logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie"

1 Lide můj, vyjdi z Egypta :.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Velehrad ::Centrum Aletti,.1996.80-901957-4-1 .P2.;
2 Maria a církev.Rahner, Hugo,(1900-1968).Olomouc ::Velehrad,.1996.80-86045-00-5 (Refugium Velehrad-Roma : brož.);80-85966-06-9 (Velehrad : brož.).P1.;