logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="P1"

1 .Novo millenio ineunte.Trnava:SSV.2001.80-7162-345-8.P1.;
2 .Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV.2012.978-80-7162-903.P1.;
3 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1.;
4 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;
5 .Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;
6 Balázs, Marián.Počiatky františkanského hnutia a hnutia klarisiek.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;
7 Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger.Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2011.978-80-7141-721-7.P1.;
8 Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.P1.;
9 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.P1.;
10 Biskupský úrad Spišská kapitula.Dokumenty druhej synody Spišskej diecezy.:.2011.978-80-970797-5-8.P1.;
11 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;
12 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.P1.;
13 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.P1.;
14 Gilbert, Guy .Ruženec, modlitba pre mladých.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-329-4.P1.;
15 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..P1.;
16 Heriban, Jozef, SDB.Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.P1.;
17 Hesse, Hermann.František z Assisi.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1.;
18 Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.P1.;
19 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.P1.;
20 Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;
21 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..P1.;
22 Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1.;
23 Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1.;
24 Kret, Anton .Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;
25 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-21-X.P1.;
26 Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;
27 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;
28 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;
29 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;
30 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;
31 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1.;
32 Rahner, Hugo,(1900-1968).Maria a církev.Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).P1.;
33 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1.;
34 Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;
35 Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1.;
36 Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1.;
37 Sečka, Štefan,1953-.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1.;
38 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.P1.;
39 Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:.2014..P1.;
40 sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.P1.;
41 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.P1.;