logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="biografia"

1 Ján Mária Vianney.Rossé, Gérard.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2.;
2 Mária Stuartová.Stefan, Zweig.:Obzor.1971..P3.;
3 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
4 Matka Terézia.Doig, Desmond.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
5 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.P3.;
6 Princezná chudobných.Géze, Ernest.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.P2.;
7 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;
8 Životy víťazov 2.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;
9 Životy víťazov 3.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;
10 Životy víťazov 4.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;