logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="duchovný život"

1 Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Kempenský, Tomáš.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;
2 Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Brodek, Peter.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2.;
3 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.P3.;
4 Hojenie zranených vzťahov.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2.;
5 Hovory na nemocničním lužku.Holota, Vladimír Benedikt.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;
6 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
7 Následování Krista.Kempenský, Tomáš.Olomouc:.1990..P1.;
8 Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Tereza, Matka.Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.P2.;
9 Poslušnost.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;
10 Praxe duchovního doprovázení.Barry, William A., 1930-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2.;
11 Prorocký hlas v meste.Martini, Carlo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2.;
12 Směrem k jádru.Cencini, Amedeo.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;
13 Som žena.Zeno, Katrina J..Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2.;
14 Spiritualita srdce :.Lallemant, Louis, 1588-1635.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2.;
15 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2.;
16 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;
17 Výstup na vrch Sinaj.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2.;
18 Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Sečka, Štefan.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1.;