logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2013-03-14 09:24:11
Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.235/149.;

2012-12-11 12:49:14
Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..22.03/1.;

2012-12-11 12:49:14
Webster, F.S..Prorok Elizeus.Na Starej Turej. priloha Večernice:.1929..224.9/2.;

2012-12-11 12:49:14
Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.22.09/3.;

2012-12-11 12:49:14
.Život patriarchu Jozefa.:.1972..222.1/4.;

2012-12-11 12:49:14
Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..222/5.;

2012-12-11 12:49:14
Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.226.2-6/6.;

2012-12-11 12:49:14
Armin Frieder.Dejiny židovského národa.:Academia Bratislava.1935..22.09/7.;

2012-12-11 12:49:14
.Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971..22.09/8.;

2012-12-11 12:49:14
Miloš Bič.Zo sveta Starého zákona.:Kalich.1986..22.09/9.;

2012-12-11 12:49:14
Ján Merell.Cesty k dnešnej katolíckej biblistike.:Štátna tlačiareň provoz.1971..22.018/10.;

2012-12-11 12:49:14
Settimo Cipriani.písomný úvodný kurz do štúdia písma svätého.:.1990??..22.03/12.;

2012-12-11 12:49:14
Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého starého zákona.:Československá provincia Radu bratov kazatelov.1977..221/13.;

2012-12-11 12:49:14
Wilhem Egger.Radosť zo slova Božieho.:.1990??..22.018/14.;

2012-12-11 12:49:14
Celes tín Tomič.Biblický pravek.:.1992..222/78.;

2012-12-11 12:49:14
Tomič, Celestin.Praotcovia IZRAELA. Bratislava:Efekt.1993.80-966967-1-8.222/79.;

2012-12-11 12:49:14
Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.226.2/17.;

2012-12-11 12:49:14
Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.22.018/18.;

2012-12-11 12:49:14
JAN MERELL.Úvod do čítania Nového zákona.:.1952..225/19.;

2012-12-11 12:49:14
Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..225/20.;

2012-12-11 12:49:14
Jindřich Slabý.Výklad vybraných miest Janovho zjavenia.:.1990??..22.018/21.;

2012-12-11 12:49:14
Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..228/23.;

2012-12-11 12:49:14
jozef Obr.Osoby a miesta Evanjeliach.:.1947..22.018/24.;

2012-12-11 12:49:14
Klaus Kliesch.Skutky apoštolov.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..226/25.;

2012-12-11 12:49:14
Neil R.Lightfoot.Trikrát o Biblii.:.1984..22.018/26.;

2012-12-11 12:49:14
D.L.Moodyho.Požitek a prospech pro zkoumatele bible.:Cirkev Adventistov.1985??..22.03/27.;

2012-12-11 12:49:14
.Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.22.03/28.;

2012-12-11 12:49:14
Samuel J. Schultz.Starý zákon mluví.:Czech edition.1989..22.018/29.;

2012-12-11 12:49:14
Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..226/30.;

2012-12-11 12:49:14
Porúbčan, Štefan.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960..22-03/31.;

2012-12-11 12:49:14
Richard Scheuch.Pruvodce apokalypsou.:Česká katolícka charita.1989..228/32.;

2012-12-11 12:49:14
Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..228/33.;

2012-12-11 12:49:14
Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.222/34.;

2012-12-11 12:49:14
.Písmo sväté Nového Zákona.:Spolok sv. Vojtecha.1952..22.05/35.;

2012-12-11 12:49:14
Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.22.018/36.;

2012-12-11 12:49:14
Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..225/37.;

2012-12-11 12:49:14
sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.22.05/38.;

2012-12-11 12:49:14
Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.22.05/39.;

2012-12-11 12:49:14
Hadaway, Bridget.Biblia pre deti.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00307-6.22.05/40.;

2012-12-11 12:49:14
Solveig Gervin-Andersen.Bibelen.:.1978..22.05/41.;

2012-12-11 12:49:14
.Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.22.09/42.;

2012-12-11 12:49:14
Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.22.05/44.;

2012-12-11 12:49:14
Markuš, Ondrej Jozef.Izák a Jakob. Bratislava -pre bratskú cirkev:C.N..1990.80-85128-65-9.222.1/45.;

2012-12-11 12:49:14
Markuš, Jozef Ondrej.Abrahám.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-02-0.222.1/46.;

2012-12-11 12:49:14
Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.222.1/47.;

2012-12-11 12:49:14
František Hochmann.Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.:Česká katolícka charita.1989..22.09/48.;

2012-12-11 12:49:14
Alfred Lapple.Úvod do Starého zákona.:Česká katolícka charita.1972..22.09/49.;

2012-12-11 12:49:14
Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.22.03/50.;

2012-12-11 12:49:14
Roland, E. Murphy.Tóra.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-327-5.222.1/51.;

2012-12-11 12:49:14
J. Ferko.Sýtení písaným Božím slovom.:Lumina.1993..222.9/52.;

2012-12-11 12:49:14
Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.225/53.;

2012-12-11 12:49:14
Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.225/54.;

2012-12-11 12:49:14
Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..22.03/55.;

2012-12-11 12:49:14
Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.22.03/56.;

2012-12-11 12:49:14
.Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..226/57.;

2012-12-11 12:49:14
Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.22.03/58.;

2012-12-11 12:49:14
František Žilka.Nový zákon.:Kalich.1966..22.05/59.;

2012-12-11 12:49:14
.Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..22.05/60.;

2012-12-11 12:49:14
.Biblí svatá aneb ......:Podľa Kralickej biblie.1900??..22.05/61.;

2012-12-11 12:49:14
Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.225/62.;

2012-12-11 12:49:14
David C. Cook Publishing.Nová Zmluva Obrázková biblia.:.1991..222/63.;

2012-12-11 12:49:14
Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.222/64.;

2012-12-11 12:49:14
Papini, Giovani.Legendy umučenia.:Genezis.1990.80-85220-06-7.225/66.;

2012-12-11 12:49:14
Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..226/67.;

2012-12-11 12:49:14
Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.226/68.;

2012-12-11 12:49:14
Biblický kurs.Evangelium podle Jana.:Kristus pro každého.1991..226.5/70.;

2012-12-11 12:49:14
Porubčan, Jozef.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.228/71.;

2012-12-11 12:49:14
J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Jána.:Dobrá kniha.1994..252/77.;

2012-12-11 12:49:14
J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Lukáša.:Dobrá kniha.1994..252/78.;

2012-12-11 12:49:14
J. Ch. Korec.Rok nad evanjeliom.:Lúč.1991..252/79.;

2012-12-11 12:49:14
Ľubomír Stenček.Otvorené srdce.:Kušnír.1997..252/80.;

2012-12-11 12:49:14
Stanček, Ľubomír,(1955-).Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.252/81.;

2012-12-11 12:49:14
Jurko, Jozef....a On sa už postará II..Kapušany:Bens.2004.80-88998-57-3.252/82.;

2012-12-11 12:49:14
Wolfgang Seidl.Heillos Heilig Land.:Berlin.1982..30/245.;

2012-12-11 12:49:14
Ľubomír Stanček.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.252/83.;

2012-12-11 12:49:14
Hlinka, Anton.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.252/8.;

2012-12-11 12:49:14
Hlinka, Anton.Ozvena slova. 3 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-44-X.252/9.;

2012-12-11 12:49:14
Hlinka, Anton.Ozvena slova. 4 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-45-8.252/10.;

2012-12-11 12:49:14
Hlinka, Anton.Ozvena slova. 5 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-46-6.252/11.;

2012-12-11 12:49:14
Hlinka, Anton.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.252/12.;

2012-12-11 12:49:14
Jozef Červeň.7777 myšlienok 1.časť.:.1998..252/13.;

2012-12-11 12:49:14
Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..252/14.;

2012-12-11 12:49:14
Buchta, Ján SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.252/15.;

2012-12-11 12:49:14
Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.252/16.;

2012-12-11 12:49:14
Tomáš Špidlík.Ve službe slova B.:Matice Cyrilometodejská.1992..252/17.;

2012-12-11 12:49:14
Tomáš Špidlík.Ve službe slova C.:Matice Cyrilometodejská.1992..252/18.;

2012-12-11 12:49:14
Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.252/19.;

2012-12-11 12:49:14
P. J. Knittl.Promluvy k verícím i neverícím.:Signum unitatis.1990..252/20.;

2012-12-11 12:49:14
Stanček, Ľubomír.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.252/21.;

2012-12-11 12:49:14
Stanček, Ľubomír.Návrat k Otcovi. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1998.80-7142-061-1.252/22.;

2012-12-11 12:49:14
Stanček, Ľubomír.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.252/23.;

2012-12-11 12:49:14
Stanček, Ľubomír.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.252/24.;

2012-12-11 12:49:14
Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..252/25.;

2012-12-11 12:49:14
Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..252/26.;

2012-12-11 12:49:14
Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..252/27.;

2012-12-11 12:49:14
Jurko, Jozef.Chvála Ti, Otče, naveky!. Slza:Poprad.1999.80-88680-26-3.252/28.;

2012-12-11 12:49:14
Jurko, Jozef.Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia. 1. (Materiály k príhovorom v roku B.) Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-36-0.252/29.;

2012-12-11 12:49:14
Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..252/30.;

2012-12-11 12:49:14
Jurko, Jozef.Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.252/31.;

2012-12-11 12:49:14
Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.252/32.;