logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="P2"

1 15 dní s farárom z Arsu.Pierre Blanc.Bratislava:Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;
2 Blahoslavená Zdenka.Majda, Martin.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2.;
3 Bože, buď milostivý.Scott Hahn.:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;
4 Boží príbeh, náš príbeh.Max Lucado.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2.;
5 Celý život vo forme ..:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;
6 Cesta viery cez rok viery.Pavol Janáč.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;
7 Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Kempenský, Tomáš.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;
8 Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši.Kowalská, Faustína. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.P2.;
9 Drž si jazyk na uzde!.Joyce Meyer.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;
10 Dubnická kniha zázrakov.Mikuláš, František.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2.;
11 Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Brodek, Peter.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2.;
12 Duchovné odkazy..Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;
13 Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Donghi, Antonio.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2.;
14 Hľadanie pokoja.Vanier, Jean.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.P2.;
15 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2.;
16 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;
17 Humor v církvi dovolen.Hobizal, František, 1933-2001.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.P2.;
18 Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi.Boržík, Štefan. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;
19 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2.;
20 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;
21 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.:.2014.978-80-89487-56-1.P2.;
22 Komunita 1.Vanier, Jean.:Serafín.1998.80-85310-86-4.P2.;
23 Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bútorová, Zora.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2.;
24 Kúkoľ medzi pšenicou.Green, Thomas SJ.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.P2.;
25 Lide můj, vyjdi z Egypta :.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Velehrad ::Centrum Aletti,.1996.80-901957-4-1 .P2.;
26 Lurdské zázraky.Resch, Andreas,,1934-.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.P2.;
27 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
28 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
29 Moje roky s pápežom Jánom XXIII...Trnava:.2014.978-80-8161-051-6.P2.;
30 Na plné ústa.Tatranský, Amos.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;
31 Není jiné cesty.Gulbranssen, Trygve,(1894-1962).Praha ::Motto,.2009.978-80-7246-489-0.P2.;
32 nePLÁNOVANÉ.Abby Johnsonová.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;
33 O bohoch a ľuďoch.Baumer, Iso,(1929-).Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.P2.;
34 Pavol, apoštol národov.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.P2.;
35 Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Tereza, Matka.Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.P2.;
36 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;
37 Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Groeschel, Benedict J..Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.P2.;
38 Požiadavka z večnosti. .Demmer, Klaus.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.P2.;
39 Praxe duchovního doprovázení.Barry, William A., 1930-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2.;
40 Princezná chudobných.Géze, Ernest.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.P2.;
41 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2.;
42 Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Zajíc, Jiří.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2.;
43 Ruženec oslobodenia.Castro, Regis. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.P2.;
44 Skrytý poklad :.Úředníček, František, 1911-1969. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2.;
45 Směrem k jádru.Cencini, Amedeo.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;
46 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2.;
47 Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.Tomáš, Špidlík.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;
48 Spiritualita srdce :.Lallemant, Louis, 1588-1635.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2.;
49 Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Rostworowski, Piotr.Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.P2.;
50 Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2.;
51 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2.;
52 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;
53 V dnešný večer, Pane 1.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.P2.;
54 Vane vítr z hor.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2.;
55 Věčně zpívají lesy.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2.;
56 Vitamínová kuchárka.. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;
57 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2.;
58 Z môjho života.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;
59 Za každú cenu.Jozef Fadelle.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;
60 Za svetlom v tichu a tme. .Axelrod, Cyril.Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.P2.;
61 Zářící život.Bargellini, Piero .Brno:.1991..P2.;
62 Zatiahni na hlbinu.Martin Majda.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;