logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 Ad caeli reginam..:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.f22.;
2 Apoštolský list Spolupatronky Europy.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.f22.;
3 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.f22.;
4 Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej ....Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.f22.;
5 Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.f22.;
6 Čo žiada od nás Boh?..Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.f22.;
7 Duchovný pastier.Dian Daniel.:.2003..f25.;
8 Duchovný pastier č. 1/2006.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;
9 Duchovný pastier č. 2/2006.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;
10 Duchovný pastier č. 2/2007.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;
11 Duchovný pastier č. 4/2006.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;
12 Duchovný pastier č. 5/2006.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;
13 Duchovný pastier č. 6/2007.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;
14 Duchovný pastier č.1/2007.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;
15 Duchovný pastier č.4/2003.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26.;
16 Duchovný pastier r. 80, č. 1-10, 1999.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999..f25.;
17 Duchovný pastier r. 81, č. 1-10, 2000.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000..f25.;
18 Duchovný pastier r. 82, č. 1-10, 2001.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001..f26.;
19 Duchovný pastier r. 83, č. 1-10, 2002.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002..f26.;
20 Duchovný pastier r. 84, č. 1-10, 2003.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26.;
21 Duchovný pastier r. 85, č. 1-10, 2004.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004..f26.;
22 Duchovný pastier r. 86, č. 1-10, 2005.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005..f26.;
23 Duchovný pastier r. 88, č. 1-10, 2007.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;
24 Duchovný pastier r. 89, č. 1-10, 2008.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008..f26.;
25 Duchovný pastier r. 90, č. 1-10, 2009.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009..f26.;
26 Duchovný pastier r. 92, č. 1-10, 2011.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011..f26.;
27 Duchovný pastier r. 93, č. 1-10, 2012.Dian, Daniel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..f26.;
28 Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.f22.;
29 Ecclesia in Asia.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.f22.;
30 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.f22.;
31 Encyklika Lumen fidei:.František, pápež 2013- .Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.f26.;
32 Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby.Bednáriková, Janka,(1969-).Ružomberok:Verbum.2011.9788080847562 (brož.);978-80-8084-756-2.f26.;
33 Humanae vitae.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.f22.;
34 Je Kristus rozdelený?.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.f26.;
35 Jeseň života.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.f22.;
36 Kostol svätého Štefana -kráľa v Žiline.Spoločenstvo kostola svätého Štefana - kráľa.:.2010..f22.;
37 Liturgia č. 3/2009.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;
38 Liturgia č..1/2011.nie je uvedená.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;
39 Liturgia č.1/1992.Malý Vincent.:KBS.1992..f26.;
40 Liturgia č.1/2000.Malý Vincent.:.2000..f26.;
41 Liturgia č.1/2008.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26.;
42 Liturgia č.1/2009.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;
43 Liturgia č.1/2010.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;
44 Liturgia č.2/2000.Malý Vincent.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26.;
45 Liturgia č.2/2009.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;
46 Liturgia č.2/2010.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;
47 Liturgia č.2/2011.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;
48 Liturgia č.2/2013.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26.;
49 Liturgia č.3/1994.Malý Vincent.:.1994..f26.;
50 Liturgia č.3/2002.Vrablec Štefan.:SSV Trnava pre KBS.2002..f26.;
51 liturgia č.3/2006.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2006..f26.;
52 Liturgia č.3/2008.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26.;
53 liturgia č.3/2010.Stolárik Stanislav.:.2010..f26.;
54 Liturgia č.3/2011.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;
55 liturgia č.3/2012.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2012..f26.;
56 liturgia č.4/2009.Stolárik Stanislav.:.2009..f26.;
57 Liturgia č.4/2010.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;
58 liturgia č.4/2011.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;
59 liturgia č.4/2012.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava.2012..f26.;
60 Liturgia č.4/2013.Stolárik Stanislav.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26.;
61 Liturgiač.3/2000.Malý Vincent.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26.;
62 Mane Nobiscum Domine.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.f22.;
63 Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.f22.;
64 Nostra aetate.Pavol(1897-1978).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.f22.;
65 Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.Kongregácia pre náuku viery.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.f22.;
66 Otcovi mladých.Pavol, Jan.:Don Bosco.1999.80-88933-32-3.f22.;
67 Pápežské dokumenty č.86.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.f22.;
68 Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.f2.;
69 Pastores gregis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.f22.;
70 Pochopiť ľudskú dostojnosť.KBS.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.f22.;
71 Pokyny na formovanie budúcich kňazov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.f22.;
72 Porta fidei.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-889-7.f22.;
73 Posolstvo sv. Otca Benedikta XVI .k Svetovému dńu pokoja 2013.KBS.:SSV Trnava .2013.978-80-7162-964-1.f22.;
74 Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Svätý Otec Benedikt XVI..Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.f22.;
75 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.f22.;
76 Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013..:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.f22.;
77 Pravda o láske človeka.Španielska biskupská konferencia.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.f22.;
78 Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.F22.;
79 Putovanie po miestach spásy.Pavol, Jan.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.f22.;
80 Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.f22.;
81 Sekulárne inštitúty..:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.f26.;
82 Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.Václavová,Hric,Gira.:.2013.978-80-89487-44-8.f26.;
83 Stručné dejiny farnosti Žilina.Prikryl Ľubomír.:RKU Farnosti Žilina -mesto.2006..f22.;
84 Verbum Domini.Benedikt XVI. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.f26.;
85 Výzvy novej kultúry..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.f22.;