logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1992.Malý Vincent.Liturgia č.1/1992.:KBS..f26.;
2 1994.Malý Vincent.Liturgia č.3/1994.:..f26.;
3 1999.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 80, č. 1-10, 1999.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f25.;
4 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.80-88933-38-2.f22.;
5 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-298-2.f22.;
6 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-240-0.f22.;
7 1999.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.80-88933-39-0.f22.;
8 1999.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-279-6.f22.;
9 1999.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-310-5.f22.;
10 1999.Pavol, Jan.Otcovi mladých.:Don Bosco.80-88933-32-3.f22.;
11 1999.Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.80-88933-36-6.f22.;
12 2000.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 81, č. 1-10, 2000.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f25.;
13 2000.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-146-3.f22.;
14 2000.Malý Vincent.Liturgia č.1/2000.:..f26.;
15 2000.Malý Vincent.Liturgia č.2/2000.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
16 2000.Malý Vincent.Liturgiač.3/2000.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
17 2001..Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-342-3.f22.;
18 2001.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 82, č. 1-10, 2001.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
19 2002.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 83, č. 1-10, 2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
20 2002.Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-403-9.f22.;
21 2002.Vrablec Štefan.Liturgia č.3/2002.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
22 2003.Dian Daniel.Duchovný pastier.:..f25.;
23 2003.Dian, Daniel.Duchovný pastier č.4/2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
24 2003.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 84, č. 1-10, 2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
25 2004..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-507-8.f22.;
26 2004.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 85, č. 1-10, 2004.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
27 2004.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-522-1.f22.;
28 2005.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 86, č. 1-10, 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
29 2005.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-565-5.f2.;
30 2005.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-543-4.f22.;
31 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.f22.;
32 2006.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 1/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
33 2006.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
34 2006.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 4/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
35 2006.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 5/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
36 2006.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-601-5.f22.;
37 2006.Prikryl Ľubomír.Stručné dejiny farnosti Žilina.:RKU Farnosti Žilina -mesto..f22.;
38 2006.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2006.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
39 2007.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
40 2007.Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 6/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
41 2007.Dian, Daniel.Duchovný pastier č.1/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
42 2007.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 88, č. 1-10, 2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
43 2008.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 89, č. 1-10, 2008.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
44 2008.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-678-7.F22.;
45 2008.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2008.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
46 2008.Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2008.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
47 2009.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 90, č. 1-10, 2009.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
48 2009.Stolárik Stanislav.Liturgia č. 3/2009.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
49 2009.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2009.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
50 2009.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2009.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
51 2009.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2009.:..f26.;
52 2010.Spoločenstvo kostola svätého Štefana - kráľa.Kostol svätého Štefana -kráľa v Žiline.:..f22.;
53 2010.Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2010.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
54 2010.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2010.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
55 2010.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2010.:..f26.;
56 2010.Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2010.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
57 2011.Bednáriková, Janka,(1969-).Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby.Ružomberok:Verbum.9788080847562 (brož.);978-80-8084-756-2.f26.;
58 2011.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Porta fidei.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-889-7.f22.;
59 2011.Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-870-5.f22.;
60 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.f26.;
61 2011.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 92, č. 1-10, 2011.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
62 2011.nie je uvedená.Liturgia č..1/2011.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
63 2011.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2011.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
64 2011.Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2011.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
65 2011.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2011.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
66 2012..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.f22.;
67 2012..Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.f22.;
68 2012.Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-896-5.f22.;
69 2012.Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 93, č. 1-10, 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..f26.;
70 2012.Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.978-80-7162-900-9.f22.;
71 2012.Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.f22.;
72 2012.Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2012.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
73 2012.Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2012.:SSV Trnava..f26.;
74 2012.Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-903-0.f22.;
75 2013..Ad caeli reginam.:SSV Trnava.978-80-7162-973-3.f22.;
76 2013..Sekulárne inštitúty.:SSV Trnava .978-80-8161-026-4.f26.;
77 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986.f26.;
78 2013.KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.978-80-7162-997-9.f22.;
79 2013.KBS.Posolstvo sv. Otca Benedikta XVI .k Svetovému dńu pokoja 2013.:SSV Trnava .978-80-7162-964-1.f22.;
80 2013.Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2013.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
81 2013.Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2013.:SSV Trnava pre KBS..f26.;
82 2013.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.978-80-8161-033-2.f26.;
83 2013.Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.978-80-7162-974-0.f22.;
84 2013.Václavová,Hric,Gira.Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.:.978-80-89487-44-8.f26.;
85 2014..Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.978-80-8161-039-4.f22.;