logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.2017.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42.;
2 .10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:.2002..B27.;
3 .300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.1998.80-85291-54-1.B28.;
4 .80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.2016.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11.;
5 .Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
6 .Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-084-5.C2X.;
7 .Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2012.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40.;
8 .Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-289-9.D25.;
9 .Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.2009.978-80-87260-00-5 .D36.;
10 .Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.2014.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40.;
11 .Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR.2000??..B36.;
12 .Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..U2.;
13 .Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:.2012..B36.;
14 .Biblické ženy.[S.l.:s.n..1970..A38.;
15 .Biblické ženy.B.m.:b.v..1988..D36.;
16 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B27.;
17 .Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.B38.;
18 .Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..C31.;
19 .Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B32.;
20 .Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-110-2.A45.;
21 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969..D32.;
22 .Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A27.;
23 .Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.u10.;
24 .Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-5-3.D36.;
25 .Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.A50.;
26 .Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.A50.;
27 .Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..B22.;
28 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27.;
29 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-372-5.B27.;
30 .Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.2001.3-460-32031-1.D32.;
31 .Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky.1991..C33.;
32 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.D48.;
33 .Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.B30.;
34 .Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B22.;
35 .Dominikánski laici.:.1999.80-88739-42-X.B33.;
36 .Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.D35.;
37 .Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-631-0.D35.;
38 .Druhá PEPO príručka.Bratislava:eRko.1996.808871012X;80-88710-12-X.B35.;
39 .Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2013.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40.;
40 .Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:.1987..B07.;
41 .Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-104-3.C30.;
42 .Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-076-3.C30.;
43 .Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.2011.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23.;
44 .Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH.2011..B31.;
45 .Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.2013.978-80-8128-068-9.D16.;
46 .Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.1992.80-85486-02-4.B23.;
47 .Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:.1970?..Sam.;
48 .Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
49 .Fatima.:.2017..B41.;
50 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..A40.;
51 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.ssv.;
52 .Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..A40.;
53 .Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
54 .Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.C3x.;
55 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.D44.;
56 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-072-5.D44.;
57 .Fórum pastorálních teologů VI.Olomouc:Centrum Aletti Velehrad-Roma.2007.9788086715810 (brož.); 978-80-86715-81-0.D44.;
58 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.D42.;
59 .Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A25.;
60 .Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.D48.;
61 .Gottes Kinder 2.:.2000..A47.;
62 .História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.2008.978-80-8070-919-8.D31.;
63 .Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8.D48.;
64 .Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..B22.;
65 .Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B22.;
66 .Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ.1942..B23.;
67 .In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej.2015..B38.;
68 .Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.C10.;
69 .Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.A10.;
70 .Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..B29.;
71 .Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1979..B16.;
72 .JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.2000..B12.;
73 .Jozef Maximilián Petzval.:.2001..B24.;
74 .Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.B28.;
75 .Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:.2016..B40.;
76 .K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:.1995..B28.;
77 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D48.;
78 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.D34.;
79 .Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-150-1.A13.;
80 .Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.D24.;
81 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..ssv.;
82 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..ssv.;
83 .Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..A32.;
84 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.C32.;
85 .Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.D47.;
86 .Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-46-9.D32.;
87 .Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :.1996.80-85436-47-X.D32.;
88 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..B32.;
89 .Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-253-9.B28.;
90 .Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.B29.;
91 .Kniha pravdy I. diel.:.2017?..A11.;
92 .Kniha pravdy II. diel Varovanie.:.2017?..A11.;
93 .Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.2011..978-80-7429-137-1.D41.;
94 .Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-149-8.D31.;
95 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.U10.;
96 .Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36.;
97 .Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.A32.;
98 .Krakowski Grodek.:.2010.978-83-60658-02-4.B21.;
99 .Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..B33.;
100 .Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12.;
101 .Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti.1980?..B30.;
102 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B32.;
103 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..B26.;
104 .Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969906-5-8.B25.;
105 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B28.;
106 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B28.;
107 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..B31.;
108 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B31.;
109 .Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku.2011.978-80-96996-7-7.B26.;
110 .Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar.2004..B28.;
111 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B28.;
112 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..B32.;
113 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..B25.;
114 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A24.;
115 .Laické hnutia. Prešov:VMV.2002..B23.;
116 .Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.1992.3-468-18321-6.D32.;
117 .Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..C16.;
118 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..A40.;
119 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..C32.;
120 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.suscm.;
121 .Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-0-1.B18.;
122 .Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2000.80-968318-2-8.B18.;
123 .Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.B22.;
124 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..B22.;
125 .Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
126 .Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.C30.;
127 .Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..B32.;
128 .Manuál bioetiky pre mladých /.:.2017??.978-80-972036-1-0.B42.;
129 .Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11.;
130 .Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.2009.978-80-967740-9-8.B26.;
131 .Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9.A32.;
132 .Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA.1995?..B17.;
133 .Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ.1948..B25.;
134 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..ssv.;
135 .Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.2010..9788323125396.D42.;
136 .Moderný človek a zázraky.:.1985?..B30.;
137 .Modlitba.:.1980??..B41.;
138 .Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.A38.;
139 .Morálna teológia.:.1990?..B05.;
140 .Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..B41.;
141 .Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.D34.;
142 .Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.2002.80-7114-372-3.A10.;
143 .Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.2014.978-80-86619-46-0.A13.;
144 .Náboženstvá sveta..Bratislava:Mladé letá.1997.8006007543; 80-06-00754-3.C17.;
145 .Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.B38.;
146 .Naše svedectvo r.13.:.2012..P27.;
147 .Nebe nad močály.Olomouc:MCM.1997..B06.;
148 .Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..B25.;
149 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..suscm.;
150 .Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.A50.;
151 .Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku.2002?..C10.;
152 .Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.1991.80-900452-1-9.B42.;
153 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.2001..B22.;
154 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B38.;
155 .Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.B42.;
156 .Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.B31.;
157 .Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-90-4.B40.;
158 .O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.D45.;
159 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..B23.;
160 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
161 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
162 .Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae.1982..B23.;
163 .Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..B24.;
164 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12.;
165 .Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
166 .Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..B32.;
167 .Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B33.;
168 .Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-32-9 .C30.;
169 .Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34.;
170 .Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:.1940..B24.;
171 .Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B36.;
172 .Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:.1990?..B29.;
173 .Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.1994.80-967154-3-7.B35.;
174 .Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4.D51.;
175 .Písmo sväté Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..ssv.;
176 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..ssv.;
177 .Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..B36.;
178 .Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..A40.;
179 .Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.1994.80-88719-15-1.B36.;
180 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..B35.;
181 .Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.2011.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43.;
182 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.B22.;
183 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
184 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B36.;
185 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.B21.;
186 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..B21.;
187 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..ssv.;
188 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..B29.;
189 .Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.1999.8390970546;83-909705-4-6.A46.;
190 .Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40.;
191 .Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
192 .Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..D42.;
193 .Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.2012.978-80-7429-187-6 .D41.;
194 .Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..B37.;
195 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31.;
196 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42.;
197 .První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..B22.;
198 .Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.A36.;
199 .Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..A46.;
200 .Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-135-8.B27.;
201 .Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.2011.978-80-7298-308-7.A14.;
202 .Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.2011.978-88-8492-807-8 (brož.).A23.;
203 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.D23.;
204 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.A23.;
205 .Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..B30.;
206 .Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:.2008..B42.;
207 .Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..A40.;
208 .Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.2009.978-80-969640-3-1.B42.;
209 .Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.2004.80-89089-25-9.B36.;
210 .Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x.;
211 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.C22.;
212 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.A34.;
213 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.C30.;
214 .Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:.1980?..Sam.;
215 .Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:.1976?..Sam.;
216 .Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:.1975?..Sam.;
217 .Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:.1978?..Sam.;
218 .Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:.1980?..Sam.;
219 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992..B12.;
220 .Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.B30.;
221 .Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.D32.;
222 .Ruženec r.0.(1995).Košice:.1995..P23.;
223 .Ruženec r.1.(1996).Košice:.1996..P23.;
224 .Ruženec r.2.(1997).Košice:.1997..P23.;
225 .Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X.C1x.;
226 .Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.B36.;
227 .Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..C34.;
228 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso (1887-1947).:Trenčín :.1992?.80-900537-3-4.D41.;
229 .Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14.;
230 .Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.); 978-80-970361-6-4.A23.;
231 .Slovo medzi nami.:.2012..P16.;
232 .Slovo medzi nami, 12. ročník, r.2011. Bratislava:Redemptoristi.2011..P16.;
233 .Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.1991.80-901038-0-4.B23.;
234 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1995..B12.;
235 .Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima.2003..B21.;
236 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.ssv.;
237 .Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve.2007..B21.;
238 .Státni židovské muzeum v Praze.:.1980?..B37.;
239 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.B28.;
240 .Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2010.978-80-89170-34-0.A40.;
241 .Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..D46.;
242 .Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo.1992..B22.;
243 .Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.D34.;
244 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.B26.;
245 .Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.B41.;
246 .Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..P23.;
247 .Svätý Ruženec r. 6 (2001).Košice:DMC Salve.2001..P23.;
248 .Svätý Ruženec r. 7 (2002).Košice:DMC Salve.2002..P23.;
249 .Svätý Ruženec r. 9 (2004).Košice:DMC Salve.2004..P24.;
250 .Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..P24.;
251 .Svätý Ruženec r.13 (2003).Košice:DMC Salve.2003..P24.;
252 .Svätý Ruženec r.3 (1998).Košice:DMC Salve.1998..P23.;
253 .Svätý Ruženec r.4 (1999).Košice:DMC Salve.1999..P23.;
254 .Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..B23.;
255 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B28.;
256 .Svobodní zednárstvi.:SVAM.1992..A45.;
257 .Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2007..9788360040355.A23.;
258 .Swords, crowns, censers and books :.:.2017??.978-953-7975-32-6.C17.;
259 .Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..B21.;
260 .Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-46-6.A13.;
261 .The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.2006..0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14.;
262 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.B28.;
263 .Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.A10.;
264 .Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38.;
265 .Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.2013.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23.;
266 .Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..sam.;
267 .Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:.2003..B20.;
268 .Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:.1980?..D14.;
269 .V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.2004.80-969039-1-8.C1y.;
270 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..B26.;
271 .Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.B34.;
272 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30.;
273 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50.;
274 .Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.2016.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42.;
275 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..suscm.;
276 .Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.2009.978-80-89412-05-1.B38.;
277 .Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01117-2.B25.;
278 .Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9.B23.;
279 .Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
280 .Víťazstvo Srdca r.13,2008.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2008..P12.;
281 .Víťazstvo Srdca r.14,2009.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2009..P12.;
282 .Víťazstvo Srdca r.15,2010.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2010..P12.;
283 .Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6.D42.;
284 .Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.A26.;
285 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..D31.;
286 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.D48.;
287 .Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.2008.978-80-969882-1-1.B30.;
288 .Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10.;
289 .Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej.1999..B34.;
290 .Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku".2008..D26.;
291 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.D47.;
292 .Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..A31.;
293 .Zasvätený život.Bratislava:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2010..P16.;
294 .Zem a život vo svetle vedy a viery.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-06-6.C35.;
295 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.B09.;
296 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B41.;
297 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.B30.;
298 .Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda.1984..C36.;
299 .Znamení poušte.Rim:KA.1971..A45.;
300 .Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:.1990..B25.;
301 .Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C1y.;
302 .Žalár môj žaltár.:Don Bosco.1998.80-85405-87-3.C2X.;
303 .Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.2014.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50.;
304 .Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.D16.;
305 .Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice.1991..B16.;
306 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D45.;
307 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.D48.;
308 .Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín.1995..B21.;
309 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.D46.;
310 Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.1991.3-87860-205-7.A21.;
311 Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.2011.978-80-87269-23-7 (OPS : brož.);978-80-261-0042-3 (Západočeská univerzita v Plzni : brož.).A14.;
312 Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.B41.;
313 Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.B04.;
314 Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.B37.;
315 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.B04.;
316 Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.C36.;
317 Adam, Konštanc Miroslav.I sacramenti dell' iniziazione.:.2003.80-88922-71-2.C16.;
318 Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.D33.;
319 Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50.;
320 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha.1989..D13.;
321 Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.B28.;
322 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950.;
323 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..sk1950.;
324 Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..C26.;
325 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1992.3-438-05408-6.R1.;
326 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9.D42.;
327 Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.2004.80-7178-869-4.A35.;
328 Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.A14.;
329 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..A10.;
330 Alberti,P..Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966?.neudané.suscm.;
331 Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.D41.;
332 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..A35.;
333 Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.2015; 2015.978-80-87855-16-4.A50.;
334 Alessandro Pronzato, Jozef Šimončič.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-178-1.B40.;
335 Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9.R3.;
336 Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.C34.;
337 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..B32.;
338 Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-306-4.C33.;
339 Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-307-1.C33.;
340 Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.B32.;
341 Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42.;
342 Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich.1987..C11.;
343 Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.2008.978-80-970047-1-2.A11.;
344 Alpatov, M.V..Dejiny ruského umenia.:Pallas.1977..C20.;
345 Alpatov, M.V..Umenie sveta-Dejiny ruského umenia. Praha:PALLAS.1977..D12.;
346 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.A25.;
347 Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-415-6.R6.;
348 Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.2009.978-80-7412-033-6.D24.;
349 Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-086-2 .C30.;
350 Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2012.978-80-7412-102-9 .D48.;
351 Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2013.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45.;
352 Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-38-2.A11.;
353 Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas.1994..B11.;
354 Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-131-9 .A22.;
355 Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-075-6.D45.;
356 Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.D47.;
357 Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2011.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42.;
358 Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.A46.;
359 Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.a46.;
360 Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-902-6.A46.;
361 Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13.A13;
362 Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-576-4.C3x.;
363 Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.A22.;
364 Anděl, Rudolf.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (III) : 3.díl. : Severní Čechy.Praha:Svoboda.1984..D21.;
365 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..B31.;
366 Andrej Pauliny.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-463-2.B27.;
367 Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..C32.;
368 Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
369 Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.a42.;
370 Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.A16.;
371 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A35.;
372 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.C12.;
373 Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.B42.;
374 Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.1997.80-85405-60-1.B26.;
375 Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-725-2.C1y.;
376 Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.A35.;
377 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.A10.;
378 Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..A31.;
379 Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran.1989..D12.;
380 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A27.;
381 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.C1y.;
382 Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno.1969..A11.;
383 Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.1996.80-967559-0-0.B42.;
384 Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ.1979..D35.;
385 Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-092-6.A46.;
386 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.A25.;
387 Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.2010.978-80-556-0296-7.D35.;
388 Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986..A38.;
389 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..A22.;
390 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.D48.;
391 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A27.;
392 Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.2002.80-86077-04-7.C24.;
393 Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..A25.;
394 Athanasius,(ca 295-373).Život sv. Antonína Poustevníka.Praha ::Česká křesťanská akademie,.1996.80-901957-5-X (Refugium Velehrad-Roma : brož.).A31.;
395 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..suscm.;
396 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.A40.;
397 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.C22.;
398 Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..D25.;
399 Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..A31.;
400 Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.C3x.;
401 Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.A26.;
402 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A25.;
403 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.A16.;
404 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.C3x.;
405 Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.A27.;
406 Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.B18.;
407 Augustyn, Jozef.Kdo je můj bližní? : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.D43.;
408 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A16.;
409 Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-632-9.A36.;
410 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.A32.;
411 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.A22.;
412 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.A44.;
413 Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.A13.;
414 Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.2010.978-80-7195-116-2.C31.;
415 Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.1985.0-7220-1917-3.A21.;
416 Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.1988.0-7220-8518-4.A21.;
417 Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:.2000?.3-912439-191.D45.;
418 Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.2005.80-7114-530-0.A12.;
419 Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.2005.80-7114-531-9.A12.;
420 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..B34.;
421 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A12.;
422 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.A35.;
423 Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-079-3.B11.;
424 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.C3x.;
425 Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.2005.80-7360-164-8.C24.;
426 Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
427 Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
428 Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel.1974..C14.;
429 Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-071-2.D22.;
430 Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.2012.978-80-7114-911-8.c1x.;
431 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.C36.;
432 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.C35.;
433 Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9.C13.;
434 Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B11.;
435 Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina.2005..B40.;
436 Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.2011.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45.;
437 Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-566-5.D42.;
438 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A35.;
439 Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.A21.;
440 Bagin, Anton.Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH.1985..A25.;
441 Bagin, Anton.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..A25.;
442 Bagin, Anton.Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D13.;
443 Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..ssv.;
444 Bagin, Anton.Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A44.;
445 Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.2008.978-80-86149-48-6.R5.;
446 Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..D23.;
447 Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM.1992?..B03.;
448 Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..A31.;
449 Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM.1998..A47.;
450 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..D14.;
451 Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM.1996..A24.;
452 Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..D41.;
453 Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.2009.978-80-86702-61-2.C24.;
454 Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.].1983..B32.;
455 Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.1995.80-7113-128-8.B05.;
456 Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.2005.80-969288-3-X.D22.;
457 Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
458 Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
459 Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS.2004..B15.;
460 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.C32.;
461 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.A35.;
462 Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-35-3.A12.;
463 Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45.;
464 Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.2000.80-88795-71-0.B35.;
465 Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich.1948..B30.;
466 Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.D45.;
467 Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.2003.80-89067-13-1.C24.;
468 Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON.1982..A43.;
469 Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.C14.;
470 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A20.;
471 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.D45.;
472 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.A21.;
473 Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.D38.;
474 Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.C24.;
475 Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.1998.83-7097-424-4.B26.;
476 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.A26.;
477 Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena.1965..A48.;
478 Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2107-9.C1y.;
479 Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.a42.;
480 Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..D36.;
481 Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM.1998..B15.;
482 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.A22.;
483 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.D48.;
484 Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.2000.80-7165-250-4.A31.;
485 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.C10.;
486 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-27-9.c1x.;
487 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.1997.80-8081-049-4.A38.;
488 Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM.1995..A25.;
489 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..D42.;
490 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..B26.;
491 Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.2001..D42.;
492 Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.1999.80-88717-35-3.A22.;
493 Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.A13.;
494 Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.A27.;
495 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..A38.;
496 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.C33.;
497 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.A40.;
498 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.C3x.;
499 Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.C25.;
500 Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-026-5.A15.;
501 Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.a48.;
502 Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.2003.80-7254-466-7.A15.;
503 Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.2007.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x.;
504 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.C23.;
505 Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..B36.;
506 Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.D35.;
507 Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.B33.;
508 Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.2006.80-88817-27-7.C17.;
509 Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.D41.;
510 Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.D42.;
511 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.B02.;
512 Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.2004.80-86791-17-3.D14.;
513 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.D42.;
514 Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.1998.83-7033-250-1.B24.;
515 Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.2006.80-200-1320-2.R5.;
516 Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-012-8.A47.;
517 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..c12.;
518 Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947..C36.;
519 Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30.;
520 Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.A35.;
521 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.C2X.;
522 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.D35.;
523 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
524 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..A44.;
525 Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.A43.;
526 Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.A37.;
527 Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.D33.;
528 Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.A46.;
529 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.D24.;
530 Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0.C1y.;
531 Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.B03.;
532 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..A45.;
533 Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.B06.;
534 Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.a23.;
535 Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..c14.;
536 Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie.1958..D21.;
537 Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-013-0.D13.;
538 Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-012-2.D13.;
539 Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.D13.;
540 Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.D13.;
541 Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.1984.3-222-11513-3.C15.;
542 Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.D11.;
543 Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.A24.;
544 Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.D32.;
545 Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.2016.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12.;
546 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D26.;
547 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..D15.;
548 Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47.;
549 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.R3.;
550 Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.C17.;
551 Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.2003.80-968766-4-3.A22.;
552 Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.2003.80-8070-049-4.A40.;
553 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D51.;
554 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.D37.;
555 Bel, Matej.Črty spoza mreží.Bratislava:EPOCHA.1969..A45.;
556 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.R3.;
557 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.A26.;
558 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.C30.;
559 Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.1995.80-7097-314-5.A27.;
560 Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.1996.80-7097-341-2.A27.;
561 Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1998.80-967801-6-6.B37.;
562 Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.A32.;
563 Bělohlávek, Miloslav.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (IV) : 4.díl. : Západní Čechy.Praha:Svoboda.1985..D21.;
564 Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl..1925..B42.;
565 Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák.2011?..B33.;
566 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.D43.;
567 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A10.;
568 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A21.;
569 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..A44.;
570 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.2009.978-80-7195-384-5.C12.;
571 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.A47.;
572 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.D33.;
573 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.A10.;
574 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.a48.;
575 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-54-3.D43.;
576 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.2009.978-80-7266-304-0.c22.;
577 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-251-0.D43.;
578 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.A41.;
579 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-218-3.D43.;
580 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-043-5.A36.;
581 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.U7.;
582 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.U7.;
583 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.U7.;
584 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.U7.;
585 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.A35.;
586 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A32.;
587 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.A13.;
588 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.D38.;
589 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.D45.;
590 Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-658-6.D44.;
591 Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-845-3.D31.;
592 Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.A25.;
593 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.U7.;
594 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.U7.;
595 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.U7.;
596 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A26.;
597 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.A40.;
598 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.U7.;
599 Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-47-5.A41.;
600 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42.;
601 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40.;
602 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10.;
603 Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..A41.;
604 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A50.;
605 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.A32.;
606 Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.A32.;
607 Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.B07.;
608 Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria.1993..B11.;
609 Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A25.;
610 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.C13.;
611 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.A13.;
612 Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.C2X.;
613 Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.A20.;
614 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A27.;
615 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.A38.;
616 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0.A25.;
617 Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.C35.;
618 Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean).Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad.1969..B01.;
619 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..suscm.;
620 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Ivanka pri Dunaji :Axima.2010.978-80-89475-00-1.C1X.;
621 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.D36.;
622 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.D36.;
623 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.C1X.;
624 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5.D36.;
625 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.C1X.;
626 Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
627 Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
628 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.A11.;
629 Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-305-1.B26.;
630 Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-792-4.a48.;
631 Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
632 Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A20.;
633 Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2009..P27.;
634 Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2010..P27.;
635 Berka, Jakub OPraem.Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2012..P27.;
636 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..P25.;
637 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2006..P26.;
638 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2007..P25.;
639 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..P26.;
640 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.D36.;
641 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B39.;
642 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..A32.;
643 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.A45.;
644 Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1018-9.A45.;
645 Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.1992.80-7113-056-7.D43.;
646 Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.1998.80-88775-89-2.C32.;
647 Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..C12.;
648 Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.C25.;
649 Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.A42.;
650 Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.B11.;
651 Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.C10.;
652 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A30.;
653 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.A24.;
654 Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-304-7.B36.;
655 Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.B14.;
656 Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..A37.;
657 Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:.1989..A38.;
658 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A47.;
659 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.A25.;
660 Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.D36.;
661 Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.C15.;
662 Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.2008.978-80-7412-003-9.D41.;
663 Bezák, Róbert,1960-.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41.;
664 Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.A30.;
665 Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-531-3.A30.;
666 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A11.;
667 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A11.;
668 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A11.;
669 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
670 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A11.;
671 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..ssv.;
672 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv.;
673 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..ssv.;
674 Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45.;
675 Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..2001.80-85810-25-5.D34.;
676 Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.C36.;
677 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..D31.;
678 Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..C11.;
679 Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979..D24.;
680 Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.A43.;
681 Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.A43.;
682 Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-174-2.A43.;
683 Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.A43.;
684 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A43.;
685 Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich.1989..D31.;
686 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.C33.;
687 Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.1994.80-900463-6-3.A24.;
688 Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-238-1.C3x.;
689 Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Jansen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1991..A24.;
690 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.A15.;
691 Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:.2003..B16.;
692 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.R3.;
693 Bishop, J.Den,kdy zemřel kristus.Kostelní Vydří:KN.2005.978-80-7192-932-1.A35.;
694 Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.b13.;
695 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.U9.;
696 Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.U10.;
697 Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina.2008..D45.;
698 Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-839-4.C24.;
699 Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..SK1.;
700 Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.2007.978-80-85474-50-3.C3x.;
701 Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..C33.;
702 Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda.1987..D12.;
703 Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.2012.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20.;
704 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.B06.;
705 Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1287-4.D32.;
706 Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.C12.;
707 Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-464-4.D36.;
708 Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..B30.;
709 Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-269-9.D45.;
710 Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal.1948..C13.;
711 Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.A45.;
712 Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.A44.;
713 Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo.1918..A41.;
714 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..D38.;
715 Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo.1919..C13.;
716 Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..sk1950.;
717 Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor.1971..D37.;
718 Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.2001.80-85264-16-1.A30.;
719 Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..suscm.;
720 Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
721 Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..suscm.;
722 Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
723 Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm.;
724 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..suscm.;
725 Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH.1986..A43.;
726 Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH.1981..A43.;
727 Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH.1985..A43.;
728 Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH.1978..A43.;
729 Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH.1976..A43.;
730 Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH.1973..A41.;
731 Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B25.;
732 Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A36.;
733 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B30.;
734 Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm.;
735 Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A37.;
736 Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A37.;
737 Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-005-X.c1x.;
738 Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B09.;
739 Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..b13.;
740 Bohuslav (Ľudovít Macák).Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B29.;
741 Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.2002.80-968698-6-8.A46.;
742 Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK.1980..D11.;
743 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.A20.;
744 Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:.1944..C21.;
745 Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN.1961..C36.;
746 Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:.1952..B14.;
747 Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.A26.;
748 Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.C23.;
749 Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..B26.;
750 Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;
751 Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..C34.;
752 Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim.2005..B32.;
753 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.C15.;
754 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.D37.;
755 Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.A43.;
756 Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.1991.8300034641.A31.;
757 Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D34.;
758 Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.2005.80-7114-501-7.D37.;
759 Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-48-2.B42.;
760 Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..A36.;
761 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A47.;
762 Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.1993.80-85282-60-7.A15.;
763 Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-137-2.B28.;
764 Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
765 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.A20.;
766 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.C2X.;
767 Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-915-3.A16.;
768 Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25.;
769 Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.D43.;
770 Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie.1967..C34.;
771 Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.A15.;
772 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.A26.;
773 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..D44.;
774 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..b13.;
775 Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.2010.978-80-86702-86-5.D34.;
776 Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.A20.;
777 Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2011.978-80-7325-246-5 .D41.;
778 Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..C15.;
779 Braito, Silvester, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..A34.;
780 Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..D32.;
781 Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..D62.;
782 Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..OP.;
783 Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.A32.;
784 Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9.C33.;
785 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..A33.;
786 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..D48.;
787 Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2.A45.;
788 Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.D46.;
789 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.A32.;
790 Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.2004.80-88743-59-1.b13.;
791 Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.2005.80-7112-103-7.D35.;
792 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.A32.;
793 Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.2007.978-80-7255-169-9.A26.;
794 Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera.:Brno : L. Marek.2010..978-80-87127-23-0.D34.;
795 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.D35.;
796 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.A25.;
797 Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1.B15.;
798 Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad.1976..C11.;
799 Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel.1958..D37.;
800 Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..C36.;
801 Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:.1988..C10.;
802 Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4.R3.;
803 Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?.80-967108-0-X.B30.;
804 Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.B35.;
805 Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.B11.;
806 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25.;
807 Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..C26.;
808 Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.B27.;
809 Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1987..C35.;
810 Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.R5.;
811 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..A45.;
812 Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.A20.;
813 Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.C23.;
814 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.C23.;
815 Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.2011.978-80-7407-090-7.C35.;
816 Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.B42.;
817 Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.1996.80-7113-185-7.C1x.;
818 Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.A25.;
819 Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
820 Bubák, Milan,1956-.Dve vína.Bratislava:Calder.2011.9788097053116 (viaz.); 978-80-970531-1-6.C30.;
821 Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.A25.;
822 Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4.A24.;
823 Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.1990.80-7017-072-7.C23.;
824 Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45.;
825 Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.A50.;
826 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..sk1950.;
827 Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SK1.;
828 Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.2007.80-8070-578-X.D31.;
829 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.B09.;
830 Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..Sam.;
831 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..B31.;
832 Buday, Jozef V..Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..P27.;
833 Buday, Jozef V..Duchovný pastier r.83.Ružomberok:Lev - kníhtlačiasky spolok.2002..P27.;
834 Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.D34.;
835 Buchta, Ján SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.A33.;
836 Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.2000.80-7277-015-2.A20.;
837 Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství.1979..C21.;
838 Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-094-7 .D48.;
839 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. Starý zákon - 2.diel.Bratislava:Lúč.1991.8071140260;8071140023 (sub.);80-7114-026-0;80-7114-002-3 (sub.).D22.;
840 Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM.1992..B16.;
841 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..C35.;
842 Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50.;
843 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.b13.;
844 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh..Zvolen:Združenie Jas.1996.8088795281;80-88795-28-1.B34.;
845 Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.B35.;
846 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.A25.;
847 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.B35.;
848 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.A44.;
849 Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.2000, c1958.80-200-0499-8.A47.;
850 Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.C2X.;
851 Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda.1984..D12.;
852 Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.2000.80-88903-10-6.B39.;
853 Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu.2015.978-80-900746-5-1, EAN 9788090074651.A30.;
854 Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-801-9.A40.;
855 Caban, Peter,1978-.Missa Prima Neosacerdotis :.:.2015??.978-88-68381-02-8.A30.;
856 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.A50.;
857 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.a42.;
858 Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran.1966..A48.;
859 Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-980-5 .C20.;
860 Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.1995.80-7205-497-X.A47.;
861 Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.D26.;
862 Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-819-3.D34.;
863 Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.D35.;
864 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.A40.;
865 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.C2X.;
866 Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka I.. Bratislava:Veda.1986..C21.;
867 Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka II.. Bratislava:Veda.1987..C21.;
868 Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka IV.. Bratislava:Veda.1986..C21.;
869 Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka V.. Bratislava:Veda.1985..C21.;
870 Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka VI.. Bratislava:Veda.1988..C21.;
871 Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C2X.;
872 Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.C33.;
873 Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.C23.;
874 Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.1996.80-7205-354-X.A21.;
875 Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.A26.;
876 Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.2012.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10.;
877 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.C3x.;
878 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.A45.;
879 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.D43.;
880 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.D45.;
881 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.A16.;
882 Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.A38.;
883 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.D45.;
884 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.A45.;
885 Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.C24.;
886 Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-972-7.A46.;
887 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.A31.;
888 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.A45.;
889 Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.C16.;
890 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.D33.;
891 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.A48.;
892 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2.A31.;
893 Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.C23.;
894 Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.2002.80-7295-033-9.D32.;
895 Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..A32.;
896 Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie.1990?..A32.;
897 Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.1991.80-85220-56-3.B09.;
898 Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.A25.;
899 Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.A38.;
900 Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.A25.;
901 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
902 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C33.;
903 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.A38.;
904 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..A38.;
905 Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.D38.;
906 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.A38.;
907 Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.A38.;
908 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.A38.;
909 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.A38.;
910 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.D61.;
911 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.A38.;
912 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..A38.;
913 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.D36.;
914 Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON.1979..A15.;
915 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-40-3.A38.;
916 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
917 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).A38.;
918 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7.A38.;
919 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0.A38.;
920 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.A38.;
921 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.A38.;
922 Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.A26.;
923 Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál.1994..A47.;
924 Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.2000.80-968917-6-6.B09.;
925 Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..A41.;
926 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B41.;
927 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.B02.;
928 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.A46.;
929 Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..A35.;
930 Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11.;
931 Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.D11.;
932 Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.B19.;
933 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.A45.;
934 Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-38-3.B19.;
935 Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-069-6.B19.;
936 Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.2008.978-80-86949-42-0.C25.;
937 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50.;
938 Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu.2011..B28.;
939 Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-104-9.A46.;
940 Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis.1971..D15.;
941 Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda.1982..A12.;
942 Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda.1982..A12.;
943 Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.A42.;
944 Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf.1989..D21.;
945 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.D13.;
946 Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.1991.80-00-00327-9.D21.;
947 Ciccotti, Serge.Lépe porozumět sobě i ostatním :.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-364-2 :.A50.;
948 Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON.1972..D38.;
949 Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0029-8.D16.;
950 Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.2017.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42.;
951 Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:.2000?..B20.;
952 Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-120-3 .D45.;
953 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45.;
954 Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.1995.80-7113-113-X.D38.;
955 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.A46.;
956 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.C30.;
957 Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.2005??.978-80-7450-192-0.C30.;
958 Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.2007.978-80-88987-82-6.D41.;
959 Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta.1969..C12.;
960 Clavell, James.Tajpan.Bratislava:Pravda.1990.80-218-0151-4.C26.;
961 Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.D42.;
962 Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.2010.978-80-7412-045-9.D36.;
963 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A25.;
964 CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.2009.978-80-7021-989-8.C10.;
965 Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.1999.80-7203-242-9.C33.;
966 Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.2000.80-89033-48-2.A24.;
967 Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.2006.80-7203-755-2.C1X.;
968 Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-354-0.C11.;
969 Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.2006.80-85924-49-8.C15.;
970 Coll, Pieter.Bolo to už v staroveku.Bratislava:Mladé leta.1966..C12.;
971 Colleen, McCullough.Vtáky v tŕní.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0292-5.C26.;
972 Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.R5.;
973 Collins, Wilkie.Žena v bielom.:Slovenský spisovateľ.1969..C26.;
974 Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-906-2.A21.;
975 Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin.1985..A21.;
976 Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-137-9.D45.;
977 Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.b13.;
978 Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.2000.80-85036-32-0.A24.;
979 Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.1991.80-900496-9-9.B17.;
980 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.C24.;
981 Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-657-5.A32.;
982 Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-490-3.D37.;
983 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A13.;
984 Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta.1983..C11.;
985 Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.C1y.;
986 Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.C1y.;
987 Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.9788097131814 (viaz.); 978-80-971318-1-4.C17.;
988 CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.2004.80-86569-66-7.C24.;
989 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.C2X.;
990 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.A32.;
991 Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..A33.;
992 Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..C34.;
993 Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.C1y.;
994 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.C22.;
995 Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A36.;
996 Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-718-7.A30.;
997 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45.;
998 Csontos, Ladislav1952-.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15.;
999 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33.;
1000 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13.;
1001 Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.D35.;
1002 Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.1998.80-85495-77-5.C15.;
1003 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.A44.;
1004 Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.C22.;
1005 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.D11.;
1006 Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť.1919..B24.;
1007 Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..C25.;
1008 Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..C13.;
1009 Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..A44.;
1010 Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.2012.80-264-0126-3.A23.;
1011 Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.1990.80-85002-19-1.D37.;
1012 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996..B38.;
1013 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.D32.;
1014 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.A45.;
1015 Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.1993.80-202-0441-5.D43.;
1016 Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..C16.;
1017 Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..C16.;
1018 Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.1998.80-902146-3-0.C13.;
1019 Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP.1962..D43.;
1020 Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.1993.80-200-0498-X.C3x.;
1021 Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.2011.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47.;
1022 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..OP.;
1023 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..OP.;
1024 Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..OP.;
1025 Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.A15.;
1026 Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.2002.80-244-0359-5.D14.;
1027 Černý, Rafael.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..A37.;
1028 Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.2002.80-88724-21-X.A21.;
1029 Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.R1.;
1030 Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-32-3.C10.;
1031 Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK.1994..U9.;
1032 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..B19.;
1033 Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.A24.;
1034 Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.2003.80-7266-147-7.B12.;
1035 Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.D25.;
1036 Čierna, Mária; Géze, Ernest; Juríková, Marta; Menke, Elígius.Nemecko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981..D13.;
1037 Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.B40.;
1038 Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.A20.;
1039 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.D11.;
1040 Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B41.;
1041 Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.B12.;
1042 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.B23.;
1043 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.B27.;
1044 Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-339-5.a12.;
1045 Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..sk1950.;
1046 Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-735-0.B18.;
1047 Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga.1935..sk1950.;
1048 Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.2008.978-80-969501-4-0.C22.;
1049 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.C32.;
1050 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.A40.;
1051 Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..A41.;
1052 Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..OP.;
1053 Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal.1946..A41.;
1054 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..B08.;
1055 Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L.1995..B16.;
1056 Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-514-6.D36.;
1057 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C23.;
1058 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.C1y.;
1059 Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..A25.;
1060 Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.1990.80-217-0100-5.D16.;
1061 Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.C11.;
1062 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.A20.;
1063 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.B02.;
1064 Dancák, františek.Verím v príkladoch.Prešov:Náboženské vydavateľstvo Petra.2002.80-89007-21-X.A38.;
1065 Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-05-8.c12.;
1066 Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-310-7.R5.;
1067 Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-374-8.R5.;
1068 Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.2012.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41.;
1069 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.R1.;
1070 Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.1995.8096706829; 80-967068-2-9.C2X.;
1071 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.A25.;
1072 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.D34.;
1073 Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.1997.80-85515-43-1.D32.;
1074 Daniš, Jozef.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2007.978-80-85223-78-1.D35.;
1075 Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.2006.80-89258-05-0.b13.;
1076 Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000..B06.;
1077 Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..D31.;
1078 Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1978..a12.;
1079 Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.D41.;
1080 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.B36.;
1081 Davenport, Marcia.Údolie rozhodnutia. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0400-6.C26.;
1082 Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.1993.0-19-826753-3.C15.;
1083 Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.2007.978-80-7207-628-4.D34.;
1084 Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.a48.;
1085 Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.2009.978-80-7363-237-3.D22.;
1086 Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.2009.978-80-551-2176-5.C32.;
1087 Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.D36.;
1088 Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.1994.80-85282-72-0.B02.;
1089 De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.C25.;
1090 De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.2010.978-80-7363-132-1.C24.;
1091 De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.2011.978-80-7367-848-7.a23.;
1092 De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.2012.80-262-0158-2.a23.;
1093 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..LATIN.;
1094 De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.A11.;
1095 Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00874-4.R4.;
1096 Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B35.;
1097 Degro, Imrich.Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.1997.80-967559-2-7.B29.;
1098 Degro, Imrich,,1969-.Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45.;
1099 Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1.;
1100 Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2013.978-80-87864-01-2.A12.;
1101 Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.1998.80-06-00889-2.D14.;
1102 Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.D24.;
1103 Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad.1971..Vys.;
1104 Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
1105 Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG.1965..R2.;
1106 Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.A11.;
1107 Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-025-X.A27.;
1108 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.C3x.;
1109 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.A37.;
1110 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.D46.;
1111 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.A37.;
1112 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..ssv.;
1113 Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.A16.;
1114 Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.C35.;
1115 Dian, Daniel.Direktórium 2011. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-848-4.D45.;
1116 Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel.1952..D38.;
1117 Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad.1969..A16.;
1118 Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.A46.;
1119 Dilong, Rudolf.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012..B33.;
1120 Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B39.;
1121 Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.B16.;
1122 Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.C33.;
1123 Dilong, Rudolf,.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.D41.;
1124 Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.B21.;
1125 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.A26.;
1126 Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.1995.80-85795-17-5.C11.;
1127 Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.1994.83-85684-38-7.D26.;
1128 Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.1992.83-228-0266-8.D26.;
1129 Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.A34.;
1130 Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-29-4.D31.;
1131 Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7.C34.;
1132 Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.C22.;
1133 Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.D12.;
1134 Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.D31.;
1135 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.2011.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42.;
1136 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-154-X.A24.;
1137 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A40.;
1138 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.A13.A13;
1139 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A41.;
1140 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
1141 Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.A44.;
1142 Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad.1988..A15.;
1143 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..A33.;
1144 Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.A10.;
1145 Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-337-9.C11.;
1146 Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..D46.;
1147 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.A24.;
1148 Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.B10.;
1149 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:.1932..A10.;
1150 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:.1934..A10.;
1151 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..A10.;
1152 Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22.;
1153 Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.1912.978-80-7415-066-1.A14.;
1154 Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.1991.80-7017-324-6.D51.;
1155 Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-465-2.A16.;
1156 DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..B28.;
1157 DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..B27.;
1158 Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.2007.978-80-7266-261-6.A34.;
1159 Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.2007.978-80-7195-148-3.C12.;
1160 Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.A27.;
1161 Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.C23.;
1162 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.D38.;
1163 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.D38.;
1164 Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.D37.;
1165 Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.D14.;
1166 Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.2012.978-80-7394-390-5.A31.;
1167 Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.2015.9788377857144.A13.;
1168 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.2009.80-89111-10-6.c22.;
1169 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-48-9.A31.;
1170 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9.A20.;
1171 Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1.;
1172 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.B04.;
1173 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.B04.;
1174 Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.1999.80-88939-09-7.A31.;
1175 Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.A35.;
1176 Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1995.1-85326-245-5.C16.;
1177 Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.C33.;
1178 Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.B33.;
1179 Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-701-2.U9.;
1180 Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-7-7.B32.;
1181 Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.1994.80-967074-8-5.B32.;
1182 Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:.1990..B09.;
1183 Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..A36.;
1184 Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.A27.;
1185 Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.D43.;
1186 Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41.;
1187 Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-764-9.D22.;
1188 Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1966..A34.;
1189 Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA.1983..A34.;
1190 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.R2.;
1191 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.A30.;
1192 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12.;
1193 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..C34.;
1194 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..c12.;
1195 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.A26.;
1196 Druhý vatikánsky koncil.The Documents of vatican II.. New York:The America Press.1966..c12.;
1197 Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..D25.;
1198 Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.1998.80-967857-7-X.A30.;
1199 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.R1.;
1200 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.B04.;
1201 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.B04.;
1202 Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.C35.;
1203 Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.C2X.;
1204 Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.2002.80-7142-097-2.D31.;
1205 Duda, Ján.Nové horizonty 2. roč. (2008).Spišská Nová ves:Vydavateľstvo Lúč pre Klub priateľov ferka Skyčáka.2008..P16.;
1206 Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1952..D16.;
1207 Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3x.;
1208 Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.2004.80-85575-45-0.A33.;
1209 Duka, Dominik.Salve.Praha:Krystal.2003..P17.;
1210 Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..P17.;
1211 Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..P17.;
1212 Duka, Dominik.Salve r. 16.Praha:Krystal.2006..P17.;
1213 Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..P17.;
1214 Duka, Dominik.Salve r. 19.Praha:Krystal.2009..P18.;
1215 Duka, Dominik.Salve r. 20.Praha:Krystal.2010..P18.;
1216 Duka, Dominik.Salve r. 21.Praha:Krystal.2011..P18.;
1217 Duka, Dominik.Salve r. 22.Praha:Krystal.2012..P18.;
1218 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.A37.;
1219 Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .D44.;
1220 Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.D42.;
1221 Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.c1x.;
1222 Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.1989.80-200-0069-0.D16.;
1223 Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-312-3.R6.;
1224 Dumas, Alexandre.Zaľúbený Ascanio.Bratislava:Mladé leta.1977..C26.;
1225 Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda.1987..C34.;
1226 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..C34.;
1227 Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3x.;
1228 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991..D36.;
1229 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-1-8.D36.;
1230 Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1991.80-900537-2-6.D36.;
1231 Ďurica, Ján.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.R2.;
1232 Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.R2.;
1233 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8.R2.;
1234 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.D47.;
1235 Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.R2.;
1236 Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.R2.;
1237 Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.A21.;
1238 Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.B11.;
1239 Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.A21.;
1240 Ďurica, Milan.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-608-7.B11.;
1241 Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.B04.;
1242 Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-487-8.B14.;
1243 Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.B04.;
1244 Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.B04.;
1245 Ďurica, Milan.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.B04.;
1246 Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.B11.;
1247 Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.B11.;
1248 Ďurica, Milan S..Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.2012.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48.;
1249 Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.B11.;
1250 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.A24.;
1251 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.B15.;
1252 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.A42.;
1253 Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.B15.;
1254 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.B11.;
1255 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE.1989..A21.;
1256 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-606-3.B11.;
1257 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.B30.;
1258 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.B11.;
1259 Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín.1998..B20.;
1260 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-970709-6-0.D44.;
1261 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.D45.;
1262 Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad.1958..A41.;
1263 Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich.1932..A41.;
1264 Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD.1957..D43.;
1265 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..Vys.;
1266 Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.C16.;
1267 Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.C16.;
1268 Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.C16.;
1269 Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-058-5.C32.;
1270 Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-519-1.a48.;
1271 Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.2013.978-80-85501-60-5.A23.;
1272 Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2007.978-80-85501-38-4.A23.;
1273 Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.2003.80-85501-25-2.A23.;
1274 Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.2015.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40.;
1275 Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.1992.80-900-892-3-2.A16.;
1276 Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..A41.;
1277 Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.D24.;
1278 Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968..A47.;
1279 Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..A20.;
1280 Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-036-9.A25.;
1281 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.C35.;
1282 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A13.;
1283 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.A25.;
1284 Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.2002.80-88897-85-8.A36.;
1285 Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.C17.;
1286 Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.2003.80-88891-47-7.B17.;
1287 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.D41.;
1288 Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.C32.;
1289 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.A26.;
1290 Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.1979.3-530-56370-6.C15.;
1291 Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.2000.80-7145-475-3.D16.;
1292 Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.2008.978-80-246-1505-9.A13.;
1293 Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.1988.84-378-0101-X.D15.;
1294 Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.B14.;
1295 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.A20.;
1296 Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.2007.978-80-85891-99-7.C23.;
1297 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.C30.;
1298 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.A21.;
1299 Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-7-1.D37.;
1300 Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.2002.80-7255-115-9.A46.;
1301 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.D34.;
1302 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.A34.;
1303 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.D34.;
1304 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.D33.;
1305 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.A20.;
1306 Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.B24.;
1307 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.B26.;
1308 Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.1997.0-19-422708-1.C15.;
1309 Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.A47.;
1310 Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.D46.;
1311 Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..C34.;
1312 Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-371-2.A46.;
1313 Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9.R1.;
1314 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B29.;
1315 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009..B20.;
1316 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.A24.;
1317 Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1.C13.;
1318 Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.2010.978-80-7217-628-1.C31.;
1319 Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.2006.80-7149-806-8.D34.;
1320 Engel, Ulrich.Frauen und Manner im Dominikanerorden.Mainz:Matthias grunewald.1992.3-7867-1660-9.kos.;
1321 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..B03.;
1322 Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30.;
1323 Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45.;
1324 Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.2006.80-86715-60-4.A25.;
1325 Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.2004.80-7131-039-5.D11.;
1326 Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.2000.80-88891-23-X.B04.;
1327 Erich, Maria Remarque.Čas žitia a čas umierania.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..C25.;
1328 Erich, Maria Remarque.Noc v Lisabone.:Slovenský spisovateľ.1966..C26.;
1329 Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..C25.;
1330 Ernst, J. Grube.Islamské umenie.:Pallas.1973..C20.;
1331 Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.2011.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10.;
1332 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.C2X.;
1333 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.A38.;
1334 Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.A37.;
1335 Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.A20.;
1336 Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.B38.;
1337 Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.2008.978-80-903773-7-0.A14.;
1338 Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.2011.978-80-87269-24-4.A14.;
1339 Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.2009.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14.;
1340 Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.2010.809037736X (brož.);9788087269114 .A14.;
1341 Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.2008.92-894-9343-7.B29.;
1342 Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..A50.;
1343 Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.D33.;
1344 Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-01551-X.A36.;
1345 Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.2011.978-80-7412-066-4.D45.;
1346 Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..suscm.;
1347 Evely, Luis.Cesta radosti.:.1969..sam.;
1348 Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00778-0.A38.;
1349 Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.1995.80-88743-10-9.B03.;
1350 Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran.1966..A37.;
1351 Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda.1976..D51.;
1352 F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.D34.;
1353 F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.C1y.;
1354 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.B30.;
1355 Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:.1996..B10.;
1356 Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.A11.;
1357 Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-871-2.B31.;
1358 Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.1990.80-217-0146-3.D35.;
1359 Faricy, Robert.Dar kontemplacji i rozeznania. (Dar kontemplácie a rozoznávania.).Warszawa:Wydawnictwo Księży Marianów.1989.8385040137;83-85040-13-7.A26.;
1360 Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.2001.80-88696-30-5.C1y.;
1361 Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.2007.80-10-00938-5.D21.;
1362 Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-019-0.R3.;
1363 Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.2000.80-968808-4-5.A24.;
1364 Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7.D42.;
1365 Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.a23.;
1366 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.R2.;
1367 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.R2.;
1368 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.R2.;
1369 Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:.1991..C17.;
1370 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..A44.;
1371 Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.A40.;
1372 Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.A22.;
1373 Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.1999.80-85495-66-X.A26.;
1374 Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2.R4.;
1375 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..A42.;
1376 Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.1994.80-901240-4-6.A16.;
1377 Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.2000.80-88998-00-X.A24.;
1378 Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0010-8.A47.;
1379 Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis..1987..A47.;
1380 Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1988..A47.;
1381 Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.2000.80-967375-7-0.C36.;
1382 Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.1991.80-85237-06-7.B07.;
1383 Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.2011.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10.;
1384 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B41.;
1385 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.).B24.;
1386 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.).B24.;
1387 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-03-5 (3. zv.).B24.;
1388 Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press.1991..A20.;
1389 Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.A25.;
1390 Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.1991.80-85413-07-8.B02.;
1391 Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00214-2.D25.;
1392 Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1985..D14.;
1393 Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-094-7.A11.;
1394 Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1997.80-7178-182-7.A31.;
1395 Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.2011.978-80-7367-840-1.D34.;
1396 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A24.;
1397 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
1398 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.A50.;
1399 Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad.1970..vys.;
1400 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.C21.;
1401 Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.D47.;
1402 Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.2003.80-7309-990-X.A37.;
1403 Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..C31.;
1404 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1405 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1406 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..A22.;
1407 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.2009.978-80-249-1261-5.A33.;
1408 Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas.1994..A35.;
1409 Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.A15.;
1410 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.A45.;
1411 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.B39.;
1412 Figura, Jozef.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..C31.;
1413 Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.C1y.;
1414 Filipek, Andrej SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-153-1.A22.;
1415 Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.D38.;
1416 Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.2011.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35.;
1417 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..C31.;
1418 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..D36.;
1419 Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.C12.;
1420 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..D22.;
1421 Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.A43.;
1422 Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
1423 Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.1996.80-85959-07-0.A44.;
1424 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.A32.;
1425 Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-086-9.A20.;
1426 Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.A50.;
1427 Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..B29.;
1428 Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:.2010??..C10.;
1429 Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-454-7.c22.;
1430 Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-77-4.C32.;
1431 Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.A20.;
1432 Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.1991.0-225-66640-5.R1.;
1433 Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran.1974..C35.;
1434 FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda.1990..a12.;
1435 Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10.;
1436 Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.C15.;
1437 Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.A20.;
1438 Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5.A27.;
1439 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.A27.;
1440 Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3.D46.;
1441 Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A15.;
1442 Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.A32.;
1443 Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.2001.80-07-00473-4.D32.;
1444 Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2012.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42.;
1445 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.A15.;
1446 Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-273-0.A25.;
1447 Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..a42.;
1448 Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.A14.;
1449 Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B39.;
1450 Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.B05.;
1451 Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B05.;
1452 Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.B39.;
1453 Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B05.;
1454 Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.B39.;
1455 Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B05.;
1456 Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.B39.;
1457 Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.B05.;
1458 Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B39.;
1459 Forgan, V. I..O cnostiach XV.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-17-7.B05.;
1460 Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B05.;
1461 Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.B39.;
1462 Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B05.;
1463 Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.B38.;
1464 Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.B05.;
1465 Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B39.;
1466 Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.B05.;
1467 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B05.;
1468 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.B39.;
1469 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B05.;
1470 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.B33.;
1471 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.B05.;
1472 Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.B05.;
1473 Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B39.;
1474 Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.B05.;
1475 FORGAN, Vladislav I..Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..sam.;
1476 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B29.;
1477 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..B35.;
1478 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.A24.;
1479 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.A24.;
1480 Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..A46.;
1481 Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930; 978-80-561-0293-0.C30.;
1482 Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23.;
1483 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.C17.;
1484 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A40.;
1485 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A38.;
1486 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..A47.;
1487 Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.2009.978-80-554-0022-8.D32.;
1488 Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.A13.;
1489 Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1997.80-85139-63-4.A13.;
1490 Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.2011.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36.;
1491 Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS.1999..B12.;
1492 Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS.1994..B07.;
1493 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..B07.;
1494 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.B43.;
1495 František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská.1995..B30.;
1496 František Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-28-5.D25.;
1497 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.B43.;
1498 František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984.neudané.B25.;
1499 František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.D41.;
1500 František Trstenský.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.2011.978-80-89120-33-8.A41.;
1501 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U10.;
1502 František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.A13.;
1503 František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38.;
1504 František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.C3x.;
1505 František,1936-.O nebi a zemi.[S.l.]:Kumran.2013.9788089487417 (viaz.);978-80-89487-417.a23.;
1506 Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.B25.;
1507 Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A26.;
1508 Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.1992.80-222-0383-1.D47.;
1509 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.A21.;
1510 Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.D51.;
1511 Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.A24.;
1512 Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1988.80-7140-031-9.B03.;
1513 Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.2009.978-80-7367-549-3.C23.;
1514 Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-901601-9-0.C30.;
1515 Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.C30.;
1516 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A26.;
1517 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A10.;
1518 Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach.1971..A31.;
1519 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.C3x.;
1520 Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.1999.80-7021-268-3.a42.;
1521 Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.2009.978-80-86157-27-6.B28.;
1522 Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.1997.80-85974-18-5 .C30.;
1523 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.D41.;
1524 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A22.;
1525 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.D41.;
1526 Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM.2000..A44.;
1527 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..B40.;
1528 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..A44.;
1529 Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.C35.;
1530 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.D42.;
1531 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.C36.;
1532 Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov.1997..B28.;
1533 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.A15.;
1534 Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1986..B22.;
1535 Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..B24.;
1536 G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-188-2.R6.;
1537 Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.B29.;
1538 Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.2004.80-89055-49-4.B29.;
1539 Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B37.;
1540 Gábor, Otto.Spomienky z môjho života.:s.n..2011..B34.;
1541 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.A36.;
1542 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..suscm.;
1543 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
1544 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.A36.;
1545 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.a23.;
1546 Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.1995.80-88776-04-X.C36.;
1547 Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.D32.;
1548 Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.A10.;
1549 Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.D15.;
1550 Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:.1980??..B41.;
1551 Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:.1980??..B32.;
1552 Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.2010.978-80-224-1124-0.D26.;
1553 Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1999.80-967013-9-8.A24.;
1554 Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.1996.80-88778-29-8.A33.;
1555 Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:.1995?..B16.;
1556 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B03.;
1557 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.B42.;
1558 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.A33.;
1559 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.D41.;
1560 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..A45.;
1561 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
1562 Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.B42.;
1563 Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.1992.80-85675-01-3.B10.;
1564 Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.A10.;
1565 Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.C17.;
1566 Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.A13.;
1567 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.A26.;
1568 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.A33.;
1569 Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..SK1.;
1570 Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..A48.;
1571 Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1.;
1572 Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
1573 Gałazka, Grzegorz.Pontifical universites and Roman Athenaea :.Vatican City ::Libreria Editrice Vaticana,.2000.88-209-2966-x.D22.;
1574 Garbini, Giovanni.Staroveké kultúry Blízkeho východu.Bratislava:Pallas-Artia.1971..C20.;
1575 Gašparová, Eleonóra,.Z rozprávky do rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1959..c20.;
1576 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.D33.;
1577 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.A16.;
1578 Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.a48.;
1579 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45.;
1580 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42.;
1581 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31.;
1582 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45.;
1583 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.A11.;
1584 Gavenda, Marián,1963-.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742485 (brož.); 978-80-8074-248-5.A45.;
1585 Gavenda, Marián,1963-.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45.;
1586 Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45.;
1587 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45.;
1588 Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.A34.;
1589 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.A45.;
1590 Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..suscm.;
1591 Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..A34.;
1592 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.D36.;
1593 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.A46.;
1594 Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.A46.;
1595 Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..A16.;
1596 Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.1996.80-88733-36-7.D45.;
1597 Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.1996.80-88733-37-5.D45.;
1598 George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.1991.80-206-0256-9.D31.;
1599 Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-511-5.D36.;
1600 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.A15.;
1601 Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.1996.80-901500-9-8.D14.;
1602 Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:.2000..B10.;
1603 Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B02.;
1604 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A50.;
1605 Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A22.;
1606 Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A22.;
1607 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A40.;
1608 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A10.;
1609 Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus.1982..D22.;
1610 Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C33.;
1611 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.C16.;
1612 Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:.1980?..Sam.;
1613 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.B20.;
1614 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.D36.;
1615 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.C3x.;
1616 Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1975..D16.;
1617 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A11.;
1618 Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-55-9.D16.;
1619 Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.D45.;
1620 Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.A38.;
1621 Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-232-3 .A38.;
1622 Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-330-3.A43.;
1623 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.A37.;
1624 Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.2006.80-7360-578-3.R6.;
1625 Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-115-7.A45.;
1626 Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.B20.;
1627 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.A38.;
1628 Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.2010.978-80-7367-770-1.D41.;
1629 Gilbert, Guy, 1935-.Evangelium podle svatého lotra.:Praha :.2008.978-80-7367-450-2.D41.;
1630 Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-441-5.B34.;
1631 Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.2009.978-80-7367-609-4.D36.;
1632 Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.2012.80-262-0157-4.c1x.;
1633 Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.2012.978-80-262-0070-3.D48.;
1634 Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.C10.;
1635 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A24.;
1636 Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-871-6.D34.;
1637 Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.A24.;
1638 Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.2001.80-7142-093-X.A21.;
1639 Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.C1y.;
1640 Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17.;
1641 Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1950..D33.;
1642 Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.D46.;
1643 Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.C2X.;
1644 Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.C31.;
1645 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
1646 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.B38.;
1647 Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.C15.;
1648 Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano.1995..D36.;
1649 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..B27.;
1650 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..B26.;
1651 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B26.;
1652 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..B35.;
1653 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37.;
1654 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:.1998..D36.;
1655 Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..A24.;
1656 Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:.1991..B12.;
1657 Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:.1990?..B07.;
1658 Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.D13.;
1659 Goethe.Faust.:Mladá fronta.1973..D37.;
1660 Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.A25.;
1661 Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.D14.;
1662 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.A11.;
1663 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.A34.;
1664 Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.A45.;
1665 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.B32.;
1666 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.A38.;
1667 Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.1994.80-967099-8-4.B39.;
1668 Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent.2002..B29.;
1669 Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.2014.978-80-249-2359-8.A30.;
1670 Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.a48.;
1671 Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.A33.;
1672 Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.A33.;
1673 Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.A33.;
1674 Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.D43.;
1675 Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.2008.978-80-7266-282-1.B41.;
1676 Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L.1992..B03.;
1677 Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG.1994..B10.;
1678 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742683 (brož.); 978-80-8074-268-3.A45.;
1679 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45.;
1680 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45.;
1681 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31.;
1682 Gramantik, Vavrinec.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..B30.;
1683 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1684 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1685 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1686 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1687 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím.1981..C12.;
1688 Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL.1968..D11.;
1689 Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A38.;
1690 Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.1985.0-8189-0485-2.C16.;
1691 Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.B22.;
1692 Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.C2X.;
1693 Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.B23.;
1694 Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.2013.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40.;
1695 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.C12.;
1696 Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad.1970..D38.;
1697 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.A22.;
1698 Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad.1972..A22.;
1699 Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON.1986..A12.;
1700 Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..a12.;
1701 Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-022-2.a12.;
1702 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..A36.;
1703 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..D37.;
1704 Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.1999.80-7226-135-5.C2X.;
1705 Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.2001.80-88795-76-1.B28.;
1706 Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..B34.;
1707 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A10.;
1708 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.A27.;
1709 Gregorius Magnus,sanctus,papa,540-604.Svätý Benedikt.Banská Bystrica:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2002.8096868098 (brož.); 80-968680-9-8.D36.;
1710 Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.1996.80-7113-157-1.A45.;
1711 Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.B31.;
1712 Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1.B28.;
1713 Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.C23.;
1714 Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15.;
1715 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1X.;
1716 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.C1y.;
1717 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y.;
1718 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0.C1y.;
1719 Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.B09.;
1720 Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.B06.;
1721 Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM.1997..B18.;
1722 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.D38.;
1723 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..A34.;
1724 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.A34.;
1725 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:.2008..A31.;
1726 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D37.;
1727 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.D48.;
1728 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..D36.;
1729 Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:.2000?..B12.;
1730 Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM.1992..B01.;
1731 Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:.1995?..B07.;
1732 Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:.1992..B07.;
1733 Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11.;
1734 Grilli, Massimo,1948-.\"Paradox\" a \"tajomstvo\".Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40.;
1735 Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.2011.978-80-556-0294-3.A30.;
1736 Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.].1930..B35.;
1737 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.D34.;
1738 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.C3x.;
1739 Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.D43.;
1740 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.D34.;
1741 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.A11.;
1742 Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4.A41.;
1743 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..B08.;
1744 Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.D14.;
1745 Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.B28.;
1746 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.A31.;
1747 Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.A46.;
1748 Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.C13.;
1749 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.A32.;
1750 Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.A24.;
1751 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.D37.;
1752 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.A42.;
1753 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.C35.;
1754 Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-425-3.C32.;
1755 Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-326-5.A11.;
1756 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.B13.;
1757 Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.C3x.;
1758 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.C35.;
1759 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.A15.;
1760 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.A45.;
1761 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.D36.;
1762 Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-035-1.A46.;
1763 Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-275-7.C2X.;
1764 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.B42.;
1765 Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-563-2.b13.;
1766 Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.2003.80-88739-60-8.A32.;
1767 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.A50.;
1768 Grun, Anselm.Pracovat a žít.Kostelní Vydří:KN.2006.978-80-7195-039-4.A31.;
1769 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.B42.;
1770 Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.A35.;
1771 Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.R1.;
1772 Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1994.3-438-05303-9.A11.;
1773 Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.1999.80-7165-182-6.B18.;
1774 Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA.1974..B15.;
1775 Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.B02.;
1776 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..A36.;
1777 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.B02.;
1778 Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.B14.;
1779 Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.a46.;
1780 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A26.;
1781 Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.B17.;
1782 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..A34.;
1783 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..C35.;
1784 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..Sam.;
1785 Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30.;
1786 Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.2011.978-80-970704-4-1.A23.;
1787 Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha.1989..D31.;
1788 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.C25.;
1789 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.A50.;
1790 Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
1791 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.D42.;
1792 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..A34.;
1793 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..C35.;
1794 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A34.;
1795 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A34.;
1796 Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..suscm.;
1797 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.C36.;
1798 Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.1998.80-968069-0-4.D22.;
1799 Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-090-4.D35.;
1800 Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
1801 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV.2006..B28.;
1802 Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.A45.;
1803 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.C34.;
1804 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.A34.;
1805 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.C24.;
1806 Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava.1995..B22.;
1807 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.A26.;
1808 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.C23.;
1809 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A22.;
1810 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A10.;
1811 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A22.;
1812 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.A13.A13;
1813 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.A30.;
1814 Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.C15.;
1815 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.C13.;
1816 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.C13.;
1817 Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.c22.;
1818 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.D37.;
1819 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.C32.;
1820 Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:.1998..B07.;
1821 Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor.1975..D16.;
1822 Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..R6.;
1823 Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta.1972..D12.;
1824 Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta.1979..D14.;
1825 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A27.;
1826 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.B21.;
1827 Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.A45.;
1828 Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45.;
1829 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.A45.;
1830 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31.;
1831 Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9.A13.;
1832 Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.2009.978-80-970140-5-6.C3x.;
1833 Halás, Štefan.Profesor Hlaváč.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-127-7.A40.;
1834 Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.C12.;
1835 Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.D43.;
1836 Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.D33.;
1837 Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.D32.;
1838 Halík, Tomáš, 1948-.Noc zpovědníka :.:Praha :.2005.978-80-7106-777-1.D32.;
1839 Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.:Praha :.2009.978-80-7106-989-8.D32.;
1840 Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.2011..978-80-7367-860-9.D37.;
1841 Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.2001.80-7178-573-3.D33.;
1842 Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2012.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x.;
1843 Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.D47.;
1844 Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.C23.;
1845 Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.D41.;
1846 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45.;
1847 Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.2017.978-80-223-4144-8.A15.;
1848 Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-460-1.A37.;
1849 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Antické umenie. Praha:PALLAS.1970..D12.;
1850 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Baroko a Rokoko. Praha:PALLAS.1972..D12.;
1851 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Islamské umenie. Praha:PALLAS.1973..D12.;
1852 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Prehistorické a primitívne umenie. Praha:PALLAS.1973..D12.;
1853 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Ranokresťanské a Byzanské umenie. Praha:PALLAS.1971..D12.;
1854 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Staroveké kultúry blízkeho východu. Praha:PALLAS.1971..D12.;
1855 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Stredoveké umenie. Praha:PALLAS.1974..D12.;
1856 Hamlyn, Paul.Umenie sveta-Umenie Orientu. Praha:PALLAS.1972..D12.;
1857 Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.C36.;
1858 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..sk1950.;
1859 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..sk1950.;
1860 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..C34.;
1861 Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon.1991..D25.;
1862 Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.c20.;
1863 Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.D16.;
1864 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A12.;
1865 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.A43.;
1866 Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.A31.;
1867 Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.A26.;
1868 Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-005-5.D45.;
1869 Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..A22.;
1870 Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.c22.;
1871 Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.A24.;
1872 Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-222-5.A37.;
1873 Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.R1.;
1874 Harry, Thürk.Hodina mŕtvych očí. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..C31.;
1875 Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-266-4.C12.;
1876 Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.a42.;
1877 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Arbeitsbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-62-4.D21.;
1878 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.D21.;
1879 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21.;
1880 Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 2.Bratislava:Slovart.1992.80-7145-040-5.D21.;
1881 Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.2006.80-7298-184-6.D34.;
1882 Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel.1972..D38.;
1883 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.A26.;
1884 Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.1989.80-7011-020-1.R6.;
1885 Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.2000.80-7262-034-7.D23.;
1886 Hatala, Štefan.Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..A31.;
1887 Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.C24.;
1888 Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.1989.80-7021-016-8.D51.;
1889 Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11.;
1890 Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.B17.;
1891 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.B17.;
1892 Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.2004.80-89089-17-8.B19.;
1893 Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B35.;
1894 Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.B07.;
1895 Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.2011.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44.;
1896 Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-090-9.C11.;
1897 Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.2006.80-7145-668-3.D15.;
1898 Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.R5.;
1899 Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.A46.;
1900 Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-159-8.C25.;
1901 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..A34.;
1902 Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.A37.;
1903 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A26.;
1904 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3x.;
1905 Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.2009.978-80-86949-70-3.C24.;
1906 Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.2012.978-80-242-3542-4.A40.;
1907 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..Vys.;
1908 Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo.1964..C10.;
1909 Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-249-1 .A14.;
1910 Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C32.;
1911 Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.1998.80-88775-55-8.C33.;
1912 Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.2009.978-80-251-2693-6.D23.;
1913 Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1955..B18.;
1914 Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.R1.;
1915 Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:.1947..C21.;
1916 Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.C14.;
1917 Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
1918 Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran.1988..A40.;
1919 Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..B03.;
1920 Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.A21.;
1921 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1.;
1922 Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..Vys.;
1923 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.A13.;
1924 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.C16.;
1925 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..C35.;
1926 Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.A33.;
1927 Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.2008.978-80-242-2227-1.D22.;
1928 Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.A33.;
1929 Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-237-6.C25.;
1930 Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..D42.;
1931 Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.2014.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40.;
1932 Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..A22.;
1933 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.D47.;
1934 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.A46.;
1935 Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.A44.;
1936 Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.D42.;
1937 Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996..B25.;
1938 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.C2X.;
1939 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.A25.;
1940 Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.1990.80-03-00160-9.A21.;
1941 Hladký, Josef, 1931-2008 - autor;.Zrádná slova v angličtině.:Praha :.1990 |e (Brno :.80-04-21834-2.C1X.;
1942 Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.A33.;
1943 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.D48.;
1944 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.A44.;
1945 Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti.1986..D43.;
1946 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.c1x.;
1947 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.C24.;
1948 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.D41.;
1949 Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.C1y.;
1950 Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A48.;
1951 Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.C1y.;
1952 Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.A44.;
1953 Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A47.;
1954 Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.A34.;
1955 Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.D42.;
1956 Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.A44.;
1957 Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.A44.;
1958 Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.A44.;
1959 Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.C1y.;
1960 Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.A44.;
1961 Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.C1y.;
1962 Hlinka, Anton.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.1996.80-967485-1-3.A35.;
1963 Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.A35.;
1964 Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..A45.;
1965 Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.C2X.;
1966 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..D32.;
1967 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.D47.;
1968 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B03.;
1969 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.a44.;
1970 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A10.;
1971 Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..C32.;
1972 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..A45.;
1973 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A47.;
1974 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.A16.;
1975 Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.C25.;
1976 Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.A30.;
1977 Hlinka, Anton,1926-2011.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A34.;
1978 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..C33.;
1979 Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad.1940..B15.;
1980 Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ.1975..A38.;
1981 Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.A38.;
1982 Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L.1992?..B16.;
1983 Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A21.;
1984 Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.A14.;
1985 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D31.;
1986 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A32.;
1987 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.A14.;
1988 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.D48.;
1989 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.A40.;
1990 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A30.;
1991 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.A24.;
1992 Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.2012.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3x.;
1993 Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.A44.;
1994 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.A14.;
1995 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D47.;
1996 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.1999.80-968191-3-5.C16.;
1997 Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.A41.;
1998 Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..B24.;
1999 Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.A24.;
2000 Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky.1946..A12.;
2001 Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.A42.;
2002 Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-106-7 .C10.;
2003 Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.A22.;
2004 Hofmannová, Erna Hedvika.zpěváčci od Svatého Križe.Praha:Vyšehrad.1970..A44.;
2005 Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.A10.;
2006 Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH.1989..B01.;
2007 Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.a42.;
2008 Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..B25.;
2009 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.A35.;
2010 Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-67-7.a48.;
2011 Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.C15.;
2012 Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.D45.;
2013 Holec, František.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezku : 7. Praha a okolí : Praha a okolí.Praha:Svoboda.1988..d21.;
2014 Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.A26.;
2015 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.B11.;
2016 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.A20.;
2017 Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.2013.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16.;
2018 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.A41.;
2019 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..ssv.;
2020 Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1.C30.;
2021 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-11-7.D42.;
2022 Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C1y.;
2023 Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..C34.;
2024 Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..D26.;
2025 Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita.1988..C16.;
2026 Hophan, Otto.Maria. Luzern:Raber & Cie..1951..C17.;
2027 Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.A43.;
2028 Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-498-9.A43.;
2029 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..A36.;
2030 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..Vys.;
2031 Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.1994.80-85662-08-6.A36.;
2032 Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON.1972..D38.;
2033 Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.1997.80-85959-09-7.A20.;
2034 Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X.D36.;
2035 Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.A48.;
2036 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.C11.;
2037 Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0090-5.A34.;
2038 Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.C35.;
2039 Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.2000.80-7255-021-7.C22.;
2040 Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.2011.978-80-7325-257-1 .D41.;
2041 Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.2002.80-7266-111-6.B14.;
2042 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..C14.;
2043 Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..C14.;
2044 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36.;
2045 Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..A27.;
2046 Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.A20.;
2047 Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..B01.;
2048 Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.2004.80-7266-166-3.A50.;
2049 Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.A41.;
2050 Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-261-1.C24.;
2051 Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.A10.;
2052 Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal.1936..B25.;
2053 Hromják, Ľuboslav.S výrazom lásky trvám.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.2015.978-80-89170-50-0.A10.;
2054 Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.2010.978-80-8079-125-4.D33.;
2055 Hromník, Milan.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.B17.;
2056 Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.B25.;
2057 Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B42.;
2058 Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.B17.;
2059 Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.A10.;
2060 Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.C16.;
2061 Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.A22.;
2062 Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B35.;
2063 Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.B36.;
2064 Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-188-4.B25.;
2065 Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.A13.;
2066 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39.;
2067 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30.;
2068 Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973..A32.;
2069 Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.1989.80-7096-063-9.C17.;
2070 Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.:.1996.80-7113-171-7.A42.;
2071 Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.C3x.;
2072 Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta.1985..D37.;
2073 Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.D32.;
2074 Hudák, Pavol.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..B29.;
2075 Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:.2008..a48.;
2076 Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.1988.0-919865-31-3.C36.;
2077 Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-61-5.A14.;
2078 Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON.1984..A12.;
2079 Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON.1984..A12.;
2080 Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.2005.80-7309-199-2.A33.;
2081 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A24.;
2082 Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.D26.;
2083 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.B25.;
2084 Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.1992.80-85245-05-1.D21.;
2085 Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.2007.978-80-85223-79-8.c12.;
2086 Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:.2011?..B33.;
2087 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..C12.;
2088 Hunermann, Wilhelm.Brennendes Feuer.:.1962..C25.;
2089 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.C22.;
2090 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.A37.;
2091 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.C22.;
2092 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.D47.;
2093 Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-239-8.A47.;
2094 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.C2X.;
2095 Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-719-0.c22.;
2096 Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..C36.;
2097 Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.A47.;
2098 Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-762-3.C22.;
2099 Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.c22.;
2100 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D32.;
2101 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
2102 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
2103 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1946..C34.;
2104 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.A40.;
2105 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.C1y.;
2106 Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..A31.;
2107 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45.;
2108 Husár, Marián,1973-.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742577 (brož.); 978-80-8074-257-7.A45.;
2109 Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45.;
2110 Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.1997.80-86093-08-5.C11.;
2111 Huska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..B24.;
2112 Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.C3x.;
2113 Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.A10.;
2114 Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
2115 Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS.1951..c14.;
2116 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..C25.;
2117 Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-02-8.D31.;
2118 Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin.2007..A33.;
2119 Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.2010.978-80-970525-0-8.B26.;
2120 Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.D22.;
2121 Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.2001.0-06-061352-1.C24.;
2122 Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
2123 Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha.1984..D16.;
2124 Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK.1942..D21.;
2125 Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.A27.;
2126 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.A27.;
2127 Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.D34.;
2128 Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:.1991..C15.;
2129 Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.1981,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31.;
2130 Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17.;
2131 Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.1972.3-530-87368-3.C15.;
2132 Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..A36.;
2133 Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.Vys.;
2134 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
2135 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..vys.;
2136 Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.A50.;
2137 Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.1998.80-8046-092-2.D24.;
2138 Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.2008.978-80-7412-008-4.C30.;
2139 Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..A41.;
2140 Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.D12.;
2141 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm.;
2142 Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.2010.978-80-200-1737-6.C35.;
2143 Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím.1980..A41.;
2144 Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.1996.80-85459-04-3.A35.;
2145 Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.B02.;
2146 Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.1997.80-902146-2-2.C13.;
2147 Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.1994.0-14-062130-X.A26.;
2148 Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON.1987..D35.;
2149 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..Vys.;
2150 Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.2007.978-80-903891-1-3.A42.;
2151 Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1947..A41.;
2152 Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum.1947..C13.;
2153 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.A45.;
2154 Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..C35.;
2155 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.D35.;
2156 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.A37.;
2157 Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.A33.;
2158 Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0807-1.A27.;
2159 Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-191-9.C16.;
2160 Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986..D32.;
2161 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..D38.;
2162 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.B16.;
2163 Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.A41.;
2164 Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.2007.978-80-86685-82-3.D24.;
2165 Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.2001.80-89070-01-9.D12.;
2166 Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2006.80-7149-918-8.A16.;
2167 Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma.1999..B28.;
2168 Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.B42.;
2169 Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.2014.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50.;
2170 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B07.;
2171 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3.B38.;
2172 Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-60-2.A43.;
2173 Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.C32.;
2174 Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.C1y.;
2175 Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.1994.80-7118-118-8.C23.;
2176 Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.c14.;
2177 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.B10.;
2178 Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-372-4.D22.;
2179 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.C33.;
2180 Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.1988.80-207-0456-6.C14.;
2181 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.C14.;
2182 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.D35.;
2183 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.C1y.;
2184 Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737.(viaz.).VZ.;
2185 Igor, Svítok, Richard Vrablec.Kniha slovenských rekordov. Pezinok:DATAPRESSCOMP.2007.978-80-968700-2-8.D31.;
2186 Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2016.978-80-7465-209-7.A15.;
2187 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.A40.;
2188 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.2014.978-80-7295-180-2.C30.;
2189 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A33.;
2190 Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor.1976..D22.;
2191 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..A38.;
2192 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..B41.;
2193 Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.D34.;
2194 Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-712-6.C1x.;
2195 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.C33.;
2196 Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.2002.80-7178-464-8.C35.;
2197 Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..C26.;
2198 Ištvaník, Štefan.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-09-0.B28.;
2199 Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda.1972..C11.;
2200 Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.A15.;
2201 Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.:Q 111.1991.80-85401-02-9.A40.;
2202 Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X.B28.;
2203 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B41.;
2204 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.B37.;
2205 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.B34.;
2206 Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.2001.80-88795-78-8.B28.;
2207 Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.1996.80-88795-23-0.B30.;
2208 Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.1994.80-967099-0-9.B27.;
2209 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.B09.;
2210 Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava.2008?..C15.;
2211 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.B42.;
2212 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.B06.;
2213 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..B12.;
2214 Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..C15.;
2215 Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.2007.978-80-89144-80-8.R6.;
2216 Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce.1979..A16.;
2217 Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2012.978-80-87378-45-8.D48.;
2218 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.A40.;
2219 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.D42.;
2220 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A20.;
2221 J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.B23.;
2222 Jack, London.Morský vlk.:Smena.1965..C25.;
2223 Jacko, Jozef.Petrovany.:.2004..B25.;
2224 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A27.;
2225 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.D48.;
2226 Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..D31.;
2227 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.A13.;
2228 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.Bratislava:Mladé leta.1992.80-06-00426-9.c14.;
2229 Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.B39.;
2230 James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D41.;
2231 James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.D41.;
2232 James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist..1990..B23.;
2233 James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.A37.;
2234 Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.2007-2008.978-80-86882-09-3.A13.;
2235 Ján Košiar, Arturo Mari, Juraj Králik, Martin Kvasnica, Pavel Meluš.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.C17.;
2236 Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.2012.978-80-8082-552-2.a23.;
2237 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.U5.;
2238 Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.B38.;
2239 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.B27.;
2240 Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.U5.;
2241 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.U3.;
2242 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.D41.;
2243 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.A26.;
2244 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.A44.;
2245 Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.U4.;
2246 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.U4.;
2247 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.U5.;
2248 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.D45.;
2249 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.U5.;
2250 Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.U5.;
2251 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.U5.;
2252 Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.u6.;
2253 Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-460-8.u6.;
2254 Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.U4.;
2255 Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.U4.;
2256 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.U5.;
2257 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.U5.;
2258 Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.U5.;
2259 Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..U5.;
2260 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.U3.;
2261 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..u6.;
2262 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..B37.;
2263 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.U4.;
2264 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.U4.;
2265 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.U3.;
2266 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.U3.;
2267 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.U3.;
2268 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.U3.;
2269 Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..U3.;
2270 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.U3.;
2271 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.U3.;
2272 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.U3.;
2273 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.U4.;
2274 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.U4.;
2275 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.U3.;
2276 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.U4.;
2277 Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.u6.;
2278 Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:.1986..C15.;
2279 Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.C31.;
2280 Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.U3.;
2281 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA.1981..u6.;
2282 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2283 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2284 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..u6.;
2285 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA.1986..u6.;
2286 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6.;
2287 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..u6.;
2288 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..u6.;
2289 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.u6.;
2290 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7.u6.;
2291 Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.U6.;
2292 Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.U6.;
2293 Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.U5.;
2294 Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.A36.;
2295 Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.u6.;
2296 Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.U5.;
2297 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.C32.;
2298 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A27.;
2299 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.A13.;
2300 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.U6.;
2301 Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.U5.;
2302 Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.U4.;
2303 Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.U4.;
2304 Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.U5.;
2305 Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.u6.;
2306 Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.U6.;
2307 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.U5.;
2308 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.U5.;
2309 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.U5.;
2310 Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.U5.;
2311 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.U5.;
2312 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..B17.;
2313 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.C15.;
2314 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A30.;
2315 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.U4.;
2316 Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum.1979..U3.;
2317 Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.U4.;
2318 Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.1995.80-7113-116-4.U3.;
2319 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6.U3.;
2320 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C17.;
2321 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.C16.;
2322 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B33.;
2323 Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.B11.;
2324 Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.U5.;
2325 Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..U5.;
2326 Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.1992.80-85589-00-1.B12.;
2327 Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.u6.;
2328 Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:.1997..U3.;
2329 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A41.;
2330 Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.u6.;
2331 Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.C24.;
2332 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.U3.;
2333 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.U4.;
2334 Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.A44.;
2335 Ján Pavol II..Život v plnosti.:.1993..u6.;
2336 Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG.1965..C15.;
2337 Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1961..U2.;
2338 Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.A34.;
2339 Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.A43.;
2340 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.A43.;
2341 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.A43.;
2342 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.A43.;
2343 Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B42.;
2344 Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.B03.;
2345 Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.A43.;
2346 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.A43.;
2347 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.C3x.;
2348 Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.A43.;
2349 Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev.2010..B30.;
2350 janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:.2004..B38.;
2351 Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.A32.;
2352 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.C1y.;
2353 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A24.;
2354 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A46.;
2355 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.C1y.;
2356 Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.A22.;
2357 Janáč, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968215-8-X.A36.;
2358 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A36.;
2359 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A35.;
2360 Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.C24.;
2361 Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B11.;
2362 Janáč, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ.2004..B35.;
2363 Janáč, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6.A13.;
2364 Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A25.;
2365 Janáč, Pavol,(1942-).Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.A46.;
2366 Janáč, Pavol; Oparty, Anton; Škantár, Jozef.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.C24.;
2367 Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..a42.;
2368 Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda.1978..C21.;
2369 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.D45.;
2370 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..B28.;
2371 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..ssv.;
2372 Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.1997.80-7178-789-2.A16.;
2373 Janega, Štefan.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv.;
2374 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..ssv.;
2375 Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-326-3.R6.;
2376 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.B07.;
2377 Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..C32.;
2378 Janko, Silan.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..C1X.;
2379 Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..B30.;
2380 JANKOLA, Silvester OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..B31.;
2381 Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..R5.;
2382 Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda.1984..D16.;
2383 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..B25.;
2384 Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.2012.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35.;
2385 Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
2386 Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM.1998..D43.;
2387 Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM.1991..B15.;
2388 Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.B37.;
2389 Jarab, Jarab.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.80-7142-082-4.B25.;
2390 Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15.;
2391 Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont.1970..D14.;
2392 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.R4.;
2393 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2011.80-224-1172-1.R4.;
2394 Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.2013.978-80-87530-32-0.A30.;
2395 Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-655-3.C12.;
2396 Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..C25.;
2397 Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.B41.;
2398 Jeannine, Auboyer.Umenie orientu.:Pallas.1972..C20.;
2399 Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.1999.80-88978-17-3.C23.;
2400 Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..A16.;
2401 Jeremias, Joachim.Die Gleichnisse Jessu.Mníchov:Siebenstern Taschenbuch.1969..kos.;
2402 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.A16.;
2403 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.A13.;
2404 Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.2006.80-85929-88-0.A25.;
2405 Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..C26.;
2406 Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.2014.978-80-970780-8-9.B40.;
2407 Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.2014.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50.;
2408 Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.a23.;
2409 Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.1997-.80-901834-3-3.c1x.;
2410 Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26.;
2411 Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..C25.;
2412 Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN.1955..D43.;
2413 Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.C2X.;
2414 Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.2005.80-204-1289-1.C16.;
2415 Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.:Eko-konzult.1996.80-88809-15-0.D48.;
2416 Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A13.A13;
2417 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.A34.;
2418 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.A24.;
2419 John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.A15.;
2420 John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.1993.80-85163-64-0.R6.;
2421 John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..C31.;
2422 John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..C31.;
2423 John, Galsworthy.Sága rodu Forsytů.:Odeon.1967..C31.;
2424 John, Knittel.Via Mala.:Smena.1972..C31.;
2425 John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.2005.80-7255-050-0.A33.;
2426 John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.A44.;
2427 Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.2013.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30.;
2428 Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.D15.;
2429 Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.A25.;
2430 Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.2007.978-80-7364-039-2.D37.;
2431 Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.B10.;
2432 Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit..1965..C14.;
2433 Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad.1975..A42.;
2434 Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-253-6.A26.;
2435 Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.D34.;
2436 Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.2010.978-80-970546-0-1.B26.;
2437 Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.B42.;
2438 Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú.1990?..D35.;
2439 Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
2440 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.A43.;
2441 Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.2003.80-7021-432-5.A41.;
2442 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.A44.;
2443 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.U7.;
2444 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..A50.;
2445 Jozef Šuppa, Mária Michálková.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-105-1.C1y.;
2446 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.R1.;
2447 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.A40.;
2448 Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.B42.;
2449 Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-406-7.C3x.;
2450 Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.A38.;
2451 Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2008.978-80-89231-16-4.C3x.;
2452 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A24.;
2453 Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.D51.;
2454 Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C1y.;
2455 Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.C2X.;
2456 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.D48.;
2457 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.A44.;
2458 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D34.;
2459 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.D48.;
2460 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.C3x.;
2461 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.A31.;
2462 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.A44.;
2463 Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.2003.80-88741-43-2.C20.;
2464 Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-18-1.D14.;
2465 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.C24.;
2466 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.A34.;
2467 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.C24.;
2468 Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-157-7.B19.;
2469 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.A50.;
2470 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.D15.;
2471 Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.B26.;
2472 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.A27.;
2473 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.C1y.;
2474 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.C2X.;
2475 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.D51.;
2476 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.A34.;
2477 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.D51.;
2478 Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.2000.80-7114-294-8.D12.;
2479 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.D12.;
2480 Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.A27.;
2481 Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88741-37-8.C1y.;
2482 Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-07-6.B25.;
2483 Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-114-8.A46.;
2484 Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2002.80-88741-20-3.D48.;
2485 Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.A37.;
2486 Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.C30.;
2487 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.D46.;
2488 Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.80-88741-28-9.A33.;
2489 Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-92-8.D42.;
2490 Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.C3x.;
2491 Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.A27.;
2492 Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1995.80-88741-09-2.C2X.;
2493 Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.2006.80-969542-6-1.B01.;
2494 Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..C36.;
2495 Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..c22.;
2496 Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.2002.80-89018-26-2.A50.;
2497 Jung, Mathias, 1941-.Malý princ v nás :.:Praha :.2008.978-80-7367-412-0.c1x.;
2498 Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.2012.80-262-0164-7.c1x.;
2499 Jungk, Robert.Jasnější než tisíc sluncí.Praha:Mladá fronta.1965..C31.;
2500 Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1971..C36.;
2501 Juraj, Augustín.Fatima a Montfort.:.2008..B09.;
2502 Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.1996.80-88820-01-4.C20.;
2503 Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.2004.80-7239-169-0.D34.;
2504 Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..C26.;
2505 Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
2506 Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.A34.;
2507 Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.2000.80-900931-8-3.A24.;
2508 Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.2002.80-900931-9-1.A20.;
2509 Jurko, Jozef.... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.A27.;
2510 Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.A31.;
2511 Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.A26.;
2512 Jurko, Jozef.Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.C2X.;
2513 Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.A31.;
2514 Jurko, Jozef.CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999..A21.;
2515 Jurko, Jozef.Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.D32.;
2516 Jurko, Jozef.Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.2000.80-88998-24-7.A26.;
2517 Jurko, Jozef.Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.D38.;
2518 Jurko, Jozef.Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.A27.;
2519 Jurko, Jozef.Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.A26.;
2520 Jurko, Jozef.Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.2003.80-88998-52-2.A11.;
2521 Jurko, Jozef.Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.A26.;
2522 Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.B32.;
2523 Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-44-1.B43.;
2524 Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.R3.;
2525 Jurko, Jozef.Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.2001.80-88998-04-2.A26.;
2526 Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.B09.;
2527 Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..C34.;
2528 Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
2529 Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.1997.80-86019-55-1.D46.;
2530 Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..C36.;
2531 Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.A33.;
2532 Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím.1981..B03.;
2533 Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.A34.;
2534 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.A34.;
2535 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Dějiny katolické církve..Olomouc ::Univerzita Palackého,.1993.80-7067-285-4 :.C17.;
2536 Kaffanke, Jakobus.Heinrich Seuse - Diener ser Ewigen Weisheit.:.1998.3-928698-15-X.C25.;
2537 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1.A50.;
2538 Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.2002.80-7309-068-6.A37.;
2539 Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.2008.978-80-7363-193-2.C11.;
2540 Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh.1988..A33.;
2541 Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.1991.80-7115-008-8.A21.;
2542 Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran.1977..c12.;
2543 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..C25.;
2544 Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč.1928..C14.;
2545 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..C35.;
2546 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..OP.;
2547 Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..A47.;
2548 Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..D43.;
2549 Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA.1969..A35.;
2550 Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.1989.0-946352-03-8.D32.;
2551 Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..C26.;
2552 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.A24.;
2553 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.D48.;
2554 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.A24.;
2555 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.D48.;
2556 Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.C1y.;
2557 Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.2013.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22.;
2558 Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ.1990..D14.;
2559 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B18.;
2560 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.B37.;
2561 Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.D11.;
2562 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.D42.;
2563 Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.2009.978-80-87256-08-4.C24.;
2564 Kandler, Max.Co je víra.:.1991..B15.;
2565 Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.2004.80-7149-635-9.C12.;
2566 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.A33.;
2567 Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.2000.80-7017-505-2.A21.;
2568 Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B43.;
2569 Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.1990??.978-80-970751-9-4.B36.;
2570 Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.C30.;
2571 Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON.1978..D12.;
2572 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.D47.;
2573 Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..A38.;
2574 Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.B04.;
2575 Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.A41.;
2576 Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A25.;
2577 Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.A16.;
2578 Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A35.;
2579 Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.A38.;
2580 Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.1999.80-7266-022-5.B10.;
2581 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.A31.;
2582 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.B21.;
2583 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.a35.;
2584 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..C34.;
2585 Katarína Sienská.Listy svate Kateřiny Sienské. Olomouc:Krystal.1940..C32.;
2586 Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.1997.80-967756-8-5.D15.;
2587 Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.C16.;
2588 Katarína, Sienská.Engagiert aus Glauben meditationen.Zurich:Benziger.1990.3-545-20516-9.kos.;
2589 Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.1980.3-265-10210-6.A46.;
2590 Katarína, Sienská.Modlitby.:.1970?..A38.;
2591 Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008438.A27.;
2592 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.A47.;
2593 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.A35.;
2594 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.R3.;
2595 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.a33.;
2596 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0-89870-481-2.D15.;
2597 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum.1984..A32.;
2598 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Katholischer Erwachsenen Katechismus. Kevelaer:Verlag Butzon & Bercker.1985.3-7666-9388-3.D23.;
2599 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.A43.;
2600 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.D22.;
2601 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
2602 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..D14.;
2603 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.a48.;
2604 Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11.;
2605 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U7.;
2606 Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U10.;
2607 Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13.;
2608 Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11.;
2609 Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Alexander GIERTLI-Eugenika.2006.808891325X.D42.;
2610 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.C13.;
2611 Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.A36.;
2612 Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..C11.;
2613 Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta.1975..D37.;
2614 Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.A46.;
2615 Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.D45.;
2616 Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.A44.;
2617 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.A38.;
2618 Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis.1969..C11.;
2619 Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.D36.;
2620 Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A32.;
2621 Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:.2005..B40.;
2622 Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-032-7.B06.;
2623 Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
2624 Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
2625 Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:.1997..B08.;
2626 Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN.1955..C36.;
2627 Khidayer, Emire.Život po Arabsky. .Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-050-1.C1y.;
2628 Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.2012.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1y.;
2629 Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.1995.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27.;
2630 Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.1998.8391006123;83-910061-2-3.A27.;
2631 Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-714-2.C12.;
2632 Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.1989.80-7017-036-0.c1x.;
2633 Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34.;
2634 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
2635 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
2636 Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1228-2.C16.;
2637 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.A24.;
2638 Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008..A41.;
2639 King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.2012.978-80-7419-105-3 .A14.;
2640 King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-347-6.D37.;
2641 Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..A15.;
2642 Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
2643 Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..D26.;
2644 Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-075-6.C2X.;
2645 Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-920150-99-3.A44.;
2646 Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.D34.;
2647 Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2010.978-80-7140-327-2.D23.;
2648 Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1966..D11.;
2649 Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.2012.978-80-7007-380-3.A20.;
2650 Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.1994.80-85768-27-5.C22.;
2651 Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..B41.;
2652 Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..A38.;
2653 Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice.2010?..B33.;
2654 Kláštor sv Štefana, Meteora.I cimeli del Monastero di santo stefano. Meteore:Turistický úrad Kalambaka.1999.960-85455-8-7.D21.;
2655 Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B03.;
2656 Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov.2003..B37.;
2657 Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.1981.3-545-20515-0.A46.;
2658 Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros.1978..A23.;
2659 Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.1995.80-901571-4-9.C35.;
2660 Klement Poláček.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.C1x.;
2661 Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.B01.;
2662 Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.2007.978-80-969659-9-1.a42.;
2663 Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.B01.;
2664 Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.A43.;
2665 Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.2007.978-80-7106-903-4.a48.;
2666 Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia.1985..C35.;
2667 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..B09.;
2668 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.A27.;
2669 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.A27.;
2670 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.A27.;
2671 Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN.1995..A20.;
2672 Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.C25.;
2673 Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM.1996..A15.;
2674 Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A30.;
2675 Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.A34.;
2676 Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..A25.;
2677 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..B35.;
2678 KMOTORKA, Stano.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..D61.;
2679 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.D32.;
2680 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.D32.;
2681 Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991..B14.;
2682 Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.A43.;
2683 Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.C16.;
2684 Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D41.;
2685 Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.2011.978-80-7165-834-4.D42.;
2686 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.B01.;
2687 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.B20.;
2688 Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.1995.80-88795-06-0.B11.;
2689 Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008..B16.;
2690 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.B02.;
2691 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.B07.;
2692 Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.1993.80-900548-1-1.B18.;
2693 Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.2000.80-968592-1-8.D11.;
2694 Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov.1999..B24.;
2695 Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.B21.;
2696 Kočiš, Jozef,(1928-).Bytča 1378-1978.Martin ::Osveta,.1978..A12.;
2697 Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-051-3.A38.;
2698 Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-480-6.A36.;
2699 Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2011..978-80-7195-570-2.D32.;
2700 Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.2018.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42.;
2701 Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.1999.80-7017-265-7.D32.;
2702 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu. Rožňava:BÚ.1998..C24.;
2703 Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.1979.3-7171-0731-3.A47.;
2704 Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas.1994..D37.;
2705 Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:.2016..B41.;
2706 Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..D36.;
2707 Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.A11.;
2708 Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..C2X.;
2709 Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.A30.;
2710 Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..C26.;
2711 Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1997.80-89063-02-0.D33.;
2712 Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.1982.80-04-25346-6.D43.;
2713 Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM.1988..A16.;
2714 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..B33.;
2715 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.A25.;
2716 Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..B41.;
2717 Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..A16.;
2718 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..C33.;
2719 Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A20.;
2720 Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..C25.;
2721 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..A20.;
2722 Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.U8.;
2723 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.U8.;
2724 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.U10.;
2725 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.U8.;
2726 Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1995..R2.;
2727 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A21.;
2728 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.C35.;
2729 Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.a25.;
2730 Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.D11.;
2731 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996..B17.;
2732 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-152-0.C36.;
2733 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.A44.;
2734 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.U8.;
2735 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.U9.;
2736 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.U8.;
2737 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.U9.;
2738 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.U9.;
2739 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.B33.;
2740 Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK.1994..U9.;
2741 Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.U8.;
2742 Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.U8.;
2743 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.U8.;
2744 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.U9.;
2745 Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..U8.;
2746 Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.U8.;
2747 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.U8.;
2748 Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:.1998..B27.;
2749 Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.U10.;
2750 Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.U8.;
2751 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK.2000..U9.;
2752 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.U8.;
2753 Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM.1999..U9.;
2754 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.U9.;
2755 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.U8.;
2756 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..U9.;
2757 Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..U9.;
2758 Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B33.;
2759 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..B33.;
2760 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..U9.;
2761 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.A30.;
2762 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.1992.80-7114-065-1.B23.;
2763 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.2012.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50.;
2764 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.B21.;
2765 Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.A36.;
2766 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.B16.;
2767 Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.2004.80-969223-6-X.A44.;
2768 Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.1973.3-222-10747-5.A43.;
2769 Konštantín, Filozof.Proglas.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-277-1.R3.;
2770 Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.2003.80-88927-74-9.A38.;
2771 Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.2014.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30.;
2772 Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.1999.80-86040-08-9.C35.;
2773 Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.A11.;
2774 Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.A31.;
2775 Korec, Ján Chryzostom.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.D36.;
2776 Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-110-0.A35.;
2777 Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D42.;
2778 Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.D32.;
2779 Korec, Ján Chryzostom.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.D31.;
2780 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.C2X.;
2781 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.A20.;
2782 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.A34.;
2783 Korec, Ján Chryzostom.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-732-9.B18.;
2784 Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.A32.;
2785 Korec, Ján Chryzostom.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.A22.;
2786 Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.B11.;
2787 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.A22.;
2788 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.D34.;
2789 Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A35.;
2790 Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.c1x.;
2791 Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.A22.;
2792 Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A37.;
2793 Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A27.;
2794 Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.A32.;
2795 Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.A44.;
2796 Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A25.;
2797 Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.A22.;
2798 Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.A32.;
2799 Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A45.;
2800 Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.A24.;
2801 Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.A25.;
2802 Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.C1y.;
2803 Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.A50.;
2804 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.A34.;
2805 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.A34.;
2806 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-087-2.A34.;
2807 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A13.;
2808 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.A27.;
2809 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.D31.;
2810 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.A41.;
2811 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5.A40.;
2812 Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.A27.;
2813 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.C1y.;
2814 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.A34.;
2815 Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.C1y.;
2816 Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.A32.;
2817 Korec, Ján Chryzostom.Unum sint.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-345-6.A32.;
2818 Korec, Ján Chryzostom.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A22.;
2819 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.B30.;
2820 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.D31.;
2821 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A24.;
2822 Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..C22.;
2823 Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..A31.;
2824 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha.1989..C33.;
2825 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..C32.;
2826 Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D42.;
2827 Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.D46.;
2828 Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.2011.978-80-7195-475-0.D34.;
2829 Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-340-5 .A21.;
2830 Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..B27.;
2831 Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON.1982..D62.;
2832 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..C21.;
2833 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..C21.;
2834 Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda.1972..D13.;
2835 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..C34.;
2836 Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..D38.;
2837 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
2838 Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-43-0.B20.;
2839 Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN.1983..A41.;
2840 Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.U10.;
2841 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.A35.;
2842 Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:.2013..B39.;
2843 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.B09.;
2844 Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.2000.80-8064-063-7.D36.;
2845 Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31.;
2846 Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41.;
2847 Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.2010??.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16.;
2848 Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).1995.80-967040-0-1.D47.;
2849 Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD.1968..B16.;
2850 Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A13.;
2851 Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.A45.;
2852 Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.2014.978-80-7243-683-5.C17.;
2853 Kovácsová, Eleonóra.NEMECKO-SLOVENSKÝ , SLOVENSKO-NEMECKÝ slovník.Bratislava:SPN.1991.80-08-00299-9.A20.;
2854 Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969936-7-3.A47.;
2855 Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.2008.978-80-969978-0-0.A41.;
2856 Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.1998.80-7153-174-X.R6.;
2857 Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.1999.80-88980-08-9.R6.;
2858 Kovač, Ján.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.A34.;
2859 Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.C2X.;
2860 Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:.2000..A11.;
2861 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51.;
2862 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.A37.;
2863 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.A25.;
2864 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A36.;
2865 Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.B11.;
2866 Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..B33.;
2867 Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.1994.80-200-0191-3.C1y.;
2868 Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..a42.;
2869 Krajči Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980??..ssv.;
2870 Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.A26.;
2871 Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.D35.;
2872 Krajčík, Augustín.Novodobý ateizmus.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..C34.;
2873 Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..C11.;
2874 Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.A37.;
2875 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.C36.;
2876 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.R5.;
2877 Kráľ, Fraňo.Čenkovej deti..Bratislava:IKAR.2002.80-551-0290-2.D11.;
2878 Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1976..A42.;
2879 Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad.1970..D43.;
2880 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.A45.;
2881 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.A45.;
2882 Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45.;
2883 Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis.1977..A16.;
2884 Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.A24.;
2885 Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.B03.;
2886 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.1994.83-228-0320-6.D11.;
2887 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.D24.;
2888 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.1995.83-228-0396-6.D11.;
2889 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D26.;
2890 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.1995.83-228-0418-0.D11.;
2891 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.1996.83-228-0594-2.D25.;
2892 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.1997.83-907293-1-8.A33.;
2893 Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.A24.;
2894 Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.A24.;
2895 Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..B35.;
2896 Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM.1998..B16.;
2897 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-0-2.A16.;
2898 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.A16.;
2899 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-2-9.A16.;
2900 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C1y.;
2901 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.C15.;
2902 Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.A35.;
2903 Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C3x.;
2904 Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.C23.;
2905 Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..D37.;
2906 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.A43.;
2907 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.B07.;
2908 Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-179-2.D38.;
2909 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..B29.;
2910 Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A33.;
2911 Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-699-5.B18.;
2912 Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01110-5.B25.;
2913 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A41.;
2914 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.D48.;
2915 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C23.;
2916 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4.C3x.;
2917 Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko.1995?..B33.;
2918 Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.1996.80-7178-122-3.D38.;
2919 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.C11.;
2920 Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.1996, c1991.80-7113-179-2.C20.;
2921 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..D13.;
2922 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..D13.;
2923 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..D13.;
2924 Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0618-0.A14.;
2925 Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.2008.978-80-7391-121-8.R6.;
2926 Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.a48.;
2927 Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.1998.80-7215-076-6.A47.;
2928 Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..C11.;
2929 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
2930 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1983..D22.;
2931 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..B08.;
2932 Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:.1995..B23.;
2933 Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.B34.;
2934 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..A42.;
2935 Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.1992.80-85439-04-2.a48.;
2936 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47.;
2937 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13.;
2938 Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
2939 Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta.1986..D13.;
2940 Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.2002..839060244X.A35.;
2941 Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2015.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1y.;
2942 Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.2007.978-80-7281-337-7.C32.;
2943 Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.2007.978-80-7281-326-1.C22.;
2944 Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran.1980..C26.;
2945 Kulka, Jiří, 1950-.Psychologie umění.:Praha :.2008.978-80-247-2329-7.D35.;
2946 Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..A20.;
2947 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník.Praha:LD.1968..A15.;
2948 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..B08.;
2949 Kung, Hans.Die Christliche Herausfordeung.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1980..A42.;
2950 Kung, Hans.Ewiges Leben?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1982.3-492-02806-3.D11.;
2951 Kung, Hans.Existiert Gott?.Munchen:R. Piper &Co. Verlag.1978..A42.;
2952 Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44.;
2953 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B29.;
2954 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.B05.;
2955 Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.B37.;
2956 Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.2011.978-80-7281-437-4.D41.;
2957 Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.C32.;
2958 Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.D33.;
2959 Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.2012.978-80-7207-863-9.A14.;
2960 Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-887-7.D33.;
2961 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.A20.;
2962 Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.A22.;
2963 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A48.;
2964 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.C2X.;
2965 Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.C15.;
2966 Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2001.80-88696-26-7.A50.;
2967 Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-35-1.B10.;
2968 Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-32-7.B10.;
2969 KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:.1994..B33.;
2970 Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.A24.;
2971 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..B26.;
2972 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..A37.;
2973 La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.D44.;
2974 La Mure, Pierre.Moulin Rouge.Praha:Melantrich.1984..D43.;
2975 Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX.1987..A24.;
2976 Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.D48.;
2977 Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A33.;
2978 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.D15.;
2979 Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.C17.;
2980 Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.A22.;
2981 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D15.;
2982 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.D25.;
2983 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.2002.80-89063-04-7.D15.;
2984 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.2005.80-7165-491-4.C17.;
2985 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.C17.;
2986 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.C17.;
2987 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.D31.;
2988 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.A40.;
2989 Labo, Šebastián,1931-2014.Róbert Bezák.Praha:Ottovo nakladatelství.2014.9788074514036 (viaz.); 978-80-7451-403-6.A30.;
2990 Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.B03.;
2991 Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.C21.;
2992 Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..C32.;
2993 Lacko, Michal.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..A36.;
2994 Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993..D25.;
2995 Lackovič, Jozef.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti.1971..C35.;
2996 Lacourt, Jacques.Ježíš z nazareta.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
2997 Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.D13.;
2998 Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.D38.;
2999 Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C32.;
3000 Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-216-X.R6.;
3001 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..A45.;
3002 Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..C35.;
3003 Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..SK1.;
3004 Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.C17.;
3005 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.A10.;
3006 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.D42.;
3007 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.A41.;
3008 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.C2X.;
3009 Lajosová, Mari.Chutné jedlá z mäsa.Bratislava:Príroda.2006.80-07-01423-3.D21.;
3010 Lajosová, Mari.Chutné jedlá zo zeleniny : 99 receptov.:Príroda.2006.80-07-01278-8.D21.;
3011 Lajosová, Mari; Hemzó, Károly.Chutné jedlá pre štíhlu líniu.Braislava:Príroda.2008.978-80-07-01713-9.D21.;
3012 Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..D31.;
3013 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.A50.;
3014 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.C2X.;
3015 Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL.2000..A47.;
3016 Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad.1993..A22.;
3017 Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..A25.;
3018 Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.D36.;
3019 Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.D48.;
3020 Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-122-0.D36.;
3021 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.C3x.;
3022 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.A26.;
3023 Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
3024 Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A30.;
3025 Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.2005.80-7266-200-7.A31.;
3026 Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.a42.;
3027 Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.C25.;
3028 Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..D14.;
3029 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.A16.;
3030 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.A27.;
3031 Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD.1954..D51.;
3032 Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-78-1.A37.;
3033 Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..C20.;
3034 Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.2011.978-80-87378-98-4.a23.;
3035 Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.A43.;
3036 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.C14.;
3037 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.B20.;
3038 Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.D46.;
3039 Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.C15.;
3040 Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.C15.;
3041 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..B27.;
3042 Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..A40.;
3043 Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..A31.;
3044 Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.A46.;
3045 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.B03.;
3046 Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.D32.;
3047 Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-917-1.R5.;
3048 Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..A37.;
3049 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A33.;
3050 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.A11.;
3051 Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-572-1.A38.;
3052 Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.C10.;
3053 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.C20.;
3054 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.R4.;
3055 Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.1994.80-966957-3-8.B21.;
3056 Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A35.;
3057 Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.2011.978-80-87186-51-0.D36.;
3058 Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-177-6.A15.;
3059 Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.C25.;
3060 Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.B04.;
3061 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B15.;
3062 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.C1y.;
3063 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B30.;
3064 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998..B36.;
3065 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.A45.;
3066 Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.A25.;
3067 Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.1998.80-967851-3-3.D45.;
3068 Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie. Zageb:Krščanska sadašnjost.1990.80-7141-414-X.A14.;
3069 Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..D38.;
3070 Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha.1972..A32.;
3071 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C1X.;
3072 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..C34.;
3073 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..C33.;
3074 Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.2013.978-3-8480-0418-8.d25.;
3075 Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.2003.80-7260-087-7.A20.;
3076 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.C3x.;
3077 Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského.2015..B40.;
3078 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.A31.;
3079 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.D35.;
3080 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.D14.;
3081 Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.2012.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47.;
3082 Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30.;
3083 Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.a48.;
3084 Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30.;
3085 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.C24.;
3086 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.D47.;
3087 Lev Nikolajevič Tolstoj.Čítanie na každý deň.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-655-8.A23.;
3088 Lev XIII.Rerum Novarum.:.1931..U1.;
3089 Lev, Nikolajevič Tolstoj.Rodinné šťastie. Kreutzerova sonáta.:Smena.1967..C31.;
3090 Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.2012.978-80-246-2098-5.D47.;
3091 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-823-2.A24.;
3092 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-827-5.A24.;
3093 Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2003.80-7181-825-9.A24.;
3094 Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:.1999.80-85495-68-6.A42.;
3095 Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.C22.;
3096 Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.2006.80-89067-38-7.A40.;
3097 Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.C23.;
3098 Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.D43.;
3099 Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
3100 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..B31.;
3101 Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.C2X.;
3102 Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM.1994..A41.;
3103 Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.B36.;
3104 Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2000.80-88891-37-X.A37.;
3105 Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-749-7.C3x.;
3106 Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2060-4.D42.;
3107 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.A38.;
3108 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.A50.;
3109 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.A10.;
3110 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.2000.80-968638-2-7.A27.;
3111 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.C10.;
3112 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.B36.;
3113 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B12.;
3114 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.B42.;
3115 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.C1X.;
3116 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.A38.;
3117 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.A33.;
3118 Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..B25.;
3119 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.A20.;
3120 Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.2008.978-80-87127-12-4.D34.;
3121 Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..A26.;
3122 Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :.1994..B33.;
3123 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.A43.;
3124 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.A43.;
3125 Linnankoski, Johannes.Pieseň o červenom kvete. Bratislava:Smena.1965..C25.;
3126 Lion, Feuchtwanger.Lišky na vinici. hudby a umnění:Státní makladatelství krásné literatury.1956..C31.;
3127 Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.1968.80-205-0259-9.C34.;
3128 Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.1992.80-205-0232-7.C34.;
3129 Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.A25.;
3130 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.D46.;
3131 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.C1y.;
3132 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C34.;
3133 Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7.B10.;
3134 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.A37.;
3135 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.A37.;
3136 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.A36.;
3137 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.A25.;
3138 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A26.;
3139 Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.2001.80-968447-8-4.D12.;
3140 Liščáková, Irena; Grundlerová, Viera; Valent, Ondrej; Beník, Gejza.Francúzsko-slovenský slovník.Bratislava:SPN.1983..D13.;
3141 Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.A16.;
3142 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B11.;
3143 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4.B41.;
3144 Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.B01.;
3145 Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.A26.;
3146 Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D33.;
3147 Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.2010.978-80-7363-282-3.D35.;
3148 Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..D35.;
3149 Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.1996.80-88717-14-0.A22.;
3150 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A41.;
3151 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A10.;
3152 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..B38.;
3153 Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9.A43.;
3154 Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.A31.;
3155 Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo.1978..D33.;
3156 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..A36.;
3157 Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.M DCCC LXXIV [= 1874]..VZ.;
3158 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.A33.;
3159 Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.1994.3-89543-057-9.C16.;
3160 Lohrum, Meinolf.Dominikus. Nemecko:Benno.1987.3-7462-0047-4.D23.;
3161 Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:.1883..latin.;
3162 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.B07.;
3163 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.C2X.;
3164 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.D51.;
3165 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.D51.;
3166 Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf.1990..D31.;
3167 Lommel, Andreas.Prehistorické a primitívne umenie.Bratislava:Pallas.1972..C20.;
3168 London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda.1989..D34.;
3169 London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.2011.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44.;
3170 Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.D34.;
3171 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.A24.;
3172 Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-365-5.C24.;
3173 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..B29.;
3174 Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura.1977..B14.;
3175 Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.C30.;
3176 Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-835-6.A13.;
3177 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C2X.;
3178 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.C33.;
3179 Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.C3x.;
3180 Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.A21.;
3181 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..ssv.;
3182 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..B25.;
3183 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.C1x.;
3184 Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.A45.;
3185 Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.C14.;
3186 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.A32.;
3187 Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.A47.;
3188 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.A45.;
3189 Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.B11.;
3190 Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.D38.;
3191 Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..1998.80-7130-075-6.C23.;
3192 Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-854-5.D31.;
3193 Luciani, A.Milosrdný samaritán.:.1995..A46.;
3194 Luciani, Albino.Ihr ergebener. Mníchov:Verlag Neue Stadt.1978.3-87996-076-3.A34.;
3195 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.A13.;
3196 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.A20.;
3197 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A50.;
3198 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.A21.;
3199 Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..suscm.;
3200 Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
3201 Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.B42.;
3202 Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad.1978..A47.;
3203 Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D42.;
3204 Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-47-6.D48.;
3205 Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-704-6.C23.;
3206 Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-166-6.C24.;
3207 Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl..1939..B40.;
3208 Luscoň, Jozef.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.A23.;
3209 Luscoň, Jozef.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.A45.;
3210 Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..B15.;
3211 Luscoň, Jozef.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.D31.;
3212 Luscoň, Jozef.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-338-5.C35.;
3213 Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31.;
3214 Luscoň, Jozef,(1959-).Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41.;
3215 Luscoň, Jozef,1959-.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45.;
3216 Lusens, Edgars.Liepaja-Laikmetu Dzirnavás.:.2005.9984-9190-4-8.D12.;
3217 Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.C10.;
3218 Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.1995.80-85319-44-6.A42.;
3219 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.:.1989?..C34.;
3220 Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.1995.80-855880-5-6.C13.;
3221 M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.1992.80-85193-16-7.A15.;
3222 M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..A11.;
3223 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.B33.;
3224 Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2001.80-968401-6-9.B38.;
3225 Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.D13.;
3226 Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.D46.;
3227 Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.D24.;
3228 Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.C22.;
3229 Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.A50.;
3230 Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.D34.;
3231 Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.A46.;
3232 Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.R5.;
3233 Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.2001.80-968354-7-5.D35.;
3234 Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.2005.80-7165-518-X.a48.;
3235 Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.1997.80-88717-19-1.B38.;
3236 Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..P11.;
3237 Mádr, Oto.Teologické texty r.12.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2001..P11.;
3238 Mádr, Oto.Teologické texty r.13.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2002..P11.;
3239 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..P11.;
3240 Mádr, Oto.Teologické texty r.2003, 14. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2003..P11.;
3241 Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.2007.978-80-86949-31-4.C32.;
3242 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.B10.;
3243 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.A31.;
3244 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.B06.;
3245 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B38.;
3246 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.B23.;
3247 Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.B04.;
3248 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.C32.;
3249 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.D48.;
3250 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.A35.;
3251 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.C17.;
3252 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.D14.;
3253 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.C36.;
3254 Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989..C1X.;
3255 Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7.B36.;
3256 Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.B03.;
3257 Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.2008.978-80-7090-894-5.A47.;
3258 Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.1994.80-204-0237-3.A32.;
3259 Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.2004.80-968793-9-1.D34.;
3260 Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.2007.978-80-8046-375-5.R6.;
3261 Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.1999..8372211728.A25.;
3262 Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu.Lomnička:Rímskokatolícky faraký úrad.2010.978-80-89264-44-3.B38.;
3263 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B25.;
3264 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.B29.;
3265 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.B11.;
3266 Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.1998.80-88879-48-5.R3.;
3267 Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.2009.978-80-970227-4-7.C16.;
3268 Majzel, pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:.2013..B36.;
3269 Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa.1878..C21.;
3270 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
3271 Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14.;
3272 Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:.2013..A30.;
3273 Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.2013.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40.;
3274 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981..A45.;
3275 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.C25.;
3276 Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.a47.;
3277 Malý Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-126-9.D36.;
3278 Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.2010.978-80-89501-00-7.B31.;
3279 Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.B06.;
3280 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C3x.;
3281 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.C12.;
3282 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.A38.;
3283 Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..P20.;
3284 Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..P20.;
3285 Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..P20.;
3286 Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..P20.;
3287 Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..P21.;
3288 Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..P19.;
3289 Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..P19.;
3290 Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..P19.;
3291 Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..P19.;
3292 Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..P19.;
3293 Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..P20.;
3294 Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..P20.;
3295 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B21.;
3296 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.B43.;
3297 Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-371-7.B22.;
3298 Malý, Vincent 1922-.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.1997.80-85413-32-9.B30.;
3299 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A46.;
3300 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A20.;
3301 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.B21.;
3302 Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B09.;
3303 Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.2003.80-88795-94-X.B34.;
3304 Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..SK1.;
3305 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
3306 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
3307 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..SK1.;
3308 Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..A37.;
3309 Marčin, Jozef,1964-.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].2014.9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20.;
3310 Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.C30.;
3311 Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.D44.;
3312 Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..C26.;
3313 Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 2.:Slovenský spisovateľ.1967..C31.;
3314 Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM.1997..D38.;
3315 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.A20.;
3316 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.A20.;
3317 Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D26.;
3318 Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:.1994..D21.;
3319 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.C1y.;
3320 Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-21-7.B17.;
3321 Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.1993.80-7095-006-4.D16.;
3322 Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.B16.;
3323 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.A10.;
3324 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.B02.;
3325 Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-168-X.C22.;
3326 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.A24.;
3327 Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:.1986?..A33.;
3328 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.A22.;
3329 Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..B38.;
3330 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.D43.;
3331 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.D33.;
3332 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.1991.80-221-0151-6.D33.;
3333 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.1992.80-221-0194-X.D33.;
3334 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.1992.80-221-0230-X.D33.;
3335 Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.1996.80-85319-54-3.D21.;
3336 Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..B30.;
3337 Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..A41.;
3338 Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.2011.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36.;
3339 Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-70-4.C35.;
3340 Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.A50.;
3341 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..C1X.;
3342 Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.2003.80-7090-690-1.C31.;
3343 Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.2006.80-7090-829-7.C31.;
3344 Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.1999.80-967800-2-6.B19.;
3345 Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..C36.;
3346 Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země.1979..C12.;
3347 Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-142-6.A22.;
3348 Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00830-2.R6.;
3349 Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.1990.80-06-00234-7.D25.;
3350 Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad.1972..A46.;
3351 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A46.;
3352 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.A50.;
3353 Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.1999.80-88849-31-4.C14.;
3354 Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.D26.;
3355 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A13.;
3356 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A35.;
3357 Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.D15.;
3358 Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7.D12.;
3359 Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.2013.978-80-89567-24-9.A30.;
3360 Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.C30.;
3361 Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.B22.;
3362 Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..C25.;
3363 Martin, Pavel.Italská kucharka.Praha:Ivo Železný.2003.80-237-3862-3.d21.;
3364 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.A26.;
3365 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.A10.;
3366 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.D48.;
3367 Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.2001.80-968525-0-7.B36.;
3368 Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.1996.80-7140-077-7.D32.;
3369 Martindale, Andrew.Renesancia. Praha:PALLAS.1972..D12.;
3370 Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..C3x.;
3371 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.B33.;
3372 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A35.;
3373 Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.A46.;
3374 Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.A24.;
3375 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.A31.;
3376 Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..D38.;
3377 Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.A31.;
3378 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.a42.;
3379 Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-661-7.c1x.;
3380 Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.1998.83-909705-2X.D26.;
3381 Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.1999.83-909705-3-8.D26.;
3382 Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.2000.8390970589;83-909705-8-9.A26.;
3383 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.D25.;
3384 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.1996.83-228-0444-X.D11.;
3385 Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.C30.;
3386 Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2002.80-7181-958-1.R6.;
3387 Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.1992.80-7094-270-3.A22.;
3388 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31.;
3389 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.D45.;
3390 Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-249-6.R6.;
3391 Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..A44.;
3392 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C31.;
3393 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A34.;
3394 Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B35.;
3395 Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.1999.80-85594-08-0.B27.;
3396 Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B10.;
3397 Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.2007.978-80-969663-9-4.B36.;
3398 Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.B11.;
3399 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.A34.;
3400 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.C30.;
3401 Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP.1958..A41.;
3402 Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:.1948..A26.;
3403 Mattoška P.L., OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..B30.;
3404 Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.2001.80-967423-2-9.B38.;
3405 Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.D43.;
3406 Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.2010.978-80-87386-08-8.B43.;
3407 Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.2006.80-88949-92-0.C3x.;
3408 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-06-8.A45.;
3409 Matuška, Peter.Zázračná medaila. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-25-4.D42.;
3410 Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.D36.;
3411 Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON.1969..C12.;
3412 Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.2005??.978-80-7112-178-7.C30.;
3413 Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON.1980..D38.;
3414 Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.B17.;
3415 Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.1993.80-85247-46-1.C3x.;
3416 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.A35.;
3417 Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..SK1.;
3418 Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON.1981..A15.;
3419 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..B31.;
3420 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..ssv.;
3421 Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-058-5.D51.;
3422 Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.D51.;
3423 Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..C26.;
3424 Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran.1985..D22.;
3425 Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.D32.;
3426 May, Karol.Cez divý Kurdistan.Ružomberok:EPOS.1999.80-88977-08-8.A20.;
3427 May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil.1948..A20.;
3428 Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.A43.;
3429 Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.1991.80-85247-04-6.D12.;
3430 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.D45.;
3431 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.D46.;
3432 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.A10.;
3433 Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2004.80-7360135-4.D14.;
3434 Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.B07.;
3435 McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.C2X.;
3436 Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A48.;
3437 Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A45.;
3438 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.c12.;
3439 Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.C15.;
3440 McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.R3.;
3441 Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.1998.80-7260-002-8.D11.;
3442 McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-20-4.D26.;
3443 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.A31.;
3444 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.A31.;
3445 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.A31.;
3446 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.A31.;
3447 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..C33.;
3448 Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-004-6.U10.;
3449 Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..A11.;
3450 Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.A35.;
3451 Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x.;
3452 Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.A35.;
3453 Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.2005.80-7234-410-2.R6.;
3454 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.A32.;
3455 Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-584-5.A46.;
3456 Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-942-5.A46.;
3457 Melchers, Hans; Melchers, Erna.Das grose Buch de Heiligen.Mnichov:Südwest Verl..1978..D23.;
3458 Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C25.;
3459 Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.A11.;
3460 Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.D24.;
3461 Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.A35.;
3462 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.A34.;
3463 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.C1y.;
3464 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.A46.;
3465 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.A22.;
3466 Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.A45.;
3467 Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.1994.80-88741-02-5.A22.;
3468 Melo, Ľudovít OP.Salve Regina, exercície.:.1985?..OP.;
3469 Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.C12.;
3470 Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-62-5.D33.;
3471 Menclová, Dobroslava.České hrady : 1.díl. : vývoj feudálního hradu v západní,jižní a střední Evropě do konce 14.století.Praha:ODEON.1976..D21.;
3472 Menclová, Dobroslava.České hrady : 2.díl. : hrady české gotiky v době Karla IV..Praha:ODEON.1976..D21.;
3473 Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.2016.978-80-86779-42-3.C30.;
3474 Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..B10.;
3475 Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..D31.;
3476 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..A33.;
3477 Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia.1966..b13.;
3478 Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-010-X.A15.;
3479 Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.1999.3-545-70006-2.C15.;
3480 Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA.1968..A35.;
3481 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.A32.;
3482 Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.B36.;
3483 Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.C23.;
3484 Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.A13.;
3485 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.A11.;
3486 Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.2013.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13.;
3487 Messadié, Gerald.Mojžiš.Bratislava:Ikar.2000.80-7118-912-X.D25.;
3488 Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.A35.;
3489 Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.1998.80-85319-77-2.a12.;
3490 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.C12.;
3491 Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.1998.80-7145-228-9.R1.;
3492 Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.2003.3-935197-29-2.C15.;
3493 Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.C22.;
3494 Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..B24.;
3495 Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-762-7.A43.;
3496 Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C22.;
3497 Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.C3x.;
3498 Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900402-6-8.B29.;
3499 Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.2007.978-80-86057-42-2.D47.;
3500 Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.C32.;
3501 Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.C34.;
3502 Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-186-8.A25.;
3503 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.a23.;
3504 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.C36.;
3505 Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.2003.80-88939-63-1.C16.;
3506 Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.B20.;
3507 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..C36.;
3508 Michalička, Ján,1919-1997.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30.;
3509 Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.c22.;
3510 Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.c22.;
3511 Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.c22.;
3512 Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.D48.;
3513 Michalov, Jozef.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-545-9.B04.;
3514 Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.B04.;
3515 Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.B04.;
3516 Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-11-2.A41.;
3517 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B41.;
3518 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).B36.;
3519 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.A44.;
3520 Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel.1977..C16.;
3521 Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK.1941..D21.;
3522 Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin.2005..A25.;
3523 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..C36.;
3524 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.C3x.;
3525 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.C22.;
3526 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.D41.;
3527 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.A30.;
3528 Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.A27.;
3529 Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.C25.;
3530 Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
3531 Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
3532 Mikluščák, Pavel.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
3533 Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.A34.;
3534 Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.A34.;
3535 Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
3536 Mikluščák, Pavel.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS.1995..B02.;
3537 Mikszáth, Kálmán.Čierne mesto.V Bratislave:Slovenský spisovateľ.1962..C26.;
3538 Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20.;
3539 Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,.1978...C1y.;
3540 Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta.1963..D15.;
3541 Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.D35.;
3542 Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda.1986..C10.;
3543 Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove.1998..B03.;
3544 Milko, Pavel.Origenes učitel.:.2008.978-80-86420-30-1.D24.;
3545 Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.D45.;
3546 Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..D32.;
3547 Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..D33.;
3548 Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.C2X.;
3549 Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..C25.;
3550 Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.B06.;
3551 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.B06.;
3552 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.c22.;
3553 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.B25.;
3554 Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..C22.;
3555 Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.C23.;
3556 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.A44.;
3557 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.A44.;
3558 Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2004.80-89187-00-5.B40.;
3559 Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova.1944..B34.;
3560 Mišovič, Bernard.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha.2001..B05.;
3561 Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.].2005.(brož.).B40.;
3562 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.A26.;
3563 Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..a48.;
3564 Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.1990.80-219-0143-8.D33.;
3565 Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.1994.80-85013-19-3.B06.;
3566 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.C1y.;
3567 Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.2001.80-88723-81-7.A46.;
3568 Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10.;
3569 Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.A42.;
3570 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B04.;
3571 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.B34.;
3572 Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.2011.978-80-7017-160-8.D36.;
3573 Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..B27.;
3574 Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.D24.;
3575 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.A30.;
3576 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.D48.;
3577 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C36.;
3578 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A32.;
3579 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.A40.;
3580 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.A15.;
3581 Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-399-0.A43.;
3582 Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.A45.;
3583 Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.C25.;
3584 Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.2010.978-80-7367-752-7.D34.;
3585 Mór, Jókai.Zlatý človek.:Pravda.1974..C31.;
3586 Mór, Jókai.Zlatý vek Sedmohradska.: Tatran.1973..C31.;
3587 Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.2002.80-7100-964-4.B26.;
3588 Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.2002.80-7100-940-7.B26.;
3589 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..ssv.;
3590 Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-24-1.A31.;
3591 Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-12-9.A33.;
3592 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
3593 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
3594 Moretti, Marino.Znamenie kríža. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1.A34.;
3595 Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..A44.;
3596 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.A44.;
3597 Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ.2008..B33.;
3598 Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne.2008 jún..B36.;
3599 Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.2008.978-80-87129-10-4.c16.;
3600 Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.2004.80-900843-8-9.A10.;
3601 Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.A25.;
3602 Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-110-8.D33.;
3603 Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.2011.978-80-87287-44-6.D48.;
3604 Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.C25.;
3605 Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.A37.;
3606 Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.2009.978-80-7407-058-7.C25.;
3607 Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.2010..9788323125228.a23.;
3608 Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.2006.80-8046-336-0.R6.;
3609 Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:.2001..A32.;
3610 Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.2009.978-80-89341-12-2.D26.;
3611 Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.2010.978-80-970478-0-1.B32.;
3612 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.B38.;
3613 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.B23.;
3614 Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.D23.;
3615 Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM.1993..A20.;
3616 Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.A37.;
3617 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.A24.;
3618 Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.1992.80-901176-0-0.A35.;
3619 Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.1993.80-901176-1-9.A35.;
3620 Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.1996.80-967400-5-9.A46.;
3621 Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2013.978-80-7465-058-1.C2X.;
3622 Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.D26.;
3623 Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.2004.80-7106-188-3.A48.;
3624 Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00128-X.D33.;
3625 Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.A43.;
3626 Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.2011.978-80-7367-833-3.A14.;
3627 Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-64-0.A45.;
3628 Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-65-9.A31.;
3629 Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.R5.;
3630 Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-827-0.R5.;
3631 Murgová, Ružena.Diéty.:.2002.80-967523-5-9.B21.;
3632 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A13.;
3633 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.A25.;
3634 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;
3635 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..A47.;
3636 Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C36.;
3637 Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.A15.;
3638 Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..B26.;
3639 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7.A41.;
3640 Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.2000.80-7266-049-7.C22.;
3641 Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.1989.83-7014-115-3.D11.;
3642 Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.1991.83-7014-150-1.D11.;
3643 Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.1992.83-7014-191-9.D11.;
3644 Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..D13.;
3645 Náhalka, Štefan,1916-1975.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..B27.;
3646 Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1980..D14.;
3647 Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran.1978..D14.;
3648 Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-196-6.B37.;
3649 Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.A22.;
3650 Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.1998.80-85291-57-6.B42.;
3651 Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.2010.978-80-7367-847-0.c1x.;
3652 Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:.1942..A47.;
3653 Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.1991.80-900824-1-6.A44.;
3654 Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.A31.;
3655 Nehera, Otakar.Východné Slovensko.Martin:Osveta.1973..D21.;
3656 Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.2000.80-88960-44-4.A48.;
3657 Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros.1985..D38.;
3658 Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.B27.;
3659 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.B27.;
3660 Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.B27.;
3661 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.B27.;
3662 Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.2000.80-88795-70-2.B27.;
3663 Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.2006.80-85929-83-X.A26.;
3664 Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..D37.;
3665 Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994..D43.;
3666 Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím.1991..B03.;
3667 Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..A33.;
3668 Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl.1988..A35.;
3669 Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..A22.;
3670 Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-146-3.C3x.;
3671 Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,.1990..C10.;
3672 Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.C16.;
3673 Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.C16.;
3674 Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL.1954..C13.;
3675 Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A37.;
3676 Neubert, E.Môj ideál Ježiš. Kremnica:Serafínsky svet.1943..B31.;
3677 Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:.2008..B09.;
3678 Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon.1979..C11.;
3679 Neuner, Jozef SJ.Der Glaube der Kirche.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1971..kos.;
3680 Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM.1990..D14.;
3681 Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.A22.;
3682 Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.D42.;
3683 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31.;
3684 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41.;
3685 Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40.;
3686 Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-068-0.A15.;
3687 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D42.;
3688 Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.B12.;
3689 Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-091-6 .D42.;
3690 Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-34-2.D47.;
3691 Neyer, Maria Amata.Edith Stein. Wurzburg:Echter.1987.3-429-01060-8.D42.;
3692 neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B28.;
3693 neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..B21.;
3694 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41.;
3695 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..B41.;
3696 Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:.1985?..Sam.;
3697 Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.2002.80-7114-364-2.B41.;
3698 Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN.1974..A35.;
3699 Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A41.;
3700 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.B05.;
3701 Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42.;
3702 Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.2006.88-499-0089-9.C15.;
3703 Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ.1987..C36.;
3704 Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.B03.;
3705 Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.A15.;
3706 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.C24.;
3707 Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.A22.;
3708 Nouwen, Henri.Mit offenen händen unser leben als gebet. Freiburg:Herder KG.1995.3-451-23782-2.D43.;
3709 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.A35.;
3710 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6.B43.;
3711 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.A22.;
3712 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.A33.;
3713 Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita.1988..D25.;
3714 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..A50.;
3715 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..D25.;
3716 Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.D25.;
3717 Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..D25.;
3718 Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..A24.;
3719 Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..A50.;
3720 Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..B06.;
3721 Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1983..A50.;
3722 Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.1998.80-88743-21-4.D35.;
3723 Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..D22.;
3724 Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta.1952..a48.;
3725 Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.A42.;
3726 Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.D45.;
3727 Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.1992.80-900773-7-4.A34.;
3728 Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.A38.;
3729 Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..D32.;
3730 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D15.;
3731 O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.B12.;
3732 O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-015-7.A36.;
3733 Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR.1991..B06.;
3734 Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.C2X.;
3735 Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.D44.;
3736 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.A20.;
3737 Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel.1974..D21.;
3738 Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.:Tlačiareň SNP š.p. Martin závod Prievidza.1990.80-900396-4-2.A34.;
3739 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.C33.;
3740 Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.2006.80-7367-153-0.D24.;
3741 Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..C31.;
3742 Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.D34.;
3743 Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13.;
3744 Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.2011.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13.;
3745 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7.D42.;
3746 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.C33.;
3747 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.C33.;
3748 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.C33.;
3749 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.C33.;
3750 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.C33.;
3751 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-546-9.C33.;
3752 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.C33.;
3753 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.C33.;
3754 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-728-9.C33.;
3755 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2.C33.;
3756 Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.A13.;
3757 Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.2001.80-7090-600-6.C14.;
3758 Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.A46.;
3759 Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.A16.;
3760 Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A35.;
3761 Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.B29.;
3762 Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.c22.;
3763 Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.C14.;
3764 Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..suscm.;
3765 Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C34.;
3766 Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.C32.;
3767 Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.C32.;
3768 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.A40.;
3769 Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.A26.;
3770 Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.C30.;
3771 Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.1992.80-85639-04-1.D51.;
3772 Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-629-7.c1x.;
3773 Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.A27.;
3774 Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM.1994..A22.;
3775 Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM.1994..A22.;
3776 Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.D42.;
3777 Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:.2001..A38.;
3778 Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-385-0.A43.;
3779 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.B38.;
3780 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.1993.80-88739-03-9.A45.;
3781 Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.2004.80-88739-62-4.A43.;
3782 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.A27.;
3783 Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..B24.;
3784 Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..B24.;
3785 Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n..1908..B24.;
3786 Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..B22.;
3787 Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.2005.80-200-1054-8.D15.;
3788 P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.:.1991.80-7113-033-8.B25.;
3789 P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..B29.;
3790 P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:.1975?..B30.;
3791 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..A36.;
3792 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..suscm.;
3793 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..suscm.;
3794 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..A36.;
3795 Pacovský, Petr.Velká kniha o uspořádání času : Poznejte svůj čtvrtý rozměr-čas...Praha:IDG.1994.80-900872-7-2.D22.;
3796 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.a48.;
3797 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.C1y.;
3798 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.a48.;
3799 Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-049-1.A20.;
3800 Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.A30.;
3801 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.D47.;
3802 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.C24.;
3803 Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag.1965..C15.;
3804 Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.B35.;
3805 Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.B14.;
3806 Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:.2001..B28.;
3807 Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.C10.;
3808 Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.C14.;
3809 Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.2013.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14.;
3810 Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:.2003..D12.;
3811 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.B25.;
3812 Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-367-8.U10.;
3813 Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.2007.978-80-7195-133-9.U10.;
3814 Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.U8.;
3815 Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B26.;
3816 Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..U9.;
3817 Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.U9.;
3818 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.U9.;
3819 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.U9.;
3820 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.U9.;
3821 Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV.2006..B12.;
3822 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.U8.;
3823 Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.a42.;
3824 Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.D48.;
3825 Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.A46.;
3826 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
3827 Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947..C23.;
3828 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.A26.;
3829 Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.2005.80-7178-900-3.A14.;
3830 Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..A46.;
3831 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.A31.;
3832 Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A10.;
3833 Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.1989.80-202-0053-3.D43.;
3834 Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.1990.80-221-0085-4.C36.;
3835 Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.2008.978-80-968159-8-2.C3x.;
3836 Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.A30.;
3837 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.R3.;
3838 Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:.2002..b16.;
3839 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.A36.;
3840 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..ssv.;
3841 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C33.;
3842 Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti.1994?..B21.;
3843 Paul, Balta.Svetové náboženstvá.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00542-7.A45.;
3844 Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.1998.80-967376-8-6.D44.;
3845 Paul, Lunde.Islám.:Ikar.2004.80-551-0723-8.C3x.;
3846 Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-997-7.C14.;
3847 Pauliny, Andrej.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.B25.;
3848 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..D61.;
3849 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..suscm.;
3850 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..C36.;
3851 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.suscm.;
3852 Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.A37.;
3853 Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;
3854 Pauliny, Andrej.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.A37.;
3855 Pauliny, Andrej.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.B43.;
3856 Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B38.;
3857 Pauliny, Andrej.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.B35.;
3858 Pauliny, Andrej.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A36.;
3859 Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B43.;
3860 Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B06.;
3861 Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor.1985..C10.;
3862 Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..suscm.;
3863 Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.2001.80-86036-55-3.B37.;
3864 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2000.80-802682-2-3.A45.;
3865 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A11.;
3866 Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-01-2.A45.;
3867 Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.C3x.;
3868 Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.B20.;
3869 Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..B23.;
3870 Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..U2.;
3871 Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-031-9.U2.;
3872 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:.1967..U2.;
3873 Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..U2.;
3874 Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.A20.;
3875 Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:.1968..U2.;
3876 Pavol VI.Octogesima adveniens.:.1971..U2.;
3877 Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..U2.;
3878 Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..U2.;
3879 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..U2.;
3880 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..B31.;
3881 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.U2.;
3882 Pavol VI..Humanae vitae.:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..B31.;
3883 Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran.1981..C17.;
3884 Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky. Druhá kniha.:Mladé letá.1985..D24.;
3885 Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.U5.;
3886 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.U5.;
3887 Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.D14.;
3888 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..C20.;
3889 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..C20.;
3890 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..C20.;
3891 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1965..C20.;
3892 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1968..C20.;
3893 Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.2001.80-7203-351-4.C23.;
3894 Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.1996.80-7203-036-1.C23.;
3895 Peck, M. Scott(1936-2005).V jiném rytmu :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0071-0.A14.;
3896 Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.2010.978-80-257-0295-6.D33.;
3897 Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
3898 Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..c12.;
3899 Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..C14.;
3900 Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl.1931..a47.;
3901 Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..C13.;
3902 Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu.1995..C13.;
3903 Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad.1947..C12.;
3904 Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad.1945..D37.;
3905 Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.1993.80-7108-062-4.A31.;
3906 Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.2005.80-8070-396-5.D31.;
3907 Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-473-5.C24.;
3908 Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava.1966..D14.;
3909 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.A25.;
3910 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-04-8.A25.;
3911 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-02-1.A25.;
3912 Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.2010.978-80-224-1113-4.C3x.;
3913 Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.C32.;
3914 Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.D34.;
3915 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B09.;
3916 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..B27.;
3917 Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..B23.;
3918 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993..B38.;
3919 Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.D35.;
3920 Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-035-4.A15.;
3921 Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-011600-8.D21.;
3922 Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.C24.;
3923 Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.1991.80-7057-053-9.A15.;
3924 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13.;
3925 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.2011.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51.;
3926 Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23.;
3927 Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
3928 Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.1996.80-85319-60-8.D36.;
3929 Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.2000.80-7295-010-X.D33.;
3930 Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.A13.A13;
3931 Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.A22.;
3932 Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.A34.;
3933 Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.2002.80-8046-220-8.A40.;
3934 Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6.C3x.;
3935 Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros.1976..D21.;
3936 Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad.1986..D31.;
3937 Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.A20.;
3938 Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.C14.;
3939 Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-192-6.A35.;
3940 Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.C24.;
3941 Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta.1988..D16.;
3942 Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..D36.;
3943 Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM.1996..A40.;
3944 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8.C1y.;
3945 Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.D35.;
3946 Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.B28.;
3947 Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.1997.80-967249-4-0.A25.;
3948 Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA.1976..A36.;
3949 Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal.1946..A47.;
3950 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.C23.;
3951 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.A35.;
3952 Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.c22.;
3953 Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-407-1.B41.;
3954 Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-273-2.C1X.;
3955 Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1.D15.;
3956 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C25.;
3957 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.C2X.;
3958 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.D42.;
3959 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.A50.;
3960 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-55-4.A22.;
3961 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.A45.;
3962 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.A24.;
3963 Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.2011.978-80-7195-474-3.C30.;
3964 Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.c22.;
3965 Picard, Max.Člověk na útěku.:.1970..C14.;
3966 Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..A16.;
3967 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.C2X.;
3968 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.B43.;
3969 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.A21.;
3970 Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;
3971 Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.2015.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11.;
3972 Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.2002..8372213038.A31.;
3973 Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.2003.80-86025-61-6.A31.;
3974 Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.B07.;
3975 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.1.Poznaň:.2006..P13.;
3976 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.2.Poznaň:.2007..P13.;
3977 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.3.Poznaň:.2008..P13.;
3978 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.4.Poznaň:.2009..P13.;
3979 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.5.Poznaň:.2010..P13.;
3980 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.6.Poznaň:.2011..P13.;
3981 Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.7.Poznaň:.2012..P13.;
3982 Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..A34.;
3983 Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:.1995?..B17.;
3984 Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.1997.80-7178-175-4.A41.;
3985 Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.B37.;
3986 Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.B15.;
3987 Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.1990.80-7113-012-5.B15.;
3988 Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.D14.;
3989 Pius XI.Divini Illius Magistri.:.1947..U2.;
3990 Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:.1947..U2.;
3991 Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..U2.;
3992 Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví.1935..U2.;
3993 Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok.1931..B31.;
3994 Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..U2.;
3995 Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal.1939..u2.;
3996 Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.U2.;
3997 Pius XII.Mystici Corporis.:.1946..U2.;
3998 Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas.1945..U2.;
3999 Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..U1.;
4000 Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,.1948..sk1950.;
4001 Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.R5.;
4002 Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-287-0.C17.;
4003 Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-231-3.D11.;
4004 Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.C23.;
4005 Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.A32.;
4006 Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.D33.;
4007 Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor.1974..D13.;
4008 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.C2X.;
4009 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A35.;
4010 Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta.1953..D16.;
4011 Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta.1978..D16.;
4012 Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta.1971..D16.;
4013 Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.2010.978-80-86949-82-6.C1X.;
4014 Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.1978.80-204-0753-7.C11.;
4015 Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros.1988..C11.;
4016 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.c22.;
4017 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.c22.;
4018 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.c22.;
4019 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.c22.;
4020 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 6. diel.Kapušany:Bens.2007.80-88998-70-0.c22.;
4021 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.c22.;
4022 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.c22.;
4023 Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.1995.80-85768-68-2.C22.;
4024 Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.2006.80-85585-75-8.C35.;
4025 Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.A27.;
4026 Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.C32.;
4027 Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama.1983..C11.;
4028 Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.2010..978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14.;
4029 Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:.2002..A25.;
4030 Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM.1998..A21.;
4031 Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.1998.80-888-20-11-1.D11.;
4032 Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH.1976..A44.;
4033 Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..D38.;
4034 Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH.1987..C13.;
4035 Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH.1982..C13.;
4036 Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH.1990..C12.;
4037 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..D32.;
4038 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..D33.;
4039 Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH.1981..C35.;
4040 Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH.1968..A37.;
4041 Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita.1969..B14.;
4042 Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.C23.;
4043 Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-186-9.a23.;
4044 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C32.;
4045 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A37.;
4046 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.C1y.;
4047 Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.B08.;
4048 Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.2005.80-88696-39-9.D12.;
4049 Poláková, Jolana.Teologické texty r.16.Praha:.2005..P11.;
4050 Poláková, Jolana.Teologické texty r.19.Praha:.2008..P11.;
4051 Poláková, Jolana.Teologické texty r.20.Praha:.2009..P11.;
4052 Poláková, Jolana.Teologické texty r.21.Praha:.2010..P11.;
4053 Poláková, Jolana.Teologické texty r.22.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2011..P12.;
4054 Poláková, Jolana.Teologické texty r.23.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2012..P12.;
4055 Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím.1980..A42.;
4056 Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981..A34.;
4057 Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.A41.;
4058 Polčín, Jozef; Šimončič, Albert.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :.1941..B27.;
4059 Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..C34.;
4060 Polčin, Stanislav.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..A36.;
4061 Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B29.;
4062 Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B04.;
4063 Polčin, Stanislav.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti].1975..B34.;
4064 Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..c12.;
4065 Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990..C23.;
4066 Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.C22.;
4067 Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.2004.80-85223-68-6.A50.;
4068 Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-089-7.C24.;
4069 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.B14.;
4070 Poncián.Poncián.:Tatran.1986..C36.;
4071 Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.2010.978-80-970354-4-0.D37.;
4072 Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.2005.80-237-3942-5.A20.;
4073 Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.2012.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x.;
4074 Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.A43.;
4075 Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.C33.;
4076 Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.C32.;
4077 Porubčan, Jozaf.Myšlienky na každy deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
4078 Porubčan, Jozef.5 x Krížová cesta.:.1979?..B28.;
4079 Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.C16.;
4080 Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.A31.;
4081 Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.C1y.;
4082 Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.A20.;
4083 Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A20.;
4084 Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A31.;
4085 Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A10.;
4086 Porubčan, Jozef.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.A31.;
4087 Porubčan, Jozef.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-252-X.D25.;
4088 Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.D25.;
4089 Porubčan, Jozef.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-132-3.suscm.;
4090 Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.D25.;
4091 Porubčan, Jozef.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-161-7.A20.;
4092 Porubčan, Jozef.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.A31.;
4093 Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B09.;
4094 Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.B20.;
4095 Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.B28.;
4096 Porubčan, Jozef.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-290-2.D25.;
4097 Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?..C16.;
4098 Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..C16.;
4099 Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde V..:.1980?..C16.;
4100 Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?..C16.;
4101 Porubčan, Jozef.Svedectvo pravde VII..:.1980?..C16.;
4102 Porubčan, Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.C35.;
4103 Porúbčan, Štefan.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B22.;
4104 Porúbčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B20.;
4105 Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.C24.;
4106 Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.C17.;
4107 Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.2006.80-85929-80-5.C17.;
4108 Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.C20.;
4109 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.A10.;
4110 Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.1998.80-902179-6-6.C11.;
4111 Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna.1925..D23.;
4112 Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..ssv.;
4113 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.A24.;
4114 Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D25.;
4115 Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1970..D47.;
4116 Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ.1985..B01.;
4117 Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.B33.;
4118 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.C30.;
4119 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.A26.;
4120 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1995.80-7178-041-3.C2X.;
4121 Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.C30.;
4122 Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.A26.;
4123 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
4124 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.C2X.;
4125 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A44.;
4126 Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.C30.;
4127 Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.A37.;
4128 Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.A13.;
4129 Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.1996.80-7178-098-7.A20.;
4130 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.D47.;
4131 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.A10.;
4132 Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.1997.80-88775-29-9.A22.;
4133 Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.1991.80-900098-1-6.A15.;
4134 Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.1.Bratislava:Don Bosco.2006..P27.;
4135 Pravda, Jozef Daniel SDB.Misijné zošity r.2.Bratislava:Don Bosco.2007..P27.;
4136 Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad.1981..C11.;
4137 Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.1998.80-86108-01-5.C32.;
4138 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.C32.;
4139 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-1-6.C32.;
4140 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.C32.;
4141 Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.B03.;
4142 Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.1992.80-900255-6-0.A26.;
4143 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.D25.;
4144 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.A26.;
4145 Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.A34.;
4146 Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.B33.;
4147 Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.A20.;
4148 Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.C32.;
4149 Press, František,(1932-2004).Máriin nebakľúč :.Košice ::Nádej,.1992.80-900531-2-2.A46.;
4150 Priatelia, PREZIDENTA TISU NA SLOVENSKU A V CUDZINE.Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel. Dr.Jozef Tiso o sebe : jeho obhajovacia reč pred tzv.Národným súdom v Bratislave dňa 17.a 18. marca 1947.Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.D47.;
4151 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.D12.;
4152 Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva.1997..D14.;
4153 Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská.1933..b13.;
4154 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.A40.;
4155 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3.D31.;
4156 Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-618-0.D43.;
4157 Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3.A24.;
4158 Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..A20.;
4159 Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ.2006..B39.;
4160 Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ.2007..A35.;
4161 Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B37.;
4162 Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno.1993..B40.;
4163 Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.2007.978-80-969852-0-3.B37.;
4164 Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.1999.80-967321-3-7.D45.;
4165 Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-36-1.C20.;
4166 Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0037-9.D14.;
4167 Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1984..D14.;
4168 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..D36.;
4169 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.A24.;
4170 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A35.;
4171 Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.A48.;
4172 Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.2012.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x.;
4173 Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.2012.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20.;
4174 Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.1997.80-967801-3-1.A27.;
4175 Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON.1982..A41.;
4176 Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..D31.;
4177 Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.2007.978-80-969129-1-9.A35.;
4178 Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.2009.978-80-970117-0-3.C22.;
4179 Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970333-3-0.C24.;
4180 Pupík, Zdeno,1970-.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31.;
4181 Pupík, Zdeno; Bechný, Ľubomír.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.B20.;
4182 Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.C3x.;
4183 Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.A48.;
4184 Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34.;
4185 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A24.;
4186 Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C12.;
4187 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.C12.;
4188 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A50.;
4189 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A31.;
4190 Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..suscm.;
4191 R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.C2X.;
4192 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988..B30.;
4193 Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..B28.;
4194 Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9.D51.;
4195 Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..a48.;
4196 Rábek, František,(1949-).Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14.;
4197 Rábek, František,1949-.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.2008.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37.;
4198 Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.2003.80-7165-589-9.C14.;
4199 Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.2012.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30.;
4200 Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B37.;
4201 Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond.2010..B42.;
4202 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.A46.;
4203 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A50.;
4204 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.A10.;
4205 Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..B11.;
4206 Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x.;
4207 Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13.;
4208 Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.A32.;
4209 Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.1997.80-900931-6-7.B03.;
4210 Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.A43.;
4211 Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..VZ.;
4212 Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..VZ.;
4213 Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.2010.978-80-87474-04-4.A23.;
4214 Radváni, Adrian.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.B06.;
4215 Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B43.;
4216 Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B40.;
4217 Radváni, Hadrian.Naša národná svätyňa-Bazilika v Saštíne. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..B06.;
4218 Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.R1.;
4219 Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.A11.;
4220 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..B02.;
4221 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..B29.;
4222 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;
4223 Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.A50.;
4224 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.C35.;
4225 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.A24.;
4226 Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.2009.978-80-7021-934-8.A14.;
4227 Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-99-5.A25.;
4228 Rajecký (Škrábik, Andrej).Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..B29.;
4229 Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko.2001..B19.;
4230 Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.A16.;
4231 Rajmund Ondruš.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A10.;
4232 Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.2011.978-80-7429-061-9.R5.;
4233 Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama.1986..A15.;
4234 Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.U8.;
4235 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.D44.;
4236 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.A26.;
4237 Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.1994.80-7113-100-8.A16.;
4238 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.A32.;
4239 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.A45.;
4240 Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.C24.;
4241 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.A44.;
4242 Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.2006.80-7309-343-X.A32.;
4243 Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7360-214-8.A43.;
4244 Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.D22.;
4245 Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.A38.;
4246 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.A22.;
4247 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.c1x.;
4248 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.A46.;
4249 Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP.2007..D37.;
4250 Reid, Thomas Mayne.Biely náčelník.Bratislava:Mladé leta.1979..C26.;
4251 Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..C35.;
4252 Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.1996.80-85795-32-9.A15.;
4253 Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.A37.;
4254 Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.1992.80-901123-1-5.D43.;
4255 Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.1995.80-7111-018-3.A15.;
4256 Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran.1976..C14.;
4257 Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.B23.;
4258 Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-627-8.D34.;
4259 Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-103-0.D24.;
4260 Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-144-5.A45.;
4261 Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..A21.;
4262 Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.C13.;
4263 René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.A36.;
4264 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.B21.;
4265 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.C30.;
4266 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.A33.;
4267 Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30.;
4268 Repko, Jozef,1940-2014.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611612 (brož.); 978-80-8161-161-2.D51.;
4269 Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44.;
4270 Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-57-3.D32.;
4271 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.B38.;
4272 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.1997.80-85223-47-3.A35.;
4273 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.B30.;
4274 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.A10.;
4275 Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.A41.;
4276 Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.2007.978-80-7367-312-3.D35.;
4277 Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.A14.;
4278 Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.2010.978-80-7367-717-6.C25.;
4279 Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..B08.;
4280 Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.C35.;
4281 Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A35.;
4282 Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.A50.;
4283 Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.D24.;
4284 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.B37.;
4285 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.b13.;
4286 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.B03.;
4287 Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..A41.;
4288 Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..D43.;
4289 Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..A45.;
4290 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.C1y.;
4291 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.A22.;
4292 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.A24.;
4293 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.C3x.;
4294 Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-744-4.C24.;
4295 Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..B06.;
4296 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.D47.;
4297 Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:.1986..A46.;
4298 Ripley, Alexandra.Scarlett.:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0375-1.C26.;
4299 Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..sk1950.;
4300 Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.2003.80-7240-287-0.B14.;
4301 Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM.1992..B33.;
4302 Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A16.;
4303 Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.A44.;
4304 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.C34.;
4305 Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.2007.978-80-86949-27-7.D46.;
4306 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A37.;
4307 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.D51.;
4308 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.C20.;
4309 Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.16.Stará Halič:.2011..P12.;
4310 Rodina Panny Márie.Víťazstvo Srdca r.17.Stará Halič:.2012..P13.;
4311 Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.A15.;
4312 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.D26.;
4313 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.A13.;
4314 Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.D33.;
4315 Rohner, Beat.Život najblahoslavenejše Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..D22.;
4316 Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.2009.978-80-7367-607-0.A14.;
4317 Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.2008.978-80-7367-428-1.A14.;
4318 Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0311-7 .A14.;
4319 Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0354-4.A16.;
4320 Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.C1y.;
4321 Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.A47.;
4322 Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.C2X.;
4323 Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.2004.80-967867-8-4.A27.;
4324 Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.A25.;
4325 Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.C35.;
4326 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.D46.;
4327 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.C23.;
4328 Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
4329 Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..SK1.;
4330 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30.;
4331 Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..A42.;
4332 Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.2011.978-80-260-1558-1.c10.;
4333 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A12.;
4334 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A33.;
4335 Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.A24.;
4336 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.A32.;
4337 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.C2X.;
4338 Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.1997.80-88717-17-5.D42.;
4339 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.C23.;
4340 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.C15.;
4341 Rossi, Severo; Oliveira, Aventino de.Fatima. Fatima - Portugalsko:Missoes Consolata.1982..D21.;
4342 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.D47.;
4343 Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..B29.;
4344 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A37.;
4345 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.A10.;
4346 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.C10.;
4347 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.a48.;
4348 Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-027-7.A14.;
4349 Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.2008.978-80-551-1974-8.D35.;
4350 Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..D41.;
4351 Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..C33.;
4352 Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..D41.;
4353 Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.1990.80-217-0113-7.C33.;
4354 Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.C2X.;
4355 Rudolf, Jašík.Mŕtvi nespievajú.:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
4356 Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..D15.;
4357 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A25.;
4358 Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.2008.978-80-7363-198-7.D34.;
4359 Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.D14.;
4360 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.C30.;
4361 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.2003.80-86045-99-4.C30.;
4362 Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..C1X.;
4363 Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ.1985..D48.;
4364 Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30.;
4365 Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2012.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30.;
4366 Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.2014.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30.;
4367 Rybár, Ján.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.D24.;
4368 Rybár, Ján.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad.1995..B14.;
4369 Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:.1990?..B03.;
4370 Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:.2001..B25.;
4371 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A24.;
4372 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM.1994..A13.;
4373 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM.1993..A24.;
4374 Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.1999.80-7266-038-1.A24.;
4375 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.D51.;
4376 Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v..1940..B24.;
4377 Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A16.;
4378 Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-286-1.A32.;
4379 Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.2004.80-7309-184-4.A37.;
4380 Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..D25.;
4381 Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta.1988..A12.;
4382 Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-960-7.D32.;
4383 Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran.1987..D25.;
4384 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,.1981..A35.;
4385 Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:.1995..b16.;
4386 Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..B23.;
4387 Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.A37.;
4388 Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..C14.;
4389 Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.A32.;
4390 Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..B43.;
4391 Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni.1990..B20.;
4392 Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.A24.;
4393 Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.A42.;
4394 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C14.;
4395 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.C3x.;
4396 Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.1991.83-7033-192-0.D31.;
4397 Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.A13.;
4398 Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.A10.;
4399 Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.A25.;
4400 Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-400-8.A16.;
4401 Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;
4402 Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv.;
4403 Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..B32.;
4404 Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.A35.;
4405 Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.1992.80-7127-030-X.C20.;
4406 Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00896-1.A46.;
4407 Sandtner, Štefan.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-22-6.B17.;
4408 Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.C2X.;
4409 Sandtner, Štefan.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.c14.;
4410 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.A34.;
4411 Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.a48.;
4412 Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.1996.80-85815-49-4.R6.;
4413 Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13.;
4414 Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.2011.80-259-0079-7.A30.;
4415 Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.2014.978-80-7195-753-9.C1x.;
4416 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.A24.;
4417 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.C32.;
4418 Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.2008.978-80-86702-47-6.B32.;
4419 Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.2000.80-88922-09-7.B06.;
4420 Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.A43.;
4421 Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.A35.;
4422 Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.A16.;
4423 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.D33.;
4424 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.C3x.;
4425 Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42.;
4426 Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10.;
4427 Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.2005.80-8046-311-5.C11.;
4428 Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel.1984..A12.;
4429 Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.1992.80-202-0369-9.C13.;
4430 Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.1993.80-7113-068-0.C23.;
4431 Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.1995.80-7113-122-9.A35.;
4432 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.D12.;
4433 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31.;
4434 Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:.1967..C21.;
4435 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.A22.;
4436 Selecký, Anton.M Rosa 10.r..Bratislava:Mgnificat.2002..P11.;
4437 Selecký, Anton.M Rosa 4.r..Bratislava:Mgnificat.1996..P11.;
4438 Selecký, Anton.M Rosa 5.r..Bratislava:Mgnificat.1997..P11.;
4439 Selecký, Anton.M Rosa 6.r..Bratislava:Mgnificat.1998..P11.;
4440 Selecký, Anton.M Rosa 7.r..Bratislava:Mgnificat.1999..P11.;
4441 Selecký, Anton.M Rosa 8.r..Bratislava:Mgnificat.2000..P11.;
4442 Selecký, Anton.M Rosa 9.r..Bratislava:Mgnificat.2001..P11.;
4443 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A32.;
4444 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.A45.;
4445 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-1-8.C24.;
4446 Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ.1967..D42.;
4447 Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.2014.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30.;
4448 Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.A36.;
4449 Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba.1968?..B31.;
4450 Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..C33.;
4451 Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A34.;
4452 Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.A43.;
4453 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..B20.;
4454 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A37.;
4455 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A36.;
4456 Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.A13.;
4457 Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.A44.;
4458 Senčík, Štefan.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..D61.;
4459 Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..C35.;
4460 Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.C12.;
4461 Senčik, Štefan.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..C14.;
4462 Senčík, Štefan.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970..D32.;
4463 Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.B33.;
4464 Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-398-2.C34.;
4465 Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48.;
4466 Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.C1x.;
4467 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.B39.;
4468 Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.D32.;
4469 Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..A36.;
4470 Seuse, Heinrich,(1295-1366).Knížka pravdy :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-137-1 .D48.;
4471 Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.A10.;
4472 Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis.1967..A42.;
4473 Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1977..SK1.;
4474 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.C23.;
4475 Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.A22.;
4476 Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.B25.;
4477 Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.B43.;
4478 Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost.1933..A44.;
4479 Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp.1947..C32.;
4480 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.A24.;
4481 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.D31.;
4482 Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.R3.;
4483 Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.D33.;
4484 Scheidová, Leopoldína.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-968861-9-3.R3.;
4485 Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad.1971..A36.;
4486 Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-678-2.C12.;
4487 Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.C14.;
4488 Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..A33.;
4489 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A26.;
4490 Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.D34.;
4491 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31.;
4492 Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..B31.;
4493 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B35.;
4494 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.B18.;
4495 Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-392-5.A24.;
4496 Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-295-3.A20.;
4497 Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.1987.3-87209-441-6.B11.;
4498 Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.1996.80-7114-172-0.B11.;
4499 Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.A31.;
4500 Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A31.;
4501 Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..A31.;
4502 Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..A31.;
4503 Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:.1988?..B23.;
4504 Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK.1993..A31.;
4505 Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..C34.;
4506 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..A37.;
4507 Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2.B15.;
4508 Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.a48.;
4509 Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.A44.;
4510 Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.2012.978-80-7298-401-5.B34.;
4511 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.D46.;
4512 Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK.1979..C13.;
4513 Schneider, Theodor.Zeichen der Nähe Gottes.Mainz:Matthias grunewald.2008.978-3-7867-1671-6.D23.;
4514 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A32.;
4515 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.A30.;
4516 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.A46.;
4517 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.D36.;
4518 Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.A46.;
4519 Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.D37.;
4520 Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.D32.;
4521 Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.D37.;
4522 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.C10.;
4523 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.A25.;
4524 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D32.;
4525 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..A15.;
4526 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..D33.;
4527 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A43.;
4528 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.A31.;
4529 Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.2003.80-7021-591-7.D34.;
4530 Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.C30.;
4531 Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.A10.;
4532 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.C15.;
4533 Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..A33.;
4534 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..C35.;
4535 Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..A36.;
4536 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..B15.;
4537 Schwalb, Susanne; Perlmann-Balme, Michaela.Hauptkurs Deutsch.Mnichov:Max Hueber Verlag.2000.3-19-001600-3.D21.;
4538 Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..A42.;
4539 Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.1993.80-88702-00-3.A47.;
4540 Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..A41.;
4541 Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.A41.;
4542 Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.1991.80-85290-01-4.D15.;
4543 Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-677-8.C30.;
4544 Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:.1990..A20.;
4545 Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1y.;
4546 Sienkiewicz, Henryk.Križiaci.:Slovenský spisovateľ.1972..C31.;
4547 Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..vys.;
4548 Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran.1987..C33.;
4549 Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad.1988..C13.;
4550 Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran.1986..C33.;
4551 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
4552 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
4553 Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..A40.;
4554 Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran.1986..C33.;
4555 Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON.1971..D37.;
4556 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..A33.;
4557 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.D35.;
4558 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C34.;
4559 Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran.1967..A33.;
4560 Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,.1983..D62.;
4561 Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.B11.;
4562 Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.B12.;
4563 Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..B01.;
4564 Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.1995.80-7114-218-2.C24.;
4565 Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.2000.80-85662-49-3.A25.;
4566 Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A35.;
4567 Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-397-5.C3x.;
4568 Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.1999.80-7165-226-1.B11.;
4569 Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.A20.;
4570 Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.1991.80-7029-053-6.A35.;
4571 Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S..2005..B14.;
4572 Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..b13.;
4573 Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM.1998..A15.;
4574 Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
4575 Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..B35.;
4576 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..B03.;
4577 Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30.;
4578 Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM.1997..B16.;
4579 Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze.1988..A25.;
4580 Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.A32.;
4581 Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0394-0.A25.;
4582 Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.2007.978-80-7203-894-7.C16.;
4583 Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.A35.;
4584 Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-159-0.C36.;
4585 Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.D15.;
4586 Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-175-2.C3x.;
4587 Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.B09.;
4588 Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:.1980?..A21.;
4589 Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-164-5.A16.;
4590 Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968..A34.;
4591 Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.2006.80-7321-202-1.C20.;
4592 Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985..D13.;
4593 Skyčák, Ferko.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.A46.;
4594 Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.2001.80-7112-066-9.D32.;
4595 Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran.1972..C26.;
4596 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.B20.;
4597 Slaninka, Augustín.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.c16.;
4598 Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9.B04.;
4599 Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:.2000?..D14.;
4600 Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.D46.;
4601 Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14.;
4602 Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.D42.;
4603 Slivka, Michal.40 rokov misionárom v Indii.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1997.80-85223-43-0.A40.;
4604 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.A45.;
4605 Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45.;
4606 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45.;
4607 Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23.;
4608 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..P15.;
4609 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi.2009..C10.;
4610 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 4. ročník, r.2003. Bratislava:Redemptoristi.2003..P15.;
4611 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 5. ročník, r.2004. Bratislava:Redemptoristi.2004..P15.;
4612 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005. Bratislava:Redemptoristi.2005..P15.;
4613 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006. Bratislava:Redemptoristi.2006..P15.;
4614 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007. Bratislava:Redemptoristi.2007..P15.;
4615 Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008. Bratislava:Redemptoristi.2008..P15.;
4616 Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.2000.80-06-01009-9.R6.;
4617 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.C13.;
4618 Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha.1990..A10.;
4619 Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.2008.978-80-85486-48-3.R1.;
4620 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.A47.;
4621 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.C10.;
4622 Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.0-564-03222-0.A11.;
4623 Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..P22.;
4624 Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..A47.;
4625 Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:.2000..A47.;
4626 Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..D14.;
4627 Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.D14.;
4628 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
4629 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.B21.;
4630 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B26.;
4631 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..B28.;
4632 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B26.;
4633 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..B35.;
4634 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A37.;
4635 Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.2014.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23.;
4636 Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..B01.;
4637 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C32.;
4638 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..C35.;
4639 Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.A11.;
4640 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..D12.;
4641 Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.A32.;
4642 Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C31.;
4643 Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2009.978-80-969835-3-7.C3x.;
4644 Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost.1994..B31.;
4645 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.D45.;
4646 Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.C1y.;
4647 Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5.C33.;
4648 Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8.C33.;
4649 Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A13.;
4650 Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.2004.1-59297-559-3.A21.;
4651 Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.B36.;
4652 Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ.1934..B30.;
4653 Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ.1973..D23.;
4654 Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.1996.80-967646-0-8.B31.;
4655 Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D23.;
4656 Smržík, Štefan.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..B31.;
4657 Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.2015.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40.;
4658 Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH.1989..A24.;
4659 Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.D48.;
4660 Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-658-7.c1x.;
4661 Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.1938..B37.;
4662 Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.2008.978-80-7017-089-2.D35.;
4663 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-54-4.A15.;
4664 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.D43.;
4665 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.1992.80-85-264-34-X.B05.;
4666 Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.D43.;
4667 Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..A26.;
4668 Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-03-5.C30.;
4669 Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal.1936..B16.;
4670 Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu.1964..D43.;
4671 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 2. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4672 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag 3. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4673 Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.1990.80-900270-0-8.D46.;
4674 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C33.;
4675 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana.1974..C32.;
4676 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B31.;
4677 Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..B29.;
4678 Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-17-0.R6.;
4679 Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.2006.80-7266-232-5.A34.;
4680 Sopko, Alexander.Hrady, zámky a kaštiele v okrese Žilina. Martin:Osveta.1982.80-231-0177-3.B33.;
4681 Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.2003.80-7149-598-0.C12.;
4682 Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1973..A45.;
4683 Soukup, Emilián.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..B16.;
4684 Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.A15.;
4685 Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.2004.80-7007-197-4.B28.;
4686 Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..ssv.;
4687 Spesz, Alexander,1889-1967.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..C34.;
4688 Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda.1979..a42.;
4689 Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda.1986..a42.;
4690 Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.C16.;
4691 Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.A22.;
4692 Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.A46.;
4693 Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.A35.;
4694 Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.C1y.;
4695 Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.A47.;
4696 Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.D35.;
4697 Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-079-4 .D47.;
4698 Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.1998.0-7363-0463-0.A34.;
4699 Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..D35.;
4700 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.D43.;
4701 Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..B41.;
4702 Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2003. Trnava:.2003..C21.;
4703 Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2004. Trnava:.2004..C21.;
4704 Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2005. Trnava:.2005..C21.;
4705 Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2007. Trnava:.2007..C21.;
4706 Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa.2006..A36.;
4707 sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.B32.;
4708 Srholec, Anton.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-201-6.A38.;
4709 Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.A38.;
4710 Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??.1990..B39.;
4711 St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.C23.;
4712 St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1999.80-88863-13-9.A50.;
4713 St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:.1994..B37.;
4714 Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.A16.;
4715 Stanček, Ľubomír.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.A33.;
4716 Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.A27.;
4717 Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.A27.;
4718 Stanček, Ľubomír.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-073-5.A20.;
4719 Stanček, Ľubomír.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-056-5.A20.;
4720 Stanček, Ľubomír.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-968909-5-6.A27.;
4721 Stanček, Ľubomír.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.A27.;
4722 Stanček, Ľubomír.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-8-0.A22.;
4723 Stanček, Ľubomír.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.A25.;
4724 Stanček, Ľubomír.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.2010.978-80-970281-4-5.C30.;
4725 Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.D48.;
4726 Stanček, Ľubomír.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.A27.;
4727 Stanček, Ľubomír.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-29-6.D34.;
4728 Stanček, Ľubomír.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.A27.;
4729 Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad.1983..A41.;
4730 Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..D21.;
4731 Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..sk1950.;
4732 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
4733 Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.1993.80-85658-02-X.C1x.;
4734 Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.A47.;
4735 Stariček, Imrich.Kozmológia.:.1997..B19.;
4736 Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.A46.;
4737 Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..C26.;
4738 Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.2015.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10.;
4739 Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.2010.978-1-84810-354-2.D26.;
4740 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..C20.;
4741 Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B38.;
4742 Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.1996.80-7113-152-0.B14.;
4743 Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.:Brno : Cesta.2000.80-85319-92-6.D24.;
4744 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B16.;
4745 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.B38.;
4746 Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.B23.;
4747 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.C30.;
4748 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.A45.;
4749 Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.1990.80-207-0096-X.A41.;
4750 Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-388-5.R3.;
4751 Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.C16.;
4752 Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran.1972..C31.;
4753 Stepan, Ščipačov.Slohy lásky.:Slov.spisovateľ.1962..C26.;
4754 Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2001.80-7181-597-7.R1.;
4755 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A36.;
4756 Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL.1965..C12.;
4757 Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-793-7.A13.;
4758 Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM.1995..B08.;
4759 Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.A47.;
4760 Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.B41.;
4761 Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A27.;
4762 Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.A47.;
4763 Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9.D43.;
4764 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 16.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2006..P21.;
4765 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 17.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2007..P21.;
4766 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 18.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2008..P21.;
4767 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 19.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2009..P21.;
4768 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 20.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2010..P21.;
4769 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 21.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2011..P22.;
4770 Stolárik, Stanislav.Liturgia r. 22.Trnava:SSV pre liturgickú komisiu KBS.2012..P21.;
4771 Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich.1985..D38.;
4772 Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-803-0.D44.;
4773 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A24.;
4774 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..ssv.;
4775 Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-793-4.D44.;
4776 Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.978-80-7165-749-1.D44.;
4777 Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-782-8.D44.;
4778 Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44.;
4779 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.a48.;
4780 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.C2X.;
4781 Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.C2X.;
4782 Strauss, Pavol, 1912-1994.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.A46.;
4783 Strauss, Pavol,,1912-1994.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44.;
4784 Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-879-5.D44.;
4785 Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.2012.978-80-7165-880-1.D44.;
4786 Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2001.80-7149-415-1.A34.;
4787 Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.D31.;
4788 Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia.1987..C11.;
4789 Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia.1987..C11.;
4790 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.D45.;
4791 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0.A46.;
4792 Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.C13.;
4793 Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.2007.978-80-86849-36-2.C35.;
4794 Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-065-6.A15.;
4795 Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D26.;
4796 Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .:Inštitút Communio.2010.978-80-970523-2-4.D31.;
4797 Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas.1970..C20.;
4798 Strong, Donald Emrys.Antické umenie. Praha:PALLAS.1965..D12.;
4799 Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8.A43.;
4800 Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.D31.;
4801 Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.C25.;
4802 Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992..A41.;
4803 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2318-5.A36.;
4804 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.1978.0-8091-2089-5.A36.;
4805 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2644-3.A36.;
4806 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2645-1.A36.;
4807 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.1984.0-8091-2648-6.A36.;
4808 Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.1980.0-8091-2283-9.A36.;
4809 Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.D33.;
4810 Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1996.80-85223-42-2.A34.;
4811 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..B29.;
4812 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..suscm.;
4813 Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4.A35.;
4814 Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.A20.;
4815 Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.C11.;
4816 Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.2006.80-968947-7-3.C15.;
4817 Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45.;
4818 Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.2005.80-969388-8-6.R5.;
4819 Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.2016.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12.;
4820 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv.;
4821 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..B03.;
4822 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.A13.;
4823 Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..D37.;
4824 Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..A10.;
4825 Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.2005.80-85929-78-3.C36.;
4826 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.A13.;
4827 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.C16.;
4828 Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.2010.978-80-8081-090-0.C14.;
4829 Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost.1921..C17.;
4830 Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.B18.;
4831 Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.U10.;
4832 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.U9.;
4833 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.U8.;
4834 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.U8.;
4835 Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:.1962..C23.;
4836 Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.D43.;
4837 Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-40-3.D47.;
4838 Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha.1974..R5.;
4839 Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.A22.;
4840 Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis.1972..A41.;
4841 Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-683-9.C12.;
4842 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45.;
4843 Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A41.;
4844 Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum.1991..B35.;
4845 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem, Rajecká Lesná.Rajecká Lesná:RKFÚ.2002?..B35.;
4846 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.2000?..B36.;
4847 Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.1992.80-7108-021-7.D43.;
4848 Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.2002.963-204-444-4.D37.;
4849 Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.2013.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41.;
4850 Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.2012.978-9958-37-057-1.A24.;
4851 Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev.1921..sk1950.;
4852 Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.R4.;
4853 Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-184-5.C30.;
4854 Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23.;
4855 Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta.1981..D13.;
4856 Šatura, Vladimír.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.a48.;
4857 Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.D51.;
4858 Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport.1987..A27.;
4859 Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.2004.80-7165-432-9.B27.;
4860 Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..C24.;
4861 Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..B25.;
4862 Šimko, Ján,(1920-).English Slovak dictionary.Senica ::RESS spol. s r.o. :.1991.0-86516-225-5 (Bolchazy-Carducci Publishers : váz.);80-900559-0-7 (RESS spol. : váz.).C10.;
4863 Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.2003.80-7165-380-2.C32.;
4864 Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.1997.80-7165-102-8.C32.;
4865 Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum.1985..B25.;
4866 Šipr, Květoslav,1934-.Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství /.Rosice u Brna :; Brno ::Gloria ;; Institut pro odpovědné rodičovství,.1995.80-901834-0-9.C2X.;
4867 Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:.2007..B40.;
4868 Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:.2008..B40.;
4869 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..D26.;
4870 Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.2013.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17.;
4871 Škrábik, Andrej nap. Rajecký.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..B24.;
4872 Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..B33.;
4873 Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.A34.;
4874 Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich.1988..B03.;
4875 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A46.;
4876 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.D31.;
4877 Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o..2004..B38.;
4878 Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.A25.;
4879 Šmálov, Jozef Kútnik.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-514-9.D41.;
4880 Šmálov, Jozef Kútnik.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.A22.;
4881 Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12.;
4882 Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.2008.978-80-89138-92-0.D21.;
4883 Šolem, Alejchem.Bludné hviezdy.:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
4884 Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-200-4.A42.;
4885 Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..C26.;
4886 Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970..D48.;
4887 Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.2007.80-07-00981-7.D32.;
4888 Špale, Antonín.BIBLE její postavy a děje.:CYRILO-METHODĚJSKÁ knihtiskárna.1940..A11.;
4889 Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14.;
4890 Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45.;
4891 Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A13.;
4892 Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-518-7.A36.;
4893 Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.A25.;
4894 Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.2008.80-86715-97-3.C24.;
4895 Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-323-7.A31.;
4896 Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.C13.;
4897 Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.A21.;
4898 Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.A33.;
4899 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM.1992..A22.;
4900 Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.A46.;
4901 Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A11.;
4902 Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-26-9.A24.;
4903 Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.A10.;
4904 Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-533-X.C30.;
4905 Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A13.;
4906 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-078-7.A13.;
4907 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-051-0.D47.;
4908 Špirko Jozef, Dr..Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..sk1950.;
4909 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
4910 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?..A27.;
4911 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1943?..A27.;
4912 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV. .Bratislava:Komprint.1943?..A27.;
4913 Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..C21.;
4914 Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.A35.;
4915 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.A16.;
4916 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A35.;
4917 Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:.2003..A46.;
4918 Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.C15.;
4919 Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko.1992..b13.;
4920 Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.1994.80-85799-02-2.D32.;
4921 Šťastný, Peter.Hokej na dvoch kontinentoch.Bratislava:Timy.1997.80-88799-59-7.D12.;
4922 Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.1991.80-7023-072-X.A41.;
4923 Štefan Porúbčan SJ .Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1971..B22.;
4924 Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.1993.80-900446-5-4.C36.;
4925 Štefan, Senčík.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-230-9.A13.;
4926 Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal.1938..B15.;
4927 Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.2004.80-86211-36-3.D45.;
4928 Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.1995.80-7182-004-0.A46.;
4929 Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN.1985?..D14.;
4930 Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A35.;
4931 Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0312-2.D13.;
4932 Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.1998.80-7165-099-4.B11.;
4933 Štohl, Augustin.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.1998.80-967913-4-6.A46.;
4934 Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.2016.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3x.;
4935 Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-754-5.D44.;
4936 Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-755-2.D44.;
4937 Štúr, Ľudovít.Dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2007.8071499943.A16.;
4938 Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-9-8.B20.;
4939 Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.A21.;
4940 Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968567-6-3.D14.;
4941 Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.B17.;
4942 Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.B02.;
4943 Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.B04.;
4944 Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-0-8.B43.;
4945 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.B18.;
4946 Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.A31.;
4947 Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.A31.;
4948 Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:KS.2005.80-88741-58-0.C2X.;
4949 Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.D34.;
4950 Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C34.;
4951 Šuppa Jozef.Vám, milovaní a povolaní.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.C1y.;
4952 Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.A37.;
4953 Šuppa, Jozef.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8.D36.;
4954 Šuppa, Jozef.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.C1y.;
4955 Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.B37.;
4956 Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.C2X.;
4957 Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-00-9.D48.;
4958 Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-972-3.B42.;
4959 Šuráb, Marián,,1958-.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.2011.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45.;
4960 Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM.1998..B02.;
4961 Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad.1987..C35.;
4962 Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937..OP.;
4963 Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.2000.80-8046-189-9.R6.;
4964 T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..suscm.;
4965 Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n..2006..D37.;
4966 Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.B33.;
4967 Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.1990.80-221-0045-5.C36.;
4968 Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3x.;
4969 Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..a48.;
4970 Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.2002.80-967693-6-7.A16.;
4971 Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.B04.;
4972 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.D42.;
4973 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.A30.;
4974 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.A24.;
4975 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.D48.;
4976 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.C1y.;
4977 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-292-3.R3.;
4978 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-293-0.R3.;
4979 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-290-9.R3.;
4980 Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-291-6.R3.;
4981 Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-8-0.D37.;
4982 Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-9-7.D37.;
4983 Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-7-3.D37.;
4984 Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL.1961..C25.;
4985 Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.2013.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x.;
4986 Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-167-1.B14.;
4987 Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-04-7.C33.;
4988 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45.;
4989 Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.A26.;
4990 Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press.1985?..D31.;
4991 Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.A15.;
4992 Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.2001.80-86045-76-5.C30.;
4993 Tenney, Merrill.O novém zákone.:.1985?..A21.;
4994 Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.D32.;
4995 Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.1992.80-900492-7-3.A25.;
4996 Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..C35.;
4997 Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..B28.;
4998 Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.A12.;
4999 Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.D36.;
5000 Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.:.2007.978-0-385-52037-9.A31.;
5001 Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.C24.;
5002 Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal.1955..A46.;
5003 Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.A45.;
5004 Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2.B11.;
5005 Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel.1997..A38.;
5006 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.C13.;
5007 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.C13.;
5008 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.C13.;
5009 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.C13.;
5010 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.C13.;
5011 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.A15.;
5012 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.C13.;
5013 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.A15.;
5014 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.C13.;
5015 Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988..A16.;
5016 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.C13.;
5017 Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50.;
5018 Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.C23.;
5019 Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita.1987..D25.;
5020 Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.A45.;
5021 Teubner, Christian; Wolterová, Anette.Varíme s pôžitkom.:Svojtka & Co..2003.80-88980-91-7.D22.;
5022 Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-87-2.D36.;
5023 Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..A46.;
5024 Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-062-4.A47.;
5025 Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.C30.;
5026 Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.D24.;
5027 Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-433-4.A43.;
5028 Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.2005.80-86882-00-4.A45.;
5029 Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.1991.80-207-0231-8.A46.;
5030 Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum.1977..C23.;
5031 Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.B31.;
5032 Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..D38.;
5033 Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta.1978..a48.;
5034 Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.D25.;
5035 Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1983..D25.;
5036 Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta.1973..D13.;
5037 Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta.1981..D13.;
5038 Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor.1978..D13.;
5039 Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran.1983..D15.;
5040 Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.A50.;
5041 Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-09-0.D46.;
5042 Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.2003.80-86036-79-0.A24.;
5043 Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.2009.978-80-7140-319-7.D23.;
5044 Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..C35.;
5045 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A50.;
5046 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.A30.;
5047 Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran.1975..SK1.;
5048 Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran.1975..SK1.;
5049 Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..C23.;
5050 Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.2008.978-80-7106-588-3.A48.;
5051 Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.2002.80-88880-45-9.A50.;
5052 Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči.1992?..B03.;
5053 Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.2007.80-88880-46-7.A50.;
5054 Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.2002.80-88998-39-5.D25.;
5055 Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM.1995..B06.;
5056 Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-076-7.C33.;
5057 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran.1971..C31.;
5058 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran.1969..C25.;
5059 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran.1969..C25.;
5060 Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel.1975..D38.;
5061 Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.2003.80-85929-59-7.A25.;
5062 Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:.1886..latin.;
5063 Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:.1886..latin.;
5064 Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:.1886..latin.;
5065 Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:.1886..latin.;
5066 Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:.1886..latin.;
5067 Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:.1886..latin.;
5068 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
5069 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..D23.;
5070 Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1938..R2.;
5071 Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..R2.;
5072 Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1940..R2.;
5073 Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..D23.;
5074 Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0.D36.;
5075 Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-37-3.D31.;
5076 Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.2010.978-80-87183-25-0.D34.;
5077 Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.2010.978-80-87183-22-9.D34.;
5078 Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.2012.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14.;
5079 Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.2011.978-80-87183-37-3.A47.;
5080 Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1996.80-7162-124-2.B27.;
5081 Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.C32.;
5082 Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal.1935..C13.;
5083 Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.C15.;
5084 Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM.1993..B36.;
5085 Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.1996.80-85327-18-X.C35.;
5086 Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:.1970..A46.;
5087 Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.2000.80-7165-242-3.A46.;
5088 Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.D37.;
5089 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..D35.;
5090 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992..A24.;
5091 Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.A20.;
5092 Tomko, J ..Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..suscm.;
5093 Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..B29.;
5094 Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..B29.;
5095 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.A32.;
5096 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.A22.;
5097 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.D48.;
5098 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.D47.;
5099 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.A47.;
5100 Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.B09.;
5101 Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..B29.;
5102 Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:.1980?..B30.;
5103 Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.C23.;
5104 Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.2009.978-80-7367-527-1.C23.;
5105 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..U9.;
5106 Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.A44.;
5107 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.A44.;
5108 Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS.1991..D22.;
5109 Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30.;
5110 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.A46.;
5111 Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.C3x.;
5112 Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.2010.978-80-970268-3-7.C31.;
5113 Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30.;
5114 Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.2014.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3x.;
5115 Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.B36.;
5116 Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-8-2.B06.;
5117 Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.A38.;
5118 Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.B17.;
5119 Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.B16.;
5120 Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.2008.978-80-969931-0-9.B18.;
5121 Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-52-6.D42.;
5122 Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.D35.;
5123 Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.B23.;
5124 Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.2014.978-80-89662-11-1.C1y.;
5125 Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie: (Stávaš sa mužom).Košice:Slovo.1999.80-85291-71-1.B40.;
5126 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.C2X.;
5127 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.a48.;
5128 Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4.A47.;
5129 Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.1998.80-85495-15-5.A47.;
5130 Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-78-3.A47.;
5131 Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..1992.80-7131-007-7.B37.;
5132 Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.A47.;
5133 Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-62-7.D36.;
5134 Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-40-6.A47.;
5135 Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..A37.;
5136 Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..A25.;
5137 Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.A44.;
5138 Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.D34.;
5139 Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-130-X.A37.;
5140 Tříska, Karel.Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku (V) : 5.díl. : Jižní Čechy.Praha:Svoboda.1986..D21.;
5141 Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje.1998..D43.;
5142 TROJANOVÁ, Alina.Umenie čiernej Afriky.Bratislava:Pallas.1976..C20.;
5143 Trojanová, Alina.Umenie čiernej Afriky. Bratislava:Pallas.1976..D12.;
5144 Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-109-8.D47.;
5145 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A34.;
5146 Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.2010.978-80-89120-25-3.C24.;
5147 Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.a48.;
5148 Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.A10.;
5149 Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-714-2.a42.;
5150 Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.C24.;
5151 Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.C24.;
5152 Trstenský, František.Vezmi a čítaj .:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4.B35.;
5153 Trstenský, František,(1973-).Pavlove listy z väzenia :.Svit ::Katolícke biblické dielo,.2012.978-80-89120-36-9.C10.;
5154 Trstenský, František,1973-.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13.;
5155 Trstenský, František,1973-.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.2009.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37.;
5156 Trstenský, František,1973-.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.2016.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15.;
5157 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.A32.;
5158 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.A34.;
5159 Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.D36.;
5160 Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.A35.;
5161 Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.A22.;
5162 Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.D35.;
5163 Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.2003.80-7165-381-0.C16.;
5164 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.C21.;
5165 Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..C26.;
5166 Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.1995.80-901614-9-9.A11.;
5167 Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1993.8096701401; 80-967014-0-1.B33.;
5168 Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.A34.;
5169 Turanský, Štefan.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45.;
5170 Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena.1978..D24.;
5171 Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-61-9.C16.;
5172 Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-74-0.A24.;
5173 Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.B03.;
5174 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..P10.;
5175 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..R2.;
5176 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2010..R2.;
5177 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.3(2003). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003..P10.;
5178 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.4(2004). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2004..P10.;
5179 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.5(2005). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2005..P10.;
5180 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.6(2006). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2006..P10.;
5181 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.7(2007). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007..P10.;
5182 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.8(2008). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2008..P10.;
5183 Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.9(2009). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2009..P10.;
5184 Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.2008.978-80-204-1894-4.A47.;
5185 Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-09-3.D36.;
5186 Uhlíř, Ludvík.Československo.Praha:Olympia.1988..D12.;
5187 Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.2008.978-80-89261-14-7.c22.;
5188 Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.2003.80-89165-00-1.C23.;
5189 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.A50.;
5190 Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.1999.80-88739-47-0.B18.;
5191 Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad.1948..C14.;
5192 Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad.1982..Vys.;
5193 Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad.1982..Vys.;
5194 Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.2004.80-8070-301-9.D31.;
5195 Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.2007.978-80-88880-75-2.A23.;
5196 Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005..D26.;
5197 Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..B24.;
5198 Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.1991.80-7095-005-6.B36.;
5199 Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.2007.978-80-969226-4-2.D47.;
5200 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A14.;
5201 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.A33.;
5202 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.A40.;
5203 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.D11.;
5204 V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..B25.;
5205 V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A..1977..A38.;
5206 Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B37.;
5207 Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..B36.;
5208 Vácval, Anton Mária, SDB.Žena hrdinka.:.1990?..B20.;
5209 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.A35.;
5210 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.B09.;
5211 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31.;
5212 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D61.;
5213 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45.;
5214 Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4.A45.;
5215 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45.;
5216 Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-10-5.B18.;
5217 Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.2009.978-80-7295-113-0.B21.;
5218 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.a48.;
5219 Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.A47.;
5220 Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.2012.978-80-7295-146-8 .A14.;
5221 Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.2003.80-7295-041-X.C33.;
5222 Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30.;
5223 Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.2001.80-85401-57-6.A37.;
5224 Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742539 (brož.); 978-80-8074-253-9.A45.;
5225 Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.2003.88-209-46335.C16.;
5226 Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.2005.80-7149-801-7.A16.;
5227 Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.A10.;
5228 Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6.D36.;
5229 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.D37.;
5230 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.A48.;
5231 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.A48.;
5232 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.A48.;
5233 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.D41.;
5234 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.D41.;
5235 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.A40.;
5236 Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.2010.978-80-200-1832-8.D24.;
5237 Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.1999.80-968141-0-9.C10.;
5238 Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.2012.978-80-200-2124-3.A14.;
5239 Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.2004.80-7178-805-8.C23.;
5240 Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.D42.;
5241 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.A33.;
5242 Vansová, Terézia,.Sirota Podhradských.Bratislava:Tatran.1977..C26.;
5243 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.R1.;
5244 Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu.Kežmarok:ViViT.2015.9788081750038 (viaz.); 978-80-8175-003-8.R1.;
5245 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31.;
5246 Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda.1975..B15.;
5247 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C15.;
5248 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.C3x.;
5249 Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-217-1.A13.;
5250 Vašák, Jaroslav.Ottova veľká hrnčeková kuchárka.:Ottovo nakladatelství.2007.80-7360-563-5.D22.;
5251 Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:.2015..B42.;
5252 Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD.1966..A15.;
5253 Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.a48.;
5254 Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.1992.80-7165-000-5.A45.;
5255 Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.B07.;
5256 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.D37.;
5257 Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.A27.;
5258 Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-344-3 .A14.;
5259 Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:.1992..B28.;
5260 Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.B27.;
5261 Vavro, Milan; Lopašovská, Milka.NeDON ChICHOTaj sa.Bratislava:Slov.spis..1976..D22.;
5262 Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok.1990?..B30.;
5263 Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.A45.;
5264 Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.A21.;
5265 Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..C26.;
5266 Vechcovský, Melichar.Schody. s.n.:[Košice].2001.80-968272-6-X.B42.;
5267 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-287-7.C13.;
5268 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.C14.;
5269 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0417-0.C14.;
5270 Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-402-8.D43.;
5271 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C13.;
5272 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.C3x.;
5273 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.D47.;
5274 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.A22.;
5275 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.A22.;
5276 Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42.;
5277 Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40.;
5278 Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.C16.;
5279 Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda.1970..D38.;
5280 Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita.1987..D25.;
5281 Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.B42.;
5282 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.A15.;
5283 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.A15.;
5284 Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D51.;
5285 Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..D34.;
5286 Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..A33.;
5287 Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.2011.978-80-7229-267-7 .D44.;
5288 Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba.1920?..C25.;
5289 Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A25.;
5290 Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.C2X.;
5291 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A50.;
5292 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.A44.;
5293 Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-06-3.D25.;
5294 Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.B41.;
5295 Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2012.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39.;
5296 Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-221-7.A27.;
5297 Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8.B26.;
5298 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31.;
5299 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45.;
5300 Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.C36.;
5301 Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.C11.;
5302 Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-735-1.R6.;
5303 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.OP.;
5304 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003..B12.;
5305 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004..B12.;
5306 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM.2005..B12.;
5307 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM.2007..B12.;
5308 Virdzek, Humbert.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM.2010..B12.;
5309 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.ssv.;
5310 Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.B37.;
5311 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A33.;
5312 Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D35.;
5313 Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.2008.978-80-7021-921-8.D33.;
5314 Vladár, Jozef.Malá encyklopedie Slovenska A-Ž : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska.Bratislava:SAV.1987..D21.;
5315 Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor.1986..C23.;
5316 Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1961..C25.;
5317 Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ.1971..c22.;
5318 Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:.2000?..B10.;
5319 Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:.2000?..B10.;
5320 Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.1993.80-204-0358-2.A16.;
5321 Vnučko, Patrik.Ruženec r.16 (2011).Košice:DMC Salve.2011..P25.;
5322 Vnučko, Patrik.Ruženec r.17 (2012).Košice:DMC Salve.2012..P25.;
5323 Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.11 (2006).Košice:DMC Salve.2006..P24.;
5324 Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.12 (2007).Košice:DMC Salve.2007..P22.;
5325 Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.13 (2008).Košice:DMC Salve.2008..P26.;
5326 Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.14(2009).Košice:DMC Salve.2009..P22.;
5327 Vnučko, Patrik.Svätý Ruženec r.15 (2010).Košice:DMC Salve.2010..P25.;
5328 Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.C13.;
5329 Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.1991.80-900546-1-7.A27.;
5330 Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.1996.80-88717-10-8.A27.;
5331 Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.D31.;
5332 Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.C2X.;
5333 Vnuk, František,.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.D47.;
5334 Vnuk, František,.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1993.80-900537-6-9.A42.;
5335 Vnuk, František,.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America.1989..D31.;
5336 Voillaume, R.Mezi lidem.:.1970?..A22.;
5337 Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.A50.;
5338 Vojenčiak, Juraj.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2001.80-85223-60-0.C24.;
5339 Vojenčiak, Juraj.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..A30.;
5340 Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..B33.;
5341 Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..D34.;
5342 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A46.;
5343 Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..D14.;
5344 Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF.1990?..B08.;
5345 Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..B08.;
5346 Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..B08.;
5347 Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.2004.80-88741-51-3.C2X.;
5348 Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.2011.978-80-87287-37-8.D47.;
5349 Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1995?..B19.;
5350 Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..C11.;
5351 Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46.;
5352 Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň ::Koniáš,.2011.978-80-261-0074-4.A14.;
5353 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B40.;
5354 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.B01.;
5355 Vrablec Jozef.Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..C36.;
5356 Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
5357 Vrablec Jozef, Prof. ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..C14.;
5358 Vrablec, Jozef.Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..B10.;
5359 Vrablec, Jozef.Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..B10.;
5360 Vrablec, Jozef.Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.A40.;
5361 Vrablec, Jozef.Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..C14.;
5362 Vrablec, Jozef.Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..B01.;
5363 Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..C36.;
5364 Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.A20.;
5365 Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A32.;
5366 Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.D41.;
5367 Vrablec, Jozef.Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.A24.;
5368 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.B06.;
5369 Vrablec, Jozef.Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.1992.80-85594-00-5.B18.;
5370 Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo.Prešov:VMV.2000.80-7165-225-3.A20.;
5371 Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.A20.;
5372 Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..B33.;
5373 Vrablec, Štefan; Pauliny, Andrej.Diakonia - Slovenský kňaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..B17.;
5374 Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.D41.;
5375 Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42.;
5376 Vragaš, Štefan,(1929-).Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X.;
5377 Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ.1977..D21.;
5378 Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.1995.80-7113-146-6.C35.;
5379 Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad.1986..A15.;
5380 Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A15.;
5381 Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad.1982..A14.;
5382 Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad.1987..D38.;
5383 Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..A38.;
5384 Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.2011.978-80-87053-59-1.D36.;
5385 Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-176-5.C24.;
5386 Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..2009.978-80-7325-177-2.c22.;
5387 Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.2005.80-7178-998-4.D37.;
5388 Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.2008.978-80-969984-1-8.B32.;
5389 Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM.1992..A27.;
5390 Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.:.1997.80-202-0655-8.C11.;
5391 Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:.1650??..VZ.;
5392 Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7.C35.;
5393 Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.A16.;
5394 Wallace, Lewis.Ben Hur.:Tatran.1969..C25.;
5395 Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius.1946..sk1950.;
5396 Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad.1978..A44.;
5397 Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-063-X.C14.;
5398 Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce.1975..a12.;
5399 Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.2005.80-7021-710-3.D33.;
5400 Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg.1958..C15.;
5401 Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord.1947..D43.;
5402 Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.1996.80-901571-6-5.A24.;
5403 Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1982..A37.;
5404 Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1990..C14.;
5405 Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower.1999..A38.;
5406 Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association.1991..D11.;
5407 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A44.;
5408 Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad.1974..D43.;
5409 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.B36.;
5410 Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-507-0.R6.;
5411 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.D26.;
5412 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.D26.;
5413 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.D26.;
5414 Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:.1992..A37.;
5415 Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-807-6.C12.;
5416 Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.1995.80-967296-1-6.A41.;
5417 Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-027-9.C12.;
5418 Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,.1959...B37.;
5419 Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.1985.83-85008-10-1.D33.;
5420 Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD.1966..A41.;
5421 Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.A16.;
5422 Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.1993.80-85528-26-6.A41.;
5423 Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON.1972..A12.;
5424 Werfel, Franz.Das Lied von Bernadette.Frankfurt am Main:Fisher.1987.3-596-21621-4.C15.;
5425 Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD.1967..A41.;
5426 Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.1990.80-207-0237-7.D43.;
5427 Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.2000.80-7309-015-5.A37.;
5428 Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad.1972..C13.;
5429 Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad.1989..A41.;
5430 Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL.1958..C13.;
5431 Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.C12.;
5432 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948..sk1950.;
5433 Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor.1988..A35.;
5434 Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.2010.978-80-00-02498-1.D24.;
5435 West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.C13.;
5436 Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.2009.978-80-89379-16-3.R6.;
5437 Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-476-X.B10.;
5438 White, E. G..Hidden Treasures.:.1990?.0-916547-00-0.D36.;
5439 White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1.D42.;
5440 White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů.1969..C10.;
5441 White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.2012.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30.;
5442 Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.A33.;
5443 Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.A33.;
5444 Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:.1985?..B03.;
5445 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.C3x.;
5446 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.A50.;
5447 Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.1998.80-7178-259-9.A24.;
5448 Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon.1986..C36.;
5449 Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.B17.;
5450 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B31.;
5451 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..ssv.;
5452 Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..B24.;
5453 Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON.1984..A37.;
5454 Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá.1988..C35.;
5455 Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1974..A20.;
5456 Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..B29.;
5457 Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:.1985?-neuvedený..D34.;
5458 Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.C1X.;
5459 Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..sk1950.;
5460 Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C17.;
5461 William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.1997.80-8053-047-5.R6.;
5462 William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..A50.;
5463 Willis, Thayer.Na hraniciach Zeme - nove.Bratislava:Mladé leta.1983..D13.;
5464 Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu.1993..A41.;
5465 Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.2003.80-968852-2-7.B42.;
5466 Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni.2001..A46.;
5467 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.A26.;
5468 Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..ssv.;
5469 Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.2000.3-57713506-9.R6.;
5470 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
5471 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom II.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
5472 Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom III.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.1999.83-01-08650-5.D11.;
5473 Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON.1977..A37.;
5474 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.D35.;
5475 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.A32.;
5476 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A10.;
5477 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A22.;
5478 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.A32.;
5479 Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:.1987..B08.;
5480 Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.A34.;
5481 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D32.;
5482 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.D48.;
5483 Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..A36.;
5484 Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont.1984..A33.;
5485 Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..C31.;
5486 Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.D42.;
5487 Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.A26.;
5488 Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.C22.;
5489 Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2011.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47.;
5490 Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.2008.978-80-7021-923-2.A14.;
5491 Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.2003.80-968964-0-7.D21.;
5492 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B05.;
5493 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00950-X.A16.;
5494 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A34.;
5495 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.D36.;
5496 Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..A35.;
5497 Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda.1972..D38.;
5498 Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.2008.978-80-7367-376-5.A47.;
5499 Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A27.;
5500 Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.2009.978-80-7021-908-9.D33.;
5501 Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.2013.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x.;
5502 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D22.;
5503 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.D45.;
5504 Young, Wm. Paul.Chatrč. Bratislava: TATRAN.2009.978-80-222-0562-7.A22.;
5505 Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.2012.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12.;
5506 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.B15.;
5507 Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.A26.;
5508 Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x.;
5509 Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.B02.;
5510 Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad.1947..A44.;
5511 Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord.1944..A43.;
5512 Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..A27.;
5513 Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.2002.80-8046-205-4.A10.;
5514 Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-395-3.A10.;
5515 Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-396-0.A10.;
5516 Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:.1972..a42.;
5517 Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.2001.80-8046-139-2.A10.;
5518 Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-229-1.A10.;
5519 Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:.1990?..B30.;
5520 Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros.1991..B30.;
5521 Záreczky, Štefan.Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..B01.;
5522 Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv.;
5523 Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..C24.;
5524 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.A37.;
5525 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.A27.;
5526 Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n..1884..B27.;
5527 Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8.A33.;
5528 Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..C31.;
5529 Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN.1972..D15.;
5530 Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.1997.80-967069-1-8.D33.;
5531 Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-07-1.B33.;
5532 Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.A25.;
5533 Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:.2000.893007-05-7 ??.D47.;
5534 Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL.1996..B19.;
5535 Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.1994.83-228-0360-5.D26.;
5536 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..C32.;
5537 Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..D48.;
5538 Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM.1991..A22.;
5539 Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.2009.978-80-970299-7-5.D26.;
5540 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.A13.;
5541 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.C24.;
5542 Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1998.80-7097-372-2.A32.;
5543 Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.1999.80-7097-402-8.A32.;
5544 Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..A46.;
5545 Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1969..A15.;
5546 Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..A15.;
5547 Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.1987.83-85008-58-6.D33.;
5548 Ziebura, František.Mária náš vzor l..:.1980??..B12.;
5549 Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:.1980??..B12.;
5550 Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:.1980??..B12.;
5551 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.D48.;
5552 Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.A46.;
5553 Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-450-4.C16.;
5554 Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969..A47.;
5555 Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..C33.;
5556 Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..A38.;
5557 Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A38.;
5558 Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:.1990?..B19.;
5559 Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL.1993..D24.;
5560 Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.B01.;
5561 Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:.1993..A37.;
5562 Zrínsky, Karol Korper.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A44.;
5563 Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..B22.;
5564 Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita.1987..C11.;
5565 Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.2006.80-7165-583-X.d22.;
5566 Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.2008.978-80-7165-678-4.B28.;
5567 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..C33.;
5568 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..D48.;
5569 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.A35.;
5570 Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.A16.;
5571 Zvolenský, Stanislav,1958-.Škola Pavlovho slova.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.9788071627913 (brož.); 978-80-7162-791-3.C30.;
5572 Zvonický, Gorazd.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.A46.;
5573 Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13.;
5574 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.A26.;
5575 Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.1995.80-901614-6-4.a42.;
5576 Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.1995.80-901605-0-6.A47.;
5577 Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0.C2X.;
5578 Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-594-0.D22.;
5579 Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.A33.;
5580 Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON.1977..A15.;