logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="Cirkevné dokumenty"

1 Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...;