logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Nedeľný misál : misál na nedele a význačnejšie sviatky v roku. - 1. vyd. - Orig.: Missale Romanorum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate P. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982. - ..SÚCM.;
2 ."Mater et magistra".:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..BS-74.;
3 ."Vdýchni do ich sŕdc slovo tvojho synovstva".Nitra:Komisia KBS pre DOS.1995..BS-126.;
4 .(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu.Košice:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2011..BS-169.;
5 .\"Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni\".Piliscsaba; Esztergom:Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Szlavisztika-Közép Európa Intézet; Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport.2007.9789639206311 (brož.); 978-963-9206-31-1.d18/5a.;
6 .1050 years a guide to the history of Poland 966-2016.Varšava:.2016.978-83-8098-012-9.BZ-60.;
7 .1865/8-ik évi országgyulési torvényczikkek.Budapešť:.1869..C19/5b.;
8 .1958 Turzovka 1968.:.1968..BS-221.;
9 .20.000 slov anglicko-český česko-anglický slovník mluvené řeči.:.1946..BS-30.;
10 .33 dní úsměvu a pravdy.:.1978..BS-04.;
11 .340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-280-6.d6/4.;
12 .365 zamyslení na každý deň.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998..BS-152.;
13 .40 rokov misijnej činnosti slovenských jezuitov v Kanade.:.1945?..BS-27.;
14 .5. teologický sborník.:.1980?..BS-141.;
15 .50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-124.;
16 .50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-42.;
17 .650. výročie založenia obce Rosina 1341 - 1991.:.1991..BS-158.;
18 .A ciszterci rend zirci kongregációjának névtára 1943 - 44.:.1944..d14/1b.;
19 .A fehér és kiváltságos premontrei kanonok-rend jászóvári prépostságának századok ünnepe 1902 április 6-án.Budapest:Athenaeum.1902..d14/2.;
20 .A jászóvári prémontréi kanonokrend névkönyve.Kassán:Werfer Károly.1872..BZ-39.;
21 .A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944-ik évre.:.1944..d14/1b.;
22 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1882..BZ-3.;
23 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-20.;
24 .A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-17.;
25 .A katholikus legényegylet magyar foldon.:.1887..BZ-23.;
26 .A keresztény vallás apologiája. II. časť.:.1893..BZ-26.;
27 .A kispap szunorái.:.1864..C14/4b.;
28 .A magyar szent korona.:.1869..BZ-6.;
29 .A Magyarországi katolikus egyházkozségek igazgatási és adóztatási Szabályzata.:.1930?..d14/1a.;
30 .A mi urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma.:.1754..C21/4a.;
31 .A pannonhalmi szent benedek-rend névtára az 1917 - 1918 tanévre.:.1917..d14/1b.;
32 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1894-95 tanévre..:.1894..d14/1b.;
33 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1941-42 iskolai évre.:.1941..d14/1b.;
34 .A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1943-44 iskolai évre.:.1943..d14/1b.;
35 .A pannonhalmi szentbenedekrend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1939 - 40 iskolai évre.:.1939..d14/1b.;
36 .A Pázmany-intézet szociális korének alapszabályai.:.1908..d14/1b.;
37 .A pentatonic lanscape :.Budapest ::Békés Gellért Ecumenical Institute,.2002.963-204-444-4.d18/2b.;
38 .A peszach hagada.:.1930?..d14/1a.;
39 .A prágai magyar hírlap ajándéka elofizetoi részére.:.1930?..d14/1b.;
40 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. I. diel.:.1869..BZ-20.;
41 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. II. diel.:.1870..BZ-20.;
42 .A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. VI. diel.:.1871..BZ-20.;
43 .A Szlovákiai református keresztén egyház zsinati tanácsa.:.1952..C14/5b.;
44 .Abauj-Torna vármegye.Budapest:A vármegyei szociográfiák kiadóhivatala.1939..d14/2.;
45 .Abbandlungen der herren prof. dr. Kampers, Msg. dr. Ehles, P. B. Duhr und dr. Sacher.:.1918..BZ-60.;
46 .Acaftistul.:.1917..C20/4b.;
47 .Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-31.;
48 .Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-41.;
49 .Acta Apostolicae Sedis A. XLII. (1950).Rím:.1950..n1/1.;
50 .Acta Apostolicae Sedis A. XLIII. (1951).Rím:.1951..n1/1.;
51 .Acta Apostolicae Sedis A. XLIV. (1952).Rím:.1952..n1/1.;
52 .Acta Apostolicae Sedis A. XLV. (1953).Rím:.1953..n1/1.;
53 .Acta Apostolicae Sedis A. XLX. (1958).Rím:.1958..n1/1.;
54 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXI. (1959).Rím:.1959..n1/1.;
55 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXII. (1960).Rím:.1960..n1/1.;
56 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXIII. (1961).Rím:.1961..n1/1.;
57 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXIV. (1962).Rím:.1962..n1/1.;
58 .Acta Apostolicae Sedis A. XLXXI. (1969).Rím:.1969..n1/1.;
59 .Acta capituli provincialis provinciae Bohemiae A.D. 1934.:.1934..BZ-59.;
60 .Acta conventus thoruniensis .:.1645..C12/1.;
61 .Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum .:.1873..C11/6.;
62 .Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.:.2005..PS-37.;
63 .Acta psychologica Tyrnaviensia. 5 - 2001. Človek v centre psychologického skúmania a starostlivosti.. Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-05-7.d7/4.;
64 .Acta V. conventus Velehradensis anno MCMXXVII, post s. Cyrillum natum MC ....Olomucii ::Sumptibus Academiae Velehradensis,.1927..d17/5a_CZ1920_1950.;
65 .Acta VI. Conventus Velehradensis :.Olomucii ::Leopold Prečan,.1933..d17/5b_CZ1920_1950.;
66 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C19/1a.;
67 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C12/2a.;
68 .Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C11/1b.;
69 .Ad conventum nationis Gallicae .:.1796..C21/1b.;
70 .Additamenta ad proprium missalis et liturgiae horarum.Rím:.2006..d18/8.;
71 .Adjutorium nostrum in nomine Domini seu selecta pietatis exercitia.Trnava:.1881..C18/5a.;
72 .Adorační hodina pro Advent.:.1936..BS-25.;
73 .Adorační pobožnost.:.1946..BS-53.;
74 .Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1998.Praha ::Ministerstvo kultury České republiky,.1998.80-902096-6-1.BS-164.;
75 .Advent.:.1980?..SAM/3.;
76 .Advent.:.1980?..SAM1/a.;
77 .Advent elso vasarnap.:.1800?..C18/3.;
78 .Agathon.Lipsko:.1773..C18/4b.;
79 .Agenda funebria to jest pohřební práce.Budapešť:.1893..C20/4b.;
80 .Ahoj. S tebou Pane je mi fajn.:.1997..BS-221.;
81 .Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna.Miláno:.1986..d18/2a.;
82 .Akcia 365.Košice:Dom Božského Srdca.1994..BS-159.;
83 .Aké je poslanie cirkvi? :.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1959..BS-205.;
84 .Ako očistiť, prehĺbiť a aplikovať "obnovu a oživenie kresťanstva".:.1969..BS-177.;
85 .Ako sa žilo v minulosti. V Babylone. Fortuna Print:Bratislava.1993.80-7153-030-1.d6/8.;
86 .Ako si predstavujem budúcnosť.:.1980?..BS-177.;
87 .Akta provinční kapituly české dominikánské provincie slavené ve dnech 25.1. až 6.2. 1998 v konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.:.1998..BS-118.;
88 .Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM/6.;
89 .Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM1/b.;
90 .Akty II. provinčnej kapituly.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika.2014..d6/7.;
91 .Akty provinčnej kapituly bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku.:.2010..BS-174.;
92 .Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..USA.;
93 .Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..C33/5.;
94 .Aleluja.:.1984..USA.;
95 .Alexander Eckerdt. Grafika a kresba.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1985..BS-70.;
96 .Alleluja :.Kladno ::nákl. vlastním,.1997..BS-212.;
97 .Alles aus liebe zu Gott.:.1953..BZ-60.;
98 .Allgemeines heses uber berbrechen.:.1787..C20/2b.;
99 .Almanach naptárral az MDCCCXC. évre.Budapešť:.1890..BZ-39.;
100 .Aloisie Lateauová, stigmatisovaná z Bois d\'Haine, spolu s krátkým dějepisným nástěnem stigmatisovaných starší i novější doby.Praha ::B. Stýblo,.1895..CZ1900.;
101 .Alveare méhkas.:.1837..C11/2b.;
102 .Alveare méhkas.:.1837..C11/4b.;
103 .Alžbeta Eppingerová.:.1979..SAM/6.;
104 .Alžbetin list 1995.:.1995..PS-12.;
105 .AMária - Kongregáció kézikonyve.:.1929..C14/5b.;
106 .Amen 1998.:.1998..PS-21.;
107 .Amerika se směje :.Praha ::Československý spisovatel,.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
108 .Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3.;
109 .Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3.;
110 .Andrej Hlinka :.Ružomberok ::Tlačiareň LEV,.1991..PS-03.;
111 .Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..BS-158.;
112 .Angela Merici. Myšlienky o živote a diele sv. Angely.:.1970?..BS-26.;
113 .Angelicum.Rím:.1979..PZ-3.;
114 .Angelicum.Rím:.2010..PZ-5.;
115 .Anime e corpi.:.1982..PZ-2.;
116 .Aniol Panski z papiezem Janem Pawlem II..:.1983..d18/2a.;
117 .Année Dominicaine ou vies des saints. Décembre.Lyon:.1909..d18/3.;
118 .Année Dominicaine ou vies des saints. Novembre.Lyon:.1906..d18/3.;
119 .Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1889..d18/3.;
120 .Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1895..BZ-36.;
121 .Anno Domini 1990.:.1990..PS-21.;
122 .Anno Domini 1992.:.1992..PS-36.;
123 .Anno Domini 1993.:.1993..PS-36.;
124 .Anno Domini 1994.:.1994..PS-36.;
125 .Anno Domini 1995.:.1995..PS-37.;
126 .Anno Domini 1996.:.1996..PS-37.;
127 .Anno Domini 1997.:.1997..PS-37.;
128 .Anonymi Methodus tractandi textus didacticos.:.1753..C15/4a.;
129 .Antiphonale zum Stundengebet.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl.2010.9783451200205.d11/4b.;
130 .Anton Jaszuch :.Košice ::[s.n.],.1972..BS-64.;
131 .Apoštol víry.:.1980?..BS-148.;
132 .Apoštolář..Řím ::Křesťanská akademie,.1955..BS-200.;
133 .Apoštolát.Olomouc:.1946?..PS-40.;
134 .Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.:.1946..PS-17.;
135 .Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.:.1948..PS-17.;
136 .Apoštolská exhortácia Svätého Otca Jána Pavla II. Familiaris consortio - rodinné spoločenstvo.:.1980?..SAM/6.;
137 .Apoštolské povzbudenie pápeža Pavla VI. o obnove rehoľného života podľa učenia II. vatikánskeho koncilu.:.1970?..BS-177.;
138 .Apoštolský list "Amantissima Providentia" o šestsetletém výročí smrti svaté Kateřiny Sienské.:.1980?..BS-163.;
139 .Apoštolský list Salvifici Doloris.:.1986?..BS-166.;
140 .Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1991..BS-211.;
141 .Appendix historiae congregationum de auxiliis .:.1700?..C14/6.;
142 .Aquinói szent Tamás.Budapešť:.1885..BZ-34.;
143 .Arnoldi Corvini a belderen jc. imperator Justinianus magnus catholicus augustus .:.1668..C20/5a.;
144 .ARS 1970.:.1970..PS-32.;
145 .ARS 1971.:.1971..PS-32.;
146 .Ars bonae mortis, sive: Quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.:.1733..C18/5b.;
147 .Asketika.:.1988..SAM/5.;
148 .Assertiones ex universa philosophia ... principis domini domini Josephi.:.1802..C11/5a.;
149 .assertiones ex universa theologia in systema redacta.:.1781..C13/3a.;
150 .Auf den Marshall Anseln.:.1911..BZ-25.;
151 .Augustin..:.1935?..BS-39.;
152 .Augustissimae invictissimae ... Mariae Theresiae.:.1776..C20/6.;
153 .Ausbundige jugenden des heiligen junglings Aloysii Gonzaga.Viedeň:.1727..C18/4b.;
154 .Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus.:.1874..C22/3b.;
155 .Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus kirchenlehrers.:.1878..C20/5a.;
156 .Auschwitz in den Augen der SS.Auschwitz-Birkenau:Staatliches Museum.1998.8385047352 (kart.).d13/1.;
157 .Ave.Dechtice:.2011..PS-46.;
158 .Ave Maria 1967.:.1967..PS-36.;
159 .Ave Maria 1994.:.1994..PS-36.;
160 .Avignon.:.1977..BS-26.;
161 .Az árvák atyja.:.1900?..BZ-31.;
162 .Az egri foegyházmegye schematismusa 1963.:.1963..d14/1b.;
163 .Az erdélyi katholicizmus multja és jelene.:.1925..d14/2.;
164 .Az isteni ige társasága.:.1937..BZ-59.;
165 .Az ur Jézus szenvedése és halála.:.1860..BZ-34.;
166 .Barok. Klasicizmus. Empír.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..d3/5_SK1950_1990.;
167 .Básně Boleslava Jablonského.:.1884..CZ_1920.;
168 .Bazilika minor Narodenia Panny Márie slávnostné vyhlásenie 6. septembra 2008 vo Vranove nad Topľou. .Vranov nad Topľou :Farský úrad.2008.978-80-970003-6-3.BS-115.;
169 .Bazylika swietego Antoniego.:.1990??..d18/2b.;
170 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.BS-149.;
171 .Bellum contra hostes capitales animae.:.1720..C10/5a.;
172 .Benedicite. I. Chorbuch.Regensburg:.1886..C15/5b.;
173 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C16/4a.;
174 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C21/1a.;
175 .Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C10/5a.;
176 .Benedictio de rore coeli pinguedine terrae seu sermones panegyrici.:.1768..C12/3a.;
177 .Bénicki jólánkának, unokám szulottének, csongrád-vár-megyében.:.1800?..BZ-38.;
178 .Bericht uber die feltversammlung zur feier der secundiz des heiligen vaters Pius IX..:.1869..BZ-57.;
179 .Beseda pro mládež.:.1948..BS-56.;
180 .Beseda siedma.:.1980?..BS-24.;
181 .Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C20/2b.;
182 .Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C18/1b.;
183 .Bevezetés a Magyarkoronaországot .:.1850..C22/3a.;
184 .Bezpečnosť, istota a radosť zo spasenia.[S.l.]:[s.n.].197..BS-108.;
185 .Bible česká.:.1715..CZ1900.;
186 .Bible česká.:.1930..BS-187.;
187 .Bible česká.:.1930..BIBCZ.;
188 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ.;
189 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ.;
190 .Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1932..d15/5b.;
191 .Biblí česká čili písmo svaté starého i nového zákona.Praha:.1888..BIBCZ.;
192 .Bibli česká to jest celé swaté písmo starého i nowého zákona.Praha:.1804..BIBCZ.;
193 .Biblí Česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového Zákona :.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1889..BIBCZ.;
194 .Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona.Praha:Synodná rada Českobratskej cirkvi Evanjelickej.1957..BIBCZ.;
195 .Biblia.Londýn:Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR.1979..BIBSK.;
196 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b.;
197 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C18/2b.;
198 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C21/1b.;
199 .Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b.;
200 .Biblia sacra Vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia apostolica vaticana .:.1872..C15/2b.;
201 .Biblia sacra vulgatae editionis sixti quinti pont. max. Iussu recognita atque edita.:.1658..C15/2b.;
202 .Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C14/4a.;
203 .Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C31/1a.;
204 .Biblická konkordance :.:Praha :.1933.80-900881-9-8.d17/4a_CZ1920_1950.;
205 .Biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961-1967..p1/1.;
206 .Biblické dejiny.Prešov:Petra.1968..BS-136.;
207 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
208 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
209 .Biblické příběhy.:.1980?..BS-101.;
210 .Biblické príbehy.:.1980?..BS-207.;
211 .Biblické vedy.:.1970?..BS-98.;
212 .Biblické vedy.:.1970?..BS-31.;
213 .Biblické vedy.:.1970?..BS-31.;
214 .Biblické vedy.:.1970?..BS-04.;
215 .Biblické vedy.:.1980?..BS-147.;
216 .Bibliothek der Underhaltung und des Willens.:.1895..d11/1b.;
217 .Biblische geschichte fur die jugend.:.1817..C21/1b.;
218 .Biblische predigten aus alle sonntage des jahres.:.1796..C20/3b.;
219 .Biela kniha o výčinoch kontrarevolúcie v Maďarsku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1956..BS-02.;
220 .Bischof De. Fekler von St. Polten und die neue Aera.Viedeň:.1868..BZ-51.;
221 .Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..BS-221.;
222 .Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-203.;
223 .Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-33.;
224 .Blahoslavená Anežka Česká.:.1928..BS-46.;
225 .Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-131.;
226 .Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-205.;
227 .Blahoslavená Imelda. Patrónka prvoprijímajúcich.:.2000?..BS-220.;
228 .Blatter der frinnerung ....:.1883..BZ-10.;
229 .Boh a duša.[Michalovce]:Redemptoristi na Slovensku.1925..d15/3_SK1920_1950.;
230 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..C33/5.;
231 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-108.;
232 .Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-97.;
233 .Boh hovorí svojim deťom :.estella ::Verbo divino,.1990.84-7151-706-X .BS-127.;
234 .Boh hovorí svojim deťom :.estella ::Verbo divino,.1990.84-7151-706-X .d3/7_SK1950_1990.;
235 .Boh hovorí svojim deťom :.estella ::Verbo divino,.1990.84-7151-706-X .BS-134.;
236 .Boh na mňa pamätá. O povahách.:.1970?..BS-219.;
237 .Bohemia sancta :.:Praha :.1989.80-7113-032-X.ČKCH.;
238 .Bohosloví.Praha:.1946..BS-17.;
239 .Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/4.;
240 .Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM1/a.;
241 .Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-194.;
242 .Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-96.;
243 .Bon den misbrauchen behm mariadienst.:.1786..C18/5b.;
244 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111.;
245 .Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-93.;
246 .Boží cesta.Velehrad:.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
247 .Boží děti. C..:.1970?..BS-169.;
248 .Boží hrob a vzkriesenie.:.1980?..BS-145.;
249 .Boží láska člověkem.:.1980?..BS-177.;
250 .Boží ľud na cestách.:.1970?..BS-31.;
251 .Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.BS-144.;
252 .Božie milosrdenstvo - Tvoja záchrana. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-6-8.BS-143.;
253 .Božie volanie.:.1980?..SAM1/a.;
254 .Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..BS-25.;
255 .Bratrské písně.:.1923..d17/3a_cz1920-1950.;
256 .Bratrstvo sv. ružence.Praha:.1907..BS-217.;
257 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C21/1b.;
258 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C11/4b.;
259 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C10/4a.;
260 .Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C17/5b.;
261 .Breviarium romano-seraphicum. Pars autumnalis.:.1938..C14/4b.;
262 .Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..C10/3a.;
263 .Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C17/5b.;
264 .Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C18/5a.;
265 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C31/1b.;
266 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C16/5a.;
267 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..C14/1a.;
268 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi.:.1950..C13/2b.;
269 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum.:.1942..C13/2b.;
270 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..C11/6.;
271 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..C14/1a.;
272 .Breviarium romanum pro sollemnioribus festis.:.1928..C13/5a.;
273 .Breviarium romanum. Pars autumnalis.Ratisbonae:.1939..C14/4b.;
274 .Breviarium romanum. Pars hiemalis.:.1949..C14/5b.;
275 .Breviarium romanum. Pars verna.:.1937..C14/4b.;
276 .Breviarium romanum. SS. D. N. Pium VII. Pars vernalis.:.1814..C14/5a.;
277 .Breviarium romanum. Tomus prior.:.1961..C14/5b.;
278 .Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni Evangelia.:.1746..C14/4a.;
279 .Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C21/2b.;
280 .Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C17/1a.;
281 .Briefftellen.Frankfurt:.1754..C20/4a.;
282 .Bruderliebe.:.1930?..d12/2a.;
283 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-203.;
284 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-17.;
285 .Buď dobrý.Praha:.1945..d9/4b_CZ1920_1950.;
286 .Buď dobrý.Praha:.1945..BS-46.;
287 .Buh je spravedlivý.:.1939..BS-29.;
288 .Bulletin.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1977..BS-24.;
289 .Bulletin 1979.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1979..BS-24.;
290 .Bulletin de litterature ecclesiastique.Toulouse:.1970..PZ-3.;
291 .Bulletin de litterature ecclesiastique.Toulouse:.1972..PZ-3.;
292 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1973..PZ-1.;
293 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1973..PZ-1.;
294 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1975..PZ-1.;
295 .Bulletin de litterature ecclesiastique.Toulouse:.1978..PZ-3.;
296 .Bulletin de litterature ecclesiastique.Toulouse:.1980..PZ-3.;
297 .Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-2.;
298 .Bulletin de litterature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3.;
299 .Bunte geschichten.:.1913..d12/1b.;
300 .Caeremoniale episcoporum summorum pontificum jussu editum et a Benedicto XIV..Rím:.1848..C17/3a.;
301 .Cahiers saint Dominique.Montpellier:.1965..PZ-3.;
302 .Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C31/1a.;
303 .Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C19/4b.;
304 .Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C10/3a.;
305 .Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C15/3b.;
306 .Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..BZ-15.;
307 .Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..C10/5a.;
308 .Cantiques spirituels .:.1856..C10/4b.;
309 .Cantus ....:.1965..BZ-10.;
310 .Cantus ad processiones et benedictiones SSMI sacramenti.:.1920..C13/3b.;
311 .Cantus diversi e graduali et antiphonario romano.:.1871..C21/4b.;
312 .Cantus ecclesiasticus sacrae historiae passionis domini nostri Jesu Christi.:.1868..C19/6.;
313 .Cantus?.:.1800?..C14/6.;
314 .Caritas 1934.:.1934..PS-30.;
315 .Catalogus conventuum et fratrum conspectus familiae Dominicanae.:.2015..d7/6.;
316 .Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1993..BS-204.;
317 .Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1995..BS-204.;
318 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..d14/1b.;
319 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..BZ-59.;
320 .Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1944.:.1944..BZ-59.;
321 .Catalogus. Katalog řeholních řádu a kongregací v ČSFR.:.1992..BS-204.;
322 .Catechisme en histoires ou recueil complet des exemples indiques dans les catechismes.:.1882..d18/1a.;
323 .Catechismus concilii Tridentini.Paríž:.1830..C15/4b.;
324 .Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti concilii Tridentini.:.1702..C10/4a.;
325 .Celoslovenský schematizmus 2000.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-289-X.d10/5a.;
326 .Cesta duchovnej obnovy.Rím:.1983..BS-138.;
327 .Cesta k pravde II. Kto je Kristus?.:.1980?..SAM/5.;
328 .Cesta k pravde V. Pohľady na život Krista 1. od narodenia po umučenie.:.1980?..SAM/5.;
329 .Cesta k pravde VI. Pohľady na život Krista 2. Umučenie Ježiša Krista.:.1980?..SAM/5.;
330 .Cesta k pravde VII. Pohľady na život Krista 3. Od zmŕtvychvstania po Turíce.:.1980?..SAM/5.;
331 .Cesta k pravde XII. O osobitnom povolaní 1. o manželstve.:.1980?..SAM/5.;
332 .Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..SAM/5.;
333 .Cesta k pravde. IX. Čo je svätá omša?.:.1980?..BS-149.;
334 .Cesta k pravde. XII. O osobitnom povolaní. O manželstve.:.1980?..BS-134.;
335 .Cesta k spravodlivosti.:.1980?..BS-166.;
336 .Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..BS-168.;
337 .Cesta k věčné lásce.Praha:Ladislav Kuncíř.1932..d17/1b_cz1920-1950.;
338 .Cesta k věčné lásce :.Brno ::Mariánský apoštolát v Brně,.1939..d17/4b_CZ1920_1950.;
339 .Cesta k věčné lásce II., III. diel.:.1980?..SAM/6.;
340 .Cesta k věčné spáse.:.1936..BS-52.;
341 .Cesta k životu.:.1980?..BS-106.;
342 .Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-23.;
343 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1945..BS-41.;
344 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1945..BS-150.;
345 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1945..BS-221.;
346 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1945..BS-190.;
347 .Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:.1945..BS-188.;
348 .Cesta svätého kríža a žiaľospev panenskej Matky.Trnava:Bratia menší.1913..BS-182.;
349 .Cesta, pravda, život.:.1980?..BS-100.;
350 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2013..PS-48.;
351 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2014..PS-48.;
352 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-47.;
353 .Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-48.;
354 .Cestou k slovám.Budapešť:.1996..BS-121.;
355 .Cieľ a koniec života 1942.:.1942..PS-14.;
356 .Cieľ človeka.:.1980?..SAM/6.;
357 .Cirkev a štát.:.1939..BS-24.;
358 .Církev obecná.:.1947..BS-28.;
359 .Cirkev v 49 pokoleniach.:.1980?..SAM/5.;
360 .Cirkevné dejiny.:.1980?..SAM1/b.;
361 .Ciszterci. Kiváltságos szent rend személyzetének névtára.:.1882..d14/1b.;
362 .Clemens papa VIII..:.1688..C14/6.;
363 .Clemens papa XII..:.1736..C21/3a.;
364 .Clemens papa XII..:.1736..C21/2a.;
365 .Codex iuris canonici :.Poznaň (Polsko) ::Pallottinum,.1984..d18/2a.;
366 .Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d11/1b.;
367 .Collectio brevium at que instructionum.:.1797..C20/4b.;
368 .Communicatives.:.1986..BS-26.;
369 .Communio :.Svitavy ::Trinitas,.1996-..PS-41.;
370 .Compendiaria Graecae grammatices institutio.:.1770..C10/4a.;
371 .Compendiolum regnorum Sclavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae.:.1777..C14/4b.;
372 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C21/5a.;
373 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C12/5b.;
374 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C20/5a.;
375 .Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C18/5a.;
376 .Compendium historiae sacri, religiosi ac propriae Hungariae ordinis s. Pauli primi eremitae.:.1804..C13/2b.;
377 .Compendium theologiae pastoralis .Budapešť:.1854..BZ-41.;
378 .Conferences de Notre-Dame de Paris.Paris ::E. Baltenweck,.1881...d18/1a.;
379 .Constitutio de sacra liturgia .:.1964..BZ-51.;
380 .Constitutio de sacra liturgia.:.1966..BZ-51.;
381 .Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C13/5a.;
382 .Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C31/2b.;
383 .Cornelii Nepotis vitae.:.1746..C21/5b.;
384 .Counseling and spirituality :.Boston, MA ::Houghton Mifflin Co.,.2007..0618474943 (main student text).d18/2b.;
385 .Coz wiecej dac mogla?.:.1966..BZ-1.;
386 .Cristianesimo nella storia.Bologna:.1982..PZ-4.;
387 .Criticorum sacrorum sive annotatorum ad librum psalmorum, proverbiorum, ecclesiasten et canticum canticorum.:.1788..C18/6.;
388 .Cura habituati sive peccati exterminium.:.1709..C15/2b.;
389 .Cursus theologicus scholastico-dogmaticus sive praelectionum theologicarum.Kolín:.1752..C16/6.;
390 .Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.d7/3.;
391 .Cyklus A. Turíčna nedeľa.:.1971..SAM/7.;
392 .Cyril a Metod.:Spolok sv. Cyrila a Metoda.1991..BS-220.;
393 .Cyrilometodějský kalendář. Praha:Česká katolícka charita.1969..PS-23.;
394 .Cyrilometodějský kalendář 1954.:.1954..PS-21.;
395 .Časné majetky Cirkvi.:.1980?..BS-22.;
396 .Časopis katolického duchovenstva 1929.:.1929..p1/3b.;
397 .Časopis katolického duchovenstva 1930.:.1930..PS-32.;
398 .Časopis katolického duchovenstva 1931.:.1931..PS-33.;
399 .Časopis katolického duchovenstva 1932.:.1932..PS-33.;
400 .Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p1/5b.;
401 .Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p2/1a.;
402 .Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..PS-32.;
403 .Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..p1/5b.;
404 .Časopis katolického duchovenstva 1936.:.1936..p1/3a.;
405 .Časopis katolického duchovenstva 1938.:.1938..PS-32.;
406 .Časopis Slovenských Katechetov. Roč. 1, č. 1-10, 1937.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..PS-15.;
407 .Časy sú zlé?.:.1980?..SAM/3.;
408 .Černoušek.:.1931..BS-53.;
409 .České gotické madony.Praha:Česká katololická charita.1985..BS-72.;
410 .Česko-nemecký slovník.:.1900?..C14/4b.;
411 .Československý hudební slovník osob a institucí-diel 1.:Státní hudební vydavatelství.1963..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
412 .Československý hudební slovník osob a institucí-diel 2.:Státní hudební vydavatelství.1965..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
413 .Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
414 .Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
415 .Český kancionál..Praha ::Státní nakladatelství,.1921..d17/4a_CZ1920_1950.;
416 .Český slovník bohovědný..Praha ::Cyrilo-methodějská knihtiskárna,.1916..d10/5a_CZ1900_1920.;
417 .Čítania.:.1980?..BS-101.;
418 .Čítania a Evanjelia na nedele, výročné zasvätené sviatky a na iné posvätné dni Pána.:.1900?..BIBSK2.;
419 .Čítania k hodinke čítania ku sviatkom Pána a svätých.:.1970?..SAM1/a.;
420 .Čítania, listy a ewangelia na wssetky nedela a swiatky i mnohé príležitostné slawnosti celého roku s rozličnými modlitbami, ktoré kňaz po kázni s weriacim ľudom podľa potraby koná. Tlačou Zigmunda Wintera:Trnava.1877..SSV1950.;
421 .Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
422 .Čítanie v jedálni.:.1941..d15/5_SK1920_1950.;
423 .Články viery.:.1900?..CZ1900.;
424 .Členské organizácie Rady mládeže Slovenska.Bratislava:Rada mládeže Slovenska.2000..BS-67.;
425 .Človek pred Bohom.:.1980?..BS-135.;
426 .Čo povie svet?.:.1912..BS-38.;
427 .Čtení ze Starého zákona.:Velehrad - Křesťanská akademie Řím.1981..BIBCZ.;
428 .Čtvero vzorů křesťanského života :.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1896..CZ1900.;
429 .Dámy a husári.:.1914..BS-37.;
430 .Dárkyně života.:.1960?..BS-25.;
431 .Das Alte Testament.:.1937..d11/1a.;
432 .Das Alte Testament.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1966..d11/1a.;
433 .Das Alte Testament :.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1934..d11/3b.;
434 .Das Alte Testament..Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1936..d11/3a.;
435 .Das Alte Testament..Paderborn ::Verlag von Ferdinand Schöningh,.1938..d11/3b.;
436 .Das apostolische jahr als betrachteten evangeliums.Augsburg:.1809..C17/1a.;
437 .Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b.;
438 .Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b.;
439 .Das Fischer-Lexikon.Frankfurt am Main:Fischer-Taschenbuch-Verl..1957..d12/1a.;
440 .Das grosse illustrierte Worterbuch der deutschen Sprache :.Stuttgart ::Verlag Das Beste,.1995..3870705531.d11/5.;
441 .Das grosse illustrierte worterbuch der deutschen sprache. A-L.:.1995..d11/5.;
442 .Das christliche helden amulet.Viedeň:.1875..BZ-32.;
443 .Das Mebuch der hl. Kirche.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1919..d18/2a.;
444 .Das neue testament.Wuppertal:.1998..BZ-49.;
445 .Das Neue Testament ; Übersetzt Fridolin Stier.München ::Kösel,.1989.3-466-20315-5.d12/1b.;
446 .Das priestliche leben nach den auschanungen der kirche.Schaffhausen:.1866..C18/5a.;
447 .Das reich gottes aus erden.Regensburg:.1848..BZ-53.;
448 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3b.;
449 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a.;
450 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1933..d11/3a.;
451 .Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1934..d11/3a.;
452 .Das Vatikanische Konzil :.Innsbruck:Rauch.1931..d11/3b.;
453 .Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1973..d11/2a.;
454 .Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/2a.;
455 .Dcéra modlitby.:.2000?..BS-214.;
456 .De canonicis scripturis decretum ex concilio Tridentino .:.1700?..C11/6.;
457 .De imitatione Christi libri quatuor.:.1736..C21/2a.;
458 .De imitatione Christi. Libri quatuor.:.1893..C31/1b.;
459 .De liturgia gallicana libri III..:.1729..C15/2a.;
460 .De locis theologicis domini Caroli Witasse doctoris.:.1763..C10/3b.;
461 .De martyrologio brevis tractatio.:.1800?..C21/3a.;
462 .De matrimonio.:.1970?..SAM/7.;
463 .De potestate ecclesiastica et temporali .:.1768..C11/1a.;
464 .Dědictví maličkých pod ochranou sv. Karla Boromejského v Hradci Králové.:.1874..CZ_1920.;
465 .Dědičný hřích.:.1946..BS-28.;
466 .Dejepis biblický Starého i Nového zákona pre slovenské ľudové školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..SSV1950.;
467 .Dejiny Božieho ľudu I. Starý Zákon.:.1970?..BS-149.;
468 .Dejiny duše.:.1940?..BS-165.;
469 .Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..C17/5a.;
470 .Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873-1897).:.1929..d9/3a_CZ1920_1950.;
471 .Dějiny filosofie-diel 1.:Státní nakladatelství politické literatury.1959..d8/1_CZ1950_1990.;
472 .Dejiny Krompách /.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1981..d2/5_FOTOGRAFIE.;
473 .Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1936..d17/3b_cz1920-1950.;
474 .Dejiny liturgie.:.2006?..BS-155.;
475 .Dejiny rehoľného života.:.1968..BS-189.;
476 .Dejiny sociálnej náuky Cirkvi.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.1999..BS-156.;
477 .Dejiny Spoločnosti Ježíšovej na Slovensku.Camridge, Ontario ::Dobrá kniha,.1990.0-919865-56-9.d3/7_SK1950_1990.;
478 .Dejiny Starého a Nového Zákona.:.1950?..SSV1950.;
479 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
480 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
481 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_4.;
482 .Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3.;
483 .Dejiny štátu a práva-diel 1.:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1971..d3/1_SK1950_1990.;
484 .Dekrét druhého vatikánskeho koncilu o ekumenizme.:.1970?..BS-177.;
485 .Dekret o ekumenismu.:.1964?..BS-13.;
486 .Dekret o masových sdělovacích prostředcích.:.1965?..BS-13.;
487 .Dekret o službě a životě kněží.:.1965?..BS-13.;
488 .Delo Solzenicyna.:.1970..BZ-61.;
489 .Deň čo deň.:.1970?..SAM1/b.;
490 .Deň matiek. Prešov 7. mája 1995.Prešov:.1995..BS-126.;
491 .Denné modlitby a obetovania misijnej spoločnosti.:.1944..d15/3_SK1920_1950.;
492 .Denní pobožnosti.:.1935?..BS-73.;
493 .Denník Ivana Mojsejeva.:.1972?..BS-14.;
494 .Der ablas und die seelsorge.:.1935..d11/3b.;
495 .Der Dominikanerterziar.:.1952..d11/5.;
496 .Der Fischer Weltalmanach 1996.Frankfurt am Main ::Fischer Taschenbuch Verlag,.1995.3-596-19096-7.d11/1a.;
497 .Der freie Wille /.[S.l.] ::[S.n.],.1941..BZ-53.;
498 .Der heiligen leben und leiden.:.1922..d12/1a.;
499 .Der heiligen mission fur meine bfarrei praktischer unterricht.Regensburg:.1848..C19/4b.;
500 .Der katholisch aus bernunst oder uberzeugende beweise.Augsburg:.1794..C18/4b.;
501 .Der kleine katechismus mit fragen und untworten fur die kleinsten kinder.:.1796..C18/2b.;
502 .Der kleine pole.Berlin:.1900?..C19/5b.;
503 .Der kleine toussaint-langenscheidt.Berlín:.1910..C20/4b.;
504 .Der leidende mensch.:.1965..d11/1b.;
505 .Der neue Codex Juris Canonici und die Wiener Diözesanbestimmungen.Wien ::[s.n.],.1918..BZ-17.;
506 .Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C18/5b.;
507 .Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C17/5a.;
508 .Der wunderthatige gebenslauss des heiligen und grossen patriarchen Francisci de Paula .Mníchov:.1724..C18/1a.;
509 .Derfonalftand.:.1933..d11/1b.;
510 .Des heiligen Francisci Salesii.Viedeň:.1766..C17/2b.;
511 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/2b.;
512 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
513 .Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
514 .Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C17/3b.;
515 .Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C21/4b.;
516 .Desatero.:.1946..BS-28.;
517 .Descriptiones poeticae.:.1700?..C10/4b.;
518 .Deset přikázání.:.1980?..BS-166.;
519 .Dešť ruží.:.1932..PS-41.;
520 .Detonomischer withichafes kalender.:.1900?..C19/4a.;
521 .Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/1b.;
522 .Děvčatum.:.1918..BS-53.;
523 .Deviatnik Don Bosco.:.1990..BS-03.;
524 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-851-4.BS-214.;
525 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.BS-126.;
526 .deviatnik k ucte Zazračnej medaily Panny Marie.:.1990??..BS-219.;
527 .Deviatnik k ucteniu svätej Kataríny Labouré.Banská Bystrica:.1948..BS-155.;
528 .Deviatnik modlitieb k svätej nazaretskej rodine.:Komisia duchovnej obnovy Spišskej diecézy.1995?..BS-222.;
529 .Devítidenní pobožnost - novéna - ke cti blahoslavené Anežky České :.Rotterdam ::Stojanov,.1982..BS-211.;
530 .Devota et fructuosa pietatis exercitia Deum tri-unum .:.1751..C12/5a.;
531 .Devotae orationes ad S. Vincentium Ferrerium, ordinis praedicatorum.:.1800?..C20/5b.;
532 .Diakonia 1989.:.1989..PS-32.;
533 .Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1928..BZ-37.;
534 .Didaktika ako veda.:.2005?..BS-157.;
535 .Die augenscheinlich vorgestellte gewisheit der christlichen religion.Augsburg:.1781..C19/4b.;
536 .Die auserordentliche plenar - versammlung des Severinus Vereines.Viedeň:.1869..BZ-51.;
537 .Die Beschlüsse des Konzils :.Leipzig ::St. Benno,.1966..d18/4b.;
538 .Die civilehe und der reichskanzler.:.1874..BZ-56.;
539 .Die einfuhrung der Dominikanerinnen zu huns in Ungarn.:.1868..BZ-55.;
540 .Die erteilung der heiligen weihen in der katholischen kirche.Mainz:.1918..BZ-54.;
541 .Die feierliche einweihung einer kirche in ihren gebeten ind ceremonien .Viedeň:.1900?..BZ-38.;
542 .Die finheit des fittlichen bemustfeins der menschheit.:.1914..d18/7b.;
543 .Die Grundlagen heilsgeschichtlicher Dogmatik.Einsiedeln ::Benziger,.1965..d13/1.;
544 .Die heilige schrift .:.1795..C21/2b.;
545 .Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.Paderborn ::F. Schoningh,.1934...d11/3b.;
546 .Die heilige Schrift des Neuen Testamentes /.Berlin ::Verlag von Friedrich Pfeilstücker,.1892..n1/6.;
547 .Die heilige stunde .:.1838..C18/5a.;
548 .Die heilige Theresia vom kinde Jesu.:.1926..d11/3a.;
549 .Die herz Jesu mission der sudsee.:.1875?..BZ-55.;
550 .Die katholische ehe und schule und die gelebe vom 25. mai 1868.Viedeň:.1868..BZ-39.;
551 .Die kinder ohne Gott und mit Gott.Viedeň:.1876..C16/3b.;
552 .Die kirchenfursten von Gorz und Laibach und die neue Aera.:.1868..BZ-57.;
553 .Die kunst des mittelalters.:.1963..d13/2.;
554 .Die lebendigen Todten und ihre treuen freundinen.:.1875..BZ-31.;
555 .Die lectionen, episteln und evangelien aus alle Sonn und feiertage des ganzen jahres.:.1820..C22/2b.;
556 .Die Marien Derehrung. 6. diel.:.1850?..BZ-26.;
557 .Die millionsgeschichte fraterer zeiten, oder gesammelte briefe der katholischen millionare aus allen theilen der welt.Augsburg:.1795..C16/3b.;
558 .Die quellen des christlichen glaubens.:.1959..d11/4a.;
559 .Die religion in erflarungen und gesprachen.:.1802..C20/3b.;
560 .Die sharwoche in ihren ceremonien, gebeten und befangen.:.1857..C19/5a.;
561 .Die soldaten des heil herzens Jesu und der unbefleckten jungfrau Maria.Graz:.1874..BZ-31.;
562 .Die tiroler kirchenfursten und die neue Aera.:.1868..BZ-57.;
563 .Die vierzehn heiligen mothelfer.:.1937..d11/3a.;
564 .Die willenlchaft und das katholische preisterthum.:.1876..d11/3b.;
565 .Die zehn gebothe des herrn .Graz:.1792..C18/4b.;
566 .Die Zisterzienser in Osterreich.:.1983..d11/2b.;
567 .Die zweite general-versammlung der bruderlschatt vom heil. Erzengel Michael in der diocese st. Polten.:.1870..BZ-17.;
568 .Die zwo schwestern ....:.1796..C20/3b.;
569 .Dienst am wort.:.2001..PZ-1.;
570 .Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-104.;
571 .Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-103.;
572 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1965.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..SSV1990.;
573 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1981.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-22.;
574 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 1968.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990.;
575 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini bissextili MCMLXXII :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1971..BS-205.;
576 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXI :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1970..BS-212.;
577 .Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN,.1974..SSV1990.;
578 .Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;
579 .Directorium praemonstratense divini officii recitandi missaeque celebrandae.:.1948..BS-218.;
580 .Directorium pro anno domini 1985.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-23.;
581 .Directorium Romano-Tirnaviense pro Anno Domini MCMLI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-221.;
582 .Direktórium 2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-630-9.BS-162.;
583 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.BS-113.;
584 .Discours sur l'histoire universelle, par bossuet.:.1825..C13/5a.;
585 .Dissertatio num delinquenti gratia fieri possit?.Budapešť:.1788..C19/1a.;
586 .Distance 1999.:.1999..PS-34.;
587 .Diurnale clericorum seu quotidianarum precum privatarum methodus.Vesprém:.1825..C17/5a.;
588 .Diurnum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.:.1768?..C12/5a.;
589 .Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi.:.1780..C15/4b.;
590 .Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia et manuale.:.1780..C19/5a.;
591 .Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C16/2b.;
592 .Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C11/5a.;
593 .Divi prosperi Aquitanici episcopi Rhegiensis.:.1609..C10/5b.;
594 .Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici sermones pii admodum et docti.:.1744..C21/4a.;
595 .Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b.;
596 .Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b.;
597 .Divoto esercizio della via crucis.Rím:.1853..C19/5b.;
598 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3.;
599 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3.;
600 .Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-4.;
601 .Diwotworný žiwot welikého patriarchy swatého otce Dominika.:.1689..C13/5b.;
602 .Do života.:.1950?..BS-189.;
603 .Dobrá setba.:.2008..d7/5.;
604 .Dobrá setba 2005.:.2005..d7/6.;
605 .Dobrá setba 2006.:.2006..d7/6.;
606 .Dobré skutky.:.1947..BS-24.;
607 .Dobročin.Bratislava:.1948..PS-43.;
608 .Dobry pasterz.Gorzow:.1993..PZ-4.;
609 .Dobrý Pastýř.:.1947..PS-42.;
610 .Dodatek k 4. českému vydání knihy Panna Maria kněžím svým přemilým synum.:.1990?..BS-140.;
611 .Dodatky ku knihe Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1970?..SKRIPTA_2.;
612 .Dogmatika.:.1980?..SAM/3.;
613 .Dogmatika 4..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
614 .Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
615 .Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
616 .Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
617 .Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
618 .Dogmatika. 3..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
619 .Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5.;
620 .Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4.;
621 .Dogmatika. 7..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4.;
622 .Dogmatika. V. díl De Gratia. O milosti.Olomouc:.1994..BS-160.;
623 .Dogmatika. VII. díl Eschatologie.Olomouc:.1994..BS-160.;
624 .Dohoda o duchovní službě ve věznicích.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994..BS-160.;
625 .Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-32.;
626 .Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-14.;
627 .Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.d15/2a.;
628 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.Bardejov:.1999..BS-156.;
629 .Dokumenty II. vatikánského koncilu. 2. vyd.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-438-5.MAG.;
630 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.BS-111.;
631 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.BS-111.;
632 .Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.BS-111.;
633 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-145.;
634 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-72.;
635 .Domáca adorácia.:.1980?..BS-27.;
636 .Dominicalis annualis pars prima, hoc est discursus praedicabiles.:.1668..C15/2a.;
637 .Dominikaner.:.1992..PZ-3.;
638 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.BS-151.;
639 .Dominikáni nebo bratří kazatelé.:.1899..C13/5b.;
640 .Dominikánska cesta.:.2000?..BS-174.;
641 .Dominikánske mariánske centrum Salve.Košice:.1990?..BS-111.;
642 .Dominikánský klášter sv. kříže ve Znojmě.Znojmo:.1993..BS-72.;
643 .Dominikus.Augsburg:.2001..PZ-3.;
644 .Dominikus.Augsburg:.2001..BZ-30.;
645 .Dominum et Vivificantem :.:Praha :.1997.80-7113-204-7.BS-58.;
646 .Don Bosko 1930.:.1930..p1/5b.;
647 .Don Bosko 1931.:.1931..p1/5b.;
648 .Dopisy osobnostem.:.1978?..SAM/3.;
649 .Dostali ste Ducha synovstva.:.1991..BS-126.;
650 .Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3.BS-210.;
651 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222.;
652 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222.;
653 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-115.;
654 .Dozrievanie v Kristovi.:.1992..BS-113.;
655 .Dozrievanie v Kristovi.:.1992..BS-222.;
656 .Dr. Štefan Hések.:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.2003.80-968987-1-X.BS-143.;
657 .Draft Treaty establishing a Constitution for Europe..Luxembourg ::Office for Official Publications of the European Communities,.2003.92-78-40197-8.d18/1b.;
658 .Drahé kameny z koruny svatováclavské..:.1880..CZ1900.;
659 .Drahocenná krv.:.1990?..BS-31.;
660 .Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/2b.;
661 .Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/5a.;
662 .Duchovná obnova.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1996..PS-30.;
663 .Duchovná obnova. Rekolekcie..:.1970?..BS-04.;
664 .Duchovné cvičenia pre rehoľné osoby.:.1984..SAM/6.;
665 .Duchovné kvietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Sdruženie slov. kat. mládeže.1924..C17/2b.;
666 .Duchovné rozhovory. On a ja. Boh je v tebe! Rozprávaj sa s ním!.:.1980?..BS-176.;
667 .Duchovní cvičení sv.Ignáce z Loyoly,zakladatele Tovaryšstva Ježišova.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1941..BS-182.;
668 .Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly.:.1923..BS-203.;
669 .Duchovní pastýř .:.1984..PS-46.;
670 .Duchovní pastýř .:.1985..PS-46.;
671 .Duchovní pastýř.:.1986..PS-47.;
672 .Duchovní pastýř.:.1987..PS-47.;
673 .Duchovní pastýř 1965.:.1965..p1/6.;
674 .Duchovní pastýř 1989.:.1989..PS-32.;
675 .Duchovný pastier.:.1948..PS-48.;
676 .Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-45.;
677 .Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-21.;
678 .Duchovný pastier 1999.:.1999..p1/6.;
679 .Duchovný pastier 2000.:.2000..p1/6.;
680 .Duchovný pastier 2001.:.2001..p1/6.;
681 .Duchovný pastier 2002.:.2002..p1/6.;
682 .Duchovný pastýř.:.1960..PS-42.;
683 .Duchovný pastýř.:.1961..PS-42.;
684 .Duchovný pastýř.:.1962..PS-42.;
685 .Dunkle Blatter :.Leipzig ::Insel-Verlag,.1943...d11/5.;
686 .Duše Kristova.Olomouc:.1938..d17/4a_CZ1920_1950.;
687 .Duševné rozhovory on a ja.:.1980?..SAM/4.;
688 .E. Spannerová.:.1961?..BS-71.;
689 .Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.BS-110.;
690 .Educazione prenatale.:.1994..PZ-3.;
691 .Eglise Notre-Dame de Chalais.:.1992..d18/2b.;
692 .Echo de Paris.:.1900?..C19/5b.;
693 .Eine frage des letzten augenblickes.:.1861..BZ-57.;
694 .Einheitsubersetzung der heiligen schrift die bibel.:.1989.3-920609-34-4.d18/6a.;
695 .Einleitung in das Alte Testament.Stuttgart ::Kohlhammer,.1998.3-17-015622-5.d13/1.;
696 .Elenco 1994.:.1993..d18/1b.;
697 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-60.;
698 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-198.;
699 .Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-218.;
700 .Encyklika pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov.:.1985..BS-43.;
701 .Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/6_SK1920_1950.;
702 .Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/3_SK1920_1950.;
703 .Encyklika svätého otca Jána Pavla II. o ľudskej práci Laborem exercens.:.1982..SAM/7.;
704 .Encyklopédia Slovenska Zv. 1.:Veda.1985..d2/2_SLOVENSKO.;
705 .Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982..d2/2_SLOVENSKO.;
706 .Enekeskonyv. Agostai hitv. evangelikus hívek számára.:.1931..C14/5b.;
707 .Englisches taschenworterbuch.:.1957..d11/1b.;
708 .Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria.:.1835..C14/2a.;
709 .Epistola encyclica de modernistarum doctrinis.:.1907..BZ-21.;
710 .Epitoma apostolicarum constitutionum et decretorum.:.1894..C13/6.;
711 .Epitome historiae Byzantinae.:.1738..C12/3b.;
712 .Epitome institutionum grammaticarum.:.1821..C12/4b.;
713 .Erflarte bibel.:.1788..BZ-23.;
714 .Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-71.;
715 .Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-64.;
716 .Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C15/5b.;
717 .Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C20/2b.;
718 .Ethices christianae libri tres.:.1601..C10/3b.;
719 .Études.Paríž:.1986..PZ-4.;
720 .Études.Paríž:.1986..PZ-4.;
721 .Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
722 .Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
723 .Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..BS-106.;
724 .Eucharistické požehnania.Bratislava:CMBF.1987..SAM/5.;
725 .Eucharistický Zdravas.:.1928..BS-15.;
726 .Evangelia episteln oder lectionen alle sonn = und fener = tag.Augsburg:.1764..C18/2b.;
727 .Evangelia et epistolae pro dominicis et festis diebus .:.1735..C15/4a.;
728 .Evangelien sammt den episteln oder lectionen aus alle sonn und fenertag des ganzen jahrs.Augsburg:.1780..C18/4b.;
729 .Evangeliomok esztendo - által az anya-szent-egyház.Trnava:.1765..C18/2a.;
730 .Evangelium podle sv. Matouše.:Olomouc.1969..BS-144.;
731 .Evangelium sv. Matouše z Bible svatováclavské.Praha ::Pour,.1939..BS-190.;
732 .Evanjeliá.:.1970?..SKRIPTA_2.;
733 .Evanjelia.:.1980?..SAM/5.;
734 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-99.;
735 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-98.;
736 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-41.;
737 .Evanjelium a pokrok.:.1982..SAM/3.;
738 .Evolučná teória v rozklade.:.1970?..SAM/4.;
739 .Ewanjelický funebrál.Ružomberok:.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
740 .Exercície.:.1948..BS-41.;
741 .Exercície.:.1962..SAM/4.;
742 .Exercície 1981.:.1980?..SAM/5.;
743 .Exercičné čítanie I-II V. V duchu a pravde.:.1970?..SAM/7.;
744 .Exercičné čítanie I-IX. VI. Sami sme počuli /Jn 4,42/.:.1970?..SAM/7.;
745 .Exercičné čítanie I.-IX..:.1970?..SAM/6.;
746 .Exercičné čítanie I.-IX. III. S rukou na pluhu.:.1970?..SAM/6.;
747 .Exercitia spiritualia in sacra octo dierum solitudine ex textu et juxta methodum sancti patris Ignatii..:.1862..BZ-5.;
748 .Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..BZ-13.;
749 .Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..C12/4a.;
750 .Expositio commentaria in totam primam partem angelici doctoris sancti Thomae.:.1662..C15/6.;
751 .Exposition de la morale catholique morale speciale. IV. La charite.Paríž:.1914..BZ-43.;
752 .Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.d6/3.;
753 .Farář a jeho kaplan.:.1970?..BS-14.;
754 .Fatima.:.1943..d15/6_SK1920_1950.;
755 .Felige Bruder Klaus.:.1935..d12/2a.;
756 .Felséges hohenai Fridrik fejedelmet.:.1772..C11/5a.;
757 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..SSV1990.;
758 .Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.SSV1990.;
759 .Feriálny lekcionár v období "cez rok". Cyklus 2.Trnava:SSV.1981..SSV1990.;
760 .Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994-..BS-185.;
761 .Fermentum 1996.:.1996..PS-30.;
762 .Fermentum 1996.:.1996..PS-02.;
763 .Fermentum 1997.:.1997..PS-02.;
764 .Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185.;
765 .Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185.;
766 .Fialky.Danville:.1939..USA.;
767 .Filius prodicus seu discursus.:.1669..C10/1a.;
768 .Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.BS-207.;
769 .Filosofický časopis 1997.:.1997..p1/3b.;
770 .Filosofie křesťanská.:.1885..BS-55.;
771 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-108.;
772 .Filozofia 1990.:.1990..p1/3a.;
773 .Filozofia 1990 Roč. 45.:Veda.1990..p1/1.;
774 .Filozofia 1991.:.1991..PS-35.;
775 .Filozofia 1992.:.1992..p1/1.;
776 .Filozofia 1993.:.1993..p1/1.;
777 .Filozofia 1994.:.1994..p1/1.;
778 .Filozofia 1995.:.1995..p1/1.;
779 .Filozofia 1996.:.1996..p1/1.;
780 .Filozofia 1997.:.1997..PS-35.;
781 .Filozofia 1998.:.1998..p1/1.;
782 .Filozofia 1999.:.1999..p1/1.;
783 .Filozofia 2000.:.2000..p1/1.;
784 .Filozofia 2003.:.2003..p1/1.;
785 .Filozofia 2005.:.2005..PS-36.;
786 .Filozofia 2006.:.2006..PS-36.;
787 .Flavii Iosephi operum .:.1611..C12/5a.;
788 .Foi et langage.Paríž:.1979..PZ-2.;
789 .Foi et langage.Paríž:.1980..PZ-2.;
790 .Foi et langage.Paríž:.1981..PZ-2.;
791 .Formulare zu bering... die ablaffe.:.1900?..C19/2a.;
792 .Fr. Antoninus cloche.:.1690..C18/1b.;
793 .Fragen kinder.Viedeň:.1788..C18/2a.;
794 .Fraktur - schriften.:.1848..C22/1a.;
795 .František Palacký, Otec národa.:.1945..BS-51.;
796 .Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-72-4.d6/5.;
797 .Františkánsky kláštor v Hlohovci.Bratislava:.1993..BS-155.;
798 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/4b.;
799 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b.;
800 .Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/3b.;
801 .Franz Bretonneau, priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C18/1b.;
802 .Franziskus. Den akademikern im felde gewidmet von deutschen franziskanern.:.1917..BZ-61.;
803 .Franzosische und deutsche gesprache.Strasburg:.1803..C19/1b.;
804 .Frauerrede aus den hintritt des hochwurdigsten herrn Franz Xaver v. Schwabl, bischops von Regensburg.Regensburg:.1841..BZ-31.;
805 .Friderik Baraga. Zbirka rimskih dokumentov.Lublana:.1980..PZ-2.;
806 .Fructus hyemales sacri pro quotidiano usu et sacratioribus anni festis.Košice:.1772..C16/5b.;
807 .Fuhrer fur pilger und besucher.:.2000.2-9510749-4-8.BZ-59.;
808 .Funfter bericht des bereines von der unbefleckten empfangnis Mariens.:.1867..BZ-56.;
809 .Gabriel Marcel,... Etre et avoir,.Paris ::Editions Montaigne,.1968...d18/1b.;
810 .Galantai gróf Eszterházy Miklós Magzarország nádora.:.1863..C14/2b.;
811 .Galizien und Bukowina.:.1917..d11/2b.;
812 .Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..d8/2_CZ1950_1990.;
813 .Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..BS-63.;
814 .Gebete groser seelen.Mníchov:.1930..BZ-38.;
815 .Gedeon des heil. rom. reichs frenherrn von Laudon.:.1765..C18/4a.;
816 .Geheimnisse der freimaurerei.Paderborn:.1871..BZ-53.;
817 .Geistliche reden aus alle sonntage des jahres.Augsburg:.1784..C18/4a.;
818 .Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a.;
819 .Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a.;
820 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..BS-111.;
821 .Generálna spoveď.:.1948..BS-53.;
822 .Genesis. Moyses elso konyve.:.1800?..C18/3.;
823 .Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.d7/3.;
824 .Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/2b.;
825 .Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/4b.;
826 .Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz :.Prag ::Cyrillo-Method\'sche Buchdruckerei W. Kotrba in Prag,.1916..d12/1a.;
827 .Getsemany 1996.:.1996..PS-11.;
828 .Getsemany 1997.:.1997..PS-11.;
829 .Getsemany 1998.:.1998..PS-11.;
830 .Getsemany 1999.:.1999..PS-11.;
831 .Getsemany 2000.:.2000..PS-11.;
832 .Getsemany 2001.:.2001..PS-12.;
833 .Getsemany 2002.:.2002..PS-11.;
834 .Giornata mondiale di preghiera per la pace nei balcani.:.1994..d18/7b.;
835 .Glaubens verkundigung fur erwachsene.:.1968..d11/2b.;
836 .Glaubensbuch I. diel.:.1965..d18/4b.;
837 .Glossarium ad Scriptores.:.1750..C15/1.;
838 .Glossarium ad scriptores mediae et ineimae latinitatis. Tomus II..:.1700?..C15/6.;
839 .Golgota mezi námi.:.1980?..BS-46.;
840 .Good news. Bible.New York:Americká biblická spoločnosť.1977..d18/6b.;
841 .Gott mit dir.Lipsko:.1861..C20/3a.;
842 .Gottes wort in unsere zeit.Viedeň:.1967..PZ-1.;
843 .Gottesdienst, Gemeinschaftsfeier :.München ::J. Pfeiffer,.1970.3-790-40014-9.d11/3b.;
844 .Gotteslob.Eichstatt:Verl. Bischofl. Ordinariat.1952..d11/3a.;
845 .Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d18/6b.;
846 .Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d11/1b.;
847 .Gréckokatolícky kalendár 2004.Košice:Byzant.2003.8085581302;80-85581-30-2.PS-03.;
848 .Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1996.80-967341-4-8.BS-118.;
849 .Groser katechismus des heil. Petrus Canisius.Viedeň:.1873..C20/4b.;
850 .Gruss aus Mariazell.:.1990..d13/1.;
851 .Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus I..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6.;
852 .Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus II..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6.;
853 .Gustav Meyrint. Der weise Dominikaner.:.1921..d11/4a.;
854 .Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.d18/2b.;
855 .Handbuch der italienischen und deutschen converzationsprache.:.1887..d11/3a.;
856 .Handbuch der katholischen dogmatik.:.1887..BZ-42.;
857 .Handbuch der Liturgiewissenschaft..Leipzig ::St. Benno-Verlag..1961..d18/4b.;
858 .Handbuch zum Katholischen Katechismus..Freiburg ::Herder,.1959..d12/2b.;
859 .Handbuch zum katholischen katechismus. Band I. Von Gott und unser Erlosung.:.1959..d11/4a.;
860 .Hazad ekessege :.Nyiregyhaza ::Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola,.1991..9630014653.d14/2.;
861 .Házi orvosságok.:.1791..C21/5b.;
862 .Heilige Saat :.Regensburg ::Pustet,.1935..d13/1.;
863 .Heilige Scholle :.Zurich:Gotschmann.1937..d11/4a.;
864 .Heiligenkreuz.:.1983..d18/1b.;
865 .Heimat in Gott :.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1938..d12/2b.;
866 .Helena Mostová. Její boj a víťezství.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920.;
867 .Heletzartikel des ungarischen reichstages 1865/67.Budapešť:.1869..BZ-50.;
868 .Heller kann kein Himmel sein.Graz:Styria.1984.3222115583 (viaz.);3-222-11558-3.d11/1a.;
869 .Herodovi nástupci.:.1980?..SAM/5.;
870 .Herzliche worte an christliche eltern.:.1870..BZ-56.;
871 .Herzogenaurach.:.1979..d11/5.;
872 .Herzogliche handgriffe des ....Augsburg:.1689..C19/2b.;
873 .Hidachtsbuch fur den calvarienberg und tieten weg.Bratislava:.1894..C20/4b.;
874 .História 2007.:.2007..PS-05.;
875 .História 2009.:.2009..PS-05.;
876 .História 2011.:.2011..PS-05.;
877 .Historiae congregationum de auxiliis divinae gratiae. Liber tertius.:.1701..C14/6.;
878 .Historická revue 2011.:.2011..PS-05.;
879 .Historischer auszug von dem wandel, jugenden und wundern des seligen diener gottes ...Michael.Praha:.1780..C20/2b.;
880 .Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..BS-145.;
881 .Hlas 1995.:.1995..PS-30.;
882 .Hlas 1995.:.1995..PS-12.;
883 .Hlas 1995.:.1995..PS-18.;
884 .Hlas-Zrno.:.1997?..PS-12.;
885 .Hlas-Zrno 1996.:.1996..p1/3b.;
886 .Hlas-Zrno 1997.:.1997..p1/3b.;
887 .Hlas-Zrno, Alžbetin list 1996.:.1996..p1/3b.;
888 .Hlas-Zrno, Alžbetin list 1997.:.1997..p2/1a.;
889 .Hlasy katolického spolku tiskového.Praha:.1911..PS-46.;
890 .Hlasy z domova a misií 1942.:.1942..PS-11.;
891 .Hlasy z domova a misií 1945.:.1945..PS-11.;
892 .Hlasy z domova a misií 1949.:.1949..PS-39.;
893 .Hlasy z domova a misií r.20.:.1934..PS-15.;
894 .Hlasy z domova a misií r.26.:.1940..PS-17.;
895 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-17.;
896 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-11.;
897 .Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-15.;
898 .Hlasy z domova a misií r.29.:.1943..PS-11.;
899 .Hlasy z domova a misií r.30.:.1944..PS-11.;
900 .Hlasy z domova a misií r.32.:.1946..PS-10.;
901 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39.;
902 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-10.;
903 .Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39.;
904 .Hlasy z domova a misií r.34.:.1948..PS-39.;
905 .Hlavné scény zo svetloobrazového dramatu stvorenia :.Brooklyn ::Internat. Bible Students Association,.1914..BS-205.;
906 .Hodinka pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.:.1923..BS-53.;
907 .Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-117.;
908 .Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.:.1970?..BS-26.;
909 .Hodinky za zomrelých.:.1970?..BS-14.;
910 .Holandský katechizmus.[S.l.:s.n.].1968..BS-180.;
911 .Holtzes worterbucher. Bohmisch..Lipsko:.1930?..d11/1a.;
912 .Homiletická příloha duchovního pastýře 1957.:.1957..PS-13.;
913 .Homiletické směrnice 1972.:.1972..p1/2.;
914 .Homiletické směrnice 1973.:.1973..p1/2.;
915 .Homiletické směrnice 1974.:.1974..p1/2.;
916 .Homiletické směrnice 1975.:.1975..p1/2.;
917 .Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..p1/2.;
918 .Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..PS-10.;
919 .Homiletické směrnice 1980.:.1980..p1/2.;
920 .Homiletické směrnice 1980/81.:.1980..p1/2.;
921 .Homiletické směrnice 1982-83.:.1982..SKRIPTA_2.;
922 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..SKRIPTA_2.;
923 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-12.;
924 .Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-10.;
925 .Homiletické směrnice 1984 1983.:.1983?..SKRIPTA_2.;
926 .Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2.;
927 .Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2.;
928 .Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..p1/2.;
929 .Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..p1/2.;
930 .Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..PS-10.;
931 .Homiletické směrnice 1989/90.:.1989..p1/2.;
932 .Homiletické směrnice Cyklus A.:.1986..SKRIPTA_2.;
933 .Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..SKRIPTA_2.;
934 .Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..PS-10.;
935 .Homiletický sborník. Cyklus C.:.1992..SKRIPTA_2.;
936 .Homíliák a "C" évben.:.1974..d14/2.;
937 .Homílie.:.1971..SAM/4.;
938 .Homílie - A.Jarovce:.1981..SAM1/a.;
939 .Homílie - C.Jarovce:.1983..p1/2.;
940 .Homílie - C.Jarovce:.1983..SAM1/a.;
941 .Homílie A.:.1980?..SKRIPTA_2.;
942 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
943 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
944 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
945 .Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4.;
946 .Honorati tournelii tractatum de gratia Christi.:.1761..C20/4a.;
947 .Hora media. 4. týždne cez rok.:.1980?..SAM/6.;
948 .Horae diurnae breviarii romani ex decreto ss. concilii tridentini.:.1867..C16/5b.;
949 .Horae diurnae praedicatorum.:.1886..C15/4a.;
950 .Horná Súča.Horná Súča:Obecný úrad Horná Súča.1993..BS-118.;
951 .Hovory s mladými o víře.:.1970?..SAM/7.;
952 .Hriech.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1948..BS-222.;
953 .Hruštín.Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9.d2/6_FOTOGRAFIE.;
954 .Hudobný život 2009.:.2009..PS-05.;
955 .Hunyadi János.Budapešť:.1873..BZ-38.;
956 .Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.:Matica slovenská.1941..MS.;
957 .Hviezdoslavove sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1931..ZS.;
958 .Hymny I., II. .Trnava:SSV.1943..SSV1950.;
959 .Hymny II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
960 .Hymny na posvätenie času.:.1980?..BS-103.;
961 .Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SÚCM.;
962 .Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM.;
963 .Hymny rímskeho breviára.:.1980?..SAM1/a.;
964 .Chants des saluts et des processions.:.1920..C14/1b.;
965 .Charismata spiritus sancti s podtitulom Kuru syndróm u členov charizmatickej obnovy.:.1989..BS-147.;
966 .Chceme mier.Bratislava:Práca.1951..BS-96.;
967 .Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE.;
968 .Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE.;
969 .Chléb života.:.1969..AKADEMIE.;
970 .Chlieb života.:.1940?..BS-140.;
971 .Chodil dobře čině.Přerov:.1948..BS-218.;
972 .Chrestomathia in usum gymnasiorum.Budapešť:.1778..C17/4b.;
973 .Chrestomatia z kresťanskej spisby gréckej do konca II. storočia.:.1980?..SKRIPTA_3.;
974 .Christ katholische haus bostill .:.1754..C11/6.;
975 .Christliches abend glocklein.Viedeň:.1874..C17/5b.;
976 .Christoph August von lengefeld.:.1787..C18/2a.;
977 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..d12/2a.;
978 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..C21/2a.;
979 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1935..d12/1a.;
980 .Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1937..d12/1b.;
981 .Chrystianizacja Litwy.Krakow ::Spoeczny Instytut Wydawniczy Znak,.1987..837006082X.d18/2b.;
982 .Chvalite Hospoda. Velikij cerkovnyj sbornik.Trnava:SSV.1975..SSV1990.;
983 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?..BS-135.;
984 .Chvíľka so svätými.:.1977..SAM1/a.;
985 .Chvilky u nohou Páně.:.1970?..SAM/3.;
986 .Chwály mariánské.Praha:.1776..CZ1900.;
987 .I martiri annamiti e cinesi.Rím:.1900..BZ-33.;
988 .I ukřižovali jej.:.1950?..d17/4a_CZ1920_1950.;
989 .I´kaini diaoiki. Novum testamentum.Amsterdam:.1756..C18/5b.;
990 .Idea sanctitatis patriarchen und grossen vatters Dominici.:.1697..C10/4a.;
991 .Ideológia a politika klerikalizmu.:Ústav marxizmu-leninizmu.1976..BS-100.;
992 .Iesu Christo messiae christiani hominis duci, doctori, domino.:.1679..C15/5a.;
993 .Ignatii coutino mari. alf..:.1652..C16/2a.;
994 .Il divoto di Maria Vergine adolorata.:.1885..BZ-58.;
995 .Il rosario di Maria santissima.:.1854..C21/5a.;
996 .Il Sacro Cuore.Neapol:.1964..PZ-2.;
997 .Ilustrácie o Svätej zemi.:.1930?..d9/5b_CZ1920_1950.;
998 .Im reiche des wissens. 1.,2. časť.:.1929..d18/3.;
999 .Im schatten der kirche.:.1898..d11/3a.;
1000 .Im schatten der kirche.:.1899..d12/2a.;
1001 .Ima és énekeskonyv.:.1943..C20/4b.;
1002 .Imakonyv.:.1900?..C14/4b.;
1003 .Immac. Conceptionis beatae Mariae Virginis.:.1900?..d18/6b.;
1004 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2005..PS-51.;
1005 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..PS-51.;
1006 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014..PS-51.;
1007 .Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2015..PS-51.;
1008 .In nocte nativitatis Domini.:.1926..C13/3b.;
1009 .In quest of the \"Miracle stag\":.Budapest ::Tertia,.2000.0-9642094-9-7;0-936398-95-7;963-86024-2-2.d18/2b.;
1010 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.BS-163.;
1011 .Informationes.:.1986..BS-26.;
1012 .Institut Catholique de Toulouse.:.1990..BZ-24.;
1013 .Institutio generalis missalis romani editio typica VI..:.2002..BS-156.;
1014 .Institutiones ad eloquentiam.:.1787..C11/4a.;
1015 .Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum.Budapešť:.1797..C20/4a.;
1016 .Institutiones biblicae scholis accomodatae.:.1933..C13/4a.;
1017 .Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum.Budapešť:.1807..C16/4a.;
1018 .Institutiones philosophiae moralis.:.1900?..BZ-26.;
1019 .Instructio Innestimobile Donum.:.1973..BS-12.;
1020 .Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.1999.80-7266-020-9.BS-163.;
1021 .International review of mission.:.2001..PZ-1.;
1022 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.MAG.;
1023 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-119.;
1024 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-128.;
1025 .Introductio in chronologiam sacram ex historiae elementis.:.1800?..C18/5b.;
1026 .Isten igéje.Estergom:.1896..PZ-3.;
1027 .Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari.Rím:.1979..BZ-51.;
1028 .Itha, grafin von Toggenburg.Regensburg:.1842..C20/4b.;
1029 .Ius et iustitia.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2002.8071420980;80-7142-098-0.BS-122.;
1030 .Ius et Iustitia.Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2004.8089170080;80-89170-08-0.BS-122.;
1031 .Izajas.Praha ::Kalich,.1982...BIBCZ.;
1032 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997..BS-216.;
1033 .Jádro katolického náboženství.:.1935?..BS-39.;
1034 .Jahres-und Tagungsbericht der Gorres-Gesellschaft 1975.:.1976..BZ-29.;
1035 .Jak czcic Matke Boza?.:Wydawnictwo Franciszkanow.1984..BZ-60.;
1036 .Jak čeliti námitkám proti abstinenci?.:.1938..BS-37.;
1037 .Jak pracovat s katechismem. První učení o Bohu.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1990?..SAM/5.;
1038 .Ján Guitton.:.1970..BS-218.;
1039 .Ján Mathé :.S.l. ::s.n.,.1984..BS-90.;
1040 .Jan Nep. Neumann z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.Viedeň:.1900?..CZ1900.;
1041 .Jan Pavel II.:.1980?..SAM/3.;
1042 .Jan Pavel II. :.:Praha :.1990.80-7113-013-3.SAM1/a.;
1043 .Ján Pavol II. Apoštol mieru a nádeje.:.1990..BS-93.;
1044 .Ján Pavol II. medzi nami.:.1995..BS-220.;
1045 .Ján Pavol II. Pútnik nádeje.:Reader's digest.2012.978-80-8097-152-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
1046 .Ján Vojtaššák.:.1980?..BS-128.;
1047 .Ján Vojtaššák.:.1980?..SAM/3.;
1048 .Jasličkové pobožnosti.Bratislava ::Carmina sacra,.1991.80-900452-4-3.BS-126.;
1049 .Jde o věc vážnou.České Budějovice:.1960?..BS-66.;
1050 .Je crois.Angers:.1963..BZ-30.;
1051 .Jedle.:.1980?..BS-128.;
1052 .Jedlovský učiteľ.:.1930?..BS-131.;
1053 .Jedno je potrebné.:.1947..BS-53.;
1054 .Jednoduché chorální nápěvy nového českého ordo missae.:.1960?..BS-161.;
1055 .Jednotlivé ctnosti.:.1970?..BS-166.;
1056 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..C33/5.;
1057 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..C16/5b.;
1058 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..C33/5.;
1059 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..a3/5.;
1060 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..C33/5.;
1061 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..C33/5.;
1062 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C33/5.;
1063 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
1064 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..C33/5.;
1065 .Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-162.;
1066 .Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..C33/5.;
1067 .Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..C33/5.;
1068 .Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..C33/5.;
1069 .Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..C33/5.;
1070 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..SSV1990.;
1071 .Jednotný katolícky spevník.Trnava:SSV.1990?..BS-211.;
1072 .Jednotný katolícky spevník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-166-8.C33/5.;
1073 .Jednotný katolícky spevník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-166-8.C33/5.;
1074 .Jednotný katolícky spevník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-516-7.C33/5.;
1075 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..C33/5.;
1076 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..C33/5.;
1077 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1975..BS-162.;
1078 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..C33/5.;
1079 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..C33/5.;
1080 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-00-4.C33/5.;
1081 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-08-01647-7.C33/5.;
1082 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-08-01647-7.C33/5.;
1083 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..C33/5.;
1084 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..C16/5b.;
1085 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
1086 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C33/5.;
1087 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
1088 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1089 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
1090 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve.1957..C33/5.;
1091 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve.1957..C33/5.;
1092 .Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5.;
1093 .Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5.;
1094 .Jeho Excelence THDR Karel Skoupý biskup brněnský.:.1946..BS-58.;
1095 .Jeruzalémská bible: Starý Zákon. Knihy proroku.:.1970?..BS-188.;
1096 .Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-189.;
1097 .Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-188.;
1098 .Jest Buh.:.1946..BS-28.;
1099 .Jesus Christ medite et contemple tous les jours de l'annee IV. Juin, Juillet.:.1888..C14/1a.;
1100 .Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.BS-210.;
1101 .Ježiš drahý poklad.Trnava:.1921..USA.;
1102 .Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-130.;
1103 .Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-221.;
1104 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-140.;
1105 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221.;
1106 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-130.;
1107 .Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221.;
1108 .Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15.;
1109 .Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15.;
1110 .Ježiš z ďaleka a z blízka.:.1980?..BS-101.;
1111 .Ježiš zďaleka i zblízka.B.m.:B.v..1900?? po..BS-13.;
1112 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.1990..BS-201.;
1113 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.1990..BS-216.;
1114 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:.1990..BS-117.;
1115 .Ježíši Daviduv synu, smiluj se nade mnou.:.1950?..SAM/6.;
1116 .Ježišove pastoračné metódy.:.1980?..SAM/7.;
1117 .Ježišu, dôverujem ti.:.2000?..BS-218.;
1118 .Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.BS-214.;
1119 .Ježišu, dôverujem v Teba.Trnava :VIA Miloslav Královič.2002.80-967336-1-3.BS-139.;
1120 .Jó pásztor.:.1885/86..PZ-3.;
1121 .Johannes XXIII. Geistliches tagebuch und andere geistliche schriften.:.1966..d11/2b.;
1122 .Jsme děti Boží.Rím:Kresťanská akadémia.1990?..BS-145.;
1123 .Jubilejní rok sv. - Alfonsiánský..:.1887..CZ1900.;
1124 .Justi lipsii flores Senecae epistolis et libris philosophicis excerpti.:.1756..C20/5b.;
1125 .K Betlehemu v srdci .Trnava:SSV.2010..BS-214.;
1126 .K jubileu prof. dr. Michala Krovinu.Bratislava:RCBF UK.1984..BS-143.;
1127 .Kaini diaoiki Isu Christu to eion archetypon metafrazis.:.1710..C16/4b.;
1128 .Kajan.Trnava:[s.n.].1919..BS-30.;
1129 .Kalendár katolíckej jednoty 1935.:.1935..PS-20.;
1130 .Kalendár katolíckej jednoty 1937.:.1937..PS-20.;
1131 .Kalendár katolíckej jednoty 1938.:.1938..PS-20.;
1132 .Kalendár katolíckej jednoty 1939.:.1939..PS-20.;
1133 .Kalendár katolíckej jednoty 1941.:.1941..PS-20.;
1134 .Kalendár katolíckej jednoty 1942.:.1942..PS-20.;
1135 .Kalendár katolíckej jednoty 1944.:.1944..PS-20.;
1136 .Kalendár katolíckej jednoty 1947.:.1947..PS-20.;
1137 .Kalendár katolíckej jednoty 1948.:.1948..PS-20.;
1138 .Kalendár roľníckych vzájomných pokladníc na rok 1944.:.1944..PS-50.;
1139 .Kalvária a oltár.:.1980?..SAM/7.;
1140 .Kancionál :.:Praha :.1992.80-7113-046-X.d8/3_CZ1950_1990.;
1141 .Kancionál, čili, Kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost.. :V Praze :.1863-1864 |e (V Praz..CZ_1920.;
1142 .Kapucínska cesta 1992.:.1992..PS-30.;
1143 .Kardinál Wyszinski.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1144 .Karitatívna nedeľa. Láska k blížnemu a jej úlohy dnes.:.1944..BS-218.;
1145 .Katalog Litoměřické diecéze 1981.:.1981..BS-24.;
1146 .Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov začlenených do Konferencie vyšších rehoľných predstavených v Slovenskej republike.:.1999..BS-151.;
1147 .Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina.Žilina:Vladimír Šušoliak.2013.9788097091651 (brož.); 978-80-970916-5-1.BS-200.;
1148 .Katechese A..:.1970?..BS-169.;
1149 .Katechéta, profesor či prorok?.:.1970?..BS-195.;
1150 .Katechetika.:.1980?..SAM/7.;
1151 .Katechéza.:.1991..PS-50.;
1152 .Katechéza.:.1992..PS-48.;
1153 .Katechéza.:.1992..PS-50.;
1154 .Katechéza.:.1993..PS-48.;
1155 .Katechéza.:.1993..PS-50.;
1156 .Katechéza.:.1994..PS-50.;
1157 .Katecheze ke katechismu. První učení o Bohu.:.1988..BS-205.;
1158 .Katechézky II. časť Pätoro cirkevných prikázaní. O kresť. spravodlivosti. O prostriedkoch milostí.:.1980?..BS-23.;
1159 .Katechismus.:.1930?..d9/4a_CZ1920_1950.;
1160 .Katechismus der katholischen religion.:.1930?..d11/1a.;
1161 .Katechismus katolického náboženství.Olomouc:.1949..d17/4b_CZ1920_1950.;
1162 .Katechismus pro dospělé.:.1972..SKRIPTA_2.;
1163 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.d18/5a.;
1164 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160149.d18/5a.;
1165 .Katechizmus.:.1900?..CZ_1920.;
1166 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;
1167 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1168 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
1169 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
1170 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..SSV1990.;
1171 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SSV1990.;
1172 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..SSV1990.;
1173 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..SSV1990.;
1174 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..SSV1990.;
1175 .Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1990.;
1176 .Katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..SSV1990.;
1177 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
1178 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.SSV1990.;
1179 .Katechizmus katolíckej cirkvi.:.1940?..BS-165.;
1180 .Katechizmus pre mladých.:.1980?..SAM/5.;
1181 .Katechizmus pre veľkých i malých.:.1921..BS-168.;
1182 .Katechizmus vo svetelných obrazoch.:.1967..SUCM.;
1183 .Katechizmus. Stručný prehľad katolíckeho učenia.:.1980?..BS-221.;
1184 .Katechizmus. Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy.Trnava:SSV.1983..SSV1990.;
1185 .Katholische Brautlehre /.Leipzig ::St. Benno-Verl,.1965..BZ-54.;
1186 .Katholische schulbibel.:.1954..d11/3b.;
1187 .Katholisches gesangbuch.:.1971..C13/3b.;
1188 .Katolícka jednota .:.1930..p2/1a.;
1189 .Katolícka jednota 1922.:.1922..PS-17.;
1190 .Katolícka jednota 1935.:.1935..PS-06.;
1191 .Katolícka jednota 1947.:.1947..PS-09.;
1192 .Katolická knížka.Košice:Dominikánsky kláštor.1904..DOMINIKANI_SK.;
1193 .Katolícka missionárska knižka alebo návod ku kresťanskému životu.Budapešť:Redemptoristi.1906..d15/2b_SK1900_1920.;
1194 .Katolícke kázne 1928.:.1928..p1/5b.;
1195 .Katolícke kázne 1929.:.1929..p1/5b.;
1196 .Katolícke kázne 1932.:.1932..p1/5b.;
1197 .Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b.;
1198 .Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b.;
1199 .Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b.;
1200 .Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b.;
1201 .Katolícke kázne 1938.:.1938..p1/5b.;
1202 .Katolícke kázne 1939.:.1939..p1/5b.;
1203 .Katolické noviny.Praha:.1971..d16/1.;
1204 .Katolícke noviny, r.105 /141/ /1990. Trnava:SSV.1990..d16/3.;
1205 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/5.;
1206 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/4.;
1207 .Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/1.;
1208 .Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/4.;
1209 .Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/1.;
1210 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1.;
1211 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/4.;
1212 .Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1.;
1213 .Katolícke noviny, r.110 /1995. Trnava:SSV.1995..d16/1.;
1214 .Katolícke noviny, r.111 /1996. Trnava:SSV.1996..d16/4.;
1215 .Katolícke noviny, r.112 /1997. Trnava:SSV.1997..d16/5.;
1216 .Katolícke noviny, r.113 /1998. Trnava:SSV.1998..d16/3.;
1217 .Katolícke noviny, r.114 /1999. Trnava:SSV.1999..d16/2.;
1218 .Katolícke noviny, r.115 /2000. Trnava:SSV.2000..d16/2.;
1219 .Katolícke noviny, r.116 /2001. Trnava:SSV.2001..d16/5.;
1220 .Katolícke noviny, r.117 /2002. Trnava:SSV.2002..d16/5.;
1221 .Katolícke noviny, r.118 /2003. Trnava:SSV.2003..d16/3.;
1222 .Katolícke noviny, r.119 /2004. Trnava:SSV.2004..d16/2.;
1223 .Katolícke noviny, r.120 /2005. Trnava:SSV.2005..PS-01.;
1224 .Katolícke noviny, Roč. 93 /129/ , č. 1-51, 1978.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..d16/5.;
1225 .Katolícke noviny. Roč. 100 (136), č. 1-52, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d16/1.;
1226 .Katolícke noviny. Roč. 101 (137), č. 1-52, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..d16/1.;
1227 .Katolícke noviny. Roč. 102 (138), č. 1-52, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d16/2.;
1228 .Katolícke noviny. Roč. 103(139), č. 1-52, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..d16/2.;
1229 .Katolícke noviny. Roč. 104 (140), č. 1-53, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..d16/3.;
1230 .Katolícke noviny. Roč. 5 /41/, č. 1-152, 1890.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1890..p1/1.;
1231 .Katolícke noviny. Roč. 83 /119/, č. 1-51, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..d16/6.;
1232 .Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/2.;
1233 .Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/6.;
1234 .Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1.;
1235 .Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1.;
1236 .Katolícke noviny. Roč. 86 /122/, č. 1-52, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d16/2.;
1237 .Katolícke noviny. Roč. 87 /123/, č. 1-52, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d16/1.;
1238 .Katolícke noviny. Roč. 88 /124/, č. 1-52, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..d16/4.;
1239 .Katolícke noviny. Roč. 89 /125/, č. 1-52, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..d16/5.;
1240 .Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/5.;
1241 .Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/4.;
1242 .Katolícke noviny. Roč. 91 /127/, č. 1-52, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..d16/5.;
1243 .Katolícke noviny. Roč. 92 /128/, č. 1-52, 1977. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1977..d16/5.;
1244 .Katolícke noviny. Roč. 94 /130/, č. 1-52, 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..d16/4.;
1245 .Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1.;
1246 .Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1.;
1247 .Katolícke noviny. Roč. 96 /132/, č. 1-52, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d16/2.;
1248 .Katolícke noviny. Roč. 97 /133/, č. 1-52, 1982.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..d16/1.;
1249 .Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1.;
1250 .Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1.;
1251 .Katolícke noviny. Roč. 99 /135/, č. 1-52, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..d16/1.;
1252 .Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..d16/4.;
1253 .Katolícky kalendár 1995.Bratislava:Lúč.1995..BS-127.;
1254 .Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..ČKCH.;
1255 .Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..ČKCH.;
1256 .Katolický kazatel 1926.:.1926..PS-14.;
1257 .Katolícky ľudový katechismus. III. diel.:.1910?..d15/2b_SK1900_1920.;
1258 .Katolícky mesačník.:.1980?..BS-12.;
1259 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1260 .Katolícky mesačník.:.1989..PS-08.;
1261 .Katolícky mesačník.:.1989..BS-12.;
1262 .Katolícky mesačník.:.1989?..BS-12.;
1263 .Katolícky mesačník.:.1989?..PS-08.;
1264 .Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08.;
1265 .Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08.;
1266 .Katolícky modlitebník a spevník.Rím:SÚCM.1993..BS-222.;
1267 .Katolícky spevník.:.1875..BS-10.;
1268 .Katolikus kozlony az országos katolikus szovetség.:.1915..d14/1b.;
1269 .Kauza p. O. Formánek a spol. v dokumentoch.:.1995??..SAM/3.;
1270 .Kázání Filipa Heuslera, Svazek V..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
1271 .Kázání na neděle a svátky 1937.:.1937..PS-09.;
1272 .Kázání na neděle a svátky 1938.:.1938..PS-09.;
1273 .Kázání na neděle a svátky 1939.:.1939..PS-09.;
1274 .Kázání ptáčkům :.V Praze ::Antonín Šorm,.1930..BS-190.;
1275 .Kazatel 1909.:.1909..PS-26.;
1276 .Kazatelna.Pelhřimov:.1914..d18/6b.;
1277 .Kazatelna .Pelhřimov:.1916..p1/3a.;
1278 .Kazatelna.:.1938..PS-41.;
1279 .Kázne.:.1970?..SAM1/b.;
1280 .Káž slovo Božie. Cyklus A.:.1980?..BS-64.;
1281 .Káž slovo Božie. Cyklus B.:.1980?..BS-64.;
1282 .Ke studiu díla J.V. Stalina \"Ekonomické problémy socialismu v SSSR\" :.Praha ::Státní nakladatelství politické literatury,.1953..BS-106.;
1283 .Kegel - und gebetbuchlein.:.1901..d11/5.;
1284 .Kincses kalendáriom.:.1916..d14/1a.;
1285 .Kincses kalendárium.:.1898..d14/1a.;
1286 .Kinderpoesie. Mikuláš Lipták:Kežmarok.1996.80-88747-49-X.BS-152.;
1287 .Kirchtag suppel.:.1710..C20/2a.;
1288 .Klaňajme sa a ohlasujme.:.1994..BS-110.;
1289 .Klauzúra. Vstup zakázaný.:.1980?..BS-163.;
1290 .Klaverský kalendář 1939.:.1939..PS-13.;
1291 .Klečet pouze před Bohem.:.1980?..BS-147.;
1292 .Kleines offizium.:.1960?..d12/2a.;
1293 .Klosterneuburg - Geschichte und Kultur.Wien:Mayer.1992.3901025146.d11/4b.;
1294 .Knaurs Konversations-Lexion A-Z *.Berlin,:.1934..d12/2a.;
1295 .Kňazom najmilším synom Panny Márie. Rok 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997.:.1991-1997..BS-221.;
1296 .Kňazom nejmilším synom Panny Márie 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184.;
1297 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..BS-67.;
1298 .Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.BS-140.;
1299 .Kneipp Sebestyen plebanos termeszeti gyogi modja.:.1900?..BZ-60.;
1300 .Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-159.;
1301 .Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-139.;
1302 .Kněžství a eucharistie - dary Boží lásky.Rím:Křesťanská akademie.1981..BS-158.;
1303 .Kniha malých proroku.:.1945..BS-33.;
1304 .Kniha moudrosti.:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ.;
1305 .Kniha piata: O prečinoch a trestoch.:.1970?..SKRIPTA_2.;
1306 .Kniha přísloví.:.1980?..SAM/5.;
1307 .Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-91.;
1308 .Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-87.;
1309 .Kniha svätých.:.1863..C13/2b.;
1310 .Kniha tretia. O veciach.:.1970?..SAM/6.;
1311 .Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
1312 .Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..C14/5b.;
1313 .Kniha života pre všetkých.:.1970?..BS-14.;
1314 .Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..BS-185.;
1315 .Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..SAM/3.;
1316 .Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-155.;
1317 .Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-142.;
1318 .Kompletórium.:.1970?..BS-13.;
1319 .Kompletórium.:.1970?..BS-03.;
1320 .Kondášove dni 2009.Trnava:Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda.2010.9788081051159 (brož.); 978-80-8105-115-9.d7/4.;
1321 .Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..BS-105.;
1322 .Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..SSV1990.;
1323 .Konkordance.:.1965 ?..BS-42.;
1324 .Konštitúcie a direktár Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.:.1980?..BS-138.;
1325 .Konštitúcie a direktívy zhromaždenia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.Rím:.1982..BS-138.;
1326 .Koruna trnová.:.1928..d17/5a_CZ1920_1950.;
1327 .Koruna trnová.:.1928..d17/2b_cz1920-1950.;
1328 .Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. 1. (Cirkevné procesné právo. Materiály a štúdie.).Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne.1999.8386862955;83-86862-95-5.d18/7b.;
1329 .Kosciol w Polsce mapy - wiek XVI-XVIII.:.1970?..d18/1b.;
1330 .Kosciol w Polsce sredniowiecze.:.1968..d18/1b.;
1331 .Kosciol w Polsce wiek XVI-XVIII.:.1970..d18/1b.;
1332 .Košice a deportácie Židov v roku 1944. Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea :Košice.1994.80-967182-0-7.BS-158.;
1333 .Košice ako na dlani a Mestská časť Západ.Košice:Jes.2012.9788088900498 (viaz.); 978-80-88900-49-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
1334 .Košice v rokoch 1938-1945 :.V Košiciach ::Štátna vedecká knižnica,.1985..BS-52.;
1335 .Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1991..BS-24.;
1336 .Košický dóm.:Východoslovenské vydavateľstvo.1975..d2/6_FOTOGRAFIE.;
1337 .Kozonséges vagy Univerzális geográphia a Bécsi Kongreszszusban tortént változások szerént.Budapešť:.1817..BZ-35.;
1338 .Kráľ.Košice:.1988..BS-04.;
1339 .Kráľovná pokoja.:.1989..BS-159.;
1340 .Krása slovenských pamiatkových kostolov 1870-1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/6.;
1341 .Krásne volanie.:Smena.1963..d3/7_SK1950_1990.;
1342 .Krátka gréckokatolícka liturgika.Trnava:SSV.1972..BS-148.;
1343 .Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..BS-220.;
1344 .Krátké promluvy při obnově sv. křtu.:.1940..BS-53.;
1345 .Krátké řeči duchovní 1927.:.1927..PS-12.;
1346 .Krátky slovník jazyka cirkevno-slovanského so slovenským prekladom.:Vienala.1993.80-7097-282-3.BS-71.;
1347 .Krátky slovník slovenského jazyka.:Veda.1989.80-224-0003-3.d1/3_JAZYKOVEDA.;
1348 .Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.d6/6.;
1349 .Kresťanské baptistériá.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1350 .Kresťanstvo.:.1980?..BS-176.;
1351 .Kresťanstvo a evolúcia.:.1970..SAM/4.;
1352 .Kresťanstvo a premena foriem kultúry.:.1980?..SAM1/a.;
1353 .Křestní obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157.;
1354 .Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
1355 .Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
1356 .Kristus - dárce života.:.1928..d9/3a_CZ1920_1950.;
1357 .Kristus - Kráľ.Bratislava:Ustredná katolícka kancelária.1928..BS-167.;
1358 .Kristus a problémy dneška.:.1935..BS-39.;
1359 .Kristus na Reeperbahne.:.1980?..SAM/5.;
1360 .Kritik uber gewisse kritiker, rezensenten und brochurenmacher.Augsburg:.1788..C20/3b.;
1361 .Křížkovského sborník.Praha:.1927..d17/5b_CZ1920_1950.;
1362 .Krížová cesta.[Stará Ľubovňa]:Sali-Foto.1998.8096792105; 80-967921-0-5.BS-214.;
1363 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..BS-141.;
1364 .Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-146.;
1365 .Krížová cesta čili rozjímanie a uctenie prehorkého umučenia a smrti Spasiteľa našeho Pána Ježiša Krista.:.1899..BS-43.;
1366 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-207.;
1367 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-140.;
1368 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-100.;
1369 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-124.;
1370 .Krížová cesta chorých za kňazov.:.2000?..BS-214.;
1371 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-149.;
1372 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-212.;
1373 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-205.;
1374 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-212.;
1375 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1987..BS-220.;
1376 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-45-4.BS-212.;
1377 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-45-4.BS-120.;
1378 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-45-4.BS-117.;
1379 .Krížová cesta obnovy zmýšľania.:.2013..BS-214.;
1380 .Krížová cesta rodín.:.1970?..BS-15.;
1381 .Krížová cesta za záchranu počatých detí I..Košice:.2012..BS-214.;
1382 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-206.;
1383 .Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..BS-108.;
1384 .Křížowá cesta.:.1900?..CZ_1920.;
1385 .Kronika o Janu Pavlu II..:.1980?..SAM1/b.;
1386 .Krstná pastorácia.:.1980?..SAM/2.;
1387 .Ku poklone Najsvätejšej Trojice Božej na česť bez poškvrny prvorodeného hriechu počatej najblahoslavenejšej vždy Panny Márie.:.1872..RADLIN.;
1388 .Kultur der Seele.:.1936..d11/5.;
1389 .Kundschreiben erlaffen von unserem heiligsten vater Leo XIII..:.1893..BZ-56.;
1390 .Kurz prípravy na manželstvo.Stará Ľubovňa:Kumran.2001..BS-157.;
1391 .Kurz und huf: sonntagliche .Augsburg:.1759..C18/2a.;
1392 .Kurze geschichte des Augustiner-Chorherren-stiftes zum heiligen Georg in Herzogenburg.:.1881..BZ-56.;
1393 .Kvatembrová pobožnost Charity.:.1940..BS-25.;
1394 .Kvetná nedeľa.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1944..BS-221.;
1395 .Květná neděle.:.1947..BS-53.;
1396 .Kvízy. I. diel.:.1995?..BS-221.;
1397 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C20/5b.;
1398 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C21/1b.;
1399 .Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C31/2b.;
1400 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-10.;
1401 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-9.;
1402 .Kyriale simplex.:.1965..BZ-10.;
1403 .Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-45.;
1404 .Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského Srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:BSJ.1948..POSOL.;
1405 .L´année du chretien.Lyon:.1811..C18/1b.;
1406 .L' anneau d' or.:.1983..d18/8.;
1407 .L'ami du tertiaire.:.1877..BZ-19.;
1408 .L'Amitie dangereuse ou celimaure et amelie.:.1786..C11/5b.;
1409 .L'Année avec le sacre-coeur.:.1909..BZ-28.;
1410 .L'educazione prenatale.:.1994..BZ-29.;
1411 .L'etat sans dieu.Paríž:.1900?..BZ-50.;
1412 .L'imitazione di Cristo.:.1984.88-215-0534-0.BZ-59.;
1413 .L'insegnamento filosofico nei seminari dopo il vaticano II.:.1968..PZ-1.;
1414 .L'office de la semaine sainte en latin et en francois.:.1752..C14/2a.;
1415 .L'office divin missel, vesperal et rituel.:.1930..C13/2b.;
1416 .L'Osservatore Romano.:.1983..d18/3.;
1417 .L'universita san Tommaso in Roma.Rím:.1966..d18/7b.;
1418 .La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.Rím:.1981..d18/1a.;
1419 .La Divine liturgie de saint Jean Chrysostome.Paris ::Editions du Cerf,.1986..2204024279.d18/1b.;
1420 .La Madonna ai sacerdoti suoi filgi prediletti.Miláno:.1986..BZ-30.;
1421 .La predicazione e il comunismo atep alla luce dell'insegnamento di Paolo VI.:.1966..PZ-1.;
1422 .La sainte liturgie.:.1964..d18/1b.;
1423 .La Salette.:.1877..d14/1a.;
1424 .La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni.1993..BS-127.;
1425 .La vie consacrée et sa mission dans l'eglise et dans le monde.:.1992.88-209-1848-X.BZ-25.;
1426 .La vie spirituelle.:.1925..PZ-3.;
1427 .Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-21.;
1428 .Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-14.;
1429 .Landjugend und seelsorge .Viedeň:.1935..BZ-59.;
1430 .Langenscheidt. Groses schulworterbuch russisch.:.1995.3-468-07290-2.d18/5a.;
1431 .Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache :.Berlin ::Langenscheidt,.1998..3-468-49026-7; 3-468-96700-4.d18/5a.;
1432 .Láska - víra - život.:.1990?..BS-170.;
1433 .Láska je naším poslaním - Rodina plná života.Stará Ľubovňa:Kumran.2015.9788089487622 (brož.); 978-80-89487-62-2.BS-210.;
1434 .Láska Ježíšova ke kajicníkum.:.1911..BS-53.;
1435 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..d7/3.;
1436 .Latinitas ecclesiastica :.:Praha :.1994.80-7066-924-1.SAM/5.;
1437 .Lavacrum conscientiae, ad rite excipiendas confessiones .:.1759..C21/4b.;
1438 .Le psauter liturgique.:.1944..C22/2a.;
1439 .Le psautier du breviaire romain.:.1951..C13/3b.;
1440 .Leben, wirten und leiden des papst konigs Pius IX..:.1870..C21/3b.;
1441 .Lectiones in usum cleri.Viedeň:.1817..C17/1b.;
1442 .Legújabb magyar és német levelezó konyv.Budapešť:.1819..C19/2b.;
1443 .Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..SSV1990.;
1444 .Lekcionář I.:.1979..d8/4_CZ1950_1990.;
1445 .Lekcionár I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
1446 .Lekcionář II.:.1972..d8/4_CZ1950_1990.;
1447 .Lekcionár II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1448 .Lekcionář III.:.1974..d8/4_CZ1950_1990.;
1449 .Lekcionár III..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1450 .Lekcionář IV.:.1975..d8/4_CZ1950_1990.;
1451 .Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1452 .Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1453 .Lekcionár IX..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1454 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SAM1/b.;
1455 .Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
1456 .Lekcionár na nedele a sviatky..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-23-3.SSV1990.;
1457 .Lekcionář V.:.1981..d8/4_CZ1950_1990.;
1458 .Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..SSV1990.;
1459 .Lekcionár V..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1460 .Lekcionár VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
1461 .Lekcionár VII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1462 .Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-186.;
1463 .Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1464 .Lekcionár X. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1465 .Lekcionár XI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1466 .Lekcionár XII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1467 .Lekcionár XIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1468 .Les actes des apôtres /.Paris ::Éditions du Cerf,.1953..BZ-55.;
1469 .Les épitres de saint Paul aux Corinthiens /.Paris ::Éditions du Cerf,.1949..BZ-58.;
1470 .Les exercices de sainte Gertrude.:.1919..C14/1b.;
1471 .Les saints et bienheureux de l'ordre de saint Dominique.:.1927..BZ-59.;
1472 .Les temps Néroniens.Paríž:.1903..d18/6b.;
1473 .Lettres de madame du Boccage.:.1771..C10/4b.;
1474 .Levoča a okolie.:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..BS-154.;
1475 .Liber annualis.:.1987..d18/5.;
1476 .Liber II. Cosmologia.:.1700?..C14/3.;
1477 .Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis I. vel II. classis.:.1928..C14/4a.;
1478 .Lidé a země.:Českoslo.académia.1964..p2/1a.;
1479 .Linzer theologisch praktische monatschrift im auszuge.:.1833..C19/4b.;
1480 .List Efesanum.:.1960?..BS-204.;
1481 .List magistra řádu dominikánské rodině u příležitosti blahořečení otce Colla.:.1980?..BS-164.;
1482 .List papeže Pavla VI. o blah. Zdislavě.:.1971..d8/2_CZ1950_1990.;
1483 .List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1988.Rím:SÚCM.1988..BS-211.;
1484 .List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.Rím:SÚCM.1989..BS-211.;
1485 .List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991.neud.BS-211.;
1486 .Listy 2002.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..p2/1b.;
1487 .Listy 2003.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003..p2/1b.;
1488 .Listy 2004.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..p2/1b.;
1489 .Listy víry.Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4.;
1490 .Listy víry..Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4.;
1491 .Listy z domova a misií 1990.:.1990..SAM/6.;
1492 .Listy. Čo je človek?.:.1980?..BS-176.;
1493 .Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.BS-150.;
1494 .Litánie a deviatnik k sv. Terezke Ježiškovej.Trnava:.1944..BS-155.;
1495 .Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.BS-118.;
1496 .Litteraria :.Bratislava ::Slov. akad. vied.,.1958..d3/5_SK1950_1990.;
1497 .Litteraria :.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1959..d1/3_JAZYKOVEDA.;
1498 .Litteraria..Bratislava ::Vydav. SAV,.1960..d1/3_JAZYKOVEDA.;
1499 .Liturgia 1991.:.1991..PS-18.;
1500 .Liturgia Eucharistie.:.2000?..BS-156.;
1501 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/1.;
1502 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. Hodina čítania II. 18. - 34. týždeň cez rok.:.1970?..SAM1/a.;
1503 .Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. I. Pôstna doba a II. veľkonočná doba pre hodinu čítania.:.1980?..SAM/1.;
1504 .Liturgia horarum. Tempus per annum hebdomadae I - XVII.:.1975..C14/5b.;
1505 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-200.;
1506 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.:.1972..SAM/2.;
1507 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.:.1972..SAM/5.;
1508 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-143.;
1509 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-125.;
1510 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-63.;
1511 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-95.;
1512 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-145.;
1513 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-95.;
1514 .Liturgické požehnanie osôb a vecí.:.1983..SAM/5.;
1515 .Liturgický obežník I/1974 (Príloha diecéznych obežníkov).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1974..BS-63.;
1516 .Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-130.;
1517 .Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-144.;
1518 .Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144.;
1519 .Liturgický obežník II/1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144.;
1520 .Liturgický spevník I..:Slovenská liturgická komisia.1990..d3/2_SK1950_1990.;
1521 .Liturgický spevník. 3. Spevy na popolcovú stredu, svätý týždeň a Veľkú noc.. Cantate:Bratislava.1993.80-900452-7-8.BS-223.;
1522 .Liturgie hodin I.:.1970?..SAM/5.;
1523 .Liturgie hodin II..:.1975..ČKCH.;
1524 .Liturgie hodin III..:.1975..ČKCH.;
1525 .Liturgie hodin IV..:.1975..ČKCH.;
1526 .Liturgie hodin vlastní oficia svatých a blahoslavených kazatelského řádu pro vnitřní potrebu.:.1980?..SAM1/a.;
1527 .Liturgika.:.1970?..SAM/3.;
1528 .Liturgika.:.1990?..SAM/5.;
1529 .Liturgika /gr. kat./.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1987..SSV1990.;
1530 .Liturgika pre deti.:Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku.1994..BS-145.;
1531 .Lob = ehr = band = und leich = reden.:.1750..C18/2a.;
1532 .Logos 1946.:.1946..PS-15.;
1533 .Logos 1946.:.1946..PS-14.;
1534 .Logos 1947.:.1947..PS-15.;
1535 .Logos 1947.:.1947..PS-18.;
1536 .Logos 1948.:.1948..PS-15.;
1537 .Logos 1948.:.1948..PS-18.;
1538 .Logos 1948.:.1948..PS-14.;
1539 .Logos 1948.:.1948..p1/5b.;
1540 .Logos 1949.:.1949..PS-14.;
1541 .Logos 1949.:.1949..PS-15.;
1542 .Logoterapia. - Človek pri hľadaní seba samého - logoteoretický prístup : zborník príspevkov z 2. ved.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-89074-95-2.d7/4.;
1543 .Loretánske litánie.:.1980?..SKRIPTA_4.;
1544 .Lourdes.:.1964?..BS-141.;
1545 .Ľudovít Feld. Návraty.Košice:s.n..1989..BS-90.;
1546 .Ľudský život ako dar, poslanie a encyklika Evangelium vitae.Bratislava:.1997..BS-156.;
1547 .Ludwig Bourbaloue sammtliche predigten.Drážďany:.1760..C18/2b.;
1548 .Lúrdská pasáčka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-56.;
1549 .Magnificat. Sborník křesťanských písní.:.1980?..BS-139.;
1550 .Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..SUCM.;
1551 .Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..PS-48.;
1552 .Magyar írás.:.1934..d14/1a.;
1553 .Magyar katolikus almanach.Budapest:Szent István Társulat.1984-1988..d14/2.;
1554 .Magyar Sion.:.1897..PZ-5.;
1555 .Magyar Sion.Ostrihom:.1898..PZ-5.;
1556 .Magyar Sion.:.1901..PZ-5.;
1557 .Magyar Sion.:.1903..PZ-5.;
1558 .Magyarország torténete 1848-1890.:.1979..d14/2.;
1559 .Magyarország története 1890-1918.Budapest:Akadémiai Kiadó.1978.9630509296;963 05 0929 6.d14/2.;
1560 .Magyarország torténete 1918-1919, 1919-1945.:.1976..d14/2.;
1561 .Majestati Filii Dei Jesu Christi.:.1758..C16/2b.;
1562 .Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-111.;
1563 .Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-126.;
1564 .Malá encyklopédia zemepisu sveta.:Obzor.1976..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
1565 .Malé biblické knihy pre deti. Dávid.:Medzinárodná biblická spoločnosť.1999..BS-97.;
1566 .Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..SSV1990.;
1567 .Malý kancionál čili sbírka písní a modliteb pro mládež katolickou .:.1888..C21/5b.;
1568 .Malý Kancionál pro lid katolický na Hlučínsku.:.1926..d17/1c_cz1920-1950.;
1569 .Malý katechismus pre katolícke dietky.:.1922..BS-24.;
1570 .Malý katechismus pre obecné školy.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1899..d15/1b_SK1900.;
1571 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-155.;
1572 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-156.;
1573 .Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
1574 .Malý katechizmus pre katolícke dietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-182.;
1575 .Malý katechizmus pre katolícke dietky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-103.;
1576 .Malý misionár.:.1948..PS-51.;
1577 .Malý misionár.:.1948..PS-48.;
1578 .Malý misionár 1947.:.1947..PS-21.;
1579 .Manete in dilectione mea.:.1932..BS-51.;
1580 .Manete in dilectione mea :.Bratislava ::Josephinum,.1932..BZ-9.;
1581 .Manifestačná púť katolíckych žien stredného Slovenska na Staré Hory v dňoch 25. a 26. mája 1929.:.1929..BS-24.;
1582 .Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C17/2b.;
1583 .Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C21/5b.;
1584 .Manuale christianum in quo continentur.:.1939..C14/1a.;
1585 .Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..C10/4a.;
1586 .Manuale pro bratry a sestry třetího řádu sv. Dominika /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1888..CZ1900.;
1587 .Manuel du chretien.:.1930..C14/4b.;
1588 .Manželská čítanka.Olomouc:MOM.1991..BS-222.;
1589 .Manželstwo w Kristu a w Cirkwi. Spolok sw. Adalberta:[Trnawa].1893..SSV1950.;
1590 .Margarita evangelica sive Iesu Christi D. N. vita.:.1657..C12/3a.;
1591 .Maria.:.1946..BS-24.;
1592 .Mariánská družina.Znojmo:.1930?..BS-188.;
1593 .Mariánska kongregácia 1943.:.1943..PS-12.;
1594 .Mariánska kongregácia 1944.:.1944..PS-12.;
1595 .Mariánska kongregácia 1948.:.1948..PS-12.;
1596 .Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..BS-127.;
1597 .Marianské sviatky.:.1900?..d15/2b_SK1900_1920.;
1598 .Marie Hoffmannová.:.1928..BS-56.;
1599 .Márnenie času.:.1980?..BS-192.;
1600 .Martyrologium romanum Gregorii papae XIII.:.1932..C13/3b.;
1601 .Martyrologium, czyli, Wspomnienia swietych przypadajace na poszczegolne dni roku.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1984...d18/2a.;
1602 .Matka a bolesť.:.1970?..BS-03.;
1603 .Matka Božia svojim milovaným kňazom.:.1977..SAM/3.;
1604 .Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:.1939..BS-155.;
1605 .Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945..BS-41.;
1606 .Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč.2011.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-220.;
1607 .Matke Božej Višňovskej.Žilina:.1950?..BS-65.;
1608 .Matkino srdce.:.1982..SÚCM.;
1609 .Matko ustavičnej pomoci.Bratislava:.1939..BS-12.;
1610 .Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b.;
1611 .Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b.;
1612 .Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..BS-129.;
1613 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C20/3b.;
1614 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C11/4b.;
1615 .Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C21/4a.;
1616 .Mein bebetbuch.:.1924..d11/3a.;
1617 .Meinen ehemaligen schulern in Oesterreich.:.1850?..C19/1b.;
1618 .Mellifont abbey and its environs.:.1980..d18/2b.;
1619 .Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.2013.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.d6/4.;
1620 .Memoriale vitae sacerdotalis seu summi pastoris Jesu Christi .Viedeň:.1900?..C16/3b.;
1621 .Messiás.:.1872..BZ-19.;
1622 .Mesto Prešov.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
1623 .Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-154.;
1624 .Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-08.;
1625 .Metaphysik.Munchen:Kosel & Pustet.1922..d13/1.;
1626 .Methodus recte gubernandi parochiam .:.1803..C13/4b.;
1627 .Metod, učiteľ Slovienov .:.1985..BS-205.;
1628 .Metodická pomôcka náboženskej výchovy pre 7. ročník ZŠ.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-130.;
1629 .Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva ZŠ 2.Bratislava:Lúč.1995.8071141569 (brož.); 80-7114-156-9.BS-221.;
1630 .Metodické listy ku Katechizmu pre 1. ročník ZŠ.:.1990?..BS-115.;
1631 .Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-93.;
1632 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-222.;
1633 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-223.;
1634 .Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-115.;
1635 .Miatyánk.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1963..SSV1990.;
1636 .Miatyánk.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
1637 .Michal 75 ročné narodeniny.Šindliar:.1974..BS-03.;
1638 .Michal 80 ročný.Šindliar:.1979..BS-03.;
1639 .Milion duší.:.1952?..BS-157.;
1640 .Milost pomáhající.:.1948..BS-28.;
1641 .Milostivé miesto Matky Božej na Hlbokej ceste v Bratislave.Bratislava:R.-kat. farský úrad.1948..BS-217.;
1642 .Miluje nás Pán.:.1980?..SAM/5.;
1643 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b.;
1644 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..SSV1990.;
1645 .Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b.;
1646 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b.;
1647 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b.;
1648 .Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/1.;
1649 .Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/5.;
1650 .Mise-ájtatosság.:.1918..d14/1a.;
1651 .Misijný kalendár 1999.:Spoločnosť Božieho Slova.1998.80-85223-48-1.PS-07.;
1652 .Misionársky kalendár 1942.:.1942..PS-50.;
1653 .Misionársky kalendár 1943.:.1943..PS-49.;
1654 .Misionársky kalendár 1945.:.1945..PS-09.;
1655 .Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..BS-220.;
1656 .Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum.:.1913..C14/6.;
1657 .Missae solemnes nec non de beata et de reqviem votivae e missali romano slavonico.Praha:.1919..BS-166.;
1658 .Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.:.1866..C16/6.;
1659 .Missale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Pauli VI..:.1970..C13/3b.;
1660 .Missel biblique de tous les jours.:.1966..C14/1b.;
1661 .Missel des Hideles.:.1911..C20/4b.;
1662 .Mittlerer katechismus der katholischen religion.:.1915..d11/1a.;
1663 .Mládež a hodnoty ... :. Hanex:Olomouc :.2008?.978-80-7409-027-1.d7/4.;
1664 .Mládež, hodnoty a volný čas. 2010. : Olomouc : Hanex.2010.978-80-7409-036-3.d7/4.;
1665 .Mládí.:.1960?..BS-25.;
1666 .Mladý muž v království Kristově.:.1970?..BS-14.;
1667 .Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..AKADEMIE.;
1668 .Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..BS-64.;
1669 .Mluvená franština.:.1939..BS-29.;
1670 .Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..BS-123.;
1671 .Moderný človek a zázraky.:.1985?..BS-100.;
1672 .Modlitba svaté Brigity.:.1970?..BS-193.;
1673 .Modlitby a pobožnosti k Panne Márii Lurdskej .:.2000?..BS-214.;
1674 .Modlitby a výber posolstiev.Bratislava:Združenie Božej lásky.2004.80-969197-2-5.BS-215.;
1675 .Modlitby k Márii.:.2000?..BS-218.;
1676 .Modlitby kongregace chudých školských sester de Notre Dame.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950.;
1677 .Modlitby svaté Brigity.:.1950?..BS-192.;
1678 .Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
1679 .Mons Sancti Martini.:.1947..BS-44.;
1680 .Moralium gedanensium.:.1655..C21/6.;
1681 .Morálka.:.1980?..SAM/3.;
1682 .Morálka.:.1980?..SAM/3.;
1683 .Morálka II..:.1980?..BS-72.;
1684 .Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými /.Brno ::K. Winker,.1868..C13/6.;
1685 .Most 1983.:.1983..PS-05.;
1686 .Mravouka. Sbirka povidkoh sobrane zo kalendaroh.:.1878?..C13/1a.;
1687 .Mravověda.:.1960?..SAM/4.;
1688 .Msgre Dr. Václav Kubíček osmdesátníkem (1866-1946).Valašské Meziříčí:.1946..BS-219.;
1689 .Mše a liturgie hodin blahoslavené Zdislavy.:.1980?...;
1690 .Múdroslovná biblická literatúra.:.2000?..BS-156.;
1691 .Múdrosť kazateľov.:.2003..PS-05.;
1692 .Muž modlitby.:.1980?..SAM/3.;
1693 .My sme Božie deti.:.1970?..BS-149.;
1694 .Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SAM/3.;
1695 .Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SKRIPTA_3.;
1696 .Mysterium verbi.:.1980?..SAM/5.;
1697 .Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské.:.1950?..SAM/4.;
1698 .Myšlenky JP II.:.1980?..BS-177.;
1699 .Myšlenky k svatebním promluvám.:.1980?..BS-27.;
1700 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-15.;
1701 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-96.;
1702 .Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-180.;
1703 .Myšlienky bl. Jána Pavla II..Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4.d6/7.;
1704 .Myšlienky na evanjeliá.:.1995?..BS-126.;
1705 .Na hlbinu?.:.1988..SAM/7.;
1706 .Na hlbinu?.:.1988..SAM/6.;
1707 .Na hlubinu XXI 1947.Olomouc:.1947..C23/2.;
1708 .Na hornom toku rieky Orinoko v amazonskej kotline vo Venezuele.:.1980?..SAM/2.;
1709 .Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-107.;
1710 .Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-109.;
1711 .Na križovatke života.[S. l.]:[s. n.].196..BS-12.;
1712 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..SAM/6.;
1713 .Náboženství. Poznámky k cyklu B..:.1970?..BS-169.;
1714 .Náboženstvo a súčasnosť.:.1989..BS-04.;
1715 .Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-07.;
1716 .Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-08.;
1717 .Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-07.;
1718 .Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-08.;
1719 .Náboženstvo a súčasnosť 1986.:.1986..PS-07.;
1720 .Náboženstvo a súčasnosť 1988.:.1988..PS-07.;
1721 .Nábožná rozjímání nejduležitejších tajemství vteleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Praha:.1914..d10/5a_CZ1900_1920.;
1722 .Nagy - Káté katolikus népiskolák számára.:.1875..BZ-31.;
1723 .Nahlas 2002.:.2002..PS-06.;
1724 .Najsvätejšie Srdce Ježišovo.:.1970?..BS-03.;
1725 .Naozaj jestvuje Boh? Katechéza.:.1980?..BS-178.;
1726 .Národná výchova na slovenských školách stredného stupňa.Bratislava:Spolok profesorov Slovákov.1940..BS-50.;
1727 .Národný spevníček.:.1947..BS-39.;
1728 .Národný umelec Martin Benka - Súborné dielo 1888-1988.[Bratislava]:[Slovenská národná galéria].1988..BS-71.;
1729 .Nástin dějin Těšínska.Ostrava ::Advertis,.1992..BS-122.;
1730 .Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.:.1924..d9/3a_CZ1920_1950.;
1731 .Nasza przeszlosc.Krakov:.2003..PZ-4.;
1732 .Nasza przeszłość :.Kraków ::Nasza Przeszłość,.1980-..d18/2a.;
1733 .Náš cíl.:.1947..BS-28.;
1734 .Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..BS-135.;
1735 .Náš priateľ 1933.:.1933..PS-14.;
1736 .Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.BS-216.;
1737 .Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700601X;80-07-00601-X.BS-145.;
1738 .Náš život s Kristom..Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-77-0.BS-113.;
1739 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-141.;
1740 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-107.;
1741 .Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-106.;
1742 .Naše katechetické rozhovory.:.1980?..SAM1/a.;
1743 .Naše sväté náboženstvo..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
1744 .Náuka o Trojici.:.1992..SKRIPTA_2.;
1745 .Návrat.:.1939..BS-29.;
1746 .Návrat duše k Bohu.:.1980?..BS-46.;
1747 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-144.;
1748 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-168.;
1749 .Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SAM/5.;
1750 .Návšteva.:.1990..BS-216.;
1751 .Návštěva Sv. Otce Pavla VI. ve Sv. zemi 4 - 6.1.1964.:.1972..BS-26.;
1752 .Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-108.;
1753 .Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-03.;
1754 .Nebeské iskry 2.:.1970?..BS-03.;
1755 .Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..BS-206.;
1756 .Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..SAM/5.;
1757 .Nebojte sa, deti!.:.1970?..SAM1/b.;
1758 .Nedej se!.:.1926..BS-47.;
1759 .Neděle.Praha:.1933..p1/1.;
1760 .Neděle 1938.Praha:.1938..p1/1.;
1761 .Nedele B.:.1980?..SKRIPTA_2.;
1762 .Nedeľné vešpery.:.1991..BS-128.;
1763 .Nedeľné vešpery. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-059-5.BS-120.;
1764 .Nedělní a sváteční misálek.Rím:Křesťanská akademie.1974..BS-162.;
1765 .Nedeľný chlieb. Homílie rok B.:.1980?..BS-185.;
1766 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b.;
1767 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SUSCM.;
1768 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b.;
1769 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SÚCM.;
1770 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-107.;
1771 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
1772 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-70.;
1773 .Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-109.;
1774 .Nel sangue di Cristo.Rím:.1981..d18/5.;
1775 .Nemecko-slovenský glosár. Dl.I.. Slovart:Bratuňislava.1995.80-7145-199-1.BS-146.;
1776 .Nešpory.:.1993..d7/2.;
1777 .Neubearbeitete predigtentwurfe aus alle sonntage.Augsburg:.1791..C20/3a.;
1778 .Neue praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1888..d11/5.;
1779 .Neue russische Lyrik.Frankfurt am Main [u.a.]:Fischer-Bucherei.1960..d11/1a.;
1780 .Neue sittenreden von den seligseiten von dem allerheiligsten sacrament ....Augsburg:.1772..C17/5b.;
1781 .Neues franzosisch-deutsches Gesprachbuch zum Schul- und Privatgebrauch.Stuttgart ::Metzler,.1872...d11/3a.;
1782 .New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region.Moscow:Academy of Professional Development and Re-Training of Educators.2010.9785842996179 (brož.); 978-5-8429-9617-9.d18/5a.;
1783 .Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1978..PZ-2.;
1784 .Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1979..PZ-2.;
1785 .Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-02.;
1786 .Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-35.;
1787 .Normae per hebdomadam sanctam servandae in ritu sacri ordinis Praedicatorum.:.1957..BZ-8.;
1788 .Notae ad pleraque capita rhetoricae Cypriani Soarii.:.1800?..C12/5b.;
1789 .Notitiae unionis apostolicae.Gorzow:.1992..PZ-4.;
1790 .Nová križiacka výprava alebo armáda svätého kríža.Budapest:Bagó Márton és Fia.1907..d15/2b_SK1900_1920.;
1791 .Nová križiacka výprava, alebo, Armáda Svätého Kríža na povzbudenie a rozširovanie kresťanského smýšľania na vydobytie, udržovanie a pre patričnú poctu miest nášho spasenia.[Bratislava:s. n..1940..BS-37.;
1792 .Nová práca. Roč. 1, č. 1-8, 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-17.;
1793 .Nová práca. Roč. 2, č. 1-24, 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17.;
1794 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-09.;
1795 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-16.;
1796 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17.;
1797 .Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-13.;
1798 .Nová práca. Roč. 4, č. 1-2, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17.;
1799 .Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti.1900?? po..BS-19.;
1800 .Nová zmluva.:.1979..BIBSK2.;
1801 .Nová Zmluva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1992..BIBSK.;
1802 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1993..BIBSK.;
1803 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1994..BIBSK.;
1804 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1997..BIBSK.;
1805 .Nová žena 1943.:.1943..PS-10.;
1806 .Nová žena 1944.:.1944..PS-10.;
1807 .Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.:.2005..d7/2.;
1808 .Novéna k Duchu svatému.:Praha :.1991.80-900275-3-9.BS-163.;
1809 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-127.;
1810 .Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-140.;
1811 .Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.BS-214.;
1812 .Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X.BS-67.;
1813 .Novi zavet Gospoda našego Isusa Christa.:.1816..d18/4b.;
1814 .Novšie pomôcky pre spovedníka.Bratislava:.?..D9/1_KNAZI.;
1815 .Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..SAM/2.;
1816 .Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..BS-22.;
1817 .Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C10/3b.;
1818 .Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C20/5b.;
1819 .Novum sidus Hungariae, Maria, thaumaturga.:.1746..C22/2a.;
1820 .Nový cyklus perikop.:.1966..BS-144.;
1821 .Nový Dvur. Sept Fons..:.2007..BS-159.;
1822 .Nový kysucký spevník.:.1932..BS-217.;
1823 .Nový obrad sviatosti krstu.:.1980?..SAM/3.;
1824 .Nový spevník.:.1999..BS-145.;
1825 .Nový Zákon.:.1980?..SAM/5.;
1826 .Nový zákon.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1986..BIBSK.;
1827 .Nový zákon.:Viedeň.1988..BIBCZ.;
1828 .Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..BS-151.;
1829 .Nový zákon /.Vídeň ::Křesťanská akademie,.1983..BIBCZ.;
1830 .Nový zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Praha:Biblická spoločnosť britická a zahraničná.1937..C16/3b.;
1831 .Nový Zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.2000?..BIBSK.;
1832 .Nový Zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.1949..BIBSK.;
1833 .Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Praha:.1874..C17/6.;
1834 .Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Viedeň:.1968..BIBCZ.;
1835 .Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista..V Praze ::[s.l.],.1934..BIBCZ.;
1836 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Časť II. p Listy apoštolské a zjavenie Sv. Jána Apoštola.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..BIBSK.;
1837 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista časť 1. p Evanjelia a skutky apoštolské.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BIBSK.;
1838 .Nový zákon. Skutky apoštolov. Starý zákon. Druhá kniha Samuelova. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-415-2.BS-143.;
1839 .Nowá každodenní obět Bohu.Hradec Králové:.1818..CZ1900.;
1840 .Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-61.;
1841 .Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-60.;
1842 .Nowý i Starý Wlastenstý kalendár na rok Páně 1860.:.1860..BS-189.;
1843 .O Bohu Vykupiteli.:.1950..SKRIPTA_3.;
1844 .O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi :.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.1912..d10/4b_CZ1900_1920.;
1845 .O evanjelizácii v sekularizovanom svete.:.1980?..SAM/2.;
1846 .O kompetenci věd.:.1980?..BS-165.;
1847 .O kompetencii vied.:.1980?..SAM1/b.;
1848 .O křtu sv..:.1947..BS-28.;
1849 .O krvi Kristově.:.1970?..BS-13.;
1850 .O manželství.:.1948..BS-26.;
1851 .O městě Božjm kněh dwamectjma.Praha:.1832..BS-60.;
1852 .O milosti a sviatostiach.:.1980?..BS-23.;
1853 .O modlitbě.:.1946..BS-28.;
1854 .O náboženstve.:.1980?..BS-23.;
1855 .O národných povestiach a piesňach plemien slovanských.:.1932..MS.;
1856 .O sviatostiach.:.1970?..BS-166.;
1857 .O sviatostiach.:.1970?..SKRIPTA_5.;
1858 .O těle Kristově.:.1970?..BS-13.;
1859 .O umelecko-náučnej literatúre.:Mladé letá.1963..d3/4_SK1950_1990.;
1860 .O veľkom šťastí duší, ktoré žijú v tomto svete odovzdané do vôle Boha.:.1970?..BS-127.;
1861 .O výchově dětí.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..BS-215.;
1862 .O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9.BS-174.;
1863 .Obecná estetika.:.1980?..SKRIPTA_3.;
1864 .Obeznámeni s nocí :.Praha ::Československý spisovatel,.1967..d8/1_CZ1950_1990.;
1865 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-143.;
1866 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
1867 .Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-48.;
1868 .Obežný list biskupov uhorských ku svojim veriacim o takzvanom civilnom manželstve.:.1895..BS-218.;
1869 .Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1870 .Obrad pokánia [Ordo Poenitentiae].Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..SSV1990.;
1871 .Obrad zasvätenia panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-730-2.BS-112.;
1872 .Obradoslovie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..SSV1990.;
1873 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-106.;
1874 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-117.;
1875 .Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-159.;
1876 .Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1877 .Obřady pomázání nemocných a péče o nemocné.:.1974..d8/3_CZ1950_1990.;
1878 .Obrady svätej omše.:.1980?..BS-11.;
1879 .Obrazové these olomoucké university.Olomouc ::Univerzita Palackého,.1978..d16/6.;
1880 .Obroda 1943.:.1943..PS-16.;
1881 .Obroda 1943.:.1943..PS-06.;
1882 .Obroda 1944.:.1944..PS-16.;
1883 .Obroda 1944.:.1944..PS-08.;
1884 .Obroda 1944.:.1944..PS-06.;
1885 .Od diabla k Bohu.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..BS-205.;
1886 .Od srdca k srdcu.Bratislava:LUC.1990.80-7114-014-7.SUCM.;
1887 .Od srdca k Srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-055-6.d7/6.;
1888 .Od svátku svatého Štěpána do soboty po 5. ned. po Zjevení Páně.:.1980?..SAM/5.;
1889 .Od Velikonoc do Svatého Ducha.:.1942..BS-53.;
1890 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1959..PS-48.;
1891 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1963..PS-48.;
1892 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1980.:.1980..PS-23.;
1893 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1981.:.1981..PS-23.;
1894 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1983.:.1983..PS-30.;
1895 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1984.:.1984..PS-23.;
1896 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1985.:.1985..PS-23.;
1897 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1990.:.1990..PS-23.;
1898 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1993.:.1993..PS-22.;
1899 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1995.:.1995..PS-22.;
1900 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1996.:.1996..PS-22.;
1901 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1997.:.1997..PS-22.;
1902 .Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1998.:.1998..PS-22.;
1903 .Odkazy.:.1970?..BS-26.;
1904 .Odmietanie kresťanského zjavenia v novoveku.:.1980?..SAM/5.;
1905 .Odpovede na aktuálne otázky.:.1980?..BS-177.;
1906 .Odpovědné rodičovství.:.1970..BS-17.;
1907 .Odvaha být Církví.:.1980?..BS-141.;
1908 .Officia nova juxta ritum sacri ord. pradic. .:.1835..C12/6b.;
1909 .Officia nova propria dioecesis cassoviensis.Košice:.1829..C17/4b.;
1910 .Officia passionis D. N. Jesu Christi.:.1862..C13/2a.;
1911 .Officia propria breviarii romani dioecesium et apostolicarum administrationum Slovacchiae.:.1966..BZ-46.;
1912 .Officia propria in liturgia horarum O.F.M. Conventualium.Rím:.1974..BZ-45.;
1913 .Officium beatae Mariae Virginis sancti Pii V..:.1834..C12/6a.;
1914 .Officium hebdomada sanctae iuxta ritum ordpraedicat sub r.p.f. Antonino.:.1700?..C15/5a.;
1915 .Officium majoris hebdomadae et octavae Paschae.:.1923..C13/4b.;
1916 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C21/3b.;
1917 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/1b.;
1918 .Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/4b.;
1919 .Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia.:.1821..C12/5a.;
1920 .Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-143.;
1921 .Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-48.;
1922 .Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..BS-14.;
1923 .Ochranca roľníkov.:.1948..BS-218.;
1924 .Okres Trebišov v premenách čias.:Východoslovenské vyd..1987..d2/5_FOTOGRAFIE.;
1925 .Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1993..BS-63.;
1926 .Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
1927 .On a ja.:.1970?..BS-25.;
1928 .On vstal a išiel za ním.:.1973..BS-04.;
1929 .Ona ale chce vidieť jeho tvár.:.1970?..SAM1/a.;
1930 .Opera omnia Bernardini a piconio.Paríž:.1872..C16/3a.;
1931 .Opusculum 2003.:.2003..PS-35.;
1932 .Opusculum 2004.:.2004..PS-35.;
1933 .Opusculum 2005.:.2005..PS-35.;
1934 .Opusculum 2006.:.2006..PS-35.;
1935 .Opusculum 2007.:.2007..PS-35.;
1936 .Opusculum orthographicum.:.1736..C11/5b.;
1937 .Orate. Gesang - und gebetbuch fur die diozese St. Gallen.:.1950..d11/5.;
1938 .Orationes s. Anselmi, archi - episcopi Cantuariensis.Košice:.1803..C17/1b.;
1939 .Orava.:.1980?..BS-161.;
1940 .Ordensstand und kloster.Viedeň:.1868..BZ-54.;
1941 .Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..BS-142.;
1942 .Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-126.;
1943 .Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
1944 .Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-52.;
1945 .Ordo in elctionibus superiorum servandus.Rím:.1992..BZ-29.;
1946 .Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungariae.:.1785..C12/6b.;
1947 .Ordo missae ad usum fidelium.:.1970..BZ-17.;
1948 .Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..SSV1990.;
1949 .Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..BS-61.;
1950 .Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
1951 .Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..BS-66.;
1952 .Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-9.;
1953 .Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-11.;
1954 .Orfografičeskij slovar ruskoho jazyka.Moskva:.1959..d18/5a.;
1955 .Organizačný poriadok kresťanskej akadémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Košice:.1991..BS-147.;
1956 .Orientace 29.:.1988..PS-08.;
1957 .Orientace 29.:.1988..BS-12.;
1958 .Oriente cattolico :.Citta del Vaticano ::Sacra congregazione per le chiese orientali,.1974...d18/1b.;
1959 .Ortus et progressus variarum in Dacia.:.1764..C16/4a.;
1960 .Osem stretnutí nad Evanjeliom podľa sv. Jána.:.1980?..BS-220.;
1961 .Oslavujme hviezdy jasné.:.1969?..BS-17.;
1962 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-130.;
1963 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-222.;
1964 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-131.;
1965 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-116.;
1966 .Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-219.;
1967 .Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.d18/5a.;
1968 .Ostatné všetko odmietam.:.1980?..BS-148.;
1969 .Otázky dneška.:.1946..d9/3b_CZ1920_1950.;
1970 .Otázky dneška.:.1946..d17/2a_cz1920-1950.;
1971 .Otče náš. Naša najkrajšia modlitba.:.1990?..BS-149.;
1972 .Otec kardinál J. Hamer v Československu.:.1991..BS-27.;
1973 .Otevřete dveře Kristu dokořán.:Paulínky.2006.80-86949-10-9.d6/4.;
1974 .Ouverture du Careme.:.1966..PZ-1.;
1975 .Oživení zájmu o náboženství.:.1980?..BS-176.;
1976 .P. Virgilii maronis opera.:.1726..C20/2a.;
1977 .Pád človeka a prisľúbenie Vykupiteľa.:.1967..BS-219.;
1978 .Palatini regni Hungariae e diversis scriptoribus.:.1760..C10/6.;
1979 .Památník anděla pro Českou republiku.Koclířov:SAF.2013..BS-182.;
1980 .Památník na zesnulého Karla kardinála Kašpara.:.1941..VSH.;
1981 .Pamätnica III. kongresu slovanských katolíckych akademikov a seniorov v Bratislave 1931 =.V Bratislave ::Spolok Kolégia Sv. Svorana,.1931..d15/6_SK1920_1950.;
1982 .Pamätnica z príležitosti 60-ročného jubilea rím. kat. kostola v Dolnom Kubíne 1887-1947.Ružomberok:Lev.1947..d15/4_SK1920_1950.;
1983 .Pamätnica za roky 1944-1946 a stručné dejiny ev. a.v. cirkevného sboru vo Zvolene.[Zvolen]:[s.n.].1946..BS-219.;
1984 .Pamätník 400 ročného jubilea rehole sv. Uršuly 1535 - 1935.Trnava:SSV.1935..SSV1950.;
1985 .Pamätník slávnostnej posviacky nového kláštora slovenských otcov františkánov vo Valparaiso.:.1935..USA.;
1986 .Pamätník Slovenských Poslucháčov Kat. Bohoslovia K Tisícročnej oslave Svätého Cyrilla. Tlačou Jozefa Škarnicla:V Skalici.1869..MS.;
1987 .Pán Ježiš Anežke Kněževskej.:.1974?..BS-14.;
1988 .Pán môj a Boh môj.Vimperk a New York[etc.]:J. Streinbrener.1927?..USA.;
1989 .Pan prichadza.:.1990??..BS-222.;
1990 .Pane ja hľadám Tvoju tvár. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-1-9.BS-214.;
1991 .Pane nauč nás modliť sa.:.1980?..BS-27.;
1992 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..C33/5.;
1993 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..C33/5.;
1994 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
1995 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1973..C33/5.;
1996 .Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1975..C33/5.;
1997 .Pane zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..SSV1990.;
1998 .Pane, nauč nás modliť sa.:.1990?..BS-218.;
1999 .Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d1/7.;
2000 .Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;
2001 .Pane, zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-37-1.d7/3.;
2002 .Panna Mária kňazom svojím najmilším synom.:.1988..BS-161.;
2003 .Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..BS-102.;
2004 .Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..SAM/6.;
2005 .Panoráma.:.1970?..BS-26.;
2006 .Papež Jan Pavel II. v Mexiku 25.-31.1.1979 a v Polsku 2.-10.6.1979.:.1979?..SAM/4.;
2007 .Pápež Ján Pavol II. Apoštolská adhortácia k biskupom, kňazom a veriacim katolíckej cirkvi o úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete.:.1980?..SAM/6.;
2008 .Papež káže na kněžské rekolekci.:.1986?..BS-14.;
2009 .Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio Thomae Kremnicska.:.1857..C13/3a.;
2010 .Paroisse et liturgie.:.1969..PZ-2.;
2011 .Paroissien Romain contenant la messe et l'office.:.1922..C10/1b.;
2012 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Bratislava.2001.80-7165-305-5.BS-121.;
2013 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-112.;
2014 .Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-105.;
2015 .Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-104.;
2016 .Pašie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-20-9.BS-105.;
2017 .Pašie. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.1996.80-7140-060-2.BS-149.;
2018 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava - Viedeň:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1901..SSV1950.;
2019 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..SSV1950.;
2020 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..SSV1950.;
2021 .pater Antonio.:.1970?..BS-04.;
2022 .Páter Ján Simonides, S.J. slovenský mučeník.:.1970?..SAM1/a.;
2023 .Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-217.;
2024 .Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-52.;
2025 .Patrologia.Spišská kapitula:KS J. Vojtašáka.1991..SKRIPTA_4.;
2026 .Pavol vo svedectvách o sebe a obrazových dokumentoch.:.1990..BS-147.;
2027 .Pax.:.1926-1937..p1/4.;
2028 .Peklo.:.1948..BS-221.;
2029 .Perikopy čili čtení Evangelia.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
2030 .Personal stand der sakular und regular geistlichteit.:.1849..C17/5a.;
2031 .Perspektívy nádeje. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-88696-19-4.PS-14.;
2032 .Petite bibliotheque Francaise ou choix des meilleurs ouvrages de la litterature moderne a l'usage de la jeunesse.:.1862..d18/1a.;
2033 .Philippo II. Hispaniarum regi catholico.:.1666..C20/5a.;
2034 .Philosophia morum in usum universitatis et academiarum per regnum Ungariae.:.1796..C21/1b.;
2035 .Philosophiae principalis pars altera seu metaphysica.:.1930?..BZ-25.;
2036 .Philothea.:.1864..d11/4a.;
2037 .Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..BS-114.;
2038 .Piesne.:Komunita Ján Krstiteľ.2000?..BS-145.;
2039 .Piesne pri sprievode na Božie telo.:.1946..BS-52.;
2040 .Piesne z jednotného kat. spevníka na veľkopôstny čas.:.1947..BS-52.;
2041 .Piesne z jednotného spevníka.:.1946..BS-32.;
2042 .Pieta. Bože moj, ja te ljubim! Sv. Terezija od Djeteta Isusa.:.1990?..BZ-59.;
2043 .Pietas quotidiana.Viedeň:.1700?..C20/5a.;
2044 .Písmo SV. - Starý Zákon.:.1980?..BS-130.;
2045 .Písmo sväté.:Slovenská biblická spoločnosť.1995.80-85486-16-4.BIBSK.;
2046 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..d1/7.;
2047 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK.;
2048 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK2.;
2049 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-90.;
2050 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-36.;
2051 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-90.;
2052 .Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-42.;
2053 .Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914..BIBSK.;
2054 .Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK.;
2055 .Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK.;
2056 .Písmo sväté starého a nového zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1913-1928..BIBSK2.;
2057 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..BIBSK-1/krabica.;
2058 .Písmo Sväté Starého Zákona I..:.1915..BS-62.;
2059 .Písmo sväté starého zákona III.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923..BIBSK.;
2060 .Písmo sväté Starého zákona. I. Gn - Sdc.Trnava:SSV.1968..BIBSK.;
2061 .Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BIBSK.;
2062 .Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BS-62.;
2063 .Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..d18/8.;
2064 .Písmo. Svazek 1., Zákon.Praha ::Melantrich,.1951..BIBCZ.;
2065 .Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..C21/3b.;
2066 .Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
2067 .Pius IX. und seine schukwehr. Der kampf gegen die kirche.:.1873..BZ-56.;
2068 .Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.[Székesfehérvár:Cirkevná vrchnosť].1978..BS-72.;
2069 .Plamen lásky žhavý.:.1947..KRYSTAL.;
2070 .Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-166.;
2071 .Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-165.;
2072 .Po atentátu.:.1981?..BS-127.;
2073 .Pobožnost k sv. Josefu.:.1931..BS-53.;
2074 .Pobožnosť k sv. Jozefovi.:.1943..C14/4b.;
2075 .Pobožnost ke cti svatého Antonína.:.1943..BS-30.;
2076 .Pobožnost za mír.:.1938..BS-53.;
2077 .Poczet prymasow Polski.:.1988..d18/1b.;
2078 .Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej tvorbe.Bratislava:.1985..BS-66.;
2079 .Pod ochranou Matky.:.1980?..SAM1/b.;
2080 .Pod sluncem této země.Praha ::Práce,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE.;
2081 .Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií.1944..POSOL.;
2082 .Poďme uviť venček ružencový.:.1970?..BS-15.;
2083 .Podnety k sláveniu Svetového dňa misií vo farnosti.Bratislava:Pápežské misijné diela.2012..BS-114.;
2084 .Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..BS-223.;
2085 .Pohrabné príhovory.:.1970?..BS-168.;
2086 .Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-19.;
2087 .Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
2088 .Pohřební obřady.:.1972..d8/4_CZ1950_1990.;
2089 .Poklad z Lemberka.:.1980?..BS-52.;
2090 .Poklona prevelebnej sviatosti oltárnej.:.1941..BS-190.;
2091 .Pokora.:.1947..BS-28.;
2092 .Pokyny ku písaniu seminárnej práce a dissertácie.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2093 .Politický kalendár 1935.:.1935..BS-201.;
2094 .Politický kalendár 1937.:.1937..BS-201.;
2095 .Politický život na Slovensku v rokoch 1901-1918.:.1980?..SAM/7.;
2096 .Politický život v Košiciach v rokoch 1848-1900 :.Košice ::Štátna vedecká knižnica,.1983..d3/6_SK1950_1990.;
2097 .Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/2b.;
2098 .Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/1a.;
2099 .Pomôcky k vyjadreniu pravdy.:.1980?..SAM1/b.;
2100 .Pomucka ke kázáním.:.1941..BS-25.;
2101 .Pontificale romanum Clementis VIII. ac Urbani VIII..:.1823..C13/4b.;
2102 .Porciunkula.:.1948..BS-205.;
2103 .Porciunkula.:.1948..BS-26.;
2104 .Porciunkula.:.1948..BS-44.;
2105 .Poriadok čítaní v omši.Trnava:SSV.1978..d1/5.;
2106 .Posel pravdy.:.1937..PS-50.;
2107 .Posel pravdy.:.1970?..BS-15.;
2108 .Poselství.:.1938..d9/3a_CZ1920_1950.;
2109 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-51.;
2110 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-139.;
2111 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-179.;
2112 .Posleství Ježíšovo.Praha:Česká katolická charita.1969..BS-02.;
2113 .Posol sv. Gabriela.:.1921..PS-26.;
2114 .Posolstvo =.Bratislava ::Kancelária prezidenta SR,.1995..BS-212.;
2115 .Posolstvo lásky 2. časť.:.1980?..SAM/5.;
2116 .Posolstvo Otca Pia dnešnému svetu.:.1970?..BS-03.;
2117 .Posolstvo pre kňazov celého sveta.:.1970?..BS-26.;
2118 .Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi.:.1980?..BS-176.;
2119 .Postavy Starého Zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-115.;
2120 .Posthuma memoria Josephi Esterhazii de Galantha.:.1754..C10/1a.;
2121 .Posvátná kazatelna.:.1869..CZ1900.;
2122 .Posvátna kazatelna.:.1870..C14/3.;
2123 .Posvátné oficium.:.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
2124 .Potešujúce poučenia pre trpiacich.:.1929..BS-13.;
2125 .Potrat a křesťanská zodpovědnost.:.1971?..BS-135.;
2126 .Potrebujeme ešte Boha.:.1940..BS-52.;
2127 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-216.;
2128 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-107.;
2129 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-116.;
2130 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-206.;
2131 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-64.;
2132 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-101.;
2133 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-81.;
2134 .Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-223.;
2135 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.BS-130.;
2136 .Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..BS-206.;
2137 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-103.;
2138 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-216.;
2139 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-101.;
2140 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-108.;
2141 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-100.;
2142 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-106.;
2143 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-102.;
2144 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-94.;
2145 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-101.;
2146 .Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2147 .Poučenie snúbencov.:.1980?..SAM/7.;
2148 .Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..d15/1b_SK1900.;
2149 .Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..CZ_1920.;
2150 .Povaha a účel cirkevných univerzít a fakúlt.:.1980?..BS-24.;
2151 .Povolaný byť s Kristom. .Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970382-2-9.BS-214.;
2152 .Poznámky k jednotlivým kánonom CIC.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2153 .Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství Buh s námi.Olomouc:.1974..BS-12.;
2154 .Poznanie pravdy.:.1980?..BS-172.;
2155 .Poznáte náš seminár?.Banská Bystrica:Biskupský kňazský seminár.1946..BS-154.;
2156 .Pôst Veľká noc spevník.:.1990?..BS-218.;
2157 .Pôstna doba.:.1980?..BS-106.;
2158 .Práce.:.1940..BS-52.;
2159 .Práci česť.:.1948..BS-217.;
2160 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-158.;
2161 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
2162 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-130.;
2163 .Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-140.;
2164 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-125.;
2165 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-221.;
2166 .Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-125.;
2167 .Praefatio ad humaniorum scholarum professores.:.1700?..C14/4a.;
2168 .Praemonitio ad lectorem de cultu beatissimae Mariae Virginis.:.1800?..C21/5b.;
2169 .Praktická teologie.:.1970?..SAM/3.;
2170 .Praktická teologie.:.1970?..SKRIPTA_4.;
2171 .Praktický pruvodce pro doprovázející v katechumenátu.Praha:.1993..BS-220.;
2172 .Praktický výklad malého katechismu.Olomouc:.1917..BS-205.;
2173 .Praktischer Cursus des kaufmannischen Briefstyls in den wichtigsten neueren Sprachen :.Leipzig:Senf.1879-1879..d11/3b.;
2174 .Prameň.Bratislava:.2013..PS-03.;
2175 .Prameny dějin a regesta kláštera sázavského.:.1910?..d10/4a_CZ1900_1920.;
2176 .Prameny sbírka dobrého umění.:.1949..SKRIPTA_3.;
2177 .Praporec 1940.:.1940..PS-12.;
2178 .Praporec 1941.:.1941..PS-12.;
2179 .Pravda vyjadrená príkladom.:.1980?..SAM1/a.;
2180 .Právo katolické církve.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1990?..SKRIPTA_4.;
2181 .Pravoslavný katechismus.:.1947..BS-25.;
2182 .Prawí zlatí nebe-klíč.:.1900?..CZ_1920.;
2183 .Preces ante et post missam .:.1877..C10/1b.;
2184 .Prečo rozjímať?.:.1980?..SAM/4.;
2185 .Predigten aus dem franzofischen uberfest.Augsburg:.1767..C18/2a.;
2186 .Predigten fur burger und bauern.Mnichov:.1793..C20/3b.;
2187 .Predigten von Alban Stolz.Freiburg:.1908..BZ-50.;
2188 .Prednášky z cirkevného práva.:.1980?..BS-15.;
2189 .Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_2.;
2190 .Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_4.;
2191 .Přehled o knihách Nového Zákona.Rím:Kresťanská akadémia.1969..SAM/5.;
2192 .Přehled řeckoslovanské liturgie.:.1980?..SAM/7.;
2193 .Preklad nového sveta Svätých písiem.New York:Watchtower Bible And Tract society of New York.1984..BIBSK.;
2194 .Prešťastné roky.:.1968..BS-03.;
2195 .Prex Eucharistica quae in missis pro variis necessitatibus adhiberi potest. Eucharistická modlitba v omšiach za rozličné potreby.Bratislava:.1999..BS-114.;
2196 .Prézes.:.1941..PS-41.;
2197 .Príbehy a príklady k sviatostiam.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2198 .Příběhy Starého Zákona.:.1870..CZ1900.;
2199 .Príď, Duchu Svätý! ; Zost. Mária Florková ; Upr. Bohumíra Školníková. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1995.80-85223-37-6.BS-119.;
2200 .Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977..BS-168.;
2201 .Přijď, Duchu Svatý.Rím:.1970..AKADEMIE.;
2202 .Primice.:.1936..BS-53.;
2203 .Primičná svätá omša zo spomienky Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorú celebruje fr. Andrej Peter Visokai OP, novokňaz.:.2007..SAM/3.;
2204 .Príprava na manželstvo a rodičovstvo. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2002.80-968318-9-5.BS-175.;
2205 .Príprava na sviatosť birmovania.:.1969..BS-48.;
2206 .Prípravné katechézy na VI. Svetové stretnutie rodín. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-746-3.BS-151.;
2207 .Prirodzenosť a povaha gréckej teológie.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2208 .Príručka ateistu.:.1980?..SAM/3.;
2209 .Příručka bratří a sester třetího řádu sv. Dominika.:.1915..d10/5b_CZ1900_1920.;
2210 .Príručka hlavných pobožností v cirkevnom roku.:.1937..BS-50.;
2211 .Príručka matričného a manželského práva.Bratislava:Tatran.1952..d3/1_SK1950_1990.;
2212 .Príručka pravej pobožnosti k prebl.Panne Márii dľa Bl. Ludvika Grignora z Montfrotnu.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1932..BS-218.;
2213 .Privadzame dieta ku Kristovi.:Jezuiti.1968..BS-141.;
2214 .Problemi di sessualita e fecondita umana.:.1993..PZ-3.;
2215 .Problémy dievčat od 15 do 20 rokov.:.1968..SAM/7.;
2216 .Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi, Pavlovi Gojdičovi.Bratislava:Tatran.1951..BS-125.;
2217 .Proč jsem se stal katolíkem? :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1929..BS-152.;
2218 .Proglas 1992.:.1992..PS-36.;
2219 .Proglas 1992.:.1992..PS-37.;
2220 .Proglas 1993.:.1993..p1/3b.;
2221 .Proglas 1994.:.1994..PS-35.;
2222 .Proglas 1995.:.1995..PS-35.;
2223 .Proglas 1996.:.1996..PS-35.;
2224 .Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-53.;
2225 .Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-32.;
2226 .Projet de traité établissant une Constitution pour l\'Europe :.[Luxembourg] ::Communautés européennes,.2003.92-78-40198-6.d18/1b.;
2227 .Prolegomena in scripturam sacram.:.1727..C10/5a.;
2228 .Promluvy.:.1964..SAM/4.;
2229 .Proprium ordinis praedicatorum.Košice:Dominikánsky konvent.2005?..SKRIPTA_2.;
2230 .Prorocké knihy Starého Zákona.:.2000?..BS-156.;
2231 .Prorok Elizeus.B.m.:b.v..1900??..BS-24.;
2232 .Providence College 1996-97.:.1996..d18/3.;
2233 .Prvá nedeľa adventná.:.1980?..SAM/3.;
2234 .Prvá pomoc pre motoristov.:Príroda.1992.80-07-00225-1.BS-120.;
2235 .První celostátní sjezd.:.1935..BS-15.;
2236 .První český arcibiskup Arnošt z Pardubic.:.1942..BS-27.;
2237 .Prvouka.:.1968..BS-169.;
2238 .Psalterium chorale.:.1700?..C14/6.;
2239 .Psautier de David.:.1950?..C14/5b.;
2240 .Psychologie a vychovatelství.Praha:.1945..BS-17.;
2241 .Pub. Ovidii nasonis operum.:.1779..C20/2a.;
2242 .Pust.:.1928..BS-29.;
2243 .Púť po otčine.:Tatran.1981..d3/6_SK1950_1990.;
2244 .Pútnik.:.1990?..BS-218.;
2245 .Pútnik cyrilometodejský.Trnava:.1946..PS-46.;
2246 .Pútnik. Roč. 21, č. 1-12, 1930.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..p1/1.;
2247 .Pútnik. Roč. 22, č. 1-12, 1931.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..p1/1.;
2248 .Putovanie banskoštiavnickou kalváriou.Banská Štiavnica:Spolok Banskej Štiavnice ´91; Kalvársky fond.2009.9788097012533 (brož.); 978-80-970125-3-3.d7/5.;
2249 .Quaestiones praecipuae polemico-dogmatico-theologicae de sacra scriptura et traditionibus.:.1800?..C19/1a.;
2250 .Quaresi male per laici.:.1972..PZ-1.;
2251 .Quinquagena casuum ex praelectionibus academicis .:.1715..C15/5b.;
2252 .R. P. Emmanuelis de Naxera in Iosue commentarii.:.1700?..C20/6.;
2253 .Řád.:.1939?..p2/7.;
2254 .Řád 1935.:.1935..p1/3b.;
2255 .Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b.;
2256 .Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b.;
2257 .Radosť zo života.Bratislava:Jafin.2015.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.BS-210.;
2258 .RAN.:.1989..PS-43.;
2259 .RAN.:.1991..PS-43.;
2260 .RAN 1998.:.1998..PS-43.;
2261 .RAN 2000.:.2000..PS-43.;
2262 .RAN 2001.:.2001..PS-43.;
2263 .RAN 2002.:.2002..PS-43.;
2264 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2003..PS-43.;
2265 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2004..PS-43.;
2266 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2008..PS-43.;
2267 .RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2009..PS-43.;
2268 .Ranné a večerné modlitby pri duchovných cvičeniach.:.2000?..BS-207.;
2269 .Ranné chvály.:.1980?..BS-128.;
2270 .Ranné chvály.Michalovce:.1999..BS-141.;
2271 .Rassegna di ascetica e mistica.Firenze:.1970..PZ-2.;
2272 .Ratio educationis totius que rei literariae per regnum Hungariae et provincias.:.1777..C12/4b.;
2273 .Řecko-římský svět.:.1980?..SAM/5.;
2274 .Recueil d'instructions et de prieres propres a conserver les fruits de la mission.:.1846..d18/1a.;
2275 .Reč na hore.:.1970?..SAM/6.;
2276 .Řeči a zprávy o valných schuzích katolicko-politické jednoty pro království české.:.1882..CZ_1920.;
2277 .Řeči příležitostné /.V Pelhřimově ::Tiskem a nákladem Rud. Ruppa,.1904..p1/2.;
2278 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-113.;
2279 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-215.;
2280 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-115.;
2281 .Reevanjelizácia Európy.:.1992..BS-215.;
2282 .Regeln zur philosophischen oder allgemeinen sprache.:.1774..C10/2a.;
2283 .Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004.Prešov :UNIVERSUM.2004.80-89046-19-3.d7/3.;
2284 .Regula aurea confessariorum.:.1721..C19/5b.;
2285 .Regula tretieho rádu sv. Dominika pre bratov a sestry.Košice:[s.n.].1924..BS-183.;
2286 .Řehole sv. biskupa Augustina a stanovy řádu kazatelského pro bratry laiky téhož řádu.:.1894..C13/2b.;
2287 .Rehoľný kňaz dnes. Meditácie.:.1980?..BS-177.;
2288 .Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C17/1b.;
2289 .Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C19/1b.;
2290 .Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/1b.;
2291 .Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Jos. Kosel´schen Buchhandlung Verl.,.1913..d11/2b.;
2292 .Religion, Christentum, Kirche.Kempten [u.a.]:Kosel.1914..d11/2b.;
2293 .Religious life review.Dublin:.1997..PZ-1.;
2294 .Renesancia. výtvarne nakladateľstvo:Tvar.1954..d3/1_SK1950_1990.;
2295 .Renovatio 1990.:.1990..PS-09.;
2296 .Repetitórium pastorálky II. semester.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2297 .Reštaurátorská tvorba :.Senica ::Záhorská galéria,.1992.80-900508-8-3.BS-123.;
2298 .Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C19/1b.;
2299 .Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C20/3a.;
2300 .Revue církevního práva 1995-98.:.1995-98..p1/4b.;
2301 .Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1987..PZ-2.;
2302 .Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1992..PZ-4.;
2303 .Rímsko-Katolícky malý katechismus.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
2304 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-92.;
2305 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-139.;
2306 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-140.;
2307 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2308 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-149.;
2309 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990.;
2310 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-107.;
2311 .Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-125.;
2312 .Rímsky breviár na dobu adventnú a vianočnú.:.1980?..SAM/5.;
2313 .Římsky misál. Praha:ČKCh.1952..C33/4b.;
2314 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2315 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2316 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SUCM.;
2317 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM.;
2318 .Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SSV1990.;
2319 .Rimskyj Misal(starosloviensky).Olomouc:.1992..SSV1990.;
2320 .Rituale Jaurinense.:.1687..C12/4a.;
2321 .Rituale romanum Pauli V. pontificis maximi.:.1863..C20/4a.;
2322 .Rituale sacramentorum ad usum mediolanensis ecclesiae olim a s. Carolo institutum.Miláno:.1736..C18/2a.;
2323 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae functionibus $b primum quidem.Ostrihom:In Cancellaria Archiepiscopali.1907..C13/2a.;
2324 .Rituel des fideles.:.1953..C13/3b.;
2325 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-11.;
2326 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-15.;
2327 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-49.;
2328 .Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-16.;
2329 .Ritus servandus in receptione fidelium ad confraternitatem B.M.V. de monte carmelo.Rím:.1908..BZ-54.;
2330 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2331 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2332 .Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4.;
2333 .Roberti Bellarmini s.r.e. cardinalis societatis Jesu opuscula quinque.:.1761..C17/2b.;
2334 .Ročenka.Bratislava:Slovenská r. katolícka bohoslovecká fakulta.1939..BS-125.;
2335 .Ročenka.Bratislava:Slovenská r. katolícka bohoslovecká fakulta.1939..PS-04.;
2336 .Ročenka.Bratislava:Slovenská r. katolícka bohoslovecká fakulta.1939..PS-14.;
2337 .Ročenka 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SSV1990.;
2338 .Ročenka Matice svatokopecké.:.1927..BS-25.;
2339 .Ročenka misijného spolku na Slovensku 1936.:.1936..PS-14.;
2340 .Rodina a Božské srdce.:.1935..BS-52.;
2341 .Rodinné spoločenstvo 1985.:.1985..PS-08.;
2342 .Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-07.;
2343 .Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-08.;
2344 .Rodinné spoločenstvo 1989.:.1989..PS-08.;
2345 .Rok C - II. časť. Čas: cez rok /od II. nedele do XXXIV. po turícach/.:.1970?..SAM/6.;
2346 .Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
2347 .Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d15/2a.;
2348 .Rok Matice slovenskej.:.1946..BS-27.;
2349 .Rok nad Evanjeliom.:.1980?..d9/1_KNAZI.;
2350 .Roľník v slovenskej literatúre.Bratislava:Roľnícka osveta.1938..d15/3_SK1920_1950.;
2351 .Római katolikus katekizmus és biblia a nemzeti iskolák 1. és 2. osztálya számára.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BZ-41.;
2352 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.BS-120.;
2353 .Rosiloquia, das ist: rosen reden.:.1675..C20/2a.;
2354 .Roš chodeš 1996.:.1996..p1/6.;
2355 .Roš chodeš 1997.:.1997..p1/6.;
2356 .Rozhovory o otázkach viery s kardinálom Jozefom Ratzingerom rozpráva Vittorio Messori.Krakov:Michalineum.1986..BS-147.;
2357 .Rozjímání tajemství svatého ružence.:.1969..SAM/6.;
2358 .Rozjímání. Díl III..:.1970?..SAM/3.;
2359 .Rozkaz Kristov.:.1940?..BS-176.;
2360 .Rozmer 2000.:.2000..p1/6.;
2361 .Rozmluvy Mistra s učedníkem.:.1950?..BS-04.;
2362 .Rozprava X. O čnosti opatrnosti a rozvažitosti a o jej protiľahlých nerestiach.:.1970?..BS-71.;
2363 .Rozsievač perál.Rím:SÚCM.1973..SÚCM.;
2364 .Rozvoj.:.1930?..PS-15.;
2365 .Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus .:.1740..C19/5b.;
2366 .Rukověť katechety.:.1909..d10/5a_CZ1900_1920.;
2367 .Ruža duchovná 1946.:.1946..PS-31.;
2368 .Ruže Dominikánská 1888.:.1888..p1/5b.;
2369 .Ruže Dominikánská 1891.:.1891..p1/5b.;
2370 .Ruže Dominikánská 1909.:.1909..p1/5b.;
2371 .Ruže Dominikánská 1914.:.1914..p1/5b.;
2372 .Ruže Dominikánská 1915.:.1915..p1/5b.;
2373 .Ruže Dominikánská 1916.:.1916..p1/5b.;
2374 .Ružencová Královna z Fatimy.:.1947..BS-53.;
2375 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992..BS-221.;
2376 .Ruženec. Škola modlitby a života podle Leopolda Bertsche.:.1980?..SAM/4.;
2377 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-61.;
2378 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-62.;
2379 .Rytier Nepoškvrnenej 1991.:.1991..PS-30.;
2380 .Rytier Nepoškvrnenej 1996.:.1996..PS-12.;
2381 .S Ježišom ideme k Otcovi.:.1980?..SAM/2.;
2382 .S Ježišom ideme k Otcovi 3.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Príroda.1990.8007004998;80-07-00499-8.SAM/5.;
2383 .S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.BS-121.;
2384 .S projevem soustrasti podává.:.1947?..BS-53.;
2385 .Sacra biblia das ist: die ganze heilige schrift alten und neuen testaments.Viedeň:.1734..C18/6.;
2386 .Sacra Biblia seil schrift.:.1703..C15/2b.;
2387 .Sacrae theologiae summa.:.1955..d18/7b.;
2388 .Sacrosanctum concilium Tridentinum.:.1758..C14/4b.;
2389 .Sainte Therese de l'Enfant Jesus /1873-1897/.:.1925..C12/6b.;
2390 .Salesiánský věstník.:.1940..p1/3a.;
2391 .SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..p2/1b.;
2392 .Salve 2000.:.2000..p2/1b.;
2393 .Salve 2000.:.2000..p1/4b.;
2394 .Salve 2004.:.2004..p2/1b.;
2395 .Salve 2004.:.2004..PS-37.;
2396 .Salzburg.:.1980?..d11/5.;
2397 .Sancti Aurelii Augustini episcopi hipponensis soliloquiorum.:.1710..C16/2b.;
2398 .Sancti Gregorii papae I. cognomento magni Liber regulae Pastoralis, cui adjecta est in fine anonimi formula pastorum.:.1768..BZ-9.;
2399 .Sancti Leonis papaei cognomento magni opera omnia.:.1766..C12/1.;
2400 .Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici ordinis praedicatorum opera omnia .Parma:.1865..C19/6.;
2401 .Sbierka piesní.[S.l.]:[s.n.].1918 po..BS-219.;
2402 .Sbierka piesní na česť Božského Srdca a Panny Márie.:.1947..BS-53.;
2403 .Sborník lit. prác slovenských bohoslovcov /.Ružomberok ::Lev,.1924..BS-193.;
2404 .Sborník profesorov Slovákov.:.1943..PS-16.;
2405 .Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..BS-61.;
2406 .Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..CZ1900.;
2407 .Sborová mše svatá s pobožností k sv. přijímání.:.1948..BS-53.;
2408 .Scriptores ordinis praedicatorum.:.1800?..C18/6.;
2409 .Se štítem pravdy.:.1946..d17/1a_cz1920-1950.;
2410 .Se štítem pravdy.:.1946..BS-33.;
2411 .Se znamením kříže.Řím:Křesť. akademie.1967..BS-74.;
2412 .Sedembolestná patrónka Slovenska.Trnava:.1945..POSOL.;
2413 .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:.1988..BS-166.;
2414 .Sedmero hlavních hříchu.:.1883..CZ1900.;
2415 .Seelenparadies.:.1904..C19/5a.;
2416 .Selbltbiographie 1791 - 1836.:.1900?..BZ-39.;
2417 .Selecta latini sermonis exempla in usum tartiae grammaticae.:.1838..C12/4a.;
2418 .Seminár pre kresťanských rodičov.:.1980?..SAM/2.;
2419 .Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1973..BS-10.;
2420 .Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1974..BS-10.;
2421 .Septuaginta :.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.1979.3-438-05121-4.d18/2a.;
2422 .Serafínsky svet 1939.:.1939..p1/5b.;
2423 .Serafínsky svet 1986.:.1986..PS-07.;
2424 .Serafínsky svet 1988.:.1988..PS-07.;
2425 .Serafínsky svet 1994.:.1994..PS-12.;
2426 .Sermones catechetici pp. missionariorum catechismum romanum.:.1800?..C21/2b.;
2427 .Sermonum ecclesiasticorum angelici doctoris sancti Thomae Aquinatis pars dominicalis.:.1776..C17/1b.;
2428 .Sertum marianum contextum ex foliis de rosario b. virginis Mariae.:.1660..C11/3b.;
2429 .Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-39.;
2430 .Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-220.;
2431 .Schematismus cleri almae dioecesis Szatmariensis ad annum Jesu Christi 1907.:.1907..BS-219.;
2432 .SCHEMATISMUS EXHIBENS AA. LL. ET PHILOSOPHIAE ITEM SS. THEOLOGIAE NECNON SS. CANONUM DOCTORES VENERABILIS UTRIUSQUE CLERI IN HUNGARÍA..:.1899..C14/5a.;
2433 .Schematismus fratrum ordinis minorum sancti patris nostri Francisci capuccinorum.Budapešť:.1944..BZ-59.;
2434 .Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..SCHEMATIZMY.;
2435 .Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..BS-125.;
2436 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2000.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-266-0.SCHEMATIZMY.;
2437 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.BS-122.;
2438 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.SCHEMATIZMY.;
2439 .Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-92.;
2440 .Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-23.;
2441 .Schématizmus Košickej diecézy.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995..SCHEMATIZMY.;
2442 .Schematizmus Nitrianskej diecézy.:.1996..SCHEMATIZMY.;
2443 .Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990.;
2444 .Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
2445 .Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-035-1.SCHEMATIZMY.;
2446 .Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..SCHEMATIZMY.;
2447 .Schopfung.:.1928..d11/3a.;
2448 .Schorers familienblatt.Viedeň:.1888..C17/6.;
2449 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1987.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2450 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451198002 (Paperback);3451198010 (Kunstleder);3451198029 (Leder).d11/1a.;
2451 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a.;
2452 .Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1992.3451192314 (Paperback);3451192322 (Kunstleder);3451192330 (Leder).d11/1a.;
2453 .Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-174.;
2454 .Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-200.;
2455 .Sibylla Greinerová.Banská Bystrica:.1975..BS-66.;
2456 .Sjazdový sprievodca.Bratislava:Prvý celoštátny sjazd katolíkov ČSR.1935..BS-57.;
2457 .Sjazdový sprievodca po Prahe.:.1928..BS-25.;
2458 .SKATES 1991.:.1991..PS-28.;
2459 .SKATES 1992.:.1992..PS-29.;
2460 .Slávnosti v mariánskych kongregáciách.Trnava:Posol.1946..BS-169.;
2461 .Slávnostní vyznání víry sv. Otce Pavla VI..:.1969..BS-145.;
2462 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-41.;
2463 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-21.;
2464 .Slovák v Rusku.:.1942..BS-48.;
2465 .Slovenská krv v zahraničí.:.1980?..BS-108.;
2466 .Slovenské hlasy z Ríma.Rím:.1977..p2/7.;
2467 .Slovenské hlasy z Ríma 1978 (27. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1978..p2/7.;
2468 .Slovenské hlasy z Ríma 1979 (28. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1979..p2/7.;
2469 .Slovenské hlasy z Ríma 1980 (29. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1980..p2/7.;
2470 .Slovenské hlasy z Ríma 1981 (30. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1981..p2/7.;
2471 .Slovenské l\'udové piesne.Bratislava ::SAV,.1959..d2/1_SLOVENSKO.;
2472 .Slovenské ľudové balady.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..HK.;
2473 .Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::SAV,.1952, [v tir. 1954..d2/1_SLOVENSKO.;
2474 .Slovenské obrázky.:.1935?..d9/3a_CZ1920_1950.;
2475 .Slovenské pohľady 1998.:.1998..PS-30.;
2476 .Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1979..PS-23.;
2477 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1966.:.1966..PS-23.;
2478 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1969.:.1969..PS-23.;
2479 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1980.:.1980..PS-23.;
2480 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1989.:.1989..PS-23.;
2481 .Slovenskí jezuiti v Kanade 1994.:.1994..PS-21.;
2482 .Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.PS-23.;
2483 .Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.Trenčín ::vlastním nákladem,.1945..d15/5_SK1920_1950.;
2484 .Slovensko - anglický a anglicko - slovenský vačkový slovník.New York:.1905..USA.;
2485 .Slovensko-anglický slovník.:SAP.1997.80-85665-93-X.d1/1_SLOVNIKY.;
2486 .Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.d1/1_SLOVNIKY.;
2487 .Slovenský biografický slovník. 3.zv..:Matica slovenská.1989.80-7090-019-9.d2/1_SLOVENSKO.;
2488 .Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..BS-129.;
2489 .Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990.;
2490 .Slovenský misál. I. časť Adventné a vianočné obdobie od prvej nedele adventnej až do soboty pred slávnosťou Zjavenia Pána.:.1971?..BS-104.;
2491 .Slovníček cizích slov.Praha:.1930?..d17/1a_cz1920-1950.;
2492 .Slovník biblickej teológie. I..:.1989..SAM/2.;
2493 .Slovník biblickej teológie. II..:.1980?..SAM/2.;
2494 .Slovo Boží.:.1942..BS-12.;
2495 .Slovo pre rozum a srdce.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2496 .Slovo rodičom.:.1980?..SAM/5.;
2497 .Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..BS-41.;
2498 .Sme národ zasvätený - zverený Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.:.1985?..BS-221.;
2499 .Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.BS-214.;
2500 .Smernice ktorých sa má pridržiavať farár pri kánonickej skúške ženíchov pred ich sobášom.:.1941..BS-40.;
2501 .Smernice pre duchovné cvičenia.Rím:.1953..SAM1/b.;
2502 .Smier Božského Srdca.:.1941..BS-29.;
2503 .Smierna hodina poklony sviatostnému Srdcu Ježišovmu.Marianka pri Bratislave:Kláštor Tešiteľov.1948..BS-190.;
2504 .Smrt.:.1946?..BS-28.;
2505 .Snoubencum.:.2000?..BS-158.;
2506 .Sobášne príhovory.:.1972?..BS-168.;
2507 .Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského.Trnava:.1924..ZS.;
2508 .Sommaire.:.1900?..d18/3.;
2509 .Souvislosti 1991.:.1991..p2/1b.;
2510 .Souvislosti 1991.:.1991..PS-08.;
2511 .Souvislosti 1992.Praha:Zvon.1992..p2/1b.;
2512 .Souvislosti 1996.:.1996..p2/1b.;
2513 .Spartacus und Philo in dem illuminaten orden.:.1794..C18/4b.;
2514 .Spasiteľ vykorisťovaných.:.1945..BS-39.;
2515 .Spasiteľ vykorisťovaných.:.1945..BS-167.;
2516 .Spasiteľ vykorisťovaných.:.1945..BS-29.;
2517 .Spevníček.:.1985?..BS-143.;
2518 .Spevník.:.1900?..d15/1b_SK1900.;
2519 .Spevník k duchovným cvičeniam.Košice:INSPM.2005?..BS-114.;
2520 .Spisy Apoštolských Otcu.Praha:Česká katolická charita.1971..SKRIPTA_4.;
2521 .Spisy Jozefa Miloslava Hurbana. Diel Piaty. Ľudovít Štúr.:.1928..BS-59.;
2522 .Spisy sv. Jana od Kříže. IV. Plamen lásky žhavý. Drobné spisy.Olomouc:Krystal.1948..BS-190.;
2523 .Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.BS-220.;
2524 .Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/5_SK1920_1950.;
2525 .Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/6_SK1920_1950.;
2526 .Spoj nás v jedno Pane.:.1980??..SAM/6.;
2527 .Společné texty.:.1976..ČKCH.;
2528 .Společně za mír a život.Praha:.1984..BS-146.;
2529 .Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-155.;
2530 .Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-193.;
2531 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990.;
2532 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.SSV1990.;
2533 .Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..d15/4_SK1920_1950.;
2534 .Spolok sw. Wojtecha založený a do žiwota uwedený .:.1872..C14/1a.;
2535 .Spoluprácou sa všetko dosiahne.:.1945?..BS-41.;
2536 .Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..BS-91.;
2537 .Sprache und Gesellschaft.Karlsruhe:Braun.1972.3765030511.d11/4b.;
2538 .Spravedlnost.:.1970?..BS-166.;
2539 .Správy zo života Cirkvi.:.1989..PS-40.;
2540 .Sprievodca po košických kostoloch. Kostol na Kalvárii a kaplnka sv. Rozálie.Košice:.2000.80-967800-6-9.BS-216.;
2541 .Spytovanie svedomia na duchovnú obnovu na heslo: Matka Božia v mojom živote..:.1970?..BS-13.;
2542 .St. Augustimus.:.1929..d13/2.;
2543 .St. Hedwigsblatt.:.1971..d18/3.;
2544 .Stanislavovské zvesti 1942.:.1942..PS-14.;
2545 .Stanislavovské zvesti 1943.:.1943..PS-14.;
2546 .Stanislavovské zvesti 1944.:.1944..PS-14.;
2547 .Stanovy ružencových bratstiev.Košice:Dominikánske mariánske centrum SALVE.2004..BS-117.;
2548 .Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.Košice:DMC.2011..BS-218.;
2549 .Stanovy sester Navštivení Panny Marie.:.1970?..BS-03.;
2550 .Starořecky snadno a rychle.:.1898..BS-205.;
2551 .Starý zákon.:CMBF.?..SKRIPTA_4.;
2552 .Starý zákon. Praha:Kalich.1975..BIBCZ.;
2553 .Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..BIBCZ.;
2554 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ.;
2555 .Starý zákon :.Praha ::Kalich v Ústředním církevním nakladatelství,.1983..BIBCZ.;
2556 .Starý zákon :.Praha ::Kalich,.1984..BIBCZ.;
2557 .Stella matutina.Olomouc:.1910..d10/5b_CZ1900_1920.;
2558 .Stenografisches protokoll uber die feltversammlung .:.1874..BZ-56.;
2559 .Stero žalmů /.V Praze ::Dědictví Sv. Václava,.1876..CZ1900.;
2560 .Stĺpy pracirkvi.:.1970?..SAM/4.;
2561 .Sto tomow \"Naszej przeszosci\" :.Krakow ::Instytut Wydawniczy Ksiezy Misjonarzy \"Nasza Przeszosc\",.2003..8373420347.d18/1b.;
2562 .Střední katechismus katolického náboženství.:.1935..d17/5a_CZ1920_1950.;
2563 .Stredovek.:.2000?.978-3-625-12055-1.d7/1.;
2564 .Stretnutie s Ježišom.:.1995?..BS-126.;
2565 .Stretnutie Slovákov v Ríme pri príležitosti osláv sedemdesiatych narodenín a štyridsiateho piateho výročia kňazskej vysviacky otca kardinála Jozefa Tomka prefekta Kongregácie pre e.Rím:SÚCM.1994..BS-126.;
2566 .Strucny katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..BS-183.;
2567 .Stručná asketika.:.1978..SKRIPTA_4.;
2568 .Stručná asketika.:.1978..SAM/6.;
2569 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..d8/1_CZ1950_1990.;
2570 .Stručné církevní dějiny.:.1950?..SAM/5.;
2571 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-103.;
2572 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-141.;
2573 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990.;
2574 .Stručný prehľad dejín filozofie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-020-9.BS-145.;
2575 .Stručný prehľad koncilom vydaných dekrétov.:.1970?..SAM/7.;
2576 .Stručný životopis svatého Františka.:.1980?..BS-23.;
2577 .Studia Neoaristotelica :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita, Teologická fakulta,.2004-..PS-37.;
2578 .Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.d7/6.;
2579 .Studie a texty k náboženským dějinám českým.:.1930?..p1/4b.;
2580 .Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..SKRIPTA_4.;
2581 .Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..BS-67.;
2582 .Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.BS-131.;
2583 .Sturmpetition an den gefunden menschenverstand .:.1867..BZ-57.;
2584 .Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C21/4a.;
2585 .Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C17/5b.;
2586 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C15/6.;
2587 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C12/4a.;
2588 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a.;
2589 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C21/5a.;
2590 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a.;
2591 .Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C10/5a.;
2592 .Sursum 1936.:.1936..PS-15.;
2593 .Sursum 23.:.1970?..BS-04.;
2594 .Sursum 9.:.1989..PS-18.;
2595 .Sursum 9.:.1989..PS-38.;
2596 .sv. Benedikt a Svorad.:.1990..PS-50.;
2597 .Sv. Cyril a Metod..bm.:BV..1942..BS-218.;
2598 .sv. Jozef, oroduj za nás.:.1950?..d15/3_SK1920_1950.;
2599 .sv. Peter pri nebeskej bráne.:.1970?..BS-14.;
2600 .Sv. Terezička.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1941..BS-218.;
2601 .sv. Tomáš Akvinský.:.1970?..BS-14.;
2602 .Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-62.;
2603 .Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-36.;
2604 .Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježišom trpiacim smrteľnou úzkosťou na hore Olivovej, ktorú konala služobnica Božia Gemma Galgani.Ružomberok:.1940?..BS-66.;
2605 .Svatá Marketa Marie Alacoque.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920.;
2606 .Svaté Terezie Ježíšovy. Kniha zpráv.:.1923..d17/4a_CZ1920_1950.;
2607 .Svatební obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157.;
2608 .Svátost pokání.:.1946..BS-28.;
2609 .Svátost pokání.:.1970?..BS-221.;
2610 .Svátost znovuzrození.:.1980?..BS-168.;
2611 .Svatý Dominik bojovník pravdy, otec kazatelského řádu.:.1957?..BS-29.;
2612 .Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/1a_cz1920-1950.;
2613 .Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/4a_CZ1920_1950.;
2614 .Svatý Jan Nepomucký. Základní pravidla katolického vychování.Praha:.1878..CZ1900.;
2615 .Svatý Juda Tadeáš.Praha:.1927..d9/4a_CZ1920_1950.;
2616 .Svatý ruženec.:.1983..d8/2_CZ1950_1990.;
2617 .Svatý Vojtěch na Šumavě.:.1947..BS-40.;
2618 .Svätá Biblia.:.1951..BIBSK.;
2619 .Svätá biblia.:Praha.1964..BIBSK2.;
2620 .Svätá biblia.:Praha.1964..BS-189.;
2621 .Svätá biblia.:Praha.1964..BS-193.;
2622 .Svätá biblia čiže celé Sväté písmo Starého i Nového Zákona.Praha:.1942..BIBSK.;
2623 .Svätá Cirkev v štyridsiatich deviatich pokoleniach.:.1980?..BS-165.;
2624 .Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-221.;
2625 .Svätá hodina poklony Najsvätejšej sviatosti oltárnej v noci pred prvým piatkom.:.1933..BS-218.;
2626 .Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-155.;
2627 .Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-24.;
2628 .Svätá omša za pokoj národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990.;
2629 .Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-13.;
2630 .Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-06.;
2631 .Svätá rodina r. XXXIII. (1940).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1940..PS-13.;
2632 .Svätá rodina r. XXXIV. (1941).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1941..PS-13.;
2633 .Svätá rodina r. XXXV. (1942).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1942..PS-13.;
2634 .Svätá rodina r. XXXVII. (1944).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1944..PS-14.;
2635 .Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV1950.;
2636 .Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BIBSK.;
2637 .Sväté pašie čiže Deje utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978..TRAN.;
2638 .Sväté schody pri františkánskom kláštore v Malackách.:.1947..BS-27.;
2639 .Svätý Alois Gonzaga.:.1891..BS-09.;
2640 .Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.Bratislava:.1970..BS-154.;
2641 .Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.:.1980?..BS-148.;
2642 .Svätý Leonard z Porto - Mauricio.:.1970?..SKRIPTA_2.;
2643 .Svätý list kamenný.:.1970?..BS-26.;
2644 .Svätý Michal Archanjel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-242-5.BS-216.;
2645 .Svätý Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2.7.1995.:.1995..BS-93.;
2646 .Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..PS-05.;
2647 .Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..PS-05.;
2648 .Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-52.;
2649 .Svätyňa Božej štedrosti.:.1947..BS-39.;
2650 .Svěcení kněžstva.:.1947..BS-28.;
2651 .Svedectvo 1992.:KPVS.1992..PS-05.;
2652 .Svedectvo 1993.:KPVS.1993..PS-05.;
2653 .Svedectvo 1994.:KPVS.1994..PS-05.;
2654 .Svedectvo 1995.:KPVS.1995..PS-05.;
2655 .Svedectvo 1996.:KPVS.1996..PS-05.;
2656 .Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-05.;
2657 .Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-07.;
2658 .Svedectvo 2000.:ZPKO.2000..PS-05.;
2659 .Svet chémie, fyziky, astronómie.Bratislava:Mladé letá.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
2660 .Svetlá nádeje.:.1995?..BS-153.;
2661 .Svetlo 11.:.1970?..PS-05.;
2662 .Světlo 1995.:.1995..PS-30.;
2663 .Sveto Pismo :.[Ljubljana]:Svetopisemska družba Slovenije,.1995.9616138030.d18/8.;
2664 .Svetové misie.:.1941..d15/6_SK1920_1950.;
2665 .Svetové misie.:.1941..d15/3_SK1920_1950.;
2666 .Svetový apoštolát Fatimy.[Žilina:Svetový apoštolát Fatimy].2011.9788089410163 (brož.);978-80-89410-16-3.BS-215.;
2667 .Svetový kongres Slovákov, Toronto.[Toronto:Svetový kongres Slovákov.1987..BS-74.;
2668 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-154.;
2669 .Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-168.;
2670 .Svjaščenikam, vozljublennim synovjam Materi Božijej.Miláno:.1998..d18/2a.;
2671 .Sympózium z príležitosti 20. výročia vydania encykliky Pacem in terris 1983.:.1984..BS-24.;
2672 .Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..POSOL.;
2673 .System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts.:.1925..d11/4a.;
2674 .Szent Biblia.:.1928..d14/2.;
2675 .Szent biblia :.Budapest ::Bibliatarsulat,.1955..d14/1a.;
2676 .Szent keresztúti ájtatosság.:.1941..d14/1a.;
2677 .Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli křesťanská askese.:.1929..BS-16.;
2678 .Škola božského srdce Páně.Brno:.1893..C12/6b.;
2679 .Škola pokory.:.1980?..SAM/7.;
2680 .Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-155.;
2681 .Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-141.;
2682 .Špiritizmus.:.1944?..BS-41.;
2683 .Štart 1937.:.1937..p1/1.;
2684 .Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.d7/2.;
2685 .Štefan Bubán - Výber z tvorby :.Bratislava ::Dom československo-sovietskeho priateľstva,.1985..BS-71.;
2686 .Študijný program - Školský rok 2001/2002.:Univerzita Komenského.2001.80-223-1651-2.BS-123.;
2687 .Študijný program Teologickej fakulty v Ružomberku na akdemický rok 2006-2007.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-55-1.BS-123.;
2688 .Štúdium Evanjelia podľa Jána pre začiatočníkov. MSEJK:[Bratislava].1999.80-88891-14-0.BS-217.;
2689 .Štyri priečky.Bratislava:eRko.1994.80-88710-07-3.BS-222.;
2690 .Tábor a utrpenie.:.1980?..SAM1/b.;
2691 .Tajemství manželské lásky.:.1929..BS-55.;
2692 .Tajemství svatých.:.1947..BS-53.;
2693 .Tajomstvá svätej omše.:.1966..BS-168.;
2694 .Tajomstvo matky.:.1948..PS-08.;
2695 .Tajomstvo matky.:.1948..BS-222.;
2696 .Tajomstvo matky.:.1948..PS-30.;
2697 .Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8.BS-218.;
2698 .Tak končí rok katolík.:.1936..BS-53.;
2699 .Tanítvány. A Magyar domonkosok lapja.:.2015..PZ-3.;
2700 .Taschenworterbuch der lateinischen und deutschen sprache.:.1910..d11/3a.;
2701 .Tatranský orol.:.1946?..PS-40.;
2702 .Teba Boha chválime za 100 rokov trvania misijnek kongregácie služobníc Ducha Svätého.:.1975?..BS-221.;
2703 .Teď rozumím bibli.:.1979..BS-204.;
2704 .Tělo stvořil Buh.:.1948..BS-28.;
2705 .Ten jest z ojczyzny mojej :.Kraków ::\"Znak\",.1969...d18/8.;
2706 .Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969..BS-47.;
2707 .Teológia mystérií.:.1980?..SAM/3.;
2708 .Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študijný program 2005-2006.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-29-2.BS-123.;
2709 .Teologické reflexie 1991.:.1991..PS-07.;
2710 .Teologické texty.:.1980?..SAM/3.;
2711 .Teologické texty 1992.:.1992..PS-34.;
2712 .Teologické texty 1992.:.1992..p1/6.;
2713 .Teologické texty 1992.:.1992..PS-30.;
2714 .Teologické texty 1993.:.1993..p1/6.;
2715 .Teologické texty 1993.:.1993..PS-34.;
2716 .Teologické texty 1994.:.1994..p1/6.;
2717 .Teologické texty 1995.:.1995..p1/6.;
2718 .Teologické texty 1996.:.1996..p1/6.;
2719 .Teologické texty 1997.:.1997..p1/6.;
2720 .Teologické texty 1998.:.1998..p1/6.;
2721 .Teologické texty 1999.:.1999..PS-34.;
2722 .Teologické texty 1999.:.1999..p1/2.;
2723 .Teologický sborník.:.1980??..BS-141.;
2724 .Teologický sborník.:.1980??..BS-195.;
2725 .Teologický sborník 2002.:.2002..p1/3a.;
2726 .Teologický zborník č. 3.:.1970?..BS-03.;
2727 .Teolologický sborník.:.1946?..BS-03.;
2728 .The Basilica of St. Peter Rome.:.1966..d18/3.;
2729 .The catholic devotional.:.1996..BZ-58.;
2730 .The family today and tomorrow :.Braintree, Ma. ::The Pope John Center,.1985.0-935372-17-2 (Brož.).d18/1a.;
2731 .The Greek New Testament.Stuttgart ::United Bible Societies,.2001.3-438-05111-7 (kož. vazba);3-438-05110-9 .d18/2b.;
2732 .The Hebrew alphabet.:.1980?..d18/7b.;
2733 .The Mass :.Staten Island, NY ::Alba House,.1967...d18/1a.;
2734 .The month.Londýn:.1914..PZ-3.;
2735 .The River book.Białystok:BGÖI & WSCF-CESR.2003.963212796X;963-212-796-X.d18/2b.;
2736 .Theologia spiritualis II. Mystica.Praha:ÚSČsS.1950?..SKRIPTA_4.;
2737 .Theologie der gegen wart.:.1971..PZ-1.;
2738 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1973..PZ-2.;
2739 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1983..PZ-2.;
2740 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1988..PZ-2.;
2741 .Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1990..PZ-2.;
2742 .Thesauri ecclesiae Christi per jubilaeum .:.1731..C10/5a.;
2743 .Thesaurus germanico - latinus scholastico - literarius.:.1800?..C11/3a.;
2744 .Thesaurus linguarum. Tom. I..:.1700?..C11/4a.;
2745 .Thesaurus precum ad usum congregationis presbyterorum a sacro corde Jesu.:.1938..C21/5b.;
2746 .Thesaurus precum ad usum privatum theologorum.:.1921..BZ-59.;
2747 .Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-165.;
2748 .Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-13.;
2749 .Tita Livia dějiny od založení Říma.Praha:.1930?..BS-182.;
2750 .Titulus I. de absolutionibus.:.1685..C19/5a.;
2751 .Tommaso Campanella /1568-1968/.:.1969..PZ-1.;
2752 .Totus Tuus.:.2007..PZ-3.;
2753 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..SAM/3.;
2754 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-159.;
2755 .Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-166.;
2756 .Tretia mluvnica slovenská spolu s naukou o skladaní listov a písomnosti jednacích.:.1874..d15/1b_SK1900.;
2757 .Tri priečky. eRko:Bratislava.1994.80-88710-06-5.BS-221.;
2758 .Trois retraites progressives.:.1896..C13/2b.;
2759 .Trojice křesťanských hrdinu. Antonie Mesinová. Marcel Callo. Pierina Morosiniová..:.1970?..BS-14.;
2760 .Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C15/3b.;
2761 .Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C16/2b.;
2762 .Tvá mše svatá a tvuj život.:.1948..BS-53.;
2763 .Ty jsi Petr.:.1940?..BS-30.;
2764 .Tým, čo hľadajú pravdu.:.1968..BS-177.;
2765 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.BS-144.;
2766 .Týždeň zmierenia.Košice:.1990..BS-113.;
2767 .Týždenník.:.1980?..BS-106.;
2768 .Týždenník.:.1980?..BS-101.;
2769 .Týždenník.:.1980?..BS-109.;
2770 .Týždenník.:.1980?..BS-130.;
2771 .U poľských básnikov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1936..BS-87.;
2772 .U pramene života a svatosti.Praha:.1937..BS-17.;
2773 .Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a sv. Jozefa slávneho jej ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho.1942..POSOL.;
2774 .Učíme sa od skautov.:.1970?..BS-219.;
2775 .Učiteľské poslanie cirkvi.:.1980?..BS-14.;
2776 .Üdvösségünk megvalósulása. Újszövetségi történetek vallásunk igazságaival. Hittankönyv felsőbb osztályosok számára. (Uskutočnenie nášho spasenia. Novozákonné udalosti s pravdami na.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-129.;
2777 .Ueberlegungen zum ursprung der fruehchristlichen bildkunst.:.1975..d13/2.;
2778 .Uebung der liebe zu Jesus Christus.:.1866..C20/5b.;
2779 .Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-52.;
2780 .Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-04.;
2781 .Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:.1938..d15/3_SK1920_1950.;
2782 .Undachts ubungen.:.1737..C18/4a.;
2783 .Unio coelestis das himlische berlein .:.1677..C18/5b.;
2784 .Universum 1995.:.1995..PS-35.;
2785 .Universum 1995.:.1995..PS-34.;
2786 .Universum 1996.:.1996..PS-34.;
2787 .Universum 1997.:.1997..PS-34.;
2788 .Universum 1999.:.1999..PS-34.;
2789 .Univerzitná knižnica v Bratislave 1914-1919-1959.:Matica slovenská.1959..MS.;
2790 .Univerzitné pastoračné centrum v Žiline.Žilina:.1999..BS-215.;
2791 .Unleitung fur lateinischen sprache.Viedeň:.1786..C18/4b.;
2792 .Unterricht uber den ordenstand fur die laienbruder des dominicaner ordens.Viedeň:.1866..BZ-52.;
2793 .Úplný kancionál arcidiecese Olomucké.:.1895..CZ_1920.;
2794 .Ústava a zákony prvej katolíckej slovenskej jednoty v spoj. štátoch severnej Ameriky.:.1910..BS-160.;
2795 .Úvahy a meditácie.:.1980?..BS-177.;
2796 .Úvahy a spytovanie na duchovnú obnovu..:.1970?..BS-04.;
2797 .Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2798 .Úvahy k invokáciám litánií o Najsvätejšom Srdci Ježišovom.:.1980?..SAM/2.;
2799 .Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-155.;
2800 .Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-18.;
2801 .Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-22.;
2802 .Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-166.;
2803 .Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1967..SAM/4.;
2804 .Úvod do Nového zákona.:.1970 ?..BS-204.;
2805 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_3.;
2806 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..BS-186.;
2807 .Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_1.;
2808 .Úvod do Písma svatého. II. díl. Úvod do Nového Zákona.:.1977?..SAM/3.;
2809 .Úvod do súčasných filozofií.:.1980?..SKRIPTA_3.;
2810 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/2.;
2811 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-185.;
2812 .Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/5.;
2813 .Úvod do teológie.:.1970?..BS-24.;
2814 .Úvod do teologie..Olomouc ::Cyrilo Metodějská bohoslovecká fak. Univ. Palackého,.1989..SKRIPTA_4.;
2815 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-30.;
2816 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-78.;
2817 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..SKRIPTA_4.;
2818 .Úvodná reč sv. otca nášho Bazila Veľkého k obšírnym pravidlám.:.1983?..BS-138.;
2819 .Úvodné časti do morálnej teológie II..:.1970?..BS-174.;
2820 .Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-167.;
2821 .Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-168.;
2822 .V ďalekom svete.:.1932..BS-29.;
2823 .V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..SAM/6.;
2824 .V náručí Božom (Náčrt života Alžbety Laseurovej).:.1950?..BS-04.;
2825 .V službách kráľovnej nebeskej :.Trnava ::Posol,.1916..POSOL.;
2826 .V teba dúfam.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUCM.;
2827 .Vánoční hodinky.:.1946..BS-53.;
2828 .Vás som si vyvolil.:.1947..BS-39.;
2829 .Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?..BS-52.;
2830 .Ve službách dobra a pokoje :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1981..d8/2_CZ1950_1990.;
2831 .Ve službách dobrého Pastýře.Frýdek:.1947..BS-46.;
2832 .Ve službách dobrého Pastýře.:.1974..BS-15.;
2833 .Ve službách Matky a dítěte.:.1937..BS-53.;
2834 .Ve šlépějích svaté Terezičky.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
2835 .Věcný rejstřík dokumentu II. vatikánského koncilu .:.1970?..BS-205.;
2836 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..BS-221.;
2837 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba.1993..BS-146.;
2838 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..BS-111.;
2839 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993..BS-210.;
2840 .Večerné modlitby.:.1990?..BS-212.;
2841 .Večerní adorace mužu u sv. Michala v Brně.:.1925..BS-53.;
2842 .Večirna i utrena.:.1945..C14/5a.;
2843 .Věčnost.:.1941..BS-52.;
2844 .Velehradské zprávy 1947.:.1947..PS-06.;
2845 .Velehradský sborník 1950.:.1950..BS-161.;
2846 .Velikému v swete diwotworen ... českého králowstwi sláwe ....:.1700?..C18/1a.;
2847 .Velikost Panny Marie.:.1941..BS-39.;
2848 .Veliký katechismus katolického náboženství :.Praha ::Státní naklad.,.1923..d9/5b_CZ1920_1950.;
2849 .Velké exercicie.:.1980?..SAM1/a.;
2850 .Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1996..PS-30.;
2851 .Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.2000..PS-03.;
2852 .Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..PS-03.;
2853 .Velké poselství lásky.:.1970?..BS-03.;
2854 .Veľkonočné obdobie.:.1980?..BS-100.;
2855 .Velký ilustrovaný atlas světa.:.1992..d16/6.;
2856 .Veľký Piatok.:.1941..BS-47.;
2857 .Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku 1948 - 1988.:.1988?..SAM/5.;
2858 .Veľpieseň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-188.;
2859 .Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars secunda.:Rieger.1769..n1/6.;
2860 .Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars tertia.:Rieger.1769..n1/6.;
2861 .Verba theologica 2002.:.2002..p2/1b.;
2862 .Verba theologica 2002.:.2002..PS-36.;
2863 .Verba theologica 2003.:.2003..PS-36.;
2864 .Verba theologica 2004.:.2004..PS-36.;
2865 .Verba theologica 2005.:.2005..PS-36.;
2866 .Verbum.:.1947..PS-06.;
2867 .Verbum.:.1947..PS-14.;
2868 .Verbum.:.1947..p1/5a.;
2869 .Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru. Roč. II, číslo 1-8.Košice:Verbum.1947..p1/3a.;
2870 .Verbum 1946.:.1946..p2/1a.;
2871 .Verbum 1946.:.1946..p1/3a.;
2872 .Verbum 1948.:.1948..PS-07.;
2873 .Verbum 1992.:.1992..PS-34.;
2874 .Verbum 1992.:.1992..p1/3a.;
2875 .Verbum 1993.:.1993..p1/3a.;
2876 .Verbum 1993.:.1993..PS-34.;
2877 .Verbum 1994.:.1994..PS-34.;
2878 .Verbum 1994.:.1994..p1/3a.;
2879 .Verbum 1995.:.1995..p1/3a.;
2880 .Verbum 1995.:.1995..PS-34.;
2881 .Verbum 1996.:.1996..PS-34.;
2882 .Verbum 1996-97.:.1996-97..p1/3a.;
2883 .Verbum 1997.:.1997..PS-34.;
2884 .Verbum 1998.:.1998..PS-34.;
2885 .Verbum 1998.:.1998..p1/3a.;
2886 .Verbum 1999.:.1999..p1/3a.;
2887 .Verbum 2000.:.2000..p1/3a.;
2888 .Verbum 2001.:.2001..p1/3a.;
2889 .Verbum 2002.:.2002..p1/3a.;
2890 .Verbum 2004.:.2004..p1/3a.;
2891 .Verbum Fidei II..:.1980??..BS-56.;
2892 .Verbum Fidei II..:.1980??..BS-59.;
2893 .Verbum Fidei II..:.1980??..SAM/7.;
2894 .Verím... II. Boh... Ježiš Kristus....:.1970?..d7/6.;
2895 .Veriť či neveriť.:Rím.1967..BS-218.;
2896 .Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..BS-179.;
2897 .Vertheidigung der religion und derer geistlichen ordenshaufern.Augsburg:.1762..C18/4a.;
2898 .Vertrag über eine Verfassung für Europa :.Luxemburg ::Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften,.2003.92-78-40195-1.d13/1.;
2899 .Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
2900 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1915..PS-41.;
2901 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1916..PS-41.;
2902 .Věstník díla šíření víry.Praha:.1926..PS-42.;
2903 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1940..PS-42.;
2904 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1945..PS-42.;
2905 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1946..PS-42.;
2906 .Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1947..PS-42.;
2907 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-47.;
2908 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-13.;
2909 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1945.:.1945..PS-13.;
2910 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-14.;
2911 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-13.;
2912 .Vestník sdruženia sv. Jozefa 1947.:.1947..PS-13.;
2913 .Via 1968-70.:.1968-70..p1/6.;
2914 .Via 1969.:.1969..PS-14.;
2915 .Via crucis.Praha:.1969..BS-138.;
2916 .Via crucis.Praha:.1969..BS-97.;
2917 .Vianoce..Martin:.1906..BS-30.;
2918 .Viator religiosus .:.1760..C10/1b.;
2919 .Vie du Bienheureux Innocent V.:.1896..C13/1a.;
2920 .Viera a život :.Trnava ::Dobrá kniha,.1991-..PS-44.;
2921 .Viera a život 1997.Trnava:Dobrá kniha.1997..p2/1b.;
2922 .Viera a život 1998.:.1998..PS-30.;
2923 .Viera a život 1998.:.1998..p2/1b.;
2924 .Viera a život 1999.:.1999..p2/1b.;
2925 .Viera a život 1999.:.1999..PS-30.;
2926 .Viera a život 2002.:.2002..PS-37.;
2927 .Viera a život 2002.:.2002..p2/1b.;
2928 .Viera a život 2003.Trnava:Dobrá kniha.2003..p2/1b.;
2929 .Viera a život 2004.Trnava:Dobrá kniha.2004..p2/1b.;
2930 .Viera a život 2007.:.2007..PS-37.;
2931 .Viera chorého.:.2000?..BS-214.;
2932 .VII. Pius pápasága.Budapešť:.1876..BZ-34.;
2933 .Vindex libertatis, ein mit betreuester borforge besliffener schutz redner.:.1731..C20/2a.;
2934 .Virgils aeneis.:.1784..C21/5a.;
2935 .Višňové.:.1991..BS-215.;
2936 .Vit patrvm..Antverpi,:ex officina Plantiniana apud viduam et filios Io. Moreti,.1615...C15/1.;
2937 .Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C10/5a.;
2938 .Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C12/5b.;
2939 .Vitae s. Ignatii Lojolae.:.1700?..C18/1a.;
2940 .Víťazstvo srdca 2013.:.2013..PS-05.;
2941 .Víťazstvo Srdca r.8,2003.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2003..PS-18.;
2942 .Vítězové 1935.:.1935..PS-21.;
2943 .Vive le pape.:.1959..d18/3.;
2944 .Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3.:Veda.1978..d2/2_SLOVENSKO.;
2945 .Vlastivědný věstník moravský..Brno ::Muzejní a vlastivědná společnost,.1991..BS-145.;
2946 .Vlastnosti víry.:.1947..BS-28.;
2947 .Vo svetle blahozvesti.Ontario ::Dobrá kniha,.1985.0-919865-04-6.d15/2a.;
2948 .Voda sv. Ignáca.:.1942..BS-24.;
2949 .Volks-Schott.:.1975.3-451-17202-X.BZ-59.;
2950 .Vozlubiv Boga i sleduja za nim....:.1999..d18/2b.;
2951 .Vrátiti se do Církve?.:.1927..BS-53.;
2952 .Vreckový atlas sveta.:Slovenská kartografia.1975..d3/4_SK1950_1990.;
2953 .Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-47.;
2954 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL.;
2955 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-96.;
2956 .Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-42.;
2957 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.d6/6.;
2958 .Všeobecné normy.:.1990?..SKRIPTA_2.;
2959 .Všeobecné poučení o liturgii hodin.:.1965?..BS-34.;
2960 .Všeobecné smernice rímskeho misálu.:.2000?..BS-156.;
2961 .Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_4.;
2962 .Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_2.;
2963 .Všetkej chvály najvhodnejšia.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
2964 .Vtelenie slova. Kristov prvý príchod.:.1980?..BS-22.;
2965 .Vtelenie slova. Viera cirkvi vo vtelenie.:.1980?..BS-22.;
2966 .Vy ste soľ zeme.Košice:Verbum.1947..BS-64.;
2967 .Výběr 1946.:.1946..PS-09.;
2968 .Výber 1984.:.1984..PS-07.;
2969 .Výber 1985.:.1985..PS-08.;
2970 .Výber 1986.:.1986..PS-07.;
2971 .Výber 1987.:.1987..PS-08.;
2972 .Výber z rozhlasových relácií a článkov z časopisov.:.1984..BS-12.;
2973 .Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d3/4_SK1950_1990.;
2974 .Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d68.;
2975 .Výbor z básní Puškina, Lermontova a Mickiewicza.Martin:.1929..BS-138.;
2976 .Výbor z rečníckej prózy.:.1948..BS-39.;
2977 .Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.BS-111.;
2978 .Výhledy.Olomouc:.1940..p2/1.;
2979 .Výhledy 1939.:.1939..p1/3b.;
2980 .Výklad Desatera.:.1970?..BS-13.;
2981 .Výklad II. časti.:.1970?..SAM/7.;
2982 .Výklad nedeľných Evanjelií v krátkych kázňach pre ľud obecný. \n II-hí sväzok. tiskom Martina Bagó:V Budíne.1852..RADLIN.;
2983 .Výklad Pánovej modlitby.:.1980?..BS-177.;
2984 .Výklady o svatých.:.1876..CZ1900.;
2985 .Vykúpené bytie.:.1970?..SAM/2.;
2986 .Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-193.;
2987 .Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-149.;
2988 .Vykupitel člověka.:.1979..BS-100.;
2989 .Výňatky z cirkevných dejín.:.1970?..BS-14.;
2990 .Výňatok z rímskeho misála.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SSV1990.;
2991 .Výpisky z knihy: In meiner Liebe und Gnade.:.1980?..SAM/2.;
2992 .Vysluhovanie sviatostí a svätenín /výber z Trebníka/.Prešov:.1973..SAM/5.;
2993 .Výtvarný Poprad ´81.Košice:Krajské osvetové stredisko.1981..BS-64.;
2994 .Význam Turínskeho plátna pro naši dobu.:.1970?..SAM/3.;
2995 .Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.:.1946..BS-173.;
2996 .Výzva k láske.:.1970?..BS-22.;
2997 .Výzva k láske.:.1970?..SAM/5.;
2998 .Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.d6/8.;
2999 .Vzhuru na Velehrad 1936.:.1936..BS-29.;
3000 .Vzpřimte se a zdvihněte hlavy.:.1989..BS-158.;
3001 .Wahre ausflarung nach dem geiste Jesu Christi ... Evangelien.Viedeň:.1787..C20/4a.;
3002 .Wahrheit fur zeit und ewigkeit.:.1869..BZ-55.;
3003 .Weliký žiwot Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše.:.1876..C13/3a.;
3004 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C10/1b.;
3005 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C18/1b.;
3006 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5b.;
3007 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C12/4a.;
3008 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C20/5a.;
3009 .Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5a.;
3010 .Werkstimmen fur das katholische volk. VI. jahrgang.Viedeň:.1875..C17/2b.;
3011 .Wir feiern mit Papst Johannes Paul II. Eisenstadt/Trausdorf 24.6.1988.:.1988..d12/2a.;
3012 .Wprowadzenie do liturgii :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1967..d18/5.;
3013 .XIV. Výročná zpráva za školský rok 1940-41.:.1941?..BS-38.;
3014 .Z ateliéru Štefana Roskoványiho.:.1983?..BS-90.;
3015 .Z kultúrnych dejín Uhorska.:.1980?..BS-169.;
3016 .Z minulosti Spiša 2001/2002. Spišský dejepisný spolok:Levoča.2002.80-966964-7-5.d6/6.;
3017 .Z mŕtvych vstal.:.1980?..SAM1/b.;
3018 .Z promluv Jana Pavla II. na jeho apoštolských cestách v Irsku, v USA, ve Francii 1979-80.:.1979?..BS-97.;
3019 .Z teórie spisovného jazyka.:Veda.1979..d3/4_SK1950_1990.;
3020 .Z tvorby umelcov Poprad-Ústí nad Orlicí.:Tatranská galéria.1978?..BS-64.;
3021 .Za hlasom srdca.Prešov:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.1996..BS-109.;
3022 .Za školou s andělským učitelem.Brno ::[s.n.],.2009.978-80-260-2860-4.BS-210.;
3023 .Základné pravidlá hry.:.1970?..BS-26.;
3024 .Základní misionářské společenství.:.1970?..BS-165.;
3025 .Základní učebnice řidičů motorových vozidel :.Praha ::Práce,.1951..BS-96.;
3026 .Základy.:.1980?..BS-177.;
3027 .Základy didaktiky.Košice:.2000..SKRIPTA_1.;
3028 .Základy vědecké filosofie.:.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3029 .Zakliata kňažna.:.1907..BS-37.;
3030 .Zákon.:.1980?..SAM/3.;
3031 .Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE.:Svoboda.1989..BS-61.;
3032 .Záverečný stupeň dejín spásy.:.1980?..BS-176.;
3033 .Zázrak vykúpenia.Košice:.1984..BS-04.;
3034 .Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-152.;
3035 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6.;
3036 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6.;
3037 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/2.;
3038 .Zborník prednášok.Prešov:.1997..BS-118.;
3039 .Zborník prednášok.Prešov:.1999..BS-118.;
3040 .Zborník prednášok zo seminára Gymnaziálne školstvo v Trenčíne :.Trenčín ::Mesto Trenčín,.2000..BS-119.;
3041 .Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-360-8.BS-118.;
3042 .Zdravas.:.1948..BS-26.;
3043 .Zdravas.:.1948..BS-53.;
3044 .Zdravas Maria.:.1927..d15/4_SK1920_1950.;
3045 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-216.;
3046 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-149.;
3047 .Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-222.;
3048 .Zlatá kniha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-143.;
3049 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-119.;
3050 .Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-221.;
3051 .Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-214.;
3052 .Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-173.;
3053 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.d7/4.;
3054 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.d7/4.;
3055 .Zmysel života.:.1980?..SAM/5.;
3056 .Zo synagógy do církve :.Vo Zvolene ::A. Šalát,.1929..BS-149.;
3057 .Zo zjavení svätej Brigity Švédskej.:.1970?..BS-14.;
3058 .Zomrelá rehoľníčka hovorí o očistci.:.1970?..BS-14.;
3059 .Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-126.;
3060 .Zpěvník evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..TRAN.;
3061 .Zpěvy s odpovědí lidu.Praha:Sekretariát české liturgické komise .1984..ČKCH.;
3062 .Zrno.:.1989..PS-06.;
3063 .Zrno 1990.:.1990..PS-06.;
3064 .Zrno 1992.Žilina:.1992..PS-41.;
3065 .Zrno 1993.Bratislava:.1993..PS-41.;
3066 .Zrno 1994.Prešov:.1994..PS-41.;
3067 .Zrno 1996.:.1996..PS-06.;
3068 .Zrno 1999.Prešov:.1999..PS-41.;
3069 .Zrno 2003.:.2003..PS-06.;
3070 .Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1960?..BS-134.;
3071 .Zvesti jezuitov na Slovensku 1947.:.1947..PS-31.;
3072 .Zvesti jezuitov na Slovensku 1948.:.1948..PS-14.;
3073 .Zweck und ende der gegenwartigen allgemeinen kirchenversolgung.:.1874..BZ-56.;
3074 .Zwei reden gehalten in katholischen bereinen zu Wien.:.1870..BZ-56.;
3075 .Zwingli und die Zurcher Reformation, 1484-1984.Zurich ::Theologischer Verlag,.1984..3290115607.d11/2b.;
3076 .Žalmy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-297-4.BS-112.;
3077 .Žaltář.:.1930?..BIBCZ.;
3078 .Žaltář.:.1975..d8/1CZ1950_1990.;
3079 .Žaltář římského breviáře.:.1947..BS-102.;
3080 .Žaltář, čili, Kniha žalmů.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1922..d17/2b_cz1920-1950.;
3081 .Židovská ročenka 1993-94.:.1993..PS-09.;
3082 .Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.d2/6_FOTOGRAFIE.;
3083 .Živé jasle.:.1948..BS-181.;
3084 .Živé slovo 1933.:.1933..PS-24.;
3085 .Život.Záhreb:.1942..PZ-2.;
3086 .Život a učenie Herakleita z Efezu.:Slovenská akadémia vied.1954..d3/1_SK1950_1990.;
3087 .Život a viera.:.1999..BS-145.;
3088 .Život anjelského učiteľa.:.1970?..BS-13.;
3089 .Život Cirkvi 1998.:.1998..PS-28.;
3090 .Život Cirkvi 1999.:.1999..PS-28.;
3091 .Život Cirkvi 2000.:.2000..PS-29.;
3092 .Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-27.;
3093 .Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-28.;
3094 .Život Cirkvi 2002.:.2002..PS-28.;
3095 .Život Cirkvi 2002.:.2002..p1/2.;
3096 .Život Cirkvi 2005.:.2005..PS-29.;
3097 .Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946..BS-02.;
3098 .Život Panny Marie.:.1934..d17/5b_CZ1920_1950.;
3099 .Život sv. biskupa a učitele církevního Alfonsa Marie de Liguori zakladatele kongregace Nejsvětějšího vykupitele /.V Praze ::Tiskem a nákladm Kníž. arcib. knihtiskárny,.1887..CZ1900.;
3100 .Život sv. Dominika.:.1892..C13/5b.;
3101 .Život sv. Dominika.:.1892..CZ1900.;
3102 .Život sv. Dominika.:.1892..C13/4a.;
3103 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-57.;
3104 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-219.;
3105 .Život v misiách.Nitra:.1945..BS-191.;
3106 .Život v misiách.Nitra:.1945..d15/4_SK1920_1950.;
3107 .Život ve společenství.:.1980?..BS-207.;
3108 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3109 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3110 .Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b.;
3111 .Život z viery 1-10, 11-20,21-30,31-40,41-50,61-72.:.1980?..BS-178.;
3112 .Životem 1927.:.1927..PS-09.;
3113 .Životem 1928.:.1928..PS-09.;
3114 .Životem 1929.:.1929..PS-09.;
3115 .Životem 1930.:.1930..PS-09.;
3116 .Životem 1931.:.1931..PS-09.;
3117 .Životem 1932.:.1932..p1/4b.;
3118 .Životem 1932.:.1932..PS-09.;
3119 .Životem 1933.:.1933..PS-09.;
3120 .Životem 1934.:.1934..PS-09.;
3121 .Životem 1936.:.1936..PS-09.;
3122 .Životem 1937.:.1937..PS-09.;
3123 .Životem 1938.:.1938..PS-09.;
3124 .Životom.:.1939..PS-08.;
3125 .Životom.:.1939..PS-05.;
3126 .Životom 1941.:.1941..PS-30.;
3127 .Životom 1942.:.1942..PS-08.;
3128 .Životom 1943.:.1943..PS-21.;
3129 .Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.].1929..BS-74.;
3130 .Životopis Jána don Bosku.Trnava:Spolok sv. Adalberta.1899..BS-191.;
3131 .Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..d10/4a_CZ1900_1920.;
3132 .Životopisy svatých?.:.1896..CZ1900.;
3133 .Životopisy svatých?.:.1896..CZ_1920.;
3134 .Životopisy svätých.:.1850?..CZ1900.;
3135 .Životopisy svätých.:.1850?..SSV1950.;
3136 .Životy bratov kazateľov.:.1960?..SAM/5.;
3137 .Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.Praha:Leopold Mazáč.1934..d15/3_SK1920_1950.;
3138 .Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950.;
3139 .Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950.;
3140 .Žiwoty skutky a utrpení swatých a swětic Božích. Díl třetí.Praha:.1850..CZ1900.;
3141 L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..BS-96.;
3142 Van Eckhout.Katechetický výklad.:.1980?..SKRIPTA_3.;
3143 ; Z iné orig. prel. Ján Stanislav.Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.:L. Mazáč.1933..BS-62.;
3144 ;prel. Juraj Pavelek.Gramatické dielo Antona Bernoláka.:Slovenská akadémia vied.1964..d1/3_JAZYKOVEDA.;
3145 ?oka, Sh?hei,(1909-1988).Ohně na planinách.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH.;
3146 [Nedecký, Ladislav, SJ].Geographica globi terraquei synopsis.Trnava:.1745..C10/5a.;
3147 A. C. N..Nad vznikom a vývojom života.:.1980?..SAM1/b.;
3148 A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..USA.;
3149 A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..BS-99.;
3150 A.K.R..sv. Alfonz M. de Liguori. Život a dielo.:.1970?..USA.;
3151 Abbe Alison.Maria, unsere mittlerin.:.1892..C20/5b.;
3152 Abbé, Prévost.Manon Lescautová.:Slovenský spisovateľ.1964..d3/5_SK1950_1990.;
3153 Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d15/2a.;
3154 Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d6/6.;
3155 Abel, Heinrich, SJ.Christus und sein volk.:.1894..BZ-57.;
3156 Abelly, Ludovico.Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam sacerdotalem.:.1846..C16/2b.;
3157 Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.d6/4.;
3158 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.BS-217.;
3159 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.d6/4.;
3160 Abrahamowicz, Danuta.Rozprávate po poľsky? : Czy mówicie po polsku?.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1963..BS-44.;
3161 Abt, Antonius.Des ehrwurdigen Johannes Cassianus.:.1877..C22/1b.;
3162 Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1978..PZ-2.;
3163 Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1988..PZ-2.;
3164 Acken, Bernhard van.Konvertiten-Katechismus.Paderborn:Bonifacius-Dr..1952..d12/2a.;
3165 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..BS-137.;
3166 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..SSV1950.;
3167 Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu? :.W Trnawe ::s.n.,.1894..BS-200.;
3168 Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a.;
3169 Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a.;
3170 Adam, Adolf,1912-2005.Grundriss Liturgie.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0404-6.d11/4b.;
3171 Adam, Adolf,1912-2005.Pastoralliturgisches Handlexikon.Freiburg ::Herder,.1980.3-451-18972-0.d11/4b.;
3172 Adam, Karl.Kirchenmudigkeit?.:.1939..d11/4a.;
3173 Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
3174 Adam, Miroslav, OP.I sacramenti dell'iniziazione cristiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia.Rím:.2003..d18/1a.;
3175 Adam, Petr, 1969-2006 - autor.Němečtí rytíři :.:Svitavy :.1998.80-86036-08-1.d7/3.;
3176 Adámek, Karel.Z naší doby : 1..Velké Meziříčí:J.F.Šašek.1886..BS-187.;
3177 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-50.;
3178 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-23.;
3179 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-20.;
3180 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-41.;
3181 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-22.;
3182 Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-50.;
3183 Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.BS-214.;
3184 Adler, Ludwig.Betrachtungen uber die funfzehn Rosenkranz-Geheimnisse.:.1895..BZ-11.;
3185 Adolf, Peter Záturecký.Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky.:Slovenský Tatran.2005.80-222-0527-3.d6/3.;
3186 Aertnys - Damen.Theologia moralis. Tomus I..:.1939..BZ-43.;
3187 Aertnys, J..Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Maria de Ligorio doct. ecclesiae /.Taurini ::Domus Editorialis Marietti,.1939..C14/2b.;
3188 Agnesa G. J..Koloman Sokol - v zemi smädných.Toronto, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1979..USA.;
3189 Agoston, Karoly.Mária hu leánya.Prešov:.1904..C20/5a.;
3190 Agreda, Mária.Mystické mesto Božie. III., IV. zväzok.:.1991??..d6/8.;
3191 Aichner, Simon.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ....:.1915..BZ-15.;
3192 Aind, Vincent.Disponibilite: A Marcellian attempt to reinstate man as incarnate.Rím:.1999..d18/5.;
3193 Ajello, Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1850..C31/1b.;
3194 Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..d3/3_SK1950_1990.;
3195 Akimjak, Amantius.Liturgika.Spišská Kapitula:.1997..BS-69.;
3196 Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.BS-220.;
3197 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..BS-63.;
3198 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/4_SK1920_1950.;
3199 Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/5_SK1920_1950.;
3200 Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..BZ-12.;
3201 Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..C21/3b.;
3202 Akvinský, Tomáš.Summa theologica. I., II., III., IV., V., VI. diel.:.1895..C13/2a.;
3203 Akvinský, Tomáš.Theologická summa.Olomouc:Profesori bohovědného učiliště Řádu dominikánského v Olomouci.1940..KRYSTAL.;
3204 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SAM1/b.;
3205 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-99.;
3206 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C31/1a.;
3207 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C11/3b.;
3208 Alber, Ján Nepomuk, SchP.Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti iibros 1-17.Pešť:.1800-1805..C31/1b.;
3209 Alber, Joanne.Interpretatio sacrae scripturae per omnes veteris et novi testamenti libros.:.1804..C13/4a.;
3210 Alber, Joannis Nepom..Institutiones historiae ecclesiasticae.:.1793..C17/3b.;
3211 Albers, Reinhold.Gebetskranze oder praktische anleitung.:.1893..BZ-57.;
3212 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..d7/1.;
3213 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-148.;
3214 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-26.;
3215 Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-02.;
3216 Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-150.;
3217 Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..d9/4a_CZ1920_1950.;
3218 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..d9/3b_CZ1920_1950.;
3219 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..d9/4a_CZ1920_1950.;
3220 Alberti, P.,1881-1946.Don Bosko /.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..SUSCM.;
3221 Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..d17/1a_cz1920-1950.;
3222 Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..BS-183.;
3223 Alberti, P.; Jur Koza Matejov.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..d15/3_SK1920_1950.;
3224 Alberti, Steffan.Reistlicher bosaunen schall.Augsburg:.1720..C18/3.;
3225 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
3226 Alcamo, Cielo de .Ó, svieža ruža voňavá.Bratislava:Tatran.1972..TATRAN.;
3227 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.BS-134.;
3228 Alcantara, Petri.De meditatione et oratione .Trnava:.1747..C16/2b.;
3229 Aldo, Palazzeschi.Sestry Materassi.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK.;
3230 Alegri, Renzo.Jasnovidnosť a diagnóza na diaľku.:.1950?..BS-21.;
3231 Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Jeden deň Ivana Denisoviča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..d3/2_SK1950_1990.;
3232 Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..TATRAN.;
3233 Aleksandr, Sergejevič Puškin.Kapitánova dcéra.:Tatran.1977..TATRAN.;
3234 Aleksandr, Sergejevič Puškin.Piková dáma a iné prózy.:Tatran.1967..HK.;
3235 Alerejew, W..Neues lehrbuch der bullilchen sprache .Petrohrad:.1888..C17/3b.;
3236 Aleš, Pavel.Pravoslavný teologický sborník XIII..Praha:Pravoslávna cirkev v Československu.1986..BS-147.;
3237 Aleš, Pavel,1935-.Pravoslavná církev u nás :.Brno ::Světlo světa,.1993..BS-152.;
3238 Alexander, Ivanovič Gercen.Kto je vinný?.:Práca.1950..d15/5_SK1920_1950.;
3239 Alexandre, Dumas.Kráľovná Margot.:Smena.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3240 Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 1.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3241 Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 2.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990.;
3242 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.Paríž:.1730..C18/6.;
3243 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.:.1760..C15/6.;
3244 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C15/6.;
3245 Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C16/6.;
3246 Alfons Maria de Liguori.Láska duší.:.1901..d10/4a_CZ1900_1920.;
3247 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920.;
3248 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..BS-19.;
3249 Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920.;
3250 Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..BS-163.;
3251 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/3_SK1920_1950.;
3252 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/4_SK1920_1950.;
3253 Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
3254 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..LEV.;
3255 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-60.;
3256 Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-205.;
3257 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy prev. Sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1913..POSOL.;
3258 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-181.;
3259 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..d15/3_SK1920_1950.;
3260 Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-221.;
3261 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..LEV.;
3262 Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972..ČKCH.;
3263 Alighieri, Dante.La divina commedia III..:.1891..d18/2b.;
3264 Alliali, Joseph Franz.Ueder die inneren motive der kanonischen horen.Augsburg:.1848..C17/3b.;
3265 Allioli, J. .Biblische geschichte fur katholischen volfschulen deutschlands.:.1851..BZ-57.;
3266 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C15/3a.;
3267 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C21/3a.;
3268 Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C16/2a.;
3269 Allo, E.-B..Saint Paul :.Paris,:.1937..BZ-15.;
3270 Allo, E.-B., OP.Paul apotre de Jesus Christ.:.1942..BZ-56.;
3271 Almásy, Antonius.Concilium Nicaenum.:.1750..C10/5a.;
3272 Alois Herout.Metodická učebnice nového těsnopisu československého podle soustavy Heroutovy-Mikulíkovy.Praha:.1929..BS-03.;
3273 Aloisianum Trnava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-073-X.BS-159.;
3274 Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..d3/2_SK1950_1990.;
3275 Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 2. Stredoveké umenie : Stredoveké umenie.Bratislava:Tatran.1977..d3/2_SK1950_1990.;
3276 Alphons.Perlen der andacht.Budapešť:.1800?..C15/5b.;
3277 Alstedio, Johanne-Henrico.Triumphus bibliorum sacrorum seu encyclopaedia biblica.:.1625..C15/2b.;
3278 Altus, Leopold.Sborové recitácie.Žilina:O. Trávniček.1936..BS-17.;
3279 Alverdes, Paul.Jeho druhá tvár.Bratislava:Čas.1942..BS-09.;
3280 Alvinczi, Peter.Pazmany pétertul.Košice:.1741..C20/5a.;
3281 Alzog, Joannes.Sancti patris nostri Gregorii Theologi.:.1858..BZ-54.;
3282 Amadé, Thierry.Alarik.:.1885..d14/1a.;
3283 Amado, Jorge.Zeme nekonečné.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
3284 Amado, Jorge,1912-2001.Na albánskej ulici je sviatok.Bratislava ::Dukla,.1951..BS-107.;
3285 Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-68.;
3286 Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-156.;
3287 Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-148.;
3288 Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.d7/5.;
3289 Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.BS-207.;
3290 Ambrosii, Simonis.De locis theologicis dissertationes decem Joannis Opstraet.:.1769..C21/1a.;
3291 Ambrož,(339-397).O pannách ;.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3292 Amenda, Alfred.Appassionata.Bratislava:Tatran.1978..HK.;
3293 Amort, Eusebio.Brevier eines guten schriftens .Augsburg:.1760..C17/1a.;
3294 Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C16/1a.;
3295 Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C21/2a.;
3296 Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C16/3b.;
3297 Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C21/4a.;
3298 Ander, A..Chlieb a slovo.:.1970?..SAM1/b.;
3299 Andersen Nexö, Martin,1869-1954.Za to sa pyká....Bratislava:Pravda.1948..d15/6_SK1920_1950.;
3300 Anderson.Co mluví pro vzkříšení.:.1980?..BS-81.;
3301 András, Dékány.SOS Titanic!.:Východoslovenské vydavateľstvo.1984..d3/5_1950_1990.;
3302 Andreas, Fred.Die alte Rechnung :.Berlin ::Ullstein,.1933..d11/2a.;
3303 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..BS-41.;
3304 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950.;
3305 Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..BS-123.;
3306 Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-28.;
3307 Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3308 Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC.;
3309 Andrieu, Michel,1886-1956.Les ordines Romani du haut Moyen age..Louvain ::Spicilegium sacrum Lovaniense,.1961..d18/7b.;
3310 Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-43.;
3311 Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-27.;
3312 Anet, Claude..Mayerling.Paris ::Grasset,.1935...d11/2a.;
3313 Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..BS-41.;
3314 Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK.;
3315 Angelis, Mariani.Examen theologico morale.:.1778..C10/3b.;
3316 Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.BS-114.;
3317 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-112.;
3318 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-145.;
3319 Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.BS-114.;
3320 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.BS-114.;
3321 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.BS-112.;
3322 Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.d6/5.;
3323 Anne de Vries.Radost pro všechny.:Blahoslav.1971..BS-109.;
3324 Anselm z Canterbury,1033-1109.Kniha rozjímání /.Brno ::Škola B. S. P.,.1873..CZ_1920.;
3325 Anselmo, F. P..Dies sacerdotalis sanctificatus seu.Luxemburg:.1759..C16/4b.;
3326 Antkowiak, Alfred,1925-1976.Peklo dodrží svoj sľub /.Bratislava ::Pravda,.1978..d3/3_SK1950_1990.;
3327 Antoine, de Saint.Citadela.:HEVI.2001.80-85518-70-8.d6/5.;
3328 Antoine, de Saint.Malý princ.:Mladé letá.1995.80-06-00640-7.d6/7.;
3329 Antoine, Pauli Gabrielis.Compendium theologiae moralis universae.:.1784..C12/4a.;
3330 Antoine, Paulo Gabriele.Theologia moralis universa .:.1774..C16/2a.;
3331 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-103.;
3332 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
3333 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-15.;
3334 Anton, Pavlovič Čechov.Chameleón.:HEVI.1995.80-85518-74-0.d7/1.;
3335 Antoni Julian Nowowiejski1858-1941)..Msza w okresie przednicejskim.Lwów ::Tow. \"Bibljoteka Religijna\",.1922..d18/1a.;
3336 Antoniewicz, K..Missijní kázání.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
3337 Antošík, Jozef,1912-.Skrížené cesty /.Bratislava ::C.F. Wigand,.1940..BS-219.;
3338 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..d8/2_CZ1950_1990.;
3339 Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..BS-146.;
3340 Appell, Johann Wilhelm,1829-1896. [from old catalog].Fuhrer durch Frankfurt am Main und seine umgebungen,.Frankfurt am Main,:Schmerber,.1851...d11/4a.;
3341 Apuleius, Lucius, ca.Zlatý osel.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
3342 Aquila, Prospero.Dictionarium theologicum portatile.:.1775..C11/4a.;
3343 Aquilejensi, Rufino.Flavii Josephi hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico.Trnava:.1755..C17/2a.;
3344 Aquinatis, Thomae.Evangelia s. Matthaei et s. Joannis commentaria.:.1925..C21/3b.;
3345 Aquinatis, Thomae.Summa philosophica.Parma:.1855..C17/4b.;
3346 Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C21/3b.;
3347 Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C20/4b.;
3348 Aquinatis, Thomae.Summa theologica. Tomus octavus.:.1865..C13/1a.;
3349 Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- II.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1884..BZ-22.;
3350 Arbes, Jakub,1840-1914.Poslední dnové lidstva :.V Praze ::Melantrich,.1940..d10/3b_CZ1920_1950.;
3351 Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..BS-154.;
3352 Ardemagni, G., SJ.Verso il trionfo del cuore immacolato di Maria.:.1978..BZ-60.;
3353 Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-171.;
3354 Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-216.;
3355 Arenhoevel, D..Tak vznikla bible.:.1986..BS-204.;
3356 Arens, Bernard.Handbuch der katholischen Missionen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1920..d11/4a.;
3357 Arens, Bernard, SJ.Manuel des missions catholiques.:.1925..d18/4b.;
3358 Arens, Bernhard.Pius hrabě d\'Avernas, věrný následovník sv. Aloise :.Praha ::Francl,.1903..BS-200.;
3359 Arias, Francisco.Thesaurus inexhaustus bonorum que in Christo habemus.:.1652..C16/6.;
3360 Aristotelés, asi 384.Poetika.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
3361 Arndt, Augustin, SJ.Das neue testament unseres Herrn Jesus Christus .:.1911..C20/5b.;
3362 Arndt, Augustin,1851-1925.Svatý Stanislav Kostka, patron mládeže /.V Brně ::Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1898..CZ1900.;
3363 Arnold, Gottfried.Die berllarung Jesu Christi in der seele ....:.1721..C16/2a.;
3364 Arnold, Gottfried.Die evangelische botschafft der herzlichteit gottes in jesu christo.:.1721..C20/2a.;
3365 Arnolt, Bronnen.Ezop.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1959..SPKK.;
3366 Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
3367 Arnou, R..De Deo Trino. I. diel.:.1933..BZ-11.;
3368 Arnou, R..Theologia naturalis.:.1966..BZ-14.;
3369 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-217.;
3370 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-51.;
3371 Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920.;
3372 Arnoux, Andre,1895- [from old catalog].Pratique de la vie..Paris,:Spes.1944..BZ-59.;
3373 Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..C10/5b.;
3374 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
3375 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.d7/5.;
3376 Artbauerová, Gizela - Schultz, Ján.Príručný slovník reči slovenskej a maďarskej.Bratislava:.1940?..C16/5b.;
3377 Arthur, Kay.Bože, si tam?.[Bratislava]:Kresťanský život.1997.8096722697 (brož.); 80-967226-9-7.d7/3.;
3378 Arundale, G. S..Le chemin du service.Paríž:.1913..BZ-54.;
3379 Árvay, Juraj, SJ.Selectae ex profanis scriptoribus historiae 1.Trnava:.1734..C21/5a.;
3380 Arvisenet, Claudio.Memoriale vitae sacerdotalis.:.1861..C20/5b.;
3381 Aržanov, Michail Aleksandrovič,1902-1960.Teória štátu a práva.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1950..BS-95.;
3382 Ascanio, Andrea P. d`.Otec promlouvá ke svým dětem.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..BS-145.;
3383 Asch Sholem.Nazaretský.:.1949..d15/6_SK1920_1950.;
3384 Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..d15/5_SK1920_1950.;
3385 Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
3386 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-118.;
3387 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..SÚCM.;
3388 Auer, Albert.Die philosophischen Grundlagen der Askese.Salzburg ::Jgonta,.1946..d11/2a.;
3389 Auer, P....Institutum historicum F.F. Predicatorum Romae ad S. Sabinae ... :.Lutetiae Parisiorum ::R. Haloua,.1933..d13/1.;
3390 Auer, Vilém.Obrázkový život svatých pro školu a dům :.Brno ::[nákl. vl.],.1899..CZ1900.;
3391 Auerbachs, Berthold.Schriften. Zweite serie. Romane.Stuttgart:.1871..C20/4a.;
3392 Aufderbeck, Hugo.Adunare ;.Leipzig ::St. Benno,.1968..d18/4b.;
3393 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-57.;
3394 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..d17/1a_cz1920-1950.;
3395 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-26.;
3396 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-220.;
3397 Augé, Claude.Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire Encyclopédique :.Paris ::Libr. Larousse,.1928..C14/1b.;
3398 Augustin.Der heilige Augustinus bischof von Hippo.Lambach ::St-Adalbero verlag,.1949...d11/3b.;
3399 Augustin Bedřich.Mravouka pro III. třídu středních škol.:.1946..BS-41.;
3400 Augustin Bedřich.Základní náboženská nauka.:.1946..BS-55.;
3401 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-29.;
3402 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-30.;
3403 Augustin, Bedřich.Mravouka.Praha:.1926..d9/5a_CZ1920_1950.;
3404 Augustin, Bedřich,1885-1960.Mravouka pro III. třídu středních škol /.V Praze ::Vyšehrad,.1939..d9/4b_CZ1920_1950.;
3405 Augustin,354-430.Čtvero pojednání o křesťanském boji /.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3406 Augustin,354-430.Rozhovory duše s Bohem /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví,.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
3407 Augustin,354-430.Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince, čili, Kniha o víře, naději a lásce /.Praha ::V. Kotrba,.1911..BS-190.;
3408 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3409 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3410 Augustiner, Abraham.Maria - stern in tara.:.1687..C15/2b.;
3411 Augustini, Aurelii.Gratia Dei et libero arbitrio hominis.:.1764..C12/4a.;
3412 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3413 Augusto, Friderico.Illustrissimi atque excellentissimi domini patronisummi literarum omnisque doctrinae maximi statores.:.1799..C16/5a.;
3414 Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..SSV1950.;
3415 Aurelius Augustín.Boží štát II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3416 Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..d8/5.;
3417 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-10.;
3418 Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-31.;
3419 Avanzini, Petri.De constitutione apostolicae sedis.:.1872..C11/2b.;
3420 Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1968..HK.;
3421 Aycard, Albert.Silnice.:Vyšehrad.1977..VSH.;
3422 Baar J. Š..Počtář.:.1921..d17/1c_cz1920-1950.;
3423 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d9/3b_CZ1920_1950.;
3424 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950.;
3425 Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/2b_cz1920-1950.;
3426 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
3427 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/3b_CZ1920_1950.;
3428 Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..BS-180.;
3429 Baar Jindřich Š..Velkonoce.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
3430 Baar, J. Š..Cestou krížovou.:.1951..BS-16.;
3431 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-101.;
3432 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..SSV1990.;
3433 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-18.;
3434 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-151.;
3435 Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-139.;
3436 Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d17/3b_cz1920-1950.;
3437 Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
3438 Baar, Jindřich Šimon.Velikonoce : Temnotami ke stínu.Praha:Rupp.1948..d9/3a_CZ1920_1950.;
3439 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..VSH.;
3440 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..VSH.;
3441 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Mžikové obrázky.Praha ::Vyšehrad,.1975..VSH.;
3442 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
3443 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
3444 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Osmačtyřicátníci /.Praha ::Novina,.1946..BS-194.;
3445 Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..d17/5b_CZ1920_1950.;
3446 Babino, Pietro.L'amore il sesso.:.1945..d18/4.;
3447 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-159.;
3448 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-126.;
3449 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.BS-139.;
3450 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.BS-134.;
3451 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.BS-152.;
3452 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 7.. Slovo:Košice.2001.80-85291-42-8.BS-152.;
3453 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 8.. Slovo:Košice.2001.80-85291-47-9.BS-157.;
3454 Babócsay, Pál.Egyházi beszédek az év minden vasárnapjára.Budapešť:.1867..BZ-42.;
3455 Babor, J.F..Bratislava.:.1929..PS-39.;
3456 Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900.;
3457 Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900.;
3458 Bačic, Ambrosius, OP.S. Augustinus in lucta cum haereticis pro ecclesia et doctrina catholica.:.1931..BZ-10.;
3459 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-38.;
3460 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-37.;
3461 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny :.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1969..BS-11.;
3462 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-11.;
3463 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3464 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
3465 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3466 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196.;
3467 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
3468 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
3469 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..BS-175.;
3470 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..SKRIPTA_2.;
3471 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-39.;
3472 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-38.;
3473 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-12.;
3474 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-40.;
3475 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.SKRIPTA_3.;
3476 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Stredovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SAM/5.;
3477 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo.1985?..BS-38.;
3478 Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BS-179.;
3479 Bagin, Anton.Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3.;
3480 Bagin, Anton.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..SSV1990.;
3481 Bagin, Anton.Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990.;
3482 Bagin, Anton.Dubnica nad Váhom.V Banskej Bystrici:Stredoslovenské vydavateľstvo.1967..d3/7_SK1950_1990.;
3483 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..p1/5a.;
3484 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..p1/5a.;
3485 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..p1/5a.;
3486 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..p1/5a.;
3487 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-32.;
3488 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..p1/5a.;
3489 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..p1/5a.;
3490 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-32.;
3491 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-32.;
3492 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-04.;
3493 Bagin, Anton.Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..p1/5a.;
3494 Bagin, Anton.Exercície pre ordinandov.:.1970?..d9/1_KNAZI.;
3495 Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1990.;
3496 Bagin, Anton.Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
3497 Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124.;
3498 Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124.;
3499 Bagin, Anton.Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2.;
3500 Bagin, Anton.Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2.;
3501 Bagin, Anton.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-175.;
3502 Bagin, Anton.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-39.;
3503 Bahéry, Jozef.Trúchlivé hlasy /pohrebný spevník/.:.1883..C13/4a.;
3504 Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
3505 Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-06.;
3506 Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-08.;
3507 Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..BS-210.;
3508 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4.;
3509 Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..BS-170.;
3510 Bahrdt, Carl Friedrich.Wurdigung der naturlichen religion.Halle:.1791..C19/5a.;
3511 Bach, Johan Sebastian.Matúšove pašie.:.1970?..BS-03.;
3512 Bach, Richard David.Jonatán Livingston Čajka.:.1998..d6/3.;
3513 Bachmann.Meister, Burger und Rebell.:.1939..d11/4b.;
3514 Bachmann, Theodor.Lehrbuch des kirchenrechtes.Viedeň:.1853..C19/1b.;
3515 Bachovio, Joanni Friderico.Serenissimo Friderico.:.1680..C17/2b.;
3516 Bachter, M., SJ.Hranel gegen Rom.:.1870..BZ-56.;
3517 Baij, Maria Cacilia.Einleitung zum offentlichen Leben.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b.;
3518 Baij, Maria Cacilia.Kindheit Jesu :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b.;
3519 Baij, Maria Cacilia.Predigt-Tatigkeit bis zur Verklarung auf Tabor.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b.;
3520 Baij, Maria Cacilia.Verborgenes Leben :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b.;
3521 Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.d6/4.;
3522 Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b.;
3523 Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b.;
3524 Bajocensi, Amadaeo.Paulus ecclesiastes seu eloquentia christiana.:.1745..C10/1a.;
3525 Bakovic, Anto..Stradanja Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu :.Zagreb ::A. Bakovic,.1994...d18/1b.;
3526 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.d6/6.;
3527 Balanyi, Gyorgy.A magyar piarista rendtartomány torténete.:.1943..d14/2.;
3528 Balanyi, Gyorgy.Magyar piaristák a XIX. és XX. században.:.1942..d14/2.;
3529 Balanyi, Gyorgy.Szerzetesrendek.:.1933..d14/1a.;
3530 Balázs, Béla.Kniha zázračností.Bratislava:Práca.1949..d15/5_SK1920_1950.;
3531 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.BS-134.;
3532 Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.d6/4.;
3533 Balbín Bohuslav.Život sv. Jana Nepomuckého.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920.;
3534 Balbín, Bohuslav.Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic.Praha:Vyšehrad.1988..VSH.;
3535 Balbín, Bohuslav.Rozprava krátká,ale pravdivá : Vychází v roce 300.výročí úmrtí B.Balbína.Praha:ODEON.1988..d8/2_CZ1950_1990.;
3536 Balcar František.Josef Egyptský.:.1882..CZ1900.;
3537 Balcar, František Josef.Biblická kázání pro dobu adventní.:.1887..C14/3.;
3538 Balde, H..Veritates christianae.Budapešť:.1883..C15/4a.;
3539 Balchin, Nigel.Sám sebe katom.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK.;
3540 Balics, Lajos.A római katholikus egyház torténete magyarországban.:.1885..BZ-18.;
3541 Balík, K..Otec. Kniha pro otce.:.1919..C12/6b.;
3542 Balík, Karel,(1875-1930).Druhá nedělní a sváteční čítanka.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1925..BS-60.;
3543 Bálint, Béla.Kézikonyv a zálogleveles kolcsonrol.:.1903..BZ-58.;
3544 Balko, Jan.Kvety zo záhrady Alahovej.:Tatran.1972..TATRAN.;
3545 Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.d6/4.;
3546 Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.d6/2.;
3547 Ballmann, Josef.Heilige wertgebunbenbeit.:.1940..d11/3b.;
3548 Balmes, Jakub.Katechismus základních pravd.Brno:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
3549 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..d17/1a_cz1920-1950.;
3550 Balmes, jakub.Protestantismus a Katolicismus sv.1..:Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3551 Balogh, Elemér.Ugyviteli szabályok.Budapešť:.1910..BZ-34.;
3552 Balser-Eberle, Vera.Sprechtechnisches Ubungsbuch.Wien:OBV & hpt.2007.3215013347;9783215013348.d11/5.;
3553 Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.BS-117.;
3554 Balthasar, Hans Urs von.Der Laie und der Ordensstand.Einsiedeln:Johannes Verl..1948..BZ-25.;
3555 Baluzius, Stephanus.Sancti Vincentii lirinensis commonitorium adversus haereses.:.1768..C19/4b.;
3556 Balzac, Honoré de.Otec Goriot.Turč. Sv. Martin:[Matica slovenská].1939..MS.;
3557 Balzac, Honoré de.Stratené ilúzie.Bratislava:Tatran.1983..TATRAN.;
3558 Balzac, Honoré de,1799-1850.Otec Goriot.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1965..HK.;
3559 Bangha, Adalbert, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck,:.1937..d11/3b.;
3560 Bangha, Adalbert, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck:.1940..d11/3b.;
3561 Bangha, Béla.Életünk élete.Komárom:Sz. Ágoston.1938..BZ-57.;
3562 Bangha, Béla, SJ.A magyar katholikus sajtó kérdése.Budapešť:.1850?..BZ-26.;
3563 Bangha, Béla, SJ.Örök élet igéi.Budapešť:Magyar Kultúra.1937..d14/1b.;
3564 Bangha, Béla, SJ.Világhóditó kereszténység.:.1940..d14/1b.;
3565 Baník, Augustín Anton.Sborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950.;
3566 Banonne, Emmanuel, OP .Der selige Reginald von saint-Gilles.:.1889..BZ-15.;
3567 Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..BS-220.;
3568 Baptistae, Joannis.Almae dioecesis agriensis vice-archi-diaconorum parochorum et capellanorum.Eger:.1760..C16/5a.;
3569 Bar, Joachim Roman.Cesta evanjeliových rád.Varšava:Akademia Teologii Katolickiej.1978..SAM/3.;
3570 Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.:.1929..BS-65.;
3571 Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.Ružomberok:.1929..LEV.;
3572 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..USA.;
3573 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3574 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 3 p O prostriedkoch milosti.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3575 Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 1.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV.;
3576 Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..BS-149.;
3577 Barba, Emanuele.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.BS-127.;
3578 Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..d6/4.;
3579 Barbarae, M..Viator christianus in patriam tendens.:.1762..C15/5a.;
3580 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-02-3.d6/2.;
3581 Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..BS-91.;
3582 Barbarič, Slavko,.Fasten.:.1991..BZ-59.;
3583 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..BS-216.;
3584 Barcik, Jozef Symeon..Kalwaria Pacawska.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1985...d18/2a.;
3585 Barclaii, Joannis.Argenis clave.:.1673..C11/5b.;
3586 Barclaii, Joannis.Icon animorum.Frankfurt:.1774..C16/4b.;
3587 Barč-Ivan, Július,.Matka.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-136.;
3588 Barč-Ivan, Július,.Matka.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-62.;
3589 Barč-Ivan, Július,.Veža.Turčiansky Sv. Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1948..BS-62.;
3590 Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..HK.;
3591 Bárdos, Lajos - Kertész, Gyula.A harmonia sacra.:.1934..d14/1b.;
3592 Bargellini, Piero.Pastor Angelicus :.Graz ::Styria,.1949..d11/4b.;
3593 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..BS-138.;
3594 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..d15/3_SK1920_1950.;
3595 Barin, Luigi Rodolfo.Catechismo liturgico. IV. Liturgia sacrificale.:.1939..BZ-7.;
3596 Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/1b.;
3597 Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/3b.;
3598 Barnáš, Štefan.Filozofia v modernej protestantskej teológii.Spišská kapitula:.1938..BS-87.;
3599 Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C20/3b.;
3600 Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C12/6b.;
3601 Baroreraho, Onesphore.L'accord d'arusha du 28/08/2000 est-il une solution politique a l'instabilite constitutionnelle comme source de conflicts sociaux au burundi?.:.2004..BZ-25.;
3602 Bart, István.Rudolf,nešťastný následník : Ĺubostný román.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN.;
3603 Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..BS-222.;
3604 Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..BS-98.;
3605 Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..SAM/4.;
3606 Bárta, Jan B..Syntéza učení víry.Praha ::Sekretariát řeholních společností v ČSSR,.1969..BS-147.;
3607 Bárta, Jan B. OFM.Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.:.1980?..SAM/5.;
3608 Bárta, Jan B., OFM.Žaltář římského breviáře.Praha:.1947..C19/5b.;
3609 Bárta, Jan K..Malá teologie : Filosofie-Logika, Didaktika, Kritika.Slatiňany:Sekretariát řeholních společností.1968..BS-147.;
3610 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-148.;
3611 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3612 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3613 Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147.;
3614 Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969..BS-146.;
3615 Bárta, Jan,1921-1982.Žaltář římskéno breviáře :.[Praha] ::Nakladatelství Vyšehrad,.1947..BS-200.;
3616 Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..d18/2.;
3617 Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..SAM/7.;
3618 Barth, Hermann,1945-.Exegese des Alten Testaments :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1978..3788705728.d12/2a.;
3619 Barthas, Casimir.Boly raz tri malé deti....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
3620 Barthels, Karl.Zeitnahe Seelsorge :.Wien ::Verlag Herder & Co.,.1940..d11/3a.;
3621 Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.BS-148.;
3622 Bartmann, Bernhard.Jesus Christus unser Heiland und Konig.Paderborn:Bonifacius-Dr..1929..d11/2b.;
3623 Bartoccetti, Vittorio.Propaganda fide centro di vita missionaria.:.1946..BZ-51.;
3624 Bartók, Lajos.Petofi - album.:.1898..d14/2.;
3625 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.BS-215.;
3626 Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.d7/3.;
3627 Bartoš, F.M..Prokop Veliký.Brno:.1934..d17/1c_cz1920-1950.;
3628 Bartoš, František Martin,1825-1900.Církev matka /.V Plzni ::SteinhauserandKorb,.1869..BS-200.;
3629 Bartoš, František,(1837-1906).Rukověť správné češtiny.V Telči ::Emil Šolc,.1891..CZ1900.;
3630 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-07.;
3631 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..SKRIPTA_3.;
3632 Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..BS-07.;
3633 Basilovits, Joannicio.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis.Košice:.1799..C17/2a.;
3634 Basilovits, Joannicio.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C15/3b.;
3635 Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars quarta.:.1804..C13/6.;
3636 Bastien, Peter, OSB.Kirchenrechtliches handbuch.Freiburg:.1911..C19/1b.;
3637 Baudelaire, Charles.Kytica z kvetov zla.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..d3/1_SK1950_1990.;
3638 Baudot, Prosper.Radostná zvěst :.Přerov ::[s.n.],.1938..BS-97.;
3639 Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM/5.;
3640 Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM1/a.;
3641 Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b.;
3642 Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b.;
3643 Bauer, U. F..Reise des papstes Pius VI..Viedeň:.1782..C18/4b.;
3644 Bauerová, Anna, 1929- - autor.Tajemství chrámových pokladů. :Vimperk :.1993.80-85797-01-1.d6/7.;
3645 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
3646 Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
3647 Baumová, Alice.Skutky apoštolu.:.1980?..SAM/5.;
3648 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3649 Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
3650 Baur, Benedikt.Werde Licht!.Freiburg:Herder.1941..d12/2a.;
3651 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3652 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3653 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3654 Baur, Johannes.Kleine Liturgik der heiligen Messe.Innsbruck:Rauch.1957..d11/4b.;
3655 Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/1.;
3656 Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/2.;
3657 Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C16/4a.;
3658 Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C17/4b.;
3659 Bazan, Pio Maria, OP.Necrologium almae provinciae imperii O.P..:.1909..C11/3b.;
3660 Bazilovič, Joannikij Juraj, OSBM.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C12/2a.;
3661 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-09.;
3662 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3663 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-194.;
3664 Bazovský, Miloš Alexander,(1899-1968).Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského.V Trenčíně ::Oblastná galéria M. A. Bazovského,.1973..BS-42.;
3665 Bea, Augustin,1881-1968.Épitre de Saint Paul aux Romains :.Paris ::Cerf,.1967..BZ-29.;
3666 Bea, Augustin,1881-1968..Die neue lateinische Psalmenübersetzung..Freiburg ::Herder,.1949..d11/3b.;
3667 Bea, Augustyn.Rozwazania o rodzine ludzkiej.:.1967..d18/4b.;
3668 Beales, A.C.F..Katolická církev a mezinárodní řád.Praha:Univerzum.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
3669 Beata, Vítková.Výber poviedok v nemeckej a slovenskej verzii.:SOFA.1994.80-85752-16-6.BS-140.;
3670 Beaudenom, Leopoldo.Pratica progressiva della confessione.:.1940..C14/1a.;
3671 Beaunier André.Poslední den.:.1937..BS-09.;
3672 Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/6_SK1920_1950.;
3673 Bebel, August,1840-1913.Žena a socialismus /.Praha ::Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (čas. Zář),.1909..BS-190.;
3674 Beblavý, Pavel,1847-1910.Janošík.Žilina:O. Trávniček.1930..d15/6_SK1920_1950.;
3675 Becano, Martino.Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide et religione.:.1738..C10/5b.;
3676 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-121.;
3677 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-214.;
3678 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..BS-114.;
3679 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/4.;
3680 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/5.;
3681 Beck, Hubert F..Ako odpovedať na... kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-034-3.BS-140.;
3682 Becker, Wilhelm.Die pflichten der kinder und der christlichen jugend.Freiburg:.1895..BZ-50.;
3683 Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ_1920.;
3684 Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ1900.;
3685 Bečica, J..Nové světlo :.V Olomouci ::nákladem vlastním,.1933..BS-65.;
3686 Bečka, J.V..Technika slohu.:.1938..d17/2b_cz1920-1950.;
3687 Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..HK.;
3688 Bednarek, Antoni.Franciszek z Asyzu wsrod humanistow.:.1986..BZ-1.;
3689 Bednárik Rudolf.Duchovné základy ľudového staviteľstva.:.1944..BS-08.;
3690 Bedrich Augustin.Zakladni nabozenska nauka (apologetika).:Vyšehrad Praha.1946..VSH.;
3691 Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
3692 Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
3693 Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..d17/3b_cz1920-1950.;
3694 Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1937..d12/1b.;
3695 Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1938..d11/3b.;
3696 Beer, Christoph.Concionator extemporaneus in dominicas et festa.:.1759..C10/4a.;
3697 Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..VSH.;
3698 Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert :.Freiburg im Breisgau,:Herder,.1910..d18/3.;
3699 Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1909..d18/3.;
3700 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_4.;
3701 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_2.;
3702 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.BS-174.;
3703 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5.;
3704 Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5.;
3705 Beitl, Jozef.Prednášky z liturgiky pre IV. ročník.Bratislava:.1970..SKRIPTA_4.;
3706 Bejlovec, Josef.Latina pro vysoké školy.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..d8/1_CZ1950_1990.;
3707 Békés, Gellért.Szentírás.:.1951..d14/1a.;
3708 Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C19/5b.;
3709 Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C11/5b.;
3710 Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.BS-114.;
3711 Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.MAG.;
3712 Belický, Karol.Socialistické Slovensko v obrazoch.Bratislava:Praca.1977..d2/6_FOTOGRAFIE.;
3713 Bělina, Jan,1869-1929.Katechetické promluvy..Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1927..d17/5b_CZ1920_1950.;
3714 Bella, Pavel.Otkrytyje peščery Slovakii.Žilina:Kniž. centrum.1997.8088723515 (viaz.); 80-88723-51-5.d18/5a.;
3715 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
3716 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
3717 Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950.;
3718 Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-139.;
3719 Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL.;
3720 Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-183.;
3721 Bellarmini, Roberto(1542-1621).Explanatio in Psalmos /.Venetiis::T. Bettinelli,.1759..n1/6.;
3722 Bellecii, Aloysii.Hern der geist lehre oder uebungen des heil. vatters Ignatii von Loyola.Augsburg:.1765..C19/5a.;
3723 Bellecio, Aloysio.Medulla asceseos seu exercitia s.p. Ignatii de Loyola.:.1764..C15/5a.;
3724 Bellek, Alajos, SJ.Legyetek készen.:.1908..BZ-57.;
3725 Bellenger, Forster, Fischer.Nouveau guide de conversations modernes en francais, polonais et allemand.Berlín:.1900?..C16/3b.;
3726 Bellouard, Maria Augustinus,1886- [from old catalog].Reponses du Christ aux questions des hommes..Paris,:Editions Spes.1944..BZ-16.;
3727 Bělohlávek P. V..Oběť čistá.:.1924..BS-35.;
3728 Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
3729 Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
3730 Belohlávek, Karol.Dejiny detroitských a amerických Slovákov 1923-1948.Detroit:Spoločnosť Slovenského domu.1948..USA.;
3731 Bělohlávek, V..Na krížovej ceste.B. Bystrica:[s.n.].1945..d15/3_SK1920_1950.;
3732 Bělohlávek, Václav,1870-1967.Sedmero křížových cest /.:.1988??..BS-217.;
3733 Belohradská, Ľuba,(1936-).Ján Mathé :.Košice ::Result,.1997.80-967141-3-9.BS-123.;
3734 Běloch, Vojtěch.Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové :.Praha ::V. Stoklas,.1912..d10/5b_CZ1900_1920.;
3735 Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..BS-94.;
3736 Benda, Vladimír,1927-.Homiletika.Litoměřice ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. Katedra praktické teologie,.1975..SKRIPTA_4.;
3737 Benedek, Elek,1859-1929.Dejepisné čítanie =.Budapešť ::Franklin társulat,.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
3738 Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-22.;
3739 Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-14.;
3740 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..d8/3_CZ1950_1990.;
3741 Benedikt Maria,.Glaube und Leben,.Innsbruck,:Tyrolia-Verlag.1947..d11/3b.;
3742 Benedikt XVI.Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.9788071627005 (brož.); 978-80-7162-700-5.BS-211.;
3743 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.d6/6.;
3744 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.BS-111.;
3745 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.BS-217.;
3746 Benedikt1927-.Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode.Köln ::J.P. Bachem,.1965..BZ-24.;
3747 Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..d8/2_CZ1950_1990.;
3748 Beneš Edvard.Světová válka a naše revoluce III. díl.:.1929..d17/2a_cz1920-1950.;
3749 Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..BS-11.;
3750 Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..d10/3b_CZ1920_1950.;
3751 Beneš Method Kulda.Posvátná kazatelna :.Olomouc ::Gross,.1864..p1/3a.;
3752 Beneš Třebízský, Václav,(1849-1884).V červáncích kalicha..V Praze ::Gutenberg Ota Lebenhart,.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3753 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Levohradecké pomněnky..Praha ::Svatojanské dědictví,.1927..BS-183.;
3754 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Pod skalami :.Plzeň ::Tiskový spolek pro západní Čechy,.1919..d10/5a_CZ1900_1920.;
3755 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
3756 Beneš-Třebízský Václav.V předvečer pětilisté ruže.:Gutenberg Oto Lebenhart.1930..d17/4a_CZ1920_1950.;
3757 Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3758 Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
3759 Beneš-Třebízský Václav.Z letopisu sázavských. Černý rytíř. Dagmar. Část I..Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950.;
3760 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.BS-26.;
3761 Beneš, Edvard.Úvahy o slovanství : Hlavní problémy slovanské politiky.Praha:Čin.1947..d17/2a_cz1920-1950.;
3762 Beneš, Jaroslav,1892-1963.René Descartes či Tomáš Akvinský :.V Praze ::[nákladem vlastním],.1935..BS-125.;
3763 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..ČKCH.;
3764 Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.d6/2.;
3765 Benetka, Bořivoj.P. Stanislav Vydra.:.1938..BS-46.;
3766 Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-18.;
3767 Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-15.;
3768 Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-176.;
3769 Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-177.;
3770 Bengsch, Hubert..Bistum Berlin :.Berlin ::Stapp Verlag,.1985..3877764223.d12/1a.;
3771 Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-92.;
3772 Beniak, Valentín,.Popolec.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-93.;
3773 Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..LEV.;
3774 Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..BS-62.;
3775 Beniak, Valentín,.Vigília.Martin:Matica slovenská.1939..BS-93.;
3776 Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..BS-93.;
3777 Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..BS-127.;
3778 Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..BS-142.;
3779 Benický, Karol.Stredoslovenský kraj.Martin:Osveta pre Stredoslov. KNV.1973..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3780 Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.d6/5.;
3781 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.d7/5.;
3782 Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.d7/1.;
3783 Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean) .Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SAM/6.;
3784 Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean) .Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-156.;
3785 Beňo, Ján Augustín, SDB (Faudenom, A.).Počuli sme slovo Pánovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM.;
3786 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..SUCM.;
3787 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..SUCM.;
3788 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-123.;
3789 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUCM.;
3790 Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUCM.;
3791 Beňo, Ján,1933-.Vyberanie hniezda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1982..d3/4_SK1950_1990.;
3792 Beňo, Michael.Statuta Generalia Episcopalis Seminarii Maioris Nitriensis.[S.l.]:[s.n.].1932..BS-165.;
3793 Benoit, Claire-Lise de.Áno, je ti pravda!.Bratislava:Creativpress.1991..BS-220.;
3794 Benoit, Michel.Das geheimnis des 13. apostels.:.2007.978-3-404-92255-0.d18/6a.;
3795 Benoit, Pierre.Passion et résurrection du seigneur /.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1966..d18/8.;
3796 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.d7/5.;
3797 Beňovský, Pavol.Poznámky k národnostnému princípu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
3798 Benr, Mathias.Betrachtungen uber die Lauretanische litanei.:.1873..BZ-11.;
3799 Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-203.;
3800 Benson.Konfese konvertity.:.1937..d17/3a_cz1920-1950.;
3801 Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-58.;
3802 Benson Robert Hugh.Neviditelné světlo.:.1930..BS-60.;
3803 Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..VSH.;
3804 Benson, Robert Hugh,1871-1914.Konfese - konvertity /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191.;
3805 Benson, Robert Hugh,1871-1914.Pán světa /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1913..BS-191.;
3806 Benson, Robert Hugh,1871-1914.V rozbřesku budoucnosti :.Olomouc ::[Nakladatelství \"Evy\"],.1926..d17/2b_cz1920-1950.;
3807 Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-56.;
3808 Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-11.;
3809 Benža, Mojmír.Odev nášho ludu.Martin:Osveta.1983..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3810 Berbers, Christian.Sunden der welt.Drážďany:.1708..C16/1a.;
3811 Bercrunsse, Bruno, S.J..Praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1930?..d11/5.;
3812 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.5 méditations sur l\'existence :.Paris ::Aubier,.1936..BZ-58.;
3813 Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.d6/4.;
3814 Berger, Hugo.Nowa latwa metoda jezyka francuskiego.:.1899..C11/4b.;
3815 Berghaus, Paulus.Komm heruber und hilf.:.1930..d13/1.;
3816 Berghoff, Stephan.Licht vom Lichte.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/4a.;
3817 Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-189.;
3818 Berghoff, Štefan.Krásna doba mladej lásky.Zvolen:Anton Šalát.1929..BS-193.;
3819 Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b.;
3820 Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b.;
3821 Bergson, Henri,1859-1941.Dvojí pramen mravnosti a náboženství /.Praha ::Laichter,.1936..d17/4a_CZ1920_1950.;
3822 Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..BS-118.;
3823 Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..PS-02.;
3824 Berka, Aleš,1909-1983.Esperanto lingvo internacia..Vsetín-Ohrada ::Kroužek esperantistů při Sdruženém záv. klubu Sklář,.1967..BS-159.;
3825 Berka, Jakub.Fermentum 2001.:.2001..PS-02.;
3826 Berka, Jakub.Fermentum 2003.:.2003..PS-02.;
3827 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02.;
3828 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02.;
3829 Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..PS-41.;
3830 Berka, Josef.První kniha Mojžíšova.:.1945..BIBCZ.;
3831 Berlitz, M. D..Compendio di letteratura italiana .:.1921..C14/2a.;
3832 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.BS-215.;
3833 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-15.;
3834 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-57.;
3835 Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1937..BS-15.;
3836 Bernadot, Marie-Vincent.L'ordre des freres precheurs.:.1922..BZ-57.;
3837 Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS.1944..BS-178.;
3838 Bernadot, Vincent.Matka božia v mojom živote.Ružomberok:[s.n.].1948..LEV.;
3839 Bernal, José, OP.Una liturgia viva.:.1970..PZ-1.;
3840 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3841 Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-102.;
3842 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-48.;
3843 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3844 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
3845 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.d7/2.;
3846 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.BS-173.;
3847 Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/1c_cz1920-1950.;
3848 Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/5b_CZ1920_1950.;
3849 Bernanos, Georges,1888-1948.Deník venkovského faráře.Purley ::Rozmluvy,.1988.0-946352-55-0 .VSH.;
3850 Bernard von Clairvaux.Heimfehr.:.1925..d11/5.;
3851 Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL.;
3852 Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..KRYSTAL.;
3853 Bernard, Rogatien(1888-?)..Tajemnica Marji :.Lwów ::Wydawnictwo OO. Dominikanów,.1936..C14/1a.;
3854 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.d6/7.;
3855 Bernardo, Christophoro.Theologia catechetica.:.1800?..C17/2b.;
3856 Bernatek, Ludomir Jan(1917-1990)..Opowieść o bracie Zenonie Żebrowskim.Rzym ::Rycerz Niepokalanej,.1985...d18/1a.;
3857 Bernhart, Joseph.Der stumme Jubel :.Salzburg [u.a.]:Pustet.1947..d11/2a.;
3858 Bernoville Gaetan.Svatá Terezie Ježíškova.:.1928..BS-58.;
3859 Bernstein, Albert J..Dinosauří mozky : Jak vyjít s lidmi,se kterými se vyjít nedá.Praha:Victoria Publ..1993.80-85605-33-3.d6/7.;
3860 Berrisch, F..Die christliche ehe.:.1872..BZ-22.;
3861 Berrot, Claudius.Der priesteramts kandidat.:.1868..C21/4b.;
3862 Berruete, Felix Lizaso.Zeugen der barmherzigkeit bis zum martyrium.:.1992..d11/3a.;
3863 Berrutiho, Celestina.Duch sv. Alfonsa Marie z Liguori /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1904..d10/4b_CZ1900_1920.;
3864 Bert, Johann.Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/2b.;
3865 Bertalanfi, Pavol, SJ.Keresztyén bölcsesség.Trnava:.1754..C12/3b.;
3866 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/5b_CZ1920_1950.;
3867 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/3b_cz1920-1950.;
3868 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/3b_CZ1920_1950.;
3869 Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
3870 Berthe, P..Jezus Krisztus elete, szenvedese, gyozelme.:.1906..C22/3a.;
3871 Berthier, P. J..Sententiae et exempla biblica.:.1912..C14/1a.;
3872 Berthouzoz, Roger..Theologien dans le dialogue social :.Fribourg ::Academic Press Fribourg,.2006..9782827110070; 2827110075.d18/4a.;
3873 Berti, Luciano.Toutes les oeuvres de Michel-ange.:.1975..d18/3.;
3874 Bertieri, Josephi.De sacramentis in genere. Baptismo et confirmatione. Libri tres.:.1774..C14/3.;
3875 Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C11/4a.;
3876 Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C19/2b.;
3877 Bertling, Oskar.Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung der Kausalitat fur Studenten, Gymnasiasten und Lehrer.Leipzig:W. Klinkhardt.1907..d12/1a.;
3878 Bertrand Louis.sv. Augustin.:.1929..d9/5a_CZ1920_1950.;
3879 Bertrand, Louis.Krev mučedníku.:.1925..d17/1b_cz1920-1950.;
3880 Bertrand, Louis,1866-1941.Krv mučeníkov.V Trnave ::Urbánek a spol.,.1936..d15/5_SK1920_1950.;
3881 Bertrand, Louis,1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
3882 Berzeviczy, Albert.Itália úti rajzok és tanulmányok.:.1924..d14/1b.;
3883 Berzsenyi, Daniel.Versei.Budapešť:.1879..C19/5b.;
3884 Besch, Christian, SJ.Goot und Gotter.:.1890..BZ-7.;
3885 Besnard, A. M. OP.Život a zápasy viery.Paríž:.1972..SAM/4.;
3886 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.BS-119.;
3887 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4a.;
3888 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4b.;
3889 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C17/5a.;
3890 Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C10/3b.;
3891 Bessieres, A..Lurdský pútnik Alexej Carrel.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1958..BS-221.;
3892 Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..LEV.;
3893 Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..BS-193.;
3894 Besson, OP.Missel Dominicain quotidien.:.1939..C14/5b.;
3895 Bestužev, A.A..Strašná veštba.:Tatran.1984..TATRAN.;
3896 Beugnon, H..Antonia oder die martirer von Lyon.Kolín:.1877..C20/4b.;
3897 Beuvelet, Matthaeo.Clericus instructus seu doctrina moralis.:.1778..C17/5b.;
3898 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5a.;
3899 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5b.;
3900 Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C12/4a.;
3901 Bevilacqua, Giulio.Christ sei Christ.Einsiedeln [u.a.]:Benziger.1940..d11/3b.;
3902 Beyer, Jean,1914-.Les instituts seculiers..[Bruges]:Desclee, De Brouwer.1954..d18/2b.;
3903 Beyeri, Andreae.Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis.Lipsko:.1721..C18/6.;
3904 Bezae, Theodori.Jesu Christi domini nostri novum testamentum.Berlín:.1892..C18/5b.;
3905 Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929..BS-17.;
3906 Bezák, Štefan.Dejiny cirkevné pre meštianske školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BS-66.;
3907 Bezděk, Ctibor.Záhada nemoci a smrti : etikotherapie-léčení mravností.Brno:Pokorný.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;
3908 Bezdeka, Frant..Biblí svaté.Praha:.1864..C19/3.;
3909 Bezděka, Frant. S..Biblí svaté čili písma svatého starého i nového zákona Božího.Praha:I. L. Kober.1862..C17/3a.;
3910 Bezděka, Viktor Josef,1823-1900.Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského /.W Praze :; w Olomouci :; w Brně :; Na skladě K. Winikra,:Nákladem Dědictwí Swatojanského :; Na skladě Jar. Pospíssila ;; Na skladě E. Hölzla ;.1871..CZ1900.;
3911 Bezine, S., OP.Psautier liturgique latin-francais.:.1956..C13/5b.;
3912 Bezruč, Petr.Slezské písně.Praha:Československý spisovatel.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
3913 Bhaktivedanta, A. C..Srimad Bhagavatam.Vaduz:Bhaktivedanta Book Trust.1984.0892130636.d18/2b.;
3914 Białecka, Kolumba(1838-1887)..Wierna utajonej miłości :.Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,.1989..d18/1a.;
3915 Bianchi, L..Medžugorie.:.1987..USA.;
3916 Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3917 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.BIBSK.;
3918 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BIBSK.;
3919 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.BIBSK.;
3920 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK.;
3921 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK.;
3922 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BIBSK.;
3923 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BIBSK.;
3924 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ.;
3925 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ.;
3926 Bidlo, Jaroslav.Slovanstvo : obraz jeho minulosti a přítomnosti.V Praze:Jan Laichter.1912..d10/5b_CZ1900_1920.;
3927 Bidlo, Jaroslav, 1868-1937.Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1938..d17/3b_cz1920-1950.;
3928 Biederlack Josef.Otázka sociální..:.1900..CZ1900.;
3929 Bieira, Antonio.Sammtliche predigten aus die feste der heiligen.Regensburg:.1871..C19/1b.;
3930 Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..SSV1950.;
3931 Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950.;
3932 Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..HK.;
3933 Bierbaum, Athanasius.Antonius von Padua.:.1930..d11/3b.;
3934 Bierbaum, Ewald.Der seelenfriede.Freiburg:.1894..C17/2b.;
3935 Bichler, Kropsl.Volkschul katechesen.:.1936..d18/2.;
3936 Bichler, Wilhelm.Katholisches religionsbuchlein.:.1931..d12/2a.;
3937 Bilas, Ján.Katolícky modernizmus P. Teilharda de Chardina.Bratislava:Pravda.1981..d3/1_SK1950_1990.;
3938 Billmann, Otto.Philosophische fachausdruche.:.1950?..d11/4a.;
3939 Billuart, C. R., OP.Summa summae s. Thomae.:.1895..C17/3b.;
3940 Billuart, OP.Summa summae s. Thomae.:.1894..C31/1b.;
3941 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.BS-28.;
3942 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993.80-85223-16-3.d6/4.;
3943 Bindáč, Ernest, SVD (Arnošt,1911-1994).Nedeľa - deň sviatočný.Nitra ::Spoločnosť Božieho Slova,.1991.80-85223-13-9 (súbor);80-85223-14-7 (1. zv.).d6/7.;
3944 Binder, Wilhelm.Die bildwerke des naumburger doms.:.1959..d11/3b.;
3945 Bingerse, Pius.Reden des heiligen Ephram des Syrers.Innsbruck:.1871..BZ-51.;
3946 Bini, Andrea.Natali del gran patriarca s. Francesco.Cesena:.1666..C19/1a.;
3947 Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..Krystal.;
3948 Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..KRYSTAL.;
3949 Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937..BS-150.;
3950 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.d7/3.;
3951 Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-25.;
3952 Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-1.;
3953 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
3954 Bischöflichen Amt ( Magdeburg).Die Feier der Trauung.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/4b.;
3955 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Sonn- u. Feiertage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2.;
3956 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Wochentage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2.;
3957 Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen für verschiedene Anlässe..Einsiedeln ::Benziger,.1972..d13/2.;
3958 Biskupská synoda.Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej cirkvi, prameň nádeje pre Európu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-265-6.BS-113.;
3959 Bitnar, Vilém,1874-1948.Serafinské novely :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1926..BS-200.;
3960 Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
3961 Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..KNC.;
3962 Björnstjerne, Björnson.Synnöve zo Solbakkenu.:Smena.1980..d3/5_SK1950_1990.;
3963 Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..d7/4.;
3964 bl. Maur, Raban.Život blažené Maří Magdaleny i sestry její svaté Marty.Praha:Ladislav Kuncíř.1920..d10/5b_CZ1900_1920.;
3965 Blaha, Josef.Tóra a moderní židovská filosofie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-402-6.d6/4.;
3966 Bláha, Karel,1887-1917.Učebná kniha českého těsnopisu podle soustavy Gabelsbergerovy zvláště pro samouky.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
3967 Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48.;
3968 Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48.;
3969 Blaho, Pavol.Kazateľ r. II. (1875).Skalica:Pavel Blaho.1875..PS-48.;
3970 Blaho, Pavol.Kazateľ r. IV. (1877).Skalica:Pavel Blaho.1877..PS-48.;
3971 Blaho, Pavol.Kazateľ r. V. (1878).Skalica:Pavel Blaho.1878..PS-48.;
3972 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3973 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3974 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48.;
3975 Blaho, Pavol.Kazateľ r. VII. (1880).Skalica:Pavel Blaho.1880..PS-48.;
3976 Blahoš, Jaroslav.Životospráva a prevence u revmatických chorob.Praha:Státní zdravotnické nakl..1962..BS-124.;
3977 Blachnický, František.Pohľady vo svetle milosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-045-5.BS-126.;
3978 Blake, Michael.Tanec s vlkmi. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0380-8.d6/7.;
3979 Blanár, Vincent.Rozprávate po rumunsky?.Bratislava:SPN.1961..BS-45.;
3980 Blanda, František Xaver,1838-1917.Stručný přehled starožitností biblických :.V Praze ::Nákladem knihkupectví B. Stýbla,.1895..CZ_1920.;
3981 Blanka, Puškárová.Spišská Sobota.:Tatran.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
3982 Blass, Friedrich,1843-1907..A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature.[Chicago]:University of Chicago Press.1961..d18/7b.;
3983 Blaško, Štefan.Sobranecký kraj.Cleveland-Rím:Slovenský ústav.1980..d3/5_SK1950_1990.;
3984 Blaťák, František,1868-1926.Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda /.V Praze ::F. Blaťák,.1909..d10/4b_CZ1900_1920.;
3985 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-98.;
3986 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
3987 Blatnický, Rudolf, SDB.Pobožnosť prvých piatich sobôt.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-30.;
3988 Blažková, Jaroslava,1933-.Nylonový mesiac.Bratislava:Slov. spisovateľ.1965..d3/4_SK1950_1990.;
3989 Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.d3/4_SK1950_1990.;
3990 Blech, Richard.Encyklopédia filmu.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0219-3.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
3991 Bleskáň, František.Weľká Fijalka ľúbeznej Wône, alebo, Sbierka rozličných cirkewných piesni ku službám Božím cez celý rok.Budapešť:Koloman Rózsa.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
3992 Blond, J. M..Logique et methode chez Aristote.:.1939..C22/3a.;
3993 Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
3994 Bloy, Leon.V temnotách : (1917).Vranov nad Dyjí:Vetus Via.1993.80-85619-58-X.d6/7.;
3995 Bloy, Léon,1846-1917.Úvahy La Saletské.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1933..BS-181.;
3996 Bobák, Jan.Historický zborník 8.:Matica slovenská.1998.80-7090-502-6.BS-122.;
3997 Bober Bernard Mons..S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..BS-114.;
3998 Bodický, Samuel,1850-1919.Nihilisti.V Bratislave:Slovenská liga.1935..d15/4_SK1920_1950.;
3999 Bodnár Július.Myjava.:.1911..d15/2a_SK1900_1920.;
4000 Bodnár, Remig.Kálmán Herceg és a premontreiek.:.1932..BZ-59.;
4001 Bodó, Mátyás.Jurisprudentia criminalis secundum praximandconstitutiones Hungaricae in partes duas divisa ....Posonii ::Joan. Mich. Landerer,.1751..n1/6.;
4002 Bogar, Benedikt F..Milosrdní bratří : Výtah.Praha:Milosrdní bratří.1934..d10/3a_CZ1920_1950.;
4003 Bogliolo, Luigi.Ateizmus a pastorácia.:.1980?..BS-177.;
4004 Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUCM.;
4005 Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-145.;
4006 Bogner, Václav,1911-1988.Poznámky k žalmům.Praha ::Česká liturgická komise,.1986..BS-101.;
4007 Boháč, Jan Nepomuk,1888-1968.Český kancionál svatováclavský.Praha ::Universum,.1947..C14/5b.;
4008 Böhm, J..Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury /.Praha ::[s.n.],.1963..BS-194.;
4009 Bohumil, Josef,1929-.Kapka krve :.Řím ;:Kochel,.1988..d8/2_CZ1950_1990.;
4010 Bohumil, Zlámal..Příručka českých církevních dějin.; II., Doba románské katolicity (1000-1200).:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-251-1.BS-19.;
4011 Bohumír Kostický.Štátny ústredný archív Slovenskej socialistickej republiky.:Osveta.1983..d3/7_SK1950_1990.;
4012 Bohúň, Emo.Jánošíkov poklad.Bratislava:Academia.1926..d15/4_SK1920_1950.;
4013 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-102.;
4014 Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-100.;
4015 Bohuslav.V bunkri hladu.Rím:SÚCM.1978..BS-103.;
4016 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky 2..Rím:SÚCM.1984..BS-141.;
4017 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-135.;
4018 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-212.;
4019 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
4020 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d9/4a_CZ1920_1950.;
4021 Bohuslavský, J. B..Odpadnutá pijavica :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1932..SSV1950.;
4022 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..SAM/4.;
4023 Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..BS-171.;
4024 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/2.;
4025 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..BS-57.;
4026 Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/4.;
4027 Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.BS-121.;
4028 Boismard, M. E..Le prologue de saint Jean.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1953...d18/2b.;
4029 Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C16/3b.;
4030 Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C15/5a.;
4031 Boissieu, Antonio.Betrachtungen worinn das heilige Evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C18/4a.;
4032 Boix, Maur M..Was ist Montserrat? :.Montserrat:Publ. de l\'Abadia de Montserrat.1988..d13/1.;
4033 Bokes, František,.Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..BS-61.;
4034 Bolandens, Conrad.Gesammelte schriften.Regensburg:.1872..C20/4b.;
4035 Bolla, Martini.Historiae universalis in usum studiosae juventutis claudiopolitanae.Budapešť:.1825..C19/1a.;
4036 Bolley, Alphons.Gebetsstimmung und Gebet :.Düsseldorf ::Pädagogischer Verlag G.m.B.H.,.1930..d13/1.;
4037 Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b.;
4038 Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b.;
4039 Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..C15/3a.;
4040 Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..BZ-26.;
4041 Bollner, Johann.Predigten fur den burger und landmann.:.1871..C22/2b.;
4042 Bolzano, B..Lebensbeschreibung.:.1836..C19/2b.;
4043 Bolzano, Bernard,1781-1848.O pokroku a dobročinnosti /.Praha ::Vyšehrad,.1951..VSH.;
4044 Bona, Joanne.De discretione spirituum.:.1672..C22/2a.;
4045 Bona, Joanne.De sacrificio missae tractatus asceticus.Rím:.1714..C15/4b.;
4046 Bona, Joanne.Manuductio ad coelum.:.1667..C20/5b.;
4047 Bona, Joanne.Principia et documenta vitae christianae .Viedeň:.1767..C15/5b.;
4048 Bona, Joanne.Via compendii ad Deum per motus anagogicos.Varšava:.1678..C16/5b.;
4049 Bonae, Joannis.Opera omnia.Antverpy:.1700??..C17/4a.;
4050 Bonaventura, Mayer.Ultimátum dané slzami a krvou.:.1993..BS-12.;
4051 Boniecki, Adam(1934- )..Kalendarium życia Karola Wojtyły.Kraków ::\"Znak\",.1983..d18/1a.;
4052 Bonitz, Ferenc.Gróf Zichy Nándor.Budapešť:.1912..BZ-32.;
4053 Booch, Friedrich.Hand-worterbuch der russischen und deutschen sprache.Lipsko:.1900?..C13/2a.;
4054 Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..SAM/6.;
4055 Boone, Pat.Nová pieseň.:.1980?..SAM/5.;
4056 Boor, Ján.Mexiko.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
4057 Bor Ján E..Návrat k minulosti.:.1933..d15/5_SK1920_1950.;
4058 Bordeaux, Henry,.Roquevillardovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950.;
4059 Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950.;
4060 Borger, Hedwig.Stern im Schattenspiel :.Leipzig:St. Benno-Verl..1965..d11/2b.;
4061 Borgonovo, Giustino.La confessione delle giovinette.:.1941..BZ-61.;
4062 Borchert, Alois.Animismus, neboli, původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1905..BS-200.;
4063 Boris, Andrejevič Možajev.Zo života Fiodora Kuzkina.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK.;
4064 Boris, Kvasnica.Objavenie Ameriky.:Galéria mesta Bratislavy.1999.80-88762-39-1.BS-205.;
4065 Borkovec, Petr.Souvislosti.:.1994..PS-04.;
4066 Borler, Ferdinand.ie logenannten apostolischen constitutionen u. canonen.:.1874..C15/4b.;
4067 Boros Ladislav.Vykúpená existencia.:.1970?..BS-165.;
4068 Borovi, József.A mai rozsnyói egyházmegye teruletének kozépkori kialakulása.:.1942..d14/1b.;
4069 Borový, Klement.Časopis katolického duchovenstva, r. 20.Praha:.1879..p1/5b.;
4070 Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900.;
4071 Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900.;
4072 Borový, Klement,1838-1897.Dějiny diecése pražské :.Praha ::Svatojanské dědictví,.1874..CZ1900.;
4073 Borový, Klement,1838-1897.Sv. Jan Nepomucký, mučeník a hlavní patron království českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1878..CZ1900.;
4074 Borromei, Caroli.Instructiones pastorum.:.1846..C10/3b.;
4075 Bortrage, Sechs.Jesus von Nazareth.:.1901..BZ-19.;
4076 Bosco, Giovanni Battista, SDB.Spiritualita pre mladých.:.1980?..BS-177.;
4077 Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
4078 Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-160.;
4079 Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-144.;
4080 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.d7/6.;
4081 Bosco, Teresio.Priekopníci lepšieho sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-133.;
4082 Bossányi, Peter Serafín, OFM.Sermones Mariani....Jáger:.1769..C12/2b.;
4083 Bossuet, Jacobi Benigni.Doctrinae catholicae.Viedeň:.1753..C17/2b.;
4084 Bost, Leo M..Im rosenhag unserer lieben frau.:.1913..C18/5a.;
4085 Bostina, Alois.Der karmelit Eberhard Billict.:.1901..d18/4.;
4086 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.d7/6.;
4087 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-156.;
4088 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-123.;
4089 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-68.;
4090 Boteach, Shmuley.Košer sex.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-00-8.d10/5a.;
4091 Botek, Anton, C..Múdrosť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-130.;
4092 Botek, Anton, C..O Svätom písme.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-98.;
4093 Bottario, Ioseph Mariae.Flores totius theologiae practicae.:.1690..C10/6.;
4094 Botto, Ján.Smrť Jánošíkova.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-08.;
4095 Botto, Jan.Smrť Jánošíkova.:Tatran.1973..TATRAN.;
4096 Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK.;
4097 Botto, Július.Dejiny Matice Slovenskej : 1863-1875.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1923..MS.;
4098 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..BS-50.;
4099 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..AKADEMIE.;
4100 Boudreaux, F.J..Ani oko nevidělo.:.1934..BS-51.;
4101 Bougaud Emil.O bolesti.:.1916..BS-54.;
4102 Bougaud, Em.Cirkev. Praha:V. Kotrba.1923..d9/4b_CZ1920_1950.;
4103 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-212.;
4104 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
4105 Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-48.;
4106 Bougaud, Émile,1824-1888.Die Dogmen des Kredo.Mainz ::Franz Kirchheim,.1895..d11/2a.;
4107 Bougeant, R. P..Der christlichen lehre.:.1751..C21/3a.;
4108 Bouhours, Dominico, SJ.Cogitationes ingeniosae sanctorum patrum.:.1751..C17/5a.;
4109 Bouix, D..Tractatus de jure regularium.:.1857..C10/3a.;
4110 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.BS-123.;
4111 Boulanger, Le P,.Le Role de l\'Eglise dans la vie chretienne, careme preche a la chapelle des Dominicains du faubourg Saint-Honore.Paris ::J. Gabalda,.1918...BZ-15.;
4112 Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..BS-194.;
4113 Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..POSOL.;
4114 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4115 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-154.;
4116 Bourdaloue, Lajosnak.Predikatzioi.Budapešť:.1815..BZ-47.;
4117 Bouzek Josef.Na dušičky vzpomínejte.:.1941..BS-53.;
4118 Bouzek, Josef.Andělská říše a náš poměr k ní : S poznámkami francouzských spisovatelů.Praha:Dům milosrdenství Vincentium.1947..BS-53.;
4119 Bouzek, Josef,1880-1950.Pokladnice odpustkových modliteb :.Praha ::Vyšehrad,.1939..BS-189.;
4120 Bovet, Theodor.Manželstvo.s. l.:s. n..1968..BS-104.;
4121 Bovet, Theodor.Všedný deň a zázrak v rodine.B.m.:b.v..197..BS-154.;
4122 Boyer, Carolus.De gratia divina.:.1930..BZ-16.;
4123 Božena, Němcová.Divá Bára a jiné prózy.:Československý spisovatel.1983..d8/3_CZ1950_1990.;
4124 Božena, Slančíková Timrava.Skúsenosť.:Matica slovenská.1952..HK.;
4125 Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
4126 Brabec, Ladislav,1917-1996.Učte všecky národy :.V Praze ::Universum,.1948..BS-218.;
4127 Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984..BS-94.;
4128 Bradáč Josef.Homiletické směrnice 1976/77.:.1976?..SKRIPTA_2.;
4129 Bradáč, Hugo.Neboť oni dostanou za úděl zemi.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1964..BS-160.;
4130 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2.;
4131 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5.;
4132 Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..BS-11.;
4133 Bradáč, Josef.Dejiny novovekých snáh o obrodu liturgie.Košice:.2002..BS-70.;
4134 Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5.;
4135 Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2.;
4136 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-112.;
4137 Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-220.;
4138 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-20.;
4139 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21.;
4140 Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21.;
4141 Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Část čtvrtá. Liturgie svátostí podle rituálu.:.1991..SKRIPTA_2.;
4142 Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Posvátná znamení.Spišská kapitula:.1992..SAM/5.;
4143 Bradáč, Josef.Všeobecný úvod do liturgie omše.:.2000?..BS-67.;
4144 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SKRIPTA_2.;
4145 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SAM/5.;
4146 Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..BS-57.;
4147 Bradáč, Josef,(1920-1986).Věda o liturgii :.[Olomouc] ::CMBF v Praze, pobočka v Olomouci,.1972..BS-20.;
4148 Bradel.Rosenkranzbuchlein.:.1862..C15/4b.;
4149 Bradel, Fr. .Rosenkranzbuchlein.Trier:.1862..C18/5a.;
4150 Bradford, Roark.Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990.;
4151 Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM/6.;
4152 Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM1/a.;
4153 Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..d15/5a.;
4154 Braito, Silvester, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-17.;
4155 Braito, Silvester, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-150.;
4156 Braito, Silvester, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-188.;
4157 Braito, Silvester, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..KRYSTAL.;
4158 Braito, Silvester, OP.Nálezy.:.1980?..SAM/2.;
4159 Braito, Silvester, OP.Nevezmeš jména Božího nadarmo.:.1942..BS-32.;
4160 Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-33.;
4161 Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
4162 Braito, Silvester, OP.Podstata křesťanství.:.1947..BS-56.;
4163 Braito, Silvester, OP.Svaté obrázky z Italie.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948..BS-218.;
4164 Braito, Silvester, OP.Svatý Filip Neri :.Brno ::Brněnské tiskárny,.1948..KRYSTAL.;
4165 Braito, Silvester, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..KRYSTAL.;
4166 Braito, Silvester, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..BS-222.;
4167 Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1931..KRYSTAL.;
4168 Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:.1941..d17/3a_CZ1920_1950.;
4169 Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:.1941..BS-18.;
4170 Braito, Silvester, OP.Základy.:.1947..KRYSTAL.;
4171 Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc ::Velehrad,.1947..KRYSTAL.;
4172 Braito, Silvester, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL.;
4173 Braito, Silvester, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL.;
4174 Braito, Silvestr Maria1898-1962.Kristus jest náš život :.Olomouc ::Lidové knihkupectví,.1935..d17/1b_cz1920-1950.;
4175 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu.Olomouc:.1941..C23/2.;
4176 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..BS-14.;
4177 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..C23/1.;
4178 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu II. ročník (1927).Olomouc:Krystal.1927..C23/1.;
4179 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..p1/4b.;
4180 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..C23/1.;
4181 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..PS-34.;
4182 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IV. ročník (1929).Olomouc:Krystal.1929..C23/1.;
4183 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..C23/1.;
4184 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..PS-21.;
4185 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..p1/4b.;
4186 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..C23/1.;
4187 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..p1/4b.;
4188 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..C23/1.;
4189 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..C23/1.;
4190 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..PS-09.;
4191 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-21.;
4192 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-09.;
4193 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..C23/1.;
4194 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..p1/4b.;
4195 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/1.;
4196 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-21.;
4197 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-09.;
4198 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..BS-14.;
4199 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/2.;
4200 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..p1/4b.;
4201 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..C23/2.;
4202 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..PS-21.;
4203 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XII. ročník (1937).:.1937..C23/2.;
4204 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-34.;
4205 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..C23/2.;
4206 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-21.;
4207 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..PS-21.;
4208 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..C23/2.;
4209 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..p1/4b.;
4210 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..C23/2.;
4211 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..p1/4b.;
4212 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-09.;
4213 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-30.;
4214 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVII. ročník (1942).:.1942..p1/4b.;
4215 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVIII. ročník (1943).:.1943..p1/4b.;
4216 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..PS-32.;
4217 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..C23/2.;
4218 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..p1/4b.;
4219 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXI. ročník (1947).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1947..PS-44.;
4220 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..p1/3a.;
4221 Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..PS-44.;
4222 Brandenburg, Erich,1868-1946.Von Bismarck zum Weltkriege :.Berlin ::Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte,.1925..d13/2.;
4223 Brandes, Karl.Die monche des abendlandes.:.1868..C22/3a.;
4224 Brandes, Karl.Die monche des abendlandes vom h. Benedist bis zum h. Bernhard.:.1860..C16/2a.;
4225 Brandl, Benedikt.Stift Tepler Goethe festschrift 1932 /.Marienbad ::Theodor Hanika,.1932..BZ-50.;
4226 Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..BS-160.;
4227 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..SSV1950.;
4228 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.:Tatran.1969..TATRAN.;
4229 Branecký, Jozef, SchP.Keď rumy ožijú....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950.;
4230 Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-23.;
4231 Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SSV1950.;
4232 Branecký, Jozef,1882-1962.Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva.[Trenčín]:Jozef Branecký.1945..BS-220.;
4233 Branham, William Marrion.Slyšel jsem, ale nyní vidím.Praha:.1995?..BS-158.;
4234 Braniš, Josef.Katechismus dějin umění .Praha ::Otto,.1910?..d10/4b_CZ1900_1920.;
4235 Branson, W.H..Obrana viery.:.1935?..d15/5_SK1920_1950.;
4236 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-160.;
4237 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-154.;
4238 Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-49.;
4239 Braun, Heinrich.Die heiligen Evangelien und Episteln oder lectionen aus alle Sonn und Festtage des Jahres.Mníchov:.1783..C15/4a.;
4240 Braun, Johannes.Irdisches und Himmlisches :.Bonn:Verl. d. Buchgemeinde.1939)..d13/1.;
4241 Braunii, Johannis.Doctrina foederum five systema theologiae.:.1791..C15/3a.;
4242 Braunii, Johannis.Selecta sacra.Amsterdam:.1700..C17/4a.;
4243 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.d6/6.;
4244 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-21.;
4245 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-203.;
4246 Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-16.;
4247 Brdlík, František.Učebná kniha dějepisu všeobecného pro nižší třídy škol středních.:.1921..d17/3b_cz1920-1950.;
4248 Brecelj, Anton.Sexuálne problémy v prehľade.Trnava:Gerdelán.1943..d15/5_SK1920_1950.;
4249 Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 1.díl. Bezstavovce : Bezstavovce.Bratislava:Obzor.1975..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4250 Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 2.díl. Ryby,obojživelníky,plazi : V štyroch zväzkoch.Bratislava:Obzor.1971..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4251 Brecht, Bertolt,1898-1956.Werke :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1990..d11/2b.;
4252 Brecht, Bertolt,1898-1956..Die Mutter :.Reinbek bei Hamburg ::Rowohlt Taschenbuch,.1971..9783499109713;3499109719.d11/2b.;
4253 Breitner, Erhard.Peter der grosse Zar :.Berlin ::Höger,.1936..d11/4a.;
4254 Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1971..BS-139.;
4255 Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1980?..BS-176.;
4256 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4b.;
4257 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C17/1b.;
4258 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C20/3a.;
4259 Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4a.;
4260 Bremond, Antonino.de Guzmana stirpe s. Dominici.Rím:.1740..C18/1a.;
4261 Bremond, Henri.Falsche und Echte Mystik :.Regensburg ::Erschienen bei Friedrich Pustet,.1955..d11/2b.;
4262 Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..MS.;
4263 Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b.;
4264 Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b.;
4265 Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C15/3a.;
4266 Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C16/3b.;
4267 Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..d15/3_SK1920_1950.;
4268 Brentano, Franz,1838-1917.Vom sinnlichen und noetischen Bewusstsein (Psychologie Band 3)..Leipzig ::Meiner,.1928..d11/3b.;
4269 Brezina, J..Aforizmy.:Východoslov.vydavateľstvo.1988..BS-87.;
4270 Brezina, Ján.Anjel pokoja.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
4271 Brida, Jozef.Exercície.:.1980?..BS-170.;
4272 Bridel Fridrich.Básnické dílo.Praha:Torst.1994..d6/3.;
4273 Bridel, Bedřich.Co Buh? Člověk?.Přerov:.1934..BS-16.;
4274 Bridgett, Eduard.Leben des seligen Johannes Filher.:.1904..d18/4.;
4275 Briganti, Antonio.Bibbia e la storia sacra. Parte II..:.1874..C13/3a.;
4276 Briganti, Antonio.La Bibbia e la storia sacra.Rím:.1872..BZ-44.;
4277 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).BS-151.;
4278 Bringmann, Augustin.P. Florian Baucke, ein deutscher Missionär in Paraguay (1749-1768).Freiburg i. Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1908..BZ-7.;
4279 Bringmann, Rudolf.Geschichte Irlands :.Berlin ::Junker und Dünnhaupt,.1939..d11/2b.;
4280 Brinzivalli, Alojzius.Sammlung von gebeten und frommen werken.:.1859..BZ-23.;
4281 Brišák, Ján.Najsvätejšia obeta.Košice:Verbum.1946..BS-182.;
4282 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
4283 Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
4284 Britta, Kruse.Kronika olympijských hier.:Fortuna Print.1996.80-7153-101-4.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
4285 Brittain, Vera.Nevybavené účty.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
4286 Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..BS-200.;
4287 Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..POSOL.;
4288 Brockhausen, Conradi.Idea novitii religiosi seu practica instructio vitae religiosae.:.1728..C15/5a.;
4289 Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.BS-214.;
4290 Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44.;
4291 Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44.;
4292 Brodrick, James, SJ.Powstanie i rozwoj Towarzystwa Jezusowego.Krakov:.1969..d18/5.;
4293 Bromfield, Louis,1896-1956.Nastaly dažde.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
4294 Bronislav Bozowski.Smrť chuligána.:.1957..BS-04.;
4295 Brontë, Emily,.Búrlivé výšiny.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..d15/3_SK1920_1950.;
4296 Brosset, Charles Diego.Človek púšte.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..MS.;
4297 Bröstl, Alexander.Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť c Alexander Bröstl.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-108-8.SKRIPTA_1.;
4298 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
4299 Brousil, Antonín.Přehled českých jmen křestních.:.1934..BS-39.;
4300 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d6/7.;
4301 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d7/3.;
4302 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.BS-142.;
4303 Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.BS-142.;
4304 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1962..C13/2b.;
4305 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars altera.:.1962..C13/5b.;
4306 Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prior.:.1962..C13/5b.;
4307 Browne, Michaelis.Libellus precum ad usum fratrum s. ordinis praedicatorum.:.1957..d18/2a.;
4308 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/2.;
4309 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..BS-54.;
4310 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/5.;
4311 Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SKRIPTA_3.;
4312 Brož Josef.Poutní kázání.:.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;
4313 Brož, Luděk.Nový Zákon. Čtyři Evangelia.Praha:Kalich.1973..BIBCZ.;
4314 Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..BIBCZ.;
4315 Brož, Luděk.Starý Zákon. 4. Jozue - Soudcu - Rut.Praha:.1969..BIBCZ.;
4316 Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..BIBCZ.;
4317 Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..BIBCZ.;
4318 Brtáň, Rudo.Jankovi Jesenskému.:.1946..BS-49.;
4319 Brtáň, Rudo.Štefan Moyzes a Chorváti.:.1949..BS-23.;
4320 Brtáň, Rudolf.Puškin v slovenskej literatúre.:.1947..BS-37.;
4321 Bruce, Marshall.Červený Dunaj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-232-5.d7/4.;
4322 Bruckner, Th..Homoopathischer hausarzt.:.1885..C12/5b.;
4323 Bruel, C..Les Jeux du catechisme.:.1932..BZ-61.;
4324 Brune, Johannes.Das Diarium der Warburger Dominikanerprioren.Berlin ::Freie Universität Berlin,.1979..d12/2a.;
4325 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100.;
4326 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-98.;
4327 Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-43.;
4328 Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-46.;
4329 Brunner, Sebastian.Das buch der natur.Viedeň:.1879..BZ-52.;
4330 Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..C19/4b.;
4331 Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..BZ-56.;
4332 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Cisterzienserbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1881..d11/3a.;
4333 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..d12/1b.;
4334 Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..C12/5a.;
4335 Brunner, Sebastian1814-1893.Der Prediger-Orden in Wien und Oesterreich ... /.Wien ::Wilhelm Braumüller,.1867..BZ-47.;
4336 Brunton, Paul,1898-1981.Tajná stezka :.Na Kladně ::Pašek a spol.,.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
4337 Brustolon, Andrea, OMV.L'Azione missionaria degli oblati di Maria Vergine fuori del Piemonte nel quadro storico della restaurazione e della vita della congregazione.Rím:.2000..d18/7b.;
4338 Brynych Edvard.Štít víry.:.1896..CZ_1920.;
4339 Brzezinski, Miroslaw.L'uomo come punto d'incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat /1900-1979/.Rím:.2005..d18/5.;
4340 Bubák, Milan SVD.Prekročiť limity.Bratislava:.1999..BS-151.;
4341 Bubák, Milan SVD.Za koho kráčam?.Bratislava:UPC.2000..BS-151.;
4342 Bubán Ján.Filozofia slobody.:.1944..d15/6_SK1920_1950.;
4343 Bubán Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4344 Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4345 Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.d7/3.;
4346 Buber, Martin.Obrazy dobra a zla.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-17-4.BS-160.;
4347 Buber, Martin,1878-1965.Úvahy o chasidismu /.Praha ::Vyšehrad,.2015.978-80-7429-480-8.BS-210.;
4348 Bucelleni, Octavium.Compendium vitae s. Thomae Aquinatis.:.1723..C10/4b.;
4349 Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Cas difficiles..Paris,:Desclee, de Brouwer.1943..d18/3.;
4350 Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Mort a l\'aube..[Bruges]:Desclee, de Brouwer.1946..C14/1b.;
4351 Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..d15/6_SK1920_1950.;
4352 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4353 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-62.;
4354 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-03.;
4355 Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950.;
4356 Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..d15/5_SK1920_1950.;
4357 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..d15/4_SK1920_1950.;
4358 Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..BS-169.;
4359 Bucko, Vojtech,1911-1993.Význam sv. Metoda pre Slovakov, našu republiku a pre Slovanov vôbec.Bratislava:Slovenský jubilárny výbor.1935..BS-188.;
4360 Bucková, Pearl.Anjel bojovník.:.1946..d15/5_SK1920_1950.;
4361 Bucková, Pearl S..Dnes a večne.Martin:Živena.1947..d15/5_SK1920_1950.;
4362 Bucková, Pearl S..Vietor od západu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1945..d15/3_SK1920_1950.;
4363 Buczkó, Emil.A Jászó-premontrei kanonokrend Kassai II. Rákoczi Ferencz-Gimnáziumának évkonyve az 1941-42. iskolai évrol.Košice:.1942..BZ-39.;
4364 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-153.;
4365 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-152.;
4366 Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/2.;
4367 Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/7.;
4368 Búda, Jozef.Evanjelium Starého zákona. II. časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
4369 Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..BS-07.;
4370 Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..DOMINIKANI_SK.;
4371 Búda, Jozef.Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_3.;
4372 Búda, Jozef.Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_1.;
4373 Búda, Jozef.V nás žije Kristus.:.1980?..SKRIPTA_3.;
4374 Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..SKRIPTA_3.;
4375 Búda, Jozef,1898-1994.Evanjelium Starého zákona :.Trnava ::SSV,.1942..SAM1/b.;
4376 Budak, Mile.Musinka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK.;
4377 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-114.;
4378 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-217.;
4379 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-41.;
4380 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-36.;
4381 Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-92.;
4382 Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-167.;
4383 Buday, Jozef.Pútnické miesto Frivald.Trenčín:Ľudovít Blažek.1904..BS-15.;
4384 Buday, Jozef.Za bratmi do Ameriky.Bratislava:[s.n.].1927..BS-52.;
4385 Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..SSV1950.;
4386 Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..BS-194.;
4387 Buday, Jozef (podľa Sienkiewicz, Henryk,1846-1916).Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950.;
4388 Buday, Jozef (podľa Sienkiewicz, Henryk,1846-1916).Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950.;
4389 Buday, Jozef Bohuslavský.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-167.;
4390 Buday, Jozef Bohuslavský.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-189.;
4391 Buday, Jozef V..Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..PS-41.;
4392 Budil, Ivo T..Mýtus,jazyk a kulturní antropologie.Praha:Triton.1998.80-7254-001-7.d7/6.;
4393 Buhl, Josef.Die sechs sunden wider den heiligen geist.:.1922..BZ-50.;
4394 Buchholz, Henr..Manuale precum feu pia exercitia.Viedeň:.1900?..C16/4b.;
4395 Bujlov, Anatolij.Lovci tigrov.:Smena.1988..d3/5_SK1950_1990.;
4396 Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.d6/1.;
4397 Bukovinská, Júlia.Košické kvarteto. Štátna filharmónia:Košice.2003.80-969013-9-7.BS-67.;
4398 Bulínová, Marie.Církevní komisie ÚV KSČ 1949-1951.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1994..d6/2.;
4399 Bulissa, János.Prijemni hlas.Košice:.1911..d15/2b_SK1900_1920.;
4400 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).d3/6_SK1950_1990.;
4401 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..TATRAN.;
4402 Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..d3/5_SK1950_1990.;
4403 Bunčák, Pavel.S tebou a sám.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
4404 Bunganič, Peter.Slovensko-ukrajinský slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1985..d1/1_SLOVNIKY.;
4405 Bunyan, John,1628-1688.Cesta kresťana z mesta zkazy na vrch Sion.V Bratislave:v redakcii časopisu Klasy.1922..d17/5a_CZ1920_1950.;
4406 Bunyana, Jana.Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion.:.1922..d17/5a_CZ1920_1950.;
4407 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.BS-220.;
4408 Burger, Peter.Unterweifungen uber die christliche bollfommenheit.:.1905..BZ-23.;
4409 Burghusiano, Clemente.Bald = lerchlein sonn = und fenertags = predigten.Regensburg:.1732..C18/3.;
4410 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993..BS-68.;
4411 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993..BS-180.;
4412 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-70.;
4413 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993..BS-69.;
4414 Burian, Rudolf.Náčrt kresťanskej pedagogiky.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7.BS-179.;
4415 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-68.;
4416 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-70.;
4417 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-180.;
4418 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-69.;
4419 Burio, Gulielmo.Romanorum pontificum brevis notitia.:.1760..C17/2b.;
4420 Burns, Robert,(1759-1796).Písně a balady :.Praha ::SNKLHU,.1959..d8/1_CZ1950_1990.;
4421 Busenbaum, Hermanni.Medulla theologiae moralis.Trnava:.1753..C16/5b.;
4422 Busch, Wilhelm.Ježiš náš osud..Bielefeld:CLV - Christliche Literatur-Verbreitung e. V..1993.3893977170 (brož.); 3-89397-717-0.d6/5.;
4423 Busch, Wilhelm.Ježíš-náš úděl. Plzeň:Život stojí za to ....2009..d6/4.;
4424 Busch, Wilhelm.Život bez všedních dnu.:.1988..BS-214.;
4425 Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-131.;
4426 Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-160.;
4427 Busch, Wilhelm,1897-1966.Ježiš - náš osud /.Bielefeld ::CVL,.2011.978-3-89397-717-8.d7/3.;
4428 Bussche, Henri van den,1920-1965..Jean..[Paris-Bruges]:Desclee De Brouwer,.1967..d18/2b.;
4429 Bušek, Vratislav.Učebnice dějin práva cirkevního.Bratislava:Právnická fakulta Univerzity Komenského.1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
4430 Bušek, Vratislav,1897-1978.Učebnice dějin práva církevního..Praha ::Spolek čs. právníků Všehrd,.1947..d17/2a_cz1920-1950.;
4431 Buttmann, Aler..Griechische grammatik.Berlín:.1863..C19/1a.;
4432 Buxtorfi, Johannis.Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae.:.1609..C14/2a.;
4433 Buza, Sándor.A legfontosabb illemszabályok.:.1873..BZ-17.;
4434 Buzássy, Ján.Listy 1998-2001.Bratislava:Sursum.1998-2001..d16/5.;
4435 Bwerger, Johannes.Die konfelhonellen belekentwurfe ....:.1874..BZ-8.;
4436 Bwerger, Johannes.Die wahre kirche Jesu Christi in ihrer wefenheit.:.1880..BZ-19.;
4437 Bydžovský, Z FLORENTINA, Marek.Svět za tří českých králů : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596.Praha:Svoboda.1987..d8/1_CZ1950_1990.;
4438 Býňov, Josef,1876-.Šlechtic Th. a Ph. Dr. Sv. Jean de la Salle a církevní řád Školských Bratří v poměru ke školství :.V Praze ::Spolek přátel katolických českých škol bratrských,.1905..d10/5a_CZ1900_1920.;
4439 Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..BS-181.;
4440 Bystrík.K Bohu.:.1954..USA.;
4441 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-61.;
4442 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..POSOL.;
4443 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-183.;
4444 C. Eszterházy, Ladislai.Methodus infirmos providendi.:.1818..C15/4a.;
4445 Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C10/5a.;
4446 Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C12/6a.;
4447 Caccin, Angelo OP.Basilika der heiligen Johannes und Paul.:.2000?..d11/1a.;
4448 Caffarel, Henri.Kamila uchvácena bohem.Paris:.1982..SAM/2.;
4449 Calcagno, Franciscus, SJ.Philosophia scholastica.:.1947..BZ-6.;
4450 Calepin, Mon.Boh a ja.:.1949..SAM/6.;
4451 Calepin, Mon.Buh a já.:.1970?..BS-15.;
4452 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5b.;
4453 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C15/4b.;
4454 Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C18/4a.;
4455 Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C19/4b.;
4456 Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C20/4a.;
4457 Calino, Caesare.Zeist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5a.;
4458 Calliensi, Horatio Lucio.Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta.:.1727..C15/4b.;
4459 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C19/5b.;
4460 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/4b.;
4461 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/5b.;
4462 Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C21/5a.;
4463 Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.d6/5.;
4464 Cambel, Samuel,1856-1909.Slovenské ľudové rozprávky zo zbierok Sama Czambla /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..HK.;
4465 Cameronis, Ioh..Myrothecium Evangelicum.:.1632..C16/1a.;
4466 Campanellae, Thomae.De sensu rerum et magia.:.1620..C12/1.;
4467 Campos, Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..BS-97.;
4468 Camus, Albert.Mor.:Hynek.1997.80-85906-63-5.d6/7.;
4469 Camus, Albert.Prvý človek.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0653-X.d6/7.;
4470 Camus, Albert.Vzbúrený človek.:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1275-0.d6/3.;
4471 Camus, Albert,1913-1960.Der Fall :.Hamburg ::Rowohlt,.1983.3-498-09062-3.BZ-30.;
4472 Camus, Joh..Geist des heiligen Franz von Sales.:.1833..C22/2b.;
4473 Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-21.;
4474 Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4475 Canisio, Henrico.Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros.:.1620..C10/4b.;
4476 Canisius, Petrus.Worte in banger zeit.:.1948..d11/1a.;
4477 Cankar, Ivan.Na závoze.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
4478 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.d6/4.;
4479 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.d6/4.;
4480 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.d6/2.;
4481 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.d6/4.;
4482 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.d7/4.;
4483 Cantalamessa, Raniero,1934-.Život pod vládou Kristovou /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-47-2.d6/4.;
4484 Cantalamessa,Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.d6/4.;
4485 Cantu, Caesar.Az utolsó harmincz év torténete.Eger:.1881..BZ-38.;
4486 Caparello, Adriana.La perspectiva in sigieri di Brabante.Rím:.1987..d18/7b.;
4487 Capistranum, Joann..Candelabri mariano-apocalyptici.:.1691..C17/4a.;
4488 Capitanio, Bartolomea.Fortitudo oder die katholische glaubenskraft.Viedeň:.1892..BZ-53.;
4489 Capote, Truman, 1924-1984 - autor.Povídky :.:Praha :.2006.80-7203-767-6.d6/7.;
4490 Capper, W. Melville.Cesta ku kresťanskému manželstvu.B. m.:b. v..197..BS-109.;
4491 Caramadre, Gabriele.Die Gottheit Jesu in den Sonn- und Festtagsevangelien.:.1937..d11/4b.;
4492 Cardaropoli, Gerardo, OFM.Predicare il concilio: 2. La messa rinnovata.Neapol:.1969..BZ-30.;
4493 Cardaropoli, Gerardo, OFM - Caruso, Faustino, OFM.La messa rinnovata.Neapol:.1970..BZ-29.;
4494 Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C17/3a.;
4495 Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C12/1.;
4496 Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.BS-116.;
4497 Carmagnola, Albino.La porta del cielo.:.1920..d18/6.;
4498 Carnegie-Buocik.Ako ziskavať priateľov a pôsobiť na ľudí.:.1947..d15/5_SK1920_1950.;
4499 Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..d6/3.;
4500 Carnegie, Dale.Jak získávati přátele a pusobiti na lidi.Praha:.1939..BS-182.;
4501 Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas.1942..d15/6_SK1920_1950.;
4502 Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.BS-145.;
4503 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.BS-120.;
4504 Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.d7/3.;
4505 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SÚCM.;
4506 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.BS-117.;
4507 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUCM.;
4508 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.BS-127.;
4509 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7.;
4510 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-14.;
4511 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7.;
4512 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.USA.;
4513 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.BS-105.;
4514 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.d6/3.;
4515 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-142.;
4516 Carrey, Methode.Grammaire claire, simple, vivante.Paríž:.1900?..BZ-55.;
4517 Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-158.;
4518 Cartagena, Bartholomaei.Definitiones titulorum decretalium.:.1667..C21/5a.;
4519 Cartwrighto, Thoma.Commentarii succincti dilucidi in proverbia salomonis.:.1663..C15/3a.;
4520 Casadio, Domenico.Madre Teresa Moro O.P..:.1998..BZ-24.;
4521 Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.d6/5.;
4522 Casas, Bartolomé de las,1484-1566..Krótka relacja o wyniszczeniu Indian.Poznań ::\"W drodze\",.1988.8385008748.BZ-1.;
4523 Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.BS-221.;
4524 Cásek, František.P. Arnold Janssen :.Olomouc ::Krystal,.1940..BS-150.;
4525 Casel, Odo.Das christliche Opfermysterium :.Köln ::Styria,.1968..d11/4b.;
4526 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/2b.;
4527 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4b.;
4528 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C16/3b.;
4529 Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4a.;
4530 Casmanno, Othone.Pulcritudo omnium pulcerrima Iesus Christus ecclesiace suae sponsus.Frankfurt:.1607..C16/4b.;
4531 Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 1.díl. Jazyk : Jazyk.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-10-0.d7/2.;
4532 Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 2.díl. Mytické myšlení.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-11-9.d7/2.;
4533 Castellamare.Eucharistická duše.:.1942..d17/4a_CZ1920_1950.;
4534 Castro, Regis ; Castro, Maisa.Ježiš je môj priateľ. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-22-3.BS-182.;
4535 Cather, Willa Sibert.Smrť ide po arcibiskupa.Bratislava:B. Buocik.1945..d15/3_SK1920_1950.;
4536 Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..VSH.;
4537 Catholic Church..Catechism of the Catholic Church.Dublin ::Veritas,.1995.1853902497.d18/2b.;
4538 Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C11/1b.;
4539 Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C31/1a.;
4540 Catholic Church..Das Messbuch der heiligen Kirche..Wien,:Herder.1966..d11/1b.;
4541 Catholic Church..Lektionar \"C.\".Wien,:Veritas-Verl..1970..d13/2.;
4542 Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2.;
4543 Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2.;
4544 Cathrein, Victor.Allgemeine Moralphilosophie.Leipzig:Vier Quellen.1924..d12/1b.;
4545 Cathrein, Victor,1845-1931..Moralphilosophie :.Leipzig ::Vier Quellen Verl,.1924..d13/1.;
4546 Cathrein, Victore, SJ.Philosophia moralis in usum scholarum.Friburg:.1905..C31/2b.;
4547 Cathrein, Viktor,1845-1931.Socialismus :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1899..CZ1900.;
4548 Catulli, Valerii.Albi Tibulli equitis romani.:.1759..C10/5b.;
4549 Catullus, Tibullus.Propertius cum Galli fragmentis.:.1799..C11/1b.;
4550 Caussini, Nicolai.De eloquentia sacra et humana. Libri XVI..Kolín:.1634..C17/3a.;
4551 Caussino, Nicolao.Heilige hoffhaltung.:.1717..C17/2a.;
4552 Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4553 Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
4554 Cazes, M.-Fr,.Le Probleme du bonheur.Saint-Maximin (Var) ::editions de la \"Revue du Rosaire,.1932. (10 novembre.)..BZ-1.;
4555 Cehula, Jozef.Za pravdou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-138.;
4556 Ceizel, Benedik.Dejepis cirkevný pre meštianske školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..SSV1950.;
4557 Cellario, Christophoro.Conciones civiles sive orationes.:.1710..C10/5b.;
4558 Cellerin A.J..Maria - Královná nebeská.:Cellerin A. J. a syn.1894..CZ_1920.;
4559 Cepari, Virgilio,1564-1631.Leben der heiligen Maria Magdalena von Pazzis, aus dem Karmeliten-Orden.Regensburg ::Verlag von G. Joseph Manz,.1857..d12/2b.;
4560 Cesare, Pavese.Diabol na vŕškoch.:Smena.1986..d3/1_SK1950_1990.;
4561 Céspedes, Alba de.Nikto sa nevracia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
4562 Ceuppens, P. F., OP.Theologia biblica. IV. De mariologia biblica.:.1948..d18/5.;
4563 Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-26.;
4564 Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-27.;
4565 Ciampani, Marco.Carta archeologica della zona del soratte e dell'Etruria meridionale.:.2000?..d18/2b.;
4566 Ciampani, Marco.Fonti letterarie su Silvestro: La lana purpurea ed i raggi di sole.:.2003..d18/2a.;
4567 Ciampani, Marco.Silvestro e Constantino.:.2004..d18/2a.;
4568 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.d6/8.;
4569 Cibulka, Josef.Dialektika a ontologie.Bratislava:Vydav.Slov.akadémie vied.1968..d8/4_CZ1950_1990.;
4570 Cicero, Marcus Tullius.Řeči proti Katilinovi.Praha:I. L. Kober.1924..BS-02.;
4571 Cicero, Marcus Tullius,.Tuskulské rozhovory. Laelius. O priateľstve a iné. Zv. 1.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN.;
4572 Cicero, Marcus Tullius,106 pred Kr.-43 pred Kr.M. Tullii Ciceronis Disputationum Tusculanarum partes selectae.Praha:Alois Wiesner.1921..BS-182.;
4573 Cicero, Marcus Tullius,106-43 př. Kr..Rozmluvy tuskulské I /.Praha ::Springer,.1925..BS-182.;
4574 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/2b.;
4575 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C12/5b.;
4576 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C10/1b.;
4577 Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/1b.;
4578 Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-126.;
4579 Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-215.;
4580 Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
4581 Cíger Hronský, Jozef.Jozef Mak.:Tatran.1969..d3/7_SK1950_1990.;
4582 Cilento, Nunziatina, Martelli, Giorgio.V barvách duhy.Praha:Nové město.2001..BS-132.;
4583 Cincík, Jozef G.,.Jakub Bogdan.Martin:[s.n.].1935..BS-40.;
4584 Cincík, Jozef G.,1909-1992.Pútnicky kostol a kláštor v Šaštíne.Šaštín:Ústav saleziánov.1938..BS-218.;
4585 Cinek František.Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan. Praha:Fiala Rudollf.1933..d17/2a_cz1920-1950.;
4586 Cinek, František.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. I., II., III., IV. díl.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934..d17/1b_cz1920-1950.;
4587 Cinek, František.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. I., II., III., IV. díl.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934...d17/1a_cz1920-1950;
4588 Cinek, František,(1888-1966).Mariologie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..SKRIPTA_5.;
4589 Cinek, František,1888-1966.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku =.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1932..BS-93.;
4590 Cipolletta, Giuseppe.La vergine nella mente e nell'arte di Dante.:.1972..d18/2b.;
4591 Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..SKRIPTA_2.;
4592 Cirbusová, Jolana,1884-1940.Tiché boje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950.;
4593 Cisnerio, Garcia.Exercitatorium spirituale cum directorio horarum canonicarum.:.1856..C16/5a.;
4594 Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..SAM/5.;
4595 Claes, Ernest.Staré hodiny.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH.;
4596 Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK.;
4597 Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK.;
4598 Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-151.;
4599 Claudel, Paul,.Kantáta pre tri hlasy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-87.;
4600 Claudel, Paul,1868-1955.Der Strom :.Frankfurt am Main ::Verlag Das goldene Vlies,.1955..d11/4b.;
4601 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium catechetico-concionatorium.:.1740..C18/3.;
4602 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium concionatorium conceptus morales.:.1763..C13/3a.;
4603 Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium universale sacro-profanum.:.1762..C11/6.;
4604 Claus, Josepho Ignatio.Der an dilen orthen eingeladene sast prediger ....Augsburg:.1752..C17/6.;
4605 Clauß, Günter,1924-1994.Kinderpsychologie.Berlin::Volkseigener verlag,.1958..d13/1.;
4606 Clemente X..Synopsis admirabilis vitae b.p. Joannis a cruce.:.1675..C15/5b.;
4607 CLERICO, Ľudovít .Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola . :V Skalici : Slovenská škola.1867 ..d15/1b_SK1900.;
4608 Clerissac, Humbert.L'esprit de saint Dominique.:.1924..BZ-60.;
4609 Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.d7/5.;
4610 Cmíral, Adolf.Jaro.:.1921..d17/5a_CZ1920_1950.;
4611 Cocceji, Joh..Commentarius in librum I Jobi, psalmos, proverbia, ecclesiasten et canticum canticorum. Tomus secundus.:.1644..C15/6.;
4612 Cocceji, Joh..Orationes. Consilia. Epistolae. Contra judaeos. Contra equitem polonum. Aphorismi. Contra socinianos et pontificios. Tomus octavus.:.1644..C15/6.;
4613 Coccejo, Johanne.Summa doctrinae de foedere et testamento dei.Amsterdam:.1691..C16/1b.;
4614 Coccejus, Johannes.Orationes, Consilia, Epistolae.Amstelod.:.1701..C15/1.;
4615 Coccejus, Johannes,1603-1669..Johannis Cocceji Theol. Doct ejusque & ling. sanct? in Acad. Franekerana professoris Commentarius in librum Ijobi, :.Prostant Amstelredami ::Apud Joannem Jansonium.,.1644..C15/1.;
4616 Cohausz, Otto.V sprievode Ježišovom.Trnava:[s.n.].1930..BS-213.;
4617 Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920.;
4618 Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ1900.;
4619 Cojazzi, Antonin.Abeceda katolíka.S.l.:s.n..196..BS-26.;
4620 Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..BS-46.;
4621 Cojazzi, Don A..Pier Giorgio Frassati.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL.;
4622 Col , R. Dr..Nový zákon.olomouc:Nakladatelství Dobré Knihy v olomouci.1947..BIBCZ.;
4623 Col, Rudolf.Biblická hermeneutika.:.1938..BS-40.;
4624 Col, Rudolf.Biblická inspirace.Přerov:.1939..d17/2b_cz1920-1950.;
4625 Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-138.;
4626 Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-27.;
4627 Colagiovanni, Michele.Il brigantaggio nel lazio meridionale e l'opera di Gaspare del Bufalo.Rím:.1986..d18/1b.;
4628 Colombo, Sisto.Prosa latina cristiana.:.1941..BZ-16.;
4629 Combes, André,1899-1969.Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de l\'enfant-Jésus, par l\'abbé André Combes. Préface de Mgr. Roger Beaussart.Paris ::J. Vrin,.1948..d18/6b.;
4630 Comiskey, John P..John Walsh second bishop of London in Ontario 1867-1889.Rím:.1999..d18/5.;
4631 Comitino, Joanne Baptista.Timor et amor Dei.:.1689..C18/4b.;
4632 Commer, Ernst,1847-1928.Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus :.Wien ::H. Kirsch,.1908..d18/6b.;
4633 Concina, Daniele.Ad theologiam christianam dogmatico - moralem apparatus.:.1755..C15/2a.;
4634 Concina, Daniele.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico-moralis.:.1771..C16/5b.;
4635 Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C10/2a.;
4636 Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C21/1a.;
4637 Concina, Daniele, OP.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico - moralis.:.1771..C17/2b.;
4638 Congar, Yves,1904-1995.Vaste monde ma paroisse :.:.2005??..d18/8.;
4639 Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..BZ-60.;
4640 Conradi, L.R..Slávne zjavenie Krista.Opava:Adventné nakladateľstvo.1930??..d15/5_SK1920_1950.;
4641 Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.d6/6.;
4642 Copus J.E..Siruv syn neboli Historie Lazarova.:.1925..d17/4a_CZ1920_1950.;
4643 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-178.;
4644 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.d6/2.;
4645 Coreth, Emerich,1919-2006..Atheismus kritisch betrachtet..Munchen u. Freiburg/Br.,:Wewel.1971)..3879040303.d12/2b.;
4646 Cormier, Hyacinthi M..Triduo ante pascha et dominica resurrectionis.:.1910..C21/2b.;
4647 Cormier, Hyacinthi Mariae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1913..C14/5a.;
4648 Corneau, Guy.Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy.Praha:Portál.2004.80-7178-930-5.d7/1.;
4649 Corner, David Gregor.Praemonita ad lectorem.:.1800?..C21/4a.;
4650 Cornforth, Maurice.Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1953..d8/3_CZ1950_1990.;
4651 Coronelli, P..Ordinum equestrium ac militarium brevis narratio.:.1715..C14/3.;
4652 Coronelli, P..Ordinum religiosorum in ecclesia militanti.:.1707..C14/3.;
4653 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8.;
4654 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8.;
4655 Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..d18/8.;
4656 Costain, Thomas B.1885-1965.Čierna ruža :.Košice ::Svojeť,.1948..d15/4_SK1920_1950.;
4657 Cottin, Sophie Ristaud,1770-1807.Vyhnanci sibiřští /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..d10/5a_CZ1900_1920.;
4658 Coulevain, Pierre de,zemř. 1913.Srdce osamělé ... =.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1928..d10/3b_CZ1920_1950.;
4659 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-53.;
4660 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-148.;
4661 Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..d15/6_SK1920_1950.;
4662 Courtois, Gaston.O bratskej láske.:.1970?..BS-15.;
4663 Courtois, Gaston.Vor dem angesicht des Herrn.:.1958..BZ-24.;
4664 Cozzi, Marcello.Vangelo e cultura in basilicata.:.2004..BZ-25.;
4665 Crampon, A..Le livre des psaumes.:.1930..C14/4b.;
4666 Crampon, Augustino.Supplementum ad commentaria in scripturam sacram.:.1877..C21/2a.;
4667 Crasset, Jean,1618-1692.Krassetovo Desítidenní duchovní cvičení tak zvané exercitie, čili, Křesťan v samotě :.V Praze ::[s.n.],.1885..CZ1900.;
4668 Crasset, Joannes, SJ.Der in der geistlichen sinode sich besindende christ....:.1743..C20/2b.;
4669 Crawley-Boevey, Mateo.Jézus a szeretet királya.:.1938..d14/1a.;
4670 Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..BS-53.;
4671 Crispi, Sallusti C..Bellum Iugurthinum.Praha:.1924..BS-136.;
4672 Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/4b.;
4673 Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/5b.;
4674 Croiset, Joanne, SJ.Andachts ubungen aus alle sonn und bewegliche jest tag des jahrs.Augsburg:.1749..C19/5a.;
4675 Croiset, Joanne, SJ.Ubungen.Augsburg:.1749..C16/2b.;
4676 Croiset, Joanne, SJ.Undachts, uebungen, aus alle tage des gangen jahrs.Bamberg:.1779..C16/2b.;
4677 Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
4678 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.:Slov.spisovateľ.1968..d3/6_SK1950_1990.;
4679 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.:Slov.spisovateľ.1968..d3/3_SK1950_1990.;
4680 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov. spisovateľ.1968..d3/1_SK1950_1990.;
4681 Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/3_SK1950_1990.;
4682 Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
4683 Cruz, Juana Inés de la, 1651-1695 - autor.Naděje do zlata tkaná.:Praha :.1988.80-7021-007-9.VSH.;
4684 Csaba, Margit,1898-1965.Čo má vedieť dievča pred vydajom.Bratislava ::V.H. Kurtha,.1944..BS-137.;
4685 Csánki, Dezső,1857-1933.Árpád és az árpádok :.Budapest ::Franklin-Társulat,.1907..n1/6.;
4686 Császár, Jozef.Príručka pre spovedníkov.:.1970..BS-180.;
4687 Csávossy, Elemér, SJ.Ige és élet.Budapešť:.1939..BZ-33.;
4688 Cserei, Franciscus.Assertiones ex universa philosophia.:.1731..C12/6b.;
4689 Csinos, Albin.Az izmaéliták magyarországon.:.1913..d14/1b.;
4690 Csizmadia, Andor..A magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig.Budapest ::Akademiai Kiado,.1976..9630507137.d14/2.;
4691 Csontos, Ladislav 4 zos ;.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.BS-159.;
4692 Csontos, Ladislav, SJ.Celostné chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-154-X.d6/7.;
4693 Csosz, Imre.A kegyes - tanitó - rendek Nyitrán.Nitra:.1879..d18/6b.;
4694 Cullmann, Oscar,1902-1999.Die Christologie des Neuen Testaments.Tübingen ::J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),.1963..d11/4a.;
4695 Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.BS-159.;
4696 Cuniliati, Fulgentii.Catechista in pulpito sermones familiares.:.1771..C11/2a.;
4697 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C18/2b.;
4698 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4b.;
4699 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/3b.;
4700 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4a.;
4701 Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/1a.;
4702 Cuniliati, Fulgentii.Universae theologiae moralis.:.1767..C19/1a.;
4703 Curcellaei, Stephani.I kaini diaoiki.Amsterdam:.1758..C16/5b.;
4704 Curcellaeus, Steph..Pio et erudito lectori.:.1700?..C16/4b.;
4705 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1893.Rím:.1893..C19/6.;
4706 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1894.Rím:.1894..C16/6.;
4707 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1895.Rím:.1895..C18/6.;
4708 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1905.Rím:.1905..n1/2.;
4709 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1906.Rím:.1906..n1/2.;
4710 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1907.Rím:.1907..n1/2.;
4711 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1908.Rím:.1908..n1/2.;
4712 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1909.Rím:.1909..n1/2.;
4713 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1910.Rím:.1910..n1/2.;
4714 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1911.Rím:.1911..n1/2.;
4715 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1912.Rím:.1912..n1/2.;
4716 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1913.Rím:.1913..n1/2.;
4717 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1914.Rím:.1914..n1/2.;
4718 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1915.Rím:.1915..n1/2.;
4719 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1916.Rím:.1916..n1/2.;
4720 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1917.Rím:.1917..n1/2.;
4721 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1918.Rím:.1918..n1/2.;
4722 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1919.Rím:.1919..n1/2.;
4723 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1920.Rím:.1920..n1/2.;
4724 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1921.Rím:.1921..n1/2.;
4725 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1922.Rím:.1922..n1/2.;
4726 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1923.Rím:.1923..n1/2.;
4727 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1924.Rím:.1924..n1/2.;
4728 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1925.Rím:.1925..n1/2.;
4729 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1926.Rím:.1926..n1/2.;
4730 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1927.Rím:.1927..n1/2.;
4731 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1928.Rím:.1928..n1/2.;
4732 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1929.Rím:.1929..n1/2.;
4733 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1930.Rím:.1930..n1/2.;
4734 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1931.Rím:.1931..n1/2.;
4735 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1932.Rím:.1932..n1/2.;
4736 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1933.Rím:.1933..n1/3.;
4737 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1934.Rím:.1934..n1/3.;
4738 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1935.Rím:.1935..n1/3.;
4739 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1936.Rím:.1936..n1/3.;
4740 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1937.Rím:.1937..n1/3.;
4741 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1938.Rím:.1938..n1/3.;
4742 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1939.Rím:.1939..n1/3.;
4743 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1940.Rím:.1940..n1/3.;
4744 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1945.Rím:.1945..n1/3.;
4745 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1946.Rím:.1946..n1/3.;
4746 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1947.Rím:.1947..n1/3.;
4747 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1948.Rím:.1948..n1/3.;
4748 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1949.Rím:.1949..n1/3.;
4749 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1950.Rím:.1950..n1/3.;
4750 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1951.Rím:.1951..n1/3.;
4751 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1952.Rím:.1952..n1/3.;
4752 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1953.Rím:.1953..n1/3.;
4753 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1958.Rím:.1958..n1/3.;
4754 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1959.Rím:.1959..n1/3.;
4755 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1960.Rím:.1960..n1/3.;
4756 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1961.Rím:.1961..n1/3.;
4757 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1962.Rím:.1962..n1/3.;
4758 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1963.Rím:.1963..n1/3.;
4759 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1964.Rím:.1964..n1/3.;
4760 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1965.Rím:.1965..n1/3.;
4761 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1966.Rím:.1966..n1/3.;
4762 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1967.Rím:.1967..n1/3.;
4763 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1968.Rím:.1968..n1/3.;
4764 Curie, Eva.Madame Curie.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990.;
4765 Curtius, Quintus.Livio, sallustio quoque ac Caesare.:.1747..C10/4a.;
4766 Cypriano.Thesaurus Carmelitarum.:.1627..C10/5b.;
4767 Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.BS-145.;
4768 Czambel, Samo,.Rukoväť spisovnej reči Slovenskej.Turčiansky sv. Martin:Kníhtlačiarsky úč. spolok.1919..d15/2b_SK1900_1920.;
4769 Czapik, Július, Dr..Smiluj sa nad nimi, Pane.:Banská Bystrica.1936..d15/4_SK1920_1950.;
4770 Czeke, Vilma B..Ježiškove husličky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
4771 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C20/3b.;
4772 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4773 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4774 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4775 Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b.;
4776 Czerwinska, Malgorzata.Pózno umitowatem... :.Katowice ::Ksiegarnia sw. Jacka,.1989.83-7030-025-1.BZ-1.;
4777 Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..SSV1950.;
4778 Czeska-Mączyńska, M..Kristov rytier.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
4779 Cziklay, Lajos.Katholikus hajadonok konyve.Budapešť:.1892..C17/1b.;
4780 Czingely, Carolus Joannes.Institutionum imperialium liber I..:.1734..C11/2a.;
4781 Cziráky, Gyula.A mi apostolaink.Budapešť:.1897..BZ-38.;
4782 Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C18/2a.;
4783 Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C19/2a.;
4784 Czuczor.Kolteményei.Budapešť:.1887..C19/5b.;
4785 Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..HK.;
4786 Čajak, Ján,1897-1982.V zajatí na Holíčskom hrade :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1968..d3/5_SK1950_1990.;
4787 Čajka, J. H.,1911-.Spoveď..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..BS-192.;
4788 Čajkovskij, Andrij.Žonate či bezženne svjaščenstvo?.:.1900?..BZ-58.;
4789 Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL.;
4790 Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..BS-17.;
4791 Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..KRYSTAL.;
4792 Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..BS-183.;
4793 Čala, Antonín,1907-1984.O povaze svátostných charakterů /.Praha ::[nákladem vlastním],.1938..KRYSTAL.;
4794 Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov.:.1929..BS-168.;
4795 Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov /.V Trnave ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1929..POSOL.;
4796 Čambál, Andrej, SJ.Ako sa krešú svätí?.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-15.;
4797 Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-16.;
4798 Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-48.;
4799 Čambál, Andrej, SJ.Cena posväcujúcej milosti, alebo, Odborníci oceňujú neznámy poklad.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-167.;
4800 Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BZ-58.;
4801 Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BS-63.;
4802 Čambál, Andrej, SJ.Sväté misie v obrazoch.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1922..BS-190.;
4803 Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..POSOL.;
4804 Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..BS-205.;
4805 Čambál, Ondrej.Prevrátený svet a či najväčšia hlúposť sveta /.Trnava ::Posol božského srdca Ježišovho,.1927..BS-193.;
4806 Čapek, Karel.Hovory s T.G.Masarykem.Praha:F.Borový.1947..d9/3b_CZ1920_1950.;
4807 Čapek, Karel.Kalendár; Zahradníkov rok.:Pravda.1982..d3/1_SK1950_1990.;
4808 Čapek, Karel.Mlčení s T.G.Masarykem.:Praha : Fr.Borový.1936..BS-29.;
4809 Čaplovič, Pavol.Slanický ostrov umenia.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
4810 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.BS-153.;
4811 Čarnogurský, Pavol.Svedok čias.Bratislava:USPO.1997.80-88717-22-1.d7/1.;
4812 Čarskaja, Lidija Aleksejevna.Pred rozchodom.Žilina:O. Trávniček.1948..d15/5_SK1920_1950.;
4813 Časár, Viktor, OFM.Compendium liturgiae sacrae.:.1785..BS-29.;
4814 Čečetka, Juraj,.Príručný pedagogický lexikon II.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1943..d15/6_SK1920_1950.;
4815 Čečetka, Juraj,.Slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Svätom Martine.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1939..BS-44.;
4816 Čechov, Anton Pavlovič,.Černý mnich a jiné povídky \h [AUL]. Slovart:Praha.1997.80-7209-048-8.d6/7.;
4817 Čechov, Anton Pavlovič,.Rozprávky I.V Turčianskom Sv. Martine:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1923..d15/4_SK1920_1950.;
4818 Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..BS-93.;
4819 Čelko, V..Spoločné modlitby Spolku sv. Vincenta.Trenčín:V. Čelko.1944?..BS-74.;
4820 Čeněk z Vartemberka, Josef, 1765-1843 - autor;.Kázanj Nědělnj Díl II.. :W Praze ;.1834..BS-162.;
4821 Čep Jan.Rozptýlené paprsky.:.1946..BS-35.;
4822 Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-203.;
4823 Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-01.;
4824 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..SAM/4.;
4825 Černá, Zdislava.Ve škole sv. Otca Dominika.:.1980?..SAM/4.;
4826 Černilovskij, Zinovij Michajlovič,1914-1995.Dějiny státu a práva za kapitalismu :.Praha ::SPN,.1953..BS-186.;
4827 Černocký, Karel,1879-1948.Práce úděl člověka :.Olomouc ::Velehrad,.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
4828 Černohorský, František, 1812-1873 - autor;.Nedělní zábawa rodin křesťanských, čili, Rozjímání o důležitých prawdách swatého náboženstwí.:W Praze :.1865..CZ_1920.;
4829 Černohouz Jan.Encyklopedie obrazuv.:.1883..CZ1900.;
4830 Černohouz, Jan.Sbírka historických příkladuv z dějin slovanských. Díl II..:.1896..CZ1900.;
4831 Černovský, Ferdinand Bedřich,1869-1929.Adoro te devote latens Deitas :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1913?..BS-217.;
4832 Černušák Gracian.Dějiny Evropské hudby.Praha - Bratislava:Panton.1964..d8/3_CZ1950_1990.;
4833 Černý Václav.Promluvy nedělní a sváteční.:.1896..BS-24.;
4834 Černý, Jan,1871-1944.Rosa mystica =.Na Velehradě ::Methoděj Melichárek,.1913..d10/4a_CZ1900_1920.;
4835 Červeň, Jan.Modrá katedrála.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-75-0.d7/2.;
4836 Červeň, Jozef.Akú mám povahu? 8-typovka.:.1999..BS-221.;
4837 Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.BIBCZ.;
4838 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..KRYSTAL.;
4839 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-29.;
4840 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-32.;
4841 Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-55.;
4842 Česká liturgická komise.Obřady pokání.Praha ::Česká liturgická komise,.1982..BS-157.;
4843 Česká liturgická komise..Obřady biřmování.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-157.;
4844 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1974..BIBCZ.;
4845 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1974..BIBCZ.;
4846 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1977..BIBCZ.;
4847 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ.;
4848 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1981..BIBCZ.;
4849 Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.d1/1_SLOVNIKY.;
4850 Čihák, Jozef.Časopis katolíckeho duchovenstva.Praha:Jozef Čihák.1937..p1/5b.;
4851 Čitbaj, František.Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život.... .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0148-2.d6/2.;
4852 Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.d6/5.;
4853 Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.BS-131.;
4854 Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.d7/3.;
4855 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.d7/4.;
4856 Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.BS-216.;
4857 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-152.;
4858 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-153.;
4859 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.BS-153.;
4860 D'Agostino, Simone.Dall'Atto all'azione.:.1999..d18/2a.;
4861 D'Amato, A..La devozione a Maria nell'oridne Domenicano.Bologna:.1984..BZ-1.;
4862 d'Azeglio, Massimo.Ovvero i palleschi e i piagnoni.:.1850..C22/2b.;
4863 D'Elpidio, Raimondo, OP.Le beatitudini oggi.:.1969..PZ-1.;
4864 D'Elpidio, Raimondo, OP.Lo Spirito santo.Neapol:.1986..BZ-30.;
4865 D\'Alfonso, Nicola.Anglicky :.Praha ::Fr. Řivnáč,.1920..BS-125.;
4866 d\'Eschevannes, Carlos.Le Merveilleux corps humain :.Paris ::P. Téqui,.1934..d18/6b.;
4867 da Ponte, Ludovico.Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede.Benátky:.1761..C16/4a.;
4868 Dabiré, Laurent.L'acces a la justice dans l'eglise et dans l'etat au Burkina Faso.:.2005..BZ-24.;
4869 Dąbrowski, Eugeniusz,1901-1970.Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu /.Poznań ;; Warszawa ;; Lublin ::Księgarnia św. Wojciecha,.1955..C14/1a.;
4870 Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..BS-162.;
4871 Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..KRYSTAL.;
4872 Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..KRYSTAL.;
4873 Dacík , R.M..Buh ve svátostech.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948..KRYSTAL.;
4874 Dacík , R.M..Buh ve svém díle.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..KRYSTAL.;
4875 Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..KRYSTAL.;
4876 Dacík, R. M..O přátelství.:.1946..BS-40.;
4877 Dacík, R. V., OP.Kněžské rekolekce.:.1970?..SAM1/b.;
4878 Dacík, R. V., OP.Po cestě našich otcu.:.1950?..BS-107.;
4879 Dacík, R.M..Boh a duša.:.1970?..BS-22.;
4880 Dacík, R.M..Buh v Ježiši Kristu .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939..KRYSTAL.;
4881 Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..BS-48.;
4882 Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-21.;
4883 Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-27.;
4884 Dacík, Reginald.Buh a jeho život. Olomouc:Krystal.1941..BS-189.;
4885 Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL.;
4886 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..BS-195.;
4887 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..SKRIPTA_3.;
4888 Dacík, Reginald M.,(1907-1988).Studentský apoštolát.Olomouc ::Krystal,.1945..KRYSTAL.;
4889 Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL.;
4890 Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL.;
4891 Dacík, Reginald Maria,1907-1988.[Věrouka pro laiky..V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1941..KRYSTAL.;
4892 Dacík, Reginald O.P..Svätí všedného dňa.:.1980?..BS-141.;
4893 Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..KRYSTAL.;
4894 Ďačok, Ján,1955-.Človek, utrpenie, nemocnica :.Trnava ::Dobrá kniha,.2000.80-7141-300-3.d6/6.;
4895 Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..PS-13.;
4896 Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..p1/5b.;
4897 Dagens, Claude, 1940- - autor.Pozvat současnou společnost k životu z víry :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-816-X.BS-121.;
4898 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.BS-117.;
4899 Dachovský, Karel.Cesta františkánského kněze Jana Bárty.Praha:Řád L. P..1992..BS-218.;
4900 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..BS-151.;
4901 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..SKRIPTA_3.;
4902 Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..BS-152.;
4903 Dakov, Sergej K..Patrím k vám.Bern:MPK.1983..SUCM.;
4904 Dalmais, I. H..Initiation a la liturgie.:.1959..d18/8.;
4905 Damborský, Ján.Slovenská mluvnica pre stredné školy a učiteľské ústavy.:.1930..d15/3_SK1920_1950.;
4906 Damiani, Joanne.Justa religionis coactio seu apodixis.Budín:.1763..C16/4a.;
4907 Damiani, Petro.Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi.Viedeň:.1723..C18/5a.;
4908 Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.BS-145.;
4909 Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.BS-221.;
4910 Dancák, František.Slovo r. XVII. (1985).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1985..d16/3.;
4911 Dandolo Milli.Anjel hovoril.:.1943..MS.;
4912 Dandolo, Milli.Anjel hovoril.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..BS-30.;
4913 Dandolo, Milly.Srdcia cestujú.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..SSV1950.;
4914 Danes, Petro Ludovico.Institutiones doctrinae christianae sive compendium theologiae.:.1733..C18/5a.;
4915 Dáni, Ede.Arany mondások.:.1940?..d14/1a.;
4916 Daniel Rops.Písmo sväté pre deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SKRIPTA_3.;
4917 Daniel-Rops, Henri,1901-1965..Marges de la priere /.Paris ::La Colombe,.1947...BZ-59.;
4918 Daniel, Defoe.Moll Flandersová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
4919 Daniel, G..Das rosenkranz-gebet das gebet der roth.:.1874..C22/1b.;
4920 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-167.;
4921 Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-190.;
4922 Danielik, József.A torténet szelleme.:.1857..C14/5a.;
4923 Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. I. diel.:.1841..C14/2b.;
4924 Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. II., III., IV. diel.:.1841..C13/1a.;
4925 Dankelman, J.L.F..Christsein in dieser Zeit :.Freiburg ::Herder,.1964..d12/2b.;
4926 Dankelman, Joannes Laurentius Fredericus.Christliche Lebensgestaltung.Freiburg i. Br. ;Basel ;Wien:Herder.1967..d12/1a.;
4927 Danko, Jozef Karol.Collationes Fr. Bernardi de Lutzenburgo O. P. De quindecim virtutibus glorios.Mohuč:.1868..BZ-51.;
4928 Dante.Komédiája elso rész. A pokol.:.1912..d14/1a.;
4929 Dante Alighieri,1265-1321..Dante komédiája.(Budapest),:.1922).)..d14/1b.;
4930 Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..TATRAN.;
4931 Danzas, Julija Nikolajevna.L\'Itinéraire religieux de la conscience russe /.Juvisy (Seine-et-Oise) ::Les Éditions du Cerf,.1930-..C14/1b.;
4932 Darbins, Pascal.Leben und schriften.:.1872..C20/5b.;
4933 Daubner Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. V. (1901).Trnava:.1901..PS-46.;
4934 Daubner Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. VI. (1902).Trnava:.1902..PS-18.;
4935 Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..C16/5b.;
4936 Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..POSOL.;
4937 Daubner, Ján Alojz,1856-1909.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL.;
4938 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.BS-158.;
4939 Daude, Adriano, SJ.Historia universalis et pragmatica romani imperii.:.1751..C11/1a.;
4940 Daudet, Alphonse,1840-1897.Choix de contes..Prague ::Jednota Čs. matematiků a fysiků,.1932..BZ-49.;
4941 Daumer.Das wunder.Regensburg:.1874..BZ-40.;
4942 David-Windstosser, M..Frauenmystik im Mittelalter /.[S.l.] ::Josef KöselandFriedrich Pustet,.1950??..d18/6b.;
4943 Davies, Chris.Ježiš - jeden z nás.Bratislava:IFES.1981..d3/4_SK1950_1990.;
4944 Davies, Norman,1939-.Boże igrzysko.Kraków:\"Znak\".1989.8370060528 (viaz.);83-7006-052-8.d18/1b.;
4945 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947...;
4946 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
4947 Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
4948 Dänhardt, Albert.Theologisches Jahrbuch..Leipzig ::St. Benno,.1964..d13/1.;
4949 de Amicis, Edmondo.Ai Ragazzi discorsi.:.1921..C21/1b.;
4950 de Amicis, Edmondo.Alla gioventu letture scelte.:.1922..C14/2a.;
4951 de Amicis, Edmondo.La maestrina degli operai.:.1921..C14/1a.;
4952 de Amicis, Edmondo.Speranze e Glorie le tre capitali.:.1925..C14/2a.;
4953 De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce.Bratislava:Karol Müller.1946..d15/4_SK1920_1950.;
4954 de Avila´s, Juan.Audifilia .Regensburg:.1861..C17/4a.;
4955 de Avila, Juan.Reden aus das heiligste ultarsacrament.Regensburg:.1881..C18/1b.;
4956 de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum.:.1727..C17/6.;
4957 de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum. Tomus primus.:.1767..C14/6.;
4958 de Barzia, Josepho.Christianus animarum excitator.:.1721..C21/6.;
4959 de Bonald .La couronne de Marie .Lyon:.1860..BZ-45.;
4960 de Boxadors, Joannis Thomae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1771..C14/4a.;
4961 de Boxadors, Joannis Thomae.Calendarium?.:.1759..C14/2a.;
4962 de Boxadors, Joannis Thomae.Officium hebdomadae sancte ff. Praedicatorum.:.1758..C14/3.;
4963 de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/1a_cz1920-1950.;
4964 de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
4965 de Bussieres, Joannis.Scanderbegus.:.1730..C15/2b.;
4966 de Cauz, Constantini Francisci.De cultibus magicis .:.1771..C11/2a.;
4967 de Cice, I..Le frére.:.1929..BZ-27.;
4968 De Coster, Charles Théodore Henri,1827-1879.Svatební cesta.V Praze ::Pavel Prokop a Svoboda,.1948..d17/1a_cz1920-1950.;
4969 de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..d18/6a.;
4970 de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..C14/1a.;
4971 de Dalmases Candido S.J..K životopisu svätého Ignáca z Loyoly.Madrid:.1979..SAM/5.;
4972 de Ganay, M. C..Comment representer les saints Dominicains.:.1926..BZ-49.;
4973 de Graveson, Ignatio.Tractatus de vita, mysteriis, et annis Jesu Christi.:.1761..C19/3.;
4974 de Guibert, Iosephus, SJ.Breves adnotationes in cursum methodologiae generalis.Rím:.1935..BZ-53.;
4975 de Chardin, Pierre.Pisma wybrane.:.1967..BZ-54.;
4976 de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..BS-108.;
4977 de Chardin, Pierre Teilhard.Ľudstvo ako jav.:.1947..SAM/7.;
4978 de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o šťastí.:.1980?..SAM/7.;
4979 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/2b.;
4980 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C15/5b.;
4981 de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/4a.;
4982 De Jonghe Bernardus.Belgium Dominicanum.:.1996..d18/2a.;
4983 de Jonghe, Bernardo.Belgium Dominicanum sive historia sacri ordinis praedicatorum.:.1719..C12/6a.;
4984 de Kempis, Thomae.Viator Christianus recta ac regia.Trnava:.1744..C18/5b.;
4985 de Kempis, Thomae.Viatoris christiani, pars altera in qua Thomae de Kempis.Trnava:.1744..C15/5a.;
4986 de la Boullaye, Pinard, SJ.Conferences de Notre-Dame de Paris .Paríž:.1934..BZ-50.;
4987 de la Caille.Lectiones elementares opticae.Viedeň:.1766..C19/3.;
4988 De Liguori, Alfonso.Grandezza e doveri del sacerdote.Rím:.1928..BZ-30.;
4989 de Liguori, Alphons.Betrachtungen aus alle tage des jahrs.Augsburg:.1775..C20/4a.;
4990 de los Rios, Bartholomeo.Vitta coccinea sive commentarius super evangelia passionis et resurrectionis Christi Domini.Antverpy:.1646..C19/4a.;
4991 de Martini, Caroli Antonii.Lege naturali positiones.Viedeň:.1772..C18/1a.;
4992 de Martini, Caroli Antonii.Positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis.:.1768..C11/1b.;
4993 de Medicis, Hieronimo.Formalis explicatio summae theologicae s. Thomae quinatis.:.1862..C13/1a.;
4994 de Molina, Antonio.Instructio sacerdotum ex ss. patribus.:.1865..C16/5a.;
4995 de Musset Alfred.S láskou nejsou žerty.Praha:Orbis.1956..d8/1_CZ1950_1990.;
4996 de Naxera, Emmanuele.In iudices commentarii litterales, moralesque.:.1656..C20/6.;
4997 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5b.;
4998 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/1b.;
4999 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5a.;
5000 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/5a.;
5001 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/1b.;
5002 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b.;
5003 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b.;
5004 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C21/2a.;
5005 de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..C16/4b.;
5006 de Ragusio, Iohannis.Tractatus de ecclesia.Záhreb:.1983..d18/5.;
5007 de Roskovány, Augustino.Coelibatus et breviarium.Budapešť:.1861..C18/2a.;
5008 De Roskovány, Augustinus.Supplementa ad collectiones monumentorum et literaturae ....:.1889..BZ-15.;
5009 de Saint Jure, Johann Bapt..Jesus, der gehrenzigte .Regensburg:.1871..C18/1b.;
5010 de Saint-Exupery, Antoine.Der kleine prinz.:.1992.3-7920-0012-1.d18/6a.;
5011 de Solages.Le probleme de l'Apostolat dans le monde moderne.Paríž:.1934..BZ-44.;
5012 de Vries, Anna.Slunce chudých.:Vyšehrad.1977..VSH.;
5013 de Waal, Anton.Katakomben bilder.:.1900?..BZ-26.;
5014 de Wohl, Luis.Svetlo nad Akvinom. I., II., III., IV. diel.:.1975..SAM/4.;
5015 De Wulf, Maurice,1867-1947.Histoire de la philosophie médiévale..Paris ::F. Alcan,.1947..BZ-47.;
5016 Debowski, Nicolai.Judaismus convictus eu demonstratio evidentissima legem veterem cessasse promissum messiam advenisse Jesum Christum .:.1757..C15/3b.;
5017 Debut, Janine.Eurisko.Paríž:.1980..d18/7b.;
5018 Decani, Domini.Assertiones ex universa theologia dogmatica.:.1807..C12/4b.;
5019 Decronille.Priesterliche betrachtungen.:.1912..C14/1a.;
5020 Dedek, Crescens Lajos.Klasszikus Arany Biblia :.Budapest ::Herzig M.,.1897..n1/6.;
5021 Dedinger, Joannes.Hyperdulia deiparae.:.1673..C12/2b.;
5022 Degro, Imrich.Dejiny novovekej filozofie.Košice:TF KU v Ružomberku.2003..SKRIPTA_4.;
5023 Deharbe, J., SJ.Groser katholischer katechismus.Regensburg:.1879..C19/1b.;
5024 Deharbe, Jos., SJ.Examen ad usum cleri.:.1906..C21/1b.;
5025 Deharbes, Jos..Groser katholischer katechismus.:.1911..C22/2b.;
5026 Dehon, L..La vie interieure.:.1919..C14/1b.;
5027 Dekeni, Joannis.Observationes poeticae.:.1807..C12/4b.;
5028 Delaporte, Theophile.Katolíci moroví /.Stará Říš ::Marta Floriánová,.1932..BS-200.;
5029 Deledda, Grazia,1871-1936.Eliáš Portolu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
5030 Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC.;
5031 Dell'Orto, Stefano.Rita z Kascie svätá pre všetkých.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-26-0.BS-216.;
5032 Delp, Alfred.Tragische Existenz :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1935..d11/3a.;
5033 Dembowski, Jan.Tierpsychologie.Berlin ::Akademie Verlag,.1955..d13/1.;
5034 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..BS-98.;
5035 Demo, Martin.Dejiny pedagogiky.:.2000?..BS-68.;
5036 Demo, Ondrej.Z klenotnice slovenských ľudových piesní.Bratislava:Opus.1981..d3/7_SK1950_1990.;
5037 Demoto, Jozef František.Poptání obzvláštního wzhledu a wznešenosti na swatém místě ....Praha:.1824..C18/2b.;
5038 Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.BS-158.;
5039 Démuth, A..Filozofia ako terapia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-225-5.d7/4.;
5040 Denderwindeke, Adolphus.Compendium theologiae asceticae.:.1921..C13/5b.;
5041 Denhoffio.Instructio pastoralis de sacramento poenitentiae.Viedeň:.1775..C16/4a.;
5042 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d10/3a_CZ1920_1950.;
5043 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/4b_CZ1920_1950.;
5044 Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
5045 Denis, Michael.Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi sermones inediti.:.1792..C14/6.;
5046 Denisle, Heinrich.Das geistliche leben.Graz:.1879..C20/3a.;
5047 Deniste, Fr. Heinrich.Das beistliche leben.Graz:.1880..C17/3b.;
5048 Denzinger, Heinrich.Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22442-9.d11/5.;
5049 Dérer Ivan.Slovenský vývoj a ľudácká zrada.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
5050 Dermek, Andrej.Nový Zákon. Listy, Apokalypsa. II. časť.Bratislava:.1993..BS-178.;
5051 Dermek, Andrej.Život a dielo Ježiša Krista.:.1970?..BS-178.;
5052 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.d7/4.;
5053 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-111.;
5054 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-213.;
5055 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-117.;
5056 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-150.;
5057 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-120.;
5058 Desbillons, F. J..Fabularum aesopiarum. Libri IX..:.1809..C10/4a.;
5059 Desolda František.Bohumila.:.1900?..CZ1900.;
5060 Dessain, H..Speculum fratrum praedicatorum.:.1886..C13/5b.;
5061 Dessauer, Friedrich.Filozofia techniky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
5062 Dettinger, Eduard.Der ring des Nostradamus.:.1852..C22/3b.;
5063 Deutsche Kultur..Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg, eine Abwehr des Buches, La guerre allemande, et le catholicisme [publ. by the Comité catholique de propagande française ? l\'étranger].Freiburg i. Br. &c.:.1916..BZ-18.;
5064 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5065 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5066 Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a.;
5067 Dewey, John.Rekonstrukce ve filosofii : + Dodatek o pragmatismu (J.Schützner).Praha:Sfinx.1929..d17/4b_CZ1920_1950.;
5068 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-137.;
5069 Deželíč, Velemír.Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-198.;
5070 Deželíč, Velemír.Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-08.;
5071 Dhorme, Paul,.Le livre de Job /.Paris ::Librairie Victor Lecoffre,.1926..d18/3.;
5072 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 77, č. 1-10, 1996.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..p1/6.;
5073 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..PS-34.;
5074 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..p1/6.;
5075 Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 79, č. 1-10, 1998.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998..p1/6.;
5076 Dian, Daniel,1953-.Každý deň so svätými. 1. diel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.807162618X (brož.); 80-7162-618-X.d7/4.;
5077 Dian,Daniel.Každý deň so svätými .2.diel.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.d7/4.;
5078 Dianin, Giampaolo.Luigi Taparelli D'Azeglio /1793-1862/.:.2000..d18/5.;
5079 Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
5080 Dickie, John,(1963-).Cosa Nostra.Praha:Fortuna Libri.2009.9788073214975 (viaz.);978-80-7321-497-5.d6/7.;
5081 Didaco.Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II..:.1745..C12/4a.;
5082 Didaco, Antonio.Auctarium enchiridii scripturistici sive tomus IV..Brusel:.1748..C16/5a.;
5083 Didaco, Antonio.Enchiridion scripturisticum tripartitum tomus III..Brusel:.1745..C16/5a.;
5084 Didon.Ježíš Kristus.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1892..CZ1900.;
5085 Didon.Ježíš Kristus. I., II. diel.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1893..CZ1900.;
5086 Didon, P..Jézus élete.:.1900?..d14/2.;
5087 Didon, P..Jézus Krisztus.Budapest:Kiss János.1896..n1/6.;
5088 Dieffel.Maria, der christen sort.:.1900..d11/2a.;
5089 Diepenbrock, Melchior.Geistlicher blumenstrauss aus christlichen dichter harten.:.1862..C21/5b.;
5090 Diepenbrock, Melchior.Gesammelte predigten .:.1841..C22/1b.;
5091 Dieringer, F. X..Lehrbuch der katholischen dogmatik.Mainz:.1865..C19/1a.;
5092 Dieringer, J. X..Die theologie der vor und jestzeit.:.1868..C22/2b.;
5093 Diessel, H..Das groste denkmal der gottlichen liebe.:.1904..C21/2b.;
5094 Diessel, H..Maria, der christen hort.:.1903..C21/2b.;
5095 Diessl, Wilhelm.Egerer Bibeltagung 1937.:.1937..d13/2.;
5096 Diestii, Henrici.Conciones festales.:.1662..C12/1.;
5097 Diestii, Henrici.Conciones passionales XXXI..Amsterdam:.1656..C16/1b.;
5098 Dieška Jozef.Problém noetického realizmu v Leninovom diele "Materializmus a empiriokriticizmus".:.1946..BS-58.;
5099 Dieška, Ján, SJ.Ježišove pohľady.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-27.;
5100 Dieterici, Cunradi.Institutiones catecheticae depromptae e b. Lutheri catechesi et variis.Frankfurt:.1742..C17/1a.;
5101 Dietls, H..Homilien uber die sonntaglichen evangelien.Mnichov:.1811..C20/5a.;
5102 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107.;
5103 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-167.;
5104 Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL.;
5105 Dillersberger, Josef.Wer es fassen kann-- :.Salzburg ::Pustet,.1932..d11/3b.;
5106 Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-142.;
5107 Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-149.;
5108 Dilong, Rudolf.Kde človek kladie semiačko : lyrická próza /obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB.. - Dle Rydla v knize chybně uveden v edici sv. 22. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..BS-206.;
5109 Dilong, Rudolf.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-205.;
5110 Dilong, Rudolf.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-206.;
5111 Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.USA.;
5112 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-206.;
5113 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-71.;
5114 Dionysium von Lubenburg.Der heiligen .Mníchov:.1748..C16/3a.;
5115 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.DOMINIKANI_SK.;
5116 Diotallevi, Alexandro.Idea veri poenitentis .:.1761..C10/3b.;
5117 Dippel, Joseph.Die heilige faltenzeit des katholischen kirchenjahres ....:.1889..BZ-8.;
5118 Dirnbeck, Josef.Laienbrevier.Düsseldorf:Patmos.1989.3491722187;3-491-72218-7.d11/1b.;
5119 Distante, Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.:.1991..BZ-25.;
5120 Dittrich, Joseph.Eilf reden.:.1854..BZ-57.;
5121 Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..d17/3b_cz1920-1950.;
5122 Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..BS-49.;
5123 Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950.;
5124 Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..BS-23.;
5125 Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
5126 Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.d6/2.;
5127 Dlugoš, František,.Jubilujúca Levoča a jej farári. Polypress:Levoča.1999.80-88704-26-X.BS-216.;
5128 Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 0. ročník, r.1999. Bratislava:Redemptoristi.1999..PS-30.;
5129 Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 3. ročník, r.2002. Bratislava:Redemptoristi.2002..p1/4b.;
5130 Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..TATRAN.;
5131 Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK.;
5132 Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.BS-159.;
5133 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.BS-133.;
5134 Dobiáš, Josef,(1919-[?]).Litomericensium Episcoporum series.Liberec ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1985..BS-56.;
5135 Doboš, Andrej.Štefan Makara 1925-1975.:.1975?..BS-67.;
5136 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
5137 Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
5138 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
5139 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
5140 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..d3/5_SK1950_1990.;
5141 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-189.;
5142 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-132.;
5143 Dobroslav, Chrobák.Drak sa vracia.:Slovenský spisovateľ.1956..d3/2_SK1950_1990.;
5144 Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
5145 Dobrovodský, Izidor.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-17.;
5146 Dobrovodský, Izidor.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..USA.;
5147 Dobrovodský, Izidor.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205.;
5148 Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Srdce dieťaťa.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205.;
5149 Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.d18/2b.;
5150 Dobšinský, Pavol.Slovenské rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1975..d2/1_SLOVENSKO.;
5151 Dobšinský, Pavol,1828-1885.Prostonárodné povesti slovenské :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1954..HK.;
5152 Dóci, Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.:.2003..DIPLOMOVKY.;
5153 Dodewaard, Johannes A. E..Loretánske litánie.Prešov:Slovo.1990..BS-132.;
5154 Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..SUCM.;
5155 dohnal.čtyri slova z ukrajiny.:.2005..d7/5.;
5156 Doig, Desmond.Matka Tereza. Život a dílo.Praha:.1980..BS-158.;
5157 Dok, Adolph.Bedanken und kathlchlage.Freiburg:.1885..C15/5b.;
5158 Dolezich, Gabriele.Durch Leid gelauterte sieghafte Freude.Einsiedeln:Benziger.1940..BZ-17.;
5159 Dolezich, Gabriele.Erlostes und erlosendes Leiden :.Einsiedeln:Benziger.1940..d11/3b.;
5160 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-68.;
5161 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-155.;
5162 Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-69.;
5163 Dolinský, Juraj..Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.d7/4.;
5164 Dolinský, V. J..Mluvnica a slovník slovensko-esperantský.Trenčianske Teplice ::Domov Speváckeho sboru slov. učiteľov,.1936..d1/2_SLOVNIKY.;
5165 Dollinger, Joh. Jos..Kirche und kirchen, baptthum und kirchenstaat.Mníchov:.1861..C17/2b.;
5166 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-109.;
5167 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-104.;
5168 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..SAM1/b.;
5169 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 4. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-67.;
5170 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-135.;
5171 DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-140.;
5172 DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna /preložil Andrej Pauliny SDB. - 3. vyd.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..BS-109.;
5173 Domanig, Maria.Seilandsworte.:.1929..d11/3a.;
5174 Domasta, Jan.Povesti o hradoch Zv. 2.:Osveta.1977..d3/3_SK1950_1990.;
5175 Domasta, Jan.Povesti o hradoch-diel 1.:Osveta.1976..d3/3_SK1950_1990.;
5176 Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2b.;
5177 Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2a.;
5178 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..BS-26.;
5179 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..BS-26.;
5180 Dominik, Eduard.sv. apoštola Pavla dva listy k Soluňanum.:.1913..BS-219.;
5181 Dominik, Hans.Gebaltte kraft.:.1941..d12/1a.;
5182 Dominik, Tatarka.V úzkosti hľadania.:Slovenský spisovateľ.1963..d3/5_SK1950_1990.;
5183 Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:.1916..KRYSTAL.;
5184 Dominikáni..Salve :.Praha ::Krystal OP,.1991-..PS-45.;
5185 Dominikánska rehoľa.Kráľovná najsvätejšieho ruženca.:.1909?..BS-168.;
5186 Dominikánsky kláštor v Košiciach.Bratstvo Svätého ruženca.Košice:Dominikánsky kláštor.1947..BS-167.;
5187 Dominique, Rolinová.Divý pieter.:Slovenský Tatran.1986..TATRAN.;
5188 Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4.;
5189 Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4.;
5190 don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-56.;
5191 don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-52.;
5192 don Gobbi, Stefano.Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna.:.1986..d18/4a.;
5193 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-25.;
5194 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-4.;
5195 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..d18/7b.;
5196 Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..C31/1a.;
5197 Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-13.;
5198 Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-5.;
5199 Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-6.;
5200 Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-50.;
5201 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-6.;
5202 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..d18/7b.;
5203 Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-43.;
5204 Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-5.;
5205 Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-8.;
5206 Donat, J., SJ.Logica..:.1914..BZ-15.;
5207 Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..d18/7b.;
5208 Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..BZ-4.;
5209 Donat, J., SJ.Theodicea.:.1923..BZ-16.;
5210 Donat, Josef,.Psychologia /.Innsbruck ::Rauch,.1914..BZ-49.;
5211 Donat, Josepho, SJ.Theodicea.:.1914..C31/1a.;
5212 Doncova, Zlata. [from old catalog].Divotvorny lekar z Rudna..Bratislava,:Mlade leta, t. TlaC, SNP, B. Bystrica,.1972...d3/1_SK1950_1990.;
5213 Donders, Adolf.Christusbotschaft.:.1938..d12/1a.;
5214 Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/4a.;
5215 Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/3a.;
5216 Donders, Adolf.Meister der Predigt aus dem 19. und 20. Jahrhundert :.Munster i. W.:Regensberg.1928..d12/2b.;
5217 Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..BS-56.;
5218 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.d7/6.;
5219 Donin, Ludwig.Das kleine katholische pfingstbuch.:.1879..C22/3b.;
5220 Donin, Ludwig.Das mutterherz Maria und leine oerehrer.Viedeň:.1876..C18/5b.;
5221 Donin, Ludwig.Der flehende Christ.:.1878..C22/3b.;
5222 Donin, Ludwig.Der geiltige kampf.:.1869..BZ-23.;
5223 Donin, Ludwig.Der kleine kampf und der grosse sieg.Viedeň:.1869..BZ-27.;
5224 Donin, Ludwig.Der weinende heiland.Graz:.1882..C17/5a.;
5225 Donin, Ludwig.Die gehronte evangelische einfalt des herzens.Viedeň:.1880..C20/4b.;
5226 Donin, Ludwig.Die heil. Anna .Viedeň:.1880..BZ-42.;
5227 Donin, Ludwig.Die katholische krankenpflege fur gesunde und kranke.Viedeň:.1869..C15/5b.;
5228 Donin, Ludwig.Die wahre magnitudo.Viedeň:.1894..C15/4b.;
5229 Donin, Ludwig.Eucharistie oder die wunder der gottlichen liebe.Graz:.1874..C15/4a.;
5230 Donin, Ludwig.Jugenspiegel fur Jung und Alt in heiligen lebensbildern.:.1876..BZ-2.;
5231 Donin, Ludwig.Kleines christkatholisches kirchenbuch.:.1875..BZ-23.;
5232 Donin, Ludwig.Kurze abersicht der christkatholischen lehre.:.1874..BZ-57.;
5233 Donin, Ludwig.Leben und thaten der heiligen gottes.Viedeň:.1862..C17/4b.;
5234 Donin, Ludwig.Liturgisches kirchenjahr oder das grose katholische kirchenbuch.Graz:.1876..BZ-42.;
5235 Donin, Ludwig.Manner unserer tage.Viedeň:.1880..BZ-52.;
5236 Donin, Ludwig.Nobilitas oder die namen und chatengrose.Viedeň:.1875..C20/4b.;
5237 Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-32.;
5238 Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-50.;
5239 Donin, Ludwig.Theophilax oder die gottliebenden frauen.Viedeň:.1890..BZ-40.;
5240 Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..d18/6b.;
5241 Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..C20/4a.;
5242 Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..C20/5b.;
5243 Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..BZ-6.;
5244 Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b.;
5245 Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b.;
5246 Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..SÚCM.;
5247 Dorey, Louis.Malý černoch.Praha ::Čsl. akc. tiskárna,.1926..d9/4a_CZ1920_1950.;
5248 Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.d7/6.;
5249 Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.d7/6.;
5250 Dorner, Ch..Le prédicateur des enfants.Paríž:.1937..BZ-33.;
5251 Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C20/4a.;
5252 Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C16/4a.;
5253 Dorsch, Emil, SJ.Aphorismen und erwagungen.:.1910..BZ-57.;
5254 Dosenbach, St..Měsíc listopad věnovaný památce dušiček /.Brno ::Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1889..CZ1900.;
5255 Doss, Adolf von,1825-1886.Perla ctnosti.Ružomberok ::nákl. Svätej Rodiny,.1925..BS-150.;
5256 Dostál Alois.Splněná závěť.:.1933..BS-32.;
5257 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovovci Zv. 1.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..d3/7_SK1950_1990.;
5258 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.BS-215.;
5259 Doyle William.Či ísť za kňaza?.:.1928..BS-27.;
5260 Doz, Adolph.Gedanken und rathlchlage.Freiburg:.1883..C19/5b.;
5261 Dônčová, Zlata,1905-1985.Arnaut.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
5262 Dr. Jan Merell.Studium a četba Bible I.. Praha:CMK V. Kotrba.1949..d10/3b_CZ1920_1950.;
5263 Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..d17/5b_CZ1920_1950.;
5264 Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..BS-63.;
5265 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..BS-187.;
5266 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d17/4b_CZ1920_1950.;
5267 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d9/4b_CZ1920_1950.;
5268 Dr. Pavel Škrabal O.P..Evangelia. Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..AKADEMIE.;
5269 Dr. Pavel Škrabal O.P..Nový zákon.:Dominikánská edice Kristal v Olomouci.1948..BIBCZ.;
5270 Dr. Rudolf Col.Nový zákon. Praha:Česká katolícka charita.1961..BIBCZ.;
5271 Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..C13/6b.;
5272 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..LEV.;
5273 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-205.;
5274 Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-202.;
5275 Dr.Zlatoš Š..Písmo sväté u Bernolákovcov.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1939..SSV1950.;
5276 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5277 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5278 Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia. O Cirkvi I..Spišská Kapitula:.1993..BS-156.;
5279 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.d6/3.;
5280 Dragoš-Alžbetínčan, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..SÚCM.;
5281 Dragoš-Alžbetínčan, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUCM.;
5282 Draveczky, Ferenc.O Božej Matke.:.1800?..C17/1a.;
5283 Drecker, Urb..Praecepta eloquentiae in usum scholae.:.1880..C19/2b.;
5284 Dreml, Jan Alois.Divotvurkyne devatenáctého století svatá panna a mučenice Filumena .:.1874..C13/1a.;
5285 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..BS-167.;
5286 Dreux, Josef.Kurze betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1937..d13/2.;
5287 Drevek P. F..Prejavy pri náboženských slávnostiach.:.1946..BS-39.;
5288 Drevek, Felix, SVD.Misionársky kalendár na rok 1946.:.1946..PS-49.;
5289 Driesch, Hans,1867-1941.Parapsychologie :.München ::F. Bruckmann,.1932..d12/2a.;
5290 Driessen, Antonii.ecclesiastae Rheno-Trajectini meditationes in sacram apocalypsin.:.1717?..C15/2a.;
5291 Driver, S. R.1846-1914..A critical and exegetical commentary on the book of Job,.Edinburgh,:T.andT. Clark,.1921...C21/3b.;
5292 Drobný, Jan,1863-1952.Evanj. slovenskí martyri (mučeníci) /.L. Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1929..BS-206.;
5293 Drondzek, Jozef.Etické smery.:.2000?..BS-68.;
5294 Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-68.;
5295 Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-127.;
5296 Dronzek, Jozef.Metafyzika : Prednášky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-039-3.BS-155.;
5297 Dronzek, Jozef.Očarujúca moc vzkriesenia.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-3-5.d7/1.;
5298 Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a.;
5299 Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a.;
5300 Drozd, Štefan.K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-105.;
5301 Drozd, Štefan.K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-206.;
5302 Drozd, Štefan.K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..SSV1950.;
5303 Drtina, František.Úvod do filosofie : 1.Praha:Jan Laichter.1914..d17/3a_cz1920-1950.;
5304 Drtina, František.Úvod do filosofie : 2.část. Nová doba : Myšlenkový vývoj evropského lidstva.:Praha : Jan Laichter.1926..d17/2a_cz1920-1950.;
5305 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990.;
5306 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990.;
5307 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..d3/6_SK1950_1990.;
5308 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..BS-103.;
5309 Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..d8/2_CZ1950_1990.;
5310 Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..BS-65.;
5311 du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C21/5b.;
5312 du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C15/4a.;
5313 Dubarle.Jak se Buh projevuje v Písmu.Paríž:.1976..SAM/2.;
5314 Dubecký, Juraj 4 ini ;.Kronika obce Margecany.Margecany:s.n..1986..BS-74.;
5315 Dubnický, Jaroslav.Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave.Bratislava:SAVU.1948..d15/5_SK1920_1950.;
5316 Dubois, E..Cantiques de la Jeunesse.:.1912..C14/1b.;
5317 Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/4a_CZ1900_1920.;
5318 Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/5a_CZ1900_1920.;
5319 Dubois, J. A..Slová pre rodinu.:.1970?..BS-14.;
5320 Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-107.;
5321 Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-132.;
5322 Dubois, Jean.Traja márnotratní.:.1980?..SAM/5.;
5323 Dubois, Paul.L'education de soi-meme.Paríž:.1909..d18/6b.;
5324 Dubovský, Jan.Okres Bratislava vidiek.:Obzor.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
5325 Dúbravec, Štefan.Katolícka dogmatika. 1. diel.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SKRIPTA_4.;
5326 Ducková-Adamcová, Mária.Obec Dunajská Lužná.Dunajská Lužná:Obec Dunajská Lužná.1995..BS-117.;
5327 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.BS-145.;
5328 Duda, Daniel, 1959- - autor.Víra :.:Praha :.1994.80-7172-027-5.BS-113.;
5329 Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.d7/5.;
5330 Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.BS-134.;
5331 Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1960..SKRIPTA_4.;
5332 Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..SKRIPTA_4.;
5333 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..BS-51.;
5334 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950.;
5335 Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950.;
5336 Dudáš, Cyril.Náboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
5337 Dudáš, Cyril.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
5338 Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SKRIPTA_4.;
5339 Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SAM/5.;
5340 Dudek, Ján.A keresztény vallás apologiája. II..Budapešť:.1893..BZ-3.;
5341 Duffek, Matej.Záchvaty :.Bratislava ::vlastný nákl.,.1943..BS-205.;
5342 Dufour M.L..Meditácie.:.1960?..SAM1/a.;
5343 Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie I., II., III..:.1970?..SAM/2.;
5344 Dufour, Xavier Léon.Wörterbuch zum Neuen Testament =.München ::Kösel,.1977.3-466-20144-6.d11/4b.;
5345 Dufrene, Maximiliano.Sacerdos aut sanctus aut reprobus.:.1770..C11/5b.;
5346 Dufrene, Maximilianus.Exercitia spiritualia sacerdotum triduana et octiduana.:.1754..C16/4a.;
5347 Dufresne, Caroli.Glossarium ad scriptores mediae et infimae.:.1681..C20/6.;
5348 Duhamel, Georges.Trpitelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
5349 Duhamel, Georges,1884-1966.Trpitelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
5350 Duhr, Bernhard, SJ.Jesuiten - Fabeln.:.1904..d18/4b.;
5351 Duchausson, Paul.Der dominicaner oder prediger orden.Graz:.1898..BZ-50.;
5352 Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..PS-35.;
5353 Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..PS-35.;
5354 Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..PS-35.;
5355 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.d6/4.;
5356 Duka, Dominik, OP.Salve 2001.Praha:Krystal OP.2001..p2/1b.;
5357 Duka, Dominik, OP.Salve 2002.Praha:Krystal OP.2002..p2/1b.;
5358 Dumas, Alexandre.Luisa san Felice a pálmás ház.:.1977..d14/1a.;
5359 Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/3b_CZ1920_1950.;
5360 Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
5361 Dumas, Alexandre,1802-1870.Válka žen :.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1926..d17/1a_cz1920-1950.;
5362 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990.;
5363 Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/1_SK1950_1990.;
5364 Dupanloup, Bódog.A mi urunk Jézus Krisztus élete.:.1895..BZ-5.;
5365 Duplessy, Eugène.Le pain des grands :.Paris ::P. Téqui,.1935..C14/1b.;
5366 Ďurčanský, Ferdinand,1906-1974.Biela kniha :.Trenčín ::I. Štelcer,.1991?..BS-157.;
5367 Ďurica, Milan.Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu.:.1987..USA.;
5368 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.BS-209.;
5369 Ďuriš Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..BS-25.;
5370 Ďuriš, Andrej.Konvalinky.:s.n..1944..BS-151.;
5371 Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..BS-139.;
5372 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..d15/6_SK1920_1950.;
5373 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46.;
5374 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-101.;
5375 Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46.;
5376 Ďurovič Ján.Duchovná poezia slovenská pred Tranovským.:.1939..d15/6_SK1920_1950.;
5377 Durych, Jaroslav.Rekviem.Praha:Vyšehrad.1971..VYSEHRAD.;
5378 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5379 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5380 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5381 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969..d8/1_CZ1950_1990.;
5382 Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.d8/5.;
5383 Durych, Jaroslav.Utěšitel nejlepší.:.1932..BS-17.;
5384 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..VYSEHRAD.;
5385 Durych, Jaroslav,(1886-1962).Bloudění :.Brno ::Atlantis,.1993.80-7108-037-3.d7/3.;
5386 Durych, Jaroslav,1886-1962.Bloudění :.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1929..d9/5b_CZ1920_1950.;
5387 Durych, Jaroslav,1886-1962.Sedmikráska.Praha ::Kuncíř,.1925..d9/5b_CZ1920_1950.;
5388 Durych, Jaroslav,1886-1962.Služebníci neužiteční :.V Praze ::Vyšehrad,.1940..d9/5b_CZ1920_1950.;
5389 Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute.:.1785..BZ-10.;
5390 Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute. 2. diel.:.1785..BZ-10.;
5391 Duszynska Júlia.Škriatok huncút.:.1950..BS-08.;
5392 Dušan, Čaplovič.Osmičky v našich dejinách.:Perfekt.1999.80-8046-129-5.BS-139.;
5393 Dušan, Šimko.Maratón Juana Zabalu.:Mladé letá.1991.80-85174-99-5.BS-120.;
5394 Dutli-Rutishauserová, Maria .Víťazná sila lásky .:.1980?..SAM/3.;
5395 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.d7/3.;
5396 Dvořák, Max.Katechismus památkové péče.Praha:Národní památkový ústav.2004.80-86234-55-X.BS-144.;
5397 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : (predveká Bratislava ).Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1978..d3/2_SK1950_1990.;
5398 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : 2.sv. : Staré Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990.;
5399 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : Dávnoveké Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990.;
5400 Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny.Prví ľudia v Československu.Bratislava:Pravda.1980..d3/2_SK1950_1990.;
5401 Dvořák, Rudolf,1861-1919.Dějiny markrabství moravského..Brno ::A. Píša,.1906...d10/5a_CZ1900_1920.;
5402 Dvořák, Stanislav.Ave Maria!.:.1970?..SAM/3.;
5403 Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983..BS-92.;
5404 Dvorník, František,1893-1975.Svatý Vojtěch :.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-129.;
5405 Dvorský, Andrej,1924-.Vredová choroba žalúdka a dvanástnika.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1979..BS-104.;
5406 Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..SUCM.;
5407 Dydycz, Pacyfik, OFMCap.Z Podlaskiej ziemi wezwany....:.1985?..d18/1a.;
5408 Dygasiňski, Adolf.V Svojči, čiže, Život statočného dedinčana.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
5409 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0.BS-145.;
5410 Dyroff, Adol.Einfürhung in die Psychologie.Leipzig ::[s.n.],.1919..BZ-27.;
5411 Dzięga, Andrzej.Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. (Stránky sporu v kanonickom procese ohľadom neplatnosti manželstva.).Warszawa:Oficyna Kalamus.1994.8386442123;83-86442-12-3.d18/2b.;
5412 Džibrán, Chalíl.Písek a pěna : knížka aforismů a parabol.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-275-6.d7/3.;
5413 Eberhard, Matthias.Predigten und betrachtungen uber sonn und jesttags evangelien.Freiburg:.1912..C17/1b.;
5414 Eberhards, Johann August.Synonimisches handworterbuch der deutschen sprache.:.1800?..C17/1b.;
5415 Eberle, Joseph,1884-1947.Grossmacht Presse :.Regensburg ::Pustet,.1920..d12/1b.;
5416 Eckartshaufen, Hofrath.Erzablungen zum bergnugen und zur seelenbildung.Mníchov:.1786..C18/2a.;
5417 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1a.;
5418 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1b.;
5419 Eco, Umberto.Foucaultovo kyvadlo. SLOVART vydavateľstvo:Bratislava.2002.80-7145-636-5.d6/7.;
5420 Eco, Umberto.Jak napsat diplomovou práci.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-173-7.d6/5.;
5421 Edgar, Collins.Štědrost pana Jonáše.:Vyšehrad.1975..VSH.;
5422 Edith, Pargeterová.Nebeský strom.:Práce.1978..d8/1_CZ1950_1990.;
5423 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..BS-212.;
5424 Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3.BS-148.;
5425 Edmund, Kosiarz.Námorné bitky.:Pravda.1981..d3/6_SK1950_1990.;
5426 Eduard, Ďurčo.Dejepis.:Enigma.1996.80-85471-38-8.BS-122.;
5427 Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.BS-214.;
5428 Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..BS-217.;
5429 Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..BS-217.;
5430 Egenter, Richard.Von der Freiheit der Kinder Gottes.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1941...d11/4a.;
5431 Eggebrecht, Hans Heinrich.Hudba a krásno.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-479-3.d6/7.;
5432 Egger, Francisco.Propaedeutica philosophica-theologica.:.1898..C13/2a.;
5433 Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..d18/6b.;
5434 Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..BZ-12.;
5435 Ehrenberger, Josef, 1815-1882 - autor;.Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách :.:V Praze :.1872..CZ_1920.;
5436 Ehrhard, Albert.Katholisches Christentum und moderne Kultur :.Graz ::Moser, Ulrich,.1909..BZ-17.;
5437 Ehrler, Joseph.Das kirchenjahr.:.1880..C21/2a.;
5438 Eiselle, Ľudovít, SJ.Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?.[S.l.]:Ústredie mariánskych družín, Trnava.1937..BS-169.;
5439 Eisenhofer, Ludwig,1871- [from old catalog].Grundriss der katholischen liturgik,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g. m. b. h., verlagsbuchhandlung,.1937...d13/1.;
5440 Eisner, Jan,.Nitra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..BS-154.;
5441 Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1892..CZ1900.;
5442 Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1894..CZ1900.;
5443 Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1896..CZ1900.;
5444 Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1899..CZ1900.;
5445 Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ_1920.;
5446 Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900.;
5447 Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900.;
5448 Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900.;
5449 Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy.:.1883..CZ1900.;
5450 Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II..:.1884..CZ1900.;
5451 Ekumenické novozákonní překladatelská skupina.Nový zákon.:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..BIBCZ.;
5452 Elbel, Benjamin, OSF.Theologia moralis per modum conferentiarum.:.1900?..C11/3b.;
5453 Elena, Dubnická.Peter M. Bohúň.:Pallas.1975..BS-70.;
5454 Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Tatran.1983..d3/1_SK1950_1990.;
5455 Eliade, Mircea.Signorina Christina.:.1984.88-16-50017-4.d18/1a.;
5456 Eliáš, Ján.Mučeníci a národovci.St. Catharines:Ján Eliáš.1988..USA.;
5457 Eliáš, Štefan.Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1992..BS-24.;
5458 Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.d7/2.;
5459 Eliot, T. S.1888-1965.Vražda v katedrále /.Praha ::Mladá fronta,.1971..d3/5_SK1950_1990.;
5460 Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.d6/4.;
5461 Eliza, Orzeszková.Chám.:Matica slovenská.1951..MS.;
5462 Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..TATRAN.;
5463 Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.d6/7.;
5464 Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.d7/4.;
5465 Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.d6/7.;
5466 Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..BS-112.;
5467 Emil, Boleslav Lukáč.Dies Irae.:Novum.1946..d15/5_SK1920_1950.;
5468 Emília.Szeretet konyve.Budapešť:.1863..BZ-35.;
5469 Emmanuel, Wilhelm.Kann ein jesuit von seinem theren in einer sunde verpflichtet werden?.Mainz:.1874..BZ-54.;
5470 Ender, Anton.Skizzen fur falten-predigten.:.1914..BZ-20.;
5471 Endore, Guy.Voltaire.Voltaire.Bratislava:Tatran.1979..d3/2_SK1950_1990.;
5472 Endres, Josef A..Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendlande.Kempten ::Kösel,.1908..d12/1b.;
5473 Endrodi, Sándor.A magyar koltészet kincsesháza.:.1903..d14/2.;
5474 Endrody, Ladislav.Život Štefana Kaszapa.Budapešť:.1940..BS-167.;
5475 Engel, Heinrich.Das unbegreifliche Fest :.Sankt Augustin ::Wort und Werk,.1977.3-80500-062-6.d11/3b.;
5476 Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1928..d12/1b.;
5477 Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1934..d11/3a.;
5478 Engel, Johannes.Vom 1. Advents-Sonntag bis Jahresschlu (Dezember).Warendorf in Westf.:Schnell.1915..d12/2a.;
5479 Engel, Ludovicus.Manuale parochorum de obligationibus functionibus et juribus parochialibus.Salzburg:.1662..C16/4b.;
5480 Engel, Zsigmond.A házasságon kivul szuletett gyermek jogvédelme.Budapešť:.1910..BZ-38.;
5481 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-152.;
5482 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-207.;
5483 Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..BS-63.;
5484 Engels, Friedrich.Vývin socializmu od utópie k vede.Bratislava:SVPL.1955..BS-102.;
5485 Engstler, Josepho.Imitatio sanctissimae virginis ad normam imitationis Jesu Christi.Viedeň:.1783..C16/5a.;
5486 Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.d6/5.;
5487 Entner, Josef, 1921- - autor.Georgius Josephus Camel :.:Velehrad :.1997.80-86045-04-8.d6/7.;
5488 Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus II. de incarnationis mysterio.Viedeň:.1748..C18/1b.;
5489 Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus VII. de sacramentis in genere ....Viedeň:.1747..C17/5b.;
5490 Erdey, Ferenc.Sacerdotium aeternum.Budapešť:.1940..C16/4b.;
5491 Erhard, Albert.Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1902..d10/5a_CZ1900_1920.;
5492 Erhard, Caspar.Des christlichen haus buchs oder grossen leben christi.Augsburg:.1727..C16/3a.;
5493 Erhard, Caspari.s. Vincentii Ferrerii, ex sacro praedicatorum ordine concionatoris celeberrimi quadragesimale .:.1729..C17/6.;
5494 Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C17/2a.;
5495 Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C10/2a.;
5496 Erhart Gustav.Cor. Tacitus: Letopisy..:.1926..LEV.;
5497 Erika, Podlipná.Koláž.:F.R. and G..1993.80-85508-06-0.BS-134.;
5498 Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..SPKK.;
5499 Ernesti, I.C.G..Versuch einer allgemeinen lateinischen synonymik in einem handworterbuche der synonymischen worter.Viedeň:.1814..C17/1a.;
5500 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C31/1b.;
5501 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C22/3a.;
5502 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C10/2a.;
5503 Ernesto, Cardenal.Meditácia v lietadle DC 3.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0241-0.d3/4_SK1950_1990.;
5504 Ertl, Ignatio.Himlisches borgeburg der guten hoffnung.Augsburg:.1711..C16/1a.;
5505 Ertl, Ignatio.Tolle lege, predigten sonn und fester tag.Bamberg:.1709..C18/1a.;
5506 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/1a.;
5507 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/2b.;
5508 Erzabtei St. Martin zu Beuron.Schott-Messbuch fur die Wochentage.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1986.345120553X (Kunstleder);3451205548 (Leder).d11/1a.;
5509 Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.d6/5.;
5510 Escrivá, Josemariá.Cesta.:.1980?..SAM/5.;
5511 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-134.;
5512 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-126.;
5513 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-120.;
5514 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.d6/2.;
5515 Esser, Gerhard - Mausbach, Joseph.Religion Christentum Kirche.:.1914..d11/1b.;
5516 Esser, Thomas.Die bedentung der dogmengeschichte.Regensburg:.1884..BZ-53.;
5517 Estep, William Roscoe,1920-.Příběh křtěnců :.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991..d6/7.;
5518 Esterás, Pál.Sobota blahoslavenej Panny Marie, to jest napomenutie a vyučovanie na každý den sobotný, ktorých je v roku dvaapäťdesiat a preto i dvaapäťdesiat zázrakov /.Budapešť ::Kol. Rozsa a jeho manž.,.1917..d15/2b_SK1900_1920.;
5519 Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-95.;
5520 Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-90.;
5521 Estii, Guilielmi.Annotationes in praecipua ac difficiliora sacrae scripturae loca. Tomus tertius .:.1759..C15/6.;
5522 Estoras, Paulo.Speculum immaculatum Mariam .Košice:.1747..C20/1b.;
5523 Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.d6/6.;
5524 Eudes, Jean.Le tres saint coeur de Marie.:.1923..BZ-29.;
5525 Eugen Lazišťan.Zvolen.:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5526 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 1.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5527 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 2.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5528 Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 3.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990.;
5529 Euripides.Bakchy.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950.;
5530 Eusebius Pamphili,ca 263-ca 340..Historie církevní.Praha ::Bedřich Rohlíček,.1855, digitalizováno 2008..CZ1900.;
5531 Eustachium, F..Letste ehre reich und ehrn predigen.:.1696..C11/1b.;
5532 Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..d15/4_SK1920_1950.;
5533 Evely Louis.Credo.:.1970?..BS-178.;
5534 Evely Louis.Credo.:.1970?..SAM/4.;
5535 Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..BS-166.;
5536 Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..SAM/3.;
5537 Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..d18/4a.;
5538 Evely, Louis.Blažení, kteří snášejí utrpení.:.1962..SAM/5.;
5539 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..SAM/2.;
5540 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-176.;
5541 Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-220.;
5542 Evely, Louis.Cesta radosti.:.1969..SAM/7.;
5543 Evely, Louis.Credo.:.1980?..SAM1/b.;
5544 Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/2.;
5545 Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/5.;
5546 Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..SAM/2.;
5547 Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..BS-129.;
5548 Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..BS-134.;
5549 Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..BS-133.;
5550 Evely, Louis.Otče náš.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..USA.;
5551 Evely, Louis.Otče náš.:.1990..BS-97.;
5552 Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/2.;
5553 Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/7.;
5554 Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..d18/4b.;
5555 Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..BZ-24.;
5556 Evelyn, Waugh.Sestup a pád.:Vyšehrad.1986..VSH.;
5557 Evropský konvent, 2002-2003.Návrh zmluvy Ústavu pre Európu prijatej konsenzom Európskym konventom dňa 13. júna a 10. júla 2003.Luxemburg ::Úrad pre vydávanie úradných publikácií E,.2003.92-78-40214-1.d7/1.;
5558 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5559 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C15/2a.;
5560 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5561 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5562 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5563 Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b.;
5564 Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1b_cz1920-1950.;
5565 Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1a_cz1920-1950.;
5566 Eymard Jul..O svatém přijímání.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920.;
5567 Ezehi, John Bosco.The orphaned and abandoned child in the social teaching of the Church "The case of Nigeria".:.2004..BZ-1.;
5568 F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990.;
5569 F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990.;
5570 F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..C20/1a.;
5571 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života I..Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143.;
5572 Fába, Šimon.Simonis Faba... Carmina.Bratislava:.1804..C12/5b.;
5573 Fabdinger, Heinrich.Der heilige ring.:.1938..d13/2.;
5574 Faber.Betlem.:.1970?..BS-188.;
5575 Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/5b_CZ1920_1950.;
5576 Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/2a_cz1920-1950.;
5577 Faber, Fred. William.Betlem : 1.díl..Praha:Kuncíř.1929..BS-163.;
5578 Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d12/1b.;
5579 Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d11/5.;
5580 Faber, Frederid William.Das kostbare blut oder der preis unserer erlosung.Regensburg:.1860..C18/4a.;
5581 Faber, Mathias,1586-1653.Sváteční kázaní /.V Brně ::Tiskem a nákladem Pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1890..CZ1900.;
5582 Faber, P. F. W..Ježíš nade všecko.:.1888..CZ_1920.;
5583 Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-68.;
5584 Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-155.;
5585 Fabian, Ján.Kamarát Witko.Bratislava:Lúč.1995.8071141550 (brož.); 80-7114-155-0.d6/3.;
5586 Fabri, Mathiae.Conciones in evangelia et festa totius anni.:.1924..BZ-28.;
5587 Fabri, Matthiae.Concionum sylva nova feu auctarium.:.1739..C21/6.;
5588 Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum.Kolín:.1739..C18/6.;
5589 Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum .Kolín nad Rýnom:.1739..C19/6.;
5590 Faerber, W..Katechismus pre katolícke farské školy vo Spojených štátoch.Chicago:.1926..USA.;
5591 Faikus, Jan.Žena v Číně.:.1933..BS-40.;
5592 Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-96.;
5593 Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
5594 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-30.;
5595 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48.;
5596 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-40.;
5597 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46.;
5598 Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48.;
5599 Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
5600 Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
5601 Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
5602 Faith, Štefan.Probabilizmus.Bratislava ::[s.n.],.1939..BS-141.;
5603 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.Hospicová a paliatívna starostlivosť.Trnava:Katedra dobrovoľníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity .2003..BS-160.;
5604 Falkberget, Johan,1879-1967.Chléb noci.Praha ::F. Topič,.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
5605 Falkenauer, František.Hovořili jsme o životě a díle Kristově : Příručka pro letní tábory a debatní schůze.Brno:Osvětová rada Čsl.Orla.1948..BS-34.;
5606 Fallenbuchl, Ferenc.A rabváltó trinitárius szerzetesek magyarországon.:.1940..d14/1b.;
5607 Falletti, L..Virgo veneranda.:.1922..d18/5.;
5608 Fally, Josef.Drunt im Burgenland.:.2008..d13/2.;
5609 Falsini, Rinaldo.Commento alle orazioni dopo la comunione delle domeniche e feste.:.1967..d18/2b.;
5610 Falťan, Samo,1920-.Víťazné stretnutie.Bratislava ::Dukla,.1950..d15/5_SK1920_1950.;
5611 Falusi, Pál.Az obsitos.Budapešť:.1900..BZ-39.;
5612 Fanfani, Ludovicus, OP.De iure parochorum ad normam codicis iuris canonici.:.1924..C13/2b.;
5613 Fanfani, Ludovicus, OP.De tertio ordine s. Dominici.Rím:.1942..BZ-49.;
5614 Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..BIBCZ.;
5615 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??..BIBCZ.;
5616 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..BIBCZ.;
5617 Fankhauser, Gottfried.Príbehy Novej zmluvy dodnes živé. ViViT s. r. o.:Kežmarok.2003.80-88903-48-3.d6/2.;
5618 Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??.neudané.BIBCZ.;
5619 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.d7/5.;
5620 Fárek, František.Stopy mizí v archívu...Praha:Vyšehrad.1975..VYSEHRAD.;
5621 Farelly, Robert.Pánov odev c Robert Farelly ; Prekl. Ondrej Rybár.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-025-4.TRAN.;
5622 Farges, A., Barbedette, D..Philosophia scholastica. 3. diel. Logica - Ontologia - Cosmologia.:.1897..BZ-10.;
5623 Farmakidis, G.A..Současné Řecko.:.1930..d17/2b_cz1920-1950.;
5624 Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.:.1946..BS-53.;
5625 Fast, Howard Melvin.Clarkton.Bratislava:Práca.1950..d3/3_SK1950_1990.;
5626 Fast, Howard,1914-2003.Deti.Bratislava ::Práca,.1951..d3/3_SK1950_1990.;
5627 Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d9/3b_CZ1920_1950.;
5628 Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d17/2a_cz1920-1950.;
5629 faudenom.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..SÚCM.;
5630 Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..SAM/4.;
5631 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/5.;
5632 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SUCM.;
5633 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SÚCM.;
5634 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..BS-99.;
5635 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/3.;
5636 Faudenom, A..Počuli sme slovo Pánovo.Rím:SÚCM.1989..SÚCM.;
5637 Faulhaber, Michael von,1869-1952.Charakterbilder der biblischen Frauenwelt.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1935..d11/4b.;
5638 Faulhaber, Michael von,1869-1952.Zeitfragen und Zeitausgaben :.Freibrug im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1916..d18/7b.;
5639 Faulhaber, Michael von,1869-1952..... Zeitfragen und zeitaufgaben,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co. g. m. b. h..1935..d12/2a.;
5640 Favier, Marius.L'Assomption corporelle de la mere de Dieu.Paríž:.1926..BZ-44.;
5641 Feder, J., SJ.Missel quotidien Francais.:.1956..C13/5b.;
5642 Federer, H..Hrdina z katakomb.:.1946..BS-39.;
5643 Fedor, Abramov.Priaslinovci.:Slovenský spisovateľ.1979..VAVRÍN.;
5644 Fedor, Michal, SJ.Slovenský nadrealizmus.Martin:Matica slovenská.1968..BS-94.;
5645 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-123.;
5646 Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-152.;
5647 Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.BS-121.;
5648 Fehér, Mátyás.A Kassai püspöki könyvtár Kódexei és ösnyomtatványai.Kassa ::[s.n.],.1943..d14/1b.;
5649 Fehér, Mátyás, OP.A Hétszázados vasvári szent domonkos-rendi kolostor torténete 1241 - 1941.:.1942..BZ-10.;
5650 Fehér, Mátyás, OP.Magyarországi Pál O.P. "Summa de Penitentia"-ja 1220 - 1221.Budapešť:.1943..BZ-39.;
5651 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/1b.;
5652 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/4a.;
5653 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C10/1b.;
5654 Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C21/2a.;
5655 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C10/3b.;
5656 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C31/1a.;
5657 Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C11/2b.;
5658 Fekete, Jan.Modrý Kameň.:Osveta.1990.80-217-0201-X.d2/5_FOTOGRAFIE.;
5659 Felber, Franz.Ein Jahr Dorfpredigt :.Wien:Seelsorger-Verl..1935..d11/4b.;
5660 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka Serafínského /.Praha ::Kapucínský sekretariát Třetího řádu sv. Františka,.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
5661 Felder, Hilarin,1867- [from old catalog].Jesus von Nazareth;.Paderborn,:F. Schoningh; [etc., etc.].1937...d11/1b.;
5662 Felder, Hilarin,1867-1951.Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Buchhandlung,.1904..d11/2a.;
5663 Feldmann, Josef.Okkulte philosophie.:.1927..C22/1b.;
5664 Felix, Julius Calvus.Panem et circenses! :.Praha ::Šimáček,.1921..BS-178.;
5665 Felix, R. P., SJ.La confession.Paríž:.1923..BZ-44.;
5666 Felix, Timmermans.Pieter Bruegel.:Slovenský spisovateľ.1959..SPKK.;
5667 Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..CZ1900.;
5668 Felsenecker, Sebastiano.Ignis festivus. Neuer werch.Augsburg:.1718..C20/3a.;
5669 Fencák, Marián.Miejsca swiete w swietle KPK z 1983 roku.Lublin:.2000..d18/3.;
5670 Ferbers, Johann Jacob.Rachrichten von den merfwurbigsten ....:.1776..C18/2b.;
5671 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..BS-153.;
5672 Ferdinand, Ďurčanský.Biela kniha Zv. 4.:B.M.N..1954..BS-157.;
5673 Ferenčík, Ján.Pápež a pápežský štát.Bratislava:Ústredná Katolícka Kancelária pre Slovensko.1930..BS-52.;
5674 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-12.;
5675 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-48.;
5676 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXII. (1929).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1929..PS-12.;
5677 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIII. (1930).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1930..PS-12.;
5678 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIV. (1931).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1931..PS-12.;
5679 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-12.;
5680 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-46.;
5681 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXV. (1932).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1932..PS-12.;
5682 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVI. (1933).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1933..PS-12.;
5683 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVII. (1934).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1934..PS-12.;
5684 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVIII. (1935).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1935..PS-12.;
5685 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXX. (1937).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1937..PS-13.;
5686 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-13.;
5687 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-48.;
5688 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-46.;
5689 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-47.;
5690 Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-13.;
5691 Ferkič, N..Sloboda nad zlato.Trnava:Vydavateľstvo Posla.1940..BS-37.;
5692 Ferko, Milan,1929-2010.Medzi ženou a Rímom :.Bratislava ::Tatran,.1980..TATRAN.;
5693 Ferko, Vladimír,1925-2002.Konopný kríž /.Bratislava ::Smena,.1970..d3/6_SK1950_1990.;
5694 Ferler, Hyacintho.Seelen schaz christ katholischer lehr.Augsburg:.1732..C16/1a.;
5695 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.BS-119.;
5696 Ferrai, Nicolai.Methodus addiscendi linguam italicam ope latinae.:.1770..C10/3a.;
5697 Ferrario, Gregorio.Selecti affectus amoris sponsi coelestis.Viedeň:.1651..C15/5a.;
5698 Ferrario, Sigismundo.De rebus Hungaricae provincae praedicatorum partibus quator et octo libris distributi .:.1637..C11/4a.;
5699 Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C18/2b.;
5700 Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C31/1b.;
5701 Ferrero, Bruno.Otče náš. Don Bosco:[Bratislava].2000.80-88933-51-X.BS-155.;
5702 Ferretti, Augusto.Ethica.:.1925..BZ-14.;
5703 Ferretti, Augusto.Institutiones philosophiae moralis.Rím:.1899..BZ-26.;
5704 Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prima.:.1756..C13/6.;
5705 Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium praedicatorum. Pars secunda.:.1756..C13/5a.;
5706 Fessler, Jos..Institutiones patrologiae.:.1850..C11/2b.;
5707 Fessler, Josephus.Compendium spiritualis doctrinae.:.1864..C16/4b.;
5708 Fessler, Josephus.Stimulus pastorum ex sententiis patrum concinnatus.Rím:.1863..C18/2b.;
5709 Feuerbach, Ludwig.Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce.Praha:Čs.akademie věd.1959..d8/3_CZ1950_1990.;
5710 Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SPKK.;
5711 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
5712 Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
5713 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya čiže krutá cesta poznania.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1955..d8/1_CZ1950_1990.;
5714 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Spisy..Praha ::SNKLHU,.1962..d5/6.;
5715 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Zaslíbená země /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury a umění,.1962..d8/2_CZ1950_1990.;
5716 Feyerabend, Karl.Taschenworterbuch der hebraischen und deutschen sprache.:.1912..C14/1a.;
5717 Fiala, Andrej.Spišský hrad.Martin:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5718 Ficocelli, Elizabeth.Lurdy :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-233-6.d7/3.;
5719 Fietko, Grzegorz.Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7065-182-6.BS-152.;
5720 Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..d3/3_SK1950_1990.;
5721 Figura, Jozef.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..USA.;
5722 Filip, Jiří.Alžírsko.Praha:Pressfoto.1980..BS-90.;
5723 Filippino, Federico.Il piede della croce.:.1929..C14/1b.;
5724 Filippino, Federico.Il santo sacramento.:.1905..C14/1b.;
5725 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..USA.;
5726 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1939..PS-04.;
5727 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1942..PS-04.;
5728 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1943..PS-04.;
5729 Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1944..PS-04.;
5730 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-155.;
5731 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-187.;
5732 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke Obradoslovie pre stredné školy.Bratislava ::[s.n.],.1934..d15/5_SK1920_1950.;
5733 Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-167.;
5734 Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1980..SSV1990.;
5735 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CX. (1982).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..PS-19.;
5736 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-26.;
5737 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-19.;
5738 Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXII. (1984).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..PS-19.;
5739 Filo, Július.Pohľady do neba.Prešov:VMV.2004.80-7165-467-1.d7/1.;
5740 Filo, Vladimír.CIC Boží ľud-druhá kniha.:.1995?..SAM/2.;
5741 Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4.;
5742 Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4.;
5743 Filo, Vladimír.Posväcovacia úloha cirkvi.:.1980?..BS-12.;
5744 Filon, Auguste.Dějiny anglické literatury od počátku až do naší doby..Praha ::Laichter,.1903..BS-190.;
5745 Filon, Augustin,1841-1916.Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu..Praha ::Jan Leichter,.1903..BS-190.;
5746 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..d2/1_SLOVENSKO.;
5747 Finckium, Casparum.Irchen und schulen bostillen.:.1619..C16/1a.;
5748 Finetti, Antonio.Massillonii claromontani episcopi sermones ad ecclesiasticos habiti.:.1789..C15/2b.;
5749 Fisch, Joseph.Ausgewahlte schriften des heiligen Hilarius.:.1878..C15/4b.;
5750 Fischer-Colbrie, Augustín.A kereszt császárja.:.1913..BZ-6.;
5751 Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-11.;
5752 Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-55.;
5753 Fischer-Colbrie, Augustinus.De philosophia culturae.:.1903..BZ-17.;
5754 Fischer, Hermann.Katholisches jahrbuch 1937.:.1937..d13/1.;
5755 Fischer, Hermann,1867- [from old catalog].P. Joseph Freinademetz, Steyler Missionar in China 1879-1908;.Kaldenkirchen,:Missionsdruckerei Steyl.1936..d11/4a.;
5756 Fischer, Christophorum.Operis oeconomici pars prima et secunda de oeconomia suburbana.:.1737-38..C11/3a.;
5757 Fischer, Karl..Blutgummi;.Berlin,:Kommodore-verlag.1938..d11/4a.;
5758 Fischl, Johann.Christliche weltanschauung und die probleme der zeit.:.1946..d11/2a.;
5759 Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..BIBCZ.;
5760 Flaherty, Daniel L..On mě vede.[Praha?],:.1970?..SKRIPTA_3.;
5761 Flaubert, Gustáv.Pani Bovary.Martin:Živena.1948..d15/6_SK1920_1950.;
5762 Flaubert, Gustave,.Salambo.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941..SPKK.;
5763 Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.d8/1_CZ1950_1990.;
5764 Fleury, Claudius.Institutiones juris ecclesiastici .:.1771..C21/2b.;
5765 Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a.;
5766 Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a.;
5767 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.d6/2.;
5768 Florovský Antonín.Čeští jesuité na Rusi.:.1941..VSH.;
5769 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d6/7.;
5770 Flossmann, Karel.Liturgický rok A.:Karmelítanské nakladatelství.1995.80-7192-052-5.d7/5.;
5771 Flossmann, Karel.První čtení : 2. : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151.;
5772 Flossmann, Karel.První čtení : Rok B.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151.;
5773 Foerster, Fr. W..Jak žíti.:.1921..d9/3b_CZ1920_1950.;
5774 Foerster, Fr. W..Věčné světlo. Praha:Kropáč a Kucharský.1936..d17/4a_CZ1920_1950.;
5775 Foerster, Fr. W. - Žák Em..Mlhami a tmou.:.1937..BS-37.;
5776 Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
5777 Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966.Evropa a německá otázka.Praha ::Vyšehrad,.1938..VSH.;
5778 Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966..Jugendlehre:.Berlin,:G. Reimer,.1911...d11/5.;
5779 Foerster, Josef.Nauka o harmonii.Praha:.1887..CZ1900.;
5780 Fogarasi, János.Magyar és német segedszótár.Budapešť:.1845..C20/5a.;
5781 Foglar, Georgii.Hortus divinorum eloquiorum.Košice:.1723..C16/5a.;
5782 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..BS-35.;
5783 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..d17/5a_CZ1920_1950.;
5784 Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1938..BS-63.;
5785 Foltynovský Josef.Duchovní správa.:.1936..d9/3a_CZ1920_1950.;
5786 Foltynovský Josef.Liturgika.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
5787 Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..d17/2b_cz1920-1950.;
5788 Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..BS-107.;
5789 Fonck, Leopold.Moderne Bibelfragen :.Einsiedeln ::Verlagsanstalt Benziger & Co.,.1917..d13/2.;
5790 Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Fatima :.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992..d7/6.;
5791 Fontana, Luigi, OP.L'amore e i giovani.:.1970..PZ-1.;
5792 Fordinálová Eva.Aký si Ján Holý?.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN.;
5793 Fordová, Henry.Medzinárodný Žid.:.1980?..BS-165.;
5794 Forest, Jim,1941-.The resurrection of the church in Albania :.Geneva ::WCC Publications,.2002.2-8254-1359-3.d18/5.;
5795 Forest, River.Via Dominici.:.1968..BS-159.;
5796 Forest, River.Via Dominici.:.1968..SAM/5.;
5797 Forgach, Stephanus.Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objecto logicae.:.1743..C21/4b.;
5798 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-31.;
5799 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-73.;
5800 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-72.;
5801 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-98.;
5802 Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-24.;
5803 Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-66.;
5804 Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-31.;
5805 Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-99.;
5806 Forgan, V. I..Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.BS-66.;
5807 Forgan, V. I..Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.BS-24.;
5808 Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.BS-31.;
5809 Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-159.;
5810 Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-66.;
5811 Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.BS-207.;
5812 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.BS-66.;
5813 Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.BS-99.;
5814 Forgan, V.I..Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.BS-31.;
5815 Forgan, Vladislav.Istoty.:.1980?..SAM/3.;
5816 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-138.;
5817 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-97.;
5818 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-66.;
5819 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143.;
5820 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-99.;
5821 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-24.;
5822 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-154.;
5823 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-66.;
5824 Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1946..BS-189.;
5825 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..PS-38.;
5826 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..PS-38.;
5827 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..BS-109.;
5828 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..PS-38.;
5829 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-38.;
5830 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-04.;
5831 Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1948..PS-38.;
5832 Fornasari-Verce, A. J..Unleitung zur erlernung der italienischen sprache.Viedeň:.1843..C19/1b.;
5833 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..SAM/6.;
5834 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..BS-141.;
5835 Forster, Heinrich.Heinrich Forster\'s Gesammelte Kanzelvortrage.Regensburg:Manz.1912..BZ-22.;
5836 Forstner, Dorothea.Swiat symboliki chrzescijanskiej.Warszawa ::PAX,.1990.83-211-1169-6.d18/1b.;
5837 Forsyth, Frederick,.Šakal.Bratislava:Smena.1989.80-221-0135-4.d3/4_SK1950_1990.;
5838 Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
5839 Fortel.Ueber Johann Sebastian Bachs.:.1966..d12/2b.;
5840 Fossaei, Leonardi.Rosario et psalterio deiparentis Mariae.:.1650..C11/3b.;
5841 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.d7/4.;
5842 Fouard C..Svatý pavel. Jeho poslední léta.:.1899..CZ1900.;
5843 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM.;
5844 Fourier, Charles.Výbor z díla.Praha:Orbis.1950..BS-107.;
5845 Foustka, Radim Neumann,1907-1960.Stát, jeho vznik, podstata a vývoj /.Praha ::Orbis,.1954..d8/1_CZ1950_1990.;
5846 Fox, Kate.Watching the English :.London ::Hodder,.2005.0-340-81886-7.d18/2b.;
5847 FR. Albert Strnad.Sv. Ruženec a Nejsvětější svátosť.Olomouc:.1898..CZ_1920.;
5848 fr. Mannes Stanislav Marušák OP.In Veritate Et Caritate.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku.2013..d6/4.;
5849 Frachet, Géraud de,(ca 1205-1271).Životy bratří kazatelů.Praha ::Růže dominikánská,.1938..d9/3b_CZ1920_1950.;
5850 Fraknói, Vilmos.Vitéz János.:.1879..BZ-16.;
5851 France, Anatole,1844-1924.Bohovia sú smädní.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN.;
5852 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C31/1b.;
5853 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C13/1b.;
5854 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C21/2b.;
5855 Francisci, Ján.Povesti Jána Kalinčiaka. Milkov hrob.Martin:.1872..d15/1b_SK1900.;
5856 Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..VSH.;
5857 Francois, Mauriac.Cesty k moru.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/3_SK1950_1990.;
5858 Francois, Mauriac.Galigai.:Vyšehrad.1981..VSH.;
5859 Francheschini, Ezio.Bonvicini de ripa vita scholastica.Padova:.1943..BZ-30.;
5860 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK.;
5861 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_5.;
5862 Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_2.;
5863 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_2.;
5864 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_5.;
5865 Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_4.;
5866 František a Uršula Krinner.Pravda o Little Peblovi.:.1991..BS-03.;
5867 František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1c_cz1920-1950.;
5868 František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1a_cz1920-1950.;
5869 František Janoušek.Evangelium pacis.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983..BS-146.;
5870 František Křelina..Dcera královská blahoslavená Anežka Česká.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
5871 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.BS-118.;
5872 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-150.;
5873 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-151.;
5874 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.BS-145.;
5875 František Rábek.Krížová cesta.:.1999..BS-214.;
5876 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.BS-127.;
5877 František Saleský,1567-1622.Filotea.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947..KRYSTAL.;
5878 František Vojtek.Etika.Olomouc:.1991..BS-03.;
5879 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..d15/4_SK1920_1950.;
5880 František z Assisi,1182-1226.Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi /.Praha ::B. Stýblo,.1915..d10/5b_CZ1900_1920.;
5881 Františkánsky kláštor v Trnave.Cesta svätého kríža a žalospev Bolestnej matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1947..BS-65.;
5882 Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..SPKK.;
5883 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.d6/3.;
5884 Franzen, August,1912-1972.Kleine Kirchengeschichte.Freiburg i. Br. [u.a.] ::Herder,.1981.3-451-01737-7.d11/2b.;
5885 Frascisco, Reginaldo, OP.Esemplificazioni - Spunti.:.1972..PZ-1.;
5886 Frascisco, Reginaldo, OP.Per il nuovo anno santo.Neapol:.1973..BZ-30.;
5887 Fratocchi, Alessandro.L'Acquisto dell'eredita devoluta ad incerte persone.:.2005..BZ-24.;
5888 Fratte, Sandro Dalle.Vita spirituale e formazione: L'Accompagnamento personale in G.B. Scaramelli SJ /1687-1752/.:.1999..d18/5.;
5889 Fraydt, Leopoldo.Fasten vostill oder ertlarung allerfasten evangelien.Viedeň:.1764..C19/2b.;
5890 Frederik, Pohl.Obchodníci s vesmírem.:Odeon.1987..d8/2_CZ1950_1990.;
5891 Fredro, Aleksander.Hrúza, čo sa robí.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..BS-37.;
5892 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-36.;
5893 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-51.;
5894 Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-14.;
5895 Fremont, Rolf,1879-1962.Ve stínu věčnosti :.Praha ::Obelisk,.1925..d9/5a_CZ1920_1950.;
5896 Frencl, Antonín.Postilla aneb wýklady a rozjimání na ewangelia nedělni a swáteční. I., II., III. díl.Praha:.1854..CZ1900.;
5897 Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na ewangelia nedělní a swáteční.Praha:.1857..C13/6.;
5898 Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a swáteční celého roku.Praha:.1861..C13/6.;
5899 Frenssen, Gustav.Pyšný Meino.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1950?..SPKK.;
5900 Frentz, Raitz S.J..Selbstverleugnung. Eine aszetische Monographie.:.1936..d11/1a.;
5901 Freud, Sigmund,1856-1939.Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.Berlín ::Gustav Kiepenheuer Verlag,.1933..d12/2a.;
5902 Freund, Jiří.Úcta marianská.:.1926..BS-29.;
5903 Freytag, Gustav,1816-1895..Die verlorene Handschrift.Berlin ::Schreiter,.1926?..d11/4a.;
5904 Frib, Philipp.Predigten auf alle festtage des katholischen kirchenjahres.:.1827..BZ-20.;
5905 Fric Otakar.Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné.:.1910..d10/4a_CZ1900_1920.;
5906 Frický, Alexander.Ikony z východného Slovenska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..d2/5_FOTOGRAFIE.;
5907 Friethoff, C., OP.De alma socia Christi mediatoris.:.1936..BZ-12.;
5908 Frigyes, Wilhelm.Abrand és Való.:.1898..C11/4b.;
5909 Frings.Die Verehrung der feligchten jungfrau Maria.:.1881..d11/4b.;
5910 Frinta, Antonín.Kde je co v Bibli? : Abecední klíč pro čtenáře Písma.Praha:Kalich.1992.80-7017-516-8.BS-119.;
5911 Frisch, Johann Leonhard.Neues franzusisch - deutsches und deutch - franzusisches worter buch.:.1786..C17/4a.;
5912 Frison-Roche R..Prvolezec.:.1950..MS.;
5913 Frisoni, Joanni Wilhelmo.Serenissimo celsissimoque principi ac Domino.:.1706..C11/2a.;
5914 Frobes, Ioseph, SJ.Tractatus logicae formalis.Rím:.1940..BZ-48.;
5915 Fromming, H..Die doppelte Buchfuhrung.Muhlheim Ruhr:Bagel.1900..BZ-18.;
5916 Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.BS-112.;
5917 Fruhwirth, Andreae.Acta capituli generalis diffinitorum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1895..C19/1a.;
5918 Fruhwirth, Andreae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1894..C13/4a.;
5919 Fryč, František,1867-1925.Obět nejsvětější /.V Hranicích ::F. Fryč,.1907..d10/5a_CZ1900_1920.;
5920 Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-71.;
5921 Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-128.;
5922 Fudes, Johannes.Das reinste herz der heiligen jungfrau und gottesmutter Maria.Viedeň:.1875..C16/4b.;
5923 Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..BZ-52.;
5924 Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..C21/3b.;
5925 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.BS-215.;
5926 Fuchs, Alfred.Deset katolických politiku a diplomatu.:.1934..d17/3b_cz1920-1950.;
5927 Fuchs, Alfred.Novinář.:.1924..BS-25.;
5928 Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..d17/1b_cz1920-1950.;
5929 Fuchs, Francisci Xaverii.Ars longaevae vitae.:.1804..C10/4b.;
5930 Fuchs, Francisci Xaverii.Introductio in tyrocinium vitae ecclesiasticae circa rectum corporis .:.1804..C11/3a.;
5931 Fuchs, Francisci Xaverii.Moralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus.Trnava:.1805..C21/2a.;
5932 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..BS-160.;
5933 Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..d8/2_CZ1950_1990.;
5934 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.d7/2.;
5935 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.BS-164.;
5936 Fuks, Ladislav, 1923-1994 - autor.Spalovač mrtvol.:Praha :.2003.80-207-1127-9.d6/7.;
5937 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Ach jo aneb Některé postřehy z obou stran ledničky.:Praha :.1993.80-207-0441-8.d6/2.;
5938 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Už hořela, když jsem si do ní lehal.:Praha :.1993.80-207-0439-6.d6/2.;
5939 Fulop, Alajos.Mithológia és reveláczió.:.1895..C11/3b.;
5940 Funczik.Pramene kanonického práva.:.1980?..SKRIPTA_3.;
5941 Funczik, Aemilius.Interpretatio codicis iuris canonici.:.1950..BZ-10.;
5942 Funczik, Aemilius.Introductio in Jus Canonicum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BZ-10.;
5943 Funczik, Emil.Cirkevnoprávna kazuistika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SSV1950.;
5944 Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-219.;
5945 Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-92.;
5946 Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950.;
5947 Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-192.;
5948 Funk.Bins und wucher.Tubingen:.1868..C15/3a.;
5949 Furmánek, Václav.Dejiny dávnovekého Slovenska.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0369-6.d2/6_FOTOGRAFIE.;
5950 Fussy, Tamás.A szentirás uj concordantiája.Budapešť:.1871..BZ-34.;
5951 Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-58.;
5952 Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-38.;
5953 Fuxhoffer, Damiani.Monasteriologia regni Hungariae.Vesprém:.1803..C19/6.;
5954 Fuxhoffer, Damianus,1744-1814.Monasteriologia Regni Hungariae :.Weszprimii ::[s.n.],.1803..n1/6.;
5955 Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1985..BS-97.;
5956 Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..BS-153.;
5957 Fuzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.BS-214.;
5958 Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.BS-146.;
5959 Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990..SUCM.;
5960 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.d6/7.;
5961 Gabriel, García Márquez.Sto rokov samoty.:Ikar.1999.80-7118-429-2.d7/3.;
5962 Gabriel, Chevallier.Svätý vŕšok.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..d3/6_SK1950_1990.;
5963 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1991.Trnava:SSV.1991..d16/4.;
5964 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1992.Praha:Zvon.1992..d16/4.;
5965 Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1993.Praha:Zvon.1993..d16/4.;
5966 Gabrielle, Roy.Príležitostné šťastie.:Živena.1949..d15/6_SK1920_1950.;
5967 Gábriš, Karol.Z Jeruzalema do Ríma.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1989..SKRIPTA_3.;
5968 Gábriš, Karol.Zjavenie Jána.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-12-8.SAM/5.;
5969 Gajdoš, Ludovít.Zvolen a okolie.Martin:Osveta.1973..d2/6_FOTOGRAFIE.;
5970 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.d6/3.;
5971 Gajdoš, Vševlad Jozef,1907-1978.Františkánska knižnica v Malackách :.Bratislava ::Kníhtlačiareň Andreja,.1943..BS-107.;
5972 Gajdošiková, Hana.Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.:.2007.80-86620-14-X.d7/4.;
5973 Gajetanus, Fr..Pater Mathelm.Regensburg:.1900..BZ-30.;
5974 Gál-Podďumbiersky, Janko 4 com ;sostavil: Janko Gál-Podďumbiersky a spolupracovníci.Spomínajme otcov a osvecovateľov národa.V Trnave:[Janko Gál-Podďumbiersky].1936..BS-88.;
5975 Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..LEV.;
5976 Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..BS-156.;
5977 Galan, Peter Róchus.Katolicizmus staromódny?.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1947..BS-173.;
5978 Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..BS-173.;
5979 Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..LEV.;
5980 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..SUCM.;
5981 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-92.;
5982 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-93.;
5983 Gálffy, Ferencz.A bélyeg-és illetékugyi torvények és szabályok kézikonyve.:.1897..BZ-19.;
5984 Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 2.díl..Bratislava:Opus.1973..d2/2_SLOVENSKO.;
5985 Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 4.díl..Bratislava:Opus.1978..d2/2_SLOVENSKO.;
5986 Galli, Mario von.Das Konzil und seine Folgen.Franfurkt am Main ::C.J. Bucher,.1966..d13/1.;
5987 Galli, Mario von.Das Konzil..Mainz ::Matthias-Grünewald,.1965..d18/4b.;
5988 Gálos, László.Vasárnapok unnepnapok.:.1937..d14/1b.;
5989 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.BS-116.;
5990 Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC.;
5991 Galsworthy, John,1867-1933.Ostrov pokrytcov /.Bratislava ::Slovenský spisovatel,.1956..SPKK.;
5992 Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-33.;
5993 Gálvez, Manuel.Noc už pominula.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
5994 Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o. f. m., řeholník a biskup :.Praha ::G. Francl,.1938..BS-164.;
5995 Gam, Karel,(1912-).Palestina.V Brně ::V. Procházková,.1948..d17/4b_CZ1920_1950.;
5996 Gamulin, Grgo.Bogorodica s djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske.Záhreb:.1971..d18/3.;
5997 Gandier, Joseph.Predigtstizzen aus alle sonntagige und festliche Evangelien.Graz:.1798..C17/5a.;
5998 Garau, Francisci.Sapiens a divina gratia instructus seu fertilissimus conceptuum apparatus.:.1731..C16/2a.;
5999 Garetto, Giuseppe.Sicília zem bolesti.Bratislava:Dukla.1949..d15/6_SK1920_1950.;
6000 Garrigou - Lagrange, Reginaldus, OP.De eucharistia.Turín:.1948..BZ-47.;
6001 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-58.;
6002 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..SAM/5.;
6003 Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-59.;
6004 Garrigou-Lagrange, Reginald.Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej.Košice:Veritas.1946..BS-219.;
6005 Garrigou-Lagrange, Reginald.Eucharistické srdce Ježišovo.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK.;
6006 Garrigou-Lagrange, Reginald,1877-1964.K Bohu :.Trenčín ::Veritas,.1941..DOMINIKANI_SK.;
6007 Garrold, R.P..Čierne bratstvo.Bratislava:Vydavat. Spoločnosti Ježišovej.1935..d15/6_SK1920_1950.;
6008 Gasline, Cinzia Valigi.Rzym i Watykan.:.2000..d18/5.;
6009 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.BS-222.;
6010 Gašaj, Dárius.Historica Carpatica.:.1988..p1/2.;
6011 Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..BS-72.;
6012 Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Rozprávky o láske :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..BS-72.;
6013 Gašparík, Július.Omša k úcte sv. Cyrila a Metoda pre miešaný zbor spev ľudu a organ /1. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..BS-65.;
6014 Gatterer, Michael.Uber das hl. Sakrament der Busse.Innsbruck ;Leipzig:Rauch.1933..d11/3b.;
6015 Gatterer, Michaele, SJ.Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam .:.1912..C17/5b.;
6016 Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C19/4a.;
6017 Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C31/1b.;
6018 Gaucher Vít.Dejiny života Terézie Martinovej.:.1980?..SAM/5.;
6019 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.d7/2.;
6020 Gauma.Trojí Řím.Praha:.1897..CZ1900.;
6021 Gaume, J..Die entweihung des sonntags.Regensburg:.1850..C18/1b.;
6022 Gausz, Tibor.Za snubný prsteň.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií.1943..POSOL.;
6023 Gaváč, Michal.Grafologia.Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
6024 Gavlovič, Hugolín Martin, OFM.Valaská škola.Columbus:Slavica Publishers.1988..USA.;
6025 Gazda, Jakub Vojtech, OFM.Fructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané..Trnava:Witlačené z Útratámi Pánow Predplaťitelow u Wáclawa Gelinka privil. Kňihtlačára,.1796..d15/1b_SK1900.;
6026 Gazdík, Igor.Ernest Zmeták.Bratislava:Tatran.1987..d2/6_FOTOGRAFIE.;
6027 Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/4b.;
6028 Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/2a.;
6029 Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6030 Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b.;
6031 Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b.;
6032 Gazzaniga, Petri Mariae.Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis.Viedeň:.1777..C19/2b.;
6033 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones de Deo .Viedeň:.1775..C19/4a.;
6034 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C12/3a.;
6035 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C19/4a.;
6036 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C31/2b.;
6037 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II. De Dei essentia, attributis, de visione, scientia,....:.1795..C13/6.;
6038 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. .:.1774..C12/3a.;
6039 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. De Trinitate, de Creatione.:.1795..C13/6.;
6040 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV..Viedeň:.1775..C17/1a.;
6041 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV. De angelis, de opificio sex dierum,....:.1796..C13/6.;
6042 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus V..Viedeň:.1779..C17/1a.;
6043 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VII. De actibus humanis, de virtutibus theologicis.:.1796..C13/6.;
6044 Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VIII. Pars I..:.1793..C10/2a.;
6045 Gazzaniga, Petri Mariae.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1786..C17/2b.;
6046 Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C19/4a.;
6047 Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C20/1a.;
6048 Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..SUSCM.;
6049 Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/4b.;
6050 Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/3b.;
6051 Gehrig, Johann Joseph.Fruhpredigten vor dem landvolte.:.1823..C21/1b.;
6052 Gehrig, Johann Joseph.Kurze predigten uber die heiligen fasten evangelien aus alle werstage in der heiligen fastenzeit.Graz:.1825..C19/1b.;
6053 Gehrig, Johann Martin.Sonn und festtagliche predigten und homilien.:.1826..C21/4b.;
6054 Geieri, Martini.Commentaria in proverbia et ecclesiasten salomonis nec non in Danielem prophetam .Amsterdam:.1696..C16/6.;
6055 Geieri, Martini.Commentarius in psalmos davidis.:.1695..C21/6.;
6056 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..BS-54.;
6057 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/7.;
6058 Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/5.;
6059 Geis, Rudolph. [from old catalog].Katholische Sexualethik..Paderborn,:Bonifacius-Druckerei.1927..d12/2b.;
6060 Gemma, Andrea.Annunzia la parola. Spunti omiletici. Anno B.Modena:.1972..d18/1a.;
6061 Gemma, Andrea.Annunzia la Parola. Spunti omiletici. Anno C.Modena:.1973..d18/1a.;
6062 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5b.;
6063 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C19/5b.;
6064 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5a.;
6065 Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C18/5a.;
6066 Genicot, Eduardus, SJ.Institutiones theologiae moralis .Brusel:.1927..BZ-47.;
6067 Genovesi, Victorii, SJ.Carmina.Rím:.1959..d18/5.;
6068 Georges, Karl Ernst.Ausfuhrliches lateinisch-deutsches handworterbuch. I-Z.:.1880..C14/3.;
6069 Georges, Perec.Veci.:Smena.1976..d3/1_SK1950_1990.;
6070 Gerald, Götting.Leninovo dílo a křesťané dneška.:Lidová demokracie.1970..BS-106.;
6071 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d8/5.;
6072 Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d6/4.;
6073 Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.BS-114.;
6074 Gerely, Jolán.Dievčatá, pohovorme si!.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6075 Gerely, Jolana.Dievčatá, pohovorme si.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950.;
6076 Gerely, József.Római katholikus szertartástan.:.1906..BZ-17.;
6077 Gerelyová, Jolana.Dej mi své srdce.Praha:.1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
6078 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.BS-218.;
6079 Gerhardi, Joannis.Commentarius super priorem d. petri epistolam.:.1692..C16/1b.;
6080 Gerhardi, Johannis.Commentarius super epistolam ad Ebraeos.:.1761..C15/2b.;
6081 Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6082 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C19/4a.;
6083 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C16/2a.;
6084 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/2a.;
6085 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C19/1a.;
6086 Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/1a.;
6087 Gerstocker, Antonio.Sermones sacri in festa totius anni.:.1760..C10/1a.;
6088 Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..BS-16.;
6089 Gervasio, Augustini.De sacramentis eucharistiae.:.1774..C21/1a.;
6090 Gervasio, Augustini.De sacramentis in genere baptismo et confirmatione.:.1765..C11/2b.;
6091 Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C19/4a.;
6092 Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C17/4a.;
6093 Gervasio, Augustini.Verbo Dei incarnato.:.1764..C12/3a.;
6094 Gestel, A., SJ.Der schat des glaubens.:.1874..BZ-25.;
6095 Gesztesi-Balogh, Gábor.Asszonyolok.:.1930?..d14/1b.;
6096 Gherardi, Luciano.Swieta Klelia Barbieri.Bologna:.1981..BZ-1.;
6097 Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..TATRAN.;
6098 Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/4a_CZ1900_1920.;
6099 Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/5a_CZ1900_1920.;
6100 Gibran, Kahlil.Posol.Zohor:Letra & Line.1995.8085513064 (brož.);80-85513-06-4.BS-151.;
6101 Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.d6/7.;
6102 Gič, Jozef.Nebojte sa!. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-072-2.BS-157.;
6103 Giddings, Franklin Henry.A szociológia elvei.Budapešť:Grill Károly.1908..d14/1a.;
6104 Gide, André.Pastorálna symfonia.Bratislava:Elán.1948..d15/6_SK1920_1950.;
6105 Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..SSV1950.;
6106 Giese, Alexander.Marcus Aurelius.Bratislava:Obzor.1985..d5/8_SK1950_1990.;
6107 Giesswein, Sándor.Világegyetem és a lélek világa.Budapešť:.1913..BZ-35.;
6108 Gihr, Nikolaus.Gedanken uber katholisches Gebetsleben im Anschlu an das Vaterunser und an das Ave Maria.Freiburg i.B.:Herder.1914..d12/2a.;
6109 Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp.1990..BS-110.;
6110 Gil, Czeslaw, OCD.Ku Chrystusowej pelni.Krakov:.1993..d18/1b.;
6111 Gilberg, Aage.Nejsevernější lékař.:Praha : Nakladatelství ELK.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
6112 Gilbert, Guy,1937-.Bratr vyvržených :.Praha ::Portál,.1993.80-85282-X :.BS-207.;
6113 Gilbert, Keith Chesterton.Létající hospoda. Napoleon z Notting Hillu.:Odeon.1975..d8/3_CZ1950_1990.;
6114 Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..VSH.;
6115 Gilbert, Keith Chesterton.Povídky otce Browna Paradoxy pana Ponda.:Odeon.1985..d8/3_CZ1950_1990.;
6116 Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.BS-209.;
6117 Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-12.;
6118 Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-23.;
6119 Gillet, Martini.Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1932..C31/2b.;
6120 Gillet, Martini.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1936..C14/4a.;
6121 Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C31/2b.;
6122 Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C19/5b.;
6123 Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..C10/1b.;
6124 Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..BZ-5.;
6125 Gillet, P..L'educazione del cuore.:.1924..d18/5.;
6126 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-20.;
6127 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-48.;
6128 Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..d13/2.;
6129 Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..C21/4b.;
6130 Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..CZ_1920.;
6131 Ginther, Antonio.Currus Israel et auriga ejus.:.1726..C17/2a.;
6132 Giordani Igino.Krev Kristova.:.1946..BS-63.;
6133 Giordani Igino.Od hordy k Řádu.:.1945..d17/2b_cz1920-1950.;
6134 Giordani, Igino.Znamení odporu.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1938..d17/1a_cz1920-1950.;
6135 Giordano, Cinzia.La tutela penale dei diritti del soggetto nell'ordinamento italiano nel CIC del 1983 e nel CCEO del 1990.:.2005..BZ-24.;
6136 Giorgio, Vasari.Životy nejvýznačnějších maliřu, sochařu a architektu-diel 2.:Mladá fronta.1998.80-204-0698-0.d6/4.;
6137 Giovanni, Boccaccio.Žiaľ pani Plamienky.:Slov.spisovateľ.1976..SPKK.;
6138 Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..TATRAN.;
6139 Giovanni, Verga.Majster don Gesualdo.:Tatran.1975..TATRAN.;
6140 Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-70.;
6141 Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-69.;
6142 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C21/4a.;
6143 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C12/3a.;
6144 Giry, P..Vie des saints.:.1875..C10/1b.;
6145 Gjergji, Lush.Matka Terézia .:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.2008.978-80-970035-3-1.BS-146.;
6146 Glosen, G. E..Mystérium svätého písma.:.1970?..SAM/5.;
6147 Głowa, Władysław(1940- )..Znaki i symbole w liturgii.Przemyśl ::Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej,.1995.8390074427.d18/1b.;
6148 Gnip, Jozef.Prednášky zo špirituálnej teológie. 1. semester.:.2005?..BS-156.;
6149 Gobat, Georgio.Clypeus alphabeticus .:.1662..C15/5b.;
6150 Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..d7/5.;
6151 Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..BS-160.;
6152 Gobbi, Stefano.A papokhoz, Szuzanyank kedves fiaihoz /.[Esztergom] ::Marias Papi Mozgalom,.1991.963-00-1454-8 (fuzott).d18/4a.;
6153 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..BS-67.;
6154 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..BS-67.;
6155 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..BS-67.;
6156 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..BS-67.;
6157 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.d6/6.;
6158 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1994.80-900417-0-1(2) - rovnaké isbn.d6/6.;
6159 Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..BS-143.;
6160 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..BS-57.;
6161 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM/6.;
6162 Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM1/a.;
6163 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-111.;
6164 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-184.;
6165 Gobineau, Arthur de,1816-1882.Renaissance :.Praha ::Alois Srdce,.1925..BS-192.;
6166 Gocník, Alojz.Láska k blížnemu vedie k Pánu Bohu.Bratislava:Ústredná Karita na Slovensku.1947..BS-65.;
6167 Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.d2/5_FOTOGRAFIE.;
6168 Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a.;
6169 Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Warszawa ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a.;
6170 Goethe, Johann Wolfgang von,1749-1832.Cesta po Taliansku :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/3_SK1920_1950.;
6171 Goffine, C. O..Kresťansko-katolická poučujúca wzdeláwajúca kniha .:.1853..C13/1a.;
6172 Goffine, Leonhard.Unterrichts und erbauungsbuch.:.1849..C22/1b.;
6173 Goffiné, Leonhard,1648-1719.Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..SSV1950.;
6174 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK.;
6175 Goics, Lazár.Koltemények.:.1866..C11/5b.;
6176 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a.;
6177 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a.;
6178 Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbeschreibung der heiligen gottes.Kolín:.1805..C17/4b.;
6179 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.d6/7.;
6180 Golubkova, Maremiana Romanovna.Dva veky.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..d15/3_SK1920_1950.;
6181 Gołaszewska, Maria,1926-.Zarys estetyki :.Krakow ::Wydaw. Literackie,.1973..d18/5.;
6182 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-23.;
6183 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-13.;
6184 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..C13/2b.;
6185 Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-10.;
6186 Gondocs, Benedek.Sirviragok.:.1868..C12/5b.;
6187 Gonet, Joanne Baptista.Clypeus theologiae thomisticae.Antverpy:.1744..C16/6.;
6188 Gonnelieu, R. P..Thomae von Kempen dier bucher von der tlachfolgung Christi.Bratislava:.1745..C17/3b.;
6189 Gonzalez, Zefirin.Tanulmányok Aquinói szent Tamás bolcsészetérol.:.1883..BZ-4.;
6190 Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Reden und Aufsätze zu Glasnost und Perestroika.Bindlach ::Gondrom,.1989.5-01-002303-2 (SSSR);3-8112-0637-0 (BRD).d11/2b.;
6191 Goričeva, Tatiana.Mluvit o Bohu je nebezpečné.:.1984..BS-14.;
6192 Göring, Carl..System der kritischen Philosophie.Leipzig ::Veit,.1874-1875..BZ-19.;
6193 Gorres, Friederite.Die Quelle.:.1939..d18/7b.;
6194 Gorresová Ida Friederike.Malá Terezie.:.1980?..SAM/5.;
6195 Gosman, Svatoslav,(1956-).Následování Krista :.Praha ::Práh,.1991.80-900835-3-6 .BS-126.;
6196 Gossine, Leonhard.Hand-postille .:.1875..C22/2b.;
6197 Gotschner, Jan.Vybraná kázání p. Augustina Montefeltra.:.1895..CZ_1920.;
6198 Gottes, Dafein.Der kampf um Gott.:.1914..BZ-28.;
6199 Gotti, Vincentio Ludovico.Illustrissimo Domino Domino Carolo Nedeczky de eadem.:.1748..C15/4b.;
6200 Gotti, Vincentio Ludovico.Vera ecclesia Christi. Mariae Theresiae augustae reginae apostolicae .:.1776..C10/6.;
6201 Gottier.Dynamismus víry a nevěry.:.1980?..BS-166.;
6202 Gottler, Joseph.Der religionsunterricht in der fortbildungschule.:.1922..BZ-28.;
6203 Gottliebová, Eva 4 ini ; Amrich, Jozef, d 1960- 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Portrét 19. storočia na Východnom Slovensku ; Eva Gottliebová, Jozef Amrich, Milan Bobula.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1984..BS-71.;
6204 Gottsberger, Joh., Sickenberger, Jos..Biblische zeitschrift.:.1903..BZ-20.;
6205 Götz, František.Cesta k našim básníkům : Úvod do poesie.Praha:Státní nakladatelství.1933..d10/3b_CZ1920_1950.;
6206 Goudin, P. F. Antonio.Philosophia divi Thomae.:.1886..C12/6a.;
6207 Gouzes, Andre..Le rosaire de Fra Angelico :.Paris ::Cerf,.1995..2-204-05196-9 (rel).d18/5.;
6208 Goyau, Georges..Histoire religieuse de la France.Paris ::Plon,.1946...d18/2a.;
6209 Gozzi, Gasparo.La difesa di dante.Verona:.1895..BZ-30.;
6210 Gozzo, Seraphinus, O.F.M..Disquisitio critico-exegetica in parabolam n. testamenti de perfidis vinitoribus.Rím:.1949..BZ-47.;
6211 Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/2.;
6212 Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1.;
6213 Grabmann, Martin.Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1.;
6214 Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d11/3a.;
6215 Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d18/2a.;
6216 Grabmann, Martin,1875-1949.Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin :.Freiburg (Schweiz) ::Paulusverlag,.1949..d11/3b.;
6217 Grabmann, Martin,1875-1949.Thomas von Aquin :.München ::Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet,.1926..d12/2b.;
6218 Grabs, Rudolf.Albert Schweitzer - Dienst am Menschen :.Halle,:.1961..d13/2.;
6219 Graczyk, Krzystof.Metodologia i metodyka prawa kanonicznego.(Metodológia a metodika kanonického práva.).Lublin:Wydawnictvo diecezjalne w Sandomierzu.1999.8388006010;83-88006-01-0.BZ-24.;
6220 Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.BS-71.;
6221 Graef, Richard.Selig die Hungernden *.Regensburg,:.1940..d11/1b.;
6222 Graf, Richard.Das Sakrament der gottlichen Barmherzigkeit.Regensburg:Gregorius-Verl., vormals Pustet.1949..d11/3b.;
6223 Graf, Richard.Ich habe Troster gesucht.:.1967..d18/4b.;
6224 Graf, Richard.Selig die hungernden.:.1939..d11/4a.;
6225 Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
6226 graham.sedm smrtelnych hrichu.:.1969..BS-221.;
6227 Grach, Pavol.Tajomstvo Slova. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-73-0.d7/1.;
6228 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..BS-41.;
6229 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..POSOL.;
6230 Gramantik, Vavrinec.Nebeská rosička dušičkám do očistca.[Trnava]:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-26.;
6231 Gramantik, Vavrinec.Tri pomôcky duchovného života.:.1933..BS-50.;
6232 Gramantik, Vavrinec.Tri pomôcky duchovného života.:.1933..BS-216.;
6233 Granada, Ludwig.Gedentbuch des christlichen lebens .Aachen:.1852..C17/1a.;
6234 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C13/5b.;
6235 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..CZ1900.;
6236 Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C20/5b.;
6237 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..AKADEMIE.;
6238 Granatensis, Ludovici.Ecclesiasticae rhetoricae .:.1780..C10/3b.;
6239 Granier, Jacques.Generál zmizel :.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH.;
6240 Grasset, Joannis, SJ.Nova forma meditationum in singulos anni Dies, cum scientia sanctorum.:.1752..C16/2b.;
6241 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-50.;
6242 Grassl, B..A premontrei rend szentjei.:.1941..d14/1b.;
6243 Gratry, A..Commentaire sur l'Evangile.:.1928..BZ-45.;
6244 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/1c_cz1920-1950.;
6245 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
6246 Grebáč-Orlov, Ignác,1888-1957.Piesne a dumky.Ružomberok ::Lev.1920..LEV.;
6247 Gréckokatolícka cirkev.Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.V Prešove:Gréckokatolícky biskupský úrad.1995.80-967258-2-3;80-967258-2-3.BS-146.;
6248 Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.BS-180.;
6249 Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..VSH.;
6250 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
6251 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6252 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6253 Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
6254 Gregor Tajovský, Jozef.Jožko a Judka.:Obzor.1974..BS-90.;
6255 Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL.;
6256 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.d6/2.;
6257 Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..d7/4.;
6258 Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..BS-207.;
6259 Gregorová Hana.Ženy - matky za svetový mier.:.1946..BS-25.;
6260 Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Nagyszombat; = Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..SSV1950.;
6261 Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..BS-149.;
6262 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 1. Perreux:Primedit Richir.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6263 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 10. Paris:S.G.I.É.1973.0-85229-281-3.n1/4a.;
6264 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 11. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/4a.;
6265 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 12. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/4a.;
6266 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 13. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6267 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 14. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6268 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 15. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6269 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 16. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6270 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 17. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6271 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 18. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.n1/5a.;
6272 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 19. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6273 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a.;
6274 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 20. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.n1/5a.;
6275 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 3. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6276 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 4. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6277 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 5. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6278 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 6. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6279 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 7. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6280 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6281 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 9. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a.;
6282 Greguss, L..Banská Štiavnica a Štiavnické pohorie.Bratislava:Štát. telovýchovné nakl..1954..BS-62.;
6283 Greipl, Paulo.Lob gottes und ehren der heiligen jungfrau und martirin Caeciliae.:.1725..C21/1a.;
6284 Grembs, Stanislao.Predigen aus die festtag heiligen gottes .:.1744..C11/6.;
6285 Gretsch, Adrian.Fastenpredigten.:.1804..C21/4b.;
6286 Greulich, Ursula.Radostné chvíľky s Pánom.:.1980?..BS-100.;
6287 Gribanov, Boris Timofejevič.Faulkner.Bratislava:Obzor.1978..d3/6_SK1950_1990.;
6288 Grieger, Koloman.Svätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..BS-137.;
6289 Grieger, Paul1916-.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:Lúč.1998.8071142204 (brož.); 80-7114-220-4.d7/6.;
6290 Grieger, Pavol.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.BS-217.;
6291 Griesl, Gottfried.Pastorálno - psychologické štúdie.:.1966..SAM/7.;
6292 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b.;
6293 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b.;
6294 Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/2b.;
6295 Grígeľ, Jozef.Institutiones oratoriae.Budín:.1814..C12/2b.;
6296 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.d7/5.;
6297 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..d17/1c_cz1920-1950.;
6298 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.d7/5.;
6299 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-173.;
6300 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-02.;
6301 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-203.;
6302 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-26.;
6303 Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL.;
6304 Grimaldi, Angela.Le problematiche sociologiche e giuridiche della violenza intra moenia.:.2005..BZ-24.;
6305 Grimaud, Charles.Žena, kouzlo domácnosti.Praha ::Mariánská družina dam,.1928..d9/5a_CZ1920_1950.;
6306 Grimm, Leonard.Der katholische Christ in seiner Welt.:.1941..d11/2b.;
6307 Grivec, Franc,1878-1963.Kristus v církvi.V Olomouci ::Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci,.1938..d10/3b_CZ1920_1950.;
6308 Grobauer, Michael.Zábavná anglická četba s vysvětlivkami.V Praze:V.Hrách.1947..BS-103.;
6309 Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..BZ-56.;
6310 Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..d12/2a.;
6311 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.d7/5.;
6312 Grofno, Flavigny.Imák és elmékedések.:.1922..C14/1a.;
6313 Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.BS-140.;
6314 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SAM/5.;
6315 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..BS-175.;
6316 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SKRIPTA_2.;
6317 Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.SKRIPTA_4.;
6318 Gron, P..Das innere leben Jesu und Maria.Munster:.1858..C20/3a.;
6319 Grondžel, Jozef.Mesto Krompachy história a súčasnosť.Krompachy:Mestský úrad.2007.978-80-969732-8-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
6320 Grone, Valentin.Ausgewahlte schriften des hl. Basilius des grosen.:.1875..C18/5a.;
6321 Groó, Vilém.Uhorská čítanka a cvičebná knižka pre II., III. a IV. triedu slovenských pospolitých škôl.:.1885..d15/1b_SK1900.;
6322 Grooms, J. O..Memorizačná knižka na výuku veršov nazpamäť.:.2000?..BS-111.;
6323 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..BS-112.;
6324 Grosecz, István.A szentek laistroma .Eger:.1771..C17/5a.;
6325 Grosez, Joanne Stephano.Diatrium sanctorum seu meditationes .:.1704..C15/4a.;
6326 Grosez, Johann.Heiliges tagebuch.:.1844..C22/3b.;
6327 Grossing, Franc. Rudol..Animadversiones in jus publicum Hungariae.:.1786..C11/5b.;
6328 Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.BS-117.;
6329 Grossouw, W.K..Bijbelse vroomheid.:.1954..d11/2a.;
6330 Groško, Imrich.III. medzinárodný maliarsky plenér družby.:.1979..BS-71.;
6331 Groško, Imrich 4 ini ; Kulík, Marián 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Ľudovít Čordák.Košice:s.n..1987..BS-70.;
6332 Groško, Imrich,(1938-2002).Maľba 19. a 20. storočia na východnom Slovensku :.Košice ::Východoslov. galéria,.1984..BS-87.;
6333 Grotii, Hugones.Annotationes in libros evangeliorum.Amsterdam:.1641..C18/3.;
6334 Grou, Jan Mikuláš.Znaky pravé zbožnosti /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-203.;
6335 Grudnick, František.Milovať kňazstvo.Krakov:Vydavateľstvo Bosých karmelitánov.1984..SAM/3.;
6336 Grudniok František.Byť kňazom.:.1980?..SAM/6.;
6337 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.SAM/5.;
6338 Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/2.;
6339 Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/6.;
6340 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.BS-131.;
6341 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.BS-144.;
6342 Grundel, Johannes.Desatero přikázání pro naši současnost.:.1980?..BS-25.;
6343 Grutes, Josef Antonín.Liturgika čili sw. obřady neb ceremonie.:.1852..C14/3.;
6344 Grygar, Jiří.Vesmír : S dodatky o nejnovějších objevech a teoriích.Praha:Mladá fronta.1979..d8/1_CZ1950_1990.;
6345 Grzybowski, Konstanty,1901-1970.Poprawka z historii :.Warszawa ::Polonia,.1966..d18/2b.;
6346 GUARDINI, Romano .Pán : úvahy o osobe a živote Ježiša Krista / Romano Guardini ; preložil Ivan Marianov. - 1. vyd. - . :Galt.1970 ..BS-88.;
6347 Guardini, Romano.Der kreuzweg unferes serrnund seilandes.:.1933..d11/3b.;
6348 Guardini, Romano.In spiegel und gleichnis.:.1932..d12/1a.;
6349 Guardini, Romano.Ježíš Kristus (duchovní slovo).:.1988..BS-13.;
6350 Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-100.;
6351 Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-45.;
6352 Guardini, Romano.Madeleine Sémer 1874 - 1921.:.1929..d11/4b.;
6353 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967..BS-213.;
6354 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-144.;
6355 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-152.;
6356 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-220.;
6357 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..d18/4b.;
6358 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:Ústř.církevní nakl..1970..ČKCH.;
6359 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-152.;
6360 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-220.;
6361 Guardini, Romano.O radosti v srdci.:.1970?..BS-14.;
6362 Guardini, Romano.Odpurce.:.1992..BS-58.;
6363 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.BS-126.;
6364 Guardini, Romano.Vom lebendigen Gott.:.1955..d11/5.;
6365 Guardini, Romano.Von heiligen zeichen.:.1944..d11/1a.;
6366 Guardini, Romano,1885-1968.Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik :.Stuttgart ::Deutsche verlag ,.1946..d11/1b.;
6367 Guardini, Romano,1885-1968.Deutscher Psalter.München ::Kösel,.1954..d12/1b.;
6368 Guardini, Romano,1885-1968.Theologische Gebete.Frankfurt am Main ::Josef Knecht,.1948..d11/1b.;
6369 Guardini, Romano,1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d11/4b.;
6370 Guardini, Romano,1885-1968.Von heiligen Zeichen.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1928..d11/1b.;
6371 Guardini, Romano,1885-1968.Wille und Wahrheit :.Mainz ::Mathias Grünewald Verlag,.1937..d11/1a.;
6372 Guardini, Romano1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1957..d11/3b.;
6373 Guignebert, Charles.L'evolution des dogmes.:.1910..C13/3a.;
6374 Guillois, Ambrosius.Erslarung und betrachtung der episteln und evangelien.:.1850..C22/3b.;
6375 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUSCM.;
6376 Guitton, Jean(1901-1999)..Jezus.Warszawa ::\"Pax\",.1963...d18/7b.;
6377 Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6378 Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6379 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Niet inej cesty.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1949..SPKK.;
6380 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6381 Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK.;
6382 Gulielmus, Estius.Annotationes in Praecipua ac Difficiliora Sacrae Scripturae Loca. Tomus tertius.:.1759..C15/1.;
6383 Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8.d7/3.;
6384 Gunnar Gunnarsson,1889-1975.Bílý Kristus.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1948..d17/5a_CZ1920_1950.;
6385 Guntherová - Mayerová Alžbeta.Slovenská keramika.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS.;
6386 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..SUCM.;
6387 Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-99.;
6388 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.SÚCM.;
6389 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.d7/4.;
6390 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..SUSCM.;
6391 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111.;
6392 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-64.;
6393 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..SUSCM.;
6394 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-99.;
6395 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM.;
6396 Gurrieri, Ottorino.La Basilica di San Domenico in Perugia.:.1974..BZ-1.;
6397 Gurtler, Eduard.Bollstandige katechesen fur das erste schuljahr.:.1915..d11/4a.;
6398 Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C11/3b.;
6399 Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C10/2a.;
6400 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.BS-209.;
6401 Gustave, Flaubert.Pani Bovaryová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
6402 Gustaw, Romuald(1911-1976)..Błogosławiony Szymon z Lipnicy.Kalwaria Zebrzydowska ::\"Calvarianum\",.1988..d18/1a.;
6403 Gutteková, Anna 4 prk ; Andel, Ján 4 gup ;.Svet živočíšnej ríše.Martin:Osveta.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
6404 Gutzwiller, Richard.Jesus der messias.:.1949..d18/5.;
6405 Guy, de Maupassant.Matka divoška.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK.;
6406 Guy, de Maupassant.Miláčik.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..d3/3_SK1950_1990.;
6407 Guy, de Maupassant.Naše srdce.:Slovenský spisovateľ.1970..SPKK.;
6408 Gyertyanffy, István.Az ellenzeki szellem az iskolában.Budapešť:.1900?..BZ-54.;
6409 Gyongyosi, István.Maradványi.:.1796..C12/5a.;
6410 Gyulai, Pál.Budapesti szemle.:.1884..C12/3a.;
6411 Gyulai, Pál.Olcsó konyvtár.:.1887..BZ-57.;
6412 Gzovský, Vladimír.Privátné testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.:.1925..BS-47.;
6413 Haag.Poznámky k jeho práci.:.1960?..SKRIPTA_3.;
6414 Habáň, M..Ethika.:.1944..BS-169.;
6415 Habáň, M..Ethika.:.1944..BS-48.;
6416 Habáň, Metoděj.Sexuální problém.:.1946..BS-48.;
6417 Habáň, Metoděj.Život, láska, manželství.:.1935?..BS-39.;
6418 Habáň, Petr Metoděj,1899-1984.Psychologie.V Brně ::Moravan, spolek katolických akademiků,.1937..KRYSTAL.;
6419 Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK.;
6420 Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK.;
6421 Hackel, Alexej A. [from old catalog].Von ostkirchlicher kunst..Freiburg im Breisgau,:Herder.1943..d11/4b.;
6422 Hačija, Mičihiko.Deník z Hirošimy : Zápisky japonského lékaře od 6. srpna do 30.září 1945.Praha:Práce.1978..d8/4_CZ1950_1990.;
6423 Hadaly, Caroli.Elementa Matheseos purae.:.1815..C12/4b.;
6424 Hadri-Drevenický, František,.Večerné červánky.Spišská Nová Ves:Kultúra.1937..BS-137.;
6425 Haecker, Theodor,1879-1945.Opuscula :.München ::Kösel,.1949...d11/4a.;
6426 Haeften, Benedikt van.Královská cesta kříže /.Frýdek ::F. Orel,.1898..CZ_1920.;
6427 Hafele, Gallus, OP.Franz von Retz.Innsbruck:.1918..BZ-31.;
6428 Hagele, J. M..Die revolution und die moderne gesellschaft.Frankfurt:.1869..BZ-51.;
6429 Hageluten, Fr..Die weltliche macht des papstes.Frankfurt:.1868..BZ-51.;
6430 Haggeney, Karl, SJ.Im heerbann des priesterkonigs.:.1923..C22/3b.;
6431 Haggenmuller, L.-Rusche, Helga.Wort fur den tag. Band III. Pfingsten bis ende des kirchenjahres.:.1968..d11/3a.;
6432 Hahn-Hahn, Ida.Két novér regény.:.1865..C11/5b.;
6433 Hahn, Ida.Die martyrer.:.1874..C21/2a.;
6434 Hahn, Ida.Maria Regina :.Brno ::Mathon,.1877..CZ1900.;
6435 Haiczl, Koloman.Szent József.:.1925..d14/1a.;
6436 Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C19/1b.;
6437 Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C21/3a.;
6438 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia.1984..d1/1_SLOVNIKY.;
6439 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník S-Z : 3.díl. S-Z.Praha:Academia.1985..d1/1_SLOVNIKY.;
6440 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník T-Z : 2.díl. H-R.Praha:Academia.1985.80-200-0066-6.d1/1_SLOVNIKY.;
6441 Hajduk, Andrej,(1929-).Tri vyznania viery zo 16. storočia.Zvolen ::Evanjel. a.v. cirkev. zbor,.1990..BS-27.;
6442 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.d7/6.;
6443 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.BS-215.;
6444 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978..d2/2_SLOVENSKO.;
6445 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979..d2/2_SLOVENSKO.;
6446 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980..d2/2_SLOVENSKO.;
6447 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981..d2/2_SLOVENSKO.;
6448 Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..d1/3_JAZYKOVEDA.;
6449 Hakl, Bohumil Fr..Liturgika v posvátných dobách svaté katolické Církve, čili,Slavnostní kruh v roce církevním.Praha:Svatojánské dědictví.1895..CZ1900.;
6450 Hakl, Bohumil František,.Slzy bolu, útěchy a naděje :.V Praze ::Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman a spol.),.1886..BS-173.;
6451 Hakl, Bohumil František,(1827-1904).Mučenické nástroje Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista :.Praha:Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna (J. Zeman a spol.),.1881..CZ1900.;
6452 Hakl, Bohumil František,1827-1904.Osnovy, výklady a řeči duchovní :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1878-1879..CZ1900.;
6453 Halada, Jan.Metternich kontra Napoleon.:Panorama.1985..BS-27.;
6454 Halaga, Ondrej Rodmil,1918-.Obchodné styky Slovenska so zahraničím v stredoveku..Košice ::Východoslov. vydav.,.1975..d3/4_SK1950_1990.;
6455 Halaša, Ján.Západné Tatry.Chočské vrchy : Chočské vrchy.Martin:Osveta.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
6456 Halender, Emil.Der rationelle obstbau aus dem lande und im barten.:.1883..C22/3b.;
6457 Halík, Tomáš,1948-.Tomáš Halík :.Praha ::Portál,.1997.80-7178-143-6.d7/4.;
6458 Halka, Alexander.Echo aus Afrika.:.1892..C22/1b.;
6459 Halla, Ján.Pro patria bene meritis.:.1938..BS-37.;
6460 Haller, Johannes.Das papstum.:.1939..C12/6b.;
6461 Haller, József.Torténelmi hazugságok.Budapešť:.1890..BZ-40.;
6462 Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..BS-42.;
6463 Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.BS-221.;
6464 Halliburton, Richard.Sedmimílové boty.Praha:Jaroslav Podroužek.1948..d17/4b_CZ1920_1950.;
6465 Halliburton, Richard,1900-1939.Boj o nové svety.Turčiansky sv. Martin ::Matica slovenská,.1949..d15/6_SK1920_1950.;
6466 Halmos, Ignácz.Isten igéje szentbeszédekben.Ostrihom:.1896..BZ-51.;
6467 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-51.;
6468 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-25.;
6469 Hám, Antal.Hitelemzéstan.:.1910..BZ-33.;
6470 Hamerle, Andreas.Erwagungen uber die worte unserer lieben frau fur den monat mai.:.1917..d11/3b.;
6471 Hamerle, Andreas.Geschichte der Papste.Klagenfurt:St. Josef-Bucherbruderschaft.1907..d12/1a.;
6472 Hamerle, Andreas,1837-1930.Geschichte der Päpste..Klagenfurt ::Herausgegeben von der St. Josef-Bücherbrudeschaft,.1907..d13/2.;
6473 Hammer, Philipp.Der christliche Vater in leinem berufe.:.1904..d12/2a.;
6474 Hammer, Philipp.Marien predigten .:.1905..C21/3b.;
6475 Hammerstein, Ludwig von,1832-1905.Několik vynikajících katolických povah XIX. století :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
6476 Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK.;
6477 Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK.;
6478 Hamsun, Knut,1859-1952.Podzimní hvězdy =.Praha ::Zátiší [Klika] :; Družstevní práce [distributor],.1919..d10/4b_CZ1900_1920.;
6479 Han, Tong-Ill.La conferenza episcopale della Corea 1857-2002.:.2004..BZ-25.;
6480 Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..d15/4_SK1920_1950.;
6481 Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..SPKK.;
6482 Hanapi, Nicolai.Exempla biblica. Dum assertiones ex universa theologia.Trnava:.1749..C16/1b.;
6483 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C15/3b.;
6484 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C21/1b.;
6485 Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C16/4b.;
6486 Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C17/2b.;
6487 Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C15/5a.;
6488 Hand, Heinrich.Ausgewahlte schriften des heiligen Frenans.:.1873..C22/2b.;
6489 Hangaus, Theodor.Des heiligen Augustinus speculative lehre von Gott dem dreieinigen.:.1865..C22/2a.;
6490 Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..d15/4_SK1920_1950.;
6491 Hans, Christian Andersen.Rozprávky Hansa Christiana Andersena.:Mladé letá.1996.80-06-00695-4.d7/2.;
6492 Hansjakob, Heinrich.Die bunden unserer zeit und ihre seilung.:.1898..BZ-14.;
6493 Hansjakob, Heinrich.Die schopfung.:.1904..BZ-57.;
6494 Hanslick, Eduard.O hudebním krásnu : Příspěvek k revizi hudební estetiky.Praha:Supraphon.1973..d8/2_CZ1950_1990.;
6495 Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. II. vydanie.:.1948..BZ-29.;
6496 Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. III. vydanie.:.1950..BZ-29.;
6497 Hanster, Joseph.Bersuch uder die frage.:.1789..C18/4b.;
6498 Hanula Jozef.Spomienky slovenského maliara.:.1940..MS.;
6499 Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.d6/4.;
6500 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-06.;
6501 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..p2/7.;
6502 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-06.;
6503 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..p2/7.;
6504 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-46.;
6505 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-16.;
6506 Hanus, Ladislav.Kultúra r. XVI. (1944).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-13.;
6507 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-27.;
6508 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-79.;
6509 Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
6510 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..LEV.;
6511 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..BS-44.;
6512 Hanuš, Jos..Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa.:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
6513 Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920..d17/3b_cz1920-1950.;
6514 Hanuš, Miroslav.Poutník v Amsterodamu.Praha:Čs.spisovatel.1960..d8/4_CZ1950_1990.;
6515 Hanuš, Otakar,1877-1969.Cvičebnica jazyka nemeckého pre štvrtú triedu stredných škôl.Prešov ::Československá grafická Unia,.1937..d15/3_SK1920_1950.;
6516 Hanzelka, Al..Umučení lásky.:.1929..BS-34.;
6517 Hanzelka, J., Zikmund, M..Afrika snov a skutočnosti.Bratislava:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990.;
6518 Haplová, Ladislava.Významné ženy Slovenska.Bratislava ::Pressfoto,.1982..BS-28.;
6519 Happ, J..Die kirche Jesu.Freiburg:.1874..C17/1b.;
6520 Haranta, Ján.O tebe spieva zem.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-71.;
6521 Haranta, Ján,1909-1983.V najkrajšej domovine.V Košiciach ::Verbum,.1947..PS-41.;
6522 Harbe, Christian.Die ethik des Aristoteles.Bratislava:.1801..C20/4a.;
6523 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..SSV1950.;
6524 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-26.;
6525 Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-63.;
6526 Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..POSOL.;
6527 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL.;
6528 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..BS-213.;
6529 Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL.;
6530 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-169.;
6531 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..ČKCH.;
6532 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-57.;
6533 Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-186.;
6534 Haring, Johann.Einfuhrung in das studium der theologie.:.1911..BZ-58.;
6535 Haringer, Michal.Život ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbauera.:.1882..C14/2a.;
6536 Harmat, Artúr - Sík, Sándor.Szent vagy, uram!.Budapešť:.1942..C16/5b.;
6537 Harnack, Otto.Rom II. neuere kunst seit beginn der renaissance.Stuttgart:.1890..C15/5b.;
6538 Harnischer, Seraphino.Sonntags pasions und fasten predigten.:.1769..C21/1b.;
6539 Harnischer, Seraphinum.Sonntags predigten .:.1752..C10/6.;
6540 Harrison Eugene Myers a Wilson Walter L..Ako niesť evanjelium.-"-:neuvedený.2000?..BS-118.;
6541 Harrison, Roland Kenneth..Teach yourself Hebrew.London ::The English Universities Press,.1962...d18/1b.;
6542 Hartig, Paul.30 Stunden English für Anfänger :.Berlin ::G. Langenscheidt,.1938..d12/2a.;
6543 Hasčáková-Vizdalová, Gabriela 4 ini ; Písecký, Svätopluk 4 ini ; Badiar, Ľubomír 4 ini ;.Meditácie. Herta Ondrušová-Victorinová ; Gabriela Hasčáková-Vizdalová, Svätopluk Písecký, Ľubomír Badiar.Košice:KO ZSVU [vyd.].1984..BS-66.;
6544 Hasištejnský z Lobkovic, Jan,1450-1517.Putování k svatému hrobu /.V Praze ::Otto,.1907..BS-200.;
6545 Hatala, Péter.Az én hitvallásom.Budapešť:.1875..C19/1b.;
6546 Hatala, Štefan.Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-173.;
6547 Hatala, Štefan.Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-27.;
6548 Hatala, Štefan.Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-188.;
6549 Hatala, Štefan.Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..VERBUM.;
6550 Hatala, Štefan.O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-28.;
6551 Hatala, Štefan.O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-129.;
6552 Hatala, Štefan.O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-46.;
6553 Hatala, Štefan.O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-173.;
6554 Hattala, Martino.Grammatica linguae slovenicae.:.1850..C13/1a.;
6555 Hattenschwiller, P. J., SJ.Die herz Jesu priesterkonferenz.Innsbruck:.1910..BZ-51.;
6556 Hattenschwiller, P. J., SJ.Die liebe des herzens Jesu.:.1915..BZ-55.;
6557 Hattler František.Štěpnice srdce Páně.:.1935?..BS-06.;
6558 Hattler, František.Dewätoro služieb lásky k úcte božského Srdca Ježissa, predstawených w rozjímaniach, a modlitbámi a piesňami. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1883..SSV1950.;
6559 Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL.;
6560 Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL.;
6561 Hattler, Franz.Der geistliche Mai und geistliche herbst.:.1897..C22/3b.;
6562 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6563 Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6564 Hattler, Franz Seraph.Die neun Liebesdienste zur Verehrung des gčottlichen Herzens Jesu in Betrachtungen dargestellt von Franz Ser. Hattler, nebst den Legenden der neun Patrone und einem Gebetbuche zu Ehren der.Wien; Gran; Pest ::Sartori,.1871..BZ-54.;
6565 Hattler, Franz, SJ.Der tag des herrenz Jesu.Klagenfurt:.1903..C16/5b.;
6566 Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5b.;
6567 Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5a.;
6568 Haugg.Im mariendom des Ave.:.1932..d11/5.;
6569 Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C17/4a.;
6570 Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C22/1b.;
6571 Hauptmann, Gerhart.Atlantis.Bratislava:Bibliotheka.1933..d15/5_SK1920_1950.;
6572 Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..d5/8_SK1950_1990.;
6573 Havel, Václav.Do různých stran : Eseje a články z let 1983-1989.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-000-3.BS-194.;
6574 Havel, Václav.Moc bezmocných.:.1979..BS-30.;
6575 Havel, Václav.Moc bezmocných : Václav Havel.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-005-4.BS-207.;
6576 Havlicek, Vincent.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených božích. Časť I. a II..Trnava:.1902..SSV1950.;
6577 Havlíček, Vincent.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950.;
6578 Havlíček, Vincent.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950.;
6579 Havlíček, Vincent.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1880..SSV1950.;
6580 Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1871..PS-49.;
6581 Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1872..PS-49.;
6582 Havlíček, Vincent Ján.Slovenský Sion r. IV. (1872).Skalica:Ján Vincent Havlíček.1872..PS-48.;
6583 Havran, ThDr..Dejiny pedagogiky.Bratislava:.1971..SKRIPTA_4.;
6584 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.BS-118.;
6585 Haydn, Middleton.Atlas moderních světových dějin.:Odeon.1991.80-207-0317-9.BS-159.;
6586 Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.BS-214.;
6587 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM.;
6588 Häring, Bernhard,(1912-1998).Náš zástoj v novom svete.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976..BS-49.;
6589 Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.Freiburg im Breisgau ::Erich Wewel,.1956..d13/1.;
6590 Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.München ::Erich Wewel,.1967..d13/1.;
6591 Häring, Bernhard1912-1998.Die Grosse Versöhnung :.Salzburg ::Otto Müller,.1970..d12/1b.;
6592 Hebbel, Federico.Maria Magdalena.Miláno:.1930..BZ-30.;
6593 Heckner, Georg.Praktisches handbuch der kirchlichen baukunst.:.1891..C22/1a.;
6594 Hector, Josef.Die helige mutter Maria von der heiligen Euphratia Belletier.:.1928..d11/4a.;
6595 Hečko, František.Svätá tma.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
6596 Hečko, František,.Drevená dedina.Martin:Matica slovenská.1952..MS.;
6597 Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-104.;
6598 Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-49.;
6599 Heeb, Christian - Butz, Richard.St. Gallen.:.1998..d13/2.;
6600 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
6601 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-213.;
6602 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-59.;
6603 Heger, Josef.Ješacjahu.Brno:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
6604 Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BIBCZ.;
6605 Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BS-94.;
6606 Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-158.;
6607 Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-152.;
6608 Hechel, Andreas.Sittenlehren aus den sonntaglichen evangelien des ganzen jahres.Graz:.1770..C20/3a.;
6609 Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.BS-160.;
6610 Heidegger, Martin.Věc.:.1980?..BS-129.;
6611 Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C15/2a.;
6612 Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C11/2a.;
6613 Heidenreich.Manuale sacerdotis.Olomouc:.1900..CZ_1920.;
6614 Heilbrunn, L. V..Grundzüge der allgemeinen Physiologie.Berlin ::Deutscher Verlag der Wissenschaften,.1958..d12/1a.;
6615 Heiler, Friedrich,.Kresťanská viera a indický duchovný život.V Liptovskom Sv. Mikuláši:Tranoscius.1947..BS-37.;
6616 Heilmann, Alfons.Seelenbuch der Gottesfreunde :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1922..d11/5.;
6617 Heim, Franz Joseph.Biblische real - concordanz.Augsburg:.1853..C18/1a.;
6618 Heim, Nikolaus.Unser herr Jesus von Nazareth.:.1898..C21/2a.;
6619 Heimhofer, Justo.Nucleus catecheticus das ist hern christlicher unterrichtung.Frankfurt:.1764..C18/5b.;
6620 Heine, Heinrich.Básne.Martin:Matica slovenská.1951..BS-49.;
6621 Heine, Heinrich.K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku.:.1956..d3/7_SK1950_1990.;
6622 Heineccii, Gottl..Fundamenta stili cultioris.Lipsko:.1776..C19/2b.;
6623 Heinen.Gott und Mensch.:.1913..d11/4b.;
6624 Heinisch, Paul.Die weissagungen des alten testaments von dem kommenden erloser.:.1925..C21/3b.;
6625 Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..BZ-57.;
6626 Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..C16/2a.;
6627 Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK.;
6628 Heinrich, Mann.Zrelosť kráľa Henricha IV. I., II. diel.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1977..SPKK.;
6629 Heisler, J. H..Der drechsler .Lipsko:.1800..C17/2a.;
6630 Hejbal, Antonín.Katolický katechismus v otázkách a v odpovědích.:.1856..C14/2b.;
6631 Hejčl Jan.Bible česká.:.1921..BIBCZ.;
6632 Hejčl Jan.Chléb z nebe.:.1970?..d17/5b_CZ1920_1950.;
6633 Hejčl Jan.Tři listy miláčka Páně.Olomouc:sestry dominikánky v Řepčíně.1932..BS-63.;
6634 Hejčl, Jan.List sv. Judt Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa Římského .Olomouc:.1933..BS-190.;
6635 Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-94.;
6636 Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-194.;
6637 Hejl, Zdenek.Snúbenci a lekár.:.1968..BS-135.;
6638 Hellert.Sittliche schilderungen ....Strasburg:.1768..C18/2b.;
6639 Hello, Ernest.Vybrané eseje.Praha:Trigon.1991.80-85320-22-3.d6/2.;
6640 Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..BS-96.;
6641 Hello, Ernest,1828-1885.Podobizny svatých /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1898..CZ1900.;
6642 Hello, Ernest,1828-1885.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..VERBUM.;
6643 Hemingway, Ernest,(1899-1961).66 básní.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1988..d3/1_SK1950_1990.;
6644 Hendrich, Jozef.Ako sa kedysi na Slovensku študovalo.:Matica slovenská.1937..BS-44.;
6645 Henfe, Friedrich.Kleine heiligen legende in taglichen lefungen und betrachtungen.Freiburg:.1880..C19/5a.;
6646 Henfe, J. .Leitfaden zum grundlichen unterricht in der deutschen sprache.:.1878..C22/1b.;
6647 Henr., Christoph.Corpus juris canonici academicum.:.1746..C11/1a.;
6648 Henri Charriére.Motýľ. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1972..d3/6_SK1950_1990.;
6649 Henri, Bosco.Teotimov majer.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
6650 Henrici, Sebastiani.Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa sanctorum in ampliffima dioecesi passaviensi celebria per totum annum .:.1697..C15/3a.;
6651 Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/2a.;
6652 Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/3b.;
6653 Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
6654 Henrich, Peter Richard.Das heilige haus von Loretto.:.1854..C21/2a.;
6655 Henry M. Morris.Bible a současná věda.:.1970??..BS-138.;
6656 Hense, Paul - Kurz, Hermann.Deutscher novellenschak.Mníchov:.1850..C18/5a.;
6657 Hense, R..Deutsche schulgrammatik.Hannover:.1864..C18/1b.;
6658 Herbergeri, Valery.Herz bostilla .:.1638..C19/6.;
6659 Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..BS-216.;
6660 Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.d6/3.;
6661 Herbstrithová, Waltraud.Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3.d7/6.;
6662 Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..CZ_1920.;
6663 Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..C12/5a.;
6664 Hergenrother, J..Handbuch der allgemeinen kirchengeschichte.:.1880..C22/2a.;
6665 Heriban, Jozef.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUSCM.;
6666 Heriban, Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-116.;
6667 Heriban, Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-129.;
6668 Herlemann, Franz Xaver Anton.Dialogen zwischen vater und sohn.Augsburg:.1792..C19/5a.;
6669 Herman, Melville.Biela veľryba.:Mladé letá.1958..d3/4_SK1950_1990.;
6670 Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..VSH.;
6671 Hermann, Hesse.Hra so sklenenými perlami.:Slovenský spisovateľ.2002.80-220-1170-3.d6/6.;
6672 Hermann, Hesse.Knulp.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1076-6.d7/2.;
6673 Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/3_SK1920_1950.;
6674 Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/5_SK1920_1950.;
6675 Heřmanský, František,(1887-1966).Cvičebná kniha reči latinskej..Praha ::Jednota čsl. matemat. a fysik. [distributor],.1923..d1/2_SLOVNIKY.;
6676 Heřmanský, František,1887-1966.Latinská čítanka pro IV. třídu gymnasií..Praha ::St. nakl, odd. odb. šk.,.1949..BS-163.;
6677 Hermes Trismegistos.Hermes Trismegistos.[Praha ::DŽB,.198-..SAM/3.;
6678 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. roč. ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
6679 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
6680 Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
6681 Hersey, John,1914-1993.Zvon pro Adano.V Praze ::ELK,.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
6682 Herzig, Josef.Mai - Andacht.:.1903..BZ-56.;
6683 Herzog, Fr..Márnotratný syn.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
6684 Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4.d7/1.;
6685 Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-158.;
6686 Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-119.;
6687 Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d12/2a.;
6688 Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::HerderandCo.,.1940..d11/5.;
6689 Hesse, Hermann.Pod kolesom.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-80-1.d7/2.;
6690 Hesse, Hermann,(1877-1962).Narcis a Goldmund.Praha ::Argo,.2005.80-7203-698-X.d7/2.;
6691 Hessme, Ervin.Radostné posolstvo v cirkevnom roku ....:.1980?..BS-60.;
6692 Hettinger, Franz.Apologie des christenthums.Freiburg:.1898..C17/4b.;
6693 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C22/2b.;
6694 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C21/1b.;
6695 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b.;
6696 Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b.;
6697 Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d12/2b.;
6698 Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d11/2a.;
6699 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1879..d12/1a.;
6700 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/2b.;
6701 Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d11/4a.;
6702 Heusler Filip.Kázání na všecky neděle a svátky.:.1897..CZ1900.;
6703 Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..d10/4a_CZ1900_1920.;
6704 Hevánsky, Lipót - Meno autora podľa Slov. biogr. slovníka.Postné Kázne z gednu Káznu na welikí Pátek které z nemeckého Gazika na slowenski prenésel Frančtsek Xav. Geben, Biskupstwa Nitránského Kňaz.:W Trnawe witlačené u Gelinek Gána Krst. .1835..BS-201.;
6705 Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950.;
6706 Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950.;
6707 Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C20/5a.;
6708 Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C10/5b.;
6709 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C12/1.;
6710 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C16/3a.;
6711 Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica veteris testamenti.:.1744..C20/3a.;
6712 Hidvéghy, Árpád.Štiavnická kalvária :.Banská Štiavnica ::Nákladom Základiny štiavnickej kalvárie,.1901..d15/2b_SK1900_1920.;
6713 Hieronymi.De viris illustribus.:.1896..C14/5b.;
6714 Hierzenberger, Gottfried.Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria :.Augsburg:Bechtermunz.1997.3860474529.d11/2b.;
6715 Hildebrand, Dietrich von,1889-1977.Liturgie und Persönlichkeit.Salzburg ::Pustet,.1934..d11/3b.;
6716 Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.BS-166.;
6717 Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL.;
6718 Himioben, Henryk Rippel.Zrkadlo učenia katolíckeho diel III..Trnava:Budapešť pre Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1878..SSV1950.;
6719 Hipper, Bernardo.Lob und ehren reden ... mutter gottes Maria.:.1758..C10/6.;
6720 Hirka, Ján,1923-2014.Duchovné piesne.Prešov:Petra.1999.809682404X (viaz); 80-968240-4-X.d7/5.;
6721 Hirner Alexander.Človek a spoločnosť.:.1947..MS.;
6722 Hirner, Alexander.Filozofický sborník.:Matica slovenská.1943..PS-03.;
6723 Hirner, Alexander.Filozofický sborník 1944.Martin:Matica slovenská.1944..PS-07.;
6724 Hirsch, William. [from old catalog].Religion und civilization vom standpunkte des psychiaters,.Munchen,:E. W. Bonsels & co.,.1910...d12/1a.;
6725 Hirscher, János.Elmélkedések az egyházi év vasárnapi leckéi.Budapešť:.1866..BZ-35.;
6726 Hirscher, Johann Baptist.Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria :.Munchen:Kosel & Pustet.1921..d11/4b.;
6727 Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C19/2b.;
6728 Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C18/2b.;
6729 Hišem, Cyril.Kresťanská archeológia, epigrafia a ikonografia.Košice:Seminár svätého Karola Boromejského.2004.80-89138-16-0.BS-155.;
6730 Hišem, Cyril.Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-483-7.d6/3.;
6731 Hišem, Cyril,.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-118.;
6732 Hišem, Cyril,.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-151.;
6733 Hišem, Cyril,.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-126.;
6734 Hitchcock, Edward Bering, nar..Zasvětil jsem život míru : Životopis Edvarda Beneše.Praha:Podroužek.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
6735 Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.d7/3.;
6736 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-346-6.d6/6.;
6737 Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..C13/5b.;
6738 Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..CZ1900.;
6739 Hlbina, Pavol G.,(1908-1977).Podobenstvá :.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..BS-63.;
6740 Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..BS-89.;
6741 Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..SUSCM.;
6742 Hlinka, Andrej.Duchovný pastier r. 3, č.1(dec.1919) - č.12(nov. 1920).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1919/1920..PS-41.;
6743 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.d6/5.;
6744 Hlinka, Anton.Cesty k nekonečnu. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM.;
6745 Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.d7/6.;
6746 Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.d7/4.;
6747 Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.d6/4.;
6748 Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.d7/4.;
6749 Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.BS-132.;
6750 Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.d7/4.;
6751 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SÚCM.;
6752 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-104.;
6753 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-107.;
6754 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..SUCM.;
6755 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..SUSCM.;
6756 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.BS-215.;
6757 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..SUCM.;
6758 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-158.;
6759 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-180.;
6760 Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-159.;
6761 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.d7/4.;
6762 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.d7/4.;
6763 Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..SAM/1.;
6764 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-129.;
6765 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
6766 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.d3/5_SK1950_1990.;
6767 Hlinka, Anton, SDB (A. H. Mateje).Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..USA.;
6768 Hlinka, Anton, SDB (Mateje, A. H.).Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..USA.;
6769 Hlinka, Anton,1926-2011.20+10 Jahre danach :.Seewis:Stephanus Edition Verlag,.1978-2010.3-921213-22-3.d18/1b.;
6770 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..USA.;
6771 Hlobil, Petr.Škola božského srdce Páně.:.1897..p1/4.;
6772 Hlouch Josef.Minutěnka.:.1969..d8/2_CZ1950_1990.;
6773 Hlouch, Josef.Ježíš Buh svátostný posvětitel života.:.1941..BS-40.;
6774 Hlouch, Josef.Konverse a konvertité. Hledání a návraty..Olomouc:.1940..BS-16.;
6775 Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/4a_CZ1920_1950.;
6776 Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/5b_CZ1920_1950.;
6777 Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..d8/2_CZ1950_1990.;
6778 Hlouch, Josef,1902-1972.Minútočka.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011.9788089231393 (viaz.); 978-80-89231-39-3.d7/6.;
6779 Hlouch, Josef,1902-1972.Příprava snoubenců.Praha ::Česká liturgická komise,.1959..BS-140.;
6780 Hložník, Vincent.Svätý Vojtech.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-183-8.BS-110.;
6781 Hložníková, Viera 4 gup ;.Lekcionár na omše za účasti detí ; Viera Hložníková.Martin:Osveta.1992.80-217-0458-6.d6/7.;
6782 Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b.;
6783 Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b.;
6784 Hock, Konrád.Čtvero letor.:.1931..BS-42.;
6785 Hock, Konrád.Štvoro letor.:Sestry Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Prešove 1931.1931..BS-29.;
6786 Hockenmaier, Fructuosus.Zpověď katolického křesťana, čili, Návod, jak lze se v křesťanském životě zbaviti pochybnosti svědomí a snadno vykonati dobrou svatou zpověď /.Valašské Meziříčí ::OO. Salvatoriáni,.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
6787 Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-21.;
6788 Hodel, Paul-Bernard, OP.Mirificus praedicator.Rím:.2006..d18/5.;
6789 Hoegel, J..Lehrbuch der englischen sprache.Viedeň:.1862..C17/1b.;
6790 Hoesl, Paula.Jeune fille si tu veux etre moderne.Paríž:.1943..BZ-50.;
6791 Hofacter, Ludwig.Predigten fur alle sonn fest und feiertage.:.1846..C21/3a.;
6792 Hofele, Engelbert.Die heilige Theresia von Jesus die lehrerin der kirche der Ruhm der spanischen nation.Regensburg:.1882..C19/4b.;
6793 Hofer, Johannes,1879-1939.Der heilige Klemens Maria Hofbauer :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1923..d12/2b.;
6794 Hofer, Josef,1871-1947.Lze-li žíti mravně bez Boha a bez jeho přikázání? /.Slatěnice u Olomouce ::Jos. Hofer,.1909..d10/5a_CZ1900_1920.;
6795 Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.d6/4.;
6796 Hoffmann.Die elixiere des teufels.:.1930?..d11/1a.;
6797 Hoffmann Bedřich.A kdo vás zabije....:.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
6798 Hoffmann, E. T. A..Zlatý hrniec.:Matica slovenská.1948..BS-44.;
6799 Hoffmann, Leopold Alois.Frinnerungen zur rechten zeit.Viedeň:.1795..C18/4b.;
6800 Hoffmann, Leopold Alois.Gottesdienst und religionslehre der ofterreichischen staaten.Viedeň:.1784..C18/4b.;
6801 Hoffmeistr.Homerova Ilias.:.1925..BS-79.;
6802 Hofle, Joseph.Mythologia .:.1750..C12/3b.;
6803 Hohenauer, J..Die religionsgebrauche oder ceremonien.Viedeň:.1848..BZ-52.;
6804 Höhr, Jozef Jablonovský.Bratia, striezliví buďte!.Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..BS-149.;
6805 Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..BS-91.;
6806 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.BS-153.;
6807 Holčík, Štefan.Korunovačné slávnosti : Bratislava 1563-1830.Bratislava:Tatran.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
6808 Holec, Peter.Ius et iustitia.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.2000.8071420778;80-7142-077-8.BS-122.;
6809 Holec, Peter.Rozvoj kánonickej vedy na Slovensku za veľkého pápeža Jána Pavla II.. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-73-4.BS-136.;
6810 Holec, Peter.Znalec v kánonickom manželskom procese, aktuálna normatíva a jej vývoj. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského:Prešov.1997.80-7165-108-7.BS-119.;
6811 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-223.;
6812 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-126.;
6813 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-146.;
6814 Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-182.;
6815 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.BS-117.;
6816 Holinka, Rudolf,1899-1953.Svatý Vojtěch /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-219.;
6817 Holková, Marie.Matka Vojtěcha : Vyprávění o velké služebnici Boží.Brno:Cesta.1992.80-85319-24-1.BS-214.;
6818 Holková, Marie.Terezka Martinová.:Vyšehrad.1969..VSH.;
6819 Holková, Marie.Tvář plná světla.:.1987..SAM/5.;
6820 Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Větrný kůň.:Brno :.1993.80-85319-32-2.d6/7.;
6821 Hollack, Reinhold.Entweder oder?!.:.1910..BZ-59.;
6822 Holland, Ján Jiří.Krátká kázání na všechny celého roku swátky.:.1790..C11/4b.;
6823 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..SAM/5.;
6824 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE.;
6825 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-47.;
6826 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE.;
6827 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-213.;
6828 Hollenstein, Janez-Lauko, Tomaž.Zgovorna tišina.:.1986..d18/3.;
6829 Holler, Josef.Pro praxi confessariorum.:.1921..BZ-8.;
6830 Hollnsteiner, Johannes,1895-1971.Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1940..d12/1b.;
6831 Hollý, Anton.Vlasť a svet.Bratislava:Štátne nakladateľstvo.1947..d15/3_SK1920_1950.;
6832 Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..HK.;
6833 Hollý, Jozef,1879-1912.Černová :.V Praze ::Naše Slovensko,.1909..d15/2b_SK1900_1920.;
6834 Holomáň, Karol,1908-1993.Nákazlivý zápal pečene.Bratislava ::Ústav zdrav. výchovy,.1980..BS-104.;
6835 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. II. (1939).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1939..PS-13.;
6836 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-13.;
6837 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-04.;
6838 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-13.;
6839 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-04.;
6840 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-13.;
6841 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-14.;
6842 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-13.;
6843 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-04.;
6844 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-04.;
6845 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-46.;
6846 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VII. (1944).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1944..PS-04.;
6847 Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. X. (1948).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1948..PS-13.;
6848 Holúsek, Oto.V službe oltára.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-149.;
6849 Holúsek, Otto.Sviatok matiek.:.1935..BS-39.;
6850 Holzapfel, Helmut.Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1909..d11/4a.;
6851 Holzer, Augustin.Homiletische predigten aus alle sonntage.:.1841..BZ-21.;
6852 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..SSV1950.;
6853 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d17/3b_cz1920-1950.;
6854 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d9/3b_CZ1920_1950.;
6855 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..BS-194.;
6856 Hóman, Bálint..Szent István.Budapest ::Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,.1938..d14/1a.;
6857 Homér.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..d8/2_CZ1950_1990.;
6858 Homéros,8. stol. př. Kr..Příhody Odysseovy.Praha ::Jan Laichter,.1910..d10/4a_CZ1900_1920.;
6859 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.:Česká katolo.1989..ČKCH.;
6860 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.:Česká katolo.1989..BS-94.;
6861 Honert, Wilhelm Hermann.O budoucnosti katolické církve a konci světa :.Praha ::Vlast,.1931..BS-193.;
6862 Honigsperger, Stefan.Johannes mensch und apostel.:.1979..d13/1.;
6863 Honoré, de Balzac.Ľalia v údolí.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..d5/8_SK1950_1990.;
6864 Honoré, de Balzac.Rozmarné poviedky.:Slovenský spisovateľ.1957..SPKK.;
6865 Honzík, miroslav.Za Heydrichem otáznik.Praha:Práce.1989.80-208-0768-3.d8/3_CZ1950_1990.;
6866 Hoornaert, P. G..Licht in der Finfternis.:.1932..d11/3a.;
6867 Hopfenmuller, Lorenz.Ausgewahlte schriften des Titus Flavius Clemens.:.1875..C22/1b.;
6868 Hoppe Alfred.Duchovní cvičení pro řeholnice.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950.;
6869 Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6870 Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1923..d9/3a_CZ1920_1950.;
6871 Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6872 Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950.;
6873 Hoppe, Alfred.Kristus - můj život :.Vimperk ::J. Steinbrener,.1924..d17/4b_CZ1920_1950.;
6874 Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1935..d17/4b_CZ1920_1950.;
6875 Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1936..d17/4b_CZ1920_1950.;
6876 Hoppe, Alfred,nar. 1869.Náš spasitel.Vimperk ::J. Steinbrener,.1920-1923..d10/3b_CZ1920_1950.;
6877 Hoppe, J..Homilien uber das leiden und sterben unseres herrn Jesu Christi.Paderborn:.1861..BZ-50.;
6878 Hoppeler, Hans.Vom sterben und ewigen leben.:.1935..d11/3b.;
6879 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d10/3a_CZ1920_1950.;
6880 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..BS-89.;
6881 Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d17/2b_cz1920-1950.;
6882 Horák Bohuslav.Historicko-Zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku..:.1960?..d17/3b_cz1920-1950.;
6883 Horák Jozef.Na perutiach vtáka-ohniváka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
6884 Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..SSV1990.;
6885 Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_2.;
6886 Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_4.;
6887 Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti ... :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1946..d9/3b_CZ1920_1950.;
6888 Horák, F. S.,nar. 1883.Sv. Jan od Kříže, učitel duchovního života.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-161.;
6889 Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d10/3b_CZ1920_1950.;
6890 Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d17/2b_cz1920-1950.;
6891 Horák, František Maria,1900-1943.Stopami desatera :.V Praze ::Dědictví Dra Noska,.1942..BS-219.;
6892 Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-205.;
6893 Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-170.;
6894 Horák, Jan.Kremnické dukáty.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..d3/5_SK1950_1990.;
6895 Horák, Jan.Obdivuhodné vynálezy.:.1982..AKADEMIE.;
6896 Horák, Jiří.České legendy.Praha:Vyšehrad.1950..VSH.;
6897 Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..HK.;
6898 Horák, Jozef.Hory mlčia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
6899 Horák, Jozef,1907-1974.Šachty.Bratislava ::Sloven. spis.,.1953..d3/3_SK1950_1990.;
6900 Horák, Pavel.Salve 1990.Olomouc:Laické združenia sv. Dominika.1990..p1/2.;
6901 Horatii, Q..Opera. Quae extant.:.1700?..C10/4a.;
6902 Horatius, Quintus Flaccus,65-8 př. Kr..Vybrané básně Q. Horatia Flacca..V Praze ::nákladem České grafické unie,.1923..BS-136.;
6903 Hork, József.A Sáros-Zempléni ev. esperesség torténete.:.1885..C14/5a.;
6904 Horles, Friedrich.Paul und Virginie.:.1900?..C22/3b.;
6905 Horn, Alfred Aloysius.Abenteuer an der Elfenbeinkuste.Leipzig:Insel-Verl..1931..d11/2b.;
6906 Horna, Richard.Několik přednášek z dějin Slovenska.:.1936..BS-163.;
6907 Hornby, Albert Sydney,1898-1978.Oxford advanced learner\'s dictionary of current English /.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-431423-5.d18/1a.;
6908 Horniak, Marcel.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas.1946..BS-37.;
6909 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Kritik der reinen Vernunft.Budín:.1797..C11/3b.;
6910 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones metaphysicae....Trnava:.1767..C11/1b.;
6911 Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones physicae particularis....Trnava:.1770..C12/1.;
6912 Horvát, János.A romai katholika világegyház.Eger:.1873..BZ-39.;
6913 Horváth, István,.Az olasz politikai gondolkodás jellegzetességei.Budapest,:.1943..d14/1a.;
6914 Horváth, János.A szovetkezetekrol.:.1901..BZ-17.;
6915 Horváth, Joan. Bapt..Institutiones physicae generalis.:.1774..C11/2b.;
6916 Horváth, Joan. Bapt..Physica particularis .:.1770..C11/2b.;
6917 Horváth, Joannis .Institutiones logicae quas in usum auditorum philosophiae.Trnava:.1771..C17/1b.;
6918 Horváth, Joannis .Summarium elementorum physicae cumprimis in usum gymnasiorum per regnum Hungariae .Budapešť:.1794..C17/1a.;
6919 Horváth, Joannis Bapt..Institutiones metaphysicae.:.1795..C21/4b.;
6920 Horváth, Joannis Bapt..Summarium elementorum physicae.:.1794..C12/4b.;
6921 Horváth, Jósef.A keresztényi életnek kezdeti és tanusági.Bratislava:.1778..C18/1a.;
6922 Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..BZ-38.;
6923 Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..d18/4b.;
6924 Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-35.;
6925 Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-41.;
6926 Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchP.Natales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum.Budín:.1746..C12/1.;
6927 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.MS.;
6928 Horváth, Sándor.Mulier amicta sole. Szuz Mária Krisztus fényében.:.1948..d14/1a.;
6929 Horváthová, Emília.Cigáni na Slovensku : Historicko-etnografický náčrt.Bratislava:Slovenská akademia vied.1964..d3/5_SK1950_1990.;
6930 Hoschl-Přímý, Cyril.Praktické zužitkování rostlin.Praha:.1937..d10/3b_CZ1920_1950.;
6931 Hospodár, Michal.Košický exarchát : Schematizmus.Košice:Gréckokatolícky apoštolský exarchát.2005.80-969371-3-8.BS-115.;
6932 Hospodár, Michal.Vezmite a jedzte c Michal Hospodár.Košice:Byzant.2003.80-85581-31-0.BS-148.;
6933 Hošna, Jiří,(1950-).Kníže Václav v obrazu legend.Praha ::Univerzita Karlova,.1985..BS-92.;
6934 Hotmar, Josef.Posolstvo od gilotíny.:Naše vojsko.1989.80-85110-13-X.BS-160.;
6935 Houdek Fedor.Vznik hraníc Slovenska.:.1930?..d15/6_SK1920_1950.;
6936 Houdek, Karel - autor.Křížové cesty.:Olomouc :.1997, imprimatur 199.80-238-2338-8.d7/1.;
6937 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom I..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6938 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom II..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6939 Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom IV..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6.;
6940 Houser, Pavel.Hry se slovy a jazykem.Praha:Portál.2002.80-7178-699-3.d7/2.;
6941 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-34.;
6942 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-40.;
6943 Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-43.;
6944 Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-22.;
6945 Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-2.;
6946 Hrabal, Arnošt.Básník lesa.Uherské Hradiště:.1969..BS-16.;
6947 Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.d6/5.;
6948 Hrabovský, Jozef,1909-.Démosthenés a Cicero :.V Tučianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..MS.;
6949 Hradil, Gerhard.Im Zeichen des Kreuzes.:.1990..d13/2.;
6950 Hradská, Katarína.Prípad Dieter Wisliceny. Bratislava:Academic Eletronic Press.1999.80-88880-29-7.d6/2.;
6951 Hrachovský, František Norbert,1879-1943.Příležitostné promluvy /.Velehrad ::Cyrilometodějský tiskový spolek,.1919..BS-187.;
6952 Hranička, Jaroslav.Jan XXIII..Praha:Svoboda.1968..BS-91.;
6953 Hraško, Ondrej.Ľudové hudobné nástroje.Martin:Osveta.1980..BS-155.;
6954 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..AKADEMIE.;
6955 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..AKADEMIE.;
6956 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6.;
6957 Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..d6/6.;
6958 Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.d6/2.;
6959 Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.d6/6.;
6960 Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.d6/2.;
6961 Hrdina, Josef Leopold,1856-1933.Plané růže :.V Praze ::F. Šimáček,.1910..d10/5b_CZ1900_1920.;
6962 Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4.;
6963 Hrebicsek, Stephan.Marianischer Pilger für das dreihundertjährige Jubiläum des Gnadenbildes zu Maria-Schoossberg oder Sassin in Ungarn.Gran:Egidius Horak.1864..BZ-31.;
6964 Hric, Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..DIPLOMOVKY.;
6965 Hroch, Miroslav,1932-.Křižáci v Levantě /.Praha ::Mladá fronta,.1975..d8/2_CZ1950_1990.;
6966 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1927..PS-46.;
6967 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1928..PS-46.;
6968 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 46 (1934).:.1934..p1/5b.;
6969 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 48 (1936).:.1936..PS-13.;
6970 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXV. (1913).Liptovský Mikuláš:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1913..PS-16.;
6971 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXVII. (1915).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1915..PS-16.;
6972 Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXXV. (1923).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1923..PS-48.;
6973 Hromádka, Jan,(1886-1968).Zemepis Sväzu sovietskych socialistických republík.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1947..BS-89.;
6974 Hromník Milan.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXX. (1991).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1991..PS-04.;
6975 Hromník Milan.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXIV. (1995).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1995..PS-21.;
6976 Hromník Milan.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXV. (1996).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1996..PS-18.;
6977 Hromník Milan.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXVII. (1998).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1998..PS-41.;
6978 Hromník Milan.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXX. (2001).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.2001..PS-50.;
6979 Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..DOMINIKANI_SK.;
6980 Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..Verbum.;
6981 Hromník, Milan.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.BS-144.;
6982 Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:ROSA.1995..BS-215.;
6983 Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.BS-216.;
6984 Hronek Josef.Do života.Praha:Kropáč a Kucharský.1947..BS-67.;
6985 Hronek Josef.Kněz v českém národním obrození.:.1924..BS-54.;
6986 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;
6987 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d17/5b_CZ1920_1950.;
6988 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/4a_CZ1920_1950.;
6989 Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..BS-172.;
6990 Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..SKRIPTA_4.;
6991 Hronek, Josef,(1890-1954).Tak pravil Kristus :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1954..BS-46.;
6992 Hronek, Josef,1890-1954.Dějiny pedagogiky v obryse.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1953..BS-172.;
6993 Hronek, Josef,1890-1954.Magisterium :.Praha ::Česká katolická charita,.1952..BS-172.;
6994 Hronek, Josef,1890-1954.Život podle víry :.V Praze ::Kropáč a Kucharský,.1932..BS-173.;
6995 Hronský, Jozef Cíger.Cesta slovenskou Amerikou I., II. diel.Martin:Matica slovenská.1940..MS.;
6996 Hronský, Jozef Cíger.Pisár Gráč.Martin:Matica slovenská.1940..BS-90.;
6997 Hronský, Jozef Cíger,.Chlieb.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS.;
6998 Hronský, Jozef Cíger,.Tomčíkovci.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..MS.;
6999 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Domov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..MS.;
7000 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Pisár Gráč :.Turčanský Sv. Martin ::Matice slovenská,.1944..MS.;
7001 Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Zakopaný meč :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1935..MS.;
7002 Hrudička, Alois.Swätý Alois Gonzaga parton učiacej sa mládeže, wo swojom pôsobení a osláwení. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950.;
7003 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/1.;
7004 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..PS-10.;
7005 Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/2.;
7006 Hruška, Jan František,1865-1937.Hořící keř :.Praha ::Českoslov. akc. tiskárna,.1916..d10/4a_CZ1900_1920.;
7007 Hruška, Petr - autor."Každý den zkoumali v Písmu-" (Sk 17,11) :.:Praha :.1998.80-238-4217-X.BS-130.;
7008 Hrušovský, Igor.Filozofický časopis 1953.Bratislava:SAV.1953..PS-41.;
7009 Hrušovský, Igor.Monológy a dialógy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..d3/5_SK1950_1990.;
7010 Hrušovský, Ján.Dolorosa.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1925..d15/4_SK1920_1950.;
7011 Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH.;
7012 Hrušovský, Pavol.Tvár krajiny.Prešov:VMV.2003.80-7165-386-1.BS-164.;
7013 Huarte, Gabriele.Tractatus de ordine et matrimonio.:.1931..BZ-14.;
7014 Hublerová, Anna.Integrita poslania Eucharistie: od slávenia pamiatky k eucharistickej praxi.:.2010..DIPLOMOVKY.;
7015 Hubners, Johann.Natur lunst berg bewerch und handlungs lexicon.:.1746..C20/3a.;
7016 Hübschmannová, Milena,1933-2005.Základy romštiny.Praha ::Academia,.1973..BS-145.;
7017 Huc, Évariste Régis,1813-1860.Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži /.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1887..CZ1900.;
7018 Huck E..Príprava k prvej sv. zpovedi v hotových katechesách.:.1890..d15/1b_SK1900.;
7019 Huck, E..Elso szent gyonasi oktatas.:.1890..C22/1a.;
7020 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-70.;
7021 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-35.;
7022 Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:RCMBF.2002..BS-64.;
7023 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-70.;
7024 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-34.;
7025 Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-69.;
7026 Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..p1/6.;
7027 Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..d16/5.;
7028 Hudak, Andrew F..Cesty životom.Bratislava:.1995..d7/1.;
7029 Hudák, Pavol.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..BS-163.;
7030 Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.BS-115.;
7031 Hudeček, Ján.Trpiace údy Pána Ježiša.Oborište:n. vl..1948..BS-151.;
7032 Hudson, W. H..Purpurová země.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
7033 Huetii, Petri Danielis.Demonstratio evangelica delphinum.:.1765..C11/2a.;
7034 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.d7/5.;
7035 Hugo de Sancto Caro,asi 1190-asi 1263.Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae /.Venetiis ::Ex Typographia Balleoniana,.1770..n1/6.;
7036 Hugo, Victor.Chrám Matky božej v Paríži. I., II., III. diel.Bratislava:SSK.1925??..d15/5_SK1920_1950.;
7037 Hugo, Victor.Muž, ktorý sa smeje. II., III. diel.Praha:Melantrich.1933..d15/5_SK1920_1950.;
7038 Hugo, Victor,1802-1885.Le roi s\'amuse /.Paris ::Bibliothéque rhombus,.1921..BZ-59.;
7039 Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C19/3.;
7040 Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C20/2a.;
7041 Hugueny, Et., OP.Psaumes et cantiques.Brusel:.1922..BZ-31.;
7042 Hugues, M. A..Die herrlichkeiten mariens.:.1851..C22/3b.;
7043 Hugues, M. A..Die wahre braus Jesu Christi.:.1863..C22/3b.;
7044 Huhn, Bernard.Ježiš hovorí s ľuďmi.:.1975..SAM/6.;
7045 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127.;
7046 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-209.;
7047 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.d7/6.;
7048 Hula Zdenek.Nauka o kontrapunktu.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1958..d8/2_CZ1950_1990.;
7049 Hulakovský Jan Ev..Apologetická kázání.:.1893..BS-27.;
7050 Hulákovský, Jan M..Abbreviature Vocabulorum.:.1852..BS-04.;
7051 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-209.;
7052 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-211.;
7053 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-127.;
7054 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-117.;
7055 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-153.;
7056 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-214.;
7057 Hulskamp, Franz.Literarischer handweiser.:.1868..C22/2a.;
7058 Humbert.Gedanten uber die wichtigsten wahrheiten unserer heiligen religion.Viedeň:.1843..C19/4b.;
7059 Humberta.Myšlénky o nejduležitejších pravdách našeho svatého náboženství a o povinnostech křesťana od Humberta.Viedeň:.1851..CZ_1920.;
7060 Huna, Ludwig.Wunder am see.:.1930..d11/2b.;
7061 Hunermann, Vilém.Hořící oheň.Rím:Křesťanská akademie.1962..AKADEMIE.;
7062 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.d7/6.;
7063 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..SÚCM.;
7064 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.d7/2.;
7065 Hunermann, Wilhelm.Na výsluní Božím. Frýdek:Exerciční dúm.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
7066 Hunermann, Wilhelm.Pieseň v plameňoch.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1977.0-920150-04-7.BS-92.;
7067 Hünermann, Wilhelm,.Aj diabol pred ním kapituloval.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-70.;
7068 Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM.;
7069 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.BS-42.;
7070 Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.SSV1990.;
7071 Hungari, A..Muster predigten der katholischen hanzel-beredlamkeit deutschlands.:.1852..BZ-22.;
7072 Hungari, A..Muster-predigten der katholischen kanzel beredsamteit.Frankfurt:.1846..C19/2a.;
7073 Hunolt, Frank.Pane ratuj nás hynieme 2.Skalica:.1872..d15/1b_SK1900.;
7074 Huntenburg, Wilhelm,1903- [from old catalog].Chemie der organischen kunststoffe,.Leipzig,:J. A. Barth,.1942...d11/1b.;
7075 Huonder, Anton, SJ.Zu fuken des meisters.Freiburg:.1915..C19/5b.;
7076 Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920.;
7077 Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920.;
7078 Huonder, Antonín T.J..Ve škole Mistrově.:.1932..d17/3a_cz1920-1950.;
7079 Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK.;
7080 Hurban, Jozef Miloslav,.Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách od Miloslava Josefa Hurbana 1839 c Miloslav Josef Hurban. Pešť:Tratner a karoli.1839..BS-05.;
7081 Hurban, Jozef Miloslav,.Ľudovít Štúr.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS.;
7082 Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..HK.;
7083 Hurban, Jozef Miloslav,.Slovenskí žiaci.Praha:Melantrich.1934..d15/4_SK1920_1950.;
7084 Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Básně a písně československé /.Bratislava ::K. Jaroň,.1930..BS-183.;
7085 Hurston, Zora Neole.Ich oči vyzerali Boha.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/3_SK1920_1950.;
7086 Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950.;
7087 Hurter, H., SJ.Theologia generalis complectens disputationes quatuor.:.1888..C13/3a.;
7088 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C13/2a.;
7089 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C19/4a.;
7090 Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C31/1a.;
7091 Hurter, Hugo, SJ.Entwurfe zu Marienpredigten.:.1908..BZ-56.;
7092 Hurth, F., SJ - Abellan, P. M., SJ .De principis de virtutibus et praeceptis. Pars I..Rím:.1948..BZ-43.;
7093 Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..SSV1950.;
7094 Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-215.;
7095 Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-137.;
7096 Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba.Ružomberok:Lev.1930..LEV.;
7097 Huska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..SSV1950.;
7098 Huszár, Elemér.Jahvétól Krisztushoz.:.1940..d14/1a.;
7099 Huszár, Károl.Julia és Mária.Székesfehérvár:.1859..C19/5a.;
7100 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-19.;
7101 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-41.;
7102 Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-40.;
7103 Huszár, Károly.Hiterkolcsi tan-és példakonyv mely az egész katekizmust.Budapešť:.1888..C16/5a.;
7104 Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..BZ-32.;
7105 Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..C31/1a.;
7106 Huszár, Károly.Torténetekkel felvilágositott egyházi beszédek minden vasár, unnepnap tobb alkalmakra.:.1863..BZ-39.;
7107 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť deti.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7108 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť muža.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7109 Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť ženu.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990.;
7110 Huxely, Aldous.Schone neue Welt Roman.:.1953..d11/2b.;
7111 Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
7112 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7113 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7114 Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS.;
7115 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..d3/7_SK1950_1990.;
7116 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0056-5.TATRAN.;
7117 Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Z básní.:Smena.1952..BS-92.;
7118 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..d3/7_SK1950_1990.;
7119 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..HK.;
7120 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..HK.;
7121 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Slov. vyd. krásnej lit.,.1957..HK.;
7122 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Tatran,.1975..TATRAN.;
7123 Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Odkazy.[Trenčianský] Sv. Martin ::Matica slovenská,.1950..HK.;
7124 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Básnické prviesenky ;.V Turčianskom Sv. Martine ::Matice Slovenská,.1931..ZS.;
7125 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1953..HK.;
7126 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Herodes a Herodias :.Bratislava ::[s.n.],.1956..HK.;
7127 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..Turč. Sv. Martin ::Matica slovenská,.1939..ZS.;
7128 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS.;
7129 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..ZS.;
7130 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1934..ZS.;
7131 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1936..ZS.;
7132 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1939..ZS.;
7133 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS.;
7134 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS.;
7135 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VIII., oddiel III..Martin:Matica slovenská.1937..ZS.;
7136 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Kratšia epika..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..MS.;
7137 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel epický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..ZS.;
7138 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel lyrický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..ZS.;
7139 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK.;
7140 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK.;
7141 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Výber z lyriky..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1936..MS.;
7142 Hvozdík, Ján.Zovrubný slovník slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský.Košice:n. vl..1933..d1/2_SLOVNIKY.;
7143 Hvozdík, Stanislav.Rámce a roviny pastorálnej psychológie. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2003.80-89138-08-X.d7/4.;
7144 Hybernicum, Thomam.Flores doctorum tam graecorum quam latinorum.:.1746..C11/5a.;
7145 Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C15/5a.;
7146 Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C18/5a.;
7147 Hyhlík, Vladimír.Banská Bystrica.Martin:Osveta.1957..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7148 Hyhlík, Vladimír.Košice.Martin:Osveta.1959..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7149 Hykisch, Anton,.Milujte kráľovnú.Bratislava:Tatran.1988..TATRAN.;
7150 Hynek R. W..Zázraky v Lurdech.:.1930?..BS-53.;
7151 Hynek, R. W..Náboženství Kristovo a medicína.:.1933..BS-32.;
7152 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/5a_CZ1920_1950.;
7153 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d17/2b_cz1920-1950.;
7154 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/4b_CZ1920_1950.;
7155 Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
7156 Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d10/3b_CZ1920_1950.;
7157 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-137.;
7158 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-62.;
7159 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
7160 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
7161 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/5b_CZ1920_1950.;
7162 Hýrošš, Štefan.Krížová cesta chorého.:.2000?..BS-214.;
7163 Chaignon S.J..Rozjímaní knežská. Brno:Škola Božského Srdce Páne.1885..CZ1900.;
7164 Chaignon, P., SJ.Betrachtungen fur ordenslente.Trier:.1906..C16/4a.;
7165 Chaignon, Pierre,1791-1883.Rozjímání kněžská anebo kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený /.Brno ::Škola Božského srdce,.1884..CZ1900.;
7166 Chaignon, S.J..Betrachtungen fur priester.:.1899..d11/5.;
7167 Chaignon, SJ.Betrachtungen fur priester.Brizen:.1870..C17/3b.;
7168 Chaloupecký, Václav,.Svatováclavský sborník :.V Praze ::Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí,.1939..d17/3b_cz1920-1950.;
7169 Chalupa, Július.Homílie "A".:.1970?..SAM/2.;
7170 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.BS-117.;
7171 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.BS-116.;
7172 Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/3.;
7173 Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/4.;
7174 Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
7175 Chalupka, Jan.Kocúrkovo.:Osveta.1953..BS-146.;
7176 Champol.Sestra Alexandrina.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..BS-192.;
7177 Chanson, Paul.Argumenty pre Boha.:.1980?..BS-178.;
7178 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..VSH.;
7179 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-173.;
7180 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-93.;
7181 Chardon, Louis,1595-1651..La Croix de Jésus :.Paris ::Éditions du Cerf,.1937...BZ-7.;
7182 Charles, Baudelaire.Kvety zla.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0643-2.d7/1.;
7183 Charlotte, Bronte.Jana Eyrová.:Mladé letá.1985..d3/6_SK1950_1990.;
7184 Charlotte, Bronte.Shirley 1.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
7185 Charlotte, Bronte.Shirley 2.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN.;
7186 Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..BS-220.;
7187 Charouz Zdeněk.Svatý Norbert.:.1990?..BS-56.;
7188 Charouz, Zdeněk.Blahoslavený Jan Sarkander.Brno:Cesta.1990..BS-65.;
7189 Charvát, Jaroslav.Světové dějiny : Učebnice pro I.a II.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol a I.ročník středních odborných škol.Praha:Státní pedagogické nakl..1967..d8/4_CZ1950_1990.;
7190 Chasle, Louis.Schwester Maria vom gottlichen Herzen Droste zu Vischering, Ordensfrau vom Guten Hirten.Freiburg i.B.:Herder.1919..d11/4a.;
7191 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM.;
7192 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-75.;
7193 Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
7194 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..BS-98.;
7195 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..BS-203.;
7196 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..d17/3a_cz1920-1950.;
7197 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/1b_cz1920-1950.;
7198 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/5a_CZ1920_1950.;
7199 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/4b_CZ1920_1950.;
7200 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/4a_CZ1920_1950.;
7201 Chautard, Jean-Baptiste,1858-1935.L`Ame de tout apostolat /.Lyon ::E. Vitte, libraire,.1927..BZ-56.;
7202 Chavasse, Antoine.Le sacramentaire gelasien.:.1958..C22/3a.;
7203 Cheminant, L..Le royaume d'Israel.:.1947..C13/2b.;
7204 Chenu.Boží ľud vo svete.:.1966..BS-161.;
7205 Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.BS-210.;
7206 Chery, H. Ch..Pfarrgemeinde und Liturgie :.Warendorf-Westf.:Schnell.1949..d11/1a.;
7207 Chesterton.Moudrost otce Browna.:.1924..d17/2b_cz1920-1950.;
7208 Chesterton Gilbert Keith.Orthodoxie.:.1918..d10/4a_CZ1900_1920.;
7209 Chesterton, G. K..Aquinói szent Tamás.:.1938..d14/1a.;
7210 Chesterton, G. K..Bludári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-105.;
7211 Chesterton, Gilbert Keith.Bouře a úvahy.:Praha : Aventinum.1927..BS-160.;
7212 Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d17/5a_CZ1920_1950.;
7213 Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d9/4b_CZ1920_1950.;
7214 Chesterton, Gilbert Keith.Heretikové.Praha:J.Albert.1948..d10/3a_CZ1920_1950.;
7215 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..VSH.;
7216 Chesterton, Gilbert Keith.Muž, jenž vědel příliš mnoho. Praha:Kuncír.1926..d17/5a_CZ1920_1950.;
7217 Chesterton, Gilbert Keith.Napoleon z Notting Hillu, Letajíci hospoda,Návrat Dona Quijota.Praha:ODEON.1985..d8/3_CZ1950_1990.;
7218 Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
7219 Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH.;
7220 Chesterton, Gilbert Keith.Pověra rozvodu.:Praha : Petr.1926..d9/4b_CZ1920_1950.;
7221 Chesterton, Gilbert Keith.Stromy pýchy. Praha:Kuncír.1926..d9/3a_CZ1920_1950.;
7222 Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..SPKK.;
7223 Chesterton, K.G..Orthodoxie.Praha:Julius Albert .1947..d17/3b_cz1920-1950.;
7224 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.VSH.;
7225 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950.;
7226 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-126.;
7227 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-156.;
7228 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.BS-153.;
7229 Chifeletii, Philippi.Sacro sancti et ecumenici concilii Tridentini.:.1729..C10/5b.;
7230 Childe Gordon.Člověk svým tvurcem.:.1949..d9/3a_CZ1920_1950.;
7231 Chitteth, James, CFIC.Globalisation and the church's social mission the role of infam in Kerala.:.2004..BZ-24.;
7232 Chlad, Karel.Inženýr Matthey.Olomouc ::Vítězové,.1941..BS-150.;
7233 Chlad, Karel.Svatý Antonín Florentský.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1940..BS-150.;
7234 Chlad, Karel,(1912-1962).Marie Camachová :.Olomouc ::Krystal,.1939..BS-150.;
7235 Chlíbec, Jan, 1953- - autor.Mistr Týnské kalvárie :.:Praha :.1990.80-7035-010-5.BS-146.;
7236 Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950.;
7237 Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Nový zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-56.;
7238 Chmelíček, Josef, 1823-1891 - autor;.Cesta do swaté země. :W Brně :.1865-1867..CZ_1920.;
7239 Chocarne, R. P. B..Le R. P. H.-D. Lacordaire. Tome I., II..:.1879..C13/5a.;
7240 Chodníček, Josef,1840-1904.Velehradský Králóv stol /.Velehrad ::nákl. vl. :; Melichárek [distributor],.1903..BS-190.;
7241 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C18/5b.;
7242 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C20/4a.;
7243 Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C12/3a.;
7244 Chompre, P..Selecta latini sermonis exemplaria. Volumen III..:.1786..C13/3a.;
7245 Chovanec, Ján.Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Marie v Trebišove.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-4-3.BS-159.;
7246 Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b.;
7247 Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b.;
7248 Christ, J..Von pflanzung und wartung ....Frankfurt:.1789..C20/3b.;
7249 Christ, Joh. Ludw..Tabatsbau.Frankfurt:.1803..BZ-52.;
7250 Christenson, Larry.Křesťanská rodina.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..AKADEMIE.;
7251 Christine, Brůckner.Vlani na Ischii.:Smena.1983..d3/3_SK1950_1990.;
7252 Christophori, P..Necessaria ad salutem scientia.:.1689..C19/2a.;
7253 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-171.;
7254 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-142.;
7255 Chromý, Tomáš,1881-1965.Láska k vlasti se stanoviska katolické morálky.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1923..BS-145.;
7256 Chrtek, Břetislav.Příručka pro řidiče motorových vozidel.Praha:Naše vojsko.1955..BS-106.;
7257 Chrysostomi, Ioannis.De sacerdotio.:.1929..BZ-17.;
7258 Chrzaszcz, Jan.Porciunkula.Prešov:Serafínsky svet.1948..BS-221.;
7259 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-23.;
7260 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-50.;
7261 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-41.;
7262 Chuda, Michal.Stolový kalendár na rok 1993.Trnava:SSV.1992..BS-180.;
7263 Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-218.;
7264 Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-206.;
7265 Churchill, Winston Leonard Spencer, sir.Do boje : (Into Battle).Praha:Borový.1946..d17/2a_cz1920-1950.;
7266 Chytil, Rudolf.Svatá Hora.Příbram:Matice svatohorská.1948..BS-46.;
7267 I.S. Galkin..Dejiny novoveku 2.1870-1918.Bratislava:Pravda.1950..BS-01.;
7268 Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..BZ-16.;
7269 Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..C14/1a.;
7270 Ibach, I..Das bedorstehende concil.Frankfurt:.1869..BZ-51.;
7271 Ibanez, Vincente Blasco.Prekliate zeme.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS.;
7272 Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia (nášho svätého otca)Ignáca Loyolského.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7273 Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia (nášho svätého otca)Ignáca Loyolského.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7274 Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..BS-212.;
7275 Iľf, Iľja,1897-1937.Dvanásť stoličiek.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK.;
7276 Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..BS-158.;
7277 Inglis, Brian.Sprievodca alternatívnou medicínou. Bratislava:Príroda.1992.80-07-00520-X.d7/2.;
7278 Ingrid Hupková.Kultúrno-osvetová práca a jej možnosti v prevencii drogovej závislosti.:Národné osvetové centrum.1995.80-7121-083-8.BS-215.;
7279 Innitzer, Theodor.Kommentar zur Leidens- und Verklarungsgeschichte Jesu Christi.Wien:Herder.1948..d11/4a.;
7280 Innocentis, Casti, OP.Principiorum legis naturalis traditione ad Carolum Polinum.Miláno:.1742..C19/3.;
7281 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..BS-153.;
7282 Ipolyi, Arnold.Elete es munkai.:.1875..C22/3b.;
7283 Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-35.;
7284 Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-36.;
7285 Irena, Liščáková.Francúzsko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01406-7.d1/1_SLOVNIKY.;
7286 Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..SPKK.;
7287 Irwin, Shaw.Chlieb na vodách.:Smena.1989.80-221-0023-4.d3/2_SK1950_1990.;
7288 Isthuanfio, Nicolao.Historia regni Hungariae.:.1758..C20/6.;
7289 Istóczy, Gyozo.Országgyulési beszédei, inditványai és torvényjavaslatai 1872 - 1896.Budapešť:.1904..BZ-34.;
7290 Istrati, Panait.Únik.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947..d15/6_SK1920_1950.;
7291 Iva Kuceková.Až do rána bieleho. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.d6/6.;
7292 Ivan Geguš.Z vôle ľudu obnovená.:Matica slovenská.1969..MS.;
7293 Ivan, Alexejevič Bunin.Dedina.:Slovenský spisovateľ.1973..KNC.;
7294 Ivan, Ivanovič Sollertinskij.Majstri a diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..d3/4_SK1950_1990.;
7295 Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK.;
7296 Ivan, Mikloš.Rewriting the rules.:Kalligram.2001.80-7149-409-7.d7/5.;
7297 Ivan, Olbracht.Čudné lásky.:Tatran.1978..d3/1_SK1950_1990.;
7298 Ivan, Stanislav.Život v slove.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/2_SK1950_1990.;
7299 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-155.;
7300 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.1998.8088795605 (brož.); 80-88795-60-5.BS-215.;
7301 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet.Zvolen:Jas.1996.8088795109 (brož.); 80-88795-10-9.BS-216.;
7302 Ivančić, Tomislav(1938-).Bdejte a modlite sa!.Zvolen:Jas.1994.80-900548-9-7;80-900548-9-7.BS-113.;
7303 Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.BS-216.;
7304 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.BS-214.;
7305 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-04-4.BS-215.;
7306 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..BS-142.;
7307 Ivanov Vsevolod.Modravé písčiny.:.1925..d17/5b_CZ1920_1950.;
7308 Ivanová, Mária.Slovenský jazyk a literatúra.Nitra:ENIGMA.1993.80-85471-08-6.BS-121.;
7309 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.d7/3.;
7310 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.d7/5.;
7311 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-215.;
7312 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-153.;
7313 Iwaszkiewicz, Jaroslaw.Ikar. Bratislava:Tatran.1977..TATRAN.;
7314 Izakovičová, Mária.Slovenské hrady a kaštiele.Bratislava:Šport.1969..d3/3_SK1950_1990.;
7315 J. O..Spalováni mrtvol.Hlučín:.1936?..BS-167.;
7316 J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-81.;
7317 J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-143.;
7318 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-37.;
7319 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-15.;
7320 J.E.Copus - Stanislav Kianička.Lazar priateľ Krista Pána.:Spolok Sv.Vojtecha.1935..BS-49.;
7321 J.E.Copus - Stanislav Kianička.Lazar priateľ Krista Pána.:Spolok Sv.Vojtecha.1935..SSV1950.;
7322 J.E.Copus - Stanislav Kianička.Lazar priateľ Krista Pána.:Spolok Sv.Vojtecha.1935..BS-137.;
7323 J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..BS-03.;
7324 J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..d9/1_KNAZI.;
7325 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..BS-91.;
7326 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..d9/1_KNAZI.;
7327 J.CH.Korec.Ježiš zďaleka a zblízka.Ont.- neuvedené:Dobrá kniha.1981.0-920150-55-1.BS-99.;
7328 Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..C20/4b.;
7329 Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..LEV.;
7330 Jablonský, Jozefkrížová.Manuale kniha cirkevných obradov. Ružomberok:Lev.1938..LEV.;
7331 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1982-1983.Bratislava:Tatran.1984..TATRAN.;
7332 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1983-1984.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN.;
7333 Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1984-1985.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN.;
7334 Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.d6/3.;
7335 Jack, London.Elam Ohnivák ; Železná päta.:Tatran.1980..TATRAN.;
7336 Jack, London.Ohnivý deň.:Tatran.1989..TATRAN.;
7337 Jack, London.Volanie divočiny; Biely Tesák.:Mladé letá.1980..d3/1_SK1950_1990.;
7338 Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..BS-100.;
7339 Jacobs, Adamum.Thomae von Kempen. Alle schriften und bucher.:.1713..C20/1a.;
7340 Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK.;
7341 Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..VSH.;
7342 Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946..d17/4a_CZ1920_1950.;
7343 Jacques, Prévert.Nové lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0745-5.d7/1.;
7344 Jacquier, Francisco.Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum accommodate.:.1764..C15/5b.;
7345 Jaegher.Dôvera voči Panne Márii.:.1968..BS-26.;
7346 Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7347 Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d68.;
7348 Jahelka, Jaroslav,1887-1930.Pán profesor na ohľadoch :.Trnava ::[s.n.],.1929..BS-138.;
7349 Jais, Paul.Erslarungen der heiligen evangelien .:.1823..C22/2b.;
7350 Jais, Paul Alois.Beicht und communion reden an das christkatholische landvolf.Graz:.1825..C20/1b.;
7351 Jais, Paul Alois.Sammlung furzer und leichtfazlicher predigten und homilien.Graz:.1825..C20/1b.;
7352 Jakoby, Július,(1903-1985).Zaslúžilý umelec Július Jakoby :.Košice ::Východoslov. galéria,.1983..BS-71.;
7353 Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..d15/3_SK1920_1950.;
7354 Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7355 Jakubík, Fr. Elzeár.Radosť Štedrého večera.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-181.;
7356 Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-62.;
7357 Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL.;
7358 Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol.1942..POSOL.;
7359 Jámbor, László.Igaz katolikus vagy-e?.:.1941..d14/1a.;
7360 Jámbor, László, SJ.Istennek nevét hiába ne vedd!.:.1941..BZ-31.;
7361 James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.BS-98.;
7362 James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.BS-87.;
7363 James Oliver Curwood.Kráľ sivých medveďov. Bratislava:Spektrum.1991.80-218-0168-9.d7/2.;
7364 James, Henry,1843-1916.Mistrova lekce.Praha ::SNKLHU,.1961..d8/2_CZ1950_1990.;
7365 Jamrich, Ján.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-205.;
7366 Jamrich, Ján.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-212.;
7367 Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..BS-21.;
7368 Ján Ev. Urban OFM.Tri slová študujúcim. Základné rysy ich mravnej osobnosti.:.1980?..SAM/6.;
7369 Ján Ev. Urban OFM.Vzrust ke Kristu.:.1969..SAM1/a.;
7370 Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.BS-153.;
7371 Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.d7/5.;
7372 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK.;
7373 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..BS-04.;
7374 Jan Nepomucký,asi 1340-1393.O pověře /.V Olomouci ::Velehrad,.1942..BS-218.;
7375 Jan od Kříže,1542-1591.La montée du Carmel /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1932..C14/1b.;
7376 Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Píseň o třpytu vody :.:Praha :.1990.80-85207-00-1.BS-153.;
7377 Jan Pavel1920-2005.Ihr seid ein Segen :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19408-2.d11/3a.;
7378 Jan Pavel1920-2005.Krížová cesta.[Bratislava] ::Genezis,.1990.80-85220-01-6.BS-151.;
7379 Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-119.;
7380 Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5.BS-200.;
7381 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.MAG.;
7382 Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.BS-126.;
7383 Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-211.;
7384 Ján Pavol II,.Apoštolský list pápeža Jána Pavla II..Bratislava:LUC.1993.80-7114-092-9.BS-126.;
7385 Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.BS-133.;
7386 Ján Pavol II,.Familiaris consortio.Bratislava:LUC.1994.80-7114-119-4.BS-122.;
7387 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-132.;
7388 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-126.;
7389 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.d7/6.;
7390 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-131.;
7391 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-115.;
7392 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.BS-116.;
7393 Ján Pavol II,.Překročit práh naděje : Jan II. Pavel.Praha:Tok.1995.80-901006-9-4.d6/3.;
7394 Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.BS-132.;
7395 Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.BS-140.;
7396 Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.BS-164.;
7397 Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-96.;
7398 Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..BS-141.;
7399 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.BS-101.;
7400 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.BS-140.;
7401 Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-50.;
7402 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-123.;
7403 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-211.;
7404 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-163.;
7405 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-145.;
7406 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.MAG.;
7407 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-212.;
7408 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-114.;
7409 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-113.;
7410 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.BS-113.;
7411 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.BS-113.;
7412 Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..BS-211.;
7413 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-73.;
7414 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-211.;
7415 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..SUCM.;
7416 Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-65.;
7417 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.BS-113.;
7418 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.BS-113.;
7419 Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.BS-118.;
7420 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.BS-119.;
7421 Ján Pavol II..List sv. otca ... o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚSCM.1980..BS-211.;
7422 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979..SUCM.;
7423 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SUCM.;
7424 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-131.;
7425 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-211.;
7426 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-135.;
7427 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..BS-211.;
7428 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-131.;
7429 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-211.;
7430 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211.;
7431 Ján Pavol II..Matka Vykupitele.:.1987..BS-13.;
7432 Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982..BS-211.;
7433 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.d6/1.;
7434 Ján Pavol II..O sociálnej starostlivosti cirkvi-Solicitudo rei socialis.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-211.;
7435 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.BS-112.;
7436 Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.BS-126.;
7437 Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.BS-111.;
7438 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-67.;
7439 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-167.;
7440 Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.BS-140.;
7441 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-131.;
7442 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-115.;
7443 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-211.;
7444 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-135.;
7445 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-97.;
7446 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.BS-113.;
7447 Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.BS-127.;
7448 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.BS-111.;
7449 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.MAG.;
7450 Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980..BS-211.;
7451 Ján Pavol Lory.Róbert Hugh Benson 1871-1914.:.1980??..SAM/6.;
7452 Ján Pavol1920-2005.Encyklika Veritatis Splendor.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1994.8071620572;80-7162-057-2.BS-110.;
7453 Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989..d18/3.;
7454 Jan Pawel II..Laborem exercens.:.1983..d18/6a.;
7455 Jan Paweł1920-2005)..Posynodalna adhortacja apostolska \"Vita consecrata\" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskieg.Częstochowa ::[Tygodnik Katolicki \"Niedziela\"],.1996.8386076232.d18/2b.;
7456 Ján Postényi.Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SSV1950.;
7457 Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.BS-123.;
7458 Ján XXIII. .Okružný list Svätého Otca pápeža Jána XXIII. ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným ordinárom nažívajúcim v pokoji a spoločenstve s Apoštolskou s. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1961. - ..BS-172.;
7459 JÁN XXIII..Okružný list Svätého Otca z Božej prozreteľnosti pápeža Jána XXIII. ... začínajúci slovami Pacem in terris.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963..BS-65.;
7460 Ján XXIII..Pacem in terris.Praha:Vyšehrad.1969..BS-72.;
7461 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..BS-194.;
7462 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..KRYSTAL.;
7463 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel : V českém překladě s úvodem a poznámkami podává Jaroslav Ovečka S.J.:V Olomouci : Krystal.1940..KRYSTAL.;
7464 Jan Zlatoústý,ca 347-407.Homilie sv. Jana Zlatoústého.Praha ::nákl. vl.,.1917..d10/4a_CZ1900_1920.;
7465 Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Duchovní píseň /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1942..KRYSTAL.;
7466 Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Plamen lásky žhavý :.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-194.;
7467 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-112.;
7468 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-209.;
7469 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-209.;
7470 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-112.;
7471 Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.SSV1990.;
7472 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-163.;
7473 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-112.;
7474 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.BS-113.;
7475 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-112.;
7476 Janáč, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-216.;
7477 Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.BS-132.;
7478 Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.BS-132.;
7479 Janáč, Pavol.Prehľadný katechizmus v otázkach a odpovediach.Zákamenné:RKFÚ.2004.80-969207-5-8.BS-161.;
7480 Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.SSV1990.;
7481 Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-131.;
7482 Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-116.;
7483 Janáč, Pavol,(1942-).Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.BS-92.;
7484 Janáč, Pavol,1942-.Kristus žije v dejinách Cirkvi.Trnava; Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Príroda.1993.8007006079; 80-07-00607-9.d6/3.;
7485 Jančiar, Tomáš, OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.:.2003..DIPLOMOVKY.;
7486 Janda, Joseph.Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950.;
7487 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-66.;
7488 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-49.;
7489 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-02.;
7490 Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950.;
7491 Janda, Jozef Napoleon,1869-1945.Poučné príklady a podobenstvá.Trnava:n. vl..1929..d15/5_SK1920_1950.;
7492 Jandel, Alexandrii Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1865..C13/2b.;
7493 Janega, Štefan.Krátka gramatika biblickej hebrejčiny.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.1993.80-88696-03-8.BS-12.;
7494 Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990.;
7495 Janega, Štefan.Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SKRIPTA_3.;
7496 Janega, Štefan.Úvod do historických kníh Starého zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-179.;
7497 Janega, Štefan.Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-18-7.BS-179.;
7498 Janega, Štefan.Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..BS-179.;
7499 Janega, Štefan.Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..SKRIPTA_3.;
7500 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3.;
7501 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-179.;
7502 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3.;
7503 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SAM/5.;
7504 Janega, Štefan.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_5.;
7505 Janics, František.Pýcha.Iža, okr. Stará Dala:Melichar Németh.1948..BS-218.;
7506 Janišová, Milena.Katolická Církev a pozemková reforma 1945-1948.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1995..d6/2.;
7507 Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK.;
7508 Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK.;
7509 Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..HK.;
7510 Janko, Jesenský.Zo starých časov.:Tranoscius.1946..TRAN.;
7511 Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK.;
7512 Janko, Kráľ.Poézia.:Tatran.1976..TATRAN.;
7513 Janko, Silan.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.d6/1.;
7514 Janko, Silan.Kuvici ; Rebrík do neba ; Slávme to spoločne.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-150-X.d7/3.;
7515 Janko, Silan.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.d6/1.;
7516 Janko, Silan.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.d6/1.;
7517 JANKOLA, Silvester.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986..BS-154.;
7518 Jankola, Silvester.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1991.80-85198-58-4.BS-127.;
7519 Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-126.;
7520 Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-145.;
7521 Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-214.;
7522 JANKOLA, Silvester OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-48.;
7523 Jankola, Silvester OFM.Hodina so sviatostným Kristom.Danville, CA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-145.;
7524 Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-212.;
7525 Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-63.;
7526 Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
7527 Jankovský Brázda Andrej, , Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..BS-122.;
7528 Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.d7/3.;
7529 Jánosi, Gusztáv.Népszeru feleletek.Vesprém:.1869..BZ-32.;
7530 Janota, Ľudovít.Slovenské hrady.Bratislava:Tatran.1975..TATRAN.;
7531 Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..BS-93.;
7532 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.BS-151.;
7533 Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
7534 Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920.;
7535 Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku.1917..d15/2b_SK1900_1920.;
7536 Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná, spevácka.Ružomberok:n. vl..1906..d15/2b_SK1900_1920.;
7537 Janovčík, Štefan.Alleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!.Ružomberok:Lev.1928..LEV.;
7538 Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..C17/2b.;
7539 Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..LEV.;
7540 Janovčik, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:LEV.1937..LEV.;
7541 Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..C15/5a.;
7542 Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..LEV.;
7543 Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev.1936..C15/3b.;
7544 Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Lev.1941..LEV.;
7545 Janovský, František,(1860-1918).Zpět k Římu!, čili, Za Matkou a pro Matku :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (Gustava Francla) [distributor],.1901..d10/4a_CZ1900_1920.;
7546 Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d68.;
7547 Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7548 Jánský, L. M..Spoločenské pravidlá pre mládencov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950.;
7549 Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
7550 Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
7551 Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
7552 Jantausch, Pavol.De momento et influxu status coelibis respectu habito ad quaestiones sociales nostri aevi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-165.;
7553 Jantausch, Pavol, (1870-1947).Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL.;
7554 Jantausch, Pavol, (1870-1947).Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL.;
7555 Janvier, A..Exposition de la morale catholique. .Paríž:.1907..BZ-45.;
7556 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1909..BZ-46.;
7557 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1912..BZ-45.;
7558 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1913..BZ-46.;
7559 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1917..BZ-46.;
7560 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1919..BZ-45.;
7561 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1920..BZ-46.;
7562 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1921..BZ-46.;
7563 Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1922..BZ-45.;
7564 Janvier, A..Exposition de la morale catholique. VIII. La grace careme 1910.:.1911..BZ-60.;
7565 Janvier, M.-A..Exposition de la morale catholique. Morale generale. VI. Le vice et le peche.Paríž:.1908..d18/6b.;
7566 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La foi :.Paris ::Lethielleux,.1911-1912...BZ-8.;
7567 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La justice et le droit :.Paris ::P. Lethielleux,.1918...BZ-43.;
7568 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La perfection dans la vie chrétienne /.Paris ::Lethielleux,.1923-1924...d18/6b.;
7569 Janvier, Marie-Albert,1860-1939..Tables générales des oeuvres complètes du R.P. M.-A. Janvier des Frères Prècheurs :.Paris ::P. Lethielleux,.1926...BZ-60.;
7570 Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum.:.1922..BZ-4.;
7571 Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum. Vol. II..:.1923..BZ-6.;
7572 Jara, Ribnikarová.Meďovláska.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
7573 Jarab, Jozef.Kňazská identita.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.2004.80-89170-05-6.BS-144.;
7574 Jarábek, Andrej.Ján Pavol II.:DAAR.1990.80-900431-0-0.BS-146.;
7575 Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7576 Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1961..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7577 Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Tatran.1973..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7578 Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..KALICH.;
7579 Jaroslav, Seifert.Koncert na ostrove.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/1_SK1950_1990.;
7580 Jaroslava, Zeleiová.Muzikoterapia - dialóg s chvením.:Ústav hudobnej vedy SAV.2002.80-968279-6-0.d6/7.;
7581 Járosy, Dezso.Az egyházi zene és a papság.:.1912..d14/1a.;
7582 Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1922..BS-32.;
7583 Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1926..d17/5b_CZ1920_1950.;
7584 Jaroš, Josef.Život podle božského srdce Páně.V Praze:Dědictví svatojanského.1933..d17/1c_cz1920-1950.;
7585 Jaslinský, Andrej, SJ.Tractatus theologicus de angelis, Beatitudine, et actibus humanis. .Trnava:.1762..C10/1a.;
7586 Jaspers, Karl,1883-1969.Existenzphilosophie :.Berlin ::Walter de Gruyter,.1956..d12/1b.;
7587 Jaspers, Karl,1883-1969..Philosophie..Berlin ::Springer-Verlag,.1948...d13/2.;
7588 Jastrabík, Štefan.Smolenice.V Bratislave:Veda.1975..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7589 Jasunari, Kawabata.Spiace krásavice.:Slovenský spisovateľ.1971..KNC.;
7590 Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK.;
7591 Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920.;
7592 Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/4b_CZ1900_1920.;
7593 Javelet, Robert.Les paraboles contre la loi.:.1962..d18/8.;
7594 Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..BS-71.;
7595 Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..KALICH.;
7596 Jean, de La Fontaine.Bájky.:Tranoscius.1995.80-7140-055-6.d7/3.;
7597 Jeans James.Vesmír kolem nás.:.1936..d17/3a_cz1920-1950.;
7598 Jefimov, A. V..Dejiny novoveku 1789-1870-diel 1.:Pravda.1950..BS-05.;
7599 Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..d3/2_SK1950_1990.;
7600 Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
7601 Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
7602 Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1952..HK.;
7603 Jégé,1866-1940.S duchom času :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1937..MS.;
7604 Jelen, Josef.Tieň katedrály.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990.;
7605 Jelínek, Hugo.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1971..d2/4.;
7606 Jelusich, Mirko,1886-1969..Die Wahrheit und das Leben,.Linz,:Pilgram Verlag.1949..d11/2b.;
7607 Jemelka, František.Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahosl. Panny Marie.Olomouc:.1933..p2/1a.;
7608 Jenisejský, A. E..Bratrství křesťanu.:.1980?..BS-107.;
7609 JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-59.;
7610 JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-132.;
7611 Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUCM.;
7612 Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..VSH.;
7613 Jeřábek Vladimír.Ctihodný sluha Boží Dominik Blasucci.:.1939..d10/3b_CZ1920_1950.;
7614 Jeřábek Vladimír.Svatí redemptoristé III. díl.:.1941..d10/3b_CZ1920_1950.;
7615 Jerome, David Salinger.Deväť poviedok.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1133-9.d6/5.;
7616 Jeroným,1907-1985.Růst v nadpřirozeném životě /.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7.BS-210.;
7617 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a.;
7618 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a.;
7619 Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/1a.;
7620 Jerzy, Szaniawski.Profesor Tutka.:Vyšehrad.1972..VSH.;
7621 Jesenský J..Pohřební promluvy.:.1926..BS-57.;
7622 Jesenský-Mošovský, František.Vinšovník.Liptovský Sv. Mikuláš:[s.n.].1943..BS-151.;
7623 Jesenský, Janko.Demokrati.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1944..TRAN.;
7624 Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..HK.;
7625 Jesenský, Janko.Výber z malomestských rozprávok.Martin:Matica slovenská.1951..BS-137.;
7626 Jesenský, Janko,.Zo zajatia.Martin:Tatran.1919..BS-136.;
7627 Jesenský, Janko,(1874-1945).Výber z diela.Bratislava ::Slov. nakladateľstvo detskej knihy,.1953..d3/2_SK1950_1990.;
7628 Jetel, Franz Joseph.Uthlographie und poleographie oder schlachten und stadte schilderung.Viedeň:.1813..C17/3a.;
7629 Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-188.;
7630 Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-32.;
7631 Ježek, J..Přírodopis na kazatelně. Řeči pro školu i chrám.:.1890..CZ1900.;
7632 Ježek, Jan Ferdinand,1875-1937.Německé písemnictví od dob nejstarších až po naše dny /.V Olomouci ::R. Promberger,.1915..BS-188.;
7633 Ježek, Jan,1849-1913.Dvojí cyklus řečí postních /.Praha ::Francl,.1913..BS-218.;
7634 Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK.;
7635 Jilemnický, Peter.Peter Jilemnický I.. Bratislava:Tatran.1974..ZLATYFOND.;
7636 Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:Pravda.1950..d15/3_SK1920_1950.;
7637 Jindra, Jan Nepomucký,1863-1930.V paprscích věčné lásky :.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1925..d17/4b_CZ1920_1950.;
7638 Jindřich, Karel.Vladimír Sergějevič Solovjev :.Kroměříž ::nákl. vl. :; A. Jašek,.1920..d10/5a_CZ1900_1920.;
7639 Jindřich, Šimon Baar.Hanče ; Pro kravičku.:Vyšehrad.1978..VSH.;
7640 Jindřich, Šimon Baar.Lůsy.:Československý spisovatel.1958..d8/4_CZ1950_1990.;
7641 Jindřich, Šimon Baar.Osmačtyřicátníci.:Československý spisovatel.1959..d8/4_CZ1950_1990.;
7642 Jirák, František.Přírodopisná čítanka.:.1908..d10/5b_CZ1900_1920.;
7643 Jirásek Alois.Staré povesti české.:.1951..d3/2_SK1950_1990.;
7644 Jirásek, Alois,1851-1930.Bratstvo :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1954..d3/7_SK1950_1990.;
7645 Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
7646 Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990.;
7647 Jirásko, František.Kazatel.Olomouc:.1917..p1/3a.;
7648 Jirásko, František.Praktické promluvy k mládeži v příkladech pro celý školní rok.:.1907..d10/5b_CZ1900_1920.;
7649 Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6.d6/4.;
7650 Jireček, Josef.Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku.Praha:.1875..C17/2a.;
7651 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-182.;
7652 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-48.;
7653 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-23.;
7654 Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7655 Jiří, Havel.Islandská setkání.:Panorama.1989..BS-27.;
7656 Jiří, Moskala.Evanjelium podľa Mojžiša.:Advent-Orion.2002.80-88960-66-5.d6/2.;
7657 Jirman, Roman.Spasitel.:.1947..d17/3b_cz1920-1950.;
7658 Jiroušek, Alexander,1934-.Košice.Košice:Jes.2013.9788088900573 (viaz.); 978-80-88900-57-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
7659 Jiroušek, Alexander,1934-.Košice 750 :.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7660 Jirsík, Jan Valerian.Populární dogmatika.Praha:.1891..CZ1900.;
7661 Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..C13/2a.;
7662 Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..C31/1b.;
7663 Joannes, P. F..Instructio novitiorum.Graz:.1861..C18/2b.;
7664 Joannetti, Andreae.Praelectiones theologiae.:.1795..C15/3a.;
7665 Joao, Guimaraes Rosa.Veľká pustatina.:Slovenský spisovateľ.1980..VAVRÍN.;
7666 Joaquín, Gallegos Lara.Kríže na vode.:Slovenský spisovateľ.1985..SPKK.;
7667 Job, Pavol.Bože, obnov nás a budeme spasení. :Bratislava.2001.80-88949-14-9.BS-148.;
7668 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.d7/1.;
7669 Jode, Fritz.Der musikant lieber fur die schule.:.1942..d18/3.;
7670 Johanides, Jan.Podstata kameňolomu.:Slovenský spisovateľ.1965..d3/2_SK1950_1990.;
7671 Johann, Christian Günther.Bratia, žime radostne.:Tatran.1981..TATRAN.;
7672 Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK.;
7673 Johannes Paulus1920-2005.Prekročiť prah nádeje.Bratislava; Rím:Nové mesto; Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda.1995.8085487268 (viaz.); 80-85487-26-8.d7/4.;
7674 Johannes, Vilhelm Jensen.Dlhá cesta.:Slovenský spisovateľ.1972..KNC.;
7675 John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..d3/3_SK1950_1990.;
7676 John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..d3/3_SK1950_1990.;
7677 John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SPKK.;
7678 John, Haywood.Starí Rimania.:Lienka.1996.80-88772-22-2.d7/1.;
7679 John, Knittel.Modrý bazalt.:SVOJEŤ.1946..d15/6_SK1920_1950.;
7680 John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.d7/2.;
7681 John, Updike.Vezmi si ma.:Slovenský spisovateľ.1987..SPKK.;
7682 Johner, Dom., OSB.Cantus ecclesiastici ad usum clericorum.:.1911..C14/5b.;
7683 Jochan, Magnus.Sammtliche schriften des heiligen Makarius des grosen.:.1878..C22/3b.;
7684 Jokai, Maurus.Romantické obrázky z dejepisu Uhorska.:.1886..C13/4a.;
7685 Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-88.;
7686 Joly, Henri.Sainte Therese /1515-1582/.:.1908..C12/3b.;
7687 Jonh, Allan.Viery a vyznania.:Slovart.1994.80-7145-168-1.d7/2.;
7688 Jonson, Ben, Zweig, Štefan.Volpone.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1936..MS.;
7689 Jordan z Saksonii?-1237)..Najdroższej Dianie... :.Poznań ::\"W Drodze\",.1998..8370331998.d18/1b.;
7690 Joret, F. D., OP.Aux sources de l'eau vive.:.1935..C14/1b.;
7691 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.d6/4.;
7692 Jorgensen, Johannes,1866-1956.Der heilige Franz von Assisi :.Leipzig ::St. Benno,.1962..d11/3a.;
7693 José, Jiménez Lozano.Historie jednoho podzimu.:Vyšehrad.1977..VSH.;
7694 Josef Hegel.Kniha malých proroku.Brno:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ.;
7695 Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..AKADEMIE.;
7696 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.d6/7.;
7697 Joseph, Conrad.Almayerovo šialenstvo.:Slovenský spisovateľ.1960..SPKK.;
7698 Josephus Flavius,37-ca 100.Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer..Halle a. d. S. ::Otto, Hendel,.1899..d11/4a.;
7699 Josephus Gredt.Elementa philosophiae I..:Herder.1929..C13/2b.;
7700 Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1929..C13/2a.;
7701 Joude, Stephan.Der heilige Antonius in Toulon und das brot der Armen.Stuttgart:.1897..C19/4b.;
7702 Jougan, Ksiadz Alojzy.Słovnik kościelny łacińsko-polski.Warszawa ::Wydawnictwo archidiecezji warszawskiej,.1992.83-85706-00-3.d18/1a.;
7703 Jougan, Władysław Alojzy,1855-1942.Słownik kościelny łacińsko-polski.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1958..d18/7b.;
7704 Jovčuk, M.T..Stručné dějiny filosofie.Praha:Nakl. politické literatury.1963..d8/2_CZ1950_1990.;
7705 Jozafát, V. Timkovič.Letopis Krásnobrodského monastiera.:Blahovistnika.1995.80-967398-7-5.d6/2.;
7706 Jozef Gregor-Tajovský.Rozprávky z Ruska (1915-1920).Martin:.1928..BS-90.;
7707 Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.BS-217.;
7708 Jozef Marčin, Jozef.Hoc sme ešte deti ....Prešov:Michal Vaško.1993.80-7165-004-8.BS-153.;
7709 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..ČKCH.;
7710 jozef Obr.Osoby a miesta Evanjeliach.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
7711 Jozef Šimončič, Jozef.Dejiny Trnavy.:Obzor.1988..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7712 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-112.;
7713 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-26.;
7714 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-115.;
7715 Jozef V. Janovský, Jozef.Košice, mesto mieru.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-37-5.d2/6_FOTOGRAFIE.;
7716 Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..BS-149.;
7717 Juan, Manuel.Gróf Lucanor.:Remedium.1998.80-85218-73-9.d6/2.;
7718 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.BS-145.;
7719 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.d6/4.;
7720 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.BS-140.;
7721 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.d7/3.;
7722 Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.BS-117.;
7723 Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.d7/5.;
7724 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.d7/4.;
7725 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.d7/1.;
7726 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.d6/7.;
7727 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.d6/4.;
7728 Judák, Viliam,1957-.Aj ja som Ho ukrižoval-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350146 (brož.); 978-80-8135-014-6.d7/5.;
7729 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..BS-195.;
7730 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_1.;
7731 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SAM/6.;
7732 Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_3.;
7733 Juhás, Peter.Boromeo 2002.:.2002..PS-03.;
7734 Juliani, Joannis Baptistae.Conciones extraordinariae XXV..:.1674..C19/1b.;
7735 Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.d6/1.;
7736 Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.d6/1.;
7737 Július, Špaňár.Latinčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02743-6.d1/3_JAZYKOVEDA.;
7738 Jungmann, Joseph.Die andacht zum heiligen herzen Jesu.Innsbruck:.1871..BZ-54.;
7739 Jura, František,1905-1990.Staré pověsti slezské.Praha-St. Strašnice ::Vojtěch Šeba,.1934..d9/5b_CZ1920_1950.;
7740 Juraj Chovan.Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého.Martin:Matica slovenská.1985..MS.;
7741 Juraj Chovan.S krivdou krutou na paténe.:Mestský úrad.1998.80-967913-6-2.d6/5.;
7742 Juraj Müller.Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
7743 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..BS-167.;
7744 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..LEV.;
7745 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.SAM/5.;
7746 Jurak, F. K. [from old catalog].Anglicko-slovenske rozhovory..V Preove,:L. Smigala,.1945...BS-124.;
7747 Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-191.;
7748 Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-61.;
7749 Juríček, Ján.Encyklopédia spisovateľov sveta : Významní prozaici, básnici a dramatici celého sveta,nositelia lit.cien,priekopníci nových smerov....Bratislava:Obzor.1987..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
7750 Jurij, Doľd.Barón Goldring sa vracia.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990.;
7751 Jurij, Ščerbak.Život pro druhé.:Vyšehrad.1977..VSH.;
7752 Jurina, Jozef.Stručný prehľad dejín kresťanskej filozofie. Stredovek.Bratislava:TF TU.2002..BS-145.;
7753 Jurko, Jozef.... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.d7/4.;
7754 Jurko, Jozef.Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2002.978-80-88998-75-4.d6/5.;
7755 Jurko, Jozef.Buďme neodkloniteľní od nádeje Evanjelia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-55-7.d6/2.;
7756 Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-119.;
7757 Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-120.;
7758 Jurko, Jozef.Diár 2009_2010. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-80-8.d6/7.;
7759 Jurko, Jozef.Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.BS-111.;
7760 Jurko, Jozef.Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.BS-127.;
7761 Jurko, Jozef.Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.BS-114.;
7762 Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.BS-142.;
7763 Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-110.;
7764 Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-215.;
7765 Jurko, Jozef.Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.BS-110.;
7766 Jurko, Jozef.Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.BS-158.;
7767 Jurko, Jozef,.Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium. Bens:Kapušany.2001.80-88998-25-5.BS-110.;
7768 Jurkovič, Ján 4 zos ;.Z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku.Bratislava:Erpo.1987..BS-97.;
7769 Jurovský Anton.Psychologia.:.1942..MS.;
7770 Jurovský Anton.Súlad v rodinnom živote.:.1946..MS.;
7771 Jurovský, Stanislav.Filozofia Martina Szentiványiho.:.1944..BS-51.;
7772 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-48.;
7773 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17.;
7774 Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17.;
7775 Kabát, Martin.Řeči Jakoba Bossueta.Praha:.1888..CZ1900.;
7776 Kabeláč, Jan, 1937-.Základy křesťanské víry.:Vranov n.D. [nad Dyjí] ; Přímětice-Bítov : FATYM.2003.80-239-9682-7 (v knize neuvedeno : brož.).BS-149.;
7777 Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..d1/3_JAZYKOVEDA.;
7778 Kaczkowska, Maria.Ojciec Kolbe.:.1983..d18/2b.;
7779 Kaczmarczyk, Jozef.Osobnosť Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950.;
7780 Kaczmarzyk, Magdalena..Trudne drogi miłości :.w Krakowie ::Nakł. SS. Albertynek,.1986..d18/2b.;
7781 Káčerik, Adrian.Eucharistia.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.2001..BS-10.;
7782 Káčerik, Adrian.Liturgické knihy.Nitra:.2000?..BS-70.;
7783 Káčerik, Adrian.Posvätenie času.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.1998..BS-10.;
7784 Kačur, Ilija.Stručný prehľad histórie pravoslávnej cirkvi v bývalom Uhorsku a v Československu.Prešov:PBF v Prešove.1970?..BS-19.;
7785 Kaderavek, Eugen.Logika formálná.:.1887..C13/3a.;
7786 Kadeřávek, Eugen Jan N.,1840-1922.Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1904..BS-200.;
7787 Kadeřávek, Eugen Jan,1840-1922.O původu tvorstva dle zpráv biblických /.Praha ::Kotrba,.1897..CZ1900.;
7788 Kadeřávka, Eug..Morálka filosofická. I. časť.Praha:.1906..d10/4a_CZ1900_1920.;
7789 Kadlec Josef.Tváří k člověku.:.1944..BS-60.;
7790 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.BS-35.;
7791 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2.;
7792 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve II..Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2.;
7793 Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.BS-152.;
7794 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..BS-11.;
7795 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_2.;
7796 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_3.;
7797 Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SAM/5.;
7798 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-73.;
7799 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.AKADEMIE.;
7800 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-209.;
7801 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..BS-09.;
7802 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..SAM/5.;
7803 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-04.;
7804 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-05.;
7805 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..BS-02.;
7806 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-09.;
7807 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..SKRIPTA_3.;
7808 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..BS-05.;
7809 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..SKRIPTA_2.;
7810 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..SKRIPTA_2.;
7811 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Dějiny katolické církve..Olomouc ::Univerzita Palackého,.1993.80-7067-285-4 :.SKRIPTA_2.;
7812 Kadlečík Jan.Život Pána Ježíše Krista.:.1899..CZ1900.;
7813 Kafka Břetislav.Svítání v duši.:.1938..d9/3a_CZ1920_1950.;
7814 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentální psychologie : Duševědné výzkumy a objevy.Praha:Road.1991.80-85385-08-2.d7/2.;
7815 Kafka, Břetislav,1891-1967.Svítání v duši :.V Červeném Kostelci ::[nákladem vlastním],.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
7816 Kahlefeld, Heinrich, Knoch, Otto.Esegesi e annunzio.:.1973..d18/1b.;
7817 Kachník, Josepho.Ethica catholica specialis praelectiones academicae.:.1912..C14/2a.;
7818 Kakas, Márton.Politikai kolteményei.Budapešť:.1862..C19/5a.;
7819 Kálal Karel.Otec národa.:.1929..d17/5b_CZ1920_1950.;
7820 Kálal Karel.Přehled slovenských dějin.:.1928..BS-06.;
7821 Kálal Karel.Slovenská vlastivěda Svazek V..:.1928..BS-06.;
7822 Kálal Karel.Slovensko předválečné.:.1928..BS-06.;
7823 Kálal, Miroslav.Slovenský slovník z literatúry aj nárečí : Slovensko-český slovník a český ukazovatel.S praktickou mluvnicou československou.Banská Bystrica:vl.nákl..1924..d1/2_SLOVNIKY.;
7824 Káldi, Gyorgy.Az ó és új szovetségi szentirás a vulgata szerint.:.1915..C21/2a.;
7825 Káldi, Gyorgy.Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. II. zošit.:.1863..BZ-13.;
7826 Káldi, Gyorgy.Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. III. zošit.:.1864..BZ-13.;
7827 Káldi, Gyorgy, SJ.Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C16/3b.;
7828 Káldi, Gyorgy, SJ.Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C20/4b.;
7829 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..HK.;
7830 Kalinčiak, Jan.Orava ; Svätý Duch.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK.;
7831 Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..d15/5_SK1920_1950.;
7832 Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Bratislava:Tatran.1977..TATRAN.;
7833 Kalinčiak, Jan.Reštavrácia.:Matica slovenská.1950..HK.;
7834 Kalinčiak, Ján.Reštavrácia. Bratislava:Tatran.1968..HK.;
7835 Kalinkowski, Stanisław.Orygenes :.Warszawa ::Akademia teologii katolickiej,.1986..d18/5.;
7836 Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
7837 Kalista, Zdenek.České baroko : Studie,texty,poznámky.Praha:Evropský literární klub.1941..d9/5b_CZ1920_1950.;
7838 Kalista, Zdeněk,1900-1982.Z legend českého baroka /.Olomouc ::Krystal,.1934..KRYSTAL.;
7839 Kallasch, Ferdinand.Schrift beweise und spreche der heiligen vater und kirchenlehrer.:.1818..C20/5b.;
7840 Kállay, Karol.Mne Slovensko krása je.Bratislava:Obzor.1967..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7841 Kaller, Max.Unser Laienapostolat :.Leutesdorf am Rhein ::Verlag des Johannesbundes,.1927..d12/1b.;
7842 Kálmán, Július,(1911-).Dóm.Bratislava ::Referát pre školstvo, osvetu a telovýchovu,.1950..BS-12.;
7843 Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..HK.;
7844 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..BS-18.;
7845 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..d15/6_SK1920_1950.;
7846 Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1946..d15/5_SK1920_1950.;
7847 Kalmet.Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého. :Turč. Sv. Martin.1879..d15/1b_SK1900.;
7848 Kalousek, J..O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a o jeho době.:.1915..BS-39.;
7849 Kalt, Edmund.Biblisches Reallexikon.:.1939..d11/5.;
7850 Kaltenhauser, Gundisalvo.Theologiae thomisticae ars II..:.1742..C16/2a.;
7851 Kalvoda, František,1867-1932.Praktický výklad středního katechismu.Brno ::Papežská knihtiskárna bened. rajhrad.,.1900..CZ1900.;
7852 Kamarýt, Josef Vlastimil.Komu pěji : Básně,duchovní písně,průpovědi,dopisy.Praha:Vyšehrad.1983..VSH.;
7853 Kamas, Juraj.Schematizmus košickej arcidiecézy 1804 - 2004.:St.Benno.2004.80-88922-84-4.BS-124.;
7854 Kamas, Juraj ; Vihonský, Jozef ; Jano, Peter.Schématizmus Košickej arcidiecézy 2009. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-50-5.SCHEMATIZMY.;
7855 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.BS-126.;
7856 Kampowski, Stephan Martin.Arendt, Augustine and the new beginning Hannah Arendt's theory of action and moral thought in the light of Der Liebesbegriff bei Augustin.:.2005..BZ-24.;
7857 Kandler, Max.Co je víra.:.1991..BS-158.;
7858 Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..BS-115.;
7859 Kapi, Béla.Ako sa Martinovi Balážovi povodilo.Liptovský Mikuláš:.1914..TRAN.;
7860 Kaprinai, Stephani.Institutio eloquentiae sacrae generatim usui tironum.Košice:.1758..C16/5a.;
7861 Karácsonyi, János.Szent István király élete.:.1904..BZ-18.;
7862 Karády, Ignácz.Elemi nevelés szulok és nevelok használatára.Bratislava:.1848..C17/1a.;
7863 Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.d7/2.;
7864 kardinál Richaud.Pán jest blízko.:.1980?..BS-30.;
7865 Karel Frič.Lettres de mon moulin.Praha:.1935?..BS-03.;
7866 Karel Schulz..Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..VSH.;
7867 Karl, Benyovszky.Obrázky z prešporského geta.:PT.2002.80-88912-25-3.d6/6.;
7868 Karlik, Hugo Jan.Žiwoty, skutky a utrpení swatých a swětic Božích.:.1856..C14/2b.;
7869 Karlinská, N. A., Ivanovič, Ivan.Učebnica ruského jazyka.Bratislava:.1960?..BS-105.;
7870 Karol Anton Medvecký.Život Andreja Kmeťa.:Karol A. Medvecký.1923..C13/1a.;
7871 Karol Rosenbaum.Bije zvon slobody.:Matica slovenská.1949..MS.;
7872 Karol, A. Medvecký.Slovenský prevrat. I., II., III. diel.Trnava:SSV.1930..SSV1950.;
7873 Karol, Anton Medvecký.Detva.:Združenie Jas.1995.80-88795-05-2.d7/1.;
7874 Karol, Gábriš.Ježišove podobenstvá I.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-11-X.SKRIPTA_2.;
7875 Karol, Kállay.Mne Slovensko krása je.:Osveta.1981..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7876 Karol, Plicka.Levoča.:Osveta.1980..d2/5_FOTOGRAFIE.;
7877 Karol, Rosenbaum.Pavel Jozef Šafárik.:Osveta.1961..d1/3_JAZYKOVEDA.;
7878 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.d6/5.;
7879 Karrer Otto.Duša ženy.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
7880 Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK.;
7881 Karrer, Otto.Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen Kirche.Einsiedeln:Benziger.1941..d11/3b.;
7882 Karrer, Otto.Ignatius von Loyola. Geistliche briefe.:.1942..d12/2b.;
7883 Karrer, Otto,1888-1976.Neues Testament.München ::Verlag Ars Sacra Josef Müller,.1959..d12/1b.;
7884 Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..BS-153.;
7885 Kartous, Peter.Erby a vlajky miest v Slovenskej republike.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0091-3.d6/3.;
7886 Kartuzián Diviš.Po smrti....:.1939..KRYSTAL.;
7887 Karvaš, Peter.Návrat do života.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-139.;
7888 Kasarda, Mikuláš.Život pokorný a prostý : (Nad výberom básní).Košice:Byzant.2006.80-85581-39-6.d6/4.;
7889 Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127.;
7890 Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-113.;
7891 Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950.;
7892 Kassiepe, Max.Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und Religionsvorträge in Standesvereinen..Paderborn ::Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh,.1922..d13/2.;
7893 Kassowitz, Theodor Bruno,1882- [from old catalog].Die Reformvorschlage Kaiser Ferdinand I. auf dem Konzil von Trient ....Wurzburg,:C. J. Beckers universitatsbuchdr.,.1906...d11/2b.;
7894 Kaszowski, Michał(1946- )..Poradnik animatora :.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1990..d18/3.;
7895 Kasztell, Aladár.A csoda kulonos tekintettel a modern occultismusra.Košice:.1904..BZ-34.;
7896 Kaše, Jiří.Křivoklát.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1983..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7897 Kašička, Zdeněk, 1917- - autor.Otec Braito :.:Praha :.1993.80-901528-2-1.BS-168.;
7898 Kaška Antonín.Zrcadlo katolického křesťana.:.1920..d10/5b_CZ1900_1920.;
7899 Kaška, Antonín.Májové promluvy.:.1935..BS-204.;
7900 Kašpar, František.Kytička Myrrhy.:.1935..BS-40.;
7901 Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..d17/5b_CZ1920_1950.;
7902 Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..BS-191.;
7903 Kašpar, Josef.Učebnice katolického náboženství.:.1929..d17/5a_CZ1920_1950.;
7904 Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-191.;
7905 Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-27.;
7906 Kašpar, Karel.Po stopách Božského Spasitele v Egyptě a Svaté Zemi.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
7907 Kašpar, Karel.Právo řeholní.:.1925?..BS-47.;
7908 Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Ježiškov miláčik sa spovedá a prijíma.Trnava:Urbánek a spol..1943..BS-190.;
7909 Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Nechte maličké k Ježíškovi a nebraňte jim /.[Praha?] ::K. Kašpar,.19--..BS-193.;
7910 Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.1991.80-85319-10-1.BS-215.;
7911 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.BS-115.;
7912 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.d6/4.;
7913 Kaššovic, Ján.Dve pápežské encykliky.:.1932..BS-41.;
7914 Katajev, Valentin,1897-1986.Belie sa plachta osamelá.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK.;
7915 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-139.;
7916 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-178.;
7917 Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..LEV.;
7918 Katarína, Biathová.Drevený panteón.:Tatran.1976..d2/6_FOTOGRAFIE.;
7919 Katarzyna ze Sieny1347-1380)..Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008438.d18/1a.;
7920 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-64.;
7921 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-142.;
7922 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-131.;
7923 Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..1993.80-85766-02-7.d6/4.;
7924 Kateřina Sienská,(1347-1380).Listy sv. Kateřiny Sienské.Olomouc ::Krystal,.1940..KRYSTAL.;
7925 Katolická církev.Dokumente zur Erneuerung der Liturgie,.Kevelaer ::Butzon und Bercker.1983.3-7666-9266-6.d11/3b.;
7926 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/2.;
7927 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/5.;
7928 Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).BS-220.;
7929 Katolická církev.Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum :.Ratisbonae ;; Neo-Eboraci ;; Cincinnatii ::Sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet,.1868..n1/6.;
7930 Katolícka cirkev.Ordo Hebdomadae sanctae instauratus.:.1956..d8/1_CZ1950_1990.;
7931 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.MAG.;
7932 Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Civitas,.1995.80-902086-0-6.d6/3.;
7933 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4.;
7934 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4.;
7935 Katolická církev..Codex des kanonischen Rechtes :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1983.3-7666-9328-X.d12/2b.;
7936 Katolická církev..Decretum de presbyterorum ministerio et vita /.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51.;
7937 Katolická církev..Encyklika Lva XIII. Rerum novarum :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-43.;
7938 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.MAG.;
7939 Katolická církev..Liturgia horarum. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1974..C31/2b.;
7940 Katona, Jeno.Az aszfalt apostola.:.1934..d14/1b.;
7941 Katschthaler, Joanne.Theologia dogmatica catholica specialis.Ratisbonae:.1888..C19/1a.;
7942 Kaufmann, Carl Maria.Handbuch der christlichen Archäologie.Paderborn ::Schöningh,.1913..d12/2a.;
7943 Kaulen, Franz,1827-1907.Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen /.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1891..BZ-40.;
7944 Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-149.;
7945 Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-02.;
7946 Kautský, František.Příležitostná kázání .:.1831..C14/2b.;
7947 Kaverin, Veniamin Aleksandrovič,1902-1989.Dvaja kapitáni :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/5_SK1920_1950.;
7948 Kavuljak, Andrej,.Hrad Orava.[V Turčianskom Sv. Martine:s.n.].1927..d15/4_SK1920_1950.;
7949 Kawamoto, Koichi.La dinamica del dharma e della missione.Rím:.1999..d18/5.;
7950 Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C21/5a.;
7951 Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C18/1b.;
7952 Kazaly, Imre.A katholikus egyházjogtan kézi konyve.:.1877..BZ-38.;
7953 Kazaly, Imre.Az egyetemes egyháztorténelem kezikonyve.:.1880..C22/1a.;
7954 Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..SPKK.;
7955 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..d3/7_SK1950_1990.;
7956 Kazenberger, Kiliano.Columna et firmamentum veritatis.:.1738..C17/5b.;
7957 Kazy, Francisco.Historia universitatis Tyrnaviensis societatis Jesu.:.1737..C15/3b.;
7958 Kazy, Francsico, SJ.Historia regni Hungariae.Trnava:.1737..C17/6.;
7959 Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL.;
7960 Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107.;
7961 Käser, Engelbert..Der Socialdemokrat hat das Wort! Die Socialdemokratie beleuchtet durch die Aussprüche der Parteigenossen..Freiburg i. B.:.1898..BZ-40.;
7962 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.BS-127.;
7963 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.BS-153.;
7964 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.BS-214.;
7965 Kejlová, Viera.Portrét v zbierkach Východoslovenského múzea.Košice ::Východoslov. múzeum,.1984..BS-64.;
7966 Kelemen, Béla.Magyar és német zsebszótár .Budapešť:.1900?..C15/4a.;
7967 Keller, Emil.Feriae Domini.:.1953..d12/2b.;
7968 Keller, Emil,1883- [from old catalog].Feriae Domini;.Paderborn,:F. Schoningh.1953-54..d12/2b.;
7969 Keller, Paul,1873-1932.Hagařin syn.Praha:Vl. Orel,.1932..d17/2b_cz1920-1950.;
7970 Kellerhaus, Henrico.Saamen des gottlichen worts.Augsburg:.1735..C19/6.;
7971 Kellner, Knecht, Kolfus.Bibliothek der katholischen padagogik.:.1888..BZ-10.;
7972 Kemeny, Lajos.A reformáczió Kassán.:.1891..C13/3b.;
7973 Keményfy, Kálmán Dániel..Vaszary Kolos, 1855-1905..Esztergom:.1905..d18/3.;
7974 Kempen, Thomas.Die nachfolge Christi.:.1926..d11/3b.;
7975 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..d8/3_CZ1950_1990.;
7976 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Rím:SÚCM.1989..BS-130.;
7977 Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Trnava:SSV.1994..BS-118.;
7978 Kempis, Tamás.Krisztus kovetése.:.1940..C14/5b.;
7979 Kempis, Thomae.De imitatione Christi. Libri IV..Budapešť:.1842..C31/1b.;
7980 Kempis, Thomae.De imitatione Jesu Christi.Viedeň:.1865..C31/1b.;
7981 Kempis, Thomas.Nachfolge Christi.:.1947..d18/7b.;
7982 Kempiskij, Foma.O podražanii Christu.:.1998.985-6270-36-7.d18/6a.;
7983 Kennet, Ahl.Peklo a raj.:Tatran.1994.80-222-0374-2.d7/1.;
7984 Kenyon, Frederic G.1863-1952.Our Bible and the Ancient Manuscripts :.London ::EyreandSpottiswoode,.1898..C14/2a.;
7985 Keppl, Karel.Časové úvahy.:.1910..PS-45.;
7986 Keppler.Radosti více.:.1911..d10/5b_CZ1900_1920.;
7987 Keppler, Bischof.Mehr freude.:.1919..d11/5.;
7988 Keppler, Paul Wilhelm von.Homiletische Gedanken und Ratschlage.Freiburg i. Br.:Herder.1910..d12/2a.;
7989 Keppler, Paul Wilhelm von,1852-1926.Mehr Freude.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1921..d11/4b.;
7990 Kerer, Franz.Die macht der personlichkeit im priesterwirken.:.1905..BZ-22.;
7991 Kernaševič, Peter.Všeobecný typikon.:.1966..SKRIPTA_1.;
7992 Kerschbaumer, Anton.Beichtlehren oder specielle behandlung.Schaffhausen:.1867..BZ-51.;
7993 Kerschbaumer, Anton.Falten-predigten eines volksmillionars.Brizen:.1902..C19/1b.;
7994 Kerschbaumer, Anton,1823-1909.Maria :.Wien::Braumüller,.1883..BZ-44.;
7995 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-113.;
7996 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-111.;
7997 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-133.;
7998 Keruľ-Kmec, Miron.Čriepky.Košice:Casp..2004.8096725998 (brož.);80-967259-9-8.BS-180.;
7999 Keruľ-Kmec, Miron.Čriepky.Košice:Casp.2005.8096931709 (brož.);80-969317-0-9.BS-180.;
8000 Keruľ-Kmec, Miron.Myšlienky na nedeľu.Košice:Casp.2005.8096931717 (brož.);80-969317-1-7.BS-180.;
8001 Kettner, Jiří.Dějiny pražské arcidiecéze v datech.Praha:ZVON.1993.80-7113-079-6.d6/7.;
8002 Kianička Stanislav.Kázne Jána Rychlovského 1.Martin:.1924..d15/3_SK1920_1950.;
8003 Kianička Stanislav.Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých pisem atď. 2. sväzok..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..d15/6_SK1920_1950.;
8004 Kibaľčič, Valentin.Kresby náboženské. Príručky k vyučovaniu náboženstva. 24 kresieb..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-20.;
8005 Kihn, Heinrich.Erganzungen zu Mohler's symbolik.:.1889..BZ-55.;
8006 Kilian.Esperanto.:.1948..BS-55.;
8007 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.d7/4.;
8008 Kincl, Jaromír.Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské.Praha:Universita Karlova.1990.80-7066-316-2.d8/3_CZ1950_1990.;
8009 Kindernay, Miroslav.Slovo Božie. Cesta k Ježišovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1994..BS-146.;
8010 Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC.;
8011 Kipling, Rudyard,1865-1936.Obrázky z Indie /.V Praze ::F. Šimáček,.1896..CZ_1900.;
8012 Kipling, Rudyard,1865-1936.Z knihy džungle.Trenčín ::s.n.,.1948..BS-160.;
8013 Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C31/1a.;
8014 Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C17/4b.;
8015 Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.Die ukrainische katholische Kirche.München ::Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,.1989..d11/5.;
8016 Kirchgässner, Ernst.Worauf sollen wir warten? :.Paderborn ::Verlag Bonifacius-Druckerei,.1965..d11/2a.;
8017 Kirsch, Johann Peter.Kirchengeschichte.:.1931..d12/1a.;
8018 Kirschii, Adami Friderici.Cornu copiae linguae latinae et germanicae selectum.:.1775..C13/5a.;
8019 Kiss, Albin.A kozépkor szelleme.Budapešť:.1911..BZ-35.;
8020 Kiss, János.A katholikus Magyarország.:.1902..C14/6.;
8021 Kiss, János.Bolcseleti folyóirat.Budapešť:.1895..d18/6b.;
8022 Kiss, János.Isten megismerése a látható világból.Budapešť:.1909..BZ-32.;
8023 Kiss, Mihály.A meliánus gnatereth paisának meg-rontója .Budapešť:.1799..C19/1a.;
8024 Kišiday, F..Homílie - A.:.1975..SAM1/b.;
8025 Kišiday, F..Homílie - A.Jarovce:.1984..SAM1/b.;
8026 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b.;
8027 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM/6.;
8028 Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1985..SAM1/b.;
8029 Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1977..SAM1/b.;
8030 Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1980..SAM1/b.;
8031 Kišiday, F..Homílie 1971.:.1971..SAM1/b.;
8032 Kišiday, F..Kázne.Bardejov:.1965..d9/1_KNAZI.;
8033 Kišiday, F. A..Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-19.;
8034 Kišiday, F. A..Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-75.;
8035 Kišiday, F.A..Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/a.;
8036 Kišiday, F.A..Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/b.;
8037 Kišiday, František.Základná bohoveda II. diel.Prešov:GBF Prešov.1991..BS-76.;
8038 Kišiday, František A..Kresťanstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-19.;
8039 Kišiday, František A..Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76.;
8040 Kišiday, František A..Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76.;
8041 Kišiday, František A..Základná bohoveda..Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-76.;
8042 Kišiday, František Alexander.Homílie C - cyklus 1973 - 1974.Bratislava-Jarovce:.1973?..d9/1_KNAZI.;
8043 Kizling, Ján.Nižný Hrabovec 1357-1997.Nižný Hrabovec:Obec Nižný Hrabovec .1997..BS-118.;
8044 Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..BS-73.;
8045 Klára, Jarunková.Tulák.:Mladé letá.1979..d3/7_SK1950_1990.;
8046 Klas, Peter,1904-1993.Svetlo pod halenou /.Cleveland ::Prvá katolícka slovenská jednota,.1974..USA.;
8047 Klaus, Georg,1912-1974.Philosophisches Wörtebuch.Leipzig ::Bibliographisches Institut,.1965..d13/2.;
8048 Klaus, Joseph Janaz.Predigten aus alle sonn und jesttage des kirchenjahres.Freiburg:.1858..C17/3a.;
8049 Klčo Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-167.;
8050 Klčo Jozef.Flectamus Genua.:.1941..d15/4_SK1920_1950.;
8051 Klčo Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-152.;
8052 Klčo, Jozef.Cantabo.:.1944..d15/4_SK1920_1950.;
8053 Klee, Joan. Martini.Breviariolum actuum sanctorum exercitando et verrendo spiritui singulis in dies singulos reflexionibus .:.1752..C16/5a.;
8054 Klein, Jeno.Peszach torvényei.:.1927..d18/2a.;
8055 Klein, Terrance Wayne.The transcendence of language meaning in Wittgenstein and Rahner.Rím:.1999..d18/5.;
8056 Kleist, Ewald von.Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias.Kirnach-Villingen, Baden ::Verlag der Weisenanstalt (Schulbrüder),.1921..d12/1b.;
8057 Klement Poláček.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.SUCM.;
8058 Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.BS-123.;
8059 Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.BS-123.;
8060 Kleutgen, Iosepho.Ars dicendi priscorum potissimum praeceptis et exemplis.:.1871..BZ-4.;
8061 Klíma, Ivan, 1931- - autor.Soudce z milosti.:Praha :.2002.80-200-0972-8.d6/5.;
8062 Klíma, Josef.Lidé Mezopotámie.:Orbis.1976..d8/1_CZ1950_1990.;
8063 Klíma, Otakar.Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha:Čs.akademie věd.1956..d8/4_CZ1950_1990.;
8064 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-17.;
8065 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8066 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8067 Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8068 Kliman, Andrej,1902-1980.Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950.;
8069 Kliman, Andrej,1902-1980.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..BS-217.;
8070 Klimke, August.Unsere Sehnsucht.Kempten ::Jos. Kösel\'sche Buchhandlung,.1917?..d12/1b.;
8071 Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..PS-03.;
8072 Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..BS-122.;
8073 Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-33.;
8074 Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-02.;
8075 Klisz, Miloslav.Fermentum 1995-96.:.1995..PS-02.;
8076 Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-30.;
8077 Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-02.;
8078 Kližan, Jozef.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.BS-153.;
8079 Klobuschitzky, Paul.Die vornehmsten wahrheiten der naturluhen religion.Budapešť:.1829..C17/3a.;
8080 Kloecker, Alfons.Jesus spricht zu seinen Priestern.Rottweil/a.N.:Emmanuel-Verl..1939..d11/1a.;
8081 Klofáč, Jaroslav.Současná empirická sociologie.Praha:Orbis.1959..BS-124.;
8082 Klostermann, Ferdinand,1907-1982.Priester für morgen.Innsbruck ::Tyrolia,.1970..d13/1.;
8083 Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
8084 Klostermann, Karel,1848-1923.V srdci šumavských hvozdů :.Praha ::Vyšehrad,.1950..VSH.;
8085 Kľučár, Michal.Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..SAM/5.;
8086 Klug.Die schule Gottes.:.1922..d11/4a.;
8087 Klug J..Boží Slovo a Boží Syn.:.1914..d10/4b_CZ1900_1920.;
8088 Klug, Ignaz.Otázky životní.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1913..BS-173.;
8089 Klug, J..Apologetische ubbandlungen. Gottes wort und gottes sohn.Paderborn:.1913..C20/4b.;
8090 Klug, J..Die emigen quellen.:.1916..C16/5b.;
8091 Klug, J..Lebensbeherrschung und lebensdienst.Paderborn:.1920..C17/4b.;
8092 Klusák, Karel,(1886-1976).Soubor moderní lyriky pro VIII. třídu gymnasií klasických, reálných a ref. reálných :.V Brně ::Nová brána jazyků,.1939..BS-74.;
8093 Klutschak, Franz.Bohemia, ein unterhaltungsblatt.Praha:.1844..C19/3.;
8094 Kluz Wladyslaw.Evanjelium a človek.:.1970?..SAM/4.;
8095 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.d7/1.;
8096 Kluz, Władysław(1925-1995)..Dobry jak chleb ... :.Kraków ::nakł. SS [Sióstr] Albertynek,.1989..BZ-1.;
8097 Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-159.;
8098 Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-152.;
8099 Kmeť, Andrej.Hodinky o nepoškvrnenom počatí najčistejšej P. Marie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..BS-217.;
8100 Kmeť, Andrej.Svätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1909..SSV1950.;
8101 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-92.;
8102 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
8103 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-164.;
8104 Kmeťko, Karol.Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy.Trnava:Prípravný výbor 1. celoštátneho katolíckeho kongresu v Prahe v SSV.1935..BS-109.;
8105 Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942..d15/6_SK1920_1950.;
8106 Knauer, Vincenz.Grundlinien zur aristotelisch-thomistichen Psychologie /.Wien ::Konegen,.1885..BZ-43.;
8107 Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..BZ-56.;
8108 Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..C21/2b.;
8109 Knězek, Libor.Encyklopédia literárnych diel.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0010-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8110 Knie, Ferdinand.Geistesblitze :.Paderborn ::Bonifacius-Druckerei,.1887..d12/1a.;
8111 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-148.;
8112 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.d7/3.;
8113 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-120.;
8114 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-161.;
8115 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.BS-148.;
8116 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.d7/3.;
8117 Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-120.;
8118 Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-161.;
8119 Knittl, Jaroslav.Promluvy k věřícím i nevěřícím :.Nové Město nad Metují ::Signum unitatis,.1991..BS-122.;
8120 Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.BS-161.;
8121 Knoch, Otto,1926-1993.Der Brief des Apostels Jakobus.Düsseldorf ::Patmos,.1964..d18/4b.;
8122 Knurová, Karla.Christus medicus? /Byl Kristus lékařem?/.Praha:.1924..d9/4b_CZ1920_1950.;
8123 Knut, Hamsun.Edevart.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK.;
8124 Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..BS-220.;
8125 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.BS-215.;
8126 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.BS-141.;
8127 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.BS-154.;
8128 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.BS-142.;
8129 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.BS-180.;
8130 Kockelmann, Paul.Zerrissen ist die Schlinge.:.1965..d18/4b.;
8131 Kočanová, Mária.Zlomená vetvička renesancie.:.1937..BS-38.;
8132 Kočík, Jozef.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-69.;
8133 Kočík, Jozef.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-155.;
8134 Kočík, Jozef.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.BS-116.;
8135 Kočík, Jozef.Kozmológia.Košice:.2000..BS-68.;
8136 Kočiš Jozef.Neznámy Jánošík.Martin:Vydavateľstvo osveta.1986..d3/5_SK1950_1990.;
8137 Kögl, Ferdinand,1890-1956.Die fröhliche Freundlichkeit.Wien ::F. Spiedel\'sche Verlagsbuchhandlung,.1946..d11/1b.;
8138 Kohl, Max.Physikalische apparate.:.1904..d18/3.;
8139 Köhler, Friedrich.Französisch-Deutsches und Deutsch-französisches Taschen-Wörterbuch.Leipzig ::P. Reclam jun.,.1900..d12/2b.;
8140 Kohler, H..Unleitung fur praktische seelforger am kranzen und sterbebette.Mainz:.1795..C19/5a.;
8141 Kohout, František,1868-1942.České drahokamy v koruně Královny nebeské :.V Hradci Králové ::Polit. družstvo tisk.,.1911..BS-200.;
8142 Kohout, Philipp.Das Leiden Jesu Christi und die Sünde :.Linz ::Verlag von Qu. Haslinger,.1890..BZ-50.;
8143 Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d6/6.;
8144 Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d15/2a.;
8145 Koch, Anton.Erganzungswerk.:.1950..d11/2a.;
8146 Koch, Anton.Teil 5: Leben mit Gott. Teil 6: Das Leben in der Gemeinschaft.Freiburg im Breisgau:Herder.1938..d11/2a.;
8147 Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Lehrwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1941..d11/2a.;
8148 Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1938..d11/2a.;
8149 Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1937..d11/2a.;
8150 Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1939..d11/2a.;
8151 Koialowicz, Casimiro.Modi LX sacrae orationis varie formandae.:.1662..C12/2b.;
8152 Kojnok, Eduard.Cirkevné dejiny.:.1980?..SKRIPTA_3.;
8153 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..BS-33.;
8154 Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.d6/2.;
8155 Kolář, František.Velebí duše má Hospodina!.:.1930..d17/5a_CZ1920_1950.;
8156 Kolář, František,1865-1946.Mariánské svátky :.V Přerově ::Společenské podniky,.1946..BS-219.;
8157 Kolář, František,1865-1946.Venite, adoremus ... :.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1935, [na obálce] 19..d9/5a_CZ1920_1950.;
8158 Kolcun, M. - Jiroušek, A..Potulky mestom Košice.Košice:.2014.978-80-88900-73-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8159 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/5.;
8160 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..BS-217.;
8161 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/2.;
8162 kolektív prekladateľov - preklad; ; Z iné orig. prel. kolektív prekladateľov.Nová zmluva a žalmy.:Slovenská evanjelická cirkev A.V..1984..BIBSK.;
8163 kolektív prekladateľov - preklad; ; Z rus. orig. prel. kolektív prekladateľov.Ruské kvety zla.:BELIMEX.2005.80-89083-78-1.d6/5.;
8164 Kolinovics, Gabrielis.Chronicon templariorum.Budapešť:.1789..C17/4b.;
8165 Kolísek Alojz.František Víťazoslav Sasinek.:.1930..BS-55.;
8166 Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice.1930..BS-41.;
8167 Kolísek, Karel,1872-1947.Do Karthaga :.V Brně ::K. Kolísek,.1930..d17/1b_cz1920-1950.;
8168 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-04.;
8169 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..p1/5a.;
8170 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 72, č. 1-10, 1991.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..p1/5a.;
8171 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 73, č. 1-10, 1992.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992..p1/5a.;
8172 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 74, č. 1-10, 1993.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..p1/3a.;
8173 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..p1/6.;
8174 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..PS-46.;
8175 Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 76, č. 1-10, 1995.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..p1/6.;
8176 Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..HK.;
8177 Kollár, Martin.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených Božích. Časť III..:.1887..C14/2b.;
8178 Kollár, Martin.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť III..Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1887..SSV1950.;
8179 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XL. (1911).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1911..p1/5b.;
8180 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLI. (1912).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1912..p1/5b.;
8181 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLIV. (1915). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1915..PS-01.;
8182 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..PS-33.;
8183 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..BS-10.;
8184 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..BS-09.;
8185 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..PS-33.;
8186 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXIX. (1910). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1910..PS-31.;
8187 Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXVII. (1908). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..PS-44.;
8188 Kollár, Martin.Slovensko 001. Obrazová správa o stave krajiny. .Bratislava :Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-25-3.BS-66.;
8189 Kollár, Martin,1853-1919.Srdce k Bohu.Trnava:Spol. sv. Vojtecha,.1921..C14/4b.;
8190 Kollárová, Eva.Nižná slovom a obrazom. Peter Huba:Dolný Kubín.1994.80-967023-7-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8191 Kollonicz, Leopoldo.Eminentissime, ac reverendissime princeps.Trnava:.1700?..C17/6.;
8192 Kološ (Klčo), Jozef.Čo sa, ľud môj, robí s tebou?.Zvolen:vl.n..1940..d15/4_SK1920_1950.;
8193 Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..d15/3_SK1920_1950.;
8194 Kolping, Adolf.Két konyv a katholikus legényegyletrol.:.1887..BZ-39.;
8195 Kolumban Marmion1858-1923)..Zjednoczenie z Bogiem.Poznań [etc.] ::Księgarnia św. Wojciecha,.1961...d18/4b.;
8196 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.d6/6.;
8197 Komárek, František,nar. 1876.Kázání májová :.Praha ::Kotrba,.1917..d10/4a_CZ1900_1920.;
8198 Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4b_CZ1920_1950.;
8199 Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4a_CZ1920_1950.;
8200 Komárek, František,nar. 1876.Utrpení a kříž Pána Ježíše :.České Budějovice ::Nákladem vlastním,.1926..BS-167.;
8201 Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1986..KALICH.;
8202 Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0.BS-122.;
8203 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.d7/3.;
8204 Kompánek, Anton.Apoštolát sv. Cyrila a Metoda alebo Sjednotenie Slovanov vo viere.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-167.;
8205 Kompánek, Jozef.Pútnická cesta do Ríma z príležitosti 50-ročného kňazského Jubileuma Jeho Svätosti Pápeža Leva XIII. roku 1887 konaná a opis pamätnosti wečného mesta Ríma. Trnava - Viedeň:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950.;
8206 Kon, Igor\' Semenovič,1928-2011.O priateľstve.Bratislava ::Pravda,.1983..d3/5_SK1950_1990.;
8207 Konček Emil.Pamiatky - nehnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch.Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.1966..BS-158.;
8208 Kondor,P.L..Zustaň matkou.rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1981..BS-126.;
8209 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..d1/7.;
8210 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-70.;
8211 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-156.;
8212 Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.2002..BS-69.;
8213 Konečný, Anton.Liturgický spev na Teologickej fakulte.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155.;
8214 Konečný, Anton.Liturgický zmysel omšových spevov. Úvodný spev. Spev na prípravu obetných darov. Spev na príjímanie. Vianočné a veľkonočné obdobie.. Vienala:Košice.2000.80-88922-33-X.d7/2.;
8215 Konečný, Anton.Princípy liturgie.:.2006..BS-155.;
8216 Konečný, Anton.Teológia liturgie.:.2006..BS-155.;
8217 Konečný, Filip.Voj andělský.:.1891..C13/5b.;
8218 Konečný, Filip Jan,1862-1928.Mudrosloví života /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1893..CZ_1920.;
8219 Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..d9/4b_CZ1920_1950.;
8220 Konečný, Fr.Filip.Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika :.V Praze ::Francl,.1888..C14/5b.;
8221 Konečný, Guala OP.Ruže Dominikánská, r. 15.Praha:.1902..p1/5b.;
8222 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..d7/3.;
8223 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-24.;
8224 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-214.;
8225 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.BS-217.;
8226 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.BS-120.;
8227 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.d6/6.;
8228 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.BS-115.;
8229 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.BS-141.;
8230 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-144.;
8231 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-155.;
8232 Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.BS-112.;
8233 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.BS-113.;
8234 Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.BS-115.;
8235 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-141.;
8236 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-113.;
8237 Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.BS-142.;
8238 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.BS-140.;
8239 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-59.;
8240 Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-148.;
8241 Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-129.;
8242 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211.;
8243 Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-183.;
8244 Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-141.;
8245 Konopásek, Jaroslav Jan,1883-1934.Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového zákona :.V Praze ::[s. n.],.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;
8246 Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..BS-178.;
8247 Konzal, Václav.Souvislosti 1993.Praha:Zvon.1993..p2/1b.;
8248 Kop, František.Praha šest set let církevní metropolí.Praha:ČAT.1944..d9/5b_CZ1920_1950.;
8249 Kopáčiková, Dagmar.Psychologické, sociálne a informačné dimenzie v systémovom riešení prevencie drogových závislostí.:.2005.80-8775-0904.d7/4.;
8250 Kopal Josef.Dějiny francouzské literatury.:.1949..d17/4b_CZ1920_1950.;
8251 Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950.;
8252 Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-50.;
8253 Kopler, Leopold.Theologisch-praktische quartalschrift.:.1926..BZ-56.;
8254 Kopp, Joseph.Teilhard de Chardin /jeho život a dielo/.:.1970?..SKRIPTA_4.;
8255 Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.d6/4.;
8256 Kopsz, Joannem.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine.:.1855..C14/2b.;
8257 Kopsz, Joannes.Jus ecclesiasticum commune.:.1858..C12/3a.;
8258 Kopta Josef.Několik příběhu ze života blázna Padrnose.:.1935..BS-36.;
8259 Korba, Emil.Blahovistnik r. VII. (1971).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d18/3.;
8260 Korba, Emil.Slovo r. IV. (1972).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1972..d16/5.;
8261 Korba, Emil.Slovo r. VI. (1974).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1974..d16/5.;
8262 Korba, Emil.Slovo r. VII. (1975).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1975..d16/5.;
8263 Korba, Emil.Slovo r. VIII. (1976).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1976..d16/5.;
8264 Korba, Emil.Slovo r. X. (1978).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1978..d16/5.;
8265 Korba, Emil 4 ini ;.Gréckokatolícky liturgikon ; Emil Korba.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990.;
8266 Kordoš, Gustáv.Niečo o našom ovocí, jeho ustrojení, výzore a upotrebení.Martin:.1911..d15/2b_SK1900_1920.;
8267 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987..d9/1_KNAZI.;
8268 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.d9/1_KNAZI.;
8269 Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.BS-133.;
8270 Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.d7/4.;
8271 Korec, Ján Chryzostom.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.d9/1_KNAZI.;
8272 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-126-7.d9/1_KNAZI.;
8273 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.d9/1_KNAZI.;
8274 Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.d9/1_KNAZI.;
8275 Korec, Ján Chryzostom.Kristov kňaz.:.1980??..d9/1_KNAZI.;
8276 Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.d9/1_KNAZI.;
8277 Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-133.;
8278 Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-210.;
8279 Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.d9/1_KNAZI.;
8280 Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.:Bratislava.1985..BS-60.;
8281 Korec, Ján Chryzostom.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.d9/1_KNAZI.;
8282 Korec, Ján Chryzostom.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.d9/1_KNAZI.;
8283 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.d9/1_KNAZI.;
8284 Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.d9/1_KNAZI.;
8285 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-120.;
8286 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-110.;
8287 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.d9/1_KNAZI.;
8288 Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.d9/1_KNAZI.;
8289 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.d9/1_KNAZI.;
8290 Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990..d9/1_KNAZI.;
8291 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..d9/1_KNAZI.;
8292 Korec, Ján Chryzostom,.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.BS-121.;
8293 Korec, Ján Chryzostom,1924-.Život zasvätených.Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-110.;
8294 Korec, Jozef.Cirkevné rečníctvo /Homiletika/.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-197.;
8295 Kormaník, Peter,1945-.Liturgický rok v Pravoslávnej cirkvi :.Prešov ::Pravoslavná bohoslovecká fakulta,.1997.80-88885-27-2.d7/3.;
8296 Kormoczy, Imre.Korkérdések.:.1867..BZ-17.;
8297 Körper, Karol.Duchovný pastier r. 16, č. 1-10, 1935.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-30.;
8298 Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p2/1a.;
8299 Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p1/5a.;
8300 Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..PS-16.;
8301 Körper, Karol.Kultúra r. IV. (1932).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..p2/1b.;
8302 Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..PS-41.;
8303 Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..p2/7.;
8304 Körper, Karol.Kultúra r. VI. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..p2/1a.;
8305 Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..p2/1.;
8306 Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C33/5.;
8307 Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5.;
8308 Korper, Karol.Prednášateľ 1937.:.1937..PS-08.;
8309 Korper, Karol.Prednášateľ 1938.:.1938..PS-08.;
8310 Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
8311 Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950.;
8312 Korponay, János.Monographiája. I. zošit.:.1866..BZ-3.;
8313 Korponay, János.Monographiája. II. diel. I. zošit.:.1871..BZ-3.;
8314 Korponay, János.Monographiája. II. diel. II. zošit.:.1875..BZ-3.;
8315 Korponay, János.Monographiája. IV. zošit.:.1866..BZ-3.;
8316 Korponay, János.Monographiája. IX. zošit.:.1866..BZ-3.;
8317 Korponay, János.Monographiája. V. zošit.:.1866..BZ-3.;
8318 Korponay, János.Monographiája. VI. zošit.:.1866..BZ-3.;
8319 Korponay, János.Monographiája. VII. zošit.:.1866..BZ-3.;
8320 Korponay, János.Monographiája. VIII. zošit.:.1866..BZ-3.;
8321 Korponay, János.Monographiája. X. zošit.:.1870..BZ-3.;
8322 Korponay, János.Monographiája. XI. zošit.:.1870..BZ-3.;
8323 Korponay, János.Monographiája. XII. zošit.:.1870..BZ-3.;
8324 Korponay, János.Monographiája. XIII. zošit.:.1871..BZ-3.;
8325 Korponay, János.Monographiája. XIV. zošit.:.1871..BZ-3.;
8326 Korponay, János.Monographiája. XV, XVI. zošit.:.1871..BZ-3.;
8327 Kortholti, Christiani.Ecclesiastica novi testamenti.Hamburg:.1708..C16/1a.;
8328 Koruna, Bernard S..Cisterciáci : k 850.jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Horní Dvořiště:Farní úřad.1948..BS-137.;
8329 Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950.;
8330 Kossak, Zofia(1889-1968)..Błogosławiona wina.Warszawa ::\"Novum\" : na zlec. OMI [Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae],.1989..d18/1b.;
8331 Kossaková, Zofja.O Kristovu korunu. I., II., III., IV. diel.Praha :Vyšehrad,.1937..VSH.;
8332 Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..d8/3_CZ1950_1990.;
8333 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.BS-92.;
8334 Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..BS-143.;
8335 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100.;
8336 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-102.;
8337 Kostra, Jan.Básne.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/7_SK1950_1990.;
8338 Kostra, Ján,.Moja rodná.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1944..d15/6_SK1920_1950.;
8339 Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.BS-214.;
8340 Košická diecéza.Schematismus cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1915.:.1915..SCHEMATIZMY.;
8341 Košík, Béda.Regula tretieho rádu Serafínského Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava ::Provincia Marian,.1919..d15/2b_SK1900_1920.;
8342 Košik, Beda.Regula Tretieho Rádu Serafínskeho Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava:Provincia Salvatoriánska.1927..d15/3_SK1920_1950.;
8343 Košík, Ľudovít.Z duchovného dedičstva Skalice. [Reprografia]:[Bratislava].1996.80-85594-03-X.BS-151.;
8344 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.BS-222.;
8345 Košta, Jozef.Sociológia.:Ekonóm.1996.80-225-0769-5.SKRIPTA_2.;
8346 Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..d1/2_SLOVNIKY.;
8347 Koštial, Vladimír.Spišská Nová Ves.Bratislava:Obzor.1968..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8348 Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989..ČKCH.;
8349 Kotalík, František,1917-1993.Prvních jedenáct kapitol Genese :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-196.;
8350 Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_1.;
8351 Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-198.;
8352 Kotecki, Dariusz.Con Gesu nella barca.:.1999..BZ-24.;
8353 Kotvan Imrich.Bernolákovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-59.;
8354 Kotvan, Imrich,(1910-1984).Inkunábuly v Košiciach, v Jasove a v Spišskej kapitule.Košice ::Štátná vedecká knižnica v Košiciách,.1967..BS-89.;
8355 Kotzebue, Augusto.I distratti.Miláno:.1931..BZ-30.;
8356 Koudelka, Vladimir, OP.Gebetshaltungen des heiligen Dominikus.:.1997..d18/2b.;
8357 Koukl, Josef,(1926-2010).Theologia moralis..Praha ::CMBF,.1976..SKRIPTA_4.;
8358 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-201.;
8359 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_3.;
8360 Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-172.;
8361 Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..BS-196.;
8362 Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..SKRIPTA_4.;
8363 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..BS-197.;
8364 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SAM/5.;
8365 Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SKRIPTA_4.;
8366 Kousal Josef.Dva cykly postních kázání.:.1933..BS-55.;
8367 Kováč, Belo.Caritas 1935.:.1935..PS-07.;
8368 Kováč, Belo.Caritas 1936.:.1936..PS-07.;
8369 Kováč, Belo.Caritas 1940.:.1940..PS-07.;
8370 Kovač, Ján.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.BS-47.;
8371 Kovach, Paulum.Manuale parochorum e probatis auctoribus.:.1871..C13/4a.;
8372 Kovalík-Ústiansky, Ján.Vidiny mieru.Trnava:n. vl..1936..BS-08.;
8373 Kovalík, Anton,.Nerastné bohatstvo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950.;
8374 Kovář, Emanuel,1863-1936.Sv. Gerard Majella, veľký divotvorca /.Hlučín v Sliezsku ::Exerciciový dom,.1934..d17/1a_cz1920-1950.;
8375 Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..BS-182.;
8376 Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.d7/6.;
8377 Kozma, Károly.Szuz Mária élete .Eger:.1873..C15/5b.;
8378 Kraemer, Hans.Weltall und menschheit.Berlín:.1800?..C19/3.;
8379 Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..d17/5b_CZ1920_1950.;
8380 Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941...;
8381 Krajči, Jozef.Za profesorom ThDr. Cyrilom Dudášom.Bratislava:.1982..BS-146.;
8382 Krajčík, A..Matka ustavičnej pomoci.:.1945?..BS-65.;
8383 KRAJČÍK, Augustín.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SUSCM.;
8384 Krajčovič Vojtech.Národný dôchodok Slovenska.:.1944..d15/4_SK1920_1950.;
8385 Krajewski, Felix.Christus bei den Kindern :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d12/1b.;
8386 Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..d1/3_JAZYKOVEDA.;
8387 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.d1/3_JAZYKOVEDA.;
8388 Kráľ, Janko,(1822-1876).Balady a piesne.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1923..d15/6_SK1920_1950.;
8389 Král, Josef,1853-1917..Česká prosodie /.V Praze ::J. Otto,.1909..d10/5b_CZ1900_1920.;
8390 Králiček Ján.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-167.;
8391 Králiček Ján.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-24.;
8392 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46.;
8393 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46.;
8394 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-47.;
8395 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXIX. (1925).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1925..PS-14.;
8396 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-14.;
8397 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-13.;
8398 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXX. (1926).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1926..PS-14.;
8399 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXI. (1927).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1927..PS-14.;
8400 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIII. (1929).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1929..PS-46.;
8401 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIX. (1935).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1935..p2/7.;
8402 Králiček Ján.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXVII. (1933).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1933..PS-46.;
8403 Králiček, Ján.Katolícke misie r.5.Trnava:Spoločnosť Ježišova.1932..p2/1.;
8404 Králiček, Ján.Ľalia Mohawkov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..POSOL.;
8405 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-212.;
8406 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..POSOL.;
8407 Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-56.;
8408 Kralik, Oldřich.Nejstarší legendy přemyslovských Čech.Praha:Vyšehrad.1969.80-85243-24-5.VSH.;
8409 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der aeuesten zeit.Graz:.1921..C17/2a.;
8410 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C15/3a.;
8411 Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C16/3a.;
8412 Kramara Martin ThLic., CSiLic..Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..d7/4.;
8413 Kraml, Hans,(1950-).Logická propedeutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-18.;
8414 Kraml, Hans,1950-.Teorie poznání a hermeneutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..SKRIPTA_3.;
8415 Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.BS-64.;
8416 Krapka, Emil.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.d6/4.;
8417 Krásl, František,.Svatý Vojtěch :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1898..CZ1900.;
8418 Krásl, František,1844-1907.Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu :.Praha::Kníž. arcib. knihtiskárna,.1895..CZ1900.;
8419 Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..BS-116.;
8420 Kraszewski, Ioanne.Impetus bonarum cogitationum desumpti distributi accommodati.:.1696..C11/2a.;
8421 Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8422 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-100.;
8423 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-81.;
8424 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-200.;
8425 Kratochvil Josef.Meditace věku.:.1929..d17/3a_cz1920-1950.;
8426 Kratochvil Josef.Příručka dějin filosofie.:.1938..d17/3b_cz1920-1950.;
8427 Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.d7/1.;
8428 Kratochvil, Jos..Nejnovější filosofie od Kanta po dnešní dobu.Brno:Barvič.1932..d17/3b_cz1920-1950.;
8429 Kratochvíl, Josef.Dějiny filosofie II..:.1940..BS-21.;
8430 Kratochvíl, Josef Václav,1862-1940.Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze :.V Praze ::Konvent Dominikánů,.1926..d17/4a_CZ1920_1950.;
8431 Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..d15/4_SK1920_1950.;
8432 Krausz, Joannis.Fasciculus precum in usum cleri junioris dioecesis Cassoviensis.Košice:.1879..C18/5a.;
8433 Krawczuk, Aleksander.Trójska vojna.:Obzor.1990..d3/7_SK1950_1990.;
8434 Krbec, Jan Evangelista,1791-1857.Nevinný svatý mládenec Aloysius Gonzaga, patron čistých srdcí, aneb, Modlitby :.V Praze ::Václav Hess,.1859..CZ1900.;
8435 Krčméry, Štefan.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN.;
8436 Krčméry, Štefan,(1892-1955).Piesne a balady.V Prahe ::Leopold Mazáč,.1930..d15/6_SK1920_1950.;
8437 Krčméry, Štefan,1892-1955.Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti /.Turčiansky Svätý Martin ::M. Schmidt,.1920..d15/2b_SK1900_1920.;
8438 Krebs, Engelbert..Was Kein Auge geschen. Unser Leben im Jenseits, unsere Gotteschau und seliges Wiedersehen mit unseren Lieben.....Freiburg i. Breisgau ::Herder,.1940..d11/4a.;
8439 Krejčíř Antonín.Kniha o výchově pro rodiče a vychovatele.:.1948..d17/2b_cz1920-1950.;
8440 Krejčová, Milena.Cvičebnice latiny pro bohoslovace :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1986..SAM/5.;
8441 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d17/4a_CZ1920_1950.;
8442 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950.;
8443 Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
8444 Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..VSH.;
8445 Kremer Jacob.Drhý list Korinťanum.:.1960?..BS-54.;
8446 Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..BS-102.;
8447 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanum.:.1980?..SAM/5.;
8448 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-99.;
8449 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-150.;
8450 Krempaský, Július.Vesmírne metamorfózy : Svet očami fyziky.Bratislava:Smena.1986..d3/7_SK1950_1990.;
8451 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.d7/1.;
8452 Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
8453 Kresánek, Jozef.Zuzka Selecká spieva.:Matica slovenská.1943..BS-38.;
8454 Kreuser.Der freund Christi.:.1919..d12/1b.;
8455 Krewerth, Rainer A..Unser schönes Bayern =.Frankfurt am Main ::Umschau,.1984.3-524-63033-2.d13/2.;
8456 Kriebel, Otakar.Přírodopisný náčrtník.:.1945..BS-27.;
8457 Kriesch, János.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1876..BZ-36.;
8458 Kristína, Royová.Výber zo spisov 1.:Tranoscius.1990.80-85128-68-3.TRAN.;
8459 Kristína, Royová.Výber zo spisov II.:Vesna.1990.80-85128-69-1.TRAN.;
8460 Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.TRAN.;
8461 Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SPKK.;
8462 Kristóffy, József.Magyarország kálváriája az osszeomlás útja. Politikai emlékek 1890-1926.:.1927..d14/2.;
8463 Križanová, Eva,1932-.Slovenské hrady, zámky a kaštiele /.Martin ::Osveta,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE.;
8464 Križová, Oľga.Veľké jubileum očami mladých.Bratislava:Metodické centrum.1999.80-8052-063-1.BS-219.;
8465 Krlín, J..Svatý farář arský.:.1929..d17/1c_cz1920-1950.;
8466 Krlín, Josef.Návrat vzdělancu.:.1930..BS-45.;
8467 Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/5a_CZ1920_1950.;
8468 Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/1c_cz1920-1950.;
8469 Krno, Miloš,1922-2007.Merani :.Turč. Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..BS-136.;
8470 Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..d9/3b_CZ1920_1950.;
8471 Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..BS-43.;
8472 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/1_CZ1950_1990.;
8473 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/3_CZ1950_1990.;
8474 Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C19/2a.;
8475 Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C21/4a.;
8476 Krones, Franz Edmund.Materialen-sammlung.:.1892..BZ-40.;
8477 Kronseder, Friedrich.Im Banne der Dreienigheit.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/3b.;
8478 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
8479 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8480 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek II..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8481 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek III., 1.,2. část.:.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8482 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/4b_CZ1920_1950.;
8483 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/5a_CZ1920_1950.;
8484 Kronus, Václav Š.,(1883-1937).Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1933..BS-65.;
8485 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO.;
8486 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO.;
8487 Krose, H. A..Religion und Moralstatistik.Munchen:Munchener Volksschriftenverl. [Kevelaer: Butzon & Bercker]r].1906..d11/1a.;
8488 Krose, Hermann.Kirchliches Handbuch fur das katholische Deutschland.:.1931..d11/2b.;
8489 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158.;
8490 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-67.;
8491 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-145.;
8492 Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158.;
8493 Krovina.Na kňazskej ceste.:.1971..d9/1_KNAZI.;
8494 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 44, č. 1-10, 1969. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..p1/5a.;
8495 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 45, č. 1-10, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..p1/5a.;
8496 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 46, č. 1-10, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..p1/5a.;
8497 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 47, č. 1-10, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..p1/5a.;
8498 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-07.;
8499 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-04.;
8500 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..p1/5a.;
8501 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/5a.;
8502 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/3a.;
8503 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 50, č. 1-10, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..p1/5a.;
8504 Krovina Michal.Duchovný pastier r. 51, č. 1-10, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..p1/5a.;
8505 Krovina Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI.;
8506 Krovina Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI.;
8507 Krovina Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..d9/1_KNAZI.;
8508 Krovina Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-169.;
8509 Krovina Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..d9/1_KNAZI.;
8510 Krovina Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-54.;
8511 Krovina Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-201.;
8512 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5.;
8513 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5.;
8514 Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..SAM/5.;
8515 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do písma svätého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1965..BS-198.;
8516 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do písma svätého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1965..BS-172.;
8517 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma Svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-185.;
8518 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma Svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
8519 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI.;
8520 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20.;
8521 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-02.;
8522 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-20.;
8523 Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-32.;
8524 Krovina, Michal.Zásady Evanjelia a spoločenský poriadok.Bratislava:.1971..d9/1_KNAZI.;
8525 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
8526 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;
8527 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-186.;
8528 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-170.;
8529 Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d9/1_KNAZI.;
8530 Krovina, Michal,1914-1991.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-172.;
8531 Krovina, Michal,1914-1991.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-196.;
8532 Krovina, Michal,1914-1991.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..d9/1_KNAZI.;
8533 Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-171.;
8534 Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-197.;
8535 Krúdy, Gyula,.Podolinské strašidlo.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..BS-34.;
8536 Krúdy, Július.Podolínske strašidlo.Bratislava:.1940..d15/6_SK1920_1950.;
8537 Kruger, G. T. A..Des Q. Horatius Flaccus Satiren und episteln.:.1876..C22/2a.;
8538 Krukowski, Józef..Kościół i państwo :.Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,.1993..83-228-0318-4.d18/7b.;
8539 Krunert, Blažej,1847-1904.Perličky růžencové :.V Brně ::Knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1897..CZ_1920.;
8540 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2001..p2/1b.;
8541 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2002..p2/1b.;
8542 Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2003..p2/1b.;
8543 Krupa, Viktor.Jazyky sveta.Bratislava:Obzor.1983..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8544 Krupa, Viktor.Písma sveta : Malá moderná encyklopédia.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0011-5.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8545 Krupová, Ivana ; Akimjaková, Beáta.Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-490-5.d7/4.;
8546 Kružliak, Imrich.Živé stopy.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..USA.;
8547 Kryl, Karel.Písně Karla Kryla od A do Z.:HITBOX.1995.80-85648-12-1.d6/3.;
8548 Kryštovský, Vladimír.Patrologie.:.1980?..SKRIPTA_3.;
8549 Kryštůfek, František Xaver.Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české (1740 - 1898) /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1898..CZ1900.;
8550 Kryveľov, I. A..Biblia očami vedy.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990.;
8551 Krzysztof, Kamil Baczynski.Biela mágia.:Východoslovenské vydavateľstvo.1978..d3/1_SK1950_1990.;
8552 Kuba, Ludvík,1863-1956.Slovanstvo ve svých zpěvech :.Praha ::Hudební matice,.1928..BS-188.;
8553 Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d9/3a_CZ1920_1950.;
8554 Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
8555 Kubalík Josef.Theologia fundamentalis.:.1960?..BS-75.;
8556 Kubalík Josef.Velký světec ze Šumavy.:.1970?..BS-166.;
8557 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31.;
8558 Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31.;
8559 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-76.;
8560 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-77.;
8561 Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..SKRIPTA_4.;
8562 Kubalík, Josef,(1911-1993).Theologia fundamentalis :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1960..BS-75.;
8563 Kubalík, Josef,1911-1993.Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých.V Praze ::Universum,.1947..d17/1c_cz1920-1950.;
8564 Kubáni, Ľudovít.Mendík.Bratislava:Slovenská liga .1935..BS-181.;
8565 Kubáni, Ľudovít.Valgatha.Bratislava:Slovenská liga.1935..d15/5_SK1920_1950.;
8566 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4a_CZ1900_1920.;
8567 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4b_CZ1900_1920.;
8568 Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/5a_CZ1900_1920.;
8569 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5b_CZ1920_1950.;
8570 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5a_CZ1920_1950.;
8571 Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;
8572 Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945..d17/1b_cz1920-1950.;
8573 Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945...d17/1a_cz1920-1950;
8574 Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..VSH.;
8575 Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..BS-123.;
8576 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..BS-187.;
8577 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950.;
8578 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
8579 Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d17/5b_CZ1920_1950.;
8580 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Maria :.Ve Vyškově ::Vydavatelé Exerciční knihovny,.1941..d9/5a_CZ1920_1950.;
8581 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..d17/1a_cz1920-1950.;
8582 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..BS-181.;
8583 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d17/4b_CZ1920_1950.;
8584 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d9/4b_CZ1920_1950.;
8585 Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Ve šlépějích Neposkvrněné :.V Brně ::Občanská tiskárna,.1935..d17/1b_cz1920-1950.;
8586 Kubeš, Konrád T.J..Se štítem pravdy.:.1946..BS-92.;
8587 Kubíček Václav.Rukověť katolického náboženství.:.1949..d17/5a_CZ1920_1950.;
8588 Kubíček, Alois,1887-1970.Strahov.Praha ::SNKLHU,.1955..d8/1_CZ1950_1990.;
8589 Kubíček, V..Biblické dějiny.:.1925..BS-34.;
8590 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d9/4a_CZ1920_1950.;
8591 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d10/3a_CZ1920_1950.;
8592 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d17/2a_cz1920-1950.;
8593 Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
8594 Kubíček, Václav,1866-1951.Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1939..d17/4b_CZ1920_1950.;
8595 Kubíček, Václav,1866-1951.Vybrané učivo středního katechismu s poznámkami pro katechesi.Olomouc ::R. Promberger,.1928..BS-107.;
8596 Kubik, Władysław(1931- )..Zarys dydaktyki katechetycznej /.Kraków ::WFTJ. IKR,.1990..d18/6a.;
8597 Kubina, Andrej.Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K oslave kňazských druhotín Jeho Eminencie Jána Simora kardinála, prímasa Uhorského, arcibiskupa ostrihomského atď. atď. .Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1886..SSV1950.;
8598 Kubka, František.Ječmínkův návrat-diel 2.:Československý spisovatel.1974..d8/1_CZ1950_1990.;
8599 Kubovič, František,1807-1852.Vedecký ateizmus.Bratislava ::Univerzita Komenského, Ústav marxizmu-leninizmu,.1975..SKRIPTA_4.;
8600 Kucsmay, Francisci.Concilium tridentinum datum dum sub auspiciiss admodum reverendi ac doctissimi domini.:.1747..C15/4a.;
8601 Kučera, Ladislav,1926-.Všestranné jazykové rozbory slovenčiny s príkladmi.Prešov ::Kraj. pedagog. ústav,.1967..d1/3_JAZYKOVEDA.;
8602 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
8603 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
8604 Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
8605 Kudrnovský, Alois.Kristus a Církev.:.1946..BS-21.;
8606 Kudrnovský, Alois.Svátek Krista Krále.Praha:.1926..BS-16.;
8607 Kudrnovský, Alois,1875-1956.Apologetika :.V Praze ::Cyrillo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1932-1934..d17/1b_cz1920-1950.;
8608 Kudrnovský, Ant..Druhá cvičebnice jazyka latinského pro šestou třídu reformních reál. gymnasií a pro třetí a čtvrtou třídu reálnych gymnasií.Praha:česká grafická únia.1922..d9/3b_CZ1920_1950.;
8609 Kudrnovský, Antonín,1878-1939.První cvičebnice jazyka latinského pro pátou třídu reformních reálných gymnasií :.Praha ::Unie,.1926..BS-188.;
8610 Kuhár, Flóris O.S.B..Barlangok, sírok, kupolák.:.1935..d14/1b.;
8611 Kuhár, Flóris, OSB.A legszentebb családfa utolsó virága.Budapešť:.1939..BZ-39.;
8612 Kuhn.Theologische quartalschrift.Tubingen:.1868..C19/2b.;
8613 Kuinart, Theodorich.Arten der ersten Martirer.:.1834..BZ-7.;
8614 Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/6_FOTOGRAFIE.;
8615 Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8616 Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..HK.;
8617 Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1980..ZLATYFOND.;
8618 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/1b_cz1920-1950.;
8619 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/5b_CZ1920_1950.;
8620 Kulač, Jaroslav,1887-1970.Marcel, student-ministrant :.V Praze ::Autor,.1946..BS-92.;
8621 Kulačík, Pavol.Hlas evanjelia do celého sveta.:.1990..BS-220.;
8622 Kulén, J. .Nejvznešenejší ozdoba nevinných srdcí čili kniha o panenství.:.1899..CZ_1920.;
8623 Kulhánek, František.Češi a Slováci cestou slávy i utrpenia : Stati o československej spolupráci,vydané k štvrtej voľbe pána prezidenta republiky....Banská Bystrica:Náš domov.1934..d15/3_SK1920_1950.;
8624 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/1_CZ1950_1990.;
8625 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/2_CZ1950_1990.;
8626 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..SKRIPTA_4.;
8627 Kunetka, František,(1945-).Slavnost našeho vykoupení :.Olomouc ::MCM,.1992..BS-145.;
8628 Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..SKRIPTA_5.;
8629 Kunetka, František,1945-.Liturgický rok ve slavení církve.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-145.;
8630 Kung, Hans.Boh a utrpenie.:.1980?..BS-147.;
8631 Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938..BS-150.;
8632 Kunovský Fr..Slova nepřátel Kristových.:.1911..d10/4a_CZ1900_1920.;
8633 Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-135.;
8634 Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-154.;
8635 Künzle, Ján.Päť hodín pred velebnou Sviatosťou. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..SSV1950.;
8636 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d10/3a_CZ1920_1950.;
8637 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d9/5a_CZ1920_1950.;
8638 Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..BS-165.;
8639 Kupka Josef.O mši svaté.:.1899..CZ1900.;
8640 Kürschaková, Priska.Nemecká čítanka pre obchodné a iné príbuzné učilištia.Bratislava:Nakl. slovenských profesorov.1943..BS-02.;
8641 Kurtha, V. H..Listy z väzenia :.Bratislava ::Slovenské nakladateľstvo,.194-..BS-137.;
8642 Kurz, Anton.Monat Maria oderpredigten auf alle Tage des monates mai.:.1890..d12/2b.;
8643 Kurz, Karl Friedrich.Im Konigreich Mjelvik :.Braunschweig [u.a.]:Westermann.1930..d11/3a.;
8644 Kurzinger, Josef.Das neue testament.:.1966..d11/2a.;
8645 Kus, Otto.Die briefe an die Komer, korinther und Gaôater.:.1940..d12/2b.;
8646 Kushi, Michio.Orientální diagnostika : 1.a 2.díl. Váš obličej nikdy nelže.Část 2.Jak prověřit své zdraví : Váš obličej nikdy nelže.Jak prověřit své zdraví.Košice:Východoslovenské vydav..1991.80-234-0033-9.BS-121.;
8647 Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-05.;
8648 Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-07.;
8649 Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C17/4b.;
8650 Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C16/2b.;
8651 Kušnír, František.Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.:.2000..DIPLOMOVKY.;
8652 Kuťáková, Eva,1937-.Latina 1 :.Praha ::Karolinum,.1993.80-7066-427-4.SKRIPTA_2.;
8653 Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Hošeae.:.1929..BZ-28.;
8654 Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Joelis.:.1932..BZ-8.;
8655 Kutal, Bartol.Palestina :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo v Hradci Králové,.1925?..d9/3b_CZ1920_1950.;
8656 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d6/2.;
8657 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/5.;
8658 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/6.;
8659 Kutarňa, Jozef.Pedagogika pre teológov.Bratislava:RCMBF.1995..BS-66.;
8660 Kútnik, Jozef.Loretánske litánie.Liptovské Sliače:.1976..BS-58.;
8661 Kuzminová, T. A..Človek, osobnosť, existencia.:Smena.1971..d3/5_SK1950_1990.;
8662 Kužela, Patrik Maria,(1915-1942).Královská jízda.Brno ::Brněnská akademie duchovního života ct. Patrika Kužely,.2011.978-80-260-2862-8.BS-210.;
8663 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.d7/6.;
8664 Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..BS-64.;
8665 Kyselý, František.Matka Boží.:.1927..d17/3b_cz1920-1950.;
8666 Kysucký, J.P..Nebeské kvietky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-70-3.BS-222.;
8667 Ľ Ermite, Pierre.Ako som zabila svoje dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950.;
8668 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-156.;
8669 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-16.;
8670 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-152.;
8671 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-09.;
8672 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d7/5.;
8673 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d6/4.;
8674 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-99.;
8675 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SÚCM.;
8676 L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-135.;
8677 L'Ermite - Smrekovický, Pierre.Zostaňte doma.:.1941..BS-173.;
8678 Laars, Eduard.Jesu bergpredigt.:.1986..BZ-60.;
8679 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8680 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8681 Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8682 Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.d2/5_FOTOGRAFIE.;
8683 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.d3/6_SK1950_1990.;
8684 Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.BS-12.;
8685 Lacko, Michael, SJ.Camaldulese hermits in Slovakia /Zobor, Červený.:.1965..BZ-25.;
8686 Lacko, Michael..Great-Moravian and Cyrillo-Methodian era researched :.Rome,:.1970...BZ-25.;
8687 Lacko, Michael..The Union of Uzhorod.Cleveland ::Slovak Institute,.1966 [i.e. 1969?..d18/5.;
8688 Lacko, Michal.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..SUCM.;
8689 Lacko, Michal.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..BS-206.;
8690 Lackovič, Jozef.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL.;
8691 Laco, Zrubec.Žofia Bosniaková.:S-Glóbus.1991.80-900455-6-1.d7/3.;
8692 Laconi, Mauro, OP.Dio e noi.:.1966..d18/1b.;
8693 Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..CZ1900.;
8694 Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..BS-27.;
8695 Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique de,1802-1861.Saint Dominique.Paris ::Flammarion,.1934..BZ-16.;
8696 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..BS-34.;
8697 Lactantius, Firmianus.Kampfe und siege der kirche oder gottes strasgerichte.:.1875..BZ-56.;
8698 Laczika, Ferenc, SJ.Szent Ignác vize.Bratislava:.1933..BZ-31.;
8699 Laczika, Frantisek, S.J..Svätý Judáš Tadeáš.Trnava:Posol Bošského Srdca Ježišovho.1946..BS-205.;
8700 Laczika, František.Svätý Judáš Tadeáš zázračný pomocník v každom súžení.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1935..BS-167.;
8701 Lada, Jan.Antikrist.:.1927..d17/1c_cz1920-1950.;
8702 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.d6/4.;
8703 Laden, M..Nouveau mois de Marie paroissial.Paríž:.1864..C19/5b.;
8704 Laden, M. L'abbé.Le mois de Marie paroissial.Paríž:.1873..C16/4b.;
8705 Ladislav, Hagara.Arzén.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990.;
8706 Ladislav, Hučko.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.BS-116.;
8707 Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
8708 Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..d3/6_SK1950_1990.;
8709 Ladislav, Mňačko.Súdruh Münchhausen.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0256-9.d3/3_SK1950_1990.;
8710 Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK.;
8711 Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK.;
8712 Ladislav, Tomáško.Rozhovor so Svätou Pannou-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-119-2.BS-115.;
8713 Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.d7/1.;
8714 Lagerlöf, Selma,1858-1940.Jerusalem :.Berlin ::Deutsche Buch-Gemeinschaft,.1930?..d12/1b.;
8715 Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK.;
8716 Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..TATRAN.;
8717 Lagrange, J..M. Loisy et le modernisme :.Juvisy ::Éditions du Cerf,.1932..BZ-59.;
8718 Lagrange, P. .Saint Paul epitre aux Galates.:.1918..C22/3a.;
8719 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-12.;
8720 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-13.;
8721 Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. thomae doctrinam.:.1932..BZ-43.;
8722 Laicus, Philipp.Neue werkstimmen.:.1880..C21/1b.;
8723 Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-51.;
8724 Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-45.;
8725 Lajoš, Jozef.Nitra slovom i obrazom.:Okresné vlastivedné múzeum Nitra.1964..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8726 Lakotta, C. M..Klausura - vstup zakázán.:Signum Unitatis.1991..BS-148.;
8727 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.d7/1.;
8728 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra. Vstup zakázaný!. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00120-2.BS-13.;
8729 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.BS-113.;
8730 Lama, Friedrich von,1876-1944.Papst Pius XI. :.Augsburg ::Haas & Grabherr,.1929..d13/2.;
8731 Lameš Jaroslav.Historický atlas.:.1930?..BS-10.;
8732 Lamiová, Mária,.Archeologická topografia Košice c Mária Lamiová-Schmiedlová, Elena Miroššayová ; Klára Králová.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0047-9.d7/2.;
8733 Lampel, Martin.Bob, der Pampasflieger.:.1930?..d11/4a.;
8734 Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/3.;
8735 Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/5.;
8736 Lang, Hugo.O seele Jesu.:.1930..d11/3b.;
8737 Langbehn, Julius.Der geist des hanzen.:.1930..C22/2a.;
8738 Lange, Karljosef.Das wort an die gemeinde.:.1971..d18/4b.;
8739 Langeac, Robert de.Virgo fidelis oder Der Wert des verborgenen Lebens :.Luzern:Raber.1960..d11/4a.;
8740 Langendorfer, Hans.Leitfaden der Psychologie.Bonn:Hanstein.1940..d12/2a.;
8741 Langer, Jiří,(1936-).Protifašistický odboj na Orave.Banská Bystrica ::Stredoslov. vydav.,.1969..d3/2_SK1950_1990.;
8742 Langhammer, Meinrad.Das Gottesreich. Wahrheit und Gnade.:.1931..d12/1a.;
8743 Lanoux, Armand.Dobrý deň,pán Zola.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN.;
8744 Lányi, Karol.Alkohol a mládež.:.1930..BS-48.;
8745 Lányi, Karol.Námietky proti abstinencii.:.1933..BS-48.;
8746 Lányi, L..Maďarsky rýchlo a dobre.Trenčín:E. Ševčík a spol..1944..BS-181.;
8747 Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/2b.;
8748 Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/1b.;
8749 Lanz, Franz Carl.Auswahl alter predigten homilien und unterweifungen.Schaffhausen:.1855..C19/1b.;
8750 Lao, Še.Rikšiar; Kosák mesiaca.:Slovenský spisovateľ.1983..d3/4_SK1950_1990.;
8751 Lapide, Cornelii.Commentaria in scripturam sacram .Paríž:.1874..C19/3.;
8752 Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C31/1b.;
8753 Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C10/2a.;
8754 Laplace, Jean.Vedenie svedomia alebo duchovný dialóg.:.1965?..BS-27.;
8755 Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno B.Modena:.1972..d18/1a.;
8756 Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno C.Modena:.1973..d18/1a.;
8757 Lapple, Alfred.Biblische verkundigung in der zeitenwende II.Lipsko:.1964?..BZ-29.;
8758 Larese-Cella, L..Il cuore di Don Rinaldi.Turín:.1952..d18/6b.;
8759 Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..SAM/5.;
8760 Larcher, CH., OP.Úvod do teologie. Buh a jeho stvoření. Buh existuje.:.1962..SAM/4.;
8761 Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-173.;
8762 Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-26.;
8763 Laros M..Zde jest Evangelium pro dnešek IV..Olomouc:Velehrad.1941..BS-94.;
8764 Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d17/1a_cz1920-1950.;
8765 Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d9/5b_CZ1920_1950.;
8766 Laros, Matthias.Katholischer glaube.:.1939..d18/3.;
8767 Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,.1940..BS-178.;
8768 Laros, Matthias,1882-1965.Zde jest evangelium pro dnešek :.Olomouc ::Velehrad,.1939..d9/4a_CZ1920_1950.;
8769 LaRouche, Lyndon H..Christentum und Wirtschaft :.Wiesbaden ::Böttiger,.1992..d12/1a.;
8770 Larousse, P..Nouveau dictionnaire de la langue Francaise.:.1863..C11/5b.;
8771 Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/5a.;
8772 Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/4a.;
8773 Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C13/2a.;
8774 Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C21/1a.;
8775 Lasserre, Enrico.Storia di nostra signora di Lourdes.:.1941..d18/6.;
8776 Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..d2/5_FOTOGRAFIE.;
8777 László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..d3/1_SK1950_1990.;
8778 László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..TATRAN.;
8779 Latasse, Charles.Dom svätý čiže Život Tobiášov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950.;
8780 Latasse, Charles.Dom swätý čiže Život Tobiášov.:.1894..d15/1b_SK1900.;
8781 Laub, Alfred.Gebetslehre.:.1949..d18/3.;
8782 Lauber, Josepho.Institutiones theologiae pastoralis .:.1782..C13/4b.;
8783 Lauger, J..Das buch Job.:.1889..BZ-19.;
8784 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.d7/5.;
8785 Laurin, Franz.Der colibat der geistlichen nach canonischen rechte.:.1880..C22/1a.;
8786 Laxenaire.Das zukunftige leben.:.1900..BZ-57.;
8787 Laymann, Paulo.Theologiae moralis . Tomus primus .:.1700..C14/6.;
8788 Lázár, Kálmán.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1874..BZ-36.;
8789 Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-145.;
8790 Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-126.;
8791 Lazecký, František,1905-1984.Vladaři.Praha ::Řád,.1938..d17/1b_cz1920-1950.;
8792 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-26.;
8793 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09.;
8794 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09.;
8795 Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-40.;
8796 Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
8797 Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
8798 Läpple, Alfred,1915-2013.Biblische Verkündigung in der Zeitenwende..Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1967..BZ-29.;
8799 Le Buffe, Francis.Můj věčný Přítel :.V Praze ::Dr. Antonín Stříž,.1939..BS-202.;
8800 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..ČKCH.;
8801 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.BS-119.;
8802 Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Hymny na církev.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..BS-143.;
8803 Le Jay, Gabriele Francisco.Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla. Pars posterior.:.1747..C13/6.;
8804 le Rohellec, Joseph.Problemes philosophiques.:.1932..C13/4b.;
8805 Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..BS-137.;
8806 Lebedev, Ivan I..Proškova mladosť.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..BS-23.;
8807 Lebensabriss, Kurzer.Pauline von Mallinckrodt.:.1889..d11/5.;
8808 Lebrato, Jaime Rodriguez, OP.Iconografia dominicana en las basilicas mayores de Roma.:.2000..d18/2b.;
8809 Lebreton, J..Rettet die welt.:.1949..d12/1b.;
8810 Leclerq, H..Le Troisieme siecle Diocletien.Paríž:.1909..d18/6b.;
8811 Ledyard, Gleason.New life. Study testament.:.1986..BZ-60.;
8812 Leeming, B..Adnotationes de verbo incarnato.:.1937..BZ-12.;
8813 Légaut, Marcel.Ringen der seele um Gott.:.1942..d12/2b.;
8814 Legrixová, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1983..d3/1_SK1950_1990.;
8815 Lehen, Edward de.Cesta k ráji srdce /.Brno ::Škola B.S.P.,.1888..CZ_1920.;
8816 Lehmfuhl, Aug..Die sociale frage und die staatliche gewalt.:.1893..BZ-55.;
8817 Lehmkuhl, Augustini, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1889..C15/4b.;
8818 Lehmkuhl, Augustino.Casus conscientiae.Friburg:.1907..C19/1a.;
8819 Lehodey, Vital.Isten kezében.:.1935..d14/1b.;
8820 Lehotská, Darina,1922-1990.Dejiny mesta Pezinka.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..MS.;
8821 Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d6/4.;
8822 Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d7/1.;
8823 Leipelt, Peter.Ausgewahlte schriften der heiligen Hieronymus.:.1872..C15/4b.;
8824 Lejay, Gab. Franc..Bibliotheca rhetorum oratoriam facultatem.:.1767..C11/5b.;
8825 Lekeux, Martial.Markétka :.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-137.;
8826 Lelkes, Adolf.Kázne nedeľné a sviatočné pre ľud katolícky. Vydal Fr. Richard Osvald:V Ružomberku.1897..d15/1b_SK1900.;
8827 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SÚCM.;
8828 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-129.;
8829 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-206.;
8830 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-32.;
8831 Lelotte, F..Radostný pohled do života :.Leuven ::M. & L. Symons,.1952..BS-173.;
8832 Lelotte, P., SJ.Aby sme sa lepšie spovedali.:.1980?..SAM/6.;
8833 Lemaire, A..La famille nombreuse.Liége c,:.1927..BZ-58.;
8834 Lemanski, Janusz Adam.Le tradizioni sull'arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell'arca a gerusalemme /2 Sam 6/.:.1999..BZ-24.;
8835 Lemesle, Gaston.L'eglise saint-sulpice.:.1931..C22/3a.;
8836 Lenard, Kaufman.Jubelovy děti.:Vyšehrad.1977..VSH.;
8837 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.BS-117.;
8838 Lengheimb, Josephus.Tractatus de successione ex testamento .:.1771..C11/1a.;
8839 Lengle, Joseph.Katholische gittenlehre.:.1927..C22/1b.;
8840 Lenin, Vladimir Iľjič,1870-1924.Štát a revolúcia.Bratislava:Pravda.1949..BS-104.;
8841 Lenkei Karol.Venčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božského Srdca Ježišovho.:.1920..d15/2b_SK1900_1920.;
8842 Lennartz, Leo SJ.Zjavovať Krista.:.1968..BS-147.;
8843 Lennerz, H..De novissimis.:.1934..BZ-14.;
8844 Lennerz, H..De sacramentis novae legis in genere.:.1939..BZ-10.;
8845 Lennerz, H., SJ.De sacramento baptismi ad usum auditorum.Rím:.1942..BZ-49.;
8846 Lenz, Antonín.Anthropologie katolická.:.1882..CZ1900.;
8847 Leo, Rosten.Pan Kaplan má stále třídu rád.:Lidové noviny.1995.80-7106-102-6.d6/5.;
8848 Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C10/4a.;
8849 Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C16/5b.;
8850 Leonard od meki panskiej.Dobry pasterz.:.1964..d18/4b.;
8851 Leonhard, Michael.Katholischer religions unterricht.:.1819..C22/3b.;
8852 Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/3_SK1920_1950.;
8853 Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/5_SK1920_1950.;
8854 Lepáček, Celestín,.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/5_SK1920_1950.;
8855 Lépes, Bálint.Apokoltól rettento tukor.Eger:.1771..C18/1a.;
8856 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-92.;
8857 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..USA.;
8858 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-100.;
8859 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-49.;
8860 Lepp, Ignác.Víra v moderním světě.:.1980?..BS-52.;
8861 Leppich.Meditácie na asfalte.:.1980?..SAM/4.;
8862 Leppmann, Wolfgang.Rilke.Bratislava:Tatran.1987..TATRAN.;
8863 Lerch, Wenzel.Eucharistische Predigten.Warnsdorf ::Opitz,.1912..d12/2a.;
8864 Lercher, Ludovico, SJ.Institutiones theologiae dogmaticae in usum scholarum. IV/1.:.1945..BZ-28.;
8865 Lercher, Ludovicus.Institutiones Theologiae Dogmaticae Vol. IV/1.. Barcelona:Herder.1951..BZ-28.;
8866 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. I. diel.:.1948..BZ-11.;
8867 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-28.;
8868 Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-11.;
8869 Lercher, Ludwig, SJ.Erhebungen des beistes zu gott.:.1921..C19/5a.;
8870 Lesetre, H..Der katholische glaube.:.1914..d12/2b.;
8871 Leśny, Jan.Konstantyn i Metody :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1987.83-7015-097-7.d18/2a.;
8872 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d6/5.;
8873 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d7/1.;
8874 Lešehrad Emanuel.Tajné společnosti v Čechách.:.1922..BS-29.;
8875 Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998..BS-164.;
8876 Letourneau, Ch..Physiologie des passions.:.1878..C14/2b.;
8877 Letteris, M..Machsor.:.1871..C21/2a.;
8878 Letz, Dominik Roman, OP.Teofanický charakter prírody.:.2004..DIPLOMOVKY.;
8879 Letz, Ján.Bratia Letzovci : Život a dielo Štefana a Bela Letza.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2004.80-8061-186-6.d6/4.;
8880 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.d6/6.;
8881 Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.d7/4.;
8882 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.d6/6.;
8883 Leuter, Editha.Das goldene buch.:.1930?..C22/2a.;
8884 Lev XIII..Správne riešenie robotníckej otázky.:.1935?..BS-56.;
8885 Lev, XIII, papež.Divinum illud munus : Lev XIII..Praha:Krystal OP.1998.80-85929-25-2.BS-163.;
8886 Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..BS-219.;
8887 Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.d1/7.;
8888 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933...d17/1a_cz1920-1950;
8889 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d9/4a_CZ1920_1950.;
8890 Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d17/1c_cz1920-1950.;
8891 Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.d7/4.;
8892 Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.:.1949..d15/3_SK1920_1950.;
8893 Lewis, Sinclair.Sam Dodsworth :.Berlin:Rowohlt.1932..d11/3a.;
8894 Lewkowicz, Wojciech Ignacy(1901-1971)..Harmonia gregoriańska czyli Nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich /.Poznań ::Księgarnia Św. Wojciecha,.1959...C13/3b.;
8895 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-136.;
8896 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8897 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-192.;
8898 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8899 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8900 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8901 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8902 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8903 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160.;
8904 Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..BS-19.;
8905 Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..d17/1a_cz1920-1950.;
8906 Lhotský Matěj.Methodický výklad nového katechismu.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920.;
8907 Lhotský, Matěj.Methodický výklad nového katechismu..Tábor:.1903..d10/5a_CZ1900_1920.;
8908 Lhotský, Matěj,1863-1936.Methodický výklad katechismu..Tábor ::Kraus,.1902..d10/5a_CZ1900_1920.;
8909 Libert, R. P., OP.La morale laique.:.1924..BZ-54.;
8910 Libreria Editrice Vaticana.Variationes :.Vatikán ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51.;
8911 Liebermann.Institutiones theologicae. Tomus III., V..:.1844..C13/2b.;
8912 Lierheimer.Die Bollfommenheiten Gottes.:.1866..d11/5.;
8913 Lierheimer, Bernhard Maria, OSB.Die parabeln und munder ....:.1907..BZ-21.;
8914 Lightle, Steven.II. Exodus. Severe, vydej zpět.Praha:.1990..BS-147.;
8915 Ligny, Franz.Lebengeschichte unsers herrn und heilandes Jesu Christi.:.1843..d13/1.;
8916 Ligoš, Jozef.Bohoslužba slova mimo svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990.;
8917 Ligoš, Jozef.Prirodzené predpoklady duchovného života u ženy.:.1970?..BS-14.;
8918 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.BS-218.;
8919 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.BS-145.;
8920 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.d7/6.;
8921 Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.BS-110.;
8922 Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/5b_CZ1920_1950.;
8923 Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/4b_CZ1920_1950.;
8924 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C22/1b.;
8925 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C31/1b.;
8926 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Zbožné úvahy a rozjímání /.Č. Budějovice ::Vladimír Jeřábek,.1937..d17/4a_CZ1920_1950.;
8927 Liguori, Alphons.Der weg des heils.:.1852..C22/3b.;
8928 Lilienthal, Alfred M..Sionismus.Praha:Orbis.1989..d8/2_CZ1950_1990.;
8929 Limbeck, Meinrad.Evangelium podle Marka.:.1980?..SAM/5.;
8930 Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C11/5a.;
8931 Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C18/4a.;
8932 Lindemann, W..Geschichte der deutschen literatur.:.1866..C22/1b.;
8933 Lindens, P..Weltreich Christi und Missionsliebe der katholifen.:.1913..BZ-8.;
8934 Linder, Joseph.Die Heilige Schrift :.Klagenfurt ::St. Josef-Vereinsbuchdruckerei,.1910-1913..d13/1.;
8935 Lindhammern, Johann Ludwig.Der Son dem h. evangelien Luca apostel geschichte.:.1725..C20/6.;
8936 Lindnor, Edilbert.Svätá omša naše bohatstvo.:.1980?..SAM/1.;
8937 Lindworsky, Jan.Psychológia askézy.Bratislava:CMBF.1971..BS-201.;
8938 Lindworsky, Johannes.Experimentelle Psychologie.Munchen [u.a.]:Kosel & Pustet.1922..d13/1.;
8939 Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
8940 Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..VERBUM.;
8941 Linhardt, Robert.Unsere Ideale :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G. M. B. H. Verlagsbuchhandlung,.1930..d11/2a.;
8942 Linhart, František,1882-1959.Úvod do filosofie náboženství /.Praha ::Sfinx Janda,.1930..d9/3b_CZ1920_1950.;
8943 Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..d3/2_SK1950_1990.;
8944 Lion, Feuchtwanger.Synové.:Státní nakl. krásné lit..1962..d8/4_CZ1950_1990.;
8945 Lion, Feuchtwanger.Úspech.:Vydavat. politickej lit..1965..d3/4_SK1950_1990.;
8946 Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..d8/1_CZ1950_1990.;
8947 Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-15.;
8948 Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-18.;
8949 Lippert, P..Kristova cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
8950 Lippert, Peter.Credo. Der dreipersonliche Gott.:.1932..d11/1b.;
8951 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..BS-127.;
8952 Lippert, Peter.Der Menschensohn :.Regensburg ::Josef Habbel,.1926..d12/1a.;
8953 Lippert, Peter.Die Gnaden Gottes.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1923..d12/1b.;
8954 Lippert, Peter.Gott.Freiburg i.Br. [u.a.]:Herder.1916..d18/4b.;
8955 Lippert, Peter.Gott und die Welt.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1917..d12/1a.;
8956 Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek.1942..d15/6_SK1920_1950.;
8957 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-213.;
8958 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950.;
8959 Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..VERBUM.;
8960 Lippert, Peter,.Človek Jób hovorí s Bohom.V Košiciach:Verbum.1948..VERBUM.;
8961 Lippert, Peter,1879- [from old catalog].Unseres leidenden Herrn reden und schweigen vor den menschen..Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g.m.b.h.,.1938...d11/3a.;
8962 Lippert, Peter,1879-1936.Der Mensch Job redet mit Gott.München ::Ars sacra,.1934..d12/2b.;
8963 Lippert, Peter,1879-1936.Einsam und gemeinsam.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1936..d11/3b.;
8964 Lippert, Peter,1879-1936.Menschenleid.München,:Joseph Müller,.1937..d12/1a.;
8965 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-206.;
8966 Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-212.;
8967 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.d6/2.;
8968 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..SAM/4.;
8969 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.d7/6.;
8970 Liška, Jozef.K otázke pôvodu východoslovenských nárečí.:.1944..BS-51.;
8971 Liška, Ondrej.Církev v podzemí a společenství Koinótés.:Sursum.1999.80-85799-48-0.BS-131.;
8972 Little, Stephen.Izmy, ako rozumieť umeniu.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-065-8.BS-118.;
8973 Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..ČKCH.;
8974 Liturgisches Institut.Das Gebet der Gläubigen :.Einsiedeln ::Benziger,.1967..d13/2.;
8975 Litva, Alojz.Teológia sv. Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-010-1.BS-110.;
8976 Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.BS-209.;
8977 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..BS-179.;
8978 Lo-Cicero, Cajetano, OP.Constitutiones declarationes et ordinationes capitulorum generalium sacri ordinis fratrum praedicatorum.:.1862..C11/6.;
8979 Lobe, William.Handbuch der rationellen landwirthschaft fur praktische landwirthe und ekonomie-berwalter.Lipsko:.1873..C16/2a.;
8980 Lodge, David.Profesorská rošáda.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0806-4.d7/1.;
8981 Lodge, Oliver.Vývoj a stvoření.:.1933..BS-51.;
8982 Loev, Jacques.Ako by videl neviditeľného.:.1974..SAM/7.;
8983 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..BS-23.;
8984 Lofer.Die jugenderziehung der gegenmart.:.1861..d18/4b.;
8985 Löffler, Fritz,1899-1988.Der Zwinger zu Dresden.Dresden ::Staatliche Kunstsammlungen Dresden,.1981...d13/1.;
8986 Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968..BS-64.;
8987 Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4b.;
8988 Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4a.;
8989 Lohner, Tobiae.Instructio practica de conversatione apostolica.Trnava:.1743..C16/2b.;
8990 Lohr, J. .Die natur und die menschen.Viedeň:.1820..C17/1b.;
8991 Lohr, J..Die natur und die menschen.:.1821..BZ-23.;
8992 Loch, Valentin.Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, nach der Vulgata.Regensburg:G. J. Manz.1905..C22/3a.;
8993 Loch, Valentinus.Biblia sacra Vulgatae editionis.Rím:.1872..d18/6b.;
8994 Loch, Valentinus.Novum testamentum graece e codice vaticano.Ratisbonae:.1862..C17/1a.;
8995 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.BS-64.;
8996 Loidl, Josef.Ruanda-Urundi.Nitra:Misijný dom Matky Božej.194..BS-28.;
8997 Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM/2.;
8998 Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM1/b.;
8999 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.SUCM.;
9000 Lombos, László.Pogány istenek árnyékában.:.1943..d14/1a.;
9001 London, Jack.Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk. 1.Bratislava:Tatran.1989..TATRAN.;
9002 London, Jack.Martin Eden ; Láska k životu a iné. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1989..TATRAN.;
9003 London, Jack.Stopami minulých životů.Praha ::Kočí,.1922..d17/3b_cz1920-1950.;
9004 Longhaye, R. P. L..Theorie des belles - lettres l'ame et les choses dans la parole.Paríž:.1900..BZ-46.;
9005 Longo, Bartolo.Funszehn samstage zu Ehren Unserer Lieben Frau vom heiligen Rosenkranze.:.1901..d12/1a.;
9006 Longo, Bartolo.I quindici sabati.:.1993..d18/1b.;
9007 Loos, Alfons.Die Ordensperson in der Einsamkeit :.Dulmen:Laumann.1924..d11/2a.;
9008 Loos, Josef.A német, magyar és tót nyelv szótára.Budapešť:.1870..C16/3b.;
9009 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.d7/1.;
9010 Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-137.;
9011 Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-58.;
9012 Lorenz, Josef.Radostná zbožnost :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1948..d17/1c_cz1920-1950.;
9013 Lorgna, Giocondo Pio, OP.Omelie sui Vangeli.:.1996..d18/2b.;
9014 Loriots, Julian.Predigten aus alle sonn und jesttage des ganzen jahres wie auch fur den advent und die faster.Augsburg:.1784..C17/2a.;
9015 Lortz, Joseph,1877-1975.Die Reformation als religiöses Anliegen heute :.Trier ::Paulinus,.1948..d12/1a.;
9016 Lortzing, J..Wie ist die abendlandische kirchenspaltung entstanden?.:.1929..C12/6b.;
9017 Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-58.;
9018 Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-108.;
9019 Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Podmienky dokonalého dobra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-25.;
9020 Lottini, Joanne.Compendium philosophiae scholasticae ad mentem s. Thomae Aquinatis.:.1912..BZ-7.;
9021 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-49.;
9022 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-100.;
9023 Lotz, Johannes Baptist,1903-.Sein und Wert :.Paderborn ::F. Schöningh,.1938...d13/2.;
9024 Lou, Pierre-Celestin.Konfuzianer und Christ.Luzern:Stocker.1947..d11/1a.;
9025 Louis Evely.Otče náš.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1969..SAM/2.;
9026 Louis Evely.Otče náš.:.1970?..BS-03.;
9027 Loukotka František.Grafické přehledy skladby latinské.:.1920..BS-56.;
9028 Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite).Srdce nedelené.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..SSV1950.;
9029 Lovas, Tibor.CorelDRAW! 3.0. D&D Studio:[Bratislava].1993.80-967019-0-8.BS-122.;
9030 Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:.1945..USA.;
9031 Löwenstein, Felix.P.Otto Canisius Farrenkopf S.J..Brno:Cesta.1990.80-85319-00-4.BS-64.;
9032 Lozano, Miguel Angel.Jesucristo evangelizador.:.1999..BZ-24.;
9033 Lu Sin.Biele svetlo.Martin:Matica slovenská.1952..BS-135.;
9034 Lubac, Henri.Le milien divin.:.1970?..SKRIPTA_2.;
9035 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..SSV1950.;
9036 Lubienski, Eduard.Das concordat in Oesterreich.Viedeň:.1868..BZ-51.;
9037 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..BS-48.;
9038 Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.BS-134.;
9039 Lubich, Chiara,.Proč jsi mě opustil?. Nové město:Praha.1998.80-86146-03-0.BS-132.;
9040 Lubich, Chiara,(1920-2008).Slovo proměňované v život :.Praha ::Nové Město,.1993, c1992.80-901542-0-4.BS-113.;
9041 Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.BS-133.;
9042 Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.BS-116.;
9043 Lubichová, Chiara.Láska ako odpoveď na Božie volanie.:.2002..BS-143.;
9044 Lubichová, Chiara.Modlit se jako andělé.:Nové Město.1991..BS-152.;
9045 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-132.;
9046 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-126.;
9047 Lubichová, Chiara.Výkřik. Ježíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletí.. Nové město:Praha.2001.80-86146-31-6.BS-117.;
9048 Lubojacký Angelus .Knížečka o věčné moudrosti.:.1885..CZ1900.;
9049 Lubojacký, Angelus,1850-1904.Kristus a Panna :.Frýdek ::A. Lubojacký :; R. Promberger,.1899..CZ1900.;
9050 Ľubomír, Feldek.Oravské motívy.:Obzor.1977..BS-63.;
9051 Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.d6/2.;
9052 Lucanus, Marcus Annaeus, 39.Farsalské pole.Chvalozpěv na Pisona.Praha:Svoboda.1976..d8/1_CZ1950_1990.;
9053 Lucas, Joseph.Dein Gluck - die kleine hostie.:.1929..d11/4b.;
9054 Lucas, Joseph.Die reichtumer des gottlichen.:.1925..d11/2a.;
9055 Lucas, Joseph.Ein buchlein vom frohen beichten.:.1928..d11/3b.;
9056 Lucenko, Petr Platonovič.Komisár s bradou.Dolný Kubín ::Mest. NV,.1979..BS-148.;
9057 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.d7/3.;
9058 Luciani, Albino.Včera a dnes.:Dobrá kniha.1980..USA.;
9059 Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..d6/3.;
9060 Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..BS-148.;
9061 Lucký, Metod.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-47.;
9062 Lucký, Metod.Serafínska cesta.Prešov:Serafínsky svet.1949..d15/4_SK1920_1950.;
9063 Lucy, Maud Montgomery.Anna zo Zeleného domu.:Mladé letá.1985..d3/1_SK1950_1990.;
9064 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-159.;
9065 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-73.;
9066 Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9067 Ľudo, Ondrejov.Šibeničné pole.:Slovenský spisovateľ.1982..d3/3_SK1950_1990.;
9068 Ľudo, Zelienka.Poľovnícke smiechoty.:Príroda.1978..d3/6_SK1950_1990.;
9069 Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..HK.;
9070 Ľudo, Zúbek.Zlato a slovo.:Mladé letá.1982..d3/1_SK1950_1990.;
9071 Ludovici Granatensis.Vita.:.1614..C20/5b.;
9072 Ľudovít Michalovič.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.BS-211.;
9073 Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK.;
9074 Ludvík, Souček.Otázniky nad hrobmi.:Obzor.1986..d3/3_SK1950_1990.;
9075 Ludvík, Souček.Tušenie súvislostí.:Tatran.1984..TATRAN.;
9076 Ludvík, Souček.Tušenie tieňa.:Tatran.1984..TATRAN.;
9077 Ludwig, Feuerbach.Vybrané spisy z gnozeológie a etiky.:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1958..d3/5_SK1950_1990.;
9078 Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a.;
9079 Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a.;
9080 Luchetti, Daniele, OFMCap.Duchovný rast a mystika svätej Veroniky Giuliani.:.1983..SAM/2.;
9081 Lukáč, Gabriel.Zborov a hradné panstvo Makovica. Krátky prehľad dejín do r. 1918.:.1991..BS-119.;
9082 Lukáč, Vladimír.Svedectvo faktov a svedomia.Prešov:.1999..SAM/3.;
9083 Lukáčová, Terézia.Modlitby svätého Tomáša Akvinského.:.1942..BS-164.;
9084 Lukes, Rudolf.První pomoc raněným a bezvědomým.Praha ::Čsl. Červený Kříž,.1922..VSH.;
9085 Lukeš, František.Mám tolik práce,že si jdu raději lehnout.Poděbrady:Zámek.1997.80-901790-5-3.d6/2.;
9086 Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972..d2/1_SLOVENSKO.;
9087 Lumbreras, Petrus, OP.De prudentia.:.1952..BZ-17.;
9088 Lumicino, Giovani.Chceš žiť šťastne?.:.1973..BS-178.;
9089 Lundkvist, Artur.Válečníkova píseň.:Svoboda.1985..d8/2_CZ1950_1990.;
9090 Luscoň, Jozef.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.BS-112.;
9091 Lustiger, Jean-Marie.La messe.:.1988.2-227-06703-9.d18/5a.;
9092 Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-18.;
9093 Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-15.;
9094 Lutze, Arthur.Lehrbuch der homoopathie.:.1867..C13/2b.;
9095 Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,.1944..MS.;
9096 Lyonnet, Pierre.Lékař dělá co muže, Buh co chce.:.1970?..BS-27.;
9097 Lytton-Bulwer, Eduard.Die letzten Tage Pompejis :.Regensburg:Habbel.1900..d11/5.;
9098 M. Ludovico Abelly..Sacerdos Christianus seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam. Typis Academicis Societatis Jesu:Tyrnaviae.1748..d18/6b.;
9099 M. V. Bernadot.Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:Krystal.1928..BS-03.;
9100 Mabillon, Joanne.Tractatus de studiis monasticis.:.1770..C11/1a.;
9101 Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..SUCM.;
9102 Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..BS-131.;
9103 Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.d6/6.;
9104 Macmurray, John.Křesťanství a komunism.:.1936..BS-15.;
9105 MacNamara, Vincent..The truth in love :.Dublin ::Gill and Macmillan,.1988..0717115402 (pbk).d18/1b.;
9106 Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl A-L : 1.díl. A-L.Praha:ODEON.1988.80-207-0948-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9107 Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl M-Ž : 2. díl..Praha:ODEON.1989.80-207-0960-6.d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9108 Mačala, Pavol,.Etnogenéza Slovanov v archeológii. Slovo:Košice.1995.80-85291-23-1.BS-155.;
9109 Mačura, Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na limské dokumenty.:.2005..DIPLOMOVKY.;
9110 Madačov, Maroš.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
9111 Madačov, Maroš.Šťastné deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950.;
9112 Madách, Imre,1823-1864.Tragédia človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950.;
9113 Madel, Gabriel, OCD.Sainte Therese de Jesus.Paríž:.1946..BZ-52.;
9114 Madelung, Aage.Hadinaplóm.Budapešť:.1915..BZ-32.;
9115 Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950.;
9116 Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950.;
9117 Mader Robert.Zpět ke mši svaté.:.1938..BS-41.;
9118 Madinger, Herbert.Jeho slovo k nám.:.1980?..BS-187.;
9119 Madinger, Herbert.Základy viery.:.1980..BS-176.;
9120 Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..p1/6.;
9121 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-30.;
9122 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-34.;
9123 Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..p1/6.;
9124 Mádr, Oto.Teologické texty r.2004, 15. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2004..PS-37.;
9125 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 5..:.1970..d11/1b.;
9126 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 6..:.1970..d11/1b.;
9127 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 7..:.1970..d11/1b.;
9128 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 8..:.1970..d11/1b.;
9129 Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 9..:.1972..d11/1b.;
9130 Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe..Freiburg ::Herder,.1970..d11/4b.;
9131 Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 1. Band, Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.1969..d11/1b.;
9132 Maertens, Thierry.Kommentar zum Meßbuch..Wien ::Herder,.1966..d12/1b.;
9133 Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b.;
9134 Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b.;
9135 Maertens, Thierry,1921-.Guide de l\'assemblée chrétienne..Tournai ::Casterman,.1966..d18/2b.;
9136 Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b.;
9137 Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b.;
9138 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C19/1b.;
9139 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a.;
9140 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2b.;
9141 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a.;
9142 Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2a.;
9143 Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C21/2b.;
9144 Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C16/2b.;
9145 Maffillon, Johann Baptist.Reden, von den bornehmsten pflichten der geistlichen welche in den conferenzen.Drážďany:.1757..C16/2b.;
9146 Maga, Ján.Mládnik.:.1985..SAM/3.;
9147 Maga, Ján.Orientačné čítanie 78.:.1978..BS-165.;
9148 Maga, Ján.Rebrík pre tých, ktorí chcú stále vyššie.:.1986..SKRIPTA_3.;
9149 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.d6/8.;
9150 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.BIBSK2.;
9151 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.d3/4_SK1950_1990.;
9152 Magda, Pál.Magyar országnak és a határ orzo katonaság vidékinek.Budapešť:.1819..BZ-35.;
9153 Magda, Šaturová.Rozprávate po esperantsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-44.;
9154 Magdalena, Gabriele.Intimita divina.:.1955..C14/1b.;
9155 Magdics, Ignác.Katechézy pre II. ročník.:.1970?..SAM/1.;
9156 Mager, Alois,1883- [from old catalog].Mystik als lehre und leben,.Innsbruck [etc.]:Tyrolia-verlag.1934..d12/1a.;
9157 Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..BS-30.;
9158 Mach, Franz.Lehrbuch der katholischen religion.:.1893..C21/2a.;
9159 Mácha, Karel.Cartesius : studie o René Descartesovi.Brno:Petrov.1991.80-85247-08-9.d6/6.;
9160 Macháček, Jan,(1850-1927).Paměti c.k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště.V Českých Budějovicích ::J. Přibyl,.1903..BS-60.;
9161 Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46.;
9162 Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17.;
9163 Máchal J..Krátke kázne.:.1944..BS-54.;
9164 Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl..1940..BS-40.;
9165 Máchal, Viliam Jozef.Jeho srdce je s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-218.;
9166 Máchal, Viliam Jozef.Krátke kázne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-34.;
9167 Máchal, Viliam Jozef.Regina Cleri.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-167.;
9168 Machala, Ivan.Víťaz van Gogh.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0080-8.d3/7_SK1950_1990.;
9169 Machar, Josef Svatopluk,(1864-1942).Zde by měly kvést růže-- :.Praha ::Aventinum,.1930..BS-74.;
9170 Machát, František.Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa : Rukověť zeměpisu všeobecného i zvláštního (oblastního).Praha:Ústř.nakl.a knihkup.učitelstva českosl..1924..d17/3a_cz1920-1950.;
9171 Machovec Jan.Slova naší Matky.:.1935?..d17/2b_cz1920-1950.;
9172 Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967..d8/2_CZ1950_1990.;
9173 Maier, Willibald Apollinar.Die liturgische behandlung des allerheiligsten.Regensburg:.1860..C17/3a.;
9174 Mailáth, Michaelis.Illustrissimo et reverendissimo d. Roberto cardinali Bellarmino.:.1837..C19/1a.;
9175 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-61.;
9176 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-70.;
9177 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-198.;
9178 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-34.;
9179 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-48.;
9180 Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950.;
9181 Maiocchi, Rodolfo.Il B. Isnardo da Vicenza O.P..:.1920..BZ-1.;
9182 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.BS-145.;
9183 Majerník, Ferdinand František, SVD.Svätá rodina r. XXXIX. (1946).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1946..PS-13.;
9184 Majerník, Ján.Po stopách apoštola Pavla. 202 otázok a odpovedí. .Košice :Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-22-9.BS-215.;
9185 Majestat, Gr..Allgemeine gerichtsordnung fur das konigreich Ungarn.:.1900?..C22/2b.;
9186 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..d3/4_SK1950_1990.;
9187 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..USA.;
9188 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-143.;
9189 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-220.;
9190 Mako, Paulus.Compendiaria Matheseos institutio.:.1766..C21/2b.;
9191 Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..VSH.;
9192 Maliarik, Ján."Aj! Kráľ tvoj prichádza k tebe tichý!...".[S.l.]:[s.n.].1929..BS-46.;
9193 Maliarik, Ján K.,1869-1946.Sirota král\'om :.V Brně ::St. Kočí,.1930..BS-136.;
9194 Malik, Adami.Conclusiones scientiae practicae.:.1718..C16/4a.;
9195 Malinovský, V..Karikatúra.Košice:.1985..BS-90.;
9196 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.d6/2.;
9197 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3.;
9198 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3.;
9199 Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..BS-177.;
9200 Mallý, Ján.Historia sacra Antiqui Testamenti.Ostrihom:.1890..C13/2b.;
9201 Maloney, Robert P..Cesta k chudobným.:.1990?..BS-121.;
9202 Malovec, Ernest.Latinské spevy svätej Cirkvi podľa Svätého Otca pápeža Pavla VI..Bratislava:.1975..BS-109.;
9203 Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..BS-187.;
9204 Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..PS-12.;
9205 Malý František.Lazar z Bethanie.:.1927..BS-53.;
9206 Malý, František,1874-1936.O svátcích zasvěcených i nezasvěcených řeči duchovní..V Praze ::nákladem vlastním,.1931..d9/5a_CZ1920_1950.;
9207 Malý, Tomáš.Ze školy do života.:.1992..BS-214.;
9208 Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.d1/2a.;
9209 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.BS-214.;
9210 Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..p1/4a.;
9211 Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..PS-18.;
9212 Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..p1/4a.;
9213 Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..p1/4a.;
9214 Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..PS-18.;
9215 Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..p1/4a.;
9216 Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..PS-18.;
9217 Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..PS-35.;
9218 Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..p1/4a.;
9219 Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..PS-35.;
9220 Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..PS-18.;
9221 Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..p1/4a.;
9222 Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..p1/4a.;
9223 Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..p1/4a.;
9224 Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..p1/4a.;
9225 Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..p1/4a.;
9226 Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..p1/4a.;
9227 Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..p1/4a.;
9228 Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..PS-18.;
9229 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-130.;
9230 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990.;
9231 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990.;
9232 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-130.;
9233 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SAM/5.;
9234 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196.;
9235 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_4.;
9236 Malý, Vincent 1922-.Direktórium 1998. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-213-3.d1/2a.;
9237 Malý, Vincent 1922-.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..C33/5.;
9238 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-214.;
9239 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-145.;
9240 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-131.;
9241 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-111.;
9242 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-114.;
9243 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-212.;
9244 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-151.;
9245 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-129.;
9246 Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C31/1a.;
9247 Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C17/3a.;
9248 Mancini, Mauro.Il sopralluogo giudiziario con particolare riferimento al sopralluogo di polizia scientifica.:.2004..BZ-1.;
9249 Mander, Jerry.Čtyři důvody pro zrušení televize.Brno:Doplněk.2000.80-7239-063-5.d6/7.;
9250 Mandl, Caspari, SJ.Christliche brinnerungen.Augsburg:.1727..C19/3.;
9251 Manes, Josef.Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.:.1886..C14/6.;
9252 Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Bratislava ::Pravda,.1974..d3/3_SK1950_1990.;
9253 Manfredi, Angelo.Vescovi, clero e cura pastorale.:.1999..d18/2b.;
9254 Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..BS-96.;
9255 Mann, Heinrich,1871-1950.Profesor Nečin.Turč. sv. Martin ::Matica Slov.,.1949..MS.;
9256 Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC.;
9257 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9258 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9259 Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín.;
9260 Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..Krystal.;
9261 Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..BS-18.;
9262 Manning, Henry Edward,1809-1892.Věčné kněžství /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920.;
9263 Manser, Gallus M.,1866-1950..Naturrechtliche abhandlungen, wesen und aufbau des naturrechtes, naturrecht und positives recht..Basel & Freiburg,:Gebr. J. & F. Hess a.g..1934..d13/1.;
9264 Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
9265 Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950.;
9266 Mařan Ctibor.Cesta do Damašku.:.1946..BS-55.;
9267 Marcacci, Flavia.L'approccio all'Assoluto e le entita matematiche in Aristotele e in Euclide.Rím:.2005..d18/5.;
9268 Marcel, Gabriel,1889-1973.Obrazoborec ;.Brno ::Větrné mlýny,.2003.80-86151-64-6.d7/1.;
9269 Marcel, Gabriel,1889-1973..Etre et avoir ....[Paris,]:Aubier, Editions Montaigne,.1968-..d18/1b.;
9270 Marcucci, Maria Giuseppina.La santita e'amore.:.1974..BZ-1.;
9271 Marcus, Tullius Cicero.Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné Zv. II..:Tatran.1982..TATRAN.;
9272 Marczali, Henrik,1856-1940..Erdely tortenete.Budapest ::Kaldor,.1935...d14/1b.;
9273 Marden, Orison Swett,1848-1924.Přes překážky k cíli!, aneb, Úspěch i v nesnázích /.V Praze ::F. Šimáček,.1912..d10/4a_CZ1900_1920.;
9274 Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:.1926..d15/5_SK1920_1950.;
9275 Maréchal, Joseph1878-1944.Le point de départ de la métaphysique :.Bruxelles ::édition universelle,.1944..BZ-44.;
9276 Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.BS-214.;
9277 Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..d7/5.;
9278 Marek, František.Filosofická čítanka : Velcí myslitelé.Praha:Novák.1948..d10/3b_CZ1920_1950.;
9279 Marek, sv..Cividalský evanjeliár.Bratislava ::I. G. Ars Antiqua,.1995??.80-900453-1-6.BS-45.;
9280 Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..BS-74.;
9281 Margalits, Eduardus.Florilegium proverbiorum universae latinitatis.Budapešť:.1895..BZ-25.;
9282 Margaret, A. Salinger.Kto chytá v sne.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1114-2.d6/5.;
9283 Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..d3/3_SK1950_1990.;
9284 Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK.;
9285 Marchese, Vincenzo.S. Tomaso D'Aquino verso le arti belle.:.1874..BZ-14.;
9286 Marchetti O. S. J. - Králiček J. S. J..Vynáhrada Božskému Srdcu.:.1947..BS-39.;
9287 Marchetti, Ottavio, SJ.Esami di coscienza per i Giovani.:.1942..BZ-61.;
9288 Maria Remarque, Erich.Noc v Lisabone. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..d3/5_SK1950_1990.;
9289 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.d6/7.;
9290 Mária z Agredy.Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom.:Magnificat.2009?..BS-220.;
9291 Mária, Čierna.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..d1/1_SLOVNIKY.;
9292 Mária, Ivanová.Slovenský jazyk a literatúra.:Enigma.1998.80-85471-39-6.BS-120.;
9293 Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.:Serafín.1997.80-85310-90-2.d7/5.;
9294 Mária, Topoľská.Jedovaté roky.:Slovenský spisovateľ.1981..d3/1_SK1950_1990.;
9295 Marián, Papík.Hebrej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-244-X.BS-180.;
9296 Mariani, Sermones.In honorem Dei genitricis Mariae, regni Hungariae patronae.:.1783..C17/5a.;
9297 Marianov Ivan.Listy sv. Terezie z Lisieux.Prešov:.1970..BS-88.;
9298 Marianov, Ivan.Aby všichni jedno byli :.Frýdek ::Exerc. dům,.1939..BS-182.;
9299 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.BS-119.;
9300 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..BS-119.;
9301 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-155.;
9302 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-112.;
9303 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184.;
9304 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-130.;
9305 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184.;
9306 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-111.;
9307 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-130.;
9308 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-220.;
9309 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-149.;
9310 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184.;
9311 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-111.;
9312 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-130.;
9313 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-184.;
9314 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-158.;
9315 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184.;
9316 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184.;
9317 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-150.;
9318 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-111.;
9319 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-111.;
9320 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-184.;
9321 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-158.;
9322 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-184.;
9323 Mariánske kňažské hnutie.Kňazom, najmilším synom Panny Márie.:Mariánske kňažské hnutie.1996..BS-184.;
9324 Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..BS-139.;
9325 Marie Holková.Provodovská Madona.Praha:.1958..SAM/6.;
9326 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.d7/5.;
9327 Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.d6/2.;
9328 Marin, Michelangelo.Virginia oder die christliche jungfrau.Graz:.1847..C15/4b.;
9329 Marinis, Dominicus de.Expositio Commentaria In Totam Primam Partem Angelici Doctoris Sancti Thomae.Lugduni:Philippi Borde.1662..C15/1.;
9330 Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977..d1/4_ENCYKLOPEDIE.;
9331 Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř.1931..BS-63.;
9332 Maritain, Jacques.Katolík dnes vo svete.:.1946..BS-47.;
9333 Maritain, Jacques.Katolík. Dnes vo svete.:.1946..BS-169.;
9334 Maritain, Jacques.La philosophie de la nature.:.1935?..C13/4b.;
9335 Mark Twain,.Princ a žobrák.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..TRAN.;
9336 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-01.;
9337 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-19.;
9338 Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-26.;
9339 Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:.1947..BS-47.;
9340 Markos, Gyula.Kath. ortuzek iránydalok és koltemények.Budapešť:.1893..BZ-31.;
9341 Markov, Jozef.Slovenský ĺudový odev v minulosti : Materiály k dejinám slovenského ĺudového odevu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej lit..1955..d2/5_FOTOGRAFIE.;
9342 Markovits, Iván.Magyar gyorsirástan.Bécs:.1867..C17/1a.;
9343 Markrab, Klement,1842-1908.Matka Boží, pomocnice křesťanů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1908..BS-192.;
9344 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-159.;
9345 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-103.;
9346 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-109.;
9347 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-140.;
9348 Markuš, Jozef Ondrej.Meditácie o vzniku vesmíru, Zeme a života podľa Genezis 1-11.:.1980?..SAM/2.;
9349 Markuš, Jozef Ondrej.Moje úvahy o Ňom a o nás.:.1980?..SAM/2.;
9350 Marmion, Columba, OSB.Christus das leben der seele.:.1926..C21/2b.;
9351 Marmion, Columba,1858-1923.Christus unser Ideal.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1929..d11/1b.;
9352 Marrou, Henri.Teológia dejín.:.1968..BS-201.;
9353 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..VSH.;
9354 Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH.;
9355 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.d7/4.;
9356 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.BS-112.;
9357 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.d7/6.;
9358 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..VSH.;
9359 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.BS-117.;
9360 Marsch, Michael.Uzdravovat - přikázání Církve.:.1987..BS-15.;
9361 Marschall.Kleines taschenbuch .:.1800..C21/4a.;
9362 Marsina, Alojz.Život človeka vo svetle umučenia Krista Pána /.Ružomberok ::Lev,.1917..BS-219.;
9363 Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985..d3/1_SK1950_1990.;
9364 Martimort, A.G..L`église en priere :.Paris ::Desclée,.1965..d18/2b.;
9365 Martimort, Aimé-Georges.Handbuch der Liturgiewissenschaft..Freiburg ::Herder,.1965..d11/4b.;
9366 Martin.A lelki gyermekség útja.:.1920?..d14/1b.;
9367 Martin.Das christliche leben.:.1875..C20/4b.;
9368 Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.d6/8.;
9369 Martin Uháľ.Modlitebník a spevník katolíckeho muža.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-181-8.BS-93.;
9370 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-333-0.BS-138.;
9371 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-142.;
9372 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-114.;
9373 Martin, Aurél.Szent Pál.Budapešť:.1913..BZ-41.;
9374 Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.d1/5_ENCYKLOPEDIE.;
9375 Martin, Kukučín.Dom v stráni.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK.;
9376 Martin, Kukučín.Dom v stráni.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK.;
9377 Martin, Kukučín.Komasácia. Bacúchovie dvor.:Matica slovenská.1948..ZS.;
9378 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9379 Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK.;
9380 Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK.;
9381 Martin, Kukučín.Tiene i svetlo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK.;
9382 Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..HK.;
9383 Martin, Rázus.Júlia.:Slovenský Tatran.1969..HK.;
9384 Martindale, C. C., SJ.Slobodou k sile.:.1944..POSOL.;
9385 Martindale, Cyrill Charli.Der fortlebende Christus :.Wurzburg:Rita.1936..d11/3a.;
9386 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1965..SKRIPTA_4.;
9387 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_5.;
9388 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_3.;
9389 Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_1.;
9390 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3.;
9391 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-195.;
9392 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-198.;
9393 Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..SKRIPTA_3.;
9394 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.BS-216.;
9395 Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Vydán lidem do rukou :.:Praha :.2000.80-86025-26-8.BS-132.;
9396 Marx, J..Lehrbuch der Kirchengeschichte *.Trier,:.1906..d12/1b.;
9397 Masaryk.Karel Havlíček.:.1920..d17/2b_cz1920-1950.;
9398 Masaryk, Jan.Volá Londýn.Praha:Práce.1946..d17/3a_cz1920-1950.;
9399 Masaryk, Tomáš Garrigue.Česká otázka.Naše nynější krise : Snahy a tužby národního obrození.Pád strany staročeské a počátkové směrů nových.Praha:Čin.1948..d17/3a_cz1920-1950.;
9400 Masaryk, Tomáš Garrigue.V boji o náboženství.Praha:Čin.1947..BS-50.;
9401 Masaryk, Tomáš Garrigue,(1850-1937).Přehled nejnovější filosofie náboženství.V Praze ::Spolek Aug. Smetana,.1905..BS-02.;
9402 Masetti, Fr. Pii-Thomae.Monumenta et antiquitates veteris disciplinae ordinis praedicatorum.:.1864..C14/2a.;
9403 Masch, U..Grundzuge der witterungskunde ....:.1875..BZ-8.;
9404 Maschnerová, Marie.Základové německé mluvnice pro potrebu školní i soukromou.Heidelberg:Groos.1928..d17/3a_cz1920-1950.;
9405 Masl, Franz Xaver.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1840..C19/2a.;
9406 Masseio, Joanne Petro.De vita et moribus s. Ignatij Loiolae.:.1716..C15/5a.;
9407 Massillon, Johann Baptist.Gnnodalreden ....Drážďany:.1758..C18/2a.;
9408 Massl, Franz.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.:.1841..C22/1a.;
9409 Mastiliak, Ján.Etika Božieho kráľovstva : Výber z diela.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-419-3.d6/2.;
9410 Mastiliak, Ján,(1911-1989).Hrsť spomienok.Michalovce:Misionár.2011.9788088724568 (brož.);978-80-88724-56-8.d7/6.;
9411 Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..C31/1a.;
9412 Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..BZ-38.;
9413 Maťašák, Miloslav.Na streche sveta.Bratislava:Šport.1983..d2/6_FOTOGRAFIE.;
9414 Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/2.;
9415 Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/3.;
9416 Matějček, Antonín.Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické.Praha:Jan Štenc.1926..d9/3b_CZ1920_1950.;
9417 Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..USA.;
9418 Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?..SAM/6.;
9419 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-43.;
9420 Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..BS-97.;
9421 Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..C22/1b.;
9422 Matějka, Vladimír.Dějiny novozákonního Božího lidu.:.1969..SAM/5.;
9423 Mathero, Crescentio.Psalterium Hebraeo - Latinum.:.1688..C21/5a.;
9424 Mathesius, Vilém.Možnosti,které čekají : Epištoly o tvořivém životě.Praha:Laichter.1944..d9/3a_CZ1920_1950.;
9425 Mathis, P..Das leben im ordenstande.:.1907..C22/3b.;
9426 Mathon, Placidus.Život nejblahoslav. Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa.Brno:.1884..C13/6.;
9427 Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-64.;
9428 Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..PS-03.;
9429 Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.BS-155.;
9430 Matis, Melichar Jozef OP.sv. Augustín.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155.;
9431 Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-48.;
9432 Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-47.;
9433 Matoušu Ľudovít.Ius matrimoniale.:.1945..d9/3a_CZ1920_1950.;
9434 Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950.;
9435 Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/5a_CZ1920_1950.;
9436 Matoušů, Ludvík,1883-1949.Praelectiones ex iure matrimoniali, quas alumnis seminarii Boh. Budvicensis.České Budějovice ::L. Matoušů,.1934..BS-161.;
9437 Maťovčík, Augustín.Slovenský biografický slovník. 5.zv..:Matica slovenská.1992.80-7090-216-7.d2/1_SLOVENSKO.;
9438 Matovič, J..Na brehu Lethy.Trnava:Urbánek a spol..1948..BS-140.;
9439 Matťašovský, Ján.Divadelné hry ; Tajomstvo svätej omše ; Vzkriesenie Krista Pána a Pán Boh jestvuje.[S.l.]:[s.n.].1922..BS-182.;
9440 Mattner, Constantin.Dogmatische predigten uber die gottliche jugend des glaubens.:.1880..BZ-56.;
9441 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-41.;
9442 Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-189.;
9443 Mattoška Libor.Presadený kvet.:.1946..BS-20.;
9444 Mattoška P.L., OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..BS-182.;
9445 Mattoška, Libor.Cesta radosti.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-183.;
9446 Mattoška, Libor.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..d15/5_SK1920_1950.;
9447 Mattoška, Libor.Katolícke dievča vo svete.Prešov:Serafínsky svet.1942..d15/5_SK1920_1950.;
9448 Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.:.1929..p2/1.;
9449 Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.Kremnica:.1937..p2/1a.;
9450 Mattoška, P. L., OFM.Ľalia medzi tŕním.:.1946..d15/4_SK1920_1950.;
9451 Mattoška, P. L., OFM.Serafínsky svet.:.1936..p1/4.;
9452 Mattoška, P.L.J..Myšlienky o tlači.:.1946..BS-53.;
9453 Matulewicz, Jerzy.Duchovný denník.:.1973..BS-15.;
9454 Matuska, Alexander. [from old catalog].Profily..Bratislava,:Elanu,.1946...d15/5_SK1920_1950.;
9455 Maurer, Gerd Johannes.Fürbitten bei besonderen anlässen :.Regensburg ::Pustet,.1973.3-791-70374-9.d11/4b.;
9456 Mauriac, Francois.Cesty k moři.Praha:Vyšehrad.1947..VSH.;
9457 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.BS-131.;
9458 Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému =.Bratislava ::Bohumil Buocik,.1947..d15/4_SK1920_1950.;
9459 Mauriac, François,1885-1970.Le noeud de vipéres /.Paris ::B. Grasset,.1932..d18/3.;
9460 Mauriac, François,1885-1970.Púšť lásky.V Bratislave ::Nakladateľstvo Biblioteka,.1933..d15/4_SK1920_1950.;
9461 Mauriac, François,1885-1970.Vie de Jésus /.Paris ::Flammarion,.1936..d18/3.;
9462 Mauriac, François,1885-1970.Život Ježíšův /.V Praze ::Vyšehrad,.1937..VSH.;
9463 Mauriac, Francois,1885-1970..Lacordaire et nous /.Paris ::Gallimard,.1940..BZ-59.;
9464 Maurice, Druon.Prekliati králi. I., II., III. diel.:Slovenský spisovateľ.1974..d3/7_SK1950_1990.;
9465 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950.;
9466 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-136.;
9467 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-182.;
9468 Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-152.;
9469 Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.BS-215.;
9470 Maurier Daphne.Únik.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950.;
9471 Maurois, André.Ariel alebo život Shalleyho.:Tatran.1988..TATRAN.;
9472 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-160.;
9473 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-31.;
9474 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-158.;
9475 Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..BS-158.;
9476 Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-163.;
9477 Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-160.;
9478 Max, Dauthendey.Dravci.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK.;
9479 May Karl, Ušák Teofil.Démon zlata, Ruža prérie.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..BS-149.;
9480 Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.d6/6.;
9481 Mayer, Josef Ernst.Živá obeta svätej omše.:.1965..BS-34.;
9482 Mayer, Joseph Ernst.Vom leiden unseres herrn Jesus Christus.:.1951..d11/1a.;
9483 Mayor, Joseph.The epistle of St. James.:.1892..C13/1a.;
9484 Mayr, Felice.Divus augustinus vitae spiritualis magister seu instructio hominis christiani .:.1735..C16/5b.;
9485 Mazák, Vratislav,1937-1987.Jak vznikl člověk (Sága rodu Homo) /.Praha ::Práce,.1977..d8/1CZ1950_1990.;
9486 Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..SAM1/b.;
9487 Mazl, Franz Xaver.Ertlarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1841..C20/3a.;
9488 Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..BS-02.;
9489 Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..d9/3b_CZ1920_1950.;
9490 Mäder, Robert,1875-1945.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191.;
9491 Mäder, Robert,1875-1945.Marie vítězí! /.:.2005??..d9/5b_CZ1920_1950.;
9492 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.d7/6.;
9493 McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.BS-213.;
9494 McKenzie, John L.,1910-1991.Dictionary of the Bible.London ::Geoffrey Chapman,.1968.0-225-27543-0.d18/1a.;
9495 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X.d7/2.;
9496 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d6/2.;
9497 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d5/6.;
9498 Mečíř, Karel.Historky o korunovaných hlavách, dámach, státnicích a jiných. Praha:A. Neubert.1917..d10/5a_CZ1900_1920.;
9499 Med, Oldřich.Život z víry. Ty a Kristus.:.1971..SAM/5.;
9500 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-16.;
9501 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-26.;
9502 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-50.;
9503 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-22.;
9504 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-19.;
9505 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-19.;
9506 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-50.;
9507 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-22.;
9508 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-23.;
9509 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-20.;
9510 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-22.;
9511 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-22.;
9512 Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVIII. (1990).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-23.;
9513 Medek, Rudolf,1890-1940.Anabase :.Praha ::J.R. Vilímek,.1931..d17/4a_CZ1920_1950.;
9514 Medvecký, Karol A.,.Na pamiatku prvého slovenského buditeľa Prievidze a okolia: Andreja Trúchleho-Sytnianskeho.Prievidza:Výbor k ucteniu pamiatky Andreja Trúchleho.1924..BS-30.;
9515 Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..BS-110.;
9516 Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..BIBSK.;
9517 Meester, Conrad.Z pustymi rekami.:.1990..d18/2b.;
9518 Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C22/2a.;
9519 Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C13/2a.;
9520 Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..C22/2b.;
9521 Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..d18/6b.;
9522 Mehler, Ludwig,1816-1872..Catéchisme pratique, ou, Doctrine chrétienne en exemples, courtes explications, textes, paraboles et comparaisons :.Bruxelles ::H. Goemaere,.1861-1862...d11/4a.;
9523 Meilinger, J..Der ehrwurdige Bartholomaus von den martirern.:.1856..C22/2a.;
9524 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.BS-127.;
9525 Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.BS-216.;
9526 Melcher, Alajos.Hitelemzo beszédek.:.1893..d14/1a.;
9527 Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-39.;
9528 Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-41.;
9529 Melchioris.Cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum. Opera.:.1759..C20/1a.;
9530 Melchioris, Johan.Operum omnium theologicorum.:.1693..C16/1b.;
9531 Melchioris, Johannis.Opera omnia theologica, exegetica, didactica, polemica.:.1706..C12/3a.;
9532 Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK.;
9533 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-20.;
9534 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-204.;
9535 Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950.;
9536 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/4b_CZ1920_1950.;
9537 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/2a_cz1920-1950.;
9538 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-35.;
9539 Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-20.;
9540 Melka, Antonín.V Getsemane : Postní řeči z r.1938.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1946..BS-27.;
9541 Melka, Antonín.Včas i nevčas.:.1933..d17/4b_CZ1920_1950.;
9542 Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..d17/1b_cz1920-1950.;
9543 Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..BS-48.;
9544 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;
9545 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-191.;
9546 Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-219.;
9547 Melka, Antonín,1875-1963.Ke Kristu Pánu Svátostnému :.České Budějovice ::Petrinum,.1947..BS-218.;
9548 Melka, Antonín,1875-1963.Slovo církve do dnešní tísně :.V Praze ::Universum,.1933..d17/5b_CZ1920_1950.;
9549 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.BS-121.;
9550 Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-105.;
9551 Mendigal.Človek pred Bohom.:.1950?..SAM/3.;
9552 Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/b.;
9553 Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/a.;
9554 Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..USA.;
9555 Mendigal, L..Cesta k veľkosti a slobode.:.1980?..SAM1/a.;
9556 Mendlik, Agoston.Nepszeru es konnyu falusi predikaciok.:.1865..C22/1a.;
9557 Meng, Heinrich.Ochrana duševního zdraví :.Praha ::Nová osvěta,.1949..d9/5a_CZ1920_1950.;
9558 Mengering, Arnoldum.Kemissens recht .:.1644..C16/1b.;
9559 Menich, Pavol 4 gup ; Lauro, Rajmund d 1944- 4 gup ; Maťovčík, Augustín, d 1937- 4 ini ;.Slovenský biografický slovník. 4.zv..:Matica slovenská.1990.80-7090-070-9.d2/1_SLOVENSKO.;
9560 Mennyey, József.Nevelés és tanítástan.:.1866..BZ-19.;
9561 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C17/2b.;
9562 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C10/5b.;
9563 Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C20/5b.;
9564 Mercé, Rodoredová.Rozbité zrkadlo.:Pravda.1989..d3/5_SK1950_1990.;
9565 Mercier.Mon bonnet de nuit.:.1784..C11/2b.;
9566 Mercier, Biboros.Papjaimhoz.:.1912..BZ-3.;
9567 Mercier, Desiderato.La vita interiore.:.1938..d18/4.;
9568 merell.slova života.:.1960..ČKCH.;
9569 Merell Jan.Úvod do četby Nového Zákona.Praha:Universum.1947..d17/2b_cz1920-1950.;
9570 Merell, J..List Koloským.:.1960?..BS-204.;
9571 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře,v podobenstvích,u Jezera a s učedníky : Výklad biblických textů,meditace,modlitby.Praha:Čes.katolická Charita.1987..ČKCH.;
9572 Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952..ČKCH.;
9573 Merell, Jan.Úvod do Nového Zákona. I., II. časť.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1960..SKRIPTA_2.;
9574 Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-73.;
9575 Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-158.;
9576 Merell, Jan,1904-1986.Exegese nedělních a svátečních perikop /.Litoměřice ::Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), Katedra biblických věd,.1970..BS-198.;
9577 Merell, Jan,1904-1986.Slovo Boží :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1942..d17/1b_cz1920-1950.;
9578 Merežkovskij, D. S..Antikrist.:Slovenský Tatran.1968..TATRAN.;
9579 Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 1..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN.;
9580 Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 2..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN.;
9581 Merhaut, Boris.Jóga : Od staré Indie k dnešku.Praha:Avicenum.1971..d8/1_CZ1950_1990.;
9582 Merkelbach, Ben. H., OP.Quaestiones de Castitate et Luxuria quas in utilitatem cleri.:.1929..BZ-11.;
9583 Merkelbach, Henricus, OP.Summa theologiae moralis.:.1938..C22/3a.;
9584 Merle, Robert.Malevil.Budapešť:Európa.1980..d14/1a.;
9585 Mermach, J..Stati z biblické theologie.Litoměřice:.1973?..SKRIPTA_5.;
9586 Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-163.;
9587 Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-31.;
9588 Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..VYSEHRAD.;
9589 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.BS-119.;
9590 Merton, Thomas.Rozjímaní v samote.:.1969..SAM/4.;
9591 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970..BS-213.;
9592 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.BS-34.;
9593 Meschler, Moritz.Leben des hl. Aloysius von Gonzaga, Patrons der christlichen Jugend.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1921..d11/2a.;
9594 Mesplede, Ludovico, OP.Commonitorium de recta et necessaria.:.1644..C18/5a.;
9595 Meszlényi, Antal.Az egri érsekség felállitásának s a kassai és szatmári puspokségek kihasitásának torténete.:.1938..d14/2.;
9596 Meszlényi, Antal.Magyarországi szent Margit 1242-1270.:.1944..BZ-17.;
9597 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..BS-180.;
9598 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d10/3b_CZ1920_1950.;
9599 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d17/1b_cz1920-1950.;
9600 Metod Lucký.Kvetinky Sv. Františka.:Bohoslovci v Žiline.1944..d15/3_SK1920_1950.;
9601 Metyš Karel.Pět povídek Boženy Němcové.:.1948..d9/3a_CZ1920_1950.;
9602 Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.d6/2.;
9603 Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..SÚCM.;
9604 Meyer, Conrad Ferdinand.Mníchova svadba.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS.;
9605 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber d. buchstablichen u. geistigen Sinn d. Psalmen, f. Priester bearb. von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1921..d11/4a.;
9606 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1918..d11/4b.;
9607 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b.;
9608 Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b.;
9609 Meynard, André-Marie.Duchovní život :.Praha ::L. Kuncíř,.1927..d10/3b_CZ1920_1950.;
9610 Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..PS-14.;
9611 Meynard, Andre-Marie..Traite de la vie interieure.Clermont-Ferrand ::M. Bellet et fils,.1899...d18/1a.;
9612 Mezencev, V. A..Odpovede veriacim.:Práca.1975..BS-132.;
9613 Mezzacasa, Giacomo.Il libro dei proverbi di salomone.:.1921..BZ-16.;
9614 Micewicz, Terezie M..Markéta - nechtěná perla.:.1970?..BS-14.;
9615 Mickiewicz, Adam.Poézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950.;
9616 Mičkovic, Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.:.2004..DIPLOMOVKY.;
9617 Miechoviensis, Justini, OP.De rosario mystico discursus praedicabiles.:.1889..C14/2b.;
9618 Miekisch, Jan.Naše světla.Hlučín:.1932..p1/4b.;
9619 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C20/5a.;
9620 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C17/3b.;
9621 Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C11/4b.;
9622 Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 95.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3.;
9623 Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 96.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3.;
9624 Migne, M. .Catechismes. Tome second.:.1848..C22/3a.;
9625 Migne, M..Dictionnaire de paleographie.:.1854..C10/2a.;
9626 Miguel, Angel Asturias.Zelený pápež.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..SPKK.;
9627 Miguel, de Cervantes Saavedra.Don Quijote I., II. diel.:Tatran.1978..TATRAN.;
9628 Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..VSH.;
9629 Miháczi, József.Imádságos konyv.:.1960..d14/1a.;
9630 Mihálik, Vojtech,(1926-2001).Plebejská košeľa.Turč. Sv. Martin ::Mat. Slov.,.1950..BS-93.;
9631 Mihalovics, Antal.Mindenki könyve :.Rožňava ::Sajó-Vidék,.1937..d14/1a.;
9632 Mihalovič, Vincent.Latinčina pre bohoslovcov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SKRIPTA_2.;
9633 Mihály, Legeza.A transzcendens okság elmélete.:.1944..d14/1b.;
9634 Mihályfi, Ákos.A nyilvános istentisztelet egyetemi eloadások ....Budapešť:.1916..C18/1a.;
9635 Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.BS-114.;
9636 Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.BS-209.;
9637 Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..SAM/4.;
9638 Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..BS-13.;
9639 Michael, J.P..Iďte v mene Božom.:.1970?..SAM/4.;
9640 Michaelis, Heinr..Frleichterte hebraische grammatica.Halle:.1796..C16/4b.;
9641 Michail, Bulgakov.Biela garda.:Tatran.1987..TATRAN.;
9642 Michail, Bulgakov.V zákulisí.:Slovenský spisovateľ.1967..d3/6_SK1950_1990.;
9643 Michail, Čulaki.Nádherná planéta.:Tatran.1988..TATRAN.;
9644 Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia Zv. 3.:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990.;
9645 Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia, 4.zv..:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990.;
9646 Michajlovova, Liljana,1939-.Parník Radetzky.Praha ::Vyšehrad,.1978..VSH.;
9647 Michal Lacko SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-127.;
9648 Michal Lacko SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-112.;
9649 Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.1993.80-85328-14-3.d6/5.;
9650 Michal, Eliáš.Abeceda zlatá.:Osveta.1982..d3/1_SK1950_1990.;
9651 Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/7_SK1950_1990.;
9652 Michal, Jaroslav.Dějiny pramenu poznání kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1967..SKRIPTA_2.;
9653 Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..BS-172.;
9654 Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..SKRIPTA_4.;
9655 Michal, Jaroslav,(1911-1988).Komentář k druhé knize Kodexu :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..SKRIPTA_4.;
9656 Michal, Potemra.Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918-diel 4.:Matica slovenská.1993.80-7090-238-8.MS.;
9657 Michal, Stanislav.Hodiny : Od gnómonu k atomovým hodinám.Praha:Státní nakl.technické literatury.1987..d3/6_SK1950_1990.;
9658 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/4_SK1950_1990.;
9659 Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/6_SK1950_1990.;
9660 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).BS-126.;
9661 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).BS-143.;
9662 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).BS-214.;
9663 Michalský, Jan,1888-1936.Duch i nevěsta :.Prostějov ::nákl. vlast.,.1928..d9/4a_CZ1920_1950.;
9664 Michel, Nostradamus.Nostradamus a iní.:TIMY.1995.80-88799-00-7.d7/3.;
9665 Michelangelo, Buonarroti.Oheň,jímž hořím.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0778-2.d7/4.;
9666 Michelitsch, Anton.Haeckelismus und Darwinismus.:.1900..BZ-58.;
9667 Michl, Anton.Výklad nedeľných Evanjelií v krátkých kázňach pre ľud obecný..V Budíně ::O. Radlinský,.1851..RADLIN.;
9668 Michnovič, Imrich.Severovýchodné Slovensko.Prešov:Dino.1995.80-85575-12-4.d2/6_FOTOGRAFIE.;
9669 Michnovič, Imrich 4 zos ; Kaľavský, Milan 4 gup ;.Nové obzory 27.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..d2/4.;
9670 Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK.;
9671 Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK.;
9672 Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-53.;
9673 Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-150.;
9674 Miklík Josef.Slovo Boží.:.1946..d17/4b_CZ1920_1950.;
9675 Miklík Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.:.1947..d15/3_SK1920_1950.;
9676 Miklík Konstantin CSSR.Manželství Panny Marie.:.1946..BS-32.;
9677 Miklík, Josef Konstantin,(1895-1966).U Srdce matčina :.Praha ::Atlas,.1947..BS-02.;
9678 Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Pracovní smlouva :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-218.;
9679 Miklík, Josef,1886-1947.Kázání..V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1939..d17/2a_cz1920-1950.;
9680 Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..d9/5b_CZ1920_1950.;
9681 Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..SKRIPTA_3.;
9682 Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie. České Budejovice:v.n..1928..d17/1c_cz1920-1950.;
9683 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/1b_cz1920-1950.;
9684 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..BS-178.;
9685 Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/5a_CZ1920_1950.;
9686 Miklík, Konstantin.Jakuba L. Balmesa Katechismus základních pravd.:.1947..BS-62.;
9687 Miklík, Konstantin.Kritické studium.:.1947..BS-45.;
9688 Miklík,J..Ježíš Kristus.Praha:Bohuslav Rupp.1948..d9/4a_CZ1920_1950.;
9689 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.BS-122.;
9690 Mikluščák Pavel.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..BS-215.;
9691 Mikluščák Pavel.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996..BS-215.;
9692 Mikluščák, Pavel.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-155.;
9693 Mikluščák, Pavel.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-160.;
9694 Mikluščák, Pavel.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-215.;
9695 Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.d6/4.;
9696 Mikulášek, František.Starý zákon :.Praha ::Řád,.1993.80-901189-7-6.BS-122.;
9697 Mikušíková, Matilda.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné a mešťanské školy..:.1920..BS-19.;
9698 Milada, Taterová.Stalin zomrie o 10.15!.:Smena.1971..BS-92.;
9699 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-92.;
9700 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-141.;
9701 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská na slovensku.1975..d3/1_SK1950_1990.;
9702 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/7_SK1950_1990.;
9703 Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..d3/6_SK1950_1990.;
9704 Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.d2/6_FOTOGRAFIE.;
9705 Milan, Bauman.Záhady na zajtrajšok.:Obzor.1988..d3/6_SK1950_1990.;
9706 Milan, Kundera.Jakub a jeho pán.:Atlantis.1996.80-7108-032-2.d6/5.;
9707 Milan, Legutky.Tatry naše malebné.:Osveta.1986..d2/6_FOTOGRAFIE.;
9708 Milan, Osmak.Vyprázdnite Titanic!.:Smena.1989..d3/3_SK1950_1990.;
9709 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1975..d3/4_SK1950_1990.;
9710 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1978..d3/4_SK1950_1990.;
9711 Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1989.80-06-00074-3.d3/2_SK1950_1990.;
9712 Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.d6/1.;
9713 Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.d3/7_SK1950_1990.;
9714 Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.d6/6.;
9715 Milan, Viktor.Veľká sviatosť.Trnava:Posol.1938..POSOL.;
9716 Milčevičová, Mária.Pastorálna medicína : Prednášky z hľadiska medicínsko-špirituálneho.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-23-3.BS-156.;
9717 Millot, J..Retraite d'enfants de Marie .Paríž:.1932..BZ-44.;
9718 Millot, J..Retraite de Dames et de meres chretiennes.Paríž:.1928..BZ-44.;
9719 Millot, J..Retraite sur les Grandes Vérités.Paríž:.1923..BZ-49.;
9720 Milne, Darla - autor.Druhá šance.:Albrechtice :.1990.80-7112-005-7.BS-112.;
9721 Mil