logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica=""

1 .Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...;
2 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
3 Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...;
4 May, Karol.Winnetou. Bratislava:Mladé letá.1966...čítanie na rozjímanie;
5 Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;
6 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..;