logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.Výchova a sexualita.;
2 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.Bl. Ján Pavol II..;
3 .Biblia pre rodinu. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-697-1.Detská literatúra.;
4 .Cesta k Bohu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..Katechetika.;
5 .Cyrilometodějský kalendář. Praha:Česká katolícka charita.1969..Zborníky a časopisy.;
6 .Ďakovný akatist. Slovo:Košice.1998.80-85291-38-X.Modlitebné knihy.;
7 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.Hagiografia - diela svätých.;
8 .Hanibal Mária di Francia. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-686-5.Detská literatúra.;
9 .Charizmatický svätec - S chlapcami.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-92-7.Životopis.;
10 .Chrám svätého Emeráma v Nitre. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-130-5.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
11 .Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-000-1.Rehoľný život a Hnutia.;
12 .Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-76-4.Katechetika.;
13 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
14 .Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..Mariológia.;
15 .Krížová cesta – Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
16 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Modlitebné knihy.;
17 .Krížová cesta Pána Ježiša, šanca pre človeka.:.1997..Modlitebné knihy.;
18 .Krížová cesta za rodiny.:.1998..Modlitebné knihy.;
19 .Miejsca swiete.:.1984..Zborníky a časopisy.;
20 .Misijný kalendár 1992.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-06-6.Misiológia a evanjelizácia.;
21 .Mojím povolaním je láska : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-02-1.Životopis.;
22 .Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Filozofia.;
23 .Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
24 .Pobožnosť ku sv. Otcovi Františkovi cez sedem piatkov v pôste.:.1992..Modlitebné knihy.;
25 .Poučenie o sviatostiach chorých. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
26 .Pozdrav z juhu. Martin:Matica slovenská.1939..Detská literatúra.;
27 .RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
28 .RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
29 .RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
30 .RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.1996..Zborníky a časopisy.;
31 .Ruženec.:.2001..Modlitebné knihy.;
32 .Slová otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8.Patrológia.;
33 .Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.2004.80-89007-44-9.Patrológia.;
34 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.Modlitebné knihy.;
35 .Škola svätého Františka : Pomôcka nielen pre tých ktorí sa pripravuje na vstup do OFS.Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-969245-0-8.Spiritualita.;
36 .Uctievame si Pannu Máriu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61.;
37 .Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..Zborníky a časopisy.;
38 .Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..Cirkevné dokumenty.;
39 .Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.Dejiny Cirkvi.;
40 .Zlatá kniha.:.1929..Modlitebné knihy.;
41 Konig Franz; Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
42 Zvěřina ,Josef.Teologie Agapé.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
43 Abeln, Reinhard.Čas pro druhého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-097-5.ľudská zrelosť a psychológia .;
44 Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.Životopisy.;
45 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.Hagiografia - diela svätých.;
46 Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.duchovný život .;
47 Allender, dan b..Pravá tvár lásky.Bratislava :Porta libri.2004.80-89067-25-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
48 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.rehoľný život a hnutia.;
49 Alves, Mary Emmanuel.František z Assisi. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-80-5.Detská literatúra.;
50 Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
51 Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-30-3.Morálka.;
52 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
53 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
54 Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
55 Andrić, Josip .Veľká láska. Bratislava :LÚČ.1999.80-7114-261-1.Beletria.;
56 Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.1995.80-7192-049-5.Výchova a sexualita.;
57 Ange, Daniel.Odpuštění, pramen uzdravení. Praha:Paulínky.2005.80-86025-84-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
58 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
59 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
60 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
61 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
62 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
63 Ange, Daniel.Tvoje telo je stvorené pre lásku.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
64 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.Hagiografia - diela svätých.;
65 Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.Biografia.;
66 Antolovič, Josip .Margita Mária Alacoque. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.Životopisy.;
67 Antonioli, Valerio.Haló, tu je Boh! : Sprievodca modlitbou a meditáciou pre animátorov a mladých.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-037-2.Meditácie a myšlienky.;
68 Aragon, Louis,.Bazilejské zvony.Bratislava:Epocha.1971..Beletria.;
69 Arguelles, N.P.D.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Životopis.;
70 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.Exegéza a biblická teológia.;
71 Arnott, John.Dôležitosť odpúšťania. Kresťanský život:Bratislava.2000.80-7120-035-2.duchovný život .;
72 Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-341-0.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
73 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..hagiografia - diela svätých.;
74 Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
75 Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-309-7.Filozofia.;
76 Augustyn, Józef.O láske, manželstve a rodine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-540-5.Výchova a sexualita.;
77 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.Formácia.;
78 Augustyn, Józef.Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
79 Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
80 Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.Morálka.;
81 Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
82 Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
83 Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.Patrológia.;
84 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Patrológia.;
85 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky.;
86 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.Exegéza a biblická teológia.;
87 Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.Patrológia.;
88 Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.modlitebné knihy .;
89 Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.1996.80-85487-41-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
90 Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Studánky očí svaté Zdislavy.:Olomouc :.1997, c1996.80-238-0969-5.Životopis.;
91 Bakerová, Juliette.Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..Bl. Ján Pavol II..;
92 Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.Životopis.;
93 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.Meditácie a myšlienky.;
94 Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-68-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
95 Baláž, Rudolf.Nemusíš byť sám.Badín:KS.2008.978-80-88937-30-2.Katechetika.;
96 Baláž, Rudolf.Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.978-80-88937-32-6.Katechetika.;
97 Baláž, Rudolf.Úvahy nad katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Boh nie je samotár. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-29-6.Katechetika.;
98 Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.2010.978-80-7450-008-4.Bl. Ján Pavol II..;
99 Barbarič, Slavko.Daj mi svoje ranené srdce. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-419-1.Mariológia.;
100 Barbarič, Slavko.Eucharistia. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-465-5.Mariológia.;
101 Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom. Prešov:Michal Vaško.2000.80-7165-250-4.Mariológia.;
102 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
103 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
104 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
105 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..Mariológia.;
106 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
107 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
108 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
109 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.Mariológia.;
110 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
111 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.spiritualita .;
112 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
113 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
114 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
115 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.Modlitebné knihy.;
116 Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.Mariológia.;
117 Barczyňski, Pawel.Nebo - krajina detí.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-589-3.Detská literatúra.;
118 Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-041-9.Životopisy.;
119 Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha.2006..Modlitebné knihy.;
120 Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..Katechetika.;
121 Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
122 Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
123 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
124 Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.1998.80-7114-244-1.Biografia.;
125 Batesonová.Sárin príbeh. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-694-0.Detská literatúra.;
126 Baudouin.Terezka.Bratislava:LUC.2004.80-7114-464-9.Detská literatúra.;
127 Baumert, Norbert.Rozlišuj duchy. Pozořice:Spoločenstvo mládeže.1991..Formácia.;
128 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
129 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Beletria.;
130 Beanová, Danielle.Meterinské dúšky šťastia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-566-4.Beletria.;
131 Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.Životopisy.;
132 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9.Exegéza a biblická teológia.;
133 Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopisy.;
134 Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-040-2.Životopis.;
135 Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
136 Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.2006.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
137 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.Spiritualita.;
138 Behrens, Katja.Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Bratislava:LUC.2003.80-7114-421-5.Biografia.;
139 Behúň, Marián T. .Prázdniny na Dubovej samote.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-431-X.Beletria.;
140 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
141 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
142 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-737-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
143 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
144 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
145 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
146 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-552-9.Ratzinger, Benedikt XVI.;
147 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.Ratzinger, Benedikt XVI.;
148 Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
149 Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
150 Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.Ratzinger, Benedikt XVI.;
151 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
152 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.Cirkevné dokumenty.;
153 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.Cirkevné dokumenty.;
154 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.Ratzinger, Benedikt XVI.;
155 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
156 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3.Homiletika - poučné príbehy.;
157 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.Homiletika - poučné príbehy.;
158 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
159 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.2007.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
160 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom II.. Bens:Kapušany.2005.80-88998-66-2.Homiletika - poučné príbehy.;
161 Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.2006.80-88998-69-7.Homiletika - poučné príbehy.;
162 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
163 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
164 Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
165 Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.Biografia.;
166 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.beletria.;
167 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.Beletria.;
168 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.Hagiografia - diela svätých.;
169 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.Životopis.;
170 Bertanzetti, Eileen Dunn.Páter Pio. Serafín:Bratislava.2004.80-88944-81-3.Detská literatúra.;
171 Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Životopis.;
172 Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
173 Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
174 Bianco, Enzo.Taký bol don Bosco.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-065-8.Životopis.;
175 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..Exegéza a biblická teológia.;
176 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
177 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..Exegéza a biblická teológia.;
178 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..Exegéza a biblická teológia.;
179 Biddulph, Steve.Výchova kluků.Praha:Portál.2006.80-7367-161-1.Výchova a sexualita.;
180 Biffi, Giacomo.Prvé prikázanie. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-074-0.Katechetika.;
181 Bill, Joseph K..Duchovné myšlienky Otca Josepha K. Billa v. c.. Kostolná- Záriečie:Koral.2008..Meditácie a myšlienky.;
182 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
183 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
184 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.Biografia.;
185 Bill, Joseph K..Ježiš Ťa miluje. Kostolná-Záriečie:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2008..Zborníky a časopisy.;
186 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
187 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
188 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
189 Bindas Stanislav, Vandžura Pavol.Povzbuzení k milosrdenství :.:Olomouc :.2008.978-80-7266-281-4.Meditácie a myšlienky.;
190 Binderová, Margaréta.Vnuknutia lásky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
191 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.Životopisy.;
192 Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.Katechetika.;
193 bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
194 bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
195 Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-048-6.Homiletika - poučné príbehy.;
196 Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
197 Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
198 Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;
199 Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..Životopis.;
200 Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-003-8.Životopis.;
201 Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
202 Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.2004.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
203 Bonziová, Silvia.Veľký biblický príbeh. Starý zákon prerozprávaný deťom.Bratislava:LUC.2005.80-7114-525-4.Detská literatúra.;
204 Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-047-8.Životopis.;
205 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.Patrológia.;
206 Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-349-6.Bioetika.;
207 Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
208 Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.Životopis.;
209 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.Životopis.;
210 Bosco, Teresio.Ži odvážne ako Dominik Savio (Deviatnik k Dominikovi Saviovi).Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-056-6.Modlitebné knihy.;
211 Bosco, Teresio.Život mamy Margity : Mama Dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-047-X.Biografia.;
212 Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.Meditácie a myšlienky.;
213 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
214 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
215 Bosmans, Phil.Mám ťa rád.Bratislava:LUC.2005.80-7114-520-3.Meditácie a myšlienky.;
216 Bosmans, Phil.Nezabúdaj na radosť.Bratislava:LUC.2005.80-7114-521-1.Meditácie a myšlienky.;
217 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.Meditácie a myšlienky.;
218 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.Hagiografia - diela svätých.;
219 Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.Morálka.;
220 Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.2000.80-7114-302-2.Detská literatúra.;
221 Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..Beletria.;
222 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;
223 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;
224 Branstchen, Johannes.Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-542-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
225 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.Biografia.;
226 brat John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-390-9.Exegéza a biblická teológia.;
227 Brat Stanislav OFS .Bratstvo sv. Františka.:Rehoľa menších bratov Františkánov – OFM .1990..Formácia.;
228 Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.Biografia.;
229 Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.Exegéza a biblická teológia.;
230 Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78.;
231 Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
232 Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
233 Brezina, Ján.Perly múdrosti.:Tranoscius.1997.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy.;
234 Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-013-3.Biografia.;
235 Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Spiritualita.;
236 Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-215-8.Životopisy.;
237 Brtko, Kornel.Úlomky zo života.:.1994..---.;
238 Bubala, Ján.Tisuću susreta s Gospom u Medugorju.:JELSA.1985..Mariológia.;
239 Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:.2000?..Mariológia.;
240 Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:.2000?..Mariológia.;
241 Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.Katechetika.;
242 Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
243 Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.2003.80-88933-49-8.Formácia.;
244 Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.Životopis.;
245 Buganová Klaudia, Šangala Marián.Naša Sedembolestná Matka. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-371-5.Rehoľný život a Hnutia.;
246 Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.Zborníky a časopisy.;
247 Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
248 Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.1999.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
249 Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-324-0.Katechetika.;
250 Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-682-4.Biografia.;
251 Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
252 Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
253 Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
254 Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
255 Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.2000.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
256 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
257 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
258 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
259 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
260 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
261 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
262 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
263 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.Bioetika.;
264 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
265 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
266 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
267 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
268 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Katechetika.;
269 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
270 Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-318-9.Detská literatúra.;
271 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-08-2.Formácia.;
272 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.Ježiš Kristus.;
273 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.Homiletika - poučné príbehy.;
274 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.Formácia.;
275 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.Formácia.;
276 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrť.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-37-6.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
277 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.Ježiš Kristus.;
278 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.Ježiš Kristus.;
279 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.Ježiš Kristus.;
280 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.Ježiš Kristus.;
281 Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.Ježiš Kristus.;
282 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.Spiritualita.;
283 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.Ježiš Kristus.;
284 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.:Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6.rehoľný život a hnutia.;
285 Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Spiritualita.;
286 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.Meditácie a myšlienky.;
287 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.Meditácie a myšlienky.;
288 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.Meditácie a myšlienky.;
289 Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.Spiritualita.;
290 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..duchovný život .;
291 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.duchovný život .;
292 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.Meditácie a myšlienky.;
293 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.2003.80-7114-395-2.Meditácie a myšlienky.;
294 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.Meditácie a myšlienky.;
295 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život .;
296 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 1. diel:.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-268-9; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy.;
297 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 2. diel.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-257-3; 80-7114-256-5 (súbor).Homiletika - poučné príbehy.;
298 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 13. - 23. týž., 4. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-551-3.Homiletika - poučné príbehy.;
299 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-552-1.Homiletika - poučné príbehy.;
300 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.2000.80-7114-550-5.Homiletika - poučné príbehy.;
301 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Slávnosti a sviatky: január- jún, 6. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-553-X.Homiletika - poučné príbehy.;
302 Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.2006.80-7114-554-8.Homiletika - poučné príbehy.;
303 Carvo, Gabriel.Tvoj kráľ je taký mladý ako ty!. Bratislava:Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2005.80-968513-6-5.Výchova a sexualita.;
304 Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-649-7.Mariológia.;
305 Castro, Regis.Kniha pre rodinu. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
306 Castro, Regis.Kniha pre rodinu. Zvolen:Jas.2005.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
307 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
308 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
309 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
310 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
311 Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
312 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.Mariológia.;
313 Catherine, Elthievant.Vincent.Bratislava:LUC.2000.80-7114-312-X.Detská literatúra.;
314 Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
315 Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
316 Ceglowski, Janusz .Sv. Stanislav Kostka. Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-194-9.Životopisy.;
317 Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.Formácia.;
318 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
319 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
320 Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
321 Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-73-3.Životopisy.;
322 Cloud, Henry.Hranice v manželstve.Bratislava :Porta libri.2007.978-80-89067-42-8.Výchova a sexualita.;
323 Collins, David R..Život otca Solana Caseya. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-344-5.Životopis.;
324 Colombo, Giuseppe.Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.Výchova a sexualita.;
325 Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Detská literatúra.;
326 Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
327 Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.2002.80-7114-392-8.Životopis.;
328 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
329 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.Výchova a sexualita.;
330 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.výchova a sexualita .;
331 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy, Kňazstvo srdca. Bratislava:Serafín.2006.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
332 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:LUC.2006.80-7114-591-2.Beletria.;
333 Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
334 Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.Životopis.;
335 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
336 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
337 Crucis Via.Meditácie z kolosea. Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2005.80-7162-526-4.Modlitebné knihy.;
338 Csontos, Ladislav, SJ.Na slovíčko, Sylvia.Bratislava:LUC.2000.80-7114-310-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
339 Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342037.Ľudská zrelosť a psychológia.;
340 Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
341 Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
342 Čík, Xaver.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.1991.80-85264-32-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
343 Činovníci laického apoštolátu.Udalosti v Litmanovej a znamenie času. Prešov:Činovníci laického apoštolátu.1991..Mariológia.;
344 Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.2006.80-7165-557-0.Mariológia.;
345 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.Hagiografia - diela svätých.;
346 Čurmová, Viera.Božie dary. Združenie Jas:Zvolen.1994.80-967099-5-X.Poézia.;
347 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.Mariológia.;
348 Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
349 Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.2005.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
350 Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
351 Dacík, Reginald Maria, 1907-1988 - autor.Z pramenů duchovního života :.:Olomouc :.1999.80-7266-017-9.Spiritualita.;
352 Dagnino, Maria Luisa.Bakhita. .Pezinok :Familiaris.2008.978-80-969022-6-2.Životopis.;
353 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : Svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1993.80-85-527-28-6.Exegéza a biblická teológia.;
354 Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.1998.80-88944-16-3.Spiritualita.;
355 Dam, W. C..Pastorace v moci Ducha. Havličkův Brod:Ichthis.1990..Duch Svätý.;
356 Dancák, F.Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko. Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.2003.80-7114-432-0.Životopisy.;
357 Dancák, františek.Homo viator.Prešov:Petra.2004.80-89007-41-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
358 Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
359 Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
360 Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
361 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
362 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
363 Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-38-3.exorcizmus- ezoterika.;
364 Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-680-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
365 Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-455-7, 9788071414551.Ľudská zrelosť a psychológia.;
366 Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..Beletria.;
367 Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.Formácia.;
368 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy.;
369 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
370 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.Homiletika - poučné príbehy.;
371 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
372 Desbois, Jackie.List depresívnemu človeku. Oto Németh:[Bratislava].2002.80-88949-39-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
373 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.Životopis.;
374 Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-443-3.Spiritualita.;
375 Dobhan, Ulrich.Svätý Ján z Kríža.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-154-2.Životopis.;
376 Dobraczynski, Jan.Klíč moudrosti.Praha:Vyšehrad.1979..Beletria.;
377 Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.Beletria.;
378 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.Beletria.;
379 Dobraczyński, Ján .Svätý meč. Trnava :Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9.Beletria.;
380 Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.Bioetika.;
381 Doig, Desmond .Matka Terézia. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-266-2.Životopis.;
382 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..Meditácie a myšlienky.;
383 Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-655-1.Výchova a sexualita.;
384 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
385 Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
386 Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
387 Drápal, Dan.Na cestu víry. Havl. Brod :ICHTHYS.1990..Katechetika.;
388 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.Cirkevné dokumenty.;
389 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.Exegéza a biblická teológia.;
390 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
391 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.Formácia.;
392 Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-27-9.Formácia.;
393 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-527-8.Exegéza a biblická teológia.;
394 Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8.Exegéza a biblická teológia.;
395 Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3.Exegéza a biblická teológia.;
396 Ďurica, Milan.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-668-1.Literatúra faktu.;
397 Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.2006.80-7114-572-6.Biografia.;
398 Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.2006.80-7114-565-3.Literatúra faktu.;
399 Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.2006.80-7114-566-1.Literatúra faktu.;
400 Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.2006.80-7114-485-1.Literatúra faktu.;
401 Ďurica, Milan.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2007.978-80-7114-651-3.Literatúra faktu.;
402 Ďurica, Milan.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-669-8.Literatúra faktu.;
403 Ďurica, Milan S..Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-652-0.Literatúra faktu.;
404 Ďurica, Milan S. .Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-699-5.Literatúra faktu.;
405 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-701-5.Literatúra faktu.;
406 Ďurica, Milan Stanislav.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-700-8.Literatúra faktu.;
407 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.2008.978-80-7114-667-4.Literatúra faktu.;
408 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-386-3.Literatúra faktu.;
409 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-653-7.Literatúra faktu.;
410 Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.Životopis.;
411 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.Životopis.;
412 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.Biografia.;
413 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.Bl. Ján Pavol II..;
414 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.Bl. Ján Pavol II..;
415 Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-649-4.Literatúra faktu.;
416 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.Bioetika.;
417 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
418 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.Mariológia.;
419 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
420 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
421 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
422 Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
423 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
424 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
425 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
426 Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.2010.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
427 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí 1. ARCHA :Bratislava.1995.80-967210-0-3.filozofia .;
428 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.:AGORA.1997.80-967210-2-X.filozofia .;
429 Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 3.:AGORA.1997.80-967210-3-8.filozofia .;
430 Elisabeth Charpy, Augusta Curreli.Lujza.Bratislava:LUC.2002.80-7114-354-5.Detská literatúra.;
431 Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.2000.80-7114-313-8.Detská literatúra.;
432 Erbrich, Guido.Napríklad: Ty Modlitby pre mladých ľudí.Bratislava:LUC.2005.80-7114-528-9.Modlitebné knihy.;
433 Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy.;
434 Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopis.;
435 Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-32-5.Životopisy.;
436 Eyan, Michael....aby pohár nepretiekol : Lepšou komunikáciou k šťastnejšiemu manželstvu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-621-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
437 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.Spiritualita.;
438 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.Beletria.;
439 Faustína.Božie milosrdenstvo - naša záchrana. SLOVO:[Košice].1999.80-85291-65-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
440 Federspiel, Daniel.Dominik : Životný príbeh Dominika Savia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-405-3.Detská literatúra.;
441 Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.1998.80-88944-00-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
442 Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.Homiletika - poučné príbehy.;
443 Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.Homiletika - poučné príbehy.;
444 Ferrero, Bruno.Nebo v našom dome.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87.;
445 Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.Homiletika - poučné príbehy.;
446 Ferrero, Bruno.Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179.;
447 Ferrero, Bruno .Šimonove sandále. Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-076-4.Detská literatúra.;
448 Ferrero, Bruno.Šťastní rodičia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-85-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
449 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.Homiletika - poučné príbehy.;
450 Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125.;
451 Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika - poučné príbehy.;
452 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.Životopisy.;
453 Ferrucci, Alberto .Od egoizmu k solidarite. Bratislava:Nové Mesto.1995.80-85487-13-6.Literatúra faktu.;
454 Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
455 Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-610-4.Modlitebné knihy.;
456 Finová, Catherine.Mária-Dominika.Bratislava:LUC.2003.80-7114-409-6.Detská literatúra.;
457 Fiorenza, Francis S..Systematická teologie 1.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
458 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
459 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.Mariológia.;
460 Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-267-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
461 Fitte, Hernán.Teológia a spoločnosť.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-617-9.Morálka.;
462 Flossmann, Karel.Liturgický rok A.:Karmelítanské nakladatelství.1995.80-7192-052-5.homiletika - poučné príbehy.;
463 Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.Katechetika.;
464 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
465 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
466 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
467 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
468 Foucauld, Charles de.Boh je láska.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.Meditácie a myšlienky.;
469 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
470 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
471 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..duchovný život .;
472 Francois, de Joseph.Muž.Ivanka pri Dunaji:Axima.2008.978-80-969178-7-7.Spiritualita.;
473 Francois, Joseph de.Záchrana mužskej nábožnosti. .Ivanka pri Dunaji :Vydavateľstvo Axima.2009.978-80-969178-9-1.Spiritualita.;
474 Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.2005.80-7114-469-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
475 Frankl, Viktor.Trpiaci človek.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-638-4.Filozofia.;
476 Frankl, Viktor Emanuel.Vôľa k zmyslu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5.Meditácie a myšlienky.;
477 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.mariológia.;
478 Františkánsky svetský rád.Myšlienky na každý deň.:Františkánsky svetský rád.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
479 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.duchovný život .;
480 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.duchovný život .;
481 Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
482 Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.1997.80-88795-32-X.Medicína.;
483 Gabriel.Mapa. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0.Detská literatúra.;
484 Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.Detská literatúra.;
485 Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.detská literatúra .;
486 Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.1997.80-88795-30-3.Životopis.;
487 Gallagher, Michael Paul.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.Meditácie a myšlienky.;
488 Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-227-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
489 Gardoňová, Eva.Páter Porubčan - človek, ktorý nás mal rád.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-216-3.Biografia.;
490 Gasparino, Andrea.Omša Pánova večera. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-027-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
491 Gasparino, Andrea.Päť levelov sexuality.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
492 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
493 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.Morálka.;
494 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
495 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
496 Gavenda, Marián.Láska nikdy nezanike .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-710-7.Meditácie a myšlienky.;
497 Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.Mariológia.;
498 Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.Meditácie a myšlienky.;
499 Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Detská literatúra.;
500 Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.2004.80-7114-489-4.Životopis.;
501 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia.;
502 Gerčák, František.Poznaj a ver sviatosti.Prešov:VMV.2002.80-7165-338-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
503 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9.Exegéza a biblická teológia.;
504 Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.Životopis.;
505 Géze, Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.Biografia.;
506 Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
507 Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-27-3.Formácia.;
508 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
509 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
510 Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
511 Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
512 Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.2002.80-7114-362-6.Modlitebné knihy.;
513 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.Modlitebné knihy.;
514 Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-657-4.Mariológia.;
515 Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.Spiritualita.;
516 Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.Biografia.;
517 Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov.1994..Životopis.;
518 Gipard Armand.Svedectvá Medžugoria- Blahoslavená zem.:.2000?..Mariológia.;
519 Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
520 Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
521 Gitt, Werner.Použil Bůh evoluce?.:CLV.1993.3-89397-724-4.Filozofia.;
522 Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.Filozofia.;
523 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
524 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
525 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
526 Glavich, Mary Kathleen.Terézia z Lisieux.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-94-5.Detská literatúra.;
527 Gloesner, Noël.A prebýval medzi nami.[S.l.:s.n..1985..Detská literatúra.;
528 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1992.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1993..Mariológia.;
529 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..Mariológia.;
530 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..Mariológia.;
531 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..Mariológia.;
532 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998..Mariológia.;
533 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1.Spiritualita.;
534 Goldmann,Gereon .Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.duchovný život .;
535 Gomabala, Eduard.Via Crucis.:Rim. kat. biskupský úrad v BB.1992..modlitebné knihy .;
536 Goodier, Alban.Hriešnici a svätí. Kamil Mečiar:Prievidza.1993.80-967090-2-X.Životopis.;
537 Govannini, Luigi.Svätý Štefan : Prvý mučeník Cirkvi.Bratislava:LUC.2003.80-7114-416-9.Detská literatúra.;
538 Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Životopis.;
539 Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
540 Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
541 Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
542 Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.2006.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
543 Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-201-5.Spiritualita.;
544 Green, Julien.Brat František.:Serafín.1992.80-85310-15-5.Životopis.;
545 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
546 Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.Spiritualita.;
547 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
548 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.Spiritualita.;
549 Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
550 Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.Spiritualita.;
551 Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
552 Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.Spiritualita.;
553 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.Životopisy.;
554 Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.Životopisy.;
555 Groeschel, Benedict.Etapy duchovného rastu. .Bratislava :Serafín.2002.80-88944-61-9.Formácia.;
556 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Exegéza a biblická teológia.;
557 Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-83-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
558 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.Životopis.;
559 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Formácia.;
560 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Formácia.;
561 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.Rehoľný život a Hnutia.;
562 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.Filozofia.;
563 Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!, Meditácie o vtelení. Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.Homiletika - poučné príbehy.;
564 Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
565 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.Mariológia.;
566 Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-482-2.Ježiš Kristus.;
567 Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-683-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
568 Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
569 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.Exegéza a biblická teológia.;
570 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
571 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
572 Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
573 Grün, Anselm.Ježiš Kňaz, kontemplácia ikony Krista, V. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2008..Ježiš Kristus.;
574 Grün, Anselm.Ježiš Pastier, kontemplácia ikony Krista, III. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2006..Ježiš Kristus.;
575 Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
576 Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
577 Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov.2007..Ježiš Kristus.;
578 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.Exegéza a biblická teológia.;
579 Grün, Anselm.Láska. Lúč:Bratislava.2003.80-7114-431-2.Katechetika.;
580 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
581 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.Formácia.;
582 Grun, Anselm.Malá kniha o šťastí. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-611-1.Homiletika - poučné príbehy.;
583 Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.meditácie a myšlienky.;
584 Grün, Anselm.Nádej.Bratislava:LUC.2003.80-7114-430-4.Katechetika.;
585 Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2.Formácia.;
586 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.Spiritualita.;
587 Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3.Životopisy.;
588 Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.2004.80-7165-477-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
589 Grűn, Anselm.Umenie starnúť. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-688-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
590 Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-007-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
591 Grün, Anselm.Viera.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-429-0, 9788071144298.Katechetika.;
592 Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-99-6.Medicína.;
593 Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
594 Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.1995.80-7165-031-5.duchovný život .;
595 Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..duchovný život .;
596 Guardini, Romano.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.duchovný život .;
597 Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.Morálka.;
598 Guardini, Romano.Technika a človek.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-330-5.Morálka.;
599 Guerrini, Maria Rosa.Anjeli za volantom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-557-2.Detská literatúra.;
600 Guerrini, Maria Rosa.Desatoro priateľstva.Bratislava:LUC.2006.80-7114-556-4.Detská literatúra.;
601 Guerrini, Maria Rosa.Láska znamená....Bratislava:LUC.2006.80-7114-555-6.Detská literatúra.;
602 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.filozofia .;
603 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.2006.80-7114-079-1.Filozofia.;
604 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.Formácia.;
605 Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
606 Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca.2011..Zborníky a časopisy.;
607 Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-648-7.Morálka.;
608 Habovštiak, Anton.Sestra Zdenka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-423-1.Detská literatúra.;
609 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
610 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
611 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
612 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
613 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
614 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.Mariológia.;
615 Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.Biografia.;
616 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
617 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
618 Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
619 Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
620 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
621 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.Formácia.;
622 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.Morálka.;
623 Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2.Formácia.;
624 Haľko, Jozef.Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.Biografia.;
625 Haľko, Jozef.Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-626-0.Biografia.;
626 Haľko, Jozef.Osudná SMS-ka.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-2-4.Homiletika - poučné príbehy.;
627 Haľko, Jozef.Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-493-2.Literatúra faktu.;
628 Haľko, Jozef,.Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Homiletika - poučné príbehy.;
629 Haľko, Jozef,.Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.Morálka.;
630 Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..Filozofia.;
631 Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-566-3.Dejiny Cirkvi.;
632 Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
633 Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Spiritualita.;
634 Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-642-1.Morálka.;
635 Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.Mariológia.;
636 Harley, Willard F..Moje túžby, tvoje túžby.Bratislava :Porta libri.2008.978-80-89067-49-7.Výchova a sexualita.;
637 Harris, Joshua.Zbohom lásky. Bratislava:CreativPress.2005.80-7131-058-1.Výchova a sexualita.;
638 Harrison, Myers Eugene a Wilson, Walter.Ako niesť evanjelium, Príručka osobnej evanjelizácie.:neznámy.1990?..Misiológia a evanjelizácia.;
639 Hartman, Bob, Raglin , Tim.Obed v levovej jame. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-693-3.Detská literatúra.;
640 Hass, Johannes.Iba dnes . Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-296-4.Hagiografia - diela svätých.;
641 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Meditácie a myšlienky.;
642 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.Spiritualita.;
643 Havrilla, Mikuláš .Svätá omša a rozhovor so sv. P. Piom. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-7-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
644 Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-196-2.ľudská zrelosť a psychológia .;
645 Hefferman, Anne Eilen.Hyacinta a František-Fatimskí vizionári.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-017-6.Detská literatúra.;
646 Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
647 Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
648 Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.Meditácie a myšlienky.;
649 Heidi, Schilling.Nedeľné príbehy.:Mladé letá.1992.80-85013-08-8.katechetika.;
650 Hendrich Jozef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 1. Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..Slovníky.;
651 Herdsmann, Georg.Tajomstvo neprávosti už pôsobí.:Verity Press.1995..Exorcizmus- Ezoterika.;
652 Hermant, Dominique.Boží znamení. Kostelní:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-212-9.Spiritualita.;
653 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..dejiny Cirkvi.;
654 Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.Hagiografia - diela svätých.;
655 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
656 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
657 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
658 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
659 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.Biografia.;
660 Hill, Mary Lea.Edita Steinová.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-005-2.Detská literatúra.;
661 Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-266-X.Filozofia.;
662 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-346-6.Biografia.;
663 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.Bioetika.;
664 Hlinka, Anton.Nancy Hamiltonová.Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-073-3.Biografia.;
665 Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy.;
666 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy.;
667 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..homiletika - poučné príbehy.;
668 Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
669 Hnilica SJ, Pavol Mária, biskup, Vnuk František.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
670 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.Biografia.;
671 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.Biografia.;
672 Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
673 Hnilica, Pavol M..Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9.Mariológia.;
674 Hoffmann, Friedrich.A urobíme si betlehem!.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-050-X.Detská literatúra.;
675 Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-567-1.Cirkevné dokumenty.;
676 Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.Homiletika - poučné príbehy.;
677 Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
678 Hochmuth, Karol.A svetlo svieti v temnote.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-358-5.Homiletika - poučné príbehy.;
679 Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991..modlitebné knihy .;
680 Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991..Modlitebné knihy.;
681 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.Životopis.;
682 Hora, Michal.Po strmých chodníkoch. .Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-2-5.Biografia.;
683 Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.Životopis.;
684 Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
685 Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
686 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..exegéza a biblická teológia.;
687 Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.exegéza a biblická teológia.;
688 Hromník, Milan.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-149-3.Morálka.;
689 Hromník, Milan.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.Mariológia.;
690 Hromník, Milan.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5.Biografia.;
691 Hromník, Milan.Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-585-5.Literatúra faktu.;
692 Hromník, Milan.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-541-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
693 Hromník, Milan.Sväté prijímanie na prvé piatky.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-569-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
694 Hromník, Milan.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
695 Hromník, Milan.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
696 Hromník, Milan.Sviatosť pokánia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-249-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
697 Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopis.;
698 Hromník, Milan.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.Životopisy.;
699 Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1994..Zborníky a časopisy.;
700 Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1995..Zborníky a časopisy.;
701 Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha.1997..Zborníky a časopisy.;
702 Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-347-X.Hagiografia - diela svätých.;
703 Hromný, Milan, SJ.Posol č.LXXIV (1995). Trnava:Dobrá kniha.1995..GBF-C.;
704 Hroncová, Adela.Stvorenie.Bratislava:LUC.2004.80-7114-474-6.Katechetika.;
705 Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..Katechetika.;
706 Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.Životopis.;
707 Hudák, Pavol.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.Výchova a sexualita.;
708 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
709 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.Formácia.;
710 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.Exegéza a biblická teológia.;
711 Hunčár, Martin.Dopraj duši raj.:Slovo života international Bratislava.2005.80-89165-09-5.Beletria.;
712 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.Životopis.;
713 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-691-9.Životopisy.;
714 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.Životopisy.;
715 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.Redemptoristi - kongregácia.;
716 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.---.;
717 Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8.Životopisy.;
718 Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-726-5.Životopisy.;
719 Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.2003.80-7114-424-X.Životopisy.;
720 Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.Životopis.;
721 Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.Ježiš Kristus.;
722 Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..Beletria.;
723 Chalupecký, Ivan.Mariánska hora v Levoči. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-614-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
724 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.Spiritualita.;
725 Charles, Prince.Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat.:Paulínky.2005.80-86025-82-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
726 Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
727 Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;
728 Chesterton, G.Keith.Svätý František z Assisi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-616-3.Životopisy.;
729 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..Homiletika - poučné príbehy.;
730 Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
731 Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.1997.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
732 Chovancová, Mária.Môj anjel strážny.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-438-X.Detská literatúra.;
733 Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
734 Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
735 Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-166-6.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
736 Chráska, Pavel Josef.Evangelium S. Lukáše. Kutná Hora:Česká Biblická Práce.1947..Exegéza a biblická teológia.;
737 Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-241-4.Výchova a sexualita.;
738 Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.Zborníky a časopisy.;
739 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-070-2.Životopis.;
740 Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia, Podľa sv. Ignáca.:neznámy.1960?..Hagiografia - diela svätých.;
741 Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-163-9.Hagiografia - diela svätých.;
742 Igor, Strinka.Cyril a Metod.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-369-3.Detská literatúra.;
743 Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.Katechetika.;
744 Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-125-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
745 Ištvaník, Štefan.Ľudová čítanka na nedele a sviatky 2..:neznámy.1970?..Homiletika - poučné príbehy.;
746 Ištvaník, Štefan.Ruženec svetla.Michalovce:MISIONÁR.2003.80-88724-22-8.Modlitebné knihy.;
747 Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.Zborníky a časopisy.;
748 Ivančíć, Tomislav.Hagioterapia- Boh uzdravuje duchovnú dušu. Trnava:UPC sv. Stanislava.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
749 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
750 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
751 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-60-5.Zborníky a časopisy.;
752 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
753 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
754 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
755 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
756 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
757 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
758 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
759 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:.2001.80-88795-56-4.Zborníky a časopisy.;
760 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
761 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
762 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
763 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
764 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
765 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
766 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
767 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
768 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
769 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mariológia.;
770 Ivančič, Tomislav.Chcem vás naučiť modliť sa.. Zvolen:Jas.2000.80-89219-05-5.Mariológia.;
771 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.Životopis.;
772 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.Životopisy.;
773 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.Životopis.;
774 Jablonski, Patrícia Edward.Maximilián Kolbe.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-97-X.Detská literatúra.;
775 Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.Beletria.;
776 James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-736-1.Spiritualita.;
777 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.Bl. Ján Pavol II..;
778 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II..;
779 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
780 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
781 Ján Pavol II..Ako muža a ženu ich stvoril.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2007.80-8052-222-7.Bl. Ján Pavol II..;
782 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.cirkevné dokumenty.;
783 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.cirkevné dokumenty.;
784 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.:nové mesto.1997..Bl. Ján Pavol II..;
785 Ján Pavol II..Modlitby s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-054-2.Bl. Ján Pavol II..;
786 Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.cirkevné dokumenty.;
787 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
788 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
789 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
790 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
791 Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
792 Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
793 Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2.Meditácie a myšlienky.;
794 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Meditácie a myšlienky.;
795 Janáč, Pavol.Mária. .Poprad :ERKAC.2000.80-968332-3-5.Mariológia.;
796 Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
797 Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Beletria.;
798 Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
799 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.Ježiš Kristus.;
800 Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1991.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1991..Misiológia a evanjelizácia.;
801 Jankeje, Ľudovít.Hlasy z domova a z misii 1993. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
802 Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1994.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1994..Misiológia a evanjelizácia.;
803 Jankeje, Ľudovít .Hlasy z domova a z misií 1995.:Spoločnosť Božieho Slova .1995..Misiológia a evanjelizácia.;
804 Jankola, Sylvester, O.F.M..Svätá hodina s Pánom Ježišom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..Modlitebné knihy.;
805 Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.Výchova a sexualita.;
806 Janvrinová, Juliet.Otcom a mamám : 365 rodičovských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-515-4.Výchova a sexualita.;
807 Jeffs, Stephanie.Krásna noc Vianoc.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142.;
808 Jégé.Adam Šangala.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1952..Beletria.;
809 John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.Biografia.;
810 Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
811 Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
812 Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.Meditácie a myšlienky.;
813 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.misiológia a evanjelizácia .;
814 Józef, Augustyn, Jozef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-498-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
815 Józef, Augustyn, Jozef.Mladosť : malý sprievodca.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
816 Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.Modlitebné knihy.;
817 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.Homiletika - poučné príbehy.;
818 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.Dejiny Cirkvi.;
819 Judák, Viliam.Pôstne a veľkonočné zamyslenia. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-15-7.Homiletika - poučné príbehy.;
820 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.Životopisy.;
821 Jurko, Jozef.Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2002.978-80-88998-75-4.Výchova a sexualita.;
822 Jurko, Jozef.Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.modlitebné knihy .;
823 Kaľavský, Metod.Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove.2003..literatúra faktu 1855/Z-122.;
824 Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
825 Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.2003.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
826 Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..Beletria.;
827 Kalinčiak, Ján,.Orava. Svätý Duch.Bratislava:SVKL.1957..Beletria.;
828 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
829 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.Biografia.;
830 Kánský, Alois.Prechádzka po kostole.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-456-5.Detská literatúra.;
831 Kapellari, Egon.Sväté znaky v liturgii a na všedný deň.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-654-4.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
832 Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Homiletika - poučné príbehy.;
833 Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.2003.80-7114-412-6.Meditácie a myšlienky.;
834 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
835 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
836 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
837 Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
838 Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
839 Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0.Meditácie a myšlienky.;
840 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
841 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
842 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
843 Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.Exegéza a biblická teológia.;
844 Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.Spiritualita.;
845 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.Katechetika.;
846 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178.;
847 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.Cirkevné dokumenty.;
848 Katuninec, Milan.Hodnotová demokracia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4.Etika.;
849 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..Beletria.;
850 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
851 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Katechetika.;
852 Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.Mariológia.;
853 Kernerman, Lionel.Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Bratislava:SPN - Mladé letá.1994.80-08-02418-6.slovníky .;
854 Kerry, Margaret.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-72-4.Detská literatúra.;
855 Kičinová, Mária 4 zos ;[zostavila: Mária Kičinová].Ruženec k Sedembolestnej.Zvolen:Jas.1999.80-88795-62-1.Modlitebné knihy.;
856 Kiene, Paul F..Ruky preč od okultizmu a povery!.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-36-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
857 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria.;
858 Klepáčová, Eleonóra .Od Adventu po Krista Kráľa.Bratislava:LUC.1997.80-7114-212-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam .;
859 Kliman, Andrej.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
860 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..Hagiografia - diela svätých.;
861 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
862 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
863 Kocian, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-07-0.Modlitebné knihy.;
864 Kocián, Václav .Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
865 Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
866 Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.2000.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
867 Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
868 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
869 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
870 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
871 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
872 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.2005.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
873 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
874 Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2, Čo o tom povedal Ján Pavol II.?. Zvolen:Jas.2004.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
875 Kocián, Václav.Zverme sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie c Václav Kocián, Rudolf Toma ; s úvodným slovom o. biskupa Rudolfa Baláža.Zvolen:Jas.1998.80-88795-47-8.Mariológia.;
876 Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
877 Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
878 Kolísek, Karel.Do Dublina na XXXI. medzinárodní eucharistický kongres r. 1932. Brno:Nákladem vlastním.1932..Spiritualita.;
879 Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.Modlitebné knihy.;
880 Komisia KBS.Pútnici v modlitbe.:B. m. n..2000.80-968320-7-7.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
881 Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.Ježiš, dôverujem v teba. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-643-8.Modlitebné knihy.;
882 Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
883 Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
884 Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
885 Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.Biografia.;
886 Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:.2007..Formácia.;
887 Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
888 Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
889 Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
890 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
891 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
892 Kopinec, Rudolf.Veľká Drobcova kniha - o povolaní.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-020-8.Formácia.;
893 Körbel, Hugo Maria.Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.Životopisy.;
894 Korec, Ján Chryzostom.Až na dno duše : Meditácie I..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-506-8.Meditácie a myšlienky.;
895 Korec, Ján Chryzostom.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-507-6.Meditácie a myšlienky.;
896 Korec, Ján Chryzostom.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3.Literatúra faktu.;
897 Korec, Ján Chryzostom.Cirkev v zápase stáročí. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-685-8.Literatúra faktu.;
898 Korec, Ján Chryzostom.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.Formácia.;
899 Korec, Ján Chryzostom.Experiment bez viery.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-450-9.Filozofia.;
900 Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.filozofia .;
901 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.Ježiš Kristus.;
902 Korec, Ján Chryzostom.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-539-4.Ježiš Kristus.;
903 Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.výchova a sexualita .;
904 Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-418-5.Výchova a sexualita.;
905 Korec, Ján Chryzostom.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-516-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
906 Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
907 Korec, Ján Chryzostom.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
908 Korec, Ján Chryzostom.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.Ježiš Kristus.;
909 Korec, Ján Chryzostom.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.Mariológia.;
910 Korec, Ján Chryzostom.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.exegéza a biblická teológia.;
911 Korec, Ján Chryzostom.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-056-2.bioetika .;
912 Korec, Ján Chryzostom.Najhlbší prameň.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-671-1.Filozofia.;
913 Korec, Ján Chryzostom.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
914 Korec, Ján Chryzostom.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-448-7.Rehoľný život a Hnutia.;
915 Korec, Ján Chryzostom.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.Mariológia.;
916 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-476-2.Literatúra faktu.;
917 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.Literatúra faktu.;
918 Korec, Ján Chryzostom.Od barbarskej noci, Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-488-6.Literatúra faktu.;
919 Korec, Ján Chryzostom.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.Exegéza a biblická teológia.;
920 Korec, Ján Chryzostom.Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.Morálka.;
921 Korec, Ján Chryzostom.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.Morálka.;
922 Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1.Literatúra faktu.;
923 Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9.Literatúra faktu.;
924 Korec, Ján Chryzostom.Slová pre život. Svedectvá doby 1989-1990.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-579-3.Literatúra faktu.;
925 Korec, Ján Chryzostom.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.Filozofia.;
926 Korec, Ján Chryzostom.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-449-5.Misiológia a evanjelizácia.;
927 Korec, Ján Chryzostom.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.Ježiš Kristus.;
928 Korec, Jan Chryzostom.Tajomstvo radosti : Myšlienky na advent a Vianoce.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-536-X.Meditácie a myšlienky.;
929 Korec, Ján Chryzostom.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4.Literatúra faktu.;
930 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.Ježiš Kristus.;
931 Korec, Ján Chryzostom.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-316-2.Exegéza a biblická teológia.;
932 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
933 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1996.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
934 Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
935 Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
936 Košiar, Jan.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.Bl. Ján Pavol II..;
937 Kovalik-Ústiansky.Balady – Svet - Národ. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1932..Poézia.;
938 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
939 Kowalská, Faustína, sv. sestra.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC- Palloti.2008.978-80-969842-4-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
940 Kozlík Boris, Nemcová Viera.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
941 Kozlík Boris, Nemcová Viera.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
942 Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Jas:Zvolen.1997.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
943 Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.Životopisy.;
944 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
945 Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
946 Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
947 Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
948 Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
949 Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
950 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.katechetika.;
951 Kresánek, Jozef.Národný umelec Eugen Suchoň.Bratislava:Opus.1978..Biografia.;
952 Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva.Viera, veda, spoločnosť.:Alfa konti.1995.80-88739-17-9.Zborníky a časopisy.;
953 Kubíček, Ladislav.Božia vôľa - zbožná fráza?.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-05-5.Biografia.;
954 Kubovič, František.Kvalitna života podľa dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-052-8.Modlitebné knihy.;
955 Kucharski, Bartolomiej Józef.Putovanie k prameňom nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2007.978-80-89231-14-0.Biografia.;
956 Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..Beletria.;
957 Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
958 Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0.Biografia.;
959 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.Exegéza a biblická teológia.;
960 Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-039-X.duchovný život .;
961 Kútnik Šmálov, Jozef .Prvý učiteľ slovienského národa. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-281-6.Životopisy.;
962 Kútnik, Šmálov Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.Mariológia.;
963 Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-705-0.Ratzinger, Benedikt XVI.;
964 Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-445-X.Životopis.;
965 Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-665-7.Bl. Ján Pavol II..;
966 Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.Bl. Ján Pavol II..;
967 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II..;
968 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..Beletria.;
969 Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.Literatúra faktu.;
970 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
971 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.Meditácie a myšlienky.;
972 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
973 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
974 Lachmanová, Kateřina, 1964-.Kotva naděje.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-195-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
975 Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.Životopisy.;
976 Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991..Beletria.;
977 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.Beletria.;
978 Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.Výchova a sexualita.;
979 Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-037-0.Exegéza a biblická teológia.;
980 Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-070-2.Exegéza a biblická teológia.;
981 Lasconi, Tonino.Zamilované srdce : Témy pre dospievajúcu mládež.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-008-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
982 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.Výchova a sexualita.;
983 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.Bioetika.;
984 Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.2003.80-7114-422-3.Detská literatúra.;
985 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
986 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopisy.;
987 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.Životopis.;
988 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
989 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
990 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.duchovný život .;
991 Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-023-0.Exegéza a biblická teológia.;
992 Leclerc, Éloi.Múdrosť Chudáčika. Bratislava :Serafín.2008.80-8081-054-0.Beletria.;
993 Lecureux, Bernadette .Svätá Anna dobrá matka. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-301-4.Detská literatúra.;
994 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.Homiletika - poučné príbehy.;
995 Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
996 Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
997 Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.2005.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
998 Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000.80-7114-309-6.Homiletika - poučné príbehy.;
999 Lemoniová, Jo.Svätá Rita : vzácna pomocnica.Bratislava:LUC.2004.80-7114-455-X.detská literatúra.;
1000 Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.Mariológia.;
1001 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.Filozofia.;
1002 Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.Exegéza a biblická teológia.;
1003 Lepine, Bob.Kresťanský manžel. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1004 Lepine, Bob.Kresťanský manžel. Bratislava:Serafín.2002.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1005 Lepine, Bob.Kresťanský manžel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1006 Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Ježiš Kristus.;
1007 Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-214-7.Literatúra faktu.;
1008 Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-658-9.Literatúra faktu.;
1009 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.Životopis.;
1010 Lewis, C. S..Návštevníci z mlčíci planety.Praha:Navrát domu.1995.80-7178-027-8.beletria.;
1011 Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-51-1.beletria.;
1012 Lewis, C. S..Ta obludná síla. Praha:Návrat domú.1997.80-85495-70-8.beletria.;
1013 Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.:Návrat Domu.1997.80-85495-68-6.beletria.;
1014 Libiszewski, Piotr .Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1015 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1016 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1017 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1018 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1019 Liguori, Alfonz Mária.Modlitba veľký prostriedok spásy. Ružomberok:Lev.1944..Redemptoristi - kongregácia.;
1020 Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992..Redemptoristi - kongregácia.;
1021 Liguori, Alfonz Mária.Zachránilo nás Dieťa. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1022 Liguori, Alfonz Mária.Zachránilo nás Dieťa. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2003.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1023 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1024 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1025 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
1026 Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
1027 Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1028 Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1029 Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1030 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.Exegéza a biblická teológia.;
1031 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..Beletria.;
1032 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.1992.80-85223-29-5.Životopisy.;
1033 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.1992.80-85223-31-7.Životopisy.;
1034 Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.1999.80-968240-3-1.Modlitebné knihy.;
1035 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1036 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1037 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1038 Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..Mariológia.;
1039 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1040 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1041 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1042 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1043 Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..Mariológia.;
1044 Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.Mariológia.;
1045 Lohfink, Gerhard.Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-079-5.Ježiš Kristus.;
1046 Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-377-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1047 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Literatúra faktu.;
1048 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1049 Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1050 Lozano, Neal.Vyslobodení, Sprievodca v službe vyslobodenia. Bratislava:Redemptoristi SMN.2009.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1051 Lubich, Chiara,.Rodina-spoločná cesta k svätosti. Nové mesto:Bratislava.2001.80-85487-64-0.Výchova a sexualita.;
1052 Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.Meditácie a myšlienky.;
1053 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.Meditácie a myšlienky.;
1054 Lubichová, Chiara.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1055 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.Ježiš Kristus.;
1056 Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1057 Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.beletria.;
1058 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1059 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
1060 Luciani, Albino.Veľké pravdy v malých príbehoch 4.Bratislava:LUC.2005.80-7114-515-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1061 Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.Biografia.;
1062 Lucký, Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-069-6.Exegéza a biblická teológia.;
1063 Lucký, Ondrej.Pútnici a bojovníci. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-078-8.Exegéza a biblická teológia.;
1064 Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1065 Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1066 Luscoň, Jozef.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1067 Luscoň, Jozef.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1068 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1069 Macák, Dominik.Nové trendy v liturgii. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1070 Macák, Ernest, SDB.Advent. Šaštín:Saleziánske katechetické stredisko.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1071 Macák, Ernest, SDB.Malá superstar : Príbeh Michala Magoneho.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-021-6.Homiletika - poučné príbehy.;
1072 Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-014-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1073 Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2000.80-968401-3-4.Exorcizmus- Ezoterika.;
1074 Macnutt, Francis.Uzdravovanie.Hontienske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2005.80-969000-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1075 MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
1076 MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
1077 MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
1078 MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.2002.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
1079 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Duch Svätý.;
1080 Madre, Philippe.Dar poznání.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X.Duch Svätý.;
1081 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.Duch Svätý.;
1082 Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.1996.80-7114-182-8.Duch Svätý.;
1083 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1084 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1085 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1086 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1087 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1088 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1089 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0.Biografia.;
1090 Magistérium cirkvi .Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-694-7.Cirkevné dokumenty.;
1091 Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0.Životopis.;
1092 Machač, Alexander .Tajuplný zázračný kríž v Eisenberku, v Rakousku.:neznámy.1997?..Literatúra faktu.;
1093 Maillardoz, de R. P. CH., S. J..Desatoro rodičovskej výchovy. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.1943.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1094 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-049-4.Bl. Ján Pavol II..;
1095 Malinski, Mieczyslaw.Prv než povieš Milujem. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-151-6.Výchova a sexualita.;
1096 Malovcová-Staníková, Miroslava,.V mori života. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-967639-8-9.Beletria.;
1097 Malý Vincent, Mons..Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.1999.80-7114-258-1.Modlitebné knihy.;
1098 Malý Vincent, Mons..Tešiteľ Duch Svätý.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-227-1.Modlitebné knihy.;
1099 Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.Modlitebné knihy.;
1100 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.Mariológia.;
1101 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.Modlitebné knihy.;
1102 Malý, Vincent.Úcta k svätému Jozefovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-640-4.Modlitebné knihy.;
1103 Mandzák, Atanáz Daniel.V náručí Matky.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2005.80-969286-8-6.Mariológia.;
1104 Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1105 Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.2002.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
1106 Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..Dejiny Cirkvi.;
1107 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1108 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.Spiritualita.;
1109 Maria Stefania de la Corte Celeste .V spoločenstve s anjelmi. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-657-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1110 Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.2008.978-80-89219-14-8.Zborníky a časopisy.;
1111 Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.Zborníky a časopisy.;
1112 Mariakumar, James.Z matkinho lona do Otcovho náručia. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-08-7.Zborníky a časopisy.;
1113 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
1114 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
1115 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
1116 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
1117 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
1118 Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..Mariológia.;
1119 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..Mariológia.;
1120 Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..duchovný život .;
1121 Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
1122 Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-367-4.Beletria.;
1123 Martin-Prével, Michel.Slovo rozvedeným.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2007.978-80-969704-3-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1124 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9.Duch Svätý.;
1125 Martínez, Pablo.Motlitba.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-30-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1126 Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-053-2.Exegéza a biblická teológia.;
1127 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.1993.80-88944-34-1.Meditácie a myšlienky.;
1128 Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.Životopisy.;
1129 Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
1130 Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
1131 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.Formácia.;
1132 Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-051-6.Exegéza a biblická teológia.;
1133 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.meditácie a myšlienky.;
1134 Mastrandrea, Tommaso.Chrám múdrosti. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-547-5.Detská literatúra.;
1135 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..katechetika.;
1136 Matka Tereza.Písané srdcom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-546-7.Meditácie a myšlienky.;
1137 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.Meditácie a myšlienky.;
1138 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.Modlitebné knihy.;
1139 Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1140 Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.Životopis.;
1141 Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-012-5.Spiritualita.;
1142 Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.Morálka.;
1143 Matuška, Peter.Zázračná medaila.:Németh Oto.2007.978-80-89277-12-4.Mariológia.;
1144 Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.Mariológia.;
1145 Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-4-9.Modlitebné knihy.;
1146 Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1147 Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1148 Mauger, Gilles .Svätá Terézia - učiteľka Cirkvi z Avily.Bratislava:LUC.2000.80-7114-317-0.Životopisy.;
1149 Mauriac, Francois.Osudy. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1950??..Beletria.;
1150 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.duchovný život .;
1151 Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Katechetika.;
1152 Mauro Cavallini, Mária Beňová.Svätá Margita Mária.Bratislava:LUC.2000.80-7114-298-0.Detská literatúra.;
1153 Mazzi, Antonio.Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-062-7.Výchova a sexualita.;
1154 Mcallisterová, Margaret.Life shop : (...platíš svojou dušou).Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-057-3.Beletria.;
1155 Mcdowel, Josh.Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Bratislava:Creativpress.2006.80-7131-057-3.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1156 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1157 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.Biografia.;
1158 McManus, Jim.Uzdravujíci síla svátosti a modlitby. Praha:Pastorační středisko při AP.1995..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1159 Med, Oldřich.Charizmatický svätec, Detstvo. Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-69-2.Životopisy.;
1160 Med, Oldřich.Charizmatický svätec. Mladý kňaz. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-70-6.Životopisy.;
1161 Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1162 Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1163 Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:.2000?..Hagiografia - diela svätých.;
1164 Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1165 Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1166 Mertens, Pierre.Liesje : Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-632-5, 80-7162-630-9.Biografia.;
1167 Merton, Thomas.Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1168 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;
1169 Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.Ježiš Kristus.;
1170 Meyer, Joyce.Bojisko v mysli, Získať víťazstvo v boji o svoju myseľ.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.1998.80-969473-8-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1171 Mihály, Juraj Andrej.Naplň si srdce.Bratislava:LUC.2000.80-7114-306-5.Meditácie a myšlienky.;
1172 Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-259-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1173 Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1174 Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-607-4.Bioetika.;
1175 Michalov Jozef.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2002.80-8050-502-0.Filozofia.;
1176 Michalov, Jozef.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-451-7.Životopis.;
1177 Michalov, Jozef.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-462-2.Katechetika.;
1178 Michalov, Jozef.Dobrý človek v Starom zákone : Zborník referátov medzinárodnej konferencie.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-701-5.Exegéza a biblická teológia.;
1179 Michalov, Jozef.Formácia dobrého človeka.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.2004.80-8050-744-9.Formácia.;
1180 Michalov, Jozef.Päť cirkevných prikázaní.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-463-0.Katechetika.;
1181 Michalov, Jozef.Poznávajme Boha. Zborník referátov z prvého seminára katechétov..Nitra:Fakulta humanitných vied.1995.80-8050-079-7.Zborníky a časopisy.;
1182 Michalov, Jozef.Ranokresťanská filozofia.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.2005.80-8050-831-3.Filozofia.;
1183 Michalov, Jozef.Sedem darov Ducha Svätého.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-375-8.Duch Svätý.;
1184 Michalov, Jozef.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.Katechetika.;
1185 Michalov, Jozef.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.Katechetika.;
1186 Michalov, Jozef.Šesť hlavných právd.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-544-0.Katechetika.;
1187 Michalov, Jozef.Verím v Boha - Dvanásť článkov kresťanskej viery.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-619-3.Katechetika.;
1188 Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.Výchova a sexualita.;
1189 Michel, A..Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-520-0.Literatúra faktu.;
1190 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.Biografia.;
1191 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.Životopis.;
1192 Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-012-7.Výchova a sexualita.;
1193 Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..Patrológia.;
1194 Mistrík, Jozef,.Rétorika.Bratislava:SPN.1987..homiletika - poučné príbehy.;
1195 Mistríková-Vasileva, Mária,.Tiché nádeje. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-969245-7-5.Výchova a sexualita.;
1196 Mitchell, Patricia.Svätí rozprávajú o sebe deťom.Bratislava:Redemptoristi.2012.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170.;
1197 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.Misiológia a evanjelizácia.;
1198 Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
1199 Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.2001.80-85405-71-7.Životopis.;
1200 Moia, Luciano.Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.Výchova a sexualita.;
1201 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Formácia.;
1202 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.Spiritualita.;
1203 Molnár, Imre.Omilostený na smrť.:METEM Budapešť.2010.978-963-9662-46-9.literatúra faktu.;
1204 Mönckebergová, Paulina .Dobrodružstvá pracovitého oslíka. Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-575-0.Detská literatúra.;
1205 Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.detská literatúra .;
1206 Mondscheinová, Helga.Svätý Mikuláš : Príbehy a legendy.Bratislava:LUC.2005.80-7114-535-1.Detská literatúra.;
1207 Montana, Victoria.Dom na skale.:TEXTM Prievidza.1993.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1208 Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1209 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6.Životopisy.;
1210 Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1963..Misiológia a evanjelizácia.;
1211 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.Životopis.;
1212 Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..Formácia.;
1213 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1214 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1215 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1216 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1217 Motulko, Ján .V Ježiškovej škole.Bratislava:LUC.2000.80-7114-304-9.Detská literatúra.;
1218 Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
1219 Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-5-7.Mariológia.;
1220 Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
1221 Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
1222 Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.2004.80-968887-9-X.Mariológia.;
1223 Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
1224 Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
1225 Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.2005.80-89237-00-2.Mariológia.;
1226 Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.2007.978-80-89237-05-0.Životopis.;
1227 Mrocková, Viera.Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.Biografia.;
1228 Muller, Inocent OP.Smer, II. ročník(1942).Trenčín:Trenčianski dominikáni.1942..GBF-C.;
1229 Muller, Wunibald.Zaľúbenosť, sila, ktorá ťa zmení. Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-9.Výchova a sexualita.;
1230 Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1231 Mycielski, Jacek.Manuál pre rodičov. .Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-692-0.Výchova a sexualita.;
1232 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
1233 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
1234 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
1235 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
1236 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-2.Bioetika.;
1237 Nagel, Marcel,(1930-1984).Životné pramene Kongregácie.[S.l.]:Postulazione M.A.M..2011.9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124.;
1238 Nagelová, Beáta.Pre maličkých : Kresťanské symboly.Bratislava:LUC.2004.80-7114-473-8.Katechetika.;
1239 Nachtwey, Uwe .O čom rozprávajú zvieratká.Bratislava:LUC.1995.80-7114-140-2.Detská literatúra.;
1240 Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.1998.80-7114-241-7.Biografia.;
1241 Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá.1958..Beletria.;
1242 Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
1243 Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
1244 Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
1245 Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.2004.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
1246 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
1247 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
1248 Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
1249 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1250 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1251 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1252 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Mariológia.;
1253 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1254 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..Dejiny Cirkvi.;
1255 Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Dejiny Cirkvi.;
1256 nemeckí biskupi .Príručka vieroučnej výchovy.:Vydali nemeckí biskupi .1971..Katechetika.;
1257 Neuwald, Alfred.Moja prvá kniha o Ježišovi.Bratislava:LUC.1999.80-7114-285-9.Detská literatúra.;
1258 Neuwald, Alfred .Moje prvé Sväté písmo.Bratislava:LUC.1998.80-7114-238-7.Detská literatúra.;
1259 neznámy.Blahoslavená sestra Zdenka . Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-427-4.Životopisy.;
1260 neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
1261 neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:.1950?..Exegéza a biblická teológia.;
1262 neznámy.Dogmatika.:neznámy.1997?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1263 neznámy.Duch Svatý.:neznámy.1968?..Duch Svätý.;
1264 neznámy.Effatha. Praha:Portál.1991..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1265 neznámy.Jesus Christ Superstar.:neznámy.1997?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1266 neznámy.Ježiš zďaleka a zblízka. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Filozofia.;
1267 neznámy.Katechizmus pre veľkých a malých. .Bratislava:LUC.2005.978-80-7114-696-4.Katechetika.;
1268 neznámy.Katolícky modlitebník, spevník. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1269 neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
1270 neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..Exegéza a biblická teológia.;
1271 neznámy.Kolik za člověka?.:neznámy.1970?..Filozofia.;
1272 neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
1273 neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1274 neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
1275 neznámy.List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.:neznámy.1990?..Literatúra faktu.;
1276 neznámy.List otca biskupa J. CH. Korca Katolíckym novinám k 40- ročnej činnosti mierového hnutia kňazov.:neznámy.1990?..Literatúra faktu.;
1277 neznámy.Matka zajatých.:neznámy.1968?..Literatúra faktu.;
1278 neznámy.Missale Parvum.:neznámy.1978..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1279 neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
1280 neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.2005.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
1281 neznámy.Nenarodení.:neznámy.1990?..Bioetika.;
1282 neznámy.Pane, čo chceš, aby som robil?.:neznámy.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1283 neznámy.Poďte so mnou do večeradla.:.2000?..Mariológia.;
1284 neznámy.Posolstvá Panny Márie z Litmanovej.:.2011..Mariológia.;
1285 neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1286 neznámy.Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání. Praha:Česká katolicá Charita.1974..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1287 neznámy.Rok kňazov, Lectio divina na každý deň XIII., 2Pt, Jak, 1Jn, 3Jn, Júd. Žilina- Závodie:RKFÚ Závodského 392/87.2010..Homiletika - poučné príbehy.;
1288 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň II., Skutky 10- 20. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1289 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň III., Skutky 21- Rimanom 4. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1290 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IV., Rimanom 4- 1Kor 1. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1291 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IX., 1Sol, 2Sol, 1Tim 1- 5. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1292 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň V., 1Kor 1- 1Kor 15. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1293 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VII., Gal- Ef. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1294 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1295 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1296 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1297 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XI., Hebr 2- 10. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1298 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XII., Hebr 11- 13, 1Pt. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..Homiletika - poučné príbehy.;
1299 neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň, Skutky 1- 9. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2008..Homiletika - poučné príbehy.;
1300 neznámy.Skutky a listy apoštolov.:.1970?..Exegéza a biblická teológia.;
1301 Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1302 Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo.1999..Meditácie a myšlienky.;
1303 neznámy.Vánoční čtení.:.1950?..Ježiš Kristus.;
1304 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1305 Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..Meditácie a myšlienky.;
1306 Nikič, Mijo.Ako vierou premôcť strach.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-548-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1307 Normanová, Dorothy B..Apoštol Kanady - Svätý Ján de Brébeuf.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-083-7.Životopis.;
1308 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
1309 Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
1310 Nouwen, Henri.Návrat márnotratného syna. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Exegéza a biblická teológia.;
1311 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1312 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.:Serafín.1999.80-88944-29-5.Formácia.;
1313 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
1314 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.Spiritualita.;
1315 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1316 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1317 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1318 Novotný, Adolf.Biblický slovník A-P.Praha:Kalich.1992..exegéza a biblická teológia.;
1319 Novotný, Adolf.Biblický slovník.R-Ž : 2..Praha:Kalich.1992.80-7017-528-1.exegéza a biblická teológia.;
1320 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1321 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.Životopis.;
1322 Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1323 Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.literatúra faktu.;
1324 Olivier, Clément.Taizé a zmysel života. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-04-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1325 Ondica, Slavomír.Trnavská Panna Mária, oroduj za nás!. B-print:Trnava.2001.80-968496-4-6.Modlitebné knihy.;
1326 Ondicová, Kamila.Novéna k sv. Pátrovi Piovi. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-731-9.Modlitebné knihy.;
1327 Ondruš SJ, Rajmund .Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-476-X.Životopisy.;
1328 Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.Životopisy.;
1329 Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.Životopis.;
1330 Ondruš, Rajmund .Rytier a reformátor. Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-417-4.Životopisy.;
1331 Ondruš, Rajmund.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-370-4.Životopisy.;
1332 Ondruš, Rajmund.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.Biografia.;
1333 Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.Životopisy.;
1334 Ortberg, John.Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2008.978-80-88863-44-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1335 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.Spiritualita.;
1336 Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.Biografia.;
1337 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..meditácie a myšlienky.;
1338 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..meditácie a myšlienky.;
1339 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..meditácie a myšlienky.;
1340 Pable, Martin W.Duša muža. Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1341 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1342 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1343 Padovese, Luigi.Dialógy svätých z mramoru. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0.Životopis.;
1344 Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0.Homiletika - poučné príbehy.;
1345 Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7.beletria.;
1346 Papežská biblická komisia .Interpretácia Biblie v Cirkvi.:KBD na Slovensku.1995..cirkevné dokumenty.;
1347 Papp, Štefan.Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..Morálka.;
1348 Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.Biografia.;
1349 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.Meditácie a myšlienky.;
1350 Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..Životopis.;
1351 Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-067-2.filozofia .;
1352 Patricia A. Kossmannová, Pavol Petrík.V plnosti času.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-210-4.Zborníky a časopisy.;
1353 Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.katechetika.;
1354 Pauliny, Andrej.Nebol to len sen:.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8.Detská literatúra.;
1355 Pavlo, Ľudovít,.Návraty. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-548-3.Literatúra faktu.;
1356 Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.:Serafín.2003.80-88944-75-9.Detská literatúra.;
1357 Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993.80-967097-0-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1358 Pegoraro, Tiziano.Proste Pána žatvy.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-616-2.Formácia.;
1359 Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.Dejiny Cirkvi.;
1360 Perreira, Mária.Príď kráľovstvo tvoje. Zvolen:Jas.2007.978-80-89219-09-4.Zborníky a časopisy.;
1361 Pervan, Tomislav.Medžugorie.:GRAF. IZRADA.2000?..Mariológia.;
1362 Peschke, Karl H..kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:LUC.1993..morálka.;
1363 Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.2002.80-7114-366-9.Meditácie a myšlienky.;
1364 Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Biografia.;
1365 Petrík, Vincent.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-288-0.Rehoľný život a Hnutia.;
1366 Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1367 Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1368 Petrík, Vincent.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1369 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.Spiritualita.;
1370 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život .;
1371 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita.;
1372 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2005.80-969417-7-1.Spiritualita.;
1373 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita.;
1374 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-55-4.Spiritualita.;
1375 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.duchovný život .;
1376 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Duch Svätý.;
1377 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.Duch Svätý.;
1378 Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1379 Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.filozofia.;
1380 Pichler, Viliam,.Laická apoštolka Lujza. Jas:Zvolen.2002.80-88795-85-0.Biografia.;
1381 Podolan, Jozef.Z exilu do vlasti.Bratislava:LUC.2004.80-7114-453-3.Spiritualita.;
1382 Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.Literatúra faktu.;
1383 Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1971. Praha:Česká katolícka charita.1971..Zborníky a časopisy.;
1384 Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1984. Praha:Česká katolícka charita.1984..Zborníky a časopisy.;
1385 Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1990..homiletika - poučné príbehy.;
1386 Poli, Osvaldo.Srdce otca. .Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-082-5.Výchova a sexualita.;
1387 Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4.Životopis.;
1388 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Biografia.;
1389 Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1390 Popluhárová, Henrieta.Mám problém. .Bratislava :Don Bosco.2008.978-80-8074-083-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1391 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1392 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1393 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1394 Porubän, Dušan.F.63, 0 - Ja, hráč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-532-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1395 Porúbčan Štefan .Nový zákon a Žalmy. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..Exegéza a biblická teológia.;
1396 Porubčan, Jozef.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-237-6.Filozofia.;
1397 Porubčan, Jozef.Človek ako chlieb-.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7.Literatúra faktu.;
1398 Porubčan, Jozef.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1399 Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
1400 Porubčan, Jozef.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X.Filozofia.;
1401 Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.Homiletika - poučné príbehy.;
1402 Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Trnava:Dobrá kniha.1998..homiletika - poučné príbehy.;
1403 Porubčan, Jozef.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.Exegéza a biblická teológia.;
1404 Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1405 Porubčan, Jozef.S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
1406 Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..exegéza a biblická teológia.;
1407 Powell, Baden Robert.Rady skautským vodcom.Žilina:Skautská stopa.1992.80-85678-00-4.výchova a sexualita .;
1408 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1409 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1410 Powell, John.Prečo mám strach milovať.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-605-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1411 Powell, John.Prečo mám strach povedať kto som?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1412 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.Ježiš Kristus.;
1413 Press, František.Máriin nebakľúč.Košice:Nádej.1992.80-900531-2-2.Mariológia.;
1414 Press, František.Na prahu Kristova Království. Brno:Mariánské nakladateľstvo.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
1415 Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.:Brno :.1992.80-900255-5-2.Mariológia.;
1416 Preuschoff, Gisela.Výchova dívek.Praha:Portál.2007.978-80-7367-207-2.Výchova a sexualita.;
1417 Prikryl, Pavol.Rozhovory s anjelikom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-600-5.Detská literatúra.;
1418 Prikryl, Pavol.Život pána Ježiša.Bratislava:LUC.2006.80-7114-577-7.Detská literatúra.;
1419 Prince, Derek.Post : Ako sa úspešne postiť.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-15-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1420 Principe, Pietro.Všetci pápeži od sv. Petra po Benedikta XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-688-6.Dejiny Cirkvi.;
1421 Pritchard, James B..Biblický atlas.Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.Exegéza a biblická teológia.;
1422 Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 5. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-684-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1423 Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 6 .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-628-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1424 Pronzato, Alessandro.Hľadanie stratených čností. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-178-1.Katechetika.;
1425 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.Meditácie a myšlienky.;
1426 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.Exegéza a biblická teológia.;
1427 Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1428 Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1429 Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1430 Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1431 Puškin, Alexander, Sergejevič.Kapitanová dcéra. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..Beletria.;
1432 Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-684-8.Biografia.;
1433 Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.Výchova a sexualita.;
1434 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.Meditácie a myšlienky.;
1435 Quoist, Michel.Rozprávaj mi o láske.Bratislava:LUC.2003.80-7114-434-7.Výchova a sexualita.;
1436 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.2003.80-7114-445-2.Homiletika - poučné príbehy.;
1437 R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1438 R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.1997, 1999.80-7114-275-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1439 Račok, Ján.Zamyslení na každý deň. Prešov:VMV.1998..meditácie a myšlienky.;
1440 Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.duchovný život .;
1441 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1442 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.duchovný život .;
1443 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.Ratzinger, Benedikt XVI..;
1444 Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1445 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Ježiš Nazaretský Druhý diel.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-579-4.Ježiš Kristus.;
1446 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1447 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1448 Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.Hagiografia - diela svätých.;
1449 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopis.;
1450 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.Životopisy.;
1451 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.Životopisy.;
1452 Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1453 Redzioch, Vladimír.Mariánske Pútnické miesto Fatima. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
1454 Redzioch, Vladimír.Mariánske Pútnické miesto Fatima. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-329-6.Mariológia.;
1455 Řehák, Tomáš.Sex – šľahačka na torte. Zlaté Moravce:Liga Pár Páru.2005.80-989417-2-0.Výchova a sexualita.;
1456 Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
1457 Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
1458 Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.Životopis.;
1459 Rey-Mermet, Théodule.Človek pre beznádejných.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-070-6.redemptoristi - kongregácia .;
1460 Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..životopisy svätých 1857/Z-123.;
1461 Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
1462 Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
1463 Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993..Životopis.;
1464 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.Životopisy.;
1465 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
1466 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mariológia.;
1467 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1468 Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1469 Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti II.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Homiletika - poučné príbehy.;
1470 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.Beletria.;
1471 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1472 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1473 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.Exegéza a biblická teológia.;
1474 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.Exegéza a biblická teológia.;
1475 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1476 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1477 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1478 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1479 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1480 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1481 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.Exegéza a biblická teológia.;
1482 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.Exegéza a biblická teológia.;
1483 Roasenda, Mariano z Turína.Kapucínska cesta 1/1993.:.1992..Zborníky a časopisy.;
1484 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;
1485 Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.Meditácie a myšlienky.;
1486 Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.duchovný život .;
1487 Roger, z Taizé.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-533-2.Biografia.;
1488 Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-016-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1489 Rohr, Richard.Divý muž.:Zrno.1997.80-900496-9-9.duchovný život .;
1490 Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.Exegéza a biblická teológia.;
1491 Rohr, Richard.Nahý Boh.:Zrno.2005.80-967867-8-4.duchovný život .;
1492 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.Biografia.;
1493 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.exegéza a biblická teológia.;
1494 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
1495 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
1496 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
1497 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
1498 Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.2000.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
1499 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.Životopis.;
1500 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.Mariológia.;
1501 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
1502 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
1503 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.Biografia.;
1504 Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1505 Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1506 Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1507 Rybár, Ján.Útecha v starobe a chorobe. Zohor:Letra & Line.1994..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1508 Sadhu Sundar Singh.Sadhu Sundar Singh.:.1984..Biografia.;
1509 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.Morálka.;
1510 Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.2003.80-7114-410-X.Morálka.;
1511 Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1512 Salij, Jacek.Veštenie, čary, posadnutosť. .Bratislava :Lúč.2003.80-7114-411-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1513 Sandtner, Štefan.Kňaz naveky.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-8074-000-3.Meditácie a myšlienky.;
1514 Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1515 Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1516 Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
1517 Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1518 Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.Meditácie a myšlienky.;
1519 Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná.Bratislava:LUC.2006.80-7114-576-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1520 Scalera, Giovanni.10 krokov ku šťastiu.Bratislava:LUC.2003.80-7114-425-8.Detská literatúra.;
1521 Scalera, Giovanni.10 zákrut k radosti.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-658-2.Detská literatúra.;
1522 Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopis.;
1523 Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku. Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-620-9.Životopisy.;
1524 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas. .Bratislava :Oto Németh.2002.80-88949-48-3.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1525 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.Životopis.;
1526 Sedlák, Jan.Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-139-7.literatúra faktu.;
1527 Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1528 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169.;
1529 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
1530 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
1531 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1532 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1533 Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.Mariológia.;
1534 Semivan, Juraj.Pomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2000.80-7165-284-9.výchova a sexualita .;
1535 Senčík, Štefan.Ježiš naša cesta.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8.Ježiš Kristus.;
1536 Senčík, Štefan.Matka Tereza.:.1996..Životopis.;
1537 Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..Životopis.;
1538 Senčík, Štefan.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.Mariológia.;
1539 Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..Životopis.;
1540 Senčík, Štefan.Potrebujeme cirkev?.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-287-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1541 Senčík, Štefan.Potrebujeme ešte náboženstvo?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-218-X.Filozofia.;
1542 Senčík, Štefan.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1543 Senčík, Štefan.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.Biografia.;
1544 Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1545 Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopisy.;
1546 Senčík, Štefan .Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-234-1.Životopis.;
1547 Sestra Emanulea.Pôst - prostriedok na uzdravenie a oslobodenie. Prešov:Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3.Mariológia.;
1548 Sestry Congregatio Jesu.Sestry Congregatio Jesu. Bratislava:Sestry Congregatio Jesu.2004..Rehoľný život a Hnutia.;
1549 Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopisy.;
1550 Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.Životopis.;
1551 Severin, Carl.Rusko si získalo naše srdcia.Bratislava :Slovo Života International.2005.80-89165-10-9.Biografia.;
1552 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Spiritualita.;
1553 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1554 Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1555 Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1556 Scherer, Jiří.Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý.1937..Homiletika - poučné príbehy.;
1557 Schinle, Gertrude.S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..Ježiš Kristus.;
1558 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.Meditácie a myšlienky.;
1559 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.Meditácie a myšlienky.;
1560 Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.Meditácie a myšlienky.;
1561 Schneider, Johannes.Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Bratislava:Juraj Mrocek.2007.978-80-89237-03-6.Mariológia.;
1562 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-69-4.Bioetika.;
1563 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.Bioetika.;
1564 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.morálka.;
1565 Schryvers C.Ss.R, J. .Ježíšovo poselství knězi. Olomouc:MCM.1950?..Redemptoristi - kongregácia.;
1566 Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.Životopis.;
1567 Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.Životopis.;
1568 Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.Formácia.;
1569 Sibenaler, Robert, Štrboví-Jarošová, Iva.Objavujeme svätú omšu. Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-214-X.Detská literatúra.;
1570 Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.1997.80-88795-27-3.Zborníky a časopisy.;
1571 Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
1572 Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM.2005..Mariológia.;
1573 Sigmund, Freud.Totem a tabu.:Vydavateľstvo SAV.1966..ľudská zrelosť a psychológia .;
1574 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1575 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1576 Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1577 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1578 Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-058-6.filozofia .;
1579 Slaninka, Leopold.Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života.Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1580 Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1581 Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.Biografia.;
1582 Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-393-6.Biografia.;
1583 Slavomír, A.B..Sila ideálu.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-066-5.Formácia.;
1584 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1585 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1586 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.Exegéza a biblická teológia.;
1587 Slušná Oľga.Mamina modlitba.Bratislava:LUC.2003.80-7114-444-4.Biografia.;
1588 Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.1997.80-7114-206-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1589 Sočufka, František.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3.Katechetika.;
1590 Sočufka, František.Výzva pre kresťana.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-553-7.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1591 Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita.1970..Exegéza a biblická teológia.;
1592 Solovjov, Vladimír.Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Bratislava:LUC.2004.80-7114-492-4.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1593 Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1594 Sorg, Anton.Čo znamená meno Ježiš.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.Ježiš Kristus.;
1595 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1596 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1597 Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1598 Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky.;
1599 Stadfeld, Sabina .Svätý Martin. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-705-3.Detská literatúra.;
1600 Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1601 Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1602 Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..Katechetika.;
1603 Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.Morálka.;
1604 Stariček, Imrich.Kozmologia.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.filozofia .;
1605 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.Životopis.;
1606 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.Meditácie a myšlienky.;
1607 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.Hagiografia - diela svätých.;
1608 Stork, S.J..Z duchovného života. Ružomberok:"Stanislavov".1934..Spiritualita.;
1609 Stoutzenberger, Joseph M., Bohrer, John D..Modlíme sa s Františkom. Bratislava:Serafín.1997.80-85310-69-4.Spiritualita.;
1610 Suaudeau, Jacques.Potrat a eutanázia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-54-6.Bioetika.;
1611 Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1612 Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1613 Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1614 Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.1998.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
1615 Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
1616 Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
1617 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1618 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1619 Svatoš, Bedřich.Hospůdka na nároží.:Křesťanská akademia.1983..beletria.;
1620 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1621 Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.Hagiografia - diela svätých.;
1622 Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.2005.80-86755-06-1.Exegéza a biblická teológia.;
1623 Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1624 Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.Morálka.;
1625 Szkodoň, Ján.Modlitba znechuteného.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2008.978-80-85223-82-8.Morálka.;
1626 Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
1627 Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
1628 Šatura, Vladimír.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1629 Šatura, Vladimír.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1630 Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.Biografia.;
1631 Šelinga, Jozef .Najvzácnejší dar, Prvé sväté prijímanie, Slávnosť rodiny a farnosti. Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-447-9.Detská literatúra.;
1632 Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.Bioetika.;
1633 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.Dejiny Cirkvi.;
1634 Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.spiritualita.;
1635 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1636 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus B, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1637 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus C, Řěči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992..Homiletika - poučné príbehy.;
1638 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.Životopis.;
1639 Šprunk, Karel, pripravil k tisku.Živá teologie, svazek 1.:Česká katolícka charita v Ústředním církevním nakladatelství.1969..Zborníky a časopisy.;
1640 Štiavnický, Andrej.Milovat bez lásky a sexu?.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita.;
1641 Štiavnický, Andrej.Milovat bez lásky a sexu?.Zvolen :Združenie JAS.1997.80-88795-41-9.Výchova a sexualita.;
1642 Štrboví-Jarošová, Iva, Prskawetzová, Elfriede .Objavujeme Desať Božích Prikázaní. Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-466-5.Detská literatúra.;
1643 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1644 Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.2008.978-80-969918-3-9.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1645 Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1646 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Modlitebné knihy.;
1647 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1648 Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-670-4.Zborníky a časopisy.;
1649 Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
1650 Šuppa, Jozef.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
1651 Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1652 Šuppa, Jozef.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1653 Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1654 Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1655 Šuránek, Antonín, 1902-1982 - autor.Růžencová rozjímání :.:Olomouc :.1998, c1997.80-238-2951-3.Modlitebné knihy.;
1656 Takáč, Ferdiš.Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.Literatúra faktu.;
1657 Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1658 Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1659 Tardif, Emiliano.a dal im moc uzdravovať.Bratislava:LUC.1999.80-7114-286-7.Misiológia a evanjelizácia.;
1660 Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.Duch Svätý.;
1661 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.Duch Svätý.;
1662 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.Ježiš Kristus.;
1663 Tenney, Merrill.O Novém zákoně.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990..exegéza a biblická teológia.;
1664 Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1665 Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2003.80-88933-99-4.Životopis.;
1666 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.Hagiografia - diela svätých.;
1667 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.Hagiografia - diela svätých.;
1668 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.2004.80-7114-470-3.Hagiografia - diela svätých.;
1669 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.2006.80-7114-471-1.Hagiografia - diela svätých.;
1670 Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.Meditácie a myšlienky.;
1671 Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-71-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1672 Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.Biografia.;
1673 Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.Meditácie a myšlienky.;
1674 Tihonová, Marie-Claire.Peter Fourier. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0.Životopis.;
1675 Timko, Peter.Aj jed môže liečiť.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-085-6.Katechetika.;
1676 Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1677 Tischner, Jozef.Ako žiť?.:Serafín.2005.80-8081-033-8.Etika.;
1678 Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-065-8.Filozofia.;
1679 Tiskárna Českých Benediktínu.Poselství najsvětejšího srdce Ježišova světu.:Tiskárna Českých Benediktínu.1990?..Mariológia.;
1680 Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita.1968..Katechetika.;
1681 Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..katechetika.;
1682 Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.Detská literatúra.;
1683 Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-655-8.---.;
1684 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..misiológia a evanjelizácia .;
1685 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
1686 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
1687 Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.Filozofia.;
1688 Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-612-0.Formácia.;
1689 Tondra František a kol..Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru. Košice:Verbum.1999..Zborníky a časopisy.;
1690 Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.Mariológia.;
1691 Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-969931-1-6.Mariológia.;
1692 Tostain Jean.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7.Biografia.;
1693 Tóthová, Katarína.Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-571-8.Životopisy.;
1694 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.Spiritualita.;
1695 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1696 Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.Životopis.;
1697 Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-17-8.Exegéza a biblická teológia.;
1698 Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-299-4.Exegéza a biblická teológia.;
1699 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.Literatúra faktu.;
1700 Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
1701 Turanský, Štefan.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.Formácia.;
1702 Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.Cirkevné dokumenty.;
1703 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1704 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1705 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1706 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1707 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1708 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1709 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1710 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1711 Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant.1993..Misiológia a evanjelizácia.;
1712 Vadilová, Mária.Alžbeta.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8.Detská literatúra.;
1713 Vagová, Mária.Biblia pre deti. Nový zákon.Bratislava:LUC.2005.80-7114-526-2.Detská literatúra.;
1714 Vagovič, Štefan.Od bytia k láske. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0.Filozofia.;
1715 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.Filozofia.;
1716 Vaidis, Michel.Čo videla Bernadeta. Bratislava:Lúč.1996.80-7114-174-7.Detská literatúra.;
1717 Vajda, Igor, SJ.Viera a život. Trnava:Dobrá kniha.1996..Zborníky a časopisy.;
1718 Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.Biografia.;
1719 Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1720 Vančo, Jozef.Cirkev a hospodárstvo. Sociálna akadémia:Bratislava.1996.80-967545-6-4.morálka.;
1721 Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.Literatúra faktu.;
1722 Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.Rehoľný život a Hnutia.;
1723 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.Rehoľný život a Hnutia.;
1724 Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1725 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1726 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1727 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .:Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.Exegéza a biblická teológia.;
1728 Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.Exegéza a biblická teológia.;
1729 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM .Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-38-4.Poézia.;
1730 Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..Exorcizmus- Ezoterika.;
1731 Vella, Elias.Ježiš, môj uzdravovateľ. Per Immaculatam:[Bratislava].2002.80-968854-0-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1732 Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.Exorcizmus- Ezoterika.;
1733 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1734 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
1735 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1736 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1737 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1738 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1739 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
1740 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1741 Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.2008.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1742 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1743 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
1744 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
1745 Venden, M. L. .Tvůj přítel Duch Svatý. Praha:Ústřední rada církve adventistů s. d..1988..Duch Svätý.;
1746 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1747 Vicenová Mária, Pacholik Andrzej, SDS.Uzdravujúca modlitba ruženca s Kráľovnou Pokoja.Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-0-9.Modlitebné knihy.;
1748 Vicenová, Mária.Krížová cesta za uzdravenie rodu. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-2-3.Modlitebné knihy.;
1749 Vicenová, Mária.Tri piliere jednoty kresťanského spoločenstva Modlitbového, rodinného, komunitného. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2008.978-80-969900-1-6.Rehoľný život a Hnutia.;
1750 Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1751 Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1752 Vintrouová, Francoise.Matka Terézia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-406-1.Detská literatúra.;
1753 Víťazstvo srdca.Krížová cesta nášho Pána.:.2009..Modlitebné knihy .;
1754 Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.Literatúra faktu.;
1755 Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny Katolíckej cirkvi : Má pravdu prof. Hans Küng?.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-533-5.Literatúra faktu.;
1756 Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-440-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1757 Vojtko, Stanislav.Novou cestou I. Príbehy zo života svätých, Pre mládež. Bratislava:Vydavateľstvo Svätej rodiny v spolup. s vyd. Oto Németh.2006.80-88949-99-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1758 Vojtko, Stanislav.Novou cestou II..:Németh Oto.2007.978-80-89277-02-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1759 Vojtko, Stanislav.Novou cestou III..:Németh Oto.2007.978-80-89277-06-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1760 Vrablec, Jozef.Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.Mariológia.;
1761 Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---.;
1762 Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.2005.80-7114-529-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1763 Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.Modlitebné knihy.;
1764 Vrablec, Štefan.Svetový apoštolát Fatimy-SAF.:Trnava.2007..Mariológia.;
1765 Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.Slovníky.;
1766 Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.Slovníky.;
1767 Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.2001.80-7114-360-X.Zborníky a časopisy.;
1768 Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :Shalom.2009.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky.;
1769 Wallace, Susan Helen.Jana z Arcu.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-98-8.Detská literatúra.;
1770 Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.Filozofia.;
1771 Weag, Gerhard Jeremias.Nové komunity v 3. tisícročí.Bratislava:LUC.2002.80-7114-350-2.Rehoľný život a Hnutia.;
1772 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.Životopis.;
1773 Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
1774 Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.Beletria.;
1775 Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-614-8.Životopisy.;
1776 West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1777 West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1778 Whitehead, Charles.Obnova v Duchu Svätom : Podstata a ciele.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-1-8.Duch Svätý.;
1779 Whitehead, Charles.Turíce pre život.Golianovo :Publica.2008.978-80-969867-0-5.Duch Svätý.;
1780 Whitehead, Charles.Zapálení alebo vyhorení? : Charles Whitehead radí vedúcim spoločenstiev.Hrubý Šúr :SHALOM.2008.978-80-969939-0-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1781 Wilkerson, David - autor.Začalo to dýkou a křížem.:.1992..duchovný život .;
1782 Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1783 Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1784 Wimber, John.Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.:neznámy.1990..Misiológia a evanjelizácia.;
1785 Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Duch Svätý.;
1786 Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys.1990..Zborníky a časopisy.;
1787 Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1788 Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1789 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O poslušnosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-503-3.Detská literatúra.;
1790 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O prekonaní strachu.Bratislava:LUC.2005.80-7114-502-5.Detská literatúra.;
1791 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O upratovaní.Bratislava:LUC.2005.80-7114-504-1.Detská literatúra.;
1792 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O maškrtnosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-505-X.Detská literatúra.;
1793 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O nájdených veciach.Bratislava:LUC.2005.80-7114-509-2.Detská literatúra.;
1794 Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O radosti.Bratislava:LUC.2005.80-7114-508-4.Detská literatúra.;
1795 Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.Beletria.;
1796 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.Životopis.;
1797 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1798 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1799 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.Životopis.;
1800 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1801 Wojtyla, Karol.Pri základoch obnovy. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.2003.80-224-0774-7.Bl. Ján Pavol II..;
1802 Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.Meditácie a myšlienky.;
1803 Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.2001.80-7114-349-9.Exorcizmus- Ezoterika.;
1804 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.Rehoľný život a Hnutia.;
1805 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.Exegéza a biblická teológia.;
1806 Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
1807 Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
1808 Wright, Norman H..Budeme sa brať. Nová nádej Slovensko:Bratislava.2004.80-967334-8-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1809 Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1810 Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1811 Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.1998.80-88795-51-6.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1812 Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1954..Detská literatúra.;
1813 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.Poézia.;
1814 Zamboni, Doriana.Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-75-6.Biografia.;
1815 Zanzucchiová, Anna Maria.Umenie byť matkou.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-76-4.Výchova a sexualita.;
1816 Zasepa, Tadeusz - Olekšák, Peter.Človek, slovo a obraz v médiách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-641-1.etika.;
1817 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.Exegéza a biblická teológia.;
1818 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X.Životopis.;
1819 Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.Životopis.;
1820 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1821 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1822 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1823 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1824 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1.beletria.;
1825 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.Beletria.;
1826 Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
1827 Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
1828 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.Bl. Ján Pavol II..;
1829 Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-027-3.Meditácie a myšlienky.;