka pro učitele.Praha:Portál.80-7178-063-4.D4/2.;
6043 1997.Forte, Bruno.Malý úvod do víry.Kostelní Vydří:KN.80-7192-172-6.k09/1.;
6044 1997.Foucault, Michel.Psychologie a duševní nemoc. Praha - Liberec:Dauphin.80-86019-30-6.k03/1.;
6045 1997.Frankl, Viktor Emil.Co v mých knihách není : Autobiografie.Brno:Cesta.80-85319-66-7.D4/1.;
6046 1997.Fraňková, Slávka.Úvod do etologie člověka. Praha:HZ Systém.80-86009-15-7.k04/1.;
6047 1997.Franz, M. Wuketits.Základy evoluční teorie.:Iris.80-88778-38-7.k05/4.;
6048 1997.Frazier, Charles,1950-.Cold Mountain :.New York ::Atlantic Monthly Press,.0-87113-679-1 .k09-1b.;
6049 1997.Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..80-86123-01-4.D4/5.;
6050 1997.Freud, Sigmund.Výklad snů : Sigmund Freud.Pelhřimov:Nová tiskárna.80-901916-0-6.D4/5.;
6051 1997.Fromm, Erich.Umění milovat.:Praha : Simon and Simon.80-85637-26-X.D4/6.;
6052 1997.Fuchs, Jiří.Filosofie, 4. Bůh filosofů. Praha:Krystal OP.80-85929-20-1.k02-6b.;
6053 1997.Fürst, Maria.Psychologie : Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy.:Olomouc : Votobia.80-7198-199-0.D4/1.;
6054 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.k14/5.;
6055 1997.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Slovenský rodoľub Móric Alster. MO-MS Rača:Bratislava.80-967725-2-X.k16/2.;
6056 1997.Gallagher, Michael-Paul.Sekty a nová náboženská hnutí :.:Praha :.80-7113-207-1.k06/6.;
6057 1997.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.80-7192-181-5.k13/7.;
6058 1997.Gellner, Ernest .Podmínky svobody. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-27-5.k05/2.;
6059 1997.Gennep, Charles.Přechodové rituály : Systematické studium rituálů.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-178-6.k06/6.;
6060 1997.Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6061 1997.Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6062 1997.Georgeot J. M..La Tora.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6063 1997.Georgeot J. M..Lexique: Lettre R.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6064 1997.Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6065 1997.Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6066 1997.Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6067 1997.Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6068 1997.Georgeot J. M..Rome . . . (Textes paiens).Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6069 1997.Gerardo Cioffari.San Nicola di Bari.:Edizioni San Paolo s.r.l.,..k04-2a.;
6070 1997.Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.80-86005-46-1.k03/5.;
6071 1997.Girard, René.Obětní beránek.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-255-3.k01-5a.;
6072 1997.Gombrich, Ernst Hans.Příběh umění.Praha:Argo.80-7203-143-0.k05/7.;
6073 1997.Góra, Jan.Byl jak przechodzień do domu Ojca.:W drodze.83-7033-368-0.k04-6a.;
6074 1997.Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.80-85319-71-3.k16/8.;
6075 1997.Grenz, Stanley.Úvod do postmodernismu. Praha:Návrat domů.80-85495-74-0.k02/7.;
6076 1997.Griffiths, Bede.Sňatek mezi Východem a Západem.Brno:Cesta.80-85319-70-5.k06/3.;
6077 1997.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.80-238-0972-5.R1/4.;
6078 1997.Grondin, Jean.Úvod do hermeneutiky. Praha:OIKOYMENH.80-86005-43-7.k03/3.;
6079 1997.Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-244-7.k17/7.;
6080 1997.Grun, Anselm.Geborgenheit finden - Rituale feiern.Stuttgart:Kreuz-Verl..3783115140 (Pp.).k17-4a.;
6081 1997.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.80-7192-226-9.k17/7.;
6082 1997.Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.80-7113-191-1.k17/7.;
6083 1997.Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-167-X.k13/5.;
6084 1997.Grygar, Jiří.Vesmír, jaký je. Praha:Mladá fronta.80-204-0637-9.k05/4.;
6085 1997.Guardini, Romano.Životní období. Praha:ZVON.80-7113-189-X.k03/2.;
6086 1997.Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-179-5.k11/6.;
6087 1997.Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.80-7178-143-6.k18/8.;
6088 1997.Hall, Calvin S..Psychológia osobnosti.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-00994-2.D4/1.;
6089 1997.Hanus, Ladislav.Človek a kultúra. Bratislava:LÚČ.80-7114-180-1.k05/6.;
6090 1997.Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.80-7114-204-2.k05/6.;
6091 1997.Hanuš, Jiří.Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-21-6.k06/3.;
6092 1997.Haumann, Heiko.Dějiny východních Židů.Olomouc:Votobia.80-7198-181-8.k06/5.;
6093 1997.Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-34-7.k12/2.;
6094 1997.Hayoun, Maurice - Ruben.Stredoveká židovská filozofia. Bratislava:Archa.80-7115-127-0.k02/1.;
6095 1997.Häri, Fadhlalla.Základy islámu : tradice,historie,vývoj,současnost.Olomouc:Votobia.80-7198-212-1.k21/8.;
6096 1997.Häring Bernhard.Bez východiska?.Prešov:Michal Vaško..k14-5b.;
6097 1997.Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.80-7192-013-4.k07/1.;
6098 1997.Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.80-7178-154-1.D4/4.;
6099 1997.Hejdánek, Ladislav.Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha:OIKOYMENH.80-86005-39-9.k03/3.;
6100 1997.Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.80-967813-0-8.k18/1.;
6101 1997.Hippolytos, - svatý, ca 170-235 - autor.Vymítání všeho kacířstva.:Praha :.80-902072-2-7.k17/4.;
6102 1997.Hirjak Steve, SJ.Oslavujme Ježišovu Matku.Turie:vl. n...k11/4.;
6103 1997.Hirsch, J..Rabínská moudrost : dle Talmudu výborem sepsal J.Hirsch.:Praha : Votobia.80-7220-005-4.k03/2.;
6104 1997.Hladký, Ladislav.Bosnianska tragédia. Bratislava:USPO Peter Smolík.80-88717-21-3.k18/8.;
6105 1997.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.80-85405-74-1.k26/7.;
6106 1997.Honzák, František.Evropa v proměnách staletí.Praha:Libri.80-85983-30-3.k123/1.;
6107 1997.Hrbek, Mojmír."Smrt Boha" v Nietzschově filosofii. Praha:Academia.80-200-0588-9.k03/1.;
6108 1997.Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-149-3.k10/3.;
6109 1997.Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.80-7113-197-0.k11/6.;
6110 1997.Hugo, Victor.Geniové.Brno:Vetus Via.80-86118-20-7.k03/2.;
6111 1997.Hulec, Vladimír.Dějiny Jižní Afriky.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-247-2.k23/2.;
6112 1997.Hummel, Reinhart.Reinkarnace : Víra v převtělování a víra křesťanů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-171-8.k06/6.;
6113 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.k16/1.;
6114 1997.Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.80-86027-07-4.K01/4.;
6115 1997.Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-163-9.D5/6.;
6116 1997.Illanes, José Luis.Historia teologii.Kraków ::Wydawnictwo "M",.83-87243-97-3.k08/4.;
6117 1997.Ivan, Krasko.Nox et solitudo ; Verše.:Slovenský spisovateľ.80-220-0796-X.D8/6.;
6118 1997.Ivančić, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:Jas.808879529X (brož.); 80-88795-29-X.K17-2a.;
6119 1997.Izedbegovič, Alija A..Islám mezi Východem a Západem.:TWRA.80-902419-0-5.k21/8.;
6120 1997.Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.80-7178-189-4.k18/8.;
6121 1997.Jan Pavel(1920-2005).Geschenk und Geheimnis :.Graz ::Styria,.3-222-12501-5.k12-4b.;
6122 1997.Ján Pavol II.Sviatosť pokánia .Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.8085405965.K10/2.;
6123 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-193-5.k19/4.;
6124 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-204-4.K19/4.;
6125 1997.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:Nové mesto.80-85487-51-9.k20/4.;
6126 1997.Janko, Silan.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-194-1.k10-2b.;
6127 1997.Jean.Existencializmus je humanizmus.:Slovenský spisovateľ.80-220-0775-7.k03/4.;
6128 1997.Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.80-85752-33-6.k03/2.;
6129 1997.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.80-85161-18-4.R1/4.;
6130 1997.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.80-85161-18-4.K17/2.;
6131 1997.Jiří Maria Veselý, O. P..IL SEGNO DEI TEMPI BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Convento O.P. San Domenico E Xisto Nuovo (Angelicum)..k05-4b.;
6132 1997.Johannes Paulus1920-2005.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.8085487497 (viaz.); 80-85487-49-7.k14-3b.;
6133 1997.Johnson, Paul.Hledání Boha : Osobní pouť.Praha:Panevropa.80-85846-08-X.k10/1.;
6134 1997.Johnston, William.Hledání nové spirituality : Setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku.Praha:Portál.80-7178-169-X.k06/6.;
6135 1997.Jonas, Hans.Princip odpovědnosti. Praha:Oikoymenh.80-86005-06-2.k03/3.;
6136 1997.Jordan, Michael.Encyklopedie bohů.Praha:Volvox globator.80-7207-087-8.k22/2.;
6137 1997.Jordan, Michael.Světové mýty.Praha:Volvox globator.80-7207-102-5.k06/1.;
6138 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 1.:Slovenský Tatran.80-222-0462-5.k22/4.;
6139 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.80-222-0463-3.k22/4.;
6140 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.80-222-0463-3.k12-2a.;
6141 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.80-222-0464-1.k12-2a.;
6142 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.80-222-0464-1.k22/4.;
6143 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.80-222-0465-X.k12-2a.;
6144 1997.Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.80-222-0465-X.k22/4.;
6145 1997.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-19-X.k17/7.;
6146 1997.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-21-0.k07/3.;
6147 1997.Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.80-7165-107-9.k10/3.;
6148 1997.Kaiser, Jozef.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-69-5.k10/3.;
6149 1997.Kalivoda, Robert.Husitské myšlení. Praha:Filosofia.80-7007-098-6.k25/6.;
6150 1997.Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.80-85959-28-3.k08-2b.;
6151 1997.Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-203-6.k19/5.;
6152 1997.Kenny, Anthony John Patrick.Tomáš o lidském duchu.Praha:Krystal OP.80-85929-18-X.k02/4.;
6153 1997.Kerényi, Karl.Věda o mytologii. Brno:Janeček.80-85880-13-X.k06/1.;
6154 1997.Kierkegaard, Soren.Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie. Olomouc:Votobia.80-7198-197-4.D4/5.;
6155 1997.Kis, János.Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století. Praha:Oikoymenh.80-86005-60-7.k04/2.;
6156 1997.Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-094-3.D8/6.;
6157 1997.Klisz Milosla Mons..Fermentum 1.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k11/7.;
6158 1997.Klisz Milosla Mons..Fermentum 7.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k11/7.;
6159 1997.Knapiński, Ryszard.Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościola.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.83-86668-77-6.k08/2.;
6160 1997.Kner, Anton.Umění všedního dne : Křesťanské ctnosti všedního dne.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-156-4.k11/6.;
6161 1997.Koch, Rudolf.Proroctví.Olomouc:Votobia.80-7198-189-3.k06/3.;
6162 1997.Komorovský, Jan.Religionistika a náboženská výchova.:F.R. and G..80-85508-36-2.k06/3.;
6163 1997.Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.80-7114-201-8.k26/7.;
6164 1997.Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Zvolen:Jas.8088795397 (brož.); 80-88795-39-7.K17-2a.;
6165 1997.Krchňák, Alois.Čechové na basilejském sněmu.Svitavy:Trinitas.80-86036-01-4.k26/6.;
6166 1997.Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.80-85495-64-3.k07/4.;
6167 1997.Kung, Hans.Křesťanství a hinduismus : Na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.80-7021-229-2.k06/2.;
6168 1997.Kung, Hans.Prohlášení ke světovému étosu : Deklarace Parlamentu světových náboženství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-31-3.k04/6.;
6169 1997.Kuschel, Karl.Spor o Abrahama : Co židy,křestany a muslimy rozděluje a co je spojuje.Praha:Vyšehrad.80-7021-197-0.k06/2.;
6170 1997.Kušík, Stanislav.Predpisy o cestnej premávke a skúšobné testy.Bratislava:DLX.80-900972-3-5;80-900972-3-5.k16-2a.;
6171 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.k08/7.;
6172 1997.Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01040-1.k03/7.;
6173 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.k11/6.;
6174 1997.Leimer Franz.Honig im Munde Galle im Herzen.Taiwan:Erlebnisse eines geweihten Entwicklungshelfers..k16-3b.;
6175 1997.Lenoir, Frédéric(1962- )..W sercu miłości :.Poznań ::\"W Drodze\",.8370331343.k09/4.;
6176 1997.Lester, Robert.Buddhismus : Cesta k osvícení.Praha:Prostor.80-85190-53-2.k06/6.;
6177 1997.Lévinas, Emmanuel.Být pro druhého : (dva rozhovory).Praha:ZVON.80-7113-217-9.k03/1.;
6178 1997.Lévinas, Emmanuel.Čas a jiné.Le temps et lutre.Praha:Dauphin.80-86019-33-0.k03/1.;
6179 1997.Lévinas, Emmanuel.Existence a ten, kdo existuje. Praha:OIKOYMENH.80-86005-36-4.k03/3.;
6180 1997.Lévinas, Emmanuel.Totalita a nekonečno.:Oikoymenh.80-86005-20-8.k01/6.;
6181 1997.Lewis, Bernard.Dějiny Blízkého východu.Praha:Lidové noviny.80-7106-191-3.k23/2.;
6182 1997.Lewis, C. S.1898-1963.Ta obludná síla..Praha ::Návrat domů,.80-85495-70-8.D5/6.;
6183 1997.Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.80-85495-59-7.D5/6.;
6184 1997.Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 1.díl.. Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
6185 1997.Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 2.díl..Praha:Herrmann a synové..k03/2.;
6186 1997.Lochman, Jan Milič.O smyslu křesťanských svátků : Meditace o vánocích,velikonocích a letnicích.Praha:Vyšehrad.80-7021-207-1.k10/5.;
6187 1997.Lorenz, Konrad Zacharias.Odumírání lidskosti : Konrad Lorenz.Praha:Mladá fronta.80-204-0645-X.k05/2.;
6188 1997.Ľubomír Stanček.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.80-7142-021-2.k11/7.;
6189 1997.Lukas, Elisabeth.Logoterapie ve výchově.Praha:Portál.80-7178-180-0.D4/3.;
6190 1997.Luther, H. Martin.Helénistická náboženství. Brno:Masarykova univerzita.80-210-1702-3.k06/1.;
6191 1997.Lyotard, Jean-François.Hrobka intelektuála a iné články. Bratislava:Archa.80-7115-141-6.k02/1.;
6192 1997.Machiavelli, Niccolo.Vladař.Praha:Železný.80-237-3544-6.k04/4.;
6193 1997.Mária, Puškárová.Múdry starec.:SOFA.80-85752-31-X.D4/2.;
6194 1997.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
6195 1997.Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie..k19-2a.;
6196 1997.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-241-2.k13/7.;
6197 1997.Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.80-85501-08-2.k26/2.;
6198 1997.Martin, Berndt.Židovská menšina v dějinách.Olomouc:Votobia.80-7198-311-X.k06/5.;
6199 1997.Maurice, Halbwachs.Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Bratislava:Chronos.80-967138-9-2.k03/1.;
6200 1997.McGREAL, Ian P..Velké postavy západního myšlení, Slovník myslitelů. Praha:Prostor.80-85190-61-3.k01/2.;
6201 1997.Michalski, Konstanty.Filozofia wiekow srednich. Krakov:Instytut ksieyy misjionarzy.83-7216-016-3.k02-2a.;
6202 1997.Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-208-7.k16-1b.;
6203 1997.Milet, Jean, 1922- - autor.Poznáním k víře.:Kostelní Vydří :.80-7192-229-3.k10/1.;
6204 1997.Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz..k13-1a.;
6205 1997.Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz..k09/8.;
6206 1997.Moore, Thomas.Kniha o duši : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy života.Praha:Portál.80-7178-126-6.k01/6.;
6207 1997.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.80-85310-74-0.K13/6.;
6208 1997.Müller, Zdeněk.Islám : Historie a současnost.Praha:Svoboda.80-205-0534-2.k21/8.;
6209 1997.Nakonečný, Milan.Encyklopedie obecné psychologie.Praha:Academia.80-200-0625-7.k22/3.;
6210 1997.Nakonečný, Milan.Motivace lidského chování : Milan Nakonečný.Praha:Academia.80-200-0592-7.D4/1.;
6211 1997.Nathanson Bernard N., Dr. med..Die Hand Gottes.Waashington,, D. C.:Regenery Publishing, Inc...k13-4a.;
6212 1997.Němec Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM..k19/2.;
6213 1997.Neuner, Peter.Laici a klérus? : Společenství Božího lidu.Praha:Vyšehrad.80-7021-141-5.k08/4.;
6214 1997.Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-151-5.k11/6.;
6215 1997.Novosad, František.Osud a voľba.:Iris.80-88778-36-0.k20/8.;
6216 1997.Novotný, Jiří.Světlo ikon.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-14-5.k05/6.;
6217 1997.Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-049-2.k11/7.;
6218 1997.Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-174-4.D5/6.;
6219 1997.Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení : Vzpomínky opata břevnovského kláštera.Praha:Torst.80-7215-028-6.R1/8.;
6220 1997.Oz, Amos.Mír,láska a kompromis : Výbor z esejů a publicistiky.Praha:Mladá fronta.80-204-0585-2.k05/1.;
6221 1997.Palouš, Radim.Totalismus a holismus.Praha:Karolinum.80-7184-281-8.k04/6.;
6222 1997.Panagiotis, I. Boumis.Kanonické právo pravoslávnej cirkvi.:Prešovská univerzita.80-88885-21-3.k19/7.;
6223 1997.Parratt John.A Reader in African Christian Theology.:SPCK International Study Quide 23 (advanced)..k07-5b.;
6224 1997.Patočka, Jan.Bibliografie 1928-1996.Praha:Oikoymenh.80-86005-34-8.k03/3.;
6225 1997.Patočka, Jan.Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Praha:Oikoymenh.80-86005-52-6.k02-2a.;
6226 1997.Paul, Herbert Freyer.Albert Schweitzer - život a dielo.:Tranoscius.80-7140-135-8.k15/8.;
6227 1997.Pearcy, Nancy R..Duše vědy : Proměny ve vztahu vědy a náboženství.Praha:Návrat domů.80-85495-73-2.k04/4.;
6228 1997.Perrot Charles.JÉSUS, CHRIST ET SEIGNEUR DES PREMIERS CHRÉTIENS.Paris:Desclée..k07-5b.;
6229 1997.Pesch, Otto Hermann.Základní otázky katolické víry.Praha:Vyšehrad.80-7021-206-3.k11/4.;
6230 1997.Pešek, Jan.Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953.:Veda.80-224-0528-0.k10/7.;
6231 1997.Platón, 427.Epinomis : Minós.Praha:Oikoymenh.80-86005-42-9.k04/2.;
6232 1997.Platón, 427.Zákony : Platón. Praha:Oikúmené.80-86005-31-3.k04/2.;
6233 1997.Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad ..k13-6a.;
6234 1997.Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad ..k13-6a.;
6235 1997.Popper, Karl Raimund.Budoucnost je otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia.Praha:Vyšehrad.80-7021-203-9.k04/4.;
6236 1997.Popper, Karl Raimund.Život je řešení problémů : O poznání,dějinách a politice.Praha:Mladá fronta.80-204-0686-7.k04/4.;
6237 1997.Potemra Michal.K dejinám slovenskej bibliografie.Košice:Samizdat..k04/7.;
6238 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.k11/6.;
6239 1997.Prešovská univerzita..Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslávna bohoslovecká fakulta,.80-88885-40-X.k09/1.;
6240 1997.Procacci, Giuliano.Dějiny Itálie : Dějiny států.Praha:Lidové noviny.80-7106-152-2.k23/2.;
6241 1997.Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.80-7178-170-3.D4/2.;
6242 1997.Puciłowski, Józef((1939- ).).Myśląc głośno ....Pelplin ::Wydaw. Diecezjalne,.8385087567.k06-2a.;
6243 1997.Puhvel, Jaan.Srovnávací mythologie.Praha:Lidové noviny.80-7106-177-8.k06/1.;
6244 1997.Putnam, Hilary.Co po metafyzice?. Archa:Bratislava.80-7115-139-4.k02/1.;
6245 1997.Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 8.sv.. Job : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.80-85929-17-1.k10-1b.;
6246 1997.Radváni, Hadrián.Kníhtlačiareň Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita:Trnava.80-88774-15-2.k26/6.;
6247 1997.Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.80-7113-192-X.k08/4.;
6248 1997.Raimondo, Spiazzi.Základy sociálnej etiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-167-1.k05/2.;
6249 1997.Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-165-3.k14/5.;
6250 1997.Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.80-85719-08-8.k09/8.;
6251 1997.Ricoeur, Paul.Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa:Bratislava.80-7115-101-7.k02/1.;
6252 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.k07/4.;
6253 1997.Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.:Kostelní Vydří :.80-7192-206-4.k11/6.;
6254 1997.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.80-7114-203-4.k17/8.;
6255 1997.Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.80-901797-9-7.k06/4.;
6256 1997.Rohr, Richard.Slobodní od slobody.Dolný Kubín:Zrno.8096786709;80-967867-0-9.k11/5.;
6257 1997.Rotter, Hans.Osoba a etika : K základům morální teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-18-6.k14-5b.;
6258 1997.Rudolf, Dreikurs.Logické dôsledky.:Psychoprof.80-967148-7-2.D4/4.;
6259 1997.Rudolf, Ströbinger.Hosté poslední večeře : Osudy dvanácti apoštolů.Brno:Moba.80-7173-582-5.K12/6.;
6260 1997.Ruland, Richard.Od puritanismu k postmodernismu : Dějiny americké literatury.Praha:Mladá fronta.80-204-0586-0.k22/7.;
6261 1997.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.80-86045-06-4.k05/6.;
6262 1997.Saint-Exupery, Antoine de.Der kleine Prinz.Dusseldorf:Rauch.3792000121 (kart.).k14-3b.;
6263 1997.Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-248-X.k09/4.;
6264 1997.Salij, Jacek, OP.Rozmowy ze swietym Augusrynem.Poznaň:Poľskí dominikáni.83-7033-191-2.k02/3.;
6265 1997.Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-186-2.k19/4.;
6266 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.K19/6.;
6267 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.R1/3.;
6268 1997.Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.80-7178-141-X.k19/6.;
6269 1997.Sekyrka, Tomáš.Sv.Vojtěch-život a smrt mučedníka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-187-4.k08/7.;
6270 1997.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.80-7114-131-3.k13/5.;
6271 1997.Senčík, Štefan.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-169-8.k16/7.;
6272 1997.Setkání, KONFERENCÍ VYŠŠÍCH PŘEDSTAVENÝCH ŽENSKÝCH.Setkání konferencí vyšších představených ženských řeholí střední a východní Evropy : Praha 18.-23.srpna 1997.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-043-6.D5/6.;
6273 1997.Seweryniak, Henryk(1951- )..Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii.Płock ::Płocki Instytut Wydawniczy,.838740330X.k13-1a.;
6274 1997.Schmitz, Philipp.Fortschrichtt ohne Grenzen? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02164-1.k08-5b.;
6275 1997.Schnackenburg, Rudolf.Všechno zmůže,kdo věří : Kázání na hoře a Otčenáš.Praha:Vyšehrad.80-7021-214-4.K11/4.;
6276 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.80-85310-69-4.k04/5.;
6277 1997.Schopenhauer, Arthur.O životnej múdrosti.:BELIMEX.80-85327-24-4.k03-5a.;
6278 1997.Schopler, Eric.Autistické chování.Praha:Portál.80-7178-133-9.D4/4.;
6279 1997.Schuster, Rudolf.Hlavná. PressPrint:Košice.80-967412-4-1.k12-1b.;
6280 1997.Silan, Janko,(1914-1984).Hymny.Bratislava:LÚČ.807114116X;8071141496;80-7114-116-X;80-7114-149-6.k10-2b.;
6281 1997.Simmaová, Marie, 1915-2004.Duše v očistci: Co jsem prožila.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k20/5.;
6282 1997.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-159-0.k01/1.;
6283 1997.Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-164-5.D4/5.;
6284 1997.Skoblík, Jiří.Přehled křesťanské etiky : Poznámky ke křesťanské etice.Praha:Karolinum.80-7184-357-1.k05/1.;
6285 1997.Skowronek, Alfons.Chorzy i ich sakrament Tom 4..W?oclawek:W?oclawskie wydawnictwo diecezjalne.8385084398;83-85084-39-8.k08/4.;
6286 1997.Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.k26/8.;
6287 1997.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.80-238-1834-1.D4/4.;
6288 1997.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.80-238-1834-1.D4/4.;
6289 1997.Smolík, Josef.Kristus a jeho lid : praktická eklesiologie.Praha:Oikoymenh.80-86005-59-3.k20/5.;
6290 1997.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.80-7113-188-1.R1/7.;
6291 1997.Solovjev, Vladimír.Drama Platónova života. Samotišky:Spolek moravských nakladatelú..k03/2.;
6292 1997.Solovjev, Vladimír.Idea nadčlověka.:Olomouc : Votobia.80-7198-230-X.k03/1.;
6293 1997.Spector, Celine.Le Pouvoir. GF Flammarion:Corpus.2-08-073002-9.k03-6a.;
6294 1997.Stanček, Ľubomír.Homiletika Jozefa Vrableca.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišská Kapitula.80-7142-047-6.k10/4.;
6295 1997.Stinissen, Wilfrid(1927-2013)..Wieczność pośrodku czasu /.Poznań ::\"W Drodze\",.8370331432.k18-2a.;
6296 1997.Stirnimann Heinrich.Ludvig Stocker.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
6297 1997.Stirnimann Heinrich.Weshalb ist Meister Eckhart so gefragt.Freiburg:Gedruckt in der Paulusdruckerei..k18-2b.;
6298 1997.Stoutzenberger, Joseph M., Bohrer, John D..Modlíme sa s Františkom. Bratislava:Serafín.80-85310-69-4.k16/7.;
6299 1997.Sucháň, Jan.Z tmy na svetlo.:PS MONT.80-967620-2-8.k11/7.;
6300 1997.Šedina, Miroslav.Sparagmos.Praha:Oikoymenh.80-86005-33-X.k03-5a.;
6301 1997.Šedina, Miroslav.Sparagmos.Praha:Oikoymenh.80-86005-33-X.k04/2.;
6302 1997.Šestov, Lev Isaakovič.Kierkegaard a existenciální filosofie : (Výbor statí).Praha:Oikoymenh.80-86005-44-5.k03/3.;
6303 1997.Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.80-7165-102-8.k26/4.;
6304 1997.Štefan, Markuš.Zápas o otvorenú spoločnosť.:Polygrafia SAV.80-88780-14-4.k03/7.;
6305 1997.Štefan, Pružinský.Aby všetci jedno boli.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.80-967801-5-8.k10/5.;
6306 1997.Šturák, Peter.Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888-1960).. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-085-4.k16/2.;
6307 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.k15/6.;
6308 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.k10-2b.;
6309 1997.Thévenot, Xavier.Avance en eau profonde! :.Paříž ::Desclée de Brouwer,.2-220-03916-1.k18-2a.;
6310 1997.Tomáš J. Bahounek.Studánky očí svaté Zdislavy.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k16/1.;
6311 1997.Tomek, Pavol.Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi. Farský úrad:Sklené Teplice.80-967666-1-9.k09/3.;
6312 1997.Tondl, Ladislav.Dialog : Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu.Praha:Filosofia.80-7007-092-7.k03-4a.;
6313 1997.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.83-86668-00-8;83-86668-71-7.k11-5a.;
6314 1997.Tresmontant, Claude.Teodicea.Košice ::Knižná dielňa Timotej,.80-88849-08-X.k05/4.;
6315 1997.Tresmontant, Claude.Teodicea neboli otázka zla.Košice:Timotej.80-88849-09-8.k03-4a.;
6316 1997.Tretera, Jiří Rajmund.Konfesní právo a církevní právo.Praha:Kriegl.80-902045-2-X.k19/7.;
6317 1997.Tucker, Aviezer.Fenomenologie a politika : Od J.Patočky k V.Havlovi.:Olomouc : Votobia.80-7198-223-7.k04/4.;
6318 1997.Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofia y Letras Instituto de Filosofia .MEISTER ECKHART Teólogo Mistica.Mendoza - republika Argentina:Centro Universitario - Parque Gral San Martin Casila de Correo..k06-5b.;
6319 1997.Valerian, Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník.:ZING Print.80-967704-0-3.k16-4c.;
6320 1997.Vanier, Jean, 1928- - autor.Rodí se nová naděje :.:Praha :.80-7113-160-1.k11/6.;
6321 1997.Vendelín, Jankovič.Bibliografia k dejinám Slovenska.:Academic Electronic Press.80-88880-01-7.k26/2.;
6322 1997.Věra, Petráčková.Slovník cudzích slov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02054-7.k22/3.;
6323 1997.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.80-85766-98-1.K26/8.;
6324 1997.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.80-85766-98-1.R1/8.;
6325 1997.Vladimír, Sergejevič Soloviov.Listy nedeľné a veľkonočné a iné vybrané spisy.:Tranoscius.80-7140-105-6.R1/7.;
6326 1997.Vladimír, Sergejevič Soloviov.Listy nedeľné a veľkonočné a iné vybrané spisy.:Tranoscius.80-7140-105-6.k11/7.;
6327 1997.Voltaire.Filosofický slovník,čili,Rozum podle abecedy.Olomouc:Votobia.80-7220-061-5.k01/1.;
6328 1997.Vouga, Francois.Dějiny raného křesťanství.Praha:Vyšehrad.80-7021-231-4.k19/2.;
6329 1997.Vrablec, J., Jarab, J., Stanček, Ľ..Choďte aj vy do mojej vinice. I., II. diel.Trnava:SSV.807162165X (brož.);80-7162-165-X.k10/4.;
6330 1997.Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-165-X.k10/4.;
6331 1997.Výrost, Jozef.Sociální psychologie.Sociálna psychológia.Praha:Institut sociálních vztahů.80-85866-20-X.D4/1.;
6332 1997.Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.:.80-202-0655-8.R1/8.;
6333 1997.Walser, Gaudentius.Tri razy odsúdený na smrť. SLOVO:Košice.80-85291-32-0.k15/2.;
6334 1997.Weber, Andrea.Duccio di Buoninsegna :.Koln:Konemann.382900687X (Pp.).k12-1b.;
6335 1997.Weber, Max.Autorita,etika a společnost : Pohled sociologa do dějin.Praha:Mladá fronta.80-204-0611-5.k20/8.;
6336 1997.Weingreen, Jacob.Učebnice biblické hebrejštiny.Praha:Karolinum.80-7184-345-8.k16-4c.;
6337 1997.Widl, Maria.Křesťanství a esoterika : nové duchovní proudy jako výzva církvím.Kostelní Vydří:KN.80-7192-217-X.k06/4.;
6338 1997.Wiesel, Elie.Všechny řeky spějí do moře : Paměti.Praha:Pragma.80-7205-509-7.k25/5.;
6339 1997.Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-139-6.k14/2.;
6340 1997.Zbavitel, Dušan.Bohové s lotosovýma očima.:Vyšehrad.80-7021-215-2.R1/2.;
6341 1997.Zulehner, Paul Michael, 1939- - autor.Církev: přístřeší duše :.:Praha :.80-7178-158-4.k09/3.;
6342 1997 maius - septemb.ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Aventino..k05-3a.;
6343 1997?.Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes..k13-3a.;
6344 1997?.Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes..k17/8.;
6345 1998..Anglicko-slovenský slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.80-88908-14-0.R2/1.;
6346 1998..Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-195-7.k05/2.;
6347 1998..Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-88680-24-7.k10/3.;
6348 1998..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22007-5.k07-6a.;
6349 1998..Pismo święte Starego i Nowego Testamentu ; tłumaczenie, wstęp i komentarz Antoni Paciorek..Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.83-228-0674-4.k21/5.;
6350 1998..Relativierung der Wahrheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02170-6.k08-5b.;
6351 1998..Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.:Kostelní Vydří :.80-7192-274-9.k21/2.;
6352 1998..Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02171-4.k08-5b.;
6353 1998..Zostali verní 2. Byzant:Košice.80-85581-20-5.k15/1.;
6354 1998..Život se tvoří z přítomné chvíle :.Praha ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.80-85959-36-4.k08/3.;
6355 1998.Adam, Adolf.Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe.Praha:Vyšehrad.80-7021-269-1.k10/6.;
6356 1998.Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.80-88933-11-0.k07/4.;
6357 1998.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.80-88933-12-9.k07/4.;
6358 1998.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-15-3.k07/4.;
6359 1998.Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.80-88933-13-7.k07/4.;
6360 1998.Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.80-88933-14-5.k07/4.;
6361 1998.Aristotelés, asi 384.Politika.Praha:Petr Rezek.80-86027-10-4.k02-3a.;
6362 1998.Arnould Alain OP.De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Bruxelles:Vicariat Général des Dominicains..k10-2a.;
6363 1998.Assmann, Jan.Egypt ve světle teorie kultury. Praha:Oikoymenh.80-86005-05-4.k01-5a.;
6364 1998.Assmann, Jan, 1938- - autor.Egypt ve světle teorie kultury.:Praha :.80-86005-72-0.k03/3.;
6365 1998.Auerbach, Erich,(1892-1957).Mimesis :.Praha ::Mladá fronta,.80-204-0738-3.k05/7.;
6366 1998.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-191-4.k11/6.;
6367 1998.Avenarius, Alexander.Byzantský ikonoklazmus 726-843.:Veda.80-224-0582-5.k20/4.;
6368 1998.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-183-3.k14/1.;
6369 1998.Balabán Milan a Tydlitátová Veronika.Tázání po budoucím.Praha:Herrmann a synové..k07/2.;
6370 1998.Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-17-8.k08/3.;
6371 1998.Balthasar, Hans.Pravda je symfonická : aspekty křesťanského pluralismu.Praha:Vyšehrad.80-7021-289-6.k11/4.;
6372 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.R1/4.;
6373 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.K16/7.;
6374 1998.Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.80-88717-28-0.K12/3.;
6375 1998.Barrett, David V..Sekty,kulty a alternativní náboženství.Praha:I.Železný.80-240-0066-0.k06/6.;
6376 1998.Bataille, Georges.Prokletá část, Teorie náboženství. Praha:Herrmann a synové..k09/2.;
6377 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.k14/4.;
6378 1998.Belejkanič, Imrich.Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslavná bohoslovecká fakulta,.80-88722-50-0.k09/1.;
6379 1998.Bellinger, Gerhard J..Sexualita v náboženstvích světa.Praha:Academia.80-200-0642-7.D4/1.;
6380 1998.Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-967172-5-1.k13/2.;
6381 1998.Benedikt z Nursie,ca 480-ca 543.Regula Benedicti =.Břevnov,:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty ;.80-238-2676-X.R1/4.;
6382 1998.Bertrand, Yves.Soudobé teorie vzdělávání.Praha:Portál.80-7178-216-5.D4/3.;
6383 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-240-4.k21/2.;
6384 1998.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.80-86144-23-2.k08-1b.;
6385 1998.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.80-86144-23-2.k08-1b.;
6386 1998.Bouchner, Jules.Zednářská symbolika,aneb,Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční....Praha:Trigon.80-86159-09-4.k06/6.;
6387 1998.Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-081-9.k11/6.;
6388 1998.Brantschen, Johannes B..Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna.Praha:Vyšehrad.80-7021-271-3.k11/4.;
6389 1998.Brázda, Radim.Úvod do srovnávací etiky. Praha:KLP.80-85917-46-7.k05/1.;
6390 1998.Brown, Raymond.Ježíš v pohledu Nového zákona : úvod do christologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-228-4.k20/5.;
6391 1998.Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.80-88704-20-0.k14/6.;
6392 1998.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-361-3.k15/6.;
6393 1998.Carrasco, David.Náboženství Mezoameriky : Kosmovize a obřadní centra.Praha:Prostor.80-85190-72-9.k06/6.;
6394 1998.Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.80-86045-20-X.k05/2.;
6395 1998.Cloud, Henry.Hranice \h [AMG]. Návrat domů:Praha.80-85495-83-X.D4/4.;
6396 1998.Condrau, Gion.Sigmund Freud & Martin Heidegger, Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha:Triton.80-85875-74-8.k01/6.;
6397 1998.Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.80-7192-254-4.k11/7.;
6398 1998.Cummins, Denise D..Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení,citech a chování člověka.Praha:Portál.80-7178-186-X.D4/2.;
6399 1998.Curtius, Ernst Robert.Evropská literatura a latinský středověk.Praha ::Triáda,.80-86138-07-0.k05/7.;
6400 1998.Červeň Jozef.7777 myšlienok (psychológov, svätcov, osobností malých i veľkých) pre náročných.:Samizdat..k13-1b.;
6401 1998.Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.80-967341-1-3.K14/5.;
6402 1998.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.80-88704-16-2.K16/2.;
6403 1998.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.80-88704-16-2.R1/8.;
6404 1998.Dahling-Sander Christoph.Leitfaden Okumenische Theologie.Wuppertal:Foedus - Verlag..k07-2b.;
6405 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3.k09/1.;
6406 1998.Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.80-7192-218-8.k13/7.;
6407 1998.Dawson, Christopher.Rozdělení,nebo reforma západního křesťanstva?.Praha:Vyšehrad.80-7021-243-8.k19/2.;
6408 1998.Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-413-X.k07/1.;
6409 1998.Derrida, Jacques.Ostrohy. Bratislava:Archa.80-7115-134-3.k02/1.;
6410 1998.Diecézne katechetické stredisko.Dozrievame v Duchu Svätom.Spišská Nová Ves:Diecézne katechetické stredisko..k16-1b.;
6411 1998.Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-116-8.k10/6.;
6412 1998.Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-116-8.R1/3.;
6413 1998.Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.80-85929-28-7.k21/5.;
6414 1998.Durkheim, Émile.Sociologie a filosofie, Sociologie a sociální vědy. Praha:Sociologické nakladatelství.80-85850-57-5.k03/1.;
6415 1998.Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,..k18/7.;
6416 1998.Dušan, Kováč.Dejiny Slovenska.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-268-5.k26/5.;
6417 1998.Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.80-7203-098-1.k05/6.;
6418 1998.Edit Stein.Mein Leben beginnt jeden Morgen neu.Leutesdorf:Johannes-Verlag..k12-4b.;
6419 1998.Ekumenická rada cirkví SR.Zmierenie - Boží dar a prameň nového života :.Bratislava ::Tranoscius,.80-7140-166-8.K19/5.;
6420 1998.ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 5 Alain Arnould o.p..De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Brussel:..k05-3a.;
6421 1998.Eliade, Mircea.Mýty,sny a mystéria. Praha:Oikoymenh.80-86005-63-1.k03/3.;
6422 1998.Emil, Krapka.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-202-3.k08/4.;
6423 1998.Engel, Ulrich.Umgrenzte Leere :.Munster:Lit.3825834441 (Gb.).k13-6b.;
6424 1998.Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.80-85319-84-5.k04/1.;
6425 1998.Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.80-85319-84-5.k01-3b.;
6426 1998.Fabio Giardini.PRAY WITHOUT CEASING.Roma - Italia:Largo Angelicum, l..k05-4b.;
6427 1998.Fairbank, John King.Dějiny Číny.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-249-9.k23/2.;
6428 1998.Faulhaber, Theo.Wenn Gott verloren geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02174-9.k08-5b.;
6429 1998.Fejtö, Francois, nar..Rekviem za mrtvou říši : o zkáze Rakouska-Uherska.Praha:Academia.80-200-0669-9.k23/3.;
6430 1998.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.80-88944-00-7.k08/4.;
6431 1998.Filipi, Pavel.Křesťanstvo : historie,statistika,charakteristika křesťanských církví.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-35-6.k09/3.;
6432 1998.Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 2.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-26-7.k08/4.;
6433 1998.Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-184-1.k20/5.;
6434 1998.Fr. Antolín González Fuente, O.P..IL CARISMA DELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Largo Angelicum, l..k05-4b.;
6435 1998.Frankl, Viktor Emil.Psychoterapie pro laiky.Brno:Cesta.80-85319-80-2.D4/1.;
6436 1998.Franz, Marie.Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské aechetypové psychologie.Praha:Portál.80-7178-260-2.D4/2.;
6437 1998.Freud, Sigmund.Výklad snů : O snu : Druhá a třetí kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..80-86123-07-3.D4/5.;
6438 1998.Friedrich, Nietzsche.Dionýské dithyramby a jiné básně.:Aurora.80-85974-45-2.D4/5.;
6439 1998.Friedrich, Nietzsche.Zrod tragédie z ducha hudby ; Prípad Wagner ; Nietzsche proti Wagnerovi.:Národné divadelné centrum.80-85455-78-1.D4/5.;
6440 1998.Fuller, Lon L..Morálka práva. Praha:OIKOYMENH.80-86005-65-8.k03/3.;
6441 1998.Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-246-3.k22/1.;
6442 1998.Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.80-88778-77-8.k04/7.;
6443 1998.Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.80-85405-86-5.k16/7.;
6444 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.k19-2b.;
6445 1998.Girard, René.Lež romantismu a pravda románu.:Praha : Dauphin.80-86019-85-3.k03/7.;
6446 1998.Glaz, Stanislaw SJ.Doświadczenie religijne. Krakow:WAM.83-7097-469-4.k07/6.;
6447 1998.Graber Rudolf Biskup Dr..Atanáš a dnešní Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k19/3.;
6448 1998.Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k11/7.;
6449 1998.Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.80-85487-52-7.k15/2.;
6450 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.D5/6.;
6451 1998.Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.80-7192-015-0.k11/6.;
6452 1998.Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-352-4.k17/7.;
6453 1998.Guardini, Romano.Der Rosenkranz Unserer Lieben Frau.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..3786713782 (kart.).k17-3a.;
6454 1998.Guardini, Romano.Křesťanské vědomí. Brno:Dobromysl.80-67882-12-3.k01/7.;
6455 1998.Halada, Jan.Sprievodca európskym myslením. Bratislava:Iris.80-88778-70-0.k04/5.;
6456 1998.Halas, František X..Neklidné vztahy : k jednomu aspektu výročí 28.října 1918.Svitavy:Trinitas.80-86036-10-3.k26/5.;
6457 1998.Hayoun, Maurice.Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I). Praha:VOLVOX GLOBATOR.80-7207-203-X.k01/1.;
6458 1998.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.80-88933-07-2.k07/4.;
6459 1998.Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko.Bratislava:Don Bosco.80-88933-08-0.k26/7.;
6460 1998.Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 3.Bratislava:Don Bosco.80-85405-88-1.k26/7.;
6461 1998.Hobsbawm Eric.Věk extrému.Praha:Argo..k24/1.;
6462 1998.Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-370-2.k09/1.;
6463 1998.Hole, Günter.Fanatismus : sklon k extrému a jeho psychologické kořeny.Praha:Portál.80-7178-183-5.D4/2.;
6464 1998.Hollingdale, R. J..Nietzsche. Olomouc:Votobia.80-7198-334-9.D4/5.;
6465 1998.Holm, Nils G..Úvod do psychologie náboženství.Praha:Portál.80-7178-217-3.D4/2.;
6466 1998.Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.80-968020-0-3.k26/3.;
6467 1998.Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.80-88778-50-6.K01/2.;
6468 1998.Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.80-88778-50-6.R1/7.;
6469 1998.Hultkrantz, Ake.Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti.Praha:Prostor.80-85190-77-X.k06/6.;
6470 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.K14/4.;
6471 1998.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.80-7021-208-X.k05/3.;
6472 1998.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.80-7021-208-X.R1/7.;
6473 1998.Isidor ze Sevilly.Etymologie IX.Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH..k03/3.;
6474 1998.Jaffé, Aniela.Vzpomínky,sny,myšlenky C.G.Junga : zapsala a k vydání připravila Aniela Jaffé.Brno:Atlantis.80-7108-178-7.D4/7.;
6475 1998.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.80-88933-03-X.k19/4.;
6476 1998.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.80-88933-03-X.k09-1b.;
6477 1998.Ján Pavol II..Deň Pána.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosko .80-88933-03-X.K19/4.;
6478 1998.Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-244-3.k19/4.;
6479 1998.Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-244-3.k13-5a.;
6480 1998.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.80-88933-06-4.k19/4.;
6481 1998.Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.80-7192-333-8.k13-1b.;
6482 1998.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.80-7192-183-1.k13/7.;
6483 1998.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-220-4.k14-3a.;
6484 1998.Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-220-4.k10/4.;
6485 1998.Jiménez Lozano, José, 1930- - autor.Jan od Kříže.:Praha :.80-7021-277-2.k13/4.;
6486 1998.Johnson, Paul.Zrození moderní doby : Devatenácté století.Praha:Academia.80-200-0694-X.k23/4.;
6487 1998.Journet, Charles.Zlo : teologický esej.Praha:Krystal OP.80-85929-24-4.k08/4.;
6488 1998.Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.80-7114-236-0.k10-2b.;
6489 1998.Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.80-88849-05-5.D4/7.;
6490 1998.Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.80-88849-05-5.k03/1.;
6491 1998.Jung, Carl Gustav.Osobnost a přenos : 3.sv.. Osobnost a přenos : výbor z díla III.Brno:Janeček.80-85880-18-0.D4/7.;
6492 1998.Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.80-7165-129-X.k07/8.;
6493 1998.Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.80-7165-129-X..;
6494 1998.Kaczor Adam ks..Kaplanstwo powszechne a kaplanstwo hierarchiczne.:..k08/2.;
6495 1998.Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..k12/2.;
6496 1998.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.80-88849-14-4.k03-5a.;
6497 1998.Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.80-88849-14-4.k03/2.;
6498 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.K10/3.;
6499 1998.Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.80-7178-203-3.D4/4.;
6500 1998.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-230-3.D8/7.;
6501 1998.Kinder, Hermann.Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled.Praha:Lidové noviny.80-7106-243-X.k23/5.;
6502 1998.Klíma, Jan.Dějiny Brazílie.:Praha : Lidové noviny.80-7106-261-8.k23/2.;
6503 1998.Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.80-85319-83-7.k06-4b.;
6504 1998.Kočík, Jozef.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-7165-136-2.D4/2.;
6505 1998.Kohutiar, Juraj.Na západ od Západu. Bratislava:Charis.80-88743-22-2.k04/5.;
6506 1998.Kojnok Eduard, Mons..Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad..k10/3.;
6507 1998.Konzal, Jan.Zpověď tajného biskupa. Praha:Portál.80-7178-271-8.k18/8.;
6508 1998.Körner, Reinhard, 1951- - autor."Má jsou nebesa a má je země - " :.:Olomouc :.80-238-3362-6.k13/7.;
6509 1998.Kowalska, Mária Faustína1905-1938.Denníček.Trnava; Košice:Spolok sv. Vojtecha; Slovo.8085291525 (brož.); 80-85291-52-5.k20/5.;
6510 1998.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.83-228-0217-X.k02-5a.;
6511 1998.Kraus, Jiří.Rétorika v evropské kultuře.Praha:Academia.80-200-0659-1.k05/7.;
6512 1998.Kropáček, Luboš.Duchovní cesty islámu.Praha:Vyšehrad.80-7021-287-X.k21/8.;
6513 1998.Kucharská, Anna.Specifické poruchy učení a chování : sborník 1997-98.Praha:Portál.80-7178-244-0.D4/4.;
6514 1998.Kung, Hans.Křesťanství a buddhismus : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.80-7021-239-X.k06/2.;
6515 1998.Kung, Hans.Křesťanství a islám : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.80-7021-262-4.k06/2.;
6516 1998.Kuťáková, Eva.Moudrost věků : lexikon latinských výroků,přísloví a rčení.Praha:Svoboda.80-902300-4-0.k22/4.;
6517 1998.Kyselica, Jozef.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-036-5.k10/4.;
6518 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.k08/7.;
6519 1998.Ladislav, Kiczko.Malá antológia z diel filozofov II.:Slov.pedag.nakl.80-08-01825-9.k01/2.;
6520 1998.Lajos, Grendel.Moja vlasť, Absurdistan.:Kalligram.80-7149-246-9.k26/1.;
6521 1998.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.80-85310-98-8.k05/2.;
6522 1998.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.80-85310-85-6.k04/5.;
6523 1998.Lawson, E. Thomas.Náboženství Afriky : tradice v proměnách.Praha:Prostor.80-85190-83-4.k06/6.;
6524 1998.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-220-6.k13/4.;
6525 1998.Le Goff, Jacques, 1924- - autor.Středověká imaginace.:Praha :.80-7203-074-4.k24/2.;
6526 1998.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.80-85310-93-7.k17/1.;
6527 1998.Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-214-7.k11/6.;
6528 1998.Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.80-88717-26-4.K26/3.;
6529 1998.Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.80-88717-26-4.R1/8.;
6530 1998.Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.80-88741-22-X.k12/2.;
6531 1998.Ľudmila, Podjavorinská.Balady.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.80-88735-79-3.k10-2b.;
6532 1998.Luigia Tincani.FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA.Milano:Ancora..k06-4a.;
6533 1998.Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.80-85319-79-9.d4/1.;
6534 1998.Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.80-85319-79-9.D4/1.;
6535 1998.Lyotard, Jean-Francois.Rozepře. Praha:Filosofia.80-7007-119-2.k02/7.;
6536 1998.Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.80-88704-14-6.k13-6a.;
6537 1998.Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.80-88704-14-6.k26/4.;
6538 1998.Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.80-88704-14-6.k13-6a.;
6539 1998.Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].80-967639-7-0.k13/4.;
6540 1998.Machovec, Milan.Filosofie tváří v tvář zániku.Brno:Zvláštní vydání.80-85436-61-2.k02-4b.;
6541 1998.Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.80-88828-12-0.D6/1.;
6542 1998.Mária, Vyvíjalová.Alexander Rudnay v kontexte Slovenského národnoobrodenského hnutia.:Matica slovenská.80-7090-493-3.k10/7.;
6543 1998.Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-247-8.D8/7.;
6544 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.k09/3.;
6545 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.R1/3.;
6546 1998.Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě.Řím:Křesťanská akademie.8086036073 (brož.);80-86036-07-3.K04/5.;
6547 1998.Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě :.Svitavy ::Trinitas,.80-86036-07-3 (Trinitas ; brož.).R1/3.;
6548 1998.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Slova o církvi :. :Brno :.80-85959-30-5.k11/4.;
6549 1998.Matoušek, Oldřich.Mládež a delikvence.Praha:Portál.80-7178-226-2.D4/1.;
6550 1998.Mccall, Henrietta.Mezopotamské mýty : henrietta Mc Callová. Praha :: Nakl. Lidové noviny.80-7106-224-3.k07/1.;
6551 1998.McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.80-85190-93-1.k01/2.;
6552 1998.Meier, Paul.Od deprese ke štěstí : příznaky,příčiny a léčení depresí.Praha:Návrat domů.80-85495-82-1.D4/3.;
6553 1998.Mihóková Mária PhDr..Michal Potemra ako bibliograf.:Ako rukopis..k16/2.;
6554 1998.Michael, Paul Gallagher.Čestně o víře.:Cesta.80-85319-74-8.k10/1.;
6555 1998.Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.80-88814-09-X.k22/8.;
6556 1998.Milan Dubovský, Jan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.80-7090-499-2.k26/6.;
6557 1998.Milan Richter.Božia ulička.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.80-88735-81-5.k26/6.;
6558 1998.Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.80-7090-482-8.k10-2b.;
6559 1998.Milčevičová Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Kraków..k16/7.;
6560 1998.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.80-85310-88-0.k16/7.;
6561 1998.Mokrý, Ladislav.Kardinál König.Bratislava:LUC.80-7114-239-5.k08/7.;
6562 1998.Moore, Robert L..C.G.Jung a křesťanská spiritualita : sborník reflexí teologů,psychologů a religionistů.Praha:Portál.80-7178-195-9.D4/2.;
6563 1998.Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.80-85319-75-6.k09-1b.;
6564 1998.Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.80-85319-75-6.k16/8.;
6565 1998.Murphy, Robert Francis.Úvod do kulturní a sociální antropologie.Praha:Sociologické nakl..80-85850-53-2.k20/8.;
6566 1998.Nárada, MAHÁ THÉRA.Buddha a jeho učení : z angličtiny a s přihlédnutím k pálijským originálům přeložil Josef Marx.Olomouc:Votobia.80-7198-341-1.k06/6.;
6567 1998.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.80-7114-241-7.k11/5.;
6568 1998.Newman, Jakov.Judaizmus od A do Z.Praha:Sefer.80-900895-3-4.k22/1.;
6569 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.k15/6.;
6570 1998.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.80-238-3763-X.K10/5.;
6571 1998.Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.80-238-3763-X.R1/6.;
6572 1998.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..80-901876-1-7.D5/6.;
6573 1998.Ondok, Petr Josef.Důkaz nebo hypotéza Boha? : Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.Svitavy:Trinitas.80-86036-05-7.k10/1.;
6574 1998.Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Eliáš a Ján Krstiteľ.:Matica slovenská.80-7090-474-7.k07/4.;
6575 1998.Opatrný, Josef.Amerika v proměnách staletí.Praha:Libri.80-85983-42-7.k23/1.;
6576 1998.Otto, Rudolf.Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha:Vyšehrad.80-7021-260-8.k06/4.;
6577 1998.Overmyer, Daniel L..Náboženství Číny : Svět jako živý organismus.Praha:Prostor.80-85190-75-3.k06/6.;
6578 1998.Pardíková Marie, Koláček Josef, SJ.Z deníku otce Jana Topenčíka.:samizdat..D8/7.;
6579 1998.Patočka, Jan.Komeniologické studie : 2..Praha:Oikoymenh.80-86005-03-8.k02-2a.;
6580 1998.Pavel, Aleš.Pravoslávna cirkev u nás.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.80-967801-2-3.k09/1.;
6581 1998.Pejřimovský, Josef.Náboženství : původ,zkoumání,srovnávání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-238-3566-1.k06/3.;
6582 1998.Pelcová, Naděžda.Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace.Praha:Pedag.fak.UK.80-86039-46-3.k04/5.;
6583 1998.Peregrin, Jaroslav.Obrat k jazyku: Druhé kolo : Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů.Praha:Filosofický ústav AV ČR.80-7007-102-8.k03-5b.;
6584 1998.Pesch, Otto Hermann.Existuje? : poznání Boha dnes.Praha:Vyšehrad.80-7021-241-1.k11/4.;
6585 1998.Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.80-967961-7-8.k16/2.;
6586 1998.Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.80-85319-82-9.k16/8.;
6587 1998.Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-262-5.k07/5.;
6588 1998.Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.80-88795-46-X.k04/5.;
6589 1998.Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.80-88795-46-X.k09-1a.;
6590 1998.Prach, Václav.Řecko-český slovník : Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů : podle nápisů a rukopisů.Praha:Vyšehrad.80-7021-285-3.k22/8.;
6591 1998.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.80-85575-17-5.k12-1b.;
6592 1998.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie : 1.[díl]. Starověk a středověk : starověk a středověk.Praha:Votobia.80-7220-063-1.k-01/1.;
6593 1998.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.80-7021-173-3.k07-4a.;
6594 1998.Raková, Svatava.Dobrodruzi,puritáni a Indiáni : Angličané v Novém světě.Praha:Libri.80-85983-43-5.k23/5.;
6595 1998.Ratzinger Joseph.O víře dnes.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o...k19/6.;
6596 1998.Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.80-85495-14-7.k04/4.;
6597 1998.Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.80-7192-364-8.k14/5.;
6598 1998.Richard Woods OP.Mysticism and Prophecy.New York - USA:Maryknoll..k06-4b.;
6599 1998.Rist, John M..Stoická filosofie.Praha:Oikoymenh.80-86005-06-2.k04/2.;
6600 1998.Rogers, Carl Ransdom.Způsob bytí.Praha:Portál.80-7178-233-5.D4/2.;
6601 1998.Rordorf Willy.Stichworte.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3a.;
6602 1998.Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k14-4a.;
6603 1998.Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k10/5.;
6604 1998.Sagardoy Antonio OCD.Von Dir umfangen.Wien:Verlag Christliche Innerlichkeit..k18-3a.;
6605 1998.Sales, Lorenzo.Trattatello sulla piccolissima via d'amore. Turín:Moriondo Moncalieri..k04-4a.;
6606 1998.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.80-85929-30-9.K14/2.;
6607 1998.Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.80-85929-30-9.R1/4.;
6608 1998.Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.80-85310-95-3.k11/6.;
6609 1998.Sedlák, Vincent,.Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Matica slovenská:Bratislava.80-7090-504-2.k27/3.;
6610 1998.Seifert, Josef.Filosofie, pravda, nesmrtelnost. Řím:Křesťanská akademie..k03-5a.;
6611 1998.Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.80-88849-20-9.k05/1.;
6612 1998.Schillebeeckx, Edward.To čiňte na mou památku : Studie k eucharistické teologii.Praha:Vyšehrad.80-7021-242-X.k09/4.;
6613 1998.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.80-86146-05-7.k16/7.;
6614 1998.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-37-2.k09/4.;
6615 1998.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-37-2.R1/5.;
6616 1998.Schopenhauer, Arthur.Svět jako vůle a představa : Sv. 1 a 2..Pelhřimov:Nová tiskárna Pelhřimov.80-901916-4-9.k03-5a.;
6617 1998.Silan, Janko,(1914-1984).Básnik o poézii ; Zemepis môjho života ; Básne z mladosti.Bratislava:Lúč.8071142379;8071141496;80-7114-237-9;80-7114-149-6.k10-2b.;
6618 1998.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie, 3.zv. Novovek 2.časť..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-193-0.k01/1.;
6619 1998.Slavoj, Žižek.Mor fantázií.:Kalligram.80-7149-227-2.D4/1.;
6620 1998.Sokol, Jan, 1936- - autor.Malá filosofie člověka ;.:Praha :.80-7021-253-5.k03/5.;
6621 1998.Sousedík, Stanislav,(1931-).Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa.Praha ::Vyšehrad,.80-7021-245-4.k09/4.;
6622 1998.Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti : 2. [díl]. Mimobiblické židovské spisy:Pseudepigrafy : mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.80-7021-244-6.k21/3.;
6623 1998.Stirnimann Heinrich.Anatol.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
6624 1998.Stirnimann Heinrich.Repro.Freiburg:Paulusdruckerei..k18-3b.;
6625 1998.Stolárik, Stanislav.Stručne o dejinách filozofie..Košice:Kňazský seminár sv. K.Boromejského.80-7165-133-8.D4/6.;
6626 1998.Studer Basil.Schola christiana.Munchen - Paderborn - Wien - Zurich:Ferdinand Schoningh..k07-4a.;
6627 1998.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.80-88944-01-5.k11/1.;
6628 1998.Sv. Petr Kanisius.Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička II.Olomouc:Matice cyrilometodějská..k12/2.;
6629 1998.Swie, awski, Stefan.Nový výklad sv.Tomáše : přednášky v Laskách.Brno:Cesta.80-85319-78-0.k02/2.;
6630 1998.Šesták, Miroslav.Dějiny jihoslovanských zemí.Praha:Lidové noviny.80-7106-266-9.k23/2.;
6631 1998.Šišková, Tatjana.Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník.Praha:Portál.80-7178-285-8.D4/1.;
6632 1998.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-185-X.k05/1.;
6633 1998.Štampach, Odilo Ivan.Náboženství v dialogu.Praha:Portál.80-7178-168-1.k06/3.;
6634 1998.Štefan, Polakovič.Eseje o národe.Martin:Matica slovenská.80-7090-468-2.k04/5.;
6635 1998.Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.80-88778-73-5.D4/1.;
6636 1998.Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.80-7165-099-4.k13/2.;
6637 1998.Štivar, Bonaventura J..Modlitba Otců pouště /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.80-238-3607-2.k05-3b.;
6638 1998.Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.80-967913-4-6.k12/2.;
6639 1998.Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Studia Aloisiana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-224-4.k20/6.;
6640 1998.Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.80-85319-73-X.k16/8.;
6641 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.k11/6.;
6642 1998.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.3-451-02134-X.k08-5b.;
6643 1998.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.3-451-02134-X.k08-5b.;
6644 1998.Uehlinger, Christoph.Göttinnen, Götter und Gottessymbole :.Freiburg ::Herder,.3-451-02134-X.k08-5b.;
6645 1998.Václav Černý .4 ČERNÝ, Václav, 1905-1987 Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti : 2.díl. podzim středověku a renesance : podzim středověku a renesance.Jinočany:H & H.80-86022-29-3.k22/1.;
6646 1998.Vanauken, Sheldon.Přísné milosrdenství. Praha:Návrat domů.80-85495-87-2.k15/8.;
6647 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.80-85310-86-4.k11/6.;
6648 1998.Vargová, Mária - preklad; ;prel. Mária Vargová.Zmierenie.:Tranoscius.80-7140-166-8.k10/3.;
6649 1998.Varšo, Miroslav.Počúvaj, Izrael.... Zrno:Dolný Kubín.80-967867-3-3.k09/4.;
6650 1998.Varšo, Miroslav.Zjedz, čo máš po ruke-. ZRNO:[Dolný Kubín].80-967867-4-1.k07/4.;
6651 1998.Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.80-88933-10-2.k07/4.;
6652 1998.Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.k16/8.;
6653 1998.Višňovský, Emil .Pragmatizmus.:Iris.80-88778-45-X.k01/7.;
6654 1998.Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.80-85929-27-9.k12/3.;
6655 1998.Vojtíšek, Zdeněk.Netradiční náboženství u nás.Praha:Dingir.80-902528-0-X.k06/4.;
6656 1998.von Campenhausen, Hans.Ojcowie Kościola.:Cyklady.83-86859-34-2.k08/2.;
6657 1998.Vries, Josef de.Základní pojmy scholastiky.Praha:Rezek.80-86027-11-2.k02/2.;
6658 1998.Wandycz, Piotr S..Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti : Cena svobody.Praha:Academia.80-200-0657-5.R1/3.;
6659 1998.Wandycz, Piotr S..Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti : Cena svobody.Praha:Academia.80-200-0657-5.k23/4.;
6660 1998.Weber, Helmut.Všeobecná morální teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-292-6.k10-2a.;
6661 1998.Weber, Helmut.Všeobecná morální teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-292-6.k05/1.;
6662 1998.Weber, Max.Metodologie,sociologie a politika.Praha:Oikoymenh.80-86005-48-8.k04/2.;
6663 1998.Weber, Max.Sociologie náboženství.Praha:Vyšehrad.80-7021-240-3.k20/8.;
6664 1998.Whitehead, Alfred North.Symbolismus,jeho význam a účin.Praha:Panglos.80-902205-5-X.k03/2.;
6665 1998.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-120-6.k13/7.;
6666 1998.Wielander Angelus P., OFMCap..Auf zum Berg des Herrn.Dornbirn:Vigl Druck..k18-2b.;
6667 1998.Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.80-7178-259-9.k06/2.;
6668 1998.Wilhelm, Hünermann.Svätý Ján Berchmans.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-220-1.k14/6.;
6669 1998.William, Raeper.Myslenie západnej civilizácie.:Návrat domov.80-967954-1-4.k01/1.;
6670 1998.Winter, David.Moudrost svatého Augustina.Kostelní Vydří:KN.80-7192-321-4.k13/2.;
6671 1998.Zemina, Jaromír.Velázquez : esej o vznešenosti malby.Praha:Kovalam.80-901825-8-5.D8/5.;
6672 1998.zost. Leo KohútKohút, Leo - zostavil; ; Z jidiš. orig. prel. Leo Kohút.Keď strihajú ovce, trasú sa jahňatá.:Q 111.80-85401-68-1.K17/1.;
6673 1998-c2005..Moffett, Samuel H..A history of Christianity in Asia.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.1570751625 (v. 1 : alk. paper);1570754500.k15-6b.;
6674 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.k17/8.;
6675 1998..Congar, Yves((1904-1995).).Moim braciom.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.8387446580.k09/4.;
6676 1998..Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das zweite Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana,.3717109642.k14-3b.;
6677 1998..Morrison, Toni..Paradis.[Paris] ::C. Bourgois,.2-267-01455-6 (br).k16-2b.;
6678 1999..Bible a christologie :.:Praha :.80-85929-31-7.k20/5.;
6679 1999..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.80-88774-61-6.k19/5.;
6680 1999..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.80-224-0554-X.k11-6b.;
6681 1999..Ethical Principle in Catholic Health Care.Boston:The National Cathholic Bioethics Center..k14-6b.;
6682 1999..Hermeneutyka teologiczna.Kraków:Wydaw. WAM.8370975402 (brož.);83-7097-540-2.k21/5.;
6683 1999..Historické štúdie. Veda:Bratislava.80-224-0572-8.k26/6.;
6684 1999..Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.80-7266-020-9.k19/4.;
6685 1999..K - S 14.:Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel československého opevnění..k16-4b.;
6686 1999..Klonowanie człowieka :.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.83-87703-51-6.k05/2.;
6687 1999..Křesťanství a ostatní náboženství :. :Praha :.80-85929-33-3.k10/6.;
6688 1999..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22008-3.k07-6a.;
6689 1999..Lexikón slovenských dejín.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.80-08-02977-3.k26/2.;
6690 1999..Normativní a žité náboženství. :V Brně :.80-210-2047-4.k06/1.;
6691 1999..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.80-967753-4-0.k18-3b.;
6692 1999..Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.80-967753-4-0.D8/1.;
6693 1999..Tajemství srdce.:Velehrad :.80-86045-03-X.k07/1.;
6694 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.R1/3.;
6695 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.k13-2b.;
6696 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.k10/3.;
6697 1999..Walter Kasper a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-208-3.k08/4.;
6698 1999..Worum geht es in der Rechtfertigungslehre? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02180-3.k08-5b.;
6699 1999.(asi Aristoteles).Liber de Causis. Praha: Petr Rezek.80-86027-14-7.k03/4.;
6700 1999.Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.80-7192-426-1.k17/2.;
6701 1999.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.80-88933-16-1.k07/4.;
6702 1999.Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.80-88933-21-8.k07/4.;
6703 1999.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.80-88933-20-X.k07/4.;
6704 1999.Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.80-88933-17-X.k07/4.;
6705 1999.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.80-88933-18-8.k07/4.;
6706 1999.Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Rétorika ;.:Praha :.80-86027-15-5 (v knihe je uvedené:80-86027-14-7).k01/2.;
6707 1999.Aron, Raymond.Historie XX.století.Praha:Academia.80-200-0778-4.k23/4.;
6708 1999.Artur, Hertzberg.Židia.:SOFA.80-85752-93-X.k06/4.;
6709 1999.Augé, Marc.Antropologie současných světů.Brno:Atlantis.80-7108-154-X.k04/1.;
6710 1999.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-309-7.k11/6.;
6711 1999.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-273-2.k11/6.;
6712 1999.Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.k10/4.;
6713 1999.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.80-85291-66-5.k15/1.;
6714 1999.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.80-85291-72-X.k15/1.;
6715 1999.Bainton, Roland H. .Martin Luther. Bratislava:Návrat domov.80-967954-6-5.k19/3.;
6716 1999.Bándy, Juraj.Dekalóg. [Evanjelická bohoslovecká fakulta]:Bratislava.80-88827-15-9.k07/1.;
6717 1999.Bayat, Mojdeh.Příběhy z pouští a zahrad : moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů.Praha:Portál.80-7178-300-5.k06/2.;
6718 1999.Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.80-88774-60-8.R1/4.;
6719 1999.Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.80-88774-60-8.k17/5.;
6720 1999.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not..k10/3.;
6721 1999.Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.80-85929-34-1.k13/6.;
6722 1999.Black, Jeremy.Bohové,démoni a symboly starověké Mezopotámie : ilustrovaný slovník.Praha:Volvox globator.80-7207-266-8.k06/1.;
6723 1999.Blainey, Geoffrey.Dějiny Austrálie.:Praha : Lidové noviny.80-7106-334-7.k23/2.;
6724 1999.Boice, James Montgomery.Základy křesťanské víry : jednosvazková systematická teologie.Praha:Návrat domů.80-7255-005-5.k08/1.;
6725 1999.Boorstin, Daniel J..Člověk hledající, Příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. Praha:Prostor.80-7260-018-4.k05/7.;
6726 1999.Brown, Peter, 1935- - autor.Autorita a posvátné :. :Brno :.80-85959-54-2.k08-4a.;
6727 1999.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-213-9.k07/1.;
6728 1999.Bubák Milan, SVD.Ľudské vzťahy a komunikácia..Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza..k20/8.;
6729 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.K05/2.;
6730 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.80-88944-08-2.k15/6.;
6731 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.k14-2a.;
6732 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.k15/6.;
6733 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.K15/6.;
6734 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.k15/6.;
6735 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.80-88944-17-1.k15/6.;
6736 1999.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.80-88944-07-4.k19/5.;
6737 1999.Comte-Sponville, André.Malá rozprava o veľkých cnostiach. Sofa:Bratislava.80-85752-60-3.k05/1.;
6738 1999.Cormack Robin.Malowanie duszy.Kraków:Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych..k08/2.;
6739 1999.Culdaut, Francine.Nástin gnostické theologie. Praha:Oikoymenh.80-86005-87-9.k03/3.;
6740 1999.Čermák, Ivo.Lidská agrese a její souvislosti.Žďár nad Sázavou:Fakta.80-902614-1-8.D4/3.;
6741 1999.Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.80-88704-24-3.D8/8.;
6742 1999.Delumeau, Jean.Strach na Západě ve 14.-18.století : 2.díl. Vládnoucí kultura a strach : obležená obec.Praha:Argo.80-7203-208-9.k25/5.;
6743 1999.Denny, Frederick.Islám a muslimská obec : náboženské tradice světa.Praha:Prostor.80-85190-96-6.k21/8.;
6744 1999.Derrida, Jacques.Gramatológia. Bratislava:Archa.80-7115-138-6.k03/1.;
6745 1999.Dolinský, Juraj.Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945.:.80-7141-268-6.k26/3.;
6746 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.k17/1.;
6747 1999.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.80-88944-27-9.k09-1b.;
6748 1999.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.80-88944-27-9.k05/1.;
6749 1999.Durrwell Francois - Xavier.Le Pére.Paris:Les Éditions du Cerf..k08-3a.;
6750 1999.Dvorník, František.Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem.Praha:Prostor.80-7260-005-2.k23/4.;
6751 1999.Eduard, Hodoušek.Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska.:Libri.80-85983-54-0.k22/4.;
6752 1999.Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das dritte Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.3-7171-1076-4.k14-3b.;
6753 1999.Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-265-1.k18/5.;
6754 1999.Ferdinand, Seibt.Karol V..:Ikar.80-7118-668-6.k19/3.;
6755 1999.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.80-88933-33-1.k11/5.;
6756 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.k11/5.;
6757 1999.Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.80-85959-39-9.k26/6.;
6758 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.k11/4.;
6759 1999.FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..80-7192-338-9.k06-6a.;
6760 1999.FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..80-7192-338-9.k22/2.;
6761 1999.Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-267-8.k18/5.;
6762 1999.Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.80-86005-90-9.k04/2.;
6763 1999.Fontana, David.Cesty ducha v moderním světě : možnosti duchovního růstu z pohledu psychologie a spirituálních tradic.Praha:Portál.80-7178-239-4.k06/2.;
6764 1999.Franz Albert.Bindung an die Kirche oder Autonomie.Freiburg - Basel - Wien:Herder..k08-5b.;
6765 1999.Franz, Marie-Louise von.Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie.Praha:Portál.80-7178-343-9.D4/1.;
6766 1999.Fuchs, Jiří.Filosofie, 5. Problém duše. Praha:Krystal OP.80-85929-35-X.k02-6b.;
6767 1999.Gadamer, Hans-Georg.Člověk a řeč. Praha:OIKOYMENH.80-86005-76-3.k03/3.;
6768 1999.Gadecki, Stanislaw.Wstep do ewangelii synoptycznych.Gniezno:Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.8387926272;83-87926-27-2.k21/1.;
6769 1999.Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-227-9.K18/5.;
6770 1999.Galot, Jean.Otče, kdo jsi?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.8071924091;80-7192-409-1.k08/4.;
6771 1999.Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-418-0.k13/7.;
6772 1999.Geiss, Imanuel.Dějiny světa v souvislostech : První komplexní přehled světových dějin od 2 miliony let před Kristem do současnosti.Praha:I.Železný.80-240-0453-4.k24/1.;
6773 1999.Gellner, Ernest André.Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-44-5.k05/6.;
6774 1999.Gibellini, Rosino.Teológia 20. storočia. Michal Vaško:Prešov.80-7165-223-7.k08/1.;
6775 1999.Giordano da Pisa.PREDICHE SUL SECONDO CAPITOLO DEL GENESI.Roma - Italia:Insstituto storico domenicanov..k05-3a.;
6776 1999.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.80-7114-267-0.k11/6.;
6777 1999.Gombár, Eduard.Moderní dějiny islámských zemí.Praha:Karolinum.80-7184-599-X.k06/4.;
6778 1999.Gombrich, Ernst Hans.Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře.Praha:Aurora.80-85974-65-7.k24/1.;
6779 1999.Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.80-85319-85-3.k16/8.;
6780 1999.Grant, Michael.Dějiny antického Říma.Praha:BB art.80-7257-009-9.k23/4.;
6781 1999.Grant, Michael.Klasické Řecko.Praha:BB/art.80-7257-079-X.k23/4.;
6782 1999.Greguš, Ctibor.Slovenskí rodáci svetu :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.80-7162-292-3.k16/2.;
6783 1999.Grieger, Pavol.Príprava "Pánových robotníkov". Obnovená formácia. Duchovný sprievodca.Bratislava:Lúč.8071142549;80-7114-254-9.k10/4.;
6784 1999.Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-066-2.k19/7.;
6785 1999.Grous R. D. Albin Jude.The Correlation of the Transcendental.Roma - Italia:Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas theologiae..k08-2b.;
6786 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.k18/1.;
6787 1999.Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-279-1.k02/7.;
6788 1999.Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-279-1.R1/7.;
6789 1999.Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.80-7149-280-9.k03-3a.;
6790 1999.Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.80-7149-280-9.k02/7.;
6791 1999.Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.80-88978-03-3.k17/8.;
6792 1999.Hans Waldenfels ; z n?m. přel. M.Voplakal..Fenomén křesťanství : křesťanská univerzita v pluralitě náboženství.Praha:Vyšehrad.80-7021-329-9.k06/5.;
6793 1999.Hanuš, Jiří.Pozvání ke studiu církevních dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-45-3.k19/2.;
6794 1999.Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří..k07/5.;
6795 1999.Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-257-0.k16-4c.;
6796 1999.Henry, Kissinger.Umění diplomacie.:Prostor.80-7260-025-7.k25/2.;
6797 1999.Hilberath, Bernd Jochen,(1948-).Communio Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02176-5.k08-5b.;
6798 1999.Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-034-9.k08/4.;
6799 1999.Hillman, James.Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S.Freuda a C.G.Junga.Praha:Portál.80-7178-301-3.D4/2.;
6800 1999.Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-266-X.k02/7.;
6801 1999.Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-266-X.k14-2a.;
6802 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.k10/3.;
6803 1999.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-218-4.k01-4b.;
6804 1999.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 4. Don Bosco:Bratislava.80-88933-27-7.k26/7.;
6805 1999.Hofmann Norbert Joh. SDB.Die Assumptio Mosis.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae..k10-4a.;
6806 1999.Chalupa, Jiří.Dějiny Argentiny,Uruguaye,Chile.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-323-1.k23/2.;
6807 1999.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Letízia Pellegrini.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2a.;
6808 1999.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae lETIZIA PELLEGRINI.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.ROMA:Instituto storico domenicano..k05-2a.;
6809 1999.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae tOMMASO m. vIOLANDE OP.LA PROVINCIA DOMENICANA DI GRECIA.Roma :Instituto storico domenicano..k05-2b.;
6810 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-240-0.k19/4.;
6811 1999.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.80-7114-248-4.k16/8.;
6812 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.k13/7.;
6813 1999.Ján-Pavol II.Dlaczego dialog z judaizmem?. Kraków:Znak.83-87446-66-1.k01-6b.;
6814 1999.Jaroslav, Peregrin.Význam a struktura.:Oikoymenh.80-86005-93-3.k03/3.;
6815 1999.Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES.Paris:Desclée..k20/4.;
6816 1999.Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES Tome II Jésus et Jésus-Christ 79.Paris:Desclée..k06-5a.;
6817 1999.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.80-85413-11-6.k11/5.;
6818 1999.Job, Pavol.Pane, nauč nás modliť sa. Oto Németh:[Bratislava].80-88949-04-1.k16/7.;
6819 1999.Johnson, Paul.Nepřátelé společnosti. Řevnice:Rozmluvy.80-85336-35-9.k04/4.;
6820 1999.Johnson, Paul,1928-.Dějiny křesťanství.Praha ::Barrister a Principal,.80-85959-41-0.k23/4.;
6821 1999.Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-248-6.k16/8.;
6822 1999.Jozef Vateha.Rozlišovanie duchov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-247-3.k13/7.;
6823 1999.Jung, C. G.,1875-1961.Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie. Díl 1.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.8085880199; 8085880113; 80-85880-19-9; 80-85880-11-3.D4/7.;
6824 1999.Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.80-968225-2-7.k19/5.;
6825 1999.Jurko, Jozef.Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.80-968225-8-6.k11/7.;
6826 1999.Jurko, Jozef.Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.80-968225-7-8.k10/3.;
6827 1999.Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.80-86003-33-7.D8/7.;
6828 1999.Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.80-86005-85-2.k02-5a.;
6829 1999.Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.80-86005-85-2.k03/3.;
6830 1999.Karfíková, Lenka, 1963- - autor.Řehoř z Nyssy :.:Praha :.80-86005-95-X.k17/4.;
6831 1999.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.80-88944-28-7.k17/8.;
6832 1999.Kašpar, Oldřich.Dějiny Mexika.:Praha : Lidové noviny.80-7106-269-3.k23/2.;
6833 1999.Keller, Jan.Úvod do sociologie.Praha:Slon.80-85850-25-7.k20/8.;
6834 1999.Kern, Hans.Přehled psychologie.Praha:Portál.80-7178-240-8.D4/3.;
6835 1999.Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-287-0.k07/5.;
6836 1999.Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.Praha:Lidové noviny.80-7106-164-6.k23/3.;
6837 1999.Kolakowski, Leszek.Metafyzický horor. Praha:Mladá fronta.80-204-0767-7.k02/6.;
6838 1999.Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.80-88922-04-6.k10/4.;
6839 1999.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .80-968232-4-8.k19/3.;
6840 1999.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-279-6.k19/4.;
6841 1999.Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-262-1.k19/4.;
6842 1999.Korec, Ján Chryzostom.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.80-7114-264-6.k26/7.;
6843 1999.Koreň, Milan.Východná-Kostol sv.Štefana prvomučeníka a ľudia okolo neho. Marmota press:Poprad.80-967055-3-9.D8/7.;
6844 1999.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-309-1.k19/4.;
6845 1999.Kropáček, Luboš.Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy.Praha:Vyšehrad.80-7021-298-5.k21/8.;
6846 1999.Krupp, Michael.Sionismus a Stát Izrael : historický nástin.Praha:Vyšehrad.80-7021-265-9.k23/5.;
6847 1999.Kung, Hans.Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.80-7021-294-2.k06/2.;
6848 1999.Kunrath Pedro Alberto.Trindade - Eucaristia - Igreja O Mistério da Comunhao nos escritos de Max Thurian e J. M. Tillard.Roma:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae..k08-5a.;
6849 1999.Lannuzzi Joseph, OSJ.The Triumpf of God´S Kingdom in the Millennium and End Times.Havertown:St. John the Evangelist Press..k17-3a.;
6850 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.Bratislava:Serafín.80-88944-21-X.k13/6.;
6851 1999.Le Goff, Jacques.Středověký člověk a jeho svět.:Vyšehrad.80-7021-274-8.k24/3.;
6852 1999.Lévi-Strauss, Claude.Rasa a dějiny.Brno:.80-7108-138-8.k04/3.;
6853 1999.Lewis, C. S..Zázraky.:Návrat domů.80-7255-007-1.K05/2.;
6854 1999.Lewis, Clive Staples.Úvahy nad žalmy.Praha:Návrat domů.80-85495-88-0.k07/4.;
6855 1999.Lokšová, Irena.Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve škole.Praha:Portál.80-7178-205-X.D4/4.;
6856 1999.Lotz, Johannes Baptist, 1903-1992 - autor.Vědění a láska.:Praha :.80-7021-304-3.k03/5.;
6857 1999.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.k09/3.;
6858 1999.Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.80-7021-254-3.k22/2.;
6859 1999.Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě :.Praha ::Brána,.80-7243-055-6 :.k1/4.;
6860 1999.Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě : víte,jak to mysleli?.Praha:Brána.80-7243-055-6.k02-5a.;
6861 1999.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.80-88944-22-8.k17/1.;
6862 1999.Maier, Hans.Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-43-7.k04/4.;
6863 1999.Maier, Hans.Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie.Brno:CDK.80-85959-50-X.k19/2.;
6864 1999.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.80-7178-346-3.k01-5b.;
6865 1999.Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.80-7114-258-1.k13-1a.;
6866 1999.Marcus Aurelius Antoninus.Hovory k sobě.Praha:Mladá fronta.80-204-0799-5.k03/5.;
6867 1999.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-19-6.k07/4.;
6868 1999.Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.80-7114-255-7.k13-6a.;
6869 1999.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-0-X.k13/1.;
6870 1999.Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-259-7.k18/5.;
6871 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.k11/5.;
6872 1999.Moltmann, Jürgen.Bůh ve stvoření : ekologická nauka o stvoření.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-25-9.k10/1.;
6873 1999.Montiel Agustin Cuamatzi.Xapá, xaípelv Estudio exegético-teológico del recorrido temático.Roma:Pontificia Universitatis Gregoriana, Facultas Theologiae..k10-4a.;
6874 1999.Morgan, Kenneth O..Dějiny Británie.:Praha : Lidové noviny.80-7106-347-9.k23/3.;
6875 1999.Muller Jorg.Von Maria zu reden ist gefahrlich.:Miriam - Verlag..k07-5a.;
6876 1999.Musil, Jiří V..Speciální psychologie I.Olomouc:Univerzita Palackého.80-244-0008-1.D4/7.;
6877 1999.Nakonečný, Milan.Sociální psychologie.Praha:Academia.80-200-0690-7.D4/1.;
6878 1999.Nazare.Nenechte sebou manipulovat.Praha:Portál.80-7178-256-4.D4/3.;
6879 1999.Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o...k16/1.;
6880 1999.Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.80-88743-26-5.k18/8.;
6881 1999.Neuhaus, Gerd.Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02175-7.k08-5b.;
6882 1999.Nižňanský, Eduard,(1955-).Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte.Prešov ::Universum,.80-967753-3-2.k26/4.;
6883 1999.Nouwen,Hneri J.M..Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.k13/5.;
6884 1999.Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.80-86045-39-0.k17/4.;
6885 1999.Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.80-88944-04-X.k11/4.;
6886 1999.Ortkemper, Franz-Jozef,(1939-).První list Korinťanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-385-0 .k07/5.;
6887 1999.Ostos-Ávila, Alejandro.Calística filosofía de lo bello, la belleza y la beldad de José Vasconcelos.:Pontificia univesitas Gregoriana..k03-6a.;
6888 1999.Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.80-85319-76-4.k09/1.;
6889 1999.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-302-4.k19/4.;
6890 1999.Patočka, Jan.Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Praha:Oikoymenh.80-86005-91-7.k02-2a.;
6891 1999.Paul, Poupard.Sprievodca Rímom.:Nové Město.80-85487-58-6.D8/8.;
6892 1999.Pavlincová, Helena.Filosofie náboženství : Pokus o typologii.Brno:Masarykova univ..80-210-1702-3; 80-210-1978-6.k06/1.;
6893 1999.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-310-5.k19/4.;
6894 1999.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-308-3.k19/4.;
6895 1999.Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-278-8.k19/4.;
6896 1999.Pesch, Otto Hermann.Cesty k Lutherovi.Brno:CDK.80-85959-53-4.k19/3.;
6897 1999.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.80-7021-331-0.k05/1.;
6898 1999.Pešek, Jan.Pod kuratelou moci.:Veda.80-224-0589-2.k10/7.;
6899 1999.Pešek, Jan.Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953.:Veda.80-224-0575-2.k10/7.;
6900 1999.Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-253-8.k11/5.;
6901 1999.Pospíšil, Ctirad Václav,(1958-).Dar Otce i Syna :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.80-7266-005-5.k08/4.;
6902 1999.Pottmeyer, Hermann J..Die Rolle des Papsttums im dritten Jahrtausend.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02179-X.k08-5b.;
6903 1999.Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-228-7.k16/7.;
6904 1999.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-240-6.D4/3.;
6905 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.k11/6.;
6906 1999.Radcliffe Timothy Pére.Missel Dominicain des Fidéles.Paris:Provinces Dominicaines Francophones..k13-5b.;
6907 1999.Rahner, Karl,(1904-1984).Gott - Ratlos vor dem Bösen?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02177-3.k08-5b.;
6908 1999.Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-221-X.k14/5.;
6909 1999.Ricoeur, Paul.Rozhovory.Brno:Vetus Via.80-86118-21-5.k03/4.;
6910 1999.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 2.:RAK.80-85501-16-3.k25/3.;
6911 1999.Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-243-0.k14/4.;
6912 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.k07-3a.;
6913 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.k09/3.;
6914 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.R1/3.;
6915 1999.Rozanov, Vasilij Vasiljevič.Svět ve světle ruské ideje : Vasilj V.Rozanov.Praha:Oikoymenh.80-86005-79-8.k03/3.;
6916 1999.Sachar, Howard Morley.Dějiny státu Izrael.Praha:Regia.80-902484-4-6.k23/5.;
6917 1999.Sander, Hans Joachim.Macht in der Ohnmacht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02178-1.k08-5b.;
6918 1999.Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-391-5.k14/1.;
6919 1999.Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.80-88704-22-7.k26/5.;
6920 1999.Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.80-88704-22-7.R1/3.;
6921 1999.Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.k13/4.;
6922 1999.Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O duševním klidu.:Praha : Odeon.80-207-1020-5.k24/6.;
6923 1999.Serafim, Rose.Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti.:Pravoslávny farský úrad.80-968043-1-6.k09/1.;
6924 1999.Sesboüé, Bernard((1929- ).).Bóg zbawienia :.Kraków ::.8372211965.k08/2.;
6925 1999.Schokel Luis Alonso SJ.Bóg Ojciec.Warszawa:Wydawnictwo Ksiezy Marianów..k09/4.;
6926 1999.Schubert, Kurt.Židovské náboženství v proměnách věků. Praha:Vyšehrad.80-7021-303-5.k06/5.;
6927 1999.Schütte, Heinz.Ekumenický katechismus : 1.díl. Víra všech křesťanů : Víra všech křesťanů.Praha:Vyšehrad.80-7021-267-5.k10/6.;
6928 1999.Siepak, Elżbieta - autor.Obyčejný život proměnila v neobyčejný :.:Olomouc :.80-7266-010-1.K15/2.;
6929 1999.Singly, Francois de.Sociologie současné rodiny.Praha:Portál.80-7178-249-1.D4/3.;
6930 1999.Skoblík Jiří ThDr,.Nova et vetera pro zpovědníka.Praha:Univerzita Karlova/ Nakladatelství Karolinum..k10/3.;
6931 1999.Slovenská liturgická komisia.Chlapček sa nám narodil.Bratislava:LUC.80-7114-290-5.k08-1a.;
6932 1999.Sousedík, Prokop.Logika pro studenty humanitních oborů : pro studenty humanitních oborů.Praha:Vyšehrad.80-7021-306-X.k04/7.;
6933 1999.Soušek, Zdeněk.Knihy tajemství a moudrosti : 3. Mimobiblické židovské spisy:pseudepigrafy : mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy.Praha:Vyšehrad.80-7021-300-0.k21/3.;
6934 1999.Společnost, KŘESŤANŮ A ŽIDŮ.Dialog křesťanů a Židů : Výbor textů ze Zpravodaje Společnosti křesťanů a Židů z let 1991-1998. Praha:Vyšehrad.80-7021-293-4.k06/5.;
6935 1999.Stephane, Courtois.Čierna kniha komunizmu.:AGORA.80-967210-6-2.k10/7.;
6936 1999.Stott, John R.W..Zápas mladé církve :.Praha ::Návrat domů,.80-7255-009-8.k09/1.;
6937 1999.Stourton, Edward.Die Reine Wahrheit :.Mödling ::St. Gabriel,.3-85264-573-5.k16-4a.;
6938 1999.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.80-88890-04-7.D5/6.;
6939 1999.Šafin, Jan.Žil niekedy Christos?.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.80-968134-0-4.k20/5.;
6940 1999.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.80-86045-33-1.k18/3.;
6941 1999.Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-230-9.k07/2.;
6942 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.k15/6.;
6943 1999.Thomas, H. Green.Otvoriť sa Bohu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-215-5.k16/7.;
6944 1999.Tomáš, Kempenský.O nasledovaní Krista.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-220-2.K13/3.;
6945 1999.Trnavská univerzita Trnava Teologická fakulta [vyd.].Studia Aloisiana 1999.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-270-8.k08/1.;
6946 1999.Ufficio libri liturgici.I NOVE MODI DI PREGARE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Ufficio libsri liturgici..k06-4a.;
6947 1999.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice, SK).Prírodné vedy, filozofia, teológia: spoločné hľadanie pravdy :.Košice ::Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,.80-7097-402-8.D4/6.;
6948 1999.Univerzita PJ. Šafárika.Prírodné vedy, filozofia, teológia: spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ..k13-1b.;
6949 1999.Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.80-967321-4-5.k05/5.;
6950 1999.Valér, Mikula.Slovník slovenských spisovateľov.:Libri.80-85983-56-7.k22/4.;
6951 1999.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.80-86200-12-4.k26/8.;
6952 1999.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.80-86200-19-1.K26/8.;
6953 1999.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.80-86200-19-1.R1/8.;
6954 1999.Veyne, Paul.Věřili Řekové svým mýtům? : esej o konstitutivní imaginaci.Praha:Oikoymenh.80-86005-78-X.k04/2.;
6955 1999.Wehr, Gerhard.Mistr Eckhart.:Olomouc : Votobia.80-7198-411-6.k14/2.;
6956 1999.Weischedel, Wilhelm.Skeptická etika.Praha:Oikoymenh.80-86005-84-4.k03/3.;
6957 1999.Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-256-2.k16/7.;
6958 1999.Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.80-7114-277-8.k13/7.;
6959 1999.Zenger, Erich,(1939-).První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.80-7192-401-6.k07/1.;
6960 1999.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.80-7097-402-8.k02/4.;
6961 1999 - 2000.Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6962 1999 - 2000.Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
6963 1999-.Lubich, Chiara,(1920-2008).Slovo proměňované v život.Praha ::Nové město,.80-86146-27-8 (sv. II : brož.);80-86146-16-2 (sv. I : brož.).k13/2.;
6964 1999..Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.8387446688.k09/4.;
6965 1999..Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.8387446688.k08-5a.;
6966 1999..Dupuis, Jacques((1923-2004).).Wprowadzenie do chrystologii.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370976069.k21/5.;
6967 1999..Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.8387527351.k14/1.;
6968 1999..Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.8387527351.k08-3a.;
6969 1999..Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1-87155-270-2.k06-4b.;
6970 2000..340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-280-6.R1/3.;
6971 2000..Agostino e la sua Arca.Pavia:Comunitá Agostiniana San Pietro in Ciel D´oro..k12-1b.;
6972 2000..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.k13-1b.;
6973 2000..Duch svatý.:Velehrad :.80-86045-50-1.k08/4.;
6974 2000..Enchiridion odpustků :.:Olomouc :.80-7266-052-7.k14-2a.;
6975 2000..Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu. Verbum:Košice.80-966957-7-0.k22/8.;
6976 2000..Hledání pravdy o pravdě. :Svitavy :.80-86036-34-0.k02/6.;
6977 2000..Christos voskrese!. Misionár:Michalovce.80-88724-19-8.k09-3b.;
6978 2000..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-306-2.k09/8.;
6979 2000..Kladivo na čarodějnictví.Praha:Otakar II..8086355829 (viaz);80-86355-82-9.k19/3.;
6980 2000..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22009-1.k07-6a.;
6981 2000..Lidská sexualita: pravda a význam : zásady pro výchovu v rodině.Kostelní Vydří:KN.80-7192-495-4.k19/4.;
6982 2000..Nová teológia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-264-4.k08/4.;
6983 2000..Občianske združenie Pomoc deťom v kríze otvorilo náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti. OZ Pomoc deťom v kríze:Žilina.80-968532-2-8.D4/7.;
6984 2000..Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu :.:Praha :.80-85929-42-2.k10/6.;
6985 2000..Oživenie farského spoločenstva liturgiou. VIENALA:Košice.80-88922-29-1.k10/5.;
6986 2000..Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-301-1.k05/2.;
6987 2000..Schematizmus Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaško.8071652660.K14-6a.;
6988 2000..Systematická teologie III:.Brno :; Praha::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK);; Vyšehrad,.80-85959-56-9 (CDK); 80-7021-366-3 (Vyšehrad).k08-2a.;
6989 2000..Teológia pred Božou tvárou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-299-6.k18/5.;
6990 2000..V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.80-88849-40-3.k17/8.;
6991 2000..Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.80-88933-58-7.k19/4.;
6992 2000..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.80-968334-2-1.k13-6a.;
6993 2000. Česká biskupská konference.Pokoj a dobro.Praha:Sekretariát České biskupské konference..k19/4.;
6994 2000.Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.80-968424-8-X.k13-3a.;
6995 2000.Aldinger, Marco.Moudrosti a příběhy zenu. Praha:Portál.80-7178-436-2.k06/3.;
6996 2000.Ambros, Pavel.O modlitbě : denní modlitba církve na Východě a na Západě.Velehrad:Refugium.80-86045-52-8.k16/7.;
6997 2000.Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.80-7192-416-4.k17/8.;
6998 2000.Auclair, Marcelle, 1899-1983 - autor.Životopis Terezie z Avily.:Kostelní Vydří :.80-7192-457-1.k13/7.;
6999 2000.Augustinus, AURELIUS, 354.Aurelius Augustinus : Říman,člověk,světec.Praha:Vyšehrad.80-7021-266-7.k01/5.;
7000 2000.Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.80-85929-41-4.R1/4.;
7001 2000.Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.80-85929-41-4.k17/5.;
7002 2000.Bahníková, Alena.Italština.Velehrad:SPN-pedagogické nakl..80-04-25739-9.k15-5c.;
7003 2000.Bahníková, Alena,1948-.Italština.Velehrad ::SPN-pedagogické nakl.,.80-04-25739-9.k15-5c.;
7004 2000.Bailey, Jim.Plavby do ráje : objevení Ameriky 7000 let před Kristem.Praha:Argo.80-7203-231-3.k25/3.;
7005 2000.Baráth, Bartolomej.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-52-X.K13/7.;
7006 2000.Bauman, Zygmunt.Globalizácia : Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava :Kalligram.80-7149-335-X.k04/4.;
7007 2000.Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-324-5.k19/4.;
7008 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.k19/6.;
7009 2000.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.Dostojevského pojetí světa. Praha:Oikoymenh.80-7298-020-3.k04/2.;
7010 2000.Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Filosofie a náboženství. Olomouc:Votobia.80-7198-486-8.k01-3b.;
7011 2000.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Původ zla a smysl dějin. Olomouc:Votobia.80-7198-490-6.k01-3b.;
7012 2000.Berthold Waldstein-Wartenberg.DIE HEILIGE ZDISLAWA UND IHRE ZEIT.Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Tschechische Republik:Martin Verlag..k06-3b.;
7013 2000.Bezina Petar, Fra, Dr..Progoni.Split:Splitske metropolije i zadarske nadbiskupije ..k12-2b.;
7014 2000.Bílý, Jiří.Trojí lid : panovníci a jejich lid v evropském středověku.Praha:Libri.80-7277-014-4.k19/2.;
7015 2000.Blaquiér, Georgette.Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-443-1.D4/3.;
7016 2000.Bloom, Harold.Kánon západní literatury :.Praha ::Prostor,.80-7260-013-3.k22/7.;
7017 2000.Boff, Leonardo.Orel a kuře : o integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás. Praha:Portál.80-7178-442-7.k06/2.;
7018 2000.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.:Polypress.80-88704-33-2.k19/2.;
7019 2000.Boublík, Vlastimil.Teologie mimokřesťanských náboženství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-481-4.k07/1.;
7020 2000.Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.80-7114-302-2.k07/4.;
7021 2000.Bouyer Louis.Duch śviety Pocieszyciel.Kraków:Wydawnictwo "M"..k08-4b.;
7022 2000.Bouyer Louis.Ojciec Niewidzialny.Kraków:Wydawnictwo "M"..k08-4b.;
7023 2000.Bouyer Louis.Syn Przedwieczny.Kraków:Wydawnictwo "M"..k08-4b.;
7024 2000.Brown, Peter.Tělo a společnost : muži,ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-72-0.k18/5.;
7025 2000.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-316-X.k11/7.;
7026 2000.Brunschvicg, Léon.Evropský duch. Praha:Vyšehrad.80-7021-412-0.k03/5.;
7027 2000.Budde, Achim.Das Opfer - biblischer Anspruch und liturgische Gestalt.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02186-2.k08-5b.;
7028 2000.Bujo, Bénézet.Wider den universalanspruch westlicher Moral :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02182-X.k08-5b.;
7029 2000.Calvino, Italo.Odkazy tretiemu tisícročiu.:Drewo a srd.80-88965-12-8.k04/5.;
7030 2000.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.80-7114-318-9.k14/5.;
7031 2000.Casper, Bernhard.Událost modlitby : základní linie hermeneutiky náboženského dění.Praha:Vyšehrad.80-7021-405-8.k16/7.;
7032 2000.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.80-7017-205-3.k06/5.;
7033 2000.Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.80-7017-205-3.k01-5b.;
7034 2000.Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Praha:Oikoymenh.80-7298-010-6.k03/3.;
7035 2000.Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.80-7255-014-4.D4/3.;
7036 2000.Compagnoni, Francesco.Prawa czlowieka. Krakow:WAM.83-7097-757-x.k05/1.;
7037 2000.Congregatio de causis sanctorum.Sestra Rozália - Božia služobnica.Nitra:Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul..k14/6.;
7038 2000.Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.80-85581-23-X.k15/1.;
7039 2000.Čapek, Miloslav.O mužích,na které se zapomnělo : autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic.Praha:Pragma.80-7205-805-3.k26/6.;
7040 2000.Davy, Marie-Madeleine.Encyklopedie mystiky I..:.80-7203-267-4.k18/3.;
7041 2000.Denis, Henri.Jak slavit eucharistii.Kostelní Vydří:KN..k10/5.;
7042 2000.Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.80-85959-61-5.K20/6.;
7043 2000.Descartes, René.Pravidla pro vedení rozumu. Praha:Oikoymenh.80-7298-000-9.k01/7.;
7044 2000.Detienne, Marcel.Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha:Oikoymenh.80-7298-003-3.k03/3.;
7045 2000.Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.80-7192-377-X.D4/3.;
7046 2000.Diecézní, TEOLOGICKÝ INSTITUT.Farnost na přelomu století : teologická reflexe.Svitavy:Sejkora Pavel-Trinitas.80-86036-47-2.k10/4.;
7047 2000.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-2-2.K18/2.;
7048 2000.Dodds, Eric Robertson.Řekové a iracionálno.Praha:Oikoymenh.80-7298-011-4.k03/3.;
7049 2000.Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.80-88795-67-2.k13/1.;
7050 2000.Dráb, Pavol.Jednota v krste. Iniciačné sviatosti.. Vienala:Košice.80-88922-30-5.K08/4.;
7051 2000.Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-490-5.k21/2.;
7052 2000.Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.80-7114-386-3.k26/6.;
7053 2000.Eliade, Mircea.Kováři a alchymisté.Praha:Argo.80-7203-320-4.k06/3.;
7054 2000.Enrico Nuti.Giuseppe Capograssi (1889 - 1956): Un capitolo del Rinnovato diritto naturale..Milano:Pontificia universitas Gregoriana, Fakultas Theologiae..k14-6b.;
7055 2000.Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.80-85959-58-5.k09/3.;
7056 2000.Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 3.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-56-9.k08/4.;
7057 2000.Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.80-86263-13-4.k20/4.;
7058 2000.Foucault, Michel.Dozerať a trestať, Zrod väzenia. Bratislava:Kalligram.80-7149-329-5.D4/5.;
7059 2000.Foucault, Michel.Moc, subjekt a sexualita. Bratislava:Kalligram.80-7149-388-0.D4/5.;
7060 2000.Foucault, Michel.Slová a veci. Bratislava:Kalligram.80-7149-330-9.D4/5.;
7061 2000.Franz, Marie.Sen a smrt : o čem vypovídají sny umírajících.Praha:Portál.80-7178-404-4.D4/1.;
7062 2000.Frye, Northrop.Velký kód.Brno:Host.808605568X;80-86055-68-X.K07/6.;
7063 2000.Furet, Francois.Minulosť jednej ilúzie : esej o idei komunizmu v 20.storočí.Bratislava:AGORA.80-967210-4-6.k03/6.;
7064 2000.Gaeta, Saverio.Mé jubileum : co říká Jan Pavel II. o velkém jubileu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-506-3.k07/4.;
7065 2000.Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.80-88933-55-2.k11/5.;
7066 2000.Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.80-88933-57-9.k11/5.;
7067 2000.Geffré Claude OP.Przestrzeń dla Boga.:Cerf - Kairos - Znak..k17-1b.;
7068 2000.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7069 2000.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7070 2000.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7071 2000.Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7072 2000.Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7073 2000.Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7074 2000.Gerwing, Manfred.Theologie im Mittelalter :.Stuttgart:Kohlhammer.3506731750.k08-6a.;
7075 2000.Giuliana Cavallini - Diega Giunta.LUOGHI CATERINIANI DI ROMA.Roma - Italia:CENTRO NAZIONALE DI STUDI CATERINIANI..k05-3b.;
7076 2000.Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.80-7298-019-X.K01/3.;
7077 2000.Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.80-7298-019-X.k01/3.;
7078 2000.Graham, Gordon.Filosofie umění. Brno:BARRISTER & PRINCIPAL.80-85947-53-6.k05/6.;
7079 2000.Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-52-8.k09/3.;
7080 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.80-7165-197-4.k13/2.;
7081 2000.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.80-85487-59-4.k10-1a.;
7082 2000.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .80-902786-4-7.k17/8.;
7083 2000.Hans Waldenfels ; z přel. M.Kolářová..Kontextová fundamentální teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-407-4.k08/3.;
7084 2000.Hanuš, Jiří.Stát a církev v roce 1950 : sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií...dne 21.6.2000.Brno:CDK.80-85959-71-2.k26/4.;
7085 2000.Harčar Anton ThDr..František Majoch.Levoča:Anton Harčar ThDr...k16/2.;
7086 2000.Hartl, Pavel.Psychologický slovník.Praha:Portál.80-7178-303-X.k21/1.;
7087 2000.Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.80-7114-296-4.k07/4.;
7088 2000.Heer, Friedrich.Evropské duchovní dějiny : Europaeische Geistergeschichte.Praha:Vyšehrad.80-7021-333-7.k24/3.;
7089 2000.Heidegger, Martin.O humanismu. Rychnov nad Kněžnou:JEŽEK.80-85996-32-4.k01/6.;
7090 2000.Heisenberg, Werner.Fyzika a filosofie. Praha:Aurora.80-85974-91-6.k05/4.;
7091 2000.Heller, Jan.Biblický slovník sedmi jazyků : hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.Praha:Vyšehrad.80-7021-388-4.k22/5.;
7092 2000.Hillman, James.Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu.Praha:Portál.80-7178-393-5.D4/3.;
7093 2000.Hintermaier Johann.Die Befreiungswunder in der Apostelgeschichte.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae..k10-4a.;
7094 2000.Hippolytos, svatý.Apoštolská tradice.Velehrad:Refugium.80-86045-45-5.k17/4.;
7095 2000.Hrbek, Ivan - preklad; ; Z arab. orig. prel. Ivan Hrbek.Korán.:Academia.80-200-0246-4.k21/8.;
7096 2000.Hric Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:..k13/7.;
7097 2000.Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.80-7114-283-2.k14/4.;
7098 2000.Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.80-7142-078-6.D8/8.;
7099 2000.Charlesworth, James H..Ježíš a svitky od Mrtvého moře.Praha:Vyšehrad.80-7021-261-6.k21/3.;
7100 2000.Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.80-7207-389-3.k14/2.;
7101 2000.Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.80-7207-389-3.R1/3.;
7102 2000.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
7103 2000.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
7104 2000.Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.80-7149-353-8.k16/1.;
7105 2000.Jablonický, Jozef.Podoby násilia.:Kalligram.80-7149-356-2.k16/1.;
7106 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.k20/6.;
7107 2000.Jaksch, Wenzel.Cesta Evropy do Postupimi : vina a osud v podunajském prostoru.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85846-14-4.k126/5.;
7108 2000.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-146-3.k19/4.;
7109 2000.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.80-7192-436-9.k13/7.;
7110 2000.Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.80-89007-01-5.k04-3b.;
7111 2000.Jaspers, Karl.Šifry transcendence. Praha:Vyšehrad.80-7021-335-3.k03/5.;
7112 2000.Johne, Karin.Modlitba mlčení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-442-3.k13/5.;
7113 2000.Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.80-7192-469-5.K14/1.;
7114 2000.Jung, Carl Gustav.Výbor z díla : 6.díl. Představy spásy v alchymii : C.G.Jung.Brno:Nakl.T.Janečka.80-85880-21-0.D4/7.;
7115 2000.Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-267-9.R1/8.;
7116 2000.Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-267-9.k18/8.;
7117 2000.Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.80-88998-02-6.k16-1b.;
7118 2000.Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.80-88998-02-6.k13-1b.;
7119 2000.Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.80-88998-58-1.k04-3a.;
7120 2000.Kamenec, Iva..Historik v čase a priestore. Veda:Bratislava.80-224-0651-1.k18/8.;
7121 2000.Kantůrková, Eva.Jan Hus : příspěvek k národní identitě.Praha:Hynek.80-86202-86-0.k16-2a.;
7122 2000.Karel Svoboda.Estetika sv. Augustina a její zdroje.Praha:univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum..k04-4b.;
7123 2000.Kastová, Verena.Dynamika symbolů : Základy jungovské psychoterapie.Kostelní Vydří:KN.80-7178-371-4.D4/1.;
7124 2000.Katarína Balleková.Boh sa stal človekom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-319-4.k16/8.;
7125 2000.Kejr, Jiří.Husův proces v Kostnici : Jiří Kejř.Praha:Vyšehrad.80-7021-387-6.k25/6.;
7126 2000.Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.80-7207-374-5.k-01/1.;
7127 2000.Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.80-7207-374-5..;
7128 2000.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-317-2.K19/4.;
7129 2000.Kierkegaard, Soren.Skutky lásky, Několik křesťanských úvah ve formě proslovů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-68-2.D4/5.;
7130 2000.Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).k11/4.;
7131 2000.Klinda, Ferdinand.Organ v kultúre dvoch tisícročí.Bratislava:Hudobné centrum.80-88884-19-5.k08-1b.;
7132 2000.Kmeť, Norbert.Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951. Bratislava:Veda.80-224-0617-1.k26/4.;
7133 2000.Knapík, Jozef.Dnešné pohľady na umučenie Nášho Pána Ježiša Krista. KBD:Svit.80-968345-0-9.k120/4.;
7134 2000.Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.50. výročie násilného uzatvorenia kňazských seminárov na území Československej republiky.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského..k13-1a.;
7135 2000.Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-439-3.k07/5.;
7136 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.k13-5b.;
7137 2000.Koch, Kurt.Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra.Praha:Vyšehrad.80-7021-263-2.k04/5.;
7138 2000.Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.80-7149-358-9.K04/4.;
7139 2000.Koltermann, Rainer.Svět, člověk, Bůh, Člověk před otázkami času.Praha:Volvox globator.80-7207-324-9.k-01/1.;
7140 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.R1/3.;
7141 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.k19/7.;
7142 2000.Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-327-X.k19/4.;
7143 2000.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-63-3.k13-5a.;
7144 2000.Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.k11/7.;
7145 2000.Korec, Ján Chryzostom.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.80-7114-316-2.k26/7.;
7146 2000.Košč, Stanislav - preklad; ; Z iné orig. prel. Stanislav Košč.Nasledovanie Krista v misiách. Pápežské misijné diela :Trnava.80-7162-313-X.k13/2.;
7147 2000.Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-386-9.k07/5.;
7148 2000.Krupa, Jozef.Alfa a omega. Oto Németh:Bratislava.80-88949-08-4.k09/5.;
7149 2000.Krupa, Jozef.Pôvodca večnej spásy. Oto Németh:Bratislava.80-88949-09-2.k09/5.;
7150 2000.Krupa, Jozef.Sviatosti kresťanskej iniciácie. Oto Németh:Bratislava.80-88949-10-6.k09/5.;
7151 2000.Kuklica, Peter.Slovník stredovekej latinčiny. Bratislava:Svornosť.80-08-01405-9.k22/8.;
7152 2000.Kung, Hans.Být křesťanem : křesťanská výzva.Praha:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-76-3.k08-2b.;
7153 2000.Kung, Hans.Světový étos pro politiku a hospodářství.Praha:Vyšehrad.80-7021-327-2.k04/6.;
7154 2000.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-305-4.k07/1.;
7155 2000.Kušnír František Ing..Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta..k15-6c.;
7156 2000.Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-290-3.D8/6.;
7157 2000.Lafon, Michel, 1922- - autor.15 dní s Karlem de Foucauldem.:Brno :.80-7295-006-1.k16/8.;
7158 2000.Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.80-7192-491-1.k13/5.;
7159 2000.Lambert, Malcolm - (Malcolm D.), 1931- - autor.Středověká hereze.:Praha :.80-7203-291-7.k24/2.;
7160 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.k12/2.;
7161 2000.Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.80-7114-308-1.k12/2.;
7162 2000.Letz, Róbert,.Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920-1948). Matica slovenská:Martin.80-7090-575-1.k26/6.;
7163 2000.Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 1.:Kalligram.80-7149-369-4.k01-4b.;
7164 2000.Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 2.:Kalligram.80-7149-370-8.k01-4b.;
7165 2000.Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-487-3.k16/8.;
7166 2000.Lobet, Benoît - autor.15 dní s Georgesem Bernanosem.:Brno :.80-7295-003-7.k16/8.;
7167 2000.Loon, Hendrik Willem van.Dějiny lidstva : Doplnil John Merriman.Praha:Lidové noviny.80-7106-417-3.k23/1.;
7168 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.k17/1.;
7169 2000.Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.80-7217-128-3.k03/8.;
7170 2000.Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.80-7217-128-3.k02-4b.;
7171 2000.Machovec, Milan.Indoevropané v pravlasti,aneb, Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. Praha:Akropolis.80-85770-91-1.k07/2.;
7172 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.k13-1b.;
7173 2000.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-315-4.K12/3.;
7174 2000.Marek, Alois Maria.Psychologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-047-0.D4/1.;
7175 2000.Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-340-7.k19/4.;
7176 2000.Marián, Leško.Masky a tváre novej elity.:Inštitút pre verejné otázky.80-88935-19-9.k04/5.;
7177 2000.Martin, Vančo.Stredoveké rotundy na Slovensku.:Chronos.80-89027-00-8.k11/8.;
7178 2000.Masaryk, Tomáš Garrigue.Moderní člověk a náboženství.Praha:Masarykův ústav AV ČR.80-902659-4-4.k05/4.;
7179 2000.Mendel, Miloš.Náboženství v boji o Palestinu : judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu.Brno:Atlantis.80-7108-189-2.k21/8.;
7180 2000.Messadié, Gerald.Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století.Praha:Práh.80-7252-038-5.k06/5.;
7181 2000.Michael, Novak.Povedz mi prečo.:DILEMA.80-968029-6-8.D4/3.;
7182 2000.Mikulec, Jiří.Barokní náboženská bratrstva v Čechách.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-422-X.k14/1.;
7183 2000.Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.80-88922-11-9.k09-1a.;
7184 2000.Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.80-88922-11-9.k18/2.;
7185 2000.Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01042-8.k16-2c.;
7186 2000.Morado Guillermo Juan.También nosotros creemos porque amamos.Roma - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana..k08-2a.;
7187 2000.Moreau, Joseph.Svět Leibnizova myšlení.Praha:Oikoymenh.80-7298-008-4.k03/3.;
7188 2000.Morin, Dominique.Zlo a utrpení.Praha:Paulínky.80-86025-20-9.k13/5.;
7189 2000.Nechutová, Jana.Latinská literatura českého středověku do roku 1400 : do roku 1400.Praha:Vyšehrad.80-7021-305-1.k25/6.;
7190 2000.Nicolas, Wiseman.Fabiola. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-290-7.k14/5.;
7191 2000.Nigg, Walter,1903-1988.Kniha kajícníků :.Brno ::Cesta,.80-85319-99-3.k11/5.;
7192 2000.Nikolaj, O. Losskij.Filozofia intuitivizmu.:Christiania.80-967301-8-5.k02-5a.;
7193 2000.Palouš, Radim.Světověk a Časování.Praha:Vyšehrad.80-7021-411-2.k03/5.;
7194 2000.Paravicini, Werner.Karel Smělý : zánik domu burgundského.Praha:Paseka.80-7185-312-7.k23/1.;
7195 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.k12-2a.;
7196 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.k22/5.;
7197 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.k12-2a.;
7198 2000.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.80-902682-2-6.R1/4.;
7199 2000.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.80-902682-2-6.k17/2.;
7200 2000.Pelcová, Naděžda.Filozofická a pedagogická antropologie.Praha:Karolinum.80-246-0076-5.k04/1.;
7201 2000.Pesarchick Robert A..THE TRINITARIAN FOUNDATION OF HUMAN SEXUALITY AS REVEALED BY CHRIST.Romae, Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana..k07-5b.;
7202 2000.Peter, Blaho.Justiniánske inštitúcie.:Iura Edition.80-88715-80-6.k19/7.;
7203 2000.Peter, Mulík.Nenávideli ma bez príčiny.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-272-5.k26/4.;
7204 2000.Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-288-0.k17/8.;
7205 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5.k07/4.;
7206 2000.Pietras, Henryk.Poczatki teologii Kościola.:WAM.83-7097-752-9.k21/5.;
7207 2000.Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.80-88993-42-3.k14/7.;
7208 2000.Pinardon, Véronique - autor.15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.:Brno :.80-85319-93-4.k16/8.;
7209 2000.Platón, 427.Euthydémos : Menón.Praha:Oikoymenh.80-85241-56-0.k04/2.;
7210 2000.Platón, 427.Euthyfrón.Obrana Sókrata.Kritón.Praha:Oikoymenh.80-86005-99-2.k04/2.;
7211 2000.Platón, 427.Faidros : Platón.Praha:Oikoymenh.80-7298-015-7.k04/2.;
7212 2000.Platón, 427.Gorgias : Platón.Praha:Oikoymenh.80-7298-005-X.k04/2.;
7213 2000.Platón, 427.Prótagoras : Platón.Praha:Oikoymenh.80-86005-98-4.k04/2.;
7214 2000.Platón, 427.Symposion.Praha:Oikoymenh.80-86005-89-5.k04/2.;
7215 2000.Plattig, Michael.Doprovázeni Božím Duchem : duchovní doprovázení a rozlišování duchů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-606-X.k13/5.;
7216 2000.Poláčik, Štefan.Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska = Atlas der Religionen, Religiöser Gemeinschaften und Religiosität in der Slowakei. Bratislava:Chronos.80-967860-8-3.k12-1b.;
7217 2000.Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Oikoymenh.80-7298-007-6.k02-4a.;
7218 2000.Pospíšil, C. V..Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..8072660616;80-7266-061-6.k12/2.;
7219 2000.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.80-85929-38-4.k08/1.;
7220 2000.Příkaský, Jiljí Vladimír.Učebnice základů etiky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-505-5.k05/1.;
7221 2000.Quentric-Séguy, Martine - autor.Příběhy z moudrosti Indů II.:Praha.80-7178-347-1.k06/3.;
7222 2000.Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Olomouc:Votobia.80-7198-399-3.k03-4b.;
7223 2000.Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-414-8.k07/5.;
7224 2000.Rahner, Karl,(1904-1984).Wieviel Theologie verträgt die öffentlichkeit?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02183-8.k08-5b.;
7225 2000.Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-304-6.k20/8.;
7226 2000.Ravasi Gianfranco.Sväté Písmo pre každého - Nový zákon.Bratislava:Saleziáni don Bosca vo vydavateľstve Don Bosco..k09-5a.;
7227 2000.Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-317-8.k11/7.;
7228 2000.Redzioch, Vladimír.Mariánske pútnické miesto Fatima.Trnava; Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Don Bosco.8071623296 (brož.); 80-7162-329-6.k19-2a.;
7229 2000.Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : 1. Zápletka a historické vyprávění.Praha:Oikoymenh.80-7298-017-3.k02-2a.;
7230 2000.Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.80-7017-421-8.k03/1.;
7231 2000.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.80-7298-012-2.k03/3.;
7232 2000.Robinson, Dave.Nietzsche a postmodernismus : Dave Robinson.Praha:Triton.80-7254-146-3.k03/2.;
7233 2000.Rovná, Lenka.Dějiny Kanady : Lenka Rovná, Miroslav Jindra.Praha:Lidové noviny.80-7106-211-1.k23/3.;
7234 2000.Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.80-968029-7-6.k18/8.;
7235 2000.Ruster, Thomas.Der Verwechselbare Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02181-1.k08-5b.;
7236 2000.Seibt, Ferdinand.Lesk a bída středověku.Praha:Mladá fronta.80-204-0783-9.k25/3.;
7237 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.K14-2b.;
7238 2000.Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-314-3.k16/8.;
7239 2000.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.80-88743-38-9.k14/5.;
7240 2000.Schubert, Kurt.Bible a dějiny.Svitavy:Trinitas.80-86036-42-1.k07/3.;
7241 2000.Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.80-85662-49-3.k21/4.;
7242 2000.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.80-7266-055-1.k10/3.;
7243 2000.Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.80-7114-282-4.k03-3a.;
7244 2000.Slavomír Ondica.Ukáž nám svoje milosrdenstvo.Bratislava:LUC.80-7114-284-0.k13/2.;
7245 2000.Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-074-3.k11/7.;
7246 2000.Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.80-85319-92-6.k15/6.;
7247 2000.Stein, Edith, 1891-1942 - autor.Edita Steinová : myšlenky a meditace.Svitavy:Trinitas.80-86036-43-X.k16/8.;
7248 2000.Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.V Praze ::Vyšehrad,.80-7021-356-6.k03/4.;
7249 2000.Stolárik, Stanislav.Život ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku.. Vydavateľstvo Michala Vaška pre Kňazský seminár Košice:Prešov.80-7165-281-4.k03-4a.;
7250 2000.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.80-968354-4-0.k08/3.;
7251 2000.Svoboda, Karel,(1888-1960).Estetika svatého Augustina a její zdroje.Praha ::Karolinum,.80-246-0090-0.k05/1.;
7252 2000.Szczerbiński, Waldemar.Filozofia czlowieka.Lublin:RW KUL.8322806620;83-228-0662-0.k04/1.;
7253 2000.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-323-7.k18/3.;
7254 2000.Špidlík, Tomáš,1919-2010.My v Trojici :.Velehrad :; Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma ;; Centrum Aletti Velehrad-Roma,.80-86045-53-6.K18/3.;
7255 2000.Štampach, Odilo Ivan, 1946- - autor.A nahoře nic- :.:Praha :.80-7178-396-X.k06/2.;
7256 2000.Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-261-X.k13/4.;
7257 2000.Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968477-3-2.k12/2.;
7258 2000.Šuppa, Jozef.Dám vám pastierov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-310-0.k20/6.;
7259 2000.Tenace, Michelina.Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova.Velehrad:Refugium.80-86045-55-2.k03-4a.;
7260 2000.Teologický inštitút v Košiciach.Eucharistia.Košice:UK v Bratislave, Rímskokatol.-Cyrilomet. bohoslovecká fakulta - Teologický inštitút..k08/4.;
7261 2000.Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.80-968498-8-3.k13-6a.;
7262 2000.Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.80-968498-8-3.k11/2.;
7263 2000.Thierry de Chartres, ca 1100-ca 1150 - autor.O stvoření světa =.:Praha :.80-86005-94-1.k03/3.;
7264 2000.Tocqueville, Alexis de.Demokracie v Americe.Praha:Academia.80-200-0829-2.k03/5.;
7265 2000.Toman, Pavel.Oblak nevědění :.:Praha :.80-7205-707-3.k18/4.;
7266 2000.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.80-7114-289-1.k26/7.;
7267 2000.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-3-0.k13/2.;
7268 2000.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.83-87703-87-7 (t. 8);83-86668-00-8.k11-5a.;
7269 2000.Treptow, Kurt W..Dějiny Rumunska : Kurt W. Treptow.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-348-7.k23/2.;
7270 2000.Trnavská univerzita Trnava Teologická fakulta [vyd.].Studia Aloisiana 2000.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-311-9.k08/1.;
7271 2000.Ulrich Engel (HG).DOMINIKANISCHE SPIRITUALITET.Leipzig:Dominikanische spiritualitňat Benno Verlag..k06-4b.;
7272 2000.Vágnerová, Marie.Vývojová psychologie : dětství,dospělost,stáří.Praha:Portál.80-7178-308-0.D4/2.;
7273 2000.Vasiľ, Cyril, SJ.Gréckokatolíci.Košice:Byzant.808558123X;80-85581-23-X.k13-1b.;
7274 2000.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Bez hraček :.:Rosice :.80-86200-31-0.k09-1b.;
7275 2000.Villaverde Fidel.Gebet und leben.Ramstein:Verlag Neue Hoffnung..k08-6a.;
7276 2000.Vilnay, Zev.Legendy Jeruzaléma.Praha:Volvox globator.80-7207-367-2.k06/4.;
7277 2000.Vincent, Múcska.Kronika anonymného notára kráľa Bela.:RAK.80-85501-17-1.k26/2.;
7278 2000.Virt, Günter.Žít až do konce : etika umírání,smrti a eutanazie.Praha:Vyšehrad.80-7021-330-2.k05/2.;
7279 2000.Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.80-968432-0-6.K12/3.;
7280 2000.Wagner, Harald,(1944-).Einheit - Aber wie? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02184-6.k08-5b.;
7281 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.80-7145-455-9.k14/7.;
7282 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.80-7145-477-X.k14/7.;
7283 2000.Weinlick, John R..Hrabě Zinzendorf. Jindřichův Hradec:Stefanos.80-238-6551-X.k14/6.;
7284 2000.Weizsäcker, Richard von, 1920- - autor.Čtvero zastavení :.:Praha :.80-7260-037-0.k25/5.;
7285 2000.Whitehead, Alfred North.Dobrodružství idejí.Praha:Oikoymenh.80-7298-009-2.k03/3.;
7286 2000.Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.80-88686-32-6.k05/6.;
7287 2000.Zempliner, Artur.3 ZEMPLINER, Artur, 1921- Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu : Artur Zempliner.S.l.:Lederer & Zempliner Consulting.80-238-5971-4.22/2.;
7288 2000.Zhwa.Dějiny Tibetu : Tibet:A Political History.:Praha : Nakl.Lidové noviny.80-7106-410-6.k23/3.;
7289 2000.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].80-968186-6-X.k13/6.;
7290 2000.zost. Lino VeljakČelovský, Tomáš - preklad.Človek - demokracia - poznanie.:Kalligram.80-7149-331-7.k04/5.;
7291 2000?..Medugorje.Medugorje:..k17-3a.;
7292 2000?..Mystická ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger..k19-2b.;
7293 2000?.Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený..k13/2.;
7294 2000?.Byrne Andrew.OPUS DEI - Posväcovanie všedného dňa.Bratislava:Vicepostulát OPUS DEI na Slovensku..k15/2.;
7295 2000?.Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor..k19-2a.;
7296 2000?.Lubsczyk Hans.Das Markus evangelium.Silz:KJG - Katholische Junge Gemeinde ..k17-1b.;
7297 2000?.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:..K12/3.;
7298 2000?.Patricia de Menezes.Nenarodení.neuvedené:Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo)..k08-1a.;
7299 2000?.Poche-Couleur.L´Art Roman.:Éditions du Rocher..k12-3b.;
7300 2000?.Slovenská provincia dcér kresťanskej lásky.Dejiny Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.Pre súkromnú potrebu :Materský dom..k10-1a.;
7301 2000?.Strombeck, J.F..Milosť vyučujúca.:..k13/2.;
7302 2000?.Špidlík Tomáš, P. SJ.Maria v tradici křesťanského východu.Velehrad:Česká provincie Tovaryšastva Ježíšova..R1/4.;
7303 2000?.Weigl A. M..Maria, Mystická Ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger..k11/4.;
7304 2000?? s.a...Takí sme boli :.:.978-80-8126-108-4.D8/7.;
7305 2000..Bednarz, Michał((1939- ).).Pisma św. Jana.Tarnów ::"Biblos",.8387952540.k21/5.;
7306 2000..Bianchi, Enzo((1943- ).).Radykalizm chrześcijański.Kraków ::"Tyniec",.8387525472.k09/3.;
7307 2000..Bouman, Johan,(1918-).Musik zur Ehre Gottes :.Giessen ::Brunnen,.376551201X.k12-4a.;
7308 2000..Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das Leben der heiligen Jungfrau Maria :.Stein am Rhein ::Christiana,.3717109618.k14-3b.;
7309 2000..Giertych, Wojciech,1951-.Malchusowe ucho.Krakow ::Kairos,.8387446815;9788387446819.k17/7.;
7310 2000..Metz, Johann Baptist((1928- ).).Teologia polityczna.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370977863.k19/5.;
7311 2000..Pernoud, Regine,1909-1998..Those terrible Middle Ages :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898707811 .k15-4a.;
7312 2000..Sesboüé, Bernard((1929- ).).Wierzę :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.8371192975;8370155294.k10/1.;
7313 2000..Simonetti, Manlio..Między dosłownością a alegorią :.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370977022.k21/5.;
7314 2000..Whitehead, K. D..One, holy, Catholic, and apostolic :.San Francisco ::Ignatius Press,.0898708028.k07-2a.;
7315 2000..Woods, Richard,1941-.The spirituality of the Celtic saints /.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.1570753164 (pbk.).k18-2b.;
7316 2001..Belgian Revie of Social security.Brussels :Federal Ministry of Social Affairs..k13-4a.;
7317 2001..Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.Praha ::Návrat domů,.80-7255-043-8.k08/1.;
7318 2001..Der neue Mensch in Christus :.Freiburg ::Herder,.3-451-02190-0.k08-5b.;
7319 2001..Dialóg a ohlasovanie. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štútu a cirkvi.80-968559-5-6.k19/4.;
7320 2001..Dominikáni v Plzni :.:Praha :.80-85929-46-5.k06-2a.;
7321 2001..Druhé milénium :.:Brno :.80-85959-91-7.k04-3b.;
7322 2001..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.80-224-0671-6.k11-6b.;
7323 2001..Historia dogmatów. Tom 2, Człowiek i jego zbawienie :.Kraków ::Wydawnictwo "M",.83-7221-368-2.k08/2.;
7324 2001..In fremder Welt zu Hause :.Stuttgart:Verl. Kath. Bibelwerk.3460330481 (kart.).k16-2a.;
7325 2001..Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-637-X.k28/2.;
7326 2001..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22010-5.k07-6a.;
7327 2001..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22011-3.k07-6a.;
7328 2001..Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-22011-3.k07-6a.;
7329 2001..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.80-86045-68-4.k06/6.;
7330 2001..Od Sofie k New Age.:Velehrad :.80-86045-68-4.k09-3b.;
7331 2001..Predrahá krv.Bratislava:LUC.80-7114-333-2.k13-1b.;
7332 2001..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-363-6.k19/4.;
7333 2001..Studia Aloisiana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-374-7.k08/1.;
7334 2001..Učebnica pre autoškoly. .Bratislava :Bertelsmann Springer.80-968510-1-2.k16-2a.;
7335 2001..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-313-6.k10/7.;
7336 2001..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-314-4.k10/7.;
7337 2001.Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.80-7021-420-1.k13-5b.;
7338 2001.Alfonso d ´AMATO.Una religione tutta larga.Bologna:Edizioni Tipoarte..k05-3b.;
7339 2001.Angenendt, Arnold,(1934-).Liturgik und Historik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02189-7.k08-5b.;
7340 2001.Anton, Neuwirth.Liečiť zlo láskou.:Kalligram.80-7149-390-2.k18/8.;
7341 2001.Arendt, Hannah.Život ducha.Myšlení : 1.díl. Myšlení. Praha:Aurora.80-7299-041-1.k01-3b.;
7342 2001.Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-427-X.k17/8.;
7343 2001.Assmann, Jan.Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Praha:Prostor.80-7260-051-6.k05/7.;
7344 2001.Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-341-0.k18/5.;
7345 2001.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Svátost smíření :.:Kostelní Vydří :.80-7192-532-2.k13/5.;
7346 2001.Bagiová, Renáta..Stretli sme Pána. Réma:Prešov.80-968226-3-2.D8/7.;
7347 2001.Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-517-9.k07/5.;
7348 2001.Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.80-7114-328-6.k12/2.;
7349 2001.Bianco, Enzo.Mozaika múdrosti. Don Bosco:Bratislava.80-88933-76-5.k22/4.;
7350 2001.Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.80-7266-082-9.k19/3.;
7351 2001.Bochenski, Józef Maria.Cesta k filosofickému myšlení. Praha:Academia.80-200-0853-5.k01-2a.;
7352 2001.Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.80-902682-4-2.k14/6.;
7353 2001.Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-349-6.k18/7.;
7354 2001.Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-431-8.k07/5.;
7355 2001.Boublík, Vladimír, 1928-1974 - autor.Teologická antropologie :. :Kostelní Vydří :.80-7192-490-3.k08-4b.;
7356 2001.Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.80-968345-6-8.k08/4.;
7357 2001.Brenon, Anne.Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-85-2.k19/3.;
7358 2001.Breuers, Dieter.Zemřít za Jeruzalém : rytíři,mniši,mohamedáni a první křížové tažení.Praha:Argo.80-7203-381-6.k23/5.;
7359 2001.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-332-1.k18/7.;
7360 2001.Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-331-3.k18/7.;
7361 2001.Budil, Ivo T..Za obzor Západu Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha:Triton.80-7254-163-3.k03/6.;
7362 2001.Bukovinská, Júlia.Malá encyklopédia hudby.Košice:Hudobniny Amadeo.8096823923 (brož.);80-968239-2-3.D8/8.;
7363 2001.Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-445-8.k15/6.;
7364 2001.Carmine, DI SANTE.Postavy viery.:Don Bosco.80-88933-68-4.k11/5.;
7365 2001.Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-621-3.k08/3.;
7366 2001.Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-555-1.k16/8.;
7367 2001.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.80-85929-50-3.k14/3.;
7368 2001.Černušák, Tomáš,(1972-).Historie dominikánů v českých zemích.Praha ::Krystal OP,.80-85929-50-3.k06-2a.;
7369 2001.Dancák, Pavol.Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II.. Náboženské vydavateľstvo Petra:Prešov.80-89007-12-0.D4/3.;
7370 2001.Debergé, Pierre, 1956- - autor.Peníze v Bibli.:Kostelní Vydří :.80-7192-554-3.k07/1.;
7371 2001.Denis, de Rougemont.Západ a láska.:Kalligram.80-7149-284-1.k25/5.;
7372 2001.Dietzfelbinger, Konrad.Školy mysterií, Od starého Egypta přes prvotní křesťanství až k rosenkruciánům novověku.Praha:Volvox globator .80-7207-445-8.k06/4.;
7373 2001.Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.80-88704-44-8.k08/7.;
7374 2001.Dolista, Josef, 1954-.Misijní úsilí církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-558-6.k09/3.;
7375 2001.Dorovský, Ivan.Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura.Bosenskohercegovská literatura.Bulharská literatura.Chorvatská literatura.Praha:Libri.80-7277-006-3.k22/4.;
7376 2001.Dubovský, Ján Milan,1933-2005.Akcia rehoľníčky :.Martin ::Matica slovenská,.80-7090-597-2.k26/6.;
7377 2001.Durych, Jaroslav.Papežové a císaři : Jaroslav Durych.Praha:Paseka.80-7185-381-X.k19/1.;
7378 2001.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.80-7021-406-6.k21/3.;
7379 2001.Ebach Jurgen.Noah.Leipzig:Biblische Gestalten..k09-4b.;
7380 2001.Eco, Umberto.Hledání dokonalého jazyka : V evropské kultuře. Praha:Lidové noviny.80-7106-389-4.k03/4.;
7381 2001.Editor, Miroslav Kollár.Slovensko 2001.:Inštitút pre verejné otázky.80-88935-26-1.k26/6.;
7382 2001.Efrém Jindráček O.P..DOMINIKÁNSKY KLÁŠTER VE ZNOJMĚ.Znojmo:Klášter dominikánu ..k14/2.;
7383 2001.Eliade, Mircea.O islame.Bratislava:AGORA.80-968686-0-8.k03/2.;
7384 2001.Ennen, Edith.Ženy ve středověku.Praha:Argo.80-7203-369-7.k25/5.;
7385 2001.European Integration Consoftium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.The Impact of Eastern.:Employment § social affairs Euroopean Commisision..k12-2b.;
7386 2001.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-342-9.D8/6.;
7387 2001.Feil, Ernst,(1932-).Die Aufhebung diktatorischer Unrechtsurteile.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02193-5.k08-5b.;
7388 2001.Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-352-6.k10/5.;
7389 2001.Filón, Alexandrijský.O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Praha:Oikoymenh.80-7298-038-6.k24/5.;
7390 2001.Fr. Innocentius Venchi O. P..CATALOGUS HAGIOGRAPHICUS ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae:Oostulatio generalis..k05-2a.;
7391 2001.Francois, Furet.Fašizmus a komunizmus.:AGORA.80-967210-9-7.k03/6.;
7392 2001.František z Assisi, - svatý, 1182-1226 - autor.Františkánské prameny. |n I, |p Spisy sv. Františka a sv. Kláry.:Velehrad :.80-86528-02-2.k04-5a.;
7393 2001.Franz, Albert.Was ist heute noch katholisch? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02192-7.k08-5b.;
7394 2001.Gellner, Ernest André.Pluh,meč a kniha : struktura lidských dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-87-9.k05/6.;
7395 2001.Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie..k14/3.;
7396 2001.Georg, Henrik von Wright.Humanizmus ako životný postoj.:Kalligram.80-7149-363-5.k02/1.;
7397 2001.Gerát, Ivan.Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava:Veda.80-224-0643-0.k05/6.;
7398 2001.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.3-451-27411-6.k11-4b.;
7399 2001.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.3-451-27411-6.k11-4b.;
7400 2001.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.3-451-27411-6.k11-4b.;
7401 2001.Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.3-451-27411-6.k11-4b.;
7402 2001.Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
7403 2001.Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
7404 2001.Gnilka, Joachim.Ježíš Nazaretský-poselství a historie.Praha:Vyšehrad.80-7021-534-8.k20/5.;
7405 2001.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-326-7.k16/7.;
7406 2001.Greene, Liz.Životní cesta v zrcadle mýtů : mytické příběhy jako inspirace pro život. Praha:Portál.80-7178-528-8.k06/2.;
7407 2001.Greshake Gisbert .Wierze w Boga trójjedynego, Klucz do zrozumienia Trójcy świetej.Kraków:Wydawnictwo Znak, Verlag Herder..k08/4.;
7408 2001.Grocholewski, Zenon.Filozofia práva v náuke Jána Pavla II.. Vienala:Košice.80-88922-37-2.k19/7.;
7409 2001.Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-322-4.k03/2.;
7410 2001.Hajduk, Andrej.Kapitoly o Ježišovi Kristovi. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.80-7140-210-9.k20/4.;
7411 2001.Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Bratislava:LÚČ.80-7114-356-1.k05/6.;
7412 2001.Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.80-7114-355-3.k05/6.;
7413 2001.Hart, George.Egyptské mýty. Praha:Lidové noviny.80-7106-223-5.k07/1.;
7414 2001.Hayes, Z.J..Čtyři pojetí pekla.:Praha :.80-7255-025-X.k08/4.;
7415 2001.Hesse, Hermann.Siddhártha.Bratislava:Petrus.8088939380;80-88939-38-0.k07/2.;
7416 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.k26/7.;
7417 2001.Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-095-6.k13-1a.;
7418 2001.Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-095-6.k19/7.;
7419 2001.Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.80-7192-461-X.k07/5.;
7420 2001.Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.80-89007-15-5.k05/1.;
7421 2001.Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-88-7.k14/1.;
7422 2001.Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.80-86182-49-5.k03/6.;
7423 2001.Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.80-86182-49-5.k12-5b.;
7424 2001.Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.80-85310-20-1.k16/7.;
7425 2001.Chaunu, Pierre.Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-84-4.k19/3.;
7426 2001.Chenu M. - Dominique.Leiblichkeit und Zeitlichkeit.Berlin:Morus Verlag..k08-3b.;
7427 2001.Christopher, Andrew.KGB.Mitrochinův archiv : neznámé špionážní operace.Praha:Academia.80-200-0923-X.k25/2.;
7428 2001.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
7429 2001.Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:nstituto possono essere richieste, VIELLA..k05-3a.;
7430 2001.Ivan, A. Petranský.Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945-1946.:GARMOND.80-967282-8-8.k26/4.;
7431 2001.Iwanczak, Wojciech.Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví 14.století.Praha:Argo.80-7203-338-7.k25/5.;
7432 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8.k19/4.;
7433 2001.Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.80-88933-67-6.k19/4.;
7434 2001.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-435-0.k13/7.;
7435 2001.Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-339-9.k07/3.;
7436 2001.Jenö, Szücs.Tri historické regióny Európy.:Kalligram.80-7149-263-9.k03/7.;
7437 2001.John, Haywood.Atlas svetových dejín.:Slovart.80-7145-471-0.k12-3b.;
7438 2001.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-359-3.k16/7.;
7439 2001.Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.80-7114-327-8.k11/6.;
7440 2001.Józef, Maria Bochenski, Jozef.4 BOCHEŇSKI, Józef Maria, 1902-1995 Mezi logikou a vírou.Brno:Barrister & Principal.80-85947-74-9.k05/4.;
7441 2001.Józef, Tischner, Jozef.Medzi slobodou a porobou.:Kalligram.80-7149-403-8.k03-4a.;
7442 2001.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 1.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.80-968239-1-4.D8/8.;
7443 2001.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 2.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.80-968239-2-2.D8/8.;
7444 2001.Jung, Carl Gustav.Obraz člověka a obraz Boha : výbor z díla IV..Brno:Nakl.T.Janečka.80-85880-11-3.D4/7.;
7445 2001.Jutikkala, Eino.Dějiny Finska : Od nejstarších dob do současnosti.:Praha : Lidové noviny.80-7106-406-8.k23/3.;
7446 2001.Kadečková, Helena.Dějiny Islandu : Od nejstarších dob do současnosti.Praha:Lidové noviny.80-7106-408-4.k23/2.;
7447 2001.Kalina, Kamil.Jak žít s psychózou?.Praha:Portál.80-7178-563-6.D4/3.;
7448 2001.Kanovský, Martin.Štruktúra mýtov : štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa.Praha:Cargo Publishers.80-902952-2-3.k06/4.;
7449 2001.Kant, Immanuel.Kritika čistého rozumu. Praha:OIKOYMENH.80-7298-035-1.k01/6.;
7450 2001.Kaplan, Karel.5 KAPLAN, Karel, 1928- Komunistický režim a politické procesy v Československu.Brno:Barrister & Principal.80-85947-75-7.k26/6.;
7451 2001.Kaplan, Karel.Těžká cesta : spor Československa s Vatikánem 1963-1973.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-83-6.k26/4.;
7452 2001.Kelly, John N. D..Zlote usta.:homini.83-87933-45-7.K17/2.;
7453 2001.Kléméns z Alexandreie,(ca 150-ca 215).Pobídka Řekům.Praha ::Herrmann & synové,.80-238-7953-7 (v knize neuvedeno : váz.).k17/2.;
7454 2001.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.80-88795-77-X.k06/6.;
7455 2001.Kohut, Vojtěch, 1969- - autor.15 dní s Hedvikou Slezskou.:Brno :.80-7295-021-5.k16/8.;
7456 2001.Komorovský, Ján.Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.80-89007-17-1.k25/4.;
7457 2001.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-337-7.k19/4.;
7458 2001.Kontler, László.Dějiny Maďarska.:Praha : Lidové noviny.80-7106-405-X.k23/6.;
7459 2001.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.80-7192-507-1.k07/1.;
7460 2001.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-343-1.k05/4.;
7461 2001.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.80-88949-29-7.k08-2a.;
7462 2001.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.80-88949-29-7.k08-2a.;
7463 2001.Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.80-88949-29-7.k08-2a.;
7464 2001.Krupa, Jozef.Matka nášho pána.:Oto Németh.80-88949-30-0.k12/2.;
7465 2001.Kubíková, Jiřina - autor.Křesťanská misie v 16.-18. století.:Brno :.80-86263-24-X.k19/2.;
7466 2001.Kunetka, František.Úvod do liturgie svátostí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-455-5.k10/5.;
7467 2001.Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-357-7.k18/5.;
7468 2001.Lafon, Michel, 1922-.15 dní s malou sestrou Magdalenou Ježíšovou.:Brno :.80-7295-020-7.k16/8.;
7469 2001.Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-503-9.k07/5.;
7470 2001.Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-353-4.k14/5.;
7471 2001.Letz, Róbert.Boli traja .:Zväz protikomunistického odboja.80-968597-1-4.k16/2.;
7472 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.k16/2.;
7473 2001.Lévi-Strauss, Claude.Totemismus dnes. Praha:Dauphin.80-7272-007-4.k01-3a.;
7474 2001.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-219-6.k07/5.;
7475 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.k16/8.;
7476 2001.Lobkowicz, Mikuláš.Duše Evropy.Praha:Vyšehrad.80-7021-403-1.k04/4.;
7477 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.k14/2.;
7478 2001.Lorenz, Konrad Zacharias.Osm smrtelných hříchů.Praha:Academia.80-200-0842-X.k04/5.;
7479 2001.Lorenz, Konrad Zacharias,1903-1989.Osm smrtelných hříchů.Praha ::Academia,.80-200-0842-X.k13-6a.;
7480 2001.Mac, GRATH, Alister.Křesťanská spiritualita : úvod.Praha:Volvox globator.80-7207-444-X.k18/2.;
7481 2001.Macek, Josef.Víra a zbožnost jagellonského věku.Praha:Argo.80-7203-265-8.k25/5.;
7482 2001.Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.80-7021-469-4.k24/2.;
7483 2001.Magee, Bryan.The Story of Philosophy. Londýn:Dorling Kindersley Books.0-7513-3332-8.k02-2a.;
7484 2001.Macháčková, Lucia.Duchovná scéna na Slovensku. Petra:Prešov.80-968539-1-0.k26/5.;
7485 2001.Machiavelli, Niccolo.Úvahy o vládnutí a o vojenství : Vladař : vladař.Praha:Argo.80-7203-391-3.k04/4.;
7486 2001.Maimonides, Moses.Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.Praha:Sefer.80-85924-31-5.k01/6.;
7487 2001.Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa..k16/1.;
7488 2001.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky II..:Argo.80-7203-372-7.k18/3.;
7489 2001.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.80-88944-34-1.k16/8.;
7490 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.80-88949-17-3.k12/2.;
7491 2001.Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-440-7.k07/5.;
7492 2001.McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.80-7192-513-6.k11/6.;
7493 2001.Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.80-88814-27-8.k15-5c.;
7494 2001.Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.80-88778-33-6.D4/3.;
7495 2001.Mikuláš Blažek.Filozofický a fyzikálny pohľad na kozmológiu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-297-X.k05/4.;
7496 2001.Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.80-85405-71-7.k17/8.;
7497 2001.Molinié, Marie Dominique, 1918- - autor.Vybírám si všechno :.:Kostelní Vydří :.80-7192-483-0.k13/7.;
7498 2001.Moore, Thomas.Temný eros : o moci a bezmoci v mezilidských vztazích.Praha:Portál.80-7178-530-X.D4/1.;
7499 2001.Moretto Daniele.Il dinamismo intellettuale davanti al mistero.Milano - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana, Fakultas Theologogiae..k08-2a.;
7500 2001.Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-261-7.k07/5.;
7501 2001.Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.80-88922-41-0.k09-1a.;
7502 2001.Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.80-88922-41-0.k19/7.;
7503 2001.Nahum, André.Židovsko-arabská moudrost a humor. Praha:Portál.80-7178-523-7.k06/3.;
7504 2001.Nemcová Viera, Kocián Václav.Krížová cesta oslobodenia.Zvolen:Jas.80-88795-80-X.K17-2a.;
7505 2001.Neuner, Peter.Ekumenická teologie : hledání jednoty křesťanských církví.Praha:Vyšehrad.80-7021-408-2.k07-2b.;
7506 2001.Nicolaus Cusanus, 1401-1464 - autor.Mikuláš Kusánský :.:Praha :.80-7021-472-4.k01/5.;
7507 2001.Nida.Slovník současných filosofů.Praha:Garamond.80-86379-29-9.k01/1.;
7508 2001.Nietzsche, Friedrich.Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment).Olomouc:Votobia.80-7198-481-7.D4/5.;
7509 2001.Nigel, M. de S. Cameron.Sú kresťania ľudia?.:Návrat domov.80-968354-5-9.k11/6.;
7510 2001.Norbert Ohler ; z n?m. přel. V.Petkevič..4 OHLER, Norbert, 1935- Umírání a smrt ve středověku.Jinočany:H & H.80-86022-69-2.k24/4.;
7511 2001.Očenášová-Štrbová, Slavomíra.Modlitba v teologickom a etnologickom kontexte. Univerzita Mateja Bela:Banská Bystrica.80-8055-560-5.k16/7.;
7512 2001.Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.80-7021-518-6.K09/4.;
7513 2001.Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.80-7021-518-6.R1/1.;
7514 2001.Ondok, Petr Josef.Přírodní vědy a teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-93-3.k10/1.;
7515 2001.Opll, Ferdinand.Fridrich Barbarossa : císař a rytíř.Praha:Paseka.80-7185-342-9.k23/1.;
7516 2001.Oppenheim, A. Leo.Starověká Mezopotámie : portrét zaniklé civilizace.Praha:Academia.80-200-0749-0.k23/4.;
7517 2001.Paciorek, Antoni,(1945-).Q - Ewangelia Galilejska.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.83-7306-047-2.k08/6.;
7518 2001.Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-318-6.k13/5.;
7519 2001.Pavel, Hradečný.Dějiny Řecka.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-192-1.k23/2.;
7520 2001.Pesch, Rudolf.Die biblischen Grundlagen des Primats.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02187-0.k08-5b.;
7521 2001.Peter, Juščák.Odvlečení.:Kalligram.80-7149-445-3.k26/6.;
7522 2001.Peter, Mosný.Podkarpatská Rus.:SAP - Slovak Academic Press.80-85665-43-3.k26/4.;
7523 2001.Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.80-88998-20-4.k07/8.;
7524 2001.Platón.Ústava.Praha:Oikoymenh.80-7298-024-6.k02-3a.;
7525 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.80-88998-18-2, 9788088998181.k14/4.;
7526 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.80-88998-23-9.k14/4.;
7527 2001.Poláková, Jolana.Bůh v dialogu : k hledání živého základu filosofické teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-535-6.k03/1.;
7528 2001.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Tajemství srdce vtěleného syna :.:Olomouc :.80-7266-084-5.k13/7.;
7529 2001.Pospíšil, Ivo.Slovník ruských,ukrajinských a běloruských spisovatelů.Praha:Libri.80-7277-068-3.k22/4.;
7530 2001.Potaš, Marián,.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-311-X.k08/7.;
7531 2001.Potemra Michal.Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc.Košice:Zborník umožnil vydať prof. Ladislav Potemra, PhD...k04/7.;
7532 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.K16/8.;
7533 2001.Putna, Martin C..Órigenés z Alexandrie : kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře.Praha:Torst.80-7215-151-7.k17/4.;
7534 2001.Quinn, Johna Rafael.Die Reform des Papsttums.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02188-9.k08-5b.;
7535 2001.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.80-7114-330-8, 8071143308.K11/5.;
7536 2001.Rábek, František.Ozvěny z ostrova Pathmos :.Olomouc ::MCM,..k16/8.;
7537 2001.red. Marcela Jeníčková.Rodinný atlas sveta.:Vojenský kartografický ústav.80-8042-293-1.k12-1b.;
7538 2001.Reinhard, Körner.Miluješ ma?.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-292-X.k17/8.;
7539 2001.Reischauer, Edwin O..Dějiny Japonska.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-391-6.k23/2.;
7540 2001.René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-323-3.k04/4.;
7541 2001.Ricoeur, Paul.Filosofie vůle : 1. Fenomenologie svobody : fenomenologie svobody.Praha:Oikoymenh.80-7298-033-5.k02-2a.;
7542 2001.Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-74-9.k05/3.;
7543 2001.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 5.:Literárne informačné centrum.80-88878-57-8.k25/3.;
7544 2001.Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.80-7165-319-5.k17/8.;
7545 2001.Röd, Wolfgang.Novověká filosofie : 1. Od Francise Bacona po Spinozu : od Francise Bacona po Spinozu.Praha:Oikoymenh.80-7298-039-4.k01/3.;
7546 2001.Rootmensen, Bernard.Čtyřicet slov na poušti : pracovní příručka pro společenství o krizi církve, víry a kultury.Kostelní Vydří:KN.80-7192-515-2.k17/8.;
7547 2001.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním otcovství a rozlišování.:Olomouc :.80-86045-69-2.k10/3.;
7548 2001.Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.80-7192-511-X.k11/5.;
7549 2001.Scanziani Francesco.SOLIDARIETÁ IN CRISTO E COMPLICITÁ IN ADAMO.Milano - Italia:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae..k07-4a.;
7550 2001.Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-499-7.k07/5.;
7551 2001.Shah, Idries.Příběhy dervišů : tradiční příběhy súfijských mistrů. Praha:Portál.80-7178-527-X.k06/2.;
7552 2001.Schenker Adrian.La Legge Dell´antico testamento volto dell´umano.Reggio Emilia:Édizioni San Lorenzo..k09-4a.;
7553 2001.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium..Wien ::Herder,.3-451-27411-6.k11-4b.;
7554 2001.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Vierter Teil. Ergänzende Auslegungen und Exkurse. (Jánovo evanjelium. Štvrtý diel. Doplnený výber čítaní a exkurz.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
7555 2001.Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Zweiter Teil. Kommentar zu Kapitel 5 - 12. (Jánovo evanjelium. Komentár ku kapitolám 5 - 12.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
7556 2001.Schwarz, Ernst.Buddhův lotosový květ a dalších sto příběhů a moudrostí zenového buddhismu.Praha:Portál.80-7178-451-6.k06/2.;
7557 2001.Six, Jean François - autor.Karel de Foucauld dnes.:Praha :.80-86025-37-3.k15/2.;
7558 2001.Skalický, Karel, 1934- - autor.Po cestách angažované teologie :.:Rychnov nad Kněžnou :.80-85996-29-4.D5/6.;
7559 2001.Skalický, Karel, 1934- - autor.Po cestách angažované teologie :.:Rychnov nad Kněžnou :.80-85996-29-4.k08/4.;
7560 2001.Skladaná, Jana,.Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Veda:Bratislava.80-224-0676-7.k05/6.;
7561 2001.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Filosofické základy komplexního vědění.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-73-0.k03-4a.;
7562 2001.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Krize západní filosofie : (proti pozitivistům).Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-72-2.k03-4a.;
7563 2001.Solženicyn, Aleksandr Isajevič.Autobiografie : 1.díl. Trkalo se tele s dubem : trkalo se tele s dubem.Praha:Academia.80-200-0870-5.k25/5.;
7564 2001.Stanček, Ľubomír.Kňaz rétor.Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka.8071420816;80-7142-081-6.k10/4.;
7565 2001.Strelka, Joseph Peter.Literatura a politika : pohledy z literárněvědné perspektivy.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-90-9.k03/7.;
7566 2001.Svoboda Max OP, Nordegg Cécile, Berkh Jonathan.In deine hände lege ich meinen Geist.Munchen, Wien:edition Kappa..k12-3b.;
7567 2001.sw. Tomasz z Akwinu.EWANGELIA OJCÓW KoŚCIOLA.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów..k06-4a.;
7568 2001.sw. Tomasz z Akwinu.EWANGELIA OJCÓW KoŚCIOLA.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów..k06-4a.;
7569 2001.Šmahel, František.Husitské Čechy : struktury,procesy,ideje.:Praha : Lidové noviny.80-7106-468-8.k25/6.;
7570 2001.Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.80-7021-533-X.k18/3.;
7571 2001.Špidlík, Tomáš kardinál.Ignác z Loyoly a spiritualita Východu : (průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly).Velehrad:Refugium.80-86045-67-6.k18/3.;
7572 2001.Špirko, Jozef.Dejiny a umenie očami historika.Bratislava:LUC.80-7114-359-6.k26/3.;
7573 2001.Tabaková Katarína Mgr..František Richard Osvald.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..k16-3a.;
7574 2001.Tajovský, Vít Bohumil.Člověk musí hořeti. Praha:Torst.80-7215-126-6.k18/8.;
7575 2001.Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.80-86045-76-5.k04/1.;
7576 2001.Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Aspekty potridentskej reformy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-334-8.k19/2.;
7577 2001.Thomas Eggensperger.Der Einfluss des Thomas von Aquin auf das politische Denken des Bartolomé de Las Casas im Traktat.Munster :LIT Verlag..k06-4b.;
7578 2001.Timothy Radcliffe.GEMEINSCHAFT IM DIALOG.Leipzig:St. Benno Buch - und Zeitschriftensverlags-gesellschaft..k06-4b.;
7579 2001.Toynbee, Arnold.Lidstvo a matka Země : vyprávění o dějinách světa.Praha:Práh.80-7252-053-9.k03/6.;
7580 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.k14/2.;
7581 2001.Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.80-85401-57-6.k25/4.;
7582 2001.Valenta, Milan.Dramaterapie.Praha:Portál.80-7178-586-5.D4/1.;
7583 2001.Viliam, Apfel.Čas pekelných ohňov.:RAK.80-85501-19-8.k19/1.;
7584 2001.Vladislav, Kačáni.Ako zvládať konflikty.:Iris.80-89018-21-1.D4/4.;
7585 2001.Vnučko Peter.Rozbor Ježišovho rozhovoru s Lazárovými sestrami Máriou a Martou.Košice:Univerzita Komenského, Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava..k15-6c.;
7586 2001.Vnuk, František.Popustené putá.:Matica slovenská.80-7090-598-0.k26/6.;
7587 2001.Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-339-3.k10/4.;
7588 2001.Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.80-7114-360-X.k26/3.;
7589 2001.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.80-7145-485-0.k14/7.;
7590 2001.Wencel Korneliusz T. EC.Hans Urs von Balthasar: Teologia chwaly.Krakow:Wydawnictwo "M"..k08-4a.;
7591 2001.Wiesel, Elie.Příběhy o důvěře : eseje o velkých postavách židovské tradice.Praha:Portál.80-7178-468-0.k06/2.;
7592 2001.Wiesel, Elie.Příběhy o naději : eseje o velkých postavách židovské tradice. Praha:Portál.80-7178-469-9.k06/2.;
7593 2001.Yancey, Philip D..Nekončící milost.Praha:Návrat domů.80-7255-042-X.k11/6.;
7594 2001.Z ASSISI, svatý, František.Spisy sv.Františka a sv.Kláry.Velehrad:Ježek - Ottobre 12.80-86528-02-2.k13/6.;
7595 2001.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.80-7192-450-4.k07/1.;
7596 2001?..Meine Liebe macht dich frei.Ravensburg:Immanuel-Verlag..k17-4a.;
7597 2001...Histoire de France.Paris ::Librairie generale francaise,.2-253-06389-4.k15-6b.;
7598 2001..Ardusso, Franco((1935- ).).Magisterium Kościoła :.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370977146.k21/5.;
7599 2001..Bedouelle, Guy(1940-2012)..Na obraz świętego Dominika :.Poznań ::\"W Drodze\",.8370333265.C08/1.;
7600 2001..Bourgeois, Henri((1934-2001).).Znaki zbawienia :.Kraków ::"M",.8372213550.k08/2.;
7601 2001..Congar, Yves((1904-1995).).Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele.Kraków ::"Znak",.8324001018.k08-5a.;
7602 2001..Dalbesio, Anselmo..Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim.Kraków ::Wydaw. WAM,.837097810X.k21/5.;
7603 2001..Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes.Stein am Rhein ::Christiana,.3717109626.k14-3b.;
7604 2001..Hajduk, Zygmunt((1935- ).).Ogólna metodologia nauk.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.8322808658;8322806701.k03/1.;
7605 2001..Mędala, Stanisław((1935- ).).Chrystologia Ewangelii św. Jana.Kraków ::Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy,.8372162654.k20/5.;
7606 2001..Meynet, Roland..Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370978134.k21/5.;
7607 2001..Schönborn, Christoph((1945- ).).Ikona Chrystusa.Poznań ::"W Drodze",.8370333095.k07-5b.;
7608 2001..Schulz von Thun, Friedemann(1944- )..Sztuka rozmawiania :.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370978878.k05/6.;
7609 2001..Vercruysse, Jos E..Wprowadzenie do teologii ekumenicznej.Kraków ::Wydaw. WAM,.8370978096.k10/6.;
7610 2002..Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.80-968559-7-2.k26/6.;
7611 2002..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.80-7192-630-2.k16/8.;
7612 2002..Duchovné korene Európy a súčasnosť. Zborník referátov z rovnomennej konferencie, ktorú usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví vo Svätom Jure v dňoch 12. - 14. novembra 2002.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.80-89096-02-6.k04/5.;
7613 2002..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave :.Trnava ::Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta humanistiky,.80-89074-37-5.D8/7.;
7614 2002..Křesťanství a lidská práva.Praha ::Vyšehrad; Centrum pro studium demokracie a kultury .80-85959-89-5 ; 80-7021-537-2.k05/1.;
7615 2002..Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-379-2.k14/7.;
7616 2002..Nová religiozita.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.80-89096-01-8.k06/5.;
7617 2002..O Ježišovom sebapoznaní. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-407-1.k20/4.;
7618 2002..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002.Košice:Vienala.8088922607 (brož.); 80-88922-60-7.K14-6a.;
7619 2002..Studia Academica HIstoriae Ecclesiae Cassoviae IV. Katedra cirkevných dejín:Košice.80-7165-366-7.k13-1a.;
7620 2002..Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho :.:.80-7165-366-7.K16/2.;
7621 2002. Bill Perkins.Muži a sexuální pokušení.Michigan, USA:Zondervan..k05/2.;
7622 2002.Alexander Puss.Špiritualita podľa katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-386-0.k18/5.;
7623 2002.Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.80-88944-50-3.k18/1.;
7624 2002.Antonyj, Surožskij..Tváří v tvář : modlitba jako živý vztah.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-550-0.k13/5.;
7625 2002.Arendt, Hannah.Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-92-5.k01-3b.;
7626 2002.Arendt, Hannah.Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha:Oikoymenh..k04/2.;
7627 2002.Armstrong, A. H..Filosofie pozdní antiky.:Oikoymenh.80-7298-053-X.k01/3.;
7628 2002.Assmann, Jan.Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. Praha:Oikoymenh.80-7298-052-1.k04/2.;
7629 2002.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.80-86025-45-4.k16/8.;
7630 2002.Balabán, Milan.Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. Praha:Vyšehrad.80-7021-392-2.k06/3.;
7631 2002.Bauman, Zygmunt.Modernosť a holokaust. Bratislava:Kalligram.80-7149-494-1.k02/7.;
7632 2002.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.80-89007-25-2.k17/5.;
7633 2002.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.80-89007-25-2.R1/4.;
7634 2002.Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.80-7178-612-8.k22/2.;
7635 2002.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.80-7266-145-0.k09/5.;
7636 2002.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.80-7266-145-0.k08-4b.;
7637 2002.Bergdolt, Klaus.Černá smrt v Evropě : velký mor a konec středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-541-0.k24/2.;
7638 2002.Bergson, Henri.Duchovní energie.Praha:Vyšehrad.80-7021-485-6.k03/2.;
7639 2002.Boháč, Vojtech.Krátky liturgický slovník.Prešov:Petra.80-89007-26-0.k10/5.;
7640 2002.Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.80-88944-56-2.k13/6.;
7641 2002.Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.80-968345-9-2.K07/1.;
7642 2002.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.80-88944-48-1.k15/6.;
7643 2002.Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.80-7192-607-8.k13/5.;
7644 2002.Czeslaw, Milosz.Záhrada vied.:Kalligram.80-7149-458-5.k05/4.;
7645 2002.Čulík, Jan.Graham Greene : dílo a život.Praha:Academia.80-200-0960-4.k15/8.;
7646 2002.David, Lyon.Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. Praha:Mladá fronta.80-204-0941-6.k09/2.;
7647 2002.Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.80-89067-08-5.k04/6.;
7648 2002.Davies, Merryl Wyn.Darwin a fundamentalismus.V Praze:Triton.80-7254-267-2.k3/4.;
7649 2002.De, Clerck, Paul.Moudrost liturgie a jak jí porozumět.Kostelní Vydří:KN.80-7192-453-9.k10/5.;
7650 2002.Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-384-9.k14/7.;
7651 2002.DELL´ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI.Canonizzazione del beato PIO DA PIETRELCINA.Rím - Italia:Vatikan..k07-3b.;
7652 2002.Derrida, Jacques.Síla zákona, Mystický základ autority. Praha:Oikoymenh.80-7298-049-1.k03/3.;
7653 2002.Destrempes, Sylvain,(1961-).Thérese de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer :.Paris ::Cerf,.2-89420-509-0;2-204-07046-7 (Cerf);2-89420-509-0 (Médiaspaul).k08-3a.;
7654 2002.Dolista, Josef, 1954- - autor.Věřím v Ducha svatého :.:Kostelní Vydří :.80-7192-576-4.k08/4.;
7655 2002.Donald, Senior.Biblické základy misie.:Združenie Ježiš pre každého.80-968159-2-X.k07/6.;
7656 2002.Donghi, Antonio.Hle, všechno tvořím nové : pastorace pokání a obrácení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-574-8.k17/7.;
7657 2002.Doubravová, Jarmila.Sémiotika v teorii a praxi, Proměny a stav oboru do konce 20.století. Praha:Portál.80-7178-566-0.k04/7.;
7658 2002.Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.80-88922-67-4.k09/1.;
7659 2002.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-467-9.k13-3a.;
7660 2002.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-467-9.k13-3a.;
7661 2002.Duby, Georges.Rytíř,žena a kněz : manželství ve Francii v době feudalismu.Praha:Garamond.80-86379-44-2.k23/5.;
7662 2002.Duby, Georges.Umění a společnost ve středověku.Praha:Paseka.80-7185-448-4.k05/6.;
7663 2002.Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 1..Budmerice:Rak.80-85501-22-8.k27/3.;
7664 2002.Dyckhoff, Peter.Jak nalézt cestu : pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos.Kostelní Vydří:KN.80-7192-579-9.k16/8.;
7665 2002.edited by Nagypál Szabolcs - Peter Šajda.A PENTATONIC LANDSCAPE.Budapest:bgol - wscf-cesr..k04-2a.;
7666 2002.Flusser, David,(1917-2000).Ježíš.Praha ::OIKOYMENH,.80-7298-041-6.k20/4.;
7667 2002.Flusser, David,1917-2000.Ježíš /.Praha ::OIKOYMENH,.80-7298-041-6 (brož.).k14--4b.;
7668 2002.Foucault, Michel.Archeologie vědění. Praha:Herrmann & synové..k03/4.;
7669 2002.Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.80-86182-27-4.k12-5b.;
7670 2002.Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.80-86182-27-4.k03/6.;
7671 2002.Fürst, Walther,(1940-).Pastoralästhetik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02199-4.k08-5b.;
7672 2002.Gabriela Tibenská, David L. Schindler.Pôvod kresťanského nároku.Bratislava:LUC.80-7114-401-0.k08-2b.;
7673 2002.Gabriele, Matzner.Neznáme Slovensko.:Petrus.80-88939-44-5.k26/5.;
7674 2002.Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7675 2002.Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7676 2002.Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 annexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7677 2002.Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 Anexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien..k04-1b.;
7678 2002.Gerloff, Johannes.Komu patří země Izrael? : židovské osady-válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?.Praha:Návrat domů.80-7255-065-9.k07/4.;
7679 2002.Gnilka, Joachim.Teologia Nowego Testamentu.Kraków:Wydawnictwo "M".8372212783;83-7221-278-3.k21/3.;
7680 2002.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.80-7266-110-8.k14/2.;
7681 2002.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.80-7266-110-8.k06-6a.;
7682 2002.Gorazd, Vopatrný..Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita.:L. Marek.80-86263-28-2.k19/3.;
7683 2002.Grajewski, Andrzej.Jidášův komplex : zraněmá církev: křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací.:Prostor.80-7260-079-6.k26/1.;
7684 2002.Grant, Michael.Zrození Řecka.Praha:BB art.80-7257-929-0.k23/4.;
7685 2002.Grocholewski, Zenon.Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-104-9.k09/1.;
7686 2002.Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.80-7192-708-2.k17/7.;
7687 2002.Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-629-9.k13/5.;
7688 2002.Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.80-7021-606-9.k16/7.;
7689 2002.Hägermann, Dieter.Karel Veliký : vládce Západu.Praha:Prostor.80-7260-071-0.k25/6.;
7690 2002.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.80-85929-54-6.k06-5a.;
7691 2002.Homza Martin.Mulieres suadentes.Bratislava:Lúč..k26/3.;
7692 2002.Hovancová, Alica.Spoveď odvlečeného.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-350-0.k18/8.;
7693 2002.Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.80-7178-651-9.k01-5b.;
7694 2002.Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.80-7178-651-9.k06/3.;
7695 2002.Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.80-7114-390-1.k14/4.;
7696 2002.Huizinga, Johan .Kultúra a kríza. Bratislava:Kalligram.80-7149-472-0.k05/6.;
7697 2002.Huxley, Aldous.Věčná filozofie. Praha:ONYX.80-85228-95-5.k05/4.;
7698 2002.Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-402-0.k26/5.;
7699 2002.Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-362-3.k10/1.;
7700 2002.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2b.;
7701 2002.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA..k05-3a.;
7702 2002.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MAGISTER RAIMUNDUS Penyafort (1601 - 2001).Roma:Instituto storico domenicano..k05-2a.;
7703 2002.Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA..k05-3a.;
7704 2002.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2-204-07097-1.k04-5b.;
7705 2002.Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2-204-07071-8.k04-5b.;
7706 2002.Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.80-7114-394-4.k26/3.;
7707 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.80-7181-768-6.k22/3.;
7708 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.80-7181-618-3.k22/3.;
7709 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.80-7181-659-0.k22/3.;
7710 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.80-7181-708-2.k22/3.;
7711 2002.Jakub, A. Zemek..Vatikánský špión : podle autentických magnetofonových nahrávek přepsali, upravili a uspořádali brat.:Matice cyrilometodějská.80-7266-114-0.k16/1.;
7712 2002.Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-393-8.k19/4.;
7713 2002.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2002. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-385-7.k19/4.;
7714 2002.Jaspers, Karl.Malá škola filozofického myslenia. Bratislava:Kalligram.80-7149-446-1.k02/1.;
7715 2002.Jeroným, svatý ca 342.Legendy o poustevnících.Praha:Oikoymenh.80-7298-050-5.k17/3.;
7716 2002.Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-123-X.k04-3a.;
7717 2002.Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-123-X.k04-4a.;
7718 2002.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-390-9.k18/7.;
7719 2002.Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.80-7145-681-0.k04/6.;
7720 2002.Josef Zvěřina .Vzdor ducha : z dopisů a kratších zamyšlení.Praha:Vyšehrad.80-7021-524-0.k08/4.;
7721 2002.Joseph, Pyronnet, Charles Legland..15 dní s Mahátma Gandhím.:Cesta.80-7295-027-4.k16/8.;
7722 2002.Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 4.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.80-968239-4-9.D8/8.;
7723 2002.Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.80-7114-370-7.k22/1.;
7724 2002.Jung, Carl Gustav.Paracelsica : dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři.Praha:Vyšehrad.80-7021-548-8.D4/2.;
7725 2002.Kalhous, Zdeněk.Školní didaktika.Praha:Portál.80-7178-253-X.D4/2.;
7726 2002.Kašpar, Oldřich.Dějiny Karibské oblasti.:Praha : Lidové noviny.80-7106-557-9.k23/3.;
7727 2002.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.80-7295-031-2.D4/3.;
7728 2002.Keel, Othmar.Gottesstadt und Gottesgarten :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02191-9.k08-5b.;
7729 2002.Kierkegaard, Soren.Nácvik křesťanství- Suďte sami!. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-004-7.D4/5.;
7730 2002.Kirste, Reinhard.Svátky světových náboženství.Praha:Vyšehrad.80-7021-588-7.k07/1.;
7731 2002.Kissinger, Henry Alfred.Potřebuje Amerika zahraniční politiku? : cesta k diplomacii pro 21.století.Praha:BB art.80-7257-736-0.k03/7.;
7732 2002.Klaus, Schatz..Dějiny papežského primátu.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-99-2.k19/2.;
7733 2002.kolektiv autorů.Církevní procesy padesátých let : [sborník příspěvků z konference pořádané Českomoravskou generální.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-797-X.k26/4.;
7734 2002.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-408-X.k19/4.;
7735 2002.Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-406-3.k19/4.;
7736 2002.Kranemann, Benedikt.Wie das Wort Gottes feiern? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02194-3.k08-5b.;
7737 2002.Kung, Hans.Mozart : stopy transcendence.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-000-4.k08/4.;
7738 2002.Lášticová, Barbara - preklad; ; Z fran. orig. prel. Barbara Lášticová.Tisíc rokov aškenázskej kultúry.:Kalligram.80-7149-460-7.k06/5.;
7739 2002.Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.80-7192-611-6.k13/5.;
7740 2002.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-545-3.k24/3.;
7741 2002.Lee, Strobel.Kauza viera.:Porta libri.80-89067-07-7.k08/3.;
7742 2002.Leon, Sokolovský.Správa stredovekej dediny na Slovensku.:Academic Electronic Press.80-88880-24-6.k27/3.;
7743 2002.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.80-7165-317-9.K18/2.;
7744 2002.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.80-7165-317-9.k04-3a.;
7745 2002.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.80-89004-42-3.k12-1a.;
7746 2002.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.80-89004-42-3.k12-1a.;
7747 2002.Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.80-89004-42-3.k12-1a.;
7748 2002.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007 - autor.Tajemství eucharistie :.:Kostelní Vydří :.80-7192-700-7.K13/5.;
7749 2002.Macháčková, Lucia - Dojčár, Martin.Duchovná scéna na Slovensku II. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.80-968559-8-0.k26/6.;
7750 2002.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.80-7178-713-2.k06/3.;
7751 2002.Manfred Fuhrmann ; z přel. M.Váňa..Seneca a císař Nero : biografie (Var.).Jinočany:H & H.80-86022-77-3.k23/1.;
7752 2002.Marc, Stern..Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění.:Vyšehrad.80-7021-551-8.k21/3.;
7753 2002.Marián Kováčik.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.80-7114-387-1.k16-2a.;
7754 2002.Marian Veselý, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-418-7.k19/4.;
7755 2002.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky III..:Agro.80-7203-373-5.k18/3.;
7756 2002.Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.80-968632-1-5.DMC_3/b.;
7757 2002.Martin, Rees.Iba šesť čísel.:Kalligram.80-7149-507-7.k05/4.;
7758 2002.Matúš, Kučera.Stredoveké Slovensko. a.s.:Perfekt.80-8046-217-8.k27/3.;
7759 2002.Matvejevic, Predrag,1932-.Breviář Středomoří :.Praha ::Lidové noviny,.80-7106-545-5.k24/2.;
7760 2002.Michael, Walzer.Hrubý a tenký. O tolerancii.:Kalligram.80-7149-440-2.k04/4.;
7761 2002.Michaela, Moravčíková.Cirkev a ľudské práva.:Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.80-89096-00-X.k19/7.;
7762 2002.Monastero Sacro Cuore - Via Duca dÁosta,l - 10024 Moncalieri (To).I MIEI PENSIERI IN DIO.:Pistoia convento san Domenico..k04-1b.;
7763 2002.Moravčíková, Michaela.Islam v súvislostiach. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.80-89096-04-2.k21/8.;
7764 2002.Moravčíková, Michaela.Satanizmus. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.80-968559-9-9.k06/6.;
7765 2002.Moulis, Vladislav.Běsové ruské revoluce.Praha:Dokořán.80-86569-07-1.k25/4.;
7766 2002.Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.80-7021-508-9.k24/2.;
7767 2002.Münz, Teodor,.Listy filozofom. Kalligram:Bratislava.80-7149-459-3.k02/1.;
7768 2002.Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR..k07-2b.;
7769 2002.Neuner, Peter,(1941-).Glaubenswissenschaft? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02195-1.k08-5b.;
7770 2002.Nicole, Lemaîtrová, Marie.Slovník křesťanské kultury.:Garamond.80-86379-41-8.k22/2.;
7771 2002.Nieścior, Leon.Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu.:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.83-86360-88-7.k17/2.;
7772 2002.Nietzsche, Friedrich.Genealogie morálky : polemika.Praha:Aurora.80-7299-048-9.D4/5.;
7773 2002.O, DONOHUE, John.Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí,poezií a požehnáním.Praha:Portál.80-7178-629-2.k06/2.;
7774 2002.O, SULLIVAN, Noel.Fašismus.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-001-2.k03/7.;
7775 2002.Ohler, Norbert.Náboženské poutě ve středověku a novověku : Pilgerstab und Jakobsmuschel,Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit.V Praze:Vyšehrad.80-7021-510-0.k24/5.;
7776 2002.Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-370-4.k14/4.;
7777 2002.Otis.Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-542-9.k20/8.;
7778 2002.P. Agruppe ... [et al.]..Božské Srdce : teologické reflexe.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-86-2.k13/7.;
7779 2002.P. Tommaso Tarantino o.p..Il Rosario: Contemplazione del volto di Cristo.:Apostolato del rosario - Madona dell´Arco..k06-4a.;
7780 2002.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-395-X.k11/2.;
7781 2002.Patočka, Jan.Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Praha:Oikoymenh.80-7298-054-8.k02-2a.;
7782 2002.Paul, Lendvai.Tisíc let maďarského národa.:Academia.80-200-0856-X.k23/6.;
7783 2002.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-94-3.k07-3a.;
7784 2002.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-94-3.k07-3a.;
7785 2002.Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-94-3.k18/4.;
7786 2002.Pavel, Žáček.ŠtB na Slovensku za "normalizácie".:Ministerstvo spravodlivosti SR.80-968833-0-5.k10/7.;
7787 2002.Pavel, Žigo.Dozrievanie v čase.:Ludoprint.80-968838-6-0.D4/4.;
7788 2002.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-365-8.k14/1.;
7789 2002.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-365-8.k13-6a.;
7790 2002.Pernoud, Régine.Žena v době katedrál : Régine Pernoud.V Praze:Vyšehrad.80-7021-544-5.k24/2.;
7791 2002.Peter, Brock.Slovenské národné obrodenie.:Kalligram.80-7149-492-5.k26/1.;
7792 2002.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.80-88998-38-7.k14/4.;
7793 2002.Polášek., František.Východní křesťanské církve : (ortodoxní a katolické).:Matice cyrilometodějská.80-7266-127-2.k09/1.;
7794 2002.Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.80-7325-007-1.k09/3.;
7795 2002.Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.80-7325-007-1.k07-3a.;
7796 2002.Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.80-88855-38-1.k14/1.;
7797 2002.Prachár Marián.Pastoračná situácia v Bratislavsko-trnavskej diecéze.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška..k13-4a.;
7798 2002.Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-178-1.k05/1.;
7799 2002.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.80-7114-363-4.k16/8.;
7800 2002.Rahner, Karl.Základy křesťanské víry.:Trinitas.80-86036-38-3.k08/3.;
7801 2002.Rankin, David.Tertullianus a církev.Brno:CDK.80-85959-95-X.k20/5.;
7802 2002.Raphael, Cohen.Talmud v otázkach a odpovediach.:SOFA.80-89033-19-9.k06/5.;
7803 2002.Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : II. Konfigurace ve fiktivním vyprávění : konfigurace ve fiktivním vyprávění.Praha:Oikoymenh.80-7298-051-3.k02-2a.;
7804 2002.Říčan, Pavel.Psychologie náboženství.Praha:Portál.80-7178-547-4.D4/2.;
7805 2002.Ridley, Jasper Godwin.Mussolini.Praha:Themis.80-7312-007-0.k25/4.;
7806 2002.Riedel-Spangenberger, Ilona.Leitungsstrukturen der katholischen Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02198-6.k08-5b.;
7807 2002.Říha, Karel.Identita a relevance : pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky.Svitavy:Trinitas.80-86036-58-8.k02/4.;
7808 2002.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 14.:Literárne informačné centrum.80-88878-75-6.k25/3.;
7809 2002.Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 4.:Literárne informačné centrum.80-88878-72-1.k25/3.;
7810 2002.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.80-7295-032-0.k17/8.;
7811 2002.Robbers, Gerhard.Stát a církev v zemích EU.Praha:Academia.80-200-0967-1.k19/2.;
7812 2002.Robert, S. Wistrich.Hitler a holokaust.:Slovart.80-7145-682-9.k04/6.;
7813 2002.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.80-86045-95-1.k18/4.;
7814 2002.Rychlík, Jan.Rozpad Československa : česko-slovenské vztahy 1989-1992 : česko-slovenské vztahy 1989-1992.:AEP.80-88880-02-5.k26/3.;
7815 2002.Salvatore, Lupo.Dejiny mafie.:Kalligram.80-7149-443-7.K04/6.;
7816 2002.Satinský, Július.Chlapci z Dunajskej ulice.Bratislava:Albert Marenčin.80-88912-31-8.D8/7.;
7817 2002.Satinský, Július.Polstoročie s Bratislavou : z mojich denníkov.Bratislava:Albert Marenčin.80-88912-33-4.D8/7.;
7818 2002.Sen, Amartya.Etika a ekonomie.Praha:Vyšehrad.80-7021-549-6.k03/5.;
7819 2002.Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-380-1.k03/2.;
7820 2002.Shapiro, Ian; Habermas, Jürgen.Teorie demokracie dnes. Praha:Filosofia.80-7007-156-7.k02/7.;
7821 2002.Scheidler, Monika.Theologie lehren :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02197-8.k08-5b.;
7822 2002.Scheier, Steven.Varovné svědectví.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-118-3.k08-1a.;
7823 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.k20/4.;
7824 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.k14-2a.;
7825 2002.Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-623-X.k13/5.;
7826 2002.Schönborn, Christoph.Ikona Krista :.Bratislava ::Oto Németh,.80-88949-56-4.R1/5.;
7827 2002.Sirovič, František, SVD.Ľudské poznanie.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-61-9.k03-5b.;
7828 2002.Societa Biblica in Italia.Vangelo secondo Matteo.Roma - Italia:Societa Biblica Britannica end Rorestiera..k06-4a.;
7829 2002.Sokol, Jan.Filosofická antropologie : člověk jako osoba.Praha:Portál.80-7178-627-6.k04/1.;
7830 2002.Solovjov, Vladimír.Ospravedlnění dobra.Velehrad:Refugium.80-86045-96-X.k03-5a.;
7831 2002.Solovjov, Vladimír Sergejevič.Zmysel lásky.:Kalligram.80-7149-453-4.k02/1.;
7832 2002.Společnost Tomáše Akvinského.Akta Společnosti Tomáše Akvinského..Praha ::Společnost Tomáše Akvinského,.80-238-8968-0.k02/4.;
7833 2002.Stamm, Hugo.Pozor esoterika.Praha:Academia.80-200-1018-1.k06/4.;
7834 2002.Stanček, Ľubomír.Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-102-2.k10/6.;
7835 2002.Stanček, Ľubomír.Fenomén ekumenizmu.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-101-4.k10/6.;
7836 2002.Stephen, Hawking.Vesmír v orechovej škrupinke.:Slovart.80-7145-688-8.k05/4.;
7837 2002.Suaudeau, Jacques.Potrat a eutanázia. Serafín:Bratislava.80-88944-54-6.k05/2.;
7838 2002.Suaudeau, Jacques.Potrat a eutanázia. Serafín:Bratislava.80-88944-54-6.R1/5.;
7839 2002.Šlosiar, Ján.Od antropologizmu k filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.80-89018-37-8.k04/1.;
7840 2002.Špetko, Jozef.Líšky kontra ježe.:Kalligram.80-7149-437-2.k26/6.;
7841 2002.Špidlík, Tomáš kardinál.Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-84-6.k18/3.;
7842 2002.Špiesz, Anton.Ilustrované dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu.:Perfekt.80-8046-190-2.k27/3.;
7843 2002.Štefanec, Jan.Formácia Formátorov na Slovensku.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-10-8.k10/4.;
7844 2002.Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.80-86263-34-7.k04/4.;
7845 2002.Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.80-86263-34-7.K04/4.;
7846 2002.Theobald, Michael,(1948-).List Římanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-433-4 .k07/5.;
7847 2002.Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.80-88880-45-9.k26/3.;
7848 2002.Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-628-1.k09/2.;
7849 2002.Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin).Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.83-7306-068-5 (t.9);83-86668-00-8.k11-5a.;
7850 2002.Umlauf, Václav.Evropské cesty k vlastnímu Já.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-002-0.k04/5.;
7851 2002.Urbankowski, Bohdan.Svätec.. Silentium:Bratislava.80-89043-08-9.k14/7.;
7852 2002.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue.Bratislava:ÚSKD..k08-6a.;
7853 2002.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue 1. časť.Bratislava:ÚSKD..k10/1.;
7854 2002.Václav, Veber.Dějiny Rakouska.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-491-2.k23/2.;
7855 2002.Vadkerty, Katalin.Maďarská otázka v Československu 1945-1948 : trilógia o dejinách maďarskej menšiny.Bratislava :Kalligram.80-7149-495-X.k23/6.;
7856 2002.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť. Serafín:Bratislava.80-88944-57-0.k11/6.;
7857 2002.Vavrek Peter.Teológia chudobných v Evanjeliu sv. Lukáša.Košice:Univerzita Komenského, Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava..k15-6c.;
7858 2002.Vincent Múcska.Rehole a kláštory v stredoveku.:Chronos.80-89027-05-9.k26/3.;
7859 2002.Waldstein-Wartenberg, Berthold,(1925-1992).Svatá Zdislava a její doba.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ::Martin,.80-85955-24-5.k16/1.;
7860 2002.Werner, Karel.Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko.Brno:Masarykova univerzita.80-210-2978-1.k06/1.;
7861 2002.Wittgenstein, Ludwig.Modrá a Hnedá kniha : prípravné štúdie k Filozofickým skúmaniam.Bratislava :Kalligram.80-7149-439-9.k02/1.;
7862 2002.Zasępa, Tadeusz.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LÚČ.80-7114-387-1.k03/7.;
7863 2002.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.80-7192-674-4.k28/2.;
7864 2002.Zevini,Giorgio.Lectio Divina na každý den v roce 3.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-674-4.k28/2.;
7865 2002.Žemla, Martin.Jednota a mnohost. Praha:Vyšehrad.80-7021-523-2.k03/5.;
7866 2002 jeseň/zima.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue, 2. časť.Bratislava:ÚSKI..k10/1.;
7867 2002 jeseň/zima.Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.Ran - Radosť a nádej - spoločensko - duchovná revue, 2. časť.Bratislava:ÚSKI..k08-6a.;
7868 2002...Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.8388119737.k14-4a.;
7869 2002...Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.8388119737.k09/4.;
7870 2002...The ethics of Aquinas /.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.0878408886 (pbk. : alk. paper).k06-4a.;
7871 2002..Cuda, Jerzy((1940- ).).Wiary godna antropologia :.Katowice ::WT. UŚ,.8370302769.k08-3b.;
7872 2002..Klauza, Karol((1947- ).).Teologiczna hermeneutyka ikony.Lublin ::Wydaw. KUL,.8373631356.k21/3.;
7873 2002..Matyaszewski, Paweł..La philosophie de la société ou l'idée de l'unité humaine selon Joseph de Maistre.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.8322809646.k10-2a.;
7874 2002..Salij, Jacek((1942- ).).Dlaczego kocham Kościół?.Warszawa ::Biblioteka "Więzi",.8388032461.k09/3.;
7875 2002..Schönborn, Christoph((1945- ).).Bóg zesłał Syna swego :.Poznań ::"Pallottinum",.8370144470.k07-5b.;
7876 2003..Antiklerikalizmus.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-428-X.k26/3.;
7877 2003..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-450-0.k07/4.;
7878 2003..Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.80-88933-97-8.k10/4.;
7879 2003..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.80-224-0761-5.k11-6b.;
7880 2003..Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.80-224-0761-5.k11-6b.;
7881 2003..Homosexualita z katolického pohledu.:Olomouc :.80-7266-138-8.k05/2.;
7882 2003..Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-761-9.k28/2.;
7883 2003..Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.80-7192-762-2.k12/2.;
7884 2003..Moudrost mystika :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-556-X .k13/5.;
7885 2003..Nové pravidlá cestnej premávky. spol s.r.o.:NOVÁ PRÁCA.80-88929-47-4.k16-2a.;
7886 2003..Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jíbránit.:Portál.80-7178-810-4.D4/3.;
7887 2003..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.80-7165-394-2.k08-1a.;
7888 2003..Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.80-968909-3-X.k16/2.;
7889 2003..Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.80-8046-228-3.k12-1b.;
7890 2003..Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.80-89074-65-0.D4/4.;
7891 2003..Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.80-85293-05-6.D4/6.;
7892 2003..Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.80-85293-05-6.R1/1.;
7893 2003..Žartujme a tešme sa-. Don Bosco:Bratislava.80-8074-002-X.k11/5.;
7894 2003.Abélard, Pierre.Dopisy utrpení a lásky.Praha:Vyšehrad.80-7021-619-0.k11/2.;
7895 2003.Adam Miroslav O. P. .I SACRAMENTI DELL´INIZIAZIONE CRISTIANA NEI RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA I.Roma - Italia:Pont. Universitatem S. Thomae..k06-2b.;
7896 2003.Agostino Borromeo.L´INQUISIZIONE.Roma - Italia:Cittá del Vasticano Biblioteca apostolica Vaticana..k06-3b.;
7897 2003.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.80-968525-7-4.k16/8.;
7898 2003.Anthony, A. Long.Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové.:Oikoymenh.80-7298-077-7.k01/3.;
7899 2003.Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Metafyzika.:Praha :.80-86027-19-8.k01/2.;
7900 2003.Armstrongová, Karen.Islam.Bratislava:Slovart.80-7145-683-7.k04/6.;
7901 2003.Assmann, Jan.Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha:Vyšehrad.80-7021-514-3.k05/2.;
7902 2003.Aubenque, Pierre.Rozumnost podle Aristotela. Praha:OIKOYMENH.80-7298-075-0.k03/3.;
7903 2003.Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.80-7192-804-6.k11/6.;
7904 2003.Augustyn, Józef, 1950- - Účastník interview;.Oni nás stvořili.:Kostelní Vydří :.80-7192-504-7.k18/8.;
7905 2003.Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.80-88944-68-6.k20/4.;
7906 2003.Baráth, Bartolomej.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-65-1.k10/4.;
7907 2003.Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.80-7114-402-9.k26/3.;
7908 2003.Bednaříková, Jarmila.Stěhování národů.Praha:Vyšehrad.80-7021-506-2.k23/1.;
7909 2003.Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.80-7298-069-6.k04/2.;
7910 2003.Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.80-7298-069-6.k04/2.;
7911 2003.Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Ríša Ducha a ríša Cisárova. Bratislava:Kalligram.80-7149-548-4.k01-2a.;
7912 2003.Bergson, Henri.Hmota a paměť : esej o vztahu těla k duchu. Praha:Oikoymenh.80-7298-065-3.k01/5.;
7913 2003.Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.80-7255-077-2.K08/4.;
7914 2003.Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.80-7255-077-2.R1/6.;
7915 2003.Black, Jeremy.Evropa 18.století.Praha:Vyšehrad.80-7021-376-0.k24/2.;
7916 2003.Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.80-88944-82-1.k02/6.;
7917 2003.Boer, Theo de.Bůh filosofů a Bůh Pascalův. Benešov:EMAN.80-86211-23-1.k05/4.;
7918 2003.Böhme, Jakob.Cesta ke Kristu : mystické traktáty konce věků.:Vyšehrad.80-7021-547-X.k01/5.;
7919 2003.Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.:Oikoymenh.80-7298-078-5.k13/6.;
7920 2003.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.80-88933-49-8.k16/8.;
7921 2003.Burrow, J.W..Krize rozumu : Evropské myšlení 1848-1914.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-025-X.k04/4.;
7922 2003.Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.80-7178-734-5.k01-6a.;
7923 2003.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.80-88944-77-5.k15/6.;
7924 2003.Conferencia Episcopal Portuguesa.O Rosário com Joáno Paulo II.Fatima - Portugalsko:Santuário de Nossa Senhora do Rosário..k07-3b.;
7925 2003.Conte, Gian Biagio.Dějiny římské literatury.Praha:KLP.80-85917-87-4.k05/7.;
7926 2003.Cryan, Dan.Logika.Praha:Portál.80-7178-707-8.k04/7.;
7927 2003.Czech, Jan.Psychoterapie a víra : základy duchovní psychoterapie.Ostrava:Jupos.80-85832-55-0.D4/3.;
7928 2003.Čapek, Jakub.Filosofie Henri Bergsona : základní aspekty a problémy. Praha:Oikoymenh.80-7298-071-8.k01-3b.;
7929 2003.Českú verzi připr. skupina překladatelu pod patronací České dominikánské provincie.Jeremiáš Nářky Baruch - 13 svazek.Praha: KRYSTAL, OP. s.r.o...k09-6b.;
7930 2003.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.80-7192-423-7.k21/2.;
7931 2003.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.80-7192-423-7.k09-6a.;
7932 2003.Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.80-7255-078-0.k08/1.;
7933 2003.Dinzelbacher, Peter.Světice,nebo čarodějky? : osudy jiných žen ve středověku a novověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-650-6.k24/2.;
7934 2003.Dionisius, Aeropagita.O mystické teologii : s komentáři sv.Maxima Vyznavače.Praha:Dybbuk.80-903001-5-4.k17/5.;
7935 2003.Dóci Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta..k15-6c.;
7936 2003.Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.Augburg - Freiburg/Br.-Munchen:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich..k06-2a.;
7937 2003.Donald, Bernard Cozzens.Měnící se tvář kněžství : reflexe nad krizí kněžské duše.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-7-7.k20/6.;
7938 2003.Drapela, Victor J..Přehled teorií osobnosti : Freud, Jung, Adler, Horneyová, Sullivan, Fromm, Erikson, Dollard, Miller, Cattell, Lewin, Allport, R.Praha:Portál.80-7178-766-3.D4/2.;
7939 2003.Drewermann, Eugen, 1940- - autor.Co vyznáváme? :.:Brno :.80-7325-009-8.k09/1.;
7940 2003.Dülmen, Richard van.Bezectní lidé : o katech,děvkách a mlynářích.Praha:Dokořán.80-86569-43-8.D8/5.;
7941 2003.Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 2.Budmerice:Rak.80-85501-24-4.k27/3.;
7942 2003.Editor, Juraj Čorba.Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.Bratislava:Nadácia Kalligram.80-968886-1-7.k09/8.;
7943 2003.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-411-X.D4/3.;
7944 2003.Elders, Leo.Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk. Praha:Oikoymenh.80-7298-014-9.k05/4.;
7945 2003.Farenc, Thierry..Une morale du bonheur.Nouan-le-Fuzelier ::Ed. des Beatitudes,.2-8402-4191-9 (br).k14-5b.;
7946 2003.Feldmann, Christian.Friedrich Spee.Procesy s čarodějnicemi.Velehrad:Refugium.80-86715-12-4.k19/3.;
7947 2003.Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.80-7090-684-7.k26/5.;
7948 2003.Ferry, Luc.Človek-Boh alebo Zmysel života.Bratislava:AGORA.80-968686-3-2.k10/1.;
7949 2003.Fidler, Jiří.21.8.1968.Okupace Československa : bratrská agrese.Praha:Havran.80-86515-35-4.k26/1.;
7950 2003.Filipský, Jan.Dějiny Bangladéše,Bhútánu,Malediv,Nepálu,Pákistánu a Srí Lanky.Praha:Lidové noviny.80-7106-647-8.k23/3.;
7951 2003.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-412-3.k12/2.;
7952 2003.Florenskij, Pavel Aleksandrovič.Sloup a opora pravdy.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-10-8.k08/1.;
7953 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.k11/5.;
7954 2003.Frye, Northrop.Anatomie kritiky : čtyři eseje.Brno:Host.80-7294-078-3.k12-5b.;
7955 2003.Fryová, Helen P..Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha:Kalich.80-7017-925-2.k06/4.;
7956 2003.Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.80-200-1061-0.k05/1.;
7957 2003.Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.80-200-1061-0.k14-4b.;
7958 2003.Garin, Eugenio.Renesanční člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.80-7021-653-0.k24/3.;
7959 2003.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.80-7192-825-9.k28/2.;
7960 2003.Giovanna, della Croce.Alžběta od Nejsvětější Trojice : život v Boží chvále.Kostelní Vydří:KN.80-7192-493-8.k15/2.;
7961 2003.Glucksmann, André.Dostojevskij na Manhattane. Bratislava:AGORA.80-968686-5-9.k02/7.;
7962 2003.Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-730-8.k24/1.;
7963 2003.Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.80-7021-637-9.k24/3.;
7964 2003.Goldstein, Alexander.Rozlúčka s Narcisom.:Kalligram.80-7149-510-7.D8/7.;
7965 2003.Gorazd, Vopatrný..Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita : pohled na člověka a duchovní život z pravoslavn.:L. Marek.80-86263-41-X.k10/1.;
7966 2003.Grant, Michael.Židé v římském světě.Praha:BB art.80-7257-953-3.k06/5.;
7967 2003.Gregor, Martin Papucsek.Peštiansky perkelt.:Ikar.80-551-0503-0.k04-2a.;
7968 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.k18/4.;
7969 2003.Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.k18/4.;
7970 2003.Habovštiak, Anton,.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.80-85487-71-3.k16/2.;
7971 2003.Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.80-7106-547-1.k09/2.;
7972 2003.Harčar, Anton.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.8071144398 (viaz.);80-7114-439-8.K18/8.;
7973 2003.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.80-7149-529-8.k05/4.;
7974 2003.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.80-7149-529-8.k07-3a.;
7975 2003.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.80-7149-529-8.k08-2b.;
7976 2003.Heinz, Schütte.Ekumenický katechismus. II, Církev všech křesťanů.:Vyšehrad.80-7021-667-0.k10/6.;
7977 2003.Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.80-7021-725-1.k22/5.;
7978 2003.Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.80-8074-005-4.D4/4.;
7979 2003.Hoye, William J..Demokracja a chrzescijanstwo. Krakow:WAM.83-7318-072-0.k04/6.;
7980 2003.Humbert de Romans.LE DON DE CRAINTE OU L ´ABONDANCE DES EXEMPLES.Lyon:Collection d ´histoire et d árchéologie médiévales..k05-4b.;
7981 2003.Chalumeau, Jean.Přehled teorií umění : přehled filozofie a historie umění a kritiky.Praha:Portál.80-7178-663-2.k05/6.;
7982 2003.Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.80-224-0740-2.k03/8.;
7983 2003.Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.80-224-0740-2.R1/2.;
7984 2003.Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano..k05-2a.;
7985 2003.Institutum historicumordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.VIELLA ROMA - ITALIA:Instituto possono essere richieste ..k05-3a.;
7986 2003.Introvigne, Massimo.Hamás.Praha:Vyšehrad.80-7021-659-X.k21/8.;
7987 2003.Irena, Lokšová.Tvořivé vyučování.:Grada Publishing.80-247-0374-2.D4/4.;
7988 2003.Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.80-8052-170-0.k05/2.;
7989 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.k19/4.;
7990 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.k08/7.;
7991 2003.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-419-5.k19/4.;
7992 2003.Jančiar Tomáš, Ing., OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta..k15-6c.;
7993 2003.Jankovský, Jiří.Etika pro pomáhající profese.Praha:Triton.80-7254-329-6.k05/1.;
7994 2003.Jaroslav, Strnad.Dějiny Indie.:Nakladatelství Lidové noviny.80-7106-493-9.k23/3.;
7995 2003.Jaspers, Karl.Rozum a existencia. Bratislava :Kalligram.80-7149-553-0.k02/1.;
7996 2003.Jean, Delumeau.Dějiny ráje; Zahrada rozkoše.:Argo.80-7203-460-X.k25/5.;
7997 2003.Johnson, Robert A., 1921- - autor.Věčný příběh romantické lásky :.:Praha :.80-7178-722-1.D4/3.;
7998 2003.Jonathan, Luxmoore.Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy : studie o vztahu římskokatolické církve a komu.:Volvox Globator.80-7207-420-2.k26/6.;
7999 2003.Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-655-8.k11/2.;
8000 2003.Juraj, Králik.Letokruhy diplomacie.:Iura Edition.80-89047-51-3.k25/2.;
8001 2003.Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.80-88998-49-2.k11/7.;
8002 2003.Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.80-88998-49-2.k09-4b.;
8003 2003.Kameník, Milan.Burgundsko-kraj mnichů : Citeaux a Bernard z Clairvaux.Praha:Vyšehrad.80-7021-423-6.k14/5.;
8004 2003.Karl, Suso Frank.Dějiny křesťanského mnišství.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-8-5.k14/1.;
8005 2003.Karol, Rebro.Rímske právo.:Iura Edition.80-89047-53-X.k19/7.;
8006 2003.Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.80-551-0524-3.k19/3.;
8007 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.80-7266-129-9.k19/4.;
8008 2003.Kung, Hans.Katolícka cirkev : Stručné dejiny.Bratislava:Slovart.80-7145-751-5.k16-5a.;
8009 2003.Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.80-7021-582-8.k03/2.;
8010 2003.Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-432-8.k08/7.;
8011 2003.Langkammer Hugolin OFM.Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín..k11-5a.;
8012 2003.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).k20/4.;
8013 2003.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.80-7021-670-0.k08-2a.;
8014 2003.Le, Goff, Jacques.Život v znamení histórie.Bratislava :Kalligram.80-7149-552-2.k23/1.;
8015 2003.Leo, Zerhau..Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických for.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-07-8.k10/4.;
8016 2003.Lesňák, Rudolf.Spätné zrkadlá : Bibliografický súpis publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-392-6.k26/4.;
8017 2003.Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Třistakrát z židovského humoru. Praha:Portál.80-7178-776-0.k06/3.;
8018 2003.Lisa, Cremaschi (ed.).Pokora a milosrdenství : [ctnosti svatého Makaria].:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-641-8.k13/5.;
8019 2003.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-552-6.k05/4.;
8020 2003.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-552-6.k07-3a.;
8021 2003.Machovec, Milan.Ježíš pro moderního člověka.Praha:Akropolis.80-235-0015-5.k20/4.;
8022 2003.Machula, Tomáš, 1971- - autor.De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.:Praha :.80-85929-57-0.k02/4.;
8023 2003.Marek, Alois Dominik - autor.Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.:Olomouc :.80-7266-155-8.k02/6.;
8024 2003.Mária.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-462-4.k12/2.;
8025 2003.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-132-X.k13-2b.;
8026 2003.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-132-X.k13-6a.;
8027 2003.Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-132-X.k10/3.;
8028 2003.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky IV..:Argo.80-7203-479-0.k18/3.;
8029 2003.Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky V..:Argo.80-7203-459-6.k18/3.;
8030 2003.Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.80-968976-5-9.k10/3.;
8031 2003.Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.80-7021-390-6.k03/5.;
8032 2003.Mckenzie, John L..Moc v cirkvi.Prešov:VMV.80-7165-404-3.k09/3.;
8033 2003.Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.80-200-1084-X.k25/2.;
8034 2003.Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.80-200-1084-X.k12-5b.;
8035 2003.Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-780-5.k13/5.;
8036 2003.Mikuláštík, Milan,1945-.Komunikační dovednosti v praxi /.Praha ::Grada Publ.,.80-247-0650-4 :.D4/6.;
8037 2003.Mitnick, Kevin.Umění klamu.:Helion s.a..83-7361-210-6.D4/2.;
8038 2003.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.80-551-1086-7.k14/7.;
8039 2003.Muller, Gerhard Ludwig.Katholische Dogmatik :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.3451282194 (Kt.).k14-3b.;
8040 2003.Müller, Gerhard Ludwig,1947-.Katholische Dogmatik :.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.3-451-28219-4 (Brož.).k16-1a.;
8041 2003.Navrátil, Pavel.Romové v české společnosti : jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. Praha:Portál.80-7178-741-8.k01-5b.;
8042 2003.Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-756-2.k14/6.;
8043 2003.Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.80-86025-55-1.k18-2a.;
8044 2003.Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.:Praha :.80-85929-58-9.k08/1.;
8045 2003.Norbert Ohler ; z n?m. orig. přel. M.Váňa..4 OHLER, Norbert, 1935- Cestování ve středověku.Jinočany:H&H.80-86022-90-0.k24/4.;
8046 2003.Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-418-2.k11/6.;
8047 2003.Nussbaum, Martha Craven.Křehkost dobra.Praha:Oikoymenh.80-7298-089-0.k02-4b.;
8048 2003.Ondok, Josef Petr,1926-2003.Bereme smích vážně? /.Svitavy ;; Řím ::Trinitas :; Křesťanská akademie,.80-86036-81-2.R1/3.;
8049 2003.Ondok, Petr Josef.Bereme smích vážně?.Svitavy:Trinitas.80-86036-81-2.k05/1.;
8050 2003.Ondřej, Stehlík..Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní d. Praha:Vyšehrad.80-7021-587-9.k06/3.;
8051 2003.P. Ambros ... [et al.]..Fórum pastorálních teologů : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v O.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-14-0.k10/4.;
8052 2003.Padovanniová, Marcelle.Costa Nostra.Bratislava :Kalligram.80-7149-561-1.k04/6.;
8053 2003.Pápai Zsuzsanna.Zakarpatja.Mukačevo-Munkáč-Mukatscheswo:Ministerstvo Nacionalnoj Kulturnoj Spadščini..k12-2b.;
8054 2003.Patočka, Jan.Komeniologické studie : soubor textů o J.A. Komenském. III, Nepublikované texty.:Oikoymenh.80-7298-079-3.k02-2a.;
8055 2003.Pavić, Milorad.Chazarský slovník. Bratislava:Slovart.80-7145-730-2.k22/2.;
8056 2003.Perle, Besserman.Kabala a židovská mystika. Praha:Pragma.80-7205-869-X.k06/4.;
8057 2003.Peter, Cole.Filozofie náboženství. Praha:Portál.80-7178-719-1.k04/1.;
8058 2003.Petuchowski, Jakob J..Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice.Praha:Portál.80-7178-691-8.k06/2.;
8059 2003.Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-017-9.k18/2.;
8060 2003.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.80-89067-11-5.k10/3.;
8061 2003.Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.80-7165-406-X.k07/6.;
8062 2003.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.80-88998-46-8.k14/4.;
8063 2003.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.80-968626-0-X.k11/2.;
8064 2003.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.80-7178-770-1.k11/6.;
8065 2003.Praško, Ján.Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději.Praha:Portál.80-7178-809-0.D4/4.;
8066 2003.Praško, Ján.Poruchy osobnosti.Praha:Portál.80-7178-737-X.D4/2.;
8067 2003.Praško, Ján.Stop traumatickým vzpomínkám : jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.Praha:Portál.80-7178-811-2.D4/3.;
8068 2003.Prorok, Vladimír.Politologie.Dobrá Voda:A.Čeněk.80-86473-31-7.k04/4.;
8069 2003.Radcliffe, Timothy..I call you friends.New York ::Continuum,.0826451888 .k06-4b.;
8070 2003.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-424-1.k19/6.;
8071 2003.Redgate, Anna Elizabeth.Arméni.:Praha : Lidové noviny.80-7106-350-9.k15-3b.;
8072 2003.Reinsberg, Jiří.Hospodin rozjasnil svou tvář. Praha:Vyšehrad.80-7021-638-7.k18/8.;
8073 2003.Rémond, René.Náboženství a společnost v Evropě.:Praha : Lidové noviny.80-7106-496-3.k03/4.;
8074 2003.Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.80-85223-66-X.k14/6.;
8075 2003.Rheinheimer, Martin.Chudáci,žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850.V Praze:Vyšehrad.80-7021-579-8.k24/2.;
8076 2003.Richard Greisiger.Boh môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-441-7.k13/5.;
8077 2003.Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.80-7295-047-9.k13-4a.;
8078 2003.Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.80-7295-047-9.k09/3.;
8079 2003.Roháč, Jan.Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-417-5.k10/7.;
8080 2003.Rotter, Hans.Sexualita a křesťanská morálka.Praha:Vyšehrad.80-7021-669-7.k05/2.;
8081 2003.Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-79-1.k13/6.;
8082 2003.Rush, Myron D..Syndrom vyhoření.Praha:Návrat domů.80-7255-074-8.D4/2.;
8083 2003.Rychlík, Jan.Dějiny Makedonie.:Praha : Lidové noviny.80-7106-642-7.k23/2.;
8084 2003.S?ren, Kierkegaard.Má literární činnost. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-021-7.D4/5.;
8085 2003.Salij, Jacek,(1942-).Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava ::Lúč,.80-7114-389-8.k09/4.;
8086 2003.Salij, Jacek,(1942-).Sex, láska, morálka.Bratislava ::Lúč,.80-7114-410-X.k09/4.;
8087 2003.Salij, Jacek,(1942-).Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život.Bratislava ::Lúč,.80-7114-388-X.k09/4.;
8088 2003.Salij, Jacek,(1942-).Veštenie, čary, posadnutosť.Bratislava ::Lúč,.80-7114-411-8.k09/4.;
8089 2003.Scruton, Roger.Průvodce inteligentního člověka filosofií.Brno:.80-85947-91-9.k04/1.;
8090 2003.Scruton, Roger, 1944- - autor.Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře.:Praha :.80-200-1076-9.k04/4.;
8091 2003.Sesboüé, Bernard.Historia dogmatów..Kraków ::Wydawnictwo "M",.83-7221-490-5.k08/2.;
8092 2003.Sesboüé, Bernard.W?adza w Ko?ciele.Kraków:Wydawnictwo "M".8372214549;83-7221-454-9.k08/2.;
8093 2003.Shaw, Ian.Dějiny starověkého Egypta.Praha:BB art.80-7257-975-4.k06/1.;
8094 2003.Schaeffler, Richard.Filosofie náboženství. Praha:Academia.80-200-1195-1.k05/3.;
8095 2003.Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.80-7021-633-6.K06/5.;
8096 2003.Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-453-5.k09/4.;
8097 2003.Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-73-2.k17/8.;
8098 2003.Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.80-7021-591-7.k20/4.;
8099 2003.Schulze, Hagen.Stát a národ v evropských dějinách : Hagen Schulze.Praha:Lidové noviny.80-7106-393-2.k03/4.;
8100 2003.Simitis Spiros, Prof. Dr. H.c..Genetische Diagnostik vor und während der Schwangerschaft.Berlin:National Ethikrat..k13-4a.;
8101 2003.Sinclair, Keith.Dějiny Nového Zélandu.:Praha : Lidové noviny.80-7106-556-0.k23/3.;
8102 2003.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.80-7114-393-6.k14/4.;
8103 2003.Söding, Thomas.Ist der Glaube Feind der Freiheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.3-451-02196-X.k08-5b.;
8104 2003.Sochoń, Jan.Ateizm.:Wydawnictwo Universytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego.83-7072-290-3.k05/3.;
8105 2003.Solženicyn, Aleksandr Isajevič.Autobiografie 2 : Zrno mezi žernovy : zrno mezi Žernovy.Praha:Academia.80-200-1123-4.k25/5.;
8106 2003.Stott, John R.W..Kristův kříž.Bratislava :Porta libri.80-89067-10-7.k08/3.;
8107 2003.Sulpisius Severus.Život svatého Martina.Praha:Herrmann a sznové..k04-4b.;
8108 2003.Suzanna Vergouwe, Peter Šajda Nagypál Szabolcs.THE RIVER BOOK.Bialystok:BGOI WSCF - CESR..k04-2a.;
8109 2003.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-465-9.k19/4.;
8110 2003.Šourek, Petr.Skutky opata Sugera. Praha:Triáda.80-86138-34-8.k17/5.;
8111 2003.Štěpán M. Filip O. P. akta 2006 (3).Podstata eucharistické oběti podle sv. Tomáše Akvinského.Olomouc:Splečnosť Tomáše Akvinského..k06-5a.;
8112 2003.Štivar, Jiří Bonaventura.Legendy o svatém Františkovi z let 1226 - 1235.:Tomáš Ježek - ottobre 12.80-86528-24-3.k13/6.;
8113 2003.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968587-1-8.k14-3b.;
8114 2003.Taisen, Dešimaru.Zen a bojová umění : tajemství japonských samurajů.:Portál.80-7178-792-2.k06/2.;
8115 2003.Tauler, Jan.Propast k propasti volá : kázání.Praha:Krystal OP.80-85929-62-7.k06-5b.;
8116 2003.Thuan, František Xaver Nguyen van.Svědkové naděje :.Praha ::Paulínky,.80-86025-55-1.K13/1.;
8117 2003.Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.80-86036-79-0.k21/1.;
8118 2003.Tocqueville, Alexis de.Starý režim a Revoluce : Alexis de Tocqueville.Praha:Academia.80-200-0980-9.k04/4.;
8119 2003.Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.80-85929-59-7.k02/4.;
8120 2003.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.80-85929-60-0.k02/4.;
8121 2003.Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-22-7.k19/5.;
8122 2003.Uspořádal, Jan A. Dus.Novozákonní apokryfy. II, Příběhy apoštolů.:Vyšehrad.80-7021-593-3.k21/3.;
8123 2003.Verdon, Jean.Volný čas ve středověku : přebásnil Jiří Žák.Praha:Vyšehrad.80-7021-543-7.k24/2.;
8124 2003.Vladimír, Sadek..Židovská mystika. Praha:Fra.80-86603-05-9.k03/2.;
8125 2003.Vnuk, František,1926-.Príručný slovník kresťanstva.Bratislava ::Smaragd,.80-89063-13-6.k22/2.;
8126 2003.Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-23-5.k04/1.;
8127 2003.Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-23-5.R1/7.;
8128 2003.von Ivánka, Endre.Plato christianus. Praha:OIKOYMENH.80-7298-075-0.k02-5b.;
8129 2003.Weber, Hermann.Dějiny NDR.Praha:Lidové noviny.80-7106-558-7.k23/3.;
8130 2003.William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-779-1.k13/6.;
8131 2003.Wittgenstein, Ludwig.Tractatus logico-philosophicus. Kalligram:Bratislava.80-7149-600-6.k03-3a.;
8132 2003.Wojtyla, Karol.Pri základoch obnovy. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.80-224-0774-7.k08/2.;
8133 2003.Wolff, Uwe.Labyrint : cesta k vlastnímu středu.Praha:Portál.80-7178-760-4.D4/1.;
8134 2003.Wolfram Hoyer.JORDAN VON SACHSEN.Leipzig:St. Benno Buch - und Zeitschriften verlagegesellschaft mbH.3-7462-1574-9.k05-4b.;
8135 2003.Yehuda, Lahav.Zjazvený život.:L.C.A..80-88897-93-9.D8/7.;
8136 2003.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-761-9.K11-5b.;
8137 2003.Zubko, Peter.Dejiny Košického arcibiskupstva I.diel : Dejiny Košickej kapituly (1804-2001).Prešov:VMV.80-7165-383-7.k08/7.;
8138 2003.Zubko, Peter.Dejiny Košického arcibiskupstva I.diel : Dejiny Košickej kapituly (1804-2001).Prešov:VMV.80-7165-383-7.k12-1a.;
8139 2003.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.80-89138-09-8.k09/1.;
8140 2003 dotisk.František Saleský,(1567-1622).Pojednání o lásce k Bohu.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.80-7266-140-X .k17/5.;
8141 2003-.Borgman, Erik,(1957-).Edward Schillebeeckx :.New York ::Continuum,.0826461948 (v. 1).k06-4b.;
8142 2003..Dupré, Louis K.((1925- ).).Inny wymiar :.Kraków ::"Znak",.8324002804.k08/4.;
8143 2003..Verm?s, Géza((1924- ).).Jezus Żyd :.Kraków ::"Znak",.8324003142.k20/4.;
8144 2004..Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-504-3.k19/4.;
8145 2004..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-507-8.k19/4.;
8146 2004..Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.80-8081-000-1.k13/2.;
8147 2004..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-518-3.k19/4.;
8148 2004..Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-523-X.k19/4.;
8149 2004..Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-863-1.k28/2.;
8150 2004..Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-878-X.k28/2.;
8151 2004..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium,.80-86715-23-X :.k5/2.;
8152 2004..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-86715-23-X.k05/1.;
8153 2004..P. Alfred Delp SJ (1907-1945) : Zborník z medzinárodnej konferenciu ku 60. výročiu jeho popravy Brat.Trnava :Trnavská univerzita.80-8082-009-0.k16-4b.;
8154 2004..Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-447-6.k21/2.;
8155 2004..Pod osmanskou hrozbou.Bratislava :Literárne informačné centrum.80-88878-90-X.k25/3.;
8156 2004..Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-511-6.k19/4.;
8157 2004..Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.80-89007-44-9.k17/5.;
8158 2004..Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku : Zborník.Prešov:VMV.80-7165-430-2.k26/4.;
8159 2004..Was macht Menschen krank, was macht sie gesund?.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..3878686455 (kart.);3878681526.k17-4a.;
8160 2004..Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli.:Kostelní Vydří :.80-7192-900-X.k19/4.;
8161 2004..Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.8088944961 (brož.);80-88944-96-1.k05/1.;
8162 2004.Alasdair, MacIntyre.Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti.:Oikoymenh.80-7298-082-3.k04/3.;
8163 2004.Alexandre, Koyré.Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru.:Vyšehrad.80-7021-586-0.k05/4.;
8164 2004.Alighieri, Dante.O rodném jazyce. Praha:Oikoymenh.80-7298-118-8.k05/6.;
8165 2004.Allport, Gordon Willard.O povaze předsudků.Praha:Prostor.80-7260-125-3.D4/1.;
8166 2004.Anicius, Manlius Severinus Boethius.Teologické traktáty.:Krystal OP.80-85929-69-4.k17/4.;
8167 2004.Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-786-4.K13/5.;
8168 2004.Anselm, Grün.Svatý Benedikt z Nursie : učitel duchovního života.:Vyšehrad.80-7021-695-6.k14/5.;
8169 2004.Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.80-7306-152-X.k25/2.;
8170 2004.Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.80-7306-152-X.k12-5a.;
8171 2004.Arlacchi, Giuseppe.Zbohom, Cosa Nostra : Život Tommasa Buscettu.Bratislava :Kalligram.80-7149-709-6.k04/6.;
8172 2004.Aurelius, Augustinus.Křesťanská vzdělanost = De doctrina christiana.:Vyšehrad.80-7021-740-5.k17/5.;
8173 2004.Bakešová, Ivana.Dějiny Taiwanu.:Praha : Lidové noviny.80-7106-708-3.k23/3.;
8174 2004.Balík, Stanislav.Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů.Praha:Dokořán.80-86569-89-6.k04/4.;
8175 2004.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.80-7021-694-8.k13/6.;
8176 2004.Basil, z Caesareje.Devět kázání o stvoření světa : řecko-české vydání.:Oikoymenh.80-7298-102-1.k17/3.;
8177 2004.Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-468-9.k21/2.;
8178 2004.Berďajev, Nikolaj.Filosofie nerovnosti.:Kitěž.80-903383-1-3.k01-3b.;
8179 2004.Berďajev, Nikolaj .Nový středověk ; úvaha o osudu Ruska a Evropy.:Pavel Mervart.80-86818-05-5.k03/4.;
8180 2004.Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava:Kalligram.80-7149-634-0.k01-2a.;
8181 2004.Berkeley, George.Esej o nové teorii vidění.Praha:Oikoymenh.80-7298-112-9.k01/7.;
8182 2004.Bernard, z Clairvaux.O minulosti a svobodném rozhodování.:Karolinum.80-246-0702-6.k13/6.;
8183 2004.Blaha, Jan.Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie,sociologie,etiky a sociální p.Praha:Triton.80-7254-467-5.D4/4.;
8184 2004.Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-703-0.k13/6.;
8185 2004.Brown, Alison.Foucault.Bratislava:Prístrojová technika.80-88912-61-X.k02/1.;
8186 2004.Brzezinski, Zbigniew.Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Praha:Mladá fronta.80-204-1179-8.k04/6.;
8187 2004.Bugár, Béla.Žijem v takej krajine....Bratislava :Kalligram.80-7149-627-8..;
8188 2004.Buchanan, Patrick J..Smrt Západu, Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Praha:Mladá fronta.80-204-1103-8.k03/7.;
8189 2004.Burns, Lynette Sheridan.Žurnalistika : praktická příručka pro novináře.Praha:Portál.80-7178-871-6.k03/8.;
8190 2004.Bútora, Martin.Odklínanie : Texty z rokov 1967-2004.Bratislava :Kalligram.80-7149-701-0..;
8191 2004.Caban, Peter.Vybrané kapitoly z dejín liturgickej hudby pre poslucháčov konzervatórií.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-00-0.D8/1.;
8192 2004.Campbell, Joseph.Mýty západu : představy o bozích v dějinách civilizace.Hodkovičky:Pragma.80-7205-874-6.k06/1.;
8193 2004.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.80-88944-93-7.k15/6.;
8194 2004.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.80-88944-19-8.k15/6.;
8195 2004.Carsten, Peter Thiede.Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství.:Volvox Globator.80-7207-549-7.k21/2.;
8196 2004.Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.80-86715-17-5.k13/1.;
8197 2004.Contamine, Philippe.Válka ve středověku.Praha:Argo.80-7203-615-7.k25/5.;
8198 2004.Černý, Jiří.Sémiotika : Jiří Černý, Jan Holeš.Praha:Portál.80-7178-832-5.D4/2.;
8199 2004.Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.80-7165-442-6.k12-1a.;
8200 2004.Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.80-7165-442-6.k08/7.;
8201 2004.Čulen, Konštantín.Posledné posedenia.:Matica slovenská.80-7090-741-X.D8/7.;
8202 2004.Daniel, A. Helminiak.Ježíš Kristus : kým byl-je doopravdy.:Práh.80-7252-105-5.k20/4.;
8203 2004.Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-455-7, 9788071414551.k13/5.;
8204 2004.Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-443-3.k13/7.;
8205 2004.Dinzelbacher, Peter.Poslední věci člověka : nebe,peklo,očistec ve středověku.V Praze:Vyšehrad.80-7021-693-X.k24/2.;
8206 2004.Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia : Svedectvá o brutalite komunistického režimu.Prešov:VMV.80-7165-447-7.k10/7.;
8207 2004.Doc. Michal Altrichter, Th.D..Mají jezuité vlasstní morálku?.Olomouc:Centrum Aletti,..k04-3a.;
8208 2004.Domenico, Del Rio.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-471-3.K14/7.;
8209 2004.Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.AUGSBURG:..k06-2a.;
8210 2004.Drška, Václav.Dějiny středověké Evropy.Praha:Aleš Skřivan.80-86493-11-3.k23/1.;
8211 2004.Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 3.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.80-85501-28-7.k27/3.;
8212 2004.Eck, Werner.Augustus a jeho doba.V Praze:Vyšehrad.80-7021-688-3.k23/1.;
8213 2004.Eco, Umberto.Meno Ruže.Bratislava:Petit Press.80-85585-09-X.k15-1a.;
8214 2004.Eco, Umberto.Meze interpretace.Praha:Karolinum.80-246-0740-9.k02/7.;
8215 2004.Eco, Umberto.Päť úvah o morálke. Bratislava :Kalligram.80-7149-629-4.k05/2.;
8216 2004.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-451-4.k20/5.;
8217 2004.Entrich Manfred.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk..k16-2a.;
8218 2004.Esterházy, Péter.Harmonia caelestis.Bratislava :Kalligram.80-7149-717-7.D8/6.;
8219 2004.Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.80-86862-03-8.k06-6a.;
8220 2004.Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.80-86862-03-8.k18/3.;
8221 2004.Fédorovski, Vladimir.Kremeľské tajomstvá.Bratislava:Slovart.80-7145-955-0.k23/5.;
8222 2004.Felix, Jozef.Francis Villon bohém, básnik, baladik.Bratislava :Petrus.80-88939-71-2.D8/7.;
8223 2004.Fermine, Maxence.Konfuciova moudrost.Praha:Portál.80-7178-841-4.k06/3.;
8224 2004.Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-27-2.k13/7.;
8225 2004.Fiala, Petr.Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťans.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-052-7.k06/3.;
8226 2004.Figes, Orlando,(1959-).Natašin tanec :.Plzeň ::Ševčík,.80-7306-162-7 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.);80-7291-122-8 (Jiří Ševčík : váz.).k25/2.;
8227 2004.Fletcher, R. A. (Richard A.).Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci.Praha:Mladá fronta.80-204-1145-3.k21/8.;
8228 2004.Floss, Pavel.Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha:Vyšehrad.80-7021-662-X.k01-2b.;
8229 2004.Fr. Carolo Alphonso Azpiroz Costa.ACTA CAPITULI GSENERALIS DIFFINITORUM ORDINIS PRAEDICASTORUM.Roma:Ex curia generalitia ad s. Sabina..k05-2a.;
8230 2004.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.80-7114-469-X.D4/3.;
8231 2004.Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.80-8074-016-X.D4/1.;
8232 2004.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.80-7203-452-9.k12-5a.;
8233 2004.Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.80-7203-452-9.k03/7.;
8234 2004.Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.80-7021-531-3.k03/4.;
8235 2004.Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.80-88827-30-2.k17/2.;
8236 2004.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.80-7114-491-6.k26/3.;
8237 2004.Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-473-X.k08/7.;
8238 2004.Gauchet, Marcel.Odkouzlení světa.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-037-3.k06/2.;
8239 2004.Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-790-2.k28/2.;
8240 2004.Gnilka, Joachim.Pierwsi chrześcijanie.:Wydawnictwo M.83-7221-941-9.k09/3.;
8241 2004.Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.80-89138-20-9.k08/2.;
8242 2004.Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.80-88944-83-X.k18/4.;
8243 2004.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.80-8081-006-0.k17/5.;
8244 2004.Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.80-7165-472-8.k09/2.;
8245 2004.Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.80-7165-473-6.k09/2.;
8246 2004.Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.80-7165-471-X.k09/2.;
8247 2004.Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.80-7165-474-4.k14-3a.;
8248 2004.Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.80-7165-474-4.k09/2.;
8249 2004.Grun, Anselm.Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy.Prešov:VMV.80-7165-475-2.k09/2.;
8250 2004.Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.80-7165-476-0.k09/2.;
8251 2004.Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.80-7165-477-9.k14-3a.;
8252 2004.Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.80-8081-007-9.k18/1.;
8253 2004.Guardini, Romano.Myslet jeho myšlenkami : Výbor z díla (1916-1921.Kostelní Vydří:KN.80-7192-640-X.k16/8.;
8254 2004.Hahn, Stephen.Derrida : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.80-88912-60-1.k02/1.;
8255 2004.Halík, Tomáš.Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství.:Lidové noviny.80-7106-692-3.k09/2.;
8256 2004.Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.80-7114-493-2.k26/3.;
8257 2004.Harris, Joshua.Ani ň : jak chránit své srdce před smyslností.:Samuel.80-86849-02-3.k17/8.;
8258 2004.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní