logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica=""

1 Filotea. .Saleský, sv.František.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;
2 Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...;
3 Komunita 2.Vanier, Jean. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..;
4 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
5 Novéna k sv. Terézii z Lisieux..Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...;
6 Winnetou.May, Karol. Bratislava:Mladé letá.1966...čítanie na rozjímanie;