logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-05-17 16:29:19
Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973...schinlegertrude/sjanom;

2019-05-17 16:27:15
.Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985...ssv/poucenie;

2019-05-17 16:24:19
Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979...ssv/poucenie;

2019-05-17 16:22:46
Gramantik, Vavrinec, SJ.Poďme k Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929...gramantikvavrinecsj/podme;

2019-05-17 16:21:11
Vrablec, Jozef.Pán môj a Boh môj.Trnava:.1941...vrablecjozef/panmoj;

2019-05-17 16:19:32
Tomáš Kempenský,1379-1471.Štvoro knih o následovaní Krista od Tomáša Kempenského.Trnava:Spol. sv. Vojtecha,.1921...tomaskempensky/nasledovanie;

2019-05-17 16:16:49
Schmid, Max,1875-.Najčasovejšia úcta božsk. Srdca :.V Trnave ::Posol Božsk. Srdca Ježišovho,.1940...schmidmax/najcasovejsia;

2019-05-17 16:04:58
Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...ssv/pismosvate69;

2019-05-17 13:57:51
Voroňák, Boris.Život a dielo Mons. Alexia Toronského.Košice:Byzant.2004.80-85581-02-7..voronakboris/zivot;

2019-05-17 13:55:36
Klement, Alexandrijský.Stromata. I.:Oikoymenh.2004.80-7298-103-X..klementalexandrijsky/stromata;

2019-05-17 06:50:53
Rejzek, Antonín,1844-1920.Život blahoslavené Anežky České /.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1894...rejzekantonin/zivot;

2019-05-17 06:46:12
Wintera, Vavřinec Jan Křtitel,1864-1914.Odboj broumovských /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1904...winteravavrinecjankrtitel;

2019-05-17 06:35:23
.70 let nakladatelstvi Vysehrad, 1934-2004 /.Praha ::Vysehrad,.2004..8070217278..novakpravomil/70let;

2019-05-17 06:29:23
Sedlák, Jan Nepomuk,1854-1930.Kníže-arcibiskup Pražský Lev svob. pán ze Skrbenských, primas království Českého /.V Praze ::Tiskem a nákladem kníž.-arcib. knihtiskárny (Rohlíček a Sievers),.1900...sedlakjannepomuk/knizearcibiskup;

2019-05-17 06:24:11
Vychodil, Jan,1848-1926.Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 57 obrazy /.Velehrad ::M. Melichárek,.1925...vychodiljan/popis;

2019-05-17 06:19:43
Votka, Jan Křtitel,1825-1899.Zázračný jazyk svatého Jana Nepomuckého :.Praha ::Katolický spolek tiskový,.1884...votkajankrstitel/zazracny;

2019-05-17 06:16:46
Vávra, Josef,1838-1912.Počátky reformace katolické v Čechách /.V Praze ::[J. Vávra],.1894...vavrajosef/pocatky;

2019-05-17 06:12:36
.Prameny dějin českých vydávané z nadání Palackého..:....emlerjosef/prameny;

2019-05-17 06:09:35
Lenz, Antonín,1829-1901.Vzájemný poměr učení Petra Chelčického, starší Jednoty českých bratří a Táborů :.Praha ::Kotrba,.1895...lenzantonin/vzajemny;

2019-05-17 06:06:30
Lenz, Antonin..Petra Chelcickeho uceni o sedmere svatosti a pomer uceni tohoto k Janu Viklifovi..V Praze,:Tisk a nakl. Cyrillo-Methodejske knihtiskarny J. Zeman,.1889....lenzantonin/petra;

2019-05-17 06:01:40
Lenz, Antonín,1829-1901.Petra Chelčického učení o očistci /.V Praze ::A. Lenz,.1885...lenzantonin/petra;

2019-05-17 05:58:19
Lenz, Antonín,1829-1901.Učení Petra Chelčického o Eucharistii :.Praha ::Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna J. Zeman a spol.,.1884...lenzantonin/uceni;

2019-05-17 05:55:07
Tumpach, Josef,1862-1916.Zpráva o IV. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který konán v Praze od 29. srpna do 2. září 1908 /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1909...tumpachjosef/zprava;

2019-05-17 05:52:07
Tomek, Václav Vladivoj,1818-1905.Klášter blahoslavené Anežky v Praze :.Praha ::c.k. Ústřední kommisse k probádání a zach,.1892...tomekvaclavvladivoj/klaster;

2019-05-16 19:44:38
Tischer, František,1831-1910.Heřman hr. Černín z Chudenic :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství (V. Kotrba),.1903-1904...tischerfrantisek/herman;

2019-05-16 19:41:29
Tischer, František,1872-1939.Heřman hr. Černín z Chudenic :.V Praze ::Kotrba,.1903...tischerfrantisek/herman;

2019-05-16 19:38:11
Tenora, Jan.Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova /.Brno ::Dědictví sv. Cyrila a Methoděje,.1898...tenorajan/zivotsluhyboziho;

2019-05-16 19:34:58
Tenora, Jan,1863-1936.Bl. Jan Sarkander :.Olomouc ::Cyrilometodějská matice,.1920...tenorajan/bljansarkander;

2019-05-16 19:04:07
Šulc, František,1851-1921.Bludné učení M. Jana Husa odsouzené na sněmu Kostnickém /.:....sulcfrantisek/bludneuceni;

2019-05-16 18:59:39
Snopek, František,1853-1921.Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé :.V Olomouci ::Hölzel,.1908...snopekfrantisek/konstantin;

2019-05-16 18:50:42
Krásl, František,.Svatý Vojtěch :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1898...kraslfrantisek/svvojtech;

2019-05-16 18:48:27
Bruno Querfurtensis.Život a utrpení svatého Vojtěcha biskupa a mučedníka /.Praha ::Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,.1935...brunoquerfurtensis/zivotautrpeni;

2019-05-16 18:42:06
Krásl, František,1844-1907.Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu :.Praha::Kníž. arcib. knihtiskárna,.1895...kraslfrantisek/svprokop;

2019-05-16 18:40:44
Stejskal, František.Sv. Lidmila, její doba a úcta /.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1918...stejskalfrantisek/svludmila;

2019-05-16 18:37:16
Konstantin,827-869.Apology mravné, čili, Bájky, podobenství a přísloví z mravného mudrosloví :.V Brně ::Tisk a náklad knihiskárny rajhradských benediktinů,.1885...konstantin/apologymravne;

2019-05-16 18:34:23
Vychodil, Pavel Julius,1862-1938.František Sušil :.V Brně ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1898...vychodilpaveljulius/frantisek;

2019-05-16 18:30:40
Štědrý, František,1847-1932.Sv. Jan Nepomucký :.V Praze ::Katolický spolek tiskový,.1917...stedryfrantisek/svjannepomucky;

2019-05-16 18:26:05
Šrámek, Jan,1870-1956.Šrámek contra Masaryk /.Olomouc ::Našinec,.1908...sramekjan/sramekcontra;

2019-05-16 18:19:40
Spáčil, Bohumil,1875-1950.Jesuité /.Praha ::Sekretariát Mariánských družin,.1923...spacilbohumil/jesuite;

2019-05-16 18:15:10
Snopek, František,1853-1921.Apoštolové slovanští Konstantin-Cyrill a Methoděj :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1913...snopekfrantisek/apostolove;

2019-05-16 18:11:52
Pekař, Josef,1870-1937.Smysl českých dějin :.V Praze ::Josef Pekař :; Klub historický [distributor],.1929...pekarjosef/smyslceskychdejin;

2019-05-16 17:11:41
Podrimavský, Milan,1943-2011.Dejiny Slovenska III.Bratislava:Veda.1992.8022400785; 80-224-0078-5..podrimavskymilan/dejiny;

2019-05-16 17:03:14
Botek, Anton, C..Kniha žalmov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...botekanton/knihazalmov;

2019-05-16 17:00:18
z nemec. prel. bývalá slov. cirkevnia literárna škola na ústred. semeništi peštianskom.Ježiš moja žiadosť.Turčiansky Sv. Martin:[s.n.].1915...seminarbudapest/jezis;

2019-05-16 16:53:16
Pöstényi, Ján,1891-1980.Ave Maria.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932...postenyijan/ave;

2019-05-16 16:43:44
Dangl, Vojtech.Slovensko Vo Vire Stavovskych Povstani.Bratislava:SPN.1986...danglvojtech/slovensko;

2019-05-16 16:37:42
Cambel, Samuel.Dejiny Slovenslka II.. Bratislava:Veda.1987...cambelsamuel/dejinyslovenska2;

2019-05-16 16:33:57
Bruce, F.F..Věrohodnost Nového zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?.Praha:Návrat.1992.80-85495-05-8..bruceff/verohodnost;

2019-05-16 16:30:09
Dacík, Reginald Maria,1907-1988.Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akv. /.Olomouc ::Reginald Dacík,.1948-49...dacikreginald/komentar;

2019-05-16 16:25:57
Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6..tereziaavilska/hrad;

2019-05-16 16:18:55
Hopko, Vasiľ.Grekokatoličeska cerkov 1646-1946.Prešov:.1946...hopkovasil/cerkov;

2019-05-13 10:34:33
Skála, V..Církev československá /.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1920...skalav/cirkev;

2019-05-13 10:29:48
Skála, Václav.Katolíci za války :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1919...skalavaclav/katolici;

2019-05-13 10:25:47
Šigut, František,1910-1970.Obrana bl. Jana Sarkandra proti útokům dr. Františka Hrubého /.Olomouc ::Velehrad,.1940...sigutfrantisek/obranabljana;

2019-05-13 03:17:28
Rulík, Jan Nepomuk Josef,1744-1812.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých /.:....rulikjannepomukjosef/wypsanyj;

2019-05-13 03:12:55
Schiffner, Joseph,asi 1760-asi 1817.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých podlé hystoryckého wěku..:....schiffnerjoseph/wypsanyj;

2019-05-13 03:09:28
Rulík, Jan Nepomuk Josef,1744-1812.Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých..:....rulikjannepomukjosef/wypsanyj;

2019-05-13 02:54:28
Sedlák, Jan Nepomuk.M.Jan Hus.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1915...sedlakjannepomuk/mjanhus;

2019-05-13 02:50:56
Sedlák, J..M. Jan Hus..[S.l. ::s.n.],.b.r...sedlakj/mjanhus;

2019-05-13 02:39:56
.České modlitby a meditace z roku 1521 /.Pragae ::Sumptibus editoris,.1909.(Brož.)..sedlakjannepomuk/ceskemodlitby;

2019-05-13 02:36:22
.Sborník svatomethodějský.V Brně:Nákladem „Dědictví ss. Cyrilla a Methoda“; W komisi u K. Winikera v Brně, Bedř. Grosse v Olomouci a Fr. Řivnáče v Praze.1884...viaceriautori/sbornik;

2019-05-13 02:30:58
Sahula, Jiří,1874-1956.Z husitství do protestantismu :.Praha ::Katolický spolek tiskový,.1903...sahulajiri/zhusitstvi;

2019-05-13 02:26:13
Rybička, Antonín,1812-1899.Přední křisitelé národa českého :.V Praze ::Tiskem a nákladem knihtiskárny F. Šimáčka,.1884...rybickaantonin/predni;

2019-05-13 02:24:36
Rybička, Antonín,1812-1899.Přední křisitelé národa českého :.:....rybickaantonin/predni;

2019-05-13 02:21:03
Rybák, Josef,1871-1935.Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1929...rybakjosef/coslusi;

2019-05-13 02:17:26
Rejzek, Antonín,1844-1920.M. Jan z Husince..Praha ::Francl,.1914...rejzekantonin/mjanzhusince;

2019-05-13 02:11:38
Rejzek, Antonín.P.Bohuslav Balbín T.J. : jeho život a práce.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1908...rejzekantonin/pbohuslav;

2019-05-13 02:09:31
Řehák, Karel Lev,1843-1941.Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy /.V Praze ::V. Kotrba,.1925...rehakkarellev/svatyhavel;

2019-05-13 02:04:40
Procházka, Matěj,1835-1906.Život sv. Methoda apoštola Říše Velkomoravské a Slovanů vůbec /.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1885...prochazkamatej/zivotsvmethoda;

2019-05-13 01:58:16
Procházka, Matěj,1811-1889.Žiwot bl. Jana Sarkandra mučeníka /.W Brně ::W komisi u Antonína Nitsche,.1861...prochazkamatej/ziwot;

2019-05-13 01:52:53
Podlaha, Antonín,1865-1932.Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX..Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1917...podlahaantonin/dejiny;

2019-05-13 01:03:41
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království českého..Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1907...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-13 00:59:39
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1913...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-13 00:57:37
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1912...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-13 00:53:16
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.:....podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-13 00:50:48
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1910...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-05 14:17:03
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1909...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-05 14:15:41
Podlaha, Antonín,1865-1932.Posvátná místa království Českého :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1908...podlahaantonin/posvatnamista;

2019-05-05 14:12:25
Pekař, Josef,1870-1937.Žižka a jeho doba..V Praze ::Vesmír,.1933...pekarjosef/zizka;

2019-05-05 14:11:11
Pekař, Josef,1870-1937.Žižka a jeho doba..V Praze ::Vesmír,.1930...pekarjosef/zizka;

2019-05-05 14:09:43
Pekař, Josef,1870-1937.Žižka a jeho doba..V Praze ::Vesmír,.1928...pekarjosef/zizka;

2019-05-05 14:06:36
Pekař, Josef,1870-1937.Žižka a jeho doba..V Praze ::Vesmír,.1933...pekarjosef/zizka;

2019-05-05 14:01:50
Pekař, Josef,1870-1937.Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého /.Praha ::Vesmír,.1921...pekarjosef/trikapitoly;

2019-05-05 13:58:53
Kubíček, Jaromír,(1938-).Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881-1918.Brno ::Moravská zemská knihovna,.2012.978-80-7051-195-4..kubicekjaromir/papezska;

2019-05-05 13:55:04
Kalousek, Josef,1838-1915.Výklad k historické mapě Čech /.V Praze ::Nákladem Královské České Společnosti Náuk :; V kommissí u Fr. Řivnáče,.1894...kalousekjosef/vyklad;

2019-05-05 13:51:48
Oliva, Václav,1870-1943.Reformace ve světle pravdy /.Praha ::V. Kotrba,.1903...olivavaclav/reformace;

2019-05-05 13:46:13
Novák, František,1859-1936.Církev československá..Olomouc ::Našinec,.1921...novakfrantisek/cirkev;

2019-05-05 13:39:58
Neumann, Augustin Alois,1891-1948.Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1926...neumannaugustinalois/prameny;

2019-05-05 13:34:46
Neumann, Augustin Alois,1891-1948.Katolictví a naše národní osvobození /.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1922...neumannaugustinalois/katolictvianase;

2019-05-05 13:32:07
Neumann, Augustin Alois,1891-1948.Nové prameny k dějinám husitství na Moravě /.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1930...neumannaugustinalois/noveprameny;

2019-05-05 13:25:52
Neumann, Augustin Alois,1891-1948.Katoličtí mučedníci doby husitské /.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1927...neumannaugustinalois/katolicti;

2019-05-05 02:48:00
.Životem..:....schikorarudolf/zivotem;

2019-05-05 02:22:05
Miklík, Josef,1886-1947.Vzpomínky z Terezína /.V Semilech ::Josef Glos,.1946...miklikjosef/vzpominky;

2019-05-05 02:18:12
Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin /.Praha ::Lidová akademie,.1931...miklikjosefkonstantin/masaryk;

2019-05-05 02:04:39
Lenz, Antonín,1829-1901.Učení Mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na Sněmu kostnickém /.Praha ::Rohlíček,.1875...lenzantonin/uceni;

2019-05-05 01:59:19
Navrátil, Alois,1888-.Sv. Václav a Čsl. legie :.Přerov ::Navrátil,.1929...navratilalois/svvaclav;

2019-05-05 01:50:59
Lapôtre, A..Moravané :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1898...lapotrea/moravane;

2019-05-05 01:47:39
Kurka, Josef,1846-1924.Začátky kláštěrů: sázavského, opatovského, podlažského, svatopolského a sezemského /.V Praze ::J. Kurka,.1913...kurkajosef/zacatky;

2019-05-05 01:45:29
Kurka, Josef,1846-1924.Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecése litomyšlská :.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915...kurkajosef/archidiakonaty;

2019-05-05 01:41:49
Kryštůfek, František Xaver,1842-1916.Protestantství v Čechách až do bitvy Bělohorské :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1906...krystufekfrantisekxaver/protestantství;