logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2014-06-03 13:12:17
Bednáriková, Janka,(1969-).Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847562 (brož.);978-80-8084-756-2.f26.;

2014-06-03 13:09:17
Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.f26.;

2014-06-03 12:59:16
Václavová,Hric,Gira.Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.:.2013.978-80-89487-44-8.f26.;

2014-06-03 12:50:16
.Sekulárne inštitúty.:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.f26.;

2014-04-22 13:43:17
Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26.;

2014-04-22 13:35:17
Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.f26.;

2014-04-22 13:33:17
František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.f26.;

2014-04-22 13:31:17
Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;

2014-04-22 13:19:17
Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2013.:SSV Trnava pre KBS.2013..f26.;

2014-04-22 13:15:17
Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2012.:SSV Trnava.2012..f26.;

2014-04-22 13:10:17
Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2012.:SSV Trnava pre KBS.2012..f26.;

2014-04-22 12:52:16
Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;

2014-04-22 12:49:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;

2014-04-22 12:43:16
nie je uvedená.Liturgia č..1/2011.:SSV Trnava pre KBS.2011..f26.;

2014-04-08 13:24:17
Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2006.:SSV Trnava pre KBS.2006..f26.;

2014-04-08 12:54:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.4/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;

2014-04-08 12:52:16
Stolárik Stanislav.liturgia č.3/2010.:.2010..f26.;

2014-04-08 12:50:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;

2014-04-08 12:49:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2010.:SSV Trnava pre KBS.2010..f26.;

2014-04-08 12:45:16
Stolárik Stanislav.liturgia č.4/2009.:.2009..f26.;

2014-04-08 12:44:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č. 3/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;

2014-04-08 12:42:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.2/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;

2014-04-08 12:40:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2009.:SSV Trnava pre KBS.2009..f26.;

2014-04-08 12:37:16
Stolárik Stanislav.Liturgia č.3/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26.;

2014-04-01 13:43:17
Stolárik Stanislav.Liturgia č.1/2008.:SSV Trnava pre KBS.2008..f26.;

2014-04-01 13:33:17
Vrablec Štefan.Liturgia č.3/2002.:SSV Trnava pre KBS.2002..f26.;

2014-04-01 13:26:17
Malý Vincent.Liturgiač.3/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26.;

2014-04-01 13:23:17
Malý Vincent.Liturgia č.2/2000.:SSV Trnava pre KBS.2000..f26.;

2014-04-01 13:18:17
Malý Vincent.Liturgia č.1/2000.:.2000..f26.;

2014-04-01 13:13:17
Malý Vincent.Liturgia č.3/1994.:.1994..f26.;

2014-04-01 13:04:17
Malý Vincent.Liturgia č.1/1992.:KBS.1992..f26.;

2014-04-01 12:56:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier č.4/2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26.;

2014-04-01 12:54:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 88, č. 1-10, 2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;

2014-03-18 15:36:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 86, č. 1-10, 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005..f26.;

2014-03-18 15:34:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;

2014-03-18 15:32:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier č.1/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;

2014-03-18 15:29:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 85, č. 1-10, 2004.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004..f26.;

2014-03-18 15:27:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 6/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;

2014-03-18 15:24:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 5/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;

2014-03-18 15:17:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 90, č. 1-10, 2009.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009..f26.;

2014-03-18 15:13:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 93, č. 1-10, 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012..f26.;

2014-03-18 15:11:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 84, č. 1-10, 2003.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003..f26.;

2014-03-18 15:01:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 83, č. 1-10, 2002.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002..f26.;

2014-03-18 14:59:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 1/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;

2014-03-18 14:52:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 2/2007.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007..f26.;

2014-03-18 14:45:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier č. 4/2006.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006..f26.;

2014-03-18 14:42:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 89, č. 1-10, 2008.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008..f26.;

2014-03-18 14:39:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 82, č. 1-10, 2001.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001..f26.;

2014-03-18 14:33:16
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 92, č. 1-10, 2011.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011..f26.;

2014-03-11 15:34:17
Dian Daniel.Duchovný pastier.:.2003..f25.;

2014-03-11 15:29:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 81, č. 1-10, 2000.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000..f25.;

2014-03-11 15:24:17
Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 80, č. 1-10, 1999.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999..f25.;

2014-03-11 15:06:17
Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.f22.;

2014-03-04 15:12:17
KBS.Posolstvo sv. Otca Benedikta XVI .k Svetovému dńu pokoja 2013.:SSV Trnava .2013.978-80-7162-964-1.f22.;

2014-03-04 15:07:17
KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.f22.;

2014-03-04 14:59:16
Prikryl Ľubomír.Stručné dejiny farnosti Žilina.:RKU Farnosti Žilina -mesto.2006..f22.;

2014-03-04 14:53:16
Spoločenstvo kostola svätého Štefana - kráľa.Kostol svätého Štefana -kráľa v Žiline.:.2010..f22.;

2014-03-04 14:46:16
Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.f22.;

2014-03-04 14:45:16
.Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.f22.;

2014-03-04 14:44:16
Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.f22.;

2014-03-04 14:42:16
Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-310-5.f22.;

2014-03-04 14:41:16
Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.f22.;

2014-03-04 14:40:16
Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.f22.;

2014-03-04 14:39:16
Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.f22.;

2014-03-04 14:38:16
Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.f22.;

2014-03-04 14:37:16
Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.f22.;

2014-03-04 14:35:16
Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-403-9.f22.;

2014-03-04 14:35:16
Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.f2.;

2014-03-04 14:34:16
Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.f22.;

2014-03-04 14:29:16
.Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.f22.;

2014-03-04 14:29:16
Pavol, Jan.Otcovi mladých.:Don Bosco.1999.80-88933-32-3.f22.;

2014-02-25 15:35:17
Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.f22.;

2014-02-25 15:34:17
Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.f22.;

2014-02-25 15:32:17
Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.f22.;

2014-02-25 15:26:17
.Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.f22.;

2014-02-25 15:21:17
.Ad caeli reginam.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.f22.;

2014-02-25 15:07:17
Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.f22.;

2014-02-25 15:00:17
.Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.f22.;

2014-02-25 14:52:16
Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.f22.;

2014-02-25 14:50:16
Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.f22.;

2014-02-25 14:48:16
.Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.f22.;

2014-02-25 14:47:16
Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.f22.;

2014-02-25 14:46:16
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Porta fidei.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-889-7.f22.;

2014-02-25 14:44:16
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.f22.;

2013-12-12 09:18:11
Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7.F22.;