logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2013-12-12 09:43:11
Kaľavský, Metod.Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove.2003..literatúra faktu 1855/Z-122.;

2013-12-12 09:37:11
Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy.;

2013-12-12 09:24:11
Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..životopisy svätých 1857/Z-123.;

2013-12-12 09:20:11
Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169.;

2013-12-12 09:07:11
Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78.;

2013-12-12 09:03:11
Nagel, Marcel,(1930-1984).Životné pramene Kongregácie.[S.l.]:Postulazione M.A.M..2011.9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124.;

2013-12-12 09:01:11
Jeffs, Stephanie.Krásna noc Vianoc.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142.;

2013-12-12 08:59:10
Mitchell, Patricia.Svätí rozprávajú o sebe deťom.Bratislava:Redemptoristi.2012.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170.;

2013-12-12 08:57:10
.Uctievame si Pannu Máriu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61.;

2013-12-12 08:55:10
Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125.;

2013-12-12 08:51:10
Ferrero, Bruno.Nebo v našom dome.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87.;

2013-12-12 08:49:10
Ferrero, Bruno.Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179.;

2013-12-12 08:44:10
Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178.;

2012-08-14 11:10:15
Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :Shalom.2009.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Montana, Victoria.Dom na skale.:TEXTM Prievidza.1993.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie.;

2012-08-14 11:10:15
Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1.beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Pauliny, Andrej.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.katechetika.;

2012-08-14 11:10:15
Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..dejiny Cirkvi.;

2012-08-14 11:10:15
Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johanes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5.filozofia .;

2012-08-14 11:10:15
Svatoš, Bedřich.Hospůdka na nároží.:Křesťanská akademia.1983..beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Papežská biblická komisia .Interpretácia Biblie v Cirkvi.:KBD na Slovensku.1995..cirkevné dokumenty.;

2012-08-14 11:10:15
Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.:nové mesto.1997..Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.výchova a sexualita .;

2012-08-14 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.výchova a sexualita .;

2012-08-14 11:10:15
Srholec, Anton.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Ondruš, Rajmund.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.Životopisy.;

2012-08-14 11:10:15
Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-017-X.modlitebné knihy .;

2012-08-14 11:10:15
Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;

2012-08-14 11:10:15
Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.spiritualita.;

2012-08-14 11:10:15
Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;

2012-08-14 11:10:15
Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Bohuslav (Ľudovít Macák).Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.---.;

2012-08-14 11:10:15
Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo.;

2012-08-14 11:10:15
Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Bratislava:Serafín.2006.80-8081-049-4.spiritualita .;

2012-08-14 11:10:15
Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia.;

2012-08-14 11:10:15
Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;

2012-08-14 11:10:15
Senčík, Štefan.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;

2012-08-14 11:10:15
Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;

2012-08-14 11:10:15
Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;

2012-08-14 11:10:15
Macák, Dominik.Nové trendy v liturgii. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam.;

2012-08-14 11:10:15
Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991..modlitebné knihy .;

2012-08-14 11:10:15
Heidi, Schilling.Nedeľné príbehy.:Mladé letá.1992.80-85013-08-8.katechetika.;

2012-08-14 11:10:15
Jurko, Jozef.Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.modlitebné knihy .;

2012-08-14 11:10:15
Molnár, Imre.Omilostený na smrť.:METEM Budapešť.2010.978-963-9662-46-9.literatúra faktu.;

2012-08-14 11:10:15
Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;

2012-08-14 11:10:15
Bogliolo, Luigi.Ontológia. Bratislava:RKCMBF.1993..filozofia .;

2012-08-14 11:10:15
Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Hlinka, Anton.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-84-8.duchovný život .;

2012-08-14 11:10:15
Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha.1992..Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Brezina, Ján.Perly múdrosti.:Tranoscius.1997.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Schug, John.Páter Pio.:Presto Press.1992.80-85667-00-2.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Porúbčan, Štefan SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..exegéza a biblická teológia.;

2012-08-14 11:10:15
Hrbata, Josef,(1924-).Perly a chléb..Český Těšín ::Cor Jesu,.1991.80-900746-1-8.exegéza a biblická teológia.;

2012-08-14 11:10:15
Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..exegéza a biblická teológia.;

2012-08-14 11:10:15
Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia.1971..duchovný život .;

2012-08-14 11:10:15
Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.2002.80-88949-55-6.detská literatúra .;

2012-08-14 11:10:15
Bakerová, Juliette.Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Powell, Baden Robert.Rady skautským vodcom.Žilina:Skautská stopa.1992.80-85678-00-4.výchova a sexualita .;

2012-08-14 11:10:15
Ondruš, Rajmund.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Fiorenza, Francis S..Systematická teologie 1.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;

2012-08-14 11:10:15
Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.2011.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Mondscheinová, Helga.... srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.1992.80-7114-047-3.detská literatúra .;

2012-08-14 11:10:15
Goldmann,Gereon .Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.duchovný život .;

2012-08-14 11:10:15
Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1990..homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Zvěřina ,Josef.Teologie Agapé.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;

2012-08-14 11:10:15
František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.mariológia.;

2012-08-14 11:10:15
Arguelles, N.P.D.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.Životopis.;

2012-08-14 11:10:15
Brtko, Kornel.Úlomky zo života.:.1994..---.;

2012-08-14 11:10:15
Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;

2012-08-14 11:10:15
Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat.1980??..Ježiš Kristus.;

2012-08-14 11:10:15
Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.literatúra faktu.;

2012-08-14 11:10:15
Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..hagiografia - diela svätých.;

2012-08-14 11:10:15
Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..katechetika.;

2012-08-14 11:10:15
Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.duchovný život .;

2012-08-14 11:10:15
Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie.;

2012-08-14 11:10:15
Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II..;

2012-08-14 11:10:15
Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria.;

2012-08-14 11:10:15
Konig Franz; Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;

2012-08-14 11:10:15
Račok, Ján.Zamyslení na každý deň. Prešov:VMV.1998..meditácie a myšlienky.;

2012-08-14 11:10:15
Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..katechetika.;

2012-08-14 11:10:15
Kernerman, Lionel.Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Bratislava:SPN - Mladé letá.1994.80-08-02418-6.slovníky .;

2012-08-14 11:10:15
Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;

2012-08-14 11:10:15
Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;