logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-05-18 20:32:37
Ondruš, Rajmund,.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..suscm.;

2019-05-18 20:32:01
Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..suscm.;

2019-05-18 20:31:10
Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;

2019-05-18 20:30:18
Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;

2019-05-18 20:29:31
Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..suscm.;

2019-05-18 20:27:51
Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..suscm.;

2019-05-18 20:27:09
.Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..suscm.;

2019-05-18 20:16:03
Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..ssv.;

2019-05-18 20:15:31
Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..ssv.;

2019-05-18 20:14:14
Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..ssv.;

2019-05-18 20:13:21
Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..ssv.;

2019-05-18 20:11:31
Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;

2019-05-18 20:10:19
.Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..ssv.;

2019-05-18 20:09:15
Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;

2019-05-18 20:08:26
p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..suscm.;

2019-05-18 20:07:37
Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;

2019-05-18 20:07:00
Bohuslav (Ľudovít Macák).Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..suscm.;

2019-05-18 19:42:45
Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.ssv.;

2019-05-18 19:41:52
sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..ssv.;

2019-05-18 19:41:06
.Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..ssv.;

2019-05-18 19:39:59
Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..suscm.;

2019-05-18 19:37:32
Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..suscm.;

2019-05-18 19:36:40
Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..suscm.;

2019-05-18 19:31:18
.Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..ssv.;

2019-05-18 19:30:25
.Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..ssv.;

2019-05-18 19:29:24
Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..suscm.;

2019-05-18 19:24:20
.Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..suscm.;

2019-05-18 19:23:16
Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984..suscm.;

2019-05-18 19:20:47
Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..suscm.;

2019-05-18 19:19:59
Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;

2019-05-18 19:19:13
Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..suscm.;

2019-05-18 19:18:25
T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1989..suscm.;

2019-05-18 19:17:45
Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..suscm.;

2019-05-18 19:15:38
p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..suscm.;

2019-05-18 19:12:17
Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..suscm.;

2019-05-17 20:29:21
Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1936..sk1950.;

2019-05-17 20:28:15
Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga.1935..sk1950.;

2019-05-17 20:27:55
Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy.1935..sk1950.;

2019-05-17 20:25:20
Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev.1921..sk1950.;

2019-05-17 20:24:39
Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..sk1950.;

2019-05-17 20:23:47
Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,.1944..sk1950.;

2019-05-17 20:22:51
Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,.1948..sk1950.;

2019-05-17 20:21:49
Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..sk1950.;

2019-05-17 20:21:03
Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius.1946..sk1950.;

2019-05-17 20:12:51
Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal.1941..OP.;

2019-05-17 20:12:15
Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal.1937..OP.;

2019-05-17 20:06:43
Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem.M DCCC LXXIV [= 1874]..VZ.;

2019-05-17 19:58:12
Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim].1737.(viaz.).VZ.;

2019-05-17 19:49:25
Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1857-1868..VZ.;

2019-05-17 19:48:50
Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..VZ.;

2019-05-17 19:38:51
de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..LATIN.;

2019-05-17 18:51:13
Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..ssv.;

2019-05-17 18:50:18
Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..ssv.;

2019-05-17 18:49:06
Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;

2019-05-17 18:48:27
Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;

2019-05-17 18:46:54
Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..ssv.;

2019-05-17 18:46:15
Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;

2019-05-17 18:45:24
Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..ssv.;

2019-05-17 18:44:01
Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ssv.;

2019-05-17 18:43:06
Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..ssv.;

2019-05-17 18:42:13
Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..ssv.;

2019-05-17 18:41:11
Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..ssv.;

2019-05-17 18:40:32
.Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.ssv.;

2019-05-17 17:54:49
Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.A10.;

2019-05-17 17:54:27
Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.A10.;

2019-05-17 17:53:42
McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.A10.;

2019-05-17 17:53:06
Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.A10.;

2019-05-17 17:52:36
Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.A10.;

2019-05-17 17:52:02
Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.2014.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;

2019-05-17 17:51:10
Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.A10.;

2019-05-17 17:50:26
Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.1999.80-7114-276-X.A10.;

2019-05-17 17:49:08
.Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.2007.978-80-86849-34-8.A10.;

2019-05-17 17:48:33
Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-522-7.A10.;

2019-05-17 17:47:41
Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5.A10.;

2019-05-17 17:46:31
Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-196-5.A10.;

2019-05-17 17:40:48
Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-26038-1.A10.;

2019-05-17 17:39:04
Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad.1985..A10.;

2019-05-17 17:36:23
Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.2005.80-969360-7-7.A10.;

2019-05-17 17:33:05
Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A10.;

2019-05-17 17:08:03
Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.A10.;

2019-05-17 17:07:33
Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.2007.978-80-244-1587-1.A10.;

2019-05-17 17:06:54
Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.2010.978-80-7195-465-1.A10.;

2019-05-17 17:05:43
Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-709-5.A10.;

2019-05-17 17:05:06
Hutchinsonová, Gloria.Modlíme sa so svätými. Bratislava:Serafín.2001.80-85310-20-1.A10.;

2019-05-17 17:04:19
Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.1998.80-7168-607-7.A10.;

2019-05-17 17:03:26
Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.A10.;

2019-05-17 17:02:05
Rajmund Ondruš.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.A10.;

2019-05-17 17:00:59
Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.A10.;

2019-05-17 16:59:58
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.A10.;

2019-05-17 16:59:28
Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.2007.978-80-86715-79-7.A10.;

2019-05-17 16:58:51
Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.A10.;

2019-05-03 14:24:08
Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..sk1950.;

2019-04-20 17:01:20
.Písmo sväté Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..ssv.;

2019-04-20 17:00:03
Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..ssv.;

2019-04-20 16:12:08
Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..ssv.;

2019-04-20 16:10:23
Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..ssv.;

2019-04-09 11:35:10
Braito, Silvester, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal.1937..OP.;

2019-04-09 11:34:31
Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..OP.;

2019-04-08 21:46:36
Pauliny, Andrej.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.B43.;

2019-04-08 21:35:41
Pauliny, Andrej.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.B43.;