logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="P1"

1 Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Rollin, Bertrand.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1.;
2 Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.Spoločenstvo Otcov dom.:.2014..P1.;
3 Apoštolský list Mulieris dignitatem:.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.P1.;
4 Dokumenty druhej synody Spišskej diecezy.Biskupský úrad Spišská kapitula.:.2011.978-80-970797-5-8.P1.;
5 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1.;
6 Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí.Kret, Anton .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;
7 František z Assisi.Hesse, Hermann.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1.;
8 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-721-7.P1.;
9 Kresťan v službe novej evanjelizácie.Sečka, Štefan,1953-.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1.;
10 Krížové cesty.Marián Sivoň.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;
11 Maria a církev.Rahner, Hugo,(1900-1968).Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).P1.;
12 Mária, matka Pána.Karl Rahner.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;
13 Mystický život s Klárou z Assisi.Schneider, Herbert.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.P1.;
14 Na ceste k uzdraveniu a obnove.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1.;
15 Následování Krista.Kempenský, Tomáš.Olomouc:.1990..P1.;
16 Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Salamon, Vladislav (zost.).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;
17 Novo millenio ineunte..Trnava:SSV.2001.80-7162-345-8.P1.;
18 O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti.Grignion, Ľudovít Mária. Bratislava:Oto Németh.2011..P1.;
19 Panenstvo.Cantalamessa, Raniero. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.P1.;
20 Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Heriban, Jozef, SDB.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.P1.;
21 Počiatky františkanského hnutia a hnutia klarisiek.Balázs, Marián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;
22 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä..Trnava:SSV.2012.978-80-7162-903.P1.;
23 Pro homine.Kováč, Štefan. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1.;
24 Pro sacerdote.Kováč, Štefan,. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1.;
25 Ruženec, modlitba pre mladých.Gilbert, Guy .Bratislava:Lúč.2001.80-7114-329-4.P1.;
26 Strom života.Cencini, Amedeo,(1948-).Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.P1.;
27 Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;
28 Sväté písmo v obrazoch.sprac. Ružena Dvořáková.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.P1.;
29 Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Zatorski, Wlodzimierz.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.P1.;
30 Tajomstvá františkánskeho života.Lazzari, Francesco de.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-21-X.P1.;
31 Vita consecrata.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.P1.;
32 Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Bič, Miloš.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.P1.;
33 Výklady ke Staremu zakonu.Bič, Miloš.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.P1.;
34 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1.;
35 YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých...Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;
36 Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Sečka, Štefan.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1.;
37 Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect..Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;
38 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;
39 Životy víťazov 2.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;
40 Životy víťazov 3.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;
41 Životy víťazov 4.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;