logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="sociológia,morálka"

1 Sociálny kódex Cirkvi.Raimondo, Spiazzi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.P3.;