logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="---"

1 .Acta philosophica Tyrnaviensia. 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii.. Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.1997.80-88774-32-2.---.;
2 .Az Urangyala.Poszony, Budapest:Kiadja Stampfel Károly.1896..---.;
3 .Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---.;
4 .Biblia Sacra Exemplaria Ex Typographia Apostica Vaticana Tomus III.:Typis ac Sumtibus Grorgie jsephi Manz.1892..---.;
5 .Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---.;
6 .Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..---.;
7 .Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..---.;
8 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..---.;
9 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars verna.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1866..---.;
10 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiane universitatis hungaricae.1814..---.;
11 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Budae typis regiae universitatis hungaricae.1814..---.;
12 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum ,cum officiis sa.:Typis Regiae Universitatis Hungaricae BUDAE.1814..---.;
13 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..---.;
14 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:Sumptibus et typis Friderici pustet.1891..---.;
15 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. Et Leonis XIII . auctoritate recognitum.:.1891..---.;
16 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. et Leonis XIII..:.1891..---.;
17 .Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..---.;
18 .Breviriarium romanum.:.1768 ??..---.;
19 .Catechismi Romani Parst tertia Caput I. de Decalogo, Divinsque Legibus.:.1800 ??..---.;
20 .Cesty k živej viere.[Cambridge]:Dobrá kniha.1982..---.;
21 .Circulares Dioecesanae cassovienses.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1917..---.;
22 .CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---.;
23 .CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1909..---.;
24 .CIRULARES DIOECESANAE CASSOVIENSES.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1912..---.;
25 .DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1982.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---.;
26 .DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 1983.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1982..---.;
27 .DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1997..---.;
28 .DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---.;
29 .DIREKTORIUM.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2002.80-7162-413-6.---.;
30 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.---.;
31 .Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1995. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-068-8.---.;
32 .Direktórium pre službu a život kňazov : Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-504-3.---.;
33 .DIREKTRIUM.:.1990..---.;
34 .Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---.;
35 .Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---.;
36 .Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.---.;
37 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.---.;
38 .Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.---.;
39 .Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné. .Prešov:Petra.2008.978-80-8099-032-9.---.;
40 .Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---.;
41 .Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.---.;
42 .Elenchus e Rituali Slovacchiae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---.;
43 .Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..---.;
44 .Feriálny lekcionár.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1981..---.;
45 .Festa nec mon Officia Propria Sanctorum Patronorum Ordinnis Sancti Pauli Primi Eremitae.:Typis Academicis Societatis jesu Anno Tyrnaviae.1753..---.;
46 .Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..---.;
47 .Horae diurnae Breviarii Romani. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1774..---.;
48 .INDEX CIRCULARIUM DIOECESANARUM CASSOVIENSIUM de annis 1926 --1932.:Cassoviae E. Typographia ad S. Elisabeth.1933..---.;
49 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov - katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1955..---.;
50 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..---.;
51 .Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..---.;
52 .Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.2007.978-80-969706-0-5.---.;
53 .Katechizmus.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1988..---.;
54 .Kázne o ôsmich blahoslavenstvách i telesných a duševných skutkoch milosrdenstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..---.;
55 .Kniha žalmov.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1978..---.;
56 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.---.;
57 .Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. .Prešov :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-970088-9-5.---.;
58 .Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.1985.0-919865-24-0.---.;
59 .Krásna, ale krátka.... .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2010.978-80-89404-14-8.---.;
60 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1987..---.;
61 .Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1998.80-88741-15-7.---.;
62 .Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..---.;
63 .Mandata Regia intimata per Exelsum Consilium Locumtenentiale regium partes IV..:Typis Francisci Ignatii Ambro Episcopalis Typographi.1775..---.;
64 .Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..---.;
65 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..---.;
66 .Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae. Inc.:Summi pontificis et typis Benziger Brothers.1941..---.;
67 .Missale Romanum.:ratisbonae sumptibus et typisFriderici Pustet.1939..---.;
68 .Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu ediitum aliorum pontificum cura recognitum a PIO X reformatum et Benedicti XV. Inc.:Sumptibus et typis Benziger Brothers.1942..---.;
69 .Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..---.;
70 .Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.---.;
71 .Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..---.;
72 .Nezamestnanosť. .Bratislava :Sociálna akadémia.2000.80-967764-1-X.---.;
73 .O Božím vedení s Karlem Herbstem..:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-010-6.---.;
74 .Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..---.;
75 .Officia in Plerisque Breviariis Desiderata pro Commodo usu Horas Canonicas Recitantium Collecta.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio SEcunda Auctior.1780?..---.;
76 .officium divinum Kalauz.Pest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1865..---.;
77 .Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.---.;
78 .Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.---.;
79 .Paterfamilias.:Esztergom.1872..---.;
80 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.---.;
81 .Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..---.;
82 .Poučenie o Sviatostiach chorých. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1985..---.;
83 .Praktické námety a testy. eRko:Bratislava.1997.80-88710-19-7.---.;
84 .Príbehy a rozprávky.:Erko.1997.80-88710-18-9.---.;
85 .Proces.:vydavateľstvo Tatran.1951..---.;
86 .Responsorvm ad eas hvivs temporis obiectiones. perpetvi in Fuskút:Cassoviae typis Ioannis Michaelis Landerer .1789..---.;
87 .Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935..---.;
88 .Rímsky misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1967..---.;
89 .Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..---.;
90 .Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..---.;
91 .Rímsky Rituál .Obnovený podľa smerníc ustanovených druhým Vatikánskym snemom a výhlásený autoritou Pápeža Pavla VI.. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1977..---.;
92 .Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Limbraria academica Wagneriana.1869..---.;
93 .Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae XXI..:Limbraria academica Wagneriana.1878..---.;
94 .Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1899. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1899..---.;
95 .Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1887. Reg. Priv. Acad.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1887..---.;
96 .Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1893. reg. priv. acad. typographi Cassoviae:Typis caroli Werfer.1893..---.;
97 .Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1838..---.;
98 .Schematismus venerabilis cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1844. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1844..---.;
99 .Schematismus venerbils cleri dioecesis cassoviensis ad annum Jesus Christi 1853. Caes. Reg. Priv. Acd.Typographi:cassoviae typis Caroli Werfer.1853..---.;
100 .Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---.;
101 .Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..---.;
102 .Spoločné modliby veriacich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1968..---.;
103 .Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..---.;
104 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---.;
105 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---.;
106 .Svätá biblia.:Praha.1964..---.;
107 .Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989..---.;
108 .Tesnou bránou 2008.Kežmarok:ViViT.2007.978-80-89264-12-4.---.;
109 .Történeti névtára és emlékkönyve I. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
110 .Történeti névtára és emlékkönyve II. diel.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
111 .TÖRVÉNVYCZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1869..---.;
112 .TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---.;
113 .TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1870..---.;
114 .TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1872..---.;
115 .TÖRVÉNY-CZIKKEK Országgyülési.:Kiadja Lampel Róbert.1873..---.;
116 .TÖRVÉNY-CZIKKELYEK Országgyülési.Pest:Kiadja Lampel Róbert.1862..---.;
117 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.---.;
118 .Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.---.;
119 .V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.---.;
120 .V škole dôvery svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-397-7.---.;
121 .Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..---.;
122 .Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..---.;
123 .Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.---.;
124 .Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.---.;
125 .Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.---.;
126 .Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.---.;
127 L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..---.;
128 Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1900..---.;
129 A. Hlinka.Na cestu.:.1980 ??..---.;
130 A.P.Francisco Hertzig.Manualle Confessarii, seu Menthodus compendiosa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1769..---.;
131 Ad. Tanquerey.Synopsis Theologiae Dogmaticae Fundamentalis.:Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae desclée et socii Parisiis-Tornaci -Romae.1937..---.;
132 ADAMUS FRANCISCUS KOLLARIUS.Historiae diplomaticae ivris patronatvs apostolicorvm hvngariae regvm libri tres.typiseo. lvdov. schvlzii:Vindobonae .1762..---.;
133 Adrian Henri Roger McGough Brian Patten.Z liverpoolskej scény.:Kruh milovníkov poézie Banská Bystrica.1986..---.;
134 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.---.;
135 Alexander Solženicyn.Súostrovie Gulag.Zurich:Poľana.1974..---.;
136 Alžbeta Hološová-Jozef Šimončič-Peter Zubko.Z historických koreňov Kapušian.:Vydavateľstvo MIchala Vaška v Prešove.2011.978-80-7165-838-2.---.;
137 Andrea Maximiliano Zásio.Hermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis 1. tipis Antonii Gottlieb:Vacii .1801..---.;
138 Andrej Fiala Adrian Vallašek GabrielLukač.Spišský hrad.:Vydavateľstvo Osveta.1988..---.;
139 Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..---.;
140 Angerbauer József.Szent Beszédek.Szombathely:Özv. Seiler Henrikné Bizománya.1891..---.;
141 Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..---.;
142 Antonín Thein.Srdce naše podle srdce Panny Marie.:Cyrilo - Metodějská knihtiskárna a nakladatelství Kotrba Praha.1910..---.;
143 Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- I.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1883..---.;
144 Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- III.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1885..---.;
145 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.---.;
146 Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:. typis i beimel et Basilii Kozma :Pestini .1861..---.;
147 Augustino de Roskovány.Coelibatus , et breviarium:.:TypisI. Beimel et Basiliii Kozma Pestini.1861..---.;
148 Augustino de Roskovány.Coelibatus, et breviarium.:Typis i Beimel et Basilli Kozma Pestini.1861..---.;
149 Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.---.;
150 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.---.;
151 Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.---.;
152 Avro Manhattan.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.:Tatran Bratislava.1951..---.;
153 B.Eötvös József.Gondolatok.Pest:Ráth Mór Bizománya.1864..---.;
154 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.).---.;
155 Bagin, Anton.Dvaja veľkí rodoľubovia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..---.;
156 Bagin, Anton.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..---.;
157 Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---.;
158 Bagin, Anton.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.---.;
159 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8.---.;
160 Balling, Adalbert Ludwig.Ďakujem - Vďaka za to, čo vôbec nie je samozrejmé.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-623-0.---.;
161 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.---.;
162 Beke Antal.Egyhazi Irálytan segédkőnyv.Károly-Fehérvártt:Nyomatott a pűspöki könyvnyomdában.1872..---.;
163 Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.---.;
164 Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.---.;
165 Benedikt XVI., - papež, 1927-.Služebníci radosti :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-409-5.---.;
166 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.---.;
167 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.---.;
168 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.---.;
169 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.---.;
170 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.---.;
171 Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.---.;
172 Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.---.;
173 Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.---.;
174 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.---.;
175 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
176 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.---.;
177 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.---.;
178 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.---.;
179 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.---.;
180 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.---.;
181 Billy Graham.Pokoj s Bohem.:.1980 ??..---.;
182 Binderová, Grétka.Táborovica. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-04-9.---.;
183 biskupská synoda.Ježiš Kristus , krorý žije vo svojej cirkvi , prameň nádeje pre európu.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1999..---.;
184 Bohuslav.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.---.;
185 Bohuslav.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..---.;
186 Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..---.;
187 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.---.;
188 Bourdaloue.Oeuvres de Bordaloue. Libraire-Editerur: A Paris .1834..---.;
189 Brat Roger z Taizé.Láska nad všetku lásku.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1.---.;
190 Brziaková, Viera.Zdravá výživa najlepší liek a prevencia zdravia. Občianske združenie Zdravé školy:Košice.1997.80-967850-5-2.---.;
191 Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.---.;
192 Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..---.;
193 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.---.;
194 Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2002.80-968765-4-6.---.;
195 Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.---.;
196 Cappella, Anna.Prirodzená cesta : Billingsova ovulačná metóda.Dolný Kubín:Zrno.1988.80-900496-0-5.---.;
197 Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..---.;
198 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.---.;
199 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.---.;
200 Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..---.;
201 Coelho, Paulo.Ako rieka, ktorá plynie... : Úvahy a zamyslenia z rokov 1998-2005.Bratislava:IKAR.2005.80-551-1123-5.---.;
202 Coelho, Paulo, 1947- - autor.Pátá hora.:Praha :.2006.80-7203-810-9.---.;
203 Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.---.;
204 Consilie Maria Lakotta.Klauzura.:Signum Unitatis.1991..---.;
205 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.---.;
206 Čelovský, Martin.Nepreskúmaná zem.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-627-2.---.;
207 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.---.;
208 Čižmár, Marian.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.---.;
209 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.---.;
210 Daniel Defoe.Moll Flandersová II..:Tatran Bratislava.1977..---.;
211 Dilong, Rudolf, OFM.Odkaz.Hamilton:Imrich G. Fuzy.1971..---.;
212 Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7.---.;
213 Döllinger J.J. Ignácz.Kereszténység es egyház az alapitás Korában.:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1869..---.;
214 Dominicus Jaquet O.M.C..Praelectiones Historiae Ecclesiasticae ad usum scholarum.:Taurinorum Augistae (Italia) Smptibus et typis Petri Marietti.1922..---.;
215 Dr .Wick Béla.Beszédei és Beszédvázlatai.Kočice - Kassa:Nyomatott a " Szent erzsébet" - Nyomda R.-T.- Nál..1928..---.;
216 Dr. Csiky Gercely.Egyházjog Tankonyve.Temesvár:.1873..---.;
217 Dr. Franciscus Zeibert.Historiae ecclesiasticae.:Brunae.1889..---.;
218 Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..---.;
219 Dr. Kovács Izsó.Hemopatia.Budapest:A NAP UJSÁGVÁLLALT NYOMDÁJA .1910..---.;
220 Dr. Martin Konrád.Püspöki szó a Protestansokhoz.Pest:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1867..---.;
221 Dr. Nogáll János.Az Urangyala.Nagyvárad:Nagyvárd.1892..---.;
222 Dr. Nogáll János.Keresztény Vezércikkek.Nágvárad:.1892..---.;
223 Dr. Robitsch Mátyás.Egyháztörténelem.Budapest:Rudnyánszky a könyvnyomdájából.1875..---.;
224 Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..---.;
225 Dr.and Mrs. J. C. Willke.Človekom od počatia. Český Tešín:Katolické nakladateľstvo Cor Jesu.1993..---.;
226 Dr.Antonio MIichelitsch.Elementa Apologeticae.:Sumptus Fecit Styria.1901..---.;
227 Dr.Kerschbaumer Antal.Paterfamilias.Esztergom:Nyomatott Horák Egyednél.1872..---.;
228 Dre Adalberto Šanda.Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis. Typographi editores pontificii:Herder a Co..1922..---.;
229 Dre.ˇFranciso Egger.Enchiridion Techeologiae dogmaticae specialis.:Brixinae Typis et sumtibus Wegerianis.1894..---.;
230 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1969 , 1972..---.;
231 E.F. Schumacher.Po stupňoch bytia.:Zagreb.1985..---.;
232 Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.---.;
233 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..---.;
234 Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.Kľúče II..:MSEJK.1997.80-88891-00-0.---.;
235 Émile Baumann.Apoštol národov.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1947..---.;
236 Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---.;
237 Ernesto Müller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..---.;
238 F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones de deo , ejusque proprietatibus secundis curis emendatae , et auctae in vsum suorum auditorum. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
239 F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
240 F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II. de trinitate , et de creatione. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
241 F. Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones Thologicae Secundis curis emendatae, et aucta suorum auditorum Tomus III..:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
242 F. Petri Mariae Gazzaniga.Regionis Christianae.:Typis Lycei Agriensis Agrie Editio Secunda Auctior.1784..---.;
243 F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..---.;
244 F. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum liber III..:typis Generosi Salomoni superiorum facultate Romae.1778..---.;
245 F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
246 F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus II..:Typis Episcopalibus.1791..---.;
247 F.Petri Mariae Gazzaniga.Praelectiones theologicae tomus IV..:Typis Episcopalibus.1791..---.;
248 F.Petri Mariae Gazzaniga,.Praelectiones TheologicaeTomus III..:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
249 F.W.Faber.Vyšší život.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948..---.;
250 Fabry, Štefan.Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-858-3.---.;
251 Faudenom, A..Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..---.;
252 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---.;
253 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---.;
254 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..---.;
255 Filip Heusler.Homiletické listy.:Tiskem Alojsa Wiesnera - nákladem vydavatelovým Praha.1909..---.;
256 Filip Heusler.Homiletické listy.:Praha.1912..---.;
257 Filip Heusler.Homiletické listy.:Nákladem spisovatelovým -Tiskem Jana Tomana ve Žďáře na Moravě.1923..---.;
258 Filip Heusler.Homiletické listy.:Nové Město na Moravě . Nákladem spisovatelovým -Tiskem občanské tiskárny v Brně.1925..---.;
259 Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..---.;
260 Filip Heusler.Homiletické listy ročník IV..:Alois Wiesner Praha.1911..---.;
261 Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.---.;
262 Fogarasy Mihály.Egyházi Beszédkben.Nagyvárad:Tichy alajos Nyomtatása.1861..---.;
263 Forgan, V. I..Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.---.;
264 Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---.;
265 Fr. B. Vaněk.Kazatelna.:nákladem R. Promberga knihkupce Pelhřimvě.1906-07..---.;
266 Fr. Josephi Bertieri.IN Vindobonensi Universitate SS. Theologiae Professoris publici de sacramentis in genere ,baptismo et confirmatione , libri tres .. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
267 Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres. typis episcopalibus:Agrie .1791..---.;
268 Fr. Josephi Bertieri.Verbo dei incarnato libri tres.:Typis Episcopalibus Agriae.1791..---.;
269 Fr. Thomae Mariae Mamachii.Epistolarum ad Justinum febronium jurisconsultum.:Ex typographia Salvioni Superiorum permiffu Romae.1777..---.;
270 Fr.Augustini Gervasio.Sacramentis Eucharitiae.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
271 Fr.Josephi Bertieri.Tractatus de legibus. typis episcopalibus:Agriae .1791..---.;
272 Fr.Jozephi Bertieri.Sacramentis In genere et Genere.:Typis episcopalibus Agriae.1791..---.;
273 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---.;
274 Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..---.;
275 Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1996.80-85319-50-0.---.;
276 Franz, Kafka.Popis jedného zápasu.:Odeon.1991.80-207-0261-X.---.;
277 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.---.;
278 Fuzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:.1989..---.;
279 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.---.;
280 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..---.;
281 Gáspár János.Magyar Olvasókönyv.Budapest:A Magyar kir, államTulajdona.1881..---.;
282 Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.---.;
283 Gejza Sádecký.Politické huncútstva.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-8061-009-6.---.;
284 Georgio Reinhold.Theologia Fundamentali.:Sumptbus Henrici Kirsch VIENNAE.1905..---.;
285 Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---.;
286 Georgio Szmeldmayer.Bonus Usus Logicae in Materia Religionis, Canonici Alphonsi Mutzarelli, Theolgi Sacrae Poenitentiariae, Censoris Academiae Religionis Catholicae.:Impressum per Andream Nádaskay.1816..---.;
287 Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.---.;
288 Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.---.;
289 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.---.;
290 Gorazd A. Timkovič, OSBM.Cyril a Metod boli Gréckokatíkmi.:extractus z Krásnobrodského zborníka Prešov.1996..---.;
291 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.---.;
292 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.---.;
293 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..---.;
294 Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.---.;
295 Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.---.;
296 Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-608-1.---.;
297 Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.2006, 2007.978-80-7141-586-2.---.;
298 Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.---.;
299 Grün, Anselm,(1945-).Desať rád pre šťastný život.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741600 (brož.);978-80-8074-160-0.---.;
300 Grün, Anselm,(1945-).Každý deň je požehnaním.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417170 (viaz.);978-80-7141-717-0.---.;
301 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.---.;
302 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..---.;
303 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.---.;
304 Gustavo Pécsi.Cosmologia , Psychologia..:Typis Gustavi Buzárovits Esztergóm (Hungaria).1907..---.;
305 H.Hurter S. J..Sanctorum Patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae.:Oeniponti. Libraria academica Wagneriana.1870..---.;
306 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko .:Lúč.2010.978-80-7114-813-5.---.;
307 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.---.;
308 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.---.;
309 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.---.;
310 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.---.;
311 Hahn, Scott.Prečo veriť .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8.---.;
312 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.---.;
313 Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.1996.80-7114-191-7.---.;
314 Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..---.;
315 Hlaváč, Štefan .Po priamych cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-7118-001-9.---.;
316 Hlinka, Anton.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..---.;
317 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.Zvolen:Jas.2000.80-88795-15-X.---.;
318 Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..---.;
319 Horecká, Jana.Zdravá kuchárka oddelenej stravy.:Knižné centrum.1998.80-8064-009-2.---.;
320 Horváth, Jozef (1730-1808).Az Isten Szülöjenek A Boldogságos Szüz Máriának Védelmezése.Trnava:Jelinek wenczel, betüivel.1791..---.;
321 Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.---.;
322 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.---.;
323 Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.---.;
324 Hurtajová, Zuzana - preklad; ; Z čes. orig. prel. Zuzana Hurtajová.Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy.:Smena.1988..---.;
325 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.---.;
326 Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.2000.80-200-0806-3.---.;
327 Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.---.;
328 I .M .K .SS .theologiae doctore et profesore Emerito.Exercitia spiritualia , juxta mentem et methodum S . Ignatii , ad usum clericorum accommodata .. typis episcopalibus:Agriae .1792..---.;
329 I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987..---.;
330 Ignác Lepp.Psychoanalýza súčasného ateizmu. Ontario Kanada:Dobrá kniha v Galte .1972..---.;
331 Ignác Lepp.Viera v modernom svete.:Slovenskí jezuiti Canada.1969..---.;
332 Imrich Kružliak.Živé stopy.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1975..---.;
333 Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.---.;
334 J. G. W..Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987..---.;
335 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.---.;
336 Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.---.;
337 James Brodrick SJ.Die ersten jesuiten.:Verlag Herold - Wien Munchen.1956..---.;
338 Jampolsky, Gerald G..Láska znamená zbavit se strachu.Praha:Pragma.1991.80-85213-09-5.---.;
339 Ján Hollý.Dielo J. Hollého I. -II..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
340 Ján Hollý.Dielo J. Hollého III.-IV..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
341 Ján Hollý.Dielo J. Hollého IX. -X..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
342 Ján Hollý.Dielo J. Hollého VI. -VIII..:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
343 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.---.;
344 Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.---.;
345 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.---.;
346 Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-312-1.---.;
347 Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.---.;
348 Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-382-2.---.;
349 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.---.;
350 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.---.;
351 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.---.;
352 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.---.;
353 ján Pavol II..Encyklika Pápežské Dokumenty všetkým Biskupom kat. cir. o základných otázkach cir.náuky o mravnosti.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1994..---.;
354 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---.;
355 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.---.;
356 Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.---.;
357 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.---.;
358 Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.---.;
359 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.---.;
360 Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.---.;
361 Ján Pavol II..List pápeža Jána Pavla II. umelcom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-291-5.---.;
362 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..---.;
363 Ján Pavol II..O ľudskom živote. Canada:Slovenskí jezuiti.1968..---.;
364 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.---.;
365 Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.---.;
366 Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.---.;
367 Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.---.;
368 Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-409-8.---.;
369 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 19. svetovému dňu mládeže 4. apríl 2004. Posolstvo svätého o. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-481-0.---.;
370 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-474-8.---.;
371 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-477-2.---.;
372 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.---.;
373 Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.---.;
374 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja. List pápeža v Roku rodiny. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k oslave tretieho Svetového dňa chorých 11. februára 1995. Konferenc. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-083-1.---.;
375 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.---.;
376 Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.---.;
377 Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.---.;
378 Ján Pavol II..Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami. : Pápežské listy a vatikáns. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-472-1.---.;
379 Ján Postényi.Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..---.;
380 Ján Tresta.Grafológia pre každého I..:Písmoznalectvo Banská Bystrica.1991..---.;
381 Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..---.;
382 Jean - Francois Six.Život Karla de Foucaulda.:.1990??..---.;
383 Jean Galot S.J..Milostiplná.:.1986..---.;
384 Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.---.;
385 Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..---.;
386 Joanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen II..:sumbtibus Cogregationis Menchitharisticae Viennae.1864..---.;
387 Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..---.;
388 Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen I..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---.;
389 Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..---.;
390 John R. W. Stott.Jediná cesta.:Česká biblická práce Kutná Hora.1968..---.;
391 Jonanne Schwetz.Compendium Thelogiae Dogmaticae Volumen I..:Sumptibus Librariae Congregationis Mechitaristicae Viennae.1863..---.;
392 Joni Eareckson.Joni.:Úsředí bratrské jednoty babtistu Praha 4b.1990..---.;
393 Jozef Mižák.Najstaršie dejiny obce DRIENOV.:.2008..---.;
394 Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-268-0.---.;
395 Jozef Šintál, Jozef.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-330-X.---.;
396 Jozef Šuppa.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.---.;
397 Jozef Šuppa.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.---.;
398 Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.---.;
399 Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.---.;
400 Jozef Vrabec.Nemusím sa ja báť.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1996..---.;
401 Jozef Zlatňanský.Slovo života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980..---.;
402 Jozephi Márton.Lexicon Trilingve.: Typis Antonii Pichler Typographi .1808..---.;
403 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.---.;
404 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.---.;
405 Jurko, Jozef.Diár jubilea 2000 \h grafika. Bens:Kapušany.1999.80-968225-3-5.---.;
406 Kafka, Franz, 1883-1924 - autor.Proměna.:Praha :.1990.80-900078-2-1.---.;
407 Kalista, Zdenek.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1992.80-85527-02-2.---.;
408 Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-391-7.---.;
409 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---.;
410 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---.;
411 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990.80-7114-018-1.---.;
412 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.---.;
413 Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..---.;
414 Klíčová, Marcela.Vzestup křesťanství :.Praha ::Návrat domů,.2009.978-80-7255-190-3.---.;
415 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.---.;
416 Kocián, Václav.Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Jas:Zvolen.1995.80-88795-18-4.---.;
417 Kohut, Andrew.Amerika proti svetu : V čom je iná a prečo ju nemajú radi.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-103-4.---.;
418 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---.;
419 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.---.;
420 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.---.;
421 Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.---.;
422 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.---.;
423 Konferencia biskupov Slovenska, .Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Tranoscius :Trnava.2004.80-7162-469-1.---.;
424 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---.;
425 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.---.;
426 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.---.;
427 Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.---.;
428 Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.---.;
429 Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.---.;
430 Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-436-5.---.;
431 Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.---.;
432 Kongregácia pre náuku viery.Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-426-8.---.;
433 Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-327-X.---.;
434 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.---.;
435 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-233-8.---.;
436 Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.---.;
437 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.---.;
438 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.---.;
439 Korec, Ján Chryzostom.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.---.;
440 Korec, Ján Chryzostom.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.---.;
441 Korem, Albín.Listy synovi.Prešov:VMV.2004.80-7165-464-7.---.;
442 Korem, Anton.Ako sa niekedy žilo v Drienove.Prešov:VMV.2004.80-7165-463-9.---.;
443 Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-309-1.---.;
444 Kozák, Jozef.Týždeň čo týždeň. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-3-0.---.;
445 Kožlejová, Maruška.Ako chytať v žite. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-52-7.---.;
446 Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
447 Kubíček, Ladislav.Život : největší umělecké dílo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6.---.;
448 Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.1991.80-900397-6-6.---.;
449 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..---.;
450 Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.---.;
451 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.---.;
452 Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.---.;
453 Lang János.Kateketika.Vátzon:.1800..---.;
454 LaRosa, Linda.Štyri farby smrti. Bratislava:Smena.1983..---.;
455 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..---.;
456 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.---.;
457 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.---.;
458 Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - I. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---.;
459 Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - II. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1794..---.;
460 Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - III. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1798..---.;
461 Ligvándi Fr. Zosimus .Beszédek - IV. diel.Posonyban:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1799 ?..---.;
462 Louis Evely.Otče náš.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1969..---.;
463 Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.---.;
464 Ľubomír Smatana.Jánošíci s těžkou hlavou.Praha:nakladatelství 65. pole.2010.978-80-903944-6-9.---.;
465 Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..---.;
466 Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.---.;
467 Machala, Drahoslav.Návrat do Itaky.Bratislava:Národné literárne centrum.1998.80-88878-16-0.---.;
468 Malý Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1997. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-164-1.---.;
469 Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.---.;
470 Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1996. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-120-X.---.;
471 Malý, Vincent.Direktórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-245-1.---.;
472 Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..---.;
473 Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.---.;
474 Malý, Vincent, 1922-.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.---.;
475 Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.---.;
476 Mária Spišiaková, Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Modlitba za jednotu kresťanov roku 2001. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-340-7.---.;
477 Marián Šangala, Anton Konečný.Kríže Košíc a okolia.Bratislava:LUC.2002.80-7114-371-5.---.;
478 Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.---.;
479 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-333-0.---.;
480 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.---.;
481 Martin, Bosák.Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.---.;
482 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.---.;
483 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.---.;
484 Martyn, Lloyd.Duchovná depresia.:Návrat domov.2000.80-968354-0-8.---.;
485 Maruška Kožlejová a Anička Valkučáková.Rozprávky.:Porta libri.2010?.978-80-970113-1-4.---.;
486 Mateje, A. H..Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..---.;
487 Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-27-8.---.;
488 Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.---.;
489 Mázy Engelbert dr., Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1899..---.;
490 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.---.;
491 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.---.;
492 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988.neud.---.;
493 Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..---.;
494 Michal Fedor.Spolupatróni Európy.:.1990..---.;
495 MIchal Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ Bratislava.1987..---.;
496 Michal Lacko SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..---.;
497 Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..---.;
498 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..---.;
499 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.---.;
500 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.---.;
501 Mudr.Vladimír Barták CSc..Besedy se snoubenci.:Avincenum zdravotnické nakladatelství Praha.1987..---.;
502 Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.---.;
503 Munkay János.Korunk Fö Tévedései a Religio Körül..Pesten:Müller Emil Könyvnyomdája Sesvitatér.1853..---.;
504 Nemčík, Ján, SVD.Farnosť slávi misijnú pobožnosť.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-56-2.---.;
505 Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..---.;
506 Nemec, Imrich.Nemôžem opustiť svoj ľud. Ján Nemec-rímskokat. farár v Lieskovci pri Humennom. Jeho život, práca a mučenícka smrť.. Charis:Bratislava.1999.80-88743-26-5.---.;
507 Newman, John Henry, 1801-1890.I pokus se počítá.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-501-6.---.;
508 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.---.;
509 Nogáll János.Liliomszálak.Nagyvárad:Szent-László-Nymda Részvénytársag.1896..---.;
510 Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.---.;
511 O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..---.;
512 Oeuvres de Bourdaloue.Tome second. Libraire-Éditeur Paris:Chez Lefévre .1834..---.;
513 Oeuvres de Bourdaloue.Tome Troisiméme. n 6.:ches Lefévre .1834..---.;
514 Ondeková-Barátová, Daniela.Welcome to English pre pokročilých 2. SPN:Bratislava.1991.80-08-01038-X.---.;
515 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.---.;
516 Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.---.;
517 P. Alberti vlastním jménem Antonín Dokoupil..Don Bosko.:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..---.;
518 P. Alexovics Basilius .Predikátziók.Esztendóben:Nyomtattatott Pesten Patzko Ferentz Betűivel.1790..---.;
519 P. Paulius Gabriel.Theologia moralis. Typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
520 P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
521 P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1780..---.;
522 P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
523 P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa tomi prima pars prima. typis scholae episcopalis:Agrie .1780..---.;
524 P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..---.;
525 Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.---.;
526 Pápežská misijná jednota.Pápež odpovedá Encyklika pápeža Jána Pavla II. "Poslanie Krista Vykupiteľa". Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..---.;
527 Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela.1995..---.;
528 Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.---.;
529 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.---.;
530 Papežská rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.:M.Vaško Prešov.2000..---.;
531 Pápežská rada pre rodinu.Siedme svetové stretnutie rodín Rodina : Práca a sviatok.:Konferencia biskupov Slovenska.2011..---.;
532 Papp, Štefan.Biblický katechizmus pre gréckokatolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, Redakcia časopisu "Slovo", Prešov.1982..---.;
533 Páter Pio.Myšlienky Pátra Pia.Martin:Francesca-Creation, s.r.o..2003?..---.;
534 Pavel Želivan.Pierre Teilhard De Chardin.Řím:Křesťanská akademie.1968..---.;
535 Pavol Dráb.Kristus medzi nami.:.1985..---.;
536 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi.:združenie Jas Zvolen.1992..---.;
537 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.---.;
538 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.---.;
539 Pavol VI..Humanae vitae.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1969..---.;
540 Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.---.;
541 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II. k 10. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-375-X.---.;
542 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.---.;
543 Pavol, Jan.Redamptoris Mater. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.---.;
544 Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.---.;
545 Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.---.;
546 Peter Ratkoš.Sv. Cyril a Metod.:Ústredná katolícka kancelária v Bratislave.1947..---.;
547 Petko Georgej.Magyar kronika.Kassán:Nyom. emich g. magy. akad. nyomdásznal..1753..---.;
548 Petranská, Darina.Objavovanie Prešova I.. .Prešov :ADIN.2009.978-80-89244-42-3.---.;
549 Petranská, Darina ; Zubko, Peter ; Dronzek, Jozef.Prešovská Kalvária. .Petrovce nad Laborcom :Jozef Rovňák-EXCEL.2010.978-80-970367-1-3.---.;
550 Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.---.;
551 Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.---.;
552 Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
553 Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
554 Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;
555 Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.---.;
556 Pintér Kálmán.Irodalmunk a milleniumig.Budapest:Kiadja a Szt - István - Társulat.1896..---.;
557 Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.---.;
558 Pohorský, Petr.Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7.---.;
559 Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.1991.80-7113-010-9.---.;
560 posmrtné vydání uspořádal V. Kronus.Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
561 Posvätná kongeregácia pre katolickú vieru.Inštrukcia o liturgickej formácií v seminároch.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-916-0.---.;
562 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6.---.;
563 Potemra, Michal, d 1922-2002 4 zos ; Hvozdík, Stanislav 4 nob ;.Annales Dioecesis Cassoviensis.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.---.;
564 Prof. Josef Životek.Katechese.:Zábřeh na Moravě.1937 ?..---.;
565 PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ..---.;
566 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..---.;
567 Pronzato, Alessandro.Pre radosť do každého dňa : Úvahy na celý rok. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-520-5.---.;
568 Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-742-5.---.;
569 R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.---.;
570 R. P Francisco Hertzig é S: J:.Manuale Confessarii , Compendiosa. Typis Academicis S: Jesu:Cassovie.1769 ? ?..---.;
571 R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988..---.;
572 R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..---.;
573 R.D. Josephi Ignatii Claus.Spicilegium concionatorium. Vidux & Confortum:sumpt. Joannis Caspari Bencard .1735..---.;
574 Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..---.;
575 Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-173-3.---.;
576 Rancourt, BenoOt.Zbavit se minulosti : BenoOt Rancourt : jak léčit dávná emoční zranění.Praha:Portál.2008.978-80-7367-363-5.---.;
577 René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-323-3.---.;
578 Répássy János.Szent Beszédek.Eger:Érsek - Lyceumi Nyomda.1886..---.;
579 Répászky József.Általános Dogmatika II.diel.Kassa:Nyomatott kosch és scharf kö-és könyvnyomdájában.1879..---.;
580 Répászky József.ÁLtalános Dogmatika I.diel.Eger:Nyomatott az érseki lceum könyvnyomdájában .1878..---.;
581 Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X.---.;
582 Riccardi, Andrea.Bůh nemá strach : Síla evangelia v měnícím se světě.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-946-8.---.;
583 Richter, Milan - preklad; ; Z nem. orig. prel. Milan Richter.Objaviteľovo oko 5.:Slov.spisovateľ.1989.80-220-0055-8.---.;
584 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.---.;
585 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.---.;
586 Robert E. Coleman.Mistrův plán zvěstování evangelia. New Jersey:Old Tappan.1963..---.;
587 Rohr, Richard.Eneagram : Devět tváří duše.Praha:Synergie.1997.80-901797-9-7.---.;
588 Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-071-9.---.;
589 Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.2007.978-80-7295-097-3.---.;
590 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7.---.;
591 Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.---.;
592 Rudolf Dilong OFM.Světec z Assisi.:MISTRAL PRAHA.1992..---.;
593 Rudolf Dilong.S fakľou v ruke.:Priatelia dobrej knihy Printed in Canada.1983.0-920150-91-8.---.;
594 Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 2. diel.:.1980 ??..---.;
595 Rudolf Stertenbrink.V obrazoch a príkladoch 4. diel. Freiburg - Basel - Wien 1984:Nakladateľstvo Herder .1984..---.;
596 Sandtner, Štefan.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.---.;
597 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.---.;
598 Secondo Franco.Gyorssajftónymat ramazetter kárlynál.Veszprém:.1869..---.;
599 Sedláček, Juraj.Otcovstvo.1. :Don Bosco.2010.978-80-8074-130-3.---.;
600 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.---.;
601 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.---.;
602 Senčík, Štefan.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..---.;
603 Senčik, Štefan.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.---.;
604 Senčík, Štefan.Rozhovory pútnika.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti Cambridge.1990.0-919865-37-2.---.;
605 Scheffer, Ondrej.Naše kresťanské crédo.....Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..---.;
606 Schlink, M. Basilea.New Age : Nový věk z biblického pohledu.Praha:Luxpress.1993.80-7130-009-8.---.;
607 Schűch Ignác.A Lelkipásztorkodástan Kézikönyve.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1873..---.;
608 Schűch Ignác.Lelkipásztorkodástan Kezikönyve I.diel.Györott:Nyomatott sauervein Gézánál.1872..---.;
609 Silva, José.Ovládanie vedomia Silvovou metódou.Šamorín:FONTANA Kiadó.1991.80-900492-0-6.---.;
610 Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.---.;
611 Slovenská liturgická komisia.Posviacka kostola a oltára .Rímsky Pontifikál. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1980..---.;
612 Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.---.;
613 Sočufka, František ; Gábriš, Ondrej.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.---.;
614 Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1877..---.;
615 Soos Mihály.Keresztény Álláspontja a természetben.Budapest:A szent-István -Társulat.1879..---.;
616 Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.1990.80-85264-00-5.---.;
617 Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..---.;
618 Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..---.;
619 sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.---.;
620 sprac. Katarína Kňazeová.Život s radosťou.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1998.80-88710-25-1.---.;
621 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom ... II. diel. Rodina:Nitra.1994.80-900510-8-1.---.;
622 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.---.;
623 Stephanos Huszty.Juris Prudenta Practica.:Typis Episcopalibus.1724 ? ?..---.;
624 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.---.;
625 Stinissen, Wilfrid.Věčnost uprostřed času.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-437-7.---.;
626 Stinissen, Wilfrid, 1927-.Otče, odevzdávám se ti.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-451-4.---.;
627 Stott, J.R..Základy kresťanstva.:.1990..---.;
628 Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.---.;
629 Svencickaja, Irina Sergejevna.Rané kresťanstvo. Apokryfy c Irina Sergejevna Svencickaja ; Juraj Zelman, Ján Rovenský.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0154-9.---.;
630 Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.80-7162-886-6.---.;
631 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.---.;
632 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.---.;
633 Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1900..---.;
634 Szinek Izidor dr..Szent Gellért.:.1902..---.;
635 Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1902..---.;
636 Szinek Izidor dr..Szent Gellért.Pannonhalma:.1903..---.;
637 Szokolszky Bertalan.A százéves kassai püspökség 1804-1904.Kassa:Vizéz a. ut. nyomása..1904..---.;
638 Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.---.;
639 Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---.;
640 Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.---.;
641 Šoka, Silvester.Psychológia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..---.;
642 Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.1996.80-86045-02-1.---.;
643 Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-33-1.---.;
644 Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor.Živé slovo :. :Velehrad :.1997.80-86045-13-7.---.;
645 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.---.;
646 Štefan Senčík.Pier Giorgio Frassati.:Dobrá Kniha.1992..---.;
647 Štefan Senčík.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..---.;
648 Štefan Vogel.Konečnosť vesmíru.:.1980 ? ?..---.;
649 Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.---.;
650 Šuppa, Jozef.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.---.;
651 T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
652 T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
653 Tanuló-Es olvasókönyvül.Gazdasági Kis Tűkör.Pest:Nyomatott Kosci Sándor.1865..---.;
654 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.---.;
655 Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.---.;
656 Tenace, Michelina, 1954-.Služba představených v církvi :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.---.;
657 ThDr. Marián Šuráb.Homílie rok B.:Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra.1997..---.;
658 Tihamér Tóth.Ježíš Kristus.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1940..---.;
659 Tihamér Tóth.Veliký Bůh.:Nakladatelství Universum Praha.1948..---.;
660 Tihamér Tóth.Vítězství Kristovo - Panna Maria.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941..---.;
661 Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-598-5.---.;
662 Tokody Ödön .Egyetemes Névtára 1880-RA..Temesvárott:Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvnyomdában.1880..---.;
663 Tom Forrest, .Modlitby za novú evanjelizáciu.:výdal J. Vojtašaka v Spišskej Kapitule.1990..---.;
664 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.---.;
665 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.---.;
666 Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5.---.;
667 Tresmontant, Claude.Výklad učení rabbiho Ješuy.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0.---.;
668 Trstenský, Viktor,1908-2006.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.---.;
669 Uhlyárik Jenó.Apologétika.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1907..---.;
670 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.---.;
671 Václav Kubíček.Nedělní a sváteční kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1923..---.;
672 Václav Kubíček.Nedělní kázaní.:nákladem R. Promberga knihkupce Olomovc.1910..---.;
673 Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant.1993..---.;
674 Vančo, Jozef.Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.:Sociálna akadémia Bratislava.1998..---.;
675 Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenie J. P.Martin:Osveta.1990.80-217-0228-1.---.;
676 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.---.;
677 Viktor E. Frankl.Neuvedomený Boh.Bratislava:Luč.2005.80-7114-469-X.---.;
678 Viktor Trstenský.Nemôžem mlčať.:Nové mesto .1995.80-80-85487-31-4.---.;
679 Viktoria Montana.Nebojte sa života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..---.;
680 Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.---.;
681 Vladimír Šatura S. J..Psychológia Meditácie.:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1988.0-91865-25-9.---.;
682 Vrablec, Jozef.O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.---.;
683 Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990..---.;
684 Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-744-9.---.;
685 W.R.Z..O poslaní kňaza.:Slovenská duchovná služba.1987..---.;
686 Walter Kasper.Úvod k viere.:.1983..---.;
687 Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1970 ??..---.;
688 Watson, David.Je tam vôbec niekto ?. Návrat:Praha.1992.80-85495-03-1.---.;
689 William Mac Donald.Pravé učednictví.:.1970 ??..---.;
690 Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.---.;
691 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.---.;
692 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.:Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.---.;
693 Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.---.;
694 Záň Augustín J..Jehovovi svedkovia - falošní svedkovia.Johnstown, NY:JOHNSTOWN.1958..---.;
695 Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.2002.80-967749-0-5.---.;
696 zodpovednosť Česká katolícka Charita.Katolícky kňaz v boji za mier.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1951..---.;
697 zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..---.;
698 zodpovednosť Konferencia Biskupov Slovenska.Pohrebné obrady.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008..---.;
699 zodpovednosť Kongregácia pre klérus .Direktórium o službe a živote kňazov.:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..---.;
700 zodpovednosť Pápež Pavol VI..Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1976..---.;
701 zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.---.;
702 zostavil Joannes Kopsz.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine seu compendium theologiae dogmaticae ,moralis , pastoralis et juris ecclesiastici cum appendice de concilio tridentino.:Sabariae typis emerici Bertalanffy.1855..---.;
703 zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..---.;
704 zostavil Michael Szibenliszt.Institutiones juris privati romani conscriptae pars II. volumen I..:Pestini Typis nobilis J. M . Trattner de Petróza.1829..---.;
705 zostavil Pavel Blaho.Kazateľ.:Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla v Skalici.1880..---.;
706 zostavil v.V. Kronus..Kázání Filipa Heuslera.:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..---.;
707 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.---.;