logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .-wie die Träumenden :.Leipzig ::Benno,.1990-1992.3-7462-0611-1.k09-3a.;
2 ."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..k11-6b.;
3 ."Évangile ".:Ligue catholique de l´Évangile.1953..k11-6b.;
4 ."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..k11-6b.;
5 ."Évangile ".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1957..k11-6b.;
6 ."Évangile".Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1954..k11-6b.;
7 .340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-280-6.R1/3.;
8 .52 Weinbeeren.Basel:Verlag Cratander AG.1967..k15-1a.;
9 .Abschnitte.Stuttgart:Verlag Kepplerhaus.1966..k10-6b.;
10 .Ad sacerdotium.Bratislava:Rímsko-katolícky seminár.1968..Sam 1.;
11 .Agostino e la sua Arca.Pavia:Comunitá Agostiniana San Pietro in Ciel D´oro.2000..k12-1b.;
12 .Ako funguje Európska únia. Vaša príručka o inštitúciách EÚ..Brusel:Európska komisia.2005.9289495383; 92-894-9538-3.D8/7.;
13 .Ako urobíme sviatosť pokánia príťažlivou.Bratislava:TF-KU.1980 (?)..SKRIPTA_5.;
14 .Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.9788089335015 (brož.);978-80-89335-01-5.k26/4.;
15 .Alojz Tkáč.Humenné:LiRea.2014.9788097126827 (brož.); 978-80-971268-2-7.D8/7.;
16 .Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Aventino - Roma:Convento di S. Sabina .1967..k05-2a.;
17 .Analogia w filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2005.8360144001; 83-60144-00-1.D4/6.;
18 .Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..k12-3b.;
19 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1990.80-08-01121-1.k15-4c.;
20 .Anglicko-slovenský slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1998.80-88908-14-0.R2/1.;
21 .Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-407-7.k24/5.;
22 .Antiklerikalizmus.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-428-X.k26/3.;
23 .Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k14-5a.;
24 .Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k14-5a.;
25 .Antológia štúdií k sociálnej morálke.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-066-7.k05/2.;
26 .Antológia štúdií k sociálnej morálke /.Trnava ::Dobrá kniha,.1995.80-7141-066-7.D4/6.;
27 .Apostolskie posłannictwo zakonów.Poznań ::"Pallottinum",.1987.837014053X.k10-2a.;
28 .Armáda Svätého kríža.Prešov:Komisariát Svätej zeme.1944..D5/8.;
29 .Atomrustung - christlich zu verantworten?.Dusseldorf:Patmos-Verl..1982.3491772664.k14-4b.;
30 .Avortement et respect de la vie humaine.Paris:Éditions du Seuil.1971..k08-2a.;
31 .Bájné plavby do jiných světů. 2010. : Praha : Argo.2010.978-80-257-0365-6.k24/1.;
32 .Baránok boží ktorý sníma hriech sveta.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1995.80-967202-3-6.k16/8.;
33 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.k07/4.;
34 .Belgian Revie of Social security.Brussels :Federal Ministry of Social Affairs.2001..k13-4a.;
35 .Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumenické rady církví v ČSR v Ústredním církevním nakladatelství.1979..k21/5.;
36 .Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1989..k07/2.;
37 .Bible a christologie :.:Praha :.1999.80-85929-31-7.k20/5.;
38 .Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.:Biblické dílo.1951 ?..k07/5.;
39 .Biblí svatá aneb Všecka svatá Písma Starého i Nového zákona.:.1966 ?..k09-5a.;
40 .Biblia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071628880 (viaz.);978-80-7162-888-0.k09-5a.;
41 .Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.1990.3-438-05218-0.k11-6b.;
42 .Biblia ószovetségi szentírás.Budapest:Szent István, társulat, az apostoli szentszék kónyvkiadója.1976..k11-6b.;
43 .Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona :.:.1800??..k09-6b.;
44 .Biblia to jest Pismo swiete Starego i Nowego testamentu.Waarszawa:Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975..k07/2.;
45 .Biblická konkordance E - K.:samizdat.1965 ?..k07/8.;
46 .Biblická konkordance E - K.:samizdat.1966 ?..k07/8.;
47 .Biblická konkordance P - V.:Samizdat.1966 ?..k07/8.;
48 .Biblická konkordance O - P.:samizdat.1967?..k07/8.;
49 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D4/4.;
50 .Biblické otázky.:Brno :.1994.80-900688-8-X.k07/1.;
51 .Biblické ženy.:.1988..k09-5a.;
52 .Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov.1968..k10-3b.;
53 .Biblija.Zagreb:Stvarnost .1969..k10-6a.;
54 .Bischof Zigismund Bubics, Košice - Eisenstadt.Trausdorf:Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten.2007.3901706134 (brož.);3-901706-13-4.k15-6b.;
55 .Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..k19/4.;
56 .Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.Praha ::Návrat domů,.2001.80-7255-043-8.k08/1.;
57 .Bóg i my.Kraków:Wydawnictwo - znak.1965..k10/1.;
58 .Bolešov a jeho ľudia 1224 - 1994. Electa:Žilina.1993.80-88689-01-5.k12-2b.;
59 .Botschafst der Barmherzigen Liebe an die Kleinen Seelen.Lutich:.1980..k05-3b.;
60 .Bratislava v stredoveku.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-397-7.D8/8.;
61 .Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??..k11/2.;
62 .Buddha :.Stuttgart ::Stiftung Gralsbotschaft,.1992.3-87860-214-6.k06/4.;
63 .Buh mezi námi.Praha:Signum unitatis.1991..k11/5.;
64 .Byzantské legendy :.:Červený Kostelec :.2007.978-80-86818-49-8.k14/4.;
65 .Cataloque CTS.London:Catholic truth society.1982..k13-5a.;
66 .Cesta - pravda - život.Brusel:M. Durand, BKK.1975?..k13-6a.;
67 .Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..k13-1a.;
68 .Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.k08/3.;
69 .Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-97-8.k10/4.;
70 .Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-7-2.k26/6.;
71 .Communicating the Catholic vision of life :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1993.0-935372-36-9.k14-6b.;
72 .Concilium Documenicum Vaticanum II.Roma - Italia:Stampa: La rotografica .1963..K09/8.;
73 .Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.k14-6b.;
74 .Conserving human life.Braintree, Mass. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1989..0935372261.k14-6b.;
75 .Cristiano Oggi.Bari:Edizioni Paoline.1977..k15-1a.;
76 .Cultura e potere politico.Roma:edizioni Cinque lune.1973..k15-3a.;
77 .CUM ECCLESIA.Haarlem Hollande:Editions J. H. Gottmer .1960..k04-2a.;
78 .Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.k16-4c.;
79 .Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.k14-4a.;
80 .Czas łaski :.Kraków ::\"Salwator\",.2002..8388119737.k09/4.;
81 .Čítanie zo svetovej literatúry.:Mladé letá.1960..D8/4.;
82 .Člověk romantismu a jeho svět.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7021-818-1 .k24/3.;
83 .Dar víry :.:Praha :.1994.80-7113-086-9.k09/1.;
84 .Das Evangelium nach Matthaus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k09-2a.;
85 .Das Evangellium nach Lukas 2 Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k09-2a.;
86 .Das Leben des heiligen Thomas von Aquino.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1967..k06-4a.;
87 .Das Menschenhaus :.Zurich u.a.:Benziger.1986.3545430391;3766803859;3491732085.k13-4a.;
88 .Das Neue Testament.Stuttgart - Berlin:Kreuz - Verlag.1969..k09-6b.;
89 .Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.2014-.978-80-257-0921-4.K27/2.;
90 .Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.2015.978-80-257-0964-1.K27/2.;
91 .Dejiny spásy /.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1973..k07/2.;
92 .Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7429-292-7 :.k24/3.;
93 .Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2012-2014.978-80-7429-241-5.k24/3.;
94 .Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-385-6.k24/3.;
95 .Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2013.978-80-7429-343-6.k24/3.;
96 .Dějiny světa :.Praha ::Vyšehrad,.2014.978-80-7429-436-5.k24/3.;
97 .Dějiny Španělska.:Nakladatelství Lidové noviny.1995.80-7106-117-4.k23/2.;
98 .Den glauben Leben.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k15-1a.;
99 .Der Brief an die Epheser.Leipzig:st. Benno-Verlag GMBH.1961..k09-2a.;
100 .Der erste Brief an die Korinther.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a.;
101 .Der Fall Küng :.München ::R. Piper,.1980.3-492-02583-8.k08-2b.;
102 .Der Fisch und Bar Abbas.Zurich:Arche.1967..k18-2b.;
103 .Der neue Mensch in Christus :.Freiburg ::Herder,.2001.3-451-02190-0.k08-5b.;
104 .Der Religionsunterricht, 1945-1975 :.Aschaffenburg ::Pattloch,.1975..3557910938.k14-3a.;
105 .Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.k13-1b.;
106 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.k13-6a.;
107 .Dialektický a historický materializmus.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1977..R1/2.;
108 .Dialóg a ohlasovanie. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štútu a cirkvi.2001.80-968559-5-6.k19/4.;
109 .Dialog als Selbstvollzug der Kirche?.Freiburg ::Herder,.1997.3-451-02166-8.k08-5b.;
110 .Dialog, vědění, orientace :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-15-3.k05/4.;
111 .Dianoia :.Kielce ::WSZGRiT,.2006...k09-5a.;
112 .Dictionnaire critique de theologie /.Paris ::Presses universitaires de France,.c1998..2130488250.C08/4.;
113 .Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne Gabriel et ses Fils.1936..k12-6b.;
114 .Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..k12-6b.;
115 .Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..k12-6b.;
116 .Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b.;
117 .Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b.;
118 .Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et mystique, doctrine et histoire.Paris:Beauchesne.1953..k12-6b.;
119 .Die Werke der Barmherzigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1962..k05-3b.;
120 .Die Berge tanzten :.Wien ::Herold,.1986.3-7008-0325-7.k09-4a.;
121 .Die Bibel.KG Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1968..k09-6b.;
122 .Die Bibel - das Buch der Jahrtausende.Leipzig:St. Benno - Verlag.1985..k10-6b.;
123 .Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.k10-6a.;
124 .Die Bibel :.Freiburg u.a. ::Herder,.1991.3-451-18988-7.k10-6a.;
125 .Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1971..k09-3a.;
126 .Die Bibel, Die heilige schrifts des Alten und Neuen Bundes.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..k10-4a.;
127 .Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche :.Freiburg [u.a.]:Herder.1997.3451170906.k13-5b.;
128 .Dieu est vivant :.Paris ::Cerf,.1987, c1979.2-204-01392-7;2-204-01570-9.k13-4a.;
129 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.k10/6.;
130 .Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.k19/4.;
131 .Dizionario di Sociologia. Milano:Edizioni Paoline.1976..k02-3b.;
132 .Dogmatika I. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;
133 .Dogmatika II. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;
134 .Dogmatika III. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;
135 .Dogmatika IV. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;
136 .Dogmatika V. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;
137 .Dogmatika VI. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..SKRIPTA_5.;
138 .Dogmatika VII. díl.:Matice cyrilometodějská.1994 (?)..SKRIPTA_5.;
139 .Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..R1/3.;
140 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..R1/3.;
141 .Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993..k13-3b.;
142 .Dokumenty II. vatikánského koncilu.:Praha :.1995.80-7113-089-3.k19/5.;
143 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.k19/4.;
144 .Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.1999.80-88774-61-6.k19/5.;
145 .Dokumenty Svätej Stolice č. 68. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-788-3.k19/4.;
146 .Dokumenty tridentského koncilu :.Praha ::Krystal OP, s.r.o.,.2015.978-80-87183-75-5.k8/2.;
147 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983..D8/8.;
148 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.k14/2.;
149 .Dominikáni v Plzni :.:Praha :.2001.80-85929-46-5.k06-2a.;
150 .Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.k16/8.;
151 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Nagykorúság Krisztusban v Budapesti.1990..D5/6.;
152 .Dr. Jozef Tiso. Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej.1990?..k04-4a.;
153 .Druhé milénium :.:Brno :.2001.80-85959-91-7.k04-3b.;
154 .Duch svatý.:Velehrad :.2000.80-86045-50-1.k08/4.;
155 .Duchovná hudba v 19. storočí.:Nadácia Jána Levoslava Bellu.1995.80-967415-4-3.k05/7.;
156 .Duchovné korene Európy a súčasnosť. Zborník referátov z rovnomennej konferencie, ktorú usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví vo Svätom Jure v dňoch 12. - 14. novembra 2002.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-02-6.k04/5.;
157 .Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích :.Praha ::Vyšehrad,.1997.80-7021-223-3 :.R1/1.;
158 .Duchovný život.:samizdat.1988..k07-1b.;
159 .Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.k19/4.;
160 .Edyta Stein.Paris:Éditions du Dialogue.1987.2853160521 (brož.);2-85316-052-1.k15/6.;
161 .Ekonomika, biznis, politika a chudoba - spojenci alebo nepriatelia?.Košice-Myslava:Typopress.2010.9788089089970 (brož.); 978-80-89089-97-0.D4/6.;
162 .Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.1999.80-224-0554-X.k11-6b.;
163 .Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2001.80-224-0671-6.k11-6b.;
164 .Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.k11-6b.;
165 .Encyclopaedia Beliana.:Encyklopedický ústav SAV.2003.80-224-0761-5.k11-6b.;
166 .Encyclopaedia Britannica Volume 13.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
167 .Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
168 .Encyklopedia katolicka.Lublin:Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.2006.8386668008 (súbor);8373063005 (viaz. : t. XI);83-7306-300-5.k11-5a.;
169 .Encyklopedický slovník. Odeon ::Praha :.1993.80-207-0438-8.k22/5.;
170 .Enchiridion odpustků :.:Olomouc :.2000.80-7266-052-7.k14-2a.;
171 .Eseje.:.1980?..P3/1.;
172 .ESSAI D´UNE THÉOLOGIE DU PAGANISME.Paris:ÉDITIONS DE LÓRANTE.1965..k07-5a.;
173 .Ethical Principle in Catholic Health Care.Boston:The National Cathholic Bioethics Center.1999..k14-6b.;
174 .Etika.:Kalich.2007.978-80-7017-047-2.k03/5.;
175 .Európska civilizácia :.Bratislava ::Kalligram,.2006.80-7149-734-7.k04/6.;
176 .Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-195-7.k05/2.;
177 .Evangelium pro rodinu dnešní doby :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-166-1.k17/8.;
178 .Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..k11-6b.;
179 .Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1958..k11-6b.;
180 .Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1959..k11-6b.;
181 .Évangile.:.1967..k11-6b.;
182 .Évangile.Anné:Ligue catholique de l´Évangile.1967..k11-6b.;
183 .Évangile.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1968..k11-6b.;
184 .Évangile - Cahier trimestriel.Paris:Ligue catholique de l´Évangile.1969..k11-6b.;
185 .Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave :.Trnava ::Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta humanistiky,.2002.80-89074-37-5.D8/7.;
186 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03-4b.;
187 .Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii.Prešov:Prešovská univerzita.2011.9788055503509 (brož.); 978-80-555-0350-9.D4/6.;
188 .Formazione sacerdotale.Napoli, Roma:L. E. R. (Libreria editrice redenzione).1970..k13-5a.;
189 .Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.2008?.978-80-7412-002-2.k21/1.;
190 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..k04-5a.;
191 .Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska.1980??..SKRIPTA_2.;
192 .Gerechtigkeit in einer endlichen Welt :.Ostfildern |::Matthias-Grünewald-Verlag,.2013.978-3-7867-3002-6.K14-3b.;
193 .Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1990.3-7462-0578-6.k14-4b.;
194 .Gestalt des Glaubens :.München ::Pfeiffer,.1982.3-7904-0360-1.k14-4a.;
195 .Glaube zum Leben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20494-0.k08-6b.;
196 .Glaubensverkundigung fur Erwachsene.Freiburg - Basel - Wien:Verlag Herder.1966..k13-2b.;
197 .Gmina Frysztak.Frysztak ::na zlec. Urzędu Gminy,.2006]..8389891255.k17-3a.;
198 .Gravissimum educationis :.:Praha :.1992.80-85528-06-1.k19/4.;
199 .Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu. Verbum:Košice.2000.80-966957-7-0.k22/8.;
200 .Haličsko-volyňský letopis.Praha:Argo.2010.978-80-257-0187-4.k24/1.;
201 .Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.k09-4b.;
202 .Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.k09-4b.;
203 .Handbook on critical life issues.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1988..0935372245.k14-6b.;
204 .Haus des Gebets :.Mainz ::Grünewald,.1973.3-7867-0419-8.k14-5b.;
205 .Heiligung, umkehr vollendung.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k15-1a.;
206 .Helfendes Miteinander, Heilendes Fureinander :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1988..3746202345.k13-4a.;
207 .Hermeneutyka teologiczna.Kraków:Wydaw. WAM.1999.8370975402 (brož.);83-7097-540-2.k21/5.;
208 .Histoire.Paris ::Hachette,.1985..2-01-010466-8.k15-6b.;
209 .Histoire de France.Paris ::Librairie generale francaise,.2001..2-253-06389-4.k15-6b.;
210 .Histoire de l\'Eglise par elle-meme.Paris ::Fayard,.1978.2-213-00649-0 (br);2-213-00706-3 (rel).k16-5a.;
211 .Historia dogmatów. Tom 2, Człowiek i jego zbawienie :.Kraków ::Wydawnictwo "M",.2001.83-7221-368-2.k08/2.;
212 .Historická pamäť a identita.:Spoločenskovedný ústav SAV.1996.80-967621-0-9.k04/5.;
213 .Historické štúdie. Veda:Bratislava.1999.80-224-0572-8.k26/6.;
214 .History of Israel :.London ::SPCK,.1990.0-281-04472-4.k11-4a.;
215 .Hledání pravdy o pravdě. :Svitavy :.2000.80-86036-34-0.k02/6.;
216 .Hodnota života a krehkosť človeka.Bratislava:Siloe.2013.9788097099213 (brož.); 978-80-970992-1-3.D4/2.;
217 .Homéros Ílias.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..k11-2a.;
218 .Homéros Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1986..k11-2a.;
219 .Homosexualita z katolického pohledu.:Olomouc :.2003.80-7266-138-8.k05/2.;
220 .Human sexuality and personhood :.Braintree, Mass. ::Pope John Center,.1990..0935372288.k14-6b.;
221 .Charta pracovníků ve zdravotnictví :.:Praha :.1996.80-7113-168-7.k19/4.;
222 .Chlieb náš každodenný.Lučenec:IN Network Slovakia.2013.9788097001056 (brož.);978-80-970010-5-6.k14-3b.;
223 .Christliche Identität.:Moser Verlag VCPB.1985..k14-5a.;
224 .Christos voskrese!. Misionár:Michalovce.2000.80-88724-19-8.k09-3b.;
225 .Christus - vor Selbstverwirklichung.Schaffhausen:Novalis.1983.3721415051 (viaz.); 3-7214-1505-1.k18-2a.;
226 .Christusbetrachtung und - nachfolge heute.Zürich:Moser Verlag.1986.390702633 (viaz.); 3-907026-33.k18-2a.;
227 .Chronická únava :.:Praha :.2006.80-7367-139-5.D4/3.;
228 .Chudobka z Orlických hor :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6.k16/3.;
229 .I Dominicani a dan Nicola 1951 - 1991.Bari:Finito di stampare nel novembre 1991 dalla Levante Editori arl in Baro.1991..k04-3a.;
230 .Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí /.Trnava :; Kraków ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ;; Spolok Slovákov v Poľsku.2011.978-83-7490-430-8 (brož.).D4/6.;
231 .Ihr sollt meine zeugen sein.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950280 (brož.);3-85395-028-0.k08-6a.;
232 .Il problema teologico oggi.Napoli - Roma:Libreria editrice Redenzione.1968..k08-6a.;
233 .Im Menschen Gott begegnen.Meinz:Matthias - Grunewald - Verlag.1967..k17-5b.;
234 .In fremder Welt zu Hause :.Stuttgart:Verl. Kath. Bibelwerk.2001.3460330481 (kart.).k16-2a.;
235 .In Memoriam Rev. mi P. Fr. Vincentii de Couesnongle.:Excerptum ex Analecta O.P., .1992..k05-3a.;
236 .In ricordo di P. Reginaldo Cambareri.Palermo:.1989..k06-2a.;
237 .Initiation a la pratique de la theologie,.Paris ::les Ed. du Cerf,.1994..2-204-05019-9 (br).k15-4b.;
238 .Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.1999.80-7266-020-9.k19/4.;
239 .Internačné formy politickej perzekúcie :.Košice ::LAUS,.1992.80-901175-03.k26/4.;
240 .Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.K19/4.;
241 .Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0087-3 (br).k11-4b.;
242 .Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0086-5 (br).k11-4b.;
243 .Introduction a la Bible,.Paris ::Desclee,.1977.2-7189-0085-7 (Br).k11-4b.;
244 .Introduction critique au Nouveau Testament.Paris ::Desclee,.1976-c1977..2-7189-0072-5 (v. 1).k11-4b.;
245 .Intuice ve vědě a filozofii :.:Praha :.1993.80-7007-043-9.k02/6.;
246 .Israelite and Judaen history.London ::SCM,.1990.0-334-02435-8.k10-5a.;
247 .Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1994.80-7142-022-0.k19/7.;
248 .Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-031-X.k19/7.;
249 .Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku.Praha:Státní pedaggické nakladatelství.1987..D8/5.;
250 .Jean XXIII//Paul VI Discours au Concile.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b.;
251 .Jeruzalémská bible - 7 zväzok.Praha:Krystal OP.1996.80-85929-12-0.k10-1b.;
252 .Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b.;
253 .Jeruzalémská bible. 4. Knihy Jozue, soudců, Rut..Praha:Krystal OP.1997.80-85929-23-6;80-85929-23-6.k10-1b.;
254 .Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.k18-3b.;
255 .Jidášovo evangelium.:KLP.2006.80-86791-37-8.k07/4.;
256 .Jommelli, N..Hong Kong ::Naxos Digital Services Ltd.,.2009..k04-4a.;
257 .Jozef Pichonský.Michalovce:Renoma.2011.9788096936847 (brož.); 978-80-969368-4-7.D8/7.;
258 .Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova :.:Praha :.1994.80-901528-7-2.k02/6.;
259 .Jubilejní sborník k 100. výročí trvání českého gymnázia ve Strážnici a 420. výročí založení vyššího bratrského školství ve Strážnici :. Purkyňovo gymnázium ::Strážnice :.1997.80-238-3373-1.k27/3.;
260 .Junge Eltern reden uber Religion und Kirche :.Zurich:.1986.3858270733.k14-3a.;
261 .K - S 14.:Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel československého opevnění.1999..k16-4b.;
262 .Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-306-2.k09/8.;
263 .Kant.Cambridge ::Cambridge University Press,.1992.0-521-36768-9 (pbk.);0-521-36587-2.k03-4b.;
264 .Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.k13/2.;
265 .Katechizm religii katolickiej.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sv. Wojciecha.1968..k10/3.;
266 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-4b.;
267 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-3a.;
268 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160157.k14-3a.;
269 .Katechizm religii katolickiej..Paryż ::Éditions du Dialogue,.1977..2853160149.k14-3a.;
270 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.k10/3.;
271 .Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.k10/3.;
272 .Katechizmus vo svetelných obrazoch.:.1967..D5/8.;
273 .Katholisscher Katechismus.Munster westf:Verlag Aschendorff.1956..k13-2b.;
274 .Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..k13-2b.;
275 .Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1989..k13-2b.;
276 .Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-55-8.k08/3.;
277 .Kirche und Kernbewaffnung :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1981.3-7887-0645-7.k14-5a.;
278 .Kladivo na čarodějnictví.Praha:Otakar II..2000.8086355829 (viaz);80-86355-82-9.k19/3.;
279 .Klonowanie człowieka :.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1999.83-87703-51-6.k05/2.;
280 .Kniha života pre každého.:Vida.1989..k14-2b.;
281 .Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.K07/7.;
282 .Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r..Lublin ::Red. Wydawnictw KUL,.1986-1995.832280010X (set).k09/8.;
283 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.k19/4.;
284 .Kongregáciu sestier Najsvätejšej Eucharistie.Bratislava:LÚČ.1992..K14/1.;
285 .Konkordance.:.1965 ?..k07/3.;
286 .Korán.:Praha :.1991.80-207-0444-2.k21/8.;
287 .Kostol sv. Cyrila a Metoda v Radave. .Nové Zámky :AZ Print.2010.978-80-88729-29-7.k18-3b.;
288 .Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.k10/6.;
289 .Křesťanská víra ve světle současné teologie :.:Praha :.1993.80-900615-9-1.k08/4.;
290 .Křesťanství a filosofie :.:Praha :.1991.80-900615-1-6.k02/6.;
291 .Křesťanství a lidská práva.Praha ::Vyšehrad; Centrum pro studium demokracie a kultury .2002.80-85959-89-5 ; 80-7021-537-2.k05/1.;
292 .Křesťanství a ostatní náboženství :. :Praha :.1999.80-85929-33-3.k10/6.;
293 .Křesťanství, kultura a svět :.:Praha :.1991.80-900615-0-8.k05/6.;
294 .Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-523-X.k19/4.;
295 .Krížová cesta Ježiša Krista a blahoslavenej Zdenky Schelingovej.Bratislava:Lúč.2013.9788071149415 (brož.);978-80-7114-941-5.k14-3b.;
296 .Křížové výpravy očima arabských kronikářů.:Praha :.2010.978-80-257-0333-5.k24/1.;
297 .Kronika křesťanství /.Praha ::Fortuna Print,.cop. 1998.80-86144-23-2 (Fortuna Print); 80-7176-837-5 (Knižní klub).K-6/7.;
298 .Křsťanská dokonalost a kontemplace.:Samizdat.1980/_..P3/1.;
299 .Kukučín zblízka.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0057-3.k15/8.;
300 .Kurz angličtiny - Englisch for tourism.neuvedené:BBC World service Slovenská redakcia.1993..k15-4c.;
301 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.k13/6.;
302 .L´ancien Testament.Brouwer:Desclée .1960..k09-4b.;
303 .L´Église l´oecuménisme les églises orientales.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b.;
304 .L'Annonce de l'Evangile.Paris ::Desclee,.1976..2-7189-0074-1.k11-4b.;
305 .La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a.;
306 .La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a.;
307 .La Bibbia.Rím:A cura di La civilta cattolica Editrice Ancora.1974..k10-6a.;
308 .La Bibbia in Lingua corrente.Firenze:LDC ABU.1989..k10-6b.;
309 .La Dialectique des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1963..k17-1b.;
310 .La meditazione.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1992..k17-5b.;
311 .La Parole de Dieu en Jésus - Christ.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..k08-2a.;
312 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..K16/1.;
313 .Le bien commun.Bruxelles:Espaces.1997..k10-4b.;
314 .Leben aus dem Geiste.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1979.3853950302 (brož.);3-85395-030-2.k08-6a.;
315 .Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1.k28/2.;
316 .Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X.k28/2.;
317 .Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.k28/2.;
318 .Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.k28/2.;
319 .Les Écrits de saint Francois et de sainte Claire d'Assise. Paris:Éditions Franciscaines.1988..k04-5a.;
320 .Leto s Tebou VI..Bratislava:CMBF.1985..K16/7.;
321 .Lexikon der katholischen Dogmatik ; Herausgegeben von Wolfgang Beinert.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0400-3.k09-2b.;
322 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-22001-6.k07-6a.;
323 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-22002-4.k07-6a.;
324 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.k07-6a.;
325 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22003-2.k07-6a.;
326 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1995.3-451-22004-0.k07-6a.;
327 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1996.3-451-22005-9.k07-6a.;
328 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-22006-7.k07-6a.;
329 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-22007-5.k07-6a.;
330 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-22008-3.k07-6a.;
331 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-22009-1.k07-6a.;
332 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22010-5.k07-6a.;
333 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.k07-6a.;
334 .Lexikon für Theologie und Kirche ; Begr. von Michael Buchberger..Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-22011-3.k07-6a.;
335 .Lexikón slovenských dejín.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1999.80-08-02977-3.k26/2.;
336 .Lidská sexualita: pravda a význam : zásady pro výchovu v rodině.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-495-4.k19/4.;
337 .List Efezským.:Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze.1995??.80-85810-47-6.k21/3.;
338 .Listy rodičom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Obzor.1990.80-215-0116-6.k11/5.;
339 .Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.k13-5b.;
340 .Litánie Loretánske v rozjímaní.:.org. 1954..K12/3.;
341 .Literárna rukoväť.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1981..D8/4.;
342 .Liturgika II..Litoměřice:ČKCH.1976..K10/5.;
343 .Liturgika II..:ČKCH.1976..K10/5.;
344 .Loretánske litánie.:Samizdat.1983 (?)..K12/3.;
345 .Ľudské práva.:Archa.1995.80-7115-088-6.k05/1.;
346 .Lumen gentium :.:Praha :.1992.80-85528-07-X.k13-3a.;
347 .Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium,.2004.80-86715-23-X :.k5/2.;
348 .Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.2004.80-86715-23-X.k05/1.;
349 .Maria, Mystická Růže.Brno ::Mana,.1993.80-90025-8-7.k12/2.;
350 .Martire di caritá.:.1974..k04-5a.;
351 .Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. .Bratislava :ŠEVT.2009.978-80-8106-016-8.D4/6.;
352 .Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu ve vědě :.Praha ::Naše vojsko,.1952..R1/7.;
353 .Matka cirkvi, Blahoslavená Panna Mária.Bratislava ::Vesna,.1990.80-85128-14-4 :.R1/4.;
354 .Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-762-2.k12/2.;
355 .Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2.k14/7.;
356 .Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..K12/3.;
357 .Medugorje.Medugorje:.2000?..k17-3a.;
358 .Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?..K12/3.;
359 .Meine Liebe macht dich frei.Ravensburg:Immanuel-Verlag.2001?..k17-4a.;
360 .Meister Eckehart DEUTSCHE PREDIGTEN UND TRAKTATE.Zurich:Diogenes Verlag AG .1979..k06-5b.;
361 .Memoria Tyrnavie 2 : Filozofická fakulta v kontinuite dejín Trnavskej univerzity.Trnava :Trnavská univerzita.2005.80-8082-016-3.k03/7.;
362 .Misionáři bez lodi.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-183-4.k15/2.;
363 .MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze.1987..k06-5b.;
364 .Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..k06-2b.;
365 .Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..k06-2b.;
366 .Modlitba :.:Ostrava :.1991.80-85236-05-2.k17-1a.;
367 .Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.1996.80-88724-06-6.K12/3.;
368 .Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.k11/4.;
369 .Modlitby, meditácie a spevy sveta /.Bratislava ::DAAR,.1990.80-85218-01-1.R1/1.;
370 .Morálna obroda spoločnosti.:Vydavateľstvo tlačovej agentúry Novosti.1990..k03-4b.;
371 .Morálna teológia. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-817-0.k05/1.;
372 .Moudrost mystika :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2003.80-7192-556-X .k13/5.;
373 .Mše a úcta Eucharistie.:.1980/_..SKRIPTA_2.;
374 .Mutter Teresa.Bergisch-Gladbach:Lubbe.1979.3404014561.k12-4b.;
375 .Mystická ruže.Essen-Steele:Druckerei Burger.2000?..k19-2b.;
376 .Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectia divino.Rok A.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.k11/7.;
377 .Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..k26/7.;
378 .Nech tak svieti vaše svetlo.Bratislava:Slovenská duchovná služba.1988..k16-4b.;
379 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20341-4.k08-6b.;
380 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b.;
381 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20340-6.k08-6b.;
382 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20342-2.k08-6b.;
383 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20338-4 (brož.);3-466-20344-9.k08-6b.;
384 .Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe..München ::Kösel,.1991.3-466-20339-2 (brož.);3-466-20345-7.k08-6b.;
385 .Nevolá Nadarmo.:Samizdat.1977..k16/7.;
386 .New Testament.Collins/Fount:Illustrated.1976..k09-3a.;
387 .New Testament.New York:ABS (American Bible Society).1993..k09-6b.;
388 .NICOLAUS STUDI STORICI.Bari:Rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunita dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di s. Nic..1991..k06-2b.;
389 .Normativní a žité náboženství. :V Brně :.1999.80-210-2047-4.k06/1.;
390 .Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.k09/3.;
391 .Nová religiozita.. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-01-8.k06/5.;
392 .Nová teológia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-264-4.k08/4.;
393 .Nová Zmluva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gedeonovcov.1995..k07/4.;
394 .Nové poselství z Prahy.:Trigon.1991.80-85320-08-8.k06/6.;
395 .Nové pravidlá cestnej premávky. spol s.r.o.:NOVÁ PRÁCA.2003.80-88929-47-4.k16-2a.;
396 .Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.k13-5b.;
397 .Novij zavet gospoda našego Isusa Christa.Brusel:Izdateľstvo Žizň s Bogom.1964..k10-2a.;
398 .Novum Testamentum Graece.Stuttgart:Dt. Bibelges..1983.3438051044 (Ausg. mit Schreibrand).k07/2.;
399 .Nový dvur - Sept Fons.Nový Dvur:.2006..k14-3b.;
400 .Nový humanizmus - výzva pre univerzitu.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937456 (brož.); 978-80-88937-45-6.D4/6.;
401 .Nový zákon.Praha:Sekretariát České liturgické komise.1989..D5/6.;
402 .Nový zákon - Překlad s poznámkami.Praha:Biblické dílo ERC pro edici Kalich.1973..K21/1.;
403 .Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..k09-5a.;
404 .Nový Zákon s ilustracemi.Praha:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..k08/7.;
405 .O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-252-7.k18/8.;
406 .O Ježišovom sebapoznaní. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-407-1.k20/4.;
407 .O katechezi :.:Ústí nad Orlicí :.2009.978-80-7405-061-9.k10/3.;
408 .O sviatosti zmierenia.:pre vnútornú potrebu.1980 (?)..SKRIPTA_5.;
409 .Občianske združenie Pomoc deťom v kríze otvorilo náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti. OZ Pomoc deťom v kríze:Žilina.2000.80-968532-2-8.D4/7.;
410 .Obežník č. V. Celoštátneho mierového výboru katolíckeho duchovenstva ČSSR v Prahe 7. 3. 1966.Praha:Katolícke duchovenstvo ČSSR.1966..k13-5a.;
411 .Obhajovacia reč Dr. Martina Greču pred tzv. národným súdom na obranu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Priatelia prezidenta Tisu :Partizánske.1993.80-85587-02-5.k26/4.;
412 .Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy :.[Červený Kostelec] ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-094-9.k20/5.;
413 .Obsah zvukovej nahrávky na kazete - dodatok.:.1947..k15-4c.;
414 .Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jíbránit.:Portál.2003.80-7178-810-4.D4/3.;
415 .Obtíže a šance církve v dnešním světě.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-898-4.k09/1.;
416 .Od diktatúry k diktatúre :.Bratislava ::Veda,.1995.80-224-0407-1.k26/3.;
417 .Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.k06/6.;
418 .Od Sofie k New Age.:Velehrad :.2001.80-86045-68-4.k09-3b.;
419 .Od tradice k reflexi.. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-059-6.k03/5.;
420 .Odpoveď Láske.Bratislava:LUC.1992.80-7114-053-8.k09-1a.;
421 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.k14/1.;
422 .Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1993..k19/4.;
423 .Ontologia.:.1980 (?)..P3/1.;
424 .Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..k09-4b.;
425 .Oslavujme Ježišovu Matku.Košice:Rímsko-katolícky biskupský úrad.1990..k09-4a.;
426 .Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.D4/6.;
427 .Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.Litoměřice (?):.1969..SKRIPTA_5.;
428 .Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu :.:Praha :.2000.80-85929-42-2.k10/6.;
429 .Oxford advanced learner\'s dictionary of current English.Oxford ::Oxford University Press,.1995.0-19-431499-5.k15-4c.;
430 .Oživenie farského spoločenstva liturgiou. VIENALA:Košice.2000.80-88922-29-1.k10/5.;
431 .P. Alfred Delp SJ (1907-1945) : Zborník z medzinárodnej konferenciu ku 60. výročiu jeho popravy Brat.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-8082-009-0.k16-4b.;
432 .Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi.Banská Bytrica:Agens.1991.80-900504-0-9.R1/8.;
433 .Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1..Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9.k10/4.;
434 .Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3..Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5.k10/4.;
435 .Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.k10/4.;
436 .Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7.k13-3a.;
437 .Pastorale d´aujourd´hui.Bruxelles:Edicioni du CEP.1962..k13-2b.;
438 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piaatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950?..k13-5b.;
439 .Páter Paňák a Košice : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-04-5.k16/2.;
440 .Patrológia.Bratislava:Rímsko cyrilometodejská bohoslovecná fakulta.1988..Sam 1.;
441 .Pavel z Tarsu - apoštol národů :.:Ústí nad Orlicí :.2010.978-80-7405-076-3.k20/6.;
442 .Pavol Strauss a katolícka moderna.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2014.9788055805924 (brož.); 978-80-558-0592-4.k18/8.;
443 .Pät ciest k dokonalej láske :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2.k13/7.;
444 .Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej biblie..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.k21/2.;
445 .Personalizmus a súčasnosť I.. .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0135-2.D4/6.;
446 .Písmo Sväté Nového zákona IV..Bratislava:Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve.1970..k09-5a.;
447 .Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..K-06/7.;
448 .Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..k10-6b.;
449 .Písmo Śviete Nowego Testamentu.Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1979..k10-6b.;
450 .Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..k07/4.;
451 .Pismo święte Starego i Nowego Testamentu ; tłumaczenie, wstęp i komentarz Antoni Paciorek..Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.1998.83-228-0674-4.k21/5.;
452 .Pod osmanskou hrozbou.Bratislava :Literárne informačné centrum.2004.80-88878-90-X.k25/3.;
453 .Podstatné prvky učení církve o řeholním životě, vztahující se na instituty zasvěcené apoštolátu.Plzeň:.1991..SKRIPTA_5.;
454 .Pojem krize v dnešním myšlení :.:Praha :.1992.80-7007-034-X.k03-4a.;
455 .Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.2008.978-80-8082-210-1.D4/6.;
456 .Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.2008.978-80-8082-210-1.R1/7.;
457 .Politika a etické hodnoty :.Košice ::Heuréka Evolution,.2010.978-80-970090-1-4.k05/1.;
458 .Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.k13-1b.;
459 .Pravoslávny teologický zborník č.17/2-1994.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1994.8070973005 (brož.);80-7097-300-5.k09/1.;
460 .Pravoslávny teologický zborník č.19/4-1996.Prešov:Pravoslávna bohoslovecká fakulta.1996.8088885116 (brož.);80-88885-11-6.k09/1.;
461 .Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.k09/1.;
462 .Pravoslávny teologický zborník..Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1995.80-7097-330-7.k08-6a.;
463 .Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.k13-1b.;
464 .Preklad nového sveta Svätých písiem.New York:Watchtower bible and tract society .1990..k07/2.;
465 .Premeny buržoáznej filozofie.:Nakladateľstvo Pravda.1985..D4/6.;
466 .Presentation du Nouveau Testament.Paris ::Ed. de Paris,.1995.2-85162-004-5 (br).k11-3a.;
467 .Príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.Bratislava:G.M.S..1990?.80-85750-00-7;80-85750-00-7.D4/5.;
468 .Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-301-1.k05/2.;
469 .Processionarium - juxta ritum.Roma:Curia reverendissimi Magistri ordinis.1700??..k13-6b.;
470 .Promluvy o milosti.:Krystal OP.2006.80-85929-84-8.k08/4.;
471 .PROVINZ KATALOG.:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2005..k06-3b.;
472 .Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991..D4/2.;
473 .Psychoterapie IV :.:Praha :.1995.80-85875-15-2.D4/7.;
474 .Putovanie za duchovnom po gotickej ceste.Ružomberok:Katolícka univerzita.2012.9788097124304 (brož.);978-80-971243-0-4.K05/7.;
475 .Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5.;
476 .Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5.;
477 .REGULA FRATERNITATUM LAICALIULM SANCTI DOMINICI.ROMAE:Ex curia generalitia ad s. Sabinae.1968..k05-3a.;
478 .Řehoř z Nyssy :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.K17/3.;
479 .Relativierung der Wahrheit? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02170-6.k08-5b.;
480 .Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.k14-5a.;
481 .Religiose Wahrnehmung der Welt.Zurich:Theol. Verl..1988.3290100340.k14-5a.;
482 .Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Žilina:Zaex.2017.978-80-8192-014-1.k20/5.;
483 .Renesanční filosofie /.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-418-3.K01/3.;
484 .Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945) :.Bratislava ::SNM,.1994.80-85753-35-9 (1.část : brož.).k26/4.;
485 .Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.k15-2c.;
486 .Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených druhým vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-85198-55-X.k15-2c.;
487 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.k15/8.;
488 .Rub a líce demokracie :.Trnava ::Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,.c2006.80-8082-106-2; 9788080821067.D4/6.;
489 .Rukopisy od Mrtvého moře :.:Praha :.2007.978-80-7298-108-3.k21/2.;
490 .Rukopisy z Nag Hammádí 2 :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7429-017-6.k21/3.;
491 .Růženec. Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladetelství.1994.80-85527-74-X.k11/4.;
492 .Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.k05-4b.;
493 .S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.k13-1b.;
494 .S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Praha :Sefer.1996.80-85924-08-0.k06/5.;
495 .SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..k06-3b.;
496 .Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.k13-3a.;
497 .Salvifici doloris :.:Praha :.1995.80-7113-151-2.k13-5a.;
498 .Se znamením kříže.Řím:Křesťanská akademie.1967..k27/3.;
499 .Seelsorge in der modernen Gesellschaft / Symposionband in der Reihe der Stundenbucher Erfahrungen und Perspektiven - Ein Sympos.Hamburg:Furche Verlag.1961..k13-4a.;
500 .Sen o kříži.:Praha :.2005.80-903106-8-0.k18/4.;
501 .Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..C08/3.;
502 .Sermones et opuscula.Pariis - Friburgi Helv. - Barri-Du cis:Ex typis consociationis sancti Pauli.1881..C08/3.;
503 .Sex and gender :.St. Louis, Mo. ::Pope John Center,.1983..093537213X .k14-6b.;
504 .Schematizmus Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaško.2000.8071652660.K14-6a.;
505 .Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002.Košice:Vienala.2002.8088922607 (brož.); 80-88922-60-7.K14-6a.;
506 .Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.Žilina:Biskupský úrad Žilina.2008..K14-6a.;
507 .Sibyla - proroctvo kráľovnej zo Sáby.Košice:NABAC.1990.80-900487-0-6.k06/6.;
508 .Slávenie svätej omše za účasti detí.Martin:Osveta.1992.80-217-0457-8.k15-2c.;
509 .Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.k26/8.;
510 .Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1997.80-85665-93-X.R2/1.;
511 .Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.k22/5.;
512 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.k26/4.;
513 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4.k04-3a.;
514 .Slovník biblické kultury.Praha ::Ewa Edition,.1992.80-900175-7-6.k22/2.;
515 .Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419006 (viaz.); 978-80-7141-900-6.k07/6.;
516 .Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.k22/2.;
517 .Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.k07/5.;
518 .Słownik teologiczny..Katowice ::Księgarnia Św. Jacka,.1989.83-7030-015-4.k07-3a.;
519 .Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.k19/4.;
520 .Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Sociologické nakladatelství ::Praha :.1994.80-85850-03-6.k04/1.;
521 .Sociální encykliky (1891-1991).:Praha :.1996.80-7113-154-7.k19/5.;
522 .Soziale Aufgaben der Kirche im Inland ; Herausgegeben Beda Marthy.Einsiedeln ::Benziger,.1976.3-545-21026-X.k14-4a.;
523 .Spiritualita Sv. Ignáca.neuvedené:Spoločnosť Ježišova.1975?..k13-1a.;
524 .Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.k13-1b.;
525 .Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.k13-6a.;
526 .Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:.1990..k16/2.;
527 .Spór o rozumienie filozofii.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2009.9788360144268 (brož.); 978-83-60144-26-8.D4/6.;
528 .Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.k18-3b.;
529 .Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0.D8/1.;
530 .Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.k19/4.;
531 .Spytovanie svedomia pre staršie osoby.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724704 (brož); 978-80-88724-70-4.k10/4.;
532 .St Catherine de Ricci.Oxford:Domenican sources.1985..k06-4b.;
533 .Starý zákon - Knihy rozjímavé 3.Praha:Česká katolická Charita.1976..k21/1.;
534 .Starý zákon - Knihy prorocké - 1.Praha:Česká katolická Charita.1986..k21/1.;
535 .Starý zákon - Knihy prorocké - 2.Praha:Česká katolická Charita.1979..k21/1.;
536 .Starý zákon - Knihy prorocké - 3.Praha:Česká katolická Charita.1981..k21/1.;
537 .Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita.1985..k21/1.;
538 .Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1985..k21/1.;
539 .Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..k21/1.;
540 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.k08-1a.;
541 .Stručný filosofický slovník. Praha:Svoboda.1966..k01/1.;
542 .Studia Academica HIstoriae Ecclesiae Cassoviae IV. Katedra cirkevných dejín:Košice.2002.80-7165-366-7.k13-1a.;
543 .Studia Aloisiana.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-374-7.k08/1.;
544 .Studia Biblica Slovaca 2005.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-06-7.k21/3.;
545 .Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.k16/2.;
546 .Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-163-7.k11/7.;
547 .Suggested Cenacle Formation Handbook.St. Francis, Maine 047 74:Cenacles of True Devotion.1989..k18-2a.;
548 .SUMMA CONTRA GENTILES.Olomooc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
549 .Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.k17/5.;
550 .sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
551 .sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
552 .sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
553 .sv. Tomáš Akvinský SUMMA CONTRA GENTILES.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
554 .sv. Tomáš Akvinský andělský doktor SUMMA PROTI POHANUM.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k06-4a.;
555 .Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť.1974..k09-5a.;
556 .Sväté kňazstvo.:Zaex.2016.978-80-89676-67-5.k20/5.;
557 .Sväté Písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417972 (viaz.); 978-80-7141-797-2.K07/7.;
558 .Sväté písmo..Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1992.80-85198-94-0.K07/2.;
559 .Sväté písmo. Starý zákon 1.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1992.8085128055; 8085128055 (sub.); 80-85128-05-5; 80-85128-05-5 (sub.).K07/2.;
560 .Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.); 978-80-89676-49-1.k14/6.;
561 .Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676491 (brož.).K17-5a.;
562 .Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.k11/3.;
563 .Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.k08/3.;
564 .Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.k08-2a.;
565 .Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.k08/3.;
566 .sw, Tomasz z Akwinu - WYKLAD LISTU DO RZYMIAN.Poznaň:W drodze.1987..k06-4a.;
567 .Systematická teologie III:.Brno :; Praha::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK);; Vyšehrad,.2000.80-85959-56-9 (CDK); 80-7021-366-3 (Vyšehrad).k08-2a.;
568 .Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.k12-1b.;
569 .Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku : Zborník.Prešov:VMV.2004.80-7165-430-2.k26/4.;
570 .Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho :.:.2002.80-7165-366-7.K16/2.;
571 .Tajemství srdce.:Velehrad :.1999.80-86045-03-X.k07/1.;
572 .Takí sme boli :.:.2000?? s.a..978-80-8126-108-4.D8/7.;
573 .Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách.:Praha :.2009.978-80-200-1705-5.k24/1.;
574 .Teolog Oto Mádr.:Praha :.1997.80-85795-30-2.k16/1.;
575 .Teológia a sociálne otázky.Brno ::Cesta,.2008.978-80-7295-109-3.k20/8.;
576 .Teológia pred Božou tvárou.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-299-6.k18/5.;
577 .Teologická summa .Olomouc:Krystal.1937..K02/2.;
578 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1937..K02/2.;
579 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1937..R1/6.;
580 .Teologická summa .:.1938..R1/6.;
581 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1938..K02/2.;
582 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1938..R1/6.;
583 .Teologická summa .:.1938..K02/2.;
584 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1939..R1/6.;
585 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1939..K02/2.;
586 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1940..R1/6.;
587 .Teologická summa.Olomouc:Krystal.1940..K02/2.;
588 .Teologická věda a vědecká teologie.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2006.80-7325-084-5.k08/4.;
589 .Teologie v utkání s pluralitou náboženství :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-391-3.k09/1.;
590 .The Holy bible.London Sydney Auckland Toronto:Hodder and Soughton.1979..k09-4b.;
591 .The Bible.London Sydney - Auckland Toronto:Hodder end Stoughton.1989..k10-6b.;
592 .The Blackwell companion to christian ethics.Main Street, Malden ::Blackwell publishing,.2006.1-4051-5051-3.k14-5b.;
593 .The Collegeville Bible commentary :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1989..0814614841.k09-5b.;
594 .The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier.1982.8800851355;88-00-85135-5.k08-6a.;
595 .The Companion to the Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.1994.0898704502;0-8987-0450-2.k14-3a.;
596 .The ethics of Aquinas /.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.2002..0878408886 (pbk. : alk. paper).k06-4a.;
597 .The Chesterton review.Saskatoon ::G. K. Chesterton Society,.1974-..k10-2a.;
598 .The church\'s confession of faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701627 .k14-3a.;
599 .The Jerusalem Bible.Garden City, New York:Doubleday and company, Inc..1971..k11-6b.;
600 .The National Shrine of the Immaculate Conception.Washington, D.C.:America´s Tribute to Mary.1985?..k12-1b.;
601 .The New Jerome Bible Handbook.Collegeville Minnesota:The Liturgical Press.1992..k09-5b.;
602 .The new Jerome biblical commentary.London ::G. Chapman,.1993.0-225-66734-7.k09-5b.;
603 .The New Jerusalem Bible.London ::Darton, Longman & Todd,.1985.0-232-51650-2.R1/1.;
604 .The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.D5/6.;
605 .The New Jerusalem Bible. (Nová Jeruzalémska biblia)..London:Darton, Longman & Todd Ltd.1985.0232516502;0-232-51650-2.k11-6b.;
606 .The new technologies of birth and death :.St. Louis ::The Center,.1980..0935372075 .k14-6b.;
607 .The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..k09-4b.;
608 .The New World Dictionary - Concordance.Kanada:Collins World.1976..k09-4b.;
609 .The Teaching of Christ :.Huntington, Ind. ::Our Sunday Visitor Pub. Division,.1991..0879738502 .k14-3a.;
610 .Theologia moralis I/II.:.1970 (?)..P3/1.;
611 .Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.k09-5b.;
612 .Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament..Götersloh ::Kaiser,.1993.3-579-01807-8.k09-5b.;
613 .THOMAS VON AQUIN - UBER DAS SEIN UND DAS WAESEN.Frankfurt/M - Hamburg - Germany:FISCHER - BUCHEREI.1959..k06-4a.;
614 .Thomas Aqsuinas SELECTED PHILOSOPHICAL WRITINGS.New York:Oxford university .1993..k06-4a.;
615 .TOMAS VON AQUIN UBER DASS SEIN UND DAS WESEN.:Koln end Olten Jakob Hegner Verlag.1953..k06-6a.;
616 .TOMMASO D´ AQUINO NEL SUO VII CENTENARIO.Roma - Napoli:Congresso internazionale.1974..k06-5a.;
617 .Trpiace údy Kristove/ Trpiace údy Pána Jažiša.:Vlastným nákladom.1948..K20/5.;
618 .Turci v Uhorsku I. : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII..Bratislava :Literárne informačné centrum.2005.80-89222-00-5.k25/3.;
619 .Uberlegungen uber die Kirche der Zukunft.Chur:Bundnerinnen und Bundner fur eine glaubwurdige Kirche.1994..k08-6a.;
620 .Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.2016.978-80-8192-007-3.k20/5.;
621 .Úcta k presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe. Dobrá kniha:V Trnave.2005.80-7141-505-7.k08/2.;
622 .Učebné texty z praslovávneho domatického bohoslovia.Bratislava:Pravoslávna cirkev v ČSSR.1975..SKRIPTA_5.;
623 .Učebnica pre autoškoly. .Bratislava :Bertelsmann Springer.2001.80-968510-1-2.k16-2a.;
624 .Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4.k13/7.;
625 .Umwege zum Heil?.München ::Herold,.1980.3-7008-0191-2.k16-2a.;
626 .UNA SPERANZA PER LÍTALIA.Milano - Italia:Avvenire Nuova Editoriale Italiana .2006..k05-3a.;
627 .United Bible societies.Jerusalem:P. O. Box 44.1976..k10-2a.;
628 .Úvod do kanonického práva.Olomouc:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.1991..k19/7.;
629 .Úvod do Nového zákona.:Návrat domů.2008.978-80-7255-165-1.k08/1.;
630 .Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1.;
631 .Úvod do theologie.Litoměřice: .1980 (?)..Sam 1.;
632 .Úvod do theologie.Litoměřice:.1990 (?)..P3/1.;
633 .Úvod do vierouky o cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-028-4.k09/1.;
634 .V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.k17/8.;
635 .V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.k19/1.;
636 .Ve znamení naděje :.:Brno :.1997.80-85959-19-4.k09/3.;
637 .Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba.1993..k13-1b.;
638 .Veľká kniha milostí.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788089605026 (brož.); 978-80-89605-02-6.k14/7.;
639 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.D5/6.;
640 .Veronese e Verona.Verona:Museo di Castelvecchio.1988..k08-1b.;
641 .Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.k01-7a.;
642 .Völuspá. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-3-3.k05-4b.;
643 .Von der Sprengkraft der Mystik :.Innsbruck ::Tyrolia,.1989..3702217266.k18-2b.;
644 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.R1/3.;
645 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.k13-2b.;
646 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.k10/3.;
647 .Vtělení ;.:Praha :.1997.80-85795-16-7.k10/6.;
648 .Vy ste toho svedkami. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-804-0.k19/4.;
649 .Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.k19/4.;
650 .Výklady ke Starému zákonu. |n IV., |p Knihy prorocké.:Kostelní Vydří :.1998.80-7192-274-9.k21/2.;
651 .Vyprávění o minulých letech :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-119-9.k17/3.;
652 .Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.k13-6a.;
653 .Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.k19/4.;
654 .Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.D4/4.;
655 .Vzpomínky na Editu Steinovou. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1992.80-85527-05-7.k15/6.;
656 .W ciszy serca. Medytacje Matki Teresy z Kalkuty. (V tichu srdca. Meditácie Matky Terezy z Kalkaty.).Warszawa:Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.1988.8385009302; 83-85009-30-2.k18-2a.;
657 .Walter Kasper a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-208-3.k08/4.;
658 .Was macht Menschen krank, was macht sie gesund?.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..2004.3878686455 (kart.);3878681526.k17-4a.;
659 .We, the People.Washington:The United States Capitol historical society.1963..k15-5a.;
660 .Western Civilization :.Boston ::Houghton Mifflin,.1989.0-395-48647-5.k15-4a.;
661 .Western civilization :.Boston ::Houghton Mifflin Company,.1989.0-395-36937-1.k15-4a.;
662 .Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02171-4.k08-5b.;
663 .Wiederentdeckung des Fastens /.München ::Herold,.1963..k18-4b.;
664 .Worum geht es in der Rechtfertigungslehre? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02180-3.k08-5b.;
665 .Wpływ koncepcji filozoficznych na sposób pojmowania Boga od starożytności do współczesności.Kraków:Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.2014.9788374383677 (brož.); 978-83-7438-367-7.D4/6.;
666 .Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.k09/2.;
667 .Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.K17-5a.;
668 .Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6.D4/6.;
669 .Záhady vesmíru, života a člověka :.Bratislava ::Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie,.2003.80-85293-05-6.R1/1.;
670 .Základy křesťanské filozofie věku.Litoměřice:CMBF.1978..P3/1.;
671 .Zasvěcení Neposkvrnené.:Samizdat.1960..K12/3.;
672 .Zbawiciel.Kraków:Wydawnictwo Znak.1982..k17-3a.;
673 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.k13-6a.;
674 .Zborník z 2. sympózia kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1992.80-7142-016-6.k19/7.;
675 .Zen 2.:CAD Press.1988..k01-6a.;
676 .zivot v plnosti.:.1993..k06/4.;
677 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.k10/7.;
678 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.k10/7.;
679 .Známé osobnosti tváří v tvář smrti.:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-147-6.k13/5.;
680 .Znamení odkazující k nebi.:Vyšehrad.2007.978-80-7021-848-8.k21/5.;
681 .Zoroaster.:Stiftung Gralsbotschaft.1995.80-967209-2-9.k06/4.;
682 .Zostali verní 2. Byzant:Košice.1998.80-85581-20-5.k15/1.;
683 .Žartujme a tešme sa-. Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-002-X.k11/5.;
684 .Židovská moudrost tří tisíciletí /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-771-3.k03/2.;
685 .Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli.:Kostelní Vydří :.2004.80-7192-900-X.k19/4.;
686 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.k20/5.;
687 .Život se tvoří z přítomné chvíle :.Praha ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1998.80-85959-36-4.k08/3.;
688 .Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-5-X.k17/2.;
689 .Život v Kristovi: morálka, spoločenstvo a Cirkev.Bratislava:Serafín.2004.8088944961 (brož.);80-88944-96-1.k05/1.;
690 .Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1965..D5/6.;
691 .Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..D5/7.;
692 .Žywoty ojców jurajskich.Kraków:.1993.8385433139;83-85433-13-9.k17/2.;
693 Altes Testament - Lutz, Tim, Hirsch, Neues Testament - Iber, Timm.Das Buch der Bucher.Munchen:Piper R. and Co. Verlag.1970..k10-6b.;
694 Bill Perkins.Muži a sexuální pokušení.Michigan, USA:Zondervan.2002..k05/2.;
695 Česká biskupská konference.Pokoj a dobro.Praha:Sekretariát České biskupské konference.2000..k19/4.;
696 Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie.1971..k17/2.;
697 Ľudovít Bakoš, red..Jan Amos Komenský.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1956..D8/5.;
698 Maryknoll Fathers.Maryknoll missal.New York:P. J. Kennedy § Sons, .1966..k13-6b.;
699 P fR. HYACINTHE-MARIE CORMIER.L ÍNSTRUCTION DES NOVICES.Roma - Italia:Convent des dominicains Santa Sabina - Aventino.1950..k05-3a.;
700 Rouet de Journel et J. Dutilleul ..ENCHIRIDION ASCETICUM.:Herder Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci.1965..k06-6a.;
701 ?.Pierre Teilhard de Chardin.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1964..k08-3b.;
702 (asi Aristoteles).Liber de Causis. Praha: Petr Rezek.1999.80-86027-14-7.k03/4.;
703 [z latiny přeložila pracovní skupina pod vedením Karla Skalického]..Dokumenty Prvního vatikánského koncilu :; pracovní překlad.:Krystal OP.2006.80-85929-85-6.k19/5.;
704 +Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..k13-6b.;
705 +Arnold Franz Xaver, Rahner Karl, Schurr Viktor, +Weber Leonhard M., Klostermann Ferdinand.Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..k13-6b.;
706 A cura d´un gruppo di specialisti Edizioni Paoline.Enciklopedia Apologetica.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1955..k08-6b.;
707 A cura del Centro Dehoniano.Documenti il concilio Vaticano II.:Edizioni Dehoniane.1966..k13-5a.;
708 a cura della Postulazione."Una voce di tortora in terra nostra".:Casa Generalizia delle Minime dell´Adolorata.1986..k04-6a.;
709 A Cura della Segreteria del congresso.TOMASO D´ AQUINO.Napoli - ITALIA:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-3a.;
710 a cura di Suor M. ELENA CROCIANI OP delle Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio.L´ATTUALITA´ DOMENICANA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1968..k06-3b.;
711 A Journal of bible and theology.Interpretation.Virginia:Union Theological Seminarsy.1985..k09-5a.;
712 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 1.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:William Benton, publisher.1966..k11-6a.;
713 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 15.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
714 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 16.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
715 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 17.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
716 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 18.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
717 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 19.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
718 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 2.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
719 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6a.;
720 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 20.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b.;
721 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 21.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b.;
722 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 22.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b.;
723 A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 23.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:.1966..k11-6b.;
724 A. F. Bednarski, OP.LA CULTURA.Torino:Casa Editrice Marietti.1981..k05-3a.;
725 A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..k09/2.;
726 Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.london:BURNS OATES.1952..k07-2a.;
727 Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS.lONDON:BURNS OATES.1953..k07-2a.;
728 Abbot Vonier.THE COLLECTED WORKS OF ABBOT VONIER.lONDON:BURNS OATES.1953..k07-2a.;
729 Abbott Walter SJ.The Documents of Vatican II.Baltimore:Introduction by Lawrence Cardinal Shenan.1966..k13-3b.;
730 Abbrescia, Domenico M..Rosa Teresia Brenti.:cittá nuova.1993.88-311-5457-5.k04-6a.;
731 Abélard, Pierre.Dopisy utrpení a lásky.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-619-0.k11/2.;
732 Abélard, Pierre, 1079-1142.Sic et non =.:Praha :.2008.978-80-7021-791-7.k01/5.;
733 Abeln Reinhard / Kner Anton.Such dir einen einsamen.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag .1988..k17-5b.;
734 Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.k16/7.;
735 Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.k11/6.;
736 Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-005-3.k11/6.;
737 Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-155-6.k17/8.;
738 Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-34-0.k11/6.;
739 Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5.k11/6.;
740 Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.k05/2.;
741 Abot Vonier.THE COLLECTED WORKS.LONDON:BURNS OATES.1952..k07-2a.;
742 Accattoli, Luigi.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418412 (viaz.); 9788071418412.D/5/6.;
743 ad Sanctae Sabinae.TONORUM COMMUNIUM IUXTA RITUM ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae, Italia:AD SANCTAE SABINAE.1968..k05-3a.;
744 Adam bis Kult band I.Handbuch theologischer Grundbegriffe.Munchen:Kosel - Verlag.1962..k07-6a.;
745 Adam Miroslav O. P. .I SACRAMENTI DELL´INIZIAZIONE CRISTIANA NEI RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA I.Roma - Italia:Pont. Universitatem S. Thomae.2003..k06-2b.;
746 Adam, Adolf.Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-269-1.k10/6.;
747 Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-420-1.k13-5b.;
748 Adamec, Vladimír.Kto je kto na Slovensku? (1991).:AVÍZO concept team.1991.80-85226-06-5.k26/8.;
749 Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970..k07/1.;
750 Adamkovič, Anton,.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.k09-1a.;
751 Adamová Karolína - Mates Pavel.Stručný přehled světových dějín v datech 1945 - 1995.Praha:Alba.1996..k24/1.;
752 Adamska, Immakulata.Sv. Terézia od Ježiša.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.978-80-89231-87-4.k13/7.;
753 Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..k13-2b.;
754 Adamski Franciszek a kolektív.Milość / Malzeństwo / Rodzina.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1978..k17/8.;
755 Adinoli Marco.Ispirazione e inerranza.Roma:Edizioni Paoline.1962..k10-3b.;
756 Adorno, Theodor Wiesengrund.Estetická teorie. Praha:Panglos.1997.80-902205-4-1.k03/2.;
757 Aelred de Rievaulx.La vie de recluse, La priere pastorale. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b.;
758 Aelred de Rievaulx.Quand Jésus eut douze ans. Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k04-5b.;
759 Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis I..:Marietti.1967..k14-5b.;
760 Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis II..Taur:Marietti.1968..k14-5b.;
761 Aertnys I. - Damen C. - Visser I. C.SS. R..Theologia moralis III..Taur:Marietti.1968..k14-5b.;
762 Agamben, Contri, Dalmasso, Derrida, Levinas, Madera, Marion, Sini.Di-segno.:Jaca Book.1984.88-16-40143-5.k03-6a.;
763 Agasso, Domenico,1921-.Papež Jan XXIII. /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-746-1.K27/1.;
764 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.k14/7.;
765 Agostino Borromeo.L´INQUISIZIONE.Roma - Italia:Cittá del Vasticano Biblioteca apostolica Vaticana.2003..k06-3b.;
766 akademik Igor Hrušovský.Patristika a scholastika.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1975..k02/3.;
767 Akimjak, Amantius,.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.k13-3a.;
768 Alain, de Libera.Stredoveká filozofia.:Archa.1994.80-7115-055-X.k02/1.;
769 Aland Kurt, Black Matthew.The Greek New testament.London:Unitend Bible Societies.1966..k09-6b.;
770 Aland Kurt.Synopsis quattuor Evangeliorum.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt.1964..k07/8.;
771 Alary Gérard.Face á Face avec le Seigneur.Ardant:Droguet.1967..k17-5b.;
772 Alasdair, MacIntyre.Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti.:Oikoymenh.2004.80-7298-082-3.k04/3.;
773 Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..k13/2.;
774 Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.2008.978-80-7367-382-6.k10/3.;
775 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.k06-4b.;
776 Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..K19/2.;
777 Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ.1932..K19/2.;
778 Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073 - 1198).Přerov:Nový Národ.1934..K19/2.;
779 Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ.1938..K19/2.;
780 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..K19/2.;
781 Albertus de Meyer O. P..REGISTRUM LITTERARUM FR. THOMAE DE VIO CAIETANI O. P..Roma - Italia:APUD Institutum historicum fratrum praedicatorum ad s. Sabine.1935..k05-3a.;
782 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.k09/4.;
783 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.R1/8.;
784 Albrecht Barbara.Geistliche Fuhrung zu Geistllicher Gemeinschaft.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1980..k17-5b.;
785 Albricht W. F..Cesty k pramenum.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..k07/3.;
786 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.k18-4a.;
787 Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..k06-5a.;
788 Alce Venturino P. OP.Il coro di san Domenico in Bologna.Bologna:Edizioni L. Parma s.p.a..1969..k06-5a.;
789 Alce Venturino P. OP.The Basilica of Saint - Dominic in Bologna.Bologna:Edizioni Studio Domenicano.1997..k12-2b.;
790 Aldinger, Marco.Moudrosti a příběhy zenu. Praha:Portál.2000.80-7178-436-2.k06/3.;
791 Alena Vrbová.V erbu lvice.Praha:Československýl spisovatel.1977..k16/1.;
792 Alexander Kabza.Was Cicero vor 2000 jahren uber Greisenalter und Freundschaft schrieb.:Goldmanns gelbe taschenbucher.1961..k03-6a.;
793 Alexander Puss.Špiritualita podľa katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-386-0.k18/5.;
794 Alexandre, Koyré.Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru.:Vyšehrad.2004.80-7021-586-0.k05/4.;
795 Alfaro Juan.Mysterium Salultis 3.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..k07-6a.;
796 Alfaro Juan.Mysterium Salultis III/1.Zurich, Einsiedeln, Koln:.1970..k07-6a.;
797 Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.2010.978-80-87378-37-3.k17/3.;
798 Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..k16/8.;
799 Alfonso d ´AMATO.Una religione tutta larga.Bologna:Edizioni Tipoarte.2001..k05-3b.;
800 Alfonso d´Amato.COMUNITÁ E COMUNIONE NELLA VITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Edizioni Tipoarte.1995..k06-4b.;
801 Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.2003.80-968525-7-4.k16/8.;
802 Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.k16/7.;
803 Alfonza Mária,1814-1867.Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..2011.9788089536030; 978-80-89536-03-0.K16/7.;
804 Alfred M. Lilienthal.Sionismus. Praha:Orbis.1989..k06/5.;
805 Algisi Leone.Johannes XXIII.Luzern:Schweizer Volks-Buchgemeinde.1959..k12-4b.;
806 Alighieri, Dante.O rodném jazyce. Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-118-8.k05/6.;
807 Allegro John.Rukopisy od mrtvého moře.Praha:Mladá fronta.1969..k09-3a.;
808 Allmen, Jean-Jacques von,(1917-).Biblický slovník.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991.80-7017-180-4 (Kalich : váz.).k22/2.;
809 Allport, Gordon W..Osobowość i religia. Warszawa:PAX.1988.83-211-0906-3.k09/1.;
810 Allport, Gordon Willard.O povaze předsudků.Praha:Prostor.2004.80-7260-125-3.D4/1.;
811 Alma Motzko.KLARA FIETZ.Mňodling bei Wien:St. - Gabriel - Verlag.1989..k04-1b.;
812 Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Dejiny cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-087-X.k16-5a.;
813 Aloisianum-Teologický inštitút sv.Alojza Spoločnosti Ježišovej Trnava.Úvod do filozofie neživej prírody.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-091-8.k05/4.;
814 Alphons Foos.THOMAS VON AQUINO.Bonn:VERITAS - Verlag.1934..k06-5a.;
815 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.k11/6.;
816 Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.k14-4b.;
817 Alt, Franz.Frieden ist möglich :.München ::R. Piper,.1983.3-492-00584-5.k08-1a.;
818 Altes Testament: Lutz, Timm, Hirsch, Neues Testament: Timm, Iber.Das Buch der Bucher - Neues Testament.Munchen:R. Piper and Co. Verlag.1972..k10-6b.;
819 Altrichter Michal, SJ.Výběr textu k teodicei.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k08/7.;
820 Altvater E., Amin S., Chossudowsky M., Gunder Frank A., Jaffe H..La disoccupazione su scala mondiale.Milano:Jaca Book.1985..k14-5a.;
821 Alvaro Grion O. P..ANALISI DEL PENSIERO CATERINIANO.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..k05-4a.;
822 Alvin, Toffler.Utváranie novej civilizácie.:Open Windows.1996.80-85741-15-6.k03/7.;
823 Amantius, Akimjak.Dejiny liturgie.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-069-7.k10/5.;
824 Amantius, Akimjak.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.k10/5.;
825 Amantius, Akimjak.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.K10/5.;
826 Amato Alfonso P. OP.IL CAMMINO DI UNA GRANDE IDEA.Bologna - Italia:.1955..k06-2a.;
827 Ambros Pavel.Medzi východem a západem.Societas:Nakladatelství Societas.1994..k10/6.;
828 Ambros, Pavel.O modlitbě : denní modlitba církve na Východě a na Západě.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-52-8.k16/7.;
829 Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.2008-2009 [i.e. 2009.978-80-7412-017-6.k08/1.;
830 Ambróz,339-397.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.K17/4.;
831 Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum.1990 ?..k06-3a.;
832 American Bible Society.Bible for Todays family.New York:American Bible Society.1991..k10-6a.;
833 Amorth, Gabriele,1925-.Mariánské inspirace /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2008.978-80-7195-168-1 :.k13/5.;
834 Amorth, Gabriele,1925-.Zlí duchové a exorcismy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-740-9.k11/4.;
835 Amos Komenský, Jan.Ako dômyselne používať knihy,hlavný nástroj vzdelávania.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-01127-0.D8/5.;
836 Amrein Alois.Er zeigte mir seine Herrlichkeit.Viznau:Bucher, Druck und Verlag.1979..k17-5b.;
837 Anastáz Opasek.Dvanáct zastavení.Praha:Ústav pro soudobé dějiny ČSAV v nakladatelství TORST.1992..k18/8.;
838 Anatrella, Tony.Rodová teória a pôvod homosexuality.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611827 (brož.); 9788081611827.k05/2.;
839 Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.k17/2.;
840 Anderson Bernhard W..The Living World of the Old testament.London:Longmans.1961..k09-4a.;
841 Andoková, Marcela.Komentáre k Starému zákonu..:.2017??.978-80-8191-066-1.k7/7.;
842 André Maurois.Olympio alebo život Victora Huga.Košice:Tatran.1985..D8/6.;
843 André, M.-J..Refus et acceptation d'autrui. Paris:Alsatia.1967..k01-3b.;
844 Andreanský, Eugen.Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického ko.Bratislava :Iris - vydavateľstvo a tlač.2006.80-89238-08-4.k03/7.;
845 Andreas-Salomé, Lou.Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Praha:Torst.1996.80-85639-75-0.k03/1.;
846 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..D4/4.;
847 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.k13/2.;
848 Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.k11/6.;
849 Andrew, Christopher M., 1941-.Operace KGB a studená válka :. Rozmluvy ::Praha :.2008.978-80-7335-140-3.k25/2.;
850 Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.k05/4.;
851 Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.k13-6a.;
852 Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-416-4.k17/8.;
853 Angelini Fiorenzo Card.."Ero infermo ...".Cittá del Vaticano:Pontificio Consiglio della PaCitta del Vaticano.1996..k13-2b.;
854 Angelo Belloni.L ÁRTE DELLA PREGHIERA.Roma - Italia:Edizioni OCD.2008..k05-4b.;
855 Angelo Campodonico.ALLA SCOPERTA DELL´ ESSERE.Milano - Italia:Le Edizioni Universitarie Jaca .1986..k06-5a.;
856 Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.k07/4.;
857 Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.k07/4.;
858 Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.k07/4.;
859 Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.k07/4.;
860 Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.k07/4.;
861 Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.k07/4.;
862 Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.k07/4.;
863 Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.k07/4.;
864 Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.k07/4.;
865 Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.k07/4.;
866 Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.k18/2.;
867 Angenendt, Arnold,(1934-).Liturgik und Historik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02189-7.k08-5b.;
868 Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis.1969..k14/2.;
869 Anicius, Manlius Severinus Boethius.Teologické traktáty.:Krystal OP.2004.80-85929-69-4.k17/4.;
870 Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.k20/5.;
871 Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.k13/7.;
872 Ansaldi Mario.Il Sangue di Cristo in S. Alberto Magno.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1990..k05-6b.;
873 Anselm Grün; Ramona Robbenová.Ztroskotals? Máš šanci!.:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-786-4.K13/5.;
874 Anselm z Canterbury.Fides quaerens intellectum : Proslogion.O pravdě.O svobodě rozhodování. Praha:Kalich.1990.80-7017-156-1.k01/6.;
875 Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.2002.80-88944-50-3.k18/1.;
876 Anselm, Grün.Svatý Benedikt z Nursie : učitel duchovního života.:Vyšehrad.2004.80-7021-695-6.k14/5.;
877 Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..k07-5b.;
878 Ansgar Paus.Freiheit des Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1974..k07-5b.;
879 Antalík., Dalibor.Jak srovnávat nesrovnatelné.:Oikoymenh.2005.80-7298-144-7.k04/2.;
880 Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha Trnava.1996.80-7141-116-7.k11/5.;
881 Anthony, A. Long.Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové.:Oikoymenh.2003.80-7298-077-7.k01/3.;
882 Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.k14/5.;
883 Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1.k11/6.;
884 Anton Hlinka.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..k26/7.;
885 Anton Medvec.Ideme k tebe, Mária....Košice:.2014.978-80-971733-5-7.k12/3.;
886 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..k17/8.;
887 Anton, Neuwirth.Liečiť zlo láskou.:Kalligram.2001.80-7149-390-2.k18/8.;
888 Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.D8/5.;
889 Antonín Mokrejš ; odp.red. Z.Bígl ; graf.upr. K.Zieglerová ; odp.red. J.Suk..5 MOKREJŠ, Antonín Odvaha vidět : Friedrich Nietzsche-myslitel a filosof.Jinočany:H & H.1993.80-85787-46-6.k03/1.;
890 Antonyj, Surožskij..Tváří v tvář : modlitba jako živý vztah.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-550-0.k13/5.;
891 Anzenbacher, Arno.Úvod do etiky. Praha:ZVON.1994.80-7113-111-3.k05/1.;
892 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..k01/1.;
893 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1989..R1/7.;
894 Appignanesi, Richard.Postmodernismus pro začátečníky.:Praha : Ando Publ..1996.80-902032-5-6.k02/7.;
895 Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.2004.80-7306-152-X.k25/2.;
896 Applebaum, Anne.Gulag : dějiny.Praha:Beta-Dobrovský.2004.80-7306-152-X.k12-5a.;
897 Apud Institutum historicum orinis fratrum praedicatorum.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Instituto possono essere richieste VIELLA.2005..k05-3a.;
898 Arata, Rodolfo.Il futuro e'in mezzo a noi. Roma:Cinque lune.1970..k01-3b.;
899 Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..k09/2.;
900 Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..k13/2.;
901 Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov, Michalovce:Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi .1992..k13-4a.;
902 Ardusso, Franco((1935- ).).Magisterium Kościoła :.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370977146.k21/5.;
903 Arendt, Hannah.Krize kultury : (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0424-4.k02/1.;
904 Arendt, Hannah.Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-92-5.k01-3b.;
905 Arendt, Hannah.Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha:Oikoymenh.2002..k04/2.;
906 Arendt, Hannah.Původ totalitarismu : 1.-3. Antisemitismus. Imperialismus.Totalitarismus.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-13-5.k04/2.;
907 Arendt, Hannah.Život ducha.Myšlení : 1.díl. Myšlení. Praha:Aurora.2001.80-7299-041-1.k01-3b.;
908 Arendt, Hannah, 1906-1975.Vita activa, neboli, O činném životě.:Praha :.2007.978-80-7298-185-4.k01/5.;
909 Arendt, Hannah, 1906-1975 - autor.O násilí. Praha:OIKOYMENH.1995..k04/2.;
910 Arenhoevel Diego, Deissler Alfons, Vogtle Anton.Die Bibel, Die heilige schrift des alten und neuen Bundes.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1969..k10-6a.;
911 Arias Juan.Il Dio in cui non Credo.Assisi:Cittadella editrice.1970..k17-5b.;
912 Aristofanés,asi 445 př. Kr.-asi 386 př. Kr..Jezdci ;.:.1985??..D8/4.;
913 Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Metafyzika.:Praha :.2003.80-86027-19-8.k01/2.;
914 Aristotelés, 384-322 př. Kr. - autor.Rétorika ;.:Praha :.1999.80-86027-15-5 (v knihe je uvedené:80-86027-14-7).k01/2.;
915 Aristotelés, asi 384.Etika Níkomachova.Praha:Petr Rezek.1996.80-901796-7-3.k01/2.;
916 Aristotelés, asi 384.Fyzika.Praha:Rezek.1996.80-86027-03-1.k01/2.;
917 Aristotelés, asi 384.Magna moralia.:Rezek.2005.80-86027-22-8.k01/2.;
918 Aristotelés, asi 384.O duši.Praha:Rezek.1995.80-901796-4-9.k01/2.;
919 Aristotelés, asi 384.O nebi.O vzniku a zániku.Bratislava:Pravda.1985..k01/4.;
920 Aristotelés, asi 384.O sofistických důkazech : 6.díl. Organon : Organon VI.Praha:Academia.1978..k02/2.;
921 Aristotelés, asi 384.Poetika.Praha:Svoboda.1996.80-205-0295-5.k05/6.;
922 Aristotelés, asi 384.Politika.Bratislava:Pravda.1988..k01/2.;
923 Aristotelés, asi 384.Politika.Praha:Petr Rezek.1998.80-86027-10-4.k02-3a.;
924 Aristotelés, asi 384.Topiky : 5. Organon : Organon.5.Praha:Academia.1975..k02/2.;
925 Arlacchi, Giuseppe.Zbohom, Cosa Nostra : Život Tommasa Buscettu.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-709-6.k04/6.;
926 Armstrong, A. H..Filosofie pozdní antiky.:Oikoymenh.2002.80-7298-053-X.k01/3.;
927 Armstrong, Karen.Dějiny Boha.Praha:Argo.1996.80-7203-050-7.k06/3.;
928 Armstrongová, Karen.Dejiny mýtov.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-053-4.k06/1.;
929 Armstrongová, Karen.Islam.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-683-7.k04/6.;
930 Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.D4/7.;
931 Arnold Franz Xaver.Pastorale et principe d´incarnation.Bruxelles:Editions du Cep.1964..k13-2b.;
932 Arnold Franz Xaver, Klostermann Ferdinand, Rahner Karl, Schurr Viktor, Weber Leonhard M..Handbuch der Pastoraltheologie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k13-6b.;
933 Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-427-X.k17/8.;
934 Arnould Alain OP.De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Bruxelles:Vicariat Général des Dominicains.1998..k10-2a.;
935 Aron Robert.Les années obscures de Jésus.Paris:Éditions Bernard Grasset.1960..k10-3b.;
936 Aron, Raymond.Demokracie a totalitarismus : Démocratie et totalitarisme.Brno:Atlantis.1993.80-7108-064-0.k04/3.;
937 Aron, Raymond.Esej o svobodách : Zkoumání moderní civilizace. Bratislava:Archa.1992.80-7115-030-4.k03/3.;
938 Aron, Raymond.Historie XX.století.Praha:Academia.1999.80-200-0778-4.k23/4.;
939 Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..k14-5b.;
940 Arrigo Levasti.KATHARINA VON SIENA.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1952..k06-4b.;
941 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku.:SSV.1992.80-85198-93-2.k04-6a.;
942 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k13-1a.;
943 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k09-1b.;
944 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.k15/4.;
945 Artbauerová Gizela dr., Schultz Ján, Šándor Viktor.Maďarsko-slovenský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1963..k16-5c.;
946 Artur, Hertzberg.Židia.:SOFA.1999.80-85752-93-X.k06/4.;
947 Artúr, Sandany.Nemecko-slovenský slovník.:TOPAS.1991.80-85353-01-6.k15-5c.;
948 Ashley, Benedict M..Ethics of health care :.Washington, D.C. ::Georgetown University Press,.1994..0878405488 .k14-5b.;
949 Ashley, Benedict M..The Dominicans.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1990..0814657230.k06-4b.;
950 Asmus, Valentin Ferdinandovič.Antická filozofie.Praha:Svoboda.1986..k-01/1.;
951 Assmann, Jan.Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-052-1.k04/2.;
952 Assmann, Jan.Egypt ve světle teorie kultury. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-05-4.k01-5a.;
953 Assmann, Jan.Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Praha:Prostor.2001.80-7260-051-6.k05/7.;
954 Assmann, Jan.Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-514-3.k05/2.;
955 Assmann, Jan, 1938- - autor.Egypt ve světle teorie kultury.:Praha :.1998.80-86005-72-0.k03/3.;
956 Athenagoras I..Der Patriarch Spricht.:Verlag Herold.1965..k04-6a.;
957 Athénagore.Supplique au sujet des Chrétiens.:.1943..k04-6b.;
958 Ati del congresso internazionale, Tommaso dÁquino nel suo settimo centenario.TOMMASO DÁAQUINO.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-3a.;
959 Atkinson, Gary..A moral evaluation of contraception and sterilization :.St. Louis, Mo. ::Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center,.1979..0935372059.k14-6b.;
960 Atkinson, Rita L..Psychologie.Praha:Victoria Publishing.1995.80-85605-35-X.k06-2b.;
961 Atti del congresso internazionale.TOMMASO d´Aquino.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b.;
962 Atti del congresso internazionale 4.TOMMASO d´Aquino nel suo settimo centenario PROBLEMI DI TEOLOGIA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b.;
963 Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..k10-2a.;
964 Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 5.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1977..k10-2a.;
965 Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 8.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..k10-2a.;
966 Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli - 17/24 aprile 1974).Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario: 9.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane .1978..k10-2a.;
967 Atti del congresso internazionale (Roma-Napoli ).TOMMASO d´Aquino L´ U O M O.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1978..k05-2b.;
968 Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.k14/4.;
969 Attwater, Donald.Slovník svatých. Vimperk:Papyrus.1993.80-85776-06-5.k04-3a.;
970 Attwater, Donald.Slovník svätých.Rudná u Prahy:JEVA.1993.8085776065;8090136575;80-85776-06-5;80-901365-7-5.K14/6.;
971 Aubenque, Pierre.Rozumnost podle Aristotela. Praha:OIKOYMENH.2003.80-7298-075-0.k03/3.;
972 Aubert, R..Nouvelle histoire de l\'Eglise..Paris ::Seuil,.1975.2-02-004289-4.k16-6a.;
973 Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..k11/5.;
974 Auclair, Marcelle, 1899-1983 - autor.Životopis Terezie z Avily.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-457-1.k13/7.;
975 Audet, Jean-Paul.La Didaché.:Librairie Lecoffre.1958..k04-6b.;
976 Audet, Syndicus, Cottier, Galli, Racine.Sacra doctrina.Bologna - Italia:Studio Domenicano .1969..k08-6a.;
977 Auerbach, Erich,(1892-1957).Mimesis :.Praha ::Mladá fronta,.1998.80-204-0738-3.k05/7.;
978 Aufderbeck Hugo.Confirmare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k13-2b.;
979 Aufderbeck Hugo.Illuminare.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1972..k13-2b.;
980 Aufderbeck Hugo.Pastorale aufsätze 6. Band.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k13-2b.;
981 Augé, Marc.Antropologie současných světů.Brno:Atlantis.1999.80-7108-154-X.k04/1.;
982 Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.k18/5.;
983 Auger, Marie.Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením.Praha:Portál.2005.80-7178-907-0.D4/4.;
984 Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH.1989..k04-4b.;
985 Augustín Jozef.Rozhrnutá opona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..k11/5.;
986 Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.2002.80-86025-45-4.k16/8.;
987 Augustín,354-430.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067 (brož.); 978-80-8191-006-7.K17/4.;
988 Augustin,354-430.O učitel`ovi /.Bratislava ::Archa,.1995.80-7115-096-7.R1/7.;
989 Augustín,354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.k13/4.;
990 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..R1/4.;
991 Augustini Samuel ab Hortis .Cigáni v Uhorsku 1775, Zigeuner in Ungarn - O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života,.Bratislava:Štúdio - dd.1995..k26/5.;
992 Augustinus Aurelius354-430.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.K17/4.;
993 Augustinus, Aurelius,.O učiteľovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-098-3 ( v knihe uvedené:80-7115-096-7).K02/1.;
994 Augustinus, AURELIUS, 354.Aurelius Augustinus : Říman,člověk,světec.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-266-7.k01/5.;
995 Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-41-4.R1/4.;
996 Augustinus, AURELIUS, 354.O milosti a svobodném rozhodování.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-41-4.k17/5.;
997 Augustinus, AURELIUS, 354.Vyznání.Praha:Kalich.1997.80-7017-037-9.R1/4.;
998 Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.k11/6.;
999 Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.k11/6.;
1000 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.k11/6.;
1001 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.k11/6.;
1002 Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-804-6.k11/6.;
1003 Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.k09/2.;
1004 Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.1994.80-901614-3-X.k10-1b.;
1005 Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.1995.80-85527-99-5.k11/6.;
1006 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.k11/6.;
1007 Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.k10/4.;
1008 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.k11/6.;
1009 Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.k10/4.;
1010 Augustyn, Józef, 1950- - autor.Svátost smíření :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-532-2.k13/5.;
1011 Augustyn, Józef, 1950- - Účastník interview;.Oni nás stvořili.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-504-7.k18/8.;
1012 Aurelius Augustinus.Das Handbuchlein des heiligen Augustinus uber glaube, hoffnung und liesbe.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH .1982..k04-3a.;
1013 Aurelius Augustinus.Das religiose leben.Munchen:Verlag ars sacra .1954..k04-2a.;
1014 Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..R1/3.;
1015 Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.k04/4.;
1016 Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.k04/4.;
1017 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.k17/5.;
1018 Aurelius, Augustinus.Křesťanská vzdělanost = De doctrina christiana.:Vyšehrad.2004.80-7021-740-5.k17/5.;
1019 ausgewahlt und ubersetzt von Matthias Dietz eingeleitet von Igor Smiolitsch.KLEINE PHILOKALIE.:.1956.3 545 20 503 7.k04-2a.;
1020 Auscher D. - Béguerie PH. - Tournus J..Itinéraires bibliques.Tour:Éditions du Cerf,, Éditions Mame.1974..k09-3a.;
1021 Autorský kolektív strední i starší generace českých historiku uměni.Dějiny českého výtvarního umění.Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..k08-1b.;
1022 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.k17/8.;
1023 Avenarius, Alexander.Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí.:Veda.1992.80-224-0359-8.k26/5.;
1024 Avenarius, Alexander.Byzantský ikonoklazmus 726-843.:Veda.1998.80-224-0582-5.k20/4.;
1025 Azevedo, Marcello.Vision und Herausforderung :.Wien ::Tyrolia,.1989.3-7022-1711-8.k08-4b.;
1026 B rtáň Rudo.Osudy Janka Kráľa.Turčiansky Sv. Martin:Všeslovanská slovesnosť.1946..k16/2.;
1027 B. Humberti de Romanis.Opera DE VITA REGULARI Vol. I..Torino:MARIETTI.1956..k05-3b.;
1028 B.Umberto de Romans O. P..LETTERE AI RELIGIOSI.Roma - Italia:Edizioni pro sanctitate.1991..k06-4b.;
1029 Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.k11/6.;
1030 Babic, Marek.Od antiky k stredoveku. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2010.978-80-7325-202-1.k23/4.;
1031 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.k14/1.;
1032 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.k15/1.;
1033 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.k15/1.;
1034 Babjak, Ján; Kušnír, Pavol .Zostali verní. Košice:Byzant.1997.80-85581-16-7.k15/1.;
1035 Baccrabére Georges.Le sanctuaire Rural antique d´Ancely.Toulouse:Institut catholique .1988..k15-3a.;
1036 Bacon, Francis.Nové organon. Praha:Svoboda.1990.80-205-0107-X.k01/7.;
1037 Bacon, Roger.De signis, O znacích. Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-315-5.k01/7.;
1038 Bacq Ph., Gantoy, Bouvy, Emrny, Haqsuin, Voye,l Hut, Lardinois, Plissart.Sacré Dimanche / Revue internationale de catéchése et de pastorale.Bruxelles :Bureau de dépét.1992..k13-4a.;
1039 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.k17/8.;
1040 Bagin, Anton.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Ústř.církevní nakl..1985..K16/2.;
1041 Bagin, Anton.Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.k16/2.;
1042 Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..K16/2.;
1043 Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.k16/2.;
1044 Bagiová, Renáta..Stretli sme Pána. Réma:Prešov.2001.80-968226-3-2.D8/7.;
1045 Bahníková, Alena.Italština.Velehrad:SPN-pedagogické nakl..2000.80-04-25739-9.k15-5c.;
1046 Bahníková, Alena,1948-.Italština.Velehrad ::SPN-pedagogické nakl.,.2000.80-04-25739-9.k15-5c.;
1047 Bahounek Tomáš J., OP.Církev a sdělovací prostředky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1970?..k10/4.;
1048 Bahounek, Jiří, 1947-.Programování lidského srdce : [30 májových zamyšlení].:Brno : Brněnské Angelikum.2010..978-80-254-9965-8 (v knize neuvedeno : brož.).k11/6.;
1049 Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Maska a tvář očisty.:Olomouc :.1997.80-238-2738-3.D4/3.;
1050 Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..D5/6.;
1051 Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..k05/6.;
1052 Bahounek, Tomáš Jiří.Křesťanská sociologie pro každého.Třebíč:Arca Jimfa.1997.80-85766-95-7.k20/8.;
1053 Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-14-3.k120/8.;
1054 Bailey, Jim.Plavby do ráje : objevení Ameriky 7000 let před Kristem.Praha:Argo.2000.80-7203-231-3.k25/3.;
1055 Bainton, Roland H. .Martin Luther. Bratislava:Návrat domov.1999.80-967954-6-5.k19/3.;
1056 Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.k11/2.;
1057 Bakerová Juliíette Sr. , FDNSC.Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..K19/5.;
1058 Bakešová, Ivana.Dějiny Taiwanu.:Praha : Lidové noviny.2004.80-7106-708-3.k23/3.;
1059 Bako, Peter Juan Pablo.Svätá Gemma Galgani.Nitra:Gorazd n.f.; Kňažský seminár sv. Gorazda.2014.9788089481316 (viaz.); 978-80-89481-31-6.k14/6.;
1060 Balabán Milan.Hebrejské člověkosloví.Praha:Herrmann a synové.1996..k07/2.;
1061 Balabán Milan.Hebrejské myšlení.Praha:Nakladatelství Herrmann a synové.1993..k07/1.;
1062 Balabán Milan a Tydlitátová Veronika.Tázání po budoucím.Praha:Herrmann a synové.1998..k07/2.;
1063 Balabán, Milan.Bojovníci a trpitelé.Heršpice:Eman.1994.80-900696-5-7.k21/4.;
1064 Balabán, Milan.Cesty vzhůru.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-38-0.k04/2.;
1065 Balabán, Milan.Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-392-2.k06/3.;
1066 Balabán, Milan.Logos a svět. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-40-2.k03/3.;
1067 Balabán, Milan.Víra-nebo osud?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-11-0.k04/2.;
1068 Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.k20/4.;
1069 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.k11/6.;
1070 Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.k14-2b.;
1071 Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5.k19/5.;
1072 Baláž, Zoltán .Z klauzuly do vyhnanstva : Rehoľníci a rehoľníčky na území Banskobystrickej diecézy perzekvovaní tot.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-31-9.k09/8.;
1073 Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973..SKRIPTA_5.;
1074 Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.k13-1a.;
1075 Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.k13-1a.;
1076 Balík, Stanislav.Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů.Praha:Dokořán.2004.80-86569-89-6.k04/4.;
1077 Ballestrem, Karl.Politická filosofie 20.století.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-52-8.k03/3.;
1078 Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.k11/4.;
1079 Balling Adalbert Ludwig.Gottes Haustur steht immer offen.Freiburg im Breisgau:Herderbucherei.1984..k15-1a.;
1080 Balling Adalbert Ludwig a Hopfgarten Joseph.Následuj mne!.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s. r. o..1996..k11/6.;
1081 Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-158-0.k11/4.;
1082 Balling, Adalbert Ludwig.Zralé klasy se naklánějí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-89-8.K11/4.;
1083 Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..D4/4.;
1084 Balthasar Hans Urs.Cordula.Paris:Beauchesne.1966..k08-4a.;
1085 Balthasar Hans Urs.Cordula oder der Ernstfall.Einsiedeln:Johannes Verlag.1966..k08-4a.;
1086 Balthasar Hans Urs.Das Betrachtende gebet.Einsiedeln:Johannes-Verlag.1959..k08-4a.;
1087 Balthasar Hans Urs.Der Christ und die Angst.Einsiedeln:Johannes Verlag.1954..k08-4a.;
1088 Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..k08-4a.;
1089 Balthasar Hans Urs.Die Wahrheit ist symphonisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1972..k08-4a.;
1090 Balthasar Hans Urs.Dieu et l´homme d´aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1957..k08-4a.;
1091 Balthasar Hans Urs.Du kronst das Jahr mit deiner Huld.Einsiedeln:Johannes Verlag.1982..k08-4a.;
1092 Balthasar Hans Urs.Glaubhaft ist nur liebe.Einsiedeln:Johannes Verlag.1963..k08-4a.;
1093 Balthasar Hans Urs.Gli stati di vita del Cristiano.Milano - Italia:Jaca Book.1985..k08-4a.;
1094 Balthasar Hans Urs.Gloria Antico Patto.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4b.;
1095 Balthasar Hans Urs.Gloria La percezione della forma.Milano - Italia:Jaca Book.1978?..k08-4b.;
1096 Balthasar Hans Urs.Gloria Una estetica teologica.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1977..k08-4b.;
1097 Balthasar Hans Urs.Gloria - Nuovo patto.Milano - Italia:Jaca Book.1977..k08-4b.;
1098 Balthasar Hans Urs.Gloria - Stili ecclesiastici.Milano:Jaca Book.1978..k08-4b.;
1099 Balthasar Hans Urs.Il filo di Arianna attraverso la mia opera.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4a.;
1100 Balthasar Hans Urs.In Gottes Einsatz leben.Einsiedeln:Johannes Verlag.1971..k08-4a.;
1101 Balthasar Hans Urs.Introduzione al dramma.Milano - Italia:Jaca Book.1980..k08-4b.;
1102 Balthasar Hans Urs.Katholisch.Einsiedeln:Johannes Verlag.1975..k08-4a.;
1103 Balthasar Hans Urs.Klarstellungen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1971..k08-4a.;
1104 Balthasar Hans Urs.Kordula anebo vážný případ.Rím:Křesťanská akadémie.1987..k09/4.;
1105 Balthasar Hans Urs.L´azione.Milano - Italia:Jaca Book.1986..k08-4b.;
1106 Balthasar Hans Urs.L´impegno del cristiano nel mondo.Milano - Italia:Jaca Book.1978..k08-4a.;
1107 Balthasar Hans Urs.La priére contemplative.Einsiedeln:Desclée de Brouwer.1959..k08-4a.;
1108 Balthasar Hans Urs.le complexe antiromain.Éditions Paulines:.1976..k08-4a.;
1109 Balthasar Hans Urs.Suor Elisabetta della trinita.Milano - Italia:Editrice Áncora .1959..k08-4a.;
1110 Balthasar Hans Urs.Théologie de l´histoire.Fayard:Le signe.1970..k08-4b.;
1111 Balthasar Hans Urs.Was geht mein Glaube die Kirche an?.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH, .1981..k08-4a.;
1112 Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.k08/3.;
1113 Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3.k09/3.;
1114 Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.k08-4a.;
1115 Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.k12/2.;
1116 Balthasar, Hans.Pravda je symfonická : aspekty křesťanského pluralismu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-289-6.k11/4.;
1117 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.R1/4.;
1118 Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.1998.80-7114-232-8.K16/7.;
1119 Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.1986.80-85966-01-8.k08-4a.;
1120 Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-640-1.k08/3.;
1121 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.k12/2.;
1122 Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).The threefold garland :.San Francisco ::Ignatius Press,.1982..0898700159 .k08-4a.;
1123 Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988.).Truth is symphonic :.San Francisco ::Ignatius Press,.1987..0898701414 .k08-4a.;
1124 Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Henri de Lubac :.Einsiedeln ::Johannes,.1976.3-265-10173-8.k08-4a.;
1125 Balthasar, Hans Urs von,(1905-1988).Leben aus dem Tod :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20086-4.k09-2b.;
1126 Bamberg, Corona,1921-.Was Menschsein kostet :.Würzburg ::Echter,.1971.3-429-00206-0.k15-1a.;
1127 Bamm Peter.Alexander Veľký alebo premena sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..k23/1.;
1128 Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.K10/3.;
1129 Bándy, Juraj.Dekalóg. [Evanjelická bohoslovecká fakulta]:Bratislava.1999.80-88827-15-9.k07/1.;
1130 Bannach, Klaus.Gebete der Stille :.Stuttgart:Radius-Verl..1979.3871735523.k15-1a.;
1131 Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..k09-3b.;
1132 Banti Enrico, Dr..Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.nie je uvedené:samizdat.1975 ?..k09-3b.;
1133 Baptiser Faut-Il.Les Enfants?.Paris:Les Éditions du CERF.1967..k07-3b.;
1134 Baráth, Bartolomej.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-52-X.K13/7.;
1135 Baráth, Bartolomej.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2003.80-85223-65-1.k10/4.;
1136 Barátová, Veronika Katarína,1959-.Veľká malá Terézia.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350535 (brož.); 978-80-8135-053-5.k13/2.;
1137 Barba, Emanuele.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.k16/3.;
1138 Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.1993.80-7162-010-6.k16/1.;
1139 Barbaglio Giuseppe e Dianich Severino.Nuovo dizionario di teologia.Alba:Edizioni Paoline.1977..k08-6b.;
1140 Barbara und Hans Hug.Wurzeln die uns tragen.:Kreuz Verlag.1984..k17-1b.;
1141 Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k04-3a.;
1142 Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k14/5.;
1143 Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.2005.80-7260-137-7.k04-3a.;
1144 Barbarič Slavko fra.Modli se srdcem!.Medugorje:RKT Župni ured.1990..k11/4.;
1145 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-02-3.k08-1a.;
1146 Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0.K12/3.;
1147 Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..k11/4.;
1148 Barbe Roberts Henri.Herr, dass ich sehend werde.Graz - Wien - Koln:Verlag Styri.1968..k15-1a.;
1149 Barber, Malcolm,(1943-).Proces s templáři.Praha:Argo.2008.80-257-0018-6.k25/5.;
1150 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.k12/2.;
1151 Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.k07-3a.;
1152 Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-305-8.k09/1.;
1153 Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.K14/5.;
1154 Baron P., OP.La Jeunesse de Lacordaire.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k08-4a.;
1155 Barra Giovanni.Gioia di donare.Torino:Marietti.1967..k15-1a.;
1156 Barrau P., Delaruelle E., Huguet J., Laffargue J..L´invention pastorale.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1968..k13-2b.;
1157 Barreau Jean-Claude.Oú est le mal?.Paris:Éditions du Seuil.1969..k08-4a.;
1158 Barret, Pierre,(1936-1988).Priez pour nous a Compostelle.[Paris] ::Hachette,.1978.2-01-004949-7.k08-4a.;
1159 Barret, Pierre..Priez pour nous a Compostelle.Paris ::le Livre de poche,.1980.2-253-02399-X (br).k15-3a.;
1160 Barrett, David V..Sekty,kulty a alternativní náboženství.Praha:I.Železný.1998.80-240-0066-0.k06/6.;
1161 Barrois A. - D..Manuel D´archéologie biblique Tome 2.Paris:Éditions a. et J. Picard et C..1953..k09-4a.;
1162 Bars Henry.Die gottlichen Tugenden.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1963..k10-3b.;
1163 Barsotti Divo.La Parole de Dieu dans le Mystére chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-6a.;
1164 Barsotti Divo.Vie mystique et Mystére liturgiqe.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-6a.;
1165 Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..k09/3.;
1166 Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Řád L. P..1991..k13-4a.;
1167 Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.2012.978-80-89401-66-6.k12/2.;
1168 Barták Vladimír, MUDr., CSc..Besedy se snoubenci.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1987..k10/3.;
1169 Barták Vladimír, MUDr., CSc..Čtení před manželstvím.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1968..k17/8.;
1170 Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.2003.80-7114-402-9.k26/3.;
1171 Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 2. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..k13-6b.;
1172 Barth Alfred.Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus - 3. Band.Stuttgart:Schwabenverlag.1957..k13-6b.;
1173 Barth Karl.Ad Limina Apostolorum.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt .1969..k07-2b.;
1174 Barthasar Hans Urs.Le coeur du monde.Paris:Desclée de Brouwer.1956..k08-4a.;
1175 Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.k13/6.;
1176 Bartolomé de Las Casas.KRÓTKA RELACJA O WYNISZCZENIU INDIAN.W drodze Poznaň:Wydawnictwo Polskej Prowincji Dominikanów.1988..k23/5.;
1177 Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.k16-4c.;
1178 Bartošová, Margita.Jako v zrcadle : Psychoterapeut nastavuje zrcadlo pacientovi a pacient nastavuje zrcadlo psychoterapeutovi.Hradec Králové:Konfrontace.1995.80-901773-0-1.D4/7.;
1179 Basil, z Caesareje.Devět kázání o stvoření světa : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2004.80-7298-102-1.k17/3.;
1180 Basile de Césarée.Traité du Saint-Esprit.:Editions du Cerf.1947..k04-6b.;
1181 Basilica Vaticana.Divina liturgia in rito Bizantino - Slavo.Rím:Vatikán, Bazilika sv. Petra.1996..k13-5b.;
1182 Basilio di Cesarea.Lo spirito santo.Roma:Citta Nuova Editrice, via degli Scipioni.1993..k04-4b.;
1183 Basteo Galerie Der grossen maler.Botticelli.Bergisch Gladbach:Druckerei Gustav Lubbe.1967..k08-1a.;
1184 Bastiat, Frédéric.Providence and liberty. Michigan:The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty.1991..k01-2a.;
1185 Baštín, Štefan.Dejiny anglickej a americkej literatúry.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0253-3.k05/7.;
1186 Bataille, Georges.Prokletá část, Teorie náboženství. Praha:Herrmann a synové.1998..k09/2.;
1187 Baťala, Marián.Čierna má zelenú :.[Slovensko] ::Marián Baťala,.2005.80-969345-8-9.k10/7.;
1188 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.k14/4.;
1189 Bateman, Graham.Zeměpis světa.Encyklopedie.Přehled všech států a závislých území : encyklopedie.Praha:Columbus.1995.80-7176-022-6.k06/7.;
1190 Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..k13-5a.;
1191 Baudler Kramer/Ott.Fach Religion in der Kollegstufe.Stuttgart/ Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1972..k13-5a.;
1192 Bauer Anton.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a.;
1193 Bauer Johannes B., Molari Carlo.Dizionario Teologico.Roma - Italia:Citadella editrice.1974..k08-6b.;
1194 Bauer, J.S..Zen 1.:CAD Press.1986..k01-6a.;
1195 Bauer, J.S..Zen 4.:CAD Press.1991..k01-6a.;
1196 Bauman, Zygmunt.Globalizácia : Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava :Kalligram.2000.80-7149-335-X.k04/4.;
1197 Bauman, Zygmunt.Modernosť a holokaust. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-494-1.k02/7.;
1198 Bauman, Zygmunt.Úvahy o postmoderní době. Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-12-5.k02/7.;
1199 Baumann, Ferdinand SJ.Seelle Christi, heilige mich ....:Kanisius.1965..k01-2a.;
1200 Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.1991.80-85335-09-3.k07/4.;
1201 Baur Benedikt Dr., OSB.Die Haufige beicht.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1959..k17-5b.;
1202 Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-517-9.k07/5.;
1203 Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.k14/2.;
1204 Baxter Margaret.Jesus Christ: His Life and His Church.London:SPCK Internacional Study Guide.1987..k11-4a.;
1205 Baxter Margaret.The Formation of the Christian Schriptures.London:SPCJ International Study Guide 26.1988..k11-4a.;
1206 Bayat, Mojdeh.Příběhy z pouští a zahrad : moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů.Praha:Portál.1999.80-7178-300-5.k06/2.;
1207 Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.1999.80-88774-60-8.R1/4.;
1208 Bazil Veľký.Povzbudenie mladým. Listy 1 (r.357-374). Petra:Prešov.1999.80-88774-60-8.k17/5.;
1209 Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.k17/5.;
1210 Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.2002.80-89007-25-2.R1/4.;
1211 BBC World service.Britain now.neuvedené:BBC World service Slovak Sectsion.1993..k15-4c.;
1212 Bea Agostino Card..La Parola di Dio E l´umanitá.Assisi:Citadella editrice.1967..k09-4b.;
1213 Bea Augustin kardinál.Friede zwischen Christen.Freiburg im Breisgau:Herder - Bucherei.1966..k07-2b.;
1214 Beata Blandina Merten.La carita non avra mai fine.Siegburg:Reckinger Co,.1987..k04-3a.;
1215 Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.k12/2.;
1216 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.k21/2.;
1217 Beauchamp, Paul, 1925-2001 - autor.Hovory o Písmu svatém.:Praha :.1993.80-85795-03-5.k07/4.;
1218 Beaumont de Pierre.Aujourd´hui la foi.Mame - Belgique:Librairie Arthéme Fayard.1976..k14-3a.;
1219 Beblavý, Ján,1898-1968.Dve krásne duše.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1928..K14/6.;
1220 Beccaria Cesare, editori Brôstl Alexander a Holländer Pavel.O zločinoch a trestoch.Bratislava:Kaligram.2009..k04/5.;
1221 Beck Karl.Offenbarung und glaube bei Anton Gunther.Wien:Verlag Herder.1967..k08-4a.;
1222 Beck Magnus M., OP.Die Ewigkeit hat schon begonnen.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..k15-1a.;
1223 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.D4/4.;
1224 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..k10/3.;
1225 Beck, Ulrich.Co je to globalizace?, Omyly a odpovědi. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2007.978-80-7325-123-9.k04/4.;
1226 Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..k13-3b.;
1227 Beckel Albrecht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1966..k13-3b.;
1228 Beckel Albrescht, Reiring Hugo, Roegele Otto B..Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1965..k13-3b.;
1229 Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2002.80-7178-612-8.k22/2.;
1230 Beda Ctihodný,(okolo 672-735).Církevní dějiny národa Anglů.Praha:Argo.2008.80-257-0023-2.k24/1.;
1231 Bednaříková, Jarmila.Stěhování národů.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-506-2.k23/1.;
1232 Bednaříková, Jarmila.Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-787-1.k23/1.;
1233 Bednaříková, Jarmila, 1952-.Frankové a Evropa.:Praha :.2009.978-80-7021-942-3.k23/1.;
1234 Bednarz, Michał((1939- ).).Pisma św. Jana.Tarnów ::"Biblos",.2000..8387952540.k21/5.;
1235 Bedouelle, Guy,1940-.9 tváří dominikánské svatosti /.:.1980??.978-80-7575-001-3.k14/3.;
1236 Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:..9788097012694; 978-80-970126-9-4.K14/2.;
1237 Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.k14/2.;
1238 Bedouelle, Guy(1940-2012)..Na obraz świętego Dominika :.Poznań ::\"W Drodze\",.2001..8370333265.C08/1.;
1239 Bedřich, Nosek, Pavla Damohorská..Úvod do synagogální liturgie.:Karolinum.2005.80-246-0986-X.k10/5.;
1240 Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1974..k08-4a.;
1241 Beer Theobald.Der frohliche Wechsel und streit.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1974..k08-4a.;
1242 Begemann Robert.Das grosse Spiel.Wien:Verlag Herder.1960..k15-1a.;
1243 Behler Gebhard Maria OP.Die Abschiedsworte des Herrn.Salzburg:Otto Muller Verlag.1962..k10-2a.;
1244 Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..k16-4a.;
1245 Beierwaltes, Werner.Platonismus a idealismus. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-18-6.k04/2.;
1246 Beilner, Wolfgang,(1931-).Jesus ohne Retuschen.Graz ::Styria,.1974.3-222-10812-9.k09-5b.;
1247 Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o..1994..R1/6.;
1248 Beinert Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM s.r.o..1994..k22/2.;
1249 Beinert, Wolfgang."Katholischer" Fundamentalismus :.Regensburg ::Josef Pustet,.1991.3-7917-1286-1.k08-4b.;
1250 Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.k02/7.;
1251 Beiträge zur Religions-und Glaubensfreiheit 2.Die romisch-katholische Kirche in der Sowjetunion.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1989..k16-3b.;
1252 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.k09-6a.;
1253 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.k07/8.;
1254 Bejlovec Josef - Janda Jan - Kamínková Eva - Kucharský Pavel - Quitt Zdeněk.Latina.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..k16-4c.;
1255 Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.D4/3.;
1256 Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.k19/4.;
1257 Belejkanič, Imrich.Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslavná bohoslovecká fakulta,.1998.80-88722-50-0.k09/1.;
1258 Bělina, Pavel.Dějiny evropské civilizace : 2.díl..Praha:Paseka.1995.80-7185-011-X.k03/7.;
1259 Bellet Maurice.Le Dieu pervers.Paris:Les Éditions du Cerf.1987..k08-4a.;
1260 Bellinger, Gerhard J..Sexualita v náboženstvích světa.Praha:Academia.1998.80-200-0642-7.D4/1.;
1261 Belo Fernando.Lecture matérialiste de l´évangile de Marc.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k08-4a.;
1262 Belssel.Fra Angelico.?:?.1950 ?..k08-1b.;
1263 Ben-Ami, Shlomo, 1943-.Válečné šrámy, mírové rány :.:Praha :.2010.978-80-257-0334-2.k03/7.;
1264 Benda Vladimír.Nacházení.Praha:Česká katololická charita.1989..k21/5.;
1265 Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..K21/4.;
1266 Bendlová, Peluška.Gabriel Marcel. Praha:Filoz.ústav AV ČR.1993.80-7007-048-X.k01-2a.;
1267 Benedictus.Suche den Frieden und jage ihm nach.Kevelaer:Butzon [und] Bercker.1989.3766696505.k15-1a.;
1268 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.k19/6.;
1269 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.k04/5.;
1270 Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.k19/6.;
1271 Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.k19/4.;
1272 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.k19/4.;
1273 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.k19/4.;
1274 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.K19/4.;
1275 Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.k13/2.;
1276 Benedikt z Nursie,ca 480-ca 543.Regula Benedicti =.Břevnov,:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty ;.1998.80-238-2676-X.R1/4.;
1277 Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.k03/2.;
1278 Benedikt,1927-.Velké postavy středověké církve /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-527-6.K19/6.;
1279 Benedikt(1927-).Salz der Erde :.Stuttgart ::Deutsche Verlags-Anstalt,.1996.3-421-05046-5.k07-2a.;
1280 Benedikt1927-.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.K19/6.;
1281 Benedikt1927-.Drahí bratia kňazi.Nitra:Gorazd; Kňazský seminár sv. Gorazda.2017.9788089481392 (viaz.); 978-80-89481-39-2.K19/6.;
1282 Benedikt1927-.Chváloreč na svedomie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.9788071628453 (viaz.); 978-80-7162-845-3.K19/6.;
1283 Benedikt1927-.Pavol, apoštol národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.9788071627357 (viaz.); 978-80-7162-735-7.k19/6.;
1284 Benedikt1927-.Poznanie pravdy.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910951 (viaz.); 978-80-8191-095-1.K19/6.;
1285 Benedikt1927-.Reč a slovo kríža.:..9788089481439; 978-80-89481-43-9.K19/6.;
1286 Benediktiner und Benediktinerinnen in der DDR.Benedikt .Halberstadt:St. Benno Verlag.1984..k18-2b.;
1287 Beneš Edvard Dr..Mnichovské dny.Praha:Svoboda.1968..D8/6.;
1288 Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.k05/1.;
1289 Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.k09/5.;
1290 Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.2002.80-7266-145-0.k08-4b.;
1291 Beneš, Jiří.Desítka : desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku.Praha:Návrat domů.2008.978-80-7255-177-4.k07/3.;
1292 Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..k14-4b.;
1293 Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..k04/1.;
1294 Beníček Josef.Starci - duchovní otcové národa.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježišova.1993..k07/4.;
1295 Benkovský, Ján, SJ.Tri sľuby.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7.k13/7.;
1296 Beňo, Ján Augustín, SDB.Druhý vatikánsky koncil 1962-1965.Nitra:Marián Kolník [vyd.].1992.80-900510-4-9;80-900510-4-9.k19/5.;
1297 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Bratislava:Rodina.1991.8090051014; 80-900510-1-4.k07/3.;
1298 Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.:Les Éditions du Cerf.1965..k07/8.;
1299 Benoit P. end Boismard M. - E..Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1972..k07/8.;
1300 Benoit P. end Boismard M. - E. - Professeurs á l´École Biblique de Jérusalem.Synopse des Quatre Évangiles en Francais.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k07/8.;
1301 Benoit Pierre, OP.Exégése et Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k08-4a.;
1302 Benoit, Claire-Lise de.Áno, je to pravda!.:CREATIVPRESS v.o.s..1991.80-7131-002-6.k13-6a.;
1303 Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).k14-2a.;
1304 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 10.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1305 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 11.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1306 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 12.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1307 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 14.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1308 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 8.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1309 Benton William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 9.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1310 Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 4.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1311 Benton William, publisher, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 6.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1312 Benton William, publischer, A New Survey of Univsersal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 5.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1313 Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 3.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1314 Benton, William - A New Survey of Universal Knowledge.Encyclopaedia Britannica Volume 7.Chicago - London - Toronto - Geneva - Sydney - Tokyo:Encyclopaedia Britannica, Inc..1966..k11-6a.;
1315 Beránek, Jiří.Tajemství lóží : Svobodné zednářství bez legend a mýtů.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0423-6.k06/6.;
1316 Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.k04/2.;
1317 Berďajev, N.A..Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-069-6.k04/2.;
1318 Berďajev, Nikolaj.Filosofie nerovnosti.:Kitěž.2004.80-903383-1-3.k01-3b.;
1319 Berďajev, Nikolaj.Filosofie svobodného ducha, Část 1. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-97-9.k03/2.;
1320 Berďajev, Nikolaj .Filosofie svobodného ducha, Část 2. Červený Kostelec:Pavel Mervart.2009.978-80-86818-98-6.k03/2.;
1321 Berďajev, Nikolaj .Nový středověk ; úvaha o osudu Ruska a Evropy.:Pavel Mervart.2004.80-86818-05-5.k03/4.;
1322 Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.1991?.80-85459-02-7.k01-3b.;
1323 Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.Dostojevského pojetí světa. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-020-3.k04/2.;
1324 Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948.O otroctví a svobodě člověka : Pokus o personalistickou filosofii. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-50-X.k04/2.;
1325 Berďajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Filosofie a náboženství. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-486-8.k01-3b.;
1326 Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Pramene a zmysel ruského komunizmu. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-634-0.k01-2a.;
1327 Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Ríša Ducha a ríša Cisárova. Bratislava:Kalligram.2003.80-7149-548-4.k01-2a.;
1328 Berďajev, Nikolaj Alexandrovič.Sebapoznanie, Pokus o filozofickú autobiografiu. Bratislava: AGORA.2005.80-968686-8-3.k01-2b.;
1329 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Duše Ruska. Brno:Petrov.1992.80-85247-39-9.k01-3b.;
1330 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-44-2.k16-4a.;
1331 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič, 1874-1948 - autor.Filosofie svobody. Původ zla a smysl dějin. Olomouc:Votobia.2000.80-7198-490-6.k01-3b.;
1332 Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.Duše Ruska /.Brno ::Petrov,.1992.80-85247-39-9 :.k03/4.;
1333 Béreš Josef Dr. se spolupracovníky.Naše víra.Praha:Česká katolická Charita.1974..D5/6.;
1334 Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.k17/8.;
1335 Bergdolt, Klaus.Černá smrt v Evropě : velký mor a konec středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-541-0.k24/2.;
1336 Berger, Natalia.Na křižovatce kultur : Od středověku do moderní doby : Historie československých Židů.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0305-1.k08-1b.;
1337 Berger, Peter Ludwig.Kapitalistická revoluce. Bratislava:Archa.1993.80-7115-042-8.k03/3.;
1338 Berger, Rupert, 1926-.Liturgický slovník.:Praha :.2008.978-80-7021-965-2.k22/2.;
1339 Bergson Henri.Filozofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..k01/5.;
1340 Bergson, Henri.Čas a svoboda : O bezprostředních datech vědomí. Praha:Filosofia.1994.80-7007-065-X.k01-3b.;
1341 Bergson, Henri.Duchovní energie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-485-6.k03/2.;
1342 Bergson, Henri.Duše a tělo. Bratislava:Fischer.1994.80-967229-0-5.k01-3b.;
1343 Bergson, Henri.Hmota a paměť : esej o vztahu těla k duchu. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-065-3.k01/5.;
1344 Bergson, Henri.Smích : Le rire. Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0404-9.k01-3b.;
1345 Berchmans Egloff OFM Cap..Begnadete Liebe.Luzern:Verlag Räber and Cie..1959..k17-1b.;
1346 Berchmans Egloff OFM Cap..Du gehst nicht allein.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag .1963..k17-1b.;
1347 Berchmans Egloff OFM Cap..Gott ist barmherzig.Luzern:Verlag Räber and Cie..1958..k17-1a.;
1348 Berchmans Egloff OFM Cap..Ich - Heilig werden?.Luzern:Räber-Verlag.1962..k17-1a.;
1349 Berkeley, George.Esej o nové teorii vidění.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-112-9.k01/7.;
1350 Berkeley, George.Pojednání o základech lidského poznání kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách,....Praha:Svoboda.1995.80-205-0479-6.k01/7.;
1351 Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.2003.80-7255-077-2.K08/4.;
1352 Berkhof, Louis, 1873-1957 - autor.Dějiny dogmatu.:Praha :.2003.80-7255-077-2.R1/6.;
1353 Bernanos Georg.Die begnadete Angst.Bassel, Freiburg, Wien:Herder - Bucherei.1959..k15-1a.;
1354 Bernard R. P OP.Das Mysterium Jesu Band 3.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1961..k10-6a.;
1355 Bernard R. P. OP.Das Mysterium Jesu, band 2.Basel, Freiburg, Wien:Herder.1960..k10-6a.;
1356 Bernard R . P. OP.Das Mysterium Jesu, band 1.Basil Freiburg Wien:Herder.1959..k10-6a.;
1357 Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Casterman - Paris - Tournai:Salvator Verlag Mulhouse.1963..k08-4b.;
1358 Bernard R., P. OP.Le Mystére de Jésus.Mulhouse:Éditions Salvator.1963..k08-4b.;
1359 Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.k17/5.;
1360 Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.1999.80-85929-34-1.k13/6.;
1361 Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-117-3.k13-1b.;
1362 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.k17/5.;
1363 Bernard, z Clairvaux.O minulosti a svobodném rozhodování.:Karolinum.2004.80-246-0702-6.k13/6.;
1364 Bernardi Jean.Les premiers siécles de l´Église.Orante:Les Éditions du Cerf.1987..k08-4a.;
1365 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.k14/6.;
1366 Bernert Erasmus.Das Gebet.Stans:Verlag Josef von Matt.1981..k15-1a.;
1367 Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH.1968..k18/4.;
1368 Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4.k09/3.;
1369 Bernhardt Rudolf.Vorlesebuch.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k13-2b.;
1370 Bernhart Joseph.Bibel und mythus.Kosel - Verlag zu Munchen:Hochland - Bucherei .1954..k09-4a.;
1371 Bernhart Joseph.De profundis.Munchen:Hochland - Bucherei im Kosel - Verlag.1935..k08-4b.;
1372 Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément I. Malesherbes:Maury.1984.2-85229-282-4.k01-1b.;
1373 Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément II. Malesherbes:Maury.1985.2-85229-282-4.k01-1b.;
1374 Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément*. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.k01-1b.;
1375 Bersani, Jacques.Encyclopaedia Universalis, Supplément**. Malesherbes:Maury.1980.2-85229-281-5.k01-1b.;
1376 Berten Ignace.Histoire, révélation et foi.Bruxelles:Editions du CEP.1969..k09-3a.;
1377 Bertetto Domenico.Cacerdozio cattolico.Alba (Cuneo):Edizioni Paoline.1956..k08-4b.;
1378 Berthold Waldstein-Wartenberg.DIE HEILIGE ZDISLAWA UND IHRE ZEIT.Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Tschechische Republik:Martin Verlag.2000..k06-3b.;
1379 Bertrand, Yves.Soudobé teorie vzdělávání.Praha:Portál.1998.80-7178-216-5.D4/3.;
1380 Berz August.Mit Gott ins Heute.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1968..k15-1a.;
1381 Berz August.Mit Gott ins Heute 2: Mai - August.Einsiedeln, Zurich, Koln:Benziger Verlag.1973..k15-1a.;
1382 Besala, Jerzy, 1951-.Utajené dějiny Evropy.:Frýdek-Místek :.2009.978-80-7362-652-5.k15-4a.;
1383 Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k10-3b.;
1384 Besnard A. M..Un certain Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k10-3b.;
1385 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.K09/1.;
1386 Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.1994.80-85291-13-4.k14/6.;
1387 Bettan G..Chiaro sul Domani.Milano:Ancora.1964..k13-2b.;
1388 Betz Otto.Die Welt meditieren.Munchen:Verlag J. Pfeiffer.1967..k15-1a.;
1389 Bezák, Róbert,1960-.Medzi nebom a peklom :.Bratislava ::W Press,.2013.978-80-971196-2-1.k18/8.;
1390 Bezdíčková, Erika,(1931-).Moje dlouhé mlčení :.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.2011.978-80-86953-77-9.k08-1a.;
1391 Bezina Petar, Fra, Dr..Progoni.Split:Splitske metropolije i zadarske nadbiskupije .2000..k12-2b.;
1392 Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.k13/5.;
1393 Biale, David.Power and powerlessness in jewish history. New York:Schocken books.1987.0-8052-0841-0.k01-4b.;
1394 Bianco V..Rodičia, na slovíčko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k17/8.;
1395 Bianco, Enzo.Mozaika múdrosti. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-76-5.k22/4.;
1396 Bianchi, Duccio.Pacifisti all'est. Napoli:Dehoniane.1985..k01-3b.;
1397 Bianchi, Enzo, 1943-.Klíčové pojmy křesťanské spirituality.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-326-5.k13/5.;
1398 Bianchi, Enzo((1943- ).).Radykalizm chrześcijański.Kraków ::"Tyniec",.2000..8387525472.k09/3.;
1399 Biathová Katarína (text).Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran .1983..k12-1b.;
1400 Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b.;
1401 Biblia sacra - angl..Good News Bible.Swindon-Glasgow:<<The>> Bible Societies-Collins.1989.0564004219;0-564-00421-9.k09-6b.;
1402 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k09-5a.;
1403 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k09-6b.;
1404 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.k07/2.;
1405 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - druhá časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.K07/2.;
1406 Biblioteca di scienze religiose.Un nuovo volto di Dio.Roma - Italia:Libreria Ateneo Salesiano.1976..k08-4a.;
1407 biblioteka Ojcóv Kosciola 2.Pierwsza Ksiega Starców.Krakow:Wydawnictwo.1993..k17/2.;
1408 Biblioteka ojcóv košciola 5, ANONYM przypisywany sw. Grzegorzowi z Nazjanzu.Chrystus cierpiacy.Kraków:wydawnictwo II.1995..k20/4.;
1409 Bibliotheca Dominicana.DE ORATIONE iuxta B. Humbertum de Romanis, OP.Romae:Apud Sanctam Sabinam.1960..k06-4a.;
1410 Bibliothéque de théologie série 3, Théologie Biblique, Vol. 4.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Paris - Tourna i- New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1956..k09-4a.;
1411 Bibliothéque de Théologie, série 3, Théologie Biblique, Vol. 2 .Théologie de l´ancien testament Tome I.Paris - Tournai - New York - Rome:Desclée - Cie, Éditeurs.1954..k09-4a.;
1412 Bič Miloš.Ze světa Starého zákona I..Praha:Kalich.1986..k08/6.;
1413 Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..k08/6.;
1414 Bič Miloš.Ze světa Starého zákona II..Praha:Kalich.1989..k09-6b.;
1415 Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr..Biblická konkordance P - V.Praha:Kalich, v Ústredním cirkením nakladatelstsví.1966..k09-6a.;
1416 Bič Miloš ThDr. a Souček Jozef Bohumil ThDr. .Biblická konkordance V - Ž Třetí díl.Praha:Kalich.1967..k07/8.;
1417 Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : Úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Čes.biblická společ..1997.80-85810-15-8.k21/3.;
1418 Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-032-X.k06/2.;
1419 Bič, Miloš.V zemi sfing a pyramid : Od faraónů k prorokovi.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-49-8.k06/2.;
1420 Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.k21/2.;
1421 Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-240-4.k21/2.;
1422 Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-150-5.k21/2.;
1423 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.k21/2.;
1424 Bielik, František,1928-.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách :.Bratislava ::DaVel,.1991.80-900931-0-8 .k15-6a.;
1425 Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:s. n. a..1994..k14/5.;
1426 Bielik, Miroslav.Ján Krstiteľ.Košice:Miroslav Bielik .1994..k04-3a.;
1427 Biemel, Walter.Martin Heidegger.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0268-3.k02/1.;
1428 Bieňkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk.Encyklopedia katolicka, Tom 3.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1979..k11-5a.;
1429 Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 3.Lublin:Pallotinum.1979..k11-5a.;
1430 Bieńkowski, Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, cenzor Dobszewicz.Encyklopedia katolicka Tom 4.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1983..k11-5a.;
1431 Bierach, Alfred J..Čo prezrádzajú tváre : Ako spoznať človeka na prvý pohľad.Šamorín:Fontana Kiadó.1992.80-900492-4-9.D4/3.;
1432 Biesel, Herbert.Von altem und neuem Beten.Düsseldorf ::Patmos,.1972.3-491-00348-2.k15-1a.;
1433 Bihlmeyer - Tuhle.Kirchengeschichte.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1961..k16-6a.;
1434 Bilíková Eva PhDr. .Přehled latinské mluvnice.Brno:MC sdružení.1992..D8/4.;
1435 Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM.1980..k09/3.;
1436 Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1980..k04-2a.;
1437 Bilsker, Richard.Bergson : Osobnosoti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-97-0.k02/1.;
1438 Bílý, Jiří.Jezuita Antonín Koniáš. Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-191-1.k14/5.;
1439 Bílý, Jiří.Trojí lid : panovníci a jejich lid v evropském středověku.Praha:Libri.2000.80-7277-014-4.k19/2.;
1440 Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X.k12/2.;
1441 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.k13-1b.;
1442 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993.80-85223-16-3.k11/7.;
1443 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.k08-1b.;
1444 Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.k08-1b.;
1445 Biser, Eugen,(1918-).Der Helfer :.München ::Kösel,.1973.3-466-20157-8.k08-4b.;
1446 Bischof Dr.. Rudolf Graber.THOMAS VON AQUIN.Regensburg:Dominikanerkirche.1974..k06-4b.;
1447 Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.k06/6.;
1448 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.k13-5a.;
1449 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.k19/4.;
1450 Bissonnier Henri.Pédagogie de résurrection.Paris:Éditions Fleurus.1959..k13-2b.;
1451 Bistumskommission fur okumenische Fragen .Die Eucharistie im Gespräch der Konfessionen.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker .1986..k08-6b.;
1452 Biškup, Marijan.Blaženi Augustin Kažotič.Zagreb:.1980..k04-4a.;
1453 Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..k17/5.;
1454 bl. Henryk Suzo.ksiega mudrošci przedwiecznej.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1983..k14/2.;
1455 Black Matthew.An Aramaic approach to the gospels and acts.Oxford:Clarendon press.1979..k10-5a.;
1456 Black, Jeremy.Bohové,démoni a symboly starověké Mezopotámie : ilustrovaný slovník.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-266-8.k06/1.;
1457 Black, Jeremy.Evropa 18.století.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-376-0.k24/2.;
1458 Bláha, Inocenc Arnošt.Ethika jako věda : Úvod do dějin a theorie mravnosti.Brno:Atlantis.1992.80-7108-023-3.k05/1.;
1459 Blaha, Jan.Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie,sociologie,etiky a sociální p.Praha:Triton.2004.80-7254-467-5.D4/4.;
1460 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.k16/8.;
1461 Blainey, Geoffrey.Dějiny Austrálie.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-334-7.k23/2.;
1462 Blanár Vincent doc. dr., Klimanová Alžbeta, Kubalová Ivana, Pohanová Lýdia a Šulhan Jozef.Rozprávate po francúzsky? Mluvíte francouzsky? Parlez-vous francais?.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..k16-5c.;
1463 Blandino, Giovanni SJ.Brevi lezioni di filosofia. Roma:Universita Lateranense.1983.88-311-3318-7.k01-3b.;
1464 Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený.2000?..k13/2.;
1465 Blanchet, Bonvin, Clerc, Gallay, Muller, Roulet, Wisser.Jeremie.Genéve:Labor et Fides.1985..k09-4b.;
1466 Blank Josef.Geistliche schriftlesung 4/3.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-2a.;
1467 Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77129-3.k09-2a.;
1468 Blank, Josef,(1926-1989).Das Evangelium nach Johannes..Düseldorf ::Patmos,.1981.3-491-77124-2.k09-2a.;
1469 Blankenbaker, Frances.O čem všem je Bible-encyklopedické vydání : Na základě populárního klasického díla dr.Henrietty Mearsové.Bratislava:Pokoj.1993.80-85747-02-2.k21/3.;
1470 Blaquiér, Georgette.Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-443-1.D4/3.;
1471 Blasko, Stefan,1915-.Miriam Teresa :.Toronto, Canada ::Maria Magazine,.1984...k15-1a.;
1472 Blaskovics Josef.Učebnice maďarštiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..k16-5c.;
1473 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..k11/5.;
1474 Blavatská, Helena Petrovna.Klíč k theosofii.Praha:Stratos.1995.80-85962-08-X.k06/6.;
1475 Blažek, Bohuslav.Tváří v tvář obrazovce : Bohuslav Blažek.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-11-7.D4/3.;
1476 Blažíček Oldřich J..Umění baroku v Čechách.Praha:Obelisk, Nakladatelství umění a architektury.1971..k08-1b.;
1477 Blažíček, Oldřich J..Dominikánsky kostel sv. Vavřince v Jablonném.Olomouc:Edícia Krystal.1948..k06-2a.;
1478 Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.R1/2.;
1479 Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.2001.80-7266-082-9.k19/3.;
1480 Blinzler Josef.Der Prozess Jesu.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k10-5b.;
1481 Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1.k02/6.;
1482 Bloch, Marc Leopold Benjamin, 1886-1944.[Société féodale. Česky]Feudální společnost. 2010. : Praha : Argo.2010.978-80-257-0236-9.k24/2.;
1483 Blondel, Maurice.Pravda poznání a činu. Praha:Vyšehrad.1971..k01-2a.;
1484 Blondel, Maurice, 1861-1949.Filosofie akce. Olomouc :Refugium Velehrad-Roma.2008.978-80-7412-009-1.k01/7.;
1485 Bloom Anthony.Weg zur Meditation.Bergen-Enkheim bei Frankfurt/Mainz:Verlag Gerhard Kaffke.1971..k15-1a.;
1486 Bloom, Anthony(1914-2003)..Odwaga modlitwy.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008403.k15-1a.;
1487 Bloom, Harold.Kánon západní literatury :.Praha ::Prostor,.2000.80-7260-013-3.k22/7.;
1488 Bluchdorn, J..Das Gewissen in der Diskussion. Darmstadt:Wissenschaftliche.1976.3-534-03717-0.k01-2a.;
1489 Bober Bernard Mons..S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..k13-6a.;
1490 Bobulski, Stanisaw..Nasze cmentarze z I wojny swiatowej.Sobolow ::[s.n.],.1996..8386768614.k15-3a.;
1491 Bockle Franz und Holenstein Carl.Die Enzyklika in der Diskussion.Zurich:Benziger Verlag.1968..k13-5a.;
1492 Boekholt Peter.Eucharistie.Roma - Italia:Las - Libreria Ateneo Salesiano.1982..k08-4a.;
1493 Boer, Theo de.Bůh filosofů a Bůh Pascalův. Benešov:EMAN.2003.80-86211-23-1.k05/4.;
1494 Boethius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 48.Boethius Poslední Říman : Výbor z díla.Praha:Vyšehrad.1982..k01/5.;
1495 Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus, ca 480-524 - autor.Filosofie utěšitelka.:Olomouc :.1995.80-7198-021-8.k03/2.;
1496 Boff L.,, Kern B., Muller A..Werkbuch Theologie der Befreiung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1988..k08-6b.;
1497 Boff Leonardo.Zeugen Gottes in der Welt.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1985..k08-4b.;
1498 Boff, Leonardo.Kolumbus v reťaziach. Bratislava:SERAFÍN.2006.80-8081-046-X.k04/5.;
1499 Boff, Leonardo.Orel a kuře : o integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás. Praha:Portál.2000.80-7178-442-7.k06/2.;
1500 Boff, Leonardo,(1938-).Kirche :.Düsseldorf ::Patmos,.1985.3-491-77293-1.k08-4b.;
1501 Boff, Leonardo,(1938-).Kreuzweg der Auferstehung.Düsseldorf ::Patmos,.1986.3-491-72136-9.k08-4b.;
1502 Boff, Leonardo,(1938-).Vater unser :.Düsseldorf ::Patmos,.1984.3-491-72103-2.k10-2a.;
1503 Bogdan, Henry, 1936-.Řád německých rytířů.:Praha :.2009.978-80-7407-063-1.k24/1.;
1504 Bogliolo Alojz.Filozofická antropológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k03/5.;
1505 Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..k01-2a.;
1506 Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..k03/5.;
1507 Bogliolo, Luigi.Filosofia cristiana: problema o dramma?. Brescia:Civiltá.1971..k01-2a.;
1508 Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k01-2a.;
1509 Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..k03/5.;
1510 Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k03/5.;
1511 Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..k03/4.;
1512 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..k03/5.;
1513 Boháč, Vojtech.Krátky liturgický slovník.Prešov:Petra.2002.80-89007-26-0.k10/5.;
1514 Bohlen, Cornelius.Antroposofie a křesťanství.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-230-7.k06/4.;
1515 Bohm Alfonz.Druhá kniha o láske.Martin:Osveta.1978..k17-4b.;
1516 Bohm E. Dr..Slovenskí výtvarníci v Maďarsku.Košice:Slovenská jednota.1943..k08-1b.;
1517 Bohme Wolfgang.Beichtlehre fur evangelische Christen.Stuttgart:Evangelisches Verlagswerk.1956..k08-4b.;
1518 Böhme, Jakob.Cesta ke Kristu : mystické traktáty konce věků.:Vyšehrad.2003.80-7021-547-X.k01/5.;
1519 Bohren Rudolf.Das Unser Vater - heute.Zurich / Stuttgart:Zwingli verlag .1960..k15-1a.;
1520 Bohumila, Zástěrová.Dějiny Byzance.:Academia.1994.80-200-0454-8.k25/3.;
1521 Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k11/4.;
1522 Bohuslav.Klásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k17-3b.;
1523 Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k13/4.;
1524 Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k08-1a.;
1525 Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..k14/6.;
1526 Bohuslav (Ľudovít Macák).V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..k13/4.;
1527 Bohuslav, Novotný.Slovom a mečom.:Matica slovenská.1995.80-7090-330-9.k16-1a.;
1528 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.k10-2a.;
1529 Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.1993.80-900950-5-4.k02/7.;
1530 Bochenski, Józef Maria.Cesta k filosofickému myšlení. Praha:Academia.2001.80-200-0853-5.k01-2a.;
1531 Bochenski, Józef Maria.Cesty k filosofickému myšlení, Úvod do základních pojmů.Praha:Svoboda.1994.80-205-0398-6.R1/7.;
1532 Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.k04/4.;
1533 Bocheński, Józef Maria,(1902-1995).Cesta k filozofickému myšlení.Purley ::Rozmluvy,.1985.0-946352-21-6.k02/7.;
1534 Boice, James Montgomery.Základy křesťanské víry : jednosvazková systematická teologie.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-005-5.k08/1.;
1535 Boinnard Y..Mort de Jésus.Genéve:Labor et Fides.1984..k10-3b.;
1536 Boismard M. E., Lamouille.L´Évangile de Jean.Paris:Les Éditions du Cerf.1977..k10-6b.;
1537 Boismard, Descamps, Gelin, Giblet, Guillet, soeur J. D´ARC A. Lefévre, Dufour, Pierron, Spicq.Grands Thémes Bibliques.Paris:Étions du Feu Nouveau.1958..k09-4a.;
1538 Bok, Václav.Slovník spisovatelu nemeckého jazyka a spisovatelu lužickosrbských.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1987..k22/4.;
1539 Bokenkotter, Thomas S..A concise history of the Catholic Church.New York ::Image Books,.1990..0385411472.k16-5a.;
1540 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.:Polypress.2000.80-88704-33-2.k19/2.;
1541 Boľšakov, Sergej.Na duchovných výšinách. O ľuďoch, ktorí sa modlia Ježišovu modlitbu. (Osobné spomienky a stretnutia).. Regionálne kultúrne stredisko:Žilina.1995.80-85161-16-8.k18/2.;
1542 Bolzano Bernard.Vlastní životopis.Praha:Odeon.1981..k03/4.;
1543 Bolzano, Bernard.Exhorty.:Praha : Lidové noviny.2006.978-80-7106-827-3.k03/4.;
1544 Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-703-0.k13/6.;
1545 Bonaventura.De reductione artium ad theologiam; Unus est magister vester, Christus.:Oikoymenh.2003.80-7298-078-5.k13/6.;
1546 Bonaventúra z Bagnoregia.Putovanie mysle do Boha..Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2.k13/6.;
1547 Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2.k13/6.;
1548 Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.R1/4.;
1549 Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.k13/6.;
1550 Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 4.sv. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku : Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku.Praha:Vokno.1993.80-85239-24-8.k03-5b.;
1551 Bondy, Egon.Poznámky k dějinám filosofie : 5.díl. Středověká islámská a židovská filosofie;Filosofie renesance a reformace : Středověká islámská a židovská filosofie.Filosofie renesance a r.:Praha : Státní zdravotnické nakl..1995.80-85239-30-2.k03-5b.;
1552 Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 2, Juliiny otázky. Praha:DharmaGaia.1993.80-901225-6-6.k01-2a.;
1553 Bondy, Egon, 1930-2007.Filosofické eseje, sv. 3. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.k01-2a.;
1554 Bondy, Egon, 1930-2007 .Filosofické eseje, sv. 4. Praha:DharmaGaia.1995.80-85905-00-0.k01-2a.;
1555 Bonhöffer, Dietrich.Na cestě k svobodě : Listy z vězení.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-081-8.k12-5a.;
1556 Bonsirven Joseph.Théologie du Nouveau testament.Paris:Aubier.1951..k10-4b.;
1557 Boor de Werner.Der erste Brief des Paulus an die Korinther.Berlin:Evangelische Haupt-bibelgesellschaft .1967..k11-4a.;
1558 Boorstin, Daniel J..Člověk hledající, Příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. Praha:Prostor.1999.80-7260-018-4.k05/7.;
1559 Borgman, Erik,(1957-).Edward Schillebeeckx :.New York ::Continuum,.2003-.0826461948 (v. 1).k06-4b.;
1560 Borkowska, Małgorzata, 1939- - autor.Kristus - život Marmionův.:Praha :.2001.80-902682-4-2.k14/6.;
1561 Borkowski, Ludwik.Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin:Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego.1991.83-85291-21-0.k04/7.;
1562 Bornkamm, G..Ježíš Nazaretský.Praha:Kalich.1986..k20/4.;
1563 Boros Ladislaus.Der anwesende Gott.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1964..k17-5b.;
1564 Boros Ladislaus.Des Menschen Welt und Gott.Zurich:Buchclub Ex Libris.1950?..k17-5b.;
1565 Boros Ladislaus.Erlôstes dasein.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1965..k15-1a.;
1566 Boros Ladislaus.Gott - Welt - Bruder.Freising:Kyrios-Verlag GmbH Meitingen.1967..k17-5b.;
1567 Boros Ladislaus.In der Versuchung.Olten und Freiburg:Walter-Verlag.1967..k17-5b.;
1568 Boros Ladislaus.Mysterium Mortis.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1966..k07/2.;
1569 Boros Ladislaus.Wahrhaftigkeit und Liebe.Freising:Kyrios-Verlag Gmbh Meitingen.1966..k17-5b.;
1570 Boros Ladislaus.Wir sind zukunft.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1969..k15-1a.;
1571 Boros, Ladislaus.Taglich aus dem Glauben leben :.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1979.3786706271.k17-5b.;
1572 Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.k18/7.;
1573 Boros, Ladislaus, 1927-1981 - autor.Osvobození k životu :.:Praha :.1994.80-7113-085-0.k16/7.;
1574 Boros, Ladislaus,1927-1981.Erlöstes Dasein.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0385-X.k17-5b.;
1575 Boros, Ladislaus,1927-1981.Offenheit des Geistes :.Olten ; Freiburg im Breisgau ::Walter,.1977.3-530-09510-9 .k17-5b.;
1576 Boros, Ladislaus1927-1981.Denken in der Begegnung.Olten ::Walter,.1973.3-530-09506-0.k17-5b.;
1577 Boros, Ladislaus1927-1981.Der gute Mensch und sein Gott.Olten ::Walter,.1971.3-530-09504-4.k17-5b.;
1578 Boros, Ladislaus1927-1981.Im Leben Gott erfahren.Olten ::Walter,.1976.3-530-09509-5.k17-5b.;
1579 Boroš, Július,1934-.Experimentálna psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1986..D4/7.;
1580 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.k14/1.;
1581 Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-431-8.k07/5.;
1582 Bosak Pius Czeslaw OP.Slownik-konkordancja osób Nowego Testamentu.Poznaň:W drodze.1991..k08/6.;
1583 Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.k10-6a.;
1584 Bosak, Pius Czeslaw.Kobiety w Biblii.Poznaň:Wydawnictwo "W drodze".1995.8370331092;83-7033-109-2.k07/6.;
1585 Bosak, Pius Czesław((1944- ).).Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::"Bernardinum",.1996.8370331114;8386491396.k21/3.;
1586 Bosak, Pius Czesław(1944- )..Postacie Nowego Testamentu :.Pelplin ::\"Bernardinum\",.1996.8370331114;8386491396.k09-1b.;
1587 Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..D5/3.;
1588 Bosco, Ján.Listy Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-031-3.k17/5.;
1589 Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1978..k13/4.;
1590 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.k14/6.;
1591 Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k13/4.;
1592 Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.k17-5a.;
1593 Boss, Medard.Včera v noci se mi zdálo.Praha:Grada.1994.80-85424-74-6.D4/7.;
1594 Bossis, Gabrielle,1874-1950.Er und ich :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1976.3-7867-0579-8.k15-1a.;
1595 Bossuet.Le Jeudi-Saint.Paris:Union générale d´Éditions.1963..k17-5b.;
1596 Bossy, John, 1933-.Křesťanství na Západě 1400-1700.:Praha :.2008.978-80-246-1468-7.k04/4.;
1597 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.k05/1.;
1598 Bottero, Jean.Naissance de Dieu :.Paris ::Gallimard,.1992.2-07-032725-6.k09-4a.;
1599 Botto, Július,1848-1926.Slováci : vývin ich národného povedomia.Bratislava:Tatran.1971..k26/5.;
1600 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..k08-4b.;
1601 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..k09/1.;
1602 Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-271-4.k07/1.;
1603 Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-307-9.k07/4.;
1604 Boublík, Vladimír, 1928-1974 - autor.Teologická antropologie :. :Kostelní Vydří :.2001.80-7192-490-3.k08-4b.;
1605 Boublík, Vlastimil.Teologie mimokřesťanských náboženství.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-481-4.k07/1.;
1606 Boublílk Vladimír.Boží lid.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1967..k08-4b.;
1607 Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.k11/6.;
1608 Bouéssé Humb ert, OP.Le sacerdoce chrétien.Paris:Desclée de Brouwer.1950..k08-3b.;
1609 Bouchard Joseph.Les pauvres m´ont évangélisé.:Les éditions ouvriérew.1968..k17-5b.;
1610 Bouchner, Jules.Zednářská symbolika,aneb,Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční....Praha:Trigon.1998.80-86159-09-4.k06/6.;
1611 Boulad Henri.Mystische Erfahrung.Salzburg - Wien:Otto Muller Verlag.1997..k17-5b.;
1612 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.k11/6.;
1613 Boulad, Henri.Ježíš v dnešní době : dvanáct podobenství pro dnešní dobu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-081-9.k11/6.;
1614 Boulad, Henri.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2.k11/6.;
1615 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.k11/6.;
1616 Boulad, Henri,1931-.Die Vernunft des Herzens.Wien:Herold Verlag.1985.3700803060 (brož.);3-7008-0306-0.k15-1a.;
1617 Bouma, David.Ateismus - teologická reflexe.Hradec Králové ::Typo Studio,.2009.978-80-87363-02-7.k10/1.;
1618 Bouman, Johan,(1918-).Musik zur Ehre Gottes :.Giessen ::Brunnen,.2000..376551201X.k12-4a.;
1619 Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.k07/4.;
1620 Boureau, Alain..La Legende doree :.Paris ::Editions du Cerf,.1984..2204021520.k15-3a.;
1621 Bouretz, Pierre 1958-.Svědkové budoucího času I. H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-297-4.k01-2a.;
1622 Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času II, G. Scholem, M. Buber, E. Bloch. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-298-1.k01-2a.;
1623 Bouretz, Pierre, 1958-.Svědkové budoucího času III, L. Strauss, H. Jonas, E. Lévinas. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-299-8.k01-2a.;
1624 Bourgeois Henri.Dieu selon les chrétiens.Le Centurion:Croire et comprendre 158.1974..k08-3b.;
1625 Bourgeois, Henri((1934-2001).).Znaki zbawienia :.Kraków ::"M",.2001..8372213550.k08/2.;
1626 Bours Johannes.Ježíš se ho zeptal.Praha:Zvon.1995..k13-2b.;
1627 Bours Johannes.Wo bist du, Gott?.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k15-1a.;
1628 Bours, Johannes.Leidenschaft für Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19435-X.k17-5b.;
1629 Bours, Johannes,1913-1988.Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20755-9.k17-5b.;
1630 Bours, Johannes,1913-1988.Nehmt Gottes Melodie in euch auf :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1985.3-451-20414-2.k17-5b.;
1631 Bouttier M..Du Christ de l´histoire au Jésus des Évangiles.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k10-3b.;
1632 Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b.;
1633 Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b.;
1634 Bouwman Gijs, SVD.Liberta e legge.Milano:Bompiani.1970..k10-3b.;
1635 Bouyer Louis.Duch śviety Pocieszyciel.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b.;
1636 Bouyer Louis.La Bible et l´évangile.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k10-3b.;
1637 Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Éditions de Maredsous - Belgique:Casterman - Tournai - Paris.1955..k10-3b.;
1638 Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Tournai - Paris, Belgique:Éditions casterman, Édition de Maredsous.1955..k10-3a.;
1639 Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris: Édition de Maredsous - Belgique.1955..k10-3b.;
1640 Bouyer Louis.Le quatriéme évangile.Casterman - Tournai - Paris:Éditions de Maredsous - Belgique.1955..k10-3b.;
1641 Bouyer Louis.Ojciec Niewidzialny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b.;
1642 Bouyer Louis.Orthodox Spirituality and Protestant and Anglican Spirituality.New York:A crossroad book The Seabury press.1965..k14-2b.;
1643 Bouyer Louis.Syn Przedwieczny.Kraków:Wydawnictwo "M".2000..k08-4b.;
1644 Bouyer Louis.The Spirituality of the New Testament and the Fathers.New York:A crossroad book The Seabury press.1960..k14-2b.;
1645 Bouyer Louis, de l´Oratoire.La vie de la liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1956..k08-6a.;
1646 Bouyer Louis, de l´Oratoire.Le Mystére Pascal.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k08-4a.;
1647 Bouyer, Louis,1913-2004.Introduction a la vie Spirituelle :.Paris ::Desclée,.1960..k17-5b.;
1648 Bouzek, Jan.Od mýtu k logu. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2.;
1649 Bouzek, Jan.Řeč umení a archaické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1995..k03/2.;
1650 Bovet Théodore.Manželstvo.:neuvedený.1950?..k11/4.;
1651 Bowen Roger.... So I Send You.Cambridge:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1996..k08-4a.;
1652 Bowen Roger.A guide to Romans.London:SPCK.1975..k11-4a.;
1653 Bozzo Giovanni.Estote prudentes.Roma:Edizioni Paoline.1963..k17-5b.;
1654 Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvátná znamení.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k10/5.;
1655 Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..k13-5b.;
1656 Bradáč, Josef,1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti /.Praha ::Malvern,.2011.978-80-86702-86-5.K14/2.;
1657 Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.1996.80-7113-135-0.k19/1.;
1658 Braito, Silvester, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..k09/3.;
1659 Braito, Silvester, OP.Základy.Olomouc:.1941..K9/3.;
1660 Brandscheidt, Renate.Das Buch der Klagelieder.Düsseldorf ::Patmos,.1989.3-7462-0426-7.k17-5b.;
1661 Brandsma, Titus,1881-1942.Krása Karmelu /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1992.80-85527-08-1.k13/7.;
1662 Brandstaetter, Roman.Assisi war ein neuer Anfang.:Styria.1983.3-222-11387-4.k04-5a.;
1663 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..k16/2.;
1664 Brantschen, Johannes B..Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-271-3.k11/4.;
1665 Brantschen, Johannes B..Hoffnung fur Zeit und Ewigkeit :.Freiburg i. Br. [u.a.]:Herder.1992.3451228505 (Pp.).k17-5b.;
1666 Brantschen, Johannes B.1935-.Warum lässt der gute Gott uns leiden?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-20337-5.k17-5b.;
1667 brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.k12/2.;
1668 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.k11/7.;
1669 Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8.k08/4.;
1670 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1.D5/6.;
1671 Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.K07/1.;
1672 Braunsteiner Gloria, doc. Dr. theol., PhD..Prekonávanie zneužívania moci v Cirkvi a v spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2012..k26/3.;
1673 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.k18/8.;
1674 Brázda, Radim.Úvod do srovnávací etiky. Praha:KLP.1998.80-85917-46-7.k05/1.;
1675 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.k20/8.;
1676 Brdiarová, Zuzana.V tichu modlitby.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.2012.9788071403982 (viaz.); 978-80-7140-398-2.k13/2.;
1677 Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.K13/5.;
1678 Breid Franz.Die Letzten Dinge.Steyr:W. Ennsthaler Verlag.1992..k08-4b.;
1679 Breig, Maximilian.Ratschläge und Gedanken :.Leutesdorf ::Johannes-Verlag,.1990.3-7794-1161-X.k17-5b.;
1680 Bremond Henri.Heiligkeit und theologie.Regensburg:Erschienen bei Friedrich Pustet.1962..k08-4b.;
1681 Brenon, Anne.Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-85-2.k19/3.;
1682 Brentano, Franz.O původu mravního poznání Zlo jako předmět básnického zobrazení. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0360-3.k05/1.;
1683 Brestyánszky Ilona.Kovács Margit.Budapest:Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata.1982..k08-1b.;
1684 Breuers, Dieter.Zemřít za Jeruzalém : rytíři,mniši,mohamedáni a první křížové tažení.Praha:Argo.2001.80-7203-381-6.k23/5.;
1685 Brezinka, Wolfgang .Filozofické základy výchovy. Praha:ZVON.1996.80-7113-169-5.k05/1.;
1686 Brezzi Paolo, Ciprotti Pio, Garofalo Salvatore, Testini Pasquale.Studi Paolini.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1969..k10-4b.;
1687 Bridge, Antony.Křížové výpravy : The Crusades.Praha:Academia.1995.80-200-0512-9.k19/1.;
1688 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).k11/7.;
1689 British and Foreign Bible Society.Good news New Testament.Glasgow ::Collins Bible,.1993.0-564-04081-9.k16-1a.;
1690 Brnický, Michal.Odpoveď na Augsburské vyznanie.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8.k19/3.;
1691 Brnický, Michal.Odpoveď na Augsburské vyznanie.Badín; V Bratislave:Kňažský seminár sv. Františka Xaverského; Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2015.9788088937678 (brož.); 978-80-88937-67-8.k8/5.;
1692 Bro, Bernard,1925-.Moc zla /.Praha ::Krystal OP,.2014.978-80-87183-63-2 (brož.).K17-5a.;
1693 Brocker Luise Dr..Die Botschaft des Kreuzes.Bistum Essen:Katholischer Deutscher Frauenbund.1986..k12-4b.;
1694 Brockmoller, Klemens SJ.Industriekultur und religion. Frankfurt am Main:Josef Knecht.1964..k01-2a.;
1695 Broderick Robert C..The catholic encyclopedia.Nashville - Camden - New York:Thomas Nelson, publishers.1987..k08-6b.;
1696 Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-831-2.k24/2.;
1697 Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.k14/4.;
1698 Bröstl, Alexander.Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-786-X.k02/1.;
1699 brown.duch svaty na turice.:.1990??.807141-337-2.k18/7.;
1700 Brown Raymond E..La communauté du disciple Bien-Aimé.Paris:Les Éditions du Cerf.1983..k10-3a.;
1701 Brown, David A..A Guid to Religions. London:SPCK.1994.0-281-02849-4.k01-5a.;
1702 Brown, Alison.Foucault.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-61-X.k02/1.;
1703 Brown, Peter.Der Heilige Augustinus. Munchen:Wilhelm Heyne.1975.3-453-55013-7.k04-5b.;
1704 Brown, Peter.Tělo a společnost : muži,ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-72-0.k18/5.;
1705 Brown, Peter, 1935- - autor.Autorita a posvátné :. :Brno :.1999.80-85959-54-2.k08-4a.;
1706 Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.k07/1.;
1707 Brown, Raymond.Ježíš v pohledu Nového zákona : úvod do christologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-228-4.k20/5.;
1708 Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.k18/7.;
1709 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.k11/7.;
1710 Brown, Raymond E..Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.k18/7.;
1711 Brown, Tom M..Emergentní psychiatrie /.Praha ::Psychoanalytické nakladatelství,.1992..D4/7.;
1712 Browne Michaeli Fratris, magister Generalis .Completorii Libellus S. Ordinis praedicatorum.Rím:S. Sabina.1957..k13-5b.;
1713 Brox Norbert.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a.;
1714 Brtníková Marta a kolektív.Sex? Aids!.Praha:Horizont.1989..k05/2.;
1715 Bruce, F.F..Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8.k07/1.;
1716 Bruce, Milne.Skúmanie pravdy.:Návrat.1992.80-85495-10-4.k08/4.;
1717 Brugger, W.;Žak, Jan; Bohm, Fr..Stručný přehled evropské filosofické literatury.Brno:Biskupské gymnásium.1933..k03-5b.;
1718 Brugger, Walter.Filosofický slovník : Vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově.Praha:Naše vojsko.1994.80-206-0409-X.k01/1.;
1719 Brunner-Traut, Emma.Die funf grosen Weltreligionen. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1997.3-451-04006-9.k01-6b.;
1720 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03/4.;
1721 Bruno Scott James.Gott suchen.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1964..k17-2b.;
1722 Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0.k14/6.;
1723 Brunschvicg, Léon.Evropský duch. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-412-0.k03/5.;
1724 Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.1993.80-7140-028-9.D4/3.;
1725 Brzeska Krsystyna Bonfilia FDC, S. M., .Habemus Papam.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1979..k07/4.;
1726 Brzezinski, Zbigniew.Bez kontroly, Chaos v předvečer 21.století. Praha:Victoria Publishing.1993.80-85605-83-X.k04/6.;
1727 Brzezinski, Zbigniew.Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1179-8.k04/6.;
1728 Bubák Milan, SVD.Ľudské vzťahy a komunikácia..Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza.1999..k20/8.;
1729 Bubán Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..D4/5.;
1730 Buben, Milan M.; Kučera, Rudolf; Kukla, Otakar A..Svatí spojují národy. Praha:PANEVROPA.1994.80-85846-00-4.k14/5.;
1731 Buber, Martin.Das Buch der Preisungen. Wuppertal:R. Brockhaus Verlag.1977.3-417-00648-1.k01-3b.;
1732 Buber, Martin.Gog a Magog : Chasidská kronika.Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0604-2.k03/1.;
1733 Buber, Martin.Ich und du. Heidelberg:Verlag Lambert Schneider.1979..k01-3b.;
1734 Buber, Martin.Já a ty. Olomouc:Votobia.1995.80-7198-042-0.k01/7.;
1735 Buber, Martin.Názory : Výběr z myšlenek Martina Bubera.Praha:Nakl.Franze Kafky.1996.80-85844-25-7.k03/1.;
1736 Buber, Martin.Opowieści Chasidów. Poznań:W drodze.1989..k01-5b.;
1737 Buber, Martin.Problém člověka. Praha:Kalich.1997.80-7017-109-X.k03/4.;
1738 Buber, Martin.Štyri mystériá. Bratislava:Gardenia.1995.80-85662-04-3.k03/1.;
1739 Buber, Martin.Život chasidů. Praha:Arbor vitae.1994..k03/1.;
1740 Buber, Martin,1878-1965..Opowieści chasydów /.Poznań ::\"W drodze\",.1986.8385008136.k21/4.;
1741 Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.k16/8.;
1742 Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..k19/2.;
1743 Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..k04-6a.;
1744 Budde, Achim.Das Opfer - biblischer Anspruch und liturgische Gestalt.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02186-2.k08-5b.;
1745 Budil, Ivo T..Za obzor Západu Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha:Triton.2001.80-7254-163-3.k03/6.;
1746 Budil, Ivo T., 1965-.Jitro Árijců. Praha:Triton.2009.978-80-7387-274-8.k03/6.;
1747 Budnowski Else.Der heilige Martin von Porres.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979..k08-1a.;
1748 Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979.3779407299 (kart.).k06-4b.;
1749 Buganov, Viktor.Peter Velý.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0043-3.k25/4.;
1750 Buganová, Klaudia .Sakrálne pamiatky v Košiciach. .Košice :ASPRODECUS.2009.978-80-970152-4-4.k08/7.;
1751 Bugár, Béla.Žijem v takej krajine....Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-627-8..;
1752 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.k14/5.;
1753 Bühlmann, Walbert.Jan XXIII. : Zápas za budoucnost církve.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-218-7.k11/4.;
1754 Bühlmann, Walbert,1916-2007.Wenn Gott zu allen Menschen geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19186-5.k17-5b.;
1755 Buchanan, James, M..Hranice slobody. Bratislava:Archa.1996.80-7115-072-X.k05/2.;
1756 Buchanan, Patrick J..Smrt Západu, Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1103-8.k03/7.;
1757 Buchta, Ján, SJ.Nad evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.8071410233;80-7141-023-3.k16/8.;
1758 Buchta, Ján, SJ.Tristo rokov skalického gymnázia.Skalica:.1965..k16-5a.;
1759 Buchtová, Božena.Člověk-psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe.Brno:Masarykova univerzita.1996.80-210-1341-9.D4/7.;
1760 Buijssen, Huub.Demence : průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele.Praha:Portál.2006.80-7367-081-X.D4/2.;
1761 Buit M. OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Imprimé en France.1950 ?..k10-3b.;
1762 Buit M. DU , OP.Géographie de la Terre Sainte,.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k10-3b.;
1763 Buit M., OP.Géographie de la terre sainte.Paris:Les éditions du CERF.1958..k10-3b.;
1764 Bujko, Peter,1968-.Bože, ty si môj Boh-.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417644 (brož.); 978-80-7141-764-4.k11/4.;
1765 Bujko, Peter,1968-2013.Štyri týždne v pôste.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418375 (brož.); 978-80-7141-837-5.k17/1.;
1766 Bujo, Bénézet.Wider den universalanspruch westlicher Moral :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02182-X.k08-5b.;
1767 Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.k07-3b.;
1768 Bukovinská, Júlia.Malá encyklopédia hudby.Košice:Hudobniny Amadeo.2001.8096823923 (brož.);80-968239-2-3.D8/8.;
1769 Bukovski Marcin i Zlat Mieczyslaw.Ratusz Wroclawski.Wroclaw:Zaklad narodowy Im. Ossoliňskich - Wydawnictwo.1958..k08-1b.;
1770 Bukovský, Ján, SVD.Spomienky spoločníka. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2006.80-85223-76-7.k18/8.;
1771 Buljan, Slavica.Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:.1996..k04-4a.;
1772 Bulletin de Littérature Ecclésiastique.Cardinal Lavigerie.Toulouse Cedex:Bulletin de littérature ecclésiastique, redaction et administration.1994..k04-3a.;
1773 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).k09-3a.;
1774 Bulman, Raymond F.,(1933-).Paul Tillich :.Minnesota ::The Liturgical Press,.1994.0-8146-5828-8.k08-5a.;
1775 Bultmann Rudolf.Das Urchristentum.Zurich:Rowohlt.1966..k10-3b.;
1776 Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1965..k04/2.;
1777 Bultmann Rudolf.Ježíš Kristus a mytologie.Praha:Oikoymenh.1995..k10-3b.;
1778 Bultmann Rudolf.Theologie des Neuen Testaments.Tubingen:Mohr J. C. B. (Paul Siebeck).1953..k10-3b.;
1779 Bultmann, Rudolf.Dějiny a eschatologie.Praha:Ise.1994.80-85241-66-8.k04/2.;
1780 Bunter, Willy..Bildung, Freizeit, Massenmedien.Koln ::Benziger,.1977..3545210286.k16-2a.;
1781 Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-075-4.k18/7.;
1782 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.k11/2.;
1783 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.k18/7.;
1784 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.k18/3.;
1785 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.k16/7.;
1786 Buob, Hans,.Berufen zur Hingabe :.Linz ::Veritas,.1990..3853298540.k15-1a.;
1787 Buob, Hans,1934-.Cesta obrácení /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-666-2.k11/4.;
1788 Buob, Hans,1934-.Die Gaben des Heiligen Geistes.Linz ::Veritas,.1984.3-85329-411-1.k15-1a.;
1789 Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.D8/6.;
1790 Burckhardt, Jacob Christoph.Úvahy o světových dějinách.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-149-4.k24/1.;
1791 Burger Franz (Hrsg.).Zuruckgeblättert.Wien:Das Neue Groschenblatt.1995..k15-1a.;
1792 Burian Jiří.Katedrála sv. Víta na Pražském hradě.Praha:Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění.1980..k12-1b.;
1793 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.D4/4.;
1794 Burns, Lynette Sheridan.Žurnalistika : praktická příručka pro novináře.Praha:Portál.2004.80-7178-871-6.k03/8.;
1795 Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Bratislava:Tatran.2011.80-222-0609-1.k16-2a.;
1796 Burri Guido, Jugendmessgruppe Tafers.zwischsen Angst und Hoffnung.Freiburg Schweiz:Paulsverlag.1985..k17-5b.;
1797 Burrow, J.W..Krize rozumu : Evropské myšlení 1848-1914.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-025-X.k04/4.;
1798 Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený.1990..k11/2.;
1799 Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..D8/7.;
1800 Buschleb, Otto.Der Herr begleite dich :.Munchen:Pfeiffer.1987.3790405051 (kart.).k16-2b.;
1801 Bútora, Martin.Odklínanie : Texty z rokov 1967-2004.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-701-0..;
1802 Byock, Ira.Dobré umírání : možnosti pokojného konce života.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-797-9.k13/5.;
1803 Byrne Andrew.OPUS DEI - Posväcovanie všedného dňa.Bratislava:Vicepostulát OPUS DEI na Slovensku.2000?..k15/2.;
1804 Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..k15-3b.;
1805 Bystrický, Valerián.Vznik slovenského štátu 14. marca 1939.Bratislava :AEPress.2007.978-80-88880-79-0.k26/3.;
1806 Bystrický, Valerián.Vznik slovenského štátu 14. marca 1939, 2.zv.. .Bratislava :AEPress.2008.978-80-88880-82-0.k26/3.;
1807 C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:.1980 (?)..P3/1.;
1808 C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:CMBF UP.1990 (?)..P3/1.;
1809 C. Spicq OP, M.-J. Le Guillou OP, et al..Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1.;
1810 Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.1993.80-966953-1-2.k06-2b.;
1811 Caban, Peter.Vybrané kapitoly z dejín liturgickej hudby pre poslucháčov konzervatórií.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2004.80-88937-00-0.D8/1.;
1812 Cabasilas, Nicolas.Explication de la Divine liturgie.:Editions du Cerf.1943..k04-6b.;
1813 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.k14/6.;
1814 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,1 (A). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..k02-1a.;
1815 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - I,2 (Amende). Paris:Libraire letouzey et ané.1907..k02-1a.;
1816 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,1 (B). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..k02-1a.;
1817 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - II,2 (C). Paris:Libraire letouzey et ané.1910..k02-1a.;
1818 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,1 (Chainage). Paris:Libraire letouzey et ané.1913..k02-1a.;
1819 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - III,2 (Ciacconio). Paris:Libraire letouzey et ané.1914..k02-1a.;
1820 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV (Supplementum). Paris:Libraire letouzey et ané.1949..k02-1a.;
1821 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,1 (D). Paris:Libraire letouzey et ané.1920..k02-1a.;
1822 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - IV,2 (Domestici). Paris:Libraire letouzey et ané.1921..k02-1a.;
1823 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V (Supplementum - Kalt-Mycénes). Paris:Libraire letouzey et ané.1957..k02-1a.;
1824 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,1 (E). Paris:Libraire letouzey et ané.1922..k02-1a.;
1825 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - V,2 (Fiancailles). Paris:Libraire letouzey et ané.1923..k02-1a.;
1826 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI (Supplementum - Mystéres-Passion). Paris:Libraire letouzey et ané.1960..k02-1a.;
1827 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,1 (G). Paris:Libraire letouzey et ané.1924..k02-1a.;
1828 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VI,2 (Gothicum). Paris:Libraire letouzey et ané.1925..k02-1a.;
1829 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,1 (I). Paris:Libraire letouzey et ané.1926..k02-1a.;
1830 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VII,2 (Iona). Paris:Libraire letouzey et ané.1927..k02-1a.;
1831 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,1 (Judaisme). Paris:Libraire letouzey et ané.1928..k02-1a.;
1832 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - VIII,2 (Latran). Paris:Libraire letouzey et ané.1929..k02-1a.;
1833 Cabrol, Fernand; Leclerque, Henri.Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie - XI,1. Paris:Libraire letouzey et ané.1933..k02-1a.;
1834 Caccin Angelo M., P. OP.The Basilica of SS. John and Paul in Venice.Venezia:Edizioni zanipolo.1975?..k09-2b.;
1835 Caesar, Gaius Iulius.Učebnice práva ve čtyřech knihách.Brno:Masarykova univ..1997.80-210-0766-4.k19/7.;
1836 Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne Galskej. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2008.978-80-8061-312-9.k23/1.;
1837 Caffarel, Henri(1903-1996)..Pochwycona przez Boga :.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008837.k17-4b.;
1838 Caffarra Carlo.Viventi in Cristo.Milano - Italia:Jaca Book.1981..k08-3b.;
1839 Cahiers de Fanjeaux.SAINT DOMINIQUE en Languedoc.:Édouard Privat, Editeur.1966..k06-5b.;
1840 Cahiers de Fanjeaux.VAUDOIS LANGUEDOCIENS ET PAUVRES CATHOLIQUES.Toulouse, France:ÉDOUARD PRIVAT, ÉDITEUR.1967..k06-5b.;
1841 Cahiers de l´actualité religieuse.L´Existence de Dieu.Tournai - Belgicko:Casterman.1961..k08-4b.;
1842 Cahiers saint - Dominique.La vie dans le Christ Eglise du Christ.:.2010, marec..k08-1a.;
1843 Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.2008.978-80-7349-154-3.k25/5.;
1844 Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.k11/6.;
1845 Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..k11/4.;
1846 Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..k15/8.;
1847 Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.2003.80-7178-734-5.k01-6a.;
1848 Callens L. J., OP.Le Mystére de Notre Conformite au Christ.Paris:Éditions Alsatia.1967..k17-4b.;
1849 Calliari Paolo.Rabboni Maestro mio.Torino:Editrice Lanteriana .1968..k17-4b.;
1850 Calmels Norberts.Concile et vies consacrées.Forcalquier:Róbert Morel.1968..k13-3b.;
1851 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.K05/2.;
1852 Calvino, Italo.Odkazy tretiemu tisícročiu.:Drewo a srd.2000.80-88965-12-8.k04/5.;
1853 Camara Hélder Dom, Bischof der Armen und Unterdruckten.Revolution fur den Fieden.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1970??..k14-6b.;
1854 Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..k26/2.;
1855 Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska II.Bratislava:Veda, Vydavateľstsvo Slovenskej akadémie vied.1987..k26/2.;
1856 Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska IV.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1986..k26/2.;
1857 Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska V.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1985..k26/2.;
1858 Cambel Samuel, člen korešpondent ČSAV a SAV.Dejiny Slovenska VI.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1988..k26/2.;
1859 Camelot Th. P. OP.Spiritualité du baptéme.Paris:Les Éditions du cerf.1960..k08-6a.;
1860 Camenzind-Weber Hildegard.Liebe, Sexualität, Ehe.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1975..k14-6b.;
1861 Caminada Costantino Mons..Il regno di Gesú.Milano:Edizione STEM - Pontificia editrice arcivescovile Daverio .1951..k16-2a.;
1862 Campanella, Tommaso.Sluneční stát. Praha:Mladá fronta.1979..k04/4.;
1863 Campatelli, Maria, 1962-.Křest :.:Olomouc :.2010.978-80-7412-055-8.k14/1.;
1864 Campbell, Joseph.Mýty západu : představy o bozích v dějinách civilizace.Hodkovičky:Pragma.2004.80-7205-874-6.k06/1.;
1865 Campenhausen Hans Freiherr von.La formation de la Bible chrétienne.Paris:Delachaux end Niestlé Éditeurs.1971..k10-6a.;
1866 Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..k20/8.;
1867 Camus, Albert.Cudzinec.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-42-1.k10-2a.;
1868 Camus, Albert.Člověk revoltující. Praha:Český spisovatel.1995.80-202-0584-5.k03/1.;
1869 Camus, Albert.Mýtus o Sisyfovi. Praha:Svoboda.1995.80-205-0477-X.k03/4.;
1870 Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.k14/5.;
1871 Canetti, Elias.Masa a moc. Praha:Arcadia.1994.80-85812-08-8.k03/7.;
1872 Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.2006.80-7367-118-2.D4/2.;
1873 Cantalamessa Raniero P., OFM Cap..Duch svatý.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1992..k17-4b.;
1874 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.k15/6.;
1875 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.k15/6.;
1876 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.k15/6.;
1877 Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.k12/2.;
1878 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.k15/6.;
1879 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.K15/6.;
1880 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.k14-2a.;
1881 Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.2005.80-86025-83-7.k15/6.;
1882 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.k15/6.;
1883 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.K15/6.;
1884 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.k15/6.;
1885 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1.k15/6.;
1886 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.k15/6.;
1887 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.k15/6.;
1888 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.k13/5.;
1889 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.k15/6.;
1890 Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.k15/6.;
1891 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.k15/6.;
1892 Cantelmi, Tonino.Černá kniha satanismu :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-220-6.k06/6.;
1893 Capponi, Věra.Asertivně do života.Praha:Grada.1996.80-7169-082-1.D4/3.;
1894 Capponi, Věra.Sám sobě dospělým,dítětem i rodičem.Praha:Grada.1995.80-7169-017-1.D4/4.;
1895 Capra, Fritjof.Wende Zeit im Christentum.Bern, München, Wien:Scherz.1991.3502171068;3-502-17106-8.k08-3b.;
1896 Capuani Gian Maria.Ottone a orta.Milano:Jaca Book - Europia.1981..k15-4a.;
1897 Caratan, S. M. Alojzja.Sestra Luka.:Provincijalat Kćeri Božje ljubavi.1990..k13/4.;
1898 Cardenal Ernesto.Zerschneide den Stacheldraht.Wupertal:Jugenddienst - Verlag.1972..k10-3b.;
1899 Cardenal, Ernesto,1925-.Das Evangelium der Bauern von Solentiname.Wuppertal ::Jugenddienst,.1976.3-7795-7604-X.k17-4b.;
1900 Cardenal, Ernesto..Das Buch von der Liebe.Wuppertal-Barmen ::Hammer,.1971..3872940236 :;9783872940230.k17-4b.;
1901 Caretto Carlo.Gott auf der Spur.Paul Pattloch Verlag - Aschaffenburg:Neue Stadt Verlag - Munchen.1975..k17-4b.;
1902 Caretto Carlo.io, Francesco.Messaggero/Padova:Citadella/Assisi.1980..k17-4b.;
1903 Caretto Carlo.Jenseits aller Dinge.Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1973..k17-4b.;
1904 Caretto Carlo.Lettere dal Deserto.Brescia:La Scuola Editrice.1964..k17-4b.;
1905 Carl Friedrich von Weizsäcker.Die Zeit drängt.Munchen - Wien:Carl Hanser Verlag.1986..k07-2a.;
1906 Carl, R. Rogers.Ako byť sám sebou.:Iris.1995.80-88778-02-6.D4/2.;
1907 Carmignac Jean.Le Mirage de l´Eschatologie.Paris:Letouzey et Ané.1979..k10-6a.;
1908 Carmine, DI SANTE.Postavy viery.:Don Bosco.2001.80-88933-68-4.k11/5.;
1909 Carothers Merlin.Dobrodružství za každou cenu.:Samizdat.1975?..D8/7.;
1910 Carpenter Humphrey.Glí Inklings.Milano:Jaca Book.1985..k15-3a.;
1911 Carpenter, Humphrey.Ježíš.Praha:ODEON.1994.80-207-0497-3.k03/5.;
1912 Carpentier René SJ.Zeugen des Gottesreiches.Wien, Munchen:Verlag Herold.1957..k17-4b.;
1913 Carrasco, David.Náboženství Mezoameriky : Kosmovize a obřadní centra.Praha:Prostor.1998.80-85190-72-9.k06/6.;
1914 Carré A. M., Conférences de Notre-Dame de Paris.Le Pater dans nos vies.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k17-4b.;
1915 Carré A. M., OP.Chaque jour je commence.Paris:Les Éditions du Cerf.1975..k08-5a.;
1916 Carré A. M., OP.Wie mich der Vater gesandt hat.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..k17-4b.;
1917 Carré A. M., OP, de l´Académie francaise.Je n´aimerai jamais assez.Paris:Les Éditions du Cerf.1988..k08-3b.;
1918 Carre, Ambroise-Marie..Compagnons d\'eternite.Paris ::Editions du Cerf,.1978.2-204-01279-3 (Br).k17-4b.;
1919 Carré, Dagonet, Joulin, Liégé, Louvell, Quilici - dominicains.Demeurez en ma parole.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k10-2a.;
1920 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.k13/2.;
1921 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.k13/2.;
1922 Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.1994.80-85319-31-4.k18/4.;
1923 Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.1997.80-85319-67-5.k18/4.;
1924 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.k13/2.;
1925 Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.1995, c1994.80-85319-43-8.k18/4.;
1926 Carretto, Carlo,1910-1988.Denn du bist mein Vater :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1977.3-451-17323-9.k17-4b.;
1927 Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.k17-4b.;
1928 Carretto, Carlo,1910-1988.Gib mir deinen Glauben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-19018-4.k17-4b.;
1929 Carretto, Carlo,1910-1988.Gott ist unterwegs zu uns :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-07753-1.k17-4b.;
1930 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993.80-7114-105-1.k13/2.;
1931 Carretto, Carlo,1910-1988.Warum, Herr? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1986.3-451-20536-X.k17-4b.;
1932 Carretto, Carlo,1910-1988.Wo der Dornbusch brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-16654-2.k17-4b.;
1933 Carroll Patrick L., SJ.Milovat, dělit se, sloužit.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k14/1.;
1934 Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-13-5.k03/6.;
1935 Carroll, John.Humanismus : Zánik západní kultury.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-13-5.R1/7.;
1936 Carrón Julián, Ventorino Francesco.Parole ai preti.Torino:Societa editrice internazionale.1996..k13-4a.;
1937 Carsten, Peter Thiede.Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství.:Volvox Globator.2004.80-7207-549-7.k21/2.;
1938 Casal Hans.Der Weg zum wahren Gluck.Frutigen:Trachsel Verlag.1981..k17-4b.;
1939 Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.k08/3.;
1940 Casel Dom Odo OSB .Le mystére de l´église.Mainz:Fayard - Mame.1965..k08-3b.;
1941 Casel Odon.La Féte de Paques dans l´Église des Péres.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k13-5b.;
1942 Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Faites ceci en mémoire de moi.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k08-6a.;
1943 Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6b.;
1944 Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6a.;
1945 Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.Le Mystére du culte.Paris:Leses Éditions du CERF.1946..k08-6a.;
1946 Casel Odon Dom OSB Moine de Maria -Laach.le Mystére du culte richesse du mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-6a.;
1947 Casper Bernhard, Hemmerle Klaus, Hunermann Peter.Besinnung auf das Heilige.Freiburg . Basel . Wien:Herder.1966..k17-4b.;
1948 Casper, Bernhard.Událost modlitby : základní linie hermeneutiky náboženského dění.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-405-8.k16/7.;
1949 Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.k12/2.;
1950 Cassien Monseigneur, Botte Bernard Dom.La priére des Heures.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k08-6a.;
1951 Castel Francois.Histoire d´Israel et de Juda.Paris:Le Centurion.1983..k09-4a.;
1952 Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta.1994..k13/4.;
1953 Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1992..k05-6b.;
1954 Catalogus generalis ordinis praedicatorum.CONSPECTUS GENERALIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM NECNON INDEX.Romae, Italia:Curia generalitia ad s. Sabina.1992..k06-6a.;
1955 Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ I L´Incarnation.Paris:Les éditions du cerf.1985..k07-2b.;
1956 Catéchése orthodoxe.Les fétes et la vie de Jésus-Christ II La Résurrection.Paris:Les Éditions du cerf.1989..k07-2b.;
1957 Catéchése orthodoxe Un moine de l´Église d´orient.L´an de gráce du seigneur.Paris:Les éditions du cerf.1988..k07-2b.;
1958 Catherine de Hueck Doherty.PUSTINIA.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k18/4.;
1959 Catherine de Hueck Doherty.Sobornost.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k05-3b.;
1960 Catherine de Hueck Doherty.STRANNIK.Milano - Italia:Editoriale Jaca Book.1981..k05-3b.;
1961 Catherine, Clément.Gándhí - sila pravdy.:Slovart.1994.80-7145-122-3.k15/8.;
1962 Cave, Janet.Čarodejnice.:Gemini.1993.80-7161-044-5.k01-6a.;
1963 Cavenaile R..Méthode de Grec.Liege:H. Dessain.1977..k16-4c.;
1964 Caviglione Carlo.Invito alla Parrocchia.Pescara:Edizioni Paoline.1963..k16-2a.;
1965 Cehuľová Ľubomíra.Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.Bratislava:Charis.2013..K14/1.;
1966 Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.k06/5.;
1967 Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.k01-5b.;
1968 Cekotová, Marie - autor.Edita Steinová a fenomenologická tradice.:Olomouc :.1996 [i.e. 1997.80-238-1835-X.k01/7.;
1969 Céline Martin, Schwester Geneviéve vom Heiligsten Antliz.Meine Schwester Therese.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..k12-4b.;
1970 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.k19/5.;
1971 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.k19/5.;
1972 Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirodzeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..k14-6b.;
1973 Centrum, PRO FENOMENOLOGICKÁ BÁDÁNÍ.Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-010-6.k03/3.;
1974 Ceram C. W..Bohovia Hroby Učenci.Bratislava:Obzor.1965..k06/1.;
1975 Cerfaux L..Le Chrétien.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k08-5a.;
1976 Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..k08-4a.;
1977 Cerfaux L..Le Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1954..k08-5a.;
1978 Cerfaux L., Mgr..Le Trésor des Paraboles.Paris:Desclée de Brouwer.1966..k10-3b.;
1979 Cerfaux L.ucien .Jésus aux origines de la Tradition.Louvain:Desclée de Brouwer.1968..k10-3b.;
1980 Cetl, Jiří.Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha:Panorama.1985..k02/3.;
1981 Cibulka, Josef.Smysl a fakticita. SAV:Veda.1996.80-224-0446-2.k01-2b.;
1982 Cicero, Marcus Tullius.O věcech veřejných. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-133-5.k24/5.;
1983 Cicero, Marcus Tullius.Předtuchy a výstrahy : Marcus Tullius Cicero.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-056-0.k03/2.;
1984 Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..k08/4.;
1985 Cinquin, Emmanuelle.Der Ort, zu dem mich Gott geführt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18894-5.k17-4a.;
1986 Cioffari Gerardo .Donna del Rinascimento.Bari:Levante.1996..k15-3a.;
1987 Cioffari Gerardo.Gli zar di serbia la publia e s. Nicola.:Centro Studi Nicolasiani.1989..k12-3a.;
1988 Cioffari Gerardo P., OP.San Nicola - Leggende e cronache russe.Bari:Centro Studi Nicolaiani della Basilica di S. Nicola.1986..k12-2b.;
1989 Cioffari Gerardo P., OP.Storia della chiesa di Bari.Bari :Centro Studi Nicolaiani.1992..k15-6b.;
1990 Cipkowski, Peter.Revolution in Eastern Europe :.New York ::Wiley,.1991.0-471-53967-8.k15-3b.;
1991 Cipriani Settimio.La preghiera nel Nuovo testamento.Milano:Edizioni O. R..1970..k11-4b.;
1992 Cisař Ivo.Jednota křesťanu.Řím:Křesťanská akademie.1987..k10/6.;
1993 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.k26/8.;
1994 Cittá del Vaticano.CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.Roma - Italia:Libreria editrice Vaticana.1993..k07-3a.;
1995 Claassens Heinz.Schwesternorden ohne zukunft?.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..k17-3b.;
1996 Claudio Russo.Myšlienky na dobrú noc.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-246-1.k16/7.;
1997 Claudius Eduard.Hass.Berlin:Verlag Volk und Welt.1947..k17-3b.;
1998 Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.k15-5a.;
1999 Clauss, Manfred.Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-734-0.k14/4.;
2000 Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.k05/2.;
2001 Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-17-5.k13/1.;
2002 Clément, Olivier, 1921-2009 - autor.Tři modlitby :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-235-8.k16/7.;
2003 Clinton, Arnold.Síly temnoty : Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-60-0.k07/3.;
2004 Clive, Staples Lewis.Návštěvníci z mlčící planety.:Portál.1995.80-85495-42-2.D5/6.;
2005 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.k09-4a.;
2006 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.k07/5.;
2007 Cloud, Henry.Hranice \h [AMG]. Návrat domů:Praha.1998.80-85495-83-X.D4/4.;
2008 Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.D4/3.;
2009 Codaccioni.Dějiny 20.století : Encyklopedie politického,ekonomického a kulturního dění.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0403-1.k24/1.;
2010 Coelho, Paulo, 1947- - autor.Jako řeka, jež plyne :.:V Praze :.2006.80-242-1597-7.K17/1.;
2011 Coffy Robert.Teilhard de Chardin.Lyon:Chronique sociale de France.1966..k08-3b.;
2012 Cole, Basil..Pełnia chrześcijaństwa :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331351.k17-4b.;
2013 Collection "Christianisme en mouwement" dirigée par René Marlé.Une religion pour un monde séculier.:Casterman.1967..k07-5a.;
2014 Collection du Centre de Pastorale liturgique.Le mystére de la mort et sa célébration.Paris:Les Éditions du Cerf.1951..k08-6a.;
2015 Collection Génies et Réalités.Jesus.Dépot:Realités Hachette.1971..k09-5b.;
2016 Collegio Alberoni PIACENZA .DIVUS THOMAS.Piacenza Italia:Collegio Alberoni - 29100 .1988..k05-2b.;
2017 Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..k04-2a.;
2018 Collegio s. Bonaventura Grottaferrata Roma.S. BONAVENTURA 1274 - 1974.:BIBL. GRENOBLE,.1974..k04-1b.;
2019 Collier, Gerald.A new teaching, a new learning :.London ::SPCK,.1989.0-281-04365-5 (pbk).k11-4a.;
2020 Collins Adela Yarbro.The Apocalypse.Dublin:Veritas publications.1979..k09-4b.;
2021 Collins Cobuild.Students dictionary.London:HarperCollinsPublischer.1990..k22/8.;
2022 Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.k24/2.;
2023 Colman O´Neill, O.P..New Approaches to the Eucharist.St. Paul staten Island:Alba house.1967..k07-5b.;
2024 Columba Ryan o. p..SAINT MARTIN DE PORRES.London:Catholic Truth Society.1956..k06-4b.;
2025 Colunga - Turrado.Bibia  Vulgata.Madrid:Biblioteca de autores Cristianos.1965..k11-6b.;
2026 Colunga - Turrado.BIBLIA VULGATA.:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1965..k07/5.;
2027 Combes André.Gott spricht.Jestetten:Miriam Verlag.1990..k17-4b.;
2028 Comblin Joseph.Der Auferstandene.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1962..k08-3b.;
2029 Comelli Valentino.Documenti per il Rinnovamento della chiesa.:.1968..k13-5a.;
2030 Commissione Editoriale del Catechismo della chiesa cattolicas.Dossier informativo.Rím - Italia:Libreria editrice Vaticana.1992..k06-lb.;
2031 Compagnoni Pia.In terra santa.Milano:Associazione Cardinal Ferari, Opera Italiana Pellegrinaggi Paolini.1967..k09-3a.;
2032 Compagnoni, Francesco.Prawa czlowieka. Krakow:WAM.2000.83-7097-757-x.k05/1.;
2033 Comte-Sponville, André.Malá rozprava o veľkých cnostiach. Sofa:Bratislava.1999.80-85752-60-3.k05/1.;
2034 Concile oecuménique Vatican II.L´eglise dans le monde/L´apostolat des laics/La liberté religieuse/Les moyens de communication sociale.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b.;
2035 Concile oecuménique Vatican II.La liturgie. Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b.;
2036 Concile oecuménique Vatican II.La liturgie /Documents conciliaires 5. Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b.;
2037 Concile oecuménique Vatican II.La révélation l´activité missionnaire, ministére et vie des prétres.Paris:Éditions du centurion.1966..k13-2b.;
2038 Concile oecuménique Vatican II.Les évéques/ La vie religieuse/ La formation des prétres/ L´éducation chrétienne/.Paris:Éditions du centurion.1965..k13-2b.;
2039 Condrau, Gion.Sigmund Freud & Martin Heidegger, Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha:Triton.1998.80-85875-74-8.k01/6.;
2040 Conferencia Episcopal Portuguesa.O Rosário com Joáno Paulo II.Fatima - Portugalsko:Santuário de Nossa Senhora do Rosário.2003..k07-3b.;
2041 Conferenza episcopale italiana.Evangelizzazione e ministeri.Bologna:EDB.1977..k13-5a.;
2042 Congar Le Pére.La théologie au service du peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1967..k08-5a.;
2043 Congar Y. M., OP.Au milieu des Orages.Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k08-5a.;
2044 Congar Y. M., OP.Le sacerdoce chrétien.Bruxelles:La pensée, Catholiqsue,.1967..k08-5a.;
2045 Congar Yves M. J., OP.Le concile au jour le jour.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k13-3a.;
2046 Congar Yves M. J., OP.Vatican II.Paris:Éditions du Cerf.1963..k13-3a.;
2047 Congar Yves sous la direction.Vocabulaire cecuménique.Paris:Lés éditions du cerf.1970..k07-2b.;
2048 Congar Yves, OP.Á mes fréres.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k08-5a.;
2049 Congar Yves, OP.Der Heilige Geist.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1988..k08-5a.;
2050 Congar Yves, OP.Chrétiens en dialogue.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-5a.;
2051 Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-5a.;
2052 Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-5a.;
2053 Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-5a.;
2054 Congar Yves, OP.Je crois en l´esprit saint.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-5a.;
2055 Congar Yves, OP.Jésus - Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1966..k08-5a.;
2056 Congar Yves, OP.l´ecclésiologie du haut Moyen-Age.Paris:Les Éditions du Cerf.1968..k08-5a.;
2057 Congar Yves, OP.La Foi et la Théologie.Tournai - Belgicko:Desclée.1962..k08-5a.;
2058 Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1960..k08-5a.;
2059 Congar Yves, OP.La Tradition et les traditions.Paris:Les Grandes études religieuses Librairie arthéme Fayard.1963..k08-5a.;
2060 Congar Yves, OP.Le service théologique dans l´´église.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k08-5a.;
2061 Congar Yves, OP.Les vovies du Dieu vivant.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-5a.;
2062 Congar Yves, OP.Sacerdoce et Laicat.Latour-Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k08-5a.;
2063 Congar Yves, OP.Sainte Église.Paris:Les Éditions du Cerf.1963..k08-5a.;
2064 Congar Yves, OP.Théologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k08-5a.;
2065 Congar Yves, Kung Hans, O´Hanlon Daniel.Discours au Concile Vatican II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k13-3a.;
2066 Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.k09/3.;
2067 Congar, Yves((1904-1995).).Moim braciom.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1998..8387446580.k09/4.;
2068 Congar, Yves((1904-1995).).Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele.Kraków ::"Znak",.2001..8324001018.k08-5a.;
2069 Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.k09/4.;
2070 Congar, Yves((1904-1995).).Wezwani do życia.Kraków ::Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie "Kairos",.1999..8387446688.k08-5a.;
2071 Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..k06-2a.;
2072 Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..k06-2a.;
2073 Congregatio de causis sanctorum.Sestra Rozália - Božia služobnica.Nitra:Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2000..k14/6.;
2074 Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum.1991..k13-5a.;
2075 Congregatio pro cultu divino.Litterae circulares de festis paschalibus praeparandis et celebrandis.Praha:Česká liturgická komise, Scriptum.1991..k19/4.;
2076 Congregazione della beata Imelda Venezia.Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..k06-2a.;
2077 Congregazione per il clero.Direttorio per Il ministero e la vita dei presbiteri.Cita del Vasticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..k13-5a.;
2078 Cónová, Ilona.Vitráže na Slovensku.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-215-4.k12-1b.;
2079 Contamine, Philippe.Válka ve středověku.Praha:Argo.2004.80-7203-615-7.k25/5.;
2080 Conte, Gian Biagio.Dějiny římské literatury.Praha:KLP.2003.80-85917-87-4.k05/7.;
2081 Contegiacomo Luigi.Il culto al Preziosissimo Sangue.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..k05-6b.;
2082 Conti B..Missioni al popolo per la nuova evangelizzazione.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1992..k05-6b.;
2083 Conti Beniamino.Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare Del Bufalo.Roma:Pia Unione Preziosissimo Sangue.1991..k05-6b.;
2084 Convento S. Sabina (Aventino) Roma.P. DOMENICO GALLUZZI o. p..Faenza:ARA CRUCIS.1995..k06-4b.;
2085 Convento Santa Sabina.CENTENARIUM S. ALBERTI MAGNI (1280 - 1980), et S. CATHARINAE SENENSIS (1380 - 1980).Roma - Italia:Aventino.1980..k05-3a.;
2086 Convento Santa Sabina.Convento Santa Sabina.Roma - Italia:Aventino.1980..k05-3a.;
2087 Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..k10-6a.;
2088 Conzelmann Hans.Théologie du Nouveau Testament.Labor et fides - Genéve:Éditions du csenturion - Paris.1969..k10-6a.;
2089 Conzemius, Victor.Proroci a předchůdci.Praha:ZVON.1997.80-7113-220-9.k15/8.;
2090 Cook, Michael.Muhammad.Praha:Argo.1994.80-207-0498-1.k03/5.;
2091 Copleston, Frederick Charles,1907-1994.Dějiny filosofie..Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-167-8.k01/4.;
2092 Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.k11/7.;
2093 Coreth, Anna,1915-2008.Pietas Austriaca :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2013.978-80-7412-148-7.k18/2.;
2094 Coreth, Emerich.Co je člověk?. Praha:ZVON.1994.80-7113-098-2.k05/1.;
2095 Cormack Robin.Malowanie duszy.Kraków:Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych.1999..k08/2.;
2096 Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Náležet Bohu.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-04-5.k06-4b.;
2097 Cornelis, H. OP et Léonard, A. OP.La Gnose éternelle. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1959..k01-2a.;
2098 Cornelius Petrus.Gott unseres lebens.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1993..k17-4b.;
2099 Cornwell, John, 1940-.Hitlerův papež :.:Praha :.2008.978-80-7381-311-6.k19/3.;
2100 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1.k05/4.;
2101 Corvez, M. OP.La liberté religieuse.:Paríž.1967..k01-2a.;
2102 Cosmao Vincent.Changer le monde.Paris:Les Éditions du Cerf.1980..k08-3b.;
2103 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..k16-1a.;
2104 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..k16-1a.;
2105 Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistsrsi orddinis Iussu edita.Proprium ordinis praedicatorum - Documenta I.Rome:S. Sabine.2006..k16-1a.;
2106 Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..k14/2.;
2107 Cottier, Georges((1922- ).).Uświęceni w prawdzie.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze",.1996..837033086X.k09/4.;
2108 Couesnongle Pére Vincent RME maitre de l´ordre.Propre de L´ordre des Précheurs.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1983..k13-5b.;
2109 Couesnongle Vincentii, rev. Mi P. Fr., Byrne Damiani , Rev. Mi. P. Fr..Missale et Lectionarium.Rím:Ad Sancte Sabine.1985..k13-5b.;
2110 Couesnongle, Vincent de.Acta capituli generalis electivi ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1974..k05-3a.;
2111 Couesnongle, Vincent de.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1978?..k05-3a.;
2112 Courtois Gaston Abbé.An Hour with Jesus.Westminster, Maryland:The Newman Press.1962..k17-4b.;
2113 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.k10/4.;
2114 Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.D4/3.;
2115 Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-72-4.k11/6.;
2116 Crabb, Lawrence J..Osobnost člověka : Její potřeby a cesty k jejich naplnění.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-36-8.D4/2.;
2117 Crabb, Lawrence J.,1944-.Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř.Praha ::Návrat,.1993.80-85495-27-9.k11/6.;
2118 Crawley - Boevy, O. , SS. CC.Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1968..k17-3b.;
2119 Crawley Mateo - Boevey O., SS. CC..Oblicze milości.Kraków:Wydawnictwo O.O. Karmelitów bosych.1970..k17-4b.;
2120 Crichton, J. D.1907-2001..The ministry of reconciliation :.London ::Geoffrey Chapman,.1974..022566075X.k14-3b.;
2121 Crispino, Enrica.Leonardo.:Praha :.2010.978-80-242-2628-6.k22/7.;
2122 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.K08/4.;
2123 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.k16/7.;
2124 Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.k11/4.;
2125 Cryan, Dan.Logika.Praha:Portál.2003.80-7178-707-8.k04/7.;
2126 Csontos, Ladislav 4 zos ;.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.k10/4.;
2127 Csontos, Ladislav, SJ.Celostné chápanie vzťahu človeka k Bohu v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-154-X.k13/7.;
2128 Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.1995.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7.;
2129 Csontos, Ladislav1952-.Úvod do logiky.Bratislava:Dobrá kniha.1995.8071410888 (brož.); 80-7141-088-8.k4/7.;
2130 Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.k07-4a.;
2131 Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.k08/1.;
2132 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.K09/4.;
2133 Cuda, Jerzy((1940- ).).Wiary godna antropologia :.Katowice ::WT. UŚ,.2002..8370302769.k08-3b.;
2134 Culdaut, Francine.Nástin gnostické theologie. Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-87-9.k03/3.;
2135 Cullen, Malachy - autor.Nepokojná srdce :.:Praha :.1992.80-901189-2-5.D5/6.;
2136 Culler, Jonathan.Saussure. Bratislava:Archa.1993.80-7115-053-3.k02/1.;
2137 Cullmann Oscar.Le Nouveau Testament.Paris:Presses Universitaires de France.1966..k10-3b.;
2138 Cullmann Oscar - Karrer Otto.Die Bibel im Gespräch zwischen den Konfessionen.Einsiedeln, Zurich, Koln:Zwingli Verlag, Benziger Verlag.1966..k10-2a.;
2139 Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Gesu e i rivoluzionari del suo tempo.Brescia:Morcelliana.1971..k08-3b.;
2140 Cullmann Oscar, Professeur aux Universités de Bále et de Paris.Le salut dans l´histoire.Neuchatel (Suisse):Éditions delachaux et Niestlé.1966..k08-3b.;
2141 Cullmann Oscar, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze.Christologie Nového zákona.Praha:Kalich.1976..k07/1.;
2142 Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-555-1.k16/8.;
2143 Cummins, Denise D..Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení,citech a chování člověka.Praha:Portál.1998.80-7178-186-X.D4/2.;
2144 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.K13/7.;
2145 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.R1/4.;
2146 Cunningham, Lawrence..The Catholic faith :.New York ::Paulist Press,.1987..0809128594 .k08-3b.;
2147 Cura Secretariatus Consílii.Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae.Gallen:Conferentiarum Episcopalium Europae.1990..k13-5a.;
2148 curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri Ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino .1981?..k05-3a.;
2149 Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1992..k05-3a.;
2150 Curia generalitia ad s. Sabinam,m Aventino.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:.1981..k05-3a.;
2151 Curia generalitia ordinis praedicatorum.Curia generalitia ordinis praedicatorum.ROMA:Curia generalitia ordinis praedicatorum, convento s. Sabina.1964..k05-3a.;
2152 Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1980..k05-3b.;
2153 Curia generalizia O. P..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI A T T I.Roma - Italia:curia generalilzia Sien .1981..k05-3b.;
2154 cURIA GENERALIZIA o.p..CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.ROMA:CURIA GENERALIZIA O.P. .1981..k05-2a.;
2155 Curran Charles E..Transition and Tradition in Moral Theology.London:University of Notre Dame Press.1979..k14-4b.;
2156 Curtius, Ernst Robert.Evropská literatura a latinský středověk.Praha ::Triáda,.1998.80-86138-07-0.k05/7.;
2157 Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.k18/2.;
2158 Cuthbert Butler OSB.Wege Christlichen Lebens.Einsiedeln/ Koln:Benziger Verlag.1944..k18-1b.;
2159 Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.k17/4.;
2160 Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.k15/1.;
2161 Czaapiewski Winfried - herausgegeben.Verlust des Subjekts?.Kevelaer:Verlag Butzon end Bercker.1975..k08-3b.;
2162 Czech, Jan.Biblické příběhy v proměnách času :; příspěvek k duchovní psychoterapii.:Portál.2006.80-7367-143-3.D4/3.;
2163 Czech, Jan.Psychoterapie a víra : základy duchovní psychoterapie.Ostrava:Jupos.2003.80-85832-55-0.D4/3.;
2164 Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.k18/4.;
2165 Czeslaw, Milosz.Záhrada vied.:Kalligram.2002.80-7149-458-5.k05/4.;
2166 Čaadajev, Petr Jakovlevič.Filozofické listy. Apologie bláznova. Praha:ODEON.1989..k03/2.;
2167 Čačka, Otto.Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika.Brno:Doplněk.1997.80-85765-70-5.D4/3.;
2168 Čačka, Otto, 1943- - autor.Psychologie dítěte.:Tišnov :.1997.80-7323-016-X.D4/3.;
2169 Čala Antonín Dr., OP.Základy víry.Olomouc:MCM.1992..k10/1.;
2170 Čapek, Jakub.Filosofie Henri Bergsona : základní aspekty a problémy. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-071-8.k01-3b.;
2171 Čapek, Miloslav.O mužích,na které se zapomnělo : autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic.Praha:Pragma.2000.80-7205-805-3.k26/6.;
2172 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.k16-4b.;
2173 Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1.k26/3.;
2174 Čechák, Vladimír.Co víte o novověké filozofii. Praha:Horizont.1984..k01-2b.;
2175 Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..k21/5.;
2176 Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita.1986..k21/5.;
2177 Čejka Gustav.Sborník teologických statí VII..Praha:Česká katololická charita.1988..k21/5.;
2178 Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita.1985..k21/5.;
2179 Čejka Gustav.Sborník teologických statí VI..Praha:Česká katololická charita.1987..k21/5.;
2180 Čejka Gustav, Prof. Dr..Sborník teologických statí I..Praha:ČKCH.1982..k21/5.;
2181 Čejka, Marek, 1975-.Judaismus a politika v Izraeli.:Brno :.2009.978-80-87029-39-8.23/5.;
2182 Čemus Richard P., SJ.Modlitba Ježíšova a modlitba srdce -.Velehrad:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..k17-3b.;
2183 Čemus, Richard, 1954- - autor.Ježíšova modlitba - modlitba srdce.:Velehrad :.1996.80-901957-6-8.k11/2.;
2184 Čep Jan.Poutník na zemi.Řím:Křesťanské akademie.1965..D8/6.;
2185 Čep Jan.Sestra úzkost.Brno:Knižnice revue Proglas.1993..D8/7.;
2186 Čermák, Ivo.Lidská agrese a její souvislosti.Žďár nad Sázavou:Fakta.1999.80-902614-1-8.D4/3.;
2187 Černá, Ľubica.Sociálne pricípy a sociálny dialóg .:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-08-3.k20/8.;
2188 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:.1975..k14/3.;
2189 Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..k06-3a.;
2190 Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:.1980?..K14/2.;
2191 Černá, Zlata.Duchovní prameny života.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-223-3.k06/1.;
2192 Čerňak Jefim.Dejinné konflikty.Bratislava:Obzor.1987..k24/1.;
2193 Čerňak, Jefim Borisovič.Tajné spoločnosti. Bratislava:Pravda.1990.80-218-0061-5.k06/6.;
2194 Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.k14/3.;
2195 Černušák, Tomáš,(1972-).Historie dominikánů v českých zemích.Praha ::Krystal OP,.2001.80-85929-50-3.k06-2a.;
2196 Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-96-4.k12-5a.;
2197 Černý, Jiří.Dějiny lingvistiky.Olomouc:Votobia.1996.80-85885-96-4.k22/7.;
2198 Černý, Jiří.Sémiotika : Jiří Černý, Jan Holeš.Praha:Portál.2004.80-7178-832-5.D4/2.;
2199 Červeň Jozef.7777 myšlienok (psychológov, svätcov, osobností malých i veľkých) pre náročných.:Samizdat.1998..k13-1b.;
2200 Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.1995.80-85929-03-1.k16/1.;
2201 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1974..k21/1.;
2202 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1977..k21/1.;
2203 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1979..k21/1.;
2204 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1979..k21/1.;
2205 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1.;
2206 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1.;
2207 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1.;
2208 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1.;
2209 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..k21/1.;
2210 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1981..k21/1.;
2211 Českú verzi připr. skupina překladatelu pod patronací České dominikánské provincie.Jeremiáš Nářky Baruch - 13 svazek.Praha: KRYSTAL, OP. s.r.o..2003..k09-6b.;
2212 čestí benediktíni k tisícímu výročí založení Břevnovského arciopatství.Řehole sv. Benedikta.Praha:.1993..k04-3b.;
2213 Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.k22/5.;
2214 Činčura, Juraj.Hlavné mestá európskych štátov.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00206-1.D4/4.;
2215 Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.K14/5.;
2216 Čižmár Marián, Mons. Doc. ThDr., PhD..Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..k10-1a.;
2217 Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.k12-1a.;
2218 Čižmár, Marián.Dejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva.Prešov:VMV.2004.80-7165-442-6.k08/7.;
2219 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.K16/2.;
2220 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.R1/8.;
2221 Čižmár, Marián.Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..R1/8.;
2222 Čižmár, Marián.Jozef Čársky (1886 - 1962).Košice:Arcibiskupský úrad.2012..K16/2.;
2223 Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.k08/7.;
2224 Čižmár, Marián.Pásli zverené im stádo..Prešov:VMV.2006.80-7165-553-8.k12-1a.;
2225 Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.D8/8.;
2226 Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.k04-3b.;
2227 Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-097-8.k08/4.;
2228 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.k16/2.;
2229 Čižmár, Marián,1953-.Kardinál Jozef Tomko.:.2017??.9788097191030; 978-80-971910-3-0.k15/8.;
2230 Čižmár, Marián,1953-.Svätý Ondrej apoštol.Poprad:Popradská tlačiareň.2011.9788097035860 (brož.); 978-80-970358-6-0.k14-3b.;
2231 členovia duchovnej sekcie Príprav. výboru 2. Národ. pochodu za život ako pastoračnú pomôcku.Radosť zo života.Braatislava:Kanet, n. o., Kapitulská 11.2015..D5/6.;
2232 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.k13/4.;
2233 Čornej, Petr.Dějiny evropské civilizace I.Praha:Paseka.1995.80-7185-010-1.k03/7.;
2234 Čulen, Konštantín.Posledné posedenia.:Matica slovenská.2004.80-7090-741-X.D8/7.;
2235 Čulík, Jan.Graham Greene : dílo a život.Praha:Academia.2002.80-200-0960-4.k15/8.;
2236 D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.K10/1.;
2237 D'Souza, Dinesh,(1961-).Křesťanství a ateismus úplně jinak :.Praha ::Ideál,.2009.978-80-86995-11-3.R1/7.;
2238 D'Souza, Dinesh,(1961-).Život po smrti :.Praha ::Ideál,.2010.978-80-86995-13-7 .k10/1.;
2239 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.k12/2.;
2240 Daalen David H. van.A guide to Galatians.London:SPCK.1990..k11-4a.;
2241 Daalen David H. van.A guide to the Revelation.London:SPCK.1986..k11-4a.;
2242 Dabrowski Eugeniusz Ks.Prolegomena do Nowego Testamentu.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1959..k07/6.;
2243 Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..k08/6.;
2244 Dabrowski Eugeniusz ks..Dzieje apostolskie.Poznaň:Pallotinum.1961..k11-3a.;
2245 Dabrowski Eugeniusz ks..Nowy testament na tle epoki.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1965..k10-3b.;
2246 Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991..k08/4.;
2247 Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..k13/4.;
2248 Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..R1/6.;
2249 Dagmar, Smreková.Zbohom Sartrovi?.:Iris.1996.80-88778-26-3.k03/1.;
2250 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85-527-28-6.R1/4.;
2251 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.k07/1.;
2252 Dahlheim, Werner.U kolébky Evropy : odkaz antického Říma.V Praze:Vyšehrad.2006.80-7021-728-6.k24/2.;
2253 Dahling-Sander Christoph.Leitfaden Okumenische Theologie.Wuppertal:Foedus - Verlag.1998..k07-2b.;
2254 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..D8/7.;
2255 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.k09/1.;
2256 Dalbesio, Anselmo..Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..837097810X.k21/5.;
2257 Dale, Carnegie.Jak se radovat ze života a z práce.:Talpress.1995.80-85609-89-4.D4/3.;
2258 Dallek, Robert.Nedokončený život : John F.Kennedy.Praha:Argo.2006.80-7203-754-4.k03/6.;
2259 Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-218-8.k13/7.;
2260 Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1.K06/6.;
2261 damasceňski.wyklad wiary prawdziwej.warszawa:.1969..k17/3.;
2262 Damián, Němec..Manželské právo katolické církve :; s ohledem na platné české právo.:Krystal OP ; Kostelní Vydří.2006.80-7195-065-3.k19/7.;
2263 Dams, Carsten.Gestapo.Litomyšl:Paseka.2010.9788074320187 (viaz.);978-80-7432-018-7.k25/4.;
2264 Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.k09-4b.;
2265 Dancák, František.Pre nás a pre našu spásu.Trebišov:MIROS.1992.80-85443-05-8.k11/7.;
2266 Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.k12/2.;
2267 Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.k09-4b.;
2268 Dancák, František,1939-.S Ježišovou matkou Máriou :.Kružlov ::Miros,.1993.80-85443-06-6.k12/2.;
2269 Dancák, Pavol.Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II.. Náboženské vydavateľstvo Petra:Prešov.2001.80-89007-12-0.D4/3.;
2270 Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-121-3.k09-2b.;
2271 Dangelmaier A..P. Anselm Schott.Reimlingen oder der Verfasser:Selbstverlag.1971..k12-4b.;
2272 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.k21/2.;
2273 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.k09-6a.;
2274 Daniel-Ange, 1932-.Momentky ze života Jana Pavla II..:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-280-0.k07/4.;
2275 Daniel-Ange(1932- )..Zraniony Pasterz.Kraków ::\"M\",.1993.8385541489.k17-5b.;
2276 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.R1/1.;
2277 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.K21/1.;
2278 Daniel, A. Helminiak.Ježíš Kristus : kým byl-je doopravdy.:Práh.2004.80-7252-105-5.k20/4.;
2279 Daniel, Lagache.Psychoanalýza.:SOFA.1997.80-85752-35-2.k03/2.;
2280 Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.1997.80-7140-134-X.R1/2.;
2281 Daniel, Veselý.Filip Melanchton.:Tranoscius.1997.80-7140-134-X.k19/3.;
2282 Daniélou Jean de l´Académie francaise.La Trinité et le mystére de l´existence.Paris:Desclée de Brouwer.1968..k08-3b.;
2283 Daniélou Jean SJ.Dieu et nous.Paris:Bernard Grasset editeur.1956..k08-3b.;
2284 Daniélou Jean SJ.Et qui est mon prochain?.Paris:Stock.1974..k08-3b.;
2285 Daniélou Jean SJ.L´Église des premiers temps.Paris:Éditions du Seuil.1985..k08-3b.;
2286 Daniélou Jean SJ.Scandaleuse vérité.Fayard:Le signe.1961..k08-3b.;
2287 Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..k08-3b.;
2288 Daniélou Jean SJ.Wejście w historie zbawienia.Kraków:Cerf - Kairos Wydawnictwo M - Znak.1996..k07/5.;
2289 Daniélou Jean SJ cardinal.La foi de toujours et l´homme d´aujourd´hui.Paris:Beauchesne.1969..k08-3b.;
2290 Danišovský, Jozef.Cesty Božej prozreteľnosti.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788085223972 (brož.); 978-80-85223-97-2.k18/8.;
2291 Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.k06/6.;
2292 Dante Alighieri,1265-1321.Peklo /.Cleveland ;; Roma ;; München ::Slovenský ústav,.1965..D6/1.;
2293 Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..D6/1.;
2294 Dányi Ondrej.Falošní proroci.Bratislava:Matica slovenská vo Vydavateľstve Obzor.1978..k26/4.;
2295 Dányi Ondrej.Politici v sutanách.Bratislava:Obzor.1979..k26/4.;
2296 Darwin, Charles.Môj život.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-260-9.k05/4.;
2297 Darwin, Charles.Natural selection.:Orion Books .1996.1-85799-605-4.k01-2b.;
2298 Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.k13/5.;
2299 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.K13/2.;
2300 Dautzenberg Gerhard.Christusdogma ohne basis?.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..k08-3b.;
2301 david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..k11/5.;
2302 David, A. Rosalie (Ann Rosalie).Náboženství a magie starověkého Egypta ; Rosalie Davidová ; přeložila Hana Vymazalová..:BB/art.2006.80-7341-698-0.k06/2.;
2303 David, Jiří, 1647-1713.Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska :.:Olomouc :.2008.978-80-86715-96-4.k25/4.;
2304 David, Lyon.Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. Praha:Mladá fronta.2002.80-204-0941-6.k09/2.;
2305 David, Roman.Politologie : Základy společenských věd.Olomouc:Fin.1996.80-7182-030-X.k04/4.;
2306 Davidson Benjamin.The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon.Michigan:Benjamin Davidson.1970..k10-6b.;
2307 Davidson, Benjamin.The analytical hebrew and Chaldee Lexicon. (Analytický hebrejský a chaldejský lexikón.).Grand Rapids:Zondervan Publishing House.1980??.0310202906;0-310-20290-6.k10-6b.;
2308 Davidson, Donald.Čin, myseľ, jazyk. Bratislava:Archa.1997.80-7115-132-7.k02/1.;
2309 Davies, Brian,(1951-).The Thought of Thomas Aquinas.Oxford ::Clarendon Press,.1993.0-19-826753-3.k06-5a.;
2310 Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.2002.80-89067-08-5.k04/6.;
2311 Davies, Merryl Wyn.Darwin a fundamentalismus.V Praze:Triton.2002.80-7254-267-2.k3/4.;
2312 Davies, P. C. W..God and the new physics.New York ::Simon and Schuster,.1983..0671476882.k08-3b.;
2313 Davis and Others.The Parish in the Modern World.London Melbourne New York:Sheed and Ward/Stagbooks.1965..k17-4a.;
2314 Davy, Marie-Madeleine.Encyklopedie mystiky I..:.2000.80-7203-267-4.k18/3.;
2315 Dawe, Bruce.Sometimes gladness :.Melbourne ::Longman,.1983.0-582-66538-8.k18-4b.;
2316 Dawson Christopher.Krize západní vzdělanosti.Řím:Křesťanská akademie.1970..k04/5.;
2317 Dawson, Christopher.Bohové revoluce.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-171-7.k03/7.;
2318 Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.1995.80-7113-138-5.k04/5.;
2319 Dawson, Christopher.Rozdělení,nebo reforma západního křesťanstva?.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-243-8.k19/2.;
2320 Dawson, Christopher.Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-114-8.k03/7.;
2321 Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.k09/3.;
2322 Dawson, Christopher(1889-1970)..Formowanie się chrześcijaństwa.Warszawa ::\"Pax\",.1987.8321106072.k16-5a.;
2323 Dawson, Raymond.Konfucius.Praha:ODEON.1994.80-207-0496-5.k03/5.;
2324 Dähler Michael.Id Ouge luege.Bern:Verlag.1994..k17-4a.;
2325 De Alencar Tito.Brasilianische Passion.Basel:Friedrich Reinhardt Verlag.1979..k14-5a.;
2326 de Broucker, José.Helder Camara.:Vyšehrad.1971..k03/4.;
2327 de Cantorbery, Anselme.Porquoi Dieu s´est fait homme.:Les Editions du Cerf.1963..k04-6b.;
2328 De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.2006.80-7363-031-1.k02/6.;
2329 De Chardin Pierre Teilhard .L´apparition de l´homme 2..Paris:Éditions du Seuil.1956..k08-3b.;
2330 De Chardin Pierre Teilhard.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b.;
2331 De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.L ´avenir de l´homme.Paris:Éditions du Seuil.1959..k08-3b.;
2332 De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le milieu divin 4..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b.;
2333 De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.Le phénoméne humain 1..Paris:Éditions du Seuil.1955..k08-3b.;
2334 De Chardin Pierre Teilhard ceuvres.La vision du passé 3..Paris:Éditions du Seuil.1957..k08-3b.;
2335 De Chardin Teilhard Marguerite-Marie.L´énergie spirituelle de la Souffrance.Paris:aux Éditions du Seuil.1951..k06-2b.;
2336 De Chardin Teilhard Pierre Werke.Die Zukunft des Menschen.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag.1963..k08-3b.;
2337 de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..k05/4.;
2338 de Chardin, Pierre Teilhard.Die Entstehung des Menschen. Munchen:Verlag C. H. Beck.1961..k02-6a.;
2339 de Chardin, Pierre Teilhard.Chuť žít. Praha:Vyšehrad.1970..R1/7.;
2340 de Chardin, Pierre Teilhard.Le milieu divin. Paris:Seuil.1957..k02-6a.;
2341 de Chardin, Pierre Teilhard.Le phénomene humain. Paris:Seuil.1955..k02-6a.;
2342 de Chardin, Pierre Teilhard.Mein Universum. Olten:Walter-Verlag.1973.3-530-87370-5.k02-6a.;
2343 de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-48-5.k05/4.;
2344 De Locht, Pierre..Visages de la famille.[Paris] ::le Centurion,.1975.2-227-31801-5 (Br).k14-5a.;
2345 de Perseigne, Adam.Lettres I..:Les Editions du Cerf.1960..k04-6b.;
2346 De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.k04-3a.;
2347 De Sola Chervin, Ronda.The Kiss from the Cross. Michigan:Servant Publications.1994.0-89283-849-3.k04-4a.;
2348 de Unamuno, Miguel.Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Bratislava:Ars Stigmy.1992.80-85264-41-2.k04/5.;
2349 de Willebois, Alexander.Conversazioni eterodosse.:Jaca Book.1981..k03-6a.;
2350 De, Clerck, Paul.Moudrost liturgie a jak jí porozumět.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-453-9.k10/5.;
2351 De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.1996.80-85319-58-6.k13/2.;
2352 De, MELLO, Anthony.Modlitba žáby : 1.díl. Kniha meditací v povídkách : Kniha meditací v povídkách.Brno:Cesta.1995.80-85319-45-4.k16/7.;
2353 Debergé, Pierre, 1956- - autor.Peníze v Bibli.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-554-3.k07/1.;
2354 Debus Allen G..L´uomo e la natura nel rinascimento.Milano:Jaca Book.1982..k12-3a.;
2355 DECOUVRIR.LE PAYS CATHARE. Vic-en-Bigorre - France:MSM .1992..k06-3b.;
2356 Decret, Francois.Mání a tradice manicheismu.Bratislava:CAD PRESS.1994.80-85349-30-2.k06/6.;
2357 Deedat, Ahmed .The Choice.:.1980?..k01-4b.;
2358 Deeken, Alfonz1932-.V jeseni života.Trnava:Dobrá kniha.1995.8071410799 (brož.); 80-7141-079-9.K13/5.;
2359 Defensor de Ligugé.Livre d'Étincelles. Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k04-5b.;
2360 Degro, Imrich.Hranice ľudskej slobody. .Prešov:RÉMA.2008.978-80-970029-1-6.k04/1.;
2361 Degro, Imrich.Ničivá sila okultizmu.[Košice]:Zachej.2017.9788089866069; 978-80-89866-06-9.k6/6.;
2362 Deissler Alfons.Zwolf Propheten.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1985..k10-3a.;
2363 Deissler, Alfons.Chodit s Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-413-X.k07/1.;
2364 Deissler, Alfons,(1914-2005).Neue Jerusalemer Bibel :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20002-3.k10-6a.;
2365 Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.k14/7.;
2366 Delbrel, Madeleine.Der kleine Monch.Freiburg [Breisgau] ;Basel ;Wien:Herder.1981.3451194074 (kart.).k17-4a.;
2367 Deleuze, Gilles.Foucault. Praha:Herrmann a synové.1996..k03/4.;
2368 Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.k01-2b.;
2369 Deleuze, Gilles.Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus?. Bratislava:Archa.1993.80-7115-050-9.k02/1.;
2370 DELL´ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI.Canonizzazione del beato PIO DA PIETRELCINA.Rím - Italia:Vatikan.2002..k07-3b.;
2371 Della Volpe, Monica,1944-.Cesta vděčnosti :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-826-0 (brož.).K27/1.;
2372 Delp, Alfred.Worte der Hoffnung.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1974.3-451-17072-8.k17-4a.;
2373 Delumeau, Jean.Strach na západě ve 14.-18.století : 1.díl. Strach doléhající na většinu : Obležená obec.Praha:Argo.1997.80-7203-156-2.k25/5.;
2374 Delumeau, Jean.Strach na Západě ve 14.-18.století : 2.díl. Vládnoucí kultura a strach : obležená obec.Praha:Argo.1999.80-7203-208-9.k25/5.;
2375 Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.2010.978-80-257-0237-6.k25/5.;
2376 Delzant Antoine.la communication de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1978..k08-5a.;
2377 DeMarco, Donald ; Bubák, Milan.Čnosti .Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-788-6.D5/6.;
2378 Demel,Walter; Thamer Hans-Ulrich.Dějiny světa (5).Praha:Vyšehrad.2014.978-80-7429-430-3.k24/3.;
2379 Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k17-4a.;
2380 Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.k16/1.;
2381 Démuth, Andrej.Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany:Schola Philosophica.2006.80-969487-0-9.D4/5.;
2382 Denis, de Rougemont.Západ a láska.:Kalligram.2001.80-7149-284-1.k25/5.;
2383 Denis, Henri.Jak slavit eucharistii.Kostelní Vydří:KN.2000..k10/5.;
2384 Denny, Frederick.Islám a muslimská obec : náboženské tradice světa.Praha:Prostor.1999.80-85190-96-6.k21/8.;
2385 Denys l´Aréopagite .La hiérarchie céleste.:Les Editions du Cerf.1958..k04-6b.;
2386 Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1932..k08-6a.;
2387 Denzinger Henricus.Enchiridion symbolorum.Friburg:Herder end Co.1937..k08-4a.;
2388 Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.2000.80-85959-61-5.K20/6.;
2389 Derek Prince.Základ víry.:samizdat.1975 ?..k09/1.;
2390 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.k11/2.;
2391 Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-15-1.SKRIPTA_2.;
2392 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.k11/4.;
2393 Derrida, Jacques.Gramatológia. Bratislava:Archa.1999.80-7115-138-6.k03/1.;
2394 Derrida, Jacques.Ostrohy. Bratislava:Archa.1998.80-7115-134-3.k02/1.;
2395 Derrida, Jacques.Síla zákona, Mystický základ autority. Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-049-1.k03/3.;
2396 Derrida, Jacques.Texty k dekonstrukci, Práce z let 1967-72. Bratislava:Archa.1993.80-7115-046-0.k03/3.;
2397 Desaing, Maria Petra.Angela Merici.:Christiana - Verlag.1976.3-7171-0654-6.k04-6a.;
2398 Descartes, René.Meditácie o prvej filozofii. Bratislava:Chronos.1997.80-967860-0-8.k01/7.;
2399 Descartes, René.Pravidla pro vedení rozumu. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-000-9.k01/7.;
2400 Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda.1987..k01/4.;
2401 Descombes, Vincent, 1943- .Stejné a jiné. Praha:ISE.1995.80-85241-74-9.k03/3.;
2402 Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987..D8/7.;
2403 Dessauer Philipp.Der Anfang und das Ende.Leipzig:Verlegt bei Hegner.1939..k08-3a.;
2404 Destrempes, Sylvain,(1961-).Thérese de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer :.Paris ::Cerf,.2002.2-89420-509-0;2-204-07046-7 (Cerf);2-89420-509-0 (Médiaspaul).k08-3a.;
2405 Dethlefsen, Thorwald.Krankheit als Weg./München/:Goldmann Verl..1983?.3442114721;3-442-11472-1.k17-4a.;
2406 Detienne, Marcel.Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-003-3.k03/3.;
2407 Deutschen Bischofskonferenz.Katolischer Erwachsenen-Katechismus :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1985.3-7666-9388-3.k14-3a.;
2408 Dever, William G., 1933-.Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?.:Praha :.2010.978-80-7207-767-0.k21/2.;
2409 Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.k13/7.;
2410 Di Napoli Ioannes.Manuale philosophiae ad usum Seminariorum.Torino:Marietti.1963..k10-2a.;
2411 di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae I..:Marietti.1966..k03-6a.;
2412 di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae II..:Marietti.1966..k03-6a.;
2413 di Napoli, Ioannes.Manuale Philosophiae III..:Marietti.1963..k03-6a.;
2414 Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.1995.80-86005-00-3.k01-5a.;
2415 Diadochus,(ca 5. stol.).Cent chapitres sur la perfection spirituelle :.Paříž ::Cerf,.1943..k04-4b.;
2416 Diadoque de Photicé.Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Paris:Éditions du Cerf.1943..k04-5b.;
2417 Dianne Doyle Pita.Nezdravá závislost. Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-377-X.D4/3.;
2418 Diaz Carlos.Contro Prometeo.Milano:Jaca Book.1985..k14-5b.;
2419 DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..k06-3a.;
2420 DIE DEUTSCHE THOMAS - AUSGABE.SUMMA THEOLOGICA.Salzburg:Die Menschwerdung Christi , Verlag Anton Pustet .1935..k06-3a.;
2421 Diecézne katechetické stredisko.Dozrievame v Duchu Svätom.Spišská Nová Ves:Diecézne katechetické stredisko.1998..k16-1b.;
2422 Diecézní, TEOLOGICKÝ INSTITUT.Farnost na přelomu století : teologická reflexe.Svitavy:Sejkora Pavel-Trinitas.2000.80-86036-47-2.k10/4.;
2423 Diehl, Charles.Postavy z byzantských dejín. .Bratislava :Vydavateľstvo SSS.2009.978-80-8061-373-0.k23/1.;
2424 Dietzfelbinger, Konrad.Školy mysterií, Od starého Egypta přes prvotní křesťanství až k rosenkruciánům novověku.Praha:Volvox globator .2001.80-7207-445-8.k06/4.;
2425 Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.2003.80-7255-078-0.k08/1.;
2426 Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..k10-1b.;
2427 Dilong, Rudolf.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.D8/7.;
2428 Dilong, Rudolf.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.k13/6.;
2429 Dilong, Rudolf,.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.D8/7.;
2430 Dinzelbacher, Peter.Poslední věci člověka : nebe,peklo,očistec ve středověku.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-693-X.k24/2.;
2431 Dinzelbacher, Peter.Světice,nebo čarodějky? : osudy jiných žen ve středověku a novověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-650-6.k24/2.;
2432 Diogenés, LAERTIOS.Životy,názory a výroky proslulých filosofů.Pelhřimov:Nová tiskárna.1995.80-901916-3-0.k02/2.;
2433 Dionisius, Aeropagita.O mystické teologii : s komentáři sv.Maxima Vyznavače.Praha:Dybbuk.2003.80-903001-5-4.k17/5.;
2434 Dionysios Areopagita, - svatý, 5./6. stol..O nebeské hierarchii.:Praha :.2009.978-80-7021-872-3.k13/2.;
2435 Dionysios, Areopagita.Listy ;; O mystické theologii : řecko-české vydání.:Oikoymenh.2005.80-7298-157-9.k17/3.;
2436 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.K18/2.;
2437 Directio et administratio.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:EDITORI DI S. TOMMASO, S. SABINA Aventino.1979..k05-3a.;
2438 Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..k05-3a.;
2439 Directio et administratio Convento di S. Sabina - Aventino.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:.1980?..k05-3a.;
2440 diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k05-6b.;
2441 diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA I.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k06-6a.;
2442 Diretto da Ermanno Ancilli.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA II L - Z.Roma - Italia:Edizioni studium.1975..k06-6a.;
2443 Dirnbeck Josef.Die Stunde ist da.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..k17-4a.;
2444 Disssemond Paul.Gottesbild - Menschenbild.Leipzig:St. Benno-Verlag.1959..k17-4a.;
2445 Distante Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.Bari:Dominikáni.1991..k04-5a.;
2446 Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy I..Praha :Státní pedagogické nakladatelství.1962..k15-4c.;
2447 Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..k15-4c.;
2448 Dlugoš, František....a do svätyne vedú kroky naše .:MTM.2010.978-80-89187-40-9.k19-1b.;
2449 Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.k08/7.;
2450 Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.k13/7.;
2451 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.k14/4.;
2452 Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia : Svedectvá o brutalite komunistického režimu.Prešov:VMV.2004.80-7165-447-7.k10/7.;
2453 Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.2007.978-80-7165-632-6.K10/7.;
2454 Dobrotková, M..Slovensko a Svätá stolica. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-238-5.k26/5.;
2455 Dobson John H..A guide to Exodus.London:SPCK.1992..k11-4a.;
2456 Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.D4/4.;
2457 Dobson, James C..Rodičovství chce odvahu.Praha:Návrat.1995.80-85495-45-7.D4/4.;
2458 Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.k16-4c.;
2459 Doc. Michal Altrichter, Th.D..Mají jezuité vlasstní morálku?.Olomouc:Centrum Aletti,.2004..k04-3a.;
2460 Dóci Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..k15-6c.;
2461 Dodd C. H..Historical tradition in the fourth gospel.Cambridge:An the university press.1963..k10-4a.;
2462 Dodd Carles - Harold.La bible aujourd´hui.Belgique:Éditions de Maredsous, Casterman - Tourna - Paris.1957..k10-3b.;
2463 Dodd Carles - Harold.Le Fondateur du Christianisme.Paris:Éditions du Seuil.1972..k10-3b.;
2464 Dodd Charles - Harold.La prédication apostolique et ses développements.Paris:Éditions Universitaires.1964..k10-3b.;
2465 Dodd Charles Harold.The background of the new testament and its eschatology.Cambridge:Cambridge an the university press.1964..k10-4a.;
2466 Dodds, Eric Robertson.Řekové a iracionálno.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-011-4.k03/3.;
2467 Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..K12/3.;
2468 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997.80-85319-05-7.k14-2a.;
2469 Dohmen, Christoph.Biblischer Kanon, warum und wozu? :.Freiburg [u.a.] ::Herder,.1992.3451021374.k08-5b.;
2470 Dohnány Mikuláš - Štefanovič Samuel D..Slovenské povstanie.Bratislava:Tatran.1988..k26/5.;
2471 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.k14/7.;
2472 Dolinský, Juraj.Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945.:.1999.80-7141-268-6.k26/3.;
2473 Dolinský, Juraj..Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.k19/2.;
2474 Dolista Josef.Náděje vložená do manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská s. r. o..1994..k10/3.;
2475 Dolista, Josef, 1954-.Misijní úsilí církve.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-558-6.k09/3.;
2476 Dolista, Josef, 1954- - autor.Perspektivy naděje :.:Brno :.1997.80-85319-64-0.k08/4.;
2477 Dolista, Josef, 1954- - autor.Věřím v Ducha svatého :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-576-4.k08/4.;
2478 Dolman D. H..Modlitebný život věřících.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1971..k16/7.;
2479 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..D4/3.;
2480 Domenico M. Abbrescia O.P..LE PAROLE DI SAN DOMENICO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicana.1986..k06-4a.;
2481 Domenico M. Abbrescia O.P..LAICI DOMENICANI.Friburgo - (Svizzera):GUY BEDOUELLE O. P..1989..k06-3b.;
2482 Domenico, Del Rio.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-471-3.K14/7.;
2483 Dominican publications.THE NINE WAYS OF PRAYER OF SAINT DOMINIC.Dublin:Dominikan publications.1978..k06-3a.;
2484 Dominican sources edited and translated by Simon Tugwell, OP.JORDAN OF SAXONY: on the beginnings of the order of preachers.Dublin:Parable (USA) Dominican Publications.1982..k06-4b.;
2485 Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.AUGSBURG:.2004..k06-2a.;
2486 Dominikaner-Provinz des Hl. Albert in Suddeutschland und Osterreich.PROVINZ KATALOG.Augburg - Freiburg/Br.-Munchen:Provinziale der Provinz des hl. Albert in Ssuddeutschland und Osterreich.2003..k06-2a.;
2487 Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".1986.8385008241;83-85008-24-1.k14/2.;
2488 Dominique Pire Prix Nobel de la paix.BATIR LA PAIX.Limborg Verviers ( Belgicko):Dominique Pire and Editions Gérard .1966..k05-4a.;
2489 Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.k11/5.;
2490 Donadoni, Sergio.Egyptský člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-813-4.k24/3.;
2491 Donald J. Goergen, OP.LETTERS TO MY BROTHERS AND SISTERS.IRELAND, DUBLIN:DOMINICAN PUBLICATIONS.1996..k06-4b.;
2492 Donald, Bernard Cozzens.Měnící se tvář kněžství : reflexe nad krizí kněžské duše.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-7-7.k20/6.;
2493 Donald, Senior.Biblické základy misie.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-2-X.k07/6.;
2494 Donat, Melitta.Lebendige Ehe :.Leipzig ::St. Benno,.1986.3-7462-0024-5.k14-4b.;
2495 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.k10/5.;
2496 Donghi, Antonio.Hle, všechno tvořím nové : pastorace pokání a obrácení.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-574-8.k17/7.;
2497 Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.k13/1.;
2498 Doppelfeld Basilius.Die Junger sind wir.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1985..k17-3b.;
2499 Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 1.. Kniha o vůdčích osobnostech druhé poloviny XVII.století : (1648-1725).Klatovy:Amlyn.1993.80-901316-8-9.k24/4.;
2500 Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 2.. Kniha o vladařích XVIII.století : (1725-1792).Klatovy:Amlyn.1993.80-901316-7-0.k24/4.;
2501 Dorazil, Otakar.Vládcové nového věku : Kniha 4.. Rakousko a Rusko v XIX.století.Doba poválečná : (1804-1937).Praha:Amlyn.1993.80-901494-0-5.k24/4.;
2502 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.k24/4.;
2503 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.1992.80-901316-1-1.R1/7.;
2504 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.R1/7.;
2505 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.1992.80-901316-2-X.k24/4.;
2506 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-0-3.R1/7.;
2507 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : [1]. : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-0-3.k24/4.;
2508 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.1992.80-901316-3-8.R1/7.;
2509 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy : Kniha 4.. Konec XV.a počátek XVI.století : (800-1648).Praha:Amlyn.1992.80-901316-3-8.k24/4.;
2510 Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy (800-1648) : Kniha 5.. Sto let před vestfálským mírem : (800-1648).Klatovy:Amlyn.1992.80-901316-4-6.k24/4.;
2511 Dorazil, Otakar,1889-1979.Mezinárodní Červený kříž v historii světové =.Praha ::Českoslov. Červený kříž,.1927..k16-3a.;
2512 Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.1992.80-901111-1-4.k24/1.;
2513 Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.k07/8.;
2514 Dorn Luitpold A..Anekdoten um Papst Paul VI..Munchen und Esslingen:Bechtle Verlag.1968..k12-4b.;
2515 Dorn Luitpold A. - Seibel Wolgang SJ.Tagebuch des Konzils.Nurnberg und Eichstatt:Johann Michel Sailer - Verlag.1966..k07-1b.;
2516 Dorotej, arcibiskup pražský, Aleš Pavel a členové kanonizační komise.Svatý kníže Rostislav.Olomouc:Pravoslavné vydavatelství.1994..k15/1.;
2517 Dorovský, Ivan.Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura.Bosenskohercegovská literatura.Bulharská literatura.Chorvatská literatura.Praha:Libri.2001.80-7277-006-3.k22/4.;
2518 Dostálová, Růžena.Antická mystéria.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-217-9.k06/3.;
2519 Dotta M., Bonhoeffer D..Lo strutturarsi della fede nel mondo.Comano:Edizioni Alice.1995..k08-4a.;
2520 Doubravová, Jarmila.Sémiotika v teorii a praxi, Proměny a stav oboru do konce 20.století. Praha:Portál.2002.80-7178-566-0.k04/7.;
2521 Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.k22/5.;
2522 Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.1996.80-85495-65-1.R1/1.;
2523 Douillet Jaques.Was ist ein Heiliger?.Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1962..k17-1b.;
2524 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.R1/1.;
2525 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.k10-5b.;
2526 Dowley, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2007.978-80-85486-43-8.k08/7.;
2527 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.k08/7.;
2528 Dr. Albert Wihler.Nichts ist schwer, wenn man GOTT lieb hat..Munchen:Freundeskreis Maria Goretti e. V. Planegger Strase 22 b.1981..k04-3a.;
2529 Dr. I. Klug.HEINRICH SUSO.Freiburg :Prokurator Dominikanerkloster St. Albert .1953..k06-5b.;
2530 Dr. Karol Murín.Spomienky a svedectvo.Trenčín:Priatelia prezidenta Tisu v cudzine a na Slovensku.1991.80-900537-0-X.k04-3a.;
2531 Dr. M. Roswitha Schneider OP.Begegnung mit der Heiligen aus Siena.Abensberg:Verlagsdruckerei Josef Kral.1979..k06-4b.;
2532 Dr. Nikolaus Pfeiffer.Die Ungarische Dominikanerordensprovinz.Zürich:Verlag von Gebr. Leemann.1913..k05-4a.;
2533 Dráb Pavol.Vstanem a pôjdem k Otcovi.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..k09-4a.;
2534 Dráb Pavol.Život a účinkovanie kňaza uprostred spoločenstva a v prospech spoločnosti.Košice:Vienala.2009..k10/4.;
2535 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.k10/6.;
2536 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.R1/3.;
2537 Dráb, Pavol.Jednota v krste. Iniciačné sviatosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-30-5.K08/4.;
2538 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.k09/1.;
2539 Dráb, Pavol.Sviatosti uzdravenia : Pokánie a pomazanie chorých.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-43-8.k10/3.;
2540 Dragomirecký, Andrej.Hlubinná abreaktivní psychoterapie : Základy teorie a praxe.Praha:Stratos.1994.80-901472-6-7.D4/3.;
2541 Drapela, Victor J..Přehled teorií osobnosti : Freud, Jung, Adler, Horneyová, Sullivan, Fromm, Erikson, Dollard, Miller, Cattell, Lewin, Allport, R.Praha:Portál.2003.80-7178-766-3.D4/2.;
2542 Drenkelfort, Henrich.ARNOLD JANSSEN.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k13/4.;
2543 Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.1997.80-85959-29-1.D4/5.;
2544 Drewermann, Eugen.Zeiten der Liebe.Freiburg im Breisgau [u.a.] ::Herder,.1992..3451040913.k17-4a.;
2545 Drewermann, Eugen, 1940- - autor.Co vyznáváme? :.:Brno :.2003.80-7325-009-8.k09/1.;
2546 Dreyfus, Francois.Czy Jezus wiedzial, ze jest Bogiem?.Poznaň ::W drodze,.1995.83-7033-141-6.k08-3a.;
2547 Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.1998.80-85929-28-7.k21/5.;
2548 Drgonec, Jan.Právne kultury Ázie a Afriky.:Veda.1991.80-224-0227-3.k07/2.;
2549 Drobner, Hubertus R..Lehrbuch der patrologie.:Herder.1994.3-451-23499-8.k04-6b.;
2550 Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.2011.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.k17/2.;
2551 Dronzek, Jozef.Boh vo filozofii 20. storočia. .Michalovce :FINAL.2008.978-80-969843-7-4.k05/4.;
2552 Drozda, Vladimír.Medzi interakciou a mlčaním. Bratislava:Iris.1996.80-88778-20-4.k04/5.;
2553 Drška, Václav.Dějiny středověké Evropy.Praha:Aleš Skřivan.2004.80-86493-11-3.k23/1.;
2554 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.k19/5.;
2555 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.k13-3a.;
2556 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-467-9.k13-3a.;
2557 Dubarle A. - M. OP.Amour et fécondité dans la bible.Toulouse:Privat, Éditeur.1967..k09-4b.;
2558 Dubarle, Dominique,1907-1987.L\'ontologie de Thomas D\'Aquin /.Paris ::Cerf,.1996.2-204-055-44-1.C08/2.;
2559 Dubarle, Charpentier, Dherbomez, Daniélou, Aunet, Hangouet, Widlocher, Matignon.Superiori aggiornati per comunitá rinnovate.Trento:Pubblicazioni religiose.1968..k17-1b.;
2560 Dubois, Jean .Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..k11/5.;
2561 Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad.1966..k19/5.;
2562 Dubovec, Pavol,1966-.Mlynárov tovariš.Turie:Obecný úrad.2015.9788097230227 (viaz.); 978-80-972302-2-7.D8/6.;
2563 Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.k12/3.;
2564 Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.D8/6.;
2565 Dubovská, Zorica.Dějiny Indonésie.Praha:Nakl.Lidové noviny.2005.80-7106-457-2.k23/3.;
2566 Dubovský, Ján Milan,1933-2005.Akcia rehoľníčky :.Martin ::Matica slovenská,.2001.80-7090-597-2.k26/6.;
2567 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.k07/7.;
2568 Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.k07/7.;
2569 Duby, Georges.Rok tisíc.Praha:Argo.2007.80-7203-819-2.k25/5.;
2570 Duby, Georges.Rytíř,žena a kněz : manželství ve Francii v době feudalismu.Praha:Garamond.2002.80-86379-44-2.k23/5.;
2571 Duby, Georges.Umění a společnost ve středověku.Praha:Paseka.2002.80-7185-448-4.k05/6.;
2572 Duby, Georges,1919-1996.Tři řády, aneb, Představy feudalismu.Praha ::Argo,.2008.978-80-7203-966-1.k24/2.;
2573 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.k17/1.;
2574 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.k09-1b.;
2575 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.k05/1.;
2576 Duda Ján.Úvod do štúdia kanonického práva.Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1995..k19/7.;
2577 Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.k19/7.;
2578 Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.k19/7.;
2579 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.k19/7.;
2580 Dudáš, Miloš,1966-.Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku.Košice:JES SK.2013.9788088900566 (viaz.); 978-80-88900-56-6.k12-2b.;
2581 Dudzus Otto.Bonhoeffer Brevier.Munchen:Chr. Kaiser verlag.1968..k15-1a.;
2582 Dufour - Xavier Léon .Rječnik Biblijske teologije.Zagreb:Krščaanska sadašnjost.1969..k10-6b.;
2583 Dufour Xavier Léon.Vocabulaire de Theologie Biblique.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k09-4a.;
2584 Dufour Xavier Léon.Slovník biblickej teológie.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1990..R1/1.;
2585 Dufour Xavier Léon SJ.Slownik Nowego Testamentu.Poznaň:Ksiegarnia świetego Wojciecha.1975..k10-6a.;
2586 Duchoň, Jozef.František II. Rákoci a jeho Košice.Košice:Interart.2005.80-969169-4-7.k26/5.;
2587 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.K11/2.;
2588 Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895.R1/1.;
2589 Duka, Dominik.Úvod do písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101895;80-901018-9-5.K07/1.;
2590 Duka, Dominik, 1943-.Bílá kniha církve :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-440-8.k26/4.;
2591 Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.2012.978-80-87530-08-5.k11/2.;
2592 Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.2013.978-80-87530-28-3.k11/2.;
2593 Dulles, Avery Robert,(1918-).Models of the church.New York ::Image Books,.1978.0-385-13368-5.k08-3b.;
2594 Dülmen, Richard van.Bezectní lidé : o katech,děvkách a mlynářích.Praha:Dokořán.2003.80-86569-43-8.D8/5.;
2595 Duméry Henry.Die Drei versuchungen des Modernen apostolates.Wien:Seelsorger Verlag im Verlag Herder.1951..k16-2a.;
2596 Dumézil, Georges.Mýty a bohové Indoevropanů. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-25-9.k04/2.;
2597 Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.k04/4.;
2598 Dumortier, Francis..Croyants en terres paiennes :.Paris ::Ed. ouvrieres,.1982.2-7082-2223-6 (br).k11-3a.;
2599 Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.k02/6.;
2600 Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..R1/1.;
2601 Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..k22/2.;
2602 Dupont Jacques, OSB.Le tentazioni di Gesú nel deserto.Brescia:Paideia editrise.1970..k08-3b.;
2603 Dupré, L..L'autre dimension. Paris:Cerf.1977.2-204-01116-9.k01-2b.;
2604 Dupré, Louis K.((1925- ).).Inny wymiar :.Kraków ::"Znak",.2003..8324002804.k08/4.;
2605 Dupuis R., SJ, - Celier P..Cortesia cristiana e dignitá umana.Milano:Edizioni Paoline.1956..k14-4b.;
2606 Dupuis, Jacques((1923-2004).).Wprowadzenie do chrystologii.Kraków ::Wydaw. WAM,.1999..8370976069.k21/5.;
2607 Duquoc Christian OP.Ambiguité des théologies de la sécularisation.Gembloux:Éditions J. Duculot, s. a..1972..k08-3a.;
2608 Duquoc Christian OP.Kirchen und fortschritt.Wien - Munchen:Verlag Herold.1967..k08-3a.;
2609 Duquoc Christian OP.L´eglise et le progrés.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3a.;
2610 Duquoc Christian OP.Messianisme de Jésus et Discretion de Dieu.Geneve:Labor et fides.1984..k08-3b.;
2611 Dura Rainer.Dort werden wir schauen.Munchen:Verlag Ars sacra.1970..k17-1a.;
2612 Durckheim, Karlfried Graf.Der Alltag als Ubung.:Hans Huber.1972.3-456-30070-0.k01-2b.;
2613 Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.k21/2.;
2614 Ďurica, Milan.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.k26/6.;
2615 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.R1/8.;
2616 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.k26/5.;
2617 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5.k26/1.;
2618 Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4.D4/1.;
2619 During, Élie.L ´ame. GF Flammarion:Corpus.1997.2-08-07-3001-0.k03-6a.;
2620 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.k12/2.;
2621 Durkheim, Émile.Sociologie a filosofie, Sociologie a sociální vědy. Praha:Sociologické nakladatelství.1998.80-85850-57-5.k03/1.;
2622 Durozoi, Gérard.Filozofický slovník : Pomocná kniha pro výuku estetických předmětů na středních školách.Praha:E.W.A.Edition.1994.80-85764-07-5.k01/1.;
2623 Durrwell Francois - Xavier.La résurrection de Jésus mystére de salut.Paris:Éditions Xavier Mappus.1954..k08-3a.;
2624 Durrwell Francois - Xavier.Le Pére.Paris:Les Éditions du Cerf.1999..k08-3a.;
2625 Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998..k18/7.;
2626 Durych, Jaroslav.Papežové a císaři : Jaroslav Durych.Praha:Paseka.2001.80-7185-381-X.k19/1.;
2627 Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.k16/1.;
2628 Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-814-3.k21/3.;
2629 Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-406-6.k21/3.;
2630 Dušan, Kováč.Dejiny Slovenska.:Nakladatelství Lidové noviny.1998.80-7106-268-5.k26/5.;
2631 Dušan, Zbavitel.Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti.Praha:DrahmaGaia.1993.80-901225-5-8.R1/2.;
2632 Dušan, Zbavitel.Otazníky starověké Indie : Dušan Zbavitel.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-241-3.k23/5.;
2633 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.k11/5.;
2634 Dvořák Pavel.Odkryté dejiny.Bratislava:Nakladatelstvo Pravda.1975..k27/3.;
2635 Dvořák, František, 1920-.Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích. 2010. : Praha : Pražská scéna.2010.978-80-86102-68-9.SKRIPTA_2.;
2636 Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 1..Budmerice:Rak.2002.80-85501-22-8.k27/3.;
2637 Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 2.Budmerice:Rak.2003.80-85501-24-4.k27/3.;
2638 Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 3.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2004.80-85501-28-7.k27/3.;
2639 Dvořák, Pavel.Stopy dávnej minulosti 4..Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2005.80-85501-29-5.k27/3.;
2640 Dvořák, Petr.Tomáš a Kajetán o analogii jmen.:Praha :.2007.978-80-85929-96-6.k02/4.;
2641 Dvořáková Vlasta, Krása Josef, Stejskal Karel.Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.Bratislava:Tatran.1978..k08-1b.;
2642 Dvorník František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1969..k26/5.;
2643 Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.2008.978-80-86715-94-0.k08/1.;
2644 Dvorník, František.Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem.Praha:Prostor.1999.80-7260-005-2.k23/4.;
2645 Dyckhoff, Peter.Jak nalézt cestu : pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-579-9.k16/8.;
2646 Dylevský, Ivan.Somatológia 2. š.p.:Martin.1992.80-217-0535-3.D4/4.;
2647 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.k05/2.;
2648 Ebach Jurgen.Noah.Leipzig:Biblische Gestalten.2001..k09-4b.;
2649 Ebeling, Gerhard.Podstata křesťanské víry.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-16-X.K04/2.;
2650 Eberle, Henrik.Kniha Hitler.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1208-8.k25/4.;
2651 Ebersbach, Volker.Francisco Pizarro.Berlin:Neues Leben.1986.3355002003;3-355-00200-3.k15-3b.;
2652 Ecclesia Catholica.Katechismus der Katholischen Kirche.Munchen [u.a.]:Oldenbourg [u.a.].1993.3486560387;370290364X;3746211093; 372280325X;3705805509.k09-1b.;
2653 Eck, Werner.Augustus a jeho doba.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-688-3.k23/1.;
2654 Eckersley C. E..Essential English for foreign students, Book I.London:Longmans.1955..k15-4c.;
2655 Eckersley C. E..Essential Englisch.London:Longmans.1955..k15-4c.;
2656 Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1980?..k15-4c.;
2657 Eckersley C. E..Essential englisch.London:Longmans.1982..k15-4c.;
2658 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.O rození věčného Slova /.Praha ::Malvern,.2013.978-80-87580-62-2.k14/2.;
2659 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.k14/2.;
2660 Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.R1/4.;
2661 Eco, Umberto.Hledání dokonalého jazyka : V evropské kultuře. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-389-4.k03/4.;
2662 Eco, Umberto.Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava:Archa.1995.80-7115-080-0.k02/1.;
2663 Eco, Umberto.Meno Ruže.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-09-X.k15-1a.;
2664 Eco, Umberto.Meze interpretace.Praha:Karolinum.2004.80-246-0740-9.k02/7.;
2665 Eco, Umberto.Päť úvah o morálke. Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-629-4.k05/2.;
2666 Eco, Umberto.Šest procházek literárními lesy :.V Olomouci ::Votobia,.1997.80-7198-248-2.K2/7.;
2667 Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.1998.80-7203-098-1.k05/6.;
2668 Eco, Umberto.Umění a krása ve středověké estetice.Praha:Argo.2007.978-80-7203-892-3.k15-4a.;
2669 Edit Stein.Mein Leben beginnt jeden Morgen neu.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1998..k12-4b.;
2670 édité par ordre du Fr. Anicet FERNANDEZ Maitre de lĺ Ordre.Livre des Constitutions et Ordinations de l Órdre des Fréres Précheurs.Toulouse, France:Secrétariat provincial de la Province dominicaine de Toulouse.1979..k06-3b.;
2671 edited by Nagypál Szabolcs - Peter Šajda.A PENTATONIC LANDSCAPE.Budapest:bgol - wscf-cesr.2002..k04-2a.;
2672 Edited with an introduction by Simon Tugwell, O. P..EARLY DOMINICANS Selected Writings.New York - Ramsey - Toronto:Paulist press.1982..k06-5b.;
2673 Editor, Juraj Čorba.Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.Bratislava:Nadácia Kalligram.2003.80-968886-1-7.k09/8.;
2674 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.D4/3.;
2675 Editor, Miroslav Kollár.Slovensko 2001.:Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-26-1.k26/6.;
2676 Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..k05-6b.;
2677 Edizioni Studium.DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITA 1 A - J.Roma - Italia:Edizioni Studium.1975..k05-6b.;
2678 Eduard, Hodoušek.Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska.:Libri.1999.80-85983-54-0.k22/4.;
2679 Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..R1/1.;
2680 Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..k09/8.;
2681 Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..R1/1.;
2682 Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..k09/8.;
2683 Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-56-1.K11/6.;
2684 Efrém Jindráček O.P..DOMINIKÁNSKY KLÁŠTER VE ZNOJMĚ.Znojmo:Klášter dominikánu .2001..k14/2.;
2685 Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a.;
2686 Egenolf Hans-Andreas.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a.;
2687 Egenolf Hans-Andreas.Der zweite Brief an die Thessalonicher.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-3a.;
2688 Egenolf Hans-Andreas.Zur Theologie der Arbeit.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1964..k08-3a.;
2689 Eger Josef.Das Herz ist das grosse Ding.Munchen:Verlag Ars sacra.1961..k17-1a.;
2690 Eggensperger, Thomas,(1963-).Bartolomé de las Casas :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1547-5.k06-4b.;
2691 Eggensperger, Thomas,(1963-).Frauen und Männer im Dominikanerorden :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1992.3-7867-1660-9.k06-4b.;
2692 Église Vivante.Semences d´Unité.:Casterman.1965..k07-2b.;
2693 Egloff Berchmans P., OFM Cap..Der weisse Stein.Zurich:Thomas-Verlag.1960?..k17-1a.;
2694 Ehm Josef.České gotické umění.Praha:Pressfoto.1977..D8/8.;
2695 Ehrlich Rudolf J..Teologia protestante e teologia cattolica.Brescia:Paideia .1969..k07-2b.;
2696 Eibl-Eibesfeldt, Irenaus.Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung.Munchen [u.a.]:Piper.1984.3492006299.k14-4b.;
2697 Eicher Peter (Hrsg.).Das Evangelium des Friedens.Munchen:Kosel Verlag GmbH end Co.1982..k10-3b.;
2698 Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Gottingen, Stuttgart, Zurich:Vandsenhoeck and Ruprecht.1959..k09-5a.;
2699 Eichrodt Walther.Theologie des Alten Testaments.Stuttsgart, Gottingen:Ehrenfried Klotz Verlag.1961..k09-5a.;
2700 eine biographie von Peter Brown.Augustinus von Hippo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1972..k04-2a.;
2701 eingefuhrt von HUGO RAHNER.IGNATIUS VON LOYOLA.Zurich - Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1956..k05-3b.;
2702 Eising Hermann.Das Buch Jesaja Teil 1.Leipzig:St. Benno - Verlag GMBH.1969..k09-3a.;
2703 Eising Hermann.Das Buch Jesaja 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1969..k09-5a.;
2704 Ekumenická rada cirkví SR.Zmierenie - Boží dar a prameň nového života :.Bratislava ::Tranoscius,.1998.80-7140-166-8.K19/5.;
2705 Ekumenická rada cirkví v ČSR.Český ekumenismus.Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1976..k07-2b.;
2706 Ekumenická skupina pre překlad Nového zákona.Nový zákon s výkladovými poznámkami.Praha:Česká biblická společnosť v Evangelickém nakladatelství.1991..k08/6.;
2707 Elders, Leo.Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk. Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-014-9.k05/4.;
2708 ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 3 Guilielmus Seguier.LAUREA BELGICA.:Bruxelles.1997..k05-3a.;
2709 ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 4 Charles-Louis RICHARD.HISTOIRES du couvent DES DOMINICAINS de lille en Flandre et de celui.:bRUXELLES.1997..k05-3a.;
2710 ELEMENTA HISTORIAE ORDINIS PRAEDICATORUM 5 Alain Arnould o.p..De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke.Brussel:.1998..k05-3a.;
2711 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X.k06/1.;
2712 Eliade, Mircea.Kováři a alchymisté.Praha:Argo.2000.80-7203-320-4.k06/3.;
2713 Eliade, Mircea.Le Zoga immortalite et liberte. Paris:Pazot.1954..k01-6a.;
2714 Eliade, Mircea.Mefisto a androgyn. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-51-8.k03/3.;
2715 Eliade, Mircea.Mýtus o věčném návratu. Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-51-X.k03/3.;
2716 Eliade, Mircea.Mýty,sny a mystéria. Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-63-1.k03/3.;
2717 Eliade, Mircea.O islame.Bratislava:AGORA.2001.80-968686-0-8.k03/2.;
2718 Eliade, Mircea.Od Zalmoxida k Čingischánovi.Praha:Argo.1997.80-7203-132-5.k06/3.;
2719 Eliade, Mircea.Posvátné a profánní.Praha:Křesťanská akademie.1994.80-85795-11-6.k06/4.;
2720 Eliade, Mircea.Slovník náboženství : Ve spolupráci s H.S.Wiesnerem.Praha:Čes.spisovatel.1993.80-202-0438-5.k22/1.;
2721 Eliade, Mircea.Šamanismus a nejstarší techniky extáze.Praha:Argo.1997.80-7203-153-8.k06/6.;
2722 Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí.Bratislava:Agora.1997.8096721038 (brož.); 80-967210-3-8.R1/1.;
2723 Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.1997.80-967210-3-8.K06/1.;
2724 Eliade, Mircea,1907-1986.Dejiny náboženských predstáv a ideí..Bratislava ::Agora,.c1997.80-967210-2-X :.R1/1.;
2725 Eliade, Mircea,1907-1986.Od doby kamennej po eleusínske mystériá /.Bratislava ::Agora,.1995.80-967210-1-1.R1/1.;
2726 Eliade, Mircea..Les Roumains.Bucarest ::Editions Rosa Vinturilor,.1992..973-9003-22-2 (br).k15-3a.;
2727 Elias, Canetti.Pochodeň v uchu.:Hynek.1996.80-85906-37-6.D8/7.;
2728 Eliáš Michal.Z prameňov národa.Martin:Matica slovenská.1988..k10/7.;
2729 Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.k12-2b.;
2730 Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H.1995..k13/5.;
2731 Elisabeth von der Dreifaltigkeit.Lob seiner Herrlichkeit.Einsiedeln . Zurich . Koln:Benziger Verlag.1955..k17-1a.;
2732 Emerson, Ralph, Waldo.Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost :; moudrost jako inspirace pro každodenní život. Hodkovičky:Pragma.2005.80-7205-202-0.D4/3.;
2733 Emil, Horák.Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-00001-5.k22/8.;
2734 Emil, Krapka.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.k08/4.;
2735 Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.k12/2.;
2736 Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.k14-2a.;
2737 Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das dritte Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1999.3-7171-1076-4.k14-3b.;
2738 Emmerich, Anna Katharina,1774-1824.Das erste Lehrjahr Jesu :.Stein am Rhein ::Christiana-Verlag,.1996.3-7171-0963-4.k14-3b.;
2739 Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das Leben der heiligen Jungfrau Maria :.Stein am Rhein ::Christiana,.2000..3717109618.k14-3b.;
2740 Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Das zweite Lehrjahr Jesu.Stein am Rhein ::Christiana,.1998..3717109642.k14-3b.;
2741 Emmerich, Anna Katharina,1774-1824..Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes.Stein am Rhein ::Christiana,.2001..3717109626.k14-3b.;
2742 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.k20/5.;
2743 Emminghaus, Johannes H..The Eucharist :.Collegeville, Minn. ::Liturgical Press,.1978..0814610102.k08-3a.;
2744 Emonet, Pierre-Marie.Le cardinal Charles Journet :.Chambray-l?s-Tours ::C.L.D.,.1983.2-85443-051-4.k08-2b.;
2745 Encyklika svätého otca Pavla VI..O rozvoji národov (Začínajúca sa slovami "Populorum progressio).Rím:Vatikán.1967..k13-5a.;
2746 Engel, Ulrich.Umgrenzte Leere :.Munster:Lit.1998.3825834441 (Gb.).k13-6b.;
2747 Engliš, Karel.Věčné ideály lidstva. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-113-X.k01-3b.;
2748 Ennen, Edith.Ženy ve středověku.Praha:Argo.2001.80-7203-369-7.k25/5.;
2749 Ennio Staid.San Domenico.:San Paolo.1995..k06-5b.;
2750 Enomyia.Zenová meditace : s úvodem Tomáše Halíka.Brno:Cesta.1995.80-85319-40-3.R1/2.;
2751 Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.k04/1.;
2752 Enomyia-Lassalle, Hugo M.Kam se ubírá člověk.Brno:Cesta.1998.80-85319-84-5.k01-3b.;
2753 Enrico Nuti.Giuseppe Capograssi (1889 - 1956): Un capitolo del Rinnovato diritto naturale..Milano:Pontificia universitas Gregoriana, Fakultas Theologiae.2000..k14-6b.;
2754 Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.D4/5.;
2755 Entrich Manfred.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004..k16-2a.;
2756 Epiktétos, ca 55.Moudrost stoika Epikteta.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-047-1.k03/2.;
2757 Epikúros, 34.O šťastnom živote.Bratislava:Pravda.1989.80-218-0013-5.k01/4.;
2758 Erasmus Rotterdamský, Desiderius,1469-1536.Chvála bláznivosti :.Praha ::Aurora,.1995.80-85974-00-2 :.k03/5.;
2759 Erasmus, Rotterdamský.O svobodné vůli =; De libero arbitrio.:Oikoymenh.2006.80-7298-186-2.k01/3.;
2760 Erdély, Evžen.Baťa,švec,který dobyl svět.Bratislava:Corinex.1990.80-85199-01-7.k15/8.;
2761 Eremita Josephus.Die Quellen des Heiles.Freiburg/Schweiz:Kanisiusdruckerei.1951..k17-1a.;
2762 Erich, Petlák.Všeobecná didaktika.:Iris.1997.80-88778-49-2.D4/3.;
2763 Erich, Wendland.Biblia a jej výklad vo svetle pravdy.:Efezus.1997.80-967209-3-7.k07/1.;
2764 Erl Willi, Gaiser Fritz.Neue Methoden der Bibelarbeit.Tubingen:Katzmann Verlag.1970..k09-4a.;
2765 Erlinghagen.Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1965..k16-2a.;
2766 Ernst Josef.Das Evangelium nach Lukas.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..k11-3a.;
2767 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.K13/2.;
2768 Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.k13-6a.;
2769 Esch Ludwig P..Jesus Christus Lehrer und Meister.Wurzburg:Arena.1964..k16-2a.;
2770 Esser Kajetan P..Thémes spirituels.Paris:Éditions Franciscaines.1958..k17-4a.;
2771 Esterházy, Péter.Harmonia caelestis.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-717-7.D8/6.;
2772 Esterle P..Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..D8/7.;
2773 Eszer Ambrogio Fr., OP - Relatore Generale.Zdislavae de Lemberk Litomericen, canonizationis beatae.Romae:Congregatio de causis sanctorum.1993..k14-3b.;
2774 Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..k17-1b.;
2775 Etienne de Sainte Marie OCD, P..Gespräch mit Gott.Wien:Seelsorger - Verlag Herder.1955..k17-1b.;
2776 Etienne Gilson.TOMIZM.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1960..k02/2.;
2777 Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.k18/8.;
2778 Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.R1/8.;
2779 Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.D8/7.;
2780 Ettler, Petr,(1947-).Hledět stále jedním směrem :.[Praha] ::Nové město,.2012.978-80-905265-0-1.k16-1b.;
2781 Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.k12/2.;
2782 European Integration Consoftium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.The Impact of Eastern.:Employment § social affairs Euroopean Commisision.2001..k12-2b.;
2783 Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..K21/4.;
2784 Eutropius a Festus.Stručné dějiny Říma. Praha:Arista.2008.978-80-86410-55-5.k24/6.;
2785 Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-265-1.k18/5.;
2786 Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-078-5.k13-1b.;
2787 Evely Louis.Credo.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1966..k16-2a.;
2788 Evely Louis.Das Gebet eines modernen Menschen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1969..k17-4a.;
2789 Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1965..k17-4a.;
2790 Evely Louis.Du selbst bist dieser Mensch.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1965..k17-1b.;
2791 Evely Louis.Manifest der Liebe.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1964..k17-4a.;
2792 Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1966..k17-1b.;
2793 Evely Louis.Neuer Wein in neue Schläuche.Graz:Verlag Styria.1966..k17-4a.;
2794 Evely Louis.Otče náš.Košice:Slovo, a. s..1990..K16/7.;
2795 Evely Louis.Sei tu, quest´uomo.Torino:Editrice Marietti.1965..k17-1b.;
2796 Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..k17-4a.;
2797 Évely, L..Krédo.Graz:.1966..k10/3.;
2798 Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.k17-4a.;
2799 Evely, Louis.Wenn das Weizenkorn nicht stirbt.Graz, Wien, Koln:Verlag Styria.1974.3222107483 (kart.).k17-4a.;
2800 Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.k06-6a.;
2801 Evelyn, Underhill.Mystika : podstata a cesta duchovního vědomí.:Dybbuk.2004.80-86862-03-8.k18/3.;
2802 Evert, Jason.Teológia jej tela.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741976 (brož.);978-80-8074-197-6.k17/8.;
2803 ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1980?..k05-3a.;
2804 ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983..k05-3a.;
2805 ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1983 - iunius - sept..k05-3a.;
2806 ex curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Aventino.1991 ianuarius - iu..k05-3a.;
2807 ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Ex curia generalitia ad s. Sabina.1989..k05-3a.;
2808 ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Convento di S. sabina - Aventino.1992..k05-3a.;
2809 ex curia generalitia ad s. Sabinam.ANALECTA sacri ordinis fratrum praedicatorum reverendissimi patris.Roma - Italia:Aventino.1997 maius - septemb..k05-3a.;
2810 Exupéry Antoine de Saint.Malý Princ.Praha:Albatros, nakladatelství pro děti a mládež.1977..k14-3b.;
2811 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.k14/5.;
2812 Fabian, Anton.Vydarený život I. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.D5/6.;
2813 Fabian, Anton.Vydarený život II..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011..D5/6.;
2814 Fabian, Anton,1950-.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.D5/6.;
2815 Fabiani Luigi.La politica per chi per cosa.Milano:Il Sabato Movimento popolare.1987..k14-6b.;
2816 Fabio Giardini.PRAY WITHOUT CEASING.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..k05-4b.;
2817 Fackenheim, Emil.Penser aprés Auschwitz. Paris:Cerf.1986.2-204-02636-0.k02-6b.;
2818 Fairbank, John King.Dějiny Číny.Praha:Nakl.Lidové noviny.1998.80-7106-249-9.k23/2.;
2819 Faltin, Daniel, OFM.Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-030-1.k19/7.;
2820 Famvin.Láska - (Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul).Nitra:Édition du Signe.2009..k15-3b.;
2821 Fándly, Juraj.Priateľské porozumenie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha .1990..k16/2.;
2822 Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..k06-2b.;
2823 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.D8/7.;
2824 Farenc, Thierry..Une morale du bonheur.Nouan-le-Fuzelier ::Ed. des Beatitudes,.2003.2-8402-4191-9 (br).k14-5b.;
2825 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.K16/8.;
2826 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.D8/6.;
2827 Farrugia, Edward G.,1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2010.978-80-7412-019-0 .k08/1.;
2828 Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5.k21/3.;
2829 Faulhaber, Theo.Wenn Gott verloren geht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1998.3-451-02174-9.k08-5b.;
2830 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.k07/6.;
2831 Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-081-7.K21/4.;
2832 Färber Karl.Brevier zum inneren Leben.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei.1958..k17-4a.;
2833 Febvre, Lucien.La probléme de l´incroyance au XVI siécle.:.1968..k02-6b.;
2834 Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.k26/4.;
2835 Fédorovski, Vladimir.Kremeľské tajomstvá.Bratislava:Slovart.2004.80-7145-955-0.k23/5.;
2836 Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 1.díl. : ve vládách druhé republiky.Brno:Atlantis.1994.80-7108-071-3.k18/8.;
2837 Feierabend, Ladislav Karel.Politické vzpomínky : 2.díl. : ve vládě v exilu.Brno:Atlantis.1994.80-7108-092-6.k18/8.;
2838 Feil, Ernst,(1932-).Die Aufhebung diktatorischer Unrechtsurteile.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02193-5.k08-5b.;
2839 Feillet Bernard.Christ es - tu un homme?.:Fleurus.1970..k17-1b.;
2840 Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1969..k07-6a.;
2841 Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1972..k07-6a.;
2842 Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1973..k07-6a.;
2843 Feiner Johannens und Lohrer Magnus.Mysterium Salultis - Grundriss Heilsgeschichtlicher dogmatik.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1976..k07-6a.;
2844 Feiner Johannes und Vischser Lukas.Neues Glaubensbuch.Freiburg - Basel - Wien, Theologischer Verlag Zurich:Verlag Herder .1973..k08-6b.;
2845 Feix, Gerhard.Případy Sureté /.Praha ::Panorama,.1979..D5/2.;
2846 Fejtö, Francois, nar..Rekviem za mrtvou říši : o zkáze Rakouska-Uherska.Praha:Academia.1998.80-200-0669-9.k23/3.;
2847 Feldmann Christian.Sny začínají žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..K15/8.;
2848 Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991..k14/6.;
2849 Feldmann, Harald.Kompendium lékařské psychologie : Pro studující a lékaře.Praha:Victoria Publishing.1994.80-85605-67-8.D4/7.;
2850 Feldmann, Christian.Friedrich Spee.Procesy s čarodějnicemi.Velehrad:Refugium.2003.80-86715-12-4.k19/3.;
2851 Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..k14/4.;
2852 Felix, Jozef.Francis Villon bohém, básnik, baladik.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-71-2.D8/7.;
2853 Fénelon-Claudius .Wie Gott es fugt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1956..k17-3b.;
2854 Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370330630.k05/2.;
2855 Fenigsen, Ryszard(1925- )..Eutanazja :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370330630.R1/7.;
2856 Feník, Juraj.Given to the church :.Brno ::Tribun EU,.2014.978-80-263-0587-3.k08-1a.;
2857 Fenz Augustinus Kurt.Ich sinne nach.Heiligenkreuz :Ergänzungstexte zur "Vollkommenen Hingabe".1990..k17-1b.;
2858 Ferdinand, Seibt.Karol V..:Ikar.1999.80-7118-668-6.k19/3.;
2859 Ferfecki Stanislav.Byl jsem svědkem Jehovovým.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1991..k16-3c.;
2860 Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.2003.80-7090-684-7.k26/5.;
2861 Ferko, Milan.Velkomoravské záhady.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0195-2.k27/3.;
2862 Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.1998.80-88944-00-7.k08/4.;
2863 Ferko, Vladimír,1925-2002.Martin na čiernom koni.Martin ::Fatrin Books,.1992..D8/6.;
2864 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.K16/7.;
2865 Fermine, Maxence.Konfuciova moudrost.Praha:Portál.2004.80-7178-841-4.k06/3.;
2866 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0206-6.K11/2.;
2867 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.k11/5.;
2868 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.k11/5.;
2869 Ferretti, Lodovico.Mons. Pio Alberto del Corona.:Edizioni Cantagalli.1994..k04-6a.;
2870 Ferriére André.Tělo i srdce.Paris:Nakladatelství Vyšehrad.1966..k03/4.;
2871 Ferry, Luc.Človek-Boh alebo Zmysel života.Bratislava:AGORA.2003.80-968686-3-2.k10/1.;
2872 Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6.D5/6.;
2873 Fesquet Henri.Humor und Weisheit Johannes´des Guten.Frankfurt am Main:Heinrich Scheffler.1965..k12-4b.;
2874 Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-27-2.k13/7.;
2875 Festugiére, André-Jean.Epikúros a jeho bohové. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-30-5.k04/2.;
2876 Feuerbach, Ludwig.Podstata kresťanstva. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1954..k02-6b.;
2877 Feuchtinger Elisabeth.Bluhe wo Er dich gesät ....Wien:Mediatrix-Verlag.1990..k17-4a.;
2878 Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótes.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).1994..k26/6.;
2879 Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..k16-6b.;
2880 Fiala Petr / Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Proglas.1994..k16-4b.;
2881 Fiala Petr/Hanuš Jiří.Koinótés.Brno:Knižnice Revue Proglas.1994..R1/3.;
2882 Fiala, Jan.Hrozné doby protireformace.Heršpice:Eman.1997.80-901854-7-9.k19/2.;
2883 Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.1999.80-85959-39-9.k26/6.;
2884 Fiala, Petr.Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťans.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-052-7.k06/3.;
2885 Fidler, Jiří.21.8.1968.Okupace Československa : bratrská agrese.Praha:Havran.2003.80-86515-35-4.k26/1.;
2886 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.k11/4.;
2887 Figes, Orlando,(1959-).Natašin tanec :.Plzeň ::Ševčík,.2004.80-7306-162-7 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.);80-7291-122-8 (Jiří Ševčík : váz.).k25/2.;
2888 Fichtinger, Christian.Lexikon der Heiligen und Päpste.Gütersloh ::Prisma,.1980.3-570-08596-1.k16-5a.;
2889 Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6.k10/5.;
2890 Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.2000.80-85959-58-5.k09/3.;
2891 Filipi, Pavel.Křesťanstvo : historie,statistika,charakteristika křesťanských církví.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-35-6.k09/3.;
2892 Filipský, Jan.Dějiny Bangladéše,Bhútánu,Malediv,Nepálu,Pákistánu a Srí Lanky.Praha:Lidové noviny.2003.80-7106-647-8.k23/3.;
2893 Filkusová M., Kollár D., Kučerová E., Malíková M. O., Sekaninová E..Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1980..k15-4c.;
2894 Filo Vladimir.Učiaca úloha cirkvi - tretia kniha, Časné majetky cirkvi - piata kniha, Sankcie v cirkvi - šiesta kniha,.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov .1994..k09/8.;
2895 Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1980..k07/2.;
2896 Filo, Július,.Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.-literánmi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1987.80-7165-080-3.k10/6.;
2897 Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.k09/8.;
2898 Filo, Vladimir.Posväcovacia úloha cirkvi.Bratislava:RK CMBF UK, určené len pre vnútornú potrebu poslucháčov.1997..k08/7.;
2899 Filón, Alexandrijský.O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-038-6.k24/5.;
2900 Fink, Eugen.Bytí, pravda, svět. Praha:OIKOYMENH.1996..k03/3.;
2901 Fink, Eugen.Oáza štěstí. Praha:Mladá fronta.1992.80-204-0224-1.k02/1.;
2902 Finkelstein, Israel.Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-869-3.k21/3.;
2903 Finkelstein, Israel,,1949-.David a Šalomoun.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7429-016-9;9788074290169 (viaz.); 978-80-7429-016-9.k21/3.;
2904 Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 2.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-26-7.k08/4.;
2905 Fiorenza, Francis S..Systematická teologie : 3.díl. : římskokatolická perspektiva.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-56-9.k08/4.;
2906 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.k12/2.;
2907 FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.k06-6a.;
2908 FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-338-9.k22/2.;
2909 Firkel Eva.Frommigkeit des Sunders.Innsbruck - Wien:Tyrolia-Verlag.1951..k17-4a.;
2910 Firtel, Hilde, 1910-1991.Dorota z Montau : mystička a patronka řádu Německých rytířů. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-062-6.k18/2.;
2911 Fischedick, Heribert.Aufbrechen.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1994.3451088193 (kart.).k17-4a.;
2912 Fischedick, Heribert.Von einem, der auszog, das Leben zu lernen :.München ::Kösel,.1987.3-466-36272-5.k17-4a.;
2913 Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.1995.80-7113-124-5.22/2.;
2914 Fischer bucherei.THOMAS VON AQUIN.Frankfurt am Main und Hamburg - Germany:Fisscher bucherei.1958..k06-4a.;
2915 Fischer Gerhard.Erfullt ist die Zeit.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk.1964..k10-3b.;
2916 Fischer Henry - Greinacher Norbert - Klostermann Ferdinand.Die Gemeinde.Mainz:Matthias-Grunewald-verlag.1970..k16-2a.;
2917 Fischer Hubert Dr. .Fragen des Biologie - Unterricht an katholischen Privatschulen.Munchen:Arbeitskreis fur katholische freie (private) Schulen.1963..k13-4a.;
2918 Fischer-Wollpert Rudolf.Die alternative Lebensform.Freiburg:Kanisius Verlag.1991..k17-4a.;
2919 Fischer-Wolpert Rudolf a Bruckner-von Eiffová Márie.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a.;
2920 Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.k18/5.;
2921 Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..k11-5b.;
2922 Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..k21/1.;
2923 Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-079-7.k13/5.;
2924 Fita, Misiurek, Rusecki, Stepien, Walkusz, Weiss, Wielgus.Encyklopedia katolicka Tom 6.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993..k11-5a.;
2925 Fitz, Michal.Trpké roky.Košice:Byzant.1993.80-85581-07-8.k26/4.;
2926 Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.k20/5.;
2927 Fitzmyer Joseph A., SJ.Essays on the Semitic Background of the New Testament.London:Geoffrey Chapman.1971..k10-6b.;
2928 Flanagan, Owen.Vedomie. Bratislava:Archa.1995.80-7115-082-7.k02/1.;
2929 Flapan, Simha .The Birth of Israel. New York:Pantheon Books.1987.0-394-55588-x.k01-4b.;
2930 Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.k01-4a.;
2931 Flavius, Josephus.Válka židovská : 2.díl. Zkáza Jeruzaléma : Zkáza Jeruzaléma.Praha:Svoboda.1992.80-205-0210-6.k01-4a.;
2932 Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.1993.80-900767-3-4.k01-4a.;
2933 Fletcher, R. A. (Richard A.).Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci.Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1145-3.k21/8.;
2934 Florenskij, Pavel Aleksandrovič.Sloup a opora pravdy.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-10-8.k08/1.;
2935 Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.k20/4.;
2936 Florentová, Helena.Křesťanské nebe : Svätci v umení a v legendách.Bratislava:Mladé leta.1994.80-06-00615-6.k05/7.;
2937 Flori, Jean, 1936-.Rytíři a rytířství ve středověku.:Praha :.2008.978-80-7021-897-6.k24/2.;
2938 Florja, Boris Nikolajevič,1937-.Církevní rozkol a slovanský svět /.[Červený Kostelec] ::Pavel Mervart,.2014.978-80-7465-097-0.k19/3.;
2939 Floss, Karel.Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého.1992.80-7067-186-6.k05/4.;
2940 Floss, Pavel.Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-662-X.k01-2b.;
2941 Floss, Pavel.Mikuláš Kusánský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.1977..k02-2b.;
2942 Flossmann Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1989..k07/3.;
2943 Flossmann Karel.První čtení.Praha:ČKCH.1990..k11/7.;
2944 Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-90-9.k04/2.;
2945 Flusser, David,(1917-2000).Ježíš.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-041-6.k20/4.;
2946 Flusser, David,1917-2000.Ježíš /.Praha ::OIKOYMENH,.2002.80-7298-041-6 (brož.).k14--4b.;
2947 Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.k10/3.;
2948 Folkert Rickers (Hrsg.).Religionsunterricht und politische Bildung.Stuttgart, Munchen:Calver Verlag/Kôsel Verlag.1973..k13-5a.;
2949 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1990..k12-2a.;
2950 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, et A. Rayez.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1991..k12-2a.;
2951 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1953..k12-6b.;
2952 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1957..k12-6b.;
2953 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1961..k12-6b.;
2954 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1964..k12-6b.;
2955 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1967..k12-6b.;
2956 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Paris:Beauchesne.1969..k12-6b.;
2957 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guiber, SJ.Dictionnaire de Spiritualité.Praha:Beauchesne.1988..k12-2a.;
2958 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..k12-6b.;
2959 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. De Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1960..k12-6b.;
2960 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1971..k12-6b.;
2961 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1974..k12-6b.;
2962 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1976..k12-6b.;
2963 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1980..k12-6b.;
2964 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Praha:Beauchesne.1982..k12-6b.;
2965 fondé par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1986..k12-6b.;
2966 fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..k12-6b.;
2967 fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.:Paris.1984..k12-6b.;
2968 fondé par M. Vjiller, F. Cavallera, J. de Guibert, SJ.Dictionnaire de spiritualité.Paris:Beauchesne.1984..k12-6b.;
2969 Fontana, David.Cesty ducha v moderním světě : možnosti duchovního růstu z pohledu psychologie a spirituálních tradic.Praha:Portál.1999.80-7178-239-4.k06/2.;
2970 Fontana, David.Psychologie ve školní praxi : Příručka pro učitele.Praha:Portál.1997.80-7178-063-4.D4/2.;
2971 Forgáchová Vilma, Valehrachová Margita Dr..Francúzština pre samoukov 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..k16-5c.;
2972 Forgan Vladislav I..Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K10/3.;
2973 Forgan, V. I..Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.K10/3.;
2974 Forgan, V. I..Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.K10/3.;
2975 Forgan, V. I..Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.K10/3.;
2976 Forgan, V. I..O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.K10/3.;
2977 Forgan, V. I..O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.K10/3.;
2978 Forgan, V. I..O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.k10/3.;
2979 Forgan, V. I..O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.K10/3.;
2980 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.K10/3.;
2981 Forgan, V. I..Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2.K10/3.;
2982 Forgan, Vladislav I..Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K10/3.;
2983 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.K10/3.;
2984 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.k11/5.;
2985 Forst Vladimír, PhDr., CSc.Lexikon České literatury.Praha:Academia, nnakladatelstsví Československé akademie věd.1985..D8/4.;
2986 Forte, Bruno.Malý úvod do víry.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-172-6.k09/1.;
2987 Foster, John,1898-.Church history.London ::SPCK,.1991-.0281045615 (v. 1).k16-5a.;
2988 Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.k02/4.;
2989 Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.2015.9788056102930.k02/4.;
2990 Fotta, Peter.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.2005.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.k02/3.;
2991 Fotta, Peter.Základy filozofie.[Trnava]:SAP - Slovak Academic Press.2006.8089104886 (brož.); 80-89104-88-6.D4/6.;
2992 Fotta, Peter.Základy filozofie.[Trnava]:SAP - Slovak Academic Press.2006.8089104886 (brož.); 80-89104-88-6.R1/7.;
2993 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.k14/2.;
2994 Fotta, Peter,1958-.Sociálna filozofia.:..9788056105436; 978-80-561-0543-6.K02/4.;
2995 Foucauld de Charles.On chce naše srdce.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..k11/2.;
2996 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM.1989..R1/4.;
2997 Foucauld, Charles de,1858-1916.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.1974.3-87996-030-5.k17-4a.;
2998 Foucauld, Charles de,1858-1916.Dem geringsten Bruder :.München ::Neue-Stadt,.1974.3-87996-031-3.k17-4a.;
2999 Foucault, Michel.Archeologie vědění. Praha:Herrmann & synové.2002..k03/4.;
3000 Foucault, Michel.Dozerať a trestať, Zrod väzenia. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-329-5.D4/5.;
3001 Foucault, Michel.Moc, subjekt a sexualita. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-388-0.D4/5.;
3002 Foucault, Michel.Myšlení vnějšku. Praha:Herrmann & synové.1996..k03/4.;
3003 Foucault, Michel.Psychologie a duševní nemoc. Praha - Liberec:Dauphin.1997.80-86019-30-6.k03/1.;
3004 Foucault, Michel.Sen a obraznost. Liberec:Dauphin.1995.80-901842-1-9.k03/1.;
3005 Foucault, Michel.Slová a veci. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-330-9.D4/5.;
3006 Foucault, Michel.Toto nie je fajka. Bratislava:Archa.1994.80-7115-084-3.k02/1.;
3007 Foucault, Michel.Za zrkadlom moderny. Bratislava:Archa.1991.80-7115-025-8.k03/3.;
3008 Fournier Elie.Prédication pastorale et Renouveau liturgique.Bruxelles:Editions de lumen vitae.1965..k08-3a.;
3009 Fourth.Good News - New Testament.New York:ABS American Bible Society.1977..k10-6b.;
3010 Fr. VINCENTII DE COUESNONGLE.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma - Italia:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1978..k05-3a.;
3011 Fr. Aniceti Fernandez, magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUTIO NUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:Rehoľa dominikánov.1969..k05-4a.;
3012 Fr. Antolín González Fuente, O.P..IL CARISMA DELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Largo Angelicum, l.1998..k05-4b.;
3013 Fr. Carolo Alphonso Azpiroz Costa.ACTA CAPITULI GSENERALIS DIFFINITORUM ORDINIS PRAEDICASTORUM.Roma:Ex curia generalitia ad s. Sabina.2004..k05-2a.;
3014 Fr. Innocentius Venchi O. P..CATALOGUS HAGIOGRAPHICUS ORDINIS PRAEDICATORUM.Romae:Oostulatio generalis.2001..k05-2a.;
3015 fra Enrico Ibertis.FIGURE DOMENICANE.Torino -Italia :San Domenico.1970..k05-3a.;
3016 Fraisse Piaget.Inteligencia - Osobnosť.Bratislava:Slovenské pedagogické Nakladateľstvo.1968..D4/6.;
3017 Francesco Acsri.Della cognizione secondo S. Tommaso E Aristotele.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 8 Libreria editricse Salesiana .1965..k05-3a.;
3018 Francesco Marinelli.Dimensioni del mistero pasquale.Roma - Italia:Pro sanctitate.1970..k07-5a.;
3019 Francis J. Moloney SDB.Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7192-991-8.k21/2.;
3020 Francois Leprieur, OP.Quand Rome condamne.Plon:Terre Humaine Plon/Cerf.1989..k06-2a.;
3021 Francois, Furet.Fašizmus a komunizmus.:AGORA.2001.80-967210-9-7.k03/6.;
3022 Franek, Jaroslav.Judaizmus.Bratislava:ARCHA.1991.80-7115-028-2.k04/2.;
3023 Frank Ewald.Zjevení.Krefeld:Ewald Frank misionář .1995..k07/1.;
3024 Frank Ewald - misionár.Je psáno ......Krefeld:Freie Volksmision Krefeld.1965..k07/1.;
3025 Frank, Isnard Wilhelm,1930-2010.Kirchengeschichte des Mittelalters.Düsseldorf ::Patmos Verlag,.1984.3-491-77912-X.k16-3a.;
3026 Frank, Isnard Wilhelm..Lexikon des Monchtums und der Orden.Stuttgart ::Reclam,.2005..3150105242 (hd.bd.);9783150105245 (hd.bd.).k16-3a.;
3027 Frankemölle, Hubert,(1939-).Der ungekündigte Bund? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1988.3-451-02172-2.k08-5b.;
3028 Frankhauser,G.Příbéhy dosud živé!1.:neudaný.1985??.neudané.k07/4.;
3029 Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.1996.80-85190-46-X.k06/6.;
3030 Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-469-X.D4/3.;
3031 Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.D4/2.;
3032 Frankl, Viktor E. ; Lapide, Pinchas.Hľadanie Boha a problém zmyslu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-766-4.D4/2.;
3033 Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.D4/2.;
3034 Frankl, Viktor Emil.Co v mých knihách není : Autobiografie.Brno:Cesta.1997.80-85319-66-7.D4/1.;
3035 Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1995.80-85319-39-X.D4/1.;
3036 Frankl, Viktor Emil.Psychoterapie pro laiky.Brno:Cesta.1998.80-85319-80-2.D4/1.;
3037 Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.1994.80-85139-29-4.D4/1.;
3038 Fraňková, Slávka.Úvod do etologie člověka. Praha:HZ Systém.1997.80-86009-15-7.k04/1.;
3039 Frantisek Tomasek.Katolicky katechizmus.:Ceska katolicka Charita.1968..k10/3.;
3040 František.Otvorená myseľ, Veriace srdce.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2013.9788089605088 (brož.);978-80-89605-08-8.k19/6.;
3041 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.K12/2.;
3042 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.k11/2.;
3043 František Saleský,(1567-1622).Pojednání o lásce k Bohu.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2003 dotisk.80-7266-140-X .k17/5.;
3044 František Saleský,1567-1622.Filotea či Bohomila, aneb, Nawedenj k žiwotu nábožnému /.We Znogmě ::E.J. Fournier,.1843..k13/2.;
3045 František z Assisi, - svatý, 1182-1226 - autor.Františkánské prameny. |n I, |p Spisy sv. Františka a sv. Kláry.:Velehrad :.2001.80-86528-02-2.k04-5a.;
3046 František z Assisi,1182-1226.Die Demut Gottes :.Köln ::Benziger,.1980.3-545-20507-X.k17-4a.;
3047 František, pápež.Evangelii Gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.978-80-8161-044-8.k19/4.;
3048 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.k19/4.;
3049 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.k19/4.;
3050 František,1936-.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342983; 978-80-89342-98-3.k14/1.;
3051 František,1936-.Meno Boha je Milosrdenstvo.Bratislava:Fortuna Libri.2016.9788081425592 (viaz.); 978-80-8142-559-2.K19/6.;
3052 František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.k19/4.;
3053 Franz Albert.Bindung an die Kirche oder Autonomie.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1999..k08-5b.;
3054 Franz Peter Sonntag.Hieronymus Savonarola.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k06-4b.;
3055 Franz Peter Sonntag.KATHARINA VON SIENA.Leipzig:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1954 ?..k06-4b.;
3056 Franz, Albert.Was ist heute noch katholisch? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02192-7.k08-5b.;
3057 Franz, M. Wuketits.Základy evoluční teorie.:Iris.1997.80-88778-38-7.k05/4.;
3058 Franz, Marie.Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské aechetypové psychologie.Praha:Portál.1998.80-7178-260-2.D4/2.;
3059 Franz, Marie.Sen a smrt : o čem vypovídají sny umírajících.Praha:Portál.2000.80-7178-404-4.D4/1.;
3060 Franz, Marie-Louise von.Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-343-9.D4/1.;
3061 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.R1/3.;
3062 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.K19/2.;
3063 Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu.Augsburg:Verlag UCLG.1992..k17-1b.;
3064 Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe.Gottliche Barmherzigkeit und Liebe.Augsburg:UCLG Betrachtungen.1992..k17-4a.;
3065 Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.k14/2.;
3066 Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.R1/4.;
3067 Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.R1/8.;
3068 Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.1994.80-967178-9-8.D8/5.;
3069 Frazier, Charles,1950-.Cold Mountain :.New York ::Atlantic Monthly Press,.1997.0-87113-679-1 .k09-1b.;
3070 Freeman, Laurence,(1951-).Křesťanská meditace.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-018-3.k16/8.;
3071 Freiherr v. Gagern Friedrich E., Dr. med..Harmonie von Seele und Leib.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1952..k14-6b.;
3072 Freiwald/ Gebhard Moldenhauer/ Dieter Hoof/ Hans-Joachim Fischer, Helmut.Das Deutschllandproblem in den Schulbuchern der BRD.Dusselldorf:Bertelsmann Universitatsverlag.1973.3571090047.k15-3a.;
3073 Frenzel, Ivo.Friedrich Nietzsche.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0517-8.D4/5.;
3074 Frere Jean-Luc Vesco, Prieur provincial de Toulouse.DOMINICAINS L ´Ordre des Précheurs présenté par quelques-uns d´entre eux.Paris:Les éditions du cerf.1980..k06-4b.;
3075 Frére, Roger.Im Heute Gottes leben /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-07591-1.k18-3b.;
3076 Freud, Sigmund.Mojžiš a monoteizmus.Bratislava:Danubiapress.1995.80-218-0185-9.D4/5.;
3077 Freud, Sigmund.Psychopatologie všedního života : 4.kniha. : O zapomínání,přeřeknutí,přehmátnutí,pověře a omylu.Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-8-2.D4/5.;
3078 Freud, Sigmund.Spisy z pozůstalosti 1892-1938 : 17.kniha..Praha:Psychoanalytické nakl.J.Kocourek.1996.80-901601-7-4.D4/5.;
3079 Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..1997.80-86123-01-4.D4/5.;
3080 Freud, Sigmund.Výklad snů : O snu : Druhá a třetí kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..1998.80-86123-07-3.D4/5.;
3081 Freud, Sigmund.Výklad snů : Sigmund Freud.Pelhřimov:Nová tiskárna.1997.80-901916-0-6.D4/5.;
3082 Freybergh, Peter G.Fedor.Psychosomatické charakteristiky prenatálneho a perinatálneho obdobia ako prostredia dieťaťa.Bratislava :Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.2008.978-80-89271-32-0.D4/4.;
3083 Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..k10-6a.;
3084 Freydank Helmut, Herrmann Siegfried, Morawe Gunter und Schunck Klaus-Dietrich.Von Sinuhe bis Nebukadnezar.Kosel-Verlag Munchen:Calver Verlag Stuttgart.1976..k10-6a.;
3085 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.k12/2.;
3086 Fridrichsen, Anton.Antikrist. Kresťanská nádej budúcnosti. Cesta biblie a cesta k biblii.:Tranoscius.1992.80-7140-008-4.k21/1.;
3087 Frieder, Emanuel.Z denníka mladého rabína c Emanuel Frieder ; Graf. upr. Vladimír Zvolenský ; Graf. upr. SLOVSOFT, ACTION.Bratislava:Slovenské národné múzeum - Oddelenie židovskej kultúry.1993.80-85753-01-4.k18/8.;
3088 Friedlander, Albert Hoschander.Ein Streifen Gold.Munchen:Kaiser.1989.3459018291.k17-4a.;
3089 Friedrich, Nietzsche.Dionýské dithyramby a jiné básně.:Aurora.1998.80-85974-45-2.D4/5.;
3090 Friedrich, Nietzsche.Ranní červánky.:Pražská imaginace.1991.80-7110-059-5.D4/5.;
3091 Friedrich, Nietzsche.Zrod tragédie z ducha hudby ; Prípad Wagner ; Nietzsche proti Wagnerovi.:Národné divadelné centrum.1998.80-85455-78-1.D4/5.;
3092 Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4.k10/1.;
3093 Fries, Heinrich.Glaubenserfahrungen - Glaubenskonsequenzen.Graz ;Wien ;Koln:Verl. Styria.1989.3222118744.k14-6b.;
3094 Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.k08-5b.;
3095 Fries, Heinrich,(1911-1998).Fundamental-Theologie.Leipzig ::St. Benno,.1987.3-7462-0034-2.k08-5b.;
3096 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188115 (brož.); 978-80-971881-1-5.k19/5.;
3097 Fritz Hennenberg.WOLFGANG AMADEUS MOZART.Leipzig:verlag Philipp Reclam jun..1970..k04-1b.;
3098 Fröhlich, Roland, 1937-.Dva tisíce let dějin církve.:Praha :.2008.978-80-7021-964-5.k19/2.;
3099 Fröhlich, Roland, 1937-.Dva tisíce let dějin církve.:Praha :.2008.978-80-7021-964-5.R1/3.;
3100 Fromm, Erich.Umění milovat.:Praha : Simon and Simon.1997.80-85637-26-X.D4/6.;
3101 Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990..k14/7.;
3102 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.k10/1.;
3103 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.k10/1.;
3104 Frossard, André(1915-1995)..36 dowodów na istnienie diabła.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008519.k17-4a.;
3105 Frôlich Karl.Herr zeige uns den Vater.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..k13-4b.;
3106 Frýdecký Ján Dr..Učebnica srbochorvátčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..k16-5c.;
3107 Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.D4/4.;
3108 Frye, Northrop.Anatomie kritiky : čtyři eseje.Brno:Host.2003.80-7294-078-3.k12-5b.;
3109 Frye, Northrop.Velký kód.Brno:Host.2000.808605568X;80-86055-68-X.K07/6.;
3110 Fryová, Helen P..Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha:Kalich.2003.80-7017-925-2.k06/4.;
3111 Fuchs, Adolf,1924-.Gottes Liebe lebt.Freiburg/Schweiz ::Kanisius-Verlag,.1982..3857641339.k17-4a.;
3112 Fuchs, Jiří.Cesta k důkazu Boží existence. Olomouc:TRS.1991..k03/2.;
3113 Fuchs, Jiří.Filosofie, 2. Kritický problém pravdy. Praha:Krystal OP.1995.80-85929-06-6.k02-6b.;
3114 Fuchs, Jiří.Filosofie, 3. Návrat k esenci. Praha:Krystal OP.1996.80-85929-14-7.k02-6b.;
3115 Fuchs, Jiří.Filosofie, 4. Bůh filosofů. Praha:Krystal OP.1997.80-85929-20-1.k02-6b.;
3116 Fuchs, Jiří.Filosofie, 5. Problém duše. Praha:Krystal OP.1999.80-85929-35-X.k02-6b.;
3117 Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.k04/7.;
3118 Fuchs, Jiří.Kritické úvahy I.. Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.80-901018-6-0.R1/7.;
3119 Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.k12-5b.;
3120 Fukuyama, Francis.Konec dějin a poslední člověk.Praha:Rybka Publishers.2002.80-86182-27-4.k03/6.;
3121 Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-016-X.D4/1.;
3122 Fulier Michal.Súď ma a skúšaj.Bratislava:Konferencia vyšších ženských rehôľ na Slovensku.2013..k17-5b.;
3123 Fuller, Lon L..Morálka práva. Praha:OIKOYMENH.1998.80-86005-65-8.k03/3.;
3124 Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím.1969..k17/7.;
3125 Funk, Rainer.Erich Fromm.Praha:Lidové noviny.1994.80-7106-086-0.k04-3a.;
3126 Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.k22/1.;
3127 Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.k12-5a.;
3128 Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 : 1770-1814.Praha:Argo.2004.80-7203-452-9.k03/7.;
3129 Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.k03/7.;
3130 Furet, Francois.Francouzská revoluce : díl 2.. Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880) : od Ludvíka XVIII.po Julese Ferryho (1815-1880).Praha:Argo.2007.978-80-7203-851-0.k12-5a.;
3131 Furet, Francois.Minulosť jednej ilúzie : esej o idei komunizmu v 20.storočí.Bratislava:AGORA.2000.80-967210-4-6.k03/6.;
3132 Furet, François, 1927-1997 - autor.Promýšlet Francouzskou revoluci.:Brno :.1994.80-7108-089-6.k04/3.;
3133 Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.k05/1.;
3134 Furger, Franz.Etika seberealizace,osobních vztahů a politiky.Praha:Academia.2003.80-200-1061-0.k14-4b.;
3135 Fürst, Maria.Psychologie : Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-199-0.D4/1.;
3136 Fürst, Walther,(1940-).Pastoralästhetik :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02199-4.k08-5b.;
3137 Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X.k15/8.;
3138 Fuzy Imrich Otec, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada.Môj Priateľ.Trnava:Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha.1992..k13-1b.;
3139 G. G. Meersseman O. P. Spicilegium Friburgense.DOSSIER DE l ´ordre de la pénitence au xiii Siecle.Friburg Suisse:Éditions Universitaires .1961..k05-3b.;
3140 G. K. Chesterton.SWIETY TOMASZ Z AKWINU.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1974..k06-4a.;
3141 Gabliková, Suzi.Selhala moderna?. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-20-4.k02/7.;
3142 Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.k19/5.;
3143 Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..k17/7.;
3144 Gabriel Locher Monch der Erzabtei Beuron.AUS VERBORGENHEIT ANS LICHT.Beuron - Hohenz:Beuroner Kunstverlag .1952..k04-1b.;
3145 Gabriel Marcel.Nová naděje pro svět.Mníchov:.1967..K03/4.;
3146 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.R1/4.;
3147 Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.2013.978-80-89027-37-8.K14/3.;
3148 Gabriel Peter Hunčaga OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.K14/3.;
3149 Gabriel, Ingeborg.Communismus im Ruckeblick.Stuttgart:Mtthias-Grunewald-Verlag.2010.978-3-7867-2851-1.k14-3b.;
3150 Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.2004.80-7021-531-3.k03/4.;
3151 Gabriela Anodal.IL LINGUAGGIO CATERINIANO.Siena:Edizioni Cantagalli.1983..k05-4b.;
3152 Gabriela Tibenská, David L. Schindler.Pôvod kresťanského nároku.Bratislava:LUC.2002.80-7114-401-0.k08-2b.;
3153 Gabriele, Matzner.Neznáme Slovensko.:Petrus.2002.80-88939-44-5.k26/5.;
3154 Gábriš Karol Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..k17-1a.;
3155 Gábriš Karol, Dr..List apoštola Pavla Galatským.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1980..k11-4a.;
3156 Gábriš, Karol.Spisy apoštolských otcov..Bratislava:EBF UK.2004.80-88827-30-2.k17/2.;
3157 Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.k08/6.;
3158 Gábriš, Karol,1919-1998.Ježišove podobenstvá..Bratislava ::Univerzita Komenského,.1991.80-223-0442-5.SKRIPTA_2.;
3159 Gacka, Bogumil.Personalizm Amerikanski.Lublin:RW Lublin.1996.832280587X;83-228-0587-X.k04/1.;
3160 Gadamer, Hans-Georg.Aktualita krásneho. Bratislava:Archa.1995.80-7115-078-9.k02/1.;
3161 Gadamer, Hans-Georg.Člověk a řeč. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-76-3.k03/3.;
3162 Gadamer, Hans-Georg.Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha:ISE.1994.80-85241-46-3.k03/3.;
3163 Gadecki, Stanislaw.Wstep do ewangelii synoptycznych.Gniezno:Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.1999.8387926272;83-87926-27-2.k21/1.;
3164 Gaeta, Saverio.Mé jubileum : co říká Jan Pavel II. o velkém jubileu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-506-3.k07/4.;
3165 Gaeta, Saverio,1958-.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.2013.9788071149279 (brož.); 978-80-7114-927-9.k19/6.;
3166 Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.1998.80-88778-77-8.k04/7.;
3167 Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry.1964..k23/5.;
3168 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.k14/5.;
3169 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Slovenský rodoľub Móric Alster. MO-MS Rača:Bratislava.1997.80-967725-2-X.k16/2.;
3170 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.k26/3.;
3171 Galandauer Jan, Honzík Miroslav.Osud trónu Habsburského.Bratislava:Obzor.1987..k23/3.;
3172 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..D5/6.;
3173 Gálik, Slavomír.Filozofia a mystika.Brezová pod Bradlom:Doc. Mgr. Slavomír Gálik.2005.80-969360-2-6.D4/6.;
3174 Gallagher, Michael-Paul.Sekty a nová náboženská hnutí :.:Praha :.1997.80-7113-207-1.k06/6.;
3175 Gallati Fidelis M., OP.Wenn die Päpste sprechen.Wien:Verlag Herder.1960..k16-2b.;
3176 Gallet Paul.El Padre.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1970..k17-1b.;
3177 Galli Mário, Plate Manfred.Kraft und ohnmacht.Frankfurt am Main:Josef Knecht.1963..k08-3a.;
3178 Galli, Mario von,1904-1987.Gelebte Zukunft: Franz von Assisi.Frankfurt/M, ::C.J. Bucher,.1971.3-7658-0046-5.k17-1b.;
3179 Galli, Mario von,1904-1987.Unser Vater Unser.Zürich ::Pendo-Verlag,.1977.3-85842-021-2.k17-1b.;
3180 Gallus, Martinus,(1066-1145).Kronika a činy polských knížat a vládců.Praha:Argo.2009.80-257-0206-5.k24/1.;
3181 Galluzi Domenico M., P., OP.Dall´ altare alla vita.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1978..k17-1b.;
3182 Galluzzi Domenico M..Una lingua antica per gli uomini moderni.Siena:Cantagalli.1990..k16-4c.;
3183 Galluzzi Domenico M., P., OP.Con Maria, Madre di gesu, non si fa mai sera.Faenza:Tipografia Faentina - Via Castellani 25.1979..k17-1b.;
3184 Galluzzi Domenico P., O.P..Gli Sguardi si incrociano.Faenza:Faentina.1983..k17-1b.;
3185 Galot J., SJ.Renouveau de la vie consacrée.Paris:Editions J. Duculot, S.A. - Gembloux, P. Lethielleux, editeur, S.A. .1966..k17-1b.;
3186 Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..k17-1b.;
3187 Galot Jean.Der Geist der Liebe.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1960..k17-1b.;
3188 Galot Jean S.J..Das Herz Christi.Freiburg Schweiz:Paulusverlag .1956..k17-1b.;
3189 Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.K18/5.;
3190 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.k14/1.;
3191 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.k12/2.;
3192 Galot, Jean.Otče, kdo jsi?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.8071924091;80-7192-409-1.k08/4.;
3193 Galvin,P.J..Systematická teologie I :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),.1996.80-85959-07-0 :.k08/4.;
3194 Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.k08/7.;
3195 Gamboso, Vergilio M..Sv. Anton Paduánsky.:Serafín.1993.80-85310-33-3.k14/5.;
3196 Ganne Pierre.La Création.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-3a.;
3197 Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.k11/2.;
3198 Gardiner, Patrick.Kierkegaard.Praha:Argo.1996.80-7203-004-3.k03/5.;
3199 Gargantini Mario.I Papi e la Scienza.Milano:Jaca Book.1985..k13-5a.;
3200 Garin, Eugenio.Renesanční člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-653-0.k24/3.;
3201 Garofalo Salvatore - Maccarrone Michele, Ruysschaert Jose, Testini Pasqsuale.Studi Petriani.Roma:Instituto di Studi Romani Editore.1968..k10-4b.;
3202 Garrone.Le Concile Orientations.Paris:Les Éditions Ouvriéres.1966..k13-3b.;
3203 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.k11/5.;
3204 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.k11/5.;
3205 Gaston Fessard.La Dialectique des Exercices spirituels des Saint Ignace de Loyola.Paris:Aubier.1955..k17-1b.;
3206 Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0.k13/7.;
3207 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.k13/7.;
3208 Gauchet, Marcel.Odkouzlení světa.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2004.80-7325-037-3.k06/2.;
3209 Gauthier Paul.Diese meine Hände.Graz:Verlag Styria.1965..k17-1b.;
3210 Gauthier Paul.Chudí a církev.Graz-Seckau:Biskupský ordinariát .1969..k09/3.;
3211 Gavalier Peter.Pastorálna koncepcia medicíny a zdravotníctva.Bratislava:Ústav zdravotnej výchovy.1966..k10/4.;
3212 Gavenda Marián.Blahoslavený Ján Pavol II.- Odkaz Slovensku.Bratislava:Vydavateľstvo LÚČ.2011..k08-1a.;
3213 Gavenda, Marián,1963-.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.K17-5a.;
3214 Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..K18/4.;
3215 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.R1/1.;
3216 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.K22/2.;
3217 Geffré Claude.Un espace pour Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..k08-3a.;
3218 Geffré Claude OP.Przestrzeń dla Boga.:Cerf - Kairos - Znak.2000..k17-1b.;
3219 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.K11/4.;
3220 Geiger Georg.Kirche entsteht.Klosterneuburg:Bibelwerk.1980..k10-4b.;
3221 Geisendorf - des - Gouttes.SAVONAROLA.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..k14/2.;
3222 Geisendorf - des - Gouttes.Savonarola Kristov rytier.Liptovský sv. Mikuláš:Tranoscius.1951..R1/4.;
3223 Geiss, Imanuel.Dějiny světa v souvislostech : První komplexní přehled světových dějin od 2 miliony let před Kristem do současnosti.Praha:I.Železný.1999.80-240-0453-4.k24/1.;
3224 Gel František.Syn čarodejnice.Bratislava:Mladé letá.1974..k05/5.;
3225 Gélase I..Lettre contre les Lupercales et Dix-huit messes du Sacramentaire Léonien. Paris:Les Éditions du Cerf.1959..k04-5b.;
3226 Gellner, Ernest .Podmínky svobody. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-27-5.k05/2.;
3227 Gellner, Ernest André.Pluh,meč a kniha : struktura lidských dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-87-9.k05/6.;
3228 Gellner, Ernest André.Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-44-5.k05/6.;
3229 Gembalová, Anna.Vzťahy a zodpovednosť. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970557-3-8.D4/5.;
3230 Generalát kongregácie školských sestier III. regul. rádu sv. Františka.Storočná cesta.Roma:Generalát.1992..k10-1a.;
3231 Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2001..k14/3.;
3232 Gennep, Charles.Přechodové rituály : Systematické studium rituálů.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-178-6.k06/6.;
3233 Genthon István.Rippl - Rónai József.Budapest:Genthon Istvánné.1958..k12-1b.;
3234 Geoffrey z Monmouthu, ca 1100-1154.Dějiny britských králů.:Praha :.2010.978-80-257-0289-5.k16-4a.;
3235 Georg, Henrik von Wright.Humanizmus ako životný postoj.:Kalligram.2001.80-7149-363-5.k02/1.;
3236 Georg, Scherer.Smrt jako filosofický problém.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-914-X.k05/2.;
3237 Georgeot J-M.La structure de saint Marc tome 6.:.1992..k04-1b.;
3238 Georgeot J. M..A Antioche.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1993..k04-1b.;
3239 Georgeot J. M..Dictionnaire - de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b.;
3240 Georgeot J. M..Dictionnaire de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b.;
3241 Georgeot J. M..Dictionnaire historique de A á K.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b.;
3242 Georgeot J. M..Dictionnaire Historique de L á Z.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b.;
3243 Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3244 Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5a.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3245 Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3246 Georgeot J. M..Evangile de Saint Luc Tome 1/ 5b.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3247 Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b.;
3248 Georgeot J. M..Evangile de Saint - Jean Tome 19/ 1.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b.;
3249 Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..k04-1b.;
3250 Georgeot J. M..Chapitre 1 á 65.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1999 - 2000..k04-1b.;
3251 Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 annexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b.;
3252 Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3253 Georgeot J. M..Chapitre 66 á 100 Annexe II.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2000..k04-1b.;
3254 Georgeot J. M..Chapitre 101 á 145 Anexe III.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.2002..k04-1b.;
3255 Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3256 Georgeot J. M..Index.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3257 Georgeot J. M..La Tora.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3258 Georgeot J. M..La Nouvelle Eglise.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b.;
3259 Georgeot J. M..La Structure de Saint Marc - tome VI.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b.;
3260 Georgeot J. M..Lectio divina par séquence tome IV/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992 - 1995..k28/2.;
3261 Georgeot J. M..Lectio divina par verset tome V/3.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992 - 1995..k28/2.;
3262 Georgeot J. M..Lecture paienne dévangile.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b.;
3263 Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..k04-1b.;
3264 Georgeot J. M..Les Évangiles synoptiques.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1991..k04-1b.;
3265 Georgeot J. M..Lexique: Lettre A.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3266 Georgeot J. M..Lexique: Lettre R.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3267 Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3268 Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3269 Georgeot J. M..Lexique: Lettre V.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3270 Georgeot J. M..Lexique: Lettre S.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3271 Georgeot J. M..Lexique: Lettres D - E.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3272 Georgeot J. M..Lexique: Lettres P - Q.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3273 Georgeot J. M..Lexique: Lettres T - U.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3274 Georgeot J. M..Lexique: Lettres B - C.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3275 Georgeot J. M..Lexique: Lettres F - K.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3276 Georgeot J. M..Lexique: Lettres L - M.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3277 Georgeot J. M..Lexique: Lettres N - O.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3278 Georgeot J. M..Marc Pierre Paul Jean.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3279 Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:.1994..k04-1b.;
3280 Georgeot J. M..Marcion suivi de La stratségie apostolique.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1994..k04-1b.;
3281 Georgeot J. M..Pilate.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3282 Georgeot J. M..Rome . . . (Textes paiens).Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1997..k04-1b.;
3283 Georgeot J. M..Rome . . . Jérusalem La Vérité.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1996..k04-1b.;
3284 Georgeot J. M..Saint Marc et L´alliance.Nancy:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1992..k04-1b.;
3285 Georgeot J. M..Table des Matiéres.:De Saint-Marc jusqu´á Tertulien.1995..k04-1b.;
3286 Georges Brazzola, Paul Chauchar, Jean Daujat, Paul Gernet Olivier Lacombe, Albert Plé.AKTUALNOSC SWIETEGO TOMASZA.Warszawa:Instytut wydawniczy pax.1975..k07/2.;
3287 Georges, Dumézil.Mýtus a epos. II, Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král.:Oikoymenh.2005.80-7298-117-X.k06/2.;
3288 Georges, P..Spiritualita Karmelu /.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8 (brož.) :.K13/4.;
3289 Georges, Tate.Križiaci v Oriente.:Slovart.1996.80-7145-155-X.k18/1.;
3290 Gerardo Cioffari.San Nicola di Bari.:Edizioni San Paolo s.r.l.,.1997..k04-2a.;
3291 Gerát, Ivan.Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava:Veda.2001.80-224-0643-0.k05/6.;
3292 Gerhard von Rab.Das Alte Testament Deutsch.Gottingen:.1967..k09-4a.;
3293 Gerhard von Rad.Théologie de lˇancien testament Tome 1.Genéve:Labor et Fides .1957..k09-4a.;
3294 Gerhard von Rad.Théologie de l´ancien testament Tome 2.Genéve:Labor et Fides.1965..k09-4a.;
3295 Gerhardsson Birger.Memory and Manuscript - Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22.Ejnar munksgaard - Copenhagen:Gleerup C. W. K. Lund.1964..k10-4a.;
3296 Gerloff, Johannes.Komu patří země Izrael? : židovské osady-válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-065-9.k07/4.;
3297 Gerosa, Libero,.Právo Cirkvi. Petra:Prešov.2005.80-89007-70-8.k19/8.;
3298 Gertrud von le Fort.Das Schweisstuch der Veronika.Munchen:Franz Ehrenwirth Verlalg.1950..k17-4a.;
3299 Gertruda z Helfty,1256-1302.Posel božské lásky /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2014.978-80-7412-160-9.k18/2.;
3300 Gerwing, Manfred.Theologie im Mittelalter :.Stuttgart:Kohlhammer.2000.3506731750.k08-6a.;
3301 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.R1/5.;
3302 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.K07/3.;
3303 Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.k14/5.;
3304 Ghiberti Giuseppe.I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni.Brescia:Paideia editrice.1972..k11-4b.;
3305 Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5.k16/7.;
3306 Giacinto Arturo Scaltriti.PIER GIORGIO FRASSATI.Roma - Italia:Edizioni Paoline.1979..k06-3b.;
3307 Gianfranco Bustacchini.RAVENA.Bologna - Italia:edizioni ITALCARDS.1984..k06-4a.;
3308 Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..k12-1b.;
3309 Gianneschi Pietro.In ascolto del Dio vivente.Lucca:Regnum Christi.1968..k17-1b.;
3310 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.k19-2b.;
3311 Giaquinta Guglielmo.Preti nuovi per Uomini nuovi.Roma - Italia:Edizioni "Pro Sanctitate".1967..k08-3a.;
3312 Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran.1983..k25/3.;
3313 Gibbon Edward.Úpadok a zánik Rímskej ríše.Bratislava:Tatran.1983..R1/3.;
3314 Gibellini, Rosino.Teológia 20. storočia. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-223-7.k08/1.;
3315 Giblet, Lefévre, Pierron, Leboisset, Boismerd, Spicq, Gelin, Dufour.Grandi temi biblici.Alba:Edizioni Paoline.1968..k11-3b.;
3316 Giebner, Klunder.Bekenntnis zur katholischen Kirche.Wurzburg:Echter - Verlag.1956..k07-2b.;
3317 Giertych, Wojciech,1951-.Malchusowe ucho.Krakow ::Kairos,.2000..8387446815;9788387446819.k17/7.;
3318 Giertych, Wojciech(1951- )..Rachunek sumienia teologii moralnej.Kraków ::\"M\",.2004..8372219028.k05/2.;
3319 Giesen, Hans,(1940-).Johannes-Apokalypse.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15481-0.k11-4a.;
3320 Giglioni, Paolo.Svátosti Krista a církve :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-115-7 :.K09/1.;
3321 Gijs Jan van.Hledáme pravé štěstí.:samizdat.1950?..k13/2.;
3322 Gilbert Keith Chesterton.THOMAS VON AQUIN.Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1957..k06-4a.;
3323 Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.k17/8.;
3324 Gilbert, Guy.Bratr vyvržených.Praha:Portál.1993.80-7178-958-5.k17/8.;
3325 Gilbert, Guy,1937-.Srdce v ohni :.Praha ::Portál,.2012.978-80-262-0070-3.K17/8.;
3326 Gilhaus Hermann.Glauben braucht nähe.Freising:Kyrios-Verlag.1982..k17-1b.;
3327 Gillen Otto.Alles schone ist ein Gleichnis.Zurich / Stuttgart:Aldus Manutius Verlag.1959..k18-3b.;
3328 Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.k07/1.;
3329 Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.K19/2.;
3330 Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál.1994.808522747; 80-8522-74-7.k19/2.;
3331 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.k07/1.;
3332 Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.1994.80-85241-65-X.k03/3.;
3333 Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-46-1.k03/5.;
3334 Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k03-6a.;
3335 Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k02/2.;
3336 Gilson, Étienne.Historia filozofii chrzescijańskiej.:PAX.1962..k03-6a.;
3337 Gilson, Etienne,.Thomist realism and the critique of knowledge /.San Francisco ::Ignatius Press,.1986..0898700949 .k06-5a.;
3338 Gino Loria.Galileo Galilei.Praha:Orbis.1943..k05/4.;
3339 Giordani Igino.Laicato e sacerdozio.Roma - Italia:Cittá Nuova Editrice.1964..k08-3a.;
3340 Giordano da Pisa.PREDICHE SUL SECONDO CAPITOLO DEL GENESI.Roma - Italia:Insstituto storico domenicanov.1999..k05-3a.;
3341 Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..k16/1.;
3342 Giorgio Papasogli.SANGUE E FUOCO SUL PONTE DI DIO.Roma - Italia:Edizioni cateriniane.1971..k05-4a.;
3343 Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.k28/2.;
3344 Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2.k28/2.;
3345 Giovanna, della Croce.Alžběta od Nejsvětější Trojice : život v Boží chvále.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-493-8.k15/2.;
3346 Giovanni Paolo II..Lettera del santo Padre Giovanni Paolo II al sacerdoti per il giovedi santo 1994.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1994..k13-5a.;
3347 Giovanni Paolo II..Messaggio del Santo padre Giovanni Paolo II in occasione del anniversario della fine in Europa della.Cita del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1995..k13-5a.;
3348 Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..D8/6.;
3349 Giovanni, Pico della Mirandola.O důstojnosti člověka =; De dignitate hominis.:Oikoymenh.2005.80-7298-164-1.k01/3.;
3350 Giovanni, Reale.Platón : pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk.:Oikoymenh.2005.80-86005-23-2.k02/2.;
3351 Girard, René.Lež romantismu a pravda románu.:Praha : Dauphin.1998.80-86019-85-3.k03/7.;
3352 Girard, René.Obětní beránek.Praha:Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-255-3.k01-5a.;
3353 Girard, René.Pôvod kultúry .:Vydavateľstvo AGORA.2011.978-80-969394-5-9.k05/7.;
3354 Girard, René, 1923- - Účastník interview;.O původu kultury :.:Brno :.2008.978-80-7325-164-2.k05/6.;
3355 Girault Rene.Evangelium und Leben.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1961..k17-1b.;
3356 Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.k14/6.;
3357 Giuliana Cavallini.S. DOMENICO E I SUOI FRATI.Napoli - Bari :Editrice Domenicana Italiana.1993..k05-3a.;
3358 Giuliana Cavallini - Diega Giunta.LUOGHI CATERINIANI DI ROMA.Roma - Italia:CENTRO NAZIONALE DI STUDI CATERINIANI.2000..k05-3b.;
3359 Giuseppe Barzaghi.LA FILOSOFIA DELLA PREDICAZIONE.Bologna - Italia:Edizione studio Domenicano.1995..k05-4b.;
3360 Giuseppe Muzio.IL SENSO ORTODOSSO E TOMISTICO DELLE QUARANTA PROPOSIZIONI ROSMINIANE.Romae:Quadserni di Sodalitas thomistica - N. 6-7, seconda edizione.1964..k05-3a.;
3361 Giussani Luigi.All´origine della pretesa cristiana.Milano:Jaca Book.1988..k09-2b.;
3362 Giussani Luigi.Alla ricerca del volto umano.Milano - Italia:Rizzoli.1995..k08-2b.;
3363 Giussani Luigi.Cesty křesťanské zkušenosti.Praha:Scriptum.1991.80-900355-4-7.k10/3.;
3364 Giussani Luigi .Decisione per l´ esistenza.:Jaca Book.1978..k17-1b.;
3365 Giussani Luigi.Le mie letture.Rizzoli:Biblioteca Universale .1996..k11-3b.;
3366 Giussani Luigi .Tracce d´esperienza cristiana.Millano:Jaca Book.1977..k17-1b.;
3367 Giussani Luigi a cura di Robi Ronza.Comunione e Liberazione.Millano:Jaca Book.1976..k17-1b.;
3368 Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.k06/4.;
3369 Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.k11/6.;
3370 Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-017-1.k03/2.;
3371 Giussani, Luigi,(1922-2005).Původ křesťanského nároku.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-064-0.k10/1.;
3372 Given, James Buchanan,(1947-).Inkvizice a středověká společnost.Neratovice:Verbum.2008.9788090392007 (viaz.);978-80-903920-0-7.k19/3.;
3373 Glabro il Rodolfo.Storie dell´anno mille.Milano:Jaca Book - Europia.1982..k15-4a.;
3374 Glatzer, Nahum Norbert,1903-1990.Language of faith :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0911-5.k09-1a.;
3375 Glaz, Stanislaw SJ.Doświadczenie religijne. Krakow:WAM.1998.83-7097-469-4.k07/6.;
3376 Gleason Robert.Cristo e il Cristiano.Torino:Editrice Marietti.1963..k17-1b.;
3377 Gleason Robert.Il Mondo futuro.Torino:Editrice Marietti.1962..k17-1b.;
3378 Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..k07-2a.;
3379 Glowa Stanislaw, SJ, Bieda Ignacy SJ.Breviarum fidei.Poznaň:Ksiegarnia sw. Wojciecha.1988..k07-2b.;
3380 Glowatzký Herbert G.M..Pobádaní milosrdenstvom.Salzkotten:Meinwerk - Verlag.1960..k13/1.;
3381 Glucksmann, André.Dostojevskij na Manhattane. Bratislava:AGORA.2003.80-968686-5-9.k02/7.;
3382 Gluchman, Vasil.Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. Prešov :UNIVERSUM.1994.80-967001-1-1.k04/5.;
3383 Głowa, Stanisław (1930- )..Breviarium fidei :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151426.k07/5.;
3384 Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a.;
3385 Gnilka Joachim.Der Brief an die Philipper.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-2a.;
3386 Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b.;
3387 Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b.;
3388 Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b.;
3389 Gnilka, Joachim.Das Matthäusevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b.;
3390 Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
3391 Gnilka, Joachim.Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Das Matthäus-evangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kapitel. 1,1-13,58. (Matúšovo evanjelium. Prvá časť. Komentár ku kapitolám 1.Freiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
3392 Gnilka, Joachim.Ježíš Nazaretský-poselství a historie.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-534-8.k20/5.;
3393 Gnilka, Joachim.Pierwsi chrześcijanie.:Wydawnictwo M.2004.83-7221-941-9.k09/3.;
3394 Gnilka, Joachim.Teologia Nowego Testamentu.Kraków:Wydawnictwo "M".2002.8372212783;83-7221-278-3.k21/3.;
3395 Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..k09-1a.;
3396 Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..k12/2.;
3397 Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..k19-2a.;
3398 Godin Abbé und seine Pariser Mission.Zwischen Abfall und Bekehrung.Offenburg:Dokumente - Verlag.1950..k14-4a.;
3399 Goetz Diego Hanns OP.Der Feind Des Gläsernen Menschen.Wien:Verlag Herold.1951..k17-1b.;
3400 Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-730-8.k24/1.;
3401 Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-637-9.k24/3.;
3402 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.k14/2.;
3403 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.k06-6a.;
3404 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.R1/3.;
3405 Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.k08/2.;
3406 Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.k08-3a.;
3407 Gogola, Jerzy((1954- ).).Rady ewangeliczne :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1999..8387527351.k14/1.;
3408 Gojdič, Ivan,1948-.Kaštieľ Krásna.Košice:C-PRESS.2014.9788097029494 (brož.); 978-80-970294-9-4.D8/7.;
3409 Goldbrunner Josef.Katechismusunterricht mit dem Werheft.Munchen:Kusel - Verlag.1955..k14-4a.;
3410 Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-58-9.k15/2.;
3411 Goldstein, Alexander.Rozlúčka s Narcisom.:Kalligram.2003.80-7149-510-7.D8/7.;
3412 Gollwitzer Helmut.Regno di Dio e socialismo: la critica di Karl Barth.Torino -Italia:Claudiana.1975..k08-3a.;
3413 Golub Ivan.Ich suche Dein Antlitz.Graz, Wien, Koln:Styria.1992..k17-1b.;
3414 Gombár, Eduard.Moderní dějiny islámských zemí.Praha:Karolinum.1999.80-7184-599-X.k06/4.;
3415 Gombár, Eduard.Úvod do dějin islámských zemí.Praha:Najáda.1994.80-85632-22-5.k21/8.;
3416 Gombrich, Ernst Hans.Příběh umění.Praha:Argo.1997.80-7203-143-0.k05/7.;
3417 Gombrich, Ernst Hans.Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře.Praha:Aurora.1999.80-85974-65-7.k24/1.;
3418 Gonda, Jan.Le religioni dell´India l´induismo recente. Milano:Jaca Book.1981..k01-6a.;
3419 Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.1993.80-900425-7-0;80-900425-7-0.k14/4.;
3420 Gooding, David.Lukášovo evangelium : Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-04-X.k07/3.;
3421 Goodman, Martin.Řím a Jeruzalém : střet starověkých civilizací.Praha:Rybka Publ..2007.80-87067-67-3.k03/6.;
3422 Goodman, Nelson.Způsoby světa - tvorby. Bratislava:Archa.1996.80-7115-120-3.k02/1.;
3423 Goodrick-Clarke, Nicholas, 1953- - autor.Okultní kořeny nacismu :.:Praha :.2005.80-7281-278-5.k06/6.;
3424 Goppelt, Leonhard.Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung.Gottingen:Vandenhoeck [und] Ruprecht.1976.3525521510.k11-4b.;
3425 Goppelt, Leonhard.Theologie des Neuen Testaments.Gottingen:Vandenhoek & Ruprecht.1976.3525521502.k11-4b.;
3426 Goppelt, Leonhard,(1911-1973).Theologie des Neuen Testaments.Gőttingen ::Vandenhoeck & Ruprecht,.1980.3-525-52151-0.k11-4b.;
3427 Góra Jan op.Wino dojrzewa powoli.Poznaň:W drodze.1996..k17-1b.;
3428 Góra, Jan.Byl jak przechodzień do domu Ojca.:W drodze.1997.83-7033-368-0.k04-6a.;
3429 Gorazd, Vopatrný..Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita : pohled na člověka a duchovní život z pravoslavn.:L. Marek.2003.80-86263-41-X.k10/1.;
3430 Gorazd, Vopatrný..Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita.:L. Marek.2002.80-86263-28-2.k19/3.;
3431 Gordis, Robert.Koheleth - the man and his world :.New York ::Schocken Books,.1968.0-8052-0166-1.k09-4b.;
3432 Gots Anton.Das Ja zum Kreuz.Linz-Wien:Veritas-Verlag.1984..k17-1a.;
3433 Gots Anton.Igen, Uram!.Eisenstadt:Prugg Verlag.1982..k17-1b.;
3434 Gots, Anton,1934-.Du machst uns neu durch deinen Geist :.Köln ::Styria,.1988.3-222-11861-2.k14-3b.;
3435 Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..k15-4c.;
3436 Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.1999.80-85319-85-3.k16/8.;
3437 Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.1997.80-85319-71-3.k16/8.;
3438 Graber Rudolf Biskup Dr..Atanáš a dnešní Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1998..k19/3.;
3439 Grabner-Haider, Anton.Theorie der Theologie als Wissenschaft.München ::Kösel,.1974.3-466-20003-2.k08-3a.;
3440 Grác, Ján,1930-.Psychológia samoučenia /.Bratislava ::Obzor,.1978..D4/7.;
3441 Gradwohl, Roland.Die Worte aus dem Feuer. Freiburg - Basel - Wien:Herder.1978.3-451-18143-6.k01-5b.;
3442 Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.k05/2.;
3443 Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.k01/3.;
3444 Graeser, Andreas.Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókrates a sokratikové,Platón a Aristotelés.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-019-X.K01/3.;
3445 Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993..k13/5.;
3446 Graham Billy.Pokoj s Bohem.:samizdat.1950?..k13/2.;
3447 Graham, Gordon.Filosofie umění. Brno:BARRISTER & PRINCIPAL.2000.80-85947-53-6.k05/6.;
3448 Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-52-8.k09/3.;
3449 Grajewski, Andrzej.Jidášův komplex : zraněmá církev: křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací.:Prostor.2002.80-7260-079-6.k26/1.;
3450 Gramatica Aloisius.Bibliorum Sacrorum  - Nova editio.Rím:Polyglottis Vaticanis.1959..k10-6a.;
3451 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristsus 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..k08-3a.;
3452 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 1.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1981..k09/4.;
3453 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 2.Ŕím:Křesťanská akademie.1981..k09/4.;
3454 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 3.Rím - Italia:Křesťanská akademie.1982..k09/4.;
3455 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 4.Rím - Italia:Velehrad - křesťanská akademie.1985..k08-3a.;
3456 Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..k09/4.;
3457 Granat, Gryglewicz, Krapiec, Lukaszyk, Sulowski.Encyklopedia katolicka, Tom 2.Lublin:Wydawnictwo Pallottinum.1976..k11-5a.;
3458 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981..K09/3.;
3459 Grant, Michael.Dějiny antického Říma.Praha:BB art.1999.80-7257-009-9.k23/4.;
3460 Grant, Michael.Dvanásť cisárov.Bratislava:Slovart.2005.80-8085-052-6.k24/2.;
3461 Grant, Michael.Klasické Řecko.Praha:BB/art.1999.80-7257-079-X.k23/4.;
3462 Grant, Michael.Pád Rímskej ríše.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-114-X.k24/2.;
3463 Grant, Michael.Zrození Řecka.Praha:BB art.2002.80-7257-929-0.k23/4.;
3464 Grant, Michael.Židé v římském světě.Praha:BB art.2003.80-7257-953-3.k06/5.;
3465 Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..k11/7.;
3466 Graubner, Jan, 1948-.Kněžské osobnosti :.:Olomouc :.2010.978-80-7266-335-4.k15/2.;
3467 Graubner., Jan.Jak si představuji farnost dnes.:Matice cyrilometodějská.2005.80-7266-219-8.k10/4.;
3468 Gray Martin.Wie ein Baum gepflanzt an Wasser-Bächen.Stuttgart:Goldmann Verlag.1981..k17-3a.;
3469 Gräf Richard.Ich habe Troster gesucht.Wurzburg:Arena.1966..k17-3b.;
3470 Gräf Richard P., CSSP.Selig Die Hungernden.Regensburg:Friedrich Pustet.1949..k17-1b.;
3471 Gredt, Joseph.Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-09-0.k02-2b.;
3472 Green, Julien.Brat František.:Serafín.1992.80-85310-15-5.k13/6.;
3473 Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.k15/2.;
3474 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.D5/6.;
3475 Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.k16/7.;
3476 Greene Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..k09/3.;
3477 Greene, Liz.Životní cesta v zrcadle mýtů : mytické příběhy jako inspirace pro život. Praha:Portál.2001.80-7178-528-8.k06/2.;
3478 Grégoire de Narek.Le livre de priéres.:Les Editions du Cerf.1961..k04-6b.;
3479 Grégoire de Nysse.Vie de Moise. Paris:Éditions du Cerf.1941..k04-5b.;
3480 Grégoire le Grand.Dialogues.Paris:Téqui 82 rue Bonaparte 75006.1978..k04-2a.;
3481 Gregor, Martin Papucsek.Peštiansky perkelt.:Ikar.2003.80-551-0503-0.k04-2a.;
3482 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 1. Perreux:Primedit Richir.1975.2-85229-281-5.k01-1a.;
3483 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 10. Paris:S.G.I.É.1973.0-85229-281-3.k01-1b.;
3484 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 11. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3485 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 12. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3486 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 13. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3487 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 14. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3488 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 15. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3489 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 16. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3490 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 17. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3491 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 18. Paris:S.G.I.É.1974.2-85229-281-5.k01-1b.;
3492 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 19. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.k01-1b.;
3493 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.k01-1a.;
3494 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 20. Paris:S.G.I.É.1975.2-85229-281-5.k01-1b.;
3495 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 3. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3496 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 4. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3497 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 5. Paris:Ch. Bernard.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3498 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 6. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3499 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 7. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3500 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1a.;
3501 Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 9. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.k01-1b.;
3502 Greguš, Ctibor.Slovenskí rodáci svetu :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1999.80-7162-292-3.k16/2.;
3503 Greisch, Jean.Rozumět a interpretovat. Praha:Filosofický ústav AV ČR.1995.80-7007-066-8.k03/5.;
3504 Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).k11-3b.;
3505 Grelot, Pierre..L'Esperance juive a l'heure de Jesus.Paris ::Desclee,.1978.2-7189-0136-5 (br).k11-3b.;
3506 Grenz, Stanley.Úvod do postmodernismu. Praha:Návrat domů.1997.80-85495-74-0.k02/7.;
3507 Greshake Gisbert .Wierze w Boga trójjedynego, Klucz do zrozumienia Trójcy świetej.Kraków:Wydawnictwo Znak, Verlag Herder.2001..k08/4.;
3508 Greshake, Gisbert,1933-.Gottes Willen tun :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1984.3-451-20120-8.k17-3a.;
3509 Grieger, Pavol.Príprava "Pánových robotníkov". Obnovená formácia. Duchovný sprievodca.Bratislava:Lúč.1999.8071142549;80-7114-254-9.k10/4.;
3510 Grieger, Pavol.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.k14/1.;
3511 Grieger, Pavol.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X.k14/1.;
3512 Grieger, Pavol.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4.k14/1.;
3513 Griffel, Anton.Der Mensch - Wesen ohne Verantwortung?. Regensburg:Verlag Josef Habbel.1975.3-7748-0332-3.k02-6a.;
3514 Griffiths, Bede.Sňatek mezi Východem a Západem.Brno:Cesta.1997.80-85319-70-5.k06/3.;
3515 Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.k13/2.;
3516 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.R1/4.;
3517 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.k12/2.;
3518 Grigorenko, Pjotr Grigorjewitsch.Erinnerungen.Munchen:Bertelsmann.1981.3570000974.k12-3a.;
3519 Grilli, Massimo,1948-.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482; 978-80-89120-48-2.k7/3.;
3520 Groer Card. Hans Hermann.Vor dem Herz-Jesu-Bild.Salterrae:Maria Roggendorf.1991..k17-3a.;
3521 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.k18/4.;
3522 Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-015-0.k11/6.;
3523 Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.k18/4.;
3524 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.k17/5.;
3525 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.k18/4.;
3526 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.k11/6.;
3527 Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.k18/4.;
3528 Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.k18/4.;
3529 Grocholewski, Zenon.Filozofia práva v náuke Jána Pavla II.. Vienala:Košice.2001.80-88922-37-2.k19/7.;
3530 Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.k19/7.;
3531 Grocholewski, Zenon.Štúdie z procesného kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-032-8.k19/8.;
3532 Grocholewski, Zenon.Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2002.80-7142-104-9.k09/1.;
3533 Grocholl Wolfgang.Vierzig Jahre lang.Stuttgart:Leobschutzer Heimatarchív.1987..k17-3b.;
3534 Grollenberg L. OP.Atlas Biblique.Paris - Bruxelles:Sequoia - Elsevier.1968..k09-4b.;
3535 Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..k10-6a.;
3536 Grollenberg Luc H., OP.Atlas de la Bible.Paris - Bruxelles:Elsevier.1954..k10-6a.;
3537 Grondin, Jean.Úvod do hermeneutiky. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-43-7.k03/3.;
3538 Groothuis, Douglas R..Tváří v tvář New Age.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-38-4.k06/6.;
3539 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..k13/4.;
3540 Grosmann S..Wirkungen.Schlos Craheim:Rolf Kuhne Verlag.1969..k07-3b.;
3541 Gross Heinrich - Reinelt Heinz.Das Buch der Psalmen 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-5a.;
3542 Grossi, Vittorino.Křesťanský život v prvních staletích.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-04-6.k17/4.;
3543 Grossmann.Wirkungen.:Rolf Kuhne Verlag.1969..k03-6a.;
3544 Grossouw W./ Karrerr Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller.1952..k17-1b.;
3545 Grossouw W./Karrer Otto.Das Geistliche Leben.Munchen:Verlag Ars Sacra Josef Muller .1952..k17-1b.;
3546 Groško, Imrich,.Július Bukovinský. 1903-1975. Galéria Júliusa Jakobyho:Košice.1993.80-85745-01-1.k12-1b.;
3547 Grous R. D. Albin Jude.The Correlation of the Transcendental.Roma - Italia:Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas theologiae.1999..k08-2b.;
3548 Grudniok, Francizsiek .Byť kňazom. .Levoča:Polypress.2009.978-80-88704-70-6.k13-4b.;
3549 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.K12/2.;
3550 Grulich, Rudolf,(1944-)."O Prag, wir zieh'n in die Weite- :.Augsburg ::Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitenfragen,.1992.3-926038-34-9 .k12-4a.;
3551 Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-352-4.k17/7.;
3552 Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.k09/2.;
3553 Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.k17/7.;
3554 Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7.k17/7.;
3555 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.k18/1.;
3556 Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.k09/2.;
3557 Grun, Anselm.Gebet und Selbsterkenntnis.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1979.3878681054.k17-3b.;
3558 Grun, Anselm.Geborgenheit finden - Rituale feiern.Stuttgart:Kreuz-Verl..1997.3783115140 (Pp.).k17-4a.;
3559 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.k17/7.;
3560 Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.k09/2.;
3561 Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-226-9.k17/7.;
3562 Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1.k17/7.;
3563 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.K17/7.;
3564 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.R1/4.;
3565 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.k17/7.;
3566 Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.k14-3a.;
3567 Grun, Anselm.Pokánie, sviatosť zmierenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-474-4.k09/2.;
3568 Grun, Anselm.Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy.Prešov:VMV.2004.80-7165-475-2.k09/2.;
3569 Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.k09/2.;
3570 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.K17/7.;
3571 Grun, Anselm.Sny na duchovní cestě.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-19-1.k17/7.;
3572 Grun, Anselm.Spiritualita zdola.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-167-X.k13/5.;
3573 Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.k14-3a.;
3574 Grun, Anselm.Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-629-9.k13/5.;
3575 Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.k18/1.;
3576 Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X.k17/7.;
3577 Grün, Anselm,1945-.Bilder von Verwandlung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1993.3-87868-460-6.k17-3b.;
3578 Grün, Anselm,1945-.Der Anspruch des Schweigens.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-126-7.k17-3b.;
3579 Grün, Anselm,1945-.Der Himmel beginnt in dir :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1994.3-451-08823-1.k17-3b.;
3580 Grün, Anselm,1945-.Der Umgang mit dem Bösen :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1979.3-87868-123-2.k17-3b.;
3581 Grün, Anselm,1945-.Doprovázení na duchovní cestě /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-705-8.k18/1.;
3582 Grün, Anselm,1945-.Einreden :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1983.3-87868-166-6.k17-3b.;
3583 Grün, Anselm,1945-.Eucharistie und Selbstwerdung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-423-1.k17-3b.;
3584 Grün, Anselm,1945-.Fasten - Beten mit Leib und Seele.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1984.3-87868-185-2.k17-3b.;
3585 Grün, Anselm,1945-.Gebet als Begegnung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1990.3-87868-405-3.k17-3b.;
3586 Grün, Anselm,1945-.Gebetsgebärden.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1988.3-87868-373-1 .k17-3b.;
3587 Grün, Anselm,1945-.Hlubinně psychologický výklad Písma.Praha ::Čes. křesťanská akad.,.1994.80-85795-05-1.k07/4.;
3588 Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.k17-4a.;
3589 Grün, Anselm,1945-.Lebensmitte als geistliche Aufgabe.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1980.3-87868-128-3.k17-3b.;
3590 Grün, Anselm,1945-.Tiefenpsychologische Schriftauslegung.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1992.3-87868-447-9.k17-3b.;
3591 Grün, Anselm,1945-.Träume auf dem geistlichen Weg.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1989.3-87868-383-9 .k17-3b.;
3592 Grün, Anselm,1945-.Treue auf dem Weg :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1995.3-87868-528-9.k17-3b.;
3593 Grün, Anselm,1945-.Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt.Freiburg im Breisgau:Herder.1995.3451237784;3-451-23778-4.k17-4a.;
3594 Gründel, Johannes.Schuld und Versöhnung.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0419-4.k08-3a.;
3595 Gründlerová, Viera.Francúzsko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00785-0.k22/8.;
3596 Grundmann Walter.Die Entscheidung Jesu.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1972..k11-3b.;
3597 Grundmann Walter.Die fruhe Christenheit und ihre Schriften.Altenburg:Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.1973..k11-3b.;
3598 Grygar, Jiří.Vesmír, jaký je. Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0637-9.k05/4.;
3599 Gryglewicz Feliks Dr. Ks..Listy katolickie.Poznaň:Pallotinum.1959..k08/6.;
3600 Gryglewicz, Feliks((1909-1991).).Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii.Kraków ::Polskie Towarzystwo Teologiczne,.1986.8300009035.k11-4b.;
3601 Grzegorczyk, Andrzej.Mala propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-0992-6.k03/1.;
3602 Gstrein Heinz.Engelwerk oder Teufelsmacht.Mattersburg - Bad Sauerbrunn:Edition Tau.1990..k08-3a.;
3603 Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1961..k17-3b.;
3604 Guardini Romano.Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder Bucherei.1962..k11-3b.;
3605 Guardini Romano.Das Gebet des Herrn.Mainz:Matthias-Grunewald.1932..k17-3a.;
3606 Guardini Romano.Der Herr.Wurzburg:Im Werkbund - Verlag.1951..k08-3a.;
3607 Guardini Romano.Il Rosario della Madonna.Brescia:Il Pelicano Morcelliana.1959..k17-3a.;
3608 Guardini Romano.Koniec czasów nowozytnych *.Kraków:Wydawnictwo - znak .1969..k10/1.;
3609 Guardini Romano.La Figura di Gesú Cristo nel Nuovo Testamento.Brescia:Morcelliana.1964..k11-3b.;
3610 Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1960..k17-3a.;
3611 Guardini Romano.Nähe des Herrn.Wurzburg:Im Werkbund Verlag.1962..k17-3a.;
3612 Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..k08/4.;
3613 Guardini Romano.Odpurce.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..k17-3b.;
3614 Guardini Romano.Priére et Vérité.Paris:Les Editions du Cerf.1966..k17-3b.;
3615 Guardini Romano.Theologische gebete.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolulsdruckerei.1960..k17-3a.;
3616 Guardini Romano.Virtú.Brescia:Morcelliana.1972..k14-4b.;
3617 Guardini Romano.Vom Leben des Glaubens.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1949..k17-3a.;
3618 Guardini Romano.Vom Lebendigen Gott.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1962..k17-3a.;
3619 Guardini Romano.Von heiligen Zeichen.Mainz:Matthias-Grunewald Verlag.1927..k17-3a.;
3620 Guardini Romano.Vorschule des Betens.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1954..k17-3a.;
3621 Guardini Romano.ŹIVOT VIERY.Cambridge, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1975..k07-3b.;
3622 Guardini, Romano.Der Rosenkranz Unserer Lieben Frau.Mainz:Matthias-Grunewald-Verl..1998.3786713782 (kart.).k17-3a.;
3623 Guardini, Romano.Konec novověku. Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-055-9.k02/1.;
3624 Guardini, Romano.Kościoł Pana. (Pánova Cirkev.).Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1988.832110987X;83-211-0987-X.k17-3b.;
3625 Guardini, Romano.Křesťanské vědomí. Brno:Dobromysl.1998.80-67882-12-3.k01/7.;
3626 Guardini, Romano.Myslet jeho myšlenkami : Výbor z díla (1916-1921.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-640-X.k16/8.;
3627 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.k10/5.;
3628 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.k13-5b.;
3629 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.k17/1.;
3630 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.k10/5.;
3631 Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-606-9.k16/7.;
3632 Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.k10/1.;
3633 Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.k17-3b.;
3634 Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.k03/2.;
3635 Guardini, Romano.Těžkomyslnost a její smysl. Olomouc:Votobia.1995.80-85885-49-2.k03/2.;
3636 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.k16/7.;
3637 Guardini, Romano.Vom Sinn der Schwermut.[Leipzig]:Benno.1990.3746204909 (kart.).k17-3a.;
3638 Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..k09/1.;
3639 Guardini, Romano.Životní období. Praha:ZVON.1997.80-7113-189-X.k03/2.;
3640 Guardini, Romano,(1885-1968).O podstatě uměleckého díla.Praha ::Triáda,.2009.978-80-87256-03-9 .k08-3a.;
3641 Guardini, Romano,1885-1968.Ctnosti.Praha:Triáda.2015.9788074741142 (brož.); 978-80-7474-114-2.k10/1.;
3642 Guardini, Romano,1885-1968.Glaubenserkenntnis :.Freiburg ::Herder,.1986..k17-3b.;
3643 Guardini, Romano,1885-1968.Vom Sinn der Schwermut.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1983.3-7867-1073-2.k17-3b.;
3644 Guardini, Romano,1885-1968..Johanneische Botschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981..3451078864.k17-3a.;
3645 Guardini, Romano(1885-1968).Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns :.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1985.3-506-73454-7.k08-3a.;
3646 Guardini, Romano1885-1968.Briefe über Selbstbildung.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1986.3-7867-1150-X.k17-3b.;
3647 Guardini, Romano1885-1968.Tugenden :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-1309-X.k17-3b.;
3648 Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342990 (brož.); 978-80-89342-99-0.K14/1.;
3649 Guelluy Robert.Présence de Dieu.Tournai:Vivre et croire .Casterman.1970..k17-3a.;
3650 Gueullette Jean - Marie OP.Źyć z Chrystusem.Poznaň:W drodze.1996..k20/4.;
3651 Gucht Robert Vander,et Vorgrimler Herbert.Bilan de la Théologie du 20e siécle.Paris - Freiburg/Br.:Casterman.1970..k08-6a.;
3652 Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 6.Milano:Jaca Book.1982..k15-4a.;
3653 Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 7/1.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a.;
3654 Guidetti Massimo.Storia d´Italia e d´Europa comunitá e popoli, 8/2.Milano:Jaca Book.1984..k15-4a.;
3655 Guigo II., zemř. 1188 - autor.Scala paradisi =.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-083-5.k08/4.;
3656 Guigues II le Chartreux.Lettre sur la vie contemplative, Douze méditations. Paris:Éditions du Cerf.1980.2-204-01524-5.k04-5b.;
3657 Guitton Jean.Dialogi z Pawlem VI.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1969..k12-4b.;
3658 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.k02/7.;
3659 Guitton, Jean.Bůh a věda - k metarealismu. Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1992.80-85439-09-3.D4/6.;
3660 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..k17/7.;
3661 Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.k02/7.;
3662 Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1.k02/7.;
3663 Guitton, Jean.Môj filozofický testament. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-279-1.R1/7.;
3664 Guitton, Jean.Sens czasu ludzkiego. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1989.83-211-1081-9.k02/7.;
3665 Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.k08/3.;
3666 Gülden, Josef.In den Tagen des Alters. Gebet und Leben. (V dňoch staroby. Modlitba a život.).Leipzig:St. Benno_Verlag GmbH Leipzig.1990.3746204887;3-7462-0488-7.k17-3b.;
3667 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..k05/1.;
3668 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..k05/1.;
3669 Gunthor Anselm.Morálna teológia II/a Špeciálna morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k05/1.;
3670 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.k13/2.;
3671 Gustaf, Aulén.Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete.:Tranoscius.1994.80-7140-027-0.K09/1.;
3672 Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..k05-6b.;
3673 Gustave Thils.CHRISTLICHE HEILIGKEIT.Munchen:Manz Verlag.1961..k06-6a.;
3674 Gustavo Gutiérrez.GOTT ODER DAS GOLD.Freiburg Basel Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1990..k06-3b.;
3675 Gutek, František,1959-.Obec Kobyly.Kobyly:Obecný úrad.2017.9788097278984; 978-80-972789-8-4.D8/8.;
3676 Gutiérrez Gustavo.Job.Paris:Cerf.1987..k09-4b.;
3677 Gutiérrez Gustavo.La libération par la foi.Paris:Les Éditions du Cerf.1985..k08-3a.;
3678 Gutl, Martin.Der tanzende Hiob /.Graz ::Verlag Styria,.1986.3-222-10874-9.k17-2b.;
3679 Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich, Koln:Benziger Verlag Einsiedeln.1952..k17-3a.;
3680 Gutzwiller Richard.Meditationen.Zurich Koln:Benziger verlag Einsiedeln.1958..k17-3b.;
3681 Gutzwiller Richard.Meditationen uber Matthäus.:.1951..k17-3a.;
3682 Guy Bedouelle.Dominik.Poznaň:W drodze.1987..k14/2.;
3683 Guy Bedouelle.DOMINIKUS.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1984..k06-5b.;
3684 Guy Bedouelle.DOMINIQUE ou la gracse de la Parole.:Fayard - Mame.1982..k06-5b.;
3685 Guy Bedouelle, O.P..IN THE IMAGE OF SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1994..k06-5b.;
3686 Guy Bedouelle, O.P..SAINT DOMINIC.San Francisco:Ignatius press.1987..k06-5b.;
3687 Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.k11/6.;
3688 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..k07-6b.;
3689 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1965..k07-6b.;
3690 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-6b.;
3691 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les éditions du cerf.1966..k07-6b.;
3692 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b.;
3693 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b.;
3694 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Editions du Cerf.1967..k07-6b.;
3695 H. Fries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b.;
3696 H. Vries.Encyclopédie de la foi.Paris:Les Éditions du cerf.1967..k07-6b.;
3697 Haag Ernst.Das Buch Jeremia 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1973..k09-5a.;
3698 Haag Ernst.Das Buch Jeremia 2.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1977..k09-5a.;
3699 Haag Georg.Ich sammle deine Ruh.Zurich:Aldus Manutius Verlag.1973..k07-1b.;
3700 Haag Herbert.Dizionario Biblico.Turín:Societa editrice internazionale.1963..k10-6a.;
3701 Haag Herbert.Wanderung und Wandlung.Munchen:Don Bosco Verlag.1973..k07-3b.;
3702 Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.k05/1.;
3703 Haarmann, Harald, 1946-.Historie potopy světa :. :Praha ;.2010.978-80-7432-079-8.k24/1.;
3704 Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1.k11/6.;
3705 Habáň Metoděj PhDr., OP.Přirozená etika.Praha:TRS.1991..k14-5b.;
3706 Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.k03-3a.;
3707 Habermas, Jürgen.Dobiehajúca revolúcia. Bratislava:Kalligram.1999.80-7149-280-9.k02/7.;
3708 Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-028-9.k16/2.;
3709 Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.1999.80-88978-03-3.k17/8.;
3710 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.2000.80-85487-59-4.k10-1a.;
3711 Habovštiak, Anton,.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.2003.80-85487-71-3.k16/2.;
3712 Habsburg, Otto von,(1912-2011).Úvahy o Evropě.Praha ::Panevropa,.1993.80-254-7093-8.k04/5.;
3713 Hadot, Pierre.Plótinos čili prostota pohledu. Praha:ISE.1993.80-85241-55-2.k03/3.;
3714 Hadrián, Radváni.Slovenské učené tovarišstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-61-4.k26/3.;
3715 Hagmann Carmen.Vom Abend bis zum Morgen.:Samizdat.1950?..k17-3a.;
3716 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.K09/1.;
3717 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.k17/8.;
3718 Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.k09/1.;
3719 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.k09/1.;
3720 Hahn, Stephen.Derrida : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-60-1.k02/1.;
3721 Hajduk, Andrej.Kapitoly o Ježišovi Kristovi. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.2001.80-7140-210-9.k20/4.;
3722 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.k11/6.;
3723 Hajduk, Zygmunt((1935- ).).Ogólna metodologia nauk.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2001..8322808658;8322806701.k03/1.;
3724 Hajko, Dalimír.Tvorcovia veľkých myšlienok. Bratislava:Smena.1988..k02-5b.;
3725 Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..k16-4c.;
3726 Halada, Jan.Čítanka z dejín filozofie.:Mladá fronta.1978..k02/3.;
3727 Halada, Jan.Sprievodca európskym myslením. Bratislava:Iris.1998.80-88778-70-0.k04/5.;
3728 Halaga Ondrej R..Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc.Košice - Bratislava:Východoslovenský krajský národný výbor.1988..k15-6b.;
3729 Halas, František X..Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny.Brno:Petrov.1991.80-85247-16-X.k07/1.;
3730 Halas, František X..Neklidné vztahy : k jednomu aspektu výročí 28.října 1918.Svitavy:Trinitas.1998.80-86036-10-3.k26/5.;
3731 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.k10-1b.;
3732 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. I. Geneze.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101879; 80-901018-7-9.k09-2b.;
3733 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7.k09-2b.;
3734 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2.k09-2b.;
3735 Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8.k09-6b.;
3736 Halász, Juraj,1949-.Cintorín sv. Rozálie v Košiciach.Bratislava:Občianske združenie Tradície a hodnoty; Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.2013.9788097058098 (viaz.); 978-80-970580-9-8.k11/8.;
3737 Halbfas Hubertus.Der Religionsunterricht.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..k14-3a.;
3738 Halbfas Hubertus.Jugend und Kirche.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1966..k13-5a.;
3739 Halík Tomáš.Žít v dialogu.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.2014..k09/2.;
3740 Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.k03/5.;
3741 Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.:Lidové noviny.2003.80-7106-547-1.k09/2.;
3742 Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.k18/8.;
3743 Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.1995.80-7113-117-2.k09/3.;
3744 Halík, Tomáš.Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství.:Lidové noviny.2004.80-7106-692-3.k09/2.;
3745 Halík, Tomáš, 1948-.Divadlo pro anděly :.:Praha :.2010.978-80-7422-051-7.k09/2.;
3746 Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.1991.80-85319-07-01.k13/5.;
3747 Halík, Tomáš, 1948- - autor.Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:Brno :.1993.80-85319-27-6.k17-3a.;
3748 Halík, Tomáš,1948-.Obnovíš tvář země :.Praha ::Nakladatelství Lidové noviny,.2014.978-80-7422-353-2.K09/2.;
3749 Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.k16/2.;
3750 Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.k16/2.;
3751 Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.k26/3.;
3752 Hall, Calvin S..Psychológia osobnosti.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00994-2.D4/1.;
3753 Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..k13/2.;
3754 Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..k17-3a.;
3755 Halligan Nicholas OP.The adminisstration of the Sacraments.Cork:The Mercier press.1962..k14-2b.;
3756 Hamer Jérome.La Chiesa é una comunione.Brescia:Morcelliana.1964..k08-3a.;
3757 Hamlin E. John.A guide to Isaiah 40- 66.London:SPCK.1979..k11-4a.;
3758 Hamlin John.A guide to Deuteronomy.London:SPCJ International study Guide.1995..k11-4a.;
3759 Hamm Johann Anton.Die Macht der Liebe.Luzern:Caritas - Verlag.1950..k17-2b.;
3760 Hamplová Jarmila Dr., Třeštíková Lubuše, Tláskal Jaromír.Francúzština.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..k16-5c.;
3761 Hamplová Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1987..k15-5c.;
3762 Hamplová, Sylva.Stručná mluvnice italštiny.Praha:Academia.1995.80-200-0551-X.k15-5c.;
3763 Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.k26/5.;
3764 Hanh, Tchich Nhat.Živý Buddha :.Praha ::Pragma,.1996.80-7205-053-2 :.R1/2.;
3765 Hanna, Delfová.Lexikón filozofie.:Obzor.1993.80-215-0263-0.K01/1.;
3766 Hanola.Tajomstvo skutočnosti.Bratislava:Svornosť.1995.80-85696-02-9.k12/2.;
3767 Hans Waldenfels ; z přel. M.Kolářová..Kontextová fundamentální teologie.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-407-4.k08/3.;
3768 Hans Waldenfels ; z n?m. přel. M.Voplakal..Fenomén křesťanství : křesťanská univerzita v pluralitě náboženství.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-329-9.k06/5.;
3769 Hans-Werner Goetz ; z přel. M.Váňa..4 GOETZ, Hans-Werner, 1947- Život ve středověku.Jinočany:H & H.2005.80-7319-025-7.k24/4.;
3770 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..R1/1.;
3771 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..K7/1.;
3772 Hans, Küng.Krédo :; Apoštolské vyznání víry dnes?.:Vyšehrad.2007.978-80-7021-899-0.k08/3.;
3773 Hanus, Ladislav.Človek a kultúra. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-180-1.k05/6.;
3774 Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-141-0.k08/7.;
3775 Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.k05/6.;
3776 Hanus, Ladislav.Romano Guardini.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-124-0.k10/1.;
3777 Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-356-1.k05/6.;
3778 Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-355-3.k05/6.;
3779 Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.k05/6.;
3780 Hanus, Ladislav, 1907-1994 .Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.R1/7.;
3781 Hanuš, Jiří.Pozvání ke studiu církevních dějin.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-45-3.k19/2.;
3782 Hanuš, Jiří.Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-21-6.k06/3.;
3783 Hanuš, Jiří.Stát a církev v roce 1950 : sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií...dne 21.6.2000.Brno:CDK.2000.80-85959-71-2.k26/4.;
3784 Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK.1995..k07/3.;
3785 Hanuš, Jiří, 1963- - editor ;Vybíral, Jan, 1973- - editor ;.Evropa a její duchovní tvář :.:Brno :.2005.80-7325-071-3.k04/4.;
3786 Hanušin, Ján.Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach. .Bratislava :Dajama.2009.978-80-89226-87-0.k12-1b.;
3787 Harčar Anton ThDr..František Majoch.Levoča:Anton Harčar ThDr..2000..k16/2.;
3788 Harčar, Anton.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.2003.8071144398 (viaz.);80-7114-439-8.K18/8.;
3789 Hardon, John A., SJ.The Catholic Catechism.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Doubleday.1981.978-0-385-50819-3.k14-3a.;
3790 Hare, Richard Mervyn.Zakladatelé myšlení : Platón,Aristoteles, Augustinus.Praha:Svoboda.1994.80-205-0363-3.k02/7.;
3791 Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7.k06/7.;
3792 Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a.;
3793 Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a.;
3794 Hargreaves John.A guide to genesis.London:SPCK.1992..k11-4a.;
3795 Hargreaves John.A guide to philippians.London:SPCK.1991..k11-4a.;
3796 Hargreaves John.A guide to psalms.London:SPCJ International study Guide.1993..k11-4a.;
3797 Hargreaves John.A guide to st Mark´s Gospel.London:SPCK.1969..k11-4a.;
3798 Hargreaves John.A guide to the Parables.London:SPCJ International Study Guide 1.1968..k11-4a.;
3799 Hargreaves, John.A Guide to 1 Corinthians.London:SPCK.1978.0281036179.k11-4a.;
3800 Hargreaves, John,1911-2008.A guide to Acts.London ::SPCK,.1990.0281043671.k14-2b.;
3801 Haring, Bernhard.Meine Erfahrung mit der Kirche.Freiburg/Brsg. u.a.:Herder.1991.3451216205.k12-5a.;
3802 Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.1994.80-901571-1-4.K09/3.;
3803 Harrer Karl Maria.Nejkrásnější eucharistické zázraky.Mnichov:Samizdat.1975..k17-3a.;
3804 Harris Maria.Women and Teaching.New York/Mahwah:Paulist Press.1988..k17-3a.;
3805 Harris, Joshua.Ani ň : jak chránit své srdce před smyslností.:Samuel.2004.80-86849-02-3.k17/8.;
3806 Hart, George.Egyptské mýty. Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-223-5.k07/1.;
3807 Hartl, Pavel.Psychologický slovník.Praha:Portál.2000.80-7178-303-X.k21/1.;
3808 Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.k04-3a.;
3809 Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.1994.80-7113-093-1.k16/1.;
3810 Hartshorne, Charles.A Natural Theology for Our Time. Illinois:La Salle.1967..k01-5a.;
3811 Hasenhuttl, Gotthold.Gott ohne Gott. Graz:Verlag Styria.1972.3-222-10682-7.k02-6a.;
3812 Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.k07/4.;
3813 Hassan, Steven.Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů.Brno:Janeček.1994.80-85880-03-2.k06/6.;
3814 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.k16/7.;
3815 Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k05/4.;
3816 Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k07-3a.;
3817 Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-529-8.k08-2b.;
3818 Haumann, Heiko.Dějiny východních Židů.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-181-8.k06/5.;
3819 Hausherr I. SJ.Priére de vie . vie de priére.Paris:P. Lethielleux.1965..k17-2b.;
3820 Haussig, Hans-Wilhelm.Historia kultury Bizantyňskiej.Warszawa ::Państwowy Instytut Wydawniczy,.1980.83-06-00212-1.k25/3.;
3821 Havel Jiří .Svět hor.Praha:Panorama.1979..k12-1b.;
3822 Havel, Václav.Hostina. Canada:Sixty-eight Publishers.1989.0-88781-207-4.k03/2.;
3823 Havel, Václav; Glucksmann, André.Quelques mots sur la parole; Sortir du communisme, c´est rentrer dans l´histoire.:Editions de l´Aube.1989.2-87678-027-5.k02-6a.;
3824 Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.1992.80-85617-04-8.k27/3.;
3825 Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1997.80-85291-34-7.k12/2.;
3826 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.k12/2.;
3827 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.k04-3a.;
3828 Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.2010.978-80-7021-986-7.k24/2.;
3829 Hay, Louise L..Myšlenky srdce : Poklad vnitřní moudrosti.Praha:Radost.1993.80-85189-19-4.k14-2b.;
3830 Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.k13/5.;
3831 Hayes, Z.J..Čtyři pojetí pekla.:Praha :.2001.80-7255-025-X.k08/4.;
3832 Hayoun, Maurice.Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I). Praha:VOLVOX GLOBATOR.1998.80-7207-203-X.k01/1.;
3833 Hayoun, Maurice - Ruben.Stredoveká židovská filozofia. Bratislava:Archa.1997.80-7115-127-0.k02/1.;
3834 Hägermann, Dieter.Karel Veliký : vládce Západu.Praha:Prostor.2002.80-7260-071-0.k25/6.;
3835 Häri, Fadhlalla.Základy islámu : tradice,historie,vývoj,současnost.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-212-1.k21/8.;
3836 Häring Bernhard.Bez východiska?.Prešov:Michal Vaško.1997..k14-5b.;
3837 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..k14-5b.;
3838 Häring Bernhard.Le chrétien et L´autorité.Paris:Éditions Saint-Paul.1963..k14-5b.;
3839 Häring Bernhard.Liebe ist mehr als Gebot.Munchen und Freiburg im Breisgau:Erich Wewel Verlag.1968..k14-5b.;
3840 Häring Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..k14-5b.;
3841 Häring, Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-189-X.K17/7.;
3842 Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.k11/4.;
3843 Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18391-9.k14-5b.;
3844 Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18392-7.k14-5b.;
3845 Häring, Bernhard,1912-1998.Frei in Christus :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-18393-5.k14-5b.;
3846 Häring, Bernhard,1912-1998.Gebet :.Köln ::Styria,.1975.3-222-10876-5.k14-5b.;
3847 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.k11/4.;
3848 Häring, Bernhard,1912-1998.Soľ a svetlo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.k11/4.;
3849 Häring, Bernhard,1912-1998.Sünde im Zeitalter der Säkularisation.Graz ::Styria,.1974.3-222-10821-8.k14-5b.;
3850 Häsler Alfred A..Gott ohne Kirche?.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter - Verlag AG.1977..k08-2b.;
3851 Hättich, Manfred,1925-.Weltfrieden durch Friedfertigkeit? :.München ::Günter Olzog,.1983.3-7892-9899-9.k14-4b.;
3852 Heaney Higb H, SJ.Faith, Reason, and the Gospels.Maryland:The Newman Press, Westminster.1963..k10-4b.;
3853 Heaney, Stephen.Abortion :.Braintree, Massachusetts ::The Pope John XXIII Center,.1992.0-935372-35-0.k14-6b.;
3854 Heckel Vilém.Má vlast.Praha:Orbis.1977..k12-1b.;
3855 Heer Friedrich.Bohatší život.Praha:Vyšehrad.1969..k17-3a.;
3856 Heer Josef.Leben hast Sinn.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1974..k11-4b.;
3857 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..k03/4.;
3858 Heer, Friedrich.Evropské duchovní dějiny : Europaeische Geistergeschichte.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-333-7.k24/3.;
3859 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.Malá logika. Praha:Svoboda.1992.80-205-0153-3.k01/7.;
3860 Hecht, Anneliese, 1954-.Kreativní přístupy k bibli.:Brno :.2008.978-80-86953-20-5.k07/1.;
3861 Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.k07/1.;
3862 Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.D4/4.;
3863 Heidegger, Martin.Básnicky bydlí člověk. Praha:ISE.1993.80-85241-40-4.k03/3.;
3864 Heidegger, Martin.Bytí a čas. Praha:OIKOYMENH.1996.80-86005-12-7.k01/6.;
3865 Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.k03/3.;
3866 Heidegger, Martin.Kant a problém metafyziky. Praha:Filosofia.2004.80-7007-193-1.k01/6.;
3867 Heidegger, Martin.Konec filosofie a úkol myšlení. Praha:ISE.1993.80-85241-41-2.k03/3.;
3868 Heidegger, Martin.O humanismu. Rychnov nad Kněžnou:JEŽEK.2000.80-85996-32-4.k01/6.;
3869 Heidegger, Martin.O pravdě a Bytí. Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0416-3.k02/1.;
3870 Heim Dr. Erwin Bernhard.Die Ver Herr - lichung Gottes A - omega.Zurich - Swizerland:Christiana Verlag.1966..k06-2b.;
3871 Heim E. B., Dr..Die Ver - Herr - lichung Gottes.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1968..k17-2b.;
3872 Heinisch Paul.Christus, Der Erloser im Alten Testament.Graz - Wien - Koln:Verlag Styria.1955..k09-4b.;
3873 Heinrich, Johann Baptist, 1816-1891.Joseph Görres (1776-1848) : lze smířit politiku s vírou?. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-060-2.k04/5.;
3874 Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.k12-2a.;
3875 Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.k22/1.;
3876 Heinz.Dějiny papežů.:Fontána.2005.80-7336-220-1.k19/3.;
3877 Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..k07/5.;
3878 Heinz, Schütte.Ekumenický katechismus. II, Církev všech křesťanů.:Vyšehrad.2003.80-7021-667-0.k10/6.;
3879 Heinzmann, Josef.Das Evangelium neu verkünden :.Freiburg ::Kanisius Verlag,.1986.3-85764-211-4.k04-4a.;
3880 Heinzmann, Josef.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím ::Křesťanská akademie,.1989..k16/1.;
3881 Heisenberg, Werner.Fyzika a filosofie. Praha:Aurora.2000.80-85974-91-6.k05/4.;
3882 Hejdánek, Ladislav.Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-39-9.k03/3.;
3883 Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.k16-4c.;
3884 Helene, Helming.Pedagogika M. Montessoriovej.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00281-6.D4/1.;
3885 Heller, Jan.Biblický slovník sedmi jazyků : hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-388-4.k22/5.;
3886 Heller, Jan.Starověká náboženství : Náboženské systémy starého Egypta,Mezopotámie a Kenaanu.Praha:Kalich.1988..k06/3.;
3887 Heller, Jan.Tři svědkové : Mojžíš-Izaiáš-žalmista.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-73-0.k04/2.;
3888 Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-725-1.k22/5.;
3889 Heller, Jan, 1925-2008 - komentáre.Hlubinné vrty :.:Praha :.2008.978-80-7017-083-0.k21/5.;
3890 Heller, Jan, 1925-2008 - autor.Bůh sestupující :.:Praha :.1994.80-7017-780-2.k21/5.;
3891 Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.D4/4.;
3892 Heller, M., Michali, A., Zycinski, J..Filozofować w kontekście nauki.:Polskie towarzystwo teologiczne.1987.83-55017-23-2.k03/1.;
3893 Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Drogi Myslacych. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1985.83-00-00593-5.k03/1.;
3894 Heller, Michal; Zycinski, Jozef.Wszechswiat - Maszyna czy mysl?. Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1988.83-85017-33-X.k03/1.;
3895 Hello, Ernest.Mensch und Mysterium. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1959..k02-6a.;
3896 Helmut, Holzhey, Wolfgang Röd.Filosofie 19. a 20. stol.; II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie.:Oikoymenh.2006.80-7298-178-1.k01/3.;
3897 Hemelík, Martin.Spinoza : Život filosofa.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-037-4.k01/6.;
3898 Hemfelt, Robert.Závislosti srdce :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-387-6.D4/3.;
3899 Hemmerle, Klaus.Dreifaltigkeit - Schüssel zum Menschen, Schüssel zur Zeit. Beiträge zu Zeitfragen des Glaubens. (Trojičnosť - kľúč k človeku, kľúč k času. Úvod k časovým otázkam viery.).München, Zürich, Wien:Verlag Neue Stadt.1989.3879962340;3-87996-234-0.k08-2b.;
3900 Hemperek, Kaminski, Misiurek, Stawecka, Stepien, Szlaga, Weiss,.Encyklopedia katolicka Tom 5.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1989..k11-5a.;
3901 Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1972..k16-5c.;
3902 Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1986..k16-5c.;
3903 Hendrich Josef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 2.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..k16-5c.;
3904 Hengstenberg Hans-Eduard.Der Leib und die Letzten Dinge.Regensburg:Friedrich Pustet.1955..k17-3a.;
3905 Henri de Lubac.Credo.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1977..k07-5a.;
3906 Henri de Lubac.Katolicyzm.Kraków:Spoleczny instytut wydawniczy, Znak.1988..k10/1.;
3907 Henri de Lubac.Proudhon e Il Cristianesimo.Milano - Italia:Jaca Book.1985..k07-5a.;
3908 Henri de Lubac S. J. de l´Institut.LA PENSÉE RELIGIEUSE du Pére PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.Moontaigne:Aubier.1962..k07-5a.;
3909 Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..k14/5.;
3910 Henri-Charles CHERY, o. p..SAINTS ET BIENHEUREUX DE LA FAMILLE DOMINICAINE.Lyon :Fraternité dominicaine Lacordaire.1991..k05-4a.;
3911 Henri-Irénée Marrou.St. Augustin.Florence:St. Augustin par Filippo Lippi.1983..k04-2a.;
3912 Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.1994.80-85282-94-1.k03/4.;
3913 Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..k06-3b.;
3914 Henrich Seuse Denifle O. P..DIE DEUTSCHEN MYSTIKER DES 14. JAHRHUNDERTS.Freib urg in der Schweitz:Paulusverlag .1951..k06-3b.;
3915 Henry de Lubac, S.J..ORIGENE TRAITE DES PRINCIPES Sources chrétiennes Fondateurs.Paris:Les Editions du Cerf.1984.2-204-02209-8.k04-2a.;
3916 Henry, Kissinger.Umění diplomacie.:Prostor.1999.80-7260-025-7.k25/2.;
3917 Henry, Michel.C'est moi la vérité. Paris:Seuil.1996.2-02-025986-9.k02-6a.;
3918 Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.1989.838500887X.R1/4.;
3919 Henryk Suzo(1295-1366).).Księga prawdy i inne pisma.Poznań ::"W Drodze",.1989.838500887X.K14/2.;
3920 Henryk, Misztal.Svatí a blahoslavení laici.:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-183-3.k14/4.;
3921 Hentschel, Georg,(1941-).1 Könige, 2 Könige.Leipzig ::St.-Benno,.1986.3-7462-0165-9.k10-3a.;
3922 Hérakleitos z Efesu.Řeč o povaze bytí.Praha:Herrmann a synové.1993..k03/2.;
3923 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.k18/1.;
3924 Herbst Winfrid P. SDS.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.P..1970..K10/3.;
3925 Herbst, Karel, 1943- - Účastník interview;.Karel Herbst :.:Praha :.2008.978-80-7367-457-1.k18/8.;
3926 Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.k16/8.;
3927 Herderbucherei - autoren Berichten.Wer wird das Antlitz der Erde erneuern?.Freiburg i - Basel - Wien:Verlag Herder.1983..k07-3a.;
3928 Heriban Jozef.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..R1/1.;
3929 Heriban Jozef.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k07/4.;
3930 Heriban Jozef, SDB.Renovamini spiritu mentis vestrae ...Meditácie a homílie z duchovných cvičení pre kňazov.Rím:Pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..k11/2.;
3931 Heriban, Jozef.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.k07/3.;
3932 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2.k07/4.;
3933 Herm Gerhard.Kelti.Bratislava:Obzor.1985..k25/3.;
3934 Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..k17-3a.;
3935 Herman Nicolas.Die wahre Freude.Zurich:Verlag der Arche.1969..k12-3a.;
3936 Hermann Ingo.Das Experiment mit dem glauben.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1963..k08-2b.;
3937 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.k20/6.;
3938 Héródianos.Řím po Marku Aureliovi.Praha:Svoboda.1975..k24/6.;
3939 Herrin, Judith.Ženy v purpuru.Praha:Ml.fronta.2005.80-204-1191-7.k23/1.;
3940 Hertling Ludwig SJ.Geschichte der Katholischen kirche.Berlin:Morus.1952..k16-6a.;
3941 Hertling Ludwig SJ.Geschichte der katholischen Kirche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1983..k16-4a.;
3942 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..K19/2.;
3943 Hertzsch, Klaus-Peter..Der ganze Fisch war voll Gesang :.Stuttgart ::Radius-Verlag,.1970..3871730319.k17-3a.;
3944 Herzog, Chaim, 1918-1997.Arabsko-izraelské války :.:Praha :.2008.978-80-7106-954-6.k06/4.;
3945 Hesse, Hermann.Siddhártha.Bratislava:Petrus.2001.8088939380;80-88939-38-0.k07/2.;
3946 Heun Alfons ABT.Schule fur den Dienst des Herrn.Kevelaer Rheinland:Verlag Butzon § Bercker.1963..k17-3a.;
3947 Hewstone, Miles.Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-092-5.D4/2.;
3948 Hieronymus, Sophronius Eusebius- Sanctus.Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve..Stará Říše na Moravě ::A. L. Stříž,.1917..k17/4.;
3949 Hilarius Barth, OP.Im Feuerofen.Leutesforf am Rhein:Johannes-Verlag.1977..k06-4b.;
3950 Hilberath, Bernd Jochen,(1948-).Communio Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02176-5.k08-5b.;
3951 Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:.1980?..k14/6.;
3952 Hildebrand Dietrich von.Sittliche Grundhaltungen.Mainz:Matthias - Grunewald - Verlag.1954..k14-5a.;
3953 Hildebrand von Dietrich.Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes.Regensburg:Verlag Josef Habbel.1968..k08-2b.;
3954 Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.k08/4.;
3955 Hillman, James.Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu.Praha:Portál.2000.80-7178-393-5.D4/3.;
3956 Hillman, James.Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S.Freuda a C.G.Junga.Praha:Portál.1999.80-7178-301-3.D4/2.;
3957 Hilský, Martin, 1943-.Shakespeare a jeviště svět.:Praha :.2010.978-80-200-1857-1.k05/7.;
3958 Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.k06-5a.;
3959 Hinson David F..The books of the old Testament.London:SPCK.1992..k11-4a.;
3960 Hinson, David Francis..Theology of the Old Testament.London ::S.P.C.K.,.1976..028102927X :;0281029288.k11-4a.;
3961 Hintermaier Johann.Die Befreiungswunder in der Apostelgeschichte.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.2000..k10-4a.;
3962 Hippolyte de Rome.La tradition apostolique. Paris:Éditions du Cerf.1946..k04-5b.;
3963 Hippolytos, - svatý, ca 170-235 - autor.Vymítání všeho kacířstva.:Praha :.1997.80-902072-2-7.k17/4.;
3964 Hippolytos, svatý.Apoštolská tradice.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-45-5.k17/4.;
3965 Hirjak Steve, SJ.Oslavujme Ježišovu Matku.Turie:vl. n..1997..k11/4.;
3966 Hirsch, J..Rabínská moudrost : dle Talmudu výborem sepsal J.Hirsch.:Praha : Votobia.1997.80-7220-005-4.k03/2.;
3967 Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.k02/7.;
3968 Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.k14-2a.;
3969 Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.k12-1a.;
3970 Hišem, Cyril.Košické presbytérium 1804-2006. Dejiny Košického arcibiskupstva IV..Prešov:VMV.2006.80-7165-588-0.k08/7.;
3971 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.k10/3.;
3972 Hladký, Ladislav.Bosnianska tragédia. Bratislava:USPO Peter Smolík.1997.80-88717-21-3.k18/8.;
3973 Hlaváč Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-36-3.k16/2.;
3974 Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.R1/8.;
3975 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-187-2.k16/4.;
3976 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-218-4.k01-4b.;
3977 Hlaváček, Petr,1974-.Čtrnáct svatých Pomocníků :.Praha ::Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,.2014.978-80-7308-534-6.k18/4.;
3978 Hleba, Edmund.Spišská Kapitula prameň viery, literatúry a kultúry. a.s.:Košice.1993.80-85291-11-8.D8/8.;
3979 Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..k16-3b.;
3980 Hlinka A..Slabosť silných a sila slabých.Bern:Nakladateľstvo M. P. K..1982..k09/2.;
3981 Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..k08-2a.;
3982 Hlinka dr. Anton.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..k05/4.;
3983 Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VI..Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1980..D5/1.;
3984 Hlinka Jozef PhDr,. CSc - vedecký redaktor.Slovenská numizmatika VIII.Bratislava:Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1984..D5/1.;
3985 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.R1/8.;
3986 Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.K26/5.;
3987 Hlinka, Anton.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.k26/7.;
3988 Hlinka, Anton.Keď zakvitne rumovisko.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-08-0.k26/7.;
3989 Hlinka, Anton.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.k26/7.;
3990 Hlinka, Anton.Ozvena slova 3.:Alfa.1992.80-05-00986-0.k26/7.;
3991 Hlinka, Anton.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.k26/7.;
3992 Hlinka, Anton.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.k26/7.;
3993 Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.k26/7.;
3994 Hlinka, Anton.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.k26/7.;
3995 Hlinka, Anton.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.k26/7.;
3996 Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.k26/7.;
3997 Hlinka, Anton.Slovo do týždňa 3.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-88-1.k26/7.;
3998 Hlinka, Anton.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.k26/7.;
3999 Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1996.80-85405-53-9.k26/7.;
4000 Hlinka, Anton.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6.k04/1.;
4001 Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..k16-3b.;
4002 Hlinka, Anton, SDB.Apartheid.Bern:Nakladatelstvo M.P.K..1979..k09/2.;
4003 Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.D4/4.;
4004 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 4. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-27-7.k26/7.;
4005 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-004-1.k17/7.;
4006 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.R1/8.;
4007 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.k09/2.;
4008 Hlinka, Anton, SDB (Májsky, A.).Na hraniciach poznania.Zagreb:Logos.1988?..k03/4.;
4009 Hlinka, Anton,1925-.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.k26/7.;
4010 Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.1991.80-900138-4-8.k11/2.;
4011 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.K16/2.;
4012 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.K16/2.;
4013 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.k26/7.;
4014 Hnilica,Ján.Svätí Cyril a Metod Horliví hlásatelia Božieho slova averní pastieri Cirkvi..Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.R1/3.;
4015 Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..k13-3a.;
4016 Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).Nenarodení.:Patrícia de Menezes.1997?..k17/8.;
4017 Hobsbawm Eric.Věk extrému.Praha:Argo.1998..k24/1.;
4018 Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-370-2.k09/1.;
4019 Hofer Albert.Biblische katechese.Salzburg:Otto Muller Verlag.1966..k13-2b.;
4020 Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.k26/4.;
4021 Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:.1993..k14-5a.;
4022 Hoffner Jozef, kardinál.Sociálna náuka cirkvi.Spišské Podhradie:.1993..k20/8.;
4023 Hoffsümmer, Willi,1941-.Glaube trägt :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1979.3-7867-0732-4.k14-4a.;
4024 Hofmann Norbert Joh. SDB.Die Assumptio Mosis.Roma:Universitatis Gregoriana, Facultas theologiae.1999..k10-4a.;
4025 Hofmeier Johann.Grundriss des Christlichen glaubens.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1968..k08-3a.;
4026 Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita.1986..k21/1.;
4027 Hochmann František.Světla a stíny králu.Praha:Česká katolická Charita.1989..k21/1.;
4028 Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH.1989..k21/5.;
4029 Hochmann, František.Když mluvili proroci.:.1990.80-7113-027-3.k07/3.;
4030 Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.k07/1.;
4031 Holbock F. / Isenegger M. Th..Perlen und Rosen.Jestetten:MiriaM-Verlag.1981..k17-3a.;
4032 Holder John.The Intertestamental Period.London:SPCK.1994..k11-4a.;
4033 Hole, Günter.Fanatismus : sklon k extrému a jeho psychologické kořeny.Praha:Portál.1998.80-7178-183-5.D4/2.;
4034 Holec, Peter.Ius et iustitia : Acta XI. symposii iuris canonici anni 2000. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-07-2.k19/7.;
4035 Holec, Peter.Ius et iustitia : Acta XI. symposii iuris canonici anni 2000. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-07-2.k13-1a.;
4036 Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-095-6.k13-1a.;
4037 Holec, Peter.Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokoch 1991-2000. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-095-6.k19/7.;
4038 Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..D5/6.;
4039 Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.k16/1.;
4040 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.k14/5.;
4041 Hollingdale, R. J..Nietzsche. Olomouc:Votobia.1998.80-7198-334-9.D4/5.;
4042 Holm, Nils G..Úvod do psychologie náboženství.Praha:Portál.1998.80-7178-217-3.D4/2.;
4043 Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta.:Praha : Vyšehrad.1991.80-7021-099-0.K20/4.;
4044 Holtz, Traugott.Ježíš z Nazareta /.Praha ::Vyšehrad,.1991.80-7021-099-0 :.R1/5.;
4045 Homéros.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..k06/7.;
4046 Homéros.Odysseia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..k06/7.;
4047 Homersky Józef Ks..Wstep ogólny do Pisma Swietego.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..k07/6.;
4048 Homza Martin.Mulieres suadentes.Bratislava:Lúč.2002..k26/3.;
4049 Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katololická charita.1989..k21/4.;
4050 Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..k09/1.;
4051 Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH.1988..k21/5.;
4052 Honnefelder, Ludger.Otázka po realitě a možnost metafysiky.Praha:Filosofia.1995.80-7007-069-2.k03/5.;
4053 Honzák, František.Evropa v proměnách staletí.Praha:Libri.1997.80-85983-30-3.k123/1.;
4054 Hopcke, Robert H..Průvodce po Sebraných spisech C.G.Junga.Brno:Nakl.T.Janečka.1994.80-900802-9-4.D4/2.;
4055 Hophan Otto.Der Kreuzweg des Kranken.Zurich:Carta-Verlag.1968..k17-1b.;
4056 Hophan Otto.Diie Engel.Luzern:Räber and Cie.1956..k08-2b.;
4057 Hophan Otto.Vorsehung.Einsiedeln:Verlegt bei der Drittordenszentrale .1942..k07-3b.;
4058 Hophan Otto.Wer ist Gott?.Munchen:Verlag Ars sacra.1968..k17-3a.;
4059 Hophan Otto, cCap..Die heilsamen Wunden.Schwyz:Verlegt bei der Drittordenszentrale.1941..k17-1b.;
4060 Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-461-X.k07/5.;
4061 Hoppe, Vladimír.Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. Praha:NEKLAN.1992.80-900884-3-0.k05/4.;
4062 Höppnerová, Věra.Německy za tři měsíce : Kurs pro samouky.Praha:Horizont.1991.80-7012-050-9.k15-3c.;
4063 Horák Gejza PhDr., CSc..Česko-slovenský slovník.Bratislava:Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1979..k16-2c.;
4064 Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad.1985..k01/5.;
4065 Horat, Armin.Sterbebegleitung :.Konstanz:Kanisiuswerk.1996.3857644583 (kart.).k14-5a.;
4066 Horatczuk Michael SJ.Von den Manieren und vom Reiche Gottes.Wien - Munchen:Verlag Herold.1961..k17-1b.;
4067 Hořec, Jaromír.Proč nejsem komunistou : Odpovědi J.Čapka,K.Čapka,J.Herbena,J.Kallaba,J.Kopty, J.Kříženeckého,F.Langra a F.Peroutky.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-006-2.k16-4b.;
4068 Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu.1977..k14-4a.;
4069 Horný Jozef.Emigrantove životné príbehy.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská.1993..k18/8.;
4070 Horská, Viola.Koučování ve školní praxi.:Praha :.2009.978-80-247-2450-8.D4/5.;
4071 Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.2005.80-7106-487-4.k23/3.;
4072 Horst, Seidl.Bytí a vědomí : gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici.:Vyšehrad.2005.80-7021-699-9.k03/5.;
4073 Hörster, Gerhard - autor.Úvod do Nového zákona.:[Praha] :.1994.80-85942-04-6.k07/1.;
4074 Horváth Pavel.Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov.Bratislava:Tatran.1988..k26/3.;
4075 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.k26/3.;
4076 Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-64-1.k04/2.;
4077 Hošek, Pavel.C.S. Lewis. Praha:Návrat domů.2004.80-7255-099-3.k03/5.;
4078 Hošek, Radislav.Náboženství antického Řecka.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-516-X.k06/2.;
4079 Hourani, Albert Habib, 1915-1993.Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. 2010. : Praha : NLN.2010.978-80-7422-059-3.k23/5.;
4080 Housková, Anna.Druhý břeh Západu : výbor iberoamerických esejů.Praha:Mladá fronta.2004.80-204-1139-9.k04/6.;
4081 Hovancová, Alica.Spoveď odvlečeného.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-350-0.k18/8.;
4082 Howard, Thomas.C.S. Lewis: Man of Letters. San Francisco:Ignatius Press.1987.0-89870-305-0.k04-4a.;
4083 Howe, Leslie A..Habermas.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-99-7.k02/1.;
4084 Howell A. E. W. F..Ohně v Namugongu.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k15/4.;
4085 Hoye, William J..Demokracja a chrzescijanstwo. Krakow:WAM.2003.83-7318-072-0.k04/6.;
4086 Hrabovský, Jozef.Marcus Tullius Cicero.:Veda.1996.80-224-0453-5.k05/6.;
4087 Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.k22/8.;
4088 Hranička Jaroslav.Komunisti a katolíci.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..k04/4.;
4089 Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..k13-4b.;
4090 Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..k17/7.;
4091 Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..k13-4b.;
4092 Hrbata Josef, Dr..Setba a žeň, 2. díl: "Moudrost shury" (Jak 3,17).Olomouc:Nakladatelství arcibiskupství.1991..k11/7.;
4093 Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Brno ::Cesta,.1993.80-85319-28-4.k07/4.;
4094 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).k17/7.;
4095 Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-051-7.k11/7.;
4096 Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.k17/7.;
4097 Hrbek, Ivan - preklad; ; Z arab. orig. prel. Ivan Hrbek.Korán.:Academia.2000.80-200-0246-4.k21/8.;
4098 Hrbek, Mojmír."Smrt Boha" v Nietzschově filosofii. Praha:Academia.1997.80-200-0588-9.k03/1.;
4099 Hrdlička, Michal.Krize středního věku : úskalí a šance.Praha:Portál.2006.80-7367-168-9.D4/4.;
4100 Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.k01-5b.;
4101 Hrdličková, Věna.Moudrost staré Číny. Praha:Portál.2002.80-7178-651-9.k06/3.;
4102 Hrdličková, Věna.Nejkrásnější čínské příběhy. Praha:Portál.2005.80-7178-994-1.k06/3.;
4103 Hrdý, Jaroslav.Sociální a kulturní antropologie.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-1-9.k04/1.;
4104 Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2001.80-89007-15-5.k05/1.;
4105 Hříbková, Lenka, 1951-.Nadání a nadaní :.:Praha :.2009.978-80-247-1998-6.D4/5.;
4106 Hric Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..k13/7.;
4107 Hroch Miroslav.Evropa.Praha:Mladá fronta, Naše vojsko, Smena.1980..k15-3b.;
4108 Hroch, Miroslav.Dějiny Norska.Praha:Lidové noviny.2005.80-7106-407-6.k23/3.;
4109 Hromádka J. L..Evangelium o cestě za člověkem.Praha:Kalich.1986..k07/3.;
4110 Hromják, Ľuboslav,1976-.S výrazom lásky trvám :.:.2017??.978-80-89170-50-0.k16/3.;
4111 Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.k10/3.;
4112 Hromník, Milan.Trpel za nás .Trnava:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-679-1.k11/7.;
4113 Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce.1987..k23/1.;
4114 Hrušovský, Igor, 1907-1978.Antológia z diel filozofov-diel 8.:Epocha.1969..k02/3.;
4115 Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.1998.80-88778-50-6.K01/2.;
4116 Hrušovský, Igor, 1907-1978.Predsokratovci a Platón.:Iris.1998.80-88778-50-6.R1/7.;
4117 Hryniewicz Waclaw OMI.Chrystus nasza pascha.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1987..k20/5.;
4118 Hryniewicz Waclaw OMI.Nasza passcha z Chrystusem.Lublin:Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1987..k08/2.;
4119 Hubáček Jaroslav.Malý slovník českých slangu.Ostrava:Profil.1988..k22/7.;
4120 Hubbard L. Ron.Die Probleme der Arbeit.Denmark:Publications department advanced organization - Saint Hill.1972..k14-3a.;
4121 Huber Hans.Spirito e lettera del Riposo domenicale.Alba:Edizione Paoline.1961..k14-4a.;
4122 Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.1997.80-7113-197-0.k11/6.;
4123 Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.k14/4.;
4124 Hubert z romans.O formaci kazatelu.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-92-2.k14/3.;
4125 Hubner Siegfried.Cyprian von Karthago.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1961..k18-2b.;
4126 Hučko Ján.Život a dielo Ľudovíta Štúra.Martin:Osveta.1988..k26/3.;
4127 Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.k04-1b.;
4128 Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.k09-3a.;
4129 Hugger, Pirmin.Ein Psalmenlied dem Herrn.Münsterschwarzach ::Vier Türme,.1980.3-87868-111-9.k09-3a.;
4130 Hugger, Pirmin.Meine Seele, Preise den Herrn :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme,.1979.3-87868-107-0 .k17-3b.;
4131 Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-88-7.k14/1.;
4132 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.k11/6.;
4133 Hugo, Victor.Geniové.Brno:Vetus Via.1997.80-86118-20-7.k03/2.;
4134 Hugolin Langkammer.Teologiea Nowego testamentu. Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985..k21/1.;
4135 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.k11/5.;
4136 Huizinga, Johan .Kultúra a kríza. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-472-0.k05/6.;
4137 Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.k25/3.;
4138 Hulec, Vladimír.Dějiny Jižní Afriky.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1997.80-7106-247-2.k23/2.;
4139 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.k07/4.;
4140 Hülsebusch, Bernhard,1937-.Pápeži humorne.Bratislava:Lúč.2013.9788071149187 (brož.); 978-80-7114-918-7.k07/4.;
4141 Hultkrantz, Ake.Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti.Praha:Prostor.1998.80-85190-77-X.k06/6.;
4142 Humbert de Romans.LE DON DE CRAINTE OU L ´ABONDANCE DES EXEMPLES.Lyon:Collection d ´histoire et d árchéologie médiévales.2003..k05-4b.;
4143 Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0521-0.k01/7.;
4144 Humenský Viktor.Útek z raja.Toronto:Zahraničná Matica Slovenská.1994..k18/8.;
4145 Hummel, Reinhart.Reinkarnace : Víra v převtělování a víra křesťanů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-171-8.k06/6.;
4146 Hünermann, Peter.Das neue Europa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1993.3-451-02144-7.k08-5b.;
4147 Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.k09-1a.;
4148 Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.k14/6.;
4149 Hunermann, Viliam.Svätý Vincent de Paul.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.987-80-7162-726-5.k13/4.;
4150 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.k13/4.;
4151 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.k14/6.;
4152 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.K14/4.;
4153 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.k14/4.;
4154 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.k16/1.;
4155 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.k14/5.;
4156 Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.k14/4.;
4157 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975 - autor.Píseň v plamenech :.:Praha :.1993.80-7113-080-X.15/4.;
4158 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Svätý Vincent de Paul misionár lásky /.Rím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,.1981.80-85198-40-1.R1/8.;
4159 Hungerleider, Fritz.Mein Weg zur Mystik.Wien ;Freiburg [Breisgau] ;Basel:Herder.1988.3210249083 (kart.).k17-3a.;
4160 Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.k12-5b.;
4161 Hunt, Lynn.Francouzská revoluce : politika,kultura,třída.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-119-2.k03/7.;
4162 Hunter A. M..Un ideál de vie.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k11-3b.;
4163 Hunter Michael J..A Guide to Jeremiah.London:SPCK.1993..k11-4a.;
4164 Huntington, Samuel Phillips.Kam kráčíš, Ameriko?. Praha :Rybka Publishers.2005.80-86182-87-8.k03/6.;
4165 Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.k03/6.;
4166 Huntington, Samuel Phillips.Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu.Praha:Rybka Publishers.2001.80-86182-49-5.k12-5b.;
4167 Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..k10/3.;
4168 Husár Karol.Na ceste k manželstvu ako sviatosti. (Zborník referátov z prednáškovo-diskusného seminára "Školenie.Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.1996..k14-5a.;
4169 Húska, Bertrand Ľudovít OP (1897-1966).Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..k14/2.;
4170 Husserl, Edmund.Karteziánské meditace. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0311-0.k01/7.;
4171 Husserl, Edmund.Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha:Academia.1996.80-200-0561-7.k01/7.;
4172 Husserl, Edmund.Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha:JEŽEK.1996.80-901625-9-2.k01/7.;
4173 Hussey, Edward.Presokratici.Praha:Rezek.1997.80-86027-07-4.K01/4.;
4174 Hušek, Vít.Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-89-8.k02/6.;
4175 Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.k16/7.;
4176 Huub Oosterhuis.Weiter sehen als wir sind.Wien, Freiburg, Basel:Herder.1973..k18-4a.;
4177 Huxley, Aldous.Věčná filozofie. Praha:ONYX.2002.80-85228-95-5.k05/4.;
4178 Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01577-2.R1/8.;
4179 Hvišč, Jozef.Biele miesta v slovenskej literatúre.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01577-2.k22/4.;
4180 Hynie, Josef,1900-1989.Dospíváte v muže /.Praha ::Avicenum,.1976..D4/4.;
4181 Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-623-4.k02/3.;
4182 Chabod Federico.E La "Nuova storiografia" Italiana.Milano:Jaca Book.1983..k12-4a.;
4183 Chabrol Claude et Marin Louis.Le récit évangélique.Aubier Montaigne:Les Éditions du Cerf.1974..k11-4b.;
4184 Chadraba Rudolf - vedecký redaktor, Denkstein V. - recenzent, Krása J. - výkonný redaktor.Dějiny Českého výtvarného umění I (ac).Praha:Academia, nakladatelství Československé akademie věd.1984..k12-1b.;
4185 Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9.k03/2.;
4186 Chalier, Catherine.Tři komentáře k filosofii Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1995.80-901625-6-8.k03/2.;
4187 Chalumeau, Jean.Přehled teorií umění : přehled filozofie a historie umění a kritiky.Praha:Portál.2003.80-7178-663-2.k05/6.;
4188 Chalupa, Jiří.Dějiny Argentiny,Uruguaye,Chile.Praha:Nakl.Lidové noviny.1999.80-7106-323-1.k23/2.;
4189 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.D8/8.;
4190 Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská kapitula =.Spišská Nová Ves ::R.S.U. - vydavateľstvo,.1994.80-967173-0-8.D8/8.;
4191 Chang, Yong.Mao : příběh,který možná neznáte.Praha:Beta-Dobrovský.2006.80-7306-272-0.k25/2.;
4192 Chantry, Walter J. - autor.Dnešné evanjelium autentické, či vymyslené?.:Ostrava :.1992.80-85237-38-5.k10/3.;
4193 Chapman ABT Johannes O.S.B,.Vom Gebet der Hingabe.Freiburg:Verlag Herder.1952..k06-2b.;
4194 Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5.k05/3.;
4195 Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.k05/3.;
4196 Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-208-X.R1/7.;
4197 Charles Hugo Doyle.Les Eaux Améres (Ex. 15, 23).Casterman . Paris - Tournai:Editions Salvator - Mulhouse.1964..k17-1b.;
4198 Charles Journet.Promluvy o lásce.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-68-7.k09/2.;
4199 Charles Journet.Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-84-7.k09/2.;
4200 Charles Journet.Promluvy o posledních vecech.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-65-6.k09/2.;
4201 Charles Journet.Promluvy o vykoupení.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-66-3.k09/2.;
4202 Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu I..Praha:Oikoymenh.2010.978-80-7298-405-3.k01/3.;
4203 Charles Louis de Montesquieu.O duchu zakonu II, Obrana ducha zakonu.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-196-0.k01/3.;
4204 Charlesworth, James H..Ježíš a svitky od Mrtvého moře.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-261-6.k21/3.;
4205 Charlier Celestino.La lettura cristiana della Bibbia.Maredsous:Edizioni Paoline.1961..k11-4b.;
4206 Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..k19-2a.;
4207 Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.1991.80-7095-004-8.k12-1b.;
4208 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..K16/8.;
4209 Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..k03/4.;
4210 Chaunu, Pierre.Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-84-4.k19/3.;
4211 Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.1996.80-85459-03-5.k04/5.;
4212 Chenu M. - Dominique.La "doctrine sociale" de l´Église comme idéologie.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-3b.;
4213 Chenu M. - Dominique.La Parole de Dieu II.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3b.;
4214 Chenu M. - Dominique.Leiblichkeit und Zeitlichkeit.Berlin:Morus Verlag.2001..k08-3b.;
4215 Chenu M. - Dominique.Pour une théologie du travail.Paris:Éditions du Seuil.1955..k08-3b.;
4216 Chenu M. - Dominique, OP.La Parole de Dieu I.Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k08-3b.;
4217 Chenu M. - Dominique, maitre en théologie.La théologie est - elle une science?.Paris:Librairie arthéme fayard.1957..k08-3b.;
4218 Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-389-3.k14/2.;
4219 Chenu, Marie.Tomáš Akvinský : Thomas von Aquin.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-389-3.R1/3.;
4220 Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.D8/7.;
4221 Chesterton Gilbert Keith.Ohromné maličkosti . obrany ..Praha:Vyšehrad.1976..k10/1.;
4222 Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3.k10/1.;
4223 Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.k14/2.;
4224 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.k13/6.;
4225 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.k11/4.;
4226 Chierse Franz Joseph.Der Brief an die Hebraer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1967..k11-3a.;
4227 Chiocchetta Pietro FSCJ.Dizionario storico religioso.Roma:Editrice studium.1966..k08-6b.;
4228 Chirat Henri.L´assemblée chrétienne á l´áge apostolique.Paris:Les Éditions du Cerf.1949..k08-6a.;
4229 Chittister Joan, OSB.Jobś Daughters.New York/Mahwah:Paulist Press.1990..k17-3a.;
4230 Chlevnjuk, O. V..Historie gulagu.Praha:BB/art.2008.97880-7381-462-5 (viaz.);978-80-7381-462-5.k25/2.;
4231 Chlíbec, Jan, 1953-.Savonarola a Florencie :.:Praha :.2008.978-80-86890-17-3.k05/7.;
4232 Chlup, Radek.Bůh a bohové. Praha:DharmaGaia.2004.80-86685-42-X.k06/3.;
4233 Chmel Rudolf.Myšlienka a tvar.Bratislava:Tatran.1981..k22/4.;
4234 Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta.1984..D4/3.;
4235 Chouraqui, André.Dějiny judaismu. Praha:Victoria Publ..1995.80-85865-81-5.k03/2.;
4236 Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-402-0.k26/5.;
4237 Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.k26/7.;
4238 Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.1994.80-85487-25-X.D4/4.;
4239 Chrenková Edita.Slovensko-maďarský turistický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988..k16-5c.;
4240 Christ, Karl,1923-2008.Krize a zánik Římské republiky.Praha ::Vyšehrad,.2010.978-80-7429-029-9.k24/3.;
4241 Christian Feldmann.Tiší buřiči Boží.Vrchoviny 69 , Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k04-3a.;
4242 Christoph Einiger.DIE SCHONSTEN GEBETE DER WELT.Zurich:Schweizer verlagshaus AG.1964..k04-2a.;
4243 Christoph, kardinál Schönborn.Přijmout Ježíše jako Krista : podněty k prohloubení víry.:Paulínky.2005.80-86025-80-2.k20/4.;
4244 Christoph, Markschies.Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství.:Vyšehrad.2005.80-7021-775-8.k19/2.;
4245 Christopher, Andrew.KGB.Mitrochinův archiv : neznámé špionážní operace.Praha:Academia.2001.80-200-0923-X.k25/2.;
4246 Chromace d'Aquilée.Sermons. Paris:Les Éditions du Cerf.1971..k04-5b.;
4247 Chropovský Bohuslav.Die Slawen.Praha:Presseagentur Orbis.1988..k12-2b.;
4248 Chuguryan, Vahram,1974-.100 rokov ticha :.:.1990??.978-80-557-0874-4.23/5.;
4249 Church Christian.The Oxford dictionary.London - New York - Toronto:Oxford University Press.1957..k08-6b.;
4250 I.Kniha proměn.Praha:Maxima.1996.80-901333-3-9.k01-6a.;
4251 I. R. Grigulevič.Dějiny inkvizice.Praha:Nakladateství Svoboda.1982..K19/3.;
4252 I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..k19/3.;
4253 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13-6a.;
4254 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.k13/4.;
4255 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.k13/6.;
4256 Ibrahim.Úsměvy a moudrost Persie.Praha:Portál.2004.80-7178-687-X.k06/3.;
4257 Ida Friederike Gorres.Das grose Spiel der MARIA WARD.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH Leipzig.1952.3-7462-0477-1.k04-2a.;
4258 Ignác szent Loyolai.Lelki foljegyzései.:A Jézus Társasága magyar Rendtartományának kiadása.1977..k17-3a.;
4259 Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.D5/6.;
4260 II. Vatikanisches konzil.Constitutio Dogmatica de divina Revelatione.Augsburg:Bischofliches Ordinariat .1965..k13-5a.;
4261 II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..k13-5a.;
4262 II. Vatikanisches konzil, Dokumente lateinisch - deutsch VI.Uber die Ausbildung der Priester, Uber Dienst und Leben der Priester,.Trier:Paulinus - Verlag.1966..k13-5a.;
4263 II. vatikánsky snem .Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1976..k13-5b.;
4264 Ildefons Herwegen, OSB opat Benediktinského opatství Maria Laach, 1942.Smysl a duch Benediktovy řehole.Libice nad Cidlinou:Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Nakladatelství Gloriet, s.r.o..2008.80-86644-99-5.k13/6.;
4265 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-757-6.k12/3.;
4266 Illanes, José Luis.Historia teologii.Kraków ::Wydawnictwo "M",.1997.83-87243-97-3.k08/4.;
4267 Illich Ivan.Énergie et équité.Paris:Éditions du Seuil.1971..k14-3a.;
4268 Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.2003.80-224-0740-2.k03/8.;
4269 Iłowiecki, Maciej - Zasepa, Tadeusz.Moc a nemoc médií.Bratislava :Veda.2003.80-224-0740-2.R1/2.;
4270 Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.k10/1.;
4271 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.k20/4.;
4272 Imbert, Jean.Trest smrti. Bratislava:Archa.1994.80-7115-064-9.k05/2.;
4273 Imhof Eduard.Gott verläuft sich nicht im Sande.Freiburg - Basel Wien:Herder.1976..k17-2b.;
4274 Immos, Thomas.Ein Bunter Teppich. Leipzig:ST.Benno-Verlag.1989.3-7462-0375-9.k01-6a.;
4275 Ingeborg Gabriel, Renockl Helmut (Hrsg./.Solidarität in der Krise.Verlag:Echter Verlag.2011..k08-1a.;
4276 Inglis, John.Akvinský.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-58-X.k02/1.;
4277 Innocenzo Colosio O.P..II. P. Maestro R. Garrigou - Lagrange O. P. 1877 - 1964.Fiorentina:Libreria editrice Fiorentina.1965..k06-2a.;
4278 Innocenzo Colosio O.P..Un grande maestro domenicano PIERRE MANDONNET.Firenze Italia:ILibreria editrice Fiorentina.1958..k05-3a.;
4279 Innocenzo Venchi O.P..S. CATERINA DA SIENA NEL GIUDIZIO DEI PAPI.Roma - Italia:Estratto dalla "Positio" della S.C.R. per S. Caterina da Siena dottore della chiesa.1969..k05-4a.;
4280 Inocent ; Szaniszló, Mária.Úvod do Špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora božích prikázaní IV.. .Košice :Vienala.2010.978-80-89232-91-8.k05/1.;
4281 Inocent, Mária Szaniszló, Martin Uháľ (ed.)..Teologické pohľady a spoločensko-vedná prax :; [zborník].:Cesta.2008.978-80-7295-101-7.k20/8.;
4282 Inovecká Klára.Od Krišnu ku Kristovi.Prešov:Rím. kat. farský úrad.1950?..R1/2.;
4283 Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..k07/4.;
4284 Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..k16-3b.;
4285 Instituttum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..k05-3a.;
4286 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1976..k05-2b.;
4287 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1977..k05-2b.;
4288 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1978..k05-2b.;
4289 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1979..k05-2b.;
4290 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1980..k05-2b.;
4291 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1981..k05-2b.;
4292 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1982..k05-2b.;
4293 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1983..k05-2b.;
4294 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..k05-2b.;
4295 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1984..k05-2b.;
4296 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1985..k05-2b.;
4297 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1986..k05-2b.;
4298 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1987..k05-2b.;
4299 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..k05-2b.;
4300 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1988..k05-2b.;
4301 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano.1990..k05-2b.;
4302 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Rím:Instituto storico domenicano.1991..k05-2a.;
4303 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.1991..k05-2b.;
4304 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..k05-2b.;
4305 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2000..k05-2b.;
4306 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2001..k05-2b.;
4307 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2002..k05-2b.;
4308 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2003..k05-2a.;
4309 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:.2004..k05-2a.;
4310 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae .Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2005..k05-2a.;
4311 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-2a.;
4312 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.ROMA:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a.;
4313 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a.;
4314 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Angelicum University Press.2011..k05-3a.;
4315 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..k05-2a.;
4316 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..k05-3a.;
4317 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MAGISTER RAIMUNDUS Penyafort (1601 - 2001).Roma:Instituto storico domenicano.2002..k05-2a.;
4318 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.MIRIFICUS PRAEDICATOR.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-2a.;
4319 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - I.:Instituto storico domenicano.2004..k05-2b.;
4320 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a.;
4321 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae a cura di Carlo LONGO.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2008..k05-2a.;
4322 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Vito Sibilio.BENEDETTO XI.Roma:Instituto storico domenicano.2004..k05-2a.;
4323 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae Letízia Pellegrini.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.Roma:Instituto storico domenicano.1999..k05-2a.;
4324 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae lETIZIA PELLEGRINI.I MANOSCSRITTI DEI PREDICATORI.ROMA:Instituto storico domenicano.1999..k05-2a.;
4325 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1968..k05-2b.;
4326 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae ad S. Sabinae.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1969..k04-2b.;
4327 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1963..k05-2b.;
4328 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.S. Sabina, Roma:Instituto storico domenicano.1964..k05-2b.;
4329 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1965..k05-2b.;
4330 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.:im Selbstverlag des Verfassers in Germany.1966..k05-2b.;
4331 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1967..k05-2b.;
4332 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1970..k05-2b.;
4333 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.Archivum fratrum praedicatorum.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1971..k05-2b.;
4334 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..k05-2b.;
4335 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Roma:Instituto storico domenicano S. Sabina.1974..k05-2b.;
4336 INSTITUTUM HISTORICUM FRATRUM PRAEDICATORUM ROMAE AD S. SABINAS.ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM.Aventino - Roma:Instituto storico domenicano, S. Sabina.1975..k05-2b.;
4337 Institutum historicum fratrum praedicatorum Romae tOMMASO m. vIOLANDE OP.LA PROVINCIA DOMENICANA DI GRECIA.Roma :Instituto storico domenicano.1999..k05-2b.;
4338 Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:nstituto possono essere richieste, VIELLA.2001..k05-3a.;
4339 Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto storico domenicano VIELLA.2002..k05-3a.;
4340 Institutum historicum ordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.Roma - Italia:Instituto possono essere richieste VIELLA .2004..k05-3a.;
4341 Institutum historicumordinis fratrum praedicatorum Romae.DOMiNICAN HISTORY NEWSLETTER.VIELLA ROMA - ITALIA:Instituto possono essere richieste .2003..k05-3a.;
4342 Introduction du Chanoine P. Blanchard.LACORDAIRE ET LA PAROLE DE DIEU.BRUXELLES:lA PENSÉE CATHOLIQUE.1962..k06-3b.;
4343 Introductions de Thoddée MATURA, traduction de Jean-Francois GODET.Claire et Francois d´Assise ÉCRITS.Paris:Les éditions du cerf.1991..k04-1b.;
4344 Introvigne, Massimo.Hamás.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-659-X.k21/8.;
4345 Introvigne, Massimo.Il Capello del Mago. Milano:Sugarco edizioni.1990.88-7198-021-2.k01-6a.;
4346 Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.k09/4.;
4347 Ioanni Bakoš .Stvdia Semitica.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1965..k09-5a.;
4348 Iosephus, Flavius.Válka židovská-II.:Academia.2004.80-200-1173-0.k24/6.;
4349 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.D4/2.;
4350 Irena, Lokšová.Tvořivé vyučování.:Grada Publishing.2003.80-247-0374-2.D4/4.;
4351 Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1969..k04-5b.;
4352 Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01897-X.k04-5b.;
4353 Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.1982.2-204-01898-8.k04-5b.;
4354 Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07097-1.k04-5b.;
4355 Irénée de Lyon.Contre les hérésies. Paris:Les Éditions du Cerf.2002.2-204-07071-8.k04-5b.;
4356 Irénée de Lyon.Démonstration de la prédication apostolique. Paris:Les Éditions du Cerf.1995.2-204-05110-1.k04-5b.;
4357 Irvin James B..Více než pozemšťané.Nashville /Tenn./:Brodman Press.1983..D5/6.;
4358 Isidor ze Sevilly.Etymologie IX.Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.1998..k03/3.;
4359 iussu fr. Carlos A. Azpiroz Costa magistri Ordinis .Liber Constitutionum et ordinationum.Roma - Italia:Curia Generalitia.2010..k06-3b.;
4360 iussu fr. Aniceti Fernander magistri Ordinis editus.LIBER CONSTITUIONUM ET ORDINATIONUM.Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1969..k06-3b.;
4361 Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4.k26/3.;
4362 Ivan Kamenec.Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).:SAP - Slovak Academic Press.1992.80-85665-00-X.k26/5.;
4363 Ivan, A. Petranský.Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945-1946.:GARMOND.2001.80-967282-8-8.k26/4.;
4364 Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.1996.80-7198-066-8.k01/7.;
4365 Ivan, Dylevský.Somatológia 1-diel 1.:Osveta.1992.80-217-0534-5.D4/4.;
4366 Ivan, Jozef.Forma slávenia manželstva v Kódexoch Katolíckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-34-6.k19/7.;
4367 Ivan, Jozef.Konvalidácia manželstva. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-36-0.k19/7.;
4368 Ivan, Jozef.Laici v kánonickej normatíve katolíckej cirkvi.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724728 (brož.);978-80-88724-72-8.k19/7.;
4369 Ivan, Jozef.Manželské prekážky.Michalovce:MISIONÁR.2007.978-80-88724-29-2.k19/7.;
4370 Ivan, Jozef.Miešané manželstvá v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-30-8.k19/7.;
4371 Ivan, Jozef.Sviatosť pokánia v kódexoch katolí­ckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-38-4.k19/7.;
4372 Ivan, Jozef.Sviatosť pomazania chorých v kanonickej normatí­ve katolí­ckej cirkvi. .Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-39-1.k19/7.;
4373 Ivan, Jozef.Úvodné kánony Kódexov Katolíckej cirkvi.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2008.978-80-88724-32-2.k19/7.;
4374 Ivan, Jozef.Vlastné právo v systéme práva Katolíckej cirkvi a jeho uplatnenie v cirkvi sui iuris byzantského obr.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-27-9.k19/7.;
4375 Ivan, Jozef.Vysluhovateľ sviatosti myropomazania : Podľa CCEO a CIC v porovnaní s praktizovaním v Slovenskej kat.Michalovce:MISIONÁR.2005.80-969277-7-9.k19/7.;
4376 Ivan, Jozef,1972-.Metropolitné cirkvi v kódexe kánonov východných cirkví.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2013.9788088724698 (brož.);978-80-88724-69-8.k19/8.;
4377 Ivan, Jozef,1972-.Prijatie nekatolíkov do Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.2012.9788088724650 (brož.); 978-80-88724-65-0.k19/7.;
4378 Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.2000.80-7149-353-8.k16/1.;
4379 Ivan, Krasko.Nox et solitudo ; Verše.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0796-X.D8/6.;
4380 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.2002.80-7181-768-6.k22/3.;
4381 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.2002.80-7181-618-3.k22/3.;
4382 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.2002.80-7181-659-0.k22/3.;
4383 Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.2002.80-7181-708-2.k22/3.;
4384 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.k16/7.;
4385 Ivančić, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:Jas.1997.808879529X (brož.); 80-88795-29-X.K17-2a.;
4386 Ivančič, profesor.Zustaňte ve mně, a já ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..k17-2b.;
4387 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.k16/7.;
4388 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..k16/7.;
4389 Ivanov Miroslav.Vražda Václava knížete českého.Praha:Československý spisovatel.1979..k16/1.;
4390 Ivanov, Sergej Arkad\'jevič,1956-.Blázni pro Krista :.Červený Kostelec ::Mervart,.2015.978-80-7465-131-1.k20/5.;
4391 Ivanová, Soňa,1981-.Kult Sv. Alžbety na území Košickej arcidiecézy.Košice:[s.n.].2010..k10-3a.;
4392 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.k14/4.;
4393 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.k14/5.;
4394 Iwanczak, Wojciech.Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví 14.století.Praha:Argo.2001.80-7203-338-7.k25/5.;
4395 Izakovič, Ivan.Biskup a kráľ.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0855-2.k14/5.;
4396 Izedbegovič, Alija A..Islám mezi Východem a Západem.:TWRA.1997.80-902419-0-5.k21/8.;
4397 J. P. Michael.Vom Reichtum unserer Berufung.Freiburg Basel Wien:Herder.1960..k07-5a.;
4398 J. Pavol II.Zweites Vatikanisches konzil.Osnabruck:Verlag A. Fromm.1964..k13-3b.;
4399 J.-H. Nicolas, O.P..THE MYSTERY OF GOD´S GRACE.London:Bloomsbury Publishing Co Ltd. .1960..k07-5a.;
4400 Jablonický, Jozef.Podoby násilia.:Kalligram.2000.80-7149-356-2.k16/1.;
4401 Jac. M. Vosté O. P..PETRUS DE TARENTASIA O.P. (b. INNOCENTIUS PAPA V).Roma - Italia:TYPIS POLYGLOTIS VATICANIS.1943..k05-3a.;
4402 Jaca Book.URSS 1918: undici saggi sulla rivoluzione russa. Mlano:Centro Studi RUssia Cristiana.1971..k03-6a.;
4403 Jacek Salij OP.ESSEJE TOMISTYCZNE.Poznaň:W drodze.1995..k02/3.;
4404 Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.k17/8.;
4405 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.k20/6.;
4406 Jacob Edmond.L´ancien testament.Paris:Presses universitaires de France.1967..k09-4b.;
4407 Jacob Edmond.Théologie de L ´ancien testament.Paris:Delachaux et Niestlé.1955..k09-4a.;
4408 Jacob Marcel.Páter Petr.Nové Město n. Metují:Signum unitatis v spolupráci s agenturou TMG.1991..k15/2.;
4409 Jacobi Bernhard.Zaviate kultúry.Bratislava:Obzor.1965..k06/2.;
4410 JACQUES DE BIVORT DE LA SAUDÉE .GOTT MENSCH UNIVERSUM.Koln - Graz:Verlag Styria.1964..k07-2a.;
4411 Jacques a Raissa Maritainovi.Život z modlitby.:Paulínky.2005.80-86025-85-3.k17/1.;
4412 Jacques, Maritain.Láska a přátelství.:Krystal OP.2005.80-85929-75-9.k16/7.;
4413 Jacques, Philippe.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom. Serafín:Bratislava.1993.80-85310-25-2.R1/4.;
4414 Jaeschke Arndt.Nemecka klasicka filosofie II., Od Fichta po Hegela.Praha:Oikoymenh.2016.978-80-7298-199-1.k01/3.;
4415 Jaffe Hosea.Stagnazione e sviluppo economico.Milano:Jaca Book.1985..k14-5a.;
4416 Jaffé, Aniela.Vzpomínky,sny,myšlenky C.G.Junga : zapsala a k vydání připravila Aniela Jaffé.Brno:Atlantis.1998.80-7108-178-7.D4/7.;
4417 Jahn Helmut.50 Zeilen mit Gott.St. Polten - Wien:Verlag Niederosterreichisches Pressehaus.1992..k17-2b.;
4418 Jajteles, Moše Samuel,1927-1969.77 židovských anekdot :.:.1995.978-80-905725-3-9.k06/5.;
4419 Jaki Stanley L..Cosmos and creator.Edinburgh:Scottish academic press.1980..k05/3.;
4420 Jaksch, Wenzel.Cesta Evropy do Postupimi : vina a osud v podunajském prostoru.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..2000.80-85846-14-4.k126/5.;
4421 Jakub, A. Zemek..Vatikánský špión : podle autentických magnetofonových nahrávek přepsali, upravili a uspořádali brat.:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-114-0.k16/1.;
4422 Jalics, Franz,1927-.Miteinander im Glauben wachsen :.München ::J. Pfeiffer,.1982.3-7904-0369-5.k14-3a.;
4423 Jalovecký Ján, msgr..Hymny Rímskeho breviára I..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1942..k13-5b.;
4424 James A. Weisheipl OP.TOMASZ Z AKWINU.Poznaň:W drodze.1985..k06-5a.;
4425 James Brodrick S. J.POĆIATKY JEZUITOV.:Dobrá kniha.1986..k13/7.;
4426 James Brodrick S. J..V slabosti a hrdinstve.Printed in Canada:Priatelia dobrej knihy.1987..K13/7.;
4427 James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.D5/6.;
4428 James Martin SJ.Môj život so svätými.Trnava:Vydavateľstvo Dobrá kniha.2016..k14/6.;
4429 Jan Amos Komenský.Ve světle svých spisu. Praha:Družstevní práce.1941..D8/5.;
4430 Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.k15/6.;
4431 Jan Čing Hsiung Vu.Umění milovať.Řím:Křesťanská akademie.1960..k13/7.;
4432 Jan Damascenský,675-749.Řeči na obranu obrazů /.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.2012.978-80-7465-017-8.k17/3.;
4433 Ján Gašpar a spol..Lexikón košičanov.Košice:Equilibria.2014.978-80-8143-156-2.k11/8.;
4434 Jan Heller..Podvečerní děkování : vzpomínky, texty a rozhovory.:Vyšehrad.2005.80-7021-809-6.k18/8.;
4435 Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.k06/6.;
4436 Jan Chlumský.Vzory křesťanského živ ota.Třebič:nakladatelství ARCA JIMFA.1991..k14/4.;
4437 Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.1997.80-7178-189-4.k18/8.;
4438 Jan od Kříže,1542-1591.Učitel víry II. :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1993.80-85527-20-0.K13/7.;
4439 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.k19/4.;
4440 Jan Pavel(1912-1978).Ihr ergebener Albino Luciani :.München ::Neue Stadt,.1978.3-87996-076-3.k12-4b.;
4441 Jan Pavel(1920-2005).Enzyklika Die Mutter des Erlösers :.Stein am Rhein ::Christiana,.1987.3-7171-0897-2.k13-5a.;
4442 Jan Pavel(1920-2005).Geschenk und Geheimnis :.Graz ::Styria,.1997.3-222-12501-5.k12-4b.;
4443 Jan Pavel1920-2005.Osoba i miłość.Lublin ::Daimonion,.1991.83-900135-9-2.k14-4b.;
4444 Jan Pavel1920-2005.Zeichen des Widerspruchs :.Zürich ::Benziger,.1979.3-451-18516-4 (Herder); 3-545-20057-4 (Benziger).k18-2b.;
4445 Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.k05/2.;
4446 Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.k19/4.;
4447 Jan Pavol II.Codex iuris canonici.:Libreria Editrice Vaticana.1983..k19/7.;
4448 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.k19/4.;
4449 Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.k19/4.;
4450 Ján Pavol II.Sviatosť pokánia .Bratislava:Vydavteľstvo Don Bosco.1997.8085405965.K10/2.;
4451 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.k19/4.;
4452 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.k13-5a.;
4453 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.k16/7.;
4454 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.k19/4.;
4455 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.k19/4.;
4456 Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.k11/2.;
4457 Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.k19/4.;
4458 Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.k13-5a.;
4459 Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.k13-6a.;
4460 Ján Pavol II..Apoštolskij list Svitlo schodu - orientale Lumen Rimskogo archierja Ivana Pavla II..Rím:Vatikán.1995..k13-5a.;
4461 Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..k19/4.;
4462 Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..k13-5a.;
4463 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.k19/4.;
4464 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.k09-1b.;
4465 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.k19/4.;
4466 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.k19/4.;
4467 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..K19/4.;
4468 Ján Pavol II..Catechesi tradendae.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1993.80-85405-23-7.k19/4.;
4469 Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..k19/4.;
4470 Ján Pavol II..Deň Pána.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosko .1998.80-88933-03-X.K19/4.;
4471 Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.k19/4.;
4472 Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k13-3b.;
4473 Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k13-3b.;
4474 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k14-4a.;
4475 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k13-3b.;
4476 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..R1/3.;
4477 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k13-3b.;
4478 Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k13-4b.;
4479 Ján Pavol II..Druhý vatikánsky koncil.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k13-3b.;
4480 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.k19/4.;
4481 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.k19/4.;
4482 Ján Pavol II..Encyklika - O sociálnej starostlivosti cirkvi - sollicitudo rei socialis -.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..k19/4.;
4483 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.k19/4.;
4484 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1991.80-7142-004-2;80-7142-004-2.R1/3.;
4485 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.k19/4.;
4486 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.k19/4.;
4487 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.k13-5a.;
4488 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.k19/4.;
4489 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.k19/4.;
4490 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.K19/4.;
4491 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.K19/4.;
4492 Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.k19/4.;
4493 Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.k13-5a.;
4494 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1.K19/4.;
4495 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.k19/4.;
4496 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.k19/4.;
4497 Ján Pavol II..I Dokumenti del Concilio Vaticano II..Rím:Edizioni Paoline.1966..k13-5a.;
4498 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-51-9.k20/4.;
4499 Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.k16/8.;
4500 Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.k19/4.;
4501 Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.k13-5a.;
4502 Ján Pavol II..List Svatého Otce Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a.;
4503 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2002. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-385-7.k19/4.;
4504 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2004 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-482-9.k19/4.;
4505 Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-541-8.k13-6a.;
4506 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..k13-5a.;
4507 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k13-6b.;
4508 Ján Pavol II..Lo splendore della veritá..Rím:Libreria Editrice Vaticana.1993..k13-3a.;
4509 Ján Pavol II..Mariánske úvahy sv. Otca.Nitra:Komisia KBS pre Duchovnú obnovu Slovenska.1995..k19-2a.;
4510 Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.k19/4.;
4511 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.:Motýľ.1996.80-88775-21-3.k13-6a.;
4512 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.k07-3b.;
4513 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.D5/6.;
4514 Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.1993.80-7113-070-2.k13-5a.;
4515 Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k 31. světovému dni modliteb za povolání.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a.;
4516 Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k postní době 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..k13-5a.;
4517 Ján Pavol II..Poselství Papeže Jana Pavla II. k XXVIII. světovému dni sociálních sdělovacích prostředku 15.5.1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994..k13-5a.;
4518 Ján Pavol II..Poselství Svatého Otce Jana Pavla II. k oslavě druhého světového dne nemocných 11. února 1994.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1993..k13-5a.;
4519 Ján Pavol II..Poselství Svatého otce mladým celého světa u příležitosti IX. a X. světového dne mládeže 1994 - 1995.Praha:Sekretariát České biskupské konference.1994 - 1995..k13-5a.;
4520 Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.k19/4.;
4521 Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0.k19/4.;
4522 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 25. svetovému dňu turizmu, List Svätého Otca Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-506-X.k19/4.;
4523 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.k19/4.;
4524 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.k13-5a.;
4525 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.k19/4.;
4526 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.R1/3.;
4527 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.K19/6.;
4528 Ján Pavol II..Promluva Jana Pavla II. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na zakončení 8. svetového dne mládeže.Rím:Ján Pavol II..1993..k13-5a.;
4529 Ján Pavol II..Przeslanie ojca Swietego Jana Pawla II z okazji 50 rocznicy zakonczenia w Europie II.wojny swiatowej.Watykan:Libreria Editrice Vaticana.1990..k13-5a.;
4530 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.k19/4.;
4531 Ján Pavol II..Redemptor missio.Bratislava:Pápežské misijné diela.1991..k13-5a.;
4532 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.k08/7.;
4533 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.k19/4.;
4534 Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-333-8.k13-1b.;
4535 Ján Pavol II..Slavorum apostoli - Pápeža Jána Pavla II. na pamiatku evanjelizač. diela sv. Cyrila a Metoda po 11. storočiach.Rím:Libreria editrice Vatikana.1985..k13-3a.;
4536 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..k19/4.;
4537 Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.R1/5.;
4538 Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.2006.80-86025-99-3.K19/6.;
4539 Ján Pavol II..Vatican council II.Collegeville:Liturgical Press.1984..k13-3b.;
4540 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.k19/4.;
4541 Jan Pawel II..Laborem exercens.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1982..k13-5b.;
4542 Jan Pawol II..List Ojca swietego Jana Pawla II. do wszystkich kaplanów kosciola na Wielki czwartek 1985 roku.Rím:Jan Pawol II. Pallottinum.1985..k13-5a.;
4543 Ján Pleva, Miloš Tichý.Křesťanské odbory na Slovensku.Bratislava:práca; Vydavateľstvo ROH.1967..D4/6.;
4544 Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.k15/8.;
4545 Ján Tibenský.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran, Bratislava , .1983..k04-3a.;
4546 Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.k13/7.;
4547 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.k13/7.;
4548 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.k16/8.;
4549 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.k13/7.;
4550 Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-20-0.k13/7.;
4551 Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.k10-2b.;
4552 Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-73-1.k13/7.;
4553 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.k13/7.;
4554 Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.k13/7.;
4555 Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.2000.80-89007-01-5.k04-3b.;
4556 Ján-Pavol II.Dlaczego dialog z judaizmem?. Kraków:Znak.1999.83-87446-66-1.k01-6b.;
4557 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.k14-3a.;
4558 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.k10/4.;
4559 Janáč Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.k10/3.;
4560 Janáč, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.k10/3.;
4561 Janáč, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.k10/3.;
4562 Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.K10/3.;
4563 Janáč, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.K10/3.;
4564 Janáč, Pavol, 1942-.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.k10/5.;
4565 Janáček Josef.Rudolf II. a jeho doba.Praha:Nakladatelství Svoboda.1987..k12-5a.;
4566 Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda.1987..k23/3.;
4567 Janák, Jiří, 1976-.Staroegyptské náboženství. |n I, |p Bohové na zemi a v nebesích.:Praha :.2009.978-80-7298-314-8.k06/2.;
4568 Jančiar Tomáš, Ing., OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2003..k15-6c.;
4569 Jandourek Ján P..O víře trochu jinak.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k09/1.;
4570 Janega Štefan ThDr..Pomocník pastoračného kňaza.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1988..k14-3a.;
4571 Janega, Štefan.Kňazské koncentráky.:samizdat.1960?..k26/4.;
4572 Janešová, Jarmila,1924-.Italština pro samouky.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-22882-8.k15-5c.;
4573 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.k20/4.;
4574 Janke, Wolfgang.Filosofie existence. Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0510-0.k03/1.;
4575 Jankélévitch, Vladimir.Odpuštění. Praha:Mladá fronta.1996.80-204-0551-8.k02/1.;
4576 Janko, Silan.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.k10-2b.;
4577 Janko, Silan.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.k10-2b.;
4578 Janko, Silan.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.k10-2b.;
4579 Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..k12-1b.;
4580 Jankovský Brázda Andrej, Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..k09-1a.;
4581 Jankovský, Jiří.Etika pro pomáhající profese.Praha:Triton.2003.80-7254-329-6.k05/1.;
4582 Jankowski Augustyn O. OSB.Listdy wiezienne swietego Pawla do Filipian - do Kolosan, do Filemona - do Efezjan.Poznaň:Pallotinum.1962..k11-3a.;
4583 Jankowski, Augustyn.Dopowiedzenia chrystologii biblijnej.Poznaň:Ksiegarnia swietego Wojciecha.1987.8370150764;83-7015-076-4.k21/5.;
4584 Jankowski, Augustyn.Eschatologia biblijna Nowego Testamentu.Kraków:Polskie towarzystwo teologiczne.1987.8385017216;83-85017-21-6.k21/4.;
4585 Janota, Igor,1921-2008.Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave /.Bratislava ::Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT,.c2008.978-80-89218-65-3.D8/7.;
4586 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.K16/7.;
4587 Janšák Štefan.Brány do dávnoveku.Bratislava:Tatran.1986..k06/1.;
4588 Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4.k06/5.;
4589 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6.;
4590 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6.;
4591 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6.;
4592 Jaroslav Beneš.RENÉ DESCARTES ĆI TOMÁŚ AKVINSKÝ.Praha :NAAKLADATELSTVí TRS.1991..k02/6.;
4593 Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-339-9.k07/3.;
4594 Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..D8/7.;
4595 Jaroslav, Peregrin.Význam a struktura.:Oikoymenh.1999.80-86005-93-3.k03/3.;
4596 Jaroslav, Strnad.Dějiny Indie.:Nakladatelství Lidové noviny.2003.80-7106-493-9.k23/3.;
4597 Jarošova Alexandra.Slovník sučasneho slovenskeho jazyka.Bratislava:Veda.2011.978-80-224-1172-1.k22/3.;
4598 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.k22/3.;
4599 Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..k08-1b.;
4600 Jaspers Karl.Way to Wisdom.New Haven and London:Yale University press.1951..k18-1b.;
4601 Jaspers, Karl.Filosofická víra. Praha:ISE.1994.80-85241-77-3.k03/3.;
4602 Jaspers, Karl.Malá škola filozofického myslenia. Bratislava:Kalligram.2002.80-7149-446-1.k02/1.;
4603 Jaspers, Karl.Rozum a existencia. Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-553-0.k02/1.;
4604 Jaspers, Karl.Šifry transcendence. Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-335-3.k03/5.;
4605 Jaspers, Karl.Úvod do filosofie. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-05-4.k03/3.;
4606 Jaspers, Karl, 1883-1969.Duchovní situace doby.:Praha :.2008.978-80-200-1646-1.k03/1.;
4607 Jašík, Rudolf,1919-1960.Námestrie svätej Alžbety.:..9788089929078; 978-80-89929-07-8.D8/6.;
4608 Javor, Martin.Slobodomurárske Košice .:SOFA.2010.978-80-89033-67-6.k06/6.;
4609 Jäger Willigis.Kontemplation.Salzburg:Otto Muller Verlag.1982..k17-2b.;
4610 Jean.Bosorky nevesty Satanove.:Slovart.1994.80-7145-124-X.k18/1.;
4611 Jean.Existencializmus je humanizmus.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0775-7.k03/4.;
4612 Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..k15/2.;
4613 Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1955..k04-5b.;
4614 Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1958..k04-5b.;
4615 Jean Cassien.Conférences. Paris:Éditions du Cerf.1959..k04-5b.;
4616 Jean Cassien.Institutions cénobitiques. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b.;
4617 Jean Girou.Saint Dominique en Languedoc.Paris:Les Grands spirituels 0ditions Albin Michel.1959..k06-5b.;
4618 Jean Guitton de l´Académie francaise.PORTRAIT DU PERE LAGRANGE.Paris:chez Robert Laffont.1992..k06-4b.;
4619 Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..D5/6.;
4620 Jean-Marie Gueullette OP.ŹYĆ Z CHRYSTUSEM.Polsko:W drodze Poznan.1996..k05-4a.;
4621 Jean-Pierre Dedieu.L´inquisition.Brodar et Taupin ( France):cerf.1987..k06-3b.;
4622 Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES.Paris:Desclée.1999..k20/4.;
4623 Jean-Pierre Torrell.LE CHRIST EN SES MYSTERES Tome II Jésus et Jésus-Christ 79.Paris:Desclée.1999..k06-5a.;
4624 Jean-Pierre Torrell, O.P..SAINT THOMAS D ÁQUIN, MAITTRE SPIRITUEL.Fribourg - Suisse:Éditions Universitaires.1996..k05-4b.;
4625 Jean, Delumeau.Dějiny ráje; Zahrada rozkoše.:Argo.2003.80-7203-460-X.k25/5.;
4626 Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.1997.80-85752-33-6.k03/2.;
4627 Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.R1/4.;
4628 Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.1997.80-85161-18-4.K17/2.;
4629 Jeanne Ancelet -Hustache.MAITRE ECKHART.Paris:aux Éditions du Seuil.1966..k06-5b.;
4630 Jedraszewski, Marek.Filozofia i modlitwa. Poznaň:Wydawnictwo OP.1986.83-85008-28-4.k16/7.;
4631 Jeger Alois, SJ.Liebe Ehe Kindersegen?.Tyrolia:Kirche und Welt.1966..k14-5a.;
4632 Jenčo, Ján,1969-.Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659556 (brož.); 978-80-7165-955-6.D4/5.;
4633 Jeníková Anna.Česko-srbocharvátská konverzace.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1966..k16-5c.;
4634 Jeníková Anna.Srbochorvátčina pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..k16-5c.;
4635 Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..K12/3.;
4636 Jenö, Szücs.Tri historické regióny Európy.:Kalligram.2001.80-7149-263-9.k03/7.;
4637 Jepsen Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..k06/3.;
4638 Jeremias Joachim.Jérusalem au temps de Jésus.Paris:Les Éditions du Cerf.1976..k11-4b.;
4639 Jeremias Joachim.Le parabole di Gesu.Brescia:Paideia.1967..k11-3b.;
4640 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.k18/8.;
4641 Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.k17/3.;
4642 Jeroným, svatý ca 342.Legendy o poustevnících.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-050-5.k17/3.;
4643 Jeroným, svatý, ca 342-420.[De viris illustribus. Česky]Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví = Hieronymus, Gennadius, Isidorus: (De viris illustribus). 2010. : V Praze : Herrmann & synové.2010.978-80-87054-22-2.k13/2.;
4644 Jerphagnon, Lucien.Dictionnaire des Grandes Pholosophies. Toulouse:Privat.1973..k02-2b.;
4645 Jerusalem, Wilhelm.Einleitung in die Philosophie.:Wilhelm Braumuller.1923..k03-6a.;
4646 Jessen A. A..Řecká kolonisace severního Černomoří.Praha - Brno:Rovnost.1951..k23/1.;
4647 Jesus M. Lecea Sainz, Sch. P..FE Y JUSTIFICACION EN SANTO TOMAS DE AQSUINO.MADRID:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1976..k06-5a.;
4648 Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.k04-3a.;
4649 Jílek, Ladislav.P. Antonín Šuránek. Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-123-X.k04-4a.;
4650 Jiménez Lozano, José, 1930- - autor.Jan od Kříže.:Praha :.1998.80-7021-277-2.k13/4.;
4651 Jindřich Fibich ; odp.red. Z.Jonáš..4 FIBICH, Jindřich, 1922- Základy politologie : Učební text pro střední školy.Praha:S & M.1992.80-900096-8-9.k04/5.;
4652 Jiří Beneš..Dvanáctka :; úvod do studia Malých proroků.:Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne.2006.80-903827-0-3.k07/3.;
4653 Jiří M. Vesely.La sacra dottrina - di Tommaso d ˇAquino e la Sancta praedicatio di Domenico di Guzman.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1981 ?..k06-4b.;
4654 Jiří Mária Veselý.O přátelství s jitřenkou.:Rím.1990..R1/8.;
4655 Jiří Mária Veselý O.P..Svatoklementský listář.Staré Město-Veligrad; Řím:.1963; 1969..D8/7.;
4656 Jiří Maria Veselý, O. P..AVVENNE IN EUROPA.Olomouc - Roma:Dominikánská edicse KRYSTAL.1983..k06-3b.;
4657 Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum.1994..k06-4b.;
4658 Jiří Maria Veselý, O. P..IL MIRACOLO.Roma - Italia:Largo Angeliculm.1994..k06-3b.;
4659 Jiří Maria Veselý, O. P..IL SEGNO DEI TEMPI BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Convento O.P. San Domenico E Xisto Nuovo (Angelicum).1997..k05-4b.;
4660 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..k14/3.;
4661 Jiři Rajmund Tretera.Synagoga a cirkve kdysi a dnes.:Jan Krigl.1994..K19/7.;
4662 Jiří, Loukotka.Náboženstvo a ateizmus. Bratislava:Smena.1980..k04/4.;
4663 Joachim, Wanke.Postavit světlo na svícen.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-802-X.k13/5.;
4664 Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.k11/5.;
4665 Job, Pavol.Pane, nauč nás modliť sa. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-88949-04-1.k16/7.;
4666 Johann Joseph Grsuber.Des heiligen Ignatius weg zu Gott.Wurzburg:Frank, gesellschaftsdsruckerei GmbH.1951..k04-3a.;
4667 Johannes Feiner und Magnus Lohrer.Mysterium Salutis 2.Zurich - Koln:Benziger Verlag.1967..k07-6a.;
4668 Johannes Paul.Apostolisches Schreiben Bue und Versohnung =.Stein am Rhein:Christiana-Verl..1985.3717108735.k13-5a.;
4669 Johannes Paul II..Schreiben seiner heiligkeit Johannes Paul II. an alle priester der Kirche zum Grundonnerstag 1976.Rím:Johannes Paul II..1979..k13-5a.;
4670 Johannes Paulus1920-2005.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1997.8085487497 (viaz.); 80-85487-49-7.k14-3b.;
4671 Johannes Tauler.Das Reich Gottes in Uns.Munchen - Engelberg:Drei eichen verlag.1982..k06-5b.;
4672 John Paul II.Message of the holy Father pope John Paul II on the fiftieth anniversary of the end of the second World.Vatican city:Libreria Editrice Vaticana.1995..k13-5a.;
4673 John Paul II.The splendor of truth.Sherbrooke:Éditions Paulines.1993..k13-3a.;
4674 John R. Donahue SJ, Daniel J. Harrington SJ.Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7192-915-8.k21/2.;
4675 John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.k18/7.;
4676 John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.D4/6.;
4677 John, Brockman.Ako sa veci majú.:Archa.1996.80-7115-111-4.D4/1.;
4678 John, Haywood.Atlas svetových dejín.:Slovart.2001.80-7145-471-0.k12-3b.;
4679 John, Stuart Mill.O slobode.:Iris.1995.80-88778-07-7.k05/2.;
4680 Johne, Karin.Dein Wort wird mich verwandeln :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22420-8.k17-2b.;
4681 Johne, Karin.Geistlicher Übungsweg für den Alltag :.Köln ::Styria,.1989.3-222-11693-8.k17-2b.;
4682 Johne, Karin.Modlitba mlčení.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-442-3.k13/5.;
4683 Johnson, Patricia Altenbernd.Gadamer.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-62-8.k02/1.;
4684 Johnson, Paul.Dějiny 20.století.Praha:Rozmluvy.1991.80-85336-07-3.k24/1.;
4685 Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.1995.80-85336-31-6.k06/5.;
4686 Johnson, Paul.Hledání Boha : Osobní pouť.Praha:Panevropa.1997.80-85846-08-X.k10/1.;
4687 Johnson, Paul.Intelektuálové.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-50-3.k04/6.;
4688 Johnson, Paul.Nepřátelé společnosti. Řevnice:Rozmluvy.1999.80-85336-35-9.k04/4.;
4689 Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-681-0.k04/6.;
4690 Johnson, Paul.Zrození moderní doby : Devatenácté století.Praha:Academia.1998.80-200-0694-X.k23/4.;
4691 Johnson, Paul,1928-.Dějiny křesťanství.Praha ::Barrister a Principal,.1999.80-85959-41-0.k23/4.;
4692 Johnson, Robert A., 1921- - autor.Věčný příběh romantické lásky :.:Praha :.2003.80-7178-722-1.D4/3.;
4693 Johnston, William.Hledání nové spirituality : Setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku.Praha:Portál.1997.80-7178-169-X.k06/6.;
4694 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..D5/6.;
4695 Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..k16/7.;
4696 Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..k09/1.;
4697 Jomier, Jacques.Introduction a l'Islam actuel.:Cerf.1964..k01-4b.;
4698 Jonas, Hans.Princip odpovědnosti. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-06-2.k03/3.;
4699 Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.k08/4.;
4700 Jonathan, Luxmoore.Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy : studie o vztahu římskokatolické církve a komu.:Volvox Globator.2003.80-7207-420-2.k26/6.;
4701 Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.k16/7.;
4702 Jordan, Michael.Encyklopedie bohů.Praha:Volvox globator.1997.80-7207-087-8.k22/2.;
4703 Jordan, Michael.Světové mýty.Praha:Volvox globator.1997.80-7207-102-5.k06/1.;
4704 Jordan,-1237..Ksiazeczka o poczatkach Zakonu Kaznodziejow /.Warszawa ::Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna \"Adam\",.2008..9788372327901; 8372327904.K14/2.;
4705 José, Pijoan.Dejiny umenia Zv. 6.:Tatran.1989.80-222-0003-4.k17-6a.;
4706 José, Pijoan.Dejiny umenia, 7.zv..:Tatran.1990.80-222-0122-7.k17-6a.;
4707 José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.1990.80-222-0123-5.k17-6a.;
4708 Josef Zvěřina .Vzdor ducha : z dopisů a kratších zamyšlení.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-524-0.k08/4.;
4709 Josef Bachtík.Giuseppe Verdi.Praha:Státní hudební vydavatelství.1963..D8/5.;
4710 Josef Heinzmann.Das Evangelium neu verkůnden.Freiburg:Kanisius Verlag.1987..k04-3a.;
4711 Josef Heinzmann.Svatý Klement Maria Hofbauer.Řím:.1989..k04-3a.;
4712 Josef Neuner SJ und Heinrich Roos SJ.Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkundigung.Regensburg:Fridrich Pustet.1961..k07-5a.;
4713 Josef Novák.Čtvrtá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1987..K21/4.;
4714 Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.R1/6.;
4715 Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.k08/3.;
4716 Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.k13/2.;
4717 Josemaría Escrivá de Balaguer, - svatý, 1902-1975 - autor.Brázda.:Brno :.1995.80-85319-42-X.k16/8.;
4718 Josemaría, Escri.Vyhňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-248-6.k16/8.;
4719 Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b.;
4720 Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE 2. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b.;
4721 Josep Mlinarović OP.SVJEDOCI OBNOVE I. DIO.Zagreb:Birotisak - Roso.1992..k06-3b.;
4722 Joseph Eyquem, o.p. Jean Laurenceau, o. p..AUJOURD ´HUI, LE ROSAIRE?.Toulouse, France:CENTRE NATIONAL DU ROSAIRE.1969..k06-4b.;
4723 Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4.k19/6.;
4724 Joseph Ratzinger ; F.Jirsa..Církev jako společenství.Praha:ZVON.1994.80-7113-102-4.k07-2b.;
4725 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.k19/6.;
4726 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.R1/3.;
4727 Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9.R1/3.;
4728 Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9.k19/6.;
4729 Joseph, Pyronnet, Charles Legland..15 dní s Mahátma Gandhím.:Cesta.2002.80-7295-027-4.k16/8.;
4730 Josh, Mac Dowell.Viac ako tesár.:Advent.1990.80-85002-22-1.k09/2.;
4731 Josip Mlinarič OP.SVJEDOCI OBNOVE III. DIO.Zagreb:Roso.1992..k06-3b.;
4732 Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.1996.80-88841-04-6.k18/8.;
4733 Journet Charles.La messe.:Desclée de Brouwer.1957..k08-2b.;
4734 Journet Charles.Origini del Mondo.Pescara:Edizioni Paoline.1962..k16-2a.;
4735 Journet Charles.Vom Geheimnis der Gnade.Freiburg - Schweiz:Paulusverlag.1962..k08-2b.;
4736 Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Entretiens sur la gráce.:Desclée de Brouwer.1959..k08-2b.;
4737 Journet Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg.Théologie de l´église.:Desclée de Brouwer.1958..k08-2b.;
4738 Journet, Charles.Jako ohnivý šíp : Výbor z listů.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-655-8.k11/2.;
4739 Journet, Charles.Zlo : teologický esej.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-24-4.k08/4.;
4740 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.k09/5.;
4741 Jozef Bednárik, CSsR..Odpustky.Spišská Kapitula:Vydavateľstvo životom.1947..K09/4.;
4742 Jozef Fadelle.Za každú cenu.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.k26/8.;
4743 Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.k12-3b.;
4744 Jozef Haľko.Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.k08/7.;
4745 Jozef Ivan.Evanjelizácia národov.Michalovce:Misionár.2016.978-80-88724-88-9.k19/7.;
4746 Jozef Ivan.Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.2017.978-80-88724-91-9.k19/7.;
4747 Jozef Michalov.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu.Bratislava:Lúč.2007.978-80-8094-126-0.k01/4.;
4748 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 1.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0462-5.k22/4.;
4749 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0463-3.k22/4.;
4750 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 2.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0463-3.k12-2a.;
4751 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0464-1.k12-2a.;
4752 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0464-1.k22/4.;
4753 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0465-X.k12-2a.;
4754 Jozef Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva-diel 3.:Slovenský Tatran.1997.80-222-0465-X.k22/4.;
4755 Jozef Mydla.Duchovné cvičenia v praxi.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-106-X.k16/8.;
4756 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..K21/4.;
4757 Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.2001.80-7114-327-8.k11/6.;
4758 Jozef Vateha.Rozlišovanie duchov.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-247-3.k13/7.;
4759 Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.K14/1.;
4760 Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X.k11/6.;
4761 Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.k14/1.;
4762 Jozef, Figura.Spod Tatier pod Fudžijamu.Záhreb:Logos .1987..k16/1.;
4763 Józef, Maria Bochenski, Jozef.4 BOCHEŇSKI, Józef Maria, 1902-1995 Mezi logikou a vírou.Brno:Barrister & Principal.2001.80-85947-74-9.k05/4.;
4764 Józef, Tischner, Jozef.Medzi slobodou a porobou.:Kalligram.2001.80-7149-403-8.k03-4a.;
4765 Jozefčiaková, Silvia.Moderné náboženstvo. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2005.80-89096-23-9.k06/3.;
4766 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.k16/2.;
4767 Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.978-80-8161-222-0.k16/2.;
4768 Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1997.80-88741-19-X.k17/7.;
4769 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.k19/2.;
4770 Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.k13-6a.;
4771 Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-187-9.k18/1.;
4772 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.k14/4.;
4773 Judt, Tony.Povojná Európa : História po roku 1945.Bratislava:Slovart.2007.978-80-8085-185-9.k23/4.;
4774 Juchnowski, Jerzy..Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej :.Warszawa ::Dom Wydawniczy Elipsa,.2013..9788371516856.k08-1a.;
4775 Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 1.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-1-4.D8/8.;
4776 Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 2.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2001.80-968239-2-2.D8/8.;
4777 Júlia Bukovinská.Malá encyklopédia hudby-diel 4.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2002.80-968239-4-9.D8/8.;
4778 Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.k10-2b.;
4779 Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.k10-2b.;
4780 Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.2002.80-7114-370-7.k22/1.;
4781 Július, Sopko.Kroniky stredovekého Slovenska.:RAK.1995.80-85501-06-6.k26/2.;
4782 Július, Špaňár.Latinčina pre gymnáziá.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-01984-0.k16-4c.;
4783 Jung Hans.Reden musste man konnen!.Munchen:Goldmann Ratgeber.1977..k17-2b.;
4784 Jung, C. G.,1875-1961.Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie. Díl 1.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1999.8085880199; 8085880113; 80-85880-19-9; 80-85880-11-3.D4/7.;
4785 Jung, Carl Gustav.Analytická psychologie : Její teorie a praxe.Tavistocké přednášky.Praha:Academia.1992.80-200-0418-1.D4/7.;
4786 Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.D4/7.;
4787 Jung, Carl Gustav.Archetypy a kolektívne nevedomie : 2. časť..Košice:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-05-5.k03/1.;
4788 Jung, Carl Gustav.Člověk a duše : Z celého díla 1905-1961 vybrala a vydala Jolande Jacobi.Praha:Academia.1995.80-200-0543-9.D4/1.;
4789 Jung, Carl Gustav.Duše moderního člověka.Brno:Atlantis.1994.80-7108-087-X.D4/7.;
4790 Jung, Carl Gustav.Obraz člověka a obraz Boha : výbor z díla IV..Brno:Nakl.T.Janečka.2001.80-85880-11-3.D4/7.;
4791 Jung, Carl Gustav.Osobnost a přenos : 3.sv.. Osobnost a přenos : výbor z díla III.Brno:Janeček.1998.80-85880-18-0.D4/7.;
4792 Jung, Carl Gustav.Paracelsica : dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-548-8.D4/2.;
4793 Jung, Carl Gustav.Výbor z díla : 6.díl. Představy spásy v alchymii : C.G.Jung.Brno:Nakl.T.Janečka.2000.80-85880-21-0.D4/7.;
4794 Jung, Carl Gustav.Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : 1.díl. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi : Výbor z díla I.Brno:Nakladatelství Tomáše Janečka.1996.80-85880-12-1.D4/7.;
4795 Jung, Carl Gustav,1875-1961.Symbol a libido :.Brno ::Nakladatelství Tomáše Janečka,.2004.80-85880-35-0; 80-85880-11-3.D4/7.;
4796 Jünger, Ernst.Chůze lesem. Praha:ISE.1994.80-85241-68-4.k03/3.;
4797 Juraj Dolinský.Dejiny Cirkvi.:Bratislava.1995..k19/2.;
4798 Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.k07/3.;
4799 Juraj, Králik.Letokruhy diplomacie.:Iura Edition.2003.80-89047-51-3.k25/2.;
4800 Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-267-9.R1/8.;
4801 Juraj, Macák.Životná orientácia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-267-9.k18/8.;
4802 Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Mladé letá.1971..k16/1.;
4803 Juríček Ján.Ľudovít Štúr.Bratislava:Tatran.1976..k12-2a.;
4804 Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.k04-3a.;
4805 Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.k16/2.;
4806 Jurij, M. Lotman.Text a kultúra.:Archa.1994.80-7115-066-5.k02/1.;
4807 Jurina, Jozef.Postmodernizmus a jeho civilizačno-kultúrne konzekvencie. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-452-2.k02/7.;
4808 Jurko Jozef, Beňová Štefánia.Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné.Kapušany:Bens.2009..k13-1b.;
4809 Jurko, Jozef.Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.k10/3.;
4810 Jurko, Jozef.Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7.k19/5.;
4811 Jurko, Jozef.Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.k18/8.;
4812 Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.k11/7.;
4813 Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.k09-4b.;
4814 Jurko, Jozef.Príručka z Ekleziológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-18-2.k09/3.;
4815 Jurko, Jozef.Príručka z Kristológie. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-19-9.k09/3.;
4816 Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.k16-1b.;
4817 Jurko, Jozef.Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.k13-1b.;
4818 Jurko, Jozef.Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.1999.80-968225-8-6.k11/7.;
4819 Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.k07/8.;
4820 Jurko, Jozef.Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X..;
4821 Jurko, Jozef.Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.k10/3.;
4822 Jurko, Jozef.Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.2000.80-88998-58-1.k04-3a.;
4823 Jurko, Jozef.Vybrané kapitoly z Teológie zjavenia.Košice:Seminár sv.K. Boromejského.2008.9788089361120;978-80-89361-12-0??.k08/4.;
4824 Jusková Maruša.Hovory duše.kanada:Zahraničná Matica Slovenská.1992..k09-1a.;
4825 Justoň, Zdeněk.Hudba přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-4-3.D8/8.;
4826 Jutikkala, Eino.Dějiny Finska : Od nejstarších dob do současnosti.:Praha : Lidové noviny.2001.80-7106-406-8.k23/3.;
4827 Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..k16-4c.;
4828 Kaczor Adam ks..Kaplanstwo powszechne a kaplanstwo hierarchiczne.:.1998..k08/2.;
4829 Kadečková, Helena.Dějiny Islandu : Od nejstarších dob do současnosti.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-408-4.k23/2.;
4830 Kadlec Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby Husitské.Praha:Zvon, české katolické nakladatelství.1990..k25/6.;
4831 Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..k16/3.;
4832 Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.k08/7.;
4833 Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.1991.80-7113-003-6.k26/6.;
4834 Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.k26/6.;
4835 Kafka B..Nové základy experimentální psychologie.Červený Kostelec:Tlač Al. Kubáskové v České Skalici.1946..D4/7.;
4836 Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.D4/2.;
4837 Kafka, Břetislav,1891-1967.Kultúra rozumu a vôle :.Bratislava ::ARS Stigmy,.1992.80-85264-38-2 :.R1/7.;
4838 Kafka, Jozef.Psychiatria.:Osveta.1993.80-217-0514-0.D4/7.;
4839 Kahle Paul E..The Cairo Geniza.:.1959..k10-5a.;
4840 Kaiser, Jozef.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.k10/3.;
4841 Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.1993.80-85795-00-0.k04/5.;
4842 Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.D8/7.;
4843 Kalandra, Záviš, 1902-1950 - autor.Parmenidova filosofie.:V Praze :.1996.80-238-0126-0 (v knize neuvedeno).k03/2.;
4844 Kalhous, Zdeněk.Školní didaktika.Praha:Portál.2002.80-7178-253-X.D4/2.;
4845 Kalina, Kamil.Jak žít s psychózou?.Praha:Portál.2001.80-7178-563-6.D4/3.;
4846 Kalináč, Ján.Cesta k pravde. Myslava:Typopress.1994.80-967044-1-9.k03-5a.;
4847 Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.k13/7.;
4848 Kalista, Zdenek.Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí.Praha:Garamond.2005.80-86379-90-6.k05/6.;
4849 Kalista, Zdeněk,(1900-1982).Blahoslavená Zdislava z Lemberka.Praha:ZVON.1991.8071130427;80-7113-042-7.k16/1.;
4850 Kalivoda, Robert.Husitské myšlení. Praha:Filosofia.1997.80-7007-098-6.k25/6.;
4851 Kallistos,1934-.Síla jména /.Brno ::Pravoslavné vydavatelství,.1993.80-901661-0-5.k16/7.;
4852 Kalous, Antonín, 1977-.Matyáš Korvín (1443-1490) :. Veduta:České Budějovice :.2009.978-80-86829-48-7.k26/2.;
4853 Kalvoda, Josef,1923-1999.The Genesis of Czechoslovakia.New York ::distributed by Columbia university press,.1986.0-88033-106-2.k15-6a.;
4854 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.k11/7.;
4855 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.k11/7.;
4856 Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.k19/7.;
4857 Kamenec, Iva..Historik v čase a priestore. Veda:Bratislava.2000.80-224-0651-1.k18/8.;
4858 Kameník, Milan.Burgundsko-kraj mnichů : Citeaux a Bernard z Clairvaux.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-423-6.k14/5.;
4859 Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.k10-1b.;
4860 Kamphaus F., Lentzen-Deis, Schwarz L., Zauzich Chr..... und machen einander reich.Annweiler:Verlag Thomas Ploger .1988..k14-6b.;
4861 Kampits, Peter.Malé dějiny rakouské filozofie : Mezi zdáním a skutečností.Praha:Concordia.1995.80-901389-5-0.D4/6.;
4862 Kandler Max.Dimense katolictví.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..k09/3.;
4863 Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..k12/2.;
4864 Kanovský, Martin.Štruktúra mýtov : štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa.Praha:Cargo Publishers.2001.80-902952-2-3.k06/4.;
4865 Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.k02-5a.;
4866 Kant, Immanuel.K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha:OIKOYMENH.1999.80-86005-85-2.k03/3.;
4867 Kant, Immanuel.Kritika čistého rozumu. Praha:OIKOYMENH.2001.80-7298-035-1.k01/6.;
4868 Kant, Immanuel.Kritika praktického rozumu. Praha:Svoboda.1996.80-205-0507-5.k01/6.;
4869 Kant, Immanuel.Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0310-2.k01/6.;
4870 Kant, Immanuel.Zmysel tvojho života. Bratislava:Archa.1993.80-7115-054-1.k02/1.;
4871 Kantůrková, Eva.Jan Hus :.Praha ::Melantrich,.1991.80-7023-77-0.k25/6.;
4872 Kantůrková, Eva.Jan Hus : příspěvek k národní identitě.Praha:Hynek.2000.80-86202-86-0.k16-2a.;
4873 Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.1993.80-85528-30-4.k11/2.;
4874 Kaplan, Karel.5 KAPLAN, Karel, 1928- Komunistický režim a politické procesy v Československu.Brno:Barrister & Principal.2001.80-85947-75-7.k26/6.;
4875 Kaplan, Karel.Těžká cesta : spor Československa s Vatikánem 1963-1973.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-83-6.k26/4.;
4876 Kaplan, Karel,(1928-).Stát a církev v Československu v letech 1948-1953.Brno ::Doplněk,.1993.80-85270-22-6 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.);80-85765-27-6 (Doplněk : brož.).k26/4.;
4877 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.k15/8.;
4878 Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.D8/7.;
4879 Karel Kopřiva.Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál.2006.80-7367-181-6.D4/1.;
4880 Karel Svoboda.Estetika sv. Augustina a její zdroje.Praha:univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum.2000..k04-4b.;
4881 Karfík, Filip.Křesťanství a filosofie.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-08-6.k03/5.;
4882 Karfíková, Lenka, 1963-.Ideje a slova : studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. 2010. : Praha : OIKOYMENH.2010.978-80-7298-436-7.k03/3.;
4883 Karfíková, Lenka, 1963- - autor.Řehoř z Nyssy :.:Praha :.1999.80-86005-95-X.k17/4.;
4884 Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.k12/2.;
4885 Karl, Barth.Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-057-8.k09/3.;
4886 Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-31-0.k08/3.;
4887 Karl, R. Popper.Hľadanie lepšieho sveta.:Archa.1996.80-7115-113-0.k05/2.;
4888 Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.k03-5a.;
4889 Karl, Rahner.Filozofia pre každého.:Knižná dielňa Timotej.1998.80-88849-14-4.k03/2.;
4890 Karl, Suso Frank.Dějiny křesťanského mnišství.:Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.2003.80-902682-8-5.k14/1.;
4891 KaRol .Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..k16/1.;
4892 Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala.7 slov rozhovory.Praha:Jaroslava Jiskrová - Máj.2004..k04-3a.;
4893 Karol, Marx.Kapitál, 1.zv., 1.kniha. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1959..k02-4b.;
4894 Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.k07/1.;
4895 Karol, Rebro.Rímske právo.:Iura Edition.2003.80-89047-53-X.k19/7.;
4896 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.R1/8.;
4897 Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.k26/4.;
4898 Karssen Gien.Jej meno je žena.:samizdat.1970?..k13/2.;
4899 Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.k17/8.;
4900 Kasper Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:ČKCH.1970..k10/6.;
4901 Kasper Walter.Jesus the Christ.Kent :Burns end Oater, Paulist Press.1985..k08-2b.;
4902 Kasper Walter.O víře - Co převyšuje veškeré poznání.Roma - Italia:Duch a život.1989..k08-2b.;
4903 Kasper Walter, professor fur Dogmatik an der Katholis.Theol. Fakultät der Universität Tubingen.Der personliche Gott.Freiburg:Herder.1979..k08-3b.;
4904 Kasper, Walter.Dogma pod Božím slovem.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-186-5.k09/4.;
4905 Kasper, Walter.Duchovní ekumenismus : praktické podněty k jeho uskutečňování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2008.978-80-7195-216-9.k10/6.;
4906 Kasper, Walter.Evanjelium rodiny.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418603 (brož.); 978-80-7141-860-3.k17/8.;
4907 Kasper, Walter.O víře.Brno:Cesta.1990.80-900087-0-4.k21/5.;
4908 Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.1997.80-85959-28-3.k08-2b.;
4909 Kasper, Walter.Úvod do viery. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.K09/1.;
4910 Kasper, Walter,(1933-).Der Gott Jesu Christi.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1982.3-7867-0987-4.k08-2b.;
4911 Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.K08/5.;
4912 Kasser Rodolphe.Papyrus Bodmer III - Évangile de Jean et Genése i - IV, 2 en bohairique.Louvain:Secrétariat du CorpusSCO.1958..k10-4a.;
4913 Kastová, Verena.Dynamika symbolů : Základy jungovské psychoterapie.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7178-371-4.D4/1.;
4914 Kašpar, Oldřich.Dějiny Karibské oblasti.:Praha : Lidové noviny.2002.80-7106-557-9.k23/3.;
4915 Kašpar, Oldřich.Dějiny Mexika.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-269-3.k23/2.;
4916 Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-022-3.D8/7.;
4917 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.D4/3.;
4918 Kaššayová Terézia úvod a scenár.Ľudo Ondrejov (1901 - 1962).Martin:Matica slovenská.1977..k15/8.;
4919 Katalin Dávid.Magyar egyházi gyujtemények kincsei.Budapest:Corvina Kiadó.1981..k12-1b.;
4920 Katarína Balleková.Boh sa stal človekom.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-319-4.k16/8.;
4921 Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.k16/7.;
4922 Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.k14/2.;
4923 Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Listy.Poznań ::"W Drodze",.1988.838500856X.k14/2.;
4924 Katedra dialektického a historického materializmu.Dialektický materializmus.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1964..R1/2.;
4925 Katerin Katerinov Maria Clotilde Boriosi.La lingua italiana per stranieri.Perugia:Guerra.1985..k15-5c.;
4926 Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..1993.80-85766-02-7.k20/5.;
4927 Katharina von Siena.Dialog uber die Vorsehung.Luzern:REX - Verlag.1951..k06-4b.;
4928 Katholische Bibelanstalt.Die Bibel.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1980..k10-6a.;
4929 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.:Zvon.1995.80-7113-132-6.k10/3.;
4930 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.K10/3.;
4931 Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).k14-2b.;
4932 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.k10/3.;
4933 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.k19/5.;
4934 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.k19/7.;
4935 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.k09/8.;
4936 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.k14-5a.;
4937 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.k20/8.;
4938 Katolická církev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-91-4..K10/2;
4939 Katolická církev..Dokumenty prvního vatikánského koncilu :.Praha ::Krystal OP,.2006.80-85929-85-6.k19/4.;
4940 Katolícka cirkev..Encykliky Jána Pavla II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610509 (viaz.); 978-80-8161-050-9.k19/5.;
4941 Katolická církev..Pápeži o milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-92-1.K10/2.;
4942 Katolická církev..Spoveď: sviatosť milosrdenstva /.:.2005??.978-80-89342-90-7.K10/2.;
4943 Katolická církev..Svätci v milosrdenstve /.:.2010??.978-80-89342-87-7.K10/2.;
4944 Katolická církev..Žalmy milosrdenstva /.:.2010??.978-80-89342-88-4.K10/2.;
4945 Katolicki uniwersytet Lubelski.Encyklopedia katolicka.Lublin: w Miedzywydzialowym Zakladzie Leksykograficzynm KUL.1993..k11-5a.;
4946 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-443-0 (t. XIII).k11-5a.;
4947 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II..Encyklopedia katolicka..Lublin ::Katolicki Uniwersytet Lubelski,.2009.978-83-7306-390-7 (t. XIII).k11-5a.;
4948 Kattmann, Ulrich.Biologie und Religion :.Munchen:Kosel.1972.3766803549;3466252334.k13-5a.;
4949 Katuninec, M..Rub a líce demokracie.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-106-2.k04/5.;
4950 Katuninec, Milan.Fašizmus, národný socializmus a komunizmus .:Veda.2009.978-80-224-1084-7.k04/5.;
4951 Katuščák, Dušan.Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.Nitra :Enigma.2004.80-89132-10-3.k16-1c.;
4952 Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.D4/4.;
4953 Kaye, Sharon M..Augustín : Osobnosti filozofie.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-64-4.k02/1.;
4954 Keating, Thomas - autor.Pozvání k lásce :.:Praha :.1996.80-7113-145-8.k16/8.;
4955 Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.k07/4.;
4956 Keel Othmar.Feinde und Gottesleugner.Freiburg:Verlag Katholisches Bibelwerk.1969..k09-4b.;
4957 Keel, Othmar.Gottesstadt und Gottesgarten :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02191-9.k08-5b.;
4958 Kejř Jiří.Husité.Praha:Panorama.1984..k11/8.;
4959 Kejr, Jiří.Husův proces v Kostnici : Jiří Kejř.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-387-6.k25/6.;
4960 Kejř, Jiří, 1921-.Jan Hus známý i neznámý :.:Praha :.2009.978-80-246-1643-8.k25/6.;
4961 Kelemen, Jozef.Strojovia a agenty. Bratislava:Archa.1994.80-7115-089-4.k02/1.;
4962 Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..k07/6.;
4963 Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..k09-2a.;
4964 Keller Werner.Und die Bibel hat doch recht.Dusseldorf:Econ-Verlag GMBH .1955..k09-2a.;
4965 Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-065-7.k09/1.;
4966 Keller, Hagen.Otoni : Jindřich I.Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.V Praze:Vyšehrad.2004.80-7021-733-2.k23/1.;
4967 Keller, Jan.Úvod do sociologie.Praha:Slon.1999.80-85850-25-7.k20/8.;
4968 Keller, Jan.Úvod do sociologie : Studijní texty.Praha:Sociologické nakladatelství.1995.80-85850-06-0.k20/8.;
4969 Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.2011..978-80-7387-434-6.k10/1.;
4970 Keller, Timothy,1950-.Bolesť a utrpenie.:..9788099903037; 978-80-99903-03-7.K13/5.;
4971 Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.k19/3.;
4972 Kelly, John N. D..Poczatki doktryny chrześcijańskiej.:PAX.1988.83-211-0930-6.k08/2.;
4973 Kelly, John N. D..Zlote usta.:homini.2001.83-87933-45-7.K17/2.;
4974 Kempf F., Beck H.-G., Ewig E., Jungmann J. A..Handbuch der Kirchengeschichte, Band III/1.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1966..k16-6a.;
4975 Kenneth Ring.Čelem k věčnosti.Nové Město n. Met.:Signum unitatis.1991..k11/6.;
4976 Kenneth, E. B. - Danner, P. - Roy, R. - Stein, P. - Samuelsson, K. - Sleeman, J..Religia i ekonomia. Warszawa:PAX.1989.83-211-0934-9.k09/1.;
4977 Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5.k-01/1.;
4978 Kenny, Anthony.Stručné dějiny západní filosofie, A Brief History of Western Philosophy. Praha:Volvox globator.2000.80-7207-374-5..;
4979 Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.k02/4.;
4980 Kenny, Anthony John Patrick.Co je víra?.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-15-9.K09/1.;
4981 Kenny, Anthony John Patrick.Tomáš o lidském duchu.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-18-X.k02/4.;
4982 Kepel, Gilles.Boží pomsta : Křesťané,Židé a muslimové znovu dobývají svět.Brno:Atlantis.1996.80-7108-120-5.k04/3.;
4983 Kepel, Gilles,(1955-).Válka v srdci islámu.Praha ::Karolinum,.2006.80-246-1217-8.k21/8.;
4984 Kerényi, Karl.Mytologie Řeků : 1. Příběhy bohů a lidí : Příběhy bohů a lidí. Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-14-3.k04/2.;
4985 Kerényi, Karl.Věda o mytologii. Brno:Janeček.1997.80-85880-13-X.k06/1.;
4986 Kern Walter.Atheismus Marxismus Christentum.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1976..k08-2a.;
4987 Kern, Hans.Přehled psychologie.Praha:Portál.1999.80-7178-240-8.D4/3.;
4988 Kertelge Karl.Der Brief an die Romer.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1971..k11-3a.;
4989 Kertelge Karl.Ger Brief an die Romer.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..k11-3a.;
4990 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.K19/4.;
4991 Kessler, Hans,(1938-).Sucht den Lebenden nicht bei den Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0300-7.k08-2b.;
4992 Khídayer, Emíre.Arabský svet .:Marenčin PT.2009.978-80-8114-026-6.k21/8.;
4993 Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..k17-6a.;
4994 Kidson Peter.Stredoveké umenie.Bratislava:Pallas.1974..k17-6a.;
4995 Kierkegaard, S?ren.Svůdcův deník. Bratislava:Chronos.1994.80-967138-0-9.k03/2.;
4996 Kierkegaard, S?ren 1813-1855.Z deníků a Papírů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2010.978-80-7325-207-6.D4/5.;
4997 Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvění- Nemoc k smrti. Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0360-9.k01/7.;
4998 Kierkegaard, Soren.Buď - alebo. Bratislava:Kalligram.2007.80-7149-913-7.k03/5.;
4999 Kierkegaard, Soren.Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie. Olomouc:Votobia.1997.80-7198-197-4.D4/5.;
5000 Kierkegaard, Soren.Nácvik křesťanství- Suďte sami!. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-004-7.D4/5.;
5001 Kierkegaard, Soren.Skutky lásky, Několik křesťanských úvah ve formě proslovů. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-68-2.D4/5.;
5002 Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.k02-5b.;
5003 Kierkegaard, Soren.Současnost. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-089-7.k03/2.;
5004 Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.2000.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).k11/4.;
5005 Kijas, Zdzisław Józef,(1960-).Początki świata i człowieka.Kraków:Wydawnictwo WAM.2004.8373182357 (brož.);83-7318-235-7.k21/5.;
5006 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.k16/1.;
5007 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.D8/7.;
5008 Kim Young Oon.Unification Theology.New York:Published by The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity.1980..k14-2a.;
5009 Kinder, Hermann.Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled.Praha:Lidové noviny.1998.80-7106-243-X.k23/5.;
5010 Kingová Coretta Scott.Muj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad.1976..k15/8.;
5011 Kirch, Conradus.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Barcelona:Herder.1960..k04-5b.;
5012 Kirk, Geoffrey S..Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-110-2.k01/3.;
5013 Kirste, Reinhard.Svátky světových náboženství.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-588-7.k07/1.;
5014 Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-142-0.k05/6.;
5015 Kis, János.Současná politická filosofie , Sborník textů anglosaských autorů 20.století. Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-60-7.k04/2.;
5016 Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.k20/8.;
5017 Kissinger, Henry Alfred.Potřebuje Amerika zahraniční politiku? : cesta k diplomacii pro 21.století.Praha:BB art.2002.80-7257-736-0.k03/7.;
5018 Kitzler, Petr.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Vyšehrad :.2009.978-80-7021-989-8.k14/4.;
5019 Klabouch, Jiří.Stručná antologie z dějin politických učení a filosofie práva : 1.díl..Praha:Karolinum.1994.80-7066-925-X.k04/5.;
5020 Klas Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie na Slovensku.1989..k17-2a.;
5021 Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie.1989..k13/2.;
5022 Klasztor Sióstr Dominikanek.Wierna milości.Kraków:Klasztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".2008..k17-1a.;
5023 Klauck, Hans-Josef.Weltgericht und Weltvollendung.Freiburg, Basel, Wien:Herder.1994.3451021501;3-451-02150-1.k08-5b.;
5024 Klaus, Schatz..Dějiny papežského primátu.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-85959-99-2.k19/2.;
5025 Klauza, Karol((1947- ).).Teologiczna hermeneutyka ikony.Lublin ::Wydaw. KUL,.2002..8373631356.k21/3.;
5026 Kleiner, Josef Rafael.Komm, geh mit mir :.Graz ::Styria,.1985..3-222-11605-9.k17-2b.;
5027 Kleinheyer, Bruno.Heil erfahren in Zeichen :.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0546-8.k16-2a.;
5028 Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k05-6B.;
5029 Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k05-6b.;
5030 Klemens Tilmann 1 a 2 diel.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1981..k06-6a.;
5031 Klemens Tilmann, Hedvig-teresia von Peinen.DIE FUHRUNG ZUR MEDITATION.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1978..k05-6b.;
5032 Kléméns z Alexandreie.Stromata V. Praha:Oikoymenh.2009.978-80-7298-318-6.k17/3.;
5033 Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.K17/3.;
5034 Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Který boháč bude spasen?.:Olomouc :.2008.978-80-7412-001-5.k17/4.;
5035 Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VI :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-447-3.k17/3.;
5036 Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Stromata VII :.Praha ::Oikoymenh,.2011.978-80-7298-471-8.k17/3.;
5037 Kléméns z Alexandreie,(ca 150-ca 215).Pobídka Řekům.Praha ::Herrmann & synové,.2001.80-238-7953-7 (v knize neuvedeno : váz.).k17/2.;
5038 Kléméns, Z ALEXANDREIE, ca.Stromata : II-III..Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-149-8.k17/3.;
5039 Klement Alexandrijský.Stromata IV..Praha:Nakladatelstsví OIKOYMENH.2008.978-80-7298-309-4.k17/3.;
5040 Klement, Alexandrijský.Stromata. I.:Oikoymenh.2004.80-7298-103-X.k17/3.;
5041 Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.k19-2b.;
5042 Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968583-9-4.k13-3a.;
5043 Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.D8/6.;
5044 Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-287-0.k07/5.;
5045 Klíma Josef.Ľudia Mezopotámie.Bratislava:Obzor.1988..k06/1.;
5046 Klima Otakar.Sláva a pád starého Iránu.Praha:Orbis.1977..k06/1.;
5047 Klíma, Jan.Dějiny Brazílie.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-261-8.k23/2.;
5048 Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.Praha:Lidové noviny.1999.80-7106-164-6.k23/3.;
5049 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..k16/2.;
5050 Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..R1/8.;
5051 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.k11/7.;
5052 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.k11/7.;
5053 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.k11/7.;
5054 Klimko Jozef.Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc.Bratislava:Obzor.1980..k26/2.;
5055 Klinda, Ferdinand.Organ v kultúre dvoch tisícročí.Bratislava:Hudobné centrum.2000.80-88884-19-5.k08-1b.;
5056 Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.2010.978-80-87067-60-4.k20/5.;
5057 Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k09-1a.;
5058 Klisz Milosla Mons..Fermentum 1.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..k11/7.;
5059 Klisz Milosla Mons..Fermentum 7.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..k11/7.;
5060 Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k11/7.;
5061 Kloczowski Jerzy.Wspólnoty chrześcijańskie.Kraków:Wydawnictwo znak.1964..k09/3.;
5062 Klomps Heinrich.Tugend nicht gefragt?.Leipzig:St. Benno-verlag.1977..k17-2b.;
5063 Klose Alfred, DDDr..Katholisches soziallexikon.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1964..k14-5a.;
5064 Klusztor Sióstr Dominikanek "Na Gródku".WIERNA MILOSCI.: .2008..k04-2a.;
5065 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.k15/2.;
5066 Kłoczowski, Jan Andrzej(1937- )..A myśmy się spodziewali ... /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.8370331289.k17-2b.;
5067 Kmec Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..k14-6b.;
5068 Kmeť, Norbert.Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951. Bratislava:Veda.2000.80-224-0617-1.k26/4.;
5069 Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1944..k11/2.;
5070 Knapík, Jozef.Dnešné pohľady na umučenie Nášho Pána Ježiša Krista. KBD:Svit.2000.80-968345-0-9.k120/4.;
5071 Knapiński, Ryszard.Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościola.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1997.83-86668-77-6.k08/2.;
5072 Knauer Peter.Der glaube kommt vom hôren.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1978..k07-2b.;
5073 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.50. výročie násilného uzatvorenia kňazských seminárov na území Československej republiky.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.2000..k13-1a.;
5074 Kner, Anton.Umění všedního dne : Křesťanské ctnosti všedního dne.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-156-4.k11/6.;
5075 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1995.8088696070;80-88696-07-0.k16-4c.;
5076 Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.k16-4c.;
5077 Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.k16-4c.;
5078 Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..k09-1a.;
5079 Knittl Jaroslav P..Promluvy k věřícím i nevěřícím.Nové Město n. Metují:Signum unitatis.1991..k11/7.;
5080 Knobloch, Edgar.Nomádi a Rusové : asijské vlivy v ruských dějinách.Praha:Triton.2008.978-80-7254-975-7.k25/2.;
5081 Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.k06-4b.;
5082 Knoch Otto.Der Brief des Apostels Jakobus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a.;
5083 Knoch Otto.Ein sämann ging aus.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk .1963..k13-4b.;
5084 Knoch Otto.Ein Sämann ging aus.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.1964..k17-3a.;
5085 Knoch Otto.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag .1964..k09-2a.;
5086 Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-439-3.k07/5.;
5087 Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0524-3.k19/3.;
5088 Knopp, Guido.Zajatci. .Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1890-1.k25/4.;
5089 Knopp, Guido, 1948-.Holokaust :.:V Praze :.2008.978-80-249-1075-8.k25/4.;
5090 Knorzer Wolfgang.Die Bergpredigt.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1968..k11-3b.;
5091 Knox Mgr.Une Retraite pour laiques.Paris:Aubier.1955..k17-3a.;
5092 Knox Ronald.Il Credo.Milano:Edizioni Paoline.1954..k09-3a.;
5093 Kobusch, Theo,1948-.Filosofie vrcholného a pozdního středověku /.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-486-2.K01/3.;
5094 Kocák Michal.Ján Smrek.Martin:Matica slovenská.1988..k16/2.;
5095 Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..K14-2b.;
5096 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.k06/6.;
5097 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.k13-5b.;
5098 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.k13-6a.;
5099 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna.:SSV.1991.80-900548-0-3.k16/2.;
5100 Kočík, Jozef.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.D4/2.;
5101 Kočiš Jozef.Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1984..k15-6a.;
5102 Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.1996.80-966996-4-4.k04-6a.;
5103 Koestler Arthur.I sonnambuli.Milano:Jaca Book.1982..k12-4a.;
5104 Kogler Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes.Linz:Eigenverlag.1991..k09-4b.;
5105 Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-1-1.k09-4b.;
5106 Kogler, Franz.Tägliche Begegnung mit dem Wort Gottes :.Linz ::Eigenverlag,.1992.3-9500079-0-3.k09-4b.;
5107 Kohák, Erazim.Člověk,dobro a zlo. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-3-3.k05/2.;
5108 Kohler-Ross Elisabeth, M. D..Odpovědi na otázky o smrti a umírání.Praha:EM Reflex.1995..K14-2b.;
5109 Kohut, Vojtěch, 1969- - autor.15 dní s Hedvikou Slezskou.:Brno :.2001.80-7295-021-5.k16/8.;
5110 Kohutiar, Juraj.Na západ od Západu. Bratislava:Charis.1998.80-88743-22-2.k04/5.;
5111 Koch Klaus.Was ist Formgeschichte?.Berlin:Evangelische Verlagsanstalt.1971..k09-5a.;
5112 Koch, Kurt.Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-263-2.k04/5.;
5113 Koch, Kurt,(1950-).Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung.Freiburg, Schweiz:Kanisius-Verlag.1989.3857642777 (brož.);3-85764-277-7.k09-3a.;
5114 Koch, Rudolf.Proroctví.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-189-3.k06/3.;
5115 Kojnok Eduard, Mons..Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad.1998..k10/3.;
5116 Kokeš, Radomír D.,1982-.Rozbor filmu /.Brno ::Masarykova univerzita,.2015.978-80-210-7756-0.D8/7.;
5117 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..k16/1.;
5118 Koláček, Josef.Ódy z Tarahumary.:česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1993..k15/4.;
5119 Kolaković, Tomislav,1906-1990.Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo.[Prešov]:Michal Vaško.2015.9788071659716 (brož.); 978-80-7165-971-6.K11/3.;
5120 Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994..k04-5a.;
5121 Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.2000.80-7149-358-9.K04/4.;
5122 Kolakowski, Leszek.Metafyzický horor. Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0767-7.k02/6.;
5123 Kolář, Zdeněk.Hodnocení žáků : formy hodnocení,učitel a žák,sebehodnocení,praktické ukázky.Praha:Grada.2005.80-247-0885-X.D4/5.;
5124 Kolář, Zdeněk.Vyučování jako dialog : vedení dialogu, podněcující prostředí, kladení otázek, připravenost učitele i žáků.Praha:Grada.2007.978-80-247-1541-4.D4/5.;
5125 Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..k12/2.;
5126 Kolektív.Otrzymacie Jego moc.Poznaň:\"V drodze\".1986.8385008233;83-85008-23-3.k15-1a.;
5127 Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.k10/4.;
5128 kolektiv autorů.Církevní procesy padesátých let : [sborník příspěvků z konference pořádané Českomoravskou generální.:Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-797-X.k26/4.;
5129 Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad.1980??..k05/1.;
5130 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k14-5a.;
5131 Kollárik, Teodor.Sociálna psychológia.Bratislava:SPN.1993.80-08-01828-3.D4/3.;
5132 Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1990.80-08-01039-8.k15-4c.;
5133 Kolník Títus.Rímske a Germánske umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran,.1984..k08-1b.;
5134 Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..D5/3.;
5135 Kolpings Adolf.Weisheit des Herzens.Koln:Kolping Verlag.1962..k17-3a.;
5136 Koltermann, Rainer.Svět, člověk, Bůh, Člověk před otázkami času.Praha:Volvox globator.2000.80-7207-324-9.k-01/1.;
5137 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.k13/7.;
5138 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.k19/3.;
5139 Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1986..R1/5.;
5140 Komenský, Jan Amos,1592-1670.Veľká didaktika.Bratislava:SPN.1954...;
5141 Komise pro Desetiletí duchovnej obnovy pri ČBK.Obnova Božím slovem.Praha:Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.1995..k09-1a.;
5142 Komisia KBS pre DOS.Duchovná obnova.Nitra:Biskupský úrad.1996..k13-1a.;
5143 Komorovský, Ján.Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.2001.80-89007-17-1.k25/4.;
5144 Komorovský, Ján.Prometeus : Mytologické paralely. Bratislava:Smena.1986..k06/2.;
5145 Komorovský, Jan.Religionistika a náboženská výchova.:F.R. and G..1997.80-85508-36-2.k06/3.;
5146 Konček Emil .Pamiatky - hnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II..Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody .1969..D8/6.;
5147 Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..k06/6.;
5148 Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..k11/5.;
5149 Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.K12/2.;
5150 Kondratov, Alexander.Legendy o potope. Obzor:Bratislava.1989.80-215-0039-5.k06/3.;
5151 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.k19/4.;
5152 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.k19/4.;
5153 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.k13-3a.;
5154 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.D5/6.;
5155 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.R1/3.;
5156 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.k19/7.;
5157 Konferencia biskupov Slovenska, .Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.k19/4.;
5158 Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.k06/4.;
5159 Konfucius, 552.Rozpravy : Hovory a komentáře.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0295-0.k06/6.;
5160 Kongregace pro katolickou výchovu.Katolická škola (2).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..k13-5a.;
5161 Kongregace pro katolickou výchovu.Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (1).Praha:Selretariát České biskupské konference.1994..k13-5a.;
5162 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.k10/5.;
5163 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.k19/4.;
5164 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.k19/4.;
5165 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.k19/5.;
5166 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.k19/4.;
5167 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.k19/4.;
5168 Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.k19/4.;
5169 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.k19/4.;
5170 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.k10/3.;
5171 Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad.1994..K19/4.;
5172 Kongregácia pre klérus /Rím/.Direktórium o službe a živote kňazov.Trnava:Arcibiskupský úrad.1994..k13-5a.;
5173 Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.k19/4.;
5174 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.k13-5a.;
5175 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..R1/3.;
5176 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..k19/4.;
5177 Kongregacja nauki wiary.Instrukcja o szacunku dla rodzacego sie žicia ludzkiego i o godnošci jeho przekazywania.Watykan:Kongregacja nauki wiary.1987..k13-5a.;
5178 Koniarová, Anna.Redemptionis sacramentum. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8.k19/4.;
5179 König, Franz.Gibt es einen wissenschaftlichen Atheismus?.:Herder.1960?..k02-5a.;
5180 Konig, Franz.Lexikon náboženství.Praha:Victoria Publ..1994.80-85605-51-1.k22/5.;
5181 Konštantín, Čulen.Po Svätoplukovi druhá naša hlava.:Prvá Katolíc.Slov.Jednota.1992.80-83587-01-X.k04-2a.;
5182 Kontler, László.Dějiny Maďarska.:Praha : Lidové noviny.2001.80-7106-405-X.k23/6.;
5183 Konvent der Dominikaner in Hamburg.PATER MATERNUS EINIGT OP.Hamburg:Konvent der Dominikaner .1992..k06-3b.;
5184 Konvent dominikánu ve Znojme.Dominikánsský klášter sv. kříže ve Znojme - 1243 - 1993.Znojmo:Konvent dominikánov.1993..k14/2.;
5185 Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska (1000-1918) /.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.2013.9788055509211 (viaz.); 978-80-555-0921-1.k23/4.;
5186 Konzal, Jan.Zpověď tajného biskupa. Praha:Portál.1998.80-7178-271-8.k18/8.;
5187 Kopernik, Mikuláš.Obehy nebeských sfér. Bratislava:Veda.1974..k01/7.;
5188 Kopp Clemens.Die Heiligen Stätten der Evangelien.Regensburg:Erschienen bei fFiedrich pustet.1964..k10-4a.;
5189 Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-507-1.k07/1.;
5190 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.k26/7.;
5191 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.k26/7.;
5192 Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.k03/4.;
5193 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.k26/7.;
5194 Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.k16-3c.;
5195 Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.K26/7.;
5196 Korec, Ján Chryzostom.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.k16/1.;
5197 Korec, Ján Chryzostom.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.k26/7.;
5198 Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-032-2.k26/7.;
5199 Korec, Ján Chryzostom.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-033-0.k26/7.;
5200 Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.D5/6.;
5201 Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.k26/7.;
5202 Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.k26/7.;
5203 Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.k12/2.;
5204 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.k26/7.;
5205 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.k11/7.;
5206 Korec, Ján Chryzostom.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.k26/7.;
5207 Korec, Ján Chryzostom.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.k26/7.;
5208 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.k26/7.;
5209 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.k26/7.;
5210 Korec, Ján Chryzostom.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.k26/7.;
5211 Korec, Ján Chryzostom.Život zasvätených.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-013-9.k26/7.;
5212 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v rozvoji. K situácii Cirkvi dnes..Bratislava:.1986..k07/4.;
5213 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz. K jeho povolanie, osobnosti a životu..Bratislava:.1987..k07/4.;
5214 Koreň, Milan.Východná-Kostol sv.Štefana prvomučeníka a ľudia okolo neho. Marmota press:Poprad.1999.80-967055-3-9.D8/7.;
5215 Körner, Reinhard, 1951- - autor."Má jsou nebesa a má je země - " :.:Olomouc :.1998.80-238-3362-6.k13/7.;
5216 Körner, Reinhard,1951-.Geistlich leben /.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0201-9.k17-2b.;
5217 Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..k20/4.;
5218 Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..R1/5.;
5219 Kosiarz Edmund.Námorné bitky.Naše vojsko, Praha:Nakladateľstvo Pravda, Bratislava.1984..k25/3.;
5220 Kosidowski Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor.1988..k08/6.;
5221 Kosidowski Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1983..R1/1.;
5222 Kosidowski Zenon.Příběhy Mrtvého moře.Praha:Práce.1988..k07/1.;
5223 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.k14/1.;
5224 Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..k07/4.;
5225 Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a Rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..k09-3a.;
5226 Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..R1/8.;
5227 Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-32-4.k16/7.;
5228 Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..k03/4.;
5229 Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.k11/2.;
5230 Košč, Stanislav - preklad; ; Z iné orig. prel. Stanislav Košč.Nasledovanie Krista v misiách. Pápežské misijné diela :Trnava.2000.80-7162-313-X.k13/2.;
5231 Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.k19/4.;
5232 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.k16/8.;
5233 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.k13-4a.;
5234 Koščo, Jozef.Poradenská psychológia.Bratislava:SPN.1987..D4/1.;
5235 Košťa, Dorith,1936-.Na ceste-.Košice:Gallery.2010.9788096998524 (brož.); 978-80-969985-2-4.D8/7.;
5236 Košťa, Dorith,1936-.S tebou- a- bez teba.Košice:Gallery.2008.9788096998500 (brož.); 978-80-969985-0-0.D8/7.;
5237 Košťál Anton.Taliansko-slovenský a Slovensko-taliansky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..k15-5c.;
5238 Košťálová, Hana.Školní hodnocení žáků a studentů : se zaměřením na slovní hodnocení.Praha:Portál.2008.978-80-7367-314-7.D4/5.;
5239 Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.2014.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.K17-5a.;
5240 Kotalík František.Dobové a kulturní pozadí Starého zákona.Praha:Česká katolická Charita.1980..k07/1.;
5241 Kotalík František.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze - Litoměřicích.1972..k07/1.;
5242 Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita.1978..K07/1.;
5243 Kotalík František, Dr..Inspirace Písma svatého a Biblická hermeneutika.Praha:Česká katolická Charita.1978..R1/5.;
5244 Kotvan Imrich - Frimmová Eva.Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine.Martin:Matica slovenská.1988..k12-2b.;
5245 Kouba Milán P., Šich Josef P., Mareček Petr.Kanonizace Blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenej Zdislavy.Olomouc:Metropolitní kapitula u sv. Václava.1995..k16/1.;
5246 Koudelka Vladimír.Das Rosenkranzgebet.Freiburg:Paulusdruckerei.1996..k17-2b.;
5247 Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.2004.80-902682-9-3.k17/2.;
5248 Kovács, Attila.Alláhovi bojovníci .:Chronos.2009.978-80-89027-29-3.k21/8.;
5249 Kováč, Dušan.Muži Deklarácie c Dušan Kováč ; Marián Hronský, Natália Krajčovičová, Miroslav Kropilák, Ľubomír Lipták, Anna Magdolenová, Milan Podrimavský, Vladimír Zuberec, Robert Brož.Martin:Osveta.1991.80-217-0289-3.k26/5.;
5250 Kováč, Milan.Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta.Bratislava:Chronos.2005.80-89027-15-6.k06/3.;
5251 Kováč, Milan.Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566. .Bratislava :Slovenský archeologický a historický inštitút.2010.978-80-970325-1-7.k23/5.;
5252 Kovář, František.Filosofické myšlení hellenistického židovstva.V Praze:Herrmann a synové.1996.80-238-0472-3.k03/2.;
5253 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.k16/8.;
5254 Kowalska, Mária Faustína1905-1938.Denníček.Trnava; Košice:Spolok sv. Vojtecha; Slovo.1998.8085291525 (brož.); 80-85291-52-5.k20/5.;
5255 Kozák Jan mgr..Evangelium "neznámého" boha.neuvedené:Bibliotheca Gnostica.1994..k07/4.;
5256 Kozák Ján, Mgr..Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu.Praha:Nakladatelství Bibliotheca gnostica.1995..k10-3a.;
5257 Kozák, Jan Blahoslav.T.G.Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918. Praha:Melantrich.1968..k26/5.;
5258 Kozanevič, Evžen.Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče.:Matice cyrilometodějská.1995..K14/6.;
5259 Kozel Ján PhDr..Biblická archeologie.Brno:Biskupské gymnázium.1992..k07/1.;
5260 Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.k14-2b.;
5261 Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie.Zvolen:Jas.1997.8088795397 (brož.); 80-88795-39-7.K17-2a.;
5262 Kožiak, Rastislav.Pohanstvo a kresťanstvo.Bratislava:Chronos.2004.80-89027-12-1.k26/2.;
5263 Kraemer, Joel L..Maimonides :.Praha ::Bergman,.2010.978-80-904207-4-8.k01/6.;
5264 Krafčík Jozef.Rozhovor na diaľku o náboženstve.Kanada:samizdat.1976..k17-2a.;
5265 Krafčíková, Marta.Utekali, aby zostali.[Kežmarok]:Miroslav Števík - Scepusium.2014.9788097183400 (Audio CD); 978-80-971834-0-0.k18-3b.;
5266 Kraft, Heinrich.Slovník starokresťanskej literatúry /.Trnava ::Dobrá kniha,.1994.80-7141-048-9.K17/2.;
5267 Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.1995.8022601357.k19/7.;
5268 KRAJČÍK, Augustín.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..k04-6a.;
5269 Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran.1985..k27/3.;
5270 Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.k09-1a.;
5271 Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.1993.80-85291-06-1.D4/4.;
5272 Krakovič, Miroslav.Vznešený Korán. Praha:AMS.2007.978-80-902419-0-9.k01-4b.;
5273 Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..k16-2c.;
5274 Kralik Ľubor.Stručný etymologický slovník slovenčiny.Bratislava:Veda.2015.978-80-224-1493-7.k22/5.;
5275 Králik Oldřich, univ. prof. dr..Nejstarší legendy Přemyslovských Čech.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..k15-6b.;
5276 Kramara Martin ThLic., CSiLic..Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..k14-3b.;
5277 Kranemann, Benedikt.Wie das Wort Gottes feiern? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02194-3.k08-5b.;
5278 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.k14/4.;
5279 Krapiec, M.A., Kamiński, S., Zdybicka, Z.J., Jaroszyński, P..Wprowadzenie do filozofii.:Redakcja Wydawnictw KATOLICKIEGO Universytetu Lubelskiego.1992.83-228-0256-0.k01/1.;
5280 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1998.83-228-0217-X.k02-5a.;
5281 Krapiec, Mieczyslaw Albert.Realizm ludzkiego poznania. Poznaň:PALLOTTINUM.1959..k02-5a.;
5282 Krása, Jozef.Umělecké památky Čech, svazek druhý.:Academia, Nakladatelství Československé akademie věd.1978..k08-1b.;
5283 Krasnovský, Blažej.Boh oslovil politikov.. a.s.:Košice.1991.80-85291-03-7.k10/1.;
5284 Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.D8/7.;
5285 Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..k07/2.;
5286 Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.1990.80-900123-1-0.k26/6.;
5287 Kratochvil, Antonín, 1924-2004 - autor.Žaluji. |n.:Praha :.1990.80-900123-2-9.k26/6.;
5288 Kratochvíl, Stanislav.Skupinová psychoterapie v praxi.Praha:Galén.1995.80-85824-20-5.D4/7.;
5289 Kratochvíl, Zdeněk.Filosofie živé přírody. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2.;
5290 Kratochvíl, Zdeněk.Prolínání světů. Praha:Herrmann a synové.1991..k02/6.;
5291 Kratochvíl, Zdeněk.Řeč o povaze bytí.:Herrmann & synové.1993..k02-3b.;
5292 Kratochvíl, Zdeněk.Studie o křesťanství a řecké filosofii.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-06-X.k02/6.;
5293 Kratochvíl, Zdeněk, 1952- - autor.Výchova, zřejmost, vědomí.:Praha :.1995.80-238-0473-1.k03/2.;
5294 Kraus Hans Joachim.Begegnung mit dem Judentum.Hamburg:Furche Verlag.1963..k09-4b.;
5295 Kraus, Jiří.Rétorika v evropské kultuře.Praha:Academia.1998.80-200-0659-1.k05/7.;
5296 Krauze Andrzej.Sztuka sakralna w Polscse.Warszawa:ARS Christiana.1956..k12-1b.;
5297 Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej I.Bratislava:Tatran.1976..K22/1.;
5298 Krčméry Štefan.Dejiny literatúry slovenskej II.Bratislava:Tatran.1976..k22/1.;
5299 Krčméry, Silvester,.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3.k18/8.;
5300 Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci :.:.1995?? s.a..978-80-89718-09-2.D5/6.;
5301 Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-10-5.k07/3.;
5302 Kreeft, Peter,1937-.Modlitba pro začátečníky /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-738-6.k16/7.;
5303 Kreeft, Peter..Fundamentals of the faith :.San Francisco ::Ignatius Press,.1988..089870202X.k09-3a.;
5304 Kregárová M. - Mussoniová E. - Kostolný A. dr..Učebnica maďarčiny pre samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..D8/4.;
5305 Krejčí Josef.Slovo Boží.Rím:Křesťanská akademia.1971..k13-3b.;
5306 Krejčí Josef.Slovo Boží.Řím:Křesťanská akademie.1971..k07/4.;
5307 Krekovič, Eduard.Mýty naše slovenské.Bratislava:Academic electronic press.2005.80-88880-61-0.k26/4.;
5308 Kremer Jacob.Die Bibel lessen aber wie?.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1965..k11-3b.;
5309 Kremer Jacob.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a.;
5310 Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..k03/4.;
5311 Kremer, Jacob.Budoucnost zemřelých : Biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-142-3.k10-5a.;
5312 Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.k07/1.;
5313 Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-386-9.k07/5.;
5314 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.k20/4.;
5315 Kremer, Jacob,(1924-).Die Osterevangelien - Geschichten um Geschichte.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1977.3-460-31481-8.k10-4b.;
5316 Kremer, Jacob,(1924-).Die Zukunft der Toten :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0472-0.k10-5a.;
5317 Kremer, Jacob,(1924-).Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha ::Vyšehrad,.1996.80-7021-179-2.k07/2.;
5318 Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.k05/4.;
5319 Krempaský, Július.Veda verzus viera?. Bratislava:VEDA.2006.80-224-0896-4.k05/4.;
5320 Křen Jan .V emigraci.Praha:Naše vojsko.1969..k26/5.;
5321 Krenzer, Ferddinand.Taka jest nasza wiara.Paris:Editions du Dialogue.1981.2853160300;2-85316-030-0.k10/1.;
5322 Kreppold, Quido.Die Bibel als Heilungsbuch :.Münsterschwarzach ::Vier-Türme Verlag,.1985.3-87868-195-X.k17-3b.;
5323 Kresing Bruno.Die Botschaft des Konzils.Paderborn:Ferdinand Schoningh.1966..k13-3a.;
5324 Kress Robert.A RAHNER HANDBOOK.Atlanta, Georgia:John Knox Press .1982..k07-4a.;
5325 Kretosz Józef Ks..Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrzadku Lacińskiego od XV wieku do 1772 roku.Lublin:Towarzystwo naukowe - Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.1986..k15-6b.;
5326 Krchňák, Alois.Čechové na basilejském sněmu.Svitavy:Trinitas.1997.80-86036-01-4.k26/6.;
5327 Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..D8/1.;
5328 Kriak, Martin.Prírodný park v Betliari.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..k06-2b.;
5329 Křikavová, Adéla.Islám,ideál a skutečnost.Praha:Panorama.1990.80-7038-012-8.k21/8.;
5330 Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.k8/5.;
5331 Křivohlavý, Jaro.Mít pro co žít.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-33-3.k17-2b.;
5332 Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-43-0.D4/3.;
5333 Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.D4/4.;
5334 Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.k07/4.;
5335 Kriwaczek, Paul, 1937-.Jidiš civilizace :.:[Praha] :.2010.978-80-7391-261-1.k03/6.;
5336 Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.k18/8.;
5337 Kroll Gerhard.Auf den Spuren Jesu.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1974..k10-6b.;
5338 Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha:ZVON.1995.80-7113-097-4.k21/3.;
5339 Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.k16/7.;
5340 Kropáček, Luboš.Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-298-5.k21/8.;
5341 Kropáček, Luboš.Duchovní cesty islámu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-287-X.k21/8.;
5342 Kropáček, Luboš.Islámský fundamentalismus.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-168-7.k21/8.;
5343 Kroupa P. Jan Hrabě.Pán přichází.Olomouc:P. Jan Hrabě Kroupa.1994..D8/6.;
5344 Krovina Milan, OP.Johannes Tauler a jeho duchovná cesta - diplomová práca.Teologická fakulta Košice:Katolícka univerzita Ružomberok.2005..k15-6c.;
5345 Krstiteľ Balázs, Jan.František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004.80-7165-098-6.k22/1.;
5346 Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-138-4.k08/3.;
5347 Krupa, Jozef.Alfa a omega. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-08-4.k09/5.;
5348 Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a.;
5349 Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a.;
5350 Krupa, Jozef.Alfa a omega.:Oto Németh.2001.80-88949-29-7.k08-2a.;
5351 Krupa, Jozef.Matka nášho pána.:Oto Németh.2001.80-88949-30-0.k12/2.;
5352 Krupa, Jozef.Pôvodca večnej spásy. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-09-2.k09/5.;
5353 Krupa, Jozef.Sviatosti kresťanskej iniciácie. Oto Németh:Bratislava.2000.80-88949-10-6.k09/5.;
5354 Krupp, Michael.Sionismus a Stát Izrael : historický nástin.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-265-9.k23/5.;
5355 Kružliak Imrich Dr. a Okáľ Ján.Svedectvo jednej generácie.Cambridge, Ontario:Dobrá kniha.1990..k26/4.;
5356 Kružliak, Imrich.Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Prešov:VMV.2004.80-7165-426-4.k16/2.;
5357 Kryštof.Byzantologie \n 1 \p Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.1995.80-7097-325-0.k04/5.;
5358 Krzemieňská Barbara.Břetislav I..Praha:Melantrich.1986..k18/8.;
5359 ks. Henryk Pietras SJ.By nie milczec o Bogu.:Krakow.1991..k17/2.;
5360 ks. Karol Journet.MSZA ŠWIETA.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..k10/5.;
5361 Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..k09/1.;
5362 Kubalík Josef Prof. dr..Křesťanské církve v naší vlasti.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1978..k07-2b.;
5363 Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1984..k06/1.;
5364 Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.R1/6.;
5365 Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.k08/2.;
5366 Kuballík Josef Prof. Dr..Ježíš.Praha:Česká katolická Charita.1989..k09-3a.;
5367 Kubík Wladyslaw Ks.,, SJ.Zarys dydaktyki katechetycznej.Kraków:Filozoficzny towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej.1990..k14-3a.;
5368 Kubíková, Jiřina - autor.Křesťanská misie v 16.-18. století.:Brno :.2001.80-86263-24-X.k19/2.;
5369 Kubiš Ladislav.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k15-4c.;
5370 Kuby Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013..K14-2b.;
5371 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.k20/8.;
5372 Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981..k11/5.;
5373 Kučera Matúš PhDr, doc.. DrSc. .Slovensko.Bratislava:Mladé letá.1985..k12-2b.;
5374 Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..k09-3a.;
5375 Kučera Zdeněk Prof.. ThDr..Pravda a iluze moderní teologie.Praha:Husova českoslov. bohoslov. fakulta v Praze a Komenského evangelická bohosl. fakulta v Praze.1986..k08/4.;
5376 Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad.1983..k01/5.;
5377 Kučera, Matúš.Novoveké Slovensko : Cesta dejinami.Bratislava:Perfekt.2004.80-8046-257-7.k27/3.;
5378 Kučera, Matúš.Slovensko na prahu novověku.Bratislava:Mladé leta.1993.80-06-00516-8.k27/3.;
5379 Kučera, Matúš.Slovensko v dobách stredovekých.Bratislava:Mladé leta.1991.80-06-00313-0.k27/3.;
5380 Kudasiewicz Józef Ks..Jezus historii a Chrystus wiary.Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1987..k07/4.;
5381 Kugelman Richard CP.James and Jude.Dublin:Veritas publications.1973..k11-4a.;
5382 Kuchar Bohuš.Biblické "Pravdy" a veda.Bratislava:Obzor.1976..k07/1.;
5383 Kucharská, Anna.Specifické poruchy učení a chování : sborník 1997-98.Praha:Portál.1998.80-7178-244-0.D4/4.;
5384 Kucharski, Bartłomiej Józef,1966-.Putovanie k prameňom nádeje.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350238 (brož.); 978-80-8135-023-8.K13/1.;
5385 Kuiterst H. M..Gott spricht - was heisst das?.Wien - Freiburg - Basel:Herder .1971..k10-4b.;
5386 Kujaníková, Viera.Božia slza.. Slovo a. s.:Košice.1996.80-85291-29-0.D8/7.;
5387 Kuklica, Peter.Slovník stredovekej latinčiny. Bratislava:Svornosť.2000.80-08-01405-9.k22/8.;
5388 Kulisz, Józef.Zasvätenie do teológie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-622-7.k08/1.;
5389 Kulka, Tomáš.Umění a kýč.Praha:Torst.1994.80-85639-17-3.k05/6.;
5390 Kummer, Regina..Albino Luciani, Papst Johannes Paul I. :.Graz ::Styria,.1991..3-222-12004-8.k12-4b.;
5391 Kumpf Alfred.Aus dem Stegreif.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k12-4b.;
5392 Kumpf, Alfred,1925-.Pastýř a kormidelník :.Praha ::Lidová demokracie,.1967..k15/2.;
5393 Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta.1958..k01-6b.;
5394 Kundrát Ján.Od kolísky po šibenicu.:Agentúra SNJ.1991..k16-4b.;
5395 Kunetka František, Doc. Dr., SDB.Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem (Dt 16,11).Olomouc:MCM.1994..k09-1a.;
5396 Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..k13-6a.;
5397 Kunetka František, Dr., SDB.Slavnost našeho vykoupení.Olomouc:MCM.1992..k10/5.;
5398 Kunetka, František.Úvod do liturgie svátostí.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-455-5.k10/5.;
5399 Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..k06/5.;
5400 Kung Hans.Bóg a cierpienie.warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1973..k07/2.;
5401 Kung Hans.Concile et retour a l´unité.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k13-3a.;
5402 Kung Hans.Dieu existe-t-il?.Paris:Éditions du Seuil.1978..k08-2b.;
5403 Kung Hans.Freiheit des Christen.Zurich:Buchclub ex libris.1971..k08-2b.;
5404 Kung Hans.Konzil und Wieder - vereinigung.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1960..k13-3a.;
5405 Kung Hans.Unfehlbar?.Koln:Benziger Verlag.1970..k08-2a.;
5406 Kung Hans.Wahrhaftigkeit.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k08-2a.;
5407 Kung, Hans.Být křesťanem : křesťanská výzva.Praha:Centrum pro studium demokracie a kultury.2000.80-85959-76-3.k08-2b.;
5408 Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.1990.3492103642;3-492-10364-2.k08-2a.;
5409 Küng, Hans.Ewiges Leben? (Večný život?).München, Zürich:Piper.1990.3492103642;3-492-10364-2.R1/3.;
5410 Kung, Hans.Katolícka cirkev : Stručné dejiny.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-751-5.k16-5a.;
5411 Kung, Hans.Křesťanství a buddhismus : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-239-X.k06/2.;
5412 Kung, Hans.Křesťanství a hinduismus : Na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-229-2.k06/2.;
5413 Kung, Hans.Křesťanství a islám : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-262-4.k06/2.;
5414 Kung, Hans.Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-294-2.k06/2.;
5415 Kung, Hans.Mozart : stopy transcendence.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-000-4.k08/4.;
5416 Kung, Hans.Prohlášení ke světovému étosu : Deklarace Parlamentu světových náboženství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-31-3.k04/6.;
5417 Kung, Hans.Světový étos pro politiku a hospodářství.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-327-2.k04/6.;
5418 Kung, Hans.Věčný život?.:Vyšehrad.2006.80-7021-836-3.k08/3.;
5419 Küng, Hans,(1928-).20 Thesen zum Christsein.München ::R. Piper,.1975.3-492-00400-8.k08-2a.;
5420 Küng, Hans,(1928-).Die Hoffnung bewahren :.Zürich ::Benziger Verlag,.1990.3545240762.k08-2b.;
5421 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.R1/8.;
5422 Kuniak, Juraj,(1955-).Pán Černovský rozpráva o historii Slovákov a Andreji Hlinkovi.Banská Bystrica ::Agens,.1991.80-900504-0-9.k16/2.;
5423 Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-1-2.k19/1.;
5424 Kuník, František.Teutonští rytíři..Praha ::CeskyCestovatel.cz,.2010.978-80-904400-0-5.k19/1.;
5425 Kunrath Pedro Alberto.Trindade - Eucaristia - Igreja O Mistério da Comunhao nos escritos de Max Thurian e J. M. Tillard.Roma:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.1999..k08-5a.;
5426 Kunzl Karel Marian (Kolarovič).Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..k09/1.;
5427 Kuric, Miroslav.Lexikografická analýza pojmu electio v diele Tomáša Akvinského. Badín:KS.2004.80-88937-15-9.k02/2.;
5428 Kuric, Miroslav.O ľudskej voľbe.Bratislava:LUC.2005.80-7114-497-5.k05/2.;
5429 Kurlansky, Mark.1968 : rok, ktorý otriasol svetom.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-097-6.k23/4.;
5430 Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a.;
5431 Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 2. Teil.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1970..k11-3a.;
5432 Kurzinger Josef.Die Apostelgeschichte 5/1.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-4b.;
5433 Kusák Dalibor, Burian Jiří, Muchka Ivan.Hrady a zámky.Praha:Panorama.1980..k12-1b.;
5434 Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-582-8.k03/2.;
5435 Kuschel, Karl.Spor o Abrahama : Co židy,křestany a muslimy rozděluje a co je spojuje.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-197-0.k06/2.;
5436 Kuschel, Karl.Teologie 20.století : Antologie.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-074-5.k09/4.;
5437 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.k07/1.;
5438 Kustič Živko.Nedjeljna ABeCeda biblijske vjere.Zagreb:Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila.1988..k14-4a.;
5439 Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.k10/1.;
5440 Kušík, Stanislav.Predpisy o cestnej premávke a skúšobné testy.Bratislava:DLX.1997.80-900972-3-5;80-900972-3-5.k16-2a.;
5441 Kušnír František Ing..Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.Košice:Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000..k15-6c.;
5442 Kuťáková Eva, Vidmanová Anežka.Slovník latinských spisovatelu.Praha:Odeon.1984..k14-6a.;
5443 Kuťáková, Eva.Moudrost věků : lexikon latinských výroků,přísloví a rčení.Praha:Svoboda.1998.80-902300-4-0.k22/4.;
5444 Kutal A., Líbal D., Matějček A..České umění gotické.Praha:S. V. U. Mánes - Sfinx B. Janda.1949..k08-1b.;
5445 Kutarňa, Jozef.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.k10/3.;
5446 Kútnik, Šmálov Jozef.Kresťanský stredovek Slovenska.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-534-3.k26/3.;
5447 Kutschki Norbert.Gott heute. Chr. Kaiser Verlag Munchen:Matthias - Grunewald - Verlagm Mainz.1967..k08-2a.;
5448 Kutzli, Rudolf.Langobardische Kunst :.Stuttgart ::Verlag Urachhaus,.1974.3-87838-177-8.k08-1b.;
5449 Kuzánsky, Mikuláš.O učenej nevedomosti.Bratislava:Pravda.1979..k01/4.;
5450 kuzmík Jozef.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu.Martin:Matica slovenská.1976..k22/7.;
5451 Kuzmík, František.Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu /.Martin ::Matica slov.,.1976..k22/7.;
5452 Kužela, Patrik Maria,1915-1942.Dní sypký suchopár /.Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-43-4.k16/1.;
5453 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.k14/1.;
5454 Kvetko Pavol PhDr..Anglicko-slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1984..D8/4.;
5455 Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.k14/5.;
5456 Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.1992.80-7113-061-3.k14-2a.;
5457 Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.2004.80-7178-965-8.D4/2.;
5458 Kyselica, Jozef.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-036-5.k10/4.;
5459 Kyselica, Jozef.Východná katolícka teológia v premenách časov : Zborník.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-472-7.k08/1.;
5460 L´École Biblique de Jérusalem.La Sainte Bible.Paris:Les Éditions du Cerf.1961..k09-4a.;
5461 Ľ. Václavek a kol..Cesta Misionárov Najsvätejších sŕdc na Slovensku .Žilina:Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2013..D8/7.;
5462 L. Otta.Dogmatika VIII. díl.:CMBF.1980 (?)..SKRIPTA_5.;
5463 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..k13/4.;
5464 La Gorce, Agnes de,1895-1976.Chudý, který našel radost :.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-141-8.k15/1.;
5465 La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-036-7.k05/3.;
5466 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.k08/7.;
5467 Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.k15/2.;
5468 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.k08/7.;
5469 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.k08/7.;
5470 Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.D4/4.;
5471 Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.k08/7.;
5472 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.k14/7.;
5473 Lacan Masc - Francois OSB.Petite encyclopédie religieuse.Fayard:Je Sais - Je Crois.1973..k08-2a.;
5474 Lacika, Ivan.Putovanie za Máriou :.Bratislava ::Q 111,.1991.80-85401-02-9.K12/2.;
5475 Lacko M..Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..K16/2.;
5476 Lacko Michal, SJ.Camaldulese Hermits in Slovakia.Cleveland - Rome:Slovak institute.1965..k15-3a.;
5477 Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.2008.978-80-8046-408-0.k26/3.;
5478 Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..R1/4.;
5479 Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3.D8/6.;
5480 Laclavíková, Miriam.Pramene k dejinám práva na Slovensku I..Trnava :Trnavská univerzita.2007.978-80-8082-153-1.k09/8.;
5481 Laco, Zrubec.Osobnosti našej minulosti.:Slov.pedag.nakl.1991.80-08-01569-1.k27/3.;
5482 Lacourt Jacques.Odvaha k víře.Praha:Portál - katolické nakladatelství.1991..R1/1.;
5483 Lacouture, Jean,(1921-).De Gaulle :.New York (New York) ::W.W. Norton,.1990.0-393-02699-X.k12-4a.;
5484 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..k04/1.;
5485 Lactance.Institutions divines. Paris:Les Éditions du Cerf.1973..k04-5b.;
5486 Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k04-5b.;
5487 Lactance.L'Ouvrage de Dieu Créateur. Paris:Les Éditions du Cerf.1974..k04-5b.;
5488 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.R1/4.;
5489 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.K13/7.;
5490 Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.D4/1.;
5491 Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.D4/7.;
5492 Ladislav Řezníček ; graf.upr., M.Novák..Cesta velkého mořského hada : Počátky expanze ruského impéria.Praha:Hermes.1992.80-900677-4-3.k25/2.;
5493 Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-357-7.k18/5.;
5494 Ladislav, Balko.Než k nám príde Euro.:Epos.2006.80-8057-661-0.k03/7.;
5495 Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.1991.80-224-0370-9.k16-4b.;
5496 Ladislav, Deák.Hra o Slovensko.:Veda.1991.80-224-0370-9.k26/4.;
5497 Ladislav, Kiczko.Malá antológia z diel filozofov II.:Slov.pedag.nakl.1998.80-08-01825-9.k01/2.;
5498 Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.k03/7.;
5499 Ladislav, Kubíček..O svobodě.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2004.80-7266-189-2.k05/2.;
5500 Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.k07/5.;
5501 Ladriene, Jean.Nauka,swiat i wiara.Warszawa:Pax.1989.8321110665;83-211-1066-5.k08-2a.;
5502 Laertský, Diogenes.Životopisy slávnych filozofov.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-286-3.k02-3a.;
5503 LaFeber, Walter..America, Russia, and the cold war, 1945-1990.New York ::McGraw-Hill,.1991..0-07-557557-4.k15-3b.;
5504 Lafon Guy.Esquisses pour un Christianisme.Paris:Les Éditions du Cerf.1979..k08-2a.;
5505 Lafon, Michel, 1922-.15 dní s malou sestrou Magdalenou Ježíšovou.:Brno :.2001.80-7295-020-7.k16/8.;
5506 Lafon, Michel, 1922- - autor.15 dní s Karlem de Foucauldem.:Brno :.2000.80-7295-006-1.k16/8.;
5507 Lafrance, Jean.Der Schrei des Gebetes.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl..1983.3878681658 (kart.).k17-3b.;
5508 Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Jean.Paris:Librairie Lecoffre.1936..k10-2a.;
5509 Lagrange Jean M. J., OP.Évangile selon Saint Matthieu.Paris:Librairie Lecoffre.1927..k10-2a.;
5510 Lagrange Garrigou - P. Rég..SYNSTÉZE TOMISMU.:Samizdat Studijní text pro vnitřní potřebu.1975?..k07-6b.;
5511 Lagrange P. M. OP.Évangile selon Saint Marc.Paris:Librairie Lecoffre.1942..k10-2a.;
5512 Lagrange P. M. OP.L´Évangile de Jésus - Christ.Paris:Librairie Lecoffre.1954..k10-2a.;
5513 Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Luzern:Rex - Verlag.1955..k08-2b.;
5514 Lagrange Réginald Garrigou P., OP.Des Christen weg zu Gott.Munchen:Verlag Schnell and Steiner.1957..k08-2b.;
5515 Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..k11-3a.;
5516 Lach Stanislaw Dr. Ks.List do Hebrajczyków.Poznaň:Pallotinum.1959..k08/6.;
5517 Lach Stanislaw Ks..Wstep do Starego Testamentu.Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1973..k07/6.;
5518 Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1.k13/5.;
5519 Lachmanová, Kateřina.Laická spiritualita Madeleine Delbr?lové s Kateřinou Lachmanovou..:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-870-4.k11/2.;
5520 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.K11/1.;
5521 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.k11/6.;
5522 Lachmanová, Kateřina, 1964-.Terezie z Lisieux a Silván z Athosu :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-095-0.k16/7.;
5523 Laín, ENTRALGO, Pedro.Nemoc a hřích : Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze.Praha:Vyšehrad.1995.80-7021-128-8.k09/4.;
5524 Lainati, Chiara Augusta - autor.Svatá Klára z Assisi.:Praha :.1993.80-901426-7-2.k13/6.;
5525 Lajos, Grendel.Moja vlasť, Absurdistan.:Kalligram.1998.80-7149-246-9.k26/1.;
5526 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.k05/2.;
5527 Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.k18/2.;
5528 Lamballe R. P. E..LA CONTEMPLATION.Paris:Pierre Téqui, Libraire-éditeur.1931..k07-3b.;
5529 Lambert, Malcolm - (Malcolm D.), 1931- - autor.Středověká hereze.:Praha :.2000.80-7203-291-7.k24/2.;
5530 Lambert, Willi,1944-.Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8.k13/2.;
5531 Lamy, Agnes.Saint Bernard a l'écoute de l'Esprit. Paris:Médiaspaul.1989.2-7122-0346-1.k04-5b.;
5532 Landmann, Salcia,1911-2002.Nejlepší židovské vtipy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-720-1.k18/1.;
5533 Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.k05/2.;
5534 Landucci Pier Carlo.Il Dio In Cui Crediamo.Roma - Italia:Centro Editoriale "Pro sanctitate".1968..k08-2a.;
5535 Lane, Tony.Dějiny křesťanského myšlení : The Lion book of Christian Thought.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-47-3.k01/1.;
5536 Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o..1993..K09/3.;
5537 Lang A..Církev slop a opora pravdy.Olomouc:Velehrad spol. s r. o..1993..R1/3.;
5538 Lang A..Kristus.Olomooc:Velehrad spol. s r. o..1993..k08-2a.;
5539 Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..K20/4.;
5540 Langer, Jiří, 1894-1943 - autor.Talmud :.:Praha :.1990 a 1995.80-85809-06-0.k06/5.;
5541 Langkammer Hugolin OFM.Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1987..k21/4.;
5542 Langkammer Hugolin OFM.Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003..k11-5a.;
5543 Langkammer Hugolin OFM.Teologia Nowego testamentu.Wroclaw:Wydawnictwo Wroclawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej.1985..k21/4.;
5544 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).k20/4.;
5545 Langkammer, Hugolin((1930- ).).Apokryfy Nowego Testamentu.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1989.837030026X.k21/4.;
5546 Langkammer, Hugolin((1930- ).).Metodologia Nowego Testamentu.Opole ::Wydaw. Św[iętego] Krzyża,.1991.8385025332.k10-4b.;
5547 Langmeier, Josef.Vývojová psychologie pro dětské lékaře.:Avicenum.1983..D4/4.;
5548 Lannuzzi Joseph, OSJ.The Triumpf of God´S Kingdom in the Millennium and End Times.Havertown:St. John the Evangelist Press.1999..k17-3a.;
5549 Lao.O ceste Tao a jej tvorivej energii Te.:HEVI.1993.80-85518-17-1.k07/4.;
5550 Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.1995.80-85959-03-8.k20/5.;
5551 Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-670-0.k08-2a.;
5552 Lapierre Dominique, Collins Larry.O pulnoci přijde svoboda.Praha:Mladá fronta.1983..k23/5.;
5553 Lapko, Róbert.Tóbiho chválospev : Exegetické a teologické štúdium Tob 13,1-14,1.Prešov:VMV.2005.80-7165-503-1.k07/3.;
5554 Laplanche, J..Psychoanalytický slovník.:Veda.1996.80-224-0437-3.D4/1.;
5555 Lapple Alfred.Christusverkundigung im Kirchenjahr.Munchen:Don Bosco Verlag.1969..k13-4b.;
5556 Larcher C., OP.L´actualité Chrétienne de L´ancien Testament.Paris:Les Éditions du Cerf.1962..k10-3a.;
5557 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.k12/2.;
5558 Larson, Edward J..Evolúcia : Neobyčajná história jednej vedeckej teórie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-164-6.k04/6.;
5559 Lassahn, Rudolf.Úvod do pedagogiky c Rudolf Lassahn ; Prekl. Peter Ondrejkovič ; Aut. obál. Dušan Kalmančok.Bratislava:SPN.1992.80-08-01827-5.D4/3.;
5560 Lassus Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..k12-1b.;
5561 Lášticová, Barbara - preklad; ; Z fran. orig. prel. Barbara Lášticová.Tisíc rokov aškenázskej kultúry.:Kalligram.2002.80-7149-460-7.k06/5.;
5562 Lataste, Marie-Jean-Joseph,1832-1869..Prêcheur de la misericorde :.Paris ::Cerf,.1992..2204045489; 0750-1862 (series).C08/1.;
5563 Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..k08-2a.;
5564 Latourelle René, SJ.Theology of revelation.New York:Alba house.1987..k08-2a.;
5565 Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-503-9.k07/5.;
5566 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.1995.80-85310-40-6.k17/8.;
5567 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.k04/5.;
5568 Laurentin René.L´église et les juifs á Vatican II.Tournai - Paris, Belgique:Casterman.1967..k13-3a.;
5569 Laurentin René.Rozvój a zbawienie.Warszawa:Institut wydawniczy - PAX.1972..k09/1.;
5570 Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.1993.80-85439-13-1.k12/2.;
5571 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.k13/4.;
5572 Laux John Fr. M.A..Church history.Rockford, Illinois:Tan Books and Publishers, Inc..1989..k16-5a.;
5573 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.k14/5.;
5574 Lavrov, S..Lebo s nami je Boh.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1996.80-7097-342-0.k09/1.;
5575 Lawless, Robert.Co je to kultura.:Olomouc : Votobia.1996.80-7198-106-0.k03/2.;
5576 Lawrence.Praxe provádění přítomnosti Boží od bratra Lawrence.:Praha : Unitaria.1990.80-900305-0-5.k10/4.;
5577 Lawson, E. Thomas.Náboženství Afriky : tradice v proměnách.Praha:Prostor.1998.80-85190-83-4.k06/6.;
5578 Lazecký František.Vladaři.Praha:Nakladatelství Řád.1991..k25/6.;
5579 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-21-X.k13/6.;
5580 Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita.1972..k07/3.;
5581 Läpple, Alfred.Arbeitsbuch zum Katechismus der katholischen kirche.Ausgurg:Pattloch.1993.3629006345;3-629-00634-5.k14-3a.;
5582 Läpple, Alfred.Wunder sind Wirklichkeit.Augsburg:Pattloch Verlag.1989.3629005322;3 629 00532 2.k10-3a.;
5583 Läpple, Alfred,(1915-).Jesus von Nazareth :.München ::Don-Bosco,.1972.3-7698-0165-2.k08-2a.;
5584 Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-611-6.k13/5.;
5585 LE PÉRE LEBRET.l ´ ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES.Paris:Les Éditions du CERF.1968..k07-3b.;
5586 Le Congrés de Strasbourg.Parole de dieu et Liturgie.Paris:Les Éditions du Cerf.1958..k08-6a.;
5587 Le edizioni dehoniane.Enchiridion Vaticanum.Bologna:EDB (Edizioni dehoniane ).1971..k13-3b.;
5588 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6.k13/4.;
5589 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.k17/8.;
5590 Le Goff, Jacques.Středověký člověk a jeho svět.:Vyšehrad.1999.80-7021-274-8.k24/3.;
5591 Le Goff, Jacques.Svatý František z Assisi. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-651-4.k13/6.;
5592 Le Goff, Jacques, 1924- - autor.Středověká imaginace.:Praha :.1998.80-7203-074-4.k24/2.;
5593 Le Goff, Jacques, 1924- - autor.Za jiný středověk :.:Praha :.2005.80-7203-598-3.k24/2.;
5594 Le livre de poche chrétien dirigés par Daniel-Rops de lÁcadémie francaise.Saint Augustin Confessions.Paris:Le Livre de Poche 4 rue de Galliéra.1947..k04-2a.;
5595 Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-545-3.k24/3.;
5596 Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.k105/6.;
5597 Le, Goff, Jacques.Život v znamení histórie.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-552-2.k23/1.;
5598 Leaney A. R. C..The rule of qumran and its meaning.London:SCM Press LTD .1966..k10-5a.;
5599 Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.k18-1a.;
5600 Leanne, Payneová.Uzdravení duše Boží přítomností :; dosažení zralosti prostřednictvím modlitby.:Návrat domů.2007.978-80-7255-164-4.k10/3.;
5601 Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..k16/1.;
5602 Leclercq, Jacques.Il problema della fede e gli intellettuali del XX secolo.:Milano.1966..k02-5a.;
5603 Leclercq, Jean,1911-1993..The spirituality of the Middle Ages.New York ::Seabury Press,.1968.0816403260.k14-2b.;
5604 Lécuyer Joseph.Le sacerdoce dans le mystére du Christ.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..k08-6a.;
5605 Leduc, Kean.Historici a čas : Koncepcie, otázky, diela.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-782-7.k23/1.;
5606 Lee, Strobel.Kauza viera.:Porta libri.2002.80-89067-07-7.k08/3.;
5607 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4.k17/8.;
5608 Légasse S..Jésus et l´enfant.Paris:Librairie Lecoffre.1969..k10-4a.;
5609 Légaut Marcel.Preghiere di un credente.Brescia:Morcelliana.1958..k18-1a.;
5610 Légaut, Marcel.Meine Erfahrung mit dem Glauben. Freiburg:Verlag Herder.1974.3-451-16494-9.k04-4a.;
5611 Legowicz, Jan.Prehľad dejín filozofie : Základy doxografie.Bratislava:Obzor.1973..k-01/1.;
5612 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.k08/7.;
5613 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.k12-3b.;
5614 Lehmann, Karl.Duchovní jednání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-22-7.k11/6.;
5615 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.k13/6.;
5616 Lechmann Karl.Auferweckt am dritten tag nach der schrift.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1968..k08-5b.;
5617 Lechovič, Vincent.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.k26/8.;
5618 Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716 - autor.Theodicea :.:Praha :.2004.80-7298-094-7.k01/3.;
5619 Leifeld, Wendy, 1953-.Matky svatých. 2010. : Olomouc : Matice cyrilometodějská.2010.978-80-7266-337-8.k17/8.;
5620 Leimer Franz.Honig im Munde Galle im Herzen.Taiwan:Erlebnisse eines geweihten Entwicklungshelfers.1997..k16-3b.;
5621 Leitheiser Ludwig.Handbuch zur Katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1960..k10-6b.;
5622 Leitheiser Ludwig.Handbuch zur katholischen Schulbibel.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1965..k10-6b.;
5623 Lejeune Ch..Le Dialogue oecumenique en Belqigue.Bruxelles:La pensee catholique.1936..k07-2b.;
5624 Lejtesová Júlia.O rozumnej a nerozumnej láske.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..D4/4.;
5625 Lektor Stanislaw O.P..ŽYCIE I CUDA SW. JACKA ODROWAŹA Z ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO.Kraków:Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów.1994..k14/2.;
5626 Lelong Michel.POUR UN DIALOGUE AVEC LES ATHÉES.Paris:Les Éditions du CERF.1965..k07-3b.;
5627 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k11/5.;
5628 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..k11/5.;
5629 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 5.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..k11/5.;
5630 Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.2004.80-7149-654-5.k02/1.;
5631 Lemaire Paulin P. et Baldi Donato P..Atlas Biblique.Paris:Éditions du Mont César - Louvain.1959..k07/8.;
5632 Lemaire, André.Dějiny hebrejského národa. Praha:Erm.1992.80-901477-6-3.k07/4.;
5633 Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.k17/1.;
5634 Lemaitre, Solange.Ramakrishna et la vitalité de l´hindouisme. Bourges:du Seuil.1959..k01-6a.;
5635 Lemarié Joseph Dom Moine bénédictin.La Manifestation du Seigneur.Paris:Les Éditions du Cerf.1957..k08-6a.;
5636 Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.k12/2.;
5637 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.k02-5a.;
5638 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.k10/3.;
5639 Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.k08/7.;
5640 Lenčiš, Štefan.Katalóg Košicej arcidiecézy. Dejiny Košického arcibiskupstva VII..Prešov:VMV.2006.80-7165-589-9.k12-1a.;
5641 Lendvai, Paul.Na čiernej listine : Zážitky Stredoeurópana.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-665-0.k18/8.;
5642 Lenghardtová, Jana.Španielčina, 1.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00957-8.k15-5c.;
5643 Lenghardtová, Jana.Španielčina, 2.zv..:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00958-6.k15-5c.;
5644 Lengyelová, Tünde,1960-.Bosorky, strigy, čarodejnice /.Bratislava ::Trio Publishing,.2013.978-80-89552-93-1.k06/6.;
5645 Lennhoff, Eugen, 1891-1944 - autor.Svobodní zednáři.:Praha :.1993.80-85243-42-3.k06/6.;
5646 Lenoir, Frédéric(1962- )..W sercu miłości :.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331343.k09/4.;
5647 Lenz Johann Maria.Christus in Dachau oder Christus der Sieger.Wien:Libri Catholici.1961..k16-4b.;
5648 Leo, Zerhau..Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických for.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-07-8.k10/4.;
5649 Leon, Sokolovský.Správa stredovekej dediny na Slovensku.:Academic Electronic Press.2002.80-88880-24-6.k27/3.;
5650 Leonard von Matt - M. H. Vicaire O. P..DOMINIKUS.Zurich:NZN Buchverlag.1957..k06-5b.;
5651 Léonard, André,1940-.Slyší Bůh naše modlitby? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2015.978-80-7195-825-3.k11/4.;
5652 Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-028-5.k11/5.;
5653 Lepp Ignác.Viera v modernom svete.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1969..k09/2.;
5654 Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.k11/6.;
5655 Leprince, Daniel.Catéchisme de l`église catholique.Paříž ::Mame,.1992.2-7289-0549-5.k14-3a.;
5656 Leroy Olivier.Signes bibliques aujourd´´ hui Parmi nous.Colmar-Paris:Alsatia.1969..k10-4b.;
5657 Les Fins de la vie religieuse.SELON SAINT THOMAS DÁQUIN.Roma:Edition de la Fraternité de la Trés Sainte Vierge Marie Athenes.1962..k05-3a.;
5658 Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.1998.80-88717-26-4.K26/3.;
5659 Lesňák, Rudolf.Listy z podzemia.Bratislava:USPO Peter Smolík.1998.80-88717-26-4.R1/8.;
5660 Lesňák, Rudolf.Spätné zrkadlá : Bibliografický súpis publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-392-6.k26/4.;
5661 Lesný, Vincenc.Buddhismus.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-062-5.k01-6a.;
5662 Lester, Robert.Buddhismus : Cesta k osvícení.Praha:Prostor.1997.80-85190-53-2.k06/6.;
5663 Leščinský, Jozef,1955-.Hermeneutika :.Ružomberok ::Verbum,.2013.978-80-561-0084-4.k21/3.;
5664 Leško, Vladimír.Dejiny filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-967013-3-9.k02-2a.;
5665 Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1.K9/5.;
5666 Lethielleux, P..Lettres de Mere Marie de Jésus.:Paris.1965..k04-5b.;
5667 Letz Roman, Dominik OP.Teofanický charakter prírody Diplomová práca.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..k15-6c.;
5668 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.k16/2.;
5669 Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.D4/6.;
5670 Letz, Ján.Acta Philosophica Tyrnaviensia 12 : Filozofia na trnavskej univerzite. Jubilejný zborník k sedemdesi.Trnava :Trnavská univerzita.2006.80-8082-091-0.k10-2a.;
5671 Letz, Ján.Fenomenológia náboženstva. Bratislava:Teologický Inštitút sv. Alojza.1994..k01-4b.;
5672 Letz, Ján.Filozofia v celostnom porozumení. ÚSKI:Bratislava.1993.80-85293-00-5.k02-5a.;
5673 Letz, Ján.Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.:Charis.1994.80-88743-07-9.k04/1.;
5674 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektí­vy III. : Neotomistické metafyziky.Trnava:Trnavská univerzita v Trnave.2009.978-80-8082-259-0.k03-3a.;
5675 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. : Personalistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.80-224-0903-0.k03-3a.;
5676 Letz, Ján.Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II. : Novotomistické metafyziky.Trnava :Trnavská univerzita v Trnave.2007.978-80-8082-114-2.k03-3a.;
5677 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.k04-3a.;
5678 Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.K18/2.;
5679 Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.k02-5a.;
5680 Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.k02-5a.;
5681 Letz, Ján,1936-.Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia.:.2018.9788089567843; 978-80-89567-84-3.K02/7.;
5682 Letz, Ján,1936-.Dve ohniská siločiar života :.:.2005??.978-80-8082-947-6.k2/7.;
5683 Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.2014.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.K02-5a.;
5684 Letz, Ján,1936-.Rozhovory s profesorom Jánom Letzom :.:.2017??.978-80-89567-64-5.k2/7.;
5685 Letz, Róbert.Boli traja .:Zväz protikomunistického odboja.2001.80-968597-1-4.k16/2.;
5686 Letz, Róbert.Slovensko v rokoch 1945-1948. Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie:Bratislava.1994.80-85293-03-X.k26/4.;
5687 Letz, Róbert,.Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920-1948). Matica slovenská:Martin.2000.80-7090-575-1.k26/6.;
5688 Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.2014.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.k16/3.;
5689 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.k16/2.;
5690 Leuenberger Theodor.Chinas durchbruch in das zwanzigste Jahrhundert.Zurich:Flamberg Verlag.1971..k12-5a.;
5691 Lévi-Strauss, Claude.Myšlení přírodních národů.Liberec:Dauphin.1996.80-901842-9-4.k01-4b.;
5692 Lévi-Strauss, Claude.Mýtus a význam.Bratislava:Archa.1993.80-7115-052-5.k02/1.;
5693 Lévi-Strauss, Claude.Rasa a dějiny.Brno:.1999.80-7108-138-8.k04/3.;
5694 Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 1.:Kalligram.2000.80-7149-369-4.k01-4b.;
5695 Lévi-Strauss, Claude.Štrukturálna antropológia-diel 2.:Kalligram.2000.80-7149-370-8.k01-4b.;
5696 Lévi-Strauss, Claude.Totemismus dnes. Praha:Dauphin.2001.80-7272-007-4.k01-3a.;
5697 Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.D8/7.;
5698 Levie Jean.Ludzkie dzieje slowa Božego.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1972..k07/5.;
5699 Lévinas, Emmanuel.Být pro druhého : (dva rozhovory).Praha:ZVON.1997.80-7113-217-9.k03/1.;
5700 Lévinas, Emmanuel.Čas a jiné.Le temps et lutre.Praha:Dauphin.1997.80-86019-33-0.k03/1.;
5701 Lévinas, Emmanuel.Etika a nekonečno. Praha:ISE.1994.80-85241-67-6.k03/3.;
5702 Lévinas, Emmanuel.Existence a ten, kdo existuje. Praha:OIKOYMENH.1997.80-86005-36-4.k03/3.;
5703 Lévinas, Emmanuel.Totalita a nekonečno.:Oikoymenh.1997.80-86005-20-8.k01/6.;
5704 Levy, David J..Politický řád : Filozofická antropologie,modernita a ideologická výzva.Praha:Sociologické nakladatelství.1993.80-901424-4-3.k04/4.;
5705 Lewis C. S..The Abolition of Man.New York:Collier books Macmillan publishing company.1986..k12-3a.;
5706 Lewis, Bernard.Dějiny Blízkého východu.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-191-3.k23/2.;
5707 Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.D5/6.;
5708 Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.D5/6.;
5709 Lewis, C. S..Zázraky.:Návrat domů.1999.80-7255-007-1.K05/2.;
5710 Lewis, C. S.1898-1963.Ta obludná síla..Praha ::Návrat domů,.1997.80-85495-70-8.D5/6.;
5711 Lewis, C.S..Hovory.New York:Nová Europa.1945..K03/4.;
5712 Lewis, Clive Staples.Bůh na lavici obžalovaných.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-59-7.D5/6.;
5713 Lewis, Clive Staples.K jádru křesťanství. Praha:Návrat.1993.80-85495-19-8.k05/2.;
5714 Lewis, Clive Staples.Poutníkův návrat : Alegorická obhajoba křesťanství,rozumu a romantismu.Ostrava:A-Alef.1992.80-85237-37-7.D5/6.;
5715 Lewis, Clive Staples.Úvahy nad žalmy.Praha:Návrat domů.1999.80-85495-88-0.k07/4.;
5716 Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.1994.80-85795-07-8.D8/7.;
5717 Lexa, František.Egyptská kniha mrtvých : Živá díla minulosti. Bratislava:Glóbus.1995.80-967119-5-4.k06/4.;
5718 Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 1.díl.. Praha:Herrmann a synové.1997..k03/2.;
5719 Lexa, František.Náboženská literatura staroegyptská : 2.díl..Praha:Herrmann a synové.1997..k03/2.;
5720 Lexmann Juraj, MUDr. BLJ, Sobola Marek, Ing., PhD, KLJ.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.Prešov:Slov. komenda Vojen. a špitál. rádu sv. Lazara Jeruzalemského, České veľkopriorstvo, M. Vaško.2007..k17-1a.;
5721 Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.2015.978-80-906030-0-4.k23/5.;
5722 Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.k16/8.;
5723 Líbal Dobroslav Dr., Vilímková Milada Dr..Umění věku.Praha:Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1957..k17-6a.;
5724 Liberda Vladimír.Otec totalitarismu.Opava:OPTYS, s.r.o..1992..k04/5.;
5725 Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Třistakrát z židovského humoru. Praha:Portál.2003.80-7178-776-0.k06/3.;
5726 Lifschitz, Daniel, 1937- - autor.Úsměvné židovské historky. Portál:Praha.2004.80-7178-873-2.k06/3.;
5727 Lightfoot Neil R..Třikrát o bibli.Viedeň:Kristova cirkev (Kongregácie).1984..k07/3.;
5728 Lightfoot R. H..St. John´s Gospel.Oxford:Oxford University Press.1963..k11-4a.;
5729 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-161-0.k13/1.;
5730 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.k11/2.;
5731 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.k11/2.;
5732 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.k13/1.;
5733 Likoudis Paul .The legacy of chd.Kanada:The Wanderer press.1994..k14-5a.;
5734 Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis.1978..k01-4b.;
5735 Lilienthal, Alfred M..Sionismus /.Praha ::Orbis,.1989..R1/2.;
5736 Limbeck, Meinhard,1934-.Nový zákon 1. Evangelium sv. Matouše :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1996.80-7192-146-7 :.k07/5.;
5737 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-219-6.k07/5.;
5738 Limbeck, Meinrad,(1934-).Markus Evangelium.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1989.3-460-15321-0.k11-4a.;
5739 Linhartová, Benedikta - autor.Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis.:Vimperk :.1993.80-901476-1-5.k14/5.;
5740 Linus, Mundy.Bůh není samotář :; duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem.:Paulínky.2006.80-86025-94-2.k16/7.;
5741 Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7.k16/8.;
5742 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..k16/7.;
5743 Lippini Pietro P. OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-2a.;
5744 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.k11/2.;
5745 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.k11/2.;
5746 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.k11/2.;
5747 Liptovská, Miriam.Príprava na Turíce.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1995.80-85223-33-3.k16/8.;
5748 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.k14/6.;
5749 Lisa, Cremaschi (ed.).Pokora a milosrdenství : [ctnosti svatého Makaria].:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-641-8.k13/5.;
5750 Lissner Ivar.So habt ihr gelebt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1950?..k15-4a.;
5751 Listl Joseph, Muller Hubert, Schmitz Heribert.Grundris des nachkonziliaren Kirchenrechts.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1980..k06-lb.;
5752 Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.k06-lb.;
5753 Listl, Joseph.Handbuch des katholischen Kirchenrechts.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1983.3-7917-0860-0.k06-lb.;
5754 Liška Jozef Dr..Tak hovorí Angličan.Turčiansky sv. Martin:Matica slovenská.1969..k16-5c.;
5755 Litva, Alojz.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.k17/5.;
5756 Livet, Georges.Náboženské války.Praha:Erm.1995.80-85913-03-8.k18/1.;
5757 Livingstone, Elizabeth A..The concise Oxford dictionary of Christian Church.Oxford ::Oxford University Press,.1992.0-19-283014-7.k16-5a.;
5758 Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.k16/8.;
5759 Lobet, Benoît - autor.15 dní s Georgesem Bernanosem.:Brno :.2000.80-7295-003-7.k16/8.;
5760 Lobkowicz, Mikuláš.Duše Evropy.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-403-1.k04/4.;
5761 Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.k13/6.;
5762 Lodato, Saverio.Zabil som Giovanniho Falkoneho (spoveď Giovanniho Bruscu). .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-196-2.k18-1b.;
5763 Loew J. et Cottier G.M. - M..Dynamisme de la foi et incroyance.Paris:Les editions du Cerf.1963..k09-3a.;
5764 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..k20/4.;
5765 Loewenstein, Bedřich, 1929- - autor.Projekt moderny :.:Praha :.1995.80-238-0474-X.k03/3.;
5766 Lohfink Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesťanská akademie.1968..k07/1.;
5767 Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du centurion.1969..k10-4a.;
5768 Lohfink Norbert.L´ancien testament bible du chrétien aujourd´hui.Paris:Éditions du Centurion.1969..k10-4a.;
5769 Lohfink, Gerhard.Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.k20/4.;
5770 Lohfink, Gerhard,(1934-).Wem gilt die Bergpredigt?.Freiburg:Herder.1988.3451087774;3-451-08777-4.k10-4a.;
5771 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.k14/2.;
5772 Lohrum, Meinolf,(1935-).Albert der Große :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1991.3-7867-1586-6.k06-4b.;
5773 Lohse Eduard.Le milieu du Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1973..k10-4b.;
5774 Lohse, Eduard,(1924-).Teologická etika Nového zákona.Bratislava ::Serafín,.2008.978-80-8081-072-6.k21/4.;
5775 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.k06/6.;
5776 Lochman, Jan Milič.O smyslu křesťanských svátků : Meditace o vánocích,velikonocích a letnicích.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-207-1.k10/5.;
5777 Lochman, Jan Milič.Otče náš : Křesťanský život ve světle modlitby Páně.Praha:Kalich.1993.80-7017-696-2.k16/7.;
5778 Lokšová, Irena.Pozornost,motivace,relaxace a tvořivost dětí ve škole.Praha:Portál.1999.80-7178-205-X.D4/4.;
5779 Lombardi Luigi Prof..La terre sainte.Narni - Terni:Edizioni plurigraf.1977..k16-2a.;
5780 Lombardi Riccardo P., SJ.Fur eine neue Welt.Heidelberg:F. H. Kerle .1955..k16-6b.;
5781 Lonergan Bernard J. F. SJ.Insight.London - New York - Toronto:Longmans, Green and Co.1958..k08-2a.;
5782 Loon, Hendrik Willem van.Dějiny lidstva : Doplnil John Merriman.Praha:Lidové noviny.2000.80-7106-417-3.k23/1.;
5783 Loon, Hendrik Willem van,1882-1944.Rembrandt :.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..D8/5.;
5784 Loosskij, Nikolaj.O Mystickej intuícii. Poprad:Mornár a syn.2004.80-969129-0-9.k02-5a.;
5785 Lopes, Fern?o, ca 1380-ca 1459.Kronika vlády D. Pedra I..:Praha :.2009.978-80-257-0231-4.k24/1.;
5786 Lorenz Willy.Petrus der Ewige papst.Wien - Munchen:Verlag Herold.1966..k08-2a.;
5787 Lorenz, Konrad Zacharias.Odumírání lidskosti : Konrad Lorenz.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0645-X.k05/2.;
5788 Lorenz, Konrad Zacharias.Osm smrtelných hříchů.Praha:Academia.2001.80-200-0842-X.k04/5.;
5789 Lorenz, Konrad Zacharias,1903-1989.Osm smrtelných hříchů.Praha ::Academia,.2001.80-200-0842-X.k13-6a.;
5790 Lortz J..Histoire de L´Église.Paris:Petite bibliothéqe payot.1955..k16-4a.;
5791 Lortz Joseph.La réforme de Luther Tome 2.Paris:Les Éditions du Cerf.1970..k08-2a.;
5792 Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a.;
5793 Loski, Tadeusz.Ewangelia wedlug sw. Marka.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1989.8370300103;83-7030-010-3.k11-4a.;
5794 Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Dějiny ruské filosofie.Velehrad:Refugium.2004.80-86715-26-4.k02-5a.;
5795 Lossky Vladimír.Dogmatická teologie.Praha:Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku.1994..k08/1.;
5796 Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..k03/4.;
5797 Lotz, Johannes Baptist, 1903-1992 - autor.Vědění a láska.:Praha :.1999.80-7021-304-3.k03/5.;
5798 Lotz, Johannes Baptist,(1903-1992).In jedem Menschen steckt ein Atheist.Frankfurt am Main ::Knecht,.1981.3-7820-0464-7.k08-2a.;
5799 Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.k09/1.;
5800 Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a.;
5801 Lubac, Henri de.Catholicism.San Francisco:Ignatius Press.1988.0898702038;0-89870-203-8.k07-5a.;
5802 Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.k08/1.;
5803 Lubac, Henri de, 1896-1991.Meditace o církvi.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-120-9.k07-5a.;
5804 Lubac, Henri de,(1896-1991.).Theology in history.San Francisco ::Ignatius Press,.1996..0898704723.k07-5a.;
5805 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..k10/1.;
5806 Lubac, Henri de((1896-1991).).Katolicyzm :.Kraków ::"Znak",.1988.8370060749.k07-5a.;
5807 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..k13/2.;
5808 Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5.k18/7.;
5809 Lubich, Chiara, 1920-2008 - autor.Slovo života a jeho účinky v životě křesťana.:Praha :.1995.80-901542-6-3.k18/7.;
5810 Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1.k11/4.;
5811 Lubich, Chiara,(1920-2008).Slovo proměňované v život.Praha ::Nové město,.1999-.80-86146-27-8 (sv. II : brož.);80-86146-16-2 (sv. I : brož.).k13/2.;
5812 Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.k18/7.;
5813 Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.k11/4.;
5814 Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.k11/4.;
5815 Ľubomír Stanček.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.k11/7.;
5816 Luboš Kropáček..Súfismus :; dějiny islámské mystiky.:Vyšehrad.2008.978-80-7021-817-4.k21/8.;
5817 Lubsczyk Hans.Das Buch Ijob.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1968..k09-5a.;
5818 Lubsczyk Hans.Das Markus evangelium.Silz:KJG - Katholische Junge Gemeinde .2000?..k17-1b.;
5819 Lubsczyk und Trilling Wolfgang.Die Antwort Gottes.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1958..k10-4b.;
5820 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.k12/2.;
5821 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999.8088711262 (brož.);80-88711-26-2.k09/3.;
5822 Lucie Christine.Geiftlíches Tagebuch.Mainz:matthias-grunewald-verlag.1912..k04-3a.;
5823 Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a.;
5824 Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a.;
5825 Ľudmila, Mičinská.Architektúra.:Alfa-press.2002.80-89004-42-3.k12-1a.;
5826 Ľudmila, Podjavorinská.Balady.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-79-3.k10-2b.;
5827 Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..k13/4.;
5828 Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.k07/3.;
5829 Ľudovít, Fazekaš.Nehemiáš.:Vesna.1990.80-85128-74-8.k09-4b.;
5830 Ludvik A. Winterswyl.Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien.:Freiburg.1942..k04-3a.;
5831 Ludvik Ott.Grundriss der Katholischen dogmatik.Freiburg Basel Wien:Herder.1959..k07-6a.;
5832 Luigi Santucci i ks. Stanislaw Klimaszewski MIC.Legendy Chrzescijanskie.warszawa:Wydawnictwo Ksiežy Marianów.1988..k17/2.;
5833 Luigia Tincani.FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA.Milano:Ancora.1998..k06-4a.;
5834 Lukacs, John.Demokracia a populizmus : Strach a nenávisť.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-860-2.k04/5.;
5835 Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.d4/1.;
5836 Lukas, Elisabeth.I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi.Brno:Cesta.1998.80-85319-79-9.D4/1.;
5837 Lukas, Elisabeth.Logoterapie ve výchově.Praha:Portál.1997.80-7178-180-0.D4/3.;
5838 Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka.Kapitoly z epistemologie a noetiky.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-71-7.k02/6.;
5839 Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.k21/2.;
5840 Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen I.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..k14-5b.;
5841 Lumbreras Petrus, OP.Casus Conscientiae volumen II.Romae:Pontificum Athenaeum "Angelicum".1960..k14-5b.;
5842 Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3.k22/2.;
5843 Lurker, Manfred.Slovník symbolů ; Manfred Lurker ; [z německého originálu ... přeložili Alena Bakešová ... et al.]..:Knižní klub.2005.80-242-1588-8.k22/2.;
5844 Lurker, Manfred.Slownik obrazów i symboli biblijnych.Poznaň:Pallottinum.1989.8370141196;83-7014-119-6.k22/2.;
5845 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007 - autor.Tajemství eucharistie :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-700-7.K13/5.;
5846 Luther, H. Martin.Helénistická náboženství. Brno:Masarykova univerzita.1997.80-210-1702-3.k06/1.;
5847 Lutovský, Michal.Sámova říše.Praha:Academia.1995.80-200-0420-3.k26/5.;
5848 Lvová Míla.Mníchov a Edvard Beneš.Praha:Nakladatelství Svoboda.1968..k25/6.;
5849 Lyotard, Jean Francois.Fenomenologie. Praha:Victoria Publishing.1995.80-7187-031-5.k03/4.;
5850 Lyotard, Jean-François.Hrobka intelektuála a iné články. Bratislava:Archa.1997.80-7115-141-6.k02/1.;
5851 Lyotard, Jean-Francois.O postmodernismu. Praha:Filosofia.1993.80-7007-047-1.k02/7.;
5852 Lyotard, Jean-Francois.Rozepře. Praha:Filosofia.1998.80-7007-119-2.k02/7.;
5853 Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.k06/5.;
5854 M. Basilea Schlink.Alles fur einen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1969..k18-2a.;
5855 M. D. Chenu O. P..DAS WERK DES HL. THOMAS VON AQUIN.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerrle H eidelberg.1960..k06-3a.;
5856 M. D. Chenu O. P..INTRODUZIONE allo studio di S. TOMMASO D´AQUINO.Fiorentina:Libreria editricse .1953..k06-5a.;
5857 M. Giovanna Cambria.IL MONASTERSO DOMENICANO DI S. AGNESE IN BOLOGNA.Bologna - Italia:Instituto storico domenicano S. Sabina.1973..k06-3b.;
5858 M. H, Vicaire, O. P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris-6:Les éditions du cerf.1957..k06-5b.;
5859 M. H, Vicaire, O. P..SAINT DOMINIQUE DE CALERUEGA.Paris:Les editions du cerf.1955..k06-5b.;
5860 M. H. Vicaire, O.P..HIISSTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b.;
5861 M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b.;
5862 M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1957..k06-5b.;
5863 M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..k06-5b.;
5864 M. H. Vicaire, O.P..HIISTOIRE DE SAINT DOMINIQUE.Paris:Les éditions du cerf.1982..k06-5b.;
5865 M. H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIC AND HIS TIMES.Green Bay, Wisconsin:Alt publishing company.1961..k06-5b.;
5866 M. H. Vicaire, O.P..SANT DOMINIQUE LA VIE APOSTOLIQUE.Paris:Les Éditions du Cerf.1965..k06-3b.;
5867 M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:.1970??..k14/6.;
5868 M.-H. Vicaire, O.P..SAINT DOMINIQUE ET SES FRERES ÉVANGILE OU CROISADE?.Paris:Les éditions du cerf.1979..k06-4b.;
5869 M.V. Bernadot, R. Cathala, R. Garrigou-Lagrange, R. Martin, H. Petitot.La Spiritualité Dominicaine.Seine-et-oise:lES éDITIONS jUVISY DU cerf.1933..k05-4a.;
5870 Maasburg, Leo.Matka Terézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629290 (viaz.); 978-80-7162-929-0.k14/7.;
5871 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.k17/1.;
5872 Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-88-8.k10-1b.;
5873 Mac, GRATH, Alister.Křesťanská spiritualita : úvod.Praha:Volvox globator.2001.80-7207-444-X.k18/2.;
5874 Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.k03/8.;
5875 Mac, LUHAN, Herbert Marshall.Člověk,média a elektronická kultura : výbor z díla.Brno:Jota.2000.80-7217-128-3.k02-4b.;
5876 Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..k18/8.;
5877 Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k13-6a.;
5878 Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k26/4.;
5879 Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.k13-6a.;
5880 Macedo, Stephen.Liberálne cnosti. Bratislava:Archa.1995.80-7115-071-1.k05/2.;
5881 Macejko Vincent, Ing. Mgr., Zubko Peter Prof. ThDr., Gembický Juraj, Mgr., Timuľáková, .Osobná pobožnosť na Svätých schodoch.Košice:Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária.2015..k18-3b.;
5882 Macek Josef.Italská renesance.Praha:Nakladatelství Československé akademie věd.1965..k25/2.;
5883 Macek, Josef.Víra a zbožnost jagellonského věku.Praha:Argo.2001.80-7203-265-8.k25/5.;
5884 Macek, Petr, 1944- - preklad.Novější angloamerická teologie :.:Praha :.2008.978-80-7017-100-4.k09/5.;
5885 Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.k05/4.;
5886 Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-552-6.k07-3a.;
5887 Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.1994.80-7114-146-1.k20/6.;
5888 MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36914-2.k15-4a.;
5889 MacKay, John P..A History of World Societies..Boston ::Houghton Mifflin,.1988.0-395-36915-0.k15-4a.;
5890 Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.k24/2.;
5891 Mackewn, Jennifer.Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii.Praha:Portál.2004.80-7178-922-4.D4/1.;
5892 Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě :.Praha ::Brána,.1999.80-7243-055-6 :.k1/4.;
5893 Macrone, Michael.Od Aristotela k virtuální realitě : víte,jak to mysleli?.Praha:Brána.1999.80-7243-055-6.k02-5a.;
5894 Mačura Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na Limské dokumenty.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2005..k15-6c.;
5895 Madinger Herbert.Sedmdesát učedníku.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k16/8.;
5896 Madinger Herbert ThDr..Pane, co chceš, abych činil?.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k16/8.;
5897 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.k17/1.;
5898 Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-40-5.K06/6.;
5899 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.k17/1.;
5900 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.k17/1.;
5901 Mag.rehole Vincent de Couesningle OP.Proprium rádu kazateľov.Rím :Generalát OP u sv. Sabíny.1982..K14/2.;
5902 Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.K07/8.;
5903 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.k17/7.;
5904 Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.k13/4.;
5905 Magdaléna, Ďuričeková.Psychológia žiaka a učiteľa.:Pedag. fakulta.1996.80-7097-328-5.D4/4.;
5906 Magee, Bryan.The Story of Philosophy. Londýn:Dorling Kindersley Books.2001.0-7513-3332-8.k02-2a.;
5907 Magistérium cirkvi .Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-694-7.k20/8.;
5908 Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.k03/1.;
5909 Macháčková, Lucia.Duchovná scéna na Slovensku. Petra:Prešov.2001.80-968539-1-0.k26/5.;
5910 Macháčková, Lucia - Dojčár, Martin.Duchovná scéna na Slovensku II. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-8-0.k26/6.;
5911 Machalová, Tatiana.Základy filozofie.Bratislava:IRIS.1993.80-900530-2-5.k01/1.;
5912 Machiavelli, Niccoló.Knieža. .Martin :THETIS.2009.978-80-970115-2-9.k04/4.;
5913 Machiavelli, Niccolo.Úvahy o vládnutí a o vojenství : Vladař : vladař.Praha:Argo.2001.80-7203-391-3.k04/4.;
5914 Machiavelli, Niccolo.Vladař.Praha:Železný.1997.80-237-3544-6.k04/4.;
5915 Machovec, Milan.Filosofie tváří v tvář zániku.Brno:Zvláštní vydání.1998.80-85436-61-2.k02-4b.;
5916 Machovec, Milan.Indoevropané v pravlasti,aneb, Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. Praha:Akropolis.2000.80-85770-91-1.k07/2.;
5917 Machovec, Milan.Ježíš pro moderního člověka.Praha:Akropolis.2003.80-235-0015-5.k20/4.;
5918 Machovec, Milan.Problém tolerance v dějinách a perspektivě : k vydání připravil Milan Machovec ...[et al.].Praha:Academia.1995.80-200-0414-9.k03/7.;
5919 Machula, Tomáš, 1971- - autor.De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě.:Praha :.2003.80-85929-57-0.k02/4.;
5920 Machula, Tomáš,1971-.Tomismus čtyřiadvaceti tezí /.Praha ::Krystal,.2010.978-80-87183-28-1.k02/4.;
5921 Maier, Hans.Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-43-7.k04/4.;
5922 Maier, Hans.Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie.Brno:CDK.1999.80-85959-50-X.k19/2.;
5923 Maimonides, 1135-1204.Výběr z korespondence.:Praha :.2010.978-80-200-1848-9.k01/6.;
5924 Maimonides, Moses.Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.Praha:Sefer.2001.80-85924-31-5.k01/6.;
5925 Main, John.Meditieren mit den Vatern.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlag.1983.3878681828 (kart.).k17-3b.;
5926 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.k07/4.;
5927 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.k09/2.;
5928 Majo, Juraj.Náboženský atlas Slovenska /.:.2010??.978-80-8136-052-7.K11/8.;
5929 Major, Ladislav.Myšlení o divadle. Praha:Herrmann a synové.1993..k02-5a.;
5930 Maksimov V. G..Le francais parlé - les transports.Moskva - Leningrad:Prosveščenie.1966..k16-5c.;
5931 Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.k11/6.;
5932 Malcolm, Barber.Noví rytíři :; dějiny templářského řádu.:Argo.2006.80-7203-764-1.k25/5.;
5933 Malcolm, Norman.Ludwig Wittgenstein v spomienkach : So životopisnou črtou Georga Henrika von Wrighta.:Archa.1993.80-7115-062-2.k02/1.;
5934 Malevez L., SJ.Le message chrétien et le Mythe.Bruxelles - Bruges - Paris:Museum Lessianum Desclée de Brouwer.1954..k11-3b.;
5935 Malia, Martin E. - (Martin Edward), 1924-2004 - autor.Sovětská tragédie :.:Praha :.2004.80-7203-566-5.k25/2.;
5936 Malia, Martin E. - (Martin Edward), 1924-2004 - autor.Sovětská tragédie :.:Praha :.2004.80-7203-566-5.k12-5a.;
5937 Maliński M. KS..Wezwano mnie z dalekiego kraju.Poznaň - Warszawa:Pallotinum.1980..k12-4b.;
5938 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.k14/7.;
5939 Maliński, Mieczysław,(1923-).Johannes Paul II. :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-18504-0.k12-4b.;
5940 Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.k01-5b.;
5941 Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.2002.80-7178-713-2.k06/3.;
5942 Malunowiczówna, Leokadia.Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej.:Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.1993.83-85291-46-6.k08/2.;
5943 Malý Tomáš.Ty a on Ty a ona.Řím:Křesťanská akademie.1978..k11/5.;
5944 Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.k13-1a.;
5945 Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.1988.80-900087-4-7.k16/1.;
5946 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.k13-1b.;
5947 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.K12/3.;
5948 Malý, Vincent.Legenda o bačovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-692-3.k08-1a.;
5949 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.k18-4a.;
5950 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.k12/2.;
5951 Mandelštam, Naděžda Jakovlevna.Dvě knihy vzpomínek.Brno:Atlantis.1996.80-7108-128-0.k12-3b.;
5952 Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001..k16/1.;
5953 Mandzák, Daniel.Životopis Jána Mastiliaka : Slovenský účastník monsterprocesu A.A. Machalka.Bratislava:Ústav pamäti národa.2008.978-80-89335-03-9.k26/4.;
5954 Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1972..k21/1.;
5955 Mánek Jindřich.Ježíšova podobenství.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1972..k10-4b.;
5956 Manfred Fuhrmann ; z přel. M.Váňa..Seneca a císař Nero : biografie (Var.).Jinočany:H & H.2002.80-86022-77-3.k23/1.;
5957 Manfred Entrich.Graffiti der Hoffnung.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk.2004.3-460-33057-0.k16-2a.;
5958 Manfred, Frank.Štýl vo filozofii. Bratislava:Archa.1995.80-7115-051-7.k02/1.;
5959 Mangoldt, Ursula von.Wer bin ich?.:Herder.1977.3-451-07626-8.k02-4a.;
5960 Mannheim, Karl.Ideologie a utopie : Přednášky a eseje.Bratislava:Archa.1991.80-7115-022-3.k04/2.;
5961 Manson T. W..The Sayings of Jesus.London:SCM Press LTD.1975..k10-4b.;
5962 Marc Oraison.LA TRANSHUMANCE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a.;
5963 Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a.;
5964 Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5b.;
5965 Marc Oraison.LE HASARD ET LA VIE.Paris:Éditions du Seuil.1970..k07-5a.;
5966 Marc, Stern..Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění.:Vyšehrad.2002.80-7021-551-8.k21/3.;
5967 Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 1.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..k02-4b.;
5968 Marcel, Gabriel.Auswahl aus seinen Tagebuchern und Schriften Band 2.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1966..k02-4b.;
5969 Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad.1971..k03/4.;
5970 Marcelli, Miroslav.Znovuobjavenie času c Miroslav Marcelli ; Dušan Leščinský.Bratislava:Smena.1990.80-221-0049-8.k02/7.;
5971 Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1986..k05-4a.;
5972 Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..k05-4a.;
5973 Marco Ciampani.L´ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO.Roma - Italia:.2006..k05-4b.;
5974 Marco de Ciro C. R. M. P..La tolleranza civile in materia religiosa alla luce dell´insegnamento di I eone XIII e di Pio XII.Romae:Pontificia universitas studiorum a s. Thoma AQ. in Urbe.1964..k14-5a.;
5975 Marcus Aurelius Antoninus.Hovory k sobě.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0799-5.k03/5.;
5976 Marduel F..Regards sur lavie evangélique.Le Puy:Éditions Xavier Mappus.1964..k10-4a.;
5977 Maréchal, Josef.Výbor z filozofického díla : (podle Eugena Wingendorfa).Velehrad:Refugium.1996.80-901957-9-2.k02/7.;
5978 Marek, Alois Dominik - autor.Vznik, struktura a hodnota našeho poznání.:Olomouc :.2003.80-7266-155-8.k02/6.;
5979 Marek, Alois Maria.Psychologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000.80-7266-047-0.D4/1.;
5980 Marek, Jan.Dějiny Afghánistánu.Praha:Lidové noviny.2006.80-7106-445-9.k23/3.;
5981 Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.2010.978-80-970506-8-9.K-6/6.;
5982 Margita, Figuli.Tri gaštanové kone.:Tranoscius.1996.80-7140-094-7.D8/6.;
5983 Marguerat, Daniel.Člověk z Nazaretu : Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.Třebenice:Mlýn.1996.80-901589-5-1.k20/4.;
5984 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.k12/4.;
5985 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.k12/4.;
5986 Marchiano, Grazia.La cognizione estetica tra oriente e occidente. Milano:Guerini e Associati.1987.88-7802-022-2.k02-4a.;
5987 Marchioro Cesarino.Le Chiese Goitesi.Mantova:Ministero per i beni culturali e Ambientali.1990..k12-1b.;
5988 Mária.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-462-4.k12/2.;
5989 Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.1998.80-88828-12-0.D6/1.;
5990 Maria Emmanuel, brat.Akordy lásky.Bratislava:Lúč.1994.8071141216 (brož.); 80-7114-121-6.K17/8.;
5991 Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.k11/5.;
5992 Mária Malíková.Kolíska dôvery.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-035-7.k10/1.;
5993 Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.k19/4.;
5994 Maria, Fürst.Filozofia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-00279-4.k03/7.;
5995 Mária, Maříková.Angličtina I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-01719-8.k15-4c.;
5996 Mária, Puškárová.Múdry starec.:SOFA.1997.80-85752-31-X.D4/2.;
5997 Mária, Vyvíjalová.Alexander Rudnay v kontexte Slovenského národnoobrodenského hnutia.:Matica slovenská.1998.80-7090-493-3.k10/7.;
5998 Marian Dolores.Entfaltung der Personlichkeit im Ordensleben.Luzern und Stuttgart:Räber-Verlag.1965..k17-1b.;
5999 Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.k11/4.;
6000 Marián Kováčik.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-387-1.k16-2a.;
6001 Marian Veselý, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-418-7.k19/4.;
6002 Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k13-2b.;
6003 Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k13-6a.;
6004 Marián, Berta.Aj tŕnisté životy prinášajú ruže.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-132-X.k10/3.;
6005 Marián, Leško.Masky a tváre novej elity.:Inštitút pre verejné otázky.2000.80-88935-19-9.k04/5.;
6006 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.k14/5.;
6007 Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..K12/3.;
6008 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..k19-2a.;
6009 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..k19-2a.;
6010 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..k19-2a.;
6011 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..k19-2a.;
6012 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..k19-2a.;
6013 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..k19-2a.;
6014 Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1997..k19-2a.;
6015 Marie-André.Saint Pierre Chanel.:EISE.1957..k04-6a.;
6016 Márie-Eug?ne, otec.O pokoře.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-008-4.k09/1.;
6017 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.k13/7.;
6018 Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky II..:Argo.2001.80-7203-372-7.k18/3.;
6019 Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky III..:Agro.2002.80-7203-373-5.k18/3.;
6020 Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky IV..:Argo.2003.80-7203-479-0.k18/3.;
6021 Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky V..:Argo.2003.80-7203-459-6.k18/3.;
6022 Marie-Madeleine Davyová.Encyklopedie mystiky VI..:Argo.2004.80-7203-571-1.k18/3.;
6023 Marijan Biškup - Franjo Šanjek.Blaženi Augustin Kažotic.Zagreb:.1994..k04-3a.;
6024 Maříková Mária PhDr..Angličtina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..k15-4c.;
6025 Maříková Mária PhDr., Holčíková Ida.Angličtina pro jazykové školy III a IV..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1968..k15-4c.;
6026 Maříková, Mária.Angličtina 3 pre jazykové školy a kurzy c Mária Maříková ; Miroslav Cipár.Bratislava:SPN.1992.80-08-01744-9.k15-4c.;
6027 Maříková, Mária.Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 : 4.časť..Bratislava:Slovenské pedagogické nakl..1990.80-08-01418-0.k15-4c.;
6028 Maříková, Mária,.Angličtina 2 pre jazykové školy a kurzy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1992.80-08-01743-0.k15-4c.;
6029 Maritain Jacques .De la gráce et de l´humanité de Jésus.:Descée de Brouwer.1967..k10-2a.;
6030 Maritain, Jacques.Le Paysan de la Garonne. Paris:Desclee de Brouwer.1966..k02-5a.;
6031 Maritain, Jacques.Sedm lekcí o jsoucnu.:Triada.2009.978-80-86138-91-6.k03/5.;
6032 Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal.1933..k05/6.;
6033 Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..k03/5.;
6034 Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..k02/7.;
6035 Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..k10-1b.;
6036 Maritain, Raïssa(1883-1960)..Doktor Anielski czyli Opowieść o św. Tomaszu z Akwinu /.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.2006..8360040125.k02/3.;
6037 Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.k17/3.;
6038 Marius, Victorinus.O soupodstatnosti Trojice :; (proti Ariovi Ib) : latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-154-4.k10-1b.;
6039 Markiewicz Stanislav.Ján XXIII a Pavol VI..Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..k15/2.;
6040 Marko, Ivan Rupnik.Adam a jeho žebro.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-20-5.k13/2.;
6041 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..k07/4.;
6042 Markus Huck.ZUM 200. TODESTAG DER SCHWESTER MARIA COLUMBA SCHONATH.Munsterschwarzach:Benedici Press.1987..k06-4b.;
6043 Markuš, Štefan.Maďari pod lupou.Bratislava:Veda.2004.80-224-0785-2.k24/3.;
6044 Markušová, Kristína.Pápež a Košice. Pergamen:Sečovce.1995.80-967372-1-X.k16/2.;
6045 Marlé René, SJ.Bultmann et la foi chrétienne.Montaigne:Aubier Éditions.1967..k10-3a.;
6046 Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..k18/4.;
6047 Marquis-Oggier Claire.Der selige Maurice Tornay.Stein am Rhein:Christiana Verlag.1993..k12-4b.;
6048 Marranzini Alfredo SJ.Dimensione antropologica della teologia.Milano - Italia:Editrice Ancora.1971..k08-6b.;
6049 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.D8/7.;
6050 Marsch, Michael.Blahoslavenství Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-149-1.k13/2.;
6051 Marsch, Michael.Uzdravení skrze víru.Praha:Portál.1995.80-7178-066-9.k13/5.;
6052 Marsina Richard.Tatársky vpád.Budmerice:Rak.2008..k15-6a.;
6053 Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.1997.80-85501-08-2.k26/2.;
6054 Marsina, Richard.Tatársky vpád. .Budmerice:Vydavateľstvo Rak.2008.978-80-85501-40-7.k26/2.;
6055 Martin, Berndt.Židovská menšina v dějinách.Olomouc:Votobia.1997.80-7198-311-X.k06/5.;
6056 Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.:Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.DMC_3/b.;
6057 Martin, Gottfried.Úvod do všeobecné metafyziky.Praha:Rezek.1996.80-86027-01-5.k02/6.;
6058 Martin, Heidegger.Fenomenologická intepretace Kantovy Kritiky čistého rozumu.:Oikoymenh.2004.80-7298-124-2.k01/3.;
6059 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.k09/3.;
6060 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.R1/3.;
6061 Martin, Rees.Iba šesť čísel.:Kalligram.2002.80-7149-507-7.k05/4.;
6062 Martin, Vančo.Stredoveké rotundy na Slovensku.:Chronos.2000.80-89027-00-8.k11/8.;
6063 Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..k08-1b.;
6064 Martinček Martin - foografie.Báseň o Kriváni.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1988..k08-1b.;
6065 Martinček Martin - foografie.Hora.Martin:Vydavateľstvo Osveta.1978..k08-1b.;
6066 Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě.Řím:Křesťanská akademie.1998.8086036073 (brož.);80-86036-07-3.K04/5.;
6067 Martinek, Cyril.Cesta k solidaritě :.Svitavy ::Trinitas,.1998.80-86036-07-3 (Trinitas ; brož.).R1/3.;
6068 Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..k20/6.;
6069 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.k16/7.;
6070 Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-011-9.k09/4.;
6071 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.k16/8.;
6072 Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK.1994..k13/5.;
6073 Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.k20/6.;
6074 Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0.k18-1a.;
6075 Martini, Carlo Maria.Radosť z evanjelia-med. pre mldých. Sp. Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1994.80-7142-018-2.K20/6.;
6076 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.k13/5.;
6077 Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Slova o církvi :. :Brno :.1998.80-85959-30-5.k11/4.;
6078 Martini,Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v Evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.k20/6.;
6079 Marvin R. Wilson.Náš otec Abraham. Praha:Sborový dopis.1996..k06/5.;
6080 Maryniarczyk, Andrzej.The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality.:Polskie towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.978-83-60144-46-1.k03-6a.;
6081 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.1996.83-228-0484-9.k01/2.;
6082 Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom II.Lublin:KUL.1996.83-228-0476-8.k01/2.;
6083 Masaryk, Tomáš Garrigue.Moderní člověk a náboženství.Praha:Masarykův ústav AV ČR.2000.80-902659-4-4.k05/4.;
6084 Mascall E. L..Ten, ktory jest. Warszawa:Instytut Wydawniczy Pax.1958..k03/5.;
6085 Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9.k07/3.;
6086 Massimo Giustetti.Vivere nella luce.Pinerolo: Marietti .1967..k17-1b.;
6087 Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..k06/6.;
6088 Mašlaň, František.Dějiny svobodného zednářství v Čechách.Praha:KWANA.1993..k01-6b.;
6089 Matějček, Zdeněk,(1922-2004).Co, kdy a jak ve výchově dětí.Praha ::Portál,.2012.80-262-0202-3.D4/1.;
6090 Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.k12/2.;
6091 Matka Myriam.Z otroctva na slobodu.Drienovec:Editunio.2010.978-963 - 08 - 0637 - 4.D4/5.;
6092 Matoušek, Alexandr.Posvátný obraz a zobrazení posvátného :. Praha:Česká křesťanská akademie.1995.80-85795-20-5.k07/1.;
6093 Matoušek, Jaroslav.Gnose. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2.;
6094 Matoušek, Oldřich.Mládež a delikvence.Praha:Portál.1998.80-7178-226-2.D4/1.;
6095 Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.k13/7.;
6096 Matthias, Stubhann.Encyklopedie biblie-diel 2.:Gemini.1992.80-85265-32-X.k07/8.;
6097 Matúš, Kučera.Stredoveké Slovensko. a.s.:Perfekt.2002.80-8046-217-8.k27/3.;
6098 Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.k12/2.;
6099 Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-30-8.k12/2.;
6100 Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.k10/3.;
6101 Matvejevic, Predrag,1932-.Breviář Středomoří :.Praha ::Lidové noviny,.2002.80-7106-545-5.k24/2.;
6102 Matyaszewski, Paweł..La philosophie de la société ou l'idée de l'unité humaine selon Joseph de Maistre.Lublin ::Redakcja Wydawnictw KUL,.2002..8322809646.k10-2a.;
6103 Mauriac Francois.Život Isusov.Split:Duvno.1984..k10-4a.;
6104 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.k11/5.;
6105 Maurice, Halbwachs.Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Bratislava:Chronos.1997.80-967138-9-2.k03/1.;
6106 Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.k07/4.;
6107 Mauro la Spisa.SAN TOMMASO E IL PENSIERO POST - MODERNO.Massimo - Milano:Studia Universitatis s. Thomae in Urbe.1985??..k06-5a.;
6108 Maurois, André.Dějiny Anglie : Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.:Praha : Nakl.Lidové noviny.1995.80-7106-084-4.k23/1.;
6109 Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.1994.80-7106-098-4.k23/1.;
6110 Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..R1/6.;
6111 Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..K2/4.;
6112 Max Seckler.LE SALUT ET L´HISTOIRE.Paris:Les éditions du cerf.1967..k06-5a.;
6113 Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.2003.80-7021-390-6.k03/5.;
6114 Maxa, David.Chanuka /.Praha ::Garamond,.2014.978-80-7407-234-5.k08-1a.;
6115 Maxim, Ladislav,1940-.Duby Zemplína.Ruskovce:Občianske združenie CICONIA.2015.9788097185459 (viaz.); 978-80-971854-5-9.D8/8.;
6116 Maxime le Confesseur.Centuries sur la charité.:Editions du Cerf.1945..k04-6b.;
6117 May, Hope.Sokrates.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-89218-01-6.k02/1.;
6118 Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-440-7.k07/5.;
6119 Mayr, Ernst.Čo je to evolúcia.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-662-6.k05/4.;
6120 Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..k14/2.;
6121 Mazierski, Stanislaw.Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznan - Warszawa-lublin:Ksiegarna sw. Wojciecha.1972..k05/3.;
6122 Mazur, Z., Bar, J. R..Wierna utajonej milości.:Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.1989..k04-6a.;
6123 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.k11/5.;
6124 McBrien Richard.Servante du Royaume et des hommes.Paris - Freiburg:Éditions Saint-Paul.1968..k08-5a.;
6125 Mccall, Henrietta.Mezopotamské mýty : henrietta Mc Callová. Praha :: Nakl. Lidové noviny.1998.80-7106-224-3.k07/1.;
6126 Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.k10/3.;
6127 Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.k11/5.;
6128 Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.k05/4.;
6129 Mcgrath, Alister.Dawkinsov Boh. .Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-088-0.k07-3a.;
6130 McGREAL, Ian P..Velké postavy západního myšlení, Slovník myslitelů. Praha:Prostor.1997.80-85190-61-3.k01/2.;
6131 McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.1998.80-85190-93-1.k01/2.;
6132 McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6.k11/6.;
6133 McKenzie John L..Moc i madrość.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1975..k07/5.;
6134 McKenzie John L. SJ.Geist und Welt des Alten Testamentes.Luzern:Räber-Verlag.1962..k10-4b.;
6135 McKenzie John L.,, SJ.Dictionary of the Bible.New York, London:Collier Books Macmillan publishing company.1965..k22/5.;
6136 Mckenzie, John L..Moc v cirkvi.Prešov:VMV.2003.80-7165-404-3.k09/3.;
6137 Mcleod, Hugh.Náboženství a lidé západní Evropy : (1789-1989).Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-124-6.k19/2.;
6138 McLeod, Hugh, 1944-.Sekularizace v západní Evropě (1848-1914).:Brno :.2008.978-80-7325-161-1.k04/4.;
6139 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7.k13-6a.;
6140 Mędala, Stanisław((1935- ).).Chrystologia Ewangelii św. Jana.Kraków ::Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy,.2001..8372162654.k20/5.;
6141 Medek Václav.Cesta České a Moravské církve staletími.Praha:Česká katolická charita.1982..k26/2.;
6142 Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..k15-6b.;
6143 Medek Václav.Osudy Moravské církve do konce 14. věku, I. díl.Praha:Česksá katolícka Charita.1971..k11/8.;
6144 Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.2003.80-200-1084-X.k25/2.;
6145 Medvedev, Žores Aleksandrovič.Neznámý Stalin : Žores Medvěděv.Praha:Academia.2003.80-200-1084-X.k12-5b.;
6146 Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..k13-1b.;
6147 Meeks, Wayne A..The first urban Christians :.London ::Yale University Press,.1983.0-300-03244-7.k10-3a.;
6148 Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.k13/7.;
6149 Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.1995.80-7115-106-8.k02/1.;
6150 Meier, Paul.Od deprese ke štěstí : příznaky,příčiny a léčení depresí.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-82-1.D4/3.;
6151 Meinhold Peter.Die Kirchen auf neuen Wegen.Freiburg - Basel - Wien:Hrder - Bucherei.1964..k07-5a.;
6152 Meinolf Lohrum OP.Dominikus.Leipzig:St. Benno-Verlag GmbH.1987..k06-5b.;
6153 Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS.lEIPZIG:ST. BENNO - VERLAG GMBH.1992..k06-5b.;
6154 Meinolf Lohrum OP.DOMINIKUS BETER UND PREDIGER.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1984..k06-4b.;
6155 Meisner, Joachim.On jde před vámi : 2. : promluvy II..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-864-X.k13/5.;
6156 Meisner, Joachim.Ze smrti do života.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-780-5.k13/5.;
6157 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.k12/2.;
6158 Mel, Thompson.Přehled etiky.:Portál.2004.80-7178-806-6.k05/1.;
6159 Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-56-4.k17/3.;
6160 Mellibruda, Jerzy.Ja-ty-my : Možnosti psychológie zlepšovať medziľudské vztahy.Bratislava:Smena.1990.80-221-0052-8.D4/7.;
6161 Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.k16/7.;
6162 Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.2005.80-7149-742-8.k02/1.;
6163 Meň, Alexandr.Rozbít led = Křesťan ve společnosti : (výbor z díla).:Triáda.2004.80-86138-57-7.k11/5.;
6164 Mendel, Miloš.Islámská výzva : Z dějin a současnosti politického islámu.Brno:Atlantis.1994.80-7108-088-8.k21/8.;
6165 Mendel, Miloš.Náboženství v boji o Palestinu : judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu.Brno:Atlantis.2000.80-7108-189-2.k21/8.;
6166 Mendel, Miloš.S puškou a Koránem. Praha:Orientální ústav Akademie věd České republiky.2008.80-85425-63-5.k21/8.;
6167 Mensching, Gustav.Buddha und Christus - ein Vergleich. Stuttgart:Deutsche Verlags-Anstalt.1978.3421018707.k01-6a.;
6168 Mentzos, Stavros.Dynamika duševní nemoci.Praha:Portál.2005.80-7178-992-5.D4/1.;
6169 Mére Teresa, de Calcutta, Frére Roger, de Taizé.Le chemin de croix.Paris:Le Centurion.1986..k18-2a.;
6170 Merell Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha:Česká katolická Charita.1973..K07/3.;
6171 Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita.1987..k07/3.;
6172 Merell Jan, ThDr. 1/.Cesty k dnešní katolické biblistice 1/.Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze.1971..k07/3.;
6173 Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..K09/2.;
6174 Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita.1964..k07/4.;
6175 Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl..1973..R1/5.;
6176 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984..k20/4.;
6177 Merklein, Helmut,(1940-1999).Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft :.Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1989.3-7462-0427-5.k10-4a.;
6178 Merleau.Chvála moudrosti.Bratislava:Archa.1994.80-7115-077-0.K02/1.;
6179 Mertens, Heinrich A..Religionen in Ost und West. Dusseldorf:Patmos.1972.3-491-00375-X.k01-5b.;
6180 Merton Thomas.Hora sedmi stupnu.Řím:Křesťanská akademie.1968..k13/1.;
6181 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.k16/7.;
6182 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.R1/4.;
6183 Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.1999.80-902682-0-X.k13/1.;
6184 Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.2007.978-80-85929-90-4.k13/1.;
6185 Merton, Thomas, 1915-1968 - autor.Jonášovo znamení.:Praha :.1995.80-7113-121-0.k16/8.;
6186 Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.k13/6.;
6187 Messadié, Gerald.Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století.Praha:Práh.2000.80-7252-038-5.k06/5.;
6188 Messori Vittorio.il a souffert sous Ponce Pilate21.Paris:Association des amis de ľ abbé Jean Carmignac.1995..k07-5a.;
6189 Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-560-2.k20/4.;
6190 Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.k20/4.;
6191 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.R1/5.;
6192 Mešťančík Ján, zostavili: Kirschbaum Jozef Dr. a Fuga František Mons..Andrej Hlinka v slove a obraze.Toronto/Ružomberok:Zahraničná Matica Slovenská.1991..k16/2.;
6193 Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.).The life of Christ :.New York ::C. Scribner,.1989..0870995499 :;0684191423 (Scribner).k08-1b.;
6194 Metz, Johann Babtist.Úvahy o politické theologii.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-69-2.k04/2.;
6195 Metz, Johann Baptist((1928- ).).Teologia polityczna.Kraków ::Wydaw. WAM,.2000..8370977863.k19/5.;
6196 Metzger Bruce M..The early versions of the New Testament.Oxford:Clarendon Press.1977..k14-2b.;
6197 Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..k13/2.;
6198 Meves, Christa.Kindgerechte Sexualerziehung :.Ahnatal/Kassel:Verl. Weisses Kreuz.1995.3878930771 (kart.).k14-4a.;
6199 Meves, Christa,1925-.Freiheit Will gelernt sein.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1975.3-451-07517-2.k14-5a.;
6200 Meyer, Joyce.Bojisko v mysli.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.2006.80-969473-8-9.D5/6.;
6201 Meynet, Roland..Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej.Kraków ::Wydaw. WAM,.2001..8370978134.k21/5.;
6202 Mičkovic Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.Košice:Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice.2004..k15-6c.;
6203 Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.k18/5.;
6204 Mihina, František.Metamorfózy poklasickej filozofie.:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1994.80-88722-06-3.k01/1.;
6205 Mihóková Mária PhDr..Michal Potemra ako bibliograf.:Ako rukopis.1998..k16/2.;
6206 Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.k16/2.;
6207 Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.k06/5.;
6208 Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.1996.80-88743-16-8.k05/2.;
6209 Michael, Novak.Povedz mi prečo.:DILEMA.2000.80-968029-6-8.D4/3.;
6210 Michael, Paul Gallagher.Čestně o víře.:Cesta.1998.80-85319-74-8.k10/1.;
6211 Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-22-1.k05/6.;
6212 Michael, Walzer.Hrubý a tenký. O tolerancii.:Kalligram.2002.80-7149-440-2.k04/4.;
6213 Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.k22/8.;
6214 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.k15-5c.;
6215 Michaela, Moravčíková.Cirkev a ľudské práva.:Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-89096-00-X.k19/7.;
6216 Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.k15-5c.;
6217 Michal Lacko J.S..Zničenie gréckokatolíckeho buskupstva v Prešove.Clevland, Ohio:.1960..D8/7.;
6218 Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.1993.80-85328-14-3.k26/6.;
6219 Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.2001.80-88778-33-6.D4/3.;
6220 Michal, Suchý.Malá antológia z diel filozofov I.:Slov.pedag.nakl..1991.80-08-00487-8.k01/2.;
6221 Michálek, Jiří.Co je filosofie?.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1992.80-85241-22-6 (uvedené: 80-85241-19-6).k03/3.;
6222 Michálek, Jiří.Topologie výchovy : Místo výchovy v životě člověka.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1996.80-86005-01-1.k04/2.;
6223 Michalov Jozef.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2007.978-80-8094-126-0.k02-4b.;
6224 Michalov Jozef.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-671-X.k02/7.;
6225 Michalovič, Ľudovít.Matka ustavičnej pomoci.Bratislava:Lúč pre Viceprovincialát Redemptoristov.1991.80-7114-035-X (rovnaké ISBN ako kniha: Korec, J.Ch.: Kríž vo svetle pravdy).k13-1b.;
6226 Michalowski Kazimierz.Nielen pyramídy.Bratislava:Obzor.1977..k06/2.;
6227 Michalski, Konstanty.Filozofia wiekow srednich. Krakov:Instytut ksieyy misjionarzy.1997.83-7216-016-3.k02-2a.;
6228 Michalski, Marian.Antologia literatury patrystycznej I.:PAX.1975..k17/2.;
6229 Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.D4/4.;
6230 Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k09-1b.;
6231 Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k09-1b.;
6232 Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.k07/1.;
6233 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.k12/2.;
6234 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-9.k26/4.;
6235 Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-208-7.k16-1b.;
6236 Mikluščák Pavel.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..k08/4.;
6237 Mikluščák Pavel.Kristológia II..Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule Samizdat.1996..k08/4.;
6238 Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..k08/4.;
6239 Mikluščák Pavel.Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:Rímskokatolícka Cyrilometodejská . bohoslovecká fakulta.1996..k08/4.;
6240 Mikluščák, Pavel.Nádej v naplnenie.:Zrno.1996.80-900496-8-0.k09/4.;
6241 Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.R1/3.;
6242 Mikluščák, Pavel.Tajomstvo daru.:Zrno.1996.80-900496-7-2.k09/4.;
6243 Mikuláš Blažek.Filozofický a fyzikálny pohľad na kozmológiu.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-297-X.k05/4.;
6244 Mikulášek Jiří.Služebník radosti.Brno:Biskupství brněnské.2014..k08-1a.;
6245 Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.k10-4b.;
6246 Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2.k10-1b.;
6247 Mikulášek, František,1913-1993.Nový zákon :.Praha ::Řád,.1994.80-901189-9-2.k21/5.;
6248 Mikuláštík, Milan,1945-.Komunikační dovednosti v praxi /.Praha ::Grada Publ.,.2003.80-247-0650-4 :.D4/6.;
6249 Mikulec, Jiří.Barokní náboženská bratrstva v Čechách.:Praha : Nakl.Lidové noviny.2000.80-7106-422-X.k14/1.;
6250 Mikulová Thulstrupová., Marie.Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti : ekumenický příspěvek.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-056-X.k03/1.;
6251 Milan Dubovský, Jan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2.k26/6.;
6252 Milan Kolcun.Košické detaily.Košice:JES SK, s.r.o..2013.978-80-88900-55-9.K14-2b.;
6253 Milan Richter.Božia ulička.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-81-5.k26/6.;
6254 Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.k10-2b.;
6255 Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.k26/5.;
6256 Milčevičová Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Kraków.1998..k16/7.;
6257 Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.k09-1a.;
6258 Milčevičová, Mária.Kontemplatívny život. Štúdia v rámci všeobecného povolania ku svätosti.. Vienala:Košice.2000.80-88922-11-9.k18/2.;
6259 Milet, Jean, 1922- - autor.Poznáním k víře.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-229-3.k10/1.;
6260 Milik J. T..Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea.London:SCM Press LTD.1958..k10-5b.;
6261 Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.2009.978-80-87378-13-7.k01/6.;
6262 Mill, John Stuart.Úvahy o vládě ústavní.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0267-X.k01/7.;
6263 Miller, ED. L..Questions That matter.:McGraw-Hill Publishing Company.1987.0-07-042182-X.k03-6a.;
6264 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.k16/7.;
6265 Milostav Kaňák.John Viklef.Praha:Blahoslav v Ústředním cirkevním nakladatelství.1973..k19/3.;
6266 Miloš Mendel..Hidžra :; náboženská emigrace v dějinách islámských zemí.:Orientální ústav Akademie věd České republiky.2006.80-85425-58-0.k21/8.;
6267 Miloš V. Kratochvíl.Život Jana Amose.Praha:Československýl spisovatel.1979..k15/8.;
6268 Miloš, Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj..Islám v srdci Evropy :; vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí.:Academia.2007.978-80-200-1554-9.k21/8.;
6269 Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..k12-2a.;
6270 Minárik Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1984..k12-3b.;
6271 Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..k12-2a.;
6272 Minárik Jozef, .Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva.Bratislava:Tatran.1985..k12-3b.;
6273 Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..D5/1.;
6274 Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..D8/6.;
6275 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.k12/2.;
6276 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.R1/4.;
6277 Mindell, Arnold.Telo a sny.:Stimul.1992.80-85697-01-7.D4/2.;
6278 Ministerstvo spravodlivosti.Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Goldičovi.Bratislava:Tatran.1951..k26/4.;
6279 Minsky, Marvin.Konštrukcia mysle.. Archa:Zlín.1996.80-7115-107-6.k02/1.;
6280 Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..k13/4.;
6281 Minuta, Tanino.Emigrant a jeho priatelia.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487930 (brož.); 978-80-85487-93-0.k16/1.;
6282 Miovský, Michal.LSD a jiné halucinogeny : Michal Miovský.Boskovice:Albert.1996.80-85834-35-9.D4/3.;
6283 Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.k12/2.;
6284 Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.:AGORA.1995.80-967210-1-1.k06/1.;
6285 Mircea, Eliade.Pojednání o dějinách náboženství.:Argo.2004.80-7203-589-4.k06/3.;
6286 Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..K16/2.;
6287 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.1994.80-7097-280-7.k10/5.;
6288 Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.1994.80-7097-281-5.k10/5.;
6289 Miron, Zelina.Sloboda osobnosti alebo Malý kurz kvality života o tom, ako sa stať samým sebou v modernom svete.:FONTANA Kiadó.1995.80-85701-07-3.D4/2.;
6290 Miron, Zelina.Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa.:Iris.1994.80-967013-4-7.D4/3.;
6291 Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220.D8/7.;
6292 Missner, Marshall.Hobbes.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-54-7.k02/1.;
6293 Mistrík J..Štylistika slovenského jazyka.Bratislava:Slovenské pedagogocké nakladateľstvo .1970..k16-2c.;
6294 Mistrík Jozef.Rétorika.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k05/6.;
6295 Mistrík Jozef.Rýchle čítanie.Bratislava:Západoslovenské tlačiarne.1982..D8/4.;
6296 Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-01042-8.k16-2c.;
6297 Mistrík, Jozef.Rečnícke umenie.:INTERLINGUA.1994.80-88721-02-4.k05/6.;
6298 Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..k13-1a.;
6299 Misztal Henryk Ks..Prawo kanonizacyjne.Lublin:Sandomierz.1997..k09/8.;
6300 Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..R1/7.;
6301 Mišovič, Bernard, 1954- .Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2.K14/6.;
6302 mit Druckerlaubnis der erzbischcopflichen ordinariates Wien.DI ROSENKRANZ-BASILIKA DER DOMINIKANER zu Wien.Wien:.1957..k06-2a.;
6303 Mitnick, Kevin.Umění klamu.:Helion s.a..2003.83-7361-210-6.D4/2.;
6304 Mlynárik, Ján.Dějiny Židů na Slovensku.Praha:Academia.2005.80-200-1301-6.k26/5.;
6305 Mlynárik, Ján.Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve.Praha:Libri.2005.80-7277-204-X.k26/4.;
6306 Moda Aldo.Hans Urs von Balthasar.Bari - Italia:Ecumenica Editrice.1976..k08-4a.;
6307 Moffett, Samuel H..A history of Christianity in Asia.Maryknoll, N.Y. ::Orbis Books,.1998-c2005..1570751625 (v. 1 : alk. paper);1570754500.k15-6b.;
6308 Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.k17/8.;
6309 Mokrejš, Antonín.Filozofie a život-Život a umění.Praha:Filosofia.1995.80-7007-068-4.k04/5.;
6310 Mokrý, Ladislav.Kardinál König.Bratislava:LUC.1998.80-7114-239-5.k08/7.;
6311 Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.k11/6.;
6312 Molinie, Marie Dominique.Odvaha mít strach.Brno:CDK.1996.80-85959-08-9.k11/6.;
6313 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.k11/5.;
6314 Molinié, Marie Dominique, 1918- - autor.Vybírám si všechno :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-483-0.k13/7.;
6315 Molnár prof. dr. a Smolík, prof. dr..Biblické studie.Praha:Kalich.1982..k07/1.;
6316 Moltmann Jurgen.Theologie der Hoffnung.Munchen:Chr. Kaiser Verlag.1969..k07-5a.;
6317 Moltmann Jurgen.THEOLOGY OF HOPE.New Yor, Hagerstown, San Francisco, London:Harper end Row, Publischers.1975..k07-5a.;
6318 Moltmann, Jürgen.Bůh ve stvoření : ekologická nauka o stvoření.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1999.80-85959-25-9.k10/1.;
6319 Monache Domenicane monaster Beata Colomba.BEATA COLOMBA da RIETI.Perugia - Italia:.1988..k06-2a.;
6320 Monastero Sacro Cuore - Via Duca dÁosta,l - 10024 Moncalieri (To).I MIEI PENSIERI IN DIO.:Pistoia convento san Domenico.2002..k04-1b.;
6321 Mondin, Battista.Teologowie wyzwolenia.Warszawa:Pax.1988.8321110096;83-211-1009-6.k08-5a.;
6322 Mondin, Battista..Teologowie wyzwolenia.Warszawa ::"Pax",.1988.8321110096.k09/1.;
6323 Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.k17/8.;
6324 Monk, Ray.Wittgenstein : Úděl génia.Praha:Hynek.1996.80-85906-23-6.k16-3c.;
6325 Monshau, Michael..Praying with Dominic /.Winona, Minn. ::Saint Mary\'s Press,.c1993..0884892883 :.C08/1.;
6326 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.k11/6.;
6327 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.k17/8.;
6328 Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.k14-4a.;
6329 Montana, Victoria.Pôstne zamyslenia pre manželov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-63-0.k11/2.;
6330 Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran.1986..k12-5a.;
6331 Montanelli Indro.Dante a jeho storočie.Bratislava:Tatran.1986..k25/3.;
6332 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.k13/6.;
6333 Montet Pierre.Egipt i Biblia.Warszawa:Instytut wydawniczy Pax.1968..k11-6b.;
6334 Montiel Agustin Cuamatzi.Xapá, xaípelv Estudio exegético-teológico del recorrido temático.Roma:Pontificia Universitatis Gregoriana, Facultas Theologiae.1999..k10-4a.;
6335 Montoussé, Marc.Přehled sociologie.Praha:Portál.2005.80-7178-976-3.k20/8.;
6336 Montvalon Robert.Trois encycliques sociales. Texte intégral présenté et annoté.Brussels:Éditions du Seuil.1967..k13-3a.;
6337 Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..k05-3a.;
6338 Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica.BEATI IORDANIS DE SAXONIA SERMONES.Rím :Apud institutum historicum ordinisw fratrullm praedicastorum.2005..k05-3a.;
6339 Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica .HUMBERTI DE ROMANIS LEGENDAE SANCTI DOMINICI.Roma:Edidit Simon Tugwell OP Apud institutum historicum ordinis frastrum praedicastorum.2008..k05-2a.;
6340 Moody, Theodore W..Dějiny států : Dějiny Irska.Praha:Nakl.Lidové noviny.1996.80-7106-151-4.K23/3.;
6341 Moore, Robert L..C.G.Jung a křesťanská spiritualita : sborník reflexí teologů,psychologů a religionistů.Praha:Portál.1998.80-7178-195-9.D4/2.;
6342 Moore, Thomas.Kniha o duši : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života : Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy života.Praha:Portál.1997.80-7178-126-6.k01/6.;
6343 Moore, Thomas.Temný eros : o moci a bezmoci v mezilidských vztazích.Praha:Portál.2001.80-7178-530-X.D4/1.;
6344 Morado Guillermo Juan.También nosotros creemos porque amamos.Roma - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..k08-2a.;
6345 Moravčík, Karol.Ročenka teologického fóra 1/2004.Prešov:VMV.2004.80-7165-459-0.k08-1a.;
6346 Moravčíková, Michaela.Islam v súvislostiach. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví:Bratislava.2002.80-89096-04-2.k21/8.;
6347 Moravčíková, Michaela.Satanizmus. .Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.2002.80-968559-9-9.k06/6.;
6348 Morawietz Johan.Anregungen.Leipzig:St. Benno - Verlag .1970..k13-4a.;
6349 Morawietz Johannes.Anregungen.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH .1970..k07-4a.;
6350 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..k15/2.;
6351 More, Thomas.Utopie.Praha:Mladá fronta.1978..k04/4.;
6352 Moreau Abel.Ein Pfarrer ist kein Kindermädchen.Wurzburg:Arena-Verlag.1964..k15-3b.;
6353 Moreau, Joseph.Svět Leibnizova myšlení.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-008-4.k03/3.;
6354 Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.k09-1b.;
6355 Morel, Claude.15 dní s Františkem Saleským.Brno:Cesta.1998.80-85319-75-6.k16/8.;
6356 Moreland, James Porter.Třikrát evoluce versus stvoření.Praha:Návrat domů.2004.80-7255-028-4.k05/4.;
6357 Moretto Daniele.Il dinamismo intellettuale davanti al mistero.Milano - Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana, Fakultas Theologogiae.2001..k08-2a.;
6358 Morgan, Kenneth O..Dějiny Británie.:Praha : Lidové noviny.1999.80-7106-347-9.k23/3.;
6359 Moric Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:Katolícka univerzita Ružomberok, .2007..k15-6c.;
6360 Moricová, Jana.Dialóg kresťanstva a judaizmu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-226-0.k06/5.;
6361 Morin, Dominique.Zlo a utrpení.Praha:Paulínky.2000.80-86025-20-9.k13/5.;
6362 Morin, Edgar.Věda a svědomí.Brno:Atlantis.1995.80-7108-108-6.k04/1.;
6363 Mornet Daniel.Le origini intellettuali della rivoluzione francese.Paris:Jaca Book.1982..k12-4a.;
6364 Morrison, Toni..Paradis.[Paris] ::C. Bourgois,.1998..2-267-01455-6 (br).k16-2b.;
6365 Mosab Hassan Yousef.Sohn der Hamas.Holzgerlingen:SCM Hänssler.2006..k16-3a.;
6366 Moscati Sabatino.Foiničané.Praha:Orbis.1965..k06/1.;
6367 Moscati Sabatino.Živoucí minulost.Praha:Panorama.1984..k23/4.;
6368 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.K13/6.;
6369 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.k14/7.;
6370 Moszczenska Wanda.Meodologii historii zarys krytyczny.Warszawa:Paňstwowe wydawnictwo naukowe.1977..k08/6.;
6371 Moše, Idel.Kabala : nové pohledy.:Vyšehrad.2004.80-7021-663-8.k06/5.;
6372 Moule C. F. D..La Genése du Nouveau testament.Paris:Delachaux and Niestlé Éditeurs.1971..k10-4b.;
6373 Moulis, Vladislav.Běsové ruské revoluce.Praha:Dokořán.2002.80-86569-07-1.k25/4.;
6374 Moyniham, Anselm - autor.Boží přítomnost.:Praha :.1996.80-85929-10-4.K11/4.;
6375 Možejko Igor.Sny zmizelých králu.Praha:Lidové nakladatelství.1983..k06/4.;
6376 Mracký, Jan.Sarkandrova kaple.Olomouc:Arcus.1995.80-901014-0-2.k16/1.;
6377 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje ....:Slovo.1995..R1/3.;
6378 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.k09-1a.;
6379 Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....:.1995.80-85291-19-3.k08/4.;
6380 Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.2006.80-7165-576-7.k25/3.;
6381 Muggeridge, Malcolm.Mutter Teresa :.Freiburg (im Breisgau), Basel, Wien:Herder.1975.3451165562 (kart.).k12-4b.;
6382 Muggeridge, Malcolm,(1903-).Mutter Teresa :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1979.3-451-07628-4.k12-4b.;
6383 Muhlen Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..k08/3.;
6384 Muchová, Ludmila.Vyslovit nevyslovitelné ; didaktika uvádění do světa symbolů.:Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).2005.80-7325-075-6.k05/6.;
6385 Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Úvod do náboženské pedagogiky.:České Budějovice :.1992.80-7040-052-8.D4/3.;
6386 Muller Alois.Glaube - Kirche - Kirchliche Dienste.Zurich, Einsiedeln, Koln:Benziger Verlag.1977..k13-4a.;
6387 Muller Jorg.Von Maria zu reden ist gefahrlich.:Miriam - Verlag.1999..k07-5a.;
6388 Muller Wolfgang.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a.;
6389 Muller Wunibald.Gonne Dich Dir selbst.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verlagg.1995..k17-3b.;
6390 Muller-Eckhard, Hans.Das Unzerstorbare. Stuttgardt:Klett.1964..k02-5a.;
6391 Muller-Vogg, Hugo.Deutschland deine Starken :.Koln:Kolner Univ.-Verl..1994.3602143686 (kart.).k14-5a.;
6392 Muller, Gerhard Ludwig.Katholische Dogmatik :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.2003.3451282194 (Kt.).k14-3b.;
6393 Müller, Gerhard Ludwig,1947-.Katholische Dogmatik :.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.2003.3-451-28219-4 (Brož.).k16-1a.;
6394 Müller, Helmut.Dějiny Německa : Helmut Müller, Karl Friedrich Krieger, Karl Friedrich Krieger.Praha:Lidové noviny.1995.80-7106-125-5.k23/2.;
6395 Muller, JeaN-mARIE.L Evangile de la non-violence. Paríž:Librairie Arthéme Fayard.1969..k02-5a.;
6396 Muller, Max.Existenz-Philosophie im Geistigen leben der Gegenwart. Heidelberg:F. H. Kerle Verlag.1958..k02-4a.;
6397 Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-261-7.k07/5.;
6398 Müller, Zdeněk.Islám : Historie a současnost.Praha:Svoboda.1997.80-205-0534-2.k21/8.;
6399 Müller, Zdeněk, 1947-.Islám a islamismus :.:Praha :.2010.978-80-200-1818-2.k21/8.;
6400 Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.k24/2.;
6401 Mundy, John Hine, 1917-2004.Evropa vrcholného středověku 1150-1300.:Praha :.2008.978-80-7021-927-0.k24/2.;
6402 Munch L. abbé et Montjuvin J. .Panorama d´Histoire de l´Église.Paris:L´École.1957..k16-5a.;
6403 Münz, Teodor,.Listy filozofom. Kalligram:Bratislava.2002.80-7149-459-3.k02/1.;
6404 Munzarová M., Šipr K., Schonborn, .Scripta bioethica.Brno:Kolégium katolických lékařu.1994..k14-6b.;
6405 Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-106-4.D8/1.;
6406 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X.k26/4.;
6407 Murphy, Robert Francis.Úvod do kulturní a sociální antropologie.Praha:Sociologické nakl..1998.80-85850-53-2.k20/8.;
6408 Musei del Mondo.National gallery.Milano - Italia:Mondadori.1970..k08-1b.;
6409 Muschalek, Hubert.Gottbekanntnisse moderner Naturforscher. Berlin:Morus -Verlag.1964..k02-4b.;
6410 Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..K05/4.;
6411 Musil, Jiří.Sociologie bydlení.Praha:Svoboda.1971..k20/8.;
6412 Musil, Jiří V..Speciální psychologie I.Olomouc:Univerzita Palackého.1999.80-244-0008-1.D4/7.;
6413 Musner Franz.Der Brief an die Kolosser.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a.;
6414 Musner Franz.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a.;
6415 Musner Franz.Geistliche schriftlesung 12/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a.;
6416 Mussner Franz.The Historical Jesus in the Gospel of st John.Freiburg:Herder.1967..k10-5b.;
6417 Musterle Alfons.Kleiner Kommentar - Neues Testament.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1980??..k11-4a.;
6418 Muzikář, Josef.Zápas o novodobý stát v islámském světě : Od mešity k parlamentu.Praha:Academia.1989.80-200-0062-3.k21/8.;
6419 Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita.1970..R1/3.;
6420 Myslivec Josef / Tkadlčík Vojtěch.Křesťanský východ a my.Praha:Česká katolická Charita.1970..k25/6.;
6421 Myšków Józef Ks..Apologetyka stosowana w zarysie.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1973..k07-5a.;
6422 Nagl-Docekalová, Herta.Štyri pohľady do feministickej filozofie. Bratislava:Archa.1994.80-7115-067-3.k02/1.;
6423 Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.k09-1a.;
6424 Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.k19/7.;
6425 Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..k07-2b.;
6426 Nahum, André.Židovsko-arabská moudrost a humor. Praha:Portál.2001.80-7178-523-7.k06/3.;
6427 Nakonečný, Milan.Encyklopedie obecné psychologie.Praha:Academia.1997.80-200-0625-7.k22/3.;
6428 Nakonečný, Milan.Motivace lidského chování : Milan Nakonečný.Praha:Academia.1997.80-200-0592-7.D4/1.;
6429 Nakonečný, Milan.Průvodce dějinami psychologie : Milan Nakonečný.Praha:Státní pedagogické nakl..1995.80-85937-23-9.D4/3.;
6430 Nakonečný, Milan.Psychologie osobnosti.Praha:Academia.1995.80-200-0525-0.D4/1.;
6431 Nakonečný, Milan.Sociální psychologie.Praha:Academia.1999.80-200-0690-7.D4/1.;
6432 Nandrásky, Karol.Ježiš a súčasnosť. .Bratislava :Vydavateľstvo Q111.2010.978-80-89092-57-4.k20/4.;
6433 Naništová, Eva.Domov ako priestor bytia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-216-3.D4/2.;
6434 Naništová, Eva.Miesta návratu :.Trnava ::Tyrnaviensis,.2009.978-80-8082-300-9.D4/6.;
6435 Naništová, Eva - Fotta, Peter.Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. .Trnava :Trnavská univerzita.2010.978-80-8082-418-1.D4/2.;
6436 Napiórkowski Celestyn, franciszkanin.Jak czic Matke Boža?.Niepokalanów:Wydawnictwo OO. Franciszkanów.1984..k13-5a.;
6437 Napiórkowski, Stanisław Celestyn(1933-).Úvod do teológie.Ružomberok:Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity.2004.8089039413;80-89039-41-3.k08/4.;
6438 Nárada, MAHÁ THÉRA.Buddha a jeho učení : z angličtiny a s přihlédnutím k pálijským originálům přeložil Josef Marx.Olomouc:Votobia.1998.80-7198-341-1.k06/6.;
6439 Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.k08-1b.;
6440 Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran.1974.80-222-0100-6.k08-1b.;
6441 Narniensis, Galeottus Martius.Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja venované jeho synovi vojvodovi Jánovi.Bratislava :Kalligram.2004.80-7149-677-4.k26/1.;
6442 Nassikas, Kostas.Oralité et violence. Paris:L Harmatan.1989.2-7384-0564-9.k02-4a.;
6443 Nathanson Bernard N., Dr. med..Die Hand Gottes.Waashington,, D. C.:Regenery Publishing, Inc..1997..k13-4a.;
6444 Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.k11/5.;
6445 Navrátil, Jiří.Ve světě taoismu : Lao-c Tao-te-tng.Moudrost mistra Čunga.Sborník.Praha:Avatar.1992.80-901385-0-0.k06/6.;
6446 Navrátil, Pavel.Romové v české společnosti : jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. Praha:Portál.2003.80-7178-741-8.k01-5b.;
6447 Nazare.Nenechte sebou manipulovat.Praha:Portál.1999.80-7178-256-4.D4/3.;
6448 Nebbia Ugo - úvodní studii.Michelangelo sochař malíř stavitel básník.Praha:Fr. Borový .1950 ?..k08-1b.;
6449 Nečas, Jaroslav.Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů.Praha:Státní pedagogické nakl..1989.80-04-22417-2.k22/8.;
6450 Neenan, Michael.Kognitivní terapie : stručný přehled psychoterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-372-7.k03/4.;
6451 Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-756-2.k14/6.;
6452 Neher André.Moise.Paris:Maitres spirituels.1977..k09-4b.;
6453 Neher, André.Studna exilu. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.k06/5.;
6454 Neher, André.Studna exilu : Tradice a modernost.Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel-rabi Löwa,pražského MaHaRaLa 1512-1609. Praha:Sefer.1993.80-900895-6-9.k01-5b.;
6455 Nechutová, Jana.Latinská literatura českého středověku do roku 1400 : do roku 1400.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-305-1.k25/6.;
6456 Nelson, Linn Hankinson.Quine.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-96-2.k02/1.;
6457 Nelson, Robert S..Kritické pojmy dejín umenia : Critical Terms for Art History.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-978-X.k05/7.;
6458 Nemcová Viera, Kocián Václav.Krížová cesta oslobodenia.Zvolen:Jas.2001.80-88795-80-X.K17-2a.;
6459 Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..k16/1.;
6460 Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..k16/1.;
6461 Němec Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM.1997..k19/2.;
6462 Nemec Jaroslav.Documenti d´archivio per la storia delle conversioni religiose a Firenze nei secoli XVII - XVIII.Firenze:Uniedit.1977..k15-3a.;
6463 Němec Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Rím:Křesťanská akademie.1988..k14/1.;
6464 Němec Jaroslav.Zdislava z Lemberka.Rím - Italia:Postulazione Generale O.P..1988..k16/1.;
6465 Němec Jaroslav Dr..Náš duchovní řádce A. C. Stojan.Roma:Generální postulatura karmelitánu.1990..k18-2b.;
6466 Němec Jaroslav, univ. prof. PhDr..Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa 1. díl.Olomouc:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1991..k09/3.;
6467 Nemec, František.Obrazy z dejín cirkví.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..k19/2.;
6468 Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.k18/8.;
6469 Němec, Jaroslav.Die Verehrung der seligen Agnes von Bohmen und der Prozess ihrer Heiligsprechung.:Osterreichischer Kulturverlag.1989.3-85395-1279.k04-6a.;
6470 Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc.1991..K09/3.;
6471 Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1971..K04/1.;
6472 Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969..k09/4.;
6473 Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1.k08/2.;
6474 Neskudla Borek, Zytek Jakub.Detmar z Merseburku kronika.Praha:Argo.2008.978-80-257-0088-4.k24/1.;
6475 Nestle Eberhard.Sprachlicher Schlussel zum Griechischen Neuen Testament.Giesen - Basel:Brunnen - Verlag GmbH.1960..k10-3b.;
6476 Nešpor, Karel.Kouření, pití, drogy :.Praha ::Portál,.1994.80-7178-023-5 :.D4/7.;
6477 Neubauer, Zdeněk.Nový Areopág : Řecký odkaz a křesťanství.Radikální skepse.Přírodní vědy a náboženství.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-3-2.k03/5.;
6478 Neufeld Karl H., SJ.Rahner - Register.Zurich Einsiedeln Koln:Benziger Verlag.1974..k07-4a.;
6479 Neugebauer Richard.Legenda o paní Zdislavě.Ždár nad Sázavou:Rímskokatolický farní úřad .1991..k06-2b.;
6480 Neuhaus, Gerd.Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02175-7.k08-5b.;
6481 Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.k09/3.;
6482 Neuner, Peter.Der Laie und das Gottes Volk.Leipzig ::St. Benno,.1988.3-7462-0515-8 .k07-5a.;
6483 Neuner, Peter.Ekumenická teologie : hledání jednoty křesťanských církví.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-408-2.k07-2b.;
6484 Neuner, Peter.Laici a klérus? : Společenství Božího lidu.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-141-5.k08/4.;
6485 Neuner, Peter,(1941-).Glaubenswissenschaft? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02195-1.k08-5b.;
6486 Neusner, Jacob, 1932-.Rabín mluví s Ježíšem.:Brno :.2008.978-80-87029-44-2.k09/4.;
6487 neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..k16/1.;
6488 Neuwirth Vladimír.Profesor Josef Vašica.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská.1994..k13-1b.;
6489 New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society.1984..k10-6b.;
6490 NEWMAN opere.GLI ARIANI del IV SECOLO.Brescia:Jaca Book, Editrice Morcelliana.1981..k04-2a.;
6491 Newman, Jakov.Judaizmus od A do Z.Praha:Sefer.1998.80-900895-3-4.k22/1.;
6492 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..k09/2.;
6493 Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.k07-5b.;
6494 Newman, Sharan.Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu.Bratislava:Eastone.2005.80-89217-02-8.D4/5.;
6495 neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..k11/5.;
6496 Neznámy.Obecná estetika .:.1980 (?)..P3/1.;
6497 Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1.k18-2a.;
6498 Nicétas Stéthatos.Opuscules et lettres.:Les Editions du Cerf.1961..k04-6b.;
6499 Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.Nicky, tak mi teda pomôž!.sanizdat:Nicky Cruz a Jamie Buckinghamová.1950?..D4/4.;
6500 Nicodemi Giorgio - napísal úvodní studii.Leonardo da Vinci - obrazy, kresty, studie.Praha:Frs. Borový.1950?..D2/1.;
6501 Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.:Praha :.2003.80-85929-58-9.k08/1.;
6502 Nicolas, Wiseman.Fabiola. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-290-7.k14/5.;
6503 Nicolaus Cusanus, 1401-1464 - autor.Mikuláš Kusánský :.:Praha :.2001.80-7021-472-4.k01/5.;
6504 Nicole, Lemaîtrová, Marie.Slovník křesťanské kultury.:Garamond.2002.80-86379-41-8.k22/2.;
6505 Nida.Slovník současných filosofů.Praha:Garamond.2001.80-86379-29-9.k01/1.;
6506 Niederle Jindřich, Niederle Václav, Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:Scriptum.1991..k16-4c.;
6507 Nieścior, Leon.Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu.:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.2002.83-86360-88-7.k17/2.;
6508 Nietzsche, Friedrich.Also sprach Zarathustra. Koln:Atlas Verlag.1966?..k02-4a.;
6509 Nietzsche, Friedrich.Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment).Olomouc:Votobia.2001.80-7198-481-7.D4/5.;
6510 Nietzsche, Friedrich.Breviár.:Archa.1995.80-7115-083-5.k02/1.;
6511 Nietzsche, Friedrich.Ecce homo : Soumrak bůžků aneb Jak filosovovat kladivem.Ecce homo aneb Jak se staneme,čím jsme.Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0270-4.D4/5.;
6512 Nietzsche, Friedrich.Genealogie morálky : polemika.Praha:Aurora.2002.80-7299-048-9.D4/5.;
6513 Nietzsche, Friedrich.Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti.Praha:Aurora.1996.80-85974-12-6.D4/5.;
6514 Nietzsche, Friedrich.O životě a umění.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-54-9.k03/2.;
6515 Nietzsche, Friedrich.Radostná věda : La gaya scienza.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-080-3.D4/5.;
6516 Nietzsche, Friedrich.Ranní červánky : myšlenky o morálních předsudcích.Praha:Aurora.2004.80-7299-077-2.D4/5.;
6517 Nietzsche, Friedrich.Soumrak model,čili,Kterak se filosofuje kladivem.Praha:Kawana.1993.80-85885-33-6.k03/2.;
6518 Nietzsche, Friedrich.Tak pravil Zarathustra : Friedrich Nietzsche.Olomouc:Votobia.1995.80-85885-79-4.D4/5.;
6519 Nigel, M. de S. Cameron.Sú kresťania ľudia?.:Návrat domov.2001.80-968354-5-9.k11/6.;
6520 Nigg Walter.Svatá Hedvika Slezská.Český Těšín:Cor Jesu.1994..k14/5.;
6521 Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.k14-2a.;
6522 Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.k14/5.;
6523 Nigg, Walter.Fur alle tage.:.1966..k17-5a.;
6524 Nigg, Walter.Muž z Assisi. Brno:CESTA.1990.80-900087-5-5.k13/6.;
6525 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.k14/6.;
6526 Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].2011.9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.k14/6.;
6527 Nigg, Walter,1903-1988.Der verborgene Glanz oder die Paradoxe Lobpreisung /.Freiburg im Breisgau ::Walter,.1971.3-530-61202-2.k17-4a.;
6528 Nigg, Walter,1903-1988.Kniha kajícníků :.Brno ::Cesta,.2000.80-85319-99-3.k11/5.;
6529 Nigg, Walter,1903-1988.Vom beispielhaften Leben :.Olten ::Walter,.1974.3-530-61205-7.k17-4a.;
6530 Nicholas, Fearn.Jak a o čem přemýšlejí filozofové : [od antiky k postmoderně].:Portál.2004.80-7178-784-1.k02/7.;
6531 Nichols, Aidan..Yves Congar.Wilton, CT ::Morehouse-Barlow,.1989..0225665379;0225665697; 0819214884; 0819214876;0819214884; 0819214876.k06-4b.;
6532 Nikelski Hartmut .Christliche Sterbehilfe.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1979..k13-4a.;
6533 Nikolaj, O. Losskij.Filozofia intuitivizmu.:Christiania.2000.80-967301-8-5.k02-5a.;
6534 Nikolaj, O. Losskij.Nauka o reinkarnaci.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-29-9.k02-5a.;
6535 Nižňanský, Eduard,(1955-).Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-3-2.k26/4.;
6536 Noble, Ivana.Konverze a konvertité. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2009.978-80-7325-196-3 .k13/1.;
6537 Noble, Ivana,1966-.Ranní meditace :.Bratislava ::Calder,.2013.978-80-970531-5-4.k16/7.;
6538 Noël, Marie,1883-1967.Erfahrungen mit Gott :.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1973.3-7867-0412-0.k17-5a.;
6539 Nolan Albert.Jesus before Christianity.Maryknoll, New York:Orbis Books.1978..k11-3b.;
6540 Nolan Albert.Jesus vor dem Christentum.Luzern:Edition Exodus.1993..k10-3a.;
6541 nORBERST a. lUYTEN o.p..Das menschenverstandnis nach Thomas von Aquin.Freiburg - Schweiz:Herausgeber: prof. dr. E. Montalta Universität Freiburg.1976..k06-5a.;
6542 Norbert Ohler ; z n?m. přel. V.Petkevič..4 OHLER, Norbert, 1935- Umírání a smrt ve středověku.Jinočany:H & H.2001.80-86022-69-2.k24/4.;
6543 Norbert Ohler ; z přel. M.Váňa, V.Váňa..4 OHLER, Norbert, 1935- Válka a mír ve středověku.Praha:H & H.2004.80-86022-91-9.k24/4.;
6544 Norbert Ohler ; z přel. V.Petkevič..5 OHLER, Norbert, 1935- Katedrála : náboženství,politika,architektura, dějiny.Jinočany:H & H.2007.80-7319-040-0.k24/4.;
6545 Norbert Ohler ; z n?m. orig. přel. M.Váňa..4 OHLER, Norbert, 1935- Cestování ve středověku.Jinočany:H&H.2003.80-86022-90-0.k24/4.;
6546 Norman, Vincent Peale.Sila pozitívneho myslenia.:Gardenia.1995.80-85662-18-3.D4/4.;
6547 Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.k11/6.;
6548 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.k11/6.;
6549 Nouwen, Henri.Cesta čekání ; cesta pokoje ; cesta moci.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-145-9.k18/7.;
6550 Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2.k11/6.;
6551 Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.k14-4b.;
6552 Nouwen, Henri.Život milovaných dětí : duchovní život v sekulárním světě.Praha:ZVON.1994.80-7113-103-2.D4/4.;
6553 Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2.k11/6.;
6554 Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.k11/6.;
6555 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.k11/6.;
6556 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.k16/8.;
6557 Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Feuer, das von innen brennt :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19427-9.k17-5a.;
6558 Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Gebete aus der Stille /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19633-6.k17-5a.;
6559 Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.In ihm das Leben finden :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19549-6.k17-5a.;
6560 Nouwen, Henri J. M.1932-1996.Gottes Clown sein :.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20544-0.k17-5a.;
6561 Nouwen,Hneri J.M..Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.k13/5.;
6562 Novák, David.Rozhovory s Nietzschem.:Návrat domů.2004.80-7255-107-8.k03/1.;
6563 Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..k21/4.;
6564 Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.K21/4.;
6565 Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..K12/4.;
6566 Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..K21/4.;
6567 Novák, Lukáš,1978-.Úvod do logiky aristotelské tradice /.České Budějovice ::Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,.2007.978-80-7040-959-6.k04/7.;
6568 Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3.k04/5.;
6569 Novak, Michael.Vyznání katolíka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1995.80-85959-00-3.k09/4.;
6570 Novosad, František.Osud a voľba.:Iris.1997.80-88778-36-0.k20/8.;
6571 Novosád, František.Pozvanie k Heideggerovi. Archa:Bratislava.1995.80-7115-093-2.k02/1.;
6572 Novotný.Všeobecný a zvláštní úvod do Starého Zákona.Příchovice:Nakladatelství BUK.1984 ?..k07/1.;
6573 Novotný Adolf , ThDr..Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..k22/2.;
6574 Novotný, Adolf.Na každý den.:.1970?..k11/2.;
6575 Novotný, Jiří.Basil Veliký a jeho doba.:.1999.80-86045-39-0.k17/4.;
6576 Novotný, Jiří.Světlo ikon.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1997.80-86045-14-5.k05/6.;
6577 Novotný, Jiří,1921-2002.Mnišství na Blízkém východě :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-124-1.k14/1.;
6578 Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1987..k24/1.;
6579 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.k15/6.;
6580 Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998.80-238-3763-X.K10/5.;
6581 Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.R1/6.;
6582 Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XX.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1976..k05-2b.;
6583 Nuova serie del "Bulletin Thomiste" - Volume XXI.RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA.Napoli:Edizioni domenicane italiane.1977..k05-2b.;
6584 Nussbaum, Martha Craven.Křehkost dobra.Praha:Oikoymenh.2003.80-7298-089-0.k02-4b.;
6585 Nyssen Wilhelm/Sonntag Franz-Peter.I barbari incontro a Cristo.Roma:Coines Edizioni.1972..k12-1b.;
6586 O, DONOHUE, John.Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí,poezií a požehnáním.Praha:Portál.2002.80-7178-629-2.k06/2.;
6587 O, SULLIVAN, John.Prezident,papež a premiérka : trojice, která změnila svět.:Praha : Ideál.2007.978-80-86995-02-1.k23/5.;
6588 O, SULLIVAN, Noel.Fašismus.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2002.80-7325-001-2.k03/7.;
6589 O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..k11/7.;
6590 O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..k05-4b.;
6591 O. Gabriel od sv. Marii Magdaleny karmelita bosy.NA DROGACH ŽYCIA DUCHOWEGO tom II.Krakow:Wydawnictwo O.O. Karmelitow bosych.1965..k18/4.;
6592 o. Joachim Roman Bar OFMConv..SWIETY JACEK.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej .1989..k06-3b.;
6593 O. P..STATUTI DEL LAICATO DOMENICANO.Bologna - Italia:Edizioni Studio Domenicao.1992..k06-4b.;
6594 O. Sylwester van Veghel OFMCap.Milość Krzyža.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitóv Bosych.1989..k18-2a.;
6595 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.D5/6.;
6596 O'Neill, Colman E..Meeting Christ in the sacraments.New York, N.Y. ::Alba House,.1991..0818905980.k10-2a.;
6597 Obermeier, Siegfried.Torquemada. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt Taschenbuch Verlag.1994.3-499-13382-2.k04-4a.;
6598 Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..k20/8.;
6599 Ockenfels, Wolfgang.Katolická sociální nauka.Praha:ZVON.1994.80-7113-081-8.k20/8.;
6600 Očenášová-Štrbová, Slavomíra.Modlitba v teologickom a etnologickom kontexte. Univerzita Mateja Bela:Banská Bystrica.2001.80-8055-560-5.k16/7.;
6601 Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.K09/4.;
6602 Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.R1/1.;
6603 Oerter W.B., Pokorný P..Rukopisy z Nag Hammádí.; 1, Kodex II.:Vyšehrad.2008.978-80-7021-875-4.k21/3.;
6604 Ogiermann, Otto.Bis zum letzten Afemzug.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1983..k04-4a.;
6605 Ogiermann, Otto.In Gottes Kraft.:St. Benno - Verlag GMBH Leipzig.1965..k04-6a.;
6606 Ohler, Norbert.Náboženské poutě ve středověku a novověku : Pilgerstab und Jakobsmuschel,Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit.V Praze:Vyšehrad.2002.80-7021-510-0.k24/5.;
6607 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.k18/8.;
6608 Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k12-1b.;
6609 Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k10-1b.;
6610 Okroy, Michael,(1959-).Kaschau war eine europäische Stadt :.Wuppertal ::Arco,.2005.3-938375-01-9.k12-1a.;
6611 Oktavec František, PhDr,.Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923).Martin:Matica slovenská.1980??..k16/2.;
6612 Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Maticse cyrilometodějská.1991..k06-4b.;
6613 Oldřich Bubeník.PUTOVÁNÍ Z ARGENTINY DO ČECH K HROBU PANÍ ZDISLAVY.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..k06-4b.;
6614 Oliva, Paľo.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.D8/7.;
6615 Oliva, Paľo.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.D8/7.;
6616 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.k05/1.;
6617 Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.k21/8.;
6618 Oliverius, Jaroslav.Svět klasické arabské literatury.Brno:Atlantis.1995.80-7108-109-4.k12-2a.;
6619 Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les Éditions du cerf.1968..k07-6b.;
6620 Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry Philippe Rouillard.DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE.Paris:Les éditions du cerf.1968..k07-6b.;
6621 Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.k11/4.;
6622 Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-049-2.k11/7.;
6623 Olšovský, Jiří.Slovník filosofických pojmů současnosti.:Academia.2005.80-200-1266-4.k01/1.;
6624 Omartian, Stormie.Moc modlitby v ťažkých časoch.Bratislava:Slovo života international.2014.9788089165391 (brož.); 978-80-89165-39-1.k16/7.;
6625 Omm Peter.Das Leben hat kein Geländer.Wiesbaden:PR-Verlag.1980..k18-2a.;
6626 Ondok, Josef Petr,1926-2003.Bereme smích vážně? /.Svitavy ;; Řím ::Trinitas :; Křesťanská akademie,.2003.80-86036-81-2.R1/3.;
6627 Ondok, Petr Josef.Bereme smích vážně?.Svitavy:Trinitas.2003.80-86036-81-2.k05/1.;
6628 Ondok, Petr Josef.Důkaz nebo hypotéza Boha? : Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.Svitavy:Trinitas.1998.80-86036-05-7.k10/1.;
6629 Ondok, Petr Josef.Muklovský Vatikán.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-040-3.k18/8.;
6630 Ondok, Petr Josef.Přírodní vědy a teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-93-3.k10/1.;
6631 Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.k04/1.;
6632 Ondovčák, Martin Uháľ (ed.)., Jozef.Sprirituálno-sociálne [sic] zázemie ľudskej existence a jej dôstojnosť :; zborník.:Cesta.2007.978-80-7295-093-5.k14-5a.;
6633 Ondrej Gábriš.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.D5/6.;
6634 Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Eliáš a Ján Krstiteľ.:Matica slovenská.1998.80-7090-474-7.k07/4.;
6635 Ondrej, Kondáš.Psychoterapia a reedukácia.:Osveta.1985..D4/1.;
6636 Ondřej, Stehlík..Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní d. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-587-9.k06/3.;
6637 Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.D4/7.;
6638 Ondruš, Rajmund.Blízki Bohu i ľuďom.Trnava:Dobrá kniha.1995.807141090X (brož.); 80-7141-090-X.K14/4.;
6639 Ondruš, Rajmund.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.k14/4.;
6640 Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.K16/2.;
6641 Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.k14/5.;
6642 Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.k14/4.;
6643 Ondruš, Rajmund.V teba, Pane, som dúfal .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-638-8.k16/2.;
6644 Ondruš, Rajmund S.J..Blízki Bohu i ľuďom :.Bratislava ::Tatran,.1991.80-222-0277-0.R1/4.;
6645 Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5.K14/4.;
6646 Ondruš, Rajmund, d 1929- 4 zos.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1982.0-920150-83-7.k14/4.;
6647 Ondruš,Rajmund.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0.R1/4.;
6648 Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení : Vzpomínky opata břevnovského kláštera.Praha:Torst.1997.80-7215-028-6.R1/8.;
6649 Opatrný A., , Boukal P., Černý J., Žilková E..Credo - Úvahy o apoštolském vyznání víry.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..k09/1.;
6650 Opatrný, Aleš.Cesty pastorace v pluralitní společnosti.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-930-1.k10/4.;
6651 Opatrný, Josef.Amerika v proměnách staletí.Praha:Libri.1998.80-85983-42-7.k23/1.;
6652 Opll, Ferdinand.Fridrich Barbarossa : císař a rytíř.Praha:Paseka.2001.80-7185-342-9.k23/1.;
6653 Opočenská, Jana.Zpovzdálí se dívaly také ženy : Výzva feministické teologie.Praha:Kalich.1995.80-7017-912-0.D5/6.;
6654 Oppenheim, A. Leo.Starověká Mezopotámie : portrét zaniklé civilizace.Praha:Academia.2001.80-200-0749-0.k23/4.;
6655 Opracoval zespól biblistów polskich.Pismo świete Starego i Nowego testamentu.Poznaň - Warszawa:Wydawnictwo Pallottinum.1971..k10-6b.;
6656 Opus bonum a Benediktinské Arciopatství u sv. Markéty.Benediktinské Arciopatství Břevnov.Praha:Documenta.1994..D8/8.;
6657 Oraison Marc.Vocation.Paris:Desclée de Brouwer.1970..k14-5a.;
6658 Oravcová, Marianna.Filozofia prirodzeného jazyka.Bratislava:ARCHA.1992.80-7115-044-4.k03/3.;
6659 Ordovani - Fernandez - Maggiolo - Spiazzi.lA MISSIONE DEL TOMISMO.Roma - Napoli:SAN SISTO VECHIO.1967..k06-5a.;
6660 Ortega y Gasset, José.Eseje o umení. Bratislava:Archa.1994.80-7115-076-2.k02/1.;
6661 Ortega y Gasset, José.Evropa a idea národa (A jiné eseje o problémech současného člověka). Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0380-9.k02/1.;
6662 Ortega y Gasset, José.Vzpoura davů. Praha:Naše vojsko.1993.80-206-0072-8.k04/5.;
6663 Ortkemper, Franz-Jozef,(1939-).První list Korinťanům.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-385-0 .k07/5.;
6664 Orwell, George.Barmské dní : Smrť Johna Floryho.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2006.80-8061-238-2.k04/5.;
6665 Ostos-Ávila, Alejandro.Calística filosofía de lo bello, la belleza y la beldad de José Vasconcelos.:Pontificia univesitas Gregoriana.1999..k03-6a.;
6666 Ostřanský, Bronislav.Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky : úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn Arabího.Praha:Orientální ústav Akademie věd České repu.2004.80-85425-55-6.k21/8.;
6667 Ostřanský, Bronislav, 1972-.Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti.:Praha :.2009.978-80-7277-404-3.k21/8.;
6668 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.k18/1.;
6669 Otis.Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-542-9.k20/8.;
6670 Otisk, Marek.Aristoteles Christianus : peripatetická tradice v latinském myšlení 10.a 11 .století.Ostrava:Montanex.2008.978-80-7368-478-5.k01/2.;
6671 Otisk, Marek.Na cestě ke scholastice : klášterní škola v Le Bec-Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury.Praha:Filosofia.2004.80-7007-192-3.k01/6.;
6672 Otto Hermann Pesch.FREI SEIN AUS GNADE.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1983..k07-5b.;
6673 Otto, Kaiser.Odkaz alexandrijských Židů :; úvod do deuterokanonických knih Starého zákona.:Vyšehrad.2006.80-7021-592-5.k07/1.;
6674 Otto, Rudolf.Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-260-8.k06/4.;
6675 Oursel Raymond - testo.La civilta´- religiosa, culturale e artistica.Milano:Jaca Book.1983..k12-3b.;
6676 Oursel Raymond - testo.La Via Lattea.:Jaca Book.1985..k12-3b.;
6677 Overmyer, Daniel L..Náboženství Číny : Svět jako živý organismus.Praha:Prostor.1998.80-85190-75-3.k06/6.;
6678 Oz, Amos.Mír,láska a kompromis : Výbor z esejů a publicistiky.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0585-2.k05/1.;
6679 P. Agruppe ... [et al.]..Božské Srdce : teologické reflexe.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-86-2.k13/7.;
6680 P. Albert Besnard.Saint Augustin.Paris:Les éditions du cerf.1982..k04-2a.;
6681 P. Ambros ... [et al.]..Fórum pastorálních teologů : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v O.:Refugium Velehrad-Roma.2003.80-86715-14-0.k10/4.;
6682 P. Angelo Walz O. P..I SANTI DOMENICANI.Roma - Italia:DESCLÉE END C Editori PONTIFICI.1968..k06-4b.;
6683 P. Angelo Walz O. P..I DOMENICANI AL CONCILIO DI TRENTO.Roma - Italia:Herder Freiburg im Breisgau.1961..k05-3a.;
6684 P. Angelus Walz O. P..Compendium historiae Ordinis Praedicatorum.Roma - Italia:Pontificium athenaeum Angelicum.1948..k05-3a.;
6685 P. Baron.LA JEUNESSE DE LACORDAIRE.Paris:Les Editions du Cerf.1961..k06-3b.;
6686 P. Bonaventúra Wilhelm.Svatá Ažběta.Františkánska Provincia Česko-Moravská:Nová Práca.1905..D5/8.;
6687 P. Dominikus Planzer O.P..HENRICH SEUSES LEHRE.Freiburg i Br.:Die Ewige Weisheit.1960..k06-5b.;
6688 P. Gabriel a S. Maria Magdalena O.C.D..VOM BETEN ZUM SCHAUEN.Roma - Italia:Monastero S. Giuseppe Roma, Carmelitane Scalze.1960..k05-4b.;
6689 P. Gabriel od sv. Marii Magdaleny.WSPÓLŽYCIE Z BOGIEM.Kraków:WYDAWNICTVO O.O. KARMELITÓW BOSYCH.1968..k17/7.;
6690 P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..k06-3b.;
6691 P. Giacinto Cormier O. P..Alla scuola del Vangelo e dei Santi.Roma - Italia:Edizioni Vivere in.1983..k06-3b.;
6692 P. Giocondo Pio Lorgna OP .Elevazioni per ogni giorno dell´anno.Venezia:Congregazione dela beata Imelda.1964..k06-2a.;
6693 P. Ignacio Iparraguirre, S. J..Obras completas de san Ignacio de Loyola.MADRID:BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.1952..k05-3b.;
6694 P. Lodovico Ferretti O.P..SAN TOMMASO D´AQUINO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1974..k06-5a.;
6695 P. Luigi Abele Redigonda O. P..Secoli domenicani 1216 - 1966.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1967..k06-3b.;
6696 P. M. Gabriel.OHNE LICHT AUF DUNKLEM PFAD.Wien:Verlag Heiler.1960..k05-4b.;
6697 P. Marcel Bocqssuet SS CC.Kunder des Reiches MATEO CRAWLEY - BOEVEY.:Antonius-Verlag, Solothurn.1966..k04-1b.;
6698 P. Mariano Cordovani O. P..TEOLOGIA E VITA SPIRITUALE.Milano:Masimo.1982..k06-3b.;
6699 P. Mauro Laconi O.P..Dio e Noi.Roma:Edizioni Cateriniane.1966..k17-2b.;
6700 P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-4b.;
6701 P. Pietro Lippini OP.LA SPIRITUALITA DOMENICANA.Bologna - Italia:Tamari editori in Bologna.1958..k06-3b.;
6702 P. Pio da Pietrelcina.Lettere al padre spirituale.Roma:Centro Editoriale "Pro Sanctitate".1970..k18-4a.;
6703 P. Raimondo Spiazzi O.P..GLI ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1968..k06-3b.;
6704 P. Raimondo Spiazzi O.P..IL CULTO DELLA SAPIENZA.Roma - Italia:DESCLÉE END C. Editori PONTIFICI.1969..k06-3b.;
6705 P. Raimondo Spiazzi O.P..LA VOCAZIONE DOMENICANA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..k06-3b.;
6706 P. Raimondo Spiazzi O.P..LO SPIRITO E LA REGOLA DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1967..k06-3b.;
6707 P. Timoteo Centi, O. P..MADRE M. ANTONIA LALIA.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1972..k06-3b.;
6708 P. Tommaso Tarantino o.p..Il Rosario: Contemplazione del volto di Cristo.:Apostolato del rosario - Madona dell´Arco.2002..k06-4a.;
6709 P. Valerio Ferrua O. P..SANTORALE DOMENICANO.ALBA:Stampato nella Litografia Monastero Suore Domenicane.1990..k05-3a.;
6710 P. Veit Gadient, OFMCap..Mutter und Herrin.Luzern:Verlag Räber und Cie..1958..k17-1b.;
6711 P. Venturino Alce.IL CONVENTO DI SAN DOMENICO IN BOLOGNA NEL SECOLO XIII.Bologna - Italia:Pátron editore.1973..k06-5b.;
6712 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..K11/2.;
6713 Paciorek, Antoni,(1945-).Q - Ewangelia Galilejska.Lublin ::Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,.2001.83-7306-047-2.k08/6.;
6714 Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.k08/7.;
6715 Padovanniová, Marcelle.Costa Nostra.Bratislava :Kalligram.2003.80-7149-561-1.k04/6.;
6716 Padovese, Luigi.Wprowadzenie do teologii patrystycznej.:WAM.1994.83-7097-092-3.k17/2.;
6717 Pachman, Luděk.Boha nelze vyhnat : Od marxismu zpět ke křesťanství.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-050-8.k10/1.;
6718 Pál Én.Zsinati rendelet.Róma:.1965..k13-5a.;
6719 Pala František, prom. fil., redaktor českého vydání.Kniha života pre každého.:Vida.1991..k11-3b.;
6720 Palacios Arturo Bernal.PRAEDICATORES INQUISITORES - III.Roma:Instituto storico domenicano.2006..k05-3a.;
6721 Palacký, František.Úvahy a projevy : Z české literatury,historie a politiky.Praha:Melantrich.1977..k03/7.;
6722 Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..k18/1.;
6723 Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.k26/8.;
6724 Palmer Humphrey.The Logic of Gospel Criticism.London - Melbourne - Toronto:Macmillan.1968..k10-4b.;
6725 Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.K14/6.;
6726 Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.1990.80-7113-002-8.k17/8.;
6727 Palouš, Radim.Světověk a Časování.Praha:Vyšehrad.2000.80-7021-411-2.k03/5.;
6728 Palouš, Radim.Totalismus a holismus.Praha:Karolinum.1997.80-7184-281-8.k04/6.;
6729 Panagiotis, I. Boumis.Kanonické právo pravoslávnej cirkvi.:Prešovská univerzita.1997.80-88885-21-3.k19/7.;
6730 Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.1990.80-221-0084-6.k10/1.;
6731 Panczová, Helena.Ars grammatica. Učebnica latinčiny.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-460-3.k16-4c.;
6732 Panczová, Helena.Egeria. Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-539-1.K17/4.;
6733 Panczová, Helena.O nepravej ženskej kráse.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-572-5.K17/4.;
6734 Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-669-2.K17/4.;
6735 Panczová, Helena.Slávne svedectvo mučeníkov. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-669-2.R1/4.;
6736 Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.1999.80-85319-76-4.k09/1.;
6737 Panzram, Bernhard.Sucht, dann werdet ihr finden :.Leipzig ::Benno-Verl,.1993.3-7462-1084-4.k18-4a.;
6738 Papa, Rodolfo, 1964-.Caravaggio.:Praha :.2009.978-80-242-2512-8.k22/7.;
6739 Papáč, Richard.Pamiatky na gotickej ceste.Košice:Východoslovenské múzeum v Košiciach.2013.9788089093366 (brož.); 978-80-89093-36-6.k05/7.;
6740 Pápai Zsuzsanna.Zakarpatja.Mukačevo-Munkáč-Mukatscheswo:Ministerstvo Nacionalnoj Kulturnoj Spadščini.2003..k12-2b.;
6741 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.k14/6.;
6742 Pápež Pavol VI..Apoštolský list "Octogesisma adveniens".Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1971..k13-5b.;
6743 Pápež Pavol VI..O Mariánské úctě.Rím:Křesťanská akademie.1977..k11/4.;
6744 Pápežská biblická komise.Výklad bible v církvi (Pracivbá text).Rím:Křesťanská akademia.1994..k07/1.;
6745 Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.k19/4.;
6746 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.k06/6.;
6747 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.k19/4.;
6748 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.k19/4.;
6749 Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.k10/4.;
6750 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.k19/4.;
6751 Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran.1969..R1/5.;
6752 Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.k16/8.;
6753 Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.R1/8.;
6754 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.k20/4.;
6755 Papsonová, Mária .Ulrich Richental.:Vydavateľstvo Rak.2009.978-80-85501-42-1.k26/2.;
6756 Papst Johannes Paul II..Uber das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie.Stein am Rhein (Schweiz):Christiana Verlag.1980..k08-2a.;
6757 Papuli G..Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milela.1986/89..k11-3b.;
6758 Papuli Giovanni.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1990/92..k11-3b.;
6759 Papuli Giovanni, Universita degli studi di lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..k11-3b.;
6760 Papuli Giovanni, Universita degli studi di Lecce.Bollettino di storia della filosofia.Lecce:Milella.1980/85..k11-3b.;
6761 Papus.Kabala : Praktická kabala,kabala a magie,invokace. Praha:Volvox globator.1996.80-85769-70-0.k06/5.;
6762 par Charles Muller et Herbert Vorgrimler.Karl Rahner.Paris-6:Collection theologiens et spirituels contemporains .1965..k04-2a.;
6763 Paravicini, Werner.Karel Smělý : zánik domu burgundského.Praha:Paseka.2000.80-7185-312-7.k23/1.;
6764 Pardíková Marie, Koláček Josef, SJ.Z deníku otce Jana Topenčíka.:samizdat.1998..D8/7.;
6765 Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6.k13/5.;
6766 Parratt John.A Reader in African Christian Theology.:SPCK International Study Quide 23 (advanced).1997..k07-5b.;
6767 Parsch Pius Dr..Volks-Liturgie.Klosterneuburg/ Wien:Volksliturgisches Apostolat .1952..k13-5b.;
6768 Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..R1/5.;
6769 Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..k10/5.;
6770 Partridge, Christopher.Viery a vyznania : Nový sprievodca náboženstvami sveta. Bratislava:Slovart.2006.80-8085-132-8.k06/4.;
6771 Paściak Józef O, OP.Izajasz Wieszczem Chrystusa.Katowice:Ksiegarnia św. Jacka.1987..k20/4.;
6772 Pascucci Antonio.Dove va l´uomo?.Roma:Editrice A. V. E..1978..k13-4a.;
6773 Pascucci Antonio Sac..L´ESCATOLOGIA E L´IMPEGNO TERRENO PER IL FUTURO DELL´UOMO.Romae:Editrice A.V.E..1978..k07-5b.;
6774 Pastirčák, Daniel,1959-.Boží strom zla :.Bratislava ::Calder,.2014.978-80-970531-6-1.k17/7.;
6775 Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.2013.978-80-89067-88-6.k07/6.;
6776 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k12-2a.;
6777 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k22/5.;
6778 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.k12-2a.;
6779 Pašteka, Július.Svet literatúry, literatúra sveta : Analýzy a interpretácie.Bratislava:Petrus Publishers.2004.80-88939-89-5.k22/1.;
6780 Pašteka, Július.Svet literatúry, literatúra sveta : Analýzy a interpretácie.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-99-2.k22/1.;
6781 Pater Pio.Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě.Praha:Ŕád L. .P..1991..k13-6a.;
6782 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.k11/2.;
6783 Pater, Walter Horatio.Renesance : Studie o výtvarném umění a poezii.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-058-7.D8/5.;
6784 Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.k02-2a.;
6785 Patočka, Jan.Bibliografie 1928-1996.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-34-8.k03/3.;
6786 Patočka, Jan.Češi :; [soubor textů k českému myšlení a českým dějinám].:Oikoymenh.2006.80-7298-181-1.k02-2a.;
6787 Patočka, Jan.Češi II. Praha:Oikoymenh.2006.80-7298-182-X.k02-2a.;
6788 Patočka, Jan.Fenomenologické spisy I..Praha:Oikoymenh.2008.978-80-7298-307-0.k02-2a.;
6789 Patočka, Jan.Komeniologické studie : 1. texty publikované v letech 1941-1958 : Soubor textů o J.A.Komenském.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-52-6.k02-2a.;
6790 Patočka, Jan.Komeniologické studie : 2..Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-03-8.k02-2a.;
6791 Patočka, Jan.Komeniologické studie : soubor textů o J.A. Komenském. III, Nepublikované texty.:Oikoymenh.2003.80-7298-079-3.k02-2a.;
6792 Patočka, Jan.Nejstarší řecká filosofie : Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-195-4.k02-2a.;
6793 Patočka, Jan.Péče o duši : 1.díl. : Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.:Praha : Oikoymenh.1996.80-86005-24-0.k02-2a.;
6794 Patočka, Jan.Péče o duši : 2.díl. : nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-91-7.k02-2a.;
6795 Patočka, Jan.Péče o duši : 3. Kacířské eseje o filosofii dějin : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-054-8.k02-2a.;
6796 Patočka, Jan.Platón.:SPN.1992.80-04-25609-0.k02-2a.;
6797 Patočka, Jan.Sókratés : Přednášky z antické filosofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25383-0.k02-2a.;
6798 Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.k09-2b.;
6799 Patočka, Jan.Tělo,společenství,jazyk,svět.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-90-0.k03/3.;
6800 Patočka, Jan.Umění a čas : soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. I, Publikované studie.:Oikoymenh.2004.80-7298-113-7.k02-2a.;
6801 Patočka, Jan.Úvod do fenomenologické filosofie : Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1969-1970 na filosofické fakultě UK.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-47-1.k03/3.;
6802 Patočka, Jan, 1907-1977 - autor.Umění a čas :. OIKOYMENH ::Praha :.2004.80-7298-114-5.k02-2a.;
6803 Patriarca Massimo IV. .Discorsi di Massimo IV. al Concilio.:.1968..k13-5a.;
6804 Patricia de Menezes.Nenarodení.neuvedené:Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).2000?..k08-1a.;
6805 Patrimoines chriftianifme.Naissance de la méthode critique.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1992..k10-4b.;
6806 Paul André.Parcours évangélique.Paris:Cerf Desclée .1973..k11-4b.;
6807 Paul de Geslin.VINZENZ PALLOTTI.Friedberg bei Augsburg:Pallotti - Verlag .1973.3-87614-036-6.k04-2a.;
6808 Paul-Werner Scheele.ALLE EINS.Druckerei Paderborn:Verlag Bonifacius.1979..k07-5b.;
6809 Paul, Allen (M. Aleen).Katyň : stalinský masakr a triumf pravdy.V Praze:Knižní klub.2008.978-80-242-1978-3.k25/2.;
6810 Paul, Herbert Freyer.Albert Schweitzer - život a dielo.:Tranoscius.1997.80-7140-135-8.k15/8.;
6811 Paul, Lendvai.Tisíc let maďarského národa.:Academia.2002.80-200-0856-X.k23/6.;
6812 Paul, Poupard.Sprievodca Rímom.:Nové Město.1999.80-85487-58-6.D8/8.;
6813 Paul, Spilsbury.Trůn, beránek a drak : výklad knihy Zjevení Janova.:Návrat domů.2005.80-7255-111-6.k07/3.;
6814 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.k09/1.;
6815 Pauliny, Andrej.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-28-8.k15/2.;
6816 Paupert J. - M..Quelle est donc cette bonne nouvelle?.Paris:Librairie Arthéme Fayard.1961..k11-3b.;
6817 Paupert Jean-Marie.POUR UNE POLITIQUE ÉVANGÉLIQUE.Toulouse, France:Privat, Éditeur.1965..k07-5b.;
6818 Paus Ansgar.FREIHEIT DES MENSCHEN.Graz Wien Koln:Verlag Styria .1974..k07-5b.;
6819 Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.k13-5a.;
6820 Pavel, Aleš.Pravoslávna cirkev u nás.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi.1998.80-967801-2-3.k09/1.;
6821 Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k07-3a.;
6822 Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k18/4.;
6823 Pavel, Evdokimov..Epochy duchovního života : od pouštních Otců do našich dnů.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-94-3.k07-3a.;
6824 Pavel, Hradečný.Dějiny Řecka.:Nakladatelství Lidové noviny.2001.80-7106-192-1.k23/2.;
6825 Pavel, Žáček.ŠtB na Slovensku za "normalizácie".:Ministerstvo spravodlivosti SR.2002.80-968833-0-5.k10/7.;
6826 Pavel, Žigo.Dozrievanie v čase.:Ludoprint.2002.80-968838-6-0.D4/4.;
6827 Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,.1969..K19/4.;
6828 Pavelka Jan.Sedmdesát Danielových sedmiletí.Praha:ČKCH.1990..k21/5.;
6829 Pavić, Milorad.Chazarský slovník. Bratislava:Slovart.2003.80-7145-730-2.k22/2.;
6830 Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.R1/4.;
6831 Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2000.80-902682-2-6.k17/2.;
6832 Pavlík, Jiří.Apofthegmata II.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.2005.80-86882-01-2.k17/2.;
6833 Pavlík, Jiří.Dión Chrýsostomos : o výtvarném umění,náboženství a filozofii.Praha:Karolinum.2004.80-246-0758-1.k05/6.;
6834 Pavlincová, Helena.Filosofie náboženství : Pokus o typologii.Brno:Masarykova univ..1999.80-210-1702-3; 80-210-1978-6.k06/1.;
6835 Pavlincová, Helena.Judaismus,křesťanství,islám : Slovník.Praha:Mladá fronta.1994.80-204-0440-6.k022/1.;
6836 Pavlowski Tomasz OPO.Przewodnik dla zniecheconych spowiedzia imsza swieta.Poznaň:W drodze.1989..k13-4a.;
6837 Pavol Strauss.Zákruty bez ciest.:Smena.1971..k11/4.;
6838 Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..R1/3.;
6839 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.:.1967..k19/4.;
6840 Pavol VI.Kresťan pred novými otázkami .Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1971..k19/4.;
6841 Pavol VI..Apoštolská exhortace Pavla VI. "EVANGELICA TESTIFICATIO".:.1970?..K19/4.;
6842 Pavol VI..Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Rím :Typis polyglottis vaticanis.1969..k19/4.;
6843 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..K19/4.;
6844 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae.Praha:Vyšehrad.1969..k13-5a.;
6845 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Trnava:SSV .1993.80-7162-053-X; 807162053X.K19/4.;
6846 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI..Rím:Pavol VI..1944..k13-5a.;
6847 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI. O rozvoji národov.Rím:pápež Pavol VI..1968..k13-5a.;
6848 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.k19/4.;
6849 Pavol VI..Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Řím:Kresťanská akademie.1978..k19/4.;
6850 Pavol VI..Humanae vitae - Encyklika.Praha:Vyšehrad.1969..k13-5a.;
6851 Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..R1/3.;
6852 Pavol VI..Konzilsdekrete l.Recklinghausen:Paulus Verlag .1966..k13-3a.;
6853 Pavol VI..O pokroku národu - Populorum progressio.Rím:Papež Pavel VI, .1967..k19/5.;
6854 Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. "O pokroku národu".Rím:pápež Pavol VI..1968..k13-5a.;
6855 Pavol, Čarnogurský.6. október 1938.:Veda.1993.80-224-0323-7.k26/3.;
6856 Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.k13-6a.;
6857 Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.k14/1.;
6858 Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.k19/4.;
6859 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.k19/4.;
6860 Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.k19/4.;
6861 Pavol, Kvetjo.Anglicko-slovenský frazeologický slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01343-5.k22/8.;
6862 Pavol, Zlatoš.Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou.:Iris.1995.80-88778-09-3.k04/7.;
6863 Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.k19/4.;
6864 Pawlak Wladyslaw B..Kniha atentátov.Bratislava:Pressfoto.1972..k23/5.;
6865 Pawlowsky, Peter.Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-143-1.k11/4.;
6866 Pawłowski, Tomasz(1927- )..Siła przebicia /.Poznań ::\"W Drodze\",.1986.8385008322.k18-4a.;
6867 Payer, Alja.Der Okumenische Patriarch Athenagoras I. ein Friedensbringer aus dem Osten.:Catholica Unio.1986..k04-6a.;
6868 Payne, Jan.Hermeneutická etika : Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.Praha:Triton.1995.80-85875-07-1.k03/5.;
6869 Payne, Robert.Les Peres de l'Église d'Occident. Paris:Éditions Correa.1953..k04-5b.;
6870 Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.k07-3a.;
6871 Peacocke, Arthur.Teológia pre vedecký vek. .Bratislava :Kalligram.2009.978-80-8101-251-8.k10/1.;
6872 Peale, Norman Vincent,1898-1993.Die Kraft positiven Denkens /.Thalwil ::Oesch,.1979.3-85-833-106-6.k18-4a.;
6873 Pearce, Edward.Machiavelliho děti : Pragmatismus a morálka v činech světových vládců a politiků.:Praha : Lidové noviny.1994.80-7106-094-1.k04/4.;
6874 Pearcy, Nancy R..Duše vědy : Proměny ve vztahu vědy a náboženství.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-73-2.k04/4.;
6875 Pease, Allan.Úspešné komunikačné stratégie.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1247-9.D4/4.;
6876 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1963..k10/7.;
6877 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1964..k10/7.;
6878 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..R2/1.;
6879 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..k10/7.;
6880 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..R2/1.;
6881 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..k10/7.;
6882 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka I. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1959..k10/7.;
6883 Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1960..k10/7.;
6884 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..R2/1.;
6885 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..R2/1.;
6886 Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..R2/1.;
6887 Peciar, Štefan, d 1912-1989 4 red ;.Slovník slovenského jazyka I. diel p a-k.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1959..R2/1.;
6888 Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou : Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.Praha:ODEON.1993.80-207-0469-8.D4/4.;
6889 Peck, M. Scott (Morgan Scott).V jiném rytmu : Vytváření komunit.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-77-6.D4/3.;
6890 Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.:Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakl..1940..k03/4.;
6891 Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..k03-4b.;
6892 Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad.1969..k03/1.;
6893 Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk II. díl.Řím:.1971..k04/1.;
6894 Pecka, Dominik, 1895-1981 - autor.Člověk III. díl.Řím:.1971..k04/1.;
6895 Peguy, Charles.Eseje.Olomouc:Votobia.1993.80-85619-37-7.k03/1.;
6896 Péguy, Charles.HOMO VIATOR.Koln und Olten:im verlag Jakob Hegner.1963..k04-2a.;
6897 Pech Vilém.Francouzsky rychle a přehledně.Praha:Nakladatelé Kvasnička a Hampl.1950?..k16-5c.;
6898 Pejřimovský, Josef.Náboženství : původ,zkoumání,srovnávání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998.80-238-3566-1.k06/3.;
6899 Pekař, Josef,1870-1937.O smyslu českých dějin.Praha ::Rozmluvy,.1990.0-946352-70-4.k125/6.;
6900 Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.1994.80-85571-03-X.k11/7.;
6901 Pelcová, Naděžda.Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace.Praha:Pedag.fak.UK.1998.80-86039-46-3.k04/5.;
6902 Pelcová, Naděžda.Filozofická a pedagogická antropologie.Praha:Karolinum.2000.80-246-0076-5.k04/1.;
6903 Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.2009.978-80-7207-712-0.k21/2.;
6904 Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.k20/4.;
6905 Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-091-2.R1/3.;
6906 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VII.:Edizioni Paoline.1983..k01-1a.;
6907 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione I.:Edizioni Paoline.1974..k01-1a.;
6908 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione II.:Edizioni Paoline.1975..k01-1a.;
6909 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione III.:Edizioni Paoline.1976..k01-1a.;
6910 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione IV.:Edizioni Paoline.1977..k01-1a.;
6911 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione V.:Edizioni Paoline.1978..k01-1a.;
6912 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VI.:Edizioni Paoline.1980..k01-1a.;
6913 Pelliccia, Guerrino; Rocca, Giancarlo.Dizionario degli Instituti di Perfezione VIII.:Edizioni Paoline.1988..k01-1a.;
6914 Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k13-2b.;
6915 Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..k13-2b.;
6916 Pemsel Joh. N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1959..k13-2b.;
6917 Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Erster Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1960..k13-6b.;
6918 Pemsel Johann N..Jugendkatechesen fur die Berufsschulen - Zweiter Band.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1958..k13-6b.;
6919 Penna Angelo.La religione di Israele.:Morcelliana.1958..k09-4a.;
6920 Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b.;
6921 Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b.;
6922 Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4a.;
6923 Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b.;
6924 Pére Émile-Alphonse Langlais O.P..Le Pére Maitre.Roma - Italia:Convento de sainte-Sabine.1959..k05-4b.;
6925 Pére Christian.Die Armen von der Ture.Munchen/ Freiburg :Erich Wewel Verlag.1973..k14-4b.;
6926 Peregrin, Jaroslav.Logika a logiky : systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy.:Academia.2004.80-200-1187-0.k04/7.;
6927 Peregrin, Jaroslav.Obrat k jazyku: Druhé kolo : Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů.Praha:Filosofický ústav AV ČR.1998.80-7007-102-8.k03-5b.;
6928 Peregrin, Jaroslav.Úvod do analytické filosofie. Praha:Herrmann a synové.1992..k03/2.;
6929 Peregrin, Jaroslav, 1957.Co je analytický výrok?.:Praha :.1995.80-238-0469-3.k03/3.;
6930 Peretra Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladatelstsvo Cor Jesu.1992..k13-3a.;
6931 Percheron, Maurice.Le Bouddha et la bouddhisme. Paris:du Seuil.1956..k01-6a.;
6932 Peri Vittorio, Spalato e la sua chiesa nel tema Bizantino di Dalmazia.Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI..Padova:Editrice Antenore.1982..k14-6b.;
6933 Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..D8/6.;
6934 Perle, Besserman.Kabala a židovská mystika. Praha:Pragma.2003.80-7205-869-X.k06/4.;
6935 Perls, Frederick S..Gestalt terapie doslova.Olomouc:Votobia.1996.80-7198-115-X.D4/7.;
6936 Pernoud Régine.Eleonora d´Aquitania.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a.;
6937 Pernoud Regine.Storia della Borghesia.Milano:Jaca Book.1982..k15-6b.;
6938 Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.k19/3.;
6939 Pernoud, Régine.Žena v době katedrál : Régine Pernoud.V Praze:Vyšehrad.2002.80-7021-544-5.k24/2.;
6940 Pernoud, Régine, 1909-1998.Život a smrt Jany z Arku :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-020-6.k14/1.;
6941 Pernoud, Regine,1909-1998..La femme au temps des cathedrales.[Paris] ::Stock,.1980..2234009472.k15-4a.;
6942 Pernoud, Regine,1909-1998..Those terrible Middle Ages :.San Francisco ::Ignatius Press,.2000..0898707811 .k15-4a.;
6943 Perrin J. M., OP.Žyc z Bogiem w ewangelii radosci.Poznaň, Warszawa, Lublin:Ksiegarnia šw. Wojciecha.1959..k18-4a.;
6944 Perrot Charles.JÉSUS, CHRIST ET SEIGNEUR DES PREMIERS CHRÉTIENS.Paris:Desclée.1997..k07-5b.;
6945 Perrot, Charles,(1929-).Jésus et l'histoire.Paris ::Desclée,.1993.2-7189-0605-7.k07-5b.;
6946 Pesarchick Robert A..THE TRINITARIAN FOUNDATION OF HUMAN SEXUALITY AS REVEALED BY CHRIST.Romae, Italia:Editrice pontificia universita Gregoriana.2000..k07-5b.;
6947 Pesch, Otto Hermann.Cesty k Lutherovi.Brno:CDK.1999.80-85959-53-4.k19/3.;
6948 Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k19/5.;
6949 Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k13-5a.;
6950 Pesch, Otto Hermann.Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava,průběh,odkaz.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-194-6.k13-3a.;
6951 Pesch, Otto Hermann.Existuje? : poznání Boha dnes.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-241-1.k11/4.;
6952 Pesch, Otto Hermann.Základní otázky katolické víry.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-206-3.k11/4.;
6953 Pesch, Otto Hermann,(1931-).Kleines katholisches Glaubensbuch.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1974.3-7867-0442-2.k07-1b.;
6954 Pesch, Otto Hermann,1931-.Die zehn Gebote.Mainz ::Matthias-Grünewald,.1987.3-7867-0533-X.k14-5a.;
6955 Pesch, Rudolf.Die biblischen Grundlagen des Primats.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02187-0.k08-5b.;
6956 Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-331-0.k05/1.;
6957 Peschke, Karl Heinz.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:Lúč.1993.3790252107 (brož.);3-7902-5210-7.k14-5a.;
6958 Pešek, Jan.Pod kuratelou moci.:Veda.1999.80-224-0589-2.k10/7.;
6959 Pešek, Jan.Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953.:Veda.1999.80-224-0575-2.k10/7.;
6960 Pešek, Jan.Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953.:Veda.1997.80-224-0528-0.k10/7.;
6961 Pešek, Jan.Štruktúry moci na Slovensku 1948-1989.Prešov:VMV.2004.80-7165-469-8.k10/7.;
6962 Peter Brenkus.Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-133-1.k09/1.;
6963 Peter Adalbert.Die Bucher Zefanja, Nahum und Habakuk.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1972..k09-5a.;
6964 Peter Bernardi.Pater Leopold von Castelnovo.Munchen - Paderborn - Wien:Verlag Ferdinand Schoningh Thomas Verlag.1962..k04-2a.;
6965 Peter Sedlak.Kňazské a rehoľné osobnosti z historického územia Košickej arcidiecézy.Prešov:Michal Vaška.2014.978-80-7165-950-1.k11/8.;
6966 Peter Tavel..Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla :; potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k ot.:Triton.2007.978-80-7254-915-3.D4/2.;
6967 Peter, Blaho.Justiniánske inštitúcie.:Iura Edition.2000.80-88715-80-6.k19/7.;
6968 Peter, Brock.Slovenské národné obrodenie.:Kalligram.2002.80-7149-492-5.k26/1.;
6969 Peter, Cole.Filozofie náboženství. Praha:Portál.2003.80-7178-719-1.k04/1.;
6970 Peter, Juščák.Odvlečení.:Kalligram.2001.80-7149-445-3.k26/6.;
6971 Peter, Mosný.Podkarpatská Rus.:SAP - Slovak Academic Press.2001.80-85665-43-3.k26/4.;
6972 Peter, Mulík.Cirkev v tieni totality.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-042-X.k26/5.;
6973 Peter, Mulík.Nenávideli ma bez príčiny.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-272-5.k26/4.;
6974 Peter, Ratkoš.Slovensko v dobe veľkomoravskej.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-91-X.k27/3.;
6975 Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.1998.80-967961-7-8.k16/2.;
6976 Peterman, John.Platon.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-95-4.k02/1.;
6977 Petit Jean .Un couvent de le Corbusier.Paris:I. I. L. C..1961..k16-2a.;
6978 Petkanič, Milan.Filozofia vášne Sorena Kierkegaarda. Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2010.978-83-7490-303-5.k03/1.;
6979 Petr Ondok., Josef.Čmelák asketický : úvahy o křesťanské spiritualitě.:Trinitas.2004.80-86036-90-1.k18/4.;
6980 Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.2005.80-85929-72-4.k06-4b.;
6981 Petráček, Tomáš.Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize :; život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938).:Krystal OP.2006.80-85929-81-3.k21/1.;
6982 Petráček, Tomáš,1972-.Bible a moderní kritika :.Praha ::Vyšehrad,.2011.978-80-7429-248-4 .k07/3.;
6983 Petráček, Tomáš,1972-.Marie-Joseph Lagrange :.Praha ::Krystal OP,.2005.80-85929-72-4.k7/4.;
6984 Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-115-3.k01/3.;
6985 Petráš Lukáš.Mravouka.Trnava:Sv. Vojtech.1943..k05/1.;
6986 Petri Heinrich Beinert Wolfgang.Učení o Marii.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1996..k12/2.;
6987 Petříček, Miroslav jr..Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek. Praha:Herrmann a synové.1992..k02-6b.;
6988 Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.k17/8.;
6989 Petrík, Vincent.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.k18/8.;
6990 Petrilowitsch.Das Gewissen als Problem. Darmstadt:Wissenschaftliche.1966..k02-5a.;
6991 Petrozzi, Elvira,1937-.Objímat vyhaslá srdce :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-769-0.K27/1.;
6992 Petrříček, Miroslav jr..Znaky každodennosti. Praha:Herrmann a synové.1993..k02-4b.;
6993 Petrus de Tarantasia O. P. S. Sabinae.BEATUS INNOCENTIUS pp. v.Roma - Italia:S. Sabinae.1943..k05-3b.;
6994 Petrusek, Miloslav.Sociologické školy,směry,paradigmata.Praha:Sociologické nakl..1994.80-85850-04-4.k04/1.;
6995 Petuchowski, Jakob J..Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice.Praha:Portál.2003.80-7178-691-8.k06/2.;
6996 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1.k14/4.;
6997 Peyriguere Alberst.Von Gott ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1964..k18-4a.;
6998 Peyriguére Albert.Herr weise mir den Weg.Luzern:Raber verlag.1966..k18-4a.;
6999 Peyriguére Albert.Von Christus ergriffen.Luzern und Stuttgart:Räber Verlag .1967..k18-4a.;
7000 Peyriguere, Albert,1883-1959.Uchvácen Kristem :.Olomouc ::Kněžský seminář,.1967..k18-4a.;
7001 Peyrous, Bernard,1947-.Život Marty Robinové /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-729-4 (váz.).k15/1.;
7002 Pfarrer Benno Jatzwauk + .GEISTLICHE TEXTE.:sT. bENNO - vERLAG gmbh.1963..k05-3b.;
7003 Pfister, Xaver.Der vergessene dritte Klang :.Freiburg i. Br.:Christophorus-Verl..1988.3419508212.k14-4b.;
7004 Pfleger Lucián.Kongregácia sestier Božského vykupiteľa.Rím:Postulácia M. A. M..2012..k14/1.;
7005 PhDr. Slavomír Šišák.ÚVOD DO ARISTOTELSKO - TOMISTICKÉHO REALISMU.Olomouc:MCM.1993..k06-5a.;
7006 PhDr. Věra Remešová.Ikonografie a atributy svatých.Praha:Česká katolická charita v Ústředním cirkevním nakladatelství.1990..k21/4.;
7007 Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-017-9.k18/2.;
7008 Philip, Yancey.Ohlasy z jiného světa.:Návrat domů.2004.80-7255-098-5.k11/6.;
7009 Philipon M. - M OP.L´Église de Dieu parmi les hommes;.Brouwer:Desclée.1964..k07-1b.;
7010 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.D4/4.;
7011 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-35-X.k16/8.;
7012 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.k16/8.;
7013 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.k16/8.;
7014 Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.2009.80-7021-963-7.k10-5a.;
7015 Philippe, Thomas.Pre ozajstnú radosť...blahoslavenstvá.:Németh Oto.2004.80-88949-70-X.k13/2.;
7016 Philon d´Alexandrie.De Abrahamo. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b.;
7017 Philon d´Alexandrie.De aeternitate mundi. Paris:Éditions du Cerf.1969..k04-5b.;
7018 Philon d´Alexandrie.De agricultura. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b.;
7019 Philon d´Alexandrie.De confusione linguarum. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b.;
7020 Philon d´Alexandrie.De congressu eruditionis gratia. Paris:Éditions du Cerf.1967..k04-5b.;
7021 Philon d´Alexandrie.De Decalogo. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-6b.;
7022 Philon d´Alexandrie.De ebrietate, De sobrietate. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b.;
7023 Philon d´Alexandrie.De fuga et inventione. Paris:Éditions du Cerf.1970..k04-5b.;
7024 Philon d´Alexandrie.De gigantibus, Quod Deus sit immutabilis. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b.;
7025 Philon d´Alexandrie.De cherubim. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b.;
7026 Philon d´Alexandrie.De Iosepho. Paris:Éditions du Cerf.1964..k04-5b.;
7027 Philon d´Alexandrie.De migratione Abrahami. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b.;
7028 Philon d´Alexandrie.De mutatione nominum. Paris:Éditions du Cerf.1964..k04-5b.;
7029 Philon d´Alexandrie.De opificio mundi. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-5b.;
7030 Philon d´Alexandrie.De plantatione. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-5b.;
7031 Philon d´Alexandrie.De praemiis et poenis, De exsecrationibus. Paris:Éditions du Cerf.1961..k04-6b.;
7032 Philon d´Alexandrie.De sacrificiis Abelis et Caini. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b.;
7033 Philon d´Alexandrie.De Somniis. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b.;
7034 Philon d´Alexandrie.De specialibus legibus - lib. III - IV. Paris:Éditions du Cerf.1970..k04-6b.;
7035 Philon d´Alexandrie.De virtutibus. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-6b.;
7036 Philon d´Alexandrie.De vita contemplativa. Paris:Éditions du Cerf.1963..k04-6b.;
7037 Philon d´Alexandrie.De vita Mosis. Paris:Éditions du Cerf.1967..k04-6b.;
7038 Philon d´Alexandrie.Legum allegoriae. Paris:Éditions du Cerf.1962..k04-5b.;
7039 Philon d´Alexandrie.Quis rerum divinarum heres sit. Paris:Éditions du Cerf.1966..k04-5b.;
7040 Philon d´Alexandrie.Quod deterius potiori insidiari soleat. Paris:Éditions du Cerf.1965..k04-5b.;
7041 Philoxéne de Mabboug.Homélies.: Editions du Cerf.1956..k04-6b.;
7042 Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .k18/1.;
7043 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5.k07/4.;
7044 Pieper Josef.DAS VIERGESPANN.Munchen:Kosel - Verlag.1964..k06-2b.;
7045 Pieper Josef.Gluck und contemplation.Munchen:Kosel Verlag.1957..k06-2b.;
7046 Pieper Josef.Gottgeschenkte Atempause.Steinfeld:Salvator Verlag.1980..k06-2b.;
7047 Pieper Josef.Kleines Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens.Munchen:Kosel - Verlag.1951..k06-2b.;
7048 Pieper Josef.Traktat uber die Klugheit.Kosel - Verlag:Hegner - Bu herei.1949..k07-3b.;
7049 Pieper Josef.UBER DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD.Munchen:Hochland - Bucherei im kosel - Verlag.1950..k07-3b.;
7050 Pieper Josef.Uber den Begriff der Sunde.Munchen:Kosel - Verlag.1977..k07-3b.;
7051 Pieper Josef.Uber die Gerechtigkeit.Munchen:Im kosel - Verlag.1960..k07-3b.;
7052 Pieper, Josef.Begeisterung und Gottlicher Wahnsinn. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7053 Pieper, Josef.Co znamená filozofovat?. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-023-3.k02/1.;
7054 Pieper, Josef.Kleine Lesebuch. Stuttgart:Schwabenverlag.1988.3-7966-0649=0.k02-4a.;
7055 Pieper, Josef.Musse und Kult. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7056 Pieper, Josef.Scholastic.:St. Benno - Verlag Gmbh. Leipzig.1984.3-7462-0389-9.k02-4a.;
7057 Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.k03-4b.;
7058 Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.k02/6.;
7059 Pieper, Josef.Tod und Unsterblichkeit. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7060 Pieper, Josef.Traktat uber die Klugheit. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7061 Pieper, Josef.Uber den Glauben. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7062 Pieper, Josef.Verteidigungsrede fur die Philosophie. Munchen:Kosel Verlag.1962..k02-4a.;
7063 Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.k03/5.;
7064 Pieper, Josef.Základní formy sociálních pravidel hry.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-60-9.k04/2.;
7065 Pieper, Josef,(1904-1997).Über die Liebe.München ::Kösel,.1987.3-466-40131-3.k06-2b.;
7066 Pierre Charles SJ.GOTT IN ALLEN DINGEN.Leipzig:St. Benno-verlag GMBH.1963..k06-2b.;
7067 Pietras, Henryk.Odpowiedż na Słowo. Najstarsi mistrzowie chreścijanskiej modlitwy. (Odpoveď na Slovo. Najstarší majstri kresťanskej modlitby.).Kraków:WAM.1993.8385304487;83-85304-48-7.k07/2.;
7068 Pietras, Henryk.Poczatki teologii Kościola.:WAM.2000.83-7097-752-9.k21/5.;
7069 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.k14/7.;
7070 Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran.1988..k17-6a.;
7071 Pijoán, José,.Dejiny umenia 5. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0002-6.k17-6a.;
7072 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran.1982..k17-6a.;
7073 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran.1986..k17-6a.;
7074 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran.1982..k17-6a.;
7075 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran.1983..k17-6a.;
7076 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran.1986..k17-6a.;
7077 Pilík, Karel, 1918-2007 - Účastník interview;.Není trní bez růže.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7192-958-1.k18/8.;
7078 Pinardon, Véronique - autor.15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.:Brno :.2000.80-85319-93-4.k16/8.;
7079 Pinckaers S., OP.Le renouveau de la morale.Tournai:Casterman.1964..k14-4b.;
7080 Pinckaers Servais Théodore OP.Źródla moralności chrześcijańskiej.Poznań:W drodze.1994..k14-5a.;
7081 Pinckaers, Servais..Les sources de la morale chretienne :.Paris ::Editions du Cerf,.1985..2827102978.k14-5a.;
7082 Pinet, André - autor.15 dní s Janem Taulerem.:Brno :.1998.80-85319-82-9.k16/8.;
7083 Piolanti Antonio.La pienezza di Cristo.:ARES.1958..k07-3b.;
7084 Pipes, Richard.Rusko za starého režimu.Praha:Argo.2004.80-7203-559-2.k12-5a.;
7085 Pipes, Richard.Rusko za starého režimu.Praha:Argo.2004.80-7203-559-2.k25/5.;
7086 Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..D5/8.;
7087 Pirouet, Louise..Christianity worldwide, AD 1800 onwards.London ::SPCK,.1989.0281043604 non-net overseas ed.;0281043612 (netedition).k16-5a.;
7088 Pisarčíková Mária, Michalus Štefan.Malý synonymický slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1978..k22/4.;
7089 Piťha, Petr.Sväté patrónky Európy.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-448-4.k13/4.;
7090 Piťha, Petr.Výchova,naděje společnosti.České Budějovice:Poustevník v nakl. Studio Gabreta.2006.80-86610-18-7.D4/3.;
7091 Piťha, Petr, 1938- - autor.Sv. Kliment Římský, patron diecéze a města Hradce Králové.:České Budějovice :.2004.80-86610-13-6.D8/8.;
7092 Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.k07/8.;
7093 Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..k19/4.;
7094 Pius XI. pápež.Okružní list Pia XI. Divini redemptoris,.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k13-3a.;
7095 Pius XII.Summi pontificatus.Paris:la bonne presse.1939..k19/4.;
7096 Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum.1948..k19/4.;
7097 Placid Jordan, OSB.The Divine Dimension.Dublin, Ireland:Gill and Macmillan.1970..k08-2b.;
7098 Planner František.Misijní činnost církve.Rím:Křesťanská akademia.1976..k09/4.;
7099 Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.k10/3.;
7100 Platón.The Last Days of Socrates.:Penguin Books.1969.0-14-044037-2.k02-3a.;
7101 Platón.The Trial and Death of Socrates. USA:Hackett.1975.0-915144-15-8.k02-3a.;
7102 Platón.Ústava.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-024-6.k02-3a.;
7103 Platón,.Dialógy. /Zv./ 1.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0125-1.k02/2.;
7104 Platón,.Dialógy. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0126-X(zv.2.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2.;
7105 Platón,.Dialógy. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0127-8(zv.3.). 80-222-0124-3(súbor).k02/2.;
7106 Platón, 427.Alkibiadés I.Alkibiadés II.Hipparchos.Milovníci.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-29-1.k04/2.;
7107 Platón, 427.Dialogy o kráse : Ión.Hippias větší.Faidros.Praha:ODEON.1979..k05/6.;
7108 Platón, 427.Epinomis : Minós.Praha:Oikoymenh.1997.80-86005-42-9.k04/2.;
7109 Platón, 427.Euthydémos : Menón.Praha:Oikoymenh.2000.80-85241-56-0.k04/2.;
7110 Platón, 427.Euthyfrón.Obrana Sókrata.Kritón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-99-2.k04/2.;
7111 Platón, 427.Faidros : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-015-7.k04/2.;
7112 Platón, 427.Filébos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-35-8.k04/2.;
7113 Platón, 427.Gorgias : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-005-X.k04/2.;
7114 Platón, 427.Hippias Větší.Hippias Menší.Ión.Menexenos : Hippias Menší.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-03-8.k04/2.;
7115 Platón, 427.Listy.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-08-9.k04/2.;
7116 Platón, 427.Prótagoras : Platón.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-98-4.k04/2.;
7117 Platón, 427.Symposion.Praha:Oikoymenh.2000.80-86005-89-5.k04/2.;
7118 Platón, 427.Theaitétos.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995.80-85241-82-X.k04/2.;
7119 Platón, 427.Ústava.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-28-3.k04/2.;
7120 Platón, 427.Zákony : Platón. Praha:Oikúmené.1997.80-86005-31-3.k04/2.;
7121 Plattig, Michael.Doprovázeni Božím Duchem : duchovní doprovázení a rozlišování duchů.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-606-X.k13/5.;
7122 Platz Vinzenz.Ehe - und Familienpastoral.Kevelaer:Verlag Butzon § Bercker.1977..k13-4a.;
7123 Plechl, Pia Maria.Lekárka v rehoľnom habite. Cambridge:Dobrá kniha.1988.0-919865-29-1.k15/2.;
7124 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.k17/8.;
7125 Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.k07/6.;
7126 Plintovič Ivan.Dva medailóny.Martin:Osveta.1988..k12-5b.;
7127 Ploeg, Barthélemy, Betz, Cerfaux, Coppens, Jaubert, Lambert, Notscher, Schmitt, Woude.La Secte de Qumrán et les Origines du Christianisme.Lovaniens:Desclée de Brouwer.1959..k10-5a.;
7128 Plótínos.Dvě pojednání o kráse.Praha:Rezek.1994.80-901796-2-2.k03/2.;
7129 Plótínos.Sestry duše.Praha:Rezek.1995.80-901796-3-0.k03/2.;
7130 Plotzke, Urban.Bergpredigt :.Frankfurt am Main ::Verlag Josef Knecht,.1960..k18-4a.;
7131 Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..D5/8.;
7132 Plútarchos, ca 50.Životopisy slavných Řeků a Římanů I..Praha:Arista.2006.80-86410-46-3.k24/6.;
7133 Plútarchos, ca 50.Životopisy slavných Řeků a Římanů II..Praha:Arista.2007.80-86410-46-3.k24/6.;
7134 Podhradský, Ján.Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať toxikomanom c Ján Podhradský, Emil Komárik ; Jozef Michaláč.Bratislava:SPN.1990.80-08-01145-9.D4/4.;
7135 podľa španiel. vydania otca Candida de Dalmases S.J. Ejercicios Espirituales.Svätý Ignác z Loyoly: DUCHOVNÉ CVIČENIA.Kanada:pre Slovenských jezuitov.1990..k05-3b.;
7136 Podlejski Zygmunt Ks..Milość, humor i cierpienie.Bytom:Oficyna wydawnicza.1995..k18-4a.;
7137 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.k14/4.;
7138 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2004.80-88998-56-5.k13-1a.;
7139 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-70-9.k14/4.;
7140 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181.k14/4.;
7141 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.k14/4.;
7142 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.2002.80-88998-38-7.k14/4.;
7143 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.2003.80-88998-46-8.k14/4.;
7144 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.k14/4.;
7145 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.2005.80-88998-63-8.k13-1a.;
7146 Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-783-9.k06/5.;
7147 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.k14-2b.;
7148 Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.k17/8.;
7149 Poche-Couleur.L´Art Roman.:Éditions du Rocher.2000?..k12-3b.;
7150 Pojar, Miloš.Izrael. Praha:Libri.2004.80-7277-268-6.k07/4.;
7151 Pojavnik, Ivan,(1943-).Das Mysterium des Konzils.Meckenheim ::Maxmilian Kolbe,.1996.3-924413-13-4.k13-3a.;
7152 Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..k13-6a.;
7153 Pojsl Miloslav, Hyblík Vladimír.Velehrad.Velehrad:Historická společnost Starý Velehrad .1997..k13-6a.;
7154 Pokorný Ladislav.Slovo ke dni.Praha:ČKCH.1990..k11/7.;
7155 Pokorný Ladislav.Teologické studie.Praha:ČKCH.1990..k19/7.;
7156 Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH.1985..k21/5.;
7157 Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:ČKCH.1984..k21/5.;
7158 Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1988..k08-6a.;
7159 Pokorný Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Česká katolická Charita.1969..k10/5.;
7160 Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..k13-5b.;
7161 Pokorný Ladislav a kol..Obnovená liturgie.Praha:Česká katolická charita.1976..k10/5.;
7162 Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika I..Praha - Litoměřice:Ŕímskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta , Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1974..k10/5.;
7163 Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta .1978..k10/5.;
7164 Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika IV..Praha:ČKCH.1979..k10/5.;
7165 Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika V..Litoměřice:Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1972..k10/5.;
7166 Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..k10/5.;
7167 Pokorný Ladislav, ThDr..Světlo svátostí a času.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství .1989..k10/5.;
7168 Pokorný Petr.List Efezským.Praha:Centrum bliblických studií AV ČR a UK .2006..k11-4a.;
7169 Pokorný Petr.Píseň o perle.Praha:Vyšehrad.1986..K21/3.;
7170 Pokorný Petr Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty.Kristus a dějiny - sv. 8.Praha:Komenského evangelická bohoslovecká fakulta Kalich.1987..k20/5.;
7171 Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..k10/3.;
7172 Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.k02/7.;
7173 Pokorný, Petr.Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace.:Oikoymenh.2005.80-7298-135-8.k04/2.;
7174 Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-052-4.K07/3.;
7175 Pokorný, Petr.Literární a teologický úvod do Nového zákona /.Praha ::Vyšehrad,.1993.80-7021-052-4 :.R1/5.;
7176 Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.R1/3.;
7177 Pokorný, Petr.Řecké dědictví v Orientu : Helénismus v Egyptě a Sýrii.:Praha : Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-50-1.k06/2.;
7178 Pokorný, Petr, 1933- - autor.Apoštolské vyznání :.:Třebenice :.1994.80-901589-2-7.k09/2.;
7179 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.k13/4.;
7180 Poláčik, Štefan.Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska = Atlas der Religionen, Religiöser Gemeinschaften und Religiosität in der Slowakei. Bratislava:Chronos.2000.80-967860-8-3.k12-1b.;
7181 Poláková, Jolana.Bůh v dialogu : k hledání živého základu filosofické teologie.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-535-6.k03/1.;
7182 Poláková, Jolana.Filosofie dialogu : (Rosenzweig,Ebner,Buber, Lévinas).Praha:Ježek.1995.80-85996-01-4.k03/1.;
7183 Poláková, Jolana.Možnosti transcendence.Praha:ZVON.1994.80-7113-106-7.k03/5.;
7184 Polášek., František.Východní křesťanské církve : (ortodoxní a katolické).:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-127-2.k09/1.;
7185 Polc Jaroslav V,.Posvátná liturgie.:Křesťanská akademie.1981..k10/5.;
7186 Polc, Jaroslav.Světice Anežka Přemyslovna.Praha:Česká katolická charita.1988..k16/1.;
7187 Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..R1/3.;
7188 Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a.;
7189 Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..k13-5a.;
7190 Polčin Stanislav, SJ.Tým, čo hľadajú Boha.Trnava:Dobrá kniha.1996..K03/4.;
7191 Polčin, S..Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..k13-4a.;
7192 Polčin, Stanislav.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..K17/1.;
7193 Poliaková, Eva.Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov :.Nitra ::Slovdidac,.1996.80-967339-8-2.D4/3.;
7194 Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.k07-3a.;
7195 Polkinghorne, J. C.,(1930-).Jeden svet :.Bratislava ::Kalligram,.2008.978-80-8101-094-1.k10/1.;
7196 Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.k07-3a.;
7197 Polkinghorne, John C..Věda a teologie : úvod do problematiky.Brno:CDK.2002.80-7325-007-1.k09/3.;
7198 Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..D6/1.;
7199 Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..k15-4a.;
7200 Polo Glorie Dr..Stála jsem u brány nebe a pekla.Olomouc:Týdeník Světlo.2008..k08/4.;
7201 Polybios.Dějiny I. Praha:Arista.2008.978-80-86410-56-2.k24/6.;
7202 Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.k13/5.;
7203 Poncelet M. RSCJ.Das Geheimnis von Blut und Wasser.Trier:Paulinus Verlag.1962..k10-3b.;
7204 Ponichter Magdalena s. CSFN.Moi bliscy z Galilei.Warszava:Siostry Najswietszej Rodziny z Nazaretu.1979..k18-4a.;
7205 Pontifical Lateran University , Catholic University of Lublin.The Common Christian Roots of the European Nations.Florence:Le Monnier .1982..k08-6a.;
7206 Pontificia Universitá S. Tornmaso d´Aquino.Santa Caterina da Siena LETTERE ALLE RELIGIOSE.Milano - Italia:MASSIMO.1982..k05-3b.;
7207 Popielski, Kazimierz,.Noetická dimenzia osobnosti. Trnavská univerzita:Trnava.2005.80-8082-042-2.D4/2.;
7208 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.k11/2.;
7209 Popovič, Justín.Evanjelium podľa svätého Jána. Rektorát Univerzity P.J. Šafárika:Košice.1994.80-7097-278-5.k07/3.;
7210 Popp Benedikt P., OSB.Uberall bist du.Wien:Verlag Dr. Hert Ranner.1980..k18-4a.;
7211 Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-75-7.k04/2.;
7212 Popper, Karl Raimund.Bída historicismu.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-007-6.k02-4a.;
7213 Popper, Karl Raimund.Budoucnost je otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-203-9.k04/4.;
7214 Popper, Karl Raimund.Otevřená společnost a její nepřátelé : 1 a 2..díl. Uhranutí Platónem : Uhranutí Platónem.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1994.80-85241-54-4.k04/2.;
7215 Popper, Karl Raimund.Věčné hledání.Intelektuální autobiografie.Praha:Prostor.1995.80-85190-37-0.k04/6.;
7216 Popper, Karl Raimund.Život je řešení problémů : O poznání,dějinách a politice.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0686-7.k04/4.;
7217 Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-262-5.k07/5.;
7218 Porsch, Felix, 1928-2001 - autor.Mnoho hlasů - jedna víra.:Praha :.1993.80-7113-077-X.k20/5.;
7219 Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.2002.80-88855-38-1.k14/1.;
7220 Porubčan Jozef P., SJ.Svedectvo pravde V..":Neuvedený.1975..k18-4a.;
7221 Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.K07/1.;
7222 Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.k04/5.;
7223 Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.k09-1a.;
7224 Porubčan, Jozef.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.k11/6.;
7225 Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.R1/4.;
7226 Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.k16/8.;
7227 Porubčan, Jozef.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-253-8.k11/5.;
7228 Porubčan, Jozef.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LUC.1994.80-7114-139-9.k11/2.;
7229 Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..R1/5.;
7230 Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..k07/4.;
7231 Porubčan,Jozef.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-003-9.k20/4.;
7232 Posluch, Marián ; Cibulka, Ľubor.Štátne právo Slovenskej republiky. .Bratislava :Heuréka.2009.978-80-89122-56-1.k19/7.;
7233 Pospíšil, C. V..Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..2000.8072660616;80-7266-061-6.k12/2.;
7234 Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.2005.80-85929-77-5.k08/1.;
7235 Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.2000.80-85929-38-4.k08/1.;
7236 Pospíšil, Ctirad Václav.Maria - mateřská tvář Boha.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-949-2.k09/1.;
7237 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Tajemství srdce vtěleného syna :.:Olomouc :.2001.80-7266-084-5.k13/7.;
7238 Pospíšil, Ctirad Václav,(1958-).Dar Otce i Syna :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1999.80-7266-005-5.k08/4.;
7239 Pospíšil, Ivo.Slovník ruských,ukrajinských a běloruských spisovatelů.Praha:Libri.2001.80-7277-068-3.k22/4.;
7240 Pospíšil, Zdeněk.Marginálie k sociologii umění.:Olomouc : Votobia.1992.80-85619-22-9.k05/6.;
7241 Posvätná kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktórium.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..k13-1b.;
7242 Potaš, Marián,.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X.k08/7.;
7243 Potemra Michal.K dejinám slovenskej bibliografie.Košice:Samizdat.1997..k04/7.;
7244 Potemra Michal.Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc.Košice:Zborník umožnil vydať prof. Ladislav Potemra, PhD..2001..k04/7.;
7245 Potemra Michal.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938 - 1945.:ŠVK Košice.1993..R1/8.;
7246 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.K16/3.;
7247 Pottmeyer, Hermann J..Die Rolle des Papsttums im dritten Jahrtausend.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02179-X.k08-5b.;
7248 Poulat Émile.Intégrisme et catholicisme intégral.Tournai:Casterman.1969..k07-5b.;
7249 Poupard, Paul.Église et cultures :.Paříž ::SOS,.1980.2-7185-0877-9.k13-4a.;
7250 Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.k16/7.;
7251 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.k11/6.;
7252 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.2003.80-7178-770-1.k11/6.;
7253 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.k11/6.;
7254 Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.1995.80-7113-137-7.k11/4.;
7255 Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.D4/3.;
7256 Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.1995.80-7178-079-0.k16/8.;
7257 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.k11/6.;
7258 Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Dokonalé otázky,dokonalé odpovede.Praha:Bhaktivedanta B.Trust.1992.91-7149-047-7.R1/2.;
7259 Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Šrí Išopanišad : poznání,jež člověka přivádí blíže k Nejvyšší Osobnosti Božství,Kršnovi.b.m.:The Bhaktivedanta Book Trust.1992.91-7149-033-7.R1/2.;
7260 Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Vědecké poznání duše : Provozování jógy v tomto věku.:Bhaktivedanta Book Trust.1990.80-900098-0-8.k01-6a.;
7261 Pracný, Petr.Český kalendář světců : Petr Pracný.Praha:Ewa Edition.1994.80-85764-05-9.k16/3.;
7262 Prado Flores, José H..Jesus ist der Messias /.Münsterschwarzach ::Vier-Türme-Verlag,.1990.3-87868-403-7.k18-3b.;
7263 Prager, Mirjam.Das Buch meines Lebens /.Graz ::Styria,.1981.3-222-11331-9.k18-4a.;
7264 Prach Václav.Řecko-český slovník.Praha I.:Springer a spol..1942..k16-4c.;
7265 Prach, Václav.Řecko-český slovník : Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů : podle nápisů a rukopisů.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-285-3.k22/8.;
7266 Prachár Marián.Pastoračná situácia v Bratislavsko-trnavskej diecéze.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..k13-4a.;
7267 Prandi, Luisa.Callistene uno Storico tra Aristotele e i re Macedoni. Milano:Jaca.1985.88-16-95017-X.k02-4a.;
7268 Praško, Ján.Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději.Praha:Portál.2003.80-7178-809-0.D4/4.;
7269 Praško, Ján.Nespavost : zvládání nespavosti.Praha:Portál.2004.80-7178-919-4.D4/3.;
7270 Praško, Ján.Poruchy osobnosti.Praha:Portál.2003.80-7178-737-X.D4/2.;
7271 Praško, Ján.Sociální fobie : jak překonat nadměrný stud.Praha:Portál.2005.80-7367-031-3.D4/3.;
7272 Praško, Ján.Stop traumatickým vzpomínkám : jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.Praha:Portál.2003.80-7178-811-2.D4/3.;
7273 Praško, Ján.Úzkost a obavy : jak je překonat.Praha:Portál.2006.80-7367-079-8.D4/4.;
7274 Praško, Ján.Úzkostné poruchy : klasifikace,diagnostika a léčba.Praha:Portál.2005.80-7178-997-6.D4/2.;
7275 Pražák Josef M. Dr., Novotný František Dr., Sedláček Josef Dr..Latinsko-český slovník.Praha :Česká grafická unie.1948..D8/4.;
7276 Preisner, Rio.Když myslím na Evropu : II. : jmenný rejstřík sestavila Eva Fialová.Praha:Torst.2004.80-7215-220-3.k23/5.;
7277 Premm Matthias.Katholische Glaubens Kunde.Wien:Verlag Herder.1960..k09-2b.;
7278 Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1960..k09-2b.;
7279 Premm Matthias.Katholische Glaubenskunde.Wien:Verlag Herder.1961..k09-2b.;
7280 Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.1994.80-85800-18-7.k28/4.;
7281 Presl, Jiří.Drogová závislost : Může být ohroženo i Vaše dítě?.Praha:Maxdorf.1995.80-85800-25-X.D4/4.;
7282 Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.1993.80-90025-7-9.k12/2.;
7283 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.k12/2.;
7284 Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.1991.80-900255-2-8.k12/2.;
7285 Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.k05/4.;
7286 Press, František,(1932-2004).Na prahu Kristova Království :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-4-4.k12/2.;
7287 Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .k19-2b.;
7288 Press, František,(1932-2004).Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-5-2 .K12/2.;
7289 Press, František,(1932-2004).Přijď, Duchu Svatý :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1994.80-901553-1-6 .k12/2.;
7290 Press, František,(1932-2004).Všude zní Mariin hlas :.Brno ::Mariánské nakladatelství,.1992.80-900255-6-0.k12/2.;
7291 Pressová Ludwika.Stará Kréta.Praha:Panorama.1978..k06/1.;
7292 Prešovská univerzita..Pravoslávny teologický zborník..Prešov ::Pravoslávna bohoslovecká fakulta,.1997.80-88885-40-X.k09/1.;
7293 Preti, Consuelo.Fodor.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-66-0.k02/1.;
7294 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.k12-1b.;
7295 Přibyl, Stanislav.Ekumenismus a právo ; Stanislav Přibyl..:L. Marek.2006.80-86263-68-1.k10/6.;
7296 Prigent, Pierre.L´epitre de Barnabé I-XVI et ses sources.:Librairie Lecoffre.1961..k04-6b.;
7297 Příkaský, Jiljí Vladimír.Učebnice základů etiky.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-505-5.k05/1.;
7298 Příspěvky, Martina Prudkého.Milost podle Písma a starokřesťanských autorů.:Mlýn.2004.80-86498-08-5.k17/2.;
7299 Pro, ministranty.O mši svaté :; podle misálu z roku 1962 schváleného bl. Janem XXIII..:Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-288-3.k10/5.;
7300 Procacci, Giuliano.Dějiny Itálie : Dějiny států.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-152-2.k23/2.;
7301 Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.k11-6b.;
7302 Prociková, Anna.Encyklopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia Eh-Gala.Bratislava:Veda.2005.80-224-0847-6.k11-6b.;
7303 Profantová, Naďa.Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha:Libri.2004.80-7277-219-8.k06/4.;
7304 Prokeš, Josef.Nečítankové dospívání : Průhledy do adolescence perspektivou krásné literatury a psychologie.Čtení pro učitele,vychovatele.Brno:Masarykova univ..1994.80-210-0873-3.D4/7.;
7305 Prokop Augustín.Zemřít láskou.Praha 1:Krystal OP.2012..k06-5a.;
7306 Prokop, Dušan.Obecná uměnověda : Stručný přehled a úvod.:Praha : Gryf.1994.80-85829-04-5.k05/6.;
7307 Prokoppová Mária.Lorenzetti.Budapesť, Berlín, Waršava, Bratislava:Corvina, Henschelverlag, Arkady, Tatran.1984..k11-3b.;
7308 Prokoppová Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran.1986..k08-1b.;
7309 Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.k05/1.;
7310 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.k16/8.;
7311 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.K16/8.;
7312 Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9.k09/4.;
7313 Pronzato, Alessandro,1932-.Krížová cesta hriešnika :.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1986..k18-4a.;
7314 Pronzato, Alessandro(1932- )..Niewygodne ewangelie /.Poznań ::\"W Drodze\",.1990.837033072X.k18-4a.;
7315 Pronzato, Alessandro(1932- )..Rozważania na piasku /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8385008985.k18-4a.;
7316 Proprium ordinis praedicatorum.R I T U A L E.Romae:Ad Sanctae Sabinae.1992..k05-3a.;
7317 Prorok, Vladimír.Politologie.Dobrá Voda:A.Čeněk.2003.80-86473-31-7.k04/4.;
7318 Prosecký, Jiří.Prameny moudrosti : Mudroslovná literatura staré Mezopotámie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1995..k04/2.;
7319 Proulx, Annie,1935-.Ostrovní zprávy /.V Praze ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-512-8.D8/7.;
7320 Provincia Santiago de México, provincia deTeutonia.DOMINICOS EN MESOAMÉRICA.MEXICO:.1992..k05-3b.;
7321 Průcha, Jan.Alternativní školy a inovace ve vzdělání.Praha:Portál.2004.80-7178-977-1.D4/7.;
7322 Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.D4/2.;
7323 Pružinský, Štefan.Listy svätého apoštola Pavla \n Dl.4.: \p List Galaťanom. Univerzita P.J.Šafárika:Košice.1993.80-7097-244-0.k07/1.;
7324 Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1989.80-85128-08-X.k17/2.;
7325 Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť. 1. časť c Štefan Pružinský.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-121-5.k14/3.;
7326 Przebylski Anton OP (Praca zbiorowa).Drogi zbawienia.Poznaň - Warszawa - Lublin:Ksiegarnia Sw. Wojciecha.1970..k08/2.;
7327 Przywara, Erich.Analogia entis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-01-8.k02/4.;
7328 Publie sous la direction et avec une introduction de Jacoques de Bivort de La Saudée.Essai sur Dieu l´homme et l´univers.Paris:La Colombe.1957..k08-4b.;
7329 Puciłowski, Józef((1939- ).).Myśląc głośno ....Pelplin ::Wydaw. Diecezjalne,.1997.8385087567.k06-2a.;
7330 Puhvel, Jaan.Srovnávací mythologie.Praha:Lidové noviny.1997.80-7106-177-8.k06/1.;
7331 Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.k16/8.;
7332 Puskely, Mária.Szerzetesek.:Zrínyi Nyomda Kiadoja.1990.963027955X; 963-02-7955-X.k18-4b.;
7333 Pustet Friedrich.Predigten zu befonderen Anläffen 2.Regensburg:Verlag Friedrich Pustet.1970..k13-4b.;
7334 Putna Martin C..My poslední křesťané.Praha:Herrmann a synové.1994..k11/4.;
7335 Putna, Martin C..Órigenés z Alexandrie : kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře.Praha:Torst.2001.80-7215-151-7.k17/4.;
7336 Putna, Martin C..Rusko mimo Rusko : 1.díl. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991 : Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991.Brno:Petrov.1993.80-85247-45-3.k25/4.;
7337 Putnam, Hilary.Co po metafyzice?. Archa:Bratislava.1997.80-7115-139-4.k02/1.;
7338 Puyo Jean.Congar Pére.Mayenne:Les interviews Le Centurion.1975..k08-5a.;
7339 Puzik, Erich.Kleine Schule des inneren Betens /.Leipzig ::St. Benno,.1966..k18-4b.;
7340 Quentric-Séguy, Martine - autor.Příběhy z moudrosti Indů II.:Praha.2000.80-7178-347-1.k06/3.;
7341 Quine, Wilard van Orman.Hledáni pravdy. Praha:Herrmann a synové.1994..k03/2.;
7342 Quinn, Johna Rafael.Die Reform des Papsttums.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2001.3-451-02188-9.k08-5b.;
7343 Quintus Septimus Florens Tertullianus ; , z přel. P.Kitzler..O hrách.Praha:Oikoymenh.2004.80-7298-100-5.k17/3.;
7344 Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J..A University Grammar of English.Longman:Moscow "Vysšaja škola".1982..k15-4c.;
7345 Quispel, Gilles.Gnoza.:PAX.1988.83-211-0774-5.k21/4.;
7346 Quitt Zdeněk - Kucharský Pavel.Latinská mluvnice.Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1972..k16-4c.;
7347 Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.k11/5.;
7348 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.k16/7.;
7349 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..k11/5.;
7350 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..k11/5.;
7351 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.k11/5.;
7352 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.K11/5.;
7353 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Povídej mi o lásce.:Praha :.1996, c1994.80-7178-047-2.k11/5.;
7354 Quoist, Michel,1921-.Herr da bin ich :.Graz ::Styria,.1966..k18-4b.;
7355 Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..k11/5.;
7356 Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..k11/5.;
7357 Quoist, Michel,1921-1997.Niezwykly dialog.Warszawa:Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.1966..k18-4b.;
7358 Quoist, Michel,1921-1997.Tvojimi očami /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,.1972..k11/5.;
7359 Quos-collegerunt M. J. Rouet de Journel S. I. et J. Dutilleul S. I..ENCHIRIDION ASCETICUM.Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae-Neo-Eboraci:Editio sexta HERDER.1965..k05-6b.;
7360 R. Garriqou Lasgrange OP.TRZY OKRESY ŽYCIA WEWNETRZNEGO 1. diel.Poznaň:Pallottinum.1960..k18/2.;
7361 R. P. Regamey dominicain.CE QUE CROYAIT DOMINIQUE.Paris:Fayard - Mame.1978..k06-3b.;
7362 R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..k18-3a.;
7363 Rábek, František.Ozvěny z ostrova Pathmos :.Olomouc ::MCM,.2001..k16/8.;
7364 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7.D5/6.;
7365 Rabut Olivier A. OP.Dialogue avec Teilhard de Chardin.Paris:Éditions du CERF.1960..k07-3b.;
7366 Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..D5/6.;
7367 Řád bratří kazatelu.Laická sdružení sv. Dominika.Praha:Ŕád bratří kazatelu.1993..k06-2a.;
7368 Rád kazateľov.PROPRIUM RÁDU KAZATEľOV - výber.Rím - Italia:u Sv. Sabíny.1982..k06-2a.;
7369 Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 8.sv.. Job : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-17-1.k10-1b.;
7370 Radclife, Timothy.Medvěd a mníška.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-845-3.k13/5.;
7371 Radcliffe Timothy Pére.Missel Dominicain des Fidéles.Paris:Provinces Dominicaines Francophones.1999..k13-5b.;
7372 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.k17/8.;
7373 Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.2013.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.k11/2.;
7374 Radcliffe, Timothy,1945-.Vrhni sa do vody.Zvolen:Dominikáni.2014.9788097012656 (brož.); 978-80-970126-5-6.K17/8.;
7375 Radcliffe, Timothy..I call you friends.New York ::Continuum,.2003.0826451888 .k06-4b.;
7376 Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1999..1-87155-270-2.k06-4b.;
7377 Radford, Gary P..Eco.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-55-5.k02/1.;
7378 Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie : 1.[díl]. Starověk a středověk : starověk a středověk.Praha:Votobia.1998.80-7220-063-1.k-01/1.;
7379 Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.1932.80-7220-064-X.k-01/1.;
7380 Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Svoboda.1994.80-205-0399-4.k03-4b.;
7381 Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Olomouc:Votobia.2000.80-7198-399-3.k03-4b.;
7382 Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2000.80-7192-414-8.k07/5.;
7383 Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..k14-4b.;
7384 Radváni, Hadrián.Kníhtlačiareň Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-88774-15-2.k26/6.;
7385 Radzinskij, Edvard Stanislavovič.Poslední car : Zavraždění Mikuláše II.a jeho rodiny.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0411-2.k25/5.;
7386 Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.k07/5.;
7387 Rahner Karl S. J..WORTE INS SCHWEIGEN.Innsbruck:Verlag Felizian Rauch.1965..k07-4a.;
7388 Rahner Hugo.Der Spielende Mensch.Einsiedeln:Johannes Verlag .1957..k18-4b.;
7389 Rahner Karl.Das Dynamische in der Kirche 5.Basel Freiburg -- Wien:Herder.1958..k07-4a.;
7390 Rahner Karl.GEIST IN WELT.Munchen:Kosel - Verlag.1957..k07-4a.;
7391 Rahner Karl.HORER DES WORTES.Munchen:Kosel - Verlag.1963..k07-4a.;
7392 Rahner Karl.Horizonte der Religiosität.Wien - Munchen:Herold Verlag.1984..k07-5b.;
7393 Rahner Karl.CHIESA E SACRAMENTI.:Morcelliana.1966..k07-4a.;
7394 Rahner Karl.KNECHTE CHRISTI.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1967..k07-4a.;
7395 Rahner Karl.Kritisches Wort.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1970..k07-4a.;
7396 Rahner Karl.Sendung und Gnade.Innsbruck - Wien - Munchen:Tyrolia - Verlag.1966..k07-5b.;
7397 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1954..k07-4a.;
7398 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1955..k07-4a.;
7399 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a.;
7400 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a.;
7401 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1967..k07-4a.;
7402 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1970..k07-4a.;
7403 Rahner Karl.Schriften zur theologie.Zurich Einsiedeln Koln:Benhziger Verlag Einsiedeln.1972..k07-4a.;
7404 Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VI.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1965..k07-4a.;
7405 Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a.;
7406 Rahner Karl.Schriften zur theologie Band IV.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1962..k07-4a.;
7407 Rahner Karl.Schriften zur theologie Band VII.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1966..k07-4a.;
7408 Rahner Karl.Schriften zur theologie Band III.Einsiedeln Zurich Koln:Benziger Verlag.1961..k07-4a.;
7409 Rahner Karl.Uber die Schrifts-inspiration.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..k07-4a.;
7410 Rahner Karl.Zur Theologie des Todes 2.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1958..k07-4a.;
7411 Rahner Karl, SJ.CHRÉTIENS DE DEMAIN.Toulouse - Montreal - Bruxelles:Collection "Le concile vous parles".1965..k07-4a.;
7412 Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Kleines konzilskompendium.Freiburg - Basel - Wien:Herder-Bucherei.1967..k13-3b.;
7413 Rahner Karl, Vorgrimler Herbert.Theological Dictionary. New York:Herder and Herder.1965..k08-6b.;
7414 Rahner Karol, SJ.Worte vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:Herder.1980..k18-4b.;
7415 Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).K12/2.;
7416 Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).R1/4.;
7417 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..k18-4b.;
7418 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..k03/4.;
7419 Rahner, K., Imhof, P., Loose, H. N..Ignatius von Loyola.:Herder.1978.3-451-18006-5.k04-6a.;
7420 Rahner, Karl.Encyclopedia of Theology. A Concise Sacramentum Mundi. (Encyklopédia teológie. Stručný svet sviatostí.).Kent:Burns & Oates.1993.086012228X;0-86012-228-X.k07-4a.;
7421 Rahner, Karl.Gebete des Lebens.Frieburg:Herder.1984.3451200910.k07-5b.;
7422 Rahner, Karl.Grundkurs des Glaubens :.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1976.3451175525 (Pp.).k07-4a.;
7423 Rahner, Karl.Můj problém.Brno:Cesta.1990.80-900087-2-0.k18/7.;
7424 Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.k07-4a.;
7425 Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.K16/7.;
7426 Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.k11/2.;
7427 Rahner, Karl.Slova do mlčení.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-96-0.k16/8.;
7428 Rahner, Karl.Základy křesťanské víry.:Trinitas.2002.80-86036-38-3.k08/3.;
7429 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.k09/3.;
7430 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.K16/7.;
7431 Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.k08/4.;
7432 Rahner, Karl,(1904-1984).A Rahner reader.London ::Darton, Longman and Todd,.1975..0-232-51324-4 (paperback);0-232-51325-2 (case bound).k07-4a.;
7433 Rahner, Karl,(1904-1984).Das grosse Kirchenjahr :.Leipzig ::St. Benno,.1990.3-7462-0494-1.k13-5b.;
7434 Rahner, Karl,(1904-1984).Gott - Ratlos vor dem Bösen?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02177-3.k08-5b.;
7435 Rahner, Karl,(1904-1984).Grundkurs des Glaubens.Freiburg ::Herder,.1985.3-451-20297-2.k07-4a.;
7436 Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-088-5.k09-3b.;
7437 Rahner, Karl,(1904-1984).Teologický slovník.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-088-5.k22/2.;
7438 Rahner, Karl,(1904-1984).Wieviel Theologie verträgt die öffentlichkeit?.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02183-8.k08-5b.;
7439 Rahner, Karl,1904-1984.Appels au Dieu du silence :.Paris ::Salvator,.1966..k18-4b.;
7440 Rahner, Karl,1904-1984.Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche /.München ::Kösel,.1970..k18-4b.;
7441 Rahner, Karl,1904-1984.Modlitwy życia /.Kraków ::Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,.1986.83-85032-23-1.k18-4b.;
7442 Rahner, Karl,1904-1984.Über die Sakramente der Kirche :.Freiburg ::Hrder,.1991.3-451-08740-5.k18-4b.;
7443 Rahner, Karl,1904-1984.Von der Not und dem Segen des Gebetes /.Innsbruck ::Felizian Rauch,.1949..k18-4b.;
7444 Rahner, Karl..Worte ins Schweigen :.(Freiburg i. Br ::Herder,.1973..3-451-01937-X.k07-4a.;
7445 Rahner, Karl((1904-1984).).Mały rok kościelny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1988.838503224X.k11/2.;
7446 Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.KLEINES THEOLOGISCHES WORTERBUCH.Freiburg - Basel - Wien:Herder - Bucherei.1965..k07-4a.;
7447 Rahners Karl, Vorgrimler Herbert.Petit dictionnaire de théologie catholique.Freiburg - im Brisgau:Éditions du Seuil Verlag Herder.1970..k07-4a.;
7448 Rachmanova, Alja,(1898-1991).Študenti, láska, Čeka a smrť :.Bratislava ::Premedia Group,.2011.978-80-970661-2-3.k17-3a.;
7449 Raimondo da Capua.S. Caterina da Siena.Siena:Basilica Cateriniana.1969..k06-4b.;
7450 Raimondo Spiazzi O. P..L ´ORDINE DI SAN DOMENICO.Roma - Italia:Edizioni San Sisto Vecchio.1966..k06-3b.;
7451 Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..k06-5a.;
7452 Raimondo Spiazzi O. P..SAN TOMMASO DOPO II CONCILIO.Roma - Italia:cittá nuova editrice.1966..k06-6a.;
7453 Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.k20/8.;
7454 Raimondo, Spiazzi.Základy sociálnej etiky.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-167-1.k05/2.;
7455 Raineri Osvaldo.Catalogo dei rotoli protettori etiopici della collezione Sandro Angelini.Roma:Edizioni Pia Unione preziosissimo sangue.1990..k05-6a.;
7456 Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha.1984..k14/4.;
7457 Rajmund Ondruš.Blízki Bohu i ľuďom 4..Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-103-5.k14/4.;
7458 Rákos Peter.Slovník spisovatelu.Praha:Odeon.1971..k22/4.;
7459 Raková, Svatava.Dobrodruzi,puritáni a Indiáni : Angličané v Novém světě.Praha:Libri.1998.80-85983-43-5.k23/5.;
7460 Ramiére Henry SJ.LA DIVINIZZAZIONE DEL CRISTIANO.Milano - Italia:Edizioni Paoline.1955..k07-3b.;
7461 Ramírez Juan Bautista.EL DISCURSO CRISTOLÓGICO DE LA EPISTOLA DE INCARNATIONE VERBI DE SAN ANSELMO.Roma - Italia:Pontificia Universitá Lateranense.2004..k07-3b.;
7462 Rampini, Federico, 1956-.Čínské století :.:Praha :.2008.978-80-7363-128-4.k23/5.;
7463 Ramsey, Boniface.Beginning to read the Fathres.:Paulist Press.1985.0-8091-2691-5.k04-6b.;
7464 Ranaghan Kevin e Dorothy.Il ritorno dello spirito.Milano:Jaca Book.1978..k18-3b.;
7465 Rankin, David.Tertullianus a církev.Brno:CDK.2002.80-85959-95-X.k20/5.;
7466 Ranquet Jean-Gabriel OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:Arena Verlag.1965..k18-3b.;
7467 Raphael, Cohen.Talmud v otázkach a odpovediach.:SOFA.2002.80-89033-19-9.k06/5.;
7468 Rapošová, Mária,1955-.Muzikant boží don Štefan Olos, SDB.Hubová:Obecný úrad.2017.9788097274993; 978-80-972749-9-3.K16/3.;
7469 Rapp, Francis.Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-15-1.k19/2.;
7470 Rašla, Anton.Inkvizícia nezomiera.:Obzor.1991.80-215-0117-0.k19/3.;
7471 Rašlová, Katarína 4 zos ; Košč, Marián 4 zos ; Zdravecká, Júlia 4 nob ;.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1.D4/3.;
7472 Ratcliffe, Elisabeth.Hume.Bratislava:Prístrojová technika.2005.80-88912-98-9.k02/1.;
7473 Ratkoš Peter,.Pramene k dejinám Veľkej Moravy.Bratislava:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1968..k27/3.;
7474 Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0164-2.k26/5.;
7475 Ratzinger Josef.Úvod do křesťanství.Řím:Křesťanská akadémie.1978..R1/3.;
7476 Ratzinger Joseph.Einfuhrung in das Christentum.Munchen:Kosel - Verlag.1968..k07-2a.;
7477 Ratzinger Joseph.Glaube und Zukunft.Munchen:Kosel - Verlag .1970..k07-3b.;
7478 Ratzinger Joseph.Il senso del ministero sacerdotale.Trento:publicazioni religiose .1969..k07-3b.;
7479 Ratzinger Joseph.O víře dnes.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1998..k19/6.;
7480 Ratzinger kardinál Josef , Schonborn kardinál Christoph.Malý úvod do katechismu katolické církve.Praha:Nové město.1994..k10/3.;
7481 Ratzinger, Joseph.Boh a svet : Viera a život dnes. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-544-2.k19/6.;
7482 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.k10-1b.;
7483 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.k04/5.;
7484 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.k19/6.;
7485 Rauscher, Anton.Soukromé vlastnictví : ve službách pracujícího člověka.Praha:Čes.křesťanská akad..1995.80-85795-23-X.k05/2.;
7486 Ravasi Gianfranco.Sväté Písmo pre každého - Nový zákon.Bratislava:Saleziáni don Bosca vo vydavateľstve Don Bosco.2000..k09-5a.;
7487 Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.k04/4.;
7488 Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-364-8.k14/5.;
7489 Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3.k14/5.;
7490 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.k14/5.;
7491 Ravik, Slavomír.Bible dnes a pro nás : Nový zákon.Praha:Státní pedagogické nakl..1992.80-04-25705-4.k07/3.;
7492 Raymond A. Moody.Živo po živote. Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.D4/7.;
7493 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.k14/5.;
7494 Raymond, E. Brown.Kristus na Vianoce.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-317-8.k11/7.;
7495 Reble, Albert.Dejiny pedagogiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1995.80-08-02011-3.D4/1.;
7496 Rebro, Karol; Blaho, Peter.Rímske právo.:MANZ.1997.80-85719-08-8.k09/8.;
7497 Reckinger, François.Wird man morgen wieder beichten?.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1974.3-7666-8812-X.k13-4a.;
7498 red. Marcela Jeníčková.Rodinný atlas sveta.:Vojenský kartografický ústav.2001.80-8042-293-1.k12-1b.;
7499 Redgate, Anna Elizabeth.Arméni.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-350-9.k15-3b.;
7500 Redpath, Peter A..A simplified introduction to the wisdom of St. Thomas /.London ::University Press of America,.1980.0-8191-1059-0.k06-5a.;
7501 Redzioch, Vladimír.Mariánske pútnické miesto Fatima.Trnava; Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Don Bosco.2000.8071623296 (brož.); 80-7162-329-6.k19-2a.;
7502 Reetz, Benedikt.\"365mal Guten Morgen\" und andere Worte in den Tag /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1965..k18-4b.;
7503 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.k11/6.;
7504 Régamey P. R., OP.Portrait spirituel du chrétien.Paris:Les éditions du cerf.1963..k07-4a.;
7505 Regamey, Constantin.Der Buddhismus Indiens. Aschaffenburg:Paul Pattloch Verlag.1964..k01-6a.;
7506 Régamey, R. P,.Gewaltlosigkeit /.Wien ::Herold,.1966..k18-4b.;
7507 Reginald Garrigou-Lagrange, O.P..Křesťanská dokonalost a kontemplace.:.1980 (?)..P3/1.;
7508 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.k14/5.;
7509 Regner Johannes.Was ich Ihnen sagen wollte.Graz:Josef Schneiber - Edition im Verlag Johann Regner.1992..k18-2b.;
7510 Regula benedicti.Die Benediktusregel.Beuron:Beuroner Kunstverlag.1992.3-87071-061-6.k04-2a.;
7511 rehoľa Palotínov.Pavel VI..Poznaň - Warszawa:Pallottinum.1971..k07-5b.;
7512 Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Katechetická řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-513-5.K17/3.;
7513 Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Výklad Veĺpiesne..:..978-80-7141-927-3.K17/4.;
7514 Reinhard, Körner.Miluješ ma?.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-292-X.k17/8.;
7515 Reinsberg, Jiří.Hospodin rozjasnil svou tvář. Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-638-7.k18/8.;
7516 Reischauer, Edwin O..Dějiny Japonska.Praha:Nakl.Lidové noviny.2001.80-7106-391-6.k23/2.;
7517 Remeš, Prokop.Nahá žena na střeše : psychoterapeutické aspekty biblických příběhů.Praha:Portál.2004.80-7178-921-6.k06/2.;
7518 Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.k22/2.;
7519 Rémond René.Histoire de France Notre siécle.Fayard:Arthéme.1991..k15-6a.;
7520 Rémond, René.Náboženství a společnost v Evropě.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-496-3.k03/4.;
7521 Renard Mgr..De Ecclesia.Lyon:Librairie Saint-Paul - Éditions la Bonté.1966..k13-3a.;
7522 Renard Mgr., évéque de Versaiiles.Vie spirituelle de la religieuse aujourd´hui.:Desclée de Brouwer.1960..k18-4b.;
7523 Renckens H., SJ.La Bible et Les Origines du Monde.Tournai:Desclée.1958..k09-4a.;
7524 Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1969..D8/6.;
7525 Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Loretánské světlo.:Praha :.1992.80-7021-083-4.k12/2.;
7526 Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.2005.80-7207-574-8.k19/3.;
7527 Rendtorff, Rolf.Hebrejská bible a dějiny : Úvod do starozákonní literatury.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-190-3.k21/3.;
7528 René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.k12/2.;
7529 René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.k04/4.;
7530 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620718 (brož.); 80-7162-071-8.k11/5.;
7531 Repiský, Ján(1930- ).Som dieťa Božie..Trnava:KON-Press.1994.80-85413-23-X;80-85413-23-X.k13-6b.;
7532 Repka, Richard.Anglický jazyk 1 pre 1. ročník stredných škôl. SPN:Bratislava.1995.80-08-00797-4.k15-5c.;
7533 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.k16/2.;
7534 Reski, Petra, 1958-.Mafie :.:Praha :.2010.978-80-242-2539-5.R1/2.;
7535 Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3.K11/1.;
7536 Reško, Sándor - Vincze, István.Kosút : A kastélyos falu.Komárno :Komárňanské tlačiarne.2006.80-8056-542-2.k13-2a.;
7537 Reuss Joseph.Der Brief an Titus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k11-3a.;
7538 Reuss Joseph.Der erste Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1963..k11-3a.;
7539 Reuss Joseph.Der zweite Brief an Timotheus.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1965..k11-3a.;
7540 Reuss Joseph.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1965..k09-2a.;
7541 Reuss Joseph.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..k09-2a.;
7542 Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..k13/4.;
7543 Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.k14/6.;
7544 Rev.me P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LA PREDICATION DOMINICAINE A L´HEURE PRESENTE.Roma:CURIE GENERALICE -SAINTE SABINE .1944..k05-3a.;
7545 Rev.mi P. fr. Martini St. Gillet eiusdem Ordinis Magistri Generalis iussu editum.STATUTUM DE STUDIIS in ORDINE PRAEDICATORUM.:APUD DOMUM GENERALITIAM.1935..k05-3a.;
7546 Rev.mi P. Martin Stanislas Gillet.LITTERAE ENCYCLICAE ET ACTA.Roma:Tapis polyglottis Vaticanis.1942..k05-3a.;
7547 REV.MI PATRIS FR. EMMANUELIS SUAREZ.Tabulae geographicae ordinis praedicatorum.Firenze Italia:Studio artistico cartografico "s. Marco".1949..k05-4a.;
7548 Reverendissimi patris Fr. Emanuelis Suarez.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum.Roma:Directio et administsratio Convento di S. sabina - Aventino.1952-53..k05-2a.;
7549 Revme P. Martin Stanislas Gillet.LETTRE ENCYCLIQUE sur LÉNSEIGNEMENT DE SAINT THOMAS A L´HEURE PRÉSENTE.:TtYPIS POLYGLOTITIS VATICANIS.1943..k05-3a.;
7550 Révme P. Martin Stanislav Gillet.LÉCOLE NORMALE DES PERES MAITRES A SAINTE - SABINE.:Typis polyglottis vaticanis.1946..k05-3a.;
7551 Revue de Pastorale Catéchétique.Catéchése á l´écoute des Parents.:Rennes.1963..k13-4a.;
7552 Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.k14/5.;
7553 Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6.k10-1a.;
7554 Rey, Bernard..Pour des celebrations penitentielles dans l'esprit de Vatican II.Paris ::les Ed. du Cerf,.1995.2-204-05199-3 (br).k13-4a.;
7555 Rezek, Petr.Epagógé a epistémé.:Petr Rezek.2004.80-86027-20-1.k02/6.;
7556 Rezek, Petr.Jan Patočka a věc fenomenologie.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-48-X.k03/3.;
7557 Rezek, Petr.Spravedlnost jako zdatnost.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-04-6.k03/3.;
7558 Rezek, Petr, 1948- - autor.Kosmos a živly :. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku ::Praha :.1992.80-85241-18-8.k05/4.;
7559 Rezník Jaroslav.Po literárnych stopách na Slovensku.Bratislava:Mladé letá.1982..k26/3.;
7560 Řežábek, Karel,1968-.Reptání a duchovní koroze /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-830-7.k08-1a.;
7561 Rheinheimer, Martin.Chudáci,žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850.V Praze:Vyšehrad.2003.80-7021-579-8.k24/2.;
7562 Riccardi, Andrea,1950-.Století mučedníků /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-543-6.k14/4.;
7563 Ricken, Friedo, 1934- - autor.Obecná etika. ISE ::Praha :.1995.80-85241-72-2.k03/3.;
7564 Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : 1. Zápletka a historické vyprávění.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-017-3.k02-2a.;
7565 Ricoeur, Paul.Čas a vyprávění : II. Konfigurace ve fiktivním vyprávění : konfigurace ve fiktivním vyprávění.Praha:Oikoymenh.2002.80-7298-051-3.k02-2a.;
7566 Ricoeur, Paul.Filosofie vůle : 1. Fenomenologie svobody : fenomenologie svobody.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-033-5.k02-2a.;
7567 Ricoeur, Paul.La semantica dell´azione.:Jaca Book.1986.88-16-40156-7.k03-6a.;
7568 Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.2000.80-7017-421-8.k03/1.;
7569 Ricoeur, Paul.Rozhovory.Brno:Vetus Via.1999.80-86118-21-5.k03/4.;
7570 Ricoeur, Paul.Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa:Bratislava.1997.80-7115-101-7.k02/1.;
7571 Ricoeur, Paul.Život,pravda,symbol.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..1993.80-85241-32-3.k03-5a.;
7572 Říčan, Pavel.Cesta životem : vývojová psychologie.Praha:Portál.2006.80-7367-124-7.D4/2.;
7573 Říčan, Pavel.Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií.Praha:Portál.1995.80-7178-084-7.D4/4.;
7574 Říčan, Pavel.Psychologie náboženství.Praha:Portál.2002.80-7178-547-4.D4/2.;
7575 Rideau Emile.Objawienie slowo Božie.Warszawa:Instytut wydawniczy "PAX".1974..k07/2.;
7576 Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.2001.80-86045-74-9.k05/3.;
7577 Ridley, Jasper Godwin.Mussolini.Praha:Themis.2002.80-7312-007-0.k25/4.;
7578 Ridley, Jasper Godwin.Svobodní zednáři : Jasper Ridley.Praha:BB/art.2004.80-7341-358-2.k06/6.;
7579 Riedel-Spangenberger, Ilona.Leitungsstrukturen der katholischen Kirche :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02198-6.k08-5b.;
7580 Rienecker, Fritz.Evanielium podľa Matúša.Bratislava ::Creativpress,.1992.8071310085.k09-5a.;
7581 Rienecker, Fritz.Wuppertálska študijná biblia 2 p Nový zákon p Evanjelium podľa Marka c Fritz Rienecker ; Prekl. Magdaléna Richterová.Bratislava:Creativpress.1993.80-7131-010-7.k21/2.;
7582 Rigaux B., OFM.Saint Paul.Paris:Librairie Lecoffre.1956..k11-3a.;
7583 Říha Karel SJ.Filozofie konání.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..k09-1a.;
7584 Říha, Karel.Filozofie konání.Olomouc:MCM.1993..k03-5a.;
7585 Říha, Karel.Identita a relevance : pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky.Svitavy:Trinitas.2002.80-86036-58-8.k02/4.;
7586 Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..k14/5.;
7587 Richard Woods OP.Mysticism and Prophecy.New York - USA:Maryknoll.1998..k06-4b.;
7588 Richard Greisiger.Boh môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-441-7.k13/5.;
7589 Richard McBrien.SERVANTE DU ROYAUME ET DES HOMMES.Paris:Saint-Paul.1968..k07-5a.;
7590 Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 14.:Literárne informačné centrum.2002.80-88878-75-6.k25/3.;
7591 Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 2.:RAK.1999.80-85501-16-3.k25/3.;
7592 Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 4.:Literárne informačné centrum.2002.80-88878-72-1.k25/3.;
7593 Richard, Marsina.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov-diel 5.:Literárne informačné centrum.2001.80-88878-57-8.k25/3.;
7594 Richard, Marsina.Slovenské dejiny.:Matica slovenská.1990.80-7090-239-6.k27/3.;
7595 Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.2002.80-7295-032-0.k17/8.;
7596 Richard, Rohr.Naděje proti temnotám : dnešním neklidným světem se sv. Františkem.:Cesta.2004.80-7295-059-2.k11/5.;
7597 Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.k13-4a.;
7598 Richard, Rohr.Proč být katolíkem.:Cesta.2003.80-7295-047-9.k09/3.;
7599 Richard, Rohr.Radikální milost : meditace na každý den.:Vyšehrad.2005.80-7021-772-3.k11/2.;
7600 Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.2000.80-7298-012-2.k03/3.;
7601 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.k07/4.;
7602 Richer, Etienne, 1960- - autor.Proč milovat Izrael?.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-206-4.k11/6.;
7603 Richta Radovan.Progresso tecnico e societa indrustriale.Milano:Jaca Book.1977..k13-6b.;
7604 Richter Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad.1975..k06/4.;
7605 Richter Stanislav.Říše faraónu.Praha:Vyšehrad.1973..k06/2.;
7606 Richter, Klemens.Liturgie a život.Co bychom měli vědět o mši, církevním roku a smyslu liturgie : Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-140-7.k10/5.;
7607 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.k17/8.;
7608 Rilke, Reiner Maria.Elégie a rekviem.Dunajská Lužná:Milanium.2004.80-968704-8-3.k10-1a.;
7609 Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody ; Partikulárne normy.Košice:Vienala.2006.8089232124 (viaz.); 80-89232-12-4.k19/5.;
7610 Římskokatolická dyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice).Theologické otázky současnosti.Praha:Děkanství CM bohoslov. fakulty v Ústr. cirkev. naklad. .1971..k08-6a.;
7611 Rímskokatolícky biskupský úrad.Postavy Starého zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..k13-6a.;
7612 Risso, Paolo.Pier Giorgio Frassati : Bohatý mladík,který řekl ano.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.k14/2.;
7613 Rist, John M..Stoická filosofie.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-06-2.k04/2.;
7614 Riška, Augustín.Americká filozofia.:Iris.1996.80-88778-27-1.k03-5a.;
7615 Rivas,Catalina.preživaj adoraciu.:.2013.978-80-971345-8-7.k11/2.;
7616 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.k09-6b.;
7617 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.k07/3.;
7618 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rút..Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-507-3.K7/3.;
7619 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.K7/3.;
7620 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.k17/8.;
7621 Robbers, Gerhard.Stát a církev v zemích EU.Praha:Academia.2002.80-200-0967-1.k19/2.;
7622 ROBERT EDWARD BRENNAN OP.Eine philosophische Analyse der menschliehen Natur.Verlag Styria - Graz - Wien - Koln:Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle H eidelberg.1957..k06-3a.;
7623 Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..k10-6b.;
7624 Robert A. - Feuillet A..Einleitung in die Heilige schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..k10-6b.;
7625 Robert A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1963..k10-6b.;
7626 Robert, C. Solomon.Vzostup a pád subjektu alebo Od Rousseaua po Derridu.:Enigma.1996.80-85471-30-2.k02/7.;
7627 Róbert, Letz.Náčrt dejín Uhorska a Maďarska.:SAV.1995.80-88780-09-8.k26/3.;
7628 Robert, S. Wistrich.Hitler a holokaust.:Slovart.2002.80-7145-682-9.k04/6.;
7629 Robert, Spencer.Islám bez závoje :; [zneklidňující otázky o světově nejrychleji rostoucím náboženství].:Triton.2006.80-7254-761-5.k21/8.;
7630 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.k11/2.;
7631 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.k18-4b.;
7632 Roberts A. und Feuillet A..Einleitung in Die Heilige Schrift.Wien - Freiburg - Basel:Herder.1964..k10-6b.;
7633 Robinson John, J..Zrozeni v krvi. Olomouc:Votobia.1996.80-7198-113-3.k06/6.;
7634 Robinson, Dave.Nietzsche a postmodernismus : Dave Robinson.Praha:Triton.2000.80-7254-146-3.k03/2.;
7635 Rod Wolfgang.Nemecka klasicka filosofie I.Praha:Oikoymenh.2015.978-80-7298-200-4.k01/3.;
7636 Röd, Wolfgang.Novověká filosofie : 1. Od Francise Bacona po Spinozu : od Francise Bacona po Spinozu.Praha:Oikoymenh.2001.80-7298-039-4.k01/3.;
7637 Rodríguez, Rosa María,1957-.Neexistující Al-Andalus :.Brno ::L. Marek,.2010.978-80-86263-24-7 .k21/8.;
7638 Roger z Taizé, brat.Boh môže iba milovať.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-025-7.k18/1.;
7639 Roger z Taizé,1915-2005.Die Gewalt der Friedfertigen /.[Freiburg im Breisgau ::Herder,.1970.3-451-01921-3.k18-3b.;
7640 Roger z Taizé,1915-2005.Die Regel von Taizé =.Freiburg ::Herder,.1974.3-451-01865-9.k18-3b.;
7641 Roger z Taizé,1915-2005.Kampf und Kontemplation :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-01993-0.k18-3b.;
7642 Rogers, Carl Ransdom.Způsob bytí.Praha:Portál.1998.80-7178-233-5.D4/2.;
7643 Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Des origines a Grégoire le Grand 1.Paris:Seuil.1963..k16-6a.;
7644 Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..L´Eglise dans le monde moderne 5.:Seuil.1975..k16-6a.;
7645 Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Le Moyen Age 2.Paris:Seuil.1968..k16-6a.;
7646 Rogier L. - J., Aubert R., Knowles M. D..Réforme et Contre-Réforme 3.Paris:Seuil.1968..k16-6a.;
7647 Roguet A. - M., OP.La Messe.Paris:Les Éditions du Cerf.1953..k13-5b.;
7648 Roguet A. M., OP.La Messa.Alba:Proprieta Riservata - Edizione Paoline.1960..k09-2b.;
7649 Roguet A., M. OP.Les sacrements.Paris:Éditions du Cerf.1952..k07-3b.;
7650 Roháč, Jan.Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-417-5.k10/7.;
7651 Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.k06/4.;
7652 Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.k06/4.;
7653 Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.k13/5.;
7654 Rohr, Richard.Nahý Boh.:Zrno.2005.80-967867-8-4.k10/1.;
7655 Rohr, Richard.Slobodní od slobody.Dolný Kubín:Zrno.1997.8096786709;80-967867-0-9.k11/5.;
7656 Rohr, Richard, 1943-.Skryté věci :.:Brno :.2009.978-80-7295-115-4.k11/5.;
7657 Rohr, Richard, 1943- - autor.Blízké příležitosti k milosti.:Praha :.2005.80-86025-92-6.k11/6.;
7658 Rohr, Richard,(1945-).Das auferstandene Buch :.Freiburg ::Herder,.1992.3-451-22043-1.k10-3b.;
7659 Rolland Romain.Beethoven III..Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1959..k12-5a.;
7660 Rolland Romain.Život Beethovenuv.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1954..k15/8.;
7661 Rollo, Vlastimil.Emocionalita a racionalita,aneb,Jak ďábel na svět přišel.Praha:Slon.1993.80-901059-8-X.D4/2.;
7662 Roma, S. Sabina .BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.Roma - Italia:Edizioni studio Domenicano.1994..k06-4b.;
7663 Román, József.Mýty starého sveta. Bratislava:Obzor.1966..k06/1.;
7664 Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k11-3a.;
7665 Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k11-3a.;
7666 Romaniuk Kazimierz Ks..List do Rzymian.Poznaň - Warszawa :Pallotinum.1978..k08/6.;
7667 Romaniuk Kazimierz Bp.Krótki zarys historii zbawienia.Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej.1987..k09/3.;
7668 Romaniuk, Kazimierz((1927- ).).Św. Paweł, życie i dzieło.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1988.8370300197.k07/3.;
7669 Romano, Guardini.Svět a osoba.:Trinitas.2005.80-86885-02-X.k10/1.;
7670 Romanus Fabianus Madura OP.ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE POLONIAE ordinis praedicatorum I. (1225 - 1600).Roma - Italia:Pontificium institutum studiorum ecclesiasticorum.1972..k05-3a.;
7671 Romsics, Ignác.Trianonská mierová zmluva.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-828-9.k26/5.;
7672 Rončáková, Terézia, 1980-.Rodina a médiá:.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2009.9788080844219 (brož.);978-80-8084-421-9.D4/4.;
7673 Rondeleux L., J..Isaie et le prophétisme.Seuil:Maitres spirituels aux Éditions.1961..k09-4a.;
7674 Rondot, Pierre.Der Islam und die Mohammedaner von Heute. Stuttgart:Schwabenverlag.1963..k01-4b.;
7675 Rookmaaker, H.R..Moderní umění a smrt kultury.Praha:Návrat domů.1996.80-85495-49-X.k05/6.;
7676 Rootmensen, Bernard.Čtyřicet slov na poušti : pracovní příručka pro společenství o krizi církve, víry a kultury.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-515-2.k17/8.;
7677 Rops - Henri Daniel.Jesus.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Abendländische Verlagsanstalt.1951..k10-5b.;
7678 Rops Henry Daniel.Die Kirche im fruhmittelalter.Innsbruck:Abendländische verlagsanstalt.1953..k16-6a.;
7679 Rops Henry Daniel.Die Kirche in der Gegenwart.Buchring:Sudland .1951..k16-6a.;
7680 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.K20/5.;
7681 Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-243-0.k14/4.;
7682 Rordorf Willy.Stichworte.Freiburg:Paulusdruckerei.1998..k18-3a.;
7683 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.k07-3a.;
7684 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.k09/3.;
7685 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.R1/3.;
7686 Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.k09/4.;
7687 Rosario, Messina.Dějiny charitativní činnosti.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-859-3.k16-3b.;
7688 Rosenbaum Karol PhDr, Dr.Sc..Matica Slovenská (1863 - 1983).Martin:Matica slovenská.1983..k26/5.;
7689 Rosendorfský Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1964..k15-5c.;
7690 Rosenzweig, Franz, 1886-1929 - autor.Nové myšlení :.:Praha :.1994.80-901625-5-X.k03/2.;
7691 Rosina, Jozef..Psychológia :.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1973...D4/7.;
7692 Rosmer Allfred.Il movimento operaio durante la prima guerra mondiale.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a.;
7693 Rosmini, Antonio.Komunismus a socialismus : esej z roku 1847 přednesená v Akademii obrozencú v Osimu.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-045-9.k03/4.;
7694 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.K20/4.;
7695 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži :.Bratislava ::Nové mesto,.1993.80-85487-06-3.R1/5.;
7696 Rossi Germano Don.Discorsi di Circostanza.Torino:Marietti.1968..k09-2b.;
7697 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.k12/2.;
7698 Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k14-4a.;
7699 Rosten, Leo Calvin,1908-1997.Jidiš pro radost.Praha ::Academia,.1998.80-200-0666-4; 80-200-0707-5.k10/5.;
7700 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.k18/1.;
7701 Roškovský, P. Pantaleon,.Vesperae bacchanales. Veda:Bratislava.1994.80-224-0159-5.k08-1a.;
7702 Roth Paul.Die religiose Situation und Religionsgesetzgebung in der UdSSR/GUS 1990/1991.Munchen:Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.1992..k16-3b.;
7703 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.k11/2.;
7704 Rotter, Hans.Osoba a etika : K základům morální teologie.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1997.80-85959-18-6.k14-5b.;
7705 Rotter, Hans.Sexualita a křesťanská morálka.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-669-7.k05/2.;
7706 Rotter, Hans,1932-.Neues Lexikon der Christlichen Moral.Innsbruck ::Tyrolia,.1990.3-7022-1754-1.k14-5b.;
7707 Rotterdamsky, E..Výchova kresťanského vladára. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-224-8.k04/4.;
7708 Rotzetter Anton.Leidenschaft fur Gottes Welt.Zurich:Benziger.1988..k18-3a.;
7709 Rotzetter, Anton.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-79-1.k13/6.;
7710 Roubal Radek.Slovensko.Bratislava:Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo.1984..k12-1b.;
7711 Rouček, Libor.Malá politologie.Praha:Ústav mezinárodních vztahů.1993.80-901301-8-6.k04/4.;
7712 Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.k13/6.;
7713 Rousseau, J.-J..OEuvres complétes IV.:Gallimard.1969..k03-6a.;
7714 Rousselot Joseph.L´enfance et ses énigmes.Paris:Éditions Fleurus.1967..k13-2a.;
7715 Roux, Jean-Paul,(1925-).Král.Praha:Argo.2009.80-257-0205-7.k24/2.;
7716 Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.k03-5b.;
7717 Rovighiová, Sofia V..Základné prvky filozofie.. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-33-4.k02/7.;
7718 Rovná, Lenka.Dějiny Kanady : Lenka Rovná, Miroslav Jindra.Praha:Lidové noviny.2000.80-7106-211-1.k23/3.;
7719 Roy Jean Dom, Abbé de Fontgombault.L´année Sainte de Paul VI.Bourges:Éditions de Cédre.1974..k13-5a.;
7720 Roy Mauricse cardinal.Social Problems Apostolic Letter of Pope Paul VI "Octogesima Adveniens".London:Catholic Truth society.1971..k13-5a.;
7721 Rozanov, Vasilij Vasiljevič.Svět ve světle ruské ideje : Vasilj V.Rozanov.Praha:Oikoymenh.1999.80-86005-79-8.k03/3.;
7722 Rozdzeński, Roman.Filozofia poznania.:Wydawnictwo naukowe papieskiej akademii teologicznej w Krakowie.1992.83-85245-26-X.k03-6a.;
7723 Rozehnal, Miroslav.Buddhovy rozpravy sv. 1. Praha:DharmaGaia.1994.80-901225-8-2.k07/4.;
7724 Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN.1989..D4/4.;
7725 Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.k19/6.;
7726 Ruckstuhl, Eugen,(1914-).Schöpfen aus biblischen Quellen :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1983.3-460-32171-7.k10-4a.;
7727 Rudhyar, Dane.Za hranicemi individualismu : Psychologie transformace.:Praha : Půdorys.1995.80-901741-8-3.D4/2.;
7728 Rudiger Hermine.Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen sprache.Halle (Saale):VEB MAX Niemeyer Verlag.1956..k16-5c.;
7729 Rudohradský Štefan dr..Archívy v Slovenskej socialistickej republike.Bratislava:Slovenská archívna správa Ministserstva vnútra SSR.1974..k17-6a.;
7730 Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.2000.80-968029-7-6.k18/8.;
7731 Rudolf, Dreikurs.Logické dôsledky.:Psychoprof.1997.80-967148-7-2.D4/4.;
7732 Rudolf, Ströbinger.Hosté poslední večeře : Osudy dvanácti apoštolů.Brno:Moba.1997.80-7173-582-5.K12/6.;
7733 Rudolph, Kurt, 1929-.Gnóze :.:Praha :.2010.978-80-7021-947-8.k21/3.;
7734 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.k13-6a.;
7735 Ruland, Richard.Od puritanismu k postmodernismu : Dějiny americké literatury.Praha:Mladá fronta.1997.80-204-0586-0.k22/7.;
7736 Runciman, Steven, sir, 1903-2000.Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821. 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.2010.978-80-87378-43-4.k17/3.;
7737 Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.1992.80-218-0113-1.k22/1.;
7738 Rüpke, Jörg.Náboženství Římanů.Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-807-5.k06/3.;
7739 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.1997.80-86045-06-4.k05/6.;
7740 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním otcovství a rozlišování.:Olomouc :.2001.80-86045-69-2.k10/3.;
7741 Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.2002.80-86045-95-1.k18/4.;
7742 Ruppeldtová Jean - Vácha Zdenek.Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969..k15-4c.;
7743 Ruppert Lothar.Das Buch Genesis 1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1975..k09-5a.;
7744 Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-64-2.K17/7.;
7745 Ruqaiyyah Maqsood.Islam. London:Hodder Headline.1994.0-340-60901-x.k01-4b.;
7746 Ruseckí, M..Wierzcie moim dzielom.Katowice:Ksiegarnia sw. Jacka.1988..k09/4.;
7747 Rush, Myron D..Syndrom vyhoření.Praha:Návrat domů.2003.80-7255-074-8.D4/2.;
7748 Rusche Helga.Der prophet Amos.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..k09-5a.;
7749 Rusinek, Roman, SAC.Deti Rwandy.:.2005.83-7031-463-5.k14-3b.;
7750 Russell, Bertrand.Logika,věda,filozofie,společnost.Praha:Svoboda-Libertas.1993.80-205-0219-X.k04/7.;
7751 Russell, Bertrand.Problémy filozofie.Bratislava:P and K.1992.80-85725-00-2.k04/7.;
7752 Russell, Bertrand.Scienza e religione.:Longanesi & C..1974..k03-6a.;
7753 Russell, Bertrand,1872-1970.Logika, věda, filozofie, společnost /.Praha ::Svoboda - Libertas,.1993.80-205-0219-X :.R1/7.;
7754 Ruster, Thomas.Der Verwechselbare Gott :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2000.3-451-02181-1.k08-5b.;
7755 Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00890-2.k26/5.;
7756 Ruth Pfau.Wenn du deine grose Liebe triffst.Freiburg - Basel - Wien:Herder Freiburg im Breisgau.1986..k04-3a.;
7757 Ryčlová, Ivana.Ruské dilema : společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2006.80-7325-063-2.k04/5.;
7758 Ryden, Vassula, 1942-.Jednota :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-302-6.k14-3b.;
7759 Rychlík, Jan.Dějiny Makedonie.:Praha : Lidové noviny.2003.80-7106-642-7.k23/2.;
7760 Rychlík, Jan.Rozpad Československa : česko-slovenské vztahy 1989-1992 : česko-slovenské vztahy 1989-1992.:AEP.2002.80-88880-02-5.k26/3.;
7761 Rýpar František, Mons. .Sociální nauka církve.Tišnov:Sursum.1991..k20/8.;
7762 Ryś, Grzegorz.Inkvizice.Praha:Mladá fronta.2004.8020410899 (viaz.);80-204-1089-9.k19/3.;
7763 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.k07/1.;
7764 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.:Scriptum.1991.80-900335-7-1.k07/1.;
7765 Ryšková, Mireia, 1951- - autor.První list Tesalonickým. Centrum biblických studií ::Praha :.2007.978-80-85810-46-2.k21/3.;
7766 S?ren, Kierkegaard.Má literární činnost. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2003.80-7325-021-7.D4/5.;
7767 s. Bruno, Guigues, s. Anthelme.Lettres des premiers Chartreux I..:Les Editions du Cerf.1962..k04-6b.;
7768 S. Caterina da Siena.Il Libro della divina dottrina.Siena:Edizioni Cantagalli.1970..k06-4b.;
7769 S. M. Slavica Buljan, .Zavjet krvlju potpisan.Zagreb:ZRINSKI d.d., Čakovec.1996..k04-3a.;
7770 S. Sabina.BEATO GIACINTO MARIA CORMIER.S. Sabina, Roma:Edizioni studio Domenicano.1994?..k05-4b.;
7771 Sac. Giampiero Invernizzi.Sinfonia di anime.Torino:Monastero "Sacsro Cuore".1994..k04-3a.;
7772 Sacrosanctum oescumenicum concilium Vaticanum II.Constitutiones decreta declarationes.Rím:Cura et studio secretariae generalis Concilii oecumenici Vaticani II.1963..k09/8.;
7773 Sagardoy Antonio OCD.Medytacje biblijne.Kraków:Wydawnictwo OO. Karmelitów bosych.1989..k18-3a.;
7774 Sagardoy Antonio OCD.Von Dir umfangen.Wien:Verlag Christliche Innerlichkeit.1998..k18-3a.;
7775 Sahanovič, Hienadz.Dějiny Běloruska.Praha:Lidové noviny.2006.80-7106-828-4.k23/2.;
7776 Sachar, Howard Morley.Dějiny státu Izrael.Praha:Regia.1999.80-902484-4-6.k23/5.;
7777 Sachse Gerd.Dem kannst du glauben.Leipzig:St. Benno-Verlag.1979..k18-4b.;
7778 Saint - Séverin.Homilien Advent, Vorfastenzeit, Karwoche, Pfingsten.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1967..k13-4b.;
7779 Saint - Séverin Priestergemeinschaft.Homilien aus Saint-Séverin I. Folge.Paderborn:Verlag Bonifacius-Druckerei.1968..k13-4b.;
7780 Saint Augustin.Prier dieu les psaumes.Paris:Les éditions du cerf 29, boulevard Latour-Mauboutg.1982.2-204-01966-6.k04-2a.;
7781 Saint-Exupery, Antoine de.Der kleine Prinz.Dusseldorf:Rauch.1997.3792000121 (kart.).k14-3b.;
7782 Salajka Antonín Dr..Konstantin - Kyrill aus Thessalonike.Wurzburg:Augustinus - Verlag.1969..k16-3a.;
7783 Sales de St. Francis.Introduction to the devout life.New York, London, Toronto, Sydney, Auckland:Image Books Doubleday.1989..k18-4b.;
7784 Sales Lorenzo, I. M. C..Jesus appeals to the World.St. Paul:Alba house.1955..k18-4b.;
7785 Sales Vavřinec P..Ježíšovo srdce světu.Rím:Neuvedený.1968..k20/1.;
7786 Sales, Lorenzo.Trattatello sulla piccolissima via d'amore. Turín:Moriondo Moncalieri.1998..k04-4a.;
7787 Sales, Vavrinec.Ježišovo Srdce Světu.:.1968..k17/5.;
7788 Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.1990.80-85319-17-9.k13/2.;
7789 Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7.K17/5.;
7790 Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB.1990?..k13/4.;
7791 Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.k05/1.;
7792 Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-248-X.k09/4.;
7793 Salij, Jacek, OP.Rozmowy ze swietym Augusrynem.Poznaň:Poľskí dominikáni.1997.83-7033-191-2.k02/3.;
7794 Salij, Jacek,(1942-).Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-389-8.k09/4.;
7795 Salij, Jacek,(1942-).Sex, láska, morálka.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-410-X.k09/4.;
7796 Salij, Jacek,(1942-).Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-388-X.k09/4.;
7797 Salij, Jacek,(1942-).Veštenie, čary, posadnutosť.Bratislava ::Lúč,.2003.80-7114-411-8.k09/4.;
7798 Salij, Jacek((1942- ).).Dlaczego kocham Kościół?.Warszawa ::Biblioteka "Więzi",.2002..8388032461.k09/3.;
7799 Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.1989.8370330088.k17/7.;
7800 Salij, Jacek(1942- )..Pytania nieobojętne /.Poznań ::\"W Drodze\",.1988.8385008659.k18-4b.;
7801 Salij, Jacek(1942- )..Tajemnica Emmanuela dzisiaj /.Poznań ::\"W Drodze\",.1989.8370330088.k09/4.;
7802 Salmon Pierre Dom Abbé de l´Abbaye Pontificale de Saint -Jérome in Urbe.L ´Office divin.Paris:Les Éditions du cerf.1959..k08-6a.;
7803 Salotti, Carlo, 1870-1947.Blahoslavená Anna Marie Taigi : matka rodiny. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2010.978-80-7412-063-3.k18/2.;
7804 Salvaneschi, Nino,1886-1968.Tajomstvo bolesti /.Trnava ::Spol. sv. Vojtecha,.1950..k13/5.;
7805 Salvatore, Lupo.Dejiny mafie.:Kalligram.2002.80-7149-443-7.K04/6.;
7806 samizdat.Biblická konkordance.:samizdat.1970 ?..k07/8.;
7807 Samizdat.Dokonalá láska.:Samizdat.1975?..R1/3.;
7808 samizdat.Predmet a metóda náuky o duchovnom živote.:samizdat.1988..k07-1b.;
7809 samizdat.Teologická iniciace.:samizdat.1966 ???..k09-6a.;
7810 Sampley J. Paul.And the two shall bescome one flesh.London:Cambridge an the university press.1971..k10-4a.;
7811 Samsour, Josef,1870-1930.Papežové v dějinách /.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Benediktinské knihkup. v Brně, Bedřich Gross v Olomouci a Cyrillo-Methodějské knihkup. v Praze,.1908..D5/8.;
7812 Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-005-6.k17/8.;
7813 Sandany Artúr dr..Maďarčina do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k16-5c.;
7814 Sandany Artúr Dr. a kolektív.Deutsch-slowakisches Worterbuch.Bratislava:SPN.1966..k15-5c.;
7815 Sandany Artúr, Sowa Franciszek.Poľština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..k16-5c.;
7816 Sander, Hans Joachim.Macht in der Ohnmacht :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1999.3-451-02178-1.k08-5b.;
7817 Sandler, Joseph.Pacient a analytik : Základní pojmy klinické psychoanalýzy.Praha:Psychoanalytické nakl..1994.80-901601-2-3.D4/2.;
7818 Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.k19/4.;
7819 Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.D4/2.;
7820 Sanson Henri.Leben mit Gott in der Welt.Freiburg - Basel Wien:Herder.1961..k18-2a.;
7821 Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-511-X.k11/5.;
7822 Santoro Filippo.La comunitá condizione della fede.Milano:Jaca Book.1976..k18-2a.;
7823 Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-026-2.k20/4.;
7824 Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..k08/6.;
7825 Sapienza Leonardo.Největší láska. Eucharistie a kněžství.:Vytištěno pro vnitřní potřebu římskokatolické církve v České republice-.2006..k14-3b.;
7826 Sapori Armando.Il mercante italiano nel medioevo.Milano:Jaca Book.1983..k15-4a.;
7827 Sartori, Giovanni.Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2005.80-7325-062-4.k04/5.;
7828 Sartre, Jean-Paul.Cesty k slobode-diel 1.:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0561-4.k03/1.;
7829 Satinský, Július.Chlapci z Dunajskej ulice.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-31-8.D8/7.;
7830 Satinský, Július.Polstoročie s Bratislavou : z mojich denníkov.Bratislava:Albert Marenčin.2002.80-88912-33-4.D8/7.;
7831 Satoria, Karel,1953-.Povoláním člověk /.:.2010??.978-80-7295-196-3.K4/1.;
7832 Saussure, Ferdinand de.Kurs obecné lingvistiky.Praha:Academia.1996.80-200-0560-9.k22/7.;
7833 Saviano, Roberto.Camorra.Bratislava :Kalligram.2008.978-80-8101-068-2.k04/6.;
7834 Saviano, Roberto,(1979-).Krása a peklo.Litomyšl:Paseka.2010.97880-7432-028-6 (viaz.);978-80-7432-028-6.D8/6.;
7835 Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.K14/2.;
7836 Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.R1/4.;
7837 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.k11/6.;
7838 Scanziani Francesco.SOLIDARIETÁ IN CRISTO E COMPLICITÁ IN ADAMO.Milano - Italia:Pontificia universitas Gregoriana Facultas theologiae.2001..k07-4a.;
7839 Scapin, Santino.Titus Brandsma : učitel lásky k lidem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-39-1.k15/2.;
7840 Scavo, Nello,1972-.Bergogliův seznam :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-753-9 :.K27/1.;
7841 Scgmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..k07-3a.;
7842 Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..k05/2.;
7843 Scott Hahn.Kto si, Mária?. Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.k12/2.;
7844 Scruton, Roger.Kant : Roger Scruton.Praha:Argo.1996.80-85794-92-6.k03/5.;
7845 Scruton, Roger.Krátke dejiny novovekej filozófie.Dominanty antickej gréckej filozófie : Od Descarta po Wittgensteina.Bratislava:Archa.1991.80-7115-023-1.k02-2a.;
7846 Scruton, Roger.Průvodce inteligentního člověka filosofií.Brno:.2003.80-85947-91-9.k04/1.;
7847 Scruton, Roger.Smysl konzervatismu.Praha:Torst.1993.80-85639-10-6.k04/5.;
7848 Scruton, Roger, 1944- - autor.Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře.:Praha :.2003.80-200-1076-9.k04/4.;
7849 Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..k11/2.;
7850 Scupoli Lorenzo.Il Combattimento Spirituale.Pescara:Edizioni Paoline.1960..k18-4b.;
7851 Seberíni, Ondrej,.Slováci a sloboda.V Bratislave:Slovenská liga.1935..D8/6.;
7852 Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5.k14/1.;
7853 Sedlák Jan Dr..M. Jan Hus.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..k25/6.;
7854 Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.1999.80-88704-22-7.k26/5.;
7855 Sedlák, Peter.Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko (od prelomu 8. a 9. storočia do roku 1000). Polypress:Levoča.1999.80-88704-22-7.R1/3.;
7856 Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.k08/7.;
7857 Sedlák, Peter.Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804) : Dejiny Košického arcibis.Prešov:VMV.2004.80-7165-466-3.k12-1a.;
7858 Sedlák, Vincent,.Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Matica slovenská:Bratislava.1998.80-7090-504-2.k27/3.;
7859 Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-499-7.k07/5.;
7860 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.K19/6.;
7861 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.R1/3.;
7862 Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.1997.80-7178-141-X.k19/6.;
7863 Seewald, Peter,1954-.Kult.Trnava:Solok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.k9/2.;
7864 Segert Stanislav.Synové světla a synové tmy.Praha:Orbis.1970..K08/6.;
7865 Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970..R1/1.;
7866 Sehnalová, Zlata.Nový taliansko/slovenský frazeologický slovník.Bratislava:Kniha - spoločník.2004.80-88814-43-X.k22/8.;
7867 Seibt, Ferdinand.Lesk a bída středověku.Praha:Mladá fronta.2000.80-204-0783-9.k25/3.;
7868 Seidensticker Philipp.Paolo l´apostolo perseguitato di Gesu Cristo.Brescia:Paideia editrice.1969..k10-4a.;
7869 Seifert, Josef.Filosofie, pravda, nesmrtelnost. Řím:Křesťanská akademie.1998..k03-5a.;
7870 Seilerová, Božena.Človek vo filozofickej antropológii.Bratislava:IRIS.1995.80-88778-10-7.k04/1.;
7871 Seipolt Adalbert.Brief an den heiligen Benedikt.Wurzburg:Echter Verlag.1980..k18-4b.;
7872 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.k08/7.;
7873 Sekretaria Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.Catalogus Conventuum et Fratrum sub immediata iurisdictione Magistri Ordinis Praedicatorum.Romae:Curie Generalitiae Ordinis apud S. Sabinam.2010..k14-4a.;
7874 Sekyrka, Tomáš.Sv.Vojtěch-život a smrt mučedníka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-187-4.k08/7.;
7875 Selawry Alla.Das Immerwährende Herzensgebet.Bern:Otto Wilhelm Barth Verlag.1986..k18-4b.;
7876 Selčan, Jano.Továreň aj na lži /.:.1970??.978-80-8128-121-1.D8/7.;
7877 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.K14-2b.;
7878 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.k13/5.;
7879 Sellier, Andre..Atlas des peuples d\'Europe centrale.Paris ::La Decouverte,.1991..2707120324.k15-4a.;
7880 Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.k05/1.;
7881 Semmelroth Otto Prof. Dr..Čo znamená veriť.Mníchov:Duchovná služba v Mníchove.1950..k03/4.;
7882 Semmelroth Otto, S.J..L´ÉGLISE SACREMENT DE LA RÉDEMPTION.Paris:Éditions Saint-Paul.1953..k07-5b.;
7883 Semmelroth Otto, SJ.Das Geistliche amt.Frankfurt am Main:Verlag Josef Knecht - Carolusdruckerei.1958..k18-2a.;
7884 Sen, Amartya.Etika a ekonomie.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-549-6.k03/5.;
7885 Senčík Štefan, SJ.PierGiorgio Frassati.Trnava:Dobrá kniha.1992..k14/2.;
7886 Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..K03/4.;
7887 Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..k16/1.;
7888 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.K16/1.;
7889 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.K16/1.;
7890 Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.k10/1.;
7891 Senčik, Štefan.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5.k04-4a.;
7892 Senčik, Štefan.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-380-1.k03/2.;
7893 Senčík, Štefan.Rozhovory pútnika.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.1990.0-919865-37-2.k13/7.;
7894 Senčík, Štefan.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.1993.0-920150-95-0.k14/4.;
7895 Senčík, Štefan.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8.k16/7.;
7896 Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.k13/4.;
7897 Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.k14/7.;
7898 Sendler, Egon.Byzantské ikony Božej Matky.:Németh Oto.2006.80-88949-91-2.k20/4.;
7899 Sendler, Egon.Tajomstvá Krista.:Németh Oto.2007.978-80-89277-08-7.k20/4.;
7900 Sendler, Egon.Tajomstvá Krista.:Németh Oto.2007.978-80-89277-08-7.k07-5b.;
7901 Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O duševním klidu.:Praha : Odeon.1999.80-207-1020-5.k24/6.;
7902 Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..Vychovatel a utěšitel.Olomouc:Votobia.1995.80-85619-12-1 (v knihe uvedené:80-85619-42-3).k03/2.;
7903 Seppelt Franz Xaver/Schwaiger Georg.Geschichte der Päpste.Munchen:Kosel - verlag.1964..k16-6a.;
7904 Serafim, Rose.Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti.:Pravoslávny farský úrad.1999.80-968043-1-6.k09/1.;
7905 Sergej, Bulgakov.Nevěsta Beránkova : (o Boholidství).:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-21-3.k08/1.;
7906 Sergejenková M. J..Pompeje.Praha:Státní nakladatelství politické literatury.1953..k23/1.;
7907 Sergiusz M. Solowjow.Zycie i ewolucja twórcza Wlodzimierza Solowjowa.Pozna:W drodze.1986..k04-2a.;
7908 Sesboué Bernard s. j..Jesus - Christ l´unique médiateur * *.Paris:Desclée.1991..k07-4a.;
7909 Sesboué Bernard s. j..Jésus-Christ l´unique Médiateur.Paris:DESCLÉE .1988..k07-4a.;
7910 Sesboué Bernard s. j..N ´AYEZ PAS PEUR.Paris:DESCLÉE DE BROUWER.1996..k07-4a.;
7911 Sesboüé, Bernard.Historia dogmatów..Kraków ::Wydawnictwo "M",.2003.83-7221-490-5.k08/2.;
7912 Sesboüé, Bernard.W?adza w Ko?ciele.Kraków:Wydawnictwo "M".2003.8372214549;83-7221-454-9.k08/2.;
7913 Sesboüé, Bernard,(1929-).Jésus Christ l`unique médiateur :.Paris ::Desclée,.1988.2-7189-0390-2.k07-4a.;
7914 Sesboüé, Bernard((1929- ).).Bóg zbawienia :.Kraków ::.1999.8372211965.k08/2.;
7915 Sesboüé, Bernard((1929- ).).Wierzę :.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.2000..8371192975;8370155294.k10/1.;
7916 Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-037-8.K27/1.;
7917 Sestra Emmanuela.Pôst.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2009.9788071657323 (brož.); 978-80-7165-732-3.K17/1.;
7918 Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV.1996..k14/1.;
7919 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.k11/6.;
7920 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.k14-2a.;
7921 Setkání, KONFERENCÍ VYŠŠÍCH PŘEDSTAVENÝCH ŽENSKÝCH.Setkání konferencí vyšších představených ženských řeholí střední a východní Evropy : Praha 18.-23.srpna 1997.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-043-6.D5/6.;
7922 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..k14/5.;
7923 Seweryniak, Henryk(1951- )..Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii.Płock ::Płocki Instytut Wydawniczy,.1997.838740330X.k13-1a.;
7924 Seybold Klaus.Der Prophet Jeremia.Stuttgart Berlín Koln:Verlag W. Kohlhammer.1993..k09-4b.;
7925 Shah, Idries.Příběhy dervišů : tradiční příběhy súfijských mistrů. Praha:Portál.2001.80-7178-527-X.k06/2.;
7926 Shapiro, Ian; Habermas, Jürgen.Teorie demokracie dnes. Praha:Filosofia.2002.80-7007-156-7.k02/7.;
7927 Shaw, Ian.Dějiny starověkého Egypta.Praha:BB art.2003.80-7257-975-4.k06/1.;
7928 Shaw, Russell B..Choosing well /.Notre Dame ::University of Notre Dame Press,.1982..0268007373 (pbk.) :.k18-2b.;
7929 Sheeben M. J..I MISTERI DEL CRISTIANESIMO.Brescia:Morcelliana.1953..k07-5b.;
7930 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..k07/2.;
7931 Sheen Fulton J..Aufstieg zu Gott.Luzern:Rex-Verlag Luzern.1956..k18-2a.;
7932 Sheen Fulton J..Der Christ, die Liebe und das Gluck.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1962..k18-2b.;
7933 Sheen Fulton J..Es lohnt sich, zu Leben.Luzern/Munchen:Rex-Verlag .1959..k18-2b.;
7934 Sheen Fulton J..Lebensweg und Lebensziel.Munchen:Rex-Verlag Luzern.1964..k18-2a.;
7935 Sheen Fulton J..So sehr liebt Gott die Welt.Olten und Freiburg im Breisgau:Walter-Verlag.1955..k18-2a.;
7936 Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.k16/8.;
7937 Sheen, Fulton J.1895-1979.Sedmero hlavních hříchů /.:.2017.978-80-906372-6-9.K05/1.;
7938 Sheikhová Bilquis.Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1981..k11/5.;
7939 Sherrill John L..Oni hovoria inými jazykmi.:Neuvedené.1980?..k11/5.;
7940 Shurmann Heinz.Geistliches Tun.Leipzig:St. Benno-Verlag.1985..k18-2a.;
7941 Schaeffer, Francis.Ten, který je skutečností /.Praha ::Návrat domů,.1994.80-85495-02-3.D4/6.;
7942 Schaeffler, Richard.Filosofie náboženství. Praha:Academia.2003.80-200-1195-1.k05/3.;
7943 Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.k12-5a.;
7944 Schama, Simon.Občané : kronika Francouzské revoluce.Praha:Prostor.2004.80-7260-111-3.k03/6.;
7945 Schamoni, Wilhelm.Die Gaben des Heiligen Geistes /.Abensberg ::Josef Kral,.1983.3-87442-002-7.k18-3b.;
7946 Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.k10/1.;
7947 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Charismatische Heilige. Stein am Rhein:Christiana - Verlag.1989.3-7171-0921-9.k04-4a.;
7948 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.k14/5.;
7949 Schatz, Klaus,1938-.Všeobecné koncily :.:.2010??.978-80-7325-345-5.k20/5.;
7950 Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-75-8.k14/7.;
7951 Schauff, Johannes(1902-1990)..Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken im Kaiserreich und in der Weimarer Republik :.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1975.3786705240; 9783786705246.k08-1a.;
7952 Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-45-6.K10/4.;
7953 Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-633-6.K06/5.;
7954 Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.k03-4a.;
7955 Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.k04/4.;
7956 Scheele, Paul-Werner.Opfer des Worters. Paderborn:Ferdinand Schoningh.1960..k01-6b.;
7957 Scheer, Paul.Chcete prijať Ducha Svätého?.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-21-3.k10/3.;
7958 Scheffczyk Leo.Das Sakrament der Weihe im Glauben der Kirche.Freiburg :Pwb .1977..k08-2a.;
7959 Scheidler, Monika.Theologie lehren :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.2002.3-451-02197-8.k08-5b.;
7960 Scheier, Steven.Varovné svědectví.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-118-3.k08-1a.;
7961 Scheler, Max.O studu.Praha:Mladá fronta.1993.80-204-0354-X.k02/1.;
7962 Schelkle Karl Hermann.Der zweite Brief an die Korinther.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-3a.;
7963 Schelkle Karl Hermann.Ihr alle seid geistliche.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1966..k10-3b.;
7964 Schelkle Karl Hermann.Schuld als Erbteil?.Einsiedeln:Benziger Verlag.1968..k18-3b.;
7965 Schelkle Karol Hermann.Teologia Nowego testamentu.Kraków:Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.1984..k21/4.;
7966 Schellenberger Bernardin.Ein anderes Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1980..k18-3b.;
7967 Schellenberger, Bernardin.Nacht leuchtet wie der Tag :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1981.3-451-19090-7.k18-3b.;
7968 Schellenberger, Bernardin.Winder den geistlichen Notstand :.Freiburg ::Herder,.1991.3-451-22301-5.k18-3b.;
7969 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph.Výbor z díla.Rané spisy : Rané spisy.Praha:Svoboda.1990.80-205-0132-0.k01/7.;
7970 Schenke Karl, Aufderbeck Hugo und Fritz Martin.Schwesternseelsorge.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k13-4a.;
7971 Schenker Adrian.Gegrusst seist Du, Maria.Freiburg:Kanisius Verlag.1989..k18-3b.;
7972 Schenker Adrian.Chemins Bbibliqves de la non - violence.Chambray:C. L. D..1987..k09-4a.;
7973 Schenker Adrian.La Legge Dell´antico testamento volto dell´umano.Reggio Emilia:Édizioni San Lorenzo.2001..k09-4a.;
7974 Schenker Adrian.Stuttgarter Bibel - studien 139.Stuttgart:Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH.1990..k09-4a.;
7975 Schenker Adrian OP.Hexaplarische Psalmenbruchstucke.Freiburg Schweiz:Universitatsverlag.1975..k09-4a.;
7976 Schenker Adrien.Der Mächtige im schmelzofen des Mitleids.Freiburg Gňottingen:Universitätsverlag , Vandenhoeck - Ruprecht.1982..k09-4a.;
7977 Schenker, Adrian,(1939-).Versöhnung und Sühne.Stuttgart ::Schweizerisches Katholisches Bibelwerk,.1981.3-7203-0015-3.k09-4a.;
7978 Scherer Georg.Der Tod als Frage an die Freiheit.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1971..k07-4a.;
7979 Scherer Georg, Kerstiens Ferdinand, Schierse Franz u a..Eschatologie und geschichtliche Zukunft.43 Essen:Verlag Fredebeul end Koenen.1972..k07-4a.;
7980 Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.k11/4.;
7981 Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-947-6.k13/5.;
7982 Scherer, Georg.Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7192-979-6.k02/1.;
7983 Schermann, Rudolf.Reportage uber den Tod.:Verlag Herold.1967..k03-6a.;
7984 Scheuber J. K..Lieber Mitmensch.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1966..k18-3b.;
7985 Scheuber Josef Konrad.Der Begnadete Tag.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1970..k18-3b.;
7986 Scheuber Josef Konrad.Miteinander gehts besser.Luzern und Stuttgart:Raeber Verlag .1972..k18-3b.;
7987 Scheuber Josef Konrad, Manz Paul.Guten Tag, lieber Mitmensch!.Luzern und Stuttgart:Räber-verlag.1968..k18-3b.;
7988 Scheuch Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Česká katolická Charita.1988..k07/3.;
7989 Schiavone Pietro, P., SJ.Esercizi spirituali.Napoli:Edizioni Domenicane Italiane.1976..k18-2a.;
7990 Schick, Eduard.Die Apokalypse.Düsseldorf ::Patmos,.1971.3-491-00028-9.k09-2a.;
7991 Schierse Franz Joseh.Geistliche Schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1967..k09-2a.;
7992 Schierse Franz Joseph.Geistlilche schriftlesung.Leipzig:St. Benno-Verlag Gmbh.1967..k09-2a.;
7993 Schierse Franz Joseph.Patmos - Synopse.Dusseldorf:Patmos - Verlag.1976..k11-4a.;
7994 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.k21/5.;
7995 Schillebeeckx E. H., OP.Le Christ, Sacrement de la rencontre de Dieu.Paris:Les Éditions du Cerf.1960..k08-6a.;
7996 Schillebeeckx Edward.DIE MENSCHWERDUNG CHRISTI.London:SCM PRESS LTD.1980..k07-4a.;
7997 Schillebeeckx Edward.EXPÉRIENCE HUMAINE ET FOI EN JÉSUS-CHRIST.Paris:Les Éditions du cerf.1981..k07-4a.;
7998 Schillebeeckx Edward.Jesus.New York - USA:Crossroad.1981..k07-4a.;
7999 Schillebeeckx Edward .Plaidoyer pour le peuple de Dieu.Paris:Les Éditions du cerf.1987..k07-4a.;
8000 Schillebeeckx Edward Heinrich.I SACRAMENTI PUNTI D´INCONTRO CON DIO.Brescia:Queriniana.1957..k07-4a.;
8001 Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.APPROCHES THSÉOLOGIQUES III.Paris:Editions du CEP.1967..k07-4a.;
8002 Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-4a.;
8003 Schillebeeckx Edward, OP Professeur á l´Université de Nimégue.LE MARIAGE.Paris:Les Éditions du cerf.1966..k07-4a.;
8004 Schillebeeckx Edward, OP.Dieu et l´homme.Bruwelles - Paris:Editions de cep.1965..k07-4a.;
8005 Schillebeeckx Edward, OP.La mision de l´Eglise IV.Bruxelles:Editions du CEP.1969..k07-4a.;
8006 Schillebeeckx Edward. OP.RÉVÉLATION ET THÉOLOGIE (2. édition).Bruxelles:Editions du CEP.1965..k07-4a.;
8007 Schillebeeckx, Edward.To čiňte na mou památku : Studie k eucharistické teologii.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-242-X.k09/4.;
8008 Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.:Brno :.2008.978-80-7325-146-8.k08/3.;
8009 Schiller, Friedrich Johann.Výbor z filozofických spisů.Praha:Svoboda-Libertas.1992.80-205-0269-6.k01/7.;
8010 Schilling Othmar.Das Alte Testament heute.Leipzig:St. . Benno-Verlag GMBF.1958..k09-4b.;
8011 Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.k14/5.;
8012 Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..k13/2.;
8013 Schiwy, Gunter.Neue Aspekte des Strukturalismus.:Kosel.1971..k03-6a.;
8014 Schleiermacher, Friedrich,1768-1834.O náboženství :.Praha ::Vyšehrad,.2012.978-80-7021-849-5.k10-3a.;
8015 Schlier Heinrich.LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.Casterman - Paris - Tournai:Éditions Salvator - Mulhouse.1969..k07-4a.;
8016 Schlier Heinrich.Mächte und gewalten im Neuen testasment.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1963..k11-3a.;
8017 Schlink Basilea M..Ich will hier bei dir stehen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k18-2b.;
8018 Schlink Basilea M..Um Jerusalems willen.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k09-1b.;
8019 Schlink Basilea M. Mutter.Mein Beten.Darmstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1972..k18-2b.;
8020 Schlink M. Basilea.Sinai heute.Damstadt - Eberstadt:Evangelische Marienschwesternschaft.1975..k09-4b.;
8021 Schlosser Felix.Kirche fur die Welt.Mainz:Matthias-Grunewald-Verlag.1968..k07-3b.;
8022 Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..k09/4.;
8023 Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1988..R1/6.;
8024 Schmaus Michael.Cirkev.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..k09/4.;
8025 Schmaus Michael.Essenza del Cristianesimo.Alba (Cuneo):Proprieta´riservata.1958..k07-3b.;
8026 Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..R1/6.;
8027 Schmaus Michael.Sviatosti.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..k07-3a.;
8028 Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1978..R1/6.;
8029 Schmaus Michael.Život milosti a milostilplná.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1982..k07-3a.;
8030 Schmaus Michael und Elisabeth Gossmann.DIE FRAU IM AUFBRUCH DER KIRCHE.Munchen:MAX HUEBER VERLAG.1964..k07-3a.;
8031 Schmaus Michel.AU COEUR DU CHRISTIANISME.Mulhouse:Éditions Salvator .1962..k07-3a.;
8032 Schmaus Michel.VÉRITÉ ET RENCONTRE DE SALUT.Toulouse:Editions Privat.1967..k07-3a.;
8033 Schmaus Michel.WAHRHEIT ALS HEILSBEGEGNUNG.Munchen:MAX  HUEBER  VERLAG.1964..k07-3a.;
8034 Schmaus Michel und Lapple Alfred.WAHRHEIT UND ZEUGNIS.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k07-3a.;
8035 Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5.k09/4.;
8036 Schmaus, Michael.Der Glaube der Kirche V/4.Erzabtei St. Ottilien:EOS Verlag.1982.3880960690;3-88096-069-0.k07-3a.;
8037 Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960615.k07-3a.;
8038 Schmaus, Michael.Grundlegung, Offenbarung, Kirche, Theologie :.St. Ottilien:EOS Verlag.1979.3880960607.k07-3a.;
8039 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-063-1.k07-3a.;
8040 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1979.3-88096-062-3.k07-3a.;
8041 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-064-X.k07-3a.;
8042 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1980.3-88096-065-8.k07-3a.;
8043 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-066-6.k07-3a.;
8044 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-068-2.k07-3a.;
8045 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-160-3.k07-3a.;
8046 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-162-X.k07-3a.;
8047 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-067-4.k07-3a.;
8048 Schmaus, Michael,(1897-1993).Der Glaube der Kirche..St. Ottilien ::EOS,.1982.3-88096-161-1.k07-3a.;
8049 Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..K11/2.;
8050 Schmid Rudolf.Das Bundesopfer in Israel.Munchen:Kosel - Verlag.1964..k09-4a.;
8051 Schmidkonz, Theo.Maria - Gestalt des Glaubens :.Luzern ::Rex Verlag,.1973.3-7252-0239-7.k18-3b.;
8052 Schmidt Albert-Marie.Jean Calvin.Seuil:Maitres spirituels.1957..k16-3a.;
8053 Schmidt Hans.Frieden.Stuttgart - Berlin:Kreuz-Verlag.1969..k14-5b.;
8054 Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-073-3.k08/4.;
8055 Schmitt, Jean.Svět středověkých gest.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-729-4.k24/3.;
8056 Schmitz, Philipp.Fortschrichtt ohne Grenzen? :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1997.3-451-02164-1.k08-5b.;
8057 Schmoller, Alfred.Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament :.Stuttgart ::Deutsche Bibelgesellschaft,.2008.978-3-438-06007-5.k10-3b.;
8058 Schmutz Franz.Der Herr wird dich aufrichten.Wien - Linz Passau:Veritas-Verlag.1976..k18-3b.;
8059 Schnackenburg Rudolf.Baptism in the thought of St. Paul.Oxford:Basil Blackwell a selection of theological books.1964..k10-3b.;
8060 Schnackenburg Rudolf.das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..k09-2a.;
8061 Schnackenburg Rudolf.Das Evangelium nach Markus.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1970..k09-2a.;
8062 Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesung 2/1.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..k09-2a.;
8063 Schnackenburg Rudolf.Geistliche schriftlesungt.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1971..k09-2a.;
8064 Schnackenburg Rudolf.Herdes theologischer kommentar zum Neuen Testament.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1971..k11-4b.;
8065 Schnackenburg Rudolf.Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.Munchen:Kosel Verlag.1968..k10-3b.;
8066 Schnackenburg Rudolf.L´Église dans le Nouveau testament.Latour, Maubourg, Paris:Les Éditions du Cerf.1964..k10-3b.;
8067 Schnackenburg Rudolf.La théologie du Nouveau testament.:Desclée de Brouwer.1961..k10-3b.;
8068 Schnackenburg Rudolf.Le Message moral du Nouveau testament.Le Puy, Lyon, Paris:Editions Xavier Mapppus.1963..k10-3b.;
8069 Schnackenburg Rudolf.Neutestamentliche Theologie.Munchen:Kosel Verlag .1963..k10-3b.;
8070 Schnackenburg Rudolf,.Das Johannesevangelium - 1. Teil.Freiburg - Munchen - Innsbruck:Herder.1972..k11-4b.;
8071 Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium..Wien ::Herder,.2001.3-451-27411-6.k11-4b.;
8072 Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Vierter Teil. Ergänzende Auslegungen und Exkurse. (Jánovo evanjelium. Štvrtý diel. Doplnený výber čítaní a exkurz.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
8073 Schnackenburg, Rudolf.Das Johannesevangelium. Zweiter Teil. Kommentar zu Kapitel 5 - 12. (Jánovo evanjelium. Komentár ku kapitolám 5 - 12.).Fraiburg, Basel, Wien:Herder.2001.3451274116;3-451-27411-6.k11-4b.;
8074 Schnackenburg, Rudolf.Všechno zmůže,kdo věří : Kázání na hoře a Otčenáš.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-214-4.K11/4.;
8075 Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Deutet die Zeichen der Zeit :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1976.3-451-17342-5 (brož.).k18-3b.;
8076 Schneider Otto.Der Brief an die Philipper - Der Brief an Philemon.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..k11-4a.;
8077 Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Leipzig:St. Benno-Verlag GMBH.1964..k11-4b.;
8078 Schneider Gerhard.Der Brief an die Galater.Stuttgart:Katholisches Bibelwerk GmbH.1969..k11-4a.;
8079 Schneider Gerhard.Geistliche schriftlesung.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1964..k09-2a.;
8080 Schneider Michael.Umkehr zum neuen Leben.Freiburg - Basel Wien:Herder.1991..k18-3b.;
8081 Schneider Michal.Wege des neuen Lebens.Freiburg - Basel - Wien:Herder.1992..k18-3b.;
8082 Schneider Reinhold.Der Troster.Hunfelden:Präsenz-Verlag.1992..k18-3b.;
8083 Schneider Theodor.Wir sind sein Leib.Mainz:Topos - Taschenbucher.1977..k18-3b.;
8084 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.k17/8.;
8085 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.k17/8.;
8086 Schneider, Herbert.O láske Ježiša Krista podľa učenia Jána Duns Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7.k11/2.;
8087 Schneider, Herbert.Žiť v láske.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-028-1.k17/8.;
8088 Schneider, Reinhold.Pascal. Frankfurt am M.:Fischer Bucherei.1954..k04-4a.;
8089 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.D4/4.;
8090 Schoeps, Hans.Dějiny Pruska.Praha:Garamond.2004.80-86379-59-0.k23/5.;
8091 Schokel Luis Alonso SJ.Bóg Ojciec.Warszawa:Wydawnictwo Ksiezy Marianów.1999..k09/4.;
8092 Schollig Otto.DIE VERWALTUNG DER HEILIGEN SAKRAMENTE.Freiburg - Schweiz:Verlag Herder.1958..k07-5b.;
8093 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.k20/4.;
8094 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.k14-2a.;
8095 Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.k16/7.;
8096 Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.k09/4.;
8097 Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.R1/5.;
8098 Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-623-X.k13/5.;
8099 Schönborn, Christoph.Ikona Krista :.Bratislava ::Oto Németh,.2002.80-88949-56-4.R1/5.;
8100 Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4.k20/4.;
8101 Schönborn, Christoph.Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1996.80-7192-142-4.k07-2b.;
8102 Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-444-6.k13/5.;
8103 Schönborn, Christoph((1945- ).).Bóg zesłał Syna swego :.Poznań ::"Pallottinum",.2002..8370144470.k07-5b.;
8104 Schönborn, Christoph((1945- ).).Ikona Chrystusa.Poznań ::"W Drodze",.2001..8370333095.k07-5b.;
8105 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.k13-4a.;
8106 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.k10/3.;
8107 Schoof Mark.Výzva nového věku.Praha:Vyšehrad.1971..k03/1.;
8108 Schoof, Ted.Aggiornamento na prahu 3.tisíciletí? : vývoj moderní katolické teologie.Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-668-9.k09/4.;
8109 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.k04/5.;
8110 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-9669