logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .100-minútová Biblia.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2007.978-80-7140-279-4..PB 35;
2 .A history of the Jewish people /.London ::Weidenfeld and Nicolson,.1976.0297770705..H 10;
3 .Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii.. Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2..F 180/1;
4 .Acta philosophica Tyrnaviensia. 3. Personálna identita človeka.. Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave:Trnava.1998.80-88774-45-4..F 180/3;
5 .Acta philosophica Tyrnaviensia. 6. Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami.. Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-08-1..F 180/6;
6 .Acta philosophica Tyrnaviensia. 8. Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie. Zborník príspevkov.. Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2003.80-89074-79-0..F 180/8;
7 .Angelológia a jej súčasné interpretácie.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár Františka Xaverského.2009.9788088937388 (brož.); 978-80-88937-38-8..DT 6;
8 .Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie :.:Brno :.2009.978-80-7325-190-1..CD 4;
9 .Apošolská exhortace Pavla VI.:.1985?...PD 102;
10 .Apoštolskýlist svätého otca pápeža Pavla VI.:.1980 ?...PD 103;
11 .Behold your Mother .:National Conference of Catholic Bishops.1973...MB 4;
12 .Bibel für heute. Basel / CVJM Gesamtverband in Deutschland e.V.:Brunnen Verlag Giessen.1998.3-7655-6001-4..PB 28;
13 .Bible. Praha:BIBLICKÉ DÍLO EKUMENICKÉ RADY V ČSR.1979...B 21;
14 .Bible.:Biblická společnost v ČSR.1990...NZ 30;
15 .Bible a christologie :.Praha ::Krystal OP,.1999.80-85929-31-7..DPD 2;
16 .Biblia. Brusel:Vydavateľstvo Život s Bohom.1973...B 33;
17 .Biblia.:.1990??...B 36;
18 .Biblia.:United Bible Societies.1991...B 35;
19 .Biblia - ekumenický preklad s Deuterokanonickými knihami.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2007.978-80-85486-45-2..B 24;
20 .Biblia pre deti. Estella :Editorial Verbo Divino.1981...PB 25;
21 .BIBLIA SACRA.:DESCLÉE & Co..1956...B 12;
22 .BIBLIA SACRA. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1975.3-438-05302-0..B 14/1;
23 .BIBLIA SACRA. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1975.3-438-05302-0..B 14/2;
24 .Biblické ženy.:.1988...BSZ 99;
25 .Biblické ženy.:.1988...BSZ 110;
26 .Biblické ženy.B.m.:b.v..1988...BSZ 77;
27 .Biblische Geschitchte. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1961...PB 24;
28 .Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991...MB 5;
29 .Bratský život v spoločenstve.Banská Bystrica:Rím.-kat. biskup. úrad.1996.809675453X (brož.); 80-967545-3-X..DPD 1;
30 .Brauchen wir eine andere Wissenschaft? :.Graz ::Verlag Styria,.1981..322211336X ..F 268;
31 .Bücher der Kündung. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider.1978...SZ 7;
32 .C'est Lui. Paray-le-Monial:Éditions S.O.S.C..1964...PB 17;
33 .Catéchisme de L´Église Catolique.:MAME/ PLON.1992.2206005855..DT 85;
34 .Catéchisme de S. Pie X.:.1967...DT 88;
35 .Catechismus of the Catholich Church .New York:Doubelday.1995.0385479670..DT 85;
36 .Cesta k víťazstvu _ Nový zákon so svedectvami špičkových športovcov. .Bratislava :Hlas pre Krista.2001.80-89042-24-4..PB 23;
37 .Církev.Frakfurkt:Katolische Glaubensinformation.1980?...DT 94;
38 .Concile ecuménique vatican II.Paris:éditions du centurion.1965...DVA 5/2;
39 .Concile ecuménique vatican II.Paris:éditions du centurion.1965...DVA 5/1;
40 .Concile ecuménique vatican II.Paris:éditions du centurion.1966...DVA 5/3;
41 .Concile ecuménique vatican II.Paris:éditions du centurion.1966...DVA 5/4;
42 .Concile vatican II.:.1966...DVA 4;
43 .Constitutiones decreta declarationes.Vatikán:Typis polyglottis vaticanis.1963...DVA 3;
44 .Constituto apostolica, sacraum indelgetiarum , recognito promuglar.:.1985?...PD 9;
45 .Constituto pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis.:.1965...DPD 4;
46 .Contemporary readings in the foundations of metaphysics.Malden, Mass. ::Blackwell Publishers,.1998..0631201718 (alk. paper);0631201726 ..F 172;
47 .Člověk v moderních vědách :.:Praha :.1992.80-7007-028-5..F 025;
48 .Človek, kto si?.:Obzor.1965...F 036;
49 .Čtení ze Starého zákona.:Velehrad - Křesťanská akademie Řím.1981...PB 4;
50 .Das Alte Testament. Berlin:Kreuz-Verlag Stuttgart.1975.3-7831-0293-8..SZ 8;
51 .Das Neue Testament. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1980...NZ 26;
52 .Das Neue Testament.Klosterneuburg:Österreichisches Katholisches Bibelwerk.1982.3853960596; 3-85396-059-6..NZ 61;
53 .Das Neue Testament.Klosterneuburg:Österreichisches Katholisches Bibelwerk.1982.3853960596; 3-85396-059-6..NZ 62;
54 .Das Neue Testament für Menschen unserer Zeit Teil I.. Stuttgart:Quell-Verlag.1964...NZ 63/1;
55 .Das Neue Testament für Menschen unserer Zeit Teil II.. Stuttgart:Quell-Verlag.1965...NZ 63/2;
56 .Das Neue Testament und die Psalmen. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1980.3-460-31931-3..NZ 15;
57 .Das Neue Testament. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. (Nový zákon. Jednotný preklad Svätého Písma.).Leipzig:St. Benno - Verlag GmbH.1980.3746200008; 3-7462-0000-8..NZ 66;
58 .Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae.:.1965...DPD 12;
59 .Decretum de apostolatu laicorum.:.1965...DPD 11;
60 .Decretum de Institutione Sacerdotali.:.1965...DPD 13;
61 .Decretum de Pastorali Episcoporum Munere in Ecclesia.:.1965...DPD 14;
62 .Decretum de presbyterorum miisterio et vita.:.1965...DPD 15;
63 .Dejiny filozofie.:.1980??...F 075;
64 .Dějiny politického myšlení..Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7414-390-8; 978-80-7298-169-4..SPE 2;
65 .Dějiny politického myšlení..Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7414-434-9; 978-80-7298-468-8..PSE 2;
66 .Der Dom st. Elisabeth in Košice.Košice:Sáša.2000.809670964X (viaz.); 80-967096-4-X..RE 4;
67 .Der grosse Boss. Frankfurt am Main:Vito von Eichborn Verlag KG.1987.3-8218-0100-X..PB 16;
68 .Dialóg a ohlasovanie :.Bratislava :; Prešov ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví ;; Petra,.2001.80-968559-5-6 (Ústav pre vzťahy štátu a cirkví); 80-89007-19-8 (Petra)..DPD 6;
69 .Dialog s nevěřícimi.Rím:Krěstanská akademie.1976...DPD 16;
70 .DIE BIBEL.:HERDER.1966...B 20;
71 .DIE BIBEL.:HERDER.1968...B 04;
72 .DIE BIBEL.:HERDER.1968...B 03;
73 .DIE BIBEL.:HERDER.1968...B 02;
74 .DIE BIBEL.:Deutche Bibelgesellschaft.1985.3-438-01561-7..B 19;
75 .DIE BIBEL. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:Katholische Bibelanstalt.1992...B 18;
76 .Die Biblische Geschichte. München/Zürich:Droemer knaur.1965...PB 49;
77 .Die Deutschen bischofe.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1981...MB 9;
78 .Die deutschen bischöfe.:.2006...MB 7;
79 .Die Deutschen bischofe - liturgie -Kommission.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1984...MB 8;
80 .Die Deutschen bischofe-An die in der Glaubensverkundigung stehenden.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1977...MB 6;
81 .Die Psalmen. Deutche Bibelstiftung Stuttgart:Katholische Bibelanstalt Stuttgart.1977.3-920609-16-8..SZ 11;
82 .DIOS HABLA HOY.:Sociedades Bíblicas Unidas.1991...B 27;
83 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1994.8071620769 (brož.); 80-7162-076-9..DPD 10;
84 .Dohoda o křtu.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...MB 10;
85 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...DVA 8/1;
86 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993...DVA 8/2;
87 .Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-512-2..DPD 7;
88 .Dokumenty tridentského koncilu :.Praha ::Krystal OP, s.r.o.,.2015.978-80-87183-75-5..MC 4;
89 .Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí /.Jihlava ::Evropský dům Jihlava,.2012.978-80-260-3314-1..OP 8;
90 .Dopisy velkých osobností hříšníkům :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2002.80-7192-630-2 :..DZ 120;
91 .Dopisy velkých osobností hříšníkům..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2002.80-7192-631-0..DZ 53;
92 .Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1999.8071622621 (brož.); 80-7162-262-1..DPD 9;
93 .Duch svätý.:Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.2000.8088944007..DPD 8;
94 .Duchovnosť a evanjelizácia kresťanského východu.Bratislava:Fatima.1997.8085594056 (brož.); 80-85594-05-6..EK 3;
95 .Duszpastierski synod archidiecezji krakowskiej 1972-1979.Krakow:kuria metropolita .1985...MB 27;
96 .Duša Kristova.Olomouc:Velehrad- Křěstanská akademie.1947...DZ 121;
97 .Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift..Stuttgart ::Katholische Bibelanstalt.1975.3-920-609-10-7 (kartonierte Ausgabe);3-920-609-11-5 (Plastikausgabe)..NZ 64;
98 .Ekofilozofické koncepcie. Filozofický ústav SAV:Bratislava.1994.80-967225-3-0..F 225;
99 .Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1998.8071622419..DPD 18;
100 .Encyklika pápeža Jána VI.Praha:Scriptum.1991.8090033555..PD 107;
101 .Encyklika svätého otca Pavla VI.:.1980?...PD 105;
102 .Enchiridion biblicum.Rím:Apud Librariam vaticanum.1927...MC 3;
103 .Enchiridion odpustků :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2000.80-7266-052-7..DPD 17;
104 .Enchridion biblicum :.Neapoli ::M. D\'auria pontificius editor,.1961...BVS 92;
105 .Er wird meine Stimme hören. Berlin:Kreuz-Verlag Stuttgart.1967...SZ 9;
106 .Eseje.:.1980?...DT 136;
107 .Essai sur Dieu L´ Homme et L´ Univers.Paris:La colombre.1957...DT 42;
108 .Essential papers on Israel and the ancient Near East /.New York ::New York University Press,.1991..081473037X (acid-free paper) :; 0814730388 (pbk. : acid-free paper) :..BSZ 81;
109 .Études D´Histoire Littéraire et Doctrinale.:.1962...DT 677;
110 .Evangelium podle Jana - The Gospel of John. Praha:Česká biblická společnost.1991...NZ 20;
111 .Evangelium podle Jana :.:Ostrava :.1991.80-85237-13-X..PB 41;
112 .Evangelium podle Jana :.:Ostrava :.1991.80-85237-13-X..PB 15;
113 .Evangile de Saint Luc.:.1999...BNZ 175;
114 .Évangile No 54 - A vous, les riches!. Paris:Ligue catholique de l'évangile.1965...BNZ 026/54;
115 .Évangile No 57 - Le livre de la Croix. Paris:Ligue catholique de l'évangile.1965...BNZ 026/57;
116 .Evanjelium podľa Marka.Bratislava:SBS.1992.8085486059; 80-85486-05-9..NZ 39;
117 .Exercície 1990.:.1990...DZ 137;
118 .Existuje Stvoriteľ, ktorý ma o vás záujem ?.:.1990?...DT 678;
119 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...F 029/2;
120 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...F 029/1;
121 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...F 029/3;
122 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...F 029/4;
123 .Filozofia v kultúrnom kontexte.Bratislava:Mirox.2001.808554007X (brož.); 80-85540-07-X..F 288;
124 .Filozofické a náboženské rozpravy.Praha:Správa sociálního řízení FMO.1991...F 088;
125 .Filozofie smíchu.:.1980??...F 094;
126 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2..BVS 06;
127 .From Despair to Hope .Vatikán:Libreria editrice vaticana.1992.8820917374..DPD 19;
128 .Fur Stille Stunden.:Selbstverlag Bad Schonbrunn.1955...DZ 148;
129 .Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17614-9..MB 12;
130 .God's promises for your every need..Dallas ::Word Pub..1995..0849951305 (tpw);0849951321 (leather)..PB 36;
131 .Good News - New Testament. New York:American Bible Society.1978...NZ 22;
132 .Hľadieť na Krista očami Márie.Bratislava:PPA.2003...M 38;
133 .Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8..OS 008;
134 .Christus - Kontemplation heute.Schaffhausen:Novalis.1984.372141506X (viaz.); 3-7214-1506-X..DZ 103;
135 .Chvilky u nohou Matky Boží.:.1942...M 40;
136 .I Will Turn to the Father. The Gospel according to Luke. The First Letter from Peter. The Book of Amos. A Selection of Psalms. (Vrátim sa k Otcovi. Evanjelium podľa Lukáša. Prvý li.Roma:Societá Biblica Britannica & Forestiera.1999.8823734371; 88-237-3437-1..PB 22;
137 .Il cristianesimo invisibile :.Torino ::Societa editrice internazionale,.1997.88-05-05736-3..DT 95;
138 .Il Vangelo Ges?.:MIMEP - Pessano (Milano).1968...PB 53;
139 .Im Bann des Konzils .Zurich :Thomas Verlag .1966...DVA 24;
140 .Initation a Saint Jean de la Croix.Paris:Aux editions du Seuil.1929...DZ 153;
141 .Instructio de Cultu Mysterii Eucharistici.:.1967...DPD 22;
142 .Instrumentum laboris.:.2004...MB 15;
143 .Inter oecumenici.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.8071623377 (brož.); 80-7162-337-7..DPD 21;
144 .Interpretácia Biblie v cirkvi.Spisšká Kapitula:Katolícke biblické dielo na Slovensku.1995...DPD 20;
145 .Ján Mathé. Hľadač dobra.Košice:Result.2010??.9788096714186 (viaz.); 978-80-967141-8-6..UE 1;
146 .Jan Pavel II.v Československu.21.-22.dubna 1990 :.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-013-3 :..PD 85;
147 .Ján Pavel v Rakousku ( 10. -13.záři 1963).:.1963...PD 84;
148 .Jan Pavel ve Francii.:.1986...PD 82;
149 .Jan Pavel ve Francii .:.1988...PD 83;
150 .Jánovo svedectvo.[S.l.] ::Dobrá kniha,.1988.0-919865-40-2..BNZ 158;
151 .Jedna Biblia, mnoho rozdielnych vier?. Vienna:LogosPress Druckerei.1994...BVS 56;
152 .Jerusalemer Bibellexikon /.Neuhausen-Stuttgart ::Hänssler-Verlag,.1990.3-7751-2367-9..BSL 31;
153 .Jeruzalémská bible :.:Praha :.2001.80-85929-48-1..SZ 4/11;
154 .Jeruzalémská bible :. :Praha :.2009-2010.978-80-87183-18-2..B 09;
155 .Jeruzalémská Bible..Praha ::Krystal OP.1995.80-85929-05-8..SZ 4/6;
156 .Jeruzalémská Bible..Praha ::Krystal OP.1996.80-85929-12-0..SZ 4/7;
157 .Jeruzalémská Bible..Praha ::Krystal OP.1997.80-85929-17-1..SZ 4/8;
158 .JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000...PB 15;
159 .JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000...PB 14;
160 .Jubileum vedcov.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.8096845098 (brož.); 80-968450-9-8..DT 268;
161 .Karl Rahner a my :.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.1997.80-7165-075-7..DT 465;
162 .Katechetické směrnice české biskupské konference .Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...MB 16;
163 .Katecheze v cíkvi.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1982...PD 92;
164 .Katechismus katolické církve /.Praha ::Zvon,.1995.80-7113-132-6 :..DT 277;
165 .Katechizmus :.Bratislava ::Vesna,.1990.80-85128-76-4..DT 274;
166 .Kierkegaard and great philosophers.Šaľa:Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos.2007.9789709575309 (brož.);978-970-95753-0-9..F 161/1;
167 .Kierkegaard and Christianity.Šal?a, Slovakia ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2008..9780980936506 (hbk.);0980936500 ..F 161/2;
168 .Kierkegaard and Christianity.Šal?a, Slovakia ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2008..9780980936506 (hbk.);0980936500 ..F 161/3;
169 .Kierkegaard and the nineteenth century religious crisis in Europe.Šaľa ::Kierkegaard Society in Slovakia,.2009.978-0-9809365-1-3..F 161/4;
170 .Kniha svätých.Bratislava:Svojtka.2011.9788081073458 (viaz.); 978-80-8107-345-8..HSL 1;
171 .Kniha žalmov /.Bratislava ::Lúč,.1991.80-7114-025-2..SZ 4/14;
172 .Kniha žalmov /.Bratislava ::Lúč,.1991.80-7114-025-2..;
173 .Konzil Kirche mit Maria .Wien :Herz-Mariä-Werk.1966...DVA 12/1;
174 .Konzil und Kirche mit Herz.Wien:Familienapostolat der Thronerhebung des Herzens Jesu .1966...DVA 12/2;
175 .Kráľovná pomoci.Bratislava:Ave.2002.8096774905 (brož.); 80-967749-0-5..M 44;
176 .Kráľovná pomoci.Bratislava:Združenie AVE.2008.9788096774944; 978-80-967749-4-4..M 45;
177 .Křesťanská a mravní výchova mládeže.:.1992...MB 17;
178 .Křesťanství a ostatní náboženství :.Praha ::Krystal OP,.1999.80-85929-33-3..DPD 23;
179 .Kristus.Bratislava:Serafín.1997.8085310872 (brož.); 80-85310-87-2..DPD 24;
180 .Kristus - nádej Európy.[Trnava]:Spolok svätého Vojtecha.2003.807162442X (brož.); 80-7162-442-X..MB 18;
181 .Kristus odhaluje.Wurzburg:Universelles Leben.1992.3893712526..DT 319;
182 .La Bible de Jérusalem.:DESCLEE DE BROUWER.1975.2-220-02028-2..B 06;
183 .La Bible de Jérusalem.:DESCLEE DE BROUWER.1975.2-220-02015-0..B 05;
184 .La BIBLE de Jérusalem.:MAME/FLEURUS/CERF.2001.978-2-7289-1294-0..B 01;
185 .La Presse et L´apostolat .Paris:La Bonne presse .1950?...DPD 25;
186 .LA SAINTE BIBLE.:CERF.1956...B 08;
187 .LA SAINTE BIBLE.:DESCLÉE & Co.1960...B 26;
188 .Le Christ sur ous nos Chemins.:.1945...DZ 115;
189 .Le Modernisme.Paris:Beauchesne.1980...F 040;
190 .Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989.Bratislava:Ústav pamäti národa.2010.9788089335329 (brož.); 978-80-89335-32-9..CD - rekreacka;
191 .List biskupom katolíckej cirkvi .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...DPD 26;
192 .Litmanovské zvesti 5 rokov od pravého zjavenia .:.1995...M 164;
193 .Loretánské meditace /.Rosice ::Gloria,.2001.80-86200-50-7..M 55;
194 .Lukas. Stuttgart:Katholische Bibelanstalt.1980...PB 52;
195 .Magie, zlí duchové, satanské obřady :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-094-0 :..MB 19;
196 .Maie corédemptrice.grenoble:Congrés Marial National.1846...M 87;
197 .Malé hodinky je cti blahoslavené Panny Marie.Praha:Československé akciové tiskárny.1933...M 75;
198 .Maria d hilfe der Christen.:.1954...M 67;
199 .Maria naše matka.:Stojanov.1978...M 168;
200 .Maria z Nazareta :.Svitavy ::Trinitas,.2003.80-86036-91-X :..M 88;
201 .Marianka pútnické miesto.:Kongregácia bratov Tešiteľov Marianka.1991...M 84;
202 .Matka cirkvi, Blahoslavená Panna Mária.Bratislava ::Vesna,.1990.80-85128-14-4 :..M 86;
203 .Medzi modernou a postmodernou.Košice:Univerzita P.J. Šafárika.2004.8070976128 (brož.); 80-7097-612-8..F 097/2;
204 .Medzi modernou a postmodernou.Košice:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.2004.8070976128 (brož.); 80-7097-612-8..F 097/1;
205 .Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28 október 1995).Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996.807162151X..DPD 28;
206 .Městské právo ve střední Evropě :.Praha:Karolinum.2013.9788024621135 (viaz.); 978-80-246-2113-5..H-rekreacka;
207 .Milostivé miesto .Bratislava-Kalvária:R.-kat. farskýúrad Bratislava-Kalvária.1948...M 163;
208 .Místo fenomenologie ducha v současném myšlení :.Praha ::Argo,.2007.978-80-257-0003-7 ..F 166;
209 .Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2000.8071623407 (brož.); 80-7162-340-7..DPD 27;
210 .Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu.Olomouc:Matica slovenská.1997...DZ 170;
211 .Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994...DPD 29;
212 .Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné /.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-06-9 (brož.)..DPD 30;
213 .Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin.Bratislava:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Slovart.2012.9788055607849 (viaz.); 978-80-556-0784-9..DUP 001/2;
214 .Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Ružomberok.Bratislava:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Slovart.2008.9788080856731 (viaz.); 978-80-8085-673-1..DUP 001/1;
215 .Naše víra.:Česká katolícka charita.1974...DT 71;
216 .Nauka soboru watykanskiego II.Poznán:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1975...DVA 15;
217 .NEUE JERUSALEMER BIBEL.:ST. BENNO.1988.3-7462-0154-3..B 07;
218 .New Testament. New York:American Bible Society.1976.0564040819; 0-564-04081-9..NZ 01;
219 .New Testament. New York:American Bible Society.1978...NZ 29;
220 .Nová zmluva.:Slovenská evanjelická cirkev A.V. v ČSSR.1990...NZ 21;
221 .Nová zmluva. Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.1992...PB 6;
222 .Nová zmluva a Žalmy.Londýn:Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].1984.0564093920; 0-564-09392-0..NZ 08;
223 .Nové povolania pre novú Európu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1998.8071622346 (brož.); 80-7162-234-6..DPD 31;
224 .Novum Testamentum.:Société Saint Jean l'Évangéliste.1980??...NZ 05;
225 .Nový zákon. Örebro:Evangeliipress.1968...NZ 49;
226 .Nový zákon.:Sekretariát české liturgické komise.1989...NZ 31;
227 .Nový zákon a Kniha žalmov.:Centrum Nový život.1992...NZ 48;
228 .Nový zákon a Žalmy.:.1980??...NZ 35;
229 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.:.1980??...NZ 18;
230 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.:.1980??...NZ 11;
231 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.:.1980??...NZ 12;
232 .Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.:.1980??...NZ 24;
233 .Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha:Česká biblická společnost.1991...NZ 19;
234 .Nový zákon, Nová zmluva, The New Testament.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1990??...NZ 09;
235 .O Bohu tvurci.:.1940?...DT 416;
236 .O Ježišovom sebapoznaní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.8071624071 (brož.); 80-7162-407-1..DPD 32;
237 .O kompetencii vied.:.1980?...F 030;
238 .Okružní list svatého otce Pavla VI.:.1968...PD 108;
239 .Okružný list svätého otca z božej prozreteľnosti Pápeža Jána XXIII.:Tipografia Poliglotta Vaticana .1963...PD 10;
240 .Okružný list svätého otva Pápeža Jána XIII.:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1961...PD 11;
241 .Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii. .Trnava :Trnavská univerzita.2001.80-88774-91-8..F 180/5;
242 .Otvorte dvere vykupiťelovi .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...PD 53;
243 .Panna Mária Starohorská.Banská Bystrica:Kníhtlačiareň O.Žabku a spol..1941...M 100;
244 .Papež Jan Pavel v Mexiku a v Poľsku.:.1979...PD 55;
245 .Pápež odpovedá . Encyklika pápeža Jána Pavla II " Poslanie Krista Vykupiteľa".Bratislava:Pápežské misjné diela .1996...PD 63;
246 .Pastierske listy biskupov Slovenska.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.9788071627098 (brož.); 978-80-7162-709-8..MB 21;
247 .Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.2002.80-7162-408-X..MB 17;
248 .Pavel z Tarsu - apoštol národů :.:Ústí nad Orlicí :.2010.978-80-7405-076-3..BNZ 011;
249 .Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej biblie..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..SZ 3/1c;
250 .Philosophie im 20. Jahrhundert..Reinbek bei Hamburk ::Rowohlt,.1992.3-499-55455-0..F 139/1;
251 .Pierre Teilhard de Chardin - Svatá Hmota :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2005.80-86715-43-4 ..F 022;
252 .Pieseň piesní - Kazateľ.:Tatran Bratislava.1966...PB 3;
253 .Písmo sväté.:United Bible Societies.1990...B 34;
254 .Písmo sväté.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-23-7..NZ 10;
255 .Písmo sväté starého zákona II..:spolok sv. Vojtecha.1922...SZ 15/2;
256 .Písmo sväté starého zákona III.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923...SZ 15/3;
257 .Pokój prawda miłość.:.1980??...NZ 58;
258 .Pokój prawda miłość.:.1980??...NZ 57;
259 .Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti využívania prostriedkov spoločenskej komunikácie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1999.8071622796 (brož.); 80-7162-279-6..DPD 35;
260 .Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých ; Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mládeži sveta pri príležitostži 17. svetového dňa mládeže 2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.807162375X (brož.); 80-7162-375-X..DPD 34;
261 .Potenza divina d´amore.Rím:Tempio e centro d´irradiazone .1986...DT 434;
262 .Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve.Prešov:Petra.2007.9788080990015 (brož.); 978-80-8099-001-5..MB 24;
263 .Praktisches Bibellexikon. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1969...BSL 16;
264 .Pravda o lidské sexualitě a jejím významu .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DPD 36;
265 .Pravidla Družiny dítek Nepoškrvněné Panny Marie.Nitra:.1942...M 98;
266 .Predpoklady a cíle dialogu teologu s přírodovědci.České Budejovíice:Teologická fakulta, Jihočeské Univerzity.2001...DT 445;
267 .Prejavy Sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské diela .1996...PD 145;
268 .Přijď, Pane Ježíši!.:Olomouc.1991...PB 40;
269 .Pripomíname si: reflexia nad šoa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071626139 (brož.); 80-7162-613-9..DPD 33;
270 .Príručka pravej pobožnosti k prebl.Panne Márii dľa Bl. Ludvika Grignora z Montfrotnu.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1932...M 91;
271 .Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre :.Trnava ::Katedra filozofie fakulty humanistiky Trnavskej univerzity,.1999.80-88774-63-2..F 180/4;
272 .Průvodce životem - Ezdráš, Nehemjáš , Ester.Praha ::Luxpress.1994.80-7130-036-5..SZ 2/5;
273 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..SZ 2/4;
274 .Průvodce životem - Jan.Praha:Luxpress.1995.8071300381; 80-7130-038-1..NZ 88;
275 .Průvodce životem - Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův.Praha:Luxpress.1994.8071300373; 80-7130-037-3..NZ 71/6;
276 .Průvodce životem - Marek.Praha:Luxpress.1997.8071300160..NZ 71/1;
277 .Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..NZ 71/5;
278 .Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Říma, do Korintu.Praha:Luxpress.1995.8071300446; 80-7130-044-6..NZ 71/3;
279 .Průvodce životem : Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos.Praha ::Luxpress.1997.80-7130-058-6..SZ 2/6;
280 .Průvodce životem : Jób.Praha ::Luxpress.1995.80-7130-052-7..SZ 2/2;
281 .Průvodce životem : Jozue, Soudců, Rút.Praha ::Luxpress.1997.80-7130-057-8..SZ 2/1;
282 .Průvodce životem : Knihy Samuelovy.Praha ::Luxpress.1998.80-7130-066-7..SZ 2/3;
283 .Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..NZ 71/4;
284 .Průvodce životem. Zjevení..Praha:Luxpress.1997.8071300675; 80-7130-067-5..NZ 71/7;
285 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5..RE 1;
286 .Ptejte se na Písma :.Josefov ::J. Kašpar,.1926]-1942...DT 40;
287 .Pustina :.Brno ::Cesta,.1997.80-85319-05-7 :..DZ 118;
288 .Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009-2014.Nitra; Zvolen:Univerzita Konštantína Filozofa; Archeologický ústav SAV; Archeofact.2014.9788055807348 (brož.); 978-80-558-0734-8..HS-rekreačka;
289 .Redemptionis sacramentum.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2004.8071625248 (brož.); 80-7162-524-8..DPD 38;
290 .Rosaire, résumé de l´Evangile, Priérede l´Eglise.:.1978...M 111;
291 .Rosario biblico.:Editrice elle di ci.1970?...M 107;
292 .Rozmach alebo úpadok cirkvi.Košice:Verbum.1947...DPD 37;
293 .Rudolf Geschwind.Krupina:Mestský úrad.2010.9788097055318 (viaz.);978-80-970553-1-8..HS 2;
294 .Rukopisy od Mrtvého moře :.:Praha :.2007.978-80-7298-108-3..BSZ 38;
295 .Rundschreiben.:.1970?...PD 141;
296 .Satan.Paris:Les études carmelitaines.1948...DT 511;
297 .Sborník kontroversí.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1934...DT 543/4;
298 .Sborník kontroversí .Olomouc:Lidové kníhkupectví .1934...DT 543/1;
299 .Sborník kontroversí.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1934...DT 543/5;
300 .Sborník kontroversí.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1934...DT 543/2;
301 .Sborník kontroversií.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1934...DT 543/3;
302 .Se znamením kríže.Řím:Křestanská akademie.1967...HG 4;
303 .Sept Retraites de la Mére Elisabeth de la Croix.Paris:.1929...DZ 132;
304 .Sestra Lucia hovorí k Fatime.Fátima:Secretariado dos Pasrotinhos.1995...M 120;
305 .Slovakia and Croatia.Bratislava; Zagreb:Department of Slovak History at the Faculty of Philosophy of Comenius University; PostScriptum; [Filozofski fakultet Sveučilišta].2013.9788089567201 (viaz.); 978-80-89567-20-1..HS 9;
306 .Slownik teologizny .Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1985...DT 670;
307 .Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4..DT 670;
308 .Směrnice posvátne kongregace pro slávení neděle bez kněze .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995??...DPD 40;
309 .Sociálne encykliky /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1997.80-7162-203-6..MC 12;
310 .Sociálne otázky v teologickej reflexii :.Brno ::Cesta,.2009.978-80-7295-112-3..DT 616;
311 .Sociální encykliky (1891-1991) /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-154-7..MC 14;
312 .Soustavná Katolcka věrouka II.:.1930?...DT 577;
313 .Správa o rozhovoru Jozefa kard. Ratzingera.:.1990?...DT 475;
314 .Stanovy .Košice:Dominikánske mariánske centrum Salve.2007...M 128;
315 .Starý zákon. Praha:Kalich.1975...SZ 5;
316 .Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě /.Praha ::Portál,.1992.80-85282-26-7..M 132;
317 .Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření /.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké,.2012.978-80-87648-04-9..DT 679;
318 .Sväté písmo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1998.807162229X (brož.); 80-7162-229-X..NZ 36;
319 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..NZ 76;
320 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..NZ 74;
321 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..NZ 72;
322 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..NZ 75;
323 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5..NZ 73;
324 .Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-236-2..B 30;
325 .Sväté písmo Starého i nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-448-9..B 32 Rekreacka;
326 .Svätý ruženec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...M 130;
327 .Svedectvo viery.Cambridge; Trnava:Dobrá kniha; Dobrá kniha.1992; 1992.0919865763 (brož.); 0-919865-76-3..DT 567/3;
328 .Svedectvo viery..Cambridge, Ontario ;; Trnava ::Dobrá kniha,.1991.0-919865-73-9..DT 567/1;
329 .Svetlo Sveta.:.1980??...NZ 50;
330 .Svetový kongres cirkevných hnutí.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1998.8071622397 (brož.); 80-7162-239-7..PD 8;
331 .Synoda biskupů o zasvěceném životě :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1995.80-85527-87-1..MB 26;
332 .Synopsa dokumentov II. Vatikánskeho koncilu /.:.1995??.80-7165-129-X..DVA 25;
333 .Synopsis Theologiae Dogmaticae.:.1920?...DT 582/2;
334 .Synopsis Theologiae Dogmaticae II.:.1942...DT 582/1;
335 .Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969...DT 535;
336 .The pope and the people .London:Catholic truth society.1932...MC 9;
337 .Tommaso d' Aquino nel suo VII Centenario.:.1974...F 048;
338 .Totus Tuus.Praha:.1994...M 136;
339 .Týždeň cirkvi pre mládež 2007.:Konferencia biskupov Slovenska.2007...MB 28;
340 .Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..NZ 51;
341 .Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..NZ 53;
342 .Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..NZ 52;
343 .Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyrázta P. Békes Gellért és P. Dalos Patrik. (Nový zákon. Sväté písmo. Z gréčtiny preložili a vysvetľujú P. Békes Gellért a. Budapest:Szent Gellért Egyházi Kiadó.1990.963748700X; 963-7487-00-X..NZ 54;
344 .Unity and diversity in the Church..Città del Vaticano ::Libreria editrice vaticana,.1991..8820917114..DPD 43;
345 .Úvahy o návhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexiálnymi osobami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2004.8071624721..DPD 42;
346 .Úvod do teologie.paríž:Cerf.1963...DT 617;
347 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1967...DVA 27;
348 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1967...DVA 28/3;
349 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1967...DVA 28/1;
350 .Vatican II.Montreal & Paris:Fides.1967...DVA 26;
351 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1967...DVA 28/2;
352 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1968...DVA 29/1;
353 .Vatican II.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1968...DVA 29/2;
354 .Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?...MC 15/3;
355 .Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?...MC 15/4;
356 .Velehrad - Řím.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2010.9788074120442 (viaz.); 978-80-7412-044-2..OS 012;
357 .Věřím v Boha.Litoměřice:Seminář CMBF .1982...DT 623;
358 .Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava; Bratislava:Alfa; Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva [vyd.].1992.8005011105; 80-05-01110-5..DT 633/1;
359 .Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.1993.8005011172; 80-05-01117-2..DT 629;
360 .Víra.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1990...DT 283/1;
361 .Vitráže na Slovensku.Bratislava:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Slovart.2006.8080852154 (viaz.); 80-8085-215-4..DUP 002;
362 .Všeobecné katechetické direktórium /.Bratislava ::Saleziánske katechetické stredisko,.1992.80-85405-02-4..DPD 44;
363 .Vydávat počet ze své naděje :.V Olomouci ::Univerzita Palackého,.2008.978-80-244-2132-2 (brož.)..DT 211;
364 .Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...DPD 46;
365 .Výklad Epištoly k Římanum.:.2009??...BNZ 164;
366 .Vyprávění.:.1970??...PB 48;
367 .Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...PD 144;
368 .Z promluvy Jana Pavla II na jeho apoštoslkých cestách v Irsku, v USA, ve Francii.:.1979...PD 88;
369 .Za hranicemi tváře.Praha:Filosofia.2014.9788070074282 (brož.); 978-80-7007-428-2..F 294;
370 .Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:SKA.1992.8090049656; 80-900496-5-6..DT 648;
371 .Za personalistickú kultúru 9 : Zborník príspevkov.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-89074-98-7..F 180/9;
372 .Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou :.Bratislava ::Lúč,.2001.80-7114-351-0..MB 31;
373 .Základy 1.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...DT 659/2;
374 .Základy 2.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...DT 659/1;
375 .Zary Wiary.München:Grundriss Des Glaubes.1980.8385932606..DT 69;
376 .Zasvätenie do filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-040-3..F 163;
377 .Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...MB 29;
378 .Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky KBSE :.Bratislava ::Pravda,.1989.80-218-0147-6..MB 30;
379 .Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.8071650005; 80-7165-000-5..DT 650;
380 .Zem a život vo svetle vedy a viery :.Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992...DT 651;
381 .Zmierenie.Banská Bystrica; [Zvolen]:Rím.-kat. biskup. úrad; Jas.1996.8096756036 (brož.); 80-967560-3-6..MB 32;
382 .Zum Verhäsltnis zwischen Menschlichem wohl und Christichem hell.Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.1977...MB 33;
383 .Zur seelsoglichen Begleitung von Mencshcen uas zerbrochenen Ehen, Geshiedenen und Wiederverhierateten Geschiedenen.:.1993...MB 34;
384 .Zvěstování víry :.Praha ::Síť,.1996.80-901571-8-1..DT 660/2;
385 .Zvěstování víry :.Praha ::Síť,.1998.80-86040-09-7..DT 660/1;
386 .Žalmy. Praha:Biblické dílo Ekumenické rady v ČSR.1976...SZ 12;
387 .Žít enangelium ve svobodě a solidaritě.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1993...MB 35;
388 .Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972...BSZ 97;
389 R P Danie?lou.Philosophies chre?tiennes.Paris:Librairie Arthe?me Fayard.1955...F 074;
390 A. Bernard OP.Introducion a la philosophie thomiste.Avignon:Maison Aubanel Pere.1954...F 050;
391 A. I. Oparin, M. S. Pliseckij.Věda a náboženství o vzniku života a člověka.Praha:Život a práce.1951...F 222;
392 A. Jankowski, K. Romaniuk.Kapłaństwo. Katowice:KŚW.JACKA.1972...BNZ 076;
393 A. Robert, A. Feuillet.Einleitung in die Heilige Schrift I.. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1966...BVS 81/1;
394 A. Robert, A. Feuillet.Einleitung in die Heilige Schrift II.. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1965...BVS 81/2;
395 A. Robert, A. Feuillet.Introduction à la Bible 1. Paris:Desclée.1957...BVS 79/2;
396 A. Robert, A. Feuillet.Introduction à la Bible 1. Paris:Desclée.1959...BVS 79/3;
397 A. Robert, A. Feuillet.Introduction à la Bible 2. Paris:Desclée.1959...BVS 79/4b;
398 A. Robert, A. Feuillet.Introduction à la Bible 2. Paris:Desclée.1959...BVS 79/4a;
399 A. Robert, A. Tricot.Initiation biblique. New York:Desclée - Socie?te? de Saint Jean l'Evange?liste.1954...BVS 79/1;
400 A.-D. Sertillanges.Mois de Marie.:Editions du cerf .1935...M 176;
401 Adam, Anton,1957-.Ježiš Kristus - Prostredník medzi Bohom a ľuďmi.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.9788088937340 (brož.); 978-80-88937-34-0..DT 2;
402 Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...DT 1;
403 Adorno, Theodor W., 1903-1969.Dialektika osvícenství :.:Praha :.2009.978-80-7298-267-7..F 129;
404 Adorno, Theodor W., 1903-1969.Minima Moralia.Praha:Academia.2009.978-80-200-1759-8..F 015;
405 Agne,D..Twoje cialo stworzone do milosci .Poznán:wydawnictvo w droze.1994.8370330207..DZ 55;
406 Akvinský, Tomáš.O andělech (I) v Teologické sumě.Praha:Krystal OP s.r.o..2015.9788087183809..TA 6/1;
407 Akvinský, Tomáš.O andělech (II) v Teologické sumě.Praha:Krystal OP s.r.o..2015.9788087183816..TA 6/2;
408 Aland, K..The Greek New Testament.Stuttgart:United Bible Societies.1988.3438051109..NZ 2/2;
409 Albert Gelin.L'Ame d'Israel dans le livre.:Fayard.1961...BVS 22;
410 Albert Vanhoye.Situation du Christ.Paris:Cerf.1969...BNZ 098;
411 Albert-Marie Denis.L'apôtre Paul, "proph?te messianique" des Gentils.:Publications universitaires de Louvain.1957...BNZ 020;
412 Albertazzi, Liliana..Introduzione a Brentano.Roma ::Laterza,.1999..8842058467..F 035;
413 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971...BVS 07;
414 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971...BVS 08;
415 Alexis Carrel.L'homme, cet inconnu.Paris:Plon.1935...F 052;
416 Alfons Deissler.Le livre des Psaumes. Paris:Beauchesne.1966...BSZ 39/1;
417 Alfons Deissler.Le livre des Psaumes. Paris:Beauchesne.1968...BSZ 39/2;
418 Alfons Weiser.Die Apostelgeschichte.Leipzig:St. Benno-Verlag.1989.3-7462-0176-4..BNZ 096;
419 Alfonz Mária z Liguori,1696-1787.Modlitba, veľký prostriedok spásy.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724551 (brož.); 978-80-88724-55-1..DZ 8;
420 Alfonza Mária,1814-1867.Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.); 978-80-89536-03-0..DZ 134;
421 Alfred La?pple.Bible et cate?che?se. Questions actuelles I.. Paris:Fayard-Mame.1965...BSZ 70/1;
422 Alfred La?pple.Bible et cate?che?se. Questions actuelles II.. Paris:Fayard-Mame.1966...BSZ 70/2;
423 Alfred La?pple.Die Botschaft der Evangelien - Heute. München:Don Bosco Verlag.1965...BNZ 082;
424 Alfred La?pple.Die Botschaft der Evangelien - Heute. München:Don Bosco Verlag.1968...BNZ 083;
425 Alfred Läpple.Christus Verkündigung im Kirchenjahr. München:Don Bosco Verlag.1971.3-7698-0105-9..BNZ 084;
426 Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972...BSZ 49;
427 Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972...BSZ 48;
428 Alfred Wikenhauser.Einleitung in das Neue Testament. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1959...BNZ 066;
429 Alfred Wikenhauser.Einleitung in das Neue Testament. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1961...BNZ 065;
430 Alfrink, B.K..Kirche im Umbruch.Munchen:Don Bosco Verlag.1968...DT 271;
431 Alix Parmentier.La Philosophie de Whitehead et la problema de Dieu.Paris:Beauchesne.1968...F 226;
432 Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich.1987...BSL 04;
433 Allmen, Jean-Jacques von, 1917- - autor.Biblický slovník.:Praha :.1991.80-7017-180-4..BSL 12;
434 Allport, Gordon Willard,1897-1967.Osobowosc i religia /.Warszawa ::Pax,.1988.83-211-0906-3..DT 4;
435 Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Úvod do filozofie kultúry.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-100-0..F 069;
436 Alphonso, Herbert.Osobní povolání :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1994.80-85527-58-8 :..Dz 21;
437 Alter R..The Art of Biblical Poetry.Worcester:Billing & Sons Ltd..1990.0567291766..BVS 89;
438 Alter R..The Literary Guide to the Bible.Massachusetts:The Belkap Press of Harvard University Press Cambridge.1987.0674875303..BVS 90;
439 Ambros, Pavel,,1955-.Teologicky milovat církev. Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.8086715116 (viaz.); 80-86715-11-6..PZ 5;
440 Amrein , A..Er Zeigte Mir Seine Herrlichkeit.Vitznau:Bucker Druck und Verlag.1988...DT 5;
441 Anderson, Carl.Civilizácia lásky.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342303 (viaz.); 978-80-89342303..SN 1;
442 André Paul.L'Évangile de l'enfance selon saint Matthieu.:Éditions du Cerf.1968.2-204-02258-6..BNZ 002/17;
443 Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969...PB 37;
444 Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0..F 031/1;
445 Andriessen Paul.En lisant l'épître aux Hébreux.:.1977...BNZ 008;
446 Andrzej Maryniarczyk.Zadania współczesnej metafizyki.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.1999...F 202;
447 Anne de Vries.Radost pro všechny.:Blahoslav.1971...PB 47;
448 Anselm z Canterbury, 1033-1109.Fides quarens intellectum :.Praha ::Kalich,.1990.80-7017-156-1 :..DT 97;
449 Anselmo D´aosta.Proslogion.MILANO:RUSCONI LIBRI.1996.88-18-70160-6..DT 7;
450 Anton Vögtle.Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1966...BNZ 122;
451 Antonin Gilbert Sertillanges.Les grandes Theses de la Philosophie Thomiste.:Boud & Gay.1928...F 279;
452 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987...F 006/4;
453 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1..F 006/3;
454 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1..F 006/1;
455 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1..F 006/2;
456 Arenhoevel, Diego,,1930-1983.So wurde Bibel :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/1;
457 Arenhoevel, Diego,,1930-1983 - autor.Ur-Geschichte Genesis 1-11.Stuttgart ::KBW.1970.3-460-05011-X..BSZ 07;
458 Aristotelés, asi 384.Fyzika.Praha:Rezek.1996.80-86027-03-1..F 027/6;
459 Aristotelés, asi 384.Politika.Bratislava:Pravda.1988...F 027/2;
460 Aristotelés,(384-322 př. Kr.).Etika Níkomachova.Praha ::P. Rezek,.1996.80-901796-7-3..F 027/4;
461 Aristotelés,(384-322 př. Kr.).O duši.Praha ::P. Rezek,.1996.80-901796-9-X..F 027/5;
462 Aristotle..The ethics of Aristotle :.New York [etc.] ::Penguin,.1976..0140440550..F 027/3;
463 Arisztotelész.Politika.Budapešť:Gondolat.1994.963-282-726-0..F 027/1;
464 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..BSZ 47;
465 Arnold Gehlen .Der Mensch.Wiesbaden:AULA.1986.3-89104-082-2..F 103;
466 Arnou, Renatus.De quinque viis sancti Thomae. Ad demonstrandam Dei existentiam.Roma:Pontificia universitatas Gregoriana.1949...TA 2;
467 Arthur Schopenhauer.Aphorismen zur Lebensweisheit.Köln:Athena.1950??...F 274/3;
468 Ashton, Joan..Mother of all nations :.San Francisco ::HarperandRow,.1989..0060603097 :..M 5;
469 Ashton, Joana.Tajomstvo zjavení.Bratislava:Eko-konzult.1996.8088809150 (brož.); 80-88809-15-0..M 4;
470 Asmus, Valentin Ferdinandovič.Antická filozofie.Praha:Svoboda.1986...F 017;
471 Aubron,P..L´oeuvre Mariale de saint Bernard.:editions de cerf.1935...M 180;
472 Augustin,(354-430).Řehole pro komunitu.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-885-2 ..RZ 1;
473 Augustinus, Aurelius,.O učiteľovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7)..F 014;
474 Augustyn, Józef.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.8071411582 (brož.); 80-7141-158-2..M 1;
475 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412732 (brož.); 80-7141-273-2..DZ 5;
476 Augustyn, Józef,1950-.Čtvrthodinka upřímnosti :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1995.80-7192-007-X..M 2;
477 Augustyn, Józef,1950-.Duchovné cvičenia v praxi /.Trnava ::Dobrá kniha,.1996.80-7141-106-X..M 3;
478 Augustyn, Józef,1950-.Praxe duchovního vedení /.Olomouc ::Velehrad,.1997.80-85966-02-6..DZ 4;
479 B.-M. Morineau.L´anné Mariale.:Editions du cerf.1934...M 174;
480 Babic, Marek.Od antiky k stredoveku. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-202-1..H 1;
481 Baden, Hans Jürgen.Wer wird das Antlitz der Erde erneuern? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-08000-1..DT 23;
482 Bahleda, Ľubomír.Sakrálne stavby v obci Látky.Zvolen:Občianske združenie Bašta.2015.9788097204914..RE 2;
483 Bahounek T..Maska a tvář očisty.olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1997...DT 10;
484 Bahounek T. OP.Zavoláš srdce mé.Brno:Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera.1998...DT 8;
485 Bahounek, Tomáš Jiří,1947-.Jaký je tvůj osud /.Rosice ::Gloria,.1999.80-86200-26-4 :..DZ 6;
486 Baláž, Rudolf,1940-2011.Zostaň s nami, Pane.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár svätého Františka Xaverského.2007.9788088937265 (viaz.); 978-80-88937-26-5..MB 1;
487 Balcar, Blahoslav.Tajemství stvoření /.Praha ::Nový život,.1990.80-900166-0-X :..DT 39;
488 Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot .Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973...DT 9/1;
489 Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973...DT 9/2;
490 Balík, Stanislav,1978-.Katolická církev v Československu 1945-1989.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2013.978-80-7325-311-0 ..CD 6;
491 Ballestrero, Anastasio,1913-1998.Modlitby :.Kostelní Vydří,:Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-61-8..DZ 32;
492 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947...F 009;
493 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947...F 010;
494 Balthasar, Hans Urs von,1905-1988.Křesťansky meditovat /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-444-X..DZ 41;
495 Balthasar, Hans Urs von,1905-1988.Leben aus dem Tod :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20086-4..DT 16;
496 Balthasar, Hans Urs von,1905-1988.Rozjímavá modlitba.Bratislava:Lúč.1998.8071142328..DT 17;
497 Balthasar, Hans Urs von(1905-1988)..W pełni wiary /.Kraków ::\"Znak\",.1991.8370061486..DT 21;
498 Balthasar, Hans-Urs von.Cesty k ujasnění :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1998.80-85959-17-8 :..DT 11;
499 Balthasar, Hans-Urs von.Co je na církvi to katolické /.Brno ::Cesta,.1990.80-900087-6-3 :..DT 12;
500 Balthasar, Hans-Urs von.Maria /.Praha ::Scriptum,.1991.80-90335-8-X :..M 20;
501 Balthasar, Hans-Urs von.Síla křesťanské naděje /.Olomouc ::Velehrad,.1995.80-85966-01-8..DT 18;
502 Banti E..Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.:.2000?...DT 22/1;
503 Banti E..Pozanie a viera.:.2000?...DT 22/2;
504 Baptist, Metz, Johann.Viera v dejinách spoločnosti.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-063-4..DT 371;
505 Barbara Jirsová ; uspoř. B.Jirsová..4 JIRSOVÁ, Barbara Filozofická čítanka : Učební text pro střední školy.Praha:S & M.1994.80-901387-4-8..F 146;
506 Barbarić, Slavko,1946-2000.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2000.8071652504; 80-7165-250-4..M 8/1;
507 Barbarić, Slavko1946-.Daj mi svoje ranené srdce.Bratislava:USPO.1998.8088717329 (brož.); 80-88717-32-9..M 8/3;
508 Barbarić, Slavko1946-.Perly ranených sŕdc.Bratislava:USPO.1999.8088717353 (brož.); 80-88717-35-3..M 8/2;
509 Barbet, Jeanne.Lurdy /.Košice ::SLOVO,.1991.80-85291-05-3..M 167;
510 Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8..F 020;
511 Baron,A..Dokumenty Soborów Powszechnych..Kraków ::Wydawnictwo WAM :; Księża Jezuici,.2002.83-7097-928-9 (váz.)..MC1;
512 Barreau ,J-C..La foi D´un Paien.Paris:Éditions du Seuil.1967...DT 55;
513 Bárta J..Syntéza učení víry.Praha:Řád L.P.1991...DT 41;
514 Bárta, B. J. , OFM.Syntéza učení víry.Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...DT 24/2;
515 Bárta, B. J. , OFM.Syntéza učení víry .Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...DT 24/1;
516 Bárta, B. J. , OFM.Syntéza učení víry.Praha:Sekretariát reholních spoločenství v ČSSR.1969...DT 24/3;
517 Barthélemy, Dominique,1921-2002.Dieu et son image :.Paris ::Cerf,.1990.2-204-04204-8..DT 26;
518 Barzaghi,G..La medtazione.bologna:Edizioni Studio Domenicano.1992.8870941167..DZ 26;
519 Baslez, Marie-Françoise..Bible et histoire :.Paris ::Fayard,.1998..2213602026..BVS 91;
520 Bastin,M..Jesus devant sa passion.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1976...K 1;
521 Bauer A..Kleiner Kommentar 6.:.1980??...BNZ 163/6;
522 Bauer Anton .Kleiner Kommentar.:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart.1980??...BNZ 007;
523 Baum A..Kleiner Kommentar 5/II.:.1980??...BNZ 163/5/II;
524 Baumer, Iso,1929-.O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.); 978-80-8135-015-3..OS 015;
525 Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9..BNZ 044/17;
526 Beaufays , I..Aux premiers jours de L´eglise .bruxelles:éditions universitaires.1944...BNZ 199;
527 Beaufays , I..Saint Paul .bruxelles:éditions universitaires .1944...BNZ 198;
528 Beck , A..Wir und die Welt.innsbruck-wien-munchen:Tyrolia-verlag.1964...DT 73;
529 Beck, E.-Miller, G..Kleiner Kommentar 20.:.1980??...BNZ 163/20;
530 Beck, Eleonore.Gottes Sohn kam in die Welt :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/2;
531 Bednárik , J. CSsR.Odpustky.:vydavaťeľstv životom.1980?...DT 27;
532 Beha, Benedicta.Príď Tvoje kráľovstvo.Bratislava:Serafín.1996.808531066X (brož.); 80-85310-66-X..DZ 23;
533 Behler, G.M..Das Jubellied der Magr des Herrn.Graz:Fatima verlag.1969...M 16;
534 Beinert , W..Slovník katolíckej dogmatiky.olomouc:MCM s.r.o.1994...DT 28;
535 Bellarmin R..O vystupovaní mysli k Bohu.brno:Brnenské tiskárny .1948...DT 30;
536 Bellarmin, Robert,1542-1621.O věčné blaženosti svatých /.Praha ::Krystal OP,.2001.80-85929-47-3..DT 29;
537 Bellet,C..Le Roisaire médité.saint maximin:éditions de la Revue deu Rosaire.1932...M 7;
538 Bělohradský, Václav,1944-.Krize eschatologie neosobnosti.Londýn ::Rozmluvy,.1982.0-946352-00-3..F 042;
539 Benda, V..Hledání.Úvahy věříciho křesťana.:Čkch.1988...DT 31;
540 Benedikt XVI.Apostolische Reise Seiner Heligkeit Papst Benedikt XVI nach Munchen, Alttting und Regensburg 9.bis 14- September 2006.Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.2006...PD 1;
541 Benedikt XVI.Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627869 (brož.); 978-80-7162-786-9..PD 5;
542 Benedikt XVI.Der Anfang Papst Benedikt XVI Jozpeh Ratzinger .Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz.2005...PD 2;
543 Benedikt XVI.Encyklika Deus caritas est pápeža Benedikta XVI. biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom o kresťanskej láske.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071625949 (brož.); 80-7162-594-9..PD 4;
544 Benedikt XVI.Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis Pápeža Benedikta XVI. biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharistii - prameni a vrchole .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.9788071626596 (brož.); 978-80-7162-659-6..PD 3;
545 Benedikt XVI.Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.9788071627005 (brož.); 978-80-7162-700-5..PD 6;
546 Benedikt1927-.Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.9788071416098 (viaz.); 978-80-7141-609-8..DT 481;
547 Benedikt1927-.Božia revolúcia /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.2005.80-7162-582-5..PD 7;
548 Benedikt1927-.Der Gott Jesu Christi :.München ::Kösel,.1976.3-466-25663-1..DT 483;
549 Benedikt1927-.Duch liturgie.Trnava ::Dobrá kniha,.2005.80-7141-477-8..DT 480;
550 Benedikt1927-.Entretien sur la foi /.[S.l.] ::Fayard,.1985.2-213-01567-8..DT 478;
551 Benedikt1927-.Eschatologie - Tod und ewiges Leben /.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1978.3-7917-0517-2..DT 474;
552 Benedikt1927-.Eucharistie - Mitte der Kirche /.München ::Erich Wewel,.1978.3-87904-070-2..DT 476;
553 Benedikt1927-.Modlitba /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým,.2008.978-80-7266-285-2..DZ 28;
554 Benedikt1927-.O víře dnes :.Praha ::Zvon,.1994.80-7113-100-8..DT 477;
555 Benedikt1927-.Svetlo sveta.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741389 (viaz.); 978-80-8074-138-9..DT 484;
556 Benedikt1927-.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.8071415529 (brož.); 80-7141-552-9..DT 482;
557 Benedikt1927-.Zur Lage des Glaubens :.München ::Neue Stadt,.1985.3-87996-180-8..DT 479;
558 Beneš, Jaroslav,.Descartes, Kant, či Tomáš Akvinský?.Bratislava:Ústredná katolícka kancelária.1946...F 046/6;
559 Bengsch, A..Ste našou nádejou....:.1950?...MB 3;
560 Beníček J..Mystika v tradici křesťanského východu.:Hlas Velehradu.1994...DT 32;
561 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..F 047/2;
562 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..F 047/1;
563 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.1991.8090051014; 80-900510-1-4..PB 2;
564 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.1991.8090051014; 80-900510-1-4..PB 1;
565 Beňo, Ján Augustín,1921-2006.II. Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.8090051049; 80-900510-4-9..DVA 1;
566 Bensing, Manfred.Thomas Müntzer.Leipzig:VEB Bibliografisches Institut Leipzig.1983...OS 010;
567 Berger, Peter Ludwig,1929-.Vzdálená sláva :.Brno ::Barrister a Principal,.1997.80-85947-18-8 :..DT 35;
568 Berger, Rupert, 1926-.Liturgický slovník.:Praha :.2008.978-80-7021-965-2..LI 1;
569 Bergmann, Gerhard.Ježíš Kristus nebo Buddha, Mohamed či hinduismus? /.Jihlava ::Evangelická církev metodistická,.1992.80-85013-06-1 :..DT 33;
570 Berkeley, George.Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Praha:Svoboda.1995.80-205-0479-6..F 051;
571 Bernadot, M.V.Eucharistií k nejsvětejší trojici.olomouc:EDICE KRYSTAL.1935...DT 64;
572 Bernadot, Marie Vincent,1883-1941..De l\'Eucharistie a la Trinite /.[Paris] ::Les Editions du Cerf,.1978, c1920..2204012238 :..DZ 31;
573 Bernadot,M-V..Eucharistií k najsvětejší trojici.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1935...DZ 30;
574 Bernadot,M-V..Matka Božia v mojom živote.Ružomberok:KA V Biskupstve Spišskom.1948...M 19;
575 Bernadot,M-V..Notre-Dame dans ma vie .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1950?...M 18;
576 Bernard N. Schumacher, Edgardo J.M. Castro.Penser l'homme et la science/ Betrachtungen zum Thema Mensch und Wissenschaft.Fribourg:Editions universitaires Fribourg Suisse.1996.2-8271-0694-9..F 013;
577 Bernard,P.R. OP.Le mystére de Marie.Paris:Descleé de Brouwer.1933...M 15;
578 Bernard,R..Notre-Dame de Toute joi.:editions du cerf.1940?...M 171;
579 Bernert E..Soli Deo- Gott allein.:Frassung August.1993...DT 36;
580 Bernert E..Wandel in Got.stans:bucker von Matt.1978.3906997227..DT 34;
581 Bernet,E..Das Gebet .Stans:Verlag Jozef von Matt.1981...DZ 33;
582 Bernhard W Anderson.Understanding the old testament. NJ Prentice-Hall:Englewood Cliffs.1964...BSZ 53;
583 Bérulle,P..Notre-Dame dans l´enfance de Jésus.:editions du cerf.1940?...M 175;
584 BESARD, A-M..Duchovní život dnes a zítra.:Duchovní život.1980...DZ 34;
585 Besnard , A-M..Die Geschichte Einer Einlandung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1980...DT 37;
586 Besnard, Albert-Maria.Život a zápasy viery.Bratislava:Lúč.1994.8071140848; 80-7114-084-8..DZ 24;
587 Bessiéres,A..L´evangile etla Joie.Paris:SPES.1930?...DZ 35;
588 Betina V..Stvorenie sveta.Bratislava:Nádej- Vydavateľstvo Kresťanskej Literatúry.1990...DT 38;
589 Bevere, John,1959-.Srdce v ohni.Bratislava:Slovo života international.2007.9788089165162 (brož.); 978-80-89165-16-2..DZ 36;
590 Bialas, Martin,1940-.Milovat a trpět /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1995.80-7192-048-7..DZ 38;
591 Bianchi,L..Medžugorje.:Giera Lario.1985...M 9;
592 Bič, M..Radostná zvěsť Starého zákona.:edice kalich.1981...BSZ 102;
593 Bič, M..ZE SVĚTA STARÉHO ZÁKONA.Praha:Kalich.1989...BSZ 92;
594 Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X..BSZ 04;
595 Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5..BSZ 05;
596 Biser E..Das Christusgeheimnis der Sakramente.Heidelberg:F.H. Kerle verlag.1950...DT 43;
597 Biser, Eugen.Paulus - der letzte Zeuge der Auferstehung.:Pustet.1981.3-7917-0685-3..BNZ 015;
598 Bischop, Jim.Den,kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971...DZ 13;
599 Blachnický, František1921-1987.Pohľady vo svetle milosti.Prešov:M. Vaško.1995.8071650455 (brož.); 80-7165-045-5..DZ 37;
600 Blecha, Ivan, 1957- - autor.Filosofie :.:Olomouc :.1994.80-85572-88-5..F 028/2;
601 Blinzler J..Stuttgarten BIBEL-Sudien 5.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1965...BNZ 151/5;
602 Bloch, Ernst,1885-1977.Thomas Münzer als Theologe der Revolution /.Leipzig ::Ph. Reclam,.1989.3-379-00436-7..DT 72;
603 Bloch, Ernst..Viele Kammern im Welthaus :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1994..3518118277..F 024/2;
604 Bloy,L..Úvahy La Saletské.Praha:Ladislav Kunciř.1933...M 10;
605 Boadt, Lawrence.Reading the Old Testament :.New York ::Paulist Press.1984.0-8091-2631-1..BSZ 52;
606 Bodo, Murray.Cesta světem, cesta nitrem /.Praha ::Paulínky,.2005.80-86025-87-X :..DZ 39;
607 Boff, Leonardo,1938-.Kleine Sakramentenlehre /.Düsseldorf ::Patmos,.1976.3-491-77406-3..DT 65;
608 Bogliolo A..Teodícia . Pravda o Bohu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974...DT 57;
609 Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993...F 033/11;
610 Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...F 033/5;
611 Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...F 033/2;
612 Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...F 033/7;
613 Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993...F 033/3;
614 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974...F 033/1;
615 Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH.1981...SZ 1/3;
616 Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH.1985...SZ 1/4;
617 Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH.1973...SZ 10;
618 Bohdan Bejze.O Bogu i o człowieku 1.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1968...F 016/1;
619 Bohdan Bejze.O Bogu i o człowieku 2.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1968...F 016/2;
620 Böhmer, Otto A..Sternstunden der Philosophie :.München ::C.H.Beck,.1994.3-406-37420-4 ..F 039;
621 Bohounek, T.J. OP.Zavoláš srdce mé .Brno:Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.1998...DZ 25;
622 Bohumil Němec.O původu a vývoji života.:Vilímek.1916...F 215;
623 Bohuslav.Lurd maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...M 17;
624 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?...F 041/7;
625 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?...F 041/6;
626 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?...F 041/8;
627 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4..F 041/4;
628 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4..F 041/3;
629 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4..F 041/5;
630 Bochenski, Józef Maria.Cesty k filosofickému myšlení, Úvod do základních pojmů.Praha:Svoboda.1994.80-205-0398-6..F 041/2;
631 Bocheński, Józef Maria,(1902-1995).Marxismus-leninismus :.Řím ::Křesťanská akademie,.1994.80-901614-5-6 (Velehrad. Olomouc : brož.)..F 041/1;
632 Bolzano, Bernard.O nejlepším státě,neboli,Myšlenky kohosi, jenž lidstvo miloval,o nejúčelnějším zařízení společnosti.Praha:Melantrich.1949...F 043;
633 Bonaventura Duda, Jerko Fučak.Novi zavjet.t Zagreb:Kršćanska sadašnjos.1990...NZ 59;
634 Bonaventura,asi 1217-1274.Putování mysli do Boha =.Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-61-9 (brož.)..DT 71;
635 Bonhoeffer , D..Gessamelte Schrifen 3.München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1960...DT 52/3;
636 Bonhoeffer , D..Gessamelte Schrifen 4.München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1961...DT 52/4;
637 Bonhoeffer D..Gessamelte Schrifen 2.München:Chr. Kaiser Verlag Munchen.1959...DT 52/2;
638 Bonhoeffer D..Následovaní .:.1970 ?...DT 53;
639 Bonhoeffer D..Život v obecenstve.:.1979 ?...DT 54;
640 Bonhoeffer,D..Gessamelte Schrifen 1.Munchen:CHR.Kaiser Verlag.1958...DT 52/1;
641 Bonsirver , J..Exégése rabiique et Exégése Paulinienne.Paris:Beauchesne et ses fils.1935...BSZ 105;
642 Borgonovo G..Sindresi e Coscienza Nel Pensiero di San Tomaso D´ Aquino.FRIBOUTG SUISSE:Conseil et du Rectorat de l´ Université.1996.2827107422..DT 40;
643 Borkowska, Małgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2001.8096864289 (brož.); 80-968642-8-9..DZ 44;
644 Bormkamm,G..Jesus von Nazareth .Berlin:verlag w.kohlhammer.1980...K 12;
645 Bornkamm, G..Ježíš Nazaretský.Praha:Kalich.1986...K 3;
646 Bornkamm, Günther.Ježíš Nazaretský.Praha:Kalich.1975...DZ 12;
647 Boros , L..Gott- Welt - Bruder.Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1967...DT 46;
648 Boros , L..Warhafrigkeit und Liebe.Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1966...DT 50;
649 Boros L..Im Menschen Gott Begegnen.:Mathias- Grünewald- verlag.1967...DT 44;
650 Boros L..In der Versuchung .Olten:Herderbucherei.1967...DT 45;
651 Boros L..Mysterium Mortis.frreiburg im bresau:walter verlag.1963...DT 49;
652 Boros, L..Der Anwesende gott.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1964...K 2;
653 Boros, Ladislaus,1927-1981.Erlöstes Dasein /.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0385-X..DT 48;
654 Boros, Ladislaus1927-1981.Der gute Mensch und sein Gott /.Olten ::Walter,.1971.3-530-09504-4..DT 45;
655 Borowski, W..Psalmy.Krakow:wydawnictvo oo. Kamelitów Bosych .1983...BSZ 107;
656 Borse, Udo,(1930-).První a druhý list Timoteovi, List Titovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-431-8 ..BNZ 044/13;
657 Bossuet, J-B..Le mystére de jésus christ.Paris:éditions de l´orante .1952...K 11;
658 Botek, Anton, C..Kniha žalmov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...SZ 13;
659 Botek, Anton, C..Kniha žalmov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...SZ 14;
660 Botek, Anton, C..O Svätom písme.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...BVS 02;
661 Botrek A..O svätom písme .RíM :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...DT 74;
662 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970...K 5;
663 Boublík, Vladimír,1928-1974.Boží lid /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1997.80-7192-307-9 :..DT 82;
664 Boublík, Vladimír,1928-1974.Boží lid /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1997.80-7192-307-9 :..DT 58;
665 Boudet, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.8071415197 (brož.); 80-7141-519-7..DZ 43;
666 Boudreaux , SJ.Ani oko nevidelo....Přerov:Spoločenská kníhtiskárna .1934...DT 59;
667 Boulad, Henri,1931-.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-51-0..DZ 45;
668 Bouretz, Pierre 1958-.Svědkové budoucího času I. H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-297-4..F 032/1;
669 Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času II, G. Scholem, M. Buber, E. Bloch. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-298-1..F 032/2;
670 Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času III, L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-299-8..F 032/3;
671 Bouyer , L..La Bible et L´évangile .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1951...BNZ 177;
672 Braito , M. Silvester. OP.Církev.Praha:Nakladatelství Dobré Knihy v Praze.1933...DT 60;
673 Braito , M. Silvester. OP.Církev.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1946...DT 60;
674 Braito , M. Silvester. OP.Podstata Křesťanství.Praha:Nakladatelství Branislav Rupp.1945...DT 61;
675 Braito, P. Silvester M. .Modlitba sv. ružence a ružencové bratrstvo.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1930?...M 13;
676 Braito, S.M..Ježíš Kristus.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1931...K 6;
677 Brandstaetter, Roman, 1906-1987 - autor.Patriarchové :.:Brno :.1996.80-85319-52-7..PB 45;
678 Brantschen, J.B..Bog jw večji kot naše srce.Petrovče:Družstvo Znamenje.2004.9619022068..DZ 64;
679 Brantschen, J.B..Boh je väčší ako naše srdce.:.1989...DZ 46;
680 Brantschen, Johannes1935-.Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Trnava:Dobrá kniha.2006.8071415421 (brož.); 80-7141-542-1..DT 56;
681 Brantschen, Johannes1935-.Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Trnava:Dobrá kniha.2006.8071415421 (brož.); 80-7141-542-1..DZ 47;
682 Brantzen, Hubertus.Utrpení Ježíšovo - úděl člověka /.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1995.3-7666-9932-6..DZ 48;
683 Brat Roger.Láska nad všetkú lásku.Bratislava:Serafin.1990...DZ 58;
684 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..BVS 63/2;
685 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..BVS 63/1;
686 Braun, F.-M..Jésus .Paris:casterman .1947...K 7;
687 Braun, F.-M..La Mére des Fidéles.Paris:casterman.1953...M 11;
688 Breemen, Peter G. van,1927-.Ako chlieb, ktorý sa láme :.Trnava ::Dobrá kniha,.1996.80-7141-126-4..DZ 59;
689 Bremond, H..Das Wesentliche Gebet.Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet .1959...DZ 81;
690 Bremond, H..Modlitba a poézia.Martin:Matica slovenská.1943...DZ 66;
691 Brentano,M..Život přesvaté Panny Marie podle videní ctih. Anny Kateřiny Emmerichové.Praha:Ladislav Kunciř.1929...M 12;
692 Brillant,M..Notre-Dame a Nazareth.Paris:editions du cerf.1933...M 172;
693 Brnický, Michal.Odpoveď na Augsburské vyznanie.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8..DPD-rekreacka;
694 Bro, B..Apprendre a prier.Paris:Aux equipes enseignantes.1957...DZ 67;
695 Bro, B..Učme sa modliť.Freiburg:Lerne beten herder .1964...DZ 68;
696 Brock, Nathalie.Moja najmilšia biblia. Bratislava:Junior.2001.80-7146-617-4..PB 51;
697 Brodek, Peter.Duch Svätý.Nitra:Garmond.2004.8089148085 (brož.); 80-89148-08-5..DT 64;
698 Brown, Peter,(1935-).Tělo a společnost :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury,.2000.80-85959-72-0 ..CD 3;
699 Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1..DZ 7/4;
700 Brown, Raymond E..Ježíš v pohledu Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-228-4 :..K 8;
701 Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3..DZ 7/3;
702 Brown, Raymond E.1928-1998..Biblical reflections on crises facing the church /.New York ::Paulist Press,.1975..0809118912 :..DT 63;
703 Brown, Raymond Edward..Biblical exegesis and church doctrine /.New York ::Paulist Press.1985..0-8091-2750-4;0809103680 :;0809127504 ..BVS 80;
704 Brown, Raymond Edward..The churches the apostles left behind /.New York ::Paulist Press.1984..0-8091-2611-7;0809126117 (pbk.) :;0809103524 (hard)..BVS 65;
705 Brox N..Kleiner Kommentar 13.:.1980??...BNZ 163/13;
706 Bruce, F.F..Spisy Nového zákona.Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8..BNZ 012;
707 Bruin, Paul.Steht das wirklich in der Bibel ?.Luzern ::Rex.1978.3-7252-0320-2..BVS 01;
708 Brunner , A . Dr. .Základné poznanie .WIEN:SÚSCM.1968...DT 66;
709 Bruno, Giordano,(1548-1600).Dialogy.Praha ::Academia,.2008.978-80-200-1668-3..F 045;
710 Buber, Martin.Cesta člověka podle chasidského učení.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-08-5..F 044/2;
711 Buber, Martin.Já a ty. Olomouc:Votobia.1995.80-7198-042-0..F 044/1;
712 Buckert, Walter.Structure and history in greek mythology and ritual /.Berkeley ;; Los Angeles ;; London ::University of California press,.1979.0-520-03771-5..H 3;
713 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bratislava:Lúč.1991.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.)..PB 50;
714 Bultmann, Rudolf.Dějiny a eschatologie /.Praha ::ISE,.1994.80-85241-66-8 :..DT 68;
715 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.8088795028 (brož.); 80-88795-02-8..DZ 61;
716 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.8088795028 (brož.); 80-88795-02-8..DT 67;
717 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.8088795370 (brož.); 80-88795-37-0..DZ 62;
718 Buob, Hans.Růst v modlitbě :.Praha ::Portál,.1993.80-85282-52-6 :..DZ 60;
719 Buscemi, Alfio Marcello.San Paolo: vita, opera e messagio.Jerusalem:Franciscan printing press.1996...HG-rekreacka;
720 Buscemi, Alfio Marcello.Una sinfonia gli inni di Paolo a Cristo Signore.Jerusalem:Franciscan printing press.2000...BNZ-rekreacka2;
721 C. H. Hodd.La bible aujourd'hui. Éditions de Maredsous:Éditions Castetman.1957...BVS 69;
722 C. Spicq, O. P..L'Epître aux Hébre.Paris:Gabalda.1977...BNZ 102;
723 Caesare Carbone.Circulus philosophicus seu obiectionum cumulata collectio iuxta methodum scholasticam.Taurini:Marietti.1934...F 053;
724 Calvet , J..O katolíckej kritike.Bratislava:Kníhtlačiarne Andreja.1943...DT 90;
725 Campanella, Tommaso.Sluneční stát.Praha:Rovnost.1951...F 054;
726 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.8088944082 (brož.); 80-88944-08-2..DZ 73;
727 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1997.80-7192-311-7 :..DZ 71;
728 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvá Krista.Bratislava:Serafín.1999.8088944066; 80-88944-06-6..K 13;
729 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2002.80-7192-607-8..DZ 72;
730 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.8088944775; 80-88944-77-5..DZ 75;
731 Cantalamessa, Raniero,(1934-).Osm kroků ke štěstí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-517-7..DZ 19/1;
732 Cantalamessa, Raniero,(1934-).Tvé slovo mi dává život.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2010.978-80-7195-357-9 ..DZ 19/2;
733 Cantalamessa, Raniero,1934-.Dech božského Ducha /.V Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-361-3 :..DZ 70;
734 Cantalamessa, Raniero,1934-.Maria, zrcadlo církve /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1995.80-85527-80-4 :..M 21;
735 Cantalamessa, Raniero,1934-.My kážeme Krista ukřižovaného :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-061-4..DZ 69;
736 Cantalamessa, Raniero,1934-.Poslušnost /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85527-33-2 :..DZ 74;
737 Cantalamessa, Raniero,1934-.Život pod vládou Kristovou /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1994.80-85527-47-2 :..DZ 77;
738 Cantalamessa, Raniero(1934- )..Wejście na górę Synaj :.Warszawa ::Wydaw. Sióstr Loretanek,.1996.8386851198..DZ 76;
739 Cardal, Roman.Bůh ve světle filosofie /.Praha ::Krystal OP,.2001.80-85929-49-X :..DT 91;
740 Cardinal Suhard.Essor ou déclin de l´église.Paris:les éditions de vitrail.1947...DT 575;
741 Cardini, Franco.Brevario Savonarolliano.Firenze:Ponte alle Grazie s.p.a.1996.8879283839..DOS 1;
742 Carfaux, L..L´église des Corinthiens .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1947...BNZ 197;
743 Carfaux, L..L´épitre Aux Romans.Paris:éditions casterman.1947...BNZ 196;
744 Carl Heinz Peisker.Zürcher Evangelien - Synopse.Zürich:Zwingli Verlag.1966...BNZ 129;
745 Carlo Greco.Pensiero E Storicita.Brescia:Morcelliana.1985...F 113;
746 Carolyn Osiek.Galatians. Wilmington:Michael Glazier.1980...BNZ 013/12;
747 Carr, Brian.Úvod do metafyziky.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-69-6..F 058;
748 Carré, A.-M..Baptisées dans le Christ.paris:les éditions du cerf.1986.2204024856..DT 96;
749 Carré, R.P..L´homme des Béatitudes.Paris:editions spes.1962...DZ 79;
750 Carré, R.P..L´homme des Béatitudes 2.Paris:editions spes.1962...DZ 80;
751 Carretto, C..Ako František.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...DZ 83;
752 Carretto, C..Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...DZ 89;
753 Carretto, C..Lebo si môj otec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...DZ 88;
754 Carretto, C..Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...DZ 90;
755 Carretto, C..Skutečnosti z druhé strany .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...DZ 94;
756 Carretto, Carlo.Iba láska /.Bratislava ::Lúč,.1992.80-7114-070-8..DZ 85;
757 Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky.Bratislava:Lúč.1996.8071141712 (brož.); 80-7114-171-2..DZ 91;
758 Carretto, Carlo.Myšlenky na každý den :.Praha ::Nové město,.1997.80-902084-8-7..DZ 93;
759 Carretto, Carlo,1910-1988.Boh, ktorý prichádza /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-120-8..DZ 84;
760 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-105-1..DZ 86;
761 Carretto, Carlo,1910-1988.Myšlenky na každý den..Praha ::Nové město,.1997.80-902084-7-9; 80-902084-6-0..DZ 92;
762 Carretto, Carlo1910-1988.Listy z púšte.Bratislava:Lúč.1993.8071140805 (brož.); 80-7114-080-5..DZ 87;
763 Carrigou-Lagrance,R..La providence et la confiance en dieu .Montreal:LES ÉDITIONS Militia.1932...DZ 159;
764 Casalini, Nello..Le lettere di Paolo :.Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2001..9655160033..BNZ-rekreacka4;
765 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia.Zvolen:Jas.2006.8089219047 (brož.); 80-89219-04-7..M 22;
766 Catholic Church..Fides et ratio :.Casale Monferrato ::Piemme,.1998..8838441855..PD 97;
767 Caussade, Jean-Pierre de,1675-1751.Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2007.978-80-86715-88-9..DZ 95;
768 Cecchin, Franco..W poszukiwaniu Maryi :.Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.1989.8385040072..M 23;
769 Célestin Charlier.La Lecture Chretienne de la Bible. Belgique/ Édition Casterman:Éditions de mardsous.1957...BVS 15;
770 Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-010-6..F 063;
771 Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií :.Kostelní Vydří ::Krmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-7195-104-9..DZ 97;
772 Cerfaux, L..Le Christ dans la théologie de saint Paul.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1954...K 14;
773 Cerini, Marisa.Bůh - Láska ve zkušenosti a pojetí Chiary Lubichové /.Praha ::Nové město,.1993.80-901542-2-0..DT 93;
774 Cesare Casale Marcheselli.Modlitba u sv. Pavla. Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1979...BNZ 059;
775 Cibulka, Josef.Smysl a fakticita. SAV:Veda.1996.80-224-0446-2..F 062;
776 Císař, Ivo, 1928- - autor.Žena v Písmu svatém.:Brno :.1995.80-85319-46-2..BVS 14;
777 Clarke, W. Norris - (William Norris), 1915-2008 - autor.Osoba a bytí. :V Praze :.2007.978-80-7195-170-4..F 061;
778 Claus Westermann.Théologie de l'Ancien Testament. Gene?ve:Labor et Fides.1985.2-8309-0026-X..BSZ 20;
779 Claus Westermann.Théologie de l'Ancien Testament. Gene?ve:Labor et Fides.1985.2-8309-0026-X..;
780 Claus-Peter März.Bücher des Glaubens.:.1970??.3-7462-0143-8..BNZ 085;
781 Claus-Peter März.Wohin sein Wort und Führt. Leipzig:St. Benno - Verlag.1970??...BNZ 086;
782 Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5..ME 3;
783 Clementus XIII.Catechismus- concili tridentini.Turini- Rome:Domus Editorialis Marietti .1820...DT 86;
784 Clérissac , H. OP.Le Mystére de L´ église.Saint-Maximin:éditions de la Vie Spirituelle .1925...DT 92;
785 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6..BSZ 19;
786 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6..BSZ 18;
787 Collange Jean-François .De Jésus ? Paul.:Les Editions Labor et Fides.1980...BNZ 022;
788 Collinson, Diane,1930-.Fifty major philosophers :.New York ::Routledge,.1988, c1987..0415031354..F 056;
789 Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965...B 11;
790 Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965...B 10;
791 Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1977.84-220-0049-0..B 13;
792 Condominas, Georges.LE MONDE DU SORCIER.:Éditions du Seuil.1966...H 12;
793 Congar , M-J ,Y..Lay People in the Church .London:Geoffrey Chapman.1959...DT 80;
794 Congar , M-J ,Y..Le concile au jour le jour.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1966...DVA 2;
795 Congar , M-J ,Y..Le Concile au Jour le Jour.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1966...DT 81;
796 Congar , M-J ,Y..Le Mystére du Temple.Paris1:LES ÉDITIONS DU CERF.1958...DT 79;
797 Congar , M-J ,Y..Priester und Laien .frreiburg im bresgau:HERDER.1965...DT 78;
798 Congar , M-J ,Y..Sainté église.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1964...DT 88;
799 Congar , Y..Der Heilige Geist.Wien:HERDER.1979...DT 77;
800 Congar , Y..Dialogue Between Christians.London.Dublin:Geoffrey Chapman.1966...DT 98;
801 Congar , Y..La Crise dans L´église et Mgr Lefebvre.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1977...DT 84;
802 Coopens , J..L´ Histoire Critique de l´ Ancien Testament .Paris:éditions casterman.1938...BSZ 103;
803 Coopens , J..Les Harmonies des deux Testament .Paris:éditions casterman.1949...BVS 97;
804 Copleston, Frederick Charles,1907-1994.Aquinas.Harmondsworth ::Penguin books,.1955.0-14-020349-4..F 055;
805 Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2..F 067/2;
806 Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2..F 067/3;
807 Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2..F 067/1;
808 Coreth, Emerich.Možnosti človeka.. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Banská Bystrica-Badín.1997.80-967172-1-9..F 067/4;
809 Cottier , G. M-M..Horizons de L´ Athéisme.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1969...DT 82;
810 Cottier, Georges, 1922-.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-490-3..OS 001;
811 Cottier, Georges,1922-.Histoire et connaissance de Dieu /.[Fribourg] ::Éditions Universitaires Fribourg Suisse,.1993.2827106248..DT 75;
812 Cottier, Georges(1922- )..Uświęceni w prawdzie /.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów \"W drodze\",.1996..837033086X..DT 83;
813 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..PB 43;
814 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..PB 44;
815 Courtois,G..Pred tvárou pánovou.:.1980?...DZ 106;
816 Craemer, Rudolf.Benjamin Disraeli.Praha:Orbis.1943...OS 011;
817 Crawley.M..Oblicze milosci.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1970...DZ 40;
818 Csontos, Ladislav, SJ.Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II..Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-132-9..F 070;
819 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti :.:.2005??.80-85527-42-1..DZ 107;
820 Cuskelly, E.J..Současná spiritualita :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1994.80-85527-70-7 :..DZ 78;
821 Cyril Jeruzalemský.Vzkriesenie mŕtvych.Oropos:Monastier Paraklitos.1994...P 3;
822 Čaadajev, Petr Jakovlevič.Filozofické listy.Apologie bláznova.Praha:ODEON.1987...F 071;
823 Čala , A . .Základy víry.olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1992...DT 100;
824 Čarnogurská, Marina.Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-829-7..F 073;
825 Čejka , G..Sborník teologických statí IV.:Česká katolícka charita.1985...DT 99;
826 Čemus,R..Modlitba Ježíšova a modlitba srdce.:Societas.1939...DZ 108;
827 Černák, Tomáš.S pokorou a vierou v srdci.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2012.9788085223965 (brož.);978-80-85223-96-5..OS 004;
828 Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3..OP 4;
829 Černý,R. SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...M 24;
830 Česká, DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 10.sv.. Přísloví, Kazatel, Píseň písní : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.1999.80-85929-36-8..SZ 4/9;
831 Česká, DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 11.sv.. Kniha moudrosti, Sirachovec : Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-39-2..SZ 4/10;
832 D. Martin Luther.Biblia.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06031-X..B 15/1;
833 D. Martin Luther.Biblia.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06033-6..B 15/3;
834 D. Martin Luther.Biblia.:Deutscher Taschenbuch Verlag.1974.3-423-06032-X..B 15/2;
835 D\'Avenia, Marco..La conoscenza per connaturalita in S. Tommaso d\'Aquino.Bologna, Italia ::Edizioni Studio domenicano,.1992..8870941132..F 011;
836 Dacík , R.M..Buh a jeho život.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...DT 107;
837 Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941...DT 109;
838 Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942...DT 106;
839 Dacík , R.M..Buh ve svátostech.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948...DT 108;
840 Dacík , R.M..Buh ve svém díle.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938...DT 110;
841 Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991...DT 109;
842 Dacík , R.M..Věrouka .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...DT 112/1;
843 Dacík , R.M..Věrouka.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941...DT 112/2;
844 Dacík, R. M..Kristus spása světa.Praha:Cyrilo- Metodějské kníhkupectví .1935...K 15;
845 Dacík, R.M..Buh v Ježiši Kristu .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939...K 16;
846 Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947...DZ 110;
847 Dacík,R.M..Svatí všedního dne.Praha:Edice jitro.1940...DZ 111;
848 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6..BVS 26;
849 Dalmais O. P., .Úvod do theologie.Paris:.1960?...DT 145;
850 Daly, Robert J.,1933-.Christian sacrifice :.Washington ::Catholic University of America Press,.1978..0813205301 :..BNZ 162;
851 Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6..M 25;
852 Daniel J. Harrington SJ.Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-423-7..BNZ 039/1;
853 Daniel J. Harrington SJ.Interpreting The Old Testament.:Michael Glazier.1981.0-89453-236-7..BSZ 13/1;
854 Daniel Rops.Dzieje Chrystusa I..Warszawa:.1968...BNZ 106;
855 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X..DZ 5;
856 Daniel-Rops, Henri,1901-1965.Ježíš vo svojej dobe /.Trnava ::Dobrá kniha,.1991.0-919865-66-6..K 60;
857 Daniélou, J..Dieu et nous.Paris:éditions Bernard Grasset.1965...DT 101;
858 Daniélou, J..le mystére du salut des nations.:aux éditions du seuil.1944...DT 102/1;
859 Daniélou, J..Mythes paiens mystére chrétien.paris:Libraire arthéme fayard.1966...DT 102/2;
860 Daniélou, Jean(1905-1974)..Trójca Święta i tajemnica egzystencji ; Znak świątyni czyli O obecności Boga /.Kraków ::\"Znak\",.1994.837006227X..DT 104;
861 Daniélov,J..Et qui est mon prochain?.:Stock.1974...DZ 125;
862 Dankelman J.L.F.Christsein in dieser Zeit.Wien:HERDER.1967...DT 105;
863 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 1 (A - C). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19351-3..BSL 28/1;
864 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 2 (D - G). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19360-2..BSL 28/2;
865 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 3 (H - J). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19361-0..BSL 28/3;
866 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 4 (K - N). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19362-9..BSL 28/4;
867 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 5 (O - Sh). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-19363-7..BSL 28/5;
868 David Noel Freedman.The Anchor Bible Dictionary, v. 6 (Si - Z). New York:Bantan Doubleday Dell Publishing Group.1992.0-385-26190-X..BSL 28/6;
869 Davidson R.,.The Pelican Guide to Modern Theology.Meddlesex:Pengiun Books Ltd..1970...BVS 96;
870 Davies W.D.,.The Settings of the Sermon on the Mount.Cambridge:University Printing House.1936...BVS 88;
871 Davies, Brian,1951-.The reality of God and the problem of evil.London ;; New York ::Continuum,.2006....DT 113;
872 Davies, J. M..Rimanom.Báčsky Petrovec:Kristova cirkev bratov.1978...BNZ 023;
873 de Boor , W. Dr..Jak tomu je s Duchem svatým ?.Praha:Rada cirkve bratské.1979...DT 51;
874 De Boullaye,H.P..Ježiš a dejiny .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1944...K 4;
875 De Brauwere, Y. N. OP.Au nom du Pére et du Fils et du Saint-Esprit.bruxelles:Connaitre La Bible.1991...DT 62;
876 De Clercq , B.J. OP.Náboženství a společnost.rím:Křestanská akademie.1971...DT 89;
877 de Foucauld,Ch..Beten-Lieben-Glauben.Munchen:Rex Verlag.1970...DZ 152;
878 de Foucauld,Ch..On chce naše srdce .:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...DZ 151;
879 de Gandillac , M..Le mouvement doctrinal du IX au XIV siécle.Paris: Bloud & Gay.1951...DT 155;
880 De Chardin , P.T.Lobgesang Des Alls.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1961...DT 239;
881 De Chardin , P.T.Prameny .Praha:nakladateství vyšehrad.1970...DT 237;
882 De Chardin ,T.Der Gottlichte Bereich.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1962...DT 238;
883 De Chardin ,T.Slovník.:.1990 ?...DT 242;
884 de Chardin, T..L´energie spirituelle de la soufrance.Paris:editions du seuil.1951...DZ 98;
885 De la Saudée , J. de B..Gott, Mensch, Universum.wien:velag styria.1957...DT 195;
886 de Lubac, H..La Foi chrétienme.Paris:Aubier Montaigne.1969...DT 346;
887 de Montcheuil, Y..Aspect de L´église.Praha:LES ÉDITIONS DU CERF.1951...DT 389;
888 de Raulica, V..O potřebnosti všeobecne a snadnosti učení církve.Stará říša na Mořavě:.1948...DT 487;
889 Deeken, Alfonz1932-.V jeseni života.Trnava:Dobrá kniha.1995.8071410799 (brož.); 80-7141-079-9..DZ 112;
890 Delp,A..Worte der Hofnung.Freiburg:HERDER.1974.3451170728..DZ 114;
891 Delp,P.A..Im angesicht des todes.frankfurt am main:Jozef Knecht.1963...DZ 113;
892 Deml,KJ..Jméno Ježiš .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942...DZ 119;
893 Dentan C.Robert.The Idea of History in the Acient Near East.New Halen and London:.1970??...H 5;
894 Denzinger, H..Enchiridion symbolorum.Freiburg im Breisgau:HERDER & Co.1943...MC 2/1;
895 Denzinger, H..Enchiridion symbolorum.Freiburg im Breisgau:HERDER.1950...MC 2/2;
896 Denzinger, H..Enchiridion symbolorum.Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...MC 2/3;
897 Denzinger, H..Enchiridion symbolorum.Freiburg im Breisgau:HERDER.1965...MC 2/4;
898 Deretz.J..Konkor danz der Konzil Texte.gratz:Verlag Styria.1968...DVA 6;
899 Descartes, René,1596-1650.Méditations métaphysiques :.Paris ::GF-Flammarion,.1979.2-08-070328-5..F 068;
900 Dessauer, Friedrich.Filozofia techniky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...F 077;
901 Deutschen Bischofskonferenz.Katolischer Erwachsenen-Katechismus :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1985.3-7666-9388-3..DT 275;
902 Dever, William G., 1933-.Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?.:Praha :.2010.978-80-7207-767-0..BSZ 73;
903 di Falco, Jean-Michel; Radcliffe, Timothy; Riccardi, Andrea.Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde.Paris:XO Éditions.2014...R 7;
904 Dianne Bergant, CSA.Job, Ecclesiastes.:Michael Glazier.1982.0-89453-252-9..BSZ 13/18;
905 Dillard, Raymond B., zemř. 1993.Úvod do Starého zákona.:Praha :.2011.978-80-7255-244-3..BSZ 01;
906 Dillerdberger,J..Le Mystére de la Virginité.Paris:editions du cerf.1934...M 177;
907 Diogenés Laertios,(2./3. stol.).Životy, názory a výroky proslulých filosofů.Pelhřimov ::Nová tiskárna,.1995.80-901916-3-0..F 079;
908 Dionysius Carthusianus1402-1471.Po smrti-.Dunajská Lužná:AHO3.2000.8096843222 (brož.); 80-968432-2-2..DT 272;
909 Dohmen, Christoph, 1957-.Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona.:Praha :.2007.978-80-7021-874-7..BSZ 37;
910 Dolman,D.H..Modlitebný život věřících.Praha:Ústřědní cirkevní nakladatelství.1971...DZ 116;
911 Dominik Pecka.Clovek a technika.:Vyšehrad.1969...F 231/4;
912 Dominik Pecka.Moderní človek a krestanství.:Vyšehrad.1944...F 231/2;
913 Dominik Pecka.Otázky dneška.Brno:Akord.1946...F 231/5;
914 Dominik Pecka.Smysl člověka.Brno:Akord.1936...F 231/7;
915 Dominik Pecka.Tvář člověka.Brno:Akord.1939...F 231/8;
916 Dommershausen, Werner - autor.Die Umwelt Jesu :.Freiburg im Breisgau ::Herder.1977.3-451-17968-7..BNZ 028;
917 Donceur , P. ; Bernadot , V. .Pourquoi Rome a Parle.Paris:Aux éditions spes.1927...DT 119;
918 Doré , J..Les chrétiens et leurs Doctrines.STRASSBOURG:C.E.R.I.T.1987.2718903554..DT 116;
919 Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1..PB 13;
920 Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1..BSL 01;
921 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1..BVS 28;
922 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1..BVS 29;
923 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3..BVS 30;
924 DR . Hejčl, J. .Chléb s nebe.Olomouc:Lidové závody tiskářské a nakladatelské spol. s.r.o.1932...DT 213;
925 Dr Chata,J. .Ohnisko lásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...DZ 99;
926 Dr. Alfred Schmoller.Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testamen. Stuttgart:Privileg. Württ. Bibelanst.1963...BSL 24;
927 Dr. Antonín Čala.Marxismus v myšlení a životě.Přerov :Společenské podniky v Přerově.1947...F 072;
928 Dr. Enrico Banti.Čo je život?.:.1990?...F 007;
929 Dr. Enrico Banti.Čo je život?.:.1990?...F 008;
930 Dr. Havrilla.M..Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.8085291126..M 39;
931 Dr. Jan Merell.Studium a četba Bible I.. Praha:CMK V. Kotrba.1949...BNZ 049;
932 Dr. Josef Kürzinger.Das Neue Testament. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1954...NZ 68;
933 Dr. Josef Kürzinger.Das Neue Testament. Zürich:Christiana-Verlag.1961.3-7462-0000-8..NZ 67;
934 Dr. Meinertz M. , .Die Gefangenchaftsbriefe .Bonn:Verlag von Peter Hanstein .1917...BNZ 159;
935 Dr. Meinertz M. ,.Theologie des Neunen Testament 1.BONN:Verlag von Peter Hanstein.1950...BNZ 205/1;
936 Dr. Meinertz M. ,.Theologie des Neunen Testament 2.Bonn:Verlag von Peter Hanstein.1950...BNZ 205/2;
937 Dr. Rudolf Col.Nový zákon. Praha:Česká katolícka charita.1961...NZ 25;
938 Dr. Seweryn Kowalski.Pismo Święte. Warszawa:Instytut wydawniczy pax.1979...NZ 55;
939 Dr. Tillmann F..Das Johannesevangelium.Bonn:Verlag von Peter Hanstein.1922...BNZ 160;
940 Dr. Vjekoslav Bajsić.Ilustrovaná Bible pro mládež.t Zagreb:Kršćanska sadašnjos.1982...PB 7;
941 Dr. Werner Georg Kümmel.Das Neue Testament. Freiburg/München:Verlag Karl Alber.1958...BNZ 063;
942 Dr.iur. Koschaker Paul.Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzebung Hammurapis.Leipzig:.1917...H 4;
943 Dr.Kudronvský,A..Kristus a církev.Praha:Cyrilo- Metodějská kníhtiskárna a nakladatelství.1946...PD 128;
944 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Nový zákon. Řím:Křesťanská akademie.1970...NZ 28;
945 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Nový zákon. Řím:Křesťanská akademie.1970...NZ 38;
946 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Nový zákon. Řím:Křesťanská akademie.1970...NZ 37;
947 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Nový zákon. Řím:Křesťanská akademie.1976...NZ 27;
948 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Nový zákon. Řím:Křesťanská akademie.1976...NZ 23;
949 Dr.Ondřej M.Petrů O.P.Vánoční čtení.:.1970??...PB 38;
950 Dr.Zlatoš Š..Písmo sväté u Bernolákovcov.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1939...BVS 94;
951 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia.Košice:Vienala.2002.8088922674 (brož.); 80-88922-67-4..DT 117;
952 Dreissen , J..Glaubens- Verkundigung fur Erwachsene.Utrecht:Darker & Van de Vegt N.V. .1968...DT 193;
953 Drewermann, Eugen1940-.Was uns Zukunft gibt :.Olten ::Walter,.1992.3-530-16903-X..DT 122;
954 Drexel , A. Prof.Ein neuer Prophet ?.stein am rhein:christiana verlag.1971...DT 123;
955 Dreyfus, Francois.Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem? /.Poznaň ::W drodze,.1995.83-7033-141-6..K 17;
956 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972...DVA 7/1, 7/2;
957 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969...DVA 7/1;
958 Dubois,J..Druhý Vatikánsky snem.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1962?...DVA 9;
959 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5..BSZ 68/1;
960 Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7..BNZ 148;
961 Dúbravec, Štefan.Vierouka.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969...DT 126;
962 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.8088944031; 80-88944-03-1..DZ 123;
963 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.8088944279; 80-88944-27-9..DZ 124;
964 Duda, Daniel.Viera.Vrútky:Advent-Orion.1994.8088719062; 80-88719-06-2..DT 115;
965 Dudáš , C..Hľadanie absolútna .Bratislava:spolok katechétov a profesorov nábiženstva.1942...DT 114;
966 Duesberg , H..Die Messe Biblisch Betrachtet.Wien:HERDER.1967...DT 118;
967 Duka, D..Úvod do teologie.Praha:nakladatelství Krystal.1998...DT 124;
968 Duka, Dominik.Úvod do Písma sv. Starého zákona. Praha:Kazat. stredisko OP.1992.80-901252-5-5..BSZ 27;
969 Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895..BSZ 29;
970 Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895..BSZ 28;
971 Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 ..OP 6;
972 Duka, Dominik,1943-.V duchu pravdy :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2008.978-80-903652-5-4..OP 5;
973 Duka,D..Škola vnitřní motlitby.Brno:Petrov.1991...DZ 122;
974 Dulles, Avery Robert,1918-.Models of the church /.New York ::Image Books,.1978.0-385-13368-5..DT 125;
975 Dumont, Gérard-François.Kronova hostina /.Bratislava ::Charis,.1995.80-88743-05-2..SPE 3;
976 Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991...DT 470;
977 Dupleix, André.Dieu :.Paris ::Le Centurion,.1988.2-227-30140-6..DT 119;
978 Dupont , J..Gnois.Paris:univesitas catholica lovaniensis.1949...BNZ 201;
979 Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.8071414476 (brož.); 80-7141-447-6..SZ 3/1a;
980 Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.8071414476 (brož.); 80-7141-447-6..SZ 3/1b;
981 Durrwell, F.X..La résurrection de Jesús Mystére de Salut.Paris:éditions xavier mappus.1954...DT 127;
982 Durrwell, F.X..La résurrection de Jesús Mystére de Salut.Paris:éditions xavier mappus.1954...DT 165;
983 Durwell,F.X..V Kristovi vykupiteľovi.:.1975?...DZ 126;
984 Durych, J..Utešiteľ najlepší.:EDICE KRYSTAL.1932...DT 120;
985 Dus, Jan Amos,,1966-; Bartoň, Josef,,1966- - preklad.Proroctví a apokalypsy.Praha:Vyšehrad.2012.978-80-7429-285-9;9788074292859 (viaz.); 978-80-7429-285-9..BNZ 032/3;
986 Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6..BNZ 032/1;
987 Dvořák, Petr,1970-.Tomáš a Kajetán o analogii jmen.Praha:Krystal OP.2007.9788085929966 (brož.);978-80-85929-96-6..F 087;
988 Dvořáková, Daniela,(1965-).Rytier a jeho kráľ.Bratislava:Veda.2010.9788085501469 (viaz.);978-80-85501-46-9..HS 4;
989 Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0..CD 2;
990 E.B. Allo.Paul Apôtre de Jésus-Christ.:Points (Seuil).1961...BNZ 002/16;
991 Eagleton, Terry,1943-.Úvod do literární teorie /.V Praze ::Plus,.2010.978-80-00-02587-2..LT2;
992 Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus.Bratislava:Don Bosco.2000.8088933587 (brož.); 80-88933-58-7..DPD 11;
993 Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2000.807162327X (brož.); 80-7162-327-X..DPD 53;
994 Ecclesia Catholica..Katechismus der katholischen Kirche.München ::R. Oldenbourg,.1993.3-486-55999-0..DT 278;
995 Eduard Lohse.Die Offenbarung des Johannes NTD 11.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1979...BNZ 144/11;
996 Eduard Schweizer.Das Evangelium nach Markus NTD 1.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...BNZ 144/01;
997 Eduard Schweizer.Das Evangelium nach Matthäus NTD 2.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1976...BNZ 144/2;
998 Edward Schillebeeckx.Eucharistická prítomnosť.:Serafín.2009.978-80-8081-081-8..DT 530;
999 Edwards, David L..Religion in der veränderten Welt /.München ::Kösel,.1975.3-466-20000-8..DT 133;
1000 Efraim,1949-.Paradoxní Bůh /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-56-1..DZ 127;
1001 Egenolf , H. A..Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:Verlag Katholisches Bibel Werk.1965...BNZ 206/9;
1002 Egger, W..Radost ze slova Božího.Praha:.1991...MB 11;
1003 Ehmann, Ch..Zehn Fragen an die Kirche.hamburg:Friedrich Wittig Verlag.1969...DT 132;
1004 Ekumenické novozákonní překladatelská skupina.Nový zákon.:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987...PB 5;
1005 Elders, L.J..Filozofia Boga.Warszawa:Agencja wydawnicza katolików mag.1992...DT 135;
1006 Elders, Leo J..The metaphysics of being of St. Thomas Aquinas :.Leiden ::Brill,.1993.90-04-09645-0..F 083;
1007 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.9788096960064 (brož.); 978-80-969600-6-4..DZ 131;
1008 Eldredge, John.Chraň svoje srdce :.Praha ::Návrat domů,.2005.80-7255-115-9 :..DZ 130;
1009 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí 1. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3..R 2/8;
1010 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X..R 2/7;
1011 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X..R 2/6;
1012 Eliade, Mircea.O islame.Bratislava:AGORA.2001.80-968686-0-8..R 2/3;
1013 Eliade, Mircea.Posvátné a profánní.:Oikoymenh.2006.80-7298-175-7..R 2/1;
1014 Eliade, Mircea,(1907-1986 ).Historia wierzen i idei religijnych.Warszawa:Pax.1988.8321109187;83-211-0918-7..R 2/4;
1015 Eliade, Mircea,(1907-1986).Iniciace, rituály, tajné společnosti :.Brno ::Computer Press,.2004.80-7226-901-1..R 2/2;
1016 Emanuel Kardinál Suhard.Le sens de dieu.Paris:editions a lahure.1948...MB 25;
1017 Embe, Lukáš.Ateizmus, teizmus, kresťanstvo /.Sliač ::Vlastním nákladem,.1990.80-900407-2-1..DT 132;
1018 Emerich Coreth.Aufgaben der Philosophie.Innsbruck:F. Rauch.1958...F 067/5;
1019 Emmanuel Mounier.Co to jest personalizm?.:Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".1960...F 211;
1020 Erasmus, ROTTERDAMSKÝ, Desiderius.Chvála bláznivosti : list Martinu Dorpiovi.Praha:Aurora.1997.80-85974-00-2..F 260;
1021 Erben, Karel Jaromír,1811-1870.Kytice /.Praha ::Levné knihy KMa,.2000.80-86425-92-4..SVP 1;
1022 Erdelská, O..Biologický vývoj vo svetle vedy a viery /.Bratislava ::Spoločnosť Božieho slova,.1995.80-227-0781-3..DT 41;
1023 Ernest Hello.Renan, Německo a atheismus XIX. Stol..Praha:Nakladatelství Universum.1948...F 142/2a;
1024 Ernest Hello.Renan, Německo a atheismus XIX. Stol..Praha:Nakladatelství Universum.1948...F 142/2b;
1025 Ernst , W..Dienst der Vermittlung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1977...DT 134;
1026 Ernst , W. .theologisches jahrbuch.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1985...DT 128;
1027 Ernst Bloch.Spuren.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...F 024/1;
1028 Ernst Bloch.Tübinger Einleitung in die Philosophie 1.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...F 024/3;
1029 Ernst Bloch.Tübinger Einleitung in die Philosophie 2.Frankfurt am Mein:Suhrkamp Verlag.1964...F 024/4;
1030 Ernst Cassirer.Philosophie der symbolischen Formen.Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1954...F 059/4;
1031 Ernst Cassirer.Philosophie der symbolischen Formen I..Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1956...F 059/1;
1032 Ernst Cassirer.Philosophie der symbolischen Formen II..Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1958...F 059/2;
1033 Ernst Cassirer.Philosophie der symbolischen Formen III..Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft E.V..1954...F 059/3;
1034 Ernst Kinder, Klaus Haendler.Gesetz und Evangelium. Darmstadt:Wissinschaftliche Buchgesellschaft.1968...BNZ 079;
1035 Erwin Nestle, Kurt Aland.Novum Testamentum Graece et Latine. Stuttgart:Württembergische Bibelgesellschaft.1957...NZ 04;
1036 Erwin Nestle, Kurt Aland.Novum Testamentum Graece et Latine. London:United Bible Societies.1963...NZ 03;
1037 Escrivá de Balaguer, José María,1902-1975.Brázda.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996.8071621562..DZ 128;
1038 Eudes.Spiritualité Mariale.lyon:Les éditions de L´abeille.1943...M 27;
1039 Eugene H. Maly.Romans. Wilmington:Michael Glazier.1979...BNZ 013/09;
1040 Eugene LaVerdiere.Luke. Wilmington:Michael Glazier.1980...BNZ 013/05;
1041 Evely ,L..Wenn das Weizenkorn nicht stirbt .Wien:verlag styria.1974...DT 131;
1042 Evely, L..Beten, aber wie ? .Aschaffenburg:Paul Patloch Verlag.1971...DZ 138;
1043 Évely, L..Krédo.Graz:.1966...DT 129;
1044 Evely, L..Otče náš.Košice:Slovo a.s..1990...DZ 82;
1045 Ewald Frank.Návrat Krista. Praha:Svobodná lidová misie.1988...BNZ 027;
1046 Eyquem, Joseph..Aujourd\'hui le rosaire /.Paris ::P. Lethielleux,.1977..2249601139 :..M 26;
1047 F. - M. Lemoin, C. Novel.Christus unser Erlöser. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...BVS 37/7;
1048 F.F..Poznámky z filosofie.:.1980??...F 084;
1049 Faber , W.F..Velebná svátost neboli díla a cesty Boží.Praha:družstvo Vlast .1948...DT 151;
1050 Fabera,F.W..Vyšší život.Brno:Brnenské tiskárny.1948...DZ 139;
1051 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??...PB 54/2;
1052 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??...PB 55/3;
1053 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...PB 55/1;
1054 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...PB 54/1a;
1055 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...PB 54/1b;
1056 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:M. Vaško.1995.8071650269 (brož.); 80-7165-026-9..DZ 140;
1057 Farkaš, Pavol.Legislatívne texty Biblie II..Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.2008.978-80-88696-57-5..BVS 27/3;
1058 Farkaš, Pavol.Legislatívne texty Biblie II..Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.2008.978-80-88696-57-5..BVS 27/2;
1059 Farkaš, Pavol.Legislatívne texty Biblie III.. .Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2009.978-80-88696-59-9..BVS 27/4;
1060 Farkaš, Pavol.Legislatívne texty Biblie III.. .Bratislava :Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2009.978-80-88696-59-9..BVS 27/5;
1061 Farkaš, Pavol.Naratívne umenie evanjelistu Lukáša.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2007.978-80-88696-48-3..BNZ 142;
1062 Farkaš, Pavol,,1963-.Legislatívne texty Biblie [I.]. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2007.978-80-88696-51-3;9788088696513 (brož.); 978-80-88696-51-3..BVS 27/1;
1063 Farkaš, Pavol,(1963-).Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka.V Bratislave:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2011.9788088696612 (brož.);978-80-88696-61-2..BNZ 143;
1064 Farrell, E.J..Disciplines and others strangers.New Jersey:Dimension books.1974...DZ 141;
1065 Fattori, Antonio.Príbehy Nového zákona c Antonio Fattori ; Jana Kubánková.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-010-6..PB 34;
1066 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7..BNZ 163/18;
1067 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7..BNZ 068/4;
1068 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..BNZ 068/3;
1069 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..BNZ 068/2;
1070 Feireis, K..Die Umprägung der Naturlichen Theologie in Religionsphilosophie.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...DT 137;
1071 Ferdinand Pujman.Tomismus a dnešní umění.Olomouc:.1933...F 246;
1072 Ferguson, Sinclair B.,1948-.Kresťanský život /.Bratislava ::Porta libri,.2002.80-89067-03-4..DZ 144;
1073 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-37-5..DZ 145;
1074 Ferry, Luc, 1951-.Rozumět životu :.:V Praze :.2008.978-80-87067-86-4..F 095;
1075 Festugiére, André-Jean.Epikúros a jeho bohové. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-30-5..F 085;
1076 Feuerbach, L..Der Mensch Schuf Gott nach Seinem Bilde.berlin:dietz Verlag.1958...DT 139;
1077 Feuling, F..Konzilsaussage unf Konzilsausleung .Zurich :Thomas verlag.1966...DVA 11;
1078 Fietta, P..Cirkev, Diakonia spásy.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001...DT 150;
1079 Fichte, Johann Gottlieb,.Výber z diela.Bratislava:Pravda.1981...F 086;
1080 Filip, Štěpán Martin,1963-.Imago repraesentativa passionis Christi :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2007.978-80-7266-264-7; 978-80-7266-264-7 (brož.)..DT 149;
1081 Filo, E..Malá koncilová konkordácia.Tranva:Spolok sv. Vojtecha.1980...DVA 10;
1082 Filo, Július,1921-.Život po smrti.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1996.8071400939 (brož.); 80-7140-093-9..DT 679;
1083 Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH.1996...F 093/2;
1084 Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH.1996...F 093/1;
1085 Finkelstein, Israel,,1949-.David a Šalomoun.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7429-016-9;9788074290169 (viaz.); 978-80-7429-016-9..BSZ 72;
1086 Fischer B..Anfang des neunen Lebens.:St. Benno-Verlag LeipyigDT 101/ Verlag Cordier Heiligenstadt .1985...DT 676;
1087 Fischer G.,.Die Neune Echter Bibel .Reiheim:Echer Verlag Würzburg.2000.3429021731..BVS 87;
1088 Fisichella, Rino.Znamenia jubilea.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652512; 80-7165-251-2..DT 218;
1089 Fisichella, Rino.Znamenia jubilea.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652512; 80-7165-251-2..DT 188;
1090 Fitzer. G..Was Luther wirklich sagte.Zurich:Verlag Fritz Molden.1968...DT 148;
1091 Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7..BNZ 029;
1092 Florja, Boris Nikolajevič,1937-.Církevní rozkol a slovanský svět.[Červený Kostelec]:Pavel Mervart.2014.9788074650970 (brož.); 978-80-7465-097-0..CD 13;
1093 Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Fatima :.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992...M 30;
1094 Fontaine, Jacques .Le monde lain anique et la Bible. Paris:Beauchesne.1985.2-7010-1089-6..BVS 78/2;
1095 Fordered,M..Königin ihne Tod in den Himel aufgenommen .Stein am Rein:Christiana Verlag.1988.3717109154..M 29;
1096 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...DT 138;
1097 Formaz,C..In der Leidensschule Christi.Freiburg:Paulusverlag.1971...DZ 156;
1098 Forrest, Tom.Umfassendes Heil durch Jesus /.Mainz ::Kairos,.1986.3-925352-48-1..DZ 155;
1099 Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930..F-rekreacka1;
1100 FOWLER, W.WARDE.Rome.New York , Toronto:Oxford University Press .1967...H 9;
1101 fr. Bettex.Symbolik Der Schöpfung.Striegau:Verlag von Theodor Urban.1922...F 026;
1102 fr. Mannes Stanislav Marušák OP.In Veritate Et Caritate.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku.2013...OP 7;
1103 Fr. Stanley L. Jaki.The Creator's Sabbath Rest.:Real View Books.1997.1-892548-C5-4..BSZ 36;
1104 Francis J. Moloney SDB.Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7192-991-8..BNZ 039/4;
1105 Francis Jeanson.Sartre par lui-me?me.Paris:Ed. du Seuil.1969...F 145;
1106 Frank, Anne,(1929-1945).Deník.Praha ::Triáda,.2010.978-80-87256-19-0..OS 003;
1107 Frankenberger,E..Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.:.1985??...DT 140;
1108 Frankovský, A..Boh-Trojica-Stvorenie.:.1999...DT 144;
1109 František Ehrle.Scholastika a její úkoly v naší době.Praha:.1937...F 082;
1110 František Janoušek.Evangelium pacis.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983...BNZ 072;
1111 František Kysela, František.Mrtví hovoří aneb Co je po smrti...?.:Orfeus.1992.80-85522-14-4..F 208;
1112 František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8..BNZ 001;
1113 Franz Mussner.Die Botschaft der Gleichnisse Jesu.Mu?nchen:Ko?sel-Verlag.1961...BNZ 115;
1114 Franz Mussner.Die Wunder Jesu.Mu?nchen:Ko?sel-Verlag.1967...BNZ 116;
1115 Frenz,K.A..Ich suche Jesus.wien:.1976...DZ 146;
1116 Fridolin Stier.Geschichte Gottes mit dem Menschen. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...BVS 37/6;
1117 Friedmann,E..Die Bibel beten.Munstenschwarzach:vier-turme verlag.195.3878685157..DZ 150;
1118 Friedrich, Nietzsche.Antikrist.:Iris.2003.80-89018-46-7..F 217/1;
1119 Friedrich, Nietzsche.Ecce homo.:Iris.2004.80-89018-51-3..F 217/2;
1120 Frielingsdorf, Karl,1933-.Falešné představy o Bohu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1995.80-85527-94-4..DZ 143;
1121 Fries, H..Die Katholische Theologie.Stuttgart:Schwabenverlag .1995...DT 269;
1122 Fries, H..Fundamental-Theologie.himberg:verlag styria.1985.3222115966..DT 147;
1123 Fries, Heinrich,1911-1998.Abschied von Gott? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-01913-2..DT 146;
1124 Friethoff , C. .De alma socia Christi Mediatoris.Roma:Apud Angelicum.1936...DT 143;
1125 Fromm, Erich,1900-1980.Die Revolution der Hoffnung :.München ::Deutscher Taschenbuch,.1987.3-423-15035-1..F 090;
1126 Frossard, André,1915-1995.Boh v otázkach dnešného človeka /.Bratislava ::Lúč,.1990.80-7114-048-1..DT 141;
1127 Frossard, André,1915-1995.Gott existiert :.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1970.3-451-01935-3..DT 142;
1128 Fugel,A..Der Lebendige Rosenkratz.Freiburg:Kanisius .1992.3857643781..M 28;
1129 Fuchs , J..Cesta k důkazu boží existencie .Praha:Nakladatelství TRS.1991...DT 145;
1130 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990...F 089/1c;
1131 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990...F 089/1b;
1132 Fuchs, Jiří.Filosofie, 2. Kritický problém pravdy. Praha:Krystal OP.1995.80-85929-06-6..F 089/2;
1133 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1..F 089/1e;
1134 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1..F 089/1a;
1135 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1..F 089/1f;
1136 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1..F 089/1d;
1137 Fuchs, Jiří.Kritické úvahy 2..Praha:Krystal OP.1994.8090152880; 80-901528-8-0..F 089/9;
1138 Fuchs, Jiří.Kritické úvahy I.. Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.80-901018-6-0..F 089/8;
1139 Fuchs, Jiří, 1947-.Filosofie. |n 7., |p Předpoklady nerelativizované etiky.:Praha :.2007.978-80-85929-94-2..F 089/7;
1140 Fukuyama, Francis.Veľký rozvrat : Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie sociálneho poriadku.Bratislava:AGORA.2005.80-969394-1-6..F 096;
1141 Furlongová,M..Moudrost Juliany z Norwiche .Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství .1997...DZ 149;
1142 G.van Noort.De Deo Uno et Trino.Bussum:Sumptibus Societatis.1920...DT 619/1;
1143 G.van Noort.Tractatus de Gratia Christi.Hilversum:Sumptibus Societatis .1934...DT 618/1;
1144 G.van Noort.Tractatus de Novissimis.Hilversum:Sumptibus Societatis.1935...DT 618/2;
1145 G.van Noort.Tractatus de Sacramentis.Hilversum:Sumptibus Societatis.1927...DT 619/3;
1146 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967...DZ 157/2;
1147 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8..OP 2;
1148 Gabriel Peter Hunčaga OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2..OP 3;
1149 Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1..BVS 82;
1150 Gadamer, Hans-Georg.Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha:ISE.1994.80-85241-46-3..F 098;
1151 Gaechter ., P..Stuttgarten BIBEL-Sudien 7.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967...BNZ 151/7;
1152 Gafus, Georg,1963-.Das Alte Testament in der Perikopenordnung :.Frankfurt am Main ::Lang,.2000.3-631-35251-4..BSZ 98;
1153 Gajdoš, Milan,1931-.Sliač.Žlilina:Knižné centrum.2009.9788080643249 (viaz.); 978-80-8064-324-9..RE 5;
1154 Gajdoš,T..Zmysel života.:.1980?...DZ 163;
1155 Galan , P..Katolicizmus staromodny .Ružomberok:LEV , kníhtlačiarsky a nakladatelskí spolok .1947...DT 152;
1156 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969...PB 11;
1157 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969...PB 10;
1158 Gallin,C..U pramene života a svatosti.Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937...DZ 164;
1159 Galvin,P.J..Systematická teologie I :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1996.80-85959-07-0 :..DT 156;
1160 Garadži , V.I. ; Suchov , A. D. .Věda a teologie ve 20. století.Praha:svoboda.1974...DT 154;
1161 Garaudy-Hetz-Rahner.Dialog.:.1985?...DT 448;
1162 Gardavský, V..Bůh není zcela mrtev.Praha:československý spisovatel .1967...DT 152;
1163 Garrigou- Lagrange, R. O.P.Dieu .Paris:Cinquiéme édition.1922...DT 157;
1164 Garrigou- Lagrange, R. O.P..De Revelatione.Paris:opus juxta S. P. Benedicti XV optata.1921...DT 158/2;
1165 Garrigou- Lagrange, R. O.P..De Revelatione .Paris:opus juxta S. P. Benedicti XV optata .1924...DT 158/1;
1166 Garrigou- Lagrange, R. O.P..La prédestination des Saints et la Grace.:.1936...DT 159;
1167 Garrigou- Lagrange, R. O.P..Syntéza tomizmu.:.1990?...DT 160;
1168 Garrigues , J-M..Bóg, w którym nie ma idei zla.Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1996.8370331882..DT 162/2;
1169 Garrigues , J-M..Dieu sans ideé du mal.Paris:éditions criterion.1976.2002903102055..DT 162/1;
1170 Garrone , G.M..Que faut-il Croire ?.Paris:Desclée.1967...DT 161;
1171 Gaspari, C.P..Catechismus Catholicus.ROMA:Stabilimento varprint.1962...DT 163;
1172 Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-418-0..DZ 167;
1173 Gausz,T..Spev tvojho srdca.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1948...DZ 165;
1174 Gavenda, Marián.Fortes in fide.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418658..CD 14;
1175 Gavenda, Marián,1963-.Dobehneme Ducha?.:.1995??...DPD 34;
1176 Gavenda, Marián,1963-.Nové kamienky do mozaiky.:.1995??...K 57;
1177 Gavendová, Oľga.Filozofia náboženstva.Bratislava:Univerzita Komenského.2006.80-223-2152-4..F 104/1;
1178 Gavendová, Oľga.Filozofia náboženstva.Bratislava:Univerzita Komenského.2006.80-223-2152-4..F 104/3;
1179 Gavendová, Oľga.Filozofia náboženstva.Bratislava:Univerzita Komenského.2006.80-223-2152-4..F 104/2;
1180 Gazzera,A..Cesta dokonalosti.:.198?...DZ 168/1;
1181 Gazzera,A..Cesta dokonalosti.:.1980?...DZ 168/2;
1182 Gazzera,A..La via della perfezione .fossano:via garibaldi.1960...DZ 166;
1183 Gazzera,A..V jeho šľapajách.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...DZ 160;
1184 Geiger, Albert.Bilder letzter Wirklichkeit : die Offenbarung des Johannes..:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart.1974.3-460-15186-2..BNZ 044/18b;
1185 Geiselmann, Josef Rupert.Die Frage nach dem historischen Jesus. München:Kösel.1964...BNZ 025;
1186 Geisslreiter, Martin.Božia vôľa - vaše posvätenie..bm.:Zvončeky.1994.809670592X; 80-967059-2-X..DZ 174;
1187 Georg Wilhelm Friedrich Hegel.Enciclopedia delle scienze filosofiche.Milano:Rusconi libri.1996.88-18-70149-5..F 125/2;
1188 Georg Wilhelm Friedrich Hegel.Lineamenti di filosofia del diritto.Milano:Rusconi libri.1995.88-18-70138-X..F 125/1;
1189 Georgeot J-M..Evangile de Saint Luc.:.1999...BNZ 174;
1190 Georgeot J-M..Rome...Antioche.:.1999...BNZ 176;
1191 Gerčak, František.Potulky Bibliou.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4..BVS 21;
1192 Gerhard von Rad.Théologie de l'Ancien Testament 1. Gene?ve:Labor et Fides.1957...BSZ 21/1;
1193 Gerhard von Rad.Théologie de l'Ancien Testament 2. Gene?ve:Labor et Fides.1967...BSZ 21/2;
1194 Gibellini, Rosino.Teológia XX. storočia /.Prešov ::Vašek,.1999.80-7165-223-7..DT 164;
1195 Gibert, Pierre.La Bible ? la naissance de l'histoire.:Fayard.1979.2-213-00700-4..BVS 68;
1196 Giboda, Igor,,1966-.O smrti.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-077-1;9788080810771 (brož.); 978-80-8081-077-1..DT 170;
1197 Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3..BNZ 044/18a;
1198 Giglioni, Paolo.Svátosti Krista a církve :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-115-7 :..DT 165;
1199 Gigon , A.Renaissance.Freibourg :Editions de la Renaissance rurale .1937...DT 171;
1200 Gihr , N..Le Sainr Sacrifice de la Messe 1.Paris:libraire-éditeur.1900...DT 173/1;
1201 Gihr , N..Le Saint Sacrifice de la Messe.Paris:libraire-éditeur.1901...DT 173/2;
1202 Gilson , É..La théologie mystique de Saint Bernard.Paris:libraire philosophique J.Vrin.1934...DT 172;
1203 Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1..F 102/4;
1204 Gilson, Etienne, 1884-1978.La philosophie au Moyen Age.Paris:Payot.1946...F 102/3;
1205 Gilson, Etienne,1884-1978..History of Christian philosophy in the Middle Ages.London ::Shead and Ward,.1980, c1955.0722041144..F 102/2;
1206 Gilson, Etienne,1884-1978..The Christian philosophy of St. Thomas Aquinas.Notre Dame, Ind. ::University of Notre Dame Press,.1994..0268008019 ..F 102/1;
1207 Giordani , I..Krev Kristova.Praha:Kropáč a Kuchárský .1946...DT 168;
1208 Giordani , I..Znamení odporu.Praha:Ladislav Kuncíř.1938...DT 167;
1209 Girard, René, 1923- - Účastník interview;.O původu kultury :.:Brno :.2008.978-80-7325-164-2..F 100;
1210 Gitt, Werner,1937-.Použil Bůh evoluce? /.Bielefeld ::Christliche Lit. -Verbreitung,.1993.3-89397-724-4 :..DT 169;
1211 Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti a iné spisy /.:.2005??.80-7114-017-1..DZ 173;
1212 Giussani, Luigi,1922-.Náboženský smysl :.Praha ::Nové město,.2001.80-86146-32-4 :..DT 166;
1213 Gloesner, Noël.A prebýval medzi nami.[S.l.:s.n..1985...PB 33;
1214 Glucksmann, André,1937-.Rozprava o nenávisti /.Praha ::Kalich,.2011.978-80-7017-153-0 :..F 292;
1215 Głowa, Stanisław (1930- )..Breviarium fidei :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151426..DT 194;
1216 Gnilka, Joachim.Der Epheserbrief.:St.Benno Verlag Leipzig.1971...BNZ 031/2;
1217 Gnilka, Joachim.Der Philipperbrief. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968...BNZ 031/3;
1218 Gnilka, Joachim.Jesus von Nazaret :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-21989-1.K 27.;
1219 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom, najmilším synom Panny Márie.Bratislava:Marián. kňaz. hnutie.1996.8090041701 (brož.); 80-900417-0-1..M 53;
1220 Gonzáles, F..Medicína.:Slovart.2008.9788080856342..H 8;
1221 Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X..BNZ 033;
1222 Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X..BNZ 034;
1223 Görres, Ida Friederike.Syn země: Člověk Teilhard de Chardin : (Tři eseje).Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1998.80-86045-07-2..F 023;
1224 Graham, Billy,1918-.Anjeli - tajomní boží služobníci /.Bratislava ::Creativpress,.1996.80-7131-015-8..DT 179;
1225 Granat , W..K človeku a Bohu v Kristu 1.RíM:Křestanská akademie.1981...DT 178/1;
1226 Granat , W..K človeku a Bohu v Kristu 2.RíM:Křestanská akademie.1981...DT 178/2;
1227 Granat , W..K človeku a Bohu v Kristu 3.Rím:Křestanská akademie.1982...DT 178/3;
1228 Granat , W..K človeku a Bohu v Kristu 4.rím:Křestanská akademie.1985...DT 178/4;
1229 Granat , W..K človeku a Bohu v Kristu 5.Rím:Křestanská akademie.1986...DT 178/5;
1230 Graubner, J..Eucharystie.Brno:kartuziánske naklaatelství.2007...MB 14;
1231 Gredt, Joseph.Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-09-0..F 112/6;
1232 Greene, G..Paradox křestanství.Vyšehrad:krystal.1970...DT 176;
1233 Greene, Graham,1904-1991.Kapitán a nepřítel ;.Praha ::Kalich,.2008.978-80-7017-092-2..PSV 2;
1234 Grelot , P..Qu ´ est - ce que La Tradition ?.Paris:Via Chrétienne.2000?...DT 175;
1235 Grelot , P..Refléxions sur le Proléme du Péche Originel.:Casterman.1968...DT 174;
1236 Grešo, Ján - preklad; ; Z iné orig. prel. Ján Grešo.Teologický slovník k Novej zmluve-diel 5-6. Bratislava:Cirkevné nakladeľstvo.1970??...BSL 18;
1237 Grignion, Louis Marie de Montfort1673-1716.List priateľom kríža.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.8071651974 (brož.); 80-7165-197-4..DZ 172;
1238 Grilli, Massimo.Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2015.9788089120468 (brož.); 978-80-89120-46-8..BNZ 208;
1239 Grilli, Massimo,1948-.\"Paradox\" a \"tajomstvo\".Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7..BNZ 207;
1240 Grillmeier,A..Le Christ dans la Tradition Chrétienne.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1973...K 22;
1241 Gringnion de Monfort,L-M..O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie. .:.2010?...M 74;
1242 Gringnion de Monfort,L-M..Traité de la Vraie dévotions á la Sainte Vierge .Montreal:L´apostolat de la presse.1953...M 73;
1243 Grivec, F..Kristus v církvi.Olomouc:Apoštolát sv. Cyrila a Metoda .1938...DT 180;
1244 Groër, Hans Hermann.Die Rufe von Loreto /.Maria Roggendorf ::Salterrae,.1991.3-900978-05-0..M 36;
1245 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8..DZ 15/2;
1246 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8..DZ 15/1;
1247 Grocholewski, Zenon.Filozofia práva v náuke Jána Pavla II.. Vienala:Košice.2001.80-88922-37-2..F 111;
1248 Grondin, Jean.Úvod do hermeneutiky. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-43-7..F 110;
1249 Gross, Raoul,.L\'etre et la beaute chez Jacques Maritain.Fribourg ::Editions Universitaires Fribourg Suisse,.2001..2827108941 ..F 109;
1250 Gross,J..Výstup duše k Bohu.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy .1941...DZ 162;
1251 Grou,J.M..Znaky pravé zbožnosti.Brno:Brnenské tiskárny.1947...DZ 161;
1252 Grufik, František.Turzovka.Bratislava:Genezis.1991.8085220334 (brož.); 80-85220-33-4..M 35;
1253 Grun, Anselm.Hlubinně psychologický výklad Písma.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-05-1..BVS 20;
1254 Grün, Anselm,1945-.Mariánské svátky :.Kostelní Vydří ::Karmelitánsé nakladatelství,.2006.80-7195-035-1 (brož.)..M 31;
1255 Gründel, Johannes..Die Lehre des Radulfus Ardens von den Verstandestugenden auf dem Hintergrund seiner Seelenlehre /.Schöningh ;; Paderborn ;; Wien ::München,.1976..3506794272..DT 181;
1256 Grygar J..Veľký třesk a Bible.Nový Jičín:Divadlo hudby Ostrava.1991...BVS 95;
1257 Grzegorczyk, Andrzej.Mala propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-0992-6..F 108;
1258 Guardini, R..Das Bild von Jesus dem Christus in Neunen Testament .wurzburg:werkbund verlag.1953...K 26;
1259 Guardini, R..Der Herr.Wurzburg:in Werkbund Verlag.1951...K 23;
1260 Guardini, R..Der Rosenkratz unserer lieber frau.werkbund:verlag wurzburg.1956...M 32;
1261 Guardini, R..Die Kirche des Herrn.Wien:HERDER - Bucherei.1968...DT 189;
1262 Guardini, R..Dobro .Svědomí. Koncentrace..Olomouc:CMBF .1975?...DZ 169;
1263 Guardini, R..Le Seigneur.Paris:esitions alsatia.1945...K 18/1;
1264 Guardini, R..Le Seigneur.Paris:editions alsatia.1945?...K 18/2;
1265 Guardini, R..Matka Páně.Rím:Krěstanská akademie.1974...M 34;
1266 Guardini, R..Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská .1992...DT ;
1267 Guardini, R..Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská .1992...DT 188;
1268 Guardini, R..Pán.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1970...K 24;
1269 Guardini, R..Vom Lebendigen Gott.Mainz:Matthias - Grunewald -Verlag.1980?...DT 186;
1270 Guardini, Romano.Nedeľa včera, dnes a navždy /.Trnava ::Dobrá kniha,.1999.80-7141-274-0..DT 187;
1271 Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť /.Trnava ::Dobrá kniha,.2001.80-7141-322-4..DT 191;
1272 Guardini, Romano.The Conversion of Augustine.Westminster, Maryland:The Newman Press.1960...P 2;
1273 Guardini, Romano,1885-1968.Ctnosti.Praha:Triáda.2015.9788074741142 (brož.); 978-80-7474-114-2..ME 6;
1274 Guardini, Romano,1885-1968.O živom Bohu /.Nitra ::Spol. Božieho slova na Slovensku,.1992.80-85223-12-0..DT 192;
1275 Guardini, Romano,1885-1968.Posledné veci /.Trnava ::Dobrá kniha,.2001.80-7141-321-6 (brož.)..DT 190;
1276 Guardini, Romano,1885-1968.Růženec naší paní /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-543-8.. M 33;
1277 Guardini, Romano(1885-1968)..Bóg :.Warszawa ::Stowarzyszenie Kulturalne \"Fronda\",.1999..8391254135..K 25;
1278 Guardini,Romano.L'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Paris:Seuil.1969...BNZ 002/98;
1279 Guignebert , CH..Le Christianisme antique .Paris:Ernest Flammarion, éditeur.1921...BNZ 195;
1280 Guignebert,Ch..Jésus.Paris:La Renaissance du Livre.1933...K 19;
1281 Guiton,J..Jésus.Paris:éditions Bernard Grasset.1956...K 21;
1282 Guiton,J..Le probléme de jésus .Paris:AUBIER , éditions Montaigne.1953...K 20;
1283 Guitton , J..Probléme de Jesus.Paris:AUBIER.1950...DT 184;
1284 Guitton, Jean.Bůh a věda-k metarealismu /.Nové Město nad Metují ::Signum Unitatis,.1992.80-85439-09-3 :..DT 182;
1285 Guitton, Jean.Mlčení o podstatném /.Praha ::Petrov,.1992.80-85247-28-3 :..DT 183;
1286 Guitton, Jean.Mlčení o podstatném /.Praha ::Petrov,.1992.80-85247-28-3 :..DT 232;
1287 Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1..F 099;
1288 Gustav Siewerth.Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger.:Johannes Verlag.1959...F 280/1;
1289 Gustav Siewerth.Der Mensch und Sein Leib.:Johannes Verlag.1953...F 280/2;
1290 Gustav Stählin.Die Apostelgeschichte NTD 5.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...BNZ 144/5;
1291 Guy Bedouelle - Bernard Roussel.Le temps des Réformes et la Bible. Paris:Beauchesne.1989.2-7010-1092-6..BVS 78/5;
1292 H. van der Linde.Neue Perspektiven nach dem Ende das konventionen Christentums.Wien:HERDER.1968...DT 354;
1293 H.D. Gardeil.Initiation a la philosophie de saint Thomas d'Aquin.Paris:Cerf.1967...TA 1/1;
1294 H.D. Gardeil.Úvod do filosofie sv. Tomáše Akvinského.Paris:Cerf.1966...TA 1/2;
1295 H.Pinard de la Boulaye.Boh, náš priateľ.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1944...DZ 57;
1296 Haag, Herbert,,1915-2001.Gott und Mensch in den Psalmen.Zürich ::Benziger.1972.3-545-27028-9..BSZ 33;
1297 Haag., H..Stuttgarten BIBEL-Sudien 10.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967...BNZ 151/10;
1298 Haas , A..Evolution und Bibel.Luzern und Muchen:Rex Verlag.1966...DT 209;
1299 Haas , A..Teilhard de Chardin-Lexikon .Wien:Herderbucherei.1971...DT 210/1;
1300 Haas , A..Teilhard de Chardin-Lexikon.Wien:Herderbucherei.1971...DT 210/2;
1301 Haffner , P..Christian faith in God the creator in relation to modern science according to the works of Stanley L. Jaki.Roma:Faculate Theologiae Pontificate Universitas Gregoriane.1987...DT 234;
1302 Hahn S..Bože , buď millostivý .Bratislava:Redemptonisti - Slovo medzi nami .2006.8096863851..DZ 17/4;
1303 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..DZ 17/2;
1304 Hahn, Scott,1957-.Prečo veriť.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2009.9788089342068 (viaz.); 978-80-89342-06-8..DT 227;
1305 Hahn, Scott,1957-.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.9788089342136 (viaz.); 978-80-89342-13-6..DT 226;
1306 Hajas, B.R..Ateismus - teologická reflexe /.Hradec Králové ::Typo Studio,.2009.978-80-87363-02-7..DT 212;
1307 Hajduk, Anton,1933-2005.Turínske plátno /.Bratislava ::Q 111,.1991.80-85401-06-1..K 28;
1308 Hála, Vlastimil, 1951-.Univerzalismus v etice jako problém :.:Praha :.2009.978-80-7007-306-3..F 119;
1309 Halada, Jan,(1942-).Průvodce evropským myšlením :.Praha ::Knižní klub,.1996.80-7176-347-0 (Knižní klub : váz.);80-85946-23-8 (Brána : váz.)..F 120;
1310 Halas, František X..Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Brno:Petrov.1991.80-85247-16-X..BSZ 35;
1311 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9..SZ 4/1 b;
1312 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9..SZ 4/1 a;
1313 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7..SZ 4/2 b;
1314 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7..SZ 4/2 a;
1315 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2..SZ 4/3 b;
1316 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2..SZ 4/3 a;
1317 Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8..SZ 4/4 b;
1318 Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8..SZ 4/4 a;
1319 Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 5., Knihy Samuelovy, Knihy králů.Praha ::Krystal OP.1994.80-85929-00-7..SZ 4/5;
1320 Halas, František X.,,1937- - editor.Jeruzalémská bible :.Praha ::Krystal OP.2003.80-85929-63-5..SZ 4/12;
1321 Halík, Tomáš,1948-.Dotkni se ran :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2008.978-80-7106-979-9..DT 201;
1322 Halík, Tomáš,1948-.Noc zpovědníka :.Praha ::Lidové noviny,.2005.80-7106-777-6 :..DT 199;
1323 Halík, Tomáš,1948-.Oslovit Zachea /.Praha ::Lidové noviny,.2003.80-7106-547-1 :..DT 202;
1324 Halík, Tomáš,1948-.Prolínání světů :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2006.80-7106-834-9 :..DT 203;
1325 Halík, Tomáš,1948-.Stromu zbývá naděje :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2009.978-80-7106-989-8 :..DT 197;
1326 Halík, Tomáš,1948-.Víra a kultura :.Praha ::Zvon,.1995.80-7113-117-2..DT 196;
1327 Halík, Tomáš,1948-.Vzdáleným nablízku :.Praha ::Lidové noviny,.2007.978-80-7106-907-2 :..DT 200;
1328 Halík, Tomáš,1948-.Vzýván i nevzýván :.Praha ::NLN, Nakladatelství Lidové noviny,.2004.80-7106-692-3..DT 198;
1329 Haľko, Jozef,1964-.Osudná SMS-ka.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.8096924524 (brož.); 80-969245-2-4..DT 208;
1330 Hallesby , O..Prečo byť kresťanom.:.2000?...DT 215;
1331 Hanko, J..Rozumná viera .Trenčín:Vojtech Čelko.1944...DT 207;
1332 Hans Brandenburg.Das Buch der Sprüche, der Prediger und das Hohelied. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5415-4..BSZ 69/15;
1333 Hans Brandenburg.Das Buch Hiob. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5412-X..BSZ 69/12;
1334 Hans Brandenburg.Die kleinen Propheten I.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5410-3..BSZ 69/10;
1335 Hans Brandenburg.Die kleinen Propheten II.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5411-1..BSZ 69/11;
1336 Hans Brandenburg.Die Psalmen I.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5413-8..BSZ 69/13;
1337 Hans Brandenburg.Die Psalmen II.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5414-6..BSZ 69/14;
1338 Hans Brandenburg.Hesekiel. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5408-1..BSZ 69/8;
1339 Hans-Joachim Kraus.Gottesdienst in Israel. Mu?nchen: C. Kaiser.1962...BSZ 57;
1340 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988...BSZ 06;
1341 Hanus, Ladislav.Človek a kultúra. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-180-1..F 121/2;
1342 Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2..F 121/1;
1343 Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..F 121/3;
1344 Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..F 121/4;
1345 Hanus, Ladislav,1907-1994.Pokonštantínska Cirkev /.Bratislava ::LÚČ,.2000.80-7114-280-8..DT 206;
1346 Hare, Richard Mervyn.Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Praha:Svoboda.1994.80-205-0363-3..F 122/1;
1347 Harnack , A..Dějiny dogmatu.Praha:Kalich.1974...DT 205;
1348 Harrington J. W., OP.The Part of Biblical Theology.Book Printing Division of Smurfit Print and Packing Ltd.:Gill and Macmillan.1973...BVS 93;
1349 Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4..BNZ 039/5;
1350 Hatala, Štefan.Kresťanský humanizmus.Ružomberok:Obroda.1944...F 123;
1351 Havran, Michal,1973-.Besnota.Bratislava:Marenčin PT.2015.9788081145759 (viaz.); 978-80-8114-575-9..EU-rekreacka;
1352 Havrilla,M..Milosrdenstvo Božie.Krakow:Kuria Metropolitna.1992.808529110X..DZ 142;
1353 Hawking, S. W.1942-.A brief history of time :.New York ::Bantam Books,.1990.0-553-34614-8..F 115;
1354 Hayes, John H..Israelite and Judaean History.London:SCM PRESS LTD.1977...BSZ 79;
1355 Hayes, Z.J..Čtyři pojetí pekla /.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-025-X :..DT 211;
1356 Hayoun, Maurice - Ruben.Stredoveká židovská filozofia. Bratislava:Archa.1997.80-7115-127-0..F 124;
1357 Häring, Bernhard,1912-1998.Meine Erfahrung mit der Kirche /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1992.3-451-21620-5..DT 204;
1358 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8..ME-rekreacka1;
1359 Heatchel , G..Pradějiny ( Biblické) .:.1980 ?...BSZ 106;
1360 Hébreu , P..Histoire .Paris:troisiéme mille.1922...BSZ 100;
1361 Heck,E..Ave Maria.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.2003.8071928267..M 37;
1362 Hedegard, D..Životní otázky víry.Praha:.1946...DT 218;
1363 Heer , F..Prameny.Praha:Nakladateství vyšehrad.1969...DT 219;
1364 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,1770-1831..Aristotele (secondo l\'edizione postuma del 1833 delle Lezioni sulla storia della filosofia, curate da Karl Ludwig Michelet).Milano ::Rusconi,.1999..8818702246..F 125/3;
1365 Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4..F 143/6;
1366 Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4..F 143/5;
1367 Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0..F 143/7;
1368 Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2..F 143/8;
1369 Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2..F 143/9;
1370 Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3..F 143/4;
1371 Heidegger, Martin,1889-1976.Bytí a čas.Praha ::Oikoymenh,.1996.80-86-005-12-7..F 143/2;
1372 Heidegger, Martin,1889-1976.Bytí a čas.Praha ::Oikoymenh,.1996.80-86-005-12-7..F 143/3;
1373 Heim , E.B. .Die Ver-HERR-lichung Gottes.Zurich:Christiana Verlag.1966...DT 216;
1374 Heinrich A. Mertens.Kleines Handbuch der Bibelkunde. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1969...BVS 44;
1375 Heinrich Kahlefeld.Der Brief nach Philippi. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1975...BNZ 080;
1376 Heinrich Kahlefeld.Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963...BNZ 081/1;
1377 Heinrich Kahlefeld.Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium II. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963...BNZ 081/2;
1378 Heinrich Schlier.Besinnung Auf Das Neue Testament.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1964...BNZ 108/3;
1379 Heinrich Schlier.Der Apostel und seine Gemeinde.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1972.3 451 16560 0..BNZ 110;
1380 Heinrich Schlier.Der Brief an die Epheser.:St.Benno Verlag Leipzig.1964...BNZ 031/1;
1381 Heinrich Schlier.Die Zeit der Kirche.Freiburg:Herder.1958...BNZ 108/1;
1382 Heinrich Schlier.Die Zeit der Kirche.Freiburg:Herder.1958...BNZ 108/2;
1383 Heinrich Schlier.Gotteswort in Menschenmund.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1982.3-451-19190-3..BNZ 111;
1384 Heinrich Schlier.Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament.Leipzig:St. Benno.1969...BNZ 107;
1385 Heinz Schürmann.Jesu Abendmahlshandlung als Zeichen für die Welt.Leipzig:St. Benno-Verlag.1970...BNZ 120;
1386 Heinz Schürmann.Worte des Herrn.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1961...BNZ 125;
1387 Heinz Schürmann.Worte des Herrn.Leipzig:St. Benno-Verlag.1966...BNZ 100;
1388 Heinz-Dietrich Wendland.Die Briefe an die Korinther NTD 7.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1980...BNZ 144/7;
1389 Helena Panczová.Grécko-slovenský slovník.Bratislava:Lingea.2012.978-80-8145-021-1..BSL 29;
1390 Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946...F 142/1;
1391 Helmut Merklein.Studien zu Jesus und Paulus.Tu?bingen:J.C.B. Mohr.1987.3-16-145151-1..BNZ 118;
1392 Hemmerle, K..Dreifaltigkeit Geheimnis der Nähe .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1984...DT 673;
1393 Hennecke, Edgar.Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. Band.:Tübingen: Mohr.1959...BNZ 030/1;
1394 Hennecke, Edgar.Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. II. Band.:Tübingen: Mohr.1964...BNZ 030/2;
1395 Henri de Lubac SJ.Exég?se médiévale I - I.:Aubier.1959...BVS 77/1a;
1396 Henri de Lubac SJ.Exég?se médiévale I - II.:Aubier.1961...BVS 77/1b;
1397 Henri de Lubac SJ.Exég?se médiévale II - I.:Aubier.1959...BVS 77/2a;
1398 Henri de Lubac SJ.Exég?se médiévale II - II.:Aubier.1964...BVS 77/2b;
1399 Henri Gouhier.La Pensée religieuse de Descartes.Paris:.1924...F 114;
1400 Henrietty, Mears.O čom všetkom Biblia hovorí.:Pokoj.1992.80-85747-00-6..BVS 54;
1401 Henry M. Morris.Bible a současná věda.:.1970??...BVS 57;
1402 Henryk Witczyk.Teofania w psalmach.:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1985...BSZ 64;
1403 Hérakleitos z Efesu.Řeč o povaze bytí.Praha:Herrmann a synové.1993...F 135;
1404 Herbert Haag.Biblisches Wörterbuch.:Herder-Bücherei.1971...BSL 19;
1405 Herbst, W..Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.P.1992...DT 214;
1406 Herčík, Ferdinand.Život na ruby.Praha:Nová osvěta.1946...F 136;
1407 Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9..BNZ 057;
1408 Heriban, Jozef.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...BVS 41;
1409 Heriban, Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...BVS 42;
1410 Heriban, Jozef.Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..BVS 11;
1411 Heriban, Jozef.Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..BVS 10;
1412 Heriban, Jozef.Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..BVS 12;
1413 Hermaniuk , M .La Parabole Evangélique .Paris:Decléé de Brouwer.1947...BNZ 192;
1414 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom :.Bratislava ::Lúč,.1996.80-7114-191-7..MC 5;
1415 Hinnebusch, Paul..Community in the Lord /.Notre Dame, Ind. ::Ava Maria Press,.1975..0877930988; 0877930996 (pbk.)..DT 217;
1416 Hirschberger, Johannes,nar. 1900.Geschichte der Philosophie..Köln ::Komet,.1999.3-933366-00-3..F 137/2;
1417 Hirschberger, Johannes,nar. 1900.Geschichte der Philosophie..Köln ::Komet,.1999.3-933366-00-3..F 137/1;
1418 Hlinka, A..Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...DT 231;
1419 Hlinka, A..Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...DT 232;
1420 Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3..DT 230;
1421 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...F 138/2;
1422 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...F 138/1;
1423 Hlinka, Anton,1926-2011.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X..DT 229;
1424 Hoblík, Jiří,1966-.Proroci, jejich slova a jejich svět.Praha:Vyšehrad.2009.9788070219485 (viaz.); 978-80-7021-948-5..BVS 102;
1425 Hoffman , A. OP.Theologiae dogmaticae manuale.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1949...DT 233/1;
1426 Hoffman , A. OP.Theologiae dogmaticae manuale 2.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1950...DT 233/2;
1427 Hoffman , A. OP.Theologiae dogmaticae manuale 3.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1951 ?...DT 233/3;
1428 Hoffman , A. OP.Theologiae dogmaticae manuale 4.Paris:typis societatis S. Joannis Evangelistae.1946...DT 233/4;
1429 Hohn-Morisch, Ludger.Leben - was sonst :.Freiburg im Breisgau ::Herder.2001.3-451-27476-0..BVS 61;
1430 Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita.1987...BSZ 11/2;
1431 Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988...BSZ 26/3;
1432 Hochmann, František.Světla a stíny králů : IV.. Izraelská říše za králů Saula,Davida a Šalamouna : Izraelská říše za králů Saula, Davida a Šalomouna.Praha:Čes.katolická Charita.1989...BSZ 26/4;
1433 Hochmann, František.Zahrada Eden. Praha:Česká katolická charita.1989...BSZ 11/1;
1434 Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2..BVS 25;
1435 Holota, Benedikt,1922-;Holota, Benedikt,1922-.Hovory na nemocničním lůžku :.Praha ::Zvon,.1994.80-7113-112-1 :..DT 220;
1436 Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta /.Praha ::Vyšehrad,.1991.80-7021-099-0 :..K 29;
1437 Homolka, Zdenko(1912-1996).Radostná zvesť o Bohu Otcovi.Zvolen:Jas.2001.8088795753;80-88795-75-3..DZ 18;
1438 Hoppe, Rudolf,(1946-).List Efezanům, List Kolosanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-461-X..BNZ 044/10;
1439 Hoppe, Rudolf,(1946-).List Jakubův.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-498-9..BNZ 044/15;
1440 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985...F 133/1;
1441 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985...F 133/2;
1442 Horst Balz, Wolfgang Schrage.Die katholischen Briefe NTD 10.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1980...BNZ 144/10;
1443 Hospers, John.An introduction to philosophical analysis.London ::Routledge,.1990.0-415-05576-8..F 130;
1444 Hoyer, Wolfram.Gott loben, segnen, verkündigen.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2014.9783451333361..OP 9;
1445 Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990.3853951521; 3-85395-152-1..BSZ 16;
1446 Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1..ME 1;
1447 Hromník, Milan,1938-.Žofia Bošňáková.Trnava:Dobrá kniha.2009.9788071416470 (brož.); 978-80-71416470..HG 2;
1448 Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7 :..DT 225;
1449 Hübner, Siegfried.Firmung :.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0003-2..DT 672;
1450 Hučko, L..Život je vzťah.Trnava:Dobrá kniha.2003.8085487152..DT 221;
1451 Hučko, Ladislav,1948-.Medzi vierou a rozumom :.Košice ::Seminár sv. Karola Boromejského,.2003.80-89138-02-0..DT 224;
1452 Hudymač, Peter; Pristáš, Peter.Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu.Košice:Verbum.2000.80-966957-7-0;8096695770; 80-966957-7-0..BSL 25;
1453 Hügli, Anton,1939-.Philosophie im 20. Jahrhundert..Reinbek bei Hamburg ::Rowohlt,.1994.3-499-55455-0..F 139/2;
1454 Hugolin Langkammer.Teologiea Nowego testamentu. Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985...BNZ 077;
1455 Hugon, E..Dogmatika 1.Paris:Lethielleux Editoris.1933...DT 228/1;
1456 Hugon, E..Dogmatika 2.Paris:Lethielleux Editoris.1935...DT 228/2;
1457 Hugon, E..Dogmatika 3.:Lethielleux Editoris.1935...DT 228/3;
1458 Husserl, Edmund.Idea fenomenologie : a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-023-8..F 144/5;
1459 Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0..F 144/1;
1460 Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0..F 144/2;
1461 Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7..F 144/3;
1462 Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7..F 144/4;
1463 Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4..F 126/1;
1464 Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4..F 126/2;
1465 Hušek, Vít.Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-89-8..F 127;
1466 Chalier, Catherine,1947-.Židovská jedinečnost a filosofie.Praha ::Filozofický ústav ČSAV,.1992.80-7007-027-7..F 057;
1467 Chapman, John,1865-1933.Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2007.9788096977451 (brož.); 978-80-969774-5-1..DZ 109;
1468 Chardin, Pierre Teilhard de,1881-1955.Jak věřím /.Praha ::Vyšehrad,.1998.80-7021-208-X :..DT 240;
1469 Charles Harold Dodd.Les paraboles du royaume de Dieu. Paris:Éditions du Seuil.1961...BNZ 095;
1470 Charles Journet.L'Eglise et La Bible. St-Maurice - Suisse:St-Augustine.1960...BVS 09;
1471 Charpentier, Etienne.Pour lire L'Ancien Testament.Paris:Les Éditions du Cerf.1983.2204016187; 2-204-01618-7..BSZ 14;
1472 Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971...F 066/3;
1473 Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971...F 066/2;
1474 Chauchrad, P..Naturwissenchaft und Katolizmus.frreiburg im bresgau:walter verlag.1962...DT 235;
1475 Chauchrad, P..Prameny.Praha:nakladateství vyšehrad.1971...DT 236;
1476 Chautard, Jean Baptiste.Duše veškerého apoštolátu /.Brno ::Bonus A,.1997.80-85914-64-6..DZ 101;
1477 Chautard,J.B..Činný a vnitřní život.Rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1980...DZ 100;
1478 Cheminat , P..Précis d´introduction.Paris:andré blot, éditeur.1930...BVS 98;
1479 Cheneviére,L..Rozmowy o milczeniu.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1984...DZ 102;
1480 Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3..F 065;
1481 Chesterton, K.G..Orthodoxie.Praha:Julius Albert .1947...DT 243;
1482 Chin.Staročínský filosof Lao-C.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1954...F 064;
1483 Chiolerio, Marco, 1959- - autor.Blaze tomu, kdo slyší tato slova :.:Praha :.1997.80-86025-10-1..BSZ 17;
1484 Chladný , I..Úvahy z Bohoslovia základného .:.1976 ?...DT 10;
1485 Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:Lúč.1995.8071141666 (brož.); 80-7114-166-6..DT 2424;
1486 Chovanec, Marián,1957-.Kristológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2010.9788089481026 (brož.); 978-80-89481-02-6..K 30;
1487 Chrupcala, Leslaw Daniel.The Kingdom of God.Jerusalem:Franciscan printing press.2007.9655160726..BVS-rekreacka2;
1488 Chuda, Michal.Pápež Ján Pavol II.na Slovensku :.Bratislava ::Vydavatelstvo Nové mesto,.1995.80-85487-30-6..PD 64;
1489 Chudoba, Bohdan.Vím, v koho jsem uvěřil a jiné eseje. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.9788073251932 (brož.); 978-80-7325-193-2..DZ 3;
1490 Chvátal, Ladislav,,1975- - editor; Hušek, Vít,,1971- - editor."Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-143-7;9788073251437 (brož.); 978-80-7325-143-7..F 003;
1491 I De La Potterie.La vie selon L´esprit .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1965...DT 427;
1492 Igino Giordani.O hordy k řádu.Praha:Cyrilo-Methodějská knihtiskarna a nakladatelství.1945...F 101;
1493 Imbach, Josef.Wunder.Würzburg:Echter.1995.3429016754 (brož.); 3-429-01675-4..DT 246;
1494 Imbach, Josef,1945-.Glaube aus Erfahrung :.Luzern ;; Stuttgart ::Rex-Verlag,.1981.3-7252-0377-6; 3-7252-0377-6 (brož.)..DT 245;
1495 Imbert, Jean,1919-1999.Proces s Ježišom /.Bratislava ::Práca,.1991.80-7094-263-0..K 31;
1496 Immanuel Kant.Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorra presentarsi come scienza.Milano:Rusconi libri.1995.88-18-70094-4..F 157/1;
1497 Immel, Waldemar.Was bleibt von der Bibel? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-01984-1..BNZ 124;
1498 Isidor, ze Sevilly.Etymologiae I-III.Etymologie I-III..Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-97-6..F 140/1;
1499 Isidor, ze Sevilly.Etymologiae XVI.Etymologie XVI..Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-001-7..F 140/2;
1500 Iskrová, Daniela.Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-8084-388-5..BNZ 040;
1501 Iskrová, Daniela,1966-.Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.9788080843885 (brož.); 978-80-8084-388-5..BNZ 186;
1502 István, D. .Obeta sv.omše a sviatosť oltárna.budapešť:spolok sv. Štefana . Vydavateľstvo sv. stolice .1977...DT 412;
1503 Ivan Blecha..Edmund Husserl a česká filosofie.:Nakladatelství Olomouc.2003.80-7182-161-6..F 028/3;
1504 Ivan Blecha..Jan Patočka.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-287-3..F 028/4;
1505 Ivan Golub.Prisutni. Zagreb:Glas Koncila.1969...BVS 36;
1506 Ivan Pavao II.Enciklika ckrvi u hrvata.Zagreb:Zagrebački i plitski odbor za pripravu Papinog pohoda.1998...PD 26;
1507 Ivan, Blecha.Filosofický slovník.:FIN.1995.80-7182-014-8..F 028/1;
1508 Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8..F 028/5;
1509 J. Becker, .Die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher und Philemon NTD 8.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1981...BNZ 144/8;
1510 J. Coppens, A. Descamps, É. Massaux.SACRA PAGINA I..:Gemblox Éditions J. Duculot.1959...BVS 19/1;
1511 J. Coppens, A. Descamps, É. Massaux.SACRA PAGINA II..:Gemblox Éditions J. Duculot.1959...BVS 19/2;
1512 J. Donat.Ontologia.Innsbruck:F. Rauch.1940...F 081;
1513 J. Escrivá de Balaguer.Cesta.Madrid:Rialp.1991.8085319098..DZ 129;
1514 J. Giblet.Aux Origines de l'Eglise.:Desclée De Brouwer.1965?...BNZ 074;
1515 J. Patočka.Existencializmus a fenomenológia.Bratislava:Obzor.1967...F 228/7;
1516 J. Patočka.Přirozený svět a pohyb lidské existence.Praha:.1960...F 228/8;
1517 J. Patočka.Přirozený svět a pohyb lidské existence.Praha:.1980...F 228/9;
1518 J.E.Pavol Poupard.Eucharystie a nová evangelizace .:.1991...MB 23;
1519 J.G.W.Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987...DT 635;
1520 J.L. Fischer.Cyklus přednášek o lidské duši..Praha:B. Kočí.1921...F 092;
1521 Jabůrek, Martin.Proměny vědění od Augustina k dnešku. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-219-9..F 002;
1522 Jackman, David.Janovy dopisy. Návrat:Praha.1988.80-85495-20-1..BNZ 050/3;
1523 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4..OS 013;
1524 Jacob Kremer.Die Bibel lesen aber wie?. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1978.3-460-30226-7..BVS 18;
1525 Jacob Kremer.Glaubwürdigkeit und Wahrheit der Evangelien. :Verlag Butzon u. Bercker.1967...BNZ 073;
1526 Jacques Dupont .Pourquoi des paraboles?.:Editions du Cerf.1977.2-204-0195-2..BNZ 019/46;
1527 Jacques Dupont - Augustin George - Simon Légasse - B. Rigaux - Ph Seidensticker.La Pauvreté évangélique.:Éditions du Cerf.1971...BNZ 019/27;
1528 Jacques Gilles Gourbillon OP.Der Gott der Armen im Alten und Neuen Testament. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1961...BVS 37/13;
1529 Jacques Maritain.Art et scolastique.Paris:L. Rouart et fils.1927...F 198/7;
1530 Jacques Maritain.Der Bauer von der Garonne.München:Kösel.1969...F 198/1;
1531 Jacques Maritain.Distinguer pour unir.Paris:Desclée de Brouwe.1932...F 198/6;
1532 Jacques Maritain.Éléments de Philosophie I..Paris:Pierre Téqui.1946...F 198/4;
1533 Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946...F 198/3;
1534 Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946...F 198/2;
1535 Jacques Maritain.La philosophie morale.Paris:Librairie Gallimard.1960...F 198/5;
1536 Jacques Venard CJM.Israel in der Geschichte. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1966...BVS 37/1;
1537 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9..BNZ 051;
1538 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9..BNZ 052;
1539 Jaki, Stanley L..Cosmos and creator /.Edinburgh ::Scottish Academic Press,.1980..0707302900 (pbk.); 0707302854 (pbk. : cover)..DT 252;
1540 Jakob Kroeker.Abraham - Isaak - Jakob. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5402-2..BSZ 69/2;
1541 Jakob Kroeker.Amos und Hosea. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5404-9..BSZ 69/4;
1542 Jakob Kroeker.Daniel. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5409-X..BSZ 69/9;
1543 Jakob Kroeker.Die Schöpfung, Noah. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5401-4..BSZ 69/1;
1544 Jakob Kroeker.Israel. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5403-0..BSZ 69/3;
1545 Jakob Kroeker.Jeremia. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5407-3..BSZ 69/7;
1546 Jakob Kroeker.Jesaja I.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5405-7..BSZ 69/5;
1547 Jakob Kroeker.Jesaja II.. Giessen/Basel:Brunnen Verlag.1982.3-7655-5406-5..BSZ 69/6;
1548 Jakšic , J..Pravednik živi od vjere.Zagreb:Hrvatsko kniževno družstvo sv. Jeronima.1998.9536111616..DT 247;
1549 Ján Letz.Filozofia v celostnom porozumení.Bratislava:ÚSKI.1992.80-85293-00-5..F 004/13;
1550 Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2..F 004/1;
1551 Ján Letz.Forum quaerendi - zošit 1.:.1996...F 004/14;
1552 Ján Letz.Myslitelia XX. storočia I..:.2000??...F 004/2;
1553 Jan Pavel II., papež,1920-2005.Tertio millennio adveniente :.Praha ::Zvon,.1995.80-7113-126-1 :..PD 76;
1554 Jan Pavel II., papež,1920-2005.Ut unum sint :.Praha ::Zvon,.1995.80-7113-140-7 :..PD 78;
1555 Jan Pavel1920-2005.Boží plán Desatero pre tretie tisícročie /.Bratislava ::Lúč,.1996.80-7114-192-5..PD 22;
1556 Jan Pavel1920-2005.Centesimus annus :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1992.80-85198-68-1..PD 33;
1557 Jan Pavel1920-2005.Encyklika Dives in misericordia :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1993.80-7162-020-3..PD 31;
1558 Jan Pavel1920-2005.Fides et ratio :.Bratislava ::DON BOSCO,.1998.80-88933-06-4..PD 146;
1559 Jan Pavel1920-2005.Geschenk und Geheimnis :.Graz ::Styria,.1997.3-222-12501-5..PD 34;
1560 Jan Pavel1920-2005.Gottgeweihtes Leben :.Vallendar ::Patris,.1982.3-87620-078-4..PD 35;
1561 Jan Pavel1920-2005.Christifideles laici :.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-162-8..PD 23;
1562 Jan Pavel1920-2005.Krížová cesta /.[Bratislava] ::Genezis,.1990.80-85220-01-6..PD 47;
1563 Jan Pavel1920-2005.Pastores dabo vobis :.Praha ::ZVON,.1993.80-7113-070-2..PD 56;
1564 Jan Pavel1920-2005.Reconciliatio et paenitentia :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1993.80-7162-025-4..PD 66;
1565 Jan Pavel1920-2005.Redemptor hominis :.Praha ::ZVON,.1996.80-7113-178-4..PD 70;
1566 Jan Pavel1920-2005.Redemptoris Mater :.Praha ::ZVON,.1995.80-7113-116-4..PD 68;
1567 Jan Pavel1920-2005.Úvahy nad encyklikou Humanae vitae :.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-04-7..PD 80;
1568 Ján Pavol II.Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:SÚSCM.1985...PD 17;
1569 Ján Pavol II.Apoštolský list svätého otca Jána Pavla II.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...PD 19;
1570 Ján Pavol II.Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...PD 25;
1571 Ján Pavol II.Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989...PD 91;
1572 Ján Pavol II.Duch svätý.Nitra:Optima.1995...PD 90;
1573 Ján Pavol II.Encyklika.:.1985...PD 24;
1574 Ján Pavol II.Encyklika o ľudskej práci .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...PD 32;
1575 Ján Pavol II.Incarnations mysterium .:.2000...PD 36;
1576 Ján Pavol II.Kościól to nie tylko budynek sakralny. Homilia Ojca Świętego na Mszy świętej konsekracyjnej. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 7. czerwca 1997. (Kostol to nie je len sakrálna stavb.Warszawa:Wadawnictwo Sióstr Loretanek.1997.8386851511; 83-86851-51-1..PD 48;
1577 Ján Pavol II.List pápeža Jána Pavla II. rodinám /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1994.80-7162-060-2..PD 43;
1578 Ján Pavol II.List papežeJana Pavla II starým lidem .Praha:Sekretariát české biskupské konference.1999...PD 44;
1579 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým biskupom cirkvi o eucharistickom tajostve a kulte .:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...PD 45;
1580 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...PD 40;
1581 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...PD 38;
1582 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...PD 37;
1583 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...PD 39;
1584 Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.8071625418 (brož.); 80-7162-541-8..PD 42;
1585 Ján Pavol II.Matka vykupiteľa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...PD 50;
1586 Ján Pavol II.Nebojme sa pravdy.:Lúč.1999...PD 52;
1587 Ján Pavol II.Panno Swieta co Jasnej bronisz Czestochowy.:.1982...M 93;
1588 Ján Pavol II.Pastores gregis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071626015 (brož.); 80-7162-601-5..PD 58;
1589 Ján Pavol II.Poselství papaeže Jana Pavla II k oslavě druhého dne nemocných 11.února 1994.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1993...PD 61;
1590 Ján Pavol II.Poselství papeže Jana Pavla II k oslavě světového dne míru 1. ledna 1996.Praha:Sekretariát české biskupské konference .1995...PD 60;
1591 Ján Pavol II.Slovensko počúva Svätého Otca! :.Bratislava ::Kvas,.1992.80-85589-00-1..PD 72;
1592 Ján Pavol II.Staňte sa kvasom sveta :.Bratislava ::Kvas,.1992.80-85589-01-X..PD 71;
1593 Ján Pavol II.Sviatosť pokánia .Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.1997.8085405965..PD 74;
1594 Ján Pavol II.Vykupiteľ človeka.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...PD 87;
1595 Ján Pavol II.Zmierenie a pokánie .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...PD 20;
1596 Ján Pavol1920-2005.Apostolic Exhortation Reconciliation and Penance (Reconciliatio et Paenitentia).Boston:St. Paul BooksandMedia.1995??.0819864307; 0-8198-6430-7..PD 67;
1597 Ján Pavol1920-2005.Apostolic Letter On the Christian meaning of human suffering (Salvifici Doloris).Boston:Pauline.1995??.0819814849; 0-8198-1484-9..PD 54;
1598 Ján Pavol1920-2005.Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!.[S.l.]:Libreria Editrice Vaticana.1983.8820914611 (brož.); 88-209-1461-1..PD 59;
1599 Ján Pavol1920-2005.The light of the east (Orientale Lumen).Boston:Pauline.1995??.0819844780; 0-8198-4478-0..PD 75;
1600 Jan Pawel II.Bogu dziekujcie ducha nie gascie.Krakow:wydawnictvo sw. Stanislawa B.M. ArchidiecezjiKrakowskej.1991...PD 21;
1601 Jan Pawel II.Musicie od siebe wymagac .Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1984.8385008004..PD 49;
1602 Jan Pawel II.O zyciu zakonnym .Poznán-warszawa:Pallottinum .1984...PD 81;
1603 Jan Paweł1920-2005)..Mężczyzną i niewiastą stworzył ich :.Città del Vaticano ::Libr. Editrice Vaticana,.1986.8820915278..DT 249;
1604 Ján XIII.Encyclique " Pacem in terris".bruxelles:La pensee catholique .1970?...PD 13;
1605 Ján XIII.Pacem in terris .:.1963...PD 14;
1606 Janáč, Pavol,1942-.Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva.V Zákamennom:Rímskokatolícky farský úrad.2005.8096930044 (brož.); 80-969300-4-4..DT 251;
1607 Janda,J..Nebeská rosa.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1939...DT 253;
1608 Jandourek, J..O víŕe trochu inak .Nové mesto nad Váhom:Signum Unitatis.1991...DT 254;
1609 Janega, Štefan.Predzvesť Vykupiteľa. CMBF UK:Bratislava.1994.80-88696-05-4..BSZ 24;
1610 Janega, Štefan.Predzvesť Vykupiteľa. CMBF UK:Bratislava.1994.80-88696-05-4..BSZ 25;
1611 Janik, J..Nauka-Religia-Dzieje.Castel Gandolfo: Seminarium w Castel Gandolfo .1980...DT 248;
1612 Janke, Wolfgang.Filosofie existence. Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0510-0..F 149;
1613 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983...BNZ 060;
1614 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983...BNZ 061;
1615 Jaouen,J. MS.La Saletta.Praha:Nakladatelství Vérité.1996...M 41;
1616 Jarolím Adámek.Výklad prvních tří kapitol Geneze. Praha:Česká katolícka charita.1969...BSZ 08;
1617 Jarolím Adámek.Výklad prvních tří kapitol Geneze. Praha:Česká katolícka charita.1969...BSZ 09;
1618 Jaroslav Beneš.Duch a hmota v theorii poznání.Praha:Bohuslav Rupp.1946...F 046/5;
1619 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991...F 046/1;
1620 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991...F 046/2;
1621 Jaroslav Beneš.Rozumem ke zdroji pravdy.Rím:Křesťanská akademie.1996...F 046/4;
1622 Jaroslav Beneš.Rozumem ke zdroji pravdy.Rím:Křesťanská akademie.1996...F 046/3;
1623 Jaroslav, Daneš..O věčnosti světa :; Jan Filoponos proti Aristotelovi.:Filosofia.2006.80-7007-243-1..F 080;
1624 Jaspers, Karl.Die massgebenden Menschen :.Munchen [u.a.]:Piper.1990.3492101267 (kart.)..F 150/1;
1625 Jaspers, Karl.Filosofická víra. Praha:ISE.1994.80-85241-77-3..F 150/3;
1626 Jaspers, Karl.Úvod do filosofie. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-05-4..F 150/2;
1627 Jaspers, Karl,1883-1969.Šifry transcendence /.Praha ::Vyšehrad,.2000.80-7021-335-3 :..DT 255;
1628 Jasques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2..BSZ 63;
1629 Jean.Fenomenológia.:SOFA.1998.80-85752-34-4..F 188;
1630 Jean - Robert Armogathe.Le Grand Siècle et la Bible. Paris:Beauchesne.1989.2-7010-1156-6..BVS 78/6;
1631 Jean Cantinat.Les épitres de saint Paul expliquées.:Gabalda.1960...BNZ 014;
1632 Jean Delorme.Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Paris:Les Editions du Cerf.1972...BNZ 021;
1633 Jean Guitton.La Pensée Moderne et le Catholicism V..Paris:Aubier.1939...F 107;
1634 Jean Imbert.Proces s Ježišom. Bratislava:Vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku.1991.80-7094-263-0..BNZ 090;
1635 Jean Le Rond Alembert.Úvod k Encyklopedii.Praha:Svoboda.1950...F 076;
1636 Jean Levie SJ.La Bible parole humaine et message du Dieu. Paris - Louvain:Desclée de Brouwer.1958...BVS 39;
1637 Jean Paul II.Aux éveques. Au pretres.Paris:éditions du centurion.1979.2227430222..PD 16;
1638 Jean Paul Sartre.L'esistenzialismo ? un umanismo.Milano:Mursia.1970?.88-425-0108-5..F 267;
1639 Jean Steinmann .Le prophe?te E?ze?chiel et les de?buts de l'exil. Paris:Les Editions du Cerf.1953...BSZ 71/13;
1640 Jean Steinmann .Le Prophete Isaie: Sa Vie, Son Oeuvre et Son Temps. Paris:Les Editions du Cerf.1950...BSZ 71/5;
1641 Jean-Julien Weber.La Vierge Marie dans le Nouveau Testament.Paris:Éditions Alsatia.1951?...BNZ 126;
1642 Jean-Paul Sartre.L'Existentialisme est un humanisme.:Nagel.1970...F 266;
1643 Jedin,H..Conciliorum oecumenicorum decreta.bologna:Instituto per le scinze religniose.1973...MC 7;
1644 Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...M 43;
1645 Jenssen , H-H..Ja zum modernen Weltbild.Berlin:Union Verlag.1985...DT 256;
1646 Jenssen, Hans Hinrich.Naturerkenntnis, Sünde oder Gottesauftrag? :.Berlin ::Union Verlag,.1987.3-372-00175-3..DT 257;
1647 Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987...BSZ 51;
1648 Jerome Crowe.The Acts. Wilmington:Michael Glazier.1979...BNZ 013/08;
1649 Jerome Murphy-O'Connor .1 Corinthians. Wilmington:Michael Glazier.1979...BNZ 013/10;
1650 Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986...BNZ 045;
1651 Jeroným,1907-1985.Růst v nadpřirozeném životě /.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7..DZ - rekreač.1;
1652 Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0..NZ 77;
1653 Jež, C..Osobní Buh a néboženství.Praha:České ligy akademické.1923...DT 266;
1654 Joachim Jeremias.Die Briefe an Timotheus und Titus, Der Brief an die Hebräer NTD 9.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1975...BNZ 144/9;
1655 Joachim Jeremias.Les Paraboles de Jésus. Le Puy:Editions Xavier Mappus.1962...BNZ 075;
1656 Joachim Jeremias.Neutestamentliche Theologie I.. Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.1979.3-579-04400-1..BNZ 071;
1657 Joachim Jeremias.New Testament Theolog: The proclamation of Jesus. New York:Charles Scribner's Sons.1971...BNZ 041;
1658 Joest, Wilfried,1914-1995.Fundamentální theologie :.Praha ::Oikoymenh,.2007.978-80-7298-276-9..DT 258;
1659 Johanes XXIII.Die Friedensencyklika .Freiburg im Breisgau:HERDER - Bucherei.1965...PD 12;
1660 Johanes XXIII.Die sozialenzyklika papst Johanes XIII.Freiburg im Breisgau:HERDER - Bucherei.1961...PD 15;
1661 Johann Heinrich Pestalozzi.Gedanken von Pestalozzi.:Atlantis Verlag.1940...F 233;
1662 Johannes B. Bauer.Bibeltheologisches Wörterbuch. Köln:Verlag Styria.1959...BSL 17;
1663 Johannes Baptist Bauer.Der erste Petrusbrief.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1971...BNZ 132/14;
1664 Johannes Leipoldt, Walter Grundmann.Umwelt des Urchristentums II.. Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1975...BNZ 067/2;
1665 Johannes Leipoldt, Walter Grundmann.Umwelt des Urchristentums III.. Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1973...BNZ 067/3;
1666 Johannes Paulus1920-2005.Apoštolský list Orientale Lumen pápeža Jána Pavla II. episkopátu, kléru a veriacim k stému výročiu Apoštolského listu Orientalium Dignitas od pápeža Leva XIII..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071621218 (brož.); 80-7162-121-8..PD 18;
1667 Johannes Paulus1920-2005.Apoštolský list Pápeža Jána Pavla II.Bratislava:Lúč.1993.8071140899 (brož.); 80-7114-089-9..PD 103;
1668 Johannes Paulus1920-2005.Dominum et vivicantem.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1994.8071620750; 80-7162-075-0..PD 27;
1669 Johannes Paulus1920-2005.Ecclesia de eucharistia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.8071624306 (brož.); 80-7162-430-6..PD 29;
1670 Johannes Paulus1920-2005.Ježiš Nazaretský.Bratislava:Nové mesto.1997.8085487519 (brož.); 80-85487-51-9..K 52;
1671 Johannes Paulus1920-2005.List Svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2004.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.8071624829 (brož.); 80-7162-482-9..PD 41;
1672 Johannes Paulus1920-2005.List z Večeradla.Bratislava; [Trnava]:Don Bosco; Spolok sv. Vojtecha.2000.8088933536 (brož.); 80-88933-53-6..PD 46;
1673 Johannes Paulus1920-2005.Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.8088775213 (viaz.); 80-88775-21-3..PD 51;
1674 Johannes Paulus1920-2005.Novo millennio ineunte.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.8071623458 (brož.); 80-7162-345-8..PD 77;
1675 Johannes Paulus1920-2005.Pastores dabo vobis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1994.8071620467; 80-7162-046-7..PD 57;
1676 Johannes Paulus1920-2005.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie Jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2000.8071623180 (brož.); 80-7162-318-0..PD 62;
1677 Johannes Paulus1920-2005.Prekročiť prah nádeje.Bratislava; Rím:Nové mesto; Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda.1995.8085487268 (viaz.); 80-85487-26-8..DT 250;
1678 Johannes Paulus1920-2005.Prekročiť prah nádeje.Bratislava; Rím:Nové mesto; Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda.1995.8085487268 (viaz.); 80-85487-26-8..PD 65;
1679 Johannes Paulus1920-2005.Rosarium Virginis Mariae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.8071624195 (brož.); 80-7162-419-5..PD 69;
1680 Johannes Paulus1920-2005.Sapientia Christiana.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1999.8071622788 (brož.); 80-7162-278-8..PD 73;
1681 Johannes Paulus1920-2005.Veritatis splendor.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1994.8071620572; 80-7162-057-2..PD 86;
1682 Johannes Wiesheu.Persönlichkeiten der Bibel.:Max Hueber/Verlag/München.1955...BVS 60;
1683 Johannes, von Buttlar.Boh nehrá v kocky.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0474-X..F 037;
1684 John J. Collins.Daniel, First Maccabees, Second Maccabees.:Michael Glazier.1981.0-89453-250-2..BSZ 13/15;
1685 John P. Meier.Matthew. Wilmington:Michael Glazier.1981...BNZ 013/03;
1686 John R. Donahue SJ, Daniel J. Harrington SJ.Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-915-8..BNZ 039/2;
1687 Johnson, Paul,1928-.Dějiny křesťanství /.Praha ::Barrister a Principal,.1999.80-85959-41-0 :..CD 9;
1688 Johr, Pavel,1924-.Písně království :.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1989...BSZ 95;
1689 Joly,E..Co znamená věřit.Rím:Křestanská akademie.1967...DT 265;
1690 Jonáš, E..Satan.Spišské podhradie:Profice.1990.8071260029..DT 259;
1691 Jörg Zink.Der 1. Korintherbrief.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...BNZ 131/2;
1692 Jörg Zink.Der 2. Korintherbrief.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...BNZ 131/3;
1693 Jörg Zink.Der Römerbrief.Stuttgart, Berlin:Kreuz Verlag.1968...BNZ 131/1;
1694 José Ortega y Gasset.Der Aufstand der Massen.Hamburg:Rowohlt.1956...F 105;
1695 Josef Beneš.Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii.Praha:Česká akademie věd a umění.1936...F 141;
1696 Josef Blank.Paulus, von Jesus zum Christentum.:Kosel-Verlag.1982.3-466-20222-1..BNZ 016;
1697 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. I.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...BNZ 024/1;
1698 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. II.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1952...BNZ 024/2;
1699 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. III.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...BNZ 024/3;
1700 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. IV.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...BNZ 024/4;
1701 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. V.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1953...BNZ 024/5;
1702 Josef Dillersberger.Matthäus. Das Evangelium des heiligen Matthäus in theologischer und heilsgeschichtlicher Schau. VI.. Salzburg:Otto Müller Verlag.1954...BNZ 024/6;
1703 Josef Hainz.Kirche im Werden. Wien:Verlag Ferdinand Scho?ningh.1976...BNZ 089;
1704 Josef Heer.Leben hat Sinn. Stuttgart :Verlag Katholisches Bibelwerk.1974.3-460-18051-X..BNZ 069;
1705 Josef Hegel.Kniha malých proroku.Brno:Edice Akord v Brně.1946...BSZ 74;
1706 Josef Hrbata.Písně království I.. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ 4/1b;
1707 Josef Hrbata.Písně království I.. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ 4/1a;
1708 Josef Hrbata.Písně království II.. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ 4/2;
1709 Josef Scharbert.Das Sachbuch zur Bibel. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1969...BVS 59;
1710 Josef Volák.Vyšla hvězda nad Betlémem.:Dialog.1969...PB 46;
1711 Josephus Gredt.Elementa philosophiae I..:Herder.1929...F 112/3;
1712 Josephus Gredt.Elementa philosophiae I..:Herder.1941...F 112/1;
1713 Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1929...F 112/4;
1714 Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1941...F 112/2;
1715 Josephus Gredt.Unsere Aussenwelt.:Tyrolia.1921...F 112/5;
1716 Journet, Ch..Entretiens sur la grace.St-Maurice:Editions St-Augustin.1985.2880110041..DT 260;
1717 Journet, Ch..La présence sacrametelle du Christ .St-Maurice:Editions St-Augustin .1966...DT 261;
1718 Journet, Ch..Les sept paroles du Christ en croix.Paris:éditions du seuil.1952.2020030063..K 32;
1719 Journet, Charles.Zlo :.Praha ::Krystal,.1998...DT 264;
1720 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o eucharistii /.Praha ::Krystal OP,.2006.80-85929-87-2..DT 263;
1721 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o Marii /.Praha ::Krystal OP,.2007.978-80-85929-98-0 (brož.)..M 42;
1722 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti /.Praha ::Krystal OP,.2006.80-85929-84-8..DT 262;
1723 Journet,Ch..Notre-Dame des Sept Douleurs.Paris:editions du cerf.1940?...M 170;
1724 Jozef Dieška.Kritický či intuitívny realizmus.Bratislava:Slovenské nakladateľstvo v Bratislave.1944...F 078/1;
1725 Jozef Dieška.Kritický či intuitívny realizmus.Bratislava:Slovenské nakladateľstvo v Bratislave.1944...F 078/2;
1726 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8..BSZ 68/3;
1727 Judák, Viliam,(1957-).Vo všetkom láska.Nitra:Gorazd.2012.9788089481149 (viaz.);978-80-89481-14-9..OS 002;
1728 Jukl, Vladimír.Duchonosť a nová evanjelizácia kresťanského východu.Bratislava:Fatima.1995...EK 1;
1729 Juliana Casey, I.H.M..Hebrews. Wilmington:Michael Glazier.1980.0-86217-033-8..BNZ 013/18;
1730 Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0..BSL 13;
1731 Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0..BSL 14;
1732 Jurko, Jozef,1950-.Cirkev v Katechizme Katolíckej cirkvi.Prešov:Vydav. M. Vaška.1997.8071651079 (brož.); 80-7165-107-9..DT 267;
1733 Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2..F 151;
1734 Kandler, M..Prahřich.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991...DT 283/3;
1735 Kandler, M..Tomášovské pojetí svátosti.Kolín nad Rýnem:Tomášova edice.1991...DT 283/2;
1736 Kant, Immanuel.Kritika praktického rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0507-5..F 157/3;
1737 Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice,jež se bude moci stát vědou.Praha:Svoboda.1972...F 157/2;
1738 Kardinal Suenens.Die Mitverantwortung in der Kirche .Salzburg:Verlag bei Otto Múller.1969...DT 574;
1739 Karl Heinz König.Synopse.Leipzig:St. Benno-Verlag.1971...BNZ 139;
1740 Karl Herman Schelkle.Die Petrusbriefe der Judasbrief.:St.Benno Verlag Leipzig.1965...BNZ 031/4;
1741 Karl Hermann Schelkle.Ihr alle seid Geistliche.Leipzig:St. Benno.1966...BNZ 103;
1742 Karl Hermann Schelkle.Ju?ngerschaft und Apostelamt.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1965...BNZ 105;
1743 Karl Hermann Schelkle.Meditationen über den Römerbrief.Einsiedeln ; Zürich ; Köln:Benziger.1962...BNZ 104;
1744 Karl Maly.Der erste Brief an die Korinther.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1971...BNZ 132/13;
1745 Karl Marx, Friedrich Engels.Ausgewählte Schriften I..Berlin:Dietz.1964...F 201/1;
1746 Karl Marx, Friedrich Engels.Ausgewählte Schriften II..Berlin:Dietz.1964...F 201/2;
1747 Karl, Barth.Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-057-8..DT 25;
1748 Karl, Suso Frank.Dějiny křesťanského mnišství.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-8-5..CD 5;
1749 Karlín, J..Svatý Jozef.Praha:.1929...DT 322;
1750 Kasper, W..Dogma pod Božím slovem .Praha:Česká katolícka charita.1971...DT 282;
1751 Kasper, Walter,1933-.Jesus der Christus /.Mainz ::Grünewald,.1978.3786704643..DT 280;
1752 Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6..DT-rekreacka1;
1753 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery /.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991.80-7142-002-8..DT 281;
1754 Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995...DT 284;
1755 Katolická církev..Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart 1985/86 :.Ostfildern ::Schwabenverlag,.1986.3-7966-0613-X..MB 2;
1756 Katolícka cirkev..Boh Otec.Bratislava:Serafín.1999.8088944074 (brož.); 80-88944-07-4..DPD 3;
1757 Katolická církev..Diakonát :.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-07-6 (brož.)..DPD 5;
1758 Katolická církev..Dokumenty prvního vatikánského koncilu :.Praha ::Krystal OP,.2006.80-85929-85-6..MC 6;
1759 Katolícka cirkev..Ecclesia in America.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2004.8071625078 (brož.); 80-7162-507-8..PD 30;
1760 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..PD 143;
1761 Katolícka cirkev..Fidei donum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.9788071626664 (brož.); 978-80-7162-666-4..PD 125;
1762 Katolická církev..Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1977.3-451-17897-4..MB 13;
1763 Katolícka cirkev..Katechizmus Katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1999.8071622591 (viaz.); 80-7162-259-1..DT 279;
1764 Katolická církev..Katholischer Erwachsenen-Katechismus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-23762-8..DT 276;
1765 Katolícka cirkev..Spoločenstvo a rozvoj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1999.807162263X (brož.); 80-7162-263-X..DPD 41;
1766 Katolícka cirkev..Ut unum sint.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1996.807162148X (brož.); 80-7162-148-X..PD 79;
1767 Katolícka cirkev..Vyhlásenia a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611636 (brož.); 978-80-8161-163-6..MB-rekreacka;
1768 Katolická církev..Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov ; Direktórium pre službu a život trvalých diakonov =.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.2002.80-7162-406-3..DPD 47;
1769 Katolická církev..Znovu začít od Krista :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2003.80-7266-129-9..DPD 49;
1770 Katolická církev. Papež (1878-1903: Lev XIII.) [Divinum illud munus. Česky].Divinum illud munus /.Praha ::Krystal,.1998.80-85929-25-2..PD 94;
1771 Katsoulis, Melissa.Literární mystifikace :.V Praze ::XYZ,.2012.978-80-7388-618-9 :..LT1;
1772 Kaupel , H. .Die Dämonen im Alten Testament .Ausburg:Dr. Benn Verlag G.M.B.H.1930...BSZ 104;
1773 Kazimierz Kloskowski.Między ewolucją a kreacją.Warszawa:Wydaw. Akad. Teol. Katolickiej.1994.83-7072-036-6..F 155;
1774 Kazimierz Romaniuk.Wegweiser in das Neue Testament.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1965...BNZ 132/17;
1775 Kelly, John N.D..Poczatki doktryny chrzescijanskiej /.Warszawa ::Pax,.1988.83-211-0930-6..DT 294;
1776 Kelly,J.N.D..Early Christians Doctrines.Nový Jičín:Harper & Row , Publishers.1960...DT 295;
1777 Kenneth N. Taylor.Biblia w obrazkach dla najmłodszych. Warszawa:Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A..1989...PB 42;
1778 Kern, W..Warum glaubem ?.Wurzburg:Echer Verlag Würzburg.1963...DT 285;
1779 Kertelge , K..Der Brief an die Romer .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1970...BNZ 206/7;
1780 Kertész, Imre1929-.Bezosudovosť.Bratislava:Slovart.2000.8071454796 (viaz.); 80-7145-479-6..H 13;
1781 Kessler, H..Sucht den Lebenden nicht bei den Toten.Leipzig:St. Benno-Verlag.1985.3746203007..K 35;
1782 Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2..F 158/2;
1783 Kierkegaard, Soren.Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie. Olomouc:Votobia.1997.80-7198-197-4..F 158/1;
1784 Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7..F 158/4;
1785 Kirsch,W..Das Handbuch der Legion Mariens.dublin:Veroffentlich von Concilium Mariae .1969...M 46;
1786 Kirsch,W..Hanndbuch des Rosenkranzes.:.1950...M 47;
1787 Kirwan, Michael,1959-.René Girard :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2008.978-80-7325-142-0 :..DT 286;
1788 Kis, János.Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-60-7..F 152;
1789 Klačka, Jozef,1938-.Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013.Bratislava-Devínska Nová Ves:Chorvátsky kultúrny spolok; Rímskokatolícka cirkev, farnosť.2013.9788097148706 (viaz.); 978-80-971487-0-6..CD-rekreacka;
1790 Klas, T..Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie na Slovensku.1989...DT 316;
1791 Klaus Obermeier.Die Gestalt des Paulus in der lukanischen Verkündigung.Bonn:.1975...BNZ 128;
1792 Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0..BNZ 044/5;
1793 Klíma, Ladislav,(1878-1928).Traktáty a diktáty.Olomouc ::Votobia,.1995.80-900614-9-4..F 154;
1794 Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937...DT 315;
1795 Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..A myśmy się spodziewali ... /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.8370331289..DT 296;
1796 Kmeť, Andrej,1841-1908.Svätý škapuliar, alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre údov Slávneho bratstva preblahosl. Panny Márie Karmelskej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...M 54;
1797 Knapík, Jozef.Dnešné pohľady na umučenie nášho Pána Ježiša Krista.Svit:KBD.2000.8096834509 (brož.); 80-968345-0-9..K 38;
1798 Knocb O..Der Brief des Apostes Jakobus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...BNZ 172;
1799 Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3..BNZ 044/12a;
1800 Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3..BNZ 044/12b;
1801 Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.[S.l.:s.n.].1998.8096799606 (brož.); 80-967996-0-6..HG 3;
1802 Koestler, Arthur.Zloději v noci :.Praha ::Jitro,.2006.80-86985-01-6..PS 1;
1803 Kohut, Vojtěch,(1969-).Co je spirituální teologie?.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-7195-081-3 ..DZ 18;
1804 Koch, K..Zwischenruff.Freiburg:Christophorus Verlag.1987.3419508123..DT 291;
1805 Koch, Kurt,1950-.Konfrontace nebo dialog? :.Praha ::Vyšehrad,.2000.80-7021-263-2 :..DT 290;
1806 Koch, Kurt,1950-.Leiden-schaftliche Hoffnung :.Freiburg, Schweiz ::Imba,.1982..3857401060 :..DT 292;
1807 Kochem , M..Výklad nejdrahší oběti Mše svaté.Praha:Ladislav a Kunciř .1933...DT 293;
1808 Kol,J..Maria prototyp nového člověka.:.1992...M 52;
1809 Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...M 50;
1810 Kologrivof,I..Essai D´une somme catholique contre les Sans-Dieu.Paris:Editions spes.1936...DT 298;
1811 Kolpinski , J..Le Don de L´ Esprit Saint.Paris:Libraire des Jeunes.1924...DT 297;
1812 Kondor,P.L..Zustaň matkou.rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1981...DZ 49;
1813 Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995...B 31;
1814 Kongregace pro isntituty zasvěceného života a spoštolské společnosti .Směrnice o výchove řeholních institutech .praha:Kazatelské stredisko Československé province Řadu bratři kazatelu.1190...DPD 39;
1815 König, Franz,1905-2004.Offen für Gott - offen für die Welt.Freiburg im Breisgau:Herder.2006.9783451288913 (viaz.); 3451288915 (viaz.); 978-3-451-28891-3; 3-451-28891-5..DT 304;
1816 König, Franz,1905-2004.Žiť v pravde.Prešov:Michal Vaško.1996.8071650528; 80-7165-052-8..DT 305;
1817 Kopp, Johanna,1921-.Izraelští proroci :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-507-1..BSZ 93;
1818 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-126-7..K 34;
1819 Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2..F 153;
1820 Korec, Ján Chryzostom,1924-.O tajomstvách a Zjavení /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-098-8..DT 301;
1821 Korec, Ján Chryzostom,1924-.O úcte k Panne Márii /.Bratislava ::Lúč,.1995.80-7114-123-2..M 47;
1822 Korec, Ján Chryzostom,1924-.Úvahy o človeku..Bratislava ::Lúč,.1992.80-7114-077-5..DT 303/2;
1823 Korec, Ján Chryzostom,1924-.Úvahy o človeku..Bratislava ::Lúč,.1992.80-7114-077-5..DT 303/1;
1824 Korec, Ján Chryzostom,1924-2015.O spáse v Kristovi.Bratislava:Lúč.1995.8071141623 (brož.); 80-7114-162-3..K 76;
1825 Korec, Ján Chryzostom,1924-2015.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:Lúč.1992.8071140767; 80-7114-076-7..K 33;
1826 Korec, Ján Chryzostom1924-.Experiment bez viery.Bratislava:Lúč.2004.8071144509 (viaz.); 80-7114-450-9..DT 302;
1827 Koster , M.D..Ekklesiologie im Werden.Paderborn:Verlag der Bonificius-Druckei Paderborn.1940...DT 299;
1828 Koster, W..Kriticky myslieť .Wien:SÚSCM.1968...DT 300;
1829 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...F 160;
1830 Koudelka, Vladimír J..Rozjímavý růženec /.Praha ::Krystal OP,.1998.80-85929-27-9..M 48;
1831 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Metafizyka.Lublin:RW KUL.1995.8322804180;83-228-0418-0..F 162/2;
1832 Krapiec, Mieczyslaw Albert.O rozumienie filozofii.Lublin:RW KUL.1991.8322802161;83-228-0216-1..F 162/3;
1833 Krąpiec, Mieczysław A..Wprowadzenie do filozofii. (Úvod do filozofie.).Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1992.8322802560;83-228-0256-0..F 162/4;
1834 Krapiec, Mieczysław Albert.Teoria analogii bytu.Lublin ::Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1993.83-228-0277-3..F 162/1;
1835 Krejčí,J..Slovo Boží.Rím:Krěstanská akademie.1971...DVA 13;
1836 Kremer J..Kleiner Kommentar 8.:.1980??...BNZ 163/8;
1837 Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8..BVS 17;
1838 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9..BNZ 044/8;
1839 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8..DZ 16;
1840 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...BVS 33;
1841 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...BVS 35;
1842 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...BVS 34;
1843 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.8071411434 (brož.); 80-7141-143-4..DT 320;
1844 Krenzer,F..Glaube aktuell?.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1977...DT 321;
1845 Kroll, Gerhard,1914-1997.Auf den Spuren Jesu /.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1988.3-7462-0050-4..K 37;
1846 Kroll, Gerhard,1914-1997.Po stopách Ježíšových /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2002.80-7192-711-2 :..K 36;
1847 Kropáček, Luboš.Súfismus : dějiny islámské mystiky.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-817-4..R 1;
1848 Krovina , M. Dr..Prehľad prednášok z nového zákona .Trnava:spolok sv. Vojtecha.1969...BNZ 180;
1849 Krupa, Jozef,1963-.Fides Quae Creditur.Bratislava:Univ. Komenského.1998.8088696186 (brož.); 80-88696-18-6..DT 317;
1850 Krupa, Viktor.Studia Dogmatica.Bratislava:Univ. Komenského.1998.8088696178 (brož.); 80-88696-17-8..DT 318;
1851 Ks. Kazimierz Dynarski SAC.Pismo Święte. Poznań - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1996.83-7014-218-4..B 16;
1852 KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.Pismo Święte.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1973...B 17/1;
1853 KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.Pismo Święte.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1975...B 17/2;
1854 KS. Michał Peter, KS. Marian Wolniewicz.Pismo Święte.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1975...B 17/3;
1855 KS. Tadeusz Brzegowy.MIASTO BOŻE W PSALMACH.:Polskie Towarzsystwo teologiczne.1989.83-85017-50-X..BSZ 15;
1856 Ks. Tomasz Bielski SAC..Pismo Święte. Poznań - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1973...NZ 56;
1857 Kubáč, Vladimír.Znamení smlouvy : Zamyšlení nad knihou Genesis.Praha:Blahoslav.1983...BSZ 56;
1858 Kubalík , J..Pápežská neomylnost .Praha:Universum.1947...DT 289;
1859 Kubalík, J..Ježíš z Nazareta.Litoměřice:Rímskokatolícka cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích.1984...K 39;
1860 Kubalík, Josef,1911-1993.Hovory o víře /.Brno ::Tisk,.1991.80-7122-001-9..DT 288;
1861 Kubalík, Josef,1911-1993.Zápas o pojetí církve /.Praha ::Zvon,.1992.80-7113-048-6 :..DT 287;
1862 Kuběna.C.M..Mystický zjav Panny Márie Turzovskej.:.1994.80-900397-5-8..M 51;
1863 Kubeš, K.M..Se štítem pravdy.Brno:Kníhtiskárna Ant. Okáč.1938...DT 307;
1864 Kubíček, Ladislav.Život : největší umělecké dílo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6..F 164;
1865 Kudrnovský , A..Bohověda a její studium.Praha:Bohuslav Rupp.1947...DT 306;
1866 Kuhn, Thomas S..The structure of scientific revolutions.London ::University of Chicago Press,.1970..0226458032 (cloth);0226458040 (paper)..F 165;
1867 Kuchárová, Marta; Benko, Pavol.Duchovnosť a evanjelizácia kresťanského východu.Košice:Fatima.1996...EK 2;
1868 Kulhavý, Bartolomej J..Příspěvek k situaci katolické církve na přelomu tisíciletí z hlediska života jednoho kněze.Olomouc?:Česká dominikánska provincia.2011?...CD 10;
1869 Kulisz, Józef(1943- )..W kręgu zagadnień i problemów teologii fundamentalnej /.Warszawa ::\"Bobolanum\",.1994.8390173107..DT 307;
1870 Kunec, Patrik.Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775-1783).Krakov:Spolok Slovákov v Poľsku.2012.9788374905404 (brož.);978-83-7490-540-4..HS 6;
1871 Kunetka, F..Svátosti .Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000?...DT 311;
1872 Kunetka, František.Židovské kořeny křesťanské anafory.Olomouc:Univerzita Palackého.1994.80-7067-398-2..BSZ 59;
1873 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993...BSZ 60;
1874 Kung, H..Boh a utrpenie .:.1990?...DT 313;
1875 Küng, Hans,1928-.20 Thesen zum Christsein /.München ::R. Piper,.1975.3-492-00400-8..DT 314;
1876 Küng, Hans,1928-.Die christliche Herausforderung :.München ::R. Piper,.1980.3-492-02596-x..DT 312;
1877 Künneth, Walter,1901-.Fundamente des Glaubens :.Wuppertal ::Brockhaus,.1975.3-7974-0055-1..DT 310;
1878 Kuric, Miroslav.O ľudskej voľbe.Bratislava:LUC.2005.80-7114-497-5..F 167;
1879 Kurzinger, J..Die Apostelsgeschichte .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...BNZ 206/5;
1880 Kurzinger, J..Die Apostelsgeschichte 2.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1970...BNZ 206/6;
1881 Kuschel, K-J..Jesus im Spiegel der Weltliteratour .Dusseldorf:Patmos Verlag.1999.978-3-491-69433-0..K 40;
1882 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4..BVS 40;
1883 Kustič, Živko.Príroda hovorí o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.807141039X (brož.); 80-7141-039-X..DT 308;
1884 Kútnik Šmálov, Jozef,1912-1982.Litánie loretánske.Bratislava:Lúč.1998.8071142107 (brož.); 80-7114-210-7..M 134;
1885 Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda.1979...F 168;
1886 Kyas, Vladimír.Staročeská bible drážďanská a olomoucká : 1. Evangelia : Evangelia.Praha:Academia.1981...B 25/1;
1887 Kyas, Vladimír.Staročeská Bible drážďanská a olomoucká : 3.díl. Genesis-Esdráš : Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14.století.Praha:Academia.1988...B 25/3;
1888 Kyas, Vladimír.Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské : 2.díl. Epištoly.Skutky apoštolů.Apokalypsa : Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze.Praha:Academia.1985...B 25/2;
1889 La Bonnardiere, Anne-Marie.Saint Augustin et la Bible. Paris:Beauchesne.1986.2-7010-1190-X..BVS 78/3;
1890 La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7..OS 006;
1891 Lacika, Ivan.Putovanie za Máriou :.Bratislava ::Q 111,.1991.80-85401-02-9..M 66;
1892 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970...F 170;
1893 Lagrance , M-J..Das evangeloium von Jesus Christ.Heidelberg:F.H. Kerle verlag.1949...BNZ 191;
1894 Lagrance , M-J..L´ évangile de Jesus Christ.Paris:libraire lecofre.1928...BNZ 187;
1895 Lagrance,M-J..M,Loisy et le Modernisme.Juvisy:LES ÉDITIONS DU CERF.1923...DT 323;
1896 Lagrange, Marie-Joseph, 1855-1938.Synopse des quatre Evangiles en français.Paris:Librairie Lecoffre, J. Gabalda.1962...BNZ 133;
1897 Lallement,D..Mater Misericordiae.Paris:editions du cerf.1936...M 181;
1898 Lamperrousaz, E-M.La Protohistoire D'Israel .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF .1990.2204041289..BSZ 84;
1899 Landgraf, M.A..Dogmen Geschichte der Fruh Scholastik.Regensburg:Verlsg Friedrich Pustet Regensburg.1954...DT 324/1;
1900 Landgraf, M.A..Dogmen Geschichte der Fruh Scholastik.Regensburg:verlag friedrich pustet regensburg.1955...DT 324/2;
1901 Lane, Tony.Dějiny křesťanského myšlení =.Praha ::Návrat domů,.1998...DT 325;
1902 Lang, A..Kristus vrchol zjevení.Olomouc:Max Hueber Verlag.1993...DT 326/2;
1903 Lang,A..Církev - sloup a pokora pravdy.Olomouc:Max Hueber Verlag.1993...DT 326/1;
1904 Lang,A..Krisus vrchol zjevení.:Max Hueber Verlag.1993...K 41;
1905 Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0..BSZ 02;
1906 Lapide, Pinchas,1922-1997.Míníme téhož Boha? /.Praha ::Vyšehrad,.2003.80-7021-670-0 :..DT 328;
1907 Lapko, Róbert.Tóbiho chválospev : Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1.Prešov:VMV.2005.80-7165-503-1..BSZ 50;
1908 Larcher, Ch. .Úvod do teologie Buh a jeho stvoření.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1962...DT 329;
1909 Latourelle, R..Dictionnaire de Théologie Fondamentale.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1992.2204046566..DT 664;
1910 Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9..BNZ 044/14a;
1911 Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9..BNZ 044/14b;
1912 Laurentin, René(1917- )..Matka Pana :.Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.1990.8385040188..M 58;
1913 Laurentin,R..La question Mariale.Paris:editions du seuil.1963...M 59;
1914 Laurentin,R..Marya matka odkupiciela.warszawa:instytut wydawniczy Pax.1988.83-211-0999-3..M 56;
1915 Laurentin,R..Mutter Jesu - Mutter der Menschen.Limburg:Lahn Verlag.1967...M 57;
1916 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..F 091/2;
1917 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..F 091/1;
1918 Le Guillou , M-J..Celui qui vient d´ailleurs, L ´ INNOCENT.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1971...DT 177;
1919 Le Guillou , M-J..Quand un homme témoigne de Dieu.Saint - Maur:Editions Parole et Silence.1998.291194030X..DT 185;
1920 Lea Muráňová.Abrahám. Bratislava:International Bible Society.1999...PB 20;
1921 Lebrun, Ch..Stále živý.Chapelle- Montligon:Montligeonské dielo .1968...DT 330;
1922 Leclercq, J-P..La confirmation.Paris:Descleé de Brouwer.1989.2220027422..DT 332;
1923 Lehmann, K..Was heißt "ewiges Leben ?" .Leipzig:St.Benno Verlag .1984...DT 674;
1924 Lehmann, Karl,1894-1960.Kirche nach dem Mass Jesu Christi /.Leipzig ::St.-Benno,.1987.3-746-20141-1..DT 675;
1925 Lehu, Léonard.La raison règle de la moralité d'après saint Thomas.Paris:Librairie Lecoffre, J. Gabalda et Fils.1930...TA 4;
1926 Leicher S.J. , A. .Licht aus dem Herzen des Gottmentchen.Munchen:Verlag ars Sacra Jozef Muller.1938...DT 331;
1927 Lelotte, F..La solution du Probléme de la vie 1.Paris:Casterman.1959...DT 336/1;
1928 Lelotte, F..La solution du Probléme de la vie 2.Paris:Casterman.1966...DT 332/2;
1929 Lelotte, F..La solution du Probléme de la vie 3.Paris:Casterman.1966...DT 336/3;
1930 Lelotte, F..La solution du Probléme de la vie 4.Paris:Casterman.1965...DT 336/4;
1931 Lelotte, F..La solution du Probléme de la vie 5.Paris:Casterman.1966...DT 336/5;
1932 Lemonnyer , R.P. OP.Téologie du noveau testament.Paris:La librairie Bloud & Gay.1928...BNZ 189;
1933 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X..F 174;
1934 Lenz,M.G..Der Aufstieg.Paderbor:Verlag der Bonificius-Druckei Paderborn.1980?...DT 335;
1935 Leo Krinetzki OSB.Der Bund Gottes mit den Menschen nach dem Alten und Neuen Testament. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1963...BVS 37/15;
1936 Leo XIII.L´enciclica - Aeterni patris.Napoli:Edizione dominicae italiane.1900?...PD 93;
1937 Leo XIII.Rundschreiben.Freiburg im Breisgau:HERDER.1891...PD 96/2;
1938 Leo XIII.Rundschreiben.Freiburg im Breisgau:Herder .1978...PD 96/1;
1939 Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie. Zageb:Krščanska sadašnjost.1990.80-7141-414-X..BSL 07;
1940 Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha.1972...F 177;
1941 Lepp,I..Die Neue Erde.Freiburg im Breisgau:WalterVerlag.1962...DT 333;
1942 Lepp,I..Viera v modernom svete.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1969...DT 334;
1943 Leprince, Daniel.Catéchisme de l`église catholique /.Paříž ::Mame,.1992.2-7289-0549-5..DT 87;
1944 Les miracles de Jésus.L'EVANGILE PUISSANCE DE DIEU commentaire de l'épitre aux romains?. Paris:Les Editions du Cerf.1968...BNZ 006/53;
1945 Leško, Vladimír.Dejiny filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-967013-3-9..F 178;
1946 Letz, Ján.Acta philosophica Tyrnaviensia. 2. Metafyziky neoscholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí.. Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave:Trnava.1998.80-88774-41-1..F 180/2;
1947 Letz, Ján.Čas, bezčasie a večnosť ako horizont bytia osoby : Zborník.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-8082-010-4..F 180/10;
1948 Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.1994.80-88743-07-9..F 004/9;
1949 Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.1994.80-88743-07-9..F 004/8;
1950 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektí­vy III. : Neotomistické metafyziky.Trnava:Trnavská univerzita v Trnave.2009.978-80-8082-259-0..F 004/12;
1951 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. : Personalistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.80-224-0903-0..F 004/10;
1952 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II. : Novotomistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.978-80-8082-114-2..F 004/11;
1953 Letz, Jan.Metafyzika a ontológia.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..F 004/3;
1954 Letz, Jan.Metafyzika a ontológia.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..F 004/4;
1955 Letz, Jan.Metafyzika a ontológia.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1993.80-85293-02-1..F 004/5;
1956 Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3..F 004/7;
1957 Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3..F 004/6;
1958 Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6..K 42;
1959 Letz, Ján,1936-.Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:PostScriptum.2012.9788089567058 (brož.); 978-80-89567-05-8..OS 009;
1960 Letz, Ján; Slavkovský, Adrián Reginald OP.Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 .Trnava:Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-356-6..F 180/11;
1961 Letz, Róbert.Sedembolestná Panna Mária v Slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294..CD 8;
1962 Letz, Róbert,1967-.Andrej Hlinka vo svetle dokumentov.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567362 (brož.); 978-80-89567-36-2..OS 016;
1963 Letzt, Ján.Filozofické štúdie I.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828240..F 293/1;
1964 Letzt, Ján.Filozofické štúdie II.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828257..F 293/2;
1965 Letzt, Ján.Filozofické štúdie III.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2015.9788080828592..F 293/3;
1966 LEV XIII.Rerum novarum.Olomouc:.1946...PD 95;
1967 Lewis, C. S.1898-1963.Bůh na lavici obžalovaných /.Praha ::Návrat domů,.1997.80-85495-59-7 :..DT 340;
1968 Lewis, C. S.1898-1963.K jádru křesťanství /.Praha ::Návrat,.1993.80-85495-19-8 :..DT 339;
1969 Lewis, C. S.1898-1963.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje /.Praha ::Návrat domů,.1999.80-85495-68-6 :..DT 341;
1970 Lewis, C. S.1898-1963.Problém bolesti /.Ostrava ::Křesťanské sbory,.1992.80-85237-39-3 :..DT 338;
1971 Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa.1945...DT 337;
1972 Lhotzky , H..Vom Erleben Gottes.Leipzig:Karl Robert Lagewiesche Verlag.1950?...DT 342;
1973 Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Hodnota člověka.Praha [i.e. Břeclav]:Malovaný kraj.2010.9788090375970 (brož.);978-80-903759-7-0..F 229;
1974 Limbeck M..Kleiner Kommentar 2.:.1980??...BNZ 163/2;
1975 Limbeck M..Kleiner Kommentar 2/II.:.1980??...BNZ 163/2/II;
1976 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6..BNZ 044/2;
1977 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7..BNZ 044/1b;
1978 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7..BNZ 044/1a;
1979 Limbeck, Meinrad.Mit Paulus Christ sein :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/3;
1980 Linhardt, R..Naša viera.Košice:Verbum.1947...DT 344;
1981 Lippert, P..Kristova cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...DT 343;
1982 Liščák, Marián,1983-.Deti Bystríc.Kraków:Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Slowaków w Polsce.2013.9788374905480 (viaz.);978-83-7490-548-0..HS 7;
1983 Ljubičič, Petar.Volání Královny Míru /.Praha ::Verité,.1993.80-900843-8-9..M 61;
1984 Lloyd, G. E. R.1933-.Aristotle: the growth and structure of his thought,.London,:Cambridge U. P.,.1968..052107049X;0521094569 ..F 181;
1985 Lohfink ., G..Stuttgarten BIBEL-Sudien 4.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk .1967...BNZ 151/4;
1986 Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému. Rím:Křesťanská akademie.1979...BVS 45;
1987 Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému. Rím:Křesťanská akademie.1979...BVS 46;
1988 Lohfink Norbert.Vom Verstehen der Heiligen Schrift. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1965...BVS 47;
1989 Lohfink Norbert.Vom Verstehen der Heiligen Schrift. Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1965...BVS 48;
1990 Lohfink, Gerhard.Jetzt verstehe ich die Bibel :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/4;
1991 Lohfink, Gerhard,,1934-.Jetzt verstehe ich die Bibel :.Stuttgart ::KBW Verlag.1974.3460306327..BVS 51;
1992 Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946...F 185;
1993 Lotz, Johannes B..Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-27-5..F 186;
1994 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...F 182;
1995 Louis Bouyer.La Bible et l'Évangile.:Éditions de Cerf.1951...BVS 05;
1996 Louis Pirot.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1928...BSL 26/1;
1997 Louis Pirot.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1934...BSL 26/2;
1998 Louis Pirot.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1938...BSL 26/3;
1999 Louis Pirot.Supplément au Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1961...BSL 27/1;
2000 Louis Pirot.Supplément au Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1962...BSL 27/2;
2001 Louis Pirot.Supplément au Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1963...BSL 27/3;
2002 Louis Pirot.Supplément au Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1964...BSL 27/4;
2003 Louis Pirot, André Robert.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1949...BSL 26/4;
2004 Louis Pirot, André Robert, Henri Cazelles.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1957...BSL 26/5;
2005 Louis Pirot, André Robert, Henri Cazelles.Dictionnaire de la Bible. Paris:Le?touzey et Ane? e?diteurs.1960...BSL 26/6;
2006 Louis-Marie Grignion de Montfort,1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii ; Tajomstvo Márie ; Vrúcna modliba ; List priateľom kríža ; Láska večnej múdrosti.Bratislava:Oto Németh.2011.9788089277339 (brož.); 978-80-89277-33-9..M 72;
2007 Lovás , P. Ing. JUDr.Teória spravodlivej vojny a jej aplikácia na moderné ozbrojené konflikty .Badín:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta Badín .2015...ME 5;
2008 Lubac, Henri de.Katolicismus :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1995.80-7192-017-7 :..DT 347;
2009 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947...DT 345;
2010 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947...F 183;
2011 Lubac, Henri de(1896-1991)..Paradoksy i ; Nowe paradoksy /.Kraków ::Wydaw. WAM,.1995.8370971296..DT 348;
2012 Luciani, Albino,.Verím.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262..DT 351;
2013 Lucien Cerfaux.Discours de mission.:Desclée.1956...DZ 11;
2014 Lucien Cerfaux.Le chre?tien dans la the?ologie paulinienne. Paris:Les Editions du Cerf.1962...BNZ 006/33;
2015 Lucien Cerfaux, Jules Cambier.L'Apocalypse de Saint Jean lue Aux Chrétiens. Paris:Les Editions du Cerf.1955...BNZ 006/17;
2016 Lúčanský, L..Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1976...DT 352;
2017 Ľudovít M.Melo OP.Salve Regina.:.1996...M 68;
2018 Luis Alonso Schökel SJ.Probleme der biblischen Forschung in Vergangenheit und Gegenwart. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1961...BVS 37/11;
2019 Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8..BNZ 039/3;
2020 Lunn, A..Now I see.London:Sheed & Ward.1946...DT 350;
2021 Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3..BSL 15;
2022 Lurker, Manfred.Slownik obrazów i symboli biblijnych.Poznaň:Pallottinum.1989.8370141196; 83-7014-119-6..BSL 03;
2023 Lutislav, K..Život dítek Božích.Praha:Cyrilo-mětodejské kníhkupectví Gustava Francla.1928...DT 347;
2024 Lutz,B..Herrin und Mutter.Wurzburg:Arena.1962...M 60;
2025 Luyten, Norbert A.,1909-.Mensch-Sein als Aufgabe.Freiburg, Schweiz ::Universitatsverlag,.1985..3727803398..F 179;
2026 Lyonnet, S..Le péché originel en Rom 5,12 et le Concile de Trente.Rome:Institur Biblique Pontificat .1961...DT 353;
2027 Mac Donald, William.První list Korintským :.Ostrava ::Křesťanské sbory v Československu,.1990.80-85237-00-8 :..BNZ 154;
2028 MacRae, Robert G. - autor.The matter with truth.:Prague :.1990.80-85241-00-5..F 204;
2029 Madeleine I. Boucher.The Parables. Wilmington:Michael Glazier.1981.0-89453-130-1..BNZ 013/07;
2030 Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:Lúč.1996.8071141828 (brož.); 80-7114-182-8..DZ 3;
2031 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X..BNZ 140;
2032 Machalová, Tatiana.Základy filozofie.Bratislava ::IRIS,.1993.80-900530-2-5..F 189;
2033 Machovec, Milan.Novotomismus : O teologii a filosofii současného katolicismu.Praha:Nakl. politické literatury.1962...F 190;
2034 Machovec, Milan,1925-.Ježíš pro moderního člověka /.Praha ::Akropolis,.2003.80-7304-033-6 :..K 44;
2035 Machula, Tomáš.Filosofie přírody.Praha:Krystal OP.2007.978-80-87183-00-7..F 192;
2036 Machula, Tomáš, 1971- - autor.De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.:Praha :.2003.80-85929-57-0..F 191;
2037 Májsky , A..Na hraniciach poznania.Zageb:Grafičky zavod Logos.2005?...DT 363;
2038 Malamat A..The Age of the Monarches : Political History.Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...BSZ 89;
2039 Malebranche,N..Trattato dellámore di Dio.MILANO:Rusconi Libri s.r.l.1977.8818701940..DT 362;
2040 Maliniak, Pavol.Lesy v dejinách Zvolenskej stolice :.Kraków ::Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s Wydawnictwom Towarzystwa Slowaków w Polsce,.2011.978-83-7490-460-5..HS 5;
2041 Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy.Praha ::Portál,.2011.978-80-262-0038-3..R 4;
2042 Malovcová, Božena,1957-.Výborná.Výborná:Obecný úrad Výborná.2006.8096953281 (viaz.); 80-969532-8-1..HS 8;
2043 Malý,I..Svět v Bohu.Praha:.1922...DT 361;
2044 Mancini, Massimo.Una scuola di saggezza. Conoscere la storia della Chiesa.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.2014.9788870948752..CD 7;
2045 Manfred Entrich.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004.3-460-33057-0..PZ 6;
2046 Manfred Entrich.Taxi to Heaven.München:Pattloch.2010.978-3-6290-2246-2..HO 1;
2047 Manfred Entrich.Übersetzungen predigen.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2006.978-460-26649-0..HO 2;
2048 Mannig,H.E..O Duchu svatém.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1931...DT 360;
2049 Manns, Frédéric.Le Judaisme.Jerusalem:Franciscan printing press.2001.9655160300..BNZ-rekreacka3;
2050 Manteau-Bonamy, H. M..Hors de la femme point de salut? /.Paris ::MamE,.1991..2728904561..M 76;
2051 Mantovani, Mauro.Fede e ragione :.Roma ::LAS,.1999..8821304124..DT 359;
2052 Manuel Komroff.Heroes of the Bible. London:Paul Hamlyn.1968...PB 31;
2053 Marc, Stern..Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění.:Vyšehrad.2002.80-7021-551-8..BSZ 67;
2054 Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971...F 193;
2055 Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2..DZ 7/1;
2056 Maréchal, Joseph,(1878-1944).Výbor z filozofického díla :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1996.80-901957-9-2 ..F 196;
2057 Maréchal,H. OP.Vie mystérieuse de Notre-Dame.Paris:editions du cerf.1930?...M 173;
2058 Marek, Alois Dominik - autor.Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.:Olomouc :.2003.80-7266-155-8..F 195;
2059 Maria Grignion v. Montfort.Das Goldene Buch .Feldkirch:Lins Verlag.1987...M 77;
2060 Marie de Sainte - Thérese.L´union mystique a Marie.:Editions du cerf.1936...M 182;
2061 Marie Dominique Philippe.L'Etre I..Paris:Ed. P. Téqu.1972...F 234;
2062 Maritain, J..Religion et Culture.Paris:Descleé de Brouwer.1946...DT 357;
2063 Maritain, Jacques,1882-1973.Láska a přátelství /.Praha ::Krystal OP,.2005.80-85929-75-9 :..DT 358;
2064 Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947...F 198/8;
2065 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...BSZ 96;
2066 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?...BSZ 85;
2067 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Elizeus.:.1990?...BSZ 12;
2068 Marrou, Henri-Irénée.Teológia dejín /.Trnava ::Dobrá kniha,.1997.80-7141-142-6..DT 356;
2069 Marsinová,M..Mária a Salome.:.2004...M 83;
2070 Martelet,G..L´au-dela retrouvé.Paris:Desclée.1974.2718900431..K 45;
2071 Martin Heidegger.Sein und Zeit.Halle a. d.S.:Max Niemeyer.1931...F 143/1;
2072 Martin Macko.Činnosť redemptoristov v Rumunsku v rokoch 1815 - 1939. Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-01-3..CD 1;
2073 Martin, Gottfried.Úvod do všeobecné metafyziky.Praha:Rezek.1996.80-86027-01-5..F 200;
2074 Martin, Ralph.Katolícka Cirkev na konci jedného veku. Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.8096781316; 80-967813-1-6..DT 355;
2075 Martini M. Carlo.Der unerhörte Propet.Breisgau:Herder.1991.3451214393..BSZ 91;
2076 Martini, Carlo Maria,,1927-.Dein Stab hat mich geführt :.Freiburg im Breisgau ::Herder.1981.3-451-19083-4..BVS 53;
2077 Martini, Carlo Maria,1927-2012.Das immer neue Antlitz der Kirche /.Graz ::Styria,.1988.3-222-11807-8..DT 365;
2078 Martini, Carlo Maria,1927-2012.K prameňom evanjelia.Bratislava:Serafín.2002.808894452X (brož.); 80-88944-52-X..DT 364;
2079 Martini, Carlo Maria1927-.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.8088933013 (brož.); 80-88933-01-3..DZ 54;
2080 Masničáková-Kapičáková, Monika; Matis, Ivan; Matis, Peter.Jozef Emanuel Cubínek, OFM.:.2013...OS 007;
2081 Matej Medvecký.V stopách železného Felixa. Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.978-80-89335-52-7..HS 1;
2082 Mateje , A.H..Viem , komu som uveril.Rím:SÚSCM.1987...DT 396;
2083 Mathieu, H. .Quelle esr La Veritable Religion?.Paris:Editions Spes .1934...DT 368;
2084 Matoušu , L..Svatý Pavel a jeho listy.:.1940...BNZ 190;
2085 Maurizio Pietro Faggioni.Život v našich rukách.Spišské podhradie:Spišská kapitula.2012.978-80-970944-4-7..ME 2;
2086 Max Kandler.Víra?.:.1991...R 8;
2087 Max Zerwick.Der Brief an die Galater.Düsseldorf:Patmos-Verlag.1964...BNZ 132/02;
2088 Max, Scheler.Místo člověka v kosmu.:Academia.1968...F 271;
2089 Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7..BNZ 044/11;
2090 Mayer, Hans Eberhard,1932-.Dějiny křížových výprav.Praha:Argo.2013.9788025709337 (viaz.); 978-80-257-0933-7..CD 12;
2091 Mayr, Ernst.Čo je to evolúcia.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-662-6..F 203;
2092 Mazar B..Judges.Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...BSZ 90;
2093 Mazar B..Patriarchs.Israel:Peli Printing.1970...BSZ 87;
2094 Mazar B..The Age of teh Monarchies Culture and Society.Israel:Jewish History Publications Ltd..1961...BSZ 88;
2095 Mazar, Benjamin.The early biblical period :.Jerusalem ::Israel Exploration Society,.1986.965-221-005-6..BSZ 78;
2096 McBrien, Richard P..Catholicism /.London ::Chapman,.1994.0225667436..DT 366;
2097 McGrath.Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení /.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-043-8 :..DT 367;
2098 McGrath, Alister E.1953-.Dawkinsov Boh :.Bratislava ::Kalligram,.2008.9788081010880; 978-80-8101-088-0 (brož.)..DT 369;
2099 McKenzie, John L.,1910-1991.Moc v cirkvi /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2003.80-7165-404-3..DT 370;
2100 Medzinárodný sekretriát.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Rím:.1995...DPD 48;
2101 Meerseman,G.G. OP.Hymnos Akathistos.Freiburg:Universitätverlag .1958...M 69;
2102 Meisel, R..Was ist die Katholische Kirche?.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1931...DT 375;
2103 Meisner, Joachim Kardinál.Být takovým, jak Bůh mne chtěl mít =.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-53-7 :..M 82;
2104 Meisner, Joachim,1933-.Sein, wie Gott uns gemeint Hat! :.Berlín ::Morus Verlag,.1988.3-87554-215-0..M 81;
2105 Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963...DT 374;
2106 Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973...BNZ 047;
2107 Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952...BNZ 046;
2108 Merell,J..Setkáni s Ježišem na Hoře, podobenstvích, u Jezera a s učedníky .Praha:česká katolícka charita.1987...DZ 56;
2109 Merklein, Helmut,(1940-1999).Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1989.3-7462-0427-5..BNZ 117;
2110 Merleau.Chvála moudrosti.Bratislava:Archa.1994.80-7115-077-0..F 241;
2111 Merleau-Ponty, Maurice,1908-1961.Viditelné a neviditelné.Praha ::OIKOYMENH,.1998.80-86005-82-8 (v knize neuvedeno ; brož.)..F 205;
2112 Merz, F..Der neue Mensch.:.1984...DT 373;
2113 Messori,V..Hypotézyo ježišovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...K 46;
2114 Měšťánek, Tomáš.Poznámky k dějinám filozofie.Praha ::Bílý slon,.1992.80-900794-7-4 ..F 206;
2115 Metoděj Habáň.Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze.Olomouc:Lidové závody tiskařské a nakladatelské.1932...F 117;
2116 Mgr L. Cerfaux.Le Trésor des Paraboles.:Desclée.1966...DZ 10;
2117 Mičkovic, Ján Branislav.Den Widersprusch denken.Freiburg im Breisgau ; Wien:Herder.2014...DT 377;
2118 Mieczysław Albert Krąpiec.Rozmowy o metafizyce.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.1997.83-07293-1-8..F 162/5;
2119 Mihaliková, Eva.Vietor Ducha.:.1995??...PD 88;
2120 Michael Maher MSC.Genezis.:Michael Glazier.1982.0-89453-237-5..BSZ 13/2;
2121 Michael Novak.The Free Society and The Third Milleniium.Krakow:.1980??...F 220;
2122 Michalov, Jozef,1933-.Šesť hlavných právd kresťanskej viery.Bratislava:Lúč.2005.8071145440 (brož.); 80-7114-544-0..DT 378;
2123 Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2..BNZ 043;
2124 Michel Van Aerde.Quand Dieu nous surprend.Marseille:La Thune.2001.2913847110..DT 3;
2125 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria? :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1995.80-85527-91-X :..M 80;
2126 Miklík, Konstantin.Kritické studium.:.1947...F 207;
2127 Miklík,J..Ježíš Kristus.Praha:Bohuslav Rupp.1948...;
2128 Mikluščák, P..Kristológia I..:.1995...K 43/1;
2129 Mikluščák, P..Kristológia II..:.1996...K 43/2;
2130 Mikluščák, P..Marológia.Spišská Kapitula-Spišské podhradie:Univerzita Komenského - Rímskokatolícka Cyrilomedtodějská bohoslovecká fakulta Teologický inštitút .1995??...M 79;
2131 Mikluščák, P..Teológia sviatostí I..Spišská Kapitula- Spišské podhradie:Univerzita Komenského Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Teologického inštitúty v Spišskej Kapitule- Spišskom Podhradí.1995...DT 382/1;
2132 Mikluščák, P..Teológia sviatostí II. .Spišská Kapitula- Spišské podhradie:Univerzita Komenského Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Teologického inštitúty v Spišskej Kapitule- Spišskom Podhradí.1996...DT 382/2;
2133 Mikluščák, Pavel1961-.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.8090049680 (brož.); 80-900496-8-0..DT 383;
2134 Mikluščák, Pavel1961-.Tajomstvo daru.Dolný Kubín:Zrno.1996.8090049672 (brož.); 80-900496-7-2..DT 384;
2135 Mikolášik, Martin.Kresťanstvo medzi pravdou a slobodou.Ružomberok:Katolícka univerzita.2002.808903912X (brož.); 80-89039-12-X..DT 381;
2136 Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2..K 48;
2137 Miller,G..Der neune Katechismusunterricht II.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1976...DT 379;
2138 Miloslav Okál.Filosof Seneca a Pavol apoštol.Bratislava:Filozofická fakulta UK v Bratislava.1943...F 223;
2139 Miloš Bič.Ze světa Starého zákona II.. Praha:Kalich.1989...BSZ 03;
2140 Minařík, Metoděj.Mariánská dogmata /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1991.80-85527-00-6 :..M 89;
2141 Miravalle, Mark I..Mária Spoluvykupiteľka, Prostrednica, Orodovnica.Bratislava:Magnificat.1995.8096734571 (brož.); 80-967345-7-1..M 70;
2142 Miravalle.M..Mary coredemprix mediatrix advocate.Santa Barbara:Queenship Publishing .1993.1882972104..M 78;
2143 Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.:AGORA.1995.80-967210-1-1..R 2/5;
2144 Miřejovský, J..Víra bez dukazu.Praha:Kalich.1971...DT 380;
2145 Mlynarovič, M. K. MSGR..Mária .Whiting,Indiana:Ján J.Lach.1958...M 71;
2146 Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1..DT 385;
2147 Mojžiš, Martin.Putujeme spolu po Svätej zemi.Bratislava :Orange agency.2008.978-80-969895-0-8..BVS 86;
2148 Molinaro, Italo..Ha parlato nel Figlio :.Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2001..9655160017..BVS-rekreacka1;
2149 Moltmann-Wendel, Elisabeth.Ein eigener Mensch werden :.Gütersloh ::Gerd Mohn,.1980.3-579-01006-9..BNZ 121;
2150 Mondésert, Claude.Le monde grec ancien et la Bible. (Starý grécky svet a Biblia.). Paris:Beauchesne.1984.2701010888; 2-7010-1088-8..BVS 78/1;
2151 Mondin, Battista.Teologowie wyzwolenia.Warszawa:Pax.1988.8321110096; 83-211-1009-6..DT 390;
2152 Monier-Vinards, S.J..Pierre de Cloriviére .Paris:editions spes.1934...DZ 105;
2153 Monod, Jacques.Zufall und Notwendigkeit :.Munchen [u.a.]:Piper.1996.3492222900 (kart.)..F 209;
2154 Mons . František Rábek .Život v plnosti .:.1993...PD 89;
2155 Moreau, Joseph.Svět Leibnizova myšlení.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-008-4..F 210;
2156 Morisch, Ludger Hohn.Ein Traum von Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-26555-9..DT 222;
2157 Mounier, E..Chrzescijanstwo i pojecie postepu.Warszawa:Bibliteka Wiezy.1968...DT 386;
2158 Mounier, Emmanuel.Místo pro člověka : Manifest personalismu.Praha:Vyšehrad.1948...F 212;
2159 Mouroux,J..L´expérience Chrétienne.Paris:AUBIER , éditions Montaigne .1952...DT 387;
2160 Mouroux,J..Sens Chrétien de L´ home.Paris:AUBIER , éditions Montaigne.1945...DT 388;
2161 Mráček, František,1934-.Medžugorje..Praha ::Vérité,.1991.80-900843-1-1..M 85/1;
2162 Mráček, František,1934-.Medžugorje..Praha ::Vérité,.1993.80-900843-2-X (váz.)..M 85/2;
2163 Mráček, František,1934-.Medžugorje..Praha ::Vérité,.1994.80-900843-9-7..M 85/3;
2164 Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985...DT 395;
2165 Muckermann,H..Die Religion und die Gegenwart.Berlin:Fredebeul & Koenen, Verlag, Essen.1934...DT 393;
2166 Müller W..Kleiner Kommentar.:.1980??...BNZ 163/7;
2167 Müller, Gerhard Ludwig - autor.Dogmatika pro studium i pastoraci.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2010.9788071952596 (brož.); 978-80-7195-259-6..DT 391;
2168 Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7..BNZ 044/3;
2169 Muller,O..Vaticanum secundum.Leipzig:St. Benno-Verlag.1963...DVA 14/1;
2170 Muller,O..Vaticanum secundum.Leipzig:St. Benno-Verlag.1965...DVA 14/2;
2171 Muschalek S.J. P.G..Die Katholische Glaubenswelt 2.Paris:HERDER.1960...DT 103/2;
2172 Muschalek,H..Moderní prírodovedci o Bohu.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...DT 392;
2173 Musset, Jacques.Kniha o Bibli : 1.díl. Starý zákon : Starý zákon.Praha:Albatros.1992.80-00-00244-2..BSZ 62;
2174 Mussner F..Der Brief an die Kolosser .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...BNZ 167;
2175 Mustrele A..Kleiner Kommentar 12.:.1980??...BNZ 163/12;
2176 Muthesius, Ch. .Die Katholische Glaubenswelt 3.Paris:HERDER.1961...DT 103/3;
2177 Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970...EK 4;
2178 Nagel, Thomas.Čo to všetko znamená.Bratislava:Bradlo.1991.80-7127-04-0..F 213;
2179 Nédoncelle,M..Apologétique.:La librairie Bloud & Gay .1937...DT 410;
2180 Nejeschleba, Tomáš.Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2011.9788073252472 (brož.);978-80-7325-247-2..F 021/1;
2181 Nejeschleba, Tomáš.Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie..Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2011.978-80-7325-248-9..F 021/2;
2182 Nelson Beecher Keyes.Vom Paradies bis Golgotha. Stuttgart:Verlag das Beste G.M.B.H..1964...BVS 31;
2183 Němec, J..Křestanství dnes.Praha:Horizont.1969...DT 397;
2184 Němec, Jiří.Bolest a naděje : 10 esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-056-7..F 216;
2185 Němeček,A..Mariologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991...M 162;
2186 Nestle, Eberhard - pôvodca; Aland, Barbara - editor; Aland, Kurt - editor.Greek-English New Testament.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft.2008.978-3-438-05408-1..NZ 02;
2187 Neubauer, Ernst.Grenzen der Wissenschaft und Freiheit des Glaubens /.München ::Claudius,.1974.3-532-71299-7..DT 398;
2188 Neufeld, H.K..Probleme und Perspektiven dogmatischer theologie.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1986...DT 401;
2189 Neuner, Josef.Viera cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria /.Trnava ::Dobrá kniha,.1995.80-7141-072-1..MC 11;
2190 Neuner, Peter,1941-.Der Laie und das Gottesvolk /.Franfurkt am Main ::Knecht,.1988.3-7462-0515-8..DT 400;
2191 New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society.1984...B 39;
2192 Newhouse, Flower Arlene Sechler,1909-.Anjeli a dévovia /.Bratislava ::Aquamarin,.1993.80-85592-05-3 :..DT 402;
2193 Newman, H.J..Welt.frreiburg im bresgau:HERDER & Co.1922...DT 403;
2194 Newman, H.J..Worte des Herzens .Freiburg im Breisgau:Verlag Herder .1878.3451194406..DT 399;
2195 Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 ..DT 007;
2196 Newman,J..Maria v litániích.Brno:Edice akord.1939...M 90;
2197 Niccacci, Alviero - Pazzini, Massimo - Tafiello, Roberto.Il libri di Giona.Jerusalem ::Franciscan Printing Press,.2004..9655160599..BSZ-rekreacka1;
2198 Nicolas, J-H. OP.Dogmatika 2.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...DT 408/2;
2199 Nicolas, J-H. OP.Dogmatika 3.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...DT 408/3;
2200 Nicolas, J-H. OP.Dogmatika 4.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...DT 405/4;
2201 Nicolas, J-H. OP.Dogmatika 5.Paris:Beauchesne et ses fils.1985...DT 405/5;
2202 Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Syntéza dogmatické teologie..Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-58-9..DT 407/1;
2203 Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Syntéza dogmatické teologie..Praha ::Krystal OP,.2007.978-80-85929-95-9 (brož.)..DT 407/2;
2204 Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Synthese dogmatique :.Fribourg, Suisse :; Paris ::Editions Universitaires ;; Beauchesne,.1985.2-8271-0293-5 (Ed. Universitaires); 2-7010-1109-4 (Beauchesne)..DT 405;
2205 Nicolas, Jean-Hervé,1910-2001.Synthese dogmatique..Fribourg ::Editions Universitaires,.1993.2-8271-0640-X (Editions Un.); 2-7010-1279-1 (Beauchesne)..DT 406;
2206 Nicolas,A..Zycie Maryi Maki Bozej.Poznán-warszawa-Lublin:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1964...M 161;
2207 Nicolau, M. .Sacrae Theologiae Summa.Matriti:Biblioteca de autores Cristianos.1962...DT 404;
2208 Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.1996.80-85974-12-6..F 217/3;
2209 Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.1998.80-85974-54-1..F 217/4;
2210 Nihan, Christophe.Introduction a l'Ancient Testament.Geneve ::Labor et Fides.2004.2-8309-1112-1..BSZ 40;
2211 Nisin,A..Histoire de Jésus.Paris:éditions du seuil.1960...K 49;
2212 Noble, Ivana.Konverze a konvertité. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-196-3 ..PZ 4;
2213 Nohejl, Marek.Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze : pojednání o východiscích fenomenologické sociologie.Praha:Sociologické nakladatelství.2001.80-86429-02-4..F 218;
2214 Norbert A. Luyten.Ordo Rerum.:Editions Universitaires Fribourg.1969...F 187;
2215 Norbert Brox.Der erste Petrusbrief. Leipzig:St.Benno Verlag.1986.3-7462-0255-8..BNZ 018;
2216 Norbert Hugede?.Saint Paul et la culture grecque. Gene?ve:E?ditions Labor et Fides.1966...BNZ 094;
2217 Novak, Michael,(1933-).Duch demokratického kapitalismu.Praha ::Občanský institut,.1992.80-900190-1-3..F 219;
2218 Novak, Michael,1933-.Povedz mi prečo =.Bratislava ::Dilema,.2000.80-968029-6-8..DT 409;
2219 Novosad, František.Vysvetľovanie rukami.:Iris.1994.80-88778-00-X..F 214;
2220 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956...BSL 09;
2221 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956...BSL 11;
2222 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956...BSL 10;
2223 Novotný, Adolf.Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Praha:Kalich.1956...BSL 02;
2224 Novotný, František.O Platonovi : 1. Život : Život.Praha:Jan Laichter.1948...F 221/1;
2225 Novotný, František.O Platonovi : 2. Dílo : Dílo.Praha:Jan Laichter.1948...F 221/2;
2226 Novotný, František.O Platonovi : 3. Filozofie : Filosofie.Praha:Jan Laichter.1949...F 221/3;
2227 Novotný, J..Věda a Víra.Praha:československé akciové tiskárny .1925...DT 411;
2228 Novotný, Jiří,1921-2002.Mnišství na Blízkém východě.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2012.9788074121241 (viaz.); 978-80-7412-124-1..CD 11;
2229 Nuyens P.J.A..Paulus auteur.Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven:N. V. Standaard - Boekhandel.1950...BNZ 127;
2230 O. Elizeusz Trzeciak OCD.PODRĘCZNA KONKORDANCJA BIBLIJNA.:Księgarnia św. Wojciecha Poznań.1966...BSL 29;
2231 O. Maria Eugeniusz.Chce widziec boga.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1982...DZ 136;
2232 O. Maria Eugeniusz .Jestem córka kosciola.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1984...DZ 135;
2233 O'Brien.Renewing the earth :.Garden City, N.Y. ::Image Books,.1977..0385129548 :..MC 8;
2234 O\'Sullivan, Owen..The questions of Jesus /.Blackrock, Co. Dublin :; [Chester Springs, Pa.] ::Columba ;; U.S. distributor, Dufour Editions,.2003..1856074234..K 50;
2235 Obr., J..Osoby a mésta v evangeliích .Praha:Cyrilo-mětodejské kníhkupectví Gustava Francla.1947...BNZ 152;
2236 Ondroušek, A..Mystika a její pomer k teologii a filosofii.Praha:československé akciové tiskárny.1930...DT 414;
2237 Opatrný , A..Credo .Praha:Pastorační stredisko při AP.1995...DT 413;
2238 Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM.1994...BVS 58/1;
2239 Opletal,F..Věrím v Boha II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o.1994...DT 415;
2240 Origenes, Aurelius Augustinus, Eusebius Emesenus.Isaie expliqué par les p?res.:Desclée De Brouwe.1983.2-220-02445-8..BSZ 32;
2241 Ortkemper, Franz-Jozef,(1939-).První list Korinťanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-385-0 ..BNZ 044/7;
2242 Otto F. A. Meinardus.St. Paul in Ephesus.:Lycabettus Press.1976...BNZ 091;
2243 Otto Kuss.Paulus.:Verlag Friedriech Pustet Regensburg.1976.3-7917-0308-0..BNZ 078;
2244 Otto Kuss.Regensburger Neues Testament 7/2. Leipzig:St. Benno - Verlag.1975...BNZ 017/7b;
2245 Otto Semmelroth SJ, Maximilian Zerwick SJ.Vatikanum II über das Wort Gottes. Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1966...BVS 43;
2246 P. Grelot, J. Pierron.Osternacht und Osterfeier im Alten und Neuen Bund. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...BVS 37/4;
2247 P. Jan K. Bárta OFM.Metafysika všeobecná, Metafysika speciálni.Slatiňany:Sekretariát řeholních spoločností.1968...F 019;
2248 P. Jan K. Bárta OFM.Metafysika všeobecná, Metafysika speciálni.Slatiňany:Sekretariát řeholních spoločností.1968...F 018;
2249 P. Marie-Eugene de L´E-J. .Je veux voir DIEU.Paris:EDITIONS DU CARMEL.1956...DZ 133;
2250 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963...DZ 157/1;
2251 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...DZ 157/3;
2252 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...DZ 157/5;
2253 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...DZ 157/4;
2254 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...DZ 157/6;
2255 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Kontemplacyjne horyzonty modlitwy.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.11988...DZ 158;
2256 Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4..BSL 23;
2257 Palouš, Radim.Čas výchovy.Řím:Křesťanská akad..1987...F 224;
2258 Paluch, Michał, Lichacz, Piotr.Dominicans and the challenge of thomism.Warszawa:Instytut Tomistyczny.2012..978-83-905171-5-5..F 005;
2259 Panikkar, Raimon.Trojice :.Brno ::Cesta,.1999.80-85319-76-4..DT 417;
2260 Paolo VI.Cristo vita dell´uom d´oggi.Venice:Arnoldo Mondadori Editore.1968...K 53;
2261 Pápežská biblická spoločnosť.Židovský národ.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.2004...DPD 50;
2262 Papini, Giovanni.Život Krista /.Bratislava ::Tatran,.1990.80-222-0247-9..K 56;
2263 Papini,G..Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.8085220067..K 51;
2264 Pascal.Pensées.Paris:Libr.Larousse.1965...F 227/2;
2265 Pascal.Pensieri.Milano:Rusconi libri.1993.88-18-70005-7..F 227/3;
2266 Pascal, Blaise,1623-1662.Myšlienky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...F 227/1;
2267 Pascucci, A..Dove va Ľuomo?.Roma:Editrice A.V.E.1978...DT 418;
2268 Pater Ignazio Mancini (Hrsg.).Das Fünfte Evangelium.München:Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.1974.3-426-04563-X..PB 56;
2269 Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2..F 228/2;
2270 Patočka, Jan.Dopisy Václavu Richterovi : soubor korespondence z pozůstalosti.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-029-7..F 228/16;
2271 Patočka, Jan.Kacířské eseje o filosofii dějin.Praha:Academia.1990.80-200-0263-4..F 228/5;
2272 Patočka, Jan.Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-195-4..F 228/1;
2273 Patočka, Jan.Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.:Praha : Oikoymenh.1996.80-86005-24-0..F 228/10;
2274 Patočka, Jan.Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-91-7..F 228/11;
2275 Patočka, Jan.Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-054-8..F 228/12;
2276 Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0..F 228/4;
2277 Patočka, Jan.Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-47-1..F 228/3;
2278 Patočka, Jan,(1907-1977).Komeniologické studie :.Praha ::OIKOYMENH,.1997-2003.80-86005-52-6;80-86005-75-5;80-7298-079-3;80-7007-179-6..F 228/13;
2279 Patočka, Jan,1907-1977.Komeniologické studie, 1.díl.Praha ::OIKOYMENH,.1997-2003.80-86005-52-6..F 228/14;
2280 Patočka, Jan,1907-1977.Komeniologické studie, 1.díl.Praha ::OIKOYMENH,.1997-2003.80-86005-52-6..F 228/15;
2281 Patočka, Jan,1907-1977.Přirozený svět jako filosofický problém.Praha ::Československý spisovatel,.1992.80-202-0365-6..F 228/6;
2282 Patrick de Laubier.Une alternative sociologique Aristote-Marx.Fribourg:Editions universitaires.1993.2-8271-0612-4..F 171;
2283 Paul Althaus.Der Brief an die Römer NTD 6.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...BNZ 144/6;
2284 Paul Bruin.Wo man die Sprache Jesu spricht. Aus der Welt der Bibel. Luzern/ München:Rex Verlag.1977.3-7252-0318-0..DZ 14;
2285 Paul Feine, Johannes Behm.Einleitung in das Neue Testament. Heidelberg:Quelle & Meyer.1965...BNZ 064;
2286 Paul Chauchard.Wissenschaftlicher Materialismus und christlicher Glaubeb.Graz:Verlag Styria.1958??...F 066/1;
2287 Paul Murray.Den Wein der Freude trinken.Leipzig:St. Benno-Verlag.2007.978-3-7462-2328-5..OP 1;
2288 Paul VI.Demeurez fermes dans la foi.Paris:editions du centurion.1967...PD 101;
2289 Paul VI.Encyklika ecclesiam suam.Munchen:Rex Verlag.1964...PD 106;
2290 Paul VI.Encyklika o kněžském celibátu .Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000...PD 111;
2291 Paul VI.Profession de fou .:editions du centurion.1968...PD 112;
2292 Paul, Ricceur.Čas a literárne rozprávanie.:Iris.2004.80-89018-29-7..F 253;
2293 Pauliny, A..Kapitoly o sviatostiach.:.1990?...DT 419;
2294 Paulus VI.1897-1978.Mariánske modlitby.Trnava:Dobrá kniha.2001.8071413437 (brož.); 80-7141-343-7..M 92;
2295 Pavel Ambros.Křest. Olomouc :Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-075-6..PZ 6;
2296 Pavel Cmorej.Denotácia, referencia a význam.Bratislava:Filozofický ústav SAV.2000...F 060/2;
2297 Pavel Cmorej.K filozofii jazyka, vedy a iným problémom.Bratislava:Infopress.1998...F 060/1;
2298 Pavlík, Miloš - preklad.Súbor spisov, všeobecne známy pod názvom Nový zákon (Nová zmluva) a obsahujúci Evanjeliá, Skutky apoštolov, Apoštolské listy a Knihu zjavenia.Tvrdošín:Pavlík records.1998.8096791745; 80-967917-4-5..NZ 06;
2299 Pavlík, Miloš - preklad.Súbor spisov, všeobecne známy pod názvom Nový zákon (Nová zmluva) a obsahujúci Evanjeliá, Skutky apoštolov, Apoštolské listy a Knihu zjavenia.Tvrdošín:Pavlík records.1998.8096791745; 80-967917-4-5..NZ 07;
2300 Pavlo, Ľudovít,1925-.Návraty.Bratislava:Lúč.2005.8071145483 (viaz.); 80-7114-548-3..OS 014;
2301 Pavol Janáč.Človek a filozofia 2..Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996...F 148;
2302 Pavol VI.Apostolisches Schreiben "Evangelli nuntiandi " .Bonn:Sekretariat der Deutchen Bischofskonferenz .1975...PD 100;
2303 Pavol VI.Apoštolské povzbudenie :.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...PD 117;
2304 Pavol VI.Božské oficium .:.1975?...PD 98;
2305 Pavol VI.Humanae vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.8071623423 (brož.); 80-7162-342-3..MB 22;
2306 Pavol VI.Humani generis :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2004.80-7266-174-4..PD 127;
2307 Pavol VI.Kresťan pred novými otázkami .Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1971...PD 115;
2308 Pavol VI.Mysterium fidei .:Paulus Verlag .1965...PD 110;
2309 Pavol VI.O ľudskom živote .Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...PD 109;
2310 Pavol VI.Posláni kněze .:.1975...PD 113;
2311 Pavol VI.Slávnostní vyznáni víry.:.1969...PD 114;
2312 Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...PD 116;
2313 Pavol VI.Ve jmánu Páně.Rím:Krěstanská akademie.1978...PD 118;
2314 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...PD 104;
2315 Pavol VI..Populorum progresio.:.1971...PD 142;
2316 Pawel VI.Czy modlimy sie dzisiaj ? .:Ksiegarnia swietego Wojtecha.1978...PD 99;
2317 Pažitka, Mikuláš,1918-2004,.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa.1993.8096709701..M 102;
2318 Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl..1940...F 231/1;
2319 Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969...F 231/3;
2320 Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933...F 231/6;
2321 Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0..BVS 83;
2322 Peregrin, Jaroslav, 1957.Co je analytický výrok?.:Praha :.1995.80-238-0469-3..F 235;
2323 Perler, Othmar,1900-.Sapientia et caritas :.Freiburg, Schweiz ::Universitätsverlag,.1990.3727806842..DT 420;
2324 Pernoud, Regine,1909-1998..Histoire de la bourgeoisie en France..Paris ::Éditions du Seuil,.1981..2-02-005811-1; 2-02-005813-8..H 6;
2325 Pernoud, Regine,1909-1998..Histoire de la bourgeoisie en France..Paris ::Éditions du Seuil,.1981..2-02-005811-1; 2-02-005813-8..H 7;
2326 Pernoud, Regine,1909-1998..Histoire de la bourgeoisie en France..Paris ::Éditions du Seuil,.1981..2-02-005811-1; 2-02-005813-8..H 6;
2327 Perrin, Joseph Marie,(1905- ).Aujourd'hui L'evangile De L'amour.Paris ::Les Editions du Cerf,.1980..2-204-01550-4..BNZ 134;
2328 Perrin,J. OP.Saint Gabriel de L´addolorata.:Editions du cerf.1936...M 183;
2329 Pesch W.,.Stuttgarten BIBEL-Sudien 2.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1966...BNZ 151/2;
2330 Pesch, CH..De sacramentis.frreiburg im bresau:HERDER & Co.1920...DT 430;
2331 Pesch, Otto Hermann,1931-.Desatero božích přikázání.Praha:Vyšehrad.2013.9788074293542 (brož.); 978-80-7429-354-2..ME 8;
2332 Pesch, Otto Hermann,1931-.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava, průběh, odkaz /.Praha ::Vyšehrad,.1996.80-7021-194-6 :..DVA 16;
2333 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 1.Frankfurt am Main ::.1975.3-7820-0337-3..BNZ 114/1;
2334 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 2.Frankfurt am Main ::.1976.3-7820-0365-9..BNZ 114/2;
2335 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 3.Frankfurt am Main ::.1976.3-7820-0368-3..BNZ 114/3;
2336 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 4.Frankfurt am Main ::.1978.3-7820-0400-0..BNZ 114/4;
2337 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 6.Frankfurt am Main ::.1979.3-7820-0436-1..BNZ 114/6;
2338 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 7.Frankfurt am Main ::.1980.3-7820-0442-6..BNZ 114/7;
2339 Pesch, Rudolf,(1936-).So liest Man synoptisch 9.Frankfurt am Main ::.1978.3-7820-0401-9..BNZ 114/5;
2340 Pesch., R..Stuttgarten BIBEL-Sudien 12.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibel Werk.1967 ?...BNZ 151/12;
2341 Peters, Tiemo Rainer; Senner, Walter.Bewahren und bewähren.Ostfildern:Grünewald.2015.9783786730422..TA 5;
2342 Petiška, Eduard.Příběhy starého Izraele.:Martin.1991.80-900129-1-4..PB 26;
2343 Petitot,H. OP.Appartions de notre-dame a Bernardette.:Editions du cerf.1934...M 169;
2344 Petr Pavan.Člověk a demokracie.Rím:Křesťanská akademie.1967...F 230;
2345 Petr Pokorný.Tomášovo evangelium. Praha:Kalich.1981...BNZ 042;
2346 Petráček, Tomáš,1972-.Bible a moderní kritika.Praha:Vyšehrad.2011.9788074292484 (viaz.); 978-80-7429-248-4..BVS 103;
2347 Petráček, Tomáš,1972-.Předobrazy Krista ve Starém zákoně /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-7195-192-6 (brož.)..BSZ 94;
2348 Petříček, Miroslav, 1951- - autor.Úvod do (současné) filosofie :.:Praha :.1997.80-238-1741-8..F 232;
2349 Petuchowski, Jakob J.,,1925-1991.Lexikon der jüdischçhristlichen Begegnung.Freiburg im Breisgau ::Herder.1989.3-451-21245-5..BSL 22;
2350 Pfleger, Karl..Christusfreude :.Frankfurt (am Main) ::Knecht,.1974..3-7820-0305-5..DT 423;
2351 Philipon, M.M. .Una vision nueva de la iglesia.Rím:Descleé de Brouwer.1967...DT 422;
2352 Philippe A Holzer.Das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Intentionalität.Berlin:Akademie Verlag.1998.3-05-003216-2..F 132;
2353 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 1. Paris:Cerf.1979.2-204-01381-1..BSZ 22/1;
2354 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 2. Paris:Cerf.1979.2-204-01429-X..BSZ 22/2;
2355 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 3. Paris:Cerf.1979.2-204-01471-0..BSZ 21/3;
2356 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 4. Paris:Cerf.1980...BSZ 21/4;
2357 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 5. Paris:Cerf.1980...BSZ 21/5;
2358 Philippe Dagonet, François Louvel.Quand Dieu parle aux hommes 6. Paris:Cerf.1980...BSZ 21/6;
2359 Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3..DZ 1;
2360 Picard, M-..Člověk na úteku.Vyšehrad:krystal.1970...DT 421;
2361 Pieper, J..Über das Christliche Menschenbild.München:Kösel-Verlag.1950...DT 426/1;
2362 Pieper, J..Über die Hofnung.München:Kösel-Verlag.1949...DT 424;
2363 Pieper, J..Über die Schwierigkeit heute zu glauben .München:Kösel-Verlag.1974.3466401445..DT 426/2;
2364 Pieper, J..Was heißt Glauben?.Köln:Adams Verlag.1990.3920007646..DT 425;
2365 Pieper, Jose.O spravedlnosti.Rím:Krestanska akademie.1966...F 238/8;
2366 Pieper, Josef.Hoffnung und Geschichte.München:Kösel.1967...F 238/5;
2367 Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8..F 238/2;
2368 Pieper, Josef.Tomáš Akvinský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-224-1..TA 3;
2369 Pieper, Josef.Uber den Glauben. Munchen:Kosel Verlag.1962...F 238/6;
2370 Pieper, Josef.Über die Hoffnung.München:Kosel Verlag.1949...F 238/4;
2371 Pieper, Josef.Zucht und Mass.München:Kösel-Verlag.1939...F 238/3;
2372 Pieper, Josef,(1904-1997).Volný čas, vzdělání, moudrost.Praha ::Křesťanská akademie,.1992.80-900615-6-7..F 238/1;
2373 Pieper, Josef,1904-1997.Christenfibel /.München ::Kösel,.1979.3-466-40164-X..DT 428;
2374 Pieper, Josef,1904-1997.Suche nach der Weisheit.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0153-5..F 238/7;
2375 Pieper, Josef(1904-1997)..O trudnościach wiary - dzisiaj :.Warszawa ::\"Pax\",.1994.8321113915..DT 429;
2376 Pierre Benoit .Exég?se et théologie II.. Paris:Les Editions du Cerf.1961...BNZ 009;
2377 Pierre Benoit.Synopse des quatre Évangiles en français.Paris:Editions du Cerf.1965...BNZ 141;
2378 Pierre Coulange.Dieu, ami des pauvres. Academic Press Fribourg:Vandenhoeck & Ruprecht.2007.978-3-525-53023-8, 978-3-7278-1574-4..BSZ 34;
2379 Pierre Grelot.Le Couple humain dans l'Écriture.:Éditions du Cerf Bourges.1969...BVS 64;
2380 Pistrák, František.Ruženec, ale ako?.Prešov:Vydav. M. Vaška.1999.8071651923 (brož.); 80-7165-192-3..M 95;
2381 Piťha, Petr,1938-.Růžencová tajemství ;.České Budějovice ::Poustevník v nakl. Studio Gabreta,.2003.80-86610-09-8..M 101;
2382 Pius XI.Ad catholici sacerdotii.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1936...PD 122;
2383 Pius XI.Encycliue sur les études bibliques.bruxelles:éditions universitaires.1945...PD 124;
2384 Pius XI.Encyklika .Brno:.1936...PD 6;
2385 Pius XI.Encyklika - Quadragesimo anno.Olomouc:Dobré knihy.1931...PD 121;
2386 Pius XI.Encyklika Mediator dei.Brno:.1948...PD 129;
2387 Pius XI.Encyklika o kresťanskom manželstve.:.1948...PD 119;
2388 Pius XI.Encyklika o Kristu Králi.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1930...PD 120;
2389 Pius XI.Encykliky . Divini redemptoris.Olomouc:Lidové kníhkupectví.1937...PD 123;
2390 Pius XI.Humani generis.:.1950...PD 126;
2391 Pius XI.O křestanké výchove mládeže .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1947...PD 132;
2392 Pius XI.O ruženci Panny Marie .Praha:Ladislav Kunciř.1937...M 103;
2393 Pius XI.O tajomnom tele Kristovom .Trenčín:úskš v dominikánskej edícií Veritas.1945...PD 134;
2394 Pius XI.Okrážní list Pia XI..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...PD 133;
2395 Pius XI.Projevy komunismu.Brno:Akord.196...PD 135;
2396 Pius XI.Svatý Václav.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945...PD 138;
2397 Pius XI.Uber die zeitgeße Forderung der biblischen Studien .Leipzig:St. Benno-Verlag.1943...PD 140;
2398 Pius XII.Mír ze spravedlnsoti.Praha:Nakladatelstí Atlas.1947...PD 130;
2399 Pius XII.Nezměnitelnost prířodných zákonu a svrchovaná vláda Boží ve světe .:.1948...PD 131;
2400 Pius XII.Sacra virginitas.:.1980?...PD 136;
2401 Pius XII.Summi pontificatus.Paris:la bonne presse.1939...PD 137;
2402 Pius XII.Textus et Documenta.Rím:Apud aedes pont. Universitatis gregorianae.1948...PD 139;
2403 Pixner, Bargil,.Mit Jesus durch Galiläa nach dem fünften Evangelium.Rosh Pina:Corazin publishing.1992.9654340003 (brož.);965-434-000-3..BNZ 113;
2404 Plate,M..Weltereignis Konzil.Freiburg:HERDER.19696...DVA 19;
2405 Platon.Apologie de Socrate. Criton, Phedon.Paris:Garnier-Flammarion.1965...F 236/23;
2406 Platón.Parmenidés.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-02-X..F 236/14;
2407 Platón.Politikos.Praha:ISE.1995...F 236/13;
2408 Platón.Sofistés.Praha:ISE.1995...F 236/12;
2409 Platón, 427.Alkibiadés I.Alkibiadés II.Hipparchos.Milovníci.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-29-1..F 236/19;
2410 Platón, 427.Epinomis : Minós.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-42-9..F 236/21;
2411 Platón, 427.Euthydémos.Menón.Praha:Ise.1994.80-85241-83-8..F 236/2;
2412 Platón, 427.Euthyfron.Obrana Sokrata.Kriton : Obrana Sokrata.Praha:Jan Laichter.1994?.80-85241-37-4..F 236/9;
2413 Platón, 427.Faidros.O lásce : Platon.Praha:Čs.spisovatel.1958...F 236/22;
2414 Platón, 427.Filébos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-35-8..F 236/7;
2415 Platón, 427.Gorgias.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1992.80-85241-21-8..F 236/3;
2416 Platón, 427.Hippias Větší.Hippias Menší.Ión.Menexenos : Hippias Menší.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-03-8..F 236/15;
2417 Platón, 427.Charmidés.Lachés.Lysis.Theagés.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-81-1..F 236/10;
2418 Platón, 427.Listy.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-08-9..F 236/16;
2419 Platón, 427.Prótagoras.Praha:Ise.1994.80-85241-67-6..F 236/1;
2420 Platón, 427.Symposion : Platón.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-31-5..F 236/4;
2421 Platón, 427.Theaitétos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-82-X..F 236/11;
2422 Platón, 427.Timaios,Kritias.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-07-0..F 236/17;
2423 Platón, 427.Ústava.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-28-3..F 236/18;
2424 Platón, 427.Zákony : Platón. Praha:Oikúmené.1997.80-86005-31-3..F 236/20;
2425 Platón,427-347 př. Kr..Faidón.Praha ::ISE,.1994.80-85241-36-6..F 236/8;
2426 Platón,427-347 př. Kr..Kratylos.Praha ::ISE,.1994.80-85241-44-7..F 236/6;
2427 Plótínos.O klidu.Praha:Rezek.1997.80-86027-06-6..F 237;
2428 Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947...M 99;
2429 Poinsenet, Marie Dominique,1906-.Avec Marie, mere de Jesus :.Paris ;; Fribourg :; Lourdes ::Editions Saint-Paul ;; uvre de la grotte,.1976..2850490768 :..M 94;
2430 Pojavnik, I..Mysterium koncilu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...DVA 18;
2431 Pokorný, L..Stopami koncilu .Hradec Králová:Česká katolícka charita.1983...DT 433/1;
2432 Pokorný, L..Úvahy nad evangelijem pokoje .Dolný Smokovec:Česká katolícka charita.1985...DT 433/2;
2433 Pokorný, L..Věřím a vyznávam.Praha:Česká katolícka charita.1984...DT 433/3;
2434 Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0..BVS 62;
2435 Pokorný, Petr,1933-.Apoštolské vyznání :.Třebenice ::Mlýn,.1994.80-901589-2-7..DT 432;
2436 Poláková, Jolana, 1951-.Smysl dialogu :.:Praha :.2008.978-80-7021-966-9..F 239;
2437 Poláková,J..Teolog Oto Mádr.Praha ::Čes. křesťanská akad.,.1997.80-85795-30-2 :..DT 437;
2438 Polc, J.V..Posvátná liturgie .Rím:Krěstanská akademie.1981...DVA 17;
2439 Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...DT 438;
2440 Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975...F 240;
2441 Polkinghorne, J. C.,1930-.Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1 (brož.)..DT 436;
2442 Porphyre.Isagoge.Milano ::Rusconi,.1995..88-18-70099-5..F 242;
2443 Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5..BNZ 044/4b;
2444 Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5..BNZ 044/4a;
2445 Porsch, Felix,(1928-2001).Viele Stimmen - ein Glaube :.Kevelear ::Katholisches Bibelwerk,.1982.3-7666-9232-1(Butzon);3-460-27071-5..BNZ 112;
2446 Porter, John R..Ilustrovaný průvodce k Bibli.Bratislava:Perfekt.1997.80-8046-074-4..BVS 66;
2447 Porúbčan, Štefan.Nový zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...NZ 14;
2448 Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...NZ 40;
2449 Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...NZ 42;
2450 Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...NZ 41;
2451 Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...NZ 43;
2452 Porúbčan, Štefan 4 prk ;.Nový Zákon.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1985...NZ 33;
2453 Porúbčan, Štefan 4 prk ;.Nový Zákon.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1985...NZ 32;
2454 Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...PB 8;
2455 Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...PB 9;
2456 Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...NZ 44;
2457 Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...NZ 45;
2458 Porúbčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...NZ 13;
2459 Porúbčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...NZ 17;
2460 Porúbčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...NZ 34;
2461 Porúbčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...NZ 16;
2462 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Hermeneutika mystéria :.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ;; Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-85929-77-5 (Krystal OP : brož.)..DT 439;
2463 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Husovská dilemata.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.9788071958161..OS 017;
2464 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ;; Karmelitánské nakladatelství,.2007.978-80-85929-99-7 (Krystal OP : brož.)..DT 442;
2465 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Ježíš Kristus - Pravda dějin :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2009.978-80-7195-369-2..DT 440;
2466 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel /.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ;; Karmelitánské nakladatelství,.2006.80-85929-80-5 (Krystal OP : brož.)..DT 441;
2467 Pospíšil, Ctirad Václav,1958-.Tajemství srdce vtěleného Syna :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2001.80-7266-084-5..K 57;
2468 Pospíšil,C.V.Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2000.80-7266-061-6..M 96;
2469 Pospíšil,C.V..Maria - mateřská tvář Boha /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2004.80-7192-949-2..M 97;
2470 Pospíšil,J..Co jest Církev?.Brno:Občanske tiskárne .1925...DT 431;
2471 Pospíšil,J..Katolícka věrouka II..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1924...DT 443/2;
2472 Pospíšil,J..Katolícka věrouka III..Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1923...DT 443/3;
2473 Pospíšil,J..Katolícka věrouka IV b.Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1922...DT 443/4 B;
2474 Pospíšil,J..Katolícka věrouka IV. a, .Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1922...DT 443/4 A;
2475 Pospíšil,J..o Bohi jednom podle prirodzenosti.Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1923...DT 443/1;
2476 Possenti, Vittorio(1938- )..Nihilizm teoretyczny i \"śmierć matafizyki\".Lublin ::SITA. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,.1998..8390970503..F 243;
2477 Pousset, E..Union conjugale et liberté.:LES ÉDITIONS DU CERF.1970...DT 446;
2478 Prado , S..Praelectiones Biblicae .:.1940 ?...BSZ 101;
2479 Prado Flores, José H..Formovanie učeníkov.Zvolen:Jas.1996.8088795265 (brož.); 80-88795-26-5..DZ 147;
2480 Prat,F..Jésus Christ 1.Paris:Deuxiéme édition.1932...K 54/1;
2481 Prat,F..Jésus Christ 2.Paris:Deuxiéme édition.1933...k 54/2;
2482 Prax. E.W..Die Heiligen Stätten.Breisgau:Otpaz Ltd., Publishing House , Tel Aviv.1970...BNZ 161;
2483 Prcela, F..Dijalog.Zagreb:Nakladni zavod Globus.1996.9531670889..DT 435;
2484 Prechtl, Peter.Edmund Husserl zur Einführung.Hamburg ::Junius,.2002, c1998.3-88506-369-7..F 244;
2485 Prohászka, Otakar,.V spojení s prírodou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...F 245;
2486 Pronzato, Alessandro,1932-.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:Lúč.2001.8071143316 (brož.); 80-7114-331-6..BNZ 156;
2487 Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6..EK - rekreač.;
2488 Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9..F 247;
2489 Quesson, N..50 Psaumes pour Tous les Jours.Limoges:Droget-Ardant.1978...SZ 4/13;
2490 Quesson, N..50 Psaumes pour Tous les Jours.Limoges:Droget-Ardant.1979...SZ 4/12;
2491 Quinard,C..Vie de la Vierge Marie .:editions spes.1946...M 141;
2492 R-L- Bruckberger.Dzieje Jezusa Chystusa.pax:instytut wydawnicky .1970...K 9;
2493 R-L- Bruckberger.L´histoire de Jésus-Christ.Paris:éditions Bernard Grasset.1965...K 10;
2494 R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988...DT 546;
2495 R.P. Ioseph Antonio.Asceticae et Mysticae summa.Paris:Oficina Libraia Marieti.1820...DZ 104;
2496 R.S..Ježišova Matka .:Slovenská duchovná služba.1988...M 110;
2497 Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8..BNZ 044/9b;
2498 Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8..BNZ 044/9a;
2499 Radovan Richter.Civilizácia na rázcestí.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967...F 254;
2500 Ragnar Holte.Béatitude Et Sagesse.Paris:Études Augustiniennes.1962...F 131;
2501 Rahner, H. S.J..Maria und die Kirche.Innsbruck:Marianischer Verlag.1951...M 112;
2502 Rahner, Hugo,1900-1968.Mariaandcírkev /.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1996.80-86045-00-5 :..M 108;
2503 Rahner, K..Der Leib und das Heil.Mainz:Mathias- Grünewald- verlag.1967...DT 450;
2504 Rahner, K..Encouters With Silence.Westminister, Maryland:The Newman Press.1960...DT 458;
2505 Rahner, K..Est-il possible aujord´hui de croire ?.Paris:Maison Mame.1966...DT 459;
2506 Rahner, K..Glaube, der die erde liebt.Freiburg im Breisgau:HERDER.1966...DT 458;
2507 Rahner, K..Kleines Konzilskompedium.Freiburg :HERDER.1966...DVA 20;
2508 Rahner, K..Kleines Konzilskompendium.Freiburg im Breisgau:HERDER.1966...DT 457;
2509 Rahner, K..Klesines Theologisches Wôrterbuch.Freiburg im Breisgau:herder.1961...DT 449;
2510 Rahner, K..Mission et Grace.Paris:.1963...DT 461;
2511 Rahner, K..Poslucháči slova.:.1941...DT 463;
2512 Rahner, K..Schriften zur Theologie I.Köln:Benziger Verlag Einsieden.1964...DT 464/1;
2513 Rahner, K..Schriften zur Theologie II.Köln:Benziger Verlag Einsieden.1964...DT 464/2;
2514 Rahner, K..Schriften zur Theologie III.Köln:Benziger Verlag Einsieden.1968...DT 464/3;
2515 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989...K 55;
2516 Rahner, K..Von der not und dem segen des Gebetes.Freiburg im Breisgau:HERDER.1962...DT 456;
2517 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969...DT 455;
2518 Rahner, Karl.Poslucháči slova.:.1986...F 250;
2519 Rahner, Karl,,1904-1984.Poslání a milost.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120732 (viaz.); 978-80-7412-073-2..PZ 7;
2520 Rahner, Karl,1904-1983.Podstawowy wyklad wiary.Warszawa:Pax.1987.8321108601; 83-211-0860-1..DT 452;
2521 Rahner, Karl,1904-1984.Mária, Matka Pána :.Trnava ::Dobrá kniha,.1996.80-7141-112-4..M 104;
2522 Rahner, Karl,1904-1984.O potrebě a požehnaní modlitby /.Spišské Podhradie ::Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka,.1992.80-7142-003-4..DT 451;
2523 Rahner, Karl,1904-1984.Stirbt das Christentum aus? /.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0123-3..DT 460;
2524 Rahner, Karl,1904-1984.Teologický slovník /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-212-8..DT 454;
2525 Rahner, Karl,1904-1984.Základy křesťanské víry :.Svitavy ::Trinitas,.2002.80-86036-38-3 :..DT 453;
2526 Raimondo Lullo.Arte breve. Testo latino a fronte.Milano:Bompiani.2002.88-452-9208-8..F 184;
2527 Rak, R..Eucharystia w wypowiedziach papiezy i inych dokumentach stolicy apostolskiej XX W..London:Katolicky osrodek wydavniczy Veritas.1987...MC 10;
2528 Rankin, David.Tertullianus a církev.Brno:CDK.2002.80-85959-95-X..P 1;
2529 Ranquet, J-G. OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:J.M.Richer´s Buch.1965...DT 485;
2530 Raši,1040-1105.Kniha žalmů s Rašiho výkladem.Praha ::Garamond,.2013.978-80-7407-173-7..BSZ 76;
2531 Ratzinger, J..Die Sakramentale Begrundug Christlicher Existenz.Freising:Kyrios- Verlag GmbH Meitingen.1966...DT 468;
2532 Ratzinger, J..Einfuhrung in das Christentum.München:Kosel Verlag.1968...DT 472/2;
2533 Ratzinger, J..Naděje pro Europu.Milano:Scriptum.1991.8085528274..DT 467;
2534 Ratzinger, Joseph,1927-.Církev jako společenství /.Praha ::ZVON,.1994.80-7113-102-4 :..DT 473;
2535 Ratzinger, Joseph,1927-.Eschatologie :.Brno ::BarristerandPrincipal,.2004.80-85947-19-6..DT 469;
2536 Ratzinger, Joseph,1927-.Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.8085487276 (brož.); 80-85487-27-6..DT 470;
2537 Ratzinger, Joseph,1927-.Soľ zeme.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1997.8071622028 (brož.); 80-7162-202-8..DT 471;
2538 Ratzinger, Joseph,1927-.Úvod do křesťanství /.Brno ::Petrov,.1991.80-85247-13-5 :..DT 472/1;
2539 Ratzinger,J..Commission Théologiquae internationale.[Paris] ::Cerf,.1988.2204027960..DVA 21;
2540 Ravik, Slavomír,1932-.Boh žije :.Bratislava ::Alfa,.1992.80-05-01060-5..DT 486;
2541 Raymond E. Brown.Introduction to New Testament Christology.:Geoffrey Chapman.1994.0-225-66769-X..BNZ 003;
2542 Raymond E. Brown.Jesus: God and Man : Modern Biblical Reflections.:Macmillan Pub Co.1967.0-02-084000-4..BNZ 004;
2543 Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..BNZ 150;
2544 Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..BNZ 100;
2545 Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8..DZ 7/2;
2546 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..H 2;
2547 Régis Jolivet.La Philosophie Chrétienne et La Pensée Contemporaine.Paris:Pierre Téqui.1932...F 147;
2548 Reinach, Adolf,1883-1917.Sämtliche Werke :.München ::Philosophia,.1989.3-88405-015-X..F 251/2;
2549 Reinach, Adolf,1883-1917.Sämtliche Werke :.München ::Philosophia,.1989.3-88405-015-X..F 251/1;
2550 Rekem J..Katolícky svetonázor .trenčín:Vojtech Čelko.1943...DT 270;
2551 Renan,E..Vie de Jésus.Paris:Calmann- Lévy, éditeurs.1947...K 58;
2552 Renard , P. J..Trois sommes de pénitence de la Premiére Moitié du XIII Siécle.Louvain - la - Neuve:Centre Cerfaux- Lefort.1990?...DT 466/2;
2553 Renard , P. J..Trois sommes de pénitence de la Premiére Moitié du XIII Siécle.Louvain - la - Neuve:Centre Cerfaux- Lefort.1990?...DT 466/1;
2554 Rendtorff, Rolf.Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-190-3..BSZ 75;
2555 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620718 (brož.); 80-7162-071-8..DT 491;
2556 Rennkamp, Hans-Joachim.Faszination Leben :.Mainz ::Matthias Grünewald,.1993.3-7867-1716-8..DT 490;
2557 Repko, Jozef.Kňaz včera a dnes.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937425 (brož.); 978-80-88937-42-5..BVS 75;
2558 Řeřucha, C.J..Mystické Město Boží.:Tiskárna českých Benediktínu.1954...M 113/1;
2559 Řeřucha, C.J..Mystické Město Boží.:Tiskárna českých Benediktínu.1954...M 113/3;
2560 Řeřucha, C.J..Mystické Město Boží.:Tiskárna českých Benediktínu.1954...M 113/2;
2561 Řeřucha, C.J..Mystické Město Boží.:Tiskárna českých Benediktínu.1954...M 113/4;
2562 Reuss J..Der Brief an Titus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1966...BNZ 170;
2563 Reuss J..Der erste Brief an Timotheus .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...BNZ 168;
2564 Reuss J..Der zweite Brief an die Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...BNZ 169;
2565 Reuss J..Der zweite Brief an die Timotheus .Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1965...BNZ 155;
2566 Reuss, J.M..Glauben Heute.Mainz:Mathias- Grünewald- verlag.1962...DT 489;
2567 Riaud, Alexis..O działaniu Ducha Świętego w naszych duszach /.Kalwaria Zebrzydowska ::\"Calvarianum\",.1998..8387395110..DT 495;
2568 Ricken, Friedo,1934-.Philosophie der Antike.Stuttgart ::Kohlhammer,.1988.3-17-008370-8..F 255;
2569 Rideau,É..La penseé du Pére Teilhard de Chardin.Paris:éditions du seuil.1963...DT 493;
2570 Říha Karel SJ.Filozofie konání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...F 257;
2571 Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991...F 258;
2572 Richard Gutzwiller.Die Gleichnisse des Herrn.:Benziger Verlag.1960...BNZ 088;
2573 Richard Schenk.Philosophie und Religion; Band 7 - Jahrbuch des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover 1992/1993..Hildesheim:Bernward Verlag.1993.3-87065-739-1..F 156;
2574 Richard ze Svatého Viktora :.Liber de Verbo incarnato.Praha ::Oikoymenh,.2000.80-7298-012-2 :..DT 494;
2575 Riché, Pierre.Le Moyen Age et la Bible. Paris:Beauchesne.1998.2-7010-1091-8..BVS 78/4;
2576 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.8085310430 (brož.); 80-85310-43-0..M 114;
2577 Rilke, Rainer Maria,1875-1926.Elégie a rekviem /.Dunajská Lužná ::MilaniuM,.2003.80-968704-8-3..SVP 2;
2578 Ringel, Erwin,1921-1994.Religionsverlust durch religiöse Erziehung :.Wien ::Herder,.1985.3-210-24779-X..DT 492;
2579 Riquet, M..kresťan voči zrúcaninám .Trnava:Posol Božieho slova Ježisšovho.1947...DT 496;
2580 Riška, Augustín.Americká filozofia.:Iris.1996.80-88778-27-1..F 256;
2581 Robert J. Karris .The Pastoral Epistles. Wilmington:Michael Glazier.1979...BNZ 013/17;
2582 Robinson, A.T..Spór o uczciwość wobec Boga.Warszawa:Biblioteka "Wiezi".1966...DT 501;
2583 Robinson. J.A.T..Čestně o Bohu.:.1970?...DT 497;
2584 Rocco Buttiglione, Jaroslaw Berecki SDS.Europa jako pojecie filozoficzne.Lublin:Towarzystwo Naukowe KUL.1996.83-86668-36-9..F 038;
2585 Rodewyk, Adolf,1894-1989.Berme ďábla vážně /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2005.80-7266-188-4..DT 498;
2586 Roháček, Jozef - preklad; Roháček, Ivan - autor úvodu.Svätá Biblia.Banská Bystrica:Slov. bibl. spoloč..1998.8085486334 (viaz.); 80-85486-33-4..B 22;
2587 Roháček, Jozef, d 1877-1962 4 prk ;.Svätá biblia ; Z pôv. jazykov prel. na slov. Jozef Roháček.Bratislava:Epocha.1969...B 28;
2588 Rocholl,N..Heilige Sendung.Baderborn:Verlag der Bonifacius. Druckerei.1940...M 109;
2589 Rojka, Ľuboš.Kto je Boh a či vôbec jestvuje .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-693-7..F 248;
2590 Roman Brandstaetter.Okruh Biblie.:Spišská Kapitula.1997...BVS 04;
2591 Rops,D..Histoire sainte Jésus en son temps.Paris:libraire arthéme fayard.1945...K 59;
2592 Rosa, Stanislav.Fundamentálna teológia.Kapušany:Bens.2000.8088998077 (brož.); 80-88998-07-7..K 61;
2593 Rosa, Stanislav.Fundamentálna teológia :.Bardejov ::Štefánia Beňová,.1999.80-968225-5-1..DT 499;
2594 Roschini,M..Conpendium Mariologiae .Romae:Scienta Catholica.1946...M 105;
2595 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži :.Bratislava ::Nové mesto,.1993.80-85487-06-3..K 62;
2596 Rossini, Gabriele.Život Panny Marie /.Trnava ::KON-Press,.1993.80-85413-20-5..M 106;
2597 Rousseau, Pierre.Dějiny budoucnosti.Praha:Orbis.1967...F 259;
2598 Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4..F 263;
2599 Rudolf Schnackenburg .Die Kirche des Anfangs.Leipzig:St.-Benno-Verlag.1977...BNZ 138;
2600 Rudolf Schnackenburg.Die Kirche im Neuen Testament.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1961...BNZ 109;
2601 Rudolf Schnackenburg.Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments 1.Freiburg:Herder.1986.3-451-20685-4..BNZ 097/1;
2602 Rudolf Schnackenburg.Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments 2.Freiburg:Herder.1988.3-451-20690-0..BNZ 097/2;
2603 Rudolph, Kurt, 1929-.Gnóze :.:Praha :.2010.978-80-7021-947-8..R 3;
2604 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..PB 12;
2605 Ruseckí, M..Wierzcie moim dzielom.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988...DT 500;
2606 Rybár, Ján.Epistemologické zošity II.Trnava:Trnavská univerzita.1998.808877425X..F 289;
2607 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3..BSZ 45;
2608 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1..BNZ 010;
2609 S?ren, Kierkegaard.Okamžik.:Kalich.2005.80-7017-015-8..F 158/3;
2610 S. Reinstadler.Elementa philosophiae scholasticae I..Barcelona:Herder.1945...F 252/1;
2611 S. Reinstadler.Elementa philosophiae scholasticae II..Barcelona:Herder.1945...F 252/2;
2612 Sactam , U..La théologie de l ´ Église suivant saint Paul.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1942...BNZ 200;
2613 Saint Paul.La théologie.Paris:Beauchesne et ses fils.1913...BNZ 185;
2614 Saint Paul.La théologie.Paris:Beauchesne et ses fils.1913 ?...BNZ 183;
2615 Salajka,A..Ve světle víry.Olomouc:Nakladatelství Dobré Knihy .1945...DT 509;
2616 Salatňay, M..Sociálne encykliky.Bratislava:Kníhtlačiarne Andreja.1980?...MC 13;
2617 Salij, J..Pytania nieobojetne.Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1998.8370333850..DT 503;
2618 Salij, Jacek,1942-.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia /.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-389-8..DT 508;
2619 Salij, Jacek,1942-.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život /.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-388-X..DT 502;
2620 Salij, Jacek,1942-.Tajemství Emanuela /.Praha ::Krystal OP,.1996.80-85929-08-2..DT 505;
2621 Salij, Jacek..Eseje tomistyczne /.Poznań ::W Drodze,.1998..8370333621..DT 507;
2622 Salij, Jacek(1942- )..Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne...:.Warszawa ::Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna \"Adam\",.2010..9788372329400..HO 3;
2623 Salij, Jacek(1942- )..Poszukiwania w wierze /.Poznań ::\"W Drodze\",.1998.8370333931..DT 502;
2624 Salij, Jacek(1942- )..Tajemnica Emmanuela dzisiaj /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8370330088..DT 504;
2625 Salvati, G.M. OP.Il dio della nostra giola .Napoli:editrice domecana italiana .1995...DT 510;
2626 Sandvoss, Ernst R..Bertrand Russell in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verl..1980.3499502828..F 264;
2627 Sartor,M.D..Le Feste Della Madonna.bologna:Edizioni dehoniane.1988...M 115;
2628 Sasinek, František Víťazoslav,1830-1914.Mariecella v Štýrsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1926...M 118;
2629 Sasson, Jack M..The Treatment of Criminals Ancient Near East .NETHERLANDS:LEIDEN, E.J. BRILL.1977.9004048626..BSZ 83;
2630 Sayersová, L.D..Víra nebo chaos?.Praha:Nakladatelství Universum.1948...DT 544;
2631 Scott , E.F..Paul´s epistole to Romans.London:S.C.M PRESS LTD.1947...BNZ 193;
2632 Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..DZ 17/3;
2633 Scott Hahn.Veľa je povolaných. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8..DZ 17/1;
2634 Scott Hahn.Veľa je povolaných. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8..DZ 17;
2635 Scruton, Roger.Kant : Roger Scruton.Praha:Argo.1996.80-85794-92-6..F 276;
2636 Scruton, Roger.Krátké dějiny novověké filosofie.Brno:Barrister a Principal.1999.80-85947-29-3..F 277;
2637 Scruton, Roger.Krátke dejiny novovekej filozófie.Dominanty antickej gréckej filozófie : Od Descarta po Wittgensteina.Bratislava:Archa.1991.80-7115-023-1..F 278;
2638 Sczaniecka-Mroczkowska,J..Drogi ku Bogu.Krakow:wydavnictwo o.o. karmetlitanow bosych.1990...DZ 117;
2639 Seethaler P. .Kleiner Kommentar 16.:.1980??...BNZ 163/16;
2640 Seethaler P..Kleiner Kommentar 19.:.1980??...BNZ 163/19;
2641 Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7..BNZ 044/16;
2642 Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy : Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970...BVS 73;
2643 Ségur, Msgre de.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.1995.8085291193; 80-85291-19-3..DT 515;
2644 Semmelroth, O..Čo znamená veriť.Mníchov:Slovenská duchovná služba.2000?...DT 513;
2645 Senčík, Štefan.Čítajme Sväté písmo.Middletown:Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických.1977...BVS 67;
2646 Sertillanges, A-D..Dieu ou rien ? .Paris:Flammarion.1933...DT 580;
2647 Sertillanges, A-D..Dieu ou rien ? II.Paris:Flammarion.1933...DT 581;
2648 Schaeffer, Francis.Ten, který je skutečností /.Praha ::Návrat domů,.1994.80-85495-02-3..DT 524;
2649 Scheeben,M.J..Die Bräutliche Gottes-Mutter.Freiburg im Breisgau:HERDER.1936...M 124;
2650 Scheffczyk, L..Die Welt als Schopnung Gottes.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1968...DT 534;
2651 Scheffczyk,L..Maria im Glauben den Kirche .:.1980...M 126;
2652 Scheidová, Leopoldína.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3..BVS 52;
2653 Scheler, Max.O studu.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0354-X..F 270/1;
2654 Schelke K.H..Der zweite Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...BNZ 166;
2655 Schelkle.K.H..Die Mutter des Erlosers.Dusseldorf:Patmos Verlag.1963...M 123;
2656 Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2..F 272;
2657 Schenker,A. OP.Gegrusst seist Du, Maria.Freiburg:Kanisius.1989.3857642211..M 116;
2658 Scherschel, Rainer..Różaniec :.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.838500873X..M 127;
2659 Schhillebeeckx,E.H..Le Christ , Sacrament de la Renciontre de dieu.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1960...DT 541;
2660 Schick, Eduard, 1906-2000..Kirche und Bibel :.Paderborn ; München ; Wien ; Zürich ::Schöningh,.1979.350674450X..DT 526;
2661 Schierse, Franz Joseph.Biblická teologie christologie :.Praha ::Zvon,.1992.80-7113-047-8 :..K 67;
2662 Schierse, Franz Joseph,1915-1992.Christologie /.Düsseldorf ::Patmos,.1984.3-491-77600-7..K 66;
2663 Schillebeeckx, Edward.Lidé jako Boží příběh /.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.2008.978-80-7325-146-8 :..DT 529/1;
2664 Schillebeeckx, Edward,,1914-2009.Človek ako príbeh Boha.Bratislava:Serafín.2010.9788080810825 (brož.); 978-80-8081-082-5..DT 529/2;
2665 Schillrbeeckx,E..Marie ,mére de la Rédemption .Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1963...M 131;
2666 Schlegelová, Jaroslava.Základy filozofie 2. časť.Praha:S and M.1992.8090009646;80-900096-4-6..F 269/2;
2667 Schlegelová, Jaroslava,1955-.Základy filozofie 1. časť.Praha:S and M.1991.8090009646;80-900096-4-6..F 269/1;
2668 Schlegelová, Jaroslava,1955-.Základy filozofie 3. časť.Praha:S and M.1992.80-90006-4-6..F 269/3;
2669 Schlegelová, Jaroslava,1955-.Základy filozofie 4. časť.Praha:S and M.1993.80-90006-4-6..F 269/4;
2670 Schlier, Heinrich,1900-1978.Grundzüge einer paulinischen Theologie /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978.3-451-18159-2..DT 527;
2671 Schlier, Heinrich1900-1978.Der Geist und die Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18853-8..DT 528;
2672 Schmaus , M..Die Frau im Afbruck der Kirche.München:Max Hueber Verlag.1964...DT 576;
2673 Schmaus, M..Cirkev.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...DT 520;
2674 Schmaus, M..Katholische Dogmatik.München:Max Hueber Verlag.1952...DT 517/4;
2675 Schmaus, M..Katholische Dogmatik.München:Max Hueber Verlag.1960...DT 517/1;
2676 Schmaus, M..Sviatosti.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...DT 521;
2677 Schmaus, M..Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...DT 522;
2678 Schmaus, Michael,1897-1993.Boh a stvorenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.8071624535 (brož.); 80-7162-453-5..DT 519;
2679 Schmaus, Michael,1897-1993.Božie zjavenie /.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1988...DT 518;
2680 Schmidberger, F..Die Bischofkensekrationen des 30.juni 1988.Stuttgart:Priesterbruderschaft St.Pius .1988...DT 542;
2681 Schmidkonz, Theo,1926-.Maria - postava víry :.Vimperk ::Nakladatelství tiskárny Vimperk,.1991.80-900138-7-2..M 125;
2682 Schmidt, Boisen - preklad.Bibelen.London:Lademann.1978.8715034038; 87-15-03403-8..PB 32;
2683 Schmidt, Josef,1946-.Filozofická teológia /.Bratislava ::Serafín,.2008.978-80-8081-073-3 (brož.)..DT 523;
2684 Schnackenburg, R.Theologie der Ehe.Passavia Passau:Friedrich Pustet Regensburg und Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen.1969...DT 531;
2685 Schnackenburg, Rudolf.Nachfolge Christi - heute :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-07595-4..BNZ 123;
2686 Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Jesus Anfrage an uns /.Würzburg ::Echter,.1971.3-429-0211-7..K 64;
2687 Schneider G..Der Brief an die Galater.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964...BNZ 165;
2688 Schneider G..Kleiner Kommentar 9.:.1980??...BNZ 163/9;
2689 Schneider O..Kleiner Kommentar 11.:.1980??...BNZ 163/11;
2690 Schneider, T..Zeichen der Nahe Gottes.Leipzig:St. Benno-Verlag.1981...DT 525;
2691 Schnek, R..M.Matěj z Janova.Praha:Edice Blahoslav.1954...DT 516;
2692 Scholtus, R..Le sacrements source de vie.Paris:Descleé de Brouwer.1990.2220031187..DT 532;
2693 Schölzhorn , M.L..Du starker Gott.Graz:Fatima- Verlag .1954...DT 44;
2694 Schönborn, Christoph.Ikona Krista :.Bratislava ::Oto Németh,.2002.80-88949-56-4..K 63;
2695 Schönborn, Christoph,1945-.Cestou proměnění :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1998.80-85959-37-2 :..DT 552;
2696 Schönborn, Christoph,1945-.Základy naší víry :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-142-4 :..DT 553;
2697 Schoof, M..Výzva nového věku od Newmana k Janu XXIII.Vyšehrad:Nakladateství vyšehrad.1971...DT 533;
2698 Schopenhauer, Arthur.Die Kunst, Recht zu behalten :.Frankfurt am Main ;Leipzig:Insel.1995.3458333584 (kart.)..F 274/2;
2699 Schopenhauer, Arthur.Životní moudrost.:Praha : Hendrich.1941...F 274/1;
2700 Schretl P..Kleiner Kommentar 4.:.1980??...BSZ 163/4;
2701 Schretl P..Kleiner Kommentar 4/II .:.1980??...BNZ 163/4/II;
2702 Schrierse F.J..Der Brief an die Hebräer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1967...BNZ 171;
2703 Schrijvers,J..Ježis medzi nami.Košice:Dominikánska edícia Veritas.1946...K 64;
2704 Schrijvers,J..Má Matko !.Praha:Československé akciové tiskárny.1930...M 121;
2705 Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7..BNZ 097;
2706 Schubert, Kurt,(1923-2007).Židovské náboženství v proměnách věků :.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-045-9 ..R 5;
2707 Schulte, J..Glaube elementar.Essen:Fredebeul & Koenen, Verlag.1971...DT 537;
2708 Schultz, J.H..Jenseits des Weirauchs.Freiburg im Breisgau:Walter Verlag.1966...DT 536;
2709 Schultz, J.H..Wer ist das eigentlich - Gott ?.:Kösel-Verlag.1969...DT 538;
2710 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985...F 273;
2711 Schüngel-Straumann, Helen,,1940-.Israel, und die andern? :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1975.3-460-05151-5..BSZ 54/15;
2712 Schüngel, Paul.Schule des Betens. Die Klage- und Dankpsalmen. (Škola modlitby. Kajúce a ďakovné žalmy.).Stuttgart:KBW Verlag.1974.3460052228; 3-460-05222-8..BSZ 54/22;
2713 Schurmann, H..Geisliches Tun.Leipzig:St. Benno-Verlag .1985...DT 540;
2714 Schwank B..Der erste Brief des Apostels Petrus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...BNZ 173;
2715 Sieburg, F..Dieu est-il Francais ?.Paris:éditions Bernard Grasset.1930...DT 561;
2716 Siegfried Schulz.Das Evangelium nach Johannes NTD 4.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1978...BNZ 144/4;
2717 Silvano Fausti.Nad evangeliem podle Matouše. Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-77-2..BNZ 068/1;
2718 Simmaová, Marie, 1915-2004.Duše v očistci: Co jsem prožila.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...DT 545;
2719 Sinapius-Horčička st. , Daniel.Nový trh latinsko-slovenský.Bratislava:Tatran.1988...SLP 1;
2720 Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1..F 281/2;
2721 Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1..F 281/1;
2722 Sirovič , František.Dejiny filozofie. Starovek.Bratislava:.1995...F 282/3;
2723 Sirovič F..Dejiny Filozofie.Bratislava:.1996...f 282/7;
2724 Sirovič, František, SVD.Metafyzika I..Bratislava:Aloisianum.1994...F 282/1;
2725 Sirovič, František, SVD.Metafyzika II..Bratislava:Aloisianum.1994...F 282/2;
2726 Sirovič, František,1920-.Dejiny filozofie..Trnava ::Dobrá kniha,.1995.80-7141-058-6 (brož.)..F 282/4;
2727 Sirovič, František,1920-.Dejiny filozofie..Trnava ::Dobrá kniha,.1997.80-7141-159-0 (brož.)..F 282/5;
2728 Sirovič, František,1920-.Dejiny filozofie..Trnava ::Dobrá kniha,.1998.80-7141-093-4 (brož.)..F 282/6;
2729 Sitarz, Eugen.Kulturen am Rande der Bibel :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/5;
2730 Sivák, Jozef.Husserl a Merleau-Ponty.:Veda.1996.80-224-0465-9..F 283;
2731 Sizemore. D..Nástin křestanských dogmat.:.1970?...DT 550;
2732 Skalický,K..Radost a nádeje.Rím:Krěstanská akademie.1968...DVA 23;
2733 Skalský, Vladimír,.Vesmír jako fluktuace vakua. Slovenská technická univerzita:Bratislava.2002.80-227-1796-7..F 284;
2734 Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4..F 285;
2735 Sláma, Petr,1967-.Nové teologie Starého zákona a dějiny.Praha:Vyšehrad.2013.9788074293535 (viaz.); 978-80-7429-353-5..BSZ 99;
2736 Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3..B 23;
2737 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6..B 29;
2738 Slovenská liturgická komisia - preklad.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...NZ 70;
2739 Slovenská liturgická komisia - preklad.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...NZ 69;
2740 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...PB 27;
2741 Slovnenská liturgická komisia.Sväté písmo.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.1988...NZ 65;
2742 Smith, D. Moody.John.Philadelphia ::Fortress Press,.1976..0-8006-0582-9..BNZ 130;
2743 Smith, Linda.Úvod do světa idejí : Náboženství a filozofie v minulosti a v současnosti.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-082-6..F 249;
2744 Smith, O.J..Svätý duch v práci.Trnava:Kníhtlačiareň Bežo a spol..1980?...DT 547;
2745 Smolenski,S..Eucharystia zródlem zycia.Krakow:Polskie towarzystwo teologizne .1987...DT 539;
2746 Smolík, Josef.Současné pokusy o interpretaci evangelia.:Kalich.1973...BNZ 062;
2747 Smolin, Lee,(1955-).Fyzika v potížích :.Praha ::Argo,.2009.978-80-7363-207-6 (Dokořán : váz.) :;978-80-257-0107-2 (Argo : váz.)..PV 1;
2748 Smržík, Š..Pápež .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1948...DT 568;
2749 Sofia Vanni Rovighi.Storia della filosofia contemporanea.:La Scuola.1985...F 261;
2750 Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita.1970...PB 30;
2751 Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita.1970...PB 29;
2752 Soloviev, V..Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...DT 549;
2753 Solowjow,W..Wybór pism.Poznán:W droze - Wydawnictvo Polskej Prowincji Dominikanów.1988.8385008705..DT 548;
2754 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968...DT 512;
2755 Souček , J.B..Spravedlnost Boží .Praha:Kalich.1948...BNZ 194;
2756 Soukup, Václav.Přehled antropologických teorií kultury.Praha:Portál.2004.80-7178-929-1..F 287;
2757 Speidel K..Kleiner Kommentar 17.:.1980??...BNZ 163/17;
2758 Speidel, Kurt A..Das Urteil des Pilatus :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/6;
2759 Speiser E.A..At the Dawn of Civilization.Israel:Jewish Historz Publications Ltd..1964...BSZ 86;
2760 Spesz, A..Sviatosti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...DT 559;
2761 Spiecker,R. OP.Register zu den Konzilsdokumneten und Uebersichtsschemata.München:Rex Verlag.1966...DVA 22;
2762 Spies, Raymond.Mária, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.8085291142 (brož.); 80-85291-14-2..M 119;
2763 Spirago,F..Čo súdia o Antikristovi.Praha:československé akciové tiskárny.1924...DT 556;
2764 Spirago,F..Utrpení a radosti očistce.Praha:Školské sestry O.S.F.1936...DT 558;
2765 Sprockhoff, Harald v.,1926-.Naturwissenschaft und christlicher Glaube :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1992..3534801415..DT 551;
2766 Staniek, E..Szesc prawd wiary.Krakow:Duszpastierstva Kurii Metropolitnej.1990...DT 554;
2767 Stanislas Lyonnet.Les étapes du myst?re du salut selon l'épître aux Romains.Paris:Les éditions du Cer.1969...BNZ 135;
2768 Staríček, Imrich,1920-2002.Život a viera v jednote a v mnohosti /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1993.80-7162-022-X..DT 555;
2769 Stauffer , E..Die Theologie des Neunen Testament .Stuttgart:Verlag W. Kohlhammer .1947...BNZ 182;
2770 Steiger, Pavel.Zápas o duši.Ostrava:Křesťanské sbory.1991.80-85237-14-8..BVS 72;
2771 Stein, Edith,1891-1942.Věda kříže :.Brno ::Cesta,.2000.80-85319-92-6..DT 573;
2772 Steiner, Anton.Gleichnisse Jesu. (Podobenstvá Ježišove.).Basel, Solothurn, Düsseldorf:Friedrich Reinhardt Verlag, Benziger Verlag.1979.3545261328;3-545-26132-8..BNZ 101/3;
2773 Steiner, Anton.Jesus Begegnungen.Köln ::Benziger,.1977.3-7245-0392-X (Reinhardt);3-545-26130-1 (Benziger)..BNZ 101/1;
2774 Steiner, Anton.Wunder Jesu. (Zázrak Ježiša.).Basel, Solothurn, Düsseldorf:Friedrich Reinhardt Verlag, Benziger Verlag.1994.372450411X;3-7245-0411-X..BNZ 101/2;
2775 Stendebach, Franz Josef.Rufer wider den Strom :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/7;
2776 Stertenbrink , R..Weisheit aus dem Bauch.Breisgau:Herder.1992.3451226448..BVS 108;
2777 Stipe Jurič.Što je Bog rekao o patnji.:Hrvatska dominikanska provincija Nakladni zavod Globus.1997.953-167-094-3..BSZ 58;
2778 Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo.2003.8089120016 (brož.); 80-89120-01-6..BNZ 157;
2779 Stoger , A..Das evangelium nach Lukas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1963...BNZ 206/3;
2780 Stöger A..Das evangelium nach Lukas 2.Dusseldorf:Patmos - Verlag Dusseldorf.1966...BNZ 206/4;
2781 Stöger A..Kleiner Kommentar 1.:.1980??...BNZ 163/1;
2782 Stöger, A. - preklad.Neues Testament - in Auswahl, Einheitstext Jesus Christus. Innsbruck:Österr. Katholisches Bibelwerk.1987.3853960081; 3-85396-008-1..PB 39;
2783 Stolárik,S..Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.:.1995??...M 129;
2784 Stott, John R. W..Výklad epištoly Efežanom.. Návrat:Praha.1992.80-85495-07-4..BNZ 050/1;
2785 Stott, John R. W.,.Výklad epioštoly 2. Timoteovi. Návrat:Praha.1992.80-85495-08-2..BNZ 050/2;
2786 Stott, John R.W..Kristův kříž :.Bratislava ::Porta libri,.2003.80-89067-10-7..K 68;
2787 Strauss, P..Mozaika nádeje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...DT 557;
2788 Stríž,A..Cesta k věčné lásce.Brno:.1939...DZ 96;
2789 Stríž,A..La Saletta .Praha:Ladislav Kunciř.1946...M 166;
2790 Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ.Bratislava:Porta libri.2005.8089067336 (viaz.); 80-89067-33-6..DT 563;
2791 Strobel, Lee.Kauza viera.Bratislava:Porta libri.2002.8089067077 (viaz.); 80-89067-07-7..DT 566;
2792 Strobel, Lee,1952-.Kauza Ježiš.Bratislava:Porta libri.2010.9788089067558 (viaz.); 978-80-89067-55-8..DT 565;
2793 Strobel, Lee,1952-.Kauza Kristus /.Bratislava ::Návrat domov,.2000.80-968354-4-0..DT 564;
2794 Strombeck, J.F..Milosť vyučujúca.:.2000?...DT 560;
2795 Struppe, Ursula.Jak porozumět Bibli : úvod do Starého a Nového zákona.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-334-5..BVS 74;
2796 Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8..BSZ 46;
2797 Suárez, Federico.Panna Mária matka krásnej lásky /.Bratislava ::Alfa konti,.1999.80-88739-43-8..M 117;
2798 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970...DT 562;
2799 Suenens,L-J..Kym jest Ona?.warszawa:wydawnictvo Ksiezy Mariánow.1988...M 122;
2800 Sustar,A..Treue.:.1978...DT 572;
2801 Sv. Alfonz Maria de Ligouri.Vznešenosti Márie Panny.FRýDEK:exerciční dUM .1939...M 62;
2802 Sv. Augustína Aurélia.Duchovná rukoväť a rozhovory duše .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...DZ 65;
2803 sv. Bellarmino, R..Úpění holubice čili o užitečnosti slz.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948...DZ 27;
2804 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949...DT 70;
2805 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949...DZ 42;
2806 Sv. Petr Kanisius.Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...M 49/1;
2807 Sv. Petr Kanisius.Maria Nedostižná Panna a Svatá Bohorodička II.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998...M 49/2 ;
2808 Sv.Bernard ,opát z Clairevaux.Chvály panenské matky.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938...M 14;
2809 Sv.Bernard z Clairevaux.Pojednáni o lásce k Bohu.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1937...DZ 29;
2810 sv.Ľudovít Mária Grignion z Monfortu.O pravej úcte k Panne Márii/ Tajomstvo Márie/ Modlitby.:.2000?...DZ 171;
2811 Svéda S..Kleiner Kommentar 3.:.1980??...BNZ 163/3;
2812 Svencickaja, Irina Sergejevna.Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9..BNZ 058;
2813 Szábo,S. OP.Der Scienta Beata Christi .:.1924...K 69;
2814 Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír.Religion und Sekularismus heute. Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19. 5. 2008. Náboženstvo a sekularizácia dnes. Zborník z medzinárodnej konferencie v Nec.Neckemnarkt:Novum Verlag.2008.9783850228848 (brož.); 978-3-85022-884-8..DT 571;
2815 Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír,1962-.Egyén és társadalom. Avec une apreciations critique du livre La condition de l´homme moderne d´Hannah Arendt. Teológiai és társadalomelméti kérdések..Sopron:Novum Verlag.2009.9789639916708 (brož.); 978-963-9916-70-8..DT 570;
2816 Szaniszló,I-M..Les réflexions théologiques sur les pensées d´Hannah Arent .Wien:Lit Verlahg.2007.9783825899653..DT 559;
2817 Szuszal,A..Apologia .Ružomberok:LEV , kníhtlačiarsky a nakladatelskí spolok.1924...DT 578;
2818 Šajda, Peter,1977-.Buberov spor s Kierkegaardom :.Bratislava ::Kalligram,.2013.978-80-8101-779-7 (váz.)..F 291;
2819 Šanc, F..Stvoriteľ sveta.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1944...DT 583;
2820 Šedivý, Juraj.Dejiny Bratislavy.Bratislava:Slovart.2012.9788055603308 (viaz);978-80-556-0330-8..HS 3/1;
2821 Šesták, A..Rozumný človek a náboženství.:.2000?...DT 584;
2822 Šimalčík, J..Milosť Božia a Človek.Ružomberok:LEV , kníhtlačiarsky a nakladatelskí spolok.1939...DT 585;
2823 Šimalčík,J..Vesmír a Boh.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943...DT 586;
2824 Škrabal P. Dr. OP.Nový zákon.olomouc:EDICE KRYSTAL.1948...NZ 79;
2825 Škrábek, Josef.Včerejší strach :.Praha ::Vyšehrad,.2006.80-7021-838-X :..H 15;
2826 Šobr, Daniel - preklad; Málik, Peter - preklad.Evanjelium podľa Marka.Banská Bystrica:COM SK.2010.9788097038410 (brož.); 978-80-970384-1-0..NZ 60;
2827 Špaček, R. Dr..Věrouka.Praha:Dědictví sv. Prokropa.1930...DT 587;
2828 Špidlík, T..Na druhém brehu.Rím:Krěstanská akademie.1975...DT 591;
2829 Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969...DT 589;
2830 Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorální teologie :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-86715-97-1..PZ 3;
2831 Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorální teologie :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-86715-97-1..PZ 2;
2832 Špidlík, Tomáš kardinál,1919-.Cesta Ducha /.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1995.80-901957-0-9 :..DZ 20;
2833 Špidlík, Tomáš kardinál,1919-.Znáš Ducha svatého? /.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1998.80-86045-18-8 :..DT 590;
2834 Špidlík, Tomáš kardinál,1919-.Znáš Krista? /.Velehrad ::Refugium,.1998.80-86045-17-X :..K 70;
2835 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Katecheze o církvi.:Olomouc :.2008.978-80-7412-006-0..DT 588;
2836 Špidlík,T..Maria v tradici křesťanského východu .:.1981...M 133;
2837 Štampach, Odilo Ivan,1946-.Život, duch a všechno :.Tišnov ::Sursum,.1994.80-85799-02-2 :..DT 592;
2838 Štampach.I..Pojetí zázraku u sv. Tomáše a v súčastné fundamentálne teologii.:Kazatelské stredisko Československé Řadu kazatelu.1991...DT 593;
2839 Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...NZ 46;
2840 Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...NZ 47;
2841 Štefan Samuelčik.Problém metafyziky u Immanuela Kanta.:.1980??...F 265;
2842 Štechová, M..Duše a svět.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939...DT 594;
2843 Štrba, Blažej.Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989-2013) = Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989-2013) /.[Badín] ::Blažej Štrba,.2014.978-80-971792-7-4 (brož.)..BVS 100;
2844 Štrba, Blažej.Lukáš a Skutky apoštolov.Badín:RKCMBF Univerzita Komenského, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2015.9788088937685..BNZ 209;
2845 Štrba, Blažej.Témy 2. listu Korinťanom. .Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-37-1..BNZ 037;
2846 Štrba, Blažej.Témy 2. listu Korinťanom. .Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-37-1..BNZ 036;
2847 Šubjaková, Elena.Turzovka :.Bratislava ::Živá voda Turzovky,.2008.978-80-969918-2-2..M 135;
2848 Šulaj, Jozef.Pápež Ján Pavol II. o modernej spoločnosti plnej nepokoja.:.1995??...PD 117;
2849 Šuránek,A. Dr..Kořeny kalvarské oběti.Olomouc:Ligra, Lidové závody grafické, vydavatelské a kíhkupecké .1948...DT 595;
2850 Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937...DT 596;
2851 Švéda S..Kleiner Kommentar 3/II.:.1980??...BNZ 163/3/II;
2852 Tadeusz Loska SI.Ewangelia według św. Marka..Katowice:Księgarnia św. Jacka,.1989.83-7030-010-3..BNZ 137;
2853 Takáčová, Libuša.Kresťanská terminológia.Zvolen:Jas.1996.8088795125 (brož.); 80-88795-12-5..DT 597;
2854 Tanquerey,AD..Brevior synopsis.Paris:Desclée.1931...DT 598;
2855 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5..DZ 52;
2856 Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?...PB 18;
2857 Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?...PB 19;
2858 Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Božské prostredie :.Trnava ::Dobrá kniha,.1996.80-7141-121-3..DT 241;
2859 Témoignages.Notre-dame de la route.:Editions du cerf.1935...M 178;
2860 Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?...BNZ 056;
2861 Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?...BNZ 055;
2862 Teresa,1910-1997..Mother Teresa :.New York ::Doubleday,.2007.9780385520379 (alk. paper); 0385520379 (alk. paper)..HG 1;
2863 Th dr.Búda,J..Zdravas Milostiplná.:.1930?...M 6;
2864 Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991...BVS 24;
2865 Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991...BVS 23;
2866 Th.Lic. Dominik Duka OP.Úvod do Písma sv. I/II. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelů.1990...BSZ 30;
2867 Th.Lic. Dominik Duka OP.Úvod do Písma sv. I/II. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelů.1990...BSZ 31;
2868 Thalmann,R..Sakramente als Austausch zwischen Gott und Mensch.Freising:Rat Verlag .1977.3783801761..DT 599;
2869 ThDr. František Kotalík.Dobové a kultúrní pozadí Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1980...BSZ 55;
2870 ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD..Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2..B 40;
2871 ThDr. Jan Merell.Slovo života. Praha:ČKCH.1960...BSL 20;
2872 ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971...BVS 50;
2873 ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971...BVS 49;
2874 ThDr. Jarolím Adámek.David a Saul. Praha:Česká katolícka charita.1982...BSZ 11/3;
2875 ThDr. Jarolím Adámek.Starý zákon I..:Katechetické studium při CMBF.1969...BSZ 10/1;
2876 ThDr. Jarolím Adámek.Starý zákon II..:Katechetické studium při CMBF.1969...BSZ 10/2;
2877 ThDr. Jarolím Adámek.Starý zákon III..:Katechetické studium při CMBF.1969...BSZ 10/3;
2878 ThDr. Jarolím Adámek.Starý zákon IV..:Katechetické studium při CMBF.1969...BSZ 10/4;
2879 ThDr. Kandera, P..Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta .1996...DT 273/1;
2880 ThDr. Kandera, P..Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta.1996?...DT 273/2;
2881 ThDr. Kandera, P..Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.Bratislava:Univerzia Komenského v Bratislave Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká fakulta.1996?...DT 273/3;
2882 Theobald, Michael,(1948-).List Římanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2002.80-7192-433-4 ..BNZ 044/6;
2883 Theodor Haecker.Co je člověk?.Praha:Vyšehrad.1940...F 118/3;
2884 Theodor Haecker.Co je člověk?.Praha:Vyšehrad.1940...F 118/2;
2885 Theodor Haecker.Pravda a život.Stará Říše:.1947...F 118/1;
2886 Thierry Maertens.Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. Düsseldorf:Patmos-Verlag.1959...BVS 37/5;
2887 Thierry Maertens.La promotion de la femme dans la bible.:Casterman.1967...BVS 38;
2888 Thomas d'Aquin.Job. Paris:Te?qui.1982.2-85244-514-X..BSZ 41;
2889 Thurian, M..Der Glaube in der Entscheidung.Freiburg im Breisgau:HERDER.1969...DT 600;
2890 Thurian,M..Mária,matka Pána.Brno:petrov.1991...M 138;
2891 Thurian,M..Marie Mére du Seigneur Figure de l´Eglise.:Less presse de taizé.1962...M 137;
2892 Tillich, P..Les Fondations sont ébranlées .:Robert Morel Editeur.1967...DT 601;
2893 Tiňo, Jozef.Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6..DT 602;
2894 Tomáš Akvinský,,sv.,,1225-1274.Výklad Apoštolského vyznania viery ; Výklad Modlitby Pána ; Výklad Desatora Božích prikázaní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.9788071628460 (brož.); 978-80-7162-846-0..DZ 2;
2895 Tomáš Akvinský,1225-1274.O Boží moci.Praha:Krystal OP.2015.9788087183786 (brož.); 978-80-87183-78-6..TA 7/1;
2896 Tomáš, Akvinský.Rozdělení a metody vědy : komentář k Boethiovu spisu De trinitate, Q.5-6.Praha:Krystal OP.2005.80-85929-73-2..F 012;
2897 Tomko, J ..Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...DT 604;
2898 Tomko, J..Ekumenizmus.:.1990?...DT 605;
2899 Tomko, J..Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...K 71;
2900 Tomko, J..Základníé črty cirkvi.:.1990?...DT 606;
2901 Torey, R.A..Duch svatý.:.1990?...DT 609;
2902 Tornielli, Andrea.František: Meno Boha je Milosrdenstvo.Bratislava:Fortuna Libri.2016.9788081425592..DT 680;
2903 Torrance, F.T..Le Sacerdoce Royal.Edimburg:Delachaux & Niestlé.1955...DT 607;
2904 Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie\" /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6..DT 608;
2905 Tóth, T. Dr.S otevrěnymi očami boží přírodou.Praha:Sdružení katolicke mládeže.1936...DT 610;
2906 Tóth, T. Dr.Veliký Buh.Praha:Nakladateství vyšehrad.1941...DT 611;
2907 Tóth, T. Dr.Věřím .Praha:Nakladateství vyšehrad.1941...DT 612;
2908 Tóth.T..Vítězství Kristovo Panna Maria.praha:nakladatelství vyšehrad.1941...M 139;
2909 Towes, T..Teilhard de Chardin.Richmond, Virginia:JOHN KNOX PRESS.166...DT 613;
2910 Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970...BVS 84;
2911 Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-270-5..BVS 85;
2912 Tresmontant, Claude.Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1..BNZ 054;
2913 Tresmontant, Claude.Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1..BNZ 053;
2914 Tresmontant, Claude,1925-1997.Výklad učení rabbiho Ješuy /.Košice ::Timotej,.1993.80-966961-3-0 :..K 73;
2915 Tresmontant. C.T..La mystique chrétienne et l´avenir de l´home.Paris:éditions du seuil.1977.2020046105..DT 603;
2916 Trevelyan G.M..A shorted hsitory of Endland.Middlesex :green & Co . Inc..1959...H14;
2917 Trilling , W. .Das evnagelium nach Mathaus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1962...NZ 206/1;
2918 Trilling , W..Das evnagelium nach Mathaus 2.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1964?...BNZ 206/2;
2919 Trilling, Wolfgang.Apoštol Pavel :.Praha ::Vyšehrad,.1994.80-7021-130-X :..BNZ 178;
2920 Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9..BNZ 035/2;
2921 Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0..BNZ 035/1a;
2922 Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0..BNZ 035/1b;
2923 Trilling,W..Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.Dusseldorf:Patmos Verlag.1967...K 72;
2924 Trstenský, František.Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-08-3..BNZ 038;
2925 Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5..BSZ 44;
2926 Trstenský, František.Pavlove listy z väzenia.Svit:Katolícke biblické dielo.2012.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9..BNZ 096/1;
2927 Trstenský, František.Pavlove listy z väzenia.Svit:Katolícke biblické dielo.2012.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9..BNZ 096/2;
2928 Trstenský, František.Pavlove pastorálne listy.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2015.9788089120444..BNZ 149;
2929 Trstenský, František,1973-.Prvý a druhý list Solúnčanom.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2013.9788089120390 (brož.);978-80-89120-39-0..BNZ 147;
2930 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..BVS 13;
2931 Turner, C..Co věříme.:.1970?...DT 614;
2932 Týn,T. OP.La beata sempre vergine Maria madre di Dio.:Carta Bianca Editore.2009.9788890436116..M 140;
2933 Tyrol, Anton,,1960- - editor.Biblické aspekty manželstva a rodiny.Svit:Katolícke biblické dielo.2011.9788089120284 (brož.); 978-80-89120-28-4..MR 1;
2934 Tyskiewicz.S..Réflexions du théologien russe moderniste.Roma:Pontificia universitatas Gregoriana.1970?...DT 607;
2935 Umlauf, Václav.Synopse dějinnosti a koncept historie. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-235-9..F 001;
2936 Urs von Balthasar, H..Klarstellungen.Freiburg, Basel, Wien:Herder .1971...DT 13;
2937 Urs von Balthasar, H..Kordula aneb vážný případ .rím:Křestanská akademie.1987...DT 14;
2938 Urs von Balthasar, H..L´enfer . Une question.Praha:Decléé de Brouwer.1988...DT 15;
2939 Urs von Balthasar, H..Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071413698..DT 19;
2940 Urs von Balthasar, H..Wer ist die Kirche ?.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1965...DT 20/1;
2941 Urs von Balthasar, H..Wer ist ein Christ ?.Zurich:Benziger Verlag Einsieden .1965...DT 20/2;
2942 Uspořádal, Jan A. Dus.Novozákonní apokryfy. II, Příběhy apoštolů.:Vyšehrad.2003.80-7021-593-3..BNZ 032/2;
2943 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741549 (brož.); 978-80-8074-154-9..DZ 50;
2944 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..DZ 51;
2945 Vácha, Marek Orko,1966-.Návrat k stromu života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071626279 (viaz.); 80-7162-627-9..DT 609;
2946 Vácha, Marek Orko,1966-.Základy moderní lékařské etiky /.Praha ::Portál,.2012.978-80-7367-780-0..ME 7;
2947 Vajs , J..Evangelium sv. Lukáše.Praha:Universita Karlova.1936...BNZ 202;
2948 Valeriu Marcu.Machiavelli.Budapest:Rekord Könyvkiadó.1937...F 049;
2949 Valtorty, Marie.Život Panny Marie :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1994.80-901553-3-2 :..M 143;
2950 van Dodwaard, J. A.E..Loretánske litánie .:Slovo.1990...M 142;
2951 Vandermeer, F..Katechese.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1958...DT 376;
2952 Varillon, F..Begegnung mit Gott.Wien:Verlag Sytria.1962...DT 612;
2953 Varšo, M..Počúvaj, Izrael ....:Zrno.1998.8096786733..BSZ 109;
2954 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..BSZ 68/2a;
2955 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..BSZ 68/2b;
2956 Varšo, Miroslav .Ozeáš, Joel, Amos.Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.2015.9788081750038..BSZ- Rekreacka;
2957 Varšo, Miroslav.Zjedz, čo máš po ruke-.[S.l.]:Zrno.1998.8096786741 (brož.); 80-967867-4-1..BVS 101;
2958 Vella, Elias,1941-.Zlých duchov výháňajte.Zvolen:Jas.1997.8088795435 (brož.); 80-88795-43-5..DZ 63;
2959 Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita.1987...BVS 55;
2960 Veselý, J.M. OP.Buh, anděl a já.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993...DT 622;
2961 Veselý,J.M.Přátelství s Jitřenkou.Rím:Dominikánska edice Krystal.1990...M 144;
2962 Vianney, Ján Mária.Pohľad na očistec.Bratislava:Serafín.2000.8088944309 (brož.); 80-88944-30-9..DT 631;
2963 Virdzek, Humbert Mária.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:Ofseta.1998.8096775529 (brož.); 80-967755-2-9..M 145;
2964 Visser\'t Hooft, Willem Adolph,1900-1985.The fatherhood of God in an age of emancipation /.Geneva ::World Council of Churches,.1982.2-8254-0702-X (pbk.)..DT 221;
2965 Višnovský, M..Malý teologický slovník.Bratislava:.1989...DT 624;
2966 Vittorio Hösle.Jahrbuch für Philosophie des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover.:Passagen.1999.3-85165-333-5..F 134;
2967 Viviano T. B., OP.The least in the Kingdom : Matthew 11:11, Its Parallel in Luke 7:28(Q) , and Daniel 4:14.:The Catholic Biblical Quartely.2000...BNZ 153;
2968 Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8..BVS 03;
2969 Vladimír, Iľjič Lenin.O ateizme, náboženstve a cirkvi.:Pravda.1974...F 176;
2970 Vogel, Š..Konečnosť vesmíru.:.1990?...DT 625;
2971 Vogrimler, H..Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert.Freiburg:HERDER.1969...DT 626/1;
2972 Vogrivec, A..Nostra Maxima Culpa.Petroviče :Založba Znamenje .1996.9619022025..DT 630;
2973 Vögtle, Anton,1910-1996.Was Ostern bedeutet :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17539-8..BNZ 210;
2974 von de Fort,G..Hymny na církev.Rím:Křěstanská akademie.1970...DZ 154;
2975 von Galli,M..Das Konzil und Seine Folgen.Frakfurkt:Verlag C.J.Bucher AG., .1966...DVA 25;
2976 Von Metz, J..Fragen der Schopfungslehre .Leipzig:St. Benno-Verlag.1966...DT 372;
2977 von Radecki, S..Wort und Wunder .Salzburg:Verlag bei Otto Múller.1970?...DT 488;
2978 Vonier, A..L´sprit et l´épouse.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1947...DT 629;
2979 Vonier, A..La Nouvelle et Éternelle Alliance.saint-brievc:A. Prvd´homme, éditevr .1932...DT 628;
2980 Vorgrimler , H. Dr.Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert.Freiburg:HERDER.1969...DT 626/2;
2981 Vorgrimler , H. Dr.Die Katholische Glaubenswelt 1.Wien:HERDER.1959...DT 103/1;
2982 Vorgrimler , H. Dr.Die Katholische Glaubenswelt 1.Wien:HERDER.1959...DT 151/1;
2983 Vosté , M, OP.De studio Sacrae Scripture.rím:Cooperativa Tipografia Manuzio.1919...BVS 99;
2984 Vosté, M-J..Comentarius in Epistalum ad Ephesios.roma:edito secunda.1932...BNZ 203;
2985 Vosté, M-J..De studio sacrae scripture .roma:cooperativa Tipografia.1919...BVS 99;
2986 Vosté, M-J..Studia Paulina .roma:Grottafferrata suola-tipografia.1928...BNZ 204;
2987 Vosté, I-M..Studia Ionnea.Roma:Collegio Angelico.1930...BNZ 181;
2988 Vozár, Jozef,1926-.Madona Žitného ostrova.Dunajská Lužná:AHO3.2000.8096843206 (brož.); 80-968432-0-6..M 146;
2989 Vrabec,J..Nemusím sa ja báť.Vatikán:SÚSCM.1996...M 147;
2990 Vrablec, Jozef.O otázkách viery :.Bratislava ::Vydavateľské družstvo Lúč,.1992.80-7114-066-X..DT 627;
2991 Vrchovecký.Lurdy a moderní věda.Pardubice:Salesiánsky chlapecký domov.1947...M 148;
2992 Vries, Anne de.Biblia pre deti.[S.l.:s.n..1985...PB 21;
2993 Vries, Josef de.Základní pojmy scholastiky /.Praha ::Rezek,.1998.80-86027-11-2 :..F 290;
2994 Vries, S. Ph. de,(1870-1944).Židovské obřady a symboly.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-963-8 ..R 6;
2995 Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5 ..PZ 1;
2996 Vyšeslavcev, Boris Petrovič,(1877-1954).Etika proměněného erotu.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2005.80-86715-35-3 ..ME 4;
2997 W. Brugger.Sručný přehled evropké filosofické literatury.Brno:.1993...F 034;
2998 W. Grossouw.In Christus.Brussel:Spectrum Utrecht.1946...BNZ 136;
2999 W.K. Guthrie.Die griechischen Philosophen von Thales bis Aristoteles.Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.1963...F 106;
3000 Wackenheim, Ch..La Théologie catholique .Paris:Presses Universitaires.1977...DT 632;
3001 Wacholc, Maria(1943- )..Różaniec przemienia życie /.Warszawa ::Wydaw. Salezjańskie,.1993.8385528466..M 149;
3002 Waldenfels, Hans,1931-.Kontextová fundamentální teologie /.Praha ::Vyšehrad,.2000.80-7021-407-4..DT 634/2;
3003 Waldenfels, Hans,1931-.Kontextuelle Fundamentaltheologie /.Paderborn ::Schöningh,.1985.3-506-98503-5..DT 634/1;
3004 Walsch, Neale Donald.Hovory s Bohem :.Praha ::Pragma ve spolupráci s Knižním klubem,.1997.80-7205-490-2; 80-7176-909-6..DT 640;
3005 Walter Eichrodt.Theologie Des Alten Testaments I.. Stuttgart:Enrenfried Klotz.1957...BSZ 61;
3006 Walter Nigg.Botschafter des Glaubens.AG Olten:Walter.1968.3-530-61200-6..BNZ 119;
3007 Walter,E..Maria .Freiburg im Breisgau:HERDER.1956...M 150;
3008 Ward,M..The splendour of the rosary .London:Sheed&Ward.1946...M 152;
3009 Weber, G..Die Bildhaftigkeit der christlichen Verkundigung.Paderborn:verlag ferdinand schoning.1958...DT 636;
3010 Weigl,A.M..Maria,Mystický ruže.:.1966...M 155;
3011 Weilová, Simone.Traktát o zrušení politických strán.Bratislava:Premedia.2016.9788081593376..F-rekreacka;
3012 Weiser, Alfons.Miteinander Gemeinde werden :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/9;
3013 Weiser, Alfons,,1934-.Was die Bibel Wunder nennt :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/10;
3014 Weiss, F..Das Leiden und seine Verklarung.einsiedeln:verlagsanstalt benzinger & co.ag.1942...DT 638;
3015 Welte, Bernhard1906-1983.Duch kresťanstva.Nitra:Spoloč. Božieho Slova.1995.8085223384 (brož.); 80-85223-38-4..DT 637;
3016 Werner Leinfellner.Einfu?hrung in die Erkenntnis.Mannheim, Wien:Zu?rich Bibliographisches Institut.1967...F 173;
3017 Westermann, Claus.Tisíc let a jeden den : Církev čte Starý zákon.Praha:Kalich.1972...BSZ 42;
3018 Westermann, Claus,1909-2000.Theologie des Alten Testaments in Grundzügen /.Gőttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.1985.3-525-51661-4..BSZ 80;
3019 Westermann, Claus,1909-2000.Theologie des Alten Testaments in Grundzügen /.Gőttingen ::VandenhoeckandRuprecht,.1985.3-525-51661-4..BSZ 82;
3020 Whealon , J. F..Good News - New Testament.New York :American Bible Society .1966...NZ 21;
3021 Wiesel, Elie,,1928-.Adam oder das Geheimnis des Anfangs :.Freiburg im Breisgau ::Herder.1980.3-451-18952-6..BSZ 43;
3022 Wilckens, Ulrich,1928-.Auferstehung :.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1970.3-7831-0301-0..K 74;
3023 Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969...DT 644;
3024 Wilfrid J. Harrington.Mark. Dublin:Veritas Publications.1979...BNZ 013/04;
3025 Wilfrid J. Harrington.Record of the Fulfillment. Chicago:Priory Press.1965...BNZ 070;
3026 Wilfrid J. Harrington OP.Key to the Bible I..:Alba books.1974...BVS 16/1;
3027 Wilfrid J. Harrington OP.Key to the Bible II..:Alba books.1974...BVS 16/2;
3028 Wilfrid J. Harrington OP.Key to the Bible III..:Alba books.1975...BVS 16/3;
3029 Wilfrid J. Harrington OP.The Path of Biblical Theology.:Gill and Macmillan.1973...BVS 32;
3030 Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938...K 75;
3031 Willam, F.M..Život Marie matky Ježišovy.Praha:Ladislav Kunciř.1937...M 153;
3032 Willem Karel Maria Grossouw.Biblische Fro?mmigkeit. Mu?nchen:Verlag Ars Sacra Josef Mu?ller.1956...BNZ 087;
3033 William S. Haas.Östliches und westliches Denken.Reinbek bei Hamburg:Rowohlt.1967...F 116;
3034 William, Raeper.Myslenie západnej civilizácie.:Návrat domov.1998.80-967954-1-4..F 262;
3035 Wingen,C..Die Oerlenkette des Glaubens.:Benno.2000?.978374626019..M 156;
3036 Winling, Raymond..Teologia współczesna 1945-1980 /.Kraków ::\"Znak\",.1990.837006051X..DT 641;
3037 Winter A..Kleiner Kommentar 14.:.1980??...BNZ 163/14;
3038 Winter, David.Čo bude po smrti?.Bratislava:Alfa konti.1998.8088739411 (brož.); 80-88739-41-1..DT 642;
3039 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981...DT 643;
3040 Wolf, Gabriel M..Peter-Adrián Toulorge "Mučeník pravdy" (1757-1793).Trnava:Kongregácia sestier Premonštrátok.2012.9788089422203 (brož.);978-80-89422-20-3..OS 005;
3041 Wolf, Václav,1937-.Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2005.80-7266-199-X..M 151;
3042 Wolfgang Trilling.Das Evangelium nach Mattha?us.Leipzig:St. Benno-Verlag.1965...BNZ 099/1;
3043 Wolfgang Trilling.Das wahre Israel.Mu?nchen:Ko?sel.1964...BNZ 099/3;
3044 Wolfgang Trilling.Denn Staub bist du. Leipzig:St. Benno - Verlag.1964...BSZ 65;
3045 Wolfgang Trilling.Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag.1986.3-7462-0135-7..BNZ 099/2;
3046 Wolfgang Trilling.Im Anfang schuf Gott. Leipzig:St. Benno - Verlag.1964...BSZ 66;
3047 Wright, John J.1909-1979..Mary, our hope :.San Francisco ::Ignatius Press,.1984..0898700469 (pbk.)..M 154;
3048 Wurmbrand, Richard1909-2001.Veriť, ale prečo ? :.Bratislava ::Alfa,.1992.80-05-00950-X..DT 639;
3049 Xavier Léon-Dufour.Dictionary of Biblical Theology.London, Dublin, Melbourne:Geoffrey Chapman.1967...BSL 30;
3050 Xavier Léon-Dufour.Les Évangiles et l'histoire de Jésus. Paris:Éditions du Seuil.1963...BNZ 092;
3051 Xavier Léon-Dufour.Les miracles de Jésus. Paris:Les Editions du Seuil.1977.2-02-004729-2..BNZ 005;
3052 Xavier Léon-Dufour.Résurrection de Jésus et Message pascal. Paris:Éditions du Seuil.1971...BNZ 093;
3053 Xavier Léon-Dufour.Slovník biblickej teológie.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1990...BSL 08;
3054 Xavier Léon-Dufour.Vocabulaire de théologie bilbique. Paris:Les Éditions du Cerf.1962...BSL 05;
3055 Xavier Léon-Dufour.Vocabulaire de théologie bilbique. Paris:Les Éditions du Cerf.1970...BSL 21;
3056 Xavier Léon-Dufour.Wörterbuch zum Neuen Testament. München:Kösel - Verlag.1977.3-466-20219-1..BSL 06;
3057 Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:PORTA LIBRI/Návrat domov.2001.808906700X (viaz.); 80-89067-00-X..DT 645;
3058 Yancey, Philip D..Bible, kterou četl Ježíš.:Návrat domů.2002.80-7255-054-3..DZ 6;
3059 Yancey, Philip D.,1949-.Ježíš, jak jsem ho neznal /.Praha ::Návrat domů,.2002.80-7255-060-8..DT 647;
3060 Yancey, Philip D.,1949-.Nekončící milost /.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-042-X :..DT 646;
3061 Yasuda, Teiji(1916- )..Akita :.Gdańsk ::\"Exter\",.1994..8386029218..M 157;
3062 Yoyote, Jean.Les Pélerinages.Paris:Éditions du Seuil.1960...H 11;
3063 Yvon Belaval - Dominique Bourel.Le Siècle des Lumières et la Bible. Paris:Beauchesne.1986.2-7010-1093-4..BVS 78/7;
3064 Zacharová, Daniela.Trnava.[Trnava]:Miloš Prekop-And.2012.9788089598021 (viaz.); 978-80-89598-02-1..RE 3;
3065 Zavoral, M..Kristus a cíkev apologetické zmluvy.Praha:Cyrilo- Metodějské kníhkupectví.1935...DT 649;
3066 Zeletzki,R..Maria mutter der christenheit.Leipzig:St. Benno-Verlag.1962...M 159;
3067 Zeller, H..Kirche abstandige anfersglaubige unglaubige.Kevelear:Verlag Butzon * Bercker.1966...DT 653;
3068 Zenger, Erich.Der Gott der Bibel :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk.1992.3-460-30000-0..BVS 76/8;
3069 Zerwick , M..Der Brief an die Epheser.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1961...BNZ 206/8;
3070 Zieliński, Sławomir..Se gagner soi-même et gagner Dieu :.Fribourg ::Éditions Universitaires Fribourg Suisse,.1997..2827107902..DT 654;
3071 Zielinski,J. OCD.Pod ochranou škapuliara.flos carmeli:Karmelitánske nakladatelstvo.2003.8089156002..M 158;
3072 Zink, Jörg - preklad.Womit wir leben können. Berlin:Kreuz-Verlag.1978.3783102979; 3-7831-0297-9..BVS 70;
3073 Zink, Jörg,,1922- - autor.Das biblische Gespräch :.Gelnhausen ::Burckhardhaus.1978.3-7664-0026-6..BVS 71;
3074 Zink, Jörg,1922-.Erfahrung mit Gott :.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1975.3-7831-0438-6..DT 652;
3075 Zlatňanský.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...DT 656;
3076 Zlatňanský, J..Jestvuje Boh ? .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975...DT 658;
3077 Zlatňanský, J..Vývojová teória a pôvod človeka.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...DT 657;
3078 Zoffoli, E..Incontro al Mistero.Udine:Edizioni segno.1992.8872820790..DT 655;
3079 Zulehner, Paul M.,1939-.Wider die Resignation in der Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1989.3-210-24953-9..DT 664;
3080 Zulehner, Paul Michael,1939-.Das Gottesgerücht :.Düsseldorf ::Patmos,.1987.3-491-77678-3..DT 666;
3081 Zulehner, Paul Michael,1939-.Leibhaftig glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19816-9..DT 665;
3082 Zundel,M..Notre-dame de la sagesse.:Editions du cerf.1935...M 179;
3083 Zvěrina , J..Odvaha být církví.Mníchov:OPUS BONUM.1981...DT 661;
3084 Zvěřina, Josef,1913-1990.Teologie Agapé :.Praha ::Scriptum,.1992.80-85528-19-3 :; 80-85528-21-5(soubor); 80-85528-20-7(2.sv.)..DT 662;
3085 Zycinski, J..W kregu nauki i wiari .:.1989...DT 663;
3086 Žák , E. .Žena v křestanství.Hradec Králová:Biskupská knihtiskárna .1919...DT 667;
3087 Žák,E..Měsíc Svaté Panny Nazaretské.Praha:Nakladatelství Kropáč & Kucharský.1938...M 160;
3088 Želivan, P..Puvod vesmíru.Rím:Krěstanská akademie.1966...DT 668;
3089 Želivan, P..Věda a bible o puvodu světa.Rím:Krěstanská akademie.1966...DT 669;