logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="---"

1 "Buďte pevní vo viere".Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.---.;
2 10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.Šándor, František.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.---.;
3 A Lelkipásztorkodástan Kézikönyve.Schűch Ignác.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1873..---.;
4 A százéves kassai püspökség 1804-1904.Szokolszky Bertalan.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
5 Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii... Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2.---.;
6 Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Sočufka, František ; Gábriš, Ondrej.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.---.;
7 Aj diabol pred ním kapituloval.Hünermann, Wilhelm.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.---.;
8 Aj hluchým dáva sluch a nemým reč.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.---.;
9 Ako chytať v žite. .Kožlejová, Maruška.Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-52-7.---.;
10 Ako rieka, ktorá plynie... : Úvahy a zamyslenia z rokov 1998-2005.Coelho, Paulo.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1123-5.---.;
11 Ako sa naučiť modliť.Martini, Carlo.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.---.;
12 Ako sa niekedy žilo v Drienove.Korem, Anton.Prešov:VMV.2004.80-7165-463-9.---.;
13 Általános Dogmatika II.diel.Répászky József.Kassa:Nyomatott kosch és scharf kö-és könyvnyomdájában.1879..---.;
14 ÁLtalános Dogmatika I.diel.Répászky József.Eger:Nyomatott az érseki lceum könyvnyomdájában .1878..---.;
15 Amerika proti svetu : V čom je iná a prečo ju nemajú radi.Kohut, Andrew.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-103-4.---.;
16 Annales Dioecesis Cassoviensis.Potemra, Michal, d 1922-2002 4 zos ; Hvozdík, Stanislav 4 nob ;.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.---.;
17 Apologétika.Uhlyárik Jenó.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1907..---.;
18 Apoštol národov.Émile Baumann.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1947..---.;
19 Apoštol národov dvadsiateho storočia.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.---.;
20 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.---.;
21 Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej ....Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.---.;
22 Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.---.;
23 Az Urangyala..Poszony, Budapest:Kiadja Stampfel Károly.1896..---.;
24 Az Urangyala.Dr. Nogáll János.Nagyvárad:Nagyvárd.1892..---.;
25 Az Isten Szülöjenek A Boldogságos Szüz Máriának Védelmezése.Horváth, Jozef (1730-1808).Trnava:Jelinek wenczel, betüivel.1791..---.;
26 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.---.;
27 Besedy se snoubenci.Mudr.Vladimír Barták CSc..:Avincenum zdravotnické nakladatelství Praha.1987..---.;
28 Beszédei és Beszédvázlatai.Dr .Wick Béla.Kočice - Kassa:Nyomatott a " Szent erzsébet" - Nyomda R.-T.- Nál..1928..---.;
29 Beszédek - I. diel.Ligvándi Fr. Zosimus .Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---.;
30 Beszédek - II. diel.Ligvándi Fr. Zosimus .Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---.;
31 Beszédek - III. diel.Ligvándi Fr. Zosimus .Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1798..---.;
32 Beszédek - IV. diel.Ligvándi Fr. Zosimus .Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1799 ?..---.;
33 Biblia pre deti.Anne de Vries.:Printed in Poland.1985..---.;
34 Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III..:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---.;
35 Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III..:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---.;
36 Biblický katechizmus pre gréckokatolíkov.Papp, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, Redakcia časopisu "Slovo", Prešov.1982..---.;
37 Blahoslavení.Bohuslav Jarolímek.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..---.;
38 Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Pohorský, Petr.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7.---.;
39 Blízký i vzdálený : Rozhovory.Grun, Anselm.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.---.;
40 Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Spolok sv. Vojtecha.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---.;
41 Boh a veda.Guitton, Jean. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.---.;
42 Boh je naša spása..Gajdoš, Tomáš, OP.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.---.;
43 Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Frossard, André.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.---.;
44 Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.---.;
45 Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.Georgio Szmeldmayer.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---.;
46 Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.Georgio Szmeldmayer.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---.;
47 Bože, buď milostivý.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.---.;
48 Boží dlžník.Osvald SJ, Andrej. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.---.;
49 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.---.;
50 Boží príbeh, náš príbeh.Max Lucado.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.---.;
51 Božie milosrdenstvo.Rózycki, Ignacy. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.---.;
52 Breviarium Romanum.. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---.;
53 Breviarium Romanum.. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---.;
54 Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au..:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..---.;
55 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis..:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..---.;
56 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars verna..:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1866..---.;
57 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa..:Budae typis regiane universitatis hungaricae.1814..---.;
58 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa..:Budae typis regiae universitatis hungaricae.1814..---.;
59 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa..:Typis Regiae Universitatis Hungaricae BUDAE.1814..---.;
60 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum..:.1891..---.;
61 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII . auctoritate recognitum..:Sumptibus et typis Friderici pustet.1891..---.;
62 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum..:.1891..---.;
63 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII...:.1891..---.;
64 Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam..: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..---.;
65 Breviriarium romanum..:.1768 ??..---.;
66 Brigita Švédska .Günther-Haug, Barbara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.---.;
67 Budeš o tom hovoriť svojim deťom ... II. diel.Stanko, Vojtech. Rodina:Nitra.1994.80-900510-8-1.---.;
68 Budovať cirkev.Jozef Tomko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.---.;
69 Bůh nemá strach : Síla evangelia v měnícím se světě.Riccardi, Andrea.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-946-8.---.;
70 Byť Kristovým kňazom.Šuppa, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.---.;
71 Catechismi Romani Parst tertia Caput I. de Decalogo, Divinsque Legibus..:.1800 ??..---.;
72 Cesta.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8.---.;
73 Cesta na vrch Morija.Milan Jurčo.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..---.;
74 Cesty k víře.P.Ph Dr Jan Ev. Urban .:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..---.;
75 Cesty k živej viere..[Cambridge]:Dobrá kniha.1982..---.;
76 Cesty k živej viere.Korec, Ján Chryzostom. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.---.;
77 Cez púšť k Otcovi.Carretto, Carlo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..---.;
78 Circulares Dioecesanae cassovienses..:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1917..---.;
79 Cirkev uprostred problémov.J. G. W..:Slovenská duchovná služba.1987..---.;
80 CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES..:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---.;
81 CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES..:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---.;
82 CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES..:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1912..---.;
83 Coelibatus , et breviarium:.Augustino de Roskovány. typis i beimel et Basilii Kozma :Pestini .1861..---.;
84 Coelibatus , et breviarium:.Augustino de Roskovány.:TypisI. Beimel et Basiliii Kozma Pestini.1861..---.;
85 Coelibatus, et breviarium.Augustino de Roskovány.:Typis i Beimel et Basilli Kozma Pestini.1861..---.;
86 Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.Dr. Simon Aichner.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..---.;
87 Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen I..Jonanne Schwetz.:Sumptibus Librariae Congregationis Mechitaristicae Viennae.1863..---.;
88 Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen II..Joanne Schwetz.:sumbtibus Cogregationis Menchitharisticae Viennae.1864..---.;
89 Cosmologia , Psychologia..Gustavo Pécsi.:Typis Gustavi Buzárovits Esztergóm (Hungaria).1907..---.;
90 Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kalista, Zdenek.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.---.;
91 Cyril a Metod boli Gréckokatíkmi.Gorazd A. Timkovič, OSBM.:extractus z Krásnobrodského zborníka Prešov.1996..---.;
92 Človekom od počatia.Dr.and Mrs. J. C. Willke. Český Tešín:Katolické nakladateľstvo Cor Jesu.1993..---.;
93 Čo hovorí Duch?.Martin, Ralph.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.---.;
94 Ďakujem - Vďaka za to, čo vôbec nie je samozrejmé.Balling, Adalbert Ludwig.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-623-0.---.;
95 Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.---.;
96 Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Ján Postényi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..---.;
97 Desať rád pre šťastný život.Grün, Anselm,(1945-).Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741600 (brož.);978-80-8074-160-0.---.;
98 Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Guitton, Jean.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..---.;
99 Diár jubilea 2000 \h grafika.Jurko, Jozef. Bens:Kapušany.1999.80-968225-3-5.---.;
100 Die ersten jesuiten.James Brodrick SJ.:Verlag Herold - Wien Munchen.1956..---.;
101 Dielo J. Hollého I. -II..Ján Hollý.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
102 Dielo J. Hollého III.-IV..Ján Hollý.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
103 Dielo J. Hollého IX. -X..Ján Hollý.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
104 Dielo J. Hollého VI. -VIII..Ján Hollý.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
105 Dignitas Personae.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.---.;
106 Dimenze lásky.Boulad, Henri.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.---.;
107 DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1982..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---.;
108 DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1983..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---.;
109 DIREKTORIUM..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1997..---.;
110 DIREKTORIUM..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---.;
111 DIREKTORIUM..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---.;
112 Direktórium 2005.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.---.;
113 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.---.;
114 Direktórium o službe a živote kňazov.zodpovednosť Kongregácia pre klérus .:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..---.;
115 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1995.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-068-8.---.;
116 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1996.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-120-X.---.;
117 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1997.Malý Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-164-1.---.;
118 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1999.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-245-1.---.;
119 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2000.Jozef Šintál, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-268-0.---.;
120 Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2001.Jozef Šintál, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-330-X.---.;
121 Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.---.;
122 DIREKTRIUM..:.1990..---.;
123 Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-426-8.---.;
124 Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy..:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---.;
125 Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy..:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---.;
126 Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972..---.;
127 Dokumenty KBS č. 7..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.---.;
128 Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.---.;
129 Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.---.;
130 Dominus Jesus.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.---.;
131 Don Bosko.P. Alberti vlastním jménem Antonín Dokoupil..:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..---.;
132 Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.---.;
133 Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete.Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.---.;
134 Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné. ..Prešov:Petra.2008.978-80-8099-032-9.---.;
135 Duch Svätý na Turíce.Marcela Andoková.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.---.;
136 Duchovná depresia.Martyn, Lloyd.:Návrat domov.2000.80-968354-0-8.---.;
137 Duchovné cvičenie J. P.Vavrovič, Jozef.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.---.;
138 Dvaja veľkí rodoľubovia.Bagin, Anton.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..---.;
139 Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---.;
140 Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---.;
141 Ecclesia in Asia.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.---.;
142 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.---.;
143 Edita Steinová.Ursula Kochová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.---.;
144 Egyetemes Névtára 1880-RA..Tokody Ödön .Temesvárott:Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvnyomdában.1880..---.;
145 Egyházi Beszédkben.Fogarasy Mihály.Nagyvárad:Tichy alajos Nyomtatása.1861..---.;
146 Egyhazi Irálytan segédkőnyv.Beke Antal.Károly-Fehérvártt:Nyomatott a pűspöki könyvnyomdában.1872..---.;
147 Egyházjog Tankonyve.Dr. Csiky Gercely.Temesvár:.1873..---.;
148 Egyháztörténelem.Dr. Robitsch Mátyás.Budapest:Rudnyánszky a könyvnyomdájából.1875..---.;
149 Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov.Belák, Blažej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.---.;
150 Elementa Apologeticae.Dr.Antonio MIichelitsch.:Sumptus Fecit Styria.1901..---.;
151 Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..Francisci Xaverii Schouppe , S . J..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---.;
152 Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..Francisci Xaverii Schouppe , S . J..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---.;
153 Elenchus e Rituali Slovacchiae..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---.;
154 Encyklika Pápežské Dokumenty všetkým Biskupom kat. cir. o základných otázkach cir.náuky o mravnosti.ján Pavol II..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1994..---.;
155 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---.;
156 Encyklika Dominum et vivificantem.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---.;
157 Encyklika Evangelium vitae.Ján Pavol II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.---.;
158 Encyklika Redemptor hominis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.---.;
159 Encyklika Redemptoris missio.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.---.;
160 Eneagram : Devět tváří duše.Rohr, Richard.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.---.;
161 Enchiridion Techeologiae dogmaticae specialis.Dre.ˇFranciso Egger.:Brixinae Typis et sumtibus Wegerianis.1894..---.;
162 Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum.Fr. Thomae Mariae Mamachii.:Ex typographia Salvioni Superiorum permiffu Romae.1777..---.;
163 Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum liber III..F. Thomae Mariae Mamachii.:typis Generosi Salomoni superiorum facultate Romae.1778..---.;
164 Etapy duchovného rastu.Groeschel, Benedict J.. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.---.;
165 Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia..:.1983..---.;
166 Evangelii Nuntiandi.Pavol VI..:združenie Jas Zvolen.1992..---.;
167 Evangelii Nuntiandi.Pavol VI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.---.;
168 Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Pavol VI..Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.---.;
169 Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.---.;
170 Ex Corde ecclesiae.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.---.;
171 Exercitia spiritualia , juxta mentem et methodum S . Ignatii , ad usum clericorum accommodata ..I .M .K .SS .theologiae doctore et profesore Emerito. typis episcopalibus:Agriae .1792..---.;
172 Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986.Bagin, Anton. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..---.;
173 Farnosť slávi misijnú pobožnosť.Nemčík, Ján, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-56-2.---.;
174 Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.---.;
175 Feriálny lekcionár..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1981..---.;
176 Festa nec mon Officia Propria Sanctorum Patronorum Ordinnis Sancti Pauli Primi Eremitae..:Typis Academicis Societatis jesu Anno Tyrnaviae.1753..---.;
177 Filokalia.Beke, Eduard.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.---.;
178 Gazdasági Kis Tűkör.Tanuló-Es olvasókönyvül.Pest:Nyomatott Kosci Sándor.1865..---.;
179 Gondolatok.B.Eötvös József.Pest:Ráth Mór Bizománya.1864..---.;
180 Grafológia pre každého I..Ján Tresta.:Písmoznalectvo Banská Bystrica.1991..---.;
181 Gyorssajftónymat ramazetter kárlynál.Secondo Franco.Veszprém:.1869..---.;
182 Hemopatia.Dr. Kovács Izsó.Budapest:A NAP UJSÁGVÁLLALT NYOMDÁJA .1910..---.;
183 Hermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 1.Andrea Maximiliano Zásio. tipis Antonii Gottlieb:Vacii .1801..---.;
184 Historiae diplomaticae ivris patronatvs apostolicorvm hvngariae regvm libri tres.ADAMUS FRANCISCUS KOLLARIUS.typiseo. lvdov. schvlzii:Vindobonae .1762..---.;
185 Historiae ecclesiasticae.Dr. Franciscus Zeibert.:Brunae.1889..---.;
186 Hľadali úprimne.Senčík, Štefan.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..---.;
187 Hľadieť na Krista očami Márie..:.2003 ?..---.;
188 Hlásal radostnú zvesť chudobným.Čižmár, Marián.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.---.;
189 Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Reuter, Jakub.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.---.;
190 Homiletické listy.Filip Heusler.:Tiskem Alojsa Wiesnera - nákladem vydavatelovým Praha.1909..---.;
191 Homiletické listy.Filip Heusler.:Praha.1912..---.;
192 Homiletické listy.Filip Heusler.:Nákladem spisovatelovým -Tiskem Jana Tomana ve Žďáře na Moravě.1923..---.;
193 Homiletické listy.Filip Heusler.:Nové Město na Moravě . Nákladem spisovatelovým -Tiskem občanské tiskárny v Brně.1925..---.;
194 Homiletické listy ročník IV..Filip Heusler.:Alois Wiesner Praha.1911..---.;
195 Homiletické listy ročník IV..Filip Heusler.:Alois Wiesner Praha.1911..---.;
196 Homílie rok B.ThDr. Marián Šuráb.:Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra.1997..---.;
197 Horae diurnae Breviarii Romani.. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1774..---.;
198 Humanae vitae.Pavol VI..:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..---.;
199 Hypotézy o Ježišovi.Messori,Vittorio.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.---.;
200 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.---.;
201 I pokus se počítá.Newman, John Henry, 1801-1890.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-501-6.---.;
202 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.---.;
203 Iba láska.Stertenbrink, Rudolf. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.---.;
204 IN Vindobonensi Universitate SS. Theologiae Professoris publici de sacramentis in genere ,baptismo et confirmatione , libri tres ..Fr. Josephi Bertieri. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
205 INDEX CIRCULARIUM DIOECESANARUM CASSOVIENSIUM de annis 1926 --1932..:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1933..---.;
206 Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Koma, Štefan.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.---.;
207 Institutiones juris privati romani conscriptae pars II. volumen I..zostavil Michael Szibenliszt.:Pestini Typis nobilis J. M . Trattner de Petróza.1829..---.;
208 Inštrukcia Donum Vitae.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.---.;
209 Inštrukcia o liturgickej formácií v seminároch.Posvätná kongeregácia pre katolickú vieru.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-916-0.---.;
210 Irodalmunk a milleniumig.Pintér Kálmán.Budapest:Kiadja a Szt - István - Társulat.1896..---.;
211 JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Senčik, Štefan.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.---.;
212 Jánošíci s těžkou hlavou.Ľubomír Smatana.Praha:nakladatelství 65. pole.2010.978-80-903944-6-9.---.;
213 Jazyk spieva o tvojom slove.Milan Jurčo.:Cirkev bratská Bratislava.1975..---.;
214 Je tam vôbec niekto ?.Watson, David. Návrat:Praha.1992.80-85495-03-1.---.;
215 Jediná cesta.John R. W. Stott.:Česká biblická práce Kutná Hora.1968..---.;
216 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov - katolíkov..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1955..---.;
217 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..---.;
218 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..---.;
219 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Malý, Vincent.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..---.;
220 Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Spolok sv. Vojtecha.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..---.;
221 Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia.Záň Augustín J..Johnstown, NY:JOHNSTOWN.1958..---.;
222 Ježíš Kristus.Tihamér Tóth.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1940..---.;
223 Ježiš Kristus , krorý žije vo svojej cirkvi , prameň nádeje pre európu.biskupská synoda.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999..---.;
224 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
225 Ježiš Nazaretský.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
226 Ježiš žije.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.---.;
227 Ježišova matka:.R. S..:Slovenská duchovná služba.1988..---.;
228 Jób a tajomstvo utrpenia.Rohr, Richard.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.---.;
229 Joni.Joni Eareckson.:Úsředí bratrské jednoty babtistu Praha 4b.1990..---.;
230 Jubilejný rok svätej Alžbety..Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.---.;
231 Juris Prudenta Practica.Stephanos Huszty.:Typis Episcopalibus.1724 ? ?..---.;
232 Katedrála sv. Víta.Jiří, Burian.:Odeon.1975..---.;
233 Katedrála Sv.Ducha.Hrubý, Vladimír.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.---.;
234 Katechese.Prof. Josef Životek.:Zábřeh na Moravě.1937 ?..---.;
235 Katechizmus..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1988..---.;
236 Kateketika.Lang János.Vátzon:.1800..---.;
237 Katolícky kňaz v boji za mier.zodpovednosť Česká katolícka Charita.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1951..---.;
238 Kázání Filipa Heuslera.posmrtné vydání uspořádal V. Kronus.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
239 Kázání Filipa Heuslera.zostavil v.V. Kronus..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
240 Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..Kronus, V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
241 Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.Heusler, Filip.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..---.;
242 Kazateľ.zostavil Pavel Blaho.:Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla v Skalici.1880..---.;
243 Kazatelna.Fr. B. Vaněk.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---.;
244 Kazatelna.Fr. B. Vaněk.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---.;
245 Kázne o ôsmich blahoslavenstvách i telesných a duševných skutkoch milosrdenstva..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..---.;
246 Každý deň je požehnaním.Grün, Anselm,(1945-).Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417170 (viaz.);978-80-7141-717-0.---.;
247 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.---.;
248 Každý deň so svätými 2.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.---.;
249 Keresztény Álláspontja a természetben.Soos Mihály.Budapest:A szent-István -Társulat.1877..---.;
250 Keresztény Álláspontja a természetben.Soos Mihály.Budapest:A szent-István -Társulat.1879..---.;
251 Keresztény Vezércikkek.Dr. Nogáll János.Nágvárad:.1892..---.;
252 Kereszténység es egyház az alapitás Korában.Döllinger J.J. Ignácz.:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1869..---.;
253 Klaňajme sa Pánovi.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.---.;
254 Klauzura.Consilie Maria Lakotta.:Signum Unitatis.1991..---.;
255 Kľúče II..Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.:MSEJK.1997.80-88891-00-0.---.;
256 Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva.Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.---.;
257 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.---.;
258 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.---.;
259 Kniha žalmov..:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1978..---.;
260 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---.;
261 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---.;
262 Konečnosť vesmíru.Štefan Vogel.:.1980 ? ?..---.;
263 Konferencia biskupov Slovenska : Zborník.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.---.;
264 Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. ..Prešov :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-970088-9-5.---.;
265 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.---.;
266 Korunk Fö Tévedései a Religio Körül..Munkay János.Pesten:Müller Emil Könyvnyomdája Sesvitatér.1853..---.;
267 Košickí mučenici..Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.---.;
268 Kráľovná a divožienka.Grun, Anselm.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.---.;
269 Kráľovná Pomoci.Združenie Ave.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.---.;
270 Krásna, ale krátka.... ..Prešov :Tlačiareň Kušnír.2010.978-80-89404-14-8.---.;
271 Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy.Hurtajová, Zuzana - preklad; ; Z čes. orig. prel. Zuzana Hurtajová.:Smena.1988..---.;
272 Kristus - nádej Európy.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.---.;
273 Kristus medzi nami.Pavol Dráb.:.1985..---.;
274 Kríže Košíc a okolia.Marián Šangala, Anton Konečný.Bratislava:LUC.2002.80-7114-371-5.---.;
275 Krížová cesta hriešnika.Pronzato, Alessandro.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..---.;
276 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1987..---.;
277 Kto si Mária?.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.---.;
278 Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství.Centrum pro rodinný život.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..---.;
279 Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie... Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1998.80-88741-15-7.---.;
280 Láska nad všetku lásku.Brat Roger z Taizé.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1.---.;
281 Láska znamená zbavit se strachu.Jampolsky, Gerald G..Praha:Pragma.1991.80-85213-09-5.---.;
282 Legenda chodí bosá.Agnesa, G J.:Osveta.1990.80-217-0193-5.---.;
283 Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Lagerlöf, Selma,.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.---.;
284 Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy.Frankl, Viktor Emil.Brno:Cesta.1996.80-85319-50-0.---.;
285 Lekcionár V.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..---.;
286 Lelkipásztorkodástan Kezikönyve I.diel.Schűch Ignác.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1872..---.;
287 Leopoldo Mandič:.Bernardi, P. E.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.---.;
288 Lexicon Trilingve.Jozephi Márton.: Typis Antonii Pichler Typographi .1808..---.;
289 Liliomszálak.Nogáll János.Nagyvárad:Szent-László-Nymda Részvénytársag.1896..---.;
290 List Jána Pavla II. ženám .Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.---.;
291 List jeho svätosti Jána Pavla II.Ján Pavol II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.---.;
292 List pápeža Jána Pavla II. umelcom.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-291-5.---.;
293 List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.Ján Pavol II..:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..---.;
294 Listy svätej sestry Faustíny.Piekutová, Beata.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.---.;
295 Listy synovi.Korem, Albín.Prešov:VMV.2004.80-7165-464-7.---.;
296 Lurdy .Gavenda, Marián.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.---.;
297 Magnifikacat.Martin Luther.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.---.;
298 Magyar kronika.Petko Georgej.Kassán:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1753..---.;
299 Magyar Olvasókönyv.Gáspár János.Budapest:A Magyar kir, államTulajdona.1881..---.;
300 Malý generál.Bohuslav.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.---.;
301 Mám tě rád.Phil Bosmans.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
302 Mandata Regia intimata per Exelsum Consilium Locumtenentiale regium partes IV...:Typis Francisci Ignatii Ambro Episcopalis Typographi.1775..---.;
303 Manuale Confessarii , Compendiosa.R. P Francisco Hertzig é S: J:. Typis Academicis S: Jesu:Cassovie.1769 ? ?..---.;
304 Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu.. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..---.;
305 Manualle Confessarii, seu Menthodus compendiosa.A.P.Francisco Hertzig. Anno :Typis Schole Episcopalis.1769..---.;
306 Marcelino chlieb a vino.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.---.;
307 Mariánske úvahy Sv. Otca.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..---.;
308 Matka Cirkvi.Malý, Vincent, 1922-. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.---.;
309 Medjugorje. Postite sa srdcom.Barbarič, Slavko.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.---.;
310 Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.Martin, Bosák.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.---.;
311 Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bucko, Vojtech.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..---.;
312 Milosrdný samaritán:.Luciani, Albino,1912-1978.Padova:Posol sv. Antona .1991..---.;
313 Milostiplná.Jean Galot S.J..:.1986..---.;
314 Misál latinsko-slovenský..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..---.;
315 Misionár v Japonsku.Arrupe, Pedro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.---.;
316 Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.Kongregácia pre klerikov.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.---.;
317 Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae.. Inc.:Summi pontificis et typis Benziger Brothers.1941..---.;
318 Missale Romanum..:ratisbonae sumptibus et typisFriderici Pustet.1939..---.;
319 Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu ediitum aliorum pontificum cura recognitum a PIO X reformatum et Benedicti XV.. Inc.:Sumptibus et typis Benziger Brothers.1942..---.;
320 Mistrův plán zvěstování evangelia.Robert E. Coleman. New Jersey:Old Tappan.1963..---.;
321 Mladý hrdina.Bohuslav.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..---.;
322 Modlíme sa s deťmi.Müller, Josef.:Serafín.1998.80-85310-94-5.---.;
323 Modlitba a život.Katarína Balleková.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.---.;
324 Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001.Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.---.;
325 Modlitba... Čo je to?!.Floris, Gabriel.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.---.;
326 Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Jozef Šuppa SJ.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.---.;
327 Modlitby v 14 jazykoch.zostavil Jozef Soročin.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..---.;
328 Modlitby za novú evanjelizáciu.Tom Forrest, .:výdal J. Vojtašaka v Spišskej Kapitule.1990..---.;
329 Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.---.;
330 Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..---.;
331 Modrý kříž.Chesterton, Keith Gilbert.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.---.;
332 Moll Flandersová II..Daniel Defoe.:Tatran Bratislava.1977..---.;
333 Môj priateľ.Fuzy, Imrich.Hamilton:.1989..---.;
334 Myšlenka na každý den.Pio, Padre.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.---.;
335 Myšlienky Pátra Pia.Páter Pio.Martin:Francesca-Creation, s.r.o..2003?..---.;
336 Na ceste do večnosti.R. S..neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..---.;
337 Na cestu.A. Hlinka.:.1980 ??..---.;
338 Na misijných cestách II.Tomko, Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.---.;
339 Na plné ústa.Tatranský, Amos.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.---.;
340 Na životných cestách.Tomko, Jozef.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.---.;
341 Nábožné výlevy.Radlinský, Andrej Ľudovít.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..---.;
342 Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.---.;
343 Najstaršie dejiny obce DRIENOV.Jozef Mižák.:.2008..---.;
344 Naše kresťanské crédo.....Scheffer, Ondrej.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
345 NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Záhoranský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.---.;
346 Návrat do Itaky.Machala, Drahoslav.Bratislava:Národné literárne centrum.1998.80-88878-16-0.---.;
347 Nebojte sa života.Montana, Victoria.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.---.;
348 Nebojte sa života.Viktoria Montana.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
349 Nedělní a sváteční kázaní.Václav Kubíček.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1923..---.;
350 Nedělní kázaní.Václav Kubíček.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1910..---.;
351 Nedeľný misál..:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..---.;
352 Nemôžem mlčať.Viktor Trstenský.:Nové mesto .1995.80-80-85487-31-4.---.;
353 Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť..Nemec, Imrich. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.---.;
354 Nemusím sa ja báť.Jozef Vrabec.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1996..---.;
355 Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i.PRONZATO, Alessandro . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ..---.;
356 Nepreskúmaná zem.Čelovský, Martin.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-627-2.---.;
357 Neuvedomený Boh.Viktor E. Frankl.Bratislava:Luč.2005.80-7114-469-X.---.;
358 New Age : Nový věk z biblického pohledu.Schlink, M. Basilea.Praha:Luxpress.1993.80-7130-009-8.---.;
359 Nezamestnanosť. ..Bratislava :Sociálna akadémia.2000.80-967764-1-X.---.;
360 Nezapomeň na radost.Phil Bosmans.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
361 Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.Kongregácia pre náuku viery.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.---.;
362 Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.---.;
363 Novo millennio ineunte.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.---.;
364 Novou odvahu k ctnosti.Rahner, Karl.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.---.;
365 O Božím vedení s Karlem Herbstem...:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-010-6.---.;
366 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.---.;
367 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.---.;
368 O ľudskom živote.Ján Pavol II.. Canada:Slovenskí jezuiti.1968..---.;
369 O otázkach viery.Vrablec, Jozef.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---.;
370 O poslaní kňaza.W.R.Z..:Slovenská duchovná služba.1987..---.;
371 Objav radosť.R?ssler, Max.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.---.;
372 Objaviteľovo oko 5.Richter, Milan - preklad; ; Z nem. orig. prel. Milan Richter.:Slov.spisovateľ.1989.80-220-0055-8.---.;
373 Objavovanie Prešova I.. .Petranská, Darina.Prešov :ADIN.2009.978-80-89244-42-3.---.;
374 Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI...Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..---.;
375 Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich.zodpovednosť Pápež Pavol VI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1976..---.;
376 Obrazy z dejín cirkvi.Nemec, František.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..---.;
377 Očekavaní na boha.Andrej Murray.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..---.;
378 Od Krišnu ku Kristovi.Klára Inovecká.:Edícia Mladí mladým.1990??..---.;
379 Od srdca k srdcu.Vrablec, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990..---.;
380 Odkaz.Dilong, Rudolf, OFM.Hamilton:Imrich G. Fuzy.1971..---.;
381 Odovzdávanie viery v rodine.Papežská rada pre rodinu.:M.Vaško Prešov.2000..---.;
382 Odpustenie v Modlitbe Pána.Tirpáková, Viera.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.---.;
383 Oeuvres de Bordaloue.Bourdaloue. Libraire-Editerur: A Paris .1834..---.;
384 Officia in Plerisque Breviariis Desiderata pro Commodo usu Horas Canonicas Recitantium Collecta..:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio SEcunda Auctior.1780?..---.;
385 officium divinum Kalauz..Pest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1865..---.;
386 Ohnivý denník.Giordani, Igino. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.---.;
387 Ohromné maličkosti.Chesterton, Keith Gilbert.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.---.;
388 Otcovstvo.Augustyn, Józef .Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.---.;
389 Otcovstvo.Sedláček, Juraj.1. :Don Bosco.2010.978-80-8074-130-3.---.;
390 Otče náš.Louis Evely.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1969..---.;
391 Otče, odevzdávám se ti.Stinissen, Wilfrid, 1927-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-451-4.---.;
392 Otec, čo plní sľuby.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.---.;
393 Ovládanie vedomia Silvovou metódou.Silva, José.Šamorín:FONTANA Kiadó.1991.80-900492-0-6.---.;
394 Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Mateje, A. H..Zagreb:Logos.1989..---.;
395 P. Michal Lacko, S.J..Potemra, Michal.Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.---.;
396 P. MICHAL PRO SJ.Groppe, Lothar .:Dobra kniha Trnava.1992..---.;
397 P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Groppe, Lothar.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.---.;
398 Pán Černovský.Kuniak, Juraj. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.---.;
399 Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka.Kocián, Václav. Jas:Zvolen.1995.80-88795-18-4.---.;
400 Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.---.;
401 Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa".Pápežská misijná jednota. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..---.;
402 Pápež, ktorý zmenil svet.Moskwa, Jacek.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.---.;
403 Pápeži 2O.storočia.I.R.Grigulevič.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..---.;
404 Pápeži kňazom.Hermanovský, Ján.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.---.;
405 Pápežské dokumenty č. 77. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.---.;
406 Pápežské dokumenty č.85.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.---.;
407 Pápežské dokumenty č.86.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.---.;
408 Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.---.;
409 Pápežský dokument 70..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.---.;
410 Pápežský dokument 71..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.---.;
411 Pastores gregis.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.---.;
412 Pátá hora.Coelho, Paulo, 1947- - autor.:Praha :.2006.80-7203-810-9.---.;
413 Paterfamilias..:Esztergom.1872..---.;
414 Paterfamilias.Dr.Kerschbaumer Antal.Esztergom:Nyomatott Horák Egyednél.1872..---.;
415 Pedagogika.Horák, Alexander.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..---.;
416 Perlový náhrdelník.Leščinský, Jozef.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.---.;
417 Pier Giorgio Frassati.Štefan Senčík.:Dobrá Kniha.1992..---.;
418 Pierre Teilhard De Chardin.Pavel Želivan.Řím:Křesťanská akademie.1968..---.;
419 Piť z vyschnutej studne.Green, Thomas H..Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.---.;
420 Po priamych cestách.Hlaváč, Štefan .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.---.;
421 Po stupňoch bytia.E.F. Schumacher.:Zagreb.1985..---.;
422 Počuli sme Slovo Pánovo.Faudenom, A..Rím:SÚSCM.1975..---.;
423 Podnety na detskú liturgiu.Ivan Kňaze.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.---.;
424 Podnety na stretnutia s deťmi.sprac. Ivan Kňaze.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.---.;
425 Pohľad na očistec..Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.---.;
426 Pohrebné obrady.zodpovednosť Konferencia Biskupov Slovenska.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008..---.;
427 Pochopiť utrpenie.Self, David.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.---.;
428 Pokoj s Bohem.Billy Graham.:.1980 ??..---.;
429 Pokrm na cestu.O. Augustin J. Záň, ThM..Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..---.;
430 Pokyny na formovanie budúcich kňazov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.---.;
431 Politické huncútstva.Gejza Sádecký.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-8061-009-6.---.;
432 Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. .Fabry, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-858-3.---.;
433 Pomocník pastoračného kňaza.Janega, Štefan.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..---.;
434 Popis jedného zápasu.Franz, Kafka.:Odeon.1991.80-207-0261-X.---.;
435 Posolstvá sv. Otca.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.---.;
436 Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.---.;
437 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969..---.;
438 Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.---.;
439 Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.---.;
440 Posolstvo k sv. dňu pokoja.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.---.;
441 Posolstvo Sv. Otca ....Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.---.;
442 Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Svätý Otec Benedikt XVI..Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.---.;
443 Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.Benedikt XVI..:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.---.;
444 Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.---.;
445 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.---.;
446 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. .Benedikt XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.---.;
447 Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-375-X.---.;
448 Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 19. svetovému dňu mládeže 4. apríl 2004. Posolstvo svätého o.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-481-0.---.;
449 Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.---.;
450 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta ....Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.---.;
451 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-477-2.---.;
452 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.---.;
453 Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.---.;
454 Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.---.;
455 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.---.;
456 Posviacka kostola a oltára .Rímsky Pontifikál.Slovenská liturgická komisia. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1980..---.;
457 Poučenie o sviatosti birmovania..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.---.;
458 Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia).. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..---.;
459 Poučenie o Sviatostiach chorých.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1985..---.;
460 Praelectiones de deo , ejusque proprietatibus secundis curis emendatae , et auctae in vsum suorum auditorum.F. Petri Mariae Gazzaniga. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
461 Praelectiones Historiae Ecclesiasticae ad usum scholarum.Dominicus Jaquet O.M.C..:Taurinorum Augistae (Italia) Smptibus et typis Petri Marietti.1922..---.;
462 Praelectiones theologicae.F.Petri Mariae Gazzaniga. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
463 Praelectiones theologicae tomus II..F. Petri Mariae Gazzaniga.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
464 Praelectiones theologicae tomus II..F.Petri Mariae Gazzaniga.:Typis Episcopalibus.1791..---.;
465 Praelectiones theologicae tomus II. de trinitate , et de creatione.F. Petri Mariae Gazzaniga. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
466 Praelectiones theologicae tomus IV..F.Petri Mariae Gazzaniga.:Typis Episcopalibus.1791..---.;
467 Praelectiones theologicae volumen I..Joannes Perrone.:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---.;
468 Praelectiones theologicae volumen II..Joannes Perrone.:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---.;
469 Praelectiones TheologicaeTomus III..F.Petri Mariae Gazzaniga,.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
470 Praelectiones Thologicae Secundis curis emendatae, et aucta suorum auditorum Tomus III..F. Petri Mariae Gazzaniga.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
471 Praktické námety a testy.. eRko:Bratislava.1997.80-88710-19-7.---.;
472 Pravé učednictví.William Mac Donald.:.1970 ??..---.;
473 Pravý křesťanský pracovník.Watchman Nee.:.1970 ??..---.;
474 Pre radosť do každého dňa : Úvahy na celý rok.Pronzato, Alessandro. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-520-5.---.;
475 Prečo Pane?.Carretto, Carlo.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.---.;
476 Prečo veriť .Hahn, Scott.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.---.;
477 Predikátziók.P. Alexovics Basilius .Esztendóben:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1790..---.;
478 Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine seu compendium theologiae dogmaticae ,moralis , pastoralis et juris ecclesiastici cum appendice de concilio tridentino.zostavil Joannes Kopsz.:Sabariae typis emerici Bertalanffy.1855..---.;
479 Prešovská Kalvária. .Petranská, Darina ; Zubko, Peter ; Dronzek, Jozef.Petrovce nad Laborcom :Jozef Rovňák-EXCEL.2010.978-80-970367-1-3.---.;
480 Pri prameňoch.Jozef Šuppa.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.---.;
481 Pri prameňoch.Jozef Šuppa.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.---.;
482 Príbehy a rozprávky..:Erko.1997.80-88710-18-9.---.;
483 Priekopníci lepšieho sveta.T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
484 Priekopník modernej duchovnosti.L'Arco, Adolfo.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..---.;
485 Prierez cirkevnými dejinami. .Dlugoš, František.Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7.---.;
486 Pripomíname si: Reflexia nad Šoa.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.---.;
487 Prirodzená cesta : Billingsova ovulačná metóda.Cappella, Anna.Dolný Kubín:Zrno.1988.80-900496-0-5.---.;
488 Proces..:vydavateľstvo Tatran.1951..---.;
489 Proces s dr. j. Tisom.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.---.;
490 Proměna.Kafka, Franz, 1883-1924 - autor.:Praha :.1990.80-900078-2-1.---.;
491 Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.---.;
492 Psychoanalýza súčasného ateizmu.Ignác Lepp. Ontario Kanada:Dobrá kniha v Galte .1972..---.;
493 Psychológia.Šoka, Silvester.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..---.;
494 Psychológia Meditácie.Vladimír Šatura S. J..:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1988.0-91865-25-9.---.;
495 Püspöki szó a Protestansokhoz.Dr. Martin Konrád.Pest:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1867..---.;
496 Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001).Ondica, Slavomír. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.---.;
497 Radosť z odovzdania sa!.Williams, Veronica.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.---.;
498 Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.Homolka, Zdenko, SJ.Zvolen:Jas.2000.80-88795-15-X.---.;
499 Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Svencickaja, Irina Sergejevna.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9.---.;
500 Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis.Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.---.;
501 Redamptoris Mater.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.---.;
502 Regionis Christianae.F. Petri Mariae Gazzaniga.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio Secunda Auctior.1784..---.;
503 Responsorvm ad eas hvivs temporis obiectiones.. perpetvi in Fuskút:Cassoviae typis Ioannis Michaelis Landerer .1789..---.;
504 Rímsky misál.. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935..---.;
505 Rímsky misál..:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1967..---.;
506 Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát)..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..---.;
507 Rímsky pontifikál..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..---.;
508 Rímsky Rituál .Obnovený podľa smerníc ustanovených druhým Vatikánskym snemom a výhlásený autoritou Pápeža Pavla VI... Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1977..---.;
509 Robert Schuman - Otec Európy.René, Lejeune.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.---.;
510 Rodinná energia a ako ju uvoľniť.Calvo, Gabriel. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.---.;
511 Rozhodování proměny.Eareckson.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.---.;
512 Rozhovory pútnika.Senčík, Štefan.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.1990.0-919865-37-2.---.;
513 Rozprávky.Maruška Kožlejová a Anička Valkučáková.:Porta libri.2010?.978-80-970113-1-4.---.;
514 Ruka v ruke. .Calvo, Gabriel.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.---.;
515 Ruská idea.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.---.;
516 S fakľou v ruke.Rudolf Dilong.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1983.0-920150-91-8.---.;
517 S láskou po celý rok.Phil Bosmans.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
518 S ohňom lásky .Berkecz, Franciska.Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.---.;
519 Sacramentis Eucharitiae.Fr.Augustini Gervasio.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
520 Sacramentis In genere et Genere.Fr.Jozephi Bertieri.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
521 Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.---.;
522 Salvifici Doloris.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.---.;
523 Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae..:Limbraria academica Wagneriana.1869..---.;
524 Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.H.Hurter S. J..:Oeniponti. Libraria academica Wagneriana.1870..---.;
525 Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae XXI...:Limbraria academica Wagneriana.1878..---.;
526 Sapientia Christiana.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.---.;
527 Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.Kongregácia Zmŕtvychvstania .:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.---.;
528 Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1899.. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1899..---.;
529 Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1887.. Reg. Priv. Acad.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1887..---.;
530 Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1893.. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1893..---.;
531 Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi.. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1838..---.;
532 Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1844.. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1844..---.;
533 Schematismus venerbils cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1853.. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1853..---.;
534 Schematizmus slovenských katolíckych diecéz..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---.;
535 Siedme svetové stretnutie rodín Rodina : Práca a sviatok.Pápežská rada pre rodinu.:Konferencia biskupov Slovenska.2011..---.;
536 Sila viery, sila pravdy.Trstenský, Viktor,1908-2006.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.---.;
537 Slovo boží.Dr. Jozef Miklík C .S s. R..:Bohuslav Rupp Praha.1946..---.;
538 Slovo života.Jozef Zlatňanský.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980..---.;
539 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---.;
540 Služba autority a poslušnosť.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---.;
541 Služba Bohu i vlasti..Bratislava:Práca.1950..---.;
542 Služba představených v církvi :.Tenace, Michelina, 1954-.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.---.;
543 Služebníci radosti :.Benedikt XVI., - papež, 1927-.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-409-5.---.;
544 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.---.;
545 Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu.Sandtner, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.---.;
546 Som adorátor. .Vrablec, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.---.;
547 Sonina rada.Editor Karol Hýreš.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..---.;
548 Spev košického tria.Tóth, Jozef (1925).Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.---.;
549 Spicilegium concionatorium.R.D. Josephi Ignatii Claus. Vidux & Confortum:sumpt. Joannis Caspari Bencard .1735..---.;
550 Spiritualita kresťanského Východu.Špidlík, Tomáš.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.---.;
551 Spišský hrad.Andrej Fiala Adrian Vallašek GabrielLukač.:Vydavateľstvo Osveta.1988..---.;
552 Spoločné modliby veriacich..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1968..---.;
553 Spoločné modlitby veriacich..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---.;
554 Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení.Konferencia biskupov Slovenska, . Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.---.;
555 Spolupatróni Európy.Michal Fedor.:.1990..---.;
556 Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Bagin, Anton.Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---.;
557 Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Bagin, Anton.Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---.;
558 Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.---.;
559 Srdce naše podle srdce Panny Marie.Antonín Thein.:Cyrilo - Metodějská knihtiskárna a nakladatelství Kotrba Praha.1910..---.;
560 Stát se moudrým mužem :.Rohr, Richard, 1943-.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.---.;
561 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí..Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---.;
562 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí..Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---.;
563 Súostrovie Gulag.Alexander Solženicyn.Zurich:Poľana.1974..---.;
564 Sv. Cyril a Metod.Peter Ratkoš.:Ústredná katolícka kancelária v Bratislave.1947..---.;
565 Svätá biblia..:Praha.1964..---.;
566 Svätá omša.Martin Uháľ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-333-0.---.;
567 Svätá omša.Martin Uháľ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.---.;
568 Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Nigg, Walter.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.---.;
569 Svätí severoamerickí mučeníci.Štefan Senčík.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..---.;
570 Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Šprinc, Mikuláš.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.---.;
571 Svätý Cyril a Metod.Michal Lacko SJ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..---.;
572 Svätý Ondrej Apoštol. .Čižmár, Marian.Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.---.;
573 Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Hünermann, Wilhelm,.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.---.;
574 Svedkovia civilizácie lásky.T.Bosco.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
575 Svěřit se lásce.Sławomir, Biela.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.---.;
576 Světec z Assisi.Rudolf Dilong OFM.:MISTRAL PRAHA.1992..---.;
577 Světlo a stín.Kluz, Wladyslaw.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.---.;
578 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.---.;
579 Svetlo z Lisieux.Hlinka, Anton.Bratislava:Serafín.1992..---.;
580 Synopsis Theologiae Dogmaticae Fundamentalis.Ad. Tanquerey.:Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae desclée et socii Parisiis-Tornaci -Romae.1937..---.;
581 Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis.Dre Adalberto Šanda. Typographi editores pontificii:Herder a Co..1922..---.;
582 Szent Beszédek.Angerbauer József.Szombathely:Özv. Seiler Henrikné Bizománya.1891..---.;
583 Szent Beszédek.Répássy János.Eger:Érsek - Lyceumi Nyomda.1886..---.;
584 Szent Gellért. Szinek Izidor dr..:.1900..---.;
585 Szent Gellért.Mázy Engelbert dr., Szinek Izidor dr..Pannonhalma:.1899..---.;
586 Szent Gellért.Szinek Izidor dr..Pannonhalma:.1900..---.;
587 Szent Gellért.Szinek Izidor dr..:.1902..---.;
588 Szent Gellért.Szinek Izidor dr..Pannonhalma:.1902..---.;
589 Szent Gellért.Szinek Izidor dr..Pannonhalma:.1903..---.;
590 Šiesta veľmoc. L. Mňačko.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..---.;
591 Špiritizmus-či para psychologia.Spez, Alexander.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.---.;
592 Štefan Onderčo.Čižmár, Marián.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.---.;
593 Štyri farby smrti.LaRosa, Linda. Bratislava:Smena.1983..---.;
594 Táborovica.Binderová, Grétka. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-04-9.---.;
595 Tajomstvo krásy života 3.Lelotte Fernand.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..---.;
596 Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris"..:.1989..---.;
597 Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.Keden, Joachim .:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.---.;
598 Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- I.diel.Aquinói Szent Tamás.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1883..---.;
599 Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- III.diel.Aquinói Szent Tamás.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1885..---.;
600 Tesnou bránou 2008..Kežmarok:ViViT.2007.978-80-89264-12-4.---.;
601 Theologia Fundamentali.Georgio Reinhold.:Sumptbus Henrici Kirsch VIENNAE.1905..---.;
602 Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..Joanne Schwetz.sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..---.;
603 Theologia moralis.Ernesto Muller.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---.;
604 Theologia moralis.Ernesto Müller.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---.;
605 Theologia moralis.P. Paulius Gabriel. Typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
606 Theologia moralis universa.P. Paulius Gabriel. Antoine. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
607 Theologia moralis universa.P. Paulius Gabriel. Antoine. Anno :Typis Schole Episcopalis.1780..---.;
608 Theologia moralis universa.P. Paulius Gabriel. Antoine. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
609 Theologia moralis universa tomi prima pars prima.P. Paulius Gabriel. Antoine. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
610 Tiché svetlo.MIchal Chuda.:Slovenský spisovateľ Bratislava.1987..---.;
611 Tome second.Oeuvres de Bourdaloue. Libraire-Éditeur Paris:Chez Lefévre .1834..---.;
612 Tome Troisiméme.Oeuvres de Bourdaloue. n 6.:ches Lefévre .1834..---.;
613 Történeti névtára és emlékkönyve I. diel..Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
614 Történeti névtára és emlékkönyve II. diel..Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
615 TÖRVÉNVYCZIKKEK Országgyülési..Pest:Kiadja Lampel Róbert.1869..---.;
616 TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési..Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---.;
617 TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési..Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---.;
618 TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési..Pest:Kiadja Lampel Róbert.1872..---.;
619 TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési..:Kiadja Lampel Róbert.1873..---.;
620 TÖRVÉNY-CZIKKELYEK Országgyülési..Pest:Kiadja Lampel Róbert.1862..---.;
621 Tractatus de legibus.Fr.Josephi Bertieri. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
622 Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos.F. Petri Mariae Gazzaniga. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..---.;
623 Tri anjelské pozdravenia.Giuseppe Pasquali.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.---.;
624 Turzovka 50 rokov milosti.Šubjaková, Elena.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.---.;
625 Týždeň čo týždeň. .Kozák, Jozef.Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-3-0.---.;
626 Týždeň modlitie za duchovné povolánia.. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.---.;
627 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.---.;
628 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.---.;
629 Týždenník.Maga, Ján. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.---.;
630 Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Pohunková, Dagmar.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.---.;
631 Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.Vančo, Jozef.:Sociálna akadémia Bratislava.1998..---.;
632 Umenie spovedať. .Augustyn, Józef.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.---.;
633 Univerzita v službe novému humanizmu.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.---.;
634 Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Wuerl, Donald W..:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.---.;
635 Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami. : Pápežské listy a vatikáns.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-472-1.---.;
636 Úvod k viere.Walter Kasper.:.1983..---.;
637 V obrazoch a príkladoch 2. diel.Rudolf Stertenbrink.:.1980 ??..---.;
638 V obrazoch a príkladoch 4. diel.Rudolf Stertenbrink. Freiburg - Basel - Wien 1984:Nakladateľstvo Herder .1984..---.;
639 V siedmom nebi..:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.---.;
640 V službe cirkvi k cieľu. .Šechný, Jozef.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---.;
641 V službe cirkvi k cieľu. .Šechný, Jozef.Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---.;
642 V škole dôvery svätej sestry Faustíny..Prešov:VMV.2003.80-7165-397-7.---.;
643 V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Pronzato, Alessandro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.---.;
644 Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Avro Manhattan.:Tatran Bratislava.1951..---.;
645 Věčnost uprostřed času.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-437-7.---.;
646 Veliký Bůh.Tihamér Tóth.:Nakladatelství Universum Praha.1948..---.;
647 Verbo dei incarnato libri tres.Fr. Josephi Bertieri. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
648 Verbo dei incarnato libri tres.Fr. Josephi Bertieri.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
649 Verím - veríme.Bublinec, Marián.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.---.;
650 Veriť či neveriť? I..Forgan, V. I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.---.;
651 Verní Bohu a ľuďom.Kolvenbach, Peter-Hans .Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---.;
652 Verní Bohu a ľuďom.Kolvenbach, Peter-Hans .Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---.;
653 Viera v modernom svete.Ignác Lepp.:Slovenskí jezuiti Canada.1969..---.;
654 Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa..typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..---.;
655 Vítězství Kristovo - Panna Maria.Tihamér Tóth.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941..---.;
656 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.---.;
657 Vstanem a pôjdem k otcovi..:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..---.;
658 Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.80-7162-886-6.---.;
659 Výber z najkrajších modlitieb sveta.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.---.;
660 Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.Jeroným, ca 342.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.---.;
661 Vyhlásenia a rozhodnutia KBS.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.---.;
662 Vyhlásenie Dominus Iesus.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.---.;
663 Výklad učení rabbiho Ješuy.Tresmontant, Claude.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0.---.;
664 Výnimoční biblickí muži. Áron.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.---.;
665 Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.---.;
666 Vyslobodení .Lozano, Neal.:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.---.;
667 Vyšší život.F.W.Faber.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..---.;
668 Vzestup křesťanství :.Klíčová, Marcela.Praha ::Návrat domů,.2009.978-80-7255-190-3.---.;
669 Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Korec, Ján Chryzostom.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.---.;
670 Vzory křesťanského života.Chlumský, Jan.:.1991.80-900280-6-3.---.;
671 Vzostupy a pády.Viliam, Plevza.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.---.;
672 Welcome to English pre pokročilých 2.Ondeková-Barátová, Daniela. SPN:Bratislava.1991.80-08-01038-X.---.;
673 Z historických koreňov Kapušian.Alžbeta Hološová-Jozef Šimončič-Peter Zubko.:Vydavateľstvo MIchala Vaška v Prešove.2011.978-80-7165-838-2.---.;
674 Z liverpoolskej scény.Adrian Henri Roger McGough Brian Patten.:Kruh milovníkov poézie Banská Bystrica.1986..---.;
675 Z moci kríža.Steinová, Edita.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.---.;
676 Z temnôt. .Peretti, Frank.Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.---.;
677 Za bronzovou bránou.Jackques, Martin, . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.---.;
678 Za církev sloužící a chudou.Congar, Yves.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.---.;
679 Za mrakmi je moje milované Slnko .Habovštiak, Anton.:Lúč.2010.978-80-7114-813-5.---.;
680 Zabijem pastiera.Labo, Šebastian.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.---.;
681 Začalo sa to v Galilei.Jacomuzzi, Stefano.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.---.;
682 Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov.Kongregácia pre katolícku výchovu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.---.;
683 Základy kresťanstva.Stott, J.R..:.1990..---.;
684 Zaves svoj život na hviezdu.Rougier, Stan.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.---.;
685 Zázračná medaila II.. .Matuška, Peter.Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.---.;
686 Zázraky sa dejú.Mc Kenna, Briege.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.---.;
687 Zbavit se minulosti : BenoOt Rancourt : jak léčit dávná emoční zranění.Rancourt, BenoOt.Praha:Portál.2008.978-80-7367-363-5.---.;
688 Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy.. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.---.;
689 Zdravá kuchárka oddelenej stravy.Horecká, Jana.:Knižné centrum.1998.80-8064-009-2.---.;
690 Zdravá výživa najlepší liek a prevencia zdravia.Brziaková, Viera. Občianske združenie Zdravé školy:Košice.1997.80-967850-5-2.---.;
691 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Pápežská misijná jednota.:Pápežské misijné diela.1995..---.;
692 Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Vademecum Pápežskej misijnej jednoty . Nitra:Dominant.1993..---.;
693 Zlyhanie ako šanca.Grun, Anselm.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.---.;
694 Znamenitý život.Hahn, Scott.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.---.;
695 Zostali verní.Babjak, Ján, SJ.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.).---.;
696 Zvony srdca.Ferdinand Vokál.:.1992..---.;
697 Zvony srdca.Ferdinand Vokál.:.1992..---.;
698 Zvony srdca.Ferdinand Vokál.:.1992..---.;
699 Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Slaninka, Leopold.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.---.;
700 Žít mší svatou.Nowak, Mieczyslaw - autor.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.---.;
701 Živé slovo :.Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor. :Velehrad :.1997.80-86045-13-7.---.;
702 Živé stopy.Imrich Kružliak.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1975..---.;
703 Život Karla de Foucaulda.Jean - Francois Six.:.1990??..---.;
704 Život : největší umělecké dílo.Kubíček, Ladislav.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6.---.;
705 Život milosti a milostiplná.Michael Schmaus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..---.;
706 Život s radosťou.sprac. Katarína Kňazeová.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1998.80-88710-25-1.---.;
707 Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi .. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.---.;