logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2013-03-27 10:25:12
Pavel Želivan.Pierre Teilhard De Chardin.Řím:Křesťanská akademie.1968..---.;

2013-03-27 10:17:12
Páter Pio.Myšlienky Pátra Pia.Martin:Francesca-Creation, s.r.o..2003?..---.;

2013-03-27 10:11:12
Maruška Kožlejová a Anička Valkučáková.Rozprávky.:Porta libri.2010?.978-80-970113-1-4.---.;

2013-03-27 10:00:12
Grün, Anselm,(1945-).Desať rád pre šťastný život.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741600 (brož.);978-80-8074-160-0.---.;

2013-03-27 09:59:11
Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..---.;

2013-03-27 09:55:11
Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.---.;

2013-03-27 09:41:11
Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;

2013-03-27 09:29:11
Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.---.;

2013-03-27 09:29:11
.O Božím vedení s Karlem Herbstem..:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-010-6.---.;

2013-03-27 09:28:11
Martyn, Lloyd.Duchovná depresia.:Návrat domov.2000.80-968354-0-8.---.;

2013-03-27 09:27:11
Frankl, Viktor Emil.Lékařská péče o duši : Základy logoterapie a existenciální analýzy.Brno:Cesta.1996.80-85319-50-0.---.;

2013-03-27 09:26:11
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.2010.978-80-89082-26-1.---.;

2013-03-27 09:24:11
Leanne Paynerová.Uzdravující přítomnost.Praha:Návrat domu.2008.978-80-7255-190-3.---.;

2013-03-27 09:12:11
Nowak, Mieczyslaw - autor.Žít mší svatou.:Olomouc :.1998.80-238-3763-X.---.;

2013-03-27 09:10:11
Coelho, Paulo, 1947- - autor.Pátá hora.:Praha :.2006.80-7203-810-9.---.;

2013-03-27 09:08:11
Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.---.;

2013-03-27 09:06:11
.Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.---.;

2013-03-27 09:05:11
Petranská, Darina.Objavovanie Prešova I.. .Prešov :ADIN.2009.978-80-89244-42-3.---.;

2013-03-27 09:04:11
Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9.---.;

2013-03-27 09:02:11
Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-416-7.---.;

2013-03-27 09:02:11
Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.---.;

2013-03-27 09:01:11
Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.---.;

2013-03-27 08:59:10
Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.---.;

2013-03-27 08:58:10
Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.---.;

2013-03-27 08:57:10
Grun, Anselm.Blízký i vzdálený : Rozhovory.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-708-2.---.;

2013-03-27 08:55:10
Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.2004.80-86025-74-8.---.;

2013-03-27 08:54:10
Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.---.;

2013-03-27 08:52:10
Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.---.;

2013-03-27 08:50:10
sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.---.;

2013-03-27 08:49:10
sprac. Katarína Kňazeová.Život s radosťou.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1998.80-88710-25-1.---.;

2013-03-27 08:46:10
Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.---.;

2013-03-27 08:45:10
.Príbehy a rozprávky.:Erko.1997.80-88710-18-9.---.;

2013-03-27 08:44:10
.Praktické námety a testy. eRko:Bratislava.1997.80-88710-19-7.---.;

2013-03-27 08:42:10
Binderová, Grétka.Táborovica. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-04-9.---.;

2013-03-27 08:39:10
Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..---.;

2013-03-27 08:35:10
Petranská, Darina ; Zubko, Peter ; Dronzek, Jozef.Prešovská Kalvária. .Petrovce nad Laborcom :Jozef Rovňák-EXCEL.2010.978-80-970367-1-3.---.;

2013-03-27 08:33:10
Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.2008.978-80-969835-1-3.---.;

2013-03-27 08:31:10
Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva.V škole dôvery sv. sestry Faustíny. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška Kniha.2008?.978-80-7165-397-4.---.;

2013-03-27 08:30:10
Watson, David.Je tam vôbec niekto ?. Návrat:Praha.1992.80-85495-03-1.---.;

2013-03-27 08:28:10
Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.---.;

2013-03-27 08:24:10
Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8.---.;

2013-03-27 08:13:10
.Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.---.;

2013-03-27 07:42:09
Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.2004.80-968765-4-6.---.;

2013-03-27 07:38:09
Jampolsky, Gerald G..Láska znamená zbavit se strachu.Praha:Pragma.1991.80-85213-09-5.---.;

2013-03-27 07:36:09
R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-322-7.---.;

2013-03-27 07:35:09
Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.---.;

2013-03-27 07:32:09
Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.---.;

2013-03-27 07:31:09
Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.---.;

2013-03-27 07:30:09
Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.---.;

2013-03-27 07:27:09
Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..---.;

2013-03-27 07:23:09
.Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-630-2.---.;

2013-03-27 07:21:09
Kubíček, Ladislav.Život : největší umělecké dílo.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-139-6.---.;

2013-03-27 07:20:09
.V siedmom nebi.:Knižná dielňa Timotej.2000.80-88849-40-3.---.;

2013-03-27 07:15:09
Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.---.;

2013-03-25 10:58:12
Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.---.;

2013-03-25 10:49:12
Balling, Adalbert Ludwig.Ďakujem - Vďaka za to, čo vôbec nie je samozrejmé.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-623-0.---.;

2013-03-25 10:45:12
Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.---.;

2013-03-25 10:42:12
Benedikt XVI., - papež, 1927-.Služebníci radosti :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-409-5.---.;

2013-03-25 10:41:12
Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9.---.;

2013-03-25 10:40:12
Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.---.;

2013-03-25 10:39:12
Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.---.;

2013-03-25 10:38:12
Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.:Osveta.1990.80-217-0193-5.---.;

2013-03-25 10:33:12
Osvald SJ, Andrej.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.---.;

2013-03-25 10:32:12
Grün, Anselm,(1945-).Každý deň je požehnaním.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417170 (viaz.);978-80-7141-717-0.---.;

2013-03-25 10:31:12
Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko .:Lúč.2010.978-80-7114-813-5.---.;

2013-03-25 10:30:12
Jeroným, ca 342.Výbor z dopisů :; latinsko-české vydání.:Oikoymenh.2006.80-7298-156-0.---.;

2013-03-25 10:28:12
Kozák, Jozef.Týždeň čo týždeň. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-3-0.---.;

2013-03-25 10:26:12
Stinissen, Wilfrid.Věčnost uprostřed času.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2004.80-7192-437-7.---.;

2013-03-25 10:25:12
Kožlejová, Maruška.Ako chytať v žite. .Bratislava :Porta libri.2009.978-80-89067-52-7.---.;

2013-03-25 10:24:12
Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.---.;

2013-03-25 10:23:12
Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.---.;

2013-03-25 10:22:12
Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.---.;

2013-03-25 10:20:12
Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.---.;

2013-03-25 10:18:12
Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.---.;

2013-03-25 10:16:12
Tenace, Michelina, 1954-.Služba představených v církvi :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-034-3.---.;

2013-03-25 10:13:12
Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.---.;

2013-03-25 10:12:12
.Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.:St.Benno.2006.80-89232-12-4.---.;

2013-03-25 10:11:12
Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.---.;

2013-03-25 10:09:12
Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7.---.;

2013-03-25 10:07:12
Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.---.;

2013-03-25 09:47:11
Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.---.;

2013-03-25 09:45:11
Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-697-5.---.;

2013-03-25 09:40:11
Ondeková-Barátová, Daniela.Welcome to English pre pokročilých 2. SPN:Bratislava.1991.80-08-01038-X.---.;

2013-03-25 09:39:11
Sedláček, Juraj.Otcovstvo.1. :Don Bosco.2010.978-80-8074-130-3.---.;

2013-03-25 09:38:11
.Krásna, ale krátka.... .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2010.978-80-89404-14-8.---.;

2013-03-25 09:28:11
Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.).---.;

2013-03-25 09:20:11
Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.---.;

2013-03-25 09:18:11
Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-702-2.---.;

2013-03-25 09:15:11
Fabry, Štefan.Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-858-3.---.;

2013-03-25 09:14:11
Tresmontant, Claude.Výklad učení rabbiho Ješuy.Košice:Timotej.1993.80-966961-3-0.---.;

2013-03-25 09:11:11
Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.---.;

2013-03-22 10:55:12
Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..---.;

2013-03-22 10:47:12
Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..---.;

2013-03-22 10:43:12
.Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..---.;

2013-03-22 10:37:12
Jozef Šuppa SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha Trnava.2007.978-80-7141-561-9.---.;

2013-03-22 10:31:12
Centrum pro rodinný život.Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1990..---.;

2013-03-22 10:24:12
Šprinc, Mikuláš.Pustovníci zo skalky:.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6.---.;

2013-03-22 10:18:12
Michal Fedor.Spolupatróni Európy.:.1990..---.;

2013-03-22 10:14:12
Alexander Solženicyn.Súostrovie Gulag.Zurich:Poľana.1974..---.;

2013-03-22 10:03:12
Viktor E. Frankl.Neuvedomený Boh.Bratislava:Luč.2005.80-7114-469-X.---.;