logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.A27.;
2 ... premieňa život..Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42.;
3 ...aby sme boli jedno.Doyle, Fletcher.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.C33.;
4 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.U7.;
5 [O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha).Meliton, sardský biskup, zemř. 190. 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.A11.;
6 [O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha).Meliton, sardský biskup, zemř. 190. 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.D24.;
7 \"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Simma, Maria,1915-2004.Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30.;
8 \"Paradox\" a \"tajomstvo\".Grilli, Massimo,1948-.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40.;
9 1. svetová vojna. .Westwell, Ian.Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-16-3.R6.;
10 10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského..:.2002..B27.;
11 15 Dní s Františkem z Assisi.Matura, Thaddée.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.D43.;
12 15 dní s Thomasom Mertonem.Gozier, André.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.D43.;
13 2. svetová vojna. .Sommerville, Donald.Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-17-0.R6.;
14 2.Vatikánsky koncil.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A27.;
15 2.Vatikánsky snem.Druhý vatikánsky koncil.Rim:KA.1966..A34.;
16 2.Vatikánsky snem.Druhý vatikánsky koncil.Rim:KA.1983..A34.;
17 2000 let křesťanství.Stemberger, Gunter.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-388-5.R3.;
18 300 rokov uršulínok v Košiciach.. SLOVO:Košice.1998.80-85291-54-1.B28.;
19 365 myšlienok sv. Františka Saleského.František Saleský. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.B43.;
20 4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.Ferko, Jerguš.:Kon-Press.1991..A20.;
21 40 rokov misionárom v Indii.Slivka, Michal.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.D42.;
22 40 rokov misionárom v Indii.Slivka, Michal.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.A40.;
23 5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Jiří Kovařík ; L.Křížek..Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.C16.;
24 5 x Krížová cesta.Porubčan, Jozef.:.1979?..B28.;
25 5000 let písma.Kéki, Béla.:Mladá fronta.1975..D37.;
26 50x Ježíš.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.A46.;
27 760 rokov Mariánskej hory v Levoči.Dlugoš, František.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.A34.;
28 80 rokov teologického štúdia v Bratislave..V Bratislave:Post Scriptum.2016.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11.;
29 A ako počujú bez kazateľa?.Jarab, Jarab.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.80-7142-082-4.B25.;
30 A až potom hovorme o láske.Branduardi, Carolina.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.C33.;
31 A buh videl,že je to dobré.Carretto, Carlo.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.A25.;
32 A kamene rastú.Sitarčik, Marian. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.D15.;
33 A kdo vás zabije.Hoffmann, Bedřich. Přerov:Spoločenské podniky.1946..A12.;
34 A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.Žáček, Jan.:.1995.80-901614-6-4.a42.;
35 A peklo predsa jestvuje....Msgre de Ségur.:.1995.80-85291-19-3.B23.;
36 A peklo predsa jestvuje....Msgre de Ségur.:.1995.80-85291-19-3.B38.;
37 A Pentatonic Landscape.Šajda, Peter Česlav OP. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.2002.963-204-444-4.D37.;
38 A practical grammar for classical Hebrew..Weingreen, J..Oxford,:Clarendon Press,.1959...B37.;
39 A prečo ja?..Nowak, Clementis Maria.Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.A38.;
40 A psal prstem do písku :.Moore, Thomas, 1940-.:Praha :.2010.978-80-7367-752-7.D34.;
41 A riekol Majster.Konfucius.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.D11.;
42 A zasa preskakujem kaluže.Marshall, Alan.:Mladé letá.1990.80-06-00234-7.D25.;
43 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.R1.;
44 Abeceda národů.Wolf, Josef.Praha:Horizont.1984..A33.;
45 Abeceda šťastného manželstva.Christa, Meves.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.C1y.;
46 Abigail.Bunn, Davis.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50.;
47 Acta capituli generalis Bogota 2007.Rehoľa kazateľov. Rím:Generálna Kúria OP.2007..D37.;
48 Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.Maliniak, Pavol.:.2013..A30.;
49 Ad completorium.. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
50 Adamovo mlčení.Cummins, Norbert. Praha:Návrat domú.1998.80-85495-77-5.C15.;
51 Adventné a vianočné zamyslenia .Judák, Viliam.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.A38.;
52 Adventné a vianočné zamyslenia .Judák, Viliam.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.C3x.;
53 Advokát zo zadného sedadla.Connelly, Michael.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-137-9.D45.;
54 Aeneis.Vergilius.Praha:Svoboda.1970..D38.;
55 Aforistické iskrenie. .Strauss, Pavol.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-803-0.D44.;
56 Aforizmy.Brezina, Ján, (1917-1997 ).Košice:.1988..C10.;
57 Africký sen P. Juraja Poljaka.Poljak, Štefan.Nitra:SBS.2004.80-85223-68-6.A50.;
58 Agónia a extáza.Irving, Stone.:Slovenský spisovateľ.1963..C26.;
59 Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky).Gobbi, Stefano. Milano:Movimento Sacerdotale Mariano.1995..D36.;
60 Aj ty hľadáš šťastie.Vrablec Jozef.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..C36.;
61 Aj hluchým dáva sluch a nemým reč.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.U9.;
62 Aj ja budem svedkom.Bohuslav.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B25.;
63 Aj také má dnešný svet.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C33.;
64 Aj také sú Božie cesty..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-084-5.C2X.;
65 Aj ty máš pochybnosti?. .Liesenfeld, Stefan.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-749-7.C3x.;
66 Aj vy chcete odisľ?.Santucci Luigi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.a48.;
67 Ak ma opustíš.Zdeněk, Pluhař.:Smena.1962..C31.;
68 Akatist.Šubjaková, E..Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.B20.;
69 Akatist k Bohorodičke.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B11.;
70 Akatist k Bohorodičke.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B41.;
71 Akatist k Presvätej Bohorodičke.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.B01.;
72 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi..Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40.;
73 Aké je moje povolanie?. .Lukačik, Metod.Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-47-6.D48.;
74 Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;
75 Ako čerstvý chlieb.Srholec, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-201-6.A38.;
76 Ako ďaleko je do Šanghaja.Tomáš, Tomašových.:BELIMEX.1996.80-85327-18-X.C35.;
77 Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Rollin, Bertrand.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30.;
78 Ako František.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
79 Ako František.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C33.;
80 Ako funguje svet.Feldeková, Anna.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2.R4.;
81 Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.A45.;
82 Ako jeden z nás..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.D25.;
83 Ako klaun v Rí­me. .Nouwen, Henri.Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.C24.;
84 Ako meditovať nad Svätým písmom.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742683 (brož.); 978-80-8074-268-3.A45.;
85 Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Lochhaas, Philip.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.B07.;
86 Ako odpovedať na satanizmus.Frederickson, Bruce.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1988.80-7140-031-9.B03.;
87 Ako plnšie kresťansky žiť?.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.D36.;
88 Ako prežívať svätú omšu?.Luscoň, Jozef,1959-.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45.;
89 Ako prijať utrpenie?.Husár, Marián,1973-.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742577 (brož.); 978-80-8074-257-7.A45.;
90 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.B33.;
91 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A35.;
92 Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B39.;
93 Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B05.;
94 Ako sa zbaviť starostí a začať žiť.Carnegie, Dale. Praha:Dale Carnegie.1995..A32.;
95 Ako víťaziť nad Satanom .Vicenová, Mária.:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.B41.;
96 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C1y.;
97 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C15.;
98 Ako vyriešiť stresové situácie.Kresťanské informačné stredisko, Bratislava. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko.1995?..B33.;
99 Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.Wojcik, Alžbeta.:.1987..B08.;
100 Aladinuv faktor.Canfield, Jack.Praha:Pragma.1996.80-7205-354-X.A21.;
101 Albert Schweitzer.Balcar Josef. Praha:Kalich.1948..B30.;
102 Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Hamant, Yves.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.A37.;
103 Alexandr Sergejevič Puškin.Novikov, Ivan Aleksejevič.:Mladá fronta.1952..a48.;
104 Alfred Fuchs.Malý, Radomír.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.B06.;
105 Almanach Labyrint 2009 :..V Praze ::Labyrint.2009.978-80-87260-00-5 .D36.;
106 Alois Gonzaga.Kratochvíl, Alois.Olomouc:MCM.1998..B16.;
107 Alojz Stepinac - Boží sluha.Batelja Juraj.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.D42.;
108 Alternatívna medicína vo svetle Biblie.Erdélyiová, Judith. Bratislava:MSEJK.2000.80-88891-23-X.B04.;
109 Altes Testament.Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-01551-X.A36.;
110 Alžbeta Bátoriová.Peter, Kováčik.:Perfekt.2002.80-8046-220-8.A40.;
111 Americké poznámky.Dickens, Charles.Praha:Čs. spisovatel.1952..D38.;
112 Anabaza.Perse, Saint.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
113 Analýza a metafyzika.Strawson, Frederik Peter.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2001.80-7149-415-1.A34.;
114 Andrej Hlinka.Bartlová, Alena.:Obzor.1991.80-215-0204-5.D42.;
115 Andrej Hlinka.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.C13.;
116 Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bielik, František.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.C33.;
117 Andrej Radlinský.Hlaváč Albert. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.A33.;
118 Anekdoty o slávnych.Brezina, Jan.:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..C36.;
119 Anglicko-slovenský slovník.Drábik, Eduard. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-7-7.B32.;
120 Angličtina do vrecka.Ruppeldtová, Jean.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..C1X.;
121 Angličtina pre samoukov.Kollmannová, Ludmila. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1997.80-89063-02-0.D33.;
122 Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Kindja, Vasil.Trnava:.2008..A41.;
123 Anjeli pre život 2..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.C13.;
124 Anjeli pre život..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.A32.;
125 Anjeli v našich predstavách.Gavendová, Oľga.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45.;
126 Anjelik Gabriel.Ulrich, Heinemann.:Alfa konti.1999.80-88739-47-0.B18.;
127 Anjelom svojim prikážem o tebe.Lauček, Anton. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.C14.;
128 Anna Kareninová I..Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Bratislava:Tatran.1969..C25.;
129 Anna Kareninová II..Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Bratislava:Tatran.1969..C25.;
130 Áno a nie.Krajňák, Ján.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.A37.;
131 Áno, otče.Gräf, Richard.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.B22.;
132 Áno, Otče.Gräf, Richard.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.C2X.;
133 Anonymní alkoholici.Združenie pre služby AA na Slovensku.:.2000.893007-05-7 ??.D47.;
134 Ante faciem Domini..Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.2014.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40.;
135 Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.Carlos, G. Vallés..:Cesta.2002.80-7295-033-9.D32.;
136 Antické umenie.Strong, Donald.Bratislava:Pallas.1970..C20.;
137 Antické umenie.Strong, Donald Emrys. Praha:PALLAS.1965..D12.;
138 Antický Rím.Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Bratislava:Tatran.1975..D16.;
139 Antikoncepce..:Hnutí Pro život ČR.2000??..B36.;
140 Antológia.Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.D22.;
141 Anton Bernolák.Horváth, Pavel.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.C11.;
142 Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.A27.;
143 Antropologie a problémy moderního světa.Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2098-5.D47.;
144 APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Pavlík, Jiří.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.A45.;
145 APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Pavlík, Jiří.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A11.;
146 APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Pavlík, Jiří.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A45.;
147 Apofthegmata I.Pavlík, Jiří.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.C3x.;
148 Apokalypsa.Giesen, Heinz.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3.A43.;
149 Apokalypsa.O'Brien, Michael D.. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D15.;
150 Apokalypsa.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.C16.;
151 Apokalypsa v islámu.Filiu, Jean-Pierre,.Praha:Volvox Globator.2011.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35.;
152 Apologetika.Andrej Kliman .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..B31.;
153 Apoštol.Asch, Sholem.Bratislava:Svojeť.1949..A25.;
154 Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.D48.;
155 Apoštol Ježíše Krista.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.:.2009.978-80-7195-384-5.C12.;
156 Apoštol Národov.Baumann, Émile. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..c12.;
157 Apoštol národov dvadsiateho storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.D15.;
158 Apoštol Pavol v službe evanjelia.Heriban, Jozef.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.A21.;
159 Apoštol Peter.Chevrot, G..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D38.;
160 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.D45.;
161 Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..U2.;
162 Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007..Labo, Šebastián, SJ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.C17.;
163 Apoštolské vyznanie viery.Sočufka, František.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.D48.;
164 Apoštolský list Dies Domini.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.U5.;
165 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.U5.;
166 Apoštolský list Spolupatronky Europy.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.U5.;
167 Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.Pavol VI.:.1969..B23.;
168 Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.Pavol VI.:.1969..U2.;
169 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.U5.;
170 Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej ....Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.U5.;
171 Apoštolský poutník.Hobizal, František.:Viener.1992.80-900806-1-8.A41.;
172 Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..U5.;
173 Aquinas' Summa.Gratsch, Edward. New York:Alba House.1985.0-8189-0485-2.C16.;
174 Arabský svet iná planéta?.Khidayer, Emíre,1971-.Bratislava:Marenčin PT.2012.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1y.;
175 Arcibiskup sväteho života.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A24.;
176 Arcibiskupov zápas. .Haľko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.D47.;
177 Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011..:.2012..B36.;
178 Argumentácia v bioetike.Hrkút, Ján.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1.C24.;
179 Archandél Michael- Dynamický obhájce života.Altrichter, Michal. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.2009.978-80-7412-033-6.D24.;
180 Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Brentjes, Burchard.Praha:Vyšehrad.1976..C11.;
181 Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Lhoťan, Lukáš,1980-.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.C2X.;
182 Arnold Jansen.Bindáč, Ernest, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..A24.;
183 ARNOLD JANSSEN.Drenkelfort, Henrich.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A36.;
184 Arystoteles Metafizyka Tom I.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.D25.;
185 Askéza.Cencini, Amedeo.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.B19.;
186 Aspekty mariánskej úcty.Šuráb, Marián,,1958-.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.2011.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45.;
187 Assise.Cianchetta, Romeo.Narni:Plurigraf.1989..D21.;
188 Assisi.Cianchetta, Romeo.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.D13.;
189 Ať múzy promluví :.Řoutil, Michal.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-027-7.A14.;
190 Ať se ti život povede!.Gilbert, Guy,(1935-).Praha:Portál.2012.80-262-0157-4.c1x.;
191 Athletae Christi :.Kitzler, Petr,(1979-).Praha ::Filosofia,.2012.978-80-7007-380-3.A20.;
192 Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Poláčik, Štefan.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2005.80-88696-39-9.D12.;
193 Atlét na Petrovom stolci.Pauliny, Andrej.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.B25.;
194 Augustin -Život a pusobení.Kranz, Gisbert.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.A24.;
195 Autobiografia.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.C1y.;
196 Autobiografie.Chesterton, Gilbert Keith. Brno:Proglas.1997.80-902146-2-2.C13.;
197 Autobiografie I. část.Baková, Kateřina. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
198 Autobiografie II. část.Baková, Kateřina. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
199 Autobiografie III. část.Baková, Kateřina. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
200 Ave crux.Haľko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.C23.;
201 Ave Maria.Luciani, Albino,1912-1978. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.A20.;
202 Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.Sestavila, Marie Svatošová..:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.C1x.;
203 babbit arrowsmith.Lewis, Sinclair.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
204 Barabáš.Lagerkvist, Pär.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
205 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A22.;
206 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A10.;
207 Bardejov - Kostol sv. Egídia.Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel. Bardejov:Sajancy.1998.80-968069-0-4.D22.;
208 Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom.McKeever, Martin. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-20-4.D26.;
209 Basil Veliký a jeho doba.Novotný, Jiří.:.1999.80-86045-39-0.A42.;
210 Básně.Březina.Praha:Čs. spisovatel.1958..D37.;
211 Básne z väzenia.Záborský, Ladislav.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.B15.;
212 Básnické dielo.Botto.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-915-3.A16.;
213 Bázeň a chvenie.Kierkegaard, Soren.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2.C12.;
214 Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Merhautová, Anežka.Praha:Academia.1966..b13.;
215 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.B09.;
216 Begegnung mit der Heiligen aus Siena.Schneider, Roswitha. Regensburg:DHK.1979..C13.;
217 Ben Hur.Wallace, Lewis.:Tatran.1969..C25.;
218 Benedikt XI. Portrét zblíska.Seewald, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.A35.;
219 Benedikt z Nursie.Nigg, Walter.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A41.;
220 Benediktova Európa v kríze kultúr.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.A47.;
221 Beránek Boží :.Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-094-7 .D48.;
222 Bergoliuv seznam.Scavo Nello.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.C1x.;
223 Bernardín Siensky.Bargellini, Piero.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.a48.;
224 Bernhard Häring a my.Bernhard, Häring.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-304-7.B36.;
225 Bez zbrane. Sväzok 1..Kossak-Szczucka, Zofia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..C34.;
226 Bhagavadgíta.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami. Praha:BBT.1991.80-900098-1-6.A15.;
227 Bialo-czarne zapiski.Zieba, Maciej. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-58-6.D33.;
228 Bibl. metitations for advent the christmas season.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2318-5.A36.;
229 Bibl. metitations for lent.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1978.0-8091-2089-5.A36.;
230 Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2644-3.A36.;
231 Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2645-1.A36.;
232 Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2648-6.A36.;
233 Bibl. metitations for the easter season.Stuhlmueller, Carroll CP.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2283-9.A36.;
234 Bible.Česká biblická společnost.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.R1.;
235 Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Tresmontant, Claude.Praha:Vyšehrad.1970..A37.;
236 Bible a historická metoda.Petráček, Tomáš.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.A20.;
237 Bible a morálka.Pápežská biblická komisia.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-367-8.U10.;
238 BIBLE její postavy a děje.Špale, Antonín.:CYRILO-METHODĚJSKÁ knihtiskárna.1940..A11.;
239 BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Svetová biblická spoločnosť.Praha:Biblická společnost.1921..C17.;
240 Biblia.Doré, Gustave.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.D14.;
241 Biblia.Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3.R1.;
242 BIBLIA.Slovenská evanjelická cirkev a.v..Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.A11.;
243 BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Brown, Raymond.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.A20.;
244 BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.Spoločenstvo Živá rieka.:.1998.0-7363-0463-0.A34.;
245 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.D34.;
246 Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.U10.;
247 Biblia Hebraica.Kittel, Rudolf.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1966..D11.;
248 Biblia Hebraica Stuttgartensia.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9.R1.;
249 Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon.Erdélyi, Alexander K.. Bratislava:MBS-Slovensko.2004.80-7131-039-5.D11.;
250 Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Pavol, Prikryl.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.D14.;
251 Biblia Sacra VULGATA.Gryson, Roger.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.R1.;
252 Biblia Sacra VULGATA.Gryson, Roger.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.A11.;
253 Biblia Sacra Vulgatae editionis.Loch, Valentinus.:.1883..latin.;
254 Biblia v obrazkoch pre malé deti.Taylor, Kenneth N.. Chicago:Moody Press.1985?..D31.;
255 Biblica - biblický atlas.Beitzel, Barry J.. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.R3.;
256 Biblická konkordancia.Potúček, Juraj. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D25.;
257 Biblická konkordancia.Potúček, Juraj. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D47.;
258 Biblická panoráma.Eade, Alfred Thompson. Bratislava:MSEJK.2003.80-88891-47-7.B17.;
259 Biblická teologie Christologie.Schierse, Franz Jozeph.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A26.;
260 Biblické dejiny.Zaťko, Matej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv.;
261 Biblické obrazy o vykoupení.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.A24.;
262 Biblické postavy.Ravasi, Gianfranco,.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.C24.;
263 Biblické ženy..[S.l.:s.n..1970..A38.;
264 Biblické ženy..B.m.:b.v..1988..D36.;
265 Biblický atlas pre študentov.Dowel, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.B04.;
266 Biblický pravek.Tomič, Celestin.Bratislava:LUC.1992..D35.;
267 Biblický pravek.Tomič, Celestin.Bratislava:LUC.1992..A24.;
268 Biblický slovník.Allmen, Jean.Praha:Kalich.1987..C11.;
269 Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.Verner, František.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..D25.;
270 Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lohner, Tobias,1619-1697.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.M DCCC LXXIV [= 1874]..VZ.;
271 Bídnici I..Hugo, Victor.Praha:ODEON.1984..A12.;
272 Bídnici II..Hugo, Victor.Praha:ODEON.1984..A12.;
273 Biela kniha I. diel.Ďurčanský, Ferdinand.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991..D36.;
274 Biela kniha III. diel.Ďurčanský, Ferdinand.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.D36.;
275 Biela kniha IV. diel.Ďurčanský, Ferdinand.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-2-6.D36.;
276 Biely náčelník.Reid, Thomas Mayne.Bratislava:Mladé leta.1979..C26.;
277 Bíle orchideje.Undsetová, Ingrid.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
278 Biliard o pol desiatej.Heinrich Boll. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C32.;
279 Billy Budd.Herman, Melville.Praha:Vyšehrad.1978..Vys.;
280 Bioetika pre všetkých. .Lucas, Ramón Lucas.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-854-5.D31.;
281 Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Charouz, Jindřich Zdeněk.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..A41.;
282 Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Dangl, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-310-7.R5.;
283 Bitky a bojiská v našich dejinách II..Dangl, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-374-8.R5.;
284 Biznis ako poslanie.Novak, Michael. s.r.o.:Bratislava.1998.80-88743-21-4.D35.;
285 Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra.Bessiéres, Albert. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.D36.;
286 Blahoslavená Sára Salkaházi.Spoločnosť sociálnych sestier.:.2006?..B41.;
287 Blahoslavená Zdislava.Kalista, Zdenek. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..C35.;
288 Blahoslavená Zdislava.Kalista, Zdenek. Olomouc:Krystal.1941..OP.;
289 Blahoslavená Zdislava.Kalista, Zdenek. Olomouc:Krystal.1941..A47.;
290 Blahoslavení čistí.Buccellato, Giuseppe. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.A50.;
291 Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.Tatsuya, Shimura.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-167-1.B14.;
292 Blahoslavenstvá.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-545-9.B04.;
293 Blahoslavenství jako lék.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.C30.;
294 Blahoslavený Jan Sarkander.Piťha, Petr.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.B15.;
295 Blahoslavený Jan Sarkander.Zlámal, Bohumil.Rim:KA.1969..A47.;
296 Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.A22.;
297 Blahoslavený Vasil Hopko.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.B17.;
298 Bláznivá láska. .Chan, Francis.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.D34.;
299 Blčiaci oheň.HÜNERMANN, Wilhelm. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..C12.;
300 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš,Rajmund.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.A26.;
301 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš,Rajmund.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.C30.;
302 Blízki Bohu i ľuďom.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.C32.;
303 Blízki Bohu i ľuďom.Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.C32.;
304 Blízki Bohu i ľudom 4.Ondruš, Rajmund, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.A40.;
305 Blízki Bohu i ľuďom 4..Rajmund Ondruš.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.A16.;
306 Blízki k Bohu i ľudom 5.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.A16.;
307 Bludné hviezdy.Šolem, Alejchem.:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
308 Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Machniak, Jan(1957- )..Kraków ::\"M\",.1999..8372211728.A25.;
309 Boh a jeho stvorenie, 2a.Schmaus, M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.A31.;
310 Boh alebo nič.Sarah, Robert,1945-.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13.;
311 Boh chce s nami tancovať.Dupont OCart, Jacques.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3x.;
312 Boh je naša spása..Gajdoš, Tomáš, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.A33.;
313 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.D41.;
314 Boh po Darwinovi.Haught, John.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.C24.;
315 Boh sa prihovára k duši.Klotzová, Justína. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..B35.;
316 Boh v ofsajde.Szabó, Miloslav.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-683-9.C12.;
317 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A22.;
318 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.D41.;
319 Boh vo filozofickom myslení. .Correth, Emerich.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.C24.;
320 Boh za dverami manželskej spálne.Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31.;
321 Boh-Trojica-Stvorenie.Frankovský, Alojz.Spišské Podhradie:KS.1999..B12.;
322 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.A38.;
323 Boh, svet a my.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.A26.;
324 Boha nemožno vyhnať.Pachman Ludék. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.A20.;
325 Bohatstvo rituálov v rodine.Hajkovská, Dominika .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.A45.;
326 Bohové s lotosovýma očima.Vrbenský, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1986..A15.;
327 Bohovia a hrdinovia antických báji.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Mladé leta.1969..A27.;
328 Bohovia a králi starého Egypta.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-205-4.A10.;
329 Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Kučera, Jan Pavel.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
330 Boj o moc a tajná služba.Palko, Vladimír.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.A30.;
331 Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Preiss, Pavel.Praha:Vyšehrad.1981..C11.;
332 Bojíš sa jezuitov?.Ondrej Gábriš.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.A13.;
333 Bojíte sa blesku?.Hlaváč, Albert. Bratislava:Alfa konti.1986..D43.;
334 Bojovali za Československo.Čapek, Jaromír,(1932-).Brno:CPress.2012.80-264-0126-3.A23.;
335 Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.D37.;
336 Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.A42.;
337 Bojovník pravdy.Pius XII. Olomouc:Krystal.1939..u2.;
338 Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A25.;
339 Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A16.;
340 Boli Kristovými súčasníkmi.Fusseneggerová Gertrud.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.A15.;
341 Boli sme v Ríme.Vrablec, Štefan. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..B33.;
342 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.C24.;
343 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.D47.;
344 Bolo to už v staroveku.Coll, Pieter.Bratislava:Mladé leta.1966..C12.;
345 Bolo vôbec možné takto žiť..Vaisslié, Cécile.Bratislava:Q 111.2001.80-85401-57-6.A37.;
346 Bosý biskup z Libice.Neužil, František.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.A15.;
347 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A22.;
348 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A13.A13;
349 Bože, príď mi na pomoc..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B27.;
350 Boží dobrodruh.Saller, Jaroslav.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-400-8.A16.;
351 Boží lid.Boublík, Vladimír, 1928-1974. Rím:K%resťanská akademie.1967..C34.;
352 Boží lid.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.A15.;
353 Boží ľud.Duda, Ján.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.C35.;
354 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A46.;
355 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.D31.;
356 Boží muž :.Slaatten, Haavald - autor.:Albrechtice :.2001.80-7112-066-9.D32.;
357 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.D41.;
358 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.A26.;
359 Boží priatelia.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.D51.;
360 Boží štát I..Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.2005.80-7114-530-0.A12.;
361 Boží štát II..Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.2005.80-7114-531-9.A12.;
362 Boží trouba : (kázání).Karásek, Svatopluk.Praha:Kalich.2000.80-7017-505-2.A21.;
363 Boží vyvolenci.Gwyn, Griffin.:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
364 Božia ruka.Nathanson, Bernard.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.A22.;
365 Božia ruka.Nathanson, Bernard N.. Slovo:Košice.1998.80-85291-57-6.B42.;
366 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.D36.;
367 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.A46.;
368 Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana.. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.B38.;
369 Božie podzemie.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..D36.;
370 Božie slovo na každý deň. .Beňová, Štefánia.Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.D36.;
371 Božie zjavenie.M. Schmaus.:V.U..1992..A11.;
372 Božie zjavenie.Schmaus, M.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A31.;
373 Božská komédia. 1.Dante Alighieri,.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..D31.;
374 Božská komédia. 1.Dante Alighieri,.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..a12.;
375 Božské dobrodružstvo.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.C1y.;
376 Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Muhs, Wilhelm.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.A37.;
377 Brat František.Green, Julien.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.C12.;
378 Bratia Karamazovci.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.2009.80-89111-10-6.c22.;
379 Bratislavský Veľký piatok.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.A35.;
380 Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D42.;
381 Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D32.;
382 Bratovi..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..C31.;
383 Bratský život v spoločenstve.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.U8.;
384 Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.U9.;
385 Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov.. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B32.;
386 Brázda.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.A20.;
387 Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Ján Pavol.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.B38.;
388 Brennendes Feuer.Hunermann, Wilhelm.:.1962..C25.;
389 Breviář hříchu :.Plantinga, Cornelius.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.C23.;
390 Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Bonaventura.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.A26.;
391 Briefe der Theresia Martin.Terézia z Lisieux.Praha:Krystal.1955..A46.;
392 Brigita Švédska .Günther-Haug, Barbara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.C25.;
393 Brigita Švédska .Günther-Haug, Barbara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.A50.;
394 British History.Steele, Philip;MacDonald, Fiona. UK:Miles Kelly.2010.978-1-84810-354-2.D26.;
395 Brontosauři.Nedvěd, Jan.Praha:nakladatelství BOČAN.1991.80-900824-1-6.A44.;
396 Bruder Klaus.Graf, Matthias.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG.1994..B10.;
397 Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Schelling, Friedrich W. J..Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2.C12.;
398 Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Gerčák, František.Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B02.;
399 Buď O.K., otec!.Eberhard, Mühlan.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.C32.;
400 Buddenbrookovci.Mann, Thomas.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
401 Budete mi svedkami.Slaninka, Augustín.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.c16.;
402 Budete mi svědky.Hradil, Radovan.:.2002.80-7266-111-6.B14.;
403 Budhismus.Lester, Robert. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-087-7.A20.;
404 Budovať cirkev.Jozef Tomko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.A40.;
405 Buďte světlem!.Gilbert, Guy, 1935-.:Praha :.2010.978-80-7367-770-1.D41.;
406 Budúcnosť a úloha človeka.Wildiers, N. .Wien:SÚSCM.1969..B29.;
407 Budúcnosť človeka a vesmíru.Blatnický, Rudolf, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..B30.;
408 Budúcnosť JKS.Patakiová, Iveta.:.2002..b16.;
409 Bůh a člověk hledající smysl.Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Brno:Cesta.2011.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36.;
410 Bůh a zlo.Walter, Gross, Karl.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.D33.;
411 Búh Jahve Alláh.Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Praha:Garamond.2009.978-80-7407-058-7.C25.;
412 Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Balling, Adalbert Ludwig.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.C14.;
413 Buh va svém díle.Dacík, Reginald. Olomouc:Krystal.1938..A41.;
414 Buh va svém díle.Dacík, Reginald. Olomouc:Krystal.1938..OP.;
415 Burberov spor s Kierkegaardom.Šajda, Peter,1977-.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41.;
416 Byl jsem svedkem jehovovým.Ferfecki, Stanislav.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.1991.80-85237-06-7.B07.;
417 Bytča 1378-1978.Kočiš, Jozef,(1928-).Martin ::Osveta,.1978..A12.;
418 Bytí a nekteří filozofové.Gilson, Etienne. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.A24.;
419 Býti básnikem.Seifert, Jaroslav.Praha:Čs. spisovatel.1984..A12.;
420 Bytostná dimenzia svedomia človeka.Kútny, Ivan.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.C15.;
421 Bytostná dimenzia svedomia človeka.Kútny, Ivan.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.A50.;
422 Byzantské letopisy.Psellos, Michal.Praha:ODEON.1982..A41.;
423 Byzantské misie u Slovanu.Dvorník, František.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
424 Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2012.978-80-87378-45-8.D48.;
425 Caesar a Kleopatra a iné hry.Shaw, George Bernard.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1977..SK1.;
426 Canterburské povídky.Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.:Praha :.2010.978-80-200-1737-6.C35.;
427 Capire i tempi in cui viviamo.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-970709-6-0.D44.;
428 Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch.Cassagnard, J M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.A26.;
429 Casti Conubii O kresťanském manželství.Pius XI.. Olomouc:Lidové kníhkupectví.1935..U2.;
430 Catechism of the Catholic Church.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.San Francisco:Ignatius Press.1994.0-89870-481-2.D15.;
431 Catholica.Bathasar, Hans Urs von. Poznaň:W drodze.1998.83-7033-250-1.B24.;
432 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.A45.;
433 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.B39.;
434 Celibát.Cattaneo, Arturo.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11.;
435 Celou dĺžkou času.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.A31.;
436 Celý rok so svätými 1.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.A37.;
437 Celý rok so svätými 2.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.A37.;
438 Celý tvuj.Malinski, Mieczyslaw.Rim:KA.1981..A45.;
439 Celý tvůj.Malinski, Mieczyslaw.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.C25.;
440 Centesimus annus.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.U3.;
441 Cervantes.Frank, Bruno. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..A47.;
442 CESTA.Escrivá Josemaría. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.C2X.;
443 CESTA.Escrivá Josemaría. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.A38.;
444 Cesta.Escrivá Josemaría. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.A37.;
445 Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON.Doležalová, Mirjam. Praha:Kalich.1991.80-7017-324-6.D51.;
446 Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.Richard, Rohr.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A35.;
447 Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.Richard, Rohr.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A50.;
448 Cesta do Damašku.Lepp, Ignác.:Signum unitátis.1991..D38.;
449 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.A15.;
450 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.C13.;
451 Cesta k lásce : poslední meditace.De, MELLO, Anthony.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.A11.;
452 Cesta k lidství.Vanier, Jean.Praha:Portál.2004.80-7178-805-8.C23.;
453 Cesta k osobní zralosti.Montgomery, Dan.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-399-0.A43.;
454 Cesta k pravde.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
455 Cesta k trvalému šťastiu.Kojnok, Eduard. Rožňava:BÚ.1998..C24.;
456 Cesta k úspechu.Quoist, Michel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34.;
457 Cesta kríža.Habovštiak, Anton.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.C34.;
458 Cesta ku Kristovi.White, Ellen Gould .Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1.D42.;
459 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.A38.;
460 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.A50.;
461 Cesta lásky : Život Krista.Whiteová, Ellen Gould.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.A33.;
462 Cesta lásky..Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.A10.;
463 Cesta lásky..Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.A27.;
464 Cesta radosti.Evely, Luis.:.1969..sam.;
465 Cesta srdca.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.A22.;
466 Cesta srdce.Nouwen, Henri.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.A22.;
467 Cesta veľkonočným tajomstvom..Ratzinger, Jozeph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.A32.;
468 Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Kleibl, Josef.Praha:Albatros.1978..A23.;
469 Cesta životom.Ladislav, Nádaši Jégé.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C32.;
470 Cestami Sigrid Undsetové.Juříčková, Miluše.Brno:Doplněk.2004.80-7239-169-0.D34.;
471 Cestou domu (Žid 11, 16).Hrbata Josef, Dr..Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..C14.;
472 Cestou k poslednímu.Šafařík, Josef. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.D43.;
473 Cestou oběti k životu.Vlašič, Tomislav.:.2000?..B10.;
474 Cestou orthodoxie.Ware, Kallistos.Praha:Biblická společnost.1996.80-901571-6-5.A24.;
475 Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Schönborn, Christoph.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.D37.;
476 Cesty k nekonečnu :.Hlinka, Anton.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.C1y.;
477 Cesty k nekonečnu :.Hlinka, Anton.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A48.;
478 Cesty k prameňum.Albright, W F.Praha:Vyšehrad.1971..A35.;
479 Cesty k živej viere.Korec, Ján Chryzostom. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.D31.;
480 Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Schönborn, Christoph.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.D32.;
481 Cesty modlitieb.Quoist, Michel.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A24.;
482 Cesty s tetičkou.Greene, Graham.Praha:Vyšehrad.1972..A22.;
483 Cesty ve znamení kříže.Kalista, Zdenek.Praha:Vyšehrad.1947..D43.;
484 Cez červený očistec.Košút, Ján. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).1995.80-967040-0-1.D47.;
485 Cez divý Kurdistan.May, Karol.Ružomberok:EPOS.1999.80-88977-08-8.A20.;
486 Cez kríž ku vzkrieseniu.Rábek, František,(1949-).Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14.;
487 Cez púšť k Otcovi.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A38.;
488 Cieľ a cesta.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-110-2.A45.;
489 Cíl a cesta..Řím:Křesťanská akademie.1969..D32.;
490 Církev.Braito, Silvester, OP.Praha:Krystal.1946..C15.;
491 Cirkev.Schmaus, M.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..A31.;
492 Církev a církve.Filipi, Pavel.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.D38.;
493 Cirkev a pedofília.Cucci, Giovanni.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33.;
494 Cirkev a pedofília.Cucci, Giovanni.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13.;
495 Cirkev a sdelovací prostredky.Bahounek, Tomáš Jiří.Olomouc:MCM.1992?..B03.;
496 Cirkev ako communio .Stromček, Ladislav.:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D26.;
497 Cirkev ako communio .Stromček, Ladislav.:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D31.;
498 Cirkev dnes 1-Svedectvo viery..Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A27.;
499 Církev sloup a opora pravdy.Lang, A.Olomouc:Velehrad.1993..A22.;
500 Cirkev v dejinách Slovenska.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.C2X.;
501 Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Jurko, Jozef.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.A31.;
502 Církev v podzemí.Liška, Ondrej.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.A16.;
503 Cirkev v zápase stáročí.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.A20.;
504 Cirkev v zápase storočí.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.A34.;
505 Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Prikryl, Ľubomír Viliam.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-618-0.D43.;
506 Cirkevné dejiny I.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
507 Cirkevné dejiny II.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
508 Cirkevné dejiny III.Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1943?..A27.;
509 Cirkevné dejiny IV. .Špirko, Jozef.Bratislava:Komprint.1943?..A27.;
510 Cirkevné dejiny, sväzok I..Špirko Jozef, Dr..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..sk1950.;
511 Církevní dejiny.Eusebius Pamphili.Praha:Česká katolická charita.1988..A50.;
512 Církevní dějiny.Novák, Josef.:V Praze : Česká katolická charita.1988..D25.;
513 Církevní dějiny.Socrates Scholasticus.Praha:ČKCH.1989..A24.;
514 Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Novák, Josef.Praha:Čes.katolická Charita.1989..A50.;
515 Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Novák, Josef.Praha:Čes.katolická Charita.1989..D25.;
516 Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.Novák, Josef.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.D25.;
517 Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Novák, Josef.Praha:ČKCH.1990..D25.;
518 Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Novák, Josef.Praha:ČKCH.1990..A24.;
519 Cirkevní otcovia .Benedikt XVI..:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-658-6.D44.;
520 Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Katolícka cirkev..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11.;
521 Církevní právo.Tretera, Rajmund Jiří OP.Praha:Jan Krigl.1993..A25.;
522 Cistercian abbeys :.Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Potsdam ::H.F. Ullmann,.2013.978-3-8480-0418-8.d25.;
523 Citadela.Saint.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-286-1.A32.;
524 Citáty, které pohnuly dějinami.Hesse, Helge.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.2008.978-80-242-2227-1.D22.;
525 Civilizace lásky.Press, František. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.C32.;
526 Civilizace starověkého středomoří.Burian, Jan.Praha:Svoboda.1984..D12.;
527 Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.Havard, Alexandre,1962-.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11.;
528 Co je to dominikán?.Česká dominikánska provincie. Olomouc:Krystal.1948..B19.;
529 Co je víra.Kandler, Max.:.1991..B15.;
530 Co jest Církev?.Pospíšil, Josef. Brno:Občanská tiskárna.1925..D23.;
531 Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Bič, Miloš.Praha:Biblická společ..2001.80-85810-25-5.D34.;
532 Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Fitzmayer, Joseph.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7.c22.;
533 Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Poznaň:Pallotinum.1984..A32.;
534 Cokoliv jste učinili....Lubichová, Chiara.:.1993.80-901542-3-9.A45.;
535 Come Be My Light - Private writings.Terézia z Kalkaty.:.2007.978-0-385-52037-9.A31.;
536 Confessarius pios exhortans.Soukup, Emilián.Olomouc:Olomouc.1935..B16.;
537 Crash test.Hart, Mark.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-266-4.C12.;
538 Credo :.Opatrný, Aleš,1944-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-629-7.c1x.;
539 Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Bratislava:SPN.1955..C36.;
540 Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Bratislava:SPN.1961..C36.;
541 Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.Gorazd, A. Timkovič.:Akcent.2002..B29.;
542 Cyril a Metoděj :.Vavřínek, Vladimír,1930-.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-344-3 .A14.;
543 Cyril a Metodej a Veľká Morava.Bagin, Anton.Praha:ČKCH.1985..A25.;
544 Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Tkadlčík, Vojtech.Olomouc:MCM.1995..B06.;
545 Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bagin, Anton.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..A25.;
546 Czlowiek i Religia.Zofia J. Zdybicka.Lublin:KUL.1993..D24.;
547 Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?.Balthasar, Hans Urs von. Krakow:WAM.1998.83-7097-424-4.B26.;
548 Čajka Jonathan Livingston.Richard, Bach.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.C35.;
549 Čas Antikrista.Newman, John Henry,(1801-1890).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 .D42.;
550 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C25.;
551 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C2X.;
552 Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.B41.;
553 Čas svitania.Šimulčík, Ján.Prešov:VMV.2003.80-7165-380-2.C32.;
554 Čas žatvy.Vágovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-10-5.B18.;
555 Čas žitia a čas umierania.Erich, Maria Remarque.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..C25.;
556 Čelem k večnosti.Ring, Kenneth.:Signum unitátis.1991..B06.;
557 Čenkovej deti..Kráľ, Fraňo.Bratislava:IKAR.2002.80-551-0290-2.D11.;
558 Černá kniha církve :.Hebeis, Michael,1959-.Praha ::Knižní klub,.2012.978-80-242-3542-4.A40.;
559 Čerpajme milosť zo sviatostí.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742485 (brož.); 978-80-8074-248-5.A45.;
560 Červené Slovensko?.Škrábik, Andrej nap. Rajecký.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..B24.;
561 České hrady : 1.díl. : vývoj feudálního hradu v západní,jižní a střední Evropě do konce 14.století.Menclová, Dobroslava.Praha:ODEON.1976..D21.;
562 České hrady : 2.díl. : hrady české gotiky v době Karla IV..Menclová, Dobroslava.Praha:ODEON.1976..D21.;
563 Česko-anglický slovník.Poldauf, Ivan.Praha:Státní pedagogické nakl..1990..C23.;
564 Československo.Uhlíř, Ludvík.Praha:Olympia.1988..D12.;
565 Český král Karel.Pludek, Alexej.Praha:Mladá fronta.1978.80-204-0753-7.C11.;
566 Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Dvořáková, Daniela.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.2013.978-80-85501-60-5.A23.;
567 Čierne mesto.Mikszáth, Kálmán.V Bratislave:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
568 Číhošťský zázrak.Drašner, František.Havličkúv Brod:.1990..B09.;
569 Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Širanec, Jozef, Ing..Žilina:.2007..B40.;
570 Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.Hunčaga, Gabriel, OP.:.2011?..B33.;
571 Činný a vnitřný život.Chautard, J R.:Velehrad - Řím.1980..A41.;
572 Čirá radost.De Mello, Anthony,(1931-1987).Praha:Portál.2012.80-262-0158-2.a23.;
573 Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.Poincaré, Henri, 1854-1912.:Kanina : OPS.2010..978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14.;
574 Číst Bibli zase jako Bibli :.Vokoun, Jaroslav,(1956-).Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-37-8.D47.;
575 Čisté dospievanie: (Stávaš sa mužom).Tóth, Tihamér.Košice:Slovo.1999.80-85291-71-1.B40.;
576 Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Kierkegaard, Soren Aabye.Praha:Kalich.1989.80-7017-036-0.c1x.;
577 Čítanie na každý deň.Lev Nikolajevič Tolstoj.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-655-8.A23.;
578 Človek - tajomstvo.Lotz, Johannes Baptist. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..B29.;
579 Človek a dejiny.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
580 Člověk a psychoanalýza.Fromm, Erich,(1900-1980).Praha ::Aurora,.1997.80-85974-18-5 .C30.;
581 Človek a svet zvierat v stredoveku.Dvořáková, Daniela,1965-.Bratislava:Veda.2015.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40.;
582 Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Kútny, Ivan.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-35-1.B10.;
583 Človek Job hovorí s bohom.Lippert, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.A25.;
584 Človek Jób hovorí s Bohom.Lippert, Peter.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.D46.;
585 Človek Jób hovorí s Bohom.Lippert, Peter.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.C1y.;
586 Človek Job sa prihovára Bohu.Lippert, Peter. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34.;
587 Člověk na útěku.Picard, Max.:.1970..C14.;
588 Člověk očekává Krista.Boublík, Vladimír.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.D43.;
589 Človek pre všetky časy.Whittinton, Robert.:.1985?..B03.;
590 Člověk před Bohem.Speyr, Adrienne von.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.C16.;
591 Človek v reči.Rybák, Július,1933-.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30.;
592 Člověk ve svých dějinách.Weizsäcker, von Fridrich Carl.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.A41.;
593 Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.Bošmanský, Karol, SVD. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.C2X.;
594 Človek, ktorý sa stal bohom.Gerald, Messadié.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.A15.;
595 Člověkem od početí : Být či nebýt?.Willke, Barbara.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu.1993..A41.;
596 Človekom od počatia.Barbara, Willke.:CORJESU.1993..D36.;
597 Čo hovorí Duch?.Martin, Ralph.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.A26.;
598 Čo je cisárovo, cisárovi.Chaput, Charles J..Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17.;
599 Čo je ignaciánska spiritualita?.Fleming, David L..Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10.;
600 Čo je svätá omša? IX..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B05.;
601 Čo je svätá omša? IX..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B39.;
602 Čo nás čaká po smrti?.Giboda, Igor.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.D45.;
603 Čo nosíš vo svojej mysli?.Carothers, Merlin.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.A25.;
604 Čo ohrozuje našu štátnosť.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.B11.;
605 Čo prezrádzajú naše sny?.Smelý, Igor.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.D45.;
606 Čo rozprávali evanjelisti.Kosidowski, Zenon.Bratislava:Obzor.1988..C21.;
607 Čo rozprávali proroci.Kosidowski, Zenon.Bratislava:Obzor.1983..C21.;
608 Čo znamená veriť.Semmelroth, Otto. Mníchov:Duchovná služba.1968?..B31.;
609 Čo znamená veriť?.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45.;
610 Čo žiada od nás Boh?..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.u10.;
611 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.C13.;
612 Čonková. Králik. ..Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-5-3.D36.;
613 Črty spoza mreží.Bel, Matej.Bratislava:EPOCHA.1969..A45.;
614 Čtení o boholidství.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-54-4.A15.;
615 Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.Tertullianus.:V Praze : Česká katolická charita.1987..D25.;
616 Čtyŕicet dnú.Werfel, Franz.Praha:ODEON.1972..A12.;
617 Čtyřicet homilií na evangelia.Gregor Veľký. Olomouc:Krystal.1946..B34.;
618 Ďábel nemá matku /.Cruz, Nicky,1938-.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-718-7.A30.;
619 Daj sa mu celý.Stanček, Ľubomír. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.A33.;
620 Ďakujem, že si.Hudák, Pavol. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.D32.;
621 Dále nevyšlapanou cestou.Peck, Scott M.. Praha:Argo.2010.978-80-257-0295-6.D33.;
622 Další příběhy pro potěchu duše.Ferrero, Bruno.Praha:Portál.1997.80-7178-182-7.A31.;
623 Dám vám budúcnosť a nádej.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.A30.;
624 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.A44.;
625 Dar Ducha.Mulford, Prentice.Bratislava:Brieždenie.1992.80-901176-0-0.A35.;
626 Dar ducha II.Mulford, Prentice.Bratislava:Brieždenie.1993.80-901176-1-9.A35.;
627 Dar kontemplacji i rozeznania. (Dar kontemplácie a rozoznávania.).Faricy, Robert.Warszawa:Wydawnictwo Księży Marianów.1989.8385040137;83-85040-13-7.A26.;
628 Dar pre všetkých.Ghiglione, Gianni.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.B20.;
629 Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.b13.;
630 Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C1y.;
631 Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C2X.;
632 Darca darov sľúbených.Magdolen, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7.B36.;
633 Dary ducha svatého.Švach, P. Dr..Olomouc:krystal.1937..OP.;
634 Das grose Buch de Heiligen.Melchers, Hans; Melchers, Erna.Mnichov:Südwest Verl..1978..D23.;
635 Das Lied von Bernadette.Werfel, Franz.Frankfurt am Main:Fisher.1987.3-596-21621-4.C15.;
636 Das Zeichen Gottes.Konig, Franz. Wien:Styria.1973.3-222-10747-5.A43.;
637 Dcéra Kráľovská.Marshall, Bruce, (1899-1987).Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A46.;
638 Dcéra Kráľovská.Marshall, Bruce, (1899-1987).Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A50.;
639 De tribus diebus.Hugo ze svatého Viktora.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-61-5.A14.;
640 Dedičstvo otcov.Bagin, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D13.;
641 Dedičstvo otcov.Polčin, Stanislav.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..A36.;
642 Dedičtvo otcov.Vnuk, František.Bratislava:Alfa Omega.1991.80-900546-1-7.A27.;
643 Defilé hriechu.Gálvez, Manuel.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
644 Dech Božského ducha.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.C3x.;
645 Dej mi své raňené srdce.Barbarič, Slavko.Olomouc:MCM.1998..B15.;
646 Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Šalát, Anton.Trnava:Lev.1921..sk1950.;
647 Dějiny anglické literatury : 1.díl..Stříbrný, Zdeněk.Praha:Academia.1987..C11.;
648 Dějiny anglické literatury : 2.sv..Stříbrný, Zdeněk.Praha:Academia.1987..C11.;
649 Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Maurois, André.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-058-5.D51.;
650 Dejiny Biblie .Armstrong, Karen.:Slovart.2010.978-80-556-0296-7.D35.;
651 Dějiny celibátu.Denzler, Georg.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.A11.;
652 Dejiny českého výtvarného umeni II/2.Dulavová, Marie.:ACADEMIA Praha.1989.80-200-0069-0.D16.;
653 Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.Chadraba, Rudolf.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
654 Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.Chadraba, Rudolf.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
655 Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Remišová, Anna.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-103-0.D24.;
656 Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Múcska, Vincent.Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.D23.;
657 Dejiny Európy.Delouche, Frédéric.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00889-2.D14.;
658 Dějiny filosofie Novověk.Rádl, Emanuel.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.A32.;
659 Dejiny filozofie - Stredovek.Mondin, Battista. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..B27.;
660 Dejiny filozofie 2-Časť 1.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.C36.;
661 Dejiny filozofie 20. storočia.Sivák, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-175-2.C3x.;
662 Dějiny Francie : Histoire de la France.Maurois, André.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.D51.;
663 Dějiny hudby.Veselý, Richard.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba.1920?..C25.;
664 Dějiny katolické církve..Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Olomouc ::Univerzita Palackého,.1993.80-7067-285-4 :.C17.;
665 Dejiny katolíckej cirkvi.Hertling, Ludwig.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..C35.;
666 Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Zubko, Peter.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.d22.;
667 Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Záborský, Jonáš.Bratislava:Slovart.2012.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12.;
668 Dějiny křesťanského starověku.Němec, Jaroslav.Olomouc:MCM.1997..D37.;
669 Dejiny Mariánskej hory v Levoči.Dlugoš, František. Levoča:Polypress.2000.80-88704-29-4.D31.;
670 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.D48.;
671 Dejiny mojej Cirkvi 1.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.A44.;
672 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D34.;
673 Dejiny mojej Cirkvi 2.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D48.;
674 Dějiny náboženství.Kubalík, Josef.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..C11.;
675 Dějiny Německa.Müller, Helmut.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-188-3.A48.;
676 Dejiny Nemecka 1919-1945.Čech, Svatopluk.:Český Spisovatel Praha.1993.80-202-0441-5.D43.;
677 Dějiny Nizozemska.Horst, Han van der.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.A48.;
678 Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Zuber, Rudolf.Praha:Čes.katolická Charita.1987..C11.;
679 Dejiny písané Rímom.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-395-3.A10.;
680 Dejiny Popradu.Mária Baranová.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D26.;
681 Dějiny Portugalska.Klíma, Jan.:Lidové noviny.2007.978-80-7106-903-4.a48.;
682 Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Šadlák, Pavol.Bratislava:Novum.1991..B35.;
683 Dějiny Řádu kazatelského I..Černá, S. M. Zdislava OP.:.1975..OP.;
684 Dějiny Řádu kazatelského II..Černá, Zdislava.:.1980?..OP.;
685 Dějiny Řádu kazatelského III..Černá, S. M. Zdislava OP.:.1975..OP.;
686 Dějiny Řádu kazatelů.Hinnebusch, William A. - autor.:Praha :.2002.80-85929-54-6.D42.;
687 Dějiny Ruska 20. století /..Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.A50.;
688 Dějiny Ruska 20. století....Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.A50.;
689 Dejiny ruského umenia.Alpatov, M.V..:Pallas.1977..C20.;
690 Dejiny Slovenska a Slovákov.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.A24.;
691 Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.A21.;
692 Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Tibenský, Ján.Bratislava:Osveta.1973..D13.;
693 Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Tibenský, Ján.Bratislava:Osveta.1981..D13.;
694 Dejiny Slovenslka I..Cambel, Samuel. Bratislava:Veda.1986..C21.;
695 Dejiny Slovenslka II..Cambel, Samuel. Bratislava:Veda.1987..C21.;
696 Dejiny Slovenslka IV..Cambel, Samuel. Bratislava:Veda.1986..C21.;
697 Dejiny Slovenslka V..Cambel, Samuel. Bratislava:Veda.1985..C21.;
698 Dejiny Slovenslka VI..Cambel, Samuel. Bratislava:Veda.1988..C21.;
699 Dějiny spásy..Praha:Česká katolická Charita.1985..B22.;
700 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..D61.;
701 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..suscm.;
702 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C36.;
703 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.suscm.;
704 Dejiny Spojených státu Amerických.Tindall, George Brown; Shi, David E..:Lidové noviny.2008.978-80-7106-588-3.A48.;
705 Dejiny Spolku svätého Vojtecha.Hanakovič, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.C36.;
706 Dějiny starověkého blízkeho východu.Van De Mieroop, Marc. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.D24.;
707 Dejiny sveta.Marseille, Jacques.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00830-2.R6.;
708 Dejiny svetovej literatúry.Milan, Pišút.Bratislava:Osveta.1963..D15.;
709 Dejiny Uhorska.Kónya, Peter,1966-.[Bratislava]:Citadella.2014.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30.;
710 Dejiny umenia.Debicki, Jacek.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00874-4.R4.;
711 Dějiny výtvarného umění.Bauer, Alois.Praha:Academia.2006.80-200-1320-2.R5.;
712 Dejiny Židovského Národa.Johnson, Paul.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.D15.;
713 Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Schäfer, Peter.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.D33.;
714 Dekameron humoru a satiry.Hasek, Jaroslav.Praha:Čs. spisovatel.1972..D38.;
715 Dekolog.Salij Jacek. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.A24.;
716 Demokrati.Jesenský, Janko.Bratislava:SVKL.1958..C26.;
717 Démon súhlasu. .Tatarka, Dominik.Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-8-0.D37.;
718 Démonizmus v živote a literatúre.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-732-9.B18.;
719 Deň čo deň.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.A38.;
720 Deň čo deň.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..suscm.;
721 Deň čo deň.Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Ivanka pri Dunaji :Axima.2010.978-80-89475-00-1.C1X.;
722 Den,kdy zemřel kristus.Bishop, J.Kostelní Vydří:KN.2005.978-80-7192-932-1.A35.;
723 Deník venkovskeho farare.Bernanos, Georges.Praha:Vyšehrad.1969..A32.;
724 Denná cesta k otcovi.Jurko, Jozef.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.A26.;
725 Denná cesta k otcovi.Jurko, Jozef.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.C2X.;
726 Denne s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.D36.;
727 Denne s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.C1X.;
728 Denne s Božím slovom III.. .Beňová, Štefánia.Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5.D36.;
729 Denne s Evanjeliom III..Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.C1X.;
730 Denníček.Kowalska, Faustina Mária. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.A25.;
731 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.A37.;
732 Deoduši :.Werich, Jan, 1905-1980.:V Praze :.2010.978-80-00-02498-1.D24.;
733 Der Berg der sieben Stufen.Merton, Thomas.Zurich:Benziger.1999.3-545-70006-2.C15.;
734 Der Glaube der Kirche.Neuner, Jozef SJ.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1971..kos.;
735 Der grosse wissen.de Weltatlas.Wissen Media Verlag.:wissen.de.2000.3-57713506-9.R6.;
736 Der Heilige der Neuen Welt.Kolacek, Josef. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.1979.3-7171-0731-3.A47.;
737 Desať Božích prikázaní.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.B04.;
738 Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku.Bobula, Peter. Ars stigmy:Bratislava.2001.80-85264-16-1.A30.;
739 Desatero.Janšta, Josef.Olomouc:MCM.1998..D43.;
740 Desatero v životě židů a křesťanů.Pohlman, Georg Horst.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.A27.;
741 Desatoro.Simajchl, Ladislav.Prešov:VMV.1999.80-7165-226-1.B11.;
742 Deset slov o víře.Ferrero, Bruno.:Praha :.2011.978-80-7367-840-1.D34.;
743 Deset významných idejí církevních dějin.Mark, Shaw.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-70-4.C35.;
744 Deset vyznání.Kašparková, Marcela.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.A16.;
745 Deti píšu Bohu.Marshall, Eric.Košice:Timotej.1999.80-88849-31-4.C14.;
746 Děti probuzení.Lane, Vann. Praha:SAMUEL.2000..A47.;
747 Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.Bravená, Noemi.:Návrat domů.2007.978-80-7255-169-9.A26.;
748 Deväť prvých piatkov.Filosomi, Luigi.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.C12.;
749 Deväťdňová pobožnosť.sr. Angela od srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.B32.;
750 Děvečky Boží.Press, František.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.C32.;
751 Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27.;
752 Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-372-5.B27.;
753 deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.Kardiak.:.1990??.978-80-970751-9-4.B43.;
754 deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.Kardiak.:.1990??.978-80-970751-9-4.B36.;
755 Devín.Plachá, Veronika.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-231-3.D11.;
756 Devin grad.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968567-6-3.D14.;
757 Diabol.Tolstoj, Lev Nikolajevič.:Tatran.1971..C31.;
758 Diakonia - Slovenský kňaz.Vrablec, Štefan; Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..B17.;
759 Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Fessard, Gaston.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.D47.;
760 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.A22.;
761 Dialog.Katarína, Sienská.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.C16.;
762 Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008438.A27.;
763 Dialog přírodních věd a teologie.Macgrath, Alistair E..Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.D34.;
764 Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Lenczová, Terézia.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B30.;
765 Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Lenczová, Terézia.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B36.;
766 Dialógy s Pavlom VI.Guitton, Jean,1901-1999.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30.;
767 Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Guitton, Jean.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..A34.;
768 Dialógy s večnosťou.Záborský, Ladislav.:.2000.80-88686-32-6.A26.;
769 Die Gleichnisse Jessu.Jeremias, Joachim.Mníchov:Siebenstern Taschenbuch.1969..kos.;
770 Die Heilige Schrift.. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.2001.3-460-32031-1.D32.;
771 Die Christliche Herausfordeung.Kung, Hans.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1980..A42.;
772 Diecézna fáza procesu skúmania svätosti.Gábor, Bartolomej. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.B29.;
773 Diecézny kňaz v pastoračnej službe.Gilson, Georges.:.2001.80-7142-093-X.A21.;
774 Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov.Mordel, Štefan. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-24-1.A31.;
775 Dielo.Štúr, Ľudovít.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2007.8071499943.A16.;
776 Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Bratislava:ERBO.1994.80-900463-6-3.A24.;
777 Dieťa pokoja.Don, Richardson.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.C23.;
778 Dieťa v ohrození. ..:Detský fond Slovenskej repibliky.1991..C33.;
779 Diéty.Murgová, Ružena.:.2002.80-967523-5-9.B21.;
780 Dievča spod Ánd.Beccalossiová, Mária Lucia.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.B03.;
781 Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Beccalossi, Mária Lucia .Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0.C1y.;
782 Dievča zo Sieny.Wohl, Luis de. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.D35.;
783 Dievča zo Sieny.Wohl, Luis de. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.A32.;
784 Dignitas Personae.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.U10.;
785 Díkuvzdání Fatimy.Českomoravská Fatima.Olomouc:MCM.2003.80-7266-147-7.B12.;
786 Dimenze lásky.Boulad, Henri.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.A26.;
787 Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov.Suchý, Rastislav. Rožňava:BÚ.2006.80-968947-7-3.C15.;
788 Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-152-0.C36.;
789 Direktórium 2011. .Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-848-4.D45.;
790 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.D48.;
791 Direktórium o ľudovej zbožnosti.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.A44.;
792 divadelní román Mistr a markétka.Bulgakov, Michail. Praha:lidové nakladatelství.1979..C21.;
793 Divine inspirations from Jesus and Mary.Geraldine. Praha:ArchArt.1996.80-901500-9-8.D14.;
794 Divini Illius Magistri.Pius XI.:.1947..U2.;
795 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.C30.;
796 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.A21.;
797 Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-7-1.D37.;
798 Divý muž.Rohr, Richard.:Zrno.1997.80-900496-9-9.C1y.;
799 Divý muž.Rohr, Richard.:Zrno.1997.80-900496-9-9.A47.;
800 Dlhý čas čakania.Mináč, Vladimír,.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..C25.;
801 Dlhý život, dlhá mladosť.Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.:Ottovo nakladatelství.2005.80-7360-164-8.C24.;
802 Do dvoch rokov míle krokov.Chrebetová, Antónia.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.C32.;
803 Doba z druhé ruky :.Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.2015; 2015.978-80-87855-16-4.A50.;
804 Dobrá zem a iní bohovia.Bucková, Pearl.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SK1.;
805 Dobrodružná cesta výchovy.Matula, Štefan. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.2001.80-967423-2-9.B38.;
806 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II..Doyle, Arthur Conan. Bratislava:Petrus.1999.80-88939-09-7.A31.;
807 Dobrodružství života.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4.A47.;
808 Dobrodružstvo svätosti.John z Taize.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.A15.;
809 Dobrodružstvo za každú cenu.Carothers, Merlin.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.A38.;
810 Dobrodružstvo života.Luscoň, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.A23.;
811 Dobrý manažér.Šuljic, Anton.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.D34.;
812 Dogmatika pro studium i pastoraci.Muller, Gerhard Ludwig. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.D26.;
813 Dogmatika v syntéze.Nicolas, Jean.:.1985?..Sam.;
814 Dokonalá láska.Bernadič, Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B39.;
815 Dokonalá svobodas.Ziescheová, Maria Calazanz.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.A46.;
816 Dokonalý duchovní život.Tomáš, Akvinský.Praha:Krystal.1935..C13.;
817 Doktor Ustimenko.Jurij, German.Bratislava:SVKL.1960..C26.;
818 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.R2.;
819 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.A30.;
820 Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Trnava:SSV.1969..c12.;
821 Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Trnava:SSV.1969..c12.;
822 Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Trnava:SSV.1969..C34.;
823 Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov.. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.B30.;
824 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.U9.;
825 Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.A26.;
826 Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.Bačinský, J..:OÚ- Dolná Tižina.2005..B11.;
827 Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.Bačinský, J..:OÚ- Dolná Tižina.2005..B40.;
828 Dom na skale:.Montana, Victoria.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.A30.;
829 Dom na skale:.Montana, Victoria.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.D48.;
830 Dominik.Bosco, Teresio.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..A36.;
831 Dominik.Teresio Bosco.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..C35.;
832 Dominik czyli Łaska Słowa.Bedouelle, Guy(1940-2012)..Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.A24.;
833 Dominik Duka :.Duka, Dominik,,1943- - autor.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .D44.;
834 Dominik Duka :.Veselý, Pavel,,1968- - autor.[Praha] ::Petrklíč.2011.978-80-7229-267-7 .D44.;
835 Dominik i jego Bracia Kaznodzieje.Vicaire, Humbert Maria. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.D25.;
836 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.C17.;
837 Dominik kazateľ pravdy.Fotta, Peter, OP.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A40.;
838 Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.A27.;
839 Dominikánska spiritualita.Ulrich Engel. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.A50.;
840 Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.Hajas, Benedikt.:.1998..B07.;
841 Dominikánski laici..:.1999.80-88739-42-X.B22.;
842 Dominikánski laici..:.1999.80-88739-42-X.B33.;
843 Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném.Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel. Olomouc:Krystal.1948..C13.;
844 Dominikus.Lohrum, Meinolf. Nemecko:Benno.1987.3-7462-0047-4.D23.;
845 Dominikus von der Kraft des Wortes.Bedouelle, Guy. Wien:Styria.1984.3-222-11513-3.C15.;
846 Dominus Jesus.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.U8.;
847 Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Gabriel P. Hunčaga OP.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.a23.;
848 Domov sa vrátiť nemôžeš.Wolfe, Thomas. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
849 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A47.;
850 Don Bosco.Salesny Karl H., SDB.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..B43.;
851 Don Bosco.Salesny, Karl H..:saleziáni.1990..B20.;
852 Don Bosco by vám poradil takto.Job, Pavol.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A13.A13;
853 Don Bosko.Alberti,P..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?.neudané.suscm.;
854 Don BOSKO.Bosco, Teresio.Praha:Portál.1993.80-85282-60-7.A15.;
855 Don Filip Rinaldi.Castaneda, Carlos.Praha:Portál.1994..A47.;
856 Dopisy kmotřenci.Palouš, Radim.:.1990.80-7113-002-8.B14.;
857 Dopisy Markovi.Nouwen.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.A15.;
858 Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Cumming, John.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.D35.;
859 Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.D35.;
860 Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život..:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0.D35.;
861 Dosiahli cieľ.Ondruš, Rajmund,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..suscm.;
862 Dosiahli cieľ.Ondruš, Rajmund,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C34.;
863 Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Losskij, N.O..Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-365-5.C24.;
864 Dotkol sa ma.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.B33.;
865 Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.C3x.;
866 Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.A31.;
867 Dozrievaš v láske.Klement Poláček.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.C1x.;
868 Dozule "být mou apoštolkou".Aumont, Madeleine.:.2000?.3-912439-191.D45.;
869 Dôkaz nutnej existencie Boha.Godel, Kurt.:.1990?..B07.;
870 Dôkladné spytovanie svedomia.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.B25.;
871 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..u6.;
872 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..B37.;
873 Dôverne s Bohom 1.diel.Gabriel od sv. Magdalény. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.A36.;
874 Dôverne s Bohom I..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..A36.;
875 Dôverne s Bohom I..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..suscm.;
876 Dôverne s Bohom II..Gabriel od sv.Magdaleny.Rím:SÚSCM.1967..suscm.;
877 Dôverne s Bohom IV..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..suscm.;
878 Dôverne s Bohom V..Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
879 Dôverne s Bohom VI..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..A36.;
880 Dôverne s Bohom. II.diel.Gabriel od svätej Magdalény. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.A36.;
881 Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.Polčín, Jozef; Šimončič, Albert.:Bratislava :.1941..B27.;
882 Dr.Štefan Moyses.Kamenský, Miroslav. Banská Bystrica:BÚ.1990..D14.;
883 Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.White, Ellen Gould.Praha:Ústř.rada církve adventistů.1969..C10.;
884 Dřevoryty k novému Zákonu.Bochořáková-Dittrichová, Helena.:.1944..C21.;
885 Drinské mučenice.Bakovič, Anton.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.C32.;
886 Druhá patristická čítanka.Novák, Josef.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..A50.;
887 Druhá PEPO príručka..Bratislava:eRko.1996.808871012X;80-88710-12-X.B35.;
888 Druhý list Korinťanom.Kremer, Jacob.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.A43.;
889 Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.A31.;
890 Druhý Vatikánsky snem.Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean). Banská Bystrica:Biskupský úrad.1969..B01.;
891 Druhý životopis svatého Františka.Tomaše, z Celana.:.1970..A46.;
892 Dubnica.Beňák, Jozef.[Dubnica]:n. vl..1925..B42.;
893 Dubnica.Beňák, Jozef.[S.l.]:Jozef Beňák.2011?..B33.;
894 Dubnická kniha zázrakov.Mikuláš, František.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20.;
895 Dúha nad srdcom.Wiktor, Jan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B31.;
896 Dúha nad srdcom.Wiktor, Jan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..ssv.;
897 Dúha nad srdcom.Wiktor, Jan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B24.;
898 Duch a síla :.Vaníček, Hugo,(1906-1995).Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2124-3.A14.;
899 Duch kresťanstva.Bernhard, Welte. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.B14.;
900 Duch liturgie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.A44.;
901 Duch Svätý - neznámy Boh..Buob, Hans.Zvolen:Združenie Jas.1996.8088795281;80-88795-28-1.B34.;
902 Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch..[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2013.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40.;
903 Duchovná autobiografia.Weil, Simone,.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.C12.;
904 Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom.Fitzmayer, Joseph. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-77-4.C32.;
905 Duchovné cvičenia s Jánom.Mišovič, Bernard.Trnava:Dobrá kniha.2001..B05.;
906 Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.A32.;
907 Duchovné cvičenia-Božské čnosti..:.1987..B07.;
908 Duchovné cvičenie J. P.Vavrovič, Jozef.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.A45.;
909 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.C35.;
910 Duchovné vedenie.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.C3x.;
911 Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Špidlík, Tomáš kardinál.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.A10.;
912 Duchovní deník matky rodiny.Armida, Conchita.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-092-6.A46.;
913 Duchovní hudba.Čala, Antonín. Olomouc:Krystal.1946..C25.;
914 Duchovni nauka.Saleský, František.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.A37.;
915 Duchovní odkaz Otce Pia 3.Pio, Padre.Praha:Paulínky.2003.80-86025-61-6.A31.;
916 Duchovní odkaz otce Pia. 2..Pasquale, Gianluigi.Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.A31.;
917 Duchovní píseň.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.A43.;
918 Duchovní poklad.Zadonskij, Tichon(1724-1783).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x.;
919 Duchovní průvodce pro naši dobu.Clément, Olivier, 1921-2009.:Olomouc :.2010.978-80-7412-045-9.D36.;
920 Duchovní realismus Terezie z Liseux.Sion, Victor.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.A35.;
921 Duchovní terapie a křesťanská tradice.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-425-3.C32.;
922 Duchovní vůdce.Ekman, Ulf.:Slovo života.2007.978-80-85891-99-7.C23.;
923 Duchovní základy života.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.D43.;
924 Duchovní život.Meynard André-Marie OP.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.C22.;
925 Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-104-3.C30.;
926 Duchovní život a liturgie /..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-076-3.C30.;
927 Duchovní život, sešit 1,2,3.Meynard, André-Marie OP. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..B24.;
928 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.D43.;
929 Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Maliňáková, Danka.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14.;
930 Duchovný pastier 2003.Spolok svätého Vojtecha. Trnava:.2003..C21.;
931 Duchovný pastier 2004.Spolok svätého Vojtecha. Trnava:.2004..C21.;
932 Duchovný pastier 2005.Spolok svätého Vojtecha. Trnava:.2005..C21.;
933 Duchovný pastier 2007.Spolok svätého Vojtecha. Trnava:.2007..C21.;
934 Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Buday, Jozef V..Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..P27.;
935 Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Lazík, Ambróz.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..B27.;
936 Duchovný pastier r.83.Buday, Jozef V..Ružomberok:Lev - kníhtlačiasky spolok.2002..P27.;
937 Duchovný zápas.Scupoli, Lorenzo.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.A24.;
938 Duchovný zápas.Scupoli, Lorenzo.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.C32.;
939 Duchovný život kňaza..Tettamanzi, Dionigi.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.A45.;
940 Duchowe wędrowanie :.Dostatni, Tomasz(1964- ).Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.2015.9788377857144.A13.;
941 Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Cervantes, Saavedra.Praha:Svoboda.1982..A12.;
942 Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Cervantes, Saavedra.Praha:Svoboda.1982..A12.;
943 Duše a hvězda.Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Praha:Vyšehrad.1969..Vys.;
944 Duše Napoleonova.Bloy, Leon. Praha:Dobré dílo.1918..A41.;
945 Duše Ruska.Špidlík, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A36.;
946 Duše Ruska.Špidlík, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A13.;
947 Duše světcu.Dacík, Reginald. Olomouc:Krystal.1946..A41.;
948 Duše v očistci.Simmaová, Marie.Olomouc:MCM.1997..B16.;
949 Dúvěrne s Marií.Vlašič, Tomislav.:.2000?..B10.;
950 Důvody srdce.Špidlík, Tomáš kardinál.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.C30.;
951 Dva roky v katakombách.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.D46.;
952 Dva tisíce let dějin církve.Frohlich, Roland.:Vyšehrad.1999.80-7021-268-3.a42.;
953 Dva zdroje morálky a náboženství.Bergson, Henri.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-792-4.a48.;
954 Dvadsať rokov v službe mladým..Žilina:Don Bosco.2011.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23.;
955 Dvanáct v síti.Seipot, Albert.Praha:ZVON.1995.80-7113-122-9.A35.;
956 Dvanáct zastavení.Opasek, Anastáz. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.D51.;
957 Dvanásť krokov s Ježišom .Daphne K.. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.D41.;
958 Dvanásť statočných.Bechný, Ľubo, 1963-.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.2016.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12.;
959 Dvanásti.Arrighini, A..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..A22.;
960 Dve koruny.Morcinek, Gustaw.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..ssv.;
961 Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.Rábek, František,1949-.[Bratislava]:Veda.2008.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37.;
962 Dve lásky Philippa Marcenata.Maurois, André.:Slovenský spisovateľ.1967..C26.;
963 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.A10.;
964 Dve vína.Bubák, Milan,1956-.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
965 Dve vína.Bubák, Milan,1956-.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
966 Dych života.Cencini, Amedeo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.A45.;
967 Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1994.83-228-0320-6.D11.;
968 Dziela IX, Ja-czlowiek.Krapiec, Mieczyslaw Albert. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.D24.;
969 Dziela V, Struktura bytu.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1995.83-228-0396-6.D11.;
970 Dziela VII, Metafizyka.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D26.;
971 Dziela VII, Metafizyka.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D11.;
972 Dziela XX, Psychologia racionalna.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1996.83-228-0594-2.D25.;
973 Ecce Homo.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A24.;
974 Ecce Homo !.Klostermann, Karel.Praha:Vyšehrad.1971..A25.;
975 Ecclesia in Asia.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.U4.;
976 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.U4.;
977 Edičný plán 2011.. Praha:OIKOYMENH.2011..B31.;
978 Edita Steinová.Ursula Kochová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A14.;
979 Edita Steinová.Ursula Kochová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A33.;
980 Edith Stein.Neyer, Maria Amata. Wurzburg:Echter.1987.3-429-01060-8.D42.;
981 Edmund Campion.Waugh, Evelyn.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A44.;
982 Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.B11.;
983 Egypťan Sinuhet.Waltari, Mika.Praha:Vyšehrad.1978..A44.;
984 Echaristie.Hojda, Ján.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-67-7.a48.;
985 Ekleziológia.Rosa, Stanislav.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.A32.;
986 Ekleziológia.Rosa, Stanislav.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.C2X.;
987 Ekonómia : 1.díl..Samuelson, Paul Anthony.Bratislava:Bradlo.1992.80-7127-030-X.C20.;
988 Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Skalický, Karel.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.A16.;
989 Ekumenizmus.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..B29.;
990 Elementa Philosophiae Christianae.Dudáš, Cyril.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1952..D16.;
991 Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Bratislava:ZSVU [vyd.].1983..B32.;
992 Elenchus e Rituali Slovacchiae.Lazík, Ambróz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..A40.;
993 Emauzskí handrári.Simon, Boris.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.A32.;
994 Emauzy.Baricco, Alessandro,1958-.Bratislava:Slovart.2007.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x.;
995 Emócie: dá sa im veriť?.Dobson, James.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.A10.;
996 Encyklika Centesimus annus.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.U3.;
997 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.U7.;
998 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.U3.;
999 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.U3.;
1000 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.U3.;
1001 Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Pavol VI..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..U2.;
1002 Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Pavol VI..Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..B31.;
1003 Encyklika Evangelium vitae.Ján Pavol II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.U3.;
1004 Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69.Pius XII. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.U2.;
1005 Encyklika Humanae vitae.Pavol VI. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-031-9.U2.;
1006 Encyklika Lumen fidei:.František, pápež 2013- .Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U10.;
1007 Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..U3.;
1008 Encyklika o rozvoji národov.Pavol VI.:.1967..U2.;
1009 Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Pius(1876-1958).Košice ::Verbum,.1948..sk1950.;
1010 Encyklika Pia XI. o filme.Pius XI.:.1947..U2.;
1011 Encyklika Redemptor hominis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.U3.;
1012 Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.U3.;
1013 Encyklika Veritatis splendor.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.U3.;
1014 Encyklopédia miest a obcí Slovenska.Sule, Peter. Lučenec:PS-LINE.2005.80-969388-8-6.R5.;
1015 Encyklopédia slovenských hradov.Plaček, Miroslav.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.R5.;
1016 Encyklopédia slovenských hradov.Plaček, Miroslav.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.C17.;
1017 Encyklopedický slovník křesťanského Východu.Farrugia, Edward G., 1947-. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-019-0.R3.;
1018 Encyklopedie antiky.Svoboda, Ludvík.:ACADEMIA Praha.1974..R5.;
1019 Encyklopedie fyziky.Machaček, Martin.:Mladá fronta.1994.80-204-0237-3.A32.;
1020 Encyklopedie islámu.Bahbouh, Charif.:Dar Ibn Rushd.2008.978-80-86149-48-6.R5.;
1021 Encyklopedie náboženství.G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-188-2.R6.;
1022 Encyklopedie papežství.Kowalski, Jan Wierusz.Praha:Academia.1994.80-200-0191-3.C1y.;
1023 ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.Buben, Milan.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.A25.;
1024 Encyklopedie středověku.Le, Goff, Jacques.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.D32.;
1025 Encyklopedie středověku.Le, Goff, Jacques.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.R5.;
1026 Engagiert aus Glauben meditationen.Katarína, Sienská.Zurich:Benziger.1990.3-545-20516-9.kos.;
1027 English Slovak dictionary.Šimko, Ján,(1920-).Senica ::RESS spol. s r.o. :.1991.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).C10.;
1028 Enchiridion Symbolorum.Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf. Freiburg:Herder KG.1965..R2.;
1029 Epos o Gilgamešovi.Matouš, Lubor. Praha:nakladatelství KLP.1958..A41.;
1030 Eros, sila lásky.Baggio, Antonio.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A35.;
1031 Esejské dobrodružství.Flusser, David.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.A14.;
1032 Eschatológia.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.A10.;
1033 Eschatológia.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.D33.;
1034 Eschatológia.Chovanec, Marián.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B07.;
1035 Eschatológia.Chovanec, Marián.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B38.;
1036 Ešte stručnejšia história času.Hawking, Stephen.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-090-9.C11.;
1037 Etapy duchovného rastu.Groeschel, Benedict J.. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.D34.;
1038 Etická čítanka pre mládež.Kišš, Igor.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2010.978-80-7140-327-2.D23.;
1039 Etická výchova.Olivar, Roberto Roche.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.C33.;
1040 Etika.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..suscm.;
1041 ETIKA.Vojtek, František.Olomouc:MCM.1991..D14.;
1042 Etika heterosexuálnych vzťahov.Rozinajová, Helena.Bratislava:SPN.1989..D41.;
1043 Etika heterosexuálnych vzťahov.Rozinajová, Helena.Bratislava:SPN.1989..C33.;
1044 Etika reklamy.Ratzinger, Joseph.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.U8.;
1045 Eucharistia.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.B42.;
1046 Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.A22.;
1047 Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.D48.;
1048 Eucharistia, brána do neba .Luscoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.A45.;
1049 Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.Kongregácia pre klérus.:.2007..U8.;
1050 Eucharistická úcta mimi sv.omše.Nepšinský, Vojtech. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.C16.;
1051 Eucharistické zázraky.Haesele, Mária.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.C23.;
1052 Európan Ján Palárik. .Zemko, Pavol.Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.2009.978-80-970299-7-5.D26.;
1053 Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.Tondra, František.s. l.:KBS.1991..U9.;
1054 Európske obzory.Felix, Jozef. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0010-8.A47.;
1055 Eutanázia, dilema života a smrti.Eareckson Tada, Joni.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.D41.;
1056 Evajelium podla Matuša II.Trilling, Wolfgang.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.A44.;
1057 Evangeliarium Assemani :..Martin ::Matica slovenská,.2013.978-80-8128-068-9.D16.;
1058 Evangelii gaudium.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U7.;
1059 Evangelii Nuntiandi.Pavol VI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.U2.;
1060 Evangelium podle Marie.Blaquier, Georgette - autor.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-464-4.D36.;
1061 Evangelium podle Matouše.Mrázek, Jiří,(1960-).Praha ::Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-44-6.D48.;
1062 Evangelium podle svatého lotra.Gilbert, Guy, 1935-.:Praha :.2008.978-80-7367-450-2.D41.;
1063 Evangelium pokoje.Janoušek, František. Praha:ČKCh.1983..B25.;
1064 Evangelium Sv.Jana.Porsch, Felix.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.A43.;
1065 Evangelium Sv.Lukaša.Muller, Paul.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.A43.;
1066 Evangelium Sv.Marka.Limbeck, Meinrad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.A43.;
1067 Evangelium Sv.Matuša.Limbeck, Meinrad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.A43.;
1068 Evanjeliá.Porúbčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B20.;
1069 Evanjeliá.Štefan Porúbčan SJ . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1971..B22.;
1070 Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Job, Pavol.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.A34.;
1071 Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.B42.;
1072 Evanjelium - zážitok novosti.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.A22.;
1073 Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.Schooyans, Michel.:Inštitút Leva XIII..2010..D32.;
1074 Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.Schooyans, Michel.:Inštitút Leva XIII..2010..A15.;
1075 Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.Schooyans, Michel.:Inštitút Leva XIII..2010..D33.;
1076 Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.Kremer, Jacob. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.B07.;
1077 Evanjelium pocestného.Grilli, Massimo.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11.;
1078 Evanjelium podľa Jóba /.Pastirčák, Daniel,1959-.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.A30.;
1079 Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke..Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.1992.80-85486-02-4.B23.;
1080 Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.D35.;
1081 Evanjelium podľa Matúša 1.Trilling, Wolfgang. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.D34.;
1082 Evanjelium v živote dieťa. rok A.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.A27.;
1083 Evanjelium v živote dieťa. rok B.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.A27.;
1084 Evanjelium v živote dieťa. rok C.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.A27.;
1085 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.D37.;
1086 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.A48.;
1087 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.A48.;
1088 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.A48.;
1089 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.D41.;
1090 Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Valtorta, Mária.Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.D41.;
1091 Evanjelizácia podľa Františka.Valábek, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742539 (brož.); 978-80-8074-253-9.A45.;
1092 Evanjelizovať znamená milovať.Moens, Jean-Luc. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.C1y.;
1093 Evropa : její základy dnes a zítra.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.a48.;
1094 Evropa devatenácteho století.Rapport, Michael.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.R5.;
1095 Evropa dvacátého století.Vinen, Richard.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.R6.;
1096 Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Wegs, J. Robert.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.R6.;
1097 Evropa pozdního středověku 1300-1500.Hay, Denis.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.R5.;
1098 Evropa raného středověku 300-1000.Collins, Roger.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.R5.;
1099 Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Munck, Thomas.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.R5.;
1100 Evropa středověku v letech 962-1154.Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.R5.;
1101 Evropa šestnáctého století.Mackenney, Richard.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.R5.;
1102 Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Mundy, John H..Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-827-0.R5.;
1103 Ewiges Leben?.Kung, Hans.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1982.3-492-02806-3.D11.;
1104 Exercicie a Písmo svaté.Enn, Josef.Velehrad:Refugium.2006.80-86715-60-4.A25.;
1105 Exercície pre kňazov i laikov.Hurter, H..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..A31.;
1106 Exercicie pro všední den.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-326-5.A11.;
1107 Exercície učiteľov 4.-11.8.1947..:.1970?..Sam.;
1108 Exhortácia Familiaris consortio.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.U4.;
1109 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.U4.;
1110 Existiert Gott?.Kung, Hans.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1978..A42.;
1111 Existování z Boha.. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
1112 Exodus.Jozef Tiňo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.R1.;
1113 Exorcista vypráví.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.A46.;
1114 Experiment křesťanství.Vrána, Karel.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.C35.;
1115 Ezopské bájky.Ezop.Bratislava:Tatran.1966..A37.;
1116 Fabiola a či cirkev v katakombách.Wiseman, Mikuláš Patrick.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..ssv.;
1117 Fabiola:.Wiseman, Mikuláš.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.A26.;
1118 Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986.Bagin, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..ssv.;
1119 Falošní proroci.Gálik, Slavomír.Nová Dubnica:Harrison.1992.80-85675-01-3.B10.;
1120 Familiaris consortio.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.U4.;
1121 Familiaris consortio.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.U4.;
1122 Fanatik, prorok, či klaun?.Lukavec, Ján.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-166-6.C24.;
1123 Fantastické příběhy.Poe, Edgar Allan.Havlíčkův Brod:Fragment.1995.80-85768-68-2.C22.;
1124 Fantazie a poslušnost :.Sölle, Dorothee, 1929-2003.:Praha :.2008.978-80-7017-089-2.D35.;
1125 Farár z Arsu.Hunermann, Wilhelm. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.C22.;
1126 Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.Dlugoš, František.:Polypress.2000.80-88704-36-7.C34.;
1127 Father Brown Stories.Chesterton, Gilbert Keith.:Penguin Popular Classics.1994.0-14-062130-X.A26.;
1128 Fatima..:.2017..B41.;
1129 Fatima.Felici, Icilio.Brno:Salve regina.1994.80-901240-4-6.A16.;
1130 Fatima.Rossi, Severo; Oliveira, Aventino de. Fatima - Portugalsko:Missoes Consolata.1982..D21.;
1131 Fatima - posolstvo nádeje.Bárta, Jaroslav. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.B33.;
1132 Fatima : Mária hovorí k svetu.Da FONSECA, Gonzaga.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.C32.;
1133 Fatima : Mária hovorí k svetu.Da FONSECA, Gonzaga.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.A40.;
1134 Fatima a Montfort.Juraj, Augustín.:.2008..B09.;
1135 Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Dokladal, Pavel.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.B10.;
1136 Fatima posolstvo a jeho plnenie.Fugel, Adolf. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.D42.;
1137 Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky).Borelli, Antonio Augusto. Ľvov:Strim.2005..B32.;
1138 Fatimské poselství.Kongregácia pre náuku viery. Praha:ČBK.2000..U9.;
1139 Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.U8.;
1140 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A21.;
1141 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A14.;
1142 Fatimské tajemství a Jan Pavel II..Miguel, Aura.:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C22.;
1143 Fatimské tajemství a Jan Pavel II..Miguel, Aura.:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C3x.;
1144 Faust.Goethe.:Mladá fronta.1973..D37.;
1145 Felix M. Ddavidek.Fiala, Peter.:Revue Proglas.1994..A35.;
1146 Fenomén \"katolická teologie \".Torrell, Jean-Pierre,1927-.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.D42.;
1147 Fenomén Zamarovský.Čomaj, Ján.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-339-5.a12.;
1148 Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Pekník, Miroslav.Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.C3x.;
1149 Feriálny lekcionár..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..A40.;
1150 Feriálny lekcionár..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.ssv.;
1151 Feriálny lekcionár 2..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..A40.;
1152 Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
1153 Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2009..P27.;
1154 Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2010..P27.;
1155 Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2012..P27.;
1156 Fides et ratio.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.U3.;
1157 Filip Neri: nakažlivá radost.Paul, Türks.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-997-7.C14.;
1158 Filokalia.Beke, Eduard.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.C17.;
1159 Filokalia :..:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.C3x.;
1160 Filosofické eseje.Bergson, Henri.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
1161 Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika.Fuchs, Jiří. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.C36.;
1162 Filotea.František Saleský,sv..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984.neudané.B25.;
1163 Filotea.Saleský, František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C14.;
1164 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.C2X.;
1165 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.a48.;
1166 Filozof zdravého rozumu.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.B11.;
1167 Filozofia.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.A25.;
1168 Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu.Michalov Jozef. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.c22.;
1169 Filozofia religii. Filozofia Boga.Zdybicka, Zofia.Lublin:KUL.1996..B19.;
1170 Filozofia renesancie a baroka.Michalov Jozef. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.c22.;
1171 Filozofia slobody.Michael, Novak.:Charis.1996.80-88743-16-8.C32.;
1172 Filozofia v celosvetovom porozumení.Ján Letz.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2.a23.;
1173 Filozofická antropológia.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
1174 Filozofická teológia.Schmidt, Josef.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.a48.;
1175 Filozoficke eseje.Bergson, Henri.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A20.;
1176 Filozofie pro každého.Popkin, Richard.:Železný Ivo Praha.2005.80-237-3942-5.A20.;
1177 Fintice.Katarína, Semanová.Fintice:OÚ.1997.80-967756-8-5.D15.;
1178 Formalni logika.Štepan, Jan.:FIN.1995.80-7182-004-0.A46.;
1179 Formovanie učeníkov.Flores, José H. Prado. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.A27.;
1180 Forsytowská sága.Galsworthy John.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1.;
1181 Fórum pastorálních teologů.Ambros, Pavel,,1955-.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42.;
1182 Fórum pastorálních teologů ... :.. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.D44.;
1183 Fórum pastorálních teologů ... :.. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-072-5.D44.;
1184 Fórum pastorálních teologů VI..Olomouc:Centrum Aletti Velehrad-Roma.2007.9788086715810 (brož.); 978-80-86715-81-0.D44.;
1185 Fotiovo schizma.Dvorník, František. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.D24.;
1186 Francouzské pohádky.Cibula, Václav. Praha:Albatros.1991.80-00-00327-9.D21.;
1187 Francúzsko-slovenský slovník.Liščáková, Irena; Grundlerová, Viera; Valent, Ondrej; Beník, Gejza.Bratislava:SPN.1983..D13.;
1188 František - pápež z konca sveta.Śliwa, Leszek.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23.;
1189 František a Klára z Assisi.Montes, Jesus Sanz. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.A15.;
1190 František Dvorník - mistr historické syntézy /.Němec, Ludvík,1912-1988.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-146-3.C3x.;
1191 František Mikloško.Štrasser, Ján,1946-.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3x.;
1192 František miláčik Panny Márie.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.B17.;
1193 František z Assisi, muž modlitby.Schmucki, Oktavian.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.D46.;
1194 františkánské poselství světu.Gemelli, Augustin. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..A16.;
1195 Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.D42.;
1196 Františkánski svätí na každý deň.Ferrini, Giuliano.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.C21.;
1197 Fráter Johannes.Branecký, Jozef, SchP.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..A33.;
1198 Fráter Johannes.Branecký, Jozef, SchP.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..D48.;
1199 Frauen und Manner im Dominikanerorden.Engel, Ulrich.Mainz:Matthias grunewald.1992.3-7867-1660-9.kos.;
1200 Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem..Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A25.;
1201 Gaetano Errico.Palmiero, Antonio.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.B35.;
1202 Gándhí. Môj experiment s pravdou.Karamčand, Mahandás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.A33.;
1203 Ganz Montserrat.Editorial Escudo de Oro. Barcelona:Escudo de Oro.1988.84-378-0101-X.D15.;
1204 Garabandal, události a data.Pesquera, Eusebio Garcia.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.A22.;
1205 Geistliches Tagebuch.Ján XXIII.. Freiburg:Herder KG.1965..C15.;
1206 Gender alebo rodová ideológia.Raučinová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.A45.;
1207 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.R1.;
1208 Géniovia a hrdinovia..Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.D48.;
1209 Gianna Beretta Molla.Brem, Hildegard.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.B15.;
1210 Giordano Bruno a hermetická tradice.Yatesová, Frances. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.D33.;
1211 Giotto.Chastel, André. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.D12.;
1212 Giotto.Prokoppová, Mária.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0037-9.D14.;
1213 Globálna sexuálna revolúcia.Kuby, Gabriele.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47.;
1214 Globálna sexuálna revolúcia.Kuby, Gabriele.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13.;
1215 Glosy Dominika Duky 2011.Duka, Dominik,,1943- - autor.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.D42.;
1216 Glosy Dominika Duky 2012.Duka, Dominik,1943-.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.c1x.;
1217 Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.Zlatoš, Pavol.:.1990?..B19.;
1218 Gog.Papini, Giovani.:.1992.80-901226-5-5.a42.;
1219 Gospa na Slovensku.Zovka, Jozo.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.B01.;
1220 Gösta Berling I..Lagerlöfová, Selma. Bratislava:Tatran.1981..C35.;
1221 Gotické krídlové oltáre.Cidlinská, Libuše.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0029-8.D16.;
1222 Gottes Kinder 2..:.2000..A47.;
1223 Gottesfahrung und Weg in die Welt.Eckhart, Mistrz. Switzerland:Walter Verlg.1979.3-530-56370-6.C15.;
1224 Goya.Feuchtwanger, Lion.Praha:Levné knihy KMa.2003.80-7309-990-X.A37.;
1225 Gramatika nemčiny.Jungwirth, Karel.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1971..C36.;
1226 Greek-English New Testament.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6.R1.;
1227 Gričská čarodejnica 1.Marija, Jurič Zagorka.:Smena.1991.80-221-0143-5.D33.;
1228 Gričská čarodejnica 2.Marija, Jurič Zagorka.:Smena.1991.80-221-0151-6.D33.;
1229 Gričská čarodejnica 3.Marija, Jurič Zagorka.:Smena.1992.80-221-0194-X.D33.;
1230 Gričská čarodejnica-diel 4.Marija, Jurič Zagorka.:Smena.1992.80-221-0230-X.D33.;
1231 GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Johnston, Francis.Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.B10.;
1232 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Prešov:VMV.2006..B28.;
1233 Hagioterapia.Ivančič, Tomislav.:UPC Trnava.2008?..C15.;
1234 Hájnikova žena.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Bratislava:SVKL.1960..C25.;
1235 Hauptkurs Deutsch.Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-011600-8.D21.;
1236 Hauptkurs Deutsch.Schwalb, Susanne; Perlmann-Balme, Michaela.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-001600-3.D21.;
1237 Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Heller, Jan.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1955..B18.;
1238 Heinrich Seuse - Diener ser Ewigen Weisheit.Kaffanke, Jakobus.:.1998.3-928698-15-X.C25.;
1239 Helder Camara.Broucker, José de.Praha:Vyšehrad.1971..A45.;
1240 Hermeneutika j.Pokorný, Petr.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.C23.;
1241 Hermeneutika mystéria :.Pospíšil, Ctirad Václav.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.C24.;
1242 Hesla mladých svišťů.Kohák, Erazim.Praha:Kalich.1999.80-7017-265-7.D32.;
1243 Hidden Treasures.White, E. G..:.1990?.0-916547-00-0.D36.;
1244 HIERARCHIE a její místo v životě církve.Lubichová, Chiara. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.C14.;
1245 Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Calle, Ramiro.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.D35.;
1246 História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Bohuslav Pekný.Žilina:Regionálne osvetové stredisko.2002.80-968698-6-8.A46.;
1247 História Cirkvi.Bedouelle, Guy.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.D11.;
1248 Historia filozofii, Tom I..Wladyslaw, Tatarkiewicz. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
1249 Historia filozofii, Tom II..Wladyslaw, Tatarkiewicz. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
1250 Historia filozofii, Tom III..Wladyslaw, Tatarkiewicz. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
1251 HISTORIA RELIGIOSA.Theodorétos, z Kyrru.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.A45.;
1252 História Žiliny.Blahovec, Ján.Žilina:EDIS.2012.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20.;
1253 História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.Moravčík, Jozef.:EDIS.2002.80-7100-964-4.B26.;
1254 História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Bučka, Peter.Žilina:Žilinská univerzita.2007.80-8070-578-X.D31.;
1255 História Žiliny - Žilinský rínok.Moravčík, Jozef.:EDIS.2002.80-7100-940-7.B26.;
1256 História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438..1438. :Žilinská univerzita.2008.978-80-8070-919-8.D31.;
1257 Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.R2.;
1258 Historické organy na Slovensku.Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Bratislava:Opus.1982..D22.;
1259 Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Caban, Peter.Český Těšín:Cor Jesu.2015.978-80-900746-5-1, EAN 9788090074651.A30.;
1260 Historický kalendár - Slovensko.Mrva, Ivan.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-336-0.R6.;
1261 Historie bible.Čapek, Vladimír.Praha:Advent.1990.80-85002-19-1.D37.;
1262 Historie dominikánů v českých zemích.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.:Praha :.2001.80-85929-50-3.A15.;
1263 History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Hološová, Alžbeta.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.2013.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16.;
1264 Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Kocúr, Stanislav.Čadca:MAGMA.2000.80-968592-1-8.D11.;
1265 Hlad po Bohu.John, Piper.:Návrat domů.2005.80-7255-050-0.A33.;
1266 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.A10.;
1267 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.D48.;
1268 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.D42.;
1269 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.A50.;
1270 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.A22.;
1271 Hľadali úprimne.Senčík, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C33.;
1272 Hľadanie Boha.Bennett, Richard. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.C13.;
1273 Hľadanie Boha.Bennett, Richard. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.A13.;
1274 Hľadanie cesty.Pupík, Zdeno.Beroun:.2009.978-80-970117-0-3.C22.;
1275 Hľadať si tvár.Baggio, Antonio.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.A21.;
1276 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.C1y.;
1277 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.A20.;
1278 Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Šubjaková, E..Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.A21.;
1279 Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov.Šubjaková, Elena. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.B17.;
1280 Hlahoský EVANJELIÁR.Slaninka, Martin Ing..:.2000?..D14.;
1281 Hlásaj slovo.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Prešov:VMV.2000.80-7165-225-3.A20.;
1282 Hlásaj slovo "C"..Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.A20.;
1283 Hlásal radostnú zvesť chudobným.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.D11.;
1284 Hlásej slovo :.Bianchi, Enzo,(1943-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.A30.;
1285 Hlásej slovo :.Bianchi, Enzo,1943-.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-531-3.A30.;
1286 Hlboké rieky.Arguedas, José María.:Slovenský spisovateľ.1979..D35.;
1287 Hledal jsem a nalezl jsem.Carretto, Carlo.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.D38.;
1288 Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Campbell, Ross.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C2X.;
1289 Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Campbell, Ross.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C33.;
1290 Hledám tvou tvář.Kodet, Vojtěch, 1956-.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-570-2.D32.;
1291 Hledání Boha :.De Mello, Anthony, 1931-1987.:Praha :.2011.978-80-7367-848-7.a23.;
1292 Hledání duše zítřka.Floss, Karel(1926-).Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2012.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42.;
1293 Hledání lásky.Janšta, Josef.Olomouc:MCM.1991..B15.;
1294 Hledání odpovědi.Salij, Jacek.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.A42.;
1295 Hledání středověku.Goff, Le Jacques.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.A25.;
1296 Hledání vnitřního pramene.Ugeux, Bernard. Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-09-3.D36.;
1297 Hluboce zraněni.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.A27.;
1298 Hnedý Vlk.London, Jack. Bratislava:Príroda.1989..D34.;
1299 Hobit.John, Ronald Reuel Tolkien.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.A44.;
1300 Hodina mŕtvych očí.Harry, Thürk. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..C31.;
1301 Hodina s trpiacim Kristom.Jankola, Silvester Jozef OFM.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..B30.;
1302 Hodina s trpiacim Kristom.JANKOLA, Silvester OFM.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..B31.;
1303 Hodina v Endore.Sachsová, Nelly.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A16.;
1304 Hodnota staroby.Tavel, Peter.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45.;
1305 Hodnota vzťahu.Fabian, Anton.:.1996..B10.;
1306 Hojenie emocionalnych poraneni.Benner, D G.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A25.;
1307 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.a48.;
1308 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.C1y.;
1309 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.a48.;
1310 Hokej na dvoch kontinentoch.Šťastný, Peter.Bratislava:Timy.1997.80-88799-59-7.D12.;
1311 Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Lansburgh, Werner N..Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-122-0.D36.;
1312 Homeopatia.Sukeľ, Ondrej.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45.;
1313 Homiletické príklady 1..Keruľ.Vyšná Olšava:.1997..B08.;
1314 Homiletické príklady 2..Keruľ.Vyšná Olšava:.1997..B08.;
1315 Homiletické príklady 4..Keruľ.Vyšná Olšava:.1997..B08.;
1316 Homiletický sborník - cyklus B.Miloslav Klisz, - Mons..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..D33.;
1317 Homiletika III. Formálne Doplnenie.Vrablec, Jozef. Košice:KS.1999..B10.;
1318 Homiletika základná a materiálna.Vrablec, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..B10.;
1319 Homiletika-diel 1-2.Vrablec, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.A40.;
1320 Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Daniel-Ange.Bratislava:Familiaris.1995.8096706829; 80-967068-2-9.C2X.;
1321 Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.Ange, Daniel.:.1995.80-7192-049-5.a42.;
1322 Hor sa na leva!.Markech, Stanislav.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.A50.;
1323 Hora Athos :.Müller, Andreas E.,1966-.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-058-1.C2X.;
1324 Hora sedmi stupňu.Merton, Thomas.Rim:KA.1968..A35.;
1325 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.C23.;
1326 HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Pekárek, Alois.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.A25.;
1327 HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Pekárek, Alois.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-04-8.A25.;
1328 HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Pekárek, Alois.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-02-1.A25.;
1329 Hospic.Svatošová, Marie.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.A13.;
1330 Hospodin je král :.Procházková, Ivana,(1971-).Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-36-1.C20.;
1331 Hovoríme s matkou.Hünermann, Wilhelm,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D32.;
1332 Hovoríme s matkou.Hünermann, Wilhelm,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
1333 Hovoríme s matkou.Hünermann, Wilhelm,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
1334 Hovoriť s Bohom.Carvajal, Francisco Fernández. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-40-3.A38.;
1335 Hovoriť s Bohom 1. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
1336 Hovoriť s Bohom 2. diel.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
1337 Hovoriť s Bohom 4. diel.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.A38.;
1338 Hovoriť s Bohom 5. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.A38.;
1339 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.A38.;
1340 Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.A38.;
1341 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.A41.;
1342 Hovory s Luďkem pachmanem.Knittl, Jaroslav.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991..B14.;
1343 Hovory s umírajícími.Kübler.:Signum unitátis.1992.80-85439-04-2.a48.;
1344 Hovory v Jeruzalémě.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-661-7.c1x.;
1345 Hrad v nitru.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.A15.;
1346 Hrad v nitru.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.C13.;
1347 Hrady a zámky v Československu.Dalibor, Kusák.:Osveta.1990.80-217-0100-5.D16.;
1348 Hrady, zámky a kaštiele v okrese Žilina.Sopko, Alexander. Martin:Osveta.1982.80-231-0177-3.B33.;
1349 Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezku : 7. Praha a okolí : Praha a okolí.Holec, František.Praha:Svoboda.1988..d21.;
1350 Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (III) : 3.díl. : Severní Čechy.Anděl, Rudolf.Praha:Svoboda.1984..D21.;
1351 Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (IV) : 4.díl. : Západní Čechy.Bělohlávek, Miloslav.Praha:Svoboda.1985..D21.;
1352 Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (V) : 5.díl. : Jižní Čechy.Tříska, Karel.Praha:Svoboda.1986..D21.;
1353 Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Šlipko, Tadeusz SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.A34.;
1354 Hraniční porucha osobnosti :.Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0311-7 .A14.;
1355 Hrdinovia a géniovia..Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.D48.;
1356 Hrdinské báje Ríma.Livius, Titus.Bratislava:Tatran.1978..D35.;
1357 Hrdinské svedectvo mladosti.Sláviková, Helena.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.D46.;
1358 Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C14.;
1359 Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C3x.;
1360 Hriešnica z Magdaly.Murphy, Edward F..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
1361 Hriešnica z Magdaly.Murphy, Edward F..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..A47.;
1362 Hriešnikov sprievodca. .Luis z Granady.Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D42.;
1363 Hry.Claudel, Paul.Bratislava:Divadelný ústav.2007.978-80-88987-82-6.D41.;
1364 Hudba plaší smrť. .Štrauss, Pavol.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-754-5.D44.;
1365 Hudobná história Žiliny.Urban, Bohumil.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-301-9.D31.;
1366 Hugo a Karl Rahnerové.Karl, Heinz Neufeld.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.C30.;
1367 Humanae vitae.Pavol VI..:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..B31.;
1368 Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..U2.;
1369 Humanizmus a renesancia.Pechová, Magdaléna.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava.1966..D14.;
1370 Humor za kostelem, 1. díl.Jílek, Ladislav,(1941-).Rosice ::Gloria,.1997-.80-901834-3-3.c1x.;
1371 Humor zenu.Brunel, Henri, 1928-.:Praha :.2011.978-80-7407-090-7.C35.;
1372 Husité.Kejr, Jiří.Praha:Panorama.1984..C11.;
1373 Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Špirko, Jozef.Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..C21.;
1374 Husserl.Ivan, Blecha.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.A15.;
1375 Husuv proces v Kostnici.Šmahel, František.Praha:Melantrich.1988..B03.;
1376 Hvězdný déšť.Pasternak, Boris.Praha:Čs. spisovatel.1989.80-202-0053-3.D43.;
1377 Hviezdy Slovenského neba.Judák, Viliam.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.A44.;
1378 Hyacinta miláčik Panny Márie.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.B17.;
1379 Hyeny.Pospíšil, Jaroslav.Vizovice:Lípa.1998.80-902179-6-6.C11.;
1380 Hymny na posvätenie času I...Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..B22.;
1381 Hymny na posvätenie času III..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B22.;
1382 Hyperprostor.Kaku, Michio. Praha:Argo.2008.978-80-7363-193-2.C11.;
1383 Hypotézy o Ježíšovi.Messori, Vittorio.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.A35.;
1384 Hypotézy o Ježišovi.Messori,Vittorio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.C12.;
1385 Hysterie - strach z odmítnutí.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.:Praha :.2009.978-80-7367-607-0.A14.;
1386 Charizma uzdravovania.Tardif, Emiliano.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.B04.;
1387 Charizmatické hnutie..Degro, Imrich. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B35.;
1388 Charizmatické hnutie..Degro, Imrich. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B29.;
1389 Charles de Foucauld:.Wachová, Hildegarda.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.C35.;
1390 Chasidská vyprávění.Buber, Martin. Praha:Kalich.1990.80-7017-072-7.C23.;
1391 Chatrč.Young, William Paul.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D22.;
1392 Chatrč.Young, William Paul.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D45.;
1393 Chatrč.Young, Wm. Paul. Bratislava: TATRAN.2009.978-80-222-0562-7.A22.;
1394 Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Gaucher, Guy.Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.D33.;
1395 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.C25.;
1396 Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Iafolla, Paolo.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.D35.;
1397 Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Iafolla, Paolo.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.C1y.;
1398 Chcem niesť pečať Ducha.Klas, Teofil.:Rodinné hnutie.1989..B41.;
1399 Chcem niesť pečať Ducha.Klas, Teofil.:Rodinné hnutie.1989..A38.;
1400 Chcem sa ti ozvať.Zvonický, Gorazd.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.A46.;
1401 Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.František Krajňák. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.B43.;
1402 Chceme len tvoji duši.Baumer, Ulrich.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.A35.;
1403 Chceš sa zmieriť s Bohom?..Tomáško, Ladislav.Prešov:VMV.2000.80-7165-242-3.A46.;
1404 Chci se stát ministrantem.Krasucki, Antonín.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..B35.;
1405 Chci, abys byl.Halík, Tomáš(1948-).Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2012.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x.;
1406 Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Griesmayr, Gudrun.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1.B28.;
1407 Chlapec, ktorý sa hral s Bohom.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.B30.;
1408 Chlapec, ktorý sa hral s Bohom.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.A10.;
1409 Chlieb Šťastia.Trpin, Erich. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A34.;
1410 Chlieb a slovo. 1. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.C3x.;
1411 Chlieb a slovo. 1. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.A37.;
1412 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.D46.;
1413 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.A37.;
1414 Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Vrablec, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C14.;
1415 Chodte a evanjelizujte pokrstených.Flores, José H. Prado.:REMA.1997.80-967559-4-3.A27.;
1416 Choďte a evanjelizujte pokrstených.Flores, José H. Prado.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3.D46.;
1417 Choďte do celého sveta.Václavek Ľuboš.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B37.;
1418 Choďte do celého sveta.Václavek Ľuboš.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B36.;
1419 Chrám Matky boží v Paříži.Hugo, Victor.Praha:Levné knihy KMa.2005.80-7309-199-2.A33.;
1420 Chrámy a kláštery.Skok, Luděk.:Fortuna Print.2006.80-7321-202-1.C20.;
1421 Chraň svoje srdce.Eldredge, John. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9.A46.;
1422 Christian Spitituality in the Catholic tradition.Aumann, Jordan.San Francisco:Ignatius Press.1985.0-7220-1917-3.A21.;
1423 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.U4.;
1424 Christus praesens :.Liguš, Ján, 1941-.:Brno :.2008.978-80-87127-12-4.D34.;
1425 Chrystus zije wsrod nas.Bednarczyk, Piotr. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-013-0.D13.;
1426 Chudá žena.Bloy, Leon.Praha:Vyšehrad.1969..D38.;
1427 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.A45.;
1428 Chuť žít.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
1429 Chuť žít.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Praha:Vyšehrad.1970..vys.;
1430 Chutné jedlá pre štíhlu líniu.Lajosová, Mari; Hemzó, Károly.Braislava:Príroda.2008.978-80-07-01713-9.D21.;
1431 Chutné jedlá z mäsa.Lajosová, Mari.Bratislava:Príroda.2006.80-07-01423-3.D21.;
1432 Chutné jedlá zo zeleniny : 99 receptov.Lajosová, Mari.:Príroda.2006.80-07-01278-8.D21.;
1433 CHvála Ti, Otče, naveky!.Jurko, Jozef.Poprad-Veľká:Slza.1999..A21.;
1434 Chváľme Boha.Zúbek, Teodorik J.. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..B22.;
1435 Chváloreč na svedomie. .Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-845-3.D31.;
1436 Chvály Panenské Matky.Bernard z Clairvaux. Olomouc:Krystal.1938..C12.;
1437 Chvilky u nohou Matky Boží.Navrátil, Augustín.:.1942..A47.;
1438 I cimeli del Monastero di santo stefano.Kláštor sv Štefana, Meteora. Meteore:Turistický úrad Kalambaka.1999.960-85455-8-7.D21.;
1439 I sacramenti dell' iniziazione.Adam, Konštanc Miroslav.:.2003.80-88922-71-2.C16.;
1440 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.D36.;
1441 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A36.;
1442 Iba láska....Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.A38.;
1443 Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu.Sigl, Paul Maria. Stará Halič:RPM.2005..B01.;
1444 Ideály sv. Františka serafínskeho.Felder, Hilarin.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..A42.;
1445 Iďte a ohlasujte.Kutarňa, Jozef.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A48.;
1446 Iďte a ohlasujte.Kutarňa, Jozef.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.C2X.;
1447 Iďte k Jozefovi.. Trnava:Posol BSJ.1942..B23.;
1448 Ignác z Loyoly.Kyralova, Maria.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.A24.;
1449 Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Kranz, Gisbert.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.B03.;
1450 Ihr ergebener.Luciani, Albino. Mníchov:Verlag Neue Stadt.1978.3-87996-076-3.A34.;
1451 Ikona - obraz Neviditelného :.Sendler, Egon,(1923-).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48.;
1452 Ikona Krista.Schonborn, Christof.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.A46.;
1453 Ikona Krista.Schonborn, Christof.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.D36.;
1454 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.B07.;
1455 Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2011.978-80-87378-98-4.a23.;
1456 IKONOSTAS.Florenskij, Pavol.:Marek L.2000.80-86263-13-4.C15.;
1457 IKONY.Frický, Alexander.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach.1971..A31.;
1458 Ikony Krista.Sendler, Egon. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-398-2.C34.;
1459 IL MISTERO DEL CONCILIO.Pojavnik, Ivan.:.2002..A25.;
1460 Il mosaico dell abside di S.Paulo.Valenziano, Crispino.:.2003.88-209-46335.C16.;
1461 Ilustrovaná príručka k biblii.Alexander, Pat; Alexander, David.:.2001.80-85486-36-9.R3.;
1462 Ilustrované dejiny zbraní.Chuck, Wills.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-372-4.D22.;
1463 Ilustrovaný atlas svetových dejín.Lisa, Miles. Martin:Viktoria Print.2001.80-968447-8-4.D12.;
1464 Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.Eugen, Jonáš.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.B38.;
1465 In Ecclesia Dei.Judák, Viliam. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.2003.80-88741-43-2.C20.;
1466 In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej..:Rodina Nepoškvrnenej.2015..B38.;
1467 In Spiritu Veritatis.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.D32.;
1468 Iná Európa je možná.Giordano, Aldo.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17.;
1469 Instrukce Donum Veritatis.Kongregácia pre náuku viery.Olomouc:MCM.1999..U9.;
1470 Inštrukcia Donum Vitae.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.U9.;
1471 Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Kongregácia pre náuku viery.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.U8.;
1472 Integrální humanismus.Maritain, Jacques, 1882-1973.Řím:Křesťanská akademie.1967..A41.;
1473 Inter Oecumenici.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.U8.;
1474 INTERRUPCE ANO nebo NE?.Grady, John.Praha:Řád L.1992..B03.;
1475 Intranety : principy a praxe.Greer, Tyson.Brno:Computer Press.1999.80-7226-135-5.C2X.;
1476 Iný pohľad.Schlesinger, Miroslav.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-392-5.A24.;
1477 Islám.Encyklopédia Britanica. Brno:Jota.2010.978-80-7217-628-1.C31.;
1478 Islám.Paul, Lunde.:Ikar.2004.80-551-0723-8.C3x.;
1479 Islamské umenie.Ernst, J. Grube.:Pallas.1973..C20.;
1480 Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Neumann, Jaromír.Praha:Odeon.1979..C11.;
1481 Italská kucharka.Martin, Pavel.Praha:Ivo Železný.2003.80-237-3862-3.d21.;
1482 Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Riservati, Diriti.Dubicko:Infoa.2003.80-7240-287-0.B14.;
1483 Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999..Holec, Peter. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.A26.;
1484 Ivan Gašparovič - prezident.Machala, Drahoslav.Bratislava :Agentúra Cesty.2004.80-968793-9-1.D34.;
1485 Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.Alfejev, Ilarion.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.C34.;
1486 Izrael.Sara, Kochav. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-49-4.R6.;
1487 Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kopp, Johanna.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.A11.;
1488 Ja Augustín.P. Primo Ciarlantini.:.1975?..B30.;
1489 Ja som Cesta, Pravda a Život.Širanec, Jozef, Ing..Žilina:.2008..B40.;
1490 Ja som verný.Máčeková, Darina.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.a48.;
1491 Ja, František.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.A38.;
1492 Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.Dilong, Rudolf,.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.D41.;
1493 Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Greene, Graham.Praha:ODEON.1986..A12.;
1494 Jáchym z Fiore :.Troncarelli, Fabio,(1948-).Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-109-8.D47.;
1495 Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Tibenský, Rudolf,.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.A50.;
1496 Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Tibenský, Rudolf,.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.D46.;
1497 Jak číst BIBLI s porozuměním.Fee, Gordon. Praha:Návrat domú.1999.80-85495-66-X.A26.;
1498 Jak chce Búh, tak buď.Miklík, Konstantin. Praha:Atlas.1947..C36.;
1499 Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Cahill, Thomas.Praha:Pragma.1995.80-7205-497-X.A47.;
1500 Jak katolická církev budovala západní civilizaci.Woods, Thomas. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.C22.;
1501 Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání.Carnegie, Dale. Praha:Dale Carnegie.1990?..A32.;
1502 Jak očistit své srdce?.Špidlík, Tomáš kardinál.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A13.;
1503 Jak překonat vyhoření :..Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.C10.;
1504 Jak se modlit za nevěřícího manžela..:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.A10.;
1505 Jak se vyrovnám se stárim.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.B04.;
1506 Jak se zpovídat.Augustyn, Józef.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.B18.;
1507 Jak věřím.Chardin, Pierre Teilhard de.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.A50.;
1508 Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.B13.;
1509 Jako bychom dnes zemřít měli :.Doležal, Miloš,(1970-).Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.1912.978-80-7415-066-1.A14.;
1510 Jako v nebi, tak i na zemi.Pospíšil, Ctirad Václav.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.C17.;
1511 Jako v nebi, tak i na zemi :.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.A10.;
1512 Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.A46.;
1513 Ján de La Salle.Faber, Alfonz.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.B30.;
1514 Ján de la Salle - Patron učitelov.Grzegorz, Fietko.Prešov:VMV.1999.80-7165-182-6.B18.;
1515 Ján Hollý.Hodál, Juraj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..B24.;
1516 Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.Dittrich, Zdeněk Radslav.:.1995.80-85795-17-5.C11.;
1517 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.C23.;
1518 Jan Nepomucký.Vlnas, Vít.:Mladá fronta.1993.80-204-0358-2.A16.;
1519 Ján Palárik.Vavrovič, Jozef.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.A21.;
1520 Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-54-3.D43.;
1521 Ján Pavel II. Portrét pontifika.Giansanti, Gianni. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-55-9.D16.;
1522 Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Ján Košiar, Arturo Mari, Juraj Králik, Martin Kvasnica, Pavel Meluš.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.C17.;
1523 Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje..:.1990..B29.;
1524 Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života.Legrand, Jacques. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.R4.;
1525 Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života.Legrand, Jacques. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.C20.;
1526 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčik, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A34.;
1527 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčik, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A43.;
1528 Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Májek, Stanislav.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B25.;
1529 Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Májek, Stanislav.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B29.;
1530 Ján XXIII..Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.A37.;
1531 Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Filkorn, Eugen.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..C31.;
1532 Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Filkorn, Eugen.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..D36.;
1533 Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Chrobak, Werner.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.B10.;
1534 Jasnější než tisíc sluncí.Jungk, Robert.Praha:Mladá fronta.1965..C31.;
1535 Jazyk nemého:.Mulaisho, Dominic.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.A24.;
1536 Jde to i jinak.Häring, Bernhard.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.A37.;
1537 Je Boh stvoriteľ? III..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B05.;
1538 Je Boh stvoriteľ? III..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B39.;
1539 Je Búh matematik?.Livio, Mario. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D33.;
1540 Je Búh matematik?.Livio, Mario. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D35.;
1541 Je Kristus rozdelený?.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.U10.;
1542 Je tam hore niekto? .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A24.;
1543 Jeden nový človek pre Guineu.Kovač, Ján.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.A34.;
1544 Jeden svet.Polkinghorne, John.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-089-7.C24.;
1545 Jedenásť šípov.Jeffrey, Archer.:Motýľ.1999.80-88978-17-3.C23.;
1546 Jediný Vykupiteľ a my.Buob, Hans. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.B35.;
1547 Jedno nevyhnutelné.Pavelčík, Július, 1977- - autor. :Svitavy :.2001.80-86036-55-3.B37.;
1548 Jednoduchosť srdca.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.A31.;
1549 Jednoduchý modlitebník.Martin Sebíň.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.B22.;
1550 Jednoduchými očami .Borriello, Luigi.:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.D37.;
1551 Jednota a Ježiš Opustený.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.A32.;
1552 Jednota ako ju chce Ježiš.Ryden, Vassula.:.2001..B25.;
1553 Jednota Cirkvi.Žigová, Terézia.:.2003.80-89138-09-8.A33.;
1554 Jednotný katolícky spevník v premenách času.Pokludová.:Ústav hudobnej vedy SAV.1998.80-888-20-11-1.D11.;
1555 Jednou nohou v krimináli.Csontos, Ladislav1952-.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15.;
1556 Jeho království.Waltari, Mika.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-063-X.C14.;
1557 Jehovovi svedkovia.Záň, Augustín J.. Trebišov:Miros.1991..B30.;
1558 Jej meno je žena c Gien Karssen.Karssen, Gien.B.m.:b.v..1900?? po..A38.;
1559 Jeremiáš- slyšte hlas.Werfel, Franz.Praha:LD.1967..A41.;
1560 Jerusalemer Bibel.Arenhoevel, Diego.:St.Benno.1969..A11.;
1561 JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia.Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0.A25.;
1562 Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Huizinga, Johan,.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.D26.;
1563 Jeseň života.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.u6.;
1564 JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života.Levis, John Wesley. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-823-2.A24.;
1565 JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života..Levis, John Wesley. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-827-5.A24.;
1566 JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života..Levis, John Wesley. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-825-9.A24.;
1567 Jezuita a františkán kouří dýmku--.Peyrous, Bernard, 1947-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-407-1.B41.;
1568 Jezuitský návod takmer na všetko.James, Martin SJ. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.A37.;
1569 Ježiš zďaleka a zblízka.J.CH.Korec.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.B23.;
1570 Ježíš - syn člověka :.Gibran, Kahlil,1883-1931.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-232-3 .A38.;
1571 Ježiš a ruža- a človek.Šmidová, Bonaventúra.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12.;
1572 Ježiš aohlasuje kráľovstvo.Angelo, Viganó.:Don Bosco.1997.80-85405-60-1.B26.;
1573 Ježiš evanjelií.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.A22.;
1574 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A24.;
1575 Ježiš je Mesiáš.Tardif, Emiliano.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.D42.;
1576 Ježiš je Mesiáš.Tardif, Emiliano.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.A30.;
1577 Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U10.;
1578 Ježíš Kristus.. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1979..B16.;
1579 Ježiš Kristus.Seewald, Peter,(1954-).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10.;
1580 Ježiš Kristus - prameň živej vody.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.U9.;
1581 Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera.Bravená, Noemi.:Brno : L. Marek.2010..978-80-87127-23-0.D34.;
1582 Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Fitzmayer, Joseph.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.A20.;
1583 Ježiš ma uzdravil !.Argaňaraz, Ricardo.. Vydavateľstvo RM:Prešov.1996.80-967559-0-0.B42.;
1584 Ježiš ma uzdravuje.Forrest, Tom.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.A24.;
1585 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.A22.;
1586 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A26.;
1587 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A40.;
1588 Ježiš Nazaretský.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42.;
1589 Ježiš Nazaretský.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40.;
1590 Ježiš Nazaretský Druhý diel.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.D44.;
1591 Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Benedikt(1927-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10.;
1592 Ježíš nazývaný kristus.Loew, Jakub.Rim:KA.1975..A36.;
1593 JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša..:.2000..B12.;
1594 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.A10.;
1595 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.B02.;
1596 Ježiš uzdravuje z depresie.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2012.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39.;
1597 Ježíš v proměnách staletí :.Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.D34.;
1598 Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.Schubert, Kurt.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7.D34.;
1599 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A12.;
1600 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A33.;
1601 Ježíš z nazareta.Lacourt, Jacques.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
1602 Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel.Pospíšil, Ctirad Václav. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5.C17.;
1603 Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Pospíšil, Ctirad Václav.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.C20.;
1604 Ježiš zďaleka a zblízka.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.D34.;
1605 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.A35.;
1606 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.A24.;
1607 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.D48.;
1608 Ježiš, jediná nádej pre Slovensko..Manjackal, James. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B34.;
1609 Ježiš, jediná nádej pre Slovensko..Manjackal, James. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B09.;
1610 Ježiš, syn Boží.Boullaye, H. Pinard de la.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D44.;
1611 Ježišov pozemský život.Viganó, Angelo.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8.B26.;
1612 Ježišov výkrik na kríži.Rossé, Gérard.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.C15.;
1613 Ježišova radostná zvesť.Stock, Klemens.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A27.;
1614 Ježišova radostná zvesť.Stock, Klemens.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A47.;
1615 Ježišova reč na vrchu.Farkaš, Pavol. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.2001.80-88696-30-5.C1y.;
1616 Ježišove blahoslavenstvá.Trstenský, František,1973-.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13.;
1617 Ježíšovy cesty.Mráček, František.Praha:Vérité.2008.978-80-87129-10-4.c16.;
1618 John Paul II. Speaks to Religious.Ján Pavol II..:.1986..C15.;
1619 Jokohama 11.00.Hronek, Jiří.Praha:Vyšehrad.1973..A32.;
1620 Joni.Joni, Eareckson. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú.1990?..D35.;
1621 Joseph kardinál Ratzinger.Seewald, Peter.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.A16.;
1622 Jozef a jeho bratia 2.Mann, Thomas,.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
1623 Jozef a jeho bratia Zv. 1.Mann, Thomas,.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
1624 Jozef a jeho bratia Zv. 3.Mann, Thomas,.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
1625 Jozef Maximilián Petzval..:.2001..B24.;
1626 Jozef Tiso.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.A21.;
1627 Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Abano Terme:PIOVAN EDITORE.1989..A21.;
1628 Jozef Tiso a Židia.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.B15.;
1629 Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1.Tiso, Jozef. AEP:Bratislava.2002.80-88880-45-9.A50.;
1630 Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-608-7.B11.;
1631 Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Ďurica, Milan Stanislav.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.A42.;
1632 Jsoucno a bytí.Sousedík, Stanislav. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.A15.;
1633 Jubilejné roky v dejinách.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.D14.;
1634 Jubilejný rok svätej Alžbety..Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.B28.;
1635 Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016..:.2016..B40.;
1636 Judaismus.Fishbane, Michael. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-086-9.A20.;
1637 Juraj Rafael Donner a Bratislava.Mária, Malíková.:Pallas.1993.80-7095-006-4.D16.;
1638 K čemu je cirkvi papež?.Horn, Stephan.Brno:CDK.1997.80-85959-09-7.A20.;
1639 K človeku a Bohu v Kristu 1..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1640 K človeku a Bohu v Kristu 2..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1641 K človeku a Bohu v Kristu 3..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1642 K človeku a Bohu v Kristu 4..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1643 K človeku a Bohu v Kristu 5..Granat, Vincent.:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1644 K filosofii naděje.Marcel, Gabriel.Praha:Vyšehrad.1971..A37.;
1645 K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku..:.1995..B28.;
1646 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A35.;
1647 K plnosti lásky.Wider, Dominik. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.C3x.;
1648 K plnosti lásky.Wider, Dominik. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.A50.;
1649 K širším obzorom.Hlinka, Anton, SDB.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..D32.;
1650 K širším obzorom /.Hlinka, Anton,1926-2011.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A34.;
1651 K vyšším věcem jsem se narodil.Špidlík, Tomáš. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.A25.;
1652 Kain.Saramago, José,(1922-2010).V Praze ::Plus,.2011.80-259-0079-7.A30.;
1653 Kalendár Jubilejného roku 2000..:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D48.;
1654 Kalendár Jubilejného roku 2000..:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D34.;
1655 Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia.Beke, Eduard. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.A22.;
1656 Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Beke, Eduard.Žilina:Žilinská univerzita.2003.80-8070-049-4.A40.;
1657 Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Ambros, Pavel.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-38-2.A11.;
1658 Kam, mladý človek?.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-150-1.A13.;
1659 Kam, mladý človek?.Baláž Rudolf. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.A35.;
1660 Kam, mladý človek? - Časť 1.Filípek Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.C1y.;
1661 Kámen a bolest.Schultz, Josef.Praha:Vyšehrad.1977..A33.;
1662 Kamení bude volat.Malewska, Hanna.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
1663 Kamenná krása našich miest.Šášky, Ladislav.Bratislava:Osveta.1981..D13.;
1664 Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.D24.;
1665 Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.Sobola, Marek,1981-.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.2015.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40.;
1666 Kardinál.Robinson, Henry Morton .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.D51.;
1667 Kardinál.Robinson, Henry Morton .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.C20.;
1668 Kardinál Tomášek.Hartmann, Jan. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.a42.;
1669 Kardinál Trochta mučedník.Marie Báčová - Křížková.:Signum unitatis.1991..B38.;
1670 Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.Pirnosová, Blanka.:Sdružení sv. Jana Neumanna.1997.80-7178-175-4.A41.;
1671 Karel IV : vlastní životopis.Karol IV..Praha:ODEON.1978..D12.;
1672 Karel IV. : Život a dílo.Spěváček, Jiří.Praha:Svoboda.1979..a42.;
1673 Kariera svätych.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.A37.;
1674 Karmelitánska meditácia.Zawada, Marian.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.A33.;
1675 Kartágo.Richter, Stanislav.Praha:Vyšehrad.1975..A41.;
1676 Kartúza parmská.Stendhal.:Slovenský Tatran.1972..C31.;
1677 Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby.Vrána, Josef. Olomouc:BÚ.1977..D21.;
1678 Katalóg mužských rehoľných inštitútov.KVRP, Bratislava.:.1994..B33.;
1679 Katarína.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.D46.;
1680 Katarína Aragónska.Norah, Loftsová.:Slovenský spisovateľ.1987..C36.;
1681 Katedrála.Huysmans, Joris Karl.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
1682 Katedrála.Walpole, Hugh,1884-1941.Ružomberok:Tranoscius.1946..sk1950.;
1683 Katedrála bez Boha.Salvaneschi, Nino.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;
1684 Katechetické metódy.Grom, Bernard.Olomouc:MCM.1992..B08.;
1685 Katechetické smernice ČBK.Česká biskupská konference. Praha:ČBK.1994..U9.;
1686 Katechetické spisy.Svatý, Augustin.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.C36.;
1687 Katechetika.Alberich, Emilio.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.A14.;
1688 Katechetika.Nováková, Consilie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..D22.;
1689 Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia.Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva.1997..D14.;
1690 Katechismus katolické církve.Katolícka cirkev.:Zvon.1995.80-7113-132-6.A47.;
1691 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..ssv.;
1692 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..ssv.;
1693 Katechizmus.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..A32.;
1694 Katechizmus..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.C32.;
1695 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.A35.;
1696 Katechizmus pre najmenších I..Trstenský, Viktor.Trstená:.1993.80-85186-19-5.A32.;
1697 Katechizmus zasväteného života.Frigo, Gilberto.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.C3x.;
1698 Katerina za Sieny.Lohrum, Meinfold.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.A33.;
1699 Katharina von Siena.Lohrum, Meinfold. Nemecko:Benno.1994.3-89543-057-9.C16.;
1700 Katholischer Erwachsenen Katechismus.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.1985.3-7666-9388-3.D23.;
1701 Katolicismus.Lubac, Henri.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.A21.;
1702 Katolícka cirkev a sexuálna výchova.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.:Serafín.1998.80-85310-98-8.C2X.;
1703 Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch.Hoffmann, Gabriel. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.A42.;
1704 Katolícka náuka o spoločnosti.Höffner, Joseph.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.A22.;
1705 Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..Kongregácia pre náboženskú výchovu.:.1998..B27.;
1706 Katolícke manželské právo.Duda, Ján. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.C2X.;
1707 Katolícke Slovensko..Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.R3.;
1708 Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie.Belejkanič, Imrich,. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1998.80-967801-6-6.B37.;
1709 Katolický katechizmus..Janáč, Pavol,(1942-).Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.A46.;
1710 Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Kadlec, Jaroslav.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.A33.;
1711 Katolík v politike.Crepaldi, Giampaolo,1947-.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.9788097131814 (viaz.); 978-80-971318-1-4.C17.;
1712 Kauza Ježiš. ..Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.D47.;
1713 Kauza Kristus..Strobel, Lee.Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.D45.;
1714 Kauza Kristus..Strobel, Lee.Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.A46.;
1715 Kauza Stvoriteľ.Strobel, Lee. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.C13.;
1716 Kauza víra pro děti.Strobel, Lee, 1952-.:Praha :.2007.978-80-86849-36-2.C35.;
1717 Kázání na Píseň písní 1..Bernard z Clairvaux.Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.C25.;
1718 Kázání na Píseň písní..Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.C10.;
1719 Kázaní o svatých.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-304-0.c22.;
1720 Kazania.Tauler, Jan. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-04-7.C33.;
1721 Kázanie na hore.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A33.;
1722 Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.Kuffa, Marián,1959-.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2015.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1y.;
1723 Káž Božie slovo.Cyk.A.Krapka, Emil.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.A24.;
1724 Káž Božie slovo.Cyk.B.Krapka, Emil.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.A24.;
1725 Každodenné zamyslenia.Srholec, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.A38.;
1726 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.A34.;
1727 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.C24.;
1728 Každý deň so svätými 2.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.C24.;
1729 Každý sa môže zmeniť.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.C1y.;
1730 Každý sa môže zmeniť.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.A44.;
1731 Kde je to v Biblii?. .Madrid, Patrick.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.C32.;
1732 Kde je tvoj Boh?.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.U9.;
1733 Kde je vôľa, tam je cesta.Dzurinda, Mikuláš.:LCA Koloman Kertesz Bagala.2002.80-88897-85-8.A36.;
1734 Kde sú dnes proroci?.Braulik, Georg.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.A32.;
1735 Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.Lapide, Pinchas.:.1995.80-85959-03-8.a42.;
1736 Kdo je můj bližní? : otázky a odpovědi.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.D43.;
1737 Kdo jsi, Maria?.Michel, Jean-Claude.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.A44.;
1738 Kdo jsou svědci Jehovovi?.Engelhart, Vojtěch.Olomouc:MCM.1992..B03.;
1739 Kdo mi řekne pravdu?.Pereira, Clément.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B23.;
1740 Kdy, kde, proš a jak se to stalo.Briggs, Asa.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4.R3.;
1741 Když mluvili proroci.Hochmann, František.:.1990.80-7113-027-3.a42.;
1742 Když papyry promluvily.Świderková, Anna.Praha:Orbis.1972..A41.;
1743 Když začína večer.Roessler, Max.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.A15.;
1744 Keď Boh volá.Baroková, Terézia.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.C23.;
1745 Keď mi viera lezie na nervy..Lasconi, Tonino.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-78-1.A37.;
1746 Keď nás hryzie svedomie.Seko, Roman.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31.;
1747 Keď prišiel Spasiteľ na svet.F.Donatus Pfannmüller. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.D34.;
1748 Keď prišiel Spasiteľ na svet.F.Donatus Pfannmüller. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.C1y.;
1749 Keď sa veda stretne s náboženstvom.Barbour, Ian.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.C25.;
1750 Keď stratiť znamená získať.Chiara, Lubich.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.B16.;
1751 Keď vyschne studňa.Green, Thomas.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.A22.;
1752 Keď zakvitne rumovisko.Hlinka, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A47.;
1753 Keď zakvitne rumovisko.Hlinka, Anton, SDB. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.D47.;
1754 Keď zlyhajú všetky zmysly.Rajmund Ondruš.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A10.;
1755 Ked žiť je Kristus.Janáč Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.A32.;
1756 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.A13.;
1757 Kedy sme vstúpili do dejín.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.B04.;
1758 Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň..:Brno :.1996.80-85436-46-9.D32.;
1759 Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň..:Brno :.1996.80-85436-47-X.D32.;
1760 Kim a iné prozy.Kipling, Rudyard.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
1761 Kladivo na čarodejnice.Sprenger, Iacobus.Praha:Levné knihy KMa.2006..A36.;
1762 Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.A31.;
1763 Klauzúra.Lakottová, Consilia Mária.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.A50.;
1764 Klauzura vstup zakázán.Lakotta, Consilie Maria.s. l.:Signum unitatis.1991..D31.;
1765 Klenoty čínské literatury.Olivová, Lucie.Praha:Portál.2006.80-7367-153-0.D24.;
1766 Klíče království.Křelina, František.Praha:Vyšehrad.1971..D37.;
1767 Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Chesterton, Gilbert Keith.Praha:ODEON.1987..D35.;
1768 Klub zneuznaných mužu.Chesterton, Gilbert Keith.Praha:Vyšehrad.1972..Vys.;
1769 Kľúče od kráľovstva.Cronin, Archibald Joseph,.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..C34.;
1770 Kľúčik k Biblii.Kustić, Živko.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.A20.;
1771 Kňaz E.J.Mikuš.Blaha, Milan.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.2007.978-80-85474-50-3.C3x.;
1772 Kňaz pokory.Beke, Eduard.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D51.;
1773 Kňaz pokory.Beke, Eduard.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D37.;
1774 Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva.Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.U8.;
1775 Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Košík, Ľudovít.Skalica:.2013..B39.;
1776 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991..:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..B32.;
1777 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1995..B27.;
1778 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1997..B26.;
1779 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1998..B26.;
1780 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1998..B35.;
1781 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37.;
1782 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.Gobbi, Stefano.:.1998..D36.;
1783 Kňazské rozjímania.Gajdoš, Ferdinand Tomáš.:.1995?..B16.;
1784 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-157-7.B19.;
1785 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-253-9.B28.;
1786 Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice.. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.B29.;
1787 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.C2X.;
1788 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.A32.;
1789 Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Němec, Jaroslav.Olomouc:MCM.1994..D43.;
1790 Kněz Josef Čihák.Romportl, Milan,(1969-).Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.2011.978-80-260-1558-1.c10.;
1791 Knieža liptovské.Kalinčiak, Jan.Bratislava:SVKL.1960..C25.;
1792 Kniha Daniel.Baldwinová, Joyce G..:Porta libri.2003.80-89067-13-1.D45.;
1793 Kniha Daniel.Baldwinová, Joyce G..:Porta libri.2003.80-89067-13-1.C24.;
1794 Kniha hodinek.Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).V Praze:Herrmann & synové.2012.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x.;
1795 Kniha Mormonova.Smith, Joseph.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A13.;
1796 Kniha Mormonova.Smith, Joseph.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A21.;
1797 Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bitó, László.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-839-4.C24.;
1798 Kniha o pastierovi. .Davisová, Joann.Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2176-5.C32.;
1799 Kniha o zakládaní.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.C13.;
1800 Kniha otázok a odpovedí. .Grün, Anselm.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.C3x.;
1801 Kniha pravdy I. diel..:.2017?..A11.;
1802 Kniha pravdy II. diel Varovanie..:.2017?..A11.;
1803 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B41.;
1804 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B02.;
1805 Kniha slovenských rekordov.Igor, Svítok, Richard Vrablec. Pezinok:DATAPRESSCOMP.2007.978-80-968700-2-8.D31.;
1806 Kniha víry, naděje a lásky.Křížková, Rút Marie.Praha:Portál.1996.80-7178-122-3.D38.;
1807 Kniha Zjevení.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.R1.;
1808 Kniha žalmov.Rúfus, Milan.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A25.;
1809 Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2013.978-80-87864-01-2.A12.;
1810 Knihy prorocké 1.Bogner, Václav.Praha:ČKCH.1986..A43.;
1811 Knihy prorocké 3.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1981..A43.;
1812 Knihy prorocké 4.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1985..A43.;
1813 Knihy rozimavé 1.Bogner, Václav.Praha:ČKCH.1978..A43.;
1814 Knihy rozimavé 3.Bogner, Václav.Praha:ČKCH.1976..A43.;
1815 Knížka pravdy :.Seuse, Heinrich,(1295-1366).Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-137-1 .D48.;
1816 Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi..:Praha : Vyšehrad.2011..978-80-7429-137-1.D41.;
1817 Koceľ a Blatnohrad.Tönsmeyer, Hans Dieter.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30.;
1818 KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.A43.;
1819 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.D22.;
1820 Kódex kánonického práva:.Katolícka cirkev.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.R3.;
1821 Kodlitwa w bliskości Boga.Simon Tugwell OP.Poznaň:W drodze.1988..A25.;
1822 Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A16.;
1823 Kolakovič Profesor.Vaško, Václav. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.B07.;
1824 Komando 52 :.Tóth, Peter, 1971-.[Bratislava] ::Dixit,.2014.978-80-89662-11-1.C1y.;
1825 Komentár k Jakubovmu listu.Trstenský, František.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2010.978-80-89120-25-3.C24.;
1826 Komentáre k Starému zákonu.Varšo, Miroslav,1968-.Kežmarok:ViViT.2015.9788081750038 (viaz.); 978-80-8175-003-8.R1.;
1827 Kompas v nás.Jilemnický, Peter.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26.;
1828 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.a33.;
1829 Kompendium teologie.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.D34.;
1830 Kompendium teológie duchovného života I..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.A20.;
1831 Kompendium teológie duchovného života II..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.A20.;
1832 Komu máme veriť?.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-149-8.D31.;
1833 Komu patří bible?.Pelikan, Jaroslav. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.C32.;
1834 Komunita 1.Vanier, Jean.:Serafín.1998.80-85310-86-4.D42.;
1835 Koncilom oživovať život.Felici, Pericles.Kapušany:Bens.2000.80-88998-00-X.A24.;
1836 Konec času :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7.D42.;
1837 Konferencia biskupov Slovenska : Zborník.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.U10.;
1838 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996..B17.;
1839 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Bratislava:LUC.1992.80-7114-065-1.B23.;
1840 Koniec kapitoly.John, Galsworthy.:Slov.spisovateľ.1971..C31.;
1841 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.A22.;
1842 Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.2002..839060244X.A35.;
1843 Kontemplativní modlitba.Merton, Thomas.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.A32.;
1844 Konverzácia angličtiny.Horňáková, Angelika. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X.D36.;
1845 Kopernik.Morstin, Ludvik Hieronym. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..A44.;
1846 Korán..Mohamed.Žilina:Knižné centrum.2001.80-88723-81-7.A46.;
1847 Koreň a výhonkyl 1.Svetozár, Hurban Vajanský.:.1962..C23.;
1848 Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Rabín Šlomo Ben Gabirol.Prešov:VMV.2003.80-7165-589-9.C14.;
1849 Kosmický jackpot.Davies, P. C. W..Praha:Argo.2009.978-80-7363-237-3.D22.;
1850 KOSMOLOGIE.Vojtek, František.Olomouc:CMBF.1990?..B08.;
1851 Kosmova kronika a její předchozí tradice.Kralik, Oldřich.Praha:Vyšehrad.1976..A42.;
1852 Kosmova kronika a předchozí tradice.Kralik, Oldřich.Praha:Vyšehrad.1970..D43.;
1853 Kosmova kronika česká.Kosmas.Praha:Svoboda.1972..D13.;
1854 Kostol a kláštor dominikánov.Markušová, Kristína.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.B19.;
1855 Kostol ako symbol.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.c20.;
1856 Kostol ako symbol.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.D16.;
1857 Kostol sv. Barbory Žilina..[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36.;
1858 Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.Rádl, Emanuel.:RKFÚ-Vrbové.1997.80-900931-6-7.B03.;
1859 Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.Vozár, Jozef.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B40.;
1860 Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.Vozár, Jozef.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B01.;
1861 Košickí mučenici..Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.A32.;
1862 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A35.;
1863 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.B29.;
1864 Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košice:VIENALA.2000.80-88922-09-7.B06.;
1865 Košický veraikon.Zubko, Peter. Prešov:VMV.2008.978-80-7165-678-4.B28.;
1866 Kouzelná lampa.Durych, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1958..A41.;
1867 Kouzlo sebeuskutečnění.Jung, Mathias,(1941-).Praha:Portál.2012.80-262-0164-7.c1x.;
1868 Kozmológia.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..suscm.;
1869 Kozmológia.Stariček, Imrich.:.1997..B19.;
1870 Kozmologia v čera a dnes.Stariček, Imrich.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.A46.;
1871 Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Dvořáková, Daniela.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2007.978-80-85501-38-4.A23.;
1872 Krakowski Grodek..:.2010.978-83-60658-02-4.B21.;
1873 Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Pludek, Alexej.Praha:Albatros.1988..C11.;
1874 Kráľovná a divožienka.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.C35.;
1875 Kráľovná a divožienka.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.A15.;
1876 Kráľovná mája.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C3x.;
1877 Kráľovná mája.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C12.;
1878 Kráľovná Pomoci.Štohl, Augustin.Bratislava:Ave.1998.80-967913-4-6.A46.;
1879 Kráľovná Pomoci.Združenie Ave.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.A25.;
1880 Kráľovná posvätného ruženca.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.A38.;
1881 Kráľovná Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.B02.;
1882 Královská tažení ve starém Orientu.Jepsen, Alfred.Praha:Vyšehrad.1987..A16.;
1883 Království Boží v dějinách.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D35.;
1884 Království Boží v dějinách.Viviano, Benedict Thomas.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D33.;
1885 Krása a umění Božího lidu.Bahounek, Tomáš Jiří. Olomouc:MCM.1992..A31.;
1886 Krása Karmelu.Brandsma, Titus.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.A32.;
1887 Krása Karmelu v Gaboltove.Čižmár, Marián.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B41.;
1888 Krása Karmelu v Gaboltove.Čižmár, Marián.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B12.;
1889 Krása podľa Biblie.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.A45.;
1890 Krása z dreva zrodená.Dugas, Dionýz.Prešov:Dino.2004.80-85575-45-0.A33.;
1891 Krásny život a mladosť.Urbanec, Bartolomej. Prešov:VMV.2005..D26.;
1892 Krátké dějiny křesťanské spirituality.Altrichter, Michal,1965-.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2013.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45.;
1893 Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu..Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..B33.;
1894 Krátké spisy a korenspodence.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.A43.;
1895 Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu.Liptovská Miriam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.B10.;
1896 Krátke úvahy o loretánskych litániách.Liptovská, Miriam . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.A36.;
1897 Krátky životopis.Tiso, Jozef.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči.1992?..B03.;
1898 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.c1x.;
1899 Krátky životopis Jany z Arku.Régine Pernoudová.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.A46.;
1900 Krehkí velikáni.Davies, Gaius. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.a48.;
1901 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.A34.;
1902 Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.Ambros, Pavel, 1955-.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-075-6.D45.;
1903 Kresťan a voľby.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D61.;
1904 Kresťan a voľby.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31.;
1905 Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Kremer, Jacob.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-179-2.D38.;
1906 Kresťan na vojne.Štivar, Bonaventura.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.B11.;
1907 Kresťan v cirkvi. XIV..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B05.;
1908 Kresťan v cirkvi. XIV..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B39.;
1909 Kresťan v dnešnom svete:.Rahner, Karl, 1904-1983.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.C35.;
1910 Kresťan v internetovej sieti.Gazda, Imrich.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.A45.;
1911 Kresťan voči zrúcaninám.Riquet Michel.:.1947..sk1950.;
1912 Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.Michael, Martinek..:Zdeněk Susa.2007.978-80-86057-42-2.D47.;
1913 Kresťania a podnikanie.Košturiak, Ján,1961-.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41.;
1914 Křesťanovy slepé uličky.Konzal, Jan.Praha:Síť.1999.80-86040-08-9.C35.;
1915 Křesťanská etika.Peschke, Karl.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.A13.A13;
1916 Kresťanská kultúrna orientácia.Šmálov, Jozef Kútnik.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-514-9.D41.;
1917 Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.A45.;
1918 Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Raček, Štefan.Nitra:Garmond.2010..B37.;
1919 Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Raček, Štefan.Nitra:Garmond.2010..B42.;
1920 Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Hrehová, Helena.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.A41.;
1921 Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.B20.;
1922 Kresťanské korene Slovenska.Chovan Rehák, Juraj Chovan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.B42.;
1923 Křesťanské legendy staré Evropy.Rejchrt, Luděk.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.1995.80-7111-018-3.A15.;
1924 Křesťanské symboly.Studený, Jaroslav, 1923-2008.Olomouc:s.n. .1992..A41.;
1925 Kresťanské výtvarné umenie.Kirschbaum, Engelbsrt.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-920150-99-3.A44.;
1926 Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo.Kočík, Jozef. Prešov:Klub kresť. pedagógov.1999..B24.;
1927 Kresťanský spoločenský poriadok.Hatala, Štefan. Košice:Verbum.1948..A31.;
1928 Kresťanský východ.Vystrčil, Jaroslav.Olomouc:MCM.1992..A27.;
1929 Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch. Praha:ČKCh.1970..B26.;
1930 Křesťanství a moderní kultura.Michael, Paul Gallagher.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.C34.;
1931 Křesťanství v tóze :.Doskočil, Ondřej,1977-.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.2012.978-80-7394-390-5.A31.;
1932 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.C24.;
1933 Kresťanstvo a fyzika..Krempaský, Július. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A33.;
1934 Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Štefan, Senčík.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.A13.;
1935 Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.c1x.;
1936 Krestní promluvy.Simajchl, Ladislav.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.A20.;
1937 Kristiánova legenda.Ludvikovský, jaroslav.Praha:Vyšehrad.1978..A47.;
1938 Kristológia I..Mikluščák, Pavel. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
1939 Kristológia II..Mikluščák, Pavel. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
1940 Kristológia z filozofického pohľadu.Letz, Ján,1936-.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30.;
1941 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.A50.;
1942 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.D15.;
1943 Kristova výzva veľkodušným.Gusič, Juraj .Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.C36.;
1944 Kristovci..Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12.;
1945 Kristus - nádej Európy.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.U8.;
1946 Kristus a boj o duše.Katarín, K.M..:KA v biskupstve spišskom.1947..C34.;
1947 Kristus a rodina.Šoltész, Štěpán.Praha:Kalich.1970..D48.;
1948 Kristus na Veľkú noc.Brown, Raymond.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.C23.;
1949 Kristus sa nepredáva.Mario Soroldoni. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..B30.;
1950 Kristus spása světa.Braito, Silvester, OP. Praha:Gustav Francl.1935..A34.;
1951 Kristus v Advente.Brown, Raymond E..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.C23.;
1952 Kristus včera a dnes.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.A22.;
1953 Kristus včera i dnes.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B29.;
1954 Kristus večne živý.Quoist, Michel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C12.;
1955 Kristus vrchol zjevení.Lang, A.Praha:Vyšehrad.1993..A25.;
1956 Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.C1y.;
1957 Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A24.;
1958 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A46.;
1959 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.C1y.;
1960 Kristus žije v dejinách cirkvi II.Janáč, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.A22.;
1961 Kritické reflexie.Skyčák, Ferko. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.A46.;
1962 Kriticky myslieť.Köster, Wilhelm. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
1963 Kritika.Vojtek, František.Olomouc:CMBF.1990..B08.;
1964 Kritika abstrakních principů.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-03-5.C30.;
1965 Křivda, odpuštění, smíření.Józef, Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-406-7.C3x.;
1966 Kríza postmodernej kultúry..Jurina, Jozef.Bratislava:Davel.2000.80-900931-8-3.A24.;
1967 Krize jako šance.Daigneault, André, 1938-.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-514-6.D36.;
1968 Krize svědomí.Franz, Raymond.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A26.;
1969 Kříž nad Těšínem.Koláček, Josef.:Societas.1994..D37.;
1970 Kríž vo svetle pravdy.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A37.;
1971 Križiaci.Heym, Stefan. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..D42.;
1972 Križiaci.Sienkiewicz, Henryk.:Slovenský spisovateľ.1972..C31.;
1973 Krížom k svetlu.Slepčan, Peter,(1971-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14.;
1974 Krížová cesta.. Canada:Slovenskí jezuiti.1980?..B30.;
1975 Krížová cesta.Brodek, Peter.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.B27.;
1976 Krížová cesta.Dilong, Rudolf.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012..B33.;
1977 Krížová cesta.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.D33.;
1978 Křížová cesta.Gilbert, Guy, 1935-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-441-5.B34.;
1979 Krížová cesta.Ištvaník, Štefan. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-09-0.B28.;
1980 Krížová cesta.Ján Pavol. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.B27.;
1981 Krížová cesta.Rábek, František.:.1999..B28.;
1982 Krížová cesta - Cirkevný pohreb..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B32.;
1983 Krížová cesta - Cirkevný pohreb..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B26.;
1984 Krížová cesta - Via Crucis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.C31.;
1985 Krížová cesta : Ruky..Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.B25.;
1986 Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.B27.;
1987 Krížová cesta človeka.Grega, Ľubomír. Jas:Zvolen.2001.80-88795-76-1.B28.;
1988 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D36.;
1989 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.A24.;
1990 Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.B27.;
1991 Krížová cesta národných svätcov.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.B26.;
1992 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B28.;
1993 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B28.;
1994 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..B31.;
1995 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B31.;
1996 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Grossmann, Andrej 4 gup ;.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.B28.;
1997 Krížová cesta nenarodených.Vavro, Jozef, SJ.Košice:.1992..B28.;
1998 Krížová cesta nenarodených.Vavro, Jozef, SJ. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.B27.;
1999 Krížová cesta nezamestnaných.Nemcová, Viera. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.B27.;
2000 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.B27.;
2001 Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.2000.80-88795-70-2.B27.;
2002 Krížová cesta s pátrom Piom..:Kapucíni na Slovensku.2011.978-80-96996-7-7.B26.;
2003 Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone..DOLZA, Carlo. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..B28.;
2004 Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone..DOLZA, Carlo. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..B27.;
2005 Krížová cesta za nenarodené deti.Šefčík, Marek.Prešov:VMV.2004.80-7165-432-9.B27.;
2006 Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa..:Modl. spol. Život ako dar.2004..B28.;
2007 Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.B20.;
2008 Krížová cesta. Deviatnik...Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B28.;
2009 Krížová cesta. Deviatnik...Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B32.;
2010 Krížová cesta. Deviatnik...Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..B25.;
2011 Krížové cesty.Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.:.2001..B28.;
2012 Kronika.Jilemnický, Peter.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..C25.;
2013 Kronika 20. storočia (súbor).Ivaničková, Edita.Blovice:.2007.978-80-89144-80-8.R6.;
2014 Kronika křesťanství.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.R3.;
2015 Kronika Slovenska : 1.díl..Kováč, Dušan. Praha:Fortuna Print.1998.80-7153-174-X.R6.;
2016 Kronika Slovenska : 2. díl..Kováč, Dušan. Praha:Fortuna Print.1999.80-88980-08-9.R6.;
2017 Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Kožík, František.Praha:Čs.spisovatel.1981..a42.;
2018 Kroniky doby Karla IV..Bláhová, Marie.Praha:Svoboda.1987..D12.;
2019 Krv z jeho krvi.Gerlach, Marián.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C33.;
2020 Kto je Duch Svätý?.Buc, Ján.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45.;
2021 Kto je Kristus? II..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.B05.;
2022 Kto je kto v Biblii?.Stephen, Motyer. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2001.80-7181-597-7.R1.;
2023 Kto je pre nás Mária?.Fiores, Stefano de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.A32.;
2024 Kto mi vráti slzy?.Winowska, Maria.Podkonoce:Saletíni.2001..A46.;
2025 Kto nám povie pravdu? :.Pereira, Clemente.Bratislava:Svetlo.1993..B38.;
2026 Kto nám vládol..Švihran, Ladislav.Bratislava:Perfekt.2000.80-8046-189-9.R6.;
2027 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.C30.;
2028 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.A26.;
2029 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.A30.;
2030 Kto uverí mi?.Michalčík, Marek.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.B20.;
2031 Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Marsina, Richard,1923-.Bratislava ::Post Scriptum,.2013.978-80-89567-24-9.A30.;
2032 Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Šarkan, Martin.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23.;
2033 Kult.Seewald, Peter,,1954-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42.;
2034 Kultúra r. III. (1931).Körper, Karol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..B27.;
2035 Kultúra starých Slovákov :.Stanislav, Ján,1904-1977.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..sk1950.;
2036 Kulty.Beck, Hubert.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.B06.;
2037 Kumrán a jeho zvitky. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.a48.;
2038 Kumrán a jeho zvitky. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.A10.;
2039 Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Peseschkian, Nossrat.Praha:Cesty.1996.80-85319-60-8.D36.;
2040 Kurýr na jih,Noční let.Saint-Exupery, Antoine de.Praha:Levné knihy KMa.2004.80-7309-184-4.A37.;
2041 Kurz animátorov na farskej úrovni.Gerbócová, Erika.:.2000..B10.;
2042 Kus života.Greene, Graham.Praha:Vyšehrad.1974..a12.;
2043 Kutuzov.Pavel, Žilin.:Obzor.1985..C10.;
2044 Kvapky na srdce.Halambek, Vatroslav.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9.A13.;
2045 Kvietky Svätého Františka..Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A24.;
2046 Kým nebudeme všetci jedno.Lubich Chiara.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..B25.;
2047 Kým si, keď sa nik nepozerá. .Hybels, Bill.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-02-8.D31.;
2048 Kysuca.Urbánek, Ferko,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..B24.;
2049 La Saletta.Zahradníček, Jan.Praha:Vyšehrad.1947..A44.;
2050 La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Castel, Roger.Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.2000.80-968917-6-6.B09.;
2051 Laborem exercens.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.U3.;
2052 Labyrint a bojovník :.Wright, Craig.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.A14.;
2053 Ladislav Hanus (1907-1994).Baláž, Anton.Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.A12.;
2054 Laické hnutia.. Prešov:VMV.2002..B23.;
2055 Lámanie slova 1.Kamas, Juraj.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.A24.;
2056 Lámanie slova 1.Kamas, Juraj.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.D48.;
2057 Lámanie slova 2.Kamas, Juraj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.A24.;
2058 Lámanie slova 2.Kamas, Juraj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.D48.;
2059 Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch..:.1992.3-468-18321-6.D32.;
2060 Las Casas a Karel V.Reinhold, Schneider.:Vyšehrad.1987..C35.;
2061 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B42.;
2062 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B17.;
2063 Láska a ticho.Kartuzián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.B04.;
2064 Láska a ticho.Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Praha:Krystal OP.2012.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x.;
2065 Láska ako ideál.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.A47.;
2066 Láska až do krajnosti.Stecher, Reinhold.:.1996.80-7113-152-0.B38.;
2067 Láska až do krajnosti.Stecher, Reinhold.:.1996.80-7113-152-0.B14.;
2068 Láska bez podmínek.Powell, John.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.C2X.;
2069 Láska je ako svetlo.Pasquale, Lubrano.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A10.;
2070 Láska je víc než přikázání.Häring Bernhard.Praha:Česká katolická charita.1971..A34.;
2071 Láska pod lupou.Simajchl, Ladislav.:BLOK.1991.80-7029-053-6.A35.;
2072 Lásku dať, lásku brať....McDowell, Josh.:Triangl.1992.0-8423-1031-2.C2X.;
2073 Lásky pätnástročných?.Quoist, Michel,1921-.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..suscm.;
2074 Latinčina.Július, Špaňár.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..C36.;
2075 Latinčina.Július, Špaňár.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..c22.;
2076 Latinská mluvnice.Zdeněk, Quitt.Praha:SPN.1972..D15.;
2077 Latinský jazyk.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Martin:Osveta.1981..C36.;
2078 Laura Vicuňa.Grassiano, Domenica.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A38.;
2079 Laureáti Nobelovy ceny.Bober, Juraj.Bratislava:Obzor.1971..D37.;
2080 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.A38.;
2081 Legenda aurea.Jacobus, DE VORAGINE.Praha:Vyšehrad.1984..D31.;
2082 Legenda chodí bosá.Agnesa, G J.Trnava:Dobrá kniha.1989..D13.;
2083 Legenda chodí bosá.Gundová-Jergová, Agneša,.Cambridge:Dobrá kniha.1989..D31.;
2084 Legenda o Antikristovi.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Bratislava:ARS-STIGMY.1992.80-85-264-34-X.B05.;
2085 Legenda o antikristu.Solovjev, Vladimír Sergejevič. Olomouc:Krystal.1936..B16.;
2086 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.D42.;
2087 Legenda o svaté Kateřině.Bednář, Kamil. Praha:Nakladatelství lidová demokracie.1958..D21.;
2088 Legendy a kroniky Koruny uherské /..Praha ::Vyšehrad,.1988..C16.;
2089 Legendy stredovekého Slovenska.Marsina, Richard.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.D15.;
2090 Legendy umučenia.Papini, Giovani.:Genezis.1990.80-85220-06-7.D48.;
2091 Legendy umučenia.Papini, Giovani.:Genezis.1990.80-85220-06-7.A46.;
2092 Legio Mariae.Concilium Legionis Mariae.Dublin:Dublin.1985..A21.;
2093 Lékař, který zvolil Boha.Mutschlechner, Nikolaus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.A15.;
2094 Lekárka v rehoľnom habite.Plechl, Pia Maria. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.D33.;
2095 Lekarka v reloľnom habite.Plech, Pia Maria.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.A32.;
2096 Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.Ignác z Loyoly,1491-1556.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737.(viaz.).VZ.;
2097 Lekcionár na nedele a sviatky..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..A40.;
2098 Len tiško,pokojne....Massová, Elizabeth.Bratislava:Praca.1992.80-7094-270-3.A22.;
2099 Leonardo da Vinci.Weismantel, Leo.Praha:LD.1966..A41.;
2100 Leonardo da Vinci.Nardini, Bruno.Bratislava:Tatran.1980..D14.;
2101 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A30.;
2102 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A24.;
2103 Lépe porozumět sobě i ostatním :.Ciccotti, Serge.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-364-2 :.A50.;
2104 Lexikón islámu.Drozdíková, Jarmila.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-764-9.D22.;
2105 Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Pašteka, Július.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.R3.;
2106 Liber de Verbo incarnato.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.D24.;
2107 Lidé cesty.Gilles, Antony E.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A24.;
2108 Lidé jako Boží příběh.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.D34.;
2109 Lidé v pralese.Schweitzer, Albert. Praha:Orbis.1966..A42.;
2110 Lidé víry 3.Gilles, Anthony E..Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.C10.;
2111 Liepaja-Laikmetu Dzirnavás.Lusens, Edgars.:.2005.9984-9190-4-8.D12.;
2112 Lietajúci pútnik 20.storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D15.;
2113 Lietajúci pútnik 20.storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D25.;
2114 Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Smaragd.2002.80-89063-04-7.D15.;
2115 Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Labo, Šebastián, SJ.Prešov:VMV.2005.80-7165-491-4.C17.;
2116 Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.C17.;
2117 Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.C17.;
2118 Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2.Kniesová, Mária. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.D32.;
2119 Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1.Kniesová, Mária. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.D32.;
2120 List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Kongregácia pre vieroučné otázky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B33.;
2121 List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Kongregácia pre vieroučné otázky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..U9.;
2122 List Filipanom,Filomonovi.Mayer, Bernard.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.A43.;
2123 List Galaťanom.Radl, Walter.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.A43.;
2124 List k zelenému štvrtku r.1979.Ján Pavol II..Rim:KA.1981..u6.;
2125 List k zelenému štvrtku r.1979.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2126 List k zelenému štvrtku r.1980.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2127 List k zelenému štvrtku r.1982.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2128 List k zelenému štvrtku r.1986.Ján Pavol II..Rim:KA.1986..u6.;
2129 List k zelenému štvrtku r.1986.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6.;
2130 List k zelenému štvrtku r.1987.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6.;
2131 List k zelenému štvrtku r.1990.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..u6.;
2132 List k zelenému štvrtku r.2000.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.u6.;
2133 List k zelenému štvrtku r.2002.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7.u6.;
2134 List pápeža Jána Pavla II. rodinám.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.U5.;
2135 List přátelúm křiže.Grignion, Ľudovít Mária.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.B09.;
2136 List priateľom kríža.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.B06.;
2137 List priateľom Kríža.Grignion, Ludvík Maria.:.2000?..B12.;
2138 List spolužiakovi.Svidercoshi, Gian Franco.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.D43.;
2139 List Svätého Otca deťom.Ján Pavol II..:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.U6.;
2140 List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.U6.;
2141 List Židúm.Laub, Franz.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.A43.;
2142 Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15.;
2143 Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron.Bazil Veľký,. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.D33.;
2144 Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Papini, Giovanni.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
2145 Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Schmidtová, Elena.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.A44.;
2146 Listy o modlitbe.Gallagher, Michael Paul.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.A13.;
2147 Listy o povolaní.Tarnawski, Józef.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.C1y.;
2148 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..C32.;
2149 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.suscm.;
2150 Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel..:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-0-1.B18.;
2151 Listy rodičom 3. - o tebe a o nás..:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-2-8.B18.;
2152 Listy svate Kateřiny Sienské.Katarína Sienská. Olomouc:Krystal.1940..C32.;
2153 Listy z púšte.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.A38.;
2154 Listy zasväteným.František, Svätý Otec.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.A13.;
2155 Lišky na vinici.Lion, Feuchtwanger. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury.1956..C31.;
2156 Litánie k Duchu Svätému..Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.B22.;
2157 Litánie Loretánske.Šmálov, Jozef Kútnik.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.A22.;
2158 Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Hégrová-Nováková, Elena.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo.1964..C10.;
2159 Literární památky epochy velkomoravské.Vašica, Josef.Praha:LD.1966..A15.;
2160 Liturgia 1992.Slovenská liturgická komisia. Trnava:.1992..P22.;
2161 Liturgia 1992.Slovenská liturgická komisia. Trnava:.1992..A47.;
2162 Liturgia 2000.Slovenská liturgická komisia. Trnava:.2000..A47.;
2163 Liturgia r. 10.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..P20.;
2164 Liturgia r. 11.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..P20.;
2165 Liturgia r. 13.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..P20.;
2166 Liturgia r. 14.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..P20.;
2167 Liturgia r. 15.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..P21.;
2168 Liturgia r. 16.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2006..P21.;
2169 Liturgia r. 17.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2007..P21.;
2170 Liturgia r. 18.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2008..P21.;
2171 Liturgia r. 19.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2009..P21.;
2172 Liturgia r. 20.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2010..P21.;
2173 Liturgia r. 21.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2011..P22.;
2174 Liturgia r. 22.Stolárik, Stanislav.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2012..P21.;
2175 Liturgia r. 3.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..P19.;
2176 Liturgia r. 4.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..P19.;
2177 Liturgia r. 5.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..P19.;
2178 Liturgia r. 6.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..P19.;
2179 Liturgia r. 7.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..P19.;
2180 Liturgia r. 8.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..P20.;
2181 Liturgia r. 9.Malý, Vincent.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..P20.;
2182 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..B22.;
2183 Liturgia v našom živote:.Janáč, Pavol, 1942-.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A25.;
2184 Liturgické nápevy.Slovenská liturgická komisia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..D14.;
2185 Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina].Akimjak, Amantius,. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.B28.;
2186 Liturgický obežník I/1988.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
2187 Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Flossman, Karel.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.A15.;
2188 Liturgický rok ve slávení Církve.František Kunetka, Doc. Dr.:Matice cyrilometodějská.1995..B30.;
2189 Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.Slovenská liturgická komisia.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.D14.;
2190 Liturgie.Schaller, Marian.Praha:Biblická společnost.1933..A44.;
2191 Liturgika.Adam, Adolf.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.C36.;
2192 Liturgika.Filipek, Andrej SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-153-1.A22.;
2193 Liturgika 1,2,3.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1976..A44.;
2194 Liturgika I.Nadolski, Boguslaw. Poznaň:Pallottinum.1989.83-7014-115-3.D11.;
2195 Liturgika II.Nadolski, Boguslaw. Poznaň:Pallottinum.1991.83-7014-150-1.D11.;
2196 Liturgika III.Nadolski, Boguslaw. Poznaň:Pallottinum.1992.83-7014-191-9.D11.;
2197 Loď.Vácha, Marek Orko,(1966-).Brno ::Cesta,.2012.978-80-7295-146-8 .A14.;
2198 Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Gaher, Fratišek.Bratislava:IRIS.1996.80-88778-29-8.A33.;
2199 Logika a estetika.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
2200 Logika pre každého.Gahér, František.Bratislava:IRIS.1999.80-967013-9-8.A24.;
2201 Lorenzetti.Prokoppová, Mária.Bratislava:Tatran.1984..D14.;
2202 Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Bukovský, Ján.Praha:Libri.2000.80-7277-015-2.A20.;
2203 Lovenskoldov prsten.Lagerlofová, Selma.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1.;
2204 Löwensköldov prsteň.Selma, Lagerlöf.:Slovenský spisovateľ.1967..D42.;
2205 Lúčenie.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.C25.;
2206 Ľud môj, vyjdi z Egypta.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.A31.;
2207 Ľudia a krajiny.Mason, Antony. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2002.80-7181-958-1.R6.;
2208 Ľudia v pralese.Schweitzer, Albert. Bratislava:ÚMSK.1993.80-88702-00-3.A47.;
2209 Ľudia Veľkej noci.Tagle, Luis Antonio G..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3x.;
2210 Ľudia viery - ľudia svetla.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.A10.;
2211 Ľudia viery - ľudia svetla.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.C16.;
2212 Ľudová omša Pane, nie som hoden.KMOTORKA, Stano.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..D61.;
2213 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.A45.;
2214 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.D36.;
2215 Ľudský hlas.Dumbadze, Nodar.Bratislava:Pravda.1987..C34.;
2216 Lúpežná karavána.May, Karol.:Buocik Bohumil.1948..A20.;
2217 Lurd : maják atómového veku.Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm.;
2218 Lurd : maják atómového veku.Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A37.;
2219 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44.;
2220 Lurdy .Gavenda, Marián.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.a48.;
2221 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.C33.;
2222 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.A40.;
2223 Lusy.Baar.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
2224 Lži na pohovce.Irvin, D. Yalom.:Portál.2002.80-7178-464-8.C35.;
2225 M Rosa 10.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.2002..P11.;
2226 M Rosa 4.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.1996..P11.;
2227 M Rosa 5.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.1997..P11.;
2228 M Rosa 6.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.1998..P11.;
2229 M Rosa 7.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.1999..P11.;
2230 M Rosa 8.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.2000..P11.;
2231 M Rosa 9.r..Selecký, Anton.Bratislava:Mgnificat.2001..P11.;
2232 Maďarčina pre samoukov.Kostolný, Andrej.Bratislava:SPN.1983..A41.;
2233 Maďarské /seba/klamy.Ferko, Jerguš.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.A25.;
2234 Magdeburská svadba.Fort, Gertruda von Le.Praha:Vyšehrad.1970..A46.;
2235 Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31.;
2236 Mágia, veštenie a démonské vplyvy.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.B01.;
2237 Magie, zlí duchové, satanské obřady.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.b13.;
2238 Magnifikacat.Martin Luther.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.C30.;
2239 Mají jezuité vlastní morálku? :..Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.C30.;
2240 Majster Alkohol.London, Jack,,1876-1916.Bratislava:SnowMouse publishing.2011.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44.;
2241 Majstri architektúry.Dulla, Matúš.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-312-3.R6.;
2242 Majstri ducha.Ladislav, Švihran.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-216-X.R6.;
2243 Majstri scény.Maťašík, Andrej.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-249-6.R6.;
2244 Malá cesta Terezie z Lisieux.Meester, Conrad de,(1936-).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x.;
2245 Malá encyklopedie Slovenska A-Ž : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska.Vladár, Jozef.Bratislava:SAV.1987..D21.;
2246 Malá katolicka sociálna nauka.Ockenfels, W.Košice:HKR.1991..B06.;
2247 Malá katolícka sociálna náuka.Ockenfels, Wolfgang.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.C2X.;
2248 Malá kniha o vzťahoch.Pastirčák, Daniel.Levice:Ježiš pre každého.2008.978-80-968159-8-2.C3x.;
2249 Malá Terezie.Six, Jean Francois.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.B09.;
2250 Malé církevní dejiny.Franzen, August.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.A21.;
2251 Malé dějiny filosofie.Hans, Joachim Störig.:Zvon.1991..D25.;
2252 Malé dějiny křesťanského myšlení.Beinert, Wolfgang(1933-).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47.;
2253 Malé dejiny Rusínov. .Pop, Ivan.Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.2010.978-80-970354-4-0.D37.;
2254 Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..B32.;
2255 Malé prednášky o veľkých problémoch.Kolakowski, Leszek. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.A11.;
2256 Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.Šmidriak, Ondrej.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.2008.978-80-89138-92-0.D21.;
2257 Malí adorátori.Sandtner, Štefan.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-22-6.B17.;
2258 Malí lidé v Novém Zákone.Läufer, Erich.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.A46.;
2259 Malý atlas liečivých rastlín.Thurzo, Fedor.Martin:Osveta.1983..D25.;
2260 Malý kompas viery.Kašparů, Max Jaroslav.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.a35.;
2261 Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize.Naumann, Frank, 1956-. 2011. : Praha : Portál.2010.978-80-7367-847-0.c1x.;
2262 Malý misionár.Misionári Božieho Slova. Nitra:Misionári Božieho Slova.1944..B34.;
2263 Malý přehled náboženství.Štampach, Odilo Ivan.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.C15.;
2264 Malý princ.Exupery, Antoine De Saint.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00778-0.A38.;
2265 Malý princ.Saint-Exupéry, Antoine de.Bratislava:Mladé letá.1986..D25.;
2266 Malý princ v nás :.Jung, Mathias, 1941-.:Praha :.2008.978-80-7367-412-0.c1x.;
2267 Malý teologický lexikon.Višňovský, Mikuláš.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.ssv.;
2268 Malý teologický slovník : Přehled papežů.Fischer.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.A50.;
2269 Malý úvod do Katechizmu katolické Církve.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.D38.;
2270 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.C10.;
2271 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.A25.;
2272 Mám vztek.Cooling, Margaret.:.1993.80-85282-71-2.b13.;
2273 Mane Nobiscum Domine.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.U5.;
2274 Manuál bioetiky pre mladých /..:.2017??.978-80-972036-1-0.B42.;
2275 Manželská láska a dar života.Doyle, Fletcher. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.B33.;
2276 Manželská láska a dar života.Doyle, Fletcher. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.U9.;
2277 Manželské právo katolícké církve.Němec, Damián.Praha:Krystal.2006.80-85929-83-X.A26.;
2278 Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Kippley, John F..Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-075-6.C2X.;
2279 Manželství je vztah.Crabb, Lawrence J..Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.C1y.;
2280 Manželstvo, veľké tajomstvo.Spesz, Alexander.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..ssv.;
2281 Marcelino chlieb a vino.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.A34.;
2282 Marcelinova veľká cesta.Silva, José.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A35.;
2283 Marek z Aviana.Kláštor sv Štefana, Meteora.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B03.;
2284 Marek z Aviana.Kláštor sv Štefana, Meteora.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B37.;
2285 Margota Mária Alacoque.Antolovič, Josip.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.A35.;
2286 Mária.Frická.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A26.;
2287 Mária.Frická.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A10.;
2288 Maria.Hophan, Otto. Luzern:Raber & Cie..1951..C17.;
2289 Maria.Press, František. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.C32.;
2290 Maria.Press, František. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.C32.;
2291 Maria - duchovní cvičení.Řísky, Bernard. Olomouc:MCM.1992..B33.;
2292 Maria -Dodatek 1.Press, František. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.B03.;
2293 Maria -Dodatek 3.Press, František. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.A26.;
2294 Mária a církev.Hugo Rahner. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.1988.0-919865-31-3.C36.;
2295 Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Simajchl, Ladislav.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S..2005..B14.;
2296 Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Špánik, Ivan.Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14.;
2297 Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Špánik, Ivan.Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45.;
2298 Mária ma zachránila pred večným zatratením..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11.;
2299 Mária Magdaléna.Chovan, Milan Igor,1963-.Žilina:Georg.2014.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50.;
2300 Mária náš vzor l..Ziebura, František.:.1980??..B12.;
2301 Mária náš vzor ll..Ziebura, František.:.1980??..B12.;
2302 Mária náš vzor lll..Ziebura, František.:.1980??..B12.;
2303 Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Miravalle, Mark.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.c22.;
2304 Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Miravalle, Mark.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.B25.;
2305 Mária v Novom zákone : Meditácie.Vitalini, Sandro. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.B37.;
2306 Maria ve světle ducha Svatého.Kolářová,J..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..C2X.;
2307 Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Wetter, Immolata.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.B10.;
2308 Mária z Agredy. ..Bratislava :Magnificat Slovakia.2009.978-80-967740-9-8.B26.;
2309 Mária, dokonalá žena.Vella, Elias,1941-.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40.;
2310 Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Torok, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.A38.;
2311 Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.B17.;
2312 MÁRIA, prečo plačeš?.Spies, Raymond Couétte Louis.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.A35.;
2313 MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Miravalle, Mark.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..C22.;
2314 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.B37.;
2315 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.b13.;
2316 Maria,matka Pána : Obraz církve.Thurian, Max.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.D25.;
2317 Maria,Mysticka rúže.Weigl, A M.:.1992..A37.;
2318 Mária...Press, František.Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.D25.;
2319 Mária...Press, František.Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.A26.;
2320 Marianka pútnické miesto.Čík, Xaver. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.B40.;
2321 Mariánská dogmata.Minařík, Metoděj František.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.B06.;
2322 Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Dlugoš, František.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.C22.;
2323 Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.Šrutová, Marie Jana.:.2003..A46.;
2324 Mariánske inspirace.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.a46.;
2325 Marianske kňazské exercie.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1994..A24.;
2326 Mariánské kněžské exercicie.Gobbi, Stefano.:.1991..B12.;
2327 Mariánske legendy v ľudovom speve.Urbancová, Hana.Bratislava:AEP.2007.978-80-88880-75-2.A23.;
2328 Mariánské modlitby.Kodet, Vojtěch.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-051-3.A38.;
2329 Mariánske modlitby..Pavol VI.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.A20.;
2330 Mariánské myšlenky.Benedikt, XVI..Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-47-5.A41.;
2331 Marianské pútnické miesta na Slovensku.Košík, Vojtech.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.B09.;
2332 Mariánske svátky.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.A46.;
2333 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.C3x.;
2334 Máriin nebakľúč :.Press, František,(1932-2004).Košice ::Nádej,.1992.80-900531-2-2.A46.;
2335 Mariin nebeklíč.Press, František.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.A34.;
2336 Máriina cesta kríža.Furey, Richard G.. Košice:Kongregácia sestier dominikánov.1997..B28.;
2337 Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.B16.;
2338 Mariológia.Chovanec, Marián.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-60-2.A43.;
2339 Mariológia.Mikluščák, Pavel. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
2340 Marnotratný otec.Cencini, Amedeo.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-38-3.B19.;
2341 Marthe Robin.Peyret, Raymond.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.C23.;
2342 Marthe Robin.Peyret, Raymond.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.A35.;
2343 Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Chrobák, Vladimí­r.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.c14.;
2344 Mastičkár.Tadeusz, Dolega Mostowicz.:Smena.1990.80-221-0045-5.C36.;
2345 Mať moja, mať moja.Habovštiak, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.A34.;
2346 Mať moja, mať moja.Habovštiak, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.C24.;
2347 Mať svoj štát znamená život.Vnuk, František,.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.D47.;
2348 Matej z janova O častém sv. Prijímaní.Petrú, Ondřej M., OP. Olomouc:Krystal.1946..A47.;
2349 Matematická logika.Štepánek, Petr.Praha:SPN.1985?..D14.;
2350 Matematika .Grilly, Tony.:Slovart.2011.978-80-556-0294-3.A30.;
2351 Mater et magistra.Ján XXIII..Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1961..U2.;
2352 Materia prima.Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Bratislava:21arte.2014.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40.;
2353 Materstvo - cesta k svätosti.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45.;
2354 Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45.;
2355 Matka Alfonza Mária Eppingerová.Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.2004.80-969223-6-X.A44.;
2356 Matka Boží v řádu spásy a života.Hlouch, Josef.Olomouc:Velehrad.1940..B15.;
2357 Matka Cirkvi.Malý, Vincent, 1922-. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A46.;
2358 Matka Cirkvi.Malý, Vincent, 1922-. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A20.;
2359 Matka Mária Michaele.Fischer, Hermann.:.2010??..C10.;
2360 Matka Páně.Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-762-7.A43.;
2361 Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie.Guardini, Romano. Rím:KA.1974..B15.;
2362 Matka Tereza a Panna Maria.Langford, Joseph.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.D36.;
2363 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.A24.;
2364 Matka ustavičnej pomoci.Michalovič, Ľudovít.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B41.;
2365 Matka ustavičnej pomoci.Michalovič, Ľudovít.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B36.;
2366 Matka Vykupiteľa.Klesová, Albína.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.B01.;
2367 Matora.Michal, Miloslav Hodža.:Petrus.2003.80-88939-63-1.C16.;
2368 Matričný slovník.Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.D45.;
2369 Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Petrarca, Francesco.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.C24.;
2370 Mediator Dei.Pius XII..Košice:Verbum.1948..U1.;
2371 Meditace o Panně Marii.Meisner, Kardinál Joachim.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.A46.;
2372 Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.de Ponte, Ludovici, SJ.Friburg:.1908..LATIN.;
2373 Meditative Gebete.Katarína, Sienská.Einsiedeln:JohannesVerlag.1980.3-265-10210-6.A46.;
2374 MEDJUGORIE.Laurentin, René.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.C15.;
2375 Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.C10.;
2376 Medvěd a mniška.Radcliffe, Timothy.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.A46.;
2377 Medzi indiánmi.Derleth, August.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-025-X.A27.;
2378 Medzi Temžou a Tiberom..Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.A32.;
2379 Medzi východem a západem.Ambros, Pavel.:Societas.1994..B11.;
2380 Medžugorie.Hargaš, Michal.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.c22.;
2381 Medžugorie a rodina.Miravalle, Mark.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.C23.;
2382 Mein Glaube.Chardin, Pierre. Switzerland:Walter Verlg.1972.3-530-87368-3.C15.;
2383 Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Purk, Erich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.C3x.;
2384 Meno jeho bolo Ján.Záreczky, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B01.;
2385 Mesto Anatol.Kollermann, Berhard.Bratislava:SVKL.1960..C26.;
2386 Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Svoboda, David,(1971-).Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-40-3.D47.;
2387 Metafyzika.Fotta, Peter.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930; 978-80-561-0293-0.C30.;
2388 Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Vojtek, František.Olomouc:MCM.1990?..B08.;
2389 Meteora..:Turistický úrad KALAMBAKA.1995?..B17.;
2390 Mezi lidem.Voillaume, R.:.1970?..A22.;
2391 Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.Hanuš, Jiří.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-005-5.D45.;
2392 Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické.Michelangelo, Buonarroti. Praha:ELK.1941..D21.;
2393 Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.Daňko, Ondrej.:.2006.80-89258-05-0.b13.;
2394 Mikuláš Koperník :.Richter, Stanislav.Praha:Vyšehrad.1973..D43.;
2395 Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.Nárožný, Jozef.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-196-6.B37.;
2396 Milosrdenstvo božie.Havrilla, Mikuláš.Košice :TypoPress.2004.80-89089-17-8.B19.;
2397 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A36.;
2398 Milosrdný samaritán.Luciani, A.:.1995..A46.;
2399 Milostiplná.Galot, Jean. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.A26.;
2400 Milostivé miesto.. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948..B25.;
2401 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol M..Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.A44.;
2402 Milovanému slovenskému národu.Ján Pavol II.. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.A36.;
2403 Milovanému slovenskému národu.Majda, Martin.Lomnička:Rímskokatolícky faraký úrad.2010.978-80-89264-44-3.B38.;
2404 Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.Vašečka, Richard.:.2015..B42.;
2405 Milovať bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A35.;
2406 Milovať cirkev.Schonborn, Christop.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.A46.;
2407 Milovať ich oboch.Centrum pre bioetickú reformu. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu.2011..B28.;
2408 Milovať v slobode.Radcliffe, Timothy,1945-.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x.;
2409 Milovať v slobode.Radcliffe, Timothy,1945-.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13.;
2410 Milovat znamená odpouštět.Marin, Jacques.:Cesta Brno.1996.80-85319-54-3.D21.;
2411 Miluj a dělej co chceš :.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.:Praha :.2002.80-86025-45-4.C3x.;
2412 Milujte sa r.1.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2006..P13.;
2413 Milujte sa r.2.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2007..P13.;
2414 Milujte sa r.3.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2008..P13.;
2415 Milujte sa r.4.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2009..P13.;
2416 Milujte sa r.5.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2010..P13.;
2417 Milujte sa r.6.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2011..P13.;
2418 Milujte sa r.7.Piotrowski, Mieczyslaw.Poznaň:.2012..P13.;
2419 Milý brat František.Giglinger, Fritz.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.A37.;
2420 Míníme téhož Boha?.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.C25.;
2421 Minúta múdrosti.Mello, Anthony de, (1931-1987).Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.C1y.;
2422 Minúta múdrosti.Mello, Anthony de, (1931-1987).Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.A46.;
2423 Minutenka.Hlouch, Josef.:BÚ.1975..A38.;
2424 Minútočka.Hlouch, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.A38.;
2425 Minutové nesmysly.Mello, Antony de.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.A45.;
2426 Mír - hodnota bez hranic.Čejka, Gustáv.Praha:ČKCH.1988..C16.;
2427 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.A41.;
2428 Misál latinsko-slovenský..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..ssv.;
2429 Miscellanea Logica.Bochenski, Jozef.Warszava:ATK.1980..D11.;
2430 Miserere mei, Deus :..Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.2010..9788323125396.D42.;
2431 Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.u6.;
2432 Misie do tretieho tisícročia.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.A32.;
2433 Misijné zošity r.1.Pravda, Jozef Daniel SDB.Bratislava:Don Bosco.2006..P27.;
2434 Misijné zošity r.2.Pravda, Jozef Daniel SDB.Bratislava:Don Bosco.2007..P27.;
2435 Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Orfeová, Christine V..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.D42.;
2436 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.D48.;
2437 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A27.;
2438 Missa Prima Neosacerdotis :.Caban, Peter,1978-.:.2015??.978-88-68381-02-8.A30.;
2439 Misto človeka v prirode.Chardin, Pierre.Praha:NS.1967..A36.;
2440 Mistr Eckhart - Slovo věčnosti.Bradáč, Josef, 1978-. 2011. : Praha : Malvern.2010.978-80-86702-86-5.D34.;
2441 Mit offenen händen unser leben als gebet.Nouwen, Henri. Freiburg:Herder KG.1995.3-451-23782-2.D43.;
2442 Mlčení.Šúsaku, Endó.:Vyšehrad.1987..C35.;
2443 Mluv s nimi o Marii.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.A47.;
2444 Mluvnice řeckého jazyka.Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Praha:SPN.1974..A35.;
2445 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.C22.;
2446 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.D47.;
2447 Moc - Pokus ukázať cestu.Guardini, Romano.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.B02.;
2448 Moc a sláva.Greene, Graham.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-022-2.a12.;
2449 Moc Ježíšova jména :.Pliya, Jean, 1931-.:Praha :.2010.978-80-86949-82-6.C1X.;
2450 Moc manželkiných modlitieb.Omartian, Stormie.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13.;
2451 Moc manželových modlitieb.Omartian, Stormie.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13.;
2452 Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.C2X.;
2453 Moderná komédia.John, Galsworthy.:Slovenský spisovateľ.1970..C31.;
2454 Moderna učebnica šachu.Šefc, Jan.:Šport.1987..A27.;
2455 Moderní průvodce křesťanstvím.Heine, Susanne,(1942-).Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-249-1 .A14.;
2456 Moderný človek a zázraky..:.1985?..B30.;
2457 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-27-9.c1x.;
2458 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.1997.80-8081-049-4.A38.;
2459 Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch.Matis, melichar Jozef. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B10.;
2460 Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch.Matis, melichar Jozef. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B36.;
2461 Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Blanc, Pierre.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.C12.;
2462 Modlíme sa so svätými.Hutchinsonová, Gloria. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.C3x.;
2463 Modlíme sa so svätými.Hutchinsonová, Gloria. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.A10.;
2464 Modliť sa a žiť - Otče náš.Janáč, Pavol.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968215-8-X.A36.;
2465 Modlit se s Písmem.Hayden, Christopher.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.A46.;
2466 Modlitba..:.1980??..B41.;
2467 Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Liguori, Alfonz Mária de.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.C10.;
2468 Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Stewart, Columba.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-793-7.A13.;
2469 Modlitba jako setkání.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.B42.;
2470 Modlitba jako setkání.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-563-2.b13.;
2471 Modlitba Ježíšova.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.B41.;
2472 Modlitba na prstoch.František,1936-.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38.;
2473 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.Lustig, Arnošt.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.C10.;
2474 Modlitba s Rogerem.Joly, Chantal.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-253-6.A26.;
2475 Modlitba svätého ruženca.. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.A38.;
2476 Modlitba v poňatí Edity Steinovej.Milevičová, Mária.:Pápežská teologická akadémia v Krakove.1998..B03.;
2477 Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.U9.;
2478 Modlitba Žáby 2.Mello, Anthomy de.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.A35.;
2479 Modlitba, ktorá uzdravuje.Mac Nutt, Francis. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2001.80-968401-6-9.B38.;
2480 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.A20.;
2481 Modlitba:život s Bohem.Tugwell, Simon.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.A11.;
2482 Modlitba?.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.B42.;
2483 Modlitba? No problem!.Badeni, Joachim,(1913-2010).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-566-5.D42.;
2484 Modlitby.Alfonza Mária,(1814-1867).Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42.;
2485 Modlitby.Katarína, Sienská.:.1970?..A38.;
2486 Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Grignion, Ľudovít Mária.Olomouc:MCM.1997..B18.;
2487 Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-972-3.B42.;
2488 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.A37.;
2489 Modlitby v hodine milosrdenstva.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.2012.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50.;
2490 Modlitby v ťažkých situáciách.Brat, Bernard.:Serafín.1999.80-85310-96-1.D46.;
2491 Modlitby za novú evanjelizáciu.Forrest, Tom. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B29.;
2492 Modlitby za novú evanjelizáciu.Forrest, Tom. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B35.;
2493 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.B20.;
2494 Modlitby za uzdravenia.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.B06.;
2495 Modlitby života.Rahner, Karl, 1904-1983. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.A24.;
2496 Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.B28.;
2497 Modré přilby na přehrade.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1976..A41.;
2498 Modré přilby na přehrade.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
2499 Modrý kříž.Chesterton, Keith Gilbert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.D35.;
2500 Modrý kříž.Chesterton, Keith Gilbert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.A37.;
2501 Mohyla.Deml, Jakub.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
2502 Moja duchovná cesta v Opus Dei.Hahn, Scott.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.C15.;
2503 Moja kniha náboženstva 3,4,5.Bartolini, Bartolino. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.B02.;
2504 Moja matka Monika.Augustín Aurélius.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.A40.;
2505 Moja matka Monika.Augustín Aurélius.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.C22.;
2506 Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Ursiny, Dežo.Bratislava :Artforum.2007.978-80-969226-4-2.D47.;
2507 Moja misia na Haiti.Ciganpalová, Anna.:.2017.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42.;
2508 Moja prvá Biblia v obrázkoch.Kenneth, N. Taylor.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.D36.;
2509 moja skúsenosť s Cirkvou.Haring, Bernhard.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.A24.;
2510 Moje modlitby.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.D45.;
2511 Moje najmilšie.Smrek, Jan.:Slovenský spisovateľ.1973..D23.;
2512 Moje najmilšie.Smrek, Ján,.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D23.;
2513 Moje najmilšie rozprávky.Dobšinský, Pavol.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-337-9.C11.;
2514 Moje planeta.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Praha ::Odeon,.1981..A35.;
2515 Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Lois F. Capovilla.Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.C2X.;
2516 Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Lois F. Capovilla.Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.D51.;
2517 Moje tajomstvo: modlím sa.Matka, Tereza.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.C30.;
2518 Moje veľké vzory.Stryczek, Norbert. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.D31.;
2519 Moje veľké vzory.Stryczek, Norbert. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.C25.;
2520 Moje základné práva v Európskej únií.Európska komisia.:.2008.92-894-9343-7.B29.;
2521 Moje zkušenost s církví v Africe.Haring, Bernhard.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-222-5.A37.;
2522 Mojžiš.Messadié, Gerald.Bratislava:Ikar.2000.80-7118-912-X.D25.;
2523 Mojžiš a Desatoro.Markuš, Jozef Ondrej.:Matica slovenská.2003.80-7090-690-1.C31.;
2524 Mojžišovo povolanie.Ferko, Jerguš.:Kon-Press.1991.80-85413-07-8.B02.;
2525 Monastický pokoj.Merton, Thomas.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.B36.;
2526 Morálna teológia..:.1990?..B05.;
2527 Morálna teológia.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
2528 Morálna teológia III/a.Gunthor, Anselm.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.D42.;
2529 Morálna teológia I..Tondra, František. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.A44.;
2530 Morálna teológia II..Tondra, František. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.A44.;
2531 Morálna teológia II.diel.Tondra, František. Spišské Podhradie:KS.1991..D22.;
2532 Morálna teológia II/a.Gunthor, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..A34.;
2533 Morálna teológia II/a.Gunthor, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..C35.;
2534 Morálna teológia. 1/a.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
2535 Morálna teológia. 1/b.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A34.;
2536 Morálna teológia. II/a :.Günthör, Anselm, 1911- .Rím:SÚSCM.1990..suscm.;
2537 Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie.Šulík, Ivan. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.C2X.;
2538 Morální teologie.Beneš.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..A41.;
2539 Morální teologie.Beneš, Albert.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A50.;
2540 Morální teologie.Beneš, Albert.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A32.;
2541 Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Louda, Jiří.Olomouc:Apoštolská administratura.1977..B14.;
2542 Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2004.80-7114-487-8.B14.;
2543 Moravský biskup František Dietrichštejn.Libosvar, Zdeněk.Olomouc:MCM.1994..A41.;
2544 Morský vlk.Jack, London.:Smena.1965..C25.;
2545 Most a Cesta domú.Veselý, Jirí Maria, OP.Rím:PUST.1990..D51.;
2546 Most a Cesta domú.Veselý, Jirí Maria, OP.Rím:PUST.1990..D34.;
2547 Most na Drine a iné prózy.Andrič, Ivo.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
2548 Moudrost Silvána z Athosu.Silván, - svatý, 1866-1938.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.C3x.;
2549 Moudrost starých Římanů.Stejskal, Miloš.Praha:ODEON.1990.80-207-0096-X.A41.;
2550 Moudrost ve Starém zákoně.Flossmann, Karel.Praha:ČKCH.1989..a42.;
2551 Moulin Rouge.La Mure, Pierre.Praha:Melantrich.1984..D43.;
2552 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
2553 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol, 1912-1994. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.C2X.;
2554 Mozaika nádeje.Strauss, Pavol, 1912-1994. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.A46.;
2555 Mozaika pravdy.Rábek, František.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9.D51.;
2556 Mozaika radosti.Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.C1y.;
2557 Mozaika radosti.Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.A22.;
2558 Mozaika radosti I..Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.A24.;
2559 Mozaika radosti I..Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.C3x.;
2560 Mozaika- Mariánská úcta.Biňovec, Gereon T..:.2003..B16.;
2561 Môj ideál Ježiš.Neubert, E. Kremnica:Serafínsky svet.1943..B31.;
2562 Môj ideál Ježiš.Neubert, E.:.2008..B09.;
2563 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.B09.;
2564 Môj priateľ.Fuzy, Imrich.Hamilton:[Imrich Fuzy].1986..B22.;
2565 Môj priateľ.Fuzy, Imrich.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..B24.;
2566 Môj život.Pasternak, Boris Leonidovič.Bratislava:Smena.1990.80-221-0085-4.C36.;
2567 Môj život.Zrínsky, Karol Korper.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A44.;
2568 Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.Watch Tower.:Watchtower.1982..A37.;
2569 Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.Watch Tower.:Watchtower.1990..C14.;
2570 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.A45.;
2571 Mŕtvi nespievajú.Rudolf, Jašík.:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
2572 Mučedník mlčenlivosti.Němec, Jaroslav.:Rím.1991..B03.;
2573 Mučenica čistoty Anka Kolesárová.Hudák, Pavol. Košice:UPC.1999..B29.;
2574 Mučeníci lásky ku Kristovi. .Šuppa, Jozef.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.D36.;
2575 Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.R2.;
2576 Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.D47.;
2577 Múdrosť kazateľov..:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..B41.;
2578 Mudrovačky. Rymovačky.Majzel, pavol.:.2013..B36.;
2579 Můj anděl půjde před tebou.Huber, Georges.:.1996.80-7113-171-7.A42.;
2580 Můj filosofický pohled na svět.Max, Scheler.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.D32.;
2581 Můj život :.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Praha ::Ikar,.2014.978-80-249-2359-8.A30.;
2582 Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Kingová Scott Coretta.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
2583 Můj život v Kristu :.Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-712-6.C1x.;
2584 Mulieres suadentes =..Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.D34.;
2585 Mulieres suadentes =..Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.A10.;
2586 Mulieris Dignitatem.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.U5.;
2587 Muslimové a jejich svět :.Mendel, Miloš,1952-.Praha ::Dingir,.2016.978-80-86779-42-3.C30.;
2588 Muška..Bernanos, Georges.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1018-9.A45.;
2589 Múza Milost.Claudel, Paul.:Mladá fronta.1969..C12.;
2590 Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Crabb, Lawrence J..Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.C1y.;
2591 Muž dialógu - kardinál König.Marián, Červený.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.C22.;
2592 Muž s ranami.Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A37.;
2593 Muž s ranami.Bohuslav (Ľudovít Macák). SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-005-X.c1x.;
2594 Muži a ženy jsou z ráje.Healy, Mary.Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-70-3.C24.;
2595 Muži a ženy viery.Doldi, Marco.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22.;
2596 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.D43.;
2597 My sme utópia.Andres, Stefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..C32.;
2598 Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.Ricoeur, Paul.:.2000.80-7017-421-8.A41.;
2599 Myslitelia a myšlienky.Hlinka, Anton.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.A34.;
2600 Myslitelia a myšlienky.Hlinka, Anton.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.D42.;
2601 Mysteria středověku a počátky moderního světa.Cahill, Thomas, 1940-.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.D26.;
2602 Mysterium koncilu.Pojavnik, Ivan.Olomouc:MCM.1998..A21.;
2603 Mystérium Svätého Pisma.Closen, Gustav.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A25.;
2604 Mysterium svätých neviniatok.Peguy, Charles.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-473-5.C24.;
2605 Mystérium víry :.Ilarion,1966-.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2016.978-80-7465-209-7.A15.;
2606 Mystici Corporis.Pius XII.:.1946..U2.;
2607 Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom.Pius XII. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas.1945..U2.;
2608 Mystické mesto Božie.Mária od Ježiša, z Agredy.:.1994..D21.;
2609 Mystické zážitky a duchovné rady.Angela, z Foligna.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.C12.;
2610 Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Kuběna, Cyril Metodej.:.1995..B23.;
2611 Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.B04.;
2612 Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Šubjaková, Elena.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-0-8.B43.;
2613 Mystický zjav turzovskej Panny Márie.Kuběna, Cyril Metoděj. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.B34.;
2614 Mystičky západu.Letz, Ján.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.D14.;
2615 Mystika.Sudbrack, Josef.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.A35.;
2616 Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Woods, Richard OP.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.A26.;
2617 Mystika prakticky.Körner, Reinhard, 1951-.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-475-0.D34.;
2618 Mystika ranného kresťanstva.Daniš, Jozef.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2007.978-80-85223-78-1.D35.;
2619 Mystika vrchov.Rogowski,Roman E..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.D26.;
2620 Mystika vrchov.Rogowski,Roman E..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.A13.;
2621 Myšlení Teilharda de Chardin.Rideau, Émile.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.A14.;
2622 Myšlenka na každý den.Pio, Padre.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.B07.;
2623 Myšlenky a dopisy.Steinová, Edita.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B16.;
2624 Myšlenky a dopisy.Steinová, Edita.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B38.;
2625 Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Domansky, Jerzy.Olomouc:MCM.2007.978-80-7266-261-6.A34.;
2626 Myšlienky.Lubichová, Chiara.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.A45.;
2627 Myšlienky na každy deň.Porubčan, Jozaf.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
2628 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
2629 Myšlienky z éteru.Judák, Viliam. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.A27.;
2630 Mytológia.Imre, Trencsényi Waldapfel.:Obzor.1976..D22.;
2631 Mytologie starověku.Kramer, Samuel Noah.Praha:Orbis.1977..A16.;
2632 Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Pernoud, Régine.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.C24.;
2633 Mýty staré Mezopotámie.Žilina, Miloslav.Praha:ODEON.1977..A15.;
2634 Na cesta k Pravde.Norbert Kotrbanec.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.B03.;
2635 Na cestách k veľkým.Felix, Jozef.Bratislava:Slov.spis..1987..A47.;
2636 Na cestě do nebe.Lockhart, Bruce Robin.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.A31.;
2637 Na ceste do večnosti.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A27.;
2638 Na ceste evanjelia.Rotzetter, Anton.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.A10.;
2639 Na cestě k dialogu v církvi :..Ústí nad Orlicí ::Grantis,.2014.978-80-86619-46-0.A13.;
2640 Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.C1y.;
2641 Na ceste s ním.Neuner, Jozef SJ.Olomouc:MCM.1990..D14.;
2642 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B20.;
2643 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A37.;
2644 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A36.;
2645 Na cestu manželstva a rodiny.Ďurikovič, Vladimír.:Hnutie kresť rodín.1998..B20.;
2646 Na hlubinu s Terezií s Avily.Renault, Emmanuel.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.A45.;
2647 Na hranici vekov a svetadielov.Milan, Varsik.:Pravda.1986..C10.;
2648 Na hraniciach Zeme - nove.Willis, Thayer.Bratislava:Mladé leta.1983..D13.;
2649 Na jeden dúšok.Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.D32.;
2650 Na kameni kámen.Wieslaw, Mysliwski.:Odeon.1986..C36.;
2651 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.D36.;
2652 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.C3x.;
2653 Na minutu s Benediktem XVI..Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-251-0.D43.;
2654 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.A22.;
2655 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.D48.;
2656 Na ostrov smrti.Hümermann, Viliam. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-79-8.c12.;
2657 Na ostrov smrti.Hünermann, Wilhelm,. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..C34.;
2658 Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster.Hünermann, Wilhelm,. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.A40.;
2659 Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster.Hünermann, Wilhelm,. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.C1y.;
2660 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.C2X.;
2661 Na Petrovom stolci I. .Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.D51.;
2662 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.A34.;
2663 Na Petrovom stolci II..Judák, Viliam.Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.D51.;
2664 Na písme zostalo :.Žigo, Pavol,1953-.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-594-0.D22.;
2665 Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.Hochmann, František.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..B25.;
2666 Na počiatku bol Sumer.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-396-0.A10.;
2667 Na prahu Kristova Království.Press, František. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.B33.;
2668 Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Gould, Whiteová, Ellen.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.A33.;
2669 Na úsvitu křesťanství.Chaloupecký, Václav. Praha:ELK.1942..D21.;
2670 Na životných cestách.Tomko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.D47.;
2671 Na životných cestách.Tomko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.A47.;
2672 Nabožensko -pedagogicka psychologia.Grom, Bernhard. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.D14.;
2673 Náboženský rozmer výchovy v katolické škole.Kongregácia pre katolícku výchovu. Praha:ČBK.1994..U9.;
2674 Náboženstvá a sekty.Kondis, Štefan.:Humenné.2005..B41.;
2675 Náboženstvá sveta...Bratislava:Mladé letá.1997.8006007543; 80-06-00754-3.C17.;
2676 Nacionalizmus alebo národné povedomie.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.B04.;
2677 Náčrt právnej ekleziológie.Duda, Ján.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.2002.80-7142-097-2.D31.;
2678 Nad evangeliem podle Lukáše :.Fausti, Silvano - autor.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.R2.;
2679 Nad evangeliem podle Marka :.Fausti, Silvano - autor.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.R2.;
2680 Nad evangeliem podle Matouše :.Fausti, Silvano - autor komentára;.:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.R2.;
2681 Nad evanjeliom podľa Jána.Korec, Ján Chryzostom.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.A32.;
2682 Nad evanjeliom podľa Lukaša.Korec, Ján Chryzostom.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.A44.;
2683 Nad Evanjeliom podľa Marka.Buchta, Ján SJ.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.A33.;
2684 Nad Lukášovým evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..C33.;
2685 Nad modlitbou svätého ruženca.Dancák, František.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.A20.;
2686 Nad modlitbou svätého ruženca.Dancák, František.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.B02.;
2687 Nad nami hory, pod nami bane.Pír, Andrej, OSB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..A34.;
2688 Nad ružencem.Thalhammer, Dominik.Olomouc:MCM.1992..A46.;
2689 Nad Starým zákonom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A25.;
2690 Nad Velepísní.Terezie, od Ježiše sv.:Velehrad - Řím.1988..A16.;
2691 Nádej menom František.Englisch, Andreas,1963-.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30.;
2692 Nádej pre budúcnosť.. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.B38.;
2693 Nádej pre každého.Svetová biblická spoločnosť.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.B18.;
2694 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavel.:Zrno.1996.80-900496-8-0.A34.;
2695 Nádej večného života.Vrablec, Jozef.Olomouc:MCM.1990?..B01.;
2696 Nádej zomiera posledná.Dubček, Alexander.:Nová Práca.1998.80-967857-7-X.A30.;
2697 Naděje pro Evropu?.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.A41.;
2698 Naděje tváří v tvář umírání.Rivoire, Bénédicte, 1967-.:Praha :.2007.978-80-86949-27-7.D46.;
2699 Náhoda či zámer.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.A22.;
2700 Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.Rohr, Richard.:Zrno.2004.80-967867-8-4.C2X.;
2701 Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.Rohr, Richard.:Zrno.2004.80-967867-8-4.A27.;
2702 Nachazet Boha ve všech vecech.Greshake, Gisbert.Praha:ZVON.1996.80-7113-157-1.A45.;
2703 Najbližšej k Taju.Teofil, Klas.:DAKA.1993.80-900539-5-5.D32.;
2704 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..:Motýľ.1996.80-88775-21-3.C32.;
2705 Najkrajší príbeh.Courtois, Gaston. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A13.;
2706 Najšťastnejší ľudia na zemi.Shakarian, Demos.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.A10.;
2707 Nalezli jsme milosrdenství.Schönborn, Christoph, 1945-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.D37.;
2708 Námestie svätej Alžbety.Jašík, Rudolf.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25.;
2709 Nanarodení.Patricia de Menezes.:Hnutie Božej nevinnosti.1994?..B21.;
2710 Náprstok.Dušek, Dušan.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-058-5.C32.;
2711 Narativní psychoterapie.Freedman Jill.Praha:Portál.2009.978-80-7367-549-3.C23.;
2712 Narcismus - vnitřní žalář :.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.:Praha :.2008.978-80-7367-428-1.A14.;
2713 Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.Sagajdačný, Sergej.:n.v..1940..B24.;
2714 Národná galeria - Londýn.Anzilová, Marina.Bratislava:Tatran.1989..D12.;
2715 Národný buditeľ Juraj Holček.Halás, Ondrej.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.2009.978-80-970140-5-6.C3x.;
2716 Národu.Hlinka, Anton, SDB.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B03.;
2717 Národy celého světa.Hubinger, Václav.:Mladá fronta.1985..D37.;
2718 Nasledovanie krista.Kempenský, Tomáš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.A38.;
2719 Nasledovanie Krista.Tomáš Hemerken Kempenský. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1996.80-7162-124-2.B27.;
2720 Nasleduj ma srdcom!.Barbarič, Slavko - Páter. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.A27.;
2721 Náš boj za politickú autonómiu.Sokol, Martin.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.1938..B37.;
2722 Náš film.P. L. Janda S .J..Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..B29.;
2723 Náš najlepší priateľ.Bohuslav.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A36.;
2724 Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Kliman Andrej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B09.;
2725 náš starší brat Izrael.Richer, Etienne. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.B03.;
2726 Náš zástoj v novom svete.Häring, Bernhard.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A26.;
2727 Náš život s Kristom 4.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A36.;
2728 Náš život s Kristom 5.Janáč, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A35.;
2729 Naša dedinka.Huska, Martin. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..B24.;
2730 Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne.Radváni, Hadrian. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B43.;
2731 Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne.Radváni, Hadrian. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B40.;
2732 Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne.Radváni, Hadrian. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B06.;
2733 Naša rodina.Maria Zanzucchi, Anna.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-21-7.B17.;
2734 Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.D24.;
2735 Naše cesta do katolické Církve.Hahn, Scott.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.C13.;
2736 Naše paní z Kibeho :.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.A40.;
2737 Naše svedectvo r.13..:.2012..P27.;
2738 Naše víra.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.A27.;
2739 NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Záhoranský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.B02.;
2740 Naši nebeskí priatelia.Renner, F. G..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.B21.;
2741 Naučme sa odpúšťať.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45.;
2742 Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Frankovský, Alojz.Spišské Podhradie:KS.1994..B07.;
2743 Náuka o jednotlivých sviatostiach.Frankovský, Alojz.Spišské Podhradie:KS.1992..B07.;
2744 Návrat do chatrče.Kruger, Baxter C..Bratislava:Tatran.2012.80-222-0618-0.A14.;
2745 Návrat k Bohu s Pannou Marii.Laurentin, René.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.C15.;
2746 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.A35.;
2747 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.a48.;
2748 Návrat staršieho brata.Lozano, Neal.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C2X.;
2749 Návrat staršieho brata.Lozano, Neal.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C33.;
2750 Návrat strateného syna.Torok, Marek.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.B36.;
2751 Navrávačky.Tatarka, Dominik,(1913-1989).Bratislava:Artforum.2013.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x.;
2752 Návšteva po roku.Horváthová, Klára.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0090-5.A34.;
2753 Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.B36.;
2754 Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Ľudovít Michalovič.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
2755 Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Ľudovít Michalovič.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
2756 Ne vrah zavraždený je vinen.Werfel, Franz.Praha:ODEON.1990.80-207-0237-7.D43.;
2757 Ne vrah, zavražděný je vinen.Werfel, Franz.Praha:Levné knihy KMa.2000.80-7309-015-5.A37.;
2758 Ne vším jsem byl rád.Vaško, Václav.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.D37.;
2759 Nebe nad močály..Olomouc:MCM.1997..B06.;
2760 Nebeská rosa.Janda, Jozef Napoleon.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..B28.;
2761 Nebeská rosa.Janda, Jozef Napoleon.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..ssv.;
2762 Nebeský chrt.Thompson, Francis.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.B31.;
2763 Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.Bratr, Yun.:Křesťanský život.2005.80-7112-103-7.D35.;
2764 Nebezpečné pády.Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Brno:Nová naděje.2002.80-86077-04-7.C24.;
2765 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.D34.;
2766 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.C3x.;
2767 Nebo nad močiarmi..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..B25.;
2768 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C36.;
2769 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A32.;
2770 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A40.;
2771 Nebojte se!.Frossard, André.Olomouc:MCM.2000..A44.;
2772 Nebol to len sen.Musio, Nino.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C36.;
2773 Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Barbara, Beuysová.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.a42.;
2774 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.C3x.;
2775 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.C22.;
2776 Nebudete ich môcť rozvrátiť.Mikloško, František.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.D41.;
2777 Nečekaný návrat.Waugh, Evelyn.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
2778 Nedeľa - deň sviatočný.Bindáč, Ernest, SVD. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.A15.;
2779 Nedeľa - deň sviatočný.Brindáč, P. Arnošt.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25.;
2780 Nedeľa s Božím slovom.Stanček, Ľubomír. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.A27.;
2781 Nedeľa s Božím slovom C.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.A27.;
2782 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.A47.;
2783 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.C10.;
2784 Nedělní homilie - cyklus A.Klisz, Miloslav.Olomouc:MCM.1996..A15.;
2785 Nedeľný misál..:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..suscm.;
2786 NeDON ChICHOTaj sa.Vavro, Milan; Lopašovská, Milka.Bratislava:Slov.spis..1976..D22.;
2787 Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Röhr, Heinz-Peter,1949-.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0354-4.A16.;
2788 Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska.Multhaupt. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-64-0.A45.;
2789 Nech je tvoj život plný šťastia.Multhaupt. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-65-9.A31.;
2790 Nechajte ma odísť.Dziwisz, Stanisław.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.C35.;
2791 Nechajte maličkých prísť ku mne.Plešková, Eva.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.C2X.;
2792 Nechajte maličkých prísť ku mne.Plešková, Eva.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A35.;
2793 Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Daly, Thérése.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.C11.;
2794 Nejistota a odhodlání.Wust, Peter.Praha:Vyšehrad.1970..A35.;
2795 Nejkrásnější židovské legendy.Malka, Victor. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.a47.;
2796 Nejtěžší stránky Bible.Ziolkowski, Zenon.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.C16.;
2797 Nekonečná milosť.Nelson, Dwight. Martin:Advent Orion.2000.80-88960-44-4.A48.;
2798 Nekonečno v nás.Giussani, Luigi.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.C2X.;
2799 Nekonvenčný kresťan..Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.A50.;
2800 Nektár v site.Kamala, Markandaya.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..C26.;
2801 Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.Kongregácia pre náuku viery.:.1990..U9.;
2802 Nemčina 3.Maroušková, Marie.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..C36.;
2803 Nemecké básne =.Strauss, Pavol,1912-1994.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-879-5.D44.;
2804 NEMECKO-SLOVENSKÝ , SLOVENSKO-NEMECKÝ slovník.Kovácsová, Eleonóra.Bratislava:SPN.1991.80-08-00299-9.A20.;
2805 Nemecko-slovenský slovník.Čierna, Mária; Géze, Ernest; Juríková, Marta; Menke, Elígius.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981..D13.;
2806 Nemohol som mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.A34.;
2807 Nemôžem mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.D36.;
2808 Nemôžem mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.A35.;
2809 Nemusím sa ja báť.Vrablec, Jozef. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..C36.;
2810 Nemusím sa ja báť.Vrablec, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.A20.;
2811 Nenápadná svätica.Nigg, Walter,(1903-1988).[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42.;
2812 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A37.;
2813 Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?.Mcdowell, Josh. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A48.;
2814 Neokatechumenátna Cesta..:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku.2002?..C10.;
2815 Neotrasený.Woolley, Dan.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2011.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47.;
2816 Neplačte, smrť nie je smutná.Elisabeth, Mathieu.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-371-2.A46.;
2817 Nepohodlné evanjeliá.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A35.;
2818 Nepoškvrnená a jej medaila.Eyler, P J.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.B03.;
2819 Nepraví duchovia - praví klamári?.Wolfgang, Hund.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.D42.;
2820 Nepravý Nero.Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.:Praha :.2009.978-80-249-1261-5.A33.;
2821 Nestačí ich milovať.Arco, Adolf.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A27.;
2822 Nestačí ich milovať.Arco, Adolf.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.C1y.;
2823 Nestex.Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).V Bratislave:Slovenská národná galéria.2014.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23.;
2824 Nestoru letopis ruský.Nestor. Praha:SNKL.1954..C13.;
2825 Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Albom, Mitch.Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.D41.;
2826 Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.A13.;
2827 Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Vnuk, František,.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1993.80-900537-6-9.A42.;
2828 Neviditelné světlo.Benson, Hugh Robert.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
2829 Neviditelné svetlo.Benson, Robert.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
2830 Neviditelný prsten.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1946..C14.;
2831 Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Lefevre, Pierre.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-572-1.A38.;
2832 Nevyhnutnosť modlitby.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B12.;
2833 Nevyhnutnosť modlitby.Liguori, Alfonz Mária de.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B42.;
2834 Nevyšlapaná cesta nekončí :.Peck, M. Scott.:Argo.2001.80-7203-351-4.C23.;
2835 Nevyšlapanou cestou.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Praha:Argo.1996.80-7203-036-1.C23.;
2836 New Age.Schlinkova, Basilea.:Luxpress.1987.3-87209-441-6.B11.;
2837 New ways to spoken english.Kolvenbach, Peter.Praha:SPN.1982.80-04-25346-6.D43.;
2838 NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.C16.;
2839 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.B04.;
2840 Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Šmálik, Štefan.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o..2004..B38.;
2841 Neživý svet.Babčan, Ján.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-071-2.D22.;
2842 Ni parolas esperante :.Němec, Vladimír.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,.1990..C10.;
2843 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef.:DOMKA.2002..B15.;
2844 Nie sme tu odvčera.Semeš, Anton.Bratislava:International association Semes-Semmes.2014.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30.;
2845 Niesol kríž aj za nás, deti..[Bratislava] ::Carmina sacra,.1991.80-900452-1-9.B42.;
2846 Niesť jeho prítomnosť.Johnson, Bill,1951-.[Sliač]:GD IDENTITY.2013.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30.;
2847 Nikodémové listy..Dobraczynski, Jan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.A44.;
2848 Nitra.Petráš, Milan.Bratislava:Osveta.1988..D16.;
2849 Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Judák, Viliam.Bratislava:LUC.2000.80-7114-294-8.D12.;
2850 Nitrianske biskupstvo v dejinách.Judák, Viliam.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.D12.;
2851 Noc pod Kamenným mostem.Pergill, A S.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-035-4.A15.;
2852 Noc v Lisabone.Erich, Maria Remarque.:Slovenský spisovateľ.1966..C26.;
2853 Noc zpovědníka :.Halík, Tomáš, 1948-.:Praha :.2005.978-80-7106-777-1.D32.;
2854 Noční let.Saint-Exupery, Antoine de.:Mladá fronta.1988..A12.;
2855 Nositelia kristových rán.Höcht, Johannes Maria.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.A35.;
2856 Nová rodina v novom svete.Srholec, Anton, SDB.:Na ceste ??.1990..B39.;
2857 Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista..:Medzinárodný zväz Gideonovcov.2001..B22.;
2858 Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.Medzinárodný zväz Gideonovcov.:Tranoscius.1978..A11.;
2859 Nové cesty pastorálni teologie.Špidlík, Tomáš.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.C24.;
2860 Nové horizonty 2. roč. (2008).Duda, Ján.Spišská Nová ves:Vydavateľstvo Lúč pre Klub priateľov ferka Skyčáka.2008..P16.;
2861 Nové kvety svätosti.Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
2862 Nové povolania pre novú Eúropu.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.U8.;
2863 Nové předpisy o odpustcích.Herbst, Winfrid.Praha:Řád L.1992..B03.;
2864 Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Rybár, Ján.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.D24.;
2865 Nově s Bohem.Muhlen, Heribert.Olomouc:MCM.1993..A20.;
2866 Nové základy experimentálnej psychológie.Kafka, Břetislav.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1.A50.;
2867 Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Galeštoková, Dominika.Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.B42.;
2868 Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B38.;
2869 Novéna k Matke všetkých národov..:.2013.978-3-9814437-7-6.B42.;
2870 Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Kodet, Vojtěch,1956-.:.2018.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42.;
2871 Novéna ku Kráľovnej Pokoja. ..Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.B31.;
2872 Novéna s Matkou Terezou. ..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-90-4.B40.;
2873 Noví mučednici.Němec, Jaroslav.Olomouc:MCM.1993..A33.;
2874 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.U5.;
2875 Novodobý ateizmus.Krajčík, Augustín.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..C34.;
2876 Novou odvahu k ctnosti.Rahner, Karl.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.A50.;
2877 NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.Černušková, Veronika.:Univerzita Palackého Olomouc.2002.80-244-0359-5.D14.;
2878 Novum Testamentum Graece et Latine.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9.D42.;
2879 Nový biblický slovník.Douglas, James Davies.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1.;
2880 Nový člověk, nová píseň.Refatto, Florindo.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.A22.;
2881 Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.R2.;
2882 Nový zákon, pr. Petru.Petrú, Ondrej M..Rim:KA.1976..A36.;
2883 Nový život s Kristom..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.A27.;
2884 Nový život s Kristom..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.C1y.;
2885 Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.Sekretariát kardinála Berana, Rím.:.1967..C21.;
2886 NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Hoppe, Rudolf.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.A43.;
2887 NZ 13 Timotej,Titus.Borse, Udo.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.A43.;
2888 NZ 15 -List Jakubúv.Hoppe, Ruolf.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9.A43.;
2889 NZ 6 List Rimanom.Theobald, Michael.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4.A43.;
2890 NZ 7 První list Korinťanum.Ortkemper, Franz.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0.A43.;
2891 O algebraických rovnicích.Abel, Niels Henrik,(1802-1829).Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.2011.978-80-87269-23-7 (OPS : brož.);978-80-261-0042-3 (Západočeská univerzita v Plzni : brož.).A14.;
2892 O bohoch a ľuďoch.Baumer, Iso,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30.;
2893 O Bohu u křesťanů :.Brague, Rémi,,1947- - autor.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2011.978-80-7325-246-5 .D41.;
2894 O Božím slově.Hojda, Ján.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.C15.;
2895 O cestách viery.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988..B30.;
2896 O cnostiach XV..Forgan, V. I.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B39.;
2897 O cnostiach XV..Forgan, V. I.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B05.;
2898 O českých teologických současnících.Altrichter, Michal,(1965-).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-086-2 .C30.;
2899 O dětech a výchově.Gilbert, Guy, 1935-.:Praha :.2009.978-80-7367-609-4.D36.;
2900 O duchovním rozlišování :.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.C30.;
2901 O duchovnom vedení. XI..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B05.;
2902 O duchovnom vedení. XI..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B39.;
2903 O duchovnosti v umění.Kandinsky, Wassily. Praha:Triáda.2009.978-80-87256-08-4.C24.;
2904 O Eucharistii.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.A32.;
2905 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.U8.;
2906 O habituální milosti /.Šanda, Vojtěch,1873-1953.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-184-5.C30.;
2907 O hodnotě samizdatu :..:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.D45.;
2908 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D32.;
2909 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D48.;
2910 O křesťankém boji.Aurélius, Augustín. Olomouc:Krystal.1948..B34.;
2911 O kulture filozofii.Dlubacz, Wlodzimierz.Lublin:Polihymnia.1994.83-85684-38-7.D26.;
2912 O ľudskej láske.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.U8.;
2913 O ľudskom tele.Martini, Carlo.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.A24.;
2914 O milosrdenstve.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.D42.;
2915 O mlčení.Anselm, Grün.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-725-2.C1y.;
2916 O modlitbe.Guardini, Romano.Praha:ČKCH.1970..A36.;
2917 O mysli.Mulford, Prentice.:Eugenika.1996.80-967400-5-9.A46.;
2918 O nasledovaní Krista.Tomáš Kempenský.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.C32.;
2919 O nebi a zemi.František,1936-.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.C3x.;
2920 O nebi a zemi.František,1936-.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.a23.;
2921 O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.Bolzano, Bernard.:.1952..B14.;
2922 O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Medzinárodná teologická komisia.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-004-6.U10.;
2923 O novém zákone.Tenney, Merrill.:.1985?..A21.;
2924 O osobitnom povolaní. XII.:.Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B05.;
2925 O osobitnom povolaní. XII.:.Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B38.;
2926 O otázkach viery.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A32.;
2927 O otázkach viery.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.D41.;
2928 O otcovství.Augustyn, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-632-9.A36.;
2929 O Panně Marii.O'Donnell, Christopher.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-015-7.A36.;
2930 O počátcích církve.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-218-3.D43.;
2931 O pokroku národu Populorum progressio.Pavol VI.:.1968..U2.;
2932 O poslaní kňaza.Korec, Ján Chryzostom,.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D42.;
2933 O poslaní kňaza.Korec, Ján Chryzostom,.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D46.;
2934 O postoji k súkromným zjaveniam.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.A13.;
2935 O posvátných znameních.Guardini, Romano.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.B02.;
2936 O povolání : několik užitečných úvah.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-078-7.A13.;
2937 O prátelství s jitrenkou.Veselý, Jirí Maria, OP.:PUST.1990..A33.;
2938 O pravdě mysli.Tomáš, Akvinský.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.C15.;
2939 O pravé mariánske úcte.Grignion, Ľudovít Mária. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.D38.;
2940 O pravé oddanosti k Panne Marii.Grignion, Ludvík Maria.Olomouc:MCM.1992..B01.;
2941 O pravé pobožnosti k Panně Marii.Grignion, Ľudovít Mária. Praha:Antoní Stříž.1936..A34.;
2942 O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.Grignion, Ludvík Maria.:.1995?..B07.;
2943 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.A34.;
2944 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.:.2008..A31.;
2945 O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D37.;
2946 O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D48.;
2947 O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011..D36.;
2948 O radostiach ľudskej duše..Kašparú, Jaroslav Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.A38.;
2949 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A45.;
2950 O rodine.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.B11.;
2951 O satanovi.Vella, Elias.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C13.;
2952 O satanovi.Vella, Elias.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C3x.;
2953 O spáse v Kristovi.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.A24.;
2954 O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Bernard z Clairvaux.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.A42.;
2955 O světcích a patronech.Ravik, Slavomír.Praha:Levné knihy KMa.2006.80-7309-343-X.A32.;
2956 O sviatosti pokánia. X..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.B05.;
2957 O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Stašek, Antal.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26.;
2958 O tajomstvách a Zjavení.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.A25.;
2959 O tajomstvách a Zjavení.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.C1y.;
2960 O tých, čo hľadali a našli Boha.Senčik, Štefan. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.A44.;
2961 O úcte k Panne Márii. .Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.A50.;
2962 O umení.Rilke, Rainer Maria.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-744-4.C24.;
2963 O věčné blaženosti svatých.Bellarmin, Robert.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.A32.;
2964 O viře dnes.Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8.A16.;
2965 O vrcholu zření.Kusánský, Mikuláš. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.D33.;
2966 O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B39.;
2967 O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B05.;
2968 o zákonech v Teologické sumě.Tomáš Akvinský.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.A25.;
2969 O zemí Indijských.Las, Casas Bartolomoe.Praha:LD.1954..D51.;
2970 O živém Bohu.Guardini, Romano.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.B14.;
2971 Občan prezident.Vančová, Marta.:FLASH-PRESS.1999.80-968141-0-9.C10.;
2972 Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1X.;
2973 Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1y.;
2974 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.C10.;
2975 Obeť spovedného tajomstva.Spillmann Joseph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.C1y.;
2976 Obeť spovedného tajomstva.Spillmann Joseph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.A47.;
2977 Obeť spovedného tajomstva .Spillmann, Jozef.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.D35.;
2978 Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
2979 Objav srdca.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-48-9.A31.;
2980 Objaviť Božie milosrdenstvo.Häring, Bernhard,1912-1998.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3x.;
2981 Objevování Bible.Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.A43.;
2982 Oblak a valčík.Peroutka, Ferdinand. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.A15.;
2983 Oblečení vo viere.Pružinec, Tomáš,.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20.;
2984 Oblečte si srdce Pastiera.Vella, Elias,(1941-).Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42.;
2985 Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.B18.;
2986 Obnova v Duchu Svätom.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.A24.;
2987 Obnovená liturgie.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1976..D38.;
2988 Obnovená svätá omša.Senčík, Štefan.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..D61.;
2989 Obor kresťanstva.Ivonides Yves.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.A40.;
2990 Obor kresťanstva.Ivonides Yves.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.D42.;
2991 Obor Kresťanstva.Ivonides, Yves.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A20.;
2992 Obrad pomazania chorých. .Fábry, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-871-2.B31.;
2993 Obradoslovie.Osvald, František Richard.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..B24.;
2994 Obradoslovie.Osvald, František Richard.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..B24.;
2995 Obradoslovie.Zaťko, Matej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..C24.;
2996 Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
2997 Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
2998 Obrana svojho života.Newman, John Henry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D42.;
2999 Obrazová biblia.Kammelberger, K.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.D11.;
3000 Obrazy a rozmary.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..C32.;
3001 Obžalovaný, vstaňte!.Roman, Kaliský.:Slovenský spisovateľ.1964..A42.;
3002 Octogesima adveniens.Pavol VI.:.1971..U2.;
3003 Očami viery.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.C30.;
3004 Očami viery.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.A26.;
3005 Očarená duša I..Rolland, Romain.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
3006 Očarená duša II..Rolland, Romain.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
3007 Očarujúca.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.D33.;
3008 Očarujúca.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.A20.;
3009 Očistec.Mráček, František,(1934-).Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.A10.;
3010 Od adventu do vianoc.... .Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.2010.978-80-970525-0-8.B26.;
3011 Od barbarskej noci.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.A34.;
3012 Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.A34.;
3013 Od barbarskej noci - Na slobode.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-087-2.A34.;
3014 Od Gorazda ku Gorazdovcom.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.B25.;
3015 Od Krišnu ku Kristovi.Inovecká, Klára. Prešov:RKFU.1990?..B41.;
3016 Od Krišnu ku Kristovi.Inovecká, Klára. Prešov:RKFU.1990?..A38.;
3017 Od názoru k víře.Gabriel, Marcel.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.D32.;
3018 Od Olympu k Panteonu.Vidman, Ladislav.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-221-7.A27.;
3019 Od pravekých lovcov k barbarom.Cohat, Yves.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-354-0.C11.;
3020 Od Ptolemaia ku Galileimu.Polčin, Stanislav.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B29.;
3021 Od Ptolemaia ku Galileimu.Polčin, Stanislav.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B04.;
3022 Od Ptolemaia ku Galileimu.Polčin, Stanislav.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B34.;
3023 Od srdca k srdcu.Andrej Pauliny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-463-2.B27.;
3024 Od Tibera k Popradu.Vetva, Jan.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.C2X.;
3025 Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Šolle, Miloš.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-200-4.A42.;
3026 Óda na radosť a iné básne.Milan, Rúfus.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.D35.;
3027 Odkaz naděje :.King, Martin Luther,1929-1968.Praha ::Sociologické nakladatelství,.2012.978-80-7419-105-3 .A14.;
3028 Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.Jesenský, Miloš,1971-.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.2014.978-80-970780-8-9.B40.;
3029 Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám.Tomko, Jozef. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.B09.;
3030 Odkaz Solúnkych bratří.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1987..C13.;
3031 Odkazy.Hviezdoslav, Pavol Országh.Martin:MS.1951..c14.;
3032 Odkedy sme Slováci.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.B04.;
3033 Odkrývanie sveta Biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.A13.;
3034 Odkrývanie sveta Biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.c14.;
3035 Odluka cirkví od štátu.Cipár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45.;
3036 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.B10.;
3037 Odovzdávanie viery v rodine.Pápežska rada pre rodinu.Prešov:VMV.2006..B12.;
3038 Odpadnutá pijavica.Buday, Jozef.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..B31.;
3039 Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. .Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.U10.;
3040 Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Maretta, Jozef.Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.C30.;
3041 Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Maretta, Jozef.Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.D44.;
3042 Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Jinočany:H & H.1995..C34.;
3043 Odpusť mi, Nataša.Kurdakov, Sergej.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.C32.;
3044 Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.Dakov, Sergej.:Signum unitátis.1991..A25.;
3045 Odpustenie.Mariakumar, James.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.B16.;
3046 Odpustky.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45.;
3047 Odpustky z Assisi.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.A36.;
3048 Odpuštění.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.B37.;
3049 Odstup, satane! :.Huber, Georges,1910-2003.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.C3x.;
3050 Odvaha mít strach.Molinie, Marie Dominique.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.A42.;
3051 Odviate vetrom diel 1.Margaret, Mitchell.:Slovenský spisovateľ.1967..C26.;
3052 Odviate vetrom diel 2.Margaret, Mitchell.:Slovenský spisovateľ.1967..C31.;
3053 Officia B. Mariae Virginis in Sabbato.. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
3054 Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu.. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..B24.;
3055 Oheň na zemi.Pecka, Dominik. Praha:Francl.1931..a47.;
3056 Ohlásiť evanjelium kráľovstva.Olszanski, Tadeusz. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.D34.;
3057 Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..U2.;
3058 Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12.;
3059 Ohně v mlhách.Durych, Jaroslav.Praha:Melantrich.1932..A41.;
3060 Ohnisko jednoty.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.C1x.;
3061 Ohnisko lásky 2. diel.Chata, Jozef (Búda, Jozef).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm.;
3062 Ohňom a mečom Druhý zväzok.Sienkiewicz, Henryk,.Bratislava:Tatran.1967..A33.;
3063 Ohňom a mečom I..Henryk Sienkiewicz. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
3064 Ohňom a mečom II..Henryk Sienkiewicz. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
3065 Ohromné maličkosti.Chesterton, Keith Gilbert.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.A33.;
3066 Ochránci Evropy.Kadlec, Jaroslav.:Velehrad - Řím.1981..B03.;
3067 OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.Niro, Iasenza Marcellino.:klastor"Santa Maria delle Grazie.2006.88-499-0089-9.C15.;
3068 Olav Audunsson-diel 1.Undsetová, Sigrid.:Vyšehrad.1982..Vys.;
3069 Olav Audunsson-diel 2.Undsetová, Sigrid.:Vyšehrad.1982..Vys.;
3070 Oltár bohyne Víťazstva.Briusov, Valerij Jakovlevič.Bratislava:Tatran.1971..C26.;
3071 Olympio alebo život Victora Huga.Maurois, André.:Tatran.1985..D22.;
3072 Omše Slovenského misála..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
3073 On a ja.Bossis, Gabriela,1874-1950.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.A20.;
3074 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A38.;
3075 On je Slovo..Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-073-5.A20.;
3076 On mne vede.Ciszek, Walter.Praha:ZVON.1995.80-7113-113-X.D38.;
3077 On mne vede /.Ciszek, Walter J.,1904-1984.:.2005??.978-80-7450-192-0.C30.;
3078 Oneskorené reportáže.Mňačko, Ladislav,.Bratislava:LITA.1990.80-219-0143-8.D33.;
3079 Ontológia.Bogliolo, Luigi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm.;
3080 Operený had.Štefan, Konkol.:Trian.1993.80-900446-5-4.C36.;
3081 Opravdový život v Bohu 1.Ryden, Vassula.Olomouc:MCM.1994..A24.;
3082 Opravdový život v Bohu 1.Ryden, Vassula.Olomouc:MCM.1994..A13.;
3083 Opravdový život v Bohu 4.Ryden, Vassula.Olomouc:MCM.1993..A24.;
3084 Opravdový život v Bohu 9.Ryden, Vassula.Olomouc:MCM.1999.80-7266-038-1.A24.;
3085 Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.Vassula.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-217-1.A13.;
3086 ORA ET ARS SKALKA 2008 .Vydrnák, Jozef.:Mesto Trenčín.2008.978-80-969984-1-8.B32.;
3087 Oravská Polhora.Huba, Peter.:Šport.1989.80-7096-063-9.C17.;
3088 Ordinárium Svätej Omše..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..B32.;
3089 Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B33.;
3090 Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Klein, Karl.Praha:Síť.1995.80-901571-4-9.C35.;
3091 Origenes učitel.Milko, Pavel.:.2008.978-80-86420-30-1.D24.;
3092 Orthodoxie.Chesterton, Keith Gilbert.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.A27.;
3093 Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-15-5.A47.;
3094 Ose blahoslavenstiev.Kamienska, Anna.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B18.;
3095 Ose blahoslavenstiev.Kamienska, Anna.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B37.;
3096 Oslnenie.Janko, Silan.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..C1X.;
3097 Oslovit Zachea.Halík, Tomáš.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.C12.;
3098 Osmačtyricatnici.Baar.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
3099 Osoba - osobnost - osobitost..Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-32-9 .C30.;
3100 Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-78-3.A47.;
3101 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.A25.;
3102 OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Rudolf, Zuber.Praha:ČKCH.1987..D15.;
3103 Osvobození k radosti.Cummins, Norbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.A44.;
3104 Otázky dneška.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34.;
3105 Otázky o cnostech.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14.;
3106 Otázky vedeckého ateizmu.Lučansky, L.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
3107 Otče náš.Evely, Louis.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..suscm.;
3108 Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána..Luciani, Albino. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.A13.;
3109 Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B15.;
3110 Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.C1y.;
3111 Otec Brown.Chesterton, Gilbert Keith. Praha:MozART.2007.978-80-903891-1-3.A42.;
3112 Otec Pio.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-902-6.A46.;
3113 Otec Pio z Pietrelciny.Negrisolo, A.. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.A31.;
3114 Otec vlasti.Polc, Jaroslav.:Velehrad - Řím.1980..A42.;
3115 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.C13.;
3116 Otestuj si angličtinu 1.Geoffrey, Broughton.:Aktuell.1996.80-88733-36-7.D45.;
3117 Otestuj si angličtinu 2.Geoffrey, Broughton.:Aktuell.1996.80-88733-37-5.D45.;
3118 Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Barbarič, Slavko.Olomouc:MCM.1995..A25.;
3119 Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.Barbarič, Slavko.:.1985..D42.;
3120 Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.Barbarič, Slavko.:.1985..B26.;
3121 Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Giglinger, Fritz.Bautzen:.2006.80-7360-578-3.R6.;
3122 Ottova veľká hrnčeková kuchárka.Vašák, Jaroslav.:Ottovo nakladatelství.2007.80-7360-563-5.D22.;
3123 OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Trutwin, Werner.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.C21.;
3124 Otvorené srdce.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-056-5.A20.;
3125 Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".Barbarič, Slavko.:Medžugorie.2001..D42.;
3126 Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.:Medžugorie.1995..A38.;
3127 Ovládajú nás masmédiá?.Luscoň, Jozef,(1959-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31.;
3128 Ovládajú nás masmédiá?.Luscoň, Jozef,(1959-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41.;
3129 Oxfordský slovník světových dějín.Oxford University Press.:ACADEMIA Praha.2005.80-200-1054-8.D15.;
3130 Ozvena slova.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.a44.;
3131 Ozvena slova.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A10.;
3132 Ozvena slova :.Hlinka, Anton,1926-2011.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..C33.;
3133 Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Mateje, A. H..Zagreb:Logos.1989..A44.;
3134 Ozvena slova 3.Hlinka, Anton. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.A44.;
3135 Ozvena slova 4.Hlinka, Anton. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.A44.;
3136 Ozvena slova 5.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.A44.;
3137 Ozvena slova 5.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.C1y.;
3138 Ozvena slova 6.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.A44.;
3139 Ozvena slova 6.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.C1y.;
3140 Ozveny vnútorných hlasov. .Strauss, Pavol.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-793-4.D44.;
3141 Ozveny z Patmosu.Rábek, František.Dolný Kubín:.1992..a48.;
3142 Oživená minulosť.Ceram, C W.Praha:Orbis.1971..D15.;
3143 Oživené spomienky.Bartalská, Ľubica.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.D41.;
3144 P. Arnold Janssen:.Spoločnosť Božieho Slova.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..D35.;
3145 P. Michal Lacko, S.J..Potemra, Michal.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.A24.;
3146 Pacienti.Thorwald, Jurgen.Martin:Osveta.1978..a48.;
3147 Pád Carihradu.Waltari, Mika.Praha:Práce.1975..a12.;
3148 Padesát homilií duchovních.Makárius Veľký Egyptský.:Dedičství sv. Prokopa.1878..C21.;
3149 Padre Pio :.Lilley, Stella Maris.:Praha :.1994..B33.;
3150 Pamati slovenskeho diplomata /.Mikus, Joseph A..Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,.1978...C1y.;
3151 Památky sv.Cyrila a Metoda.Přikryl, František.Praha:Matice Svatoklimentská.1933..b13.;
3152 Pamäť a identita.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A27.;
3153 Pamäť a identita.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A13.;
3154 Pamäti kňaza.Mitošinka, Viliam.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.A26.;
3155 Pamätná kniha.Silberhornová, Evelína.Bratislava:LUC.1995.80-7114-218-2.C24.;
3156 Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Náhalka, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..D13.;
3157 Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola .....:.1940..B24.;
3158 Pamätný Žilinský 6.október:.Prikryl, Ľubomír Viliam. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3.A24.;
3159 Paměti křižákovy.Joinville, Jean de.Praha:Státní nakl.krásné lit..1965..C14.;
3160 Pamiatky na Slovensku.Jankovič, Vendelín.Bratislava:Obzor.1978..R5.;
3161 Pán Černovský.Kuniak, Juraj. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B29.;
3162 Pán Černovský.Kuniak, Juraj. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B05.;
3163 Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.1995.80-88795-06-0.B11.;
3164 Pán ma povolal.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.C1y.;
3165 Pán Wolodyjowski.Sienkiewicz, Henryk.Bratislava:Tatran.1987..vys.;
3166 Pán Wolodyjowski.Sienkiewicz, Henryk.Bratislava:Tatran.1987..C33.;
3167 Pan Wołodyjowski.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Praha ::Vyšehrad,.1983..D62.;
3168 Pane, nauč nás modliť sa.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45.;
3169 Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-24-7.A26.;
3170 Pane, ty víš všechno- :.Hrdlička, Josef, 1942- - autor.:Olomouc :.2004.80-7266-166-3.A50.;
3171 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.D45.;
3172 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.A16.;
3173 Paní komisárka.Baar.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
3174 Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Eliášková, Věra.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.B24.;
3175 Pani Rafiková a iní.Janko, Jesenský.:Matica slovenská.1950..C32.;
3176 Paní z Lemberka.Mazálková, Vojtěška.Brno:Petrov.1991.80-85247-04-6.D12.;
3177 Paní Zdislava.Svatoš, Ambrož.Praha:Vyšehrad.1970..B03.;
3178 Panna Mária Trnavská.Radváni, Adrian. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.B06.;
3179 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A32.;
3180 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A45.;
3181 Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-1-8.C24.;
3182 Panna zázračnica. .Tatarka, Dominik.Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-9-7.D37.;
3183 Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave.Strelka, Vojtech. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.D31.;
3184 Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Smržík, Štefan.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B31.;
3185 Pápež Ján Pavol II..Sejkot, Roman.Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.D12.;
3186 Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Dlugoš, František.Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.D12.;
3187 Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.U6.;
3188 Pápež na muške.Valli, Aldo Maria. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6.D36.;
3189 Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa".Pápežská misijná jednota. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B26.;
3190 Pápež odpovídá.Bakerová, Juliette.Praha:ZVON.1995.80-7113-128-8.B05.;
3191 Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bucko, Vojtech.Bratislava:Katolícka akcia.1942..sk1950.;
3192 Pápež prichádza k nám.Hulmanová, Helena.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.B25.;
3193 Pápež v súkromí..Pigozzi, Caroline.Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.A21.;
3194 Pápež Wojtyla. .Bosco, Teresio.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-137-2.B28.;
3195 Pápež zázrakov Ján Pavol II..Englisch, Andreas,1963-.[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45.;
3196 Pápež, ktorý zmenil svet.Moskwa, Jacek.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.A44.;
3197 Pápeži dvoch tisícročí.Kelly, J N D.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.A44.;
3198 Pápeži kňazom.Hermanovský, Ján.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.A13.;
3199 Pápeži kňazom.Hermanovský, Ján.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.C16.;
3200 Pápežové I.-2.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti). Přerov:.1932..A10.;
3201 Pápežové II.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti). Přerov:.1934..A10.;
3202 Pápežové III.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti). Přerov:.1932..A10.;
3203 Papežové. I.-V..Alberti, P.. Přerov:.1931-1941..A10.;
3204 Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.U5.;
3205 Paradox křesťanství.Greene, Graham.Praha:Vyšehrad.1970..A36.;
3206 Paradox křesťanství.Greene, Graham.Praha:Vyšehrad.1970..D37.;
3207 Paradoxní Bůh.Efraim.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.B14.;
3208 Paraguay v době jezuitských redukcí.Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.:Olomouc :.2008.978-80-7412-008-4.C30.;
3209 Pascha, putování za nepomíjejícím.Cantalamessa, Raniero.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.A38.;
3210 Past nebo brána nebes.Bahounek, Tomáš Jiří.Olomouc:MCM.1998..A47.;
3211 Pastier na výšinách.Salvaneschi, Nino.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv.;
3212 Pastoračná činnosť o starých a chorých.Kováč, Anton.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969936-7-3.A47.;
3213 Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.U8.;
3214 Pastoračné homílie..Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.2000.80-968909-5-6.A27.;
3215 Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.U8.;
3216 Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Vybíral, Jan.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5.C24.;
3217 Pastorální teologie.Bahounek, Tomáš Jiří.Olomouc:MCM.1991..D14.;
3218 Pastores dabo vobis.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.U4.;
3219 Pastores gregis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.U4.;
3220 Pastyr a kormidelník.Kumpf, Alfred.Praha:LD.1967..A20.;
3221 Pastýř a kormidelník.Kumpf, Alfred.Praha:LD.1968..A15.;
3222 Pátá hora.Coelho, Paulo.Praha:Argo.1999.80-7203-242-9.C33.;
3223 Pátá patristická čítanka.Novák, Josef.Praha:ČKCH.1988..B06.;
3224 Páté evangelium.Biffi, Giacomo, 1928-.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-238-1.C3x.;
3225 Páter František Ferda.Zdeněk, Rejdák.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.D33.;
3226 páter František Paňák SJ.Gnip, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.C15.;
3227 Páter Pio.Castello, Don Nello. Brno:Cesta.1994..A41.;
3228 Páter Pio.Schug, John.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.C30.;
3229 Páter Pio.Schug, John.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.A10.;
3230 Páter Pio, kapucín.Schug, John.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.C15.;
3231 Pater Pio,wo er lebte und litt.Ripabottoni, Alessandro.:.1986..A46.;
3232 Páter Pius.Bohuslav (Ľudovít Macák). Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B09.;
3233 Páter Pius,muž bolesti a lásky.Bohuslav (Ľudovít Macák).Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..b13.;
3234 Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii..Nitra:.1990?..B36.;
3235 Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii..Nitra:.1990?..B29.;
3236 Pather Imrich Fuzy.Michalová, Tereza.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-11-2.A41.;
3237 Patnáct pravidel pro lektory.Simajchl, Ladislav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..b13.;
3238 Patristická čítanka.Novák, Josef.:Česká katolická charita.1983..A50.;
3239 Patrológia.Mordel, Štefan. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-12-9.A33.;
3240 Patrológia..Špirko, Jozef. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.A35.;
3241 Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Drobner, Hubertus R.,,1955-.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41.;
3242 Patrónka Slovenska.. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.1994.80-967154-3-7.B35.;
3243 Paul VI..Pallenberg, Corrado. Munchen:List Verlag.1965..C15.;
3244 Pavla Jaricotová.Piratová, Yvonne.:.1995?..B17.;
3245 Pavlov list Filemonovi.Trstenský, František,1973-.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.2009.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37.;
3246 Pavlove listy z väzenia :.Trstenský, František,(1973-).Svit ::Katolícke biblické dielo,.2012.978-80-89120-36-9.C10.;
3247 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D31.;
3248 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A32.;
3249 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A14.;
3250 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D48.;
3251 Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951..Hnilica, Ján. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.A40.;
3252 Pavol Strauss, hľadač pravdy.Koleják, Martin,1970-.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.A30.;
3253 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.D43.;
3254 Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu.. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4.D51.;
3255 Pečeť daru Ducha Svatého.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10.;
3256 Pedagogika pre rodičov.Rozinajová, Helena.Martin:Osveta.1988..D41.;
3257 Pedofilní kňazi. .Introvigne, Massimo.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.D34.;
3258 Pekarský učedník ze Znojma.Hunermann, Wilhelm.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-239-8.A47.;
3259 Peniaze v rukách kresťana.Košturiak, Ján,(1961-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31.;
3260 Pentateuch.Ďurica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.R2.;
3261 Pera librorvm jvvenilivm :.Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.:.1650??..VZ.;
3262 Perla z Moabu.Afshar, Tessa.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50.;
3263 Perlový náhrdelník..Leščinský, Jozef. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.C3x.;
3264 Perly a chléb. II. díl.Hrbata, Josef.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36.;
3265 Perly a perličky pápeža Františka.Tornielli, Andrea.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30.;
3266 Perly a perličky pápeža Františka.Tornielli, Andrea.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3x.;
3267 Perly ranených srdc.Barbarič, Slavko.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3.A22.;
3268 Perly ranených sŕdc.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.A13.;
3269 Perly zo Života Svätých.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.A24.;
3270 Perly zo Života Svätých.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.D31.;
3271 Perspektivy církve.Dolista, Jozef.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-465-2.A16.;
3272 Pes Baskervilský..Doyle, Arthur Conan.Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.A35.;
3273 PĚT cest k radosti.Zvěřina, Josef.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.A16.;
3274 Peter Dvorský.Štichliková, Danica.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0312-2.D13.;
3275 Peter Kanízius.Rohrbasser, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.D46.;
3276 Peter Kanízius.Rohrbasser, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.C23.;
3277 Peter Tomkuljak (1838-1894).Gombala, Eduard,.Zvolen:Jas.1994.80-967099-8-4.B39.;
3278 Petrovany.Jacko, Jozef.:.2004..B25.;
3279 Piate Evanjelium.Bernard.:Motýľ.1998.80-88775-89-2.C32.;
3280 Pier Giorgio Frassati.Gavendová, Oľga.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.A34.;
3281 PIER GIORGIO Frassati.Risso, Paolo.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A16.;
3282 PIER GIORGIO Frassati.Senčík, Štefan. Trnava:Dobrá kniha.1992..C35.;
3283 Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Frassati Gawronská, Luciana.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.D51.;
3284 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz,1890-1945.Žilina:Peter Studenský.1948..sk1950.;
3285 Pieseň o Bernardette.Franz, Werfel.:Tatran.1992.80-222-0383-1.D47.;
3286 Pieseň o červenom kvete.Linnankoski, Johannes. Bratislava:Smena.1965..C25.;
3287 Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Suchá nad Parnou:Peter Spusta.2011.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10.;
3288 Piesne chvál.Balážová, Ladislava. Jas:Zvolen.2000.80-88795-71-0.B35.;
3289 Písané na sude.Smrek, Jan.:Elán.1996.80-967646-0-8.B31.;
3290 Píseä o Nibelunzích.Koseková, Božena.Praha:ODEON.1982..D62.;
3291 Písemnictví ruského středověku :.Hauptová, Zoe, 1929-.:Praha :.1989.80-7021-016-8.D51.;
3292 Píseň o Bernadette.Werfel, Franz.Praha:Vyšehrad.1972..C13.;
3293 Píseň o Bernardettě.Werfel, Franz.Praha:Vyšehrad.1989..A41.;
3294 Píseň o perle.Petr, Pokorný.:Vyšehrad.1986..D31.;
3295 Písmo svaté a Maria.Čejka, Gustáv.Praha:ČKCH.1989..C16.;
3296 Písmo sväté Nového zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..ssv.;
3297 Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..ssv.;
3298 Písmo sväté Starého zákona..Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..ssv.;
3299 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv.;
3300 Písmo Sväté Starého Zákona 3.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A11.;
3301 Písmo sväté Starého zákona. 1..Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..ssv.;
3302 Pius XII..Walter, Otto. Switzerland:Walter Verlg.1958..C15.;
3303 Pius XII. - Život a osobnost.Walter, Otto. Brno:Akord.1947..D43.;
3304 Pius XII. a druhá svetová válka.Blet, Pierre.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.A44.;
3305 Platón a Augustín, Teológia a teológia moci.Puchala, Rastislav. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.A35.;
3306 Plná slávyV.Marshall, Bruce.Praha:Vyšehrad.1972..A46.;
3307 Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Dyttert, Michal.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-036-9.A25.;
3308 Plnosť času.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-287-7.C13.;
3309 Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Terrinoni, Ubaldo.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50.;
3310 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.c1x.;
3311 Po smrti ....Dionýz Kartuzián.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.A26.;
3312 Po stopách apoštolov.Polčin, Stanislav.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..c12.;
3313 Po stopách Ježišových.Kroll, Gerhard.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.C11.;
3314 Po stopách Ježíšových.Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.:Praha :.1996, c1991.80-7113-179-2.C20.;
3315 Po stopách kapucínských svatých.Cargnoni, Costanzo.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.C23.;
3316 Po stopách kresťanskej skúsenosti.Giussani, Luigi. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.C31.;
3317 Po stopách našej spásy 2.Janáč, Pavol.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.C24.;
3318 Po stopách našej spásy Zv. 1.Janáč, Pavol; Oparty, Anton; Škantár, Jozef.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.C24.;
3319 Po stupňoch bytia.Schumacher, Ernst Friedrich.:Zagreb.1985..C35.;
3320 Po stupňoch bytia.Schumacher, Ernst Friedrich.:Zagreb.1985..A36.;
3321 Pobádaní milosrdenstvom.St. Vincent de Paul.:.1994..B37.;
3322 Pocta spoluptronum Evropy.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1982..C13.;
3323 Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.Markuš, Jozef Ondrej.:Matica slovenská.2006.80-7090-829-7.C31.;
3324 Počiatky Jezuitov.James Brodrick S.J..:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D41.;
3325 Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Galis, Tomáš.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.A10.;
3326 Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Galis, Tomáš.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.C17.;
3327 Počiatok radostnej zvesti.Čierna, Alojzia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.D25.;
3328 Počul som spievať anjela.Blake, William.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1287-4.D32.;
3329 Počuli ste ...?.Tkáč, Alojz.Kapušany:Bens.2002.80-88998-39-5.D25.;
3330 Počúvaj a konaj.Schlesinger, miroslav.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-295-3.A20.;
3331 Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Matka Tereza z Kalkaty.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.A34.;
3332 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..B38.;
3333 Poď a nasleduj ma.Bačíková, Lucia.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.C13.;
3334 Pod bičem milostným.Zahradníček, Jan. Brno:Akord.1944..A43.;
3335 Pod jarmom.Vazov, Ivan.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..C26.;
3336 Pod krížom.Dilong, Rudolf.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B39.;
3337 Pod krížom.Dilong, Rudolf.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B16.;
3338 Pod krížom..Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.B37.;
3339 Pod Poľanou a v Honte I.M. Pinka, Jan.:Odkaz.1992.80-85193-16-7.A15.;
3340 Pod slobodným slnkom.Finžgar, František Saleški.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
3341 Pod víťazným dvojkrížom.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2008..B16.;
3342 Poď za mnou.Aubry Joseph.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..suscm.;
3343 Poď za mnou.Ivančić, Tomislav,. Jas:Zvolen.2001.80-88795-78-8.B28.;
3344 Poď za mnou.Ivančic, Tomislav.. Jas:Zvolen.1994.80-967099-0-9.B27.;
3345 Poď za mnou.Ivančič, Tomislav.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.B42.;
3346 Poď za mnou..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X.B28.;
3347 Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Tereza, Matka.Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.D36.;
3348 Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží.Stevenson, Robert Louis. Praha:SNKL.1965..C12.;
3349 Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.:Praha :.2000, c1958.80-200-0499-8.A47.;
3350 Podivuhodné příběhy.Ivanov, Miroslav.Praha:Práce.1979..A16.;
3351 Podla Judáša.Panas, Henryk.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.C10.;
3352 Podľa vôd a voľných polí.Turčány, Viliam,.Bratislava:Smena.1978..D24.;
3353 Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach..Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..B36.;
3354 Podstata křesťanství.Braito, Silvester, OP. Praha:Bohuslav Rupp.1947..D32.;
3355 Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bulst, Werner.Bratislava:MCM.1992..B16.;
3356 Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Bachelard, Gaston.Praha:Malvern.2009.978-80-86702-61-2.C24.;
3357 Poézia.Sládkovič, Andrej.:Tatran.1972..C26.;
3358 Pohádky.Wilde, Oscar.Praha:ODEON.1984..A37.;
3359 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A50.;
3360 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A44.;
3361 Pohľady na život Krista (1). V..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B05.;
3362 Pohľady na život Krista (1). V..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B39.;
3363 Pohľady na život Krista (2). VI..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B33.;
3364 Pohľady na život Krista (2). VI..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B05.;
3365 Pohľady na život Krista (3). VII..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.B05.;
3366 Pohlady vo svete milosti.Blachnický, František.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.B06.;
3367 Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Yalom, Irvin D..Praha:Portál.2008.978-80-7367-376-5.A47.;
3368 Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI...Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
3369 Pohřební homilie.Simajchl, Ladislav.Olomouc:MCM.1998..A15.;
3370 Pojď, buď mým světlem :.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.A12.;
3371 Pojetí duše v náboženských tradicích světa.Chlup, Radek.:DharmaGaia.2007.978-80-86685-82-3.D24.;
3372 Pokání a jiné filmové povídky.Tokár, Milan.:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-076-7.C33.;
3373 Pokánie.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-188-4.B25.;
3374 Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Radlinský, Andrej Ľudovít.Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..VZ.;
3375 Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Radlinský, Andrej Ľudovít.Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..VZ.;
3376 Poklady pod snehom.St. John, Patricia M..:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.C23.;
3377 Poklady pod snehom.St. John, Patricia M..:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.A50.;
3378 Pokoj srdca.Irala, Narciso.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.C33.;
3379 Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti..Grun, Anselm. Bratislava:Alfa konti.2003.80-88739-60-8.A32.;
3380 Pokonštantínska Cirkev.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A12.;
3381 Pokonštantínska Cirkev.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A43.;
3382 Pokora.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.B04.;
3383 Pokračovatelia dedičstva.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.A37.;
3384 Pokus o schizmu.Vnuk, František.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.1996.80-88717-10-8.A27.;
3385 Pokyny na formovanie budúcich kňazov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.U8.;
3386 Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.B04.;
3387 Polia sa už zlátia.Brat, Efraim.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.A32.;
3388 Politická theologie :.Schmitt, Carl,(1888-1985).Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.B34.;
3389 Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Lehmann, Karl.Košice:VERBUM.1994.80-966957-3-8.B21.;
3390 Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Porter, Eleanor H. .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.C33.;
3391 Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Smith, Harriet Lummis .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5.C33.;
3392 Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Porterová, Eleanor H. .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.C32.;
3393 Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Smith, Harriet Lummis .Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8.C33.;
3394 Pomazanie..Hinn, Benny.Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.A44.;
3395 Poncián.Poncián.:Tatran.1986..C36.;
3396 Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista.. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.1994.80-88719-15-1.B36.;
3397 Pontifical universites and Roman Athenaea :.Gałazka, Grzegorz.Vatican City ::Libreria Editrice Vaticana,.2000.88-209-2966-x.D22.;
3398 Ponúknuté slovo.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.A27.;
3399 Popelka nazaretská.Renč, Václav.Praha:Vyšehrad.1969..A21.;
3400 Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Tournier, Paul.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..1992.80-7131-007-7.B37.;
3401 Porozumět Evropě.Dawson, Christopher.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.D36.;
3402 Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.D45.;
3403 Porozumieť misiológii.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-8-0.A22.;
3404 Portrét Jána Pavla II.Frossard, André.Praha:ZVON.1990..B40.;
3405 Portrét Jána Pavla II.Frossard, André.Praha:ZVON.1990..A44.;
3406 Portrét Marty Robinové.Guitton, Jean. :Signum Unitatis.1991..C35.;
3407 Portrét Marty Robinovej.Guitton, Jean.:.1986?..Sam.;
3408 Poselství Jana od Kříže /.Sicari, Antonio Maria,1943-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-677-8.C30.;
3409 Poselství milosrdné lásky.Marguerite.Olomouc:MCM.1997..D38.;
3410 Poselství Paní všech národu.Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.C22.;
3411 Poselství shůry.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.A50.;
3412 Posila v slove A.Chalupa, Július. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.A27.;
3413 Posila v slove B.Chalupa, Július. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.A27.;
3414 Poslanie Kazateľského rádu.Gabura, Akvinas, OP.:.1980??..B41.;
3415 Posledná večerná modlitba.Kolada, Vladimír.Námestovo:.2016..B41.;
3416 Posledná vila .Petrík, Vincent, SJ.Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.C1y.;
3417 Posledné dni Pompejí.Bulwer-Lytton, Edward.:Tatran.1969..C35.;
3418 Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Torok, Marek-Marcel.Dunajská Lužná :AHO3.2008.978-80-969931-0-9.B18.;
3419 Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..Gáfriková, G..1. :Veda.2010.978-80-224-1124-0.D26.;
3420 Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Callanan, Maggie.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-819-3.D34.;
3421 Poslední dny Janičářu.Jókai, Mór.Praha:Vyšehrad.1975..A42.;
3422 Poslední sloupové Církve.Bloy, Leon. Praha:Dobré dílo.1919..C13.;
3423 Posledný exorcista.Amorth, Gabriele,1925-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13.A13;
3424 Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Whiteová, Ellen Gould.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.A33.;
3425 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.D45.;
3426 Poslušnosť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.A45.;
3427 Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Ján XXIII..Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.A34.;
3428 Posolstvá.Mariánske centrum Medžugorie.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.A22.;
3429 Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.Menéndéz, Jozefa.:.2000?..B10.;
3430 Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.Kowalská, Helena Faustína.:.2011?..B33.;
3431 Posolstvá nádeje a lásky.Lengyel, Jozef.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.A25.;
3432 Posolstvá nádeje a lásky.Lengyel, Jozef.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.D45.;
3433 posolstvá Panny Márie Litmanová.Salamon, Vladislav.:.1995..b16.;
3434 Posolstvá Panny Márie v Medžugorí..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..B35.;
3435 Posolstvá r.2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.U7.;
3436 Posolstvá sv. Otca.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.U5.;
3437 Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.U7.;
3438 Posolstvo.Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Martin:Dobrá kniha.1990..A10.;
3439 Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.U5.;
3440 Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A31.;
3441 Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A10.;
3442 Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.A31.;
3443 Posolstvo 3.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-252-X.D25.;
3444 Posolstvo 4.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.D25.;
3445 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969..A45.;
3446 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
3447 Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.u6.;
3448 Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.U5.;
3449 Posolstvo k pôstnej dobe.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.U6.;
3450 Posolstvo k sv. dňu pokoja.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.u6.;
3451 posolstvo Panny Márie z La Salette.Ritz, Emil.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.A44.;
3452 Posolstvo Sv. Otca ....Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.U7.;
3453 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.U7.;
3454 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.U7.;
3455 Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.U5.;
3456 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.U5.;
3457 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta ....Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.U5.;
3458 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.U5.;
3459 Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.U5.;
3460 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.U5.;
3461 POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom.Porubčan, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.suscm.;
3462 Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Porubčan, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.D25.;
3463 Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list.Porubčan, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-161-7.A20.;
3464 Postavy veľkomoravskej histórie.Kučera, Matúš.Bratislava:Osveta.1986..D13.;
3465 Postní a velokonoční zamyšlení.Judák, Viliam.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.A46.;
3466 Postup pri preložení a odvolaní farára.Grocholewski, Zenon.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4.A41.;
3467 Posvátná liturgie.Polc, Jaroslav.Rim:KA.1981..A34.;
3468 Posvätná romanca.Curtis, Brent.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.C22.;
3469 Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Curtis, Brent.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.D11.;
3470 Posvätný škapuliar dar Matky Božej..Bratislava:Lúč.2011.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43.;
3471 Posvěcení času.Bradáč, Josef.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..b13.;
3472 Poszukiwania w wierze.Salij, Jacek. Poznaň:W drodze.1991.83-7033-192-0.D31.;
3473 Pošta kocúra.Olgiati, Francesco.:Tlačiareň SNP š.p. Martin závod Prievidza.1990.80-900396-4-2.A34.;
3474 poštol Pavel misionář a teolog.Trilling, Wolfgang.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.A37.;
3475 Poštopkané srdcom.Palková, Daniela.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.D47.;
3476 Poštopkané srdcom.Palková, Daniela.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.C24.;
3477 Potega Rožanca.Orchowski, Jozef.:.2001..A38.;
3478 Potká jezuita františkána--.Peyrous, Bernard, 1947-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-273-2.C1X.;
3479 Potlesk nebes.Lucado, Max.Praha:Luxpress..1998.80-7130-075-6.C23.;
3480 Potopa.Sienkiewicz, Henryk.Praha:Vyšehrad.1988..C13.;
3481 Potopa - diel 3.Sienkiewicz, Henryk.:Tatran.1986..C33.;
3482 Potopa 1. diel.Sienkiewicz, Henryk.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
3483 Potopa 2.diel.Sienkiewicz, Henryk.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
3484 Potopa 3.diel.Sienkiewicz, Henryk.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
3485 Potopa-diel 2.Sienkiewicz, Henryk.:Tatran.1986..C33.;
3486 Potrebujeme nedeľu?.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45.;
3487 Potupenie kríža.Baumroth, W..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.C2X.;
3488 Potupenie kríža.Baumroth, W..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.D35.;
3489 Poučenie o sviatosti birmovania..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.B22.;
3490 Poučenie o sviatosti birmovania.Malý, Vincent 1922-. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-371-7.B22.;
3491 Poučenie o sviatosti krstu..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
3492 Poučenie o sviatosti krstu.Slovenská liturgická komisia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
3493 Poučenie o sviatosti krstu.Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.B21.;
3494 Poučenie o sviatosti manželstva..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B36.;
3495 Poučenie o sviatosti manželstva..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B21.;
3496 Poučenie o sviatosti manželstva.Malý, Vincent, 1922-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.B21.;
3497 Poučenie o sviatosti manželstva.neznámy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B28.;
3498 Poučenie o sviatosti manželstva.neznámy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
3499 Poučenie o sviatosti manželstva.Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
3500 Poučenie o sviatosti manželstva.Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B28.;
3501 Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B26.;
3502 Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Slovenská liturgická komisia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B35.;
3503 Poučenie o sviatostiach chorých..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..B21.;
3504 Poučenie o sviatostiach chorých..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..ssv.;
3505 Poučenie pre snúbencov..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B29.;
3506 Poustevník:.Torkington, David, 1938-.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.A46.;
3507 Pouští a pralesem.Sienkiewicz, Henryk.Praha:ODEON.1971..D37.;
3508 Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček.Smejkal, Bohuslav. Velehrad:Historická společnost.1994..B31.;
3509 Poutník na zemi.Čep. Brno:Proglas.1998.80-902146-3-0.C13.;
3510 Povídání o manželství.Polivka, Jan.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.C22.;
3511 Poviedky a básne.Poe, Edgar Allan.:Svetová knižnica SME.2006.80-85585-75-8.C35.;
3512 Povoláni k vydanosti.Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.A25.;
3513 Povolaní ohlasovať evanjelium.Košč, Stano.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.A35.;
3514 Povolaný z kraja Podlasie.Dydycz, Pacyfik.Rim:Orzel Bialy.1988..A20.;
3515 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.A11.;
3516 Pozdrav z neba..Brillová, Anna.Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.B11.;
3517 Poznaj a ver.Gerčak, František. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A50.;
3518 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A22.;
3519 Poznaj a ver-vierouka..Gerčák, František.Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A22.;
3520 Poznanie bytu czy ustalanie sensów..Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.1999.8390970546;83-909705-4-6.A46.;
3521 Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Porubčan, Jozef.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.A31.;
3522 Pozvání na horu Sinaj :.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.A31.;
3523 Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.Vasilj.:.2008.88-8424-099-9.C15.;
3524 Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.Vasilj.:.2008.88-8424-099-9.C3x.;
3525 Požár smyslu.Michelangelo.Praha:Čs. spisovatel.1977..C16.;
3526 Požehnanie.Smalley, Gray; Trent, John.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.A32.;
3527 Požehnanie. .Smalley, Gary.Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C31.;
3528 Požehnanie. .Smalley, Gary.Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C3x.;
3529 Pôst neznamená len nejesť mäso.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45.;
3530 Pôst podľa kláštornej medicíny.Kilian, Saum.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1228-2.C16.;
3531 Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest..Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40.;
3532 Pracovat a žít.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2006.978-80-7195-039-4.A31.;
3533 Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Poche, Emanuel.Praha:Panorama.1983..C11.;
3534 Prahřích.. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
3535 Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Osvald, František Richard.Ružomberok:v.n..1908..B24.;
3536 Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Škoviera, Andrej,1975-.Bratislava:Post Scriptum.2013.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17.;
3537 Pramene svetla..Špidlík, Tomáš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.A31.;
3538 Prameny života.Vrbenský, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1982..A15.;
3539 Prameny života.Vrbenský, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1982..A14.;
3540 Praotcovia IZRAELA.Tomič, Celestin. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.A20.;
3541 Pravda o Pánu Bohu.Rostworowski, Jan.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..B29.;
3542 Pravda Písma.Kremer, Jacob.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
3543 Pravidlá slovenského pravopisu.Kráľ, Ábel.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.C36.;
3544 Pravidlá slovenskej výslovnosti.Kráľ, Ábel.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.R5.;
3545 Pravidlá spoločenského správania.Brázdová, Dagmar.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.A25.;
3546 Právo katolické církve - Sešit 1,.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
3547 Právo katolické církve - Sešit 2,.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
3548 Pravoslávna duchovnosť 1. časť.Pružinský, Štefan.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.1997.80-967801-3-1.A27.;
3549 Pravoslávna liturgika l..Mirkovič, Lazar.:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.A44.;
3550 Pravoslávna liturgika ll..Mirkovič, Lazar.:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.A44.;
3551 Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..Belejkanič, Imrich.:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.1995.80-7097-314-5.A27.;
3552 Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..Belejkanič, Imrich.:autor.1996.80-7097-341-2.A27.;
3553 Praxe duchovního doprovázení.Barry, William A., 1930-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.D35.;
3554 Pražští mučednici.Minarik, Klement.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.B06.;
3555 Pre nich som sa stal činanom.Reuter, Jakub. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.B38.;
3556 Pre nich som sa stal činanom.Reuter, Jakub. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.A35.;
3557 Pre nový Boží deň.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2002.80-88741-20-3.D48.;
3558 Prebúdzanie obra.Repko, Jozef,1940-2014.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611612 (brož.); 978-80-8161-161-2.D51.;
3559 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A50.;
3560 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A10.;
3561 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A50.;
3562 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A30.;
3563 Prečo láska stroskotáva.Šatura, Vladimír.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.a48.;
3564 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
3565 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
3566 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A44.;
3567 Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Bako, Imrich.Nové Zámky:Imrich Bako.2005.80-969288-3-X.D22.;
3568 Prečo Pane?.Carretto, Carlo.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.D61.;
3569 Prečo práve Cyril a Metod?.Vasiľ, Cyril, SJ.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31.;
3570 Prečo svätý. .Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.D44.;
3571 Prečo veriť .Hahn, Scott.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.c22.;
3572 Prečo žiť denne z Božieho slova?.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42.;
3573 Prečo žiť denne z Božieho slova?.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31.;
3574 Prečo, Pane?.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.A38.;
3575 Pred anjelským trúbením.Jurina Pavol Hrtus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
3576 Pred anjelským trúbením.Jurina Pavol Hrtus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
3577 Pred boží trón.Martin, Rázus.:Tranoscius.1996.80-7140-077-7.D32.;
3578 Před branami Lipska.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1988..A15.;
3579 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.A16.;
3580 Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Freud, Sigmund.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-901601-9-0.C30.;
3581 Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Petráček, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.C14.;
3582 Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Petráček, Tomáš.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.A35.;
3583 Prehistorické a primitívne umenie.Lommel, Andreas.Bratislava:Pallas.1972..C20.;
3584 Prehľadné cirkevné dejiny.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.A37.;
3585 Prehľadné cirkevné dejiny.Judák, Viliam.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.C30.;
3586 Přehled astronomie.Hlad, Oldřich.Praha:SNTL.1990.80-03-00160-9.A21.;
3587 Přehled českých církevích dejin 2..Kadlec, Jaroslav.Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.A34.;
3588 Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Kadlec, Jaroslav.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.A34.;
3589 Prejavy a články-Zv. 2.Tiso, Jozef.:AEPress.2007.80-88880-46-7.A50.;
3590 Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Ján Pavol II..:Pápežské misijné diela.1996..B17.;
3591 Preklad nového sveta Svätých písiem..new York:Watchtower bible and tract society .1990..D42.;
3592 Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Strauss, Pavol,1912-1994.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-880-1.D44.;
3593 Prekliati králi. /Zv./ 4.Druon, Maurice.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..D25.;
3594 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.C15.;
3595 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A30.;
3596 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.D48.;
3597 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.A35.;
3598 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..B03.;
3599 Přelévat moře.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1971..A33.;
3600 Preľudnenie:.Laun, Andreas.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.B20.;
3601 Premeny Žiliny.Pfliegel, Miroslav.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1.D15.;
3602 Prepáčte, ja som len katolík-.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45.;
3603 Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Nové Mesto nad Váhom :Tising.2010.978-80-89501-00-7.B31.;
3604 Prešovské biskupstvo.Pribula, Andrej.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.D12.;
3605 Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Segeš, Vladimír.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-311-5.C11.;
3606 Pri prameni filozofie.Fotta, Peter.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23.;
3607 Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.C36.;
3608 Priatelia Boží.Judák, Viliam. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.D46.;
3609 Priatelia vo viere.O'Collins Gerard. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.B12.;
3610 Priatelia Zeleného údolia.Muller, Jaroslav.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00128-X.D33.;
3611 Priateľstvo.Mcginnis, Alan Loy.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.C15.;
3612 Príbeh istej duše.Terézia z Lisieux. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.A45.;
3613 Príbeh môjho života.Jaricot, Pauline,1799-1862.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15.;
3614 Príbeh vzťahu otec a syn.Balažia, Ján.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45.;
3615 Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Dus, Jan Amos.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.C16.;
3616 Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.Štěpán, Hájek..:EMAN.2004.80-86211-36-3.D45.;
3617 Příběhy pápezú.Rendina, Claudio. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.C13.;
3618 Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.c22.;
3619 Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.Wiesel, Elie.:.1998.80-7178-259-9.A24.;
3620 Příběhy raně křesťanských mučedníku.CMBF Olomouc.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.2009.978-80-7021-989-8.C10.;
3621 Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II..Praha ::Vyšehrad.2012.978-80-7429-187-6 .D41.;
3622 Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.CRESCENZO, Luciano De.:Dokořán.2004.80-86569-66-7.C24.;
3623 Příběhy starší řecké filozofie.De Crescenzo, Luciano,.Praha:Dokořán.2010.978-80-7363-132-1.C24.;
3624 Příběhy středověké filozofie.De Crescenzo, Luciano.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.C25.;
3625 Příbehy za staroveke Palestiny.Bardtke, Hans.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-026-5.A15.;
3626 Příběhy ze starověké Palestiny.Hans, Bardtke.:Vyšehrad.1988..C34.;
3627 Priblížiť sa k pravde.Ďurica, Milan S..Bratislava:Lúč.2012.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48.;
3628 Priblížiť sa k pravde.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-606-3.B11.;
3629 Príď, buď mojím svetlom .Terézia z Kalkaty.:Minor.2009.978-80-969796-3-9.C24.;
3630 Príď, Duchu lásky a pokoja.Jurko, Jozef.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.D38.;
3631 Priehrada.Bordeaux, Henry,1870-1963.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;
3632 Priekopník modernej duchovnosti.L'Arco, Adolfo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..A37.;
3633 Príhody pátra Browna.Chesterton, Gilbert Keith,.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..C35.;
3634 Príhody veľkých rovníc.Vladimir, Karcev.:Obzor.1986..C23.;
3635 Prihováram sa Vám.Sucháň, Ján.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.A20.;
3636 Príhovory na sobáš a pohreb.Rybár, Ján.:Vlastný náklad.1995..B14.;
3637 Príhovory počas návštevy r. 2003.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-460-8.u6.;
3638 Prichazejí.Novotný, Tomáš.Praha:Oliva.1992.80-900773-7-4.A34.;
3639 Prijať Opustiť Dúfať.Daucourt, Gérard.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.B36.;
3640 Prijímam kríž.Gots, Anton.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.a48.;
3641 Primičná omša .Caban, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-801-9.A40.;
3642 Princ a bedár..Twain, Mark.Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-74-0.A24.;
3643 Princ Gonzaga.Hünermann, Wilhelm.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.C2X.;
3644 Princípy kresťanskej morálky.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.A31.;
3645 Prípad Galilei.Senčik, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.C12.;
3646 Případ opus Dei.Messori, Vittorio.:Cesta Brno.1998.80-85319-77-2.a12.;
3647 Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Lewis, Clive Staples.:.1999.80-85495-68-6.A42.;
3648 Pripomíname si: Reflexia nad Šoa.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.U8.;
3649 Príprava na turíce.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.A25.;
3650 Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y.;
3651 Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y.;
3652 Prípravy na svadbu.Šoltésová, Elena Maróthy. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C26.;
3653 Priroda hovori o Bohu.Kusťič, Živko.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.A22.;
3654 Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Zentko, Anton.Košice:UPJŠ.1998.80-7097-372-2.A32.;
3655 Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Zentko, Anton.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.A32.;
3656 Prirodzená cesta, Billingsova metóda.Corredor, José Maria.:Zrno.1991.80-900496-9-9.B17.;
3657 Přirozená theologie pro naši dobu.Hartshorne, Charles.:Oikoymenh.2006.80-7298-184-6.D34.;
3658 Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Šipr, Květoslav,1934-.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.1995.80-901834-0-9.C2X.;
3659 Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Šipr, Květoslav.Praha:Avicenum.1985..B25.;
3660 Príručka církevních dejin.Mráček, Karel Pavel.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.A25.;
3661 Příručka pro komunikaci s muslimy /.Maurer, Andreas,1952-.:.2005??.978-80-7112-178-7.C30.;
3662 Príručný lexikón biblických vied.Heriban, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1.;
3663 Prísne tajné.Mikloško, Jozef.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.A30.;
3664 Privádzame dieťa ku Kristovi.Fischer-Wolpert, Rudolf.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..B29.;
3665 Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI..Benedikt XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.A25.;
3666 Pro homine.Kováč, Štefan. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.C2X.;
3667 Pro-Family manuál..:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..B37.;
3668 Probíhejte Jeruzalém a svťte.Reinsberg, Jiří. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.A15.;
3669 Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Dlubacz, Wlodzimierz.Lublin:KUL.1992.83-228-0266-8.D26.;
3670 Probuzení.Vácha, Marek. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.B21.;
3671 Proces s dr. j. Tisom.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.A26.;
3672 Proces s Ježišom.Imbert, Jean.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A33.;
3673 Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.Keller, Timothy J., 1950-.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.D45.;
3674 Proč dnes véřit v Boha.Lacourt, Jacques.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
3675 Proč chodíme do kostela.Sokol, Jan,(1936-).Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-658-7.c1x.;
3676 Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Brantschen, Johannes.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2.A45.;
3677 Proč nebýt dospělý.Day, David.Praha:Portál.1994.80-85282-72-0.B02.;
3678 Proč Židé zavrhli Ježíše.Klinghoffer, David.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.C25.;
3679 Proč žít, proč umírat?.Powell, John.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.C30.;
3680 Proč žít, proč umírat?.Powell, John.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.A37.;
3681 Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Mihóková, Mária.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.B29.;
3682 Profesor Hlaváč.Halás, Štefan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.A40.;
3683 Profily odvahy.Kennedy, John Fitzgerald.Praha:Orbis.1969..C11.;
3684 Proglas.Konštantín, Filozof.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-277-1.R3.;
3685 Projekt vlastného života.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.A45.;
3686 Proména a jiné povídky.Kafka, Franz.Praha:Levné knihy KMa.2002.80-7309-068-6.A37.;
3687 Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.R2.;
3688 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.A31.;
3689 Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Dus, Jan Amos.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.C16.;
3690 Prorok.Gibran, Kahlil. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.A38.;
3691 Prorok Daniel.Ondrej Markuš, Jozef.:Matica slovenská.2001.80-7090-600-6.C14.;
3692 Prorok Eliáš.Markuš, Jozef Andrej.:.1990 ?..C1X.;
3693 Prostřený stul.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1990..C12.;
3694 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.A24.;
3695 Protože navždy trvá dlouho.Jeroným, - otec, 1907-1985.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.A16.;
3696 Prútené kreslá. .Tatarka, Dominik.Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-7-3.D37.;
3697 Pruvodce apokalypsou.Scheuch, Richard.Praha:Biblická společnost.1989..A33.;
3698 Prvé a posledné sväté prijímanie.Mattoška P.L., OFM.Zvolen:.1943..B30.;
3699 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31.;
3700 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42.;
3701 První a Druhý list Soluňanům.Knoch, Otto.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.A43.;
3702 První čtení C.Flossman, Karel.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-273-0.A25.;
3703 První kroky v modlitbe.Lustiger, Jean-Marie Aron.:Cesta Brno.1995.80-85319-44-6.A42.;
3704 První skušenost s Bohem.Leist, Marielene.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-177-6.A15.;
3705 První učení o Bohu..Praha:Česká katolická Charita.1989..B22.;
3706 Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. ..Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.A36.;
3707 Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Janov, Arthur,(1924-).Praha:Maitrea.2012.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35.;
3708 Prvý a druhý list Petrov, Judov.Seethaler, Paula.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.A43.;
3709 Prvý a druhý úder.Tatarka, Dominik,.Bratislava:SVKL.1961..C25.;
3710 Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.B21.;
3711 Prvý,druhý a tretí list Janov.Baur, Wolfgang.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.A43.;
3712 Psychoanalýza sučasného ateizmu.Lepp, Ignác.Trnava:Dobrá kniha.1972..A32.;
3713 Psychoanalýza lásky.Lepp, Ignace.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..C33.;
3714 Psychológia a pastorácia ..Bratislava:HKR.1991..A46.;
3715 Psychologie komunikace.Vybíral, Zbyněk.Praha:Portál.2005.80-7178-998-4.D37.;
3716 Psychologie náboženství a spirituality.Říčan, Pavel.Praha:Portál.2007.978-80-7367-312-3.D35.;
3717 Psychologie umění.Kulka, Jiří, 1950-.:Praha :.2008.978-80-247-2329-7.D35.;
3718 Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Peseschkian, Nossrat.Brno:Cesta.2000.80-7295-010-X.D33.;
3719 Psychotronika pre každého.Sandor, Andrej. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00896-1.A46.;
3720 Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Peter Žeňuch.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.A34.;
3721 Ptal jsem se cest Rozhovory.Halík, Tomáš.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.D43.;
3722 Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Frossard, André.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.C35.;
3723 Pujčka za oplátku.Shakespeare, Wiliam.Praha:Orbis.1967..A42.;
3724 Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Čermák, Miloš.Praha:Academia.1993.80-200-0498-X.C3x.;
3725 Půst. Modlitba tělem a duší.Grün, Anselm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.B42.;
3726 Púšť uprostred mesta.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..A38.;
3727 Púť po otčine.Pavol, Dobšinský.:Tatran.1981..C17.;
3728 Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Ondica, Slavomír.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7.D42.;
3729 Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Medek, Milan.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..C33.;
3730 Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Chuda, Michal.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.C33.;
3731 Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.C33.;
3732 Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.C33.;
3733 Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.C33.;
3734 Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.C33.;
3735 Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.C33.;
3736 Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-546-9.C33.;
3737 Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.C33.;
3738 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.C33.;
3739 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-728-9.C33.;
3740 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2.C33.;
3741 Pútnik z Compostely..Coelho, Paulo.Bratislava:SOFA.2000.80-89033-48-2.A24.;
3742 Puto najsilnejšie.Galsworthy, John.:Smena.1967..A48.;
3743 Putovanie mysle do Boha..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.C23.;
3744 Putovanie mysle k Bohu.sv. Bonaventúra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv.;
3745 Putovanie za Máriou.Ivan, Lacika.:Q 111.1991.80-85401-02-9.A40.;
3746 Púvod cnosti.Ridley, Matt.Praha:Portál.2010.978-80-7367-717-6.C25.;
3747 Quadragesimo anno.Pius XI.:.1947..U2.;
3748 Quadragesimo anno - O robotníckej otázke.Pius XI.. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok.1931..B31.;
3749 Quo vadis.Sienkiewicz, Henryk.Bratislava:Tatran.1966..A33.;
3750 Quo vadis.Sienkiewicz, Henryk. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.D35.;
3751 Quo vadis? 1.Sienkiewicz, Henryk.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
3752 Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi.Cabaudová, Judith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.A50.;
3753 Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi.Cabaudová, Judith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.a42.;
3754 Rad lásky.Scheler, Max.Praha:Vyšehrad.1971..A36.;
3755 radikálna modlitba.Hassel, David.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.A26.;
3756 Radio Damian, prosím....Jáchym, Radim P..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.B39.;
3757 Radost a naděje.Skalický, Karel.Rim:KA.1968..A34.;
3758 Radosť veľkých.Bohuslav. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B30.;
3759 Radosť veľkých.Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B29.;
3760 Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Mina, Claudio.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.C2X.;
3761 Radostná cesta s Pánom Ježišom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-135-8.B27.;
3762 Radostná zvesť naša istota.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-11-7.D42.;
3763 Radostná zvěst Nového zákona.Merell, Jan.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..D31.;
3764 Radostná zvesť o Eucharistii.Martin, Ralph. Redemptoristi:Bratislava.2001.80-968525-0-7.B36.;
3765 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.C13.;
3766 Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.Závodník, Štefan.:s.n..1884..B27.;
3767 Řádoví RYTÍŘI.Bradford, Ernle.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.A20.;
3768 Řády a kláštery.Krugerová, Kristína.Bratislava:Slovart.2008.978-80-7391-121-8.R6.;
3769 Rané křesťanství.Hazlett, Ian.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-159-8.C25.;
3770 Ráno o druhej.Just, Béla.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..C34.;
3771 Ráno o druhej.Just, Béla.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
3772 Ranokresťanské a byzantské umenie.Lassus, Jean.Bratislava:Pallas.1971..C20.;
3773 Rat aus der Tiefe.Klaus, von Flue.Zurich:Benziger.1981.3-545-20515-0.A46.;
3774 Rebelanti a suplikanti.Vnuk, František,.Lakewood:Slovak Research Institute of America.1989..D31.;
3775 Řecké matematické texty :..Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-308-7.A14.;
3776 Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Souček, Bohumil Josef.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1973..A45.;
3777 Řecký zázrak.Zamarovský, Vojtech.:.1972..a42.;
3778 Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Ján Pavol II..Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.U4.;
3779 Řeči proti Verrovi.Cicero.Praha:ODEON.1972..D38.;
3780 Redemptor hominis.Ján Pavol II..Poznaň:Pallotinum.1979..U3.;
3781 Redemptoris custos..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.U4.;
3782 Redemptoris Mater.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.U3.;
3783 Redemptoris missio.Ján Pavol II..Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.U3.;
3784 Reformácia a žilinská synoda 1610.Kerak, Peter.Olomouc:.2005..B40.;
3785 Reformácia..Collinson, Patrick.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-906-2.A21.;
3786 Regional and transnational history in Europe :..Pisa ::Plus - Pisa University Press,.2011.978-88-8492-807-8 (brož.).A23.;
3787 Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.Jesenský, Miloš,1971-.V Čadci:Kysucké múzeum.2014.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50.;
3788 Regula Augustína z Hippo.Bavel, Tarsicius. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.A37.;
3789 Rehabilitácia.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.C35.;
3790 Rehole a kongregácie na Slovensku.Babjak, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.C36.;
3791 Rehole na Slovensku.Vojenčiak, Juraj, SVD.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B33.;
3792 Reholní formace.Gogola, Jerzy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.A11.;
3793 Řehoř Naziánský :.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.D47.;
3794 Řehoř Palama (1296-1359) :.Spiteris, Yannis,(1940-).Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-079-4 .D47.;
3795 Reiki.Horanová, Paula.:Gardenia.1994.80-85662-08-6.A36.;
3796 Rekviem za neumieranie. .Štrauss, Pavol.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-755-2.D44.;
3797 Religia a sens bycia czlowiekem.Zdybicka, Zofia J..Lublin:KUL.1994.83-228-0360-5.D26.;
3798 René Girard.Kirwan, Michael. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.D34.;
3799 Renesancia.Johnson, Paul.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.A25.;
3800 Renesancia.Martindale, Andrew. Praha:PALLAS.1972..D12.;
3801 Rerum Novarum.Lev XIII.:.1931..U1.;
3802 Reštavrácia.Kalinciak, Ján.Bratislava:Tatran.1977..c12.;
3803 Rétorika pro každého.Heinrichs, Jay. Brno:Computer Press.2009.978-80-251-2693-6.D23.;
3804 Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Grečo, Peter,1971-.Poprad:Mornár a syn.2013.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40.;
3805 Riešenie hádanky o sebe.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.A13.;
3806 Richard Pampuri.Nicolaus, Mutschlechner.Bratislava:LUC.2002.80-7114-364-2.B41.;
3807 Rikšiar.Lao, Še.:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
3808 Rím a Vatikán.Pudiš, Ladislav.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..D31.;
3809 Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán..Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.D23.;
3810 Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán..Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.A23.;
3811 Řím v plamenech.Piechowski, Jerzy.Praha:Vyšehrad.1978..A16.;
3812 Rímska otázka.Rajecký (Škrábik, Andrej).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..B29.;
3813 Rímske právo.Rebro, Karol; Blaho, Peter.:MANZ.1997.80-85719-08-8.D22.;
3814 Rímsko-katolícky katechizmus.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..B30.;
3815 Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety..:.2008..B42.;
3816 Rímskokatolícky sirotinec. .Majtánová, Elena.Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.2009.978-80-970227-4-7.C16.;
3817 Rímsky pontifikál..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
3818 Rímsky triptych.Ján Pavol II..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C17.;
3819 Rímsky triptych.Ján Pavol II..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C16.;
3820 Říše faraonů.Richter, Stanislav.Praha:Vyšehrad.1973..A45.;
3821 Rizika víry.Newman, John Henry,(1801-1890).Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.D47.;
3822 Róbert Bezák.Labo, Šebastián,1931-2014.Praha:Ottovo nakladatelství.2014.9788074514036 (viaz.); 978-80-7451-403-6.A30.;
3823 Róbert Bezák: Vyznanie.Bezák, Róbert,1960-.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41.;
3824 Robert Schuman - Otec Európy.René, Lejeune.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.A36.;
3825 Robotník slnka.Schnierer, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A32.;
3826 Robotník slnka.Schnierer, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A30.;
3827 Rocková Hudba - New Age..Liebi, Roger.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.B36.;
3828 Rocková Hudba - New Age..Liebi, Roger.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.A37.;
3829 Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Schlinkova, Basilea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-172-0.B11.;
3830 Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Ujlacký, Tibor.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.2008.978-80-89261-14-7.c22.;
3831 Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Vojenčiak, Juraj, SVD.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..D34.;
3832 Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.Brusius, Ron.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.A25.;
3833 Rodičia sv. Terézie z Lisieux.Quantin, Alice; Quantin, Henri. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.A48.;
3834 Rodina na prelome tisícročí.Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Trnava:USCM.1999.80-968191-3-5.C16.;
3835 Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. ..Vrícko :.2009.978-80-969640-3-1.B42.;
3836 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.A20.;
3837 Rodinná biblia.Editor, Claude.:Slovart.2000.80-7145-475-3.D16.;
3838 Rodinná energia a ako ju uvoľniť.Calvo, Gabriel. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.A40.;
3839 Rodinná energia a ako ju uvoľniť.Calvo, Gabriel. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.C2X.;
3840 Rodinné rondely.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.C14.;
3841 Rodinné šťastie. Kreutzerova sonáta.Lev, Nikolajevič Tolstoj.:Smena.1967..C31.;
3842 Rok EUCHARISTIE.Janáč, Pavol.Zákamenné:RKFÚ.2004..B11.;
3843 Rok EUCHARISTIE.Janáč, Pavol.Zákamenné:RKFÚ.2004..B35.;
3844 Rok Eucharistie.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.U9.;
3845 Rok eucharistie a svätá omša..Košice :TypoPress.2004.80-89089-25-9.B36.;
3846 Rok eucharistie v krestanskej rodine.janač.:.2004..B38.;
3847 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A13.;
3848 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A27.;
3849 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.D31.;
3850 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.A41.;
3851 Rok nad posolstvom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5.A40.;
3852 Rok nad posolstvom.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).:.1988..C32.;
3853 Rok s pápežom Františkom..Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x.;
3854 Rok se svatými.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.R3.;
3855 Rok viery.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31.;
3856 Romano Guardini..Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.C22.;
3857 Románské kostely Čech /.Koutek, Tomáš,1966-.Praha ::Brána,.2014.978-80-7243-683-5.C17.;
3858 Romány lásky a nenávisti.Mauriac, Francois.Praha:ODEON.1980..D38.;
3859 Rosarium Virginis Mariae:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B33.;
3860 Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Haľko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.D41.;
3861 Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov.Smitz, Fortunát. Trnava:Posol BSJ.1934..B30.;
3862 Rozdúchavanie Plameňa.Mcdonnel, Kilian. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.B07.;
3863 Rozhlasujte zo striech B.Senčik, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C14.;
3864 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A43.;
3865 Rozhodujúca je láska.Mátel, Andrej. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B35.;
3866 Rozhodujúca je láska.Mátel, Andrej. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B27.;
3867 Rozhovor s vizionármi.Šego, Krešimir. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..C24.;
3868 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.C22.;
3869 Rozhovory karmelitánek.Bernanos, Georges.Praha:ZVON.1992.80-7113-056-7.D43.;
3870 Rozhovory o kresťanskej výchove.Geiger, Helmut.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.A46.;
3871 Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.A14.;
3872 Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D47.;
3873 Rozhovory před věčností.Vyšohlíd, Zdeněk.:.1997.80-202-0655-8.C11.;
3874 Rozjímaní.Liguori, Alfonz Mária. Praha :ŘÁD.1992..B25.;
3875 Rozjímání nad žalmy.Opletal, František.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.A27.;
3876 Rozjímania.Dilong, Rudolf,.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.B21.;
3877 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Virdzek, Humbert.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.OP.;
3878 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Virdzek, Humbert.Košice:INSPM.2003..B12.;
3879 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Virdzek, Humbert.Košice:INSPM.2004..B12.;
3880 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Virdzek, Humbert.Košice:INSPM.2005..B12.;
3881 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Virdzek, Humbert.Košice:INSPM.2007..B12.;
3882 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Virdzek, Humbert.Košice:INSPM.2010..B12.;
3883 Rozjímava modlitba.Balthasar, Hans.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A20.;
3884 Rozjímava modlitba.Balthasar, Hans.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.D45.;
3885 Rozjímava modlitba.Balthasar, Hans.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A21.;
3886 Rozlišovanie duchov.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.B35.;
3887 Rozlišovanie duchov.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B38.;
3888 Rozlišovanie duchov.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B23.;
3889 Rozmluvy s Bohem :.Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-094-7.A11.;
3890 Rozmowy o Metafizyce.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Lublin:KUL.1997.83-907293-1-8.A33.;
3891 Rozpomeň sa.Baroš, Pavol, MSC. Trnava:Dobrá kniha.2006..B36.;
3892 Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.2010. :.2010.978-80-87183-22-9.D34.;
3893 Rozprávaj mi o Pánu Bohu.Osterwalder, Josef. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.B38.;
3894 Rozprávaj mi o Pánu Bohu.Osterwalder, Josef. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.A45.;
3895 Rozprávaj mi o Pánu Bohu.Osterwalder, Josef. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-62-4.A43.;
3896 Rozprávania ruského pútnika. ..Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.A34.;
3897 Rozprávania ruského pútnika. ..Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.C30.;
3898 Rozprávanie o exercíciách.Porubčan, Jozef.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B09.;
3899 Rozprávanie o exercíciách.Porubčan, Jozef.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B20.;
3900 Rozprávanie o slove 2.diel.Monika Šurdová.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.D24.;
3901 Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bullmann, Damasus.Bratislava:Lúč.1991.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.).D22.;
3902 Rozprávky barda Beedla. .Rowlingová, J.K..Bratislava :Ikar.2008.978-80-551-1974-8.D35.;
3903 Rozsievač.Cencini, Amedeo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-069-6.B19.;
3904 Rozumná viera.Hanko, Jozef.Trenčín:vl. n..1944..sk1950.;
3905 Rozumná viera.Hanko, Jozef.Trenčín:vl. n..1944..sk1950.;
3906 Rozvedení katolíci.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45.;
3907 Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Duffy, Lisa.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3x.;
3908 Rozvod.Maurice, Pierre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..B31.;
3909 Rozvod.Maurice, Pierre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..ssv.;
3910 Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Němec, Jaroslav.Praha:Jan Krigl.1988..A35.;
3911 Rôzne životopisy - Assiský pútnik..:.1980?..Sam.;
3912 Rôzne životopisy - Básnik a trapista..:.1976?..Sam.;
3913 Rôzne životopisy - Kajúci lotor..:.1975?..Sam.;
3914 Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh .....:.1978?..Sam.;
3915 Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu..:.1980?..Sam.;
3916 Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.Gherman, Peter.:.1980?..Sam.;
3917 Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Slaninka, Leopold.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9.B04.;
3918 Rudolf II.a jeho doba.Janáček, josef.Praha:Svoboda.1987..a42.;
3919 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.A27.;
3920 Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Czambel, S.Trnava:Budapešť.1919..B24.;
3921 Rukověť bojovníka světla.Coelho, Paulo.Praha:Argo.2006.80-7203-755-2.C1X.;
3922 Ruská idea.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.C13.;
3923 Ruská náboženská filozofia.Meň, Alexander Protojerej.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.C12.;
3924 Rusko a všeobecná cirkev.Solovjev, Vladimir.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..A26.;
3925 Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Buob, Hans.Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.A44.;
3926 Ružencová rozjímaní.Šuránek, Antonín.Olomouc:MCM.1998..B02.;
3927 Ruženec..Olomouc:MCM.1992..B12.;
3928 Růženec.. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.B30.;
3929 Ruženec a Krížová cesta..:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.D32.;
3930 Růženec mi zachránil život /.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-180-2.C30.;
3931 Ruženec naší Paní.Guardini, Romano.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.a46.;
3932 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.A46.;
3933 Ruženec pre mladých..Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.A38.;
3934 Ruženec r.0.(1995)..Košice:.1995..P23.;
3935 Ruženec r.1.(1996)..Košice:.1996..P23.;
3936 Ruženec r.16 (2011).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2011..P25.;
3937 Ruženec r.17 (2012).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2012..P25.;
3938 Ruženec r.2.(1997)..Košice:.1997..P23.;
3939 Ruženec s bl.Faustynou.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.B11.;
3940 Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Sienská, Katarína.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.B11.;
3941 Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Terézia z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2.B11.;
3942 Ruženec se svatým Bernard.Bernard z Clairvaux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.B11.;
3943 Ruženec se svatým Dominikem.Holeček, Michal.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.B11.;
3944 Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.Guy, Gilbert.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.D35.;
3945 Růženec VELKÉHO JUBILEA.Ján Pavol II..Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.B11.;
3946 Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.U5.;
3947 Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Dvořáková, Daniela.Budmerice:Rak.2003.80-85501-25-2.A23.;
3948 Rytier milosrdenstva.Hunermann, Wilhelm. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-719-0.c22.;
3949 Rytíři krále Artuše.Hulpach, Vladimír. Praha:Fénix.1992.80-85245-05-1.D21.;
3950 S bohom ešte vždy možno hovoriť.Roth, Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A37.;
3951 S Bohom v Rusku.Ciszek, Walter.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.A46.;
3952 S Bohom v Rusku.Ciszek, Walter.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.C30.;
3953 S Donom Boscom na slovíčko..Bosco, Ján. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-48-2.B42.;
3954 S Jánom o Kristovi.Schinle, Gertrude.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B31.;
3955 S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.B28.;
3956 S Marií proti Démonum.Bahounek, Tomáš Jiří.Olomouc:MCM.1996..A24.;
3957 S Máriou k Ježišovi.Lanzi, Crispino.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.C3x.;
3958 S Máriou k Ježišovi.Lanzi, Crispino.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.A26.;
3959 S Máriou ku Kristovi.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.A25.;
3960 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.D36.;
3961 S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Kližan, Jozef.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A30.;
3962 S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Kližan, Jozef.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A34.;
3963 S Terezkou každý deň.Terézia z Lisieux. Košice:Karmel.1997..A38.;
3964 S trpiacim Kristom dnes.Tereza,.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..B28.;
3965 S úctou voči dejinám.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.A27.;
3966 S výhľadom do nekonečna. .Strauss, Pavol.Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.978-80-7165-749-1.D44.;
3967 S výrazom lásky trvám.Hromják, Ľuboslav.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.2015.978-80-89170-50-0.A10.;
3968 Sacra pagina - Evangelium podle Matouše.Daniel J. Harrington SJ. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.R1.;
3969 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.U7.;
3970 Sádhana - Cesta k Bohu.Mello, Anthony.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.A34.;
3971 Sága rodu Forsytů.John, Galsworthy.:Odeon.1967..C31.;
3972 Saint Exupéry.Chevrier, Pierre.Praha:Vyšehrad.1986..D32.;
3973 Sakramentálnosť s l o v a.Radcliffe, Timothy.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..B11.;
3974 Salambo.Flaubert, Gustave. Bratislava:Tatran.1974..C35.;
3975 Salve.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2003..P17.;
3976 Salve r. 14.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2004..P17.;
3977 Salve r. 15.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2005..P17.;
3978 Salve r. 16.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2006..P17.;
3979 Salve r. 17.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2007..P17.;
3980 Salve r. 19.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2009..P18.;
3981 Salve r. 20.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2010..P18.;
3982 Salve r. 21.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2011..P18.;
3983 Salve r. 22.Duka, Dominik.Praha:Krystal.2012..P18.;
3984 Salve Regina, exercície.Melo, Ľudovít OP.:.1985?..OP.;
3985 Salvifici doloris.Ján Pavol II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..U5.;
3986 Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.Speer, Andreas.:Filosofia.2004.80-7007-197-4.B28.;
3987 Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Jonáš, Eugen.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.D34.;
3988 Satan te chce.Lyons, Arthur. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.1995.80-855880-5-6.C13.;
3989 Satanova návnada.Bevere, john. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.C15.;
3990 Satiry.Iuvenalis, Decimus Iunius.Praha:Svoboda.1972..C11.;
3991 Sbírka homiletických příkladú.Kubeš, Konrád.Olomouc:Velehrad.1948..A42.;
3992 Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Česká dominikánska provincie.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.A24.;
3993 Scarlett.Ripley, Alexandra.:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0375-1.C26.;
3994 Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.Federálny štatistický úrad.:.1991..C17.;
3995 Se světem nepohneš.Vrbová, Jarka. Příbram:Pistorius &Olšanská.2011.978-80-87053-59-1.D36.;
3996 Sedem hlavných hriechov.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.B04.;
3997 Sedem kruhov modlitby.Wijngaards, John. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.B17.;
3998 Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.Habovštiak, Anton.:Bratislava.1995..B22.;
3999 Sedem rokov v Tibete.Heinrich, Harrer.:Motýľ.1998.80-88775-55-8.C33.;
4000 Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Letz, Róbert,1967-.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30.;
4001 Sedliacke povietky.Bjornson, Bjornstjerne.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..SK1.;
4002 Sedliacky žalm.Timmermans, Felix.Košice:Verbum.1948..C35.;
4003 Sedm mystických zahrad.Sédir, Paul.s.l.:Malvern.2008.978-80-86702-47-6.B32.;
4004 Sedm slov ukřižovaného.Sheen, Fulton J..Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.B25.;
4005 Sedm žen z evangelií.Ceragioli, Ferruccio.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9.A46.;
4006 Sedmero zastavení u klíčové dírky.Kašparu, Max.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A35.;
4007 Sekty.Štampach, Odilo Ivan.Praha:Pastorační středisko.1992..b13.;
4008 Sekty a okultná vlna.Keden, Joachim.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.A36.;
4009 Sen starého muže.Newman, John Henry.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.B12.;
4010 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.B16.;
4011 Septuaginta.Rahlfs, Alfred.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.R1.;
4012 Septuaginta.Rahlfs, Alfred.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.A11.;
4013 Serafínsky plameň.. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.C1x.;
4014 Sesternica Beta.Balzac, Honoré de.:Smena.1965..A48.;
4015 Sestra Lucia hovorí o Fatime.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..C33.;
4016 Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A20.;
4017 Sestra Rozália Božia služobnica.Danková, Rozália Stella sestra. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000..B06.;
4018 Setba a žeň.Hrbata, Josef.:NA.1991..A27.;
4019 Setkáni české dominikánske rodiny.Rajlich, Jan. Praha:Kazatelské stredisko.2001..B19.;
4020 Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.Justoň, Zdeněk.:Praha : Dauphin.1997.80-86019-55-1.D46.;
4021 Setkání s filosofy.Mehta, Ved. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.A35.;
4022 Setkání s Ježíšem.Merell, Jan.Praha:ČKCH.1990..A33.;
4023 Sex, láska, morálka.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.A13.;
4024 Sexualita nie je o zákazoch.Szaniszló, Inocent M..Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45.;
4025 Sexualita, sloboda, zodpovednosť.. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.B36.;
4026 Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.. Žilina:Biskupský úrad.2008..C34.;
4027 Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.Biskupský úrad Žilina.:BÚ Žilina.2008..D45.;
4028 Schody.Matis, Melichar Jozef.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.B11.;
4029 Schody.Vechcovský, Melichar. s.n.:[Košice].2001.80-968272-6-X.B42.;
4030 Scholastická filozofia.Michalov Jozef.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.c22.;
4031 Sibyla.Blažo, Pavol.:Smena.1990.80-221-0092-7.A45.;
4032 Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Gábor, Bartolomej.Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.B29.;
4033 Síla křesťanské naděje.Balthasar, Hans.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.D38.;
4034 Síla na cestu.Stoff, Georg.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.D43.;
4035 Síla okolností.Maugham, William Somerset.Praha:ODEON.1969..C12.;
4036 Sila Slabých a Slabosť Silných.Hlinka, Anton, SDB. Bern:M.P.K..1982..C32.;
4037 Sila slabých a slabosť silných.Hlinka, Anton, SDB. Zagreb:Logos.1989..A45.;
4038 Sila slabých a slabosť silných :.Hlinka, Anton,1925-.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.C25.;
4039 Sila slabých a slabosť silných :.Hlinka, Anton,1925-.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.A30.;
4040 Sila sviatostí.Mac Kenna, Briege. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.B33.;
4041 Sila veriacich žien a matiek.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.A22.;
4042 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor,1908-2006.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.A22.;
4043 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor,1908-2006.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.D35.;
4044 Silas marner.Eliot, George. Oxford:Oxford Bookworms.1997.0-19-422708-1.C15.;
4045 Silní a slabí.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.A47.;
4046 Silvo Krčméry.Neupauer, František,1979-.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40.;
4047 Simone Weilová :.Beyer, Dorothee, 1958-.:Olomouc :.2008.978-80-7412-003-9.D41.;
4048 Sionismus.Lilienthal, Alfred M.. Praha:Orbis.1978..A26.;
4049 Sirota Podhradských.Vansová, Terézia,.Bratislava:Tatran.1977..C26.;
4050 Sjezd abiturientu.Werfel, Franz. Praha:SNKL.1958..C13.;
4051 Skalpelom a perom. .Strauss, Pavol.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-782-8.D44.;
4052 Skaut premýšli o kristu.Reinsberg, Jiří.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.A37.;
4053 Sklamanie z Boha.Yancey, Philip.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A27.;
4054 Sklenená ovečka.Komorová, Mariana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.A25.;
4055 Skoré uzdravenie!.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.C2X.;
4056 Skromná hrivna.Repko, Jozef,1940-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30.;
4057 SKRYTÁ CÍRKEV.Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.A15.;
4058 Skryté paprsky.Pecka, Dominik. Olomouc:Krystal.1933..C13.;
4059 Skrytý život Marty Robinovej.Peyret, Raymond. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.c22.;
4060 Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.A27.;
4061 Skrze Krista, a v Kristovi I..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.A26.;
4062 Skúsenosť s Bohom.Knotzinger, Kurt.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D41.;
4063 Skúsenosť s Bohom.Knotzinger, Kurt.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D42.;
4064 Skutky a Listy apoštolov.Porúbčan, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B22.;
4065 Skutky apoštolov.Kliesch, Klaus.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.A43.;
4066 Skutky apoštolov.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-290-2.D25.;
4067 Skutky milosrdenstva.Zwoliński, Andrzej.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13.;
4068 Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Vaiasuso, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30.;
4069 Skvosty Evropy.Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-415-6.R6.;
4070 Slabí a mocní.Blaho, Pavel,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..C33.;
4071 Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc..Jurko, Jozef. Bens:Kapušany.2003.80-88998-52-2.A11.;
4072 Slavín.Hajdin, Štefan.Bratislava:Obzor.1975..D16.;
4073 Slávne anekdoty XX. storočia.Chelemendik, Sergej.Prešov:Slovanský dom.1996.80-85459-04-3.A35.;
4074 Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Vrbenský, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1987..D38.;
4075 Slepačia polievka pre dušu.Canfield, Jack.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.A26.;
4076 Slepačia Polievka pre Dušu.Canfield, Jack(1944-).Bratislava:Eastone Group.2012.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10.;
4077 Slnko prerazilo mrákavy.Poláček, Klement.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C32.;
4078 Slnko prerazilo mrákavy.Poláček, Klement.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A37.;
4079 Slnko prerazilo mrákavy.Poláček, Klement.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.C1y.;
4080 Slobodná pre Boha.Heufelder, Emanuel Maria.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.A33.;
4081 Slobodní murári včera a dnes.Ďurica, Milan S..Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.B11.;
4082 Slobodní od slobody.Rohr, Richard. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.A25.;
4083 Slobodní veriť.Michael, Paul Gallagher.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.A25.;
4084 Slohy lásky.Stepan, Ščipačov.:Slov.spisovateľ.1962..C26.;
4085 Sloovník slovenských spisovateľov.Valér, Mikula.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2005.80-7149-801-7.A16.;
4086 Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.A26.;
4087 Slová pri pohrebe. .Stanček, Ľubomír.Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2010.978-80-970281-4-5.C30.;
4088 Slová svetla a lásky.Ján z Kríža.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.A43.;
4089 Slova útěchy.Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Praha ::Kalich.2011.978-80-7017-160-8.D36.;
4090 Slová z hory Athos.Jean, Yves Leloup.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.B41.;
4091 Slováci a Sedembolestná.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.B15.;
4092 Slováci a svätý Václav.Pöstényi, Ján,1891-1980.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..ssv.;
4093 Slovanská kronika.Helmold, kněz buzovský.:.1947..C21.;
4094 Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.Grivec, František.[S.l.]:[s.n.].1930..B35.;
4095 Slovanský patrón:.Repko, Jozef.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.C30.;
4096 Slovanský patrón:.Repko, Jozef.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.A33.;
4097 Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Hromník, Cyril A..Bratislava :Eko-Konzult.2010.978-80-8079-125-4.D33.;
4098 Slovenská a česká literatúra na dlani.Floriánová, Anna.:Príroda.2001.80-07-00473-4.D32.;
4099 Slovenská filmová hudba 1896-1996.Juraj, Lexmann.:Ústav hudobnej vedy SAV.1996.80-88820-01-4.C20.;
4100 SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Frátrik, Ján.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.A24.;
4101 Slovenská republika 1939-1945.Lacko, Martin.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.C21.;
4102 Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.B11.;
4103 Slovenské básne.Strauss, Pavol.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44.;
4104 Slovenské hrady.Hajdúch, Ján.Bratislava:Osveta.1972..D12.;
4105 Slovenské hrady.Hajdúch, Ján.Bratislava:Osveta.1972..R6.;
4106 Slovenské rozprávky. Druhá kniha.Pavol, Dobšinský.:Mladé letá.1985..D24.;
4107 Slovenské študenstké tragédie.Čulen, Konštantín,1904-1964.Bratislava:Slovenská liga.1935..sk1950.;
4108 Slovenské študentské tragédie.Čulen, Konštantín.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..sk1950.;
4109 Slovensko - Dejiny.Tibenský, Ján.Bratislava:Obzor.1978..D13.;
4110 Slovensko - Ľud.Plesník, Pavel.Bratislava:Obzor.1974..D13.;
4111 Slovensko a slovanstvo.Bobek, Władysław,1902-1942.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..sk1950.;
4112 Slovensko moje.Senčík, Štefan.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970..D32.;
4113 Slovensko počúva Sv. otca.Ján Pavol II.. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1.B12.;
4114 Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Plicka, Karel.Martin:Osveta.1953..D16.;
4115 Slovensko-anglický slovník.Drábik, Eduard. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-8-5.B32.;
4116 Slovensko-esperantský slovník.Magda, Šaturová.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..C1X.;
4117 Slovensko-madarsky slovnik.Tankó, László.:Talentum.2002.80-967693-6-7.A16.;
4118 Slovensko-nemecký slovník.Siarsky, Július.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.D15.;
4119 Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Filová, Božena.Bratislava:Obzor.1975..D22.;
4120 Slovenský Betlehem, Rajecká Lesná.Šadlák, Pavol.Rajecká Lesná:RKFÚ.2002?..B35.;
4121 Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..Šadlák, Pavol.:.2000?..B36.;
4122 Slovenský exil `68.Braxátor, František.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.D35.;
4123 Slovenský národ a jeho štátnosť.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.B30.;
4124 Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso (1887-1947)..:Trenčín :.1992?.80-900537-3-4.D41.;
4125 Slovenský Sokrates.Tibenský, Ján.Bratislava:Tatran.1983..D15.;
4126 Slovník antické kultury.Bahník, Václav.:Svoboda.1974..D23.;
4127 Slovník biblickej teológie.Léon - Dufour, Xavier. Zageb:Krščanska sadašnjost.1990.80-7141-414-X.A14.;
4128 Slovník cizích slov.Klimeš, Lumír.Praha:SPN.1995..A20.;
4129 Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.Chmel, Rudolf.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-918-8.A16.;
4130 Slovník katolické dogmatiky.Beinert, Wolfgang.Olomouc:MCM.1994..D26.;
4131 Slovník katolické dogmatiky.Beinert, Wolfgang.Olomouc:MCM.1994..D15.;
4132 Slovník křesťanské ikonografie.Rulíšek, Hynek.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.D14.;
4133 Slovník křesťanských mystiků..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14.;
4134 Slovník slovenského jazyka II. diel.Peciar, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..C20.;
4135 Slovník slovenského jazyka III. diel.Peciar, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..C20.;
4136 Slovník slovenského jazyka IV. diel.Peciar, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..C20.;
4137 Slovník slovenského jazyka V. diel.Peciar, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..C20.;
4138 Slovník slovenského jazyka VI. diel.Peciar, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..C20.;
4139 Slovnik slovenskeho jazyka I.Stefan Peciar.:SAV.1971..C20.;
4140 Slovník súčasného slovenského jazyka.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.R4.;
4141 Slovník súčasného slovenského jazyka.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Bratislava:Veda.2011.80-224-1172-1.R4.;
4142 Slovník symbolů.Becker, Udo.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.a23.;
4143 Slovo..Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.); 978-80-970361-6-4.A23.;
4144 Slovo a život.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.C24.;
4145 Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.Gabriela, Ivana Vlková..:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.A10.;
4146 Slovo do týždňa.Hlinka, Anton.Bratislava:Salus.1996.80-967485-1-3.A35.;
4147 Slovo do týždňa 2.Hlinka, Anton.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.A35.;
4148 Slovo ke dni : 1.díl..Pokorný, Ladislav.Praha:Česká katolická Charita.1985..D32.;
4149 Slovo ke dni : 3.díl..Pokorný, Ladislav.Praha:Česká katolická Charita.1986..D33.;
4150 Slovo kvasom..Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.D48.;
4151 Slovo kvasom..Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.A27.;
4152 Slovo medzi nami..:.2012..P16.;
4153 Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2009..P15.;
4154 Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2009..C10.;
4155 Slovo medzi nami, 12. ročník, r.2011.. Bratislava:Redemptoristi.2011..P16.;
4156 Slovo medzi nami, 4. ročník, r.2003.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2003..P15.;
4157 Slovo medzi nami, 5. ročník, r.2004.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2004..P15.;
4158 Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2005..P15.;
4159 Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2006..P15.;
4160 Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2007..P15.;
4161 Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008.Slobodník, Peter CSsR. Bratislava:Redemptoristi.2008..P15.;
4162 Slovo na cestu.Česká biblická společnost.Praha:Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-32-3.C10.;
4163 Slovo pre súčasného človeka.Pupík, Zdeno; Bechný, Ľubomír.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.B20.;
4164 Slovo prtomenované v život.Lubichová, Chiara. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.D38.;
4165 Slovo sa telom stalo.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.u6.;
4166 Slovo Zivota 2.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A38.;
4167 SLOVO ŹIVOTA 3.Zlatňanský, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A38.;
4168 Sluha Boží Konrad z Parzhamu.Vavrová, Nepomucena Sr. OSU. Trnava:Kláštor uršulínok.1990?..B30.;
4169 Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči.Dlugoš, František. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.D31.;
4170 Slušný mládenec.Jánsky, Ladislav Mariena.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
4171 Služba Bohu a ľuďom.Luscoň, Jozef. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.D31.;
4172 Služebnice Pána.Speyr, Adrienne von.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.A22.;
4173 Služobnice Ducha Svätého večnej poklony.Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice.2010?..B33.;
4174 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.A35.;
4175 Słowa na każdy dzień.Pio z Pietrelciny1887-1968)..Kraków ::\"M\",.2002..8372213038.A31.;
4176 Służyć kulturze.Kiereś, Henryk,1943-.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.1998.8391006123;83-910061-2-3.A27.;
4177 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.A32.;
4178 Sme zachránení.Brigita Švédska. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.B35.;
4179 Sme zaľubení.Henri, Joyeux.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.C14.;
4180 Smrť chodí po horách.Vladimír, Mináč.:Slovenský spisovateľ.1961..C25.;
4181 Smrť chodí po horách.Vladimír, Mináč.:Slovenský spisovateľ.1971..c22.;
4182 Smrť sa volá Engelchen.Mňačko, Ladislav.Bratislava:SVPL.1964..a48.;
4183 Smrt si jde pro arcibiskupa.Catherová, Wila.Praha:Vyšehrad.1972..A35.;
4184 Smrt v podání černé díry.Tyson, Degrasse, Neil.:Mladá fronta.2008.978-80-204-1894-4.A47.;
4185 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.C17.;
4186 Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Smith, Linda.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.B36.;
4187 Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.A10.;
4188 So Sssetim do Svätej zeme.Tadeusiewicz, Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.B33.;
4189 Sociálna starostlivosť.Ján Pavol II..:.1997..U3.;
4190 Sociálne encykliky.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.a48.;
4191 Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.Salatňay, Michal.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..B23.;
4192 Sociální nauka Cirkve..Tišnov:SURSUM.1991.80-901038-0-4.B23.;
4193 Sociologie politiky.Bahounek, Tomáš Jiří.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..D41.;
4194 Sokrates.Toman, Josef.Praha:Čs. spisovatel.1975..D38.;
4195 Soľ zeme.Florenskij, Pavol.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.A20.;
4196 Soľ zeme a svetlo sveta.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.c22.;
4197 Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.c22.;
4198 Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.c22.;
4199 Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.c22.;
4200 Soľ zeme a svetlo sveta 6. diel.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2007.80-88998-70-0.c22.;
4201 Soľ zeme a svetlo sveta III..Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.c22.;
4202 Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Podlejski, Zygmunt.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.c22.;
4203 Som aj ja povolaná?.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.C1y.;
4204 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.C24.;
4205 Sonina rada.V.P.K..Bienne:G.C.A..1977..B25.;
4206 Sonina rada.V.P.K..Bienne:G.C.A..1977..A38.;
4207 Současné české a slovenské umění.Baleka, Jan.Praha:ODEON.1982..A43.;
4208 Soukromá zjevení.Beneš, Albert.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.A32.;
4209 Souostroví Gulag 2.Solženicyn, Aleksander Isajevič. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4210 Souostroví Gulag 3.Solženicyn, Aleksander Isajevič. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4211 Souostroví Gulag I.Solženicyn, Aleksander Isajevič. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4212 Spev duše.Klesová, Albína.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.2007.978-80-969659-9-1.a42.;
4213 Spev košického tria.Tóth, Jozef (1925).Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.D35.;
4214 Spev košického tria.Tóth, Jozef (1925).Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.B23.;
4215 Spev svrčka.Bruno, Ferrero.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.B42.;
4216 Spev vtáka.Mello, Antony de. Nitra:KS.1994.80-88741-02-5.A22.;
4217 Spevníček.Mozoľ, Vincent. Brodno:Mozoľ.2008..B33.;
4218 Spevníček.Mozoľ, Vincent.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne.2008 jún..B36.;
4219 Spevy.Botto, Jan.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25.;
4220 Spiritual Theology.Aumann, Jordan. London:Sheed and Ward.1988.0-7220-8518-4.A21.;
4221 Spiritualia křesťanského mnišství 1.Ventura, Václav.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.C16.;
4222 Spiritualita Karmelu.P. Georges O.C.D..:.1991.80-7113-033-8.B25.;
4223 Spiritualita kresťanského Východu.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.A21.;
4224 Spiritualita sv. Ignáca..:.1995..B12.;
4225 Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Dodin, André.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..D46.;
4226 Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Michalička, Ján,1919-1997.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30.;
4227 Spiritualita, formácia a kultúra.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.A33.;
4228 Spisy apoštolských otcov..Gábriš, Karol.Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.D15.;
4229 Spiš.Plicka, Karel.Martin:Osveta.1978..D16.;
4230 Spiš.Plicka, Karol.Bratislava:Osveta.1971..D16.;
4231 Spod Petrovej Kupoly.Kováčik, Jozef.:.2000..A11.;
4232 Spod Tatier pod Fudžijamu.Figura, Jozef.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..C31.;
4233 Spoločenská etiketa platí aj v kostole.Škvareninová, Oľga.:.2011..B33.;
4234 Spoločenstvo Fatima..:Spoločenstvo Fatima.2003..B21.;
4235 Spoločné modlitby veriacich..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.ssv.;
4236 Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách.Celecová, Melánia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.D11.;
4237 Spolupatróni Európy.Fedor, Michal, SJ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..A44.;
4238 Spolupráca.Košturiak, Ján,1961-.:.2010??.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16.;
4239 Spomienky a svedectvo.Murín, Karol. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A13.;
4240 Spomienky a svedectvo.Murín, Karol. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A25.;
4241 Spomienky na profesora Bela Letza.Letz, Ján,(1936-).Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47.;
4242 Spomienky na TIMOR.Lechovič, Vincent.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A35.;
4243 Spomienky z môjho misionárskeho života.Vojenčiak, Juraj.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.A50.;
4244 Spomienky z môjho misionárskeho života.Vojenčiak, Juraj.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.C24.;
4245 Spomienky z môjho života.Gábor, Otto.:s.n..2011..B37.;
4246 Spomienky z môjho života.Gábor, Otto.:s.n..2011..B34.;
4247 Spoveď.Schalk, Hans.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.B43.;
4248 Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter.:Németh Oto.2006.80-88949-92-0.C3x.;
4249 Spoveď pri Verdune.Busch, Wilhelm. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.2000.80-88903-10-6.B39.;
4250 Spoveď, cesta k šťastiu.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.A45.;
4251 Spovedné zrkadlo.Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr.. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev.2010..B30.;
4252 Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Scheidová, Leopoldína.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.R3.;
4253 Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh.Vojtek, Štefan. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.C2X.;
4254 Sprievodca Bibliou pre študentov.Dowley, Tim.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.B04.;
4255 Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Žilina :FACTA NON VERBA.2010.978-80-970478-0-1.B32.;
4256 Sprievodca secesiou.William, Hardy. Bratislava:INA.1997.80-8053-047-5.R6.;
4257 Spytovanie svedomia pre mladých..Jurko, Jozef. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.B32.;
4258 Spytovanie svedomia pre mužov.Jurko, Jozef.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-44-1.B43.;
4259 Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Ladame, Jean.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.D38.;
4260 Srdce v ohni.Gilbert, Guy,(1935-).Praha ::Portál.2012.978-80-262-0070-3.D48.;
4261 Srdce v srdci.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A26.;
4262 Srdcom k bohu 1.diel.Berz, August.:.1989..A38.;
4263 St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Golis, Vincent, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.B32.;
4264 St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Golis, Vincent, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.A38.;
4265 Stála som pri bráne neba a pekla.Polo, Gloria. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.B14.;
4266 Stalinova dcéra.Sullivan, Rosemary.Bratislava:Ikar.2016.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12.;
4267 Stalo se v Adventu.Strobiger, Rudolf.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-065-6.A15.;
4268 Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.. Košice:DMC Salve.2007..B21.;
4269 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A41.;
4270 Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Beniček, Jozef.Rosice:Gloria.1993..B11.;
4271 Staré francouzské kroniky.Čermák, Josef. Praha:nakladatelství KLP.1962..D43.;
4272 Staré Hory.Mišuth, Viktor,1959-.Banská Bystrica:[s.n.].2005.(brož.).B40.;
4273 Staré pověsti české.Jirásek, Alois.Praha:SPN.1955..D43.;
4274 Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Ferko, Milan.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00214-2.D25.;
4275 Staré řecké báje a pověsti.Petiška, Eduard. Praha:Albatros.1976..D21.;
4276 Starec Paisij.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.A13.;
4277 Starec Paisij.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.C16.;
4278 Staroba - vek nádeje.Pronzato, Alessandro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.A48.;
4279 Staroveké kultúry Blízkeho východu.Garbini, Giovanni.Bratislava:Pallas-Artia.1971..C20.;
4280 Starý profesor se hlási o slovo.Pecka, Dominik.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu.1995..C13.;
4281 Starý Zákon.Koppová, Johanna.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.A31.;
4282 Starý zákon - Apokryfy.Bič, Miloš.Praha:Kalich.1985..D31.;
4283 Stát se moudrým mužem :.Rohr, Richard, 1943-.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.C35.;
4284 Státni židovské muzeum v Praze..:.1980?..B37.;
4285 Stavovská krížová cesta - viera.Adamkovič, Anton,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.D33.;
4286 Stavy lidstva a svatosti.Maritain, Raissa,,1883-1960.Praha:Krystal OP.2011.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36.;
4287 Ste svetlo sveta.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.C1y.;
4288 Ste svetlo sveta:.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.A34.;
4289 Ste zrodení pre let.Luscoň, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-338-5.C35.;
4290 Stigmatizovaná.Kiko, Ivan.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
4291 Stigmatizovaná.Kiko, Ivan.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
4292 Stín větru.Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.:Praha :.2008.978-80-7363-198-7.D34.;
4293 Sto filozofov.King, Peter.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-347-6.D37.;
4294 Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1979..C11.;
4295 Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Bič, Miloš.Praha:Vyšehrad.1979..D24.;
4296 Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.D31.;
4297 Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.C2X.;
4298 Stopy v piesku.Powersová, Margaret.Bratislava:Motýľ.1997.80-88775-29-9.A22.;
4299 Stratená encyklika. .Píry, Martin.Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.B37.;
4300 Stratené Božie deti.Mcgeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A45.;
4301 Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Nešpor, Karel.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A37.;
4302 Stretneme sa v mojom raji.Christel, Zachert.:Ikar.1994.80-7118-118-8.C23.;
4303 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí..Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.B28.;
4304 Stretnutie s Michelangelom.Nardini, Bruno.Bratislava:Tatran.1978..D14.;
4305 Strom manželstva.Hofsűmmer, Willi .Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.A10.;
4306 Strom života.Cencini, Amedeo,(1948-).Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50.;
4307 Stromu zbýva naděje.Halík, Tomáš, 1948-.:Praha :.2009.978-80-7106-989-8.D32.;
4308 Stromy.Sandtner, Štefan.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.C2X.;
4309 Stromy.Sandtner, Štefan.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.c14.;
4310 Stručná homiletika.Hrdlička, Josef.Olomouc:MCM.1991..B01.;
4311 Stručná správa.Ljubič, Marian.Bratislava:MCM.1996.80-88717-14-0.A22.;
4312 Stručné dejiny Farnosti Žilina.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilina:RKFÚ.2006..A20.;
4313 Stručné dejiny Farnosti Žilina.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilina:RKFÚ.2006..B39.;
4314 Stručné dějiny antické filozofie.Paprotny, Thorsten.:Portál.2005.80-7178-900-3.A14.;
4315 Stručné dějiny smrti.Davies, Douglas James.Praha:Volvox globator.2007.978-80-7207-628-4.D34.;
4316 Stručny slovnik filozofických pověr.Bochenski, Jozef. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.A20.;
4317 Stručný úvod do kníh Starého Zákona.Langkammer, Hugolín. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.D48.;
4318 Stručný úvod do morálnej teológie.Semivan, Juraj.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.A36.;
4319 Stručný úvod do Písma Svätého.Ryšková, Mireia.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.D51.;
4320 Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. ..Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2010.978-80-89170-34-0.A40.;
4321 Studijní texty ke Starému Zákonu.Stiglmaier, A.Olomouc:MCM.1995..B08.;
4322 Súboj svätých a mystikov s démonmi.Kowalewski, Robert.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51.;
4323 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.C13.;
4324 Súborné dielo 2 Listy.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.C13.;
4325 Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.C13.;
4326 Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.C13.;
4327 Súcit.Terrová, Odille.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.C23.;
4328 Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Mášik, Peter.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31.;
4329 Sul Zeme.Kalista, Zdenek.Rim:KA.1969..A35.;
4330 Súostrovie Gulag.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Zürich:Poľana.1974..C33.;
4331 Súostrovie Gulag.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Zürich:Poľana.1974..C32.;
4332 Superslovák Vladimír Mečiar.Chelemendik, Sergej.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.B02.;
4333 Sursum corda.Babiar, František.Bratislava:LÚĆ.2012.978-80-7114-911-8.c1x.;
4334 Súvislosti.Pupík, Zdeno,1970-.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31.;
4335 Sv. Filip Neri.Braito, Silvester, OP.Praha:Krystal.1937..D62.;
4336 Sv. Filip Neri.Braito, Silvester, OP.Praha:Krystal.1937..OP.;
4337 Sv. Jan Vianney.Dachovský, Karel.Praha:Řád L.1995..B16.;
4338 Sv. Otec v ČSFR.Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.u6.;
4339 Sv. Pavol a jeho listy I..Matoušú, Ladislav.:.1948..A26.;
4340 Sv. Terézia z Lisieux.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.B27.;
4341 Sv.Cyril a Metod.Lacko, Michal.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..C32.;
4342 Sv.Cyril a Metod.Lacko, Michal.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..A36.;
4343 Svatá Hedvika Slezská :.Hoffmann, Hermann.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-106-7 .C10.;
4344 Svatá Kateřina Sienská.Jorgensen, Johannes. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
4345 Svatá Terezie od Ježíše.Štechová, Marie. Olomouc:Krystal.1938..B15.;
4346 Svaté roky /1300-1983.Polc, Jaroslav.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.A41.;
4347 Sváteční človek.Lebeda, Jan.Praha:ČKCH.1965..A37.;
4348 Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Jarošová, Jindra,1948-.Praha ::Radioservis,.2013.978-80-87530-32-0.A30.;
4349 Svatí na každý den.Tarzia, Antonio. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-292-3.R3.;
4350 Svatí na každý den.Tarzia, Antonio. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-293-0.R3.;
4351 Svatí na každý den.Tarzia, Antonio. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
4352 Svatí na každý den.Tarzia, Antonio. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-291-6.R3.;
4353 Svatí spojují národy.Buben, Milan.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4.A24.;
4354 Svátosti :.Maturkanič, Patrik,1974-.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.2010.978-80-87386-08-8.B43.;
4355 Svátosti Krista a cirkve.Gigliony, Paolo.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7.A45.;
4356 Svatý Augustin.Marrou, Henri.:Sul země.1979..C12.;
4357 Svatý Augustin.Papini, Giovanni.Praha:Bohuslav Rupp.1947..C23.;
4358 Svatý Benedikt.Schaller, P. Marian.Praha:B.Rupp.1947..C32.;
4359 Svatý Dominik.Konečný, Filip, OP.Praha:Kuncíř.1921..C25.;
4360 Svatý Jan Křtitel de la Sale.Hroch, K.B.. Olomouc:Krystal.1936..B25.;
4361 Svatý Mikuláš :.Cioffari, Gerardo,1943-.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-120-3 .D45.;
4362 Svatý Norbert.Piťha, Petr.Praha:ZVON.1990.80-7113-012-5.B15.;
4363 Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Hanuš, Jiří.Brno:CDK.1995..A22.;
4364 Svatý Šarbel Machlúf.Gračka, Jiří, 1983-.:Olomouc :.2008.978-80-7266-282-1.B41.;
4365 Svatý Tomáš Akvinský.Chesterton, Gilbert Keith.Praha:Krystal OP.1947..A41.;
4366 Svatý Tomáš Akvinský.Chesterton, Gilbert Keith. Praha:Universum.1947..C13.;
4367 Svatý Václav.Pius XI.. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..U2.;
4368 Svatý Václav:.Dvorník, František.Rim:KA.1968..A47.;
4369 Svätá biblia..:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..D46.;
4370 Svätá biblia.Roháček, Jozef, d 1877-1962.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.D33.;
4371 Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Kupka, Jan.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.B37.;
4372 Svätá Hildegarda.Gajdoš, Milan. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B42.;
4373 Svätá Hildegarda.Gajdoš, Milan. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B03.;
4374 Svätá liturgia.. Prešov:Gr. kat. biskupstvo.1992..B22.;
4375 Svätá omša.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.D34.;
4376 Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi.Macleod, Donald. Návrat domov:Bratislava.2001.80-968354-7-5.D35.;
4377 Svätá Veronika Giuliani.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.:.2009..B29.;
4378 Svätá Veronika Giuliani.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.:.2009..B20.;
4379 Svätá zem.Farringtonová, Karen.Bratislava:SPN.2007.80-10-00938-5.D21.;
4380 Svätá zem.Lombardi, Luigi. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.D51.;
4381 Svätci v milosrdenstve.Katolícka cirkev..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13.;
4382 Svätci v milosrdenstve.Katolícka cirkev..Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11.;
4383 Sväté dieťa z Francúzska.Guigné, de Anna.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.B17.;
4384 Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list.Trstenský, František. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-714-2.a42.;
4385 Sväté Písmo - Nový Zákon.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A11.;
4386 Sväté Písmo - Starý Zákon 1.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A11.;
4387 Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Biblická komisia pre SSV.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
4388 Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
4389 Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov).Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.A26.;
4390 Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov).Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.C30.;
4391 Sväté Písmo pre každého, r.1(2001).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..P10.;
4392 Sväté Písmo pre každého, r.1(2001).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..R2.;
4393 Sväté Písmo pre každého, r.10(20010).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2010..R2.;
4394 Sväté Písmo pre každého, r.3(2003).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003..P10.;
4395 Sväté Písmo pre každého, r.4(2004).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2004..P10.;
4396 Sväté Písmo pre každého, r.5(2005).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2005..P10.;
4397 Sväté Písmo pre každého, r.6(2006).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2006..P10.;
4398 Sväté Písmo pre každého, r.7(2007).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007..P10.;
4399 Sväté Písmo pre každého, r.8(2008).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2008..P10.;
4400 Sväté Písmo pre každého, r.9(2009).Tyrol, Anton. Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2009..P10.;
4401 Sväté Písmo starého i nového zákona.Konferencia biskupov Slovenska.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995..R2.;
4402 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A37.;
4403 Svätec z Assisi.Dilong, Rudolf.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.C33.;
4404 Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Nigg, Walter.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.B05.;
4405 Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.c22.;
4406 Svätí Cyril a Metod.Hnilica, Ján,1935-.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3x.;
4407 Svätí Cyril a Metod:.Hnilica, Ján.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A30.;
4408 Svätí Cyril a Metod:.Hnilica, Ján.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A24.;
4409 Svätí medzi nami.Husár, Marián,1973-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45.;
4410 Svätográlske legendy.Beniak, Valentín. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.B07.;
4411 Svätopluk a Metod.Ferko, Milan.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1985..D14.;
4412 Svätosť pre každého.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45.;
4413 Svätý Andrej-Svorad:.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.A16.;
4414 Svätý Anton Paduánsky.Salvini, Alfonzo.Prešov:Serafínsky svet.1948..B32.;
4415 Svätý Augustín.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..A37.;
4416 Svätý Benedikt.Gregorius Magnus,sanctus,papa,540-604.Banská Bystrica:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2002.8096868098 (brož.); 80-968680-9-8.D36.;
4417 Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby..Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.B26.;
4418 Svätý Benedikt z Nursie:.Grun, Anselm.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.A35.;
4419 Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.B03.;
4420 Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.Gregor, Veľký.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A10.;
4421 Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.Gregor, Veľký.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A27.;
4422 Svätý brat Albert.Wegrzyn, OFM Samuel.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.B36.;
4423 Svätý Bruno.Ravier, André.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.A44.;
4424 Svätý Bystrík.Bugan, Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.D34.;
4425 Svätý Cyril a Metod.Lacko, Michal.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993..D25.;
4426 Svätý Cyril a Metod.Slovenskí jezuiti v Kanade.Ontario:Slov. jezuiti.1963..B01.;
4427 Svätý Duch.Kalinčiak, Jan. Praha:Mazáč.1928..C14.;
4428 Svätý Filip - rozsievač radosti.Camusová, Louise.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.C23.;
4429 Svätý František z Assisi.Chesterton, Gilbert Keith. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.A45.;
4430 Svätý František z Paoly.Mrocek, Juraj. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.A37.;
4431 Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bosák, Ľubomír.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D34.;
4432 Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bosák, Ľubomír.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D37.;
4433 Svätý Ján od Kríža.Dobhan, Ulrich.Bratislava:Lúč.2011.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42.;
4434 Svätý Ján Vianney Arský farár.Patka, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..ssv.;
4435 Svätý Ján Vianney, arský farár.Patka, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C33.;
4436 Svätý ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-154-X.A24.;
4437 Svätý Ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A40.;
4438 Svätý Ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A13.A13;
4439 Svätý Jozef.Galot, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.A33.;
4440 Svätý Jozef.Griffin, Michael, D..Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.C23.;
4441 Svätý Jozef.Lackovič, Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti.1971..C35.;
4442 Svätý lekár Giuseppe Moscati.Papasogli, Giorgio.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.B25.;
4443 Svätý Leonard..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.B41.;
4444 Svätý Michal a svätí anjeli.Laurand, Luce.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.D46.;
4445 Svätý Mikuláš de Flüe.Dutli-Rutishauserová, Mária.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-519-1.a48.;
4446 Svätý Pavol.Holzner Josef.Trnava:SSV.1945..ssv.;
4447 Svätý Pavol - Kristov bojovník.Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.A24.;
4448 Svätý Pavol. .Holzner, Jozef.Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1.C30.;
4449 Svätý Ruženec r. 5 (2000)..Košice:DMC Salve.2000..P23.;
4450 Svätý Ruženec r. 6 (2001)..Košice:DMC Salve.2001..P23.;
4451 Svätý Ruženec r. 7 (2002)..Košice:DMC Salve.2002..P23.;
4452 Svätý Ruženec r. 9 (2004)..Košice:DMC Salve.2004..P24.;
4453 Svätý Ruženec r.10 (2005)..Košice:DMC Salve.2005..P24.;
4454 Svätý Ruženec r.11 (2006).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2006..P24.;
4455 Svätý Ruženec r.12 (2007).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2007..P22.;
4456 Svätý Ruženec r.13 (2003)..Košice:DMC Salve.2003..P24.;
4457 Svätý Ruženec r.13 (2008).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2008..P26.;
4458 Svätý Ruženec r.14(2009).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2009..P22.;
4459 Svätý Ruženec r.15 (2010).Vnučko, Patrik.Košice:DMC Salve.2010..P25.;
4460 Svätý Ruženec r.3 (1998)..Košice:DMC Salve.1998..P23.;
4461 Svätý Ruženec r.4 (1999)..Košice:DMC Salve.1999..P23.;
4462 Svätý Stanislav Kostka.Janusz, Ceglowski.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.B37.;
4463 Svätý Svorad patron mesta Nitry.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.80-88741-28-9.A33.;
4464 Svätý týždeň..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..B23.;
4465 Svätý Vincent de Paul.Hünermann, Wilhelm.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..C36.;
4466 Svätý Vincent de Paul.Hunermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.A47.;
4467 Svätý Vojtech.Bagin, Anton.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A44.;
4468 Svätých 23.Magnificat Slovakia.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.B03.;
4469 Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.Porubčan, Jozef.:.1980?..C16.;
4470 Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..Porubčan, Jozef.:.1980?..C16.;
4471 Svedectvo pravde V..Porubčan, Jozef.:.1980?..C16.;
4472 Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.Porubčan, Jozef.:.1980?..C16.;
4473 Svedectvo pravde VII..Porubčan, Jozef.:.1980?..C16.;
4474 Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.Letz, Dominik Roman.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..B40.;
4475 Svedkov Jehovových.Kern, Herbert.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-032-7.B06.;
4476 Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Remeš, Prokop.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.B23.;
4477 Svedkovia civilizácie lásky.T.Bosco.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..suscm.;
4478 Svedkovia?.Majka, Vladislav. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.B11.;
4479 Svedok nádeje - diel 1..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.D26.;
4480 Svedok nádeje - diel 2..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.D26.;
4481 Svedok nádeje - diel 3..Weigel, George.Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.D26.;
4482 Svědomí, zákon a duch.Veselý, Jiří Maria OP.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.B42.;
4483 Svěřit se lásce.Sławomir, Biela.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.A11.;
4484 Svet Blaise Pascale.Horák, Petr.Praha:Vyšehrad.1985..A36.;
4485 Svet Blaise Pascale.Horák, Petr.Praha:Vyšehrad.1985..Vys.;
4486 Svet ezopských bájek.Ezop.Praha:Svoboda.1976..D51.;
4487 Svet mladých.Szentmártoni, Mihály.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A41.;
4488 Svet Nového zákona. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.C24.;
4489 Svetlá 2000. 2. časť.Stanko, Vojtech. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.1993.80-85658-02-X.C1x.;
4490 Svetlá a tiene.Jozef Šuppa, Mária Michálková.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.C1y.;
4491 Svetlá pre biednych.Slota, Boleslaw.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.C13.;
4492 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.A40.;
4493 Svetlo kríža v tieni kríža.Gereon Goldmann, P..:Serafín.1992.80-85310-14-7.A10.;
4494 Svetlo kríža v tieni kríža.Goldmann, Gereon.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.A45.;
4495 Svetlo na druhom brehu.Moody, Rayhond.:Smena.1991.80-221-0190-7.A45.;
4496 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Luis de. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A10.;
4497 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Luis de. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A22.;
4498 Svetlo národov.Tomko, J ..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..suscm.;
4499 Světlo svátostí a času.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1981..C35.;
4500 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.D33.;
4501 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.C3x.;
4502 Světlo v temnotách.Hrbata Josef.Řím:Křesťanská akademia.1980..C14.;
4503 Světlo v temnotách :.Hrbata, Josef, 1924- - autor.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.A20.;
4504 Svetlo vo tmách.Hlaváč Ľudovít. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.D48.;
4505 Svetlo vo tmách.Hlaváč Ľudovít. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.A44.;
4506 Svetlo všedného dňa.Judák, Viliam.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-92-8.D42.;
4507 Svetlo z Lisieux.Hlinka, Anton.Bratislava:Serafín.1992..A45.;
4508 Svetlo z Lisieux..Hlinka, Anton.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.C2X.;
4509 Svetlo z podzemia.Šimulčík, Ján. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.C32.;
4510 Světová kronika - Objevy & vynálezy.Meidenbauer, Jorg. Praha:Rebo Productions.2005.80-7234-410-2.R6.;
4511 Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Špačková, Zora - preklad.Bratislava:Príroda.2007.80-07-00981-7.D32.;
4512 Světová nábožeství.Waldenfelds, Hans.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.A16.;
4513 Světové dějiny v kostce : 1.díl..Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.D37.;
4514 Svetové náboženstvá.Paul, Balta.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00542-7.A45.;
4515 Sviatosť birmovania..Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B28.;
4516 Sviatosť krstu.Náhalka, Štefan,1916-1975.Košice:Verbum.1948..B27.;
4517 Sviatosť lásky.Klesová, Albína.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.B01.;
4518 Sviatosti.Schmaus, M.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..A31.;
4519 Sviatosti /.Spesz, Alexander,1889-1967.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..C34.;
4520 Sviatosti. VIII..Forgan, V.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B39.;
4521 Sviatosti. VIII..Forgan, V.I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B05.;
4522 Svoboda Božích dětí :.Fausti, Silvano.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.a23.;
4523 Svoboda k alternativám :.Ambros, Pavel, 1955-.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.D47.;
4524 Svobodné zednářství a Církev.Baum, Hans.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-012-8.A47.;
4525 Svobodní zednárstvi..:SVAM.1992..A45.;
4526 Svoradov.Svoradovčan.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.A22.;
4527 Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Wójcik, Małgorzata Maria.Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.A34.;
4528 Święty Jacek Odrowąż :..Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2007..9788360040355.A23.;
4529 Swords, crowns, censers and books :..:.2017??.978-953-7975-32-6.C17.;
4530 Syn brusiča nožníc.Hunermann, Wilhelm.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-762-3.C22.;
4531 Syn člověka.Meň, Alexandr.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-62-5.D33.;
4532 Syn dvadsiateho storočia.Uškert, Tibor.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.A40.;
4533 Syn dvadsiateho storočia.Uškert, Tibor.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.D11.;
4534 Synaxár životy svätých.Čížek, Antonín.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.A20.;
4535 Synoda o zasvěceném životě.Biskupská synoda.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.U9.;
4536 Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Jurko, Jozef.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.R3.;
4537 Synopsa evanjeliových textov.Maga, Ján. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.C17.;
4538 Synopsa evanjeliových textov.Maga, Ján. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.D14.;
4539 Synopsa Listov sv. Pavla.Pitta, Antonio.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.D14.;
4540 Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Fiorenza, Francis.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.A44.;
4541 Systém farnosti v bunkách.Grečo, Peter.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.B23.;
4542 Systematická teológia. .Tillich, Paul.Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.D23.;
4543 Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Marčin, Jozef,1964-.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].2014.9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20.;
4544 Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Urbanová, Norma.Bratislava ::Pallas,.1991.80-7095-005-6.B36.;
4545 Šestá patristická čítanka.Jozef Novák.Praha:Česká katolická charita.1989..A50.;
4546 Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.A47.;
4547 Šifry transcendencie.Jaspers, Karl.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-655-3.C12.;
4548 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.A33.;
4549 Škaredá vojvodkyňa.Feuchtwanger, Lion. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..C31.;
4550 Škola modlitby svätého Ignáca.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.A13.;
4551 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.A37.;
4552 Škola Pavlovho slova.Zvolenský, Stanislav,1958-.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627913 (brož.); 978-80-7162-791-3.C30.;
4553 Škola vnitrní modlitby.Duka, Dominik.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.A37.;
4554 Škola života.Hišem, Cyril.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.C2X.;
4555 Škola života.Hišem, Cyril.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.A25.;
4556 Šľachtické rody.Machala, Radoslav.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-375-5.R6.;
4557 Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Černá, Jana,(1981-).Praha ::Epocha,.2011.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47.;
4558 Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Mráz, Marián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-110-8.D33.;
4559 Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Šimalčík, Juraj.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..B25.;
4560 Špiritizmus-či para psychologia.Spez, Alexander.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.A46.;
4561 Štafeta viery - diel 2.František Rábek, František.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.D25.;
4562 Šťastný princ.Wilde, Oscar.Bratislava:Mladé letá.1988..C35.;
4563 Štefan Onderčo.Čižmár, Marián.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.B23.;
4564 Štvrťhodina úprimnosti.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.A22.;
4565 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B41.;
4566 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B24.;
4567 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.).B24.;
4568 Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Ferko, J..Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-03-5 (3. zv.).B24.;
4569 Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Salij, Jacek((1942- ).).Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.A25.;
4570 Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Mroz, Mirosaw..Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.2010..9788323125228.a23.;
4571 Tajemství.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-62-7.D36.;
4572 Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Šedivý, Jaroslav.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.D51.;
4573 Tajemství jména Dalimil.Štastný, Radko.:.1991.80-7023-072-X.A41.;
4574 Tajemství Nejsvětější Trojice.Heufelder, Emmanuel Maria.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-237-6.C25.;
4575 Tajemství proměnění Páně.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.A46.;
4576 Tajemství radosti.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.B39.;
4577 Tajemství setrvání v lásce.Powell, John.Praha:Portál.1996.80-7178-098-7.A20.;
4578 Tajemství Turínského plátna.Žák, Miroslav.:.1995.80-901605-0-6.A47.;
4579 Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií.Thaxton, Charles. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.A47.;
4580 Tajní boháči.Tajovský, Jozef Gregor.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..a48.;
4581 Tajomný muž z iného sveta.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.C35.;
4582 Tajomstvá zo života Panny Márie.Mášik, Peter.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.D45.;
4583 Tajomstvo daru.Mikluščák, Pavel.:Zrno.1996.80-900496-7-2.A34.;
4584 Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.C1y.;
4585 Tajomstvo krstu.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.A31.;
4586 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.A45.;
4587 Tajomstvo našich hôr.Vaško, Alexander. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.a48.;
4588 Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Tornelli, Andrea.Stará Ľubovňa :Sali Foto.2010.978-80-970268-3-7.C31.;
4589 Tajomstvo ruženca.Grignion, Ludvík Maria.:.1992..B07.;
4590 Tajomstvo Trojice.Bicák, Peter,1966-.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45.;
4591 Tajomstvo zjavení.Joana, Ashton.:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0.D48.;
4592 Tajpan.Clavell, James.Bratislava:Pravda.1990.80-218-0151-4.C26.;
4593 Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris"..:.1989..B21.;
4594 Takto vznikol Slovenský štát.Karol, Sidor.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.D47.;
4595 Talenty a zdravé sebavedomie.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.A45.;
4596 Taliančina pre samoukov.Michaela Saccardinová.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.a23.;
4597 Taliančina pre samoukov.Michaela Saccardinová.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.C36.;
4598 Talianska gramatika.Košťál, Anton.:Knižné centrum.2000.80-8064-063-7.D36.;
4599 Talianske impresie..Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-46-6.A13.;
4600 Talianske prázdniny.Werich, Jan.Bratislava:Obzor.1988..A35.;
4601 Talmud (pro každého).Cohen, Abraham. Praha:Sefer.2006.80-85924-49-8.C15.;
4602 Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Stemberger, Gunter.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.C16.;
4603 Tancovala jedno leto.Olof Ekström, Per. Bratislava:Smena.1967..C31.;
4604 Tančící skály.Vácha., Marek Orko.:Cesta.2003.80-7295-041-X.C33.;
4605 Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy).Saint-Exupery, Antoine de. Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-960-7.D32.;
4606 Tao smíchu :.Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Praha ::Eminent.2011.978-80-7281-437-4.D41.;
4607 TAOIZMUS pro zdraví.Chang, Stephen.:.1991..C15.;
4608 Tasov.Deml_Jakub.Praha:Vyšehrad.1971..Vys.;
4609 Teba Boha chválime.Chmura, Peter. Čadca:Magma.1999..B28.;
4610 Tebe Slovenská spieva krajina.Job, Pavol.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.A24.;
4611 Tehilim.Daniel, Pastirčák.:Modrý Peter.1997.80-85515-43-1.D32.;
4612 Technik v reverende.Velehrachová, Margita.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-402-8.D43.;
4613 Teilhard de CHardin.Wildiers, N.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1974..A20.;
4614 Teilhard de Chardin :.La Héronnière, Édith de, 1946-.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.D44.;
4615 Televízia v našich rukách. .Mazzi, Antonio.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.D45.;
4616 Tělo i srdce.Ferriere, André.Praha:Vyšehrad.1970..vys.;
4617 Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Clément, Olivier.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.D42.;
4618 Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Stanček, Ľubomír.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-29-6.D34.;
4619 Temná noc.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.A43.;
4620 Temné noci duše.Moore, Thomas.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.C25.;
4621 Teodícea.Bogliolo, Luigi. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm.;
4622 Teodycea.Granat, Vincent.Lublin:KUL.1968..D11.;
4623 Teológia dejín.Marrou, Henri-Irenee.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6.A22.;
4624 Teológia spoločenstva s Bohom.Gogola, Jerzy.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.A34.;
4625 Teológia sv.Augustína.Litva, Alojz.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.A26.;
4626 Teológia sviatostí I..Mikluščák, Pavel. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4627 Teológia sviatostí II..Mikluščák, Pavel. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
4628 Teológia troch dní­. .Balthasar, Hans.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.C24.;
4629 Teologická suma I, (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4630 Teologická suma II-1, (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4631 Teologická suma II-2, (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4632 Teologická suma III, (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4633 Teologická suma Ind., (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4634 Teologická suma Suppl., (lat.).Tomáš Akvinský.Rím:.1886..latin.;
4635 Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.Volek, Peter,1964-.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46.;
4636 Teologické reflexie.Kútny, Ivan.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-32-7.B10.;
4637 Teologické texty r.11.Mádr, Oto.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..P11.;
4638 Teologické texty r.12.Mádr, Oto.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2001..P11.;
4639 Teologické texty r.13.Mádr, Oto.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2002..P11.;
4640 Teologické texty r.16.Poláková, Jolana.Praha:.2005..P11.;
4641 Teologické texty r.19.Poláková, Jolana.Praha:.2008..P11.;
4642 Teologické texty r.2.Mádr, Oto.:.1991..P11.;
4643 Teologické texty r.20.Poláková, Jolana.Praha:.2009..P11.;
4644 Teologické texty r.2003, 14. ročník.Mádr, Oto. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2003..P11.;
4645 Teologické texty r.21.Poláková, Jolana.Praha:.2010..P11.;
4646 Teologické texty r.22.Poláková, Jolana.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2011..P12.;
4647 Teologické texty r.23.Poláková, Jolana.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2012..P12.;
4648 Teologický slovník.Rahner, Karl, 1904-1984.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.A14.;
4649 Teologie 20.století : antologie.Kuschel, Karl-Josef.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-887-7.D33.;
4650 Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.Josef Zvěřina..:Vyšehrad.2003.80-7021-432-5.A41.;
4651 Teologie křesťanského manželství.Kasper, Walter.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.A41.;
4652 Teologie těla.Ján Pavol II..Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.C24.;
4653 Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Jan Pavel II..Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.U5.;
4654 Tesná brána.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.a48.;
4655 Tesná brána.Strauss, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.C2X.;
4656 Testament... Bohu vďaka.Abbé Pierre.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.D46.;
4657 Texty písní.Kryl, Karel.Praha:Torst.1998.80-7215-076-6.A47.;
4658 Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Haškovcová, Helena.Praha:Galén.2000.80-7262-034-7.D23.;
4659 The case for Christianity.Chapman, Colin,1938-.Tring ::Lion,.1981,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31.;
4660 The Documents of vatican II..Druhý vatikánsky koncil. New York:The America Press.1966..c12.;
4661 The Holy Bible :..San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.2006..0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14.;
4662 The Lost World & Other Stories.Doyle, Arthur Conan.Hertfordshire:Wordsworth.1995.1-85326-245-5.C16.;
4663 The new jerome Biblical commentary.Fitzmayer, Joseph. London:Geoffrey Chapman.1991.0-225-66640-5.R1.;
4664 The thought of Thomas Aquinas.Davies, Brian.Oxford:Larendon Press.1993.0-19-826753-3.C15.;
4665 Themen lehrwerk fur Deutsch Arbeitsbuch 1.Hartmut, Aufderstrasse.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-62-4.D21.;
4666 Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Hartmut, Aufderstrasse.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.D21.;
4667 Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Hartmut, Aufderstrasse.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21.;
4668 Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Hartmut, Aufderstrasse.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21.;
4669 Theologia fundamentalis 2, díl.Kubalík, Josef.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
4670 Theologia fundamentalis 2, díl.Kubalík, Josef.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1983..D22.;
4671 Theologia fundamentalis 1, díl.Kubalík, Josef.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
4672 Theologická summa II. časť, I. diel.Tomáš Akvinský.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
4673 Theologická summa II. časť, II. diel.Tomáš Akvinský.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..D23.;
4674 Theologická summa II. časť, III. diel.Tomáš Akvinský.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
4675 Theologická summa III. časť.Tomáš Akvinský.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..R2.;
4676 Theologická summa, doplněk.Tomáš Akvinský.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..R2.;
4677 Theologická summa, I. část.Tomáš Akvinský.Olomouc:Edice Krystal.1937..D23.;
4678 Tiaž a milosť.Weilová, Simone.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.C12.;
4679 Tibetská kinha mrtvých.Thodol, Bardo.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.A46.;
4680 Tichá srdce :.Ježková, Alena,1966-.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.a23.;
4681 Tichý, jemný hlas.Groeschel, Benedict.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.D43.;
4682 Timrava I.Timrava, Božena Slančíková.:Slovenský Tatran.1975..SK1.;
4683 Timrava II.Timrava, Božena Slančíková.:Slovenský Tatran.1975..SK1.;
4684 Tisíc a jeden vtip.Kalina, Ján. Bratislava:Archa.1991.80-7115-008-8.A21.;
4685 Tisíc let štěstí.Delumeau, Jean.:.2010.978-80-257-0237-6.D24.;
4686 Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.Zdeno, Pištek.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-07-1.B33.;
4687 Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.A32.;
4688 Tisíc tvárí Boha.Rebecca, Hind. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7360-214-8.A43.;
4689 Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.George, Orwell.:Naše vojsko.1991.80-206-0256-9.D31.;
4690 Tíšenie bolesti.Prikryl, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1993..B37.;
4691 Tíšenie bolesti.Prikryl, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1993..B40.;
4692 Titus Zeman.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45.;
4693 To není sen :.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.A15.;
4694 Tomasz z Akwinu.Weisheipl, James A.. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.D33.;
4695 Tomáš Akvinský.Kenny, Anthony.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A32.;
4696 Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Scherer, Georg.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.C14.;
4697 Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.B11.;
4698 Tomáš Halík :.Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.:Praha :.2001.80-7178-573-3.D33.;
4699 Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.Halík, Tomáš, 1948-.:Praha : Portál.2011..978-80-7367-860-9.D37.;
4700 Tomáš Morus.Seuffert, Josef,.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.D32.;
4701 Tomáš Morus.Seuffert, Jozef.Zagreb:Logos.1989..A36.;
4702 Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Sonntag, Peter Franz.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.A34.;
4703 Totalitní svetovláda.Herzán, Martin.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.A33.;
4704 Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Freud, Sigmund.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.C30.;
4705 Touha po lásce.Trobisch, Walter. Brno:Naděje.1998..D43.;
4706 Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Turner, Steve.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-61-9.C16.;
4707 Toxikománia strašiak či hrozba?.Ondruš, Dalibor.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.A46.;
4708 Tragédia politika, kňaza a človeka.Kamenec, Ivan,1938-.Bratislava:Premedia Group.2013.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22.;
4709 Tragédie.William, Shakespeare.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..A50.;
4710 Tragické a kresťanské.Drewermann, Eugen.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.A27.;
4711 Traja kamaráti.Remarque, Erich Maria.:Tatran.1976..C14.;
4712 Traktaty :.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.A26.;
4713 Trenčín.Hajduch, Peter.Bratislava:Osveta.1979..D14.;
4714 Trenčín pohľadom Mateja Bela.Rácová, Katarína.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30.;
4715 Tresty vo výchove.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31.;
4716 Třetí milenium Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..P25.;
4717 Třetí milenium Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2006..P26.;
4718 Třetí milenium Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2007..P25.;
4719 Třetí milenium Fermentum.Berka, Jakub OPraem.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..P26.;
4720 Tri anjelské pozdravenia.Giuseppe Pasquali.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.D46.;
4721 Tři dukáty.Durych, Jaroslav.Praha:LD.1957..D43.;
4722 Tri filozofie života. .Kreeft, Peter.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C3x.;
4723 Tri filozofie života. .Kreeft, Peter.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C23.;
4724 Tri lásky.Cronin, Archibald Joseph.Praha:Vyšehrad.1972..A33.;
4725 Tri legendy o krucifixu.Zeyer, Július.Praha:Vyšehrad.1940..A46.;
4726 Tři legendy o krucifixu.Zeyer, Július.Praha:Vyšehrad.1969..A15.;
4727 Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Kierkegaard, Soren Aabye.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34.;
4728 Tŕi rozhovory.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.D43.;
4729 Tri žiarivé charizmy v našej službe.Vrablec, Jozef. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.B06.;
4730 Tribunova sútra Šestého patriarchy.Chuej.Praha:ODEON.1988.80-207-0456-6.C14.;
4731 Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Bonaventúra, sv..Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..B26.;
4732 Trikrát inšpektor Wexford.Ruth, Rendell.:Slovenský spisovateľ.1985..D48.;
4733 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.C3x.;
4734 Trnavské kostoly.Alessandro Pronzato, Jozef Šimončič. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.B40.;
4735 Trója.Mccarty, Nick. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2004.80-7360135-4.D14.;
4736 Trojice.Panikkar, Raimon.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.C14.;
4737 Trojitý věnec.Balthasar, Hans Urs von.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.A26.;
4738 Trpíme za hriechy svojich predkov?.Degro, Imrich,,1969-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45.;
4739 Trstená včera a dnes..Chlustinová, Janka.Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.D12.;
4740 Trstiny vo vetre.Deleddová Grazia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1.;
4741 Trýzeň svedomia.Loebl, Eugen. Kanada:Nové vydavateľstvo.1978..D33.;
4742 Turek na obzore.Maliniak, Pavol.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.2013.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40.;
4743 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A27.;
4744 Turínske plátno.Hajduk, Anton.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.B21.;
4745 Turzovka.Lapčíková, Dagmar.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A30.;
4746 Turzovka.Lapčíková, Dagmar.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A31.;
4747 Turzovka 40rokov milosti.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.A31.;
4748 Turzovka 50 rokov milosti.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.A31.;
4749 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.A31.;
4750 Túžte po charizmách.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.B04.;
4751 Tvá blizkost je mé štestí.Meester, Conrad De.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.A35.;
4752 Tvá hul mě vede.Martini Carlo M..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..C3x.;
4753 Tvá láska rostla se mnou.Márie-Eugéne, otec.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.D43.;
4754 Tvář Baroka.Kalista, Zdenek.:Londýn.1989.0-946352-03-8.D32.;
4755 Tvár plná svetla.Holková, Marie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.A20.;
4756 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.C15.;
4757 Tvárou k zemi..Redman, Matt.Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.A38.;
4758 Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Ange, Daniel.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.A16.;
4759 Tvoje dni sú spočítané.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B35.;
4760 Tvoje dni sú spočítané.Havrilla, Mikuláš.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B07.;
4761 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A35.;
4762 Tvoje telo je stvorené pre lásku..Daniel-Ange.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A25.;
4763 Tvojimi očami.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.C12.;
4764 Tvorivá myseľ.Ulf, Ekman.:Slovo života international Bratislava.2003.80-89165-00-1.C23.;
4765 Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Johnson, Paul.Brno:Barrister a Principal.2007.978-80-7364-039-2.D37.;
4766 Ty mě zkoumáš a znáš mě.Martini, Carlo Maria.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.a42.;
4767 Ty si mať dobrotivá.Černý, Rafael.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..A37.;
4768 Ty si mať dobrotivá :.Pavel1897-1978.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..suscm.;
4769 Tykvové deti.Rasmusenová, Nellly. Praha:Panorama.1986..A15.;
4770 Tým,čo hľadajú Boha.Polčin, S..Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..C34.;
4771 Týždeň modlitie za duchovné povolánia.. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.B28.;
4772 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.U8.;
4773 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.U8.;
4774 Týždeň s Máriou z Nazareta.Gianni, Ghiglione.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A11.;
4775 Týždenník.Maga, Ján. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.C36.;
4776 Úbohé duše z očistca..Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.A10.;
4777 Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Malý, Vincent.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B21.;
4778 Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Malý, Vincent.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B43.;
4779 Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Turanský, Roman - autor.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1993.8096701401; 80-967014-0-1.B33.;
4780 Úcta k svätej Anne.Malý, Vincent 1922-. Trnava:KON-PRESS.1997.80-85413-32-9.B30.;
4781 Úcta k svätému Jozefovi.Brigita Halászová.:.1990?.80-967108-0-X.B30.;
4782 Úcta k svätému Jozefovi.Zamkovský, Michal CSsR.:.1990?..B30.;
4783 Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Pohunková, Dagmar.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.C32.;
4784 Učebnica logoterapie..Lukasová, Elisabeth.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-704-6.C23.;
4785 Učení o Marii.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang. Olomouc:MCM.1996..D36.;
4786 Učení o Marii.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang. Olomouc:MCM.1996..A40.;
4787 Učíme v projektech.Tomková , Anna.Praha:Portál.2009.978-80-7367-527-1.C23.;
4788 Učiť sa milovať..Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38.;
4789 Učitel Víry 2.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B42.;
4790 Učitel Víry 2.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B03.;
4791 Učitel víry III..Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.A43.;
4792 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.A44.;
4793 Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Cetkovský, Gorazd.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.A42.;
4794 UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.Marianová, J.:.1986?..A33.;
4795 Údolie rozhodnutia.Davenport, Marcia. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0400-6.C26.;
4796 Údolie víl.Endre, Kukorelly.:Kalligram.2006.80-7149-806-8.D34.;
4797 Uherské Hradiště :.Frolcová, Milada, 1962-.:Velehrad :.2009.978-80-86157-27-6.B28.;
4798 Ukaž mi svou tvář.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.A16.;
4799 Ulica-Môj domov.Július.Bratislava :Proti Prúdu.2006.80-969542-6-1.B01.;
4800 Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Viglaš, Ján.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45.;
4801 Umění důvěrnosti :.Altrichter, Michal,(1965-).Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2012.978-80-7412-102-9 .D48.;
4802 Umění naslouchat.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.A13.;
4803 Umění přirozeného plánování rodičovství.Kippley, John.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..D26.;
4804 Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.Georges, Bertrand, 1966-.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-511-5.D36.;
4805 Umění spovídat.Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš. Kostelní Vydrí:KN.2010.978-80-7195-116-2.C31.;
4806 Umění stát si za svým.Alberi, Róbert Emmons Michael.Praha:Portál.2004.80-7178-869-4.A35.;
4807 Umení žít.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1947..C12.;
4808 Umenie a náboženstvo.Hanus, Ladislav. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.A26.;
4809 Umenie a príroda stredovekej Európy..Bratislava:Slovenská národná galéria.2013.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23.;
4810 Umenie čiernej Afriky.TROJANOVÁ, Alina.Bratislava:Pallas.1976..C20.;
4811 Umenie čiernej Afriky.Trojanová, Alina. Bratislava:Pallas.1976..D12.;
4812 Umenie načúvať.Longová, Anne.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.D34.;
4813 Umenie orientu.Jeannine, Auboyer.:Pallas.1972..C20.;
4814 Umenie pozornosti.Leloup, Jean-Yves. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.C25.;
4815 Umenie spovedať. .Augustyn, Józef.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.A13.;
4816 Umenie sveta-Antické umenie.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1970..D12.;
4817 Umenie sveta-Baroko a Rokoko.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1972..D12.;
4818 Umenie sveta-Dejiny ruského umenia.Alpatov, M.V.. Praha:PALLAS.1977..D12.;
4819 Umenie sveta-Islamské umenie.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1973..D12.;
4820 Umenie sveta-Prehistorické a primitívne umenie.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1973..D12.;
4821 Umenie sveta-Ranokresťanské a Byzanské umenie.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1971..D12.;
4822 Umenie sveta-Staroveké kultúry blízkeho východu.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1971..D12.;
4823 Umenie sveta-Stredoveké umenie.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1974..D12.;
4824 Umenie sveta-Umenie Orientu.Hamlyn, Paul. Praha:PALLAS.1972..D12.;
4825 Umenie voľby.Vallés, Carlos G..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.A10.;
4826 Umenie žiť.Pauliny, Andrej.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.B43.;
4827 Umenieľ ľahko sa učiť.Tepperwein, Kurt.Šamorín:Fontana.1992.80-900492-7-3.A25.;
4828 Umírání znamená loučení.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.B04.;
4829 Úmluva.Kossaková, Žofia.Praha:LD.1967..D38.;
4830 Umnění stárnoutí za školou.Pecka, Dominik.Praha:Vyšehrad.1945..D37.;
4831 Umri, blázon!.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Bratislava:Tatran.1976..C33.;
4832 Umri, blázon!.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Bratislava:Tatran.1976..D48.;
4833 Umučenie Pána Ježiša.Emmerichová, Katarína Anna.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.A24.;
4834 Unitas in pluralitate.Kotrba, Viktor.Praha:LD.1968..B16.;
4835 Universi dominici Gregis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.U4.;
4836 Univerzita v službe novému humanizmu.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.U10.;
4837 Univerzum věcí :.Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2060-4.D42.;
4838 Unum sint.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-345-6.A32.;
4839 Urobím vás rýbármi ľudí.Maciel, Marcial.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.A46.;
4840 Úsmev Jána Pavla II..Pielatowski, Kazimierz. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.C2X.;
4841 Úsmev Jána Pavla II..Pielatowski, Kazimierz. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.B43.;
4842 Uspech si Ty.Carnegie, Dale.:Genezis.1991.80-85220-56-3.B09.;
4843 Úspešný život.Quoist, Michel. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A50.;
4844 Úspešný život.Quoist, Michel. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A31.;
4845 Ut unum sint.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.U3.;
4846 Utajené svitky..Silberman, Neil Asher.Bratislava:GARDENIA Publishers.2000.80-85662-49-3.A25.;
4847 Útecha a zmier Božského Srdca.Smid, Max.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.C1y.;
4848 Útechy očistca..Faure, P, H,.Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.A24.;
4849 Utíkej, malý, utíkej.Cruz, Nicky, 1938- - autor.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A36.;
4850 Útok na dračí trón.Sturmer, Ernest.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.D33.;
4851 Útok na dračí trón.Sturmer, Ernest.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.A34.;
4852 Utrpení a štěstí křesťana.Mauriac, Francois.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.B17.;
4853 Utrpení a štěstí křesťana.Mauriac, Francois.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.C3x.;
4854 Utrpenie má aj iný rozmer.Fabian, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.A11.;
4855 Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Kováč, Anton.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969978-0-0.A41.;
4856 Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom..:.1980?..sam.;
4857 Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Wuerl, Donald W..:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B05.;
4858 Úvahy nad Tórou.Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Praha ::P3K.2011.978-80-87186-51-0.D36.;
4859 Uvahy o človeku I., II..Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A22.;
4860 Úvahy o Panne Márii.Meisner, Kardinál Joachim.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-942-5.A46.;
4861 Úvahy o Panně Marii:.Meisner, Joachim kardinál.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.A32.;
4862 Úvahy o viere :.Dajczer, Todeusz.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C23.;
4863 Úvahy o viere :.Dajczer, Todeusz.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C1y.;
4864 Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Sucháň, Ján.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.C11.;
4865 Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Rahner, K..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..B02.;
4866 Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Simajchl, Ladislav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
4867 Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Simajchl, Ladislav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
4868 Uvedení do novozákonní řečtiny.Bartoň, Josef. Praha:nakladatelství KLP.2004.80-86791-17-3.D14.;
4869 Úvod do "lectio divina" :.Masini, Mario - autor.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.C30.;
4870 Úvod do byzantské filosofie.Milko, Pavel.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.D45.;
4871 Úvod do filosofie - dodatek.Říha, Karel.Olomouc:MCM.1991..B08.;
4872 Úvod do filozofie.Anzenbacher, Arno.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.A10.;
4873 Úvod do filozofie.Anzerbacher, Arno.:.1987..A31.;
4874 Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry..:.2003..B20.;
4875 Úvod do katolíckej sociálnej náuky.Weiler, Rudolf. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.1995.80-967296-1-6.A41.;
4876 Úvod do knihy žalmov.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.C24.;
4877 Úvod do kresťanstva.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI.. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.A26.;
4878 Úvod do modlitby.Guardini, Romano.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A26.;
4879 Uvod do Nového Zákona.Tichý, Ladislav.Rím:Trinitas.2003.80-86036-79-0.A24.;
4880 Úvod do Nového zákona :.Pokorný, Petr,1933-.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-186-9.a23.;
4881 Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Janega, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv.;
4882 Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Horyna, Břetislav.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.C35.;
4883 Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.Schooyans, Michel.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.A31.;
4884 Úvod do Starého zákona.Dillard, Raymond. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.A46.;
4885 Úvod do Starého Zákona.Läpple Alfred.Praha:Česká katolická charita.1972..A31.;
4886 Úvod do Starého Zákona.Struppe, Ursula. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8.A43.;
4887 Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Larcher, CH.Praha:Biblická společnost.1988..D14.;
4888 Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy..:.1980?..D14.;
4889 Úvod do teórie poznania.Volek, Peter.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..B19.;
4890 Úvod do viery.Kasper, Walter. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A25.;
4891 Uvod do zbožného života.Saleský, František.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.A32.;
4892 Úvrate v nás.Prikryl, Pavol.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.2007.978-80-969852-0-3.B37.;
4893 Uzdravení a exorcismus.Madre Philippe.:Paulínky.2007.978-80-86949-31-4.C32.;
4894 Uzdravení rodových kořenů.McAll, Kenneth.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.A10.;
4895 Uzdravení skrze víru.Marsch, Michael.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.D26.;
4896 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.D47.;
4897 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy..Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.B02.;
4898 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.B07.;
4899 Uzdravovani skrze svátosti.Marsch, Michael.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A13.;
4900 Uzdravovani skrze svátosti.Marsch, Michael.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A35.;
4901 Už nemusím mlčať.Loredo, Miguel Angel.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.A24.;
4902 Už nemusíme zomierať predčasne.Ferdinand, Barta.:Fórum zdravej výživy.2000.80-967375-7-0.C36.;
4903 Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Chesterton, Keith Gilbert.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.C16.;
4904 V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Vadkerti, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45.;
4905 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.A35.;
4906 V dnešný večer, Pane 1.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.C2X.;
4907 V dnešný večer, Pane....Šuppa, Jozef.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-00-9.D48.;
4908 V dome detství.Werfel, Franz.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.C12.;
4909 V dotyku s Pavlom Straussom.Rybák, Július,1933-.Gelnica:G-Ateliér.2012.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30.;
4910 V dotyku s Pavlom Straussom.Rybák, Július,1933-.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30.;
4911 V erbu Lvice.Vrbová, Alena.Praha:Čs. spisovatel.1982..A38.;
4912 V hodine veľkej skúšky.Letz, Róbert. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.a48.;
4913 V jasliach položený.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.C3x.;
4914 V jasliach položený.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.A27.;
4915 V jeho šľapajach.Gazzera, A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..suscm.;
4916 V jeho šľapajach.Gazzera, A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..A34.;
4917 V jiném rytmu :.Peck, M. Scott(1936-2005).Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0071-0.A14.;
4918 V mene života.Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.Bratislava:Pravda.1975..B15.;
4919 V milosti Boží :.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.C30.;
4920 V milosti Boží :.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.A13.;
4921 V nasadení života.Pauliny, Andrej. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B38.;
4922 V nasadení života.Pauliny, Andrej. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B35.;
4923 V putach povery.Moderson, Ernst. Bratislava:ECM.1994.80-85013-19-3.B06.;
4924 V slabosti a hrdinstve.Brodrick, James,.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1987..C35.;
4925 V slabosti a hrdinstve.James Brodrick S.J..:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.D41.;
4926 V službách Vykupiteľa.. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.2004.80-969039-1-8.C1y.;
4927 V službe Ducha.Vragaš, Štefan.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.D41.;
4928 V službe slova. Homílie, Rok B.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
4929 V službe slova. Homílie, Rok C.Vrablec Jozef, Prof. ThDr..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
4930 V spoločenstve s anjelmi.Corte, Celeste.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.A32.;
4931 V sprievode majstrov.Felix, Jozef.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..A47.;
4932 V šírom poli studienečka.Melicherčík, Andrej.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C25.;
4933 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.A45.;
4934 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.A36.;
4935 V šlépějích Ježíše.Godfrey, Fr.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.D13.;
4936 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.c12.;
4937 V tichu kláštorov a knižníc.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.D41.;
4938 Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Spěváček, Jiří.Praha:Svoboda.1986..a42.;
4939 Václav Malý.Jandourek, Jan.Praha:Portál.1997.80-7178-789-2.A16.;
4940 Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Janáček, josef.Praha:Svoboda.1978..C21.;
4941 Valerián Magni 1586-1661.Stanislav Sousedík.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
4942 Válka proti Albigenským.Carter, Carmen.Praha:ODEON.1979..A15.;
4943 Válka židovská I..FlaviusJozef.Praha:Svoboda.1990..a12.;
4944 Vám, milovaní a povolaní.Šuppa Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C34.;
4945 Vám, milovaní a povolaní.Šuppa Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C1y.;
4946 Vánoce pro kočku :.Radoměřská, Terezie, 1969-.:Brno :.2010.978-80-87474-04-4.A23.;
4947 Vánoční povídky.Dickens, Charles.Praha:Vyšehrad.1969..A16.;
4948 Vánoční tajemství.Steinová, Edita. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.B23.;
4949 Varíme s pôžitkom.Teubner, Christian; Wolterová, Anette.:Svojtka & Co..2003.80-88980-91-7.D22.;
4950 Varuna.Green, Julien.Praha:Vyšehrad.1970..D38.;
4951 Vatikán moc pápežov.Knopp, Guido.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.C16.;
4952 Vatikánsky denník II.Sidor, Karol,1901-1953.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1y.;
4953 Vatikánsky špión.Zemek, Jakub OP.Olomouc:MCM.1991..A22.;
4954 Vavŕín a réva.Horatius.Praha:ODEON.1972..D38.;
4955 Väznili ich za vieru.Čarnogurský, Ján.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.D32.;
4956 Väznili ich za vieru.Čarnogurský, Ján.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.A45.;
4957 Ve službě slova- A., B., C..Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..A22.;
4958 Ve škole otcu poušte.Ancilla, Marie.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.A22.;
4959 Ve vyšším zájmu.Solženicin.:Svět sovětu.1964..D43.;
4960 Ve znamení břevna a růží.Vilímková, Milada.:.1989.80-7021-013-3.C11.;
4961 Večeradlo modlitby s Pannou Máriou..Bratislava:MKH.1993..B26.;
4962 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.B03.;
4963 Večné dieťa Margarétka. .Žiaková, Soňa.Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0.C2X.;
4964 Večne spievajú lesy.Trygve, Gulbranssen.:Slovenský spisovateľ.1972..C26.;
4965 Večnosť vo svetle nádeje.Torok, Marek.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-8-2.B06.;
4966 Věčnost začíná dnes /.Heer, Friedrich,1916-1984.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..Vys.;
4967 Věda a víra.Press, František. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.A20.;
4968 Věda kříže :.Stein, Edith, 1891-1942.:Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.D24.;
4969 Vedecký chodník k Bohu.Krempaský, Július.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.B18.;
4970 Vedel Ježiš, že je Búh?.Dreyfus, Francois. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.D43.;
4971 Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Pauliny, Andrej.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A36.;
4972 Veit Stoss.Skubiszewski, Piotr.Bratislava:Tatran.1985..D13.;
4973 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.D37.;
4974 Velehrad.Smahel, Rudolf.Olomouc:MCM.1990..D12.;
4975 Velikonoční cesta.Kolvenbach, Peter.Olomouc:MCM.1988..A16.;
4976 Velká Fermatova věta.Singh, Simon.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0394-0.A25.;
4977 Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Vopěnka, Petr,(1935-).Plzeň ::Koniáš,.2011.978-80-261-0074-4.A14.;
4978 Velká kniha o uspořádání času : Poznejte svůj čtvrtý rozměr-čas...Pacovský, Petr.Praha:IDG.1994.80-900872-7-2.D22.;
4979 Velká kniha pohádek.Nemcova, Bozena. Praha:Albatros.1985..D38.;
4980 Velká Morava.Poulik, Josef.Praha:MTZ.1985..B01.;
4981 Veľká Morava v tisícročí.Krajčovič, Rudolf.Bratislava:Tatran.1985..C11.;
4982 Veľká odvaha:.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.D48.;
4983 Velké jubileum.Kodet, Vojtěch.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-480-6.A36.;
4984 Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000... Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.B34.;
4985 Velké postavy východního myšlení.McGreal, Ian Philip. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.R3.;
4986 Velké postavy západního myšlení.Mcgreal, Ian Philip. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.1998.80-7260-002-8.D11.;
4987 Veľké pravdy v malých príbehoch.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A33.;
4988 Veľké pravdy v malých príbehoch.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A11.;
4989 Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.C10.;
4990 Veľké šťastie.Timrava, Božena Slančíková.Bratislava:Tatran.1967..C23.;
4991 Velké tajomství církve,meditace k LG.Keller, Erwin.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.A46.;
4992 Veľké tajomstvo.Krajči, Jozef.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.A26.;
4993 Veľké tajomstvo.Krajči, Jozef.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.D35.;
4994 Veľké udalosti biblických čias.Metzger, Bruce.Bratislava:Slovart.1998.80-7145-228-9.R1.;
4995 veľkí starci Optinskej pyustovne.Zozuľák, Ján.:.1993..A37.;
4996 VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Veteška, Tomáš.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A25.;
4997 Veľkosť jednoduchého života..Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30.;
4998 Veľkosť jednoduchého života..Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50.;
4999 Veľký atlas stratených civilizácií.Slobodová, Elena.Bratislava:Mladé leta.2000.80-06-01009-9.R6.;
5000 Velký atlas sveta.Hašek, Aleš.Bienne:G.C.A.1989.80-7011-020-1.R6.;
5001 Veľky Doktor.Kalfus, Radim.Brno:Kruh.1988..A33.;
5002 Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.Gulán, Tomáš.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.2011.978-80-970704-4-1.A23.;
5003 Veľký plán.Hawking, S. W.,1942-.Bratislava:Slovart.2011.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44.;
5004 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.D34.;
5005 Veľký rozvod.Lewis, Clive Staples.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.C22.;
5006 Veľký rozvod.Lewis, Clive Staples.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.A40.;
5007 Veľký slovník cudzích slov.Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.R4.;
5008 Veľký spor vekov.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Backnang:Gihon.2012.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30.;
5009 Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Šmálik, Štefan.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.A25.;
5010 Velký tresk.Singh, Simon. Praha:Argo.2007.978-80-7203-894-7.C16.;
5011 Veľký tulák.Alain Fournier.:Slovenský spisovateľ.1965..C26.;
5012 Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie.Malý Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-126-9.D36.;
5013 Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Mikloško, Jozef.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.A27.;
5014 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.A25.;
5015 Veľpieseň.Beňo, Ján.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.A20.;
5016 Veľpieseň.Beňo, Ján.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.C2X.;
5017 Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.Watch Tower.:Watchtower.1999..A38.;
5018 Verbum Domini.Benedikt XVI. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.U7.;
5019 Verejné Bohoslužby, I.diel.Akos, Mihályfi.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950.;
5020 Verejné Bohoslužby, II.diel.Akos, Mihályfi.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950.;
5021 Verfuhrt,manipiliert,pervertiert.Meves, Christa. Germany:Resch.2003.3-935197-29-2.C15.;
5022 Verím - Malý katolícky katechizmus.Beck, Eleonore.Konigstein:Kirche in Not.1999..A45.;
5023 Verím v boha I.Opletal, František.Olomouc:MCM.1994..A22.;
5024 Verím v boha II.Opletal, František.Olomouc:MCM.1994..A22.;
5025 Verím v príkladoch.Dancák, františek.Prešov:Náboženské vydavateľstvo Petra.2002.80-89007-21-X.A38.;
5026 Verím, že môj Vykupiteľ žije..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2001.80-88998-04-2.A26.;
5027 Verím:.Luciani, Albino,1912-1978.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A50.;
5028 Verím:.Luciani, Albino,1912-1978.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A21.;
5029 Veríme v návrat do rodnej zeme..[Markušovce]:DARIUS IT.2016.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42.;
5030 Veriť ale prečo?.Wurmbrand, Richard. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.A16.;
5031 Veriť ale prečo?.Wurmbrand, Richard. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A34.;
5032 Veriť ale prečo?.Wurmbrand, Richard. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.D36.;
5033 Veriť či neveriť?.FORGAN, Vladislav I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..sam.;
5034 Veriť či neveriť? I..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.B05.;
5035 Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Pupík, Zdeno.Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970333-3-0.C24.;
5036 Verný pravde.Letz, Dominik Roman, OP.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.A31.;
5037 Verný pravde.Letz, Dominik Roman, OP.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.D35.;
5038 Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.B09.;
5039 Věroměr.Kašparů, Jaroslav Max.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.B10.;
5040 Vesmír a lidstvo.Chardin, Pierre.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.Vys.;
5041 Vesmír v orechovej škrupinke.Hawking, Stephen.Bratislava:Slovart.2006.80-7145-668-3.D15.;
5042 Vexilla regis.Koronthályová, Markéta.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-340-5 .A21.;
5043 Vězení s klíčem uvnitř.Lachmanová, Kateřina.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.A41.;
5044 Vezmi a čítaj .Trstenský, František.:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4.B35.;
5045 Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Čapla, Ján.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996..B38.;
5046 Vcházím v nepoznané.Vojtech od svätej Hedvigy.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A46.;
5047 Via Mala.John, Knittel.:Smena.1972..C31.;
5048 Viac ako pozemšťan.James, B. Irwin.:Rada Bratskej jedn. baptist..1990..B23.;
5049 Vianoce podľa Svätého písma.Trstenský, František,1973-.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.2016.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15.;
5050 Vianočná koleda.Charles, Dickens.:Perfekt.1998.80-8046-092-2.D24.;
5051 Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.Alfonso Maria de Ligorio.[S.l.]:[s.n.].1935..B32.;
5052 Vianočná záhada.Dandi, Daley Mackall,.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-05-8.c12.;
5053 Videli sme Kóreu.Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1950..D33.;
5054 Videli sme Pána.Schinleová, Gertrúda. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B35.;
5055 Videli sme Pána.Schinleová, Gertrúda. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B18.;
5056 Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Galsworthy, John.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1.;
5057 Viem, komu som uveril..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..suscm.;
5058 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A47.;
5059 Viem, komu som uveril.Hlinka, Anton, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A16.;
5060 Viem, komu som uveril.Mateje,A.H..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C31.;
5061 Viem, komu som uveril.Mateje,A.H..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A34.;
5062 Viera Cirkvi Časť V..Schmaus, M.:.1988?..B23.;
5063 Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Neuner, Jozef SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.A22.;
5064 Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Neuner, Jozef SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.D42.;
5065 Viera Nádej Láska.Hirjak, Štefan, SJ.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996..B25.;
5066 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C1X.;
5067 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C34.;
5068 Viera v živote Rómov. ..Michalovce :Final.2009.978-80-89412-05-1.B38.;
5069 Viera vo svetle ikon.Špidlík, Tomáš.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.A46.;
5070 Viera, veda, spoločnosť 1.Krempaský, Július 4 auv ;.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5.B25.;
5071 Viera, veda, spoločnosť 2..Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2.B25.;
5072 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.B21.;
5073 Vieroučné rozdiely v duchu jednoty..:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9.B23.;
5074 Viery a vyznania.John, Allan.Bratislava:Slovart.1993.80-85163-64-0.R6.;
5075 Viete meditovať?.Vrablec, Jozef. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.B18.;
5076 Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Tournier, Paul.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.A47.;
5077 Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F.Bučko, Ladislav. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.B09.;
5078 Vincent Pallotti.Merz, Vreni,1948-2011.Bratislava:Pallotti.2013.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13.;
5079 Víra.. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
5080 Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Halík, Tomáš.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.D33.;
5081 Vita consecrata.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.U4.;
5082 Vita consecrata.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.U4.;
5083 Viťazstvá mladých.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B43.;
5084 Viťazstvá mladých.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B06.;
5085 Víťazstvo Srdca r.13,2008..:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2008..P12.;
5086 Víťazstvo Srdca r.14,2009..:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2009..P12.;
5087 Víťazstvo Srdca r.15,2010..:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2010..P12.;
5088 Víťazstvo Srdca r.16.Rodina Panny Márie.Stará Halič:.2011..P12.;
5089 Víťazstvo Srdca r.17.Rodina Panny Márie.Stará Halič:.2012..P13.;
5090 Vítězit Boží mocí :.Amorth, Gabriele,1925-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-576-4.C3x.;
5091 Vládcové v dějinách Evropy -2.Dorazil, Otakar.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.D38.;
5092 Vládcové v dějinách Evropy -3.Dorazil, Otakar.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.D38.;
5093 Vladyka..Červinka, Jozef.Michalovce:MISIONÁR.2002.80-88724-21-X.A21.;
5094 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Kropilák, Miroslav.Bratislava:SAV.1977..D13.;
5095 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Kropilák, Miroslav.Bratislava:SAV.1977..D13.;
5096 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Kropilák, Miroslav.Bratislava:SAV.1978..D13.;
5097 Vlastní životopis.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.A11.;
5098 Vlastnými slovami ..Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6.D42.;
5099 Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.A36.;
5100 Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Wodehouse, Pelham Grenville.Praha:ODEON.1977..A37.;
5101 Vmene Ježiša.Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.A35.;
5102 Vmene Ježiša.Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.B43.;
5103 Vnitřní život :.Torkington, David, 1938- .Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.C3x.;
5104 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.A24.;
5105 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Ivančić, Tomislav,. Jas:Zvolen.1996.80-88795-23-0.B30.;
5106 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Ivančič, Tomislav.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.B06.;
5107 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.B34.;
5108 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.A33.;
5109 Vo svetle blahozvesti..Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.A26.;
5110 Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Abd-ru-shin.Stuttgart:Stiftung.1991.3-87860-205-7.A21.;
5111 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.C1X.;
5112 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.A38.;
5113 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.A33.;
5114 Vody Siloe.Merton, Thomas.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.C23.;
5115 Vody Siloe.Merton, Thomas.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.A13.;
5116 Vojvodcovia.Dangl, Vojtech,,1937-.Praha:Ottovo nakladatelství.2012.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41.;
5117 Volám k tobě,Bože.Schmidkonz, Theo.:.1999.80-7192-403-2.B15.;
5118 Volanie Ježiša.Young, Sarah.[Bratislava]:Citadella.2013.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x.;
5119 Volanie Kráľovnej Pokoja.Ljubičič, Petar.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9.A43.;
5120 Volanie vetra.Zelinová, Hana,.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D48.;
5121 Voláte ma Mária Magdaléna.Rinserová, Luise .:Obzor.1991.80-215-0167-7.D47.;
5122 Vôňa ruže.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
5123 Vôňa ruže.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
5124 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.A24.;
5125 Vražda v katedrále.Eliot, Thomas Stearns.:Petrus.1996.80-967376-3-5.A47.;
5126 Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Schmid, Max.Praha:ZVON.1991..A37.;
5127 Vstal z mŕtvych.Hromník, Milan,1938-.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39.;
5128 Vstal z mŕtvych.Hromník, Milan,1938-.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30.;
5129 Vstaňte, poďme!.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.A44.;
5130 Všecky krásy světa.Seifert, Jaroslav.Praha:Čs. spisovatel.1992.80-202-0369-9.C13.;
5131 Všedné dni s Božím slovom II.diel.Stanček, Ľubomír. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.A27.;
5132 Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1995.80-88741-09-2.C2X.;
5133 Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.Editor, Vojtěch Novotný..:Karolinum.2008.978-80-246-1505-9.A13.;
5134 Všechny cesty vedou do Říma.Seipolt, Adalbert. České katolické nakladatelství:Zvon.1993.80-7113-068-0.C23.;
5135 Všeobecná Cirkev.. Trnava:Posol BSJ.1948..D31.;
5136 Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Gramantik, Vavrinec.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..B30.;
5137 Všeobecné direktórium pre katechizáciu.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.D48.;
5138 Všeobecné katechetické direktorium.Kongregácia pre klérus.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.U8.;
5139 Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Janega, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv.;
5140 Vtáky v tŕní.Colleen, McCullough.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0292-5.C26.;
5141 Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Frankl, Viktor Emil.Brno:Cesta.1997.80-85139-63-4.A13.;
5142 Vyber si život 2007 : Zborník..Bratislava :Fórum života.2008.978-80-969882-1-1.B30.;
5143 Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.Rybár, Jan.:.1990?..B03.;
5144 Výběr z povídek.Klapka, Jerome.Havlíčkův Brod:Fragment.1994.80-85768-27-5.C22.;
5145 Výber. /Zv./ 4.Kukučín, Martin,.Bratislava:Tatran.1980..C26.;
5146 Vyberte si meno pre svoje dieťa.Majtán, Milan; Považaj, Matej. spol. s.r.o.:ART AREA.1998.80-88879-48-5.R3.;
5147 Vybral si Sofiu.Deželíć, Velemír ml..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..ssv.;
5148 Vybrané kapitoly z antropologie :.Tenace, Michelina, 1954- - autor.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.C30.;
5149 Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Krajči Jozef.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980??..ssv.;
5150 Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Němec, Jaroslav.Olomouc:Olomouc.1991..A22.;
5151 Vybrané otázky z antropologie :.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor. :Velehrad :.2003.80-86045-99-4.C30.;
5152 Výcvik zbožného muže.Hughes, Kent.Banská Bystrica:.2008..a48.;
5153 Vydajú vás.Arnová, Gaby.:MPK.1986..A38.;
5154 Vyhasnuté spolužitie.Kamas, Juraj. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.C1y.;
5155 Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Kongregácia pre náuku viery.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..U9.;
5156 Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Kongregácia pre náuku viery.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B33.;
5157 Vyhorenie v duchovnom živote.Turanský, Štefan.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45.;
5158 Východné Slovensko.Nehera, Otakar.Martin:Osveta.1973..D21.;
5159 Východní manželské církevní právo.Poláček, Vladimír.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.B08.;
5160 Výchova a školství.Ambros, Pavel.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-131-9 .A22.;
5161 Výchova k viere, Časové náboženské otázky.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.C2X.;
5162 Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.Pápežská biblická komisia.:.2007.978-80-7195-133-9.U10.;
5163 Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Augustín Aurélius.Praha:ČKCH.1989..A31.;
5164 Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Augustín Aurélius.Praha:ČKCH.1989..D25.;
5165 Výklad modlitieb.Tomáš, Akvinský.Olomouc:MCM.1993..B36.;
5166 Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Parsch, Pius.Trenčín:Smer.1948..A46.;
5167 Výklad Vyznání víry a Desatera.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-37-3.A47.;
5168 Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Tomáš Akvinský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0.D36.;
5169 Výkladový slovník biblických jmen.Heller, Jan.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.R1.;
5170 Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.A43.;
5171 Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.A43.;
5172 Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-174-2.A43.;
5173 Výklady k SZ 5.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.A43.;
5174 Výklady ke Staremu zakonu.Bič, Miloš.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A43.;
5175 Výmena.Paul, Claudel.:Petrus.1998.80-967376-8-6.D44.;
5176 Výnimoční biblickí muži. Áron.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.C34.;
5177 Vypočuté modlitby.Steel, Danielle,1947-.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.2015.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10.;
5178 Výpoveď srdca.Tacsik, Martin. Bratislava:s.n..2006..D37.;
5179 Vyprávění o zázracích :.Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-980-5 .C20.;
5180 Výpravy v znamení kríža.Haľko, Jozef,,1964-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45.;
5181 Výpredaj Ľudskosti.Okáľ, Ján.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.A20.;
5182 Výroky starých Grékov.Resch, Jozef.Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-57-3.D32.;
5183 Vyslobodení .Lozano, Neal.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.C3x.;
5184 Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Wilson, Melanie.Bratislava:Evanjelický mediálny program.2003.80-968852-2-7.B42.;
5185 Výstup na horu Karmel.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.A43.;
5186 Výstup na horu Karmel.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.C3x.;
5187 Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Martini, Carlo.Brno:CDK.1994..D38.;
5188 Vytrvať v Kristovej pravde..[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10.;
5189 VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.Mrva, Marián.:.2001..A32.;
5190 Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.Cincialová, M. L..:.2000?..B20.;
5191 Vyzliekanie z detských šiat a iné.Mauriac, Francois.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..SK1.;
5192 Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B29.;
5193 Význam ve výtvarném umění.Panofsky, Erwin,1892-1968.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14.;
5194 Vyznání papežského teologa.Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-490-3.D37.;
5195 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A12.;
5196 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A35.;
5197 Vyznanie.Svätý Patrik.:Vydavateľstvo Serafín.2010.978-80-8081-090-0.C14.;
5198 Vyznanie viery.Aurélius, Augustín. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-079-3.B11.;
5199 Vyznanie viery Božieho ľudu.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..U2.;
5200 Výzva Kráľovnej pokoja.Ljubičić, Petar.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A41.;
5201 Výzva Kráľovnej pokoja.Ljubičić, Petar.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A10.;
5202 Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia..Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej.1999..B34.;
5203 Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Halík, Tomáš.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.D32.;
5204 Vzkriesené srdce.Tomić, Sonja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.D37.;
5205 Vzkriesenie Olympie.Zamarovský, Vojtech.:Perfekt.2001.80-8046-139-2.A10.;
5206 Vzkriesenie tela.Rahner, K..Rím:SÚSCM.1969..B29.;
5207 Vzkriesenie tela.Rahner, K..Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
5208 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.B30.;
5209 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.D31.;
5210 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A24.;
5211 Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Gillman, Neil.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-871-6.D34.;
5212 Vznešenosti Panny Marie I..Alfonz Mária de Liguori. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-306-4.C33.;
5213 Vznešenosti Panny Marie II..Alfonz Mária de Liguori. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-307-1.C33.;
5214 Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov.Nepšinský, Vojtech. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.C16.;
5215 Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.Haľko, Jozef,1964-.:.2017.978-80-223-4144-8.A15.;
5216 Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.Hilde, Firtel.:.1980?..A22.;
5217 Vzory křesťanského života.Chlumský, Jan.:.1991.80-900280-6-3.A41.;
5218 Vzostup peňazí.Ferguson, Niall,(1964-).Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10.;
5219 Vzostupy a pády.Viliam, Plevza.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.C36.;
5220 Vzpomínky na Sokrata.Xenofón.Praha:Svoboda.1972..D38.;
5221 w Chrystusie jestesmy ludem Božym.Bednarczyk, Piotr. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-012-2.D13.;
5222 We Belong to the Land.Chacour, Elias. Indiana:University of Notre Dame Press.2001.0-06-061352-1.C24.;
5223 Wierna Milošci.. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku".2008..D26.;
5224 William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.Hosier, Helen.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.C22.;
5225 Winston Churchill, život a doba.Thomson, Malcolm. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
5226 Wprowadzenie do Filozofii.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Lublin:KUL.1996.83-228-0444-X.D11.;
5227 Wprowadzenie do kontemplacji.Borst, James..Kraków ::\"Maszachaba\",.1991.8300034641.A31.;
5228 Wyklad Listu do Rzymian.Tomáš Akvinský. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.D31.;
5229 XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Rozinajová, Helena.Martin:Osveta.1990.80-217-0113-7.C33.;
5230 YOUCAT..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.D47.;
5231 Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.C14.;
5232 Z ďalekých ciest.Mach, Alexander.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.A47.;
5233 Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Pintérová, Beáta,1979-.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.2015.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11.;
5234 Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Fedor, Michal, SJ.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.A40.;
5235 Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Pecko, Miroslav.Žilina:Žilinská univerzita.2005.80-8070-396-5.D31.;
5236 Z dejin liturgie u nás.Pokorný, Ladislav.Praha:ČKCH.1968..A37.;
5237 Z dějin liturgie u nás.Pokorný, Ladislav.Praha:Čes.katolická Charita.1969..B14.;
5238 Z deníku marnosti.Pecka, Dominik. Brno:Atlantis.1993.80-7108-062-4.A31.;
5239 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.A34.;
5240 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.D34.;
5241 z Christusem idziemy przez žycie.Bednarczyk, Piotr. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.D13.;
5242 z Christusem przetwarzamy swiat.Bednarczyk, Piotr. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.D13.;
5243 Z letopisu třetího odboje.Dvořáková, Zora. Praha:Hříbal.1992.80-900-892-3-2.A16.;
5244 Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Schweitzer, Albert.Praha:Vyšehrad.1974..A41.;
5245 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.C30.;
5246 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.A45.;
5247 Z môjho misionárskeho života.Vojenčiak, Juraj.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..A30.;
5248 Z môjho života.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A10.;
5249 Z môjho života.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A21.;
5250 Z múdreho notesa.Feduš, Marián.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.A22.;
5251 Z plnosti Kristovy.Krumpolc, Eduard.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.a48.;
5252 Z pohľadu kresťana.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.D47.;
5253 Z pohľadu kresťana.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.A10.;
5254 Z rozprávky do rozprávky.Gašparová, Eleonóra,.Bratislava:Mladé letá.1959..c20.;
5255 Z temnôt. .Peretti, Frank.Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.D35.;
5256 Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Gould, Whiteová, Ellen.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.A33.;
5257 Z túžby podeliť sa. .Gavenda, Marián.Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.A11.;
5258 Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov.Haboštiaková, Katarína. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.A45.;
5259 Za Boha a Národ.Sidor, Karol.Toronto:.1990..A20.;
5260 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A27.;
5261 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.D48.;
5262 Za hlasom Pánovým.Lhand, P. Peter.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..B31.;
5263 Za komunizmu nám bolo lepšie-.Neupauer, František,(1979-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31.;
5264 Za komunizmu nám bolo lepšie-.Neupauer, František,(1979-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41.;
5265 Za lepší svet..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B41.;
5266 Za lepší svet..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B37.;
5267 Za mrakmi je moje milované slnko.Habovštiak, Anton.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.A26.;
5268 Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Brat, Šavol.Bratislava:Charis.2004.80-88743-59-1.b13.;
5269 Za múrmi vatikánu.Mac, DOWELL, Bart.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.D13.;
5270 Za nami je len BOH.Killian, Hans. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.A24.;
5271 Za obzorom púšte.Flores, José H. Prado.:REMA.2004.80-967559-7-8.A15.;
5272 Za obzorom púšte.Flores, José H. Prado.:REMA.2004.80-967559-7-8.A32.;
5273 Za svetlom.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C32.;
5274 Za svetlom.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C35.;
5275 Za tajomstvom ríše Chetitov.Zamarovský, Vojtech.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-229-1.A10.;
5276 Za vlády vrahů : Československý Gulag.Husek, Josef.:.1997.80-86093-08-5.C11.;
5277 Za Vyšným mlynom.Milo, Urban. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..D32.;
5278 Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.Rejdák, Zdenek.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.D43.;
5279 Zabijem pastiera.Labo, Šebastian.Rím:UNITAS ET PAX.1987..A24.;
5280 Zabijem pastiera.Labo, Šebastian.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.D48.;
5281 Zabijem pastiera.Labo, Šebastian.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A33.;
5282 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.D31.;
5283 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.A40.;
5284 Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry...Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..A31.;
5285 ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.Lacko, Ján.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.B03.;
5286 Začalo do Dýkou a křížem.Wilkerson, David - autor.:.1985?-neuvedený..D34.;
5287 Začalo do Dýkou a křížem.Wilkerson, David - autor.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.C1X.;
5288 Záhrada Eden.Hochman, František.Praha:ČKCH.1989..B01.;
5289 Zahrada mariánska.Zeyer, Július.Praha:Vyšehrad.1972..A15.;
5290 Zachránilo nás Dieťa.Alfonz Mária,. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.B32.;
5291 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A41.;
5292 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.D48.;
5293 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C23.;
5294 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C3x.;
5295 Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Papai, Zuzana.Mukačevo:.2003..D12.;
5296 Zakladatel a jeho dílo.Hluštíková, Jana.Praha:Řád L.1992?..B16.;
5297 Zakladateľka rehole Notre Dame.Remiremont, A..Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-627-8.D34.;
5298 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A21.;
5299 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.C35.;
5300 Základné črty Cirkvi.Tomko, Jozef.:.1980?..B30.;
5301 Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Kostolanský, Félix.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-43-0.B20.;
5302 Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Slamová, Adriana.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.B20.;
5303 Základy.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.2009.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14.;
5304 Základy.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Nymburk:OPS.2010.809037736X (brož.);9788087269114 .A14.;
5305 Základy.Sommeiroth, O..Rím:SÚSCM.1968..B31.;
5306 Základy.Sommeiroth, O..Rím:SÚSCM.1968..B29.;
5307 Základy katolíckej sociálnej náuky.Škoda, František.Košice:HKR.1991..D26.;
5308 Základy komunismu.Čala, Antonín.Praha:Krystal.1946..C13.;
5309 Základy křesťanské víry.Rahner, Karol SJ.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.A25.;
5310 Základy logiky a teórie vedy.Volek, Peter.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..C11.;
5311 Základy metafyziky.Coreth, Emerich.Svitavy:Trinitas.2000.80-85036-32-0.A24.;
5312 Základy metafyziky mravov.Kant, Immanuel.Bratislava :JUGA.2004.80-7149-635-9.C12.;
5313 Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.Kašparů, Jaroslav Max.:Cesta.2002.80-7295-031-2.A31.;
5314 Základy víry.Čala, Antonín.Olomouc:MCM.1992..A44.;
5315 Základy..Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Kanina ::OPS,.2011.978-80-87269-24-4.A14.;
5316 Základy. |n Knihy I-IV.Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.:Nymburk :.2008.978-80-903773-7-0.A14.;
5317 Zákon večnosti.Dumbadze, Nodar.:Slovenský spisovateľ.1984..C34.;
5318 Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Klíma, Josef.Praha:Academia.1985..C35.;
5319 Zaľúbený Ascanio.Dumas, Alexandre.Bratislava:Mladé leta.1977..C26.;
5320 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.C2X.;
5321 Zamlčaná pravda o Slovensku.Hoffman, Gabriel.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.A24.;
5322 Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel. Dr.Jozef Tiso o sebe : jeho obhajovacia reč pred tzv.Národným súdom v Bratislave dňa 17.a 18. marca 1947.Priatelia, PREZIDENTA TISU NA SLOVENSKU A V CUDZINE.Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.D47.;
5323 Zamlčené rány :.Müller, Wunibald, 1950-.:Praha :.2011.978-80-7367-833-3.A14.;
5324 Zamyslenia.Šramek, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A35.;
5325 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.A32.;
5326 Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.Dominik Duka..:.2007.978-80-7195-148-3.C12.;
5327 Zápas o nový svět.Press, František. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.C32.;
5328 Zápas s Bohom /.Lubac, Henri de,1896-1991.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..ssv.;
5329 Zápisky o vojne v Galii.Caesar, Gaius Iulius.Bratislava:Tatran.1966..A48.;
5330 Zápisky spoza mreží.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.C22.;
5331 Zápisky spoza mreží.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.A50.;
5332 Zápisky z Mírova.Hlinka, Andrej.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.D41.;
5333 Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Janotka, Miroslav.Praha:Svoboda.1984..D16.;
5334 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A32.;
5335 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A13.;
5336 Zaskočen radostí.Lewis, Clive Staples. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.C23.;
5337 Zaskočený radosťou.Lewis, Clive Staples. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.D43.;
5338 Zaslíbená zeme.Lion, Feuchtwanger. Praha:Svoboda.1968.80-205-0259-9.C34.;
5339 Zasľúbená zem-Príde deň.Feuchtwanger, Lion.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
5340 Zasľúbená zem-Synovia.Feuchtwanger, Lion.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
5341 Zasľúbená zem-Židovská vojna.Feuchtwanger, Lion.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
5342 Zasnežené stopy.Bordeaux, Henry,1870-1963.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..C34.;
5343 Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Schweitzer, Albert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.A41.;
5344 Zastavte Dubčeka!. .Banáš, Jozef.Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2107-9.C1y.;
5345 Zasvätené osoby a ich poslanie v škole.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.U9.;
5346 Zasvätení vo svete.Komisia KBS pre IZŽ.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..B33.;
5347 Zasvätený život..Bratislava:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2010..P16.;
5348 Zasvätený život na Slovensku dnes.Grieger, Pavol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.B31.;
5349 Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Olomouc:MCM.1997..A20.;
5350 Zatiahni na hlbinu.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.C23.;
5351 Zatratení a zabudnutí.Július, Táncoš.:Iris.2002.80-89018-26-2.A50.;
5352 Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Petro, František.Slanec:OÚ.1997.80-967249-4-0.A25.;
5353 Zaves svoj život na hviezdu.Rougier, Stan.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.a48.;
5354 Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Hrnčíř, Evžen,(1956-).Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.A10.;
5355 Zázračná medaila.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-06-8.A45.;
5356 Zázračná medaila.Matuška, Peter. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-25-4.D42.;
5357 Zázračná medaila.Matuška, Peter.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.D36.;
5358 Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-326-3.R6.;
5359 Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Theillier, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.C30.;
5360 Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Theillier, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.D24.;
5361 Zázraky a znamenia v Biblii. .Novotný, Štefan.Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.D45.;
5362 Zázraky Jána Pavla II...Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.A35.;
5363 Zázraky sa dejú.Mc Kenna, Briege.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.D46.;
5364 Zážitky pútnika.Jorgensen, Johannes.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.A43.;
5365 Zbohom zbraniam.Ernest, Hemingway.:Slovenský spisovateľ.1964..C25.;
5366 Zborník prednášok.Peter, Maruniak.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6.C3x.;
5367 Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Vaško, Michal.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.A45.;
5368 Zborník prednášok zo sympózia.Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.a25.;
5369 Zborník z medzinárodných konferencií.Bazilovič, J J.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.A46.;
5370 Zdravas milostiplná.Búda, Jozef.:.1980?..Sam.;
5371 Zdravie za akúkoľvek cenu.Eliášová, Teofila.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.B26.;
5372 Ze skály med =.Kushner, Lawrence,(1943-).Praha ::Volvox Globator,.2012.978-80-7207-863-9.A14.;
5373 Ze starých letopisu.Olbracht, Ivan. Praha:Československý spisovatel.1974..D21.;
5374 Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Bič, Miloš.Praha:Kalich.1989..D31.;
5375 Ze zápisků lékaře.Thomayer, Josef.Praha:Avicenum.1977..C23.;
5376 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.B33.;
5377 Zeichen der Nähe Gottes.Schneider, Theodor.Mainz:Matthias grunewald.2008.978-3-7867-1671-6.D23.;
5378 Zelinkár.Fándly, Juraj.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.D35.;
5379 Zem a život vo svetle vedy a viery..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-06-6.C35.;
5380 Zem ľudí.Saint-Exupéry, Antoine de.Bratislava:Tatran.1987..D25.;
5381 Zeszyty z Metafizyki II..Maryniarczyk, Andrzej.Lublin:KUL.1998.83-909705-2X.D26.;
5382 Zeszyty z Metafizyki III..Maryniarczyk, Andrzej.Lublin:KUL.1999.83-909705-3-8.D26.;
5383 Zeszyty z metafizyki IV.Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Lublin:PTTA.2000.8390970589;83-909705-8-9.A26.;
5384 Ziemia swieta.Lomberdi, Luigi. Terni Italia:Plurigraf.1990..D31.;
5385 Zivot ve svetle liturgie III.Benedikt Baur.:Praha.1969..A44.;
5386 Zjasněná noc.Mertl, Věroslav.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-010-X.A15.;
5387 Zjavenie.Watch Tower.Brooklyn:International Bible Students Association.1991..D11.;
5388 Zjavenie Matky Božej v Turzovke.Kuchař, Jiří.:Eminent.2007.978-80-7281-337-7.C32.;
5389 Zjavenie Panny Márie v Turzovke..Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.B09.;
5390 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Pápežská misijná jednota.:Pápežské misijné diela.1995..U9.;
5391 Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Tézé, Jean.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-87-2.D36.;
5392 Zjevení Matky Boží v Turzovce.Kuchař, Jiří.:Eminent.2007.978-80-7281-326-1.C22.;
5393 Zkušenosti exorcisty.Salvucci, Raul.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.A35.;
5394 Zlatá éra žilinskej atletiky.Berger, Ladislav.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-305-1.B26.;
5395 Zlatá kniha fatimská.. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B41.;
5396 Zlatá kniha fatimská.. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B30.;
5397 Zlatý človek.Mór, Jókai.:Pravda.1974..C31.;
5398 Zlatý kľúč.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0417-0.C14.;
5399 Zlatý vek Sedmohradska.Mór, Jókai.: Tatran.1973..C31.;
5400 Zlí duchovia a exorcizmus.Vella, Elias OFM.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.A22.;
5401 Zločin a trest.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9.A20.;
5402 Zločin vo fundamente .Čulen, Konštantín.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-735-0.B18.;
5403 Zlomky starých stoikov..Bratislava:Pravda.1984..C36.;
5404 Zlý farář přejel hodného psa :.Barhoň, Jiří, 1955- - autor.:V Praze :.2003.80-7254-466-7.A15.;
5405 Zmysel pôstu.Lemaitre, Elisabeth.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.B04.;
5406 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
5407 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
5408 Zmysel života podľa V.E.Frankla..Tavel, Peter.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.A26.;
5409 Znamení času :.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.A15.;
5410 Znamení poušte..Rim:KA.1971..A45.;
5411 Znamenie kríža.Moretti, Marino.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
5412 Znamenie kríža.Moretti, Marino.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
5413 Znamenie kríža.Moretti, Marino. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.A34.;
5414 Znamenie na rukách.Baumann, Emile.Košice:Verbum.1947..C36.;
5415 Znamenie,ktoremu budú odporovať.Wojtyla, K.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A36.;
5416 Znamenitý život.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.C32.;
5417 Znáš Boha Otce?.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A11.;
5418 Znáš Boha Otce?.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A24.;
5419 Znovu začať u Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.U9.;
5420 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.B33.;
5421 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B04.;
5422 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B34.;
5423 Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Gould, Whiteová, Ellen.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.A33.;
5424 Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne..:.1990..B25.;
5425 Zo živých prameňov.Michálek, Jan.:Mladé letá.1960..C36.;
5426 Zostali verní 6.Babjak, Ján, SJ.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.C35.;
5427 Zostaňte doma.L`Ermite, Pierre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..B26.;
5428 Zoznámte sa prosím !.Janáč, Pavol. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6.A13.;
5429 Zpěv ducha.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.C16.;
5430 zpěváčci od Svatého Križe.Hofmannová, Erna Hedvika.Praha:Vyšehrad.1970..A44.;
5431 Zrada.Telchin, Stan.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.A15.;
5432 Zradené proroctvo.Küng, Hans.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44.;
5433 Zrádná slova v angličtině.Hladký, Josef, 1931-2008 - autor;.:Praha :.1990 |e (Brno :.80-04-21834-2.C1X.;
5434 Zrkadlo detstva.Čupíková Zdena. Lučenec:PS-LINE.2008.978-80-969501-4-0.C22.;
5435 Zrnká hriechu.Konvitová, Elena .Žilina:Poradca.2003.80-88927-74-9.A38.;
5436 Zrození očistce.Goff, Le Jacques.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.D14.;
5437 Zrub z kameňa.Bednár, Alfonz.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..c14.;
5438 Zustaň matkou.Kondor Luis P., SVD.Olomouc:samizdat.1991..A16.;
5439 Zustaňte ve mne a ja ve vás.Ivančič, Tomislav.:.1991..B12.;
5440 Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.Kocián, Václav; Toma, Rudolf. Zvolen:Jas.1993.80-900548-1-1.B18.;
5441 Zvodcov denník.Soren, Kierkegaard.:Kalligram.2003.80-7149-598-0.C12.;
5442 Zvolen.Bárta, Vladimír.Slovenská Ľupča:AB Art press.2006.80-88817-27-7.C17.;
5443 Zvolil som si Boha.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.:.1989?..C34.;
5444 Zvonodrozdovo.Gabriel, Chevallier.:ARTIFEX.1995.80-88776-04-X.C36.;
5445 Zvony a hroby.Rudolf, Dobiáš.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.C2X.;
5446 Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.:Praha :.2007-2008.978-80-86882-09-3.A13.;
5447 Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Kiczuk, Stanisław.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.1995.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27.;
5448 Žádný člověk není ostrov.Merton, Thomas.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.A11.;
5449 Žalár môj žaltár..:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C1y.;
5450 Žalár môj žaltár..:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C2X.;
5451 Žalmy.Bogner, Václav. Praha:ČKCH.1973..A41.;
5452 Žalmy. Noc a deň.Beauchamp, Paul.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.D24.;
5453 Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom..Stanislav, Mikuláš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
5454 Žaluji 1.Kratochvíl, Antonín.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-0-2.A16.;
5455 Žaluji 2.Kratochvíl, Antonín.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.A16.;
5456 Žaluji 3.Kratochvíl, Antonín.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-2-9.A16.;
5457 Žehnajte a nepreklínajte. .Jančovič, Jozef.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.D45.;
5458 Žena a spása světa.Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.:Olomouc :.2011.978-80-7412-066-4.D45.;
5459 Žena hrdinka.Vácval, Anton Mária, SDB.:.1990?..B20.;
5460 Žena v bielom.Collins, Wilkie.:Slovenský spisovateľ.1969..C26.;
5461 Ženy v Novom zákone.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.C16.;
5462 Žiadne stretnutie nie je náhodné.Kay, Pollak.:Alexander GIERTLI-Eugenika.2006.808891325X.D42.;
5463 Židia v Žiline.Frankl, Peter; Frankl, Pavel. Žilina:Žilinská univerzita.2009.978-80-554-0022-8.D32.;
5464 Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.B11.;
5465 Židovská modlitba.Di Sante, Carmine. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.A16.;
5466 Židovská modlitba.Di Sante, Carmine. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.C35.;
5467 Židovská teologie křesťanství.Hošek, Pavel,,1973- - autor.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.2011.978-80-7325-257-1 .D41.;
5468 Židovská válka.Lion, Feuchtwanger.:Svoboda.1992.80-205-0232-7.C34.;
5469 Židovské obřady a symboly.Philippe, Simon, De Veries.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.c22.;
5470 Židovský rok a iné eseje. .Alner, Juraj.Bratislava :Adora Lingua.2008.978-80-970047-1-2.A11.;
5471 Židovský rok a jeho svátky.Kunetka, František.Olomouc:MCM.1993..B08.;
5472 Žij a modli se s Církví.Dacík, Reginald.Bratislava:Obzor.1980?..B08.;
5473 Žij svobodně.Jiří Kaplan.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.C2X.;
5474 Žijem vo viere v Božieho syna.Honek, Alois.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C1y.;
5475 Žijem vo viere v Božieho syna.Honek, Alois.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C34.;
5476 Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45.;
5477 Žiji ve víře v syna Božího.Honek, Alois.V Praze:Česká katolická charita.1988..D26.;
5478 Žiji ve víře v syna Božího.Honek, Alois.V Praze:Česká katolická charita.1988..C16.;
5479 Žil medzi nami.Prnová, Irena. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.D45.;
5480 Žili tu s nami v Gelnici..Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50.;
5481 Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Prikryl, Ľ..Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.A40.;
5482 Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Prikryl, Ľ..Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.D31.;
5483 Žilina a Alexander Lombardini. .Mrva, Marián.Žilina :Artis Omnis.2009.978-80-89341-12-2.D26.;
5484 Žilina a okolie..Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.D16.;
5485 Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.Lupták, Ľudovít.[S.l.]:n. vl..1939..B40.;
5486 Žilina v slovenských dejinách..Marsina, Richard.Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7.D12.;
5487 Žilinská diecéza.Holbička, Peter.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.D45.;
5488 Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilina:RKFÚ.2007..A35.;
5489 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.D47.;
5490 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.A46.;
5491 Žít dnešek s Bohem.Schutz, Roger.:.1963..B15.;
5492 Žít mší svatou.Nowak, Mieczyslaw.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..D32.;
5493 Žiť srdcom.Šakota, Marinko.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.2012.978-9958-37-057-1.A24.;
5494 Žiť v pravde.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.B25.;
5495 Žité křesťanství.. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
5496 Živá tvář Erasma Rotterdamského.Svatošovi, Michal a Martin.Praha:Vyšehrad.1985..D37.;
5497 Živá tvář Erasma Rotterdamského.Svatošovi, Michal a Martin.Praha:Vyšehrad.1985..A10.;
5498 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..B41.;
5499 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..B41.;
5500 Život.Martin, Kukučín.:Matica slovenská.1950..C25.;
5501 Život.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.C13.;
5502 Život v plnosti .Jones, David Albert.:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.B26.;
5503 Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Misál, Stanislav.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.B40.;
5504 Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I..Emmerichová, Katarína Anna. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1.C13.;
5505 Život a viera v jednote a mnohosti.Staríček, Imrich, 1919-2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.A47.;
5506 Život a zápasy viery.Besnard, Albert.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A47.;
5507 Život a zápasy viery.Besnard, Albert.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A25.;
5508 Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.Gabura, Akvinas, OP.:.1980??..B32.;
5509 Život apoštola Pavla.František Trstenský. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.D41.;
5510 Život apoštola Pavla.František Trstenský. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.A41.;
5511 Život blahoslavené Panny Marie.Miklík, Jozef.:Železník Martin.2005..A25.;
5512 Život je provizórium.Strauss, Pavol,,1912-1994.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44.;
5513 Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.Willam, F.M..:česko-slovenská grafická únia.1938..sk1950.;
5514 Život Jurských otcu.Koupil, Ondřej.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A13.;
5515 Život Jurských otcu.Koupil, Ondřej.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A45.;
5516 Život Karla de Foucaulda.Six, Jean-francois.:.1980?..A21.;
5517 Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Vragaš, Štefan,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42.;
5518 Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Vragaš, Štefan,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X.;
5519 Život Krista.Papini, Giovanni. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.A26.;
5520 Život krista.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.A22.;
5521 Život Márie, Matky Ježišovej.Willam, Franz Michel. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C17.;
5522 Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13.;
5523 Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51.;
5524 Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23.;
5525 Život milosti a milostipaná.Schmaus, M. Bratislava:RKCMBFUK.1993..A31.;
5526 Život milosti a Milostiplná.Schmaus, Michael.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34.;
5527 Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Cousteau, Jacques.Praha:Mladá fronta.1983..C11.;
5528 Život najblahoslavenejše Panny Márie.Rohner, Beat. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..D22.;
5529 Život Panny Márie.Roschini, Gabriele Maria. USPO:Bratislava.1997.80-88717-17-5.D42.;
5530 Život Panny Marie :.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.A40.;
5531 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.D47.;
5532 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D45.;
5533 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D48.;
5534 Život po Arabsky. .Khidayer, Emire.Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-050-1.C1y.;
5535 Život pod vládou Kristovou.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.D33.;
5536 Život podľa Márie.Larraňaga, Ignazio.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.A27.;
5537 Život s Karolom.Dziwisz, Stanisław. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A13.;
5538 Život s Karolom.Dziwisz, Stanisław. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A25.;
5539 Život sira Alexandra Fleminga.Mauriac, Francois.Praha:ODEON.1981..A15.;
5540 Život sira Winstona.Jaroslav, Matějka.Praha:Horizont.1970..D14.;
5541 Život so mnou nie je ťažký.Máčeková, Darina. USPO:Bratislava.1997.80-88717-19-1.B38.;
5542 Život spoločenstva rodín..Bratislava :Hnutie kresťanských rodín.1995..B21.;
5543 Život sv. Antonína Poustevníka.Athanasius,(ca 295-373).Praha ::Česká křesťanská akademie,.1996.80-901957-5-X (Refugium Velehrad-Roma : brož.).A31.;
5544 Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Praha:ZVON.1996.80-7113-185-7.C1x.;
5545 Život svätej Kláry z Assisi.Iacovelli, Anacleto.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.C14.;
5546 Život svätých.Truch, Andrej Jozafat Gregor.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.C16.;
5547 Život v Duchu.Sievers, Ernest. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.B12.;
5548 Život v Kristovi.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.A48.;
5549 Život v plnosti.Ján Pavol II..:.1993..u6.;
5550 Život v plnosti.Weismayer, Jozef.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.A16.;
5551 Život v postmodernej spoločnosti..Jurina, Jozef.Bratislava:Davel.2002.80-900931-9-1.A20.;
5552 Život v usmíření.Cencini, Amedeo.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-42-0.C25.;
5553 Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bada, Michal,,1978-.Bratislava:Veda.2011.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45.;
5554 Život ve svěle liturgie IV.Baur, Benedikt O.S.B..Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
5555 Život ve světle liturgie II.Baur, Benedikt O.S.B..Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
5556 Život za mrežami.Dzurjanin, Stanislav.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.C17.;
5557 Život zasvätených.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990..C22.;
5558 Život zasvätených.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990..A31.;
5559 Život ze síly ducha a modlitby.Ivančič, Tomislav.Olomouc:MCM.1995..C15.;
5560 Život-láska.Sudbrack, J..Rím:SÚSCM.1970..B29.;
5561 Život-láska.Sudbrack, J..Rím:SÚSCM.1970..suscm.;
5562 Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Štampach, Odilo Ivan.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.D32.;
5563 Životné problémy očami kresťanov.Wright, Chris. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.2003.80-968964-0-7.D21.;
5564 Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Gaucher, Guy.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.A16.;
5565 Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Pennino, P. V. M..Žilina:Jozef Baťo.1994..B09.;
5566 Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Pennino, P. V. M..Žilina:Jozef Baťo.1994..B27.;
5567 Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.Stanislav, Ján. Praha:Mazáč.1933..D21.;
5568 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.A31.;
5569 Životy víťazov 2.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.A31.;
5570 Životy víťazov 3.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.A31.;
5571 Životy víťazov 4.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.A31.;
5572 Živý obraz Ukrižovaného.Hynek, R W.:Železník Martin.2007..A33.;
5573 Živý plamen lásky.Ján z Kríža.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.A43.;
5574 Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Bosco, Teresio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
5575 Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Osvald, František Richard.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..B22.;
5576 Žízeň po životě.Stone, Irving.Praha:Melantrich.1985..D38.;
5577 Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Hunermann, Wilhelm.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.c22.;
5578 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B35.;
5579 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B36.;
5580 Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.Kočiš, Jozef.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.B21.;