logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-05-10 16:17:14
C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:CMBF UP.1990 (?)..P3/1.;

2019-05-10 16:14:51
C. Spicq OP, M.-J. Le Guillu OP, et al..Úvod do theologie.:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-10 16:03:29
.Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-10 15:56:55
C. Spicq OP, M.-J. Le Guillou OP, et al..Úvod do teologie.:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-06 20:00:10
Neznámy.Obecná estetika .:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-06 19:44:40
Reginald Garrigou-Lagrange, O.P..Křesťanská dokonalost a kontemplace.:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-06 17:01:58
Štefan Mordel.Patrológia.Spišská Kapitula:Rímskokatolícky cyrilometodejská bohoslovecná fakulta KU.1991..P3/1.;

2019-05-06 16:57:28
ThDr. Otokar Balcar.Dějiny filosofie / Sociologie.Olomouc:CMBF v Praze.1971..P3/1.;

2019-05-06 16:51:47
.Základy křesťanské filozofie věku.Litoměřice:CMBF.1978..P3/1.;

2019-05-06 16:46:21
.Ontologia.:.1980 (?)..P3/1.;

2019-05-04 12:31:09
.Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 12:22:12
.Puvod víry v duši a v posmrtný život 1.Olomouc:CMBF v Praze.1973..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 12:17:47
Balcar, O. ThDr..Puvod víry v duši a v posmrtný žiuvot 2.Praha:C M bohoslovecká fakulta.1973..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 11:47:33
.Leto s Tebou VI..Bratislava:CMBF.1985..K16/7.;

2019-05-04 11:38:32
.Theologia moralis I/II.:.1970 (?)..P3/1.;

2019-05-04 11:29:27
.Litánie Loretánske v rozjímaní.:.org. 1954..K12/3.;

2019-05-04 10:34:43
.O sviatosti zmierenia.:pre vnútornú potrebu.1980 (?)..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 10:31:17
.Ako urobíme sviatosť pokánia príťažlivou.Bratislava:TF-KU.1980 (?)..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 10:11:20
.Podstatné prvky učení církve o řeholním životě, vztahující se na instituty zasvěcené apoštolátu.Plzeň:.1991..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 09:57:18
ThDr. Ladislav Pokorný.Liturgika II..:ČKCH.1976..K10/5.;

2019-05-04 09:53:55
.Liturgika II..:ČKCH.1976..K10/5.;

2019-05-04 09:50:01
.Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.Litoměřice (?):.1969..SKRIPTA_5.;

2019-05-04 09:14:54
Dubovec, Pavol,1966-.Mlynárov tovariš.Turie:Obecný úrad.2015.9788097230227 (viaz.); 978-80-972302-2-7.D8/6.;

2019-05-04 09:13:35
Dubovec, Pavol,1966-.Siedmy meč z Golgoty.Žilina:Familiae Locum-Rodinkovo.2014.9788097168513 (brož.); 978-80-971685-1-3.D8/6.;

2019-05-04 09:07:35
.Liturgika II..Litoměřice:ČKCH.1976..K10/5.;

2019-04-25 17:44:16
Dvořák, František, 1920-.Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích. 2010. : Praha : Pražská scéna.2010.978-80-86102-68-9.SKRIPTA_2.;

2019-04-25 17:40:27
.Mše a úcta Eucharistie.:.1980/_..SKRIPTA_2.;

2019-04-25 17:33:44
.Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska.1980??..SKRIPTA_2.;

2019-04-25 17:31:18
Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-15-1.SKRIPTA_2.;

2019-04-25 17:22:22
Gábriš, Karol,1919-1998.Ježišove podobenstvá..Bratislava ::Univerzita Komenského,.1991.80-223-0442-5.SKRIPTA_2.;

2019-04-19 22:07:06
Della Volpe, Monica,1944-.Cesta vděčnosti :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-826-0 (brož.).K27/1.;

2019-04-19 20:46:47
Scavo, Nello,1972-.Bergogliův seznam :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-753-9 :.K27/1.;

2019-04-19 20:06:19
Jozef Bednárik, CSsR..Odpustky.Spišská Kapitula:Vydavateľstvo životom.1947..K09/4.;

2019-04-19 19:47:13
.Dogmatika V. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:45:49
.Dogmatika IV. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:44:16
.Dogmatika III. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:42:38
.Dogmatika II. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:40:58
.Dogmatika I. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:38:24
.Dogmatika VII. díl.:Matice cyrilometodějská.1994 (?)..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:33:30
.Dogmatika VI. díl .Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:25:24
.Učebné texty z praslovávneho domatického bohoslovia.Bratislava:Pravoslávna cirkev v ČSSR.1975..SKRIPTA_5.;

2019-04-19 19:14:30
.Křsťanská dokonalost a kontemplace.:Samizdat.1980/_..P3/1.;

2019-04-19 11:23:23
Benedikt1927-.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.K19/6.;

2019-04-19 11:22:27
Benedikt,1927-.Velké postavy středověké církve /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-527-6.K19/6.;

2019-04-19 11:20:12
Zubko, Peter,1972-.Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku :.:..978-80-89613-19-9.D8/7.;

2019-04-19 09:44:30
.Komentáre k Starému zákonu /.:..978-80-7141-626-5.K07/7.;

2019-04-19 09:41:12
.Sväté Písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417972 (viaz.); 978-80-7141-797-2.K07/7.;

2019-04-19 09:40:17
Tatian,120-173.Promluva k Řekům /.:..978-80-7298-210-3.K17/3.;

2019-04-19 09:38:47
Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215.Exegetické zlomky :.Praha ::OIKOYMENH,.2014.978-80-7298-387-2.K17/3.;

2019-04-19 09:34:15
Ambróz,339-397.Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910654 (brož.); 978-80-8191-065-4.K17/4.;

2019-04-19 09:33:20
Augustín,354-430.Enchiridion.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910067 (brož.); 978-80-8191-006-7.K17/4.;

2019-04-19 09:32:07
Augustinus Aurelius354-430.O katechizovaní úplných začiatočníkov.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419709 (brož.); 978-80-7141-970-9.K17/4.;

2019-04-19 09:31:22
Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Výklad Veĺpiesne..:..978-80-7141-927-3.K17/4.;

2019-04-19 09:29:47
Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.K08/5.;

2019-04-19 09:05:22
Keller, Timothy,1950-.Bolesť a utrpenie.:..9788099903037; 978-80-99903-03-7.K13/5.;

2019-04-19 09:04:21
Benedikt1927-.Drahí bratia kňazi.Nitra:Gorazd; Kňazský seminár sv. Gorazda.2017.9788089481392 (viaz.); 978-80-89481-39-2.K19/6.;

2019-04-19 09:03:21
Benedikt1927-.Poznanie pravdy.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910951 (viaz.); 978-80-8191-095-1.K19/6.;

2019-04-19 09:01:53
Benedikt1927-.Reč a slovo kríža.:..9788089481439; 978-80-89481-43-9.K19/6.;

2019-04-19 09:00:35
Fotta, Peter,1958-.Sociálna filozofia.:..9788056105436; 978-80-561-0543-6.K02/4.;

2019-04-19 08:59:29
Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:..9788097012694; 978-80-970126-9-4.K14/2.;

2019-04-19 08:57:59
Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.K14/6.;

2019-04-11 18:38:31
Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.K14/6.;

2019-04-08 16:48:19
.Zasvěcení Neposkvrnené.:Samizdat.1960..K12/3.;

2019-04-08 16:35:17
.Loretánske litánie.:Samizdat.1983 (?)..K12/3.;

2019-04-08 16:24:50
Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..D5/3.;

2019-04-07 11:27:28
.Ad sacerdotium.Bratislava:Rímsko-katolícky seminár.1968..Sam 1.;

2019-04-07 11:17:59
.Patrológia.Bratislava:Rímsko cyrilometodejská bohoslovecná fakulta.1988..Sam 1.;

2019-04-07 11:12:42
.Úvod do theologie.Litoměřice: .1980 (?)..Sam 1.;

2019-03-16 08:47:07
.Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..D5/7.;

2019-02-09 10:16:38
Jašík, Rudolf,1919-1960.Námestrie svätej Alžbety.:..9788089929078; 978-80-89929-07-8.D8/6.;

2018-12-23 15:40:43
Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1968..R2/1.;

2018-12-23 15:40:23
Peciar Štefan Dr. - a spol..Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1965..R2/1.;

2018-12-23 15:40:00
Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1964..R2/1.;

2018-12-23 15:39:38
Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1963..R2/1.;

2018-12-23 15:39:11
Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1960..R2/1.;

2018-12-23 15:38:46
Peciar, Štefan, d 1912-1989 4 red ;.Slovník slovenského jazyka I. diel p a-k.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1959..R2/1.;

2018-12-23 15:35:15
.Anglicko-slovenský slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1998.80-88908-14-0.R2/1.;

2018-12-23 15:34:18
.Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::Slovak Academic Press,.1997.80-85665-93-X.R2/1.;

2018-12-20 16:29:17
.Dialektický a historický materializmus.Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1977..R1/2.;

2018-12-20 16:23:32
Katedra dialektického a historického materializmu.Dialektický materializmus.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1964..R1/2.;

2018-11-21 16:38:20
Letz, Ján,1936-.Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia.:.2018.9788089567843; 978-80-89567-84-3.K02/7.;

2018-09-24 17:17:33
Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM.1989..R1/4.;

2018-09-24 17:15:38
Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.R1/8.;

2018-09-24 17:02:24
Kološ, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..D5/3.;

2018-09-24 17:01:36
.Trpiace údy Kristove/ Trpiace údy Pána Jažiša.:Vlastným nákladom.1948..K20/5.;

2018-09-24 16:53:34
Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.2002.80-86263-34-7.K04/4.;

2018-09-24 16:52:51
Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.D8/6.;

2018-09-22 11:28:57
Feix, Gerhard.Případy Sureté /.Praha ::Panorama,.1979..D5/2.;

2018-09-22 11:11:55
.Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?..K12/3.;

2018-09-17 16:57:51
Rapošová, Mária,1955-.Muzikant boží don Štefan Olos, SDB.Hubová:Obecný úrad.2017.9788097274993; 978-80-972749-9-3.K16/3.;

2018-09-17 16:56:05
Torrell, Jean-Pierre,1927-.Svatý Tomáš Akvinský :.:.2017.978-80-7575-010-5.K02/2.;

2018-09-17 16:55:06
Volek, Peter,1964-.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.2018.9788081612602; 978-80-8161-260-2.K02/4.;

2018-09-17 16:51:34
Sheen, Fulton J.1895-1979.Sedmero hlavních hříchů /.:.2017.978-80-906372-6-9.K05/1.;

2018-09-17 09:37:36
Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..D5/3.;

2018-09-17 09:22:25
Řehoř z Nyssy,asi 335-asi 395.Katechetická řeč :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-513-5.K17/3.;

2018-09-17 09:21:05
Tertullianus,asi 160-asi 220.O Kristově těle :.Praha ::OIKOYMENH,.2015.978-80-7298-205-9.K17/3.;

2018-09-17 09:19:42
.Řehoř z Nyssy :.Praha ::OIKOYMENH,.2013.978-80-7298-484-8.K17/3.;

2018-09-13 17:15:38
Vilo Širocký.Juraj Dobránsky 1831-1912.Široké:Farnosť Široké a ružencové bratstvo Široké.2017..D8/7.;

2018-09-13 17:08:23
Gutek, František,1959-.Obec Kobyly.Kobyly:Obecný úrad.2017.9788097278984; 978-80-972789-8-4.D8/8.;

2018-09-13 16:57:51
Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.K10/3.;