logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Mondscheinová, Helga.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.detská literatúra .;
2 ...aby pohár nepretiekol : Lepšou komunikáciou k šťastnejšiemu manželstvu.Eyan, Michael.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-621-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
3 ...aby sme boli jedno.Doyle, Fletcher.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.Výchova a sexualita.;
4 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
5 "Drahé deti-".Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
6 "Drahé deti-".Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
7 10 krokov ku šťastiu.Scalera, Giovanni.Bratislava:LUC.2003.80-7114-425-8.Detská literatúra.;
8 10 zákrut k radosti.Scalera, Giovanni.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-658-2.Detská literatúra.;
9 50x Ježíš.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.Ježiš Kristus.;
10 A Boh zmenil názor.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
11 a dal im moc uzdravovať.Tardif, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-286-7.Misiológia a evanjelizácia.;
12 A kvety jednoducho kvitnú. .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.Homiletika - poučné príbehy.;
13 A prebýval medzi nami.Gloesner, Noël.[S.l.:s.n..1985..Detská literatúra.;
14 A svetlo svieti v temnote.Hochmuth, Karol.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-358-5.Homiletika - poučné príbehy.;
15 A urobíme si betlehem!.Hoffmann, Friedrich.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-050-X.Detská literatúra.;
16 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.Exegéza a biblická teológia.;
17 Abeceda šťastného manželstva.Christa, Meves.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.Výchova a sexualita.;
18 Abecedou k Bohu.Chovancová Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
19 Abecedou k Bohu.Chovancová Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
20 Adam Šangala.Jégé.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1952..Beletria.;
21 Adamov návrat.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
22 Advent.Macák, Ernest, SDB. Šaštín:Saleziánske katechetické stredisko.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
23 Aj diabol pred ním kapituloval.Hünermann, Wilhelm.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.Životopis.;
24 Aj jed môže liečiť.Timko, Peter.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-085-6.Katechetika.;
25 Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode.Ortberg, John. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-88863-44-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
26 Akatist k Presvätej Bohorodičke.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.Modlitebné knihy.;
27 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78.;
28 Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Woods, Thomas E..Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
29 Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Woods, Thomas E..Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
30 Ako klaun v Rí­me. .Nouwen, Henri.Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
31 Ako klaun v Rí­me. .Nouwen, Henri.Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
32 Ako muža a ženu ich stvoril.Ján Pavol II..Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2007.80-8052-222-7.Bl. Ján Pavol II..;
33 Ako niesť evanjelium, Príručka osobnej evanjelizácie.Harrison, Myers Eugene a Wilson, Walter.:neznámy.1990?..Misiológia a evanjelizácia.;
34 Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi.Mazzi, Antonio.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-062-7.Výchova a sexualita.;
35 Ako sa bude volať?.Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2002.978-80-88998-75-4.Výchova a sexualita.;
36 Ako sa modlili Otcovia púšte.Baán, István.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.Patrológia.;
37 Ako sa zmieriť so životom?.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
38 Ako to povieme našim deťom?..Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.Výchova a sexualita.;
39 Ako vierou premôcť strach.Nikič, Mijo.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-548-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
40 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
41 Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
42 Ako žiť?.Tischner, Jozef.:Serafín.2005.80-8081-033-8.Etika.;
43 Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.Homiletika - poučné príbehy.;
44 Alojz Stepinac - Boží sluha.Batelja Juraj.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
45 Alojz Stepinac - Boží sluha.Batelja Juraj.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
46 Alžbeta.Vadilová, Mária.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8.Detská literatúra.;
47 Alžbetkine príbehy : O poslušnosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-503-3.Detská literatúra.;
48 Alžbetkine príbehy : O prekonaní strachu.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-502-5.Detská literatúra.;
49 Alžbetkine príbehy : O upratovaní.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-504-1.Detská literatúra.;
50 Alžbetkine príbehy. O maškrtnosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-505-X.Detská literatúra.;
51 Alžbetkine príbehy. O nájdených veciach.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-509-2.Detská literatúra.;
52 Alžbetkine príbehy. O radosti.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Bratislava:LUC.2005.80-7114-508-4.Detská literatúra.;
53 Andrej Hlinka.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.Literatúra faktu.;
54 Anjeli pre život 2..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
55 Anjeli pre život..Grun, Anselm.Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
56 Anjeli za volantom.Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-557-2.Detská literatúra.;
57 Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Anna od Ježíše, sestra, Marie.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.Biografia.;
58 Áno, Otče.Gräf, Richard.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.Spiritualita.;
59 Anton Bernolák.Horváth, Pavel.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.Životopis.;
60 Anton Paduánsky.Graun, Engelbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Životopis.;
61 Anton Paduánsky.Kerry, Margaret.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-72-4.Detská literatúra.;
62 Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.Životopis.;
63 Apologetika.Kliman, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
64 Apolónia Radermecherová.Brosch, Jozef . Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.Životopisy.;
65 Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.Životopis.;
66 Apoštol Kanady - Svätý Ján de Brébeuf.Normanová, Dorothy B..Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-083-7.Životopis.;
67 Apoštol Peter.Chevrot, G..V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..Homiletika - poučné príbehy.;
68 Apoštolát, na který se zapomína.Mossong O. S. B., J. E.. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..Formácia.;
69 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.Ratzinger, Benedikt XVI.;
70 Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007..Labo, Šebastián, SJ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.Ratzinger, Benedikt XVI.;
71 Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
72 Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
73 Apoštolské vyznanie viery.Sočufka, František.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.Katechetika.;
74 Arcibiskupov zápas. .Haľko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.Biografia.;
75 Aristotelés.Patočka, Jan.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.filozofia .;
76 Askéza.Cencini, Amedeo.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.Formácia.;
77 Astrológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
78 Astrológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
79 Augustín - filozof, mystik, teológ.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.Životopis.;
80 Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bor, Ján Elen.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.Životopis.;
81 Autobiografia.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
82 Autobiografia.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
83 Ave crux.Haľko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.Biografia.;
84 Ave Maria.Pažítka, Mikuláš.Banská Bystrica:Iuventa .1993.80-967097-0-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
85 Až na dno duše : Meditácie I..Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-506-8.Meditácie a myšlienky.;
86 Až na dno duše II. : Meditácie II..Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.Meditácie a myšlienky.;
87 Bakhita. .Dagnino, Maria Luisa.Pezinok :Familiaris.2008.978-80-969022-6-2.Životopis.;
88 Balady – Svet - Národ.Kovalik-Ústiansky. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1932..Poézia.;
89 Barabáš.Lagerkvist, Pär.Praha:Vyšehrad.1970..Beletria.;
90 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
91 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
92 Básne z väzenia.Záborský, Ladislav.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.Poézia.;
93 Básničky z hviezdičky.Pavol, Prikryl.:Serafín.2003.80-88944-75-9.Detská literatúra.;
94 Bazilejské zvony.Aragon, Louis,.Bratislava:Epocha.1971..Beletria.;
95 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
96 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
97 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
98 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
99 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
100 Beatifikácia.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.Bl. Ján Pavol II..;
101 Benedikt XI. Portrét zblíska.Seewald, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
102 Benediktova Európa v kríze kultúr.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
103 Bernardín Siensky.Bargellini, Piero.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.Životopisy.;
104 Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Behrens, Katja.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.Biografia.;
105 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
106 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
107 Biblia pre deti. Nový zákon.Vagová, Mária.Bratislava:LUC.2005.80-7114-526-2.Detská literatúra.;
108 Biblia pre rodinu. ..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-697-1.Detská literatúra.;
109 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
110 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Beletria.;
111 Biblia verzus Da Vinciho kód.Jančovič, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
112 Biblický atlas.Pritchard, James B..Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.Exegéza a biblická teológia.;
113 Biblický slovník A-P.Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1992..exegéza a biblická teológia.;
114 Biblický slovník.R-Ž : 2..Novotný, Adolf.Praha:Kalich.1992.80-7017-528-1.exegéza a biblická teológia.;
115 Blahoslavená sestra Zdenka .neznámy. Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-427-4.Životopisy.;
116 Blahoslavení čistí.Buccellato, Giuseppe. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
117 Blahoslavení čistí.Buccellato, Giuseppe. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
118 Blahoslavení rodičia.Moia, Luciano. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
119 Blahoslavení rodičia.Moia, Luciano. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
120 Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko.Dancák, F. Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.2003.80-7114-432-0.Životopisy.;
121 Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.Životopis.;
122 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
123 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
124 Blahoslavený Róm.Riboldi, don Mario. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
125 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.filozofia .;
126 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.2006.80-7114-079-1.Filozofia.;
127 Boh je láska.Foucauld, Charles de.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.Meditácie a myšlienky.;
128 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.duchovný život .;
129 Boh Otec:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
130 Boh prekvapení.Hughes, Gerard W.. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
131 Boh prekvapení.Hughes, Gerard W.. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Formácia.;
132 Boh sa prihovára k duši.Klotzová, Justína. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..Hagiografia - diela svätých.;
133 Boh sa pyšným protiví.Pakovci, Karol. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7.beletria.;
134 Boh v otázkach dnešného človeka.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.duchovný život .;
135 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.Meditácie a myšlienky.;
136 Boh, ktorý prichádza.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.Meditácie a myšlienky.;
137 Boh, svet a my.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.Filozofia.;
138 Bojisko v mysli, Získať víťazstvo v boji o svoju myseľ.Meyer, Joyce.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.1998.80-969473-8-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
139 Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.Exegéza a biblická teológia.;
140 Bol stratený a našiel sa:.Wons, Krzysztof.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.Rehoľný život a Hnutia.;
141 Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-498-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
142 Boli soľou i svetlom.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.Životopis.;
143 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
144 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
145 Boží dlžník.Osvald SJ, Andrej. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.Biografia.;
146 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.Hagiografia - diela svätých.;
147 Boží ľud na cestách.Šmálik, Štefan.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.Dejiny Cirkvi.;
148 Boží ľud v hlbinách noci.Leclerc, Eloi.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.Exegéza a biblická teológia.;
149 Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.Bl. Ján Pavol II..;
150 Boží štát.Aurélius, Augustín. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
151 Boží štát.Aurélius, Augustín. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
152 Boží znamení.Hermant, Dominique. Kostelní:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-212-9.Spiritualita.;
153 Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho..Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
154 Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho..Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
155 Božia ruka.Nathanson, Bernard.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.Biografia.;
156 Božia vôľa - zbožná fráza?.Kubíček, Ladislav.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-05-5.Biografia.;
157 Božie dary.Čurmová, Viera. Združenie Jas:Zvolen.1994.80-967099-5-X.Poézia.;
158 Božie kráľovstvo.Hajduk, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.Morálka.;
159 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
160 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
161 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
162 Božie milosrdenstvo - naša záchrana.Faustína. SLOVO:[Košice].1999.80-85291-65-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
163 Božské dobrodružstvo.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.Spiritualita.;
164 Brána do ticha.Llewelyn, Robert.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.Mariológia.;
165 Brat František.Green, Julien.:Serafín.1992.80-85310-15-5.Životopis.;
166 Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.Literatúra faktu.;
167 Bratstvo sv. Františka.Brat Stanislav OFS .:Rehoľa menších bratov Františkánov – OFM .1990..Formácia.;
168 Budeme sa brať.Wright, Norman H.. Nová nádej Slovensko:Bratislava.2004.80-967334-8-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
169 Budovať cirkev.Jozef Tomko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.misiológia a evanjelizácia .;
170 Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.Gábor, Štefan.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
171 Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.Gábor, Štefan.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
172 Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch.Cassagnard, J M. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.Mariológia.;
173 Celou dĺžkou času.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.Filozofia.;
174 Celý rok so svätými 1.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.Životopisy.;
175 Celý rok so svätými 2.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.Životopisy.;
176 Celý tvůj.Malinski, Mieczyslaw.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.Bl. Ján Pavol II..;
177 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.Meditácie a myšlienky.;
178 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
179 Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
180 Cesta k Bohu..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..Katechetika.;
181 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
182 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
183 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
184 Cesta lásky.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
185 Cesta obrátenia.Buob, Hans.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.Zborníky a časopisy.;
186 Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.neznámy.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
187 Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.neznámy.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
188 Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Lencz, Ladislav.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.Mariológia.;
189 Cesta srdca.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
190 Cesta srdca.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
191 Cesta túžby.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
192 Cesta túžby.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
193 Cesta veľkonočným tajomstvom..Ratzinger, Jozeph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
194 Cesty modlitieb.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.Meditácie a myšlienky.;
195 Cirkev a hospodárstvo.Vančo, Jozef. Sociálna akadémia:Bratislava.1996.80-967545-6-4.morálka.;
196 Cirkev a spása.Szuda, Miroslav. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
197 Cirkev a spása.Szuda, Miroslav. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
198 Cirkev v zápase stáročí. .Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-685-8.Literatúra faktu.;
199 Cirkevný dejepis.Nemec, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Dejiny Cirkvi.;
200 Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života.Slaninka, Leopold.Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
201 Civilizácia lásky.Anderson, Carl. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
202 Civilizácia lásky.Anderson, Carl. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
203 Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.Tóthová, Katarína.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-571-8.Životopisy.;
204 Cudzincom vo vlastnom dome.Petrík, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Biografia.;
205 Cudzincom vo vlastnom dome.Petrík, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Rehoľný život a Hnutia.;
206 Cyril a Metod.Igor, Strinka.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-369-3.Detská literatúra.;
207 Cyrilometodějský kalendář.. Praha:Česká katolícka charita.1969..Zborníky a časopisy.;
208 Cyrilometodějský kalendář 1971.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav. Praha:Česká katolícka charita.1971..Zborníky a časopisy.;
209 Cyrilometodějský kalendář 1984.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav. Praha:Česká katolícka charita.1984..Zborníky a časopisy.;
210 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita.;
211 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život .;
212 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita.;
213 Čas pre Boha.Philippe, Jacques.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita.;
214 Čas pro druhého.Abeln, Reinhard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.ľudská zrelosť a psychológia .;
215 Človek ako chlieb-.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7.Literatúra faktu.;
216 Človek Jób hovorí s Bohom.Lippert, Peter.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.Exegéza a biblická teológia.;
217 Človek pre beznádejných.Rey-Mermet, Théodule.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.redemptoristi - kongregácia .;
218 Človek, slovo a obraz v médiách. .Zasepa, Tadeusz - Olekšák, Peter.Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-641-1.etika.;
219 Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Mrocková, Viera.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.Biografia.;
220 Čo ohrozuje našu štátnosť.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.Literatúra faktu.;
221 Čo videla Bernadeta.Vaidis, Michel. Bratislava:Lúč.1996.80-7114-174-7.Detská literatúra.;
222 Čo znamená meno Ježiš..Sorg, Anton. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.Ježiš Kristus.;
223 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
224 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
225 Daj mi svoje ranené srdce.Barbarič, Slavko. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-419-1.Mariológia.;
226 Ďakovný akatist.. Slovo:Košice.1998.80-85291-38-X.Modlitebné knihy.;
227 Ďakujem, že si.Hudák, Pavol. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.Výchova a sexualita.;
228 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II..;
229 Dar kontemplácie a rozoznávania.Faricy, Robert.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.Spiritualita.;
230 Dar poznání.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X.Duch Svätý.;
231 Daruj úsmev.Bosmans, Phil.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.Meditácie a myšlienky.;
232 Dcéra kráľovská.Marshall, Bruce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
233 Dcéra kráľovská.Marshall, Bruce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
234 Dedinský román.Kukučín, Martin.:Matica slovenská.1952..Beletria.;
235 Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Tyrol, Anton.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.Cirkevné dokumenty.;
236 Dejiny filozofie.Sirovič, František, SVD.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.filozofia .;
237 Dejiny katolíckej cirkvi.Hertling, Ludwig.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..dejiny Cirkvi.;
238 Dejiny náboženských predstáv a ideí 1.Eliade, Mircea. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.filozofia .;
239 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.Eliade, Mircea.:AGORA.1997.80-967210-2-X.filozofia .;
240 Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 3.Eliade, Mircea.:AGORA.1997.80-967210-3-8.filozofia .;
241 Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-386-3.Literatúra faktu.;
242 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.katechetika.;
243 Dejiny Spolku svätého Vojtecha.Hanakovič, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.Dejiny Cirkvi.;
244 Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Welbornová, Amy.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
245 Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Welbornová, Amy.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
246 Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.Vella, Elias.:.1994..Exorcizmus- Ezoterika.;
247 Denne s Božím slovom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.Homiletika - poučné príbehy.;
248 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.Homiletika - poučné príbehy.;
249 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
250 Denne s Evanjeliom.Beňová, Štefánia.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
251 Denne s Evanjeliom II..Beňová, Štefánia. Bens:Kapušany.2005.80-88998-66-2.Homiletika - poučné príbehy.;
252 Denne s Evanjeliom III..Beňová, Štefánia.Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.Homiletika - poučné príbehy.;
253 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína, sv. sestra. Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC- Palloti.2008.978-80-969842-4-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
254 Desať Božích prikázaní.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.Katechetika.;
255 Desatoro.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.Homiletika - poučné príbehy.;
256 Desatoro priateľstva.Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-556-4.Detská literatúra.;
257 Desatoro rodičovskej výchovy.Maillardoz, de R. P. CH., S. J.. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1943.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
258 Deti žádaly sobě chleba.Stanek, Jan. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..Katechetika.;
259 Deväť dní s milujúcim Otcom. .Matuška, Peter J..Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-4-9.Modlitebné knihy.;
260 Deväť dní s milujúcim Otcom. .Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Hrubý Šúr :Shalom.2009.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky.;
261 Deväť prvých piatkov.Filosomi, Luigi.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.Modlitebné knihy.;
262 Devingrad.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
263 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
264 Diaľnica do pekla.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
265 Dialógy svätých z mramoru.Padovese, Luigi. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0.Životopis.;
266 Dievča zo Sieny.Wohl, Luis de. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.Životopis.;
267 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
268 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
269 Divý muž.Rohr, Richard.:Zrno.1997.80-900496-9-9.duchovný život .;
270 Do Dublina na XXXI. medzinárodní eucharistický kongres r. 1932.Kolísek, Karel. Brno:Nákladem vlastním.1932..Spiritualita.;
271 Dobrodružstvá pracovitého oslíka.Mönckebergová, Paulina . Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-575-0.Detská literatúra.;
272 Dobrodružstvo svätosti.brat John z Taize.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-390-9.Exegéza a biblická teológia.;
273 Dobrodružstvo svätosti.John z Taize.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.Biografia.;
274 Dobrý človek v Starom zákone : Zborník referátov medzinárodnej konferencie.Michalov, Jozef.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-701-5.Exegéza a biblická teológia.;
275 Dobrý manažér.Šuljic, Anton.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.Zborníky a časopisy.;
276 Dogmatika.neznámy.:neznámy.1997?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
277 Dokonalá svoboda.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .:Praha :.1996.80-7178-056-1.beletria.;
278 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.Cirkevné dokumenty.;
279 Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi.Magistérium cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-694-7.Cirkevné dokumenty.;
280 Dom na skale.Montana, Victoria.:TEXTM Prievidza.1993.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
281 Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov..Montana, Victoria. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
282 Dominik : Životný príbeh Dominika Savia.Federspiel, Daniel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-405-3.Detská literatúra.;
283 Dominik Savio.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
284 Dominik Savio.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
285 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.Životopis.;
286 Don Bosco s Bohom.Ceria, Eugenio . Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
287 Don Bosco s Bohom.Ceria, Eugenio . Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
288 Dopraj duši raj.Hunčár, Martin.:Slovo života international Bratislava.2005.80-89165-09-5.Beletria.;
289 Dôkladné spytovanie svedomia.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.Morálka.;
290 Dôležitosť odpúšťania.Arnott, John. Kresťanský život:Bratislava.2000.80-7120-035-2.duchovný život .;
291 Dôverne s Bohom III..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..meditácie a myšlienky.;
292 Dôverne s Bohom IV..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..meditácie a myšlienky.;
293 Dôverne s Bohom VI..p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..meditácie a myšlienky.;
294 Drinské mučenice.Bakovič, Anton.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.Životopis.;
295 Duch dává život :.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.:Praha :.1992.80-7113-065-6.Formácia.;
296 Duch Svatý.neznámy.:neznámy.1968?..Duch Svätý.;
297 Duch Svätý.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.:Serafín.1998.80-88944-00-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
298 Duch Svätý - Duch spoločenstva.Galot, Jean.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
299 Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.Biografia.;
300 Duchovná cesta k starnutiu.Breemen, Piet van,. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
301 Duchovná cesta k starnutiu.Breemen, Piet van,. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
302 Duchovné cvičenia.Svätý, Ignác z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.Hagiografia - diela svätých.;
303 Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.Formácia.;
304 Duchovné cvičenia, Podľa sv. Ignáca.Ignác z Loyoly.:neznámy.1960?..Hagiografia - diela svätých.;
305 Duchovné myšlienky Otca Josepha K. Billa v. c..Bill, Joseph K.. Kostolná- Záriečie:Koral.2008..Meditácie a myšlienky.;
306 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
307 Duchovné poslanie stredného veku.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
308 Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Merton, Thomas.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
309 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
310 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
311 Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
312 Duchovný zápas. .Scupoli, Lorenzo.Bratislava :Oto Németh.2002.80-88949-48-3.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
313 Duša muža.Pable, Martin W. Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
314 Duše v očistci :.Simma, Maria, 1915- - autor.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
315 Dvanásť krokov s Ježišom .Daphne K.. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
316 Dve tváre lenivosti.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
317 Edita Steinová.Hill, Mary Lea.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-005-2.Detská literatúra.;
318 Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.Literatúra faktu.;
319 Effatha.neznámy. Praha:Portál.1991..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
320 Ekumenizmus na Slovensku..Dráb, Pavol. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
321 Elias Portolu.Deledda, Grazia. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..Beletria.;
322 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.Cirkevné dokumenty.;
323 Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Ján Pavol II..Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.cirkevné dokumenty.;
324 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.cirkevné dokumenty.;
325 Encyklika Spe salvi.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.Cirkevné dokumenty.;
326 Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Chovanec, Marián.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
327 Etapy duchovného rastu. .Groeschel, Benedict.Bratislava :Serafín.2002.80-88944-61-9.Formácia.;
328 Eucharistia.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-465-5.Mariológia.;
329 Eucharistia.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
330 Eucharistia.Thurian, Max. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.Meditácie a myšlienky.;
331 Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.Kongregácia pre klérus.:.2007..Formácia.;
332 Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti.Ratzinger, Joseph. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.Ratzinger, Benedikt XVI..;
333 Európa na križovatke dejín a života.Porubčan, Jozef.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
334 Európa na križovatke dejín a života.Porubčan, Jozef.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
335 Eutanázia, dilema života a smrti.Eareckson Tada, Joni.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.Bioetika.;
336 Evangelium S. Lukáše.Chráska, Pavel Josef. Kutná Hora:Česká Biblická Práce.1947..Exegéza a biblická teológia.;
337 Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.Wimber, John.:neznámy.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
338 Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Brockman, James R..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Spiritualita.;
339 Evanjelizácia 2000.Forrest, Tom. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
340 Evanjelizácia 2000.Forrest, Tom. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
341 Evanjelizovať znamená milovať.Moens, Jean-Luc. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.Misiológia a evanjelizácia.;
342 Experiment bez viery.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-450-9.Filozofia.;
343 F.63, 0 - Ja, hráč.Porubän, Dušan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-532-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
344 Farár z Arsu.Hunermann, Wilhelm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.Životopisy.;
345 Fatima : Mária hovorí k svetu.Da FONSECA, Gonzaga.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.Mariológia.;
346 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
347 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
348 Filotea 21. storočia.Tournade, Michel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.Spiritualita.;
349 Filozof zdravého rozumu.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.filozofia .;
350 Filozofia ľudskej drámy.Tischner, Józef.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.Filozofia.;
351 Formácia dobrého človeka.Michalov, Jozef.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-744-9.Formácia.;
352 Francouzština běžná a hospodářská 1.Hendrich Jozef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír. Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..Slovníky.;
353 František a Klára z Assisi.Montes, Jesus Sanz. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.Životopisy.;
354 František z Assisi.Alves, Mary Emmanuel. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-80-5.Detská literatúra.;
355 František z Assisi. Človek - kresťan.Polidoro, Gianmaria.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4.Životopis.;
356 Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII..Mosconi, Anacleto. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.Životopis.;
357 Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.Hagiografia - diela svätých.;
358 Františkánski svätí na každý deň.Ferrini, Giuliano.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.Životopisy.;
359 Fráter Johanes.Branecký, Jozef, SchP.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;
360 Fráter Johanes.Branecký, Jozef, SchP.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;
361 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.Exegéza a biblická teológia.;
362 Gorazd.Bednárová, Veronika.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
363 Gorazd.Bednárová, Veronika.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
364 Hagioterapia- Boh uzdravuje duchovnú dušu.Ivančíć, Tomislav. Trnava:UPC sv. Stanislava.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
365 Haló, tu je Boh! : Sprievodca modlitbou a meditáciou pre animátorov a mladých.Antonioli, Valerio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-037-2.Meditácie a myšlienky.;
366 Hanibal Mária di Francia. ..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-686-5.Detská literatúra.;
367 Hľa, tu som, pošli mňa!.Hajduk, Ryszard. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2.Formácia.;
368 Hlad po Bohu.Martin, Ralph. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.Duch Svätý.;
369 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita.;
370 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita.;
371 Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Philippe, Jacques.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.duchovný život .;
372 Hľadanie pokoja.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.Literatúra faktu.;
373 Hľadanie stratených čností.Pronzato, Alessandro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.Katechetika.;
374 Hľadanie vnútornej rovnováhy.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
375 Hľadať si tvár.Baggio, Antonio.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
376 Hladné srdce.Wolff, Pierre.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.Meditácie a myšlienky.;
377 Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov.Šubjaková, Elena. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
378 Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Reuter, Jakub.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.Životopis.;
379 Hlasy z domova a z misií 1991.Jankeje, Ľudovít .Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1991..Misiológia a evanjelizácia.;
380 Hlasy z domova a z misii 1993.Jankeje, Ľudovít. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
381 Hlasy z domova a z misií 1994.Jankeje, Ľudovít .Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1994..Misiológia a evanjelizácia.;
382 Hlasy z domova a z misií 1995.Jankeje, Ľudovít .:Spoločnosť Božieho Slova .1995..Misiológia a evanjelizácia.;
383 Hledáme pravé štěstí.Gijs, Jan van.:ewp.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
384 Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.Sedlák, Jan.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-139-7.literatúra faktu.;
385 Hodnotová demokracia.Katuninec, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4.Etika.;
386 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
387 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
388 Homo viator.Dancák, františek.Prešov:Petra.2004.80-89007-41-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
389 Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.Ange, Daniel.:.1995.80-7192-049-5.Výchova a sexualita.;
390 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Spiritualita.;
391 Hore srdcia.Sheen, Fulton J.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
392 Hospic.Svatošová, Marie.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
393 Hospůdka na nároží.Svatoš, Bedřich.:Křesťanská akademia.1983..beletria.;
394 Hovoriť s Bohom 1. diel:.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy.;
395 Hovoriť s Bohom 2. diel.Carvajal, Francisco Fernández.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy.;
396 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-552-1.Homiletika - poučné príbehy.;
397 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.Homiletika - poučné príbehy.;
398 Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 13. - 23. týž., 4. časť.Carvajal, Francisco Fernández. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-551-3.Homiletika - poučné príbehy.;
399 Hovoriť s Bohom, Slávnosti a sviatky: január- jún, 6. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-553-X.Homiletika - poučné príbehy.;
400 Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť.Carvajal, Francisco Fernández,. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.Homiletika - poučné príbehy.;
401 Hranice v manželstve.Cloud, Henry.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-42-8.Výchova a sexualita.;
402 Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Šlipko, Tadeusz SJ.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.Bioetika.;
403 Hrdinské svedectvo mladosti.Sláviková, Helena.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.Biografia.;
404 Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.Morálka.;
405 Hriešnici a svätí.Goodier, Alban. Kamil Mečiar:Prievidza.1993.80-967090-2-X.Životopis.;
406 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
407 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
408 Hviezdy, ktoré nezapadajú.Ivonides, Yves.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.Životopisy.;
409 Hyacinta a František-Fatimskí vizionári.Hefferman, Anne Eilen.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-017-6.Detská literatúra.;
410 Charizma uzdravovania.Tardif, Emiliano.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.Duch Svätý.;
411 Charizmatický svätec - S chlapcami..Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-92-7.Životopis.;
412 Charizmatický svätec, Detstvo.Med, Oldřich. Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-69-2.Životopisy.;
413 Charizmatický svätec. Mladý kňaz.Med, Oldřich. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-70-6.Životopisy.;
414 Charizmy a Charizmatická obnova.Sullivan, Francis A. . Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
415 Charizmy a Charizmatická obnova.Sullivan, Francis A. . Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
416 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
417 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
418 Chceli by sme vidieť Ježiša.Mrocek, Juraj.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
419 Chcem byť tvojou ženou.Iafolla, Paolo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-070-2.Životopis.;
420 Chcem vás naučiť modliť sa..Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.2000.80-89219-05-5.Mariológia.;
421 Chlieb Šťastia.Trpin, Erich. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.Homiletika - poučné príbehy.;
422 Chlieb a slovo. 1. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy.;
423 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
424 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.Homiletika - poučné príbehy.;
425 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
426 Chrám múdrosti.Mastrandrea, Tommaso. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-547-5.Detská literatúra.;
427 Chrám svätého Emeráma v Nitre.. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-130-5.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
428 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.Formácia.;
429 Chudoba.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.:Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6.rehoľný život a hnutia.;
430 Chválospev na Kláru z Assisi.Bini, Giacomo. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.Životopisy.;
431 Iba dnes .Hass, Johannes. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.Hagiografia - diela svätých.;
432 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život .;
433 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.Hagiografia - diela svätých.;
434 Iba láska....Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.Meditácie a myšlienky.;
435 Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu.Sigl, Paul Maria. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
436 Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu.Sigl, Paul Maria. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
437 Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Kranz, Gisbert.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.Životopisy.;
438 Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Dhotel, Jean.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.Spiritualita.;
439 Ikona kríža zo San Damiana.Jank, Tomasz.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.Ježiš Kristus.;
440 Interpretácia Biblie v Cirkvi.Papežská biblická komisia .:KBD na Slovensku.1995..cirkevné dokumenty.;
441 Iskry sv. Ignáca.Hevenesi, Gabriel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.Hagiografia - diela svätých.;
442 Ja, František.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.Spiritualita.;
443 Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat.Charles, Prince.:Paulínky.2005.80-86025-82-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
444 Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.Exegéza a biblická teológia.;
445 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.Životopis.;
446 Jan Pavel II. v dialogu s mladými.Balík, Jan, 1965-. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.Bl. Ján Pavol II..;
447 Ján Pavol II. prorok našich čias.Košiar, Jan.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.Bl. Ján Pavol II..;
448 Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca).Kalinay, Pavol. Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
449 Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca).Kalinay, Pavol. Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
450 Ján XXIII..Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.Životopisy.;
451 Jana z Arcu.Wallace, Susan Helen.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-98-8.Detská literatúra.;
452 Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter J..Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
453 Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Matuška, Peter J..Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
454 Jediný Vykupiteľ a my.Buob, Hans. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
455 Jediný Vykupiteľ a my.Buob, Hans. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
456 Jednoduchosť srdca.Madre, Philippe.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.Duch Svätý.;
457 Jednota a Ježiš Opustený.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.Ježiš Kristus.;
458 Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Sopočko, Michal.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
459 Jeho slovo je útecha.Dasan, Vima.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.Ľudská zrelosť a psychológia.;
460 Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Janvrinová, Juliet.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.Výchova a sexualita.;
461 Jeruzalém v dějinách spásy : Svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Dahler, Etienne.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1993.80-85-527-28-6.Exegéza a biblická teológia.;
462 Jesus Christ Superstar.neznámy.:neznámy.1997?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
463 Jezuitský návod takmer na všetko.James, Martin SJ. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.Spiritualita.;
464 Ježiš evanjelií.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.Ježiš Kristus.;
465 Ježiš hovorí s ľudmi.Huhn, Bernhard. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.Exegéza a biblická teológia.;
466 Ježiš Kňaz, kontemplácia ikony Krista, V. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2008..Ježiš Kristus.;
467 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
468 Ježiš môj uzdravovateľ.Vella, Elias OFM. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
469 Ježiš naša cesta.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8.Ježiš Kristus.;
470 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.Ratzinger, Benedikt XVI.;
471 Ježiš Nazaretský.Ján Pavol II..:nové mesto.1997..Bl. Ján Pavol II..;
472 Ježiš Nazaretský Druhý diel.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.Ježiš Kristus.;
473 Ježiš Pastier, kontemplácia ikony Krista, III. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2006..Ježiš Kristus.;
474 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
475 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
476 Ježiš sa ma dotkol.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
477 Ježiš Ťa miluje.Bill, Joseph K.. Kostolná-Záriečie:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2008..Zborníky a časopisy.;
478 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
479 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
480 Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť.Grün, Anselm. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
481 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
482 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
483 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
484 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
485 Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu..Mariakumar, James; Perreira, Mária. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
486 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.exegéza a biblická teológia.;
487 Ježiš zďaleka a zblízka.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-539-4.Ježiš Kristus.;
488 Ježiš zďaleka a zblízka.neznámy. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Filozofia.;
489 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
490 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
491 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
492 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
493 Ježiš zotrie tvoje slzy..Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
494 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.Ježiš Kristus.;
495 Ježiš, dôverujem v teba.Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-643-8.Modlitebné knihy.;
496 Ježiš, môj uzdravovateľ.Vella, Elias. Per Immaculatam:[Bratislava].2002.80-968854-0-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
497 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
498 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
499 Ježiš, oceán lásky.Bill, Joseph K..Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
500 Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením.Lohfink, Gerhard. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.Ježiš Kristus.;
501 Ježíšovo poselství knězi.Schryvers C.Ss.R, J. . Olomouc:MCM.1950?..Redemptoristi - kongregácia.;
502 Jób a tajomstvo utrpenia.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.Exegéza a biblická teológia.;
503 Jozef Tiso.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.Biografia.;
504 Jozef Tiso a Židia.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.Literatúra faktu.;
505 Jules Chevalier - sila lásky.Tostain Jean.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7.Biografia.;
506 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.výchova a sexualita .;
507 K manželstvu a rodine.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-418-5.Výchova a sexualita.;
508 K prameňom evanjelia.Martini, Carlo Maria. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.Formácia.;
509 K vyšším věcem jsem se narodil.Špidlík, Tomáš. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.spiritualita.;
510 Kapitanová dcéra.Puškin, Alexander, Sergejevič. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..Beletria.;
511 Kapucínska cesta 1/1993.Roasenda, Mariano z Turína.:.1992..Zborníky a časopisy.;
512 Kartuziánsky život..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.Rehoľný život a Hnutia.;
513 Katarína.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.Detská literatúra.;
514 Katechetický kurs.Bárta, Jan.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..Katechetika.;
515 Katechetika.Hronek, Josef. Praha:Bohuslav Rupp.1946..Katechetika.;
516 Katechizmus..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.Katechetika.;
517 Katechizmus pre veľkých a malých. .neznámy.Bratislava:LUC.2005.978-80-7114-696-4.Katechetika.;
518 Katolícka cirkev a sexuálna výchova.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.:Serafín.1998.80-85310-98-8.Výchova a sexualita.;
519 Katolícka náuka o spoločnosti.Höffner, Joseph.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.Cirkevné dokumenty.;
520 Katolický katechizmus.Tomášek, František. Praha:Česká katolícka charita.1968..Katechetika.;
521 Katolícky modlitebník, spevník.neznámy. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
522 Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..Scherer, Jiří.:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý.1937..Homiletika - poučné príbehy.;
523 Kázne.Paduánsky, Anton. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.Homiletika - poučné príbehy.;
524 Každodenné zamyslenia.Srholec, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky.;
525 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.Homiletika - poučné príbehy.;
526 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
527 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
528 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
529 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
530 Keď sa trpké stáva sladkým.Mrocek, Juraj. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
531 Keď viera myslí.Fisichella, Rino.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
532 Keď vyschne studňa.Green, Thomas.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
533 Keď vyschne studňa.Green, Thomas.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
534 Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Zamboni, Doriana.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-75-6.Biografia.;
535 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
536 Keď život nejde podľa tvojich predstáv.Zeno, Katrina J.. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
537 Kedy sme vstúpili do dejín.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.Literatúra faktu.;
538 Klaňajme sa Pánovi.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.Modlitebné knihy.;
539 Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-250-4.Mariológia.;
540 Klauzúra.Lakottová, Consilia Mária.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.Beletria.;
541 Klauzura vstup zakázán.Lakotta, Consilie Maria.s. l.:Signum unitatis.1991..Beletria.;
542 Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Hünermann, Wilhelm.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.Redemptoristi - kongregácia.;
543 Klíč moudrosti.Dobraczynski, Jan.Praha:Vyšehrad.1979..Beletria.;
544 Kľúč šťastia.Bosmans, Phil.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
545 Kľúč šťastia.Bosmans, Phil.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
546 Kľúče od kráľovstva.Cronin, Archibald Joseph.Bratislava:LUC.2006.80-7114-591-2.Beletria.;
547 Kľúčik k Biblii.Kustić, Živko.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.Exegéza a biblická teológia.;
548 Kňaz naveky.Groeschel, Benedict J..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Formácia.;
549 Kňaz naveky.Sandtner, Štefan.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-8074-000-3.Meditácie a myšlienky.;
550 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991..:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
551 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991..:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
552 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1992.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1993..Mariológia.;
553 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..Mariológia.;
554 Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.Gobbi, Stefano.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..Mariológia.;
555 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1995..Mariológia.;
556 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1998..Mariológia.;
557 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.Výchova a sexualita.;
558 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.výchova a sexualita .;
559 Kňazstvo ženy, Kňazstvo srdca.Croissant, Jo. Bratislava:Serafín.2006.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
560 Knieža liptovské.Kalinčiak, Jan.Bratislava:SVKL.1960..Beletria.;
561 Kniha pre rodinu.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
562 Kniha pre rodinu.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
563 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
564 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
565 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
566 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
567 Kniha pre rodinu..Castro, Regis. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
568 Kniha života pre každého.neznámy.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
569 Kniha života pre každého.neznámy.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
570 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178.;
571 Kolik za člověka?.neznámy.:neznámy.1970?..Filozofia.;
572 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.Katechetika.;
573 Kompendium sociálnej náuky Cirkvi.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.Cirkevné dokumenty.;
574 Kompendium teológie duchovného života I..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
575 Kompendium teológie duchovného života II..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.Spiritualita.;
576 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
577 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
578 Kompletórium.neznámy. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
579 Komunita 1.Vanier, Jean.:Serafín.1998.80-85310-86-4.Rehoľný život a Hnutia.;
580 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.Rehoľný život a Hnutia.;
581 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
582 Koniec spoluzávislosti.Melody Beattieová. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
583 Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech.Mareš, František Václav. Brno:Logos.1970..Dejiny Cirkvi.;
584 Kontemplácia s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.Meditácie a myšlienky.;
585 Kontemplativní modlitba.Merton, Thomas.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;
586 Košickí mučenici.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.Životopisy.;
587 Kotva naděje.Lachmanová, Kateřina, 1964-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-195-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
588 Kozmologia.Stariček, Imrich.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.filozofia .;
589 Kráľovná a divožienka.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.Exegéza a biblická teológia.;
590 Kráľovná posvätného ruženca.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.Mariológia.;
591 Kráľovná posvätného ruženca.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.Modlitebné knihy.;
592 Krása Karmelu v Gaboltove.Čižmár, Marián.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.Mariológia.;
593 Krásna noc Vianoc.Jeffs, Stephanie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142.;
594 Krátke dejiny filozofie.Hirschberger, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.Filozofia.;
595 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
596 Krehkosť duchovného povolania.Turanský, Štefan.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
597 Kresťan v dnešnom svete:.Rahner, Karl, 1904-1983.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
598 Kresťanský manžel.Lepine, Bob. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
599 Kresťanský manžel.Lepine, Bob. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
600 Kresťanský manžel.Lepine, Bob.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
601 kresťanský pohľad na hospodárstvo.Peschke, Karl H..Bratislava:LUC.1993..morálka.;
602 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.Bioetika.;
603 Kresťanstvo a psychológia.Editor, Ladislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
604 Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
605 Kristova Cirkev na ceste.Judák, Viliam.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.Dejiny Cirkvi.;
606 Kristova výzva veľkodušným.Gusič, Juraj .Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.Formácia.;
607 Kristus dnes a naveky.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
608 Kristus dnes a naveky.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
609 Kristus na našich cestách.Leppich, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Ježiš Kristus.;
610 Kristus na našich cestách.Leppich, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Literatúra faktu.;
611 Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Danneels, Godfried, kardinál.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.exorcizmus- ezoterika.;
612 Kristus včera a dnes.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.Ježiš Kristus.;
613 Kristus:.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
614 Krížová cesta – Cirkevný pohreb..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
615 Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
616 Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Nemcová, Viera.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
617 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.Meditácie a myšlienky.;
618 Krížová cesta nášho Pána.Víťazstvo srdca.:.2009..Modlitebné knihy .;
619 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Modlitebné knihy.;
620 Krížová cesta nezamestnaných.Nemcová, Viera. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
621 Krížová cesta nezamestnaných.Nemcová, Viera. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
622 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
623 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
624 Krížová cesta oslobodenia.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
625 Krížová cesta Pána Ježiša, šanca pre človeka..:.1997..Modlitebné knihy.;
626 Krížová cesta za rodiny..:.1998..Modlitebné knihy.;
627 Krížová cesta za uzdravenie rodu. .Vicenová, Mária.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-2-3.Modlitebné knihy.;
628 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík Boris, Nemcová Viera. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
629 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík Boris, Nemcová Viera. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
630 Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Kozlík, Boris. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
631 Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.Modlitebné knihy.;
632 Krížovou cestou.Baar, Jindřich Šimon. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.modlitebné knihy .;
633 Krvavé sonety.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..Beletria.;
634 Kto je pre nás Mária?.Fiores, Stefano de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
635 Kto je pre nás Mária?.Fiores, Stefano de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
636 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1997.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
637 Kto prvý hodí kameňom?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
638 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
639 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
640 Kto uverí mi?.Michalčík, Marek.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.Bioetika.;
641 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
642 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Spiritualita.;
643 Kvalitna života podľa dona Bosca.Kubovič, František.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-052-8.Modlitebné knihy.;
644 Laická apoštolka Lujza.Pichler, Viliam,. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.Biografia.;
645 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.Mariológia.;
646 Láska.Grün, Anselm. Lúč:Bratislava.2003.80-7114-431-2.Katechetika.;
647 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
648 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
649 Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Lefevre, Pierre.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
650 Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Terezie, Sestra.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
651 Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.Laun, Andreas. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.Výchova a sexualita.;
652 Láska a ticho.Kartuzián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Homiletika - poučné príbehy.;
653 Láska ako ideál.Lubichová, Chiara.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
654 Láska bez odpočinku.Scelzo, Angelo. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopis.;
655 Láska bez odpočinku.Scelzo, Angelo. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopisy.;
656 Láska je ako svetlo.Lubrano, Pasquale.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.beletria.;
657 Láska je ako svetlo.Pasquale, Lubrano.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.Biografia.;
658 Láska je silnejšia ako smrť.Kreeft, Peter. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
659 Láska je silnejšia ako smrť.Kreeft, Peter. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
660 Láska nikdy nezanike .Gavenda, Marián.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-710-7.Meditácie a myšlienky.;
661 Láska smrťou nekončí.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.Biografia.;
662 Láska znamená....Guerrini, Maria Rosa.Bratislava:LUC.2006.80-7114-555-6.Detská literatúra.;
663 Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Beccalossi, Maria Lucia.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopisy.;
664 Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Beccalossi, Maria Lucia.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopis.;
665 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..duchovný život .;
666 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.duchovný život .;
667 Lebo si môj Otec.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.Meditácie a myšlienky.;
668 Legenda chodí bosá.Agnesa G. J., Tereza.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.Životopisy.;
669 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
670 Legenda o pátrovi Emanuelovi.Kaňa, Jaroslav. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
671 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.Životopis.;
672 Liesje : Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa.Mertens, Pierre. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-632-5, 80-7162-630-9.Biografia.;
673 Life shop : (...platíš svojou dušou).Mcallisterová, Margaret.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-057-3.Beletria.;
674 List depresívnemu človeku.Desbois, Jackie. Oto Németh:[Bratislava].2002.80-88949-39-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
675 List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.neznámy.:neznámy.1990?..Literatúra faktu.;
676 List otca biskupa J. CH. Korca Katolíckym novinám k 40- ročnej činnosti mierového hnutia kňazov.neznámy.:neznámy.1990?..Literatúra faktu.;
677 Listy o modlitbe.Gallagher, Michael Paul.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.Meditácie a myšlienky.;
678 Listy svätej sestry Faustíny.Piekutová, Beata.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
679 Listy včerajším.Albino, Luciani.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.duchovný život .;
680 Listy z púšte.Carretto, Carlo.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.Meditácie a myšlienky.;
681 Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Kútnik, Šmálov Jozef.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.Mariológia.;
682 Liturgická spiritualita.Augé, Matias.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
683 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
684 Liturgický rok A.Flossmann, Karel.:Karmelítanské nakladatelství.1995.80-7192-052-5.homiletika - poučné príbehy.;
685 Logika a estetika.Bogliolo, Alojz. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
686 Ľud môj, vyjdi z Egypta.Martini, Carlo Maria.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.Exegéza a biblická teológia.;
687 Ľudia viery - ľudia svetla.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.Biografia.;
688 Ľudová čítanka na nedele a sviatky 2..Ištvaník, Štefan.:neznámy.1970?..Homiletika - poučné príbehy.;
689 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
690 Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Grun, Anselm.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
691 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
692 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
693 Ľudské a Božie cesty.Petrík, Vincent.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
694 Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Haaland, Matlary, Janne.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.Morálka.;
695 Lujza.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli.Bratislava:LUC.2002.80-7114-354-5.Detská literatúra.;
696 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
697 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
698 Lurdy .Gavenda, Marián.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.Mariológia.;
699 Malá kniha o šťastí. .Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-611-1.Homiletika - poučné príbehy.;
700 Malá superstar : Príbeh Michala Magoneho.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-021-6.Homiletika - poučné príbehy.;
701 Malá učebnica starnutia:.Muráňová, Mária, 1932-2008 .Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
702 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
703 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
704 Malý kompas viery.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
705 Malý lexikon Biblie.Gecse, G..Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia.;
706 Mám problém. .Popluhárová, Henrieta.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-083-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
707 Mám ťa rád.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-520-3.Meditácie a myšlienky.;
708 Mamina modlitba.Slušná Oľga.Bratislava:LUC.2003.80-7114-444-4.Biografia.;
709 Manuál pre rodičov. .Mycielski, Jacek.Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-692-0.Výchova a sexualita.;
710 Mapa.Gabriel. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0.Detská literatúra.;
711 Margita Mária Alacoque.Antolovič, Josip . Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.Životopisy.;
712 Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Ondruš SJ, Rajmund .Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-476-X.Životopisy.;
713 Mária-Dominika.Finová, Catherine.Bratislava:LUC.2003.80-7114-409-6.Detská literatúra.;
714 Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.Mariológia.;
715 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
716 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
717 Mária. .Janáč, Pavol.Poprad :ERKAC.2000.80-968332-3-5.Mariológia.;
718 Marianka pútnické miesto.Čík, Xaver. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
719 Mariánska hora v Levoči.Chalupecký, Ivan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-614-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
720 Mariánske Pútnické miesto Fatima.Redzioch, Vladimír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
721 Mariánske Pútnické miesto Fatima.Redzioch, Vladimír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
722 Máriin nebakľúč.Press, František.Košice:Nádej.1992.80-900531-2-2.Mariológia.;
723 Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Török, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.Mariológia.;
724 Marka Minúcia Felixa Oktávius.Minucius Felix, Marcus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..Patrológia.;
725 Matka Tereza.Senčík, Štefan.:.1996..Životopis.;
726 Matka Terézia.Doig, Desmond . Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-266-2.Životopis.;
727 Matka Terézia.Vintrouová, Francoise.Bratislava:LUC.2003.80-7114-406-1.Detská literatúra.;
728 Matka vykúpených.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.Mariológia.;
729 Matka zajatých.neznámy.:neznámy.1968?..Literatúra faktu.;
730 Maximilián Kolbe.Jablonski, Patrícia Edward.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-97-X.Detská literatúra.;
731 Meditácie.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.Meditácie a myšlienky.;
732 Meditácie z kolosea.Crucis Via. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2005.80-7162-526-4.Modlitebné knihy.;
733 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
734 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
735 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
736 Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom.Barbarič, Slavko. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
737 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
738 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
739 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
740 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
741 Medžugorie.Hargaš, Michal.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.Mariológia.;
742 Medžugorie.Pervan, Tomislav.:GRAF. IZRADA.2000?..Mariológia.;
743 Medžugorie - prorocká výzva.Keilhauer, Fridolin. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.Mariológia.;
744 Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Purk, Erich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
745 Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Purk, Erich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
746 Meterinské dúšky šťastia.Beanová, Danielle.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-566-4.Beletria.;
747 Miejsca swiete..:.1984..Zborníky a časopisy.;
748 Milosrdenstvo božie.Kowalska, Faustina Mária.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
749 Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Jurko, Jozef.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.modlitebné knihy .;
750 Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
751 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol M..Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
752 Milosťou Božou zdobená.Hnilica, Pavol M..Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
753 Milovat bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita.;
754 Milovat bez lásky a sexu?.Štiavnický, Andrej.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita.;
755 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
756 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
757 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
758 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
759 Miriam, prečo plačeš?.Nadácia Áno životu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
760 Misijný kalendár 1992..Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-06-6.Misiológia a evanjelizácia.;
761 Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Orfeová, Christine V..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.Životopisy.;
762 Missale Parvum.neznámy.:neznámy.1978..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
763 Mladosť : malý sprievodca.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
764 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.---.;
765 Moc - Pokus ukázať cestu.Guardini, Romano.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.duchovný život .;
766 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
767 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.spiritualita .;
768 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
769 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
770 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
771 Modli sa srdcom.Barbarič, Slavko. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
772 Modlíme sa s Františkom.Stoutzenberger, Joseph M., Bohrer, John D.. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-69-4.Spiritualita.;
773 Modlíme sa s Klárou.Miller, Ramona .Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.Životopis.;
774 Modlíme sa so svätými.Hutchinsonová, Gloria. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.Životopis.;
775 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
776 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
777 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
778 Modlime sa za naše počaté dieťa.MacNutt, Francis,. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
779 Modlitba a život.Katarína Balleková.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.Spiritualita.;
780 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
781 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
782 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
783 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Katechetika.;
784 Modlitba pre každého..Calvo, Maximiliano. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
785 Modlitba veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária. Ružomberok:Lev.1944..Redemptoristi - kongregácia.;
786 Modlitba znechuteného.Szkodoň, Ján.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2008.978-80-85223-82-8.Morálka.;
787 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
788 Modlitba, veľký prostriedok spásy.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
789 Modlitba?.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.Meditácie a myšlienky.;
790 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
791 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
792 Modlitby s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-054-2.Bl. Ján Pavol II..;
793 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
794 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
795 Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Kocian, Václav. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-07-0.Modlitebné knihy.;
796 Modlitby života.Rahner, Karl, 1904-1983. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.duchovný život .;
797 Modlitebný život věřících.Dolman, D. H. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..Meditácie a myšlienky.;
798 Moja duchovná cesta v Opus Dei.Hahn, Scott.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.Biografia.;
799 Moja prvá kniha o Ježišovi.Neuwald, Alfred.Bratislava:LUC.1999.80-7114-285-9.Detská literatúra.;
800 Moje prvé Sväté písmo.Neuwald, Alfred .Bratislava:LUC.1998.80-7114-238-7.Detská literatúra.;
801 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
802 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
803 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
804 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
805 Moje slová sú Duch a Život.Rosage, David E.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
806 Moje tajomstvo: modlím sa.Matka, Tereza.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.Modlitebné knihy.;
807 Moje túžby, tvoje túžby.Harley, Willard F..Bratislava :Porta libri.2008.978-80-89067-49-7.Výchova a sexualita.;
808 Mojím povolaním je láska : Zborník..Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-02-1.Životopis.;
809 Motlitba.Martínez, Pablo.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-30-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
810 Mozaika radosti II.Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Homiletika - poučné príbehy.;
811 Môj anjel strážny.Chovancová, Mária.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-438-X.Detská literatúra.;
812 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
813 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
814 Môj Ježiš žije..Vadakkel, Jozef. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
815 Môj Otec a váš Otec.Malý Vincent, Mons..Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.Modlitebné knihy.;
816 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.beletria.;
817 Mŕtva Farnosť.Bernanos, Georges. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.Beletria.;
818 Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.Exegéza a biblická teológia.;
819 Múdrosť Chudáčika.Leclerc, Éloi. Bratislava :Serafín.2008.80-8081-054-0.Beletria.;
820 Muž.Francois, de Joseph.Ivanka pri Dunaji:Axima.2008.978-80-969178-7-7.Spiritualita.;
821 Muž s ranami.Bohuslav (Ľudovít Macák).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..Životopis.;
822 Muž s ranami.Bohuslav (Ľudovít Macák).Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-003-8.Životopis.;
823 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.Ježiš Kristus.;
824 My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.Homiletika - poučné príbehy.;
825 Mystické zážitky a duchovné rady.Angela, z Foligna.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.Hagiografia - diela svätých.;
826 Mystický život s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.Meditácie a myšlienky.;
827 Myšlenky na každý den.Grun, Anselm.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.meditácie a myšlienky.;
828 Myšlienky na každý deň.Františkánsky svetský rád.:Františkánsky svetský rád.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
829 Myšlienky na každý deň.Porubčan, Jozef. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.Homiletika - poučné príbehy.;
830 Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Libiszewski, Piotr .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1.Homiletika - poučné príbehy.;
831 Myšlienky počas ožarovacej terapie.Žaloudek, Peter.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.Meditácie a myšlienky.;
832 Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Schneider, Johannes.Bratislava:Juraj Mrocek.2007.978-80-89237-03-6.Mariológia.;
833 Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Pernoud, Régine.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.Dejiny Cirkvi.;
834 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..Životopis.;
835 Na cestu víry.Drápal, Dan. Havl. Brod :ICHTHYS.1990..Katechetika.;
836 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
837 Na krídlach Ducha.Ghiglione, Gianni.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
838 Na misijných cestách.Tomko, Jozef.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..misiológia a evanjelizácia .;
839 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
840 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
841 Na prahu Kristova Království.Press, František. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
842 Na slovíčko, Sylvia.Csontos, Ladislav, SJ.Bratislava:LUC.2000.80-7114-310-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
843 Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami.Michel, A..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-520-0.Literatúra faktu.;
844 Náboženské vedomie moderného človeka.Giussani, Luigi. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.Filozofia.;
845 Nacionalizmus alebo národné povedomie.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.Literatúra faktu.;
846 Nad Starým zákonom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.exegéza a biblická teológia.;
847 Nádej.Grün, Anselm.Bratislava:LUC.2003.80-7114-430-4.Katechetika.;
848 Nádej pre každého.Svetová biblická spoločnosť.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.Exegéza a biblická teológia.;
849 Náhoda či zámer.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.bioetika .;
850 Nahý Boh.Rohr, Richard.:Zrno.2005.80-967867-8-4.duchovný život .;
851 Najhlbší prameň.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-671-1.Filozofia.;
852 Najväčší dar všetkých čias.neznámy.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
853 Najväčší dar všetkých čias.neznámy.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
854 Najvzácnejší dar, Prvé sväté prijímanie, Slávnosť rodiny a farnosti.Šelinga, Jozef . Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-447-9.Detská literatúra.;
855 Nancy Hamiltonová.Hlinka, Anton.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-073-3.Biografia.;
856 Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Messori, Vittorio.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.Ježiš Kristus.;
857 Naplň si srdce.Mihály, Juraj Andrej.Bratislava:LUC.2000.80-7114-306-5.Meditácie a myšlienky.;
858 Napríklad: Ty Modlitby pre mladých ľudí.Erbrich, Guido.Bratislava:LUC.2005.80-7114-528-9.Modlitebné knihy.;
859 Národný umelec Eugen Suchoň.Kresánek, Jozef.Bratislava:Opus.1978..Biografia.;
860 Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
861 Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
862 náš starší brat Izrael.Richer, Etienne. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
863 náš starší brat Izrael.Richer, Etienne. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
864 Naša Sedembolestná Matka.Buganová Klaudia, Šangala Marián. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-371-5.Rehoľný život a Hnutia.;
865 Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Macák, Ernest, SDB.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
866 Naša viera.Linhardt, Robert.Košice:Verbum.1947..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
867 Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Beneš, Josef.Praha:ÚCN.1974..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
868 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
869 Návrat k čnosti.Kreeft, Peter.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
870 Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo.Vácha, Marek Orko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.Filozofia.;
871 Návrat márnotratného syna.Nouwen, Henri J. M..Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.Homiletika - poučné príbehy.;
872 Návrat márnotratného syna. .Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Exegéza a biblická teológia.;
873 Návrat staršieho brata.Lozano, Neal.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
874 Návraty.Pavlo, Ľudovít,. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3.Literatúra faktu.;
875 Návštevníci z mlčíci planety.Lewis, C. S..Praha:Navrát domu.1995.80-7178-027-8.beletria.;
876 Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Ravasiová, Eugénia Elizabet.Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.Hagiografia - diela svätých.;
877 Nebo - krajina detí.Barczyňski, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-589-3.Detská literatúra.;
878 Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Exegéza a biblická teológia.;
879 Nebo v našom dome.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87.;
880 Nebo vo viere, duchovné spisy.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
881 Nebo vo viere, duchovné spisy.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
882 Nebol to len sen:.Pauliny, Andrej.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8.Detská literatúra.;
883 Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Slovenská biblická spoločnosť.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.Exegéza a biblická teológia.;
884 Nedeľné príbehy.Heidi, Schilling.:Mladé letá.1992.80-85013-08-8.katechetika.;
885 Nechajte ma odísť.Dziwisz, Stanisław.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.Bl. Ján Pavol II..;
886 Nemohol som mlčať.Trstenský, Viktor.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.Literatúra faktu.;
887 Nemusím sa ja báť.Vrablec, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.Mariológia.;
888 Nemusíš byť sám.Baláž, Rudolf.Badín:KS.2008.978-80-88937-30-2.Katechetika.;
889 Nenápadné čnosti.Roberti, P. J..Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;
890 Nenarodení.neznámy.:neznámy.1990?..Bioetika.;
891 Neobyčajne obyčajná.Sasiadeková, Jolanta.Bratislava:LUC.2006.80-7114-576-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
892 Nepohodlné evanjeliá.Pronzato, Alessandro.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.Exegéza a biblická teológia.;
893 Nepraví duchovia - praví klamári?.Wolfgang, Hund.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.Exorcizmus- Ezoterika.;
894 Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Wimber, John.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Duch Svätý.;
895 Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Wimber, John.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Zborníky a časopisy.;
896 Neskoré dažde.Brat Efraim. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.Biografia.;
897 Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
898 Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti.Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.Bioetika.;
899 Nezabúdaj na radosť.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-521-1.Meditácie a myšlienky.;
900 Nezlomený diablom.Valent, František. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.Biografia.;
901 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
902 Neznáma poslušnosť.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
903 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
904 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
905 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef.:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
906 Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.Homiletika - poučné príbehy.;
907 Nielen z chleba žije človek... :.Wons, Krzysztof.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.Exegéza a biblická teológia.;
908 Nikodémové listy..Dobraczynski, Jan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.Beletria.;
909 Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie.Mcdowel, Josh. Bratislava:Creativpress.2006.80-7131-057-3.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
910 Nové komunity v 3. tisícročí.Weag, Gerhard Jeremias.Bratislava:LUC.2002.80-7114-350-2.Rehoľný život a Hnutia.;
911 Nové trendy v liturgii. .Macák, Dominik.Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
912 Novéna k sv. Pátrovi Piovi. .Ondicová, Kamila. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-731-9.Modlitebné knihy.;
913 Novéna k svätej Anežke Českej.Holková, Marie. Vizovice:Lípa.1991..modlitebné knihy .;
914 Novéna k svätej Anežke Českej.Holková, Marie. Vizovice:Lípa.1991..Modlitebné knihy.;
915 Novou cestou I. Príbehy zo života svätých, Pre mládež.Vojtko, Stanislav. Bratislava:Vydavateľstvo Svätej rodiny v spolup. s vyd. Oto Németh.2006.80-88949-99-8.Homiletika - poučné príbehy.;
916 Novou cestou II..Vojtko, Stanislav.:Németh Oto.2007.978-80-89277-02-5.Homiletika - poučné príbehy.;
917 Novou cestou III..Vojtko, Stanislav.:Németh Oto.2007.978-80-89277-06-3.Homiletika - poučné príbehy.;
918 Nový zákon a Žalmy.Porúbčan Štefan . Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Exegéza a biblická teológia.;
919 Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.Exegéza a biblická teológia.;
920 O čom rozprávajú zvieratká.Nachtwey, Uwe .Bratislava:LUC.1995.80-7114-140-2.Detská literatúra.;
921 O Eucharistii.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
922 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Homiletika - poučné príbehy.;
923 O láske, manželstve a rodine.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-540-5.Výchova a sexualita.;
924 O milosrdenstve.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.Meditácie a myšlienky.;
925 O mlčaní.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.Formácia.;
926 O modlitbe.Guardini, Romano.Praha:ČKCH.1970..duchovný život .;
927 O Novém zákoně.Tenney, Merrill.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990..exegéza a biblická teológia.;
928 O otázkach viery.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---.;
929 O otázkach viery.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.2005.80-7114-529-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
930 O postoji k súkromným zjaveniam.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.Mariológia.;
931 O potrebe a požehnaní modlitby.Rahner, Karl.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.duchovný život .;
932 O primknutí sa k Bohu.Albert Veľký.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.Hagiografia - diela svätých.;
933 O radostiach ľudskej duše..Kašparú, Jaroslav Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.Meditácie a myšlienky.;
934 O rehoľnom živote.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-448-7.Rehoľný život a Hnutia.;
935 O satanovi.Vella, Elias.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.Exorcizmus- Ezoterika.;
936 O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Ignác, z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.Hagiografia - diela svätých.;
937 O smrti. .Giboda, Igor.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
938 O úcte k Panne Márii.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.Mariológia.;
939 O živom Bohu.Guardini, Romano.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.duchovný život .;
940 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
941 Obdivuhodne vás stvoril.Rotzetter, Anton. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
942 Obed v levovej jame.Hartman, Bob, Raglin , Tim. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-693-3.Detská literatúra.;
943 Obilie dozrieva.Bazin, René.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Beletria.;
944 Objav Krista.Ghezzi, Bert. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
945 Objav Krista.Ghezzi, Bert. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
946 Objav radosť.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.Homiletika - poučné príbehy.;
947 Objav svoje krídla.Hoffsűmmer, Willy.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.Homiletika - poučné príbehy.;
948 Objavujeme Desať Božích Prikázaní.Štrboví-Jarošová, Iva, Prskawetzová, Elfriede . Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-466-5.Detská literatúra.;
949 Objavujeme svätú omšu.Sibenaler, Robert, Štrboví-Jarošová, Iva. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-214-X.Detská literatúra.;
950 Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Modlitebné knihy.;
951 Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Šubjaková, Elena.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
952 Obnova v Duchu Svätom : Podstata a ciele.Whitehead, Charles.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-1-8.Duch Svätý.;
953 Obor kresťanstva.Ivonides Yves.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.Životopis.;
954 Obor Kresťanstva.Ivonides, Yves.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.Životopis.;
955 Obrazy premenenia.Grün, Anselm.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.Spiritualita.;
956 Obrazy z dejín cirkvi.Nemec, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Dejiny Cirkvi.;
957 Od Adventu po Krista Kráľa.Klepáčová, Eleonóra .Bratislava:LUC.1997.80-7114-212-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam .;
958 Od barbarskej noci.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-476-2.Literatúra faktu.;
959 Od barbarskej noci - Na slobode.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.Literatúra faktu.;
960 Od barbarskej noci, Listy z väzenia.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-488-6.Literatúra faktu.;
961 Od bytia k láske. .Vagovič, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0.Filozofia.;
962 Od egoizmu k solidarite.Ferrucci, Alberto . Bratislava:Nové Mesto.1995.80-85487-13-6.Literatúra faktu.;
963 Od konfrontácie k dialógu.Lencz, Ladislav. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.Filozofia.;
964 Odkedy sme Slováci.Ďurica, Milan.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.Literatúra faktu.;
965 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Duch Svätý.;
966 Odpusť mi, Nataša.Kurdakov, Sergej.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.Biografia.;
967 Odpustenie.Boudetová, Paulette.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.Morálka.;
968 Odpustenie.Mariakumar, James.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.Zborníky a časopisy.;
969 Odpustenie v Modlitbe Pána.Tirpáková, Viera.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
970 Odpustky z Assisi.Ratzinger, Joseph.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
971 Odpuštění, pramen uzdravení.Ange, Daniel. Praha:Paulínky.2005.80-86025-84-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
972 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Formácia.;
973 Odvaha byť zdržanlivý.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Rehoľný život a Hnutia.;
974 Ohnisko jednoty.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.Meditácie a myšlienky.;
975 Ohnivý denník.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.Biografia.;
976 Omilostený na smrť.Molnár, Imre.:METEM Budapešť.2010.978-963-9662-46-9.literatúra faktu.;
977 Omša Pánova večera.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-027-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
978 On a ja.Bossis, Gabriela,1874-1950.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.Hagiografia - diela svätých.;
979 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
980 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
981 On chce naše srdce.Foucauld, Charles de.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
982 Ontológia.Bogliolo, Luigi. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
983 Ontológia.Bogliolo, Luigi. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
984 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.Životopisy.;
985 Orava. Svätý Duch.Kalinčiak, Ján,.Bratislava:SVKL.1957..Beletria.;
986 Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Boff, Leonardo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.Homiletika - poučné príbehy.;
987 Oslobodzovanie od zlých duchov.Macnutt, Francis.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2000.80-968401-3-4.Exorcizmus- Ezoterika.;
988 Osobní povolání.Alphonso, Herbert.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.rehoľný život a hnutia.;
989 Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Zavalloni, Roberto.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.Životopis.;
990 Osudná SMS-ka.Haľko, Jozef.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-2-4.Homiletika - poučné príbehy.;
991 Osudy.Mauriac, Francois. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1950??..Beletria.;
992 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Filozofia.;
993 Otázky o láske a živote..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
994 Otcom a mamám : 365 rodičovských inšpirácií.Janvrinová, Juliet.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-515-4.Výchova a sexualita.;
995 Otcov tieň.Dobraczyński, Jan.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.Beletria.;
996 Otče náš a Verím v Boha.Imbach, Josef.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.Katechetika.;
997 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
998 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
999 Ozvena slova.Hlinka, Anton, SDB. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy.;
1000 Ozvena slova :.Hlinka, Anton,1926-2011.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..homiletika - poučné príbehy.;
1001 Ozvena slova 3.Hlinka, Anton. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy.;
1002 Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Michančová, Slávka.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.Výchova a sexualita.;
1003 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1004 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1005 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1006 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1007 Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov.Cahour, Marion. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1008 Pane, čo chceš, aby som robil?.neznámy.:neznámy.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1009 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.Formácia.;
1010 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1011 Panna Mária Guadalupská .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1012 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1013 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1014 Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Selecký, Anton.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1015 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..Bl. Ján Pavol II..;
1016 Parapsychológia a kresťanský život.Sanchez, Fernand.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
1017 Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Kernerman, Lionel.Bratislava:SPN - Mladé letá.1994.80-08-02418-6.slovníky .;
1018 Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179.;
1019 Pastorace v moci Ducha.Dam, W. C.. Havličkův Brod:Ichthis.1990..Duch Svätý.;
1020 Pastores dabo vobis.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.cirkevné dokumenty.;
1021 Páter Pio.Bertanzetti, Eileen Dunn. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-81-3.Detská literatúra.;
1022 Páter Pio.Schug, John.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.Životopis.;
1023 Páter Pio.Schug, John.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.Životopis.;
1024 Páter Porubčan - človek, ktorý nás mal rád.Gardoňová, Eva.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-216-3.Biografia.;
1025 Páter Teodózius Florentini.Huberová, Gertrúda. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.Životopis.;
1026 Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Hnilica, Ján.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.Biografia.;
1027 Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951..Hnilica, Ján. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.Biografia.;
1028 Pavol VI. a Eucharistia.Sapienza, Leonardo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.Meditácie a myšlienky.;
1029 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1030 Päť cirkevných prikázaní.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-463-0.Katechetika.;
1031 Päť levelov sexuality.Gasparino, Andrea.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1032 Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Körbel, Hugo Maria.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.Životopisy.;
1033 Pedofilní kňazi. .Introvigne, Massimo.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1034 Perelandra.Lewis, C. S..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.beletria.;
1035 Perly a chléb.Hrbata Josef.Řím:Pro.1969..exegéza a biblická teológia.;
1036 Perly a chléb..Hrbata, Josef,(1924-).Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.exegéza a biblická teológia.;
1037 Perly múdrosti.Brezina, Ján.:Tranoscius.1997.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy.;
1038 Perly ranených sŕdc.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.Mariológia.;
1039 Peter Fourier.Tihonová, Marie-Claire. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0.Životopis.;
1040 Peter Kanízius.Rohrbasser, Anton.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.Biografia.;
1041 Pier Giorgio Frassati.Gavendová, Oľga.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Detská literatúra.;
1042 Pier Giorgio Frassati.Gavendová, Oľga.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Životopis.;
1043 PIER GIORGIO Frassati.Senčík, Štefan. Trnava:Dobrá kniha.1992..Životopis.;
1044 Pieseň o Bernadete.Werfel, Franz.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-614-8.Životopisy.;
1045 Písané srdcom.Matka Tereza. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-546-7.Meditácie a myšlienky.;
1046 Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..Exegéza a biblická teológia.;
1047 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
1048 Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
1049 Písmo sväté Starého zákona. 1..Biblická komisia pri SSV.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..Exegéza a biblická teológia.;
1050 Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Giraudo, Aldo.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1051 Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Giraudo, Aldo.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1052 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
1053 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
1054 Pizza láska.Bonacciová, Mary Beth.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1055 Pizza láska.Bonacciová, Mary Beth.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1056 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-346-6.Biografia.;
1057 Po stopách Ježiša.Ettl, Elfrída.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy.;
1058 Po stopách sv. Františka z Assisi.Desbonnets, Théophile. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.Životopis.;
1059 Po strmých chodníkoch. .Hora, Michal.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-2-5.Biografia.;
1060 Pobožnosť ku sv. Otcovi Františkovi cez sedem piatkov v pôste..:.1992..Modlitebné knihy.;
1061 Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Matka Tereza z Kalkaty.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.Meditácie a myšlienky.;
1062 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1063 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1064 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1065 Počúvajme hlas kráľovnej pokoja.Ljubičič, Petar. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1066 Pod krížom..Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1067 Pod krížom..Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1068 Pod víťazným dvojkrížom.Kocián, Václav . Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1069 Poďte so mnou do večeradla.neznámy.:.2000?..Mariológia.;
1070 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1071 Pokora.Ducruet, Bernard.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.Formácia.;
1072 Polemický pohľad na dejiny Katolíckej cirkvi : Má pravdu prof. Hans Küng?.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-533-5.Literatúra faktu.;
1073 Polia sa už zlátia.Brat, Efraim.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.Biografia.;
1074 Pomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie..Semivan, Juraj. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-284-9.výchova a sexualita .;
1075 Poselství Ježíšovo.Sokol, Ján.Praha:Česká katolícka Charita.1970..Exegéza a biblická teológia.;
1076 Poselství lásky z Litmanové :.Press, František, 1932-2004 - autor.:Brno :.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
1077 Poselství najsvětejšího srdce Ježišova světu.Tiskárna Českých Benediktínu.:Tiskárna Českých Benediktínu.1990?..Mariológia.;
1078 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1079 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1080 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1081 Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia.Gray, Tim. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1082 Poslušnosť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.Formácia.;
1083 Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Ján XXIII..Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.Meditácie a myšlienky.;
1084 Posol č.LXXIV (1995).Hromný, Milan, SJ. Trnava:Dobrá kniha.1995..GBF-C.;
1085 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1994..Zborníky a časopisy.;
1086 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1995..Zborníky a časopisy.;
1087 Posol, Božského Srdca Ježišovho.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor. Trnava:Dobrá kniha.1997..Zborníky a časopisy.;
1088 Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.Menéndéz, Jozefa.:.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
1089 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1090 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1091 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1092 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1093 Posolstvá panny Márie v Medžugorí.Ljubičič, Petar. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1094 Posolstvá Panny Márie v Medžugorii.Mariánske centrum Medžugorie. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..Mariológia.;
1095 Posolstvá Panny Márie z Litmanovej.neznámy.:.2011..Mariológia.;
1096 Posolstvo 1.Porubčan, Jozef. Trnava:Dobrá kniha.1998..homiletika - poučné príbehy.;
1097 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porúbčan, Štefan SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990..exegéza a biblická teológia.;
1098 Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Porubčan, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.Exegéza a biblická teológia.;
1099 Post : Ako sa úspešne postiť.Prince, Derek.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-15-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1100 Posvätná romanca.Curtis, Brent.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1101 Potrat a eutanázia.Suaudeau, Jacques. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-54-6.Bioetika.;
1102 Potrebujeme cirkev?.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-287-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1103 Potrebujeme ešte náboženstvo?.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-218-X.Filozofia.;
1104 Potupenie kríža.Baumroth, W..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
1105 Poučenie o sviatosti manželstva.neznámy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1106 Poučenie o sviatostiach chorých.. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1107 Použil Bůh evoluce?.Gitt, Werner.:CLV.1993.3-89397-724-4.Filozofia.;
1108 Povedala áno.Bernall, Misty . Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
1109 Povedala áno.Bernall, Misty . Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
1110 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.Filozofia.;
1111 Povzbuzení k milosrdenství :.Bindas Stanislav, Vandžura Pavol.:Olomouc :.2008.978-80-7266-281-4.Meditácie a myšlienky.;
1112 Pozdrav z juhu.. Martin:Matica slovenská.1939..Detská literatúra.;
1113 Poznaj a ver sviatosti.Gerčák, František.Prešov:VMV.2002.80-7165-338-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1114 Poznať a uskutočňovať vieru.Dráb, Pavol. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1115 Poznať a uskutočňovať vieru.Dráb, Pavol. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1116 Poznávajme Boha. Zborník referátov z prvého seminára katechétov..Michalov, Jozef.Nitra:Fakulta humanitných vied.1995.80-8050-079-7.Zborníky a časopisy.;
1117 Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení.Groeschel, Benedict J.. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1118 Pozvanie k Otcovi .sv. Terézia z Avily.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1119 Pozvanie k Otcovi .sv. Terézia z Avily.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1120 Požiadavka z večnosti. .Demmer, Klaus.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.Formácia.;
1121 Pôst - prostriedok na uzdravenie a oslobodenie.Sestra Emanulea. Prešov:Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3.Mariológia.;
1122 Pôstne a veľkonočné zamyslenia. .Judák, Viliam.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-15-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1123 Praktický sprievodca spovedníka.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1124 Praktický sprievodca spovedníka.Liguori, Alfonz Mária de. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1125 Pramene Taizé.Roger z Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.Meditácie a myšlienky.;
1126 Pramene Taizé.Roger z Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.duchovný život .;
1127 Pravá tvár lásky.Allender, dan b..Bratislava :Porta libri.2004.80-89067-25-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1128 Pravda o vzniku života.Quartabnová, Mariele. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.Výchova a sexualita.;
1129 Prázdniny na Dubovej samote.Behúň, Marián T. .Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-431-X.Beletria.;
1130 Pre maličkých : Kresťanské symboly.Nagelová, Beáta.Bratislava:LUC.2004.80-7114-473-8.Katechetika.;
1131 Prebuď svoje srdce.Gabriel, Floris. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.Detská literatúra.;
1132 Prebuď svoje srdce.Gabriel, Floris. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.detská literatúra .;
1133 Prečo bola noc taká dlhá.Duval, Aime. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.Biografia.;
1134 Prečo mám strach milovať.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-605-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1135 Prečo mám strach povedať kto som?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1136 Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Branstchen, Johannes.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1137 Prečo som kresťanom.Hallesby O.. - " -:neuvedený.1980??..Filozofia.;
1138 Prečo veriť .Hahn, Scott.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1139 Prečo veriť .Hahn, Scott.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1140 Prečo, Pane?.Carretto, Carlo.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.Meditácie a myšlienky.;
1141 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1142 Pred príchodom Miriam.Stańczyk, Stanislaw.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1143 Prechádzka po kostole.Kánský, Alois.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-456-5.Detská literatúra.;
1144 Prejavy Božej lásky.Hannan, Peter.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
1145 Prejavy Božej lásky.Hannan, Peter.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
1146 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1147 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1148 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1149 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
1150 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1151 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1152 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1153 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1154 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1155 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1156 Prekvapila ich pravda.Madrid, Patrick.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1157 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1158 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1159 Preľudnenie:.Laun, Andreas.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.Bioetika.;
1160 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1161 Pri základoch obnovy.Wojtyla, Karol. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.2003.80-224-0774-7.Bl. Ján Pavol II..;
1162 Priatelia Boží.Judák, Viliam. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.Životopisy.;
1163 Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Biader, Gabriella.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1164 Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Biader, Gabriella.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1165 Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-585-5.Literatúra faktu.;
1166 Príbehy na dobrú noc.Dabeková, Leonika Dorota.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1167 Príbehy na dobrú noc.Dabeková, Leonika Dorota.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1168 Príď kráľovstvo tvoje.Beha, Benedicta. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.Spiritualita.;
1169 Príď kráľovstvo tvoje.Perreira, Mária. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-09-4.Zborníky a časopisy.;
1170 Prijať svoju ľudskosť.Vanier, Jean. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1171 Princezná chudobných.Géze, Ernest. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.Životopis.;
1172 Princezná chudobných.Géze, Ernest.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.Biografia.;
1173 Princípy kresťanskej morálky.Hanus, Ladislav.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.Morálka.;
1174 Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Lewis, Clive Staples.:Návrat Domu.1997.80-85495-68-6.beletria.;
1175 Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání.neznámy. Praha:Česká katolicá Charita.1974..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1176 Pripravme cestu..Košč, Stanislav. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1177 Pripravme cestu..Košč, Stanislav. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1178 Priroda hovori o Bohu.Kusťič, Živko.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.duchovný život .;
1179 Príručka vieroučnej výchovy.nemeckí biskupi .:Vydali nemeckí biskupi .1971..Katechetika.;
1180 Prísne tajné.Mikloško, Jozef.:PPB.1994.80-967009-1-X.Biografia.;
1181 Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI..Benedikt XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1182 Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.Exegéza a biblická teológia.;
1183 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.1993.80-88944-34-1.Meditácie a myšlienky.;
1184 Proste Pána žatvy.Pegoraro, Tiziano.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-616-2.Formácia.;
1185 Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Colombo, Giuseppe.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.Výchova a sexualita.;
1186 Prv než povieš Milujem.Malinski, Mieczyslaw. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-151-6.Výchova a sexualita.;
1187 Prvé prikázanie. .Biffi, Giacomo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-074-0.Katechetika.;
1188 První z bratří.Marmion, C..:Křesťanská akademia.1971..duchovný život .;
1189 Prvý učiteľ slovienského národa.Kútnik Šmálov, Jozef . Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-281-6.Životopisy.;
1190 Psychológia a spiritualita.Slaninka, Leopold. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1191 Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Peter Žeňuch.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.Meditácie a myšlienky.;
1192 Pútnici.Lucký, Ondrej.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.Exegéza a biblická teológia.;
1193 Pútnici a bojovníci. .Lucký, Ondrej.Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-078-8.Exegéza a biblická teológia.;
1194 Pútnici v modlitbe.Komisia KBS.:B. m. n..2000.80-968320-7-7.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1195 Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Chuda, Michal.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.Zborníky a časopisy.;
1196 Putovanie k prameňom nádeje. .Kucharski, Bartolomiej Józef.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2007.978-80-89231-14-0.Biografia.;
1197 Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi.Cabaudová, Judith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.Biografia.;
1198 Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,.Sanchez, Fernand. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1199 radikálna modlitba.Hassel, David.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Meditácie a myšlienky.;
1200 radikálna modlitba.Hassel, David.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Spiritualita.;
1201 Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Mina, Claudio.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.Výchova a sexualita.;
1202 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1203 Radostná zvesť o sexe a manželstve.West, Christopher.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1204 Rady skautským vodcom.Powell, Baden Robert.Žilina:Skautská stopa.1992.80-85678-00-4.výchova a sexualita .;
1205 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1206 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1207 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1208 RAN 1/96..:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
1209 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1210 Ranený uzdravovateľ.Nouwen, Henri.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1211 Ranokresťanská filozofia.Michalov, Jozef.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-831-3.Filozofia.;
1212 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef,.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1213 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef,.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Morálka.;
1214 Rétorika.Mistrík, Jozef,.Bratislava:SPN.1987..homiletika - poučné príbehy.;
1215 Revízia života.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
1216 Revízia života.Gasparino, Andrea. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
1217 Revolúcia života.Kocián, Václav. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
1218 Revolúcia života.Kocián, Václav. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
1219 Ročenka 2010/2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
1220 Ročenka 2010/2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
1221 Rodičia sv. Terézie z Lisieux.Quantin, Alice; Quantin, Henri. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.Biografia.;
1222 Rodina - kolíska života a lásky.Villanueva, Pascual Chávez.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1223 Rodina - kolíska života a lásky.Villanueva, Pascual Chávez.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1224 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.Mariológia.;
1225 Rodina-spoločná cesta k svätosti.Lubich, Chiara,. Nové mesto:Bratislava.2001.80-85487-64-0.Výchova a sexualita.;
1226 Rodina, ktorá dosiahla Krista.Raymond OSCO, M. .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.Životopisy.;
1227 Rodinná energia a ako ju uvoľniť.Calvo, Gabriel. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1228 Rodinné rondely.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.Poézia.;
1229 Rok kňazov, Lectio divina na každý deň XIII., 2Pt, Jak, 1Jn, 3Jn, Júd.neznámy. Žilina- Závodie:RKFÚ Závodského 392/87.2010..Homiletika - poučné príbehy.;
1230 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.Exegéza a biblická teológia.;
1231 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň II., Skutky 10- 20.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1232 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň III., Skutky 21- Rimanom 4.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1233 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IV., Rimanom 4- 1Kor 1.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1234 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IX., 1Sol, 2Sol, 1Tim 1- 5.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1235 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň V., 1Kor 1- 1Kor 15.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1236 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VII., Gal- Ef.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1237 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1238 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1239 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1240 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XI., Hebr 2- 10.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1241 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XII., Hebr 11- 13, 1Pt.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1242 Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň, Skutky 1- 9.neznámy. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1243 Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Haľko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.Literatúra faktu.;
1244 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.Bioetika.;
1245 Rozhodnutie pre život.Schooyans, Michel.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Bioetika.;
1246 Rozhovory.Lippert, Peter.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
1247 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1248 Rozhovory duše s Ježišom.Crostarosa, Mária Celesta.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1249 Rozhovory s anjelikom.Prikryl, Pavol.Bratislava:LUC.2006.80-7114-600-5.Detská literatúra.;
1250 Rozjímaní.Liguori, Alfonz Mária. Praha :ŘÁD.1992..Redemptoristi - kongregácia.;
1251 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1252 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1253 Rozlišuj duchy.Baumert, Norbert. Pozořice:Spoločenstvo mládeže.1991..Formácia.;
1254 Rozpomeň sa.Baroš, Pavol, MSC. Trnava:Dobrá kniha.2006..Modlitebné knihy.;
1255 Rozprávaj mi o láske.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-434-7.Výchova a sexualita.;
1256 Rozprávky.Záborský, Jonáš.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1954..Detská literatúra.;
1257 Rozumieť Starému zákonu.Braulik, Georg .:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.Exegéza a biblická teológia.;
1258 Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Osuna, Francisco.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.Spiritualita.;
1259 Ruky preč od okultizmu a povery!.Kiene, Paul F..Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-36-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1260 Rusko si získalo naše srdcia.Severin, Carl.Bratislava :Slovo Života International.2005.80-89165-10-9.Biografia.;
1261 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1262 Rút.Rivers, Francine. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1263 Růžencová rozjímání :.Šuránek, Antonín, 1902-1982 - autor.:Olomouc :.1998, c1997.80-238-2951-3.Modlitebné knihy.;
1264 Ružencové rozjímanie na celý október.Kollár, Martin Mária.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.Modlitebné knihy.;
1265 Ruženec..:.2001..Modlitebné knihy.;
1266 Ruženec k Sedembolestnej.Kičinová, Mária 4 zos ;[zostavila: Mária Kičinová].Zvolen:Jas.1999.80-88795-62-1.Modlitebné knihy.;
1267 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.Mariológia.;
1268 Ruženec pre mladých..Gilbert, Guy.Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.Modlitebné knihy.;
1269 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1270 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1271 Ruženec svetla.Ištvaník, Štefan.Michalovce:MISIONÁR.2003.80-88724-22-8.Modlitebné knihy.;
1272 Rytier a reformátor.Ondruš, Rajmund.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.Životopis.;
1273 Rytier a reformátor.Ondruš, Rajmund . Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-417-4.Životopisy.;
1274 S evanjelistami o Kristovi.Schinle, Gertrude.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..Ježiš Kristus.;
1275 S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1276 S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Porubčan, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1277 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1278 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1279 S Terezkou každý deň.Terézia, z Lisieux. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.Meditácie a myšlienky.;
1280 Sadhu Sundar Singh.Sadhu Sundar Singh.:.1984..Biografia.;
1281 Sárin príbeh. .Batesonová.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-694-0.Detská literatúra.;
1282 Sedem darov Ducha Svätého.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-375-8.Duch Svätý.;
1283 Sedem hlavných hriechov.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.Katechetika.;
1284 Sedem sviatostí.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.Katechetika.;
1285 Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1286 Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1287 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1288 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1289 Sestra smrť.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1290 Sestra Zdenka.Habovštiak, Anton.Bratislava:LUC.2003.80-7114-423-1.Detská literatúra.;
1291 Sestry Congregatio Jesu.Sestry Congregatio Jesu. Bratislava:Sestry Congregatio Jesu.2004..Rehoľný život a Hnutia.;
1292 Setkání s Marií.Gilbert, Guy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.Mariológia.;
1293 Sex – šľahačka na torte.Řehák, Tomáš. Zlaté Moravce:Liga Pár Páru.2005.80-989417-2-0.Výchova a sexualita.;
1294 Sex, láska, morálka.Salij, Jacek.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.Morálka.;
1295 Scholastická filozofia.Michalov Jozef.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.Filozofia.;
1296 Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Pieper, Josef.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.filozofia.;
1297 Sila ideálu.Slavomír, A.B..Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-066-5.Formácia.;
1298 Sila sviatostí.Mac Kenna, Briege. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1299 Sila veriacich žien a matiek.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1300 Skoré uzdravenie!.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1301 Skutky a listy apoštolov.neznámy.:.1970?..Exegéza a biblická teológia.;
1302 Skutočnosti z opačnej strany. .Caretto, Carlo.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Spiritualita.;
1303 Sloboda a zodpovednosť.Guardini, Romano. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.Morálka.;
1304 Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.Morálka.;
1305 Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.Morálka.;
1306 Slobodní murári včera a dnes.Ďurica, Milan S..Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.Literatúra faktu.;
1307 Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Podolský, Peter B. .Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.Literatúra faktu.;
1308 Slová otcov púšte..Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8.Patrológia.;
1309 Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1.Literatúra faktu.;
1310 Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9.Literatúra faktu.;
1311 Slová pre život. Svedectvá doby 1989-1990.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-579-3.Literatúra faktu.;
1312 Slová svetla a lásky.Ján z Kríža.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Meditácie a myšlienky.;
1313 Slováci a Sedembolestná.Ďurica, Milan Stanislav.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.Literatúra faktu.;
1314 Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.Literatúra faktu.;
1315 Slovenskí jezuiti v Kanade.Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;.Galt:Slovenskí jezuiti.1963..Misiológia a evanjelizácia.;
1316 Slovník biblickej teológie.Léon - Dufour, Xavier.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.Exegéza a biblická teológia.;
1317 Slovník katolické dogmatiky.Beinert, Wolfgang.Olomouc:MCM.1994..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1318 Slovo ke dni : 1.díl..Pokorný, Ladislav.Praha:Česká katolická Charita.1990..homiletika - poučné príbehy.;
1319 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1320 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1321 Slovo pre každého.Popovec, Andrej. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1322 Slovo rozvedeným.Martin-Prével, Michel.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2007.978-80-969704-3-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1323 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1324 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1325 Služobníci vašej radosti.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1326 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.Formácia.;
1327 Smer, II. ročník(1942).Muller, Inocent OP.Trenčín:Trenčianski dominikáni.1942..GBF-C.;
1328 Smrť za mrežami.Lagová, Veronika.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.Literatúra faktu.;
1329 Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1330 So srdcom na Slovensku.Tomko, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.Filozofia.;
1331 Som adorátor. .Vrablec, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.Modlitebné knihy.;
1332 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1333 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1334 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
1335 Spiritualita dialógu.Gasparino, Andrea. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
1336 Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.Filozofia.;
1337 Spoveď.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.Morálka.;
1338 Spriateliť sa so svojimi túžbami.Sheldrake, Philip.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1339 Spriateliť sa so svojimi túžbami.Sheldrake, Philip.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1340 Srdce otca. .Poli, Osvaldo.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-082-5.Výchova a sexualita.;
1341 Srdce plné milosti.Johnsson, William G..:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1342 Srdce plné milosti.Johnsson, William G..:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1343 Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1344 Stála som pri bráne neba a pekla.Polo, Gloria. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Biografia.;
1345 Staroba - vek nádeje.Pronzato, Alessandro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1346 Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom..Staniek, Edward. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.Morálka.;
1347 Stavať na pevnom základe.Williams, Thomas.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1348 Stavať na pevnom základe.Williams, Thomas.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1349 Ste svetlo sveta.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.Misiológia a evanjelizácia.;
1350 Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Vnuk, František.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1351 Strom manželstva.Hofsűmmer, Willi .Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1352 Stručný úvod do kníh Starého Zákona.Langkammer, Hugolín. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.Exegéza a biblická teológia.;
1353 Studánky očí svaté Zdislavy.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.:Olomouc :.1997, c1996.80-238-0969-5.Životopis.;
1354 Stvorenie.Hroncová, Adela.Bratislava:LUC.2004.80-7114-474-6.Katechetika.;
1355 Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.Hagiografia - diela svätých.;
1356 Súborné dielo 2 Listy.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.Hagiografia - diela svätých.;
1357 Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.Hagiografia - diela svätých.;
1358 Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.Hagiografia - diela svätých.;
1359 Súcit.Terrová, Odille.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.Biografia.;
1360 Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli..Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.Patrológia.;
1361 Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.Giordano, Francesco.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..Životopis.;
1362 Sv. Stanislav Kostka.Ceglowski, Janusz . Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1363 Sv. Stanislav Kostka.Ceglowski, Janusz . Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1364 Sv. Stanislav Kostka.Ceglowski, Janusz . Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
1365 Sv. Terézia z Lisieux.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.Hagiografia - diela svätých.;
1366 Svätá Anna dobrá matka.Lecureux, Bernadette . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-301-4.Detská literatúra.;
1367 Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Kupka, Jan.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1368 Svätá Hildegarda.Gajdoš, Milan. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.Životopis.;
1369 Svätá hodina s Pánom Ježišom.Jankola, Sylvester, O.F.M..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..Modlitebné knihy.;
1370 Svätá Klára z Assisi.Lainati, Chiara Augusta . Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.Životopisy.;
1371 Svätá Margita Mária.Mauro Cavallini, Mária Beňová.Bratislava:LUC.2000.80-7114-298-0.Detská literatúra.;
1372 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Detská literatúra.;
1373 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
1374 Svätá Mária Gorettiová.Contessa, Fabrizio.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
1375 Svätá Mária Matka Božia.Beaufort, Bonaventure .Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.Životopisy.;
1376 Svätá omša a rozhovor so sv. P. Piom.Havrilla, Mikuláš . [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-7-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1377 Svätá Rita : vzácna pomocnica.Lemoniová, Jo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-455-X.detská literatúra.;
1378 Svätá Terézia - učiteľka Cirkvi z Avily.Mauger, Gilles .Bratislava:LUC.2000.80-7114-317-0.Životopisy.;
1379 Svätci saleziánskej rodiny. .Teresio Bosco.Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1380 Svätci saleziánskej rodiny. .Teresio Bosco.Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1381 Sväté písmo na cesty.Kolektív autorov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1382 Sväté písmo na cesty.Kolektív autorov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1383 Sväté prijímanie na prvé piatky.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-569-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1384 Sväté prijímanie v našom živote. .Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1385 Sväté prijímanie v našom živote. .Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1386 Sväté znaky v liturgii a na všedný deň.Kapellari, Egon.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-654-4.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1387 Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.Životopisy.;
1388 Svätí rozprávajú o sebe deťom.Mitchell, Patricia.Bratislava:Redemptoristi.2012.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170.;
1389 Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.Životopis.;
1390 Svätý Augustín.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Životopis.;
1391 Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby..Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.Modlitebné knihy.;
1392 Svätý Benedikt z Nursie:.Grun, Anselm.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.Životopisy.;
1393 Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.Gregor, Veľký.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.Životopisy.;
1394 Svätý brat Albert.Wegrzyn, OFM Samuel.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.Životopis.;
1395 Svätý Bruno.Ravier, André.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopis.;
1396 Svätý Bruno.Ravier, André.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopisy.;
1397 Svätý Bystrík.Bugan, Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.Životopis.;
1398 Svätý Filip - rozsievač radosti.Camusová, Louise.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.Detská literatúra.;
1399 Svätý František z Assisi.Chesterton, G.Keith. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-616-3.Životopisy.;
1400 Svätý František z Paoly.Mrocek, Juraj. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.Životopis.;
1401 Svätý Ján Vianney, arský farár.Patka, Andrej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..Životopis.;
1402 Svätý Ján z Kríža.Dobhan, Ulrich.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.Životopis.;
1403 Svätý Jozef.Griffin, Michael, D..Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.Životopisy.;
1404 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
1405 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopisy.;
1406 Svätý Klaudius la Colombiére.Lavigneová, Ruth H..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
1407 Svätý Martin..Hünermann, Wilhelm. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.Životopisy.;
1408 Svätý Martin. .Stadfeld, Sabina .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-705-3.Detská literatúra.;
1409 Svätý meč.Dobraczyński, Ján . Trnava :Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9.Beletria.;
1410 Svätý Michal a svätí anjeli.Laurand, Luce.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.Detská literatúra.;
1411 Svätý Mikuláš : Príbehy a legendy.Mondscheinová, Helga.Bratislava:LUC.2005.80-7114-535-1.Detská literatúra.;
1412 Svätý Pavol z Tarzu. .Trstenský, František.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.Životopis.;
1413 Svätý Peter.Bourcois-Macé,Andreé.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.Detská literatúra.;
1414 Svätý Štefan : Prvý mučeník Cirkvi.Govannini, Luigi.Bratislava:LUC.2003.80-7114-416-9.Detská literatúra.;
1415 Svätý Tomáš Morus.Seuffert, Jozef .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopisy.;
1416 Svätý Tomáš Morus.Seuffert, Jozef .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopis.;
1417 Svätý úbožiačik.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Bratislava:Tatran.1970..Beletria.;
1418 Svätý Vincent de Paul.Hunermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.Životopisy.;
1419 Svätých 23.Magnificat Slovakia.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.Životopis.;
1420 Svedectvá Medžugoria- Blahoslavená zem.Gipard Armand.:.2000?..Mariológia.;
1421 Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského..Manjackal, James. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1422 Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského..Manjackal, James. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1423 Svedkovia našich čias.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1424 Svedkovia našich čias.Senčík, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1425 Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1426 Svet Nového zákona. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.Exegéza a biblická teológia.;
1427 Svetlá pre biednych.Slota, Boleslaw.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1428 Svetlá pre biednych.Slota, Boleslaw.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1429 Svetlo kríža v tieni kríža.Goldmann,Gereon .:Serafín.1992.80-85310-14-7.duchovný život .;
1430 Svetlo nad Akvinom.Wohl, Louis de .Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.Beletria.;
1431 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169.;
1432 Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Durych, Jaroslav.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.Životopis.;
1433 Svetlo zo Solúna.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1434 Svetový apoštolát Fatimy-SAF.Vrablec, Štefan.:Trnava.2007..Mariológia.;
1435 Sviatosť pokánia.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-249-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1436 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
1437 Sviatosť zmierenia.Augustyn, Józef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
1438 Sviatosti, Manželstvo.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1439 Synoptické evanjeliá.Langkammer, Hugolin.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.Exegéza a biblická teológia.;
1440 Systematická teologie 1.Fiorenza, Francis S..Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1441 Šesť hlavných právd.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-544-0.Katechetika.;
1442 Šimonove sandále.Ferrero, Bruno . Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-076-4.Detská literatúra.;
1443 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1444 Škandál služby.Vanier, Jean.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1445 Škola modlitby svätého Ignáca.Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.Hagiografia - diela svätých.;
1446 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.Exegéza a biblická teológia.;
1447 Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Chapman, John.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.Spiritualita.;
1448 Škola svätého Františka : Pomôcka nielen pre tých ktorí sa pripravuje na vstup do OFS..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-969245-0-8.Spiritualita.;
1449 Šťastní rodičia.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-85-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1450 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1451 Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Kašparu, Max.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0.Meditácie a myšlienky.;
1452 Ta obludná síla.Lewis, C. S.. Praha:Návrat domú.1997.80-85495-70-8.beletria.;
1453 Taizé a zmysel života.Olivier, Clément. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1454 Tajna pokajannja. Jak spovidatysja.Papp, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Morálka.;
1455 Tajomná radosť.Sebíňová, Františka.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.Životopis.;
1456 Tajomné požehnanie.Huyn, Paul. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.Ježiš Kristus.;
1457 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
1458 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
1459 Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.Ježiš Kristus.;
1460 Tajomstvo krstu.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.Ježiš Kristus.;
1461 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.Ježiš Kristus.;
1462 Tajomstvo neprávosti už pôsobí.Herdsmann, Georg.:Verity Press.1995..Exorcizmus- Ezoterika.;
1463 Tajomstvo radosti : Myšlienky na advent a Vianoce.Korec, Jan Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-536-X.Meditácie a myšlienky.;
1464 Tajomstvo Turíc.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.Ježiš Kristus.;
1465 Tajomstvo verejného účinkovania.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.Ježiš Kristus.;
1466 Tajuplný zázračný kríž v Eisenberku, v Rakousku.Machač, Alexander .:neznámy.1997?..Literatúra faktu.;
1467 Taký bol don Bosco.Bianco, Enzo.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-065-8.Životopis.;
1468 Technika a človek.Guardini, Romano.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-330-5.Morálka.;
1469 Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Moia, Luciano.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.Výchova a sexualita.;
1470 Temnota na trhovisku.Green, Thomas, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
1471 Temnota na trhovisku.Green, Thomas, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
1472 Teológia a spoločnosť.Fitte, Hernán.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-617-9.Morálka.;
1473 Teológia spoločenstva s Bohom.Gogola, Jerzy.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.Spiritualita.;
1474 Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.Slovníky.;
1475 Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.Slovníky.;
1476 Teologie Agapé. Zvěřina ,Josef.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1477 Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Steiner, Johannes.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.Životopis.;
1478 Terézia z Lisieux.Glavich, Mary Kathleen.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-94-5.Detská literatúra.;
1479 Terezka.Baudouin.Bratislava:LUC.2004.80-7114-464-9.Detská literatúra.;
1480 Tešiteľ Duch Svätý.Malý Vincent, Mons..Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-227-1.Modlitebné knihy.;
1481 Tiché nádeje.Mistríková-Vasileva, Mária,. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-969245-7-5.Výchova a sexualita.;
1482 Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.Literatúra faktu.;
1483 Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.Bubalo, Janko.:.2000?..Mariológia.;
1484 Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.Bubalo, Janko.:.2000?..Mariológia.;
1485 Tisuću susreta s Gospom u Medugorju.Bubala, Ján.:JELSA.1985..Mariológia.;
1486 Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.Literatúra faktu.;
1487 Totem a tabu.Sigmund, Freud.:Vydavateľstvo SAV.1966..ľudská zrelosť a psychológia .;
1488 Tri piliere jednoty kresťanského spoločenstva Modlitbového, rodinného, komunitného. .Vicenová, Mária.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-1-6.Rehoľný život a Hnutia.;
1489 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.Exegéza a biblická teológia.;
1490 Trinásť zastavení lásky.Auzenet, Dominique.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky.;
1491 Trnavská Panna Mária, oroduj za nás!.Ondica, Slavomír. B-print:Trnava.2001.80-968496-4-6.Modlitebné knihy.;
1492 Trpiaci človek.Frankl, Viktor.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-638-4.Filozofia.;
1493 Turíce pre život.Whitehead, Charles.Golianovo :Publica.2008.978-80-969867-0-5.Duch Svätý.;
1494 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.Mariológia.;
1495 Túžte po charizmách.Madre, Philippe.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.Duch Svätý.;
1496 Tvár plná svetla.Holková, Marie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.Životopis.;
1497 Tvář svaté Panny.František od Panny Marie - autor.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.mariológia.;
1498 Tváre Otcov púšte.Borkowska, Malgorzata.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.Patrológia.;
1499 Tvárou k zemi..Redman, Matt.Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1500 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1501 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1502 Tvoj kráľ je mladý ako ty!.Daniel-Ange. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
1503 Tvoj kráľ je taký mladý ako ty!.Carvo, Gabriel. Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2005.80-968513-6-5.Výchova a sexualita.;
1504 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1505 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1506 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1507 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1508 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1509 Tvoje telo je stvorené pre lásku.Ange, Daniel.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
1510 Tvojimi očami.Quoist, Michel.Bratislava:LUC.2003.80-7114-445-2.Homiletika - poučné príbehy.;
1511 Tvůj přítel Duch Svatý.Venden, M. L. . Praha:Ústřední rada církve adventistů s. d..1988..Duch Svätý.;
1512 Ty mě zkoumáš a znáš mě.Martini, Carlo Maria.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.meditácie a myšlienky.;
1513 Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti.Neznámy. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1514 Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti.Neznámy. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1515 Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Witko, Andrzej.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1516 Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Witko, Andrzej.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1517 Úcta k svätému Jozefovi.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-640-4.Modlitebné knihy.;
1518 Uctievame si Pannu Máriu..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61.;
1519 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1520 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1521 Udalosti v Litmanovej a znamenie času.Činovníci laického apoštolátu. Prešov:Činovníci laického apoštolátu.1991..Mariológia.;
1522 Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.Marianová Jozefína.:.2000?..Mariológia.;
1523 Úlomky zo života.Brtko, Kornel.:.1994..---.;
1524 Umbrijské kroniky.Brandstaetter, Roman .:Lidová demokracie.1968..Beletria.;
1525 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1526 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1527 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1528 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1529 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1530 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1531 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1532 Umelé oplodnenie.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
1533 Umenie byť matkou.Zanzucchiová, Anna Maria.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-76-4.Výchova a sexualita.;
1534 Umenie načúvať.Longová, Anne.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1535 Umenie starnúť. .Grűn, Anselm.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-688-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1536 Umenie voľby.Vallés, Carlos G..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1537 Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Solovjov, Vladimír.Bratislava:LUC.2004.80-7114-492-4.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1538 Úspešný život.Michael Quist. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1539 Útecha a zmier Božského Srdca.Smid, Max.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1540 Útecha v starobe a chorobe.Rybár, Ján. Zohor:Letra & Line.1994..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1541 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-665-7.Bl. Ján Pavol II..;
1542 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.Bl. Ján Pavol II..;
1543 Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen.Baláž, Rudolf. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-32-6.Katechetika.;
1544 Úvahy nad katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Boh nie je samotár.Baláž, Rudolf. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-29-6.Katechetika.;
1545 Úvahy o viere :.Dajczer, Todeusz.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.Spiritualita.;
1546 Úvod do knihy žalmov.Trstenský, František.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.Exegéza a biblická teológia.;
1547 Úvod do kresťanstva.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI.. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1548 Úvod do pastorálnej teólógie.Mihály, Szentmártoni.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1549 Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.Schooyans, Michel.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.morálka.;
1550 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1551 Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Vella, Elias.Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1552 Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
1553 Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
1554 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1555 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1556 Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1557 Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
1558 Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
1559 Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Groeschel, Benedict.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1560 Uzdravovanie.Macnutt, Francis.Hontienske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2005.80-969000-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1561 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
1562 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1563 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-60-5.Zborníky a časopisy.;
1564 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1565 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
1566 Uzdravovanie v modlitbe.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1567 Uzdravujíci síla svátosti a modlitby.McManus, Jim. Praha:Pastorační středisko při AP.1995..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1568 Uzdravujúca modlitba ruženca s Kráľovnou Pokoja.Vicenová Mária, Pacholik Andrzej, SDS.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-0-9.Modlitebné knihy.;
1569 Už nemusím mlčať.Arguelles, N.P.D.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Životopis.;
1570 Už nemusím mlčať.Loredo, Miguel Angel.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Literatúra faktu.;
1571 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.duchovný život .;
1572 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Katechetika.;
1573 V dnešný večer, Pane.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1574 V dnešný večer, Pane.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1575 V hodine veľkej skúšky.Letz, Róbert. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.Literatúra faktu.;
1576 V Ježiškovej škole.Motulko, Ján .Bratislava:LUC.2000.80-7114-304-9.Detská literatúra.;
1577 V mori života.Malovcová-Staníková, Miroslava,. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-967639-8-9.Beletria.;
1578 V náručí Matky.Mandzák, Atanáz Daniel.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2005.80-969286-8-6.Mariológia.;
1579 V ohni lásky Ducha Svätého.Tardiff, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.Duch Svätý.;
1580 V plnosti času.Patricia A. Kossmannová, Pavol Petrík.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-210-4.Zborníky a časopisy.;
1581 V službe cirkvi k cieľu. .Šechný, Jozef.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.Biografia.;
1582 V službe Ducha.Vragaš, Štefan.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.Zborníky a časopisy.;
1583 V spoločenstve s anjelmi.Maria Stefania de la Corte Celeste . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-657-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1584 V škole dôvery sv. sestry Faustíny.Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1585 V škole dôvery sv. sestry Faustíny.Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1586 V škole dôvery sv. sestry Faustíny.Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1587 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Duch Svätý.;
1588 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1589 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1590 V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1591 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1592 V tieni Božej lásky.McGeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1593 V tvojich rukách som v bezpečí.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1594 V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Pronzato, Alessandro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1595 V zámku a podzámčí.Němcová, Božena.:Mladé letá.1958..Beletria.;
1596 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1597 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1598 V znamení trinástky.Xaver, V.F.. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1599 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
1600 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
1601 Vánoční čtení.neznámy.:.1950?..Ježiš Kristus.;
1602 Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1603 Ve službě slova, Cyklus B, Řeči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1604 Ve službě slova, Cyklus C, Řěči nedělní a sváteční.Špidlík, Tomáš.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1605 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.duchovný život .;
1606 Vedeni Bohem :.Augustyn, Józef, 1950- - autor.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1607 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1608 Veľa je povolaných .Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1609 Veľká Drobcova kniha - o povolaní.Kopinec, Rudolf.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-020-8.Formácia.;
1610 Veľká láska.Andrić, Josip . Bratislava :LÚČ.1999.80-7114-261-1.Beletria.;
1611 Veľká odvaha:.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.Beletria.;
1612 Veľké jubileum 2000.. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..Zborníky a časopisy.;
1613 Veľké pravdy v malých príbehoch 4.Luciani, Albino.Bratislava:LUC.2005.80-7114-515-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1614 Veľké pravdy v malých príbehoch 5. .Proctorová, Patricia.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-684-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1615 Veľké pravdy v malých príbehoch 6 .Proctorová, Patricia.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-628-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1616 Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.Homiletika - poučné príbehy.;
1617 Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1618 Veľkonočné tajomstvo.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.Ježiš Kristus.;
1619 Veľkosť a tragédia človeka.Hoťka, Viliam. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
1620 Veľkosť a tragédia človeka.Hoťka, Viliam. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
1621 Veľký biblický príbeh. Starý zákon prerozprávaný deťom.Bonziová, Silvia.Bratislava:LUC.2005.80-7114-525-4.Detská literatúra.;
1622 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1623 Veľký príbeh.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1624 Veľpieseň.Arminjon, Blaise.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.Exegéza a biblická teológia.;
1625 Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru.Tondra František a kol.. Košice:Verbum.1999..Zborníky a časopisy.;
1626 Verím - veríme.Bublinec, Marián.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.Katechetika.;
1627 Verím v Boha - Dvanásť článkov kresťanskej viery.Michalov, Jozef.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-619-3.Katechetika.;
1628 Veriť či neveriť? I..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.Katechetika.;
1629 Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu..:.1970?..Cirkevné dokumenty.;
1630 Veštenie, čary, posadnutosť. .Salij, Jacek.Bratislava :Lúč.2003.80-7114-411-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1631 Vezmi ma za rúčky.Chovancová, Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
1632 Vezmi ma za rúčky.Chovancová, Mária.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
1633 Via Crucis.Gomabala, Eduard.:Rim. kat. biskupský úrad v BB.1992..modlitebné knihy .;
1634 Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1635 Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II..Ján Pavol II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1636 Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea.Gavenda, Marián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.Meditácie a myšlienky.;
1637 Viděl jsem tvé slzy.Häring, Bernhard.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.ľudská zrelosť a psychológia .;
1638 Viem, komu som uveril.Mateje,A.H..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..katechetika.;
1639 Viera.Grün, Anselm.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-429-0, 9788071144298.Katechetika.;
1640 Viera a život.Vajda, Igor, SJ. Trnava:Dobrá kniha.1996..Zborníky a časopisy.;
1641 Viera, veda, spoločnosť.Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva.:Alfa konti.1995.80-88739-17-9.Zborníky a časopisy.;
1642 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1643 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1644 Vieromer.Kašparů, Max.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1645 Vincent.Catherine, Elthievant.Bratislava:LUC.2000.80-7114-312-X.Detská literatúra.;
1646 Vlastnými slovami.Roger, z Taizé.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-533-2.Biografia.;
1647 Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.Meditácie a myšlienky.;
1648 Vnuknutia lásky.Binderová, Margaréta.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1649 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.Duch Svätý.;
1650 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
1651 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
1652 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
1653 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
1654 Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života.Ivančić, Tomislav. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
1655 Vnútorné uzdravenie.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Zborníky a časopisy.;
1656 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1657 Vnútorný hlas lásky.Nouwen, Henri J. M..Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1658 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1659 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1660 Voláte ma Mária Magdaléna.Rinserová, Luise .:Obzor.1991.80-215-0167-7.Beletria.;
1661 Vôľa k zmyslu.Frankl, Viktor Emanuel.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5.Meditácie a myšlienky.;
1662 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1663 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1664 Všetci pápeži od sv. Petra po Benedikta XVI..Principe, Pietro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-688-6.Dejiny Cirkvi.;
1665 Výchova dívek.Preuschoff, Gisela.Praha:Portál.2007.978-80-7367-207-2.Výchova a sexualita.;
1666 Výchova k viere, Časové náboženské otázky.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.Katechetika.;
1667 Výchova kluků.Biddulph, Steve.Praha:Portál.2006.80-7367-161-1.Výchova a sexualita.;
1668 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1669 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1670 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1671 Výchovný systém Jána Bosca.Motto, Francesco.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1672 Vykúpené bytie.Boros, Ladislaus .Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.Bioetika.;
1673 Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.Exegéza a biblická teológia.;
1674 Výnimočné biblické ženy. Mária.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.Exegéza a biblická teológia.;
1675 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1676 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1677 Výnimočné biblické ženy. Rachab.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1678 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1679 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1680 Výnimočné biblické ženy. Tamara.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1681 Výnimoční biblickí muži. Áron.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.Exegéza a biblická teológia.;
1682 Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.Exegéza a biblická teológia.;
1683 Výpredaj Ľudskosti.Okáľ, Ján.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.literatúra faktu.;
1684 Vyslankyňa lásky.Dutti-Rutishauserová, Mária . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.Životopis.;
1685 Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia.Lozano, Neal. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1686 Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia.Lozano, Neal. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1687 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.Spiritualita.;
1688 Vyznania.Augustín,354-430.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..hagiografia - diela svätých.;
1689 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Patrológia.;
1690 Vyznania apoštola Pavla.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.Životopisy.;
1691 Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Biser, Eugen.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.Katechetika.;
1692 Výzva k láske.Menéndéz, Jozefa.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1693 Výzva k láske.Menéndéz, Jozefa.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1694 Výzva pre kresťana.Sočufka, František.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-553-7.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1695 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1696 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1697 Vzkriesené srdce.Tomić, Sonja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.Detská literatúra.;
1698 Vzkriesené srdce.Tomić, Sonja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.---.;
1699 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.Ježiš Kristus.;
1700 Vzkříšení.Chašbaz, M.Š..:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
1701 Vzkříšení.Chašbaz, M.Š..:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
1702 Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.Exegéza a biblická teológia.;
1703 Vzory.Luciani, Albino. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.Biografia.;
1704 Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.Ďurica, Milan S. . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-699-5.Literatúra faktu.;
1705 Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Ondruš, Rajmund.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.Biografia.;
1706 Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Kaľavský, Metod.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove.2003..literatúra faktu 1855/Z-122.;
1707 Z duchovného života.Stork, S.J.. Ružomberok:"Stanislavov".1934..Spiritualita.;
1708 Z exilu do vlasti.Podolan, Jozef.Bratislava:LUC.2004.80-7114-453-3.Spiritualita.;
1709 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1710 Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Eldredge, John.Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1711 Z Jeruzalema ku všetkým národom.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.Dejiny Cirkvi.;
1712 Z lásky pre teba.Bosmans, Phil.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.Meditácie a myšlienky.;
1713 Z matkinho lona do Otcovho náručia.Mariakumar, James. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-08-7.Zborníky a časopisy.;
1714 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.Meditácie a myšlienky.;
1715 Z oboch strán oltára.Filipek, Andrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1716 Z pohľadu kresťana.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.Ježiš Kristus.;
1717 Z pramenů duchovního života :.Dacík, Reginald Maria, 1907-1988 - autor.:Olomouc :.1999.80-7266-017-9.Spiritualita.;
1718 Za hranice vedeckej pravdy..Novysedlák, Peter. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1719 Za hranice vedeckej pravdy..Novysedlák, Peter. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1720 Za Ježišom do Svätej zeme.Vavruš, Anton.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.Exegéza a biblická teológia.;
1721 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1722 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1723 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1724 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1725 Za lepší svet.Ivančić, Tomislav. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
1726 Za lepší svet..Ivančiă, Tomislav. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.Zborníky a časopisy.;
1727 Za nami je len BOH.Killian, Hans. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria.;
1728 Zabijem pastiera.Labo, Šebastián, SJ.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II..;
1729 Začalo sa to v Galilei.Jacomuzzi, Stefano.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.Beletria.;
1730 Začalo to dýkou a křížem.Wilkerson, David - autor.:.1992..duchovný život .;
1731 Začiatky malého mnícha.Farra, Harry.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.Beletria.;
1732 Záchrana mužskej nábožnosti. .Francois, Joseph de.Ivanka pri Dunaji :Vydavateľstvo Axima.2009.978-80-969178-9-1.Spiritualita.;
1733 Zachránilo nás Dieťa.Liguori, Alfonz Mária. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1734 Zachránilo nás Dieťa.Liguori, Alfonz Mária. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1735 Zajtra sa bude opäť veriť.Krenzer, Ferdinand. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.katechetika.;
1736 Zaľúbenosť, sila, ktorá ťa zmení.Muller, Wunibald. Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-9.Výchova a sexualita.;
1737 Zamilované srdce : Témy pre dospievajúcu mládež.Lasconi, Tonino.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-008-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1738 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1739 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1740 Zamyslení na každý deň.Račok, Ján. Prešov:VMV.1998..meditácie a myšlienky.;
1741 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1742 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1743 Zapáľ svet.Wohl, Luis de.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1744 Zapálení alebo vyhorení? : Charles Whitehead radí vedúcim spoločenstiev.Whitehead, Charles.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-0-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1745 Zápisník potulného kazateľa. .Kašparů, Max.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.Exegéza a biblická teológia.;
1746 Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.Matthew, Iain.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1747 Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.Matthew, Iain.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1748 Zasiahnutí neviditeľným.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1749 Zastavenia krížovej cesty.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.Modlitebné knihy.;
1750 Zatiahni na hlbinu.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.Formácia.;
1751 Zaves svoj život na hviezdu.Rougier, Stan.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.Biografia.;
1752 Zázračná medaila.Matuška, Peter.:Németh Oto.2007.978-80-89277-12-4.Mariológia.;
1753 Zázračná medaila II.. .Matuška, Peter.Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.Mariológia.;
1754 Zázraky Jána Pavla II...Zuchniewicz, Pawel.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.Bl. Ján Pavol II..;
1755 Zbohom lásky.Harris, Joshua. Bratislava:CreativPress.2005.80-7131-058-1.Výchova a sexualita.;
1756 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1757 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1758 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1759 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1760 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1761 Zdravie ako duchovná úloha.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.Medicína.;
1762 Ze školy do života.Tomášek, František.:Křesťanská akademia.1990..katechetika.;
1763 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1764 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1765 Zefirín Jiménez Malla.Senčík, Štefan .Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopis.;
1766 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Vademecum Pápežskej misijnej jednoty . Nitra:Dominant.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
1767 Zlatá kniha..:.1929..Modlitebné knihy.;
1768 Zlí duchovia a exorcizmus.Vella, Elias OFM.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1769 Zlyhanie ako šanca.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1770 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1771 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1772 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1773 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1774 Zlých duchov vyháňajte.Vella, Elias. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1775 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1776 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1777 Zmysel pre Boha.Giussani, Luigi. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
1778 Znak tau.Balázs, Ján Krstiteľ.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1779 Znamenia nádeje.Cordes, Paul Josef. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1780 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Formácia.;
1781 Znovuzrodenie.Molinie, Marie Dominique.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Spiritualita.;
1782 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1783 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1784 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1785 Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Suenens, Léon Joseph,.Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1786 Zomieranie.Pompey, Heinrich.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1787 Zpověď? Ne!.Szabo, Miloš.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1788 Zpověď? Ne!.Szabo, Miloš.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1789 Zverme sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie c Václav Kocián, Rudolf Toma ; s úvodným slovom o. biskupa Rudolfa Baláža.Kocián, Václav.Zvolen:Jas.1998.80-88795-47-8.Mariológia.;
1790 Žalmy. Noc a deň.Beauchamp, Paul.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.Exegéza a biblická teológia.;
1791 Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Slaninka, Leopold.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.Biografia.;
1792 Ženy v Novom zákone.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.Exegéza a biblická teológia.;
1793 Ži odvážne ako Dominik Savio (Deviatnik k Dominikovi Saviovi).Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-056-6.Modlitebné knihy.;
1794 Žiariaca neprítomnosť.Matura, Thaddée.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.Spiritualita.;
1795 Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Ďurica, Milan.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.Literatúra faktu.;
1796 Žij a modli se s Církví.Dacík, Reginald.Bratislava:Obzor.1980?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1797 Žime intenzívnejšie.Šatura, Vladimír.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1798 Žime intenzívnejšie.Šatura, Vladimír.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1799 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1800 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1801 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1802 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1803 Žiť ako kráľovské dieťa. .Hill, Harold.Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
1804 Žít mší svatou.Nowak, Mieczyslaw.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1805 Žiť v pravde. Konig Franz; Kremer, Jacob. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1806 Živá teologie, svazek 1.Šprunk, Karel, pripravil k tisku.:Česká katolícka charita v Ústředním církevním nakladatelství.1969..Zborníky a časopisy.;
1807 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1808 Živé jasle.Neznámy. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1809 Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Evers, Henry.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopis.;
1810 Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Evers, Henry.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopisy.;
1811 Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125.;
1812 Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1813 Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Takáč, Ferdiš.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.Literatúra faktu.;
1814 Život mamy Margity : Mama Dona Bosca.Bosco, Teresio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-047-X.Biografia.;
1815 Život otca Solana Caseya.Collins, David R.. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-344-5.Životopis.;
1816 Život pána Ježiša.Prikryl, Pavol.Bratislava:LUC.2006.80-7114-577-7.Detská literatúra.;
1817 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.Mariológia.;
1818 Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Warren, Rick.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.Filozofia.;
1819 Život s Karolom.Dziwisz, Stanisław. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.Bl. Ján Pavol II..;
1820 Život sv. Ignáca z Lojoly.Ribadeneira, Peter.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..životopisy svätých 1857/Z-123.;
1821 Život v Duchu.Sievers, Ernest. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.Zborníky a časopisy.;
1822 Život v Kristovi.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.Ježiš Kristus.;
1823 Život za mrežami.Dzurjanin, Stanislav.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.Literatúra faktu.;
1824 Životná múdrosť z Biblie.Heider.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.Meditácie a myšlienky.;
1825 Životné pramene Kongregácie.Nagel, Marcel,(1930-1984).[S.l.]:Postulazione M.A.M..2011.9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124.;
1826 Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.Meditácie a myšlienky.;
1827 Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Hunermann, Wilhelm.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.Životopisy.;
1828 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopis.;
1829 Žofia Bošnáková.Hromník, Milan.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopisy.;