logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="P2"

1 .Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;
2 .Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;
3 .Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:.2014.978-80-8161-051-6.P2.;
4 .Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;
5 Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;
6 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;
7 Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.P2.;
8 Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991..P2.;
9 Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2.;
10 Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.P2.;
11 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.P2.;
12 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;
13 Brodek, Peter.Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2.;
14 Bútorová, Zora.Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2.;
15 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;
16 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2.;
17 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2.;
18 Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.P2.;
19 Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;
20 Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.P2.;
21 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
22 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
23 Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;
24 Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:.2014.978-80-89487-56-1.P2.;
25 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2.;
26 Géze, Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.P2.;
27 Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.P2.;
28 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.P2.;
29 Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Vane vítr z hor.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2.;
30 Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Věčně zpívají lesy.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2.;
31 Gulbranssen, Trygve,(1894-1962).Není jiné cesty.Praha ::Motto,.2009.978-80-7246-489-0.P2.;
32 Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.P2.;
33 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;
34 Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;
35 Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;
36 Jozef Fadelle.Za každú cenu.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;
37 Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;
38 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.P2.;
39 Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2.;
40 Madre, Philippe.Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2.;
41 Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2.;
42 Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;
43 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2.;
44 Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Centrum Aletti,.1996.80-901957-4-1 .P2.;
45 Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2.;
46 Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2.;
47 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2.;
48 Pavol Janáč.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;
49 Pierre Blanc.15 dní s farárom z Arsu.Bratislava:Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;
50 Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.P2.;
51 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2.;
52 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.P2.;
53 Scott Hahn.Bože, buď milostivý.:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;
54 Šuppa, Jozef.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.P2.;
55 Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;
56 Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.P2.;
57 Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;
58 Úředníček, František, 1911-1969.Skrytý poklad :. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2.;
59 Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.P2.;
60 Vanier, Jean.Komunita 1.:Serafín.1998.80-85310-86-4.P2.;
61 Zajíc, Jiří.Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2.;
62 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2.;