logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-05-15 10:43:34
Saint Bernard.Sermones in cantica canticorum.:.1888..DL2.;

2019-05-15 10:40:27
Saint Bernard.The Nativity.Dublin:.1959..DL2.;

2019-05-15 10:33:40
Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání pro dobu adventní a vánoční /.:..978-80-7575-000-6.DL1.;

2019-05-15 10:29:45
Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Kázání na Píseň písní /.:..978-80-7575-022-8.DL1.;

2019-05-15 10:25:36
Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.2009.978-80-87183-15-1.DL1.;

2019-05-15 10:24:43
Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.2012.978-80-87183-39-7.DL1.;

2019-05-15 10:22:42
Benedict1927-.Seek that which is above :.San Francisco ::Ignatius Press,.c1986..0898701015.DL1.;

2019-05-15 10:20:03
Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.DL1.;

2019-05-15 10:17:33
Benedikt1927-.Jste nadějí církve :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-109-8; 978-80-7450-110-4.DL1.;

2019-03-02 11:00:34
Benedikt1927-.Benediktovo evangelium /.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-126-5.DL1.;

2019-03-02 10:56:12
Benedikt1927-.Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku..Praha:PAULÍNKY.2008.9788086949604; 978-80-86949-60-4.DL1.;

2019-03-02 10:50:11
Benedikt XVI., - papež, 1927-.Věřit, doufat, milovat :.:Praha :.2010.978-80-86949-84-0.DL1.;

2019-03-02 10:48:42
Benedikt.Vánoční promluvy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2007.978-80-7195-140-7.DL1.;

2019-03-02 10:46:52
Benedikt, Z NURSIE.Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.:Karmelitánské nakladatelství.2006.80-7195-022-X.DL1.;

2019-03-02 10:40:25
Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1.;

2019-03-02 10:40:19
Benedikt XVI., - papež, 1927-.Jste nadějí církve :.:[Praha] :.2009?.978-80-254-6675-9.DL1.;

2019-03-02 10:33:32
Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-801-1.DL1.;

2019-03-02 10:32:12
Benedikt,1927-.Můj duchovní testament /.Praha ::Portál,.2013.978-80-262-0460-2.DL1.;

2019-03-02 10:27:56
Joseph Ratzinger..Pravda,hodnoty a moc : Prubířské kameny pluralistické společnosti.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-16-X.DL1.;

2019-03-02 10:27:04
Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.:Scriptum.1993.80-85528-27-4.DL1.;

2019-03-02 10:25:59
Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..DL1.;

2019-03-02 10:24:04
Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..DL1.;

2019-03-02 10:22:58
Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.2001.80-85929-47-3.DL1.;

2019-03-02 10:22:11
.Mysterium Paschale.:.1983..DL1.;

2019-03-02 10:18:04
.Il cuore del mondo.:.1964..DL1.;

2019-03-02 10:09:02
Balhasar, Hans Urs von.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.8071413968; 80-7141-396-8.DL1.;

2019-03-02 10:04:35
Balthasar, Hans-Urs von.Síla křesťanské naděje /.Olomouc ::Velehrad,.1995.80-85966-01-8.DL1.;

2019-03-02 10:03:38
Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987..DL1.;

2019-03-02 10:02:30
Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.DL1.;

2019-03-02 10:00:53
Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..DL1.;

2019-03-02 09:59:24
Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..DL1.;

2019-03-02 09:57:43
Speyr, Adrienne von,(1902-1967).U Boha a u lidí :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-026-8.DL1.;

2019-03-02 09:56:20
Speyr, Adrienne von,1902-1967.Slova na kříži /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1994.80-85527-65-0.DL1.;

2019-03-02 09:54:25
Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-170-X.DL1.;

2019-03-02 09:53:14
Speyr, Adrienne von.Eliáš.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-09-X.DL1.;

2019-03-02 09:52:11
Speyr, Adrienne von.Lumina a nová lumina.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-176-9.DL1.;

2019-02-22 16:22:26
Beck Magnus O.P..Spiritualita a mystika u Tomáše Akvinského.:.1989..Akv..;

2019-02-22 16:11:39
Starozákonní překladatelská komise pri synodní radě Českobraatrské církve Evangelické.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1978..BI 3.;

2019-02-22 16:09:30
.The Interpretation of the New Testament.London:Oxford University Press.1964..BI .;

2019-02-22 15:58:02
Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..BI 4.;

2019-02-22 15:56:49
Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..BI 4.;

2019-02-22 15:50:41
.Sociální encykliky (1891-1991) /.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-154-7.D.;

2019-01-05 09:56:52
Aland, Kurt..The text of the New Testament :.Grand Rapids :; Leiden ::W.B. Eerdmans ;; E.J. Brill,.1989..0802836623 :.BI 7.;

2019-01-05 09:55:27
Schrage, Wolfgang.The ethics of the New Testament /.Philadelphia ::Fortress,.1987.0-8006-2477-7.BI 7.;

2019-01-05 09:53:04
Smith, D. Moody.John among the gospels :.Minneapolis ::Fortress Press,.c1992..0800625307 (alk. paper) :.BI 7.;

2019-01-05 09:50:07
Lindars, Barnabas.The Theology of the Letter to the Hebrews.Cambridge ::Cambridge University Press,.1991.0-521-35748-9.BI 7.;

2019-01-05 09:45:28
Ciuba, Edward J.,1935-.Who do you say that I am?.New York,:Alba House.1974.0818902957.BI 7.;

2019-01-05 09:43:29
Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7.;

2019-01-05 09:42:15
Lupton, Daniel..A guide to reading the New Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070231 (pbk. : v. 1); 091407024X (pbk. : v. 2).BI 7.;

2019-01-05 09:40:31
Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7.;

2019-01-05 09:39:10
Lupton, Daniel..A guide to reading the Old Testament..Chicago, Ill. ::ACTA Foundation,.c1986..0914070215 (pbk. : v. 1); 0914070223 (pbk. : v. 2).BI 7.;

2019-01-05 09:29:54
Fleischer, Barbara J..Facilitator guide for how to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing,.1992..0824570014.BI 7.;

2019-01-05 09:21:26
Charpentier, Etienne.How to read the Old Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0540-9.BI 7.;

2019-01-05 09:19:50
Charpentier, Etienne.How to read the New Testament /.New York ::Crossroad Publishing Company,.c1981.0-8245-0541-7.BI 7.;

2019-01-05 09:14:27
Noth, Martin,1902-1968.The Deuteronomistic History /.Sheffield ::JSOT Press,.1991.1-85075-287-7.BI 7.;

2019-01-03 10:43:26
Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Bůh milosrdný, nebo trestající? /.Praha ::Karmelitánské nakladatelství,.2016.978-80-7195-747-8.BI 6.;

2019-01-03 10:40:42
Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Hospodinův služebník a nová smlouva :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2009.978-80-244-2472-9.BI 6.;

2019-01-03 10:38:09
.Izaiáš =.:..978-80-7545-075-3.BI 6.;

2019-01-03 10:35:25
Vlková, Gabriela Ivana,1964-.Izajáš :.Praha ::Vyšehrad :; Kalich,.2014.978-80-7429-334-4; 978-80-7017-201-8.BI 6.;

2019-01-03 10:33:42
Pacner, Stanislav,1969-.Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13) :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2010.978-80-244-2657-0.BI 6.;

2019-01-03 10:21:21
.Richard ze Svatého Viktora :.Praha ::Oikoymenh,.2000.80-7298-012-2 :.BI 5.;

2019-01-03 10:19:35
.Od Abraháma k nové smlouvě /.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2007.978-80-244-1845-2.BI 5.;

2019-01-03 10:17:34
.\"Zde jsem, abych plnil tvou vůli\" :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2012.978-80-244-3275-5.BI 5.;

2019-01-03 10:15:36
Chalupa, Petr,1954-.Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti :.Olomouc ::Univerzita Palackého v Olomouci,.2011.978-80-244-2921-2.BI 5.;

2018-12-31 11:44:24
White, John.Leadership podle knihy Nehemiáš /.:.2015.978-80-7195-831-4.BI 5.;

2018-12-31 11:42:50
Martini, Carlo Maria,1927-2012.Sila slabosti.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342433 (brož.); 978-80-89342-43-3.BI 5.;

2018-12-31 11:41:26
Martini, Carlo Maria,1927-2012.Lide můj, vyjdi z Egypta :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.1996.80-901957-4-1.BI 5.;

2018-12-31 11:39:52
Beneš, Jiří,1961-.Kniha o Bohu soudci :.Praha :; Chomutov ::Advent-Orion, spol. s r.o. ;; Luboš Marek,.2015.978-80-87127-72-8; 978-80-7172-762-0.BI 5.;

2018-12-31 11:38:13
Arminjon, Blaise.Veľpieseň :.Trnava ::Dobrá kniha,.2004.80-7141-474-3.BI 5.;

2018-12-31 11:36:52
.Kniha Ester :.V Praze ::Vyšehrad,.2016.978-80-7429-644-4.BI 5.;

2018-12-31 11:32:21
Kopp, Johanna,1921-.Izraelští proroci :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2001.80-7192-507-1.BI 5.;

2018-12-31 11:30:30
Hochmann, František.Když mluvili proroci :.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-027-3 :.BI 5.;

2018-12-31 11:28:53
Prudký, Martin,1960-.Obtížné oddíly Předních proroků / Martin Prudký, Jan Heller a kol..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-724-9 (váz.).BI 5.;

2018-12-31 11:26:28
Zenger, Erich,1939-2010.Na úpatí Sinaje :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-144-0.BI 5.;

2018-12-31 11:24:28
Zenger, Erich,1939-.První zákon :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1999.80-7192-401-6.BI 5.;

2018-12-31 11:23:14
Richter, Etienne.Proč milovat Izrael? /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1997.80-7192-206-4 (brož.).BI 5.;

2018-12-31 11:21:12
Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.1993.80-85-527-28-6 :.BI 5.;

2018-12-31 11:19:33
Pípal, Blahoslav,1926-.Moudrost knihy Přísloví /.Praha ::Kalich,.1992.80-7017-504-4 :.BI 5.;

2018-12-31 11:12:55
Tomic, Celestin.Praotcovia Izraela.Bratislava:EFFEKT.1993.8096696718; 80-966967-1-8.BI 5.;

2018-12-31 11:08:45
Petiška, Eduard,1924-1987.Příběhy starého Izraele /.[S.l.] ::Martin,.1991.80-900129-1-4 :.BI 5.;

2018-12-31 11:07:06
Drápal, Dan,1949-.Biblické studie...Praha ::Návrat domů,.2016.978-80-7255-377-8.BI 5.;

2018-12-31 11:05:32
Hřebík, Josef,1956-.Lest cestou k požehnání? :.Praha ::Karolinum,.2001.80-246-0280-6.BI 5.;

2018-12-31 11:04:16
Filón z Alexandreie,asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr..Život Mojžíšův =.:.2015.978-80-86498-56-0.BI 5.;

2018-12-31 11:00:38
Heller, Jan,1925-.Obtížné oddíly knih Mojžíšových /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2006.80-7195-128-5 :.BI 5.;

2018-12-31 10:59:07
Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2001.80-7192-450-4 :.BI 5.;

2018-12-31 10:57:25
Kopp, Johanna.Starý zákon-kniha pro dnešní dobu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakl.,.2003.80-7192-466-0 :.BI 5.;

2018-12-31 10:47:40
Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy :.Praha ::Portál,.1993.80-85282-46-1 :.BI 4.;

2018-12-31 10:46:11
Korec, Ján Chryzostom,1924-.Nad Starým zákonom /.Bratislava ::Lúč,.1994.80-7114-107-0.BI 4.;

2018-12-31 10:44:29
Ravik, Slavomír,1932-.Bible dnes a pro nás :.Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1991.80-04-25553-1 :.BI 4.;

2018-12-31 10:43:00
Sacks, Jonathan,1948-.O svobodě a náboženství :.V Praze ::P3K,.2008.978-80-87186-00-8 :.BI 4.;

2018-12-31 10:41:32
Leibowitz, Ješajahu,1903-1994.Úvahy nad Tórou /.Praha ::P3K,.2011.978-80-87186-50-3 (váz.); 978-80-87186-51-0 (brož.).BI 4.;

2018-12-31 10:37:00
Deissler, Alfons,1914-2005.Chodit s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1999.80-7192-413-X.BI 4.;

2018-12-31 10:32:19
Lewis, C. S.1898-1963.Úvahy nad žalmy /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-326-6.BI 4.;

2018-12-31 10:25:22
.Komentáre k Starému zákonu.:.2005??.9788081911354; 978-80-8191-135-4.BI 4.;

2018-12-31 10:22:54
.Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2013.978-80-7141-766-8.BI 4.;

2018-12-31 10:18:06
Varšo, Miroslav,1968-.Komentáre k Starému zákonu..Trnava ::Dobrá kniha,.2010.978-80-7141-690-6.BI 4.;

2018-12-31 10:13:08
Vopalecký, Pavel.Genesis :.:...BI 4.;

2018-12-31 10:08:43
.Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.BI 4.;

2018-12-31 10:06:08
Bič, Miloš,1910-2004.Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-150-5.BI 4.;

2018-12-31 10:03:41
.Výklady ke Starému Zákonu..Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-274-9.BI 3.;